__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

BORGWAARDIGHEDEN Het blad voor de Borgward liefhebber

Nr. 23 Najaar 2010


2


Officieel clubblad van Borgward Club Nederland Secretariaat : p/a Oda v.d. Ameele, Haven 150 , 2182 JV Hillegom , Tel. 0252 – 520 953, banknummer 393191397 tnv Borgward Club Nederland te Apeldoorn Voorzitter: Bert Haan 059-8614235 berthaan@versatel.nl Secretaris: Oda v.d. Ameele 0252-520953 info@borgwardclub.nl Penningmeester: Martin Bilthof 055-5220127 mhjbilthof@chello.nl Technisch Adviseur: Evert Toxopeus 010-2021244 toxopeus@borgward.nl Website / Nieuwsbrief: Fred Vermeulen 072-5710588 redactie@borgwardclub.nl Algemeen Frank Kuster 0313-419315 femkuster@gmail.com Techn. Ondersteuning: Vincent v.d. Velden 050-5263765 info@garagevandervelden.nl Techn. Ondersteuning: Antoon Vervoort 0413-474819 vervoort.am@planet.nl Zoals u weet hebben wij het drukken en verzenden van ons clubblad, nadat de indeling en layout was verzorgd door onze redactie, uitbesteed aan de fa. SMIC. Bij nader inzien is ons gebleken, dat dit toch niet zo’n goede keus is geweest. Er traden regelmatig problemen op, zoals bij de totstandkoming van de lay-out en de verzending. Na hier uitgebreid over te hebben gesproken in het bestuur, hebben we in onze laatste bestuursvergadering besloten het contract met de fa. SMIC te beëindigen en alles, ook het drukken en verzenden, in eigen hand te houden. Dit betekent, dat we moeten overgaan tot het aanschaffen van eigen apparatuur. Deze bestelling is inmiddels geplaatst. Voortaan zal ons clubblad vanaf de tweede uitgave in 2011 uit onze eigen drukkerij komen. Op termijn zal dit zeker een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. Ook zullen we dan weer onze eigen “Smoelenboek” kunnen maken. Zoals u misschien al weet, zal onze meerdaagse in 2011 worden gehouden in het Limburgse Sittard en wel in het weekend van 27, 28 en 29 mei. De organisatie is in handen van de fam. Zurek, met als contactpersoon naar het bestuur Antoon Vervoort. Volgend jaar bestaat het overkoepelend orgaan voor de oldtimers, de FEHAC, 35 jaar. Dit zal worden gevierd op 21 en 22 mei 2011 in Helmond. Omdat dit zo dicht op onze meerdaagse plaatsvindt, heeft het bestuur besloten hieraan als club niet deel te nemen. Uiteraard staat het individuele clubleden vrij hier naar toe te gaan. Meer informatie vindt u op de website van de Fehac. Zoals te doen gebruikelijk zal onze club ook weer dit jaar vertegenwoordigd zijn op de oldtimerbeurs in Eelde die gehouden wordt in het laatste weekend van november. De organisatie hiervan is in handen van Vincent van der Velden en Bert Haan.

Van de bestuurstafel Beste BCNers, Vaak hoor je mensen zeggen: ”Wat gaat de tijd toch snel”. Ik moet u bekennen, dat op het moment waarop ik dit schrijf, mij ditzelfde gevoel bekruipt. Het laatste clubblad van 2010 ligt alweer voor u en voor mijn gevoel is het nog maar zo kort geleden, dat ik het artikel ‘Van de bestuurstafel’ voor het laatste nummer van 2009 heb geschreven. Het betekent ook dat het actieve rijseizoen in clubverband voor 2010 achter de rug is. Echter, onze eerste clubactiviteit voor 2011 is al weer ingeroosterd, t.w. onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst die evenals voorgaande jaren, weer zal plaatsvinden in zalencentrum “De Hoendrik” in het Gelderse Herveld en wel op 23 januari, waar u om 13.30 uur wordt verwacht. Nadere berichtgeving en uitnodiging volgt nog, maar reserveer alvast deze datum. Onze laatste clubactiviteit in 2010 was de najaarsmeeting op 26 september in Gelderland. Helaas kon ik door verblijf in het buitenland deze meeting niet bijwonen, maar uit de vele reacties die mij bereikten heb ik vernomen dat het een bijzonder geslaagde dag was en dat de organisatoren, Jos Cent en Frank Kuster, een pluim verdienen. Bij dezen! Ook de opzet, een rondrit met weinig kilometers en meer de nadruk op het gezellig samenzijn, viel in goede aarde. Enige tijd geleden heeft u een email van onze secretaresse ontvangen omtrent haar bereikbaarheid via de email. Door een technische storing is het secretariaat alleen telefonisch en via emailadres famvdameele@yahoo.co.uk bereikbaar. Zij zal zorgen dat het emailadres van de club info@borgwardclub.nl zo spoedig mogelijk weer operationeel is. 3


