__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

BORGWAARDIGHEDEN Het blad voor de Borgward liefhebber

Nr. 17 Winter 2009


Anjo Bosman Vinkwijkseweg 2 7038AW Zeddam www.bosmanclassics.nl Tel: 06-17161302

Borgward Specialist Inkoop Verkoop Onderhoud Onderdelen

Hét bedrijf voor uw Borgward in Advies, Begeleiding en Taxaties Onderhoud, Reparaties en Restauraties

Zowel nieuw als gebruikt

Tel. 010 – 202 1244 Fax 010 – 447 1205 e-mail: info@borgward.nl Internet: www.borgward.nl

Altijd onderdelen op voorraad voor uw Borgward!

Borgward Onderdelen Nieuw - Gebruikt – Reproductie R.A.F. Steen Aalsburg 20-15 6602VK Wijchen

Gespecialiseerd in Borgward V.J.M. van der Velden Groningerweg 90 9321 TE Peizermade tel: 050-5257329 fax: 5271323 mob: 06-54321584

Tel. 024 - 64 17 030 Fax 024 - 64 56 291 GSM 06 - 51 60 78 59 e-mail robsteen@wanadoo.nl

2


Officieel clubblad van Borgward Club Nederland Voorzitter Secretaris Penningmeester Technisch Adviseur Website/ Nieuwsbr. Ondersteuning

Bert Haan Oda v.d. Ameele Martin Bilthof Evert Toxopeus Fred Vermeulen Martie Kamphuis Vincent vd Velden Antoon Vervoort

0598-614235 0252-520953 055-5220127 010-2021244 072-5710588 0570-563775 050-5263765 0413-474819

berthaan@versatel.nl info@borgwardclub.nl mjhbilthof@chello.nl toxopeus@borgward.nl redactie@borgwardclub.nl champhouse@planet.nl riavelden@hotmail.com vervoort.am@planet.nl

Secretariaat : p/a Oda v.d. Ameele, Haven 150 , 2182 JV Hillegom , Tel. 0252 – 520 953 Bankrekeningnummer 39 31 91 397 (BIC: RABONL2U, IBAN: NL27 RABO 0393 1913 97) tnv Borgward Club Nederland te Apeldoorn

Algemeen De Borgward Club Nederland (BCN) heeft de inhoud van deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorg samengesteld, desondanks kunnen er onbedoeld typefouten voorkomen. Informatie in deze nieuwsbrief is echter ook afkomstig van derden (adverteerders, FEHAC e.a.). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. BCN draagt voor de inhoud en voor de geplaatste advertenties/mededelingen geen enkele verantwoordelijkheid en sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit.

In deze uitgave……… Pagina 3 : Agenda, Pagina 4 : Van de Bestuurstafel Pagina 6 : Borgward meeting Mexico Pagina 8 : Borgward Club Denemarken Pagina 10 : Verhuizen en op vakantie met een Borgward Isabella Combi Pagina 12 : Martie op bezoek bij: ..........Theo Berentsen Pagina 17 : Uit de huisdrukkerij Pagina 18 : De Borgpen Pagina 19 : Advertenties, vraag en aanbod

AGENDA 2009

3/5-02-2009 23-05-2009 04-07-2009 09-08-2009 15-08-2009 12-09-2009 19-09-2009

Auto Professioneel en Schadeherstel Vakbeurs Gorinchem Speciaal Auto Evenement Nijkerk concours d’élégance 7e Oldtimerdag in het Drentse Noordscheschut Oldtimerdag Medemblik Oldtimerdag Ruinerwold Oldtimerdag Alphen a/d Rijn Oldtimerdag Appelscha

3


Doelstelling

In goede staat houden van auto’s van het voormalige Borgward-concern (Borgward, Lloyd, Hansa en Goliath), het bevorderen van informatie-uitwisseling, waaronder het regelen van ontmoetingen / evenementen en het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de verenigingsleden.

Van de Bestuurstafel Beste BCNers, Het jaar 2009 heeft enige weken geleden reeds zijn intrede gedaan en hiermede ligt weer een nieuw jaar voor ons. Ofschoon alle leden reeds per post een nieuwjaarswens van het bestuur heeft ontvangen wil ik toch vanaf deze plaats iedereen een voorspoedig en vooral gezond 2009 toewensen met veel Borgwardplezier. Dit jaar is tevens een mijlpaal in onze club, omdat we ons eerste lustrum vieren, dus al weer 5 jaar bestaan. De eerste bijeenkomst in dit nieuwe jaar, onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst in Herveld, hebben we reeds achter de rug. Dit gezellig samenzijn werd zeer goed bezocht door leden uit alle hoeken van ons land, zelfs ons Duitse lid, Udo Wiskow, was aanwezig. De opkomst was zelfs zo goed, dat er te weinig gebak was en sommigen genoegen moesten nemen met een plak cake bij de koffie. Onze laatste activiteit van 2008 vond plaats in Eelde, waar de jaarlijkse oldtimerbeurs wordt georganiseerd door Autotron uit Rosmalen in de hallen van het veilinggebouw van Flowerdome. De inrichting van onze goedverzorgde stand, welke bestond uit een P100, een Combi en een Coupé, was in handen van Bert Haan en Vincent van der Velden. We hadden hier erg veel belangstelling. Voor foto’s, zie onze website. Zoals u weet was er sprake van een meerdaagse reis. Elders in dit blad vindt u nadere berichtgeving hier over. Jaarlijks, halverwege augustus, vindt er in het Drentse Ruinerwold een enorme oldtimermanifestatie plaats met meer dan 1200 voertuigen. Hieraan is een mooie rondrit voor alle categorieën door het Zuiddrentse landschap verbonden. In de bestuursvergadering van 18 januari j.l. is het idee geopperd om hier in clubverband aan deel te nemen en er een weekend van te maken. Inmiddels heb ik contact gehad met de organisator van dit gebeuren. En mij is alle medewerking toegezegd. Nadere informatie volgt. Zoals in het vorige clubblad reeds is vermeld zijn de voorbereidingen voor onze driedaagse meeting reeds in volle gang. De families van Mierlo(J.P.H. en P.M.C.), Arts en Vervoort zijn hier intensief mee bezig. Het zal plaatsvinden in Vught bij Van der Valk in het weekend 5,6 en 7 juni. Het belooft een knalfeest te worden, dus houd dit weekend al vast vrij. Ook hiervan krijgt u nog nadere informatie. Zoals reeds gemeld in het vorige nummer zal de ledenlijst deze maand per e-mail worden verzonden. Leden die hier niet over beschikken krijgen het per post met dit clubblad toegezonden. Voorts is ook besloten dat informatie van de Fehac, zoals het blad Fehactiviteiten, door het secretariaat per e-mail naar de leden zal worden doorgezonden. Dit alles om portokosten te besparen. In navolging van de grote oldtimermanifestatie in de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren, welke door verkoop van het complex geen doorgang meer kan vinden, wordt dit gebeuren voortgezet in het paasweekend in de nieuwe TT-hal (www.tt-hall.nl) te 4


Assen. Onze club zal, evenals toen in Zuidlaren, hieraan deelnemen. Mocht u met uw auto hieraan willen deelnemen, meldt u zich dan aan bij ondergetekende. De voorlopige datum voor onze najaarsrit is 27 september en vindt plaats in Het Gooi. Tot slot een droeve mededeling; Nadat clublid v.d.Schaar in 2008 is overleden (zie zomeruitgave van dit blad) kwamen in december de clubleden Baltus en Kros te overlijden, terwijl ons ook nog het bericht bereikte dat dhr. Boerboom op 17 januari is overleden. We willen de nabestaanden nogmaals veel sterkte toewensen bij het dragen van dit verlies. Bert Haan, voorzitter.

Overlijdensbericht

de afgelopen periode zijn overleden:

Guus Baltus

18 december 2008 op 63 jarige leeftijd

Teun Kros

24 december 2008 op 73 jarige leeftijd

Henk Boerboom

17 januari 2009 op 73 jarige leeftijd Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

5


Borgwardmeeting in Mexico

Toen ik een uitnodiging kreeg voor de eerste Borgwardmeeting in Mexico, waar de P100 nog een aantal jaren gemaakt is, heb ik, omdat hij ook een P100 heeft, Jan Sijtsma gebeld of hij interesse had hier mee naar toe te gaan. Jan was gelijk enthousiast, maar moest natuurlijk wel even met zijn Janna overleggen. En, zowaar hij kreeg van haar toestemming. Uiteraard heb ik ook Geert Vossebelt gebeld, omdat ook hij een P100 heeft, Geert zag er van af, maar wenste ons toch een heel goede reis. De meeting werd gehouden van 23 t/m 26 oktober in de stad Chihuahua, een stad, zoals later bleek, ongeveer zo groot als Amsterdam. Op 22 oktober ’s morgens vroeg ben ik in de auto gestapt en naar Hoogwoud gereden. Vandaar zijn Jan en ik met een Schipholtaxi naar Schiphol gebracht. Hier zijn we in het vliegtuig gestapt, dat ons naar Houston in Texas bracht waar we hebben overnacht. De volgende dag zijn we naar El Paso, ook nog in Texas, gevlogen. Hier werden we afgehaald door Emilio Flores, de organisator van de meeting. Van hier hadden we nog een autorit voor de boeg naar Chihuahua van ongeveer 400km. Halverwege de middag van de 23ste kwamen we daar aan en kregen we onze kamer in het Quality Inn Hotel. Enkele leden van de Amerikaanse Borgwardclub waren al aanwezig en in de loop van de namiddag kwam ook de rest binnen. Om 18.00 uur hadden we een gezellige kennismaking en een verwelkoming in een gezellig Pizzarestaurant waar we de hele avond hebben doorgebracht. De volgende ochtend, na het ontbijt, welke zeer uitgebreid was, hadden we een rondrit door Chihuahua, waar in de diverse historische gebouwen de geschiedenis van Mexico in scène werd gezet en werd nagespeeld. Dit was erg interessant. Het geheel werd afgewisseld met een gezellig etentje in een restaurant. Aan het eind van de middag zou er een inleiding worden gehouden door de zoon van de directeur van het Borgward-concern in Mexico. Echter, helaas, door omstandigheden was hij op het laatste moment verhinderd en kon dit dus geen doorgang vinden. Wel heeft hij een samenvatting van zijn inleiding op schrift gezet en deze, nadat Emilio het had gekopieerd, ons ter hand gesteld. De inhoud zal in ons clubblad worden gepubliceerd. ’s Avonds hadden we in de mooie tuin van de moeder van Emilio een 6


