__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

BORGWAARDIGHEDEN Het blad voor de Borgward liefhebber

Nr. 15 Zomer 2008


Borgward Specialist Inkoop Verkoop Onderhoud Onderdelen Zowel nieuw als gebruikt

Tel. 010 – 202 1244 Fax 010 – 447 1205 e-mail: info@borgward.nl Internet: www.borgward.nl

Anjo Bosman Vinkwijkseweg 2 7038AW Zeddam www.bosmanclassics.nl Tel: 06-17161302 Hét bedrijf voor uw Borgward in Advies, Begeleiding en Taxaties Onderhoud, Reparaties en Restauraties Altijd onderdelen op voorraad voor uw Borgward!

Borgward Onderdelen Nieuw - Gebruikt – Reproductie R.A.F. Steen Aalsburg 20-15 6602VK Wijchen

Gespecialiseerd in Borgward V.J.M. van der Velden Groningerweg 90 9321 TE Peizermade tel: 050-5257329 fax: 5271323 mob: 06-54321584

Tel. 024 - 64 17 030 Fax 024 - 64 56 291 GSM 06 - 51 60 78 59 e-mail robsteen@wanadoo.nl

2


Officieel clubblad van Borgward Club Nederland Voorzitter Secretaris Penningmeester Technisch Adviseur Website/ Nieuwsbr. Ondersteuning

Bert Haan Oda v.d. Ameele Martin Bilthof Evert Toxopeus Fred Vermeulen Martie Kamphuis Vincent vd Velden Antoon Vervoort

0598-614235 0252-520953 055-5220127 010-2021244 072-5710588 0570-563775 050-5263765 0413-474819

berthaan@versatel.nl info@borgwardclub.nl mjhbilthof@chello.nl toxopeus@borgward.nl redactie@borgwardclub.nl champhouse@planet.nl riavelden@hotmail.com vervoort.am@planet.nl

Secretariaat : p/a Oda v.d. Ameele, Haven 150 , 2182 JV Hillegom , Tel. 0252 – 520 953 Bankrekeningnummer 39 31 91 397 (BIC: RABONL2U, IBAN: NL27 RABO 0393 1913 97) tnv Borgward Club Nederland te Apeldoorn

Algemeen De Borgward Club Nederland (BCN) heeft de inhoud van deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorg samengesteld, desondanks kunnen er onbedoeld typefouten voorkomen. Informatie in deze nieuwsbrief is echter ook afkomstig van derden (adverteerders, FEHAC e.a.). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. BCN draagt voor de inhoud en voor de geplaatste advertenties/mededelingen geen enkele verantwoordelijkheid en sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit.

In deze uitgave……… Pagina 3 : Agenda, Pagina 4 : Van de Bestuurstafel Pagina 6 : Een passie voor Borgward Pagina 8 : Er gaat niets boven Groningen Pagina 12 : Restaureren van een oldtimer 1 Pagina 14 : Concours d' Élégance Apeldoorn Pagina 14 : Borgpen Pagina 15 : Advertenties, vraag en aanbod

AGENDA 2008

5 juli-7 sept. 16-17 aug. 2008 30-31 aug. 2008 14 sept. 2008 27-28 sept. 2008 28 sept. 2008 8-9 nov. 2008 29-30 nov. 2008

Onze auto's rijden door de tijd, Beurs van Berlage, Amsterdam Internationale Oldtimerbeurs Automobielen, Autotron – Rosmalen Concours d'élégance Apeldoorn Oldtimer festival bij de Molens van Schermerhorn Oldtimerbeurs Flora Holland, Bleiswijk.http://www.oldtimerbeurs.net Najaarsrit Borgward Club Nederland Internationale Oldtimerbeurs Automobielen, Autotron – Rosmalen Oldtimerbeurs Flowerdome in Eelde

3


Doelstelling

In goede staat houden van auto’s van het voormalige Borgward-concern (Borgward, Lloyd, Hansa en Goliath), het bevorderen van informatie-uitwisseling, waaronder het regelen van ontmoetingen / evenementen en het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de verenigingsleden.

Van de Bestuurstafel Beste BCNers,

In een groot deel van het land zijn inmiddels de schoolvakanties van start gegaan. Dat betekent dat de zomervakantie voor velen is begonnen en voor anderen in aantocht is. Voor velen is dit dan ook de periode om veel van hun oldtimer te genieten. We zien dan ook regelmatig op onze Nederlandse wegen oldtimers rijden. Het hoogtepunt van de activiteiten van onze club dit jaar is echter al weer achter de rug. Hiermee duid ik op onze driedaagse meeting in Westerbroek bij Groningen. We konden ons verheugen in een behoorlijke opkomst uit alle delen van het land. Twee coupĂŠs uit het zuiden werden zelfs vervoerd op een grote autoambulance van Peter Otte. Dit omdat clublid Joop Sluis zelf niet in staat was deze afstand zelf achter het stuur te zitten, waarop Peter aanbood de Borgwards dan maar te vervoeren op zijn ambulance. Geweldig Peter en Marja! Gelet op de positieve reacties die we mochten ontvangen, mogen we dit evenement, die is georganiseerd door ondergetekende en zijn echtgenote Ria samen met Vincent van der Velden, als geslaagd beschouwen. Een verslag hiervan vindt u elders in dit blad. In 2009 zal onze meerdaagse meeting gehouden worden in Brabant. We hebben de gebroeders Van Mierlo, in samenwerking met ons bestuurslid Anton Vervoort, bereid gevonden de organisatie hiervan op zich te nemen. Op onze laatste bestuursvergadering van 28 juni is gesproken over de betaling van de contributie. Er waren op dat moment nog enkele leden die voor 2008 hun contributie nog niet hadden betaald. Voor onze penningmeester geeft dit steeds weer extra werk. We zouden het dan ook heel erg op prijs stellen dat de leden, die nog geen machtiging tot automatische afschrijving van de contributie hebben afgegeven, dit als nog zouden willen doen. Neem hiervoor even contact op met de penningmeester. Voorts is besloten dat bij niet tijdige betaling van de contributie, na aanmaning, deze verhoogd wordt met 2,50 Euro. Dit om de extra te maken kosten te dekken. Tevens is op bovengenoemde vergadering gesproken over een eventueel te organiseren meerdaagse grensoverschrijdende rit. Dit item was ook al aan de orde geweest op de ledenvergadering. Om te peilen hoe de leden hier over denken wordt een enquĂŞte gehouden welke u bij dit clubblad aantreft. Zou u deze allen willen invullen en z.s.m. terugzenden aan het secretariaat? 4


Daar er enige tijd problemen waren met het emailadres van het secretariaat was deze alleen bereikbaar via een nieuw mailadres. Intussen zijn de problemen opgelost en kunt u weer het oude emailadres ( info@borgwardclub.nl )gebruiken zoals die ook op de website staat. Om de drukke werkzaamheden van onze secretaresse enigszins te ontlasten is Margreet Bilthof(de echtgenote van Martin Bilthof, onze penningmeester) bereid gevonden Oda hierin bij te staan. Het bestuur is overgegaan tot de aanschaf van clubstickers van een goede kwaliteit, welke aan de buitenkant van de auto kunnen worden geplakt. Stickers in spiegelschrift, die dus aan de binnenkant van de ruit kunnen worden geplakt, zijn ook weer bij de club verkrijgbaar. Onze najaarsactiviteit van dit jaar zal bestaan uit een rondrit in de Gelderse Achterhoek op 28 september. Nadere informatie hierover volgt nog. Tevens zal onze club vertegenwoordigd zijn met een stand op de oldtimershow in Bleiswijk, welke plaatsvindt in hetzelfde weekend als onze najaarsrit. De organisatie hiervan is in handen Van Evert Toxopeus. Op de laatst gehouden ledenvergadering zijn de volgens rooster aftredende bestuursleden, Oda van den Ameele, Anton Vervoort en Vincent van der Velden herkozen, zodat de samenstelling van het bestuur ongewijzigd is. Tot slot wil ik u namens het bestuur een hele fijne vakantie toewensen. Bert Haan, voorzitter.

