__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

BORGWAARDIGHEDEN Het blad voor de Borgward liefhebber

Nr. 21 Voorjaar 2010


2


Officieel clubblad van Borgward Club Nederland Secretariaat : p/a Oda v.d. Ameele, Haven 150 , 2182 JV Hillegom , Tel. 0252 – 520 953, banknummer 393191397 tnv Borgward Club Nederland te Apeldoorn Voorzitter: Bert Haan 059-8614235 berthaan@versatel.nl Secretaris: Oda v.d. Ameele 0252-520953 info@borgwardclub.nl Penningmeester: Martin Bilthof 055-5220127 mhjbilthof@chello.nl Technisch Adviseur: Evert Toxopeus 010-2021244 toxopeus@borgward.nl Website / Nieuwsbrief: Fred Vermeulen 072-5710588 redactie@borgwardclub.nl Techn. Ondersteuning: Vincent v.d. Velden 050-5263765 info@garagevandervelden.nl Techn. Ondersteuning: Antoon Vervoort 0413-474819 vervoort.am@planet.nl

Van de Bestuurstafel Beste BCNers, Op het moment dat ik dit schrijf, staat de zon hoog aan een wolkenvrije blauwe hemel. Na de lange sneeuwrijke winter, die we dit jaar hebben gehad, hebben we dit ook wel verdiend. Het betekent ook, dat we weer volop kunnen genieten van onze Borgwards, Goliaths, Hansa’s en Lloyds. Vol trots hebben we verleden jaar ons clubblad “Borgwaardigheden” gepresenteerd in een nieuw jasje. Achteraf blijkt toch dat deze gedaanteverwisseling voor onze redactie niet zo’n succes is. Alvorens het blad uitkomt en bij u op de deurmat valt, moeten er heel wat opstakels genomen worden. Derhalve zijn we ook niet zo erg tevreden over de samenwerking met de firma, die het blad vervolgens drukt en verzendt. Tevens vallen de hieraan verbonden kosten erg tegen. Het bestuur is dan ook voornemens het contract met deze firma niet te verlengen en een andere koers in te slaan. Dit zal hoogstwaarschijnlijk zijn beslag krijgen in 2011, omdat dan het contract pas kan worden beëindigd. Zoals u weet is onze club aangesloten bij de Fehac. In het vorig clubblad hebben in deze rubriek al melding gemaakt van het feit, dat de Fehac een andere koers wil inslaan en meer professioneel wil werken. De gegevens in het vorig clubblad zijn al niet meer actueel, daar het te volgen beleid al weer is bijgesteld. Om de diverse clubs in Nederland hierover te informeren heeft de Fehac in een viertal plaatsen in Nederland een bijeenkomst georganiseerd om een en ander toe te lichten. Vertegenwoordigers van ons bestuur hebben deze bijeenkomsten bezocht. De voorzitter van de Fehac heeft toegezegd, dat het bestuur bereid is, indien clubs hierom verzoeken, de hele operatie op een ledenvergadering te willen toelichten. Ondergetekende heeft hierop contact opgenomen met het secretariaat van de Fehac. Men heeft de toezegging gedaan om op onze ledenvergadering, gekoppeld aan onze meerdaagse in juni, te komen en alles uit de doeken te doen. Hoogstwaarschijnlijk komt de voorzitter van de Fehac, dhr. Bert Pronk persoonlijk. Inmiddels zijn de aanmeldingen voor onze meerdaagse in het Noord-Hollandse De Rijp binnen. Het belooft een zeer gezellig weekend te worden. Jan Sijtsma, Wouter Broers en Fred Vermeulen hebben in elk geval enorm hun best gedaan er iets geweldigs van te maken. Na dit weekend volgt nog, zoals reeds gemeld, onze najaarsrit, welke wordt verzorgd door de clubleden Jos Cent en Frank Kuster. Op dit moment is hiervan nog niets bekend, maar zo gauw dit wel het geval is, zullen we u dit laten weten. Houd in elk geval vast deze datum, 26 september, vrij. Tot slot wil ik u namens het bestuur een heel goed oldtimerseizoen en uiteraard een fijne vakantie toewensen. Bert Haan, voorzitter 3


afkeer van de antieke tweetaktmotor. Met de Hansa 1100 was Goliath immers al op het pad van de viertakt. Bij SAAB zocht men een modelopvolger voor de SAAB 93; men overwoog serieus om de bouw van de Hansa 1100 en de Goliath 1-ton-bestelwagen’Express’ te continueren. Maar toen de SAAB-managers de boeken inkeken en ook zagen dat de inrichting van de fabriek overwegend type-gebonden was (voor de Goliath-3-wieler) en ook erg verouderd, stapten ze snel weer van hun voornemen af.

Goliath als David deel 2; vervolg In de eerste aflevering over het Goliath-onderdeel van het Borgwardconcern werd geschetst hoe een succesvol lijkend model Hansa 1100 in 1959 werd ontwikkeld en op de markt kwam. Hieronder het tweede en laatste deel over het merk Goliath; wat er gebeurde toen de situatie dramatisch omsloeg. Het noodlot Voordat de Hansa 1100 een echte kans kreeg op de markt -vrij van zijn belastende vooroordelenmoest de productie van het model 1961 worden gestaakt. Nieuwe kopers die konden zorgen voor een verdere Hansa-productie kwamen niet opdagen na de ineenstorting van de Borgward-groep. Bij Goliath begon de uitverkoop! Het liep uit op een faillissement.

Argentijnse belangstelling De curatoren kregen een nieuw voorstel van de ‘Goliath-Hansa-Argentina S.A.I.C.’ (GHA); deze partij wilde de productie van de Hansa 1100 overplaatsen van Bremen naar Argentinië. Op 26 oktober werd door de jurist van de curatoren de ondertekening geregeld van een concept-contract, waarbij de hele Hansa-productielijn voor 6,5 miljoen Mark zou worden overgenomen. Het eindbedrag was opgesplitst in machines, een reeks aan materialen en 487 wagens van de typen 1100 en ´Express´ (samen voor 2,7 miljoen Mark). Zo was men in een klap af van de wagens die over waren. Men begon met het demonteren van de 50 carrosseriepersen en de 100 overige machines. Al

Maandenlang zochten de curatoren vergeefs naar een partij die de hele fabriek aan de Weserdeich en bloc wilde overnemen. Er meldden zich al leveranciers als schuldeiser die van plan waren materiaal en apparatuur te vernietigen of om te smelten; daar zat ook de voor de Hansa specifieke productie-apparatuur bij. Niemand geloofde meer dat reeds vervaardigde onderdelen ooit als zodanig nog zouden worden verkocht.

eind november rolden de eerste spoorwagens naar loods 18 in de Bremer haven waar alles verdween in het ruim van het Argentijnse vrachtschip ‘Coracero’. Toen op 1 december 1961 het schip langs de vuurtoren bij de monding van de Weser naar zee voorbij voer, geloofde nog menige Goliathwerknemer aan een toekomst voor de Hansa 1100 in het verre Argentinië. Het bleek ijdele hoop.

Aspirant-kopers Pas in oktober 1961 ontstond voor de curatoren een nieuwe situatie toen SAAB geïnteresseerd leek in een voortzetting van de Goliath-productie. SAAB had niet alleen een goede naam als straaljagerfabrikant, maar ook als producent van de SAAB 93 waarvan alleen al in 1960 dertigduizend wagens uit de fabriek in Linköping rolden. Net als Goliath twee decennia lang, waren ook de SAAB-mensen een aanhanger van de tweetakt; het type SAAB 93 had een driecilinder met 748 cc en 33 pk. Maar vakpers en klanten hadden een

Onoplosbare problemen Op 10 januari 1962 meldde de Weser-Kurier (een Bremer dagblad) in grote letters dat de Coracero niet mocht lossen in Argentinië; de regering ver4


failliet ging en ook het niet doorgaan van een geplande licentiebouw in Argentinië van Arabella’s, een reusachtige zakelijke claim neergelegd. Omdat na het besluit van de Argentijnse regering van 18 december 1961 de licentie voor het bouwen van Lloyds en Goliaths werd ingetrokken, kon ook Taubenfeld niet meer voldoen aan zijn deel van de vroegere overeenkomst. Hoewel door het mislukte Argentijnse avontuur de afwikkeling van het faillissement vertraging opliep, daalde de schuld van Goliath door de 5 miljoen van GHA die bij de zakelijke afwikkeling in de lijst was opgenomen.

bood het invoeren van de productie-apparatuur en de fabrieksnieuwe Hansa’s. Daarbij weigerde een New-Yorks bankconcern de betalingsopdracht te tekenen. De Argentijnse directeur van GHA (Alfredo Taubenfeld) was juist op dat ogenblik op een lange reis door Azië om daar de markt voor Goliaths van Latijns-Amerikaanse oorsprong op te zetten. Toen hij van de precaire situatie hoorde, keerde hij meteen naar Buenos Aires terug en telegrafeerde naar de curatoren in Bremen nog hoopvol: “Het komt voor elkaar!” Het lukte hem echter toch niet om daarna de problemen op te lossen en de lading vrij te maken. Oorspronkelijk had de Argentijnse regering zich anders opgesteld en per decreet ingestemd met de import ‘met het doel auto’s te fabriceren’. Inderdaad nam een vertegenwoordiger van de regering in overleg met de curatoren en de zakelijk leider op zich de invoer van de machines voor 31 december af te wikkelen. Aan deze vergunning lag een totaalplan voor het opbouwen van ‘Goliath-Hansa-Argentina’ (GHA) ten grondslag. Men kocht een terrein van 4500 m² en begon in ijltempo met de bouw.

Hoe liep het af aan de Weserdeich en de Osterdeich In oktober 1962 betrok een kantoormeubelfabrikant het zes verdiepingen tellende hoofdgebouw van Goliath. De bedrijfsleiding, fabricage en magazijnen kwamen in de gebouwen die overbleven toen AEG een groot deel van het fabrieksterrein had overgenomen. De Lloyd-dynamofabriek maakte al deel uit van het AEG-concern en breidde hierdoor uit; de fabrieksruimte van AEG zelf zat er pal naast. Eind 1962 werd alles inclusief het machinepark aan AEG overgedragen. Zonder problemen werden de gieterij/smederij en de Goliath-productiehallen verkocht aan de assen-fabrikant Otto Sauer. Met een capaciteit van 800 ton per maand gold deze als de grootste in haar soort in Noord-Duitsland. De nieuwe eigenaar nam verder ook de gespecialiseerde werknemers van het bedrijf over en verplichtte zich gedurende vijf jaar reserveonderdelen te maken voor de Isabella en de vrachtwagens van Borgward. In een resterend deel van de Goliathfabriek werden in opdracht van de curatoren reserveonderdelen voor Borgward en Goliath vervaardigd;

Op 18 december draaide de Argentijnse overheid de zaak terug, een besluit met enorme gevolgen.

Men verwierp kortweg het totaalplan van GHA. Het schip met de machines en de deels gedemonteerde Hansa’s was al op volle zee. De schuldomvang van het faillissement van Goliath werd er niet kleiner op door het Argentijnse intermezzo. Integendeel: de omvangrijke rondreis leverde winst op voor de schuldeisende zakenpartners in Bremen. Dom genoeg had de GHA bij de koopovereenkomst namelijk afgezien van de oorspronkelijk overeengekomen eis tot schadevergoeding tot het astronomische bedrag van 161 miljoen Mark; hiervan werd slechts 5 miljoen door de curatoren erkend. GHA-directeur Taubenfeld had eerder namelijk door het uitvallen van de levering van tienduizend Lloyds Arabella die al waren toegezegd voordat het Borgward-concern

men zette er ook dagelijks drie Hansa’s 1100 met de hand in elkaar. Het ging om het te gelde maken van de voor de export naar Argentinië deels gedemonteerde wagens die in kisten verpakt tot november 1962 een ongewisse toekomst wachtten. Zo konden toch nog 450 Hansa’s 1100 afge5


aantekening van het Bremer kantongerecht dat de faillissementsafhandeling in overeenstemming met artikel 202 op dat tijdstip was afgesloten. Omdat het faillissement van Carl F.W. Borgward GmbH net een dag eerder was afgesloten, kunnen vrienden van het merk Goliath zonder gewetenswroeging beweren dat de ’Goli’ de Rhombus heeft overleefd…

leverd worden (350 limousines ad DM 3950 en 100 Kombi’s ad DM 4335). De verkoop verliep gladjes, soms waren er leveringstijden van een maand of meer. De Luxe-modellen met twee carburateurs en de 55 pk-boxer-

Aldus naar een artikel van Ulrich Kubisch in ‘Markt’ van 1985. Martin Bilthof, januari 2010.

motor verkochten vanzelf door de talrijke reserveringen vooraf. In een kranteninterview zei een curator: “We konden met goed recht elke wagen het kwaliteitskenmerk ‘met de hand gemaakt’ meegeven.” Dertig vaklieden bouwden de wagens zorgvuldig op; hoewel motorkappen en koplampringen al sinds de aanvang van het faillissement in 1961 in zeecontainers van GHA zaten, mankeerde er niets aan, ze leken net geproduceerd...

