Page 44

Sociaal

44 mei - juni 2013 BOOT

De Vloot vzw, varen moet gezellig zijn

H

De Vloot vzw, niet te verwarren met de gelijknamige ‘reder van de overheid’, promoot de recreatie op de Belgische waterwegen. Logisch dus dat er heel wat water stroomt onder de kiel van de schepen van De Vloot, net een ietsje meer dan het vocht dat bovendeks vloeit. ,,Waterrecreatie zal gezellig zijn of niet zijn”, aldus een bij wijlen filosofisch geïnspireerde voorzitter Roger De Witte.

et kan geen toeval zijn dat De Vloot vzw een haventje uitbaat langs het enige ‘bierkanaal’ dat ons land rijk is. Aan de Colomabrug in Mechelen, op loopafstand van het station, kreeg De Vloot van waterwegbeheerder Waterwegen & Zeekanaal een concessie voor de uitbouw van een jachthaven. De Leuvense Vaart werd gebouwd rond 1750 om het grillige verloop van de Dijle te ondervangen. Van het Zennegat, dat aansluiting geeft op de Rupel, langs Mechelen tot Leuven doet het Kanaal Dijle-Leuven vandaag zijn bijnaam nog alle eer aan, althans zowel Mechelen als Leuven laten zich niet onbetuigd in het hedendaagse bierlandschap.

,,Wij willen mensen het

water leren ontdekken, iedereen kan genieten

van de rust en gemoede lijkheid op het water ”,

aldus Roger De Witte, voorzitter vzw De

Vloot.

De Coloma jachthaven werd in 2008 met veel luister ingehuldigd, zelfs de Belgische Marine zakte af naar Mechelen met de torpedojager Liberation. Vijf jaar later is de jachthaven een toonbeeld van goed beheer. Havenmeester Staf Adams maakt er een erezaak van om alles netjes op orde te hebben. ,,Dat heeft niet alleen te maken met de vraag van de waterwegbeheerder, het is ook een vorm van respect voor de gebruikers en de omwonenden,” stelt Staf. Jaarlijks nodigen de ligplaatshouders de omwonenden uit om op een zonnige dag een tochtje te maken met hun schip. ,,Zo creëer je wederzijds begrip en omdat de oeverbewoners de ligplaatshouders kennen, ontstaat er een spontane vorm van sociale controle.” Opwaardering De haven beschikt over water- en elektriciteitsvoorzieningen. De stad Mechelen heeft de oevers verfraaid met zitbanken, afvalmanden en bloemenperken. Het grasperkje tussen de straat en het kanaal wordt

regelmatig gemaaid. Verder zijn er parkeerplaatsen langs het water aangelegd. Zo bewijst een goed onderhouden haventje dat het een bijdrage kan leveren aan de opwaardering van de omgeving. Het kanaal heeft een totale lengte van 30 km en een diepgang van 2.5 meter en er kunnen schepen terecht tot 600 ton. De sluizen zijn nog steeds van het zeldzame type, buiksas, genaamd naar de halfronde uitsparingen in de sluiswanden. Ze zijn allen 52 meter lang en 7.75 meter breed. Ze overbruggen een hoogteverschil van 14 meter. Voor het afmeren van plezierboten zijn alleen bolders geplaatst op de sluisboord aan de rechteroever. Eronder zijn een drietal rijen haalkommen voorzien in de sluiswand. Voor kleinere boten zijn twee glijpalen voorzien in het midden langs de linkeroever. Op het kanaal bevinden zich ook enkele kleine steigertjes om tijdelijk af te meren, maximum 24 uur. Voor een iets langere periode kunnen passanten uiteraard terecht in Jachthaven Coloma te Mechelen. Havenmeester Coloma Mechelen, Staf Adams: ,,Op wandelafstand van het station, een goed uitgeruste haven en

een gezellig vaargebied.

Meer moet dat niet zijn.”

Het kanaal naar Leuven vormt een mooie vaarweg, met tal van mogelijkheden om even aan te leggen en de innerlijke mens te versterken, weet Staf. Alle andere kunstwerken langs het vaarwater worden automatische bediend en dat gaat bijzonder vlot. Vanuit Coloma vaar je drie uur naar Leuven en op een uurtje ben je op de Rupel. Naast de Coloma Jachthaven baat De Vloot vzw nog een stadshaventje uit in Gent aan de Walpoort en aan de Werf in Aalst. Alles samen goed voor ruim 50 ligplaatsen. ,,Wij willen de mensen het water laten ontdekken. Daarom organiseren wij met eigen schepen tochten voor individuen en groepen. Zo maken mensen in de praktijk kennis met de charmes van het voorbij glijdende landschap, leren zij de rust die uitgaat van het varen op de binnenwateren appreciëren”, vertelt Roger. Is het slechte weer niet ontmoedigend voor een groep die wil kennismaken met de charme van het varen? ,,Geeft mij maar een goed gezelschap met slecht weer aan boord, veel liever dan een slecht gezelschap met goed weer. Varen creëert vriendschap en gemoedelijkheid, gewoon omdat alles rustig en gezapig verloopt”, weet Roger uit ervaring Aansluitend bij de vaarervaring organiseert de vereniging ook theoretische en praktische vaarcursussen. ,,Het is fijn om vast te stellen dat mensen die als gast kennis maakten met de genoegens van het varen, inschrijven op onze cursussen en later gaan varen met een eigen bootje. Dan is onze missie geslaagd”, besluit Roger. Jachthaven Coloma, Mechelen: gustaaf.adams@skynet.be - www.de-vloot.be

Bootmagazine 33 - mei / juni 2013  

Bootmagazine, tijdschrift voor watersport en -recreatie met alles over zeiljachten, motorboten en toervaren in België, Zeeland en de wijde w...

Bootmagazine 33 - mei / juni 2013  

Bootmagazine, tijdschrift voor watersport en -recreatie met alles over zeiljachten, motorboten en toervaren in België, Zeeland en de wijde w...

Advertisement