Cp info 2 2015 web

Page 1

Vyjádřete svůj názor! Zeptali jsme se našich kolegů, proč se zapojí do Průzkumu spokojenosti zaměstnanců skupiny Generali 2015 NPS a Přemysl

Ombudsman ČP

Nové provizní sestavy

Jak se měří spokojenost klientů 8 – 9

Ladislav Kopsa stojí na straně pravdy 12 – 13

Obchodníkům ušetří čas 14 – 15

Časopis pro zaměstnance a obchodní službu ČP  |  Česká pojišťovna a.s.  |  2/2015


Rozjezd

Zveme vás na Rodinný den do Mirakula I letos se můžete těšit na Rodinný den zaměstnanců skupiny Generali v ČR, na který jste srdečně zváni v sobotu 12. září. Přijďte si s celou rodinou užít tento den do milovického parku Mirakulum, kde na vás kromě bohatého doprovodného programu budou čekat atrakce jako lanové centrum, podzemní bludiště, mini zoo, lesní naučná stezka a mnoho dalších. Kapacita areá­lu je omezená, i letos proto bude nutná registrace. Pro bližší informace týkající se Rodinného dne sledujte Intranet.

ČESKÁ INFO 2/2015

ČASOPIS PRO ZAMĚSTNANCE A OBCHODNÍ SLUŽBU ČP

NÁZEV PERIODICKÉHO TISKU: Česká INFO / PERIODICITA: 4x ročně / MÍSTO VYDÁNÍ: Praha / ČÍSLO: 2 / DEN VYDÁNÍ: 3. 6. 2015 / EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E 7117 / VYDAVATEL: Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 452 72 956 / ŠÉFREDAKTORKA: Marika Nicajasová, marika.nicajasova@ceskapojistovna.cz, +420 725 871 709 / ADRESA REDAKCE: Česká pojišťovna a.s., Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4 / VÝROBA: © Boomerang Publishing s.r.o., vydavatelství firemních časopisů, Nad Kazankou 708/37, 171 00 Praha 7 – Troja, IČ 264 47 657, e-mail: info@bpublishing.cz, tel.: 244 023 201 / TISK A DISTRIBUCE: Integraf, s. r. o., Myslbekova 273, 547 01 Náchod / Fotografie mohou být ilustrační. / Tiskové chyby vyhrazeny. / SVÉ PŘÍSPĚVKY A PODNĚTY posílejte na: komunikace@ceskapojistovna.cz

2 ČESKÁ INFO / 2 / 2015


Děje se u nás

Obchodní místo, které může jít příkladem Na pražských Petřinách bylo 20. dubna otevřeno nové obchodní místo pod vedením manažerky skupiny Renáty Kobělařové. Toto obchodní místo je zajímavé nejen svojí lokalitou v klidné části Prahy, ale také velmi atypickým řešením. Zařízení nové kanceláře si vyžádalo investici přes 300 tisíc korun a velké pracovní nasazení nejen od ředitelky obchodního místa, ale i od pěti členů jejího týmu. Kancelář si totiž vybudovali doslova vlastníma rukama. Kolik práce stojí za zřízením moderního a pro klienta příjemného obchodního místa, se dočtete v příštím vydání České INFO.

Penzijní společnost České pojišťovny má nového šéfa Novým generálním ředitelem a předsedou představenstva Penzijní společnosti České pojišťovny je od 1. června Marcel Homolka. Ve funkci nahradil Vladimíra Bezděka, který po svém dvouletém působení PSČP

Ocenění pro Českou INFO

opouští. Marcel Homolka začal pro skupinu Generali

V pražském centru současného umění

pracovat v roce 2008 jako

DOX proběhlo v březnu vyhlášení

ředitel Klientského servisu

výsledků druhého ročníku soutěže firem-

Penzijního fondu České

ních časopisů Fénix content marketing.

pojišťovny, rok poté se

Porota soutěže, složená z odborníků

stal generálním ředite-

mediální, marketingové i literární scény,

lem Generali penzij-

hodnotila i časopis pro zaměstnance

ního fondu a v roce

a obchodní službu České pojišťovny.

2013 byl jmenován

Česká INFO uspěla, v prestižní kategorii

provozním ředite-

B2E – zaměstnanecké časopisy získala

lem PSČP.

stříbrnou medaili. Gratulujeme!

Letní sportovky se blíží A je to tady! Ve druhé půli června budou areály Kalich a Nová Včelnice hostit Letní sportovní hry pro zaměstnance skupiny Generali v ČR, a to již 31. ročník. Od čtvrtka 18. do neděle 21. 6. bude městečko Kamenice nad Lipou opět svědkem nevídaných sportovních výkonů v atletice, míčových hrách a také v in-line bruslení. Propozice a organizační pokyny jsou pro vás k dispozici na Intranetu. ČASOPIS PRO ZAMĚSTNANCE A OBCHODNÍ SLUŽBU ČP 3


GENERALI GLOBAL ENGAGEMENT SURVEY 2015 VYJÁDŘETE SVŮJ NÁZOR! Váš hlas, společně s hlasy kolegů z celého světa, pomůže vytvořit z naší společnosti místo, ve kterém se nám bude ještě lépe pracovat. ZÚČASTNĚTE SE PRŮZKUMU OD 8. DO 26. ČERVNA 2015. Pro více informací navštivte We, Generali portál skupiny Generali nebo náš Intranet. Michal – Česká pojišťovna, Praha

4 ČESKÁ INFO / 1 / 2015


Text: Gabriela Maudrová Foto: archiv ČP

HR

VYJÁDŘETE SVŮJ NÁZOR!

Odstartoval Průzkum spokojenosti zaměstnanců skupiny Generali Vůbec první celosvětový průzkum spokojenosti zaměstnanců Generali Global Engagement Survey začíná. Průzkumu se účastní 71 tisíc zaměstnanců ze 42 zemí skupiny Generali, tedy například i z Hongkongu, Indie nebo Brazílie. Skupina Generali chce svým lidem po celém světě naslouchat a umožnit jim vyjádřit názor důstojně a transparentně. Výsledky průzkumu odhalí oblasti, které dobře fungují a s nimiž jsou zaměstnanci spokojeni, ale také ty, ve kterých je příležitost pro zlepšení.

Proč se zapojit

Vše je on-line a v češtině

Potřebujete poradit?

Účast v průzkumu je pro každého unikátní příležitostí vyjádřit anonymně svůj osobní názor. Přímým způsobem tak budete moci ovlivnit budoucí pracovní prostředí. Váš hlas, společně s hlasy ostatních kolegů, může ovlivnit místo, ve kterém pracujete. Klíčové oblasti, na které se v dalším období Skupina nejvíce zaměří, vyplynou právě z výsledků tohoto průzkumu.

V den startu průzkumu jste od společnosti Towers Watson obdrželi e-mail s pozvánkou, se všemi pokyny a přístupem do průzkumu. Tuto zprávu si ponechte ve své schránce pro případ, že budete chtít dotazník vyplnit později. Během průzkumu pak obdržíte ještě „připomínkový e-mail“, opět s odkazem na dotazník.

