__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

BORGWAARDIGHEDEN

Nr. 2 Zomer 2005


Officieel clubblad van de Borgward Club Nederland Voorzitter Secretaris Penningmeester Technisch Adviseur Website Ondersteuning Nieuwsbrief/Redactie

Bert Haan Oda van den Ameele Martin Bilthof Evert Toxopeus Fred Vermeulen Vincent v.d. Velden

0598 614235 0252 520953 055 5220127 010 2021244 072 5710588 050 5263765

h.de.vries22@freeler.nl info@borgwardclub.nl mbilthof@planet.nl www.toxopeus.com g.h.vermeulen@hccnet.nl riavelden@hotmail.com

Secretariaat : p/a Oda van den Ameele, Haven 150 , 2182 JV Hillegom , Tel. 0252 – 520 953 Bankrekeningnummer 39 31 91 397 tnv Borgward Club Nederland te Apeldoorn

Algemeen De Borgward Club Nederland (BCN) heeft de inhoud van deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorg samengesteld, desondanks kunnen er onbedoeld typefouten voorkomen. Informatie in deze nieuwsbrief is echter ook afkomstig van derden (adverteerders, FEHAC e.a.). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. BCN draagt voor de inhoud en voor de geplaatste advertenties/mededelingen geen enkele verantwoordelijkheid en sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit.

In deze uitgave……… Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 9 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina 13 Pagina 14 Pagina 15 Pagina 16

: Bij de voorplaat: Isabella Cabriolet mooier kan de zomer niet beginnen : Algemeen, In deze uitgave, Met dank aan RECOURT assurantiën : Doelstelling, van de Bestuurstafel : Agenda, FEHAC : Komt Borgward terug ! : Uitnodiging IG-treffen, neem eens wat vaker de trein : Aan het woord…….. Berry Bennis : Aan het woord ……. Berry Bennis : NOTM Zuidlaren : Borgward vrachtwagen treffen 21 mei 2005 : Jaartreffen Borgwardclub Nederland 5 juni 2005 : Adverteerders : Borgpen, Oproep : Vraag en Aanbod, Adverteerder : Isabella Coupé Deutsch : Adverteerder

Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door: Jacobus Recourt Assurantiën,hét adres voor uw oldtimerverzekering! Bel 020-4350035 of email naar assurantie@recourt.nl en vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

2


Doelstelling

Instandhouding van auto’s van het voormalige Borgward-concern (Borgward, Lloyd, Hansa en Goliath), het bevorderen van informatie-uitwisseling, waaronder het regelen van ontmoetingen /evenementen en het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de verenigingsleden.

