Page 1

Cene programov po plačilnih razredih od 01.07.2012

Talanyijeva ulica 6 9000 Murska Sobota

317,80

DELEŽI PLAČIL STARŠEV PO PLAČILNIH RAZREDIH DNEVNI PROGRAM (6-9 UR) - ekonomska cena 388,00 EUR:

Razred

Delež plačila staršev

Cena za otroke iz Cena za otroke MO M. Sobote iz ostalih občin (dodatna (brez dodatne subvencija občine subvencije) 70,21 EUR) EUR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

0% 10% 20% 30% 35% 43% 53% 66% 77%

EUR 0,00 31,78 63,56 95,34 111,23 136,65 168,43 209,75 244,71

0,00 38,80 77,60 116,40 135,80 166,84 205,64 256,08 298,76

222,45

DELEŽI PLAČIL STARŠEV PO PLAČILNIH RAZREDIH: POLDNEVNI PROGRAM (4-6 UR) - ekonomska cena 271,60 EUR:

Razred

Delež plačila staršev

Cena za otroke iz Cena za otroke MO M. Sobote iz ostalih občin (dodatna (brez dodatne subvencija občine subvencije) 49,15 EUR ) EUR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

0% 10% 20% 30% 35% 43% 53% 66% 77%

EUR 0,00 22,25 44,49 66,74 77,86 95,65 117,90 146,82 171,29

0,00 27,16 54,32 81,48 95,06 116,79 143,95 179,26 209,13

EC2012_od_01072012