Page 1

» Biogas och fallfrukt Waste Recovery är ett samarbete mellan Borås Stad, Högskolan i Borås, Borås Energi och Miljö AB, och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Waste Recovery har gjort Borås till ett stort namn internationellt, både inom återvinning och inom bistånd, genom att vi delar med oss av vårt kunnande.

Utmaningarna blev möjligheter Grundbulten för fortsatt välfärd är alla duktiga medarbetare som genom stor lojalitet, stort engagemang och mycket hjärta skapar utveckling och framgång i vardagen. Den andra är god kontroll av vår ekonomi. 2010 har innehållit händelser som sticker ut och som vi kan vara stolta över. Det är kanske inte alltid lätt att ta till sig när man befinner sig mitt i skeendet. Men med denna kortfattade årsredovisning pekar vi ut ett antal händelser som bidragit till att Borås är ”bra på att vara stad”. Året har inneburit satsningar där vi positivt mött barns, medelålders och gamlas olika behov och drömmar. Vi har varit tydliga med att Borås ska stå för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. En ledande miljökommun där vi tar vara på människors olikheter, där kvinnor och män har samma rättigheter och möjligheter, där vi motverkar all form av segregation och garanterar allas rätt till kunskap. Där vi tillsammans tar utmaningarna och gör dem till möjligheter. Valet 2010 skapade en ny situation att förhålla oss till. De styrande partierna – (S), (V), (MP) och (Vägv) – såväl som oppositionen har visat god vilja att hitta, ibland kanske okonventionella, lösningar. Så när vi från båda sidor vågat vara visionära menar vi att visionen är ett strategiskt åtagande där varje förvaltning och bolag har en central roll i förverkligandet. Vi har en stabil grund att stå på i vår strävan mot ett ännu bättre Borås. Dit kan vi nå genom att vara en kommun där medborgarna tycker det är meningsfullt att engagera sig, där varje röst blir hörd och alla upplever att vi tillsammans har inflytande på hur vårt samhälle utvecklas. Ett stort tack till alla boråsare och medarbetare.

Ulf Olsson (S) Kommunstyrelsens ordförande

En ny biogastankstation öppnade på Hulta. Under 2010 har försäljningen av fordonsgas ökat med hela 53 procent jämfört med 2009. Ackumulatortanken sparade under förra året in 5 623 ton i minskade koldioxidutsläpp. Det motsvarar vad en Volvo V70 släpper ut under 827 varv runt jorden. Fallfrukt samlades in på återvinningscentralerna under hösten. Nyttan var dubbel; dels blev fallfrukten biogas som blir fordonsbränsle, dels blev boråsarna av med fallfrukt från sina tomter.

» Designtävling och skolskjutsar Gina Tricot, ett av Sveriges största modeföretag, invigde sitt nybyggda huvudkontor och Borås har fått ett nytt landmärke. 682 nya företag startade under året. Totalt finns 11 445 företag i Borås. Den nationella designtävlingen Show up Fashion Award arrangerades i Borås för första gången och 64 unga designers deltog. Tävlingen avslutades med en modemässa dit 800 besökare kom. Next Textile 2010 (framtidens textilier) lockade deltagare från hela världen som diskuterade återvinning av textil och vilka krav som ställs på design och produktion i framtiden. Skolskjutsavtalet upphandlades och Borås Stad sparade drygt sju miljoner kr jämfört med kostnaden för skolskjutsarna 2009. Upphandlingen vann sedan det nationella priset Handslaget.

» Grön Flagg och matematikmässa Förskolan vid Bredaredskolan invigdes i september. Förskolan med tre avdelningar har byggts som ett lärlingsprojekt, där arbetslösa lärlingar har kunnat fullfölja sin utbildning och få yrkesbevis. Certifieringen Grön Flagg har tilldelats förskolorna på Lugnet, Mariagården och Salängen för deras miljöarbete under temat skogen. Grön Flagg delas ut av stiftelsen Håll Sverige rent. Matematiksatsningen fortsätter för att fler elever ska nå kunskapsmålen. Matematikmässan på Åhaga i mars drog 1 000 pedagoger från förskola och förskoleklass. Viskastrandsgymnasiets fordonsutbildning utsågs till bästa fordonsprogram i landet i ämnet fordonsteknik. Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) kallas den under 2010 nybildade enheten som har fått i uppdrag att förbättra undervisningen för flerspråkiga elever.

» Service på finska och Seniorguiden Finsktalande fick ökad rätt till service på sitt eget språk när Borås blev ett finskt förvaltningsområde. Det finns cirka 6 000 personer med finsk bakgrund i kommunen. Hållbar jämställdhet. Borås Stad ingick i detta Sjuhäradsprojekt som handlar om att ge könsneutral service. Det innebär att göra konkreta verksamhetsförbättringar så att resurser, bemötande och service utformas efter mäns och kvinnors villkor och behov. Seniorguiden infördes under förra året som ett gratis telefonnummer att ringa för den som har frågor som rör äldre, oavsett om det gäller en själv, en anhörig eller en vän. Alla frågor, om allt från hälsa till hjälpmedel och sociala frågor, är välkomna. Rekreationsresor för personer som vårdar en anhörig i hemmet genomfördes under året. Fyra olika resor erbjöds och totalt 78 personer deltog.

Gröna vägen, ett trädgårdsprojekt för sjukskrivna, startade under året. I växt- och naturmiljö ska de hitta tillbaka till arbetslivet. Projektet finansieras av Borås Stad och Borås Samordningsförbund.

» Nya villor, studentlägenheter och bostadsrätter

Mötesplats Norrby kallas den nya samlingspunkten på Norrby som invigdes 1 september. Här finns bibliotek, kafé, studiehörna med datorer och möjlighet att få rådgivning i olika frågor.

» Simarena och flamingokyckling

Ett nytt villaområde med 66 tomter vid Brämhults kyrka har fått sina första bebyggare.

Borås simarena invigdes 5 juni och redan i slutet av juli hölls den första internationella tävlingen, Masters-VM i simning.

40 nya studentlägenheter i kvarteret Bifrost nära högskolan började byggas under året och står färdiga till hösten 2011.

Borås djurpark invigde en ny björnanläggning i juni. Nu har björnarna 14 000 kvm att röra sig i, en stor sjö att bada i och åskådarna kan gå tre meter upp på en trätrottoar.

På regementsområdet började man bygga 44 bostadsrätter, med inflyttning före sommaren 2011. I kvarteret Valhall på Lilla Brogatan började 28 bostadsrätter att byggas.

En flamingokyckling kläcktes för första gången i Borås djurparks historia och gepardhonan Luanga fick en rekordstor kull på åtta ungar.

» Skulpturer och kulturrum Inför skulpturfestivalen 2010 köptes nya skulpturer in: Lars Englunds Stabil, Eva Hilds Wholly och William Sweetloves Cloned Frogs on a Gala dress. Carl Fredrik Reuterswärds pistol, Non-Violence, placerades i Anna Lindhs park. William Sweetloves skulptur Cloned Frogs on a Gala dress blev Borås Stads gåva till kronprinsessparet när de gifte sig i juni. Den står för närvarande placerad på Textilmuseet. Brudparet fick också en miniatyr av skulpturen.

Naturreservatet Vänga mosse invigdes 1 september. Områdesspecifika arter skyddas, samtidigt som området har gjorts mera tillgängligt med grillplatser, två fågeltorn och en 2,3 km lång vandringsled. Sommartorsdagarna lockade också under 2010 mängder med folk till Stora torget och artister som Salem Al Fakir och Erik Grönwall uppträdde. Sommartorsdagarna arrangeras i samarbete med Borås City.

» Årets ungdomskommun och ny webbplats

Barnens kulturrum startade under året med verksamhet för barn och föräldrar varje tisdag och torsdag. Här arrangeras till exempel barnteater, workshops och berättarstunder.

Årets ungdomskommun 2010 blev Borås Stad utsedd till av Ungdomsstyrelsen. Förutom äran fick Borås Stad 150 000 kr för att fortsätta utveckla ungdomsarbetet.

Tisdagar på Kulturhuset fortsatte sin succé. Claes Eriksson drog mest publik under förra året med 230 personer. Andra gäster var K-G Hammar, Marcus Birro och Helena von Zweigbergk.

Valdeltagandet i Borås blev 84,63 procent i höstens val, vilket innebar en ökning med 2,92 procent jämfört med valet 2006. Borås Stads webbplats, boras.se, förnyades både till struktur och utseende. Webbplatsen blev också certifierad som lättläst webb av statliga Centrum för lättläst.

» Dubbeldäckare och cykelbarometrar Stadstrafiken lades om under 2010 för nästan alla linjer. Pendlare mellan Borås och Göteborg kan nu åka dubbeldäckare var tionde minut under högtrafik. Cykelbarometrar, som visar antalet passerade cyklister, har placerats ut runt om i Borås. Gågatan från Stora torget ner mot järnvägsstationen fräschades upp med ny beläggning och belysning.

» Under 2010 … … besökte 269 000 personer Borås djurpark och det såldes 20 400 lejonkort. … togs 258 486 ton avfall på miljöanläggningen Sobacken och 4 547 ton avfall blev fordonsbränslet biogas. … hölls 519 barnkalas på Stadsparksbadet. … planterades 39 000 sommarblommor. Den stora rabatten som ligger i Stadsparken mittemot Sandwalls plats rymmer drygt 5 500 blommor. … gjordes 280 882 färdtjänstresor. … togs beslutet att Borås Stads tio kommundelar skulle bli tre stadsdelar. … genomfördes 270 borgerliga vigslar. … fick 670 ungdomar feriejobb. … togs 3 342 kontakter med kommunens konsumentrådgivning.


ODR TOTAL

» Hit gick pengarna 2010

… och framtiden: Simonsland, Ungdomens hus och Kulturhuset

verksamheternas nettokostnader

Naturligtvis har det hunnit hända säker även under 2011 – och mer är på gång.

Vård och omsorg 39% varav - individ- och familjeomsorg 7 % - äldreomsorg 22 % - omsorg om personer med funktionsnedsättning 10 %

Pedagogisk verksamhet 41 % varav - barnomsorg 12 % - grundskola 18 % - särskola 2 % - gymnasieskolor 8 % - vuxenutbildning 1 %

Simonsland ska öppnas upp som en ny stadsdel dit Textilhögskolan och Textilmuseet flyttar 2013. Borås Stad och Högskolan i Borås skapar tillsammans ett textilt centrum för innovation, vetenskap, affärsutveckling och kultur. En vision för Borås kommer att tas fram. Visionen ska se till att Borås är en hållbar stad ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Davis Cup arrangerades i Borås för första gången 4-6 mars. Sverige mötte Ryssland. Årets stadskärna 2011 blev Borås i april. Det är föreningen Svenska stadskärnor som utser den svenska stad som har gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum. Borås stadskärna utvecklas i samverkan mellan Borås City, Borås Stad, BoråsBorås och Centrumfastighetsägarna i Borås. Digitaliseringen av Röda Kvarn kommer att innebära ökade möjligheter att visa dokumentärer, kortfilmer, livekonserter och att anordna tv-spelsturneringar. Premiär i mitten av augusti 2011.

Politisk verksamhet 1 % Gator, vägar, parker 3 %

Affärsverksamhet 2 % Infrastruktur och skydd 3 %

Fritid och kultur 7 % Gemensam verksamhet 3 %

• Kommunens nettokostnader (det som inte betalas av avgifter utan måste finansieras med skatter och generella statsbidrag) var 4 748 miljoner kr. Skatteintäkterna och generella statsbidrag var 4 768 miljoner kr. • Nettokostnaderna räknat per invånare var 45 970 kr. • Kommunens invånarantal ökade under året med 836 personer till 103 294. Det gör Borås till Sveriges 13:e största kommun. • Antalet barn i förskola (1-5 år) var 5 162, antalet elever i grundskola 9 829 och i gymnasiet 4 229. Antalet äldre med hemtjänst var 2 851 och med hemsjukvård 2 680. Det fanns 795 platser i särskilda boenden med heldygnsomsorg för äldre, och 349 platser med service enligt LSS.

Ungdomens hus öppnar i lokaler på Bryggaregatan. Ungdomens hus är en satsning för ungdomar mellan 16 och 25 år och är ett exempel på satsningar som gav Borås Stad utmärkelsen Årets ungdomskommun 2010. Det nyrenoverade Kulturhuset har invigning 25 november. Då har både stadsteatern och stadsbiblioteket moderniserade lokaler. Kungaparet besöker Borås 1 september för att få veta mer om stadens miljövänliga kretslopp och internationella miljöprojekt. Riksväg 27 ska byggas ut från Kråkered till Viared. Borås lånar tillsammans med Svenljunga och Tranemo kommuner ut pengar för att bygget ska komma igång. Borås Event-området, det vill säga Knalleland och närliggande attraktioner, studeras i ett planprogram för att ge en samlad vision av hur området ska utvecklas. Bostäder planeras i centrum vid Kungsleden-Åsbogatan, vid Allégatan nära Borås Tidning, i Åhlénshuset, och i ett höghus vid Pinocchio. Utanför centrum finns planer vid Trandögatan, vid Hestra Parkstad, på Södervallen, och vid Trandaredsgatan. I övriga tätorter planeras för bostäder i bland annat Sparsör, Fristad, Sjömarken och Viskafors.

”Det hände i Borås” ges ut i samband med att Kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen för Borås Stad 2010. Vill du veta mer i detalj om kommunens verksamhet och ekonomi under 2010 kan du hitta årsredovisningen på vår webbplats boras.se, eller hämta ett exemplar i Stadshusets reception.

Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Foto: Superstudio (bl a framsidan), Anna Sigge med flera Tryck: Eskils Tryckeri, Borås 2011

Det hände i Borås Borås Stads verksamheter och resultat under 2010 Borås Stad 2010 – mycket har hunnit hända under året. Här är en rad glimtar över vad kommunen har arbetat med och åstadkommit under förra året.

Det hände i Borås 2010  

Uppmärksammade händelser och kommunala verksamheter i Borås under 2010.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you