Page 1

een van de café-restaurants. Groen Venetië

In Giethoorn snorren fluisterbootjes geruisloos door het water, onder de karakteristieke hoge bruggetjes door. De rietgedekte boerderijen en huizen zijn als het ware op eilandjes gebouwd, die soms alleen via die bruggetjes, of via het water, zijn te bereiken.

Stad met dorpse allures Steenwijk is het centrum van Noordwest-Overijssel. In de middeleeuwen en renaissance was de stad het hart van vaarroutes. In de 19e eeuw reden diligence en omnibus er over de eerste wegen. Nu, in de 21e eeuw, komt u er gemakkelijk met de trein of via de snelweg. De geschiedenis als vestingstad ziet u terug in het herstelde deel van de stadswallen en de stadsgrachten. Steenwijk kun je een dorpse stad noemen, gemoedelijk en levendig, midden in een schitterende, veelzijdige streek. Daarover kijkt u uit wanneer u de 86 m. hoge Steenwijker toren van de St. Clemenskerk (1467) beklimt.

begon als nederzetting en werd later een vesting aan de Zuiderzee. Hier werden vijandige Spaanse schepen op weg naar het binnenland tegengehouden. In de Gouden eeuw kwam er een levendige handel met Amsterdam op gang en Blokzijl werd handelsstad en overslaghaven. De rijkdom uit die tijd ziet u terug in de monumentale panden aan de bochtige straatjes, met de hals-, klok- en trapgevels. Nu zijn het woonhuizen, winkeltjes en galeries.

Punteren door Gieterse grachten In een (zeil)punter wordt u door de grachten van Groen Venetië voortgeduwd met een punterboom; op de Boven Wijde worden de zeilen gehesen. In Giethoorn zijn nog twee scheepstimmerwerven die de originele Gieterse punter en andere platbodems bouwen. In dit mooie dorp gaan stilte en een prachtige omliggende natuur samen met watersportplezier. En u vaart, kanoot, fietst of schaatst (!) zo naar

Villa Rams Woerthe Aan de rand van de historische binnenstad staat villa Rams Woerthe. Een statig pand in Jugendstil, uit 1899. Vooral hal en trappenhuis zijn indrukwekkend, met wandschilderingen en gebrandschilderde glas-inloodramen. In de villa is een collectie werken van beeldend kunstenaar Hildo Krop (1884-1970) tentoongesteld.

De gouden eeuw herleeft Blokzijl

Het centrum met de Havenkolk is beschermd stadsgezicht. Muziek en spijs Muziek en gastronomie vertegenwoordigen het goede leven van nu in Blokzijl. Een bekend restaurant is Kaatje bij de Sluis, genoemd naar de legendarische Kaatje (1672-1732), een talentvolle

waardin en kokkin. Het vaarseizoen van dit stadje


tussen Weerribben en Wieden brede slotgracht, de restanten van opent en sluit met muziek. Van kasteel Toutenburgh, dat hier stond klassieke concerten tot het optreden van 1531 tot in de 18e eeuw. van het Groot Blokzijls piratenkoor op een ponton in de Havenkolk. Zijl van familie Os Wie van Friesland naar Overijssel vaart of andersom, komt door In de voetsporen van de adel Ossenzijl, aan de rand van het Nu als watersportplaats de verNationaal Park Weerribben Wieden. binding tussen de noord- en Het schijnt dat ooit de familie Osse zuidwestelijke wateren van hier een zijl, een sluis, had. Overijssel, ooit een Zuiderzeestad die leefde van handel en visserij. In Het Natuuractiviteitencentrum van Staatsbosheer is dĂŠ uitvalsbasis Vollenhove is een jachthaven en voor excursies en tochten door de een beroemde scheepswerf voor Weerribben. Er is een expositie jachten. Een toeristische trekker is ingericht over het ontstaan en het het bloemencorso in augustus. onderhoud van het Nationaal Park.

Van voor de revolutie In de 17e eeuw telde Vollenhove wel vijftien havezaten en burchten. Na de Franse revolutie trok de Overijssels adel weg en raakten de kastelen in verval. U kunt nu nog genieten van enkele historische gebouwen die behouden bleven. Zoals havezate Marxveld met een ommuurd tuinencomplex waarbinnen vier stijltuinen uit verschillende tijdperken. Verder huis Oldruitenborgh en, aan een

Ontdekken en genieten Wandelen door het laagveen, fietsen langs het water, een kanoroute varen door de Weerribben, met of zonder gids. Vogels kijken of een moerastocht maken met de boswachter. Wie gelukt heeft ziet een van de bijzondere vogelsoorten op doorreis, zoals de bosruiter. In het kabbelende water langs de kant tussen het riet ziet u lisdodde en pijlkruid. Ruikt u de frisse geur van watermunt al?

De botermarkt en de biggenmarkt waren ooit de trekkers van dit van oudsher

bedrijvige dorp. Het recht om twee jaarmarkten en een weekmarkt te

houden 'in de Oldemarck' dateert uit begin 15e eeuw. Met de Lambertusmarkt op hemelvaartsdag en de zomerse Weerribbenmarkten houdt Oldemarkt de markttraditie in ere. Het dorp heeft prachtige gevels, en gezellige winkels. Een opvallend pand is het Veerhuis uit 1823 aan het Mallegat, de plaatselijke haven. Weergaloos wandel- en fietsgebied

Oldemarkt ligt aan de rand van de Weerribben, met in het westen Ossenzijl en de polders en oostwaarts het oude houtwallenlandschap. Het monumentale kerkhofje van Paasloo is bekend om het graf van de dichter J.C. Bloem en de oude kerk in schuurvorm. Aan de noordkant vormt het lieflijke riviertje de Linde de grens met het Friese Weststellingwerf en natuurreservaat de Rottige Meente.


In Kuinre herkent u de sporen van een oud visserstadje aan de Zuiderzee. De mooi slingerende riviertjes Tusschen Linde en Linde vormen de vaarverbinding naar de Friese Meren en de plassen en meren van Nationaal Park Weerribben Wieden. Restanten uit de riddertijd Bij de drooglegging van de Noordoostpolder zijn, op de bodem van de voormalige Zuiderzee, restanten van twee burchten gevonden. Delen van een burcht, burchtheuvel en slotgracht zijn teruggebracht in de oorspronkelijk staat. U kunt ze zien in het Kuinderbos. Het zijn resten van het in de middeleeuwen uitgestrekte gebied van de heren van Kuinre, onder wie roofridder Henri de Crane, die een eigen politiek voerden en schepen overvielen. Over de herkomst van de plaatsnaam. Kuinre, de Kunre (in dialect), Kunne, en dat laatst betekent koning ofwel, heer.

De gerestaureerde kloostermuur van het waterdorp Sint Jansklooster herinnert aan de nederzetting Sint Janscamp die rond 1400 ontstond. De tevens opgeknapte stellingmolen, de Monnikenmolen, hoorde bij het klooster. Ten zuiden van het dorp bij het gehucht Heetveld ziet u het

glooiende landschap van de keileemrug uit de voorlaatste ijstijd. De Wieden dichtbij Iets ten noorden aan De Leeuwte staat het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, bij de Beulaker Wijde. Dit is het startpunt van diverse vaarexcursies over het schitterende water van De Wieden. In de zomer bloeien hier gele plomp, waterlelie en gele lis. Wellicht hoort u een van de rietzangvogels zoals kleine karekiet of snor. Er zijn natuurdagen en gezinsactiviteiten. In de Veenschuur vertellen foto’s en teksten het verhaal van de vervening en het ontstaan van De Wieden.

Aan de Hogeweg staan nog enkele typisch Noord-Nederlandse watermolens die vroeger talrijk waren, een tjasker en een spinnenkopmolen. Er staan ook een paar gerenoveerde vervenershuisjes, die de gezinnen die turf staken bewoonden.

Net als rond Kalenberg zijn riettelers nog volop actief rond dit dorp in De Wieden. Zij snijden het riet om het bijzondere landschap te behouden én vanwege de befaamde kwaliteit als dakbedekking. Waterdorp op een bult Lange tijd was Kalenberg, midden in de Weerribben, de enige bewoonde buurt tussen de ‘weren’, de vaarten tussen de smalle stroken land (ribben) die door de vervening ontstonden. Een deel van het dorp is alleen over water te bereiken. Vlak bij liggen Wetering en het gehucht Nederland, ‘laag gelegen land’, van waaruit in Dit waterdorp tussen plassen en de 18e eeuw de turfwinning begon. meren was 1960 onbereikbaar voor auto’s. Fietser konden er ‘al’ sinds Rietteelt als landschapsonderhoud 1930 komen. Vervoer ging met de Na de turfmakerij was visserij en punter en ’s winters op de schaats. rietteelt de inkomstenbron van veel Vanaf de weg tussen Beulaker en Kalenbergers. Het riet wordt nog Belter Wijde, de Blauwe Hand, liep steeds gesneden, en nog steeds een schelpenpaadje en dan kon je beschouwd als het beste van vervolgens met het pontje Belt (bult) Europa voor het dekken van Schutsloot bereiken. rietdaken.


oude gebouwen. Ook in dit veengebied zonder vaarten, vlak bij Giethoorn, verveenden de bewoners zoveel grond dat ieder huis op een eilandje kwam te staan. Op een ervan staat de oudste es van het land, een indrukwekkende boom. Een deel van de huizen en boerderijtjes is alleen over water te bereiken. Tot nog niet zo lang geleden vervoerden de laatste boeren van Dwarsgracht hun koeien per boot, op de ‘bok’, naar de wei.

Pontje van Jonen In Dwarsgracht kunt u wat drinken op een terras en dan verder varen. Of fietsen, naar het pontje van Jonen bijvoorbeeld, dat u overzet om de route richting Blokzijl of Vollenhove te vervolgen. Veel mensen komen naar Dwarsgracht op een avond in augustus, om het schitterende schouwspel van de gondelvaart mee te maken.

Wandelend dorp In de tijd van de vervening ontstond het huidige langgerekte dorp, net als veel dorpen in deze streek een lang lint van boerderijen en kleinere woningen. In het dorp is het Schultehuis, met trapgevel, bezienswaardig. Het is de ambtswoning van de schout uit 1612 en een van de weinige echt

Storm en water Wanneperveen ligt nu stil, nadat het jaren als wandelend dorp door het leven ging. Door de vele stormvloeden en overstromingen kwam het steeds oostelijker te liggen. Daarbij verhuisden de bewoners mee met het werk, de turfwinning. Drie veenweide-routes van Natuurmonumenten leiden door het moerasachtige gebied rond Wanneperveen.

Hot spots watterrijk weerribben wieden  

Hot spots geplaatst door bootpagina om de mooiste gebieden van Nederland in kaart te brengen. Tevens als inspiratiebron om te varen en om je...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you