Van de Bestuurstafel Beste BCN-ers, Het tweede nummer van “Borgwaardigheden” van het jaar 2005 ligt thans voor u. Het is inmiddels hartje zomer en op het moment dat ik dit schrijft wijst de thermometer een temperatuur aan van bijna 30 graden C. Alle reden dus om volop te genieten van de oldtimers van de Borgwardgroep. Zoals in het vorig nummer van ons clubblad was aangekondigd, hebben we voor het eerst als club deelgenomen aan een grote oldtimermanifestatie en wel aan de NOTM in Zuidlaren, waar we tevens onze nieuw clubvlag konden presenteren. Dit was een groot succes en we mochten ons verheugen in een grote belangstelling. Elders in dit blad vindt u een verslag van dit gebeuren. In een bestuursvergadering is besloten over te gaan tot het jaarlijks verstrekken van een geplastificeerde clubpas. Deze zal u z.s.m. worden toegezonden, mogelijk reeds bij de verzending van dit blad. Op 5 juni hebben we i.s.w. met de winkeliersvereniging in Rotterdam onze “meeting 2005” gehad. We konden ons verheugen in bijna 40 voertuigen van onze club. De dag begon met ontvangst onder het genot van een kopje koffie en uitreiking van een kachelkraan, beschikbaar gesteld door Evert Toxopeus, in de kantine van “Correct”, waar we ook onze jaarvergadering hebben gehouden. Uiteraard zullen we u hiervan de notulen t.z.t doen toekomen. Toch wil hier alvast enkele belangrijke punten uit deze vergadering vermelden, welke ook van belang zijn voor de leden die niet aanwezig konden zijn. Op het rooster van aftreden stonden Oda v.d. Ameele en Berry Bennis vermeld. Oda was herkiesbaar, terwijl Berry zich niet herkiesbaar stelde. In zijn plaats werd benoemd Anton Vervoort uit St. Oedenrode. We willen op deze plaats Anton van harte welkom heten in ons bestuur en hopen op een goede samenwerking. Voorts op deze plaats nog een woord van dank voor Berry Bennis voor het werk dat hij voor de BCN heeft gedaan. Echter met het vertrek van Berry is ook een plaats vacant gekomen in de redactie van ons clubblad. Helaas meldde zich niemand tijdens de vergadering om deze taak op zich te nemen. Dus op deze plaats een dringend beroep op de leden, opdat deze plaats weer vervuld wordt. Voorts is besloten volgend jaar een tweedaagse “meeting” van onze club, ergens in den lande, te organiseren. Clublid Teun Kros heeft hiervoor zijn medewerking toegezegd. We houden u op de hoogte. Tevens is besloten na het zomerseizoen nog een gezellige dag met rondrit te organiseren in het NoordHollandse Hoogwoud. Hiervoor heeft Jan Sijtsma zijn medewerking toegezegd. Na afloop van de vergadering hebben we ons richting Kleiweg begeven, waar we, na een rondrit door Rotterdam, ons langs de weg hebben opgesteld. Hier waren in een gezellige sfeer allerlei activiteiten. De dag werd besloten in de kantine van “Correct”onder het genot van een drankje en een hapje. Nadat iedereen het “aandenken 2005”, in de vorm van een klokje met opschrift was uitgereikt keerde men weer huiswaarts. Een woord van dank is hier op zijn plaats voor de fam. De Jong van “Correct”, die deze locatie en de catering beschikbaar heeft gesteld. Tevens een woord van dank voor Corry en Evert Toxopeus, die een groot aandeel in de organisatie van deze dag hebben gehad. Ondanks dat het weer ons soms wat in de steek liet, kunnen we toch spreken van een geslaagde dag. Tot slot rest mij nog u allen, namens het bestuur, een fijne vakantie toe te wensen en hopen u allen in het najaar in Hoogwoud bij Jan Sijtsma te mogen begroeten. Bert Haan, voorzitter. 3


AGENDA 2005 12 – 14 augustus 22ste Jaartreffen Borgwardclub Denemarken info : 0045-66137607 26-28 augustus 31ste Borgward-IG treffen Andernach (D) info 0315 – 386 313 26-28 augustus

Vehikel, Veemarkthallen Utrecht, info www.vehikel.com

9 – 11 december Vehikel, Veemarkthallen Utrecht, info www.vehikel.com

FEHAC VERANDERDE APK WORDT PAS MEDIO 2006 VAN KRACHT Veel klassiekerbezitters kijken reikhalzend uit naar de aangekondigde veranderingen in de APK-regelgeving. Maar het duurt nog tot medio 2006 voor de aangekondigde versoepeling van kracht wordt. Eerst moet de wet nog gewijzigd worden. De Tweede Kamer is op voorstel van minister Peijs akkoord gegaan met een tweejaarlijkse APK voor voertuigen ouder dan 30 jaar en gehele vrijstelling van de APK voor de voertuigen met een bouwjaar vóór 1960. Volgens onze betrouwbare bronnen binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ligt men op schema met de aanpassingen van de wet om deze wijzingen van de APK ook formeel bij wet te regelen. Als alles volgens plan verloopt, zullen de wetswijzigingen -op z’n vroegst- medio 2006 hun beslag krijgen. Tot dat moment blijft de huidige jaarlijkse APK van kracht en moet iedereen ook gewoon jaarlijks zijn voertuig APK laten keuren. De FEHAC hoort met enige regelmaat verhalen van mensen die op basis van de enthousiaste berichten over afschaffing van de APK in de media alvast een voorschot denken te kunnen nemen op de aangekondigde vrijstelling en de APK van hun klassiek voertuig alvast maar overslaan. Dat is uitermate onverstandig: zolang de wet niet gewijzigd is blijft een jaarlijkse APK verplicht en blijft u strafbaar als u niet jaarlijks uw historisch voertuig laat keuren.Ook in de toekomst, vanaf volgend jaar dus met of zonder APK, bent en blijft u altijd ervoor verantwoordelijk dat u met een veilig en technisch in goede staat verkerend voertuig aan het verkeer deelneemt. Definitie historisch voertuig Overwogen wordt de grens op te trekken van de huidige 25 jaar naar 30 jaar. (voor ons Borgward, Goliath, Lloyd en Hansa bezitters niets aan de hand dus). FEHAC-website De website van de FEHAC is nu voor iedereen toegankelijk In juni 2004 werd in een ClubContact uitvoerig informatie verstrekt over de website van de FEHAC. Het bestuur van de FEHAC vroeg toen de speciale toegangscode niet naar de leden van clubs te communiceren. Vanuit de achterban kwamen echter vragen waarom het clubgedeelte van www.fehac.nl was afgeschermd. Dat gebeurde omdat het clubdeel in eerste instantie alleen bedoeld was voor de bestuursleden van de aangesloten clubs. Mede gelet op het streven naar een open communicatie met onze gehele achterban is de site nu ook voor alle aangesloten clubleden beschikbaar. Inloggen kan door het intikken in kleine letters van de gebruikersnaam: fehactueel en het wachtwoord: 76log04 4


Borgward Terugkeer ! Als het aan Christian Borgward ligt, keert het roemruchte Duitse merk dat door zijn opa werd gesticht, binnenkort weer terug. De merknaam is weer terug bij de familie. Nu de rest nog. Meer dan 40 jaar geleden verdween het merk Borgward van het toneel. Destijds stond het bekend als een innovatief merk. Het was bij het faillissement het op 3 na grootste autoconcern in Duitsland. De 39-jarige Christian Borgward, kleinzoon van oprichter Carl Friedrich Wilhelm Borgward, beweert in het Duitse opinieblad ´Die Welt´ dat hij het merk nieuw leven gaat inblazen. Volgens het blad heeft Borgward “veel moeite” gedaan om de merknaam terug te krijgen. Christian wil met het nieuwe Borgward “de traditionele merkwaarden naar de huidige tijd vertalen”. Op de Autosalon van Genève heeft Borgward de contacten met de industrie aangescherpt. Volgens Duitse insiders heeft Borgward goede kansen om als klein alternatief merk te overleven. Volgens hen is de sympathie die het merk heeft, ook 40 jaar na dato nog niet verdwenen. “Het is nog een droom,” aldus Christian Borgward. “Maar wel een heel realistische.” Voorlopig is hij nog bezig met een meer korte termijn project. Volgend jaar verschijnt een roman van zijn hand waarin wordt beschreven hoe het zou zijn geweest als Borgward nog had bestaan. “Dat er animo is voor dit boek, is het bewijs dat het merk nog toekomst heeft,” vindt Borgward. Zou dit hem dan worden? Het ontwerp voor de Borgward Coupé van Henning Holstein