CLUB Kalenders 2011

Regelmatig wordt het bestuur benaderd door leden inz. onderhoud, reparaties en het verkrijgen van onderdelen voor onze Borgwards. Voor informatie hierover kunt u altijd contact op te nemen met onze technische adviseurs in het bestuur, t. w. Antoon Vervoort, Vincent van der Velden en Evert Toxopeus. Zij zullen u zeker verder kunnen helpen. Voor onderdelen kunt u altijd terecht bij die clubleden, die zich bezig houden met de onderdelenvoorziening. Daar dit het laatste clubblad van 2010 is, wil ik u allen, namens het bestuur, fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toewensen. Tevens spreek ik de hoop uit vele leden op 23 januari persoonlijk de hand te kunnen drukken. Bert Haan, voorzitter.

Om misverstanden te voorkomen gelden vanaf heden eenduidige regels voor het bestellen van de vertrouwde clubkalenders. - Bestellen kan door overmaken van € 15,00 op clubrekeningnummer 3931.91.397 - Vermeld ‘clubkalender 2011’ en aantal - Uiterlijke betaaldatum 1 december 2010 - 2 december gaat de opdracht naar de drukker, van daar uit vindt verzending plaats naar uw bij ons clubsecretariaat bekende adres - Er worden geen extra exemplaren meer gedrukt, dus losse verkoop is niet mogelijk. Buitenland / Ausland: - Bestellung Clubkalender durch Ueberweisung von € 15,00 auf unsere Clubrechnung; BIC-nummer RABONL2U IBAN-nummer NL27 RABO 0393 1913 97 - Letzte Bezahldatum ist 1. Dezember 2010 - Versand von Drückerei ab 2. Dezember - Keine Sonderverkauf.

INFO VAN DE FEHAC Onlangs ontvingen wij van de FEHAC informatie over hun activiteiten. Graag willen wij u hiervan op de hoogte stellen. De FEHAC behartigt de belangen van eigenaren van historische voertuigen en heeft 200 leden (verenigingen) die samen 63.000 personen vertegenwoordigen. De FEHAC is de gesprekspartner van de overheid op het gebied van regelgeving voor klassiekers. Met deze contacten zijn al vele successen behaald. Het gaat onder andere om: ■ Blauwe kentekenplaten voor voertuigen van vóór 1978 ■ Vrijstelling houderschapsbelasting voor voertuigen ouder dan 25 jaar ■ Goed omschreven condities voor klassiekerverzekeringen en taxaties ■ Speciale ‘blauwe’ kenteken series voor importvoertuigen ■ Moderne voertuigeisen gelden niet met terugwerkende kracht voor klassiekers ■ Aangepast AKPK regime ■ Regelingen voor bezoek aan evenementen zonder APK en houderschapsbelasting Als lid verwacht u natuurlijk van de FEHAC dat alle regelingen veilig gesteld blijven en dat nieuwe zaken in de toekomst ook behartigd zullen worden. Voorbeelden hiervan zijn kilometerheffing en milieuzones. Er liggen uiteraard meer uitdagingen, zoals samenwerking met Bovag, Focwa, etc. Het is wel zo dat dit van de bestuursleden van de FEHAC nogal wat inspanning vraagt. Alle leden zijn vrijwilligers die het werk voor FEHAC naast een gewone baan uitvoeren. Dit terwijl de gesprekspartners van de FEHAC op werkdagen actief zijn. De FEHAC heeft berekend dat er gemiddeld 700 uur vrije tijd per bestuurs- of commissielid nodig is om al het werk dat er is, goed te kunnen doen. Dat is 2 uur per dag!! En er zal in de toekomst meer tijd nodig zijn vanwege alle nieuwe zaken die op de FEHAC af komen. Daarom is er in overleg met de clubbesturen een werkgroep geformeerd. Die zal onderzoeken hoe de nieuwe aanpak moet worden. Op de volgende FEHAC Algemene Ledenvergadering wordt daar een definitief voorstel voor gedaan. De FEHAC zal ons clubbestuur hiervan op de hoogte houden. Bovengenoemd artikel is een uittreksel van een vrij omvangrijk bulletin. Desgewenst kan het volledige artikel per mail worden toegezonden. De naam van het artikel is ‘FEHAC en de toekomst’. Het kan worden opgevraagd bij het Secretariaat. 4


warm; op zaterdag werden er temperaturen van rond 30 graden gemeten in de thermometerbuis! Eigenlijk was het er te warm, want schaduw was er mondjesmaat op dat grote plein achter het centraal station daar in Bremen. In ieder geval was de opkomst zoals vermeld ver boven verwachting. Ik benaderde dus een vriend uit Apeldoorn, dus deze keer was Martie op bezoek bij ......Joop Ordelman.

Martie op bezoek bij .............. Joop Ordelman Nadat u “Martie op bezoek bij” even hebt gemist ben ik weer in de strijd. Door familieomstandigheden ben ik een tijdje erg in tijdnood geweest. Daar kwam nog bij dat ik op 3 juni een zwaar motorongeval heb gehad, het leek erop dat ik ook daarboven verder moest, maar ik wilde toch nog even uitstel en heb dat ook gekregen dank zij een flinke dosis geluk.

Joop is op 4 december 1948 geboren en woont Opeens dreunde het lied van Frans Bauer door in Apeldoorn, samen met zijn van oorsprong Joegoslavische vrouw, die al 35 jaar in Neder-

land woont. Ik ken Joop eigenlijk al wel 25 jaar, mede omdat Joop altijd een liefhebber was van klassiekers en met name het merk Borgward en Volvo P1800. Samen kwamen wij in de 80-er jaren altijd al bij Willem van Veenendaal, waar wij beiden een hoop Borgwards hebben weggesleept, van slopers tot museumstukken. Ik heb van Joop zelf in Het treffen in Bremen was in het weekend van 26 de laat 80-er jaren ook eens een Coupé gekocht en 27 juni, en het was er drukker dan verwacht : waar ik het dak van heb verwisseld, omdat daar zo'n harmonica-schuifdak in zat, en ik er graag een vast stuk metaal op wenste. Ik herinner mij nog dat deze wagen naar Susteren is gegaan, en de nieuwbakken eigenaar mij vele malen heeft vervloekt, omdat de achterruit en de klapramen opzij er niet in pasten.... Sorry, foutje, bedankt! mijn hoofd: Eén ons geluk is meer waard dan een pond goud.... en laat dat ook nog eens zo zijn. Ik ben er weer klaar voor, dus we gaan weer hurry-up, op zijn Amerikaans gezegd. Ik hoopte erop dat ik op mijn trip naar het wonderschone Bremen iemand kon strikken voor een interview, maar daar is het er niet van gekomen.

De organisatie gokte op zo'n 50 wagens en dat aantal werd ruimschoots gehaald, mede door het stralende weer, wat ook meespeelt in zo'n weekend. Een handvol Nederlanders kwam naar deze stek en het was er weer erg gezellig en vooral erg 5


Om weer even bij de les te komen is Joop dus bezit. Veel later schafte Joop de AM-04-77 aan, een oude rot in het autovak. wat ook een erg mooie auto was; hij werd destijds vaak op oldtimertreffen als mooiste aangepreJoop ging in 1968 in dienst, en in Appingedam zen. liep hij zijn eerste Borgward tegen het lijf: de EL-19-15, het kenteken staat in zijn geheugen In de loop der jaren heeft Joop altijd meerdere gebrand als zijn eigen geboortedatum. Ook heeft wagens gehad. Joop in de beginjaren een Borgward gehad met Toen ik het pad indraaide bij Joop, lachte mij al 2 rhombussen. Ikzelf heb dit nog nooit gezien, een rode P1800 van het merk Volvo toe met op maar het zal wel een kwaliteitswaarborg zijn. de achtergrond de Borgward Coupé, de Als opleiding heeft hij bankwerker op zijn naam DR-66-65 en nog een belastingvrije Mercedes uit staan, maar in militaire dienst kon Joop een op- half 80-er jaren, wat een erg voordelig transportleiding als automonteur volgen en werd dus monteur. Later leerde hij zichzelf het strak maken en spuiten van auto’s, iets wat nu veel moeilijker gaat, want wie spuit er nog achter het huis een auto over........ Oom agent zal je graag met een milieudelict om de oren slaan, wat veel centjes kost, reken daar maar op. Bij Schotpoort heeft hij het spuitvak geleerd, deze deed destijds in Volvo. Ook heeft hij in vroeger jaren zeker wel 10 à 15 Borgwards gesloopt, iets wat nu als een doodzonde wordt aangeschreven. Zijn loopbaan heeft hij in de techniek doorlopen bij o.a. Santing in Apeldoorn en Henk Veldhuis, middel is. die als een van de weinige destijds een trekbank Nou hoor ik daar zelf van collega's vaak negatiebezat en ook als een van de eerste gasinstallaties ve berichten over, want er zijn nog steeds mensen in auto's bouwde. Deze Henk is inmiddels 75 jaar die gebruikers van een 25-plus-auto zien als en werkt nog volop. profiteur, maar waarom zou je geen gebruik Joop daarentegen heeft nu wat gas teruggeno- maken van de middelen die de wet je biedt. men en werkt 3 dagen per week en heeft nu dus Diegene die dus graag belasting betaalt, houdt wat meer vrije tijd dan vroeger. Vanaf zijn 35ste zichzelf dus maar voor de gek. tot zijn 48ste heeft Joop zich volledig op zijn an- Joop rijdt dus dagelijks deze belastingvrije dere hobby gestort, namelijk het wielrennen, wat Youngtimer, op gas wel te verstaan. al zijn vrije tijd opslokte. In de 90-er jaren kreeg De rijdende Borgward ken ik ook van een ander Joop weer Borgwardzin, en kocht hij de FA-73-41. clublid en ik meen mij te herinneren dat er destijds pookversnelling in zat met andere voorstoelen. De vorige eigenaar heeft deze Coupé zelf ook zo gekocht in Duitsland en vond dit niet zo storend, maar Joop kennende moest dit worden rechtgezet, dus Joop heeft de wagen weer in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht en is nog met

Deze wagen heeft hij zeer lang in zijn bezit gehad en door de jaren heen behoorlijk aangepakt en geperfectioneerd; het is nu nog steeds een heel mooie auto, al heeft Joop hem nu verkocht. We zullen hem nog wel eens tegenkomen op een treffen, want ook deze wagen is bij een clublid in 6


Het was weer een stralende zondagmorgen; we hebben nog even nagepraat over vervlogen tijden die veel met Borgward hadden te maken. Het was erg gezellig bij Joop en zijn vrouw Zlata, waar ik na een drankje te hebben genuttigd op de warme zondagmorgen weer vol zat met oltimervoer........ Je moet weten dat er vroeger in Apeldoorn nesten

andere dingetjes bezig. Onderdelen heeft hij volop voorhanden; in de schappen prijken de Borgward- en de P1800-onderdelen. Eenmaal in zijn werkplaats / schuur stonden daar ook diverse Coupe’s en ander moois te glanzen. Een witte Coupé die Joop zover strak heeft en dan in de kleur zilver zal gaan spuiten en een derde Coupé, die hij heeft gekocht bij een plaatselijke kennis, en die nog wel te redden is, en nog een wagen die er behoorlijk slecht aan toe is. Laatstgenoemde zal zeer veel tijd in beslag nemen, omdat Joop met meerdere projecten bezig is. De bovengenoemde rode Volvo P1800 is aan een revisie toe en de motor was al uitgebouwd, dus zusje Volvo neemt ook veel tijd. Verder lachte mij nog een 230 SL toe, ik schat van rond 1967 en een perfecte Volvo P1800 S uit 1968 in de kleur metal blue waar Joop erg zijn best op heeft gedaan en dat is te zien ook, man wat een auto!!!

met Borgwards waren te vinden en velen kenden wij samen. Nu ik dit schrijf kan ik zeggen dat ik weer aanwezig zal zijn op het grote Treffen in Cuxhaven in september, dus ik hoop u daar ook te kunnen begroeten, want dit is een van de grotere Treffen op Borgward gebied. Mocht u zelf een leuk verhaal te vertellen hebben, dan kom ik graag de volgende keer op bezoek bij........U. Groetn uut Olst ....Martie

Nog een in restauratie zijnde P1800 staat te wachten naast de Borgward om een nieuw glanslaagje te krijgen, nu nog in de doffe spuitprimer gehuld. Eenmaal buiten stond er nog een Fiat X1-9 onder een golfplaten schuur, die ooit voor zoonlief was aangeschaft, maar deze auto heeft ook een hoop aandacht nodig, die zoonlief hem niet kan geven. Zoonlief heeft een gezin met kinderen en heeft

Algemeen Borgward Club Nederland (BCN) heeft de inhoud van deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorg samengesteld, desondanks kunnen er onbedoeld typefouten voorkomen. Informatie in deze nieuwsbrief is echter ook afkomstig van derden (adverteerders, FEHAC e.a.). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. BCN draagt We hopen nog veel moois uit de handen van Joop voor de inhoud en voor de geplaatste advertente mogen zien en ik voorspel dat dit ook zal ge- ties/mededelingen geen enkele verantwoordelijkbeuren, want aan Joops motivatie ligt het niet. heid en sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit. niet veel van die kostbare tijd. Ook de dochter die Joop heeft, geeft geen krimp over oldtimers, dus dit loopt ook op een dood spoor. Joop zal het dus in zijn eentje moeten rooien met al het moois wat hij heeft, want ondanks dat hij 4 dagen weekend heeft komt hij toch altijd tijd tekort.

7


oude kleuren groen. Koffie met een gebakje erbij van een prijswinnende topbanketbakker. Leuk weerzien, beregezellig en met een grote opkomst. De rit van vandaag is ongeveer 40 km en georganiseerd door Jos Cent en Frank Kuster. Er is gekozen voor een kortere rit met veel tijd om bij te praten. Het is 11.00 - 11.30 voordat we onderweg zijn

De najaarsrit, zondag 26 september 2010 Wij, Ton van der Meer en Jet Burger, logeren in Emst (een klein dorpje bij Apeldoorn). Oppassen op 2 honden, 1 schildpad, 2 katten, 5 kippen en 1 eekhoorn die vaak langskomt voor nootjes. We willen de Isabella niet 14 dagen buiten laten

staan onder een boom die eikels regent, daarom rijden we met de Golf naar Zelhem. Precies een jaar nadat wij in het Gooi de najaarsrit organiseerden en tegelijkertijd hebben ervaren hoeveel tijd daarin gaat zitten, werd ons gevraagd

door de schitterende streek. Volgens mij staat de halve Achterhoek vol met maĂŻs! Op ons gemakje rijden we naar Doetinchem voor een bezoek aan het Openbaar Vervoer Museum. Ik heb de indruk dat niet alleen de mannen dit hartstikke leuk vinden, maar een heleboel dames

een verslagje te schrijven van de rit van dit najaar. Deze vond plaats in Montferland. De ontvangst is in 'Ellen’s Eethuisje' in Salehem of Zelhem, dat ruim 11.000 inwoners heeft en in 2001 zijn

ook. Wie heeft er niet met een treintje gespeeld in zijn jeugd!? Het OVM biedt ons een behoorlijk grote collectie die goed is gepresenteerd. Bij vertrek voor de lunch in Netterden blijkt dat 15% van de leden en hun Borgwards zoek zijn. Het zal je maar gebeuren! Gelukkig vinden zij de weg terug naar het museum.

1200-jarig jubileum vierde. Een mooi lokaal in 8


Vlak voor het plaatsje Azewijn worden we opgehouden door de Schutterij Wilhelmina (opgericht in 1889) Het heeft nu 70 leden o.a. 4 bielemannen 13 tamboers 10 officieren 7 marketentsters 8 vendeliers 15 schutters en niet te vergeten de fanfare St. Joseph, die ons onverwacht een aubade brengt.

Daar wachtten ons in “Partycentrum Terhorst” SOEP MET BALLEN en broodjes ham en kaas. Helaas was er enige ophef en verschil van mening met Vincent betreffende de verdeling van de BALLEN. De zaak is in der minne geschikt. Het moet mij van het hart dat, ondanks de afwezigheid van onze geachte voorzitter en zijn lieve vrouw, deze bijeenkomst ordelijk is verlopen. Dan rest mij nog om mijn dank uit te spreken aan de organisatoren Frank Kuster en Jos Cent voor de mooie rit. Ook is mij verzocht te vermelden dat laatstgenoemd persoon zijn naam eer aan heeft gedaan door een donatie van € 100,00 te doen als bijdrage aan deze geslaagde dag. Onze dank!

En dat allemaal in een plaats van 800 inwoners! Azewijn is beroemd door een rechtszaak: Het Azewijnse Paard. Een man uit Klein-Netterden dat net over de grens ligt, gooide een touw over het grenskanaal om een paard te stelen. Hij trok het paard door het kanaal Duitsland in. De man werd gestraft volgens de Nederlandse wet, want hoewel hij helemaal niet in ons land was geweest, was het touw waarmee hij het paard stal, een verlenging van zijn arm en wel in Neder-

Ton van der Meer

TE KOOP AANGEBODEN Na 28 jaar verkoop ik mijn Borgward Isabella Limousine, bouwjaar 1961 Deze originele Nederlandse auto is in restauratie geweest bij Bennie Loonstra. De auto is voorzien van een RVS-uitlaat en 6-volt wisselstroom dynamo.

land. Hij kreeg twee maanden gevangenisstraf die in hoger beroep drie maanden werd. Dit speelde zich af in 1914. Er was in die tijd een uitvoerverbod van paarden! Zo hoor je nog eens wat. Een paar kilometer achter Azewijn ligt Netterden.

Vraagprijs € 12.500 Inlichtingen Jaco Maase 0521-523760of jacomaase@gmail.com 9


gaan. Jammer, Wilma vanaf deze plaats beterschap! Allemaal echte Borgwardliefhebbers dus, maar Zaterdag 21 Augustus j.l. werd in het mooie Tinus Vet had ditmaal niet zijn leuke tweetakt, Drenthe, al voor de 18e keer, in Ruinerwold een driewieler Goliath mee, maar zijn 6 tonner vrachtOldtimerdag gehouden voor voertuigen van 25 wagen. Een Mercedes 312 uit 1958. Ook een jaar en ouder. Georganiseerd door de SOR (Stichting Oldtimerdag Ruinerwold). Door de 130 sponsoren en de 150 vrijwilligers was de inschrijving gratis. Vorig jaar waren we er ook en met ons een flink aantal Borgwards van diverse type´s. Nu waren

18e OLDTIMERDAG IN RUINERWOLD

plaatje. Natuurlijk was er een rondrit door het mooie ZuidDrenthe. Wij mochten mee in de limousine van Jaap de Rooij, zodat we heerlijk en ontspannen konden genieten van de omgeving en het Drenthse volk. Helaas hebben we de hunnebedden niet gezien! De rit was perfect geregeld. Dit was vooral te danken aan de motorrijders. Zij reden vooruit en hielden kruispunten en rotonden (inderdaad, ook in Drenthe) vrij, zodat we overal konden doorrijden en de enorme stoet niet onderbroken werd! Vooraf kregen we een schildje voor op de auto en

er wat minder maar wel hele mooie. Helaas nu geen P 100. Voorzitter, Bert Haan en Jan Sijtsma lieten dit keer verstek gaan. Er was slechts één Combi. Daar was Robert Witlox mee. Aan dit evenement doen jaarlijks rond de 1500 deelnemers mee. Dit zijn niet alleen luxe auto´s, maar ook vrachtauto´s, campers/caravan´s, brom-en motorfietsen en tractoren. Mensen lief, wat kunnen die dingen roken! Nog veel meer dan ik. Het hele dorp, wat overigens boordevol stond, zag er blauw van! Natuurlijk

hadden we onze maskers vergeten. Met ons, Elly en Joop, waren ook de Borgwardvrienden; Theo en Ria Arts, Toon en Fien van Eijk, Tinus en Wil Vet, de broertjes; Arie en Jaap de Rooij met hun Diny´s en reeds genoemde Robert Witlox. Joan en Wilma van Mierlo zouden ook nog komen. Door omstandigheden is dit niet doorge-

na afloop een vaantje voor in de auto. We hadden een bed in Ruinen en bleven daar nog een nacht. Ook vanwege het mooie weer en om rustig naar huis te kunnen rijden. Isabella legde de in totaal 583 km. op haar sloffen af en gromde van genoegen. Zij en wij hadden een fijn weekend! Wil men dit speciale gebeuren ook eens meemaken, noteer dan alvast voor de 19e oldtimerdag in Ruinerwold op Zaterdag 20 augustus 2011. Elly & Joop Sluis 10


Zomaar een Coupé op het platteland

uit 1951 en een Fiat Balilla uit 1934) wordt het hier te vol. Dus de Coupé woont er nog… Wel zagen we halverwege Noorwegen diverse “Treffen-gangers”, waaronder een knappe A-FORD 1932. Hoe je in zo’n land met de lange winters en dito nachten lekker veel met een oldtimer kan rijden, is mij niet duidelijk. Verder hebben we geen Borgward meer gezien. Wie de Coupé wil zien kan ik wel het adres geven. Martin en Margreet Bilthof

Afgelopen lente zijn we een lange reis gaan maken met de caravan achter de A6 naar de Noordkaap. Uiteindelijk bleek het om twee maanden en 10.000 km te gaan. Prachtige reis ge-

weest. De start verliep wat traag, omdat mijn paspoort per ongeluk thuis op het kopieerapparaat was blijven liggen. We merkten dat pas in Hamburg op de eerste camping. Laten opsturen leek het handigste, maar dat werd een lang verhaal, het was rond 30 april en dan werkt de post niet in NL en vanwege 1 mei ook niet in Duitsland; het weekend erna doen ze ook niets, dus we hadden CONTRIBUTIE BORGWARD een week om rond Hamburg (Sleeswijk-Holstein) CLUB NEDERLAND 2011 rond te kijken. Op de zondag zagen we een oldtimer-festival met Omdat niet bij iedereen de betaling van de conheel veel grote opgepimpte Amerikaanse sleeën tributie in de afgelopen jaren naar behoren is verlopen en dit hiermee veel werk opleverde voor uw penningmeester, hierbij het volgende bericht. Dit geldt niet voor degenen die een machtiging gaven voor automatische overschrijving. Zij vinden dat vlak na Kerst 2010 terug op hun bankgiroafschrift. Hierbij aan de overigen dus het verzoek per (bank)giro-overschrijving het lidmaatschapsbedrag ad € 40 over 2011 voor onze club over te maken voor 1 maart 2011 op: Rabobank Apeldoorn nr. 393 191 397 t.n.v. Borgward Club Nederland, onder vermelding van: ‘contributie BCN 2011’. Bij niet op 1 maart ontvangen hebben krijgt u een herinnering, terwijl het bedrag met € 2,50 wordt verhoogd. Mocht op 1 april het bedrag niet binnen zijn, dan volgt afvoer van de ledenlijst.

en daartussen één kleine Fiat Topolino, de muis en de olifanten dus. Maar op weg er heen stond er zomaar onder een miezerig afdakje een nog knappe rode Coupé; ik dacht, laten we die er ook maar bijnemen, maar met zeven auto’s (AUDI A6 1998, Fiësta 1991, Opel Blitz camper 1968, B-Kadett 1966, Isabella Dank voor de aandacht, Martin Bilthof, penningdie ik inmiddels ook al weer 33 jaar heb, Topolino meester, tel 055-522 0127. 11


indruk. Hij had toch al een zwak voor de luchtvaart en had derhalve al nauwe contacten met vliegHelikopterproductie bij Borgward. tuigfabrikanten. Zo bezocht hij in 1953 de conOp 18 augustus 1955 trok de orkaan “Diana”over structeur professor Kurt Tank en ook besprak hij het noordelijk deel van de Verenigde Staten, in zijn fabriek in Sebaldsbrück al de mogelijkheid om in de toekomst over te gaan tot het fabriceren van Duitse vliegtuigen. Tijdens een werkbezoek in 1953 overhandigde Carl F.W.Borgward een relatiegeschenk aan de uit Ierland afkomstige James Fitzmaurice, die als eregast op bezoek was bij de Bremer Senaat in

Auto’s voor in de lucht.

de Hanzestad. In 1928 had deze Fitzmaurice, samen met zijn Duitse collega’s uit de vliegwereld Köhl en Von Hünefeld, de eerste oost-west vlucht over de Atlantische Oceaan met succes volbracht. Het vliegtuig was van Bremer makelij. Via deze ontmoeting kwam hij in 1955 in contact met professor Heinrich Focke, pionier was op het gebied van het fabriceren van helikopters. Reeds in 1934 begon Focke in Bremen, eerst bij zijn eigen firma Focke-Wulf en vervolgens in de “Hubschrauber Spezialwerk Focke-Achgelis”, met intensieve helikopter experimenten en theoretische onderzoeken, die in het licht van de hedendaagse inzichten als het begin van de moderne helikopterontwikkeling beschouwd moeten worden. Tengevolge van deze intensieve onderzoeken kwam alleen Focke al met een oplossing, dat wanneer de motor uitviel om het toestel toch veilig op de grond te zetten. Door het aanbrengen van een wijziging van het automatische systeem in de rotoren van de propellers bij storing dan wel weigering van de aandrijving, waren de helikopters van Focke in staat een veilige noodlanding te maken. Een mijlpaal in deze ontwikkeling werd de succesvolle vlucht van de eerste volledig bestuurbare en gebruiksklare helikopter ter wereld op 26 juni 1936. Aan de knuppel zat testpiloot Ewald Rohlfs. Een jaar later vestigde deze ingenieur met dezelfde helikopter F61 nieuwe wereldrecords in het kader van duur van de vlucht, afstand, snelheid en hoogte (2439 meter). Tijdens

vergezeld van een 24 uur durende regenbui. De rivieren zwollen aan tot bruisende waterpartijen die huizen, fabrieken, bruggen en autos van hun plek drukten. In de staten Massachusetts, Connecticut, New York en Pennsylvania werden 200 mensen in de draaikolken meegesleurd. Echter, meer dan 2000 mensen werden alleen al door helikopters, die toevallig in de buurt stonden om door de luchtmacht te worden getest of eigenlijk helemaal nog niet klaar waren, gered. Helikopters dienstbaar, hulpvaardig en dus onontbeerlijk. Op Carl F.W.Borgward, autofabrikant in Bremen, maakte deze berichtgeving in de pers een grote

12


een koloniale tentoonstelling in de Berliner Deutschland Halle in 1938 gaf de pilote Hanna Retsch een perfect in scène gezette demonstratie van de Focke-Wulf-helikopter. Persfoto’s van deze manifestatie gingen over de hele wereld en bewezen de prestaties van de Duitse vliegtuigproducenten. De nationaal-socialistische oorlogseconomie had in de daarop volgende tijd veel belangstelling voor deze paar helikopters; alleen al bij Focke Achgelis werden 26 piloten omgeschoold tot helikopterpiloten. Bij een ambtshalve ingestelde proefvlucht bereikte de Fa 223 van Focke (met een gewicht van 4,3 ton en tevens gestroomlijnd) een snelheid van meer dan 200 km per uur in horizontale vlucht. Na de onvoorwaardelijke capitulatie van het “Tausendjährliche Reich” zochten veel vliegtuigconstructeurs hun toevlucht in het buitenland. Professor Focke kwam via Frankrijk en Nederland terecht in Zuid-Amerika. In Sao Paulo ontwikkelde hij in opdracht van het Braziliaanse ministerie voor de luchtvaart een lichte helikopter voorzien van twee zitplaatsen met de type-aanduiding “Beijaflor”, hetgeen in het Duits Kolibri betekent. Deze uitvoering werd tenslotte ook in serie gebouwd. In 1954 keerde Focke terug. Aan de technische hogeschool in Stuttgart gaf hij in het winterseizoen van 1954/55 en 1955/56 colleges over de bouw van vliegtuigen.

op de hoogte van deze interessante ontmoeting, waarna deze een verzoek deed om eens te gaan praten. Niet zonder scepsis arriveerde Focke eenentwintig jaar na de triomfantelijke wereldrecordvlucht van zijn Fw 61 in Bremen; want, hoe moet je een fabrikant van alleen Isabella’s overtuigen zich voortaan toe te leggen op de fabricage van hefschroefvliegtuigen. Focke arriveerde, natuurlijk, per helikopter. Na een ereronde boven het fabrieksterrein landde de Amerikaanse machine naast de kantoren van het Borgwardconcern. Deze precieze landing maakte veel indruk op de ‘heer des huizes’. Samen met Wilhelm Gieschen en de autocoureur Hans Hugo Hartmann ontving Carl F.W. Borgward deze gast. De vaste fotograaf van Borgward, Georg Scnmidt, herinnert zich deze ontmoeting nog als zeer ontspannen. Tijdens deze besprekingen werd plotseling het idee geboren het praktische nut van de helikopter op de proef te stellen in de vorm van een wedstrijd. De inzet was een fles sekt. Profes-

sor Focke en Carl Borgward werden het er over eens dat het eindpunt het Nobel-Hotel “Vier Jahreszeiten”, gelegen aan de Binnen-Alster in Hamburg zou zijn. Terwijl autocoureur Hartmann over de autobaan raasde en op de gaspedaal van de Isabella TS drukte alsof er lood in zijn voeten zat en directeur Gieschen achter het stuur van zijn luxueuze Hanza 2400 ook richting Elbestad reed, stapte Borgward bij Focke in de heli. Al na twintig minuten vlogen ze over de huurkazernes en fabrieksterreinen van Altona, waar Carl Borgward in 1890, als zoon van een kolenhandelaar, het levenslicht zag en ook zijn jeugd doorbracht. Toen Focke tenslotte landde op een grasvlakte van het Hamburger tuincentrum ‘Planten und Bloomen’, stond bij zijn medepassagier het besluit vast: “U hebt mij overtuigd, professor! Jazeker! Wij gaan helikopters bouwen!” In Borgward’s verbeelding waren het auto’s voor in de lucht. (wordt vervolgd) Vertaald uit het Duits door Bert Haan

Intussen hadden de geallieerden het verbod op de bouw van vliegtuigen opgeheven en ook de Duitse Lufthansa voerde weer lijnvluchten uit volgens dienstregeling in het internationale luchtverkeer. Bij het opleidingsinstituut voor verkeersvliegers op het terrein van de Bremer luchthaven werden weer piloten opgeleid. Het was de technisch directeur van Borgward, Wilhelm Gieschen, die de vliegtuigconstructeur in contact bracht met de automobielindustrie. Gieschen had op een thuisvlucht vanuit Brazilië naar Europa professor Focke leren kennen en bracht zijn baas 13


Auto's in de jaren '50 of '60 ISBN: 978902299724 Op de dvd-box Auto’s in de jaren ‘50 vindt u onder meer: - een overzichtsfilm over Nederland in de jaren ‘50 - de presentatie van de Nederlandse sportauto Citeria - de fabricage en proefrit van de DAF 600 - de rally van Monte Carlo die Nederland aandoet - een wedstrijd met autobussen - en nog veel meer! ISBN: 9789022997253 Op de dvd-box Auto’s in de jaren ‘60 vindt u onder meer: - een overzichtsfilm over Nederland in de jaren ‘60 - auto’s uit grootvaders tijd - de introductie van nieuwe verkeersregels - een raceautotentoonstelling - parkeerproblemen - en nog veel meer! De DVD boxen zijn te koop voor € 19,99 per stuk bij bijv. Bol.com

14


15


Indien onbestelbaar retour: Haven 150 2182 JV Hillegom

UITTERLINDEN AUTOSCHADE

Eurogarantbedrijf Hemelstraat 20, 5425 VT De Mortel Tel. 0492 - 36 27 08 16

Profile for Fred Vermeulen

Borgwaardigheden 23  

23e editie van clubblad Borgward Club Nederland

Borgwaardigheden 23  

23e editie van clubblad Borgward Club Nederland

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded