Page 1

Kultur Borås Politik Följ med Museum – utflykt på fullmäktigeoch utställning sammanträde

Samarbete Vi jobbar för ett renare Borås

Samhälle Stadsrevisionen utför kontrollen för dig

såklart borås SOMMAR 2011

När jag flyttade in trodde min dotter att jag skulle längta härifrån, men det gör jag inte. Här har jag trygghet.

Karin Persson, boende på Agamemnon


Botanisk vandring i Annelundsparken 9 juni, kl 17.00 Botanisk vandring med botanist Leif-Eric Aronsson. Samling vid parkeringen Annelundsvillan. Stadsparksvandring bland växter och konstverk 12 juni, kl 11.00 Naturvärden och konstverk mitt i stan med konstmuseichef Hasse Persson. Samling vid Teaterbron. Parkvandring i ett hav av pioner i Annelundsparken 21 juni, kl 17.30 Revival tour med före detta stadsträd­ gårdsmästare Åke Johansson. Samling vid Pionterrassen. Lekfortets dag i Annelundsparken 11 augusti, kl 10.00 till 13.00 Djur på besök i parken, hästskjuts, ponnyridning, glassbil och clown.

Välkommen sommar!

Parkprogrammet

Invigning av hundrastplatsen i Fjärdingsparken

HEJA BORÅS!

Borås är Året Föreningen Svenska Stadskärnor har utsett Borås till Årets stadskärna 2011. Här är juryns motivering: Borås är bra på att vara stad och det märks att de satsar på det. Parterna gör målmedvetna långsiktiga satsningar vilka accelererat de senaste åren. Boråsaktörerna visar upp en

mångsidig, hög kompetens och drar åt samma håll. Plattfor­ men för utvecklingsarbetet har utvecklats löpande och bygger på en gemensam avsiktsför­ klaring tillsammans med ett fräscht Borås City AB som nu kompletterats med destina­ tionsbolaget Borås Borås TME. Genom det starka politiska

18 augusti, kl 18.00 Presentation av olika hundraser med Södra Älvsborgs Kennelklubb, och dess ordförande Marie Ljungquist. Guidning i naturreservatet Älmås 25 augusti, kl 17.00 Med skogvaktare Peter Rydén. Klä dig för skogspromenad! Samling vid informationstavlan. Skördefest i Ramna­ parken vid Borås Museum 3 september, kl 10.00 till 14.30 Kulturkontoret och Tekniska förvaltningen i samarbete med Borås Tidning och Borås Trädgårdssällskap. Poesi- och historikvandring i Stadsparken 10 september, kl 11.00 Madeleine Fjärilsdotter visar tavlor och framför sina dikter som finns i parken. Samling vid Teaterbron. Medverkande och arrangör stadsträd­ gårdsmästare StenAnders Jöne.

2

Redaktör: Charlotte Ohlsson 033-35 70 68 eller charlotte.olsson@boras.se

Borås Stad är en Fair Trade City Borås Stad har fått certifiering som en Fair Trade City även i år. För att klara kraven inför varje år måste Fair Trade City-städerna öka sina etiska inköp – varje år – och det har Borås Stad gjort.

Närsjukvårdssamarbete för säker vård och omsorg i Södra Älvsborg Under våren startade Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Syftet är att skapa smidiga övergångar för patienter i kontakt mellan sjukhus, primärvård och kommuner men också att förebygga framtida vård- och omsorgsbehov. Sedan tidigare har det funnits en mindre men liknande organisation för sjuka äldre och dem med psykisk ohälsa. Närvårdssamverkan ska se till att inga patienter som behöver vårdoch omsorgsinsatser från både kommun och region ska hamna mellan stolarna. – Huvudsyftet är att ge lika vård på lika villkor i hela Södra Älvsborg. Det är en mycket större samverkan än tidigare. Regionen har inte olika regelverk för olika kommuner även Ansvarig utgivare: Annica Berg Omslagsbild: fotograf Anna Sigge

om kommunerna haft olika rutiner. Nu ska det bli enklare för till exempel SÄS att släppa sina patienter till kommunerna. De behöver inte hålla reda på alla kommuners rutiner eftersom de ska likna varandra, säger Ingegerd Eriksson, verksamhetschef Kvalitet och utveckling, Borås Stad. Samverkansformen är ett politiskt beslut som togs 2007 och som nu ska förverkligas. Närvårdssamverkan består av Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Vårgårda och Ulricehamn, hälso- och sjukvårdsnämnderna i Södra Älvsborg samt Västra Götalandsregionen.

Tryckeri: Responstryck ISSN: 1102-0148


Ledare

»

såklartborås

är en tidning från Borås Stad

s stadskärna engagemanget har man nått så mycket längre. Borås city andas attraktion och lust! Det går också att sammanfatta det hela som stadsarkitekt Tomas Rossing gör: – Borås är helt enkelt väldigt bra på att vara stad. Det är vår främsta framgångsfaktor jämfört med andra

kommuner i regionen. Och vi ska bli ännu bättre. Med fler bostäder, butiker och restauranger i centrum skapas fler mötesplatser och då kan kreativitet uppstå. Borås ska än mer bli en stad som lever, alltså. Och lever lustfullt.

Sugen på kultur? Läs om skulptur­ vandringar i Borås på sidan 10.

Redaktören gillar finurliga boråsare För att ha chansen att vinna korsordstävlingen ska deltagarna svara på en fråga. Efter senaste numret kom det in tre extra arbetade bidrag från de korsordsläsare som redaktören särskilt la märke till. Så här svarade de på frågan vad de tyckte bäst om i SBs vårnummer.

Färg o form och ledarna i stan Kultur, musik med Fjärdingsbarn Såklart Borås är lagom nätt! Jag läser allting rätt och slätt ES

Jag tyckte om artikeln om Fjärdingskolan/Kulturskolan. Verkligen positiva tongångar för framtiden. PW

”Med plats för de unga” – här finns kraft, här finns energi ungdomens hus i egen regi NH

En framtidssäkrad stad

T

ack vare Borås Stads viktigaste tillgång; engagerad, ansvarskännande och duktig personal, har vår omorganisation fungerat väl. Våra medarbetare är den bästa garantin för att Borås ska fortsätta att utvecklas och uppfylla medborgarnas – med rätta – högt ställda förväntningar. Detta är nutidshistoria, men om fem år och ännu längre fram i tiden? Var är vi då? Vet vi idag vad som krävs för att vi ska fortsätta vara en framgångsrik kommun? Alla framtidens svar har vi inte. Däremot en vision vi undan för undan konkretiserar. Vi kan se perspektiven i det lilla och i det stora. Förra året ökade Borås befolkning med 836 personer. Det är en lika stor ökning som under rekordåren på 50- och 60-talet. Det visar på god tillväxt. Men vi måste hela tiden lyfta fram miljöfrågorna så att de blir en integrerad del av stadens tillväxt- och hållbarhetstänkande. Ett tydligt exempel på hur vi arbetar är det fortsatt gemensamma engagemanget för Götalandsbanan. Höghastighetsbanor är på gång eller redan i drift i hela Europa. Vårt grannland Norge gör en blixtutredning för att inte komma på efterkälken. I en fråga som engagerar hela Europa står Borås Stad enad. Det har redan visat sig vilken utvecklingspotential det innebär för de regioner där höghastighetstågen rullar fram. De som lyft blicken och vågar se mer än den närmaste morgondagen – de som håller visionen levande – blir vinnare. Det är också de med en levande vision som kan forma förslag om solidariska lösningar för framtiden. Till dem ska Borås höra. Förvandlingen av Simonsland till en science park har inletts. Det innebär ett skapande av en ny kreativ stadsdel för textil- och designverksamhet. Invigning av det nya Simonsland är planerad till 2013. Då ska både Textilhögskolan och Textilmuseet vara på plats och Borås mer än någonsin vara norra Europas centrum för textil och design. Till det ovanstående kan läggas att vi blev Årets ungdomskommun 2010. Arbetet med att öka ungas inflytande, våra satsningar på fritidsaktiviteter och att skapa jobb till unga funktionshind­ rade var bidragande orsaker till utnämningen. Inte minst framhålls att ungas inflytande tas på allvar lika mycket på den politiska arenan som på fritidsgården. Och, Borås har vunnit utmärkelsen Årets stadskärna 2011. Motiveringen var bland annat den löpande utvecklingen av Borås, ett starkt politiskt engagemang och en stadskärna som idag ”andas attraktion och lust”. Utan att förhäva oss kan vi därför säga att ”Borås är bra på att vara stad”. Visst är Borås i framkant!

Ulf Olsson (S) Kommun­ styrelsens ordförande i Borås Stad

3


omsorg

Susanne Ellerstrand hjälper Karin Persson med nagellacket. Susanne kommer snart att starta en egen liten salong för de boende på Agamemnon. Skönhetssalongen får namnet Sussies hörna.

Bild anna sigge

I dagens äldreomsorg är den enskilda människans behov och önskemål viktigare än något annat. ”Jobbar jag hemma hos någon eller bor någon på mitt jobb?” är en formulering som genomsyrar vardagen på Agamemnon.

att bo hemma hos Vård- och omsorgsboende för äldre är ett boende att se fram emot Svaret på frågan är givet: Agamemnon är i första hand ett hem och i andra hand en arbetsplats. Den som bli gammal idag ska behålla sin integritet och ska själv kunna bestämma över sin omvårdnad. För att det ska bli så pratar personalen med brukaren och skriver sedan i en journal om hur han

Agamemnon Antal anställda: 70 omvårdnadspersonal och tre sjuksköterskor. Antal boende: 70 brukare fördelade på sju avdelningar. Här bor både dementa och somatiskt sjuka. Agamemnon ligger i centrala Borås och invigdes 1995.

4

eller hon vill bli omhändertagen. Sedan diskuterar de formuleringarna tillsammans och då kan också de anhöriga vara med. – Vi ställer frågor som ”är det okej så här, är det så här du vill bli bemött?” Vi borde ha börjat jobba så här för länge sedan, men nu gör vi det i alla fall, säger Lena Gregorson som är chef på Agamemnon. Och hon har ett långt perspektiv efter sina nästan 30 år inom äldreomsorgen. Lena Gregorson ser utveckling som något väldigt positivt. Hela tiden strävar hon och hennes kolleger efter att kunna möta de äldre ännu bättre och än mer i enlighet med deras egna önskemål. Britt-Inger Egelind har en 50-procentig tjänst som aktivitetssamordnare. För varje månad lägger hon upp ett schema med olika aktiviteter för dem som bor på Agamemnon. Det innefattar allt från musik­

caféer, symöten och andakter till pubaftnar, fina middagar och gymnastik. Det ska finnas något för alla, oavsett intresse och förmåga. Aktiviteterna bestäms i samarbete med de äldre. – Jag träffar en del av dem en gång i månaden på ett aktivitetsråd och då framför de vad de vill göra och vilken mat de önskar sig. Vi pratar både om sådant som är bra och sådant som är dåligt. Varje höst och vår ordnar vi en utflykt, och nu vill de åka till havet nästa gång, säger hon. En stunds skönhetsvård är ett sätt att få lite extra omtanke och det är något som uppskattas av många. Karin Persson brukar få håret lagt och naglarna målade av Susanne Ellerstrand som är omvårdare på Agamemnon. Karin Persson flyttade in för ungefär ett år sedan och har under tiden hon bott här fått


Oscar Elzion tror på att roa sig från att han vaknar tills han går och lägger sig. Språk har alltid varit hans stora intresse men när tillfälle ges är han gärna med på aktiviter som ordnas på Agamemnon. Oscar Elzion tror på att den som gör saker inte blir gammal.

borås stad flera nya vänner och många skratt. – När jag flyttade in trodde min dotter att jag skulle längta härifrån, men det gör jag inte. Här har jag trygghet och jag hoppas att jag får stanna, säger hon. – Det får du, försäkrar Susanne och klappar henne på armen. Du får stanna hur länge du vill. På nedre plan kommer Susanne snart få en egen skönhetssalong inredd, namngiven ”Sussies hörna” efter henne själv. – Där kommer de äldre att kunna boka tid hos mig precis som på en vanlig salong. Då får de känna att de kommer bort från avdelningen en stund, berättar hon. I Oscar Elzions rum är väggarna klädda med bokhyllor som till bristningsgränsen är fyllda med biblar och uppslagsverk på många olika språk. När Oscar Elzion var yngre skrev och läste

han på 40 olika språk. Nu håller han sig till tio och han visar på sin dator hur han läser Wikipedias olika språkversioner. Hörlurarna som är kopplade till datorn behöver han i sina kontakter med universitetet i Jerusalem där han läser hebreiska på distans. – Jag måste roa mig från frukost till natten för att inte behöva bli gammal, säger han. Han berättar att han var mycket rädd för att åldras innan han flyttade in på Agamemnon. – Det var svårt för mig att anpassa mig när jag flyttade hit, svårt att se alla gamla här. Men nu känner jag mig både yngre och starkare. Jag kom hit och fick se att det fanns god mat och en bra plats att sova på. Min ålderdom blev inte som jag trodde den skulle bli. Den blev mycket finare.

Språkbruk från 1900-talets början fram till idag Fattighus Ålderdomshem Vård- och ålderdomshem Modernt ålderdomshem Serviceboende Gruppboende Servicehus, särskilt boende Vård- och omsorgsboende för äldre I Borås Stad kallas de som bor på ett vård- och omsorgsboende för brukare.

5


samhälle Om din första instinkt är att allt som låter som revision eller revisor är stendött, kan du inte försöka tänka om? Stadsrevisionen är både spännande och ett väldigt viktigt demokratiskt verktyg. Det är här kontrollen finns så att politiker och tjänstemän gör det som är bra för boråsarna.

Stadsrevisionen

Spännande verksamhet som är viktigare än du tror

»

Stadsrevisionen kontrollerar att kommunens budget följs men undersöker också att verksamheten är den som det politiskt beslutats. Det som med ett gemensamt namn kallas Stadsrevisionen består av politiker som styr verksamheten – Revisorskollegiet – och tjänste­ männen på Revisionskontoret. Stadsrevisionen lyder direkt under Kommunfull-

ef bel, ch t Ola Sa ontore k s n isio på Rev

Ann a Du o skri vbor ng bako d. m s itt

mäktige och är fullmäktiges och boråsarnas kontrollorgan för den kommunala verksamheten. Att Stadsrevisionen ligger direkt under fullmäktige är viktigt. De svarar enbart inför fullmäktige och får på så sätt en än mer oberoende ställning. Det är två delar som Stadsrevisionen kontrollerar. Dels fungerar den som vilken revisor som helst och granskar om budget följs och att kassan stämmer. Dels, och kanske ännu viktigare, undersöker de att verksamheten är den som efterfrågas av ägaren – kommunfullmäktige och därigenom du.

6

De beslut som ägaren tagit ska följas och det är den verksamhet som ska drivas och utvecklas. Eftersom en kommun är en politiskt styrd organisation är det politikerna som beslutar om verksamheten. Det är också de förtroendevalda revisorerna som väljer vad som ska prioriteras i de olika revisionsplanerna. Det praktiska arbetet utförs i första hand av revisorerna på Revisionskontoret.

– Vi på Revisionskontoret gör granskningarna, själva eller med hjälp av konsulter, säger Ola Sabel, revisionschef och tjänsteman på Revisionskontoret. Förutom när kontoret behöver anlita special­ kompetens är en anledning till att konsulter anlitas att det bara arbetar fyra personer på kontoret. Alla fast anställda revisorer är certifierade kommunala yrkesrevisorer. Det finns kommuner som inte har några anställda revisorer utan helt använder sig av konsulter, det vill säga privat anställda revisorer. Borås Stad har uppfattningen att ett

eget revisionskontor är att föredra. De förtroendevalda politikerna är uppdelade i två revisorsgrupper, där den första gruppen granskar Kommunstyrelsen, Valnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Servicenämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Miljö- och konsumentnämnden. Den andra revisorsgruppen

n rs Mag och La m ö r t s and ns. Anna S ompete r hög k a h n o s

ansvarar för revi­ sionen av Kulturnämnden, Utbildningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och de tre stadsdelsnämnderna. Ordförande för revisorskollegiet är Ingwer Kliche (S) som tillsammans med ordförande och vice ordförande i de två grupperna politiskt leder arbetet. Revisorerna ska vara oberoende i förhållande till dem de är satta att granska och ska utföra sitt uppdrag opartiskt och med objektivitet. Det krävs något extra av de politiker som sitter i


nus-

Stadsrevisionen • Stadsrevisionen arbetar för en effektiv och välanpassad kommunal verksamhet. Stadsrevisionen kontrollerar att lagar och kommala beslut följs. Revisionen ska självklart följa god revisionssed. Revisionsberättelserna ligger till grund för ansvarsprövning. • Revisorerna prövar om verksamheten sköts ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är

revisionsgrupperna eftersom det är sina egna par- het. På ett och ett halvt år gick verksamheten tikamrater de granskar och eventuellt kritiserar. från ett av de sämsta äldreboendena i landet till Eftersom Kommunfullmäktige bestämmer ett av de bästa. Vi tittar på hur verksamheten vilken budget Stadsrevisionen får är det också fungerar och hur väl man lever upp till budgeten. fullmäktige som avgör hur mycket granskning Där fanns inget att anmärka på. Vår uppgift är som ska göras. För att prioritera insatserna gör de inte att se om det är rättvisa mellan personalen i förtroendevalda en risk- och väsentlighets­analys de olika stadsdelarna, säger Ola Sabel. som de utgår ifrån när de prioriterar vad som Något som Stadsrevisionen däremot haft en hel ska granskas under året. Det gör att del att anmärka på är beslutsunderlaget för inrevisionens inriktning kan variera vesteringarna i ett nytt kraftfrån år till år. värmeverk – Politikerna arbetar helt självständigt. Som jag upplever det så kommer det väldigt kloka förslag från dem. De tar upp stora övergripande frågor. Det är väldigt bra förtroendevalda som arbetar i de två revisionsgrupperna, säger Ola Sabel. Planen som arbetas fram i november ligger sedan till grund för nästa års arbete. Revisionskontoret följer planen men har möjlighet att ta upp Run t står skrivbo sådant som blir akrd Ola Sab et i Ann tuellt under året. el o a Sa ch nds Borås Stad har Ann a Du tröms rum ong. valt att inte lägga ut revisionsplanen på nätet. – Anledningen är att vi gärna vill ha kvar vår och flexibilitet och kunna vara mindre förutsägbara, ett nytt avloppsreningssäger Ola Sabel, men tillägger att den som vill verk. Här kom Stadsrevisionen fram till självklart kan få fram revisionsplanen, den är inte att underlaget inte är sakligt och dessutom saknar hemlig. Det är heller inte tal om några gryningsomvärldsanalys. räder mot förvaltningarna. Däremot talar planen Eftersom underlaget troligtvis är det enda sättet inte om exakt vad som ska granskas. för fritidspolitikerna i fullmäktige att ta ställPå äldreboendet Distansgatan 7 har en skatning till en investering som är den största som terevisionell utredning kommit att ifrågasätta Borås Stad stått inför, tycker Stadsrevisionen att medarbetarnas konferensresor. Det här är något underlaget bör breddas och fördjupas. De vill att som Stadsrevisionen inte tittar på. en oberoende undersökning görs och att utgångs– Vi har gjort en granskning av Distansgatan 7 punkten blir att hitta det bästa alternativet för och kommit fram till att de har en bra verksamBorås som helhet.

riktiga och om den interna kontrollen är tillräcklig. • De kommunala bolagen granskas också av lekmannarevisorer utsedda av Kommunfullmäktige. Då gäller granskningen enbart verksamheten. Kontrollen av bolagens räkenskap görs av externa auktoriserade revisorer. • Revisionsrapporter publiceras på Borås Stads webbplats boras.se.

Det går inte att prata om granskning av kommunal verksamhet utan att komma in på mutor och andra oegentligheter. – Det kan förekomma i vilken kommun, region eller statlig verksamhet som helst. Vi står inte över det i Borås på något sätt. Som revisorer är det vår uppgift att se till att den interna kontrollen är så robust och tydlig som möjligt som en motvikt. Det är viktigt att nämnderna har

eten rfarenh n har e o s oret. t s n u o n ag isionsk v e Lars M R å hövs p som be

system och rutiner för att göra det så svårt som möjligt att tillskansa sig pengar eller fördelar, och det är vi rätt duktiga på i Borås, säger Ola Sabel.

7


kultur

Det är en riktig svensk sommaridyll mitt inne i stan. Borås Museum har mycket att erbjuda oavsett om du vill vara utomhus, få reda på mer om hur människor levde förr eller själv vill prova ett hantverk.

smultronstället

Borås Museum är en grön oas som bjuder på naturu Även om Borås Museum ligger i centrala Borås, granne med Ramnavallen, så är museet ändå något av en hemlig plats. Den lilla byn är en angenäm överraskning. Det första som möter besök­ arna är de gula byggnaderna Ohlsonska gården och Nymanska gården. Gårdarna byggdes på 1800- respektive 1700-talet i det som i dag är centrala Borås. Entrén till området är byggd mellan de båda byggnad­erna men det går förstås att komma till museet från flera håll. – Det är speciellt att vårt museum har två hus från stadsmil-

8

jö. I de flesta andra liknande museer finns bara byggnader från landsbygden, säger museichef Curry Heimann. Det är som om mycket av det goda från sjuhäradsbygden har samlats i Ramnaparken. Borås Museum är ett friluftsmuseum med hus hämtade från hela bygden. Precis som tanken är med alla friluftsmuseum så visar Borås Museum hur allmogen, det vill säga du och jag, bott under olika tider. Här finns till exempel socken­ stugan från Kinnarumma i Marks härad, loftbodarna från Nittorp och Finnekumla och gästgivaregården från Ramslätt. Nymanska gården låg där Krokhallstorget finns idag. Alla friluftsmuseums

ursprung finns i Stockholm. Skansen var först i världen med en plats där äldre tiders sätt att leva samlades på ett ställe. Där det blev lättare att föreställa sig hur den vanliga människans vardagsliv såg ut. Men Borås Museum är så mycket mer än de byggnader som finns att titta på. Här ordnas olika aktiviteter året runt, det finns ett kafé i det gamla gästgiveriet och naturen är riktigt boråsisk. Nära till träd, frodigt gräs och en sjö – och några riktigt inbjudande villor. – Det här är jättefin miljö sommartid, säger Curry Heimann där han står mitt i området. Han tillägger att museet fungerar året om men att öppettiderna är mer begränsade under vintern. Det är helgöp-

pet och det går att få se museet andra dagar men då krävs att det gjorts en föranmälan. Sommarens utställning heter Abstrakt form och är en samlingsutställning med utställare från Sjuhäradsform. De utställda föremålen är konsthantverk som glider mellan det användbara och konst. Här finns vävt, tovat, stickat och smycken, möbler och glas. Under hela utställningstiden kommer föremålen att växla eftersom allt som ställs ut är till salu. Det presenteras med konsthantverkarens namn, verkets eventuella namn och aktuellt pris. Museet har också en permanent utställning som det är


Margaretha Persson och Curry Heimann.

Bild jan berg

mitt i stan

upplevelser, utställningar och sjuhäradskänsla värt att besöka om vädret gör att inomhusaktiviteter är det som lockar. Utställningen är förstås lika bra en solig dag men då är chansen att museets utomhusmiljö lockar mer. Det är vackert med den blandade bebyggelsen, dansbanan, den säregna Kinnarummakyrkan och den glittrande Ramnasjön alldeles nedanför. Självklart är området ett val för midsommar-, nationaldagsfirande och bröllop men det finns även andra anledningar att bege sig till museets område. Under sommartid så ordnas överraskningar varje onsdag. Dessutom anordnas bland annat konserter, slöjdkafé och workshops.

Mellan den 19 juni och 11 juli spelas Djungelboken som friluftsteater i Ramnaparken. Det är Borås Museums biträdande museichef Margaretha Persson som tillsammans med museipedagog Karin Olsson Lindström arbetar fram programmet varje år. – Det är en resa som fokuserar på sommarhalvåret. Som friluftsmuseum är handens kunskap och slöjdandet den grund vi står på. Programmet tillsammans med museet är ett unikt sätt att visa hur man levde förr, säger Margaretha Persson. – Fördelen med ett friluftsmuseum för dem som är tio, elva och tolv år är att allting är riktiga miljöer, såväl inomhus som utomhus. Det konkreta är

en pedagogisk styrka som skolorna drar nytta av i sin undervisning, säger Curry Heimann. För att eleverna ska få ut det mesta av sitt besök finns ett stort rum för olika workshops i den Ohlsonska gården. Här kan hantverkspedagog Peter Kondrén eller museipedagog Karin Olsson Lindström möta barn och vuxna som mer handgripligen vill prova på något hantverk. Det går också att få veta mer om de olika byggnadernas historia och hur de använts genom åren. Den kyrka som är så populär för bröllop, Kinnarumma kyrka eller Ramnakyrkan som den oftare kallas idag, var till exempel områdets utställningslokal

fram till 1930-talet då den blev riktig kyrka. Kyrkan bär fortfarande små spår av sin utställningsperiod men är en väl bevarad 1690-talskyrka med inredning som har en ännu längre historia.

Som friluftsmuseum är hand­ens kunskap och slöjd­ andet den grund vi står på. Margaretha Persson biträdande museichef, Borås Museum

I augusti finns det en rosenträdgård i Ramnaparken att njuta av. Och du, det är fri entré till Borås Museum. Gå till boras.se för att se ett bildspel från Borås Museum.

9


kultur

Hoppsan! Hammarén orsakar ett Big bang på Konstmuseet

Konstmuseets nye chef, Pontus Hammarén, har härjat vilt i museets samling. I kaoset efter en sprängning har väsensskilda verk hamnat sida vid sida. Repellerande motpoler tvingas samman i giftiga tjuvkopplingar. Det hela erinrar inte så lite om en klassisk, brokig och tät salong.

Lust, infall och kontrastverkan, kan sägas ha fungerat som ett slags motto för mig när jag gripit mig an att vädra vår samling. Kronologi, nar­ ration och genus är mer givna ledord för museitjänstemannen i arbetet med en samling. Härmed revolterar jag alltså lite lätt ...

Det är inte bara konstnärer som ska ha kul på jobbet! Underhåll­ ningsaspekten har alltså varit viktig. Jag har inbillat mig att det jag själv finner kuriöst, galet, spännande, gif­ tigt eller helt enkelt ”bra” ur den ena eller andra aspekten – i bästa fall – har en liknande inverkan på andra.

En fråga som infinner sig är förstås om man överhuvudtaget får göra så här med en museisamling. Den frågan kan bara den som ser utställningen svara på!

