Page 1

BOOT B E L G I Ë

BO O T

m a g a z i ne juni / juli 2007

10 NIE 0 % UW BE ! LG I

€ 3,20

Tweemaandelijks (niet in jan./aug.) jaargang 2 - editie 3

# 03

tijdschrift voor watersport en -recreatie: alles over zeiljachten, motorboten en toervaren in België en de wijde wereld

Het complete verhaal van de Belgica zuidpoolexpeditie

VAARIMPRESSIES SESSA CRUISER 52,

zien en gezien worden!

PERFORMANCE 807, ZOALS DE NAAM HET ZEGT!

Elan 340,

laat het zeilersbloed sneller stromen...

Twaalf jaar onderweg

DE LEVENSREIS VAN ZEILJACHT PIANO

De Samber , onuitputtelijke bekoring

Wij d e len de ze l fd e pa ss i e...

SC H


creation-base.com

Easy sailing Hanse 430

315

342

|

Design by judel / vrolijk & co

370

e - option

400

e - option

Antwerpen | Bora Holding N.V. Tel: +32 (486) 241092 | philippe@hanseyachts.be Blankenberge | North Sea Boating Tel: +32 (50) 412006 | info@northseaboating.com Nieuwpoort | Navi-Sell, International Yacht Brokers Tel: +32 (32) 318719 | info@navi-sell.com

www.hanseyachts.com 2 juni - juli 2007

BOOT

430

NEW

e - option

470 e

540 e

630 e

e – built in epoxy


Colofon

Niets menselijks is ons vreemd

BOOTmagazine verschijnt tweemaandelijks, 5 x per jaar (niet in jan. / aug.)

Hoe goed de systemen en technieken ook ontwikkeld en verfijnd werden, er is steeds één onberekenbaar element, de mens. Niet dat de mensheid collectief losgeslagen is - al lijkt het er soms wel op – maar mensen zijn zo complex dat precies hun aansturing het verschil tussen succes en falen kan bepalen. Dat werd in de halve finales van de Louis Vuitton Cup in Valencia nog maar eens bewezen. BMW Oracle Racing moest het in de halve finale afleggen tegen het ‘bescheiden’ Italiaanse Luna Rossa. Nu werd de boot van BMW Oracle Racing door kenners als de meest performante gezien. Binnen het team gold dan nog dat ‘geld geen issue’ was. De grote baas Larry Ellison, die fortuinen in de software business verdiende, had voor de laatste ultieme race de stuurman en CEO van het team, de NieuwZeelander Chris Dickson laten vervangen. De stand was toen 4-1 en de wedstrijd ging over maximaal 9 races, dus wie eerst 5 overwinningen liet noteren ging door naar de finale. Het was een teken aan de wand, nog geen 24 uur na de uitschakeling werd Dickson bedankt voor zijn diensten. Nochtans had hij als schipper eveneens de CEO functie gekregen om adequaat met interne spanningen te kunnen omgaan. Dickson heeft een indrukwekkende staat als zeiler, van ISAF jeugdkampioen tot finalist in 1986/87 Louis Vuitton Cup in Fremantle, Australië. Maar een fantastisch zeiler zijn volstaat blijkbaar niet om het hoogste resultaat te halen. Er is ook de factor mens. Toch ook even vermelden dat in 2003 Dickson eveneens schipper was van Oracle BMW Racing en hij tweede werd in de toenmalige Louis Vuitton Cup. Door wie werd hij toen verslagen? Door het Zwitserse Alinghi dat later de 31ste America’s Cup voor het eerst naar Europa bracht. Het belooft dan ook spannend te worden, niet alleen op het water, maar ook in de menselijke verhoudingen. Wat heeft Alinghi, de verdediger, er op gevonden om zijn team scherp te houden? Zij schakelden een tweede volwaardig team in om de interne competitie aan te wakkeren en zodoende iedereen te motiveren om het beste van zichzelf te geven. Pas op het allerlaatste moment zal beslist worden welk team in het strijdperk treedt. Het laat zich aanzien dat binnen eenzelfde ‘familie’ de onderlinge competitie tot het uiterste drijven, een risico voor de teamgeest kan betekenen. In de aanloop naar deze America’s Cup haalde de ‘hechte’ teamgeest het steeds van het geld en de techniek. Hoe mega het zeilevenement ook, niets menselijks is het vreemd. Als u dit leest, weet u of dit ook in de finale zo was. LEO VAN DORSSELAER, UITGEVER/HOOFDREDACTEUR.

Hoofdredacteur: Leo Van Dorsselaer, Medewerkers: Paul Bolsius, Marleen De Geest, Bart Deruyver, Herwig De Weerdt, Patrick Goemaere, Mark Meulemans, Pascal Jacquemyn, Wim Vercauter, Chris Vermuyten. Coverbeeld: Archief “Belgica Genootschap” WWW.BELGICA-GENOOTSCHAP.BE Redactionele informatie: BOOTmagazine Brusselsestwg 118 1850 Grimbergen e-mail: editor@bootmagazine.be Lay-out Aemen nv - Grimbergen Abonnement 6 edities België: 14,95 € Europa: 22,20 € rek. 645-1312010-23 of 001-2185773-51 BOOTmagazine Grimbergen Advertentieregie: Cprojects&Advertising Meereigen 169 2170 Antwerpen Peter De Vester gsm: 0497 55 15 41 peter@cprojects.be Uitgave: aemen nv i.s.m. mare~mare bvba Brusselsesteenweg 118 1850 Grimbergen-België tel. 02 / 269.24.22 fax: 02 / 269.2649 e-mail: editor@bootmagazine.be website: www.bootmagazine.be Verantwoordelijk uitgever: Leo Van Dorsselaer, Brusselsesteenweg 118, B - 1850 Grimbergen

BOOTmagazine – jaargang 2 - editie 3

In dit nummer

Woord vooraf

juni / juli 2007 Het complete verhaal van de Belgica zuidpoolexpeditie

blz. 4

Proefvaart: Elan 340 laat zeilersbloed sneller stromen blz. 10

Boulogne-sur-Mer, maak van de nood een deugd

blz. 14

Defender 2007, diepgang 50 cm

blz. 16

Bij oma en opa aan boord

blz. 18

Praktijk: halfwinderen op één, twee, drie

blz. 20

Zeiljacht ‘Piano’: Onze levensreis werd een reis naar onszelf

blz. 22

Nautische berichten

blz. 30

Het stuurbrevet verklaard

blz. 32

Benelux première te water: Sessa Cruiser 52

blz. 34

Proefvaart: Performance 807, zoals de naam het zegt

blz. 40 Toervaart: De Samber blijft adembenemend blz. 44 Wilfordrace 2007, wat een gevoel... blz. 50

Preventiecampagne “Veilig varen”

blz. 54

‘Snelle’ Leievaarders mogen niet ‘traag’ ten onder gaan

blz. 56

IWV: waar wakeboardkampioenen thuis zijn

blz. 58

Column ‘Varen in een notendop’

blz. 61

Tussen jacht en vracht

blz. 62

Marineschilder Michel Dumont

blz. 64

Van uw ‘water’kant: “Quality shipping”blz. 66

HET VOLGENDE NUMMER VAN BOOTMAGAZINE VERSCHIJNT OP 24 AUGUSTUS 2007

BOOT juni - juli 2007

3


Het complete verhaal van de Belgica 4 juni - juli 2007

Dromen van een nieuwe missie Een schip dat in 1998 in het pakijs rond de zuidpool overwinterde en de bemanning beschutting bood temidden van de desolate sneeuwvlakte, het spookt nog steeds door de dagdromen van maritiem archeologen, wetenschappers en pure liefhebbers. Ook al ligt de driemaster nog altijd in koele Noorse wateren, toch heeft de Belgica een Belgica Genootschap rond zich verenigd dat haar nooit meer loslaat. De ‘Belgica’ is het kroonstuk van het Belgisch maritiem erfgoed, meent ingenieur Willy Versluys. De bemanning heeft bijgedragen aan het imago van het schip, het zijn haast stuk voor stuk figuren die sporen in de geschiedenis nalieten. De Noor Roald Amundsen is niet van de minste. Hij vroeg de Belgische kapitein van de Belgica Adrien de Gerlache om in zijn crew te worden opgenomen en werd eerste stuurman. Tijdens de wonderbaarlijke tocht naar de zuidpool verzamelde Amundsen dan ook de kennis en kunde die hij daarna op zijn eigen expedities naar zowel noord- als zuidpool meenam. Op 22 meter diepte De Belgica zonk in 1940 voor de Noorse kust, wat van het schip rest is gelokaliseerd op 22 meter diepte voor Harstad, dichtbij de bekende havenstad Narvik in het noorden van Noorwegen. Het schip ligt in een baai, zo een 200 meters uit de kust. Vanaf het moment in 1990 waarop het wrak van het schip door Noorse duikers werd ontdekt, was het dan ook zoeken naar aanknopingspunten met haar fascinerend verleden. In 1992 werd officieel bevestigd dat het om de Belgica ging. Maritiem archeoloog Tomas Termote daalde af in het cargoruim waarin nog steeds munitie is opgeslagen. Jammer genoeg laat de tijd de schat niet ongemoeid. Termote stelde vast dat de bovenbouw weg was. Toen het gevonden werd was het dek van het schip nog heel, bij een volgend bezoek vijftien jaar later was het dek doorgebroken. Dat het om de Belgica gaat lijdt geen twijfel: de meting kwam uit op 6 meter breedte en 36,4 meter lengte. Het oorspronkelijke schip was 39 meter lang, de nu verdwenen boegspriet inbegrepen. De schade aan het schip heeft te maken met de fauna en flora die in het water actief zijn. Ondanks de diepte worden de organismen door het zonlicht in stand gehouden en zij voeden zich aan het wrakhout. Temperatuurschommelingen van het water van zowat vriespunt tot 10 graden aan het eind van de zomer doen er evenmin goed aan. Niettemin wordt het plan om het schip geheel of gedeeltelijk te lichten gekoesterd. Als dat lukt wil men het wrak, want dat zijn de resten van de Belgica nu wel, conserveren en voor het nageslacht bewaren. Het oorspronkelijke schip herstellen is te hoog gegrepen, meent Versluys.

BOOT

WILLY VERSLUYS, VOORZITTER BELGICA GENOOTSCHAP: ,,VANWEGE DE BAND MET DE ZUIDPOOL LIJKT DE BELGICA VOORBESTEMD VOOR EEN KLIMAATMISSIE. DE BELGICA MOET EEN TOERENDE AMBASSADEUR WORDEN VOOR DE BELANGEN VAN ONS KLIMAAT. “ Reconstructie op drie werven Het Belgica genootschap wil de verbeelding van het grote publiek aanspreken met een replica. Dat object zou door drie werven worden gerealiseerd. De bezieler van de Steenschuit in Boom Eddy Stuer treft reeds voorbereidingen. Op 9 september e.k., tevens open monumentendag, wordt de kiellegging van de nieuwe Belgica gepland. Poolreiziger Dixie Dancercourt zou er bij zijn. Dan opent een tentoonstelling in De Steenschuit over het fantastische verleden van het schip - het oorspronkelijke anker van de Belgica zal er te zien zijn - en de plannen die het Belgica genootschap voor de toekomst droomt. Want het is nog steeds zoeken naar bijkomende sponsors die de aanzienlijke bijdragen van de hartstochtelijke liefhebbers van de Belgica aanvullen. Het bouwen van de replica wordt immers een project van naar schatting 2 miljoen euro en zou vijf jaar duren. De Steenschuit bouwt de basis van de boot, de Oostendse Maritieme Site construeert de onderdelen en Archonaut in Brugge maakt de bovenbouw. In elk van deze werven worden langdurig werklozen opgeleid tot scheepsbouwer, samen zullen zo een drie- à vierhonderd mensen bij de bouw zijn betrokken. TEKST: MARLEEN DE GEEST FOTO’S: BELGICA GENOOTSCHAP (WWW.BELGICA-GENOOTSCHAP.BE) MEER OVER GESCHIEDENIS EN TOEKOMST VAN DE BELGICA: WWW.BELGICA-DEREPLICA.BE


BOOT juni - juli 2007

5


Fabelachtige geschiedenis van België en het laatste continent, ze hebben een nauwe band en die heet ‘Belgica’: het schip waarmee gezagvoerder Adrien de Gerlache en zijn bemanning van 1897 tot 1899 een expeditie naar de Antarctische wateren ondernamen en waarop ze als eersten dicht bij de zuidpool overwinterden. De Belgica blijft dan ook tot onze verbeelding spreken al zijn van dit prachtstuk uit ons patrimonium slechts schimmige beelden beschikbaar. haar fabelachtige geschiedenis kunnen we wel helemaal boven water halen. ning compleet. Lieveling van de crew werd de scheepspoes Nansen. De Noorse matroos Johan Koren bracht het zwart wit getekende kitten aan boord en noemde het naar de Noorse Antarctica reiziger Fridtjof Nansen. Nansen was de voorganger van onderluitenant Roald Amundsen die de Gerlache smeekte mee op expeditie te mogen.

D

e Belgica is vergaan waar zij is ontstaan maar daarmee is de cirkel niet rond, het Belgica Genootschap wil de historische ijsvaarder opnieuw bouwen. De oorspronkelijke Belgica werd in 1884 op een Noorse werf in Svelvik bij Oslo geconstrueerd. De driemaster werd ‘Patria’ gedoopt en voer in 1885 uit voor de walvisvangst. Die trieste missie mocht ze in 1896 verlaten toen de dan bijna dertigjarige Adrien de Gerlache haar uitkoos voor zijn gedroomde expeditie naar Antarctica. Daarmee ging de luitenant bij de Belgische zeemacht in op de uitnodiging van het Zesde Internationaal Geografisch Congres in Londen. Dat vroeg alle landen om wetenschappers naar het zuidpoolgebied te sturen en er de geheimen van het mysterieuze ‘laatste continent’ te ontsluieren. Adrien de Gerlache telde 70 000 oude Belgische franken neer en de Patria was de zijne. Met 21 salutschoten werd het schip omgedoopt tot de

6 juni - juli 2007

BOOT

Belgica. Even later droeg de Gerlache zijn eigendom over aan investeerders, de “Societé anonyme du Steamer Belgica” waarna de ijsvaarder tot een soort poolschip werd omgebouwd. Het kreeg metalen banden om de houten romp en werd met wetenschappelijk instrumentarium uitgerust. Veertig ton voedsel in 10 000 blikken dozen werd aan boord gestouwd. Op 24 juni 1897, volgens andere bronnen 16 augustus, zou de Belgica vanuit Antwerpen de steven wenden maar diezelfde ochtend werd zij door een dichte mist omhuld. Het geduld van de Gerlache en zijn bemanning werd beproefd, slechts een miniem voorschotje op wat hen in de poolwinter wachtte. Pas de volgende dag konden ze de haven verlaten voor een bestemming die in vogelvlucht 10500 mijl is verwijderd. De Gerlache was omringd met een gezelschap van flinke Noorse zeevaarders. Geologen, oceanografen, meteorologen en biologen maakten de beman-

Man over boord Het overladen schip waarvan het dek naar verluidt slechts vijftig centimeter boven de waterspiegel uitkwam, liep al in de Noordzee averij op en moest voor herstel in Oostende binnenlopen. Daarna stak het in twee maanden de Atlantische oceaan over en meerde in Rio de Janeiro aan. Voor de kok het moment om afscheid te nemen; hij had moeite om zich naar de discipline aan boord te schikken en de Gerlache was hem liever kwijt dan rijk. Bij aankomst in december in Punta Arenas gingen nog vier bemanningsleden aan wal zodat de Belgica de reis met slechts negentien mensen verder zette. Op 14 december ging het dan echt dieper zuidwaarts, op 20 januari 1898 bereikte de boot de Antarctische wateren. Twee dagen later stak, out of the blue, een hevige storm op waarbij de Noor August-Karl Wiencke over boord werd geslagen en in de golven verdween. De verslagen bemanningsleden konden niet anders dan hun missie volgen en bestudeerden in de regio de zee-engte tussen een reeks eilanden en Graham Land. De Gerlache noemde de passage ‘de Belgica’, later werd ze om hem persoonlijk te eren ‘de Gerlache’ genoemd. Aan het eind van de maand zetten de Gerlache en de wetenschappers Cook, Racovitza and Arctowski voet aan de grond van Graham Land. Ze hadden twee sleden en eten voor 15 dagen mee, het belangrijkste wetenschappelijk materiaal dat ze verzamelden was gebaseerd op meteorologische observaties. Toen het gezelschap weer aan boord was voer het schip westwaarts en bestudeerden ze de fauna en flora in Andword Bay. Ze vonden vooral algen en mos op de schaarse ijsvrije plekken. Het schip was voortdurend omzwermd door stormvogels,


Belgica boven water gehaald!

DE BELGICA IN ANTWERPEN, 40 TON VOEDSEL IN 10 000 BLIKKEN DOZEN WERD AAN BOORD GESTOUWD. meeuwen en pinguïns. Ook werd onderzoek gedaan naar magnetisme. Tussen 23 januari en 12 februari gingen ze 20 maal aan land, de eilanden werden in kaart gebracht en benoemd, Antwerpen, Brabant, Luik… Een van de eilanden doopten de mannen ‘Wiencke’ om de aan de zee verloren zeeman te gedenken. De Gerlache beschreef in zijn dagboek hoe ze onder tijdsdruk zoveel mogelijk referentiepunten verzamelden, hoeken berekenden en kaarten tekenden. ‘We hebben geen uur te verliezen en kunnen geen acht slaan op details.’Wat niet belette dat de wetenschappers ‘verliefd waren’ op hun materiaal, Arctowski spleitte het graniet omzichtig alsof hij een goudzoeker was en Racovitza koesterde de banale plantjes alsof het om zeldzame orchideeën ging.

Op 13 februari werd de poolcirkel gekruist. Het ongeëxploreerde water lokte de bemanning en ze waagden zich almaar zuidelijker. Al gauw vernauwde de Zee van Bellingshausen tot een enge passage tussen de ijsbarrière. Die gaf hen de unieke kans om verder te reizen. George Lecointe, geofysicus en tweede in bevel overlegde daarover slechts kort met de Gerlache. Een handdruk bezegelde hun gezamenlijke beslissing om de opportuniteit te benutten. Wat feitelijk pure waaghalzerij was want het Antarctische winterseizoen kondigde zich aan en het schip was slechts half voorzien op een eventuele overwintering. Lecointe schreef: ‘Stel dat we zouden omkomen, wie zou dan ons wetenschappelijk materiaal naar België overbrengen?’

De laatste februaridag van het schrikkeljaar bracht de Belgica geen geluk want de 28ste was het vaartuig omgeven door het pakijs en dat op 70°20’S en 85°W. Een graad zuidelijker zat het schip muurvast. Op 5 maart, na wrikken en zwoegen, begreep de bemanning dat ze onherroepelijk tot een winter zuidpool veroordeeld was. De mannen begonnen de Belgica tot een schuilplaats om te bouwen. Ze hoopten sneeuw op tegen de brug en brachten er een dak bovenaan. Zo werd het geheel een soort loods waar ze uit sneeuw water konden distilleren. Op het dak kregen de ski’s een plaats. Om het schip heen hieuwen ze gaten in het ijs, om vis te vangen maar ook om de spanning van het ijs te breken en de druk op de geklemde Belgica te verzachten.

BOOT juni - juli 2007

7


De indrukwekkende voedselvoorraad was onvoldoende: ze moesten pinguïns en zeehonden eten, ook al om vers vlees binnen te krijgen. De mannen gingen trouwens uit jagen om de verveling te verdrijven. De Gerlache hield hen wel 8 uur per etmaal bezig: het onderhoud van het schip en voor zichzelf zorgen was een dagtaak. Behalve dat bleven ze de wind observeren en het zeewater analyseren. Cynisch genoeg kregen ze de kans om een nauwgezette studie van het pakijs te maken, reden waarom de Gerlache helemaal niet zo rouwig was over het verplicht verblijf.

lijk werd de motor gestart en de Belgica bewoog meter na meter. Vanaf het ijs trok de bemanning haar verder maar ze waren nog 10 kilometer van de open zee verwijderd. Dus vergrootten ze het kanaal, het kostte hen een maand wanhopige strijd. Op 14 maart 1899, na 13 maanden gevangenschap, gingen ze op huis aan. Op 28 maart bereikten ze Punta Arena waar het schip hersteld werd voor de overtocht over de Atlantische Oceaan. Op 30 oktober voer de Belgica Boulogne sur Mer binnen en op 5 november bereikte ze Antwerpen.

Dreigende waanzin De bemanning dacht er anders over, zeker toen op 17 mei de poolnacht intrad. Op het maanlicht na was het volstrekt duister en de zeemannen werden depressief. Snel geïrriteerd als ze waren deden de communicatiestoornissen er nog een schep bovenop. Immers, de bemanning was Belgisch, Amerikaans, Roemeens, Pools en Russisch en ze spraken mekaars taal niet, hoewel Polen en Russen een deel van hun taal gemeenschappelijk hebben. Over een ding raakten ze het wel eens, de Gerlache zou hen met opzet in de val hebben laten ‘varen’. Zo troepten ze voortdurend samen omwille van de warmte, toch hadden ze het altijd koud en bleef alles klam aan boord. Ze leden aan spierspasmen, scheurbuik en bloedarmoede. Op 5 juni overleed de Belg luitenant Danco door de kou en een hartzwakte. Ze begroeven hem in het ‘eeuwige’ ijs. Op midwinterdag stierf ook de scheepspoes Nansen, sinds de poolnacht was de vriendelijke mascotte van slag en het is niet duidelijk of melancholie of kou haar einde betekende. Een kleine maand later, op 2 juli, ontwaarde de bemanning de eerste lichtstraal, de temperatuur kwam niet boven min 37° uit en de ijsbarrière was en bleef 2 meter dik. De voorraad kolen slonk en er was een tekort aan olie voor de lampen. De mannen vreesden voor een tweede winter aan de zuidpool. Hoewel ze naar het westen afdreven, bleven ze tot september in ijs gevat. In oktober kregen ze water in zicht maar het schip zat nog steeds geblokkeerd. De bemanning werd steeds wanhopiger en dokter Cook moest een aantal onder hen behandelen voor opkomende waanzin. Allen zagen de dood als een zekerheid. Kerstmis 1898 ‘vierden’ ze aan boord. Op oudjaar zagen ze een stuk open water. Ze werkten dag en nacht aan een kanaal dat bijna het schip bereikte. Maar de wind keerde en het kanaal sloot zich achter hen. Februari is de laatste maand van de Antarctische zomer en de hoop op bevrijding vervloog. Tot de matroos van wacht om 2 uur in de ochtend van 15 februari de Gerlache wekte met het bericht dat het kanaal weer vrij was. Onmiddel-

Oorlogsslachtoffer Het was tijd voor eretekens voor de Gerlache en zijn bemanning en die kregen ze uit handen van Koning Leopold II. Het relaas van hun wetenschappelijk werk en hun spectaculair verhaal deden ze voor tal van wetenschappelijke verenigingen en het grote publiek. Behalve hun talrijke ‘eerste observaties’ braken ze twee records. Ze hadden de eerste exclusief wetenschappelijke expeditie achter de rug en de overwintering aan de zuidpool was een primeur. De kost van de verwezenlijking was evenwel hoog: twee mannen hadden het niet gehaald en twee werden gek tijdens de beproeving.

8 juni - juli 2007

BOOT

De Gerlache realiseerde een jongensdroom maar de vasthoudendheid, het gezond en ingenieus verstand van de bemanning hadden hen gered. Na de zuidpoolexpeditie scheepte de Gerlache nog diverse keren in voor andere tochten in noordelijke richting. Roald Amundsen stak op het schip Gjoa de noordwest passage tussen de Atlantische en de Stille Oceaan over. En op 14 december 1911 was hij de eerste om de zuidpool te bereiken. Na het zuidpoolavontuur werd de Belgica nog voor talrijke expedities ingezet, onder meer onder leiding van de hertog van Orléans naar het noord oosten van Groenland. Daarna voerde het lot haar terug naar het land van herkomst: Noorwegen. Tijdens de eerste wereldoorlog kocht ‘Det Norske Spitsbergensyndicat’ het schip om steenkolen te vervoeren tussen Spitsbergen en het noorden van Noorwegen. Later werd het een drijvend visverwerkingsbedrijf. Tijdens de tweede wereldoorlog namen de Britten die geland waren nabij Harstad de Belgica in beslag. Zij maakten er een munitiedepot van voor het front in Narvik. Een Duits vliegtuig kreeg haar in het vizier en bombardeerde. De Belgica werd niet geraakt maar de grote schokgolven sloegen haar lek en ze zonk naar de diepten waar ze nog steeds ligt.

Weer op reis Het wrak van de Belgica is eigendom van het Belgica Genootschap. Wat niet betekent dat Noowegen zijn affiniteit met het schip laat verwateren. In werkelijkheid laten ze het oorspronkelijk Noorse schip waarop vaderlandse figuren als Amundsen voeren slechts met moeite los. Gelukkig is er ook een sportieve competitie rond de Belgica; al in 1955 schonk de toenmalige eerste secretaris bij de Belgische ambassade in Oslo baron Victor Allard een beker voor de Belgica Challenge Cup. Het werd een regatta tussen Kongelig Norsk Seiforening en de Royal Yacht Club van België. Na een pauze wordt de wedstrijd nu weer betwist in het kader van The Antwerp race. De toekomstige ligplaats van de nieuwe Belgica wordt Antwerpen. Vanuit die stad vertrok ze honderd en tien jaar geleden, ook al deed ze twee dagen later Oostende aan met averij. De Belgica wordt een museumschip maar moet beslist weer varen. De zeemacht heeft belangstelling om het als opleidingsschip te gebruiken, weet Versluys. Vanwege de band met de zuidpool en het wetenschappelijk materiaal dat tijdens de expeditie door de bemanning werd verzameld, lijkt de Belgica voorbestemd voor een klimaatmissie. De poolgebieden zijn nu eenmaal een indicator van de stand van zaken op onze planeet. De Belgica moet een toerende ambassadeur worden voor de belangen van ons klimaat. OP 9 SEPTEMBER WORDT NAAR AANLEIDING VAN DE KIELLEGGING VAN DE NIEUWE BELGICA IN DE STEENSCHUIT IN BOOM EEN TENTOONSTELLING GEORGANSIEERD OVER HET VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN DE BELGICA.