Všechny potřebné informace o průzkumu najdete na hlavní stránce Intranetu. Detailněji se průzkumu věnuje We, Generali portál. Obrátit se můžete také na svého nadřízeného, který má k průzkumu bližší informace.

Průzkum je zcela anonymní Maximální objektivitu zajišťuje nezávislá poradenská společnost Towers Watson, která zároveň garantuje anonymitu všech, kteří se průzkumu zúčastní. Nikdo ze skupiny Generali nebude mít k vyplněným dotazníkům přístup, výsledky průzkumu bude zpracovávat již zmíněná poradenská firma. Skupina Generali obdrží pouze souhrnné výsledky za jednotlivé útvary a konkrétní člověk nebude nikdy spojován s konkrétní odpovědí.

Průzkum probíhá kompletně on-line a pro zaměstnance Skupiny v ČR je přeložen do češtiny. Obsahuje 80 otázek a zabere vám přibližně 20 minut. Během vyplňování průzkumu můžete své odpovědi kdykoli uložit a k dotazníku se později vrátit. Některé otázky bude možné vynechat a přeskočit, nicméně byla by škoda nevyužít všech možností k vyjádření svých názorů a postřehů.

se ke it ř d á j y v ežitosti íl ř p e než lé d ě in in j i d t e j s o o spokojen Využijme e n i č i t m piva. s e o r n it e ll j ů o p k o d své sp podě na s o h v o b doma ne

V případě technických problémů s přístupem k průzkumu nebo při jeho vyplňování můžete v českém jazyce kontaktovat podporu Towers Watson. Ta zodpoví všechny vaše dotazy do 24 hodin. Kontakt na tuto podporu najdete v e-mailu s pozvánkou k průzkumu i na Intranetu.

Výsledky budou v září Průzkumu se účastní 71 000 respondentů, takže zpracovat veškerá data a zodpovědně zanalyzovat všechny výsledky bude časově velmi náročné. Globální výsledky budou k dispozici na konci září. Lokální výsledky, které bude možné aplikovat na Českou republiku, se dozvíte na konci října. Vaše odpovědi pomohou utvořit celkový obraz o situaci ve společnosti a pomohou určit následující kroky pro udržení vaší spokojenosti. Nyní máte jedinečnou příležitost vyjádřit svůj názor na různé oblasti fungování Skupiny. Pomozte svým hlasem vytvořit z naší společnosti místo, ve kterém se nám všem bude dobře pracovat.

⟶ ČASOPIS PRO ZAMĚSTNANCE A OBCHODNÍ SLUŽBU ČP 5


HR

1 SKUPINA 1

CELOSVĚTOVÝ

PRŮZKUM

71 000

ZAMĚSTNANCŮ

29

JAZYKŮ

20

MINUT

Proč se zúčastníte průzkumu?

8. ČERVNA

42

ZEMÍ

?? 80

OTÁZEK

100% ONLINE

VYJÁDŘETE SVŮJ NÁZOR

Jarmila Leitmančíková, asistentka ředitelky pro region Praha

Tereza Tláskalová, senior marketingová specialistka

Přijde mi fajn, že se nás zaměstnavatel zeptá na názor a my ho můžeme vyjádřit. Těch pár minut času ráda na zpětnou vazbu věnuji.

Průzkumu spokojenosti zaměstnanců se zúčastním, jelikož považuji za důležité využít každé příležitosti, kdy mohu poskytnout zpětnou vazbu či vyjádřit svůj názor a podílet se tak na případných změnách v našich společnostech.

Zajímavosti: Průzkum je přeložen do 29 jazyků. Tváře, které vidíte na informačních plakátech v budovách, patří vašim kolegům, zaměstnancům skupiny Generali. Focení proběhlo v únoru přímo v našich budovách po celém světě.

Vendula Sedláčková, HR Generalista Důležitý je pro mne výsledek. Věřím, že vedení bude s výstupy průzkumu pracovat a firmu to posune dál. Proto se do průzkumu ráda zapojím a vyjádřím svůj názor.

Dotazníky můžete vyplnit odkudkoli, například z domova, z kavárny nebo ze svého mobilu. V dotazníku se setkáte především s uzavřenými otázkami, které nabízejí několik možných variant odpovědí, z nichž si vyberete tu nejbližší vašemu názoru. Pouze jedna otázka je otevřená, tedy určená k volnému doplnění vašich vlastních komentářů. Využijte ji.

6 ČESKÁ INFO / 2 / 2015

Miloš Vaňásek, databázový administrátor Každý z nás je zaměstnancem skupiny Generali. Tak neváhejme a využijme ojedinělé příležitosti vyjádřit se ke své spokojenosti či nespokojenosti jinde než doma nebo v hospodě nad půllitrem piva. Toto je ta správná chvíle, kdy je vedení připraveno naslouchat našim názorům a s informacemi pracovat.

Milan Novotný, Chief Risk Officer Průzkum vnímám jako ideální příležitost pro vyjádření se k situaci a prostředí ve Skupině. Kdy jindy se můžeme podělit o naše podněty a ovlivnit tak budoucí směřování firmy. Zároveň věřím, že mi výsledky průzkumu poskytnou zpětnou vazbu od mých vlastních lidí. Úkolem každého manažera je vytvořit pro svůj tým příjemné pracovní prostředí a já věřím, že aktivní účast v tomto průzkumu tomu napomůže.

Jan Klíma, specialista řízení operačních rizik Skupina Generali je významná společnost se stovkou tisíc zaměstnanců po celém světě. Jsem potěšen, že také udržuje mechanismy pro zpětnou vazbu a dává lidem příležitost vyjádřit své mínění. Rád svůj názor projevím tam, kde to má smysl.


Text: Monika Brezovská Foto: archiv ČP

HR

HLEDÁME CHYTRÉ HLAVY Studenti vysokých škol mohou svůj pracovní život začít na stáži v České pojišťovně. Naše stáže jsou unikátní tím, že jsou šité na míru požadavkům studentů. Měsíc tak u nás mohou strávit prací v oblasti, která je jim nejbližší. Na ty nejlepší pak čeká možnost budoucího uplatnění na plný úvazek. Nábor ová ka m České pojišť paň ovny… … pro běh la méd

Pro studenty jsme atraktivní

ii v ún oru a b řeznu. … byla záměr ně cíle na Pra na hu, Brn o a Pa rdubic Více in e. forma cí nale www.jo z nete n bs-ces a kapoji stovna .cz.

