Page 1

1–2 / 2015

SOUL

ZNOVUZROZENÉ MĚSTO A CITY REBORN ВОЗРОДИВШИЙСЯ ГОРОД

Váš osobní výtisk | Your personal copy | Ваш личный экземпляр

| www.czechairlines.com |


The Czech Republic has a growing reputation as a centre for high-tech engineering, software development, nanotechnology as well as medical research & development. CTP is the Czech Republic’s premier developer of high quality premises for lease throughout the country. Our clients demand not only specialized fit-out, but long-term value, and CTP has a successful record developing customized manufacturing facilities, clean rooms, and BREEAM-certified offices for clients such as Honeywell, ABB, and SmithsMedical, while providing full property management services long after move-in. Whatever your industry, call us today to see how CTP can get your company close to the high-tech hubs you need to be a part of.

CTP.eu | CTPark.eu | +420 565 535 565


Logo Coca-Cola je registrovaná ochranná známka společnosti The Coca-Cola Company.

ulítněte

na chuti

radost otevřít


| OBSAH | CONTENTS | СОДЕРЖАНИЕ

ČLÁNKY | ARTICLES | СТАТЬИ

18

6 Navigátor | Navigator | Навигатор 18 Rozhovor | Interview | Интервью

Ladislav Špaček – Nejdůležitější je vzájemná ohleduplnost | Ladislav Špaček – Behaving considerately is crucial | Ладислав Шпачек – Самое главное – внимательность по отношению друг к другу 30 Destinace | Destination | Дестинация

Soul – Znovuzrozené město | Seoul – A city reborn | Сеул – Возродившийся город 42 Téma | Topic | Тема

30

Bílou stopou | The white trail | По белым следам 50 Destinace | Destination | Дестинация

Kodaň – Mořská víla mezi městy | Copenhagen – Mermaid among cities | Копенгаген – Город Русалочки

66 Knižní tip | Book tip | Книги

70 Životní styl | Life style | Стиль жизни

74 Střípky | News | Мозаика

SERVIS | SERVICE | СЕРВИС

80 OK Plus

82 Na palubě | On board | На борту

84 Mapy | Maps | Карты

86 Letadlový park | Fleet | Самолетный парк

88 Letiště Václava Havla | Václav Havel Airport Prague | Аэропорт Вацлава Гавела

92 Dárky | Gifts | Подарки

50

PRO ČESKÉ AEROLINIE VYDÁVÁ | FOR CZECH AIRLINES PUBLISHED BY: Boomerang Publishing s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Prague 7 – Troja, tel.: +420 244 023 101, e-mail: info@bpublishing.cz, www.bpublishing.cz REDAKČNÍ RADA | EDITORIAL BOARD: Jana Flachsová, Jana Jusková, Irena Valentová, Veronika Nováková, Rudolf Král INZERCE | ADVERTISING: Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz, +420 774 075 614. Vydavatel neručí za obsah inzerátů. | The publisher is not responsible for the content of advertisements. TISK | PRINT: Neografia, a. s. DATUM VYDÁNÍ | PUBLICATION DATE: 1. 1. 2015. Tiskové chyby vyhrazeny. REVIEW VYCHÁZÍ JAKO DVOUMĚSÍČNÍK. | THE REVIEW IS PUBLISHED BI-MONTHLY. Registrace Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 16853


iQLANDIA iQLANDIA iQ-ЛАНДИЯ


Nejmodernější science centrum v České republice, kde zjistíte, že přírodní vědy umějí malým i velkým nabídnout řadu vzrušujících dobrodružství. The most modern science centre in the Czech Republic, where you will discover that natural sciences can offer exciting adventures for small children and adults alike. Это самый современный научный центр Чешской Республики, в котором вы обнаружите, что естественные науки способны предложить множество интереснейших приключений и малышам, и взрослым.


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R | Н А В И Г А Т О Р

Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) Джованни Баттиста Пиранези (1720-1778)   Rozsáhlá výstava představuje dílo jedné z nejvýraznějších postav světové grafiky. Ve své době byl italský umělec, architekt, designér a archeolog Giovanni Battista Piranesi obdivován zejména jako vedutista oslavující krásu antického i soudobého Říma. Velkou pozornost však poutá také jeho fascinující cyklus Carceri (Žaláře), jehož zneklidňující atmosféra a uhrančivá expresivita uchvátily i takové velikány, jako byli Victor Hugo, Aldous Huxley, francouzští surrealisté či Marguerite Duras.   A large exhibition presents the work of one of the most prominent figures of world graphic art. The Italian artist, architect, designer and archaeologist Giovanni Battista Piranesi was in his time admired particularly as a vedute painter, celebrating the beauty of both ancient and contemporary Rome. However, his fascinating cycle Carceri (Dungeons) also attracts much attention. Its unsettling atmosphere and bewitching expressiveness captivated even such greats like Victor Hugo, Aldous Huxley, French Surrealists or Marguerite Duras.   Большая выставка, представляющая творчество одной из самых значимых фигур мировой графики. В своё время Джованни Баттиста Пиранези – итальянский художник, архитектор, дизайнер и археолог – вызывал восхищение, прежде всего, как пейзажист, прославлявший красоту Древнего и современного ему Рима. Большой интерес вызывает также его знаменитый цикл «Темницы» (Carceri), тревожная атмосфера и завораживающая экспрессия которого приводила в восторг таких гигантов мысли, как Виктор Гюго, Олдос Хаксли, французские сюрреалисты и Маргерит Дюрас.

Michael Kratochvíl je zpět v Českém centru Michael Kratochvíl is back at the Czech Centre Михаэл Кратохвил снова в Чешском центре   České centrum Praha se po čase vrací k loňské úspěšné výstavě černobílých fotografií Michaela Kratochvíla, který připravil novou kolekci svých portrétních snímků. Opět se budete moci přesvědčit o tom, že černobílé portréty mají svou sílu a výpovědní hodnotu. Kratochvílovy snímky se snaží podat nejen svědectví o životě a vzhledu portrétovaných osob, zaměřují se na jejich postoje, myšlenky a nálady. Více na www.czechcentres.cz.   After some time, the Czech Centre in Prague decided to return to last year’s successful exhibition of black and white photographs by Michael Kratochvíl, as he has prepared a new collection of his portrait shots. So once again you will be able to find out for yourself that black and white portraits still have power and expressive value. Kratochvíl’s images do not only try to bear witness to the life and appearance of the people portrayed, they also reveal their attitudes, thoughts and moods. More on www.czechcentres.cz.   По прошествии некоторого времени Чешский центр в Праге вновь возвращается к успешной прошлогодней выставке чёрно-белых фотографий Михаэла Кратохвила, который подготовил свою новую коллекцию портретных снимков. Именно чёрно-белые портреты обладают особой выразительной силой. Снимки Кратохвилы стремятся не только передать жизнь и внешность своих героев, но и отражают их позиции, мысли и настроения. Подробности на сайте www.czechcentres.cz. 8


FASHION ARENA PRAGUE OUTLET

VÍCE NEŽ 100 ZNAČKOVÝCH OBCHODŮ SE SLEVAMI 30–70 % KAŽDÝ DEN MORE THAN 100 FASHION BRANDS WITH DISCOUNTS OF 30–70 % EVERY DAY БОЛЕЕ 100 ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ СО СКИДКАМИ 30–70 % КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Adidas • Calvin Klein Jeans • Desigual • Diesel • Ecco • Gant • Geox • Guess Intimissimi • Lacoste • Lindt • Liu Jo • Mexx • Nike • Salamander • Samsonite and many more…

SHOP AS A VIP MENTION CODE WORD „CZECH AIRLINES“ AT THE INFORMATION CENTRE AND GET 10 % EXTRA DISCOUNT IN NINE OF YOUR FAVOURITE STORES (valid until 31. 3. 2015)

Fashion Arena Prague Outlet Zamenhofova 440 Praha 10 - Štěrboholy ONSITE TAX REFUND

FASHION-ARENA.CZ

Fashion Arena free shuttle bus > Departure every 30 minutes from metro line A – Depo Hostivař

© POC Prague Outlet Center 2014

Open daily 10.00–20.00 Only 20 minutes from the center of Prague


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R | Н А В И Г А Т О Р

Oslavy prasátka mangalica Celebrating the Mangalitza pig Торжества поросёнка породы мангалица   Maďarský vepřík mangalica známý zejména svými kudrnatými štětinami a chutným masem, dal vzniknout populárnímu festivalu. Od 6. do 8. února se v Budapešti vydejte na náměstí Svobody nedaleko parlamentu, klidně i s celou rodinou, pro každého se tam najde aktivita podle chuti. A to doslova! Stánky plné dobrot, koncerty, závody, workshopy… Více na www.budapestagent.com. S Českými aeroliniemi do Budapešti až 2x denně.   The Hungarian Mangalitza pig, famous for its curly hair and tasty meat, gave rise to a popular festival. Between February 6 and 8 in Budapest, head to Freedom Square near the Parliament building, taking your entire family with you, as there will be activities suiting everyone’s tastes. Literally! Stalls full of goodies, concerts, competitions, workshops. More at www.budapestagent.com. Czech Airlines flies to Budapest up to two times a day.   Венгерский кабанчик мангалица, прославившийся главным образом благодаря своей кудрявой щетинке и вкусному мясу, положил начало популярному фестивалю. С 6 по 8 февраля отправляйтесь на Площадь Свободы в Будапеште, расположенную недалеко от парламента. Смело берите с собой всю свою семью, там для каждого найдётся занятие по вкусу. Причём в буквальном смысле слова! Ларьки, полные лакомств, концерты, состязания, мастер-классы. Подробности на сайте www.budapestagent.com. Czech Airlines летают в Будапешт два раза в день.

Belly Fusion festival Belly Fusion Festival Фестиваль «Belly Fusion»   Eklektické propojení umění a světových kultur nabízí Paříž ve dnech 16. až 18. ledna. Na programu jsou třídenní workshopy pod vedením špičkových lektorů s rozmanitým zaměřením – od orientálního tance přes ohnivé flamenco, bollywood, americký tribal styl až po burleskní kabaret. Vše pak vyústí ve dvě večerní taneční představení. Více na www.bellyfusions.com. S Českými aeroliniemi do Paříže až 3x denně.   From January 16 to 18 Paris will present an eclectic mix of arts and world cultures. The programme includes three-day workshops under the direction of top instructors with various themes – from oriental dance through fiery flamenco, Bollywood, American Tribal Style to burlesque cabaret. The climax of the event is two evening dance performances. More at www.bellyfusions.com. Czech Airlines flies to Paris up to three times a day.   С 16 по 18 января Париж предлагает приобщиться к эклектическому слиянию искусства и культур разных стран мира. В программе трёхдневные мастер-классы под руководством превосходных лекторов, специализирующихся на всевозможных стилях танца: ориентальном танце, жарком фламенко, «болливуде», американском стиле трайбл и даже на бурлескном кабаре. Впоследствии всё это выльется в два вечерних представления. Подробности на сайте www.bellyfusions.com. Czech Airlines летают в Париж три раза в день. 10


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R | Н А В И Г А Т О Р

V hlavní roli animáci Cartoon stars in the spotlight В главных ролях мультфильмов   Od 13. do 22. února se na bruselském náměstí Flagey koná setkání animovaných postaviček nejen z Belgie, ale z celého světa. Těšte se na spoustu krátkých i celovečerních animovaných filmů, hudebních klipů, stejně tak workshopů pro děti i dospělé. Přijďte si nakreslit a rozhýbat svého kresleného hrdinu z dětství. Více na www.animafestival.be. S Českými aeroliniemi do Bruselu až 2x denně.

PRESENTS

Brussels, Flagey

13 -22/02/2015 www.animafestival.be TICKETS : INFO FR : 02/502.70.11 INFO NL : 02/502.63.47

Avec le soutien de / Met de steun van Willy Decourty, Bourgmestre / Burgemeester, Yves de Jonghe d’Ardoye, Echevin de la Culture / Schepen van Cultuur, et des membres du Collège des Bourgmestre et Echevins d’Ixelles / en het Schepencollege van Elsene

© François Chalet/ Folioscope 2013-2014 – Co-organisation Folioscope a.s.b.l. / Festival du dessin animé a.s.b.l. / Vereniging van de animatiefilm vzw. – Éd. resp.: Philippe Moins, Folioscope, 24 boulevard de l’Empereur, 1000 Bruxelles

THE BRUSSELS ANIMATION FILM FESTIVAL

  From February 13 to 22, Flagey Square in Brussels will host a meeting of animated cartoon characters not only from Belgium, but from around the world. Look forward to a lot of short and feature-length animated films, music videos, and workshops for children and adults. Come and draw and animate your childhood cartoon hero. More at www.animafestival.be. Czech Airlines flies to Brussels up to two times a day.   С 13 по 22 февраля на брюссельской площади Place Flagey встретятся герои мультиков, не только бельгийских, но практически из всех стран мира. Вас ждёт показ множества коротко- и полнометражных мультфильмов и музыкальных клипов, а также мастер-классы для детей и взрослых. Придите, чтобы нарисовать и оживить любимого мультяшного персонажа своего детства! Подробности на сайте www.animafestival.be. Czech Airlines летают в Брюссель два раза в день.

inzerce

PwC Legal

A new kind of law firm - Multi-disciplinary lawyers - Integrated cooperation with tax and advisory services - Global presence covering 85 countries, 2,500 lawyers - Highest standards commensurate with PwC brand - Fair prices to fit client needs and expectations

www.pwclegal.cz


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R | Н А В И Г А Т О Р

Kapitáne, kam s tou lodí? All things nautical Капитан, капитан, улыбнитесь!   Leden se v našich zeměpisných šířkách k pobytu na lodi příliš nehodí, ale inspirovat se a být připraven, až bude teplo, určitě není na škodu. V Düsseldorfu si od 17. do 25. ledna můžete u více než 1600 vystavovatelů udělat jasnou představu třeba o tom, jaké jachty budou letos v kurzu nebo kam se za poslední rok technologicky posunulo potápečské vybavení. Více na www.boot.de. S Českými aeroliniemi do Düsseldorfu až 2x denně.   In our latitudes, January is not the ideal month for a boat trip, but it does no harm to be inspired and ready for when the warm weather comes. From January 17 to 25 in Düsseldorf, over 1,600 exhibitors will give you a clear idea of what yachts are in fashion this year or what last year’s technological advances in diving equipment are. More at www.boot.de. Czech Airlines flies to Dusseldorf up to two times a day.   В наших географических широтах январь не самый подходящий месяц для путешествий по воде, но набраться вдохновения и подготовиться к новому тёплому сезону никогда не повредит. С 17 по 25 января в Дюссельдорфе вы сможете ознакомиться со стендами 1600 экспонентов и получить ясное представление о том, какие яхты в этом году войдут в моду или как в прошлом году снаряжение для водолазов продвинулось в технологическом плане. Подробности на сайте www.boot.de. Czech Airlines летают в Дюссельдорф два раза в день.

Krasobruslení ve Stockholmu Figure skating in Stockholm Фигурное катание в Стокгольме   Po více než sedmdesáti letech se opět mezinárodní soutěž v krasobruslení vrací do švédského hlavního města. Evropský šampionát zahájí 26. ledna tréninkovými jízdami, aby 1. února vyvrcholil gala exhibicí mistrů Evropy v individuálních jízdách žen i mužů, párů a párových tanců na ledě. Nenechte si ujít vzrušení z kouzelných a mnohdy i dramatických jízd evropské krasobruslařské špičky. Více na www.skatesweden.se. S Českými aeroliniemi do Stockholmu až 4x týdně.   After more than 70 years, an international figure skating competition returns to the Swedish capital. The European Championships will start on January 26 with practice sessions and culminate on February 1 with a gala exhibition of European champions in single skating, both ladies and men, pairs and ice dancing. Do not miss the excitement of the magical and often dramatic performances by the cream of European figure skaters. More at www.skatesweden.se. Czech Airlines flies to Stockholm up to four times a week.   Спустя более 70 лет международные соревнования по фигурному катанию вновь возвращаются в шведскую столицу. Европейский чемпионат стартует 26 января, а 1 февраля он завершится ярким праздничным выступлением чемпионов Европы. Вы увидите одиночное катание (и женское, и мужское), парное катание, а также парные танцы на льду. Не пропустите захватывающие, волшебные, а зачастую и драматические выступления самых лучших европейских фигуристов. Подробности на сайте www.skatesweden.se. Czech Airlines летают в Стокгольм четыре раза в неделю. 12


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R | Н А В И Г А Т О Р

Dary z Východu i ze Západu Gifts from East and West Дары Востока и Запада   Tradice předávání darů během diplomatických cest existuje již po staletí. I proto může petrohradská Ermitáž vystavovat až do 8. března sbírku nejrůznějšího umění, které se dostalo do Ruska od 18. století až do pádu ruské říše. Mezi jedinečnými kousky, které se dostaly k carskému dvoru, jsou k vidění šperky, porcelán, tapiserie či exotické předměty. Více na www.hermitagemuseum.org. S Českými aeroliniemi do Petrohradu až 4x týdně.   The tradition of giving gifts during diplomatic travels has existed for centuries. Showcasing this custom, the St Petersburg Hermitage is staging an exhibition until March 8 of all kinds of art that made its way to Russia from the 18th century till the collapse of the Russian Empire. Among the unique pieces that found its way to the tsarist court and are on display is jewellery, porcelain, tapestries and exotic objects. More at www.hermitagemuseum.org. Czech Airlines flies to St Petersburg up to 4 times a week.   Традиция вручения даров во время дипломатических визитов существует уже несколько веков. Благодаря этому петербургский Эрмитаж может представить вашему вниманию коллекцию произведений искусства, состоящую из предметов, преподнесённых российским правителям начиная с XVIII века и заканчивая падением монархии. Среди уникальных экземпляров, попавших на императорский двор, вы увидите драгоценности, шпалеры, изделия из фарфора и экзотические предметы. Выставка продлится до 8 марта. Подробности на сайте www.hermitagemuseum.org. Czech Airlines летают в Санкт-Петербург 4 раза в неделю.

inzerce


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R | Н А В И Г А Т О Р

Historie krásných dýmek History of beautiful pipes История прекрасных курительных трубок   Kouření dýmky si brzy po svém importu do Evropy získalo velkou oblibu. Až do konce ledna si v Košicích můžete prohlédnout bohatou a významnou sbírku historických kuřáckých potřeb a různorodých dýmek ze dřeva, porcelánu nebo třeba mořské pěny. Díky Východoslovenskému muzeu si připomenete historickou důležitost dýmek, a kdo ví, možná na závěr vykouříte i první na Slovensko dovezenou dýmku míru. Více na www.vsmuzeum.sk. S Českými aeroliniemi do Košic až 4x denně.   Soon after the habit was imported to Europe, pipe smoking became very popular. Until the end of January in Košice you can view a large and important collection of historical smoking equipment and a variety of pipes made of wood, porcelain or even sea foam. Thanks to the East Slovak Museum you can be reminded of the historic importance of pipes, and who knows, you might even conclude your tour by smoking the first peace pipe brought to Slovakia. More at www.vsmuzeum.sk. Czech Airlines flies to Košice up to 4 times a day.   Едва появившись в Европе, курение трубки стало здесь очень популярным. До конца января в городе Кошице вы сможете познакомиться с богатой коллекцией аксессуаров для курильщиков, в том числе увидеть многочисленные трубки из дерева, фарфора и из морской пенки. Восточнословацкий музей напомнит вам об исторической значимости трубок, и — кто знает? — может быть, в конце вашего визита сюда вы раскурите первую трубку мира, привезённую в Словакию. Подробности на сайте www.vsmuzeum.sk. Czech Airlines летают в Кошице 4 раза в день.

inzerce


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R | Н А В И Г А Т О Р

Za karnevalem do Frankfurtu Head to Frankfurt for a carnival Во Франкфурт на карнавал   Období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami – přesně to je fašank neboli masopust, jehož konec je závislý na datu Velikonoc. Množství barev, hudby a tanečních vibrací ovládne 12. února také německý Frankfurt, kterému, tak jako každý rok, bude kralovat šašek a paní šašková. Na nic nečekejte, vytáhněte masky ze skříní a vydejte se oslavovat do Německa. Více na www.grosser-rat.de. S Českými aeroliniemi do Frankfurtu až 2x denně.   A time of feasting and revelry between two periods of fasting – that is Shrove Tuesday, or Mardi Gras or Pancake Day, whose timing hinges on the date of Easter. On February 12, the German city of Frankfurt will once again be overtaken by colours, music and dance under the rule of a Mr and Mrs Jester. Don’t wait for them, but put on a mask and set out to celebrate in Germany. More at www.grosser-rat.de. Czech Airlines flies to Frankfurt up to 2 times a day.   «Фашинг» (или карнавал) — это пир и веселье в период между двумя постами. Его окончание зависит от числа, на которое приходится Пасха. Изобилие красок, музыка, танцы до упаду — всё это ждёт вас 12 февраля в немецком Франкфурте, где, как и каждый год, в это время главными правителями станут шут и шутиха. Не раздумывайте! Доставайте из шкафа свои маски и карнавальные костюмы и поезжайте на праздник в Германию. Подробности на сайте www.grosser-rat.de. Czech Airlines летают во Франкфурт 4 раза в день.

inzerce

DRŽTE S NÁMI PARAPLE V POHYBU PO CELÝ ROK 2015

Origin

r e sta u r a nt s i n c e 5 76 0 a l Ko s h e r

ODEŠLETE SMS VE TVARU DMS ROK PARAPLE NA ČÍSLO 87 777 PRO PŘÍSPĚVEK KAŽDÝ MĚSÍC PO DOBU JEDNOHO ROKU. CENA JEDNÉ DMS JE 30 KČ, CENTRUM PARAPLE ZÍSKÁ 28,50 KČ. SBÍRKOVÉ KONTO CENTRA PARAPLE

932 932 932 / 0300 POMÁHÁ JIŽ 20 LET LIDEM S POŠKOZENÍM MÍCHY NAJÍT CESTU DÁL

King Solomon Široká 8 Jewish Town tel.: 224 818 752 www.kosher.cz

WWW.PARAPLE.CZ

PAR 1411 02_90x80_V01.indd 1

10.12.14 16:55


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R | Н А В И Г А Т О Р

Webdesign pro dámy Web design for ladies Веб-дизайн для дам   O tom, že navrhování a realizace internetových stránek nejsou ani zdaleka mužské záležitosti, se můžete přesvědčit na workshopu od Ruby on Rails. Toto sdružení si klade za cíl přilákat ženy a dívky do odvětví, kde dominují muži. Dámy, stavte se 7. či 8. února ve Varšavě a staňte se webdesignérkami. Své výtvory pak můžete vystavit na vlastní webové stránce. Více na www.railsgirls.com. S Českými aeroliniemi do Varšavy až 2x denně.   You can discover that web page design and production is not just a male domain during the Ruby on Rails workshop. This association’s goal is to encourage women and girls to enter fields dominated by men. Ladies, come to Warsaw on February 7 to 8 and learn about becoming web designers. You can then show off your skills on your own web page. More at www.railsgirls.com. Czech Airlines flies to Warsaw up to 2 times a day.   В том, что разработка и создание интернет-страниц не обязательно должны быть исключительно вотчиной мужчин, вы сможете убедиться на мастер-классе «Ruby on Rails». Цель этой организации — привлечь женщин и молодых девушек в отрасль, в которой доминируют мужчины. Дамы, загляните 7-8 февраля в Варшаву и станьте веб-дизайнерами. Свои произведения вы сможете выставить на собственной веб-странице. Подробности на сайте www.railsgirls.com. Czech Airlines летают в Варшаву два раза в день.

Valentina Lisitsa poprvé v Praze Valentina Lisitsa for the first time in Prague Валентина Лисица впервые в Праге   První dáma klavíru a hvězda YouTube Valentina Lisitsa v Praze. Zažijte unikátní atmosféru koncertů Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, oficiálního metropolitního tělesa. Koncerty 25. a 26. 2. 2015 se uskuteční v nádherných prostorách Smetanovy síně Obecního domu. Více na www.fok.cz.   One of the best pianist of the world and YouTube star Valentina Lisitsa in Prague. Enjoy the unique atmosphere of concerts of the Prague Symphony Orchestra, representative orchestra of the city of Prague. Concerts on Feb. 25th and 26th will take place in the Smetana Hall of the Municipal House. More at www.fok.cz.   Пианистка-звезда Валентина Лисица, звезда YouTube, выступит в Праге 25 и 26 февраля 2015. Представляем Вам уникальную возможность испытать вдохновляющую обстановку на концертах Пражского симфонического оркестра, которые проходят в монументальном зале Бедржиха Сметаны в Муниципальном доме. Подробности на сайте www.fok.cz.

16


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R | Н А В И Г А Т О Р

KONÁ SE Sport

7. února – RBS 6 Nations, základní skupina šampionátu v ragby, Itálie vs. Irsko, stadion Olympico, Řím, Itálie 15. února – Barcelona Half Marathon, běžecké závody i pro veřejnost, Španělsko

Kultura

23. ledna – Feelin Blues, taneční workshopy a party, Tel Aviv, Izrael Únor – Caja Madrid, flamenco festival v Madridu, Španělsko

Ostatní 29. ledna–1. února 2015 – Cirque du Soleil show, Bukurešť, Rumunsko Leden – Alta Roma týden módy, Řím, Itálie

WHAT’S ON Sport

February 7 – RBS 6 Nations, group stage of the rugby championship, Italy v Ireland, Olympico stadium, Rome, Italy February 15 – Barcelona Half Marathon, running races, including races for the public, Spain

Culture

January 23 – Feelin Blues, dance workshops and parties, Tel Aviv, Israel February – Caja Madrid, flamenco festival in Madrid, Spain

Other

January 29 – 1 February 2015 – Cirque du Soleil show, Bucharest, Romania January – Alta Roma Fashion Week, Rome, Italy

ПРОВОДИТСЯ Спорт

7 февраля – Кубок шести наций (RBS 6 Nations), основной этап чемпионата по регби, Италия против Ирландии, Олимпийский стадион, Рим, Италия, 15 февраля – Барселонский полумарафон, соревнования по бегу не только для профессионалов, Испания

Культура 23 января – «Feelin Blues», танцевальные мастер-классы и вечеринки, Тель-Авив, Израиль Февраль – Caja Madrid, фестиваль фламенко в Мадриде, Испания Разное 29 января – 1 февраля 2015 – Представление Цирка солнца (Cirque du Soleil), Бухарест, Румыния Январь – Alta Roma, Неделя моды, Рим, Италия

inzerce

jeep.cz

5 LET

ZÁRUKA

do 100 000 km

NOVÝ JEEP® RENEGADE PŘEDURČEN KE SVOBODĚ

Jeep je registrovaná ochranná známka společnosti Chrysler Group LLC. ® Kombinovaná spotřeba 4,6–6,0 l/100 km, emise CO2 120–151 g/km.

SRBA SERVIS s.r.o, Jíloviště 188, 252 02, tel.: 255 717 011, www.srba.cz


| ROZHOVOR | INTERVIEW | ИНТЕРВЬЮ Text Jiří Holubec Foto Michael Kratochvíl

Ladislav Špaček Ладислав Шпачек

Nejdůležitější je vzájemná ohleduplnost Behaving considerately is crucial Самое главное – внимательность по отношению друг к другу Ať chcete či ne, během setkání s Ladislavem Špačkem se budete docela určitě kontrolovat, zda se neproviňujete proti nějakému pravidlu etikety. Stejně tak si můžete být jisti, že vám minimálně jedno unikne. Mně se to povedlo hned na úvod, kdy jsem olízl lžičku od kávy. Like it or not, when meeting Ladislav Špaček you will be terrified of breaking a rule of etiquette. And, inevitably, you will end up breaking at least one. Just like I did, licking my coffee spoon just as the interview began.