AZIMUT EVERY TO WE’RE

TIME

SEA

NOT

ALL

50

YOU

YOU IN

GO

OUT

REALISE THE

SAME

BOAT

WWW.AZIMUTYACHTS.NET

Dellingstraat 28a bus 5, B-2800 Mechelen, België � tel. +32(0)15 43 39 30 � fax +32(0)15 43 38 10 Oosthavendam 4-6, NL-4511 AZ Breskens, Nederland � tel. +31(0)117 383 101 Navis Marine Nederland bv, Nieuwe Zeedijk 1, NL-3221 LZ Hellevoetsluis � tel.+ 31(0)181 336 600 � fax + 31(0)181 336 006 e-mail: info@navismarine.be � website: www.navismarine.be � website: www.navismarine.nl BOOT juni - juli 2007 9


Proefvaart

Elan 340

10 juni - juli 2007

laat zeilersbloed sneller stromen... De Europese nautische pers bekroonde deze nieuwe 34voeter van de Sloveense Elanwerf met de fel gegeerde titel “jacht van het jaar 2007” in zijn categorie. Wat maakt deze Elan 340 zo bijzonder? Een vlagerige 3 à 4 BFt jaagt de wind zacht huilend door masten en getuig in de fraaie jachthaven van Wemeldinge op de Oosterschelde. Een twijfelende zon doet haar opperste best om het grijze wolkendek te doorpriemen. Op de kop van de steiger pronkt een visueel aantrekkelijk jacht, eigentijds gelijnd. De gestroomlijnde niet te hoge opbouw met modern gesneden ononderbroken zijramen, de zo goed als

BOOT

TEKST: BART DERUYVER FOTO’S: LEO VAN DORSSELAER

rechte boeg, spitse voorsteven en open spiegel die smaller is dan het breedste punt van het schip, geven de Elan 340 een sportieve look die laat vermoeden dat we hier te maken hebben met een snelle, hedendaagse cruiser- racer. Het schip is standaard uitgerust met een vijf- spakig vrij groot stuurwiel, bevestigd op een V-vormige stuurkolom die maximaal achterwaarts is geplaatst. De giekoverloop loopt over de hele breedte van de kuip en is vlak voor de stuurkolom geplaatst. Dit maakt dat de Elan 340 een zeer ruime kuip heeft met lange, met teak belegde banken. Menig groter jacht zal jaloers zijn op deze luxe aan ruimte. Het ankerbeslag is degelijk uitgevoerd, een rvs-goot met stevige roller voorkomt onnodige krassen bij het ankeren. De verstaging is verankerd bij de genuarail en opbouw, wat resulteert in een goede doorgang in het gangboord. Het antislip biedt bij iedere weersomstandigheid voldoende grip aan elk bootschoeisel en een


teaken voetrand zorgt voor extra veiligheid indien een bemanningslid zich toch aan een slippertje zou wagen. Het lopend want wordt via blokken aan de mastvoet mooi onderdeks tot in de kuip geleid. Het schip is uitgerust met een doorgestoken geanodiseerde aluminium Seldenmast met twee “swept” zalingen, fractioneel getuigd (9/10) en voorzien van “Furlex” voorzeil rolreefinstallatie. De “Keel-stepped”-mast rust op een standaard 1m95 kiel met loden bulb, die voor een ballast van 1450 kg zorgt. Een speciaal ontworpen systeem, vervaardigd van High Quality Marine roestvrij stalen platen die zijn ingewerkt in de binnenstructuur van het schip, moet zorgen voor opvang en verdeling van de krachten van mast en verstaging. Goed doordacht is het in twee standen optrekbare afsluitsysteem van de kajuit, dat onopvallend ingewerkt is vóór de klapbare overstap bij de kajuitingang. Onder deze overstap is plaats voorzien voor het wegbergen van een hele resem lijnen en vallen. Op het blauw- groene zilt van de Oosterschelde… Een druk op de starttoets en de Volvo Penta D1-30 pruttelt bijna onhoorbaar flarden koelwater naar buiten. De 29 pk krachtige diesel met “saildrive” biedt meer dan voldoende power om het om en bij de 5000 kg wegende schip zorgeloos te ondersteunen bij elk motormaneuver en op windloze tochten. Eénmaal men het stuureffect van de rechtsdraaiende klapschroef onder de knie heeft, wordt de draaicirkel van de 340 bijzonder klein, wat goed van pas komt in soms zomers overdrukke haventjes.

Op vlagerige stukken van het rak reageert de 340 direct en accelereert vlot naar 7,5 knots. In de havenkom van Wemeldinge verloopt het optrekken van het mooi uitgesneden, half doorgelat grootzeil van 34,50 m² van zeilmaker North Sails vrij soepel. Voor het laatste eindje wordt hulp bij gevraagd van de “Harken B44” lier. Op halve windse koers rolt de 140% Genua (North Sails) uit en een tel later sturen we het havenhoofd om over bakboord richting Goese Sas. Een prettige ooster blaast ons op de Oosterschelde vóór de wind met de stroom mee, de zak met Spinnaker van 90 m² wordt aan dek gehaald. Het grote vliegende zeil neemt de taak over van de Genua en trekt het schip met deze matige 3 à 4 Bft met een dikke 6 knopen snelheid door het water. De korte overdracht met kabel en ketting van stuurwiel naar roerblad, maakt dat er onmiddellijk reactie komt bij het sturen. Het vijfspakige stuurwiel kan tussen twee “fingerspitzen” onder controle worden gehouden. Wanneer bij het Goese Sas richting Kats wordt gevaren, kan de spinnaker deze halve windse

DE ELAN 340 IS UITGERUST MET EEN VIJF- SPAKIG VRIJ GROOT STUURWIEL, BEVESTIGD OP EEN V-VORMIGE STUURKOLOM, MAXIMAAL ACHTERWAARTS GEPLAATST. DE OVERLOOP, OVER DE HELE BREEDTE VAN DE KUIP, BEVINDT ZICH VLAK VOOR DE STUURKOLOM. Technische specificaties LOA 9,99 m LWL 9,39 m Breedte 3,48 m Diepgang standaard 1,95 m (optie 2,10 m) Waterverplaatsing: 5000 kg Ballast 1450/1490 kg Mast: Aluminium, fractioneel, 2 paar zalingen

Grootzeil: 34,51 m² Genua 37,13 m² Spinnaker 89,11 m² Motor Volvo Penta 29 hp Inhoud dieseltank 95 l Inhoud watertank 200 l Ontwerp Rob Humphreys

BOOT juni - juli 2007

11


koers nog net aan en verhoogt de snelheid tussen 6,5 en 7 knopen. Op vlagerige stukken van het rak reageert de 340 direct op elke driftbui en accelereert de 5 ton naar 7,5 knots. Ter hoogte van het jachthaventje van Kats wordt de spinnaker binnengetrokken en wordt beslist rechtsomkeer te maken.

De roerganger vindt voldoende voetsteun op de V-vormige stuurkolom en op de in de kuipvloer ingewerkte steundrempels Op een aan de windse koers met tegenstroom duwt de oosterbries de Elan op haar lei en doorklieft het schip de net niet witschuimende koppen op het water. Onder helling blijft het op de met teak afgewerkte zitjes prettig zitten voor de roerganger met voldoende voetsteun op de V-vormige stuurkolom en de in de kuipvloer ingewerkte steundrempels. Ook voor de bemanning biedt de ruime kuip voldoende houvast en is het bijzonder comfortabel zitten over de kuiprand. Met de fijnafstemming met extra blok op de grootschoot, kan je het grootzeil zo trimmen dat je er bijna een extra knoop afpitst. Met net iets meer wind kruist het schip

12 juni - juli 2007

BOOT

met net geen 8 knopen op richting Wemeldinge. Een uit de kluiten gewassen 43-voeter onderneemt ernstige pogingen de kleinere 34 in te lopen maar stuit op een combinatie van gezonde overwinningsdrang van de bemanning en een zeer goed zeilend schip en dient uiteindelijk teleur gesteld op te geven. We hebben spijt als de haven van Wemeldinge veel te snel opdoemt. Onderdeks op onderzoek Voor deze nieuwe sportieve cruiser is geopteerd om het interieur eveneens een moderne en jonge uitstraling te geven. Daarom is gekozen voor een lichtkleurige houtafwerking waardoor salon en hutten zowel gezelligheid als licht uitstralen. De indeling op deze 34-voeter is eerder klassiek te noemen maar oogt hierdoor ruim en functioneel. Aan stuurboord nodigt een degelijke kaartentafel uit voor alle navigatiewerk en is het instrumentenpaneel overzichtelijk ingebouwd. Achter de navigatiehoek bevindt zich de natte cel, voorzien van twee esthetische wasbakken en de mogelijkheid om te douchen. Achter het toilet is een ruime hangkast voor het nat goed. Aan bakboordzijde is de kombuis in L-vorm opgebouwd en beschikt over twee spoelbakken, een elektrische koelunit en een degelijke tweepits met oven. Bovendien bevindt zich net boven het fornuis een luikje dat zorgt voor een extra beetje licht en ook nuttig blijkt als HET KAJUITOPSTAPJE KLAPT OPEN EN BIEDT EXTRA BERGRUIMTE, HET ‘dampkap’. Nog aan bakboord ligt een hut met ruime KAJUITLUIK SCHUIF NAAR BENEDEN EN IS METEEN HANDIG OPGEBORGEN.


dubbele matras waar het slaapgedeelte onder de kuipvloer voldoende hoog is. De salon is ruim, voorzien van lange banken en een opklapbare tafel waar zes gasten comfortabel kunnen zetelen. De tweepersoonshut in de voorpiek is door de ranke bouw van de voorsteven niet overdreven ruim. Salon en hutten zijn voldoende en gezellig verlicht. De vrij steile zware kajuittrap is gemakkelijk te openen dankzij een hydraulische veer en verschaft toegang tot de geluidsarm degelijk geïsoleerde motorruimte. De Volvo Penta D1 30 is zo ingebouwd dat de hoofdonderdelen goed bereikbaar zijn. De impeller vervangen en oliepeil controleren kan aan de voorkant. Via een luik in de natte cel kan men probleemloos bij de olie- en brandstoffilter, de waterafscheider en ontluchter en de wierfilter reinigen kan langs een paneeltje in de achterkajuit. De Elan 340 in ’t kort… Van deze langverwachte opvolger van de Elan 333, waarvan de Sloveense werf er meer dan 600 in de vaart mocht brengen, gaan we zeker op gebied van zeilprestaties nog veel horen. De Elan 340 kreeg een CE categorie A status en is een vlot zeilend schip dat dankbaar reageert en accelereert op elk zuchtje wind. Huisontwerper Rob Humphreys heeft met de rompvorm van de 340, hoewel het schip de indruk geeft snel op de zij te willen gaan, toch de nodige stabiliteit weten

te ontwikkelen om het schip onder helling goed onder controle te kunnen houden. Met zijn 5000 kg weegt het schip net iets minder dan de in aanbouw zijnde X-34 en Dehler 34. De Elan 340 zal een geduchte concurrent zijn en zal zich in de titanenstrijd gooien tussen deze twee top cruiser-racers. De combinatie van deze zeileigenschappen en het functionele, modern maar toch gezellig interieur, maakt van de Elan 340 een degelijk gezinsjacht maar dan wel voor een sportieve familie die van het zeilen een actieve ontspanning wil maken. Vergelijk je prijs en kwaliteit dan krijg je bij aanschaf van de Elan 340 heeeel wat schip voor je geld waar het meer dan leuk mee zeilen is en gezellig is om op te verblijven.

Meer informatie: Elan Yachts Benelux: www.elanyachts.nl Agent voor België: JAG Marine, Brasschaat jan.goderis@jag-marine.be www.jag-marine.be

Racing pakket Elan biedt de zeiler de mogelijkheid zijn 340 verder uit te bouwen met interessante optiepakketten. Zo is er het “Racing” pakket waar de Selden upgraded doorgestoken mast verder uitgerust wordt met een Dyform staand en Dyneema lopend want, een 2,10 m diepe performance composiet kiel met gietijzeren vin en loden bulb (ballast 1490 kg), “Harken” performance dekuitrusting inclusief spinnaker uitrusting met boom, zwaardere genualieren “Harken” B44.2STA en een Flex-O-Fold 2 blads klapschroef. Het “Cruisers” pakket bezorgt extra luxe met teak op de kuipvloer en zwemplatform, panoramische gordijnen in de salon, een elektrische koelunit met koude accu van 65 l, warmwatersysteem (inclusief warm waterdouche in de kuip), fornuis met gasoven, extra leeslampjes in elke hut en salon, elektrische douchewaterpomp in toilet/douche en een acculader van 12V/25A. Het “Navigators” pakket brengt instrumenten van Raymarine aan boord zoals de ST60 Tridata, ST60 Wind en de ST6002 Smart Autopilot S1.

NORTH SAILS

www.northsails.com Middelmolenlaan 117-119 2100 Deurne België tel: +32 (0)33 256 720 info@be.northsails.com

Antennestraat 60 1322 AS Almere Nederland tel: +31 (0)36 5460 190 info@nl.northsails.com

BOOT juni - juli 2007

13


Havens binnen de 100-mijls grens 14 juni - juli 2007

Boulogne-sur-Mer, maak van de De zeerobben onder ons die wat verder willen kijken (of beter gezegd “varen”) dan hun neus lang is en kennis willen maken met “la douce France”, zullen er hoe dan ook ooit wel eens halt houden: Boulogne sur Mer. Op weg naar het aanlokkelijke zuiden en halfweg de Opalen kust, is deze vissersstad, in tegenstelling met andere havens op dit traject, ook bij grimmige zee en laag tij goed aan te lopen. Al vele schippers zochten er met hebben en houden bescherming tegen de humeurige grillen van moeder natuur. Wie van deze nood een deugd maakte en een stapje in de wereld durfde te zetten in Frankrijk’ s eerste en grootste vissershaven, werd aangenaam verrast door een oude binnenstad met een rijk verleden, leuke hoekjes en pleintjes waar gezelligheid troef is. Op weg naar een stukje Frankrijk om de hoek. Eenmaal de Vlaamse Banken overwonnen, loopt een vaarroute tussen de zandplaten Smal Bank en Trapegeer, waar bij de Zuydcootepas de Franse wateren worden binnen gevaren. De Côte d’ Opale, die haar tropisch klinkende naam te danken heeft aan de witte zandstranden, reikt van de Belgische grens tot de baai en monding van de Somme bij St. –Valéry-sur-Somme. Wanneer de Hillsbank aan stuurboord in het zog verdwijnt, doemen aan de kustlijn de rokende hoogovens, enorme tanks en fabrieken op van Duinkerken. Dit niet al te fraai zicht van grijs en rookpluimen nodigt niet direct uit voor een bezoek aan dit, vooral door de wereldoorlog bekent geraakte, oord. Wie toch wil kan deze geschiedenis ter plekke gaan opzoeken, het levendige stadscentrum met zijn vele winkels is eveneens een tussenstop waard. Verder langs de kust ligt het kleinere Gravelines. Een noordelijke kardinale boei waarschuwt voor het ondergelopen stuk noordelijke pier. Een lang kanaal, dat droogvalt bij laag water, loodst het schip (diepgang van 1,5 meter = 3 uur voor en na hoogwater, diepgang van 2,5 meter = 2 uur voor en na hoogwater) tot in het stadscentrum. Zuidelijker op de route kondigen snelvarende catamarans en zwevende hovercrafts op weg naar of komende van Dover aan dat het schip Calais nadert. Bij het aanvaren van deze haven wordt aangeraden de verkeerslichten nauwlettend in het oog te houden en Calais Radio (VHF kanaal 12) uit te luisteren . Een bezoek, op wandelafstand van de haven, aan het middeleeuws omwalde stadscentrum en de Citadelle loont de moeite.

BOOT


nood een deugd... Voorbij Calais verdwijnen zandstranden en golvende duinen en krijg je van af het schip een prachtig zicht op echte “cliffs” zoals ze ook aan de overkant van de grote plas te zien zijn. Cap Blanc Nez en Cap Gris Nez schuiven langzaam voorbij, bij helder weer kan je van boven op deze twee bekende “falaises” de Engelse krijtrotsen waarnemen. Vanaf Cap Gris Nez, met duidelijk herkenbare vuur- en radartoren, is het nog ongeveer een negen mijl varen tot Boulogne-sur-Mer. Twee diep in zee uitkomende pieren omarmen er een ruime binnenhaven. De noordelijke pier, voorzien van een rood licht, moet bij het binnenvaren zeker aan bakboord worden gelaten omdat het laatste deel ervan is ingestort en onder water ligt. Een witte vuurtoren met rode koepel kenmerkt de westelijke “Digue Carnot”. Eenmaal in de binnenhaven, waar het verboden is te ankeren, brengen twee rode bakens de lichtenlijn op 123° binnen vizier. Deze koers brengt schip en bemanning veilig tot bij de jachthavens. De Boulogne Marina en de YC Boulonnais aan de Quai Chanzy zijn getijdenhavens op een 200 meter van het stadscentrum. Wie wat rustiger wil liggen kan via een sluis terecht in het Bassin Napoleon. Info jachthavens op telefoonnummer 03.21.31.70.01 of VHF kanaal 9.

Oud maar knus en Franse “savoir vivre” Al in de tijd van de Romeinen stond Boulogne op de Controletoren: 03.21.31.52.43 kaart vermeld. Het was de eindbestemming van een VHF: kanaal 12, jachthavens kanaal 9 heirbaan met beginpunt in Keulen. Onze Godfried van YC Boulonnais: 03.21.31.80.67 Bouillon was ook afkomstig van Boulogne sur Mer. In Brandstof: tankstation op de Quai Chanzy de dertiende eeuw werd een vestiging gebouwd, de Drinkwater en elektriciteit (220 V/ 16A) op de steigers, Porte des Dunes is hier nog een stille getuige van. De oude stukken stadswal en het kasteel dat de best eveneens gelegenheid voor afvoer van afvalwater. bewaarde middeleeuwse burcht van Noord-Frankrijk Prijs overnachting hoogseizoen (1/4 tot 30/9): zou zijn, confronteren de bezoeker met lang vervlogen Lengte schip: 6,5 m = 10,26 €/nacht tijden. Boven de oude stad toornt de bombastische 25 m = 52,58 €/nacht koepeltoren van basiliek “Notre-Dame” uit, die van op zee zelfs duidelijk zichtbaar is. Met de bouw van deze Prijs overnachting laagseizoen (1/10 tot 31/3): kathedraal werd gestart in 1827 op de funderingen van Lengte schip: 6,5 m = 6,34 €/nacht een abdij uit de twaalfde eeuw. In de crypte van 128 25 m = 25,- €/nacht meter lang bij 42 meter breed, kan je overblijfselen van Hijskraan 35 ton grondvesten uit de derde eeuw ontdekken. Havenmeester: 03.21.31.70.01 - 03.21.10.35.47

TEKST: BART DERUYVER - FOTO’S: COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TOURISME DU NORD ET PAS-DE-CALAIS

BOOT juni - juli 2007

15


Bij zee en strand ligt het “Nausicaa”. Dit grootste Europese zeecentrum met z’ n 36 bassins en totale inhoud van 4,5 miljoen liter zeewater, herbergt duizenden vissen, waaronder tot verbeelding sprekende haaien en amusante zeeleeuwen. Nausicaa laat de bezoekers niet alleen kennis maken met de immense rijkdom van zee en oceaan maar informeert ook over de invloeden van de mens op dit boeiend maar kwetsbare biotoop.

Land Rover Defender 2007

Ah... les fruits de mer Na het geslenter door geschiedenis en heden, hoef je op de pleintjes of in knusse straatjes niet ver te zoeken naar een gezellig terras of sfeervol restaurantje, waar de patron Boulonnais elke gast het gevoel van …leven als God in… zal schenken. Deze stad bij de zee is een culinair paradijs, waar je niet uitgekeken raakt op het vissoorten aanbod op de spijskaart en de reuzenschotels met “fruits de mer-” aan best betaalbare prijs. Van gewone mossel, kreukel en kokkel tot oester en kreeft, een meer dan volledige “plats” puur genieten. Het is om duimen en vingers af te likken. Vergezel dit alles met een goede fles wijn en… Na deze verwenpartij, het bezoek aan la haute ville, de tocht op zee,… voldaan, nog even in stilte onderuit zakken in de kuip of op het achterdek, hier in Boulogne sur Mer…

16 juni - juli 2007

Kaarten: Admiralty Charts 438, 1892, 2451. Imray C31. Stanfords 1, 9, 20. Standard Port: Duinkerke. Way point: zuidelijke kardinale “Approches Boulogne”: 50°45’31N 01°31’07E VQ(6) + LFL 10s rood licht op noordelijke pier: 50°44’71N 01°34’18E FL (2) 6s wit licht op westelijk pierhoofd “Digue Carnot”: 50°44’44 01°34’50E FL (2+1) 15s Société Nationale de Sauvetage en Mer Boulogne: 03.21.33.42.58 CROSSMA Cap Gris Nez: VHF 16, 03.21.87.21.87

Diepgang 50 centimer Je zou het de omgekeerde diepgang kunnen noemen, de nieuwe Landrover Defender 2007 heeft een doorwaaddiepte van 50 cm. Maar het is vooral door zijn sleepgewicht van 3,5 ton geremd dat de Defender hoge ogen gooit, onder meer in de bootsector. Van Knokke tot Oostende koesteren de welgestelde bezitters van een tweede verblijf aan de kust het imago van vrijheid en ongebondenheid dat de Defender uitstraalt.

D

e nieuwe Land Rover Defender 2007 is anders en toch niet. Het bedrijf kon zich alles veroorloven bij de introductie van een nieuwe Defender, hij mocht er alleen niet anders uit zien. Zelden werd de authentieke en vertrouwde look van een wagentype dan ook zo nauwgezet gerespecteerd als bij de nieuwe Defender. De naam was zeker niet de gelukkigste vondst, welk bedrijf haalt het in zijn hoofd om het basistype, dat bij wijze van spreken het DNA van al zijn volgende modellen inhoudt, een defensief, militaire naam te geven. In

BOOT

1989 lanceerde Land Rover de Discovery en wordt de Land Rover omgedoopt tot Defender. Vandaag is deze naam weer naar de achterklep verwezen en staat er weer Land Rover op het front. Het oermodel viert volgend jaar zijn zestigste verjaardag maar is lang nog niet pensioengerechtigd. Als het aan Landrover ligt wordt de pensioenleeftijd gevoelig opgetrokken, want de nieuwe Defender kreeg een motorisatie en binnenaankleding die hem waarschijnlijk weer voor jaren elke verouderingsaanval laat afslaan. De manuele kleppen onder de voorruit, het geniaal eenvoudig verluchtingssysteem op de vroegere modellen, kon verwijderd worden dankzij de verbeteringen aan het verwarmings- en koelingssysteem. De verwarmingstijd van het oude interieur is met 40 procent verbeterd.


De nieuwe 2,4 liter common rail turbo dieselmotor met 4 cilinders verbetert het koppel van de voorgaande motor met 20 procent tot 360Nm en de C02-uitstoot wisten de ingenieurs terug te brengen tot 274 g/km, nog niet spectaculair maar 6 procent minder dan de uitstoot van de vroegere Defender 90. De manuele versnellingsbak werd specifiek ontwikkeld voor het zware werk met een brede spreiding van de verhoudingen. De eerste versnelling werd kort gehouden, de zesde versnelling werd langer waardoor het geluidscomfort er aanzienlijk op vooruit gaat. Als het stilzwijgen een wezenlijke bijdrage kan leveren tot de instandhouding van een relatie, dan had de oude Defender een sterk pluspunt. Het was onmogelijk een normaal gesprek te voeren. Dat is nu even anders, volgens de metingen van de fabrikant blijft het geluid beperkt tot 73 decibel en dat laat toe om met de nodige intonatie een verstaanbare conversatie op te zetten. Nieuwe schroefveren en verbeterde schokdempers zorgen samen met de nieuwe geometrie van de ophanging en een nieuwe stuurbekrachtiging voor een meer dynamische responsiviteit en een verbeterd weggedrag. Het centraal differentiaal zorgt voor een optimale verdeling van het koppel tussen de voor- en de achteras. Het kan ook vergrendeld worden zodat 100 procent van het koppel naar één van beide assen geleid kan worden. De optionele tractiecontrole detecteert wielspin en zorgt ervoor dat het koppel gestuurd wordt naar het wiel met het meeste grip. Het interieur kreeg een overzichtelijk en robuust instrumentenbord uit één stuk ingebouwd, met aan beide zijden tweeters en er is zelfs plaats voor een i-pod houder. De zetels staan nu ook allemaal in de rijrichting, conform de wettelijke voorschriften. Daardoor moest de eigenzinnigheid van het zijwaarts plaatsen van de zitjes opgegeven worden. De Defender 90 biedt twee of vier plaatsen, de 110 en 130 twee of vijf plaatsen en optioneel is de 110 verkrijgbaar met zeven plaatsen in 3 rijen. Sinds 1948 Voor wie van cijfers houdt, in totaal zijn er sinds 1948 reeds 1,9 miljoen Land Rover Series I tot III en Defenders verkocht in 130 verschillende landen. En daarvan is ruim driekwart nog steeds op de baan of in de buurt van de verharde weg, want de off road missie van de Defender blijft onaangetast. De maximale hellingshoek bedraagt

ALTAÏR ZEEZEILSCHOOL NIEUWPOORT van beginner tot gevorderde � � � � � �

initiatie aspirant crew competent crew day skipper coastal skipper instructeur www.altairvaarschool.com • T 03-651 40 62 • altair@skynet.be

GMDSS - CURSUS SRC � �

� �

VHF/DSC, Epirb, Sart, Navtex praktijkles op reële toestellen (geen simulatie!) voorbereiding op officiële examen BIPT avond- en weekendcursussen

Berchem • Brugge • Dilbeek Gent • Hasselt • Leuven door BIPT erkend opleidingscentrum www.altairvaarschool.com • T 03-651 40 62 • altair@skynet.be

ALTAÏR VAARSCHOOL

Yachtman én Stuurbrevet voor zeilers en motorvaarders

aanvang lessen: september, november, maart Voorbereiding op officiële examens Yachtman • Stuurbrevet • Marifoon Erkend Opleidingsverstrekker voor het systeem van de Vlaamse Opleidingscheques

Aalst, Berchem, Borgerhout, Brugge, Dilbeek, Geel, Gent, Hasselt, Leuven, St.-Niklaas, Turnhout, Waregem Avond- en zaterdaglessen Praktijkscholing mogelijk Prachtig en volledig cursushandboek www.altairvaarschool.com • T 03-651 40 62 • altair@skynet.be

45°, de afrijhoek van de 90 is zelf 47°, voor de types 110 en 130 is dit 35°. Maar geloof me, dat is behoorlijk steil en het is even schrikken als deze ‘diepte’ zich voor de wielen aandient. De hellingshoek maakt ook dat het te water laten van een trailerbare boot zonder risico’s kan gebeuren. Ach, was ik maar veearts geworden, het zou niet alleen de rekening voor mijn poezen een flink stuk naar beneden gehaald hebben, ik zou ook de Defender als het ultieme werk’paard’ met een uitzonderlijk laad- en sleepvermogen kunnen inzetten. Maar om in de sector te blijven,in heel wat landen beschikken de ‘lifeguards’ over een Defender om hun opdrachten uit te voeren. Tenslotte nog dit, bezorg de Landrover staff geen hartaanval door het vierletterwoord te gebruiken dat begint met een ‘J’ als je het over hun Defender hebt.

CHARTER - VERHUUR - NIEUWPOORT exclusief jongste chartervloot Jeanneau topkwaliteit Belgische kust Sun Odyssey 29.2 Sun Odyssey 32 Sun Odyssey 35 Sun Fast 35 Sun Odyssey 36i Sun Odyssey 37

Sun Odyssey 40 Sun Odyssey 42i Sun Odyssey 43 Sun Odyssey 45 Sun Odyssey 49

www.westcoast-sailing.com • T 03-651 40 62 • altair@skynet.be

TEKST: LEO VAN DORSSELAER

BOOT juni - juli 2007

17


De babysit boot

Bij oma en opa aan boord

18 juni - juli 2007

Oma en opa hebben een boot, een veilige boot, onzinkbaar en wat weet ik nog meer. En af en toe, heel af en toe, als het gras geknipt is en de haag netjes geschoren, komen de kleinkinderen op bezoek.

D

olle pret natuurlijk, opa maakt allerlei rare geluiden met een grote machine op zijn knieën (ter verduidelijking, hij speelt accordeon of doet verdienstelijke pogingen in die richting) of praat in een vreemde telefoon zonder dat er iemand aan de lijn is (hij is bovendien nog zendamateur). Oma maakt de lekkerste hapjes en vertelt grappige verhaaltjes, kortom het is altijd feest voor Floortje (2,5 jaar) wanneer oma en opa babysitten. Maar met de eerste zon wenkt ook de boot en wanneer babysitten en mooi bootweer samen vallen, tja, wat doe je dan. Babysitten aan boord? Dat doe je niet zomaar, daar komen tal van praktische schikkingen bij kijken. Een ervaren oma en opa zeiler vertellen over hun eerste tochtje met de kleinkinderen en wat er aan vooraf ging. Welke speciale voorzieningen hebben jullie getroffen aan boord voor de kinderen mee mochten? We hebben rondom de boot netjes gespannen, een FOTO’S: PAUL BOLSIUS echt monniken werk, verder een zwemvestje gekocht TEKST: met mooie kleurtjes. In de kuip en de kajuit hebben we LEO VAN DORSSELAER

BOOT

niets speciaals gedaan, behalve wat anti-slip matten op de glanzende kajuitvloer gelegd om deze wat minder glad te maken. Welke zijn de bijzonder aandachtspunten in de haven, en tijdens het varen, wat mogen kinderen niet doen? ,,Nooit zonder zwemvestje op de steiger, er zijn zoveel hindernissen dat een misstap niet alleen een geschaafde knie voor gevolg kan hebben, maar ook een duik in het water. Idem aan dek, we hebben een plat dek vooraan en dat nodigt uit tot rennen. Dus stappen en voorzichtig zijn voor de touwen en andere hindernissen. Ook niet te ver voorover leunen boven de zeereling. Bij varen op motor of zeil steeds aangelijnd in de kuip blijven met het zwemvestje verplicht te dragen.” Wat als de kinderen zeuren, jengelen en zich vervelen? ,,We hebben tot hier toe nog maar kleine tochtjes gevaren, er is steeds wat speelgoed voorhanden en wat boekjes. Langere tochten van bvb. een hele dag lijken ons niet direct aangewezen. Ook nog geen tochten over zee.” Hoe verloopt het overleg met de ouders? Bereiden zij de kindjes voor, zitten zij op zwemles?


