__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

BORGWAARDIGHEDEN Het blad voor de Borgward liefhebber

Nr. 22 Zomer 2010


2


Officieel clubblad van Borgward Club Nederland Secretariaat : p/a Oda v.d. Ameele, Haven 150 , 2182 JV Hillegom , Tel. 0252 – 520 953, banknummer 393191397 tnv Borgward Club Nederland te Apeldoorn Voorzitter: Bert Haan 059-8614235 berthaan@versatel.nl Secretaris: Oda v.d. Ameele 0252-520953 info@borgwardclub.nl Penningmeester: Martin Bilthof 055-5220127 mhjbilthof@chello.nl Technisch Adviseur: Evert Toxopeus 010-2021244 toxopeus@borgward.nl Website / Nieuwsbrief: Fred Vermeulen 072-5710588 redactie@borgwardclub.nl Algemeen Frank Kuster 0313-419315 femkuster@gmail.com Techn. Ondersteuning: Vincent v.d. Velden 050-5263765 info@garagevandervelden.nl Techn. Ondersteuning: Antoon Vervoort 0413-474819 vervoort.am@planet.nl

Van de bestuurstafel

avond onder het genot van een warm en koud buffet en zondagochtend al enige uren bleek te zijn overleden. Gelijk kwam bij mij dan ook de welbekende spreuk naar boven “Van het concert des levens krijgt niemand een program”, en zo is het ook. Het bestuur en ook vele anderen van onze club, hebben het van Annie altijd bijzonder gewaardeerd, dat zij, nadat haar echtgenoot Christ, die een echte Borgwardfanaat was, was overleden, heeft deelgenomen aan alle activiteiten, die de club heeft georganiseerd. Annie was samen met haar vriendin Christa naar de meeting gekomen. Een bijzonder woord van dank is hier ook zeker op zijn plaats voor de Borgwardvrienden van Annie en destijds ook van Christ uit Brabant. Zij zorgden er voor dat Annie altijd mee kon naar een clubevenement.

Beste BCNers, In het vorige nummer van ons clubblad ben ik het artikel “Van de bestuurstafel” begonnen met de prijzende woorden, dat de zon na een lange winter eindelijk eens hoog aan de hemel stond. Deze zelfde zo volprezen zon, ben ik nu ontvlucht. Het is hier in mijn tuin 33 graden en binnen nog warmer. Gelukkig bevindt zich onder ons huis een kelder, waar het nu heerlijk vertoeven is. Dus zit ik nu, 10 juni, 2,50 meter onder het maaiveld dit artikel te schrijven bij een heerlijk koele temperatuur.

Ons jaarlijks meerdaagse evenement, welke werd gehouden op 4,5 en 6 juni in het Noordhollandse De Rijp, is al weer achter de rug. Elders in dit clubblad vindt u hiervan een verslag, geschreven door Joop Sluis, bijgestaan door zijn Hieraan zie je toch, dat onze club niet alleen een Ellie, met de titel “Borgwardmeeting met een lach oldtimerclub, maar ook een echte vriendenclub en een traan”. is. De donderdag daarop vond de uitvaart van Annie plaats, welke werd gehouden in hun café Deze titel roept bij degenen die hier niet aanwezig “Het Udenaartje”. Samen met mijn vrouw Ria ben waren, zeker vragen op. Laten we beginnen met ik naar Uden gereisd om de plechtigheid bij te de “lach”. Het was een bijzonder gezellig een wonen. Vele Borgwardvrienden gaven acte de geslaagd weekend, welke was georganiseerd presence. Het was een bijzonder plechtige en door de heren Jan Sijtsma, Wouter Broers en Fred indrukwekkende uitvaart. Rest mij nog, de familie Vermeulen. De evenementen tijdens dit weekend en andere naasten heel veel sterkte toe te wensen waren bijzonder geslaagd. Aan deze heren orgaom dit verlies te dragen. nisatoren dan ook vanaf deze plaats dan ook “heel veel dank”. Chapeau!! Nu even terug naar de zondagochtend, de 6e juni. Nu de “traan”. Om 11.00 uur stond de jaarlijkse ledenvergadeToen ik zondagmorgen over het terrein liep zag ring op het programma, waarbij tevens dhr. Pronk, ik twee politieauto’s staan. Dit roept natuurlijk voorzitter van De Fehac, was uitgenodigd om een onmiddellijk vragen op. Mij werd medegedeeld en ander over de Fehac toe te lichten. We hebben dat Annie Witlox ‘s nachts heel plotseling was besloten de vergadering toch in afgeslankte vorm overleden. Hoe is dit mogelijk, vraag je je dan af. door te laten gaan. Er zijn enkele zaken, zoals Zaterdagavond nog deelgenomen aan de feest 3


verslag kascommissie en bestuursverkiezing, die Reactie op het artikel “Toeval of we statutair verplicht zijn te behandelen. Zelf heb ik dhr. Pronk opgevangen en hem medegedeeld Toeval”van Martie Kamphuis in wat er gebeurd was en dat er derhalve niemand, het vorige nummer. overigens met volledig respect, zat te wachten op Martie heeft gelijk als hij stelt, dat de in bovengeeen inleiding over de Fehac. Dhr. Pronk had hier noemd artikel beschreven BMW 502 Hannover, volledig begrip voor en is, na zijn medeleven te een zeer exclusief exemplaar is. Ik ken deze auto. hebben betuigd, weer huiswaarts gegaan. Hij is bekleed door de fa Koning in mijn woonplaats Veendam. Omdat ik daar regelmatig kom Tijdens de ledenvergadering is afscheid genoheb ik het bekledingsproces van deze BMW hemen van Fred Vermeulen als bestuurslid. Fred lemaal meegemaakt. Diverse leden van onze club heeft veel voor de club betekend. Hij was vanaf kennen de fa. Koning wel. We zijn er nl. tijdens het eerste uur bestuurslid. Hij verzorgde ons onze meerdaagse in Westerbroek/Groningen op clubblad “Borgwaardigheden” en heeft onze bezoek geweest. website, die wereldwijd bekeken wordt samengeDe indruk die Martie heeft, dat Carl Borgward steld. Fred heeft toegezegd, deze werkzaamhemisschien wel in de keuken van deze BMW heeft den te zullen blijven doen, waar we hem uiteraard gekeken, hetgeen hem zou hebben geïnspireerd dankbaar voor zijn. Nogmaals, bedankt Fred voor tot het ontwerpen van de Borgward Isabella alles. Als opvolger voor Fred heeft clublid Frank Coupé , deel ik niet met hem. Kuster zich beschikbaar gesteld. We hopen in Frank een zeer actief en betrokken bestuurslid te In een oldtimerblad of boek heb ik de volgende hebben gevonden. theorie, die geleid heeft tot het ontwerpen van de Coupé, gelezen: Nadat de kascommissie een positief verslag deed Het was in de jaren 1954/1955 dat mevrouw over het financieel beleid en de penningmeester Borgward aan haar echtgenoot Carl te kennen decharge was verleend, waren de belangrijkste gaf, dat zij graag een auto helemaal voor zich zelf punten afgehandeld en kon de vergadering worzou willen hebben. Hierop reageerde Carl met de den afgesloten, waarna, nadat nog een lunch kon woorden, dat dat geen enkel probleem was, want worden genuttigd, iedereen huiswaarts ging, na hij had auto’s genoeg. Ze zou zich maar één deze meeting met een lach en een traan. uitzoeken. Dit antwoord, hoe goed bedoeld ook, bevredigde mevrouw Borgward niet. Nee, in teZoals ook reeds in het vorig clubblad is vermeld gendeel, ze was gecharmeerd van een VW Karvindt onze najaarsmeeting plaats op 26 septemmann Ghia. Zo’n reactie had onze Carl natuurlijk ber in de omgeving van Arnhem. Deze wordt niet van haar verwacht. Enigszins geïrriteerd georganiseerd door de clubleden Jos Cent en antwoordde hij dan ook: Frank Kuster. Nadere informatie volgt. We hopen “Ik ben toch niet gek, ik koop toch geen auto van hier vele leden, misschien wel allen, hier te mogen onze concurrent.” Toch is hij heel diep gaan nabegroeten. denken over de wens van zijn liefhebbende Rest mij nog u allen een fijne vakantie toe te echtgenote. Tja, zo hoort dat natuurlijk ook. Het wensen. inspireerde hem zo erg, dat Carl aan het ontwerpen is geslagen. En ja, rekeninghoudend met de Bert Haan, voorzitter. wensen van zijn lieftallige echtgenote, ontwierp hij een model, dat onze welbekende Coupé is geworden. En kijkend naar de lijnen van de Karmann Ghia en de Borgward Coupé, kom je inderdaad tot de conclusie dat er een zekere mate van overeenkomst is. Deze Coupé is nog steeds in familiebezit. Bert Haan