5


Uitnodiging 31ste Borgward-IG Treffen Beste Borgward-,Goliath-,Hansa-,en Lloyd-vrienden Het bestuur van de Borgwardclub Essen IG nodigt U hierbij van Harte uit voor het31-ste Jaarlijkse Internationaal Borgwardtreffen 2005. Het wordt dit jaar gehouden in het mooie Andernach aan de Rhein op 26-27-28 augustus. Andernach is een historische ca 2000 jaar oude stad uit de romeinse tijd. We hopen op een grote opkomst, en hopen dat iedereen een leuke en gezellige tijd heeft. Leden maar ook niet-leden zijn uiteraard van harte welkom. De toegang is gratis. Niet-leden van de IG Essen kunnen echter niet meedoen aan de uitgifte van de herdenkingsmedaille, de soep, de rondrit en ook de feestavond. Niet-leden die dat echter tóch willen, kunnen zich dan aanmelden met het aanmeldingsformulier . De kosten hiervoor bedragen dan 30 euro.(exclusief 19,50 euro p.p. voor het buffet). Het buffet tijdens de feestavond is echter niet verplicht. Hopende op Uw aller komst, Met vriendelijke groet, Jos Cent Tel. 0315 – 386 313 U bereikt Andernach via de autobaan A-61, afrit nr 35 (Plaidt,Andernach) De B-256 vanaf afrit 35 nog ca 10km tot Andernach. Het treffen is direkt aan de Rheinpromenade Konrad-Adenauerallee 1 De route is met borden aangegeven.

Neem eens wat vaker de trein! U kent het wel, de reclame’s van de NS “neem eens wat vaker de trein” nou dat zouden wij als Borgward liefhebbers natuurlijk zeker doen, alleen moet de NS haar voertuigenpark wel aanpassen aan onze wensen, onderstaand ons voorstel, zeker weten dat de er meer reizigers komen, en niet te vergeten dat de treinen nu wel op tijd rijden. (BB)

6


Aan het woord………. Berry Bennis Het was eind 80er jaren toen ik voor het eerst met Borgward in aanraking kwam, toen 18 jaar oud en net in het bezit van mijn rijbewijs. Voor me lag een Oldtimerboek met daarin een verhaal over het Borgward-concern. Na het verhaal gelezen te hebben had ik zo iets van een Borgward wil ik ook hebben, maar het moest wel een Bestel of Vrachtwagen worden. Na ruim een jaar zoeken en op strooptocht te zijn geweest kocht ik in 1990 mijn eerste Borgward, het was een B1250 met origineel Nederlands linnen kenteken PJ-12-11, de auto was eigendom geweest van de gemeente reiniging in Leeuwarden, vandaar ook de sproei installatie en tank die er op zaten. De B1250 heeft daarna nog bij een wegenbouw zijn diensten bewezen, en mocht zijn laatste jaren bij een Dumphandel doorbrengen waarna hij gered werd door een verzamelaar, welke hem later aan mij verkocht.

Ik had mijn 1e Borgward en nog wel een Vrachtwagentje!, vol enthousiasme begon ik met het demonteren van alle delen om zo aan de restauratie te beginnen. Maar zoals vele dingen in het leven gaat niet alles zoals je wenst en ook bij ons in het gezin waren er ernstige gezondheidsproblemen die de kop opstaken. De Borgward moest wachten op verdere restauratie, en na 2 jaren waren de vooruitzichten bij ons thuis nog steeds niet positief. Ik moest keuzes maken en heb toen gekozen voor de gezondheid van mijn vrouw en met veel pijn de Borgward verkocht. (gelukkig aan een groot liefhebber van Borgward en lid van onze club). De laatste rit met de Borgward (op de trailer) kan ik me nog goed herinneren, samen met mijn neef brachten we de Borgward naar de nieuwe eigenaar en met waterige ogen reed ik naderhand weer terug naar huis. Ik had dan wel geen Borgward meer maar vergeten deed ik het nooit. Toen het na vele jaren thuis allemaal weer beter ging, ben ik weer op zoek gegaan naar een Borgward vrachtwagen. Dit keer wilde ik eigenlijk een Trekker met een oplegger, al gauw bleek dat dit niet zo makkelijk was omdat in de 50er jaren hoofdzakelijk Bakwagens werden verkocht. Toen ik later een lijst met toelatingen binnen Nederland en Duitsland onder ogen kreeg bleek dit ook zo te zijn en was in die tijd maar 2% van de toelatingen een trekker. Een Borgward Vrachtwagen vinden is al moeilijk laat staan een trekker.Ik heb toen een originele Nederlandse B1250 Takelwagen gekocht met het kenteken PS-31-02 die van de voormalige Goggomobiel importeur was geweest. Met een oude auto in de takels ben ik toen gaan rijden en heb enorm veel plezier gehad. En zoals altijd als je iets zoekt vindt je het niet en als je dan wat hebt gekocht kruist wat je zoekt net je pad. En ook bij mij gebeurde dat, na enkele jaren in het voorjaar van 2004 werd mij een Borgward B622 trekker aangeboden. De auto stond in Duitsland en was qua carrosserie in een voorbeeldige staat. Een trekker moest en zou er in huize Bennis komen. Maar ook bij ons is de ruimte beperkt en moest ik keuzes maken en de takelwagen is toen verkocht. Mijn ultieme Borgward wens is nog altijd een B4500 trekker een zogeheten Torpedo (met zo’n neus ervoor). Maar de B622 zou de vervolgstap worden naar deze ultieme wens. De B622 kwam in mei 2004 over naar Nederland en met grote trots heb ik hem toen klaar gemaakt voorde RDW keuring. Vooral de remmen moesten worden gereviseerd, en een nieuwe verflaag kon ook geen kwaad, en wat kleinigheden verhelpen. Alles verliep voorspoedig en de 7


trekker kwam in een keer door de keuring. Stap één was gezet maar achter een trekker hoort natuurlijk ook een oplegger. Ook hier was ik al langer naar op zoek maar zonder resultaat. Vooral het ledig gewicht was van belang en ik had ook nog wat ideeën mbt tot de uitvoering. Ik wilde er ook nog een auto op kunnen vervoeren, dus moest het een vlakke trailer worden. Op een dag dat ik onderweg was voor mijn werk en ik toevallig langs een bedrijf kwam wat een beetje in vrachtwagens handelde nam ik de gok om een kijkje te nemen of er toevallig een oplegger stond, en jawel 10 km van mijn huis stond een oplegger van het Nederlandse merk JUMBO zoals ik me had voorgesteld. De deal werd gemaakt en op zaterdag haalde ik de oplegger met de Borgward op. De oplegger had al 15 jaar geen APK meer gehad en dat was het eerste wat geregeld moest worden. De remmen waren los en via een aantal landweggetjes heb ik hem toen naar de loods gereden die ik sinds een paar jaar heb. In de weekenden daarop eerst het gehele remsysteem vervangen de verlichting in orde gemaakt en zie daar de oplegger kwam in een keer door de APK. Nu konden de aanpassingen beginnen en werd de oplegger van zijn opbouw ontdaan en kon de laatste 1 ½ meter worden aangepast in een oprij gedeelte. Nu was er nog een probleem en dat was dat de voertuig inrichting op het kenteken niet klopte. De oplegger moest dus naar de RDW voor een aanpassing van de inrichting. Dit was een kleine kwestie en na 3 weken kon ik bij de RDW langs, en binnen 15 minuten was alles in orde en was de combinatie een feit. De zomer van 2004 kon voor mij niet meer stuk. Sindsdien heb ik zo’n 2000 kilometer met de combinatie gereden en diverse oldtimer treffens bezocht. Als ik met de Borgward op stap ben voel ik me de wereld te rijk. Wat mij altijd goed doet als ik op stap ben zijn de leuke reactie’s . Met opstekende duimen ben ik de tel kwijt geraakt, wat ook geldt voor de foto’s die er overal gemaakt worden als je ook maar even stil staat. Het lijkt wel of het bij een rit hoort. Wat ook geldt voor de politie, een vriendelijk verzoek om te volgen en te stoppen heb ik al een aantal keren meegemaakt. (nee niet voor mijn rijstijl en ook geen papiercontrole) maar omdat ze graag eens zoals ze dan zeggen zo’n oude vrachtwagen van dichtbij willen zien.

Oplegger voor de aanpassingen

en na de cosmetische ingreep

Het enige waar ik me wel eens aan stoor is dat de zogenaamde kenner Borgward ook kent, met de reactie van: Ja, dat zijn toch die 2 takt auto’s (die stinkers) uit de DDR. En dan informeren we ze maar weer wie Borgward was en dat zij Wartburg bedoelen. Zoals gezegd is de combinatie nu compleet, maar zoek ik nog steeds volop naar een B4500 / B555 als trekker. Wie weet gebeurt er dan hetzelfde als met deze trekker en komt er op een dag een B4500 / B555 voorbij die een nieuw leven in Nederland wel ziet zitten. Geluk moeten we toch allemaal wel eens hebben met onze hobby, als ik er een vindt laat ik het u weten. Wens u allen veel plezier en veilige kilometers met uw Borgward, Goliath, Lloyd of Hansa en tot slot: tot ziens op de volgende meeting of treffen. Groeten uit de Betuwe Berry Bennis Ter info nog wat gegevens: Trekker: Type B622 b.j. 28-01-‘61, Gewicht: 2.380 kilo, Oplegger: Jumbo (NL) b.j. 15-08-‘73, gewicht: 2870 kilo, Totaal: Max. Gewicht Samenstel 10.000 kilo, Laadvermogen 4750 kilo 8


NOTM Zuidlaren 2005 Voor het eerst in zijn bestaan heeft de Borgwardclub Nederland zich met 11 auto’s gepresenteerd op een oldtimermanifestatie, en wel tijdens het paasweekeend op de NOTM in de Prins Bernhard Hoeve te Zuidlaren.

In dit enorme complex konden we alle tot het Borwardconcern behorende merken showen, t.w. Hansa, Lloyd, Goliath en Borgward. Van de Isabella waren vrijwel alle uitvoeringen te bewonderen op onze stand, terwijl ook de P 100 niet ontbrak. Voor enkele leden was de grote afstand om de voertuigen te brengen geen enkel bezwaar. Zo bracht Geert Vossebelt zijn Hansa 1100 uit het Limburgse St.Joost, een afstand van 310 km., naar Zuidlaren, terwijl ook Jan Sijtsma uit het Noordhollandse Hoogwoud met zijn P 100 acte de presence gaf.

We hebben van vele bezoekers zeer posi-tieve reacties gehad. Het heeft zelfs enkele nieuwe leden opgeleverd. Op bijgaande foto’s is te zien, dat onze stand met fraaie planten en onze clubvlag bijzonder smaakvol was ingericht. In het algemeen kan gesteld worden, dat de NOTM in Zuidlaren een geweldig geslaagd evenement was, waar 21500 bezoekers op zijn afgekomen. Volgens dhr. Bert Pronk, voorzitter van de FEHAC, die dit evenement heeft geopend, was dit de mooiste en meest verzorgde oldtimermanifestatie, die hij had meegemaakt. “Ik heb het gevoel alsof ik met schoolreisje ben,” aldus de Fehac voorzitter. 9


Borgward Vrachtwagen Treffen 21 mei 2005 Zaterdag 21 mei j.l. was het zover. Voor het eerst in de geschiedenis was er een treffen voor de Vrachtwagens van het Borgward-concern. Een dag met prachtig weer en een geweldige opkomst van 38 voertuigen maakte van deze dag werkelijk een dag om nooit te vergeten. Het begon allemaal al op de vrijdag ervoor,op het terrein van MAN-Truckdealer RosiervandenBosch in Tiel kwamen in de loop van vrijdag de eerste 25 voertuigen binnen, die voor namelijk uit Duitsland kwamen. Met afstanden van vele honderden kilometers werd er veel gevraagd van zowel het voertuig maar ook de berijders. Afstand geen probleem voor de deelnemers die van Hamburg tot Berlijn en M端nchen waren aangereisd.

Na een paar uurtjes nachtrust begon het feest opnieuw, op het gehele terrein waren de voertuigen te bewonderen voor het publiek, en het publiek heeft genoten want met een geschat aantal van ruim 1.000 bezoekers was er werkelijk leven in de brouwerij. Onder de bezoekers velen die vroeger als chauffeur op een Borgward hadden gereden, maar ook oud chauffeurs die op zoek waren naar een stukje nostalgie en weemoed. Ook de mensen van de Pers waren gretig op de uitnodiging af gekomen om over dit spektakel te berichten.Zo verschenen er diverse artikelen in landelijke dagbladen en tijdschriften.

