__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

BORGWAARDIGHEDEN

Nr. 6 Voorjaar 2006


Officieel clubblad van Borgward Club Nederland Voorzitter Secretaris Penningmeester Technisch Adviseur Website/ Nieuwsbrief Ondersteuning

Bert Haan Oda van den Ameele Martin Bilthof Evert Toxopeus Fred Vermeulen Vincent v.d. Velden Anton Vervoort

0598 614235 0252 520953 055 5220127 010 2021244 072 5710588 050 5263765 0413-474819

h.de.vries22@freeler.nl info@borgwardclub.nl mbilthof@planet.nl www.toxopeus.com g.h.vermeulen@hccnet.nl riavelden@hotmail.com vervoort.am@planet.nl

Secretariaat : p/a Oda van den Ameele, Haven 150 , 2182 JV Hillegom , Tel. 0252 – 520 953 Bankrekeningnummer 39 31 91 397 tnv Borgward Club Nederland te Apeldoorn

Algemeen De Borgward Club Nederland (BCN) heeft de inhoud van deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorg samengesteld, desondanks kunnen er onbedoeld typefouten voorkomen. Informatie in deze nieuwsbrief is echter ook afkomstig van derden (adverteerders, FEHAC e.a.). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. BCN draagt voor de inhoud en voor de geplaatste advertenties/mededelingen geen enkele verantwoordelijkheid en sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit.

In deze uitgave……… Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 13 Pagina 15

: Clubpas/contributie : Van de Bestuurstafel : Agenda, : De hobby van Rein Reuters : Nieuwjaars bijeenkomst : Aan het woord …….Wiepco Wijnand : Autovisie Roadtest Isabella Coupé : De Borgpen : Advertenties, vraag en aanbod

Clubpas / Contributie 2006 Wanneer u uw contributie voor 2006 heeft voldaan wordt uw Clubpas toegezonden met de volgende “Borgwaardigheden”. Met deze pas kunt u gebruik maken van de faciliteiten binnen de B.C.N.

Indien uw bijdrage nog niet is voldaan verzoeken wij u vriendelijk z.s.m. € 35,00 over te maken op: rekeningnummer: 39 31 91 397 t.n.v. Borgward Club Nederland te Apeldoorn

2


Doelstelling

Instandhouding van auto’s van het voormalige Borgward-concern (Borgward, Lloyd, Hansa en Goliath), het bevorderen van informatie-uitwisseling, waaronder het regelen van ontmoetingen /evenementen en het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de verenigingsleden.

Beste BCNers,

Van de Bestuurstafel

Het is begin maart en een mager zonnetje, afgewisseld door een sneeuwbui bepaalt het weer. Het is dus duidelijk nog geen voorjaar. Maar goed, wat willen we ook, we weten allen “maart roert z’n staart”. Toch gaan we wat het weer betreft weer de goede kant op, zodat we de weg weer op kunnen met onze Borgwards en daar bedoel ik natuurlijk ook mee de Hansa’s, Lloyds en Goliaths. Zelf heb ik vorige week, het was toen eind februari, samen met Ria(mijn vrouw) een tochtje met de Isabella gemaakt van zo’n 150 km. Heerlijk!!! We staan dus weer aan het begin van een nieuw Borgward-seizoen. Een seizoen waarin ook onze club verschillende activiteiten zal ontplooien. Onze eerst samenkomst hebben we reeds gehad in het kader van onze tweede nieuwjaarsbijeenkomst in Uddel. Het bestuur heeft dit ervaren als een bijzonder gezellige middag. Veel leden waren met hun partners of alleen aanwezig. Het geeft wel aan dat onze nog jonge Borgward Club leeft. Dit moge ook blijken uit een gestage groei van het aantal leden. Dit jaar wordt voor onze club wel een heel bijzonder jaar. Voor het eerst organiseren we een meerdaagse meeting, en wel in het weekend 19, 20 en 21 mei in hotel Bosoord te Loenen op de Veluwe. U hebt hiervoor reeds een uitnodiging met programma ontvangen. De zaterdagavond zal muzikaal worden opgeluisterd door de zang- en muziekgroep “Forever”, die ons allen bekende liedjes ten gehore zal brengen. Tevens hebben we aan dit gebeuren onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gekoppeld. We hopen dat we vele leden met hun partners dit weekend mogen begroeten. Voorts staat in het najaar een meeting op het programma. Deze zal worden gehouden in het noorden van het land. We proberen onze activiteiten zoveel mogelijk over het land te verspreiden, zodat we alle leden v.w.b. de afstand eens tegemoet kunnen komen. Tijdens bovengenoemde nieuwjaarsbijeenkomst heeft onze secretaresse een ontwerpkalender 2006 van onze club laten rondgaan. Een aantal leden heeft deze besteld voor de prijs van € 15,=. Ze zijn inmiddels klaar en verzonden naar de bestellers. Het ziet er bijzonder fraai uit. Echt een collectors item. Beste leden, het bestuur wenst u allen een fijn Borgward-seizoen zonder ongelukken en pech en hoopt velen van u te mogen begroeten op onze meeting in Loenen. Bert Haan, voorzitter.

3


AGENDA 2006 19-21 mei 2006 18 juni 2006 25-27 augustus 7-8 okt 2006

Borgward Club Nederland weekendtreffen in Loenen Oldtimerdag Kleiweg Rotterdam Vehikel, Veemarkt te Utrecht Oldtimerbeurs Flora Holland, Bleiswijk. http://www.oldtimerbeurs.net

FEHAC bericht APK regime veranderingen. Er komen bij het FEHAC secretariaat veel vragen binnen over de ophanden zijnde veranderingen van het APK regime voor oldtimers. Daarom hieronder puntsgewijs de up-todate informatie die antwoord kan geven op een aantal veel gestelde vragen. Er is overeenkomst over een lichter APK-regime voor klassiekers. Voertuigen van vóór 1960 hoeven na het van kracht worden van de nieuwe wetgeving niet meer APK gekeurd te worden. Voertuigen ouder dan 30 jaar, maar van ná 1960, moeten vanaf dat moment nog maar eens in de twee jaar gekeurd te worden. Waarschijnlijk gaat deze regeling ongeveer midden 2006 op z’n vroegst in. Hiervoor is een wetswijziging nodig, aan die wetswijziging wordt nu door de experts gewerkt. Zodra deze wetswijziging aangenomen is, en feitelijk van kracht wordt, zal dat in de Staatscourant gepubliceerd worden. Tot dat moment moet u nog gewoon aan uw APK verplichting voldoen. Dus, ofwel op tijd keuren, ofwel schorsen. (de kans op een ambtshalve boete als na steekproef blijkt dat u niet aan uw voertuig verplichtingen hebt voldaan wordt steeds groter). Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de op handen zijnde veranderingen zelf inmiddels al naar buiten gebracht als een stap in de goede richting om de administratieve lasten voor de burger te verlagen. Een goed teken. De genoemde veranderingen zijn in lijn met wat – en het uiterste dat – de Europese wetgeving toestaat. Het ‘EU-minimum’ is dat ieder voertuig van na 1960 tenminste één maal per 2 jaar gekeurd dient te worden. Het nieuwe regime past uitstekend bij het gemakkelijke leven, de lage jaarkilometrages, de liefdevolle verzorging, de goede staat van onderhoud enz. van de gemiddelde klassieker. Een gegeven dat zich ook laat vertalen in zeer lage verzekeringspremies. Ook past het nieuwe regime goed bij het sterk veranderde karakter van de APK zelf, ooit gestart als veiligheids keuring (toen zeer nodig en nuttig) en bedoeld om een minimum onderhoudsniveau af te dwingen, is het nu vooral een milieu keuring. Grosso modo kan gesteld worden dat die milieu eisen niet gelden voor klassiekers. Ook, of misschien wel juíst, na het ingaan van de nieuwe regeling bent en blijft u zelf verantwoordelijk voor de veilige technische staat van uw voertuig. Doorgaans wagen ook de experts zich niet aan schatting wat de verkeersveiligheidsbijdrage van de APK heden ten dage is, (de schattingen liggen tussen de 0 en 0,8%). Een APK keuring is een momentopname. Uw eigen verantwoordelijkheid geldt echter 365 dagen per jaar! (in sommige jaren zelfs 366 dagen) Kortom, ook wij wachten vol spanning af, als er nieuws is zult u dat zo spoedig mogelijk van ons vernemen, en tot dat moment moet u nog gewoon aan uw voertuigverplichtingen, inclusief APK, blijven voldoen. 4


De hobby van Rein Reuters

Feitelijk had ik niets met Borgward. Ze zijn mijn niet onbekend, want ik ben van september 44. Net voor de hongerwinter in het westen van ons land toesloeg. Mijn ouders hadden veel moeite om aan voedsel te komen, maar gelukkig hebben we alleen de barre tijden doorstaan. Wat in de jaren na de oorlog helaas bleef, was een zekere haat van mijn vader tegen alles wat Duits was. Wij kinderen vonden dat niet leuk, vooral als hij ‘s zomers oosterburen op het strand aansprak. Maar ja, het is je vader ! Met de jaren werd het minder en op een zekere dag kwam hij op een NSU Fox de straat in rijden. Eén van de eerste keren, dat ik op deze motorfiets achterop mee mocht ging de rit naar de Azaliastraat in den Haag, want daar woonde een tante. Daar stond een Borgward voor de deur. Op naam van haar echtgenoot, die mijn vader vanwege de aankoop van de auto altijd verrader had genoemd en het nu op de Fox op weg ging om het weer goed te maken. Ook had mijn vader een broer. Ruim voor de oorlog was deze broer al getrouwd, zodat zijn zoon zich de oorlog goed kon herinneren. De zoon, mijn neef dus, bouwde van blik Amerikaanse de voertuigen op schaal. Prachtig om te zien, vond ik. Dat zou ik ook graag leren, maar de neef zag daar helemaal geen broed in. Hij ging liever naar de voetbal en achter de meisjes aan. Wel kreeg ik een paar modelletjes als voorbeeld en daar kon ik het mee doen. Nou, het nabouwen lukte dus voor geen kant, tot mijn vader medelijden kreeg en zei :”Probeer eens een plastic bouwdoosje”. En dat lukte beter. Alleen het verven liet nog zeer te wensen over. Door de jaren heen lukte het verven ook wel. Airbrush heet dat tegenwoordig en toen ik op een dag een plaatje zink kreeg heb ik van het metaal en met Italeri bouwmodel als voorbeeld een Chevrolet 8445/C8A nagebouwd. Op welke schaal ? Tja……, van de bandjes. Bandjes kan ik nog steeds niet zelf maken. Alle andere onderdelen wel. Ik maak alles uit gewalst zink van 0,5- of 0,8 mm dik, waarvan de laatste makkelijk is te krijgen. De meeste loodgieters verkopen het, want ze maken er dakgoten van. Ook koop ik dunne messing draad en vooral pijpjes, waarvan de opéénvolgende maten precies in elkaar schuiven. Van de pijpjes maak ik assen en de uitlaat en verder doe ik weinig zetten. Zetten is het ombuigen van plaatmateriaal en daarbij ontstaan een radius, ronding dus, die niet bij de schaal past. De chassisbalken van de Chevrolet waren nog gezet, wat (bij nader inzien en verbeterende vaardigheden) er niet uitziet. Chassisbalken maak ik nu uit stripjes, die aan elkaar worden gesoldeerd.

Ik ben nu bezig met een Goliath GD750 en dit is het eerste resultaat. De rest is een ander verhaal. Maar daarover een volgende keer. 5


Nieuwjaars bijeenkomst Het nieuwe Borgwardjaar is weer goed begonnen met een stralende dag en een leuke, gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in Uddel. Wat wil een mens nog meer. Eigenlijk niets, maar de middag had nog meer in petto. We begonnen met koffie en gebak waarna de verhalen vanzelf los kwamen. Rob Steen met zijn documentatiemateriaal en Borgwardboeken. Iedereen die aanwezig was kreeg een glas met ons clublogo dat heel attent door ons lid Theo Arts ter beschikking was gesteld. Bert Haan had Borgwarddienbladen te koop, waarvan de winst in de clubkas terecht is gekomen. En de contributie kon deze dag nog voldaan worden. Er was gelegenheid zich in te schrijven voor het Borgward weekend van 19 t/m 21 mei 2006 . We hopen dan met z' n allen in Loenen een fantastisch weekend door te brengen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus leden, die zich nog niet op hebben gegeven of er nog over twijfelen: Geef je op bij Oda !! De omgeving is hier werkelijk schitterend en leent zich heel goed voor een mooie en aparte rondrit. Dus dat belooft wat. Nu nog hopen op zonnig weer. Ik hoop op een grote opkomst en een fijn en gezellig weekend in Loenen. Tot dan. Groetjes Frank Kuster

Vehikel Oldtimermarkt Zoals is besloten tijdens de ledenvergadering zullen wij als Borgward Club Nederland deelnemen aan de Vehikel Oldtimermarkt.

Deze vindt plaats op 25-27 augustus van 10 – 17 uur. Deelname met uw auto is mogelijk wanneer u zich tijdig aanmeld bij Bert Haan. Hij zal zorg dragen voor de verdeling van de beschikbare plaatsen. Er wordt gestreefd zo veel mogelijk verschillende merken en modellen uit de Borgward familie ten toon te stellen. Uw inschrijving dient per e-mail, schriftelijk of telefonisch vóór 1 mei plaats te vinden. E-mail adres: h.de.vries22@freeler.nl Telefoon: 0598-614235 Postadres: Beneden Oosterdiep 127 9641 JC Veendam Wij hopen op een grote belangstelling zodat wij wederom een aantrekkelijke stand kunnen bouwen. 6


Aan het woord……….Wiepco Wijnand Mijn vader reed vroeger altijd in Borgward Isabella’s en i.v.m. zijn werkzaamheden (autosloperij en schroothandel) met een B1500 (Alligator) vrachtwagen. Met vroeger bedoel ik de tijd die ik terug kan gaan in mijn geheugen en dat zal zo ongeveer rond 1960 zijn toen ik 5 jaar was. S..t, wat gaat de tijd snel. Mijn vader was niet zo’n oppassende man wat zijn auto’s betreft en de daarop volgende jaren heb ik geregeld aan Borgward’s gesleuteld. De onderdelen waren geen probleem aangezien we de Isabella’s in voorraad hadden staan, in dat opzicht heb ik ook bloed aan mijn handen, aangezien we geregeld ruimte moesten maken en de Borgward’s gesloopt en in hapklare brokken werden afgevoerd. Als ik toen geweten had wat ik later zou kopen!!! Wat de vrachtwagens betreft kan ik vertellen dat vroeger bijna elke schroothandelaar, fruithandelaar en kolenboer met Borgward reed. Mijn opa reed met een B1500 “Haube”en mijn beide ooms met een 611 F en een collega ook met een 611 F. Toen ik 15 jaar was zag ik in Vollenhove bij de plaatselijke kolenboer een B1500 Alligator te koop staan voor ƒ 250,= en heb daarop mijn vader gevraagd of ik deze mocht kopen en dat was in orde. Diezelfde middag heb ik hem gekocht en naar Emmeloord laten rijden alwaar hij aan de rand van ons terrein werd gezet. Deze Borgward was in geheel originele staat en zeer goed onderhouden, de schotten van de laadbak waren zelfs nog nooit gebruikt omdat kolenboeren altijd zonder schotten reden. Nu moet gezegd worden dat mijn vader er vreemde ideeën op na hield, want op mijn vraag of ik stalling mocht zoeken voor de B1500 werd geantwoord dat ik hem met zijn geld betaald heb en zodoende niets over de auto te zeggen had en de auto moest blijven staan waar hij stond. De betreffende auto is na vele jaren ter plekke overleden en afgevoerd als oud ijzer (over zonde gesproken). Ondertussen heb ik zelf weer 2 B1500 “Alligator”trucks en een B1500 D “Haube”en een B611 Brandweerauto (ex. Toxopeus). Verder heb ik een Isabella Coupé en twee limousines dus ik ben blij dat ik nu bijdraag aan de instandhouding van verscheiden auto’s van het merk Borgward. Inmiddels heb ik zelf al ruim 30 jaar een Vaten en Metaalhandel in Emmeloord / Bant en rij met een nieuwe DAF cf65 wat in schril contrast met de Borgward’s staat, maar alles heeft zijn bekoring. Wegens tijdgebrek heb ik verleden jaar een limousine verkocht aan dhr. Stoffels uit Markenesse die er al verscheiden kilometers mee heeft gereden en dat hopelijk blijft doen tot hij zijn coupé klaar heeft en heb ik nu ook mijn andere twee limousines te koop staan(zie vraag en aanbod). Ik hoop dat u nu een idee heeft gekregen hoe ik verzeild ben geraakt in Borgward’s. Wiepco Wijnand.

Wie volgt met zijn Borgward verhaal…………

7


ROADTEST BORGWARD SPORTCOUPE Uit de AUTO-VISIE van MEI 1960 Het verbaast ons nauwelijks meer, dat een fabrikant van heel normale gebruikswagens met gebruikmaking van de standaardonderdelen daarvan ’n sportwagen of in elk geval een sportief uitziende wagen schept, om het productiegamma op gemakkelijke en nietingewikkelde wijze te vergroten. Volkswagen maakt (of beter: láát maken) op deze wijze de Karmann Ghia op een geheel standaard onderstel. Renault gebruikt de Gordini-basis voor de Floride en Borgward neemt de Isabella TS componenten voor de bouw van de sportcoupé, die dit keer het onderwerp van onze test is. Er is tussen de drie genoemde “afleidingen” en tussen vele andere op dergelijke principes gebaseerde wagens in coupé en/of roadster-vorm echter een belangrijk verschil. Is de Karmann Ghia in mechaniek volkomen identiek aan de normale Volkswagen en levert dit mooie wagentje dan ook niet meer prestaties dan de “moeder”, geheel anders gericht zijn bijvoorbeeld de Isabella sportcoupé en de Floride, die beide afgeleid zijn van ‘n sportiever en sneller “derivaal” (resp. de Isabella TS en de Dauphine Gordini) van de oorspronkelijke wagen. Nog verder gaan bijvoorbeeld de Austin Healey 3000 en “Sprite”, die weinig anders meer gemeen hebben met de Austin A99 en de Austin A40 dan de motor en de transmissie, en dan nog wel in een bij de standaardwagens niet leverbare opgevoerde staat.

8


Kan men echter aan de Austin Healey’s zeer goed zien, dat ze “sportief bedoeld” zijn (en in wezen sportwagens zijn ook), aan ’t uiterlijk van de Isabella Sportcoupé van Borgward zou men dat zo niet zeggen, omdat de gehele wagen het karakter en het uiterlijk heeft van tot de zelfde familie te behoren als de Karmann Ghia ten opzichte van de Volkswagen. Niets is echter minder waard en één van de eerste dingen, die dan ook opvallen bij het rijden in deze wel zeer luxueus aangeklede en dan ook beslist niet goedkope, coupé is, datde wagen over prestaties beschikt, waarvoor menige sportwagen zich niet behoeft te schamen. Dat een toch vrij zware wagen met een 1,5 liter motor van conventionele conceptie een topsnelheid van 157,5 èchte kilometers per uur haalt en van stilstand tot 80 km per uur in even tien seconden accelereert, is voor de wellicht wat tegen deze soort luxe-coupés ingenomen automobilist een aangename verrassing die niet bedorven wordt door tekortkomingen op een ander gebied. Want de wagen stuurt zeer exact en prettig en de wegligging is niet alleen alleszins goed, maar kan bij niet al te woest gebruik zelfs het predikaat prima meekrijgen. Voegt men hierbij het prettige en lichte schakelen van de stuurversnelling, een absoluut voldoende mate van geruisloosheid en een zeer comfortabel interieur, dan krijgt men wel ongeveer het beeld, dat wij ons van deze wagen gedurende een vrij lange testperiode gevormd hebben. De motor van de Sportcoupé is dezelfde zoals die in de Isabella TS ligt: de normale viercilinder 1,5 liter-machine, die in plaats van met een compressieverhouding van 1 op 7 een vermogen van 60 pk te leveren (zoals in de Borgward Isabella dus), hier met een compressieverhouding van 1 op 8,2 maar liefst 75 pk afgeeft. Dat er van die 75 pk aan de achterwielen (op de rollenbank gemeten) 64 beschikbaar zijn als vermogensverlies in transmissie en achteras “eraf” is, is helemaal niet zo’n dwaas cijfer: de Chevrolet Corvair bijvoorbeeld beschikt maar over 53 pk aan de achterwielen, en de Fiat 2100 over 66 pk. Dat houdt dus in , dat de Isabella Sportcoupé “wel vooruit wil“ en die indruk blijft je dan ook bij, op welke snelheid men ook rijdt. Het geluid, dat de motor bij snel doortrekken en hoge toerentallen maakt, wordt niet zozeer door in- of uitlaatgedruis gekenmerkt als wel door enig mechanisch lawaai, dat de auditief gevoelige liefhebber er in het begin wel eens van weerhoudt, de motor zo onbarmhartig hoog op te jagen. Merkt men echter, dat dit geluid een bijzondere gezonde klank heeft en dat de motor een “Drehfreudigkeit” heeft die men bij maar weinig andere normale productiemodellen aantreft, dan krijgt dit akoestisch getuigenis van mechanische werkzaamheid een veeleer stimulerende functie en zal men juist óm dit geluid de wagen tijdig terugschakelen en lang in de versnelling doortrekken. Dat leidt dan tot verbluffende gemiddelden en hoge snelheden, want de derde versnelling heeft er geen enkel bezwaar tegen, tot de 115 km per uur te worden “aangehouden”, en de sprong tussen drie en vier is zo plezierig klein, dat bij schakelen het motortoerental slechts over geringe hoogte “daalt” en de wagen gelijk weer pittig “opneemt” om vrij snel naar de topsnelheid op te klimmen.

9


Bij het rijden op topsnelheid en hoge kruissnelheid doet zich een eigenschap gevoelen, die ons niet zo prettig aandeed, maar die voor het gros van de gebruikers nauwelijks gemerkt zal worden: de vering blijkt dan toch wel wat week te zijn , zodat men zeer attent moet blijven sturen en corrigeren, terwijl de minste onbalans van de voorwielen of een afwijking van de voorgeschreven bandenspanning zich als een lichtelijk stuiteren van de wielen doet gevoelen. In feite gaat dan de gehele wagen in een laagfrequente trilling en ook het stuurwiel doet daar – merkwaardigerwijs- in op- en neerwaartse richting – duchtig aan mee.

Dat er over de carosserielijn van de Borgward Sportcoupé op verschillende wijze gedacht en geoordeeld kan worden staat voor ons als een paal boven water als het feit dat de wagen bijzonder opvallend is. De onderDuitse nummerborden rijdende testwagen, die we van de fabriek ter beschikking kregen, was bovendien in heel licht en heel donker groen-blauw gespoten.

TECHNISCHE GEGEVENS Motor; Type Touring-Sport 4 M 1,5 II T.S., 4-cilinder kopklepmotor, watergekoeld, voorin gemonteerd; boring 75 mm ; slag 84,5 mm ; zuigerverplaatsing 1492 cc ; compressieverhouding 8,2:1 ; max. vermogen 75 pk bij 5400 omw. per min. ; spec. Vermogen 50 pk/l ; max. koppel 11,1 kg/m bij 2000 omw .per min.; elektrische installatie 6 volt ; dynamo 160 watt ; accu 84 amp/u ; carburatie d.m.v. Solex 32 Paita register carburateur ; gemiddelde zuigersnelheid bij 100 km per uur 10,1 m per sec. Transmissie; Enkelvoudige droge plaatkoppeling met 4 versn.bak, waarvan de 1ste, 2de, 3de en 4de gesynchroniseerd; overbrengverhoudingen 1ste versn. 3,86:1 ; 2de versn. 2,15:1 ; 3de versn. 1,36:1 ; 4de versn. 1:1 ; achteruit 4,06:1. achterasreductie 3,9:1. Onderstel; Onafhankelijk voorwielophanging met schroefveren, achter onafhankelijke pendelassen met lschroefveren en telescopische schokbrekers rondom; voetrem hydraulisch op alle vier wielen; handrem mechanisch op de achterwielen; totale remoppervlak 744 cm²; bandenmaat 5.90x13; ZFGemmer-segment stuurinrichting; 3,7 omwentelingen van het stuurwiel nodig om de wielen van uiterst links naar uiterst rechts te bewegen. Standaard uitrusting omvat; Snelheidsmeter, km-teller, dag-teller, laadstroomcontrolelamp, benzinemeter, oliedrukcontrolelampje, klok, sigarenaansteker, verklikkerlamp grootlicht, , ruitensproeier, kachel, ruitenwisser met twee snelheden, lichtschakelaar op het dashboard, lichtsignaalschakelaar op stuurkolom, choke op dashboard, handrem onder dashboard. Toegankelijkheid; Oliepeilstok goed; olievuldop goed; stroomverdeler goed; carburateur goed; dynamo ( om riem te stellen) goed; benzinepomp goed; zekeringen goed; ruitenwissermotor goed; bougies goed. Service; Aantal smeerpunten 15; servicebeurt volgens instructieboekje om de 12000 km; olieverversen volgens instructieboekje om de 2-4000 km; speling inlaatklep 0,2 mm (warm); speling uitlaatklep 0,2 mm( warm); inlaatklep opent 18º voor BDP, inlaatklep sluit 56º na ODP; uitlaatklep opent 56º voor ODP, uitlaatklep sluit 18º na BDP; ontstekingstijdstip 4º na BDP; elektrodeafstand 0,6-0,7 mm; afstand contactpunten onderbreker 0,4 mm. Boordgereedschap omvat; Krik, wielsleutel, combinatietang, schroevendraaier, sleutels om dynamoriem te verstellen, sleutels om de carburateur en benzinepomp te demonteren en of af te stellenlooplamp met magneet en rood licht. Onderdelen; Voorspatbord ƒ 185,--; achterspatbord ƒ 257,78; voorportier ƒ 316,80; koppelingsplaat en drukgroep en ƒ 130,90; ruitenwisserblad ƒ 11,70; koplampglas ƒ 4,95; koplamprand ƒ 29,75; voor- achter bumper ƒ 120,-- ; voorruit ƒ 128,--

10


Herstelt men de wielbalans en brengt men de banden op de juiste spanning, dan kent men de wagen op dit punt niet meer terug: volkomen rustig en trillingsvrij rijdt hij dan op topsnelheid. Wij zouden niet zover durven gaan, deze gevoeligheid voor afstellingen als een nadeel te betitelen, maar een en ander bergt het gevaar in zich, dat de niet-attente bestuurder met een niet-preciese garagehouder achter zich, aan snel rijden met de Sportcoupé een hekel zou krijgen – en dat verdient deze bijzonder leuke wagen toch wel in de laatste plaats..! Over het model van deze coupé valt lang te twisten: wij persoonlijk vinden het voor een wagen met een zo pittig en sportief karakter wat te vrouwelijk en te modieus, terwijl de verhoudingen tussen romp en opbouw niet geheel har-monisch zijn – en dat is jammer, want de lange bestuurder blijkt onder het luxueus gepolsterde dak niet over een overdreven mate van hoofdruimte te beschik-ken, terwijl de versnellingshandel in de vier-stand tegen zijn knie aanzit als z’n beenlengte die van de middelmatige mens overschrijdt.

Het dashboard van de Borgward is volledig en goed uitgerust – maar we hebben wel enig bezwaar tegen de lange rij identieke druktoetsen, waarvan de functie dan wel met een plaatje is weegegeven, maar waarin men zich ’s avonds wel een vergist (foto boven). Dat de kofferruimte van deze wagen bijzonder groot is, valt wel af te leiden uit het imposante en brede achtersteven van de wagen ( foto’s hierboven en onder).

Dat de uitrusting en uitvoering bijzonder luxueus is, zal u van de foto’s wel blijken, en de prijs van de gehele wagen weerspiegeld dat ook wel. Dat de wagen in Duitsland niet veel meer dan 10.000 mark kost, zal de bewonderaars ervan wellicht doen watertanden, want het ding kost hier ƒ 15.600,--. Maar voor degenen, die dat een hele boel geld vinden, willen we toch nog wijzen op het vrijwel unieke karakter van deze Sportcoupé, die toerwagencomfort van hoog gehalte combineert met sportieve prestaties. 11


Prestaties

Op de rollentestbank: Fabrieksopgave: 75 pk bij 5400 omwentelingen per minuut. Op de rollentestbank aan de achterwielen gemeten : maximaal 64 pk bij 5000 omwentelingen per minuut in de vierde versnelling. Onderstaand enkele vermogenscijfers, gemeten aan de achterwielen bij diverse motortoerentallen en gecompleteerd bij die toerentallen geconstateerde lucht-brandstofverhoudingen. Toeren/min. 2000 3000 4000 5000 5500

Aantal pk’s 33 44 58 64 59

l.b.-v. 12,5 12,7 12,6 12,6 12,5

Het mengsel is over de gehele toerenrange vrij rijk, en dat verklaart voor een deel de waarlijk verbluffende prestaties van deze 1,5 liter motor. De correcties op de snelheidsmeter zijn: 30 is 32,0 60 is 59,5 90 is 90,5 40 is 41,0 70 is 69,0 100 is 99,0 50 is 50,5 80 is 79,0 110 is 109,0

120 is 122,3 130 is 131,5 140 is 144,0

150 is 155,5

1000 toeren per minuut van de motor geeft de wagen in de vierde versnelling een rijsnelheid van 29,5 km per uur, in de derde 21,5 km per uur. Bij de topsnelheid van 157,5 km per uur maakt de motor dan ook 5350 toeren. Op de weg: Alle metingen werden verricht bij vochtig, koel weer zonder wind. Droge vlakke weg, in de wagen twee volwassenen. Topsnelheid ( gemiddelde over vier metingen): 1157,5 km per uur de teller wees dan plm. 152 km per uur aan. De acceleratietijden werden gemeten vanaf stilstand tot de werkelijke, gechronometreerde snelheid werd bereikt. Tussen haakjes steeds, wat de snelheidsmeter dan aanwees. 0 tot 40 km per uur (teller wees dan: 39): 4,9 sec. gemiddeld 0 tot 60 km per uur (teller wees dan: 61): 6,9 sec. gemiddeld 0 tot 80 km per uur (teller wees dan: 81): 10,2 sec. gemiddeld Het benzineverbruik werd in twee etappes gemeten. Een rustig gereden traject leverde 1 op 10,4 op, een zeer snel gereden traject 1 op 8,9. Totaal gemiddelde over de gehele testperiode was 1 op 9,2.

12


De Borgpen KLEPPENSTELLEN van UW BORGWARD Het afstellen gebeurd bij een warme motor, de klepspeling moet 0,20 mm zijn. De kleppen van de cilinder waarvan zuiger boven in staat, in compressie stand dus met gesloten kleppen, zijn te stellen. Dit kan men vast stellen door bijv. van de eerste cilinder de kleppen in de tuimel stand te zetten (dat is de stand waarbij de uitlaat klep sluit en gelijktijdig de inlaat klep open gaat) dan zijn van de 4de cilinder de kleppen gesloten en dus te stellen. En om gekeerd : wanneer de 4de cilinder in tuimelstand staat dan is de 1ste cilinder te stellen. Staan bij de 2de cilinder de kleppen op tuimelen, dan is de 3de cilinder te stellen. En omgekeerd: staan bij 3de cilinder de kleppen op tuimelen, dan is de 2e cilinder te stellen. Het stellen is normaal met de voelermaat van 0,20 mm heel goed te doen, maar als de tuimelaars ingesleten zijn is dit niet goed meer te doen, dan moeten eerst de tuimelaars gevlakt worden .

Een andere methode is het stelboutje van de stellen klep licht aan draaien tot hij vast loopt dus alle ruimte er uit stellen. Dan het stel boutje een 1/4slag los draaien en de borg moer vast zetten zonder dat het stel boutje mee draait .

Deze manier is simpel en werkt ook goed bij ingeslagen tuimelaars. Veel plezier bij het kleppen stellen. Evert Toxopeus

13


Borgward Specialist Inkoop Verkoop Onderhoud Onderdelen Zowel nieuw als gebruikt

Tel. 010 – 202 1244 Fax 010 – 447 1205 e-mail: info@borgward.nl Internet: www.borgward.nl

Borgward Onderdelen Nieuw - Gebruikt – Reproductie R.A.F. Steen Aalsburg 20-15 6602VK Wijchen

M.P.Daudeij Wilsonweg 8b, Tel. 06-20220346 2182 LR Hillegom bgg 06-21667423 e-mail DS_stoffering@msn.com KvK nr 28107844

DEZE PLAATS IS VOOR UW ADVERTENTIE GERESERVEERD

Tel. 024 - 64 17 030 Fax 024 - 64 56 291 GSM 06 - 51 60 78 59 e-mail robsteen@wanadoo.nl

14


Aangeboden:

Vraag en Aanbod

---------------------------------------Borgward Isabella Limo 1959, Deze auto is voor 90% gerestaureerd o.a.: Motor, voor- en achteras, versnellingsbak, nieuwe originele bodem, nieuwe uitlaat en hemel. Veel rekeningen aanwezig. Vraagprijs € 5.000,00 Wiepco Wijnand 06 53 802 258 of 0527 612224. ---------------------------------------8 stuks Borgward Isabella’s in slechte staat ad € 500,-- per stuk. De auto’s staan in Noord Denemarken. Inlichtingen Wiepco Wijnand 06 53 802 258 of 0527 612224. ---------------------------------------Diverse Borgward onderdelen, (o.a. motoren,assen,versn.bakken,sierlijsten e.d.) liefst in een koop. Wiepco Wijnand, 06 53 802 258 of 0527 612224. ----------------------------------------

Gezocht: Alle soorten boeken, tijdschriften, handleidingen en andere technische artikelen van en over Borgward, Hansa, Goliath en Lloyd ter completering van het Club archief en de website. Fred Vermeulen, 06-53245084 Vraag en Aanbod advertentie’s t/m 3 regels zijn gratis mits deze betrekking hebben op de Club doelstellingen. Voor alle overige advertentie’s ( ¼ , ½ , 1/1 pagina) gelden zakelijke tarieven, deze zijn opvraagbaar bij de redactie. Adverteren ! mail uw advertentie aan g.h.vermeulen@hccnet.nl of stuur uw advertentie naar het secretariaat

15


16

Profile for Fred Vermeulen

Borgwaardigheden 6 lente 2006  

6e editie van clubblad Borgward Club Nederland

Borgwaardigheden 6 lente 2006  

6e editie van clubblad Borgward Club Nederland

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded