Page 1

VELKOMMEN TI LPÅRUPKRO CUP2014 Viharher medf or nøj el senendnuengangatbydespi l l er e,l eder eogf or æl dr ehj er t el i g vel komment i ldet35.Pår upKr oCup. Derert i l mel dt132hol dt i ldet t eår sPår upKr oCup. Vif or vent er ,som def or egåendeår ,etgodtsommer st ævnemedbådef odbol dogf est l i g under hol dni ng. Vihåber ,atst ævnetkangi veenmassesj oveopl evel serf oral l espi l l er e,l eder eogf or æl dr e bådepåogudenf orf odbol dbanen. Over nat ni ngenvi lf or egåpåBor di ngSkol e,Hundekl ubbenskl ubhus,Baghal l en,Bør nehave ogI nvi t aFabr i kken. Vihåberi geniår ,atkunnebydevel komment i lmangef or æl dr e,dervi lgør ebr ugafvor es t i l budom f ami l i ecampi ng. For æl dr eneermedt i latskabedenspeci el l eat mosf ær eafhygge,f æl l esskabogl i vomkr i ngbaner ne. Al l evor el eder eogmedhj æl per est årkl art i latgi vej erenkæmpeopl evel seogf or håbent l i gnogl euf or gl emmel i gedageidetmi dt j yske. Al l ekampespi l l esiBor di ng.


INDKVARTERING Der indkvarteres på Bording Skole, Invita Fabrikken, SFO, Børnehaven og klubhus hundeklubben. Indkvartering vil finde sted: Fredag d. 8. august fra kl. 15.00 (vi kan først komme ind på skolen kl. 15.00). Informationerne er først bemandet efter kl. 15:00 Alle lokaler skal forlades søndag senest kl. 12.00, eller efter aftale med Info. Der vil være mulighed for at få opbevaret bagage i aflåst lokale på indkvarteringsstedet eller i Bording Hallen. Ankomst: Ved ankomsten henvender man sig i informationen på indkvarteringsstedet, hvor man vil få at vide i hvilke rum man skal overnatte, samt man får udleveret armbånd. (Se indkvarteringsplan på hjemmesiden senere under sidste nyt. Til de klubber der har bestilt T-shirts skal afhentes i Bording Hallen fredag aften. Holdkortet skal udfyldes på nettet, den side hvor I har lavet jeres tilmelding (husk at tilmelde jer til lederaften). Depositum: Der skal ved ankomsten underskrives en kvitteringsseddel af en leder, hvor man underskriver at man hæfter for evt. ødelæggelser på indkvarteringsstedet.

INDKVARTERINGSPLAN Indkvarteringsplanen kan ses på hjemmesiden fra uge 31, hvor du under sidste nyt kan se hvor I skal indkvarteres. Ved ankomst henvender mig sig i informationen.

FAMILIECAMPING Traditionen tro bliver der igen i år oprettet en campingplads i området omkring Bording Hallen. Alle forældre der ønsker at følge deres børn på nærmeste hold er hjertelig velkommen. Bording Hallen stiller toilet- og badefaciliteter til rådighed for campister. Vi håber igen i år at mange forældre vil campere på Pårup Kro Cups campingplads således, at det bliver et par festlige og minderige dage for både forældre, ledere og børn. Derfor: Gør telt/campingvognen klar, pak kufferten og lad sommer turen gå til Bording. Tag en snak med de andre forældre og lav en samlet tilmelding, så skal vi sørge for, at I kommer til at ligge samlet. Prisen er kr. 250,- pr. enhed for alle dage. Tilmelding skal ske senest d. 29. juli 2014.


PRAKTISKE OPLYSNINGER Stævnekontor: Stævneledelsen kan træffes på telefon hele døgnet på følgende nr. Jørn Jensen Erland Hagelskjær Frank Lauritzen Tommy Hansen

23 71 38 69 22 62 27 48 20 48 97 15 30 23 20 76

Trøjevask: Tøjet afleveres i informationen på det sted, hvor holdet er indkvarteret. Tøjet skal afleveres umiddelbart efter sidste kamp og kan afhentes næste morgen. Priser pr sæt: kr. 200,00 pr. hold Et sæt består af trøjer, shorts og strømper. Bolde: Vi opfordrer klubberne til selv at medbringe bolde til opvarmning. Holdene kan dog låne bolde af Pårup Kro Cup mod et depositum på kr. 200,00 pr. bold. Bespisningsplan: Morgenmad Frokost lørdag/søndag Aftensmad fredag/lørdag

kl. 06.45 - 08.30 kl. 11.00 - 14.00 kl. 17.00 - 19.30

Alle måltider bliver serveret i Bording Hallen. Hvis enkelte deltagere ønsker spec. bespisning (muslim, vegetar, diabetikere m.m.) kontakt Pårup Kro Cup på tlf. 22 62 27 48. Resultater: Resultater kan ses på EDB skærme på overnatningsstederne samt på kampstederne eller på smartphone/ Iphone umiddelbart efter kampene er spillet. Endvidere kan forældre der ikke er med i Bording, følge resultaterne på: www.bordingif.dk, hvor de løbende bliver opdateret. Dommere: DBU Jylland og Pårup Kro Cup udpeger dommere til alle kampene.

PRÆMIER A-slutspil:

Nr. 1 Nr. 2

Guldmedalje, personlig præmie samt pokal. Sølvmedalje og personlig præmie.

B-slutspil:

Nr. 1 Nr. 2

Guldmedalje og personlig præmie samt pokal. Sølvmedalje og personlig præmie.


TURNERINGSREGLER Der spilles efter JBU`s regler med flg. undtagelser:              

Spilletiden er 2 x 20 min, undtagen U10 hvor der spilles 2 x 15 min. Der er kun 1 minuts pause i kampene og uret sættes i gang efter 1 min.. Ubegrænset antal spillere pr. kamp. Der er flydende udskiftning. Dvs. der skal ikke være stop i spillet, dog skal udskiftningsspilleren være ude inden en ny må træde ind. Udskiftning skal foregå fra midten. Førstnævnte hold stiller op på den banehalvdel med banenummer, og giver bolden op. I tilfælde af ens trøjer, skifter sidstnævnte hold. Overtrækstrøjer kan lånes i informationen og trøjerne skal afleveres straks efter kampen. I tilfælde af at et hold trækker sig ud af turneringen ændres alle holdets resultater til 0-3. Udebliver et hold fra en kamp, og kampen ikke kan spilles på et andet tidspunkt. ændres alle holdets resultater til 0-3. Det er stævneledelsen som afgør om kampen kan spilles på et senere tidspunkt. Et hold der er udeblevet fra en kamp kan ikke vinde præmier. Gult kort giver 5 min. udvisning og rødt kort giver karantæne i mindst 1 kamp. En spiller må kun repræsentere et hold i en række.

Ved pointlighed i puljerne gælder: 1. Indbyrdes kamp (1/point, 2/målforskel, 3/antal scorede mål) 2. Målforskel 3. Antal scorede mål 4. Straffesparkskonkurrence I finalekampe som ender uafgjort, afgøres kampen ved straffesparkskonkurrence. 5 spark i 11-mands og 3 spark i 7-mands.


SPONSORER


SPONSORER


ØVRIGE REGLER Deltageroversigt - legitimation: Dersom det bliver krævet, skal samtlige spillere til enhver tid kunne fremvise legitimation. Aldersdispensation: Der gives dispensation til spillere der er født i 4. kvartal, endvidere til spillere der har godkendelse fra deres lokalunion eller fra Pårup Kro Cup ledelsen. Kopi af godkendelsen skal medbringes. Der må maksimum være 2 “for gamle“ spillere på 11- mandshold, 2 på et 8- mandshold og 1 på et 5- mandshold på banen af gangen, medmindre der er givet ekstra ordinær disp. Disp listen opdateres løbende på hjemmesiden.

Protest: Protester vedr. kampe skal afleveres skriftligt i informationen senest ½ time efter kampens afslutning. Protesten skal afleveres af holdets ansvarlige leder. Protestgebyr kr. 300,- skal indbetales i forbindelse med aflevering af protesten. Gebyret refunderes såfremt protesten godkendes. Evt. protester mod alder: Det protesterende hold skal selv påpege hvilke spillere man mener overtræder Pårup Kro Cup`s aldersgrænse. Turneringsledelsens afgørelse kan ikke appelleres. Resultatseddel: Det vindende hold skal umiddelbart efter kampen aflevere resultatsedlen i informationen. Slutter kampen uafgjort er det førstnævnte hold.

SVØMMEBAD Alle deltagere til Pårup Kro Cup har mulighed for at benytte Bording Friluftsbad. Entreen er gratis for deltagere med deltagerbånd, alle andre skal betale. Åbningstider Bording: Lørdag: kl. 09:00 – 20:00

Ordensregler: Der er mulighed for at få opbevaret værdigenstande i begrænset omfang. Derfor anbefales det, at træneren samler ind og tager det i en taske med ud til bassinerne. Ligeledes er det fint at have badetøjet i en pose og ved omklædning at putte sit tøj i posen og tage det med til bassinerne, da omklædningsrummene er hårdt belastet under stævnet. Barfodsområde: I omklædningsrummene findes der bænke, hvor publikum kan klæde om ved, efter bænkene er der barfodsområde. Afvaskning: Alle skal foretage afvaskning med sæbe, som er til rådighed i baderummene, denne afvaskning skal foregå uden badetøj, og der skal foretages grundig skylning, inden man går i bassinerne. Vi håber, at deltagerne vil behandle svømmebadet pænt og rette sig efter livreddernes henvisning.


ORDENSREGLER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Mindst én ansvarlig leder over 18 år skal bo sammen med spillerne. Al tobaksrygning i klasseværelserne og på spisestederne er strengt forbudt. Der må ikke nydes øl og spiritus i de af Pårup Kro Cup lejede lokaler. Boldspil på skolen er forbudt. Ingen adgang med fodboldstøvler på skolen. Der skal være ro på sovestederne kl. 24.00. Efter spisning, rydder man selv af i de dertil opstillede affaldssække. Soverummene skal afleveres i samme stand som de er blevet modtaget. Efter oprydning og støvsugning hentes en kontrollant i Informationen. Der kvitteres for godkendelse eller evt. bemærkninger som klubben hæfter for. Hvis soverummene forlades urengjorte eller der findes ødelæggelser sendes der en regning til klubben. Alle deltagere skal rette sig efter vagthavende leder på overnatningsstederne. Affald skal anbringes i de affaldssække, som er på gangene. Opbevaring af værdigenstande sker på eget ansvar. Parkering ved spilleområderne sker på eget ansvar.

Overtrædelse af disse regler behandles af turneringsledelsen og kan medføre udelukkelse af turneringen. Glemte sager: Der er desværre altid nogen som glemmer deres ting, og skulle I være i denne ulykkelige situation så kontakt Erland Hagelskjær, tlf. 22 62 27 48. Husk at skrive navn og klub på alle jeres sager.

Pårup Kro Cup 2013 - Praktiske oplysninger  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you