Rond 13:00 uur was het voor de bezoekers afgelopen, want dan zou voor de Deelnemers de Toertocht door de prachtige Betuwe beginnen. Met het zonnetje op onze bol werd de toertocht gereden, met onderweg een fotostop, een drankstop (en sanitaire stop) werd de reis voortgezet naar Ingen, waar de plaatselijke molen werd bezocht. De vriendelijke molenaar gaf een rondleiding in de werkende molen en onder het genot van wat te drinken en een stuk echte molenaarskoek ging de reis weer verder naar Tiel waar we rond 18:00 arriveerden. Jammer genoeg was er een voertuig wat tijdens de rit uitviel door pech. De deelnemer heeft de tocht verder meegereden bij een ander in de auto. Na de toertocht werd de auto in stijl geborgen en afgesleept door een andere Borgward, aangekomen op de locatie bij MANTrucks werd de auto ter plekke gerepareerd en was binnen 1 uur weer klaar voor zijn volgende reis.Na een overnachting ging voor velen de reis op zondag weer huiswaarts en was een pracht weekend jammer genoeg voorbij. Diegene die ge誰nteresseerd zijn om,(net als een groot aantal leden wat een bezoekje bracht in Tiel), volgend jaar een bezoek te brengen aan het treffen zullen iets verder moeten rijden, want dan vindt het treffen in Duitsland plaats. 10


Jaartreffen Borgward Club Nederland 5 juni 2005 Borgwards, Borgwards en nog eens Borgwards, dat was afgelopen 5 juni het straatbeeld in Rotterdam. Ja; anno 2005 rijden er nog behoorlijk wat Borgwards over ’s lands wegen. En al deze Borgwards waren onderweg naar de Jaarlijkse bijeenkomst van de Borgward Club Nederland. Deze bijeenkomst werd gehouden bij de Fa. Correct (ja die van de reclame).

Aangekomen bij de Fa Correct werden de auto’s eerst geparkeerd zodat de Jaarlijkse ledenvergadering kon worden gehouden. Die om 10:00 uur begon en tot 11:30 uur duurde.

Hierna gingen de auto’s in een lange colonne op weg naar de Kleiweg waar de start werd gegeven voor de puzzelrit door de Heer de Jong (directeur van Correct). Na een mooie tocht van ongeveer 1 uur waren de auto’s weer terug aan de Kleiweg waar deze werden opgesteld voor het oldtimerfeest wat de winkeliersvereniging van de Kleiweg had georganiseerd.

In totaal waren er zo’n 100 oldtimers aanwezig een hele mooie score zeker te meer dat het weer niet echt wilde meewerken. Rond de klok van 16:00 uur ’s-middags gingen de Borgwards weer terug naar de Fa Correct waar nog wat werd nagepraat en gedronken, en alle deelnemers een attentie ontvingen. Rond 17:00 uur gingen de meeste weer op weg terug naar huis, en was een zeer geslaagde dag jammer genoeg weer voorbij. Corrie, Evert en Fa. Correct namens alle leden van de Borgward Club Nederland , Bedankt! 11


Borgward Specialist Inkoop Verkoop Onderhoud Onderdelen Zowel nieuw als gebruikt

Tel. 010 – 202 1244 Fax 010 – 447 1205 e-mail: info@borgward.nl Internet: www.borgward.nl

CHAMPHOUSE RADIATEUREN

Borgward Onderdelen Nieuw - Gebruikt – Reproductie R.A.F. Steen Aalsburg 20-15 6602VK Wijchen Verkoop en Revisie van elk merk Radiateur, Dynamo en Startmotor….. Zowel modern als klassiek.