N

a vysokých školách jsme vidět. Česká pojišťovna se pravidelně účastní veletrhů v Praze, Brně a Pardubicích, kde pořádá i kariérní přednášky. Partnerství s vysokými školami je podporováno také workshopy a odbornými semináři. Pomocí dotazníků tam sbíráme kontakty na studenty, které pak oslovujeme v případě, že se u nás otevírá vhodná pozice. „Aktivity směrem ke studentům a absolventům nám nejen přímo získávají nové zaměstnance, ale také mezi mladou generací rozšiřují povědomí o České pojišťovně a o pojištění vůbec. Protože to, že jsem student, neznamená, že nemohu být pojištěn,“ říká Monika Brezovská, specialistka náboru.

Pro studenty jsme jednička V roce 2015 získala Česká pojišťovna hned dvě významná ocenění. V anketě České studentské unie Top Zaměstnavatel, kterou uveřejnil časopis EkonTech.cz (časopis studentů ekonomických a technických vysokých škol), jsme zvítězili v kategorii Pojišťovnictví. V anketě hlasovalo více než 8 500 studentů českých vysokých škol. A věděli jste, že jsme také držitelem titulu Pojišťovna českého studentstva?

↑ Zástupci České pojišťovny z personálního útvaru, z týmu Náboru a rozvoje na Veletrhu pracovních příležitostí ŠANCE, který každoročně pořádá Vysoká škola ekonomická v Praze. ČASOPIS PRO ZAMĚSTNANCE A OBCHODNÍ SLUŽBU ČP 7


NPS

Rozvoj

a Přemysla

Jak je důležité míti Také se vám občas stává, že kolem sebe slyšíte odborné výrazy, o kterých vlastně nemáte představu, co přesně znamenají? Tváříte se zainteresovaně, ale v duchu doufáte, že se vás nikdo na jejich význam nezeptá? Co přesně se skrývá pod zkratkou NPS, k čemu slouží, proč je dobré tento ukazatel využívat a jakou má souvislost s naším Přemyslem?

N

et Promoter Score (zkratka NPS) je celosvětově využívaná metodologie k měření a zvyšování klientské spokojenosti. V České pojišťovně ji aktivně využíváme již několik let, nově se také jedná o jednu z klíčových aktivit podporovaných celou Generali Group.

jejich očekávání, nebo ne. Ještě důležitější než samotná metoda je ovšem způsob, jak se získanou zpětnou vazbou dále nakládáme. Právě díky detailním analýzám odpovědí klientů totiž můžeme správně reagovat, zvyšovat jejich spokojenost a dosahovat tak ještě lepších výsledků.

Změříme, co si klient myslí

„V České pojišťovně měříme NPS od roku 2009. Vedle osmi agend (mj. sjednání smlouvy, návštěva pobočky, proces likvidace,

Prostřednictvím NPS se k nám dostává názor našich klientů o tom, zda pojišťovna plní

1

2

3 4 5

služby komunikačního centra), které vstupují do celkové hodnoty NPS – jež se od roku 2015 stala i součástí Bonus Poolu – probíhá několik dalších měření podle potřeb jednotlivých provozů,“ vysvětluje vedoucí týmu NPS Hana Fabíková z útvaru Rozvoje a efektivity služeb klientům. „Naším hlavním cílem je nalézt oblasti, se kterými klient nebyl spokojen, a udělat nápravu. Stejně tak je ale důležité podporovat procesy, které klienti hodnotí pozitivně,“ dodává. Pro zpětnou vazbu na interní procesy byla vybrána škála 1–5 (stejná logika jako při školním hodnocení), jež je odlišná od originální NPS škály 0–10, která není pro české klienty zcela intuitivní.

Jak se měří Metoda si získala značnou oblibu mimo jiné díky své jednoduchosti. Respondenti odpovídají na určující otázku: „Jak byste nás na základě své zkušenosti doporučil/a známému či kolegovi?“

SPOKOJENÍ KLIENTI

NEUTRÁLNÍ

NESPOKOJENÍ KLIENTI

Net Promoter Score = % spokojených klientů – % nespokojených klientů Procento těch, kteří odpověděli 3 až 5 (nespokojení klienti), se odečte od procenta těch, kteří odpověděli 1 (spokojení). Je-li výsledná hodnota nižší než nula, víme, že takový proces musíme opravit. Naopak vysoké kladné hodnoty jsou známkou profesionality.

8 ČESKÁ INFO / 2 / 2015

„Kromě hlavní otázky se klientů ptáme doplňující otázkou na to, co se jim na jejich zkušenosti líbilo či nelíbilo, a to bez ohledu na známku, kterou nás hodnotili. Se sesbíranými informacemi pak pracujeme napříč jednotlivými agendami a navzájem se tak inspirujeme tím, co se klientům na našich procesech líbí,“ doplňuje Hana Fabíková.


Text: Marika Nicajasová Foto: archiv ČP, Shutterstock

Rozvoj

3 otázky pro: Jiřího Konečného, senior manažera útvaru Správa životního pojištění

Vývoj NPS České pojišťovny od začátku jeho měření

12/2009 21,6 %

12/2010 26,5 %

10/2011 33,7 %

2011 35 %

2012 42 %

2013 42,4 %

2014 47,4 %

Cíl 2015 48–50 %

NPS a Přemysl O vztahu k NPS jsme hovořili také s Miroslavem Sovjákem, který v České pojišťovně stojí za iniciativou Přemysl. „Pokud usilujeme o to, aby byli klienti s našimi službami spokojení a známka NPS dosahovala vysokých hodnot, musíme jejich potřeby dostat do každodenního přemýšlení o tom, co a jak děláme. Položme si pár otázek: Kdo je můj klient? Může být mým klientem i můj kolega? Je to, co dělám, pro klienta užitečné? Již krátké zamyšlení otevírá širokou škálu možných odpovědí. Bonusová otázka na závěr je určena všem manažerům: Vytvářím svému týmu prostředí, které podporuje aktivní přemýšlení o klientské spokojenosti? Přemysl a NPS se nezabývají pouze opravou procesů, které vůči klientům nezafungovaly perfektně. Neustálé zlepšování procesů je samozřejmě důležitým stavebním kamenem celé skládačky. Pokud ale budeme NPS vnímat pouze jako útvar, který se snaží o klientskou spokojenost nebo který nás kontroluje, zda jsme dost proklientští, nebude to nikdy fungovat. Teprve v okamžiku, kdy bude smysluplnost a užitečnost doprovázet naše každodenní

rozhodování, jsme na správné cestě. Jsem přesvědčený, že spokojený klient, ať už interní, nebo externí, je nejvyšší možná odměna za to, co děláme.“

Co se nám již podařilo: → dokážeme zaznamenat a vyhodnotit příčinu toho, proč se na nás klient obrací (např. dotazem na komunikační centrum, likvidaci nebo správu) → posílili jsme propagaci odkazů na on-line platby přes platební brány → znovu zasíláme našim klientům písemné vyrozumění po ukončení smlouvy životního pojištění s odbytným → zjednodušili jsme práci likvidátorů díky snadnějšímu přístupu do katastru nemovitostí → stížnosti klientů jsme začali vyřizovat také telefonicky, rozšířili jsme i využívání e-mailů → zlepšili jsme kvalitu dopisů zasílaných našim klientům při likvidaci pojistných událostí v úrazovém pojištění, některé události vyřizujeme také po telefonu → zaměstnanci komunikačního centra sami navrhli úplně nový systém kariéry a motivace operátorů, který jim pomáhá naplnit základní poslání, jímž je kvalitní obsluha klientů a jejich maximální spokojenost; KáCéčko již na nový systém postupně přechází