Overlijden dhr. G.J. van Schaar Ons bereikte het bericht, dat geheel onverwachts dhr. van Schaar uit Apeldoorn is overleden. Het bestuur van Borgward Club Nederland wil langs deze weg de nabestaanden van dhr. van Schaar veel sterkte toewensen Namens het bestuur, Bert Haan, voorzitter

5


Een passie voor de Borgward

Bert Haan restaureert bijzondere auto

VEENDAM Vraag het naar het hoe en waarom van zijn hobby en er breekt een waterval van woorden los. Allemaal over de Borgward, een auto met een rijk verleden. Bert Haan is gepensioneerd, in juli 2007 werd hij vijfen-zestig. Hij heeft alle tijd voor zijn hobby. Vroeger als directeur van een basisschool was dat iets minder. Hoe komt een onderwijsman tot een technische hobby als het restaureren van oude auto's?

"Vroeger, in het begin van de jaren zestig had ik een Borgward. Die heb ik destijds verkocht voor 350 gulden. Dom. dom, dom! Maar ik had me wel voorgenomen om ooit weer een te kopen. In de jaren negentig kwam het zover. Ik heb er nu zes rijden en drie in restauratie. Alle negen verschillende types. Ik heb het mezelf allemaal bijgebracht. Het is alleen jammer dat de drie dingen die een auto nu net mooi maken, je niet zelf kunt doen. Dat is het spuitwerk, de bekleding en het chroomwerk. Dat moetje dooreen bedrijf laten doen. Momenteel ben ik bezig met de Borgward P100 uit 1960. Dit model heb ik altijd graag willen hebben. Ik heb hem uit Californië gehaald. De auto is ooit door een Japanner in Bremen gekocht, is mee naar Japan gegaan en is vervolgens mee naar de USA verhuisd. Ik heb hem in Bremen van de boot gehaald en zo is de auto de hele wereld precies in het rond geweest." Het automerk Borgward kent een opmerkelijke geschiedenis, weet Haan. "Het was een grote autofabriek met 23.000 werknemers, in Bremen. Het bijzondere was dat de fabriek in handen was van één man; Carl Borgward. Deze zoon van een kolenboer had het bedrijf van het begin af aan opgebouwd tot het net zo groot en belangrijk was als bijvoorbeeld de Opel, de BMW en Mercedes-fabrieken. Helaas vond er rond 1960 een economische crisis plaats waardoor Borgward tijdelijk in de problemen kwam en bij de senaat van Bremen,het gemeentebestuur dus, aanklopte voor een overbruggingskrediet. Dat ging moeizaam. Uiteindelijk wilde de senaat dat krediet wel verstrekken maar dàn moest Borgward tekenen voor afstand van het 'alleen bezitterschap' . De toen 71-jarige ondernemer zwichtte na zware druk door de senaat, naar verluid was het al na middernacht toen hij zijn handtekening zette. Er kwam een bewindvoerder, ook commissaris bij BMW, die vermoedelijk geen goed heeft gedaan 6


aan het bedrijf. Ook de publiciteit was erg negatief en dat leidde de ondergang van het bedrijf in. Alle werknemers en toeleveringsbedrijven hebben alles tot op de laatste cent nog gekregen en de machinerie werd naar Mexico verkocht waar nog een jaar of drie Borgwards zijn gebouwd. Ik krijg er nog wel eens onderdelen vandaan. "Maar het lot van Borgward was bezegeld. Het was over en uit." Bert Haan is niet de enige met een passie voor Borgward. We hebben een bloeiende vereniging met tachtig leden door heel Nederland. Ik ben de voorzitter. Wie nieuwsgierig is kan een ook eens een kijkje nemen op onze website: "www.borgwardclub.nl." Uiteraard treffen die leden elkaar ook regelmatig zoals in mei 2008. In het weekend van 24 mei komen de leden drie dagen bij elkaar bij Hotel Van der Valk in Westerbroek. Eind 2007 was de Borgward P100 van Bert Haan nog te zien op de oldtimerbeurs in Eelde.

Contributie 2008

Het incasseren van de contributie leverde ieder jaar weer heel veel werk op voor de penningmeester. Om dit te vereenvoudigen verzochten wij u in het najaars nummer, ons te machtigen om de contributie voor het verenigingsjaar in december van uw rekening te mogen incasseren. Zo’n 35 leden hebben hier inmiddels gevolg aan gegeven en daar de administratieve rompslomp flink mee vereenvoudigd. Op de nieuwjaarsbijeenkomst heeft een deel van de contante betalers alsnog een machtiging afgegeven voor het volgende contributiejaar. Wij verzoeken u, als u dat nog niet heeft gedaan, dit alsnog te doen. Het machtigingsformulier kan bij de redactie worden opgevraagd of bij een volgende treffen bij de penningmeester worden verkregen. Hierdoor worden tevens de jaarlijkse bankkosten verlaagd, hetgeen weer ten goede komt aan clubkas. Bij voorbaat dank voor uw medewerking in deze. Martin Bilthof

7


Er gaat niets boven Groningen Voorjaarsmeeting te Westerbroek 11 t/m 13 mei 2008 Inderdaad, er gaat absoluut niks boven Grunningen! Eindelijk hebben we dit nu eens zelf kunnen constateren! Wat een enorme plas water ligt daar boven. Maar goed, daar gaat het nu niet om. Het gaat over de gezellige meeting van Borgward Vrienden onder elkaar. Het treffen werd georganiseerd en uitgezet door onze voorzitter Bert Haan en zijn lieftallige echtgenote Ria. Beide Groningen kenners. In eerste instantie zouden wij, Elly en Joop niet gaan. De afstand, ruim 300 km., vonden we te ver om daar met onze Isabella heen te gaan. Echter wat gebeurd? Een paar dagen voor de meeting belt Peter Otte ons op om samen op te rijden, zoals vaker gedaan. We vertelden dat we niet gingen om reden dat..... Jammer zei hij. Belt hij later weer op; Joop, als we beide auto's nu eens op een ambulance zetten, wil je dan mee? Eerst vonden we dit bezwaarlijk, maar stemde later toch in met dit plan. Het was een schitterende belevenis en een bijzonder gezicht die twee mooie coupĂŠs op een aanhanger. Natuurlijk hadden wij, zowel heen als terug, enorme belangstelling. Men kent dit wel, vele duimen de lucht in. En wij? Trots als een pauw op ons mooie bezit, natuurlijk! Met een paar koffie- en sanitairstops bereikten we Westerbroek en werden aldaar gezellig ontvangen door de bestuursleden en andere leden. 's Avonds, na een heerlijke hap van de toekan, bezochten we een autostoffeer-derij: "Koning Special Repairs" geheten in Veendam. Een mooi, modern bedrijf gespecialiseerd o.a. in het stofferen van oldtimers. We werden ontvangen met koffie en cake. Ik sprak daar met de oprichter, de ouwe Koning zo gezegd, die een mooi Renault bestelautootje bezit van mijn geboorte jaar; 1933. Nee, hij wou hem absoluut niet verkopen! Vond ik flauw. De volgende morgen, na een goede nachtrust en heerlijk ontbijt, vertrokken we, met ongeveer 30 prachtige Borgward's, voor een sightseeing door het noordelijk deel van Groningen met een tweetal stops bij bijzondere gelegenheden. Tjonge, wat is daar nog een ruimte! Bossen en velden in overvloed, soms bij het kale af. Als geboren randstadstedelingen wilde we er direct parkeerplaatsen van maken. Maar ja, waarvoor eigenlijk, er is niets te doen. Er zou wat meer industrie moeten komen. 8


Alleen, welke ondernemer wil daar naar toe, ver van de havens en vliegvelden in het westen van het land. Dan maar liever in de hoogte bouwen, dringen en in de files staan. In ieder geval hebben Bert en Ria ons een prachtig stuk natuur laten zien. Over leuke landelijke weggetjes en door mooie dorpjes waar we welhaast door iedere inwoner vrolijk werden begroet, hoe zo, stugge Grunningers? Of had Bert dit zo geregeld?

Onze eerste stop was een heel bijzondere! Bij een klein maar mooi kerkje in Warfum. Daarin woonde Hugo, de laatste, kluizenaar, Hermatiet en monnik van Nederland. Hij vertelde ons veel over zijn bestaan in eenzaamheid. Hij was een goede spreker. Begon zijn dag om half vijf met bidden en dat gaat zo de hele dag door. Daar tussen door verzorgt hij het huishouden, schildert etc. etc. Het was zeer indrukwekkend en vele verlieten dan ook het heiligdom zéér onder de indruk. Elly en vele anderen staken in de kerk nog een kaarsje op. Veel heeft het ons niet geholpen want buiten gekomen wou onze auto niet starten! Dankzij de technische dienst o.l.v Evert Toxopeus draaide Isabella weer dat het een lieve lust was. De reis ging verder naar de volgende stop. Al duurde dit wat lang, we arriveerde toch bij de wijnboerderij waar ze van allerlei groeten en onkruid wijn maakten. Vele onderons dachten dat we daar een lunch zouden krijgen, wij ook. Bijna iedereen had honger, nou ja, trek. Mis dus, geen lunch. Toch was dit eigen schuld, 's morgens was dit vertelt en werd aangeraden wat van het ontbijtbuffet mee te nemen voor 's middags. Slechts enkelen hadden dit gedaan. Wij kochten een tussendoortje om de ergste trek wat te stillen. Daar het zón mooi zonnig weer was gingen er mensen heerlijk buiten zitten, naakt in de zon. Nou ja, naakt. Met ontbloot 9


bovenlijf en in bh dan. Maar genoeg om me te laten schrikken! En ik ben wel wat gewend hoor. Uiteraard mochten we van de producten proeven die daar gebrouwen worden. In minuscule plastic glaasje kregen we een drietal soorten voorgeschoteld. Allereerst een braamwijn, daarna een peterseliewijn en tot slot een aardbeienwijn. Als toch al niet drinker vond ik er niets aan en ik kreeg het gevoel dat m'n tanden en kiezen er los van gingen zitten. Anderen vonden het wel lekker, toch? Elly nam als toetje een brandnetelwijn en vond het een goed aperitief. Ik dacht dat het prikkelend zou werken maar daar heb ik niets van gemerkt! De rit is goed verlopen. Ja, natuurlijk vielen er "gaten" en sommige waren de weg goed kwijt! Dit was echt niet nodig want we hadden een uitstekende route beschrijving mee gekregen van de uitzetter. De enige pechvogel was vrijbuiter Teun Kros. Hij kreeg tijdens de rit een motorfiets op zijn achterbumper. Hij hield daar een deuk aan over. Teun is echt een pechvogel want op 27 januari jl. op weg naar de nieuwjaarsborrel in Herveld, weet u nog wel; van de boerenkool met worst, woei de linnenkap van zijn VW KĂşbelwagen van 1973, in flarden! Teun, pechvogel van de club? Het venijn van de rit zat in de staart. 's Avonds, voor de feestelijke dis, konden we een schatting doen van het aantal kilometers die de rit lang was. 3 equipes hadden het juiste aantal ingevuld t.w. Oda van de Ameele/Pim van der Velden, Vincent Van der Velde/met zijn zus Julia en de gebroeders Bil. Na loting wonnen laatstgenoemde de fles wijn (van de boerderij) de juiste afstand was exact 106 km. Mij leek het wel 601 km! Al met al werd het een gezellige avond met een heerlijke maaltijd.

10


De volgende morgen, zondag, was de algemene leden vergadering, maar het is niet aan mij daarover te schrijven. Na de vergadering was er nog een zeer overvloedige lunch. Dat er zoveel was, eindelijk ook de veel gevraagde kroketten, kwam omdat vele leden al huiswaarts waren gekeerd. Ze hebben wat gemist! Inmiddels had Peter onze bolides weer op de ambulance gereden en wilde ik nog een stel achterlichtglazen kopen in het winkeltje van ons Duitse lid. Helaas, te laat! Ze waren reeds uitverkocht. Hij had vele mooie onderdelen en hij heeft vast goede zaken gedaan in Westerbroek.

Peter zat intussen op de bok te wachten om ons naar huis te brengen. Vanaf deze plaats wil ik Peter en Marja Otte bedanken voor hun inzet om ons op deze manier mee te nemen. Hulde!

Ook dank aan Bert en Ria Haan die ons het weekend zo aangenaam mogelijk hebben gemaakt. Verder dank aan alle aanwezige leden, die met z'n allen voor een gezellig weekend zorgden. Joop Sluis.

11


Restaureren van een oldtimer deel 1. Even voorstellen! Mijn naam is Anjo Bosman, velen kennen mij al wel. In een aantal afleveringen wil ik jullie een kijkje laten nemen achter de schermen van het restaureren van een Borgward. Door mijn passie voor het plaatwerken ben ik de mening toegedaan dat er nogal eens “aangerommeld� wordt met het plaatwerk, vaak zie ik plaatdelen gewoon over het rotte deel gelast. Daarom wil ik jullie een kijkje laten nemen bij het restaureren. Om een carrosserie goed te kunnen restaureren dient hij volledig gedemonteerd te worden tot de kale body. Tijdens de demontage kun je het beste al noteren welke delen er vernieuwd of hersteld dienen te worden. Als je plaatwerk gaat vernieuwen aan een auto is het heel erg belangrijk om de auto goed te ondersteunen. Zoals je op deze foto kunt zien heb ik overal in de auto stangen geplaatst om de auto stabiel te houden. Voordat er delen plaatwerk verwijderd worden is het belangrijk de maten te nemen en deze in te tekenen in een profielschets. Van de te herstellen delen maak ik dan ook meteen mallen. Ik maak dan eerst het deel na voordat ik het oude deel van de auto verwijder. Bij kleine delen vervang ik altijd het complete deel zoals een deurstijl, een zijpaneel of een voetenschot. Zo heb ik ondertussen vele mallen en afstandmallen gemaakt en is het makkelijker werken. Belangrijk voor het plaatwerk is het materiaal dat je kiest, de ene plaat is de andere niet. Tevens is het belangrijk om goed gereedschap te hebben om de platen te kunnen kloppen. 12


Elke oldtimer heeft een aantal zwakke plekken. Op bovenstaande foto is te zien dat er een compleet nieuw voetenschot is gezet. Tevens hieronder een nieuwe deurstijl. Dit zijn vaak de slechtste delen aan een oldtimer. Het is altijd mogelijk om een kijkje te nemen in mijn werkplaats. U kunt ook altijd bellen voor advies en informatie. Kijk op mijn website www.bosmanclassics.nl Tot een volgende keer! Anjo Bosman

Concours d’Élégance te Apeldoorn Op 30 en 31 augustus aanstaande vindt voor de 8ste keer het Concours d'Élégance Paleis Het Loo plaats. Dit top evenement, dat uitgroeide tot Neerlands meest bezochte klassieke automanifestatie, omvat wederom een programma waar zelfs de meest verwende connaisseurs van zullen watertanden. Vredestein Banden B.V. uit Enschede is dit jaar de hoofdsponsor van het Concours en viert tijdens dit prachtige evenement op koninklijke wijze haar 100-jarig bestaan. Zeer bijzondere auto’s zijn al aangemeld voor het Concours: we mogen ons verheugen op een fantastische collectie vooroorlogse renwagens en Vredestein zal een overzicht tonen van de auto’s ontworpen door het 40 jarige ontwerphuis Giugiaro. Ook Autovisie zal wederom van de partij zijn met het Nationaal Concours. Het thema van het Nationale Concours is dit jaar “Cars of the sixties”. Deelname staat open voor auto’s die in de jaren zestig nieuw op de markt waren. Entreeprijs: € 15,-- per persoon. Kinderen tot en met 5 jaar gratis, kinderen tot en met 17 jaar € 7,50. Het Concours d'Élégance Paleis Het Loo vindt plaats in de schitterende tuinen van Paleis Het Loo in Apeldoorn en zal op beide dagen geopend zijn van 10.00 tot 18.00 uur. Een kortingsbon van € 1,50 vindt u op de website. Heeft u geen internet, dan kunt u de bon opvragen bij de redactie 072-5710588.

13


De Borgpen In de jaren 60 werd er in de Borgward in de winter een thermostaat van 87 graden gemonteerd om de verwarming beter te laten werken. Na de winter moest de thermostaat gewisseld worden voor een van 75 graden wanneer de Borgward in Nederland rond reed. De eigenaar had de thermostaat die in rust was in een doosje in de kofferbak liggen. Als de auto naar het buitenland ging werd de zomer thermostaat er uit gehaald, dit omdat de doorstroming van het koelwater dan beter werd, wat vaak nodig was in de bergen. Ik doe dat nog steeds met de Borgward’s. De motor heeft er geen probleem mee, dus bij mij gaat in het najaar de 87 graden thermostaat er in en in de zomer niets. Mijn eigen Borgward’s zijn voorzien van een extra ventilator voor de radiateur dit kan alleen met 12 volt, het voordeel is dat, wanneer de temperatuur op loopt, de ventilator gaat koelen en ook nakoelt als de motor af gezet is. Ik hoop dat U er wat aan heeft. Succes er mee. Groeten Evert Toxopeus

Club artikelen

Op dit moment zijn er bij Antoon Vervoort nog een aantal club artikelen te koop. Clubvlaggen 35,00 Bekers met o.a. I love Borgward 2,50 Oude nummers Borgwaardigheden 2,50 Kalenders 2008 15,00 Polo’s dames/heren korte mouw 25,00 Polo’s heren lange mouw 32,50

14


Aangeboden:

Vraag en Aanbod

Borgward Hansa 1800 4 deurs wit, Borgward Isabella Combi (2x waarvan 1 met rechts stuur), Borgward Isabella Coupé Te bevragen bij Evert Toxopeus 010-2021244 ----------------------------------------

Gezocht: Voor reproductie Instructieboekje Arabella in goede kwaliteit. Fred Vermeulen 06-53245084 of redactie@borgwardclub.nl ----------------------------------------

Vraag en Aanbod advertentie’s t/m 3 regels zijn gratis mits deze betrekking hebben op de Club doelstellingen . Voor alle overige advertentie’s ( ¼ , ½ , 1/1 pagina) gelden zakelijke tarieven, deze zijn opvraagbaar bij de redactie. Adverteren ! mail uw advertentie aan redactie@borgwardclub.nl of stuur uw advertentie naar het secretariaat

15


Q

W

A

E

Z

R

T

Y

KOMT U ER NIET UIT?? QWAZERTY SECRETARIAATSBUREAU HELPT U zó! met Secretariële en administratieve werkzaamheden Computerprogramma’s Vertaalwerk Duits, Engels, Frans óók technisch …

MAATWERK EN KWALITEIT GEGARANDEERD!!! KIJK OP WWW.QWAZERTY.NL Burg. Tutein Noltheniuslaan 20 7316 BJ Apeldoorn tel. 055 – 576 3990, fax 055 – 576 3992 e-mail: m.bilthof@chello.nl KVK 08141688 16

Profile for Fred Vermeulen

15e editie van clubblad Borgward Club Nederland  

15e editie van clubblad Borgward Club Nederland

15e editie van clubblad Borgward Club Nederland  

15e editie van clubblad Borgward Club Nederland

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded