__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

BORGWAARDIGHEDEN Het blad voor de Borgward liefhebber

Nr. 16 Najaar 2008


Anjo Bosman Vinkwijkseweg 2 7038AW Zeddam www.bosmanclassics.nl Tel: 06-17161302

Borgward Specialist Inkoop Verkoop Onderhoud Onderdelen

Hét bedrijf voor uw Borgward in Advies, Begeleiding en Taxaties Onderhoud, Reparaties en Restauraties

Zowel nieuw als gebruikt

Tel. 010 – 202 1244 Fax 010 – 447 1205 e-mail: info@borgward.nl Internet: www.borgward.nl

Altijd onderdelen op voorraad voor uw Borgward!

Borgward Onderdelen Nieuw - Gebruikt – Reproductie R.A.F. Steen Aalsburg 20-15 6602VK Wijchen

Gespecialiseerd in Borgward V.J.M. van der Velden Groningerweg 90 9321 TE Peizermade tel: 050-5257329 fax: 050-5271323 mob: 06-54321584

Tel. 024 - 64 17 030 Fax 024 - 64 56 291 GSM 06 - 51 60 78 59 e-mail robsteen@wanadoo.nl 2


Officieel clubblad van Borgward Club Nederland Voorzitter Secretaris Penningmeester Technisch Adviseur Website/ Nieuwsbr. Ondersteuning

Bert Haan Oda v.d. Ameele Martin Bilthof Evert Toxopeus Fred Vermeulen Martie Kamphuis Vincent vd Velden Antoon Vervoort

0598-614235 0252-520953 055-5220127 010-2021244 072-5710588 0570-563775 050-5263765 0413-474819

berthaan@versatel.nl info@borgwardclub.nl mhjbilthof@chello.nl toxopeus@borgward.nl redactie@borgwardclub.nl champhouse@planet.nl riavelden@hotmail.com vervoort.am@planet.nl

Secretariaat : p/a Oda v.d. Ameele, Haven 150 , 2182 JV Hillegom , Tel. 0252 – 520 953 Bankrekeningnummer 39 31 91 397 (BIC: RABONL2U, IBAN: NL27 RABO 0393 1913 97) tnv Borgward Club Nederland te Apeldoorn

Algemeen De Borgward Club Nederland (BCN) heeft de inhoud van deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorg samengesteld, desondanks kunnen er onbedoeld typefouten voorkomen. Informatie in deze nieuwsbrief is echter ook afkomstig van derden (adverteerders, FEHAC e.a.). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. BCN draagt voor de inhoud en voor de geplaatste advertenties/mededelingen geen enkele verantwoordelijkheid en sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit.

In deze uitgave……… Pagina 3 : Agenda, Pagina 4 : Van de Bestuurstafel Pagina 5 : Het Borgward avontuur in Mexico Pagina 8 : Ledenmutaties Pagina 9 : Najaarstreffen in Loenen Pagina 12 : Mededelingen Pagina 13 : Martie op bezoek bij: Mathieu Verspaget Pagina 16 : Anjo Bosman Pagina 17 : Mededeling RDW Pagina 19 : Advertenties, vraag en aanbod

AGENDA 2008 4-6 nov 8-9 nov. 29-30 nov. 11 jan. 3-5 feb. 4 juli 15 aug. 12 sept. 19 sept.

2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Auto Professioneel en Schadeherstel Vakbeurs Hardenberg Internationale Oldtimerbeurs Automobielen, Autotron – Rosmalen Oldtimerbeurs Flowerdome in Eelde Nieuwjaarsbijeenkomst te Herveld Auto Professioneel en Schadeherstel Vakbeurs Gorinchem 7e Oldtimerdag in het Drentse Noordscheschut Oldtimerdag Ruinerwold Oldtimerdag Alphen a/d Rijn Oldtimerdag Appelscha 3


Doelstelling

Het in goede staat houden van auto’s van het voormalige Borgward-concern (Borgward, Lloyd, Hansa en Goliath), het bevorderen van informatie-uitwisseling, waaronder het regelen van ontmoetingen / evenementen en het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de verenigingsleden.