,,Zij laten ons volledig vrij want weten dat we super voorzichtig zijn. De kleindochter gaat regelmatig naar het zwembad voor watergewenning. Wij werken in feite ook op een zachte manier aan het wennen op de boot, eerst een tochtje in de haven, dan even onder zeil, zo bouwen we de ervaring langzaam op. De twee eerste tochtjes waren op motor, dan met grootzeil alleen en zo verder, we zorgen er voor dat we niet te veel helling nemen, ook daar moeten de kinderen aan wennen.” Is het allemaal meegevallen tot nu toe en… hebben jullie reeds Ellen Macarthur kwaliteiten ontdekt in de kleindochter? ,,Om eerlijk te zijn, het interesseert haar nog niet zo, ze is graag in de buurt van andere boten en kijkt dan wel goed rond, maar het liefst is ze nog bij andere kinderen. Toch zijn onze tochtjes voor herhaling vatbaar. We gaan stilaan verder met langere tochtjes en zullen proberen eens te ankeren of te overnachten op een eilandje. Oma slaapt nog samen met de kleine in de voorpiek maar dat zal stilaan wel afgebouwd worden.” Welke raad zou je nog geven aan andere grootouders? ,,Tref alle mogelijk veiligheidsvoorzieningen, ook in de haven moet er steeds opgelet worden want regelmatig liggen er op de steigers meertouwen of andere • B AHAMAS • M EXICO • C ANARIES plezant blijft en steeds EGEBIED • obstakels.Verder Z UID PACIFICzien ENdat DEhet S EYCHELLE voor afwisseling zorgen. Dan is de boot en babysitten best te combineren.”

FOO’S: FLOORTJE HEEFT AAN DEK EN IN DE KUIP STEEDS EEN ZWEMVESTJE AAN, OOK AL ZIJN ER VELIGHEIDSNETJES AANGEBRACHT. ONDER ZEIL WORDT DE LIJFLIJN VASTGEHAAKT.

Moorings

De Mooiste Zeilvakanties ter Wereld

www.moorings.be

Moorings schenkt een jaarabonnement op BOOTmagazine voor elke boeking in de loop van 2007.

Moorings en BOOTmagazine... U blijft genieten! 02/644.13.10

02/644.13.10

DE KAAP OP PERFECTIE

I L J AC H T E N M E T O F Z O N D E R B E M A N N I N G

TTIELJES

• M OTO R

J AC H T E N

Yachtlights

underwater lights I I I I I I

N° 1 Topmerk Makkelijk te installeren Vervaardigd in Duitsland Onderhoudsvrije behuizing 100% waterproof! Gepatenteerd systeem tegen aandampen

Al onze onderwaterspots worden vervaardigd en getest volgens de normen van het Lloyds Register.

EXCLUSIVE YACHTLIGHTS I Represented by MARINE LIGHT SYSTEMS International bvba I Verbondstraat 10 b2 I 2000 Antwerpen T +32(0)473 248 482 I F +32(0)3 248 482 8 I www.marinelightsystems.com I info@marinelightsystems.com 070270 adv_Yachtlights_190x86mm.1 1

- juli 200713:30:52 19 BOOT juni16-03-2007


Halfwinderen op één, twee, drie Halfwinder, gennaker,… soms al van mijlen ver te bespeuren aan de horizon. Een groot, meestal uit een palet van kleuren samengesteld zeil, dat het schip op haar lei met iets ijdele look kordaat door de golven jaagt. Hoe op te tuigen, hoe te varen? Verhaal van een eerste kennismaking…

Uit de praktijk

O

20 juni - juli 2007

p een windluw lui zeildagje blaast het warme zuid-westerzuchtje “Luna”, op een al even makke Oosterschelde, vanuit de Roompot voorbij de Zeelandbrug tot bijna in Wemeldinge. Daar wordt besloten een stukje terug te varen en te overnachten in Kats. Een oud gespreksonderwerp borrelt naar boven: de mysterieuze zak met zeil die ergens in het vooronder steekt. Paul meent zich te herinneren dat deze zak hoogst waarschijnlijk een “halfwinder” verbergt. Ergens tussen de boorddocumenten zou zelfs nog een handleiding moeten zitten. Na wat gefriemel tussen de bundel scheepspapieren, duikt een uit twintig lijntjes bestaande bondige handleiding op van, inderdaad, een “halfwinder”. De grote, vuurrode zeilzak wordt, na wat gesleur en binnensmonds gevloek, uit het vooronder naar de kuip gehaald. Ons besluit staat vast: we zullen hier in het haventje van Kats de proef op de som nemen en Luna eens trachten op te tuigen met het veelgekleurde zeil. De zak met zeil uit het vooronder De “halfwinder” is een familielid van de andere “vliegende zeilen” (spinnaker, gennaker) en zou je kunnen omschrijven als een grote lichtweer genua gemaakt uit spinnakerdoek. Zoals de naam al laat uitschijnen voelen deze, meestal kleurrijke, zeilen zich op hun best op halve windse koersen. De tophoek van het zeil wordt bevestigd aan de spinnakerval. Een halstalie (lijn om het voorlijk strak te trekken) loopt door een blok, die beneden vóór de voorstag vast zit. Met deze halstalie, met paalsteek geknoopt aan de halshoek, kan de spanning op het voorlijk worden geregeld. De halfwinder is bol gesneden maar toch vlakker dan zijn twee andere zusjes. Dit zeil kan bijna de trekkracht evenaren van een spinnaker maar weliswaar met het bedieningsgemak van een grote genua (geen spinnakerboom). Vliegende zeilen worden gebruikt bij wind achter of ruime koersen. Van de reeks “vliegende zeilen” kan je met een halfwinder het schip het hoogst aan de

BOOT


wind zeilen. Het gebruik van een “stripper” (optrekbare hoes) maakt hijsen en strijken gemakkelijker en veiliger. Effe proberen aan de steiger Onze handleiding begint met: “Plaats eerst een neusblokje”. Uit Luna’ s onuitputtelijke gereedschap en onderdelenkoffer wordt een heus katrolletje te voorschijn gehaald en bevestigd op het laagste punt vóór de voorstag op het ankerbeslag. Aan de bovenzijde van de halfwinder en stripper wordt de spinnakerval vast geklikt aan het optrekoog. Een rode lijn wordt van lij naar loefzijde door het neusblokje gehaald, Elektro Zeeland met een paalsteek vastgeknoopt aan de halshoek van het zeil en uitgelegd aan Voormuide 93 - 9000 Gent loefzijde tot in de kuip. Deze zal als halstalie worden gebruikt. Een blauwe lijn, met Tel 09 225 57 27 www.elektrozeeland.be een paalsteek vast aan de schoothoek van het zeil, wordt buitenom het schip aan lijzijde en via een blok, dat zover mogelijk achterlijk op het schip wordt geplaatst, naar de genualier in de kuip geleid. Met behulp van de spinnakerval wordt een tel later de stripkous met halfwinder opgetrokken. Hierbij wordt goed opgelet dat deze lange slingerworst onderweg naar boven niet verdraaid raakt, een beetje begeleiding helpt. Een allerlaatste controle 70035 Glomex.indd 1 van de enorme kous met halfwinder, vallen, hijslijnen, en het uur der waarheid is aangebroken. De stripper wordt met de hijslijn opgetrokken, tegelijkertijd schuift de strijklijn door de hand. Stilaan ontplooit zich een enorm zeil dat zich onmiddellijk door het zachte briesje bol laat blazen. Het is een mooi zicht, het is ons hier in het haventje van Kats zonder teveel geklungel gelukt. En later ... Twee weekendjes later varen we terug met de “Luna” op de Oosterschelde. De zon is weerom op het rendez-vous, windkracht 3, een halfwindse koers. Ideale omstandigheden om de rode zak terug boven te halen en de zeileigenschappen van onze halfwinder uit te proberen. Doorwinterd als we ons al voelen na het optuigsucces in Kats, hangt de lange, blauwe slurf al snel tot zijn 7/8 in de mast en liggen halstalie en lijschoot piccobello tot in de kuip. “Luna” wordt even op een ruime koers gebracht, om bij de aanvang van het optrekken 1067 adv Aquavitesse.indd 1 van de stripper niet teveel spanning te krijgen op het zeil. Naarmate de stripkous bijna maximaal is opgehaald wordt het schip terug op halfwindse koers gelegd. De halstalie en de lijschoot worden aangehaald tot de halfwinder zich, met behulp van het zuchtje wind, in volle glorie ontvouwt. Hijs- en strijklijn worden vastgezet op een mastkikker. Voor het varen op hogere koersen (van halve wind, tot bijna aan de wind) wordt de halstalie aangehaald zodat het voorlijk strak komt te staan. De opgevangen wind wordt zo langs de bolling in het achterlijk gedumpt. Naargelang de gevoerde hogere koers wordt de lijschoot aangehaald of gevierd. Op deze hogere koersen staat de halfwinder nu getrimd als een grote lichtweergenua. Ondanks het matige briesje kan je zelfs een knoopje snelheid meer aflezen op de display. Op ruimere koersen wordt de halstalie gevierd zodat voor - en achterlijk bijna zowat dezelfde ronding vertoont. De zeilbolling verschuift zo naar het bovenste deel van het zeil. 1067 adv_GentParts.indd 1 euro excl. vanaf 295.000 Je kunt op elke koers de trekkracht van deze mooi gekleurde lap stof voelen, “Luna” schiet rustig uit haar sloffen. De mooie driekleur biedt ons soms wat schaduw in de kuip. Roompot Marina komt al veel te snel terug in zicht, stilaan tijd om het schip havenklaar te stomen. “Luna” wordt op een diepere koers gebracht zodat de druk in de halfwinder afneemt. De lijschoot wordt ruim gevierd en het zeil valt in. De strijklijn wordt aangehaald terwijl ditmaal de hijslijn door de hand schuift en de stripkous het kleurrijke zeil helemaal opslokt. Zeil met hebben en houden terug de rode zak in. Het was leuk zeilen met de halfwinder. Met weinig mankracht aan boord blijkt dit licht weerzeil vrij eenvoudig te trimmen en is het tuigen, mede dankzij het stripsysteem, zeer gebruiksvriendelijk. Zowel op hogere als op lagere koersen blijft de halfwinder over een gezonde trekkracht beschikken. Neen, wat ons betreft zal de rode zak ditmaal niet meer verdwijnen in een godvergeten hoek van het vooronder!

15-03-2007 13:51:53

Uw watersportzaak

18-12-2006 11:40:56

Met een breed assortiment aan materialen voor alle watersporters!

www.bootshowgent.com

Meulesteedsesteenweg 400 B 9000 Gent ☎ 00 32(0)9 251 04 96 6 00 32(0)9 251 38 44 info@bootshowgent.com

26-12-2006 www.patagoniayachts.com

BOOT juni - juli 2007

13:37:16

21


Koelcomfort zoals thuis Op een warme zomerdag aan boord drank en spijzen koel bewaren, met een minimaal stroomverbruik, is niet altijd zo evident. Zoekt u naar de ideale oplossing of heeft u nog geen koelcompressor aan boord, in onze onze rubriek “uit de praktijk” komt u meer te weten over de wondere

Uit de praktijk

wereld van de koeltechniek.

22 juni - juli 2007

dat optreedt op de overgang tussen twee verschillende metalen of halfgeleiders. Een elektrische stroom door twee metaalovergangen veroorzaakt een verplaatsing van warmte van de ene overgang naar de andere. Het ene punt zal dus warmte absorberen het andere warmte afgeven. Wanneer dit principe wordt toegepast om iets af te koelen spreekt men ook van het Peltier-effect. Hoe kan je het raden: genoemd naar de ontdekker Jean Peltier. Voordelen zijn: de budgetvriendelijke aankoop; de veelal draagbare uitvoering; dat er geen bewegende delen zijn, met uitzondering van een ventilator; dat het systeem werkt op 12volt en op 230 volt met behulp van een omvormer. Nadelen zijn: het soms vrij groot en permanent stroomverbruik alsook de beperkingen in koelvermogen bij grotere volumes. Absorptietechniek is vooral geliefd bij kampeerders in de caravan of mobiel home. Het systeem werkt als volgt: een geconcentreerde ammoniakoplossing wordt in een boilertje verwarmd en als damp afgevoerd. Het onder hoge druk staande gas wordt op zijn beurt in een condensor vloeibaar gemaakt en vervolgens, na toevoeging van waterstof, verdampt. Hierdoor wordt warmte aan de koelruimte onttrokken. Daarna komt de ammoniakdamp in de absorber terecht en wordt geabsorbeerd door een zwakke ammoniakoplossing. De verzadigde ammoniakoplossing stroomt terug naar het de boilertje, waarna de kringloop opnieuw begint. Voordeel van het systeem is dat het zowel werkt op 12 volt en 230 volt als op gas, waardoor het ook kan werken in situaties waar er helemaal geen elektriciteit voorhanden is. Er bestaan ook draagbare uitvoeringen, ijsblokjes maken is mogelijk. Een nadeel is het vrij groot elektrisch vermogen waardoor het systeem veel stroom verbruikt.

Koelcomfort Het koelen of vriezen van voedsel lijkt zo evident. Thuis noemen we het al lang geen comfort meer. En zolang de koelkast haar werk doet staan we er zelfs niet meer bij stil dat de elektrische koelkast, zoals we ze thuis kennen, amper in de eerste helft van de 20ste eeuw haar intrede heeft gedaan. Het conserveren van voedsel doen we nog, maar het gebruiken van ijskelders dat klinkt helemaal historisch. Het enige overblijfsel is misschien het woord “ijskast” vanuit de tijd dat in sommige kringen de Compressortechniek wordt toegepast thuis in de huishoudkoelkast, bij professionele ijsman nog aan de deur kwam. mobiele koel- en vriesboxen of bij vrijetijdstoepassingen waar men een intensieve en duurzame koeling wenst. Het werkingsprincipe van een compressorkoelkast berust Scheepsbeschuit, pekelvlees en zoute vis…. gelukkig op het onttrekken van warmte. In de koelkast wordt warmte, tijdens de overgang hebben wij dit tijdens onze vaartochten nooit moeten van het koudemiddel van vloeibare naar gasvormige toestand, door de verdamper meenemen. Toch kunnen zwakke koelprestaties en te onttrokken. De compressor zuigt het gasvormige koudemiddel aan, comprimeert groot stroomverbuik voor problemen aan boord zorgen. het en geeft het door aan de condensor; waar de in de verdamper opgenomen De vaardigheid bestaat erin het juiste koelsysteem toe warmte wordt afgegeven. Het koudemiddel gaat weer over in vloeibare toestand, te passen. waarna de kringloop opnieuw begint. Vo o rd e l e n z i j n : e e n Koelsystemen krachtig vermogen; moEen koelproces tot stand brengen kan technisch met gelijkheid tot echt vriediverse methoden. Het kan thermo-elektrisch, met abzen; fluisterstil; vrij laag sorptietechniek en met compressortechniek. Uiteraard stroomverbruik op 12 volt; hebben deze drie systemen elk hun voor- en nadelen. kan eventueel werken Thermo-elektrisch koelen wordt veelal toegepast bij op zonne-energie en op kleine mobiele koelboxen. 230 volt met behulp van Het principe is gebaseerd op het temperatuurseffect een omvormer; kan als

BOOT


FOTO 2 : COOLMATIC INBOUWPAKKET. DE ONDERDELEN VAN LINKS NAAR RECHTS: COMPRESSOR MET CONDENSOR, THERMOSTAAT EN O-VERDAMPER. koelaggregaat eigenhandig worden ingebouwd of als complete koelkast worden aangekocht. Ook bestaan er systemen voorzien van een zeewaterkoeling of uitgerust met een koudebuffer. Een nadeel is: de relatief grote investering in vergelijking met de andere systemen. Besluit: wens je aan boord uitstekende koelprestaties met een systeem dat kan functioneren op 12 volt, zelfs bij hoge buitentemperaturen, met een laag energieverbruik en fluisterstil. Kies dan voor een compressorkoelkast. Beschik je over de nodige ruimte om zelf ergens een koelbox in te bouwen, of werd je schip hier reeds standaard mee uitgerust, aarzel dan niet om te kiezen voor het inbouwen van een koelaggregaat met compressor. Een greep uit het marktaanbod Fabrikanten zoals Waeco en Indel marine (Isotherm) zijn gespecialiseerd in koelsystemen bruikbaar in de watersport. Bij Waeco vind je het complete gamma van zowel thermo-elektrische, met absorptietechniek of compressortechniek werkende koelkasten of -boxen. Een koelaggregaat samen met een verdamper, voor de instapper of professional, wordt via Technautic reeds aangeboden vanaf 488€. Meer informatie kan je vinden op de volgende website: HTTP://WWW.TECHNAUTIC.NL/, klik op “comfort” en ga naar “Coolmatic inbouwkoelunits”. Ook een dealerlijst met leveranciers voor zowel België als Nederland vind je terug op de website. De meeste systemen zijn uitgerust met een krachtige en betrouwbare Danfoss compressor, die zowel kan werken op 12 als 24 volt. En kan in zeilschepen ook onder een permanente helling van 30° functioneren. Bij een werkspanning van 12 volt schakelt de compressor automatisch uit bij 10,4 volt en gaat terug in werking bij 11,7 volt. De systemen worden ontkoppeld geleverd (verdamper en aggregaat zijn los van elkaar), maar zijn reeds voorzien van de juiste koelmiddelvulling. Bij de installatie dienen de koppelingshelften gewoon te worden verbonden om te kunnen functioneren. Eenvoudiger kan niet.

Het installeren van een koelaggregaat met compressor Ofwel doe je een beroep op een professioneel vakman, ofwel waag je de kans als ‘handige Harry’ om de klus zelf te klaren. Wij deden het zelf. We installeerden bij wijze van proef een Coolmatic inbouwkoelunit, weliswaar nadat we eerst bij een vakman technisch advies hadden ingewonnen. We beschikten over een reeds bestaande koelbox en gebruikten een aggregaat voorzien van een Bd-35f compressor en een O-verdamper VD-07. Deze opstelling is bruikbaar als vriezer en geschikt voor een koelruimte met maximum inhoud tot 130liter. De door Waeco meegeleverde installatieaanwijzing is duidelijk maar nogal algemeen. Voordat je start dien je te beschikken over wat installatiemateriaal en het juiste gereedschap zoals: - steeksleutels 16, 19 en 21mm - bevestigingsmateriaal (schroeven, 4 afstandsbussen, beugels, enz…) - elektrische schroevendraaier en boormachine - cirkelsnijder van minstens 30mm (voor de koelleidingen) en 60mm (voor de verluchtingsopeningen) - elektrische kabel 2x4mm² (bij 12volt tot 4m) of 2x6mm² (wanneer langer tot 6m), gebruik desnoods 4x4mm² en plaats de geleiders parallel per paar. - 15A zekering (bij 12V) - autorelais 12V/20-30A - enkelpolige schakelaar met controlelamp - aansluitfiches (schuiftype) - isolatiemateriaal - silicone of Tec 7 - elektrisch gereedschap - ventilatierooster minimaal 200cm² (of 25cm x 8cm) - (optie) een montagebeugel voor de compressor Belangrijke tips bij de installatie Lees aandachtig de meegeleverde installatieaanwijzing. Ga hierbij zorgvuldig te werk, ttz neem je tijd voor het bepalen van de exacte plaats waar je de apparatuur gaat installeren en de doorboringen zal uitvoeren. Tracht de koelcompressor te plaatsen onder de waterlijn en de inbouwruimte te voorzien van voldoende verluchting. De kabeldiameter is belangrijk. Aangezien het toestel bij standaard instelling automatisch zal uitschakelen bij 10,4 volt is de kans groot dat bij spanningval het toestel zelfs niet kan opstarten. Een tip: sluit de voedingskabel rechtstreeks aan op de accu, uiteraard voorzien van een zekering. Plaats tussenin een relais voor het in- en uitschakelen van de koelkast. Gebruik het elektrisch aansluitschema van Danfoss terug te vinden op HTTP://WWW.DANFOSS.COM/ Het aansluiten van de thermostaat kan verschillen naargelang het model, ga nooit af op de kleur van de geleiders. Voor een Coolmatic 55 voorzien van een Bd-35f compressor kan je het hierna voorgestelde draadschema gebruiken.

Draadschema en een omschrijving van de genummerde onderdelen: nr.: omschrijving: 1 elektronische eenheid 2 accu 3 zekering (15A bij 12 volt) 4 schakelaar (of relais min. 20A) 5 ventilator 6 verklikkerlamp (optioneel) 7 thermostaat 8 regelweerstand (optioneel om de compressorsnelheid aan te passen) 9 instelweerstand (optioneel om de herin- en uitschakelspanning aan te passen), bij een toepassingen met zonnecellen is een weerstand van 0 of 220 k Ohm meestal noodzakelijk om te kunnen functioneren tot 9,6 volt.

OPMERKING: Het systeem met een eenvoudige 2draads thermostaat dient te worden aangesloten op klem C en T. De elementen met nummer 6, 8 en 9 worden normaal niet standaard meegeleverd. De installatie Voor onze installatie beschikten we over een bestaande koelbox. Hierbij zijn we gestart met het inbouwen van de O-verdamper. De plaatsing dient te gebeuren in het bovenste gedeelte van de koelruimte. Voor de verbinding met de compressor maakten we een opening van 30mm doorheen een geïsoleerde wand. We ontrolden voorzichtig de koelleiding, om ze als volgt doorheen de opening te duwen. Tussen de wand en de verdamper plaatsten we 4 afstandsbussen met een hoogte van 10mm. Omdat we de O-verdamper vertikaal dienden te installeren hebben we onder het geheel een INOX roostertje geplaatst. Ideaal om een bakje in te plaatsen om ijsblokjes te maken. Het koelaggregaat installeerden we op de bodem van de kast waarin onze doorvoeropening uitkwam. De afstand tussen de condensor en de wand mag nooit kleiner zijn dan 5cm. Om het systeem te voorzien van voldoende verluchting maakten we onderaan in deze kast een extra opening en installeerden we een afwerkingrooster. Vooraleer de koelleiding te verbinden rolden we de overtollige lengte op en bevestigden we het geheel aan de binnenwand.

BOOT juni - juli 2007

23


Waarschuwing: knik nooit de koelleiding de buigradius is minimum 25mm. Het bij aanvang met de hand vastmaken van de koppelingen, zoals omschreven in de handleiding, was nagenoeg onmogelijk. Met behulp van steeksleutels hebben we de koppelingen lichtjes aangedraaid maar nog niet helemaal vastgezet, ttz in een positie met nog 2 à 3mm tussen beide koppelingshelften. Het definitief vastzetten van de koppelingshelften gebeurt door ze nog eens 90° fors aan te draaien, waarvoor we eerst met een stift een markering hadden aangebracht. Zorg er ook voor dat je steeds de vaste koppelingshelft tegenhoudt met een sleutel. Deze procedure is heel belangrijk om een absolute gasdichtheid te waarborgen. Lees ook grondig de installatieaanwijzing!

voor een korte periode, sluit dan nooit de deur of het luikje. Zorg voor een beetje verluchting, waardoor je onaangename geurtjes of schimmel voorkomt. Bij gebruik van de koelkast sluit deze dan goed af, zo voorkom je overmatig stroomverbruik. Laat het systeem tijdens de nacht in werking. Eenmaal alles is gekoeld zal de compressor niet zo vaak meer aanslaan. Terug opstarten en volledig herafkoelen van de koelkast zorgt niet alleen voor een groot stroomverbruik, het is ook nefast voor het voedsel. Om een langere werking en betere autonomie van de batterij te garanderen kan je aan de wal de koelunit uiteraard voeden met behulp van een omvormer op netspanning. Beschik je over een batterijlader voor permanent gebruik dan kan deze de capaciteit van de batterij op peil houden en is een omvormer niet noodzakelijk.

Vervolgens hebben we de meegeleverde thermostaat DIT PROJECT WERD GEREALISEERD DOOR WIM VERCAUTER, geïnstalleerd, op een plaats direct bereikbaar bij het IN SAMENWERKING MET TECHNAUTIC. openen van de deur van de kast. Na het ontrollen van WWW.TECHNAUTIC.NL het capillaire buisje van de voeler hebben we deze tot in de koelbox gebracht via dezelfde doorvoeropening van de koelleiding. Let wel het uiteinde mag je niet volledig ontrollen. Je zal het uiteinde zelfs terug wat moeten oprollen om het vast te zetten met een klem op de verdamper. Aangezien we één doorvoeropening gebruikten hebben we een stukje isolatie geplaatst ter hoogte van de koelleiding om contact te voorkomen. Na het elektrisch aansluiten van de thermostaat zijn we gestart met de elektrische voeding. De bestaande aftakking voorzien op het schip bleek al snel te klein in FOTO 3. DE KOMBUIS VOORZIEN VAN KOELBOX draadsectie. Dus hebben we een rechtstreekse aftakking op de servicebatterij geplaatst voorzien van een zekering en een relais. Als zekering gebruikten we een eenvoudige enkelpolige penautomaat van 16A en als relais een compacte autorelais. Om het relais aan of uit te schakelen gebruikten we de bestaande voeding, reeds voorzien van een schakelaar en controlelampje op het schakelpaneel. Boven onze compressor plaatsten we als bescherming een aluminium afdekkapje. De doorvoeropening maakten we dicht met silicone en een rubberdopje. De koelleiding in de kast isoleerden we met flexibele buisisolatie met een dikte van 13mm. FOTO 4. INBOUWEN VAN DE VERDAMPER EN KOELLEIDING Na het succesvol opstarten van de installatie werd onze ijskast rijkelijk gevuld. Enkele uurtjes later konden we genieten van een frisse pint. Belangrijke tips bij gebruik Vul wanneer mogelijk de koelkast met gekoelde etenswaren, hierdoor zal je het systeem minder belasten. Zorg steeds voor voldoende verluchting in de omgeving van de compressor en condensor aangezien die hun warmte moeten kunnen afgeven. Wanneer je een koelkast gaat uitschakelen of niet meer gebruikt, zelfs

24 juni - juli 2007

BOOT

FOTO 5. HET INSTALLEREN VAN HET KOELAGGREGAAT

FOTO 6. HET VOORZIEN VAN EEN VERLUCHTINGSOPENING

FOTO 7. EEN VERLUCHTINGSROOSTER VOOR DE AFWERKING

FOTO 8. DE VERDAMPER GEÏNSTALLEERD IN DE KOELBOX

FOTO 9. COMPRESSOR MET GEÏSOLEERDE LEIDINGEN


When sailing is a pleasure Feel the pleasure of sailing in a boat with 3 superbly comfortable cabins. Be assured of the safety of a top-quality vessel certified by Lloyd's Register Quality Assurance. Discover the new Volvo IPS system, perfectly adapted to the Rodman 41 hull.

Aqualift Yachting Watersportlaan 5 • 8620 Nieuwpoort Belgium Tel: 0032 (0) 475449968 Fax: 0032 (0) 584242133 e-mail: info@aqualift.net web: www.aqualift.net

Tel: +34 986 811 807 Fax: +34 986 811 817 e-mail: int.sales@rodman.es - juli 2007 25 BOOT juni www.rodman.es


Twaalf jaar onderweg met zeiljacht ‘Piano’ 26 juni - juli 2007

0nze levensreis werd een reis naar onszelf ,,Het moest er eens van komen en we verkiezen “finir en beaute”. Wij beginnen aan een nieuw hoofdstuk. Boot verkopen, huis of flat zoeken op een rustige plek niet te ver van Antwerpen, en dan (vooral in de winter richting zuiden) reizen, allicht met een camper, zoveel als de fysiek en de geldbeugel toelaten. Dat wordt een nieuw avontuur.”

