Page 1

ZOMERAANBIEDING 2018 DEMOCRATIE | BESTUUR | OVERHEID | MISDAAD EN STRAF | POLITIE | VEILIGHEID


Beste lezer/boekverkoper, Met trots presenteren wij u hierbij de eerste zomeraanbieding van Boom uitgevers Den Haag. Speciaal voor u selecteerden wij voor deze aanbieding boeken die recent bij ons zijn verschenen of binnenkort gaan verschijnen. De hier gepresenteerde boeken zijn geselecteerd omdat zij, naast een professionele en wetenschappelijke doelgroep, een breed geïnteresseerd lezerspubliek verdienen. De gekozen titels zijn actueel en ook van belang voor de meer algemene lezer. De onderwerpen van deze uitgaven variëren van het verhaal van de Watergateaffaire (inclusief doorkijkjes naar de onderzoeken rondom Donald Trump), tot het functioneren van de lokale democratie in Nederland en de blijvende invloed van Cesare Beccaria op ons denken over misdaad en straf. Wij voorzien u graag van extra ondersteuning in de vorm van leesexemplaren of promotiemateriaal. Hebt u vragen? Neem gerust contact met ons op. Op de achterzijde van deze aanbieding vindt u onze contactgegevens. Wij wensen u een goede zomer. Wirt Soetenhorst

Over Boom uitgevers Den Haag Onze wetenschappelijke uitgeverij maakt deel uit van de onafhankelijke uitgeefgroep Koninklijke Boom uitgevers, waaronder ook Uitgeverij Boom in Amsterdam en Edu’Actief in Meppel vallen. Boom uitgevers Den Haag bestaat uit de fondsen Boom Juridisch, Boom Bestuurskunde, Boom Criminologie en Eleven International Publishing.


Inhoud

4

6

8

10

12

14

16

18

20


isbn 9789462904859 nur 820 prijs € 19,90 incl. btw

4

paperback 340 pp.


Eric Daalder

De glijbaan van een president Nixon, Watergate en het rechtssysteem Op 24 juli 1974 doet het Amerikaanse Hooggerechtshof uitspraak in een zaak tussen President Nixon en de Special Prosecutor Jaworski. Het Hof beslist dat Nixon vertrouwelijke bandopnamen van in het Witte Huis door hem gevoerde gesprekken met zijn medewerkers ter beschikking moet stellen. Kort daarna treedt Nixon af. Daarmee komt een einde aan onderzoeken van het Congres en een strafrechtelijk onderzoek naar betrokkenheid van Nixon en zijn naaste medewerkers bij illegale activiteiten. Aanleiding voor die onderzoeken is een mislukte inbraak in het hoofdkantoor van de Democraten in het Watergate-gebouw tijdens de campagne voor de Presidentsverkiezingen in 1972. Dit boek vertelt het verhaal van Watergate, maar vanuit een ander perspectief. Waar vaak wordt gewezen op de belangrijke rol van de media, zijn de constitutionele en juridische kanten van deze kwestie tot dusver onderbelicht gebleven. In dit boek wordt juist aan deze aspecten veel aandacht besteed. De auteur bespreekt, naast de rol van de pers, vooral de rol van de juristen bij wat uiteindelijk de val van Nixon zou worden. Het boek bevat ook doorkijkjes naar de onderzoeken die op dit moment gaande zijn in de Verenigde Staten naar contacten tussen medewerkers van het campagneteam van President Trump en Russische overheidsvertegenwoordigers.

Promotie

• Recensie-exemplaren • Boekpresentatie bij Boekhandel Douwes • Persbericht vanuit Boom uitgevers Den Haag en Boom uitgevers Amsterdam

Over de auteur Eric Daalder studeerde staats- en administratief recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1981 behaalde hij een LL.M aan Columbia Law School in New York. Van 1981 tot 2015 was hij werkzaam als advocaat in Den Haag. Vanaf 1999 was hij plaatsvervangend landsadvocaat. Sinds 1 januari 2016 is hij lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

5


isbn 9789462904569 nur 823 prijs € 29,50 incl. btw

6

paperback 412 pp.


Huub Spoormans (red.)

Democratie ontrafeld Inzichten in hedendaags onbehagen Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw verschijnt een gestage stroom van publicaties over een vermeende kloof tussen de bevolking en de politiek, over het falen van politieke partijen, over de onbestuurbaarheid van de overheid en het afnemende vertrouwen in de politiek als zodanig en in het bijzonder de vertegenwoordigers en de politieke partijen. Is er sprake van een neergang van de democratie? Gezamenlijk proberen wij in dit boek het debat te analyseren door te bezien welke argumenten naar voren worden gebracht, welke redeneringen worden gevolgd en welke veronderstellingen worden gehanteerd of stilzwijgend verondersteld.

Promotie

• Recensie-exemplaren • Boekpresentatie tijdens symposium op de Open Universiteit

Met bijdragen van Huub Spoormans, Renetta Bos, Olaf Tans, Jan Willem Sap, Chris van Beekveld, Marin Terpstra, Pol van de Wiel, Bart Verheijen & Evert van der Zweerde

Over de redacteur Huub Spoormans is hoogleraar Metajuridica aan de Open Universiteit.

7


isbn 9789462368224 nur 805 prijs € 29,50 incl. btw

8

paperback 260 pp.


Willem Trommel

Veerkrachtig bestuur Voorbij neoliberale drift en populistische kramp

Het actuele denken over de natiestaat wordt beheerst door een tweetal armoedige beelden. Dominant is het beeld van de natiestaat als economische onderneming. Het gaat hier om een neoliberale drift die de gemeenschap hoofdzakelijk beziet als een bedrijfshuishouding: de BV Nederland. Dit heeft inmiddels een tegenreactie uitgelokt in de vorm van virulent populisme. Angst voor het vreemde en een diep verlangen naar een afgegrendelde, ‘authentieke gemeenschap’ typeren de populistische kramp.

Promotie • •

Recensie-exemplaren Persbericht

Over de auteur

Willem Trommel is hoogleraar beleid en bestuur bij de faculteit sociale wetenschappen van de VU Amsterdam. Daarnaast is hij themaleider ‘governance’ in het Institute for Societal Resilience. Zijn werk richt zich op de hervorming van het publieke domein onder condities van een snel veranderende, ‘laatmoderne’ samenleving.

9


isbn 9789462367906 nur 805 prijs € 29,50 incl. btw

10

paperback 312 pp.


Hans Peter Benschop (red.)

Nieuwe tegenstellingen Wat doen we ermee? Nederland lijkt geëxplodeerd in fragmenten. Rijk versus arm, westerse en nietwesterse achtergrond, hoog- tegenover laagopgeleid, jong en oud, stad en land: we ervaren dat groepen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Pogingen om over verschillen heen te stappen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken smoren in het eigen gelijk. Dit boek verzamelt essays met verrassende oplossingen en onverwachte analyses van toonaangevende wetenschappers uit de economie, sociologie, politicologie, filosofie, sociale geografie en psychologie voor één van de urgentste problemen van deze tijd. Essays geschreven door Maarten Allers, Krijn van Beek, Hans Boutellier, Maarten Doorman, Susanne Geuze, Floris Mansvelt Beck, Mirjan Oude Vrielink, Paul Schnabel, Anne Seghers, Tsjalling Swierstra, Evelien Tonkens, Ineke van der Valk, Henk de Vos, Sjors de Vries & Lidwien van de Wijngaert.

Promotie

• Presentatie tijdens jaarcongres “Naar een nieuw sociaal contract” van het Trendbureau Overijssel • Recensie-exemplaren

Over de redacteur Hans Peter Benschop leidt sinds 2008 het Trendbureau Overijssel. Het trendbureau is een onafhankelijke netwerkorganisatie en maakt toekomstverkenningen voor de politieke besluitvorming. Benschop is gepromoveerd in de wijsbegeerte.

11


isbn 9789462368279 nur 805 prijs € 22,50 incl. btw

12

paperback 182 pp.


Julien van Ostaaijen

Tussen eerste overheid en tweederangsdemocratie Het functioneren van de lokale democratie in Nederland Eerste overheid of tweederangsdemocratie? De lokale democratie heeft kenmerken van beide. Door toedoen van anderen, maar zeker ook door eigen toedoen, presteert ze nog onder haar vermogen. Dat blijkt uit een omvangrijke analyse van de lokale democratie vanuit zes invalshoeken. Vergelijkingen met onder meer de landelijke politiek en het buitenland tonen aan dat de situatie in Nederland niet uniek is. Verbetering is mogelijk, maar daarvoor moeten we af van het denken in structuurwijzigingen. Het gaat er vooral om dat politici bereid zijn hun eigen handelen aan te passen. Dit boek is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe de lokale democratie functioneert en voor betrokken burgers die willen weten hoe ze de lokale democratie kunnen verbeteren.

Promotie

• Interview met auteur bij Radio 1 Nieuws & Co • Recensie-exemplaren aangevraagd door onder andere Trouw, NRC en BN de stem • Boekpresentatie in samenwerking met Pro Demos bij Dudok Den Haag: in ontvangst genomen door Jantine Kriens (VNG) en besproken door Job Cohen

Over de auteur Julien van Ostaaijen is universitair docent Bestuurskunde aan Tilburg University en wetenschappelijk adviseur bij ProDemos. Hij houdt zich met name bezig met de ontwikkeling van het lokaal bestuur en de lokale democratie in Nederland.

www.vanostaaijen.nl @Ostaaijen

13


isbn 9789462902633 nur 824 prijs € 29,50 incl. btw

14

paperback 184 pp.


Nieu

we v

erta

ling

Vertaald en toegelicht door prof. dr. S.A.M. Stolwijk

Over misdaden en straffen door Cesare Beccaria Cesare Beccaria is een jonge Italiaan uit Milaan. In 1764 schrijft hij op 26-jarige leeftijd een klein boekje: ‘Dei delitti e delle Pene’, over misdaden en straffen. Daarin ontwerpt hij een geheel nieuw strafrecht. Dat moet een definitief einde maken aan het wrede en willekeurige strafrecht van zijn tijd, met pijnbank en doodstraf. Hij wordt sindsdien geroemd als humaan strafrechtsfilosoof, die aan de wieg heeft gestaan van ons huidige strafrecht. 250 jaar later is Beccaria nog steeds actueel. Hij is een man die een sober en humaan strafrecht wil. Een strafrecht dat zijn grenzen kent en niet te pas en te onpas wordt ingezet om problemen in de maatschappij op te lossen. Wie nieuwsgierig is en meer wil weten over deze interessante denker maakt op deze manier ook kennis met grondbeginselen van ons Nederlandse strafrecht.

Promotie

• Boekpresentatie bij de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam • Recensie-exemplaren

Over de auteur Simon Stolwijk was hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde en promoveerde in Leiden en werkte daarna een aantal jaren bij het Ministerie van Justitie. Hij werkte mee aan studieboeken, schreef een leerboek over het strafrecht en publiceerde artikelen over uiteenlopende onderwerpen op zijn vakgebied. Hij was jarenlang als plaatsvervangend rechter en raadsheer betrokken bij strafzaken.

15


isbn 9789462367944 nur 741 prijs € 19,90

16

paperback 98 pp.


Janine Janssen

Uitgelezen Een ode aan het lezen aan de hand van tien boekbesprekingen In deze bundel brengt Janine Janssen een tiental besprekingen samen van boeken die van waarde zijn voor de hedendaagse politiepraktijk en veiligheidszorg. Ze laat zien dat hiervoor niet alleen de meest recente wetenschappelijke literatuur een rol speelt, maar ook oudere studies, romans en zelfs een Bijbelverhaal. In haar inleiding tot deze ode aan het lezen gaat ze onder andere in op het inhoudelijke belang van boeken. Want grondig lezen is niet alleen een heilige plicht in de strijd tegen fake news, het is bovenal ook een buitengewoon plezierige activiteit.

‘Mocht er door deze bundel uiteindelijk één nieuwe lezer zijn geworven, dan ben ik wat dat betreft eigenlijk al dik tevreden.’ - Janine Janssen Promotie

• Boekpresentatie bij Boekhandel Douwes • Persbericht • Recensie-exemplaren

Over de auteur Janine Janssen is hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de nationale politie. Tevens is zij lector Veiligheid in afhankelijkheidsrelaties bij het Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool.

17


isbn 9789462368040 nur 741 prijs € 29,50

18

paperback 428 pp.


Bob Hoogenboom

Politie en liefde in tijden van onveiligheid Functie, cultuur en waarden van de Nationale politie Met de komst van de Nationale politie is het politiebestel opnieuw opgeschud en zijn gezagsdragers (de burgemeesters, het Openbaar Ministerie), de politie zelf, de nationale overheid, vakbonden en de Centrale Ondernemingsraad, de wetenschap en niet in het minst burgers op zoek naar wat goede politie is. Deze bundel maakt deze zoektocht inzichtelijk met behulp van opiniërende columns, essays en (niet-) gepubliceerde artikelen en hoofdstukken over de geschiedenis en de toekomst van de politiefunctie. Met bijzondere aandacht voor de sterke groei van gemeentelijke toezichthouders (bijzondere opsporingsambtenaren). Ook de groter wordende rol van de particuliere beveiliging, particuliere recherchebureau’s en cybersecurity bedrijven komt aan bod. Zijn dit partners of concurrenten van de nationale politie?

Promotie

• Boekpresentatie bij Nieuwspoort • Recensie-exemplaren

Over de auteur Bob Hoogenboom is hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit. Hij publiceert sinds 1985 over politie, bijzondere opsporingsdiensten, inspecties en autoriteiten, corporate security en inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Voor zijn proefschrift Het Politiecomplex (1994) ontving hij de Publicatieprijs van de Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie.

@abhoogenboom

19


isbn 9789462368132 nur 805 prijs € 19,90

20

paperback 140 pp.


Arjan Widlak & Rik Peeters

Met v Herm oorwoord én de an Tjeenk van W tien b egins illink e beho orlijk len van ICT

De digitale kooi

(on)behoorlijk bestuur door informatiearchitectuur Informatiedeling is de ruggengraat van overheidsdienstverlening geworden, maar we zijn de controle over deze informatie kwijtgeraakt. We weten niet wie er gebruikmaakt van onze persoonsgegevens en we hebben geen idee over de gevolgen die een foute registratie kan hebben. In De digitale kooi volgen we Saskia, Pieter en Esther, die elk getroffen lijken te worden door het noodlot. Saskia moet haar gestolen auto APK laten keuren. Omdat ze dat niet kan, wordt ze meer dan tien jaar achtervolgd met boetes en raakt in de schulden. En als modelburger Esther te veel voor haar werk in het buitenland is, verliest ze vrijwel alles. Van haar parkeervergunning en stemrecht tot de mogelijkheid om een factuur te sturen voor haar bedrijf. Als in een roman van Kafka ontdekken we hoe registraties en gegevensuitwisseling geen neutrale spelers zijn, maar dat met onwetendheid en achteloosheid een digitale kooi is gebouwd die een steeds grotere groep mensen onzichtbaar gevangen houdt.

Promotie

• Website: www.digitalekooi.kafkabrigade.nl • Recensie-exemplaren aangevraagd door o.a. BNN Vara en NRC

Over de auteurs Arjan Widlak is directeur van de Kafkabrigade. De Kafkabrigade doet actie-onderzoek in samenwerking met publieke organisaties om de kennis van de werkvloer samen te brengen met de beslissingsmacht van management en bestuur. Daarnaast is hij vaste gastdocent bij diverse masters en masterclasses.

@arjanwidlak @kafkabrigade

Rik Peeters is professor en onderzoeker bij het Centrum voor Economisch Onderzoek en Onderwijs (CIDE) in Mexico-Stad. Hij is daarnaast directeur van Brigada Kafka, de Mexicaanse Kafkabrigade.

21


Contact

Verkoop

Boom uitgevers Den Haag Kanonstraat 4 Postbus 85576 2508 CG Den Haag T: 070 330 70 33 E: info@boomdenhaag.nl

Verkoop binnendienst T: 070 330 70 33 E: sales@boomdenhaag.nl

Marketing

Distributie Nederland

Sanne van de Langemheen T: 070 330 70 87 E: s.vandelangemheen@boomdenhaag.nl

Centraal Boekhuis Postbus 125 4100 AC Culemborg T: +31 (0)345 47 59 11 E: info@cb-logistics.nl

Frans Hensen T: 070 330 70 91 E: f.hensen@boomdenhaag.nl

Distributie Vlaanderen Centraal Boekhuis Vlaanderen Uitbreidingstraat 84-3 2600 Antwerpen T: +32 (52)45 69 40 E: service@cb.be

Manager special sales: Steven Nooy T: 070 330 70 96 E: s.nooy@boomdenhaag.nl

www.boomuitgeversdenhaag.nl Facebook: Boom uitgevers Den Haag Twitter: @Boomjuridisch @Boombestuurskunde @boomcriminologie

Zomeraanbieding 2018 - Boom uitgevers Den Haag  
Zomeraanbieding 2018 - Boom uitgevers Den Haag  
Advertisement