Van de Bestuurstafel Beste BCNers,

Het laatste clubblad van 2008 ligt thans al weer voor u. Dit betekent, dat de herfst zijn intrede doet en dat velen van u misschien binnenkort hun Borgward, Hansa, Goliath of Lloyd weer voorbereiden op de “winterslaap”. De activiteiten van onze club zijn thans, voor dit jaar, ook weer ten einde. Onze laatste bijeenkomst hebben we gehad op 28 september. Deze dag was georganiseerd door onze penningmeester Martin Bilthof met zijn vrouw Margreet. Na ontvangst in Loenen voerde de hieraan verbonden rondrit ons door een schitterend gebied in de Gelderse Achterhoek. We konden ons verheugen in een grote opkomst. Het was een gezellige, goed georganiseerde dag. Bedankt Martin en Margreet. De eerstvolgende activiteit van onze club is de nieuwjaarsbijeenkomst, welke plaatsvindt op 11 januari om 13.00 uur te Herveld. Nadere informatie volgt nog, maar houd deze dag alvast vrij. Bij dit clubblad treft u een tweetal stickers aan van onze club. Dezen zijn éénmalig gratis voor onze clubleden en voor nieuwe aanmeldingen. Mocht u meer exemplaren willen, dan kunt u deze bestellen bij onze magazijnmeester, bestuurslid Anton Vervoort. Voorts zullen er weer kalenders van onze club voor 2009 worden gemaakt. Deze kunt u tot half november bestellen door overmaking van 15 euro op bankrekening 393191397 van onze penningmeester met vermelding "kalender 2009". Deze overmaking is dan tevens uw bestelling. Ook is de voorbereiding van onze driedaagse meeting in 2009 reeds in volle gang. Deze zal worden gehouden in het weekend 5 - 7 juni ergens in Brabant. Nadere informatie volgt uiteraard. Om portokosten te besparen heeft het bestuur besloten de jaarlijkse toezending van de ledenlijst te doen plaatsvinden via de email. Leden die niet over een emailadres beschikken krijgen deze met het clubblad van januari toegezonden. Op 29 en 30 november vindt weer de oldtimershow plaats in Eelde. Ook hier zal onze club vertegenwoordigd zijn met een clubstand. De organisatie hiervan is in handen van Vincent van der Velden en ondergetekende. Verleden jaar vielen we hier in de prijzen, hetgeen toen 200 euro voor de kas opleverde. In het weekend van 28 september was onze club met 6 Borgwards vertegenwoordigd op de oldtimerbeurs in Bleiswijk. De organisatie hiervan was in handen van Evert Toxopeus. Tot slot hoop ik namens het bestuur velen van u, het liefst allemaal, te mogen begroeten op onze nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari. Bert Haan, voorzitter. 4


Hoe staat het met het Borgward avontuur in Mexico De stand van zaken augustus 1968

In Mexico lopen de Borgwards nu echt van de lopende band. er schijnt nu toch een vervolg te komen op het zo dramatische gebeuren rond het bankroet raken van de West-Duitse fabriek en het daarop volgende theatrale gebaar van een industriëlengroep, die alle fabrieksinstallaties opkocht. U weet het ongetwijfeld nog, de West-Duitse autobouwer Borgward, een geniaal constructeur, wiens scheppingen in heel wat delen van de wereld ook vandaag nog een klinkende naam hebben weten te bewaren, moest in 1961 plotseling zijn bedrijf sluiten, toen hem opeens verschillende kredieten niet werden gegeven. De Bremer staatsregering heeft niet willen ingrijpen, door het Mexicaanse Borgward baas Don toestaan van een slecht kortlopend krediet zou Gregorio Ramirez: we hadden ondernemer Borgward indertijd weer op de been eigenlijk met de Isabella moeten zijn geweest en duizenden werknemers zouden beginnen. achter hun lopende band hebben kunnen blijven. Er is nogal geleurd met de fabrieksinstallaties van de Borgward fabriek. In Europa was niemand te vinden die de in die tijd hypermoderne machines, transferstraten en persen wilde kopen. Evenmin was er een interessent te vinden voor de enorme hoeveelheden halffabrikaten, die in de plotseling tot stilstand gekomen fabriek waren opgeslagen. In 1963 evenwel dook een groep avontuurlijke Mexicaanse zakenlieden op, die wel in de fabriek geïnteresseerd waren, nog nimmer in de veelbewogen geschiedenis van de automobielindustrie kwam het voor, dat een ganse fabriek van het enen naar het andere continent zou verhuizen. Na langdurige, taaie onderhandelingen kwam het zover: voor 14 miljoen marken werd het complete machinepark van de Borgwardfabriek in Sebaldsbrücke naar Mexico verkocht. De Mexicanen stichten een naar de schone naam "Impulsario Mexicana Automotrix" luisterende firma, waarin talrijke voormalige Borgward werknemers een plaats vonden. Een grote expeditie firma werd in de arm genomen om alles in kisten te verpakken en over de Atlantische oceaan te verschepen. Alles ging werkelijk voortreffelijk in het begin. De betalingen (de eerste) uit Mexico kwamen punctueel op tijd binnen. Na enkele maanden echter begon de geldstroom steeds stroever te lopen en na verloop van tijd werd er vanuit Mexico in het geheel niets meer vernomen. Dat, waarvoor sceptici gewaarschuwd hadden, was bewaarheid geworden: het wedergeboorte experiment was de kooplieden uit Mexico-City toch te zwaar gevallen. In de aanvang stellig toegezegde kredieten van Mexicaanse banken werden niet gerealiseerd, omdat die banken bij nader inzien toch maar weinig heil zagen in de verhuizing van een complete fabriek. En daarmede was meteen de financiële bodem uit het hele project geslagen. In september 1964 was her geduld van de schuldeisers in Bremen op, en werd het gerecht te hulp geroepen. Vrijwel op datzelfde moment evenwel dook weer een nieuwe geïnteresseerde op. Op de 23e september nam een groep industriëlen uit het noorden van Mexico de 5


