Bootmagazine PLUS nr. 42 - juli/aug./sept. 2015

Page 1

tijdschrift voor watersport en -recreatie: alles over zeiljachten, motorboten en toervaren in België, Zeeland en de wijde wereld

42

BOOT PLUS 2015 juli - aug. - sept.

60 extra pagina’s intro’s, foto’s en verhalen 1

BOOTMAGAZINE PLUS

Online bijlage Bootmagazine.be e d i t i e 4 2 - j u l i/au g. /s e p t . 2 0 1 4