Algemeen

Borgward Club Nederland (BCN) heeft de inhoud van deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorg samengesteld, desondanks kunnen er onbedoeld typefouten voorkomen. Informatie in deze nieuwsbrief is echter ook afkomstig van derden (adverteerders, FEHAC e.a.). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. BCN draagt In de herfst van 1963 werd de laatste fabrieks- voor de inhoud en voor de geplaatste advertennieuwe Hansa 1100 door de nieuwe eigenaar in ties/mededelingen geen enkele verantwoordelijkontvangst genomen. Een goede onderdelenvoor- heid en sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit. ziening was gewaarborgd. Op 1 maart 1963 verklaarde de advocaat in een dagbladartikel: “De curatoren hebben besloten tot het in elkaar zetten van de deels gedemonteerde wagens omdat er Club artikelen geen betere manier was om alles nog zoveel mogelijk te gelde te maken.” In augustus maakte De onderstaande artikelen zijn tijdens de evenehij bekend dat de faillissementafwikkeling van menten te koop bij Antoon Vervoort. Goliath in het eindstadium was beland. Eerdere berichten over de afwikkeling luidden dat met het Dames polo korte mouw € 25,00 te gelde maken van de Goliath-fabriek bij herha- Heren polo lange mouw € 27,50 ling de totale verwerking tot schroot was bedoeld. Heren polo korte mouw € 25,00 Het meeste van de Goliath-fabricage-apparatuur B.C.N. vlag € 35,00 ging rechtstreeks naar de smeltoven, alleen de B.C.N. beker € 2,50 voor Argentinië bestemde matrijzen en moderne € 1,00 speciaal-apparatuur werd in de loop van 1962 met B.C.N. sticker B.C.N. briefopener € 3,50 moeite verkocht. Besluit Voortaan dook de naam Goliath alleen nog maar op in besprekingen over de schadeafwikkeling. Het Bremer automerk vol traditie, de David binnen het Borgward-concern, ging geruisloos ten onder. Het laatste bericht stond op 27 maart 1969 in een 6


Toeval of Toeval ?

pen van de Saba Radio, Kienzle klokken, Agfa foto- toestellen, Rowenta koffiemachines en veel meer. In de 50er jaren werd hij aangesteld om indrukwekkende auto's te ontwerpen voor BMW, die moest opboksen tegen de twee andere topmerken: Mercedes en Borgward natuurlijk......... Hij moest een ontwerp inleveren om de gevreesde Adenauer van Mercedes te verslaan....dat werd de grote 502, een spiegelbeeld van de Adenauer. Ook moest hij BMW steeds weer verrassen met nieuwe modellen. Dit deed hij door vriend en vijand te laten schrikken met het ontwerp van de BMW 507, een van de meest mooie en gezochte auto's uit de 50er jaren. Verder was hij verantwoordelijk voor de 503.... Maar deze 502 Hannover ken ik ergens van.......... Keek hij niet stiekem af bij Borgward. Deze 502 Hannover doet veel denken aan de Hansa 1800, die in de vroege 50er jaren is ontworpen, maar je kan je natuurlijk ook afvragen of

Als regelmatig beursbezoeker was ik in de eerste week van januari weer eens op een van de leukste en gezelligste beurzen van Nederland, namelijk de MECC in Maastricht....... Ik ben er al jarenlang vertegenwoordigd met een bevriende autorestaurateur en het is een ontmoetingsplaats voor vaklieden, die normaliter geen tijd hebben om elkaar te bezoeken, dus dit is een feest van herkenning voor ons.

