Page 28

28

Het verschil

ADVOCATENBLAD

PLEITBEZORGERS VAN FLEXWERK DOOR / ERIK JAN BOLSIUS

BEELD / ERIK VAN DER BURGT

In het oude, statige postkantoor in het Brabantse Oisterwijk huist VRF Advocaten. Een nichekantoor, groot in de flexbranche.

E

ven rustig opstarten na het weekend is er niet bij voor de collega’s van VRF, maandagochtend om halfnegen precies begint het kantooroverleg, inclusief jurisprudentiebespreking. Jurist Hasan Kayhan (32) vertelt ietwat beschaamd hoe hij, verdiept in zijn laptop, een station te ver reed en dus wat laat is. ‘Zat je wel op je eigen hotspot?’ checkt privacy­ expert Inge Brattinga streng. Het kantoor bestaat uit twee partners, twee juristen en een advocaatstagiair. Ze zijn zich bewust van de soms slechte reputatie van flexibele arbeidsrelaties, maar benadrukken vooral het belang ervan. Oprichter Sander van Riel (35): ‘We hebben de flexondernemers hard nodig in onze economie. Zij bemiddelen onder andere mensen naar werk in sectoren waar geen autochtone Nederlander wil werken of waar tekorten zijn, denk aan slachterijen, transport­ bedrijven, schoonmaakbedrijven of IT-ondernemingen.’ Het kantoor werkt veel voor Nederlandse en internationale payroll­ bedrijven, detacheerders, uitzend­ bureaus, recruiters en inleners, grote

VRF Advocaten Wie: Drie advocaten, twee juristen. Waar: Oisterwijk. Hoe: Specialisten flexibele arbeid.

ondernemingen die met veel uitzendkrachten werken. Van Riel weet dat flexwerk altijd gerelateerd wordt aan krantenberichten over de slechte arbeids- en woonomstandigheden van arbeidsmigranten, onterecht volgens hem. ‘Dat is een heel klein percentage en die bedrijven schakelen ons niet in, daar zijn we te duur voor. Je kunt een ondernemer niet verwijten dat hij een goede concurrentiepositie zoekt. Veruit de meeste ondernemingen willen het netjes doen. Je weet niet half hoeveel er gecontroleerd wordt door alle toezichthouders in de uitzendsector.’ Medeoprichter Hendarin Mouselli (38) daarover: ‘Vrijwel geen enkele werkgever in deze sector staat ’s ochtends op met het idee om duizend man uit te buiten, maar dat is wel het beeld dat heerst rond uitzenden. En het woningtekort is een landelijk probleem, dat kunnen uitzenders niet alleen oplossen.’

BORSTLAP Van Riel is niet positief over de Wet arbeidsmarkt in balans, die op 1 januari 2020 is ingevoerd. ‘Er is geen balans, juist door de zwaarte

van de arbeidsovereenkomst zoeken werkgevers flexibiliteit. Lange doorbetaling bij ziekte en het strenge ontslagrecht zijn te grote risico’s in een fluctuerende markt. Werknemers zoeken inkomen en werkzekerheid, maar hoe krijg je dat in balans met de wens van ondernemers? Daar slaagt de wetgever niet in. Ook het advies van de commissie-Borstlap over de regulering van werk of het recente sociaal akkoord verandert te weinig aan de last die een vast contract voor veel werkgevers is.’ Bij Mouselli, met wie Van Riel het kantoor in 2015 vanuit zijn woning begon, komt de waardering voor flexwerk onder andere voort uit een eigen uitzendbaan, vertelt ze: ‘Naast mijn rechtenstudie werkte ik via Randstad bij ABN AMRO op een callcenter. Ik heb er veel geleerd, zoals een opleiding gesprekstechniek en sales waar ik nog dagelijks baat bij heb.’ Mouselli zit achter de social mediaprofilering van het kantoor, vooral via LinkedIn en een aantal vakmedia voor de flexmarkt. Haar strategie? ‘Als je iets doet vanuit je hart, gaat het vanzelf. Het moet echt zijn, het moet je raken, daarom post je erover.’ Ze raadt het elke advocaat aan: ‘Social media en columns of blogs schrijven, doe het zelf en wees jezelf.’ Mouselli ziet haar werk als een way of life. ‘Advocaten zijn net monteurs, we plegen onderhoud en verhelpen storingen.

2021 | 6