Page 1

WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN WIJ ZIJN > BOOM WIJ CREËREN > BRAND, IDENTITY & PACKAGING DESIGN WIJ > VERSTERKEN, INSPIREREN & MAKEN TROTS


WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN

2

P3 > INLEIDING BRAND & PACKAGING DESIGN P4 > WAAROM BRAND & PACKAGING DESIGN? P5 > NAAR DE WINKEL P6 > BEPAAL DOELSTELLINGEN & UITGANGSPUNTEN P7 > DENK GRAFISCH P8 > DENK STRUCTUREEL P9 > EVALUEER UW VERPAKKING P10 > TEAM BOOM

Copyright © 2012 BooM packaging BV. All rights reserved.


INLEIDING > BRAND & PACKAGING DESIGN

3

Deze inleiding is ontwikkeld om inzicht te geven in de wereld van brand & packaging design. Uiteraard blijft brand & packaging design een specialisme welke niet in een paar zinnen is te verwoorden. In dit document proberen we de basics toe te lichten. Voor specifiekere informatie nodigen we u graag uit voor een verfrissend gesprek over (uw) brand & packaging design. Bel Willy Mooren op 070 3837103, kom langs of vul het contact formulier op de website in! T + 31 70 3837103 E Info@BooMpackaging.com BooM packaging BV Saturnusstraat 60 2516 AH Den Haag The Netherlands KvK 27284005

Copyright Š 2012 BooM packaging BV. All rights reserved.


WAAROM > BRAND & PACKAGING DESIGN?

Op dit moment wordt 80% van de aankoopbeslissingen op de winkelvloer genomen. De strijd die u voert met uw concurrenten vindt dus grotendeels plaats in het schap. Reden te meer om uw marketingbudget daar uit te geven daar waar de marketing euro het meest effectief is; in store. Wees dus bewust van de mate waarin uw verpakkingsontwerp het aankoopgedrag

4

succesvol beïnvloedt. De consument koopt de merkbelofte en het merk & verpakkingsontwerp draagt een groot deel van die belofte. Brand & packaging is dé marketing tool om te zorgen dat consumenten zich met úw merk identificeren en aan úw product of dienst de voorkeur geven. Copyright © 2012 BooM packaging BV. All rights reserved.


STAP 1 > NAAR DE WINKEL Om een goede verpakking te ontwikkelen zijn er een aantal essentiële stappen. Zoals gezegd gebeurt het in de winkel. De belangrijkste eerste stap is dus naar de winkel om te kijken. In de winkel wordt door de consument op het laatste moment de keuze gemaakt voor het product. De effectiviteit van een retail verpakking wordt voornamelijk bepaald door het vermogen tot verkopen en niet zoals veel verpakking professionals en ontwerpers willen geloven door de schoonheid ervan. Studies laten zien dat ca 2/3 van de

producten uit één categorie door de consument wordt genegeerd. Allereerst is het dus zaak dat uw product in het schap wordt “gezien”. Kijk op afstand naar het schap en zie wat er gebeurd als u dichterbij komt. Wat valt op en wat gaat op in het geheel. Kijk naar uw huidige verpakking en naar die van uw concurrent, wat staat er in het schap links en rechts van uw verpakking.

5 eventueel wel geschikt? Door goed te kijken wordt het fundament gelegd voor het toekomstige ontwerp. Maak schapfoto’s en een verslag van deze store checks.

Welke verpakkingsvormen & visuele elementen worden er gebruikt binnen de productgroep(en). Welke verpakkings vormen worden niet gebruikt, maar zijn

Copyright © 2012 BooM packaging BV. All rights reserved.


STAP 2 > BEPAAL DOELSTELLINGEN & UITGANGSPUNTEN Om succesvol te zijn in een retail omgeving moeteen verpakking de consument triggeren, herkenbaar zijn in het schap en duidelijk de verkoopargumenten communiceren. De verpakking moet geloofwaardig zijn, het merk versterken en schaalbaar zijn over de producten & de categorieĂŤn. In geval van een low-interest productcategorie is de verleiding op de winkelvloer van essentieel belang. De schappresentatie (lees o.a. verpakking) is daarbij cruciaal. In retail omgevingen is het zaak uw merk & verpakkingsstrategie goed op orde te hebben. A-merken staan continue onder druk en worden vaak voorbij gestreefd door private labels of tegenwoordig premium private labels (private labels welke boven de A-merken worden gepositioneerd). Aan de onderkant worden de discount labels gebruikt om de markt af te schermen. Om tot gefundeerde keuzes te komen is een grondige analyse noodzakelijk. Hierdoor kunnen duidelijke uitgangspunten worden geformuleerd om aan te sluiten bij uw marketing communicatie doelstellingen en

6

consumer convenience

brand awareness

differentiation

recognisability

protection

5-1-hand

costs

seduction

production

space management

manufacturer

retail

product

logistics protection

is het mogelijk een mooi / lelijk discussie te voorkomen. Deze uitgangspunten zijn vervolgens bepalend voor de keuzes en zorgen ervoor dat het proces gecontroleerd blijft. Tevens kan het resultaat hier op afgerekend worden.

Strategisch merkenbeleid & verpakkingsontwerp vereisen het kunnen afwegen van een complexe combinatie van factoren.

Copyright Š 2012 BooM packaging BV. All rights reserved.