4


Borgwardtreffen Denemarken

Ook in Denemarken hebben ze de gewoonte een aandenken te geven aan hun Borgward treffen. Enige tijd geleden werden we gebeld door Martie Wij kregen er ook een, omdat de club 25 jaar had of we iets wilden vertellen over onze Borgwards bestaan, was het een heel mooi exemplaar. voor het clubblad. Het was een leuke belevenis om in een heel ander Dat willen we graag doen, maar hij zei ook, dat het liever vandaag dan morgen klaar moest zijn. We willen best iets vertellen over onze Borgwards en hun geschiedenis, maar op zo korte termijn bleek het toch wat lastig, wij gaan n.l. bijna op vakantie en een bezoekje van Martie kost dan toch wat meer tijd dan wij op dit moment beschikbaar hebben (hoezo druk, druk, druk!!!) Dus werd besloten iets te vertellen over ons bezoek aan het Borgward treffen in Denemarken. In 2008 waren we op vakantie in Denemarken en land en mensen met andere gewoontes rondom dezelfde auto’s te staan. Op de terugweg naar Nederland zagen we nog een Borgward die te koop was. Hij was te groot als het zich zo voordoet wordt er (vaak van tevoren) even rondgekeken of er ergens iets te vinden is in het land wat betrekking kan hebben op auto’s en dan natuurlijk nog liever iets met Borgwards. We troffen het, van 8 t/m 11 aug. was er een

en te duur om als souveniertje mee te nemen, dus hebben we die maar mooi daar gelaten. Borgward treffen in Kolding. Het toeval wilde dat Eigenlijk was dat het wel wat we over Denemarer ook nog een prachtig appartement te huur was, ken en de Borgwards kunnen vertellen. Graag dus daar hebben we ons een lang weekend heel willen we een volgend keertje iets vertellen over goed vermaakt. Direct bij het betreden van de locatie zagen we al een verschil met bv. ons treffen in Nederland of Duitsland. De auto’s stonden opgesteld op de parkeerplaats van een camping. Het was ook een beetje een “campingtreffen”. Veel van de leden van de club verbleven daar op de camping. Er waren ongeveer 35 Borgwards. Het was wel een internationaal treffen, er waren auto’s uit Duitsland (we denken een stuk of 5) uit en voor zover onze eigen Borgwards enz. en misschien over de wij ons nog kunnen herinneren was er een auto Borgwards die we hopen te zien op het treffen in uit Zwitserland. De clubleden waren erg vriende- Oostenrijk (hoe kan het zo uitkomen, onze lijk voor ons. Ze wilden ons graag vertellen over vakantiebestemming!!! hun Borgwards en hun “Dansk Borgward Klub” We hopen en wensen iedereen een mooie zomer (Voor zover de taal dat toeliet). Maar als het over toe en graag tot ziens. auto’s gaat versta je elkaar al snel!!! Het viel ons op dat er veel kleinere auto’s waren, bv. Arabel- Gerrit en Willy Valk la’s en Lloyd’s en wat minder grote (luxere?) 5


Voorjaars Weekend 2010 BORGWARDMEETING MET EEN LACH EN EEN TRAAN Nooit eerder heb ik zoveel moeite gehad, om een artikel te schrijven, over de Clubmeeting in het mooie, Noord-Hollandse "De Rijp". Met dank aan Elly is het uiteindelijk toch gelukt!

