a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Ontmoet team Boom juridisch Lees w het intervier met auteu im Parviz Sam

Gratis docentenservice

pagina 6-7

JURIDISCHE STUDIEBOEKEN CATALOGUS 2019-2020

www.boomjuridisch.nl


Beste docent, Hierbij presenteren wij met gepaste trots de studieboekencatalogus van onze juridische titels op HBO/WO-niveau. Samen met vooraanstaande namen uit de juridische praktijk en onderwijswereld ontwikkelen we jaarlijks een rijk aanbod aan juridisch onderwijsmateriaal. Het is lang geleden dat wij een dergelijke catalogus uitgaven. Websites met productinformatie leken de functie van de traditionele gedrukte overzichtscatalogus over te nemen. Maar net als met boeken merkten wij in het docentenveld dat ‘een papieren overzicht’ nog steeds op prijs wordt gesteld. In deze catalogus vind je onder meer een selectie van onze juridische studieboeken voor het wo en hbo, nieuwe uitgaven zoals Huurrecht van A.R. de Jonge en Rechtspersonen naar privaatrecht van Kid Schwarz, nieuwe en verwachte titels in onze reeks Recht begrepen en Recht in je opleiding en nieuwe delen in onze succesvolle reeks Boom Basics. Als klap op de vuurpijl is er het nieuw verschenen juridisch kookboek Het Gerecht, leuk voor iedere juridische student en professional. Met vriendelijke groet, Boom uitgevers Den Haag Wirt Soetenhorst

Team Boom juridische studieboeken Wirt Soetenhorst Uitgever w.soetenhorst@boom.nl Jesse Meindertsma Adjunct-uitgever j.meindertsma@boom.nl Anne Oerlemans Adjunct-uitgever a.oerlemans@boom.nl Suzanne De Jagher Marketeer s.dejagher@boom.nl Zilla Leurs Medewerker Marketing en sales z.leurs@boom.nl Lindy van der Kaay Klantenservice info@boom.nl

2


DOCENTENSERVICE

Docentenservice Wanneer je als docent een boek wilt beoordelen voor gebruik in het onderwijs, dan kun je alleen via onze website een gratis exemplaar ter beoordeling aanvragen. Zoek het boek op in onze webshop en klik vervolgens op het tabblad ‘Docentexemplaar’.  Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere mbo-, hbo- en wo-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat je hebt bij de instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met je op om jouw aanvraag te bespreken. Jouw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en  worden gebruikt om je te informeren over nieuwe relevante studie­ titels op jouw vakgebied.

mulier aangegeven of een docentexemplaar daadwerkelijk beschikbaar is als een digitaal boek (PDF) en/of boek (gedrukt exemplaar).

VERSCHIJNINGSVORM

BLIJF OP DE HOOGTE

We streven ernaar om van elke titel, die beschikbaar is als docentexemplaar, een digitaal boek (PDF) en boek (gedrukt exemplaar) aan te bieden. Per titel is in het aanvraagfor-

GRAAG HOREN WE JE MENING

Vier weken na verzending van een docentexemplaar sturen wij je een e-mail waarin wij je uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden. Deze gegevens worden gebruikt om onze uitgaven steeds weer te verbeteren.

Via onze studieboekenmailings houden wij je op de hoogte van alle verwachte en verschenen uitgaven, maar ook van events en relevant nieuws.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met Suzanne via s.dejagher@boom.nl of 070-33 070 92.

Inhoud Recht begrepen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. 4 Interview Parviz Samim.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... 6 Recht in kort bestek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. 8 Recht in je opleiding.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 10 Uitgelicht .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 12 Juridisch kookboek .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ 13 Boom Basics......................................................... 14

Boom juridische studieboeken (wo). . ....... .......... 16 Uitgelicht.. ............................................................... .......... 20 Belastingrecht...................................................... .......... 22 Juridische wettenbundels.. ............................ .......... 23 Boom criminologie...................................................... 24 Boom bestuurskunde......................................... 26

3


HBO

Recht begrepen De uitgaven in de Recht begrepen-reeks richten zich primair op studenten in het hoger juridisch onderwijs. De boeken geven een compleet overzicht van een rechtsgebied. De studieboeken in deze reeks zijn praktisch van opzet en bevatten heldere schema’s, voorbeelden en praktijkcasus die de tekst ondersteunen.

VERWACHT 2020

VERWACHT 2020

VERWACHT 2020

Dit boek behandelt het goederenrecht voor studenten in het hoger onderwijs. Het boek is op een voor studenten toegankelijke manier geschreven, is praktijkgericht en bevat in ieder hoofdstuk voorbeelden ter verduidelijking. 

Ondernemingsrecht begrepen is een actuele beschrijving van rechtsvormen met en zonder rechtspersoonlijkheid in het Nederlandse privaatrecht. Het is een praktische benadering met veel voorbeelden uit de alledaagse praktijk en rechtspraak. Het boek bevat overzichtelijke schema’s om de samenhang tussen vraagstukken te verhelderen.

Staatsrecht begrepen is een geheel eigentijdse en actuele beschrijving van het Nederlandse staatsrecht, met heldere structuren, met relevante details, aandacht voor politieke en constitutionele ontwikkelingen, en met begrippenoverzichten en context.

Goederenrecht begrepen

Michael Milo ISBN 9789462900783 paperback | 1e druk € 29,50

Ondernemingsrecht Staatsrecht begrepen begrepen

Aalt Willem Heringa ISBN 9789462905122 Peter Enthoven en Nynke van der Schaaf paperback | 1e druk ISBN 9789462907263 ca. € 29,50 paperback | 1e druk ca. € 40,00

Kijk voor een overzicht van alle verschenen delen in de reeks op www.boomjuridisch.nl.

4


HBO

NIEUW

NIEUW

Dit boek is een praktische inleiding in het straf(proces)recht voor studenten in het hoger onderwijs. Het geeft inzicht in een van de meest complexe rechtsgebieden van het Nederlandse recht; een rechtsgebied waarin het spanningsveld tussen vrijheidsrechten en beperkingen (of inbreuken) daarop dagelijks zichtbaar en voelbaar is.

Dit boek behandelt op leesbare en toegankelijke wijze de belangrijkste leerstukken van het verbintenissenrecht en kenmerkt zich door een heldere opbouw.

Straf(proces)recht begrepen

Joost Verbaan ISBN 9789462906440 paperback | 6e druk € 41,00

Verbintenissenrecht begrepen

Ivar Timmer ISBN 9789462905146 paperback | 7e druk € 38,00

ARBEIDSRECHT BEGREPEN

JEUGDRECHT BEGREPEN

BESTUURSRECHT BEGREPEN

NEDERLANDS RECHT BEGREPEN

BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN BEGREPEN

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT BEGREPEN

HUURRECHT BEGREPEN

VREEMDELINGENRECHT BEGREPEN

Hannie Geugjes en Erica Wits ISBN 9789462904620 | paperback | 8e druk | € 41,50

Karianne Albers ISBN 9789462903487 | paperback | 3e druk | € 49,50

Ivar Timmer ISBN 9789462903517 | paperback | 4e druk | € 30,00

Jeroen Kist ISBN 9789462904941 | paperback | 3e druk | € 31,50

Lydia Janssen ISBN 9789462903883 | paperback | 6e druk | € 37,50

Lydia Janssen ISBN 9789462902053 | paperback | 4e druk | € 46,50

Hannie Geugjes ISBN 9789462905832 | paperback | 7e druk | € 31,50

Parviz Samim ISBN 9789462901698 | paperback | 2e druk | € 36,00

WINST EN JAARREKENING BEGREPEN

Peter Enthoven ISBN 978946294996 | paperback | 3e druk | € 36,00

5


INTERVIEW

AUTEUR PARVIZ SAMIM OVER BOOM UITGEVERS DEN HAAG

‘De toegevoegde waarde is het kunnen delen van kennis.’ Parviz Samim is geboren en opgegroeid in Afghanistan. In 1997 is hij met zijn ouders als politieke vluchteling naar Nederland gekomen. Hier heeft hij de opleidingen Sociaal Juridisch Medewerker, Sociaal Juridische Dienstverlening en Rechtsgeleerdheid (Universiteit Utrecht) afgerond. Sinds 2007 is hij als docent recht werkzaam bij de Hogeschool Utrecht. Hij is in 2016 door de studenten verkozen tot Docent van het Jaar van de Hogeschool Utrecht. In 2017 is hij landelijk genomineerd als Docent van het Jaar van het hoger onderwijs.

Wanneer kwam je voor het eerst met Boom uitgevers Den Haag (BuDH) in aanraking? Dat was in 2014 bij het boek Vreemdelingenrecht begrepen. Ik was niet bekend met uitgeven en een collega verwees me naar BuDH vanwege zijn goede ervaringen daar. Na mijn eerste contact over het boek kwam Wirt [Soetenhorst, uitgeefdirecteur, red.] langs en hij nam de tijd om over het boek te praten. Dat persoonlijke contact is heel waardevol.

Intussen verschenen er al meerdere titels van jouw hand bij BuDH. Waarom koos je opnieuw voor onze uitgeverij? BuDH heeft in de gaten dat de meeste auteurs hun boeken schrijven in hun vrije tijd en dat is heel fijn; veel van mijn boeken schrijf ikzelf deels ’s nachts. De tijd die een auteur heeft voor het schrijven van een boek, naast zijn baan en andere verplichtingen, is vaak krap en Boom houdt daar in alles rekening mee. Door te denken in mogelijkheden, de auteur te stimuleren om door te gaan en persoonlijke contact te houden maakt Boom het verschil en daarom zijn ook mijn derde en vierde boek bij Boom verschenen. Hun wijze van communiceren is ook heel mooi, heel open en altijd vragend. Dat stimuleert, evenals het denken in oplossingen. Een andere stimulans is voor mij om te weten dat er bij Boom uitgevers Den Haag altijd een team is dat doorwerkt aan je boek, dat erbij betrokken is, en dat die mensen mij altijd op een goede manier verder helpen.

Wat is voor jou de toegevoegde waarde van BuDH bij het uitgeven van je boek? Het grootste voordeel van het publiceren bij Boom is dat ik puur inhoudelijk kan werken. De toegevoegde waarde is voor mij dan ook het kunnen delen van kennis, ik hoef me niet

6


INTERVIEW

ook nog eens bezig te houden met correcties en vormgeving. Zonder die diensten van Boom zou ik geen tijd hebben om ook maar een enkel boek te maken. De zorgvuldigheid van Boom, hoe er naar mijn tekst gekeken wordt en de grote aandacht voor details maken de toegevoegde waarde van de uitgever alleen maar groter.