gezellige “Taco Party”. Hierbij was ook de rest van de familie aanwezig. Het was een zeer geslaagde avond. De volgende dag hadden we een rondrit door de omgeving van Chihuahua, waarvoor Emilio zijn P100 en een klassieke Mercedes inzette. Echter voordat de P 100 goed liep moest Jan toch nog wat aan de ontsteking bijstellen, hetgeen hem uiteraard goed gelukte. Ook konden we hier de verlengde P100 van Emilio bewonderen. Deze auto werd indertijd gebruikt voor regeringsfunctionarissen. Hij was net nieuw gespoten en moest nog verder afgebouwd worden. Hierna gingen we dus aan de rit. Onderweg begaf de Mercedes het en was ook niet meer aan de praat te krijgen. Het programma verliep hierdoor anders dan de bedoeling was, maar had toch ook wel weer zijn charme. Met een taxi zijn een aantal mensen teruggebracht naar één van de buitenwijken van Chihuahua, waar we aan de kant van de weg bij een parkje een traditionele barbeque hadden. Hierna zijn we naar de garage van Emilio gereden waar een P 100, een Coupé, een sedan en een Mercedes SL te wachten stonden op restauratie. Voorts lag hier een enorme voorraad P100 onderdelen, waarvan Jan en ik natuurlijk een partijtje hebben gekocht als reserveonderdelen voor onze P100’s. Het paste ternauwernood in onze koffers. ’s Avonds hadden we in de buitenlucht een speciaal Mexicaans diner, opgeluisterd door folkloristische dansgroepen in prachtige kostuums. In één woord....geweldig! De volgende dag was alweer de laatste dag. Na het ontbijt volgde de officiële oprichting van de Mexicaanse Borgwardclub. Volgens protocol diende dit bekrachtigd te worden door voorzitters van andere clubs. Dit ritueel heb ik, samen met de voorzitter van de Amerikaanse club, voor mijn rekening genomen en was de Borgwardclub Mexico een feit. Na hier van iedereen afscheid te hebben genomen ging iedereen zijns weegs. Jan en ik werden door Emilio weer met de auto (weer 400 km.) naar El Paso in Texas gebracht, waar we hebben overnacht. De volgende ochtend vlogen we van hier weer naar Houston, vanwaar we na enkele uren weer vertrokken naar Schiphol. Gelukkig hebben we geen problemen gehad met onze onderdelen bij het passeren van de douane. Jan en ik kijken met veel plezier terug op een geweldige week die we hier samen mochten beleven. Alle lof aan Emilio Floris voor dit geweldige gastvrije evenement. 7


Bert Haan

Borgwardclub in Denemarken. De Denen zitten nog dichter bij Bremen als wij. In 1982 is hun club (Dansk Borgward Klub) opgericht, ze bestonden dus in 2007 25 jaar. Ik heb het kerstnummer van 2007 eens doorgeplozen. Het is het 95e nummer in de 25ste jaargang en heet eenvoudigweg ‘Borgward Information’. Het clublogo gaat uit van de Lloyd-driehoek, waarin het Lloydlogo bovenin staat, daaronder de Borgward-rhombus met zijvleugels en daaronder links Goliath en rechts Hansa. Op de voorpagina staat een mooi oud Lloyd-busje ZT 500, voor de knutselaar. Er is sinds kort na interne onenigheid een nieuw bestuur met Martin Holm Anderson als voorzitter, René Schmidt Larsen als secretaris en Margit Rahbek als penningmeester en zes andere bestuursleden met een aparte opdracht of eventueel een plaatsvervangende functie. Hun website is www.danskborgwardclub.dk en de club is lid van de Deense FEHAC: MhS, dat kost €60 per jaar (50 eurocent per lid). Het elk kwartaal verschijnende blad is A4-formaat met 28 pagina’s; het bevat veel advertenties: van 4 cm tot veel hele pagina’s, meestal van een biermerk, iets met techniek en advocatenkantoren. Bij het 25-jarig bestaan waren diverse sponsors betrokken, een hele lijst, waaronder ook de Isabella-camping in Vejle. De clubshop heeft oude clubbladen te koop, ruitstickers en een clubvlag met of zonder gravering op de mast, allemaal weinig interessant mijns inziens. Advertenties van leden ontbreken. Drie pagina’s gaan op aan het verslag van de algemene ledenvergadering (ALV) dat jaar. De activiteitenkalender vermeldt naast bijeenkomsten elders een voorjaarsvergadering en een meerdaags treffen in augustus. Geen najaarsrit en geen nieuwjaarsbijeenkomst. In het blad staat een artikel over het 25-jarig jubileumweekend van een Arabellaeigenaar en een treffen in Zwitserland (22 deelnemers uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en eentje uit Californië), met foto’s die niet steeds in de juiste verhoudingen zijn afgedrukt; ook is er een uitnodiging voor het weekend in augustus in Kolding, met een barbecue op de avond van aankomst waarvoor eigen eten en drinken moet worden meegebracht. Het kost verder met een ontbijt, lunch en diner voor de dagen erna bij elkaar 70 Euro per persoon. Ook is er een nieuwsbrief van hun FEHAC overgenomen over milieu-eisen en zones in steden voor oldtimers. In hun blad en op hun website staat onze club vermeld. Dan een paar financiële bijzonderheden: er is omgerekend in Euro’s 7.000 in kas, er wordt 3.000 aan advertentie-opbrengsten vermeld, het blad kost ook 3.000, waarvan bijna 500 aan porto en de ALV 200. De rond 115 leden brengen ieder een kleine 20 op, in totaal dus rond 2000. De ‘winst’ (het batig saldo) over 2007 is 1800. Samengevat een club die bijna anderhalf keer groter is dan de onze, met een groot formaat blad met voor meer dan driekwart advertenties en een vergaderverslag. De afdrukkwaliteit is soms wat pover. De contributie kan laag worden genoemd (kan door de hoge advertentie-opbrengsten). Zij hebben waarschijnlijk ook veel plezier aan hun wagens en de contacten er omheen. Ik vind ons blad wel veel aardiger en onze club misschien ook wel! 8


Ze hebben overigens ook een eigen website: http://www.sitecenter.dk/flemmingway/hjemmeside/

Martin Bilthof

Meerdaagse reis

De resultaten van de vorig jaar gehouden enquĂŞte geven geen positief resultaat om, onder verantwoording van de club, een meerdaagse (buitenlandse) reis te organiseren. De individuele wensen van de leden lopen te ver uiteen om een groep van voldoende deelnemers te kunnen maken die financieel en technisch haalbaar is. Zoals u wellicht hebt vernomen, hebben een aantal leden aansluitend aan de meeting van de IG onder eigen verantwoordelijkheid, gezamenlijk een toertocht naar TsjechiĂŤ gemaakt. Niets staat u in de weg om met een paar andere leden een meerdaagse toertocht te organiseren. Mocht u daar aan willen werken, zijn wij uiteraard bereid om dit in het clubblad te vermelden, zodat alle leden van uw voornemen op de hoogte worden gesteld. Vincent van der Velden

9


Verhuizen en op vakantie met een Borgward Isabella Combi. In 1965 kocht ik mijn eerste Borgward Combi bouwjaar 1959 met kenteken BX-39-08. Daarvoor had ik een besteleend, uiteraard zonder zitplaatsen achterin wat een ramp was voor onze drie kinderen. De Borgward was dus voor hun een stuk comfortabel. Ik kocht de Combi van een vriend, die autoverkoper was bij Saab in Amsterdam en hem, of is het haar?, had ingeruild, voor 1200 gulden. De Combi bleek geen echte Combi te zijn maar een omgebouwde bestelauto van het type 1958 (grote Rhombus) en ingevoerd, zie kenteken BX. Toch waren we bijzonder blij en gelukkig met deze “grote” auto! Veel, heel veel hebben we met deze auto gedaan. In 1966 gingen we verhuizen van Amsterdam naar Nieuw-Vennep en alles ging per Borgward. Twee normale imperiaals er op voor de grote stukken en het kleingoed op de neergeslagen achterbank. Nee, het ging natuurlijk niet in één keer. In Nieuw-Vennep kregen we een voor- en achtertuin. Die moesten nog worden aangelegd. Natuurlijk met hulp van de Combi. En…. Ik durf het bijna niet te vertellen, maar we gingen er graszoden mee halen, zoveel dat de achterwielen er bijna horizontaal onder zaten. Maar het ergste komt nog! De tuin moest bemest worden, zei men. Wel, wij naar een boer groot vel plastic achterin gelegd en vol geschept met verse koemest! Ondanks het plasticvel droop de “gier” er aan alle kanten uit!!! En een lucht, echt boerenstrontspray. Ik zie u allen vies kijken en er schande van spreken. Ja, nu zou ik het ook niet meer doen. Ik werkte toen bij de beroepsbrandweer op Schiphol. Nam de volgende dag de Combi mee en heb hem met de brandslang geheel schoongespoten. Nou nee, niet op volle kracht, maar toch. In ieder geval was de lucht er geheel uit. De auto heeft hier niets van geleden en is nog jaren meegegaan. Het jaar erop, 1967, gingen we voor het eerst op vakantie met de Borgward. Naar het Gardameer in Italië. De twee imperiaals er weer op en alle bagage: een bungalowtent, een klein tentje voor de overnachtingen onderweg, een vloerkleed en zelfs een mud aardappelen etc. etc. Onze twee dochters sliepen onderweg achterin op een tweepersoons luchtbed en onze zoon op de voorbank. Elly en ik in het kleine tentje. We maakten een fout bij de belading! Alle zware dingen, o.a. de aardappels op de achterste imperiaal. 10


In de buurt van München kwamen we in een enorme regenbui en wat gebeurde? Onze Isabella werd volkomen stuurloos!

Ja inderdaad, aquaplaning! Het angst zweet brak me uit. Ik had er wel van gehoord maar nog nooit meegemaakt. Gas losgelaten en de auto uitlaten rollen tot zij weer grip op de weg kreeg. Elly vroeg; waarom ga je langzamer rijden? Ik; ik zie de weg niet meer zo goed door de regen en zoek een stopplaats. Gelukkig liep alles goed af. Isabel had goed recht door “gegleden” bij een droge stop direct de bagage, op het dak, beter verdeeld. Ik heb dit nooit aan Elly en kinderen verteld. Ja, nu zullen ze het wel lezen, na ruim 40 jaar! Zonder verdere incidenten kwamen we op camping “del Üva” in Lazice en hadden een heel fijne vakantie met Isabella. Joop Sluis.

Borgward Kalender 2009

Borgwardkalender voor 2009 is klaar, U kunt een kalender bestellen per post of per mail bij: Secretariaat BCN, Haven 150 2182 JV Hillegom. telf. 0252-520953 of info@borgwardclub.nl De prijs is € 15,00 te betalen aan de penningmeester van de club. Na ontvangst van het bedrag wordt de kalender naar u toegestuurd.