meerderheid van het aandelenpakket over. De aanvoeder van die groep was de avontuurlijke Don Gregorio Ramirez uit de industriestad Montery, een man die zich door ideeën rijkdom en koopmanschap van vrachtwagenchauffeur toto grootindustrieel had opgewerkt.. Nu lag daar plotseling de kans op verwezenlijking van een oude droom voor het grijpen: een eigen Mexicaanse automobiel. Het idee sprak de Don ongemeen aan en hij wist verschillende ander industriëlen en de Mexicaanse landsregering te interesseren. Hij kreeg een staatkrediet van ongeveer 10 miljoen dollar. Daarmee kon hij de ontevredenen in Bremen schadeloos stellen en na twee maanden was reeds de laatste kist volgestouwd en op reis naar de andere kant van de Atlantische Oceaan. De nieuw gestichte fabriek heette Fabrica National de Automoviles, afgekort Fanasa. Buiten Montery had de regering 56000 vierkante meter grond ter beschikking gesteld : tussen de stad en het vliegveld, barre troosteloze steppe. In die woestenijlagen twee volle jaren de kisten doelloos op de grond, blootgesteld aan regen, gloeiende zon en zandstormen. Men behoefde geen pessimist te zijn om die trieste uitstalling als het definitieve graf van Borgwards trotse fabriek en al even trotse Fanasa te zien. Na die twee jaar evenwel geschiedde het wonder. Vroegere werknemers van Borgward, geëmigreerd naar Mexico (van de honderden, die oorspronkelijk zouden oversteken) openden de kisten en ontdekten tot ieders verbazing, dat de verpakking de twee jaar buitenstaan glansrijk had doorstaan. Alles was nog precies eender als toen het werd ingepakt.... Met de bouw van de fabriek kon worden begonnen. En thans draait die fabriek dan. Gregorio Ramirez is directeur en houder van 25 procent der aandelen, 26 procent aandelen zijn in handen van twee nadere industriëlen uit Montery en de resterende 49 procent zijn verstrooid over talloze Mexicaanse beleggers. In totaal bedraagt het Fanasa kapitaal 80 miljoen marken. Ramirez is de zoon van een straatarme boer, die zeven kinderen twe voeden had. tijdens de laatste wereldoorlog had Gregorio een sloopvrachtauto op de kop getikt en die met oneindig geduld weer rijklaar gemaakt. In de loop0 der jaren is daaruit een echte vrachtwagenwerkplaats ontstaan, later een kleine fabriek en weer later een reusachtigconcern, dat autobussen en vrachtwagens fabriceert, benevens tractoren. Nabij deze fabriek staat de nieuwe Borgwardvestiging. Deze laatste bestaat uit drie grote , ruime hallen, een vierde is in aanbouw. Alles, wat er moet zijn is er: water, grond en massa' s arbeidskrachten. Wonderlijk genoeg is Don Gregorio niet begonnen met het bouwen van de befaamde Isabella, maar besloot hij als eerste model de 2300 ter hand te nemen, de wagen waaraan Borgward uiteindelijk is gesneuveld. Dat vondt zijn oorzaak in het feit, dat een viertal jaren geleden hety merk Mercedes Benz geruisloos van de Mexicaanse markt verdween; Ramirez vondt dat zijn 2300 Borgward een comfortabel opvolger van deze 6


wagen kon worden en onderhand een bres kon slaan in de stellingen van de Amerikaanse automobielmerken, die de markt in Mexico beheersen.

Voorlopig wordt deze 2300 in vier uitvoeringen gemaakt. Er is een sedanversie met en één zonder de originele, oerlelijke staartvinnen, er is een variant met een grotere achterruit en er is een standaard model zonder chroom en dergelijke zaken. Momenteel ontwikkelt men een speciale luxe-uitvoering die 25 centimeter langer is , en als diplomatenwagen is gedacht., het ziet er naar uit dat ook die wagen goed slagen zal. Campos Sala, Mexico' s minister van economische zaken, is namelijk van de hele Borgwardfabriek zo begeesterd, dat hij voor zich zelf eemn limosinemodel bestelde en de "super Borgward" sterk stimuleert. Het ziet er naar uit , dat de Borgward als enig merk voor alle regeringswagens zal worden verheven. Leuke dingen allemaal, maar toch staat te bezien of de schoorsteen er op den duur ook van roken kan. De 2.3 liter heeft tot nog toe, al werden er reeds een duizendtal van gemaakt, nog niet het gewenste succes gehad. Daarvoor zijn enkele duidelijke oorzaken. De wagen kwam te laat, vier jaar te laat, om de verdwijnende Mercedes op te volgen. Mercedes verdween van de Mexicaanse markt door importbeperkende regeringsmaatregelen. voorts heeft de technische ontwikkeling van de 2300 vijf jaar stil gestaan - de vandaag geproduceerde wagens zijn geheel gelijk aan wat Bremen ooit in enkele honderdtallen produceerde. De ontwikkeling van de concurrerende wagenmerken evenwel stond in die tussentijd niét stil. Verder is de productie wel zéér bescheiden; vijf automobielen per dag. Daar is geen winst mee te maken. De Mexicaanse Volkwagenfabriek in Puebla bijvoorbeeld maakt 105 wagens per dag, en naar de mening van de directeur daar, Hans Barschkis, moet een fabriek minstens 250 wagens per dag produceren om rendabel te zijn. Tenslotte is de prijs van de 2300 te hoog. De wagen kan op geen stukken na concurreren met de importwagens in Mexico. Uit de boedel in Bremen hebben de Mexicanen de onderdelen voor een ruwe duizend wagens gekocht - 2300' s wel te verstaan. Het is zo goed als zeker, dat, als deze onderdelen op zijn, de catalogusprijs van de 2300 nog eens sterk zal gaan stijgen - de 7


Mexicaanse toeleveringsindustrie noteert veel en veel hogere prijen dan waarmede men me de Bremense onderdelen calculeerde. Het ziet er naar uit, dat de dappere Don Gregorio door zijn avontuur in financiĂŤle zorgen begint te geraken. Het ziet er al evenzeer naar uit, dat het hem niet lukken zal om volgens de plannen aanstaande herfst met de serieproductie van de 1500 cc Isabella te gaan starten, ook al worden op dit moment de lopende banden ervoor in gereedheid gebracht. Die banden en transferstraten zullen wagens maken die exact het zelfde model zullen bezitten als de oude Duitse Isabella' s. Welliswaar was dat geen lelijke wagen, was hij zijn tijd ook uiterlijk zelfs wel vooruit, maar toch is ook in dit opzicht de tijd niet stil blijven staan, en een nieuwe carrosserie is dan ook (zoals Ramirex ook toegeeft) wel nodig. Toch zal het in het gunstigste geval jaren duren voor aan zo' n nieuw koetswerk kan worden begonnen. Ramirez poogt hevig een export op poten te krijgen. Er zijn wat Borgwars op publiciteitstoer door de Verenigde Staten, ook al staat niet eens vast, of deze wagens wel beantwoorden aan de strenge Amerikaanse veiligheidsvoorschriften. Zelfs hoopt Ramirez in Europa nieuwe klanten te gaan vinden. Ongetwijfeld leeft de naam Borgward hier in Europa nog sterk. En even ongetwijfeld zullen voor een Borgward, die aan dezelfde hoge kwaliteitseisen als weleer voldoet en, bovendien qua uiterlijk, innerlijk en prestaties is aangepast, kopers te vinden zijn. al was het alleen maar de grote groep , die enigszins weemoedig terugdenkt aan een vroegere eigen Borgward. Ramirez heeft voor zijn grote Borgwards plus de onderdelen ervoor al naar de importbepalingen in Duitsland geinformeerd, zoals Dr. Hans Heidtmann, de voorzitter van de Duits-Mexicaanse Kamer van Koophandel toegeeft. Toch lijken al die exportplannen van de fantasierijke Don Gregorio Ramirez op een duidelijke illusie te berusten. en al evenzeer lijken zich boven de eigen binnenlandese markt donkere wolken samen te pakken. Ja, het lijkt er erg op, dat de naam Borgward, nu nog in grote letters tegen de blauwe Mexicaanse hemel geschreven, nog eens, voor de tweede maal ter aarde zal vallen..... (Bron Autovisie 1968)

Ledenmutaties In de afgelopen periode hebben zich afgemeld: Berry Bennis en Piet Moeijes (per 1-1-2009) In de afgelopen periode hebben zich aangemeld: Eddy Bongers en Ton Bongers

8


Najaarstreffen in Loenen 28 september. Veiligheidshalve vertrokken wij, net als enkele anderen, zaterdagochtend al richting Loenen. We werden in het Gooi getrakteerd op een flinke file vanwege de afsluiting van de A2. De file liep door tot voorbij Amersfoort. Na 3 uur filerijden bereikten wij verder zonder problemen en onder fraaie weersomstandigheden de omgeving van Loenen. Eerst hebben we een flinke wandeling gemaakt in de omringende bossen. Om 4 uur arriveerden wij in Landhotel Bosoord te Loenen. Er stonden al een paar Borgwards geparkeerd en wij hebben de onze daarbij gezet. Een goede maaltijd en nachtrust verder, stonden wij klaar voor het ontbijt. Er hadden 4 koppels in het hotel overnacht en gezamenlijk hebben we heerlijk ontbeten. Rond half 10 kwamen de eerste Borgwards het parkeerterrein op rijden, het werden er totaal zo' n 30, wat een mooi gezicht. Na een heerlijk kopje koffie met appeltaart nam Bert Haan het woord, hij wenste iedereen een hartelijk welkom en een fijne dag. Martin Bilthof gaf uitleg over de route en om 11.00 uur konden we van start. Toen wij als een der laatste vertrokken merkten wij dat de route-beschrijving niet zo goed werd gelezen en men als een kudde schapen achter elkaar aanreed, ook als er een foutje gemaakt werd. Daar wij wat gelukkiger waren met het lezen van de route konden wij gedrieĂŤn als eersten bij de Witte Wieven arriveren. Daar werd, heerlijk in het zonnetje, 9


de lunch genuttigd. Na een uur of twee moesten we weer verder, maar eerst kreeg ieder team door de club een potje Heksenmosterd aangeboden. Toen iedereen in de file voor de kassa had gestaan om af te rekenen vertrokken we weer, uitgezwaaid door Martin en z' n Witte Wieven. We reden door verschillende leuke dorpjes en fraaie landschappen naar kasteel Vorden. Onderweg werd er door de mensen langs de kant gezwaaid en duimen opgestoken. Bij kasteel Vorden werden we zelfs door een aantal mensen gefilmd en gefotografeerd.

Daar moesten we even wachten totdat iedereen gearriveerd was en kon er op het bordes van het kasteel een groepsfoto worden gemaakt. Onder deskundige begelei-ding van een gids werden we door het kasteel geloodst, dat overigens particulier bezit is. De huidige eigenaat bewoont de bovensteverdieping. Er is tevens een aantal kamers beschikbaar voor Bed & Breakfast. Er stonden en hingen mooie antieke meubels, servies-goed, harnassen, schilderijen, wapens en andere snuisterijen. Na de rondleiding nog een klein woord van de voorzitter en we vetrokken voor de laatste trip naar Bonckhorst, alwaar de meeste op een terrasje ploften voor een heerlijk biertje of ander drankje.

10


Het bestuur ging nog even vergaderen alvorens om 19.00 uur weer huiswaarts te keren. Het was weer een geslaagde dag met een mooie toertocht. Martin en Margreet bedankt voor de organisatie namens allen die aanwezig waren.

(Foto’s Fred Vermeulen en dirk Spoelstra.)

Annemieke & Fred Vermeulen

Club artikelen

Op dit moment zijn er bij Antoon Vervoort nog een aantal club artikelen te koop. Clubvlaggen 35,00 Bekers met o.a. I love Borgward 2,50 Oude nummers Borgwaardigheden 2,50 Kalenders 2008 / 2009 15,00 Polo’s dames/heren korte mouw 25,00 Polo’s heren lange mouw 32,50

11


Oldtimershow Bleiswijk 28 september. Tegelijkertijd met de toertocht van Borgward Club Nederland in Loenen, werd in Bleiswijk een Oldtimershow gehouden. Evert Toxopeus had daar al voor ingeschreven met een aantal van zijn auto' s en moest daarom verstek laten gaan in Loenen Door het mooie weer was het in Bleiswijk niet echt druk. In elk geval werd de Borgward Club Nederland in Bleiswijk goed door Evert vertegenwoordigd. Onze dank hiervoor.

Nationaal Oldtimerfestival circuit Zandvoort Tijdens bovengenoemde show op 17 augustus 2008 heeft Ton van der Meer 2 prijzen gewonnen, te weten: Best Of Show 1e plaats: Austin Healey MK II BN7 Two-seater, 1961 (de heer Van Hooff) 2e plaats: Borgward Isabella Coupe, 1957 (de heer Van der Meer) 3e plaats: Alpine Renault A610, 1994 (de heer Lawsom) Beste Classic Car Borgward Isabella Coupe, 1957 (de heer Van der Meer) Wij feliciteren Ton met het behaalde resultaat.

12


Martie op bezoek bij: Mathieu Verspaget......... Het was weer effe wat rustig aan het Borgward front van mijn kant, doordat ik veel in het buitenland vertoef en weinig thuis ben vanwege werkzaamheden. Bij de vorige uitgave heb ik Fred een beetje in de steek gelaten en had mijn verhaal niet af, dus ik ben maar eens in de pen en in de Auto gekropen. Excuus Fred !!!!!! Eerst eind mei een clubtreffen in Idstein /Taunus van de Borgwardclub van Frankfurt/ Wurtzburg. Hier komen in de regel niet veel Nederlanders op af omdat de afstand erg groot is. Je hoeft er ook geen spijt van te hebben dat je er niet bij bent geweest, want het weer heeft het gehele weekend aardig verpest.......... We kwamen op donderdagavond aan en bleven dus het hele weekend om er sfeer te proeven, maar vanaf dat moment heeft het bijna onafgebroken geregend........ Vooral de zaterdag was rampzalig... Windhozen en stortbuien gierden de gehele dag door, zodat de glimmende auto' s niet naar behoren tot hun recht kwamen. Velen bleven liever thuis en kwamen uit nieuwsgierigheid met hun Golfje of Passaat. Al met al was het een kl…weekend en was het allemaal in het water gevallen, letterlijk en figuurlijk. Nu had ik een afspraak vlak bij Eindhoven en besloot geheel onverwachts op bezoek te gaan bij Mathieu Verspaget : zeg maar Theu…spreek uit tjeu Nu is Theu niet zo’n heel opvallend type binnen de Borgward-club en is hij een zeer bescheiden man….en ik denk dat er een aantal zijn die hem niet kennen. Theu is in Eindhoven geboren, al weer 62 jaar geleden. Als jongen kwam hij al vrij vroeg bij Philips Eindhoven te werken als magazijnmedewerker, wat tegenwoordig wel logistiek medewerker wordt genoemd. Ook heeft hij in zijn loopbaan meer dan 17 jaar deel uitgemaakt van de vrijwillige brandweer, iets wat bij Philips altijd hoog in het vaandel stond, als functie van bevelvoerder. Hij werd net zoals een ieder al vroeg geïnfecteerd met het Borgward virus en bij Theu was dit al op 19 jarige leeftijd. Toen hij rijbewijs haalde kon hij van ‘’ons vaders’’ een Volkswagen krijgen, maar deze wees Theu af, hij had een Borgward in zijn hoofd en deze werd korte tijd later ook daadwerkelijk aangeschaft. Het zal rond 1965 zijn geweest en het was een exemplaar met de kleine rhombus al. De wagen was dus toen nog niet verschrikkelijk oud en reed als een speer…… Zoals het ons allen is vergaan, moest na vele trouwe dienstjaren de Isabella plek maken voor een Austin, omdat de motor toch begon tegen te sputteren. Theu had er inmiddels een rode TS bijgekocht als donor, want deze waren destijds voor een habbekrats te koop. Nu stonden er twee Borgward’s aan de openbare weg en na verloop van tijd ging men klagen……de gemeente opperde de wagens te verwijderen. Dat werd met tegengas gedaan, dus beide raakten in handen van de plaatselijke sloper. Er volgden toen nog vele auto’s daarna !!!!!!! Zulks soort verhalen zijn heel herkenbaar en een ieder kent wel iemand die ook in 13


dergelijk soort situatie terecht was gekomen, of herkent zichzelf hierin. Ook het verdere verloop van het verhaal is heel herkenbaar: In 1994 was Theu op vakantie in Portugal en autofreaks wat we zijn, letten we meer op edelschroot als op vrouwelijk schoon. Toch???? Ondergetekende is liefhebber van beide, maar dat laten we even in het midden. Theu had al een tijd in zijn hoofd om weer Borgward te gaan rijden, maar de vakantie in Portugal gaf de doorslag en reden tot nadenken hoe hij dat zou gaan doen. Hij overlegde het met zijn vrouw Marie en al snel werden ze het eens …..hij keek veel in het autoblad ‘’Markt’’, een Duits blad waar destijds veel edelschroot in te koop stond, maar hij stuitte op de een of andere manier op een Borgward in Delfzijl. Deze auto was in het bezit van een bedrijf die in scheepsbenodigdheden doet, de firma Jansen weet Theu nog en de wagen zag er oogwaarschijnlijk goed uit… Theu ging gevoelsmatig te werk en de volledige historie was bekend van deze wagen en Theu werd de derde eigenaar. Hij heeft de auto nu een jaar of 13, daarvoor was hij ongeveer 25 jaar in de scheepsfamilie en de eerste eigenaar had de FT-87-39 een jaar of 10. Dat maakt dus 48 jaar historie af, want de wagen is van 1960/61. Er zat alleen een roestbult op het voorscherm, maar dat zou Theu wel even verwijderen. Nu was het gemakkelijker als het scherm eraf ging en u raadt het al…….Daar begon de narigheid. De Borgward had de tand des tijd toch niet zo goed doorstaan, als wel bleek en de roestduivel had danig zitten vreten in de Krupstahl carrosserie. Dat zijn dingen die onoverkomelijk zijn en waar je altijd veel later pas achter komt. Zo ook Theu. Hij had er geen goed gevoel over en perfectionist als hij is, begon hij langzaam de wagen te strippen. Nou dan kom je wel wat tegen na een jaar of 35, laten we wel zijn!!!!! Theu heeft de auto goed aangepakt en veel zelf gedaan. Bodemplaten werden vervangen, binnenplaten vernieuwd en veel kleinere dingen ook. Je blijft aan de gang. Het geluk wat Theu had, was dat de motor van deze wagen het nog goed deed en niet los getrokken is. Er is heel veel tijd en energie in gestopt, maar als kenner hoef ik u niet te vertellen dat ook een Borgward veel roesten kan, dus dit is wel herkenbaar. Nu is het weer een mooie strakke Elfenbein gekleurd type, die niet misstaat op Neerlands wegen. Nadat we een kop koffie hadden genoten, zijn we naar de slaapplaats gegaan, om de auto te aanschouwen net iets verder op, om de hoek,bij een oude molen, waar de wagen droog logeert. 14


De auto had al een week of 3 niet gelopen en had net een trouwerij achter de kiezen maar toen de deuren los gingen, leek het wel dat ze blij was om mensen te begroeten en na wat geshook en gerommel met het gaspedaal snorde de motor meteen aan. De Borgward werd in de ‘’R’’ gezet van Ruckwards en de zonnestralen streelden haar lakwerk en chroom. De bekleding zag er mooi en verzorgd uit en het dashboard was zoals het hoort te zijn: gatenloos en origineel. Ook de motor liep als een zonnetje en deze scheen scherp, helder en lang die dag. Theu vertelde dat hij de auto goed onder handen heeft gehad en dat is de wagen aan te zien… Hij heeft hem nu een jaar of 13 en ziet er nu nog steeds fris en fruitig uit. Geen roest of bobbels, mooi chroom en bekleding oké. Nu zou een Borgward-liefhebber een liefhebber niet zijn om te melden dat nummer 2 op stapel staat, n.l. een coupé… het klinkt wat eentonig, maar iedere sedanist droomt van een coupé… zo ook Theu. Hij heeft er 1 uit de allereerste serie uit 1957, met een chassisnummer wat overeenkomt dat het om de eerste 50 auto' s gaat… Je weet wel, dat type met die ronde kachelschuiven op het dashboard en met de grote rhombus, met hansa 1500 erop met chroomletters. Carl had als kerstcadeau in 1956 zo’n auto aan Elizabeth geschonken als blijk van zijn liefde… in Kersenrood meen ik wel te verstaan. Maar we dwalen af!!! Deze auto was eigenlijk een grote roesthoop en Theu heeft de auto al geruime tijd, maar wilde nu echt beginnen met de restauratie van de VX-41-65. Alhoewel hij er al een geruime tijd mee bezig is, schiet het maar mondjesmaat op. De gehele auto is gestript en uit elkaar gehaald en losse delen lagen her en der verspreid in de veel te kleine garage. De voor en achtertrein zijn al onder handen genomen, het lassen is begonnen en de reservedelen worden langzaam maar zeker aangeschaft en veel zelf gemaakt. Nu moet je weten dat Theu een Philips man is, dus deze jongens weten allen wel hoe leuk het is om iets zelf te maken en te vormen, zo ook Theu……… Vele losse deeltjes maakte hij al, mede de tankbeugels en meer dergelijks……. Hij zal er nog veel werk mee hebben… Heel veel…., maar Theu houdt de moed erin. Hij heeft immers al eerder een Isabella op de sloffen geholpen en met wat hulp van buitenaf gaat dit hem ook lukken. Alhoewel ik zelf al veel schroot heb gezien, zou menig ander met mij zeggen: Slopen! Dat heeft Theu gedaan. Alleen met een andere doelstelling als wij allen zouden hebben… Theu gaat hem weer op de wielen helpen en daar moet je veel tijd en geduld bij hebben, dat is een ding wat zeker is... Na wat na gebabbel en een kop koffie, had Marie een paar lekkere broodje knakworst. Nou… die gingen erin als ketelapper... Na veel mooi weer, ben ik de zaterdagavond achter de computer gekropen, om dit vast te leggen …Het was weer Leuk die dag… Bedankt voor de Gastvrijheid . Misschien tref ik wel een bezoekregeling met u... wie weet. Martie. 15


Restaureren van een oldtimer deel 2. In de vorige aflevering van het clubblad had ik het over het plaatwerken. Belangrijk is dat het plaatwerk weer goed schoon is voor de volgende fase. Het schoonmaken kan op vele manieren plaatsvinden, van het ouderwets borstelen en schuren tot en met het chemisch reinigen van de carrosserie. Natuurlijk zit overal een prijskaartje aan. Een goede methode is nog altijd het zandstralen. De carrosserie wordt dan in zijn geheel gereinigd door een bepaald soort grit. Het kan overigens ook met andere harde materialen, die hard tegen de carrosserie gespoten worden om zo de verf en de roest te verwijderen. In mijn ogen is het stralen van de auto een goede oplossing om de carrosserie goed schoon te maken. Gelijk erna moet er een roestwerende primer aangebracht worden (zie hierboven, die licht grijze kleur, is in werkelijkheid groen), want gestraald ijzer oxideert meteen. Bij een grote restauratie is het handig om eerst de meeste rotte delen te vervangen en dan de carrosserie te laten stralen.

16


We beginnen met alle losse delen zoals de schermen, deuren, motorkap en kofferdeksel te monteren zoals het moet komen te zitten bij de eindmontage. Daarna kan het strak maken beginnen. Begin met een deel en werk gewoon deel voor deel de wagen af. Na het strak schuren komt het aflakken. Daar zijn ook vele methodes voor, maar de autospuiter weet daar alles over te vertellen. Kort samengevat is het erg belangrijk om de carrosserie roestvrij te maken om daarna pas aan de volgende fase te beginnen, zoals het plamuren en spuiten. Daardoor heb je nog langer plezier van je oldtimer!

Kijk voor meer informatie op www.bosmanclassics.nl Tot een volgende keer!! Anjo Bosman

Contributie 2009 Bijgesloten vindt u een verzoek tot het betalen van de verschuldigde contributie voor 2009. Mocht u nog geen incasso machtiging hebben verstrekt, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. Het benodigde formulier kunt u bij Oda of Martin opvragen

17


ONGELDIG VERKLARING KENTEKENBEWIJZEN BUITEN GEBRUIK GESTELDE VOERTUIGEN De directie van de RDW maakt bekend dat alle Nederlandse kentekenbewijzen die zijn afgegeven voor 1 januari 1995 ongeldig zullen worden verklaard voor zover de voertuigen waarvoor de kentekenbewijzen zijn afgegeven voorgoed buiten gebruik zijn gesteld. Het betreft hier uitsluitend kentekenbewijzen die voor I januari 1995 zijn afgegeven. Vanaf die datum zijn de voertuigverplichtingen, zoals APK, belastingplicht en verzekeringsplicht, niet meer gebonden aan het gebruik van de weg maar aan het bezit van het voertuig. De directie baseert het oordeel dat de betreffende voertuigen voorgoed buiten gebruik zijn gesteld op de vaststelling dat voor de voertuigen - sinds 1 januari 1995 geen APK is afgegeven en; - sinds 1 januari la95 geen melding is ontvangen dat een WAM-verzekering is afgesloten en; - sinds I januari 1995 geen mutaties zijn opgegeven met betrekking tot de voertuiggegevens en; - is gebleken dat ze geen heffingsobject bij de belastingdienst meer zijn Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de bewaking van de zuiverheid van het kentekenregister als basisregistratie is zij daarnaast van oordeel dat de zuiverheid van het kentekenregister is gediend met de verwijdering van de hier bedoelde registraties. Een en ander leidt tot het navolgende besluit BESLUIT: Om alle Nederlandse kentekenbewijzen afgegeven voor I januari 1995 ongeldig te verklaren met ingang van 14 december 2008 voor zover de betreffende voertuigen voorgoed buiten gebruik zijn gesteld als bedoeld op basis van de in deze bekendmaking vermelde criteria. De directie wijst er op dat ongeldigverklaring van een kentekenbewijs tot gevolg heeft dat met het voertuig waarvoor het is afgegeven geen gebruik meer mag worden gemaakt van de openbare weg. De geregistreerde bezitters van de voertuigen die aan de hierboven vermelde criteria voldoen zijn per brief op de ge誰nformeerd over het voornemen tot ongeldigverklaring. Bezitters van voertuigen die voldoen aan de hierboven genoemde criteria maar die geen brief hebben ontvangen worden hierbij verzocht om alsnog contact op te nemen met de RDW door middel van het hierna genoemde telefoonnummer. Voor eventuele vragen kunt u bellen naar 0598 692269 Dit besluit is gebaseerd op artikel 58 tweede lid onder f van de Wegenverkeerswet 1994 en op artikel 37 derde lid onder a. van het Kentekenreglement. De directie van de RDW, namens deze, J.G. Hakkenberg Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar maken door binnen zes weken na de datum van deze publicatie een bezwaarschrift in te dienen bij de RDW. Het bezwaarschrift in te dienen bij de RDW. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan: De Algemeen Directeur van de RDW, Postbus 777, 2700 AT Zoetermeer. In het bezwaarschrift dient u te verwijzen naar dit besluit. Kenmerk 2008 / S / 1

18


Aangeboden:

Vraag en Aanbod

Borgward Hansa 1800 4 deurs wit, Borgward Isabella Combi (2x waarvan 1 met rechts stuur), Borgward Isabella Coupé Te bevragen bij Evert Toxopeus 010-2021244 ----------------------------------------

Gezocht: Te leen gevraagd voor reproductie een Instructieboekje van de Lloyd of Borgward Arabella in goede staat. Fred Vermeulen 06-53245084 of redactie@borgwardclub.nl ----------------------------------------

Vraag en Aanbod advertentie’s t/m 3 regels zijn gratis mits deze betrekking hebben op de Club doelstellingen . Voor alle overige advertentie’s ( ¼, ½, 1/1 pagina) gelden zakelijke tarieven, deze zijn opvraagbaar bij de redactie. Adverteren ! mail uw advertentie aan redactie@borgwardclub.nl of stuur uw advertentie naar het secretariaat

19


Q

W

A

E

Z

R

T

Y

KOMT U ER NIET UIT?? QWAZERTY SECRETARIAATSBUREAU HELPT U zó! met Secretariële en administratieve werkzaamheden Computerprogramma’s Vertaalwerk Duits, Engels, Frans óók technisch …

MAATWERK EN KWALITEIT GEGARANDEERD!!! KIJK OP WWW.QWAZERTY.NL Burg. Tutein Noltheniuslaan 20 7316 BJ Apeldoorn tel. 055 – 576 3990, fax 055 – 576 3992 e-mail: m.bilthof@chello.nl KVK 08141688 20

Profile for Fred Vermeulen

16e editie van clubblad Borgward Club Nederland  

Borgward Club Nederland

16e editie van clubblad Borgward Club Nederland  

Borgward Club Nederland

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded