Page 1

GLASVEZEL SPECIAL

Deze glasvezelspecial is een uitgave van Holland Combinatie

24 april 2013

Komt er glasvezel in Huizen Noord-Oost? Glasvezel is voorbereid op de toekomst Lees verder op pagina

5

HUIZEN – Afgelopen tijd kreeg Huizen Noord-Oost de kans om te kiezen voor glasvezel. Veel bewoners zijn al overtuigd, maar de benodigde 30 procent is nog niet bereikt. Reggefiber doet continu

inwoners die al wel en die (nog)

30% nog niet gehaald

niet hebben gekozen voor glasvezel,

De reden dat de 30%-drempel nog

jongere en oudere inwoners,

niet is gehaald, is te verklaren

alleenstaanden en gezinnen.

doordat de inwoners tevreden

Enthousiasme over glasvezel

glasvezel over te gaan. Anderzijds

naar voren dat de inwoners van

blijkt dat een deel van de inwoners

communicatie te verbeteren, zodat we

Huizen Noord-Oost positief staan

wellicht wel zou willen overgaan

de vragen van consumenten zo goed

tegenover de komst van glasvezel in

op glasvezel, maar dat overstappen

mogelijk kunnen beantwoorden. Om

het algemeen. De figuur hieronder

voor mensen veel gedoe lijkt of

laat dit zien. Van de inwoners is

dat er nog onduidelijkheden zijn,

Huizen Noord-Oost nog een kans te bieden,

een meerderheid van 64% positief,

bijvoorbeeld over de aanleg of de

wordt de inschrijfperiode verlengd tot

slechts 13% is negatief en de

apparatuur.

2 juni 2013. Daarna weten we of er

rest staat er neutraal tegenover.

genoeg aanmeldingen zijn om dit jaar

Veel inwoners zien wel degelijk

Informatiecampagne te veel

voordelen van glasvezel, afgezien

Uit het onderzoek blijkt dat de

van de vraag of dit voordeel voor

huidige informatievoorziening van

henzelf van belang is.

Reggefiber en de campagne van de

nog te starten met de aanleg van het glasvezelnetwerk van Reggefiber. Hoogste tijd om het onderwerp glasvezel nog eens

Lees verder op pagina

7

nog geen noodzaak zien om op

Uit het onderzoek komt duidelijk

onderzoek om de kwaliteit van de

Er zijn zoveel partijen. Wie is wie?

zijn met hun huidige situatie en

verschillende serviceproviders als te

goed onder de aandacht te brengen in deze

Volgens de geïnterviewden is

veel wordt ervaren. Vooral de deur

special.

de belangrijkste reden om op

tot deurverkoop van de verschillen-

glasvezel over te gaan de snelheid

de serviceproviders wordt niet door

van glasvezel. Ook ziet men in het

iedereen gewaardeerd. Gelukkig

glasvezelnetwerk mogelijkheden

blijkt uit eerder onderzoek van

voor de toekomst en biedt het

Right Marktonderzoek dat de infor-

hogere beeldkwaliteit en een

matievoorziening via de glasvezel-

vergroting van het zenderaanbod.

winkel als zeer prettig is ervaren.

‘Onderzoek wijst uit dat inwoners in Huizen Noord-Oost positief staan tegenover glasvezel.’

13% Negatief

De Reggefiber glasvezelwinkel Lees verder op pagina

9

De afgelopen tijd is er in Huizen

Om dit inzicht te verkrijgen is een

Noord-Oost veel gesproken over de

onafhankelijk onderzoekbureau

komst van een glasvezelnetwerk.

in de arm genomen. Right

Reggefiber wil dit netwerk graag

Marktonderzoek uit Zwolle

in deze wijken van de gemeente

heeft begin maart met

Huizen aanleggen. Echter,

meer dan 70 willekeurige

hiervoor is een minimumaantal

inwoners telefonisch een

abonnenments-aanmeldingen

open gesprek gevoerd, over

nodig van 30% van de huishoudens

hoe de inwoners tegenover

in Huizen Noord-Oost. Omdat dit

glasvezel staan en wat hun

aantal nog niet is bereikt wilde

mening is over de campagne

23%

Reggefiber graag meer inzicht in

die tot nu toe is gevoerd. De

- tevreden over eigen situatie

de houding van de inwoners van

gesprekken zijn gevoerd met

Huizen Noord-Oost over glasvezel.

