Page 1

Úspěch

Hrajeme extra ligu

Den s…

Tiskovou mluvčí ČSOB

Klient

Koupelny plné inspirace

Retro

Bankomat je mladík

Představujeme dvanáct kolegů, kteří měli opravdu úspěšnou pracovní sezonu.

Pavla Hávová mobil nevypíná, protože novinářům musí být neustále k dispozici.

Jsou jedničkou na trhu a jsou naším klientem – společnost SIKO KOUPELNY.

Na začátku ho používali jen gangsteři, dnes jich je po světě přes 1,5 milionu.

12

16

24

30

leden / únor 2012

01

Vaše názory: sladké i ostřejší


Číslo

Číslo vyjadřuje, o kolik se meziročně zvětšilo úvěrové portfolio skupiny ČSOB.

+10 % Za tímto růstem stály především hypotéky (meziročně +13 %) a korporátní úvěry (meziročně +25 %). 500

+10 %

úvěrové portfolio (mld. Kč)

441,1

400

300

Čistý zisk: 11,2 mld. Kč

Bartel Puelinckx, člen představenstva, vrchní ředitel pro oblast financí: „Hlavními tahouny našeho výsledku jsou silná výkonnost našich stěžejních obchodních aktivit a nízké náklady na riziko. ČSOB si stále udržuje silnou likviditu a to spolu se silnou kapitálovou základnou tvoří dobrou výchozí pozici pro rozvoj našich aktivit.“

2010

2011

+3 % vklady celkem (mld. Kč)

596,1

441,1

400

403,4

611,6

600

úvěrové portfolio (mld. Kč)

573,1

500

401,9

Ukazatel kapitálu Tier 1: 11,7 % Úvěry/vklady: 72,7 %

2009

401,9

700 500 +10 %

Ukazatel nákladů na úvěrové riziko: 0,36 %

403,4

400 300

2009

2010

2011

300 700

Petr Knapp, člen představenstva, +3 % vkladyoblast celkem (mld.korporátního Kč) vrchní ředitel pro bankovnictví: 611,6 „Rok velice 6002011 byl pro nás po obchodní stránce 596,1 úspěšný. Naše úvěrové portfolio rostlo dvoucifer573,1 ným tempem i přes to, že jsme stejně jako v před500 letech byli při poskytování úvěrů tradičně chozích obezřetní.“ 400

2 b Kompas b 01/2012 300

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Robert Keller, manažer útvaru Vztahy k investorům: „Vklady rostly loni pomaleji než úvěry. Za meziročním růstem stojí zejména spořicí účty, kam klienti uložili i část prostředků z maturujících podílových fondů.“


Editorial

Obsah Zaměstnanecká spokojenost

8

Možná, že i vy jste se zapojili do průzkumu, který probíhal na přelomu roku. Zjišťovali jsme, jak jsou u nás zaměstnanci spokojení, co se jim líbí a co jim naopak vadí. Jak to celé dopadlo, to se dozvíte v hlavním článku jarního vydání Kompasu.

Milé kolegyně, milí kolegové, Stratég Jiří Vévoda

„Budoucí úspěch se skládá z kvalitního řízení výkonu a zavádění změn,“ říká v rozhovoru Jiří Vévoda, nejmladší člen představenstva ČSOB. Vypráví však také o svém životě, pracovním i soukromém.

14

Vítejte v Budějovicích

Toulky Českou republikou nás tentokrát zavedly na jih, do Českých Budějovic. Tímto královským městem vás provedou budějovičtí kolegové a vezmou vás nejen po památkách, ale i na sklenici proslulého Budvaru.

20 Zachraňte chrty!

28

Osobní bankéřka Romana Putnová by si za svůj koníček zasloužila metál. Zachraňuje totiž vysloužilé závodní chrty před jistou smrtí. Za život jí vděčí už devadesát chrtích veteránů a dva z nich se dokonce zabydleli u ní doma.

Časopis pro zaměstnance ČSOB / Vydává: Externí komunikace a interní média, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 / Šéfredaktorka: Kateřina Lejčarová / Redakční rada: Ivo Měšťánek, Ondřej Vychodil, Martin Kupka, Marek Ditz, Aleš Pospíšil, Ondřej Škorpil, Denisa Mannová, Dobroslava Sehnalová, Martin Pěchouček, Nik Vincke, Marie Martinková, Martin Vejplacha / Vydáno: 9. 3. 2012 / Kontakt: interkom@csob.cz / Údaje jsou platné ke dni uzávěrky. V rubrikách Číslo, Téma, Produkt, Na výzvědách, Extra a Retro jsou použity ilustrační fotografie. Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Výroba:

Kompas v novém má za sebou první rok. Abychom měli obraz vaší spokojenosti, oslovili jsme s prosbou o názor několik set kolegů, jež byli vybráni útvarem Průzkum trhu jako repre‑ zentativní vzorek zaměstnanců. Výsledky jsme srovnali se stejným průzkumem z loňského roku. Respondenti hodnotili na školní stupnici čtyři parametry – jak často Kompas čtou a jak jej hodnotí z hlediska grafiky, čtivosti a užitečnosti informací. Celkově jsme od vás dostali známku 1,96 (proti loňským 2,18). Známka se zlepšila u všech čtyř oblastí, nejvíc u grafiky (z 1,84 na 1,56) a užitečnosti (z 2,63 na 2,32). Čtenost (čtu vždy/občas…) se posunula z 1,9 na 1,72 a čtivost z 2,35 na 2,23. Kromě známek jsme dostali i zhruba stovku slovních komen‑ tářů. Velká většina byla pochvalná, další zase obsahovaly mnoho zajímavých a užitečných podnětů – psát víc o po‑ bočkách a o tom, co zde kolegy trápí, podívat se na srov‑ nání s konkurencí… Za všechny moc děkujeme, všechny zvažujeme. Dva komentáře se opakovaly o něco častěji – 17 hlasů volalo po elektronické verzi, pět označilo Kompas za příliš prvoplánově pozitivní. Co se týče elektronické verze: většinu nákladů tvoří redakční a grafické práce – tisk a distribuce se podílejí ani ne třetinou. Druhá věc je, že typově jde o časopis „do ruky“, který si můžete pohodlně přečíst třeba ve vlaku či tramvaji cestou domů. Třetím faktorem je, že k elektronické verzi by byla potřeba interaktivní platforma, na níž byste si Kompas prohlédli (jako manažerský časopis Navigátor) – i s ní jsou ovšem spojeny náklady. Co se týče přílišné pozitivnosti, u pár rubrik máme podobný pocit a vymýšlíme, jak je upravit či nahradit. ČSOB je demo‑ kratická firma a určitě umí unést zpětnou vazbu a kritický po‑ hled. Berte ale prosím v potaz, že v Kompasu nikdy nepůjde v detailu probírat některá témata (třeba důvěrné strategické iniciativy, čísla o našem a konkurenčním úvěrovém scoringu nebo detaily o odměňování). Kvalita obsahu Kompasu je naší prioritou. Budete‑li mít podnět, jak časopis vylepšit nebo o čem zajímavém by se dalo napsat, neváhejte a podělte se o to s námi. Můžete psát na interkom@csob.cz, šéfredaktorce nebo mně. Slibuji, že na každý mail odpovíme. Hezké čtení přeje Ivo Měšťánek ředitel útvaru Externí komunikace a interní média ČSOB 01/2012 b Kompas b 3


Zaznamenali jsme VDV běh pro dobrou věc

Korespondenční manuál

Od 1. ledna píšeme dopisy v duchu Era

Krátké zprávy

8

Přinášíme vám stručný přehled významných událostí za uplynulé období. A zároveň se můžete podívat, kolik je mezi námi maratonských běžců.

Pražský mezinárodní maraton 2012 se kvapem blíží a i letos se do něj zapojí celá řada zaměstnanců skupiny ČSOB. Naše účast v některém ze závodů PIM je již tradičně úzce spojena s charitativní organizací Výbor dobré vůle, na jejíž účet poputuje výtěžek z akce. Letos se mezi námi našlo přes 300 odhodlaných „běžců pro dobrou věc“. Na start půlmaratonu se 31. března postaví celkem 200 lidí, z nichž 76 poběží za jednotlivce, dalších 116 zaměstnanců se zapojí do štafety a zbývajících osm vytvoří dvě družstva pro závod týmů. Na hlavní „velký“ maraton, který se koná 13. května, už trénuje 105 zaměstnanců – 29 jednotlivců, 72 štafetových běžců a jeden čtyřčlenný tým, který jsme vám představili v Kompasu č. 5/2011. Běžci jsou z celé ČR, vedle Prahy jsou zastoupeny i regiony: Benešov, Brno, Česká Třebová, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Litomyšl, Most, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Prostějov, Příbram, Svitavy, Ústí nad Labem.

Novoroční koncert Private Banking Rok 2012 odstartoval tradičním Novoročním koncertem Private Banking. Konal se na Pražském hradě v prostorách Španělského sálu za účasti prezidenta České republiky Václava Klause. Za doprovodu Talichova komorního orchestru zde vystoupili uznávaná čínská sopranistka Lily Zhang a americký barytonista Richard Zeller, sólista slavné Metropolitní opery. Na fotografii jsou (zleva): Tomáš Klápště, výkonný ředitel Patria Finance a ředitel Patria Corporate Finance, Marek Ditz, vrchní ředitel segmentu Korporátní a institucionální bankovnictví ČSOB, Martin Kosobud, výkonný ředitel segmentu Privátní bankovnictví ČSOB, Václav Klaus, prezident České republiky, Petr Hutla, člen představenstva a vrchní ředitel ČSOB, Jan Talich, zakladatel a umělecký ředitel Talichova komorního orchestru.

Masový trh si loni v létě dal za úkol změnit a sjednotit veškerou korespondenci podle zásad a hodnot značky Era. Na základě spolupráce mnoha útvarů nejen z Masového trhu vznikl Korespondenční manuál, který shrnuje základní pravidla pro písemnou komunikaci s klienty Era/Poštovní spořitelny. Manuál využijí zejména autoři šablon produktových materiálů nebo materiálů určených k přímé písemné komunikaci s klienty. Manuál a nové šablony dopisů jsou k dispozici v Knihovně na Portálu Masového trhu.

Ocenění útvaru Facilities management

ČSOB získala prestižní cenu FM Awards 2011, kterou každoročně uděluje mezinárodní asociace IFMA. V kategorii Projekt roku zvítězil náš projekt Rozvoj CAFM v ČSOB. Porota ocenila skutečnost, že jsme jako banka došli nejdál v možnostech, jak tento nástroj využít tak, aby reálně podporoval rozvoj služeb v oblasti Facilities v praxi, a tak přinášel přidanou hodnotu pro koncového zákazníka, zároveň byla vysoce oceněna účast koncových uživatelů na jeho rozvoji. Zkratka CAFM se používá pro počítačovou podporu facility managementu. Konkrétně v našem případě jde o systém, který znáte spíš pod pojmem Archibus. Jeho prostřednictvím si lze rezervovat zasedací místnost v kterékoli z budov ČSOB po celé ČR, ale také zamluvit auto či parkovací místo, nahlásit poruchu, zaregistrovat návštěvu atd. Archibus zajišťuje také podporu množství interních procesů správy budov – revize, úklidy, odpadové hospodářství, stěhování, podporu krizového řízení, správu dokumentace nemovitostí atd. Součástí CAFM je i modul REM v SAPu, který zajišťuje správu smluv a veškeré účetní operace. Systémy byly v ČSOB zavedeny v letech 2005–2006 a stále se rozvíjejí, prošlo jimi již statisíce nejrůznějších požadavků.

Obří transakce klubu bank Klub bank, ve kterém je kromě ČSOB zastoupeno pět dalších bankovních institucí, uzavřel největší evropskou rekapitalizaci od roku 2008. Celková výše transakce dosáhla téměř 10 miliard Kč. Šlo o projekt pro fond Mid Europa Partners, který drží 39,2% podíl ve společnosti T-Mobile Česká republika. 4 b Kompas b 01/2012


Glosa Nová kampaň ČSOB

kolik KČ za 1 EUR

kolik USD za 1 EUR

40

1,7

38

1,6

36

1,5

34

1,4

32 1,3 30

Akrobatický letec Martin Šonka odstartoval nový vizuální styl ČSOB

1,2 28 1,1

26

V nové kampani se opět prezentujeme prostřednictvím reálných lidských příběhů našich klientů a ukazujeme bohatství, které se nedá měřit penězi. Naši klienti mají o svoje peníze dobře postaráno, a právě proto se mohou věnovat svým koníčkům a vášním naplno. Tentokrát se dostal do hledáčku akrobatický pilot Martin Šonka. Aktuálně probíhající reklamní kampaň je zaměřena na Půjčku na lepší bydlení, další pak na ČSOB Kreditní kartu s možností získání poukázky na cestování. Zároveň představuje nový vizuální styl značky, který dává vyniknout lidským příběhům našich klientů. Cílem je, aby každý bod komunikace vytvářel dynamickou, moderní a autentickou značku, a přitom působil čistě a ve svém vyjádření vyvolával pocit lehkosti a jednoduchosti.

Roční výsledky skupiny ČSOB V roce 2011 dosáhl vykázaný zisk skupiny ČSOB 11,2 mld. Kč. Ziskovost hlavních obchodních aktivit se dále zvýšila, avšak jednorázové znehodnocení řeckých dluhopisů v portfoliu realizovatelných finančních aktiv ubralo z čistého zisku 2,5 mld. Kč, což ve výsledku způsobilo 17% snížení čistého zisku proti roku 2010. Úvěrové portfolio rostlo v šesti po sobě jdoucích čtvrtletích a dosáhlo 441,1 mld. Kč. Objem depozit se vyšplhal na 611,6 mld. Kč. Kapitálová přiměřenost k 31. 12. 2011 činí 15,6 % a ukazatel Tier 1 pak ke stejnému datu 11,7 %. Poměr úvěrů ke vkladům byl ke konci roku 72,7 %.

Telegraficky ČSOB a Era Fond pomoci pro zdravotně znevýhodněné blízké našich zaměstnanců je opět otevřen. Znovu jsou spuštěny malé granty programu ČSOB a Era pro podporu regionů na téma: Péče o přírodní a kulturní dědictví a rozvoj komunitního života. Podle dotazníku „Jak odpočíváte po práci vy?“, který jsme uveřejnili 27. ledna na intranetu, svůj volný čas nejraději trávíte s rodinou. W  eb Poštovní spořitelny má novou adresu www.erasvet.cz, všechny funkcionality zůstávají stejné, jak na webových stránkách Poštovní spořitelny, tak v rámci Elektronického bankovnictví, na novou adresu budete přesměrováni i po zadání www.postovnisporitelna.cz.

1,0

24

0,9

22 20

0,8 1/99 11/99 9/00 7/01 5/02 3/03 1/04 11/04 9/05 7/06 5/07 3/08 1/09 11/09 9/10 7/11

Kam kráčíš, euro? Komentuje: Martin Kupka Když se Česká republika ujímala 1. ledna 2009 předsednictví Rady Evropské unie, na řadě míst starého kontinentu se rozbíhaly oslavy 10. výročí vzniku společ‑ né evropské měny. Čtyři měsíce po pádu Lehman Brothers bylo již zřejmé, že se nad světem vznáší temné mračno finanční krize, má‑ lokdo však tehdy dokázal dohlédnout, jak hluboká hospodářská recese půjde finanční krizi v patách. A ještě méně z nás tušilo, že až za další tři roky uplyne dekáda od uvedení prv‑ ních eurových bankovek a mincí do oběhu, dluhová krize bude ohrožovat samu existenci evropské měnové unie. Na začátku přitom vypa‑ dalo všechno skvěle. Jedna měna pro trh se třemi sty miliony obyvatel byla hlad‑ ce zavedena, uvnitř eurozó‑ ny zmizely náklady na mě‑ nové konverze i zajišťování se proti kurzovým pohybům, nedošlo ani k obávanému vzedmutí inflace. Euro rychle proniklo do první ligy svě‑ tových transakčních a rezervních měn, zjevná byla jeho ambice konkurovat americkému

dolaru. Přijetí eura bylo často vnímáno jako pečeť kvality pro národní hospodářství. Pak se věci zadrhly. Globální finanční krize následovaná ekonomickou recesí dále zhoršila nedob‑ rou fiskální pozici mnoha evropských zemí. Investoři, které finanční krize připra‑ vila o iluzi jistoty a přiměla k pečlivějšímu zkoumání míry podstupovaného rizi‑ ka, začali počítat a ztrácet důvěru ve většinu evrop‑ ských vládních dluhopisů. Tlak finančních trhů obna‑ žil nesourodost eurozóny, stejně jako tíhu fiskálních závazků, které na sebe její členové nabrali. Euro dnes slábne. V krátkém časovém horizontu bude jeho další osud záviset na tom, zda se podaří sladit zájmy všech zainteresovaných subjektů dříve, než měnová unie pod tlakem finančních trhů zko‑ labuje. V delším časovém horizontu pak čeká na evropské politiky úkol neméně ambiciózní: transformovat stávající EMU ve společenství dlouhodobě udržitelné, sociálně soudržné a globálně konkurenceschopné. 

Na začátku vypadalo všechno skvěle.

01/2012 b Kompas b 5


V rámci nového modelu získávání a obsluhy klientů vznikla přesně definovaná struktura pracovníků poboček, v níž jsou role jasně rozděleny a všichni se je nyní musí dokonale naučit. Cílem je poskytování kvalitních služeb a růst počtu spokojených klientů. Pro náš úspěch je zásadní spolupráce mezi retailem a SME. Velkou roli budou hrát obchodní reference, akviziční orientace všech obchodníků a výborný servis stávajícím klientům.

Klienty už nedělíme pouze podle stávajících výnosů, ale nově také podle obchodního potenciálu. Firemní bankéři mají na starosti hlavně klienty s obratem nad 40 mil. korun ročně. O mikroklienty s obratem do 40 mil. Kč, ale velkým potenciálem, se postarají firemní poradci. Právě firemní poradce‑lovec je nyní ve fázi tréninků a prvních schůzek s klienty. Úspěšné nastartování jejich činnosti, tj. osm kvalitních akvizičních schůzek týdně, je úkolem pro každého clusterového manažera.

V roce 2010 došlo k oddělení SME od retailu, vloni vznikl nový manažerský tým SME, který má za úkol celý segment řídit. Zbývalo vytvořit nový pobočkový model SME a efektivní model řízení, aby segment SME mohl na trhu dynamičtěji růst a navázat tak na loňský úspěch, kdy se mu povedlo navýšit nové úvěrové obchody o 63 %. Implementaci projektu jsme nastartovali letos, odpovědnost za realizaci na svých bedrech nese celý management SME. Transformaci chceme úspěšně dokončit v pololetí letošního roku.

Ze sna mě nyní budí, jak dobře a jak rychle se všichni pracovníci adaptují ve svých nových rolích, jak si nový model „sedne“. Velký úkol stojí také před clusterovými manažery, kteří nastavují nový způsob spolupráce směrem k týmům firemních bankéřů a asistentů, firemních poradců a k průběžnému ladění vztahů SME a retailu. Ve spojení s náročnými obchodními úkoly je to perná práce.

Efektivní model řízení pobočkové sítě přinese navýšení obchodů Oblast SME je jednou z hlavních priorit skupiny ČSOB, neboť v sobě skrývá velký potenciál. Proto nyní prochází nezbytnou transformací, jejíž jednotlivé kroky představuje Roman Kracík, ředitel útvaru Řízení pobočkové sítě SME.

6 b Kompas b 01/2012

text: Lucie Kettnerová | foto: archiv

Co budilo ze sna…


Jedna finta

Ve světě sociálních médií raději dvakrát měřte a jednou řežte

text: Jana bohutínská

Sociální média a zvláště sociální sítě se staly součástí našeho každodenního života. Síťování je pro někoho vášeň, pro jiného možnost, jak udržovat kontakty se známými a přáteli. Komunikace na internetu však má také své nevýhody, které je potřeba mít na zřeteli. Mimochodem, víte, zda jste na Facebooku soukromou osobou nebo zaměstnancem banky? Co vlastně máme na mysli, když hovoříme o sociálních médiích? V první řadě sociální sítě jako Facebook, Myspace, Google+, mini‑ blogy typu Twitter, blogy, on‑line fóra nebo různé komunitní weby. Internet je veřejný prostor, v němž neexistuje soukromí a kde si ka‑ ždý může přečíst naše názory. A to i ty, o nichž jsme se domnívali, že už z netu zmizely. Jenže z internetu nic nemizí. Nehledě na to, že je možné vystopovat identitu i tehdy, když své skutečné jméno skrýváme pod přezdív‑ kou. Protože na internetu, a platí to i pro soci‑ ální média, můžeme jen těžko zcela oddělit sebe jako soukromou osobu a zaměstnance banky, je nutné být ve své on‑line aktivitě maximálně obezřetný. A chovat se nejen podle obecné internetové etikety („netike‑ ty“ – viz Kompas č. 5/2011). Než se dostaneme k pravidlům komu‑ nikace v rámci sociálních médií, ujasněme si: Zaměstnání není určené k tomu, aby člověk trávil pracovní čas na internetu, ko‑ munikoval s přáteli nebo si upravoval svůj profil na Facebooku. Místo úspěchu v prá‑ ci by v takovém případě mohly následovat sankce. Ve světě sociálních médií platí pravidlo „dvakrát měř, jednou řež“. Sítě mají totiž nejen výhody, ale i rizika. Sociální platfor‑ ma je jako veřejné tržiště – co je tam vysta‑ vené, to je otevřené a viditelné pro všechny přítomné. Vyhledávače vytvářejí rejstříky informací, takže jednou do světa puštěná informace vás může pronásledovat léta. Pokud jste v sociálních médiích aktivní, nepouštějte ze zřetele svoji zdvojenou iden‑ titu: jste soukromá osoba, ale také zaměst‑ nanec. Tyto dvě tváře se snažte na interne‑ tu maximálně oddělit. Vyplatí se nemíchat své soukromé kontakty s pracovními, dbát na ochranu osobních údajů a pochopit, že informace jsou zneuži‑ telné. Když na Facebooku vylíčíte, že týden ve vašem bytě nikdo nebude, pak se nesmíte divit, že si to zloději vyloží jako pozvání k návštěvě. Pokud si nejste jistí, zda je něco vhodné pro sdílení, raději to nesdílejte. Platí také, že bychom neměli na internetu rezignovat na pravidla slušnosti. Názory je proto vhodné vyjadřovat objektiv‑

ně a zdvořile, a to i když s něčím nesouhlasíme. Na internetu niko‑ ho nepomlouváme ani nenapadáme. Zcela zásadní je pak význam netikety v souvislosti s informace‑ mi o naší práci a o zaměstnavateli. ČSOB bude mít v dohledné době specifickou „social media policy“, už teď je ale důležité pamatovat na to, že banka má vlastní politiku externí komunikace, která přesně určuje, kdo je oprávněn se směrem k veřej‑ nosti vyjadřovat jménem ČSOB. Pokud tako‑ vé oprávnění nemáte, pak o bance na netu raději nepište. A v případě, že se dostanete k diskusi o bance nebo jejích službách, infor‑ mujte oddělení Komunikace. Pomůžete tím řídit on‑line pověst banky, pro kterou je dů‑ ležité mluvit navenek jasným a jednotným hlasem. Nezapojujte se on‑line do ničeho, co je protizákonné nebo ve vašem soukromém a pracovním životě nepřijatelné. Vždy se také ujistěte, že kdekoliv na internetu neo‑ desíláte, byť neúmyslně, důvěrné informace. Na netu nediskutujte a neposuzujte ostatní, včetně kolegů a zákazníků, po‑ kud od nich k tomu nemáte výslovné svo‑ lení. Nadmíru důležité je nezveřejňovat informace, které patří jen bance, jako jsou především firemní finance, firemní strate‑ gie, informace o uvedení nových produktů na trh, údaje o klientech nebo zaměstnan‑ cích, interní diskuse nebo jiné důvěrné a interní informace. V neposlední řadě myslete i na to, že in‑ ternet není místem, kde je vhodné ventilo‑ vat svou případnou pracovní nespokojenost nebo kritiku. Zde je férový tip: Pokud máte vůči zaměstnavateli nějaké námitky, může‑ te se obrátit na svého nadřízeného nebo své připomínky napsat na diskuzní fórum.

Slovníček

Sociální média jsou místa na internetu, kde uživatelé sdílejí a spoluvytvářejí obsah. Patří sem nejen sociální sítě, ale také blogy, weby, diskusní fóra atd. Sociální síť je internetová služba, na níž je možné vytvářet vlastní profil a komunikovat s dalšími členy sítě; nejznámější jsou Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter, Myspace atd. 01/2012 b Kompas b 7


Téma

Oproti minulosti značně vzrostla důležitost rodiny, proto se letos v komentářích často objevoval požadavek na větší sladění pracovního a soukromého života.

Velmi pozitivně byla hodnocena spolupráce s kolegy a atmosféra ve společnosti i v týmu. Starosti vám naopak dělá nefungující technika a přibývání administrativních úkonů.

Spokojení a motivovaní / spokojení, ale nemotivovaní / nespokojení, ale motivovaní / nespokojení a nemotivovaní. Kam patříte vy?

Zaměstnanci jsou spokojenější, ale stále je co zlepšovat Přejeme si, aby skupina ČSOB v horizontu několika let přitahovala lidi s vysokým potenciálem. Za nejlepší považujeme princip partnerství (win‑win) a chceme, aby nás pozitivní pracovní prostředí odlišovalo od konkurence. Proto provádíme pravidelné průzkumy, abychom zjistili, jak jsou naši zaměstnanci spokojení a motivovaní, co k tomu přispívá a jak nahlížejí na vztahy v týmech nebo na své nadřízené.

8 b Kompas b 01/2012

text: lucie kettnerová | foto: archiv

Do průzkumu zaměstnanecké spokojenosti se zapojilo více než sedm tisíc z vás. Děkujeme a slibujeme, že vaše podněty v koši rozhodně neskončí.


Téma

N

a přelomu loňského listopadu a prosince jsme oslovili zaměstnance všech společ‑ ností skupiny ČSOB i KBC v České repub‑ lice s prosbou o vyplnění dotazníku spokojenosti. Celkem jsme rozeslali více než 9200 dotazníků. Vyplněných se jich vrátilo 76 %, tedy více než tři čtvrtiny, což je o polovinu více než při předcho‑ zím průzkumu v roce 2009. Všem, kteří nám odpověděli, moc děkujeme! Můžete si být jisti, že výsledky v koši rozhodně neskončí.

Férová hra Průzkumy zaměstnanecké spokojenosti jsme zatím prováděli na úrovni celé skupiny každé dva až tři roky, loňský byl v pořadí již čtvrtý. Díky tomu můžeme srovnávat, jak a čím společnost žije, kde jsou slabá místa a co zaměstnanci na své práci oceňují. Pro získání relevantních informací byla nezbytná ma‑ ximální otevřenost ze strany zaměstnanců. Proto jsme zajistili naprostou anonymitu. „Na realizaci průzkumu jsme najali externí agenturu, která celý sběr dat i jejich vyhod‑ nocení prováděla. Dokonce abychom zamezili spekula‑ cím, zda nelze odpovědi něja‑ kým způsobem dohledat a přiřadit jednotlivým zaměstnancům, ve výsledcích nenajdete výsledky těch útvarů, kde odpovědělo méně než pět lidí. Takový útvar je pak prezentován pouze v rámci svého nadřízeného útvaru,“ popisuje bezpeč‑ nostní opatření Eduarda Hekšová, výkonná ředitelka útvaru Komunikace, a doplňuje: „Šlo nám opravdu pouze o obsah, a ne o jmenovité připomínky.“

zaměstnanci skupiny, ale jen vzorek zaměstnanců z ČSOB, ČMSS a ČSOB Pojišťovny. Tentokrát jsme do průzkumu také zařadili čtvrtou, volitelnou část. Jednotlivé společnosti, divize nebo velké útvary tak poprvé mohly definovat vlastní otázky podle svých potřeb. Jejich výsledky se však nesta‑ ly součástí celkové zprávy, k dispozici jsou pouze jako součást jejich konkrétních výstupů.

Index spokojenosti povyrostl Potěšitelné je, že za poslední dva roky se celkový index vztahu zaměstnance a zaměstnavatele výrazně zvýšil. Zatímco v roce 2009 činil index spokojenosti ve skupině 64 bodů, v roce 2011 vzrostl průměrně na 72 bodů. Tohoto výsledku jsme ovšem nedosáhli ve všech společnostech skupiny. Mezi jejími jednotlivými částmi jsou stále velké rozdíly, mezi nejlépe a nejhůře hod‑ nocenou společností je rozdíl 37 bodů. Podle spokojenosti (tzv. raci‑ onální dimenze) a motivova‑ nosti (tzv. emocionální dimen‑ ze) lze rozdělit zaměstnance do čtyř skupin: na spokojené a motivované, spokojené, ale nemotivované, nespokojené, ale motivované a nespokojené a nemotivované. „Na základě toho dokážeme dobře identifikovat, kteří lidé jsou rozhodující pro dlouhodobý rozvoj firmy,“ říká Eva Šišková.

Naše práce je zajímavá a rozmanitá.

Co nás zajímalo Na základě zkušeností s předchozími průzkumy jsme se rozhodli dotazník rozdělit do čtyř oblastí. V první části jsme zkoumali spokojenost a moti‑ vovanost našich zaměstnanců. „Tyto informace nás zajímají, protože chceme pracovat s lidmi, kteří nejenom podávají výkony, ale které jejich práce také baví. Věříme, že když jsou zaměstnanci spo‑ kojení, budou také motivovaní a budou raději pracovat,“ vysvětluje Eva Šišková, seniorní projektová manažerka z útvaru Řízení lidských zdrojů. Druhou oblast tvořily otázky na klíčové faktory pro rozvoj práce s lidmi, ve třetí jsme se ptali na osobní hodnoty zaměst‑ nanců a na hodnoty firemní. Na otázky týkající se hodnot firemní kultury, vzhledem k časové náročnosti pro respondenty, již neodpovídali všichni

I nespokojenost může být přínosem Každá firma stojí hlavně na spokojených a motivovaných zaměstnancích, kteří mají tah na branku a tvoří nejdůle‑ žitější „jádro“ firmy. Spokojeným, ale nemotivovaným se ve firmě líbí, ale nepodávají výkon, jaký by mohli podávat. Je tedy potřeba, aby s nimi manažer vhodně pracoval a motivova‑ nost zvýšil. Pak budou velmi výkonní. Nespokojení, ale motivovaní lidé chtě‑ jí pracovat, jen jim ve firmě něco vadí. I tito lidé jsou pro společnost důležití, neboť jsou nositeli změny – je určitě dobré vyslechnout si jejich návrhy a připomínky. U poslední skupi‑ ny – nespokojených a nemotivova‑ ných – se pak nabízí otázka, nakolik do nich dále investovat a zda vůbec mají ve skupině své místo. „Naším cílem není, a ani to nelze, získat 100 % spokojených a motivovaných zaměst‑ nanců. Důležité je vědět, jak můžeme přispět k tomu, aby se u nás lidem více líbilo, a tedy výkonněji pracovali,“ upřesňuje Eduarda Hekšová.

‑ +/ +/‑ Nejčastěji uváděné plusy a minusy Pozitiva „Týmový duch, výborná spolupráce s kolegy, příjemná pracovní atmosféra, příjemný kolektiv, zajímavá pracovní náplň.“ „Mám to štěstí, že vykonávám velmi zajímavou a rozmanitou práci.“ „Mám tuhle práci velmi ráda, komunikaci s lidmi a uznání nadřízeného.“ „Práce s lidmi. Ráda jsem s lidmi v kontaktu, ráda se učím z komunikace s nimi (s klienty i kolegy).“ „Vstřícný přístup nadřízeného.“ „Spokojenost dlouholetých klientů.“ „Nabízíme a prodáváme produkt, který je objektivně lidem ku prospěchu.“ „Benefity pro zaměstnance, akce pořádané pro zaměstnance ve volném čase.“ Negativa „Neochota a nekompetentnost některých kolegů z jiných týmů.“ „Zkostnatělé a pomalé procesy schvalování a rozhodování.“ „Hluk (neustálý pohyb a hlasitý hovor procházejících kolegů a kolegyň) a trvale umělé osvětlení mého pracovního místa.“ „Nadměrná kontrola až nedůvěra ze strany vedení.“ „Neustálé přibývání administrativních úkonů (mnohdy zbytečných), které nám již skutečně berou čas pro to hlavní, a to jest dělání obchodu.“ „Nefunkčnost některých aplikací nebo jejich pomalost, která značně znepříjemňuje práci.“

01/2012 b Kompas b 9


Téma

V roce 2011 polovina zaměstnanců deklaro‑ vala, že je spokojená a motivovaná, naopak každý pátý zaměstnanec je nespokojený a nemotivovaný, což je výrazné zlepšení proti roku 2009. Nejvíce nám ubylo nespokojených a nemotivovaných a naopak přibylo spokoje‑ ných a motivovaných. Tento trend považujeme za zdravý.

Manažeři jsou naší silnou stránkou Zcela klíčovou roli pro spokojenost a motivaci zaměstnanců hraje, to jak hodnotí přímého nad‑ řízeného. Celkově hodnocení manažerů dopadlo velmi dobře, a to zejména ve schop‑ nostech manažerů z hlediska vedení týmu a osobního přístupu, podpory přátelské atmosféry v týmu a vytváření motivujícího prostředí. „Zaměstnanci vyjádřili, že pokud manažer zvládá náročné situace, nevzdává se, neztrácí naději a zaměst‑ nanci mu důvěřují, pokud umí naslouchat a má jasnou vizi, tak sami sebe častěji hodnotí jako spokojené a motivované,“ upozorňuje Eva Šišková. I zde se ale najdou témata pro další zlepšování. Zaměstnanci například oceňují možnost otevřené zpětné vazby, sdílení zkuše‑ ností a schopnost přijímat kritiku. Ne vždy ale mají pocit, že pravidelnou zpětnou vazbu, která jim pomáhá zvyšovat výkonnost, v dostatečné míře dostávají. Druhou naší silnou stránkou je, že velkou část z našich zaměstnanců práce ve skupině ČSOB

baví a naplňuje a že je jejich práce užitečná pro klienty. I to je podle průzkumu pro spokojenost klíčové.

Sebe vnímáme jako součást týmu Od minulého průzkumu došlo také ke zlepšení v oblasti spolupráce. Velmi pozitivně byla hod‑ nocena spolupráce s kolegy, navíc se hodnocení atmosféry ve společnosti přiblížilo pozitivnímu hodnocení atmosféry týmu. Znamená to, že jsme začali daleko více vnímat sami sebe jako součást celku a jsme ochotnější ostatním pomáhat a poradit. Zlepšit bychom ale ještě měli ochotu přijmout zodpovědnost a pracovat na zvyšování kompetencí. Protože skupina ČSOB hodně dbá na společenskou odpovědnost, zajímalo nás, jak zaměstnanci vnímají přístup svých nadřízených k charitě. Výzkum ukázal, že nesdílejí pocit, že by jim ma‑ nažeři v této oblasti mohli být vzorem. Skutečnost je ovšem taková, že mnoho našich lidí se do charitativních projektů aktivně zapojuje, třeba pomáhají v místní komunitě, jen se o tom neví. A to je škoda. „Takže i zde je pro‑ stor pro lepší komunikaci a sdílení zkušeností,“ poukazuje Eduarda Hekšová.

Technika nám občas trochu komplikuje život.

NPS index se dostal do kladných čísel Net Promoter Score měří ochotu zaměstnanců doporučit nás jako zaměstnavatele. Odpovědi se vyznačují na škále 1 až 10. Hodnocení je velmi přísné, ale podložené teorií. Jen ty, kteří nás hodnotí 9 a 10, lze nazvat „advokáty“, zatímco hodnotitelé 1 až 6 jsou označeni za kritiky. Skóre se vypočítá tak, že od počtu advokátů odečteme kritiky. Zatímco v roce 2009 jsme se dostali mírně do záporných čísel (minus 3), nyní jsme poskočili na hodnotu plus 11.

Témata k řešení, která vyplynula z průzkumu

Tři témata, která jsou důležitá, ale jsme s nimi nespokojeni Pokud se dotazovaní měli vyjádřit konkrétně, svou kritiku nejčastěji směřovali ke kvalitě technického vybavení na pracovišti. Podle Petry

2009 2011

• Podpora sladění pracovního a osobního života. • Zvýšení kvality aplikací, počítačového a technického vybavení. • Nastavení odměn jako motivace k dosahování lepších výsledků. 50

40 35

40

30 25

30

20 20

15 10

10

5 0 Nespokojení a nemotivovaní

10 b Kompas b 01/2012

0 Nespokojení ale motivovaní

Spokojení Spokojení Nespokojenía motivovaní ale nemotivovaní

a nemotivovaní

Nespokojení ale motivovaní

Spokojení ale nemotivovaní

Spokojení Nespokojení a motivovaní a nemotivovaní

Nespokojení ale motivovaní

Spokojení ale nemotivova


Téma

Naše silné stránky 1 Manažeři a vedoucí týmů či útvarů jsou svými podřízenými hodnoceni velmi dobře a zaměstnanci oceňují: • M ožnost zpětné vazby s přímým nadřízeným. • Přímý nadřízený dává prostor pro jiné nápady, podporuje příjemnou atmosféru a vytváří motivující pracovní prostředí. • J e spravedlivý ke všem kolegům.

Aby mohla společnost podávat dlouhodobě vyso‑ ký výkon, musí být osobní hodnoty zaměstnanců a firemní hodnoty ve vzájemném souladu. Uká‑ zalo se však, že tyto hodnoty se v současnosti liší. Proti předchozím průzkumům značně vzrostla důležitost rodiny, která v současné nejisté době tvoří stabilní zázemí. Proto se často objevoval po‑ žadavek na větší sladění pracovního a soukromé‑ ho života. „Banka však nabízí zejména rodičům

SPOKOJENÍ

vysoká spokojenost

SPOKOJENÍ NEMOTIVOVANÍ

3 Zaměstnanci také oceňují, že mohou pracovat na tom, co je baví a co je užitečné pro externí i interní klienty. • N emají pocit, že by dělali něco zbytečného, nesmyslného, bez užitku.

SPOKOJENÍ MOTIVOVANÍ MOTIVOVANÍ

NESPOKOJENÍ NEMOTIVOVANÍ

NESPOKOJENÍ MOTIVOVANÍ

nízká

Jsou osobní hodnoty a hodnoty firmy v souladu?

2 Ve firmě si ochotně pomáháme a radíme.

velké množství programů, které toto umožňují. Jen bychom o nich měli dávat ještě více vědět, aby je zájemci mohli naplno využívat,“ uznává Eduarda Hekšová. Za hodnotami současné organizace spatřovali respondenti nejčastěji zisk, výsledky, výkon a konkurenceschopnost. U hodnot ideální orga‑ nizace došlo k posunu blíže k osobním hodnotám a hodnotám orientovaným na vztahy s klienty a zaměstnanci, jistotu a stabilitu. Ideálně bychom měli dosahovat souladu 6 až 8 hodnot mezi současnými a ideálními firemními hodnotami, u nás se však v současné době shodují pouze 3 – konkurenceschopnost na trhu, finanční stabilita a spokojenost zákazníka.

Spokojenost, Doporučení, Loajalita

Novákové, analytičky průzkumu trhu, považují zaměstnanci kvalitu techniky a aplikací, které potřebují pro práci s klienty za důležitější než prostředí, ve kterém pracují. „Abychom se o nich dozvěděli co nejvíc, nechali jsme v některých otázkách prostor pro vaše otevřené odpovědi. Rozepsat se o pozitivech i negativech zaměstnání ve skupině ČSOB se rozhodlo 64 % těch, kteří vyplnili dotazník. Díky těmto odpovědím, které zůstávají samozřejmě také anonymní, mohou manažeři pracovat s kon‑ krétními problémy, které vás tíží. Vykrystalizova‑ ly nám rovněž základní atributy, jejichž zlepšení by nejvíce přispělo ke zvýšení celkové spokoje‑ nosti a motivovanosti zaměstnanců. Úkol je nyní na nich pracovat, abychom se ve skupině ČSOB cítili ještě lépe a byli motivováni zde pracovat,“ vysvětluje Petra Nováková. Již v roce 2009 se v průzkumu spokojenosti objevilo, jak je důležité, aby společnost zaměst‑ nancům poskytovala dostatek času na jejich rodiny a osobní život. V této oblasti je však stále vykazována nespokojenost. Třetí oblastí jsou odměny jako motivátor k vyšší výkonnosti. Odměny však bývají zařazovány do kategorie s vysokou důležitostí a nižší spoko‑ jeností velmi často, napříč různými společnostmi v celé ČR.

nízká

motivace

vysoká

Úspěšnost firmy, Pracovní atmosféra, Hrdost

01/2012 b Kompas b 11


Úspěch

Hrajeme EXTRA ligu Každého čtvrtroku představujeme nový extraligový tým ČSOB. Přestože v něm nejsou útočníci ani brankáři a jednotliví hráči se dost možná mezi sebou ani osobně neznají, všichni hrají ve stejném dresu. A gól? Spokojenost našich klientů a úspěch ČSOB. Podívejte se na kolegy, kteří mají za sebou opravdu skvělou sezonu. Tentokrát jich je dokonce dvanáct!

Martina Bačová

Jan Milota

Jan Kiška

Dana Roubíčková

Specialistka pro spisové služby Poštovní a spisové služby a hromadné zpracování zásilek

Manažer produktů Řízení produktů a procesů finančních trhů

Manažer produktů Řízení produktů spotřebního financování

Pracovnice pro marketingové služby Regionální marketing

Honza byl nominován za zdárné vyřešení vleklého problému, který vznikl už v roce 2007 v souvislosti s výplatou kuponů k cenným papírům. Rozklíčování celé situace bylo vzhledem ke složitos‑ ti, přeprodejům cenných papírů mezi několika různými bankami a protistranami, a také kvůli „stáří“ obchodů, velmi kompliko‑ vané. Honzovi se po náročných jednáních nakonec podařilo zjistit příčinu celého problému a násled‑ ně získat pro ČSOB refundaci daní ve výši 2,4 milionu korun.

Honza úspěšně a včas dokon‑ čil rozsáhlý projekt Risk based pricing (RBP) pro spotřebitelské úvěry RET a Poštovní spořitelnu. Celý projekt byl velmi náročný a komplexní, neboť bylo nutné koordinovat několik útvarů (RET, Masový trh, ALM, Finance, CF Risk, Procesy, CF KBC atd.) a vše zvládnout za 12 měsíců. Nový pricing spotřebitelských úvěrů v závislosti na rizikovosti klienta a výši úvěru přinese v roce 2012 předpokládaný nárůst profitu o 54,6 mil. Kč oproti původnímu pricingu.

Dana v loňském roce sestavila zcela nový program pro eventy v Zoo Dvůr Králové. Její návrh programu a organizační zajištění se setkalo s velkým zájmem klien‑ tů. Pro letošní rok jsme dokonce byli požádáni o organizaci tří akcí v zoo navíc. Dana se při své práci zaměřuje nejen na atrakti‑ vitu eventů, ale také na úspory z rozpočtu. Efektivní organizací a profesionálním vyjednáváním s dodavateli loni celkově uspořila bezmála 500 000 korun.

Martina neúnavně hledá vylep‑ šení a úspory v agendě hro‑ madné korespondence banky, do které spadají výpisy, ozná‑ mení a dopisy klientům nebo rozesílky pobočkám. Martina například navrhla přehodnotit, zda je nutné odesílat klientům všechna oznámení doporučeně, vymyslela úspornější systém tisku a zpracování zásilek a také odhalila chyby ve fakturaci jed‑ noho z dodavatelů, které se díky ní podařilo úspěšně vyreklamo‑ vat. Jen v loňském roce jsme její zásluhou ušetřili téměř tři miliony korun.

12 b Kompas b 01/2012


Iva Fulínová

Lenka Adamová

Mirko Býma

Kateřina Kadlecová

Specialistka prodeje BTL RET jihozápadní Čechy

Procesní manažerka Řízení produktů – účty

Analytik dat Řízení kampaní

Ředitelka pobočky Děčín – Řetězová

Iva se zaměřila na start strategic‑ kých prodejů úvěrových produktů pro FOP (fyzické osoby podnika‑ tele) v RET. Proškolila prodejce v oblasti, připravila užitečné pomůcky a je také autorkou „FOP občasníku“, kde prodejci sdílejí své obchodní zkušenosti. Oblast s přispěním Ivy loni dosáhla nej‑ větší produkce FOP úvěrů. Celkem se podařilo prodat 372 produktů, což představuje 1,24 produktu na jednoho podnikatele. Iva má zásadní podíl na úspěšném pokra‑ čování transformace v RET.

Lenka v rámci projektu Accounts to S‑Cube navrhla přepracování a snížení počtu šablon k tisku, nutných pro běžné účty a ba‑ líčky, z původních 40 na sou‑ časných 18. Do tvorby šablon vnesla inovativní prvek, takže je nyní na stejný počet produk‑ tů potřeba méně šablon. Svou aktivitou a nápaditostí prošlapa‑ la cestu ostatním, kteří mohou stejný způsob „dynamiky šablon“ uplatnit i ve svých oblastech a projektech. A bance Lenka uspořila 1,2 milionu korun.

Mirko připravil sadu kvalitních nástrojů pro pracovníky v SME pobočkové síti (Cross‑sell tool, Acquisition tool, Pipeline review tool), které umožní zvýšit prode‑ je stávajícím klientům, usnadní cílené akvizice neklientů a po‑ mohou lépe řídit aktivity kolegů v SME. Dokázal to nad rámec své agendy, s nulovými náklady a ve velmi krátké době. Tato práce přitom svým rozsahem odpovídá několikaměsíčnímu projektu s externím dodavate‑ lem. Mirko svojí aktivitou ušetřil bance řádově miliony korun.

Kateřina si zaslouží ocenění za aktivní podporu konceptu Modrý lev, za účast v pilotních skupinách, za neustálou motivaci kolegů, za předávání zkušeností a praktických doporučení v rámci pracovní skupiny SU (spotřebi‑ telské úvěry) a za testování změn na své pobočce. V průběhu roku vychovala dva nové pracovníky pro pozice obchodních bankéřů na clusterové pobočce, a to při současném zachování vysokého výkonu vlastní pobočky, která po celý rok patřila do tzv. Golden clubu, tedy mezi TOP 20 %.

Zuzana Sladovníková

Luděk Schollar

Radim Boháč

Hanka Peníšková

Finanční analytička Řízení nákladů a investic

Projektový manažer – senior Inženýring

Ředitel pobočky Ostrava – tř. 17. listopadu

Manažerka Rozvoj přímé distribuce

Zuzaně se podařilo prosadit změ‑ nu defaultního nastavení tisku z jednostranného na oboustranný. Zcela nad rámec svých pracovních povinností absolvovala jednání s kolegy z HRM a ICT. Nový systém se osvědčil a od prosince úspěšně funguje v praxi. Zuzanin nápad nám přinese zhruba mi‑ lionovou úsporu nákladů za tisk a také zásadní snížení nákladů za skartace dokumentů. A navíc bude mít tento nový postup pozi‑ tivní dopad na životní prostředí.

Luděk získává ocenění za dlou‑ holeté úsilí, které vynaložil pro radlickou budovu. Stál u jejího zrodu od prvních myšlenek až po uvedení do provozu a nyní je doslova vypravěčem jejího příběhu. Neustále se snaží o zlep‑ šování kvality vnitřního prostředí a vytváření příjemné pracovní atmosféry. Svými odbornými znalostmi, pracovitostí a zápalem pro věc si získal respekt u všech dodavatelů stavby a díky němu byla například uznána reklamační řízení v celkové hodnotě 36 milio‑ nů korun.

Radim na své ostravské pobočce dokázal výborně skloubit hlavní cíle, o které v retailovém segmentu usilujeme: vysokou výkonnost (pobočka v TOP 20 % v Performance reportu, což představuje 8. místo z 85); vysokou spokojenost zaměst‑ nanců (v loňských průzkumech byl index spokojenosti přes 80) a trvale vysokou kvalitu pro klienty. V našich podmínkách jde stále ještě o ojedinělou kombinaci ukazatelů, kterou se jen málokomu daří tak úspěšně zvládnout.

Hanka navrhla koncept a obchod‑ ní řešení „Rámcové smlouvy“ v programu SSP. Rámcová smlouva (General Agreement – GA) představuje revoluční změnu obchodní koncepce a je základní podmínkou pro zahájení přímého on‑line prodeje (tzv. buy per click) našich služeb klientům Poštovní spořitelny/ČSOB. Hanka v rámci své role v programu SSP vytvořila vlastní koncept Rámcové smlouvy, výrazně se zasloužila o jeho obchodní design.

01/2012 b Kompas b 13


Rozhovor

Fascinují mě příležitosti, které máme

Jiří Vévoda Do ČSOB jste nastoupil v květnu 2010, jakých bylo posledních dvacet měsíců? Velmi intenzivních. A zároveň objevných, nejen pro mne, ale věřím, že oboustranně. Příchod pro mě byl změnou, ale ne skokem do neznáma – skupinu ČSOB jsem pracovně znal od roku 2004, od roku 2007 i jako klient pobočky na Václavském náměstí. V čem je práce v ČSOB jiná, ve srovnání s vašimi předchozími zkušenostmi? Odpovědnost je daleko větší, s větším důrazem na dotahování. Velikost skupiny ČSOB vyžaduje vyšší formálnost, ale myslím, že je adekvátní. Co je hodně jiné, je repertoár dovedností, jak ovlivňovat chod takto velké instituce – logické argumenty převažují, ale nejsou jedinou ces‑ 14 b Kompas b 01/2012

tou. Věcně svou práci vnímám v kontinuu svých předchozích zkušeností. Po celou kariéru jste se pohyboval v mezinárodním prostředí a pracoval ve více než deseti zemích. Co je důležité k tomu, aby člověk uspěl a kariérně rostl? Nevidím velký rozdíl mezi místním a mezinárodním prostředím. Mezinárodní prostředí je o něco rozma‑ nitější, k orientaci je v něm méně času a méně opěrných bodů, je potřeba být vnímavější. Nicméně velikost a barevnost

skupiny ČSOB v rámci České republiky si neza‑ dá se složitostmi mezinárodního prostředí. Co byste při plánování kariéry poradil zaměstnancům ČSOB? Zamyslet se nad tím, o co v kariéře usilují a kde budou spokojeni. Ne všichni chtějí být šéfem nebo generálním ředitelem. Těm, kteří chtějí kariérně růst, bych doporučil, aby vyhledávali příležitosti a dělali svoji práci tak, aby dokázali, že si růst zaslouží. Nesoustře‑ dit se na sebeprezentaci, ale na věcnost a na to, co mohou ovlivnit sami. Možná ještě důležitější je vyhledá‑ vat lidi – kolegy, mentory – kteří je v růstu podpoří.

Velmi si vážím času, u sebe i u druhých.

Pokud své zkušenosti aplikujete na ČSOB, jaké oblasti byste vyzdvihl jako její silné stránky? A kde by měla přidat?

Text: Jana Bohutínská | foto: petr kurečka

Jiří Vévoda má v bance na starosti strategii, personalistiku a produkty. Svou schopnost přistupovat k věcem s nadhledem a otevřeností si vytříbil prací v mezinárodním prostředí. Má radost z výsledků skupiny ČSOB a vidí mnoho příležitostí k dalšímu rozvoji.


Rozhovor

Do ČSOB jsem nastoupil s pokorou k jejím kva‑ litám a těšil jsem se na kolegy, se kterými jsem rád spolupracoval. Líbí se mi atmosféra, která podporuje spolupráci a snahu se zlepšovat. Vý‑ hodou je prostor k seberealizaci. Ten je oproti jiným firmám v zahraničním vlastnictví větší. Výhodou je také vysoká profesionalita, široký a dlouhodobý společensky relevantní záběr. Na druhou stranu myslím, že nejsme vždy dobří ve schopnosti vyhledávat odpovědnost a dotahovat výsledky tak, aby byly perfektní. Chybí nám precizní vhled do potřeb našich zákazníků (toto neplatí paušálně). Upozorňu‑ ji, že toto je osobní vnímání ovlivněné mojí rolí a skutečností, že jsem optimista – občas mě kolegové zpravují o jiném stavu. Zastřešoval jste nedávný průzkum spokojenosti. Jak jej hodnotíte? Mám radost z vysoké návratnosti (přes 75 % všech zaměstnanců skupiny) a velkého množ‑ ství psaných komentářů (2/3 respondentů). Samotné výsledky jsou velmi dobré, místy vynikající, místy méně, ale nepřeceňuji je – hlavní hodnota je v následných, již lidských, a ne elektronických, diskuzích. Pokud k nim nedojde, průzkum se sebelepšími výsledky je nanic. Zároveň jsme z průzkumu získali několik témat, kterým můžeme pomoci centrálně. Jak byste charakterizoval své manažerské zásady? Nemám rád slovo manažer – vyvolává u mě pocit hierarchie, moci, implikuje titul, Rakous‑ ko‑Uhersko. Má vlastní perspektiva na sebe samého je přirozeně zkreslená a rád bych si ji nechal pro sebe. V rámci zpětných vazeb jsem se dozvěděl, že kolegové oceňují nadhled, kva‑ litu, otevřenost a přáli by si více prioritizování a rychlejší rozhodnutí. To bych samozřejmě rád, ale zatím neumím a ani nechci kvalitní přípravu opouštět. U věcí, kterým se věnuji, se snažím, aby byl výsledek perfektní. Jak vypadá váš pracovní týden? Většinu času pracuji společně s kolegy. Nejsem extrovert, ale je to efektivnější, než přemýšlet v koutku a potom překvapit. Velmi si vážím času jak svého, tak jiných, proto požaduji kvalitní přípravu. Fyzicky bývám v práci deset jedenáct hodin denně, mentálně déle. Je to rytmus, který jsem si vybral. Co vám v poslední době v práci udělalo radost? Naše výsledky, zaměstnanecký průzkum, interakce s milými a pracovitými lidmi, je toho vlastně celkem hodně. Ale dokážu si té radosti představit i více. Z rozvojových aktivit mě těší

například agendy strategizingu, rozvoje našich leaderů (omlouvám se za anglicismy) – jsem fascinován spoustou příležitostí, které máme. O strategizingu se teď v ČSOB hovoří často. Proč je důležitý? Hodnota firem, včetně té naší, je funkcí bu‑ doucího úspěchu, ne toho současného. Budou‑ cí úspěch se skládá z kvalitního řízení výkonu ve stávajícím modelu a zavádění změn. Změny jsou vlastně strategizing. Je to víc než seznam aktivit, programů a projektů, je to mentalita hledání nových cest. Čemu se věnujete, když za sebou zavřete dveře kanceláře? Když je zavřu zvenku a odcházím domů, jedu domů, telefonuji. Potom jsem s rodinou – máme dvě malé děti. Občas chodím hrát volejbal. Bohužel více nestíhám.

Prý se nyní připravujete na půlmaraton. Jaké jsou vaše ambice? Nepřipravuji se. Kolegové mě povzbudili, abych se přihlásil, což jsem učinil. Dříve jsem běhal, ale nikdy to pro mne nebyl hlavní sport, i když jsem již třikrát absolvoval pražský maraton. Cíle si nekladu, chci půlmaratón zaběhnout ve zdraví. Ale protože jsem soutěživý, rád bych podvědomě podal lepší výkon než v roce 2010. Pokud bychom z vašich zkušeností vybrali nějakou životní moudrost, kterou byste rád předal svým dětem, co by to bylo? V jejich útlejším věku bych jim rád pomohl nalézt vztah k povinnostem a radosti – zde je v obou případech celá řada synonymních mou‑ der. Ve vyšším věku si na směr budou muset přijít samy. Ten bych samozřejmě rád ovlivnil, ale podle sebe soudím, že je potřeba nebýt explicitní.

Jiří Vévoda přišel do ČSOB v roce 2010, je nejmladším členem představenstva, řídí útvary Strategie a rozvoj, Lidské zdroje, Komunikace, Spotřební financování a Platební produkty a služby. Pochází z učitelské rodiny, vyrůstal v Orlové. Po studiu ekonomie v Česku a zahraničí nastoupil do GE Capital, kde v letech 2000‑2004 působil ve finančních pozicích, mimo jiné v Irsku, Finsku a Švédsku. Do ČSOB přišel z poradenské společnosti McKinsey & Company. Má‑li volno, sportuje, cestuje a věnuje se rodině – manželce a dvěma dětem. 01/2012 b Kompas b 15


Den s…

Nebát se mluvit Pavla Hávová působí jako tisková mluvčí ČSOB od dubna 2010. Ve skupině však pracuje už pátým rokem, jen změnila týmovou barvu. Dříve se starala o public relations Hypoteční banky.

K

dyž ráno přichází do práce, netuší, co bude dělat odpoledne. Uskuteční se naplánované schůzky, nebo se ozvou novináři a bude pro ně nutné rychle zajistit stanovisko banky? Někoho by tato neustálá nejistota stresovala, ale Pavle nevadí. Role tiskové mluvčí ji těší právě pro tuto pestrost a nepředvídatelnost. Nevadí jí ani, že musí být pořád k zastižení na mobilu, protože novináři se s dotazy ozvou klidně večer nebo o víkendu. „Tisková mluvčí musí být připravena svou banku kdykoliv prezentovat a nesmí se bát mluvit do kamery nebo na mikrofon,“ popisuje Pavla jeden z předpokladů pro tuto pozici. Zaměstnanci vystupující za ČSOB v médiích jsou v těchto dovednostech i speciálně školeni, aby je během rozhovoru jen tak něco nevyved‑ lo z míry. „Je velký rozdíl naformulovat si odpověď do mailu nebo vystoupit v přímém přenosu. Tady se musí člověk spoleh‑ nout jen na své znalosti z bankovní problematiky, protože redaktor se může zeptat na cokoliv. A pokud neznám odpověď, je lepší to přiznat a informace doposlat než začít fabulovat.“ S novináři se Pavla potkává během tiskových konferencí, pracovních snídaní nebo i neformálních setkání, která mají za cíl udržovat vztahy s médii na přátelské úrovni. Na tiskovkách je jejím úkolem akci modero‑ vat a být k dispozici pro dotazy novinářů. Ta poslední byla o penzijní reformě a za ČSOB vystoupil Petr Hutla, Karel Svoboda a Tomáš Sedláček. Žádná mluvčí se neobejde bez týmu spolupracovníků, kteří jí vytvářejí zázemí. Na přípravě strategií, projektů i jednotlivých materiálů Pavla úzce spolupracuje s komuni‑ kační agenturou, s níž je v každodenním kon‑ taktu a koordinuje s ní další aktivity – plánují a vymýšlejí, co zajímavého by mohli médiím nabídnout. Pravidelné schůzky a porady si domlouvá také s kolegy z jednotlivých úseků, od nichž získává informace o tom, jaké nové produkty nebo služby banka připravuje a kdy je bude možné novinářům představit.

8.30

Udělá si ranní čaj a usedá k monitoringu tisku. „Musíme mít stále přehled, co se píše o ČSOB i o našich největších konkurentech. Vždy nás potěší, když se nám povede dostat do novin třeba rozhovor nebo nějaký větší článek.“

Nejistota mě nestresuje.

16 b Kompas b 01/2012

9.30

11.30

Dopoledne se Pavla ještě stihne sejít s kolegou, který má na starosti vývoj smartbankingu. „Prošli jsme statistiky, zajímalo mě hlavně, kolik lidí už si aplikace stáhlo, protože potřebuji přesná data pro přípravu tiskové zprávy.“

text: lucie kettnerová | foto: Jan Zavřel

S lidmi z PR agentury se Pavla potkává pravidelně každé pondělí. „Hodnotíme, co se povedlo a kde musíme přidat, probíráme komunikační plány na nejbližší období a vždycky to zabere nejmíň hodinu a půl.“


Den s…

14.00

S novináři se vyplácí udržovat dobré vztahy – pracovní i osobní. „Spoustu z nich znám už léta, takže schůzky bývají neformální a příjemné.“

Na fotografiích jsou s Pavlou: kolegové Martin Štýber, Denisa Mannová a Honza Solnička, spolupracovníci z agentury Pavel Richter a Renata Melíšková, reportér TV Nova Adam Halmoši, novinářka idnes.cz Barbora Buřínská a recepční z wellness centra.

15.30

Štáby z TV Nova, ČT i Primy se v bance objevují v průměru tak dvakrát za měsíc. Pavla dává do televize oficiální stanoviska banky a vyjadřuje se k aktuálním tématům. „Obvykle všechno proběhne dost rychle – dopoledne zavolají, odpoledne přijedou natáčet a večer už jsme ve zprávách.“

17.00

Pavla má komunikaci přímo v popisu práce. Přestože se snaží co nejvíc věcí vyřešit po mailu, telefon má u ucha skoro pořád. „Někdy jsou rozhovory tak dlouhé, že jdu radši ven z kanceláře, abych nerušila kolegy.“

18.00

Z práce odchází, až když má všechno hotovo. Nerada si nechává úkoly na druhý den, protože nikdy neví, co ji bude po příchodu do práce čekat. „Nedávno jsem si koupila permanentku do nedalekého wellness centra a než zamířím domů, jdu si ráda trochu zacvičit.“

Pavla Hávová

Narodila se v Přerově v roce 1979. Vystudovala Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Pro její kariéru byla zásadní brigáda v PR agentuře AMI Communications, kterou zahájila ještě při škole. Když už měla diplom v kapse, začala v agentuře pracovat na plný úvazek, nejprve pro klienty z oblasti průmyslu, později přešla do týmu rychloobrátkového zboží. Po necelých šesti letech se rozhodla zkusit něco jiného a přihlásila se do konkurzu na místo tiskové mluvčí Hypoteční banky. Vyhrála a tuto pozici zastávala přes dva roky. Od dubna 2010 působí jako mluvčí ČSOB. K jejím zálibám patří sport, cestování, četba, návštěvy kina a divadla.

01/2012 b Kompas b 17


Produkt

Z našeho portfolia

3

Naši klienti mají nejrůznější přání a potřeby, ať už jde o oblast investic a poradenství, úspory nákladů, nebo třeba o obchodování s čínskými firmami. Je důležité, abyste věděli o všem, co ČSOB může svým zákazníkům nabídnout. Proto vám na této dvoustraně vždy představujeme vybrané zajímavé produkty a služby.

VIP a Plán pro život Vedení Investičního Portfolia (VIP) je nový nástroj pro investiční poradenství, který budeme postupně zavádět v pobočkové síti. Plán pro život je nejen nová kalkulačka, která standardizuje poradenství, ale i nový způsob, jak komunikovat s klientem. Kalkulačka je již nyní dostupná na našich internetových stránkách, poradenský nástroj VIP je dostupný v S-Cube a mohou jej používat vyškolení zaměstnanci.

1 Co to je? VIP je nástroj pro podporu portfolio přístupu v S‑Cube a pomáhá rozložit portfolio do vhod‑ ných tříd aktiv. S jeho pomocí se celý proces investičního poradenství značně zjednoduší, zdokonalí a zautomatizuje. Automatizace spočívá v tom, že zůstatky všech depozitních, investičních a pojišťovacích produktů naleznete na jednom místě v S‑Cubu. Aktuální stav klientova portfolia se srovná s cílovým portfoliem, které odpovídá jeho investičnímu profilu. ČSOB Plán pro život je kal‑ kulačka založená na trans‑ akčním přístupu, která stisknutím jednoho tlačítka doporučí klientovi jednorá‑ zové i pravidelné investice. Může tak třeba během chvíle zjistit, kolik musí spořit a investovat, chce‑li mít v 60 letech milion. Plán pro život je k dis‑ pozici jak na týmovém webu segmentu Spoření a investice, tak v lehké úpravě přímo klientům na internetových stránkách ČSOB. Plán pro život nahradí dosavadní kalkulačky Jednorázový plán, Pravidelný plán a Klíčový plán.

3 Pro koho? Nástroj VIP je určen především pro movitější (afluentní) klienty, kteří mají vytvořeno nějaké portfolio (alespoň dva produkty, z nichž jeden je fond) a je možné je použít i jako akvizič‑ ní nástroj pro afluentí klienty, kteří mají prostředky v jiném peněžním ústavu. Plán pro život je interně určen zejména pracovníkům na pobočkách, ale fakticky ho mohou používat úplně všichni.

Poradenství je jeden z našich pilířů.

2 Proč jsme je zavedli? Investiční poradenství je jeden ze základních pilířů, na kterém jsme vybudovali naše dominant‑ ní postavení na trhu. VIP zavádíme za účelem zvýšení kvality služeb, navíc péče o portfolio při‑ 18 b Kompas b 01/2012

spívá k budování dlouhodobého vztahu s klientem a k jeho celkové spokojenosti. Hlavním důvodem uvedení nové kalkulačky Plán pro život je podpora rozkládání peněžních prostředků mezi jednotlivé spořicí, investiční a pojišťovací produkty.

4 Co mají ostatní? V podstatě všechny velké banky používají nějaké kalkulačky či aplikace, jejichž cílem je nabídka produktů či například doporučení optimální‑ ho zajištění na stáří. VIP je unikátní v tom, že představuje klientovi doporučení pro optimální rozložení portfolia v závislosti na jeho profilu. Srovnání cílového portfolia s aktuálním stavem pro nás představuje významnou obchodní příleži‑ tost. Výhodou Plánu pro život je pak doporučení pro jednorázové i pravidelné investice na jednom místě.


Produkt

Operativní leasing Účet v měně s eFakturací renminbi ČSOB Leasing obohatil operativní leasing o elektronickou fakturaci. Ta zrychluje oběh daňových dokladů a šetří tak náklady.

Vycházíme vstříc všem svým klientům, kteří mají zájem obchodovat s čínskými firmami.

1 Co to je?

1 Co to je?

3 Pro koho?

Jde o účet vedený v renminbi, oficiální měně Čínské lidové republiky. Ve spolupráci s poboč‑ kou KBC Hong Kong tak našim klientům od ledna letošního roku umožňujeme provádět platební styk s čínskými společnostmi přímo v renminbi. Vzhledem k tomu, že dosud nejde o plně uvolněnou měnu, podléhá pla‑ tební styk v renminbi speciálním pravidlům. Obchodní transakce se např. musí uskutečnit během tří měsíců a čínský partner musí mít k obchodování v renminbi oprávnění.

Obchodování v renminbi je vhodné především pro firem‑ ní klienty, kteří s čínskými společnostmi realizují oba typy plateb – platí svým dodavate‑ lům a přijímají platby od svých odběratelů. Pokud firma pouze dováží zboží z Číny, transakce v renminbi se vyplatí u vět‑ ších obchodů, jejichž hodnota rámcově přesahuje půl milionu dolarů.

Nová – a právními předpi‑ sy uznávaná – elektronická forma fakturace leasingového nájemného a dalších služeb v rámci produktu operativní leasing. Zákazníci nyní mohou získávat účetní dokumenty prostřednictvím portálu ČSOB Leasing e‑Leasing. Na výběr mají ze tří možností. První je tzv. podepsaný ISDOC, tedy faktura v datové větě s elek‑ tronickým podpisem, která se automaticky přenese do účet‑ ního systému. Pro zákazníky, jejichž účetní systém nepodpo‑ ruje formát ISDOC, je k dispo‑ zici elektronicky podepsaná faktura v PDF. A samozřejmě lze i nadále využívat klasickou papírovou fakturaci, která může být na přání klienta doplněna o elektronické prvky komunikace.

2 Proč jsme ji zavedli? Rozvoj informačních techno‑ logií a postupná elektronizace komunikace mezi finanční institucí a zákazníky je trend, který se nevyhýbá ani tradiční‑

mu „papírovému“ leasingové‑ mu trhu. Tento moderní způsob má v sobě potenciál zjedno‑ dušit a zrychlit oběh i správu účetních a daňových dokladů.

3 Pro koho? Elektronická fakturace je ur‑ čena všem zákazníkům ČSOB Leasingu, respektive uživa‑ telům operativního leasingu, kteří volají po zrychlení doru‑ čování dokladů a související komunikace nebo kteří hledají úspory v neproduktivních ná‑ kladech a snižování admini‑ strativní zátěže. Zároveň usi‑ lujeme o to, aby naše nabídka služeb odpovídala i potřebám náročnějších (obratově větších) korporátních klientů, kteří po‑ chopitelně mají o elektronizaci procesu fakturace velký zájem.

4 Co mají ostatní? Existenci podobného řešení u konkurenčních firem speciali‑ zovaných na operativní leasing nemůžeme vyloučit. Ale podle dostupných informací odhadu‑ jeme, že na leasingovém trhu je naše řešení nové a ojedinělé.

2 Proč jsme ji zavedli? Čína je s objemem více než 1,5 bilionu dolarů největším světovým exportérem. A ren‑ minbi se postupně stává velmi významnou mezinárodní měnou, která by podle stávajících analýz mohla mít do deseti let silnější pozici než dolar. Pro čínské firmy je výhodnější uzavírat obchody v místní měně, což pro české partnery představuje příležitost k vyjednání lepších cen a k rozší‑ ření obchodních aktivit s Čínou.

4 Co mají ostatní? Platební styk a další opera‑ ce v čínské měně renminbi nabízí na českém trhu zejména Komerční banka a Raiffeisen‑ bank. Zatímco u Komerční banky je výhodou rychlost otevření účtu, ČSOB konku‑ ruje především individuálním přístupem, díky kterému je schopna klientovi nabídnout velmi výhodnou cenu. Klien‑ tům, kteří uvažují o obchodo‑ vání v čínské měně připraví naši odborníci, ve spolupráci s kolegy z Hong Kongu, indi‑ viduální nabídku zaměřenou na produkty v renminbi. 01/2012 b Kompas b 19


České Budějovice Město s královskou atmosférou Traduje se, že tohle město ohromí každého, kdo sem přijede poprvé. A každý, kdo tu už byl, se sem chce zase co nejrychleji vrátit. Kromě skvělého budějovického piva, jihočeské kuchyně, zábavy a milých lidí tu narazíte i na bludný kámen. Je na největším českém náměstí, kousek od kašny, tak dejte pozor, abyste na něj v noci nešlápli.

20 b Kompas b 01/2012

text: Lenka Ciznerová | foto: Profimedia a archiv

Na výzvědách


Na výzvědách Kde začít?

01

Asi tím, proč se Českým Budějovicím říká králov‑ ské město. Odpověď není nijak záhadná. Jako své královské město založil Budějovice Přemysl Otakar II., aby upevnil svoji moc před rozpínající‑ mi se Vítkovci. Stalo se tak roku 1265. Procházka naším městem tedy nemůže začít jinde než na čtvercovém náměstí Přemysla Otakara II. o rozloze větší než jeden hektar. Jeho dominan‑ tou je kašna z 18. století se sousoším znázorňují‑ cím Samsona zápasícího se lvem. „Nedaleko kašny je v dlažbě bludný kámen. Pověst praví, že kdo se na něj postaví po deváté hodině večerní, ztratí orientaci a bude navěky bloudit ulicemi města. Nakolik to bude vinou kamene a nakolik alkoholem vypitým v někte‑ ré z místních hospůdek, to zůstává po staletí záhadou,“ přibližuje atmosféru náměstí Otta Martínek, manažer Regionálního finančního centra Poštovní spořitelny. Bludný kámen však rozhodně není všechno, co vás v centru čeká. Celé náměstí je totiž lemováno barokními měšťanskými domy s podloubími, které všechny prošly v minulých letech kompletní rekonstrukcí. Řada Budějičáků hrdě ozna‑ čuje právě tohle své náměstí za nejkrásnější na světě. A mají k tomu i dobrý důvod. Staré město bylo vyhláše‑ no městskou památkovou rezervací.

Brzy zatoužíte po jídle a pití

02

Černá věž patří k hlavním dominantám města. Pochází ze 16. století a stojí v těs‑ ném sousedství katedrály sv. Mikuláše.

02

Typický obrázek z budějovického náměstí – barevné fasády měšťanských domů s podloubím.

Budějovičtí kolegové vás zvou na návštěvu Ing. Otto Martínek

manažer Regionálního finančního centra Poštovní spořitelny, Lannova

upravena na restauraci. A ta naštěstí přežila všechno – povodně v roce 2002 i spory majitelů, kvůli kterým byla několik let zavřená. Od roku 2007, s přispěním Budějovického Budvaru, Masné krámy zno‑ vu fungují jako pivnice, kde se i parádně najíte. A právě tady můžete ochutnat náš jihočeský poklad – pivo Budvar,“ láká Otto Martínek a jeho kolega Milan Prokeš, ředitel clusteru pro Retail z ČSOB Lannova, dodává: „Každý, kdo navštíví centrum, by měl na chvilku zapomenout na zdravou životosprávu či linii a okusit atmosféru téhle pivnice.“

Vy neznáte Masné krámy?

Při procházce historií vám určitě pořádně vyhládne. Když se místních zeptáte, kde se tady dobře jí a pije, devět z deseti vám odpoví: Vy neznáte Masné krámy? „Putování po místních restauracích prostě musíte začít v Masných krámech. Najdete je v Krajinské ulici a je to taková nízká rohová budova, která dřív sloužila k prodeji masa a chleba. V roce 1953 byla budova

01

Stále jsme u jídla, pití a památek Masné krámy jsou určitě nejznámějším, ne však jediným místem, kde se dá dobře najíst

Máme tady jednu specialitu. Budete‑li se v některé z restaurací domáhat jídla v době, kdy už kuchař dávno spí doma v posteli, můžete navštívit jedno z rychlých občerstvení s prozaickým názvem „Hladový vokno“, kde mají otevřeno až do rána.

Monika Černá

ředitelka clusteru pro SME, ČSOB Lannova Dětství a mládí jsem prožila v průmyslovém městě Kralupy nad Vltavou. Na Budějovicích a na Hluboké nad Vltavou, kde bydlím, miluji hlavně zeleň, čistotu a blízkost přírody. Budějovice jsou díky své poloze protkány sítí cyklostezek, a tak je tady velice snadné popadnout kolo, šlápnout do pedálů a vyjet do přírody jen kousek za město.

Milan Prokeš

ředitel clusteru pro Retail, ČSOB Lannova Já osobně nejsem úplně čistým Budějičákem, protože bydlím v nedaleké vísce. Ale všechno důležité se samozřejmě odehrává v Budějovicích, na které nedám dopustit. Je to nádherné a udržované město, historické a zároveň moderní.

Ondřej Mach

ředitel pobočky pro korporátní klientelu V Budějovicích bydlím od roku 2002 a vítám skloubení zajímavého sportovní a kulturního vyžití s blízkostí čisté a nenarušené přírody. V historickém centru máme hned dvě nádherné pobočky. Přijeďte. Rádi poznáme své kolegy.

01/2012 b Kompas b 21


Na výzvědách 03

Bankovnictví v regionu Monika Černá Co se týká oblasti SME, která je mojí doménou, potýkáme se s tím, že je zde špatně vyvinutá infrastruktura (nevede k nám žádná dálnice) a málo rozvinutý průmysl. Máme tedy spíše menší až střední firmy. Skutečně velké výrobní podniky na trhu hledáme jen velmi těžko. Dalším specifikem jsou německy mluvící klienti, protože jsme jen kousek od hranic s Rakouskem. Milan Prokeš Jihočeský region je historicky vnímám jako zemědělský a lesnický kraj, který přispívá k rozvoji turistického ruchu jak tuzemského, tak zahraničního. Naproti tomu se v polistopadovém období mnoho rakouských a německých firem odhodlalo založit své dceřiné společnosti právě u nás. Pociťujeme tedy i silnou konkurenci zahraničních bank, které zde působí a občas nám vstupují do našich aktivit. Ale umíme s tím bojovat – konkurence nás nutí neusnout na vavřínech. Otto Martínek V našem regionu jsou velmi spořiví klienti, kteří využívají depozitních produktů Poštovní spořitelny. Vyznačují se „úvěrovou opatrností“, což znamená, že většinu svých investičních záměrů řeší až po naspoření podstatné části nebo celého potřebného objemu zdrojů. Velmi pozitivně se však vyvíjí zájem o řešení vlastního bydlení, což usuzujeme z rostoucí poptávky po hypotékách a úvěrech ze stavebního spoření. Ondřej Mach Jedním specifikem je výraznější působení menších rakouských bank (Oberbank, Waldviertel Sparkasse atd.) u nás v regionu, dalším pak je struktura průmyslové výroby – v porovnání s celorepublikovým průměrem máme zcela jistě vyšší podíl sektoru zemědělství/potravinářství na tvorbě HDP.

03

Masné krámy, legendární pivnice, kde čepují vynikající Budvar přímo z tanku.

04

Na Budvar jsou Budějovičtí patřičně hrdí, vždyť proslavil jejich město po celém světě.

05

V budově Malé solnice na Piaristickém náměstí dnes sídlí Jihočeské motocyklové muzeum.

06

Otáčivé hlediště samozřejmě není v Českých Budějovicích, ale v Českém Krumlově. Tato unikátní „open‑air“ scéna je oblíbeným místem setkávání s význam‑ nými klienty banky.

22 b Kompas b 01/2012

a napít. Monika Černá, ředitelka clusteru pro SME z ČSOB Lannova, nominovala restauraci Pasta Grande, kde „pokud budete mít štěstí, tak vám něco dobrého uvaří náš dřívější dlouholetý kolega z pobočky“. Místní prý také rádi chodí do Zelené ratolesti na vyhlášené maso pečené přímo na ohni. A v „královském městě piva“ se ani milovníci vína nemusí bát, že by jejich ústa mohla zůstat nezdravě suchá. Pokud na sklenič‑ ku vína, tak prý nejlépe do restaurace u Karla IV. nebo do nově otevřené vinárny v České ulici.

Pokračování zítra Radši počítejte s tím, že se v některé z hospůdek při místní milé atmosféře celkem snadno rozsedí‑ te. A pak už budete chtít pouze jediné. Spát. Dob‑ 04

ře spát. Jestli jste neodběhli moc daleko od cent‑ ra, tak kousek od náměstí narazíte na Hotel Malý pivovar. V noci je nádherně nasvícený a pokoje jsou obrovské. Ne velké, ale obrovské a také moc krásné. Další alternativa je Zelená ratolest, která je nejen vyhlášenou restaurací, ale také místem, kde můžete v klidu přenocovat.

Vstávat, všechno dohnat Ještě než vypochodujete z centra, navštivte Čer‑ nou věž. Měří 72 metrů a z ochozu je skvostný výhled na celé Budějovice a okolí, pro který vážně stojí za to vyšlápnout nahoru 225 schodů. Od Černé věže to vezměte na Piaristické náměstí, kde najdete klášter s kostelem Obětování Panny Marie z roku 1265, ke kterému z druhé strany přiléhá Bílá věž, bývalá zbrojnice a solnice. „Do kláštera a zahrady se bohužel veřejnost ne‑ dostane. Největší pozornost však stejně budí dva kamenné chrliče na jeho fasádě – drak a žába. Jedna pověst praví, že až žába spadne, bude ko‑ nec světa. Jiná říká, že konec světa bude, až žába vyleze úplně nahoru, další tvrdí, že to bude, až žába i drak zmizí… Kdo se v tom má vyznat. Ale nebojte, hlídáme je za vás, zatím se nehýbají,“ vzkazují Budějovičtí.

Máte s sebou děti? Rozhodně se vydejte do zoologické zahrady do Hluboké nad Vltavou. „Cestou tam se můžete svézt lodí. A na zpáteční cestě ze zoo se zastavte v areálu baseballového klubu Hluboká, kde je nespočet dětských atrakcí včetně lanového a odpočinkového centra s restaurací, minigol‑ fem, trampolínou, dětským hradem, pískovištěm atd. A nakonec se můžete projít po cyklostezce podél Vltavy, která vás dovede zpátky do Budějo‑ vic,“ doporučuje Milan Prokeš. Pokud by se vám nechtělo vytáhnout paty z města, je tu tip od On‑


Na výzvědách 05

lově. Budete okouzleni nádherným prostředím pod širým nebem a jakákoliv inscenace, kterou zhlédnete, vám navždycky zůstane v paměti. Stejně jako našim klientům, se kterými se zde pravidelně každý rok na některém z představení scházíme. A že to nejsou představení ledajaká, dokazuje i zájem režisérů a herců. Pravidelně zde režíruje Jiří Menzel a loni tady zpíval Jose Cura,“ vypočítává Monika Černá. Ale vraťme se zpátky do Budějovic. Přímo v cen‑ tru se vyplatí nakouknout do Komorní galerie U Schelů, kde se často pořádají výstavy spojené s prodejem obrazů uznávaných umělců. A kultu‑ ra pokračuje i večer, třeba v některém z hudeb‑

ních klubů a barů jako Mighty bar Velbloud, K2 nebo Paradox.

Slovo na závěr? Skvělá atmosféra Českých Budějovic vás zkrátka pohltí. Ať už jde o jídlo, pivní kulturu, historii, galerie, divadla, festivaly, okolí, nebo přírodu. To všechno vás na Budějovicích bude bavit. Na závěr je tak velmi příhodná věta Ondřeje Ma‑ cha: „Je zbytečné dávat jarní a vůbec jakýkoliv konkrétní tip na dění v Budějovicích. Naše město stojí za návštěvu samo o sobě a v každém ročním období. Pořád se tady něco děje.“ Věřte, budete se chtít vracet.

06

dřeje Macha, ředitele pobočky pro korporátní klientelu, který radí zajít do nově otevřeného dětského centra Hopsárium. „Vy si tady v klidu posedíte a děti si vydrží nadšeně hrát třeba celé odpoledne. Je to prima záležitost, kterou si děti vždycky náramně užívají.“

Za kulturou „Divadel a divadelních scén je v Českých Bu‑ dějovicích spousta, ale pokud hledáte opravdu nevšední kulturní zážitek, doporučuji navštívit některé divadelní představení Jihočeského divadla na Otáčivém hledišti v Českém Krum‑

Pobočka

Nejdřív zatracovaná, pak obdivovaná Budova ČSOB, Lannova 3, Vídeňské předměstí

Základy budovy na Lannově třídě sahají až k roku

domů z počátku devadesátých let, nesklouzávat

1907. Zásadní pro ni však byla technicky náročná

do kýčovité a banální nabubřelosti.

rekonstrukce v letech 1992–1995, kterou projektovali

Přesto byl dům zpočátku přijímán s rozpaky. Vůči okolí

významní architekti Jiří Střítecký a Martin Krupauer

je totiž dost kontrastní. Obzvlášť kontroverzní je pestře

z Ateliéru 8000. Z původních konstrukcí tu zůstalo

barevné pojetí secesního průčelí. Odvážná archi-

pouze průčelí, boční obvodové zdi a část jádra scho-

tektura a výrazné barevné řešení byly v době vzniku

diště. Do fragmentů původního objektu byl vsazen

pokládány veřejností i bankovním světem za podivné,

nový monolitický skelet s rozptýlenými a nepravidelně

až drzé. Dnes jsou naopak tyto prvky vyzdvihovány

rozmístěnými sloupy. Hlavním motivem návrhu je

jako přednost. Interiéry ČSOB lze upravovat právě

plynule zvlněná prosklená fasáda do dvora. Směrem

tak, aby měly svou barevnost, veselost a příjemnou

do ulice však budova ukazuje svoji tradičnější tvář.

osobitou atmosféru. Návrh Ateliéru 8000 se ukázal

Daří se jí tak, na rozdíl od jiných realizací bankovních

být skutečně nadčasovým.

01/2012 b Kompas b 23


Klient

SIKO KOUPELNY S

polečnost SIKO KOUPELNY založila v roce 1991 Jaroslava Valová, která je dodnes generální ředitelkou. Dobrá pověst jejího podniku se tehdy šířila až za hranice jižních Čech a to paní majitel‑ ce dodalo odvahu k prvnímu zlomovému kroku – otevření pobočky v Kralicích nad Oslavou. O dva roky později její firma ex‑ pandovala dál, tentokrát díky velkoobchod‑ ní základně se skladem na ploše tří tisíc metrů čtverečních v „rodných“ Čimelicích. „Dodnes v Čimelicích sídlíme. Na řízení firmy se však podílejí i dva synové paní ře‑ 24 b Kompas b 01/2012

ditelky – Vítězslav Vala, ředitel pro strategií a Tomáš Vala, obchodní ředitel. Ve vedení je i dcera Jana, momentálně je však na mateř‑ ské dovolené,“ upřesňuje Jan Voldán.

Jdeme na Slovensko Posledních patnáct let firmy bylo lemováno dalšími zlomovými kroky. V roce 1997 SIKO KOUPELNY například vstoupily na brněn‑ ský trh. O čtyři léta později byla otevřena známá centrála v Praze na Černém Mostě s megaprodejnou na ploše 1100 metrů. Letos firma načala jedenadvacátou sezonu

a působí ve 36 pobočkách po celém Česku. „Ve městech, kde nemáme vlastní zastou‑ pení, prodáváme koupelnové vybavení pro‑ střednictvím svých partnerů. Zaměstnává‑ me více než pět stovek lidí a náš roční obrat činí přes dvě miliardy korun,“ vysvětluje Voldán a dodává, že před dvěma lety SIKO KOUPELNY otevřely první prodejnu v Brati‑ slavě a loni k ní přibyly další dvě slovenské pobočky. Zároveň probíhá dokončování pokrytí českého trhu. Loni v říjnu firma přestřihla pásku v obchodě v České Lípě a v prosinci v Litomyšli.

text: petr holeček | foto: archiv

Když jste dva roky po revoluci chtěli nakoupit dlaždičky v Siku, museli jste zajet do Čimelic v jižních Čechách. Byl tu malý obchůdek se skladem na druhém konci obce. Aby vám prodavači zboží vydali, uzamkli krám a jeli s vámi. Dnes nakoupíte vybavení koupelen od A do Z ve 36 pobočkách SIKO KOUPELNY po celém Česku. Zakladatelka firmy Jaroslava Valová udělala z obchůdku největší tuzemskou specializovanou síť s pětistovkou zaměstnanců a ročním obratem přes dvě miliardy korun. „Chceme se stát firmou evropského významu,“ říká marketingový šéf firmy Jan Voldán.


Klient Sny ukážou lidem ve 3D „Můžeme se pochlubit tím, že máme nej‑ větší skladovací kapacity u nás. V masovém měřítku jsme vyvinuli takzvanou kójovou prezentaci sortimentu, která je v současné době pro prodej koupelnového sortimentu standardem,“ pokračuje Voldán. Všech‑ ny prodejny SIKO KOUPELNY jsou proto navrženy tak, aby zákazníkům nabídly ma‑ ximální inspiraci a vysoký komfort při za‑ řizování vlastní koupelny. Firma se tak řídí sloganem „SIKO – prodejny plné inspirace“. S tím souvisí i další nabízené služby – třeba 3D návrhy koupelen ve fotografické kvalitě. Tým odborníků v grafickém oddělení vy‑ pracuje vizualizaci budoucí koupelny podle zadání zákazníka. Model nenabídne pouze ukázku designu, ale také spočítá přesné množství potřebného materiálu, rozměry koupelnového vybavení a výslednou cenu. Pro spolupráci s developery a stavebními firmami má společnost navíc vyčleněné samostatné oddělení, ve kterém pracuje zhruba čtyřicet lidí.

Obchody frčí i ve velkém Firma se chce dál rozšiřo‑ vat. I když finanční krize razantně zasáhla staveb‑ nictví a na něj napojený koupelnový byznys, SIKO KOUPELNY nevyjímaje, optimismus společnosti rozhodně neschází. „Obra‑ ty sice přestaly dynamicky růst, ale chceme krize využít v náš prospěch a snažíme se poboč‑ kovou a sortimentní expanzí posílit náš

podíl na trhu. Naším cílem je upevnit pozici jedničky na českém trhu a stát se jedničkou na sousedním Slovensku,“ shoduje se management. SIKO KOUPELNY přitom nejsou jen prodejcem pro konečné spotřebitele. Firma prodává i velko‑ obchodním zákazníkům, kterým může nabídnout cenové i jiné výhody. Ty získává díky nadstan‑ dardním odběrům v řádu desítek či stovek milionů korun od jednotlivých výrobců.

Nabízíme inspiraci a vysoký komfort.

Naše řešení Potřebujeme spolehlivý bankovní servis Pro mnoho nejvýznamnějších výrobců koupelnového vybavení jsou SIKO KOUPELNY v Česku klíčovým odběratelem. Je proto zřejmé, že firma potřebuje mít v zádech spolehlivý bankovní servis, protože je denně účastníkem velkého objemu transakcí. „ČSOB je náš hlavní peněžní ústav. Realizujeme přes banku veškeré tuzemské a zahraniční platby, svozy hotovosti a platební terminály,“ říká šéf marketingového oddělení společnosti Jan Voldán. Mnoho firem, se kterými SIKO spolupracuje, sídlí mimo ČR. „Přes banku samozřejmě řešíme i náš velmi intenzivní platební styk se zahraničím.“ V případě mnohých zahraničních výrobců jsou SIKO KOUPELNY jejich největším či výhradním dovozcem do Česka. Jde zejména o výrobce obkladů a dlažeb – španělskou firmu Venus, tureckou Kale, polskou Pilch, vodovodní baterie Paffoni z Itálie a německé Hansgrohe a Grohe. „Co se ale týče ostatních bankovních produktů, jsme poměrně konzervativní. Žádná bankovní řešení na míru nemáme, standardní služby ČSOB nám plně vyhovují,“ dodává Voldán.

01/2012 b Kompas b 25


Na tělo

1 

Jak reagovat na dotazy klientů, kteří se ptají na budoucnost svých účtů vedených v eurech v případě zásadních změn u této měny?

O čem se mluví

4

Na tomto místě se pravidelně věnujeme žhavým tématům, která vás aktuálně nejvíc zajímají. Tentokrát je samozřejmě na pořadu dne hodnocení zaměstnanců. Další otázky úzce souvisejí s českou i celosvětovou ekonomickou situací, ať už jde o spekulace ohledně budoucnosti eura, nebo o splácení státní pomoci KBC.

26 b Kompas b 01/2012

Daniel Grán

Evropská bankovní integrace

Na případné dotazy klientů na toto téma je v prvé řadě nutno říci, že žádné „zásadní změny“ nelze v dohledné době očekávat. Měna euro je i přes poslední otřesy na ekonomické úrovni měnou velmi stabilní a její zánik je tedy i přes veškeré probíhající diskuse v rovině velmi teoretických úvah. K čemu by teoreticky mohlo dojít, je spíše odstoupení jednoho ze stávajících členských států EMU od měny euro a k jejímu návratu k nové/původní měně především z důvodů neplnění EU dohod. Nejčastěji diskutovaným kandidátem je v této souvislosti Řecko. Země by pak prošla stejným procesem jako například Slovensko při přijetí eura, avšak v obráceném/reverzním postupu, jehož výsledkem by byla výše uvedená nová/původní měna. V takovémto případě však měna euro nezaniká, a proto není důvod obávat se o vklady na eurových účtech vedených v ČSOB. ČSOB sleduje vývoj v této oblasti velmi bedlivě a o jakýchkoliv možných dopadech na vklady v měně euro bude klienty vždy s dostatečným předstihem informovat.

2 

Co mohou zaměstnanci očekávat po skončení hodnotícího procesu?

Tereza Matějková Vzdělání a rozvoj

Letos se proces hodnocení uzavře 31. březnem. Zaměstnance obvykle nejvíc zajímá výplata bonusů. Ta bude následovat v měsíci květnu, spolu s výplatou mzdy za duben. Dalším horkým tématem je úprava mezd, která následuje o měsíc později – zaměstnanci budou podepisovat nové mzdové výměry na začátku června. V tuto chvíli však ještě nejsou známy podmínky úprav, které jsou projednávány s odbory, a to společně s dolaďováním kolektivní smlouvy. Její konečné znění se dozvíme prostřednictvím standardních komunikačních kanálů. V oblasti vzdělávání připravuje útvar Řízení lidských zdrojů novinky v průběhu celého roku. Již nyní je možné vybírat z nových katalogů školení pro manažery a zaměstnance. I nadále budeme podporovat velmi oblíbené kurzy šité na míru, jazykové vzdělávání nebo programy rozvoje týmů. Stejně jako v loňském roce poběží programy specifické péče, například program Experti. Stále populárnější je interní koučování, které mohou využít manažeři nebo tarifní zaměstnanci napříč bankovní skupinou. Mezi nejčastější zakázky interního koučování patří: 1) jak se připravit na budoucí pozici, 2) jak lépe motivovat své podřízené, 3) jak znovu nalézt chuť ke své práci apod. Více informací o jednotlivých rozvojových nástrojích a dalších novinkách se můžete dozvědět na HR portálu.


Na tělo

Benefit

3 

Jak je to se splácením státní pomoci, kterou KBC přijala v letech 2008 a 2009?

Tereza Měrtlová Vztahy k investorům

Celková výše kapitálové pomoci činila 7 mld. eur: 3,5 mld. od belgické federální vlády a 3,5 mld. od vlámské regionální vlády. Forma pomoci spočívala v tom, že KBC vydala cenné papíry (tzv. perpetuální dluhopisy), které se kvalifikují jako tzv. „core“ kapitál (někdy překládáno jako „jádrový“). Belgic‑ ká a vlámská vláda tyto cenné papíry koupily s tím, že KBC je do roku 2013 splatí, a to i s prémií v maximální výši 50 %. Zjednodušeně řečeno, plán počítal se splacením 10,5 mld. eur do roku 2013. Na základě rozhodnutí belgického regulátora z podzimu 2011 však mohou být zmíněné cenné papíry považovány za core kapitál až do roku 2017, což KBC vedlo k úpravě plánu splácení tak, že část podpory bude splacena až po roce 2013. Proti předchozímu scénáři bylo dále dohodnuto, že se splatí nejdříve belgické federální vládě a pak až vlámské regionální vládě. Do začátku prosince 2012 přitom prémie pro splácení belgické vládě činí 15 %, pak se každý rok o 5 % zvyšuje. Pro splátky vlámské regionální vládě platí vždy 50% prémie. Konečné datum splatnosti není stanoveno, ale KBC je ekonomicky moti‑ vována splatit co nejdříve. V lednu 2012 KBC již splatila prvních 500 milionů eur belgické vládě plus 15% prémii ve výši 75 milionů eur. S Evropskou komisí se KBC dohodla, že do konce roku 2013 zaplatí mini‑ málně 4,67 mld. eur (zahrnuje už zaplacených 500 mil. eur) z půjčené částky (plus prémie).

4 

Jak to vypadá s českou ekonomikou, jaké jsou výhledy na tento rok?

Petr Dufek

Makroekonomické analýzy

Česká ekonomika je od druhé poloviny loňského roku v útlu‑ mu. Domácnosti, jako největší spotřebitelská skupina, v oba‑ vách ze zhoršení své finanční situace spoří, firmy i stát omezují své investice a celý veřejný sektor prochází lehkou redukční dietou. Ekonomika a především její nejdůležitější odvětví – průmysl, tak nemohou spoléhat na domácí zakázky a dosud je držela nad vodou pouze poptávka ze zahraničí. Zhoršené výhledy evropského trhu jasně signalizují, že přespříliš spoléhat na zahraniční poptávku v letošním roce rovněž nepůjde. Naše hospodářství se asi jen stěží vyhne krátké technické recesi, ale rozhodně by se neměl opakovat scénář z přelomu roku 2008 a 2009, kdy jsme prožili největší propad za posledních osmnáct let. Na rozdíl od minula je totiž vývoj v Evropě značně různoro‑ dý. Na jedné straně stojí předlužené země nacházející se v dlou‑ hodobé recesi, na straně druhé je silné a rostoucí Německo. Prozatím se zdá, že po slabším prvním pololetí by se ekonomika měla vzchopit, nicméně vyšší inflaci ani nezaměstnanosti se do konce roku nevyhne. O tom, co bude dál, nakonec rozhodne (ne)schopnost jednotlivých zemí EU řešit své nakumulované dluhy, které se staly překážkou pro návrat k dlouhodobému růstu.

Naše produkty s výhodou Jako zaměstnanci skupiny ČSOB můžete v rámci firemních benefitů získat celou řadu našich produktů se zvýhodněnými podmínkami. Podívejte se, jestli opravdu využíváte všechno, co byste využívat mohli. Běžný účet bez poplatku za vedení účtu a s úrokovým zvýhodněním do limitu 300 tisíc Kč. Spořicí účet s aktuální úrokovou sazbou 1,6 % p.a. (bez limitu na účtu). Spotřebitelské úvěry bez poplatků za uzavření smlouvy a za vedení úvěrového účtu, s úrokovou sazbou 7,9 % p.a. u účelových a 8,9 % p.a. u neúčelových úvěrů. Hypoteční úvěry bez poplatku za uzavření smlouvy o úvěru, se sníženou vyhlašovanou úrokovou sazbou a s možností částečného splacení během fixačního období bez sankce. Kreditní zaměstnanecká karta bez poplatků a s úrokovou sazbou 12,9 % p.a. (při nevyrovnání dlužné částky během bezúročného období 55 dnů od nákupu kartou). Penzijní připojištění se státním příspěvkem – zaměstnavatel přidá až 3 % vyměřovacího základu. Životní pojištění vybranými produkty ČSOB Pojišťovny s příspěvkem zaměstnavatele až 7200 Kč ročně. Investice do podílových fondů se slevou 50 % na poplatku. Stavební spoření s ČMSS bez poplatku za uzavření smlouvy při cílové částce do 300 tisíc Kč. Pojištění sleva 10 % na pojištění movitého a nemovitého majetku, sleva 10 % na havarijní pojištění motorového vozidla i na pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. VIP leasing při poskytnutí finančního leasingu či spotřebitelského (zákaznického) úvěru získáte stejné podmínky, jako mají VIP klienti ČSOB Leasing.

Další výhody, které můžete využít pro sebe nebo svou rodinu, najdete na Intranetu v záložce Já v ČSOB – Zaměstnanec – Benefity.

01/2012 b Kompas b 27


Extra

Romana Putnová

Hlavní náplní práce osobní bankéřky Romany Putnové je péče o VIP klienty pobočky Lazarská v Praze a vyhledávání nových zákazníků. Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze, obor Provoz a ekonomika, kterou zakončila diplomovou prací na téma Spotřebitelské úvěry. Romana žije s přítelem, který chrtům začíná také propadat.

Zapálená chrtařka V

še začalo dětským snem – mít doma chrta. Romana odmala závodila na koních a toužila po ušlechtilém psovi, který býval elegantním „doplňkem“ aristokratů. „Rodiče mi ho ale nepořídili, protože podle nich vyžaduje mnoho péče. Až když jsem se osamostatnila v Praze, nara‑ zila jsem na stránky organizace Greyhound Adoption Czech Republic, která se zabývá adopcí vysloužilých dostihových chrtů z Vel‑ ké Británie a Irska.“ Tím odstartovala etapa, která od základu změnila její dosavadní život. Veškerý svůj volný čas od té chvíle věnuje zá‑ chraně psích veteránů, které by jinak po skon‑ 28 b Kompas b 01/2012

čení kariéry čekala nemilosrdná smrt. „Netrvalo dlouho a domů jsem si přivezla pejska z transportu z Velké Británie.“ Převozy psů zařizuje velká anglická organizace, která spolupracuje s mnoha partnery po světě. „Po první adopci jsem se do světa chrtů natolik vžila, že jsem začala pomáhat se zajiš‑ ťováním jednotlivých transportů, hledáním nových páníčků, radami s umístěním psů a pořádáním různých setkání,“ říká Romana s tím, že později založila s přáteli dvě vlastní organizace na záchranu chrtů. „Obě tyto organizace jsou víceméně v plenkách, ale věřím, že se nám podaří pár opuštěných duší

zachránit. Jsou to opravdu úžasní psi. Vlastně se dá říct, že chrt není pes – je totiž chrt.“ Kombinovat péči o významné klienty banky s péčí o chrty podle Romany jde, ale je to náročné. „V práci se naplno věnuji kli‑ entům a administraci, která s prací osobního bankéře souvisí. Jsou to dva odlišné světy – a oba dva mě velmi naplňují.“ Pravdou je, že počátkem jara, kdy začíná období různých výstav a psích akcí, Romana netráví skoro žádný víkend doma. „Když vidím, jak se psům do očí dere radost ze života, tak prostě nemohu litovat rozhodnutí zasvětit chrtům svůj život.“

text: petr holeček | foto: archiv

Její koníček je poslání. Řekli byste, že ta sympatická osobní bankéřka z pobočky v pražské Lazarské ulici zachraňuje chrtí veterány? „Už se mi podařilo před smrtí uchránit devadesát závodních vysloužilců,“ říká Romana Putnová a s úsměvem dodává: „A dva z nich mi zůstali doma na gauči.“


Extra

Tipy Romany Putnové

Moje psí a koňské akce

„Psí sezona se na jaře rozjíždí naplno, a tak bych vás ráda pozvala na výstavu a na závody, které se týkají všech plemen,“ říká Romana Putnová. „A protože svět psů je velice úzce spjatý s koňmi, mohli byste zároveň navštívit také dvě jezdecké akce,“ dodává s tím, že obzvlášť doporučuje výstavu koní v Lysé nad Labem.

Koně na Žofíně

Jaro s koňmi

Jedna z nejvýznamnějších koňařských akcí roku. Už podeváté se ti nejlepší skokoví a drezurní jezdci a koně sejdou na pražském ostrově Žofín, aby na galavečeru jezdeckých disciplín Koně na Žo‑ fíně převzali ocenění Jezdec roku a Kůň roku. Tentokrát je tím očekávaným dnem sobota 10. března 2012.

Výstava koní je vždy velmi zajímavá a krásná podívaná. Jedna taková se bude konat od 21. března do 25. března na Výstavišti v Lysé nad Labem. Návštěvníci zde navíc budou mít možnost zakoupit jezdecké potřeby, krmiva a výživu pro koně, upomínkové předměty s koňskou tematikou, obrazy koní a mnoho dalšího, co ke koním patří.

Mezinárodní výstava psů

Nord Coursing

Co se týče psů, od 31. března do 1. dubna proběhne v Českých Budějovicích Mezinárodní výstava psů. Budějovické přehlídky se konají pravidelně a patří k nejvýznamnějším v republice. Všechna plemena chrtů jsou obvykle vystavována v sobotu. 

Další zajímavá podívaná, případně i možnost zúčastnit se s jakýmkoliv psím plemenem, je podle Romany Putnové jeden ze závodů Nord Coursingu, který bude probíhat od 21. do 22. dubna v Chlumci nad Cidlinou. Cílem psa při coursingu je ulo‑ vit atrapu kořisti, která je tažená navijákem.

01/2012 b Kompas b 29


Retro

1939

První bankomat

První automat na peníze vznikl na americkém kontinentu, ale oblibu si získal jen u nekalých živlů. Slušní Američané upřednostňovali osobní jednání se svým bankéřem. 1967

První seriózní klient

Slavný britský herec Reg Varny se stal prvním zákazníkem bankomatu BarclaysCash v londýnské čtvrti Enfield, z něhož si 27. července 1967 vybral přesně deset liber. 1989

První Československý

Konečně dorazil i k nám – 15. ledna 1989 se na pražské pobočce tehdejší České státní spořitelny objevil první elektronický bankomat, avšak v off‑line provedení.

Bankomat je celkem mladík B

ankomat přišel na svět zhruba před čtyřiceti pěti lety, dá se však říct, že se narodil už podruhé. Úplně na začátku totiž stál jeho o třicet let starší bratr, který však ve své době moc neuspěl. S myšlenkou na možnost dostat se ke svým penězům i mimo otevírací dobu bank přišel jako první Luther George Simjian – turecký vynálezce žijící v Americe. Vymyslel „stroj na peníze“ a v roce 1939 přesvědčil newyorskou banku Citicorp, aby jeho vynález vyzkoušela. Banka souhlasila, ale po půl roce bankomat zase stáhla. Jeho služeb totiž s velkým gustem využívali hlavně gambleři, gangsteři, pro‑ stitutky a další pochybné osoby, které měly své důvody k tomu, aby se vyhnuly osobnímu jednání s bankéři a úředníky u přepážky. Bankomat upadl do zapomnění a na svou druhou a úspěšnější premiéru čekal až do roku 1967. Právě tehdy se objevil zbrusu nový model 30 b Kompas b 01/2012

bankomatu před bankou Barclays v Londýně. A okamžitě vzbudil obrovskou pozornost. Do propagace se vložily dokonce i slavné hvězdy filmového nebe. Noviny tehdy psaly: „Na Town Street č. 20 byl dnes instalován záhadný přístroj, který údajně podle svého vynálezce Johna Shepherda‑Barrona dokáže nahradit banku. Přístroj nazval bankomat a měl by umět vydávat peníze, stejně jako třeba klasický automat dokáže vydávat čokoládové tyčinky. Jediné, co potřebujete, je speciální děrný štítek a čtyřmístné číslo zvané PIN. Ty by Londýňanům měla poskytnout jejich banka.“ Bankomat se v mnohém podobal tomu dnešní‑ mu, avšak s tím rozdílem, že suma byla pevně dána. Po vložení jednorázového bankovního voucheru zkrátka vyjela ven jedna z připrave‑ ných obálek s deseti librami. I přes značnou jed‑ noduchost stroje – nebo možná právě proto – si lidé bankomaty zamilovali.

U nás se první bankomat objevil v lednu 1989, a to v Praze, ve spodní části Václavského náměstí. Byl off‑line a vybírat z něho mohli jen zaměstnanci banky, ale postupně byly bankomatové karty poskytovány i veřejnosti. Za zmínku rozhodně stojí, že k identifikaci se tenkrát používalo číslo sporožirového účtu klienta, které bylo vyraženo přímo na kartě. Prvně on‑line si Češi mohli z bankomatu vybrat peníze až v roce 1992. A pak už to jelo jako po másle – nejdřív bankomaty na pobočkách, potom v hotelech a obchodních centrech, dnes doslova na každém kroku. Podle aktuálních statistik je v současnosti v České republice přibližně 3800 bankomatů a banky jejich síť neustále rozšiřují. Po celém světě je dohroma‑ dy 1,5 milionu bankomatů a jejich počet roste závratnou rychlostí – každých pět minut je instalován jeden nový. O peníze z automatu je prostě stále velký zájem.

text: Lenka ciznerová | foto: ČNB, profimedia

První bankomat uměl vydávat jen jeden obnos. Ten další už nabízel možností o trochu víc. Zatímco na začátku se vybíralo na papírové lístečky a plechové žetony, dnes jsou tu moderní a bezpečné plastové karty. Bankomaty už umějí peníze nejen dávat, ale i přijímat. A za pár let budou určitě zase o poznání chytřejší, možná v budoucnu postačí přiložit prst nebo pohlédnout bankomatu „z očí do očí“ a on vám rovnou vystrčí přesně tolik hotovosti, kolik potřebujete.


Mozkolamy

01

V rozkvětu

Která krabice obsahuje všechny části potřebné k vytvoření právě této květiny?

Pět minut

C

Hezká česká pořekadla

Uhádnete, jaká přísloví se skrývají za jednotlivými obrázky?

03

akvárium

Rozdělte akvárium na čtyři stejně velké části stejného tvaru, přičemž každá část musí obsahovat jednu rybičku od každé barvy

Vodácké počty

Jednotlivá písmena nahraďte číslicemi tak, abyste dostali platný výsledek. Napovíme, že A=5.

KAJAK KAJAK KAJAK KAJAK KAJAK KAJAK ‑‑‑‑‑‑‑‑‑ VESLO

05

Hádanka

Najdete správnou jednoslovnou odpověď, která vyhovuje pro všechny otázky zároveň? Co je větší než Bůh? Horší než ďábel? Chudí to mají! Šťastným to chybí! Když to budeš jíst, zemřeš!

05

Nic

03

Řešení

01

Květinu sestavíte z částí v krabici A

02

Ranní ptáče dál doskáče. Když se dva perou, třetí se směje. Sytý hladovému nevěří.

04

15451 x 6 = 92706

Věděli jste, že jaro přijde letos o den dřív? Dostaví se už 20. března, přesně v šest hodin a čtrnáct minut ráno. Až od té chvíle máte oficiální nárok na jarní únavu. Ale jestli si potřebujete na chvilku odpočinout a odreagovat se už teď, zkuste rozlousknout některou z našich nových hádanek. Stačí pár minut a budete zase svěží jako rybička.

02

B

04

5

A

01/2012 b Kompas b 31


K zamyšlení

Zaměření na zákazníka

Dávám pouze to, co odpovídá situaci a požadavkům klienta.

Vždy a ve všem jsem k zákazníkovi poctivý.

Nenabízím nic, co by mohlo vést k porušování zákonů a předpisů.

Informace a podmínky jednání jsou srozumitelné a transparentní.

„Poctivý a transparentní přístup vytváří dlouhodobé vztahy se zákazníky.“

Loni jste na tomto místě nacházeli seriál, který prostřednictvím slavných osobností přibližoval šestici principů, kterými se v ČSOB řídíme. Letos si připomeneme náš Etický kodex, který tyto principy v sobě zahrnuje a jasně konkretizuje to, co je pro ČSOB zásadní – etické chování. A aby to bylo zábavnější, pokusíme se vždy najít nějakou zajímavou profesi, která přesně vystihuje podstatu dané kapitoly etického kodexu skupiny ČSOB.

|

|

|

|

|

Zaměření na zákazníka    Dobré jméno firmy    Osobní morálka zaměstnanců    Důvěra a důvěrnost    Vzájemná úcta    Názorová otevřenost

Etický kodex v plném znění naleznete na stránchách Firemní kultury na webu útvaru Komunikace.

To, co od nás klienti chtějí, je vlastně úplně prosté. Očekávají férovou hru, čistou a podle pravidel. Přesně takovou, jakou s nimi hraje obyčejný farmář, od kterého si na trhu kupují čerstvou zeleninu. U něj, stejně jako u nás, se také každá nepoctivost hned pozná.

ČSOB KOMPAS  
ČSOB KOMPAS  

Zaměstnanecký magazín ČSOB.

Advertisement