Page 1

previsualitzaci贸 del perfil contractant boovox.com


AccĂŠs Usuaris contractants

Login a boovox.com amb correu electrònic i contrasenya


Cercador de grups i artistes

Pà gina de consulta i filtre d’artistes disponibles a boovox.com


Visualitzaci贸 de fitxes de grups i artistes

El perfil de contractant permet consultar les fitxes completes dels artistes.


Gestió de processos participatius

Des d’aquest panell s’informe dels processos participatius de l’usuari.


Alta de procés participatiu

L’alta d’un procés participatiu es realitza en pocs minuts.


Perfil del contractant

Des d’aquest panell es disposa d’alta d’usuaris habilitats per a votar.


Publicar procés participatiu

Un cop realitzada l’alta, l’enquesta pot ser enllaçada o incorporada a web pròpia.


Estadístiques del procés participatiu

Un cop tancat el procés participatiu, es visualitzar el resultat de l’enquesta.


www.boovox.com info@boovox.com

Previsualització perfil contractant Boovox.com  
Previsualització perfil contractant Boovox.com  

Previsualització del perfil de creador de procés participatiu i contractants d'artistes.

Advertisement