__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

BORGWAARDIGHEDEN

Nr. 8 Najaar 2006


Borgward Specialist Inkoop Verkoop Onderhoud Onderdelen Zowel nieuw als gebruikt

Tel. 010 – 202 1244 Fax 010 – 447 1205 e-mail: info@borgward.nl Internet: www.borgward.nl

M.P.Daudeij Wilsonweg 8b, Tel. 06-20220346 2182 LR Hillegom bgg 06-21667423 e-mail DS_stoffering@msn.com KvK nr 28107844

Borgward Onderdelen Nieuw - Gebruikt – Reproductie R.A.F. Steen Aalsburg 20-15 6602VK Wijchen

V.J.M. van der Velden Groningerweg 90 9321 TE Peizermade tel: 050-5257329 fax: 5271323 mob: 06-54321584

Tel. 024 - 64 17 030 Fax 024 - 64 56 291 GSM 06 - 51 60 78 59 e-mail robsteen@wanadoo.nl

2


Officieel clubblad van Borgward Club Nederland Voorzitter Secretaris Penningmeester Technisch Adviseur Website/ Nieuwsbrief Ondersteuning

Bert Haan Oda van den Ameele Martin Bilthof Evert Toxopeus Fred Vermeulen Martie Kamphuis Vincent v.d. Velden Anton Vervoort

0598 614235 0252 520953 055 5220127 010 2021244 072 5710588

h.de.vries22@freeler.nl info@borgwardclub.nl mbilthof@planet.nl www.toxopeus.com g.h.vermeulen@hccnet.nl

050 5263765 riavelden@hotmail.com 0413-474819 vervoort.am@planet.nl

Secretariaat : p/a Oda van den Ameele, Haven 150 , 2182 JV Hillegom , Tel. 0252 – 520 953 Bankrekeningnummer 39 31 91 397 tnv Borgward Club Nederland te Apeldoorn

Algemeen De Borgward Club Nederland (BCN) heeft de inhoud van deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorg samengesteld, desondanks kunnen er onbedoeld typefouten voorkomen. Informatie in deze nieuwsbrief is echter ook afkomstig van derden (adverteerders, FEHAC e.a.). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. BCN draagt voor de inhoud en voor de geplaatste advertenties/mededelingen geen enkele verantwoordelijkheid en sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit.

In deze uitgave……… Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 9 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 13 Pagina 13 Pagina 15

: Clubpas/contributie : Van de Bestuurstafel : Agenda, verslag Vehikel : Martie op bezoek bij Wil Johaentges : De hobbie van Rein Reuters? : Aan het woord Geert Vossebeld? : De geschiedenis van Borgwards driewielers : Wasmachine en Borgward : Borgward Meeting Bremen : Advertenties, vraag en aanbod

Smoelenboek / Voertuigenarchief

Op veler verzoek ben ik in Loenen, tijdens de voorjaarsmeeting, begonnen met een zogenaamd smoelenboek. In de praktijk blijkt namelijk dat veel leden niet weten wie wie is en wie wat doet. De badges voor bestuursleden hebben in ieder geval meer duidelijkheid verschaft, maar dat is nog niet voldoende. Ik zal proberen op de komende evenementen van de ontbrekende personen een foto te maken zodat wellicht tijdens de voorjaarsmeeting het eerste resultaat getoond kan worden. Eveneens heb ik van de, in het bezit van leden zijnde voertuigen, gegevens vastgelegd zomogelijk een fototoegevoegd. In dit archief ontbreken nog vele gegevens. Ik verzoek u vriendelijk om tijdens de oktober-meeting of voorjaarsvergadering de ontbrekende gegevens van uw auto(’s) te verstrekken en indien niet aanwezig ook een foto. Het inmiddels opgebouwde archief zal dan in te zien zijn. Bij voorbaat dank voor uw medewerking Fred Vermeulen 3


Overlijden dhr. Bennie Loonstra. Ons bereikte het bericht, dat op 2 juni j.l. geheel onverwachts dhr.Bennie Loonstra is overleden. Velen van u zullen zich dhr. Loonstra herinneren als iemand, die een enorme kennis had op het Borgwardgebied. Voorts hebben vele Borgwardliefhebbers hun onderdelen kunnen betrekken van dhr. Loonstra. Hierdoor is het mede aan hem te danken, dat vele Borgwards, met name Isabella’s na een grondige restauratie weer op de weg kwamen. We zijn dhr. Loonstra hier dankbaar voor. Het bestuur van Borgward Club Nederland wil langs deze weg de nabestaanden van dhr. Loonstra veel sterkte toewensen. Namens het bestuur, Bert Haan, voorzitter

Van de Bestuurstafel

Beste BCNers, Op het moment, dat ik dit artikel schrijf is het alweer halverwege september en nadert weer de herfst, hetgeen ook betekent, dat straks onze Borgwards, Hansa’s, Goliaths en Lloyds weer minder op de straat te zien zullen zijn. Echter voordat de auto’s de “winterslaap” ingaan hebben we van onze club nog de najaarsmeeting in Bareveld op de grens van Groningen en Drenthe. U allen hebt hiervoor een uitnodiging ontvangen. Op dit moment zijn reeds een aantal aanmeldingen hiervoor binnen. Degenen, die wel willen komen, maar zich nog niet hebben aangemeld zouden we willen verzoeken dit zo snel mogelijk te doen. Zoals gemeld hebben we als club meegedaan aan de oldtimermanifestatie “Vehikel” in de Veemarkthallen in Utrecht. Een verslag hiervan vindt u elders in dit blad. Het bestuur wil graag langs deze weg de leden bedanken, die hiervoor hun auto beschikbaar hebben gesteld en daarvoor honderden kilometers(halen en brengen) hebben moeten rijden. Bedankt mensen. Ook was onze club goed vertegenwoordigd op de grote meeting van de Duitse Interessen Gemeinschaft in Bremen op 8, 9 en 10 september. De voorzitter, dhr. Loges, heeft in zijn openingswoord de Nederlandse Borgwardclub verwelkomd, hetgeen betekent, dat onze, nog jonge, club ook daar serieus genomen wordt. Via de Fehac hebben we vernomen, dat vele oldtimerbezitters denken dat de APK keuring voor oldtimers niet meer nodig is. Dit is echter geenszins het geval. Zeker dit jaar 2006 is er voor alle automobielen ouder dan 3 jaar een APK verplichting. De wet die ontheffing verleent aan oldtimers is nog niet van kracht. Dus denkt u er om, dat u uw oldtimer voorziet van een geldige APK. Zoals reeds gemeld, vindt onze driedaagse meeting volgend jaar plaats in het Zeeuwse Goes. Clublid Peter Otte verricht op dit moment reeds de nodige voorbereidingen. Tot slot hopen we, dat we vele leden mogen begroeten op onze najaarsmeeting op 1 oktober a.s. in Huize Bareveld. Bert Haan, voorzitter. 4


AGENDA 2006 1 oktober 7-8 okt 2006

Borgwardclub meeting huize Bareveld Oldtimerbeurs Flora Holland, Bleiswijk.

http://www.oldtimerbeurs.net

Vehikel Zoals we u al hebben laten weten hebben we dit jaar onze club met een stand vertegenwoordigd op de oldtimermanifestatie “Vehikel” in Utrecht op 25, 26 en 27 augustus. De eerlijkheid gebiedt mij achteraf te moeten constateren dat het geen onverdeeld succes was. Maar eerst het positieve: We hebben onze club vertegenwoordigd met 8 voertuigen, t.w.: 2 coupé’s, 1 combi, 1 Hansa 1100, 1 Hansa 1800, 1 vrachtwagentje, 1 sedan TS type 1958, en 1 De Luxe nieuw type.

vaststellen dat de promotie van onze club een succes was. Nu het negatieve: De organisatie van “Vehikel” was buitengewoon schaars met het verstrekken van vrijkaarten voor die leden, die hun auto hier tentoongesteld hadden. Ook tijdens het inrichten van onze stand was niet duidelijk wat de afmeting van onze oppervlakte was, hetgeen resulteerde in het feit dat een viertal keren de voertuigen verplaatst moesten worden. Op de aanstaande ledenvergadering komen we hierop terug. Desalniettemin dank aan de leden die hun auto, ter meerdere glorie van onze club, voor deze manifestatie beschikbaar hebben gesteld. Bert Haan 5

Midden in onze stand bevond zich een zitje, bestaande uit een tafel met enkele stoelen. Hoog boven alles uit prijkte onze clubvlag. Voorts was de koelbox rijkelijk voorzien van frisdrank en hapjes en was er zelfs de mogelijkheid voor een warm kopje koffie of chocolademelk. Het geheel zag er erg verzorgd en gezellig uit. We konden ons dan ook verheugen in een grote belangstelling van de bezoekers. Enkelen hebben zelfs het aanmeldingsformulier voor onze club meegenoemen, hetgeen op dit moment reeds twee nieuwe leden heeft opgeleverd. We kunnen dan ook


Marty op bezoek bij.............Willy Johaentges. Hallo........ Ik heb mij na de vergadering j.l. aangeboden als mede redactielid, naast Fred Vermeulen, die het blad eigenlijk in zijn eentje helemaal deed. Ik ga een rubriek starten, waar ik telkens op bezoek ga bij Borgward / Goliath / Lloyd Vrienden............... Ik wil mijn rubriek de naam geven van: Marty op bezoek bij :.............. Ik ga dus elke keer een Borgward vriend bezoeken, bij wie ik een klein interview doe, wat vragen stel over uw Borgward verhaal en daarbij wat foto' s neem........... U wordt van te voren benaderd, en het is geen must om mee te doen....als u zoiets niet leuk vindt, of u wilt om een andere reden niet in de belangstelling staan, dan heb ik daar het volste begrip voor, en probeer ik een andere persoon te porren........... Omdat tijdens de vakantieperiode mijn rubriek start, is het wat moeilijk om op gang te komen............. Ik was van plan mijn tournee op Nederlandse bodem te starten, maar het lot bepaalde anders. Daar ik voor de zevende keer nabij Bitburg mijn vakantie vierde , leek het mij een prima idee om op bezoek te gaan bij een Duitse vriend in Trier.....Willie Johaentges. Waarom nu direct een duitser hoor ik u zeggen......Nu ...deze Duitser is een bijzondere!! Zijn er die dan ???? Ja ...Willie. Willie heeft een autoherstelinrichting en doet plaatwerk en spuitwerk.... Ik reed het naburige Dorp Trierweiler binnen en zag tot mijn verbazing een heel bijzonder reclamebord : Een versneden Borgward met het bedrijfslogo van de Firma Johaentges.....Erg origineel, en opvallender dan wat dan ook.

En een vakman is hij zo wat zeker is…........ Jaren terug heeft hij een bijzondere Pick-up truck gebouwd van een Isabella 1957, die omgetoverd kan worden naar Pickup 2-zitter en ook in een handomdraai in een Cabrio kan omgezet, mede omdat Willie er een speciaal dak voor heeft, dat er zo kan worden opgezet. Hij kan er 3 verschillende uitstralingen aan geven. Daarnaast heeft deze plaatwerker een Isabella Coupe Cabrio 1961, met stalen opzetdak gebouwd, in bijzondere kleurstelling, en met een opgevoerde motor, die totaal meer als 100 pk eruit perst.....met speciale Webers en meer aanpassingen....... Maar daar wil ik het eigenlijk helemaal niet over hebben…………… Waar ik het wel over wil hebben is de Isabella TS 4-deurs. Een 4 deurs Isabella hoor ik u zeggen ? Jazeker.!!!! 6


Al in het beginstadium van de Isabella heeft Carl, de meester zelf, met de gedachte gespeeld om een 4-deurs Isabella te bouwen, en gaf een van zijn medeconstructeurs de opdracht zoiets in kaart te brengen. In 1959 werden er 2 prototype' s aan de pers gelanceerd, maar werden niet laaiend enthousiast ontvangen. Na korte tijd was Carl het erover eens dat deze wagen geen succes zou worden .......... Ongeveer in de zelfde tijd nam Mercedes met de 180 serie dit verhaal wel serieus, omdat er in de markt behoefte was aan een betrouwbare 4-deurs auto, met name in de vervoersbranche....Taxi' s en dienstauto' s. Nu was Mercedes al wat langer met kleinere 4-deurs auto' s op de markt, maar Borgward had een goede kans, buiten Mercedes om. Carl geloofde in de oneindige 2-deurs Isabella, en had rond 1959 het plan om de P100 te bouwen, dat ook al in ver gevorderd stadium op te tekentafel lag..... Hij kon zijn Arabella moeilijk van zich af zetten, die ook alleen maar problemen gaf, dus een geflopt 4-deurs Isabella avontuur kon hij er effe niet bij gebruiken. Het bouwen van de 4-deurs is door Carl in de ijskast gezet ...... We zijn inmiddels heel veel jaren later ……. Een fabrieksgebouwde 4-deurs die in Zwitserland rijdt, heeft eerst een tijd in een museum gestaan, maar deze komt nu heel af en toe ook op Zwitserse treffens. Dat is het enige nog overgebleven voorbeeld! Hoogstwaarschijnlijk is er dus maar 1 van in de wereld. Willie had meer dan 10 jaar geleden al plannen gemaakt om deze auto te kopiëren........ Maar hoe? Daarvoor heeft hij een paar jaar met plannen rondgelopen en heeft 8 jaar, oftewel meer dan 2000 manuren gestoken in de restauratie van een ‘’60 er Isabella, die ook nog eens 2 deuren extra mee zou krijgen. Na veel denkwerk, meten en passen en improviseren is het er eindelijk van gekomen. Hij is nu af!!!!! Als basis heeft Willie een normale Isabella gebruikt, die hij helemaal heeft gestript en verlast. De bodempartij is van nieuw plaat werk voorzien en de zijkanten zijn aangepast. Voor de deuren wilde hij eerst blik gaan gebruiken, maar dit bleek achteraf te moeilijk te vervormen, zodat hij op een later moment voor aluminium deurpanelen koos.

7


Hij maakte er speciale houten mallen voor om model te kloppen en om de sierstripprofielen in te kloppen. De voorste deuren moesten worden ingekort, er moesten deurposten komen met extra hang en sluitwerk en de achterste deur moest ook nog eens de ronding rond het raam hebben, om de dakvorming achter niet zijn gezicht te laten verliezen. Ramen moesten versneden worden, raammechanieken moesten worden bedacht, om in de veel kleinere achtdeur een draairaam te maken. Ook de achterzitting had een te hoekig model, dus de hoeken werden versneden en ronder gemaakt om de instap te vergemakkelijken. Voor de voorzetels heeft Willie gekozen voor Opel Stoelen, deze zitten heerlijk comfortabel en zakken niet in, volgens Willie. Jammer dat er hoofdsteunen op zitten, maar dit is een persoonlijk item....alhoewel de rode / witte combinatie bekleding erg mooi staat............ De wagen werd uitgerust met een TS motor, met enige inwendige aanpassingen, zodat de motor vlot 80 tot 85 PK eruit perst....en loopt subliem. Willie heeft er een rembekrachtiger bij gemonteerd, omwille van zijn eigen veiligheid....mooi is dit echter niet, maar het zit onder de kap............... Verder is de auto in een Creme-kleur gespoten en niet in zwart, zoals zijn voorbeeld in Zwitserland . Al met al, is het een fantastisch mooie auto geworden, die zo voor een origineel door kan gaan en ik weet 100 procent zeker dat de Zwitserse broer niet perfecter kan zijn........ Ik weet ook bijna zeker, dat als Carl deze Frisse Creme Ruitenvrouw had gezien, dat hij was gezwicht voor de 4-deurs, in plaats van die zwarte. Bij mijn vraag aan Willie hoe men reageerde bij de T.U.V. keuring, stonden de keurmeesters met open mond, en hadden zoiets nog nooit gezien.....Wie wel ?????? Bij het laatste treffen in Bad-Orb / Frankfurt was Willie erbij ......Uitgedost met een mooi geel taxi bordje op het dak en bekijks had hij zeker !!!!!!!!! Verder heb ik nog een kleine rondleiding gehad in de werkstad van mijn 63 jarige vriend, en na een gezellig samenzijn van een uurtje ben ik vertrokken vol goede zin.......... Zoiets maakt een vakantie extra leuk........ Willie is van plan om met de 4-deurs veel mee te gaan rijden op de treffens. Hij heeft de Zwitsers al verrast met zijn creatie, die erg verbaasd waren daar zij in de veronderstelling verkeerden dat zij de enige waren met zo' n bijzondere Isabella........... Zo zie je maar weer........ Tot Schrijfs....martie

8


De hobby van Rein Reuters deel 2 Slechts éénmaal heb ik een ritje gemaakt in een Borgward. Een heel kort ritje en dat zat zo. De Oom uit de Azaliastraat was voor zijn huwelijk marconist geweest. Marconisten waren toen in dienst van Radio Holland, werden uitgeleend aan de verschillende Nederlandse rederijen en bedienden aan boord van de zeeschepen de radio-installatie. Ver en vooral lang van huis vond tante meer niks en uit liefde voor zijn vrouw is Oom toen aan de wal gebleven. Na wat mislukte baantjes opende hij een winkel in onderdelen voor radio-amateurs. Ik snapte er niet veel van, maar vond de winkel wel erg leeg. Toch bleek deze Oom, na verloop van enige jaren, ook radio’s en TV’s te verkopen. Na de dood van mijn vader besloot moeder nu eindelijk een TV te kopen. Volgens andere zussen van mijn vader kon dat het beste bij de Oom uit de Azaliastraat. Om eens te kijken wat er zoal te koop was zou hij ons, moeder en ik, met de Isabella op komen halen. Tante noemde hun auto geen auto of desnoods Borgward. Neen, zij verplaatsen zich altijd in een Isabella. Moeder en zoon werden achterin de (toen al) overjarige en muf ruikende Borgward geduwd en daar gingen we. Eerst honderd meter onze straat uit, rechtsaf de Lindelaan op en 400 meter verderop bij Radio Rijswijk op het Hendrik Ravensteinplein konden we weer uitstappen. “Alle TV’s van Erres die jullie in de etalage zien staan kan ik ook leveren”, zei Oom. Bovendien kregen we nog een tientje korting. Moeder wees er op ééntje van haar keuze, Oom schreef wat in een boekje en stapte in de Borgward. Hij draaide het raampje omlaag en zei : “Zo’n klein eindje terug kunnen jullie wel lopen” en reed weg. Later kwam hij in dezelfde auto de TV afleveren en de antenne op het dak plaatsen. Die dag zagen we voor het eerst in ons eigen huis TV. Toen het Journaal van 8 uur bijna was afgelopen kwam er nog een extra mededeling : zojuist was president Kennedy neergeschoten.

Zo veel jaren later maak ik nog steeds autootjes, doch mijn techniek is verbeterd. Na de chassisbalken maak ik de voor- en achterassen. Bij deze Goliath, met slechts drie wielen, wel bijzonder. Voor details heb ik een Pola bouwdoos gekocht. Jammer, veel te weinig details. Op een beurs in het Mecc een mooie folder kunnen kopen en later in Essen nog één. Ook ontving ik nuttige informatie van uw redacteur. Bovendien ben ik naar Oldtimermuseum Mahymobiles afgereisd. 9


Na uitschakelen van de beveiliging kon ik een Golith aldaar van alle kanten op de foto zetten. Met al deze materialen en wat fantasie is het chassis inclusief wielen en assen af. Ook de motor en aandrijving, dus ben ik aan de cabine begonnen. Niet zo eenvoudig, want de overgang schutbord naar voorraam heb ik drie maal over gedaan. Het dak zit erop en de deuren hangen in de scharnieren. Tot de volgende keer. Rein Reuter 28 juni 2006

Aan het woord……….Geert Vossebeld? Het is allemaal heel lang geleden, maar nog steeds vers in het geheugen. Het was in 1960, toen we van het bedrijf waar ik werkte, met nog enkele mensen naar Scandinavië zouden gaan , om daar nieuw ontwikkelde ijsmachines te gaan bekijken. Een van die mensen had juist een nieuwe Borgward Isabella gekocht, maar, hij had geen rijervaring en durfde de lange rit niet aan, hij gaf het stuur aan mij over. Dat was dus ‘n hele week lang genieten van een superauto zoals bleek, we waren namelijk met twee auto’s, de andere was een Opel P1( met panoramische ruit). Af en toe wisselden de passagiers van auto, daaruit bleek dat men vond, dat de zit in de Borgward beter was en hij was stiller, verder bleek dat hij echt veel minder liters nodig had. Dat alles is dus blijven hangen en kwam weer boven toen ik op m’n 60ste wat tijd over had. Ik ben onderaan begonnen met een Arabella, daarna een Arabella de Luxe, daarna ’n Isabella coupé en ’n Isabella TS, alles met werk, maar ook met heel veel rijplezier, dat laatste heb ik steeds gedeeld met Christien. Sinds 1988(?) zijn we lid van de Belgische Borgward Club, waar we met tientallen treffens en babbelavonden heel veel plezier gehad hebben en heel veel kilometers gereden, samen met andere Borgward liefhebbers. Vanaf 1990 zijn we, tot vorig jaar, lid geweest van de Duitse Borgward IG. Ook daar tientallen treffens en ritten, goed voor vele duizenden kilometers. Onze Borgwards hebben ons hierbij nooit in de steek gelaten en we waren ( ook soms na vele uren) nooit moe gezeten, dus volop genieten. In 2004 kwam alles in een ander daglicht te staan, met de oprichting van een heuse Nederlandse Borgward Club, iets waar we jaren naar uitgekeken hebben en we dan ook erg blij mee zijn. Hier wil ik het bij laten, ik hoop dat iedereen met plezier Borgwaardigheden mag lezen en nog veel treffens van Borgward Club Nederland mag meemaken, met de nodige ritjes en de gezellige praatuurtjes. Geert en Christine Vossebeld.

10


De geschiedenis van Borgward’s driewielers. Alles begon met de introductie van de “Blitzkarren” in 1924 Het driewielige voertuigje had een 120cc-motortje van DKW en later ILO, dat 2,2 pk leverde. De bestuurder moest de wagen aanduwen en er dan opspringen. Het was oorspronkelijk bestemd voor vervoer op het fabrieksterrein, maar Borgward probeerde het ook aan anderen te verkopen. Aanvankelijk liep dat niet erg voorspoedig, omdat het bedrijf geen dealernetwerk had. Begin 1925 meldde de rijke zakenman Wilhelm Tecklenborg zich bij Carl Borgward. Die deed Carl twee voorstellen: hij zou proberen een licentie voor het bouwen van de Blitzkarren aan een bedrijf te verkopen hij wilde aandeelhouder worden in Borgwards fabriek. Voor het verkopen van de licentie wilde Tecklenborg een percentage krijgen. Binnen enkele dagen wist hij de licentie voor zestigduizend Reichsmark te verkopen. Kort daarop werd Tecklenborg inderdaad aandeelhouder. Hij bracht geld in en Borgward machines. De grond en de gebouwen bleven echter Carls eigendom. Zelf bleef Borgward ook Blitzkarren bouwen en het bedrijf haalde een grote klant binnen, de Reichspost. In de loop van 1925 ontwikkelde de fabriek een zwaarder gemotoriseerde (250 en 300cc) driewieler. Anders dan de Blitzkarren had deze twee voorwielen en één achterwiel. Als naam werd gekozen voor Goliath. Om beide bestelwagentjes te kunnen produceren verhuisde het bedrijf in december naar een groter terrein. De Goliath werd direct een groot succes. Dagelijks werden acht Blitzkarren en Goliaths gebouwd. Vanwege de steeds stijgende verkoopaantallen verhuisde het bedrijf, dat inmiddels Goliath-Werke Borgward & Co GmbH heette, halverwege 1928 opnieuw. In de nieuwe fabriek kon de productie fors worden verhoogd. Er kwam ook een veel sterkere (600cc) Goliath. Na overname van de Hansa-Lloyd fabrieken werd de productie hiernaartoe overgeplaatst. Door de veel grotere ruimte kon de productie van de Goliath opgevoerd worden tot zo’n 22 exemplaren per dag. In 1931 bouwde de fabriek Borgwards eerste personenwagen de Goliath Pionier, een variant van de driewielige bestelwagen. Door de financiële situatie in de wereld werd het niet het succes wat er van was verwacht. En dat terwijl je er geen rijbewijs voor hoefde te hebben of belasting voor hoefde te betalen. Er werden ongeveer 4000 exemplaren gebouwd.. Door de inval in Polen door Duitsland werden de fabrieken alleen nog maar gebruikt voor oorlogsmaterieel. De productie van de Goliath’s en Pioniers werd gestaakt.

11


Pas na de oorlog werd in 1949 opnieuw een driewieler geïntroduceerd en met succes. De Goliath GD750 met een tweecilinder tweetaktmotor, 400cc en 14 pk sterk. De nieuwe tweetakt motor werd ontwikkeld door INKA, een aantal samenwerkende ingenieurs onder leiding van ing. Momberger die eerder voor DKW tweetakt motoren hadden ontwikkeld. Ook de motoren voor de LP300,en de GP 700 werden door hen ontworpen. De groep Momberger wist Borgward te interesseren voor recordpogingen in de klasse tot 750 cc. Er werd een motor uit de GP 700 serie genomen en deze werd voorzien van een hogere compressie en grotere carburateur, wat resulteerde in een vermogen van 42 pk in plaats van de oorspronkelijke 24 pk. Het onderstel en versnellingsbak waren van de GD 750. Er werd een speciale AÍrodynamische aluminium carrosserie gemaakt waarvan de achterkant al eerder zijn kwaliteiten had bewezen bij de Wanderer en BorgwardINKA-Rekordwagen. Dit resulteerde in een topsnelheid van zo’n 165 km/uur, voldoende om aan de record pogingen te beginnen. Nu alle voorbereiding waren getroffen en de baan was gereserveerd kon er gestart worden op 7 augustus 1951. Maar de FIA commissie deelde doodleuk mee dat de Goliath geen auto was en de reeds gehaalde records waren dus ongeldig. Toen kwam men met het volgende idee. Als de Goliath dan geen auto was, dan was het een motor met zijspan. En de records uit die klasse konden ook gebroken worden. Zo had Norton met een zijspan combinatie het 24 uurs

record op 111,8 km/h gezet. Maar de coureurs Brudes, Steiner, Hartmann, Koch-Bodes en Polensky hadden geen Motorsport licentie. Maar na telefonische aanmelding werden deze alsnog verstrekt en kon er om 14.00 uur gestart worden. Om 17.30 werd al het 3-uur record gebroken. Het gemiddelde snelheidsrecord inclusief pitstop werd op 144,54 km/h gezet. Even later werd het 500 kilometer en 4-uur record gebroken. In de volgende uren kwamen daar de 1000, 2000 en 3000 kilometerrecords bij evenals het 2000 mijl, 5, 10 en 24 uur record. Uiteindelijk werden het er 19. Waaronder ook nog enkele uit de klasse tot 1200 cc. In 1955 werd de GD 750 opgevolgd door de gemoderniseerde Goli met een grotere 500 cc motor met 17 pk en een geheel stalen carrosserie.

12


Wat heeft onze wasmachine met Borgward te maken??????????? Al enige tijd klaagde Ria (mijn vrouw) er over dat haar wasmachine nog al wat lawaai maakte. Toen ze mij dit liet horen vermoedde ik dat het lager niet in orde was. Dus een monteur gebeld. Deze begon gelijk al met vragen als: “Hoe oud is uw machine?” en “Hoe vaak wast u per week?” Vermenigvuldigd en opgeteld kwam deze monteur tot de conclusie dat de machine al 1500 wasbeurten meer gedraaid had dan waarvoor hij gemaakt is. De reparatiekosten zouden inclusief arbeidsloon zeker 300 euro bedragen. Maar geen nood, hij had er één in de aanbieding voor 389 euro. Dan zou het toch onverstandig zijn om de oude, die er overigens nog als nieuw uitzag en behalve het lager ook nog perfect werkte, te laten repareren. Zijn bedoeling was ons duidelijk. We hebben gezegd dat we er over zouden nadenken. Toen de monteur weg was, zei ik tegen Ria, dat ik zelf het lager wel zou vervangen. Na alles te hebben gedemonteerd en het oude lager goed te hebben bekeken kwam mij deze qua afmeting heel erg bekend voor. Hij leek verdraaid veel op een achterwiellager van een Isabella. Hiervan heb ik er altijd een paar in voorraad. Na het op het lager vermelde nummer te hebben vergeleken en de afmeting met een micrometer te hebben gecontroleerd bleek mij dat het precies dezelfde was. Hierna heb ik het achterwiellager van de Isabella gemonteerd in de wasmachine, waarna deze weer geruisloos en perfect functioneert. Ik neem aan dat hij nu nog vele, vele wasbeurten meer draait dan waarvoor hij gemaakt is. Waar een Borgwardonderdeel al niet goed voor is!!! Bert Haan

Borgward meeting Bremen Wij gaan met de Borgward bus …er kunnen 17 personen in maar wij zijn met z’n tweetjes... zelfs de honden zijn niet van de partij. Net over de grens komen wij bij een benzine pomp 4 prachtige BORGWARD-COUPE’s tegen en zo kwam het dat wij in optocht de laatste kilometers naar Bremen hebben afgelegd. Helaas in een dikke file maar toch leuk für die leute! Duimen regelmatig omhoog enz. enz. Na wat kleine verkeersovertredingen van de BORGWARDBOES want zo noemen de Duitsers deze auto rijden wij het terrein op van het Atlantic Hotel. Als wij dachten dat wij de eerste waren hadden wij het mis al zeker 100 auto’s waren ons voor. Toch was er nog voldoende plaats en met de deskundige aanwijzingen van Nico stonden wij snel op een prima plek. Naast de auto van Jos, Oda en Nico en daarnaast de combi van de gebroeders Bil. De Toxies hadden net als vele anderen gereserveerd wat niet verkeerd bleek want het Hotel was bom vol. Er waren heel veel bekende en onbekende gezichten van Borgward liefhebbers en er stond aangekondigd dat dit het Borgward 13


weekend was maar toch kregen wij het idee dat de dames v.d. renbaan voorgetrokken werden! Kwam het misschien omdat wij geen mooie hoedjes op hadden? Uiteindelijk had iedereen om 11 uur s’avonds wat weten te bemachtigen. Zaterdag 9 september: Goed geslapen en na een uitstekend ontbijt gaan wij aan de BORGWARDDAG beginnen Er is een Onderdelen markt …en een Rommelmarkt er zijn nog veel meer auto’s bijgekomen en het einde is nog niet inzicht. Hoeveel het er precies zijn geworden weet ik niet maar naar schatting wel 200 Om 11.00 uur OPENING en om 12.00 uur Erwtensoep met veel worst en brood. 13.30 uur :het leukste onderdeel; In optocht met zeker 100 BORGWARDS door Bremen scheuren onder Politie begeleiding. Nu waren Antoon, Petra, Harm en zijn broer Gert bij ons ingestapt, dat maakte het extra

gezellig. Soms veroorzaakten wij een ware file en er kwam een Bruidspaar in tijdsnood....gelukkig wist de ceremoniemeester ons te overtuigen dat wij moesten stoppen om zo ruimte te maken voor het bruidspaar dat wij niet te zien kregen (geblindeerde limo) Het werd een prachtige tocht door Bremen en ver daar buiten. Veel mensen stonden langs de kant van de weg te zwaaien! of goedkeurend te knikken of duim omhoog. Halverwege alle auto’s op een enorme parkeerplaats, daar hebben wij een grote scheepswerf bezocht (AFR) heel indrukwekkend en de koffie met koek en limonade was heerlijk. Op de terugweg naar Bremen langs de voormalige Borgward-hallen gereden. Even kregen wij het idee om allemaal over te stappen in een Mercedes sportauto maar ach, er gaat niets boven BORGWARD..toch? Wij zijn krap terug of de feestavond begint!! Heel gezellig .. Arie de Rooy krijgt een oorkonde omdat hij meer dan 20 jaar lid is en er worden vele toespraken gehouden ..helaas verstaan wij er weinig van want het geluid was niet super. Monica Borgward is aanwezig en ook zij is regelmatig bij de microfoon. Heerlijk buffet dure drankjes maar heel gezellig. Zondag: Iedereen komt wat bij en geniet weer van het ontbijt. Er is weinig animo voor de vergadering, maar dat is te begrijpen want de zon is gaan schijnen en wij genieten van alle mooie auto’s die in de loop van de dag huiswaarts gaan. Ook de terugreis voor ons was zonder pech! Iets wat heel fijn is. Corrie Toxopeus

14


Aangeboden:

Vraag en Aanbod -------------------------------------------------------------------------------

Gezocht: Alle soorten boeken, tijdschriften, handleidingen en andere technische artikelen van en over Borgward, Hansa, Goliath en Lloyd ter completering van het Club archief en de website. Fred Vermeulen, 06-53245084 Vraag en Aanbod advertentie’s t/m 3 regels zijn gratis mits deze betrekking hebben op de Club doelstellingen . Voor alle overige advertentie’s ( ¼ , ½ , 1/1 pagina) gelden zakelijke tarieven, deze zijn opvraagbaar bij de redactie. Adverteren ! mail uw advertentie aan g.h.vermeulen@hccnet.nl of stuur uw advertentie naar het secretariaat

15


16

Profile for Fred Vermeulen

8e editie van clubblad Borgward Club Nederland  

8e editie van clubblad Borgward Club Nederland

8e editie van clubblad Borgward Club Nederland  

8e editie van clubblad Borgward Club Nederland

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded