Page 7

T T A A R B A VET DE ALLRA FLESTA VÄLJER BRUNT KÄRL Det tycker vi är fantastiskt bra! Det innebär att vi skapar biogödsel, som är utmärkt för gödsling på åkermark och för återföring av näringsämnen som t ex kväve och fosfor.

FLERA SPRÅK http://www.borab.se/ sopfakta/dont-speakswedish/

AVGIF T VID BUDNING Grovsopor och elavfall kan hämtas hemma efter budning till BORAB. Det man kan få hämtat sorteras i tre fraktioner: • BRÄNNBART (även trädgårdsavfall) • EJ BRÄNNBART • EL OCH VITVAROR Det kostar 100 kronor per fraktion att få grovavfallet hämtat hemma.

En påse matavfall ger kväve från biogödseln som räcker för att odla havre till ca 18 portioner havregrynsgröt. En biogasbil kan köra nästan 2 km på 1 kg matavfall.

1 BIL 2 FACK

I sopbilen som tömmer matavfall finns en skiljevägg som chauffören skiftar med en knapptryckning. Matavfallet hamnar på ena sidan och restavfallet på den andra sidan.

Sommarstuga? Sophämtning vid fritidshus sker under v 18-39 Nr 1 • 2018

#återvinnare

7

Skräppost nr 1 2018  

SKRÄPPOST är en tidning med samhällsinformation om avfallshanteringen i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. BORAB är ett kommunalt företag där...

Skräppost nr 1 2018  

SKRÄPPOST är en tidning med samhällsinformation om avfallshanteringen i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. BORAB är ett kommunalt företag där...

Advertisement