Page 1

November–December 2012

Perla indického oceánu

seychely

A pearl in the indian ocean

Seychelles

Váš osobní výtisk | Your personal copy

| www.czechairlines.com |


MERCURY Jewellery Boutique, Prague 6, Airport Praha-Ruzyne Terminal 1 and 2, Tel.: +420 224267561, +420 224282728 MERCURY Jewellery Boutique, Prague 1, Parizska 30, Hotel InterContinental Praha, Tel.:+420 296631197 Z-Princ Gold s.r.o., Karlovy Vary, Stara Louka 335/48, Tel: +420 353852637


www.prg.aero

OHLÍDEJTE SI LEVNĚJŠÍ PARKOVÁNÍ ONLINE REZERVACE NA WWW.PRG.AERO

Parkujte pohodlně a bezpečně přímo na letišti. S rezervací online jsou vám naše krytá parkoviště k dispozici za velmi výhodnou cenu.

750

od Kč za týden

Svět na dosah


| O bsah | C ont e nt

ČLÁNKY | ARTICLES

6 Div Česka | Czech wonder

8 Navigátor | Navigator

24

14 Rozhovor | Interview Meda Mládková – Těžká doba rodí velké umělce | Meda Mládková – Hard times produce great artists

24 Destinace | Destination Seychely – Perla Indického oceánu | Seychelles – A pearl in the Indian ocean

34 Téma | Topic Na návštěvě u slavných osobností | Visiting famous figures

46 Destinace | Destination Milán – Město, které má styl | Milan – A city that’s got style

14

56 Osobnost na palubě | Personality on board Pavel Novák – Ukazuji, že to jde i jinak | Pavel Novák – Introducing new approaches

60 Knižní tip | Book tip Jiří Hájíček – Rybí krev | Jiří Hájíček – Fish blood

64 Rodinné stříbro | Family Silver

68 Životní styl | Life style

76 Střípky | News

SERVIS | SERVICE

80 Program OK Plus | OK Plus Programme

81 Užitečné informace | Useful information

82 Na palubě | On board

46

84 Mapy | Maps

86 SkyTeam

87 Terminál, plán letiště a služby | Terminal, airport plan & services

90 Letadlový park | Fleet

92 Dárky | Gifts

TĚŠÍME SE NA VAŠE NÁZORY NA REVIEW. POSÍLEJTE JE, PROSÍM, NA | YOUR OPINIONS OF THE REVIEW WOULD BE MUCH APPRECIATED. PLEASE, SEND THEM TO: review@csa.cz, České aerolinie, Jana Kašpara 1, 160 08 Praha 6, Czech Republic PRO ČESKÉ AEROLINIE VYDÁVÁ | FOR CZECH AIRLINES PUBLISHED BY: Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7 – Troja, tel.: +420 244 023 101, e-mail: info@bpublishing.cz, www.bpublishing.cz REDAKČNÍ RADA | EDITORIAL BOARD: Jaroslava Nová, Jiří Marek, Hana Hejsková, Veronika Nováková, Rudolf Král INZERCE | ADVERTISING: Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz, +420 774 075 614. Vydavatel neručí za obsah inzerátů. | The publisher is not responsible for the content of advertisements. TISK | PRINT: Slovenská Grafia, a. s. DATUM VYDÁNÍ | PUBLICATION DATE 1. 11. 2012. Tiskové chyby vyhrazeny. REVIEW VYCHÁZÍ JAKO DVOUMĚSÍČNÍK. | THE REVIEW IS PUBLISHED BI-MONTHLY. Registrace Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 16853

4


w w w. f r a n c k m u l l e r. c o m

CONQUISTADOR GR AND PRIX

MANUFACTURE

FRANCK MULLER GENEVE

MERCURY Jewellery Boutique · Airport Prague - Ruzyně · Terminal 1 – Duty Free - Gate A · Phone + 420 224 267 561 · airport.prague@mercury-jewellery.cz MERCURY Jewellery Boutique · Airport Prague - Ruzyně · Terminal 1 – Duty Free - Gate B · Phone + 420 224 282 728 · airport.prague@mercury-jewellery.cz


Stezka korunami stromů A trail among tree tops První stezka korunami stromů v České

The first trail in the Czech Republic that takes

republice se nachází na Šumavě, na vrcholu

you through tree tops is located in Šumava, on

Kramolína nedaleko Lipenského jezera. Je

the Kramolín hill near Lipno lake. It is

dlouhá 675 metrů a jejím nejvyšším bodem je

675 meters long and its highest point is an

vyhlídková věž čnící 40 metrů nad zemí.

observation tower that rises to the height of

Stezka je otevřena celoročně a díky moderní

40 meters above ground. The trail is open all year

bezbariérové konstrukci je dobře přístupná

round and thanks to its wheelchair-accessible

i pro handicapované návštěvníky. Na vaše děti

construction is also suitable for disabled visitors.

tady čeká přes 50 metrů dlouhý suchý

And children will find a 50 metre-long dry slide

tobogán.

waiting for them here.


| n av i g á t o r | n av i g at o r

Tečka, čárka, tečka, čárka A dot, a line, a dot, a line  Nejabstraktnější festival na světě – i tak se říká akci Punto y Raya, která se koná od 10. do 11. listopadu v Centru současného umění v Barceloně. Na tomto umělecky zaměřeném festivalu je totiž zakázáno použití jakýchkoliv obrazů a standardních ztvárnění – jediným předmětem vyjádření jsou tečky a čáry. Ty prý uvolňují fantazii a dávají prostor tvůrčí sféře vědy, umění a myšlení. Letošní ročník s označením Junior se orientuje především na rozvoj dětského vnímání těchto dvou fascinujících tvarů. Festival hostí experimentální mix projekcí, instalací, performancí, konferencí a workshopů, které jsou otevřeny všem návštěvníkům s dostatkem představivosti. Více na www.puntoyrayafestival.com. České aerolinie létají do Barcelony každý den.   Punto y Raya, sometimes referred to as the most abstract festival in the world, is to be held November 10–11 in the Centre of Contemporary Art in Barcelona. The nickname is due to the fact that this art festival does not exhibit paintings and standard depictions unless composed of dots and lines, as those are said to unleash imagination and provide space for the creative side in science, art and thinking. Under the name Junior, this year focuses on the development of children’s perception of these two fascinating shapes. The festival hosts an experimental mix of projections, installations, performances, conferences and workshops opened to imaginative spectators of all kinds. For more information, go to www.puntoyrayafestival.com. Czech Airlines hold daily flights to Barcelona.

Experimentální týden v Madridu An experimental week in Madrid   Během dní experimentální kinematografie se hlavní město Španělska stává ve dnech 16.–23. listopadu přehlídkou všeho, co je nové, podivné, kontroverzní a na hraně. Tvůrci tady nejen soutěží, ale také diskutují nové možnosti filmového vyjádření i zcela praktické profesní záležitosti. Na projekce v kinosálech se hrnou fanoušci filmů, které mají daleko do klasického mainstreamu. Svůj názor na filmy, stejně jako na experimentální kinematografii obecně, můžete vyjádřit i vy, a to hlasováním v jedné ze tří hlavních soutěžních kategorií. Více info na www.semanacineexperimentalmadrid.com. České aerolinie létají do Madridu každý den.   Between November 16 and 23, during the days of experimental cinema, the capital of Spain showcases all that is new, strange, controversial and on the edge. Here, artists may compete but also discuss new ways of expressing themselves through film or their day-today professional issues. Film projections are attended by crowds of far-from-mainstream fans. Your opinion on movies as well as on experimental cinema in general can be expressed by voting in one of three main competition categories. For more information, go to www.semanacineexperimentalmadrid.com. Czech Airlines operate daily flights to Madrid. 8


| n av i g á t o r | n av i g at o r

Kupka na Hradčanech Kupka at the Prague Castle District   Letos tomu bylo 100 let, kdy na pařížském Podzimním salonu vzbudila rozruch díla Fernanda Légera Žena v modrém, Jeana Metzingera Tanečnice v kavárně a Františka Kupky Amorfa, fuga dvou barev. Šlo o první programově vystavená nefigurativní díla, která se dokonce stala předmětem interpelace ve francouzském parlamentu. Právě při příležitosti výročí této pozoruhodné a pro dějiny světového výtvarného umění zásadní události pořádá Národní galerie od konce listopadu v Salmovském paláci na Hradčanském náměstí v Praze výstavu František Kupka: Cesta k Amorfě, s podtitulem Kupkovy salony 1899–1913. Mezi vystavenými díly jsou nejen obrazy vlastněné NG a Muzeem Kampa, ale i výjimečné zápůjčky ze zahraničních institucí. Výstava potrvá do 3. března 2013.  This year it has been 100 years since Fernand Léger’s Woman in Blue, Jean Metzinger’s Dancer in a Café and František Kupka’s Amorpha: Fugue in two Colours caused excitement at the Salon d’Automne in Paris. The first non-figurative works ever exhibited even became the subject of an interpellation in the French Parliament. To celebrate the anniversary of this significant step in world art history, in the beginning of November in Salma Palace at the Hradčany Square the National Gallery launches an exhibition called František Kupka: Cesta k Amorfě (the Way to the Amorpha), subtitled Kupka’s salons from 1899 to 1913. The artwork comes from the National Gallery and Kampa Museum, but few remarkable pieces have been also borrowed from abroad. The exhibition will be open till 3 March 2013.

inzerce


| n av i g á t o r | n av i g at o r

Zimní radovánky v Moskvě Winter fun in Moscow  Nasaďte si ušanku, huňatý kabát, nezapomeňte teplé rukavice a můžete vyrazit. Kam? No přece na věhlasné Rudé náměstí, kde si od 1. prosince do 31. března dopřejte jedinečný zimní zážitek. Mezi Kremlem a nákupním centrem GUM se všem návštěvníkům Moskvy nabízí možnost zabruslit si na ledovém kluzišti se světoznámými památkami na dohled. A jelikož Rusové berou bruslení velmi vážně, můžete se spolehnout na kvalitní a upravený led za každých okolností. Kvalitě odpovídá i vyšší cena, a to zejména ve večerních hodinách a o víkendu. Přesto neváhejte, bruslení v Moskvě si báječně užijete. Více info na www.gum.ru. České aerolinie létají do Moskvy až osmkrát denně!   Put your earflap and your shaggy coat on, try not to forget your warm gloves, and go. Where? To the famous Red Square and enjoy the unique winter site open from December 1 to March 31. Between the Kremlin and the GUM shopping centre visitors to Moscow can ice skate while looking at the world-famous monuments. And since the Russians take skating seriously, you can count on high-quality ice well-prepared under any circumstances. Of course, the quality is reflected in a higher price, especially in the evenings and at weekends. At any rate, do not hesitate and enjoy magnificent ice skating in Moscow. For more info, go to www.gum.ru. Czech Airlines fly to Moscow up to eight times a day!

Kouzelné vánoční trhy Magical Christmas Markets   První prosincové dny bývají každoročně v evropských městech, městečkách i vesnicích ve znamení zahájení vánočních trhů. Bývají pestře vyzdobené, voní na nich punč a pečené kaštany a hrají tady koledy. Nejinak je tomu i v Bruselu. Požitkem pro vaše smysly jistě budou i místní speciality „smoutebollen“. Na velkém náměstí Grote Markt bude postaven obří vánoční strom a idylickou atmosféru dokreslí lední kluziště mezi moly, která kdysi bývala přístavem. Když navíc zavítáte na ruské kolo, ukáže se vám Brusel ve vánočním hávu ve své plné kráse z ptačí perspektivy. Více na www.brussels.be. České aerolinie létají do Bruselu až pětkrát denně.   Each year, the first December days in European cities, towns and villages are devoted to the opening of Christmas markets. They are usually brightly decorated, smell of punch and roasted chestnuts and resonate with carols. Brussels is no exception to this. Delight your senses with local specialties called “smoutebollen”. On the large square called Grote Markt a giant Christmas tree will be built, and its idyllic atmosphere will be underlined by ice rink built between piers which once served as a port. Do not miss a ride on the ferris wheel to see Brussels in its full Christmas glory from above. More on www.brussels.be. Czech Airlines operate up to five flights per day to Brussels.

10


| n av i g á t o r | n av i g at o r

Muzejní noc v Amsterdamu Museum night in Amsterdam   Každým rokem, když se v Amsterdamu ochladí a podzim hlásí brzký příchod zimy, vyhlašují první sobotu v listopadu téměř všechna muzea a mnohé další kulturní instituce ve městě svůj vlastní festival. Vše začíná v sedm hodin večer a končí úderem druhé hodiny ranní. Každé muzeum se snaží přilákat návštěvníky nejrůznějšími atrakcemi, a tak se kromě běžných muzejních prohlídek můžete zúčastnit hudby, tance, zpěvu, nočního hodování a spousty další zábavy. Pokud vám to ani pak nebude stačit, po ukončení amsterdamské muzejní noci se v několika klubech (např. Club 11, Odeon a další) koná afterparty. Více na www.amsterdaminfo.nl. České aerolinie létají do Amsterdamu až dvakrát denně.   Every year on the first Saturday of November, when the weather gets cold and when autumn announces that winter is just round the corner, almost all museums and other cultural institutions in the city launch their own festival. It all starts at seven at night and finishes at two in the morning. Museums attract visitors with various events: in addition to the exhibitions, visitors can enjoy concerts, dancing or singing performances, night feasting and many other activities. And if you are still up to it, go to one of the many after-parties taking place in Amsterdam night clubs (e.g. Club 11 or Odeon). For more information, visit www.amsterdaminfo.nl. Czech Airlines operate up to two flights a day to Amsterdam. inzerce

DON’T WANT TO GO HOME?


| n av i g á t o r | n av i g at o r

Milánský Svět řemesel The Milan world of crafts  Obdivovatelé rukodělné tvorby z různých koutů světa se mají na co těšit od 1. do 9. prosince v Miláně. Nadšení, vášeň, kreativita, lidové tradice a historie ožívají před očima diváků a pod rukama šikovných tvůrců. L’Artigiano in Fiera zve všechny na veletrh řemesel, a to nejen v roli návštěvníků. Předvést svoji zručnost a představit své umění a výrobky může každý, kdo má zájem. Mezi vystavovateli z blízka i daleka, kteří si svoji cestu na tento pozoruhodný svátek hledají již od roku 1995, tak můžete být i vy. Více na www.artigianoinfiera.it. České aerolinie létají do Milána šestkrát týdně.   Handicraft lovers from all over the world should not miss Milan between December 1 and 9. Before their eyes enthusiasm, passion, creativity, folk traditions and history come to life in the hands of skilled artists. The fair of crafts, L’Artigiano in Fiera, invites you to come, see but also share your skills and present your art and products. Thus, you can become one of the exhibitors who come from close proximity and far away and who have been visiting this remarkable event since 1995. More on www.artigianoinfiera.it. Czech Airlines operate six flights per week to Milan.

Království šperků The kingdom of jewellery   Muži shánějící krásný a luxusní dárek pro své manželky či přítelkyně, stejně jako ženy, které touží po originálním šperku a nehodlají čekat, až se jejich manželé a milenci konečně rozhoupou. Ti všichni by na svých toulkách pražským Starým Městem měli věnovat pozornost nově otevřenému butiku značky Style Avenue v Karlově ulici 22. V nabídce butiku najdete na šedesát pestrých kolekcí, při jejichž výrobě pracovali špičkoví designéři a klenotníci nejen se zlatem, stříbrem či drahokamy, ale také se šperkařskou slitinou, teplým a studeným smaltem a širokým výběrem drahých kamenů. Kolekce obsahují exkluzivní i autorské modely.   During their walks in the Prague Old Town, men searching for the perfect luxury present for their spouses or women longing for an original piece of jewellery without having to wait for their husbands and lovers to finally make up their minds, all should pay attention to the brand new Style Avenue shop in the 22 Karlova Street. The shop offers over sixty different collections made by top-class designers and jewellers using not only gold, silver and gemstones but also jewellery alloy, hot and cold enamel and a wide selection of precious stones. The collections contain both exclusive and authors´ models.

12


KONÁ SE Sport 2.–4. listopadu – Velká cena Abú Dhabi, Formule 1, Spojené arabské emiráty 23. listopadu – hokejový zápas KHL, Lev Praha – Lokomotiv Jaroslavl, Praha, ČR Kultura 12. listopadu – koncert Diany Krall, Praha, ČR Do 30. listopadu – Mezinárodní jazzový festival, Barcelona, Španělsko 1. listopadu – 1. prosince – Porta, festival světových kultur, tradic a hudby, Riga, Lotyšsko 7. prosince – zahájení sezony v La Scale, Milán, Itálie 8.–12. prosince – Salon de la Photo, Paříž, Francie Ostatní 30. listopadu – 1. prosince – Festival vína, Paříž, Francie 30. listopadu – 2. prosince – Mezinárodní jezdecká show, Stockholm 5.–8. prosince – Oh Bej! Oh Bej! – vánoční trh s programem, Milán, Itálie

WHAT’S ON Sports 2–4 November – The Abu Dhabi Grand Prix, Formula 1, United Arab Emirates 23 November – KHL hockey game, Lev Prague – Lokomotiv Yaroslavl, Prague, Czech Republic Culture 12 November – Diana Krall in Prague, Czech Republic Till 30 November – International Jazz Festival, Barcelona, Spain 1 November – 1 December – Porta, festival of world cultures, traditions and music, Riga, Latvia 7 December – season opening at La Scala, Milan, Italy 8–12 December – Salon de la Photo, Paris, France Other 30 November – 1 December – Wine Festival, Paris, France 30 November – 2 December – International Horse Show, Stockholm 5–8 December – Oh Bej! Oh Bej! – Christmas fair with a cultural programme in Milan, Italy

13

Casino Atrium at the hotel Hilton Prague Open daily from 2 p.m. Pobrežní 1, Prague 8 ˇ

American Roulette, Poker, Texas Hold´em, Black Jack, Pontoon, Punto Banco, Slot machines & El. Roulette www.casinoatrium.cz


| r o z h o v o r | i n te r v ie w Text Jiří Holubec Foto Michael Kratochvíl

Těžká doba rodí velké umělce

Meda Mládková Hard times produce great artists Unikátní sbírka českého a středoevropského

The unique collection of Czech and Central

moderního umění přitahuje do galerie

European modern art in the Prague Kampa

pražského muzea Kampa milovníky umění

Museum attracts art lovers from around the

z celého světa. Sbírka vznikla díky ryze

world. The collection was assembled through the

soukromé snaze manželů Jana a Medy

purely private efforts of Jan and Meda Mládek,

Mládkových pomoci českým umělcům

who wanted to help Czech artists creating under

tvořícím v nelehkém prostředí socialistické

the difficult circumstances of the socialist reality.

reality. Její základní myšlenku připomíná

This basic idea is memorialized by an inscription

nápis zdobící průčelí budovy muzea: „Vydrží-li

that adorns the facade of the museum: “If culture

kultura, přežije i národ.“

lasts, then the nation survives too.”


| r o z h o v o r | i n te r v ie w

Meda Mládková * 1919 Galeristka, sběratelka a mecenáška umění. V roce 1946 odešla do Švýcarska studovat sociologii a ekonomii a po únorovém převratu se rozhodla zůstat v zahraničí. Založila první československé exilové nakladatelství Edition Sokolova, v Paříži se věnovala studiu dějin umění a potkala zde i svého budoucího manžela, ekonoma Jana Viktora Mládka. Spolu se v roce 1960 odstěhovali do Washingtonu, odkud podporovali československé umělce a budovali sbírku moderního československého umění. V roce 1989 se Meda Mládková stěhuje zpátky do Československa, zakládá Nadaci Jana a Medy Mládkových a ve zrekonstruovaném objektu Sovových mlýnů buduje Museum Kampa. Zde také umístila svou uměleckou sbírku, kterou darovala hlavnímu městu Praze.

Jaká byla vaše cesta k umění? Vyrůstala jste v uměleckém prostředí? Ne, vůbec. Co si pamatuji, tak rodiče měli doma asi dva obrazy. Ani moje vzdělání k umění původně nesměřovalo. Když jsem odešla studovat do Švýcarska, věnovala jsem se sociologii a ekonomii. Ve studiu ekonomie jsem chtěla pokračovat v Anglii, ovšem než jsem do ní stačila odjet, potkala jsem v Paříži svého manžela a rozhodla se v ní zůstat. Až tam jsem začala se studiem dějin umění. V Paříži už jste kromě studia začala pracovat i pro český exil a podílela jste se na vydávání časopisu Skutečnost. Podílela jsem se na něm jen okrajově. Časopis byl hlavně dílem Karola Beláka. Vznikal v době po převratu v únoru 1948, kdy jsem spolu se skupinou studentů dostala výzvu české ambasády, že se máme do čtrnácti dnů vrátit do Československa. My ovšem viděli, že z republiky odešlo sto tisíc lidí, kteří žijí v emigračních táborech a potřebují pomoc. Rozhodli jsme se tedy zůstat. Zpočátku jsem obcházela švýcarské bankéře s prosbou o finanční pomoc, později jsem se snažila získat peníze prostřednictvím vlastního nakladatelství Sokolova. Sokolová je vaše dívčí jméno? Ano. Přes nakladatelství jsem se vlastně seznámila se svým budoucím manželem. Prodala jsem tehdy šperk po mamince a za získané peníze jsem vydala knihu Hovory s Peroutkou. Kromě obyčejného vydání jsme připravili i deset luxusních výtisků vázaných v bílé kůži, které jsme chtěli nabídnout ke koupi za sto dolarů dobře situovaným Čechům působícím v exilu. Jeden jsem poslala jistému panu Mládkovi, který pracoval v Paříži u Mezinárodního měnového fondu. Žádné peníze jsme od něj nedostali, tak jsem se za ním vypravila osobně. Pamatuji si, jak jsem vešla do jeho nádherné kanceláře, kde seděl za velkolepým pracovním stolem, a spustila jsem na něj: „Pane Mládku, jdu za vámi, protože o vás všichni tvrdí, že jste velký český patriot, a když já chudá studentka vydám knihu, kterou chci pomoct českým emigrantům, tak se od vás nedočkám pomoci.“ On se zarazil, omluvil se a pozval mě na drink. Po drinku následovalo pozvání na večeři a o mém budoucím životě bylo rozhodnuto. Můj manžel byl velmi vzdělaný člověk a pocházel z rodiny, kde se vzdělání a umění považovaly za priority. Studoval u zakladatele moderní ekonomie Maynarda Keynese, který sám byl velký znalec a podporovatel umění a vlastně se celý život pohyboval v prostředí, kde se umění cenilo. A bylo to znát. Když jsme chodili v Paříži ke Kupkovi, vybral manžel vždy to nejlepší. Během takových návštěv začala vznikat vaše sbírka, která se stala základem stálé expozice v galerii v Sovových mlýnech. 16

What was your path to art like, did you grow up in an artistic environment? No. Not at all. As far as I remember, my parents only had about two paintings at home. Nor did my education originally lead to art. When I left to study in Switzerland, I devoted myself to sociology and economics. I wanted to continue my studies of economics in England, but before I managed to leave, I met my husband in Paris and decided to stay there. And only then and there did I begin to study art history.

We were not professional gallerists. We were just people who used their salaries to buy art and thus help Czech artists. In Paris you, except for studying, already started working for the Czech exile circles and also contributed to the publication of the magazine Reality. I took part only marginally. The magazine was chiefly the work of Karol Belák. It was launched in the aftermath of the coup in February 1948, when I, together with a group of students, received a summons from the Czech embassy that we were to return to Czechoslovakia within two weeks. How­ever, we saw that the one hundred thousand people who left the Republic and were living in refugee camps needed help. So we decided to stay. Initially, I went to Swiss bankers with a plea for financial assistance, later I tried to get money through my own publishing house Sokolova. Sokolová is your maiden name? Yes. Thanks to the publishing house I actually met my future husband. I then sold some jewellery inherited from my mother and with the money I published the book Conversations with Peroutka. Except for regular copies we also made ten luxurious ones, bound in white leather, which we wanted to offer for purchase to well-heeled Czechs in exile. I sent one copy to a certain Mr. Mládek who worked in Paris at the International Monetary Fund. We did not get any money from him and so I went to see him personally. I remember walking into his beautiful office, where he was sitting behind a splendid desk, and I began: “Mr. Mládek, I came to see you because everybody says what a great Czech patriot you are, and when I, a poor student, publish a book with which I want to help Czech émigrés, you don’t help.” He was startled, apologized and invited me for a drink. The drink was followed by an invitation to dinner and my future life was decided.


| r o z h o v o r | i n te r v ie w

My jsme ovšem nebudovali sbírku. Nebyli jsme profesionální galeristé. Pouze lidé, kteří si ze svého platu kupují umění a pomáhají tím českým umělcům. Díky tomu jsem začala jezdit do Československa a s umělci se osobně stýkat. Do Československa jste poprvé přijela v roce 1967. Jaký jste z něj měla pocit? Pamatuji si, že když jsem si tehdy kupovala šaty, říkala jsem si vždy: „Ty si vezmu na sebe, až pojedu do Prahy.“ A skutečně jsem na svou první návštěvu byla oblečená tak, že by se za mnou všude ve světě otáčeli. V Praze ovšem ne. Na ulici jsem potkávala smutné, utahané lidi, kteří si nikoho a ničeho nevšímali. Později mi vyprávěl Miloš Forman, že když v Praze natáčel Amadea, lidé si nevšímali ani herců oblečených v rokokových kostýmech. Čili ta má návštěva nebyla nijak veselá. Zažila jsem během ní absurdní příhodu, kdy jsem chtěla získat rodinný majetek, který byl u mého bratrance. Sešla

17

How come Jan Mládek, a world-renowned economist, had such a strong relationship to art? My husband was a very educated man and came from a family where education and the arts were considered priorities. He was taught by the founder of modern economics Maynard Keynes, who was himself a great connoisseur and promoter of the arts, and so his entire life he really moved in an environment where art was valued. And it showed. When we went to Paris to see Kupka, my husband always chose the best pieces. It was during these visits that you began your collection, which later became the basis of the permanent exhibition at the Sovovy mlýny gallery. We were nonetheless not creating a collection. We were not professional gallerists. We were just people who used their salaries to buy art and thus help Czech artists. Thanks to that I began to visit Czechoslovakia and personally interact with artists.

▾ Když si Meda Mládková vezme něco do hlavy, jde za tím s obdivuhodnou tvrdohlavostí. When Meda Mládková decides on something, she follows her idea with admirable stubbornness.


| r o z h o v o r | i n te r v ie w

Meda Mládková * 1919 Gallerist, collector and a patron of the arts. In 1946, she left for Switzerland to study sociology and economics, and after the February coup decided to stay abroad. She founded the first Czechoslovak exile publishing house Edition Sokolova and studied art history in Paris. There she met her future husband, the economist Jan Viktor Mládek. In 1960, they moved to Washington, from where they supported the Czechoslovak artists and built up a collection of modern Czechoslovak art. In 1989, Meda Mládková moved back to Czechoslovakia, established the Jan and Meda Mládek Foundation and in the reconstructed Sovovy mlýny building built Museum Kampa. There she also placed her col­ lection of art which she donated to the Capital City of Prague.

se kvůli tomu jakási komise, která měla jednotlivé kusy ocenit. Když komisaři začali oceňovat mou vlastní fotografii, něco se ve mně zlomilo, bouchla jsem do stolu a odešla jsem. Nicméně na české umění jste nezanevřela. Jak vlastně fungovaly vaše styky s českou uměleckou scénou? Poprvé jsem přijela vyzbrojena dvěma dopisy od ředitele Guggenheimova muzea. Jeden byl pro Jindřicha Chalupeckého a druhý pro ředitele Národní galerie Jiřího Kotalíka. Nesla jsem mu ho osobně na Hrad, odkud mě vyhodil nějaký vrátný, že pan ředitel nemá čas a mám si prý podat žádost. Naštěstí mu dopis doručili, a když jsem dorazila zpátky do hotelu, čekalo tam na mě pozvání do jeho kanceláře. Nakonec jsme se s Jiřím Kotalíkem spřátelili, což mi ohromně pomohlo při navazování styku s uměleckou scénou. Jakožto ředitel Národní galerie byl vysoký stranický funkcionář a díky jeho dobrozdání neměli umělci strach se mnou mluvit. Od Jindřicha Chalupeckého jsem dostávala tipy na zajímavé umělce a pan Kotalík naše jednání zaštiťoval. Předpokládám, že jednání se socialistickými úředníky o nákupu českého umění nebylo jednoduché. Občas jsme museli podstupovat opravdu složité procedury. Například jsem se zajímala o sochy Stanislava Kolíbala a šla jsem na jednání do takzvaného Artcentra, které muselo povolovat veškeré prodeje do zahraničí. Seděl v něm tehdy nějaký pan Černohorský, bývalý houslista, kterému jsem zalichotila, že je vidět, že je sám umělec a umění rozumí a jestli by to s tím Kolíbalem nešlo nějak zařídit. On si to dlouho rozmýšlel, ale pak Kolíbalovi zařídil výstavu ve východním Německu, potom v západním Německu a až potom jsme mohli jeho sochu koupit. Pamatuji si, že když v sedmdesátém pátém roce přijel do Československa můj manžel, pan Černohorský si ho přímo zamiloval. Pozval nás tajně k sobě na chalupu za Prahou a svěřoval se nám tam, jak je to tu hrozné. Když nás měl odvézt zpátky do Prahy, s hrůzou zjistil, že mu nejede auto. Tím pádem se naše návštěva prozradila a on pro jistotu šel na policii oznámit, že prý z něj můj manžel „tahal informace“. Jak vnímáte tu složitou a nelehkou dobu, ve které ovšem přesto vznikalo umění na světové úrovni? Lidé, kteří v takových těžkých dobách tvoří, jsou ti praví umělci. Vzpomínám si, že když jsem poprvé vkročila do ateliéru Magdaleny Jetelové, nemohla jsem z toho týden spát. Nakonec jsem jí o tom napsala s tím, že sice nevím, jestli jsou její díla na prodej, ale ať mi dá rozhodně vědět. Odpověděla mi, že ji to ohromně těší, protože ředitelka muzea z Paříže prý se na její díla jen podívala a s poznámkou „zajímavé“ odešla. Ona nemohla pocho18

You first came to Czechoslovakia in 1967. What did it feel like? I remember that when I was buying a dress then, I always thought to myself “I'll put it on when I go to Prague.” And really, on my first visit I was dressed in such a way that people would turn around to look at me anywhere in the world. But not in Prague. In the streets I saw sad, weary people who paid attention to nobody and nothing. Later Miloš Forman told me that when he was shooting Amadeus in Prague, people paid no attention even to actors dressed in Rococo costumes. So my visit was far from cheerful. I even experienced an absurd story when I wanted to get some family property left with my cousin. Some kind of a committee assembled in order to appreciate the individual pieces. When the commissioners began to appreciate my own photograph, something inside me broke down, I banged my fist on the table and left. However, you did not lose your love for Czech art. In what way did your dealings with the Czech art scene function? The first time I came armed with two letters from the director of the Guggenheim Museum. One was for Jindřich Chalupecký and one for the director of the National Gallery, Jiří Kotalík. I brought it to him personally, to the Castle, but there the doorman threw me out, that the director did not have time for me and that I was supposed to submit an application. Fortunately the letter was delivered to him and before I came back to the hotel, an invitation to his office was waiting for me there. I and Jiří Kotalík eventually became friends and that friendship helped me tremendously in establishing contacts with the art scene. As the director of the National Gallery, he was a high-ranking party official and because of his recommendations artists were not afraid to talk to me. Jindřich Chalupecký provided me with tips to interesting artists, and Mr. Kotalík provided backing for our negotiations. I presume that negotiations with socialist officials about purchasing Czech art were not easy. Sometimes we really had to undergo rather complex procedures. For example, I was interested in sculptures by Stanislav Kolíbal and I went to a meeting in the so-called Artcentre, which had to authorize all sales to foreign countries. A certain Mr. Černohorský, a former violinist, was on the committee. I flattered him that one could see that he was an artist himself who understood art, and whether something could be arranged regarding that Kolíbal. He was hesitating for a long time but then arranged for Kolíbal’s exhibi▶


| r o z h o v o r | i n te r v ie w

pit dílo, jako jsou schody, které nikam nevedou. Já jsem ale přesně věděla, co čeští umělci té doby svým uměním vyjadřovali. Jaké pocity, smutek, nenaplněné touhy... To sdělení bylo neskutečně silné. Co v porovnání s nimi vyjadřují dnešní umělci? Touhu vydělávat peníze?

▾ Kdyby nepotkala svého manžela Jana, zřejmě by se věnovala sociologii nebo ekonomii. If it weren’t for meeting her husband Jan, she would have probably devoted herself to sociology or economics.

Jak vás napadlo umístit svou sbírku právě do Sovových mlýnů? Já jsem původně chtěla mít galerii v budově bývalého kláštera augustiniánů na Karlově, kde je muzeum policie. Proč právě tam? Protože cítím, že se čeští výtvarníci se svým dílem modlili za něco, co nesměli. Mít galerii v klášteře mi připadalo

tion in East Germany, then West Germany and only then we could buy his statue. I remember that when my husband came to visit Czechoslovakia in 1975, Mr. Černohorský completely fell in love with him. He secretly invited us to his cottage not far from Prague and confided to us how terrible things were. When he wanted to take us back to Prague, to his horror he found out that his car broke down. Thus our visit was revealed and to make sure, he went to the police and announced that my husband was trying to “squeeze information” from of him. How do you view the complicated and difficult period that nonetheless produced world-class art? People who create in such difficult times are true artists. I remember that when I first walked into the studio of Magdalena Jetelová, I could not sleep for a week. Finally I wrote to her saying that though I do not know whether her works are for sale, she should definitely let me know. She answered to me that she was tremendously pleased, because one director of a Paris museum just had a brief look at her works, uttered “interesting” and left. She could not understand works like stairs that led nowhere. But I knew exactly what Czech artists of the time were expressing by their art. What feelings, sadness, unfulfilled desires... That statement was incredibly strong. In comparison, what do present-day artists express nowadays? Desire to make money? How did you get the idea to place your collection in Sovovy mlýny? I originally wanted to have the gallery in the former Augustinian monastery at Karlov, where the police museum is. Why there? Because I felt that Czech artists, through their work, prayed for something they were not allowed. To have a gallery in a monastery seemed symbolic to me. I mentioned this on some TV show and received a lot of letters in which people stated that it was a great idea. Unfortunately it did not work out, but on my walks around Kampa I passed by Sovovy mlýny. Workers used to sit around there and occasionally chatted with me. And during such a conversation, one told me that this building was reportedly going to be on sale. I became interested and finally set up the gallery there. Your original intention was to link the gallery with Werich’s villa and the Garden House. How were these three buildings supposed to work together?

20


BUSINESS

SERVICE

DEALER

PŘIVÍTEJTE NOVÝ ROK S NOVOU LÁSKOU Embrace the New Year with a new love... AKCE!

BUSINESS

Mitaca m5

Objednejte si kávovar Mitaca na kapsle v našem e-shopu, při odeslání objednávky zadejte kód ČSA a získejte voucher v hodnotě 500 Kč na večeři s Vaší láskou.

SERVICE

5 499 Kč vč. DPH

DEALER

Mitaca m4 Plus

2 990 Kč vč. DPH

DÁREK PRO VÁS 500 Kč voucher Allegria

Designový doplněk Vaší kanceláře

Malý stylový kávovar

 Programovatelné automatické vypnutí  Tlak: 18 bar  Zásobník na vodu: 3l

 Tlak: 18 bar  Zásobník na vodu: 1l

 Voucher můžete uplatnit v jedné z partnerských restaurací firmy Allegria  Více informací na www.allegria.cz

Možnost bezplatného pronájmu kávovarů Mitaca při měsíčním odběru od 75/150 kapslí. Více informací na 800 100 463.

* Akce platí pouze u objednávek uskutečněných on-line přes e-shop na stránce www.illy-shop.cz do 31.12.2012 nebo do vyprodání zásob. V rámci této akce mají klienti dopravu zdarma.

www.illy-shop.cz Divize Coffee Experts www.CoffeeExperts.cz

BUSINESS SERVICE DEALER


| r o z h o v o r | i n te r v ie w

▾ Místo v bývalém klášteře augustiniánů na Karlově skončila paní Meda na Kampě. Instead in the former Augustinian monastery at Karlov, Mrs. Meda finally found a home at Kampa.

symbolické. Zmínila jsem se o tom v nějakém televizním pořadu a přišla mi spousta dopisů, ve kterých lidé říkali, že je to skvělá myšlenka. Bohužel to nevyšlo, ale na procházkách Kampou jsem chodila kolem Sovových mlýnů, kde sedávali dělníci a občas si se mnou povídali.

22

In the little house I wanted to arrange a centre for children and mothers, with a library. I remember that once a friend of mine came to visit me from the U.S., a world-renowned architect. I asked her if she would go to see the house and gave me some suggestions


| r o z h o v o r | i n te r v ie w

Jednou mi mezi řečí prozradili, že prý se ten objekt bude prodávat. Začala jsem se o něj zajímat a nakonec jsem galerii zřídila zde. Vaším původním záměrem bylo propojit galerii s Werichovou vilou a Zahradním domkem. Jak měla tato trojice objektů fungovat? V domečku jsem chtěla zařídit centrum pro děti a maminky s knihovnou. Pamatuji si, že mě jednou přijela navštívit má přítelkyně z USA, světově uznávaná architektka. Já jsem ji prosila, jestli by se do domku nešla podívat a nenavrhla mi, jak by mohlo takové centrum fungovat. Ona se vrátila zhrozená, jestli jsem prý viděla, jak to tam vypadá. V domku totiž přespávali několik let bezdomovci a byl plný starých kabátů, zbytků jídla a nepořádku. Vzala jsem tedy našeho správce a s jeho pomocí jsme domek vyklidili. Představte si, že jsem kvůli tomu měla problémy a byl z toho hrozný skandál. Jak si paní Mládková mohla dovolit jít uklidit do domu, který jí nepatří?! Dodnes je domek nevyužitý. A Werichova vila? V ní jsem chtěla zařídit diskusní centrum pro mladé lidi. Připadá mi totiž, že diskuse je něco, co zdejší lidé neznají. Po výstavách zvu do své pracovny návštěvníky vernisáží a chci, aby spolu mluvili. Vždy to bývá problém, jediná věc, která je zajímá, je, kolik ty obrazy stojí peněz. To se také nepodařilo? Poslední návrh je, že bychom provozovali spodní patro a v horním by byly kanceláře a prostory jiných firem. Já ale chtěla vilu zařídit vybavením, koberci, obrazy a nábytkem z našeho domu ve Washingtonu. Jak to ale mám udělat s vědomím, že by přes ty prostory chodili cizí lidé do kanceláří? Je to opět další situace, kdy chci Praze a Česku něco darovat a narážím na nepochopitelné překážky. Těch překážek jste musela překonat mnoho. Nezdá se mi ale, že byste na Prahu zanevřela. Vnímám to jako obrovskou satisfakci, když vidím, co se nám podařilo vybudovat. Jsme jedno z nejkrásnějších a nejznámějších muzeí v Evropě zaměřené na unikátní, ne zrovna veselé období národa. Sílu čerpám z vědomí, že naplňuji myšlenku svého manžela. On Česko miloval. Bohužel se sem musel bát dlouhá léta jezdit, a dokonce si nepřál, abych sem jezdila já. Poprvé se sem odhodlal až v roce 1975. Šel tehdy na procházku, vrátil se po dvou hodinách a řekl mi: „Medo, já už se nebojím. Stál jsem před smíchovským gymnáziem a viděl jsem, že z něj vycházejí samí krásní mladí lidé.“

23

on how such a centre could work. She returned horrified and asked me whether I knew what it looked like there. The house served as a refuge for the homeless for several years and was full of old coats, leftover food and debris. So I took our administrator and with his help we cleared the house. Imagine, I got into trouble because I did that, it was a terrible scandal. How could Mrs. Mládková go and clean up a house that did not belong to her?! The little house is unused till today.

After exhibitions I invite private view visitors to my office, and I want them to talk to each other. And Werich’s villa? In the villa I wanted to set up a discussion centre for young people. It seems to me that discussion is something that people here are not familiar with. After exhibitions I invite private view visitors to my office, and I want them to talk to each other. And it is always a problem, the only question that they are interested in is how much the paintings are worth. So that also did not work out? The last plan is that we would ran the bottom floor and the upper floor would be used as offices and premises of other companies. However, I wanted to furnish the villa with equipment, carpets, paintings and furniture from our house in Washington. But how can I do that knowing that strangers would walk through the space on the way to those other offices? Again, this is yet another situation where I want to donate something to Prague and the Czech Republic, and I only encounter these incomprehensible obstacles. You had to overcome many such obstacles. But I do not think that you fell out of love with Prague. I feel great satisfaction when I see what we have managed to build. We are one of the most beautiful and most famous museums in Europe, focusing on a unique, not-so-merry period in the history of the nation. I draw strength from the knowledge that I fulfilled my husband’s dream. He loved the Czech Republic. Unfortunately, he was forced to be afraid to visit here for years, and he even discouraged me from coming here. The first time he found the courage was in 1975. Then he went for a walk, returned after two hours and told me: “Meda, I am no longer scared. I stood in front of a Smíchov high school, and I saw all these beautiful young people walking out.”


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n Text Robert Neumann Foto Profimedia.cz

Seychely Perla Indického oceánu

Seychelles A pearl in the Indian ocean 24


Našli jsme ráj. Rozkládá se buď na sto

We found paradise. It is located either on

patnácti, nebo na sto pětapadesáti ostrovech

one hundred and fifteen or one hundred and

(podle různých sčítání) ležících v Indickém

fifty-five islands (according to different counts)

oceánu východně od Afriky. Obyvatelstvo je,

in the Indian Ocean east of Africa.

jak to taky ve správném ráji má být,

The population is, as it should be in a true

namíchané z nejrůznějších národů, mluví se

paradise, a mix of different nations, and English,

tady anglicky, francouzsky a kreolsky. A je tady

French and Creole are spoken there. And it is

vážně úžasně.

really an amazing place. 25


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n

▴ Křesťané, kterých je

Dlouho sem jezdili jen piráti

na Seychelách většina, míří v hlavním městě Victoria na ostrově Mahé do katedrály sv. Pavla. Christians, whose religion is the majority one in the Seychelles, are heading to St. Paul’s Cathedral in the capital of Victoria on Mahé.

For a long time, only pirates ventured here

Seychely zůstávaly dlouho neobydlené, i když stejně jako další ostrovy v Indickém oceánu často sloužily jako zastávka obchodních, válečných i objevitelských plavidel. První zmínky o souostroví tak pocházejí z pera arabských obchodníků a na své cestě do Indie tu v roce 1502 zřejmě zakotvil i portugalský mořeplavec Vasco da Gama. V roce 1609 tu u ostrova Mahé poprvé spustily kotvu lodě britské Východoindické společnosti, ale ostrovy zůstaly ne­obydlené ještě asi sto let a byly pouze příležitostně využívány piráty, kteří zde hledali vodu. Možná si i vy vyslechnete legendu, že na Mahé dodnes někde leží poklad naloupeného zlata a stříbra, který tu bukanýři údajně ukryli. Roku 1742 se na ostrovech vylodili Francouzi a za čtyři roky je prohlásili za svoji državu, kterou pojmenovali po svém ministru financí Jeanu Moreauovi de Séchelles. Ale ještě v roce 1789, kdy se odehrála Francouzská revoluce, tu pobývalo pouze 69 Francouzů, 32 svobodných mulatů a 487 otroků. Během francouzsko-britských válek ostrovy přešly pod správu Britů a nadvláda britského impéria trvala od roku 1814 až do roku 1976, kdy ostrovy zís-

Seychelles remained uninhabited for a long time, though like other islands in the Indian Ocean, they often served as a stop for commercial, military and exploratory vessels. The first records of the archipelago thus come from the pen of Arab traders and on his way to India in 1502, the Portuguese navigator Vasco da Gama apparently dropped anchor here as well. In 1609, the ships of the British East India Company entered a harbour at the island of Mahé. However, the islands remained unpopulated for about a hundred more years and were only occasionally used by pirates looking for water. You too might hear a legend that somewhere on Mahé, there is a hidden treasure of stolen gold and silver that the buccaneers allegedly buried here. In 1742, the French landed on the islands and four years later claimed them as their territory, which they named after their finance minister Jean Moreau de Séchelles. But even in 1789, the year the French Revolution took place, only 69 Frenchmen, 32 free mulattoes and 487 slaves lived here. During the Franco-British wars, the islands however changed hands and the British Empire administered

26


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n

kaly nezávislost. Teprve v této době začínají mít Seychely stálé osídlení a rozdílný původ obyvatel soustroví je dodnes patrný na první pohled – mísí se zde krev přistěhovalců z Afriky, Evropy, Číny, Indie i Arábie. Drtivá většina z nich vyznává křesťanství, ale najdete tu i malé komunity muslimů, hinduistů a přívrženců dalších náboženství. Kromě jazyků bývalých kolonizátorů, tj. angličtiny a francouzštiny, mluví místní obyvatelé hlavně kreolsky. Mahé – na trh se chodí ráno

them from 1814 until 1976, when they gained independence. Only at this time the Seychelles began to become permanently settled and the varied origin of the population is still evident at first glance – the blood of immigrants from Africa, Europe, China, India and Arabia mixed here freely. The vast majority of inhabitants profess Christianity, but one can also find small communities of Muslims, Hindus and followers of other religions. In addition to the languages of the former colonizers, i.e. English and French, the locals mostly speak Creole.

▾ Věžní hodiny Clock Tower, dominanta Seychel, připomínají zmenšenou verzi anglického Big Benu. The Clock Tower, a dominant of the Seychelles, resembles a miniature version of the English Big Ben.

Srdcem souostroví je největší ostrov Mahé. Pokud cestujete letecky a nepřiplujete na vlastní jachtě, přistanete ve Victorii, hlavním městě pojmenovaném po královně Viktorii, kde žije většina obyvatel souostroví. Ještě než se v Robinsonových stopách vydáte na menší, takřka pusté ostrůvky, Mahé stojí za porozhlédnutí. Samo městečko Victoria, vklíněné mezi oceán a zelené kopce s žulovými skalami, je jedním z nejmenších hlavních měst na světě, ale má svůj nezapomenutelný půvab. V centru stojí dominanta metropole, věžní hodiny Clock Tower, které připomínají miniaturní westminsterský Big Ben. Najdete tu i katedrálu svatého Pavla, ale podívejte se i do nedávno opravené katedrály Neposkvrněného početí, stejně jako do impozantního koloniálního Domu kapucínů. Místní trhy, kde se dá koupit vše od čerstvých ryb a plodů moře po suvenýry, vám poskytnou jedinečnou příležitost pořídit fotografie zachycující atmosféru života seychelských obyvatel. Jen přijďte brzy ráno, kdy je obchodní ruch nejživější a světlo nejlepší. Rozhodně se také vydejte

Prague

Abu Dhabi 7 706 km/12 hod.

seychelles


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n

▴ Na místním trhu koupíte ovoce, o jehož existenci jste možná neměli ani potuchy. Všechno samozřejmě naprosto čerstvé. On the local market you can buy fruits about existence of which you might have had no idea. Of course, it is all absolutely fresh.

HOLIDAYS CZECH AIRLINES ZVou… Vydejte se s námi na ostrovy s plážemi s pískem bílým a jemným jako mouka a přírodou tak rajskou, že tam údajně Adam potkal Evu. Řekněte svoje přání a HOLIDAYS Czech Airlines vám cestu připraví. Kontaktujte nás na www.holidayscsa.cz.

do Jardin du Roi několik kilometrů na jih od města, kde uvidíte stovky exotických a mnohdy endemických druhů rostlin. Konečně tu na vlastní oči uvidíte, jak roste vanilka, skořice, pepř nebo muškátový oříšek. Národní park Morne Seychellois na severu Mahé zase umožňuje nezapomenutelné procházky pralesní vegetací, naskytne se vám pohled na bystřiny řítící se do oceánu, rozeklané divoké pobřeží i opuštěné malé pláže. Ty jsou ale nejlepší na jihu ostrova. Třeba pláž Anse Takamaka má písek tak bílý, že budete mít pocit, že do akvamarínového moře kráčíte po horkém sněhu. Ořechy lásky

Seychely jsou někdy označovány za pokladnici přírody, roste tu celá řada endemických rostlin. Jednu z nich, palmu coco de mer, uvidíte na ostrovech prakticky všude, od vyobrazení na známkách a vstupním razítku při příletu po krámky se suvenýry. Ořechy této palmy jsou totiž symbolem Seychel. Evropští králové byli kdysi ochotni platit takřka neuvěřitelné sumy, aby je získali do svých sbírek. Ořechy coco de mer, jimž se také přezdívá ořechy lásky, největší semena na světě, jsou totiž tak podobné ženskému pozadí a klínu, že zavdaly příčinu vzniku bezpočtu erotických legend i rituálů. Dnes si je na Sey28

Mahé – come to the market in the morning

The heart of the archipelago is its largest island, Mahé. If you are travelling by air and do not sail in on your own yacht, you will land in Victoria, the capital named after Queen Victoria, where most of the population of the archipelago lives. Before you set off, in Robinson’s footsteps, for the smaller and almost deserted islands, Mahé is worth a look around. The town of Victoria itself is wedged between the ocean and green hills speckled with granite rocks. Victoria belongs among the smallest capitals in the world, but it has its unforgettable charm. In the town centre is the Clock Tower, the dominant of this metropolis. It looks like a miniature Westminster Big Ben. You will find the Cathedral of St. Paul here as well, but also do not forget to look into the recently reno­vated Cathedral of the Immaculate Conception, as well as the impressive colonial building called the House of Capuchins. The local markets, where one can buy everything from fresh fish and seafood to souvenirs, provide you with a unique opportunity to take photos capturing the atmosphere of daily life of the natives of Seychelles. Just come early in the morning, when the commercial hustle and bustle is at its peak and the light conditions are best. Definitely also head to the Jardin du ▶


29


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n

HOLIDAYS CZECH AIRLINES INVITES YOU Come with us to the islands with sand on beaches as white and fine as flour and with nature so paradisiacal that it is said that it was here that Adam met Eve. Just express your wishes and HOLIDAYS Czech Airlines will prepare the trip for you. Contact us at www.holidayscsa.cz. ▶ Ryby všeho druhu tvoří základ zdejší kuchyně, nechte si je připravit třeba s čili a kokosovým mlékem. Fish of all kinds is the basis of local cuisine; have it prepared with chili and coconut milk.

▾ Chcete-li si ze Seychel přivézt místní raritu, ořech palmy coco de mer, musíte na něj mít registrační známku. If you want to bring the local rarity from the Seychelles, the nut of the Coco de Mer palm, it has to have a registration mark.

chelách může koupit každý, odvézt si je domů ale už tak jednoduché není. Všechny ořechy jsou chráněny vládou a obchod s nimi je podřízen přísným pravidlům. Nepokoušejte se proto odvézt si třeba ani mořem vyplavený ořech, který není opatřen registrační známkou, hrozí za to vysoká pokuta. Ráj potápěčů

V seychelských vodách žije více než tisíc druhů ryb nejrozmanitějších tvarů a tolika barev, že by se nevešly na malířovu paletu. Pokud ještě nemáte potápěčský kurz, tohle je to pravé místo, kde si tento sport vyzkoušet. Sdílet s mořskými želvami a murénami jejich přirozené prostředí je prostě úžasný zážitek. A pokud přijedete mezi srpnem a říjnem, můžete se potápět s kolosálními žraloky velrybími, kteří v tomto období kolem ostrovů migrují. Tito žraloci dorůstají až dvanácti metrů a mohou vážit přes dvacet tun. Nemusíte se jich však vůbec obávat. Tito obři jsou naprosto mírumilovní a živí se výhradně planktonem. Tam, kde Adam potkal Evu

Většina turistů na Seychely míří za exotikou a úžasnými čistými plážemi, smaragdovým mořem, tichem, soukromím a klidem. Toho všeho je tu dostatek. Nemusíte se obávat hord turistů a dlouhých front na lístky ani rozmarů počasí, vždyť slunce tu

Roi a few kilometres south of the city, where you will be able to view hundreds of exotic and often endemic plant species. Finally you will be able to see vanilla, cinnamon, pepper and nutmeg grow, with your own

Czech Airlines’ tips What to taste? The Creole cuisine of the Seychelles is a blend of French, British, African and Indian, so freshly caught fish and seafood will be prepared with curry, coconut milk and chilli peppers. Where to go? Embark on a motor boat on a fishing trip. You can try the rod to catch tuna or barracuda. It seems simple, yet it takes exercise, but anyway, it is a great experience. What to bring back? You can buy a genuine Coco de Mer, but the transport is somewhat difficult. Hand-carved, colourfully painted fish are also nice, or buy a gift pack of spices. How to blend in? The inhabitants of Seychelles are so friendly, laid back and hospitable to strangers, that you will not have any problem. Just always answer a smile with a smile, that’s all.

30


Flexible workplace solutions to support your business

From just one person, to an entire department, we provide a whole range of cost-effective, flexible office solutions which can be tailored to your business and to suit any budget. • Fully equipped offices and virtual office services

• Videoconferencing facilities available

• Meeting rooms and drop-in business lounges

• Over 1200 locations worldwide

Solut ions from

3 49 K

per m

č

onth!

5 locations in Prague and Brno to boost your business and more to come!

Find out more about our flexible solutions…

www.regus.cz

31

+420 222 191 100

1200 locations | 550 cities | 95 countries


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n

S Českými aeroliniemi NA SEYCHELY Ve čtvrtek ve 22.25, přílet do destinace ve 12.55 následujícího dne. Ze Seychel do Prahy ve středu ve 20.40, přílet v 6.10. * Ve spolupráci s Etihad Airways, přestup v Abú Dhabi.

▾ Ti, kteří se rádi potápějí, nebudou chtít ve zdejších vodách vůbec sundat brýle ani ploutve a vylézt na břeh. In these waters, those who like to dive will not want to take off their fins and goggles and climb ashore at all.

svítí celý rok. Jediné nebezpečí, které vám tu hrozí, je, že se na prudkém sluníčku spálíte nebo na vás spadne kokosový ořech. Nikdo tu nikam nespěchá, na ostrovech je jen jeden jediný semafor. Hodinky klidně můžete nechat odpočívat na nočním stolku v hotelovém pokoji, čas tu plyne úplně jinak a nikdo si s ním příliš neláme hlavu. Čekají vás pouze někdy až kýčovité pohledy na spektakulární západy slunce nad fascinující scenerií oceánu, širokých pláží, palem a růžových žulových skalisek. Mezi ostrovy se dá pohodlně cestovat malými letadélky nebo lodní dopravou, takže když se nabažíte jednoho tropického miniráje, můžete zamířit na další. Podle jedné místní legendy byly právě Seychely oním prapůvodním rájem, kde Adam poznal Evu. Po pobytu na těchto nádherných ostrovech tomu možná sami začnete věřit.

eyes. The Seychellois Morne National Park in the north of Mahé in turn allows for memorable walks through rainforest vegetation and provides views of streams rushing into the ocean, of rugged wild coastline and deserted small beaches. But the very best beaches are in the south of the island. For example, sand on the one called Anse Takamaka is so white that you will feel that you are walking into the aquamarine sea through hot snow. Nuts of love

Seychelles are sometimes nicknamed the treasury of nature, as many endemic plant grow here. One of them, the Coco de Mer palm, you will see virtually everywhere on the islands – from images on postal stamps and entry stamps upon arrival, to souve-

The Seychelles waters are inhabited by more than a thousand species of fish of the most imaginable colours. nir shops. It is because the nuts of this palm tree became a symbol of the Seychelles. European kings were once willing to pay almost unbelievable sums to obtain them for their collections. Coco de Mer nuts, sometimes also called love nuts, are the largest seeds in the world, and so similar to female behind and lap that they gave rise to countless legends and erotic rituals. Anyone can buy them today, but taking them home from the Seychelles is not so simple. All nuts are protected by the government and trade with them is subject to strict rules. Therefore, do not attempt to take away even a nut washed ashore by the ocean, as you might pay a hefty fine for any seed without a  government registration mark. Divers’ paradise

The Seychelles waters are inhabited by more than a thousand species of fish of the most imaginable shapes and colours that would not even fit onto the painter’s palette. If you do not have a diving license already, this is the right place to begin with the sport. To share their natural environment with sea turtles and morays is simply an amazing experience. And if you arrive between August and October, you can dive with the colossal whale sharks which migrate around the islands at this time. These sharks can reach the length of twelve meters and can weigh over twenty tons. However, you do not have to be afraid of them at all. These giants are completely peaceful and feed exclusively on plankton. 32


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n

Tipy Českých aerolinií Co ochutnat? Seychelská kreolská kuchyně je směsicí francouzské, britské, africké a indické, takže čerstvě nalovené ryby a mořské plody vám připraví i s kari, kokosovým mlékem nebo čili papričkami. Kam vyrazit? Vydejte se na motorovém člunu na rybářský výlet. Můžete si zkusit na prut chytit tuňáka nebo barakudu. Vypadá to jednoduše, ale chce to cvik, každopádně je to obrovský zážitek. Co si přivézt? Můžete si koupit i pravý coco de mer, ale na transport je poněkud těžký. Pěkné jsou také vyřezávané, barevně malované ryby nebo si kupte dárková balení koření. Jak zapadnout? Obyvatelé Seychel jsou tak přátelští, pohodoví, nenucení a vlídní k cizincům, že s tím určitě nebudete mít problém. Na úsměv vždy odpovídejte úsměvem, to je vše.

33

Where Adam met Eve

Most tourists head to the Seychelles for its exotic charm, breathtakingly clean beaches, emerald ocean, silence, privacy and tranquillity. There is plenty of all that. You do not have to worry about hordes of tourists and long queues for tickets or the vagaries of weather. After all, the sun shines here all year round. The only risk you might encounter is sun burn or being hit by a falling coconut. Nobody is in a hurry and the islands sport a single traffic light. You can definitely leave your watch on a nightstand in your hotel room; time flows differently here and no one is greatly concerned about it. You can only expect almost kitschy views of the spectacular sunsets over the fascinating ocean scenery, broad beaches, palm trees and pink granite rocks. You can easily travel among the islands by small planes or by boat, so when you have had enough of one tropical mini-para­dise, you can simply head to the next one. According to one local legend, it was here in the Seychelles where Adam got to know Eve in the original paradise. After a stay at these beautiful islands, you will perhaps believe it yourself.

▴ Z přístavu v hlavním městě na ostrově Mahé můžete na jachtě vyplout na výlet po okolních menších ostrovech. From the port in the capital city on the island of Mahé, you can take a trip on a yacht and sail to the neighboring smaller islands.

With Czech Airlines to the SEYCHELLES On Thursday at 22.25, arrival to destination at 12.55 the following day. From the Seychelles to Prague on Wednesday at 20.40, arrival at 6.10 on the following day. * In cooperation with Etihad Airways, transfer in Abu Dhabi.


| TÉMA | Topic Text Lucie Kettnerová Foto Profimedia.cz

Na návštěvě u slavných osobností Visiting famous figures Co inspirovalo k tvorbě Antonína Dvořáka,

What inspired Antonín Dvořák; where did

kde si hrál Gregor Johann Mendel se svým

Gregor Johan Mendel make his discoveries; and

hrachorem nebo co měl společného Mikoláš

what did Mikoláš Aleš and Matěj Kopecký have in

Aleš s Matějem Kopeckým? Tohle všechno se

common? To find the answers, join us on a tour

dozvíte, když se s námi vydáte na procházku po

of the homes and museums of some famous

rodných domech a muzeích zdejších slavných

natives. You may also discover that the boring

rodáků. Možná taky zjistíte, že ti nudní patroni

people you read about in textbooks were actually

z učebnic byli vlastně docela zajímaví lidé.

rather interesting.| téma | t o p i c

Praha – Kafka a jeho město

Prague – Kafka and his city

Pokud se cizinců zeptáte, jakého znají českého spisovatele, většinou jmenují Franze Kafku (1883–1924). Vůbec jim nevadí, že autor Procesu, Zámku nebo Ameriky byl vlastně Němec. Není tedy divu, že tato osobnost má v Praze velké muzeum, které vystavuje většinu prvních vydání Kafkových děl, jeho korespondenci, deníky, rukopisy, fotografie a kresby, které v minulosti nikdy nebyly prezentovány, trojrozměrné exponáty i audiovizuální programy. Už sedmý rok trvající výstava nazvaná Město K. Franz Kafka a Praha je rozdělena do dvou částí. Existenciální prostor představuje, co město se spisovatelem dělá, jak tvaruje jeho život a jakou stopu v něm zanechává. Imaginární topografie ukazuje, jak se u Kafky fyzická realita Prahy a jeho života v ní složitě proměňuje v metaforický obraz. K výstavě existuje i reprezentativní katalog, a to v češtině, němčině i angličtině.

If you ask foreigners to name a Czech writer, the most common reply is Franz Kafka (1883–1924). They do not mind at all that the author of The Trial, The Castle or America was really German. So it is no surprise that there is a big museum in Prague devoted to Kafka, featuring the first editions of most of his works, his correspondence, diaries, manuscripts, photographs and drawings, most of which had never previously been displayed, as well as three-dimensional exhibits and audio-visual programmes. The exhibition entitled The City of K. Franz Kafka and Prague has been open for seven years and is divided into two parts. The “existential space” represents what the city does to a writer, how it shapes his life and what marks it leaves on him. “Imaginary topography” shows how the physical reality of Prague and Kafka’s life are transformed into a metaphorical image. The exhibition is also accompanied by a high-quality catalogue in Czech, German and English.

Franz Kafka Museum, Cihelná 2b, 118 00 Praha 1 – Malá Strana www.kafkamuseum.cz

Franz Kafka Museum, Cihelná 2b, 118 00 Prague 1 – Malá Strana www.kafkamuseum.cz

Středočeský kraj – Po stopách Rusalky

Novorenesanční zámeček ve Vysoké u Příbrami, park, Rusalčino jezírko, vila Rusalka i nádherná krajina byly inspirací hudebnímu skladateli Antonínu Dvořákovi (1841–1904) po dobu více než dvaceti let. Zámecký areál, který postavil Dvořákův švagr hrabě Václav Kounic, je veřejnosti otevřen celoročně. Hlavní expozice podává informace o životě, díle i pobytu skladatele ve Vysoké, ve zcela novém architektonickém a výtvarném pojetí je připomenut také význam okolní krajiny pro Dvořákovu tvorbu. Závěrečnou část výstavy tvoří makety scén z premiér vybraných oper a kostýmy z Rusalky. Památník Antonína Dvořáka, Vysoká u Příbrami 69, 262 42 Rožmitál p. Tř., www.antonindvorak.cz

Jihomoravský – Tak jak je to s tím hrachem

Gregor Johann Mendel (1822–1884) je považován za objevitele základních zákonů dědičnosti, své pokusy prováděl s různými barvami a tvary hrachoru (nikoliv hrachu, jak se traduje). Jako mnich a později opat měl pravděpodobně dost času sledovat, jak rostlinky rostou a co se urodí jejich křížením. Výstava představuje Mendela v autentických prostorách starobrněnského opatství jako komplexní osobnost, která se nepohybovala jen v mezích šlechtitelství, ale i v řadě dalších oborů, jako jsou ovocnářství, včelařství a meteorologie. Jedna z místností je pak věnována přímo milníkům genetiky, takže školní znalosti si vezměte určitě s sebou. Kontakt: Masarykova univerzita – Mendelovo muzeum, opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina, Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno www.mendelmuseum.muni.cz

36

Central Bohemia region – In the footsteps of Rusalka

A neo-Renaissance mansion in Vysoká near Příbram, a park, Rusalka’s lake, the Villa Rusalka and the beautiful landscape provided the inspiration for the composer Antonín Dvořák (1841–1904) for more than twenty years. The chateau complex, which was built by the composer’s brother-in-law Count Kounic, is open to the public all year round. The main exhibition informs about the life and work of the composer, as well as his stay in Vysoká, and is designed in a completely original architectural and artistic way that stresses the impact the surrounding landscape had on Dvořák’s work. The final part of the exhibition consists of scale models of the sets used for the premieres of selected operas and costumes from Rusalka. Antonín Dvořák Memorial, Vysoká u Příbrami 69, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, www.antonindvorak.cz

South Moravia region – What’s the truth about those peas?

Gregor Johann Mendel (1822–1884) is considered to be the discoverer of the basic laws of heredity. He conducted his experiments with different colours and shapes of a plant called vetch (not peas, as is traditionally thought). As a monk, and later an abbot, he had enough time on his hands to watch the little plants grow and see what happened to them when they cross-bred. Set in the authentic premises of the old Brno abbey, the exhibition presents Mendel as a complex personality who distinguished himself in many other fields as well, such as


| T É M A | T O P IC

Jihočeský – Malířství a loutkářství pod jednou střechou

Zdánlivě nesourodé osobnosti se sešly v malém mirotickém muzeu, jistá souvislost tu však existuje – malíř Mikoláš Aleš i loutkář Matěj Kopecký v Miroticích pobývali. Zatímco Aleš se v chaloupce na stráni, kde se expozice nachází, přímo narodil, Kopecký v obci prožil čtyři spokojená desetiletí. Když Matěj Kopecký zemřel, nechal jeho syn Václav sepsat všechny jeho loutkohry. A protože se v té době kamarádil s Alšem, požádal ho, aby k těmto hrám nakreslil malé obrázky. Nevelká výstava představuje jak osobnost Mikoláše Alše, tak Matěje Kopeckého a jeho potomky. Památník Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého, Rybárna 119, 398 01 Mirotice, www.mirotice.cz

Pardubický – Dům prodchnutý mystikou

Nenápadný domek stojící trochu bokem historického centra Litomyšle vás ohromí a zanechá ve vás mnoho otázek. Jednou z nich například může být, jak se v tom vůbec dalo žít. Pitoreskní interiér domu Josefa Portmona vy-

37

fruit growing, beekeeping and meteorology. One of the exhibition halls is devoted to the milestones of genetics, so definitely take your school knowledge along with you. Masaryk University – Mendel Museum, Old Brno Abbey, Order of St Augustine, Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno www.mendelmuseum.muni.cz

South Bohemia region – Painting and puppetry under one roof

Two seemingly disparate personalities come together in a small museum in Mirotice, but there is a very real connection – both the painter Mikoláš Aleš and the puppeteer Matěj Kopecký spent time in Mirotice. But while Aleš was actually born in the small cottage on the hillside that houses the exhibition, Kopecký spent four happy decades in the village. When Matěj Kopecký died, his son Václav had all his puppet plays written down. And since he was at that time friends with Aleš, he asked him to draw some little pictures to accompany these plays. The smallish exhibition therefore presents the personality of Mikoláš Aleš and also that of

▾ Asi půl kilometru od zámku ve Vysoké objevíte Rusalčino jezírko, které prý inspirovalo Antonína Dvořáka při psaní slavné opery. About half a mile from the castle in Vysoké you will discover Rusalka’s lake, which allegedly provided Antonín Dvořák with inspiration during the writing of his famous opera.


| téma | t o p i c

▾ Portmoneum, domek, jehož zdi vyzdobil Josef Váchal, se nenachází na malířově milované Šumavě, ale v Litomyšli. Portmoneum, the house with walls decorated by Josef Váchal, is not located in artist’s beloved Šumava, but in Litomyšl.

zdobil ve 20. letech grafik, spisovatel, mystik a knihtiskař Josef Váchal (1884–1969). Jeho nástěnné malby se vyznačují velmi složitou strukturou: na první pohled naprosto nesourodá směsice námětů a malířských stylů má svou vnitřní logiku, kterou nelze dešifrovat bez znalosti celého Váchalova díla, zejména však bez znalosti jeho životních postojů a názorů na umění. K vidění je tu i unikátní vyřezávaný malovaný nábytek a bytové doplňky, expozici dotvářejí dobové fotografie, ukázky Portmonovy korespondence s Váchalem a drobná grafika. Kontakt: Portmoneum – Museum Josefa Váchala, T. Novákové 75, 570 01 Litomyšl, www.paseka.cz

38

Matěj Kopecký and his descendants. Mikoláš Aleš and Matěj Kopecký Memorial, Rybárna 119, 398 01 Mirotice, www.mirotice.cz

Pardubice region – A house imbued with mysticism

This inconspicuous house just outside the historical centre of Litomyšl will amaze you and leave you with a lot of questions. One might be: how could anyone manage to live there? The picturesque interior of the house of Josef Portmon was decorated in the 1920s by the graphic designer, writer, mystic and book print-


...nejsilnější ekonomické zpravodajství


| téma | t o p i c

▴ Největší český romantický

Liberecký – Hynku, Viléme...!

básník Karel Hynek Mácha má své muzeum v severočeských Doksech. The greatest Czech romantic poet Karel Hynek Mácha has a museum devoted to him in Doksy in northern Bohemia.

Každý Čech, který prošel základní školou, je při vyslovení jména Karla Hynka Máchy hned doma – básník, Máj a romantismus. Cizincům zatím tohle jméno tolik neříká, pokud ale zavítají do severočeských Doks, kultu Máchovy osobnosti neuniknou. Projít se můžou po Máchově stezce, nohu smočí v Máchově jezeře a obzory si rozšíří v Památníku K. H. Máchy. Muzeum se nachází v roubeném patrovém domě bývalého špitálu jen kousek pod náměstím. Mácha zde ovšem nikdy nepobýval, jezdil pouze nedaleko ke svému příteli Eduardu Hindlovi. Kromě pamětní síně Karla Hynka Máchy v současnosti tvoří expozici i téma rybářství a rybníkářství na Českolipsku. Kontakt: Památník K. H. Máchy, Máchova 150, 472 01  Doksy, www.muzeumcl.cz

Moravskoslezský – Legendární pohovka je tu i pro vás

Ctitelé Sigmunda Freuda (1856–1939) by neměli vynechat návštěvu jeho rodného domku v Příboru. Výstava je pojata jako multimediální produkt, takže žádný z vašich smyslů nebude zahálet. Domem vás svým hlasem provede sám Freud, námět expozice vychází z karikatur Vladimíra Jirán40

er Josef Váchal (1884–1969). His murals have a very complex structure: at first sight a motley collection of themes and styles of painting, they have their own internal logic that cannot be decrypted without knowing the whole of Váchal’s work, particularly his value system and his views on art. On display there are also unique carved and painted furniture and fittings, period photographs, excerpts of the correspondence between Portmon and Váchal and small graphic art pictures. Portmoneum – Museum of Josef Váchal, T. Novákové 75, 570 01 Litomyšl, www.paseka.cz

Liberec region – Hynek, Vilém...!

Every Czech with an elementary school education knows Karel Hynek Mácha, the Romantic writer. Foreigners are not so familiar with his name yet, but if they visit the North Bohemian town of Doksy, they will not be able to escape the cult of Mácha’s personality. They can walk the Mácha Trail, take a dip in Mácha Lake and broaden their horizons in the K. H. Mácha Memorial. The museum is located in a two-storey timber building that once housed the local hospital, just off the town square. Mácha never spent any time here, though: he only used to visit his friend Eduard Hindl nearby. Apart from the Karel Hynek Mácha Me▶


www.prg.aero

PARKUJTE JEDNODUŠE ONLINE REZERVACE NA WWW.PRG.AERO

Využijte jednu z možností parkingu na Letišti Václava Havla Praha a získejte míle do programu OK Plus.

750

od Kč za týden

Svět na dosah


| T É M A | T O P IC

morial Hall, there is currently also an exhibition devoted to fishing and fish farming in the Česká Lípa region. K. H. Mácha Memorial, Máchova 150, 472 01 Doksy www.muzeumcl.cz

Moravia-Silesia – Try out the legendary Couch

▴ Před rodným domem Sigmunda Freuda v Příboru si můžete poležet na měděné replice proslulé pohovky, na níž vyšetřoval své pacienty. In front of the house in Příbor where Sigmund Freud was born, you can lie down on a copper replica of the famous couch on which he examined his patients.

▾ Vincenz Priessnitz v roce 1822 přestavěl svůj dům v Jeseníku na vodoléčebný ústav. In 1822, Vincenz Priessnitz rebuilt his house into a hydrotherapy institute.

ka, které vás v úvodním filmu pozvou do děje výstavy a následně se objeví v grafice v jednotlivých místnostech. Bohužel se nezachovalo originální vybavení domácnosti rodiny Freudových, takže neuvidíte „zaručeně pravý“ psací stůl, kde Mistr napsal svá vrcholná díla, ani postel, kam znaven po práci uléhal. Atmosféru dotváří třeba iluzivní malba gauče pro psychoanalytické seance nebo měděná replika pohovky, na níž sedávali Freudovi pacienti. Vyzkoušet si ji můžete i vy, stojí přímo před domem. Netradičním obohacením celé expozice je instalace internetového spojení s domy, kde trávil slavný psychoanalytik většinu svého ži-

42

Admirers of Sigmund Freud (1856–1939) should not miss the chance to visit his home in his birthplace Příbor. The exhibition takes the form of a multimedia presentation, so none of your senses will be left unsatisfied. You will be guided through the house by the voice of the father of psychoanalysis himself. The theme of the exhibition is based on caricatures by Vladimír Jiránek, which, in the introductory film, will invite you in and then, in the various rooms, are displayed on the walls. Unfortunately, the original furnishings of the Freud household have not been preserved, so you won’t see the “guaranteed authentic” writing desk where he wrote his principal works or the bed where he rested when tired out by his work. There is, however, a trompe l’oeil painting of a couch for psychoanalysis sessions and a copper replica of the couch that Freud’s patients lay on. You can even try it out – it stands right in front of the house. An online link to the houses where the famous psychoanalyst spent most of his life is a novel feature of the exhibition. These are in Vienna (today the Sigmund Freud Museum) and London (today the London Freud Museum). Sigmund Freud’s House Museum, Zámečnická 117, 742 58 Příbor www.freudmuseum.cz


czech republic – slovakia – hungary – romania – estonia – latvia

ask for more than ordinary premises

developed by vgp | www.vgpparks.eu

industrial parks, warehouse, production and administrative space


| T É M A | T O P IC

vota. Jde o Vídeň (dnes Sigmund Freud Museum, Wien) a Londýn (dnes Freud Museum London).

Olomouc region – Water is not just for drinking...

Kontakt: Rodný dům Sigmunda Freuda, Zámečnická 117, 742 58

The first hydrotherapy institute in the world, as well as a restaurant and a museum – you will find all this in the house of Vincenz Priessnitz in the Jeseník spa. Vincenz first tried out his cold compress therapy on himself. At the age of sixteen he suffered an accident when a carriage ran over his chest. A physician thought his injuries incurable, but Priessnitz managed to heal himself just by using hydrotherapy. Initially, the patients could only use a washing-tub in the basement, but later Priessnitz received the permission to install two bathtubs. Finally, in 1837, he was allowed to open a spa, though he had no formal medical training. The permanent exhibition presents not only Vincenz Priessnitz and his family, but also many historical documents and therapeutic procedures of this hydrotherapy pioneer from the Jeseníky area.

Příbor, www.freudmuseum.cz

Olomoucký – A pak že voda je jen na pití

▾ V muzeu Jana Amose Komenského pochopitelně nemůže chybět školní třída, tahle ale pochází z přelomu 19. a 20. století. The Museum of Jan Amos Comenius of course can not lack a classroom, but this one comes from the turn of 19th and 20th centuries.

První vodoléčebný ústav na světě, restaurace a muzeum – to vše naleznete v rodném domě Vincenze Priessnitze v Lázních Jeseník. Priessnitz si vyzkoušel léčbu studenými zábaly nejprve na sobě. V šestnácti letech jej postihla nehoda, při níž mu povoz přejel hrudník. Ranhojič prohlásil jeho zranění za nevyléčitelná, on se ale dokázal uzdravit sám právě pomocí vodoléčby. Pro pacienty byly nejprve určeny jen necky v přízemí domu, pak Priessnitz získal povolení instalovat sem dvě vany a konečně v roce 1837 mohl začít provozovat lázně, ačkoli neměl lékařské vzdělání. Stálá expozice představí jak osobnost Vincenze Priessnitze a jeho rodinu, tak spoustu historických dokumentů či léčebných postupů jesenického hydroterapeuta.

44

Contact: House of Vincenz Priessnitz, Priessnitzova 175, 790 01 Jeseník, www.muzeum.jesenik.net


Rodný dům Vincenze Priessnitze, Priessnitzova 175, 790 01

Zlín region – Play with the Teacher of Nations

Jeseník, www.muzeum.jesenik.net

If Jan Amos Comenius (1592–1670) had lived to see the opening of his museum, he would certainly have been delighted: it is modern, playful and imaginative. The entrance part of the exhibition teaches visitors about the times of the Teacher of Nations – using two reading cylinders, visitors can correlate the key facts of the life of Comenius to important dates in European history. In the centre of the room there is a glass sphere like a symbolic globe, with twelve rotating slides, illustrating the main areas of Comenius’ work, such as astronomy, philosophy and cartography. The sphere is located next to a “cloud”, onto which an audio-visual programme called the Gateway to Things is screened. It presents the visitors with the life and work of this famous educator. The exhibition even includes familiar classrooms with desks, both from the 19th and 20th centuries, containing school equipment needed for various science classes in the 1930s and 1950s. But you will also find computers here, as these are – at least according to the curators – the logical outcome of Comenius’ educational efforts.

Zlínský – Hrajte si s učitelem národů

Kdyby se Jan Amos Komenský (1592–1670) dožil instalace svého muzea, měl by jistě radost. Je moderní, hravé a nápadité. Vstupní část expozice přibližuje návštěvníkovi dobu učitele národů – na dvou čtecích válcích si můžete srovnat hlavní data Komenského života s důležitými letopočty evropských dějin. Ve středu pak stojí skleněná koule, v níž se jako v symbolickém glóbu otáčí dvanáct diapozitivů znázorňujících tematické oblasti Komenského působení, třeba astronomii, filozofii či kartografii. Vedle je umístěn „oblak“, na který je promítán audiovizuální program Brána věcí, který blíže představuje život a dílo slavného pedagoga. Nechybí ani oblíbená třída s lavicemi z 19. i 20. století, v níž jsou rozmístěny školní pomůcky z různých vědních oborů z 30. a 50. let 20. století. Najdete tu ale i počítače, které jsou podle kurátorů logickým vyústěním Komenského pedagogických snah. Kontakt: Muzeum Jana Amose Komenského, Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod, www.mjakub.cz

inzerce

Museum of Jan Amos Comenius, Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod, www.mjakub.cz


| d e s t i n a c e | d e s t i na t i o n Text Robert Neumann Foto Profimedia.cz

Milán

Město, které má styl

Milan

A city that’s got style 46


Milán je nejkosmopolitnější město Itálie,

Milan is the most cosmopolitan city in Italy.

metropolí haute couture a luxusu. Každé jaro

Every spring and autumn – when the famous

a podzim, kdy se tu konají slavné Fashion

Fashion Weeks take place here – the city fills up

Weeks, se zaplní tisíci návrhářů, modelek,

with thousands of designers, models,

fotografů, novinářů, nákupčích a obdivovatelů

photographers, journalists, traders and admirers

krásných šatů. Jestli k nim ale nepatříte, zaleťte

of beautiful clothes. If you are not one of them, it

si sem spíše v zimě. Užijete si klidnější

might be better to come here in the winter. You

prohlídku úžasných památek a můžete si

will enjoy a more relaxed tour of Milan’s amazing

odskočit i zalyžovat.

sights, and you can even take off for a bit of skiing. 47


| d e s t i n a c e | d e s t i na t i o n

Ráj módy a designu

PRAGUE d.

Take a trip with us to the elegant city of fashion and design, where there are so many beautiful things to buy. HOLIDAYS Czech Airlines will tailor a stay for you according to your wishes. Contact us at www.holidays.cz.

ho

HOLIDAYS CZECH AIRLINES INVITES YOU

Paintings and architecture

Start your tour of the city at the huge Duomo, the Gothic cathedral. Its marble facade is now resplendent again after its recent renovation. Climb to the roof, which offers not only a breath-taking view of the city and the distant Alps but also a close-up look at the Madonnina, a golden statue of the Virgin Mary, which has become the symbol of this city. Next to the cathedral on Piazza Duomo you will find the Museo del Novecento, which is housed in the Palazzo dell’Arengario. The modern interior of the museum is home to a collection of 20th century Italian art and the view from the top floor is enchanting. If you want to find out how the inhabitants of Milan spend their leisure time, go north to the extensive Parco Sempione, where the locals skateboard, play football or stroll about with their loved ones. Even further to the north is the Arco della Pace, a triumphal arch from the early 19th century that commemorates Napoleon’s victories. From there you can walk, in an arc, and return to the Torre Branca, a tower from the 1930s designed by the architect Gio Ponti. On the edge of the park is also Castello Sforzesco, a castle with a ceiling likely decorated by Leonardo da Vinci, as well as the Rondanini Pieta, the sculpture Michelangelo was working on at the time of his death. The castle will give you a good idea of how the Milanese aristocracy used to live. Milan is a city perfect for cycling, and it would be a shame not to take advantage of this. Set off for Navigli in the southwest part of the city. The Navigli boundaries are formed by two canals designed partly by da Vinci. Up to the middle of last century these were absolutely crucial to the Milanese economy, as they linked Milan with a port on the River Po. Now this originally rough working-class

km /1 ,30

Vypravte se s námi do elegantního města módy a designu, ve kterém se tak krásně utrácí. V HOLIDAYS Czech Airlines vám připravíme pobyt na míru, zcela podle vašich představ. Kontaktujte nás na www.holidays.cz.

Za obrazy i architekturou

Prohlídku města začněte u obrovské gotické katedrály Duomo, jejíž mramorová fasáda po nedávné opravě znovu oslnivě září. Vystoupejte na střechu, odkud je nejen dechberoucí pohled na město a vzdálené Alpy, ale zblízka si tu také můžete prohlédnout zlatou sochu Panny Marie, která je symbolem města. Vedle katedrály na Piazza Duomo najdete Museo del Novecento sídlící v Palazzo dell’Arengario. Moderní interiér muzea hostí sbírku italského umění 20. století a výhled z nejvyššího patra je úchvatný. Pokud chcete poznat, jak Miláňané tráví volný čas, jděte na sever k rozsáhlému Parco Sempione, kde místní jezdí na skateboardech, hrají fotbal nebo se procházejí se svými milými. Ještě severněji je Arco della Pace, vítězný oblouk ze začátku 19. století připomínající Napoleonova vítězství, odkud se obloukem můžete vrátit k Torre Branca, věži z třicátých let minulého století od architekta Gia Pontiho. U parku leží také hrad Castello Sforzesco se stropem pravděpodobně zdobeným Leonardem da Vinci a tzv. Pietou Rondanini, sochou, na které Michelangelo pracoval v době své smrti. Hrad dává dobrou představu, jak si kdysi žila milánská aristokracie. Milán je město jako dělané pro jízdu na kole a byla by škoda toho nevyužít. Rozjeďte se do Navigli v jihozápadní části města. Hranice Navigli tvoří dva kanály částečně navržené ještě da Vincim. Ty byly až do poloviny minulého století pro milánskou ekonomiku naprosto klíčové, protože Milán spojovaly s přístavem na řece Pád. Teď je původně drsná dělnická čtvrť velice trendy, plná obchůdků, restaurací a barů. Hezčím z obou kanálů je Naviglio Grande, na jehož břehu se každou poslední neděli v měsíci koná půvabný bleší trh. Pokud nechcete jet na kole, tak z Piazza Castello jezdí do Navigli turistická tramvaj z dvacátých let. Ta potom pokračuje k Santa Maria delle Grazie a zpátky k La Scale. Lístky do  kostela Santa Maria delle Grazie si nezapomeňte objednat dopředu. Aby vlhkost nepoškodila Leonardovu nástěnnou malbu Poslední večeře, je počet návštěvníků přísně regulován. Vynechat byste neměli ani knihovnu a  galerii Ambrosiana. Je tu kolekce knih, rukopisů a hlavně obrazů od  Caravaggia, Leonarda, Botticelliho a  Tiziana, kterou shromáždil kardinál Federico Borromeo na samém počátku 17. století a která je jednou z nejlepších sbírek lombardského umění na světě.

62 0

HOLIDAYS CZECH AIRLINES ZVou…

MILAN

Jak si okamžitě všimnete, obyvatelé Milána rádi utrácejí za krásné a luxusní věci. Té části města, 48


from

89*

Mamaison Hotel Riverside Prague

from

199*

Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka Moscow

from

79*

Mamaison Hotel Andrássy Budapest

from

from

99

*

79*

Mamaison Business & Conference Hotel Imperial Ostrava

Mamaison Hotel Le Régina Warsaw

Mamaison Hotels & Residences

Where Momentuous Meetings Happen! • • • • •

Complimentary welcome refreshment upon arrival High speed Wi-Fi available free of charge in all hotel areas Standard AV equipment, pens and notepads included in the package Fully dedicated Meeting coordinator on site for you Daily Delegate Rate starting from €49**

ConTaCT DeTails: Leonardo Buzov-Vulas | tel: +420 226 502 574 | email: lbuzov@mamaison.com Terms & Conditions: *The above rates are per room per night, breakfast and VAT inclusive, based on single occupancy and subject to availability. The offer is valid from 01.11.2012 until 31.03.2013 for group bookings (minimum 10 people). ** The above stated Daily Delegate Rate is the lowest available and not guaranteed for all properties

www.mamaison.com


| d e s t i n a c e | d e s t i na t i o n

▴ Co se módy a designu týče, mohl by Milán směle aspirovat na hlavní město zeměkoule. As far as fashion and design are concerned, Milan could boldly aspire to be the capital of the globe.

Tipy Českých aerolinií Co ochutnat? Milán je hlavním městem Lombardie, kde je rýže tradičně populárnější než pasta. Nikde jinde proto nedostanete lepší risotto, místní specialitu, která se dá připravit snad na milion způsobů – a všechny jsou báječné.   Kam vyrazit? I když nejste fanoušky fotbalu, návštěva stadionu San Siro s kapacitou 80 000 diváků je obrovským zážitkem, zvlášť když tu proti sobě stojí oba domácí týmy, A. C. Milán a Inter. Jejich duely jsou poeticky zvány Derby della Madonnina. Co si přivézt? Kromě haute couture tu najdete třeba i věhlasné papírnictví F. Pettinaroliho, které už sto třicet let dodává psací potřeby aristokracii i umělcům, jako byl třeba Luchino Visconti. Jak zapadnout? Šaty dělají člověka. Nikde si to neuvědomíte tak jako v Miláně. Pokud chcete zapadnout, proberte šatník a vezměte si s sebou to nejlepší.

50

neighbourhood counts among the trendiest and is filled with shops, restaurants and bars. The nicer of the two canals is Naviglio Grande and its bank hosts a charming flea market every last Sunday of the month. If you do not like cycling, you can go to Navigli on a 1920s tourist tram that leaves from Piazza Castello. The tram then continues on to Santa Maria delle Grazie and back to La Scala. Make sure to book your tickets to the church of Santa Maria delle Grazie a while ahead: the number of visitors to the church is strictly regulated to make sure that moisture does not damage Leonardo’s painting “The Last Supper”. You also should not skip a visit to the Ambrosiana library and gallery. It houses a collection of books and manuscripts as well as paintings by Caravaggio, Leonardo, Botticelli and Titian. These were all assembled by Cardinal Federico Borromeo at the very beginning of the 17th century, and this collection of Lombardi art is one of the best in the world. Paradise of fashion and design

As you will immediately notice, the residents of Milan like to spend a lot on beautiful and luxurious things. That’s why the part of the city where you will find virtually every famous fashion brand, from Armani and Gucci to Prada, is ▶


51


| d e s t i n a c e | d e s t i na t i o n

▾ Příjemným místem k odpočinku je Parco Sempione s ohromným vítězným obloukem Arco della Pace. A pleasant place to rest is the Parco Sempione with a huge triumphal arch of Arco della Pace.

kde najdete prakticky každou slavnou módní značku od Armaniho přes Gucciho až po Pradu, se říká Zlatý trojúhelník. Začněte na Piazza San Babila, pak pokračujte úzkou Via Monte Napoleone až po blízkou Via Della Spiga, základnu firem jako Dolce & Gabbana a Bulgari. Obchody mají často úžasné interiéry, jako například Viktor & Rolf na Via Sant’Andrea, kde je všechno vzhůru nohama, lustry vyrůstají z podlahy a židle visí ze stropu. Určitě se ale porozhlédněte i po buticích začínajících módních návrhářů umístěných mimo centrum, možná tam objevíte nějakého nového Alexandera McQueena. Design byl v Miláně povýšen téměř na roveň náboženství, na okraji parku Sempione najdete Triennale Design muzeum, které je jeho skutečným chrámem. Zajděte také do Spazio Rossana Orlandi v bývalé továrně na kravaty v tiché ulici ve čtvrti Magenta. Nehledá se snadno, ale za vytrvalost budete bohatě odměněni. Tento komplex zahrnuje prodejnu i výstavní prostory a jeho majitelka paní Orlandi má skutečný nos na díla mladých, nadějných umělců. Obchody podél Via Alessandro Manzoni zase nabízejí takové poklady, jako jsou nábytek a světla navržená Zahou Hadid. Na víkend na hory

Milán leží na úpatí Alp a jejich zasněžené vrcholky jsou za jasného dne vidět i z ochozu katedrály Duomo. Město je tak strategickým bodem pro vyjížďky za ly-

52

nicknamed the Golden Triangle. Start at Piazza San Babila, then follow the narrow Via Monte Napoleone till you reach Via Della Spiga nearby, the real headquarters of companies like Dolce & Gabbana and Bulgari. The stores there often boast amazing interiors, such as Viktor & Rolf at Via Sant’Andrea. There, everything is upside down, chandeliers rise up from the floor and chairs hang from the ceiling. Nonetheless, you should also have a look around the boutiques of up-and-coming fashion designers that are located outside the centre – maybe you will discover a new Alexander McQueen there. In Milan, design has been elevated to a religion. On the edge of the Sempione park you will find the Triennale Design Museum, a venerable temple to design. You should also visit the Spazio Rossana Orlandi in a former tie factory in a quiet street in the Magenta neighbourhood. It is not easy to find, but your perseverance will be greatly rewarded. The complex includes a shop and an exhibition space and its owner Signora Orlandi has a real nose for the works of young, aspiring artists. Shops along the Via Alessandro Manzoni offer gems such as furniture and light fixtures designed by Zaha Hadid. A weekend in the mountains

Milan lies at the foot of the Alps, and on a clear day you can even see the snow-capped peaks from the top of the Duomo. The city is therefore a strategic base for skiing or snowboarding trips. There is a whole range of possibilities. The largest resort close to Milan is Foppolo, but trav-


THE BIGGEST CZECH DOWNHILL SKIING STARS PRACTICED HERE TO ACHIEVE THEIR BEST TIMES. WILL YOU TRY TO BEAT THEM? Ready, steady, go! Follow the tracks of Czech downhill skiing stars. They converted their long practice sessions full of toiling into Olympic medals. Local hospitality and beautiful countryside certainly contributed to their success, recharging them with an energy to win. Now these hills are ready to welcome you. Get going and come experience the story of your family holiday right here.

The Czech Republic. Your story is waiting.

www.czechtourism.com


| d e s t i n a c e | d e s t i na t i o n

S ČESKÝMI AEROLINIEMI DO MILáNA Z Prahy denně v 7.00 (kromě neděle), ve 13.15 a v 17.05 hod (v obou případech kromě soboty). Z Milána do Prahy denně v 9.15 (kromě neděle), v 15.25 a v 19.20 hod (v obou případech kromě soboty) * V zimním letovém řádu létáme tuto destinací až třikrát denně.

žováním a snowboardingem. Možností se nabízí celá řada. Největším střediskem nejblíž Milána je Foppolo, ale cestovat tam autem je pouze pro odvážné, takže doporučujeme spíše Bormio v provincii Sondrio. Skládá se ze „starého“ a „nového“ města. V prvním očekávejte kouzlo staré dobré tradiční Itálie, zatímco „nové“ město nabízí kromě lanovek k lyžařským svahům i všechny svody moderního světa od elegantních obchodů po diskotéky. Populární hlavně u mladých lidí je pak Livigno s ideálními podmínkami pro zimní sporty, uvolněnou atmosférou, dobrými a levnými restauracemi a duty free obchody. Středisko ve Val Rendeně poskytuje pro změnu naprosto úchvatné výhledy na krajinu a hory. Zalyžovat si můžete i na italské straně Mont Blanku – nebo Monte Bianco, jak se hoře říká v Itálii. Toto středisko má nejpestřejší klientelu, uslyšíte tady více jazyků než v OSN. Legenda operního světa

▾ V restauraci si určitě dejte místní proslulé risotto, do kterého se přidává vzácný šafrán. At a restaurant, definitely have the city’s famous risotto, to which the precious saffron is added.

Až se vrátíte z hor, dopřejte si trochu kultury. Návštěva Milána by nebyla úplná bez večera v La Scale, nejslavnější operní scéně světa, kde touží vystoupit všichni operní pěvci a pěvkyně. Přes nedávné dílčí úpravy zůstává interiér divadla prakticky nezměněn už od roku 1778. Lístek v prvních řadách před orchestrem, kde je nejlépe vidět a slyšet, stojí úplné jmění, ale sedadla v horních řa-

elling there by car is not for the faint-hearted, so maybe you should opt for Bormio in the province of Sondrio instead. It is composed of the “old” and “new” towns. In the first, expect the charm of good old traditional Italy, while the “new” city offers – besides lifts to the ski slopes – all the temptations of the modern world, from fancy shops to discos. Livigno is popular mainly among the young crowd, as it has the ideal conditions for all winter sports, a relaxing atmosphere, good and cheap restaurants and duty-free shops. The resort of Val Rendena in turn provides the best, absolutely breath-taking views of the landscape and mountains. You can even go skiing on the Italian side of Mont Blanc, or Monte Bianco as the mountain is called in Italy. This resort has the most varied clientele, and you will hear more languages there than at the UN. A legend of the opera world

When you get back from the mountains, treat yourself to some more culture. A visit to Milan would not be complete without an evening at La Scala, the most famous opera house in the world where all opera singers want to perform. Despite some recent modifications, the interior of the theatre has remained virtually unchanged since 1778. Tickets for the front rows in front of the orchestra, where you can see and hear the best, cost an absolute fortune, but the seats in the upper galleries or under the roof will

Czech Airlines’ tips What to taste? Milan is the capital of Lombardy, where rice is traditionally more popular than pasta. You will not get a better risotto anywhere else. It is a local specialty that can be prepared in myriad ways – and all taste wonderful. Where to go? Even if you are not football fans, visiting the San Siro stadium with a capacity of 80,000 spectators is a huge experience, especially when there is a match between the teams AC Milan and Inter. Their duels are poetically called the Derby della Madonnina. What to bring back? In addition to haute couture you can, for example, bring back some famous F. Pettinaroli stationery. For 130 years now the company has been supplying stationery to the aristocracy and artists like Luchino Visconti. How to blend in? Clothes make the man. Nowhere else will you realise it so acutely as in Milan. If you want to blend in, go through your wardrobe and take the best you have.

54


| d e s t i n a c e | d e s t i na t i o n

◀ Zimní středisko Livigno vás příjemně překvapí uvolněnou atmosférou a přívětivými cenami. Winter resort Livigno will pleasantly surprise you with its relaxed atmosphere and friendly prices.

With Czech Airlines to MILAN From Prague daily at 7.00 (except Sundays), at 13.15 and 17.05 (in both cases except Saturdays). From Milan to Prague at 9.15 daily (except Sundays), at 15.25 and at 19.20 (in both cases except Saturdays).

dách nebo na bidýlku váš rozpočet nepoloží. Vezměte si na sebe nejlepší večerní šaty – do La Scaly se chodí nejen koukat, ale i být viděn. Operní sezona tradičně zahajuje 7. prosince na svátek svatého Ambrože, který je patronem Milána, ale i před sezonou je program La Scaly famózní.

not ruin your budget. Put on your best evening wear – one goes to La Scala not only to see, but to be seen. The opera season traditionally opens on December 7 on the feast of St. Ambrose, the patron saint of Milan, but even the preseason programme is fabulous.

* During the winter schedule we fly to this destinations up to three times a day.

inzerce

Zentiva: Z apatyky k mezinárodní farmaceutické firmě From a small pharmacy to an international pharmaceutical company Zentiva, společnost se sídlem v srdci Evropy, v současné době působí na 35 trzích v Evropě, v Africe a na Středním východě a její léky užívá více než 800 milionů lidí. Historie Zentivy sahá do roku 1857, kdy B. Fragner koupil slavnou lékárnu „U černého orla“ a v roce 1930 přesunul výrobu do pražských Dolních Měcholup. Značka Zentiva vznikla v roce 2003 spojením a.s. Léčiva a Slovakofarmy. V roce 2009 převzala Zentivu mezinárodní farmaceutická skupina Sanofi, která z ní vytvořila obchodní značku a centrálu řízení pro své podnikání v oblasti generických léčiv.  Zentiva, a company based in the heart of Europe, currently performs its operations on 35 markets across Europe, Africa and the Middle East. Its products are used by more than 800 million people. Zentiva’s history dates back to 1857, when B. Fragner purchased the famous pharmacy “Black Eagle”; in 1930, he moved the manufacturing plant to Dolní Měcholupy near Prague. In 2009, Zentiva was acquired by the international pharmaceutical company Sanofi that later decided to make Zentiva its European brand and headquarters for all international generic activities. 55


Pavel Novák Ukazuji, že to jde i jinak Introducing new approaches S člověkem, který má na vizitce napsáno

To meet someone whose business card says

Interim Manager, se pravděpodobně nesetkáte

Interim Manager is rather rare. Despite the

příliš často. Přestože poptávka po odbornících

growing demand for specialists coming into

přicházejících do firem řešit krátkodobé

companies to solve short-term specialized tasks,

specializované úkoly neustále roste, manažerů

there are only few managers willing to freelance

ochotných vydat se na „volnou nohu“ mnoho

in this field. In spite of having decided to offer

není. Jedním z nich je Pavel Novák, který se navíc

even more specialized services, Pavel Novák is

rozhodl nabízet velmi specializované služby.

one of them.

56


| O sobnost na palub ě | P e r s o na l ity o n b o a r d Text Jiří Holubec Foto Michael Kratochvíl, Archiv Pavla Nováka

„Z

působ, jakým pracuji, tedy Interim Trainer, ještě není úplně rozšířený,“ vysvětluje Pavel Novák. „Je odvozen od pozice Interim Manager, což je odborník na určitou specifickou oblast, kterého si firmy najímají na krátkou dobu a vyřešení konkrétního úkolu. V mém případě je tím úkolem zefektivnit práci manažerů a obchodníků pomocí tréninku. Je to jako ve sportu,“ dodává. „Talent nestačí. Když chcete medaile, potřebujete na sobě pracovat.“

“I

work as an Interim Trainer, a service not yet widespread,” Pavel Novák explains. “It derives from the position of an Interim Manager; i.e., a person specialized in a very specific field who is hired by companies for a short period of time to help them solve a specific problem. In my case the task usually comprises training managers and salespersons to become more effective in their work. It is like in sports,” he adds. “Talent is not everything. If you want medals, you need to work on yourself.”

Zvenčí i zevnitř

From the inside and outside

V oblasti školení si dnes firma může vybrat mezi externím trenérem, který ovšem nemusí být dostatečně obeznámen s prostředím a specifiky konkrétní společnosti, a interním trenérem, který je naopak má velmi dobře zmapované. U interního trenéra bývá ovšem nevýhodou nedostatečný odstup od jeho svěřenců i daného tématu. Navíc je těžké se neustále udržovat na špičce v oboru – z mnoha důvodů. Pavel Novák ve své práci kombinuje výhody obou přístupů. Je člověkem zvenčí, který přináší nový vhled a má odstup od vnitrofiremního prostředí. „Lidem, kteří jsou, byť s nejlepším vědomím, zvyklí dělat věci jedním způsobem, ukazuji souvislosti, které si neuvědomují. Například manažer, který rád zvládá všechno sám, dříve nebo později skončí v pasti: ztrácí radost, energii a samozřejmě efektivitu. A jeho tým je ztrácí ještě mnohem dříve,“ vysvětluje. Přes svou pozici externisty se před začátkem tréninku Pavel Novák důkladně seznamuje s tím, jak firma funguje, s jejími strategiemi a potřebami. „V tomto pohledu připomíná moje pozice ve firmě zaměstnanecký poměr. Mám například přístup na intranet, ve firemní univerzitě se důkladně seznamuji s firemním know-how. To vše potom přetavím do tréninků, které realizuji v různých zemích.“ Zpřístupnit externistovi zákulisí firmy se může zdát jako krok vyžadující velkou důvěru. Pavel Novák tvrdí, že právě na tom je založena efektivita jeho práce. „Můj byznys model je opravdu hodně založen na důvěře. Bez ní prostě nelze vytvořit skutečné partnerství,“ vysvětluje. „Vyhovují mi přímočaří lidé, kteří ctí gentlemanské dohody a zároveň dokážou přiznat své limity. Imponuje mi, když vysoký manažer dokáže připustit, že si neví rady. Najednou přestávám vidět pozici, kterou zastává, vidím člověka a jeho lidskost. A i mě to potom motivuje dělat svoji práci co nejlépe,“ přiznává. „To je taky důvod, proč například odmítám zadání typu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Když ani firmě, ani účastníkům o nic nejde, trénink jsou vyhozené peníze. Raději takovou zakázku odmítnu, protože v konečném důsledku neprospívá nikomu, ani mně. V podstatě spolupracuji s klienty na dobu určitou, dokud i já cítím, že mám co nabídnout.“

In the area of training, companies can choose between external trainer, who might not be familiar enough with the environment and particularities of the company, and an internal trainer, who is well acquainted with the company yet might lack the desired distance from the trainees and the topic. For many reasons it is also hard to stay at the top in the field. In his work Pavel Novák combines the advantages of both approaches. He is a person coming from outside of the company and therefore brings the desired distance and fresh insight into its environment. “With best intentions some people are used to do things in their certain way. My job is to show them that there are circumstances and relations they might not be aware of. For example, a manager likes to do everything on his own. He is setting his own trap: sooner or later he will lose joy, energy and, of course, efficiency. And so will his team, only even sooner,” he explains. Despite coming from the outside, before the training Pavel Novák likes to spend some time learning about the way the company works, about its needs and strategies. “In this sense I resemble an employee of the company: I can access Intranet or the company university to learn about its know-how. This is all reflected in trainings which I organize all over the world.” To open the company background to an outsider might seem to require a lot of trust. Pavel Novák sees this as a perquisite for his effective performance. “To a large extent my business model really is based on trust. You cannot have true partnership without it,” he explains. “I enjoy direct people who honour gentleman agreements and are able to own up to their limits. I get impressed by big managers who find themselves in a dead-end and are not afraid to admit it. This is where they reveal that behind the label of their job there is a real person which motivates me to do my job as well as I can,” he reveals. “For this reason, I reject assignments in which the company is clearly looking for a half-way solution. Without a will to change on the part of the company or the participants, the training is a waste of money. I prefer to refuse such contracts because ultimately it does not benefit anyone, not even me. I only work with my clients as long as I feel that I have something to offer.”

57


| O sobnost na palub ě | P e r s o na l ity o n b o a r d

Krok do neznáma

Exploring a new territory

Ke své současné pozici se Pavel Novák dostával postupně. Vystudovaný pedagog má za sebou praxi v HR oddělení mezinárodních i českých společností a specializovaných firem zaměřených na školení a trénink. Zlom přišel v okamžiku, kdy založil rodinu a zjistil, že neustálé cestování mu neumožňuje trávit s ní dostatek času. Nakonec se dilema rozhodl vyřešit odchodem ze zaměstnání na „volnou nohu“. „Nebylo to pro mě jednoduché, protože jsem se vzdával práce, která mě bavila,“ vzpomíná. „Po čase mě ale kontaktoval můj bývalý klient a řekl mi, že se mu líbily moje metody a přístup, fakt, že jsem schopen pracovat v angličtině a jsem ochoten cestovat. A že by se mnou chtěli dále spolupracovat jako s jednotlivcem. Klientů postupem doby přibývalo a po roce jsem zjistil, že dělám dál svou oblíbenou práci a ke všemu mám daleko více času.“ Přestože má jako Interim Trainer Pavel Novák více času, neznamená to, že by ze svého pracovního režimu vypustil cestování. Naopak. Jako trenér se na palubě letadla ocitá velmi často, občas dokonce i na linkách směřujících do poměrně exotických končin. „Působím především v západní a střední Evropě,“ ukazuje na mapě, „to však neznamená, že nejsem ochoten za know-how vyjet například do Spojených států nebo do Asie. Nejexotičtější zakázka byl tréninkový program prodejních dovedností v Hongkongu,“ vzpomíná. „Navíc si firma přála, aby nabyté dovednosti předávali svým zaměstnancům šéfové prodejních oddělení. Ve skupině se mi tím pádem sešli lidé z různých zemí světa, a navíc s vysokým postavením ve firmě, což přinášelo zajímavé a často i napjaté momenty. Například když měl obchodní ředitel indické pobočky zpracovávat ne úplně pozitivní zpětnou vazbu od své kolegyně. Momenty, kdy to mezi lidmi skřípe, jsou koneckonců podstatou mé práce a často ty nejpřínosnější pro rozvoj. A výhodou mé pozice Interim trenéra je, že takové okamžiky mohu nejen podnítit, ale i pomoci všem přítomným ustát,“ dodává.

Pavel Novák’s way to his current position was gradual. Having graduated in teaching, his working career comprised HR departments in various national and international training companies. The turning point came when he set up a family and realized that due to extensive travelling he was not able to spend enough time with them. Eventually, he decided to solve the situation by leaving his job and become a freelancer. “It wasn´t an easy decision. I had to leave work I had enjoyed,” he remembers. “After a while I was contacted by a former client saying that they liked my methods and approaches, my willingness to travel and ability to work in English, and that they would like to continue working with me as an individual. The number of clients was growing, and I ended up realizing that not only do I still do what I like but I also have more free time.” Although as an Interim Trainer Pavel Novák has more free time, it does not mean that he travels less. Quite the contrary. As a trainer he finds himself very often on the board of a plane, sometimes even on his way to very exotic destinations. “My main working areas are Western and Central Europe,” he shows on map. “However, this doesn’t mean I wouldn’t be willing to travel to the United States or Asia. My most exotic contract was sales skills training program in Hong Kong,” he remembers. “Moreover, the company wanted that the acquired skills are passed to employees by the heads of their sales departments, so my group consisted of people from different countries with high positions in their companies. This caused a few interesting and often tense moments, such as when the head of sales in India had to deal with a not entirely positive feedback from his female colleague. Moments of friction between people are, after all, the essence of my work, and they are often the ones that help us advance. As an interim coach, my advantage is that I can both encourage such moments and help my clients face them,” he adds.

Spokojení a efektivní

Jakou má pozice Interim trenéra budoucnost? Bude záležitostí několika jedinců, nebo budou podobně zaměření specialisté nacházet čím dál tím více uplatnění? „Klasické vnímání vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel prochází revolucí, jejímž hlavním motem je: jediná vaše jistota je změna. Navíc nastupuje nová generace absolventů s velmi odlišnými představami o svém životě,“ odpovídá po chvíli přemýšlení Pavel Novák. „Počet vysoce specializovaných profesionálů na volné noze roste v celé Evropě o 20 procent ročně a například ve Velké Británii nejsou Interim manažeři žádnou horkou novinkou. Co se Česka týče, mám dojem, 58

Happy and effective

What is the future of Interim Trainers? Will it be a matter of a few individuals, or will the specialists in this area find more and more use? “The classic perception of the employee – employer relationship is undergoing a revolution defined by one motto: Your only certainty is change. Plus, there is an entirely new generation of graduates whose idea about their lives is quite different,” Pavel Novák adds after a moment of thinking. “The number of highly specialized freelance professionals in Europe has been growing by 20 percent annually, and in the UK the existence of Interim Managers is old news. As far as the Czech Republic is concerned, I feel that the boundaries between countries are being erased. To my cli-


| O sobnost na palub ě | P e r s o na l ity o n b o a r d

že se již hranice států stírají. Pro mé klienty skutečně není rozhodující, zda žiji v Praze.“ Obecně se ukazuje, že drtivá většina takto fungujících odborníků je se svou prací spokojena, protože si mohou vybírat, na čem pracovat a s kým pracovat. A tím pádem přinášejí větší hodnoty. „Domnívám se tedy, že Interim trenérů bude víc.“

ents it does not matter whether I live in Prague or elsewhere.” In general, it seems that a vast majority of similar experts are happy with their work because they can choose what and with whom to work. Consequently they deliver greater value. “This is why I think the number of interim coaches will be growing.”

Zavazadlo Pavla Nováka

pavel novák’s luggage

Prakticky vždy s sebou vozí nějakou odbornou knihu, obvykle v angličtině, akutálně je to Radical Honesty od Brada Blantona. Dále nemůže chybět něco ze „svaté trojice“ švihadlo/tenisky/ plavky, podle toho, jaký druh sportovní aktivity se dá v daném místě provozovat.

He scarcely leaves without a book from his field, usually in English. Currently he is reading Radical Honesty by Brad Blanton. Also, depending on the type of activity available at the destination, he cannot forget to bring one item from his “holy trinity”, i.e. jump rope, sneakers, swimsuit.

59

▾  Pavel Novák odešel na volnou nohu, dál ale dělá svou oblíbenou práci a má nyní i víc času. Pavel Novák is now working freelance, but continues doing his favorite job and now has more time.


| knižní tip | Book TIP Text Jiří Hájíček Ilustrace Martin Hrdina Foto Hana Landová

Rybí krev

Jiří Hájíček Fish blood Ukázka z románu / An extract from a novel

Od nového roku k nám přestala zajíždět po­ jízdná prodejna. Petr na to nic neřekl. Za dva dny přivezl v zelené dodávce další velkou škatuli. Táh­ li jsme ji spolu do chodby. U dveří do malé spížky byla zásuvka. 60

The mobile store stopped coming to us in the new year. Petr said nothing about it. Two days later he brought another big box in the green van. Together we dragged it into the hallway. By the door to the small pantry there was a power socket.


| knižní tip | Book TIP

„Tady to necháme,“ zafuněl a rozřezával karto­ ny. Vyklubal se z toho bílý mrazák. Měl asi metr na výšku. Dívala jsem se na tu zbrusu novou, tiše vrčící almárku. „Bude to tu překážet.“ „Jak jinak tu chceš přežít, odříznutá od vše­ ho?“ „Budeme do toho vrážet, když půjdem z ložni­ ce do kuchyně.“ „Tak to dáme do sednice vedle ložnice. Tam jsou taky zásuvky.“ „To ne. V dětským pokoji mrazák mít nechci!“ Jen se podíval a mlčky pokračoval ve skládání kartonů a pěnového polystyrenu.

“We’ll leave it here,” he panted, as he cut the box open to reveal a white deep-freeze about a metre high. I was looking at a brand-new cabinet that would purr quietly. “It’ll be in the way here.” “How else do you want to survive here, cut off from everything?” “We’ll bump into it when we go from the bedroom to the kitchen.” “So let’s put it in the room next to the bedroom. There are sockets in there as well.” “No, I don’t want a deep-freeze in the children’s bedroom.” He just looked at me in silence and carried on folding up the cardboard and polystyrene.

Už třetí rok stejný rituál. Po zledovatělé, ne­ udržované cestě jsem cupitala od vesnice k roz­ cestí. Mráz mě poháněl a zvonil mi pod podráž­ kami bot. Přes rameno kabelka a v ní pár bílých obálek, adresy nadepsané na stroji. Po hlavní silnici svištěla auta. Stepovala jsem na zastávce a pošilhávala po chladicích věžích. Byly šedé, i na tu dálku jsem rozeznávala struk­ turu jejich betonového pláště, musely být celé po­ kryté ledem. Když už jsem se začínala třást zi­ mou, zastavilo jedno auto. Zamžené okénko pomalu sjelo dolů a pán za volantem měl na hla­ vě kulicha. „To byste se nedočkala, zastávku od prvního ledna zrušili.“ Teprve v tu chvíli jsem se pořádně rozhlédla. Stojan s tabulí ČSAD a jízdním řádem byl pryč. Nastoupila jsem a rozjeli jsme se po širokánské nové asfaltce směrem na Budějovice. V autě ne­ fungovalo topení, když jsme mluvili, šla nám pára od úst. Jel z nedalekého Týna, ale nevěděl o nás. Myslel si, že ves už je zlikvidovaná. Zaskočil mě podivný pocit beznaděje. Řekla jsem mu, že sice zbylo už jen čtrnáct čísel, kde bydlí lidé, ale do­ kud chalupy stojí, i když už jsou vykoupené, po­ řád máme naději, že se vesnice zachrání. Povídala jsem o peticích a o pochodech proti atomové elek­ trárně. Pak se konverzace zadrhla. Nezajímalo ho to. Vystoupila jsem ve městě za Dlouhým mos­ tem, a než jsem došla na poštu, zahřála jsem se aspoň natolik, že mě přestaly zábst prsty u nohou. Ještě jsem se stavila v redakci novin za Adamem. Seděl u telefonu, nástěnku oblepenou papírky s poznámkami a čísly, mával na mě, ať počkám, než zavěsí. „Máš článek?“ Podala jsem mu rukopis. Další příspěvek do rubriky Zprávy z epicentra. Rychle ho přečetl, lí­

Third year of the same ritual. I scurried along the icy, unmaintained path from the village to the crossroads. The frost drove me on and rang out under the soles of my shoes. Over my shoulder a handbag containing a couple of white envelopes with typewritten addresses. A car zipped along the main road. At the stop I tapdanced and squinted at the cooling towers. They were grey, and even at this distance I could make out the form of their concrete casing; they must have been completely covered in ice. The cold had started me shivering when a car stopped. The steamed-up window slowly wound itself down; the man at the wheel was wearing a stocking cap. “You’d have a long wait: there’s been no stop here since the first of January.” It was only then that I took a proper look around. The pole with the bus company timetable had gone. I got into the car and we moved off along the wide new asphalt in the direction of Budějovice. The car’s heating didn’t work; when we spoke, steam came out of our mouths. He had come from nearby Týn, but he knew nothing of us. He thought that the village was already closed. I was overcome by a strange feeling of hopelessness. I told him that although there were only fourteen properties where people were still living, until the bought-up cottages were demolished we would continue to hope the village would be saved. I spoke of petitions and demonstrations against the nuclear power station. Then the conversation faltered. He wasn’t interested. In town, I got out on the other side of Long Bridge. On my walk to the post office I warmed up enough for my toes to unfreeze. Then I called in at the newspaper office to see Adam. He was on the phone, sitting next to a notice board plastered with notes and numbers. He gestured to me to wait until he hung up. “Got the article?” I handed him the manuscript. The next column in the series From the Epicentre. He read it quickly, liked it. He told me that he wrote for magazines and a national newspaper on the side.

61


| knižní tip | Book TIP

Jiří Hájíček * 1967 prozaik, autor šesti beletristických knih Ve svém nejnovějším ro­ mánu Rybí krev pokračuje Jiří Hájíček v linii venkov­ ských próz. Předchozí kni­ hou s touto tematikou byl oceňovaný román Selský baroko (Magnesia Litera 2006 za prózu). Téma vysídlování a bou­ rání obcí, aby na jejich místě mohla stát jader­ ná elektrárna, se zdá ve­ skrze současné, nevyhnu­ telné i dnes, kdy je nejistý osud dalších vesnic – a to kdekoli na světě. Rybí krev však není nějakým „zele­ ným románem“, je to pře­ devším poutavý lidský pří­ běh tří kamarádek z malé vesnice, které osud roz­ prášil do světa, příběh, v němž se silně ozývá tou­ ha po rodinné soudržnos­ ti, a také příběh o síle lás­ ky a odpuštění. Hájíčkovy prózy vzbudily pozornost také v zahrani­ čí. Překlad románu o hle­ dačích vltavínů Zloději zelených koní vyšel v Ma­ ďarsku, román Selský ba­ roko v italštině, chorvatšti­ ně a maďarštině.

bil se mu. Vyprávěl, že píše něco bokem pro časo­ pisy a taky pro celostátní noviny. „Měl bys jít do Prahy, Adame. Máš na víc než se zahrabat tady.“ „Uvažuju o tom už rok, Hano. Ale není to tak jednoduchý, opustit to tady. Taky mám rodinu, žena tu má práci…“ Zdržela jsem se s Rýdererem trochu déle a do centra jsem doběhla přesně načas. Stará cukrár­ na, kde jsme s Miladou seděly před rokem, už byla předělaná na jakýsi butik. Prohlížela jsem si hadří­ ky naaranžované ve výkladní skříni. Hladký černý rolák, svetr z kašmíru a flaušový kabát navlečené na figuríně, s cenovkami a zbytky vánoční výzdoby okolo. Milada mě v tu chvíli plácla do zad. „Zapomněla jsem ti napsat, že už to tu není. Pojď támhle za roh, chodíme tam někdy po práci.“ V bistru u čaje s citronem jsem pomalu roz­ mrzala. Milada švitořila, její skleslost byla ta tam, sledovala jsem a poslouchala, kolik se toho za ten rok změnilo. Její nová známost byl taky právník. O jedenáct let starší. Chtěli by si otevřít vlastní advokátní kancelář. Tmavý kalhotový kostýmek s proužkem, černá kabelka z lesklé kůže a se stří­ břitým kováním. Vyndala z ní krabičku cigaret a zapalovač. Změnila odstín rtěnky, bledší, seri­ óznější růž, a taky značku cigaret. „Táta nakonec u  soudu zůstal, uklidnilo se to,“ řekla a vyfoukla kouř do strany. „A co novýho u tebe?“ „Budeme zase měsíc čekat na odpověď z vedení elektrárny. Jsou to vždycky nervy…“ „A rodina?“ „Chtěli bysme, Petr i já, ale zatím se to nedaří.“ Její oči se mi zdály nezvykle pronikavé. Zkou­ maly můj kabát přehozený přes opěradlo židle, tentýž co loni, jen klopy trochu odřenější. Nena­ malovaná, pleť zčervenalá mrazem, rty okoralé. Nemusela jsem se běžet podívat do zrcadla, abych věděla, co vidí. Na zimu zrušili v naší vesnici veřejné osvět­ lení. Tři kandelábry se sodíkovými výbojkami se jednoho dne nerozsvítily. Jedna u rybníčku, druhá u Bertákovic stavení a poslední u příjezdu na ná­ ves. Nejdřív jsme mysleli, že jsou rozbité, ale bylo nám divné, že by zhasly všechny tři najednou. Až pan Tušl nám ukázal papír od starosty středisko­ vé obce. Odpojili stožáry od proudu. Pak stáhnou dráty a vyvrátí ze země sloupy. „Chtějí nás odsud definitivně vypakovat, to je jasný,“ řekl Petr a podával Tušlovi zpátky listinu s razítkem obce a podpisem starosty. 62

“You ought to go to Prague, Adam. You’re wasting your talent down here.” “I’ve been thinking about it for a year, Hana. But leaving things isn’t so easy. My family’s here, my wife has a job...” I stayed with Rýderer a little longer than I’d intended, so to make it to the centre in time I had to rush. The old cake shop where Milada and I had sat a year ago had been converted into some sort of boutique. I looked at the clothes arranged in the window. A smooth black polo-neck, a cashmere sweater, a fleece modelled by a mannequin, price tags and remnants of Christmas decorations. At that moment Milada slapped me on the back. “I forgot to drop you a line to tell you it’s not here any more. There’s a place around the corner we sometimes go to after work.” In the bistro we drank tea with lemon and thawed out slowly. Milada chatted away; her gloom was gone. I watched and listened as she told me how much had changed in the last year. She was in a new relationship, with another lawyer. Eleven years older than her. They wanted to open their own solicitors’ office. Dark pinstripe business suit; handbag of black patent leather with a silver buckle, out of which she took cigarettes and a lighter. Her lipstick was of a different, paler shade; her rouge more respectable; the cigarettes a different brand. “In the end Dad stayed at the court. Things calmed down,” she said, blowing her smoke out to the side. “What’s new with you?” “Another month’s wait until we hear from the power station bosses. Always makes me nervous...” “Family?” “Petr and I would like one, but no luck so far.” It seemed to me that her eyes were unusually penetrating. They studied the coat I’d thrown over the back of my chair: the same one as last year, its lapels a little more worn. No make-up, skin reddened by the frost, lips chapped. I didn’t need to run to a mirror to know what she was seeing. In the winter they cut the street lighting in our village. One day the three posts with sodium-vapour lamps did not come on. The first was by the pond, the second by Berták’s place, the third by the access road to the square. We supposed they were broken, although we did think it odd that all three had gone off at the same time. Then Mr Tušl showed us a document sent by the mayor of the central village authority. The lampposts had been disconnected from the power source. They would be pulling out the wires and uprooting the posts. “It’s obvious what they want: to get us out of here once and for all,” said Petr. He handed the document, which bore the village’s stamp and the mayor’s signature, back to Tušl.


| knižní tip | Book TIP

„Můžou nám vypnout elektriku úplně, a co pak?“ zeptal se pan Berták. Skoro všichni, kteří jsme ještě ve vsi zbyli, jsme postávali na zápraží Tušlova stavení. Jako bychom se už báli o tom jen promluvit. Každý uvnitř sám nejlíp cítil, jak naše bezmoc narůstá. V silném pleteném svetru a s ru­ kama v podpaží jsem se zimomřivě chvěla a za­ chmuřeně přehlížela ves. Na první pohled se ješ­ tě nezdálo nic ztracené. Chalupy stály, do příštího ledna jsme na to měli i papír od vedení elektrár­ ny. Zvedla jsem oči k nebi. Šedé mraky navrstve­ né nad našimi hlavami se zdály tak nízko, jako by snad měl začít padat sníh. „Ještě to není tak hrozný, bez světla na návsi se obejdem,“ řekl soused z chalupy naproti Tu­ šlovic stavení. „Jenže to říkáme pořád, ještě to není tak hroz­ ný. Ale co bude dál?“ řekla jsem. Všichni se na mě podívali. „Zrušili nám pošťáka, nevadí, roznesem si poštu sami. Zrušili k nám autobus,“ pokračovala jsem, „řek­ li jsme dobře, budem jezdit autama nebo chodit pěšky z Hluboký. Teď nám odpojili proud, řeknem zase dob­ rý, obejdem se bez něj. Ale jednou zjistíme, že nám nezbylo už vůbec nic…“ Pan Tušl jen mávl rukou. „A co máme podle tebe jako dělat?“ ozvalo se z hloučku. „Fakt je, že tyhle chalupy už nám dávno nepatří. Každej rok prosíme, aby nás tu nechali byd­ let. Nemůžeme si nic diktovat, nemůžeme vůbec nic.“ „Pane Tušl, tak řekněte něco,“ nedala jsem se. „Když mluvím s vedením střediskový obce, řeknou mi rovnou, že už nás chtějí mít co nejdřív z krku. Jsou s náma jen problémy.“ „Oni chtějí mít hlavně dobrý vztahy s elektrárnou,“ ozval se Petr, „a to s náma moc dohromady nejde.“ Shromáždění se rozešlo v několika vteřinách a my jsme zůstali s Petrem na návsi sami. Na hla­ dině rybníčku už plavalo žluté listí. Vraceli jsme se mlčky k chalupě. Čekala jsem, jestli mě Petr vezme za ruku, jestli nás všechny ty maléry zase spojí. Ale došli jsme k otevřeným vratům dvora každý sám.

Nakladatelství Host Po vydání trilogie Milénium Stiega Larssona se nakladatelství Host stalo jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících nakladatelství na českém trhu. Vy­ dává především současnou českou a překladovou beletrii, thrillery, poezii, literární teorii a jinou na­ učnou literaturu. Více na www.hostbrno.cz

63

“They can turn our electricity off altogether, and then what’ll happen?” asked Mr Berták. Of those of us left in the village, almost all were standing on Tušl’s doorstep. It was as though we were afraid even to talk about it. Everyone felt that our helplessness was growing. I stood with my arms folded in the heavy knitted sweater, shivering, frowning at the village. At first sight all did not appear to be lost. The cottages were still there and would be until next January, as a letter from the power station management informed us. I looked up at the sky. The layers of grey cloud above our heads seemed low enough for snowfall. “It’s still not as bad as all that. We can get by without lights on the square,” said the man from the cottage opposite Tušl’s place. “But isn’t that what we always say, that it’s still not as bad as all that? What’s going to happen next?” I said. Everyone looked at me. “They cancel the postman, but so what, we can deliver the post ourselves. They cancel the bus service,” I went on, “and we say, OK, we’ll take the car or walk back from Hluboká. Now they switch off the power, and again we say, OK, we can get by without it. There’ll come a time when we realise we’ve got absolutely nothing left...” Mr Tušl made a sweeping gesture with his hand. “So what are we supposed to do, according to you?” said one of the crowd. “The fact is, these cottages haven’t belonged to us for ages. Every year we beg them to let us stay living here. We can’t make demands. There’s nothing we can do.” “Go on, then, Mr Tušl, say something.” I wasn’t going to give in. “Whenever I talk to the officials at the central village authority, they tell me straight out that they want to get rid of us as soon as possible. We’re a headache for them.” “They want to stay on the right side of the power station,” Petr put in, “and with us around that’s  difficult.” A few seconds later the assembly broke up and Petr and I were left alone in the square. Already there were yellow leaves floating on the surface of the pond. We returned to the cottage in silence. I wondered if Petr would take my hand, if all our troubles would draw us together. But each of us reached the open gate to the yard alone.

HOST Since publishing Stieg Larsson’s Millennium trilogy, Host has become one of the most dynamic and fastest-growing publishers on the Czech market. It mainly publishes contemporary Czech and international fiction, thrillers and books of poetry, linguistic literary studies, humanities and social sciences texts. More at www.hostbrno.cz

Jiří Hájíček * 1967 prose writer, author of six works of fiction  In his latest novel Rybí krev / Fish Blood, the author continues his exploration of the Czech village that we last saw in the prize-winning Selský baroko / Rustic Baroque, winner of the Magnesia Litera prize for Prose 2006. The theme of the displacement and demolition of a community so that a nuclear power station can take its place in the late 1980s is certainly a topical one that needs to be addressed at a time when the future of other villages is under threat – at any place in the world really. But Fish Blood is not any old ‘green novel’; above all it is an absorbing human story of three friends from a small village whom fate has scattered across the world. It is a story with strong echoes of longing for family cohesion, a story about the power of love and forgiveness. Hájíček’s fiction has also attracted attention abroad. A translation of The Green Horse Rustlers, his novel about moldavite prospectors, has appeared in Hungary, while Rustic Baroque has appeared in Italian, Croatian and Hungarian.


| R o d i n n é s t ř í b r o | Fa m i ly S i lv e r Text Vratislava Hoffmanová Foto Jan Kuděj, Kristýna Hrabětová

Byl bych ostražitý před atraktivním vzhledem

Jiří Pelcl Be wary of attractive appearances 64


| R o d i n n é s t ř í b r o | Fa m i ly S i lv e r

Interiéry pro Václava Havla na Pražském

Interiors for Vaclav Havel at the Prague Castle,

hradě, velvyslanectví v Římě, Český dům

the embassy in Rome, Czech House in Malmö,

v Malmö, sklo, porcelán, nábytek... Vytvořit soupis

glass, porcelain, furniture... To list all activities

všeho, čím se Jiří Pelcl zabývá, je přetěžké.

of Jiří Pelcl is an incredibly tough job.

Bývalý rektor a nynější profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se kromě produkce vlastních děl pod značkou Ateliér Pelcl a návrhů pro velkosériovou výrobu věnuje také teorii designu a přednáší na zahraničních školách. Má čestný doktorát z Univerzity v Brightonu a je držitelem mnoha českých i zahraničních ocenění (například cena Designér roku či Národní cena za design). 65

In addition to producing his own art under the brand Atelier Pelcl and making designs for large-scale production, the former rector and current professor at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague specialises in the theory of design and lectures at universities abroad. He is the holder of an honorary doctorate from the University of Brighton as well as of many Czech and foreign awards, such as Designer of the Year or National Prize for Design.

▴ Stavba ateliéru malíře Jiřího Davida Construction of the painter Jiří David’s studio ▴◀ Interiér recepce Young&Rubicam Young&Rubicam reception interior


| R o d i n n é s t ř í b r o | Fa m i ly S i lv e r

▶ Váza BIG, 2009, produkce Ateliér Pelcl Vase BIG, 2009, production Atelier Pelcl

▶ Vase BIG, 2009, production Atelier Pelcl Vase BIG, 2009, production Atelier Pelcl

▶▶ knihovna Modern, production Atelier Pelcl knihovna Modern, production Atelier Pelcl ▾ Sklenice na whisky, ručně foukané, broušené a leštěné sklo, výška 9 cm, limitované edice. Whiskey glasses, hand blown, cut and polished glass, height 9 cm, limited edition.

▾▶ Set sklenic, ručně foukané, broušené a leštěné sklo, výška 13 cm / 9 cm / 8 cm, limitované edice. Set of glasses, hand blown, cut and polished glass, height 13 cm / 9 cm / 8 cm, limited edition.

Málokdo dokázal dát dohromady teorii a praxi tak jako on. Nyní jej například zaměstnávají mixéry, vysavače a pračky, protože dohlíží na přípravu stálé expozice Technika v domácnosti v Národním technickém muzeu v Praze. Zároveň pracuje jako designér pro české výrobce a italskou firmu, píše knihu o metodologii designu a pracuje na projektu rodinného domu s rozhlednou. Jak se podle Jiřího Pelcla dá poznat kvalitní design? Podle čeho se vlastně máme rozhodovat, jaké sklenice, přístroje či nábytek si koupíme domů? „Vybírejte podle toho, jak dobře ta věc plní funkční i vizuální hlediska,“ vysvětluje Pelcl. „U funkčnosti je to jasné, můžeme si ji vyzkoušet. U vizuální krásy je 66

There are few people who manage to combine theory with practice like him. Supervising the preparation of the permanent exhibition “Technology in the Household” for the National Museum of Technology in Prague, he has been dealing with blenders, vacuum cleaners and washing machines. He also works as a designer for multiple Czech and one Italian producer, is preparing a book on design methodology and is working on a design for a house with a viewing tower. According to Jiří Pelcl, how do you recognise quality design? How should we decide which glasses, appliances or furniture to buy? “What matters is both the functional and visual side of the product,” explains Pelcl. “Functionality is quite clear, it can be trialled. The visual side is


| R o d i n n é s t ř í b r o | Fa m i ly S i lv e r

to složitější, protože každý má svá kritéria na to, co je krásné. Rozhodně bych byl ostražitý před atraktivním vzhledem výrobku.“ Cílem atraktivních výrobků je podle Jiřího Pelcla rychle připoutat naši pozornost a odpoutat ji od hodnocení ostatních funkcí. „Lidé si říkají, že viděli za výkladem zajímavé křeslo a že si ho asi koupí. Nepřemýšlejí, proč je zajímavé. Uchvátila je atraktivita vzhledu a jsou líní zkoumat výrobek z více hledisek. Měli by si říct: Viděl jsem křeslo, jehož tvar mi připomíná hnízdo, něco úžasně měkkého, takové bych umístil do rohu svého pokoje. Vyzkouším, zda je pohodlné, a možná si ho koupím,“ radí jeden z nejlepších a nejúspěšnějších českých designérů. 67

somewhat more difficult to judge, as beauty is in the eye of the beholder. If I were the client, I would always be wary of attractive appearances.” Jiří Pelcl says that the purpose of eye-catching attractiveness is to distract the observer from judging other functions of the product. “People say that they saw an interesting armchair in the window of a shop, and that they might go and buy it. They don’t think about why it is interesting. Their eye was just caught by its looks and they are too lazy to look at the product from more perspectives. Instead they should think: I saw an armchair shaped like a nest, nice and soft. I would love to have it in my room. I’ll see if it is comfortable and maybe I’ll buy it,” concludes one of the best and most successful Czech designers.

▴◀ Knihovna Modern, produkce Ateliér Pelcl Bookcase Modern, production Atelier Pelcl ▴▴ Soubor Wave, produkce Verreum, cena EDIDA ELLE Deco 2011 Collection Wave, Verreum, production awarded the EDIDA ELLE Deco 2011 ▴ Křeslo Vespera, produkce Vespera Armchair Vespera, production Vespera


Za běháním do České republiky When it comes to running think of Czech Republic Sedm závodů v pěti městech, to vše v jedné

Seven races five cities one beautiful country

krásné zemi – z Čechů se stávají běžci. Již přes

– Czechs certainly are a running nation. Over

63 000 se jich zaregistrovalo na závody série

63 000 runners register for competitive and

RunCzech.com, které se konají na nejkrásnějších

non-competitive RunCzech.com races held in

místech republiky a při nichž se běží o vítězství,

some of the most enchanting places of the

ale i jen tak pro radost.

Czech Republic.

Na začátku byl nápad zorganizovat v hlavním městě první Pražský mezinárodní maraton. Nikoho tenkrát nenapadlo, že se závod stane součástí tváře města a že časem účastí v sérii RunCzech.com získá na takové síle. Prostřednictvím série RunCzech.com závod překročil vlastní stín: z Prahy se rozšířil do regionů, v nichž přináší možnost celoročního závodění všem milovníkům zdravého a aktivního života, kteří mají chuť zkombinovat svoji vášeň pro běh s trochou vlastivědy. Svojí polohou v samotném srdci Evropy zároveň láká aktivní cestovatele ze zahraničí. Věděli jste, že co se týče počtu hradů na kilometr čtvereční, je Česká republika nejbohatší zemí světa? V plánu je, že do roku 2014 se v různých českých městech uspořádá osm závodů, které si v kvalitě nezadají s Prahou: všechny mají mít certifikaci Mezinárodní asociace 70

It all started with the idea to organize the first and only Prague International Marathon in the Czech capital. No one expected it would become a face of the city and its people and evolve to something as powerful as the RunCzech.com Running League. RunCzech.com was a step “outside the box”, which means – stepping out of Prague to the regions by offering a year-round program for the people who are leading healthy and active life style as well as willing to combine their passion for running with exciting travelling adventures. Located in the heart of Europe, Czech Republic makes an attractive destination for the active travelers abroad. Did you know that it has the highest number of castles per km² in the world?


atletických federací (IAAF) a Mezinárodní asociace maratonských a vytrvalostních běhů (AIMS) a pravděpodobně se budou moci pochlubit i známkou kvality asociace IAAF (RunCzech.com je v současnosti jediným organizátorem na světě s celkem čtyřmi známkami kvality určenými pro silniční běhy). Plán do roku 2014 zní uspořádat osm závodů v různých českých městech s certifikací IAAF i AIMS a případně i s oceněním podle systému IAAF. Série bude určena všem amatérským běžcům, kteří budou soutěžit v kategoriích podle povolání a kterým budou za každý dokončený závod udělovány body. V roce 2013 si budou moci vybrat ze sedmi závodů: Hervis 1/2Maraton Praha (6. dubna), Volkswagen Maraton Praha (12. května), 1/2Maraton Karlovy Vary (25. května), 1/2Maraton České Budějovice (8. června), 1/2Maraton Olomouc (22. června), Mattoni Grand Prix Praha (7. září) a 1/2Maraton v Ústí nad Labem (15. září). Každý závod proběhne malebným centrem města a má své jedinečné rysy! Největší zájem je stále ještě o dva klasické závody, které se uskuteční v krásném hlavním městě České republiky, v Praze. Pražský Hervis 1/2maraton (příští ročník 6. dubna 2013, ocenění IAAF Road Race Gold Label) můžeme tento rok bez rozpaků nazývat závodem, který lámal rekordy. Stal se největším závodem série RunCzech.com s nejrychlejším dosaženým časem v roce 2012 (alespoň do září 2012), když Atsedu Tsegay proběhl cílovou páskou v čase 58.47! Díky plochému profilu a rychlé trati vedoucí nádherným srdcem historické Prahy se již dva měsíce před startem vyprodalo všech 11 000 registračních čísel. Na start Volkswagen Maratonu Praha se nyní staví přes 9000 běžců a 19. ročník (12. května 2013, oceněný zlatou známkou IAAF Road Race Label) by neměl být výjimkou. Není divu, při závodě se mimo jiné přebíhá Karlův most, bez přehánění nejkrásnější gotický most na světě. V letošním roce jste mezi běžci mohli zahlédnout i Pavla Nedvěda, bývalého vynikajícího fotbalového záložníka, který si vybral Volkswagen maraton v Praze pro svůj maratonský debut. 71

By 2014, it is planned to organize 8 races in various Czech cities, with the same level of quality like in Prague, all certified by IAAF and AIMS and possibly bearing an IAAF label system (RunCzech.com now is the only race organizer in the world holding four IAAF Road Race Labels in total). The running league will be open for all amateur runners who will compete against each other based on the same profession (doctors vs. doctors, etc.) and will be awarded points for each of the finished races. In 2013 you will be able to choose from seven events: 15th Hervis Prague Half Marathon – 6 April, 19th Volkswagen Prague Marathon – 12 May, 1st edition of Karlovy Vary Half Marathon – 25 May, 2nd Ceske Budejovice Half Marathon – 8 June, 4 th Olomouc Half Marathon – 22 June, 18th Mattoni Prague Grand Prix – 7 September and 3rd Usti Nad Labem Half Marathon – 15 September. Each race offers a scenic course in the city center and has its peculiar features! The biggest interest still remains in the two classic races taking part in the beautiful Czech Capital – Prague. The Hervis Prague Half Marathon (IAAF Road Race Gold Label) can be easily called the race of records this year so far. It is the largest race of the RunCzech.com Running Circuit and the fastest event of the year 2012 (as of September 2012) with Atsedu Tsegay crossing the finish line in 58.47! Flat and fast course leading through the marvellous historical centre led to closing the registration 2 months in advance with over 11 000 start numbers sold. Counting its nineteenth edition, the Volkswagen Prague Marathon (IAAF Road Race Gold Label) today attracts over 9 000 athletes around the world excited to cross the famous Charles Bridge – arguably the most beautiful Gothic bridge in the world. This year among the crowd you could also see a former Juventus soccer superstar Pavel Nedvěd, who chose the Volkswagen Prague Marathon as his debut.

Začínáte přemýšlet nad závodem v České republice? Více informací o závodech série RunCzech.com najdete na www.runczech.com. Podívejte se na videa, vyberte si závod a vyběhněte! vimeo.com/user11091145 Sledujte nás na Facebooku. www.facebook. com/PragueInternationalMarathon. Is running in the Czech Republic already on your mind? For registration and more information visit www.RunCzech.com. Watch race videos at vimeo.com. Join us on Facebook.


| LIFESTYLE

MERCURY jewellery boutique Choose among a selection of beautiful jewellery at your jeweller right at Prague Airport in the Duty Free zone of Terminal 1.

BOVET: BORN For over thirty years Bibigi jewelry has aimed to craft emotions from gold and diamonds. The brand offers high-quality diamonds, creative design and excellent customer service. www.bibigi.com

Traditional Italian brand since 1975. Its “masculine” character derives from an unusual combination of gold and precious stones with innovative materials and open use of technical elements. www.baraka.it

BY PASSION

Founded 1822 in Switzerland BOVET is well accepted by connaisseurs of Haute Horlogerie. The brand stands for only the best in technology such as Tourbillons, Miniature Painting or highly balanced masterpieces like the AMADEO concept. www.bovet.com

FRANCK MULLER GENÈVE master Luxury, splendour and Spanish passion. Launched in the 1970s, Carrera y Carrera is now one of the ten largest manufacturers of jewellery in the world and is the essence of perfect jewellery. www.carreraycarrera.com

Dandy Edition Arty Watch combines discreet elegance with refined details. Two dials are asymmetrically placed on a black sapphire and guarantee that you will wear a true original on your wrist. www.chaumet.com

of compilcations

Since 2000 the brand presents every year a new Tourbillon. The smallest Lady Tourbillon was introduced to the public very recently. Other Master pieces like one of the most complicated watches in the world are also presented in tonneau form of FRANCK MULLER GENÈVE. www.franckmuller.com

In Pasquale Bruni’s collections, this famous designer’s favourite symbols are used to capture the contemporary woman with her poetry, glamour but also dark sides. www.pasqualebruni.com

Innovative design. Unique style. Glittering stars. These expressions truthfully describe the quality of one of the leading contemporary brands of luxury jewellery. www.hstern.net

Stephen Webster is one of the UK’s leading jewellery designers. His eye for detail, perfect technique and glam-rock flair guarantee dramatic creations and consistently elegant design. www.stephenwebster.com

WHERE TO FIND US Airport Prague-Ruzyně Terminal 1 / Duty Free Gate A + 420 224 267 561 / Duty Free Gate B + 420 224 282 728 / airport.prague@mercury-jewellery.cz Hotel InterContinental Prague / Pařížská 30, 110 00 Praha 1 +420 296 631 197 / www.mercury-jewellery.cz


2012 H.Stern® | worldwide locations at www.hstern.net

ANC I E NT A M ER I CA COLLECTI ON

Pařížská 30 110 00 Praha 1 (In Hotel InterContinental Prague) | Tel.: +420 296 631 197 | praha@mercury-jewellery.cz Airport Prague - Ruzyne - Terminal 1 Duty Free Gate A - Tel.: + 420 224 267 561 | Duty Free Gate B - Tel.: + 420 224 282 728 | airport.prague@mercury-jewellery.cz


Přemýšlíte

o své kariéře? Jste na křižovatce své pracovní dráhy? Přihlásil/a jste se do výběrového řízení, na jehož výsledku Vám velmi záleží? Chcete být řádně připraven/a? www.karierove-poradenstvi.cz

Karierove_Poradenstvi_90x80mm.indd 1

4.10.12 23


| Střípky | News

Nové webové stránky Českých aerolinií Czech Airlines’ new website   České aerolinie představily nový kabát svých webových stránek www.czechairlines.com, které jsou uživatelsky komfortnější, jednodušší, přehlednější a intuitivně navedou návštěvníka k požadované službě či produktu. Změny jsou součástí nové obchodní strategie leteckého dopravce, kterou zavádí právě v on-line prostředí. Stránky budou dostupné také přes chytré telefony a tablety. „Klientům nabízíme zjednodušené vyhledávání letů, přehledné ceníky letenek v jednotlivých produktových třídách, kalendář nejvýhodnějších nabídek, záruku nejnižší ceny, nulové rezervační poplatky při objednání letenek přes internet, možnost zaplatit rezervaci později, široký výběr platebních možností, přístup do rezervačního systému Českých aerolinií přes mobilní aplikace a mnoho dalšího,“ představuje změny ředitel pro obchod Krassimir Tanev.   Czech Airlines introduced a new look for our website www.czechairlines.com. Now the pages are more user-friendly, simpler, with a better layout and intuitively guide the visitor to the desired service or product. The changes are a part of the carrier’s new business strategy, which it introduces in the online environment. The pages will also be accessible via smart phones and tablets. “We offer our clients a simplified search of available flights, simple ticket price lists in individual product categories, calendar of best offers, assurance of best rates, no booking fees when ordering tickets through the internet, the opportunity to pay your reservation later, a wide variety of payment options, access to the reservation system of Czech Airlines via mobile applications, and much more,” Krassimir Tanev, the Director of Sales, introduces the changes.

Kulturní akce spojené s přejmenováním letiště Cultural events associated with the renaming of the airport   Letos 5. října došlo na počest bývalého prezidenta České republiky k přejmenování ruzyňského letiště na Letiště Václava Havla Praha. V souvislosti s přejmenováním letiště byla v jeho areálu otevřena expozice fotografií Václava Havla z archivu České tiskové kanceláře, která dokumentuje život a práci této světově známé osobnosti. Panely jsou situovány v odletové hale Terminálu 2 a zůstanou zde do konce roku 2012, aby si je zájemci z řad široké veřejnosti měli možnost prohlédnout. Trvalé připomenutí díla Václava Havla zajistí umělecký objekt, který připravil známý český architekt Bořek Šípek se svým týmem. Jde o elipsu, která prochází od přízemí až do prvního patra Terminálu 2. Je inspirována divadlem, které zároveň vizuálně připomíná. Do elipsy je možné nahlédnout z balkonů, z nichž může divák sledovat promítání citátů Václava Havla v češtině a angličtině. Také v kině, které na letišti funguje již delší dobu a je zdarma přístupné široké veřejnosti, jsou v době od 5. do 31. října 2012 promítány filmy související s Václavem Havlem. Aktuální program najdete na stránkách letiště www.prg.aero v sekci Kino na letišti.   On October 5 of this year, the Ruzyně airport was renamed Václav Havel Airport Prague, to honour the former President of the Czech Republic. In connection with the renaming of the airport, an exhibition of photographs of Václav Havel from the archives of the Czech Press Agency was put on display. It documents the life and work of this world-famous personality. The panels are located in the departure hall of Terminal 2 and will remain there until the end of 2012, so that the wide general public has the opportunity to view them. A permanent reminder of Václav Havel’s work will be ensured by an art object prepared by the famous Czech architect Bořek Šípek and his team. It has the shape of an ellipse that stretches from the ground floor all the way to the first floor of Terminal 2. It is inspired by theatre, which it also refers to visually. The inside of the ellipse can be viewed from balconies, from which the viewer can also watch the screening of Václav Havel’s quotes in Czech and English. Between October 5 and 31 the cinema, which has been operating at the airport for a long time and is available to the general public free of charge, will also screen movies connected to Václav Havel. The current program can be found on the web pages of the airport www.prg.aero in the Cinema at the Airport section. 76


| Střípky | News

Nový palubní servis Českých aerolinií New Czech Airlines’ in-flight service   Od počátku zimní sezony rozšiřují České aerolinie ve třídě Business na linkách do Abú Dhabi a Moskvy nabídku o vynikající zahraniční vína doporučená předními českými sommeliéry. Zároveň jsme připravili pro cestující na pravidelné lince do Abú Dhabi úplně nové menu, které sestavil Marek Fichtner, šéfkuchař Hotelu Kempinski v Praze. Nápojový servis linky je nově rozšířen také o energetický nápoj Red Bull. S ohledem na délku letu je nově ve třídě Business na letech po Evropě k dispozici výběr ze studeného nebo teplého občerstvení. Pod recepty je opět podepsán Marek Fichtner. Sladká tečka, čokoláda Milka, čeká od zimní sezony na všech letech operovaných letouny ATR v obou cestovních třídách.   From the beginning of the winter season, Czech Airlines extends the range of choice for passengers in Business Class with outstanding international wines recommended by leading Czech sommeliers. These wines will be served on flights to Abu Dhabi and Moscow. For passengers on the regular route to Abu Dhabi we also prepared an entirely new menu compiled by Marek Fichtner, the chef at Hotel Kempinski in Prague. The beverage service on the route is also newly extended by the energy drink Red Bull. Depending on the length of the flight, Business Class passengers can choose from a selection of cold or hot food. The recipes again carry the signature of Marek Fichtner. On all flights operated by ATR aircraft in the winter season, you will be awaited by a sweet finish in the form of a Milka chocolate.

Leťte v zimě za sluncem In winter, fly to the sun   České aerolinie ve spolupráci s Etihad Airways rozšiřují svoji síť dálkových destinací. Na jednu letenku Českých aerolinií je tak možné si nově s krátkým přestupem v Abú Dhabi zaletět do Brisbane a Singapuru. Linky jsou operované od poloviny února příštího roku. Kromě nových destinací můžete přes Abú Dhabi letět například i do Bangkoku, Kolomba, Melbourne, Sydney, na Maledivy či Seychely.   Czech Airlines, in cooperation with Etihad Airways, are expanding their network of long-haul destinations. It is now therefore possible to fly on a single ticket – with a short transfer in Abu Dhabi – to Brisbane and Singapore. These routes will be operated from mid-February of next year. In addition to the new destinations, you can for example fly through Abu Dhabi to Bangkok, Colombo, Melbourne, Sydney, the Maldives or the Seychelles. 77

services internet

(high speed)

parking movies (pay TV)

shuttle bus

(within the airport)

total

(for services)

Holiday Inn Prague Airport

3 3

including including

3 3

including including

3 3

including including

3 3

including including

3 3

0 CZK / 0 EUR 0 CZK / 0 EUR

standard airport hotel

2 2

500 CZK / 20 EUR 500 CZK / 20 EUR

2 2

500 CZK / 20 EUR 500 CZK / 20 EUR

2 2

350 CZK / 14 EUR 350 CZK / 14 EUR

2 2

300 CZK / 12 EUR 300 CZK / 12 EUR

2 2

1650 CZK / 66 EUR 1650 CZK / 66 EUR


| Střípky | News

Xiamen Airlines pátým členem SkyTeamu v oblasti Číny Xiamen Airlines – the fifth member of SkyTeam in China   V listopadu vstoupí do aliance SkyTeam letecká společnost Xiamen Airlines, která je pátou největší leteckou společností v Číně. Oficiální přijetí proběhne 15. listopadu 2012. Nejnovější člen aliance má za sebou osmadvacetiletou historii. Jeho flotila se skládá z 81 letadel. S průměrným věkem 4,6 roku je jednou z nejmladších flotil na světě. Xiamen Airlines mají základnu v Xiamenu, pobřežním městě ve východočínské provincii Fujian. Další základny mají ve Fuzhou a Hangzhou. V současné době je přes 90 % jejich sítě vnitrostátní, ale jedním z cílů je rozšíření sítě na dálkové linky do Austrálie, Evropy a Severní Ameriky v roce 2014.   In November, the company Xiamen Airlines, which is the fifth largest airline in China, will join the SkyTeam alliance. Formal accession will take place on November 15, 2012. The newest member of the alliance has a history of twentyeight years. Its fleet consists of 81 aircraft. With the average age of 4.6 year per plane, it is one of the youngest fleets in the world. Xiamen Airlines have a base in Xiamen, a coastal city in the Fujian Province in the East of China. Other bases are located in Fuzhou and Hangzhou. Currently, over 90 % of its network is composed of domestic flights, but one of its goals is to expand the network in 2014 to include the long-distance routes to Australia, Europe and North America.

SkyTeam v číslech SkyTeam in numbers   Aliance SkyTeam přivítá svého devatenáctého člena v listopadu letošního roku. S jeho vstupem do aliance se počet destinací zvýší na jeden tisíc ve 187 zemích světa. Celkem 15 465 denních spojů operuje 4137 letadel různých typů. Cestující si mohou zpříjemnit čekání na svůj let v 525 saloncích po celém světě. Lety aliance SkyTeam využívá 552 milionů cestujících a celkem 161 milionů je členem věrnostních programů jednotlivých členů. Tato čísla dokazují, že s aliancí SkyTeam se dostanete snadno a pohodlně kamkoli, ať už se jedná o služební cestu, nebo dovolenou. Veškeré informace o alianci SkyTeam najdete na www.skyteam.com.  SkyTeam welcomes its nineteenth member in November of this year. With its entry into the alliance, the number of destinations will increase to one thousand in 187 countries of the world. This means a total of 15,465 flights per day operated by 4,137 aircraft of various types. Passengers can also make waiting for their connections more enjoyable in 525 lounges around the world. SkyTeam flights are used by 552 million passengers and altogether 161 million of them are members of the frequent flyer programs of the individual members. These numbers prove that with the SkyTeam alliance, you can easily and conveniently get just about anywhere, whether on a business trip or vacation. For all information on the SkyTeam alliance, visit www.skyteam.com. 78


GREATER CHINA JUST GOT A LOT SMALLER. With almost 1,400 flights every day, SkyTeam is the leader in Greater China. Our 32 gateways, including the 4 major international hubs of Shanghai, Beijing, Guangzhou and Taipei, connect you to 148 cities all across China. So now your destination is closer than ever. For more information, visit skyteam.com


V ěr nost ní pro gr a m y | Loya lt y pro gr amme s

THE OK PLUS FREQUENT FLYER PROGRAMME JEDINEČNÝ PROGRAM PLNÝ VÝHOD A ODMĚN

A UNIQUE PROGRAMME FULL OF ADVANTAGES AND REWARDS

Staňte se členem exkluzivního věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií a nechte se na svých cestách hýčkat.

Join the exclusive Czech Airlines OK Plus frequent flyer programme and allow yourself to be pampered whenever you travel.

ČLENSTVÍ V PROGRAMU VÁM PŘINÁŠÍ:

MEMBERSHIP OF THE PROGRAMME BRINGS YOU:

• • • • •

• • • • •

Bonusové letenky do celého světa Lety ve třídě Business s letenkou třídy Economy Bezplatné nadváhy zavazadel Pronájmy vozů a pobyty v hotelech Zájezdy a spousty dalších výhod

Pro nejvěrnější členy jsou připraveny Stříbrná, Zlatá a Platinová karta OK Plus se spoustou nadstandardních výhod, které zpříjemní cestování. Více informací a přihlášku do programu OK Plus naleznete na www.okplus.cz nebo vám ji na vyžádání rád poskytne náš palubní personál.

NOVINKY A NABÍDKY OK PLUS Získejte více mil na letech do Německa

Bonus tickets to the whole world Travel in Business Class with Economy Class ticket Complimentary excess baggage Car rental and hotel stay Holiday packages and plenty of other benefits

The most loyal members are presented with Silver, Gold and Platinum OK Plus cards with lots of above-standard advantages that make travel more comfortable. Find more information and the application form at www.ok-plus.com or our on-board personnel will be happy to provide it to you upon request.

OK PLUS NEWS AND OFFERS Earn more miles for your flights to Germany

Při svých cestách do/ze všech německých destinací Českých aerolinií, které uskutečníte v období od 15. 9. do 31. 12. 2012, získáte bonus 3000 mil za každý let ve třídě Business nebo Economy Flex a 1500 mil ve třídě Economy Plus, Economy Standard a Economy Promo.

If you fly between Prague and any of our destinations in Germany from 15 September to 31 December 2012, you will earn a bonus of 3,000 miles per each flight in Business Class or Economy Flex and 1,500 miles in Economy Plus, Economy Standard and Economy Promo.

S námi se můžete vypravit přímými lety do těchto německých destinací: Berlín, Düsseldorf, Hamburk, Frankfurt a Stuttgart.

You can fly with us to the following German destinations: Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt and Stuttgart.

Pro udělení bonusu je nutné se registrovat do akce ve svém profilu na www.okplus.cz před prvním odletem.

To receive your bonus, you must sign up for the special in your profile at www.ok-plus.com before your first flight.

ok plus corporate VÝHODNÝ PROGRAM PRO FIRMY, KTERÉ VĚDÍ, JAK SNÍŽIT NÁKLADY Věrnostní program OK Plus Corporate Českých aerolinií nabízí i vaší firmě možnost úspory nákladů a spousty dalších. Létejte chytře a zřiďte si zdarma svůj Firemní účet na www.okpluscorporate.com.

80 | review

ok plus corporate AN ADVANTAGEOUS PROGRAMME FOR COMPANIES THAT KNOW HOW TO CUT THEIR COSTS The Czech Airlines OK Plus Corporate loyalty programme offers your company the opportunity to reduce costs as well as plenty of other advantages. Fly smart and get your free Company account on www.okpluscorporate.com.

re


UŽI T EČNÉ INFOR M ACE | USEFUL INFOR M AT ION užitečné informace | useful inform at ion

V POHODĚ VE VZDUCHU V pohodě ve vzduchu | Fit TO fly FIT FOR FLYING

Několik snadných cviků osvěží a přispěje k pocitu Několik snadných cviků vásvás osvěží a přispěje k pocitu pohody.pohody. A fewsimple simpleexercises exercises youfitfeel and refreshed. A few cancan helphelp you feel andfit refreshed.

NOHY

RAMENA

ZÁDA A PAŽE

KOTNÍKY

KOLENA

CHODIDLA

Oběma rukama Oběma rukama obeobejměte koleno a přijměte koleno a přitáhněte ho k hrudi. táhněte ho ke hrudi. Vydržte 15 sekund. Vydržte 15 sekund. Rukama stále koleno Rukama stále koleno držte a nohu pomalu držte a nohu pomalu spusťte dolů. Vyměňte spusťte dolů. Vynohy, opakujte měňte nohy, opakujte desetkrát. desetkrát.

Ruce položte dlaněmi Ruce položte dlaněmi dolů na stehna. Radolů na stehna. meny kružte dopředu, Rameny kružte nahoru, dozadu dopředu, nahoru, a dolů. Pohyb musí dozadu a dolů. Pohyb být plynulý. Několikrát musí být plynulý. opakujte a dýchejte Několikrát opakujte při tom pomalu a praa dýchejte při tom videlně. pomalu a pravidelně.

Chodidla položte Chodidla položte na zem a zatáhněte na zem a zatáhněte břicho. Pomalu se břicho. Pomalu se předkloňte a rukama předkloňte a rukama sjeďte po nohou sjeďte po nohou a natáhněte je až a natáhněte je až k prstům na noze. k prstům na noze. V této poloze vydržte V této poloze vydržte 15 sekund. 15 sekund.

Pomalu a praviPomalu a pravidelně kružte nohou delně kružte nohou v kotníku. Nejprve v kotníku. Nejprve na jednu stranu na jednu stranu a pak na druhou. Na a pak na druhou. každou stranu kružte Na každou stranu 15 sekund. kružte 15 sekund.

Ohněte koleno, Ohněte koleno, zdvihněte nohu a zazdvihněte nohu a zatněte stehenní svaly. tněte stehenní svaly. Nohy vystřídejte. Nohy vystřídejte. S každou nohou Každou nohou opakujte 20krát až opakujte 20krát až 30krát. 30krát.

Obě paty opřete Obě paty opřete o zem a prsty špičky o zem a špičky chodidel zdvihněte chodidel zdvihněte co nejvýše. Pak co nejvýše. Pak o zem opřete špičky o zem opřete špičky a zdvihněte co neja zdvihněte co nejvýše paty. výše paty.

ANKLES

KNEES

FEET

Put both hands Put both hands around one knee and around one knee and raise it to your chest. raise it to your chest. Hold for 15 seconds. Hold for 15 seconds. Keeping your hands Keeping your hands around your knee, around your knee, slowly lower your slowly lower your leg. leg. Switch legs and Switch legs and repeat repeat ten times. ten times.

Place your hands on Place your hands on your thighs. Bring your thighs. Bring your shoulders foryour shoulders forward, then up, then ward, then up, then backward and down backward and down in a circular motion. in a circular motion. Repeat several times, Repeat several times, gently. Breathe gently. Breathe slowly and evenly. slowly and evenly.

Rotate your feet Rotate your feet slowly and evenly slowly and evenly in a circle around in a circle around your ankles, first in your ankles, first in one direction and one direction and then the other, for then the other, for 15 seconds in each 15 seconds in each direction. direction.

Bend one knee and Bend one knee and raise your leg, tenraise your leg, tenssing the muscles of ing the muscles of your thigh. Alternate your thigh. Alternate legs. Repeat 20 to legs. Repeat 20 to 30 times with each 30 times with each leg. leg.

With both heels on With both heels on the floor, raise your the floor, raise your toes as high as you toes as high as you can. Then put your can. Then put your toes and the balls of toes and the balls of your feet on the floor your feet on the floor and raise your heels. and raise your heels.

nohy

LEGS legs

ramena

SHOULDERS shoulders

záda a paže

BACK AND back and arms ARMS

Place both feet flat on Place both feet flat on the floor and hold in the ground and hold your stomach. Bend in your stomach. Bend slowly forward and slowly forward and move your hands down move your hands over your legs toward your your legs toward your toes. Rest in this positoes. Rest in this position for 15 seconds. tion for 15 seconds.

kotníky

ankles

bojíte se létání?

81 | review

feet

afraid of flying?

Strach z létání lze překonat!

The fear of flying can be overcome! Czech Airlines continues to hold specialized courses every two months in its Crew Training facility at Prague-Ruzyně POHYB JÍDLO A PITÍ Airport to enabledlouho you enjoy Neseďte ve“Flying without Běhemfear”. letu se nepřeWithin the course, we offer a graduation flight which is operstejné poloze. Pojídejte. Pijte hodně ated by Czech Airlines and the course participant is under vzbuďte krevní oběh instructors. vody a The omezte pití the supervision of experienced reduced tickettím, priceže is 3000 CZK. vstanete, alkoholu, čaje a kávy.

létání bez strachu

Flying without fear dete čerstvější. a protáhnete si ruce

projdete se po kabině

Po přistání tak bu-

•S  edm hodin v péči profesionálních pilotů a stevardek Českých aerolinií • I ndividuální přístup s využitím nejmodernější výukové techniky •D  iagnostika formou autorizovaného dotazníku •T  echnické aspekty létání •N  ávštěva pohyblivého kabinového trenažéru A320 • Občerstvení zdarma po celou dobu kurzu • Relaxační techniky •N  a závěr let v pilotní kabině simulátorů B737 a ATR

• Seven hours of training by Czech Airlines professional pilots a nohy. and cabin crew MOVING EATING AND • Individual approach using latest training technology DRINKING Don’tusing sit too long inquestionnaire • Diagnosis authorized • Technical aspects of flying Avoid eating heavily the same position. • A visit to the movable cabin of an A320 flight simulator during the flight. Stimulate circulation • Free refreshment during the whole course Drink plenty of water by getting out of • Relaxation techniques tooofmuch walkingby a flightand • The your courseseat, is completed in thenot cabin B737 and ATRaround flight simulators alcohol, tea or coffee. the cabin and

Termíny kurzů Létání beze strachu: 24. 11. 2012

Schedule of Flying without Fear training courses: 24. 11. 2012 fresher on arrival. and legs. Course fee: CZK 7950 incl. VAT. Applications and details at +420 220 112 571 or alena.krejcikova.@csa.cz, www.letanibezstrachu.cz

Přihlášky a bližší informace na +420 220 112 571,

eviewPC14.indd 5

knees

chodidla

České aerolinie pořádají další specializované kurzy ve dvouměsíčních intervalech v prostorách Výcviku posádek letadel na ruzyňském letišti v Praze s názvem Létání bez strachu. V rámci kurzu Létání bez strachu nabízíme uskutečnění praktického absolventského letu na některé z linek Českých aerolinií pod dohledem zkušených lektorů za zvýhodněnou cenu 3000 Kč s odletem z Prahy.

Cena kurzu: 7950  Kč včetně DPH,

106 | review

kolena

e-mail: alena.krejcikova.@csa.cz, www.letanibezstrachu.cz

stretching your arms

This will help you feel

21.4.2008 17:49:44


NA PA LU BĚ | ON B OA RD

V POHODĚ V K ABINĚ | RELAXED IN THE CABINE

Dámy a pánové, vítáme vás na palubě letadla Českých aerolinií. Pro lepší orientaci a zpříjemnění vašeho letu bychom rádi přispěli i následujícími informacemi. Ladies and Gentlemen, welcome on board of a Czech Airlines aircraft. We believe that you will appreciate the following information to make your flight as enjoyable as possible.

BEZPEČNOST • Dodržujte prosím pokyny světelných transparentů „Nekuřte“ a „Připoutejte se“. • Během startu a přistání mějte zapnuté bezpečnostní pásy (doporučujeme mít je zapnuté během celého letu), ujistěte se, že opěradlo sedadla a stolek jsou ve svislé poloze. • Věnujte prosím pozornost pokynům posádky, zvláště předvedení použití záchranných prostředků, zorientujte se, kde se v letadle nacházejí nouzové východy.

ELEKTRONIKA • Konzultujte prosím v zájmu bezpečnosti letu použití jakéhokoliv elektronického přístroje s posádkou, zejména mobilní telefony nesmí být zapnuty ani v pohotovostním režimu (Stand by).

KABINOVÁ ZAVAZADLA • Těžší zavazadla ukládejte pod sedadlo před vámi, lehčí do schránek nad vaší hlavou. Za zavazadla, která s sebou máte na palubě, nenese dopravce žádnou zodpovědnost.

82 | review

SAFETY • Please obey the “No smoking” and “Fasten seat belt” illuminated signs. • Fasten your seat belt during take-off s and landings (though we recommend you keep your seat belt fastened for the duration of the flight). Make sure your seat back and folding tray are in their full upright position. • Kindly pay attention to the instructions given by the flight attendants, particularly as they demonstrate the use of safety features and devices. Take a few moments to locate the aircraft’s emergency exits.

ELECTRONIC DEVICES • In the interest of on-board safety, please consult any use of electronic devices with the flight attendants. Mobile phones must be turned off completely at all times and cannot even be in their stand by mode.

CABIN LUGGAGE • Stow your heavier carry-on luggage underneath the seat in front of you and place the lighter pieces in an overhead bin. Be aware that the carrier bears no responsibility for your carry-on luggage.


NA PA LU BĚ | ON B OA RD

PALUBNÍ AUDIO A VIDEO • Ve vybraných typech letadel je na centrálních obrazovkách promítána pohyblivá mapa s aktuálními údaji o poloze letadla a průběhu letu. • Na dálkových a středně dlouhých linkách nabízíme v business třídě k zapůjčení osobní přehrávače iPod touch s hudbou, fi lmy a hrami.

TISK NA PALUBĚ A HRAČKY PRO DĚTI • Při vstupu do letadla vám palubní personál v business třídě nabídne hlavní české i zahraniční deníky a časopisy, nabídka se liší podle přepravní třídy, délky letu a cílové destinace. • Na všech pravidelných linkách jsou pro děti připraveny drobné hračky, bez ohledu na přepravní třídu a délku trasy.

JÍDLA, NÁPOJE A ALKOHOL • Druhy a množství jídla a nápojů závisí na denní době a délce letu, speciální jídla (dietní, košer, vegetariánská, dětská apod.) si prosím objednejte již při rezervaci letenky. • Palubní průvodčí nesmí podávat alkohol osobám mladším 18 let. Na palubě prosím konzumujte jen ty alkoholické nápoje, které vám donesli palubní průvodčí nebo které jste si koupili na palubě v rámci doplňkového prodeje.

PALUBNÍ PRODEJ • Zboží zakoupené na palubě můžete uhradit v českých korunách, eurech i v dalších světových měnách nebo platebními kartami. Výběr zboží najdete na stránkách 92–98 tohoto časopisu, kompletní sortiment pak ve Sky Shop katalogu.

NEMOCNÍ A HANDICAPOVANÍ CESTUJÍCÍ • V některých typech letadel jsou nemocným a handicapovaným cestujícím k dispozici speciálně upravená sedadla a toalety.

KOUŘENÍ • Všechny linky Českých aerolinií jsou nekuřácké.

ON BOARD AUDIO AND VIDEO • On select type of aircraft, a moving map with information on the current position of the aircraft and progress of the flight is projected on the central screens. • On long and mid-distance flights, passengers in Business Class can borrow personal iPod players with music, movies and games.

IN-FLIGHT DAILY PRESS & TOYS • Upon entering the aircraft, flight attendants offer passengers in the Business class Czech and foreign dailies and journals. The offer depends on the travel class, flight duration and destination. • Children are awaited by small presents on all regular routes, irrespectively of the travel class or flight length.

MEALS AND BEVERAGES & ALCOHOL • Kinds and amounts of food and beverages offered depend on the time of day and flight length. If you have special meal requirements (diet, kosher, vegetarian, children’s food, etc.), please make sure to place your order already when booking your ticket. • Flight attendants are not permitted to serve alcohol to persons bellow the age of 18. When on board, kindly consume only those alcoholic beverages brought to you by flight attendants or those you purchased on board.

DUTY-FREE SALES • Goods purchased on board can be paid for in Czech Crowns, Euros or other major currencies, as well as by credit card. The selection of items on offer is listed on pages 92–98 of this magazine, the entire product assortment is available in the Sky Shop catalogue.

ILL AND DISABLED PASSENGERS • On certain types of aircraft, specially designed seats and toilets are available for ill and disabled passengers.

SMOKING • All Czech Airlines flights are non-smoking.

review | 83


M apy A PY | M APS A PS FINLAND NORWAY

NORTH SEA

HELSINKI

SWEDEN

BALTIC SEA UNITED KINGDOM POLAND

BELARUS

GERMANY

UKRAINE

FRANCE ROMANIA

GENEVA

ITALY

BLACK SEA TIRANA

SPAIN

TURKEY

MEDITERRANEAN SEA

DESTINACE NALÉTÁVANÉ ČESKÝMI AEROLINIEMI CZECH AIRLINES DESTINATIONS DESTINACE NALÉTÁVANÉ VE SPOLUPRÁCI S PARTNERY DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH PARTNERS 82 || review review 84


RUSSIA

EKATERINBURG NIZNIJ NOVGOROD

KAZAN

UFA

DONETSK

KAZAKHSTAN

ROSTOV ON DON BISHKEK SEOUL

SOCHI

BANGKOK

MELBOURNE COLOMBO SYDNEY

KUWAIT

BAHRAIN

HANOI HO-CHI-MINH

DUBAI

JOHANNESBURG ABU DHABI SEYCHELLES MALE

UAE

AL AIN MUSCAT

review | 85 83


skyteam

skyteam co je skyteam?

what is sk y team?

SkyTeam je mezinárodní aliance 19 leteckých společností, která byla vytvořena, by pečovala o zákazníky. Prostřednictvím jedné z nejrozlehlejších sítí přestupních bodů na světě nabízí SkyTeam 552 milionům cestujících, kteří využijí jeho služeb, přes 15 000 letů denně do 1000 destinací ve 186 zemích.

SkyTeam is a global alliance of nineteen airlines established with the aim of caring for their passengers. Thanks to one of the world’s most extensive connection point networks, SkyTeam is able to offer the 552 million customers who opt for its services a total of over 15,000 daily flights to more than 1000 destinations in 186 countries.

Objevte 10 skvělých DISCOVER důvodů, proč zvolit 10 great reasons SkyTeam to CHOOSE skyteam • více mil

• MORE MILES

Elite míle získáváte a můžete využít u kterékoli členské letecké společnosti.*

Earn miles toward Elite status. (Redeemable on any member airline.*)

• více salOnků

• MORE LOUNGES

Máte přístup do více než 500 salonků po celém světě.**

Access to more than 500 member lounges worldwide.**

• garantované rezervace

• GUARANTEED RESERVATIONS

Členové SkyTeam Elite Plus mají garantované plné rezervace v ekonomické třídě při rezervaci 24 hodin před odletem.***

Guaranteed full Coach / Economy Class reservation for SkyTeam Elite Plus members with 24-hour advance notice.***

• více letů

• MORE FLIGHTS

Můžete si vybrat z více než 15 000 letů denně do 1000 destinací po celém světě.

Over 15,000 flights to more than 1000 destinations worldwide.

• více tarifů

More fare options to more destinations. Not only do SkyTeam partners offer all classes of fares from Economy to First, we also offer a “SkyTeam Around the World Fare”.

Máte více možností do více destinací. Členové aliance SkyTeam nejen nabízejí všechny cestovní třídy, od ekonomické po první, ale také nabízejí tarif kolem světa – „SkyTeam Around the World Fare“.

• MORE FARES

• EASY CONNECTION

• snadná spojení

Make convenient connections with our extensive worldwide hub network.

Pohodlná spojení přes naši širokou celosvětovou síť přestupních bodů.

• ENHANCED CHECK-IN

• vylepšené odbavovací postupy

Save time with SkyTeam’s streamlined airport procedures.

Ušetříte čas s praktickými letištními postupy aliance SkyTeam.

• SINGLE CHECK-IN

• pouze jedno odbavení

Check-in only once when connecting to other SkyTeam airline flights. ****

Když přestupujete na jiné lety aliance SkyTeam, odbavíte se pouze jednou.****

• QUALIT Y STANDARDS

• standardy kvality

• RESERVATION NET WORK

Všechny členské společnosti SkyTeam vám zaručují stejnou kvalitu služeb.

Make reservations and get information at any of SkyTeam’s 2,100 ticket offices. Additionally, worldwide passengers can go to any of the SkyTeam partners for assistance.

• rezervační síť Udělat si rezervaci a získat informace můžete v kterékoli z 2100 kance- láří aliance SkyTeam. Navíc cestující mohou požádat o pomoc kteroukoli společnost aliance.

Guaranteed quality SkyTeam service on all member airlines.

* See your specific Frequent Flyer programme website for valid SkyTeam airline flights. Accrual is subject to each airline’s programme rules. Some restrictions apply. Award ticket redeemable on all * Platné lety společností aliance SkyTeam naleznete na webové stránce svého programu Frequent

SkyTeam operated aircraft.

Flyer. Podléhají pravidlům programu každé letecké společnosti. Existují určitá omezení.

** Complimentary access to member airline lounges when you are departing on a same-day internati-

** Volný vstup do salonků členských leteckých společností, pokud letíte v první nebo business

onal flight or connecting to/from an international flight operated by a SkyTeam member. This benefit

třídě na mezinárodním letu aliance nebo pokud jste SkyTeam Elite Plus frequent flyer – v den

is available to International First / Business class customers or SkyTeam Elite Plus frequent flyers.

cesty.

*** You must be an Elite Plus frequent flyer and make your reservations 24 hours in advance.

*** Musíte být Elite Plus frequent flyer a udělat si rezervaci 24 hodin před odletem.

**** With a maximum of two SkyTeam airlines on your itinerary, and a maximum of three

**** Pokud máte v itineráři maximálně dvě společnosti aliance SkyTeam a maximálně tři přestupy.

connections.

86 | review


T ER MINÁ L terminÁ l | TERMIN termin AL al

PARKOVÁNÍ, DOPRAVA A VOLNÝ ČAS NA LETIŠTI PRAHA PARKING, PUBLIC TRANSPORT AND LEISURE TIME AT PRAGUE AIRPORT

PARKING AT PRAGUE AIRPORT

PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI PR AHA VYLOŽENÍ A NALOŽENÍ – PARKOVIŠTĚ P1 a P2 • Nacházejí se před budovami Terminálů 1 a 2. • 15 minut zdarma/platí pro jeden vjezd v intervalu 60 minut. KRÁTKODOBÉ PARKOVÁNÍ – PARKOVIŠTĚ B a C • Určeno pro parkování delší než 15 minut. • Cenově nejvýhodnější krátkodobé parkování: 50,- Kč/hod. DLOUHODOBÉ PARKOVÁNÍ – KRYTÉ PARKOVIŠTĚ D • Ceny od 750,– Kč/týden. • Nejvýhodnější a nejlevnější řešení pro ty, kteří letí na delší cestu. • Nachází se 7 minut chůze od haly terminálu nebo jednu zastávku autobusem MHD. KOMFORTNÍ KRYTÉ PARKOVIŠTĚ C • Vhodné pro parkování v řádu několika dnů až týdnů. • Nachází se 2 minuty chůze od haly terminálů. Rezervujte on-line na www.prg.aero.

DROP-OFF AND PICK-UP – PARKING LOTS P1 and P2 • Located in front of Terminal 1 and Terminal 2. • 15 minutes free of charge/valid for one entrance in an interval of 60 minutes. SHORT-TERM PARKING – PARKING LOTS B and C • Designated for parking more than 15 minutes. • The best price for short-term parking: CZK 50/hour. LONG-TERM PARKING – COVERED PARKING LOT D • Prices from CZK 750/week. • The best and least expensive solution for those taking a longer trip. • 7 minute walk from the terminal halls or one stop via the public transport bus. COMFORTABLE COVERED PARKING LOT C • Suitable for parking for several days or weeks. • 2 minute walk from the terminal halls. Reserve online at www.prg.aero.

review | 87


L etiště E T IŠT Ě PR A H A | Pr PR ague AGUE A IRP or OR t T praha Airp DOPRAVA NA LETIŠTĚ PRAHA

TRANSPORT TO PRAGUE AIRPORT

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA Airport Express – přímé spojení s centrem města a Hlavním nádražím • Zastávky přímo před Terminály 1 a 2. • Jezdí denně v intervalu 30 minut. • Průměrná jízdní doba ve směru Letiště Praha 33 minut. • Více informací na www.cd.cz. Městská hromadná doprava • Zastávky přímo před Terminály 1 a 2. • Bus č. 100 – směr ZLIČÍN (přestup na metro linka B). • Bus č. 119 – směr DEJVICKÁ (přestup na metro linka A). • Více informací na www.dpp.cz. Dálková autobusová doprava – Student Agency • Luxusní vnitrostátní a mezinárodní autobusová doprava. • Stevardka na palubě, zdarma noviny, časopisy a teplé nápoje, film a hudba, WC. • Více informací na www.studentagency.cz.

BUS TRANSPORT Airport Express – direct connection to the city centre and the main train station • Stops right in front of Terminals 1 and 2. • Runs daily in 30 minute intervals. • The average travel time in the direction of Prague Airport is 33 minutes. • More information at www.cd.cz. City public transport • Stops right in front of Terminals 1 and 2. • Bus No. 100 – direction of ZLIČÍN (transfer to metro line B). • Bus No. 119 – direction of DEJVICKÁ (transfer to metro line A). • More information at www.dpp.cz. Intercity coach transport – Student Agency • Luxurious national and international bus transport. • On board: coach attendants, complimentary newspapers, magazines, hot drinks, films and music; toilets. • More information at www.studentagency.cz.

SMLUVNÍ TAXI – TAXISLUŽBY ZA GARANTOVANÉ TARIFNÍ CENY • Přepážky taxioperátorů v příletových halách Terminálů 1 a 2. • Cena jízdy z Letiště Praha do centra města do 600,– Kč. AAA RADIOTAXI Tel.: 14014, +420 222 333 222, +420 729 331 133 www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz 1.1.1. RADIOCAB TAXI Tel.: +420 220 113 892, +420 220 117 078 www.111radiocab.cz, airport@111radiocab.cz

OFFICIAL TAXI – TAXI SERVICES FOR GUARANTEED TARIFF PRICES • Taxi operator counters are located in the arrival halls of Terminals 1 and 2. • The prices of trips from Prague Airport to the city centre are up to max CZK 600. AAA RADIOTAXI Tel.: 14014, +420 222 333 222, +420 729 331 133 www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz 1.1.1. RADIOCAB TAXI Tel.: +420 220 113 892, +420 220 117 078 www.111radiocab.cz, airport@111radiocab.cz

88 | review


L etiště E T IŠT Ě PR A H A | Pr PR ague AGUE A IRP OR praha Airp or T t JAK STRÁVIT VOLNÝ ČAS NA LETIŠTI PRAHA? HOW TO SPEND LEISURE TIME AT PRAGUE AIRPORT?

ODPOČIŇTE SI V RELAXAČNÍ ZÓNĚ KOOPERATIVA • Neveřejná část Terminálu 2 v 1. patře mezi prsty C a D. • Otevřena 24 hodin denně. VSTUP JE ZDARMA! RELAX IN THE KOOPERATIVA RELAXATION ZONE • Transit area of Terminal 2, on the first floor between Piers C and D. • Open 24 hours a day. FREE ENTRY!

C

NAVŠTIVTE NAŠE KINO – CINEMA TIME • Promítá se denně od 10 do 23 hodin. VSTUP JE ZDARMA!

B

VISIT OUR CINEMA – CINEMA TIME • Screenings take place daily from 10 AM to 11 PM. FREE ENTRY!

TRANZITNÍ ČÁST TRANSIT AREA

D VEŘEJNÁ ČÁST PUBLIC AREA

A BAVTE SE S NÁMI PŘED ODLETEM! • Moderní způsob zábavy na herních konzolích s pohybovým ovladačem. • Veřejná část Terminálu 1 mezi příletovou a odletovou halou.

SUPERMARKET • Veřejná část spojovacího objektu Terminálu 1 a 2. SUPERMARKET • Located in the public area of the connecting building between Terminals 1 and 2.

OMLÁDNĚTE VE WELLNESS CENTRU SKY RELAX • Neveřejná část spojovacího objektu Terminálu 1 a 2. • Kadeřnické služby, manikúra, pedikúra, masáže.

HAVE FUN WITH US BEFORE YOUR DEPARTURE! • A modern means of entertainment on game consoles. • Located in the public area of Terminal 1 between the arrival and departure halls.

REJUVANATE YOUR BODY IN THE SKY RELAX WELLNESS CENTRE • Located in the transit area of the connecting building between Terminals 1 and 2. • Hairdressing services, manicure, pedicure, massages.

PŘIPOJTE SE ZDARMA K WI-FI • 15 minut vysokorychlostního připojení (10 Mb/s) zdarma. • Připojit se lze přes název (SSID) prg.aero-free.

CONNECT TO Wi-Fi FOR FREE • 15 minutes of high-speed connection (10 Mb/s) for free. • Connect via the network (SSID) prg.aero-free.

UŽIJTE SI VÝHODNÉ NÁKUPY – The Best Price Guarantee • Zboží je označeno logem The Best Price Guarantee. • Zahrnuje široký výběr exkluzivního sortimentu. • Nakoupíte za nejlepší ceny v České republice.

ENJOY SHOPPING AT BARGAIN PRICES – The Best Price Guarantee • Goods are labeled with The Best Price Guarantee logo. • Includes a wide selection of exclusive products. • Best price shopping in the Czech Republic.

review || 89 89 review


L E TA DLOV Ý park PA R K || FLEET FL EE T letadlový 10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

AIRBUS A321 – 200

2 206

20 100 kg 89 000 kg

34,09 m

850 km/h

44,51 m

3 950 km

10 156/180

16 992 kg 73 500 kg

34,09 m

850 km/h

37,57 m

4 100 km

9 34,10 m

16 200 kg 68 000/ 75 500 kg

33,84 m

850 km/h

AIRBUS A320 – 200

AIRBUS A319 135 | 116

3 360 km

BOEING 737 – 500 5

1 | | review 90 review

120

14 146 kg 52 999 kg

28,89 m

790 km/h

29,79 m

2 600 km


L E TA DLOV Ý park PA R K || FLEET FL EE T letadlový 10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

ATR 72 – 500

OK-GFR

4

6 600 kg

64/70

22 500 kg

27,05 m

540 km/h

27,17 m

1 594 km

4

4906 kg

48

18 600 kg

24,57 m

540 km/h

22,67 m

1 594 km

ATR 42 – 500

LETOVÝ PARK ČESKÝCH AEROLINIÍ A HOLIDAYS CZECH AIRLINES

OK-JFL

Livery Českých aerolinií

Livery Holidays Czech Airlines

Počet letadel | Number of Aircraft Počet cestujících | Seating Capacity Rozpětí křídel | Wingspan (m) Délka letadla | Length of Aircraft (m)

Retro livery Českých aerolinií

SkyTeam livery

Užitečný náklad | Payload (kg) Vzletová hmotnost | Take-off Weight (kg) Cestovní rychlost | Cruising Speed (km/h) Dolet s maximálním počtem cestujících Range with Maximum Seating Capacity (km)

review| |912 review


dá r k y | gifts

Výběr ze Sky Shopu Českých aerolinií A Selection from Czech Airlines Sky Shop Dámské parfémy Women’S fragrances

NEW Lancôme La Vie Est Belle EDP 50 ml Cena/Price

1594 Kč

approx.

64.00

Guerlain La Petite Robe Noire vdP 50 ml Cena/Price

1544 Kč

NEW

92 | review

approx.

62.00


dá r k y | gifts

Další produkty naleznete ve Sky Shop katalogu. More products in the Sky Shop Brochure. Pánské parfémy Men’S fragrances

NEW Giorgio Armani Acqua di Gio Essenza vdP 75 ml Cena/Price

1768 Kč

approx.

71.00

NEW

dior Eau Sauvage EDT 100 ml Cena/Price

1569 Kč

approx.

63.00

NEW Bulgari man Edt 60 ml Cena/Price

1145 Kč

approx.

46.00

review | 93


dá r k y | gifts

Miniatury Miniatures

NEW Lancôme The best of Lancôme Cena/Price

996 Kč

approx.

40.00

Dior Les Parfums Cena/Price

1020 Kč

NEW Giorgio Armani Miniatures set Armani Homme Cena/Price

1096 Kč

94 | review

approx.

44.00

approx.

41.00


dá r k y | gifts

Kosmetika Cosmetics

NEW Lancôme Hypnôse Star Cena/Price

598 Kč

approx.

24.00

NEW

Guerlain L’Or Pure BEauty Enhancer Cena/Price

1145 Kč

approx.

46.00

NEW Guerlain Terracotta Light Brunette Cena/Price

896 Kč

approx.

36.00

review | 95


dá r k y | gifts

Hodinky Watches

NEW Festina Men’S watch Cena/Price

2963 Kč

approx.

NEW Lambretta Gold Mesh Cena/Price

1967 Kč

approx.

79.00

NEW Timex Montre Homme watch Cena/Price

2963 Kč

96 | review

approx.

119.00

119.00


dá r k y | gifts

Šperky Jewellery

Swarovski Destination bracelet Cena/Price

3337 Kč

approx.

134.00

NEW Thomas Sabo Pearl Bracelet Cena/Price

2092 Kč

approx.

84.00

NEW Pandora Airplane & Circle of Heart Charms set Cena/Price

1245 Kč

approx.

50.00

Další produkty naleznete v katalogu Sky Shop. More products in the Sky Shop brochure.

review | 97


dá r k y | gifts Nabídka platí do vyprodání zásob. Offer valid while stocks last.

Doplňky Accessories

NEW Furla Onyx Leather wallet Cena/Price

2216 Kč

approx.

89.00

NEW Lyle & Scott Scarf Cena/Price

2465 Kč

approx.

99.00

NEW Inergie Pocket Cell charger Cena/Price

1967 Kč

98 | review

approx.

79.00

Na svůj příští let s Českými aeroliniemi si můžete objednat zboží z našeho sortimentu na www.czechairlines.com/skyhop. You can order goods for you next flight with Czech Airlines on www.czechairlines.com/skyshop.


Velké věci začínají správným rozhodnutím KLADRUBY 1922

To pravé bohatství


MERCURY Jewellery Boutique. Pařížská 30. Praha 1. 110 00 (In Hotel InterContinental Prague). MERCURY Jewellery Boutique. Airport Prague - Ruzyně. Terminal 1 – Duty Free - Gate A. MERCURY Jewellery Boutique. Airport Prague - Ruzyně. Terminal 1 – Duty Free - Gate B.

Review_6_2012  

Flight magazine for CSA

Review_6_2012  

Flight magazine for CSA

Advertisement