STAP 3 > DENK GRAFISCH Bij verpakkingsontwerp wordt vaak het grafisch ontwerp van een verpakking bedoeld. Om succesvol te zijn in een retail omgeving moet het grafisch ontwerp van de verpakking de consument triggeren, herkenbaar zijn, duidelijk de verkoopargumenten communiceren en goed schaalbaar zijn over de producten & categorieën. De boodschap communiceren in bijvoorbeeld een abri of magazine is een compleet ander verhaal dan op een verpakking. Veelal is er beperkte ruimte dus moeten er keuzes worden gemaakt. BooM packaging werkt volgens het 5-1-hand principe. Dit wil zeggen dat de verpakkingen op 5 meter afstand een blok moeten vormen

7 waardoor deze de consument op afstand triggeren. Op 1 meter dient de verpakking het merk / product, de verkoopargumenten en segmentatie te communiceren. Als de verpakking in de hand is dan kunnen de overige boodschappen worden gecommuniceerd. Deze communicatie hiërarchie dient een bewuste keuze te zijn om het dichtlopen van de facing te voorkomen. Er zijn talloze verpakkingen op de markt waar alle informatie op de voorzijde is gepropt met als gevolg dat de consument uiteindelijk niks meer ziet.

Copyright © 2012 BooM packaging BV. All rights reserved.


STAP 4 > DENK STRUCTUREEL

Structureel verpakkingsontwerp biedt naast grafisch verpakkingsontwerp dé marketing tool voor een merk om zich krachtig te onderscheiden en haar concurrentie positie te verbeteren. Echter de kennis van structureel verpakkingsontwerp ontbreekt bij veel bedrijven en design bureaus. Door dit gebrek aan kennis is er angst voor “het onbekende”, implementatie problemen en hoge(aanloop)kosten. Structureel verpakkingsontwerp biedt mogelijkheden tot kosten & materiaal reductie mits er strategisch integraal ontworpen wordt met

oog voor duurzaamheid, marketing, design, productie, logistiek en schapmanagement. De discussie over duurzaamheid en verpakkingen is complex. Een verpakking is per saldo milieubelastend, de ene oplossing is echter minder milieu belastend dan de andere. Daarnaast dient altijd het totaal plaatje te worden beschouwd. Over het algemeen geldt dat de verpakking ten opzichte van de inhoud een relatief klein gedeelte behelst, wat het belang van de beschermende functie van een verpakking in perspectief zet. Ter illustratie; 1 boterham is 200 keer meer milieubelastend

8

dan 1 papieren broodzak. Een duurzame verpakking is één van de oplossingen naar een duurzamer bedrijfsmodel. Voor de meeste merken is een duurzame verpakking oorspronkelijk bedoeld als defensieve strategie om kosten, aansprakelijkheid en negatieve beeldvorming te voorkomen. Duurzaamheid impliceert het begrip van niet alleen materiaal keuze, maar totale energieverbruik, sociale effecten en natuurlijk de perceptie van de consument en marketing doelstellingen van de producent.

Copyright © 2012 BooM packaging BV. All rights reserved.


STAP 5 > EVALUEER UW VERPAKKING

9

Kijk kritisch naar uw verpakking. Sluit deze aan bij uw marketing communicatie doelstellingen? Kan deze zich nog meten met die van uw buren in het schap? Bent u benieuwd hoe uw verpakking scoort bij een professional? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende BooM packaging scan. We beoordelen uw verpakking op de vele variabelen waar retailers & consumenten zich door laten (ver)leiden en geven tips waar het beter kan. Voor meer informatie over onze ontwerpen of een verfrissend gesprek over uw merk of verpakking. Bel Martijn Pabon, Geert Cantrijn of Willy Mooren T + 31 70 3837103 Of laat u inspireren door onze ontwerpen & verpakkingen! www.BooMpackaging.com

Copyright Š 2012 BooM packaging BV. All rights reserved.


WIJ ZIJN > TEAM BOOM

10

Wij zijn design & marketing professionals die de wereld van merk en verpakking willen innoveren & inspireren. We laten onze ontwerpen spreken. Dat doen we door goed naar de opdrachtgever te luisteren en door ons strategisch & creatief volledig in te zetten. We houden van ons vak en het boeken van resultaat voor de klant.

Willy Mooren

Martijn Pabon

Helmich van Herpt

Anthony Siemons

Arthur de Haan

Sander Bolier

Geert Cantrijn

Anouk Dekker

Zi Sheng Wat

Wij vertalen de marketing communicatie vraag naar een merk of verpakkingsontwerp. Dit doen we door direct contact tussen klant en creatieveling, geen managers of adviseurs. Korte lijnen houden de briefing in tact en de dialoog scherp. Het resultaat effectief merk en verpakkingsontwerp. Heeft u vragen of bent u benieuwd wat wij voor uw merk & verpakking kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een verfrissend gesprek.

Copyright Š 2012 BooM packaging BV. All rights reserved.


BOOM > BRAND | IDENTITY | PACKAGING

Saturnusstraat 60 unit 26 2516 AH Den Haag BooMpackaging.com

Copyright Š 2012 BooM packaging BV. All rights reserved.

EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN  

Met deze handleiding kunt u meer inzicht krijgen in packaging design als effectieve marketing tool. De volgende onderwerpen worden besprok...

EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN  

Met deze handleiding kunt u meer inzicht krijgen in packaging design als effectieve marketing tool. De volgende onderwerpen worden besprok...

Advertisement