Is het boek voor jou nog steeds het beste medium om jouw kennis over te dragen? Het boek is nog steeds het beste medium. De student van nu beschikt over talloze leermiddelen maar heeft ook grote moeite met concentratie. Het boek zorgt voor de concentratie op één onderwerp. Het moet dan wel voldoen aan de verwachtingen en wensen van de student. Dat betekent dat het duidelijk geschreven is, dat er veel schema’s in staan en veel voorbeelden die goed aansluiten bij de leefwereld en beleving van de student. Natuurlijk zijn er naast het boek nog andere bronnen die belangrijk zijn, maar de structuur zit in het boek. Door dit overzicht heeft de student veel minder stress dan wanneer hij alle informatie zelf moet zoeken in verschillende bronnen. Ik merk ook dat de boeken die ik voorschrijf nog steeds veel gelezen worden, dat komt ook omdat veel studenten behoefte hebben aan structuur. Een goed boek zorgt ervoor dat de student zich met de inhoud bezig kan houden.

Jouw meest recente boek is Consument & recht in de praktijk; Cases, leerstukken en wetteksten, verschenen in 2018. Kun je iets meer vertellen over hoe dit boek tot stand kwam? Eigenlijk ben ik tot het schrijven van dat boek gekomen doordat collega’s mij daartoe bewogen. Studenten vroegen om een vergelijkbaar boek als Vreemdelingenrecht begrepen maar dan

voor het consumentenrecht. Tijdens het schrijfproces heb ik daarom ook steeds concepten aan de studenten voorgelegd, niet alleen aan juridische studenten maar juist ook aan niet-juristen om steeds opnieuw de begrijpelijkheid van de tekst te kunnen toetsen. Bij elke nieuwe versie nam ik de feedback van de studenten mee en op die manier is er een boek ontstaan dat met medewerking van de student zelf is gemaakt. Het belangrijkste doel van het schrijven van een boek is voor mij dat het ook daadwerkelijk gebruikt wordt en op deze manier biedt de student daarin een enorme meerwaarde.

CONSUMENT EN RECHT IN DE PRAKTIJK Parviz Samim ISBN 9789462905184 paperback | 1e druk € 32,00

7


HBO

Recht in kort bestek De boeken uit de reeks Recht in kort bestek geven een toelichting op de meest basale aspecten van een rechtsgebied. Helder taalgebruik en korte tekstpassages dragen bij aan de toegankelijkheid van de behandelde onderwerpen. NIEUW

Intellectuele eigendom in kort bestek Dit boek geeft op een toegankelijke manier toelichting op de meest basale aspecten van het recht van intellectuele eigendom (IE). De nadruk ligt hierbij op de juridische vraagstukken die zich in een digitale (werk)omgeving kunnen voordoen. Het is primair geschreven voor het onderwijs van de opleiding hbo-rechten. Sander Huisjes ISBN 9789462906303 paperback | 5e druk ₏ 29,00

8


HBO

‘Toegankelijk, up-to-date en zeer bruikbaar.’ Docent ondernemingsrecht

BEDRIJF EN INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

BEDRIJF EN ONDERNEMINGSRECHT

ETHIEK EN RECHT IN KORT BESTEK

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT IN KORT BESTEK

Jan Keizer ISBN 9789462900851 paperback | 4e druk € 49,50

Edward Schotman ISBN 9789462903531 paperback | 4e druk € 28,50

Jan Keizerr en Marjolein Stoeten ISBN 9789462902503 paperback | 1e druk € 38,50

BESTUURS(PROCES)RECHT IN KORT BESTEK Arnold Verschut ISBN 9789089745972 paperback | 3e druk € 31,50

Saskia Klosse en Gijsbert Vonk ISBN 9789462905665 paperback | 2e druk € 22,50

9


HBO

Recht in je opleiding Binnen Recht in je opleiding worden titels ontwikkeld die bestemd zijn voor opleidingen in het hoger beroepsonderwijs waar het vak Recht gegeven wordt. Deze titels worden toegespitst op een bepaalde opleiding en behandelen juridische onderwerpen die op die specifieke opleiding van toepassing zijn. NIEUW

Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht Dit helder opgebouwde boek behandelt op leesbare en toegankelijke wijze de belangrijkste leerstukken van het verbintenissenrecht en het ondernemingsrecht. Hierdoor is het zeer geschikt voor opleidingen waar het verbintenissenrecht en het ondernemingsrecht aan de orde komen, zoals (Algemene en Technische) Bedrijfskunde, Sociaal-Juridische Dienstverlening, logistieke opleidingen, fiscale en accountancy opleidingen, Facility Management, Human Resource Management en andere economische richtingen. Het is primair geschreven voor het hbo-onderwijs in het algemeen. Robert Westra en Wim de Ruiter ISBN 9789462906334 paperback | 10e druk â‚Ź 33,50