Хотите вы этого или нет, но во время общения с Ладиславом Шпачеком вы гарантированно будете себя контролировать: не грешите ли вы против какогонибудь правила этикета. С той же долей уверенности можно сказать, что как минимум за чем-то одним вы точно не доглядите. Я, например, прокололся с самого начала, облизав кофейную ложечку.


| ROZHOVOR | INTERVIEW | ИНТЕРВЬЮ

LADISLAV ŠPAČEK Pedagog, novinář a publicista, který jedenáct let působil na pozici mluvčího prezidenta Václava Havla. Působí jako konzultant v oboru komunikace a etikety, o nichž publikoval řadu knih.

rou založil jako vysokoškolák v garáži, a nikdo se nad tím nepozastavuje. Omlouvám se za faux pas, zase jsem si ho alespoň odbyl hned na začátku. Kdo vlastně pravidla etikety stanovuje? Existuje na to nějaká tajná komise? To je zajímavá myšlenka, ale žádná taková komise neexistuje. Vlastně ani nemůže, protože nikdo nedokáže předvídat, jakým směrem se bude etiketa vyvíjet. Nejlépe jde její vývoj přirovnat k vývoji jazyka. Obojí se neustále mění a jak jazykovědci, tak tvůrci pravidel společenského chování ten vývoj sledují a zachycují v knihách. Tím, že se pravidla objeví v tištěné podobě, je vlastně určitým způsobem zafixujeme. Zbrzdíme tak proces změn, který by se jinak možná úplně utrhl ze řetězu. Takže dnešní prohřešek by mi už za několik let mohl projít? Je to možné. To, že pravidla v knihách kodifikujeme, neznamená, že zůstanou platná navěky. Stavu, ve kterém se vyskytují, říkáme pružná stabilita. Vezmu-li si opět na pomoc analogii s jazykem, tak pro generaci našich rodičů nebylo myslitelné psát „univerzita“ nebo „prezident“. Tím, že se tento způsob psaní vyskytoval čím dál tím častěji, byl nakonec zanesen i do pravidel našeho pravopisu. Stejně tak i já budu za pět let psát, že do dobré restaurace nebo na premiéru v malém divadle není nutné nosit kravatu. Vlastně je nepřesné říkat, že pravidla vytváří někdo konkrétní. Pravidla vznikají ve společnosti samovolně, my je v knihách pouze kodifikujeme. Nakolik jsou pravidla etikety závazná? Každý si z nich bere jen to, co při svém vlastním způsobu života upotřebí. Pokud si někdo vezme oblek jednou za pět let, nebude se zabývat tím, jestli si má kravatu uvázat na Shelbyho uzel, nebo raději stylem four-in-hand. Manažer, který letí na jednání do Londýna, se tím ale zabývat pravděpodobně bude. Pokud nebude mít kvalitní šněrovací boty, dostatečně dlouhé ponožky a ke kentskému límečku uvázaný Shelbyho uzel, jeho protějšek si toho všimne a může kvůli takové zdánlivé maličkosti dát zakázku někomu jinému. V dnešní době ale už byznysmeni často nechodí v oblecích. Existuje mnoho úspěšných lidí, kteří vydělali miliardy v šortkách a sandálech a nejsou ochotni se jich vzdát. Jaký vliv mají na vývoj pravidel etikety? Systém pravidel společenského chování je pružný a počítá s tím, že se vůči němu budou lidé vymezovat. Velmi ovšem záleží na tom, jestli je dotyčný člověk silná a respektu hodná osobnost, aby mu ostatní jeho odlišnost tolerovali. Bill Gates vždy chodil a dodnes chodí na společenské události velmi neformálně oblečen. V jeho případě je to však jasný odkaz na historii jeho firmy, kte20

Je tedy možné, že se například z černých džínů a černého roláku stane po vzoru Steva Jobse určitá forma společenského oděvu? Je možné, že ho adoptujeme jako trendy model, ale domnívám se, že nebude mít dlouhé trvání. Takových trendů se už objevil nespočet. Není to tak dávno, co se k saku nosilo tričko s výstřihem do „v“ nebo rolák. To jsou ovšem pořád pomíjivé módní trendy. Tmavý oblek s košilí a kravatou přetrvává už více než sto let, a proto ho můžeme považovat za společenský standard a normu. Netvrdím však, že se takový standard má považovat za něco nedotknutelného. Pokud ho ale někdo chce porušit, měl by nejprve jeho pravidla perfektně ovládat. Našel byste tady u nás v ČR nějaký konkrétní příklad? Je to asi rok, co mi během bezpečnostního summitu EU v Bělehradě začal zvonit telefon. Volali mi novináři kvůli Karlu Schwarzenbergovi. Ten měl jako všichni zúčastnění černý oblek, k němu červeného motýlka, a jak se ukázalo, červené ponožky. Novináři chtěli znát můj názor, jestli „se to může“. Moje odpověď zněla: „Karel může.“ Protože jestli někdo v Česku ví, jak má vypadat dokonale oblečený muž, je to právě Karel Schwarzenberg. A jestli si někdo může dovolit pravidla nějakým vtipným způsobem prolomit, je to opět on. Děláte to někdy i vy sám? Před několika dny jsem měl rozhovor na televizi Prima v lifestylovém pořadu a vzal jsem si k černému obleku červeno-bíle pruhované ponožky. Když jsem si přehodil nohu přes nohu, tak moderátorka málem spadla ze židle. Ale proč bych si něco takového nemohl dovolit v pořadu, který řeší témata typu „která modelka si vzala kterého hokejistu“? Na přebírání státního vyznamenání bych si je nevzal. Existuje nějaká oblast, ve které pravidla společenského chování neexistují? Guth-Jarkovský tvrdil, že slušnost je člověku vrozená, ale zdvořilosti se musíme učit. Etiketou se řídí každý okamžik našeho života, který strávíme ve společnosti jiných lidí. Není to tlustá kniha s tisíci pravidel o tom, jak si vázat kravatu. Těch základních pravidel je poměrně málo, ale jsou to právě ta, která se projevují ve způsobu, jak se chováme k druhým. Nejvyšší pravidlo etikety by se dalo definovat jako vzájemná ohleduplnost. Existují i pravidla etikety cestování v letadle? Létání je trochu výjimečná záležitost. V dobách Gutha-Jarkovského se ještě běžně nelétalo, takže se nemůže-


| ROZHOVOR | INTERVIEW | ИНТЕРВЬЮ

me opírat o odkaz klasiků. Zároveň letecká doprava prošla velkým vývojem, který z dříve poměrně luxusního způsobu přepravy učinil masovou záležitost. Při vytváření pravidel chování v letadlech musím vycházet z toho, že se v jejich omezeném prostoru střetává velký počet lidí. Náš osobní prostor je omezen na desítky centimetrů a vzájemná ohleduplnost a takt nabývají ještě daleko většího významu než jinde. Dala by se stručně vyjmenovat alespoň základní pravidla? V první řadě musíme vždy dávat přednost osobám, které jsou jakkoliv znevýhodněny – maminkám s dětmi, starým či handicapovaným lidem. Muž vždy nabízí pomoc ženě, zvlášť při zvedání zavazadel do úložných prostorů. Pokud cestujeme na delších trasách, je vhodné se hned na počátku představit člověku, se kterým budeme trávit celý let. Je to slušné a zároveň nám to usnadní situ­ ace, kdy ho budeme muset prosit, aby nás nechal projít. S tím se samozřejmě pojí obecné zásady představování. Muž se představuje ženě jako první, snažíme se o sobě říct nějakou drobnost, která našemu protějšku sdělí, kdo vlastně jsme, a dá mu možnost zavést hovor.

Jak se máme chovat k personálu letadla? Stevardi a letušky mají unikátní postavení. Na jedné straně pečují o komfort cestujících, a náleží jim tedy respekt, který projevujeme všem lidem, kteří pečují o naše osobní potřeby. Jsou to například číšníci, kadeřníci, maséři a další profese, kterým máme ve zvyku za služby osobně poděkovat. Zároveň ale letecký personál stojí v roli autority s poměrně rozsáhlými pravomocemi. Má právo vykázat pasažéra z letu, požádat kapitána letadla o mimořádné přistání, při mimořádných situacích vydávat pokyny. Mimochodem, platí stále ještě staré pravidlo, že ženy a děti mají při mimořádných situacích přednost? Samozřejmě. Jde o snad nejstarší pravidlo etikety, které sahá k jejím samým počátkům, kdy byly ženy a děti zárukou přežití rodu a komunity. Je to vlastně základní rozdíl mezi zvířetem, které instinktivně bojuje o přežití, a člověkem, který dokáže postavit zájmy ostatních nad své vlastní. Díky pravidlům etikety jsme schopni žít a fungovat v několikamiliardové společnosti. Umožňují nám chovat se jako lidé.

▾ Když sedíte s Ladislavem Špačkem u stolu v kavárně, automaticky se začnete chovat o něco vybraněji než normálně. — When sitting at a table in a café with Ladislav Špaček, you can’t help behaving in a slightly more refined way than you would normally. — Сидя в кафе за одним столиком с Ладиславом Шпачеком, вы невольно начинаете следить за своими манерами.


| ROZHOVOR | INTERVIEW | ИНТЕРВЬЮ

his company, which he established as a university student in his garage, so it does not surprise anybody. I apologise for the faux pas, but at least it’s done and over with. Who sets the rules of etiquette anyway? Is there a special secret committee? That is an interesting idea, but no, there is no such committee. Nor could there be, as it is impossible to predict the direction in which etiquette will evolve. It can be best compared to language. They are both evolving constantly, and their development is closely watched by linguists and those who set the rules of etiquette. When the rules are published in books, they become fixed. In this way we slow down the process of change, which could otherwise get completely out of control. Does that mean that my blunder just now might pass unnoticed in a couple of years? It’s possible. Codifying the rules does not establish them forever. We say that they are in a state of flexible stability. If I may compare etiquette with languages once again: our parents would never spell “univerzita” or “prezident” with a “z”. But as it grew in popularity, this spelling became part of the official grammar. Similarly, in five years I may agree that it is not necessary to wear a tie in a good restaurant or at a premiere in a small theatre. It is incorrect to say that rules are set by a concrete person. They evolve by themselves and we simply codify them in books. How binding are the rules of etiquette? Everybody follows what applies to their lifestyles. If you only wear a suit once every five years, you don’t need to worry whether to tie a Shelby knot or the four-in-hand knot on your necktie. Whereas an executive flying to London for a meeting will probably take a moment to think about this. If he does not wear good shoes with laces, long-enough socks and a Shelby knot on his Kent collar, his business partner will notice, and this trivial matter could result in his losing the contract. But businessmen often don’t wear suits nowadays. Many successful people made their billions wearing shorts, and are unwilling to give them up. How do they influence the development of the rules of etiquette? The system of the rules of etiquette is flexible and designed to be challenged by people. Nevertheless, the challenge will only be respected if it comes from a strong and respected personality. Bill Gates has always attended formal social events in informal outfits. This is taken as a clear reflection of the history of 23

Do you think it is possible that, following Steve Jobs, black jeans with a black turtleneck will become acceptable occasion wear? It may be adopted as a trendy model, but I don’t think it will last long. We have already seen countless similar trends, recently for example V-neck T-shirts or turtlenecks with a jacket. But these remain fleeting fashion trends. The dark suit with a tie has been around for over hundred years and can thus be considered standard formal dress. I don’t consider such rules immutable. But in order to break them, you should first master the rules. Can you think of a concrete example from the Czech Republic? About a year ago during the EU security summit in Belgrade I was suddenly flooded with phone calls from journalists who wanted to ask about Karel Schwarzenberg. He, like all the others, was wearing a black suit, but he complemented it with red bowtie and, as it later turned out, red socks. Journalists wanted to hear if I thought it was acceptable. And I said: “It is for Karel.” Because if there is one person in the Czech Republic who knows what a perfectly dressed gentleman looks like, it is Karel Schwarzenberg. And if there is one person who can pull it off and break the rules in a funny way, again it is him. Would you do that? A couple of days ago I was giving an interview on a lifestyle programme on Prima TV and I combined a  black suit with red-white striped socks. When I crossed my legs, the interviewer almost fainted. But why couldn’t I do such a thing in a programme which deals with questions like “which model married which hockey player”? I would not wear such an outfit to accept a state honour. Is there any area where there are no rules of etiquette? Guth-Jarkovský claimed that we are born with decency but we have to learn courtesy. Etiquette rules every moment of our interactions with other people. It is not a thick book of a thousand rules on how to tie a necktie. But there are a few basic rules that must be applied in contact with other people. The overriding rule is to behave thoughtfully. Are there any rules of etiquette for travelling on a plane? ▶


| ROZHOVOR | INTERVIEW | ИНТЕРВЬЮ

LADISLAV ŠPAČEK Educator, journalist and wri­ ter. He was Václav Havel’s spokesman for eleven years. He now works as consultant in communication and etiquette, two fields he published several books about.

Flying is quite unique. It was not a common activity in the time of Guth-Jarkovský, so here we cannot rely on classic authorities. Moreover, flying has undergone considerable development and what used to be a luxury is now used by the masses. When designing rules for on-board etiquette we shouldn’t forget that flying brings a lot of people into a rather small space. One’s personal space shrinks to a few dozen centimetres, and mutual consideration and tact become even more important. Can you summarise at least the basic rules? First of all we should always give priority to those who are in any way disadvantaged, such as mothers with children, the elderly or the disabled. Men should always offer assistance to women, especially with lifting luggage and putting it in the overhead compartment. On long distance flights it is advisable to immediately introduce yourself to the person we will be spending the next few hours next to. It is polite and it also makes it easier for us to ask the person to let us pass during the flight. Of course, here we need to follow the basic rules for introductions. The man introduces himself first to the woman, mentioning a small detail about himself that says who he is and makes it easier for our partner to start a conversation. How should we treat the cabin crew? Stewards and stewardesses are in a unique position. On the one hand they look after the passengers’ comfort and should therefore be treated with the same respect as anybody who takes care of our personal needs, such as waiters, hairdressers, masseurs and other professions we usually personally thank for their services. At the same time, the flight personnel represent authority with a wide range of powers. They have the right to exclude a passenger from a flight, ask the pilot for an emergency landing and issue orders in special situations. And by the way, what about the old rule that women and children take precedence over the others in emergency situations? Is that still valid? Of course. This may be the oldest rule of etiquette which dates back to its very roots, in times when women and children guaranteed the survival of a family and a community. This distinguishes animals, which instinctively fight for their own survival, from humans, who can favour other people’s interests over their own. Thanks to the rules of etiquette we can live and function together with several billion other people and still behave like humans. 24

Прошу прощения за оплошность. С другой стороны, это хорошо, что мой промах у меня уже позади. А кто, собственно, устанавливает правила этикета? Существует какая-то тайная комиссия? Мысль интересная! Но никакой такой комиссии нет. Собственно, её даже и быть не может, потому что предугадать, в каком направлении будет развиваться этикет, невозможно. Его развитие можно сравнить с развитием языка. И то, и другое постоянно меняется, а лингвисты, также как и создатели правил поведения в обществе, наблюдают за этими изменениями и фиксируют их в книгах. Благодаря тому, что правила появляются в напечатанном виде, мы их определённым образом закрепляем. И тем самым притормаживаем процесс перемен, который, в противном случае, запросто мог бы выйти из-под контроля. Получается, что сегодняшний прокол через каких-нибудь пару лет вполне мог бы мне сойти с рук? Не исключено. То, что мы закрепляем эти правила в книгах, не означает, что они будут в силе всегда. Это состояние мы называем «гибкой стабильностью». Я вновь обращусь к аналогии из языковой сферы: для поколения наших родителей было немыслимым писать такие слова, как «univerzita» или «prezident» через «z» (подобно как образованному россиянину резало ухо словосочетание «одно кофе» – прим. пер.). Но поскольку такое написание встречалось чем дальше, тем чаще, то в конце концов, оно было внесено и в свод чешского правописания. Точно так же и я, спустя лет пять, буду писать, что когда вы идёте в хороший ресторан или на премьеру в небольшой театр, совсем необязательно надевать галстук. Поэтому говорить, что правила создаёт какой-то конкретный человек, было бы неверно. Правила появляются в обществе самопроизвольно, а мы лишь систематизируем их в книгах. Насколько обязательными являются правила этикета? Каждый человек берёт из них только то, что ему пригодится в его собственной жизни. Тот, кто облачается в костюм раз в пять лет, не будет ломать голову над тем, завязывать ли ему галстук на узел Шелби или лучше т.н. «Четвёркой» (four-in-hand). А вот менеджер, летящий на переговоры в Лондон, по всей видимости, об этом задумается. Если у него не окажется добротных туфель на шнуровке, достаточно длинных носков, а воротничок «Кент» его рубашки не будет сопровождать узел Шелби, его партнёр обратит на это внимание, и изза такой, казалось бы, мелочи, может заключить сделку с кем-то другим.


| ROZHOVOR | INTERVIEW | ИНТЕРВЬЮ

Сегодняшние бизнесмены зачастую уже не ходят в костюмах. Существует множество успешных людей, заработавших миллиарды в шортах и сандалиях и не собирающихся переходить на другой стиль одежды. Какое влияние на эволюцию правил этикета имеют они? Система правил поведения в обществе гибка и считается с тем, что люди будут принимать её с оговорками. Конечно, в большой степени это зависит от того, является ли человек, о котором мы говорим, сильной, достойной уважения личностью, такой, что окружающие позволят ему быть другим. Билл Гейтс на светские мероприятия всегда ходил, да и сейчас ходит, одетым очень неформально. В его случае это, конечно, легко читающийся намёк на историю его фирмы, которую он основал ещё будучи студентом, в гараже, так что это никого не удивляет. То есть, получается, что, например, голубые джинсы с чёрной водолазкой, благодаря примеру Стива

25

Джобса, могут стать своеобразной формой одежды как в бизнесе, так и на официальных мероприятиях? Возможно, благодаря веянию времени, мы примем их за образец, но я подозреваю, что это будет ненадолго. Подобных трендов уже было множество. Прошло не так много времени с той поры, когда под пиджак надевали футболку с V-образным вырезом или водолазку. Но всё это лишь модные тренды, а мода – явление преходящее. Тёмный костюм с рубашкой и галстуком в ходу уже более ста лет, так что эту комбинацию мы точно можем рассматривать как общественный стандарт и норму. Но я, конечно, не утверждаю, что его надо считать чем-то неприкосновенным. Однако тот, кто захочет от него отступить, должен блестяще знать все принципы, на которых этот стандарт зиждется. Вы бы могли привести этому какой-то конкретный пример в Чехии? Наверное, уже с год назад во время саммита ЕС в Белграде по делам безопасности у меня начал звонить те-

▾ Podle Ladislava Špačka jsme právě díky pravidlům etikety schopni žít a fungovat v několikamiliardové společnosti. — According to Ladislav Špaček, it is precisely the rules of etiquette that make it possible for us to live and work in a society numbering billions. — По словам Ладислава Шпачека, именно правила этикета позволяют нам жить и функционировать в обществе из нескольких миллиардов человек.


| ROZHOVOR | INTERVIEW | ИНТЕРВЬЮ

ЛАДИСЛАВ ШПАЧЕК Педагог, журналист и публицист, одиннадцать лет проработавший пресс-секретарём президента Вацлава Гавела. Сейчас занимается консультированием в сфере коммуникаций и этикета, о которых написал немало книг.

лефон. Звонили журналисты по поводу Карела Шварценберга. Тот, как и все присутствующие, был одет в чёрный костюм с красным галстуком-бабочкой, и ко всему этому, как выяснилось, на нём были красные носки. Журналисты хотели узнать моё мнение, «можно ли так». Я им ответил: «Карелу – можно». Потому что если в Чехии и существует человек, которому известно, как должен выглядеть идеально одетый мужчина, то это именно Карел Шварценберг. И если существует кто-то, кто может себе позволить нарушить каким-либо остроумным способом правила, то это опять-таки он. А Вы сами иногда так поступаете? Несколько дней назад у меня было интервью на телеканале «Прима» в программе, посвящённой новостям мира шоу-бизнеса и светской жизни, и я – с чёрным костюмом – надел носки в чёрно-белую полоску. Когда я перекинул ногу на ногу, ведущая чуть не упала со стула. Но почему я не могу себе позволить что-то в этом духе в программе, в которой обсуждаются темы типа «Такая-то модель вышла замуж за такого-то хоккеиста»? На вручение правительственной награды я бы никогда такие носки не надел. Есть ли какая-то сфера, для которой не прописаны правила поведения? Гут-Ярковский утверждал, что порядочность – врождённое качество, а вот вежливости мы должны учиться. Этикет дирижирует каждым моментом нашей жизни, который мы проводим в обществе других людей. Это не толстая книжка с тысячью правил о том, как завязывать галстук. Фундаментальных правил довольно мало, но все они касаются того, как мы себя ведём с другими людьми. Самое главное правило этикета можно было бы сформулировать как внимательность по отношению друг к другу. Существуют ли правила этикета при путешествии в самолёте? Перелёты – это особая статья. Во времена ГутЯрковского летали ещё очень мало, так что опираться на мнение классика мы не можем. В то же время, в сфере воздушного транспорта произошли большие изменения: из относительно роскошного способа передвижения перелёты стали массовым явлением. Разрабатывая правила поведения в самолётах, я должен исходить из того, что внутри их ограниченного пространства собирается большое количество человек. Наше личное пространство там ограничивается несколькими десятками сантиметров, поэтому деликатность и внимательность по отношению друг к другу здесь получает ещё большее значение, чем где-либо ещё. 26

Могли бы Вы назвать хотя бы основные правила? В первую очередь, мы всегда должны уступать тем лицам, которые в той или иной степени находятся в сложном положении: мамам с детьми, пожилым людям или людям с физическими недостатками. Мужчина всегда должен предложить помощь женщине, особенно, когда она хочет поставить тяжёлую сумку в отсек для хранения багажа над сиденьем. При перелёте на дальние дистанции уместно с самого начала представиться человеку, с которым нам предстоит провести несколько следующих часов. Так поступают воспитанные люди, и вместе с тем, это упростит нам тот момент, когда нам будет нужно попросить его позволить нам пройти. С этим, конечно, связаны общие принципы представления друг другу. Мужчина представляется женщине первым, при этом мы стараемся сообщить о себе какую-то деталь, которая даст нашему попутчику понять, кто мы такие, и позволит ему начать разговор. Как мы должны себя вести по отношению к экипажу самолёта? Должность бортпроводника и стюардессы единственная в своём роде. С одной стороны, они заботятся о комфорте пассажиров, а значит, мы должны относиться к ним с тем уважением, которое мы проявляем ко всем людям, которые беспокоятся о наших нуждах. К ним относятся, например, официанты, парикмахеры, массажисты и представители других профессий, которых мы обычно лично благодарим за их работу. Но в то же самое время, персонал воздушного судна наделён довольно обширными полномочиями. Он обладает правом не допустить пассажира до полёта, обратиться к командиру самолёта с просьбой о внеплановой посадке, а также отдавать распоряжения в экстренной ситуации. Кстати, по-прежнему ли в силе старое правило, относительно того, что в чрезвычайных ситуациях в первую очередь спасению подлежат женщины и дети? Разумеется. Пожалуй, это одно из самых древних правил этикета, относящихся к тем временам, когда женщины и дети являлись гарантией выживания рода и общины. В этом, собственно, проявляется основное отличие между животным, которое инстинктивно борется за собственное выживание, и человеком, который способен поставить интересы других людей выше своих. Благодаря правилам этикета мы можем жить и работать в обществе, насчитывающем несколько миллиардов человек. И они дают каждому из нас возможность вести себя по-человечески.


| ROZHOVOR | INTERVIEW | ИНТЕРВЬЮ


KOLEKCE FASHION GEMS

Extravagance a móda VE STYLU DISCO-CHIC. Extravagance and fashion IN THE DISCO-CHIC STYLE. Экстравагантность и мода В СТИЛЕ ДИСКО-ШИК.

Fa

ms e G shion

KOLEKCE STYLE AVENUE

EVROPSKÝ KLENOTNICKÝ DŮM PŘEDSTAVUJE KOLEKCE ZIMA 2015. VYTŘÍBENÉ, AKTUÁLNÍ A MÓDNÍ!

THE EUROPEAN JEWELRY HOUSE PRESENTS ITS WINTER 2015 COLLECTIONS. REFINED, UP-TO-DATE AND FASHIONABLE! ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОЛЛЕКЦИИ ЗИМА 2015. ИЗЫСКАННО, АКТУАЛЬНО И СОВРЕМЕННО! ČESKÁ REPUBLIKA: PRAHA: Národní 43, Karlova 22, Celetná 4; MARIÁNSKÉ LÁZNĚ: Hlavní třída 56/133;

KARLOVY VARY: Lázeňská 32; ITÁLIE: MILANO; SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY: DUBAJ;

RUSKO: MOSKVA, SANKT-PETĚRBURG, IVANOVO, KALININGRAD, KEMEROVO, NOVOKUZNĚCK,

NOVOSIBIRSK, PERM, ROSTOV NA DONU, ŤUMEŇ; UKRAJINA: KYJEV, ODĚSA, CHARKOV, JALTA; KAZACHSTÁN: ALMATY.

WWW.FACEBOOK.COM/STYLEAVENUECZECHREPUBLIC​​ ● ​WWW.STYLE-AVENUE.CZ

Silver,​rhodolite,​green​chalcedony,​​quartz,​ diopsid,​blue​topaz,​white​topaz,​cornelian,​ amethyst,​citrine.


KOLEKCE FIRE BIRD

MÓDNÍ RETROSPEKTIVA drahých kamenů. FASHIONABLE RETROSPECTION of precious stones. МОДНАЯ РЕТРОСПЕКТИВА драгоценных камней. Silver,​blue​ sapphires,​ quartz,​white​ topaz.

KOLEKCE HYPNOSIS

Inzerat Silver,​blue​ sapphires,​ white​topaz.

KOLEKCE HYPNOSIS

TAJEMSTVÍ ORIENTU ve stylu vintage. ORIENTAL MYSTERY in the Vintage style. ЗАГАДКА ВОСТОКА в винтажном стиле.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я Text Robert Neumann Foto Shutterstock.com, Profimedia.cz

Soul / Seoul / Сеул Znovuzrozené město A city reborn Возродившийся город


Zní to sice neuvěřitelně, ale všechny ty ulice plné neonových reklam, mrakodrapů a chrámů umění a designu jsou dílem několika posledních desítek let. Korejská metropole totiž doslova povstala z popela korejské války. Je to fascinující dynamické místo s úžasnou energií, zároveň tu ale všude najdete prvky staletých korejských tradic. It sounds unbelievable, but all the streets full of neon signs, skyscrapers and temples of art and design are the work of the past few decades. The Korean metropolis literally rose from the ashes of the Korean War. It’s a fascinating, dynamic place with an amazing energy, yet at the same time you will find elements of centuries-old Korean traditions everywhere. Как бы невероятно это ни звучало, но все эти улицы, заполненные неоновой рекламой, небоскрёбами и храмами искусства и дизайна – порождение последних нескольких десятков лет. Дело в том, что корейская столица в буквальном смысле восстала из пепла корейской войны. Это пленительный, динамичный город с необыкновенной энергией, но в то же время, куда ни глянь, здесь всюду присутствуют отголоски столетних корейских традиций.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

▴ Atmosféru starého Soulu nejlépe poznáte v zachovalé historické části Bukchon. — The best way of acquainting yourself with the atmosphere of old Seoul is to visit the wellpreserved historic district of Bukchon. — Атмосферу былого Сеула лучше всего вы прочувствуете в хорошо сохранившемся историческом районе Букчон.

Mezi hypermoderními výškovými budovami ze skla a oceli je těžké si představit Soul před bratrovražednou válkou, po které z města zbylo jen jedno velké spáleniště. Možná proto má smysl začít město poznávat ve „vesničce“ Bukchon, kde se zastavil čas. Náhodou se tu totiž zachovalo na devět set tradičních malých korejských dřevěných domků zvaných hanok s malými dvorky, dekorovanými zdmi a střechami z tmavých tašek. Během příjemné procházky kolem místních čajoven, kaváren, galerií a restaurací uvidíte starý Soul, který už jinde nenávratně zmizel.

zejí na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Pokud nemáte čas si projít všechny – rozhodně se o to však pokuste –, navštivte alespoň Changdeokgung, jehož historie sahá do roku 1405. Skrytou perlou tohoto areálu je Biwon, „Tajná zahrada“ s rozkošnými pavilony, nádhernými starými stromy a klidným leknínovým jezírkem. Zastavte se také u paláce Gyeongbok nacházejícího se na severním konci hlavního soulského bulváru Sejongro, kousek od Modrého domu, ve kterém sídlí prezidentka země. Určitě si tady počkejte na dopolední a odpolední střídání stráží v barevných historických oděvech, ozbrojených kopími, meči a luky. CENTRUM UMĚNÍ A DESIGNU

POHÁDKOVÉ PALÁCE

Z Bukchonu to není daleko k dalším historickým skvostům Soulu, palácovým komplexům, kterých je celkem pět. Mnoho překrásně vyzdobených dřevěných budov během bombardování v padesátých letech minulého století shořelo, nyní jsou však pečlivě obnovovány a do nejmenšího detailu restaurovány. Dnes se tyto paláce a chrámy dynastie Chosun právem nachá32

Více než desetimilionový Soul (s předměstími tu ale žije na pětadvacet milionů lidí) je především úžasně moderní a progresivní město. Například v kvalitě připojení a největší připojenosti obyvatel k internetu vede mezi všemi světovými metropolemi. Soul však už dávno není jen centrem obchodu a průmyslu, ale také základnou špičkového umění a designu. Vzhledem k velikosti metropole se po městě budete pohybo-


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

vat zejména s pomocí skvěle fungujícího metra. Zde si určitě všimnete, že prakticky všichni, od mladých až po důchodce, na svých mobilech a tabletech v tunelech surfují, pracují, hrají hry nebo sledují televizi. Přitom ti starší si ještě pamatují doby, kdy bylo město tak zničené a bombardování tak častá, že lidé přebývali v zemljankách. Neskutečný pokrok, který Soul učinil, oceníte ještě víc, když navštívíte Korejský památník války a zjistíte, jak moc bylo město po válce zničeno. Není náhodou, že v roce 2010 Soul obdržel titul World Design Capital. Od té doby svoji reputaci centra designu a umění jen upevnil. Obzvlášť patrné je to v architektuře, objekty navržené nositeli Pritzkerovy ceny, architektonické „nobelovky“, tu rostou jako houby po dešti. Zajeďte do nedávno otevřené Dongdaemun Design Plaza od irácko-britské megastar Zahy Hadid. Vypadá, jako kdyby se obrovská kosmická loď snesla do parku plného zeleně a částečně se s ním prolnula. Umně také kombinuje restaurovanou historickou pevnost, která před staletími chránila Soul, s neofuturistickými tvary. Kromě kongresového sálu a různých designových prodejen je tu i informační centrum věnované módnímu designu. Kombinaci fantastické architektury s úžasným uměním pak nabízí muzeum Leeum Samsung. Jeho tři budovy (od Maria Botty, Jeana Nouvela a Rema Koolhaase) nebude chtít žádný milovník umění opustit. Kvalitních galerií je tu hromada, téhle však na jejich žebříčku určitě patří první místo. NESPOČET CHUTÍ KOREJE

Soul byl mezi turistickými destinacemi v Asii dlouho přehlížen, to se ale začíná rychle měnit. Kromě návštěv galerií totiž nabízí ještě další lákadla, mezi nimiž nemůžeme opomenout skvělou kuchyni a spoustu zajímavých míst k nakupování. Tradiční korejská kuchyně je mimořádně zajímavá sama o sobě, ale Soul je dnes plný restaurací, které inovativně kombinují klasické korejské pokrmy s jinými asijskými nebo západními chutěmi a styly. V počtu podniků Soul směle konkuruje New Yorku, doma už tady vaří málokdo. A pokud se vám zasteskne po nějaké specifické kuchyni, určitě ji najdete v Itaewonu, „cizinecké“ čtvrti nedaleko velké americké základny, kde jsou také výborné bary nebo kluby. Milovníci jídla i zvědaví turisté také míří na Noryangjin, druhý největší rybí trh v zemi. Zažijete tady neopakovatelnou atmosférou. V obrovských halách se stovkami stánků se halasně překřikují prodejci v gumových holínkách, v tisících akvárií, kádí, nádrží a kbelíků plavou, splývají, leží nebo lezou snad všichni myslitelní obyvatelé mořské říše různých velikostí, tvarů, barev, s ploutvemi i bez, žábrami, krunýřem 33

nebo přísavkami. Malé žraloky, platýse, úhoře, langusty, kraby, chobotnice nebo škeble poznáte, u dalších desítek druhů jste však pravděpodobně netušili, že vůbec existují, natož že se dají jíst. Stačí jen ukázat prstem do kádě a prodavač vám vybraného tvora vyloví a rovnou vás odvede do nedaleké jídelničky, kde vám kuchaři nejčerstvější oběd vašeho života skvěle připraví. Během čekání si můžete dát třeba soju, místní nejpopulárnější alkoholický nápoj z rýže. Noryangjin si rozhodně nenechte ujít, je to nezapomenutelný zážitek pro všechny a pravý ráj pro gurmány a fotografy. Samostatnou kapitolou je nakupování. Velké množství nákupních center a obchodních domů, velmi vstřícné ceny a obrovský výběr zboží uspokojí i toho nejnáročnějšího zákazníka. Světové značky najdete v Myeongdongu, báječný výběr domácích korejských produktů od mladých módních návrhářů pak v tržnici Dongdaemun a v Hongdae, nejnovější módní trendy v Garosugil, nejnižší ceny v Edae a od všeho trochu v Itaewonu.

S ČESKÝMI AEROLINIEMI DO SOULU V úterý, ve čtvrtek a v sobotu v 18.30 hod., v neděli v 19.45 hod. Zpátky v úterý, čtvrtek a v sobotu v 12.50 hod. a v neděli ve 14.15 hod.

PŘÍZRAK VÁLKY

V životem tepajícím Soulu si to neuvědomíte, ale čistě technicky je Jižní Korea stále ve válečném stavu se svým nebezpečným a nevyzpytatelným severním sousedem. Pouhých 55 kilometrů od hlavního města leží hranice s jednou z nejodpornějších diktatur světa. Oba tak rozdílné režimy už šedesát let odděluje čtyři kilometry široká a dvě stě padesát kilometrů dlouhá demilitarizovaná zóna, jejíž návštěva je opravdu zvláštní zkušenost, která trochu působí husí kůži. V různé míře vám ho zprostředkuje řada turistických kanceláří, nejlepší je ale zaregistrovat se přímo u americké armády, která hranici pomáhá bránit. Dostanete se tak do několika objevených severokorejských útočných tunelů, uvidíte strážní věže, divokou přírodu v pásmu, obrovskou severokorejskou vlajku za ním i falešné, nikým neobývané „Potěmkinovy“ vesnice, kde se naráz rozsvěcují všechna světla. Napětí tu visí ve vzduchu a na člověka padá tíseň. Prázdná budova nádraží, z kterého dál žádné vlaky nejezdí, je smutnou připomínkou, že komunistický režim na severu se stále drží u moci a mír je v nedohlednu. OÁZA PŘÍMO V CENTRU MĚSTA

V Soulu je řada míst, kde si můžete odpočinout od ruchu velkoměsta, ale jedno z nich byste asi v samém centru nečekali. Malá říčka Cheong-gye-cheon v minulosti tekla pod nevzhlednou dálnicí, ta však byla stržena a místo prošlo magickou proměnou ve skutečnou městskou oázu, kde si krásně vyčistíte hlavu. Dnes se přes již čistou říčku klene řada lávek, jsou tu vodopády a plno uměleckých děl a soch, odehrávají se tu i ča▶


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

rovné laserové show. Vizionářské plánování se projevuje i na březích řeky Han protínající město, kde vzniká pět set kilometrů dlouhá zóna parků, cyklostezek a jezírek. Obrovská města někdy ztrácejí lidský rozměr, ale v Soulu tento pocit mít nebudete, naopak si metropoli Koreje brzy zamilujete.

TIPY ČESKÝCH AEROLINIÍ Jak zapadnout? V relativně homogenním Soulu není těžké cizince rozeznat, nicméně Korejci jsou k nim až snaživě vstřícní a milí. Je to trochu jiný svět, ale budete se v něm cítit báječně. Co si přivézt? V Soulu najdete všechno, od kaligrafie a kreseb přes ty nejšílenější obaly na mobilní telefony a různé sušené a solené mořské tvory až po špičkovou a nepříliš drahou módu korejských návrhářů. Co ochutnat? Všechno! Všude! Někdy to bude malé dobrodružství, pokud neumíte korejsky, budete se někdy muset spolehnout na ukazování, vždy se ale dočkáte příjemného překvapení. Kam vyrazit? Orloj v centru Soulu? Ve čtvrti Hongdae najdete repliku Staroměstské radnice zvanou Castle Praha s restaurací s dobrým výběrem českých piv.

THE SEOUL THAT VANISHED

Among ultramodern high-rises of glass and steel, it is hard to imagine Seoul before the fratricidal war which turned it into a one big incinerated ruin. That’s why it might make sense to begin exploring the city in the Bukchon “village”, where time stopped. By chance, 900 traditional Korean wooden houses called hanok survived here, with their little courtyards, decorated walls and roofs of dark tiles. During a pleasant stroll amid the local teahouses, cafes, galleries and restaurants, you will get to see the old Seoul that irretrievably disappeared elsewhere. FABULOUS PALACES

From Bukchon it is not far to the other historic gems of Seoul, palace complexes, of which there are five in total. 34

Many beautifully decorated wooden buildings burned down during bombing raids in the 1950s, but they are being carefully renovated and restored to the tiniest detail. Nowadays these palaces and temples of the Chosun dynasty feature on the UNESCO World Heritage List. If you do not have time to see them all – but you should definitely try – at least visit Changdeokgung, whose history dates back to 1405. The complex hides a veritable jewel, the Biwon, or “Secret Garden”, with lovely pavilions, beautiful old trees and a tranquil waterlily pond. Also stop by the Gyeongbok Palace, located at the northern end of Seoul’s main boulevard Sejongro, a short walk from the Blue House, the residence of the country’s president. Make sure to be there for the morning and afternoon changing of the guard, who are dressed in colourful historical costumes and armed with spears, swords and bows. CENTRE OF ART AND DESIGN

With more than ten million inhabitants (though if you include its suburbs about 25 million people live here), Seoul is primarily an amazingly modern and progressive city. For example, it is the world’s leading city in terms of the quality of broadband connection and the percentage of people connected to the internet. Seoul is no longer just a centre of commerce and industry, but also an outpost of art and design. Due to the size of the metropolis, you will likely get around about using the superbly functioning subway system. You are bound to notice that while travelling through the tunnels, virtually everyone, from youths to retirees, surfs, works, plays games or watches television on their mobile phones and tablets. Yet the elderly still remember the time when the city was so destroyed and bombings so frequent that people were forced to live in dugouts. You will appreciate the incredible progress that Seoul has made when you visit the Korean War Memorial and learn about the extent of destruction the war caused. It is no coincidence that Seoul was awarded the title of World Design Capital in 2010. Since then it only keeps consolidating its reputation as a design and art centre. It is particularly evident in architecture: buildings designed by Pritzker Prize winners, a kind of Nobel Prize for architecture, keep mushrooming here all over the place. Go and see the recently opened Dongdaemun Design Plaza by the Iraqi-British megastar Zaha Hadid. It looks as if a giant spaceship has landed in a green park and partially fused with it. It equally artfully combines the restored historic fortress that protected Seoul for centuries with futuristic shapes. In addition to a convention hall and variety of designer shops, there is also an information centre dedicated to fashion design.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

A combination of fantastic architecture and stunning art is on offer in the Leeum Samsung Museum of Art. No art lover will want to leave its three buildings (designed by Mario Botta, Jean Nouvel and Rem Koolhaas). There are plenty of quality galleries in Seoul, but this one definitely ranks as number one. COUNTLESS FLAVOURS OF KOREA

Seoul was long overlooked among Asia’s tourist destinations, but that is changing rapidly. This is due to the fact that in addition to its splendid galleries, it offers additional attractions and, last but not least, great food and lots of interesting places to shop. Traditional Korean cuisine is exceptionally interesting in itself, but Seoul is now full of restaurants that innovatively combine classic Korean dishes with other Asian or Western tastes and styles. In terms of the number of establishments, Seoul can easily compete with New York, as few people still regularly cook at home. And should you miss any specific cuisine, you can be sure that you will find it in Itaewon, an expat area near a large American military base, where there are also many excellent bars and clubs. Both food aficionados and curious tourists head to the Noryangjin market, the second largest fish market in the country, where you will experience its un-

35

paralleled atmosphere. In giant halls with hundreds of stalls, vendors in rubber boots try to outshout each other, while in the thousands of aquariums, vats, tanks and buckets swim, float, lie or crawl all conceivable residents of the marine realm, of different sizes, shapes, colours, with or without fins, with gills, shells or suction cups. You will recognize small sharks, flounder, eels, lobsters, crabs, squid and clams. However, there will be dozens of other species you have probably never come across, let alone know that they can be eaten. Just point your finger into the vat and the salesman will fish out your selected creature and then take you directly to a nearby eatery, where cooks will expertly prepare the freshest lunch of your life. While waiting, have some soju, the most popular local alcoholic drink made from rice. The Noryangjin market is definitely not to be missed, as it is an unforgettable experience for all and a veritable paradise for gourmets and photographers. Shopping is a chapter unto itself. The large number of shopping centres and department stores, with very friendly prices and a huge selection of merchandise, will satisfy even the most demanding customers. Global brands can be found in Myeongdong; for a wonderful selection of local Korean fashion from young designers go to the Dongdaemun Market and to Hong-

▾ Za kulinářskými hody vyrazte na trh, najdete tady lahůdky, o jejichž existenci jste neměli ani potuchy. — For a culinary feast head to the market, where you will find delicacies you had no idea even existed. — За кулинарными впечатлениями отправляйтесь на рынок, здесь вы найдёте такие деликатесы, о существовании которых вы даже не подозревали.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

WITH CZECH AIRLINES TO SEOUL On Tuesdays, Thursdays and Saturdays at 18.30, on Sundays at 19.45. Return on Tuesdays, Thursdays and Saturdays at 12.50, on Sundays at 14.15

dae; the very latest fashion trends are in Garosugil; the cheapest prices in Edae; and in Itaewon there’s a bit of everything.

are also waterfalls, many art pieces and sculptures, as well as magical laser shows. Such visionary urban planning is also reflected on the banks of the Han River dissecting the city, where a 500 km long zone of parks, bike paths and ponds is being built. Huge cities may lose their human dimension, but you will never get this feeling in Seoul. On the contrary, you will soon fall in love with this Korean metropolis.

THE GHOSTS OF WAR

You would not notice in vibrant Seoul, but South Korea is technically still at war with its dangerous and unpredictable northern neighbour. Only 55 kilometres from the capital city lies the boundary with one of the world’s most heinous dictatorships. The two regimes have been separated, for sixty years, by a 4 km wide and 250 km long demilitarized zone. Visiting it is a really special and strange experience. A number of tourist agencies will arrange it for you, but the best thing is to register directly with the US military, which helps to defend the border. This way you will get to see the several discovered North Korean attack tunnels, watchtowers, the wild nature in the DMZ, a giant North Korean flag behind it as well as the phony, uninhabited “Potemkin” villages where all the lights go on at the same time. Tension is palpable in the air and you can’t help feeling a bit depressed. The eerily empty building of the end-ofthe-line train station is a sad reminder of the fact that the communist regime in the north still clings to power and peace is nowhere in sight.

CZECH AIRLINES’ TIPS How to fit in? In the relatively homogeneous Seoul it is not difficult to spot a foreigner, but Koreans go out of their way to be helpful and nice. It is a somewhat different world, but you will feel great in it. What to bring back? In Seoul you will find everything from calligraphy and drawings, the craziest mobile phone covers, various dried and salted sea creatures, to excellent and inexpensive fashion by Korean designers. What to taste? Everything! Everywhere! If you do not speak Korean choosing might sometimes be a small adventure and you may have to rely on pointing, but you will always be pleasantly surprised.

AN OASIS RIGHT IN THE CITY CENTRE

Seoul has many places where you can take a break from the bustle of the city, but you probably would not expect one in the very centre. In the past a little stream, Cheong-gye-Cheon, flowed beneath an unsightly highway, since demolished, and the site underwent a magical transformation into a true urban oasis, perfect for clearing one’s head. Today, a number of foot-bridges span the now clean waters of the small river, and there

PRAGUE

8258 k

m, 10

8258 k

m, 11

36

hod. 5

Where to go? What about an astronomical clock in the centre of Seoul? In the district of Hongdae you will find a replica of Prague’s Old Town Hall – a restaurant called Castle Praha with a good selection of Czech beers.

hod. 15

0 min

.

min.

SEOUL


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

▶ Na futuristickou

плексы, которых в общей сложности здесь пять. Большое число изумительно украшенных деревянных построек сгорело во время бомбардировки в пятидесятых годах прошлого века, но сейчас их тщательно восстанавливают, реставрируя всё до мельчайших деталей. Сегодня эти дворцы и храмы династии Чосон по праву занимают своё место в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Если у вас не окажется времени осмотреть все из них (но вы всё-таки непременно попытайтесь это сделать), то посетите хотя бы Чхандоккун, сооружение которого началось в 1405 году. Потаённой жемчужиной этой комплекса является Пивон, так называемый «тайный сад» с очаровательными павильонами, дивными вековыми деревьями и тихим озерцом, где растут лотосы. Побывайте также у дворца Кёнбоккун, расположившегося на северном конце главного сеульского бульвара Седжонгро, недалеко от Синего дома, в котором находится резиденция женщины-президента Южной Кореи. Обязательно дождитесь проводящейся здесь утренней и вечерней смены караула, наряженного в разноцветную старинную одежду и вооруженного копьями, мечами и луками.

architekturu a design si v jihokorejské metropoli potrpí. — The South Korean capital is keen on futuristic architecture and design. — В столице Южной Кореи любят футуристическую архитектуру и дизайн.

ИСЧЕЗНУВШИЙ СЕУЛ Находясь среди сверхсовременных высотных зданий из стали и стекла, трудно представить, каким был Сеул до братоубийственной войны, оставившей от города одно большое пепелище. Может быть, поэтому имеет смысл начинать своё знакомство с Сеулом в «деревеньке» Букчон, в местечке, где остановилось время. Дело в том, что здесь по счастливой случайности сохранилось около 900 традиционных корейских деревянных домишек, которые называются «ханок» – с небольшими двориками, декорированными стенами и крышами из тёмной черепицы. Во время приятной прогулки среди местных чайных, кафе, галерей и ресторанов вы увидите старый Сеул, безвозвратно исчезнувший из других районов города. СКАЗОЧНЫЕ ДВОРЦЫ От Букчона недалеко и до других сокровищ Сеула, переносящих нас в прошлое – это дворцовые ком38

ЦЕНТР ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА Сеул, в котором живет более десяти миллионов человек (а если считать с предместьями, то около 25 миллионов) – это прежде всего потрясающий современный и прогрессивный город. Представьте, среди всех столиц мира он занимает первое место по числу подключённых к интернету городских жителей. При этом Сеул давно уже перестал быть лишь центром торговли и промышленности. Сегодня он – средоточие мира безукоризненного искусства и дизайна. Поскольку столица так велика, вам предстоит передвигаться по ней, в основном, на метро, к работе которого, кстати сказать, невозможно придраться. Здесь вы наверняка обратите внимание на то, что в тоннелях практически все, начиная от самых молодых и заканчивая пенсионерами, бороздят на своих мобильных телефонах и планшетах просторы интернета: работают, играют или смотрят телевизор. Причём, самые старшие из них хорошо помнят те времена, когда город был настолько разрушенным, а бомбёжки – настолько частыми, что люди жили в землянках. Этот невероятный рывок вперёд, осуществлённый Сеулом, вы ощутите ещё острее, если посетите Мемориал ветеранам Корейской войны и увидите, насколько сильно был разрушен город. В 2010 году Сеулу был присуждён титул Столицы мирового дизайна (World Design Capital), и это ▶


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

39


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

САМОЛЁТЫ CZECH AIRLINES ЛЕТАЮТ В СЕУЛ по вторникам, четвергам и субботам — в 18.30, по воскресеньям — в 19.45. Обратные рейсы: по вторникам, четвергам и субботам — в 12.50, по воскресеньям — в 14.15.

в высшей степени закономерно. С той поры город лишь упрочил свою репутацию центра дизайна и искусства. Особенно заметно это проявляется в архитектуре: объекты, спроектированные лауреатами Притцкеровской премии (архитектурного аналога Нобелевской премии) растут здесь словно грибы после дождя. Загляните в недавно открывшийся многопрофильный комплекс «Тондэмун Дизайн Плаза», выполненный по проекту иракско-британской мегазвезды Захи Хадид. Он похож на гигантский космический корабль, гармонично приземлившийся среди парковой зелени, и искусно объединяет образ отреставрированной древней крепости, несколько столетий назад оборонявшей Сеул, с формами неофутуризма. Помимо зала конгрессов и разнообразных магазинов, торгующих предметами дизайна, здесь вы найдёте и информационный центр, специализация которого – дизайн одежды. Фантастическое архитектурное исполнение музея Leeum (Музей искусств компании «Самсунг») дополняет те восхитительные объекты искусства, которые находятся внутри него. Ни один любитель прекрасного не захочет покидать три здания этого музея (архитектор первого – Марио Ботта, второго – Жан Нувель и третьего – Рем Колхас). Несмотря на то, что добротные галереи в Сеуле – норма, этот музей однозначно занимает первое место среди них всех. МИЛЛИОН ВКУСОВ КОРЕИ Долгое время туристы, путешествовавшие по Азии, обделяли своим вниманием Сеул. Однако эта ситуация стремительно меняется. Помимо своих галерей, этот город предлагает и другие соблазны, среди которых невозможно не выделить потрясающую кухню и большое количество привлекательных мест для шоппинга. Традиционная корейская кухня сама по себе невероятно интересна. При этом большое количество ресторанов новаторски привносит в классические корейские блюда элементы других азиатских и европейских кухонь и стилей. По количеству заведений Сеул легко может соперничать с Нью-Йорком. Мало кто из корейцев готовит себе еду сам. Если же вы соскучитесь по какойто из специфических кухонь, то вы, без сомнений, разыщите своего фаворита в Итэване, «иностранном» квартале, который находится неподалёку от крупной американской базы (где, кстати, вы найдёте и достойные внимания бары и клубы). Любители вкусно поесть, а также любознательные туристы устремляются и на Норянчжин, второй по величине рыбный рынок страны. Здесь вы окунётесь в незабываемую атмосферу. В кажущихся бес40

крайними залах с сотнями прилавков зычно перекрикиваются продавцы, обутые в резиновые сапоги. В тысячах аквариумов, кадушек, баков и ведёрок плавают, скользят, лежат или ползают, пожалуй, все мыслимые и немыслимые обитатели морского царства разных размеров, форм, красок – с плавниками и без, с жабрами, с панцирями и с присосками. Маленьких акул, камбал, угрей, лангустов, крабов, осьминогов и мидий вы ещё узнаете, а что касается других десятков видов живности, то, скорее всего, вы даже и не подозревали об их существовании, и уж тем более о том, каковы они на вкус. Стоит только показать пальцем на кадку, как продавец выловит выбранное вами чудо-юдо и моментально сопроводит вас в крошечную близлежащую столовую, где повара приготовят для вас самый свежий и изумительный обед вашей жизни. Скрасить его ожидание можно за дегустацией соджу, самого популярного в Южной Корее алкогольного напитка из риса. Ни в коем случае не упустите возможности посетить Норянчжин, это незабываемое приключение для всех людей и настоящий рай для гурманов и фотографов. Отдельная глава – это покупки. Большое количество шоппинг-центров и универмагов, очень приятные цены и огромный выбор товаров придутся по душе даже самому требовательному клиенту. Всемирно известные бренды вы найдёте в торговом квартале Мёндон, великолепный выбор изделий, изготовленных местными дизайнерами – на рынке Донгдаэмун и в Хонгдаэ, самые последние модные тренды – в районе Гаросуджил, самые низкие цены – в Идае, а от всего помаленьку – в уже упоминавшемся Итэване. ПРИЗРАК ВОЙНЫ В Сеуле, где жизнь бьёт ключом, вам это даже в голову не придёт, но чисто технически Южная Корея по-прежнему находится в состоянии войны со своим опасным и непредсказуемым северным соседом. Всего в 55 километрах от столицы пролегает граница с одной из самых ужасающих диктатур мира. Два этих настолько разных режима уже шестьдесят лет разделяет демилитаризованная зона, равная 4 км в ширину и 250 км в длину. Её посещение принесёт вам поистине неординардные, холодящие душу ощущения. С тем или иным размахом поездку сюда предлагает целый ряд туристических бюро, однако лучше всего обратиться к услугам американской армии, которая помогает защищать государственные границы. Вы сможете побывать в нескольких обнаруженных северокорейских тоннелях, готовившихся для наступления, увидите сторожевые башни, девственную природу


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

этой зоны, гигантский северокорейский флаг, а за ним – фальшивые, никем не населённые «потёмкинские» деревни, огни в которых вечерами зажигаются все разом, как по команде. Здесь в воздухе висит напряжение, на человека наваливается подавленность. Пустое вокзальное здание, от которого давно уже не отправляются никакие поезда, стоит там, как грустное напоминание о том, что на севере по-прежнему царствует коммунистический режим, а мир и покой находятся в необозримом будущем. ОАЗИС В САМОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА В Сеуле немало мест, где вы можете отдохнуть от столичного шума. Одно из них, как ни сложно в это поверить, находится в самом центре города. Когдато речушка Чхонгечхон протекала под невзрачной автомагистралью, однако последнюю ликвидировали, и место, как по мановению волшебной палочки, превратилось в настоящий городской оазис, где можно полностью отрешиться от всех беспокойных мыслей. Сегодня над этой чистенькой речкой возвышается несколько мостиков. Есть здесь и водопады, а также множество скульптур и других произведений искусств. Временами здесь устраиваются превосходные лазерные шоу. Эффектное городское планирование проявляется и на берегах реки Хан, протекающей по всему городу, где расположилась парковая зона с велодорожками и озерцами, длина которой составляет 500 километров. Порою города-гиганты теряют свою человечность, но в Сеуле такого ощущения у вас не возникнет, и вы очень быстро влюбитесь в корейскую столицу.

41

СОВЕТЫ CZECH AIRLINES Как стать своим среди чужих? В относительно однородном Сеуле несложно распознать иностранца, тем не менее корейцы усердно предупредительны и милы по отношению к ним. Их мир несколько иной, чем наш, но чувствовать себя в нём вы будете комфортно. Что привезти в качестве сувенира? В Сеуле вы найдёте всё: каллиграфию, рисунки, самые сумасшедшие чехлы для мобильных телефонов. Всевозможных морских существ, сушёных и солёных, а также потрясающую и не очень дорогую одежду и обувь, созданную корейскими дизайнерами. Что попробовать? Всё! Везде! Иногда это будет похоже на приключение: если вы не знаете корейского, временами вам придётся положиться на пантомиму, однако результат всегда будет оборачиваться приятным сюрпризом. Куда съездить? Астрономические часы в центре Сеула? В районе Хондэ вы найдёте точную копию Староместской ратуши, прозванную Замок Прага (Castle Praha), с рестораном, предлагающим хороший выбор чешского пива.

▾ Určitě si u brány paláce Gyeongbok počkejte na střídání stráží v historických úborech. — At the gate of the Gyeongbok palace, make sure to wait for the changing of the guard in historic costumes. — У ворот дворца Кёнбоккун непременно дождитесь смены караула, его участники облачены в красивую старинную форму.


| TÉMA | TOPIC | ТЕМА Text Lucie Kettnerová Foto Profimedia.cz, Shutterstock.com

Bílou stopou The white trail По белым следам

Počet běžkařských tras, které stojí za vyzkoušení, v České republice rok od roku roste. Není proto divu, že se do nich vydává čím dál víc milovníků běhu na lyžích. Nabízíme vám přehled těch podle nás nejzajímavějších okruhů. The number of cross-country skiing trails worth trying in the Czech Republic is increasing year by year. No wonder, then, that more and more cross-country skiing enthusiasts are setting out in search of these trails. Here we offer you an overview of what are, in our opinion, the most interesting circuits. Число перворазрядных трасс для бега на лыжах растёт в Чешской Республике год от года. Поэтому неудивительно, что на них съезжается всё больше и больше любителей этого вида спорта. Мы предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных, с нашей точки зрения, мест для катания.


| TÉMA | TOPIC | ТЕМА

▴ Pokud máte rádi klid a opuštěnou zimní krajinu, jsou pro vás běžky přesně tím pravým sportem. — If you are fond of tranquillity and deserted winter landscapes, then cross-country skiing is the right sport for you. — Если вам по душе покой и безлюдный зимний пейзаж, лучшего вида спорта, чем бег на лыжах, вам не придумать.

OBUJTE LYŽE KLIDNĚ I V PRAZE

Pražané si sněhu moc často neužijí, pokud už však napadne, vystačí si s málem. Stopu prošlápne první nadšenec, z občasné jízdy po listí si nikdo nedělá těžkou hlavu. Lyžuje se obvykle v oboře Hvězda, v Divoké Šárce, v okolí Hostivařské přehrady, v Kunratickém nebo Klánovickém lese. Pokud klesnou teploty pod nulu, snaží se ve SkiParku Velká Chuchle vyrobit alespoň sníh umělý. Trať je tu udržovaná rolbou pro klasickou i volnou techniku, vstup je volný a vybavení vám tu půjčí. Tak proč to někdy nezkusit? VEZMĚTE TO PŘES JEZERO

Lipensko je spojeno hlavně s letními aktivitami, zasportovat si tady ale můžete i v zimě. Nadmořská výš44

ka tu dosahuje sedmi set metrů, což pro běžkování představuje ideální podmínky. Mezi Lipnem a Frymburkem můžete nastoupit do více než čtyřiceti kilometrů rolbou a skútrem upravovaných stop, které vedou po zalesněném hřebenu, loukách a pastvinách nad Frymburkem a v případě dobrých klimatických podmínek i po zamrzlém a zasněženém Lipenském jezeře. Ideální nástupní místa jsou u fotbalového hřiště v Lipně nad Vltavou, u půjčovny Lipno Centrum, kde si můžete dát seřídit a namazat běžky, nebo na parkovišti u Wellness hotelu Frymburk. ZVLÁDNETE JE PROJET VŠECHNY?

Už osmou sezonu funguje projekt Krušnohorská bílá stopa, v rámci nějž bylo propojeno šest hlavních lyžařských středisek v této oblasti – směrem od východu na západ jsou to Lesná, Klíny, Dlouhá Louka,


| TÉMA | TOPIC | ТЕМА

Bouřňák, Fojtovice a Telnice. Vznikla tak jedna z největších soustav ucelených běžeckých tras v celé České republice, která v současnosti dosahuje délky zhruba 350 kilometrů. Největším běžeckým areálem je Dlouhá Louka, která nabízí celkem 55 kilometrů strojově udržovaných běžeckých stop pro klasiku i bruslení. Vybrat si můžete z několika okruhů s různou náročností. Za vyzkoušení rozhodně stojí 15 kilometrů dlouhý flájský okruh, z něhož můžete vystoupat na Loučnou (956 m n. m.), nejvyšší vrchol severovýchodní části Krušných hor. Naopak do nejnižší nadmořské výšky na trase se dostanete u přehrady Fláje (740 m n. m.). KRÁSNOU ŠUMAVSKOU PŘÍRODOU

Šumavská obec Srní, která se nachází nad údolím říčky Vydry v nadmořské výšce 845 metrů, je oblíbeným místem nástupu hned do několika běžeckých stop. Vyzkoušejte třeba poměrně nenáročnou devítikilometrovou trasu, která začíná na louce u silnice směrem k hotelu Vydra. Odtud vyjeďte do mírného kopce až k bývalé osadě Sedlo, pokračujte necelé 3 km do Mechova, pak vystoupejte 700 metrů k bývalému hamru, který dnes slouží jako rozvodna regulující vodu ve Vchynicko-tetovském kanálu. Po dalším kilometru a půl se u odbočky můžete zajet podívat na poutní místo s pozůstatky Hauswaldské kaple, které bývalo kdysi označováno za „šumavské Lurdy“. Pak vás čeká už jen příjemné mírné klesání zpět do Srní. VYZKOUŠEJTE TRAŤ MISTRŮ

Jezdili jste už někdy ve stopě, kterou zdolávali nejlepší závodníci světa? V areálu Vesec, který se rozprostírá jen kousek od Ještědu, to můžete vyzkoušet. Vesec byl před pár lety postaven přímo pro Mistrovství světa v klasickém lyžování a nyní je otevřen i veřejnosti. Na výběr máte hned tři okruhy, které se liší stupněm obtížnosti. První má převýšení maximálně 5 metrů a délku 1500 metrů, druhý disponuje převýšením cca 15 metrů a délkou 2000 metrů a ten třetí nabízí převýšení až 30 metrů a délku 1500 metrů. Na samotném stadionu je pak 200 metrů dlouhý ovál, který je vhodný pro trénink. Do Vesce se dostanete linkou liberecké městské hromadné dopravy ze stanoviště 2 dopravního terminálu (zastávka U Střediska) nebo autem, které můžete odstavit na asfaltovém parkovišti u hřbitova. Vstup do areálu je volný. TŘEBA POTKÁTE KRAKONOŠE

Chystáte-li se do Harrachova na zimní dovolenou, určitě si s sebou přibalte běžky. Hned z vrcholu Čertovy hory můžete pohodlně nastoupit na běžeckou magistrálu, která je upravována ve stylu cross-country. Měs45

to Harrachov navíc společně se sponzory spustilo pro běžkaře novou bezplatnou službu. Je to osvětlený běžecký stadion u hotelu Skicentrum, který je k dispozici denně a od 17 do 21 hodin se tu lyžuje pod umělým osvětlením. SVEZTE SE PO MAGISTRÁLE

Druhý lednový víkend se poběží už 48. ročník Jizerské 50. Pokud se nechystáte na start, vyzkoušejte si alespoň část její trasy, která vede po Jizerské magistrále. Ta byla pro letošní sezonu prodloužena už na úctyhodných 180 kilometrů. Do lyžařské stopy můžete nastoupit ze známých středisek Bedřichov a Jizerka, ale i z dalších míst jako Oldřichov v Hájích, Nové Město pod Smrkem, Desná, Horní Polubný nebo Martinské údolí v Kořenově. Díky úzké spolupráci s dalšími provozovateli tratí můžete přejet dokonce i na trasy v Krkonoších nebo na upravené tratě na polské straně.  VYMĚŇTE BĚŽKY ZA KOLOBĚŽKY

V architektonicky unikátní chatě Libušín na Pustevnách se kvůli požáru ještě nějakou dobu neobčerstvíte, přesto toto místo stále stojí za návštěvu. V okolí Pusteven jsou upravovány desítky kilometrů lyžařských běžeckých tratí, a to jak pro klasiku, tak pro bruslení. K nejvyhledávanějším patří nenáročná hřebenová trasa směrem na Radhošť s výhledy do okolí nebo na opačnou stranu na Martiňák. Pět kilometrů dlouhá Knížecí cesta s převýšením čtyři sta metrů, která spojuje Pustevny s Ráztokou, bývá označována jako sjezdovka, využívají ji ale především právě běžkaři. Pokud vás už z běžkování bolí nohy, půjčte si ve Ski School Pustevny u horního stanoviště lanovky zimní koloběžku, která je snadno ovladatelná, dobře se brzdí a její rychlost závisí jen na vás stejně jako trasa, kterou si zvolíte. Projet se můžete třeba pod vrcholem Pusteven nebo se jen spustit po Knížecí a lanovkou se nechat vyvézt zpátky. PROHAZUJTE BĚŽKY SE SJEZDOVKAMI

Největší skiareál na Moravě najdete v chráněné krajinné oblasti Jeseníky, v obci Loučná nad Desnou, konkrétně v místní části Kouty umístěné v 1100 m n. m. Využít zde můžete 27 kilometrů nových běžeckých tras. Přímo u horní stanice lanovky je výchozí bod pro okruh Stadion v délce 2,5 km, jenž vede nádhernou přírodou kolem horní nádrže Dlouhé Stráně, a patnáctikilometrový Mravenečník, který je dále napojen na ostatní běžecké trasy v Hrubém Jeseníku. Třetí trasa nazvaná Medvědí hora v délce 9,5 km prochází celým areálem. ▶


| TÉMA | TOPIC | ТЕМА

YOU DON’T HAVE TO LEAVE PRAGUE TO PUT ON YOUR CROSS-COUNTRY SKIS

The inhabitants of Prague do not get to enjoy snow all that often. But if snow does fall, all they need is a little. The trail is set by the very first enthusiasts who go out into the snow, and no one is too bothered if they ski over fallen leaves every now and again. Cross-country skiers in Prague are most commonly to be seen in the Hvězda park, in Divoká Šárka, in the vicinity of the Hostivař dam, or in the Kunratický or Klánovický forests. Whenever the temperature outside drops below zero, artificial snow is generated in the Velká Chuchle Skipark. Here the trail is maintained for both techniques, classical as well as freestyle, using a snow cat. Entry is free of charge and equipment may be rented, so why not give it a go? CROSS THE LAKE

Lipno Lake is usually associated with summer activities, but there are options for winter sports too. The altitude rises to 700 metres here – ideal conditions for cross-country skiing. There are over 40 kilometres of trails maintained by snow cat and snowmobile between Lipno and Frymburk. The trails take you over a forested ridge, meadows and pastures above Frymburk. Weather conditions permitting, you can also ski over the frozen and snowcovered Lipno Lake. The ideal access points are the football pitch in Lipno nad Vltavou, near the Lipno Centrum ski rental, where you also can get your skis prepared and waxed, or the car park by Wellness Hotel Frymburk. A LOT OF TRAILS TO CHOOSE FROM

For the eighth season running, the Krušné Hory White Trail project has been connecting the six main ski resorts in the area. Taking it from east to west we have Lesná, Klíny, Dlouhá Louka, Bouřňák, Fojtovice and Telnice. This is how one of the biggest networks of cross-country skiing trails in the Czech Republic came into existence. It currently incorporates some 350 kilometres of trails. The biggest cross-country ski centre is Dlouhá Louka offering 55 kilometres of machine-maintained cross-country trails for the classical technique as well as freestyle. There are several circuits to choose from, each offering a different degree of difficulty. The 15-kilometre Flájský circuit is well worth a try. From there you can ascend to Loučná – at 956 m above sea level, the highest peak in the 46

northeast part of Krušné hory. You will reach the lowest point on the trail at the Fláje dam (740 m above sea level). SKI THROUGH THE BREATH-TAKING NATURE OF ŠUMAVA

The village of Srní in Šumava is located above the Vydra river at an altitude of 845 metres. It is a popular access point to several cross-country skiing trails. Try, for example, the relatively difficult 9-kilometre that starts in a meadow near the road in the direction of Hotel Vydra. From there ascend a gentle slope all the way to the old settlement of Sedlo, continue for almost 3 kilometres to Mechov and then climb 700 metres to the old smithy that is nowadays used as a water regulating point in the Vchynicko-tetovský canal. Another 1500 metres on there is a turn-off point. Here you may wish to check out the pilgrimage site and remains of the Hauswaldská chapel, which was once known as the Lourdes of Šumava. After this you can enjoy a very pleasant descent back to Srní. TRY OUT THE CHAMPIONS’ TRAIL

Have you ever tried out a trail that has been used in a world championship race? At Vesec close to Ještěd you can. Vesec was built for the Nordic Ski World Championships a few years ago and is now open to the public. There are three circuits to choose from, each is a little different and a little more difficult. The first one has an elevation difference of at most 5 metres and is 1500 metres long; the second has an elevation difference of some 15 metres and is 2000 metres long; and the third has an elevation difference of 30 metres and is 1500 metres long. The stadium itself offers a 200-metre oval ideal for training. Vesec can be reached using the Liberec public transportation services, stand 2 of the bus terminal (the U střediska bus stop) or by car. There are tarmac parking facilities near the cemetery. Entry to the ski zone is free of charge. YOU MAY EVEN MEET KRAKONOŠ

Are you planning to spend your winter vacation in Harrachov? Then make sure to pack your crosscountry skis. You may comfortably access the crosscountry skiing ‘highway’ right at the top of Čertova hora. The trail is maintained in the cross-country style. In addition, the town of Harrachov and some sponsors initiated a brand new free service for all cross-country skiers: there is now a floodlit crosscountry stadium at the Skicentrum hotel. It is open to the public daily from 5 to 9 p.m.


RIDE THE ‘HIGHWAY’

The second weekend in January will bring the 48th year of the cross-country race known as the Jizerské 50. Even if you do not plan to participate, you can try out part of this trail along the Jizerská ‘highway’. This year the trail has been lengthened to an impressive 180 kilometres. You may access the trail at the well-known ski resorts of Bedřichov and Jizerka or at Oldřichov v Hájích, Nové Město pod Smrkem, Desná, Horní Polubný or Martinské údolí in Kořenov. It is now also possible to cross over to trails in Krkonoše or the well-kept trails on the Polish side.  SWAP YOUR CROSS-COUNTRY SKIS FOR A SCOOTER

Libušín cottage at Pustevny is an architectural gem. It is well worth a visit, even though the destructive fire some time ago means it no longer serves refreshments. Tens of kilometres of maintained crosscountry trails can be found in the vicinity of Pustevny. There are trails for both the classical technique and freestyle. The most sought-after trail is an easy one that takes you across the ridge in the direction of Radhošť. It presents lovely views of the surrounding countryside and in the direction of Martiňák. Knížecí cesta (the Prince’s Trail) offers an elevation difference of four hundred metres and connects Pustevny with Ráztoka. Although it is marked as a downhill skiing slope, it is mostly used by crosscountry skiers. If cross-country skiing has taken its toll on you, rent a scooter at the Ski School Pustevny near the top station of the ski lift. The scooters are easy to drive, have effective brakes and the speed you go at and the trail you choose are up to you. You can take a ride below the peak of Pustevny or just ride down the Knížecí trail and take the ski lift back up again. SWITCH BETWEEN CROSS-COUNTRY AND DOWNHILL SKIING

Kouty, the biggest ski resort in Moravia, is located in the Jeseníky nature reserve in the village of Loučná nad Desnou. Kouty lies at 1100 metres above sea le­vel. There are 27 kilometres of brand new crosscountry trails available here. The starting point of the Stadium circuit is right next to the top station of the ski lift. It is 2500 metres long and takes you through some lovely countryside along the Dlouhé Stráně reservoir. There is also the 15-kilometre Mravenečník (Anteater) trail that connects to all the other trails in Hrubý Jeseník. The third trail known as Medvědí hora (Bear Mountain) is 9500 metres long and weaves through the entire area. 47

▴ Když je zima štědrá na

НАДЕВАТЬ ЛЫЖИ ИМЕЕТ СМЫСЛ И В ПРАГЕ Пражанам нечасто удаётся порадоваться снегу, но если уж он выпадает, жители столицы готовы довольствоваться и малым. Лыжню прокладывает первый же энтузиаст, а если под ноги попадётся листва, никто переживать не будет. Катание обычно разворачивается в заповеднике «Звезда» (obora Hvězda), в парке Дивока Шарка, в окрестностях Гостиваржского водохранилища, в Кунратицком, а также в Клановицком лесах. Если температура падает ниже нуля, в скайпарке «Велка Хухле» (SkiPark Velká Chuchle) налаживают производство искусственного снега. Трассу выравнивают ратраком, подготавливая её как для классического, так и для свободного стиля. Вход бесплатный, снаряжение можно взять на прокат прямо на месте – так почему бы не встать на лыжи?

sníh, můžete si na lyžích zaběhat třeba i na pražském Václavském náměstí. — When the winter is generous with snow, you can even use your cross-country skis in Wenceslas Square. — В щедрую на снег пору пробежаться на лыжах можно даже по пражской Вацлавской площади.


| TÉMA | TOPIC | ТЕМА

СРЕЖЬТЕ ПУТЬ ПО ОЗЕРУ Регион Липно ассоциируется у всех, главным образом, с летними видами отдыха, однако спортивная активность здесь возможна и зимой. Высота над уровнем моря достигает здесь семисот метров, а значит мы имеем дело с идеальными условиями для бега на лыжах. На участке между Липно и Фримбурком вы можете вступить на более чем сорокакилометровую трассу, которая обслуживается с помощью ратрака и снегоходов. Дорога проходит по лесистому горному хребту, лугам и пастбищам над Фримбурком, а если повезёт и погода будет по-настоящему зимней, то и по замёрзшему заснеженному озеру Липно. Самые лучшие места для старта – рядом с футбольной площадкой в Липнонад-Влтавоу и у пункта проката «Lipno Centrum», куда можно отдать отрегулировать и смазать беговые лыжи, а также рядом с парковкой у велнес-отеля «Фримбурк». СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ОДОЛЕТЬ ВСЕ ТРАССЫ? На счету проекта «Крушногорская лыжня» уже восьмой сезон. Проект объединяет шесть главных лыжных баз этого региона. Если перечислять в направлении от востока к западу, в него входят Лесна, Клины, Длоуга Лоука, Боуржняк, Фойтовице и Телнице. Таким образом, получилась одна из крупнейших систем трасс для беговых лыж во всей Чешской Республике, равняющаяся на сегодняшний день приблизительно 350 км в длину.

▶ Na zamrzlém Lipenském jezeře se vyřádíte na běžkách i na bruslích. — On the frozen Lipenské jezero reservoir, you can have fun on either cross-country skis or iceskates. — На замёрзшем озере в Липно вы вдоволь накатаетесь и на беговых лыжах, и на коньках.

48

Самым крупным спорткомплексом для катания является Длоуга Лоука. Она предлагает в общей сложности 55 километров трасс как для классического бега, так и для конькового хода. В хорошем состоянии трассы поддерживаются с помощью машин. Вы можете выбрать трассу любого уровня сложности. Однозначно стоит опробовать 15 километровую «Флайскую трассу», откуда вы можете перейти на «Лоучну» (956 м над уровнем моря), где находится самая высокая точка северо-восточной части Рудных гор. Самая же низкая точка над уровнем моря на этой трассе ждёт вас у водохранилища Флайе (740 м над уровнем моря). ПРОГУЛКА СРЕДИ КРАСОТ ШУМАВСКОЙ ПРИРО� ДЫ Шумавский посёлок Срни, который находится над долиной речки Выдры на высоте 845 метров над уровнем моря – излюбленное место захода сразу на несколько трасс для беговых лыж. Опробуйте, например, относительно несложную девятикилометровую трассу, которая начинается на заснеженном лугу у дороги, ведущей к отелю «Выдра». Оттуда вы подниметесь на пологий холм до бывшего населённого пункта Седло и будете продолжать ехать неполных три километра до г. Мехов, после чего надо будет взбираться на протяжении 700 метров вверх, до бывшего кузнечного цеха, в наши дни служащего подстанцией, регулирующей воду в судоходном Вхиницко-tетовском


| TÉMA | TOPIC | ТЕМА

канале. Ещё через 1,5 км вы сможете отклониться от трассы и заехать в место, которое является целью многих паломников, к остаткам Хаусвальдской часовни, некогда называвшейся «шумавским Лурдом». Ну а потом вас ожидает обратная дорога: приятный плавный спуск в Срни. ПРОВЕРЬТЕ СИЛЫ НА ТРАССЕ ЧЕМПИОНОВ Приходилось ли вам уже ездить по снежной трассе, на которой состязались лучшие гонщики мира? В комплексе «Весец», расположенном совсем близко от горы Йештед, такая возможность вам представится. Несколько лет назад «Весец» был построен непосредственно для чемпионата мира по классическому катанию на лыжах, а сейчас он открыт для общего доступа. На ваш выбор здесь представлены три трассы, отличающиеся друг от друга разным уровнем сложности. Перепад высот на первой из них равняется максимум пяти метрам при длине 1500 метров. Перепад на второй – примерно 15 метров при длине 2000 метров, ну а третья предлагает перепад в 30 метров на длине 1500 метров. А на стадионе вы найдёте двухсотметровый эллипс, пригодный для тренировок. Добраться до комплекса «Весец» можно на общественном транспорте города Либерец от остановки «U střediska» (второй транспортный терминал) или на автомобиле, который можно будет оставить на асфальтированной парковке возле кладбища. Вход в комплекс свободный. А ВДРУГ ВАС ЖДЁТ ЗДЕСЬ ДУХ КРКОНОШ? Если вы собираетесь провести зимний отпуск в Гаррахове, непременно берите с собой беговые лыжи. Прямо с вершины Чёртовой горы вы можете с комфортом вступить на магистраль для лыжников, предназначенную для катания по пересечённой местности. Важно отметить, что город Гаррахов совместно со спонсорами предлагает лыжникам-гонщикам новую бесплатную услугу: ежедневно открытый освещённый беговой стадион рядом с отелем «Skicentrum». С 17 до 21 часа катание на нём происходит при искусственном освещении. ПРОКАТИТЕСЬ ПО МАГИСТРАЛИ Во вторые выходные января стартует 48-е состязание «Йизерска 50». Если вы не планируете принять участие в забеге, попробуйте свои силы хотя бы на части трассы, находящейся на Йизерской магистрали. В этом сезоне она была увеличена до внушительных 180 километров. Вступить на лыжную трассу можно от знаменитых баз «Бедржихов» и «Йизерка», а также из других мест, например, из 49

Олдржихова в Гайих, Нового Места под Смркем, Десны, Горни Полубны или из Мартинской долины (Martinské údolí) в Корженове. Благодаря тесному сотрудничеству с другими хозяевами трассы, вы можете кататься по лыжне, проложенной в горах Крконоше, а также по ухоженным трассам на территории Польши.  ВМЕСТО ЛЫЖ – САМОКАТЫ На уникальной с архитектурной точки зрения турбазе «Либушин» в Пустевнах недавно был пожар, а потому в течение какого-то времени подкрепить свои силы там будет невозможно. И тем не менее, это место по-прежнему стоит того, чтобы его посетить. В окрестности Пустевен находятся десятки километров беговых лыжных трасс, пригодных как для классического стиля, так и для конькового хода. Одна из самых популярных трасс – несложная дорога по горному хребту, ведущая к горе Радгошть, откуда открывается прекрасный вид на окрестности и на Мартиняк. Пятикилометровая Княжеская трасса (Knížecí cesta), перепад высоты на которой составляет четыреста метров, соединяет Пустевны с Разтокой. Её часто рекомендуют как горнолыжную трассу, однако катаются здесь прежде всего именно те, кто предпочитает беговые лыжи. Если от бега на лыжах у вас разболятся ноги, возьмите напрокат в «Ski School» Пустевны на верхнем ярусе канатной дороги легко управляемый зимний самокат. Тормозить на нём тоже очень просто, а скорость, как и длина трассы, по которой вы поедете, зависит только от вас. Проехаться на нём можно, скажем, на уровне вершины Пустевен или вниз по Княжеской трассе, с тем, чтобы назад подняться на фуникулёре. ПОМЕНЯЙТЕ БЕГОВЫЕ ЛЫЖИ НА СКОРОСТНЫЕ Самый крупный лыжный курорт Моравии вы найдёте в региональном ландшафтном парке Есеники, в селе Лоучна-над-Десноу, а конкретнее – в здешней части Коуты, расположенной на высоте 1100 метров над уровнем моря. В вашем распоряжении здесь окажутся 27 километров новых маршрутов для бега на лыжах. Прямо у верхней площадки фуникулёра – стартовая точка трассы «Стадион», длина которой составляет 2,5 км (трасса проходит по красивейшим местам, возле верхнего водохранилища гидроэлектростанции Длоуге Стране). Там же начинается пятнадцатикилометровая трасса «Муравьед» («Mravenečník»), которая впоследствии переходит в другие беговые трассы хребта Высокий Есеник. Третья трасса называется «Медвежья гора», её длина – 9,5 км, и она проходит через территорию всего курорта.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я Text Robert Neumann Foto Profimedia.cz, Shutterstock.com

Kodaň / Copenhagen/ Копенгаген Mořská víla mezi městy Mermaid among cities Город Русалочки


Jako dlaň rovná, mořem obklopená Kodaň je ideálním místem pro procházky a vyjížďky na kole. V tomto městě Hanse Christiana Andersena si budete připadat jako v pohádce. Usměvaví lidé, krásná architektura, nadpozemské jídlo a bezstarostná atmosféra. V Kodani se prostě každý cítí dobře. Flat as a pancake and surrounded by sea, Copenhagen is ideal for walks and bike rides. This city of Hans Christian Andersen will make you feel like you are in a fairy tale. Smiling people, beautiful architecture, otherworldly food and a laid-back atmosphere – everyone feels good in Copenhagen. Окружённый морем Копенгаген, ровный, как стол – идеальное место для пеших и велосипедных прогулок. В этом городе, городе Ганса Христиана Андерсена, вы будете ощущать себя как в сказке. Улыбчивые люди, прекрасная архитектура, фантастическая еда и атмосфера беспечности. В Копенгагене невозможно не чувствовать себя прекрасно.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

VÝJIMEČNÁ DÁNSKÁ ARCHITEKTURA

▾ Střídání stráží Dánské národní gardy, které probíhá každé poledne před dánským královským palácem Amalienborg. — The changing of the Danish National Guard takes place every noon in front of the Danish Royal Amalienborg Palace. — Перед королевским дворцом Амалиенборг каждый полдень происходит смена караула Королевской гвардии.

Město začněte poznávat třeba na umělém ostrůvku Christianshavn vytvořeném v 17. století. Na malé ploše se tu setkáte se vším, co činí Kodaň Kodaní. Při pohledu na holandsky vypadající barevné domky a vodní kanály pochopíte, proč se ostrůvku říká Malý Amsterodam. Dříve omšelá proletářská čtvrť dnes patří mezi trendy oblasti se spoustou kaváren, chic butiků a zajímavých muzeí. Najdete tu i Christianii, „nezávislé“ a „svobodné“ město ve městě, které vzniklo, když hippies a squatteři v roce 1971 obsadili prázdné kasárny v místní vojenské zóně. Mnoho let měla Christianie negativní pověst, protože tu vedle mírumilovných a svobodomyslných lidí působily i motorkářské gangy, které si zde vyřizovaly účty před drogovými doupaty. Hippies zestárli a dnes si kolem jejich roztodivně zkrášlenými a turisty okukovanými obydlími hrají jejich vnoučata a psi. Malé čajovny a kavárničky nabízejí vegetariánské a veganské pochoutky, malé galerie a dílničky zase rukodělné výrobky od keramiky po šperky. Když už budete v Christianshavnu, zajděte do Muzea dánského královského námořnictva v máslově žluté budově bývalé námořní nemocnice. Desítky do detailu propracovaných modelů korábů od 17. století po současnost, různé námořnické artefakty, uniformy a zbraně nadchnou malé i velké návštěvníky. V Christianshavnu narazíte i na Gammeldok, desítky let prázdnou kamennou budovu skladu z 19. století, která byla v roce 1986 ministerstvem kultury přetvořena na Dánské architektonické centrum. Dozvíte se tu vše o dánské i světové architektuře a urbanismu, pořádají se tu výstavy, přednášky i organizované prohlídky města. Návštěvníkům slouží také dobře zásobené knihkupectví a příjemná kavárna s krásnými pohledy na vodu.

52

Středobodem celé čtvrti Christianshavn je dech beroucí moderní skleněná budova opery z roku 2000. Je dílem architekta Henninga Larsena a patří mezi nejkrásnější a údajně také nejdražší na světě. Má šest jevišť a 1492 míst k sezení, přičemž sedadla jsou nastavitelná tak, aby hudební zážitek byl co nejkvalitnější. Moderna se v Kodani bezproblémově mísí s klasikou. Například hned naproti přes vodu leží zahrada Amaliehaven s fontánou a spoustou soch, odkud je nádherný výhled nejen na operní budovu, ale i na přístav plný lodí. Vedlejší palác Amalienborg, perla dánského rokoka ze začátku 18. století, stále ještě slouží jako oficiální rezidence dánské královské rodiny. Ze čtyř palácových budov jsou dvě přístupné veřejnosti. V té, kterou nechal v letech 1750–1754 postavit král Kristián VII., s nádhernými dřevořezbami a vysokými stropy, přijímá královna důležité hosty. V muzeu v budově jeho následníka Kristiána VIII. zase můžete obdivovat šperky a oděvy glücksburské dynastie. Dozvíte se tu mnohé o soukromém životě králů a královen, komnaty vypadají, jako by je královská rodina opustila před chvilkou. Od Amalienborgu se dáte ulicí Amaliegade. Minete palác ve stylu Ludvíka XIV. a pak se dáte nalevo. Dojdete ulicí Skuespilhuset k Det Kongelige Teatr, Královskému divadlu s impozantní skleněnou fasádou, postavenému před pár lety. Jde o mistrovské dílo slavných architektů Bojeho Lundgaarda a Leneho Tranberga, které může Kodani závidět snad každé město na světě. Dánská architektura a design jsou samozřejmě spojovány hlavně s hvězdnými studii jako Bjarke Ingels Group nebo Henning Larsen Architects, nicméně kvalitní, nápaditý a nestárnoucí dánský design může mít doma každý. Například kolem Gammel Konge-


Serviced apartments for short and long term rent in the centre of Prague. www.albertov.eu


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

S ČESKÝMI AEROLINIEMI DO KODANĚ

vej nabízí celá řada galerií a butiků designové výrobky z různých materiálů od papíru po sklo.

V pondělí, ve čtvrtek a v pátek v 7.10 hod. a každý den kromě soboty v 18.00 hod. Zpátky v pondělí, středa, čtvrtek, pátek 9.15 hod. a každý den kromě úterý a soboty v 20.00 hod.

NOVÁ NORDICKÁ KUCHYNĚ A KULINÁŘSKÉ ZÁZRAKY

Pokud vám při procházkách po architektonických památkách začne kručet v břiše, existuje v Kodani spousta míst, kde se skvěle najíte. Téměř kdekoli pořídíte dánskou klasiku smorrebord, v doslovném překladu „otevřený sendvič“. Na plátek žitného chleba si naložíte všechno možné – mořské plody, hovězí, okurky, vajíčka. Smorrebord můžete ochutnat třeba v restaurantu Schonnemann, kde tento tradiční oběd servírují od roku 1877. Modernizovanou verzi pak třeba v podniku Almanak přímo u vody. K tomu samozřejmě nejznámější dánské pivo Carlsberg, s typicky severskou skromností inzerované jako „pravděpodobně nejlepší na světě“. V poslední době se však na trhu objevuje stále více skvělých piv z mikropivovarů, která rovněž stojí za ochutnání. Výborné místo, kde se stavit na něco na zub, je také nedávno zrekonstruovaná tržnice Torvehallerne, sloužící svému účelu už od roku 1889. Na osmdesát stánků nabízí nejčerstvější suroviny a potraviny, které okamžitě zpracovává řada malých restaurací. V už několikrát zmiňovaném Christianshavnu se v prostorách bývalého skladu skrývá nejznámější kodaňská restaurace Noma, často označovaná jako nejlepší na světě. Však se tu také střídají celebrity jedna za druhou a dost možná tu potkáte i královskou rodinu. V legendárním podniku Reneho Redzepiho vás čeká nezapomenutelný zážitek, jen si návštěvu dobře naplánujte, bez včasné rezervace si tu totiž nesednete. Redzepi je považován za otce hnutí, které právě v Kodani stvořilo tzv. novou nordickou kuchyni, kdy kuchařští vizionáři začali experimentovat s místními ingrediencemi. Neomezená kulinářská nadvláda Nomy se ale chýlí ke konci, na paty jí začínají šlapat další skvělé restaurace, třeba Amass nebo Bror. Po večeři si určitě zajděte na drink, Kodaň je totiž proslulá také svými bary a v podnicích jako Lidkoeb, Mikrolis nebo Barking Dog vám připraví fantasticky zajímavé koktejly.

POHÁDKOVÉ MĚSTO

Při toulkách Kodaní nelze nenarazit na přístav Nyhavn z 18. století, který je už čtyřicet let pěší zónou. Můžete tu obdivovat nádherné staré plachetnice, například pašeráckou loď Mari nebo škuner z 19. století jménem Miru. V jednom z barevných domů v přístavu, v čísle 20, bydlel asi nejslavnější Dán, autor nezapomenutelných pohádek Hans Christian Andersen. Tento hypochondr a údajně nesnesitelný člověk svým dílem obohatil miliony dětí i dospělých. Muzeum H. Ch. Andersena na ulici Østergade, které je známé spíše jako Pohádkový dům, interaktivní a zábavnou formou vypráví příběh tohoto zvláštního muže s velkou fantazií. Určitě se také zajděte podívat na symbol Kodaně a její nejslavnější sochu. Den Lille Havfrue neboli pohádková Malá mořská víla spočívá na velkém kameni omývaném vlnami Baltu a město zdobí už od roku 1913. Zhotovit ji nechal Carl Jacobsen, zakladatel pivovaru Carlsberg, a tvář jí propůjčila Ellen Price, baletka, která v té době roli víly tančila. Z KODANĚ SE VÁM ZATOČÍ HLAVA

V Kodani toho lze vidět a dělat tolik, že se to všechno ani vyjmenovat nedá. Užijete si efektní střídání královských stráží u paláce Rosenborg, kde jsou vystaveny korunovační klenoty, nebo projížďku lodí po kodaňském přístavu. Uchvátí vás nejstarší budova ve městě Borsa (burza) stejně jako impozantní moderní budova Dánské královské knihovny z leštěného černého mramoru přezdívaná Černý diamant. Své peněžence odlehčíte na nejdelší a nejstarší nákupní pěší zóně v Evropě na ulici Stroget. Pokud se chcete pobavit, vydejte se do kruhového parku Krinsen okolo jezdecké sochy Kristiána V. V jedné z nejslavnějších kodaňských pamětihodností byl roku 1843 otevřen zábavní park Tivoli pyšnící se třeba přesně stoletou horskou dráhou s dřevěnými vozíky, které se zpomalují ruční brzdou. Nejvyšší starodávný kolotoč vás vyveze do osmdesátimetrové výšky, kde se vám naskytne doslova závratný pohled na celé město. Kromě bezpočtu atrakcí je tu i velké akvárium se

KODAŇ

623 k 20 hod. m, 1 min.

PRAHA


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

WITH CZECH AIRLINES TO COPENHAGEN On Mondays, Thursdays and Fridays at 07.10 and every day except Saturdays at 18.00. Return on Mondays, Wednesdays, Thursdays and Fridays at 9.15 and every day except Tuesdays and Saturdays at 20.00.

slanou vodou, divadlo pantomimy nebo koncertní sál. Často se tu konají i rockové koncerty. V noci se park rozzáří tisíci světel, která se nádherně odrážejí v zrcadle centrálního jezera a ve spektakulární show se mísí světlo, zvuk, voda, oheň a kouř. A kdyby vám to nestačilo, tak se tady každou sobotu ještě navíc konají slavné tradiční ohňostroje.

TIPY ČESKÝCH AEROLINIÍ Kam se vydat Kronborg, Hamletův opevněný zámek v Elsinore severně od Kodaně, patří mezi nejkrásnější evropské renesanční tvrze, Hamletův duch tam však prý pořád straší... Jak zapadnout Ne náhodou se Kodaň se spoustou cyklostezek, zeleně, skvělého designu a milých lidí umisťuje na předních příčkách kvality života. Díky přátelským Dánům se tu budete cítit jako doma. Co ochutnat Kodaňské restaurace se pyšní nejvíce michelinskými hvězdami ve Skandinávii. Vyzkoušejte některou ze specialit nové nordické kuchyně, připravovaných z místních surovin rukama zdejších kuchařských kouzelníků. Co si přivézt Pro děti dánskou legendu LEGO, tradiční „živou vodu“ destilát aquavit, modrobílý dánský královský porcelán nebo dánské designové výrobky – třeba šperky od věhlasného návrháře Georga Jensena.

BOHEMIAN HEART OF THE CITY

You can start exploring the city in Christianshavn, an artificial island created in the 17th century. For such a small area, you will find the quintessential Copenhagen there. Looking at the colourful houses and the canals, you will understand why is the island called “Little Amsterdam”. The previously tatty proletarian district is now one the trendiest areas with lots of cafés, chic boutiques and interesting museums. And then there is Christiania, the “independent” and “free” city within the city, founded in 1971 by hippies and squatters who occupied empty barracks in the local military zone. For many years Christiania had a rather negative reputation because, alongside peaceful and free people, there were 56

also biker gangs settling accounts in front of drug dens. The hippies have since grown old and nowadays their grandchildren and dogs play around the picturesquely decorated houses in front of gawping tourists. Little teahouses and cafés serve vegetarian and vegan delicacies, and small galleries and workshops offer handmade craft products ranging from ceramics to jewellery. When in Christianshavn, stop by the Museum of the Royal Danish Navy in a butter-yellow building that formerly housed a naval hospital. Dozens of model ships from the 17th century to the present, elaborately executed to the smallest detail, various sailing artefacts, naval uniforms and weapons will surely delight visitors both young and old. In Christianshavn you will also come across Gammeldok, a 19th century stone warehouse that was empty for decades, till 1986 when the Ministry of Culture transformed it into the Danish Architecture Centre. There you can learn all about both Danish and world architecture and urbanism. The Centre puts on exhibitions, lectures and organised city tours. Visitors are also served by a well-stocked bookstore and a nice café with beautiful views over the water. EXCEPTIONAL DANISH ARCHITECTURE

The centrepiece of the entire neighbourhood of Christianshavn is the breathtaking modern glass Opera building, opened in 2000. It was designed by architect Henning Larsen and ranks among the most beautiful – and reportedly also the most expensive – opera houses in the world. It has six stages and 1,492 seats which are adjustable to make the musical experience as enjoyable as possible. In Copenhagen the modern blends seamlessly with the old. For example, just across the water lies Amaliehaven, or Amalie Garden, with a fountain and lots of statues. It affords gorgeous views of both the Opera House and the harbour full of boats. Right next to it is the Amalienborg Palace, an early 18th century Danish Rococo gem which still serves as the official residence of the Danish royal family. Of the four palace buildings, two are open to the public. In the one built in the years 1750 to 1754 by King Christian VII, with exquisite woodcarvings and high ceilings, the queen meets with important guests. The museum in the building constructed by his successor Christian VIII features the splendid jewellery and clothing of the Glücksburg dynasty. Here you can learn about the private lives of kings and queens, and many chambers look as if the royal family left them just a short while ago. From Amalienborg, take the street called Amaliegade. When you have passed a palace in the style of Louis XIV, turn left. You will reach Skuespilhuset street and the Royal Theatre, Det Kongelige Teatr, with its impressive glass façade. It is a masterpiece by the fa-


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

◀ Originálně pojatá budova kodaňské opery patří mezi nejmodernější operní domy na světě. — The Copenhagen Opera ranks among the most modern and original opera houses in the world. — Оригинально выглядящее здание Копенгагенской оперы — один из самых современных оперных театров в мире.

mous architects Boje Lundgaard and Lene Tranberg, and a building almost any city in the world should be envious of. Danish architecture and design are, of course, associated mainly with star architecture studios such as Bjarke Ingels Group or Henning Larsen Architects, but anyone can afford to own high-quality, imaginative and timeless Danish design. Around Gammel Kongevej, for example, a number of galleries and boutiques offer wonderful design products from a variety of materials ranging from paper to glass. NEW NORDIC CUISINE AND CULINARY WONDERS

Should your stomach start growling while you walk around Copenhagen’s architectural sights, there are plenty of places to eat well. Almost everywhere you can get the Danish classic smorrebord, literally an open sandwich. Basically, on a slice of rye bread you pile up all kinds of things – seafood, beef, cucumbers, eggs. A good place to try out smorrebord is the Schonnemann restaurant, which has served this traditional lunch since 1877. Or you can taste a modernised version in the Almanak restaurant right on the water. And with your food you must of course have a Carlsberg, this most famous Danish beer advertised with characteristic Nordic modesty as “probably the best lager in the world”. Lately, the market has become more and more awash with great beers from microbreweries, and these are well worth trying. Another excellent place to stop for a bite to eat is the recently renovated Torvehallerne Market, which has been in operation since 1889. About eighty stalls of57

fer the freshest ingredients and foodstuffs that are instantly prepared right on the premises by a number of small restaurants. In Christianshavn, a former warehouse houses Noma, the most famous restaurant in Copenhagen and one often referred to as the best in the world. It is no wonder that celebrities pop in all the time and you may even meet the royal family here. Rene Redzepi’s legendary establishment will serve up an unforgettable experience for you – just make sure to plan accordingly, as it is impossible to get a table without an early reservation. Redzepi is considered the father of the movement that here in Copenhagen created New Nordic cuisine, when culinary visionaries began experimenting with local ingredients. Noma’s supremacy might be coming to an end, though, as other marvellous restaurants, like Amass or Bror, are hard on its heels. After dinner, definitely go out for a drink, as Copenhagen is also famous for its bars, and places like Lidkoeb, Mikrolis or Barking Dog will make you some fantastically inventive cocktails. FAIRYTALE TOWN

While wandering around Copenhagen, you certainly should not miss the Nyhavn harbour from the 18th century, converted into a pedestrian precinct some forty years ago. Here you can admire beautiful old sailing ships, such as the smuggling boat called Mari or Miru, a 19th century schooner. In one of the port’s colourful houses, number 20 to be exact, lived one Hans Christian Andersen, probably the most famous Dane and the author of unforgettable tales. He was a hypochon▶


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

crown jewels are displayed, or a boat trip through the Copenhagen harbour. The oldest building, Borsa (Stock Exchange), will grab your interest just like the impressive modern building of the Danish Royal Library, nicknamed “the Black Diamond” because of its polished black marble. Or you can lighten your wallet on the oldest and longest pedestrian shopping street in Europe, Stroget street. If you want to have some fun, head to one of the most famous sights in Copenhagen, opened in 1843. The Tivoli amusement park boasts a roller coaster exactly a hundred years old, with wooden carts that are slowed down by a hand brake, or the highest old carousel that will lift you up eighty metres, offering a literally dizzying view of the city. In addition to countless attractions, there is also a large salt-water aquarium, a pantomime theatre and a concert hall. Rock concerts are also frequently held here. At night, the park is illuminated by thousands of lights that beautifully reflect in the mirror of the central lake, and light, sound, water, fire and smoke mix in a spectacular show. And if that is not enough for you, famous traditional firework displays are held here every Saturday.

CZECH AIRLINES’ TIPS Where to go? Kronborg, Hamlet’s fortified castle in Elsinore north of Copenhagen, is one of Europe’s most beautiful Renaissance fortresses, and Hamlet’s ghost allegedly still wanders around there...

▴ Jedním z nejlepších způsobů, jak si prohlédnout Kodaň, je plavba vyhlídkovou lodí. — One of the best ways of exploring Copenhagen is to take a sightseeing boat cruise. — Один из лучших способов знакомства с Копенгагеном — прогулка на экскурсионном пароходике.

driac and reportedly an unbearable man, but his work has enriched the lives of millions, children and adults alike. The Museum of H. Ch. Andersen on Østergade street, more commonly known as the Fairytale House, tells the story of this peculiar genius in an interactive and entertaining way. Also make sure to see the symbol of Copenhagen and its most famous statue: Den Lille Havfrue, or The Little Mermaid, rests on a large stone lapped by the waves of the Baltic and has adorned the city since 1913. It was commissioned by Carl Jacobsen, the founder of the Carlsberg Brewery, and her face was lent to her by Ellen Price, a ballerina who danced the role at the time. COPENHAGEN WILL MAKE YOUR HEAD SPIN

In Copenhagen there is so much to see and do that it is impossible to list it all. Enjoy the theatrical changing of the guard at the Rosenborg Palace, where the 58

How to fit in? It is no coincidence that Copenhagen, with lots of bike paths, green spaces, excellent design and nice people, ranks high on the quality of life charts. Thank to the friendly Danes, you will feel right at home here. What to taste? Copenhagen restaurants boast the largest number of Michelin stars in Scandinavia. Try some of the specialties of the New Nordic cuisine prepared from local ingredients by the hands of local culinary wizards. What to bring back? For children, the Danish legend LEGO, traditional “living water” – the Aquavit spirit, Danish royal blue and white porcelain, or Danish design products – such as jewellery from the renowned designer Georg Jensen.


23. mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení 23rd international trade fair of electrotechnics, electronics, automation, communication, lighting and security technologies

2015

24. - 27. 3. 2015 VÝSTAVIŠTE BRNO BRNO EXHIBITION CENTRE CZECH REPUBLIC www.amper.cz

pořádá/organized by:

10. mezinárodní veletrh dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů 10th International Trade Fair of wooden buildings, constructions and materials

11. - 14. 2. 2015

VÝSTAVIŠTE PRAHA HOLEŠOVICE PRAGUE, HOLEŠOVICE EXHIBITION CENTRE www.drevostavby.eu

souběžně probíhají veletrhy/parallel fairs: veletrh moderního vytápění, krbů a kamen Trade Fair for modern heating, replaces and stoves veletrh oken, dveří a stínící techniky Trade Fair for windows, doors and screening technology


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

CZECH AIRLINES ЛЕТАЮТ В КОПЕНГА� ГЕН по понедельникам, четвергам и пятницам в 7.10; каждый день, кроме субботы – в 18.00. Обратные рейсы: по понедельникам, средам, четвергам и пятницам в 9.15; каждый день, кроме вторника и субботы – в 20.00.

▾ Přístav Nyhavn je už čtyřicet let pěší zónou s útulnými kavárnami a restauracemi. — The Nyhavn Harbour, with its cosy cafés and restaurants, has been a pedestrian zone for forty years. — На протяжении сорока лет порт Нюхавн является пешеходной зоной с многочисленными уютными кафе и ресторанами.

БОГЕМНОЕ СЕРДЦЕ ГОРОДА Своё знакомство с городом можно начать, например, с искусственного островка Кристиансхавн (Christianshavn), созданного в XVII веке. На его небольшой территории вы повстречаетесь со всем, что делает Копенгаген Копенгагеном. Глядя на разноцветные, похожие на голландские, домики, а также на каналы, вы поймёте, почему этот островок называют Маленьким Амстердамом. Район, прежде считавшийся захудалым и пролетарским, сегодня – один из самых модных, со множеством кафе, шикарных бутиков и интересных музеев. Здесь вы найдёте и Христианию, «независимый» или «вольный» город внутри города, возникший в 1971 году в результате того, что хиппи и сквоттеры незаконно заняли пустующие казармы местной военной зоны. Долгие годы Христиания пользовалась дурной славой, поскольку бок о бок с миролюбивыми свободомыслящими людьми здесь орудовали банды байкеров, сводившие друг с другом счёты на почве торговли наркотиками. Хиппи постарели, и сегодня возле их эксцентрично разукрашенных жилищ (объектов пристального интереса туристов) играют их внучата и собаки. В небольших чайных и крошечных кафе продаются вегетарианские и веганские лакомства. А в маленьких галереях и мастерских – всевозможные вещички ручной работы, от керамических до ювелирных изделий. Если уж вы окажетесь в Кристиансхавне, зайдите и в Музей мореплавания Дании, который расположился в масляно-жёлтом здании бывшего воен-

60

но-морского госпиталя. Десятки моделей искусно, до мельчайшей детали проработанных кораблей, представляющие флот начиная с XVII века и заканчивая нашим временем, различные морские артефакты, морская униформа и оружие приведут в восторг и маленьких, и взрослых посетителей. В Кристиансхавне вы увидите и Гаммель Док, каменное здание XIX века, в прошлом – склад, который пустовал на протяжении нескольких десятков лет, пока в 1986 году Министерство культуры не преобразовало его в Датский архитектурный центр. Здесь вы узнаете всё о датской и мировой архитектуре и урбанизме. В центре устраиваются выставки, лекции и организованные экскурсии по городу. Помимо этого, посетители оценят находящиеся тут же книжный магазин с богатым выбором литературы и приятное кафе с прекрасным видом на воду. УНИКАЛЬНАЯ ДАТСКАЯ АРХИТЕКТУРА Главная достопримечательность всего района Кристиансхавн – ошеломительное современное стеклянное здание Оперы, построенное в 2000 году по проекту архитектора Хеннинга Ларсена. Оно считается одним из самых красивых и, говорят, входит в число самых дорогих построек в мире. В нём шесть сцен и 1492 зрительских места, причём положение каждого из них может регулироваться сидящим на нём любителем оперы, благодаря чему музыкальные переживания становятся ещё интенсивнее. Модерн в Копенгагене прекрасно уживается с классикой. Напротив, на другом берегу, находится парк Амалиехавн (Amaliehaven) с фонтаном и множе-


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

Груп» или «Хеннинг Ларсен Архитектс», и все же качественные, оригинальные и не знающие возраста изделия датского дизайна может иметь дома каждый. Например, в окрестностях улицы Гаммел Конгевей (Gammel Kongevej) целый ряд галерей и бутиков предлагает изделия дизайна из разных материалов, от бумаги до стекла.

▴ Na nákupy se v Kodani chodí na nejdelší a nejstarší pěší nákupní třídu v Evropě, na ulici Stroget. — In Copenhagen, shopping is done on Stroget, the oldest and longest pedestrian shopping street in Europe. — Все покупки в Копенгагене совершаются на улице Стрёгет — самой длинной и самой старой пешеходной улице в Европе.

ством скульптур. Оттуда открывается потрясающий вид не только на Оперу, но и на порт с его многочисленными кораблями. Находящийся там дворец Амалиенборг, жемчужина датского рококо начала XVIII века, по-прежнему является официальной резиденцией датской королевской семьи. Из четырёх зданий дворца два открыты для публичного посещения. В здании, возведённом в 1750 - 1754 годах по приказу короля Кристиана VII, с великолепными образцами резьбы по дереву и высокими потолками, королева принимает важных гостей. А в музее, бывшем особняке Кристиана VIII, можно полюбоваться украшениями и нарядами династии Глюксбургов. Здесь вы узнаете о частной жизни королей и королев. Некоторые комнаты выглядят так, словно королевская семья покинула их минуту назад. Осмотрев Амалиенборг, прогуляйтесь по улице Амалиегаде. После того, как вы увидите дворец в стиле Людовика XIV, поверните налево. Вы окажетесь на улице Скуеспилхусет (Skuespilhuset) рядом с Королевским театром Дании (Det Kongelige Teatr), обладателем впечатляющего стеклянного фасада, построенного несколько лет назад. Это шедевр знаменитых архитекторов Бойе Лундгаарда и Лене Транберг, здание, которое наверняка был бы не прочь иметь на своей территории любой город мира. Конечно, в первую очередь датская архитектура и дизайн ассоциируются, главным образом, со звёздными бюро вроде «Бьярке Ингельс 62

НОВАЯ СКАНДИНАВСКАЯ КУХНЯ И КУЛИНАРНЫЕ ЧУДЕСА Если во время прогулок среди архитектурных достопримечательностей у вас начнёт урчать в животе, знайте, что в Копенгагене великое множество заведений, где можно чудесно поесть. Практически везде вы найдете датскую классику – смёрребрёд, что буквально переводится как «открытый бутерброд»: на кусок ржаного хлеба водружается всё, что только можно придумать: плоды моря, говядина, огурцы, яйца. Попробовать смёрребрёд можно, например, в ресторане «Шённеманн», где этот традиционный обед подают с 1877 года. А модернизированную его версию – в заведении «Алманак», находящемся у самой воды. Ну а в качестве сопровождения, конечно, выбирайте самое знаменитое датское пиво «Карлсберг», в рекламе преподносимое с типичной северной скромностью: «Пожалуй, лучшее пиво в мире». Однако в последние годы рынок заполняет все больше и больше прекрасных пивных сортов из микропивоварен, и их тоже стоит попробовать. Отличное место, куда можно зайти перекусить, – недавно отреставрированный рынок Торвехаллерне, действующий с 1889 года. Порядка восьмидесяти прилавков предлагают наисвежайшие продукты, из которых тут же что-то готовят в многочисленных ресторанчиках. В уже несколько раз упоминавшемся Кристиансхавне, в бывшем складе, скрывается самый знаменитый копенгагенский ресторан «Нома», на который часто ссылаются как на самый лучший ресторан на свете. Неслучайно же здесь всегда так много знаменитостей. Велика доля вероятности и того, что здесь вы повстречаетесь с королевской семьёй. Посещение этого легендарного заведения Рене Редзепи гарантирует вам незабываемые ощущения. Главное – хорошо спланировать это мероприятие: без заблаговременно забронированного столика места вы здесь ни за что не найдете. Редзепи считается основателем движения, которое как раз, кстати, в Копенгагене разработало концепцию так называемой «новой скандинавской кухни», когда прогрессивные повара начали экспериментировать с местными ингредиентами. И всё же безграничное кулинарное превосходство «Номы» потихоньку близится к концу, ей начинают наступать на пятки другие велико▶


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N | Д Е С Т И Н A Ц И Я

лепные рестораны, такие, как например, «Амасс» или «Брор». После ужина непременно зайдите куда-нибудь пропустить стаканчик перед сном: Копенгаген поистине знаменит своими барами. В таких заведениях как «Лидкоэб», «Микролис» или «Баркинг Дог» вам намешают в высшей степени оригинальные коктейли. СКАЗОЧНЫЙ ГОРОД Во время продолжительных прогулок по Копенгагену невозможно не набрести на порт Нюхавн (Nyhavn), существующий с XVIII века и уже сорок лет являющийся пешеходной зоной. Здесь можно полюбоваться великолепными старинными парусниками, среди которых вы найдёте и контрабандистское судно «Мари», и шхуну «Миру», впервые спущенную на воду в XIX веке. В одном из ярких домов этого порта, под номером 20 жил, пожалуй, самый знаменитый датчанин, автор незабвенных сказок – Ганс Христиан Андерсен. Этот страдавший ипохондрией, невыносимый, по воспоминаниям современников, человек обогатил своим наследием миллионы детей и взрослых. Музей Г. Х. Андерсена на улице Остергаде (Østergade), известный более как Сказочный дом, в интерактивной и забавной форме расскажет вам историю этого незаурядного человека с огромной фантазией. Непременно зайдите глянуть и на символ Копенгагена, на его самую знаменитую статую. Den Lille Havfrue, она же – сказочная Русалочка, отдыхающая на большом камне, омываемом волнами Балтийского моря, украшает город с 1913 года. Она была изготовлена по заказу Карла Якобсена, сына основателя пивоварни «Карлсберг», а лицом с ней поделилась Эллен Прайс, балерина, исполнявшая в те времена роли фей. КОПЕНГАГЕН ВСКРУЖИТ ВАМ ГОЛОВУ В Копенгагене надо столько всего увидеть и сделать, что и перечислить сложно. Вы можете полюбоваться эффектной сменой королевского караула у дворца Розенборг, где выставлены королевские регалии. Или насладиться прогулкой на пароходике в копенгагенском порту. Вас очаруют Бёрсен (биржа) – самое старое городское здание и впечатляюще, посовременному выглядящая королевская библиотека Дании, сооружённая из полированного чёрного мрамора и прозванная «Чёрный алмаз». А лучшее место для облегчения кошельков – самая длинная и самая старинная в Европе улица Стрёгет, торговая пешеходная зона. Если вы захотите повеселиться, направляйтесь в парк Кринсен, окружающий конную статую Кристиана V. В 1843 году там, как одна из самых знаменитых 64

копенгагенских достопримечательностей, открылся парк развлечений Тиволи. Его гордость – американские горки, которым ровно сто лет! Безумные повороты выполняют деревянные вагончики, движение которых замедляют с помощью ручного тормоза. Этот старинный аттракцион поднимет вас на восьмидесятиметровую высоту, откуда перед вами откроется в буквальном смысле слова головокружительный вид на весь город. Кроме бессчётного числа качелей-каруселей здесь вы найдёте и огромный аквариум с солёной водой, и театр пантомимы, и концертный зал, в котором часто проходят концерты рок-музыки. Ночью парк сияет тысячью огней, которые восхитительным образом отражаются в зеркальной глади центрального озера. В затейливом шоу перемежаются свет, звук, вода, огонь и дым… А если этого вам окажется мало, имейте в виду, что каждую субботу здесь традиционно устраиваются успевшие стать знаменитыми фейерверки.

СОВЕТЫ CZECH AIRLINES Что посмотреть в окрестностях? Кронборг, укреплённый замок Гамлета, находится в г. Хельсингёр (Эльсинор), на севере от Копенгагена. Это одна из самых красивых европейских крепостей эпохи Возрождения. Говорят, что здесь по-прежнему обитает дух Гамлета… Как стать своим среди чужих? Это неслучайно, что Копенгаген со всем своим обилием велодорожек, зелени, великолепного дизайна и приятных людей занимает одно из первых мест в Европе по качеству жизни. Благодаря дружелюбию датчан и вы будете чувствовать себя здесь как дома. Что попробовать? Копенгагенские рестораны – лидеры Скандинавии по числу мишленовских звезд. Попробуйте какое-нибудь блюдо, характерное для новой скандинавской кухни, приготовленное из здешних продуктов руками местных волшебников-кулинаров. Что привезти в качестве сувенира? Детям – легендарное датское «LEGO», взрослым – традиционную «живую воду»: крепкий алкогольный напиток Аквавит. А также – бело-синий фарфор королевской мануфактуры или продукцию датских дизайнеров (например, украшения, сделанные знаменитым мастером Георгом Йенсеном).


www.prg.aero

40% AŽ / UP

TO

SLEVA P ŘI ON REZERV LINE ACI DISCOUN T WITH O NLINE RESERV ATION

PARKUJEME PŘÍMO NA LETIŠTI A ZA SKVĚLOU CENU WE PARK RIGHT AT THE AIRPORT FOR A GREAT PRICE Více informací na www.prg.aero More information at www.prg.aero


| KNIŽNÍ TIP | BOOK TIP | КНИГИ Text Matěj Hořava

Ilustrace Shutterstock.com

Matěj Hořava Nepoletím ukázka z povídkové knihy Pálenka I Will Not Fly from Distilled Spirit, a book of short stories Не летать мне, не летать отрывок из книги рассказов «Самогон»

J

ako dítě jsem věřil, že se – přestože jsem chápal, že to u lidí normální není a nikdo na světě to nesvede – naučím létat; strašně jsem toužil létat jako pták a věřil jsem, že ta touha létat povede k tomu, že to nakonec zvládnu: nebyla to vůle, neměl jsem představu (už tehdy jsem to byl schopen jasně rozlišit, ne slovy, ale myšlením), že nějak přinutím realitu ke změně; nebyla to vůle, ale spíš víra, že mi samou touhou narostou křídla; že samou touhou ztratím tíhu; že se samou touhou mé kosti naplní vzduchem a vše mne ponese vzhůru, vzhůru… Sedím ve své stráni; nade mnou se míhají ptáci; nad protější strání se vznáší trojice lu66

ňáků… Touha neustala; ale ztratila se víra: chtěl bych letět, jako kdysi, jako tehdy na severočeském sídlišti; ale vím, že nepoletím; zde – v rozkvetlých banátských stráních – vím, že nikdy nepoletím… Jakýsi pták proplul nade mnou vzduchem s křídly téměř přiloženými k tělu; jako šipka prorážel vzduch: jako zázrakem, bez roztažených křídel, bez jakéhokoli mávnutí; prudce a rychle proplul nad mou strání s křídly u těla a bez máchnutí; jako by stál a někdo pod ním prudce pohnul zemí… Sleduji zde často zázraky a způsoby letu: straky a krkavci, luňáci a vlaštovky, husy… Když jsem stával nad Ploučnicí (od malička jsem vydržel civět hodiny do vody), měl jsem pocit, že touhou donutím zelené vlny, aby odnesly do dáli můj stín: ▶


| KNIŽNÍ TIP | BOOK TIP | КНИГИ

ten stín, který jsem vrhal na hladinu. Měl jsem vždy pocit, že stín užuž odplouvá… Neznal jsem čínskou poesii, neznal jsem tonoucí odrazy a tonoucí měsíce; ale toužil jsem, aby řeka odnesla do dálek můj stín; představoval jsem si, jak pak beze stínu půjdu do kostelíka svaté Máří Magdalény na druhém břehu; jak půjdu beze stínu do hodiny klavíru, do tělocvičny, do školy; jak budu beze stínu běhat po louce a kopat do balonu; a můj stín zatím popluje do dálek; na noc se ztratí, ale ráno co ráno opět ožije na vlnách řek, na vlnách moří, na vlnách oceánů. Hodiny, dny a týdny, ba roky jsem se dokázal bavit touto představou; i později: nad koryty Svratky a Svitavy: ale to už byl spíš truc; křečovitě jsem stín vyháněl, a věděl, už jsem moc dobře věděl, že se neztratí, neodpluje… Nepoletím; ale když sedím v neděli v kostelíku, v tom bílém kostelíku na dně stráně; když sedím v kostele (už na svém místě, u osmého zastavení Křížové cesty: Ježíš napomíná plačící ženy), věřím, že snad přece jen poletím: jindy a jinak: a přece trochu tak, jak jsem vždy toužil… A když stojím někdy v podvečerech dole u Dunaje a civím na svůj prodlužující se stín na vlnách, chápu náhle, že je zázrak už to, že jej ty vlny aspoň rozechvějí; a že jej přece jen aspoň o kousíček strhávají s sebou, ač jej ode mne nikdy zcela neodtrhnou (občas dokonce stín vodního ptáka protne stín mého těla); a chvění vln, chvění stínu zaplaví (teď už skutečně zázrakem) celé mé nitro: vznáším se ve stavu beztíže nad širou vodní plání; vznáším se…

NAKLADATELSTVÍ HOST Po vydání trilogie Milénium Stiega Larssona se nakladatelství Host stalo jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících nakladatelství na českém trhu. Vydává především současnou českou a překladovou beletrii, thrillery, poezii, literární teorii a jinou naučnou literaturu. www.hostbrno.cz

A

s a child I believed that I would learn to fly – even though I knew that it wasn’t normal for people and that no one in the world could actually do it. I had this great yearning to fly like a bird, and I believed that a yearning to fly would eventually result in my being able to do so. It was not a matter of will; I didn’t have the idea that I would somehow force a change in reality (even then I was able to make a clear distinction – not in words, but in thought). No, it wasn’t will, but it was 68

faith that I would grow wings by sheer desire, that by sheer desire I would become weightless, that by sheer desire my bones would be filled with air and I would be borne upwards, upwards… I’m sitting on my hillside, birds flitting about above me, three kites soaring over the hillside opposite… Al­ though the yearning has not diminished, the faith has been lost. I’d like to fly just as I wanted to fly then, over the housing estate in north Bohemia, but I know that it’s not going to happen; here – on the blossoming hill­ sides of the Banat – I know that I’ll never fly… A bird flies through the air right above me with its wings al­ most laid against its body; it has pierced the air like an arrow, like a miracle – no outstretched wings, no flap­ ping of any kind; as though it were still and someone down below had yanked the earth away… I often come here to watch miracles and ways of flying: magpies and ravens, kites and swallows, geese… Whenever I stood over the Ploučnice river (since I was small I’ve been able to stare at water for hours) I would have the feeling that my yearning would force the green wave to carry my shadow – the shadow I had cast onto the surface – far away. I always had the feel­ ing that the shadow only just managed to get away… I didn’t know any Chinese poetry, so I didn’t know about drowning reflections and drowning moons, yet I wanted the river to carry my shadow off into the dis­ tance. I imagined going without my shadow to the St Mary Magdalene Church on the opposite bank, to my piano lesson, to the gym, to school; I imagined run­ ning across the meadow and kicking a ball, without my shadow. And all the while my shadow was sailing into the distance; at night it disappeared, but with the morn­ ing it revived on the waves of rivers, on the waves of seas, on the waves of oceans. I was able to entertain myself with this fantasy for hours, days, weeks, years; later, too, as I stood over the Svratka and Svitava riv­ ers, but that was more out of defiance. (I would drive the shadow away frantically, in the full knowledge that it would not get lost, that it would not float away…) I’m not going to fly; but when on Sundays I’m sit­ ting in church – that white church at the bottom of the hill; when I’m sitting in church (in my own place, by the Eighth Station of the Cross: Jesus admonishes the weeping women), I believe that perhaps I will fly after all – at a different time and in a different way, but still a little like I always wanted to… And sometimes in the early evening, when I’m standing down by the Danube, staring at my lengthening shadow in the waves, I real­ ize what a miracle it is that the waves shake it about and tear it off just little, although they never separate it from me entirely (sometimes even the shadow of a wa­ ter bird crosses the shadow of my body); and the shiv­


| KNIŽNÍ TIP | BOOK TIP | КНИГИ

ering waves and the shivering shadow (now this real­ ly is a miracle) flood my insides, and I’m floating in a state of weightlessness over the wide plain of water; I’m floating…

PUBLISHING HOUSE HOST Since publishing Stieg Larsson’s Millennium tri­ logy, Host has become one of the most dynamic and fastest-growing publishers on the Czech mar­ ket. It mainly publishes contemporary Czech and international fiction, thrillers and books of poet­ ry, linguistic literary studies, humanities and so­ cial sciences texts. www.hostbrno.cz

Р

ебёнком я верил – хотя и понимал, что для людей это нехарактерно, и никто на свете этого никогда не сделает – но я всё равно верил, что я-то летать научусь. Я ужасно хотел летать – как птица! И я верил, что благодаря этому моему неистовому желанию у меня это непременно получится. Не то, чтобы я думал, что мне удастся изменить реальность страшным усилием воли. Я уже тогда хорошо понимал, правда не смог бы объяснить словами, что моя движущая сила – это не воля, а скорее – вера, вера в то, что от этого страстного стремления у меня вырастут крылья. Что от этого невероятного желания я стану невесомым, что кости мои наполнятся воздухом, и всё это так и понесёт меня вверх, вверх, вверх… Я сижу на своём склоне. Надо мной проносятся птицы. Над противоположным откосом парит тройка коршунов… Моё желание не утихло, но вот вера пропала. Мне, как и прежде, хочется летать – как тогда, в спальном районе городка на севере Чехии. Но я уже знаю, что не полечу. Здесь, на цветущем склоне, в Сербии, я осознаю, что никогда мне не полететь… По воздуху надо мною проплыла какая-то птица. Её крылья были как-будто прилеплены к телу. Как стрела, она пронзила воздух. Как какое-то чудо. Ни тебе расправленных крыльев, ни намёка на взмах – резко и быстро пролетела она над моим склоном, с крыльями по швам, не помахав мне. Как будто она и не шевелилась, а кто-то резко вертанул под ней землю… Я часто наблюдаю здесь чудеса и разные способы полётов: сорок, воронов, коршунов, ласточек, гусей… Когда я стоял над речкой Плоучнице (а надо сказать, что с самых ранних 69

лет я часами мог пялиться на воду), мне казалось, что если я очень захочу, то смогу заставить эти зелёные волны унести мою тень, ту тень, которую я отбрасывал на водную гладь. Мне то и дело казалось, что тень почти уже отплыла… Я не был знаком с китайской поэзией, я не знал обо всех этих утопающих отражениях, о тонущей луне. Но я мечтал о том, чтобы река унесла мою тень в далёкие края. Я представлял, как без тени я пойду в церковку святой Марии Магдалины на другом берегу реки, пойду учиться играть на пианино, в спортзал, в школу. Как без тени я буду бегать по лугу и лупить по мячу, в то время как тень моя будет куда-то плыть. На ночь она затеряется, но каждое утро она будет вновь оживать на волнах рек, морей и океанов. Часы, дни и недели, да что там – годы развлекала меня эта фантазия. Даже позже, когда я стоял над руслом Свратки или Свитавы. Но тогда это уже был, скорее, простой каприз. Хоть я и старался «прогнать» свою тень, я уже прекрасно знал, что никуда она не денется, никудашеньки не уплывёт… А я не полечу. Но когда в воскресенье я сижу в маленькой церкви, в этой белой церковке внизу, (сижу уже на своём постоянном месте, у восьмого стояния крестного пути, где Иисус утешает плачущих женщин), я верю, что когда-то я всё ж таки вознесусь. Потом. По-другому. Но в то же время это будет немножко похоже на то, о чём я когда-то мечтал… А когда я, бывает, в сумерках, останавливаюсь у Дуная и праздно гляжу на свою удлинившуюся на волнах тень, я вдруг начинаю понимать, что чудесно уже и то, что волны могут немножечко её потрепать, и что пусть на милиметрик, но они протаскивают её за собой, хотя, конечно, целиком им её от меня и не оторвать. Иногда даже тень водной птицы прорывается сквозь тень моего тела. И тогда дрожь волн, дрожание тени заполоняют всё моё нутро: и – вот уж, действительно, чудо – я, переполняемый невесомостью, возношусь над широкою водною равниною. Я парю…

ИЗДAТЕЛЬСТВО ХОСТ (HOST) После издания трилогии «Миллениум» Стига Ларссона издательство Хост стало одним из самых динамично развивающихся издательств на чешском рынке. Оно издает прежде всего современную чешскую и переведенную беллетристику, триллеры, поэзию, литературные теории и иную научную литературу. www.hostbrno.cz


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

Vlastní časopisy se firmám vyplatí Business magazines pay off Proč společnosti jako Vodafone, ČEZ, Volvo

Why do companies like Vodafone, ČEZ, Volvo

nebo třeba Česká pojišťovna investují peníze

or the Česká pojišťovna insurance firm invest

do vydávání firemních magazínů? Přináší jim to

money in publishing corporate magazines? Does it

nějaký užitek, nebo je to jen rozmar pana

bring them any benefits, or is it just a whim of

generálního, který rád píše editorialy a chlubí se

some CEO who likes to write editorials so he can

doma manželce svou fotkou v časopise?

boast to his wife at home about having his photo

Výzkum, který proběhl ve Velké Británii, ukázal,

in a magazine? Research conducted in the United

že firemní magazíny fungují. Možná dokonce

Kingdom shows that corporate magazines really

lépe, než si uměli představit i jejich vydavatelé.

do work. Maybe even better than their own publishers imagine.

70


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

Z

adavatelem výzkumu byla Asociace vydavatelských agentur APA (www.apa.co.uk) a Direct marketing asociace. Nezávislá agentura Millward Brown zkoumala pomocí interview vzorek tří set respondentů pro každý jednotlivý firemní titul, přičemž dvě stě respondentů dostalo firemní magazín předem a sto nikoli. Celkově agentura vyzpovídala za deset měsíců zhruba čtyři tisíce lidí a zjistila následující skutečnosti.

T

he research was commissioned by the Association of Publishing Agencies, or APA (www.apa.co.uk), and the Direct Marketing Association. Millward Brown, an independent agency, interviewed a sample of 300 respondents for each individual company title; 200 respondents received the company magazine in advance and 100 did not. Altogether, in the course of ten months the agency surveyed approximately 4,000 people and found out the following facts.

PĚTADVACET MINUT NENÍ VŮBEC MÁLO

TWENTY-FIVE MINUTES IS NOT SO LITTLE AT ALL

Výzkum APA Adventage study potvrdil, že lidé čtou firemní magazín déle než 25 minut (jeden titul, jedno číslo). Srovnejme to například s délkou třicetisekundového spotu v televizi nebo s osmi sekundami, jež průměrně věnují billboardu. Čtvrtina zákazníků se k danému číslu magazínu vrací více než třikrát a skoro tři čtvrtiny si nechávají magazín déle než týden. Přes 57 % čtenářů přečte více než polovinu firemního magazínu. Více informací na www.25minutes.co.uk. SMÝŠLENÍ ZÁKAZNÍKŮ O FIRMĚ SE ZLEPŠILO

The APA Advantage study research confirmed that people spent more than 25 minutes reading the business magazine (one title, one issue). Let’s compare that, for example, with the length of a thirty-second spot on TV or the eight seconds that are on average devoted to a billboard. A quarter of customers come back to the given issue of the magazine more than three times and almost three quarters of them keep the magazine for more than a week. Over 57% of readers read more than half the business magazine. More information at www.25minutes.co.uk.

Na otázku, zda považují svého poskytovatele širokopásmového připojení, firmu Wanadoo, za lídra ve svém oboru, odpovědělo kladně o 12 % čtenářů jejího firemního magazínu více než nečtenářů. Na otázku, zda považují Londýnský dopravní podnik za moderní, odpovědělo ano o 22 % více čtenářů magazínu Tube než nečtenářů tohoto časopisu.

When asked whether they consider their broadband provider, Wanadoo, a leader in its field, the number of readers of its business magazine who answered positively was 12% higher than that of the non-readers. When asked whether they consider the London transport com-

71

CUSTOMERS’ OPINION OF THE COMPANY IMPROVED


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

VÝROBEK PODPOROVANÝ FIREMNÍM MAGAZÍNEM SE LÉPE PRODÁVAL

Čtenáři utrácejí v průměru o 8 % více při nákupu u vydavatele magazínu za jeho zboží, a dokonce o 21 % více v případě maloobchodu. Pokud jste majitelem maloobchodního řetězce vydávajícího firemní magazín s nákladem milion kusů, pak vám může takový magazín generovat zvýšení obratu o 1,65 milionu liber novými zákazníky a 495 000 liber zákazníky současnými. ČTYŘI PROCENTA ČTENÁŘŮ ZAREAGUJÍ

Jestliže 100 000 vašich zákazníků dostane dnes ráno své vydání firemního magazínu, 4000 z nich si ještě ten večer koupí váš výrobek nebo službu. Díky prostoru, který firemní magazín poskytuje, můžete detailně prezentovat všechny benefity svého výrobku, což u televizního spotu nebo direct mailu nepřipadá v úvahu. V souladu se studií 44 % zákazníků reaguje na sdělení obsažené ve firemním magazínu a 4 % z nich dokonce tentýž den. Ve srovnání s 3–10 % u direct mailu jde o velký úspěch. ▴ První firemní magazín připravil Martin Vymětal pro společnost Aral již v roce 1998. The first company magazine was put together by Martin Vymětal for Aral as early as 1998.

FIREMNÍ MAGAZÍN CÍLÍ NA VŠECHNY VĚKOVÉ I SOCIÁLNÍ SKUPINY

Zákaznické magazíny jsou mezi všemi ostatními médii jednoduše nejpopulárnější formou přímé komunikace. Zákazníci je preferují více než direct marketing a telemarketing – jen 8 % označilo firemní magazín za obtěžující na rozdíl od direct mailu (20 %) a telemarketingu (80 %). Díky své tradiční podobě je magazín přístupný všem věkovým skupinám (srovnejte s internetem), napříč vzděláním a sociálním statusem.

72

pany modern, the number of readers of the magazine Tube who answered yes was 22% higher than of those who did not read it. PRODUCT SUPPORTED BY A COMPANY MAGAZINE SOLD BETTER

Readers spend on average 8% more when purchasing goods from the publisher of the magazine, and the increase stands at 21% in the case of the retail market. If you are the owner of a retail chain that publishes its company magazine with a print-run of a million copies, the magazine can help you generate an increase in sales of GBP 1.65 million to new customers and 495,000 to existing customers. FOUR PER CENT OF READERS RESPOND

If 100,000 of your customers receive their issue of a company magazine in the morning, 4,000 of them will purchase your product or service by the evening of the same day. Thanks to its scope, a company magazine can present all the benefits of your product in detail. According to the study, 44% of customers react to the message included in a company magazine and 4% of them even react that very same day. Compared with the 3–10% direct mailing rate, this is a great success. COMPANY MAGAZINES TARGET ALL AGES AND SOCIAL GROUPS

Customer magazines are simply the most popular form of direct communication among all the other media. Customers prefer them to direct marketing and telemarketing. Thanks to its traditional form, a magazine is accessible to all age groups (compare that to the internet), and across educational and social status lines.

ČECHY VS. BRITÁNIE

CZECH REPUBLIC VS. BRITAIN

Podle Martina Vymětala, obchodního ředitele největšího českého vydavatelství firemních magazínů Boomerang Publishing (www.bpublishing.cz), jsou výsledky výzkumu agentury Millward Brown v zásadě přenositelné i na české čtenáře. „Neřekl bych, že se reakce čtenářů firemních magazínů v ČR a ve Velké Británii nějak výrazně liší. Rozdíl je spíše v podmínkách, za jakých vydavatelství pracují. V Británii si mohou dovolit vydávat magazín, jehož tým tvoří více než dvacet lidí, z převážné části editorů a grafiků. Z toho plyne, že jeden firemní titul může být tvořený až deseti agenturními editory. V Česku spíš dělá jeden editor deset titulů.“

According to Martin Vymětal, the business director of Boomerang Publishing (www.bpublishing.cz), the largest Czech publisher of company magazines, the results of the study conducted by the Millward Brown agency are in principle transferable to Czech readers. “I wouldn’t say that the reaction of readers of company magazines in the Czech Republic and Great Britain differs much. The difference is rather in the conditions under which the publishing houses work. In Britain they can afford to publish a magazine that is put together by a team of more than 20 people, mostly editors and graphic designers. This means that one company title can be put together by up to ten agency editors. In the Czech Republic, it is more like one editor who works on ten titles.”


Luxus je žít mezi lidmi, které znáš. 800 500 550 www.podolskeschody.cz


| STŘÍPKY | NEWS | МОЗАИКА

Letoun Českých aerolinií se speciálním motivem Prahy Czech Airlines’ aircraft with a special motif of Prague Самолёт «Czech Airlines» декорирован пражским мотивом   Nová atrakce flotily Českých aerolinií, letadlo Airbus A319 registrační značky OK-NEP, odstartovala 21. listopadu 2014 do Barcelony na svůj první let ve speciálních barvách a s motivem Prahy. Po následující dva roky bude na pravidelných linkách ČSA propagovat hlavní město České republiky a lákat zahraniční turisty k jeho návštěvě. Přelakování a polep letadla byly provedeny v Římě a v Praze a zabraly celkem devět dnů. Plocha samolepek činí dohromady více než 170 m2, což je zatím největší polepená plocha letadla realizovaná v České republice. Grafika letadla byla připravena podle nového vizuálního stylu Prahy na podkladové bílé a tmavě červené barvě. Vévodí jí velké panorama Hradčan doplněné variací citoslovcí „oooh, mmm, yeah, wow“ a sloganem Fly to the City of Magic! „Věříme, že tato ne zcela běžná forma propagace Prahu opět zviditelní, osloví další a širší klientelu a přiláká ji k návštěvě hlavního města České republiky,“ uvedla Nora Dolanská, ředitelka Pražské informační služby – Prague City Tourism. Letoun OK-NEP s novým speciálním livery bude nasazován na všechny pravidelné linky i speciální lety Českých aerolinií během následujících dvou let. „Bude přistávat na více než čtyřicítce mezinárodních letišť od Kazachstánu přes Rusko až po země Evropské unie včetně nových destinací, které České aerolinie otevřou v příští letní sezoně. Denně absolvuje minimálně dva lety, týdně jich pak bude osmnáct,“ doplnil Ján Tóth, ředitel Českých aerolinií pro Obchod.   On 21 November 2014, the new attraction of the Czech Airlines fleet, an Airbus A319 with the registration OK-NEP and a special livery with a motif of Prague, took off for Barcelona on its maiden flight. For the next two years it will promote the capital of the Czech Republic on regular CSA routes, enticing foreign tourists to visit the city. The repainting and pasting of stickers onto the aircraft took place in Rome and in Prague, and the process took nine days altogether. The stickers take up more than 170 m2, making it the largest sticker area on an aircraft in the Czech Republic. The graphics for the aircraft were prepared in accordance with Prague’s new visual style, on a white and dark red base coat. They are dominated by a large panorama of the Hradčany castle supplemented with a variety of interjections “Oooh, Mmm, Yeah, Wow”, and the slogan “Fly to the City of Magic!”. “We believe that this relatively innovative form of promotion will again increase Prague’s visibility, appealing to a new and wider range of clientele and encouraging them to visit the capital of the Czech Republic,” said Nora Dolanská, director of the Prague Information Service – Prague City Tourism. The OK-NEP aircraft with the new special livery will be deployed on all Czech Airlines’ regular routes as well as charter flights in the next two years. “It will land at more than forty international airports from Kazakhstan to Russia to EU countries, including some new destinations that Czech Airlines will open in the next summer season. It will make at least two flights a day, altogether eighteen a week,” says Ján Tóth, Czech Airlines’ business director.   Новое украшение флотилии «Czech Airlines» – самолёт «Аэробус A319» с регистрационным номером OK-NEP, раскрашенный в особые цвета, с пражским мотивом на корпусе, 21 ноября 2014 года отправился в свой первый рейс в Барселону. В течение следующих двух лет в рамках регулярных рейсов «Czech Airlines» он будет рекламировать столицу Чешской Республики, соблазняя зарубежных туристов её посетить. Новая раскраска и наклейка были нанесены на самолёт в Риме и в Праге, работа заняла в целом девять дней. Общая площадь, покрытая наклейкой, составляет более 170 м2, на сегодняшний день для самолётов Чехии эта площадь рекордна. Графический дизайн был подготовлен в соответствии с новым визуальным стилем Праги. Он нанесён на фон, комбинирующий белый и бордовый цвета. Его доминанта – большая панорама Градчан, дополненная междометиями: «Oooh, Mmm, Yeah, Wow» и слоганом «Fly to the City of Magic!» («Летите в волшебный город!»). «Мы надеемся, что этот довольно мало распространённый рекламный ход поможет нам вновь обратить внимание туристов на Прагу, заинтересует более широкую аудиторию и привлечёт её в столицу Чешской Республики», – сообщила Нора Доланска, директор Пражской информационной службы – Prague City Tourism. Самолёт OK-NEP в новом специальном «костюме» будет обслуживать регулярные и особые рейсы компании «Czech Airlines» в течение следующих двух лет. «Более сорока международных аэропортов примут этот самолёт: в Казахстане, в России и в странах Евросоюза, в том числе – и в новых для «Czech Airlines» пунктах назначения, куда компания начнёт летать в новом сезоне. Ежедневно он совершает как минимум два рейса, еженедельно их количество дойдёт до восемнадцати», – добавил Ян Тоз, руководитель отдела продаж «Czech Airlines».

74


| STŘÍPKY | NEWS | МОЗАИКА

České aerolinie rozšířily služby

Czech Airlines expands its services Компания «Czech Airlines» расширила спектр услуг   Nové doplňkové služby, například přednostní výběr a rezervace oblíbeného sedadla, upgrade menu v cestovní třídě Economy či vstup do salonků na Letišti Václava Havla v Praze zavedly v srpnu České aerolinie. Řada dalších stávajících služeb, jako jsou přeprava nadlimitních zavazadel, přeprava zvířat nebo nedoprovázené dítě, prošly mnohými inovacemi včetně sjednocení cen. Cestující si doplňkové služby mohou objednat v kontaktním centru nebo v síti obchodních kanceláří Českých aerolinií a generálních prodejních agentů společnosti v tuzemsku i zahraničí. V září 2014 přibyla možnost jejich nákupu prostřednictvím cestovních kanceláří a prodejců letenek. Navíc si cestující od listopadu 2014 mohou přes webové stránky Českých aerolinií objednat vstup do exkluzivních prostor salonků MasterCard Lounge a ERSTE Premier Lounge na Letišti Václava Havla v Praze, navýšení váhy a počtu kusů bezplatně odbaveného zavazadla nebo zarezervovat vybrané sedadlo.   In August, Czech Airlines introduced new extra services, such as priority choice and booking of your favourite seat, upgrade menu in the Economy Travel Class, or access to lounges at Václav Havel Airport in Prague. A number of other existing services, such as transport of excess baggage, transport of animals or unaccompanied children, underwent numerous innovations, including price unification. Passengers can order these additional services in the contact centre, through the network of Czech Airlines’ sales offices or through the company’s general sales agents both at home and abroad. In September 2014 it also became possible to buy them through travel agents and ticket vendors. Furthermore, from November 2014 passengers can – via the Czech Airlines website – order admission to the exclusive VIP lounges at Václav Havel Airport in Prague, i.e. the MasterCard Lounge and the ERSTE Premier Lounge, increase their luggage weight and the number of pieces of baggage checked in free of charge, or reserve a selected seat.   Новые дополнительные услуги, такие как, например, приоритет в выборе и бронировании любимого места в самолёте, повышение класса питания при перелёте по экономическому тарифу, а также возможность посетить комнаты для отдыха в Пражском аэропорту им. Вацлава Гавела были запущены компанией «Czech Airlines» в августе. Многочисленные изменения, в том числе и ценовые, претерпел также целый ряд других уже существующих услуг, таких, как транспортировка багажа, превышающего бесплатный лимит, перевозка животных, забота о детях, путешествующих без сопровождения родителей. Эти дополнительные услуги пассажиры могут заказывать в контактном центре или в сети офисов «Czech Airlines», а также у генеральных агентов по продаже – как в Чехии, так и в других странах. С сентября 2014 года их стало можно покупать в туристических агентствах и у продавцов авиабилетов. Помимо этого, с ноября 2014 года со страниц сайта компании «Czech Airlines» пассажиры могут заказать себе доступ в эксклюзивные залы ожидания «MasterCard Lounge» и «ERSTE Premier Lounge» в Пражском аэропорту имени Вацлава Гавела, а также увеличить допустимый вес и количество бесплатно перевозимого багажа или забронировать своё любимое место в салоне самолёта.

75


| STŘÍPKY | NEWS | МОЗАИКА

Nové automaty prodají jízdenku i poradí cestu New machines sell tickets and provide directions too Новые автоматы продадут вам билет и подскажут дорогу   Na letišti se nyní setkáte s novým typem jízdenkových automatů Pražské integrované dopravy. Ty umějí nejen prodat jízdenku, ale i vyhledat konkrétní dopravní spojení, které si lze rovnou vytisknout. Automat podle nalezené trasy sám chytře nabídne odpovídající druh jízdenky. Platit v něm lze nejen mincemi, ale i bankovkami nebo platební kartou. Novinka má umožnit co největší dostupnost jízdních dokladů, zejména u zahraničních návštěvníků, kteří nemají možnost zakoupit si jízdenku pomocí SMS nebo u sebe nemají drobné v tuzemské měně.   At the airport, you can now encounter a new type of Prague Integrated Transport vending machine. In addition to selling tickets, they can also search for a specific transport connection, which can then be printed out on the spot. Depending to the route found, the machine will even cleverly suggest the most appropriate kind of ticket. Payment can be made not only with coins, but also banknotes or credit card. Foreign visitors will certainly appreciate the English and German language versions (a Russian one is under preparation). This innovation should allow for greater availability of tickets, especially to foreign vi­ sitors who cannot purchase tickets by text message or do not have change in local currency.   Отныне в аэропорту вас ждёт новый тип автоматов по продаже билетов на пражский общественный транспорт. Они способны не только продать вам билет, но и предложить конкретный маршрут, который можно моментально распечатать. В соответствии с оптимальной для вас трассой умный автомат сам предложит вам нужный тип билета. Автомат принимает не только монеты, но и банкноты. Платить можно и посредством банковской карты. Иностранные туристы, без сомнений, оценят то, что автомат будет общаться с ними по-английски и по-немецки (вскоре к этим языкам добавится и русский). Цель нововведения — сделать проездные документы максимально доступными, особенно для иностранных гостей, которые не могут купить билет на общественный транспорт через СМС или не имеют при себе мелочи в местной валюте. inzerce

#flyOK

What is the place of your dreams? Fly there with Czech Airlines! 76


Vše, co potřebujete vědět o mílích ve věrnostních programech Everything you need to know about frequent flyer programmes’ miles Всё, что вам нужно знать о милях в бонусных программах

Zjistěte si, jak můžete od svého věrnostního programu u aliance SkyTeam získat co nejvíce!

Find out how to get the most out of your SkyTeam alliance loyalty programme!

Má SkyTeam svůj vlastní věrnostní program? Ne, SkyTeam nemá vlastní věrnostní program, ale členství v jednom z 20 věrnostních programů členů SkyTeamu vás opravňuje využívat výhody napříč celou aliancí.

Does SkyTeam have its own loyalty programme? Although SkyTeam does not have its own frequent flyer programme, membership in one of the twenty frequent flyer programmes of the individual members of the SkyTeam entitles you to use its advantages throughout the Alliance.

Existuje pro věrnostní program aliance SkyTeam karta? Ne, pro věrnostní programy neexistuje jedna karta pod hlavičkou SkyTeamu, ale tím, že se zapojíte do věrnostního programu některé členské letecké společnosti SkyTeamu, získáte v jejím věrnostním programu své členské číslo, kartu a tím také možnost sbírat a uplatňovat volné míle u všech 20 členských leteckých společností!

Is there a SkyTeam Alliance loyalty programme card? No, there isn’t a single card for all the programs under the auspices of the SkyTeam. However, by joining a loyalty programme of one of the SkyTeam member airlines, you will be assigned your membership number, and given a card as well as an opportunity to collect and redeem miles with all the twenty member airlines!

Můžu získávat a uplatňovat volné míle věrnostního programu u všech aerolinií, které jsou členem aliance SkyTeam? Cestující shromažďují základní míle při letech operovaných SkyTeamem a za nalétané míle také mohou při letech operovaných SkyTeamem využívat odměny.

Can I earn and redeem frequent flyer loyalty programme miles with all the member airlines of the SkyTeam alliance? Passengers collect basic miles on flights operated by the SkyTeam and for the earned miles can also redeem the rewards on the SkyTeam operated flights.

78

Узнайте, как получить максимум от своей бонусной программы! Есть ли у альянса «SkyTeam» единая программа лояльности? Нет, единой программы для часто летающих пассажиров у «SkyTeam» нет, однако членство в одной из двадцати программ лояльности авиакомпаний-участниц «SkyTeam» предоставляет вам право пользоваться выгодами всего альянса. Существует ли в рамках программ для часто летающих пассажиров карта альянса «SkyTeam»? Нет, единой карты часто летающих пассажиров, на которой было бы написано «SkyTeam», не существует. Однако присоединяясь к программе лояльности одной из компаний-участниц альянса, вы получаете в рамках этой бонусной программы свой членский номер и карту, а также возможность собирать мили и пользоваться ими, летая на самолётах любой из двадцати авиакомпаний-участниц! Я могу получать и использовать свободные мили своей бонусной программы, пользуясь услугами всех авиалиний-членов альянса «SkyTeam»? Летая на самолётах компаний-участниц «SkyTeam», пассажиры накапливают мили, которые на рейсах альянса можно конвертировать в бонусы и льготы.


| SKYTEAM | SKYTEAM | SKYTEAM

SKYTEAM CO JE SK Y TEAM?

SKYTEAM

SKYTEAM

SkyTeam je mezinárodní aliance 20 leteckých společností. Prostřednictvím jedné z nejrozlehlejších sítí přestupních bodů na světě nabízí SkyTeam 552 milionům cestujících, kteří využijí jeho služeb, přes 15 000 letů denně do 1000 destinací ve 186 zemích.

SkyTeam is a global alliance of 20 airlines established with the aim of caring for their passengers. Thanks to one of the world’s most extensive connection point networks, SkyTeam is able to offer the 552 million customers who opt for its services a total of over 15,000 daily flights to more than 1,000 destinations in 186 countries.

SkyTeam – международный альянс, объединяющий 20 авиакомпаний. Благодаря одной из самых широких сетей стыковочных аэропортов, альянс SkyTeam ежедневно предлагает 552 миллионам своих пассажиров более 15000 перелетов в 1000 направлениях, в 186 стран.

PROČ ZVOLIT SKYTEAM

WHY TO CHOOSE SKYTEAM

ПОЧЕМУ SKYTEAM

• VÍCE MIL Elite míle získáváte a můžete využít u kterékoli členské letecké společnosti.*

• GAR ANTOVANÉ REZERVACE Členové SkyTeam Elite Plus mají garantované plné rezervace v ekonomické třídě při rezervaci 24 hodin před odletem.**

• SNADNÁ SPOJENÍ Pohodlná spojení přes naši širokou celosvětovou síť přestupních bodů.

• POUZE JEDNO ODBAVENÍ Když přestupujete na jiné lety aliance SkyTeam, odbavíte se pouze jednou.***

• STANDARDY K VALIT Y Všechny členské společnosti SkyTeam vám zaručují stejnou kvalitu služeb. * Platné lety společností aliance SkyTeam naleznete na webové

• MORE MILES Earn miles toward elite status redeemable on any member airline.*

• GUARANTEED RESERVATIONS Guaranteed full coach / economy class reservation for SkyTeam Elite Plus members with 24-hour advance notice.**

• EASY CONNECTION Make convenient connections with our exten sive worldwide hub network.

• SINGLE CHECK-IN Check-in only once when connecting to other SkyTeam airline flights.***

• QUALITY STANDARDS Guaranteed quality SkyTeam service on all member airlines.

stránce svého programu Frequent Flyer. Podléhají pravidlům

• БОЛЬШЕ МИЛЬ Начисление миль при полете самолетом любой из авиакомпаний альянса SkyTeam и их использование при дальнейших полетах самолетами любой авиакомпании альянса.* • ГАРАНТИЯ БРОНИРОВАНИЯ Участникам Элитного Клуба SkyTeam Plus предоставляется гарантированное бронирование места в эконом-классе при бронировании билета за 24 часа до вылета.**

• УДОБНЫЕ СТЫКОВКИ РЕЙСОВ Широкая сеть маршрутов альянса предлагает своим пассажирам пересадочные узлы с удобными стыковками рейсов.

• ОДНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ВСЕ ПЕРЕЛЕТЫ Для рейсов с пересадкой проводится только одна регистрация.***

• СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА Все участники альянса SkyTeam предоставляют своим пассажирам одинаковое качество услуг.

programu každé letecké společnosti. Existují určitá omezení.

* See your specific Frequent Flyer programme website for valid

** Musíte být Elite Plus Frequent Flyer a udělat si rezervaci

SkyTeam airline flights. Accrual is subject to each airline’s pro-

24 hodin před odletem.

gramme rules. Some restrictions apply. Award ticket redeem-

*** Pokud máte v itineráři maximálně dvě společnosti aliance

able on all SkyTeam operated aircraft.

* Все действующие перелеты авиакомпаний альянса можно

SkyTeam a maximálně tři přestupy.

** You must be an Elite Plus Frequent Flyer and make your

найти на страницах программы часто летающего пассажира.

reservations 24 hours in advance.

Перелеты осуществляются согласно правилам каждой

*** With a maximum of two SkyTeam airlines on your itiner-

авиакомпании. Существуют определенные ограничения.

ary, and a maximum of three connections.

** Пассажир должен иметь статус часто летающего пассажира Elite Plus и забронировать билет за 24 часа до вылета. *** Если в Вашем маршруте максимум две авиакомпании альянса SkyTeam и максимум три пересадки.

79


| V Ě R N O S T N Í P R O G R A M Y | L O YA LT Y P R O G R A M M E S | П Р О Г Р А М М Ы Л О Я Л Ь Н О С Т И

OK PLUS Staňte se členem věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií a nechte se na svých cestách hýčkat.

ČLENSTVÍ V PROGRAMU VÁM PŘINÁŠÍ: • bonusové letenky do celého světa, • lety ve třídě Business i s letenkou třídy Economy, • vstupy do salonku a další odměny. Pro nejvěrnější členy jsou připraveny Stříbrná, Zlatá a Platinová karta OK Plus se spoustou nadstandardních výhod. Více informací a přihlášku do programu OK Plus naleznete na www.okplus.cz nebo vám je na vyžádání poskytne náš palubní personál.

Become a member of the OK Plus Czech Airlines Frequent Flyer programme and let yourself be spoilt en route.

Станьте членом программы лояльности «OK Plus» «Czech Airlines» и позвольте баловать себя во время Ваших путешествий.

MEMBERSHIP BENEFITS:

ЧЛЕНСТВО В ПРОГРАММЕ ПРИНОСИТ ВАМ:

• Bonus tickets to anywhere in the world • Flying Business class with an Economy class ticket • Lounge access and other rewards Many more premium services available for members holding the OK Plus Silver, Gold and Platinum cards. For more information about the programme and to download an application form, please visit www.ok-plus.com. Czech Airlines cabin crew will also be happy to provide you with an application form.

• Бонусные авиабилеты по всему миру • Полеты в бизнес-классе даже с билетом в эконом-класс • Доступ Lounge и другие премии Для самых верных членов подготовлены серебряная, золотая и платиновая карты «OK Plus» со множеством дополнительных выгод. Подробную информацию и заявление для участия в программе «OK Plus» Вы найдете на сайте www.ok-plus.com или Вам предоставит их по Вашей просьбе летный персонал.

OK PLUS CORPORATE The Czech Airlines OK Plus Corporate loyalty programme offers your company the opportunity to reduce costs as well as plenty of other advantages. Fly smart and get your free company account at www.okpluscorporate.com.

Программа поощрения клиентов «OK Plus Corporate» «Czech Airlines» предлагает Вашей компании возможность экономии расходов и ряд других преимуществ. Летайте умно и создайте свой личный счет на www.okpluscorporate.com.

NOVINKY

NEWS

НОВОСТИ

NOVÝ PARTNER PROGRAMU OK PLUS – FASHION ARENA

NEW PARTNER OF THE OK PLUS PROGRAMME – FASHION ARENA

FASHION ARENA — НОВЫЙ ПАРТНЁР ПРОГРАММЫ OK PLUS

In January 2015, the Fashion Arena Outlet Centre in Prague’s Štěrboholy district became a new partner. This partnership means that OK Plus members not only earn miles for their accounts but can also get attractive discounts.

В январе 2015 года Outlet Centre Мода Арена в Štěrboholy районе Праги стал новым партнером. Благодаря этому сотрудничеству, члены программы OK Plus теперь будут получать не только мили на свой счёт, но и интересные скидочные предложения.

Věrnostní program OK Plus Corporate Českých aerolinií nabízí vaší firmě možnost úspory nákladů a spousty dalších výhod. Létejte chytře a zřiďte si zdarma svůj firemní účet na www.okpluscorporate.com.

Od ledna 2015 se novým partnerem programu OK Plus stala Fashion Arena Outlet Centre v Praze-Štěrboholech. Díky této spolupráci získají členové OK Plus nejen míle na svůj účet, ale mohou získat i zajímavé slevy. Míle za nákupy: Získejte 100 mil za každých 1500 Kč utracených ve Fashion Areně.

Miles for shopping: Earn 100 miles for every CZK 1,500 spent.

Slevy na nákupy: Držitelé Stříbrné, Zlaté a Platinové karty OK Plus obdrží ve Fashion Areně slevu 10 % až v devíti obchodech v podobě slevové knížky „Day Pass“.

Discounts on purchases: Holders of Silver, Gold and Platinum OK Plus cards receive a 10% discount in up to nine Fashion Arena stores in the form of “Day Pass” discount books.

Pro více informací navštivte www.okplus.cz, www.fashion-arena.cz nebo Welcome Centre přímo ve Fashion Areně.

For more information visit www.ok-plus.com, or www.fashion-arena.cz or the Welcome Centre directly in Fashion Arena.

Мили за покупки: Получите 100 миль за каждые потраченные 1 500 Kč. Скидки на покупки: Обладатели Серебряной, Золотой и Платиновой карт OK Plus получат книжку скидочных купонов �Day Pass�, которая позволит получить десятипроцентную скидку в девяти магазинах торгового комплекса Fashion Arena. Дополнительную информацию вы найдёте на сайте www.ok-plus.com, www.fashion-arena.cz, а также в Welcome Centre непосредственно в самом торговом комплексе Fashion Arena.


UŽI T EČNÉ INFOR M ACE | USEFUL INFOR M AT ION

| U Ž I T E Č N É I N F O R M A C E | U S E F U L I N F O R M AT I O N | П О Л Е З Н А Я

ИНФОРМАЦИЯ

V POHODĚ VE VZDUCHU V POHODĚ VE VZDUCHU FOR FLYING FITFIT TO FLY Několik snadných cviků vás osvěží a přispěje k pocitu pohody. В INFOR ВОЗД УACE ХЕ С| USEFUL КОМФОР ТОМ EČ NÉ M INFOR M AT ION A few simple exercises can help you feel fit and refreshed. NOHY

OHODĚ VE VZDUCHU FOR FLYING

LEGS Put both hands around one knee and raise it to your chest. Hold for 15 seconds. Keeping your hands around your knee, slowly lower your leg. Switch legs and repeat ten times.

ik snadných cviků vás osvěží a přispěje k pocitu pohody. simple exercises can help you feel fit and refreshed. NOHY

R M ACE | USEFUL INFOR M AT ION Oběma rukama obejměte koleno a přitáhněte ho k hrudi. Vydržte 15 sekund. Rukama stále koleno držte a nohu pomalu spusťte dolů. Vyměňte nohy, opakujte desetkrát. RAMENA LEGS Ruce položte dlaněmi Put hands Radolůboth na stehna. around one knee and meny kružte dopředu, raise it todozadu your chest. nahoru, Hold 15 seconds. a dolů.for Pohyb musí Keeping your hands být plynulý. Několikrát around knee, opakujteyour a dýchejte slowly your při tomlower pomalu a praleg. Switch and videlně. ZÁDA A legs PAŽE repeat tenpoložte times. SHOULDERS Chodidla Place your hands on na zem a zatáhněte your thighs. Bring břicho. Pomalu se your shoulders forpředkloňte a rukama ward, up, then sjeďtethen po nohou backward and down a natáhněte je až in a circular k prstům na motion. noze. Repeat severalvydržte times, V této poloze KOTNÍKY gently. Breathe 15 sekund. Pomaluand aAND pravislowly evenly. BACK delně kružte nohou ARMS v kotníku. Place both Nejprve feet flat on na jednu the groundstranu and hold a pak druhou.Bend Na in yourna stomach. každouforward stranuand kružte slowly 15 sekund. move your hands over your legs toward your KOLENA toes. Rest in this posiOhněte ANKLES tion for koleno, 15 seconds. zdvihněte nohu Rotate your feeta zatněte stehenní svaly. slowly and evenly Nohy vystřídejte. in a circle around Syour každou nohou ankles, first in opakujte 20krátand až one direction 30krát. then the other, for 15 seconds in each CHODIDLA direction. 106 | review Obě paty opřete KNEES o zemone a prsty Bend kneešpičky and

VE VZDUCHU YING

viků vás osvěží a přispěje k pocitu pohody. ses can help you feel fit and refreshed.

EFUL INFOR M AT ION

ama oleno a přik hrudi. sekund. ále koleno u pomalu ů. Vyměňte ujte

UCHU

í a přispěje k pocitu pohody. ou A feel fit and refreshed.

M AT ION

te dlaněmi ands hna. Raee knee and dopředu, our chest. zadu 5ybseconds. musí ur hands Několikrát ur knee, dýchejte er your malu a praPAŽE legs and oložte times. DERS atáhněte hands on malu se s. Bring a rukama ders forohou up, then e je až and down ar motion. noze. ze eralvydržte times, Y athe raviND evenly. e nohou Nejprve feet flat on anu hold and uhou. Bend Na mach. nu kružte ard and hands over ward your An this posieno, seconds. nohu feet a za-

pocitu pohody. refreshed.

.

НОГИ

Двумя руками обнимите колено и притяните его к груди. Оставайтесь в таком положении 15 секунд. Держа колено руками, ногу медленно опускайте вниз. Поменяйте ноги. Упражнение выполните 10 RAMENA ZÁDA A PAŽE KOTNÍKY KOLENA CHODIDLA раз для каждой ноги. Ruce položte dlaněmi Chodidla položte Pomalu a praviOhněte koleno, Obě paty opřete dolůRAMENA na stehna. Rana zem a zatáhněte delně kružte nohou zdvihněte nohu a zao zem a prsty špičky SHOULDERS ПЛЕЧИ meny kružte dopředu, v kotníku. svaly. ладонями chodidel Ruce položte dlaněmibřicho. dolů Pomalu sePlace your hands onNejprve your thighs. tněte stehenní Руки положите наzdvihněte беnahoru, dozaduRameny kružte předkloňte a rukama na shoulders jednu stranu co nejvýše. Pak na stehna. Bring your forward, thenNohy vystřídejte. дра. Делайте круговые движения a dolů. Pohyb nahoru, musí dozadu sjeďte po nohou up, thenabackward pak na druhou. Na in a cirS každou nohouвперед, вверх, o zemназад, opřete špičky dopředu, a dolů. and down плечами být plynulý. Několikrát a natáhněte je až cular motion. každou stranu kružte 20krát až a zdvihněte Pohyb musí být plynulý. Několikrát Repeat several times,opakujte вниз. Движения должны быть co nejopakujte a dýchejte k prstům na noze.gently. Breathe 15 sekund. výše paty.неopakujte a dýchejte přitom pomalu slowly and evenly. 30krát.непрерывными. Повторите při tom pomalu a praV této poloze vydržte a pravidelně. сколько раз, дышите медленно и videlně. 15 sekund. ZÁDA A PAŽE KOTNÍKY KOLENA CHODIDLA равномерно. SHOULDERS BACK ANKLES KNEES FEET Chodidla položte Pomalu aAND praviOhněte koleno, Obě paty opřete ARMS Place your hands on Rotate yournohu feet a zaBend one kneešpičky With both heels on na ZÁDA zem a zatáhněte delně kružte nohou zdvihněte o zemСПИНА a prsty A PAŽE BACK AND ARMS Иand ПОЯСНИЦА Place both Nejprve feet flat on both your thighs. Bring slowly andon evenly yourzdvihněte leg, tenraise your břicho. Pomalu se na zem v kotníku. tněte chodidel Chodidla položte a zatáhPlace feet stehenní flat thesvaly. ground raise Ступни поставьте наthe полfloor, и втяните groundstranu and hold your shoulders forcircle aroundBend sing the muscles of наклонитесь toes as highиas you předkloňte a rukama na jednu Nohy vystřídejte. co nejvýše. Pak něte břicho. Pomalu sethe předkloňte, and hold in in ayour stomach. живот. Медленно in your stomach. ward, then up, then your ankles, firstyour in hands your thigh. Alternate can. Thenвыput your sjeďte po nohou a pak na druhou.Bend Na forward S každou o zemруками opřete špičky rukama sjeďte po nohou a natáhslowly and nohou move съезжайте по ногам, backward and and legs. Repeatco20 toes the balls of a natáhněte jek down až každou stranuand kružte opakujte 20krát až a zdvihněte něte je až prstům naslowly noze. forward over yourone legsdirection toward your toes. Rest тягивая ихnejкtoпальцам ног.and В таком move your hands in over in aVcircular then the for 30 times your feet on the floor k prstům na motion. noze. 15sekund. sekund. 30krát. výše paty.with each této poloze vydržte 15 this position forother, 15 seconds. положении оставайтесь 15 секунд. your legs toward your Repeat severalvydržte times, 15 seconds in each leg. and raise your heels. V této poloze toes. Rest in this posigently. Breathe direction. 15 sekund. KOTNÍKY KOLENA CHODIDLA tion for 15 seconds. slowly evenly. BACK ANKLES KNEES FEET Pomaluand aAND praviOhněte koleno, Obě paty opřete ARMS Rotate yournohu feet aANKLES Bend knee and With both heels on KOTNÍKY ЩИКОЛОТКИ delně kružte nohou zdvihněte zao zemone a prsty špičky Place both Nejprve feet flat on slowly and evenly raise your leg,and ten-evenly in the floor, raise медленные your Pomalu a pravidelně kružte nohou Rotate your feet slowly Делайте круговые v kotníku. tněte stehenní svaly. chodidel zdvihněte the ground andNejprve hold in a circle around a circle around sing the muscles high as youступнями ног. Сначала v kotníku. na jednu your ankles, first in toes as упражнения na jednu stranu Nohy vystřídejte. co nejvýše. Pak of in your stomach. your ankles, first in your Alternate can. Then putсторону, your потом в другую. stranu a pak Bend na druhou. Na kažone direction and then the other, for в одну a pak na druhou. Na S každou nohou o zemthigh. opřete špičky slowly direction and legs. Repeat to toes and the ballsв of douforward stranuand kružte 15 one sekund. in each direction. Повторите каждую сторону každou stranu kružte opakujte 20krát až15 seconds a zdvihněte co20nejmove your hands over then the other, for 30 times your feet on the floor 15 секунд. 15 sekund. 30krát. výše paty.with each your legs toward your 15 seconds in each leg. and raise your heels. POHYB JÍDLO A PITÍ KOLENA CHODIDLA toes. Rest in this posidirection. Neseďte dlouho ve Během letu se nepřeOhněte koleno, Obě paty opřete tion for 15 seconds. ANKLES KNEES FEET stejnéКОЛЕНА poloze. Pojídejte. Pijte hodně zdvihněte o zemone a prsty špičky KOLENA KNEESWith both heels on Rotate yournohu feet a zaBend knee and krevníногу oběhв колене, vodyподнимите a omezte pití tněte stehenní svaly.zdvihněte chodidel Ohněte koleno, nohu a tenBend one knee andraise raiseyour your leg, vzbuďte Согните slowly and evenly raise yourzdvihněte leg, the floor, vstanete, alkoholu, čaje a kávy. Nohy vystřídejte. coNohy nejvýše. Pak tensing stehenní svaly. the и стисните бедренные in azatněte circle around sing thevymuscles of toesmuscles as highof asyour you thigh. tím, žeногу projdete se po Поменяйте kabině Poноги. přistání tak buS každou nohou o zem opřete špičky střídejte. Každou opakujte Alternatecan. legs.Then Repeat мышцы. your ankles, first in nohou your thigh. Alternate put your a protáhnete si ruce dete čerstvější. opakujte 20krát až a zdvihněte 20krát až 30krát. 20 to 30 toes timesand with each leg. Повторите упражнения 20 – 30 раз one direction and legs. Repeatco20nejto the balls of a nohy.для каждой ноги. 30krát. výše paty.with each then the other, for 30 times your feet on the floor MOVING EATING AND 15 seconds in each leg. and raise your heels. CHODIDLA DRINKING Don’t sit A tooPITÍ long in POHYB JÍDLO direction. Obě paty opřete Avoid eating heavily the same position. Neseďte dlouho ve Během letu se nepřeKNEES FEET oBend zem aone prsty špičky during the flight. Stimulate circulation knee and With both heels on jídejte.СТУПНИ Pijte hodně CHODIDLA FEET stejné poloze. Pochodidel zdvihněte getting out ofpití raise your leg, ten- o zemthe floor, raise your vzbuďte oběhraise by vody aОбе omezte Obě paty opřete a špičky With both heels onkrevní the floor, пятки оприте оDrink пол иplenty of water co nejvýše. Pak too much seat, walking sing the muscles of cotoes as high že vstanete, alkoholu, čaje a kávy. chodidel zdvihněte nejvýše. Pakas you your toestím, as high as you can. Then your поднимите носочкиand какnot можно oyour zem opřete špičky alcohol, the cabin thigh. Alternate Then put your se po kabině Po přistání tak bu-and o zem opřete špičky acan. zdvihněte put your projdete toes and the balls of your around выше. Затем опритесь о полtea or coffee. alegs. zdvihněte co20 nejThis will helpкак you feel stretching your arms to toes and the ballsfeet of on the a protáhnete si ruce dete čerstvější. co Repeat nejvýše paty. floor and raise your heels. носочками и поднимите пятки výše paty. with each fresher on arrival. and legs. 30 times your feet on the floor a nohy. можно выше. MOVING EATING AND leg. and raise your heels. 81 83 DRINKING Don’t sit A tooPITÍ long in POHYB JÍDLO FEET Avoid eating heavily the same position. Neseďte dlouho ve Během letu se nepřeWith both heels on during the flight. Stimulate circulation stejné poloze. Pojídejte. Pijte hodně Oběma rukama obejměte koleno a přitáhněte ho k hrudi. Vydržte 15 sekund. Rukama stále koleno držte a nohu pomalu spusťte dolů. Vyměňte nohy, opakujte desetkrát.


| NA PALUBĚ | ON BOARD | НА БОРТУ

V POHODĚ V K ABINĚ | RELAXED IN THE CABIN С КОМФОР ТОМ НА БОР Т У

BEZPEČNOST

SAFETY

БЕЗОПАСНОСТЬ

Dodržujte prosím pokyny světelných transparentů „Nekuřte“ a „Připoutejte se“. Během startu a přistání mějte zapnuté bezpečnostní pásy (doporučujeme mít je zapnuté během celého letu). Ujistěte se, že opěradlo sedadla a servisní stolek jsou ve svislé a zajištěné poloze. Věnujte prosím pozornost pokynům posádky, zvláště předvedení použití záchranných prostředků a rozmístění nouzových východů.

Please obey the “No smoking” and “Fasten seat belt” illuminated signs. Fasten your seat belt during take-offs and landings (though we recommend you keep your seat belt fastened for the duration of the flight). Make sure your seat back and folding tray are in the upright and locked position. Kindly pay attention to the instructions given by the flight attendants, particularly as they demonstrate the use of safety procedures and emergency devices. Take a few moments to locate the aircraft's emergency exits.

Соблюдайте правила при включении световых табло «Не курить» и «Пристегнуть ремни». При взлете и посадке пристегните ремни безопасности (рекомендуем оставаться пристегнутыми в течение всего полета). Убедитесь, что ручка кресла и откидывающийся столик на впереди стоящем кресле находятся в вертикальном положении и закреплены. Обратите внимание на инструкции, показанные бортпроводниками, особенно на использование спасательных средств, а также на размещение запасных выходов.

ELEKTRONIKA

ELECTRONIC DEVICES

ЭЛЕКТРОНИКА

V zájmu bezpečnosti letu konzultujte použití jakéhokoli elektronického přístroje s posádkou. Malá zařízení, která lze bezpečně držet v ruce a u nichž je aktivován mód „ledadlo / flight safe“, je možné používat na palubě letadla. Více informací naleznete v pravidlech pro používání elektronických zařízení umístěných v kapse sedadla.

In the interest of flight safety, consult the use of any electronic device with the crew. Small devices that can be safely held in your hands – and on which the “plane/flight” mode is enabled – can be used on board the aircraft. More information can be found in the rules for the use of electronic devices located in the seatback pocket.

В интересах обеспечения безопасности полёта о возможности использования какого бы то ни было электронного устройства проконсультируйтесь с бортпроводником. Небольшие устройства, которые безопасно держать в руке, активировав в них режим «самолёт/flight safe», использовать на борту самолёта можно. Дополнительную информацию вы найдёте в правилах пользования электронными устройствами, которые находятся в кармане каждого кресла.

KABINOVÁ ZAVAZADLA

CABIN LUGGAGE

РУЧНАЯ КЛАДЬ

Těžší zavazadla ukládejte pod sedadlo před vámi, lehčí do schránek nad vaší hlavou. Za zavazadla, která s sebou máte na palubě, nenese dopravce žádnou zodpovědnost.

Stow your heavier carry-on luggage underneath the seat in front of you and place the lighter pieces in the overhead bin. Be aware that the carrier bears no responsibility for your carry-on luggage.

Более тяжелую ручную кладь рекомендуется размещать под впередистоящим креслом, более легкую ручную кладь – на полку для размещения ручной клади. За ручную кладь, размещенную на борту, перевозчик не несет никакой ответственности.

PALUBNÍ AUDIO A VIDEO

ON-BOARD AUDIO AND VIDEO

Ve vybraných typech letadel je na centrálních obrazovkách promítána pohyblivá mapa s aktuálními údaji o poloze letadla a průběhu letu. V letadle Airbus A330-300 jsou instalovány osobní obrazovky s výběrem filmů, hudby a zábavy.

On selected types of aircraft, a moving map with information on the current position of the aircraft and progress of the flight is projected on the central screens. On board the Airbus A330-300, personal screens are installed with a wide selection of films, music and entertainment.

АУДИО И ВИДЕО УСТРОЙСТВА НА БОРТУ

82

На бортах отдельных самолетов на главном дисплее демонстрируется движущаяся карта с актуальными данными о положении самолета и ходе полета. Некоторые рейсы предлагают пассажирам бизнес-класса iPod touch с выбором фильмов, музыки и игр.


| NA PALUBĚ | ON BOARD | НА БОРТУ

TISK NA PALUBĚ

IN-FLIGHT READING

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ НА БОРТУ

Při vstupu do letadla nabízíme české i zahraniční deníky a časopisy. Nabídka se liší podle přepravní třídy, délky letu a cílové destinace.

Czech Airlines offer complimentary Czech and foreign dailies and magazines at the aircraft entrance. The selection depends on the travel class, flight duration and destination.

При посадке в самолет пассажирам мы предлагаем чешские и зарубежные печатные изделия. Ассортимент отличается классом, в котором путешествует пассажир, длительностью полета и расстоянием.

JÍDLA, NÁPOJE A ALKOHOL

MEALS AND BEVERAGES & ALCOHOL

Druh občerstvení závisí na denní době a délce letu. Speciální jídla (bezlepková, vegetariánská, dětská apod.) si prosím objednejte již při rezervaci letenky. Palubní průvodčí nesmí podávat alkohol osobám mladším 18 let. Na palubě prosím konzumujte pouze alkoholické nápoje, které vám donesli palubní průvodčí nebo které jste si koupili na palubě v rámci doplňkového prodeje. Pro bližší informace o alergenech obsažených v podávaném občerstvení kontaktujte prosím naši posádku.

Our food and beverage selection depends on the time of day and length of flight. If you have special meal requirements (gluten-free, vegetarian, children's food, etc.), please be sure to place your order at the time you book your ticket. Flight attendants are not permitted to serve alcohol to passengers below the age of 18. When on board, kindly consume only those alcoholic beverages brought to you by flight attendants or those you purchased on board. For more information about the allergens contained in the refreshments served on board, please ask your flight attendant.

ПИТАНИЕ, НАПИТКИ И АЛКОГОЛЬ Тип питания зависит от времени и продолжительности полета. Большая просьба к пассажирам заказывать особое питание (вегетарианское, детское, безглютеновое и тд.) при бронировании авиабилетов. Бортпроводники не имеют правa продавать алкогольные напитки лицам моложе �� лет. Большая просьба на борту распивать только алкогольные напитки, предоставленные Вам бортпроводниками или напитки, приобретенные Вами на палубе самолета. Для получения дополнительной информации о аллергенах, содержащихся в заказаных закусках, пожалуйста, обратитесь к нашим бортпроводникам.

PALUBNÍ PRODEJ

DUTY-FREE SALES

ПРОДАЖА ТОВАРОВ НА БОРТУ

Zboží zakoupené na palubě můžete uhradit v hotovosti v českých korunách, eurech nebo dalších světových měnách, případně platebními kartami. Výběr zboží najdete na stránkách tohoto časopisu. Kompletní sortiment naleznete ve Sky Shop katalogu.

Goods purchased on board can be paid for in Czech crowns, euros or other major currencies, as well as by credit card. The selection of items is listed in this magazine. The entire product assortment is available in the Sky Shop catalogue.

Товары, приобретенные на борту, можно оплатить наличными в чешских кронах, евро или другой международной валюте, а также кредитной картой. Ассортимент предлагаемого товара Вы найдете на страницах журнала. Полный ассортимент размещен в каталоге Sky Shop.

NEMOCNÍ A HANDICAPOVANÍ CESTUJÍCÍ

ILL AND DISABLED PASSENGERS

БОЛЬНЫЕ ПАССАЖИРЫ И ИНВАЛИДЫ

V některých typech letadel jsou nemocným a handicapovaným cestujícím k dispozici speciálně upravená sedadla a toalety.

On certain types of aircraft, specially designed seats and toilets are available for ill and disabled passengers.

Борты некоторых самолетов оборудованы специальными креслами для инвалидов, а также туалетами для людей с ограниченными возможностями.

KOUŘENÍ

SMOKING

КУРЕНИЕ

Všechny linky Českých aerolinií jsou nekuřácké. Na palubě není dovoleno používat elektronické cigarety.

All Czech Airlines flights are non-smoking. On board our flights it is not allowed to use electronic cigarettes. Electronic cigarettes may not be used on board our flights.

Все борты Чешских Авиалиний некурящие. На борту также запрещено курение электронных сигарет.

83


| MAPY | MAPS | КАРТЫ

HELSINKI ST. PETERSBURG

GOTHENBURG

STOCKHOLM MOSCOW

RIGA

COPENHAGEN

MINSK

HAMBURG AMSTERDAM

WARSAW

DUSSELDORF ATLANTA BOSTON* DETROIT CHICAGO CINCINNATI LOS ANGELES MEXICO CITY NEW YORK SAN FRANCISCO SEATTLE WASHINGTON

BRUSSELS PARIS

PRAGUE

FRANKFURT

K. VARY

OSTRAVA

KOSICE

BRATISLAVA

STRASBOURG

ROSTOV ON DON

BUDAPEST

MILAN

BUCHAREST SOFIA

MADRID

BARCELONA

ROME

ANTALYA

TENERIFE GRAN CANARIA

ABU DHABI DUBAI TEL AVIV

CZECH AIRLINES DESTINATIONS DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH AIRLINE PARTNERS DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH KOREAN AIR

AUSTRALIA

GREAT AUSTRALIAN BIGHT

AFRICA *ONLY IN THE DIRECTION FROM PRAGUE

BRISBANE

SYDNEY

TASMAN SEA

NI


PERM YEKATERINBURG

IZHNY NOVGOROD UFA SAMARA

KAZAKHSTAN

SEOUL

BAKU

MONGOLIA

SAPPORO

SEOUL CHINA

OKAYAMA OSAKA FUKUOKA

NIIGATA TOKYO NAGOYA

DUBAI HANOI

THAILAND

BAY OF BENGAL

DA NANG BANGKOK

GUAM

HO-CHI-MINH CITY KOROR

KUALA LUMPUR


LETADLOVÝ PARK | FLEET | ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ | L E TA D L O V Ý P A R K | F L E E T | С А М О Л Е Т Н Ы Й П А Р К

AIRBUS A330 AIRBUS A330– –300 300

1 276

45 900 kg 230 2 000 kg

60,30 m

860 km/h

63,69 m

4 100 km

9 34,10 m

16 200 kg 68 000/ 75 500 kg

33,84 m

850 km/h

AIRBUS A319 – 100

135 | 116

3 360 km

ATR 72 – 500 OK-GFR

86

4

6 600 kg

64/70

22 500 kg

27,05 m

540 km/h

27,17 m

1 594 km


LETADLOVÝ PARK | FLEET | ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ L E T A D|L ПАРК O V Ý P A ВОЗДУШНЫХ RK | FLEET | САМО ЛЕТНЫЙ ПАРК LETADLOVÝ PARK | |FLEET СУДОВ

ATR 42 – 500 ATR 42 – 500 3

3

48 48 24,57 m 24,57 mm 22,67 22,67 m

4 900 kg 4 900 kg 18 600 kg 18 600 kg 540 km/h 540 km/h 1 594 km 1 594 km

LETOVÝ PARK ČESKÝCH AEROLINIÍ LETOVÝ PARK ČESKÝCH AEROLINIÍ

OK-GFR OK-GFR

Livery Českých aerolinií Livery Českých aerolinií

SkyTeam livery SkyTeam livery

Počet letadel | Number of Aircraft | Количество воздушных судов

Užitečný náklad | Payload (kg) | Полезная нагрузка

Počet cestujících | SeatingofCapacity оличество пассажиров Počet letadel | Number Aircraft || Количество воздушных судов

Vzletovánáklad hmotnost | Take-off (kg)нагрузка | Максимальная взлетная масса Užitečný | Payload (kg) |Weight Полезная

Rozpětí | Wingspan (m) | Размах крыла пассажиров Počet křídel cestujících | Seating Capacity | оличество

Cestovníhmotnost rychlost || Cruising Speed (km/h) | Крейсерскаявзлетная скоростьмасса Vzletová Take-off Weight (kg) | Максимальная

Délka letadla | Length of Aircraft (m) | Длина Rozpětí křídel | Wingspan (m) | Размах крыла

Cestovní rychlost | Cruising Speed (km/h) | Крейсерская скорость

Délka letadla | Length of Aircraft (m) | Длина

87


L E TIŠ TĚ VÁC L AVA H AV L A PR A H A PARKOVÁNÍ PŘÍMO NA LETIŠTI VYLOŽENÍ A NALOŽENÍ – P1 a P2 • Nacházejí se před budovami Terminálů 1 (P1) a 2 (P2). • 15 minut zdarma (platí pro jeden vjezd v intervalu 60 minut). KRÁTKODOBÉ PARKOVÁNÍ – Parking B a C • Určeno pro parkování delší než 15 minut. • Cenově nejvýhodnější krátkodobé parkování: 50 Kč/hod. DLOUHODOBÉ PARKOVÁNÍ – KRYTÝ Parking D, KRYTÝ A HLÍDANÝ Parking C • Ceny od 750,– Kč/týden při on-line rezervaci na www.prg.aero • Přeprava z Parkingu D přímo před halu Terminálu 1 a 2 a zpět zdarma. • Parkování až o 40 % levnější: rezervujte si Parking C na www.prg.aero minimálně 3 dny předem!

Terminál 2

P2

Terminál 1

B P1 D

C

VIP

Schengenská

D

Aviatická

Cargo zóna

SMLUVNÍ TAXI – TAXISLUŽBY ZA GARANTOVANÉ TARIFNÍ CENY • Přepážky taxioperátorů v příletových halách Terminálů 1 a 2. • Cena jízdy z letiště do centra města do 600,– Kč. A A A radiotaxi Tel.: 14014, +420 222 333 222, +420 729 331 133 www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz FIX Tel.: +420 220 113 892, +420 220 117 078 www.airportcars.cz, fix@airportcars.cz

DOPRAVA Z/NA LETIŠTĚ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA Městská hromadná doprava • Bus č. 119 – metro Dejvická, M A , 35 minut. • Bus č. 100 – metro Zličín, M B , 18 minut. • Bus č. 510 (noční linka) – směr centrum. • Zastávky přímo před Terminály 1 a 2. • Prodej jízdenek v příletových halách obou terminálů v přepážce Dopravního podniku města Prahy, také v prodejních automatech na zastávkách autobusů a přímo u řidiče. • Více informací www.dpp.cz Airport Express (AE) – Doprava z letiště do centra města a na hlavní nádraží. • Průměrná jízda celé trasy 30 minut. Jízdenky můžete koupit u řidiče. • Zastávky přímo před Terminály 1 a 2. • Více informací na www.cd.cz. Dálková autobusová doprava – Student Agency • Vnitrostátní a mezinárodní autobusová doprava. • Více informací na www.studentagency.cz.

88

SHUTTLE BUS CEDAZ • Pravidelná linková přeprava soukromého dopravce do centra Prahy (ulice V Celnici). www.cedaz.cz AUTOPŮJČOVNY • Autopůjčovny se nacházejí v přízemí Parkingu C (samostatná hala naproti terminálům).

SLUŽBY LETIŠTĚ • zdarma Wi-Fi, SMS info o příletech/odletech, letištní aplikace • pokoje pro rodiče s dětmi, dětské koutky, toalety vybavené přebalovacími pulty, kočárky k zapůjčení • asistence pro imobilní cestující • letištní salonky, VIP Service, Rest & Fun Center • relaxační zóny, herní zóna – např. velkoformátové šachy (Terminál 2 – odlety) • The Best Price Guarantee – výrobky označené tímto symbolem levněji než na Letišti Praha v ČR nekoupíte. Více na www.prg.aero nebo na tel. +420 220 111 888


VÁC R AGUE AGUE VÁC L L AV AV HAVEL H AVEL AIRPORT AIRP ORT P PR DIRECT DIRECT AIRPORT AIRPORT PARKING PARKING DROP-OFF AND PICK UP – P1 and P2 DROP-OFF AND PICK UP – P1 and P2 • Located directly in front of the Terminal 1 (P1) • Located directly in front of the Terminal 1 (P1) and Terminal 2 (P2) buildings. and Terminal 2 (P2) buildings. • First 15 minutes free of charge – for one entry during • First 15 minutes free of charge – for one entry during a 60-minute interval. a 60-minute interval. SHORT-TERM PARKING – B and C PARKING LOTS SHORT-TERM PARKING – B and C PARKING LOTS • Designed for parking in excess of 15 minutes. • Designed for parking in excess of 15 minutes. • Short-term parking at the best prices – CZK 50/hour. • Short-term parking at the best prices – CZK 50/hour. LONG-TERM PARKING – COVERED PARKING LOT D, COVERED LONG-TERM PARKING – COVERED PARKING LOT D, COVERED AND PATROLLED PARKING LOT C AND PATROLLED PARKING LOT C • Prices start at CZK 750/week upon online booking at: • Prices start at CZK 750/week upon online booking at: www.prg.aero www.prg.aero • With shuttle bus transport to and from the Terminals 1 and 2 • With shuttle bus transport to and from the Terminals 1 and 2 included in the parking fee. included in the parking fee. • Park up to 40% cheaper: Book a spot at the Parking C Lot via • Park up to 40% cheaper: Book a spot at the Parking C Lot via www.prg.aero at a minimum 3 days in advance! www.prg.aero at a minimum 3 days in advance!

Terminal 2 2 Terminal

etišti Praha ue Airport

TRANSPORT FROM/TO THE THE AIRPORT AIRPORT TRANSPORT FROM/TO BUS TRANSPORT BUS TRANSPORT Prague Public Transport Prague Public Transport • No. 119 – Dejvická, A metro line, MM A , 35-minute ride. A , 35-minute ride. • No. 119 – Dejvická, A metro line, • No. 100 – Zličín, B metro line, M B , 18-minute ride. • No. 100 – Zličín, B metro line, M B , 18-minute ride. • No. 510 (night service) – towards city centre. • No. 510 (night service) – towards city centre. • Stops are located directly in front of the Terminal 1 and 2 • Stops are located directly in front of the Terminal 1 and 2 buildings. buildings. • Tickets are available at the Prague Public Transport counters • Tickets are available at the Prague Public Transport counters at the Terminal 1 and 2 Arrival Halls, at ticket kiosks on bus at the Terminal 1 and 2 Arrival Halls, at ticket kiosks on bus stops and from bus drivers. stops and from bus drivers. • Learn more at: www.dpp.cz • Learn more at: www.dpp.cz Airport Express (AE) – from the airport to city centre and the Airport Express (AE) – from the airport to city centre and the main railway station main railway station • Average travel time of the entire route is about 30 minutes. • Average travel time of the entire route is about 30 minutes. Tickets are available from drivers. Tickets are available from drivers. • Stops are located directly in front of the Terminal 1 and 2 • Stops are located directly in front of the Terminal 1 and 2 buildings. buildings. • Learn more at: www.cd.cz. • Learn more at: www.cd.cz. INTER-CITY COACH LINES – Student Agency INTER-CITY COACH LINES – Student Agency • National and international coach transport. • National and international coach transport. • Learn more at: www.studentagency.cz. • Learn more at: www.studentagency.cz.

P2 P2 B B

Terminal 1 1 Terminal

P1 P1

C C

D D

VIP VIP

Schengenska St. Schengenska St.

D D

Aviaticka St. Aviaticka St.

Cargo Cargo zone zone

CONTRACTED TAXI SERVICE PROVIDERS – AT GUARANTEED CONTRACTED TAXI SERVICE PROVIDERS – AT GUARANTEED PRICES PRICES • Taxi service providers’ counters at the Terminal 1 and 2 Arrival • Taxi service providers’ counters at the Terminal 1 and 2 Arrival Halls. Halls. • CZK 600 for a ride from the airport to city centre. • CZK 600 for a ride from the airport to city centre. AAA RADIOTAXI AAA RADIOTAXI Tel.: 14014, +420 222 333 222, +420 729 331 133 Tel.: 14014, +420 222 333 222, +420 729 331 133 www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz FIX FIX Tel.: +420 220 113 892, +420 220 117 078 Tel.: +420 220 113 892, +420 220 117 078 www.airportcars.cz, fix@airportcars.cz www.airportcars.cz, fix@airportcars.cz SHUTTLE BUS SHUTTLE BUS CEDAZ CEDAZ • Regular scheduled private shuttle bus to Prague city centre • Regular scheduled private shuttle bus to Prague city centre (V Celnici street). (V Celnici street). www.cedaz.cz www.cedaz.cz CAR RENTALS CAR RENTALS • Located on the ground floor of the Parking C Lot • Located on the ground floor of the Parking C Lot (a free-standing building across from the terminal buildings). (a free-standing building across from the terminal buildings).

PRAGUE AIRPORT’S SERVICES SERVICES PRAGUE AIRPORT’S • Free WiFi, text message alerts regarding departures/arrivals, • Free WiFi, text message alerts regarding departures/arrivals, specialised airport applications specialised airport applications • Rooms for families travelling with children, children’s play • Rooms for families travelling with children, children’s play areas, lavatories with changing stations, baby strollers areas, lavatories with changing stations, baby strollers for complimentary use for complimentary use • Assistance for travellers with limited mobility • Assistance for travellers with limited mobility • Airport lounges, VIP lounges, Rest & Fun Center • Airport lounges, VIP lounges, Rest & Fun Center • Relaxation zones, play zone – e.g. a giant chessboard • Relaxation zones, play zone – e.g. a giant chess board (Terminal 2 Departure Hall) (Terminal 2 Departure Hall) • The Best Price Guarantee – this claim labels merchandise which • The Best Price Guarantee – this claim labels merchandise which cannot be purchased cheaper than at the airport anywhere cannot be purchased cheaper than at the airport anywhere in CZ. in CZ. LEARN MORE AT: WWW.PRG.AERO OR AT TEL. +420 220 111 888 LEARN MORE AT: WWW.PRG.AERO OR AT TEL. +420 220 111 888

89


А ЭР ОПОР Т ВАЦ Л А ВА ГА ВЕ Л А ПРА ГА ПАРКОВКА ПРЯМО В АЭРОПОРТУ ПОСАДКА И ВЫСАДКА – P1 и P2 • Расположены перед Терминалами 1 (P1) и 2 (P2). • 15 бесплатных минут/действительны на 1 въезд в интервале 60 минут. КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПАРКОВКА – Парковки B и C • Предназначены для парковки более чем 15 минут. • Самая выгодная кратковременная парковка: 50 CZK/час. ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ПАРКОВКА – КРЫТАЯ Парковка D, КРЫТАЯ И ОХРАНЯЕМАЯ Парковка C • Цена от 750 CZK/неделя с он-лайн бронированием на www.prg.aero • Бесплатный трансферт от Парковки D прямо до входа в Терминал 1 и 2 и обратно. • Парковка на 40% дешевле: бронируйте места на Парковке C на www.prg.aero минимум за три дня!

Терминал 2

na Letišti Praha Prague Airport

P2

Терминал 1

B P1 D

C

ВИП

Schengenska St.

D

Aviaticka St.

Зона Карго

АККРЕДИТОВАННОЕ ТАКСИ – УСЛУГИ ТАКСИ ПО ГАРАНТИРОВАННЫМ ЦЕНАМ • Окошки операторов такси в залах прибытия Терминалов 1 и 2. • Стоимость поездки от аэропорта в центр до 600 CZK. A A A радио такси Тел.: 14014, +420 222 333 222, +420 729 331 133 www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz FIX Тел.: +420 220 113 892, +420 220 117 078 www.airportcars.cz, fix@airportcars.cz

ТРАНСПОРТ В АЭРОПОРТ И ИЗ НЕГО АВТОБУСЫ Городской общественный транспорт • Автобус №119 – метро «Dejvická», M A ,35 минут. • Автобус №100 – метро «Zličín», M B , 18 минут. • Автобус №510 (ночная линия) – направление в центр города. • Остановка прямо перед Терминалами 1 и 2. • Продажа билетов в залах прибытия обоих терминалов, кассах Транспортного предприятия Праги, а также в автоматах продажи билетов на остановках или непосредственно у водителя автобуса. • Дополнительная информация на сайте www.dpp.cz Аэропорт Экспресс (AE) – Транспорт от аэропорта до центра города, а также Главного железнодорожного вокзала. • Среднее время в пути по всему маршруту – 30 минут. Билеты можно приобрести у водителя. • Остановка прямо перед Терминалами 1 и 2. • Дополнительная информация на сайте www.cd.cz. Междугородные автобусы – «Student Agency» • Внутренние и международные автобусные перевозки. • Дополнительная информация на сайте www.studentagency.cz.

90

АВТОБУС ШАТТЛ CEDAZ • Регулярный трансферт частного перевозчика до центра Праги (улица «V Celnici»). www.cedaz.cz АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ • Служба аренды расположена на первом этаже Парковки С (отдельное здание напротив терминалов).

СЕРВИС АЭРОПОРТА • Бесплатный Wi-Fi, СМС уведомления о прибытии/ отправлении, приложения аэропорта. • Комнаты для родителей с детьми, игровые площадки, туалеты, оборудованные пеленальными столиками, прокат колясок. • Помощь пассажирам с ограниченными возможностями. • Залы ожидания Аэропорта, VIP Услуги, «Rest & Fun Center». • Зона релаксации, игровая зона, напр. гигантские шахматы (Терминал 2 – зона вылета). • Гарантия Лучшей Цены - The Best Price Guarantee – товары с этим знаком невозможно купить в Чехии дешевле, чем в Аэропорту Прага. Подробнее на www.prg.aero или по тел. . +420 220 111 888.


| D Á R K Y | G I F T S | ПОД А Р К И

Výběr ze Sky Shopu Českých aerolinií A Selection from Czech Airlines Sky Shop Некоторые товары из ассортимента Sky Shop Czech Airlines DÁMSKÉ PARFÉMY WOMEN’S FRAGRANCES ЖЕНСКАЯ ПАРФЮМЕРИЯ

VERSACE BRIGHT CRYSTAL ABSOLU EDP 50 ml Cena/Price

59 €

GIORGIO ARMANI SÌ EDP 50 ml

approx. 1690.00 Kč

Cena/Price

67 €

approx. 1910.00 Kč

GUCCI PREMIÈRE EDP 50 ml Cena/Price

68 €

92

approx. 1940.00 Kč


| D Á R K Y | G I F T S | ПОД А Р К И

Další produkty naleznete ve Sky Shop katalogu. More products in the Sky Shop Brochure. Полный ассортимент изделий Вы найдете в каталоге Sky Shop. PÁNSKÉ PARFÉMY MEN’S FRAGRANCES МУЖСКАЯ ПАРФЮМЕРИЯ

GUCCI MADE TO MEASURE EDT 50 ml Cena/Price

53 €

approx. 1520.00 Kč

NEW

YVES SAINT LAURENT L’HOMME SPORT EDT 60 ml Cena/Price

50 €

approx. 1430.00 Kč

GIVENCHY GENTLEMEN ONLY INTENSE EDT 50 ml Cena/Price

52 €

93

approx. 1490.00 Kč


| D Á R K Y | G I F T S | ПОД А Р К И

MINIATURY MINIATURES МИНИАТЮРЫ

LANCOME THE BEST OF LANCOME EDP 5x 5-7,5 ml Cena/Price

42 €

VERSACE MINIATURES COLLECTION FOR MEN AND WOMEN EDT 5 x 5 ml Cena/Price

35 €

approx. 1000.00 Kč

94

approx. 1200.00 Kč


| D Á R K Y | G I F T S | ПОД А Р К И

KOSMETIKA COSMETICS КОСМЕТИКА

CLARINS BEAUTY FLASH BALM 50 ml Cena/Price

32 €

approx. 920.00 Kč

NEW TALIKA LIPOCILS Cena/Price

25 €

approx. 720.00 Kč

NEW LIP SMACKER COCA COLA LIPSTICKS Cena/Price

12 €

approx. 350.00 Kč

95


| D Á R K Y | G I F T S | ПОД А Р К И

HODINKY WATCHES ЧАСЫ

NEW SEKONDA LADIES FASHION WATCH Cena/Price

34 €

approx. 970.00 Kč

NEW SEKSY INFINITY WRIST WEAR Cena/Price

79 €

approx. 2260.00 Kč

NEW SEKONDA GENTS SPORTS WATCH Cena/Price

79 € 96

approx. 2260.00 Kč


| D Á R K Y | G I F T S | ПОД А Р К И

ŠPERKY JEWELLERY ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

SWAROVSKI SLAKE GREY BRACELET Cena/Price

59 €

approx. 1690.00 Kč

SWAROVSKI BARON NECKLACE

NEW

Cena/Price

105 €

approx. 3000.00 Kč

BUCKLEY TRIO SET THOMAS SABO CHARM BRACELET Cena/Price

74 €

approx. 2110.00 Kč

97

Cena/Price

115 €

approx. 3280.00 Kč

Další produkty naleznete v katalogu Sky Shop. More products in the Sky Shop brochure. Полный ассортимент товаров Вы найдете в каталоге Sky Shop.


DÁ R K Y

DÁ R K Y | GIFTS

G I F T S I ПОД А Р К И

| D Á R K Y | G I F T S | ПОД А Р К И

DOPLŇKY ACCESSORIES АКСЕССУАРЫ

Nabídka platí do vyprodání zásob. Offer valid while stocks last. Предложение действительно до полной распродажи.

DESIGUAL WALLET Cena/Price

50 €

approx. 1430.00 Kč

LIFETRONS ENERGY CASE FOR IPHONE 5/5S SWISS TRAVEL PRODUCTS WORLD TRAVEL ADAPTER WITH USB CHARGER

68 €

approx. 1940.00 Kč

NEW

Cena/Price

24 €

Cena/Price

approx. 690.00 Kč

Na svůj příští let s Českými aeroliniemi si můžete objednat zboží z našeho sortimentu na www.czechairlines.com/skyshop. You can order goods for your next flight with Czech Airlines on www.czechairlines.com/skyshop. На свой следующий полет с Czech Airlines Вы можете заказать товар из нашего ассортимента на www.czechairlines.com/skyhop.

98


~ New Luxury Apartments In The Center Of Prague ~ On The Green Banks Of The Vltava With A View Of The River ~ Rooftop Terraces, Large Windows, Modern Design ~ Absolute Privacy With The Option Of Taking ~ An Elevator Directly To Your Apartment ~ Karlín – Pleasant Living In A Pulsating Neighborhood

60 %

sold

Exclusive Sales Partner KARLÍN GROUP

www.rezidencevltava.cz Contact Us +420 602 126 264 prodej@rezidencevltava.cz

Developer KORTA Prague, a.s. member of Horizon Holding

Sales Office KEYSTONE, Pobřežní 667/78 186 00 Praha 8- Karlín

Review dtp final ii  
Review dtp final ii  
Advertisement