Můžete nám krátce představit své působení v ČP? V ČP pracuji na různých pozicích od roku 2004, začínal jsem jako taxátor neživotního pojištění. Od roku 2011 jsem řídil sloučený Odbor správy životního a neživotního pojištění. V současné době vedu útvar Správy životního pojištění. Jaký je váš vztah k Přemyslovi? Přemysla jsem poprvé zaznamenal na konci roku 2013, tehdy ještě pod původním názvem Systems Thinking. Na programu Přemysl mě od počátku zaujala dlouhodobost této aktivity, snaha postupně měnit naše myšlení a každodenní fungování. A také zaujetí Mirka Sovjáka a jeho týmu. V čem spočívá vaše zapojení do projektu? Zejména díky těmto podnětům jsem byl velmi rád, že jsem v útvaru Správy pojištění a plateb mohl vytvořit tým angažovaných kolegyň a kolegů, kteří se již od loňského roku aktivně podílejí na přemyslovských aktivitách, ať jde o oblast sběru inovačních námětů, korespondence, či plateb. Jsem přesvědčen, že nám Přemysl do budoucna přinese nejen spokojené klienty, ale také angažované kolegy a kolegyně napříč útvary ČP.

ČASOPIS PRO ZAMĚSTNANCE A OBCHODNÍ SLUŽBU ČP 9


Text: Petr Štengl, Paolo Pirona, Nikola Bozadžiev Foto: Karolína Slováková

IT

Naše servery si jedou A kam? Do nových datových center umístěných v italském Mogliano Veneto a německých Cáchách. Na přelomu roku 2015 a 2016 čeká Českou pojišťovnu a Generali velká akce.

Záměr sloučit datová centra z celkem šesti zemí vznikl v Itálii a zahájení práce na tomto projektu předcházely dva roky analýz a testování. Místo původních dvanácti datových center rozmístěných po celé Evropě bude nově skupina Generali využívat pouze dvě. To v konečném důsledku povede k úspoře nákladů na provoz IT systémů. Pro společnosti z České republiky bude většina provozních systémů umístěna v Mogliano Veneto. V datovém centru v Cáchách pak budou pouze systémy pro správu životních smluv SYNPAC a APO. Bude tu také uložena třetí kopie dat pro případ živelní pohromy nebo nefunkčnosti datového centra v Moglianu.

Jak se stěhují systémy? Stěhování systémů bude probíhat dvěma různými způsoby. Prvním pro nás bude varianta označovaná jako „lift and shift“, kdy se servery doslova naloží na náklaďák a fyzicky se odvezou na místo určení. Takto se převezou systémy, které obsahují velké množství dat, tedy datové sklady a digitální archiv. Tato cesta je vhodná pouze pro systémy, které jsou

redundantní, tj. na pozadí existují dvakrát, a tudíž přechodně za cenu ztráty redundance můžeme jedním ze systémů libovolně hýbat. Druhý způsob, vhodný pro ostatní systémy, bude vytvoření zcela nové infrastruktury a následná kopie dat po interní síti. Všechny přestěhované systémy je vždy nutné zprovoznit, propojit s ostatními systémy a důkladně otestovat.

Pod záštitou GIS a lokálního IT Stěhování zastřešují naši kolegové, kteří přešli v minulém roce do mezinárodní společnosti Generali Infrastructure Services (GIS), která je v rámci celé skupiny Generali první globální poskytovatel služeb pro ostatní členy Skupiny. V případě GIS jde o poskytování služeb datového centra, infrastruktury (výpočetní výkon, datová úložiště atd.) a správy koncových zařízení (notebooky, mobilní telefony, CDA Help-Desk apod.). Zároveň je zapojeno IT obou pojišťoven společně s business vlastníky jednotlivých aplikací.

1Q

2Q

3Q

Na začátku roku 2015 již došlo k přesunu provozního systému pro správu životních smluv APO do německého datového centra.

Proběhne vytvoření e-mailových schránek společně s přípravou nové infrastruktury, na kterou bude následně možné provozní systémy přesunout.

Začíná migrace méně kritických aplikací a také těch, které mají menší počet integrací s ostatními systémy.

10 ČESKÁ INFO / 2 / 2015


IT

Cáchy čili Aachen je historické lázeňské město v nejzápadnější části Německa, ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Leží těsně u nizozemských a belgických hranic, je sídlem biskupství a významné technické univerzity. Zdejší katedrála Panny Marie je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. V roce 1991 právě zde obdržel Václav Havel Cenu Karla Velikého za zásluhy o mír v Evropě.

Mogliano Veneto je příjemné italské městečko, které na jedné straně přiléhá k moři, na druhé se zvedá k výběžkům Alp. Leží v provincii Treviso, u hlavní silnice spojující města Mestre a Treviso. A každý rok v září se zde koná tradiční středověký festival. Zdejší centrála Generali sídlí v komplexu moderních budov s rozlehlým parkem, kterému vévodí zlatá socha okřídleného lva.

4Q Největší část provozních systémů bude přesunuta ve čtvrtém kvartálu, kdy půjde o více než 300 klíčových velmi provázaných aplikací. Stěhování bude klást velké nároky na všechny IT specialisty, a nebude proto možné nasazovat nové úpravy a funkcionality do provozních systémů.

Celkově se bude stěhovat více než 1 000 aplikací umístěných na 2 300 serverech, které používají 800 TB dat (představuje řádově jednu miliardu tlustých knih) uložených na diskových polích. I tato čísla dokládají, že jde o velmi rozsáhlou a náročnou aktivitu, do které je navíc zapojeno mnoho interních i externích subjektů napříč Evropou.

Co bude stěhování datových center znamenat pro uživatele? S ohledem na to, že CDA plochy uživatelů i aplikace poběží ve stejném datovém centru, neměli by uživatelé zaznamenat žádný rozdíl v rychlosti odezev jednotlivých aplikací. I po přestěhování bude možné řešit všechny problémy v českém jazyce. V průběhu migrace se všichni kolegové v oddělení IT budou ze všech sil snažit, aby tato ojedinělá akce neměla dopad na práci obchodníků a zaměstnanců. Pouze ve výjimečných případech se může stát, že dojde k drobným výpadkům. Všechny případné problémy se budou naši kolegové v IT snažit vyřešit v co nejkratší možné době.

ČASOPIS PRO ZAMĚSTNANCE A OBCHODNÍ SLUŽBU ČP 11


Naši lidé

Ladislav Kopsa:

Stojím na straně pravdy Loni v říjnu se stal historicky prvním ombudsmanem České pojišťovny. Už půl roku tak každý den přichází do styku se stížnostmi rozmrzelých klientů. Ladislav Kopsa nám v exkluzivním rozhovoru prozradil, jak jeho tým funguje i jak využívá svoje zkušenosti bývalého sportovce při práci v pojišťovně.