M

aar het eerste avontuur van Jan en Ghishlaine begon 12 jaar geleden toen ze beslisten om de reis van hun leven te maken. Gedurende vele jaren hadden ze alles overwogen, besproken, reisverhalen verslonden, plannen gemaakt. ,,We deden ook vaarondervinding op met onze vorige boot, “Ribzand”, een Rival 34. Elk vrij week- EEN VISJE GEVANGEN!

BOOT

end waren we aan boord. Tijdens de zomervakantie maakten we lange tochten over zee: naar de Engelse oost- en zuidkust, de Scilly eilanden, Ierland, Bretanje, La Rochelle, La Coruna, Denemarken. We kregen geen kinderen en hadden allebei de botenkriebel. Zo vatten we het plan op te sparen om onze grote droom waar te maken: leven op een zeilboot en rondtrekken. Jarenlang hadden we een


HET DROOMSCHIP, EEN BRITSE BOWMAN 45 groen schriftje, waarin we noteerden hoe ons droomschip moest worden: romp, keuken, tuigage, piano enz. In 1993 verkochten we ‘Ribzand’ en gingen vlijtig op zoek naar ons droomschip: een live-aboard zeilboot voor twee personen met af en toe bezoekers, een stevig schip gemaakt voor lange oceaantochten, met genoeg ruimte en comfort om continu op te leven. Eerst zochten we een tweedehands boot, een lange, moeizame maar leerrijke zoektocht. We hebben veel schepen gezien aan beide zijden van de oceaan en stapels foto’s gemaakt. Na meer dan een jaar zoeken zijn we terecht gekomen bij de bouwers van onze Rival 34, namelijk Rival Bowman in Southampton. De moeilijkste stap Geen boot was dichter bij onze wensenlijst dan de nieuwe Bowman 45 die zij gepland hadden, een ontwerp van Chuck Pain. We kwamen te weten dat de Bowman 45 een modificatie was van de Amerikaanse Morris 44. Van dat schip hadden we alle gegevens, testverslagen enz. Dat samen met de testvaarten die we maakten met de Bowman 40 en 48 was genoeg om ons te overtuigen dat dit schip prachtig zou zeilen. Bovendien waren zij bereid het schip naar onze wensen te bouwen. Toen we het schip bestelden hadden we een zeer uitgebreide beschrijving bij, een lange lijst extra’s en een stapel foto’s om allerlei te illustreren. Maar wat was de moeilijkste stap die u moest overwinnen voor het vertrek? ,,Op ons vijfstigste stoppen met werken en van ons spaargeld leven was een grote

REISROUTE van de PIANO In 1995 met Pasen ging Piano te water. In de zomer van 1995 vertrokken we uit Antwerpen. We zeilden tot Lagos, Portugal. We vlogen terug naar Belgie om het huis op te ruimen. In de zomer van 1996 gingen we aan boord wonen en rondtrekken in zuid-Spanje en zuid-Portugal. In 1997 zeilden we via Porto Santo en Madeira naar de Canarische eilanden. In 1998 zeilden we naar de Azoren en via Portugal terug naar de Canaries. In 2000 staken we de Atlantische oceaan over en kwamen aan in Martinique op de Caraiben. We trokken er 2 jaar rond. In 2002 vetrokken we van St Croix, US Virgin Islands, naar de Azoren en dan naar Portugal. In 2003 zeilden we naar de Middellandse zee: Spanje, Balearen, Italie, Griekenland. In 2007 willen we van Griekenland terugzeilen naar Belgie.

BOOT juni - juli 2007

27


stap. Wij hadden zoals alle vertrekkers plannen. Als wij die eerste verslagen nu lezen, moeten wij glimlachen: uitgestippelde plannen, met zelfs tijden er bij! Niet te geloven. Dat draaide snel anders uit. We zeilden “Piano”, zo heet onze boot, naar Lagos aan de Algarve in het zuiden van Portugal. Dan keerden we naar België terug om op te ruimen aan de wal.

zou beteren om naar onze ‘Piano’ terug te varen. Plots hoorden we onze vrienden op de VHF roepen dat ‘Piano’ aan het krabben was. Als een pijl uit een boog sprongen we in de galopperende bijboot, en surften door de heksenketel naar onze boot. Het was donker. Er lagen vele boten voor anker zonder ankerlicht. De zwemtrap op de achterspiegel, waarlangs we aan boord stappen, zat bij elke golf onder water. Kletsnat zijn we aan boord We hebben rommelmarkt gehouden in onze garage, geraakt. We waren nog enkele meters van de boot achveel meubels verkocht langs de koopjeskrant. De mees- ter ons verwijderd toen we het anker ophaalden. te meubels en gerief staan bij familie en vrienden. En dan die medische test die we al zo lang uitgesteld De gelukkigste momenten? hadden… Bij Jan werd spijtig genoeg een ziekte ont,,Als we aan het zeilen zijn, dekt, die eerst moest behandeld worden. Dat stelde onze plannen 6 maand uit. Sinds toen hebben we de wind zit goed, het weer slechts “floating plans”. Ons tempo werd ineens een is goed, de vislijn hangt stuk kalmer. We beseften dat we niets moeten bewijzen buiten… “ en van elke dag het beste maken. De evolutie naar een rustiger tempo heeft zich bij ons snel voltrokken. Aan welke plaatsen bewaart u de mooiste herinneringen? ,,We hebben tweemaal voor ongeveer twee maanden de Azoren bezocht. De Azoren zijn het mooist in de zomer. Dan staan de hagen van hortensia’s langs de weiden in bloei. De natuur is er ongerept met een overvloedige bloemenweelde. De temperatuur is er aangenaam. Het kan er wel regenen. Daarom is het nog groen en is er geen massatoesisme. De mensen zijn er vriendelijk. De industrie is niet vervuilend: hoofdzakelijk zuivelproductie. De zee rondom krioelt van de dolfijnen, plezant gezelschap tijdens het zeilen. Griekenland ligt ons ook nauw aan het hart. Op het eiland Lefkas hebben we de aangenaamste winter doorgebracht. De natuur is er zeer mooi, in de verte besneeuwde bergentoppen, zee, strand, vogels, bloemen… Tijdens onze lange wandelingen plukten we appelsienen. De mensen zijn zeer gastvrij.” Welke gebieden wil u zo vlug mogelijk vergeten? ,,Villamoura is een grote drukke marina in de Algarve. Rondom zie je enkel beton en stenen. Voor een boom is geen plaats. Iedere vierkante centimeter is uitgebaat. Er is veel lawaai, o.a. van toerboten met keiharde muziek. Bovendien is de havengeul open naar het zuidwesten. Als het van daar waait rollen de golven recht binnen en liggen de boten te snokken aan hun meertouwen. We zijn er niet lang gebleven. In Aguadulce aan de Spaanse Costa Del Sol hield de marina directie zich niet aan de gemaakte afspraken. We hadden de hulp van de Belgische consul nodig om de zaak op te lossen.” Heetft u ook hachelijke momenten meegemaakt? ,,Eenmaal heeft ons anker gekrabt terwijl we niet aan boord waren, in Trinidad. Er stak een storm op ‘s avonds laat. We zaten te wachten in de jachtclub tot het weer

28 juni - juli 2007

BOOT

Tijdens een oceaanoversteek moest Jan de mast in tot aan de tweede zaling. Er stond een flinke golfslag. Bangelijk. Dan doe je de nodige schietgebeden. Gelukkig is ook dat goed afgelopen.

oceaanwater is azuurblauw. De zonnestralen schijnen diep in het heldere water. Af en toe hangt er een dorade aan de vislijn. De vliegende vissen zweven in groepjes als vogeltjes over het water een verdwijnen dan weer onder water. We lopen wachten, om beurten 6 uur op, 6 uur af. Een persoon waakt terwijl de ander slaapt. Het is zalig, alles gaat naar onze zin. Als we een tweede schip aan de horizon zien verschijnen zeggen we dat het druk is vandaag. Nu hebben we tijd om radiocontacten en e-mail berichtjes te maken langs de amateur-radio. ‘s Nachts genieten we van het uitgebreide sterrenfirmament. We trachten de sterrenbeelden te herkennen. Als dan eindelijk land in zicht komt hebben we er bijna spijt van. Na drie weken op zee werden we in Martinique opgewacht door vrienden, waarmee we de hele oversteek radiocontact hadden. Dat doet geweldig deugd. Ook de muziek bracht ons vele gelukkige momenten. In Sevilla, waar we de eerste winter doorbrachten mocht Jan met een Gregoriaans koor meezingen. Dit leverde ons vele Spaanse vrienden op. In La Gomera (Canarische eilanden) zongen we met de Cubanen. In Martinique zong Jan Creools met het kerkkoor. Tijdens de twee winters in Italië zong Jan mee met drie verschillende koren. In Lefkas was Jan ingeburgerd in het koor, en mochten we zelfs mee op binnen- en buitenlandse concertreizen. Aan boord werd er ook gezongen en gemusiceerd met vele vrienden. Steeds heerlijke momenten.

De gelukkigste momenten tijdens de reis? Jan en Ghislaine moeten niet lang nadenken en zijn het roerend eens. ,,Als we aan het zeilen zijn, de wind zit goed, het weer is goed, de vislijn hangt buiten… dagenlang, soms Wat of wie heeft u het meest gemist? wekenlang tijdens een oversteek… De dolfijnen ,,Een vaste woonplaats In België. Behalve de eerste drie komen in groepjes langs en spelen rond de boot. Het jaren zijn we jaarlijks terug naar ons thuisland gevlogen, FEEST MET ZINGENDE VRIENDEN EN...MUZIKAAL BEZOEK.


Welke goede raad zou u aan mensen willen geven die ook een grote tocht zouden willen ondernemen? ,,Veel varen, talen leren, lezen, plannen en in conditie blijven. Zoek een zeer degelijk oceaanwaardig schip en wacht niet te lang om te vertrekken. Blijf best gewoon ingeschreven in België. Dan blijf je in de mutualiteit. Deze betaalt medische kosten terug in vele landen. Zo nodig kan je nog een extra verzekering nemen voor andere landen. Organiseer uw boot zo eenvoudig mogelijk. Alle toestellen geven comfort, maar nemen ruimte in, en brengen onderhoud en reparatie mee. Wij hebben b.v. geen watermaker, maar wel grote watertanks, die altijd volstonden.” Bent u andere mensen geworden dan voor uw vertrek? We zijn handiger geworden om van alles te herstellen. We zijn vindingrijker geworden om ‘onze plan te trekken’ ver weg van service centra. We zijn socialer geworden. We hebben vele vrienden gemaakt onder de zeilers en de lokale bevolking. We blijven met hen op alle manieren contact houden . We zijn taalvaardiger geworden. We hebben telkens met Assimil de taal geleerd van het land waar we verbleven: Portugees, Spaans, Italiaans en Grieks. We zijn rustiger geworden. Voor ons vertrek waren wij zeer gestresseerd. Wij waren het gewend om ons altijd te haasten om alles gedaan te krijgen. Nu doen we alles langzamer. Wat vandaag niet af is, doen we morgen verder. We zijn 12 jaar ouder en wijzer geworden. We zijn gewend om te leven als vrije mensen en van elke dag iets moois te maken. We zijn een sterker team geworden. VOORBEREIDING ATLANTISCHE OVERSTEEK.

Nu willen we Piano verkopen. We beginnen nieuwe avonturen aan land. GHISLAINE EN JAN, AAN BOORD VAN PIANO.

MEER INFORMATIE OVER ‘PIANO’ OP DE WEBSITE: HTTP://WWW.PIANOJAN.ORG

EUROF.

om familiale en medische redenen. We hebben gelukkig bij vrienden en familie mogen logeren en dikwijls een studentenstudio bij vrienden mogen gebruiken. Met een vaste woonplaats was het eenvoudiger geweest.”

Zeil- & vrijetijdskledij �����������

������������ ����������������� �������������� ��� �������������� � ������ ����� ������ ��� ������� ���� � ��� ��� ���� ���� ��� �� � �� � ������� ��� ����������� ���� ��� ����������������� �� ��� ��� ������������ ��� ������������������ ��� �� ������������������ � ����������������� ������������ ������ �� ��� �� ��� ��� �� ��� � ����� ������� ����������� ����� ��� ��� ��� �� �� �� �� ���� ���������� ����� �� �����������������

������������� ������������������ �������������������� ������������������ ��� ���� ���� ��� ���� ������������ ����������������� ���������������� ��� ����� ��������������� ��� ���� ������������ ������������������ ������������������� ����������������� ������������������ ������ ������������������ ������������������� ������������� ����������������� ����� ������������������� ������������������ ���� ��� ���� ������� �������� ������������������� ����������������� ��� ��� ���� ��� �������������� ����������������� ��������� ���� ���� ���� ��� ����������������� ����������������� � ����������������� �����������������

� ��������������

��������������������������

��� ��� ��� �� ������������������������������������������ ���������������������������������������

����������� ��������� �������������������� ������������������

������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������

���������������������������

- juli 2007 29 BOOT juni���������������������


Nautische berichten

Met Michiel de Ruyter naar zee

30 juni - juli 2007

Ie Festival van European Wooden Boat Club in Portus Ganda, 20-23 juli 2007

Het boek ‘Met Michiel de Ruyter naar zee’ past in de viering van 400 jaar Michiel de Ruyter. Het jaar 2007 werd uitgeroepen tot het Michiel de Ruyter jaar. Hoe komt het dat hij als enige zeeheld uit de 17de eeuw tot vandaag een bekende Nederlander is? De auteur Jaap Kiers vaart met zijn zeiljacht in het kielzog van de zeeman. De zeilende zoektocht voert hem langs plaatsen waar de Ruyter heeft gewerkt, gewoond en slag heeft geleverd: Vlissingen, Amsterdam, Texel, Kijkduin, Schooneveld en natuurlijk Chatam, waar in 1667 een van de bekendste zeeslagen onder leiding van Michiel de Ruyter plaatsvond. De reis is een aaneenschakeling van bijzondere ervaringen, boeiende ontmoetingen en onverwachte ontdekkingen. De auteur sprak met historici en bloedverwanten. Het boek heeft dan ook elementen van een avonturenroman in zich met drama, heldendom, angst en verrassende wendingen. Jaap Kiers brengt zijn verhaal in een stijl ontleend aan de belevingsjournalistiek. Je leest hoe de kist van de Ruyter wordt opgemaakt en komt smeuïge details te weten, onder meer dat het been van de Ruyter dat hij verloor in de strijd, losjes in de kist ligt, naast de resten van het lichaam. Het lijk blijkt in erbarmelijk toestand te verkeren, want het balsemen in de 17de eeuw moet niet al te best geslaagd zijn. Ander markante passage is de zoektocht naar een begraafplaats voor de ingewanden van de zeeheld, ze werden verwijderd bij het balsemen. Het zal duidelijk zijn dat de ‘zeilende zoektocht’ van Jaap Kiers geen moment verveelt en een voorbeeld vormt van ‘levende’ geschiedschrijving. LvD.

Het voorbij jaar hield de European Wooden Boat Club (EWBC) een eerste treffen in Pölich bij Trier aan de Moezel onder de naam ‘L’ottima riva’ wat ‘de mooie kustlijn’ betekent. En schoonheid brengen deze houten klassieke boten alvast langs de waterlijn. De club verzamelt liefhebbers en gepassioneerde bezitters Riva’s, Poncelets, Chris Crafts, Rio’s en andere tot de verbeelding sprekende klassiekers uit de jaren 50, 60 en 70. De zetel van deze club is in België gevestigd. Op de ledenlijst vinden we eigenaars terug uit Italië, Frankrijk, Duitsland, Nederland… en zelfs de Verenigde Staten. Verder nam de club deel aan Navigaix treffen in Aix-les-Bains. Van 14 tot 23 juli staat dan de eerste ontmoeting in eigen land op het programma. De MET MICHIEL DE RUYTER NAAR ZEE – EEN ZEILENDE ZOEKEWBC is te gast in het Gentse Portus Ganda. Het is de eerste maal dat een bootclub TOCHT. - JAAP KIERS – UITGEVERIJ HOLLANDIA. deelneemt aan de Gentse Feesten. De activiteiten, met onder meer ontvangsten, stadsrondvaarten en dergelijke zijn geconcentreerd tussen 20 en 23 juli 2007. De schoonheid van Gent zal afstralen op de ‘wooden classics’, maar ook omgekeerd zullen deze prachtige bootjes de Gentse waterlopen doen schitteren. Meer informatie over de club en het evenement vindt u op de website (met een .eu extensie), WWW.E-W-B-C.EU

32ste America’s Cup, strijd in volle ontwikkeling Bij het ter perse gaan van dit nummer waren de halve finales van de Louis Vuitton Cup net afgewerkt. De vier teams die deze halve finale haalden waren de vier eersten na act 12 (rangschikking die we in onze vorige editie afdrukten ).Emirates Team New Zealand nam het op tegen Desafio Espanñol en BMW Oracle tegen Luna Rossa. De Italianen haalden het met 5 - 1 van het team ‘waar geld geen issue was’. Er wordt gezeild over 9 series. In de tweede halve finale heeft Emirates New Zealand nog één overwinning nodig (stand zondag 20 mei as 4-2) om Desafio Espanol uit te schakelen. In de finale wordt uitgemaakt wie de uitdager wordt van Alinghi..

BOOT


Race of the Classics 2007 te gast in Oostende Dinsdag 17 en woensdag 18 april 2007 waren de deelnemers aan de 19de Race of the Classics te gast in Oostende. De Race of the Classics is een Nederlandse organisatie volledig in handen van studenten. Elk jaar brengen zij studententeams uit diverse hogescholen en universiteiten samen om een vriendschappelijke wedstrijd te zeilen aan boord van authentieke twee- en driemasters. Die dateren van de zeilende vracht- en vissersvaart van honderd jaar geleden.Het evenement is uitgegroeid tot de grootste klassieke zeilrace voor studenten in Europa. Dit jaar namen ruim 400 studenten en 18 klassieke twee- en driemasters deel. Na de start vanuit de Veerhaven in Rotterdam bracht de eerste etappe de deelnemers naar Oostende. Daar waren ze te gast bij de organisatoren van ‘Oostende voor Anker’, het festival van de traditionele scheepvaart. Op woensdagmiddag ging het dan richting Ramsgate en van daaruit via IJmuiden terug naar de thuishaven van de ‘Rees’ in Amsterdam. Het schip Twister met team Rotterdam haalde het in de einduitslag voor Stortemelk met het team van de Haagse Hogescholen. Team Nijmegen aan boord van de Gallant.werd derde. Team Erasmus won de Race Achievement Award. Er nam dit jaar geen Belgisch team deel, de organisatie van The Race of The Classics is wel op zoek naar Belgische studentenverenigingen die in 2008 wil deelnemen. WWW.ROTC.NL -

FOTO: PAUL BOLSIUS

The Boatel, de waterlijn rimpelt aan uw hotelbed voorbij Slapen op een lijn met de waterspiegel, eend voor eend voorbij zien drijven, u kent de charmes van logies aan boord misschien wel. Verblijf aan boord van een heus schip is ook weggelegd voor mensen die wel iets met boten en water hebben maar niet per se met varen. The Boatel is een hotelboot gelegen in Portus Ganda, Marina 85 wordt motorjacht in hartje Gent. De balie van het hotel bevindt zich in de stuurhut van Na de succesvolle introductie van de Marina 85 als zeil- het aangepaste binnenvaartschip waar het houten jacht heeft Barnell Boten de Marina verder ontwikkeld meubilair meteen de authenticiteit bekrachtigt. en staat het eerste motorjacht op stapel. The Boatel telt zeven sfeervolle kamers; ze kregen elk Het concept, waarbij kuip en salon één geheel vormen, een exotische tintje mee, uit het verre oosten, de Arais ook bij de motorjacht- uitvoering terug te vinden. De indeling van de kajuit is veranderd en heeft aan stuurboord een u-bank. Aan bakboord ontstaat hierdoor de ruimte voor een riante kombuis. Tevens is nu een volledig gescheiden toilet gecreëerd. In de kuip is veel aandacht besteed aan extra bergruimte. Een stevige motormast maakt de Marina 85 in deze uitvoering tot een stoer en robuust schip. De beperkte diepgang van 0.85m geeft een onbeperkt vaargebied. Kwaliteit van materialen en afwerking staan op een hoog niveau. De Marina 85 is een 100% Nederlands product. Belangrijkste gegevens Marina 85 Motorjacht: Lengte : 8.65m Breedte : 3.10m Diepgang: 0.85m Gewicht : 2.8t Hoogte :1.90m Motor :18-24 kW Slaappl. : 4 Prijs : v.a. € 112.000 Meer informatie: Barnell Boten – www.barnellboten.nl

bische of zelfs Afrikaanse wereld… Behalve dat zijn de kamers voldoende ruim en van alle comfort voorzien. Alleszins geniet u na het ontwaken van een uitgebreid ontbijt met attente bediening. Gelegen op wandelafstand van de Sint Baafs kathedraal en de historische site van Gent kunt u de prachtige stad (her)ontdekken. Of anders in een zacht zonnetje aan dek een boekje lezen. The Boatel ligt aan de Voorhoutkaai 44. Met twee personen logeert u in een standaardkamer voor 110 euro en in een luxekamer voor 135 euro. U kunt The Boatel ontdekken via: www.theboatel.com

BOOT juni - juli 2007

31


Hete hangijzers uit het recentste examen

Het stuurbrevet verklaard !

Proficiat voor wie geslaagd was op het examen van 2 mei 2007. Wie in 2007 aan het examen wenst deel te neme kan dit nog doen op 17 november. In deze rubriek geven we uitleg over enkele van de hete hangijzers waarmee u op de examens te maken krijgt.

32 juni - juli 2007

Het examen Voor de praktische organisatie van de examens wordt een beroep gedaan op een aantal erkende organisaties, waar je trouwens ook terecht kan voor het volgen van een cursus. Meer informatie vind je terug op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer: HTTP://WWW.MOBILIT.FGOV.BE/NL/. Klik op “Water“ en daarna op “Wat heb ik nodig om te mogen varen?”

Art. 3.22, lid 1: een op zijn aanlegplaats stilliggende niet vrij varende veerpont (het bovenste licht is groen, het onderste wit). Of Art. 3.16, lid 1: niet vrij varende veerpont (het bovenste licht is groen, het onderste wit). Dit laatste voorbeeld is van toepassing. Het correct antwoord is: ”A“

Enkele vragen verklaard

VRAAG 3 Het CEVNI of APSB is van toepassing bij de volgende In de kardinale markering van het SIGNI-betonningssysteem kan een lichtboei ten vragen. zuiden van een te markeren punt het volgende lichtkarakter hebben: A. Fl (2) 10s VRAAG 1: B. Iso 8s Wat betekent het volgende verkeersteken (CEVNI)? C. VQ(6) + Fl 10s A. Beperkingen opgelegd aan de scheepvaart B. Verboden door te varen (algemeen teken) DE OPLOSSING: C. Verplichting bijzonder op te letten Een lichtboei ten zuiden van een te markeren punt is een Zuid kardinaal. Het lichtkarakter van deze kardinaal bevat altijd een groep van 6 flikkeringen + 1 lange flikkering. DE OPLOSSING: Het aantal flikkeringen kan je onthouden aan de hand van de wijzers van een klok. Borden in het wit met een rode Het Oosten is 3 flikkeringen, het Zuiden 6, het Westen 9. rand zijn meestal gebodstekens(= Het correct antwoord is: ”C“ een bevel) en beperkingstekens. Eventuele tekeningen en cijfers op het bord zijn Verduidelijking van het voorgestelde lichtkarakter: “VQ(6) + Fl 10s” zwart. “VQ” wijst op een snel flikkerlicht, “(6)” wijst op een groep of het aantal flikkeringen. Het voorgestelde bord is volgens het APSB “ bord C.4 ” “Fl” wijst op een lange schittering. “10s” geeft de tijdsduur van een periode aan, ttz met de volgende betekenis: “Er zijn beperkingen opgeeen herhaling om de 10 seconden. legd aan de scheepvaart: vraag inlichtingen” Het correct antwoord is: ”A” VRAAG 2: U ziet (CEVNI)

Een overzicht van de kardinale markeringen en hun lichtcombinatie: A. Niet vrij varende veerpont B. Vissend vissersschip C. Zeilschip

DE OPLOSSING: Je dient er van uit te gaan dat de situatie ’s nachts plaats vindt. Wanneer je dergelijke lichten ziet zijn Vaartip: de richting van een kardinale markering geeft aan langs welke kant (of er in toepassing van het CEVNI of APSB de volgende oriëntatie) je het gemarkeerde punt en haar boei moet passeren. mogelijkheden:

BOOT


VRAAG 4 Een passagiersschip dat meer dan 12 passagiers mag vervoeren en een schip dat slechts beperkt kan manoeuvreren naderen elkaar op tegengestelde koersen. Welk schip moet uitwijken (CEVNI)? A. het passagiersschip B. het schip dat slechts beperkt kan manoeuvreren C. beide schepen moeten naar stuurboord uitwijken

dream

2

DE OPLOSSING: Volgens de CEVNI of ASPB vaarregels moeten twee schepen iets naar stuurboord uitwijken om elkaar aan bakboord te kruisen. Maar één van de schepen is beperkt manoeuvreerbaar. De samenhang tussen vaarregels en manoeuvreerbaarheid leert ons in toepassing van goed zeemansschap dat het passagiersschip zal moeten uitwijken. Het correct antwoord is: ”A“ Ter info: in toepassing van het BVA voorschrift 18 bestaat er op zee zelfs een rangorde van wijkplicht waarbij een beperkt manoeuvreerbaar schip in dergelijk geval duidelijk voorrang heeft. Het BVA of internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee is van toepassing bij de volgende vragen. VRAAG 5 Bij mist hoort men het geluidssein: één lange stoot gevolgd door drie korte stoten. Dit is: A. Een gesleept vaartuig B. Een beperkt manoeuvreerbaar vaartuig C. Een zeilvaartuig DE OPLOSSING: Het BVA vermeldt in deel D - voorschrift 35: geluidseinen bij beperkt zicht, waaronder punt a) tot en met punt j) naargelang de aard en toestand van een vaartuig. Voor een beperkt manoeuvreerbaar vaartuig en voor een zeilvaartuig geldt punt C): Een onmanoeuvreerbaar vaartuig, een beperkt manoeuvreerbaar vaartuig, een vaartuig doorzijn diepgang beperkt in zijn manoeuvreerbaarheid, een zeilvaartuig, een vaartuig bezig met de uitoefening van de visserij en een vaartuig dat een ander vaartuig sleept of duwt, moet, in plaats van de seinen voorgeschreven onder a) en b) van dit voorschrift, met tussenpozen van niet meer dan twee minuten, drie opeenvolgende stoten geven, namelijk een lange stoot gevolgd door twee korte stoten.

Getting you there.

Een droom hoeft geen droom te blijven U droomt van een nieuwe boot? Fortis Yacht Services regelt alles. Van het financieel totaalontwerp en de verzekering tot de complete begeleiding bij het aankoopproces. Inclusief de eventuele registratie in het scheepsregister en zelfs het taxatierapport voor de hypotheek.

Voor een gesleept vaartuig geldt punt e): Een vaartuig dat gesleept wordt of, indien meer dan één vaartuig wordt gesleept het laatste vaartuig van de sleep, moet, indien bemand, met tussenpozen van niet meer dan twee minuten vier achtereenvolgende stoten geven, namelijk een lange stoot gevolgd door drie korte stoten. Indien uitvoerbaar dient dit sein te worden gegeven onmiddellijk na het door het slepende schip gegeven sein.

Het geluidssein komt dus van een gesleept vaartuig. Het correct antwoord is: ”A“ COMMENTAAR: WIM VERCAUTER

Meer weten over Fortis Yacht Services? Bel +32 (0)2 228 89 71 of fax +32 (0)2 228 66 14. U kunt ook een e-mail sturen naar fortisyachtservices@fortis.com

Fortis Yacht Services

BOOT juni - juli 2007

33


Le Breton Yachts Benelux première te water 34 juni - juli 2007

Sessa Cruiser 52, verfijning en pracht Het vlaggenschip van de Italiaanse werf Sessa Marine, de C52 was op het droge te zien tijdens de voorjaarsshows. Wij genoten het voorrecht haar Benelux première te water mee te maken en dat was een uniek moment, want na de afstelling van de motoren gaat zij weer op transport richting Kroatië om daar haar thuishaven te vinden. Een unieke vaarimpressie dus van een geweldige hardtop cruiser voor de rede van Breskens.

Sessa Marine kon zich geen misstap veroorloven bij de introductie van het grootste jacht uit zijn gamma, de Sessa Cruiser 52. De Italiaanse werf heeft dan ook niets aan het toeval over gelaten. ,,Het design werd toevertrouwd aan Christian Grande van Style Project, terwijl Massimo Radice, directeur van Sessa Marine persoonlijk de projectleiding in handen nam’’, aldus Hendruk Michielsen, sales executive van Navis Marine, de Belgische Sessa verdeler. Het resultaat is ronduit indrukwekkend. Sessa presenteert zijn nieuwe vlaggenschip onder meer met een marine blauwe of een opvallende, dieprode romp en daar is niets mis mee, integendeel. Het vloeiende, lineaire lijnenspel vindt een harmonie met de levendige hoeken en zachte rondingen. Een geslaagde oefening die een zeer dynamische esthetiek evoceert. Wees gerust, de Sessa C52 mag en zal gezien worden.

BOOT

In de grote en ruime cockpit is terdege rekening gehouden met de passages, wat het verblijfscomfort aan boord gunstig beïnvloedt. De gasten kunnen zich verplaatsen zonder de anderen te storen. Een vaste dakpartij die de cockpit afsluit omvat een voor driekwart elektrisch openschuivend dak. Dat maakt dat het ‘cabrio’-varen, waarbij de gasten volop genieten van zon en wind, in een handomdraai om te vormen is tot een tochtje in een goed beschermde, half gesloten boot.

FOTO’S: PATRICK GOEMAERE TEKST: LEO VAN DORSSELAER

Het enorme zonnedek achteraan is als het ware op een altaar verheven. Daaronder bevindt zich een hydraulische garage waar de tender een perfect onderkomen krijgt. Op de vlakke voorpiek zijn tweepersoons zonnekussens voorzien. Die bereik je langs twee treden aan stuur- of bakboord. De gangboorden


zijn vrij nauw en een doorlopende handgreep op de daklijn is heel welkom. In de kuip zijn de zetels aan bakboord in u-vorm rond de opklapbare en wegdraaiende tafel geplaatst. Er is plaats voor 4 bestekken en op tal van plaatsen werden bekerhouders uitgespaard, waar de gasten hun drankje kwijt kunnen zonder al te veel risico op onbedoelde leegloop. In het verlengde van dit hoeksalon bevindt zich de buitenkeuken, volledig afsluitbaar, met dubbele kookplaat, ijsmaker en koelkast. Vloer, treden en zwemplatform zijn in teak uitgevoerd, de bekleding van zowel de zitjes als de zonnematrassen is uitgevoerd in een prachtig saffraankleurig leder. Uit de rugleuning van de zitbank achter de bestuurderpost glijdt een LCD-scherm naar boven en in het dak werd overvloedig halogeen licht gemonteerd voor aangename avonden in de cockpit. De bestuurderspost biedt twee volwaardige plaatsen met opklapbare zitjes die steun geven aan de onderrug, erg nuttig want de ideale stuurpositie is

rechtstaand. Zo liggen de bedieningshendels binnen handbereik, zittend is het even rekken. Het is ook rechtsstaand dat het hellend instrumentenbord het best is af te lezen. De voor- en zij zichtbaarheid zijn uitstekend, naar achter moet men rekening houden met de dakstijlen die het zicht enigszins beperken. Eigentijds, minimalistisch interieur

Wees gerust, de Sessa Cruiser 52 mag en zal gezien worden.

Net als het silhouet is het interieur van de Sessa C52 zeer geslaagd. Het licht eiken hout harmonieert opvallend goed met de kastdeurtjes van de keuken in witte hoogglans lak met inox dwarslatjes. Elektrische kookplaat, spoelbak, microgolfoven, koelkast, alles wat in een moderne keuken thuis hoort heeft in deze aan bakboord langs geplaatste keuken een discrete plaats gevonden. Daar tegenover bevindt zich een zithoek met 8 plaatsen met een heldere lederen bekleding. De patrijspoorten in glanzend chroom en de structuur textielbekleding in licht kastanje harmoniëren met de ‘american store’-gordijnen. Mooie beige en kastanje

BOOT juni - juli 2007

35


tinten domineren, het hele interieur ademt een zeer eigentijdse, minimalistische sfeer uit. Heel apart zijn de twee op het eerste zicht wat bizar vorm gegeven staande ramen, maar zij zorgen wel voor een zeer aangename lichtinval in de cabines en geven niet alleen in het interieur een eigen karakter, maar vormen van buitenaf ook een wonderwel geheel met de drie ronde ramen. Binnenin treft men drie afzonderlijke cabines aan en twee natte cellen met elk een volwaardige douche . De eigenaarskajuit heeft een privé badkamer en. een ruim twee persoonsbed (2,05 x 1,50 m) waaronder zich veel bergruimte bevindt en verder nog een volwaardige kast voor hangende kleren. De eerste gastenkamer heeft een dubbel bed en een rechtstreeks toegang tot de tweede natte cel en krijgt daardoor de status van VIP-room. De tweede gastenkamer heeft twee afzonderlijke bedden. Maar alles geniet van een zelfde hoog afwerkingsniveau, van boeg tot spiegel is het comfort aanwezig In de kuip blijft het geluidsniveau aanvaardbaar. ,,De Volvo Penta’s zijn niet de meest geluidsarme motoren op de markt”, verklaart ons Hendrik Michielsen. ,,Maar desondanks behoort de motorgeluidsisolatie tot het betere werk. Belangrijk is dat er zich geen resonantie voordoet onder de kap, dat maakt het conversatiecomfort heel aangenaam is.’’ Dat kunnen wij alleen maar bevestigen. De Sessa Cruiser 52 werd recent nog verkozen als motorjacht van het jaar in de plus 50 voet categorie. Dat lijkt een zeer terechte keuze, want het vlaggenschip van deze Italiaanse jachtbouwer heeft niet alleen haar aantrekkelijke interne en externe vormgeving, maar ook zijn ‘yachting’-manieren mee. Dat wil zeggen dat zij zich ‘eerlijk’ gedraagt in het water. Dit is een compliment voor de ontwerpers die rompvorm en roeren een optimale match meegaven, zodat manoeuvres veilig en vertrouwenwekkend uitgevoerd kunnen worden. Zij gaat in plané na 9 seconden bij een snelheid van 18 knopen noteerden wij. De gemiddeld kruissnelheid bedraagt 28 knopen en het verbruik ligt dan in de buurt van de 160 liter per uur. Kostprijs 655.000 euro exclusief btw FOTO’S BOVEN: SALON MET 8 ZITPLAATSEN, NEERKLAPBARE TAFEL. MIDDEN: KEUKEN, STIJLVOL UITGEVOERD. ONDER: RUIME EIGENAARSKAJUIT RECHTERPAGINA BOVEN: HET DAK SCHUIFT ELEKTRISCH OPEN ONDER: ZWEMPLATFORM SLUIT AAN OP ZONNEDEK.

36 juni - juli 2007

BOOT


Gegevens Lengte over alles: 15,90 m Romplengte: 15,80 m Breedte: 4,50 m Diepgang: 1,17 m Hoogte vanaf waterlijn: 3,20 m Gewicht: 18 ton Motoren: 2x 496 kW / 2x 675 PS - Volvo Penta D 12-675 6-cylinder-turbodiesel met 4-bladsschroef Brandstof: 2.000 l Vaarbereik: 320 nm aan 28,3 kn Generator 6,5 kW Water: 600 l Vuilwater tank: 200 l CE-certificatie: cat. B Max. aantal personen: 16 Project: Massimo Radice Design: Christian Grande Werft Sessa Marine (Italië)

Internet: WWW.SESSAMARINE.COM Voor België: Navis Marine, Mechelen WWW.NAVISMARINE.BE

BOOT juni - juli 2007

37


��������������������������������������������� Residentie

beste ligging

Eagle

van de

Rederskaai

Rederskaai 8/9/10 • Zeebrugge Appartementen aan investeringsprijs, zeer hoge meerwaarde op korte termijn!

frontaal zicht op jachthaven, zicht op inkom van de haven, 100% zuid

• Kleine residentie met grote appartementen en dito terassen • Tweeslaapkamer appartementen met hoge standaard afwerking • Garageboxen en fietsenberging • Alle comfort en luxe afwerking • Volledig ingerichte badkamer met ligbad en douche standaard • Grote keuken met kookeiland • Individuele verwarming • Videofoon

B O U W P R O M OTO R Tijdokstraat 32-34 B-8380 Zeebrugge info@immolo.com www.immolo.com

Gratis info 0800 20 105

De mooiste ligging aan de jachthaven van Zeebrugge

UW PROJECTEN

IN DEZE RUBRIEK? Harbour View • open zicht over de jachthaven en tot Lissewege-Damme • terras zuid gericht - zon van s’morgens tot s’avonds • privé parking beschikbaar Beschikbaar : - 2 slpkamer types groot en klein. - Gelijkvloers app. 90m2

tel nr info: 050/ 54 85 57 bezoek modelappartement na afspraak

Knokke

thav

Jach

u Contacteer ons voor informatie of vrijblijvende offerte Evelyne Van Riet Cprojects&Advertising T 03 326 18 92 E media@cprojects.be

en

✁ VRIJBLIJVEND

INFO

naam: adres: tel: e-mail: terugsturen naar Chateau Residenties, Archimedes-straat 7, 8400 Oostende 059-70 58 37 HV Bootmag 38 juni - juli 2007 BOOT

u Volgende editie: 10/08/2007 u Reserveer uw immo-advertentie vóór 23/07/2007


���������������������������������������������

ICON OOSTENDE

EEN UNIEKE

KIJK

OP

LUXUEUS WONEN ZEE

AANZEE AAN

TOONAANGEVENDE STIJL Toparchitectuur voor een dynamische stad. Leef in een toekomstig icoon van Oostende.

SUPERIEURE AFWERKING De mooiste bouwmaterialen binnen & buiten. Hoogste standaardafwerking van de kust.

FASCINERENDE ZICHTEN Jachthaven, zeehaven, station, zee & strand, stad, park... Oostende ligt aan uw voeten.

UNIEKE LEEFTERRASSEN Brede & ruime terrassen aan alle app. Geniet van open zichten op haven & zee.

SCHITTERENDE RUIMTES 1, 2 & 3 slpk. app. van 70M² tot 140M² Duplexen : 5M hoge ramen & 100M² terras

BOUWER & VERKOPER VAN KWALITEITSAPPARTEMENTEN

www.sleuyter.be TROONSTRAAT 91 OOSTENDE

059 34 20 90

BOOT juni - juli 2007

39


Performance 40 juni - juli 2007

Combinatie van kracht en comfort zonder compromis Kan je het geluid van een motorboot brevetteren? De Performance-sound komt er alvast voor in aanmerking. In de motorwereld gaat Harley Davidson prat op een uniek geluid, in de autowereld claimt Porsche een heel eigen sound. De Performance 807 uitgerust met de V-8 Mercruiser produceert een even typisch geluid waardoor zij zich graag laat omschrijven als de ‘Porsche op het water’.

E

en diep ritmisch gegrom dat lijkt te ontstaan uit verzonken echokamers begeleidt ons wanneer we de Performance 807 naar de zwaaikom in de aanloop van de Sluis van Wintam op het Zeekanaal Brussel-Schelde varen. Daar is de snelheid niet gelimiteerd en kunnen we de kracht van de dubbele Mercruiser V-8 motoren, elk goed voor 300 pk aanspreken. Een majestueuze grom ontvouwt zich boven het wateroppervlak wanneer de gashendels worden ingedrukt. De diepe V-romp verheft zich uit het troebele

BOOT

FOTO’S: PAUL BOLSIUS TEKST: LEO VAN DORSSELAER

water, op een paar seconden doorbreken we de 28 knopen en gaat de boot in plané en flirten we tegen de topsnelheid in de buurt van de 50 knopen aan. Dat is ruim 90 kilometer per uur op het water. De beide zitjes bieden met opgeklapt zitvlak een uitstekende ruggesteun en dat is bij deze piekprestaties geen overbodige luxe. ,,In feite komen de kwaliteiten van de romp pas echt tot hun recht op zee, waar de Performance werkelijk door de golven kan snijden’,’ aldus Joël Deleersnyder, zaakvoerder van Performance Marine NV uit Antwer-


pen, de exclusieve invoerder en verdeler van Performance voor België, Luxemburg, Frankrijk en Monaco. Hij stuurt de boot een paar keer in een wijde bocht en binnen de kortste keren is het kanaal omgetoverd tot een woelig binnenwater met een disparaat golfpatroon. De Performance 807 doorklieft haar hekgolven die door de oevers worden teruggekaatst. Zij splijt het turbulente water en het lijkt zich van de divergerende krachten niets aan te trekken, alsof zij maar een missie heeft, voorwaarts op volle kracht. De stabiliteit van de V-romp is indrukwekkend, de snelheidservaring adembenemend. We minderen amper vaart om de bochten aan te snijden, het doorkruisen van de hekgolf voelt als het nemen van een verkeersdrempel met een te hoge snelheid, maar dan zonder risico’s voor de ophanging. De Performance klieft de golven en creëert een dicht wit opspattend mistgordijn waardoorheen zij haar kleuren laat schitteren. Soundreducer Het geluid kan met een druk op de knop tot meer gemoedelijkheid gebracht worden. In stille vaargebieden of bij het binnenvaren van de haven is dit heel welkom, soms zelfs noodzakelijk. ,,Het is de bedoeling dat je zelf plezier beleeft aan de boot, maar zeker niet dat je anderen de kast op jaagt. Je geeft hen wel

het nakijken als je de power aanspreekt”, voegt Joël Deleersnyder er fijntjes aan toe. Met de ‘soundreducer’ ingedrukt klinkt het gebrom inderdaad zachter en gemoedelijker, maar het goedmoedige geluid doet amper afbreuk aan de prestaties. ,,Het kost een paar knopen in de topregionen maar men kan alle kracht toch pas aanspreken in een zone zonder limieten.” Ruime water De natuurlijke habitat voor deze prestatiegerichte sportboot is het ruime water. Langs de bekende Italiaanse meren vinden we zowat de thuishavens van de verschillende types van de Performance, om en bij de 140 boten zijn er actief. In de werf Performance Marine aan het meer van Lugano werden half de jaren 80 de eerste boten gebouwd. Het devies was en toen reeds ‘individual design only’ en dat is tot vandaag zo gebleven. Elke Performance is de hoogst individuele expressie van de eigenaar, het ‘custom made’ aspect vinden we niet alleen terug in de kleur, striping, special paint of gelcoat maar ook in de lederen bekleding, type stiksels, kleur en plaatsing van de wijzerplaten, alles kan volgens de wensen van de klant. Ook op gebied van motorisatie zijn er meerdere opties, benzine of dieseluitvoeringen van Mercruiser, Volvo Penta of Yanmar, variërend in cilinder aantal en

DE SUPER PRO-LIJN, ONTWIKKELD VOOR DE PERFORMANCE 607, 707 EN 807 IS VERKRIJGBAAR IN AUTOKLEUREN DIE TOT DE VERBEELDING SPREKEN, FERRARI ROOD, LAMBORGHINI ORANJE, AUDI BLAUW EN JAGUAR RACING GREEN.

BOOT juni - juli 2007

41


DE PERFORMANCE BESCHIKT OVER EEN FRAAI INTERIEUR - HIER BINNENZEICHT VAN DE 807 - MAAR WORDT DOOR DE EIGENAARS OVERWEGEND ALS DAGBOOT GEBRUIKT.

De Performance range mikt op een combinatie van kracht en comfort zonder compromis. Wie opteert voor een pure prestatieboot moet het doorgaans doen zonder enige vorm van comfort, hij krijgt een ‘naakt’ projectiel in handen. ,,Wij bieden een hoogstaand comfort aan, waardoor ‘manlief’ zijn passie kan volgen en een tijdje kan ‘scheuren’ over zee, maar daarna ‘vrouwlief’ kan laten genieten van een

kracht. Afhankelijk van de gekozen motorisatie kunnen snelheden tot 67 knopen gehaald worden. Form follows function Performance Marine is een Italiaans-Duitse joint venture, waarbij het Duitse management van de Italiaanse scheepswerf er prat op gaat Italiaanse design te combineren met Duitse perfectie. Het gamma omvat sportboten van 6.8 tot 14m (22 tot 46 voet) en het motto luidt daarbij “form follows function”. Doordachte lijnen, die de boten tegelijk elegant, snel en veilig maken, zelfs in ruige omstandigheden. Door de aanwezigheid op grote internationale bootshows (Dusseldorf, Cannes, Genova, Barcelona…) en de lovende rapporten van de internationale bootpers die de prestaties van de Performance boten onderstrepen, is de internationale doorbraak nu een feit.

Performance

Lengte

ijsgekoeld drankje op het zonnedek. Dagboot De Performance boten worden praktisch steeds gebruikt als dagboot, om op een afgelegen plekje te zwemmen en te zonnen, zich even op te frissen in de badkamer en aan te meren langs een terrasje of restaurant aan het water. Dat geldt zelfs voor de 1407, die met 14 meter lengte en 3,7 meter breedte

Breedte

Gewicht

CE-certificatie

Motorvermogen tot

607

6,80 m

2,40 m

1.600 kg

cat. C

318 kw/425 pk

707

7,50 m

2,50 m

1.900 kg

cat. B

368 kw/500 pk

807

8,50 m

2,60 m

3.100 kg

cat. B

368 kw/500 pk x2

907

9,00 m

2,70 m

3.900 kg

cat. B

368 kw/500 pk x2

1107

11,10 m

3,00 m

5.600 kg

cat. B

493 kw/670 pk x 2

1407

14,00 m

3,70 m

11.500 kg

cat. B

493 kw/670 pk x 3

42 juni - juli 2007

BOOT


een uitstekende verblijfsaccomodatie biedt. Veel eigenaars hebben een huis in het zuiden en de dag- of weekenduitstapjes met de Performance behoren tot hun favoriete bezigheid. Performance Marine uit Antwerpen heeft in het Franse Port Grimaud een service-punt uitgebouwd. Het tekort aan ligplaatsen in de regio vangen zij op door een systeem van ‘ligplaatsen op het droge’. Wanneer de klant wil varen wordt de boot in het water gelegd en na de tocht weer uit het water genomen. Dat maakt het gebruik van antifouling overbodig en dat maakt een verschil in snelheid van 2 à 3 knopen, voor Performance schippers is dat een niet te verwaarlozen extra. Daarnaast bieden zij ter plaatse ook een Mercruiser-certificated onderhoud. De 607 en 707 zijn trailerbaar, wat dan weer nog meer flexibiliteit geeft wat betreft het vaargebied. In ons land vinden we de hoogste concentratie van Performance boten in Ingelmunster en daar zijn de 607 en 707 de populairste types,. Prijzen gaan van 57.000 € voor de 607 tot 1.000.000 € voor de meest uitgeruste 1407 met 1600pk. DE EIGENZINNIG SPORTBOTEN VAN PERFORMANCE RICHTEN ZICH TOT EEN KAPITAALKRACHTIG, MAAR OOK EIGENZINNIG PUBLIEK DAT ONTROERD WORDT DOOR EEN UNIEK SOUND EN JONGENSDROMEN VAN HET ‘MICHEL VAILLANT’- TYPE BLIJVEN KOESTEREN OP HET WATER. DE VAARERVARING KAN DE VERGELIJKING MET RACEN OP EEN AUTOCIRCUIT DOORSTAAN.

BOOT juni - juli 2007

43


Intussen langs de binnenwateren

De Samber blijft adembenemend

44 juni - juli 2007

,,Wij leven op het water en zwerven, zomer en winter, over de waterwegen van Belgie. Altijd op zoek naar nieuwe ontmoetingen, de mooiste aanmeerplaatsen, leuke lokale markten, kattenparadijzen, oude tradities, evenementen, .... eigenlijk naar alles wat op en om het water gebeurt. “ Will en Emile Osinga laten ons mee genieten van hun ontdekkingen langs de binnenwateren. Maar om de kennismaking met de scheepsbemanning compleet te maken, moeten we u eerst voorstellen aan Sjoeke, de scheepskat. Voor Sjoeke was de overgang van het woeste Ardeense platteland naar een wiebelende boot behoorlijk ingrijpend. Toch heeft hij zich uitzonderlijk goed aangepast aan het zwervend bestaan. Hij vindt het heerlijk om nieuwe “jachtvelden” te ontdekken en veroverde territoriums af te bakenen. Varen met een kat aan boord geeft je een geheel andere kijk op de wereld.

Multiculturele Jachthaven Jacht Club Des Frontières te Erquelinnes aan de

Overwinteren is hier ook mogelijk, ongeacht de lengte

Sambre, is één jaar onze thuis haven geweest. De

van de boot kost dit 100 euro per maand. Electriciteit,

sanitaire voorzieningen, douches, toiletten, wasma-

tegen “kostprijs”, moet apart betaald worden.

chine en droger, zijn gratis en erg proper. De leden, zijn spontaan, hartelijk en vooral behulpzaam. Als een

Voor een overwintering of andere inlichtingen kunt

passant aankomt met een probleem staat iedereen

u bellen met de havenmeester Michel 0475-578544

klaar om te helpen. Belangeloos! Zo is er Marcel van

(Franstalig) of met Vivian 0473-944360 ( Nederlands-

de “Coeur de Loup” de dieselspecialist, Jean-Pierre

talig).

van de “Vanga 1” die alles kan lassen, Michel van de “Bingo” de havenmeester, en zeker niet te vergeten

Gezusters

onze George van de “Queen Mary” het feestnummer

Erquelinnes is een gezellig en levendig stadje. De fleu-

en de ” barbeque-organisator” van de haven. Is er een

rige, drukbezochte lokale markt op vrijdag middag, de

barbeque, dan worden ook alle passanten gevraagd

gemoedelijke waalse sfeer en de talrijke restaurantjes

mee te eten. Iedereen brengt iets mee en er wordt ge-

trekken veel volk. Een echte aanrader is Pizzeria “La To-

woon gedeeld. Met een Frans wijntje, stukje stokbrood

mate”, met zijn kleine voorgeveltje valt het nauwelijks

en wat Franse muziek waant u zich in de Provence.

op, maar éénmaal ontdekt kom je er vast en zeker nog

Deze “multiculturele jachthaven” , waar niet enkel

eens terug. De pizzeria is gelegen aan het einde van

Frans, maar ook Vlaams, Engels, Duits en Spaans wordt

de lange winkelstraat, Rue Albert I, te Erquelinnes.

gesproken is volgens ons de gezelligste jachtclub van

Verder zijn hier alle bekende supermarkten op fiets-

TEKST: WILL OSINGA Wallonië. De prijs voor een overnachting is 7,50 euro. FOTO’S: EMILE OSINGA

BOOT

en loopafstand. Een prima stek om enkele dagen te


mokken en weigert aan dek te komen. Twee zwarte vertoeven, want de Sambre is niet enkel een paradijs ZICHT OP THUIN, BOVEN- EN BENEDENSTAD. kooltjes kijken ons verwijtend aan. Afscheid nemen voor de pleziervaart maar ook voor vissers, wandelaars en fietsers. Langs heel de Sambre ligt een fietspad. kippen van heel de omgeving, op zijn Marokkaans vindt hij niet leuk!! Vermoeide fietsers kunnen bijna overal met hun fiets gekruid met Ras-al-Hannut en voor de prijs hoef je het zeker niet te laten. Doorvaren, verder Frankrijk in, is tot Dromerige dorpen op de trein stappen. het voorjaar van 2008 slechts beperkt mogelijk door De Sambre-vallei is werkelijk een kunstwerkje van Jeumont, nauw verwant met haar belgische zuster- een stremming bij het Aquaduct van Vadencourt, moeder natuur. We varen voorbij Solre-sur-Sambre, stad Erquelinnes, is het eerste Franse stadje aan de Canal de la Sambre à la L’Oise. Het Belgische deel van Merbes-Le-Château, Fontaine-Valmont....dromerige Sambre, op een steenworp afstand van de grens. de Sambre tussen Jeumont en Landelies is echter zo dorpjes waar de tijd heeft stilgestaan. Het landschap Bereikbaar, vanuit Erquelinnes, met de boot in tien prachtig en heeft zoveel te bieden, dus waarom een draagt de sporen van een ver verleden en biedt een grote afwisseling aan weiden, bossen, boomgaarden, minuten, zonder aankoop van een duur Frans wa- duur vignet kopen? oude arbeiderswoningen en kastelen zoals Château terwegenvignet. Justine en Juliette heten u hartelijk welkom bij de “Halte Fluvial”, net onder de brug door

Damblon en Château Ferbus.

aan stuurboordwal. Water, electriciteit, douche, VAN ERQUELINNES NAAR LANDELIES. wasmachine en droger alles is hier voorhanden. Bij Het weer is zonnig maar koud als om negen uur de Negen handbediende sluisjes. het aanmeren waait de geur van het vers gebakken “trossen” van de Passe-Partout” losgooid worden. De pittoreske sluisjes ( kunstwerken genaamd ) op dit Franse stokbrood en de pains au chocolat van “Crois- Handschoenen en mutsen zijn beslist geen over- deel van de Sambre zijn “Spitsen-sluizen” vernoemd sant de Lune” u al tegemoet. Deze enigzins rommelige bodige luxe. Na een uurtje varen wordt het al wat naar de oude vrachtschepen van 38 meter, die met bakkerij, waar twee vrolijke marokkaanse jongens de warmer. Genietend van het zonnetje varen we rustig hun breedte van net iets meer dan vijf meter precies scepter zwaaien, verkoopt ook de beste gebraden de Sambre af richting Landelies. Sjoeke ligt binnen te in deze sluizen pasten. Het totale verval van de rivier

BOOT juni - juli 2007

45


over een afstand van 32 kilometer bedraagt 17,69

de uitlaat. Verschrikt kijken we elkaar aan. In Lobbes

meter verdeeld over negen stuwsluizen. Het debiet,

leggen we haar stil, aan de nieuwe houten passan-

de stroomsnelheid, is nogal wisselvallig en varieert

tensteiger (sinds kort voorzien van water en electri-

tussen de 0 en 250 m3 per seconde. In het vroege

citeit), en proberen de schroef te bekijken. In eerste

voorjaar kan de Sambre een woest stromende rivier zijn, varen is dan onmogelijk, maar deze grillige rivier kan binnen enkele dagen weer veranderen in een “liefelijk stroompje”.

In 1936 was Thuin de tweede belangrijkste “Rivierstad” in België na Antwerpen.

instantie niets te zien. Olie en koelvloeistof worden gecontroleerd. Zelfs het roeras-systeem wordt opnieuw gesmeerd. Het trillen en roken blijft. Ik bel onze oudste zoon, de beroepsschipper van ons gezin. ,,Even flink voor- en achteruitslaan, het is waarschijnlijk een

Elke sluis heeft een eigen sluiswachter die handmatig

stukje hout dat is vastgeslagen op een schroefblad.”

de sluis bedient. Een “handje toesteken” wordt erg op

is zijn advies. Zou het zo simpel zijn?? Ja, na zijn raad

prijs gesteld, maar is niet verplicht. Niet alle sluizen

opgevolgd te hebben varen we opgelucht en zonder

beschikken over marifoon, maar als u de eerste sluis-

problemen weer verder.

wachter vraagt de volgende sluis te waarschuwen doet hij dit graag voor u. Ondanks dat in Wallonië de

Vergane glorie.

vaarrechten zijn afgeschaft, dient u wel bij de eerste

Thuin, ligt net achter Lobbes en is de hoofdstad van de

sluis op Waals grondgebied een document te halen,

regio Thudine, gelegen in de provincie Henegouwen.

een gratis “vaarvergunning” waarop uw vaarroute

De stad, welke dateert uit de negende eeuw, is ver-

wordt aangetekend. Bij de laatste sluis van uw tocht

deeld in een beneden en een bovenstad, waartussen

geeft u dit weer af.

terrasgewijs tuinen zijn aangelegd, die zijn verbonden door een monumentale trap. Al wandelend door de

“En Panne”

oude steegjes ga je eeuwen terug in de tijd. In het jaar

Net voor Lobbes begint de ¨Passe-Partout” te trillen.

1936 was Thuin de tweede belangrijkste “Rivierstad” in

Een donkere rookpluim stijgt dreigend op vanuit DROMERIGE DORPJES, SOLRE-SUR-SAMBRE

België na Antwerpen. Hier woonden toen 1104 schip-

46 juni - juli 2007

BOOT


pers “gezinshoofden” op minder dan 5000 inwoners. IDYLLISCHE AANLEGSTEIGERS TE LOBBES, MET WATER EN Nog steeds wonen hier veel oude schippers. Beroeps- ELEKTRICITEIT.

benemend. De overweldigende natuur, de stilte......

vaart is hier niet meer. Oude spitsen, vrachtschepen

het is alsof we een andere wereld binnen varen.

van 38 meter, liggen hier, werkeloos, aangemeerd aan

We minderen vaart om zo lang mogelijk van deze

de oevers en kades, ook de oude scheepswerf ligt er

“hogere” sfeer te kunnen genieten. Als de volgende

heden ten dage verlaten bij......” Vergane Glorie”.

sluis in zicht komt en we de claxon moet gebruiken

In het “Centre d’interprétation de la Batellerie” geves-

om de sluiswachter te waarschuwen is de “betovering”

tigd in het oude vrachtschip “Ville de Thuin” is een

verbroken.

permanente tentoonstelling over het schippersleven

Na de sluis ontdekken we dat we vergeten zijn foto’s

van toen. Het schip ligt aan de kade in Thuin vlak voor

te nemen.

en de sluis Trou D’Aulne is de rivier werkelijk adem-

de brug en is geopend op woensdag- en op zondagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur. Daarna kunt u iets

Berouwvolle struikrover

gaan drinken in het schipperscafé “De la Place”.

Net voor de sluis van Aulne liggen de majestueuze

Vandaag de dag wordt dit gedeelte van de Sambre

de plaatselijke legende zou de Abdij gesticht zijn in

enkel bevaren door de pleziervaart. Op vrijdagoch-

657, door de berouwvolle struikrover Landelinus. In

tend is hier een gezellige markt in de benedenstad,

880 werd de abdij geplunderd door de Noormannen,

aan de oever van de Sambre, en op vrijdag middag

waarna ze een vijftigtal jaren in puin bleef liggen, tot

ruïnes van de voormalige Abdij van Aulne. Volgens

in de bovenstad. De restaurantboot “De la Sambre” serveert prima steaks en heerlijke zomerse salades voor een redelijke prijs. Voor de pleziervaart zijn er nieuwe houten steigers. Voor de prijs van 4 euro per nacht, of 25 euro per week, bent u tevens voorzien van water en electriciteit.

De overweldigende natuur, de stilte...... het is alsof we een andere wereld binnen varen.

ze weer uit haar as verrees. De verdere geschiedenis van Aulne is één afwisseling van luisterrijke perioden en tijden van rampspoed, oorlogen en plundering. Deze oude kloosterruïne, is thans een touristiche trekpleister met gezellige cafeetjes, restaurantjes en een minigolf. Zodra de zon er maar even doorheen piept in het voorjaar zitten de vele terrasjes overvol en zijn

Na Thuin varen we door het mooiste gedeelte van de

de tafels zwaarbeladen met de diversen streekbieren

Sambre-vallei. Gelegen tussen de sluis Grand-Courant

die hier geschonken worden. In alle restaurantjes is

BOOT juni - juli 2007

47


het goed eten, de porties zijn meer dan voldoende en, ondanks het touristische aspect, zijn de prijzen zeer acceptabel. Heeft u zelf geen boot, dan kunt u mee met het kleinste rondvaartbootje van België. Afvaart in Aulne, duur 30 à 45 minuten. Voor de prijs van zes euro per persoon voert de schipper van de “Lord Jozef” u langs de mooiste plekjes van de Sambre. Col van 177 meter Na een tocht van in totaal vijf uur, varen we de mooist gelegen jachthaven van de Sambre binnen, Landelies, vlak voor de barrage van de sluis. De jachthaven heeft geen passanten plaatsten, maar er is altijd wel een plaatsje vrij. Hulpvaardigheid en vriendelijkheid staan, ook hier, hoog in het vaandel. Electriciteit en water..... alles wordt direct geregeld door Jaques van de “Njord”. Een nachtje overblijven kost 11 euro inclusief water en electriciteit. Voor het dagelijks brood en andere boodschappen dient u over een buitengewoon goede conditie te beschikken. Het SLUISJE MET OPHAALBRUG VAN LA BUISSIÈRE

“winkelniveau” ligt namelijk 177 meter hogerop. Een col van de eerste catagorie. We besluiten hier twee dagen te blijven. We wassen de boot, poetsen de koperen patrijspoorten, drinken koffie op het achterdek met nieuwe vrienden en genieten van onze vrijheid, de avond valt veel te snel. Bij het vertrek nemen we afscheid op zijn Waals met vier dikke kussen. Bon voyage... au revoir… galmt na over het water als we in de stromende regen de sluis van Landelies invaren, maar de Sambre blijft verrassend. In de winter met zijn woeste stromen, het nieuwe jonge groen in de lente, de overweldigende natuur in de zomer en de rood gouden kleurenpracht van de herfst. Wij kunnen er in ieder geval niet genoeg van krijgen. Groeten van de Passe-Partout.

HET KLEINSTE RONDVAARTBOOTJE VAN BELGIË VOOR DE AFVAART IN AULNE.

Info Abdij van Aulne Open, van 1/04 t/m 4/11 (einde van de Allerheiligenvakantie), van woensdag t/m zondag en op feestdagen, van 11 tot 18 u Prijs, volw. € 3 - senior € 2 - stud. (13-18) € 1 - kind tot 12 j. en begeleid : gratis Toegang, snelweg A54 Brussel-Charleroi, richting Montigny-le-Tilleul; aangegeven met pijlen • E42 Namur-Charleroi-Mons; na km 89 de rondweg R3 nemen, richting Montigny-le-Tilleul Begeleid bezoek, NL,F,EN - Duur van bezoek +- 45 min. Web Site: http://www.thuin.be/

Dit schitterende bouwwerk (samen met die van Villers en Orval de belangrijkste abdijruïnes van het land) toont u nog steeds zijn indrukwekkende overblijfselen. In een groen gebied langs de Samber werd deze abdij, volgens de legende, gesticht in de 7de eeuw. Via verklarende borden ontdekt u een gebied met een historisch en architecturaal verleden. Het hele jaar worden door de abdij grote evenementen georganiseerd zoals : Muzikaal Juli van Aulne, het Feest van Sint Hubertus, ...

48 juni - juli 2007

BOOT


�������������������

X-46 (bouwjaar 1994) 14,01 m x 4,15 m x 2,40 m ❚ Snel en makkelijk zeilende, comfortabele bluewater cruiser van de wereldbefaamde X-Yachts werf uit Denemarken. ❚ Moderne versie met 3 dubbele slaapcabines, 2 badkamers, ruime ronde salon in Alcantara. ❚ Uitgerust om rond de wereld te vertrekken met generator, airco, boegschroef, radar/plotter, log, diepte- en windmeters, elektrische ankerlier, volledig teak dek, watergekoelde frigo, extra diesel- en watertanks, rolfok onderdeks, ... ❚ Standaard kiel 2,40 meter. ❚ Motor Volvo Penta 55 pk met drieblads klapschroef. ❚ Donkerblauwe romp RAL 5004

X-Yachts Belgium + 32 475 287162

www.escapeyachting.be

❚ Alles in perfecte staat.

www.saletosail.be FIRST 45F5 (bouwjaar 1996) � Drie namen BENETEAU, marktleider in de jachtbouw, BRUCE FARR, grootmeester van regattarompen en PININFARINA, designgoeroe. � Een resultaat FIRST 45F5, Top cruiser/racer. Lengte

13m65

Breedte

4m25

Diepgang

2m40

Bouwjaar

1996

Motor

Volvo Penta 65 PK

In uitstekende staat Vraagprijs 155.000,00 euro Watersportlaan7 � 8620 Nieuwpoort � Tel: 058 23 50 32 � info@saletosail.be � www.saletosail.be

★ ★ ★ BOOT ★ ★juni - juli 2007

49


Wilfordrace 2007 50 juni - juli 2007

Wat een gevoel, daar doen we ’t voor... Voor mij is de Wilfordrace een must. Als lid – wel als duikend lid, maar kom – van de Koninklijke Temse Watersport Vereniging is het toch evident om mee te zeilen, niet ? En de Schelde is mij ook zo dierbaar. Als kind voeren we op de Durme met al wat kon drijven en telkens we aan Driegoten op ’t grote water kwamen gaf ons dat een kick (Al kenden we dat woord nog niet). Elk jaar tracht ik dus de data van regatta’s op de Schelde vrij te houden in mijn agenda. Ik noem ze “familiewedstrijden”, want er wordt niet enkel rond boeien gedraaid en er heerst steeds een gewaarborgde leuke sfeer Voor mijn bemanning (Michel Salden en Eddy Stokkaer) en mij is deelnemen veel belangrijker dan winnen. Maar toch, eens het startschot gelost dan komt dat typisch mannelijke oerinstinct boven drijven.

E

en groot pluspunt bij de wedstrijd is dat je een maand lang gratis een ligplaats hebt inTemse. Je krijgt reeds twee weken voor de wedstrijd, op eenvoudige vraag, een plaats toegewezen door de sympathieke havenmeester Marcel Moordtgat. Daar maak ik gretig gebruik van ! Dit jaar was een geschikt hoog water om mijn Late Pluk langs de trailerhelling te water te laten op vrijdag 20 april. En wat een belangstelling die dag ! Burgervaders, ministers, noem maar op. De waterkant stond vol prominenten. Het was eveneens de officiële opening van de nieuwe jachthaven. Gelukkig werden de discours kort gehouden zodat ik niet te laat zou zijn voor ’t wassen van ’t water. Er staat namelijk vrij veel stroming in die bocht van de Schelde en er zijn (nog) geen voorzieningen

BOOT

om je boot eventjes vast te maken aan de oever. De drijvende pontons zijn prima. Vrij gerust laat ik mijn Sailhorse – een open kielboot van 6 meter – achter, klaar voor een ontspannen tochtje richting Sind-Amands op een later tijdstip. Wegens te drukke agenda zijn er dit jaar weinig uitstapjes gemaakt voor en na de race. Op zaterdag 5 mei scheen er een heerlijk zonnetje, stond er een pittig windje, ideaal om onze zinnen klaar te stomen voor de Wilfordrace ’s anderendaags.

TEKST : ALAIN VAN EECKHOUT FOTO’S: LEO VAN DORSSELAER

Genua of fok ? Zondag 6 mei 2007. Minder wind dan gisteren. Na de formaliteiten maken we de boot klaar. Genua of fok ? Steeds weer dezelfde aarzeling. Een zeilwissel is niet


echt gemakkelijk tijdens de wedstrijd … De windrichting doet ons vermoeden dat we beter af zijn met de fok. Onder spi stoort hij niet en aan de wind kunnen we scherper varen. Ja, de windrichting op de Schelde is – voor ons – moeilijk te voorspellen. Telkens weer is het net iets anders dan verwacht, ook dit jaar. We zorgen dat we niet over de startlijn drijven want wind en stroming gaan die richting uit en tegen de stroom opvaren is met dit zuchtje niet te doen. Juist na het startsein duikt een grote donkerblauwe boot op die zijn spinnaker nog wat wil laten drogen. Die mannen hebben in een boekje van de Schelderegatta ooit een foto gezien dat dit best gedaan wordt met een schoothoek aan de val. ’t Ja, ’t is ook de eerste wedstrijd van het seizoen … Maar, alle gekheid op een stokje, wij moeten onze concurrent in de gaten houden ! Eigenlijk varen wij een wedstrijd in de wedstrijd : de Firre zijn bootje (Rak3) en wij. Reeds meerdere wedstrijden blijven we in elkaars buurt. Hij vaart iets trager, maar scherper. Op ruime koersen zijn wij wel veel sneller. Maar de Schelde is de Schelde, na elke bocht komt er wat anders. Dit jaar is Firmin er niet bij. Dochter Nele is schipper met haar Koen als fokkenmaat. En ook zij kunnen zeilen! Op papier kunnen we niet winnen, dat weten wij, hun rating is zo goed dat zij zelfs als laatste eerste zijn. Maar die administratieve aangelegenheid kan ons plezier niet deren. Weinig ware wind Daar zijn ze, iets voor ons aan loef. We kunnen er nog niet achteraan want die donkerblauwe spifanaat hindert ons geweldig en zonder schijnbare wind drijven we hopeloos in het rond. Zo, eindelijk kunnen we serieus vertrekken, min of meer halve wind, te scherp voor de spinnaker. Er zijn vlaagjes, vele, met alle mogelijke winddraaiingen die je je kan bedenken. We lopen vrij goed. Bij ruime wind vliegt onze spi omhoog. Goed zo, de Late Pluk steekt er een tandje bij. Michel is vandaag stuurman, Eddy is spinnakertrimmer, ik ben fokkenmaat en voordekker. ’t Wordt me toch wat. Ik die dacht rustig mijn sigaartje in de kuip te roken … Door die vlaagjes accelereren we, maar eventjes later maken we onze eigen tegenwind als de wind terug afzwakt. De stromingswind blijft constant, dat wel. De race verloopt zo dat we zowel heen als terug de stroom mee hebben, maar met de weinige ware wind in de rug geeft de resultante soms 0 knopen schijnbare wind. Met gehesen spi is dit vervelend. We strijken, hijsen, gijpen wel tien keer … we verspelen ettelijke plaatsen in het klassement. En de Firre zijn FOTO’S: IS HET CONCENTRATIE OF MEDITATIE AAN BOORD VAN DE ‘LATE PLUK’? DE GROTEN EN DE KLEINTJES. ACTIE OP HET VOORDEK. WIE LAAT ZICH NU AFSCHRIKKEN DOOR DE KAAIMUUR EN

EEN PAAR CONTAINERS...

BOOT juni - juli 2007

51


dochter ? Die loopt lekker uit met uitgeboomde genua, rustig en waarschijnlijk met veel binnenpretjes. Hadden we ook niet beter de genua staan, zouden we toch niet beter wisselen ? We behouden de fok, wat verder zal de spi zeker renderen. Achteraf bekeken denk ik dat we zonder spi en met genua vlugger de kathedraal van Antwerpen gezien zouden hebben. Antwerpen in zicht ! Blijkbaar is de baan verkort. De wedstrijdboot ligt ter hoogte van het Zuiderterras. Zonder marifoon heb je minder informatie dan de collega’s. Eenmaal over de streep strijken we de zeilen en onder motor varen we verder naar Sint-Anneken-Plage waar we zij aan zij aanmeren bij Nele en Koen. Bijna waren we samen over de meet, zij echter enkele bootslengtes voor ons. 82 seconden om juist te zijn. Door die inkorting van dit wedstrijddeel krijgen we de kans onze boterhammen rustig te verorberen. Met minder wind duurt een manche wat langer en om 14 uur is het tweede startschot, met de stroom mee terug richting Temse. Het oude gezegde “een vrouw kan wachten, de stroom wacht niet” blijft actueel tot in de eeuwigheid. De Schelde hè, mijnheer Onze tweede start is niet bijzonder. Van onze ligplaats naar de startboot is toch een eindje. Het zeil hijsen en zien waar het beste plaatsje is rekening houdend met stroom en wind duurt ook even. Enfin, we hadden iets vlugger moeten eten. We zijn nog ver van de streep als de laatste startvlag wordt gestreken. Maar wij niet alleen hoor ! Menigeen moet nog wat laveren alvorens aan

de startboot te komen. De windverandering zit er ook wat voor tussen. In de verte zien we Raouls taktische zet mislukken. Hij zou met zijn Taraké in één ruk, net op tijd, de startlijn hebben gehaald als niet de wind ook hem een stokje in de wielen stak. De Schelde he, mijnheer.

Oud gezegde: “Een vrouw kan wachten, de stroom wacht niet.”

Het wordt opkruisen tot de finish. Dan ben ik beter af met mijn fokje. ‘Rak 3’ is beter gestart, maar Nele voelt zonder twijfel onze hete adem in haar nek. We moeten ze hebben ! Ergernis, blijdschap, frustratie … Er zijn nogal wat sigaren gerookt om kalm te blijven … We zien ze gaan en komen. Een prachtig zicht hoe die stuurvrouw uiterlijk zo rustig de boot zo aan de wind kan houden. We halen in ! Een geluk dat we sneller varen, want hoe scherp kunnen onze concurrenten toch? Daar zie, we hebben ze. Aanvaringskoers met de Late Pluk over bakboord. Eddy’s stentorstem galmt over het water “Bakboord ! Water !”. Wat een gevoel, daar doen we’t voor. Nele moet afvallen om achterdoor te gaan. Die zal wel vloeken zeggen we tegen elkaar. Maar dat geeft ons extra zin om verder te gaan. Wie een windstoot krijgt loopt uit, de achterblijver kijkt ze na mèt gevoelens. De uitslag is bekend. Mede door onze rating zijn we bij de laatsten en uiteraard na Rak3, die met de CRC-C beker Eindmeet in zicht naar huis gaat. Proficiat Nele en Koen. Papa glundert met Jongens de tijd vliegt. Om 17.00 uur moeten we over zijn arm haaks in ’t verband.

WINNAAR IN CR-B KLASSE ‘HALF MOON’ IN ZIJN RUSH NAAR DE FINISH.

52 juni - juli 2007

BOOT

de finish zijn om geen DNF op te lopen. Geen kat en muis meer, hoor, asap naar de eindmeet ; ze is reeds in zicht. Zullen we het nog halen ? 16u.40, we moeten nog een slag maken. We varen richting Antwerpen ! Maar het moet, je weet het en toch … De adrenaline stijgt. Nu nog twee slagen. 16u.46. Nu niet op tijd binnen lopen, dat kan toch niet. We zijn nog niet ver op dit voorlaatste slag, maar als de wind niet afzwakt zijn we voor 17u.00 binnen. Veilig spelen en eerst nog verder varen is bijna zeker te laat binnen. We gaan. De wind helpt ons gelukkig nog een handje (dankjewel) want op de finish komt nog een motorboot varen tussen ons en de wedstrijdboot ! We horen de toeter. ’t Is 16u.57, 19 seconden na Nele. Een fijne dag gehad. Nu nog de nodige koffies en de sfeer kan niet meer stuk. We zien nog boten binnenlopen, te laat. Voor die gele boot vonden we het erg, juist voor zijn aankomst zagen we de wedstrijdboot vertrekken. Ik zou niet durven … De sfeer in de clubbar is gezellig. Om 18u30 volgt de uitslag. De genodigde official krijgt de eer de namen af te roepen. Blijkbaar zijn eerste keer … bijna niemand kan volgen … hoorde ik niet dat enkele geniepers hiervan gebruik hebben gemaakt om twee prijzen af te halen? Schande over hen en hun nakomelingen. Zeilwedstrijden verlopen zonder rechters, want zeilers zijn altijd eerlijk … !


Nieuwe Bavaria 31 Cruiser Vanaf juni 2007 vervangt de nieuwe Bavaria 31 Cruiser het 30 voets model uit de range van de Beierse werf. De Bavaria 31 Cruiser biedt een verbeterde dek layout, een nieuwe rompvorm en combineert een klassiek elegante lijn met een functionele uitrusting. Opvallend is de dekopbouw met twee grote salondekluiken en de grote zijramen in de zijkant van de dekopbouw. Dat geeft opmerkelijk meer licht in het interieur. Verder is er extra aandacht besteed aan de ventilatie, in de salon zijn in totaal zes te openen ramen en luiken en werden twee dekventilatoren geplaatst. De natte cel werd ruimer en voorzien van een hangrek voor natte zeilkleding en kreeg extra te openen dekluiken net als de achterhut De kuip met teak vloer werd eveneens ruimer, de kuipbanken zijn 2,20 meter lang en de kuiptafel werd groter. Er bevinden zich standaard 6 winchen aan dek en grotere bakskisten. Opmerkelijk is ook de elektrisch uitklapbare spiegel die een zwemplatform met zwemladder vormt. Lengte over alles 9,76 m, breedte 3,38 met een standaard diepgang van 1,87 m (1,45 m optioneel). Bavaria blijft een zeer competitief prijsbeleid voeren, de prijs af werf, exclusief btw, bedraagt ongeveer 55.000 euro. Meer informatie bij Belgian Boat Service, Nieuwpoort:. WWW.BELGIANBOATSERVICE.BE of3 op de site van de werf: WWW.2BAVARIA-YACHTBAU.COM

The Worlds most Exclusive Rigid Inflatable Boat www.scannerribsbelgium.be

Tel. +32(0)473 690 767 Fax +32(0)3 248 48 29

ADMINISTRATIE: Verbondstraat 10 b1 - B-2000 Antwerpen

SHOWROOM-ATELIER: Hoek 76 Unit 109 - B-2850 Boom

ADVERTEER

NU

BOOT

070035 adv_Scanner Ribs.indd 1

� Bereik alle zeil- en motorjachtfanaten � BOOTmagazine:

printoplage 8.500 ex online bladerversie 13.500 ex met doorklikfunctie naar uw website

BOOT nr. 4/2007 �

verschijnt op 24/08/2007

��reservaties

vóór 31/07/2007

����

Carlsberg organiseert een grootse actie met een hoofdprijs die de lezers van BOOTmagazine ongetwijfeld weet te bekoren: een weekje vaarplezier aan boord van een luxueus privé-jacht. En voor dit type jacht à la Azimut 68 Evolution betaal je al snel 30.000 euro, een prijs die kan tellen dus. De winnaar krijgt een prestigieus jacht ter beschikking voor zichzelf en drie vrienden op de Middellandse Zee. Het inschepen op deze ruim 20 meter lange parel gebeurt in Monaco. Om dan gedurende 7 dagen als een superster te genieten van de power van een superjacht en alle dito luxe aan boord: privé-kajuiten, een ruim zonnedek, je persoonlijke chef, een professionele bemanning, zakgeld en natuurlijk een kombuis vol ijskoude Carlsberg. Deelnemen gebeurt via de toegangscodes op flesjes en blikjes Carlsberg. Hiermee maak je eveneens kans op andere leuke dag- week- of maandprijzen: Carlsberg zonnebrillen, Carlsberg 6-packs, een Diver Seastar Tissot horloge of een weekendje Monaco. Je voert de codes in door je te registreren op www.carksberg.be. Daar vind je tevens uitgebreide informatie over deze Private Yacht campagne. Elke maand worden drie finalisten geselecteerd uit alle ingegeven codes van geregistreerde deelnemers. 12 finalisten zullen uiteindelijk meedingen naar de hoofdprijs in de grote trekking van augustus. De gelukkige winnaar scheept op 31 augustus in voor de week van zijn leven!

IN

magazine19-03-2007

���� �� � � � �

Je eigen privé-jacht... daar drink je op!

S C A N N E R R I B S A N D S P O RT S B O AT S

REDEFINING STYLE AND PERFORMANCE

������������������

� Extra focus op 04 - 09/09/2007

�����������������

���������������� ��������

������������������

���������

�������������� ���������������� � �������������

����������������

�� �� ��� �

�� �� �� �� ��� � �� �� ��� �� �� �� �� ��

���

������ �������

����������������

������ �������

������ �������� �� ���������� �������� ���� ������� �������� ������

�����������������

�������

��

����

���������������

��

�������������� ��������

��������������� ����������������

Advertentieregie Cprojects&Advertising Peter De Vester M 0497-55 15 41 T 03-326 18 92 E peter@cprojects.be

��������������� ���� ������������ ����������������

���������������

������������������� ����������������� ������������� ������������������� ������������������� �������������������� ���������������� ���������� ����

BOOT juni - juli 2007

53

12:23:42


COMMISSARIS PATRICK HELSMOORTEL VAN DE SCHEEPVAARTPOLITIE: ,,ELK PLEZIERVAARTUIG MOET OM TE BEGINNEN EEN RESERVEVOORTSTUWINGSMIDDEL AAN BOORD HEBBEN.”

terwegen noodzakelijk gemaakt, zoals Gent-Terneuzen, Gemeenschappelijke Maas, …” ,,Om aan deze toch vaak onoverzichtelijke toestand een einde te maken werd een Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB) ingevoerd. De indeling is dezelfde als van de reglementen in omringende landen. Ook de inhoud komt in grote lijnen overeen. Al deze reglementen zijn namelijk gebaseerd op CEVNI. In eerste instantie is deze nieuwe reglementering enkel van toepassing op de waterwegen waarvoor geen apart reglement bestaat. Het ligt echter in de bedoeling om het van toepassing te maken op alle binnenwateren zodat de aparte reglementen enkel nog specifieke bijzonderheden van de betrokken waterweg zullen behandelen.” Opgelet! Nieuwigheden Er is toch wel een en ander veranderd voor de motorvaarders en de zeilers die op onze binnenwateren spelevaren. We pikken er enkele belangrijke nieuwigheden uit.

Actie ,,Veilig varen” Bij de start van het nieuwe watersportseizoen dat in april alvast mooi veelbelovend begon, stelde de Scheepvaartpolitie (SPN) zijn vijfde campagne pleziervaart voor. Dit jaar ligt het accent van de preventiecampagne “Veilig varen” op het nieuwe politiereglement dat sinds 1 januari van dit jaar geldt voor het scheepsverkeer op de binnenwateren. Naast het nieuwe politiereglement willen we u toch ook meegeven dat de SPN dit vaarseizoen uitdrukkelijk aanwezig zal zijn op de binnenwateren. Naast algemeen toezicht en preventieve controles om na te gaan of u met alles in orde bent, kan de schipper zich dit jaar ook verwachten aan alcoholcontroles. Glaasje op laat je varen is ook het devies van de SPN die alle watersporters een mooi, zonnig en bovenal veilig watersportseizoen toewenst.

54 juni - juli 2007

BOOT

Sinds 1 januari 2007 is op onze Belgische binnenwateren het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB) van toepassing. Commissaris Patrick Helsmoortel van de Scheepvaartpolitie, die verantwoordelijke is voor het beleid in onze Belgische jachthavens, licht het tot stand komen van het APSB toe: Naast ARSK nu ook APSB ,,Voor het merendeel van onze waterwegen stonden de verkeersregels tot voor kort in het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk. In de loop der jaren werd dit Algemeen Reglement echter zo vaak aangepast dat het op de duur moeilijk geworden was om er de regels in terug te vinden. Daarenboven werd ondertussen op een internationale conferentie een document opgesteld dat als basis zou dienen voor de invoering van eenvormige vaarreglementen in verschillende Europese landen, de zogeheten CEVNI: Code Européen des Voies de Navigation Intérieure.” “Het gebrek aan duidelijke, internationale verkeersregels in het Algemeen Reglement had tevens de invoering van nóg eens aparte reglementen voor bepaalde wa

Kentekens Pleziervaartuigen vanaf 20 meter (Groot schip) Eigenaars van pleziervaartuigen van 20 meter of langer zullen tegen 1 januari 2008 de naam van hun boot, de thuishaven en de landcode goed zichtbaar moeten aanbrengen. Plaats en grote zijn wettelijk bepaald. Naam: De letters moeten 20 cm hoog zijn en aangebracht aan bak- en stuurboord en achteraan. Thuishaven: De letters moeten 15 cm hoog zijn en aangebracht aan bb en sb of achteraan. Land: De letters moeten 15 cm hoog zijn en aangebracht aan bb en sb of achteraan. Immatriculatieplaat: Op de achtersteven aan stuurboord. Indien dit niet mogelijk is op een voldoende zichtbare plaats. Het nummer van de immatriculatieplaat moet 10 cm hoog zijn en aangebracht aan bb en sb. Grote schepen die sneller varen dan 20 km/u moeten een snelheidsnummer voeren aan beide zijden dat 20 cm hoog is. Pleziervaartuig kleiner dan 20 meter (klein schip) Naam: 10 cm hoog op de romp of op een bord dat van duurzame kwaliteit is. Immatriculatieplaat: Op de achtersteven aan stuurboord. Indien dit niet mogelijk is op een voldoende zichtbare plaats. Het nummer van de immatriculatieplaat moet 10 cm hoog zijn en aangebracht aan bb en


sb. Kleine boten die sneller varen dan 20 km/u moeten we u graag door naar WWW.MOBILIT.FGOV.BE waar u alles in een snelheidsnummer voeren aan beide zijden dat 20 detail wordt uitgelegd en visueel voorgesteld. cm hoog is. De SPN komt naar je toe Voor verenigingen en watersportclubs die het nieuwe Marifoon verplicht Nieuw is de invoering van de marifoonplicht voor alle “Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart motorschepen met een romplengte van meer dan 7 op de Binnenwateren” eens haarfijn uitgelegd willen m. Voor boten vanaf 20 meter gaat de marifoonplicht krijgen, bestaat er de mogelijkheid dat de Scheepvaartonmiddellijk in. Voor de kleine boten, minder dan 20 politie naar jullie toekomt. Alle info daaromtrent is te m dus, is een overgangsperiode voorzien tot 1 januari bekomen bij commissaris Patrick Helsmoortel op het nummer 058/22.40.31 (SPN Nieuwpoort) of via email: 2009. ,,We raden toch aan om zich nu al te voorzien van de SPNNVIPP@SKYNET.BE nodige apparatuur en de nodige examens af te leggen voor het gebruik van de marifoon. Om een marifoon te mogen gebruiken moet men het ‘Beperkt certificaat van radiotelefonist van scheepsstations’ behalen. Het examen behandelt het minimum programma dat opgelegd wordt door het Reglement van de radioverbindingen van de Internationale Telecommunicatie Unie. Wie geslaagd is voor het examen krijgt een certifcaat dat 5 jaar geldig is en kan verlengd worden. Alle nodige informatie vinden de watersporters terug op WWW.BIPT.BE“, licht commissaris Helsmoortel toe. Opgelet, motorvaarders zullen zich twee afzonderlijke toestellen moeten aanschaffen. Eén voor het ship-ship verkeer en één voor het uitluisteren van nautische informatie. Verplichte veiligheidsuitrusting Nieuw en niet onbelangrijk is dat sommige vaartuigen een hulpmotor aan boord moeten hebben. ,,Elk pleziervaartuig moet om te beginnen een reservevoorstuwingsmiddel aan boord hebben. Een pagaai, roeispaan of reservemotor stelt het KB van 24 september 2006. Voorheen volstond het om voor wat voor vaartuig ook om een roeispaan aan boord te hebben. Daar is het met het nieuwe KB verandering in gekomen. Wie zich met een motorjacht van een paar meter lang op het water begeeft, zal niet veel kunnen aanvangen met een roeispaan in geval van defect. Hier moet een reservemotor aan boord zijn”, legt commissaris Helsmoortel uit. Verder moet er voor iedere opvarende binnen handbereik, hetzij een reddingsgordel, een -kussen of een -vest zijn. Twee touwen die elk minstens even lang zijn als de lengte van de boot. Natuurlijk kan en mag een degelijk functionerende stuurinrichting niet ontbreken.

Marifoonplicht voor alle motorschepen met een romplengte van meer dan 7 m vanaf 1 januari 2009 Preventieve controles De Scheepvaartpolitie stelt ook voor om boten preventief te controleren om na te gaan of de veiligheidsuitrusting aangepast en in orde is. Hiervoor beschikken de agenten over een formulier waarop de verplichte uitrusting vermeld staat zoals de werking van de lich-

ten, van de hoorn of de aanwezigheid van voldoende veiligheidsvesten. De agenten controleren ook of de gasleidingen nog goed zijn en de staat van de motor. Wanneer het formulier volledig ingevuld is en de boot in orde is, dan krijgt de eigenaar een sticker die aangeeft dat zijn boot op de dag van de controle in orde was. Mocht dit niet het geval zijn, dan signaleren de agenten wat er ontbreekt. De booteigenaar kan er dan vervolgens iets aan doen. Omdat het reglement niet altijd evident is voor nietprofessionelen kunnen de agenten, dankzij deze preventiecontroles, de booteigenaars individueel helpen door hun aandacht te vestigen op de regels die zij in hun specifieke situatie moeten volgen. De campagne”Veilig varen” 2007 van de Scheepvaartpolitie is georganiseerd in samenwerking met de agenten van de Federale Overheidsdiensten (FOD) Mobiliteit en Transport, Justitie en Binnenlandse Zaken.

TEKST EN FOTO’S: PASCAL JACQUEMYN

Gravering In het kader van de preventiecampagne organiseert de Scheepvaartpolitie graveersessies van boten. Deze gravering gebeurt door de Algemene directie voor veiligheid- en preventiebeleid van de Ministerie Binnenlandse Zaken. Bij de gravering krijgt elke boot een identificatienummer. Een fiche die de kenmerken van de boot weergeeft (grootte, soort romp, motornummer enz.), wordt dan opgesteld. Deze fiche wordt in een gegevensbank bewaard. Bij diefstal kan de eigenaar het identificatienummer doorgeven dat op de romp gegraveerd is. Dit nummer verschaft de agenten toegang tot de kenmerken van de boot. De diefstal kan binnen de Schengenzone geseind worden met alle gekende kenmerken van de boot in kwestie.

Nog nieuw voor de open motorboten die kleiner zijn dan 7 meter en meer dan 20 km per uur halen, is het verplicht aanwezig zijn van een dodemansknop. De verkeersregels Het nieuwe reglement bepaalt duidelijk welke verkeersregels op de binnenwateren gelden. Bijvoorbeeld wie voorrang heeft of in welke gevallen welke lichten moeten gevoerd worden. Om de nieuwe verkeersregels te bestuderen verwijzen

BOOT juni - juli 2007

55


Technische inspectie

De ‘Snelle’ Leievaarders mogen

56 juni - juli 2007

Alles wat vaart en drijft op het water komt voor een inspectie in aanmerking en moet soms noodgedwongen een keuring ondergaan. Dat is het geval voor alle drijvende pontons en tot woonboot omgebouwde binnenschepen in de openbare wateren in de Gentse regio.

D

e Leie Snelvaarders nemen, in tegenstelling tot wat hun naam suggereert, alle tijd om het hun leden en bezoekers naar de zin te maken. Om het toch vooruit te laten gaan hebben ze wel hun naam afgekort tot ‘Ellesvee’. Met ruim 140 varende leden en een veelvoud aan sympathiserende en ereleden, bruist de club van de activiteit. De beperking van het aantal aanlegsteigers vangt de club op door een uitstekende slipway en ruime parkeermogelijkheden ter beschikking te stellen zodat de trailerbare boten vlot in en uit het water kunnen en de leden zonder vaste ligplaats toch kunnen genieten van tochtjes op de mooie Leie. Zij hebben een gezellig clublokaal gebouwd op een ponton uit begin vorige eeuw. Dat ligt aan een idyllische bocht van de Leie in Drongen. Een 15-tal jaar geleden werden op het ponton van het clublokaal extra huidplaten onder de waterlijn aangebracht. Maar laat de dragende structuur en de plaatdikte nog toe om boven de waterlijn gezellig te feesten? Geef toe, het zou geen zicht zijn, de ‘snelle’ Leievaarders ‘traag’ ten onder zouden gaan met wulken en drankvoorraad en al. Daarom deden zij een beroep op nautisch expert Rudi Gelper, van International Nautical Services, om een

BOOT

stand van zaken op te stellen in verband met de degelijkheid van de onderbouw van hun clublokaal. Voor Rudi Gelper, die kan bogen op meer dan 20 jaar ervaring, is deze opdracht een variant op de inspectie van binnenvaartschepen, die maar een kleine 10 procent van zijn actieterrein uitmaken. Het aantal binnenschepen in België is ook beperkt, ongeveer 1.500 en dan nog een 500 werkschepen en pontons. Van alle verkochte tweedehandsschepen worden er in België minder dan 20% gekeurd voor aankoop. Van de gekeurde twwedehandsschepen is de verdeling 40% zeilschepen en 60% motorschepen, wat ongeveer overeenkomt met de vlootverdeling in zeil- en motorschepen. Boven de 15 meter worden de meeste vaartuigen aan een technische keuring onderworpen alvorens ze van eigenaar veranderen, onder de 10 meter zijn het eerder uitzonderingen. Bij schepen tussen de 10 en de 15 meter wordt ongeveer 30% gekeurd. ,,Bij de grote, goedkoop op de markt aangeboden boten wordt op de kost van een technische analyse gezien, maar juist hier is een inspectie het meest aangewezen,” aldus Rudi Gelper. Maar ook bij de kleinere, wat oudere boten treden dikwijls problemen op. Slecht onderhoud, zelfbouwinstallaties, het kan allemaal gevaarlijke situaties opleveren. ,,Soms wordt er ook een keuring bij oplevering van nieuwe schepen gedaan. Tot 5 jaar hebben we eerder te maken met ontwerpfouten of een osmose probleem, boven de 15 tot 20 jaar wordt het kritischer. Hoe ouder de boot hoe meer een keuring aangewwezen is. Polyester en staal, elk ongeveer goed voor de helft van de gekeurde schepen, geven elk hun specifieke problemen. Bij polyester is dat vooral osmose en structuren die losbarsten, bij staal is het corrosie. Als een stalen schip vandaag goed is, is dat de komende 5 jaar ook nog goed en wordt het goed onderhouden dan zijn er de komende 15 –20 jaar geen problemen Bij polyester is het een kwestie van alert


niet ‘traag’ ten onder gaan blijven. Mijn ervaring leert dat de verwerking van polyester met de jaren beter is geworden, maar toch zijn er nog recente schepen van 2 tot 3 jaar de met osmose af te rekenen hebben. Alle werven hebben er last van maar sommige meer dan andere. Bij een werf die 1.000 jachten bouwt per jaar is het risico uiteraard groter dan bij een productie van 50 boten. De Scandinavische landen leveren de minste problemen op in tegenstelling tot de zuiderse landen. Men moet zich echter hoeden voor een te vlugge veralgemening”, benadrukt Rudi Gelper. ,,Men mag echt niet zeggen, het gaat om een Turkse, Griekse of Spaanse boot, dus zullen er problemen opduiken, dat is zeker niet zo, het hangt van de individuele verwerking van de materialen af. Het gebied van herkomst speelt ook een rol; boten die een paar jaar op de Caraïben hebben doorgebracht zijn soms gevoeliger voor osmose. Warmte en straling zijn op dat vlak versterkende factoren. Bij aluminium is het vooral de elektrolyse die problemen oplevert en bij hout boten is het houtrot een belangrijk aandachtspunt. Maar zowel aluminium als hout komen als scheepsbouwmateriaal minder vaak voor. Bij woonboten wordt al te makkelijk aan de structuur voorbij gegaan. Soms zien wij fraaie interieurs waarin zwaar is geïnvesteerd, maar waarvan de onderbouw in zeer bedenkelijke toestand is. Beton storten voor de stabiliteit is nooit een goed idee, tenzij in losse en te verwijderen blokken. Anders kan je niet meer aan de platen voor eventuele reparatie en de roestvorming zet zich onherroepelijk verder door.”

NAUTISCH EXPERT RUDI GELPER EIKT HET TOETSELLETJE WAARMEE HIJ STRAKS DE PLAATDIKTE ZAL METEN.

breedte 5,15 meter met een maximum diepgang in lege toestand van 0,62 meter. Het laadvermogen wordt uitgedrukt in tonnen zoet water, dat zouden er 86 zijn. Maar de Elsevee leden hebben intussen wel al bewezen dat de tonnenmaat ook in een ander vocht kan uitgedrukt worden, maar dit geheel terzijde. De vrijboord is 0,55 meter breed en het benaderend gewicht bedraagt 5 5 ton. Alle structurele elementen worden onderzocht, bij een jacht zijn er gemiddeld 300 nazichtpunten voor een volledige inspectie. ,,Het is zeker een goede zaak dat koper en verkoper samen aanwezig zijn bij de inspectie. Tonnen zoet water Dat brengt ons terug bij de inspectie van het ponton Dan kunnen de kritische punten getoond worden en van Ellesvee. Volgens de vlaggenbrief gaat het om een hebben beide een concreet zicht op de aanwijzingen ponton van het type ‘zolderschuit’ en is de romp in ijzer die later in het verslag opgenomen worden,” aldus met een dek in beton en uitgerust met een roe. De werf Rudi Gelper. Ook hier is de voorzitter aanwezig en hij is onbekend en de tewaterlating dateert van 1911. De kan vaststellen dat een aantal dragende spanten aan maximum lengte bedraagt 27,34 meter, de maximum versteviging toe zijn. Maar wel algemene opluchting INSPECTIE VAN SPANTEN, WRANGEN EN BODEMPLAAT. WAAR NODIG WORDT DE SLIJPSCHIJF GEHANTEERD.

als blijkt dat de vernieuwde bodemplaten van 6 mm nog een dikte van 5,5 mm laten optekenen. Voor deze meting wordt resoluut de slijpschijf boven gehaald. Werk aan de winkel? Zeer zeker, maar onder de leden van de club zijn de vaklui aanwezig die er niet voor terugdeinzen om de handen uit de mouwen te steken. Ze hebben al voor hetere vuren gestaan, weet de voorzitter. Met de expert wordt overeengekomen om tussentijds een kijkje te komen nemen, zodat de herstelwerkzaamheden volledig conform de aanbevelingen gebeuren. Zo zal, terwijl de koeien verder vredig grazen in de wei, de drijfkracht van Ellesvee gevrijwaard worden en kan de club verder drijven op de enthousiaste inzet van haar leden. We kunnen gerust zijn, het ponton uit 1911 zal nog een paar decennia stand houden, het blijft dus goed,veilig en smakelijk toeven op de Leie bij Ellesvee. TEKST EN FOTO’S: LEO VAN DORSSELAER

BOOT juni - juli 2007

57


Izegemse Watersport Vereniging 58 juni - juli 2007

Waar wakeboardkampioenen thuis zijn De “Izegemse Watersport Vereniging vzw” (IWV) viert volgend jaar haar 35 jarig bestaan. De club telt verscheidene jonge en getalenteerde wakeboarders en de Flanders Wakeboard Highschool, het enig officieel trainingscenter erkend door de Vlaamse Waterski Federatie, vond er onderdak. De wakeboarders van de Izegemse Watersportvereniging behaalden tussen 2000 en 2004 verschillende nationale en internationale titels. Zij namen deel aan de Europese kampioenschappen en wereldkampioenschappen. De club heeft ook internationale juryleden en drivers (wedstrijdpiloten) in huis.

B

ij de oprichting in 1973 werd een poging gedaan om de watersport in Izegem op gang te brengen. De stichters waren Lucien Callebert, Dirk Decoopman, Freddy Wylein en Pol Behaeghe. Bescheiden gestart aan de centrale brug in Izegem, werd er reeds in 1975 verhuisd naar Kachtem brug. Nu is IVW een van de grootste watersportvereningingen in Vlaanderen. De basisdoelstelling was het bevorderen van de watersport in het algemeen met speciale

BOOT

FOTO’S EN TEKST: PATRICK GOEMARE

aandacht voor waterski. Er werd hard gewerkt om de waterskisport bereikbaar te maken voor iedereen en uit de elitaire sfeer te halen. Het waterskitraject was in het begin 500 meter lang vanaf de centrale brug in Izegem richting Roeselare.

DE VERSCHEIDENE WERK-

Na de verbreding van het kanaal is de club in 1978 verhuisd van het “Oud Sas” in Kachtem naar een nieuwe locatie aan de Noordkaai aan de overkant. Een nieuw clubhuis moest gebouwd worden. De leden deden een

GROEPEN VAN HET BESTUUR.

ZOALS JE ZIET HEEFT OOK DE JEUGD ZIJN ZEGJE TE DOEN.


financiële inspanningen, sloegen de handen in elkaar vaarders breidt uit en komt meer op de voorgrond. en deden de werken zoveel mogelijk zelf. Slipway wordt geplaatst met toegangscontrole en slagboom, enz… Door de jaren heen groeit het ledenaantal spectaculair. - In 1997 wordt de mooie sasbrug gerestaureerd Momenteel zijn zo’n 140 gezinnen lid, wat niet onaardig en pronkt nu tussen de 2 haventjes. Kleinere boten is. De leden komen van overal. kunnen onder de brug doorvaren tot in de rustige Intussen gonst het van activiteiten: gelegen havens , de grotere boten kunnen in het kanaal - in 1975 een waterskishow met naar schatting zo’n aanmeren. 5000 toeschouwers - in 1976 aankoop waterskimateriaal, speelplein voor de Intussen komt uit Amerika het “wakeboarden” overgekinderen, waterskishow voor ongeveer 13000 toeschou- waaid die de waterski beetje bij beetje naar de achterwers. Daarvoor werden 75 boten ingezet. grond verwijst. IWV springt direct mee op de boot en - 1979: Ann Donckels wint Belgisch Kampioenschap organiseert in 1997 graag een manche voor de eerste waterski bij de dames. IWV wordt een begrip in de Belgische kampioenschappen. waterskiwereld. Er is het clubkampioenschap voor eigen leden, dit voor - In 1982 wordt het snelvaart-traject uitgebreid naar jongeren van 6 tot 50 jaar (of meer, waarom niet). De 2800 meter, dit van de zwaaikom in Izegem tot Schaaps- toppers uit de eigen rangen mogen uiteraard voor één brug in Roeselare. keer niet meedoen. - De volgende jaren volgen meer activiteiten en wor- Internationale wakeboard wedstrijd “Flanders open” den inspanningen gedaan om de gehandicapten ook wordt ook georganiseerd in samenwerking met de kans te geven om van de watersport te genieten. Nederland. De manche in Kachtem is op 14 juli 2007. Materiaal wordt uitgebreid. Professionele waterskiboot Belgisch kampioenschap volgt in september. Iedereen wordt aangekocht. Nieuwe aanlegsteigers binnen de welkom trouwens. 2 haventjes en in het kanaal zelf. Ook de groep toer- Momenteel heeft de club 3 werkgroepen: competitie,

toervaart en het openstellen van de club voor iedereen als onspannings- en ontmoetingsruimte. Ook is er een goede verstandhouding met de Sasvissers die eveneens het lokaal gebruiken. Weetjes over IWV: Voorzitter van dagelijks bestuur: Jos Bilcke De leden beschikken over: Een clubhuis met clubbar, sanitair, douches en kleedkamer. Een ruime parkeerplaats en een botenhelling met automatische slagboom.. Twee binnenhaventjes verbonden met een historische ophaalbrug. Ligplaatsen voor 75 boten, een benzinepomp, drinkwater- en elektriciteitsvoorziening. Een 7-tal plaatsen zijn voorzien voor passanten in de haven. Voor de grotere boten zijn er extra een 10-tal ligplaatsen in het kanaal voorzien. Het is er wel onrustig liggen als er getraind wordt. De club beschikt over een professionele wakeboard boot. 5 tal piloten met beurtrol. Op woensdag vrijdag en zaterdag training. De aangesloten leden kunnen aan gunstig tarief achter de clubboot waterskiën en wakeboarden en

BOOT juni - juli 2007

59


gebruik maken van het skimateriaal (ski’s, wakeboards, lifesavers enz...). Wie wil waterskiën of wakeboarden moet een geldige lidkaart van de Vlaamse Waterski Federatie bezitten. FOTO BOVEN: OPHALBRUG. Deze ophaalbrug heeft gedurende vele decennia dienst gedaan aan het kanaal Roeselare-Leie ter hoogte van de gemeente Kachtem. Zij verbond de dorpskern van deze gemeente met de Roeselaarsestraat in Izegem. Haar naam heeft de brug te danken aan het feit dat zij gelegen was naast het ‘Sas’ (de sluis) Bij de verbreding van het kanaal begin jaren tachtig van de vorige eeuw werd dit stukje erfgoed van de ondergang gered door IWV. De brug kreeg een plaatsje op het clubdomein waar eveneens een stuk van de oude, met kasseistenen geplaveide, Sasstraat doorheen loopt. Einde van de jaren negentig werd de brug gerestaureerd. Haven 2 is te bereiken door onder de gerestaureerde brug te varen.

FOTO MIDDEN: HIER MAAKT HET NIEUW AANKOMENDE TALENT SEBASTIAAN VIANE ZICH KLAAR VOOR EEN RIT. Sebastiaan wordt 15 dit jaar en begon op zijn elfde te riden (wakeboarden), hij behaalde vorige jaar de derde plaats in het Belgisch kampioenschap en dit in zijn eerste competitiejaar. Hij volgt sportschool in het Vilo te Meulebeke waar hij op woensdag wekelijkse vrijaf krijgt om de trainingen bij te wonen. Zijn ambitie dit jaar: zoveel mogelijk deelnemen aan wedstrijden met als belangrijkste: de Flanders Open + het Belgisch kampioenschap.

FOTO ONDER: SEBASTIAAN VIANE OP DE WAKEBOARD

ACHTER DE SPECIAAL DAARVOOR UITGERUSTE CLUBBOOT.

MICHAËL CALLEBERT MET ÉÉN BEKER UIT ZIJN RIJK GEVULDE TROFEEËNKAST.

60 juni - juli 2007

BOOT


TEKST: HERWIG DEWEERDT

De Wondere wereld van Billie

TEKENING: TRISTAN

Varen in een notendop

Het kombuis

Ik had het er in vorige afleveringen al over: varen scherpt de honger aan. Jezelf en je gasten aan boord culinair verwennen behoort tot de geneugten van zeelieden en zoetwatermatrozen. Hoe bescheiden je bootje ook is, met een beetje creativiteit en zin voor improvisatie kan je in een mum van tijd wat lekkers op het bord toveren. Er wordt soms schamper gedaan over de keukengewoontes van bootslui. Wat is het belangrijkste werktuig in de scheepskeuken? Juist, de blikopener. Wat is het tweede belangrijkste werktuig in de scheepskeuken ? Juist, de kurkentrekker. Wat is het derde belangrijkste element aan boord ? Een goed gevulde portefeuille om in een goed restaurant aan wal te gaan eten ... Dat de maaltijden aan boord soberder zijn dan in een driesterrenrestaurant is nog geen excuus om ‘troep’ te serveren. De lekkerste gerechten wereldwijd zijn gegroeid uit de volkskeuken en heel wat topgerechten waren oorspronkelijk arme mensenkost. De kunst bestaat er in creatief te zijn met weinig, goede basisproducten te gebruiken en zorgvuldig om te gaan met de voorraad. Het is bedroevend te merken hoeveel bruikbaar lekker voedsel aan wal in vuilniscontainers belandt of tijdens het varen overboord wordt gekieperd. Omdat water wiebelt, en je zeker op zee door de golven tussen bakboord en stuurboord en van boven naar onder wordt geslingerd is het belangrijk dat je de potten niet tot aan de rand vult. Dus heb je grotere potten nodig en een aangepast vuur. De meeste moderne vuren hebben een systeem waarmee je het recipiënt klem kan zetten. Vroeger gebruikte men kantelfornuizen, maar eerlijk gezegd, daar heeft deze jongen geen ervaring mee. Hoe dan ook, als je kookt, blijf bij je vuur en je potten. De golfslag van één voorbijvarende gek kan voldoende zijn om het hele kombuis onder de erwtensoep te kledderen. Zorg voor kookpotten met een stevig deksel, desnoods een deksel dat je kan klemmen, zoals bij een snelkookpan. Hetzelfde geldt voor ovengerechten: ofwel een deksel, anders tenminste stevig inpakken met aluminiumfolie. Denk daarenboven aan je eigen veiligheid. De meeste fornuizen aan boord werken op gas, en gas is en blijft uiterst explosief. Zorg er altijd voor dat je een recent gecontroleerde brandblusser in de buurt hebt en flamazine, de wonderzalf bij brandwonden. Zelfs de beste kok snijdt wel eens in eigen vel, en ook bij het openen van oesters, mosselen of schaaldieren is een ongelukje gauw gebeurd. Dus, pleisters, ontsmettingsmiddel en verband bij de hand ! Denk nu niet dat ik jullie bang wil maken en bekeren tot kant- en klaarmaaltijden of Captain Iglo. Maar, voorkomen is het halve genezen. Over de noodzaak van een koelkast of

‘diepvriezer’ aan boord zijn de meningen verdeeld. Op Billy werd een hoekje vrij gemaakt, naast het voorbankje voor de koelbox, niks gedoe met elektriciteit, de avond tevoren een paar koelelementen thuis in het vriesvak en de hele dag koele drankjes en frisse sapjes gegarandeerd. Vergeet zeker niet dé scheepsklassieker. Iedere zeeman kent scheepsbeschuit of soldatenkoeken, hard en stevig zodat je er iemand mee van zijn paard kan slaan. ‘’t Smaakt naar niets !’, zeggen mijn kinderen altijd. ‘’t Is een teken dat je geen honger hebt’, is mijn klassieke antwoord. Feit is dat we verwend worden met een ongekende variëteit aan zoete koekjes, wafels en cakes. Om nog maar te zwijgen van snickers, mars, twix, bounty , cha cha en milky-way. Maar nu aan de slag! Bij koud en druilerig weer doet een lekkere maaltijdsoep wonderen, bij zonnig weer zijn slaatjes en tapas een onuitputtelijke bron van culinaire verwennerij. Durf te experimenteren ! Weet dat je ook met restjes en ‘overschotjes’ heerlijke combinaties kan verzinnen. En vergeet vooral niet om al je lekkernijen tijdig door te spoelen met een heerlijk wijntje of een lekkere frisse pint. De Franse arts, monnik en schrijver François Rabelais, auteur van het meesterlijke Pantagruel et Gargantua, schreef al in de 16de eeuw: L’ appetit vient en mangeant, la soif s’en va en buvant ! Smakelijk !

L’ appetit vient en mangeant, la soif s’en va en buvant !

BOOT juni - juli 2007

61


www.indumar.be

Verzekeringen Unigarant Delta Lloyd Fortis Wij bieden: �

Polis op maat

Tot 40% korting (no claim)

Geen franchise bij sleepkosten

Geen aftrek nieuw voor oud

Berging tot 2 miljoen euro

Vaste taxatie

Werelddekking

Wedstrijddekking

Afzonderlijke rechtsbijstand

Ongevallen opvarenden

Advies en begeleiding (VHF, Vlaggenbrief, registratie, BTW,...)

Zekerheid en deskundigheid

35.000 zeemijlen ervaring

THONETLA AN 96 2050 ANTWERPEN

Te l : 0 3 / 2 1 9 . 2 0 . 0 2 Fax : 0 3 / 2 1 9 . 2 0 . 0 4 info-insurance@indumar.be

62 juni - juli 2007

BOOT

Tussen jacht en vracht...

N

og even, dan is het zover. Na een leven lang gewerkt en gewoond te hebben op hun spits, gaan Roger, 82 jaar, en Josepha, 91 jaar, aan de wal wonen. Nee, niet vrijwillig. Josepha is de laatste tijd wat in de war, eten koken en het huishouden doen kan zij niet meer, zelfs de normaalste kleine dingen zijn haar te zwaar. Nog geen jaar geleden danste zij op alle feestjes en schilderde zelfs nog het dak van de roef. Met haar kon ik praten over de voordelen van het wonen op een schip in een piepkleine woning, we lachten om de mensen aan de wal in hun grote kastelen. Hun spits voldoet ook niet meer aan de “moderne eisen” van deze tijd. Het is voor haar beter dat zij naar een bejaardenhuisje gaat. Soms zit zij stilletjes een beetje te neuriën, haar gedachten mijlenver weg. Als ik haar dan vraag naar vroeger lichten haar ogen op. Zij vertelt over het schippersleven zoals het was, hard maar tijd voor gezelligheid. Als jong meisje heeft zij het schip van haar vader gejaagd, in het harnas en trekken. “Ach zwaar, als ie eenmaal ging viel het wel mee.” Bij de sluizen heerste er altijd een gezellige sfeer, een praatje met de sluiswachter en schippers, er werd hier ook van alles te koop aangeboden van aardappels tot zelfgestookte “Eau de Vie”. ’s Avonds werd er vaak gedanst in de schipperscafe’s

bij de sluizen. In gedachten zie ik het allemaal voor mij, de vele spitsen die soms twee rijen dik lagen afgemeerd bij het schippers café van Erquelinnes aan de Sambre. De muziek en het gelach dat naar buiten dwarrelt. Schipperskinderen die op de kade spelen. De romantische kant van een hard leven. Zeventien jaar geleden zijn Roger en Josepha gestopt met varen en hebben deze, toendertijd, gezellige ligplaats uitgekozen om te genieten van hun pensioen. Roger voelt zich “nog twintig”, elke dag poetst hij de gangboorden, haalt het drijfvuil tussen wal en schip vandaan en controleert hij de touwen. Roger heeft moeite met de verhuizing naar de wal. Als ik hem vraag of hij nu zijn schip gaat verkopen zegt hij enkel “ on vera” we zullen zien. De kade aan de Sambre ligt er hedentendage verlaten bij. Het café is inmiddels zes jaar geleden gesloten en beroepsvaart is hier niet meer. De enige spits die hier nu nog ligt is de “Abira“ van Roger en Josepha. Zelfs de pleziervaart laat zich op dit deel van de Sambre weinig zien. Jammer, want net zoals mensen is ook de Sambre prachtig in al zijn jaargetijden.

TEKST: WILL OSINGA


www.indumar.be jachtmakelarij - scheepsfinancieringen en -verzekeringen T H O NETLAAN 96 - 2050 ANTWERPEN Tel: 03/219.20.02 - Fax: 03/219.20.04 - info-brokerage@indumar.be

Princess 40, GRP, 1999, 12.80 x 3.96 x 0.94 m, 2 x Volvo 318 hp D (2003), 2 cabins, bowprop, gangway, 2 toilets, easy acces to FB, teak on steps and cockpit and swimming platform, as good as new, 100% company shares for sale at € 49.000, boat for sale at € 210.000 (plus VAT)

De Vries Lentsch ketch, steel, 1991, 12.87 x 4.00 x 1.70 m, 1 x DAF 136 hp D, a timeless classic beauty, round stern, lots of teak, professionally maintained, bright and shiny varnish, recommended by Indumar, a gentlemen’s motorsailor, € 195.000

Guy Couach 1401, 1989, 13.95 x 4 x 1.10m, 2 x Volvo 385 hp (overhauled 2005) radar, GPS, plotter, new upholstery, bimini (all 2006), hydraulic gangway, lying MED. REDUCED € 125.000 for the connoisseur

Kalik 40, 1984, GRP, 12.00 x 3.90 x 2.00 m, 1 x Yanmar 56 hp D, (1999) 1200 hrs € 86.000

Beneteau Oceanis 351, GRP, 1996, 10.50 x 3.80 x 1.53 m, 1 x Volvo 29 hp D, immaculate condition, many options, Turkije € 68.000

Fairline Sedan 32, GRP, 1980, 11.15 x 3.48 x 0.90 m, 2 x Mercruiser 220 hp D, (2004) large aftcockpit € 59.500, offers invited

Sun ODYSSEY 34.2, GRP, 1998, 10.30 x 3.29 x 1.70 m, 1 x Yanmar 27 hp D, many new options (2006) furling main, owners version, € 84.000

Tarquin 595, GRP, 1989, 18.10 x 5.44 x 1.50 m, 2 x Detroit 650 hp D, designed and built for real yachtsmen, new interior and overhaul of engines 2003, accomodation in style! Recommended € 535.000, offers invited

Altena excel 48 cabrio, 1999, 14.80 x 4.40 x 1.40 m, 1 x John Deer 225 pk (890 hrs), teak dek, 2 kajuiten, boeg- en hekschroef, was- en droogmach, alle instrumenten. Ideaal om lang op te verblijven. Op de Rhône in alle luxe, € 315.000

Nicholson 43, 1972, 13.61 x 3.50 x 2.06, Yanmar 36 hp D (1992), osmosis treatment by NAGAKI, full heritage and original, for the joy and pride of ownership, nothing beats a Nicholson 43. € 94.850

Chatham, steel, 1993, 10.00 x 3.40 x 1.60 m, 1 x Mitsubishi, blue ocean cruiser, ready to go, equipped for world cruising, € 29.000

Prout 46, GRP, 2001, 14.02 x 6.35 x 1.14 m, 2 x Volvo 30 hp D, fully equipped, lying MED, € 265.000 + VAT MOTORSCHEPEN ‘91 Invader 190 V ‘02 Rib Bsc 61 ‘89 Sea ray sundancer 25 ‘78 Storebro 31 ‘73 Carver trojan sedan ‘78 Stalen kruiser ‘92 Sunseeker tomahawk 37 ‘90 Azimuth 37.9 ‘87 Ocean alexander 39 ‘80 Valkkruiser ‘98 Cranchi Atlantic ‘76 Valkkruiser ‘06 patagonia 44 ‘98 Fairline targa 46 ‘92 Princess 50 ‘93 President 55 ‘06 Ferretti 550 ‘89 Woonboot

5.80 6.10 8.70 9.30 9.80 10.50 11.20 11.30 12.00 12.30 13.15 13.30 13.50 13.75 15.40 15.62 17.37 17.60

€ 9. 900 € 30.000 € 38.00 € 68.000 € 65.000 € 27.500 € 89.000 € 111.000 € 146.000 € 85.000 € 245.000 € 100.000 € 325.000 € 300.000 € 285.000 € 260.000 € 1.250.000 € 223.000

Cayenne 42, GRP, 1984, 12.56 x 2.70 x 1.95 m, 1 x Volvo 18 hp D, (2004) 60 hrs, full harken € 42.000

Beachcraft De Groot, steel, 1982, 9.00 x 3.10 x 0.90 m, 1 x Leyland 62 hp D, first owner, € 39.900

Guy couach 1501, GRP, 1992, 15.00 x 4.30 x 1.00 m, 2 x Detroit 485 hp D, new interior, fully equipped, for the real yachtsmen, recommended! € 290.000 + berth in Spain € 175.000

Fairline Squadron 62, 1993, 19.20 x 5.28 x 1.45, 2 x MAN 1100 hp, 4 cabines + crew, in top class condition, first owner and constantly upgraded, lying Turkey, € 475.000 (+ VAT if appl)

Carena 37, steel, 1999, 10.60 x 3.70 x 1.80 m, 1 x Mitsubishi 37 hp D, very few sailing hrs, first owner, immaculate condition, glued teak deck, cosy teak interior, fast and safe cutter rig, € 128.000, offers invited

Vanderhoeven 50 Dart Trawler, steel, 1996, 15.65 x 4.70 x 1.30 m, 1 x Perkins Sabre 225 hp D, suitable for living on board, 3 cabins, complete refit in 2006, € 375.000.

‘89 Netship lowland ‘92 De Vries ‘91 Ferretti Altura 585 ‘04 Ferretti 760 ‘69 Benetti 88

18.60 19.00 19.40 23.45 27.75

€ 630.000 € 1.100.000 € 645.000 € 2.299.000 € 750.000

ZEILSCHEPEN ‘82 One off ‘68 Van de stadt invicta ‘77 Atlantide ‘89 Etap 28I ‘21 U klasse ‘91 Bavaria 320 sportline ‘91 Prout snowgooze 37 ‘03 Grand Soleil 40 race ‘87 Canadian sails 40 ‘01 Hanse 40 ‘85 Kalik 43 ‘99 Cat Dufour 435

7.80 8.00 8.45 8.60 10.10 10.20 11.30 11.99 12.00 12.10 13.10 13.26

€ € € € € € € € € € € €

9.500 9.500 12.900 45.000 9.500 49.500 120.000 149.000 74.000 137.000 140.000 295.000

Nicholson 39 CC, 1977, 11.70 x 3.45 x 1.68, 1 x Ford 60 pk D, eerste eigenaar, ligplaats Turkije, nostalgische luxe, veilig toerschip, C&N kwaliteit. € 69.000

Colin Archer, 1992, 9.00 x 3.00 x 1.50 m, Solé 34 hp, classic, small long distance cruiser, € 49.500

Beneteau First 47.7, 2000, 14.50 x 4.50 x 2.80 m, Yanmar 78 pk, teack deck, complete equipment, 3 cabins, race version, but never raced. Attractively priced at € 185.000, lying Med

Idylle 11.50, 1983, 11.50 x 3.70 x 1.33, Yanmar 40 hp (2005), anti osmose treatment 2006. Looking for new sailing waters with this shallow draft! € 49.000

‘00 Beneteau oceanis 44 cc ‘83 Classic one off ketch ‘91 Trintella 54 LIGPLAATSEN IN DE ZON Zuid - Frankrijk Baie des Anges 10.00 x 3.50 12.00 x 4.00 16.00 x 5.00 Cap d’Ail 12.00 x 4.00 Les Marines de Cogolin 15.00 x 4.30 Spanje Campomanes (Altea) 15.00 x 5.00 Benalmadena 13.00 x 4.40

European certificated Yachtbroker (EMCI) -

Sun Odyssée 43 DS, 2005, 13.21 x 4.19 x 2.00 m, Yanmar 75 pk, 3 cabins, full Raymarine, € 110.000 plus 55 x monthly leasing

13.40 14.30 16.70

€ € €

189.000 139.000 275.000

€ € €

79.000 95.000 229.000

120.000

120.000

175.000

85.000

Classic steel MY, 1966, 16.48 x 4.40 x 1.50 m, 2 x Daf 575, bowprop, living aboard Yacht, needs some care and elbow grease, € 84.000

Gobbi 34 sport, 1994, 10.36 x 3.40 x 1.45 m, 2 x Volvo 230 hp, bowprop, 2 cabins, over 40 kts, € 89.000

Indumar Brokerage

BOOT juni - juli 2007 63 www.indumar.be - www.indumar.be - www.indumar.be - www.indumar.be


Belgische Marineschilders 64 juni - juli 2007

VOILE LATINE - MICHEL DUMONT

Michel Dumont, essentiële vormen en kleuren Michel Dumont werd geboren in 1946 in een Brusselse fotografenfamilie. Een grootoom van Antwerpse afkomst die directeur werd van de haven van Marseille, liet hem vanaf zijn prille jeugd de kusten van de Middellandse zee ontdekken. Hij legt er zijn eerste proeven af in «pointu». Grafische studies aan het Sint-Lucas instituut hebben hem zijn technische basis bezorgd en via de fotografie belandde hij als vanzelfsprekend in de schilderkunst, waarin hij de essentiële vormen en kleuren nauwkeurig tot hun recht laat komen. Michel Dumont heeft zijn loopbaan uitgebouwd in de grafische kunst, hetgeen op onmiskenbare manier uit zijn werken blijkt. Van de Middellandse tot de Atlantische Oceaan ontdekt hij de levendige en contrasterende kleuren van de maritieme architectuur, met een voorliefde voor treilers en “pointus” (hij werd net Erelid benoemd van de Vereniging voor de bescherming van de Provençaalse “pointu”).

BOOT

ST-TROPEZ GALÈRE - MICHEL DUMONT


www.navi-sell.com • ‘05 Semi-Rigid Selva - 3.60 - 6 700 eur • ‘97 Regal Valanti 190 + trailer riba (2002) - 5.98 - 17 500 eur • ‘97 Guymarine 675 Ligneur - 6.75 12 000 eur • ‘80 Chantaco - 9.00 - 16 500 eur • ‘56 Schottelboot - 10.50 - 27 000 eur • ‘60 Stalen visboot - 11.90 - 27 000 eur (demoschip = nieuw!) • ‘04 Columbus 1300 hardtop - 13.00 - Perkins 215 pk - 215 000 eur • ‘75 Rijnkruiser - 13.80 - 75 000 eur • ‘92 Leopold Kruiser - 14.00 - 85 000 eur • ‘05 Grani LTD Steelsch SF 1360 - 14.10 - 187 000 eur • ‘96 Wave Runner 48 Fly - 15.15 - 280 000 eur • ‘93 Ocean Alexander 1700 - 17.10 325 000 eur • ‘05 Sunset 82 - 25.00 - 1 950 000 eur • ‘70 Benetti 88 - 27.75 - 2 x Detroit 900 pk - prijs op aanvraag • Luxe motor - 35.58 - 625 000 eur • ‘99 Bruce Roberts Wave Runner 48 280 000 eur • ‘94 Gobbi 21.5 sport - 6.50 - 19 750 eur • ‘77 Microplus 501 explorer - 5.30 - 11 000 eur • ‘86 Cytra 40 Senator Fly - 11.87 - 99 000 eur • ‘05 Azimut 68 FT - 20.50 - 1 350 000 eur + vat • ‘90 Virto Hitsaus - 25.96 - p.o.a. • ‘85 Verhoefkruiser - 10.00 - 29 500 eur • ‘99 Pacic 136 - 13.60 - 289 000 eur • ‘76 Cupido Kruiser - 9.57 - 17 000 eur • ‘92 Yarding 27 - 8.50 - 52 100 eur • ‘90 Symbol 42 sundeck - 13.80 - 150 000 eur + vat • ‘76 Fisher 30 - 9.15 - 52 000 eur

‘05 Vennekens Spiegelkotter - 12.00 - Kwaliteit en conform, demoschip - vr.pr. 300 000 eur + btw

‘98 Fairline 42 Phantom Te water 1999 - 2x 370 hp Volvo Penta, full option, boeg en hekschroef, generator, radar, teak op y bridge - slechts 550 draaiuren, als nieuw! vr.pr. 295 000 eur NIEUW! ‘01 Princess 20 M - Eerste eigenaar - luxueus jacht met alle denkbare opties - 22.00 m, tender Zodiac, Jetski Yamaha, Satelite TV generator, hydraulische gangway enz... vr.pr. 1 100 000 eur + VAT ‘99 Sunseeker Camargue 44 - Prachtig schip, full option, inclusief airco, generator, kraan enz... vr.pr. 265 000 NIEUW! ‘96 Baglietto Type - Luxe jacht, supercompleet uitgerust EN IN PERFECTE STAAT vr.pr. 850 000 eur ‘04 Columbus Hardtop 1300 - Perkins Sabre 215 hp, zeer ruim en mooi interieur, prachtoccasie!! vr.pr. 215 000 euro ‘99 Bruce Roberts Wave Runner 48 - 14.98x4.85x1.15 - zeer stevig gebouwd schip met alle denkbare opties, zeer weinig draaiuren vr.pr. 280 000 eur

• ‘68 • ‘80 • ‘80 • ‘79 • ‘79 • ‘76 • ‘76 • ‘79 • ‘88 • ‘82 • ‘00 • ‘00

Sigmet 20-6 - 3 750 eur Beneteau Kerlouan - 6.20 - 6 500 eur Beneteau First 25 (dériveur) - 7.50 - 14 500 eur Surprise (Archambault) - 7.65 - 8 000 eur Neptune 26 - 7.75 - 14 000 eur Puma 26 - 8.00 - 13 000 eur Mirage 28 - 8.64 - 14 500 eur Kalik 30 - 9.15 - 27 500 eur Westerly Tempest - 9.32 - 59 000 eur Jeanneau Rush - 9.55 - 28 000 eur Van De Stadt - 10.25 - 89 000 eur Jeanneau Sun Odyssey 34.2 - 10.30 78 500 eur + btw • ‘95 Beneteau Oceanis 351 (3 cabin) - 10.62 - Yanmar 28 pk - 80 000 eur • ‘82 Dufour 4800 - 10.65 - 46 000 eur • ‘91 Van De Stadt - 11.00 - 77 000 eur • ’83 Fioleau (aluminium) - 11.50 - 95 000 eur • ‘99 Wauquiez 43 Pilot Saloon - 13.20 299 000 eur + 15% btw • ‘75 Atlantide - 8.50 - 11 000 eur • ‘69 Cornu Ketch - 13.50 - 50 000 eur • ‘83 An 47 Ketch (Van Raamdonck) - 14.30 149 000 eur • ‘03 Guillet 15m - 15.00 - 268 000 eur • ‘81 MS Gouwzee 43 - 15.50 - Ford 100 pk 95 000 eur • ‘03 Spountz - 16.00 - 249 000 eur • ‘93 Vennekens Koral Kruiser 54 - 16.10 420 000 eur • ‘73 Dufour 27 - 8.30 - 12 500 eur • ‘82 One Off 780 - 7.80 - 8 500 eur • ‘79 Gulstar 44 MK II - 13.30 - 66 000 eur • ‘85 Archambault Supspens- 10.15 - 30 000 eur • ‘79 Defender 27 - 8.00 - 12 500 eur • ‘01 Dufour 26 Duo - 7.94 - 23 000 eur • ‘76 Solution AK (cruiser/racer) - 8.70 - 18 750 eur or nearest offer!! • ‘84 Phantom 35 - 10.60 - 37 800 eur • ‘75 Gulfstar 41 - 12.30 - 55 000 eur • ‘91 Gibsea 52 - 15.85 - 210 000 eur • ‘74 C.S.N.O. Lotus - 7.60 - 5 800 eur • ‘01 Dufour 26 duo - 7.94 - 23 000 eur • ‘85 Kelsall 35 trimaran - 10.70 - 84 750 eur • ‘72 Scampi 30 - 9.00 - 11 500 eur • ‘76 Beneteau Evasion 28 - 8.5 - 19 500 eur • ‘84 Jeanneau attalia - 9.20 - 37 500 eur

NIEUW !

• ‘78 Tukker Werkvlet - 9.29 - 16 750 eur • ‘76 Mitchell 27 FT Fishing Vessel - 7.00 - 14 500 eur • ‘73 Duwer/sleper - 15.92 - 21 000 eur • ‘91 Chris craft express cruiser - 12.07 - 111 500 eur • ‘98 Semi Rigid Apex 17 + trailer - 5.10 - 14 500 eur • ‘83 Ocqueteau Aleonor - 6.30 - 11 500 eur • ‘96 Type Baglietto - 25.00 - 850 000 $ • ‘06 Ferretti 97 custom line - 29.70 7 900 000 eur • ‘07 Lema Clon - 6.65 - 49 507 eur • ‘01 Princess 20 M - 22.00 - 1 100 000 eur + VAT

‘99 Tukkervlet 1360 - 13.60 - Prachtig onderhouden schip, geschikt voor ieder vaargebied vr.pr. 198 000 eur ‘05 Latitude 44 Trawler - 13.60 demoschip - zeewaardige trawler met klassieke lijn en design interieur uitgerust met twee economische Yanmar Diesels vr.pr. 290 000+ vat + btw

motorjachten

zeiljachten

NIEUW !

• ‘89 Spirit 36 (3 cabin) - 11.60 - 90 000 eur • ‘07 Ege Yat 35 DS - 10.60 - 103 500 eur + VAT • ‘80 Dufour 1800 - 7.80 - 11 200 eur • ‘07 Ege Yat 40 DS - 12.35 - 138 000 eur + VAT • ‘73 Amel euros ketch 41 - 12.35 - 65 000 eur • ‘76 Gibsea 26 - 7.80 - 10 500 eur • ‘86 Kelt 850 - 8.75 - 25 000 eur • ‘78 Gibsea 35 - 10.50 - 39 000 eur • ‘88 Dufour 34 - 10.25 - 44 000 eur • ‘92 Bavaria 350 Lagoon - 11.15 - 69 750 eur • ‘76 Hallberg Rassy - 10.50 - 49 750 eur • ‘78 Jeanneau Melody - 10.25 - 29 750 eur • ‘72 Contessa 26 - 7.78 - 13 500 eur

• ‘00 • ‘84 • ‘86 • ‘87 • ‘80 • ‘76

VERLAAGDE PRIJS

Sunbeam 33 - 10.00 - 99 173 eur + btw Trismus 37 - 11.20 - 57 500 eur Hood 38 - 11.40 - 75 000 eur Gib-sea 116 - 11.60 - 75 000 eur Dufour 29 - 8.95 - 26 500 eur Amel Kirk - 11.02 - 37 000 eur

VERLAAGDE PRIJS! ‘97 Amel super maramu - 16.00 - oceaanschip in perfecte staat for the serious sailer vr.pr 348 000 eur!

NIEUW! ‘92 Bavaria 350 Lagoon - 11.15 - schip in perfecte staat, zowel binnen als buiten vr.pr 69 750 eur

VERLAAGDE PRIJS! ‘86 Hood 38 (Wauquiez) - 11.40 - zeer mooi onderhouden kwaliteitsschip met teak dekken en zo goed als nieuwe zeilen - topkwaliteit! vr.pr. 75 000 eur

‘07 Hanse 370 Teak decks, verwarming, uitklapbaar zwemplatorm - onmiddelijk leverbaar uit stock p.o.a.

VERLAAGDE PRIJS! ‘00 Van Der Stadt - stalen zeiljacht van topkwaliteit - uitgerust met zeer veel inox, zeer verzorgd interieur, in nieuwe staat vr.pr. 87 000 eur

‘90 Gibsea 42 master - 12.30 - Engels kwaliteitsschip in nieuwe staat!! vr.pr. 116 000 eur

‘07 Hanse 400 Teak decks, verwarming, uitklapbaar zwemplatform, Etap 38i - zeer ruim schip met radar, chartplotter, windin-zeilen, mooi interieur en recente strumenten enz. - onmidvoor de snelle beslisser! delijk leverbaar uit stock p.o.a.

‘01 Beneteau Oceanis Clipper 393 - 12.00 - Full option, teak decks, instrumenten B&G, aut. piloot, vhf, verwarming etc. - in nieuwstaat! vr.pr. 125 000 eur

Distribution new Hanse sailing yachts Contact our offices in Antwerp or Nieuwpoort for info and prices! Hanse 315, Hanse 342, Hanse 370, Hanse 400, Hanse 430, Hanse 470e, Hanse 540e, Hanse 630e

NAVI-SELL Nieuwpoort

Watersportlaan 7 • 8620 Nieuwpoort

NAVI-SELL Antwerpen

Tavernierkaai 2 • 2000 Antwerpen

Tel. 0475-27 39 79 • Fax 058-62 04 01 • E-mail info@navi-sell.com • www.navi-sell.com BOOT juni - juli 2007

65


De tijd is rijp voor de norm “quality shipping“ met kwaliteitslabel

Van uw ‘water’kant

Veiligheid op zee heeft zich in enkele jaren ontwikkeld tot één der prioritaire thema’s van het maritieme beleid. Het is bij uitstek een materie die de nationale grenzen overstijgt en daarom is een Europese aanpak noodzakelijk. Met de wetgevende initiatieven rond de ERIKA – pakketten, waaronder de oprichting van het Europese Maritieme Veiligheidsagentschap (EMSA) en de “Ports of Refuge”- maatregel heeft de Europese Unie haar verantwoordelijkheid genomen. Toch blijven de lidstaten belangrijke spelers op dit vlak, vooral inzake de omzetting en doorvoering, alsmede controle van de Europese en internationale regels. Maar ook de regio’s zijn betrokken partij, daar zij dikwijls de nare gevolgen van veiligheidsinbreuken ondergaan. Daarom is een gemeenschappelijke actie van meerdere Interreg programmazones opgestart om gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen die het Maritieme Veiligheidsbeleid moeten onderbouwen. De “Maritime Safety Umbrella Operation (MSUO)” is dan ook een welkom initiatief. In dit perspectief moet ook het Noordzee - project S@S gezien worden. Een onderdeel ervan is de veiligheid voor plezierboten en kleinere vaartuigen. Wat betreft de pleziervaartuigen ( tot 24 m ) werden de motorboten en zeilboten geteld voor de deelnemende landen in het project “safety at sea “(S@S), zijnde Vlaanderen, Denemarken, Duitsland, Noorwe-

DE RUBRIEK “VAN UW ‘WATER’KANT” STAAT OPEN VOOR POËTISCHE ONTBOEZEMINGEN VAN LEZERS, VOOR GROTE EN KLEINE ERGERNISSEN, VOOR ALLES WAT HET LEVEN EN DE DROMEN VAN EEN WATERSPORTLIEFHEBBER AANGENAMER, INTERESSANTER OF BOEIENDER KAN MAKEN...

66 juni - juli 2007

BOOT

gen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Nederland. Deze landen tellen tezamen 188.358.000 inwoners, die beschikken over 1.887.750 motor - en 831.200 zeilboten. Hetzij één boot per 15 inwoners. In Oostende werd het nieuwe MRCC maritieme redding en coördinatie centrum geopend waarbij alle gegevens vanuit de kuststations worden verwerkt tot één beeld voor de scheepvaartbegeleiding. De MRCC treedt op als SAR (search and rescue )autoriteit. Om het veiligheidsgevoel bij de zeevarende recreatie vaarders te bestendigen, werkt NautiV vzw mee om het logboek van de Noordzee te verspreiden . Ook in de huiskamer kan de hedendaagse skipper zijn tochten op zee voorbereiden door het oproepen via internet op zijn PC scherm van gratis Noordzee gedetailleerde weerberichten: http:// kustweerbericht.be , met oa windkracvht , richting, golven enz… de wolken fotos: http: // visibility.dkrz.de : de actuele wolkenfoto,het AIS ( Automatic IdentificationSystem ): het verkeersbeeld van alle schepen op zee en in de havens. Vermelden wij ook hier de inspanningen van onze nationale zeevaartpolitie, die regelmatig de veiligheidsnormen vermelden en de toepassing ervan aanmoedigen door inspectie en heilaas zo nodig door bekeuring. (Zie ook ons artikel ‘Veilig Varen’ blz. 54) Infromatie ter beschikking gesteld door Nautiv vzw , deelnemer aan het project “Safety at Sea “ - 70 Witte Burg, 8670 Koksijde . tel: 058 511743 fax: 058 522318 - website: www.nautiv.be


HERENMODEL

WINDJACK DG500

Waterdicht 9.000 mm, afgedichte naden, aanspanbaar aan het middel en de hals. • Ademend weefsel met membraan in 2 lagen. RET: 3,7. • Ruim model, buikzak met 3 compartimenten en sleutelkoordje. Aanbevolen verkoopprijs: �36,90 Ook verkrijgbaar voor kinderen.

B Y

W A T E R

DAMESMODEL

D E S I G N E D

PRO JOHN DG300

Slijtvaste verstevigingen aan knieën en zitvlak. Scheurvast neopreen. • Pasvorm aangepast aan trapezehouding, elastisch afgewerkte kraag en mouwen. • Kleurindicator per maat op ritssluiting voor snelle maatbepaling in club. Aanbevolen verkoopprijs: �49,90 Ook verkrijgbaar voor kinderen.

Exclusief bij Decathlon.

Decathlon Antwerpen Noorderlaan 53 2030 Antwerpen

Decathlon Kortrijk Beneluxlaan 1 8500 Kortrijk

Decathlon Roeselare Brugsesteenweg 356 b 8800 Roeselare

Decathlon A12-Schelle Boomsesteenweg 37 2627 Schelle

Decathlon ArenA (NL) ArenA Boulevard 101 1101 DM Amsterdam

Decathlon Alleur Rue du Commerce 20 4432 Alleur

Decathlon Anderlecht Olympische Dreef 50 1070 Anderlecht

Decathlon Châtelineau Rue Trieu Kaisin 1 6200 Chatelineau

Decathlon Liège Rue Feronstree 84 4000 Liège

Decathlon Kerkrade (NL) Wiebachstraat 75 6466 NG Kerkrade

BOOT juni - juli 2007

67


PERFORMANCE

34 35 37 40 41 43 46 50 55 IMX 70

x-yachts.com

Performance met nieuwe limieten De nieuwe X-41 is ontworpen voor spectaculaire zeilervaringen. De eerste wedstrijdresultaten tegenover de beste concurrenten zijn duidelijk. Niet alleen na berekende tijd op handicap, maar ook in re毛le tijd blijkt de X-41 de snelste te zijn. Terwijl zij onderdeks comfort, licht en ruimte biedt aan de ganse familie.

X-Yachts Belgium +32 (0) 475 287 162 路 x-yachts.be

68 juni - juli 2007

BOOT

BOOTmagazine # 05 - juni-juli 2007  

BOOTmagazine, tijdschrift voor watersport en –recreatie met alles over zeiljachten, motorboten en toervaren in België, Zeeland en de wijde w...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you