Page 1

elegance and style


Optimus Optimus* page 38

page 46

Doppio page 54

Galaxy

Galaxy*

page 62

page 70

Coco page 78

Infinity page 86

Infinity* page 94

Focus

Focus*

Winner

Lotus

Cobra

Aston

Primo

page 102

page 110

page 118

page 128

page 136

page 144

page 152

Slim page 160

Nemo

Luppo

Dream

Shark

page 168

page 176

page 184

page 192

Domed stickers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chrome metallic printing ............... Digital print . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clip4You ........................ NotePen ........................ * metal clip * * I ndiv idual clip

Gladiator** page 28

Infinity** page 30

Optimus** page 32

Lotus** page 34

Galaxy** page 36

page 16 page 18 page 20 page 22 page 208

Gladiator page 200


material colours

kolorystyka tworzywa

Plastics used by us together with the colorants of world known and renowned producers, guarantee the achievement of the required product durability, allowing to keep the intended colors and transparency for years. The production process itself using the most modern dosing and mixing devices, ensures the highest color repeatability. Stosowane przez nas tworzywa sztuczne wraz z dodatkami barwiącymi znanych i renomowanych producentów światowych, gwarantują uzyskanie wymaganej trwałości wyrobu, z zachowaniem zamierzonej kolorystyki i transparentności przez wiele lat. Natomiast sam proces produkcyjny wykorzystujący najnowocześniejsze urządzenia dozujące i mieszające w procesie wtrysku zapewnia najwyższą powtarzalność barw.

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White F 1099

012 C F 1080

151 C F 1060

226 C F 1031

Cyan C F 1021

2597 C F 1035

1795 C F 1030

348 C F 1040

286 C F 1020

White S 1099

012 C S 1080

151 C S 1060

226 C S 1031

Cyan C S 1021

2597 C S 1035

1795 C S 1030

348 C S 1040

286 C S 1020

White C 99

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

White C F 99

012 C F 80

021 C F 60

1795 C F 30

7727 C F 40

661 C F 20

2766 C F 22

Black C F 10

427 C F 50

7509 C F 70

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет

Transparent - softtouch colour / Kolor transparentny softtouch Прозрачный цвет, мягкая поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Standard colour - matt / Kolor podstawowy - matowy Основной матовый цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

13


domed stickers

naklejki polimerowe 3D

3D elements - polymer stickers - make the pen and using it more interesting. A pattern overprinted in digital full-colour method with photo quality, covered with polymer resin stuck to the top part of a pen or the clip makes an impression of convexity - both visual and tangible. A lens-like shape of the polymer optically enlarges the overprint.

16

Elementy trójwymiarowe - naklejki polimerowe - w interesujący sposób wzbogacają zarówno wygląd, jak i użytkowanie długopisu. Motyw nadrukowany cyfrową, pełnokolorową techniką atramentową, w jakości fotograficznej, pokrywa się polimerową żywicą. Naklejony na górną część długopisu lub na klips, daje wrażenie wypukłości - zarówno wizualnie, jak i w dotyku. Soczewkowy kształt polimeru optycznie powiększa nadruk.

17


chrome metallic printing nadruk chromowy

When pens have metal elements, such as rings, nozzle and clips, the aesthetics is significantly improved by the use of a hot-applied metallised foil. Technology allows to weld in foil in any shape - text or graphic elements (logo). The foil makes the overprint look elegant. The devices for foil application, which DreamPen is equipped with, allow the realization of the most demanding orders. W długopisach z częściami metalowymi, takimi jak ringi, szpice i klipsy, walory estetyczne znacznie podnosi zastosowanie nakładanej na gorąco folii metalizowanej. Technologia pozwala na wgrzewanie folii w dowolnym kształcie - napisu lub elementu graficznego (logo). Zastosowanie folii metalizowanej sprawia, że nadruk na długopisie jest elegancki. Urządzenia do nakładania folii, będące na wyposażeniu firmy Dreampen pozwalają na realizację najbardziej wymagających zamówień.

18

19


high quality print

digital print 360°

Digital print provides unlimited possibilities of printing logos in every colouring with photographic precision up to 1440 dpi. Full colour technique ensures colour intensity and perfect covering. That easy and quick process allows to achieve incredible advertising effects. Combination of digital print and creativity guarantees unique colours in unique shape of Clip4You.

A new 360 degree full colour printing method of DreamPen gives infinite possibilities of branding. Its high quality photo finish converts pens into extraordinary advertising tool. Our ballpens Galaxy, Cobra and Focus are ideal for reproducing photographic images by digital foil transfer printing onto the entire barrel. Full colour, vibrant, photo realistic printing with a resolution up to 1  440 dpi lets to achieve outstanding results. Now even the smallest details of your advert will be clearly visible and allow you to communicate your personalised message with perfection and precision.

wysoka jakość druku

20

Nadruk cyfrowy daje nam nieograniczone możliwości drukowania motywu w dowolnej kolorystyce z fotograficzną dokładnością do 1440 dpi. Technika full color zapewnia intensywność kolorów oraz dokładne pokrycie uprzestrzennionych powierzchni. Ten prosty i szybki proces pozwala osiągnąć niesamowity efekt reklamowy. Połączenie cyfrowego nadruku i kreatywności gwarantuje wyjątkowe kolory w niepowtarzalnym kształcie Clip4You.

nadruk cyfrowy 360° DreamPen poszerzył swoją ofertę o nową metodę nadruku - „full color 360”. Technika ta daje nieograniczone możliwości personalizacji długopisów. Kolorowy nadruk, w fotograficznej jakości, sprawia, że długopis stał się niepowtarzalnym nośnikiem treści reklamowej. Nasze modele - Galaxy, Cobra i Focus - idealnie nadają się, by na całej powierzchni rurki odzwierciedlić dowolny motyw. Realistyczny i szczegółowy nadruk, w żywych intensywnych kolorach, o rozdzielczości 1  440 dpi pozwoli na osiągnięcie zdumiewających rezultatów. Teraz nawet najdrobniejsze szczegóły logotypu czy produktu będą wyraźnie widoczne, a cały obraz zostanie odtworzony z niespotykaną precyzją.

21


Clip4You A new, original solution offered in the DreamPen company is pens with individual clips. The Galaxy, Infinity, Optimus, Lotus and Gladiator models can be changed in terms of structure - a part or the whole clip can be given any shape, e.g. of a product or logotype, which makes the particular pattern much more appealing. The individual clip shape will distinguish itself thanks to unlimited possibilities of printing the clip with a digital full-colour method allowing to obtain photo printing with resolution of 1440 dpi. By concentrating production in one place and optimising the entire production process, manufacturing of a pen with individual pen clip takes only a few days, and costs, for this type of technology, are relatively not high. Customers can watch the entire production process - from the prototype, through the first details from the injection moulder room, to first printings.

22

Nowym, oryginalnym rozwiązaniem oferowanym w firmie DreamPen są długopisy z indywidualnym klipsem. Modele Galaxy, Infinity, Optimus, Lotus oraz Gladiator można zmienić konstrukcyjnie, nadając fragmentowi lub całemu klipsowi dowolny kształt, np. produktu lub logotypu, znacznie podnosząc atrakcyjność danego motywu. Indywidualny kształt klipu nabierze wyrazu dzięki nieograniczonym możliwościom zadrukowania pełnokolorową metodą cyfrową, pozwalającą uzyskać druk fotograficzny z rozdzielczością 1440 dpi. Dzięki skoncentrowaniu produkcji w jednym miejscu i zoptymalizowaniu całego procesu produkcyjnego wykonanie długopisu z indywidualnym klipsem zajmuje kilka dni, a koszty, jak na tego typu technologię, są relatywnie niewysokie. Klienci mają możliwość śledzenia całego procesu produkcyjnego - od prototypu, poprzez pierwsze detale z wtryskarni, aż po pierwsze wydruki.

23


Unique shape - give a new expression to your product Unikalny kształt - Twoja reklama nabierze nowego wyrazu

Endless ideas - unlimited possibilities Niekończące się pomysły - nieograniczone możliwości 25


26

Natural colours - distinguish the brand

3D effect - make a deep impression

Naturalna kolorystyka - wyróżnij swoją markę

Efekt 3D - każda reklama nabierze głębi

27


Gladiator

28

Clip4you Branding options / Metody znakowania / Методы маркировки: - full color digital print / nadruk cyfrowy full color / полноцветная цифровая печать - 1 440 dpi - domed sticker / naklejka polimerowa / полимерная наклейка Maximum size / Maksymalna wielkość / Максимальный размер - 25 / 50 mm

29


Infinity

30

Clip4you Branding options / Metody znakowania / Методы маркировки: - full color digital print / nadruk cyfrowy full color / полноцветная цифровая печать - 1 440 dpi - domed sticker / naklejka polimerowa / полимерная наклейка Maximum size / Maksymalna wielkość / Максимальный размер - 25 / 50 mm

31


Optimus

32

Clip4you Branding options / Metody znakowania / Методы маркировки: - full color digital print / nadruk cyfrowy full color / полноцветная цифровая печать - 1 440 dpi - domed sticker / naklejka polimerowa / полимерная наклейка Maximum size / Maksymalna wielkość / Максимальный размер - 25 / 50 mm

33


Lotus

34

Clip4you Branding options / Metody znakowania / Методы маркировки: - full color digital print / nadruk cyfrowy full color / полноцветная цифровая печать - 1 440 dpi - domed sticker / naklejka polimerowa / полимерная наклейка Maximum size / Maksymalna wielkość / Максимальный размер - 25 / 28 mm

35


Galaxy

36

Clip4you Branding options / Metody znakowania / Методы маркировки: - full color digital print / nadruk cyfrowy full color / полноцветная цифровая печать - 1 440 dpi - domed sticker / naklejka polimerowa / полимерная наклейка Maximum size / Maksymalna wielkość / Максимальный размер - 25 / 50 mm

37


* **

***

150 mm

Registered design

Optimus

Optimus

* Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / clip 5/30 mm ** Clip4you- 25/50 mm *** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 7/42 mm - 13/40 mm Silk - screen print / Sitodruk / Silk-screen print max / Sitodruk/ max - 30/40 mm

39


Optimus Classic Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Plastic solid material, smooth polished surface. Push button and tip in transparent, satin or chrome finish metal options. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia. Przycisk i szpica transparentne, satynowe lub chromowane metalowe. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Варианты кнопки и наконечника: прозрачный, пластиковый метализировaнный или металический хромированный. Пластиковый стержень с синей пастой.

OPCS - 99

OPCS - 80

OPCS - 60

OPCS - 30

OPCS - 40

OPCS - 20

OPCS - 22

OPCS - 10

OP - 99

OP - 80

OP - 60

OP - 30

OP - 40

OP - 20

OP - 22

OP - 10

OPCG - 99

OPCG - 10

OPC - 99/1030

OPC - 99/1040

OPC - 99/1020

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

40

White C 99

41


Optimus Transparent Transparent collection

Kolekcja transparentna

Прозрачная коллекция

Retractable ballpen. Plastic transparent material, smooth polished surface. Push button and tip in satin or chrome finish metal options. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo transparentne, gładka polerowana powierzchnia. Przycisk i szpica satynowe lub metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Прозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Варианты кнопки и наконечника: прозрачный, пластиковый метализировaнный или металический хромированный. Пластиковый стержень с синей пастой.

OPTS - 1099

OPTS - 1080

OPTS - 1060

OPTS - 1031

OPTS - 1021

OPTS - 1035

OPTS - 1030

OPTS - 1040

OPTS - 1020

OPT - 1099

OPT - 1080

OPT - 1060

OPT - 1031

OPT - 1021

OPT - 1035

OPT - 1030

OPT - 1040

OPT - 1020

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

348 C T 1040

286 C T 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

42

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

43


Optimus Satin Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Retractable ballpen. Plastic metallised material. Push button and tip in transparent or chrome finish metal options. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo metalizowane. Przycisk i szpica transparentne lub metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Металлизированный пластик. Варианты кнопки и наконечника: прозрачный или металический хромированный. Пластиковый стержень с синей пастой.

OPS - 1030

OPS - 1040

OPS - 1020

OPS - Silver

OPS - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

348 C T 1040

286 C T 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

44

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

45


**

***

150 mm

Registered design

Optimus

metal clip

** Engraver / Grawer / Clip - 5/28 mm *** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 7/42 mm - 13/40 mm Silk - screen print / Sitodruk / Silk-screen print max / Sitodruk/ max - 30/40 mm

Optimus

metal clip 47


Optimus Classic metal clip Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Plastic solid material, smooth polished surface. Chrome finish metal clip, push button and tip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia. Klips, przycisk i szpica metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Металлический хромированный клип, кнопка и наконечник. Пластиковый стержень с синей пастой.

OPM - 99

OPM - 80

OPM - 60

OPM - 30

OPM - 40

OPM - 20

OPM - 22

OPM - 10

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

48

White C 99

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

49


Optimus Transparent metal clip Transparent collection

Kolekcja transparentna

Прозрачная коллекция

Retractable ballpen. Plastic transparent material, smooth polished surface. Chrome finish metal clip, push button and tip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo transparentne, gładka polerowana powierzchnia. Klips, przycisk i szpica metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Прозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Металичный хромированный клип, кнопка и наконечник. Пластиковый стержень с синей пастой.

OPMT - 1099

OPMT - 1080

OPMT - 1060

OPMT - 1031

OPMT - 1021

OPMT - 1035

OPMT - 1030

OPMT - 1040

OPMT - 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

50

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

51


Optimus Satin metal clip Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Retractable ballpen. Plastic metallised material. Chrome finish metal clip. Push button and tip in transparent or chrome finish metal options. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo metalizowane. Klips metalowy chromowany. Przycisk i szpica transparentne lub metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Металлизированный пластик. Клип металический хромированный, кнопка и наконечник прозрачный или металический хромированный. Пластиковый стержень с синей пастой.

OPMS - 1030

OPMS - 1040

OPMS - 1020

OPMS - Silver

OPMS - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

52

Silver

Gold

53


**

**

*m ***

152 mm

Registered design

Doppio

Doppio

* Engraver / Grawer / Barrel 6/40 mm ** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 6/28 mm, 8/23 mm *** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 7/42 mm - 13/33 mm Silk - screen print / Sitodruk / Silk-screen print max / Sitodruk/ max - 31/33 mm m metal

55


Doppio Classic Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Plastic solid material, smooth polished surface, plastic or chrome inner part. Metal or plastic barrel. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia, łącznik plastikowy lub chromowy. Rurka metalowa lub plastikowa. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность, пластиковая или хромированная внутренняя часть. Металический или пластиковый корпус. Пластиковый стержень с синей пастой.

