Page 1

7 01 •2 1 nr

..

SKRAPPOST ALLA ÄR #återVINNARE

MATS HAMBERG, RENGSJÖ:

- Nya systemet för FARLIGT avfall är ENKELT och funkar KLOCKRENT!

Tema: Farligt avfall Spara pengar i påsk Korsord och tävlingar Packlistor till ÅVC Schema: Farligt avfall-bilen

VIKTIG SAMHÄLLSINFORMATION OM AVFALLSHANTERINGEN TILL ALLA MEDBORGARE I BOLLNÄS OCH OVANÅKERS KOMMUNER


Du är en VINNARE! Och våren är här! Och så även BORABs andra utgåva av tidningen SKRÄPPOST. Tidningen du har framför dig nu är ett led i vår utökade satsning på information och är en kanal för oss att kunna kommunicera med dig om vår verksamhet. För oss är du den viktigaste spelaren i laget, det är din insats och ditt engagemang som driver vårt arbete framåt gentemot en mer hållbar avfallshantering och miljö. Vårt uppdrag är att möjliggöra och underlätta för dig i din vardag. Vi vill hjälpa dig att kunna hitta information om hur, var och varför du ska sortera och hantera ditt avfall på bästa möjliga sätt, både för din men även för andras säkerhets skull och självklart för miljön. Det hoppas vi kunna göra bland annat via den här tidningen! I vårt moderna samhälle ökar ständigt konsumtionen och i takt med den ökar självklart också mängden avfall som uppkommer. I Sverige slänger hushållen 4,2 miljoner ton hushållssopor varje år vilket motsvarar ungefär 430 kg per person och år *källa SCB. Denna totala mängd kan minskas med 75 procent om vi sorterar vårt avfall på rätt sätt. Detta möjliggörs till exempel genom att vi som konsumenter lämnar vårt tidnings- och förpackningsmaterial till återvinning och från och med hösten 2017 kommer BORAB starta upp insamlingen av matavfall, som går till biogasproduktion, hos villaägare i Bollnäs och Ovanåkers kommuner (läs mer om detta på sida 6).

”För oss är du den viktigaste spelaren i laget” Det här jag skrev i början om att DU ÄR EN VINNARE, vad menar jag då med det? Jo, om vi alla hjälps åt att

Ida Blomqvist, renhållningschef Borab.

bidra med det vi kan för att uppnå en mer hållbar och välmående miljö med mindre föroreningar och utarmande av naturtillgångar, så är vi alla vinnare; Du som individ, dina barn och barnbarn och kommande generationer framöver. Men det är vi som lever här idag som måste ställa om och det är vi som måste sätta standarden hur vi vill att kommande generationer ska ha det och vilka möjligheter dom ska kunna ha till rent vatten, ren luft och välmående natur och välfungerande samhällsstruktur. Ansvarstagande konsumtionsmönster och avfallshantering är ett stort steg i den riktningen. Alla är återVINNARE- tack för att du är med och räddar miljön litegrann varje dag.

Innehåll Ledare: Ida Blomqvist

3

7

Bra att veta

8-9

Packlistor

2

REPORTAGE: Mats Hamberg i Rengsjö 4

glada Reportage: Patrik Modd möter 10 kunder - högsäsongen är här

VILLOR 2018: Matavfall blir biogas

5

Tävla och vinn

Ändrad fakturafrekvens

6

Farligt avfall, schema

Nr 1 • 2017

12-13 15

#återvinnare


Påsk och Kristi himmelsfärd ger städlust och pengar Storhelgerna påsk och Kristi himmel brukar innebära många besökare på återvinningscentralerna. Det är dags att ställa undan snöskyfflar och städa av trädgårdsmöbler och förbereda inför varmare perioder. I ditt förråd kan du dessutom ha en hel förmögenhet. Våren är högsäsong för försäljning av cyklar, växter, barnkläder och utemöbler. Storstädningen i garaget, förrådet, trädgården eller sommarstugan ger oss mycket att göra oss av med. Till exempel uttjänta utemöbler eller stora mängder trädgårdsavfall lämnar du in på någon av återvinningscentralerna i Bollnäs eller Edsbyn. Många saker som är hela och rena går att sälja. Förutom att återanvändning är bra för miljön så kan du faktiskt tjäna en extra slant. Kanske har du rent av mycket pengar att hämta i garaget som du inte har tänkt på. Till exempel kan du sälja den där gymutrustningen du inte har använt på tre år, cykeln som är urväxt sedan länge eller trädgårdsmöblerna som du bytte ut. Ett annat alternativ är att du skänker prylarna till välgörenhetsorganisationer som säljer dem till förmån för behövande. Du kan även lämna till Second hand på BORAB’s återvinningscentraler.

Visste du att:

DET HÄR KAN DU FÅ HÄMTAT HEMMA (RING 0278-25522) GROVAVFALL - Det som räknas som lösöre i ett hem. Sånt man tar med sig när man flyttar. T ex möbler, leksaker, sportutrustning, TRÄDGÅRDSAVFALL - Grenar, löv, ogräs, jord ELAVFALL - Allt som rör sig, lyser eller låter

DET HÄR FÅR DU LÄMNA SJÄLV *FARLIGT AVFALL - T ex lösningsmedel, färg, olja, spray, batterier *BYGGAVFALL - Fasta installationer, element, rör, material från byggnationer *Byggavfall kan du inte få hämtat hemma. Det lämnar du på återvinningscentralen. Farligt avfall lämnar du till återvinningscentralen eller så tar du med dig ditt farliga avfall till en lastbil som står uppställd på bestämda platser på bestämda dagar. Den mobila insamlingen står uppställd två gånger per år. SE SIDAN 15.

SKRÄPPOST är en tidning med samhällsinformation om avfallshanteringen i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. BORAB är ett kommunalt företag där ägandet är fördelat mellan Bollnäs (2/3) och Ovanåker (1/3). Anläggningen är godkänd av miljödomstolen. Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Gävleborg. BORAB (Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB) ansvarar för kommunernas avfallsverksamhet och driver dessutom avfallsanläggningen med återvinningscentralen på Sävstaås samt återvinningscentralen i Edsbyn. Omslagsbild: Barnhänder, Maria G Nilsson Utgivare: Bollnäs Ovanåkers Renhållning AB (BORAB)

Ansvarig utgivare: Dan Nordin

Grafisk produktion: Linda Jonsson

Redaktion: Frida Löberg, Ida Blomqvist, Linda Jonsson Nr 1 • 2017

#återvinnare

3


Det är lätt att göra rätt Under 2016 ändrades insamlingssystemet av farligt avfall. Tidigare år var det den röda lådan vid tomtgränsen som gällde – men så är det inte längre. På grund av säkerhetsrisker och ofullständiga transportdokument valde BORAB, istället för att helt avsluta denna servicetjänst, att ha en lastbil som står på utvalda stationer runt om i kommunerna under vår och höst. Vi träffar Mats Hamberg, uppvuxen i Alfta men numera bosatt i Rengsjö. Med sig till FA-bilen har han sitt barnbarn Elliot. Mats är en av dem som snabbt har tagit till sig denna förändring och nyttjar den till fullo.

”Det är så skönt att bli av med skräpet”

DET ÄR ENKELT

- Det vi har med oss nu är batterier, lampor, sprayburkar och någon flaska med rengöringsmedel. Ja, lite av varje. Det är så skönt att bli av med sådant som annars bara ligger och skräpar i förrådet, förklarar Mats.

- Det här fungerar klockrent för oss. Vilken service det är att få färg, olja och spray hämtat nära hemmet istället för att åka till återvinningscentralen med det. Det blir så enkelt. Det är trevligt att få ett ansikte på dem som kör våra sopor också, berättar Mats medan han och Elliot lämnar sitt farliga avfall vid lastbilen som står placerad i centrala Rengsjö. Platser och tider för kommande hämtning finns i BORABs tidning och på sidan 15.

DIREKTKONTAKT MED CHAUFFÖRERNA I och med det nya systemet får kunderna en direkt kontakt med de chaufförer som vanligtvis kör sopbilarna, en kontakt som de tidigare inte har haft. Nu överlämnas avfallet direkt till personalen och frågor kan besvaras på plats.

Känslan att bli av med sitt avfall är också en anledning till att Mats besöker FA-bilen.

PROVPERIOD Renhållningschef Ida Blomqvist kommenterar det nya insamlingssystemet av farligt avfall: - Vi är nöjda över att ha arbetat fram det här systemet. Alternativet hade varit att avsluta den här typen av service helt, men det valde vi att inte göra då vi vill möta våra kunder utanför våra egna anläggningar. Vi provar det här sättet nu, och får sedan analysera användandet för att se om det här är rätt mottagningsmöjlighet av det farliga avfallet.

”Vi vill möta våra kunder utanför anläggningarna” Ida Blomqvist, renhållningschef, BORAB

4

Nr 1 • 2017

#återvinnare


”Vilken service det är att få det hämtat istället för att åka till återvinningscentralen”

VAD FÅR MAN LÄMNA TILL FA-BILEN? FÄ R G , S P R AY, R E N G Ö R I N G S M E D E L DUNKAR MED LÖSNINGSMEDEL, D I E S E L , B E N S I N , S P I L L O L JA SMÅELEKTRONIK S M Å B AT T E R I E R G L Ö D L A M P O R , LYS R Ö R Nr 1 • 2017

#återvinnare

5


VILLORNA FÖRST UT matavfall blir bi gas ÖVER 220 AV 290 KOMMUNER HAR INSAMLINGSSYSTEM FÖR MATAVFALL FRÅN HUSHÅLL.

Samtliga hushåll och verksamheter i Bollnäs och Ovanåkers kommuner kommer att bli erbjudna möjlighet att sortera ut matavfall under 2017-2020.

Beslutet är politiskt taget utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. I avfallsplan 2015-2020 fastslogs att matavfall ska sorteras ut ur kärl-och säckavfallet hos medborgarna i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Syftet med avfallsplanen är att tydliggöra kommunens ambitioner på avfallsområdet utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Införandet av det nya insamlingssystemet kommer att ske etappvis: villor med start hösten 2017 och hela 2018, flerbostadshus år 2019 och verksamheter år 2020.

Created by Valeria_aksakova - Freepik.com

Fakturafrekvens per kvartal istället för halvår I år ändrar vi fakturafrekvens till kvartalsfaktura istället för vår tidigare halvårsfaktura. Detta gäller alla förutom de som har fritidshus med sommarhämtning som likt tidigare år får en faktura per år (numera maj). Från och med år 2017 kommer BORAB att skicka ut en faktura i kvartalet. Tidigare år har det varit två fakturor, en på våren och en på hösten. Nu har vi valt att ändra på detta. En av anledningen är att många kunder har efterfrågat möjligheten till fler fakturor per år.

6

Nr 1 • 2017

#återvinnare


BRA ATT VETA LATRINTÖMNING SOPTUNNAN SKA STÅ UTE SENAST 06:00 PÅ TÖMNINGSDAGEN

GAPANDE LOCK/ ELLER FULLT I TUNNAN

?

Då kan du meddela BORAB och ställa en extra säck bredvid din soptunna. Den hämtas mot avgift vid nästa tömning. Om du behöver byta storlek på sopkärl anmäls detta till BORAB.

För latrin som avlämnas till kommunalt omhändertagande får endast godkända behållare av engångstyp användas. I Bollnäs kommun kan du köpa nya behållare på Statoil, OKQ8 eller på återvinningscentralen. I Ovanåkers kommun kan du köpa nya behållare på Knagga i Alfta eller på Edsbyns återvinningscentral. Behållaren ska vid avlämning vara väl tillsluten och ställs ut vid ordinarie sophämtning eller vid budning.

KONTAKTUPPGIFTER TILL FTI Förpackningar och tidningar ska till lämnas till återvinning på en återvinningsstation.

Tänk på att det ofta står på förpackningen hur den ska sorteras.

Kontakta FTI:s kundtjänst på tel. 0200-88 03 11.

Sommar hämtning

Fakta och sorteringsanvisningar samt adresser till återvinningsstationerna hittar du på www.ftiab.se.

SOPHÄMTNING VID FRITIDSHUS SKER UNDER PERIODEN V 18-39 Nr 1 • 2017

#återvinnare

7


Återvinningsplatserna som finns i SECOND HAND

ÅTERVINNINGSCENTRALEN – ÅVC

Att lämna in saker till Second hand är kanske det bästa sättet att återvinna. Därför har vi återbrukshus på våra återvinningscentraler där du kan lämna användbara saker istället för att slänga dem. Återbrukshusen är ett samarbete med Erikshjälpen och Röda korset. Du kan naturligtvis även lämna dina saker direkt till deras, eller andra, butiker.

På återvinningscentralerna (ÅVC) i Bollnäs och Edsbyn tar vi hand om hushållens avfall, sorterar efter material och återvinner i mesta möjliga mån det du inte längre behöver.

