Page 1

PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN POHVALAH

Page 1 of 5

Na podlagi 17. člena Pravil ZNSS je Skupščina ZNSS dne 22. maja 2006 sprejela

PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN POHVALAH

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen Za izjemne zasluge in dosežke v okviru ZNSS podeljuje Skupščina ZNSS (v nadaljevanju Skupščina) priznanja in pohvale.

2. člen Skupščina podeli priznanja in pohvale članom ZNSS in njihovim članom, nogometnim in drugim združenjem ter pomembnim posameznikom, ki prispevajo k uveljavitvi in delu ZNSS. Priznanja so lahko podeljena tujim združenjem in posameznikom, če izpolnjujejo pogoje iz 1. člena. Priznanje se lahko podeli posamezniku tudi posmrtno.

2. PRIZNANJA

3. člen Priznanja ZNSS so:

http://znss.si/predstavitev/pravilnik/98-pravilnik-o-priznanjih-in-pohvalah?tmpl=comp... 10.12.2010


PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN POHVALAH

Page 2 of 5

• zlati znak ZNSS • zlata piščalka ZNSS • srebrna piščalka ZNSS • plaketa ZNSS z vencem • plaketa ZNSS • medalja ZNSS

A – ZLATI ZNAK ZNSS 4. člen Priznanje »Zlati znak ZNSS« je najvišje odlikovanje v ZNSS in se podeli posamezniku za dolgoletne izjemne zasluge in dosežke pri delu ZNSS. Predlagani posameznik mora za to priznanje imeti najmanj 35 let delovanja v ZNSS in najmanj 55 let starosti.

B – ZLATA PIŠČALKA ZNSS 5. člen Priznanje »Zlata piščalka ZNSS« se lahko podeli: 1. nogometnemu sodniku, ki je sodil najmanj 50 mednarodnih nogometnih tekem v organizaciji FIFA ali UEFA 2. nogometnemu sodniku, ki je sodil najmanj 150 tekem najvišje državne lige

Priznanje »Zlata piščalka ZNSS se podeli po prenehanju z aktivnim sojenjem.

C – SREBRNA PIŠČALKA ZNSS 6. člen Priznanje »Srebrna ZNSS« se lahko podeli: 3. nogometnemu sodniku, ki je sodil najmanj 25 mednarodnih nogometnih tekem v organizaciji FIFA ali UEFA 4. nogometnemu sodniku, ki je sodil najmanj 100 tekem najvišje državne lige ali pokala ZNSS.

http://znss.si/predstavitev/pravilnik/98-pravilnik-o-priznanjih-in-pohvalah?tmpl=comp... 10.12.2010


PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN POHVALAH

Page 3 of 5

Priznanje »Srebrna piščalka ZNSS se podeli po prenehanju z aktivnim sojenjem.

D – PLAKETA ZNSS 7. člen Priznanje »Plaketa ZNSS« se podeli članom ZNSS, nogometnim in drugim združenjem za pomembne prispevke pri uveljavitvi in delovanju ZNSS.

Skupščina podeli članom ZNSS: 1. »plaketo ZNSS z vencem« za 50 let delovanja 2. »plaketo ZNSS« za 25 let delovanja

E – ZLATA ZASTAVICA ZNSS 8. člen Priznanje »Zlata zastavica ZNSS« se lahko podeli: 1. mednarodnemu pomočniku sodnika, ki je opravljal funkcijo pomočnika sodnika na najmanj 50 tekmah v organizaciji FIFA ali UEFA 2. pomočniku sodnika, ki je opravljal funkcijo pomočnika sodnika na najmanj 150 tekmah najvišje državne lige in Pokala ZNSS.

F – MEDALJA ZNSS 9. člen Priznanje »Medalja ZNSS« se podeli posamezniku - funkcionarju za posebne zasluge in dosežke pri delu ZNSS. Predlagani posameznik mora delovati v ZNSS najmanj 20 let.

http://znss.si/predstavitev/pravilnik/98-pravilnik-o-priznanjih-in-pohvalah?tmpl=comp... 10.12.2010


PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN POHVALAH

Page 4 of 5

3. PRISTOJNOSTI

10. člen Skupščina ZNSS podeljuje priznanja najmanj enkrat letno. Sklep o podelitvi priznanj sprejme Skupščina ZNSS na predlog UO ZNSS.

11. člen Posamezno priznanje je lahko podeljeno samo enkrat.

12. člen Razpis za podelitev priznaj objavi UO ZNSS.

13. člen Znak in obliko priznanj določi UO ZNSS.

14. člen Evidenco priznanj vodi administrativna služba ZNSS.

4. KONČNE DOLOČBE

15 . člen Pravilnik stopi v veljavo s sprejemom na Skupščini ZNSS.

http://znss.si/predstavitev/pravilnik/98-pravilnik-o-priznanjih-in-pohvalah?tmpl=comp... 10.12.2010


PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN POHVALAH

Page 5 of 5

http://znss.si/predstavitev/pravilnik/98-pravilnik-o-priznanjih-in-pohvalah?tmpl=comp... 10.12.2010

98-pravilnik-o-priznanjih