DPCH - 99

DPCH - 80

DPCH - 60

DP - 99/80

DP - 99/60

DP - 99/30

DP - 99/40

DP - 99/20

DPCH - 30

DPCH - 40

DPCH - 20

DPCH - 22

DPCH - 10

DPCHM - 99

DPCHM - 10

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

56

White C 99

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

57


Doppio Transparent Transparent collection

Kolekcja Transparent

Прозрачная коллекция

Retractable ballpen. Plastic transparent material, smooth polished surface, chrome inner part. Metal or plastic barrel. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo transparentne, gładka polerowana powierzchnia, chromowy łącznik. Rurka metalowa lub plastikowa. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Прозрачный пластик, гладкая полированная поверхность, хромированная внутренняя часть. Металлический или пластиковый корпус. Пластиковый стержень с синей пастой.

DPT - 1099

DPT - 1080

DPT - 1060

DPT - 1031

DPT - 1021

DPT - 1035

DPT - 1030

DPT - 1040

DPT - 1020

DPTM - 1030

DPTM - 1040

DPTM - 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

58

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

59


Doppio Satin Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Retractable ballpen. Plastic metallised material, chrome inner part. Metal or plastic barrel. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo metalizowane, chromowy łącznik. Rurka metalowa lub plastikowa. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Металлизированный пластик, хромированная внутренняя часть. Металлический или пластиковый корпус. Пластиковый стержень с синей пастой.

DPSM - Silver

DPSM - Silver

DPSM - Gold

DPSM - Gold

DPS - Silver

DPS - Silver

DPS - Gold

DPS - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

60

Silver

Gold

61


* **

* ** ***

**** ***** ******

145 mm

Registered design

Galaxy * Domed sticker / Naklejka polimerowa

Galaxy

** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / clip 7/30 mm, top 11/11mm *** Clip4you- 25/50 mm **** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 7/43 mm - 13/45 mm Silk - screen print / Sitodruk / Silk-screen print max / Sitodruk/ max - 30/45 mm *****Metallic print - chrome effect / Metaliczny nadruk - chromowy - 15/42 mm efekt / ******Digital Print 360 / Nadruk cyfrowy 360 / 360 - 72/39-32 mm 63


Galaxy Classic Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Twist action ballpen. Plastic solid material, smooth polished surface. Ring and tip in transparent, satin or chrome finish metal options. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizmem typu twist. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia. Ring i szpica transparentne, satynowe lub metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Прозрачная, метализированная пластиковая или металичная хромированная отделка кольца и наконечника. Пластиковый стержень с синей пастой.

GX - 99

GX - 80

GX - 60

GX - 30

GX - 40

GX - 20

GX - 22

GX - 10

GXC - 99/1030

GXC - 99/1040

GXC - 99/1020

GXCS - 99

GXCS - 10

GXCG - 99

GXCG - 10

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

64

White C 99

65


Galaxy Transparent Transparent collection

Kolekcja Transparent

Прозрачная коллекция

Twist action ballpen. Plastic transparent material, smooth polished surface. Ring and tip in satin or chrome finish metal options. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizmem typu twist. Tworzywo transparentne, gładka polerowana powierzchnia. Ring i szpica satynowe lub metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Прозрачный корпус с гладкой полированной поверхностью. Метализированная пластиковая или металичная хромированная отделка кольца и наконечника. Пластиковый стержень с синей пастой.

GXTS - 1099

GXTS - 1080

GXTS - 1060

GXTS - 1031

GXTS - 1021

GXTS - 1035

GXTS - 1030

GXTS - 1040

GXTS - 1020

GXT - 1099

GXT - 1080

GXT - 1060

GXT - 1031

GXT - 1021

GXT - 1035

GXT - 1030

GXT - 1040

GXT - 1020

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

348 C T 1040

286 C T 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

66

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

67


Galaxy Satin Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Twist action ballpen. Plastic metallised material. Ring and tip in transparent or chrome finish metal options. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizmem typu twist. Tworzywo metalizowane. Ring i szpica transparentne lub metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Металлизированный пластик. Прозрачная или металическая хромированная отделка кольца и наконечника. Пластиковый стержень с синей пастой.

GXS - 1030

GXS - 1040

GXS - 1020

GXS - Silver

GXS - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

348 C T 1040

286 C T 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

68

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

69


* **

**

*** **** *****

145 mm

Registered design

Galaxy

metal clip

*

Galaxy metal clip

Domed sticker / Naklejka polimerowa

** Engraver / Grawer / Top - 10/10 mm Clip - 6/28 mm *** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 7/43 mm - 13/45 mm Silk - screen print / Sitodruk / Silk-screen print max / Sitodruk/ max - 30/45 mm **** Metallic print - chrome effect / Metaliczny nadruk - chromowy - 15/42 mm efekt / ***** Digital Print 360 / Nadruk cyfrowy 360 / 360 - 72/39-32 mm

71


Galaxy Classic metal clip Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Twist action ballpen. Plastic solid material, smooth polished surface. Chrome finish metal clip, ring and tip. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizmem typu twist. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia. Klips, ring i szpica metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Хромированная отделка металлического клипа, кольца и наконечника. Пластиковый стержень с синей пастой.

GXM - 99

GXM - 80

GXM - 60

GXM - 30

GXM - 40

GXM - 20

GXM - 22

GXM - 10

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

72

White C 99

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

73


Galaxy Transparent metal clip Transparent collection

Kolekcja Transparent

Прозрачная коллекция

Twist action ballpen. Plastic transparent material, smooth polished surface. Chrome finish metal clip, ring and tip. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizmem typu twist. Tworzywo transparentne, gładka polerowana powierzchnia. Klips, ring i szpica metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Прозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Металлический хромированный клип, кольцо и наконечник. Пластиковый стержень с синей пастой.

GXMT - 1099

GXMT - 1080

GXMT - 1060

GXMT - 1031

GXMT - 1021

GXMT - 1035

GXMT - 1030

GXMT - 1040

GXMT - 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

74

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

75


Galaxy Satin metal clip Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Twist action ballpen. Plastic metallised material. Chrome finish metal clip, ring and tip. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizmem typu twist. Tworzywo metalizowane. Klips, ring i szpica metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Металлизированный пластик. Хромированная отделка металлического клипа, кольца и наконечника. Пластиковый стержень с синей пастой.

GXMS - Silver

GXMS - Silver

GXMS - Gold

GXMS - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

76

Silver

Gold

77


**

*** 140 mm

Registered design

Coco

Coco

** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 6/28 mm *** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 6/42 mm - 11/45 mm Silk - screen print / Sitodruk / Silk-screen print max / Sitodruk/ max - 26/45 mm

79


Coco Classic Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Twist action ballpen. Plastic solid material, smooth polished surface. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizmem typu twist. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Пластиковый стержень с синей пастой.

CO - 99

CO - 80

CO - 60

CO - 30

CO - 40

CO - 20

CO - 22

CO - 10

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

80

White C 99

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

81


Coco Transparent Transparent collection

Kolekcja Transparent

Прозрачная коллекция

Twist action ballpen. Plastic transparent material, smooth polished surface. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizmem typu twist. Tworzywo transparentne, gładka polerowana powierzchnia. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Прозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Пластиковый стержень с синей пастой.

COT - 1099

COT - 1080

COT - 1060

COT - 1031

COT - 1021

COT - 1035

COT - 1030

COT - 1040

COT - 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

82

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

83


Coco Satin Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Twist action ballpen. Plastic metallised and transparent material. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizmem typu twist. Tworzywo metalizowane i transparentne. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Метализированный и прозрачный пластик. Пластиковый стержень с синей пастой.