allerlei verschillende inwoners;

9%

Neutraal, maar tevreden

41%

over eigen situatie

14%

Positief

Neutraal,

heeft geen kennis betreft glasvezel

Positief, maar:

- heeft nog vragen


2

GLASVEZELSPECIAL

Glasvezel heeft voor mij veel voordelen! ‘Glasvezel in Huizen zou mij

locatie ingelogd moet worden

veel voordeel bieden t.o.v. de

op de server van kantoor om

reeds aanwezige techniek. Als

projecten over te zetten of om

eigenaar van bouwkundig teken-

remote te werken.

en adviesbureau InterVis ben ik dagelijks afhankelijk van het

Onze kracht zit in de korte

internet.

communicatielijnen met de klant, dus vandaar: Communiceren met

Veel contact met klanten loopt

de snelheid van het licht!

via het internet. Plannen worden

Een hoge upload snelheid is

heen en weer gemaild, maar

hierbij wel van belang om zonder

ook het aanvragen van een

haperingen aan het werk te gaan.

omgevingsvergunning gaat

Glasvezel biedt hierbij uitkomst

digitaal. Regelmatig komt het

doordat de upload snelheid gelijk

voor dat er op een willekeurige

ligt met de download snelheid.’

Glasvezel Alles-in-één Standaard met Interactieve TV De eerste 3 maanden

67.11

45./mnd*

Overal in en om het huis tv-kijken op je laptop, tablet of smartphone Met één druk op de knop een programma even op pauze zetten

AD-10998/02-13

Supersnel internetten met 100 Mbit/s

kpn winkel Huizen, Kerkstraat 52 | kpn.com/glasvezel | 0800 0404

*Actieprijs geldt voor Glasvezel Alles-in-één Standaard i.c.m. een jaarcontract. Na 3 maanden vervalt de korting en betaal je voor het pakket € 67,11 /mnd. Kijk voor de beschikbaarheid en de voorwaarden op kpn.com/glasvezel

Eric Wellink - bouwkundig teken- en adviesbureau InterVis


3

GLASVEZELSPECIAL

Glasvezel kent voor mij geen tegens, wel oplossingen ‘Ons bedrijf, M.C. Bijl Interieur-

een meubel dat aan persoonlijke

via glasvezel zal dit werk nog

doornemen is het fijn als de

bouw in Huizen, maakt meubels

wensen voldoet. Tekeningen en

eenvoudiger en sneller maken,

kinderen zonder onderbreken

op maat voor de particuliere en

voorbeeldfoto’s worden dan ook

waardoor onze klanten beter

de informatie kunnen terugzien.

zakelijke markt. In het contact

per klant in een portfolio samen-

geholpen zijn.

Ik zou glasvezel dan ook

met onze klanten worden wij

gesteld.

steeds vaker gevraagd om voor-

zeker aanraden. Het is een In ons gezin met drie dochters,

nieuwe impuls voor Huizen en

beelden en ideeën aan te dragen

Omdat het up- en downloaden

zoeken wij ook regelmatig

downloaden en uploaden gaan

voor nieuw te maken meubels.

van foto’s en tekeningen langer

informatie op het internet. Als

een stuk sneller via dit netwerk.

De foto’s op de website zijn een

kan duren, zijn wij al overgestapt

er op het digibord op school

Glasvezel kent voor mij geen

impressie van ons werk maar

op een databundel die dit redelijk

lesstof wordt aangedragen en

‘tegens’, wel oplossingen.’

klanten zijn vaak op zoek naar

aankan. Versturen van de data

wij dat thuis nogmaals willen

Matthijs Bijl - M.C. Bijl Interieurbouw in Huizen


4

GLASVEZELSPECIAL

Data-explosie in huis Met glasvezel bent u er klaar voor 1

 Een eigen glasvezelaansluiting in de woning, die de data-explosie in huis aankan.

