Page 1

Közös Nagyváradunk

Barta Norbert, Boda Gergely, Deák Brigitta, Illés Olivér, Varga Márton, Veress Jázminka Janus Pannonius Szakkollégium Gazdaságés Társadalomtudományi Műhely

02/02/2013

Patrium Varadinum


Ezen projektünkkel a város irányítását és irányítóit szeretnénk megcélozni. Úgy gondoltuk, hogy igenis még vannak Nagyváradon olyan csoportok, amelyeknek még nincs vagy nagyon minimális a beleszólásuk, a különböző döntésekbe. Nagyvárad, tudni illik mindenkié, úgy azoké, akik itt születtek, de azoké is, akik itt telepedtek le, vagy akár hosszú éveken át itt tanulnak vagy élnek. Nem lenne szabad kizárni/kirekeszteni ezen embereket sem az esetleges változásokból és fejlesztési döntéshozatalokból. Sokan megérdemelnék, hogy külön megemlítsük őket, gondolunk itt mozgás sérültekre, hallás sérültekre, látáskárosultakra siket-vakokra és olyan kisebbségre, mint a romák vagy más nemzetek, itt élő kisebbségei, esetleg más kirekesztett társadalmakról, azt általunk megszokottól eltérő vallási nézeteik miatt, vagy kulturális szokásaik révén, hiszen az ő problémáik sem megoldottak, de mi egy másik nagyon fontos célcsoportot választottunk ki. Akikre ténylegesen nem figyelnek oda és ezek az egyre nagyobb létszámmal bíró külföldi diákok, egyetemisták, vagy gyakornoki- és/vagy önkéntes programokat itt töltő fiatalokra, melynek nem kis része muzulmán. Fontos megemlíteni azt, hogy előszeretettel támogatjuk a hátrányos helyzetben élő személyek mindennapjait segítő/megkönnyítő programokat, főként cselekedeteinkkel, mintsem gondolatainkkal. Ezen programokat üdvözölve és tőlünk telhetően népszerűsítjük embertársaink körében, azt a nemes célt szolgálva, hogy leküzdjék a feléjük felállított sztereotípiákat, majd lebontsák azokat, és segítsék nem egyenlő eséllyel, mindennapjaikban küzdő, de mindettől függetlenül egyenlő embertársaink sikeres beilleszkedését a társadalmunkba.

De nekik már vannak mentoraik, olyan nemes lelkű

személyek, akik szervezetekbe, alapítványokba, NGO-kba verbuválódva próbálják, a sors által próbák elé állított testvéreinknek élvezhetőbbé tenni a napjaikat. Ami más téma az a politikai vezetés, mivel elfogadott tényként kezelendő az, hogy Romániában messze nem elég pénzt különítenek el e célokra, ergo még vannak épületek, ahol nincs kerekes székesek számára felhajtó, még vannak hajléktalanok az utcákon, még mindig nincs mindenütt megkönnyítve a vakok közlekedése (Braille-írás minden lehetséges helyen), és ezt folyatatni lehetne oldalakon keresztül. A célcsoport, akiket mi felkarolunk az lényegében a fiatalok csoportja, vagyis külföldi diákok és külföldi muszlim diákok. A magyarázat rá borzasztóan egyszerű, csapattagjaink is mind egyetemistákból áll össze, és mindannyian voltunk már külföldön tanulni, ahol tisztelettel és szeretettel fogadtuk az ott kapott segítségét ifi szervezetektől, akadémikusoktól vagy járókelőktől az utcán, nem beszélve semmilyen közös nyelvet. Nos, ezt szeretnénk, úgymond, meghálálni nekik, azt a rengeteg és önzetlen segítséget, amit adtak, oly módon, hogy segítsük

1|Oldal


testvéreik vagy gyermekeik kellemes itt élését, úgy, ahogy velünk bántak ott, messze hazánktól, Nagyváradtól. Egyre több muzulmán jön városunkba, első sorban tanulni, ami azt jelenti, hogy legalább öt évet itt élnek közöttünk, nálunk itthon, a pénzüket itt költik el lakásbérlésre, megélhetésre és egyéb szórakozásra, tehát nagyban hozzájárulnak a városunk fejlődéséhez, mivel óriási összegeket költenek el pl. éttermekben, szórakozó helyeken. Mégsem kapnak kellő figyelmet, minimális a beleszólásuk a különböző döntésekbe, jogtalanul, hiszen ők is ugyan olyan pénzt költenek itt el, mint Te vagy én, vagy bárki, amit a kormány megadóztat, majd redisztribúciót követve a helyi önkormányzatok, elvileg városfejlesztésre (is) felhasznál. A városban mintegy 500 muszlim él, akik között sok a magyar ajkú is, hiszen arab és török muszlimmal házasodtak. Ha lépéseket tennénk afelé, hogy sokkal otthonosabban érezzék magukat, akkor még többen is jöhetnének akár, ami még nagyobb bevételt jelentene számunkra, vagyis még gyorsabb tempóban fejlődés szemtanúi lehetnénk a városunkban. Első sorban az itt tanuló muzulmán egyetemistákra gondolunk, akik jelentős pénzt hagynak a városunkba, de talán mégsem érezik annyira felszabadultan magukat, hiszen sok embernek előítéleteik vannak feléjük. Egyéb dolgokban is hiányt szenvednek, hiszen nincsenek angol nyelvű feliratok a városban, a közhivatalokban, amelyek segítségével könnyebben tájékozódhatnának, a rendőrjeink sem kapnak angol nyelvű képzést, hogy könnyebben kommunikálhassanak ezekkel az egyetemistákkal, esetünkben ez vonatkozik a turistákra is. 2010-ben történt egy kezdeményezés a muszlimok felé, hiszen Nagyváradon nyitott meg egy mecsetet a Magyar Iszlám Közösség. Addig nem volt olyan állandó hely, ahol gyakorolni tudták volna a vallásukat, ám 2010-ben mindez megváltozott, hiszen az önkormányzat egy ingatlant juttatott az iszlám közösségnek. Ez nagyon fontos lépés volt, hiszen láthatták, hogy van jövője ennek a kapcsolatnak és nem csak ők gyakorolhatják a vallást, de akár a gyermekeik is majd a jövőben, akik itt születnek meg. Mivel Románia csatlakozott az iraki és afganisztáni katonai akciókhoz, ezért az évek folyamán az ország terroristák célpontjává vált, ezt pedig még fokozta a Deveselupba telepített amerikai atompajzs is. A 2012-es évben több mint 17 terrorakciót sikerült a Román Hírszerző szolgálatnak meghiúsítani. Ebben az időben még az „óvatossági fokozatra” jellemző riadókészültségben voltak, ezt 2020-ra sajnálatos módon magasabb szintre kellett emelni. Ezért az itt élő muszlimok még jobban el lettek nyomva, és ha ez továbbra is így folytatódik, akkor akár odáig fajulhat a helyzet, hogy inkább a menekülést választják. Ennek

megelőzése

érdekében

arra

gondoltunk,

hogy

előadásokat

tarthatnánk

a

muzulmánokról, a vallásukról, a kultúrájukról, hogy ne a sztereotípiákra hivatkozzanak 2|Oldal


nemzetünk fiai, ne ítéljünk el senkit addig, míg nem tudunk meg lényeges, hiteles információkat róluk, a társadalmukról, a kultúrájukról valamint szokásaikról. Ezeket az előadásokat előre meghirdetnénk, hogy mindenki tudomást szerezzen róla. Az előadásokat a TV és a rádió is közvetítené (helyi média), sőt az újságokban is összefoglalnánk az elhangzottakat. Úgy gondoljuk, hogy erre igenis szükség van, hiszen egy olyan népcsoportról beszélünk, akik jelentősen részt vesznek a városunk fejlődésében. Az előadások mellett természetesen egyesületeket is érdemes alapítani, hogy képviseljék az érdekeiket, egy ilyen lehetne például a Nagyváradi Muszlim Diákok Egyesülete (N.M.D.E.), a Nagyváradi Iszlám Közösség (N.I.K.) vagy a Külföldi Diákok Szervezete (K.D.SZ.). A Nagyváradi Muszlim Diákok Egyesülete (N.M.D.E.) gondoskodna az itt tanuló muszlim diákok diákéletének változatosságáról és mozgalmasságáról. Céljaik között természetesen nem csak szórakoztatás és kikapcsolódás szerepelne. Egy nagyon fontos céljuk az lenne, hogy egy előítéletektől mentes, egységes közösséget hozzanak létre. Egy másik fontos céljuk az emberi jogok és polgári védelme, ami szorosan kapcsolódik az előzőekben elhangzottakhoz. Fontosnak tartanánk még egy toleráns és újdonságokra nyitott társadalom létrehozását. Annak érdekében, hogy jobban megértsük ezeket az újdonságokat, cserediák program keretein belül, Nagyváradon tanuló román és magyar állampolgárok pályázhatnának arra, hogy kimehessenek tanulni pl. 6 hónapra Szudánba vagy Pakisztánba. Hasonlóképpen Szudánból és Pakisztánból is jöhetnének 6 hónapra tanulni Nagyváradra. A Nagyváradi Iszlám Közösség (N.I.K.) egy olyan közösség, akik elzárkóznak minden szélsőségtől és szélsőséges megnyilvánulásoktól, jó viszonyt ápolnak a keresztény egyházzal is. Közösségük nem csak a Nagyváradon élő muszlimokat segítenék, hanem a Szudánban, Boszniában, Irakban, Pakisztánban, Szíriában, Indonéziában élőket is. Segítenék a földrengésben, árvízben sújtott embereket, a rászorulókat és természetesen a hajléktalanokat is. Aktivitásuk a Nagyváradon élő muszlimokra összpontosulna, de természetesen az itt élő rászorulóknak is szerveznének karitatív akciókat, hisz itt sem rózsás a helyzet. Az iszlámban a Korán szerint a híveknek öt fő kötelességük van. Az első a hitvallás (nincs más isten csak Allah és Mohamed az ő prófétája), a második a napi ötszöri ima meghatározott módon történő elvégzése Mekka felé hajolva, a harmadik a jótékonykodás, ami eleinte tetszőleges volt, később azonban pontos törvények szabályozzák. A negyedik a böjt megtartása egész Ramadán hónap folyamán, az ötödik pedig a zarándoklat Mekkába a Kábakőhöz, amely minden muzulmán számára életében egyszer kötelező. A Nagyváradi Iszlám Közösség (N.I.K.) hozzásegítené a híveket ehhez az úthoz Mekkába.

3|Oldal


Véleményünk szerint feltétlenül fel kell karolni a külföldi diákokat, bárhonnan is jöttek, és bevonni egy bizonyos szinten a város mindennapjaiba. Nem elég annyi, hogy megtűrjük magunk között őket, hiszen szükségük van a támogatásunkra, hogy beilleszkedhessenek. A világ kiszélesedett az Európai Unióba való belépés óta, így hát már nem elfogadott reakció, hogy mindenki maradjon otthon, a saját helyén. Ezek a fiatalok Nagyváradot választották sok más város helyett… vajon miért? Érdekes lenne felmérni döntésük okát, aminek eredményeit közzétennénk, hogy a helyiek figyelmébe ajánljuk, mi is teszi értékessé városunkat egy külföldi szemében. Az a kijelentés pedig, hogy be kell vonni a külföldieket a városi mozgalomba, a város mindennapjaiba annyit tesz, hogy meg kell kérdezni az ő véleményüket is. Ez így egyszerűen hangzik, viszont maga a folyamat ennél sokkal komplexebb. Hasonlóképpen, mint a kisebbségeknek, vagy mint az előzőekben említett hátrányos helyzetűeknek, létesíteni kell szervezeteket, akik átlátják és megoldják egy külföldi diák problémáit. Kezdve onnan, hogy nem tudja a helyi nyelvet, így jóformán nem tud vásárolni magának szinte semmit érkezése után még, nem ismernek senkit és azt sem tudják, hogy mit hol találnak a városban. A felsorolást persze lehetne folytatni, viszont a megoldást csak a tettek hozzák el! Ez úton kérjük a város vezetőségét, hogy ne hagyja figyelmen kívül a beilleszkedni vágyó társainkat!

4|Oldal

Kozos Nagyvaradunk  
Kozos Nagyvaradunk  

Patrium Varadinum 4. probaja

Advertisement