__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

BORGWAARDIGHEDEN Het blad voor de Borgward liefhebber

Nr. 40 najaar 2015


De specialist voor de Borgward Groep Handel in oldtimeronderdelen voor Borgward, Hansa, Goliath en Lloyd Sedan, Coupé, Combi, Cabrio, Vrachtwagens

Anjo Bosman Gildestraat 2a 6883 DB Velp

www.bosmanclassics.nl Tel: 06-17161302 Hét bedrijf voor uw Borgward in Advies, Begeleiding en Taxaties Onderhoud, Reparaties en Restauraties

Wij zijn voortdurend op zoek naar originele Borgward onderdelen. Als u in het bezit bent van deze „oude liefhebberstukken“ en u wilt ze wel kwijt, neem dan contact met ons op. Wij willen ze graag kopen of ruilen. Bied ons in elk geval „alles“ aan.

Altijd onderdelen op voorraad voor uw Borgward!

AutoDus GmbH Oldtimer Ersatzteile und Handel Niederrheinstr. 327, 40489 Düsseldorf Tel: +49-211-69568373 www.AutoDus.de Email: info@autodus.de

Reparatie en in- en verkoop van autoradio’s uit de periode 1950 tot 1985

Borgward Onderdelen Nieuw - Gebruikt Reproductie

R.A.F. Steen Aalsburg 20-15 6602VK Wijchen Tel: 024 - 64 17 030 Fax : 024 - 64 56 291 Mob : 06 – 305 617 52 robsteen@online.nl Fred Vermeulen Themislaan 19 1702 AS Heerhugowaard 06-33307014 g.h.vermeulen@hccnet.nl 2


Officieel clubblad van Borgward Club Nederland Secretariaat : p/a Antoon Vervoort, Eerschotsestraat 40, 5491 AC St OEDENRODE, Tel. 0413-474819 Banknummer NL27 RABO 0393191397 t.n.v. Borgward Club Nederland te Apeldoorn Voorzitter Bert Haan 0598-614235 berthaan@versatel.nl Secretaris Antoon Vervoort 0413-474819 info@borgwardclub.nl Penningmeester Marius Varekamp 0174-627203 vaercamp@wxs.nl Website Paul ter Steege te40395@concepts.nl Nieuwsbr. Fred Vermeulen 072-5710588 redactie@borgwardclub.nl Algemeen Frank Kuster 0313-419315 femkuster@gmail.com Martin Bilthof 055-5220127 mhjbilthof@upcmail.nl Ondersteuning Vincent v.d. Velden 050-5263765 info@garagevandervelden.nl Evenals in voorgaande jaren heeft Oda v.d. Ameele zich weer beschikbaar gesteld voor het ontwerpen van een nieuwjaarskalender. Deze kunt u bij haar bestellen via haar emailadres famvdameele@gmail.com of door even telefonisch contact met haar op te nemen via nr. 0252520953. Oda, alvast bedankt voor de te nemen moeite. In het artikel “Van de bestuurstafel” van het vorige clubblad is melding gemaakt van het feit, dat oldtimers ouder dan 50 jaar niet meer APK-plichtig zijn. Deze nieuwe regeling wordt pas in de loop van 2018 van kracht. Op 27 september hebben we onze gebruikelijke najaarsrit gehad. Door omstandigheden was ik zelf verhinderd hieraan deel te nemen. Echter van diverse kanten heb ik vernomen, dat dit een bijzonder geslaagd evenement is geweest. De organisatie was in handen van Martin Bilthof en Frank Kusters. Martin en Frank, heel hartelijk bedankt hiervoor. Elders in dit blad vindt u hiervan een verslag. Zoals u waarschijnlijk wel weet, hebben we in de loop der jaren diverse clubartikelen laten maken, variërend van clubvlaggen tot sleutelhangers. Van al deze artikelen zijn nog exemplaren beschikbaar in ons “clubmagazijn”. Indien u hiervoor belangstelling hebt kunt u even contact opnemen met onze secretaris Antoon Vervoort. Velen van u zullen wel weten, dat ons clublid, tevens bestuurslid, Vincent van der Velden al geruime tijd te maken heeft met problemen met zijn gezondheid. Vanaf deze plaats willen we Vincent heel veel sterkte toe wensen en hopen, dat het tij zich keert. Ook wensen wij Jos Cent veel sterkte en beterschap. Tot slot wens ik u allen nog een gezellige najaarsperiode toe, met mogelijk nog veel Borgwardplezier .

Van de Bestuurstafel Beste BCN-ers, Langzaam, maar zeker, loopt het jaar 2015 ten einde. Dit betekent ook, dat onze clubactiviteiten van dit jaar ten einde lopen. Echter onze club zal dit jaar nog één keer in de openbaarheid treden en wel op de oldtimerbeurs in Eelde op 28 en 29 november. Hier zullen we in onze stand aanwezig zijn met een Coupé, een Combi, een P100 en een Sedan. Belangstellenden zijn uiteraard welkom. De koffie staat klaar. Ons eerste clubevenement voor 2016 vindt plaats op 31 januari in de vorm van onze traditionele, jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Deze vindt, evenals voorgaande jaren, plaats in De “Gasterij Zondag” te Garderen. Nadere informatie volgt. Zoals u weet, het heeft al eens op de agenda van de ledenvergadering gestaan, willen we meer aandacht aan PR-activiteiten besteden. Door clublid Pim van der Werd zijn de eerste activiteiten hiervoor in gang gezet. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk. Het is u misschien wel al opgevallen, dat onze website helemaal vernieuwd is. Deze vernieuwing is gedaan door ons nieuwe bestuurslid Paul ter Steege. Het ziet er heel goed uit. Paul, compliment. In het verleden werd de website altijd beheerd door bestuurslid Fred Vermeulen. Deze taak is nu dus overgenomen door Paul. Vanaf deze plaats wil ik Fred heel erg bedanken voor de opzet en het beheer van de site. Het zal u niet ontgaan zijn, dat er al jaren gewerkt is aan een herstart van ons merk Borgward. De kleinzoon van Borgward senior, Christiaan, is hiervan de initiatiefnemer. Het eerste prototype is geshowd in september jl. op de autobeurs in Frankfurt. Verdere informatie hierover vindt u elders in dit blad. Voorts wordt er op onze website ook uitgebreid aandacht aan besteed.

Bert Haan, voorzitter

3


De Borgward Historie Hoewel vaste Borgwaradigheden-lezers de historie van Borgward wel kennen, hieronder i.v.m. de recente herintroductie van Borgward een samenvatting van de Borgward historie.

Totdat in 1954 de middenklasse personenauto Borgward Isabella kwam, waar hij bekend mee werd. De succesvolle 1500cc Isabella was zijn tijd ver vooruit met een, voor die tijd, hoge kruissnelheid, zeer complete uitrusting en combi en cabrioletuitvoering, waar een jaar later ook nog de snellere Touring Sport (TS) met 75 pk en een top van 150 km/u werd toegevoegd.

Het nu geherintroduceerde merk Borgward was eerder opgericht door de in 1890 in Duitsland geboren Carl Friedrich Wilhelm Borgward. Die was van kind af aan al geïnteresseerd in alles wat bewoog en in de twintiger jaren van de vorige eeuw maakte hij gemotoriseerde driewielers voor eenvoudig transportwerk onder de naam Goliath. In de dertiger jaren nam de Goliath-werke Borgward & Co GmbH in Bremen in 1929 de Hansa-Lloyd-fabriek over en kwamen er naast auto’s, ook lichte vrachtauto’s. Na de oorlog kwam naast de kleinere Lloyd's en Goliath's in 1950 de 1500cc, 48 pk middenklasse Hansa.

In 1957 kwam de wonderschone Borgward Isabella coupé (2+2), waarvan ook een zeer beperkt aantal, op speciale bestelling, als cabriolet werden verkocht. Van de Isabella werden in diverse uitvoeringen samen meer dan 200.000 stuks verkocht.

Dit was met zijn pontonvorm de eerste echte nieuwe naoorlogse Duitse personenwagen en was verkrijgbaar als twee- en vierdeurs sedan, combi en (sport)cabriolet met 66pk en een topsnelheid van 150 km/u. Eind 1952 werd de 1500 opgevolgd door de 1800 en kwam er een grotere luxe 2400 Hansa limousine met stroomlijn carrosserie ( die een jaar later al weer gewijzigd werd) en zelfs nog voor Mercedes- automatische versnelling, de Hansamatic. Er werden in vijf jaar tijd slechts iets meer dan 1000 van verkocht en de winst kwam van de Goliath's en twee cilinder tweetakt Lloyds.

In 1959 werd een nieuwe Borgward 2300cc limousine gepresenteerd, de P100 genaamd, naar de 100pk die een topsnelheid van 160 km/u bood. De P100 was ook de eerste sedan met luchtvering. Borgward nam ook deel aan autosport, zowel om de publiciteit als om de technische ontwikkeling.

4


Ook de Goliath verkoop bleek door het teruglopende dwergautosegment en toegenomen concurrentie fors af te nemen. De Isabella verkocht nog wel goed, maar de P100 niet. Het helikopter experiment was een te forse investering, die beter in modernisering van de Borgward autofabrieken gestoken had kunnen worden.

Met de Isabella werd met succes aan rally's deelgenomen, Stirling Moss reed met een Cooper Formule Junior met Borgwardmotor en er werden zelfs internationaal succesvolle Rensportwagens (RS) ingezet.

De productiviteit in de Borgward autofabrieken was te laag ten opzichte van de concurrentie en daardoor ook de prijs relatief te hoog, ondanks de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Toen die ook nog een knauw kregen door de Arabella problemen, zette zich een afzetdaling in en raakte Borgward in een financieel neerwaartse spiraal. De schulden namen tot meer dan 100 miljoen DM toe en een negatief artikel in "der Spiegel" schrok banken en investeerders af. Carl Borgward leende nog 30 miljoen om lonen en toeleveranciers te betalen, maar -ook omdat men hem te eigenzinnig vondstrandden al zijn reddingspogingen. Op 4 februari 1961 was deze grootste Duitse particuliere onderneming met 22.000 werknemers nagenoeg failliet. Borgward moest zijn fabriek om niet aan de deelstaat Bremen overdragen, die een saneerder uit BMW huize aanstelde. Er kwam geen overheidssubsidie voor Borgward, maar wel voor het kleinere ook zieltogende BMW, zodat Borgward GmbH geliquideerd werd. BMW nam o.a. een aantal fabriekshallen en veel personeel over. Tot in 1962 werden met productierestanten nog een aantal Borgward Isabella's in Bremen afgebouwd.

Borgward produceerde ook vracht- en bestelauto's, industrie- en bootmotoren en begon zelfs met het bouwen van een helikopter. Bij Lloyd kreeg de 400 een viercilinder motor ook de Goliath kreeg een sterkere 1100 cc viertaktmotor. Er werden fabrieken in ArgentiniĂŤ en IndonesiĂŤ geopend.

In 1959 kwam de nieuwe 900cc Lloyd Arabella in het VW kever, Ford 12 M en DKW Junior segment. Deze werd goed verkocht, maar helaas leverden de 45.000 verkochte Arabella's een fors verlies op, dat vergroot werd toen veel van de Arabella's technische problemen bleken te hebben die onder garantie verholpen werden. De omzet liep terug en ook de omdoping naar Borgward Arabella kon dit niet voorkomen.

Het fabricagetechnische deel van de fabriek werd later verkocht naar Mexico, waar een aantal jaren nog zo'n tweeduizend P100's werden gemaakt. Na de liquidatie bleef er een positief saldo over en was het achteraf niet nodig gebleken om Borgward op te heffen. Carl Borgward stierf op 28 juli 1963 aan een hartaanval.

5


De compleet nieuwe SUV, de Borgward BX 7 is geheel in eigen beheer vanuit Duitsland ontwikkeld en wordt door de Chinese autoinvesteerder Beiqi Foton, die meer automerken in haar belangen heeft, volgens planning vanaf 2016 in China geproduceerd in een speciaal daarvoor in aanbouw zijnde fabriek. Borgward AG zelf is incluis R&D afdeling in Stuttgart gevestigd. Borgward heeft Ulrich Walker aangesteld als CEO. Walker was eerder verantwoordelijk voor de R&D-afdeling van Mitsubishi, CEO van Smart en Daimler Noord-Oost AziĂŤ. Voor het design van de auto is voormalig designer van Saab en Volvo, Einar Hareide verantwoordelijk samen met Ben Nawka, Chief Designer Europe.

Comeback Borgward op Internationale Autobeurs Frankfurt 2015 'Moderne traditie : Borgward's Innovatie ,Styling, Kwaliteit, Betrouwbaarheid en betaalbaarheid ' ,Individualist in SUV Mainstream Nadat het al jaren van geruchten gonsden over de comeback van Borgward werd in maart 2015 op de Autobeurs van Geneve de herintroductie van het merk Borgward bekend gemaakt en aangekondigd dat de auto's in september in Frankfurt getoond zouden worden.

Tijdens de Internationale Automobil Ausstellung (IAA) in Frankfurt 15 september 2015 werden diverse primeurs gelanceerd, waaronder introductie van de nieuwe Borgward . Het merk Borgward, dat in 1919 opgericht werd en helaas in 1961 geliquideerd werd, maakte na ruim 10 jaar voorbereiding door de kleinzoon van oprichter Carl Borgward, Christian Borgward, voorzitter Raad van Bestuur, op 15 september 2015 een zeer geslaagde comeback op de IAA in Frankfurt.

Er zijn nu twee versies SUV :de BX7 en het luxer uitgevoerde topmodel TS (Touring Sport)versie. Beiden zijn 4,70 m lang,1,91 breed en 1,67 hoog, hebben een 2 liter 4 cilinder Turbo injectiemotor met 165 kW ( 224 pk), weegt 1645 kg heeft vierwielaandrijving en een automatische 6 versnellingsbak.

Er is keuze voor twee of drie rijen zittingen, zodat er tot 7 personen comfortabel gereisd kan worden. De TS onderscheidt zich door grotere high performance schijfremmen, lichtmetaal velgen, grotere luchtinlaten in de 6


voorbumper en binnenuitvoering van geborsteld aluminium met Borgward logo.

communicatie- en entertainmentmiddelen en personal assistancesystemen bedoeld worden. Jaarlijks wil Borgward met twee nieuwe modellen komen. Er komt ook een 'plug-inhybride' versie, de BX 7 PHEV die door een KERS systeem tot 55 km bereik elektrisch kan rijden. De voorwielen worden door de turbomotor aangedreven, de achterwielen met een elektromotor, samen komt dat dan op maar liefst 295kW (401 pk). Een prachtig initiatief dat na jaren van hard werken op de IAA in Frankfurt tot introductie van deze productierijpe eerste Borgward SUV's heeft geleid.

De eerste productierijpe prototypes die op de stand van Borgward op de IAA stonden vielen ondermeer op door de grote binnenruimte, glazen dakpanelen en de schitterende afwerking met ruitvormige bekleding als in het Borgward logo. Borgward wil niet zozeer een opvolger van de vermaarde Isabella's leveren, maar wel het DNA, waar het om bekend stond, van Innovatie, Styling, Kwaliteit, Betrouwbaarheid en betaalbaarheid uitdragen.

Hoewel men teleurgesteld zou kunnen zijn dat er niet gekozen is om de nodige oude Borgward stylingelementen in een 'retroversie' te brengen, zoals BMW met Mini en VW met Kever deed, wil het nieuwe Borgward door kwaliteit en duurzaamheid de "klassieker van de toekomst" worden.

CEO Ulrich Walker vertelde verder dat Borgward voor een SUV gekozen had omdat dit wereldwijd, maar zeker in China het snelst groeiende auto segment is en men meer dan 500.000 auto's per jaar wil gaan maken. De verkoop begint in 2016 in China en wordt daarna per land in de opkomende markten uitgerold, om in 2017 ook in Europa leverbaar te worden.

Borgward Club Nederland is er blij mee ! Zie voor meer informatie : www.borgward.com

Borgward wil innovatieve 'moderne traditie' brengen, waarmee niet alleen de 360 graden camera, Multiple Interaction (web)7


met de Isabella. In 1955, waarschijnlijk om luister bij de dat jaar te introduceren TS (Touring Sport) zetten, liet hij er de Italiaan Umberto Caglia en Sergio Banti, met een Isabella TS in de 1600 cc toerwagen klasse starten. Caglia werd eerste in zijn klasse en 13e in de klasse tot 2000 cc. Een geweldige prestatie, in aanmerking genomen dat hij vlak voor Florence een ongeval kreeg, waarbij de stuurinrichting en een schokbreker defect raakten en de reparatie meer dan een uur duurde. De Mille Miglia 1956 werd verreden in wolkbreuken, mist en aardverschuivingen. De ditmaal Duitse equipe Wolfgang Diemer en Leopold Zedlitz werd toch 6e in de speciale gecombineerde GT- en Toerwagenklasse tot 1600 cc. De 1957 Mille Miglia vond plaats in droog weer, alleen in de bergen was enige sneeuw en gladheid. De equipe Guenther-Eger viel helaas uit. Het ongeluk van Alfonso de Portega en Edmund Nelson, dat hen en tien toeschouwers het leven kostte, had tot gevolg dat in Italië straatraces als de Mille Miglia acuut verboden werden.

Borgward Isabella TS in de Mille Miglia Hoewel het Duitse Borgward in de jaren vijftig een vooruitstrevend sportief merk was, is minder bekend dat Borgward met de Isabella TS ook succesvol aan de zware Mille Miglia races in Italië deelnam. En sinds enige jaren doet er ook weer een Borgward Isabella vanuit de Borgward Club Nederland aan de retroversie mee.

In de jaren vijftig had Borgward een sportief imago, zoals nu bijvoorbeeld BMW en Alfa Romeo. Al in 1933 nam er al een door Borgward geproduceerde Goliath driewieler aan ADAC “kleine klasse wedstrijden” deel. Maar in de jaren vijftig stortte Borgward, die autosport niet alleen voor de ontwikkeling van zijn auto’s maar ook voor publiciteit belangrijk vond, zich met verschillende types in de autosport. Het was een grote concurrent voor zowel Mercedes als Porsche in diverse klassen. In 1956 had Borgward al een racemotor met dubbele bovenliggende nokkenassen, vier kleppen per cilinder, dubbele ontsteking en mechanische Bosch injectie! De Borgward Rensportwagens waren succesvol in lange afstand races en de Carrera Panamericana ( 1953) Ook de Borgward Isabella kwam daar aan de start en werd er in 1954 6e. Maar de Borgward Isabella TS’en werden ook succesvol ingezet in de Rally van Monte Carlo, de Alpenrally, toerwagenraces zoals de Spa 24 uursrace, bergraces, recordpogingen, economy-runs en zelfs ijsraces.

De 1958 versie was dan ook meer een rally van 1600 km over een nieuwe noordelijke route van Brescia naar de -Italiaanse Alpen en terug met een beperkt aantal “special stages’ van totaal 80 km en voor de rest verbindingstrajecten. Borgward nam aan deze “Rit van 1000 bochten” deel met maar liefst drie Isabella's TS’. En met succes, want het team van Hugo Hartmann wist de eerste plaats en Otto Kaltner de tweede plaats te behalen in

Mille Miglia Dus het lag voor de hand dat Carl Borgward ook naar de “Mille Miglia van Brescia" wilde 8


de Toerwagenklasse tot 1600 cc. Een resultaat dat door Borgward in haar advertenties breed werd uitgemeten.

druklager op de as 'vastgebakken' bleef zitten. De auto was niet meer in een versnelling te krijgen. Na enige tijd kon door Marcel in een lokale garage een stuk uit het belhouse geslepen, het lager losgewerkt en de as flink ingevet, waarmee de koppeling het weer perfect deed….Maar daarmee lag de Borgward equipe wel uit het Mille Miglia klassement. Op eigen kracht werd via de snelste weg Rome nog dezelfde avond gehaald en (als hulpequipe voor een ander Nederlands team) werd de volgende dag ook Brescia bereikt. Maar officieel werd de Borgward slechts als`Non Classificato, als een van de bijna 90 uitvallers dat jaar in de uitslag opgenomen.

Finish Borgward Daarmee kwam echter ook een einde aan de deelname van Borgward aan de Mille Miglia. In 1959 ging er veel sportieve aandacht van Borgward naar de Formule 2 Cooper met Borgward-motor, waar Stirling Moss grote successen mee behaalde. Met de Isabella TS werd in 1959 de tweede plaats algemeen en eerste in de klasse in de “4000 km straatrace van Argentinië”, die als veel zwaarder alternatief voor de Mille Miglia gold. De Isabella TS bleef overigens wel 3 jaar lang klassenwinnaar in toerwagenraces in Engeland, Oostenrijk en ook de Grand Prix van Spa vooral dankzij de Engelse coureur en tuner Bill Blydenstein. In 1960 werd de Mille Miglia niet verreden en in 1961 ging de Borgward fabriek in liquidatie, zodat er geen Borgward meer in deze Mille Miglia, die daarna niet meer verreden werd, deelnam.

In de 2013 Mille Miglia ging het de, nu snel geaccepteerde, Borgward equipe Van de Werd - Sontrop beter af. Het 'servicen' van de Borgward bleef beperkt tot tanken, trommelremmen bijstellen, olie bijvullen, vervangen boutje van uitlaatspruitstuk, carburateur in verband met hoogteverschil afstellen. Het Borgward Isabella TS equipe, met startnummer 327 werd als 245 van de 340 finishers geclassificeerd.

Retro Mille Miglia In 2012 nam Borgward Club Nederland lid Pim van de Werd met Marcel Sontrop deel aan de (retro) Mille Miglia die weliswaar ook van Brescia naar Rome en terug gaat, maar wel in drie dagen verreden wordt in plaats van een dagdeel. De speciaal voor dit doel van een clublid overgenomen Borgward Isabella TS (1957 gebouwd) moest wel wat 'preparatie' ondergaan: een soort ”100.000 km beurt” met daarbij aangepaste voorveren, nieuwe Koni schokbrekers, nieuwe uitlaat, radiateur, slangen, remrevisie, rubbers, stabilisatortrekstangen, verstevigde kokerbalken, ashoezen, elektrische benzinepomp, nieuwe velgen en banden (185 x 70 x 13 radiaal in plaats van 5.90/6.40 x13 diagonaal), kop-, mist- en achteruitrijdlampen. En ook de stoelen werden van nieuw binnenwerk voorzien. Aangezien er al jaren geen Borgward meer meegereden had, werd deelname door dit Nederlandse equipe als een van de 385 teams voor de Mille Miglia 2012 vanaf de reservelijst toch geaccepteerd. De Mille Miglia met de Borgward Isabella over B-wegen door de Italiaanse dorpen leek goed te verlopen, tot halverwege de tweede dag in een file bergopwaarts bij San Marino de koppeling te heet werd, waardoor het

Helaas verliep de 2014 Mille Miglia versie, die Pim van de Werd nu samen met Mart Fleuren deed, minder goed. Hoewel een aantal proeven best goed verliepen, begaf op de tweede dag de koppakking het. Na vervanging door het equipe zelf (met wat hulp in een 'bandengarage') bleek een klepprobleem verder doorrijden niet mogelijk te maken. Dus 'Abbandoni'. Gelukkig maakte in de Mille Miglia 2015 het equipe Van de Werd - Fleuren het met een 'verse' motor en flink doortrappen het behoorlijk goed, door van de bijna 460 teams als 311e te eindigen. Het zou mooi zijn als in 2016, het jaar waarin de 'nieuwe Borgward de markt op komt, de Nederlandse Borgward Isabella TS met het 5 jarig Mille Miglia lustrum niet alleen de sportiviteit maar ook de kwaliteit van Borgward nog eens kan onderstrepen. 9


briek uit 1601 met een echte watermolen. In 1680 erfden de fam. Tulleken deze papier annex watermolen doch helaas in 1872 brandde deze af. De naam Tullekensmolen is afkomstig van deze eigenaar. De molen werd herbouwd en in 1904 ging dit bedrijf over in andere handen en hier werd een wasserij in gevestigd.

Najaarsrit Borgward Club Nederland. 27 september 2015 in Beekbergen. Het was een mooie zondagmorgen, de zon scheen, dus perfect weer om de oude dames Borgward van stal te halen. In groten getale was de club dan ook aanwezig en om even na half 11 reden de Borgwards het rangeerterrein van de Veluwse Stoomtrein Maatschappij op.

De ochtend begon met koffie en appeltaart en het verwelkomen van elkaar. Na de koffie werden we in 2 groepen verdeeld en onder leiding van een medewerker van de VSM kregen we een rondleiding langs de stoomlocomotieven en hoorden we alle bijzonderheden van de plaats waar de locomotief gefabriceerd zijn, wat de verschillen zijn ten op zichte van elkaar en kregen we uitgebreid te horen wat een werk een dergelijk stoomlocomotief geeft. Ondertussen vertrok van het naast gelegen station een echte stoom loc met erachter vele antieke wagons met enthousiaste passagiers. Na de rondleiding stond een lunch klaar in een van de wachtkamers en daar werd ons verzocht voor een bepaalde tijd van het terrein te verlaten, want er kwam weer een andere groep.

Door de komst van de wasmachine in elk gezin, werd de noodzaak van een wasserij steeds minder en zo kocht na jaren van leegstand de heer Nico Bredenoord dit pand om er zijn oudjes te huisvesten. Het naast gelegen parkeerterrein en tuincentrum kon hij in 2008 erbij kopen en zo ontstond een prachtig geheel. Ook het pand is volledig gerestaureerd en ziet er met de origineel gerestaureerde A-Fords , die gebouwd zijn tussen 1928 en 1932 geweldig uit, om trots op te zijn en dat is de familie Bredenoord ook.

Op tijd waren we op weg voor een mooie rondrit rond Beekbergen. De route stak goed in elkaar en was niet te lang, zo ongeveer 31 km. die ons naar A-Ford museum van de Heer en mevrouw Bredenoord bracht. Daar werden wij onthaald met een heerlijke koele drank. Dit Fordmuseum is een particulier museum gevestigd in een oude papierfa-

Alle tijd is besteed aan de Fords, het tuincentrum dat ook open was kreeg minder bezoek. Na een mooie dag, gezellige mensen, perfecte rondrit en prima locaties voor een bezoek, namen we afscheid van elkaar en reeds ieder met zijn eigen trouwe Isabella huiswaarts. 10


Gespecialiseerd in Borgward V.J.M. van der Velden Peizerweg 154 9727 AR Groningen Telefoon: 050-5257329 Telefax: 050-5281157

mobiel: 06-54321584 info@garagevandervelden.nl

Aangeboden: Mijn complete verzameling oude en moderne autotijdschriften met artikelen, testen etc. over Borgward, Goliath, Lloyd of Hansa. Ruim 150 exemplaren van 1947 tot 2010. Ca. 4 kratten per stuk verpakt in een plastic sealbag. Fred Vermeulen 06-33307014

Vraag en Aanbod: Advertenties t/m 3 regels zijn gratis mits deze betrekking hebben op de Club doelstellingen. Voor alle overige advertenties (Ÿ, ½, 1/1 pagina) gelden zakelijke tarieven; deze zijn opvraagbaar bij de redactie. Adverteren! Mail uw advertentie aan redactie@borgwardclub.nl of stuur uw advertentie naar het secretariaat.

11


UITTERLINDEN AUTOSCHADE

Hemelstraat 20, 5425 VT De Mortel Tel. 0492 – 36 27 08

12

Profile for Fred Vermeulen

Borgwaardigheden 40 najaar 2015  

Clubblad Borgward Club Nederland

Borgwaardigheden 40 najaar 2015  

Clubblad Borgward Club Nederland

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded