Page 1

арх. Дарина Рангелова Димитрова e-mail: dimitrovadarina@abv.bg Архитектурна Колегия София-град Дружество ”Двадесет и две”- САБ До: Арх. Петко Йовчев- Председател на КАБ Арх. Данчо Данчев- Председател на КАБ, АК София- град Арх. Георги Бакалов- Председател на САБ

ОТВОРЕНО ПИСМО Предмет: Конкурс за общ кандидат на САБ и КАБ за изборна длъжност в ръководните органи на Съвета на архитектите на Европа (САЕ/АСЕ)

Уважаеми Дами и Господа, Колеги, Бих искала да направя запитване и внесем яснота относно процедурата за провеждане на Конкурс за изборна длъжност в ръководните органи на Съвета на архитектите на Европа. За достоверност прилагам Обявата за конкурса, както и Протокола от журирането с дата 28.07.2011г. Въпросите ми са конкретни: 1. Защо след като вече има официално обявени в конкурса ¨Изисквания към кандидата за член на УС на САЕ¨, в протокола е отбелязано, че след като ¨Подадените от кандидатите материали бяха отворени и разгледани детайлно, относно поставените в конкурса изисквания¨, ¨Членовете на Комисията определиха следните критерии за оценка на кандидатурите: 1. Минимум 10 години професионален стаж; 2. Членство и в двете организации САБ и КАБ; 3. Опит в организационна, управленска и международна дейност; 4. Езикови познания: минимум английски и френски език.¨ Критериите по т.2 и т.3 съвпадат с първоначално обявените. По т.4 явно критериите са се завишили от пожелателни на задължителни, а т. 1- ¨Минимум 10 години професионален стаж¨ е абсолютна новост. И така, от десет, кандидатите остават трима, от трима- двама?!?... Аз питам тези допълнителни условия, т.нар. ¨критерии¨, не са ли проява на дискриминация и защо след като 10 години стаж са толкова необходими в случая, не са обявени в първоначалните 1


изисквания на конкурса?!?... Твърде възможно е ¨окончателния избор¨ от двама кандидати да е най-подходящия, не мога да оспоря този факт, не съм запозната лично с представянето на кандидатурите. Но питам, това ли е ¨европейския¨ начин за провеждане на конкурси и докога в България ще се организират и провеждат по такъв начин?!? Съвета на архитектите на Европа (САЕ/АСЕ) няма ли конкретни и единни изисквания за представителите си от всички страни, че да трябва ние да си измисляме наши, че и допълнителни?!? Това са престижни конкурси и не мисля, че е редно да ги побългаряваме. Правилата трябва да важат за всички и най-вече да ги има!... 2. Една незначителна на пръв поглед подробност- (техническа) грешка, пропуск или както и да го наречем: в обявата за конкурса, документи по пощата се приемат на адресите на САБ и КАБ, но обявения адрес на КАБ ¨1000 София, ул. ¨Цар Иван Асен¨1¨ на практика не съществува, защото има два адреса с подбно име: ул. ¨Цар Асен¨1 и ул. ¨Цар Иван Асен II¨1, като първият от тях е правилен. И въпросът ми е: Не е ли възможно да са се ¨изгубили¨ някъде по трасето част от ¨кандидатурите¨?!? Въпреки всичко, разчитам на вашия професионализъм и очаквам от вас да получим официален отговор или обяснение относно начина на протичане и журиране на Конкурса за общ кандидат на САБ и КАБ за изборна длъжност в ръководните органи на Съвета на архитектите на Европа (САЕ/АСЕ).

08.08. 2011 София

С уважение:

арх. Дарина Р. Димитрова

2

open letter  
open letter  

open letter