2

Buiten uw favoriete tv-programma volgen.

3

Een ‘slimme’ koelkast die zelf kan bestellen.

4

Koken met een tablet als kookboek.

5

De thermostaat op afstand bedienen.

6

Alleen kijken wat u wilt met tv-on-demand.

7

 Thuiswerken; zware presentaties probleemloos binnenhalen, bewerken en weer verzenden.

8

 Met een mp3-speler uw favoriete gedownloade muziek luisteren.

9

10

 De smartphone automatisch aansluiten op het netwerk thuis.

11

 Beeldbellen met vrienden in Australië, met superscherp beeld.

12

 De wasmachine die zelf bepaalt of er genoeg groene stroom is.

13

 Altijd en overal toegang tot uw bestanden thuis, via de centrale

Razendsnel gamen.

computer.

Glasvezel tot in uw woning Dat is het grote verschil

Nu te de eervsanaf 6 mnd.

€ 34 p.mnd.

Nooit meer de kabel delen

grote hoeveelheden data. En dit

Bij netwerken zoals coax en

zal in de toekomst alleen maar

ADSL is het laatste stuk kabel

toenemen. Het glasvezelnetwerk

vanaf de wijkcentrale tot in uw

heeft zo veel capaciteit dat het

woning niet van glasvezel. Om

meer dan voldoende ruimte biedt

daadwerkelijk van glasvezel te

voor deze groei.

kunnen genieten, moet wel het héle netwerk waarop u bent

Ook zorgt glasvezel voor

aangesloten van glasvezel zijn,

een supersnelle, stabiele en

helemaal tot in uw woning.

betrouwbare verbinding.

Alleen op die manier kunt u

Iedere woning krijgt zijn eigen

volop profiteren van de snelheid,

glasvezelkabel, die u niet met

stabiliteit en betrouwbaarheid

de buurt hoeft te delen. U kunt

van écht glasvezel.

dus zorgeloos genieten, hoeveel

Tegenwoordig versturen en

buren er ook online zijn.

ontvangen we dagelijks enorme

Alles in Vodafone Thuis Via glasvezel haarscherp HD-TV kijken op je TV en tablet. Beleef HD-TV met wel 21 HD zenders in het basispakket. Supersnel internet en voordelig bellen allemaal in huis met Vodafone Thuis.

1-jarig Internet, Bellen & TV 50 abonnement Nu de eerste 6 maanden van €54 p.mnd. voor €34 p.mnd. Vodafone.nl/thuis of bel 0900-9290 (€0,10 p.min.)

VFC3707_wt_VF Thuis_Promo April_Adv_131x190.indd 1

18-04-13 10:23


5

GLASVEZELSPECIAL

Glasvezel is voorbereid op de toekomst Ron Exalto, eigenaar van ELVIC HD VIDEOPRODUCTIONS in Huizen aan het

is deze snelheid overigens al in

eerste toestellen komen dit jaar

gebruik. Glasvezel kan dit aan,

beschikbaar. Weliswaar voor

maar zal dat vooralsnog niet aan

forse bedragen, maar ze zullen

gaan bieden. Ik heb begrepen

vanaf 2015-2016 betaalbaar zijn.

woord over glasvezel: ‘Snelheid en

dat tussen 100 en 200 MB/s het

UltraHD vraagt nog meer van

capaciteit. Dat zijn de twee kernwoorden

meeste aangeboden gaat wor-

de kabel, zowel voor televisie

voor een glasvezelverbinding en van

den. Dit is allemaal afhankelijk

uitzending als ook voor 4K files

van de gekozen provider en de

op Youtube die er zelfs nu al

snelheden zullen in de toekomst

zijn! Ook een backup van uw

ook eenvoudig aangepast kunnen

computerdata via cloudservices

worden.

als dropbox, icloud, skydrive

beiden gaan we steeds meer nodig hebben. Vroeger gebruikten we hier een ADSL verbinding die weliswaar bijna

e.d. kan wel een beetje snelheid

jaarlijks sneller werd, maar bij 20 Mb/s wel zijn maximum snelheid bereikt had.’

Nu denkt u misschien: leuk, maar

gebruiken. Een paar honderd

wat moet ik er mee, ik hoef geen

gigabyte uploaden is vooralsnog

grote bestanden te versturen.

geen feest en daar ben je snel aan

Toch is dat niet helemaal waar.

met alleen al een privé foto- en/ of videoarchief.

‘Daarna werd dat een kabel-

download en upload snelheid zijn

Iedereen gaat, vaak onbewust,

aansluiting die momenteel

gelijk aan elkaar en verschillen

steeds meer data heen en weer

120 Mb/s doorstuurt, maar wel

alleen per gekozen abonnement.

sturen over het internet.

alleen maar voor binnenhalen van informatie (downstream), voor het opsturen van informatie (upstream) houdt het feest al bij 10 Mb/s op. Dat is voor mijn werk

Glasvezel is voorbereid op de toekomst en daarom is het van

‘Nu denkt u misschien: leuk, maar wat moet ik er mee, ik hoef geen grote bestanden te versturen.‘

veel te weinig. Videoproducties

YouTube filmpjes waren eerst

belang om de infrastructuur

in amper standard definition te

op zijn minst aan te leggen.

zien, inmiddels zijn ze in Full-HD

U hoeft ook niet het zwaarste

te zien. Skypen was eerst alleen

abonnement te nemen, als 50

geluid, toen kwam er de matige

Mb/s voor u voldoende is dan

gebruiken steeds meer data. Een

Hoe snel moet het dan zijn?

kwaliteit van de webcam bij, in-

houdt u dat voorlopig aan, maar

DVD is 4,7GB maar een Blu-Ray

Snel! Wat mij betreft het liefst

middels kan dit ook met Full-HD.

zodra blijkt dat een hogere

met dezelfde productie maar dan

een gigabit verbinding zoals

Daarvoor is echter wel een snelle

snelheid en meer capaciteit

in High Definition is 25 GB. De

tegenwoordig computers via het

dataverbinding nodig.

benodigd is dan hoeft u alleen

originele camerafiles zijn zelfs

netwerk met elkaar communice-

Ook de opvolger van Full-HD, het

maar uw abonnement te wijzigen

nog vele malen groter. Al dit soort

ren. Want laten we wel zijn, ook

zogeheten 4K of UltraHD systeem

en de gewenste snelheid is direct

files kosten uren tot dagen om te

glasvezel is een netwerk. In Japan

staat al in de startblokken. De

beschikbaar!’

uploaden. Ook als wij zo’n file op een interne server klaar zetten voor een klant om te downloaden krijgt deze toch te maken met onze upload snelheid. Hij/ zij stuurt namelijk een download verzoek naar onze server en die moet het file dus uploaden naar de klant. Daar heb je dan de bottleneck van 10Mb/s weer.

Ook voor live-videostreaming van gebeurtenissen gebruiken we het liefst een zo hoog mogelijke upload snelheid om het beeld in hoge kwaliteit of juist grotere formaten live te streamen naar de ingelogde kijkers. Als de upload snelheid gelijk zou liggen aan de download snelheid dan zou het al een stuk prettiger werken. En dat

Ron Exalto - eigenaar van ELVIC HD

is nou juist een van de speerpun-

VIDEOPRODUCTIONS in Huizen

ten van een glasvezel verbinding:


6

GLASVEZELSPECIAL

De familie Brouwer over glasvezel! De familie Brouwer woont al

glasvezelnetwerk aan te leggen

sinds 1970 in Huizen, eerst aan

en informatieavonden te houden

‘het Want’ en tegenwoordig in

kwam ons goed uit’, zegt Dick

een 55+ woning aan ‘de Marter’.

Brouwer. ‘Hier ben ik toch meer

‘Zorg is nu nog niet nodig maar

te weten gekomen over de moge-

het is wel fijn om het dicht in

lijkheden van glasvezel en was er

de buurt te hebben. Ons huidig

alle ruimte om mijn persoonlijke

televisie abonnement loopt via

vragen beantwoord te krijgen.

een collectief, maar dit collectief

Zorg op afstand toepassingen

De familie Brouwer

houdt per 1 januari op te bestaan.

We zijn er zelfs achter gekomen

Dit was voor ons het moment om

dat we wellicht in de toekomst via

eens om ons heen te kijken en

de glasvezel zorg op afstand kun-

ons te verdiepen in het massale

nen krijgen en dat het daardoor

aanbod van diverse partijen.

mogelijk blijft om langer in onze woning te blijven. En het scheelt

Help uw woonplaats aan snel internet. Als internetprovider van het eerste uur vindt XS4ALL dat iedereen gebruik moet kunnen maken van een betrouwbaar en supersnel netwerk: glasvezel. Want met glasvezel kunt u optimaal profiteren van de groeiende mogelijkheden van internet. Van cloud computing tot gamen, van 3D televisiekijken tot beeldbellen, en alles wat de toekomst nog gaat brengen. Schrijf u nu in! Zoals u waarschijnlijk weet, wordt een glasvezelnetwerk niet zomaar in elke gemeente aangelegd. Dit gebeurt alleen als meer dan 30% van de huishoudens interesse heeft. Help daarom mee deze score te behalen en zorg samen voor de aanleg van glasvezel. Ga naar www.xs4all.nl/iedereenglasvezel en schrijf u in! Al ingeschreven? Meld u dan aan als XS4ALLambassadeur. Motiveer uw buren, vrienden en familie en zorg ervoor dat zij zich ook inschrijven. Zo helpt u mee de benodigde 30% te halen. Als dank krijgt u bij vijf nieuwe inschrijvingen de box van XS4ALL met leuke goodies. Kijk voor meer informatie op www.xs4all.nl/iedereenglasvezel

Dat Reggefiber nu met de

natuurlijk in de portemonnee

campagne is gestart om een

zo’n alles in 1 abonnement.’


7

GLASVEZELSPECIAL

Er zijn zoveel partijen, wie is wie? De serviceproviders betalen

De Reggefiber winkel is dus

Huizen – In Huizen Noord-Oost zijn

Reggefiber een vergoeding voor

eigenlijk een intermediair voor

verschillende partijen die op dit moment

de huur van het glasvezelnetwerk

alle serviceproviders. De

en verwerken deze in hun

Reggefiber winkelmedewerkers

abonnementsprijs. Inwoners

bieden persoonlijk en

ontvangen van Reggefiber dus

onafhankelijk advies.

uw aandacht vragen voor glasvezel. Daarom hieronder nog even op een rijtje wie nu wie is.

geen rekening. U wordt dus klant van een van de serviceproviders.

Het maakt Reggefiber niet uit welk abonnement u afsluit.

Reggefiber

Een abonnement afgesloten bij

Zolang het maar het beste

het glasvezelnetwerk. Een

een serviceprovider, dient als een

aansluit bij uw wensen.

Reggefiber is het bedrijf dat in

voorwaarde om over te gaan tot

‘ja ik kies voor glasvezel’ bij

Nederland glasvezel aanlegt en

aanleg van dit netwerk is dat

Reggefiber. De serviceproviders

woningen kosteloos aansluit op

inwoners van het aansluitgebied

die diensten leveren in Huizen

het glasvezelnetwerk. Reggefiber

er ook echt gebruik van willen

Noord-Oost zijn: Concepts, Fype,

stelt het netwerk open voor

maken. Daarom heeft Reggefiber

Helden van Nu, KPN, Lijbrandt,

alle serviceproviders die tv,

de minimale grens van 30%

Scarlet, Solcon, Tele2, Telfort,

internet en telefonie via glasvezel

deelnamepercentage.

