Page 16

16 september - oktober 2010 BOOT

Najaarsbeurzen

Cap °Okaz wordt Nieuwpoort International Boat Show De beurs voor tweedehandsboten Cap °Okaz proefde vorig jaar voorzichtig van het aanbod nieuwe boten en deze kennismaking is blijkbaar heel goed bevallen. Dit jaar gaat de beurs voor de zevende editie door op dit elan. Om de nieuwe richting en de ambities kracht bij te zetten werd de naam gewijzigd in Nieuwpoort International Boat Show.

C

ap°Okaz verloochent echter zijn oorsprong niet en blijft nog steeds een beurs waar professionelen en particulieren tweede handsboten aanbieden. Oud moet voor nieuw plaats maken. Ondanks een heropleving van de markt, is de overname van een boot voor professionelen nog altijd een pijnpunt. Daarom is deze beurs een geschikt instrument van de occasiemarkt. Geen betere plaats om zijn passie te beleven, te kijken en te vergelijken. De grote troef van deze beurs blijft dat boten in het water worden gepresenteerd, dat maakt de aanvoer en logistiek eenvoudig, maar maakt ook het bezoek extra aantrekkelijk. De organisatoren rekenen ook op heel wat jachten op het droge, voorzien een groot tentendorp en een uitgebreide aanbieding van boten in het water. Omwille van de toenemende belangstelling van particulieren en professionele exposanten staan voortaan 4 pontons in plaats van 2 met 110 ligplaatsen in het water ter beschikking. Streefdoel voor editie

FOTO: DE INPLANTING VAN DE NIEUWPOORT INTERNATIONAL BOAT SHOW (BLAUW) EN VERRASSEND MARITIEM NIEUWPOORT (GEEL), MET ELKAAR VERBONDEN DOOR EEN VOETGANGERSBRUG OVER HET WATER.

2010 wordt 50 nieuwe boten en een 100-tal tweedehands. Een aantal belangrijke invoerders van topmerken in ons land hebben zich reeds aangemeld, maar de deelnemerslijst is op dit ogenblik nog niet volledig. Verrassend Maritiem Nieuwpoort De stad Nieuwpoort bewijst dat zij een hart voor watersportlui heeft, samen met de botenbeurs wordt “Verrassend Maritiem Nieuwpoort” op touw gezet, naar een idee dat in Duinkerke bijzonder populair is. Centraal in dit gebeuren staat een oesterfestival in de hoofdhal van de vismijn. De oesterboeren uit de Noord-Franse regio stellen hun producten voor aan het publiek en gooien het op een akkoordje met een aantal champagneboeren en ‘foie gras’ producenten. Het geheel wordt een culinaire festijn voor al wie eens sterke lever heeft, maar is dat geen basiskenmerk van de zeelui? De kaaien, waar heel wat mooi maritiem erfgoed zal aangemeerd liggen, worden via een voetgangersbrug over het water met de nieuwe jachthaven verbonden met de VVW en de watersportbeurs. De ambities van organisatoren Jean-Pierre Lambrechts en Francis Tibbaut liegen er niet om. Waren zij tot nu de laatste beurs op de kalender als afsluiter van het seizoen, dan hebben zij met de vernieuwde aanpak alles in huis om de eerste beurs van het nieuwe seizoen te worden. Praktisch: Vrijdag 22 oktober van 14 tot 19 uur Zaterdag 23 oktober van 10 tot 19 uur Zondag 24 oktober van 10 tot 17 uur Plaats: Nieuwe Jachthaven, achter de piramide van de VVW, Watersportlaan 11 te 8620 Nieuwpoort Toegangsprijs: 5 euro, maar tal van kortingsbonnen van 2 euro en gratis kaarten zijn in omloop bij exposanten en watersportverenigingen. www.capokaz.be

BOOTmagazine # 21 - september/oktober 2010  

BOOTmagazine # 21 - editie september/oktober 2010, 5de jaargang nr.4 - Tijdschrift voor watersport en -recreatie: alles over zeiljachten, mo...

BOOTmagazine # 21 - september/oktober 2010  

BOOTmagazine # 21 - editie september/oktober 2010, 5de jaargang nr.4 - Tijdschrift voor watersport en -recreatie: alles over zeiljachten, mo...

Advertisement