Aangekomen bij het grote, mooie complex "De Rijper Eilanden", werden we opgewacht door de reeds aanwezigen met vooraan onze voorzitter Bert Haan en zijn charmante echtgenote Ria. En... zo hoort het ook! We ontvingen een tas met allerlei leuke hebbedingetjes met onder anderen koekjes en drankjes. Een soort noodpakket. Pechvogel op de rit naar De Rijp was Vincent v. d. Velden uit Groningen. Zonder aanwijsbare reden sprong spontaan zijn voorruit! Deze werd ondoorzichtbaar, zodat Vincent met zijn hoofd uit het raam moest rijden. Het getuigt van stuurmanskunst, want hij bereikte zonder brokken De Rijp. Maar... bij het inparkeren, tijdens de rondrit, raakte hij een andere auto, gelukkig geen Borgward en liep zodoende ook nog schade op aan een spatbord! Zijn auto werd naar de garage van Jan Sijtsma in Hoogwoud gebracht. Jan had nog een voorruit liggen en bood Vincent aan deze te monteren! Wat is het toch fijn, dat er zulke Borgward-vrienden zijn! Als troost mocht Vincent ´s avonds als eerste aan de voedertafel gaan.

Het begon allemaal zo mooi op de 4e juni 2010. We spraken af met Peter en Marja Otte uit Goes, om gezamenlijk naar De Rijp te rijden en een tocht te maken door het mooie, waterrijke weidegebied in West-Friesland. Altijd leuk om zoiets met meerdere te doen. Het plan was om met het pontje te nemen bij Langweer, dat uitkwam op de route naar De Rijp. Daar aangekomen bleek dat het pontje uit de vaart was genomen. Moesten we door naar Alkmaar. Ook niet erg, tijd zat, Tijdens de rondrit op zaterdag, zagen we het pontje wel weer varen!

6


De eerste avond werd door velen gezellig doorgebracht, met een buffet, drankje en samenzijn. De laatste nieuwtjes (roddels?) werden besproken en foto´s bekeken.

Er was een prachtige tourrit uitgezet door de organisatoren van de meeting t.w. Wouter Broers, Jan Sijtsma en Fred Vermeulen. We startten uiteraard vanaf het complex. Wij, Elly en ik, mochten met Evert en Corrie Toxopeus mee in hun mooie Borgwardbus.

Het complex De Rijper Eilanden bestaat uit twee delen, een oud en een nieuw gedeelte. In beide waren zeer ruime kamers en hoofdzakelijk ingericht voor minder validen. wij hadden in het oude gebouw een echte invalidekamer. Van alle gemakken voorzien. Oda, alsnog hartelijk bedankt! We sliepen er goed, maar kregen ´s nachts ongewenst en onaangenaam bezoek. Een invasie van vervelende, zoemende en stekende muggen hadden ons in de gaten gekregen en leefde zich uit! Wij waren niet de enigen, want ´s morgens zagen we mensen rondlopen met een voorhoofd als een maanlandschap.

Ondanks een ouderwetse zit, die ons deed denken aan de vroegere stadsbussen, hebben we genoten en konden alles prachtig overzien. We reden door het dorp De Rijp, waar komiek van de Mounties, Piet Bambergen, ooit erehavenmeester was en waar het prachtige Raadhuis met Waag uit 1630 staat. Helaas heb ik, als ex-brandweerman, de 17e eeuwse brandspuit van Jan van der Heijden, die daar aangemeerd ligt, niet gezien. We vervolgden de rit door de Schermerpolder. Ooit een meer en drooggemalen door Jan Adriaanszoon Leeghwater (What is a name?) Deze Molenbouwer en Waterkundige werd in 1575 in Zaterdag, de 5e juni, was DE DAG! De Rijp geboren. Ja, alweer De Rijp! In de Na het goede ontbijt was er buiten een onderde- Schermer staat de Schermermuseummolen uit lenmarkt met veel mooi spullen. Er verwisselde menig onderdeel van eigenaar. Ik wilde een rechterbuitenspiegel (mooi scrabbelwoord) kopen maar de verkoper ging er niet op

1633. 300 jaar voor schrijver van dit artikel ter wereld kwam! Zo, dat weten jullie ook weer. Daarna stopten we bij de sfeerboerderij van Jan Cees Lont in Nieuwe-Niedorp. Hier mocht men in, toen ik zei: dat die tweede hands was, omdat een keuze maken. De sfeerboerderij of het Motoer al vaak in gekeken was! Nou, dan maar niet. renmuseum. De rammen werden van de ooien Peter Otte kocht er wel één, als zijnde nieuw. Wist gescheiden. Omdat alle dames bij de sfeerboerderij bleven, bleef ik bij hen. vast niet dat die 2e hands was! 7


en Andijkermuizen (hoe komen ze erop!) brachten veel meer op dan de geldende consumentenprijs.Maar het was erg leuk en daar ging het uit-

Ik was helemaal happy tussen al die schoonheden! Maar naar de roofvogels moest ik toch alleen. Het was een zielig gezicht om al die gevleugelde vriendjes aan een ketting te zien. De wijze uilen, vast verre familie van me, keken me droevig aan of ze wilden zeggen; hé joh, maak ons los. Door de keuze voor de sfeerboerderij miste ik het Motorenmuseum. Dus ook de prachtige Brandweerladderwagen,

eindelijk om. A propos, wij hebben nog zakjes Broekerwaterlandse uien in de aanbiedig. 2 halen, 3 betalen! Na de veiling en de voortreffelijke lunch werd de tocht hervat. We genoten van het landschap met vele authentieke molens en van het schitterende weer. Wat hebben we het getroffen met deze

een felrode Magirus Benz uit 1955. N.B. ons trouwjaar! Dat was jammer, maar men kan maar op één plaats tegelijk zijn, helaas! EEN TOPPER! Dat was het bezoek aan het oude Broekerveilinggebouw in Broek op Langedijk. Nu een museum. dagen. Leden, die niet op het geweldige vriendentreffen aanwezig waren hebben iets gezellig en moois gemist. Onze welgemeende complimenten voor de organisatoren Fred, Jan en Wouter. Veel was er te zien in het hoofdgebouw van De Rijper Eilanden. Van antiek, ouderwets en kitsch.

Hier werden vroeger groente, fruit en aardappelen geveild. Dat ging men nu ook doen. Met de oude veilingklok uit 1903 en door dames in oude West-Friese klederdracht. Na wat voorbeelden ging het om het "eggie". Er werd zeer fanatiek geboden door de Borgwardvrienden. Menig bosje wortelen en zakje uien (5 stuks) ging er uit en ook de streekpatatten o.a. genaamd Opperdoezen 8


ste punten. Na wederom een prima lunch, ging een ieder huiswaarts. Terugdenkend aan een weekend MET EEN LACH EN EEN TRAAN!

Van oude Autobussen buiten tot Zaagmachines binnen. Dat zijn leuke dingen voor de mensen! Ook was er nog een bezoek van een "Eendenclub". Nee, niet die drijfsijssies, maar de bekende Citroëns 2CV.

Joop Sluis

Weekblad Graft / de Rijp Maandag 7 juni 2010 Borgward Club Nederland is zowel een club van Zaterdagavond was de slotavond van het gebeuren met muziek en een diner. Na afloop hiervan gingen velen nog even buiten zitten. Al dan niet onder het genot van een rokertje. Zoals gewoonlijk zat ook Annie Witlox hierbij. Wij hadden een heel gesprek met haar. Het zou de laatste keer zijn. Achteraf heel vreemd en bizar. Zondagmorgen was er plotseling enig rumoer rond het nieuwe gebouw. De vriendin van Annie,

autoliefhebbers als een gezelligheidsvereniging. Van 4 tot 6 juni hebben ze hun jaarlijkse clubmeeting in Hotel De Rijper Eilanden gehouden. De club heeft ruim 80 leden met ieder één of meerdere auto’s die in de periode van 1920 tot 1961 zijn gemaakt. Het Pronkstuk op deze meeting was de Borgward P 100 uit 1960 een 6 cilinder waarvan er nog maar 3 in Nederland zijn. Ze hebben o.a een rondrit door de polders gemaakt en een Christa Groos, die bij haar op de kamer sliep, was bezoek aan de Broeker veiling gebracht. Op de in paniek en snikkend naar buiten gekomen. foto Wouter Broers, Bert Haan (voorzitter), Fred "Annie is overleden" riep ze. Zij had haar dood Vermeulen en Jan Sijtsma. links staat de Borgaangetroffen, naast haar bed. ward P 100 Het zorgde voor veel commotie met ongeloof en verdriet. Joan van Mierlo, van haar Oost-Bra- Ad Hodde bantse vriendenclubje, belde kordaad 112 en een Weekblad Graft / de Rijp uitvaartorganisatie kwam ter plaatse om het nodige te verrichten. Annie werd op haar hotelbed opgebaard en door ons clublid mevrouw Rosier verzorgt. Zodoende konden haar Borgwardvrienden op gepaste wijze afscheid van haar nemen. Nadat de lijkwagen met Annie was weggereden, werd er een korte Ledenvergadering gehouden met alleen de belangrijk9


Borgward en zijn drukkerij Wie aan artikelen over ons lievelingsmerk Borgward denkt, meent vaak dat het over techniek zal gaan. Het kan ook anders: recent stond in het Duitse blad ‘AUTOBILD BILD klassik’ (nr 3/2010) in de serie ‘Portret’ een stukje biografie van Rolf Gerken; nu een vitale 84-jarige, verzorgde hij sinds 1956 veel drukwerk voor Borgward. Hoe dat van start ging en afliep staat hieronder vermeld, gebaseerd op het genoemde artikel. Rolf Gerken herinnert zich: ik heb van binnen de hakken tegen elkaar geslagen en de heer Borgward meteen een tegenvoorstel gedaan. Per slot had ik nog geen 20 Mark in mijn portemonnee. Auto’s tegen drukwerk -- folders en prospectussen, prijslijsten en leveroverzichten --, het beste startkapitaal is midden vijftiger jaren immerseen solide opstap. Hij geeft een heel fraai gedrukt visitekaartje met daarbij: “wilt u het teruggeven als u het niet meer nodig hebt”. En inderdaad: de oude man grijnst. Aan het werk Na vier weken en een intensief bezoek aan het

Rolf Gerken is een ‘baas volgens het boekje’: groot en hard maar rechtvaardig. Een doorzetter zoals Carl Borgward, wiens mooie Isabella hij tot het eind toe voor eigen rekening heeft gedrukt. Uiteindelijk legde hij er geen cent op toe. Hoe het begon Toen de jonge ondernemer Rolf Gerken uit Oldenburg in 1955 terugliep naar zijn splinternieuwe Opel Kapitän, had hij flink de pest in: anderhalf uur had hij in het directiekantoor van de reclameafdeling van de Goliath-fabriek voor niks zitten wachten, anderhalf uur! Woedend riep hij de portier toe: “dan koop ik wel vier Mercedessen”. Hij had niets kunnen zeggen dat meer opviel op die plek en op dat allesbeslissende moment, want een grote Hansa 2400 Pullman stopte naast hem: “Jongeman, heb ik dat goed gehoord? Waarom heb je vier Mercedessen nodig?”vroeg de oudere man met opgetrokken wenkbrauwen boven de onberispelijk gestrikte streepjesdas. Zo staan zij tegenover elkaar, de 30-jarige Rolf Gerken als eigenaar van een drukkerij, en de ruim tweemaal oudere fabriekspatriarch Carl F.W. Borgward. Jong tegenover oud, 1,93 m tegenover 1,66 m, twee zelfverzekerde selfmade-man; maar het is geen ontmoeting op gelijke hoogte.

hoofdkantoor in Sebaldsbrück, legt in het 50 km verderop liggende Oldenburg, drukkerij Gerken de laatste hand aan een offerte voor de “Rhombus”, het tijdschrift voor Borgward-rijders, vierkleurendruk, 24 pagina’s, 8 in kleur, 16 in zwartwit, oplage 100.000. Hij zou er van het eerste nummer tot het laatste 61 drukken. Het is geen enkel probleem voor de splinternieuwe Heidelberger drukpersen. Gerken is snel, flexibel en gewiekst en leidt zijn bedrijf met ijzeren hand. Dat bevalt Borgward wel. Er komen prospectussen en prijslijsten, de “Goliath-echo”en diverse andersoortig drukwerk. Aan het eind van de vijftiger jaren bestaat het “Wirtschaftswunder”niet alleen maar op papier. Er schieten nieuwe installaties en gebouwen in de Herstrasse in Wilhelmshaven de lucht in, het gaat net zo hard als de overtuiging dat alles altijd zo ongelooflijk hard door zal blijven gaan. 10


Voor de Frankfurter autotentoonstelling IAA van 1961 halen de Oldenburgers al begin 1960 de drukopdrachten binnen voor het gehele personenwagenprogramma van de Borgwardgroep. Op dat moment vormt het Bremense drukwerkpakket met 1 miljoen Mark ruim een derde van de totale jaaromzet van Gerken. Dag en nacht leveren in de lente van 1961

De afloop Bijna had Gerken als P100-rijder ook op de fiets gemoeten: “Terwijl wij aan het drukken waren, kwam het bericht over het einde van Borgward en daarmee voor een contractwaarde van 300 duizend Mark. Een deel van het papier kon Gerken nog te gelde maken, maar waar al Isabella op stond, werden later tapijtrollen en grasmaaiers in verpakt.. De uiteindelijke schadepost van 204 duizend Mark is geschiedenis: in 1965 lag er een cheque van de afwikkelaar van het faillissement van de Borgwardgroep in de brievenbus naast de parkeerplaats waar eens de grote Borgward stond: een cheque van 204 duizend Mark… Vertaling : Martin Bilthof

vrachtwagens de rollen papier af op de binnenplaats van de drukkerij, de 60 drukkerijmedewerkers zijn er trots op dat zij kunnen helpen de nieuwe Isabella in de hele wereld te verspreiden. Limousine, Combi, Coupé met de honingraatgrille van de grote P100. Zo ziet de prachtig verzorgde droomwagen Isabella 1962 eruit. Niemand kan hem zich daar echter permitteren, het hele personeel rijdt op een fiets, een NSU Quickly of een Heinkel-scooter.

Club artikelen De bovenstaande artikelen zijn tijdens de evenementen te koop bij Antoon Vervoort. Dames polo korte mouw Heren polo lange mouw Heren polo korte mouw B.C.N. Vlag B.C.N. beker B.C.N. sticker B.C.N. briefopener Verjaardagskalenders 11

€ 25,00 € 27,50 € 25,00 € 35,00 € 2,50 € 1,00 € 3,50


Historisch Weekend Den Helder

De 14e editie van dit evenement gaf weer veel te zien en te beleven. Uit alle hoeken van het land kwamen de deelnemers naar Willemsoord met hun oldtimer voer- en vaartuigen. Een record aantal van bijna 450 stuks. Er waren doorlopend muzikale optredens op het terrein en de buiten podia. Het geheel werd door ca. 80 vrijwillige medewerkers in goede banen geleid.

Het Historisch Weekend had dit jaar als speciaal Naast ons stond een aantal BMW's uit de midden thema: "Duitsland". Meer dan 100 Duitse oldti- zestiger jaren, een BMW Isetta en een BMW 501 V8 beiden uit 1958. Opel, Ford, Volkswagen en Mercedes oldtimers stonden op andere delen van

mers uit de periode '45-'75 vormden een extra bezienswaardigheid. Onze club was vertegenwoordigd met 8 verschillende Borgward modellen, een Goliath GD 750 en de Totem van Evert Toxopeus. Wij hadden een eigen gedeelte van

het evenementen terrein . Het was de gehele dag een komen en gaan van mensen. Er waren boten, brandweer auto's, motoren en bromfietsen alsmede oude vrachtwagens omgebouwd tot luxe complete leefruimtes. Ook op de boot van Evert zijn vele rondleidingen gegeven. Er werden volop vragen gesteld en annekdotes verteld over Borgward Goliath en Lloyd. Er was tevens een grote hal vol met allerlei kraampjes die gereedschap, onderdelen,

het parkeerterrein ter beschikking. Als vanouds kende het Historisch Weekend gratis toegang voor deelnemers en bezoekers. Er was van alles te zien, ook de andere, inmiddels niet meer bestaande, duitse auto's zoals Glas, Goggomobiel, DKW en NSU waren aanwezig. boeken en emaille borden verkochten. 12


Zaterdagavond was er een nasi maaltijd voor de Al met al was het een gezellige drukte en was er deelnemers en aansluitend een Duits getinte een hoop te zien en te beleven. feestavond met bier en Duitse muziek tot laat in Tegen de avond werd het rustig en gingen Bert & de avond.. Overal was voor gezorgd zoals bonnen voor de

lunch, diner, ontbijt en een drankje op de feestavond. De volgende ochtend was er een gezellig ontbijt georganiseerd voor alle deelnemers en vrijwilligers. Nadat alle deelnemers klaar waren en weer terugkeerden naar hun auto's kon om 11.00 de rondrit door Den Helder en omgeving van start gaan. Wij namen met 3 auto's deel aan de rit Fred met de CoupĂŠ, Bert met de P100 en Wouter met

Ria, Oda & Nico en Vincent en Wouter weer naar huis evenals de buurtjes van Evert met de Isabella leswagen. Evert & Corry met vrienden en Fred & Annemieke bleven tot maandagmorgen. Voordat de Hansa

1800 bestuurd door een vriend en de Borgward bus van Evert met Corrie achter het stuur weer zijn Isabella Sedan. vertrokken waren richting Rotterdam kon Evert Langs de route stonden honderden mensen met met de Totem het ruime sop kiezen. stoeltjes en camera's de 350 deelnemende oldti- En toen waren alle Borgwards weer richting huis mers op te wachten. Alles werd keurig begeleid vertrokken. door politie en verkeersregelaars. De rest van de dag hadden we mede door het Wat ons betreft zijn we er volgend jaar weer. fantastische weer ook weer veel belangstelling. Annemieke & Fred Vermeulen Er waren allerlei andere activiteiten zoals een

zeer futuristisch uitziende brandweerwagen van vliegveld de Kooy die bezichtigd kon worden, een aantal opgedofte politieauto's en heel veel fraai militaire voertuigen 13


Jaarverslag van de secretaris over 2009 6 juni 2010 in De Rijp Het bestuur bestaat uit 7 personen: Voorzitter: Bert Haan Penningmeester: Martin Bilthof Secretaris: Oda van den Ameele Webmaster en redactie clubblad: Fred Vermeulen Technische leden: Evert Toxopeus, Vincent van der Velden Materiaalbeheerder en technisch lid: Antoon Vervoort Dit is de 7e jaarvergadering en het 6e jaarverslag. 1e vergadering in Nijkerk 2e vergadering in Rotterdam 3e vergadering in Loenen 4e vergadering in Goes 5e vergadering in Groningen 6e vergadering in Vught Er zijn 3 leden bij gekomen ( hr. van der Veldt, hr. Hulscher en hr. Hecken) 2 leden zijn overleden ( hr. Boerboom in januari en Crist Witlox in april). 2 leden hebben het lidmaatschap opgezegd (hr van Maanen en de hr Mennen). De club telde eind 2009: 84 leden. Het bestuur kwam 4 x bij elkaar, 3 x in Apeldoorn, 1 x na een meeting. Activiteiten in of buiten het clubgebeuren: - Bij de Fehac-vergaderingen worden wij vertegenwoordigd door Antoon Vervoort Hij doet hiervan verslag in de bestuursvergaderingen. - De nieuwjaarsbijeenkomst was op 18 januari te Herveld. - Deelname paashow in de TT hallen in Assen, deze happening is om de 2 jaar. - De meerdaagse meeting en de algemene ledenvergadering was van 5 – 7 juni in Vught, georganiseerd door de familie J. van Mierlo, P.van Mierlo, de familie Arts en bestuurslid Antoon Vervoort. - Met een groot aantal leden is er in augustus deelgenomen aan het oldtimerfestival in Ruinerwold. - De najaarsrit was op 20 septemer in het Gooi met een bezoek aan het militaire museum in Soesterberg, georganiseerd door familie van der Meer en familie van den Ameele. - Oldtimertentoonstelling op 27 september in Bleiswijk: Evert Toxopeus heeft deze show bemand en voorzien van oldtimers; -Show in Eelde in november. Bert Haan en Vincent van der Velden hebben de organisatie op zich genomen. - Het Clubblad is 3 x uitgekomen - .Het nieuws van de Fehac en de evenementen die de moeite waard zijn, worden doorgestuurd naar de leden die een email-adres hebben. Leden die geen email adres hebben kunnen deze activiteiten in het clubblad lezen. - In 2009 zijn er bureaukalenders op bestelling en verjaarsdagkalenders voor de losse verkoop gemaakt. - Elk lid waarvan de verjaardag bekend is krijgt een kaart - Er was weer een aandenken na de meerdaagse meeting. - We zijn het 7e clubjaar ingegaan. Secretaris: Oda van den Ameele 14


15


Indien onbestelbaar retour: Haven 150 2182 JV Hillegom

UITTERLINDEN AUTOSCHADE

Eurogarantbedrijf Hemelstraat 20, 5425 VT De Mortel Tel. 0492 - 36 27 08 16

Profile for Fred Vermeulen

22e editie van clubblad Borgward Club Nederland  

Clubblad Borgward Club Nederland

22e editie van clubblad Borgward Club Nederland  

Clubblad Borgward Club Nederland

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded