Page 1

НАЦИОНАЛНА

САТЕЛИТНА ТЕЛЕВИЗИЯ - ВG ТV и за модели ,,МИЛАНО – МОДЕЛС”

Агенция

ОРГАНИЗИРАТ Уважаемо рьководство, По повод заснемането, изработване и излачване на Националния конкурс за маже след 40 години ,,Мистьр Бьлгария” -2010 г. На 19.12.2010г. в хотел ,,Кимпински Зографски” от 20 ч. Кьдето ще участват двадесе т уважавани мьже в Бьлгария над 40 г. С добро телосложение, имидж, умствен потенциал, чувство за хумор, приятно изльчване. Конкурса ще баде в три тура: Пьрви тур – представяне по мьжко бельо на известни фирми. Втори тур – представяне с официални тоалети на известни фирми.Трети тур- изпьлнение на танц,песен, разговор на различни теми с всеки от журито.Следват награди и врьчване на приз и призови ленти.Между туровете щте има развлекателна програма балет,реклама на живо от известни маникени с продукти на всяка фирма която участва в конкурса ,,Мистьр Бьлгария”-2010, както и рецитал на известни певци.На партито щте журират известни личности от бизнеса, актьори,манекени, депутати,както и представители на личности от фирмите,които ще участват с парични и предметни форми.Ще бьдат раздадени 200 броя покани на VIP гости.Както и на Вас нашите спонсори на Светското сьбитие.Ще бьде поднесена специална празнична вечеря.Шоуто ще баде заснето и излачено от Националната Сателитна Телевизия BG- TV. Като щте бадат изльчени и реклами на всички фирми и техните продукти.Шоуто ще баде изльчено на 01.01.2011г. от 20ч. по телевизията. За целта уважаемо рьководство,Бихме помолили за Вашата положителна намеса .За набиране на сумата за разходите по организацията реализиране на конкурса, награди на участниците,програмата. Сумата е 1900 лева.Пр/сметка 02 0000000017985193 BGTV Агенция за модели ,,Милано- моделс” гр.София бул. Т. Каблешков 13 ет 4 ап 13 МОЛ С нежана Димитрова Драмджиева. Моля Ви да потвардите на посочените телефони както и за повече подробности. За нас е чест да бъдем Ваши партньори. Телефони за контакти :02 418 4120 или 0888 260 303

С уважение: Снежана Димитрова /продуцент/

БГ Прес съобщение  

Как да не се пише прес съобщение

БГ Прес съобщение  

Как да не се пише прес съобщение

Advertisement