Page 1

Б А РА К О Б А М А

за вас е ПЕСЕНТА МИ Писмо до моите дъщери Илюстрации Лорън Лонг


На Мишел, чиято безкрайна любов и постоянно разбиране помогнаха да отгледаме такива прекрасни дъщери Б. О. На синовете ми – Гриф и Грейъм Л. Л.

Тази книга е издадена с финансовата подкрепа на Американското посолство в България. Barack Obama OF THEE I SING: A Letter to My Daughters Text copyright © 2010 by Barack Obama Jacket art and interior illustrations copyright © 2010 by Loren Long This translation published by arrangement with Random House Children’s Books, a division of Random House, Inc.

© Златна Костова, превод, 2011 © Издателство • Дамян Яков • 2011 ISBN 978-954-527-513-5 БАРАК ОБАМА ЗА ВАС Е ПЕСЕНТА МИ Писмо до моите дъщери Американска Първо издание Редактор Пенка Ватова Технически редактор Петко Богданов Предпечат и експонация „ДЕДРАКС“ ООД www.damyanyakov.com Печат „Абагар“ АД, Велико Търново


Казвал ли съм ви скоро колко сте прекрасни? Как шумът от стъпките ви, когато се затичате отдалеч, изпълва с танцов ритъм моя ден? Как, когато се смеете, в стаята се разлива слънчева светлина?


Казвал ли съм ви, че имате талант?


Една жена, на име Джорджия O’Kийф, се заселила в пустинята и започнала да рисува листенца на цветя, кости от животни, дървесна кора. Тя отваря очите ни за голямата красота на малките неща: твърдостта на камъка и мекотата на птичето перо.


Казвал ли съм ви колко сте умни?


Великите идеи са изтъкани от въображение. Един човек, на име Алберт Айнщайн, превърнал идеите в главата си в огромни научни постижения, променяйки света чрез енергия и светлина.


Казвал ли съм ви колко сте смели?


Един мъж, на име Джаки Робинсън, бейзболен играч, показа на всички ни как страхът се превръща в уважение, а уважението – в любов. Удряйки топката с лъвска грациозност и сила, той подхрани смели мечти и у други мечтатели.

За вас е песента ми. Писмо до моите дъщери  

За вас е песента ми. Писмо до моите дъщери БАРАК ОБАМА Илюстрации Лорън Лонг Превод: Златна Костова

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you