Tel. 024 - 64 17 030 Fax 024 - 64 56 291 GSM 06 - 51 60 78 59 e-mail robsteen@wanadoo.nl

Betaalbaar en garantie! Tel. 06 – 13250691 Martie

e-mail: champhouse@planet.nl 12


De Borgpen Beste Borgward bezitter, Als er bij mij een Borgward komt voor reparatie aan de remmen, dan zijn 9 van de 10 keer de remmen verkeerd gesteld. De werk wijze is als volgt: De voorwielen als de sleutel op de stel nok naar boven staat, dan moet de sleutel op de stelnok altijd naar voren gedraaid worden , de bovenste en de onderste Ik laat ze altijd licht slepen, dat is na een paar keer remmen weer vrij. De achter wielen daar is de stelwijze anders: de voorste stelnok als de sleutel naar voren wijst moet naar beneden gesteld worden, de achterste stelnok moet met de sleutel naar achter wijzend ook naar beneden gedraaid worden. Misschien help deze uitleg een beetje voor een betere remwerking. Tot de volgende keer! Groeten Evert Toxopeus

Oproep ! Beste Leden, Voor u ligt de 3e editie van Borgwaardigheden, een eigen clubblad van en vóór leden van Nederlandse Borgwad Club. De BCN is ook een club die ruimte bied aan haar leden, Ruimte die we letterlijk aanbieden in ons clubblad. Wilt u in een van de komende editie’s van Borgwaardigheden staan met uw verhaal en auto, stuur uw artikel dan naar het secretariaat van de club (adres op pagina 2)

Benzine 55 Pfennig per liter 13


Aangeboden

Vraag en Aanbod

Wegens omstandigheden te koop: BORGWARD ISABELLA COMBI, bouwjaar 1960, kleur donkerrood, in zeer goede staat en geheel origineel, met Nederlans kenteken BT-47-32, Vraagprijs 13,950.00 € J. Sluis tel. 0165-513558. email: joopsluis@hotmail.com Borgward B611 bouwjaar 1961, uitgevoerd als Brandweer manschapwagen, originele Nederlandse auto, Prijs in overleg tel. 010-202 12 44 of info@borgward.nl Isabella Sedan 1959, grauwgrijs,wit dak, vele nwe. Onderdelen o.a. Chroom grille bumpers etc., oudere restauratie maar goed in de lak, goede bekleding. Motor, waterpomp, radiateur en remmen gereviseerd, bodem roestvrij geen rottigheid, 06-13 25 06 91 champhouse@planet.nl Achterruit voor Isabella coupe, tel. 0344 - 634 634 of borgwardtreffen@zonnet.nl

Gezocht Vrachtwagen B4500 / B555 bv bakwagen / trekker ,staat onbelangrijk , aub alles aanbieden, tips / locaties zijn ook welkom tel. 0344 - 634 634 of borgwardtreffen@zonnet.nl Advertentie’s t/m 3 regels zijn gratis mits deze betrekking hebben op de doelstellingen van de Club. Voor alle overige advertentie’s ( ¼ , ½ , 1/1 pagina) gelden zakelijke tarieven,deze zijn opvraagbaar bij de redactie. Adverteren ! mail uw advertentie aan bcnredactie@zonnet.nl of stuur uw advertentie naar het secretariaat

14


Isabella Coupe

Maar weinig kenners weten dat er al eind 1954 een Isabella coupé in het programma van Borgward stond. Het ging hierbij om een door de Fa Deutsch (Keulen) omgebouwde Isabella sedan. Men verwijderde het gehele dak en laste er een naar eigen ontwerp coupedak weer op. Na deze ingreep waren de proporties van de auto’s alleszins praktisch en elegant. De auto had ook geen achterbank meer, maar 2 zogeheten noodzitjes. Hoeveel auto’s er zijn omgebouwd is niet bekend, wat ook geldt voor de bouwjaren. Maar in 1955 was er nog wel een speciale brochure voor deze coupe.

15


16

Profile for Fred Vermeulen

Borgwaardigheden 3 zomer 2005  

3e editie clubblad Borgward Club Nederland

Borgwaardigheden 3 zomer 2005  

3e editie clubblad Borgward Club Nederland

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded