Page 1

Mladinska ulica 3, p.p. 140 9000 Murska Sobota

Murska Sobota, 03.01.2013

V

A

B

I

L

O

Sklicujem 01/13 sejo IO MDNS Murska Sobota, ki bo v torek 08.01.2013 ob 19.30 uri v prostorih Restavracije Zvezda v Murski Soboti. Dnevni red : 1. Ugotovitev navzočnosti 2. Pregled in potrditev zapisnika 02/12 seje IO MDNS MS in korespondenčnih sej 03/12 in 04/12 IO MDNS MS 3. Prenos informacij iz 20. seje UO ZNSS 4. Potrditev predloga list A-1, B in B-1 za leto 2013 5. Pobude in vprašanja 6. Razno Športni pozdrav ! Predsednik MDNS Murska Sobota Božidar Crnković l.r. Vabljeni : - Člani IO MDNS MS - Predsednik NO MDNS MS g. Žekš Karel

Vabilo na sejo IO 01/13  

Vabilo na sejo IO 01/13