12 ČESKÁ INFO / 2 / 2015

Co přesně v Kanceláři ombudsmana řešíte? Řešíme stížnosti, které přijdou vedení pojišťovny, nebo část těch, které jsou adresované ČNB. Nejčastějším případem jsou pak stížnosti, které opakovaně přijdou k nám do ČP, do týmu Stížností. Klient například opakovaně namítá, že mu pojišťovna špatně zlikvidovala škodu. Pokud se s klientem nic nevyřeší a komunikace uvízne na mrtvém bodě, dostane se jeho stížnost k nám. Na co si klienti stěžují nejčastěji? Klienti si nejčastěji stěžují v souvislosti s životní smlouvou sjednanou v minulosti, nejsou spokojeni s vyplacenou částkou. Další si stěžují na

likvidaci, protože nejsou spokojeni s vypočteným pojistným plněním. Jaký je hlavní cíl vaší práce? Snažíme se, aby Česká pojišťovna korektně dostála svým závazkům. Klient si něco sjednal, koupil, platí nám za to třeba deset nebo dvacet let dopředu. My mu nedáváme žádný milodar. Tohle je pro mě pojišťovnictví a je jedno, jestli dělám likvidátora nebo jsem ombudsman. V případě, že jsme neudělali žádnou chybu, nemám nejmenší problém klientovi napsat: promiňte, ale my jsme postupovali správně. Na druhou stranu v případě, že to bude jinak, je to křivda a my se ji snažíme v rámci našich možností napravit.


Text: Agata Hauerová Foto: Marika Nicajasová

Naši lidé

, že nám m á f u o D pracují. dokázali. lu e o n p s ic n e ř b m i moc do rů bycho a m v á t n ú s h i íc n lš Všich omoci da p z e b , ň í příze zachovaj Nemohu například přijít do obchodu nebo do správy a říct: smlouvu stornujte a omluvte se. To prostě nejde. Snažíme se přesvědčovat a argumentovat, což se nám už mnohokrát osvědčilo. Je to fajn, všichni s námi moc dobře spolupracují. Doufám, že nám zachovají přízeň, bez pomoci dalších útvarů bychom nic nedokázali. Se kterými útvary jste v nejužším kontaktu? Spolupracujeme se všemi útvary, ale nejbližšími partnery jsou kolegové z týmu Šárky Duškové – naše práce je s útvarem Stížností přirozeně hodně propojená. Kolik případů jste za ten první půlrok vyřešili? Měsíčně se k nám dostane přes 30 stížností. Ve více než polovině případů potvrdíme názor týmu Stížností. Myslím si, že tam máme schopné lidi. Je ve vaší pravomoci změnit procesy, u kterých zjistíte, že nejsou nastaveny správně a vedou ke stížnostem klientů? Zatím bohužel ne, ale snažíme se každý případ hodně důkladně prozkoumat. Máme na to totiž více času než tým Stížností. Úzce spolupracujeme se všemi útvary, kterých se daná stížnost týká. Jednáme a pokoušíme se jim dokázat, že by měli v řadě případů změnit svůj názor. A myslím, že se nám to daří, umíme argumenty dobře připravit. Snažíme se naše partnery uvnitř pojišťovny přesvědčit, že by bylo dobré ten jednotlivý proces změnit. Zároveň sbíráme informace a chceme je předávat do dalších útvarů, abychom mohli o těchto stížnostech diskutovat a třeba se z nich i poučit. Takže v současném stavu můžete jako ombudsman pouze doporučovat… Byl bych rád, aby se pravomoci ombudsmana v budoucnu posílily, aby mohl změny procesů více ovlivňovat. Nyní skutečně jen doporučujeme, nemůžeme prostě říct: toto udělejte. Došlo po založení Kanceláře ombudsmana ke snížení počtu soudních sporů? To se nedá přesně vyčíslit. Kancelář ombudsmana nevstupuje do soudního sporu. Myslím

si, že už na základě naší práce k soudnímu sporu nedojde. Jsou na vás klienti často nepříjemní? Máme vlastně jen nespokojené klienty. Už sám fakt, že se stížnost dostane až k nám, věstí naštvaného klienta. Za posledního půl roku jsem nepřečetl žádný příjemný dopis, tak to prostě je. Když jsem pracoval v likvidaci škod, bylo to jiné. Někteří klienti byli naštvaní, protože jsme jim nezaplatili, co chtěli, ale také byla řada těch spokojených, kterým jsme zaplatili, na co měli nárok, řekli jsme jim to rychle, příjemně a včas. Takoví klienti vás pak třeba pozvou na kafe. Tohle dneska nezažívám. Půl roku čtu jenom dopisy naštvaných a otrávených lidí. Ale abych byl upřímný, zatím mi to nevadí. Poděkují vám klienti, když jejich stížnosti vyhovíte? Zatím se mi nestalo, že by někdo poděkoval. Vyřídili jsme hodně složité věci, stornovali životní smlouvy a vrátili jim vložené peníze. Už to, že byli spokojení, považuji za pochvalu. Jste mistr světa v kvadriatlonu, používáte nějaké zkušenosti z vrcholového sportu při práci v pojišťovně? Umím hodně usilovně pracovat, jsem zvyklý na odříkání a na úsilí. A jako kajakář jsem pádloval za deště i sněhu, což vás zocelí, a to se vám může v práci hodit.

a odešel bych. A já jsem tady vydržel, to znamená, že mě práce stále baví. Mým snem nikdy nebylo dostat se na nějakou pozici. Jsem týmový hráč. Rád pracuji v týmu a doposud jsem měl velké štěstí na bezvadné lidi kolem sebe. Myslím si, že můžete být například naprosto respektovaným a uznávaným likvidátorem a být osobností v pojišťovnictví, a pak můžete být vysoko ve firemní hierarchii, skončíte a za rok o vás nikdo neví. I jako manažer jsem vždy dbal na to, abych neztratil kontakt s realitou. Jako ředitel útvaru TOP likvidace jsem se na likvidaci některých škod podílel, baví mě práce s lidmi, a o to se snažím i dnes.

Ladislav Kopsa působí v České pojišťovně téměř 30 let, nastoupil v říjnu 1987. Naposledy pracoval na pozici ředitele útvaru TOP likvidace. Na Univerzitě Jana Amose Komenského přednášel studentům oboru Pojišťovnictví. Je ženatý a má dceru. Je vášnivým kynologem, má dva krátkosrsté ohaře. Dříve sportoval, v roce 1994 vyhrál mistrovství světa v kvadriatlonu (plavání, kajak, kolo, běh).

Spojoval byste úspěch ve sportu a v pracovním životě? Asi ne. Spíš se to mezi lidmi říká, že dobrý sportovec se snáze prosadí v nějaké profesi, že má potřebné vlastnosti pro úspěch. Já si myslím, že to není úplně pravda. Tyto vlastnosti můžete mít a můžete jich využít, ale vůbec to neznamená, že nesportovec nemůže být vynikající pracovník. Považujete práci ombudsmana za vrchol kariéry? Nechtěl bych teď říkat, že být ombudsmanem, to je ta bomba. Každou práci, kterou jsem kdy dělal, jsem dělal s chutí a bavila mě. Dokonce si myslím, že kdyby mě nebavila, tak bych ji nedělal

→ Chcete se s Ladislavem Kopsou potkat osobně? Přihlaste se do Pojišťovácké akademie na jeho přednášku o likvidaci škod z pojištění majetku a technických rizik.

ČASOPIS PRO ZAMĚSTNANCE A OBCHODNÍ SLUŽBU ČP 13


Text: Tomáš Maršálek, Radek Jiráček Foto: archiv ČP

Obchod

V džungli provizních sestav se už neztratíte Když před dvěma lety proběhl výzkum spokojenosti s provizemi, vyplynulo z něj, že obchodníci ztrácejí kontrolou provizí mnoho drahocenných chvil. Tehdy začala dlouhá pouť, jejímž cílem bylo pomoci obchodníkům a manažerům s orientací v provizních sestavách. Mise je nyní u konce a byla úspěšná.

Cílem provizních sestav je jednoduchost a přehlednost V nových provizních sestavách vidí obchodníci vše podstatné hned na úvodní stránce. Zajímají-li se o detail, mohou sestavy zobrazit dle produktových okruhů, manažeři pak mají možnost zobrazení dle svých podřízených. Pokud ani toto nebude stačit, mohou se podívat i na detail pojistné smlouvy. „Jako největší hráč na pojistném trhu si nemůžeme dovolit, aby obchodníci trávili hodiny času rozborem provizních sestav,“ doplňuje Tomáš Maršálek.

Sestavy budou vždy souhlasit s dobírkou na účet Novinkou je také propojení provizních sestav JOK-provize s výplatním modulem SAP. V minulosti se často stávalo, že obchodník očekával výplatu sumy spočtené v provizních sestavách, ale na účet mu dorazila úplně jiná částka.

Plusové a minusové položky pomáhají Dříve obchodníci na první pohled nevěděli, proč si odnášejí domů takovou či onakou výplatu. Nově hned na úvodní stránce provizní sestavy zobrazujeme tzv. PLUS-MINUS položky. Obchodník tak na první pohled vidí, kolik si vydělal na provizích (PLUS) a jaké smlouvy mu spadly do storen (MINUS). Má tedy před sebou okamžitý, a hlavně reálný přehled včetně storna, s nímž možná při odhadu svého příjmu nepočítal.

S reklamacemi si poradíme rychleji Díky větší přehlednosti provizních sestav se zlepší i doba reakce na případné reklamace. Obchodníci a manažeři dostanou relevantní odpověď nejpozději v rozmezí dvou až pěti dnů.

ň zobraze ní ove úr

ň zobraze ní ove úr

ň zobraze ní ove úr

celkové přehledy

typizované přehledy

detailní přehledy

sestava zobrazuje:

sestavy zobrazují nasčítané

sestavy zobrazují odměny na

odměny:

konkrétní smlouvě včetně:

dle pojistné smlouvy a klientů

skladby a výpočtu jednotlivých

1

celkový příjem celkové vypočtené provize,

2

superprovize a paušály

po produktových okruzích

zálohy & korekce

přes provizní oblasti

pohledávky plus – minus položky

14 ČESKÁ INFO / 2 / 2015

3

provizí detailního pohledu na riziko

(Z, S, D, I)

konkrétních počtů ČPK

podle podřízených

možnosti individuálního nastavení

(PPZ, obchodník, ZČ)

detailu zobrazení sestavy


Obchod

Lukáš Rejmánek manažer specialista

Simona Kryspínová konzultantka specialistka

Miroslav Žbel ředitel interní distribuce

Eva Brotánková TOP manažerka

Nové provizní sestavy naprosto předčily mé očekávání. Jako manažer si pochvaluji hlavně to, že nově vidím přehled superprovizí dle svých podřízených. A také je skvělé, že mohu automaticky přejít na pohled obchodníka.

Líbí se mi nové shrnutí na plusové a minusové položky. Hned je mi jasné, jaká část nové produkce se mi promítla do provizí a jak velká storna můj výdělek naopak snížila.

Nové provizní sestavy, které jsou velice přehledně zpracované, jsou dalším dodaným slibem roku 2015, který jsem oznamoval na Obchodní konferenci.

Nejvíc oceňuji nový systém tříúrovňového zobrazení. Na první stránce vidím vše, co potřebuji, v případě nutnosti se podívám např. na přehled provizí po produktových okruzích.

Podněty obchodníků nám pomáhají být lepší Jak náročné bylo spuštění nových provizních sestav? Nebylo to jednoduché. V roce 2013 jsme se poprvé začali zamýšlet nad realizací tohoto náročného úkolu a již tehdy jsme věděli, že cesta to bude trnitá. Dnes mohu říci, že tisíce hodin práce na nových sestavách nebylo zbytečných, odvedli jsme velký kus práce. Velký dík patří nejen kolegům z našeho týmu, ale také všem ostatním, kteří se na vývoji sestav podíleli.

Tomáš Maršálek, senior manažer Útvaru pro provize a matriku Představte nám v krátkosti Útvar pro provize a matriku. Náš tým má na starosti nejen komplexní správu provizí a odměn obchodníků a manažerů, ale aktivně se podílí také na úpravách v odměňování. Tým vyhodnocuje motivace, počítá a vyplácí paušální odměny a v rámci týmu matriky administruje nábor a vede obchodní hierarchii České pojišťovny.

Jaké faktory vlastně ovlivňují správné vyplacení provize? Než vypočítáme finální výši provize, musí být smlouva správně vyplněna, otaxována, musí být včas zaplaceno pojistné, smlouva musí projít produktovými systémy KDP a TIA, musíme zohlednit výjimky… Je toho opravdu hodně. Je systém výplaty vždy stoprocentní? Víte, v provizích nejde jen o práci stroje, ale i lidí a ze zkušeností mohu říci, že ani na jedno se nemůžeme stoprocentně spolehnout.

Takže slovo „reklamace“ ve vašem týmu není slovo neznámé? Tak to určitě ne, ale nebereme reklamace jako negativní faktor, patří k naší práci. Reklamace jsou pro nás naopak podněty pro zlepšení, a tak se k tomu v našem týmu stavíme. Stále se snažíme inovovat postupy a nástroje pro řešení požadavků. Například nové provizní sestavy jsou klíčové nejen pro obchodníky a manažery, ale také pro nás. Velmi důležitá je i komunikace s obchodní službou, která nám prostřednictvím reklamací pomáhá odhalit plošné chyby. Pokud je to alespoň trochu možné, vždy se snažíme rychle reagovat. Bohužel však v některých případech jde o chybu, která potřebuje spolupráci vývoje IT, a to vyžaduje více času. Jaké hodnoty ve své práci vyznáváte? Jestli nějaké hodnoty skutečně vyznávám, tak jsou to férovost a spravedlnost. Dobře si uvědomuji, že našimi rozhodnutími ovlivňujeme to nejdůležitější – výplaty pro obchodní službu.

ČASOPIS PRO ZAMĚSTNANCE A OBCHODNÍ SLUŽBU ČP 15


Produkty

Text: Tereza Belingerová Foto: Shutterstock

Monokl od špuntu i pokousaná zadnice Ať už v létě za zábavou, poznáním, odpočinkem, nebo za dobrodružstvím, vždy přijde vhod cestovko na míru. Pro zaměstnance a obchodníky ČP je navíc stejně jako v minulém roce připravena nabídka cestovního pojištění za stovku na celý rok. Tak neváhejte a pojistěte si léto!

K

aždý rok evidují kolegové z asistenční služby vysoké výplaty pojistného plnění. V roce 2014 to byla pojistná událost, která se stala v Kanadě. Klientka spadla z horolezecké stěny, přivodila si zlomeniny obou patních kostí a musela být na místě operována. Celkové náklady se vyšplhaly na neuvěřitelnou částku 2 719 454 Kč. K náročné pojistné události došlo také v USA, kdy se jedna z našich klientek léčila se

léto se může hodně prodražit…

5 617 případů 10 539 telefonátů evidovala naše asistenční služba v loňském roce

Egypt tady nejčastěji proběhlo ošetření našich klientů

zápalem plic. Nejdříve byla ošetřena na pohotovosti, poté byla pár dní hospitalizována. Proběhlo několik vyšetření a testů. Výsledek? Celkové náklady 1 300 000 Kč.

Každoročně cílíme na širokou veřejnost I letos spouští produktový management v polovině června kampaň na cestovní pojištění, která potrvá až do konce letních prázdnin. „Pro tento rok plánujeme komunikovat v rámci kampaně pojištění opuštěné domácnosti. Toto pojištění bude benefitem ke každé smlouvě cestovního pojištění uzavřené prostřednictvím všech distribučních kanálů,“ uvádí Lukáš Volf, produktový manažer cestovního pojištění. Pojištění opuštěné domácnosti tak může být zajímavé pro ty, kteří nemají dlouhodobé pojištění domácnosti. Zaručí pojistné plnění až do výše 100 000 Kč na pořízení nových věcí v případě jejich odcizení nebo poškození živelní událostí. „S kampaní se budete moci setkat na našich webových stránkách a sociálních sítích, reklamu uvidíte i na serverech seznam.cz a idnes.cz, v síti reklam Google AdWords i ve vyhledávačích,“ říká marketingový manažer Pavel Mužík. Současně je připravena marketingová podpora v tištěných médiích nebo například v metru.

Nabídka pro zaměstnance a obchodní službu Zaměstnanecké cestovní pojištění je určeno všem zaměstnancům, jejichž pracovní poměr trvá déle než tři měsíce. Stejně tak platí nabídka pro všechny obchodníky, kteří v České pojišťovně pracují více než šest měsíců. Pojištění můžete sjednat na celý rok za 100 Kč pro jednoho, a to i svým dětem, partnerovi či partnerce. Podmínkou je aktivní pojistná smlouva u produktů NŽP. Stačí vyplnit dotazník na Intranetu a do pěti dnů vám bude vystavena kartička s pojištěním. Více informací se dočtete na intranetových stránkách HR v sekci Benefity a na Obchodním portálu.

Cestovatelské perličky Na některé zajímavé události nezapomenou ani naši kolegové, ani naši klienti.


Produkty

noho,

pro jed č K 0 0 1 elý rok za rtnerce. c a n t a n rovi či pa žete sjed e ů n t m r i a s p í , n Pojiště m dětem a to i svý

Mladé ženě ze středních Čech se představa romantické dovolené v jižní Evropě rozplynula v momentě, kdy jí vystřelené víčko od lahve způsobilo úraz oka. Na její tváři se tak objevil výrazný monokl. Zatímco u mužů mnohdy vzbuzuje respekt, dáma vypadala spíše jako oběť domácího násilí. Na zájezd do Latinské Ameriky bude ještě dlouho vzpomínat mladý muž z jižní Moravy. Na začátku své vysněné dovolené byl na výletě napaden toulavým psem, který se mu zakousl do zadní části těla. Podezření na vzteklinu se naštěstí neprokázalo, takže cestovatelův život nebyl ohrožen. Mladý muž však, vzhledem k tomu, že kousnutí bylo poměrně hluboké a velmi bolestivé, strávil zbytek své dovolené vestoje či vleže na břiše.

Mohlo by pomoci… Chystáte se letos na dovolenou autem? Připravili jsme pro vás pár doporučení, díky nimž by se snad dalo předejít případným nepříjemnostem na cestě za vytouženým odpočinkem.

� Nechte na voze udělat alespoň základní prohlídku (kontrola oleje, brzdové kapaliny, náplně do klimatizace apod.). Je také vhodné si před cestou do cizí země zjistit, jaké tam platí dopravní předpisy. � Nezapomeňte si ověřit platnost STK a v případě, že pojedete služebním vozidlem, také potřebné potvrzení od zaměstnavatele. Ideálně v jazyce cílové či tranzitní země nebo univerzálně v angličtině. � Připomeňte si, co všechno pojištění vašeho auta umí. Nezapomeňte zelenou kartu a přesvědčte se, že vaše cílová destinace je na seznamu zemí, kde je vaše pojištění platné. Pokud nemáte sjednané havarijní pojištění, doporučujeme pořídit si alespoň jeho krátkodobou variantu.

ČASOPIS PRO ZAMĚSTNANCE A OBCHODNÍ SLUŽBU ČP 17


Pojištěno u nás

Auto jako odraz osobního stylu Podnikatel Josef Zajíček, majitel firmy Benet Automotive, se našel v automobilovém průmyslu. Jeho firma je aktivní v Česku i v zahraničí a hodně se pod značkou BT věnuje také designu škodovek, šitému zákazníkům na míru. Protože je klientem České pojišťovny, zajímalo nás, jak to v jeho oboru vlastně funguje.

↑ Možnosti individuální úpravy vozidel…

18 ČESKÁ INFO / 2 / 2015

↑ … jsou téměř neomezené, záleží na vkusu…

↑ … a rozpočtu klienta.


Text: Jana Bohutínská Foto: archiv Benet Automotive

Pojištěno u nás

Z

načka BT vznikla pod křídly Benet Automotive jako reakce na přání zákazníků a na trendy na trhu s automobily. „Škodovka byla stále oblíbenější a image vozů stoupala. S tím postupně přišel i rostoucí zájem o individuálně upravené škodovky. V našem oboru, který mohu celkově nazvat akční malosériové modely vozů, nabízíme zákazníkům vše od A až po Z. A tyto služby jsme schopni zrealizovat rychle a kvalitně. Znamená to, že zákazníci dostanou všechno od prvotního designového návrhu auta přes výrobu potřebných komponentů až po konečnou montáž vozu na míru,“ vysvětluje majitel firmy Benet Automotive.

Proč právě škodovky? Škodovku si podnikatel zamiloval už jako malý kluk a dnes je pevnou součástí jeho úspěšného podnikání. U značky Škoda, která je nyní jeho největším klientem, oceňuje hlavně pozoruhodný příběh a neskutečnou tradici, kterou dokázala elegantně posunout dál díky spojení s jinou prestižní značkou, německým Volkswagenem. „Modely Škoda jsou moderní, praktické a v designu jedinečné, což je pro zákazníka rozhodující,“ je na základě svých dlouhodobých zkušeností přesvědčený podnikatel, který sám ve škodovce jezdí. V posledních letech mu nejvíc vyhovuje Superb Combi.

Josef Zajíček – podnikatel Odvaha, cílevědomost a nespokojenost, to jsou důležité okolnosti, které Josefa Zajíčka v jeho práci stále ženou dopředu a zásadně ho ovlivnily. Nebál se reagovat na výzvy, které se na českém trhu v devadesátých letech nabízely. Ostatně schopnost nebát se považuje doteď za hlavní zásadu svého podnikání. „Je potřeba nebát se investovat, poznávat nové věci, hledat nové možnosti a hlavně mít chuť dále se rozvíjet. Správný podnikatel se musí umět rychle rozhodnout a nesmí se zastavit. Jinak ho konkurence převálcuje,“ shrnuje Josef Zajíček. Když uvažuje o tom, co ho v podnikání naplňuje, hovoří o možnosti vybudovat firmu, která uspěje na globálních trzích. A to se mu vrchovatě daří. Každý správný podnikatel ale má vždycky další a další sny. „Rád bych si splnil některé své strategické cíle, jako je rozšíření portfolia zákazníků, nabídka dalších služeb a technologická inovace.“

Nejde jen o výstředníky Díky velmi širokému portfoliu služeb dokáže BT uspokojit rozsáhlé spektrum zákazníků. A jaká jsou vlastně jejich přání, když u svého automobilu zatouží po originalitě? Někteří zůstanou jen u drobných a praktických doplňků pro své

čtyřkolové miláčky, jiní mají zájem o kompletně přelakovaná a technicky upravená vozidla za ceny přesahující 1,5 milionu korun. „Pracujeme pro zákazníky, kteří jsou hrdí na značku Škoda. Mají rádi kvalitu vozidla, ale zároveň požadují originalitu a výstřednost,“ upozorňuje Josef Zajíček. Do toho, jak vidí zákazník své auto, se promítá jeho osobní i pracovní styl. „Obecně bych klienty rozdělil do tří základních skupin. Jedna skupina jsou klienti, kterým stačí úplně základní model vozu. Druhá skupina jsou ti, kteří hledají praktické doplňky. A poslední skupinou jsou lidé, kteří vnímají vůz jako potřebný doplněk ke svému životu. Chtějí prostřednictvím svého upraveného vozu ukázat okolí svůj životní styl, postavení a identitu.“ Dobrou zprávou přitom je, že možnosti individuální úpravy vozidel na míru jsou téměř neomezené. Záleží na vkusu a rozpočtu klienta. Zákazníci značky Škoda ale obvykle nevyžadují extrémy jako třeba ti, kteří mají Rolls-Royce, Bugatti nebo Ferrari.

Mistři designu i funkce Šikovní a kreativní designéři, kteří vystudovali kvalitní školy a mají za sebou cennou praxi, se chtějí neustále učit a rozvíjet. Přesně na takové Josef Zajíček ve své firmě sází. Ovšem sladit všechny požadavky na design, funk­ čnost a finanční efektivnost bývá tvrdý oříšek. „Designér navrhuje to nejhezčí auto a nechce řešit možnou vyrobitelnost a nákladnost jeho řešení. Takže musíme neustále hledat kompromisy. Což je ale svým způsobem pěkná práce a mnohdy také hodně napínavá,“ uzavírá s úsměvem Josef Zajíček.

↗ I taková auta umíme pojistit! Pokud je vůz schválený k jízdě na silnicích, dokážeme majiteli nabídnout všechny varianty povinného ručení a plnohodnotného havarijního pojištění. Stačí jen všechny nestandardní úpravy vašeho miláčka ve smlouvě řádně popsat, a to včetně provedené prohlídky a přiložené fotodokumentace. U extra kousků pak naši kolegové z PMV doporučují ke smlouvě i znalecký posudek na ocenění vozidla.

ČASOPIS PRO ZAMĚSTNANCE A OBCHODNÍ SLUŽBU ČP 19


Seznamte se

Představujeme společnosti skupiny Generali

Chuť země: Slovensko Generali Poisťovňa, a. s. Poisťovňa Generali je třetí největší univerzální pojišťovnou na slovenském trhu. Svoji historii začala psát v roce 1833 – jen necelé dva roky po vzniku mateřské společnosti Assicurazioni Generali v italském Terstu. V současnosti poskytuje kompletní portfolio produktů, za které si v roce 2014 odnesla hodnotná ocenění ze soutěží Zlatá minca, Gold Partner a HERMES komunikátor roka. Reprezentuje ji 600 zaměstnanců a 627 výhradních agentů na více než stovce obchodních míst po celém Slovensku. Strategickým partnerem je VÚB banka s více než 200 pobočkami, kde klienti mohou uzavřít životní pojištění, pojištění majetku a další produkty Generali. Od 1. ledna 2015 se slovenské pobočky pojišťovny Genertel (Maďarsko) a Europäische Reiseversicherung (Evropská cestovní pojišťovna – ECP, Vídeň) staly odštepnými závody společnosti Generali Poisťovňa, a. s.

Mincovna v Kremnici je údajně nejstarším nepřetržitě fungujícím podnikem na světě. První mince se tu razily už v roce 1328, dnes zde vznikají slovenské euromince.

Padák Věděli jste, že je to slovenský vynález? V roce 1914 si ho patentoval Štefan Banič, Slovák žijící v USA.

NOD 32 Jeden z nejproslulejších antivirových systémů vyvinula slovenská firma Eset.

18,6 m

měří nejvyšší gotický oltář světa. Pochází z počátku 16. století, je celý z lipového dřeva a najdete ho v Levoči.

Tatranský čaj

Endemit

Kamzík tatranský nežije nikde jinde na světě. Po skončení doby ledové se vyvíjel v naprosté izolaci, a proto se liší od všech kamzíků žijících v Alpách a Apeninách.

zahřeje, i když jinak, než od čaje čekáte. Jde o bylinný likér, který má až 72 % alkoholu!