Page 1

Edubuntu

XdrawChem

Изработила: Христина Цакирпалоглу I-1

-Операции со датотеки и фајлови во едубунту


Датотека Отварање нов прозорец Со избириње на Датотека  Ново (или со избирање на Ctrl+O од тастатурата ) ви се отвора нов празен Xdrawchem Прозорец

Отворање датотека Отворањето на датотека може да се направи на неколку начина .Еден е да изберете Датотека -> Отвори.Потоа ви се отвара прозорец,кај кој со помош на листата на филтри и долниот дел може да ограничите кои типови на датотеки ќе ви бидат прикажани.Можете да отворите матрична xdrawchem датотека, CML датотека или MDL mol датотека.Форматите на датотеките се одредени со DOS стил


на наставки пример се смета дека foo.cml e Cml Формат на датотека.ИСтиот прозорец може да го добиете и со избор на (опен) иконата од датотеката Операции над датотеката или пак со притискање на CTrl+O од тастатурата.

Пребарување на интернет Со избирање на Датотека -> Пронајди на интернет или со притискање на Ctrl+S можете да ја пребарате Xdrawchem мрежната база на податоци ан соединенија.Пребарувањето може да биде по Cas број,име или формула. Зачувување на датотека Со притискање на Ctrl+S (истото можете да го направите и со избирање на Датотека Зачувај или со притискање на копи од иконата) од тастатурата за да ја зачувате моментната работа.Доколку предходно не сте специфицирале име на датотеката,тогаш од вас ќе се побара да внесете име на датотеката.За да го зачувате цртежот во оваа нова датотека или формат,избирате датотека зачувај како...Форматот по кој ќе се зачува датотеката е одреден од наставката,а не од полето за типот на датотека,пример ако датотеката се завршува со .mol тогаш


таа ќе биде зачувана како MDL molfile без разлика на тоа што се избрале во тип на датотека.

Зачувување на слика Преку апликацијата xdrawchem може да зачувувате слики во неколку формати за употреба на други апликации.Зачувувањето на слики е достапно преку менито ДАтотека  Зачувај слика...Сликите може да се зачуваат во следниве формати: EPS (postscript),Windows bitmap (.bmp),PNG и SVG.


Поставување на страницата Со избор на Датотека  Поставување на страницата ви се отвара дијалог прозорец каде што можете да ја поставите големината на страницата,ориентацијата на страницата,широчината и височината на страницата во пиксели.За потврда одбирате Во ред,во спротивно Откажи.

Печатење Моменталната работа можете да ја испечатите на хартија преку печатар или во некој датотека.За печатење избирате Датотека  Печати (или со притискање на Ctrl+P од тастатурата или со избор на принт од лената операции над датотеката.Потоа ви се појавува прозорец Setup printer.Овде можете да специфицирате дали сакате да печатите на печатач или во некоја друга датотека.дали печатењето да биде во боја ,ориентација на страната,големина на хартијата,опсег на страни кои сакате


да ги испечатите,насока од каде да почнете со печатење и број на копии.

Затварање на прозорец и излез од апликацијата Со избирање на датотека Даттотека  Излези (Ctrl+Q) ги затварате сите xdrawchem прозори, а со избор на Датотека  Затвори (ctrl+W) го затварате сако тековниот xdrawchem позорец.Доколку имате некој незачуван цртеж и во двата случаи не ви се појавува предупредување кое ке ве извести дека тековниот цртеж не ви е зачуван и ќе ве праша дали навистина сакате да продолжите. Менаџерот за датотеки Nautilus е една од најважните и најкористените апликации во работната околина GNOME. Nautilus го користиме за копирање, бришење, реименување и креирање на датотеки и папки на датотечниот систем. Она што можеби не сте го знаеле е дека истата апликација можете многу брзо и едноставно да ја претворите во FTP, SSH или Samba клиент преку кој што многу побрзо и поедноставно ќе можете да ги подигнете вашите датотеки на одредена локација.


Од сликата може да се види дека датотечниот систем е претставен хиерархиски во вид на стебло каде со ознаката „/“ е означено највисокото ниво „коренот“ (root) на датотечниот систем односно партицијата каде што се инсталира јадрото на линукс (kernel). Во Јуникс/Линукс оперативните системи сé се смета за датотека, вклучувајќи ги и тврдите дискови, партициите и останатите надворешни медиуми. Ова значи дека сите датотеки и директориуми (вклучувајќи ги тврдите дискови и партициите) се наоѓаат во root директориумот. Важно е да се напомене дека во линукс оперативниот систем освен креирање на партиција каде што ќе се инсталира јадрото на оперативниот систем исто така ни е потребна уште една партиција (linux swap) која системот ја користи како партиција на која се запишува работната меморијата. Подолу следува објаснување за секоја ознака која ќе ја најдете во root партицијата. / - (slash) root партиција /bin – основни извршливи /proc – виртуелен датотечен систем /boot – датотеки за подигнување /tmp – привремен директориум /dev - уреди /usr – бинарни датотеки /etc - конфигурациски датотеки /var – демони, логови, пошта /home – домашен директориум /root – домашен директориум на root /lib – библиотеки /opt – заостанат директориум /lost+found /mnt или /media – надворешни уреди


Во однос на тоа дали имате ГНОМ или КДЕ графичка околина инсталирано постојат засебни апликации за секоја графичка околина. Исто така постојат и апликации кои работат и под двете графички околини. Апликациите со кои ние ќе работиме како корисници на серверски базиран компјутер се апликацијата за менаџирање на датотеки - Nautilus (слика 16) и апликацијата за снимање на оптички медиуми - K3b. (слика 17) Апликацијата за менаџирање на датотеки може да ја повикаме преку менито Places и да одбереме My computer или пак од менито Applications→ Accessories→ Terminal и во терминал прозорецот на напишеме nautilus.

operacii so datoteki i fajlovi vo edubuntu  

proekt po informatika

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you