Vodafone, XMS en XS4ALL.

inwoners onafhankelijk advies

Serviceproviders

geven over de verschillende

U kunt van alle voordelen van

Reggefiber glasvezelwinkel in Huizen Noord-Oost

serviceproviders en houdt

glasvezel gaan genieten als u

inwoners, als de 30% gehaald

overstapt naar een service-

wordt, op de hoogte over de aanlegwerkzaamheden van

aanbieden. Reggefiber kan

Glasvezelwinkel Plein 2000, nummer 135 1271 KP Huizen huizen@reggefiber.nl OPENINGSTIJDEN Maandag Gesloten Dinsdag Gesloten Woensdag

10.00 - 18.00

In de Reggefiber glasvezelwinkel

Donderdag

10.00 - 18.00

in Huizen Noord-Oost kunt u een

Vrijdag

10.00 - 20.00

provider die u tv, internet en

abonnement afsluiten bij een van

Zaterdag

10.00 - 16.00

telefonie via glasvezel aanbiedt.

de deelnemende serviceproviders.

Zondag Gesloten

www.eindelijkglasvezel.nl


8

GLASVEZELSPECIAL

Mensen hebben echt behoefte aan meer breedband ‘Als één van de grootste

Door mijn rol heb ik wellicht een

toe dat glasvezel eigenlijk

echt behoefte hebben aan meer

aannemers op het gebied van

enigszins gekleurd beeld maar

onontbeerlijk is. Overal waar wij

breedband. Digitale TV, bellen

aanleg van glasvezelprojecten

wij zijn er trots op dat wij mee

glasvezel hebben aangelegd, in o.a.

en internet met 200MB upload &

ben ik nauw betrokken bij de

mogen werken aan een dergelijk

Hilversum, Amersfoort en Soest

download is al mogelijk en straks

voorbereiding en uitvoering van

toekomstvaste infrastructuur.

merken we dat we enthousiast

nog meer!’

deze moderne telecom netwerken.

Internetgebruik neemt dusdanig

worden ontvangen omdat mensen

Marcel Nienhuis - Productmanager VolkerWessels Telecom FttH


9

GLASVEZELSPECIAL

De Reggefiber glasvezelwinkel ‘Voor persoonlijk en onafhankelijk advies’ Huizen - Op Plein 2000, nummer

administratieve rompslomp met

Speciaal serviceteam.

zich meebrengt. Ik kan u zeggen

Inwoners uit Huizen Noord-

135 in Huizen heeft Reggefiber een

dat dit helemaal niet het geval is.

Oost zijn positief, maar

glasvezelwinkel gevestigd. In deze winkel

In de winkel helpen wij u graag

hebben nog veel vragen. Om

kunnen inwoners terecht met al hun

met de overstap en laten wij u

uw vragen te beantwoorden,

zien dat dit makkelijk te realise-

stelt Reggefiber een speciaal

ren is.

serviceteam beschikbaar.

glasvezelabonnementen. De Reggefiber

Ook wanneer u zich direct bij een

Zij geven u persoonlijk en

winkelmedewerkers geven u graag

serviceprovider aanmeldt zult u

onafhankelijk advies over

onafhankelijk en persoonlijk advies.

zien dat zij het meeste werk uit

de glasvezeldiensten van de

handen nemen. Een laatste vraag

verschillende serviceproviders en

waarmee veel mensen de winkel

bieden hulp bij het afsluiten van

binnenlopen is of ze ook glasve-

een passend abonnement. Bent u

vragen over glasvezel en de verschillende

‘Wij kunnen ons voorstellen dat u

ter samen kijken naar de huidige

zel kunnen krijgen zonder het

geïnteresseerd? Maak dan via

graag een persoonlijk advies wilt

situatie en een vergelijking ma-

afsluiten van een abonnement.

www.eindelijkglasvezel.nl/huizen

over welke serviceprovider het

ken met wat men kwijt is met een

Pas wanneer de 30% in Huizen

een afspraak voor thuisadvies of

beste bij u past. Zeker aangezien

glasvezelabonnement blijkt vaak

Noord-Oost gehaald is krijgen

kom langs in de glasvezelwinkel

er zoveel keuze is aan service-

dat de kosten gelijk zijn. Voor veel

inwoners glasvezel in huis. Wan-

aan het Plein 2000, nummer

providers en glasvezelabonne-

mensen is een glasvezelabonne-

neer we allemaal afwachten dan

135 in Huizen. Ook kunt u de

menten.

ment zelfs voordeliger! Daarnaast

komt er sowieso geen glasvezel,

glasvezelwinkel telefonisch

vragen veel inwoners zich af of

dus laten we dat vooral niet

bereiken op telefoonnummer

overstappen naar glasvezel veel

doen!’, aldus Bianca.

(035) 201 19 10.

In de glasvezelwinkel bent u hiervoor aan het juiste adres. Wij helpen u bij de keuze voor een glasvezelabonnement van een van de serviceproviders. We bekijken uw huidige situatie en zetten uw wensen op een rij. Vervolgens adviseren wij u een passend abonnement. Daarnaast bieden wij hulp bij het overstappen en bij vragen over de aanleg. U kunt via www.eindelijkglasvezel.nl/huizen een afspraak maken voor advies bij u thuis of u kunt langs komen in de glasvezelwinkel aan het Plein 2000, nummer 135 in Huizen. Kom gerust langs, want wij denken graag met u mee’, aldus Reggefiber winkelmedewerkster Bianca. Het valt Reggefiber winkelmedewerker Bianca op dat er in de winkel een aantal terugkerende vragen zijn van inwoners. Wij willen deze vragen en de bijbehorende antwoorden daarom ook graag nog eens aan het licht brengen. ‘Veel mensen hebben het idee dat glasvezel duur is en komen met die gedachte naar onze winkel. Deze perceptie weerhoudt mensen ervan om

Bianca in de Reggefiber glasvezel-

over te stappen. Wanneer we ech-

winkel in Huizen Noord-Oost.


10

GLASVEZELSPECIAL

MET GLASVEZEL WORDT ALLES ANDERS. BETER! Heel Nederland stapt over op glasvezel. Waarom? Hieronder de voordelen van glasvezel op een rij: NOOIT MEER DE KABEL DELEN.

BETROUWBAAR GLASVEZEL.

Tegenwoordig versturen en ontvangen we dagelijks enorme grote

Een netwerk van glasvezel is buitengewoon snel, stabiel en

hoeveelheden data. En dit zal in de toekomst alleen maar toenemen.

betrouwbaar. Zo kijkt u ongestoord tv en kunt u met een gerust hart

Het glasvezelnetwerk heeft zo veel capaciteit dat het meer dan

zelfs de grootste bestanden up- en downloaden.

voldoende ruimte biedt voor deze groei. Ook zorgt glasvezel voor een supersnelle, stabiele en betrouwbare verbinding. Iedere woning krijgt

EEN NIEUWE VRIJHEID.

zijn eigen glasvezelkabel, die u niet met de buurt hoeft te delen.

Voortaan bent u vrij om zelf te bepalen bij wie u tv, internet en

U kunt dus zorgeloos genieten, hoeveel buren er ook online zijn.

telefonie wilt afnemen. Want glasvezel is een ‘open’ netwerk waarop meerdere aanbieders actief zijn. Zo kiest u zelf de serviceprovider bij

ENORME CAPACITEIT.

wie u zich het beste thuis voelt.

De hoeveelheid data die we elkaar sturen en die we ontvangen groeit explosief. Met wel 60% per jaar! Daarom wordt het hoog tijd voor een glasvezelnetwerk. Voor de enorme capaciteit van glasvezel, waarmee we weer heel lang vooruit kunnen.

Bel nu: 088 1200 0000

Bel nú en ontvang een VVV cadeaubon t.w.v. 25,t/m 1 juni 2013

bij een Alles-in-1 glasvezel pakket

telfort.nl/glasvezel 088 1200 000


GLASVEZELSPECIAL

Waarom Glasvezel? Van veel bewoners krijgen wij de vraag: waarom zou ik glasvezel nemen, want alles werkt toch goed? Dat klopt ook wel, maar als we even een stukje terug gaan in de tijd, dan hopen wij u met een paar jaartallen aan te kunnen tonen dat we echt wel de bandbreedte die glasvezel biedt gaan gebruiken.

Om maar bij het begin te

kregen we de digitale camera’s.

beginnen: In 1875 werd de tele-

Een foto was toen ongeveer 1Mb.

foon uitgevonden. Dat lijkt lang

Met de huidige camera’s is een

geleden, maar dat is eigenlijk nog

foto al snel 10Mb.

niet zo lang, zeker als je je bedenkt hoelang de mensheid al op

De mooiste foto’s willen we laten

deze planeet rond loopt. Zo’n vijf

afdrukken en dan duurt dat met

jaar later waren er al 30.000 tele-

een trage verbinding waarbij

foons in de wereld. In 1947 werd

de upload vele malen kleiner is

de eerste computer uitgevonden,

dan de download wel erg lang.

eigenlijk een rekenmachine, die

Wij kunnen ons eigenlijk geen

zo groot was als vijf sporthallen.

leven meer voorstellen zonder internet. Het spoorboekje is er

De bouwers van deze rekenma-

al niet meer. Ruim 90% van de

chine zeiden toen dat als 4 á 5

mensen doet aan telebankieren.

bedrijven gebruik gaan maken

Banken moeten hierdoor sluiten.

van dit soort rekenmachines in

De middenstand sluit winkels

de wereld, dan hebben we het

omdat we steeds meer bestellen

wel gehad. Nooit kunnen denken

via internet. Dit is natuurlijk niet

dat er in 2012 ruim 4 miljard PC’s

leuk, maar onomkeerbaar. De

in de wereld in gebruik zouden

wereld verandert in snel tempo.

zijn. In 1992, net twintig jaar ge-

De volgende generatie televisies

leden, ontstond het internet voor

staat voor de deur. De 4K, vier

algemeen gebruik. Als je toen

keer scherper dan HD. De 8K,

gebruik wilde maken van internet

zestien keer scherper dan HD.

of e-mail, dan moest er een 1600

Hologram Televisie. We gaan al

nummer gebeld worden en na

die extra bandbreedte echt wel

een hoop gepiep en gekraak werd

gebruiken, want wij zijn steeds

het stil en kon je internetten en

meer op zoek naar steeds meer

mailen. 20 jaar, nog niet lang

informatie. Met glasvezel bent

geleden.

u klaar voor de toekomst. Nu hebben we het over Mb’s. We

PC’s kenden toen een paar Mb

gaan naar Gb’s en wellicht naar

intern geheugen en een harde

TB’s. Met glasvezel geen enkel

schijf van ongeveer 100Mb. Nu

probleem. Dat we steeds meer

praten we over harde schijven

bandbreedte gaan gebruiken

van vele Gb’s. In 2005 kregen we

is wel duidelijk. Immers ieder

Youtube. Leuke filmpjes kijken

jaar verdubbelt de behoefte

en uploaden. Is nog maar 8 jaar

naar bandbreedte. Steeds meer

geleden. Films downloaden, vele

bandbreedte behoeft een betere

Gb’s. Een jaar of tien geleden

infrastructuur.

11


12

GLASVEZELSPECIAL

Zeg ’ja’ tegen glasvezel vóór 2 juni Bent u geïnteresseerd? Maak dan via www.eindelijkglasvezel.nl/huizen een afspraak voor thuisadvies of kom langs in de glasvezelwinkel aan het Plein 2000, nummer 135 in Huizen. Ook kunt u de glasvezelwinkel telefonisch bereiken op telefoonnummer (035) 201 19 10.

OPENINGSTIJDEN Maandag Gesloten Dinsdag Gesloten Woensdag 10.00 - 18.00 Donderdag 10.00 - 18.00 Vrijdag 10.00 - 20.00 Zaterdag 10.00 - 16.00 Zondag Gesloten

Glasvezelspecial huizen  

Bijlage in de Gooi en Eembode. Vormgeving in opdracht van Reggefiber en de HC-HDC.

Advertisement