Page 14

Bert Haan bedankt Oda van den Ameele voor het vele werk dat zij voor de club heeft gedaan.

11. Mededelingen inz. FEHAC “nieuwe stijl” FEHAC had plannen om beter bereikbaar te zijn, maar deze zijn i.v.m. hoge kosten gewijzigd. Er zullen zeer bekwame vrijwilligers aangenomen worden. Daardoor wordt de contributie nauwelijks hoger. FEHAC heeft o.a. geregeld dat oldtimers zonder papieren toch op kenteken gezet kunnen worden.

9a. Kostenontwikkeling m.b.t. onze jaarlijkse meerdaagse Het bestuur heeft geconstateerd dat de kosten de afgelopen jaren omhoog gaan. Aantal deelnemers gewoonlijk 50 à 60 incl. partners. Als de locatie goedkoper wordt, is het de vraag of er meer leden zullen deelnemen. Er zijn diverse voorstellen maar vanuit de ALV gaat de voorkeur toch uit naar de huidige constructie (Van der Valk of vergelijkbaar).

12. Voortgang smoelenboek Fred Vermeulen zal hieraan verder werken. 13. W.v.t.t.k. Geen bijzonderheden.

9b. Meerdaagse 2012 - De meerdaagse in 2012 zal door Bert en Joke Ipenburg worden georganiseerd in de omgeving van Utrecht.

14. Rondvraag Ton van der Meer Tweede serie clubshirts niet conform ontwerp gemaakt, hetgeen in verband met het auteursrecht niet is toegestaan. De reden dat dit zo is gegaan is niet helemaal meer te achterhalen. Vraagt of men de typekaart van de auto die hij de laatste keer bij het lubblad heeft gevoegd, wil handhaven. De reactie is positief.

9c. Terugblik meerdaagse 2011 Lea en Gotthardt Zurek hebben de tas met cadeaus zelf verzorgd, buiten de clubkas om. Dit wordt zeer gewaardeerd. Overige zaken betreffende kostenbesparing: - muziek tijdens de feestavond: het bestuur zal bekijken of de muziek door de club zelf verzorgd kan worden.

15. Sluiting De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 12:30 uur. Aansluitend is er een gemeenschappelijke brunch.

10. Mededelingen najaarsrit op 2 oktober 2011 Deze wordt georganiseerd door Frank en Harald Kuster in de omgeving van Zwolle

14

Profile for Fred Vermeulen

Borgwaardigheden 26  

26e editie van clubblad Borgward Club Nederland

Borgwaardigheden 26  

26e editie van clubblad Borgward Club Nederland

Advertisement