AVFALLSANLÄGGNINGEN I BOLLNÄS På Sävstaås avfallsanläggning i Bollnäs hanteras avfall från hushåll och företag i Bollnäs och Ovanåkers kommuner.

EDSBYNS ÅTERVINNINGSCENTRAL

PACKA GÄRNA DITT SLÄP I FÖLJANDE ORDNING FÖR ATT UNDERLÄTTA DITT OCH ANDRAS BESÖK PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN:

Farligt avfall

Färg, lösningsmedel, lysrör, lampor och batterier.

Elektronik

Bildskärmar och elektronik.

Impregnerat virke

Slipers, trall, telefonstolpar mm.

Grovavfall

Brännbart, ej brännbart, deponi och metallskrot.

Second hand

Inlämning för second hand.

Kyl, frys & vitvaror

Kylskåp, frys, tvättmaskin, torktumlare, spis mm.

Förpackningar

Plastförpackningar, metallförpackningar och pappersförpackningar.

ÖPPETTIDER EDSBYNS ÅVC | Mån, ons: 11:00-19:00 • Tis, tors: 11:00-16:00 • Fre: Stängt • Lördagsöppet: Se www.borab.se

8

Nr 1 • 2017

#återvinnare


Bollnäs och Ovanåkers kommuner Avfall som kommer från andra kommuner hanteras också på anläggningen. På avfallsanläggningen finns en återvinningscentral där privatpersoner kan sortera sitt avfall efter material. Det som tidigare kallades för ”tippen” är idag långt ifrån bara en soptipp. Bara 1-2 % är sådant som varken kan återanvändas eller återvinnas.

ÅTERVINNINGSSTATIONER – FTI På återvinningsstationerna som finns runt om i kommunerna lämnar du de källsorterade förpackningarna och tidningarna. Återvinningsstationerna drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Där finns också batteriholkar så du kan lämna dina gamla batterier. Du kan även lämna dina förpackningar på återvinningscentralen.

BOLLNÄS ÅTERVINNINGSCENTRAL

PACKA GÄRNA DITT SLÄP I FÖLJANDE ORDNING FÖR ATT UNDERLÄTTA DITT OCH ANDRAS BESÖK PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN:

Återbrukshus

Inlämning för Second Hand.

Återvinningsstation

Tidningar, plastförpackningar, metallförpackningar, glas, pappersförpackningar och pant.

Vitvaror mm.

Bildäck med och utan fälg, vitvaror, kyl och frys.

Jord, sten, betong mm.

Jord, sten, betong, ris, trävirke, asfalt, cement, kakel, tegel, porslin (ej sanitet), kompost, asbest, aska

Brännbart, deponi mm.

Brännbart, soffor/sängar, ej brännbart, deponi, metallskrot, well och tryckimpregnerat virke.

Farligt avfall

Bildskärmar, elskrot, farligt avfall, lysrör, lampor, batterier, färg och lösningsmedel.

ÖPPETTIDER BOLLNÄS ÅVC | Mån, ons, fre: 07:00-15:30 • Tis, tors: 07:00-19:00 • 1:a lörd varje månad: 10:00-14:00 (Övriga lördagar stängt)

(Ej november) Se www.borab.se för eventuella avvikelser

Nr 1 • 2017

#återvinnare

9


Patrik möter glada kunder varje dag Äntligen börjar det! Det städas i våra förråd, röjs i mangårdsbyggnader och lador och det trimmas i våra trädgårdar. Högsäsongen för återvinningscentralerna runt om i landet är här. Till BORABs återvinningscentraler i Edsbyn och Bollnäs kan ni lämna ert avfall i trygga händer. -Ni är välkomna att lämna ris, kompost och trävirke på två platser vid Bollnäs återvinningscentral. I Edsbyn är det kommunen som ansvarar för risplanen och den är öppen för privatpersoner året runt, berättar Patrik Modd som arbetar som anläggningskötare på BORAB.

SÄCKARNA SLÄNGER MAN I BRÄNNBART För att underlätta hanteringen och öka miljönyttan ska man gärna tänka på att inte slänga med eventuella säckar och annat emballage när man lämnar ris och komposterbart material, utan se till att tömma eventuella säckar och lämna dem till den brännbara fraktionen. Då hamnar allt på sin rätta plats och materialet kan tas tillvara på ett mer miljöriktigt sätt.

-Vi är här för att hjälpa våra kunder att lämna sakerna på rätt ställe. När det gäller trävirke så går det bra att lämna material som det eventuellt sitter lite spikar, skruvar, färg eller beslag kvar på, metallrester sorteras nämligen ut från trämaterialet i ett senare skede. Tryckimpregnerat virke däremot skall lämnas i en särskild container då det tryckimpregnerade klassas som ett farligt avfall då det innehåller giftiga ämnen.

10

Nr 1 • 2017

#återvinnare


Kristi himmelsfärdshelgen är en populär helg att besöka BORAB. HÄR ÄR NÅGRA SAKER SOM ÄR BRA ATT TÄNKA PÅ: • • •

Packa släpvagnen enligt packlista (finns på föregående uppslag). Behåll lugnet i trafiken. Lyssna till personalens anvisningar och håll körfälten fria så gott det går, din tur kommer! Viktigaste av allt - ta med ett glatt humör och förbered dig på att träffa många glada och trevliga människor.

I Bollnäs har vi öppet fredagen den 26 maj och i Edsbyn lördagen den 27 maj!

TIPS! Hinner du inte med att besöka oss under Kristi himmelsfärdshelgen i Bollnäs så kan du vara lugn. Vi har nämligen öppet lördagen efter också, den 3 juni! VARMT VÄLKOMNA ÖNSKAR VI PÅ BOLLNÄS OCH EDSBYNS ÅTERVINNINGSCENTRALER!

FEM SNABBA TILL PUTTE MODD, ANLÄGGNINGSSKÖTARE BORAB: Vad gör du helst en ledig dag? Umgås med min familj. Repar och spelar även gärna med bandet Vi och Han. Vad är det bästa med ditt jobb på BORAB? Att jag får vara ute mycket och träffar mycket folk i min vardag. Vi har roliga och varierande arbetsuppgifter. Har du någon hemlig talang, vad i så fall? Jag är grym på att lösa rubiks kub.

Ditt bästa tips för att vara en miljöhjälte i vardagen; Börja smått och tänk vad du själv kan bidra med i din vardag. Tex byta eller låna saker istället för att köpa nytt alternativt att man handlar på second hand/ köp och sälj sidor mm. Tips på Smultronställe i Hälsingland? Paddla i Gryckån i Voxnan.

Nr 1 • 2017

#återvinnare

11


TÄVLA OCH VINN! Lägg upp en bild på INSTAGRAM när du gör någonting bra för miljön – lagar eller byter saker, återanvänder eller återvinner. Lägg till hashtag #allaäråterVINNARE så är du med och tävlar om fina grejor från Appertiff! BORAB utser de tre bästa bilderna. 1:A PRIS: 1 KEPS, 1 MÖSSA, 1PAR SOLBRILLOR 2:A PRIS: 1 MÖSSA, 1 PAR SOLBRILLOR 3:E PRIS: 1 PAR SOLBRILLOR

# allaäråterVINNARE Vinnare i höstens tävlingar: KORSORD Skor Karin Nilsson Ryggsäck Hans Nyström Ryggsäck Barbro Sjölin

GRATT IS!

ÅTERVINNINGSTIPS ENTREBILJETTER Anita Hagqvist Sandra Svensk Anders Mårtensson Eva Blomberg Åke Karlsson Ingrid Modin

30 APRIL!

BA

RN

Karin Lindberg

Sonja Lundqvist Gunhild Lundgren Ingmarie Stenvall

TÄVLINGSBIDRAGEN SKA VARA LÄMNADE SENAST:

VISA VÄGEN - VINN EN SOPBIL! PRISER FRÅN

1:A PRIS: EN SOPBIL. 2:A PRIS och 3:E pris vinner:

SISTA TÄVLINGSDAG ÄR 30 APRIL. SKICKA LÖSNINGEN TILL BORAB, 821 80 BOLLNÄS 12

Nr 1 • 2017

#återvinnare


KORSORD Överstpå pålistan listan Överst matvi vi avav allallmat kastarkommer: är ... slänger

Var fjärde mat vi handlar och Miljoner tonkasse mat kastas i soporna hem kastas bort. inte Ibär genomsnitt slänger vi 28Det kiloär mat perbara slöserioch med utan person år. resurser Det är inteoch barapengar slöseri med resurser och pengar utan ävenen en stor... stor... harhar även PORTERNAMN GÅR UTFÖR

KAN RYMMA VÅRT LAND I ETT BAND

FORMELLA ERLANDER SÄNDER UT

HAR SINA SIDOR KAN STJÄRNOR SES PÅ RYKER

BILDAS LÄTT VID RÖTT

KUL DAM I VÄST VIDSKEPLIGHET

VÄGGIFT ÄPPLE I VARDANDE

PRISAS INSATSER I HURSA?

FUNGERAR SOM REGEL

SENT SUDD

SICILI- KORSANSK NING ÖPPNING YTTRADE

SVANTE DREJENSTAM 2017

EFFEKT LITEN FORD

RESISTANS LAPPEN I LÅDAN

DAGÖMAN GÖTEBORGARE

NEDBLÅST STAD SNAPPAR SAKTA PACINO

SOLDATÄMNE STYRE

BEGÄR DEN SOM ÄR KÄR

INTOGS

ENSAMSTÅENDE RYMDMÅTT

FICK BREV FRÅN LILLAN KRÄLDJUR

SPELKUPONG TA TAG I BÅT

TYCKER OM FETA BÖR SEN PÅ

NÅGOT DYLIKT

GÖR SIG SKYLDIG TILL

ÄR TANKLÖS PÅ VÄGEN HÅR

SPARKSKYDD SES BRA BUD

DRAR POLITIKER UT PÅ

GOLDA SPRIDA UT

KAN GE UTSLAG FAKTISK

FÅR MAN SOM GENGÅVA SANKT KORT

ÄR MULL OCH SYLT

GER OSS TID

ÄR DET SOM SÄLLAN SES

BLIVANDE NUNNA

Märk kuvertet med *korsord* och skicka in korsordet senast 30 APRIL Namn: 2017. Vinsterna kommer från Återbrukshyttan. Det svar som öppnas först Telefon: och har rätt lösning får: Lampa av vinflaska. Det andra med rätt lösning E-post (frivilligt): vinner en rosvas och tredje med rätt lösning vinner 2 glas.

KORSORDSVINSTER 1:a pris: Lampa av vinflaska 2:a pris: Stor rosvas 3:e pris: 2 glas

Nr 1 • 2017

#återvinnare

13


FÅR INTE SPOLAS NER I AVLOPPET ELLER SLÄN GAS I SOPPÅSEN Ta med dig ditt farliga avfall till vår lastbil som står uppställd på bestämda stationer under vår och höst enligt ett roterande schema. Se hämtningsplatser och tider på sid 15 eller på vår hemsida www.borab.se. Du kan också lämna farligt avfall till återvinningscentralen. Elavfall och batterier lämnar du till återvinningscentral eller ring för hämtning.

Några av de egenskaper som utmärker farligt avfall är att det kan vara giftigt, cancer­framkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt. Dessa produkter har ofta en varningsmärkning:

14

Nr 1 • 2017

#återvinnare


INSAMLING AV FARLIGT AVFALL VAR 2017 HÄMTNINGSDATUM

TID

BOLLNÄS, ORT

PLATS (*ÅVS=återvinningsstation)

Måndag 10 april

17.00-17.45 18.00-18.45 19.00-19.30 19.45-20.30

Björktjära Brånan/Gärdet Söräng Granberg/Sävsberg

ÅVS Bollnäs Norr ÅVS Ica Kvantum Byagården ÅVS Willys

Tisdag 11 april

17.00-17.30 17.45-18.30 18.45-19.30 20.00-20.30

Hällbo Kilafors Segersta Lenninge

ÅVS ÅVS StaŒonen ÅVS Affären Bastun

Onsdag 12 april

18.00-18.30 19.00-19.30 20.00-20.30

Gruvberget Annefors Hertsjö

PumpstaŒon Gamla skolan Hertsjögården

Tisdag 18 april

17.00-17.45 18.15-18.45 19.00-19.45 20.00-20.30

Ren Glössbo Rengsjö Växbo

ÅVS Ica Info-tavlan ÅVS Löten ÅVS Isbanan

Onsdag 19 april

17.15-18.00 18.15-18.45 19.00-19.30 20.00-20.30

Arbrå Norränge Flästa Lo—efors

ÅVS Forum Skeppstan Bygdegården ÅVS

Torsdag 20 april

18.00-18.45 19.00-19.30 19.45-20.30

Simeå Bogården Vallsta

Gamla macken Föreningshuset ÅVS Affären

. OVANAKER

HÄMTNINGSDATUM

TID

OVANÅKER, ORT

BOLLN .. AS

PLATS (*ÅVS=återvinningsstation)

Tisdag 2 maj

17.00-17.30 18.00-18.30 19.00-19.30 19.45-20.30

Runemo Galven Långhed Ala, Kvarnbackarna

ÅVS Bygdegården Bygdegården Ishallen

Onsdag 3 maj

17.00-17.30 18.00-18.30 19.00-19.30 19.45-20.30

Svabensverk Mållångsta Grängsbo Viksjöfors

Rastplatsen Infarten ‘ll Gläntan Bygdegården IP

Torsdag 4 maj

17.00-17.30 18.00-18.30 19.00-19.30 19.45-20.30

Ryggesbo Knåda Ovanåker Ala C

Måndag 8 maj

18.15-18.45 19.15-19.45 20.00-20.30

Öjung Roteberg Edsbyn, Barnängen

Parkering vid kapellet ÅVS Räddningssta‘on

Tisdag 9 maj

17.30-18.15 18.45-19.30 20.00-20.30

Lobonäs Voxnabruk Edsbyn, Lillboskolan

Gamla skolan ÅVS Skolan

Mi” i byn Knåda Sport Parkering vid kyrkan ÅVS Järnvägsgatan

Nr 1 • 2017

#återvinnare

15


AVSÄNDARE BORAB

ÖPPETTIDER PÅ BORAB 2017 KUNDTJÄNST TELEFONTID 08:00-12:00, 13:00-15:00, 0278-255 22 BOLLNÄS ÅTERVINNINGSCENTRAL

EDSBYNS ÅTERVINNINGSCENTRAL

Mån, ons, fre Tis, tors 1:a lörd varje mån (2:a lörd i nov)

Mån, Ons Tis, Tors Lördagsöppet 22 april, 27 maj,

07.00–15.30 07.00–19.00 10.00–14.00

11.00-19.00 11.00-16.00 10:00-14:00 29 sept och 21 okt

DIN SOPTUNNA TÖMS ÄVEN OM HÄMTNINGEN INFALLER PÅ EN RÖD DAG ELLER AFTON.

SKÄRTORSDAG STÄNGER 15:30 - LÅNGFREDAG STÄNGT - ANNANDAG PÅSK STÄNGT FÖRSTA MAJ STÄNGT - KRISTI HIMMELFÄRDSDAG STÄNGT - MIDSOMMARAFTON STÄNGT AVFALLSANLÄGGNING FÖR FÖRETAG MÅN-FRE 07.00–15.30

KONTAKTA BORAB: Tel 0278-255 22 • info@borab.se • www.borab.se

NÄR ÄR DET GROVSOPSHÄMTNING?

Vad är grovsopor? Se sidan 3

BOLLNÄS NORR Vecka: 4, 8, 12, 16, 20. 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 T ex: Yxbo, Rengsjö, Växbo, Arbrå gamla kommundel, Lottefors, Växsjö, Röste, Norrborn

BOLLNÄS SÖDER Vecka: 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 T ex: Centrala Bollnäs inkl. alla villaområden, Eriknäsbo, Söräng, Freluga, Gruvberget, Annefors, Hertsjö, Hällbo, Lenninge, Kilafors gamla kommundel, Segersta, Vevlinge, Bollnäs Rabo

ALFTA Vecka 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50 T ex: Alfta gamla kommundel, Viksjöfors, Svabensverk, Centrala Alfta, Galven, Långhed, Runemo, Gäddvik, Grängsbo, Söderomsjön

EDSBYN Vecka: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51 T ex: Edsbyn gamla kommundel, Voxnabruk, Voxna, Öjung, Centrala Edsbyn, Kyan, Knåda, Ovanåker, Ämnebo

RING OCH BESTÄLL SENAST TORSDAGEN VECKAN FÖRE!

BORAB • Tel 0278-255 22 • info@borab.se • www.borab.se

Skräppost nr 1 2017  

SKRÄPPOST är en tidning med samhällsinformation om avfallshanteringen i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. BORAB är ett kommunalt företag där ä...

Skräppost nr 1 2017  

SKRÄPPOST är en tidning med samhällsinformation om avfallshanteringen i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. BORAB är ett kommunalt företag där ä...

Advertisement