Turista i din egen stad Skulpturvandringar har under sommarhalvåret blivit en del av stadsbilden i Borås allt sedan invigningen av Pinocchio 2008. Staden har en relativt liten men väl sammanhållen stadskärna som lämpar sig väl för just stadsvandringar. Den största upplevelsen är att gå på en av veckans tre guidade turer som tar cirka 90 minuter och sträcker sig över en drygt två kilometer lång led med skulpturer var hundrade meter. Vandringarna börjar i sommar vid Turistbyrån vid Högskolan och slutar med Jim Dines magnifika Pinocchioskulptur ”Walking to Borås”. Det ger en värdig avslutning på vandringen, då Pinocchio får betraktas som en av Sveriges främsta skulpturer i säll-

skap med Picassos skulptur i Kristinehamn och Alexander Calders mobil utanför Moderna museet i Stockholm. Genom ett 30-tal skulpturer har man så sett verk av internationella storheter som Tony Gragg, AnneKarin Furunes, Sean Henry och Frank Stella. Franskamerikanske skulptören Bernar Venet visar upp två nya skulpturer i Stadsparken samtidigt som han är årets skulptör i Frankrike med en specialutställning i slottsträdgården på Versailles. Andra deltagande skulptörer som Eva Hild, Claes Hake, Charlotte Gyllenhammar, Carl Fredrik Reuterswärd, Marianne Lindberg de

Geer, Lars Englund, Pål Svensson och Fredrik Wretman tillhör alla Sveriges mest uppmärksammade konstnärer. Medan Kerstin DahlNorén, Lars Gustaf Andersson och Olle Brandqvist är lokala storheter som väl platsar bland mera namnkunniga kollegor. Skulpturvandringar har blivit ytterligare ett skäl att lägga möten

i Borås och då med en unik konstupplevelse som en del av konferensen. Att ha skulpturvandringar av internationell toppklass är unikt för Borås. Wanås slottspark strax utanför Kristianstad och Umedalens skulpturpark i Umeå är andra ”måsten” på den svenska skulpturscenen.

Låna länge Lång sommarläsning hjälper Stadsbiblioteket att flytta Låna böcker nu och lämna tillbaka i höst i det nyrenoverade Kulturhuset på Åsbogatan–Sturegatan. Biblioteket c/o Borås Wäfveri stänger fredag 23 juni. Du kan låna böcker fram till stängning och lämna tillbaka dem i höst. Biblioteken i stadsdelarna håller öppet under sommaren. För öppettider titta på Borås stads webbplats: boras.se/kultur.

10

I stadsdelarna kan andra lånetider gälla. viktiga datum för kulturen inom Borås stad 1/9 Biblioteket öppnar i ”Nya” Kulturhuset. Entré från Sturegatan/Åsbogatan 3/9 Skördefest på Borås Museum/Ramnaparken 6/9 Tisdagar på Kulturhuset drar igång Big Bang på Konstmuseet till och med 18/9 24/9 Vernissage Peder Josefsson & Lars Åke Åberg 1/10 Vernissage Hilma af Klint & Adam Fuss

4/11 Premiär: Den gyllene draken 8/11 Invigning: Barnens Kulturrum 19/11 Premiär: Ett drömspel 25/11 Kalas/Invigning av det nyrenoverade Kulturhuset med bland annat Jasmine Kara och Batucada Jazz med Magnus Lindgren. Ingången vid P A Halls Terrass ska vara klar. Vi reserverar oss för eventuella ändringar av datum.


politik

A

Bild anna sigge

rtigt. Högtidligt. Uppsluppet. Att vara med på ett fullmäktigemöte är förutsägbart, samtidigt som intrycken du tar med sig därifrån kan vara nya. Möten mellan människor, möten mellan åsikter. Följ med på Kommunfullmäktiges sammanträde.

11


politik

Det är en tillåtande atmosfär under mötet. Spridda protester mot uttalanden eller skratt vid något annat tillfälle kommenteras inte. Vid ett tillfälle får ordföranden bryta in ett annat tillfälle får han tysta åhörarna som applåderar. Det är inte tillåtet för åhörarna att ha med sig plakat eller att applådera, allt för att fullmäktige ska kunna hålla en

Tillåtande atmosfär för Stämningen är uppsluppen när man kommer in i fullmäktigesalen på Sture­ gatan 40. Klockan är kvart i sex på kvällen och de som har anlänt rör sig runt i salen och småpratar med varandra. Det är en brokig skara människor, unga som gamla, en representation av samhället precis som fullmäktige ska vara. Det hörs skratt i salen och man visar varandra vad man har med sig för att höja energinivån under mötet idag: en Festis, en Loka, godis eller frukt. En del plockar upp bärbara datorer, andra block och penna. En hel del mobiltelefoner syns och kommunsekreteraren har redan börjat twittra.

Fullmäktiges ordför­ande Per-Olof Höög (S).

12

Så är det dags. Kommunfullmäktiges ordför­

Ja!” och klubban slås i bordet. De första punkterna gås snabbt igenom.

ande Per-Olof Höög (S) hälsar alla välkomna och mötet inleds med ett upprop. Ett noggrant sådant som redovisar vilka som är där och vilka som är ersättare om en ordinarie ledamot inte är på plats. Därefter börjar ordföranden gå igenom kvällens ärendelista. Kvällens första talare tar plats i talar­ stolen och det är Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Bertil Myhrberg (M). ”Tack för ordet, herr ordförande. Fullmäktigekamrater, åhörare … ”, på liknande sätt inleder alla sina anföranden. Talare anmäler sig efterhand och då tänds en röd lampa vid deras plats. Vissa småpratar lite med en annan ledamot i närheten medan de väntar på sin tur i talarstolen. När talarlistan är tom frågar ordför­ anden ledamöterna om de är redo att besluta i frågan. ”Ja”, ljuder ledamöternas svar i salen, ordföranden säger ”Svar:

Extra energi är nödvändigt för demokratin.

Kvällen stora debattämne är ärendet ”Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan”, eller integrationsprogrammet. Anne-Marie Ekström (FP), tillika fullmäktiges andre vice ordförande, inleder och berättar om hur det tagits fram och hur programmet ska användas. Det är ständigt rörelse i salen. Ledamöter kommer och går, ordinarie och ersättare byts av. Tiden går, debatten fortsätter. Många bläddrar i handlingarna, antecknar. Några knappar på mobiler, en annan filar naglarna. Efter en halvtimme och första stundens aktiva lyssnande börjar en del sträcka på sig, ser sig om, tittar upp i taket, det börjar bli varmare i salen, ansiktet antar en lite rödlätt ton hos vissa, hostningar, alla sjunker lite längre ner i stolen.


och påminna ledamöterna om att hålla sig till ämnet och vid lugn och saklig debatt.

Bild anna sigge

demokratins bästa När som helst under sammanträdet kan ledamöterna gå och ta en fika och efter en timme och tjugo minuter börjar allt fler röra på sig. Ledamöterna behöver inte missa något när de fikar, det finns en tv-skärm där de kan följa mötet när de är i caféet. Men där är det ganska högljutt och varmt, så kaffet och något blodsockerhöjande verkar vara första prioritet. Så hur är mötet ikväll jämfört med andra möten? Malin Carlsson (S): – Det pågår en lång debatt ikväll. Vi rödgröna är eniga, och det är viktigt att det kommer fram att integrationsfrågan är viktig. Pontuz Fritzson (SD) kommenterar mötet som trevligt. Han har suttit med i Kommunfullmäktige sedan höstens val: – Jag är nybörjare, så det tar ett tag, men nu börjar jag komma in i det. Fredrich Legnemark (V) anser att det hålls en hyfsad ton under mötet, med tanke på ämnet:

– Många gånger kan det vara tillmälen eller hugg, men ikväll är det civiliserat. Annars är det samma ämnen som avhandlas varje gång: friskolor, ekonomi och företagsamhet. Nyfikade kommer Eva Andersson och Rose-Marie Liljenby Andersson, båda (S), uppför trappan som leder till fullmäktigesalen. De båda tycker att det är en laddad stämning när integrationsprogrammet diskuteras. – Det är tydligt att man ser olika på människor. Yvonne Persson (S) låter van: – Det är som det brukar, en bra debatt. Efter drygt två timmars debatterande är talarlistan tom och beslut ska tas. Den här gången kan ordföranden inte klubba igenom förslaget direkt. En votering begärs, det vill säga ett önskemål om att alla röster ska räknas i stället för att uppskattas.

Många gånger kan det vara tillmälen men ikväll är det civiliserat. Fredrich Legnemark (V)

Voteringen sker elektroniskt genom att ledamöterna trycker på knappar vid sina platser. En signal ljuder så att de som befinner sig i caféet får ta sig tillbaka till salen och avge sin röst. Ledamöterna sträcker på sig igen, nu ska här röstas. De röstar igenom förslaget och klubban slås i bordet. Ärendelistan börjar gå mot sitt slut. Efter tre längre debatter och lika många voteringar börjar tröttheten komma hos ledamöterna. Vid 22-tiden avslutas fullmäktigemötet. ”Jag förklarar härmed fullmäktigemötet avslutat”, säger ordföranden med ett leende och klubban faller för sista gången den här kvällen. Gå till bortas.se för att se bildspel och intervjuer.

13


lättläst

Här hittar du lättlästa, korta sammanfattningar av några artiklar i såklart borås. Borås har valts till årets stadskärna Juryn som valde Borås till årets stadskärna tycker Borås är bra på att vara stad, att Borås gör satsningar med tydliga mål, och att Borås har dragningskraft. Sidan 2–3 Hjälp biblioteket att flytta I sommar flyttar Stadsbiblioteket tillbaka till det ombyggda Kulturhuset. På biblioteket vill man gärna låna ut så många böcker som möjligt i sommar. Då blir det mindre att ta med i flyttlasset. Därför får du låna böcker extra länge i sommar. 23 juni stänger biblioteket för att flytta. Sidan 10 Stadsrevisionen granskar kommunens verksamhet Borås Stad har särskild personal som granskar att alla kommunens verksamheter går rätt till. De kallas för Stadsrevisionen. Det är politiker som bestämmer vad som ska granskas och tjänstemän som gör granskningen. De kontrollerar att verksamheten följer de beslut som Kommunfullmäktige har fattat. De kollar också så att ingen tar mutor eller stjäl pengar för kommunen. Sidan 6–7

14

De som blir äldre ska själva kunna bestämma över sin vård Kommunens boenden för äldre ska kännas som ett riktigt hem. Karin Persson och Oscar Elzions bor på Agamemnon. De trivs och känner sig trygga där. Sidan 4–5 Nu ska Borås bli rent och snyggt En skräpig miljö känns otrygg och leder ofta till skadegörelse. Borås Stad har nu startat en kampanj tillsammans med bland andra polisen. Målet är att ingen ska tycka att det är okej att slänga skräp på gator och torg. Sidan 16 Borås Museum är en idyll mitt inne i staden Borås Museum består av ett antal gamla hus från olika århundraden samlade i vacker natur vid Ramnaparken. I husen finns olika utställningar och under sommaren ordnas till exempel konserter. Just i sommar spelas Djungelboken som friluftsteater på Borås Museum. Sidan 8–9

Ny chef på Konstmuseet Pontus Hammarén är snart ny chef på Borås Konstmuseum Hans första utställning är en väldig blandning av konstverk i olika stilar. Han använder ord som ”galen” och ”spännande” för att beskriva utställningen. Sidan 10 Man kan vara turist i sin egen stad I Borås har skulpturvandringar blivit populära. De går tre gånger i veckan, börjar vid Högskolan och slutar vid Pinocchio. En ledare följer med och berättar om de 30 skulpturer man passerar. Sidan 10 Borås har en bra framtid skriver Ulf Olsson Borås Stad har säkrat en bra framtid Det tycker Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson i den spalt han skriver i Såklart Borås. Ulf skriver att Borås blev årets stadskärna 2011 och årets ungdomskommun 2010. Han nämner också arbetet med Simonsland som ska invigas 2013 som en ny stadsdel för verksamhet med textil och design. Ulf skriver också att Borås måste ha idéer om nya lösningar för framtiden. En sådan idé är Götalandsbanan, en järnväg med tåg i hög hastighet. Sidan 3


korsord Vad tyckte du bäst om att läsa i det här numret av Såklart Borås?

Skicka in din lösning och svar på frågan till Såklart Borås 501 80 Borås senast 15 augusti så har du chans att vinna ett litet men trevligt pris.

BARK SOM FLYTER LÄTT

BÅDE TONSTEG OCH SUP

BÖTER BEDRIFT

SKOLA I SÖDRA BORÅS HÄR ROPAS BUD MINNE VI BÄR MED OSS

SPEL MATSEDELN

STOLPE

---------

BÖR SPE- STRÅLARE HA LANDE GOD FÖR VATTEN ATT KUNNA ORKA HEL MATCH

DEPARTEMENT

KÄBBEL

CLARK MED LOIS LANE

FÖR NERVKONTAKT RÄNSEL

LYXÅK KALLAR CIRKUSCLOWN VI BREVRÄTT MOTTAGARE

EN NAPP FÖR DEN LILLE

GÅR BRA MED FLYTT

ORANGUTANG

ROVFÅGEL TROR EJ PÅ GUD

SJUHÄRADSBO UNIK SAK

HÅN

KOM TILL PREMIÄREN

VIND

GJORDE BÖRS VID BAISSE

GAMMAL KUNG

ÄR SEGER MED 6-0

FÖR EXPERIMENT I BORÅS

DE GER TIDEN

SKRÅMA

SPANSK DANS

JOBBAR HÅRT FÖR ATT DU SKA FÅ VILA UT LJUD FRÅN VARG DET ÄR JU ZLATAN

SÅ FLYTER ÄVEN VISKAN

KAN VARA EN HO

DOKUMENT REPSTUMP

VÄGLEDDE

------

LATAT SIG

SAMLAR LÄRARE ÄLDRE KUSE

FAR FRAM PÅ BRÄDET

SENT FÄLLANDE LÖVTRÄD

BILDBURK SVAGA SOCKERLÖSNING

BLASKA

GÖR FANSEN VID 4-0

SKA TA UT BÄSTA LAG DINKA

NU TYSK VALUTA BAKDEL

------

HAR FÖRMÅGA ATT KLARA AV MÅNGA I ANANAS MYCKET GAMLA

S L A S K

DIKTENS DELAR

HAR HEMMAPLAN I MILANO DET STUDSAR UT IGEN

DET ÄR UTHÅLLIGT DEN SOM ÄR UTAN FULLSKULD BLOD

FÖRNUFTIG

VOLVO OCH SAAB

BRANDGULT

SNACK

KID

TVPROFIL

INGENTING

© 2011

Ulf Thorén

fem vinnare från vårnumret får biljetter till textilmuseet: Åke Andreasson, Mari-Ann Liljegren, Birgitta Axelsson, Eva Sjölin och Per Wengström.

Namn Gatuadress Postadress

15


såbraborås borås

rent och snyggt

Rent och Snyggt Gemensam satsning för ett bättre Borås Borås kommer att bli en mycket renare och snyggare stad. Ett långsiktigt samarbete för mindre nedskräpning har satt igång, och om alla tar sitt ansvar kommer det att lyckas. Det är arbetsgruppen för Borås ♥ rent och snyggt övertygad om. Vad som krävs är ett brett engagemang i frågan som så småningom kan leda till förändrade attityder. Ingen ska tycka att det är okej att slänga en pappersmugg på gatan bara för att det är 20 meter till närmaste soptunna. Problemet med nedskräpningen måste lyftas upp på agendan, för en skräpig stadsmiljö är inte bara ful och otrivsam. Skräp på gator och torg skapar dessutom en känsla av otrygghet och det kan lägga grund för mer allvarliga

former av vandalisering. – En skräpig miljö skapar otrygghet och otrivsel oavsett om den är inomhus i ett hem, i ett företag, utomhus i ett bostadsområde eller i stadsmiljö. Det finns forskning som visar att klotter och skräpig miljö föder skade­ görelse och andra brott, säger Anders Wiss, poliskommissarie. Målet är att nedskräpningen utomhus ska ha minskat med 50 procent 2020 jämfört med 2011. Håll Sverige Rent och SCB har utarbetade sätt att räkna ut hur mycket skräp som slängs utom-

hus i Sveriges städer, och en mätning pågår i Borås just nu. – Vi vill ha Borås rent och snyggt alltid, inte bara under en vecka i maj. Nu har vi satt igång ett arbete som sker över hela kommunen och i alla förvaltningar, säger Lena Palmén, kommunalråd och ordförande i Brottsförebyggande rådet i Borås. Det första arrangemanget inom ramen för Borås ♥ rent och snyggt

var skräpplockardagarna i maj där cirka 6 000 personer var ute och städade. Fortsättning kommer närmast att följa i någon form under Sommartorsdagarna. Har du idéer om hur Borås kan bli en renare stad? Kanske har du själv möjlighet att hjälpa till på något sätt? Tipsa gärna via boras.se/rentochsnyggt.

Ett brett samarbete borås ♥ rent och snyggt

jobbar på uppdrag av Brottsförebyggande rådet för att skapa en trygg, vacker stad. I arbets­

gruppen sitter det idag representanter för Borås Stad, polisen, Borås City och Borås Energi och Miljö.

SåKlart Borås nr 2, 2011  
SåKlart Borås nr 2, 2011  

Hushållsmagasin med information från Borås Stad

Advertisement