11


Martie op bezoek bij: ..........Theo Berentsen. Allereerst wens ik iedereen een gezond en een fijn 2009 toe, met veel rijplezier met onze duitse schonen, en veel veilige kilometers. Het valt niet mee om elke keer weer een boeiende reportage te schrijven over een auto, of een bijbehorende persoon, die beiden centraal staan in mijn bezoekje. Met Theo denk ik de gouden combinatie gevonden te hebben. Ik reisde dus vroeg in januari af naar Vaassen waar Theo woont en zijn voormalige bedrijf was gevestigd. Het was koud en het had een graad of 8 gevroren, maar bij binnenkomst stond de koffie al te pruttelen. De oliebollen stonden op het vuur van de aangestoken houtkachel, die heel wat werk moest verzetten om de koude ruimte te verwarmen…….. Maar het werd na korte tijd aangenaam warmer. Allereerst over Theo : Hij is geboren in 1932 en is opgegroeid in Vaassen. Hij is getrouwd met Bep en heeft een zoon en een dochter. Hij is vroeg in de 50er jaren naar Rhodesie (nu Zimbabwe) vertrokken om er te gaan werken voor de spoorwegen destijds. Het was 1953. Hij ontwikkelde zich al snel als verkoper en Theo had al gauw contacten en vrienden die vertrouwen in hem hadden. Je moet weten dat er in ons kikkerlandje slechts 50 á 60 gulden maandelijks werd verdiend en dat hij daar al ruim 100 pond verdiende… let wel: de pond stond op bijna 10 Nederlandse guldens….. Daar lag dus het grote geld destijds. Ook haalde Theo daar zijn rijbewijs, dat werd afgenomen door de hoogste politiefunctionaris (Graham). Hij deed dit echter niet zonder schoonheidsfouten maar, omdat Theo wel een betrouwbare uitstraling had, werd er besloten om hem toch maar als rijvaardig te beschouwen. Het duurde maar kort en Theo reed Graham aan op zijn motorfiets, terwijl Theo naar links wilde afslaan, maar op het laatste moment zich weer bedacht, zodat de motorrijder,die inmiddels naast hem reed, niet werd opgemerkt en Theo hem schepte. Gelukkig was Graham niet gewond en krabbelde zelf overeind. In Rhodesie was destijds gebrek aan transportmiddelen, zoals in vele omringende landen, dus alles wat wielen had en motorisch werd aangedreven was te verkopen. Destijds was het een best wel een welvarend land. Dus het land werd al snel voorzien van Mercedessen, Borgward’s en tractoren. Allen door Micles geïmporteerd, het bedrijf waar Theo destijds voor werkte. Dat leverde hem een speciale onderscheiding op, als beste verkoper in dat jaar, van tractorfabrikant Massey Ferguson. Vroeg jaren 50 leerde hij zijn huidige vrouw Bep kennen, maar hij ging toch alleen naar Rhodesie, om er te gaan werken en geld te verdienen. Bep was dus even uit beeld en Theo is het avontuur aangegaan met een goede vriend die ook meeging voor het grote geld, ze hadden elkaar beloofd om vrijgezel te blijven. 12


Maar toen naar een paar jaar van eenzaamheid, was Theo in 1956 op vakantie in Nederland, rijdend in de nieuwste Ford Zephier kwam hij daar Bep tegen in Vaassen en zwaaide heftig en hij dacht: ”Zij wordt mijn vrouw “. Gelukkig kon Bep haar gevoelens delen met Theo en al spoedig trouwden ze met de “handschoen”, zoals ze dat noemen. Theo in Rhodesie en Bep in koud Nederland….op grote afstand dus. Naderhand begon Theo ondernemerskriebels te krijgen, want hij was mede diegene die Borgward op de kaart zette in Zuid-Rodesie en diverse Mercedessen verkocht en veel zaken deed in eigen beheer, zodat hij wel op die voet door moest. In 1966 stichtte hij HaBeVa, oftewel Handelsmaatschappij Berentsen Vaassen. Ook hij was de aanstichter om een bedrijf te beginnen op het industrieterrein ”Eekterveld’’, waar Theo, in 1970, als allereerste zijn bedrijf begon. Na wat gedoe heen en weer met de gemeente kwam het daar van de grond. Nu is dit een van de grootste industrieterreinen van de omtrek,waar vele bedrijven de weg gevonden hebben. Ook carrosseriebouwers, autohandel en transportbedrijven hebben zich hier in de afgelopen tijd gevestigd…..daar waar Theo begon zonder elektra, met een aggregaat en noodstroom, in de kou…..stroom lenend van de buren om de betonmolen aan te drijven…………. In de 80er jaren vond Theo het welletjes en verkocht zijn bedrijf, dat was gespecialiseerd als plastic spuitgietbedrijf, met een eigen mallenmakerij. Een deel van de ruimte heeft hij gehouden voor zijn hobby, wat toen camperbouw was…..en hij heeft daar internationale faam mee behaald. Vele prijzen vielen hem ten dele, dankzij z’n vernieuwende kijk op de toekomst en zijn innoverende blik, iets wat in de camperbouw erg gewaardeerd wordt. Uit Duitsland en Amerika heeft hij daarom ook prijzen in de kast gezet, iets waar hij terecht trots op is……. Vele foto’s en reportages in vakbladen bewijzen zijn kunnen door de jaren heen. Theo kende ik al via/via, en hij is ook een trouw Hershey-bezoeker. Als het even kan gaat hij elk jaar wel even naar Amerika, om er te kijken net als ik (voor de 10 keer) en hij gaat er ook heen, om wat te kopen..... In 2007 heeft Theo er nog een schitterende Mercury vandaan gehaald, die hij na een korte onderhandeling aan de broek had....nou ja ' ' aan de broek?' ' Je biedt geld en je krijgt wel of geen geluk... zo werkt dat: ook in de States. Ik had Theo dus toen al beloofd om eens een keer te komen kijken en ook toen kwam 13


het er maar niet van. Nu zijn we dus al meer dan een jaar verder. Mooie gelegenheid om dus ook mijn 2e liefde te bekijken: Amerikaanse auto' s uit de 50 en 60er jaren, dus hiermee sla ik 2 vliegen in 1 klap. Dan iets over de Borgward in kwestie, hij heeft een crème coupé uit 1961, maar die in 62 op naam is gezet, iets wat wel vaak voorkwam destijds. Vroeger reed mijn oudste broer Borgward en hij wist ze alle te staan en in onze regio Deventer/Zwolle reden er half jaren 60 ook al niet zo heel veel. Een paar in Zwolle, een paar in Apeldoorn, een in Doornspijk, een in Epe, een in Deventer, en ga zo maar door…samen wisten we er zo’n 20 te staan. Als kind van 7 of 8 jaar mocht ik dus zondags mee, om een soort van ronde te doen, dan reden we langs alle Borgward' s in de buurt, om te kijken of ze nog niet van eigenaar verwisseld waren en we waren opgelucht als ze er nog stonden...... al werden het er steeds minder, door de jaren heen. Zo herinner ik mij dat er 1 in Epe reed, eigenaar was een ober van het restaurant ' ' De Lorelei' '...Hij heette Beekhof .( We praten over +/- 1967) Apeldoorn was rijkelijker bedeeld met Borgward’s, gezien de automarkt destijds, met Borgward-specialist Willem van Veenendaal aan de Hattemseweg in Beekbergen, die we altijd even bezochten…… Met een grote wieber prijkte zijn vakmanschap op Borgward gebied aan de muur. Willem is inmiddels ook een jaar of 77 en ik kom nog steeds bij hem. De auto die bij mij op nummer 2 het diepst in mijn geheugen staat is Theo' s auto en deze stond altijd geparkeerd in de Planetenlaan in Apeldoorn, van een dominee, die hem zeker wel 25 jaar op naam heeft gehad. Dit is dus voor mij wel een heel bekende auto, deze auto staat op mijn netvlies gebrand want hij stond er altijd als mijn broer en ik er langs kwamen. Deze dominee moet hem wel bijna nieuw hebben gekocht, gezien de tijdlijn wat de auto aangeeft . ....Hij zal haar dus in 1962 hebben gekocht, dan 25 jaar erbij, maakt dus 1987, dan de logeerpartij bij Rob Steen van een jaar of 12, toen is deze verkocht, om daarna in Nunspeet weer op te duiken. Opmerkelijk te vermelden is dat deze auto altijd met een ' ' Vals' 'nummerbord heeft gereden, want de maker van de donkerblauwe platen had 2 cijfers verwisseld, wat door de flitsers van de toenmalige belasting niet was opgemerkt . Rob heeft dit na lange tijd ontdekt en heeft dit toen alsnog rechtgezet. De vorige eigenaar hoefde zich zeker niet te verstoppen voor de grijze flitsauto' s, die door de straten reden om je te bekeuren, want hij was in dienst van de schepper en hij betaalde zijn belasting elke 3 maanden plichtsgetrouw. Rob heeft na de aankoop, de auto van de spatborden ontdaan, maar dat was wel even schrikken......... Boehhhh waar begin je aan. De roestduivel had zijn werk goed gedaan, nadat de auto vele jaren aan de kant van 14


de weg had gestaan en die was toen al van kunststoffen schermen voorzien. Dit werk viel ten deel aan Bernie Loonstra, waar de wagen altijd in onderhoud was geweest en hij zweerde destijds bij kunststoffen spatborden............. Hij zal dus in de 70er jaren de stalen schermen verwisseld hebben voor kunststof, want het Kruppstahl van Borgward roestte ook erg snel destijds. Naderhand heb ik dit nooit kunnen begrijpen, want Loonstra was een vakman op Borgward gebied en dit was iets wat hij toentertijd iedereen aanraadde. Misschien was het wel het gebrek aan goede stalen schermen in die tijd, dat zie ik als enigste optie voor zo' n beslissing… het was laten we maar zeggen een noodgreep in de plaatwerkkast. Om nog even terug te komen op de tweede eigenaar : Rob Steen heeft deze auto weer opgekalefaterd, omdat een gehele restauratie hem erg tegen viel heeft hij de bodem en de rotte delen met lapplaatwerk vervangen. Toen heeft hij haar weer opnieuw gespoten, in crème dus en wat chroom vervangen wat het hardst nodig was. Hij heeft de auto een jaar of 12 gehad. Dus rond 1999 is de auto uit het oog verdwenen, maar geruime tijd later stond ze zomaar bij een garagehouder in Nunspeet……… Rob vertelde hem deze ruitenvrouw te herkennen en ze was toe aan een nieuwe waterpomp, die hij kon leveren en de garagist was de koning te rijk. Daarna is deze auto bij Theo terechtgekomen, die toen eigenlijk alleen zwoer bij D.K.W. en Borgward ........ Theo had al wel vele klassieke crepo’s gehad maar een Borgward stond toen nog altijd op zijn verlanglijstje. Hij kocht er eigenlijk een hobby bij, want deze Ruitenvrouw vroeg nogal wat aandacht. Theo kon dit haar geven en de auto werd danig aan een restauratie onderworpen. Allereerst werd de auto gestript, wat een ieder doet die het serieus aanpakt. Toen werd het nodige straalwerk en het laswerk verricht, zoals het hoorde want de auto was toe aan een echte remake, zoals we dat hedendaags noemen. De juiste profielen moesten weer op de plaatsen waar deze hoorden en Theo droeg daar persoonlijk zorg voor. Vooral de achterkant gaf extra werk. Het hele chroomwerk is opnieuw gedaan en er is veel vervangen, inclusief de bumperdelen, die toendertijd zeer moeilijk te verkrijgen waren en bovendien achterlijk duur ook nog. De zijne zijn ouderwets verchroomd, incl. koperbad. Theo wilde er een mooie auto van maken en dat gaat het zeker worden. De auto doet in deze kleur haar schoonheid eer aan, want dit is wel de meest mooie kleur voor een coupe, is mijn bescheiden mening. De auto in kwestie is altijd al wit /crème van kleur geweest en zal dus alleen in deze kleuroptiek het beste tonen. Veel werk is er aan gedaan en nu is het alleen nog een kwestie van afbouwen. 15


Het Stalen putdeksel in het dak gaf veel extra werk, gezien de afwatering wat hier bij komt kijken. Rubbers worden gemonteerd, de gereviseerde motor draait weer en de wielen kunnen er zo langzamerhand aan… incl. banden met White Wall’s….. (witte smalle randen, zoals het hoort op een Europeaan uit de 50/60er jaren) Spoedig zal Nederland weer een gerestaureerde Coupe rijker zijn, met aan het stuur de kleurrijke Theo, die al vele reizen maakte met zijn campers en met naast hem Bep, zijn steun en toeverlaat, al meer dan 50 jaar….dus het zal alleen maar genieten worden….. Oh ja…….hoe het gaat met die Mercury uit Hershey ? Die is inmiddels gekeurd, heeft 36000 mile op de klok en oogt nieuw, maar is te koop. Theo vergeet het om haar te berijden, want de Isabella roept. Zij zal de dienst gaan uitmaken in de autoverzameling van Theo, die ook een D.K.W. op de plank heeft staan, en volgend zeldzaam project, maar eerst zal de ruitenvrouw moeten snorren op de wegen, voordat er wat anders gaat gebeuren…..Een bejaard iemand komt immers altijd tijd te kort!!!!!! Theo dus ook. Na een paar uur verhalen te hebben gehoord en te hebben verteld, want ondergetekende heeft ook veel te vertellen, met name over Hershey, ben ik bij hem vertrokken…..Verkleumd van de kou, wat ik vergeten was in ons gezellige samenzijn, maar buiten zijnde werd ik pas goed wakker! Theo zag dit: Dus ik kwam niet weg zonder een Fries gebrouwen medicijn, in de vorm van een berenburg, om me te wapenen tegen de vrieskou, die een graad of min 8 aangaf in de thermometerbuis……… Richting huiswaarts gaf deze gast mij nog een stuk chocolade mee, om de kou te vergeten….waarop ik dacht : Deze man heeft de oorlog nog meegemaakt. Dit maakt je warm, en geeft je een goed gevoel, na zo’n avontuur………. Theo bedankt………je had nog veel meer te vertellen, maar ik denk dat we dat maar eens in Hershey moeten doen, in de eerste week van oktober. Groetn uut Olst mar, weer zeg ik altied, en wie weet….bent u de volgende waar ik op de stoep sta. Martie.

16


Uit de huisdrukkerij

Op veler verzoek zijn een aantal originele Borgward en Solex boekwerken gereproduceerd. Deze zijn uitsluitend voor leden verkrijgbaar bij Fred Vermeulen. Op dit moment beschikken wij over: Omschrijving Aant. blz Prijs kwaliteit Originele Borgward uitgaven 500 A4 50,00 Zeer goed Isabella Onderdelenlijst 125 A4 35,00 Zeer goed Isabella Werkplaatshandboek Duits 94 A4 25,00 Zeer goed Isabella Zusammenbauplan (exploded views) 74 A5 10,00 Goed Isabella Instructieboekje 1956 Nederl. (geen coupé) Isabella Instructieboekje 1960 Duits (met coupé) 84 A5 10,00 Goed 10,00 Goed P100 Instructieboekje 1961 Duits Isabella Onderhoudcouponboekje 1960 60 A6 5,00 Zeer goed 300 A4 35,00 Zeer goed Arabella Onderdelenlijst 250 A4 35,00 Zeer goed Arabella Werkplaatshandboek Duits P100 voorlopige onderdelenlijst zonder afbeeld. 98 A4 20,00 Zeer goed Hansa 1500 Instructieboekje 1951 Duits 56 A5 10,00 Zeer goed Zakboekje met afstelgegevens voor alle Borgward’s A5 7,50 Redelijk Piet Olyslager Isabella tot 1957 32 A4 8,00 Zeer goed Isabella TS tot 1957 6 A4 2,50 Zeer goed Isabella en TS en Coupé 1958-60 32 A4 8,00 Zeer goed Lloyd 400, 600, Alexander 1955-58 8 A4 3,00 Zeer goed Goliath GP900 E 1956-57 4 A4 2,00 Zeer goed Diverse uitgaven Goliath GD750 Instructieboekje A5 10,00 Redelijk Goliath GD750 Onderdelenlijs A5 10,00 Redelijk A5 10,00 Zeer goed Hansa 1100 Instructieboekje Borgward B511/611 Onderhoudcouponboekje A6 7,50 Zeer goed Solex uitgaven 32 PAITA handleiding Duits voor TS/P100 24 A5 7,50 Zeer goed 32 PAITA onderdelenlijst Duits voor TS/P100 6 A5 2,50 Zeer goed 32 PICB handleiding Isabella 60 PK Duits 20 A5 6,00 Zeer goed 32 PCI handleiding Lloyd Alexander TS Duits 8 A5 2,50 Zeer goed 30 BFR onderdelenlijst Lloyd LP400 und LT500 4 A5 2,00 Zeer goed 28 VFIS Lloyd LP600, LS 500, LC600, LT600 4 A5 2,00 Zeer goed Elektrische Schema’s GELAMINEERD: Borgward Hansa 1500 A4 5,00 Zeer goed Borgward Hansa 1800 en 1800D A4 5,00 Zeer goed Borgward Isabella, TS , Coupé elk (set 5 euro) A4 3,00 Zeer goed Borgward P100 A4 5,00 Zeer goed Goliath GD750 A4 5,00 Zeer goed Goliath GP700 1950 en GP700E 1955 A4 5,00 Zeer goed Goliath 1100 1957 A4 5,00 Zeer goed A4 5,00 Zeer goed Hansa 1100 Luxus en Coupé A4 5,00 Zeer goed Lloyd Alexander A4 5,00 Zeer goed Lloyd Arabella A4 5,00 Zeer goed Lloyd LP300 17


De Borgpen Alleen voor de Coupé Een Borgward Coupé bezitter is vaak een gelukkig mens, want de portieren moeten niet dicht gegooid worden! maar klikken dicht. Als bij U de portieren niet dicht klikken is er iets fout met de afstelling van de deurkruk. Het is simpel te controleren of deze goed is afgesteld: als het portier open is moet men proberen de kruk naar voren te duwen als dit een stukje kan dan is deze niet goed afgesteld. Met de kruk tegen de begrenzing aan gedrukt moet men het portier sluiten en men merkt dan dat hij dicht klikt. De kruk altijd even naar voren drukken voor dat het portier dicht gaat is een oplossing, maar het is beter om dit goed af te stellen. De bekleding moet er af om bij het slot te komen, gelijk even alles smeren !!! Door de kruk te bewegen is er in het portier te zien wat er gebeurt. De trekstang [30] zit met een boutje vast aan het slot. De kruk in de stand zetten waar in hij terug komt nadat het portier open gemaakt is Boutje losdraaien aan verbinding trekstang - slot.

Het slot lever staat dan goed, als het boutje los is moet de kruk tot de aanslag naar voren en het boutje weer vast zetten. Als je nu het portier open doet en de kruk los laat valt de kruk gelijk op zijn goede plek en sluit het portier ook perfect. Als alles is goed gegaan en het portier is gesloten kan de binnen kruk verder naar voren om de auto van binnen uit op slot te doen. Ik hoop dat de omschrijving duidelijkgenoeg is. Er staan heel wat Coupe’s verkeerd afgesteld. Veel succes

Succes er mee. Groeten Evert Toxopeus

18


Aangeboden:

Vraag en Aanbod

Borgward Hansa 1800 4 deurs wit, Borgward Isabella Combi (2x waarvan 1 met rechts stuur), Borgward Isabella Coupé Te bevragen bij Evert Toxopeus 010-2021244 ----------------------------------------

Gezocht: Te leen gevraagd voor reproductie een Instructieboekje van de Lloyd of Borgward Arabella in goede staat. Fred Vermeulen 06-53245084 of redactie@borgwardclub.nl ----------------------------------------

Vraag en Aanbod advertentie’s t/m 3 regels zijn gratis mits deze betrekking hebben op de Club doelstellingen . Voor alle overige advertentie’s ( ¼ , ½ , 1/1 pagina) gelden zakelijke tarieven, deze zijn opvraagbaar bij de redactie. Adverteren ! mail uw advertentie aan redactie@borgwardclub.nl of stuur uw advertentie naar het secretariaat

19


Q

W

A

E

Z

R

T

Y

KOMT U ER NIET UIT?? QWAZERTY SECRETARIAATSBUREAU HELPT U zó! met Secretariële en administratieve werkzaamheden Computerprogramma’s Vertaalwerk Duits, Engels, Frans óók technisch …

MAATWERK EN KWALITEIT GEGARANDEERD!!! KIJK OP WWW.QWAZERTY.NL Burg. Tutein Noltheniuslaan 20 7316 BJ Apeldoorn tel. 055 – 576 3990, fax 055 – 576 3992 e-mail: m.bilthof@chello.nl KVK 08141688 20

Profile for Fred Vermeulen

17e editie van clubblad Borgward Club Nederland  

Borgward Club Nederland

17e editie van clubblad Borgward Club Nederland  

Borgward Club Nederland

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded