Page 1

Hur sköter du din produkt?

Tekniska beskrivningar,

TEKNISKA BESKRIVNINGAR, MONTERING, INSTALLATION, SKÖTSEL, PRODUKTFOTO, 2D, 3D

DEN TEKNISKA BESKRIVNINGEN ska ge användare som redan har grundkunskaper, information om produkten för att lättare förstå instruktionerna och anvisningarna.

FÖR ATT INSTALLERA OCH UNDERHÅLLA tekniska produkter och system behövs servicemanualer och instruktioner för installation, skötsel, underhåll och drift. Vi hjälper er att utforma instruktioner och servicemanualer så att de passar de tekniker som ska utföra arbetet.

Klicka här för mer info: CV Kontaktperson: Bo 070 - 625 73 90

FUBOTECH Bandgatan 2 671 32 Arvika Telefon: 070 - 625 73 90

Fubotech

E-post: fubotech@mail.nu


Tekniska beskrivningar, SLUTKUND OCH SERVICEPARTNERS arbetar ibland med mobil eller surfplatta och genom den tekniken finns en utmärkt möjlighet till att läsa informationen ute på serviceplatsen eller varför inte på mässan.

Länkar för mer information! Exempel: installationer Exempel: Presentation Gäller för e-post utskick och pdf.

Kontaktperson: Bo 070 - 625 73 90

FUBOTECH Bandgatan 2 671 32 Arvika Telefon: 070 - 625 73 90

Fubotech

E-post: fubotech@mail.nu


Tekniska beskrivningar, DEN TEKNISKA BESKRIVNINGEN för en produkt, exempelvis viktig daglig rengöring för slutkunden, eller att kunna ge servicepartners nödvändig information ute på serviceplatsen måste ibland sammanställas på kort tid. Då finns fördelar med produktfotografering.

Länkar för mer information! Exempel: installationer Exempel: Presentation Gäller för e-post utskick och pdf.

Kontaktperson: Bo 070 - 625 73 90

FUBOTECH Bandgatan 2 671 32 Arvika Telefon: 070 - 625 73 90

Fubotech

E-post: fubotech@mail.nu


Tekniska beskrivningar, PRODUKTFOTO FÖR DEN TEKNISKA BESKRIVNINGEN Detta kan vara vid tillfällen man snabbt måste nå ut till kunden och då ritunderlaget ligger under arbete.

Länkar för mer information! Exempel: installationer Exempel: Presentation Gäller för e-post utskick och pdf.

Kontaktperson: Bo 070 - 625 73 90

FUBOTECH Bandgatan 2 671 32 Arvika Telefon: 070 - 625 73 90

Fubotech

E-post: fubotech@mail.nu

Teknisk dokumentation publikation 3  
Teknisk dokumentation publikation 3  
Advertisement