Page 45

Meesters van de zee

Japanse kunstenaar Hokusai,

in het hart van de golf

N

Zijn voorstellingen van de berg Fuji gelden als iconen van de Japanse prentkunst en misschien zelfs van het land zelf. Zoals traditioneel het geval was in de Japanse schilderkunst, is ook in de prentkunst de menselijke aanwezigheid inherent aan de voorstelling van het landschap. Hokusai maakte weinig uitzonderingen op deze regel. Maar in plaats van de geïdealiseerde mooie dames of historische en legendarische personages die door de meeste prentkunstenaars werden afgebeeld, tekende Hokusai in zijn landschappen de modale stedeling en zijn bezigheden. Vissers, landbouwers aan het werk of anonieme reizigers. Dat vinden we terug in “De drieënvijftig haltes van de Tökaidö”. De reis langs de Tökaidö (letterlijk ‘oostelijke zeeroute’) startte op de Nihonbashi-brug, letterlijk vertaald als ‘Japan-brug’. Die bevond zich in de benedenstad van Edo, het huidige Tokyo, in een druk stadsdeel waar zich ook de grote vismarkt bevond.

De brug overspande een kanaal waarlangs talrijke pakhuizen lagen. Dit stadsgezicht wordt in de verte overheerst door het indrukwekkende kasteel met de resuientie van de Shõgun en de zetel van de regering. Bekendste Japanse prent “In een golf voor de kust van Kanagawa” is wellicht de bekendste Japanse prent. We zien de contouren van de Fuji-berg afgetekend op de achtergrond en gevat in een enorme golf die op het punt staat neer te slaan op drie fragiele bootjes. Alleen al voor dit aangrijpende beeld verdient Hokusai voor ons de titel ‘Meester van de zee’. De kracht en tegelijk het evenwicht van het ontwerp liggen in de compositie, die de toeschouwer de indruk geeft zich midden in het natuurgeweld te bevinden, zoals de bemanning. Hokusai kreeg dit effect door het gebruik van een opvallend lage horizonlijn - net boven het zeeoppervlak - en een enkel gezichtspunt, met als centraal element de Fuji-berg op de achtergrond. Deze aanpak is totaal niet eigen aan de Japanse traditie, maar is geïnspireerd door Europese gravures. De allerbeste drukken van deze prent onderscheiden zich door de zeer precieze belijning, niet onderbroken door slijtage van het drukblok en door de perfecte

45

a een uitzonderlijk lange loopbaan liet hij een zeer divers oeuvre na, waaronder schilderijen, boekillustraties en prenten.Het zijn vooral zijn landschappen. die Hokusai’s faam gemaakt hebben, zowel in Japan tijdens zijn leven als tot vandaag in het Westen.

BOOT 2013 mei - juni

Het Museum van het Verre Oosten in Laken (Brussel) stelt van 27 maart tot 9 juni 2013 een vijftigtal prenten van Hokusai tentoon. Hokusai leefde van 1760 tot 1849 is wellicht een van de bekendste Japanse kunstenaars.

De drieënvijftig haltes van de Tökaidö. Het vertrek

aan de Nihonbashi-brug. Ca. 1806. Formaat: koban

23,0 x 17,5 cm.

leesbaarheid van de grote, Hollands geïnspireerde wolk tegen de lichte oranje achtergrond en tot slot door de dreigende hemel achteraan, waarvan de zwarte schakeringen tot boven de Fuji-berg uitkomen. Deze tentoonstelling beperkt zich tot een enkel aspect van het zeer diverse oeuvre van Hokusai. Aan zijn meesterlijke interpretatie van het landschap in zijn prenten dankt hij immers zijn internationale faam, tot vandaag. Voor de tentoonstelling werd een selectie gemaakt uit de Japanse prentencollectie van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Deze telt ruim 7.00 prenten. Omwille van de conservatie is het Museum van Japanse Kunst tijdens deze tentoonstelling verduisterd. Zesendertig zichten op de Fuji-berg: In een golf voor de kust van Kanagawa. Ca. 1830-1832. Formaat: õban, 25,6 x 37,2 cm.

Praktisch: 7 maart - 9 juni 2013 Musea van het Verre Oosten – Museum voor Japanse Kunst Van Praetlaan 44, 1020 Brussel – 02/268 16 08 –

www.kmkg.be

Open: di – vr, 9.30 – 17.00 Za, zo, feestdagen 10.00 - 17.00 Gesloten op maandag.

Bootmagazine 33 - mei / juni 2013  

Bootmagazine, tijdschrift voor watersport en -recreatie met alles over zeiljachten, motorboten en toervaren in België, Zeeland en de wijde w...

Bootmagazine 33 - mei / juni 2013  

Bootmagazine, tijdschrift voor watersport en -recreatie met alles over zeiljachten, motorboten en toervaren in België, Zeeland en de wijde w...

Advertisement