NIEUW

Bestuursrecht Bestuursrecht behandelt op leesbare en toegankelijke wijze alle belangrijke onderwerpen van het bestuurs(proces)recht en kenmerkt zich door een heldere opbouw. De auteurs hebben gekozen voor een praktische benadering van de stof met veel krantenartikelen, jurisprudentie en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Op deze wijze krijgt de student de stof op een leesbare en toegankelijke wijze gepresenteerd. Dit boek is geschreven voor de hbo-student die tijdens zijn opleiding kennismaakt met de eerste beginselen van het bestuursrecht. Willie Elferink en Wim de Ruiter ISBN 9789462906198 paperback | 5e druk â‚Ź 31,50

10


HBO

‘Helder geschreven. Ook duidelijk voor niet-juristen.’ Docent over Bestuursrecht

STAATSRECHT

Bert Willemsen ISBN 9789462904040 paperback | 1e druk € 17,00

GOEDERENRECHT Robert Westra ISBN 9789462903395 paperback | 2e druk € 31,50

11


HBO

Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector 2019-2020

Peter Simons (red.) ISBN 9789462906242 paperback | € 95,50

In dit basisboek wordt het huidig geldende recht uitgelegd voor de hbo-student die zich voorbereidt om zorg- of welzijnsprofessional te worden. Beroepsprofielen zijn bepalend geweest voor wat wel of niet in deze bundel aangeboden wordt. Het boek bestaat uit vijf delen. Deze zijn zowel afzonderlijk als in samenhang te gebruiken. Naarmate de student zijn opleiding vordert, zal het pendelen tussen de verschillende delen belangrijker worden. Ieder deel is voorzien van een uitgebreide inhoudsopgave. De indeling is als volgt: Deel 1: de basisstructuur van het recht en de ‘methodiek van casussen oplossen’. Deel 2: theorie, casuïstiek en rechtsregels geordend naar de levensfase van cliënten/patiënten: de (on)geborene, het kind/de jongere, de volwassene, de zelfstandig wonende oudere, de stervende en de overledene. Deel 3: de jeugdige die gedwongen jeugdhulp ontvangt, de gehandicapte, de verdachte, de vreemdeling en de niet-vrijwillig opgenomen patiënt in een psychiatrisch ziekenhuis. Deel 4: de professional die werkt in een zorg- en welzijnsinstelling. Deel 5: de professional die functioneert in de cirkel van cliënt, instelling, samenleving en overheid. Bij Deel 2 en 3 is in ieder hoofdstuk een overzicht van de geraadpleegde rechtsbronnen en verwijzingen naar andere delen in het boek te vinden. In de hoofdstukken wordt steeds naar rechtsregels verwezen. Het boek wordt afgesloten met een uitgebreid trefwoordenregister.

12


UITGELICHT

Het Gerecht Een juridisch kookboek Het Gerecht is met 32 juridische recepten voor elk moment van de dag een perfect cadeau voor alle juristen, rechtenstudenten en andere thuiskoks die op welke manier dan ook wel eens te maken hebben met het rechtssysteem. De juridische wereld en de culinaire wereld lijken op het eerste gezicht niet veel met elkaar te maken te hebben. Toch blijkt het helemaal niet zo gek om een link te leggen tussen juridische termen en culinaire recepten.

Start de dag bijvoorbeeld met een paar heerlijke notarisappelpannenkoekjes. Denk voor de lunch eens aan een gezonde pleidooier. Kies voor het diner voor een heerlijke bisque van Griierkreeftjes en sluit af met een plakje niet te versmaden Eistaart. Zelfs een aantal arresten met een culinair tintje heeft hier een plekje gekregen. Het Gerecht bevat daarnaast recepten voor hapjes en drankjes, om de perfecte juridische borrel mee te organiseren. Denk aan een man-met-de-hamercocktail met als versnapering gevulde daders met spek. De uitleg over enkele basistermen, zoals conservatoir beslag en zuivere splitsing, maken dit juridische kookboek compleet. ISBN 9789462906990 hardcover | ₏ 19,95

13


HBO + WO

TENTAMENSTRESS? KEN IK NIET! Meer dan 30 delen beschikbaar

SLECHTS

€ 13,95

MET DE BOOM BASICS HEB IK SNEL INZICHT IN EEN RECHTSGEBIED

14


HBO +WO

BOOM BASICS TOP 10 De Boom Basics geven snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden komt de student direct tot de kern van de zaak. Gemaakt door vooraanstaande namen uit de juridische wereld. Onmisbaar voor iedere rechtenstudent. Betrouwbaar, met duidelijke schema’s, puntsgewijze uitleg en sprekende voorbeelden. Slechts

€ 13,95

Boom Basics staat onder redactie van prof. mr. T. Hartlief, prof. mr. A.W. Heringa en prof. mr. C.J.H. Jansen.

NIEUW

BOOM BASICS BESTUURSRECHT Mr. E.M.J. Hardy en mr. D.W.M. Wenders ISBN 9789462906556

NIEUW

BOOM BASICS STRAFRECHT

Mr. J.P. Cnossen en mr. D.S. Jol ISBN 9789462904057

BOOM BASICS NAAMLOZE EN BESLOTEN VENNOOTSCHAP Mr. J.J.A. Hamers en prof. mr. Schwarz ISBN 9789462902992

BOOM BASICS VERBINTENISSENRECHT Mr. drs. B.T.M. van der Wiel ISBN 9789462903043

NIEUW

BOOM BASICS HUURRECHT

Mr. M. van Schie, mr. F.H.J. van Schoonhoven, mr. T.H.G. Steenmetser en mr. M.H.P. de Wit ISBN 9789462902947

per stuk

BOOM BASICS EUROPEES RECHT

Prof. dr. F. Amtenbrink, prof. dr. G. Davies en prof. mr. H.H.B. Vedder ISBN 9789462904590

BOOM BASICS PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Mr. B.A.H.M. Boelens en mr. A.M. Steegmans ISBN 9789462903661

BOOM BASICS PRIVACYRECHT

Mr. V.I. Laan ISBN 9789462904378

BOOM BASICS GOEDERENRECHT

Mr. J.M. Milo ISBN 9789462903067

NIEUW

BOOM BASICS BURGERLIJK ADVOCATENTUCHTRECHT

Mr. dr. R. Sanders, mr. L.E. Verwey, mr. dr. D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo en mr. E.A. van Win ISBN 9789462902343

Kijk voor een overzicht van alle Boom Basics op www.boombasics.nl 15


WO

Boom juridische studieboeken Boom juridische studieboeken zijn primair geschreven voor rechtenstudenten in de bachelorfase van de academische studie. Sommige titels zijn zeker ook geschikt voor het hoger juridisch onderwijs. Onderstaand een selectie uit ons aanbod juridische studieboeken.

Arbeidsrechtelijke themata

Bestuursrecht

Familierecht

Arbeidsrechtelijke themata is het meest complete en verdiepende handboek op het terrein van het arbeidsrecht. Het behandelt het arbeidsovereenkomstenrecht (artikel 7.10 BW inclusief de Wet werk en zekerheid), het sociale zekerheidsrecht (WW, ZW en WIA), het collectieve arbeidsrecht (WCAO en WAVV), het medezeggenschapsrecht (WOR), alsmede het Europese en internationale arbeidsrecht (inclusief Europese vrijheden en doorwerking van het EU-recht).

Het studieboek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Het eerste deel, Bestuursrecht 1, behandelt de beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht. Het tweede deel, Bestuursrecht 2, gaat over de rechtsbescherming tegen de overheid. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt; tezamen vormen ze een studieboek voor het hele algemene bestuursrecht.

In dit boek wordt het Nederlandse personen- en familierecht op heldere wijze uiteengezet. Alle onderwerpen die in Boek 1 BW geregeld zijn, komen aan de orde, aangevuld met het ongehuwd samenwonen. Daarnaast wordt in een afzonderlijk hoofdstuk aandacht besteed aan Europees en internationaal familierecht. Het familieprocesrecht, het erfrecht en het jeugdstrafrecht komen ook uitgebreid aan bod.

BESTUURSRECHT DEEL 1

H.E. Bröring en K.J. de Graaf (red.) G.W. van der Voet, J.H. Even, E. van Vliet, ISBN 9789462905818 L.C.J. Sprengers en J.P. Quist hardcover | 6e druk | € 59,00 ISBN 9789462901247 hardcover | 6e druk | € 90,00 BESTUURSRECHT DEEL 2 A.T. Marseille en H.D. Tolsma (red.) ISBN 9789462906037 hardcover | 7e druk | € 49,50

16

W.M. Schrama, M.V. Antokolskaia en G.C.A.M. Ruitenberg (red.) ISBN 9789462904446 paperback | 3e druk | € 46,50


WO Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen In dit studieboek staan de hoofdlijnen van het in Nederland geldende recht centraal. Het is bedoeld als een eerste, zo helder mogelijke kennismaking met het Nederlandse recht. Daarbij gaat het om de centrale begrippen van het recht, het systeem van het recht en een inleiding op de belangrijkste rechtsgebieden. Het boek Grondslagen van het recht: Hoofdlijnen maakt deel uit van de serie Grondslagen van het recht, die bedoeld is voor rechtenstudenten in het eerste jaar van hun bachelorstudie. De serie bestaat nu uit twee delen, die als zelfstandige boeken kunnen worden bestudeerd.

GRONDSLAGEN VAN HET RECHT 1: HOOFDLIJNEN M. de Blois (red.) ISBN 9789462904927 | paperback | 9e druk | € 51,50

GRONDSLAGEN VAN HET RECHT 2: ACHTERGRONDEN T.E. Rosier (red.) ISBN 9789089743305 | paperback | 3e druk | € 48,00

GRONDSLAGEN VAN HET RECHT 3: VAARDIGHEDEN J. Tigchelaar ISBN 9789462901896 | paperback | 6e druk | € 37,50

NIEUW

Huurrecht Huurrecht geeft een compleet beeld van het materiële huurrecht. De meest recente jurisprudentie en literatuur zijn in deze zevende druk samengebracht tot een volledig overzicht. Alle actuele facetten van het materiële huurrecht komen uitvoerig aan bod, waarbij veelvuldig wordt verwezen naar de relevante en meest actuele rechtspraak en de parlementaire geschiedenis. A.R. de Jonge ISBN 9789462906426 hardcover | 7e druk € 75,00

17


WO

Jaarrekeninglezen voor juristen Dit boek is een inleiding in het jaarrekeninglezen welke speciaal is geschreven voor juristen. Naast economische aspecten wordt er aandacht besteed aan juridische en fiscale aspecten. Peter de Geus en Han Scholten ISBN 9789462906525 | paperback | 7e druk | € 47,00

Juridische methoden Wie jurist wil worden, moet niet alleen kennis van het recht verwerven, maar ook juridische vaardigheden. Een centrale vaardigheid is het kunnen oplossen van een juridisch probleem – een casus. Dit boek is in de eerste plaats bedoeld als systematische handleiding voor het oefenen met de methoden van casusoplossen. Die methoden zijn gericht op het vinden en analyseren van rechtsregels en op het toepassen van die regels in het licht van de feiten van de casus. In de tweede plaats biedt deze uitgave praktische instructies voor het beargumenteren van een casusoplossing. Harm Kloosterhuis ISBN 9789462904965 | paperback | 5e druk | € 39,50

Kern van het internationaal publiekrecht Dit boek biedt een inleiding in het internationaal publiekrecht. Het behandelt de belangrijkste algemene leerstukken, zoals rechtsvorming, verdragenrecht, recht van internationale organisaties (waaronder het recht van de Verenigde Naties), aansprakelijkheidsrecht, conflictbeslechting en doorwerking in de nationale rechtsorde. Ook behandelt het de belangrijkste materiële rechtsgebieden: rechten van de mens, vrede en veiligheid, regulering van de economie en duurzame ontwikkeling. André Nollkaemper ISBN 9789462905689 | hardcover | 8e druk | € 65,50

Methoden van rechtswetenschappelijk onderzoek In dit boek worden – redenerend vanuit de eisen en normen die gelden bij het uitvoeren van rechtswetenschappelijk onderzoek – richtlijnen geformuleerd met betrekking tot de verschillende fasen van het onderzoeksproces: het selecteren van een onderzoeksthema, het in kaart brengen van de bestaande kennis op dat thema, het formuleren van een academische onderzoeksvraag, het construeren van een theoretisch kader, het ontwikkelen van een geschikte onderzoeksmethode en het uitvoeren van het onderzoek. Gijs van Dijck, Marnix Snel en Thomas van Golen ISBN 9789462904668 | paperback | 1e druk | € 22,00

Een compleet overzicht van de juridische studieboeken vind je op www.boomjuridisch.nl.

18


WO

NIEUW

Praktijkgericht juridisch onderzoek

Recht van de Europese Unie

Wetgeving sociaal recht 2019/2020

In een praktijkgericht juridisch onderzoek dienen zowel het recht als de sociale werkelijkheid onderzocht te worden. Dat is het uitgangspunt in dit boek en daarom worden juridische en empirische onderzoeksmethoden geïntegreerd aangeboden.

Dit studieboek is in eerste instantie bestemd voor studenten die in de bachelorof masterfase van hun opleiding het Europese recht bestuderen. Daarnaast is het, door zijn diepgang en de vele verwijzingen, zeer bruikbaar voor de praktijk en de rechtswetenschap. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: • de institutionele structuur van de Europese Unie; • besluitvorming in de Europese Unie; • rechtsbeginselen van de Europese Unie.

Het sociaal recht omvat het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Dit rechtsgebied is in Nederland verspreid over vele wetten en andere documenten. Daarom is het dikwijls lastig de relevante rechtsbronnen snel te vinden. In deze bundel vind je een selectie van de meest gebruikte regelingen ten behoeve van het onderwijs en de rechtspraktijk.

G.A.F.M. van Schaaijk ISBN 9789462904675 hardcover | 3e druk | € 42,00

G.J.J. Heerma van Voss ISBN 9789462906273 paperback | 1e druk | € 31,50

F. Amtenbrink en H.H.B. Vedder ISBN 9789462900837 hardcover | 6e druk | € 58,00

19


UITGELICHT

Rechtspersonen naar privaatrecht

NIEUW Kid Schwarz ISBN 9789462904729 paperback | 1e druk | € 39,00

In dit boek worden de rechtspersonen van Boek 2 BW behandeld, waarbij de verschillen en de overeenkomsten in de diverse wettelijke regelingen uitgebreid aan bod komen. Het gaat over geschiedenis, oprichting, inrichting, organen, bevoegdheden, vertegenwoordiging, aansprakelijkheid en het belang van de rechtspersoon en de daaraan verbonden organisatie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan rechtseconomische thema’s, aan besluitvorming en aan de totstandkoming van de wil van de rechtspersoon. In dat kader is de mogelijkheid van beïnvloeding van de wil van de rechtspersoon door organisatierechtelijk betrokkenen een interessant leerstuk.

20


UITGELICHT

Wegwijs in praktijkgericht (sociaal)juridisch onderzoek Wegwijs in praktijkgericht (sociaal)juridisch onderzoek maakt studenten van de opleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening en HBO-Rechten binnen het hoger onderwijs wegwijs in de uitvoering van praktijkgericht (sociaal)juridisch onderzoek. De student wordt wegwijs gemaakt door in 11 stappen de onderzoeksfasen te doorlopen om tot een verslaglegging van het juridisch onderzoeksrapport, scriptie of beroepsproduct te komen. Hierbij wordt de student ondersteund met voorbeelden uit de praktijk door middel van casus, praktische instrumenten en beeldmateriaal.

In dit boek ligt de focus op de praktische benadering van de uitvoering van onderzoek en de vertaalslag naar de (sociaal) juridische beroepspraktijk.

DOELGROEP

Het boek is bruikbaar voor zowel een beginnende als ervaren onderzoeker en kan als leidraad dienen binnen het onderzoeksproces. V.A. Meijer, S.A. Alisentono, A. Kotiso, B.M. Bekenkamp en M.S. Beck-Soeliman ISBN 9789462905962 paperback | 2e druk | € 33,00

21


WO

Belastingrecht Casuïstiek formeel belastingrecht In Casuïstiek formeel belastingrecht wordt aan de hand van omvangrijk oefenmateriaal het formele belastingrecht inzichtelijk gemaakt. Het boek bevat opgaven met uitwerkingen gebaseerd op de theorie uit het studieboek Hoofdzaken formeel belastingrecht. K. Bozia, M.H.W.N. Lammers, E. Poelmann, E.E. Schotte en M.B. Weijers ISBN 9789462906396 | paperback | 6e druk | € 25,50

Hoofdzaken belastingrecht In dit boek worden de hoofdzaken van het Nederlandse belastingrecht en de grondbeginselen van het internationale en Europese belastingrecht behandeld. O.C.R. Marres, S.J. Mol-Verver en H. Vermeulen (red.) ISBN 9789462906181 | hardcover | 21e druk | € 60,50

Hoofdzaken formeel belastingrecht Dit boek bevat een overzicht van het formele belastingrecht in de ruimste zin van het woord. Het biedt een toegankelijk en zo compleet mogelijk overzicht van de belangrijkste onderwerpen op dat gebied. Niet alleen de heffing en invordering en de daarmee verband houdende verplichtingen komen aan bod. E.C.G. Okhuizen en L.J.A. Pieterse (red.) ISBN 9789462903425 | paperback | 4e druk | € 61,00

Jurisprudentie formeel belastingrecht 2019/2020 Deze bundel bevat de kernoverwegingen van de belangrijkste arresten in het formele belastingrecht. K. Bozia, N.H.A. Gorissen, J.L.M. Gribnau, M.B.A. van Hout, M.H.W.N. Lammers, A.M.E. Nuyens, L.J.A. Pieterse en E. Poelmann (red.) ISBN 9789462906419 | paperback | € 37,00

22


WO

Juridische wettenbundels

NIEUWE DRUK VERWACHT BEGIN 2020

Wetgeving Wetgeving interbelastingrecht 2019 nationaal privaatrecht 2020/2021

Wetgeving sociaal recht 2019/2020

De wetgeving op het terrein van het belastingrecht wordt doorgaans als ingewikkeld en onoverzichtelijk ervaren. Om tot de kern daarvan door te dringen, is deze handzame compilatie van de belangrijkste wetten samengesteld. Deze bestaat uit een selectie van de meest relevante belastingwetten en regelingen. De bundel verschaft studenten die een basisvak belastingrecht volgen op gestructureerde wijze houvast bij de bestudering van de stof.

Het sociaal recht omvat het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Dit rechtsgebied is in Nederland verspreid over vele wetten en andere documenten. Daarom is het dikwijls lastig de relevante rechtsbronnen snel te vinden. In deze bundel vind je een selectie van de meest gebruikte regelingen ten behoeve van het onderwijs en de rechtspraktijk.

J.P. Boer en L.J.A. Pieterse (red.) ISBN 9789462906174 paperback € 26,50

Deze wettenbundel Internationaal Privaatrecht bevat wetten, verdragen en verordeningen. De rechtsgebieden/ onderwerpen die aan bod komen zijn nationaliteit, personen- en familierecht, erfrecht, vermogensrecht, vervoersrecht, procesrecht, legalisatie, insolventie, arbitrage en mediation. F. Ibili, M.W.F. Bosters en B.F.P. Lhoëst (red.) ISBN 9789462906389 paperback ca. € 35,00

G.J.J. Heerma van Voss (red.) ISBN 9789462906273 paperback € 31,50

23


HBO + WO

Boom studieboeken criminologie & veiligheid De studieboeken criminologie & veiligheid bieden studenten criminologie en integrale veiligheid gedegen studiemateriaal. Vooraanstaande auteurs hebben overzichtelijke en toegankelijke uitgaven geschreven voor studenten in het hoger onderwijs. Onderstaand een greep uit ons aanbod.

Basisboek criminologie

Criminologie en strafrecht

Dit boek biedt een beknopte algemene inleiding in het brede domein van de criminologie. Er is gestreefd naar een breed overzicht, waarin ook Nederlandse ontwikkelingen voldoende aan bod komen. Sommige onderwerpen worden niet uitvoerig behandeld, maar in dat geval wordt verwezen naar relevante aanvullende literatuur. Verschillende onderwerpen die in het boek staan beschreven, zoals de ethiek van de opsporing en de principes van CPTED, ontbreken in de meeste gangbare handboeken. De auteur gaat uitgebreid in op het gebruik van criminaliteitscijfers en geeft een beknopt overzicht van gangbare onderzoeksmethoden.

Criminologie en strafrecht zijn twee heel verschillende disciplines die in Nederland beiden aan de rechtenfaculteit worden beoefend. Dit leerboek is bedoeld voor studenten, criminologen en (praktijk)juristen. Het beoogt de relatie tussen strafrecht en criminologie te verhelderen en duidelijk te maken dat zij elkaar aanvullen, maar ook op gespannen voet met elkaar kunnen staan. In dit boek worden zeven criminologische onderzoeksterreinen besproken, die ook van grote betekenis zijn voor het recht en de rechtspraktijk.

Emile Kolthoff ISBN 9789462365650 paperback | 2e druk € 34,00

24

Miranda Boone, Chrisje Brants-Langeraar en Renée Kool (red.) ISBN 9789462366862 paperback | 2e druk € 37,00


HBO +WO

Jeugdcriminaliteit en strafrechtelijke reacties daarop Deze serie richt zich op gevorderde studenten en masterstudenten sociale wetenschappen en rechten, maar is ook bijzonder geschikt voor postacademisch onderwijs voor juristen en gedragswetenschappers die beroepsmatig met jeugdcriminaliteit en strafrechtelijke reacties daarop te maken hebben en zich willen informeren over de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Jeugdcriminologie Achtergronden van jeugdcriminaliteit

Jeugdstrafrecht In internationaal perspectief

Justitiële interventies - Voor jeugdige daders en risicojongeren

Ido Weijers en Christian Eliaerts (red.) ISBN 9789462365667 paperback | 2e druk € 50,50

Ido Weijers (red.) ISBN 9789462367487 paperback | 4e druk € 49,50

Ido Weijers (red.) ISBN 9789462365681 paperback | 2e druk € 41,50

Kijk voor een overzicht van al onze studieboeken criminologie en veiligheid op www.boomcriminologie.nl.

25


HBO + WO

Boom Bestuurskunde De studieboeken bestuur en beleid bieden zowel hbo- als wo-studenten bestuurskunde gedegen studiemateriaal. De boeken zijn overzichtelijk en prettig leesbaar. In elk boek wordt een specifiek onderwerp uit het vakgebied uitgediept.

Introductie (internationale) mediation In dit boek wordt mediation vanuit verschillende disciplines belicht, om daarmee het vak recht te doen. Dit boek onderscheidt zich van andere mediation boeken omdat er naast theorie nadrukkelijk aandacht is voor vaardigheden. Naast de basistheorie van mediation worden drie methoden behandeld: de Harvard-methode, de techniek van geweldloze communicatie en de ABC-methode (aandacht, behoeften en creativiteit). Een ander belangrijk onderscheid tussen dit boek en andere inleidingen in de mediation is de aandacht voor mediation in de internationale politieke context, aandacht voor gender en culturele communicatie in internationale mediation tussen staten en binnen staten met internationale bemoeienis. Charlotte Hille en Elodie van Sytzama ISBN 9789462369528 paperback | 1e druk | â‚Ź 32,50

Politiek Politiek bepaalt voor een belangrijk deel ons dagelijks leven: van eenvoudige verkeersregels, tot de vraag wie er toegang krijgt tot onderwijs of gezondheidszorg. Dit handboek reikt de instrumenten aan voor de wetenschappelijke studie van het politieke bestel. Het is een brede kennismaking met de politiek; van de politieke filosofie, de empirische studie van politiek gedrag tot een korte inleiding tot de bestuurskunde. Tegelijk is het ook een inleiding tot de politieke wetenschappen: wat is nu eigenlijk het specifieke van politicologie als wetenschapsdiscipline? Kris Deschouwer en Marc Hooghe ISBN 9789462368521 paperback | 5e druk | â‚Ź 42,50

Wereld in beweging Dit studieboek geeft een inleiding in de leer van de internationale betrekkingen. Deskundigen leggen helder uit hoe de huidige politieke wereld is ontstaan, wat er op de agenda van het buitenlands beleid staat, en in welke richting de mondiale problematiek zich ontwikkelt. Joris Voorhoeve, Saskia Rademaker en Reitse Keizer 9789462906433 paperback | 2e druk | â‚Ź 45,00

Kijk voor een overzicht van al onze studieboeken bestuurskunde op www.boombestuurskunde.nl.

26


OOK NA JE STUDIE UP-TO-DATE Met de producten van Boom juridisch blijf je ook na je studie altijd up-to-date. Met onze boeken en digitale bronnen heb je altijd toegang tot de meest actuele juridische kennis.

BOEKEN WETENSCHAPPELIJKE TIJDSCHRIFTEN RECHTSPRAAK UPDATES

Kijk op www.boomjuridisch.nl voor ons complete aanbod voor de juridische professional.

27


Boom juridisch Postbus 85576 2508 CG Den Haag 070-33 070 33 info@bju.nl www.boomjuridisch.nl

De prijzen genoemd in de catalogus zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor een actueel aanbod op www.boomjuridisch.nl

www.boomjuridisch.nl

Profile for Boom uitgevers Den Haag

Juridische studieboeken catalogus 2019/2020  

Hierbij presenteren wij met gepaste trots de studieboekencatalogus van onze juridische titels op HBO/WO-niveau. Samen met vooraanstaande nam...

Juridische studieboeken catalogus 2019/2020  

Hierbij presenteren wij met gepaste trots de studieboekencatalogus van onze juridische titels op HBO/WO-niveau. Samen met vooraanstaande nam...