COST - 1030

COST - 1040

COST - 1020

COS - Silver

COS - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

348 C T 1040

286 C T 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

84

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

85


* **

* ** ***

****

148 mm

Registered design

Infinity * Domed sticker / Naklejka polimerowa

Infinity

** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / clip 7/33 mm, top 11/11mm *** Clip4you- 25/50 mm **** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 7/42 mm - 13/35 mm Silk - screen print / Sitodruk / Silk-screen print max / Sitodruk/ max - 31/35 mm

87


Infinity Classic Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Plastic solid material, smooth polished surface, chrome inner part. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia, chromowy łącznik. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность, хромированная внутренняя часть. Пластиковый стержень с синей пастой.

ICH - 99

ICH - 80

ICH - 60

ICH - 30

ICH - 40

ICH - 20

ICH - 22

ICH -10

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

88

White C 99

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

89


Infinity Transparent Transparent collection

Kolekcja Transparent

Прозрачная коллекция

Retractable ballpen. Plastic transparent material, smooth polished surface, chrome inner part. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo transparentne, gładka polerowana powierzchnia, chromowy łącznik. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Прозрачный пластик, гладкая полированная поверхность, хромированная внутренняя часть. Пластиковый стержень с синей пастой.

IT - 1099

IT - 1080

IT - 1060

IT - 1031

IT - 1021

IT - 1035

IT - 1030

IT - 1040

IT - 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

90

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

91


Infinity Satin Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Retractable ballpen. Plastic metallised material, chrome inner part. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo metalizowane, chromowy łącznik. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Металлизированный пластик, хромированная внутренняя часть. Пластиковый стержень с синей пастой.

IS - 30

IS - 40

IS - 20

IS - Silver

IS - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru

Номер цвета по каталогу

92

Silver

Gold

93


* **

*

*m ***

148 mm

Registered design

Infinity

metal clip

Infinity metal clip

* Engraver / Grawer / Top - 10/10 mm Clip - 5/30 mm Barrel - 6/40 mm ** Domed sticker / Naklejka polimerowa *** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 7/42 mm - 13/35 mm Silk - screen print / Sitodruk / Silk-screen print max / Sitodruk/ max - 31/35 mm m metal

95


Infinity Classic metal clip Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Plastic solid material, smooth polished surface, chrome inner part. Chrome finish metal clip. Metal or plastic barrel. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia, chromowy łącznik. Klips metalowy chromowany. Rurka metalowa lub plastikowa. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность, хромированная внутренняя часть. Хромированный металлический клип. Металический или пластиковый корпус. Пластиковый стержень с синей пастой.

IM - 99

IM - 80

IM - 60

IM - 30

IM - 40

IM - 20

IMM - 99

IMM - 10

IM - 22

IM - 10

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

96

White C 99

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

97


Infinity Transparent metal clip Transparent collection

Kolekcja Transparent

Прозрачная коллекция

Retractable ballpen. Plastic transparent material, smooth polished surface, chrome inner part. Chrome finish metal clip. Metal or plastic barrel. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo transparentne, gładka polerowana powierzchnia, chromowy łącznik. Klips metalowy chromowany. Rurka metalowa lub plastikowa. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Прозрачный пластик, гладкая полированная поверхность, хромированная внутренняя часть. Хромированный металлический клип. Металический или пластиковый корпус. Пластиковый стержень с синей пастой.

IMT - 1099

IMT - 1080

IMT - 1060

IMT - 1031

IMT - 1021

IMT - 1035

IMTM - 1030

IMTM - 1040

IMTM - 1020

IMT - 1030

IMT - 1040

IMT - 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

98

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

99


Infinity Satin metal clip Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Retractable ballpen. Plastic metallised material, chrome inner part. Chrome finish metal clip. Metal or plastic barrel. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo metalizowane, chromowy łącznik. Klips metalowy chromowany. Rurka metalowa lub plastikowa. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Металлизированный пластик, хромированная внутренняя часть. Хромированный металлический клип. Металлический или пластиковый корпус. Пластиковый стержень с синей пастой.

IMSM - Silver

IMSM - Gold

IMS - Silver

IMS - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

100

Silver

Gold

101


**

*** **** *****

148 mm

Registered design

Focus

Focus

** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 7/30 mm *** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 7/43 mm - 13/45 mm Silk - screen print / Sitodruk / Silk-screen print max / Sitodruk/ max - 30/45 mm **** Metallic print - chrome effect / Metaliczny nadruk - chromowy - 15/42 mm efekt / ***** Digital Print 360 / Nadruk cyfrowy 360 / 360 - 72/39-32 mm

103


Focus Classic Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Plastic solid material, smooth polished surface. Tip in transparent, satin or chrome finish metal options. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia. Szpica transparentna, satynowa lub metalowa chromowana. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Прозрачная, метализированная пластиковая или металичная хромированная отделка кольца и наконечника. Пластиковый стержень с синей пастой.

F - 99

F - 80

F - 60

F - 30

F - 40

F - 20

F - 22

F - 10

F - 99/1030

F - 99/1040

F - 99/1020

FS - 99

FS - 30

FS - 40

FS - 20

FS - 10

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

104

White C 99

105


Focus Transparent Transparent collection

Kolekcja Transparent

Прозрачная коллекция

Retractable ballpen. Plastic transparent material, smooth polished surface. Tip in satin or chrome finish metal options. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo transparentne, gładka polerowana powierzchnia. Szpica satynowa lub metalowa chromowana. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Прозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Метализированная пластиковая или металичная хромированная отделка кольца и наконечника.

FTCH - 1099

FTCH - 1080

FTCH - 1060

FTCH - 1031

FTCH - 1021

FTCH - 1035

FTCH - 1030

FTCH - 1040

FTCH - 1020

FTS - 1099

FTS - 1080

FTS - 1060

FTS - 1031

FTS - 1021

FTS - 1035

FTS - 1030

FTS - 1040

FTS - 1020

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

348 C T 1040

286 C T 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

106

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

107


Focus Satin Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Retractable ballpen. Plastic metallised material. Tip in transparent or chrome finish metal options. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo metalizowane. Szpica transparentna lub metalowa chromowana. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Металлизированный пластик. Прозрачная или металлическая хромированная отделка наконечника. Пластиковый стержень с синей пастой.

FS - 1030

FS - 1040

FS - 1020

FS - Gold

FS - Silver

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

348 C T 1040

286 C T 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

108

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

109


**

*** **** *****

148 mm

Registered design

Focus

metal clip

Focus metal clip

** Engraver / Grawer / Clip - 7/25 mm *** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 7/43 mm - 13/45 mm Silk - screen print / Sitodruk / Silk-screen print max / Sitodruk/ max - 30/45 mm **** Metallic print - chrome effect / Metaliczny nadruk - chromowy - 15/42 mm efekt / ***** Digital Print 360 / Nadruk cyfrowy 360 / 360 - 72/39-32 mm

111


Focus Classic metal clip Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Plastic solid material, smooth polished surface. Chrome finish metal clip and tip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia. Klips i szpica metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Металичный хромированный клип и наконечник. Пластиковый стержень с синей пастой.

FM - 99

FM - 80

FM - 60

FM - 30

FM - 40

FM - 20

FM - 22

FM - 10

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

112

White C 99

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

113


Focus Transparent metal clip Transparent collection

Kolekcja Transparent

Прозрачная коллекция

Retractable ballpen. Plastic transparent material, smooth polished surface. Chrome finish metal clip and tip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo transparentne, gładka polerowana powierzchnia. Klips i szpica metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Прозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Металичный хромированный клип и наконечник. Пластиковый стержень с синей пастой.

FMT - 1099

FMT - 1080

FMT - 1060

FMT - 1031

FMT - 1021

FMT - 1035

FMT - 1030

FMT - 1040

FMT - 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

114

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

115


Focus Satin metal clip Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Retractable ballpen. Plastic metallised material. Chrome finish metal clip and tip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo metalizowane. Klips i szpica metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Металлизированный пластик. Металичный хромированный клип и наконечник. Пластиковый стержень с синей пастой.

FMS - Silver

FMS - Silver

FMS - Silver

FMS - Gold

FMS - Gold

FMS - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

116

Silver

Gold

117


**

***

148 mm

Registered design

Winner

Winner

** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 7/30 mm *** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 7/42 mm - 13/35 mm Silk - screen print / Sitodruk / Silk-screen print max / Sitodruk/ max - 31/35 mm

119


Winner Classic Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Plastic solid material, smooth polished surface, plastic or chrome inner part. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia, łącznik plastikowy lub chromowy. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность, пластиковая или хромированная внутренняя часть. Пластиковый стержень с синей пастой.

W - 99/80

W - 99/60

W - 99/30

W - 99/40

W - 99/20

W - 99/22

W - 80/30

W - 80/20

WCH - 99

WCH - 80

WCH - 60

WCH - 30

WCH - 40

WCH - 20

WCH - 22

WCH -10

WCH - 10 Gold

WCH - 99 Gold

WCH - 99/30

WCH - 99/40

WCH - 99/20

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

120

White C 99

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

121


Winner Transparent Transparent collection

Kolekcja Transparent

Прозрачная коллекция

Retractable ballpen. Plastic transparent material, smooth polished surface, chrome inner part. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo transparentne, powierzchnia gładka polerowana, chromowy łącznik. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Прозрачный пластик, гладкая полированная поверхность, хромированная внутренняя часть. Пластиковый стержень с синей пастой.

WT - 1099

WT - 1080

WT - 1060

WT - 1031

WT - 1021

WT - 1035

WT - 1030

WT - 1040

WT - 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

122

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

123


Winner Frozen Frozen collection

Kolekcja Frozen

Прозрачная коллекция

Retractable ballpen. Plastic transparent material, frosted surface, chrome inner part. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo transparentne, powierzchnia szroniona, chromowy łącznik. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Прозрачный пластик, фростированная поверхность, хромированная внутренняя часть. Пластиковый стержень с синей пастой.

WF - 1099

WF - 1080

WF - 1060

WF - 1031

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу 124

WF - 1021

White F 1099

012 C F 1080

WF - 1035

151 C F 1060

WF - 1030

226 C F 1031

Cyan C F 1021

WF - 1020

WF - 1040

2597 C F 1035

1795 C F 1030

348 C F 1040

286 C F 1020

125


Winner Satin Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Retractable ballpen. Plastic metallised material, chrome inner part. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo metalizowane, chromowy łącznik. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Металлизированный пластик с хромированной внутренней частью. Пластиковый стержень с синей пастой.

WS - Gold

WS - Silver

WS - 30

WS - 40

WS - 20

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

126

Silver

Gold

127


** ***

****

146,5 mm

Registered design

Lotus

L otus

** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 7/30 mm *** Clip4you- 25/28 mm ****Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 7/42 mm - 13/42 mm Silk - screen print / Sitodruk / Silk-screen print max / Sitodruk/ max - 31/42 mm

129


Lotus Classic Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Combination of solid and transparent plastic material, matt surface, ergonomic rubber grip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Połączenie tworzywa pełnego i transparentnego, matowa powierzchnia, ergonomiczny gumowy uchwyt. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Комбинация непрозрачного и прозрачного пластика, матовая поверхность, эргономический резиновый захват. Пластиковый стержень с синей пастой.

LO - 99/1099

LO - 99/1080

LO - 99/1060

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

LO - 99/1030

LO - 99/1040

LO - 99/1020

White F 1099

012 C F 1080

151 C F 1060

1795 C F 1030

348 C F 1040

286 C F 1020

7727 C F 40

661 C F 20

2766 C F 22

Black C F 10

427 C F 50

7509 C F 70

Standard colour - matt / Kolor podstawowy - matowy Основной матовый цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

130

White C F 99

012 C F 80

021 C F 60

1795 C F 30

131


Lotus Frozen Frozen collection

Kolekcja Frozen

Фростированная коллекция

Retractable ballpen. Plastic transparent material, frosted surface, ergonomic rubber grip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo transparentne, matowa powierzchnia, ergonomiczny gumowy uchwyt. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Прозрозрачный пластик, матовая поверхность, ергономический резиновый захват. Пластиковый стержень с синей пастой.

LOT - 1080/1099

LOT - 1060/1099

LOT - 1031/1099

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу 132

LOT - 1021/1099

White F 1099

012 C F 1080

LOT - 1035/1099

151 C F 1060

226 C F 1031

LOT - 1030/1099

LOT - 1040/1099

LOT - 1020/1099

LOT - 1099/1030

LOT - 1099/1040

LOT - 1099/1020

1795 C F 1030

286 C F 1020

Cyan C F 1021

2597 C F 1035

348 C F 1040

133


Lotus Satin Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Retractable ballpen. Combination of metallised and transparent plastic material, matt surface, ergonomic rubber grip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Połączenie tworzywa metalizowanego i transparentnego, matowa powierzchnia, ergonomiczny gumowy uchwyt. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Комбинация металлизированного и прозрачного пластика, матовая поверхность, эргономический резиновый захват. Пластиковый стержень с синей пастой.

LOS - 1080

LOS - 1060

LOS - 1030

LOS - 1040

LOS - 1020

LOS - Silver

LOS - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу 134

White F 1099

012 C F 1080

151 C F 1060

1795 C F 1030

Silver

Gold

348 C F 1040

286 C F 1020

135


**

*** **** *****

145 mm

Registered design

Cobra

Cobra

** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 7/30 mm *** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 7/42 mm - 13/45 mm Silk - screen print / Sitodruk / Silk-screen print max / Sitodruk/ max - 30/45 mm **** Metallic print - chrome effect / Metaliczny nadruk - chromowy - 15/42 mm efekt/ ***** Digital Print 360 / Nadruk cyfrowy 360 / 360 - 72/39-32 mm

137


Cobra Classic Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Twist action ballpen. Plastic solid material, smooth polished surface. Ring and tip in transparent, satin or chrome finish metal options. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizmem typu twist. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia. Ring i szpica transparentne, satynowe lub metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Прозрачная, метализированная пластиковая или металичная хромированная отделка кольца и наконечника. Пластиковый стержень с синей пастой.

C - 99/1080

C - 99/1060

C - 99/1031

C - 99/1021

C - 99/1035

C - 99/1030

C - 99/1040

C - 99/1020

CCH - 99

CCH - 80

CCH - 60

CCH - 30

CCH - 40

CCH - 20

CCH - 22

CCH - 10

CCS - 99

CCS - 10

CCG - 99

CCG - 10

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

138

White C 99

139


Cobra Transparent Transparent collection

Kolekcja Transparent

Прозрачная коллекция

Twist action ballpen. Plastic transparent material, smooth polished surface. Ring and tip in satin or chrome finish metal options. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizmem typu twist. Tworzywo transparentne, gładka polerowana powierzchnia. Ring i szpica satynowe lub metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Прозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Метализированная пластиковая или металичная хромированная отделка кольца и наконечника. Пластиковый стержень с синей пастой.

CTS - 1099

CTS - 1080

CTS - 1060

CTS - 1031

CTS - 1021

CTS - 1035

CTS - 1030

CTS - 1040

CTS - 1020

CTCH - 1099

CTCH - 1080

CTCH - 1060

CTCH - 1031

CTCH - 1021

CTCH - 1035

CTCH - 1030

CTCH - 1040

CTCH - 1020

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

348 C T 1040

286 C T 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

140

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

141


Cobra Satin Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Twist action ballpen. Plastic metallised material. Ring and tip in transparent or chrome finish metal options. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizmem typu twist. Tworzywo metalizowane. Ring i szpica transparentne lub metalowe chromowane. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Металлизированный пластик. Прозрачная или металичная хромированная отделка кольца и наконечника. Пластиковый стержень с синей пастой.

CS - 1030

CS - 1040

CS - 1020

CSCH - Silver

CSCH - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

348 C T 1040

286 C T 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

142

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

143


**

***

150 mm

Registered design

Aston

Aston ** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / *** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk /

- 7/30 mm - 7/42 mm

145


Aston Classic Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Combination of solid and transparent plastic material, matt surface, ergonomic rubber grip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Połączenie tworzywa pełnego i transparentnego, matowa powierzchnia, ergonomiczny gumowy uchwyt. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Комбинация непрозрачного и прозрачного пластика, матовая поверхность, эргономический резиновый захват. Пластиковый стержень с синей пастой.

A - 99/1080

A - 99/1060

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу 146

White F 1099

A - 99/1030

012 C F 1080

A - 99/1040

151 C F 1060

1795 C F 1030

A - 99/1020

348 C F 1040

286 C F 1020

147


Aston Frozen Frozen collection

Kolekcja Frozen

Фростированная коллекция

Retractable ballpen. Plastic transparent material, frosted surface, ergonomic rubber grip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo transparentne, matowa powierzchnia, ergonomiczny gumowy uchwyt. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Прозрозрачный пластик, матовая поверхность, ергономический резиновый захват. Пластиковый стержень с синей пастой.

AT - 1099/1099

AT - 1080/1099

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу 148

AT - 1060/1099

White F 1099

012 C F 1080

AT - 1021/1099

151 C F 1060

226 C F 1031

AT - 1030/1099

Cyan C F 1021

2597 C F 1035

AT - 1040/1099

AT - 1020/1099

1795 C F 1030

286 C F 1020

348 C F 1040

149


Aston Satin Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Retractable ballpen. Combination of metallised and transparent plastic material, frosted surface, ergonomic rubber grip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Połączenie tworzywa metalizowanego i transparentnego, matowa powierzchnia, ergonomiczny gumowy uchwyt. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Комбинация металлизированного и прозрачного пластика, матовая поверхность, эргономический резиновый захват. Пластиковый стержень с синей пастой.

AS - 1030

AS - 1040

AS - 1020

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу 150

White F 1099

012 C F 1080

151 C F 1060

1795 C F 1030

Silver

Gold

348 C F 1040

286 C F 1020

151


**

147 mm

***

Registered design

Primo

Primo

** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 6/30 mm *** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 7/40 mm - 13/33 mm Silk - screen print / Sitodruk / Silk-screen print max / Sitodruk/ max - 31/33 mm

153


Primo Classic / Vario Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Combination of solid and transparent plastic material, smooth polished surface. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Połączenie tworzywa pełnego i transparentnego, gładka polerowana powierzchnia. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Комбинация непрозрачного и прозрачного пластика, гладкая полированная поверхность. Пластиковый стержень с синей пастой.

P - 99/80

P - 99/60

P - 99/30

P - 99/40

P - 99/20

PV - 99/1030

PV - 99/1040

PV - 99/1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

154

White C 99

155


Primo Transparent Transparent collection

Kolekcja Transparent

Прозрачная коллекция

Retractable ballpen. Plastic transparent material, smooth polished surface. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo transparentne, gładka polerowna powierzchnia. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Прозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Пластиковый стержень с синей пастой.

PT - 1099/1099

PT - 1080/1099

PT - 1060/1099

PT - 1031/1099

PT - 1035/1099

PT - 1030/1099

PT - 1040/1099

PT - 1020/1099

1795 C T 1030

286 C T 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

156

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

348 C T 1040

157


Primo Satin Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Retractable ballpen. Combination of metallised and transparent plastic material. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Połączenie tworzywa pełnego, transparentnego i metalizowanego. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Комбинация непрозрачного, прозрачного и металлизированного пластика. Пластиковый стержень с синей пастой.

PST - 1030

PST - 1040

PTS - 1030

PTS - 1040

PTS - 1020

PST - 1020

PS - Silver

PS - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

158

White C 99

159


**

***

141 mm

Registered design

Slim

Sl im

** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 6/26 mm *** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 6/42 mm - 11/45 mm Silk - screen print / Sitodruk / Silk-screen print max / Sitodruk max / - 24/45 mm

161


Slim Classic Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Twist action ballpen. Plastic solid material, smooth polished surface. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizem typu twist. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Пластиковый стержень с синей пастой.

SL - 99/80

SL - 99

SL - 80

SL - 60

SL - 30

SL - 40

SL - 20

SL - 22

SL - 10

SL - 99/60

SL - 99/30

SL - 99/40

SL - 99/20

SL - 99/22

SL - 99/10

SL - 80/30

SL - 80/20

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

162

White C 99

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

163


Slim Transparent Transparent collection

Kolekcja Transparent

Прозрачная коллекция

Twist action ballpen. Plastic transparent material, smooth polished surface. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizem typu twist. Tworzywo transparentne, gładka polerowna powierzchnia. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Прозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Пластиковый стержень с синей пастой.

SLT - 1099

SLT - 1080

SLT - 1060

SLT - 1031

SLT - 1021

SLT - 1035

SLT - 1030

SLT - 1040

SLT - 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

164

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

165


Slim Satin Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Twist action ballpen. Combination of plastic metallised and transparent material. Blue Jumbo refill.

Długopis z mechanizem typu twist. Połączenie tworzywa transparentnego i metalizowanego. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с поворотным механизмом. Комбинация металлизированного и прозрачного пластика. Пластиковый стержень с синей пастой.

SLTS - 1030

SLTS - 1040

SLTS - 1020

SLST - 1030

SLST - 1040

SLST - 1020

SLS - Silver

SLS - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

348 C T 1040

286 C T 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

166

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

167


**

***

140,6 mm

Registered design

Nemo

Nemo

** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 7/30 mm *** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 8/42 mm - 13/42 mm Silk-screen print / Sitodruk / Silk-screen print max / Sitodruk/ max - 36/42 mm

169


Nemo Classic Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Combination of solid and transparent plastic material, matt surface, ergonomic rubber grip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Połączenie tworzywa pełnego i transparentnego, matowa powierzchnia, ergonomiczny gumowy uchwyt. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Комбинация непрозрачного и прозрачного пластика, матовая поверхность, эргономический резиновый захват. Пластиковый стержень с синей пастой.

N - 99/1080

N - 99/1060

N - 99/1030

N - 99/1040

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

N - 99/1020

N - 80/1040

N - 80/1020

White F 1099

012 C F 1080

151 C F 1060

1795 C F 1030

348 C F 1040

286 C F 1020

7727 C F 40

661 C F 20

2766 C F 22

Black C F 10

427 C F 50

7509 C F 70

Standard colour - matt / Kolor podstawowy - matowy Основной матовый цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

170

White C F 99

012 C F 80

021 C F 60

1795 C F 30

171


Nemo Frozen Frozen collection

Kolekcja Frozen

Фростированная коллекция

Retractable ballpen. Plastic transparent material, frosted surface, ergonomic rubber grip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo transparentne, matowa powierzchnia, ergonomiczny gumowy uchwyt. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Прозрачный пластик, матовая поверхность, эргономический резиновый захват. Пластиковый стержень с синей пастой.

NT - 1080/1099

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу 172

White F 1099

012 C F 1080

NT - 1060/1099

151 C F 1060

226 C F 1031

NT - 1030/1099

Cyan C F 1021

2597 C F 1035

NT - 1040/1099

NT - 1020/1099

1795 C F 1030

286 C F 1020

348 C F 1040

173


Nemo Satin Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Retractable ballpen. Combination of metallised and transparent plastic material, frosted surface, ergonomic rubber grip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Połączenie tworzywa metalizowanego i transparentnego, matowa powierzchnia, ergonomiczny gumowy uchwyt. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Комбинация металлизированного и прозрачного пластика, матовая поверхность, эргономический резиновый захват. Пластиковый стержень с синей пастой.

NS - 1080

NS - 1060

NS - 1030

NS - 1040

NS - 1020

NS - Silver

NS - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу 174

White F 1099

012 C F 1080

151 C F 1060

1795 C F 1030

Silver

Gold

348 C F 1040

286 C F 1020

175


**

***

140 mm

Registered design

Luppo

Luppo

** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 7/30 mm *** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 8/42 mm - 13/35 mm Silk - screen print / Sitodruk / (min. 10000) Silk-screen print max / Sitodruk/ max - 36/35 mm (min. 10000)

177


Luppo Classic Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Combination of solid and transparent plastic material, matt surface. Blue Swiss refill, format X20.

Długopis automatyczny, wciskany. Połączenie tworzywa pełnego i transparentnego, matowa powierzchnia. Wkład niebieski produkcji szwajcarskiej, format X20.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Комбинация непрозрачного и прозрачного пластика, матовая поверхность. Синий швейцарский стержень (Х-20).

L - 99/1080

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

L - 99/1060

L - 99/1030

L - 99/1040

L - 99/1020

White F 1099

012 C F 1080

151 C F 1060

226 C F 1031

Cyan C F 1021

2597 C F 1035

1795 C F 1030

348 C F 1040

286 C F 1020

012 C F 80

021 C F 60

1795 C F 30

7727 C F 40

661 C F 20

2766 C F 22

Black C F 10

427 C F 50

7509 C F 70

Standard colour - matt / Kolor podstawowy - matowy Основной матовый цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

178

White C F 99

179


Luppo Frozen Frozen collection

Kolekcja Frozen

Фростированная коллекция

Retractable ballpen. Plastic transparent material, frosted surface. Blue Swiss refill, format X20.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo transparentne, szroniona powierzchnia. Wkład niebieski produkcji szwajcarskiej, format X20.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Прозрачный пластик, фростированная поверхность. Синий швейцарский стержень (Х-20).

LT - 1080

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу 180

White F 1099

LT - 1060

012 C F 1080

151 C F 1060

LT - 1030

226 C F 1031

Cyan C F 1021

LT - 1040

2597 C F 1035

1795 C F 1030

LT - 1020

348 C F 1040

286 C F 1020

181


Luppo Satin Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Retractable ballpen. Combination of metallised and transparent plastic material, matt surface. Blue Swiss refill, format X20.

Długopis automatyczny, wciskany. Połączenie tworzywa metalizowanego i transparentnego, matowa powierzchnia. Wkład niebieski produkcji szwajcarskiej, format X20.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Комбинация металлизированного и прозрачного пластика, матовая поверхность. Синий швейцарский стержень (Х-20).

LTS - 1030

LTS - 1040

LTS - 1020

LS - 1030

LS - 1040

LS - 1020

LS - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу 182

Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White F 1099

348 C F 1040

286 C F 1020

012 C F 1080

151 C F 1060

226 C F 1031

Cyan C F 1021

2597 C F 1035

1795 C F 1030

183


**

***

150 mm

Registered design

Dream

Dream

** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 8/30 mm *** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 8/43 mm - 13/45 mm Silk - screen print / Sitodruk / Silk-screen print max / Sitodruk/ max - 34/45 mm

185


Dream Classic Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Plastic solid material, smooth polished surface. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность. Пластиковый стержень с синей пастой.

D - 99/80

D - 99/60

D - 99/30

D - 99/40

D - 99/20

D - 99/22

D - 99/10

D - 80/99

D - 60/99

D - 30/99

D - 40/99

D - 20/99

D - 80/20

D - 20/80

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

186

White C 99

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

187


Dream Vario / Transparent Vario / Transparent collection

Kolekcja Vario / Transparent

Коллекция Vario / Прозрачная

Retractable ballpen. Combination of plastic solid and transparent material, smooth polished or matt frosted surface. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Połączenie tworzywa pełnego i transparentnego, powierzchnia gładka polerowana lub matowa szroniona. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Комбинация непрозрачного и прозрачного пластика, гладкая полированная или матовая поверхность. Пластиковый стержень с синей пастой. DV - 99/1099

DV - 99/1080

DV - 99/1060

DV - 99/1030

DV - 99/1040

DV - 99/1020

DT - 1099

DT - 1080/1099

DT - 1060/1099

DT - 1031/1099

DT - 1021/1099

DT - 1035/1099

DT - 1030/1099

DT - 1040/1099

DT - 1020/1099

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White F 1099

012 C F 1080

151 C F 1060

226 C F 1031

Cyan C F 1021

2597 C F 1035

1795 C F 1030

348 C F 1040

286 C F 1020

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

188

White C 99

189


Dream Satin / Softtouch Satin / Softtouch collection

Kolekcja Satin / Softtouch

Коллекция Satin / Softtouch

Retractable ballpen. Satin - combination of metallised and transparent plastic material. Softtouch - combination of transparent and metallised plastic material, soft surface. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Satin - połączenie tworzywa transparentnego i metalizowanego. Softtouch - połączenie tworzywa transparentnego i metalizowanego, powierzchnia typu soft. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом.

Satin - Комбинация металлизированного и прозрачного пластика. Softtouch - Комбинация металлизированного и прозрачного пластика, мягкая поверхность. Пластиковый стержень с синей пастой.

Satin

DS - 1030

DS - 1040

DS - 1020

DS - Silver

DS - Gold

DTS - 1030

DTS - 1040

DTS - 1020

DSS - 1030

DSS - 1040

DSS - 1020

Softtouch

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Satin

Satin

Satin

Softtouch

Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

White S 1099

012 C S 1080

151 C S 1060

226 C S 1031

Cyan C S 1021

2597 C S 1035

1795 C S 1030

348 C S 1040

286 C S 1020

Softtouch Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Transparent - softtouch colour / Kolor transparentny softtouch Прозрачный цвет, мягкая поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

190

191


**

***

147 mm

Registered design

Shark

Shark

** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 8/30 mm *** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 8/42 mm - 13/35 mm Silk - screen print / Sitodruk / (min. 10000) Silk-screen print max / Sitodruk/ max - 36/35 mm (min.000) 10

193


Shark Classic Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Plastic solid material, matt surface. Blue Swiss refill, format X20.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo pełne, powierzchnia matowa. Wkład niebieski produkcji szwajcarskiej, format X20.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Непрозрачный пластик, матовая поверхность. Синий швейцарский стержень (Х-20).

SN - 99

SN - 80

SN - 60

SN - 30

SN - 40

SN - 99/30

SN - 99/40

SN - 99/20

SN - 20

SN - 22

SN -10

Standard colour - matt / Kolor podstawowy - matowy Основной матовый цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

194

White C F 99

012 C F 80

021 C F 60

1795 C F 30

7727 C F 40

661 C F 20

2766 C F 22

Black C F 10

427 C F 50

7509 C F 70

195


Shark Frozen Frozen collection

Kolekcja Frozen

Фростированная коллекция

Retractable ballpen. Combination of plastic solid and transparent material, frosted surface. Blue Swiss refill, format X20.

Długopis automatyczny, wciskany. Połączenie tworzywa pełnego i transparentnego, powierzchnia szroniona. Wkład niebieski produkcji szwajcarskiej, format X20.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Kомбинация непрозрачного и прозрачного пластика, фростированная поверхность. Синий швейцарский стержень (Х-20).

ST - 1099

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

ST - 1080

ST - 1060

ST - 1031

ST - 1021

ST - 1035

ST - 1030

ST - 1040

ST - 1020

White F 1099

012 C F 1080

151 C F 1060

226 C F 1031

Cyan C F 1021

2597 C F 1035

1795 C F 1030

348 C F 1040

286 C F 1020

012 C F 80

021 C F 60

1795 C F 30

7727 C F 40

661 C F 20

2766 C F 22

Black C F 10

427 C F 50

7509 C F 70

Standard colour - matt / Kolor podstawowy - matowy Основной матовый цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

196

White C F 99

197


Shark Satin Satin collection

Kolekcja Satin

Коллекция Satin

Retractable ballpen. Combination of metallised and transparent plastic material, matt surface. Blue Swiss refill, format X20.

Długopis automatyczny, wciskany. Połączenie tworzywa metalizowanego i transparentnego, matowa powierzchnia. Wkład niebieski produkcji szwajcarskiej, format X20.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Комбинация металлизированного и прозрачного пластика, матовая поверхность. Синий швейцарский стержень (Х-20).

SST - 1030

SST - 1040

SST - 1020

S - Silver

S - Gold

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу 198

Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

White F 1099

348 C F 1040

286 C F 1020

012 C F 1080

151 C F 1060

226 C F 1031

Cyan C F 1021

2597 C F 1035

1795 C F 1030

199


** ***

****

150 mm

Registered design

Gladiator

Gladiator

** Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 8/30 mm *** Clip4you- 25/50 mm ****Print area / Pole zadruku / Pad print / Tampodruk / - 8/43 mm - 13/45 mm Silk - screen print / Sitodruk / Silk-screen print max / Sitodruk/ max - 34/45 mm

201


Gladiator Classic Classic collection

Kolekcja Classic

Коллекция Classic

Retractable ballpen. Plastic solid material, smooth polished surface of barrel and matt surface of clip. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Tworzywo pełne, gładka polerowana powierzchnia rurki i matowa powierzchnia klipsa. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Непрозрачный пластик, гладкая полированная поверхность трубки и матовая поверхность клипа. Пластиковый стержень с синей пастой.

G - 99/99

G - 99/80

G - 99/60

G - 99/30

G - 99/40

G - 99/20

G - 99/22

G - 99/10

G - 80/99

G - 60/99

G - 30/99

G - 40/99

G - 20/99

G - 20/80

G - 80/20

G - 10

Standard colour - polished / Kolor podstawowy - polerowany Основной полированный цвет Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Nr katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

202

White C 99

012 C 80

021 C 60

1795 C 30

7727 C 40

661 C 20

2766 C 22

Black C 10

427 C 50

7509 C 70

203


Gladiator Transparent Vario / Transparent collection

Kolekcja Vario / Transparent

Коллекция Vario / прозрачная

Retractable ballpen. Combination of plastic solid and transparent material, smooth polished or matt frosted surface. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Połączenie tworzywa pełnego i transparentnego, powierzchnia gładka polerowana lub matowa szroniona. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом. Комбинация непрозрачного и прозрачного пластика, гладкая полированная или матовая фростированная поверхность. Пластиковый стержень с синей пастой.

Transparent GT - 1030

GT - 1040

GT - 1020

GF - 1030/1099

GF - 1040/1099

GF - 1020/1099

Frozen

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет

204

Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White F 1099

012 C F 1080

151 C F 1060

226 C F 1031

Cyan C F 1021

2597 C F 1035

1795 C F 1030

348 C F 1040

286 C F 1020

205


Gladiator Satin / Softtouch Satin / Softtouch collection

Kolekcja Satin / Softtouch

Коллекция Satin / Softtouch

Retractable ballpen. Satin - combination of metallised and transparent plastic material. Softtouch - combination of transparent and metallised plastic material, soft surface. Blue Jumbo refill.

Długopis automatyczny, wciskany. Satin - połączenie tworzywa transparentnego i metalizowanego. Softtouch - połączenie tworzywa transparentnego i metalizowanego, powierzchnia typu soft. Wkład niebieski Jumbo.

Шариковая ручка с нажимным механизмом.

Satin - Комбинация металлизированного и прозрачного пластика. Softtouch - Комбинация металлизированного и прозрачного пластика, мягкая поверхность. Пластиковый стержень с синей пастой.

Satin

GTS - 1030

GTS - 1040

GTS - 1020

GS - 1030

GS - 1040

GS - 1020

GS - Silver

GS - Gold

GSS - 1030

GSS - 1040

GSS - 1020

Softtouch

Satin surface / Powierzchnia satynowa Сатиновая поверхность Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

Silver

Gold

Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White T 1099

012 C T 1080

151 C T 1060

226 C T 1031

Cyan C T 1021

2597 C T 1035

1795 C T 1030

348 C T 1040

286 C T 1020

Transparent - frosted colour / Kolor transparentny frozen Прозрачный цвет, фростированная поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

White F 1099

012 C F 1080

151 C F 1060

226 C F 1031

Cyan C F 1021

2597 C F 1035

1795 C F 1030

348 C F 1040

286 C F 1020

White S 1099

012 C S 1080

151 C S 1060

226 C S 1031

Cyan C S 1021

2597 C S 1035

1795 C S 1030

348 C S 1040

286 C S 1020

Transparent colour / Kolor transparentny Прозрачный цвет Satin

Satin

Softtouch

Softtouch

Softtouch

Transparent - softtouch colour / Kolor transparentny softtouch Прозрачный цвет, мягкая поверхность Pantone - equivalent / Pantone - odpowiednik / Pantone - эквивалент Catalogue colour number / Numer katalogowy koloru / Номер цвета по каталогу

206

207


NotePen

perfect combination of pen and notebook

NotePen

doskonałe połączenie długopisu i notesu NotePen from DreamPen is a new originally solution, that perfectly combines notepad with ballpen. The combination of pen and paper was never so perfect as now. Like Ying and Yang, Water and Fire, Pen and Notepad make two halfs of same apple. Now finally together thanks to new solution straight from DreamPen. The list of possibilities when the notebook can be used is as long as list of occasions to use pen. It can be used at work, in different kind of events, seminars, product launches. But it is also perfect for casual use. Whenever and wherever you want. The cover of NotePen can be personalized on front and back side by full colour printing. Pages can be customised by standard patterns like lines or squeres or just blank. Every page can be also printed with your logo. It is created to meet all clinets demands.

Nowy produkt firmy DreamPen - NotePen jest oryginalnym rozwiązaniem - połączeniem notesu z długopisem. Jest doskonałym, zarówno pod względem funkcji jak i formy, symbolem wzajemnego uzupełnienia i współistnienia - jak w filozofii Yin i Yang. Okładka notesu, dzięki nadrukowi w pełnym kolorze, może być dowolnie spersonalizowana. Strony mogą być zadrukowane standardowo w kratkę lub linię, bądź też czyste. Na każdej stronie możemy dodatkowo drukować logo klienta. NotePen można używać w pracy, podczas różnych eventów, seminariów, prezentacji produktów oraz na co dzień. Kształt i kolorystyka, zarówno długopisu jak i notesu wzbudzi zainteresowanie każdego użytkownika i sprosta wymaganiom najbardziej wymagającego klienta.


Dualtollak2013  

Fashion, sport

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you