Maar wie schetste mijn verbazing toen ik stuitte op een wat vreemde BMW. Het is een type 502 uit 1956 en het type wordt aangeduid met 502 Hannover. Destijds werden er slechts 4 van gemaakt door carrosserie-bouwer Autenrieth. Huis-designer uit die tijd van BMW was Albert Graf Goertz . Deze mijnheer is in 1914 geboren in Brunkensen, in de buurt van Hannover. Hij deed veel kennis op na zijn vertrek naar de U. S.A. in de 30-er jaren en kwam uiteindelijk bij Carl Borgward niet stiekem in de keuken van BMW afkeek.............. Doet de in 1956 ontworpen CoupĂŠ van Borgward u niet denken aan deze schoonheid ? Ook de kleur van deze 502 is Elfenbeinweiss. Deze 502 van BMW was immers toen al geproduceerd in het vroege voorjaar van 1956 en was eerst ......... dus de vraag blijft: Wie keek bij wie af ? Ik wil u de gelijkende beelden echter niet onthouden, van deze tweelingzus van de Borgward Coupe / Cabriolet......... BMW terecht op de ontwerpafdeling. Deze Graf Goertz heeft in de vroege jaren samen- Oordeel zelf.......... Graf Goertz stierf in 2006 op gewerkt met Raymond Loewy, die we kennen van 94-jarige leeftijd en bleef actief betrokken tot aan Studebaker en o.a. de ontwerper van het Cola- zijn dood met innoverende ontwerpen ............ flesje........... Graf Goertz was verantwoordelijk voor de ontwer- Martie Kamphuis. 7


De concurrentie houdt Borgward in de gaten. Met de oprichting van Borgward AG zou men een belangrijke stap hebben gezet in de herbeleving van Borgward, zo verklaarde een woordvoerder. Alleen hiermee zou al een kapitaal van 100000 Zwitserse frank zijn gemoeid. In het handelsregister is als doelstelling van de AG o.a. omschreven de ontwikkeling, fabricage en het op de markt brengen van automobielen, boten en vliegtuigen. Dit uitgebreide productiearsenaal doet denken aan die van de Bremer BorgwardWerke. Tot de beëindiging van het concern in 1961 stonden behalve auto’s ook vrachtwagens, helikopters en torpedo’s op het program. Diverse keren per jaar komen Christiaan

Wederopstanding van Borgward?! Het zal niemand ontgaan zijn, dat er plannen bestaan over het opnieuw in productie brengen van het automerk Borgward. Recentelijk werd hierover bericht in de “Weser Kurier” en de “Neue Luzerner Zeitung” Hieronder volgt een vrije vertaling van beide artikelen. Bert Haan. Weser Kurier van 13 – 02 – 2010 Nieuwe Borgward wordt in Luzern ontwikkeld. De wederopstanding van het legendarische automerk Borgward neemt concrete vormen aan. Christiaan Borgward, kleinzoon van de grondlegger van dit concern, heeft in juni j.l. in het Zwitserse Luzern de “Borgward AG” in het leven geroepen. Deze onderneming wil voorwaarden creëren, welke er toe leiden dat de nieuwe Borgward nog dit decennium op de weg komt. Onzeker is echter nog of dit nieuw tot leven geroepen automerk nog een Bremer karakter krijgt.

Borgward en Karlheinz Knöss samen met jonge ontwikkelaars om de plannen voor een nieuwe Borgward te concretiseren. “De belangstelling onder de ingenieurs is enorm, omdat wij hen bijna geen beperkingen opleggen”, zegt Knöss. Experts, die eigenlijk in dienst waren bij merken als Audi en Daimler zouden al hun medewerking hebben aangeboden. Reeds nu al beschikt de firma over technologieën, die geen ander autoconcern heeft. Dienovereenkomstig groot zou de belangstelling van de concurrentie zijn voor wat er in Luzern toch allemaal gebeurt. “Men houdt ons erg in de gaten: Onze leveranciers en ingenieurs berichten ons, dat ze door medewerkers van de grote concerns over onze plannen benaderd worden”, verklaart Knöss. Om deze reden wil de bedrijfsleider pas zo laat mogelijk in de publiciteit treden. Het enige wat hij wel kwijt wil: De nieuwe Borgward wordt een auto in de hogere middenklasse met een beperkt productieaantal. Concrete verdragen met investeerders zou Borgward AG inmiddels hebben gesloten. Volgens Knöss is dit ook de reden waarom hij op dit moment zo spaarzaam is met informatie. De keuze van Zwitserland als vestigingsplaats voor de firma moet niet opgevat worden alsof we Bremen of heel Duitsland de rug toekeren. “Zwitserland is in de eerste plaats een neutraal land

Op de “Genfer Salon” 2005 maakte Christiaan Borgward zijn plan van een wederopstanding van Borgward publiekelijk bekend. De positieve reacties die hierop volgden waren voor hem en zijn zakenpartner Karlheinz Knöss een stimulans met de concretisering van hun droom door te gaan. “We hebben intussen enkele miljoenen geïnvesteerd in de ontwikkeling van een nieuwe Borgward”, zegt Knöss. De huidige situatie op de financiële markten nopen ons echter met de definitieve realisering op dit moment nog even te wachten. “Er moet even op de rem getrapt worden”, zegt Knöss.

8


voor investeerders”, verklaart Knöss. Of de nieuwe Borgward ook weer een “Bremer auto” wordt Te Koop hangt van vele factoren af. In principe is men zich Borgward Isabella Coupé bouwj. 1960 voor resgoed bewust, dat het een vooraanstaand merk is tauratie. met een verleden in de Hanzestad. Motor en bekleding zijn goed. Prijs €4600,00 Borgward Isabella Sedan bouwj. 1959. Bekleding goed, motor is los. Prijs €2500,00

Daimler staat Bremen in de weg Een mogelijke obstakel voor de vestiging in de Hanzestad is, dat daar intussen door Daimler een ander automerk gevestigd is. Wat wel positief is voor een vestiging aan de Weser is het feit, dat er een veelvoud van vakmensen en toeleveringsbedrijven aanwezig is. “Cristiaan en ik discussiëren vaak over vestigingsplaatsen en daarbij sluiten we niets uit, zeker Bremen niet”, zegt Knöss. Het eerste product wat de jonge Borgward AG op de markt wil brengen is overigens geen auto, maar een berichtgeving in de vorm van een boekwerk. Nog dit jaar verschijnt dit werk onder de naam “Borgward”. De oplage bedraagt 1961 exemplaren, zowel in een Duitse als in een Engelse versie. Dit aantal staat in relatie met het jaar waarin Borgward de deuren moest sluiten. “Dit is eenvoudig het jaar waaraan de meeste mensen, die met Borgward te maken hadden, de sterkste herinneringen hebben”, zegt Knöss. Het boekwerk geeft de lezers een exclusieve blik in het verleden en de toekomst van Borgward. Een ieder, die in het bezit komt van dit €50,00 kostende boekwerk, krijgt een exemplaar met een persoonlijk karakter. En wanneer gaan de eerste auto’s in productie? Bedrijfsleider Knöss schetst het tijdstip met de

Voor meer inlichtingen: dhr Aben, Panningen, tel.: 077-3077588, mobiel 0615247701

Evenementen Zoals u al in het voorwoord van onze voorzitter heeft kunnen lezen hebben wij van 4-6 juni ons meerdaags treffen in De Rijp. Wij zorgen ervoor dat dit weer een gezellig weekend wordt. We hebben een uitstekende locatie kunnen vinden en een leuke toertocht uit kunnen zetten waarbij we een tweetal musea kunnen bezoeken.. Naast dit weekend is er op 26 en 27 juni een grrots oldtimer evenement in Den Helder op het terrein van het Marinemuseum.

Op dit evenement zult u ook een aantal auto's van onze leden aantreffen en de boot van Evert Toxopeus. Dit evenement is een der grootste in Noord Holvolgende woorden:”Niet binnen de eerst volgenland en dit jaar wordt het voor de 14e keer gehoude 20 jaren, maar binnen de eerstvolgende 10 den. jaren”. Hij en zijn zakenpartner willen niets overhaasten. “Wij willen de auto in Geneve presenteOp de volgende bladzijden vindt u wat meer inren en tevens kunnen zeggen: Hij is binnen een formatie over dit evenement en voor verdere inweek leverbaar”. formatie klunt u trerecht op www.historischweekend.nl. Vertaling Bert Haan Inschrijven voor deelname is mogelijk tot 1 juni.

9


Oldtimer weekend Den Helder SPRINGLEVENDE HISTORIE Zaterdag 26 en zondag 27 juni 2010 is de Oude Rijkswerf Willemsoord in Den Helder weer het verzamelpunt van honderden historische middelen van vervoer. Twee dagen lang zijn ze te bewonderen: klassieke personenauto's, vrachtwagens, motorfietsen, landbouwvoertuigen, militaire voertuigen, stationaire motoren, autobussen, brandweerwagens… Ook zijn er tientallen klassieke vaartuigen. Een unieke combinatie van varend en rijdend erfgoed, gratis te bezichtigen voor jong en oud, expert of leek. De afgelopen jaren trok het evenement gemiddeld 30.000 bezoekers. WAT IS ER TE ZIEN? Afgaand op vorige jaren rekent de organisatie op 400 à 500 historische voer- en vaartuigen. Het gaat goed met de inschrijvingen. De tussenstand op 15 maart telde al bijna 300 aanmeldingen. Naast individuele zijn er opvallend veel groepsaanmeldingen. Voor de 14e editie is een extra thema gekozen: Duitse automobielen en motoren gebouwd tussen 1945 en 1975. Ook in deze categorie melden zich veel clubs en particulieren met zeldzame en mooie exemplaren. WAT IS ER TE DOEN? Op 26 en 27 juni zijn er diverse rondritten van klassiekers door Den Helder en omgeving. Dit jaar doet de colonne ook de Helderse binnenstad aan en woonwijk De Schooten. De klassieke schepen meren vanaf 24 juni af in Museumhaven Willemsoord. Op het terrein zijn een nostalgische markt, braderie, activiteiten voor kinderen, optredens van muziek en dans, horecaplein. Organisatiebureau Sikina zorgt voor een podiumprogramma met muziek en dans, veelal in Duitse sfeer. Zo zijn er optredens van Freddy und die Düsenjäger en op zaterdagavond een Großes Bierfest in Studio 62. 10

AUTOMOBIELEN Een van de pronkstukken op het Historisch Weekend 2010 is deze Glas 2600 V8. Bijnaam: de Duitse Maserati ofwel ‘Glaserati’. De geniale constructeur Hans Glas startte alsfabrikant in 1954 met de Googomobil, een seriegebouwde dwergauto die ook in Nederland populair was. Bij de aantrekkende economie stapte het Beierse merk begin jaren ’60 over op volwaardige auto’s. De Glas Vrienden Club Nederland komt met een aantal ervan naar Den Helder, onder andere de door Frua ontworpen 1300GT coupé. Ook deze V8 (foto) is van de hand van Frua. Eigenaar is Joop van den Heuvel uit Nuenen. Glas bouwde van deze unieke auto slechts 371 exemplaren. Een adembenemende zwanenzang van dit in 1966 verdwenen merk. Deze 2600 V8 uit Nederland geldt als een van de mooist gerestaureerde exemplaren. Saillant detail: Van den Heuvel draaide eigenhandig de deursloten uit messing AUTOMOBIELEN, II Ook dit jaar is er weer een groot aantal oldtimers te bewonderen. Uit de privécollectie Snyders komen 11 prachtexemplaren, o.a. de Talbot M75 uit 1931 en de MG VA uit 1937. Deze MG heeft een zeldzame TPDG motor. Er zijn er maar 3 geplaatst. Deze MG VA is het enige nog bestaande exemplaar met deze motor. Te bewonderen zijn ook de Chandler standard six uit 1928, en een Unic L61 uit 1926. Van het vermaarde merk Borgward zijn al 6 types ingeschreven. Heel bijzonder is de Hansa 1800 uit 1953. Van dit exemplaar zijn in Europa nog maar 3 exemplaren bekend. De Borgward de Luxe uit 1959 heeft als lesauto bij de Rotterdamse rijschool Toxopeus 1.2 miljoen kilometers gedraaid. Alle Duitse merken zijn vertegenwoordigd. De Historische Opel Club Nederland en de Taunus M Club Nederland (Ford) komen met grote eigen stands. Daarnaast zijn er nog : MILITAIREVOERTUIGEN De MDAhistorische werkgroep 1939-1945 neemt dit jaar 11 militaire klassiekers mee. Veel van de deze oldtimers hebben een oorlogsverle-


den. Er zijn voertuigen bij die herinneringen aan uw militaire dienst oproepen. Zeldzaam Is de Harley Davidson Service Car van de US Army bouwjaar 1942; deze rijdende gereedschapskist werd gebruikt voor reparaties te velde. Ook aanwezig een Canadese Chevrolet 15cwt 11 cab 4x2 vrachtwagen uit 1940. De halftrack M3 is in 1944 in de VS gebouwd. Dit rups-wiel voertuig diende in het Israëlische leger tijdens de Zesdaagse oorlog. BRANDWEERWAGENS Op dit moment zijn al meer dan 10 brandweerwagens aangemeld. De oudste is een Ford TT blusvoertuig uit 1924. De aanwezige brandweerkorpsen geven doorlopend natte demonstraties die vooral bij de jeugdige bezoekers goed in de smaak vallen LANDBOUWVOERTUIGEN Er zijn op dit moment 15 klassieke landbouwtrekkers ingeschreven van diverse merken. Enkele exemplaren dateren van voor de Tweede Wereldoorlog, zoals de Lanz Bulldog uit 1938 en de Fordson N uit 1938. Op zaterda6 26 juni organiseren we een aparte rondrit voor deze langzame voertuigen rond de binnenstad van Den Helder. VRACHTAUTO’S en AUTOBUSSEN Ook deze 14e editie van het Historisch Weekend trekt veel zwaar vervoer. In de categorie vrachtauto's zijn al meer dan 50 aanmeldingen van o. a. combi’s, bakwagens, trekkers met oplegger etc. De oudste tot nu toe is een Bedford uit 1951. Ook komt er een scheepsdiesel op dieplader. Er zijn 10 autobussen ingeschreven van verschillende merken en afmetingen. De tot nu oudste bus is een DAF B1100 uit 1964. VAARTUIGEN De bezoekers kunnen dit jaar rekenen op enkele tientallen klassieke schepen. Er komt een klipper uit 1904 en een IJsseltjalk uit 1903. De tot nu oudste deelneemster is de 122-jarige Groninger dektjalk Dankbaarheid uit Den Helder. Het 25m lange vaartuig is gebouwd op de werf E.J.Smit in Hoogezand. Met een zeiloppervlak van 270 m2 vervoerde het schip ondermeer schelpen van de Waddenzee naar de kalkovens in Dedemsvaart en Akersloot. Sinds 1932 staat er onderdeks een 60pk Deutz 4-takt diesel uit 1920. Ook na 90 jaar voldoet deze krachtbron nog prima. De foto tijdens de Botterrace op de rede van Den Helder laat zien dat ‘Dankbaarheid’ ook

zeilend prima meekomt. MOTORFIETSEN Tot nu zijn circa 20 oldtimer motoren en bromfietsen aangemeld. Het betreft een gevarieerd aanbod waaronder een stoomfiets uit 1923 en bromfietsen van de merken Vespa, Solex en Zündapp uit de 50er jaren. WILLEMSOORD Decor voor het Historisch Weekend is de vm. Rijkswerf Willemsoord in Den Helder. Het 187 jaar oude complex diende tot 1993 als nieuwbouw- en reparatiewerf van de Koninklijke Marine. Willemsoord is Rijksmonument sinds 2004. Onderdeel van Willemsoord zijn de Museumhaven en de nieuwe, goed geoutilleerde jachthaven. In de Museumhaven meren de deelnemende schepen af. De locatie Willemsoord maakt het mogelijk de klassieke schepen te tonen samen met alle voertuigen en attracties. VRIJWILLIGERS Zonder vrijwilligers geen Historisch Weekend! Meer dan 50 liefhebbers zetten zich in voor een geslaagd en veilig evenement. Een van hen is Coördinator Verkeer Piet Hendriks (62). Samen met ruim 35 verkeersregelaars leidt Piet het verkeer in goede banen tijdens de rondritten. Al vanaf januari is hij met zijn naaste medewerkers Henk Harlaar en Ben Vis druk in de weer, onder meer met gemeente en de politie over de routes en de veiligheid tijdens de rondritten. De verkeersregelaars volgen een training door de politie. Hierdoor is kwaliteit van hun werk gewaarborgd. BINNENSTAD DEN HELDER Tijdens het Historisch Weekend is het koopzondag in de Helderse Binnenstad. Binnen twee minuten bent U vanaf Willemsoord in het stadscentrum. Ook in de rondritten zijn delen van de binnenstad opgenomen. Op het Willemsoordcomplex vindt u ook het Marinemuseum en het Nationale Reddingmuseum. 11


Indien onbestelbaar retour: Haven 150 2182 JV Hillegom

UITTERLINDEN AUTOSCHADE

Eurogarantbedrijf Hemelstraat 20, 5425 VT De Mortel Tel. 0492 - 36 27 08 12

Profile for Fred Vermeulen

21e editie van clubblad Borgward Club Nederland  

Borgward Club Nederland

21e editie van clubblad Borgward Club Nederland  

Borgward Club Nederland

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded