Page 1

3–4 / 2013

SEoul

Město paláců a mrakodrapů A city of palaces and skyscrapers Город дворцов и небоскребов

Váš osobní výtisk | Your personal copy | ваш персона́льный экземпля́р

| www.czechairlines.com |


2012 H.Stern® | worldwide locations at www.hstern.net

ANC I E NT A M ER I CA COLLECTI ON

Pařížská 30 110 00 Praha 1 (In Hotel InterContinental Prague) | Tel.: +420 296 631 197 | praha@mercury-jewellery.cz Airport Prague - Ruzyne - Terminal 1 Duty Free Gate A - Tel.: + 420 224 267 561 | Duty Free Gate B - Tel.: + 420 224 282 728 | airport.prague@mercury-jewellery.cz


PŘEDPLATNÉ

TÝDENÍKU

SE SLEVOU 46 % Objednejte si roční předplatné týdeníku Euro za zvýhodněnou cenu 1390 Kč. Oproti koupi na stánku za rok ušetříte 1154 Kč.

VYZKOUŠEJTE PŘEDPLATNÉ

NA 4 TÝDNY ZDARMA

Chcete se bezplatně seznámit s časopisem, kvalitou článků, recenzí a analýz? Objednejte si zkušební předplatné týdeníku Euro na 4 týdny nezávazně a zdarma. PŘEDPLATNÉ OBJEDNÁVEJTE NA WWW.MF.CZ/PRODUKTY/EURO/, E_MAILEM NA PREDPLATNE.MF@CPOST.CZ NEBO NA TELEFONU 800 248 248


| O bsah | C ont e nt | содержание

ČLÁNKY | ARTICLES | стать

6 Div Česka | Czech wonder | Чешское чудо

16

8 Navigátor | Navigator | Навигатор 16 Rozhovor | Interview | Интервью

Jaromír Švejdík – Alois by do kavárny nešel | Jaromír Švejdík – Alois wouldn’t go to cafés | Яромир Швейдик - Алоис в кафе бы никогда не пошел 28 Destinace | Destination | Дестинация

Soul – Město paláců a mrakodrapů | Seoul – A city of palaces and skyscrapers | Сеул – Город дворцов и небоскребов 38 Téma | Topic | тема

Pruty vzhůru, háčky připravit | Pick up your fishing rods, get the hooks | Удочки к бою, крючки наизготовку!

28

48 Destinace | Destination | Дестинация

Nice – Perla francouzské Riviéry | Nice – Pearl of the French Riviera | Ницца – Жемчужина Французской Ривьеры

60 Knižní tip | Book tip | Книжный совет

Jakuba Katalpa – Němci (ukázka z knihy) | Jakuba Katalpa – The Germans

(excerpt from the book) | Якуба Каталпа - Немцы (отрывок из книги)

64 Životní styl | Life style | Стиль жизни

72 Reportáž | Reportage | Pепортаж

76 Střípky | News | фрагменты

SERVIS | SERVICE | серви́з

48

80 Věrnostní programy | Loyalty programmes | Программы лояльности

81 Užitečné informace | Useful information | Полезная информация

82 Na palubě | On board | на борту

84 Mapy | Maps | карты

86 SkyTeam

87 Letiště Václava Havla | Václav Havel Airport Prague | Аэропорт Вацлава Гавла

90 Letadlový park | Fleet | флот

92 Dárky | Gifts | Подарки

TĚŠÍME SE NA VAŠE NÁZORY NA REVIEW. POSÍLEJTE JE, PROSÍM, NA | YOUR OPINIONS OF THE REVIEW WOULD BE MUCH APPRECIATED. PLEASE, SEND THEM TO | МЫ БУДЕМ РАДЫ УЗНАТЬ ВАШЕ МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ РЕВЮ. ПОСЫЛАЙТЕ ЕГО, ПОЖАЛУЙСТА, ПО АДРЕСУ: review@csa.cz, České aerolinie, Jana Kašpara 1, 160 08 Praha 6, Czech Republic

PRO ČESKÉ AEROLINIE VYDÁVÁ | FOR CZECH AIRLINES PUBLISHED BY: Boomerang Publishing s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7 – Troja, tel.: +420 244 023 101, e-mail: info@bpublishing.cz, www.bpublishing.cz REDAKČNÍ RADA | EDITORIAL BOARD: Jaroslava Nová, Jiří Marek, Hana Hejsková, Veronika Nováková, Rudolf Král INZERCE | ADVERTISING: Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz, +420 774 075 614. Vydavatel neručí za obsah inzerátů. | The publisher is not responsible for the content of advertisements. TISK | PRINT: Slovenská Grafia, a. s. DATUM VYDÁNÍ | PUBLICATION DATE 27. 2. 2012. Tiskové chyby vyhrazeny. REVIEW VYCHÁZÍ JAKO DVOUMĚSÍČNÍK. | THE REVIEW IS PUBLISHED BI-MONTHLY. Registrace Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 16853


MERCURY Jewellery Boutique Pařížská 30. Praha 1. 110 00 (In Hotel InterContinental Prague) Tel.: +420 296 631 197

MERCURY Jewellery Boutique Airport Prague - Ruzyně Terminal 1 – Duty Free - Gate A Tel.: + 420 224 267 561

MERCURY Jewellery Boutique Airport Prague - Ruzyně Terminal 1 – Duty Free - Gate B Tel.: + 420 224 282 728


Hrad Seeberg Seeberg castle Seeberg замок Románský hrad Seeberg se nachází v obci Ostroh vzdálené pět kilometrů od Františkových Lázní směrem na Cheb. The Romanesque castle Seeberg is located in the village of Ostroh five kilometers away from Františkovy Lázně, in the direction of Cheb. Романский замок Seeberg находится в поселке Острог в пяти километрах от Франтишковых Лазни в направлении на Хеб.


| n a v i g á t o r | n a v i g a t o r | Н ав и га т ор

Ženeva plná jazzu Jazzy Geneva Джазовый фестиваль в Женеве  Od 20. do 25. března otevírá ženevské divadlo Alhambra své prostory jedinečné jazzové improvizaci. V rámci již 31. ročníku AMR Jazz festivalu tady servírují hudební lahůdky od blues přes klasický jazz až po nejnovější modernu. S Českými aeroliniemi do Ženevy až desetkrát týdně. www.amr-geneve.ch   From March 20 to 25, the Alhambra theatre in Geneva opens its doors to jazz improvisation. As part of the 31st year of the AMR Jazz Festival it will serve a number of musical delights there, from blues and trad jazz to the latest modern pieces. Czech Airlines flies to Geneva up to ten times a week. www.amr-geneve.ch   С 20 по 25 марта женевский театр «Альгамбра» открывает свои двери, представляя публике неповторимую джазовую импорвизацию. В рамках проведения 31-го AMR Jazz фестиваля организаторы порадуют Вас разнообразной музыкой от блюза до классического джаза и современной музыки. С Чешскими Авиалиниями в Женеву 10 раза в неделю. www.amr-geneve.ch

Luxusní klenoty v Abú Dhabi Luxury jewellery in Abu Dhabi Роскошные драгоценности в Абу-Даби   Kde jinde se nechat okouzlit přepychovými šperky a hodinkami než v nejbohatším městě světa? Inspirovat se dechberoucími uměleckými klenoty a hodinkami můzete 13. března, kdy se v hlavním městě Spojených arabských emirátů koná hned několik přehlídek předních světových návrhářů a značek. S Českými aeroliniemi do Abú Dhabi až čtyřikrát týdně. www.abudhabievents.ae   Is there a better place to let oneself be dazzled by luxurious jewellery and watches than in the richest city in the world? You can let yourself be inspired by the breathtaking art of jewellery and watches on March 13, as that is when the capital city of the United Arab Emirates will stage several shows of the world’s leading designers and brands. Czech Airlines flies to Abu Dhabi up to four times a week. www.abudhabievents.ae   Где еще можно предаться волшебному наслаждению роскошными ювелирными изделиями и часами, как ни в самом богатом городе мира. Получить вдохновение от захватывающих дух ювелирных украшений и часов Вы можете 13 марта, когда в столице ОАЭ проводятся сразу несколько показов передовых мировых дизайнеров и брендов. С Чешскими Авиалиниями в Абу-Даби 4 раза в неделю. www.abudhabievents.ae 8


| n a v i g á t o r | n a v i g a t o r | Н ав и га т ор

Italská fotoshow Italian Photo Show Итальянское Фотошоу  Nejnovější fotografické technologie a výrobky jsou každoročně k vidění na Photo Show konané v Miláně nebo v Římě. Veletrh určený jak široké veřejnosti, tak profesionálům nabízí návštěvníkům kromě výstavy produktů také nejrůznější workshopy, promítání a výstavy. Letos se Photo Show koná od 22. do 25. března v Miláně. Více na www.photoshow.it. S Českými aeroliniemi do Milána až 4x denně.  The newest photography innovations are presented each year at the Photo Show held either in Milan or in Rome. The trade fair, aimed at professionals as much as at the general public, offers its visitors a presentation of the latest products as well as a wide range of workshops, projections and exhibitions. This year’s Photo Show takes place in Milan on 22nd through to 25th March. More at www.photoshow. it. Get to Milan 4x a week with the Czech Airlines.   Новейшие технологии в фотографии и фотопродукцию можно каждый год увидеть на выставке Photo Show, проходящей в Милане или в Риме. Выставка, предназначенная, как для широкой общественности, так и для профессионалов, предлагает посетителям кроме выставки продукции еще и самые различные рабочие встречи, проекции и экспозиции. В этом году Photo Show будет проходить с 22 до 25 марта в Милане. Подробнее на www.photoshow.it. С Чешскими Авиалиниями в Милан 4 раза в день.

Velikonoce na hradě Křivoklát Easter at the Křivoklát castle Пасха в замке Крживоклат  Na středověkém hradě Křivoklát nedaleko Prahy se letos můžete přenést zpět do minulosti a zažít Velikonoce v původní podobě. Kromě stále ještě dodržovaných tradic poznáte zapomenuté zvyky, řemesla, hudbu a divadelní představení. Po letošních Velikonocích na Křivoklátě od 23. do 25. dubna uvidíte za každou kraslicí mnohem víc než jen komerci. Více na www.krivoklat.cz.  This year you may get transported 151 years back in time and experience Easter celebrations the old way at the medieval castle Křivoklát near Prague. Alongside traditions that are still kept alive you will discover some forgotten customs, crafts, music and theatre performances. Once you experience this year’s Easter at Křivoklát from 23rd to 25th April you will never feel the same about Easter again. For more information: www.krivoklat.cz.   В средневековом замке Крживоклат недалеко от Праги в этом году можно перенестись во времени на 151 год назад и встретить Пасху в ее первоначальном виде. Кроме все еще поддерживаемых традиций Вы познакомитесь с забытыми обычаями, ремеслами, музыкой и театральными представлениями. После празднования Пасхи в Крживоклате с 23 до 25 апреля за каждым крашеным яйцом Вы увидите намного больше, чем просто коммерцию. Подробнее на www.krivoklat.cz. 10


| n a v i g á t o r | n a v i g a t o r | Н ав и га т ор

Velikonoce s Beethovenem Easter with Beethoven Пасха с Бетховеном   Největší polský festival klasické hudby se ve Varšavě koná v době pašijového týdne, kdy sem zamíří přední světoví sólisté, sbory i orchestry. Na souběžně probíhající výstavě pak můžete obdivovat třeba i Bachův, Haydnův či Beethovenův vlastnoruční podpis. S Českými aeroliniemi do Varšavy až čtyřikrát denně. www.beethoven.org.pl   During Passion Week, the world’s leading soloists, choirs and orchestras will gather in Warsaw for Poland’s largest festival of classical music. At an accompanying exhibition you can also admire authentic documents with the signatures of Bach, Hayden and Beethoven. Czech Airlines flies to Warsaw up to four times a day. www.beethoven.org.pl   Самый крупный польский фестиваль классической музыки проводится в Варшаве в период Страстной недели, на который съезжаются ведущие мировые солисты, ансамбли и оркестры. На проходящей в это же самое время выставке Вы сможете восхититься выставленными там личными подписями Баха, Хайдена и Бетховена. С Чешскими Авиалиниями в Варшаву 4 раза в день. www.beethoven.org.pl inzerce

Kolo od závodníka OBCHOD & SERVIS / STAVBY KOL NA PŘÁNÍ / NASTAVENÍ POSEDU / ŽÁDNÁ KONFEKCE / NASTAVENÍ TRETER Chcete-li si koupit kolo od pravého profesionála, navštivte showroom Benčík ProCycle. Rád bych vás osobně pozval do prodejny Colnago v Praze. Přijďte si dát pravou italskou kávu a popovídat si o vašem příštím kole.

PetR Benčík | trojnásobný mistr republiky, olympionik

BenčíkProCycle Petr Benčík, tel.: 605 234 525, bencik@procycle.cz, www.procycle.cz


| n a v i g á t o r | n a v i g a t o r | Н ав и га т ор

Gurmánské dny v Madridu Gourmet days in Madrid Дни Гурмана в Мадриде   Madridský gurmetský festival nabízí od od 8. do 11. dubna ochutnávky tradičních španělských lahůdek, jako jsou například chorizo nebo nakládané masité olivy. Přímo na místě předvedou své umění také přední španělští šéfkuchaři vařící z čerstvých místních surovin. S Českými aeroliniemi do Madridu jednou denně. www.gourmets.net   From April 8 to 11 the Madrid gourmet festival offers an ideal chance to taste traditional Spanish delicacies such as chorizo or pickled olives. Right on-site leading Spanish chefs will also demonstrate their skills, using fresh local ingredients. Czech Airlines flies to Madrid once a day. www.gourmets.net   Фестиваль гурманов в Мадриде предлагает с 8 по 11 апреля дегустацию традиционных испанских закусок, таких как коризо или консервированные мясистые оливки. Прямо на месте ведущие испанские кулинары продемонстрируют публике свое умение, порадовав блюдами, приготовленными из местных свежих продуктов. С Чешскими Авиалиниями в Мадрид 1 раз в день. www.gourmets.net

Mnichovský Frühlingfest Munich Frühlingfest Весенний фестиваль Frühlingsfest в Мюнхене   Pivní stánky, pečené klobásky a zábava v plném proudu – to je mnichovský jarní festival. Jestli je pro vás na známějším podzimním Oktoberfestu příliš mnoho lidí, tady si jistě přijdete na své. Pochutnat si tady na desítkách druhů piva i dalších dobrotách můžete od 19. dubna do 5. května. S Českými aeroliniemi do Mnichova až třikrát denně. www.ganz-muenchen.de   Beer stalls, roasted sausages and entertainment in full swing – that’s the Munich Spring Festival. If you find the better-known autumn Oktoberfest too overcrowded, you will certainly enjoy yourself here, as from April 19 to May 5 you can sample dozens of kinds of beer here. Czech Airlines flies to Munich up to three times a day. www.ganz-muenchen.de   Пивные ларьки, поджаренная колбаса и веселье в полном разгаре – это Весенний фестиваль в Мюнхене. Если осенний фестиваль пива Вам кажется слишком шумным и многолюдным, то весенний фестиваль как раз для Вас. Насладиться разнообразием сортов пива Вы можете с 19 апреля по 5 мая. С Чешскими Авиалиниями в Мюнхен 3 раза в день. www.ganz-muenchen.de 12


| n a v i g á t o r | n a v i g a t o r | Н ав и га т ор

Thajský nový rok Thai New Year Тайский Новый год   Vydejte se mezi 13. a 15. dubnem do Thajska a užijte si tam oslavy příchodu nového roku. V Bangkoku i jinde se kromě duševní očisty v buddhistických chrámech dočkáte i pořádné spršky vody, kterou po sobě Thajci v tuto dobu na ulicích lijí. S Českými aeroliniemi a Etihad Airways do Bangkoku až čtyřikrát týdně. www.publicholiday.org   Between April 13 and 15, head to Thailand and enjoy the celebrations of the New Year there. Apart from spiritual relaxation in the Buddhist temples of Bangkok, you will also get a decent soaking as the Thais pour water over each other at this time of year. Czech Airlines and Etihad Airways fly to Bangkok up to four times a week. www.publicholiday.org   Отправьтесь в период с 13 по 15 апреля в Таиланд и насладитесь там празднованием Нового года. В Банкоке и в других уголках страны кроме душевного очищения в будистских храмах Вас удивит водяной душ – местные жители в это время обливают друг друга водой прямо на улицах. С Чешскими Авиалиниями и Этихад Эйрвэйз в Банкок 4 раза в неделю. www.publicholiday.org

inzerce


| n a v i g á t o r | n a v i g a t o r | Н ав и га т ор

Pražští symfonici zvou na osmnáct špičkových koncertů The Prague Symphony Orchestra invites you to 18 top concerts Музыканты пражского симфонического оркестра приглашают Вас на восемнадцать лучших концертов

  Březen a duben jsou ideálními měsíci pro návštěvu koncertu klasické hudby. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK také v tomto období nabízí rekordní počet koncertních termínů, v nichž vám čeští i zahraniční umělci představí hudbu od raného baroka až po 21. století. Jistě stojí za to navštívit tyto koncerty: 27. a 28. března Requiem A. Dvořáka, 2. dubna Pavel Haas Quartet nebo 10. a 11. dubna Poulencovu Stabat Mater s francouzským dirigentem Sergem Baudem. Více na www.fok.cz.   March and April are ideal months for going to classical music concerts. The Prague Symphony Orchestra FOK has scheduled a record number of concerts for these two months, in which Czech and foreign artists will perform music ranging from early Baroque to the 21st century. Do not miss these events: March 27.–28. Antonín Dvořák’s Requiem; April 2. Pavel Haas Quartet and April 10.–11. Poulenc’s Stabat Mater with the French conductor Serge Baudo. Find out more on www.fok.cz.   Март и апрель это идеальные месяцы для посещения концерта классической музыки. Симфонический оркестр Праги FOK в эти дни также предлагает рекордное количество концертов, в которых чешские и зарубежные артисты представят Вам музыку от раннего барокко до 21 века. Конечно же, стоит посетить эти концерты: 27 - 28 марта Реквием А. Дворжака, 2 апреля квартет Павла Хааса или 10 - 11 апреля «Stabat Mater» Франсиса Пуленка с французским дирижером Сержем Баудом. Подробнее на www.fok.cz.

14


KONÁ SE Sport 28. března–1. dubna – Nordic Backgammon Open, Kodaň 6. dubna – Hervis ½ Marathon, Praha Hudba 27.–30. března – Inferno, metalový festival v Oslu Kultura 12.–18. dubna – Mezinárodní filmový festival, Atény 18.–21. dubna – ArtBrussels, výstava současného umění, Brusel Ostatní 9. dubna–1. května – Velikonoční trhy na Staroměstském náměstí, Praha

WHAT’S ON Sports March 28 - April 1 – Nordic Backgammon Open, Copenhagen April 6 – Hervis Half Marathon, Prague Music March 27–30 – Inferno Metal Festival in Oslo Culture April 12–18 – International Film Festival, Athens April 18–21 – ArtBrussels, exhibition of contemporary art, Brussels Miscellaneous April 9 - May 1 – Easter markets, Old Town Square, Prague

ПРОХОДИТ Спорт 28 марта – 1 апреля – турнир по нардам (Nordic Open), Копенгаген 6 апреля – Гервис ½ марафон, Прага Музыка 27–30 марта – фестиваль металлической музыки Inferno, Осло Культура 12-18 апреля – Международный кинофестиваль, Афины 18-21 апреля – ArtBrussels, выставка современного искусства, Брюссель Другое 9 апреля – 1 мая – Пасхальная ярмарка на Староместской площади, Прага

15

Casino Atrium at the hotel Hilton Prague Open daily from 2 p.m. Pobrežní 1, Prague 8 ˇ

American Roulette, Poker, Texas Hold´em, Black Jack, Pontoon, Punto Banco, Slot machines & El. Roulette www.casinoatrium.cz


| Rozhovor | interview | интервью Text Jiří Holubec Foto Michael Kratochvíl, Luděk Peřina/MF DNES/Profimedia.cz

Jaromír Švejdík

Alois by do kavárny nešel Alois wouldn’t go to cafés Алоис в кафе бы никогда не пошел


Většina lidí ho zná jako Jaromíra99, autora komiksové postavy Aloise Nebela, nebo jako zpěváka skupin Priessnitz a Umakart. Zastihli jsme ho zrovna v ateliéru, jak ve společnosti psa Lumíra kreslí černobílá políčka komiksu. Most people know him as Jaromír99, the author of the comic book hero Alois Nebel, or as the singer of Priessnitz and Umakart. We met him in his studio where, accompanied by his dog Lumír, he was drawing black and white comics panels. Большинство людей знают его как автора героя комиксов Алоиса Небеля, или как певца групп Priessnitz и Umakart. Мы застали его в компании со псом Люмиром за работой над черно-белыми рисунками комикса.


| Rozhovor | interview | интервью

Když se člověk zkusí dopátrat, co vlastně v poslední době děláte, najde tolik věcí, že se v tom ztratí. Uděláte mi v tom trochu pořádek? Zjednodušeně řečeno dělám muziku a kreslím komiksy. Jednotlivých projektů je samozřejmě hodně, jak v kreslení, tak v hudbě, a k tomu všemu se ještě občas připletu k nějakému scénáři. Jedna z posledních zpráv, kterou jsem o vás zachytil, byla, že kreslíte komiks podle Kafkova Zámku. To je pravda. Jsem zrovna na šedesáté straně, do dubna to má být hotové a trochu se bojím, že to nestihnu. Spolupracuji na něm s Davidem Mairowitzem, který s různými kreslíři adaptuje do komiksů třeba Dostojevského, Camuse anebo právě Kafku. Tušíte, proč si Mairowitz vybral zrovna vás? Asi proto, že jsem ze střední Evropy a je mi blízké to Kafkovo prostředí. Viděl jsem jeho adaptaci Procesu, kterou kreslila Chantal Montellier. Na jejím pojetí bylo vidět, že se asi do Prahy zajela podívat, ale není nasáklá tou atmosférou, ve které Kafkovy knihy vznikaly. Praha v jejích kresbách vypadá moc načančaně. Skoro jako Paříž. U Roberta Crumba, který kreslil Kafkovy povídky, zase vypadají Češi skoro jako ruští mužici. David Mairowitz navíc žije v Berlíně, kde viděl náš komiks, a viděl Aloise Nebela, tak asi usoudil, že Kafkovi něco dodám. Jak se vám Kafka kreslí? Četl jste ho, než jste na něm začal pracovat? Četl jsem ho kdysi v pubertě, v takovém tom intelektuálním přesvědčení, že člověk všemu rozumí. Takže se k němu tak trochu vracím a objevuji v něm věci, které jsem dřív neviděl. Máte jako kreslíř prostor k vlastní interpretaci knihy, nebo vám libretista dává přesný scénář? Scénář je velmi volný. Na stránku vycházejí třeba tři nebo čtyři okna textu. Jak je pojmu, je čistě na mně. Držím se hodně popisů v samotné knize, podobu lidí jsem našel na opuštěném německém hřbitově v Sudetech, samotný zámek jsem nakreslil podle zámku v Javorníku. Z prostředí Jeseníků vzešel i váš další nový projekt – kniha o herci Rudolfu Rittnerovi. O té knize s Jardou Rudišem zatím pořád uvažujeme a sbíráme materiály. Vydali jsme se po Rittnerových stopách, našli archiv i dům, ve kterém žil a kterému místní říkají Kozí zámek... 18

Nepochází Rudolf Rittner z Bílého Potoka stejně jako váš nejslavnější hrdina Alois Nebel? Pocházel opravdu z Bílého Potoka. Studoval ve Vídni, kde začal svou hereckou kariéru. Točil v Berlíně němé i zvukové filmy s režiséry, jako byl třeba slavný Fritz Lang. Zároveň ale pořád tíhl k přírodě, takže se vrátil do Bílého Potoka, kde si opravil zámeček a chtěl v něm spokojeně žít a psát knihy. Místní ho ale mezi sebe nepřijali, šili na něj podrazy, navíc byl asi duševně nemocný a kvůli strachu z velkých prostor se uzavíral do čím dál menších místností. Zkrátka ten příběh je hrozně velký a ještě přesně nevíme, jak ho uchopit. Aloise Nebela, který poměrně nedávno vyhrál Evropskou filmovou cenu za nejlepší animovaný film, točil poměrně málo známý Tomáš Luňák. Čekal bych spíš, že se tak finančně náročného projektu chopí nějaký známější režisér... S Tomášem jsem přišel já, protože jsme se znali z natáčení několika videoklipů. Od začátku nám pomáhal, radil nám s technickými záležitostmi a propojoval nás s lidmi, kteří se potom na filmu podíleli. Režíroval i první test, na kterém jsme zkoušeli, jestli jsou naše představy vůbec reálné, a ze kterého potom vznikl trailer. Nakonec se ukázalo jako správné rozhodnutí Tomášovi film svěřit. Už jen proto, že k látce přistupoval velmi citlivě, s jakousi pokorou.

Začal jsem kreslit storyboardy k reklamám nebo filmům a dopracoval se nakonec ke komiksům. Ve filmu došlo, alespoň mi to tak tedy připadá, k posunu charakteru komiksových postav. Alois Nebel není pantáta, ale zamlklý filozof, Wachek není legrační sprosťák, ale cynický zloduch... Postavy se vyvíjejí skoro neustále. Trochu jinak se chovají v původních komiksech, jinak ve stripech, co vycházely třeba v Reflexu. Postavu Aloise velmi ovlivnil Miroslav Krobot. Oslovili jsme ho jednak kvůli jeho podobě s Nebelem a jednak proto, že je z Jeseníků, byť z druhé, šumperské strany. Jakožto divadelní herec a režisér nám pomáhal s úpravou dialogů, která většinou spočívala v jejich krácení. Nakonec se dostal až na samou dřeň, ale postavám to obrovsky dodalo charakter. Film se promítá po celém světě. Jak ten velmi lokální příběh vnímají diváci v zahraničí, v zámoří? Mám pocit, že v něm vidí takový středoevropský western. Možná někdo tuší, co to byly transporty a odsuny, ale úplnou dějinnou souvislost asi nechápou. Jen-


| Rozhovor | interview | интервью

že my také neznáme historii osidlování Západu, ale na westerny se dokážeme dívat. Vidíme v nich především příběh. Zrovna tak zahraniční diváci vidí příběh, ve kterém stojí Alois proti přežívajícímu zlu ztělesněnému Wachkem, jeho otcem a partou kolem nich. David Mairowitz se mi svěřil, že komiks moc nechápal, ale film ano.

Když to není moc kýč, tak ne. Koneckonců je fajn, že v New York Times vyjde článek 44 nejhezčích míst na světě a na 34. místě jsou Jeseníky. Praha se do žebříčku ani nedostala.

Jak se k nebelovským příběhům stavějí lidé z Jeseníků? Nevyčítají vám, že jim děláte negativní reklamu? Já bych řekl, že to je spíš naopak. Že jsou rádi, že se o tom polozapomenutém kraji mluví, vznikají turistické trasy a aplikace do iPhonu „po stopách Aloise Nebela“. Občas to tedy má divné důsledky, jako že v Jeseníkách vznikne kavárnička jeho jména. Alois Nebel by přitom do kavárny nikdy nešel. Když už, tak po něm měli pojmenovat nádražní putyku.

Nelitujete tedy, že jste se z Jeseníků do Prahy přestěhoval? Nelituji, ale začátky byly všelijaké. Já jsem v Jeseníkách provozoval kavárnu, s kapelou Priessnitz jsme tam už měli nějaké renomé a to všechno jsem opustil. V Praze jsem začínal od nuly. Jako dělník na stavbách. Ke všemu jsme hráli muziku, která tehdy moc neletěla. Když jsme chtěli vydat desku, ani jsme nenašli vydavatele a museli jsme si ji nahrát sami. Já jsem k ní dělal obal a díky němu jsem se vlastně dostal ke kreslení. Začal jsem kreslit storyboardy k reklamám nebo filmům a dopracoval se nakonec ke komiksům.

Jak se na to díváte vy sám? Nevadí vám taková popularizace rodného kraje?

Asi nebudu první, kdo se vás na to ptá, ale cítíte se sám spíš jako kreslíř, nebo jako muzikant?

19

▾ Jaromír Švejdík jako frontman skupiny Priessnitz na koncertě, kde se křtilo album Stereo. — Jaromír Švejdík as the frontman of the Priessnitz band at a concert, where the album Stereo was baptized. — Яромир Швейдик как фронтмен группы Priessnitz на концерте, где проходило крещение альбома «Стерео».


| Rozhovor | interview | интервью

Jaromír Švejdík * 1963 Hudebník, výtvarník a scenárista původem z Jeseníku. Se skupinou Priessnitz natočil devět alb, kromě toho je členem kapel Jaromír 99 & The Bombers a Umakart. S Jaroslavem Rudišem stvořil postavu Aloise Nebela. Úspěšný třídílný komiks se dočkal vydání v zahraničí a filmového zpracování, které obdrželo cenu za nejlepší evropský animovaný film roku 2012.

Na to se mě ptá spousta lidí. Já vždy odpovídám, že jsem obojí. Kreslení je samotářská, skoro meditativní práce, jako když mniši psali v klášterech manuskripty. Muzika je záležitost pro extroverty a nedělám ji sám. Písničky pro Priessnitz tvoříme společně. K hudbě píšete texty, ale komiksová libreta svěřujete jiným. To je sice pravda, ale sám jsem taky vedle písničkových textů napsal několik krátkých povídek a scénář ke komiksu Bomber. Bomber je i název jednoho vašeho hudebního projektu... Zrovna u něj se propojil komiks s muzikou. Celé je to o fotbalistovi, který utíká před problémy zpátky do malého rodného města. Postupem doby jsem zjišťoval, že příběh mi vychází skoro beze slov, zato mě k němu napadaly písničky, které se v komiksu různě objevují. Třeba hrají z rádia. Tak jsem je následně nahrál i jako soundtrack. Obojí ale tak nějak zapadlo, protože všechno začal válcovat Lojza Nebel. Spousta vašich postav se vrací zpátky do rodného kraje. Nechystáte se k tomu podvědomě i vy? Až budu slavný a bohatý kreslíř, budu moct sedět ve srubu a kreslit komiksy, tak se do Jeseníků třeba vrátím. Zatím jsem přisátý na Prahu a potřebuji místní zdroje.

It’s quite hard finding out what exactly you’ve been up to recently. Can you clear it up for me? Basically, I do music and draw comic books. I’m working on lots of different projects, both drawing and music, plus sometimes I find myself involved in a screenplay. According to the latest report I heard, you’ve been working on a comic book based on Kafka’s The Castle. That is true. Right now I am on page sixty and I’m worried about missing the April deadline. I’m working with David Mairowitz, who has been working with various artists on making comics versions of literature, e.g. Dostoyevsky, Camus or Kafka. Do you have an idea why Mairowitz chose you? I think it is because I come from central Europe, so I’m familiar with the setting of Kafka’s books. I saw his version of The Trial drawn by Chantal Montellier. You could tell that she might have visited Prague but is not immersed in the atmosphere that pervade Kaf20

ka’s books. Prague looks too fancy in her drawings, almost like Paris. In Robert Crumb’s illustrations of Kafka’s short stories the Czechs look almost like Russian muzhiks. What’s more, David Mairowitz lives in Berlin, where he came across our comics and Alois Nebel and probably thought that I’d have something to bring to Kafka. What is it like for you, drawing Kafka? Did you read his books before you started drawing? I read him as a teenager, in that intellectual conviction when you think you understand everything. Reading him again I keep discovering things I hadn’t noticed before. As the illustrator, are you allowed your own interpretations or are you strictly bound by the script? The script is very loose. There are three or four windows of text per page. And it is up to me what I do with them. I’ve stuck close to the descriptions in the book, and I found the faces for my heroes in a deserted German cemetery in the Sudetenland; the castle is inspired by the chateau in Javorník. The Jeseníky area is also the setting for your new project, a book about the actor Rudolf Rittner. Jarda Rudiš and I are still thinking about the book and gathering source materials. We set out in his footsteps and found an archive and the house where he lived, which is called Goat Chateau by the locals. If I’m not mistaken, like your most famous hero Alois Nebel, Rudolf Rittner also comes from Bílý Potok. That’s right. He studied and started his acting career in Vienna. Later, in Berlin, he starred in both silent movies and talkies under famous directors, such as Fritz Lang. But he remained fond of the countryside, so he returned to Bílý Potok, repaired the chateau and planned to live and write books there. The locals didn’t accept him, though, and made his life difficult; what’s more, he suffered from mental disorders and his fear of open spaces caused him to lock himself in smaller and smaller rooms. In short, it’s a very bulky story and we still don’t know how to approach it. Alois Nebel, the recent winner of the European Film Award for the best animated feature film, was directed by the relatively unknown Tomáš Luňák. I would expect a more experienced director for such a financially demanding project. Tomáš and I had worked on a few music videos together. He helped us from the very beginning, giving advice on technicalities and putting us in touch with people who collaborated on the film. He also directed the first, test ▶


| Rozhovor | interview | интервью

Jaromír Švejdík * 1963 Musician, artist and writer from Jeseník. Recorded nine albums with his band Priessnitz, is also a member of bands Jaromír 99 & The Bombers and Umakart. Co-authored Alois Nebel with Jaroslav Rudiš. The successful three-part comic book has been published abroad and served as the basis for a film that received the award for best European animated feature film in 2012.

version of the movie which was intended to find out if our ideas were at all realistic and which served as a basis for the trailer. In the end the decision to ask Tomáš to direct the movie proved to be the right one. If for no other reason, because he treated the film with great sensitivity and with a kind of humility. In my view there is a difference between the characters in the film and in the book. Alois Nebel is a silent philosopher rather than just an ordinary villager and Wachek is cynical and malicious instead of just foul-mouthed and funny. The characters have kept growing. They behave one way in the books and another in the comic strips published in Reflex magazine. Alois’s character was heavily influenced by the actor Miroslav Krobot, whom we chose partly because of his physical resemblance to Nebel but also because he comes from Jeseníky, albeit the other side of the region. And as a theatre director and actor he helped us adapt, and above all shorten, the dialogues. In the end he penetrated to the very core of the characters and enriched them with a whole different spirit. The film is being screened all over the world. How is this highly local story perceived by international and non-European audiences? I have the feeling they see it as a kind of central European western. Some people may have heard of the expulsions of Germans, but they can hardly understand the full historical background. On the other hand, we don’t know the history of settlement of the Wild West but we can still watch westerns. We see them as a story. And, similarly, international audiences see a story of Alois confronting evil that is personified by Wachek, his father and their friends. David Mairowitz told me that while he had trouble understanding the comic book, the film was clear.

▶ Jesenický rodák a patriot v současné době zakotvil v Praze. — The Jeseník native and patriot is currently based in Prague. — Уроженец Есеника и патриот в настоящее время осел в Праге.

How do people from Jeseníky like the Nebel stories? Don't they see them as negative publicity? I’d say the opposite is the case. They are happy that their half-forgotten region is spoken about, new tourist trails are being opened, and there is even a new iPhone application called In the Footsteps of Alois Nebel. Sometimes the consequences are weird, such as the Alois Nebel Café in Jeseníky. Alois Nebel would never go to a café. If anything, they should have named a railway station bar after him. What is your view of all this? Do you mind your native region growing this popular? As long as it’s not kitschy, it’s ok. After all, it’s really nice that New York Times has published a list of the 44 most 22

beautiful places in the world with Jeseníky in 34th place. Prague didn’t make the list at all. So do you regret moving to Prague from Jeseníky? No, though the first days were tough. In Jeseníky I ran a café and my band Priessnitz had acquired a certain reputation – I left all that behind. I had to start from scratch in Prague, as a construction worker. What’s more, the music we played wasn’t really in back then. We had to release our records ourselves because we couldn’t get a record company. I designed the cover, which is how I started my career as a cartoonist. I started sketching storyboards for commercials or movies and gradually moved on to comics. I’m sure I’m not the first person to ask this but nevertheless, do you feel more like a musician or an artist? Many people ask me this. I always answer that I am both. Drawing is a solitary, almost meditative work, like when monks used to write manuscripts in monasteries. Music is for extroverts and I don’t do it by myself. Composing songs for Priessnitz is a joint effort.

I started sketching storyboards for commercials or movies and gradually moved on to comics. You write the lyrics for your music while you let others write the scripts for your comics. That may be true, but in addition to a couple of song lyrics I’ve also written several short stories and the script for the comic Bomber. Bomber is also the name of one of your music projects... This project is where I’ve combined music and comics. It’s all about a football player running away from his problems to his small hometown. Over time, I came to realise that the story was developing almost without words, but I kept thinking of songs that cropped up here and there in the comic-book story, playing on the radio, for example. So I recorded them as a soundtrack. Both the story and the music kind of disappeared, though, because everything came to be dominated by Alois Nebel. Many of your characters go back to their native region. Is this a subconscious motivation in you as well? Maybe one day, when I am a rich and famous artist and I can draw my comics in a little cabin in the woods, I’ll return to Jeseníky. For now I’m stuck to Prague and I need the resources it has to offer. ▶


| Rozhovor | interview | интервью

Если человек попробует установить, что, собственно, Вы делаете в последнее время, то найдется столько вещей, что в них можно запутаться. Так наведем в этом немного Поможете мне в этом разобраться? Проще сказано я сочиняю музыку и рисую комиксы. Отдельных проектов, конечно, много, как с рисованием, так и в музыке, но к этому всему я еще умудряюсь связаться к каким-нибудь сценарием. Одна из последних новостей, которую я о Вас слышал, была такова, что Вы рисуете комикс по мотивам произведения Кафки "Замок". Да, это правда. Я сейчас как раз на шестидесятой странице, до апреля это должно быть готово, но я немного боюсь, что не успею. Мы работаем над этим вместе с Давидом Майровитцом, который с разными художниками переводит в комиксы, например, Достоевского, Камю или того же Кафку. Вы знаете, почему Майровитц выбрал именно Вас? Наверное, потому, что я из Средней Европы, и мне близка атмосфера Кафки. Я видел его адаптацию произведения "Процесс", которую рисовала Шанталь Монтелье. В ее восприятии было видно, что она, наверное, ездила в Прагу посмотреть, но не впитала ту атмосферу, в которой возникали книги Кафки. Прага в ее рисунках смотрится слишком расфуфыренной. Почти как Париж. У Роберта Крумба, который рисовал рассказы Кафки, чехи наоборот смотрятся почти как русские мужики. Давид Майровитц, кроме того, живет в Берлине, где и видел наш комикс, видел и Алоиса Небела, так, наверное, подумал, что я что-то могу добавить к Кафке. Как Вам рисуется Кафка? Вы его читали, прежде чем начали над этим работать? Я его читал когда-то в подростковом возрасте, в том интеллектуальном убеждении, что человек понимает все. Так что я к нему немного возвращаюсь и открываю в нем вещи, которых я раньше не видел. Есть ли у Вас, как у художника свобода для собственной интерпретации книги или либреттист дает Вам точный сценарий? Сценарий очень свободный. На одну страницу выходит три или четыре окна текста. Как я их воспринимаю, это чисто мое дело. Я стараюсь придерживаться описаний в самой книге, внешний вид людей я нашел на заброшенном немецком кладбище в Судетах, сам замок я срисовал с замка в Яворнике. 24

Из атмосферы Есеников возник и наш следующий новый проект – книга об актере Рудольфе Риттнере. Об этой книге мы с Ярдой Рудишем пока только думаем и собираем материалы. Мы отправились по следам Риттнера, нашли архив и дом, в котором он жил, и который местные называют Козий замок... Не из Белого ли потока сам Рудольф Риттнер, так же, как и ваш самый знаменитый герой Алоис Небел? Он родом действительно из Белого потока. Он учился в Вене, где начал свою актерскую карьеру. Снимал в Берлине немое и звуковое кино с такими режиссерами, как, например, знаменитый Фриц Ланг. Вместе с этим он все время тяготел к природе, так что со временем вернулся в Белый поток, где купил небольшой замок и хотел в нем спокойно жить и писать книги. Однако местные его не приняли, устраивали ему разные подлости, а кроме того он был, наверное, душевнобольным и из-за страха перед большими помещениями закрывался во все меньших комнатах. Короче, эта история очень объемна, и мы пока не знаем, как за нее взяться.

Я начал рисовать раскадровки к рекламам или фильмам и наконец, дошел до комиксов. Алоиса Небела, который относительно недавно получил европейскую кинопремию за лучший анимационный фильм, снимал в общем малоизвестный режиссер Томаш Луняк. Я скорее ожидал, что за такой финансово крупный проект возьмется какой-нибудь известный режиссер... Томаша предложил я, так как мы были знакомы со съемок нескольких видеоклипов. С самого начала он нам помогал, давал нам советы по техническим вопросам и знакомил нас с людьми, которые потом принимали участие в создании фильма. Он режиссировал и первый тест, на котором мы пробовали, реальны ли вообще наши представления, и из которого потом возник трейлер. В конце концов, как оказалось, было правильным решением доверить Томашу режиссуру фильма. Хотя бы только из-за того, что он подходил к материалу очень тонко, с какимто смирением. В фильме произошел, по крайней мере, мне так кажется, сдвиг характеров персонажей комикса. Алоис Небел не батюшка, а замкнутый философ, Вахек не шуточный нахал, а циничный негодяй... ▶


MÍT KLÍČ K LUXUSNÍM VÝHODÁM: K NEZAPLACENÍ™ Užívejte si svou cestu naplno od samého začátku. Navštivte MasterCard® Lounge na Terminálu 1 Letiště Václava Havla Praha. Salonek vyniká nejen svým pohodlným a moderním designem, ale také moderními službami. K dispozici vám je wi-fi připojení, přístup do zpravodajství z prémiové nabídky časopisů nebo si můžete stáhnout film z naší filmotéky. Držitelé prémiových karet MasterCard® mají vstup do salonku zdarma a navíc mohou využít přednostního odbavení u bezpečnostní kontroly. Vaše cesta začíná v salonku MasterCard® Lounge. Více informací na www.mastercard.cz.

TERMINÁL 1

MÍT KLÍČ K LUXUSNÍM VÝHODÁM: K NEZAPLACENÍ™


| Rozhovor | interview | интервью

Яромир Швейдик * 1963 музыкант, художник и сценарист из Есеников. С группой Priessnitz записал девять альбомов, кроме того является членом групп Jaromír 99 & The Bombers и Umakart. С Ярославом Рудишем создал персонаж Алоиса Небела. Успешный комикс из трёх частей дождался издания за границей и экранизации, которая завоевала премию за лучший европейский анимационный фильм 2012 года.

Персонажи развиваются почти непрерывно. Немного иначе они ведут себя в первоначальных комиксах, по-другому в стрипах, выходящих, например, в Рефлексе. На персонаж Алоиса очень повлиял Мирослав Кробот. Мы пригласили его, вопервых, из-за его сходства с Небелом, а во-вторых, потому, что он из Есеников, хотя и с другой, шумперской стороны. Как актер и режиссер театра он помогал нам с доработкой диалогов, которая заключалась в основном в их сокращении. В конце концов он достал до самого мозга, но персонажам это сильно добавило характер.

Рисование это работа в одиночестве, почти медитация. Фильм идет по всему миру. Как эту скорее местную историю воспринимают зрители за рубежом, за океаном? У меня такое ощущение, что они видят в нем своеобразный среднеевропейский вестерн. Может быть, кто-нибудь и чувствует, что такое эти транспорты и депортации, но полную историческую взаимосвязь они наверняка не понимают. Только мы ведь тоже не знаем историю освоения Запада, но вестерны смотрим. Мы видим в них, прежде всего, историю, повесть. Точно так же зарубежные зрители видят историю, в которой Алоис стоит против отживающего зла, воплощенного в Вахке, его отце и группе людей вокруг них. Давид Майровитц мне признался, что комикс он не очень понимал, а вот фильм понял хорошо. Как относятся к историям Небела люди из Есеников? Не упрекают Вас в том, что Вы делаете им негативную рекламу? Я бы сказал, что даже наоборот. Они рады, что об этом полузабытом крае говорят, что возникают туристические маршруты и программы для iPhonе „по следам Алоиса Небела“. Иногда это приносит удивительные результаты, так, например, в Есениках возникает кафе, названное его именем. Алоис Небел притом в кафе никогда бы не пошел. Если уж говорить об этом, то его именем надо было бы назвать скорее привокзальный кабак. Как Вы сами смотрите на это? Вы не против такой популяризации родного края? Если это не слишком крикливо, то нет. В конце концов это же здорово, что в Нью-Йорк Таймс выходит статья о 44 самых красивых местах на свете, и на 34 месте Есеники. Прага в рейтинг даже не попала. 26

Но Вы не жалеете, что переехали из Есеников в Прагу? Не жалею, но сначала было по-разному. В Есениках у меня было кафе, с группой Priessnitz у нас там уже было какое-то имя, и вот все это я оставил. В Праге я начинал с нуля. Как рабочий на стройке. К тому же мы играли музыку, которая тогда нравилась далеко не всем. Когда мы хотели выдать альбом, то не нашли издателя и должны были записать его сами. Я сам делал к нему обложку, и благодаря этому я, собственно, и начал рисовать. Я начал рисовать раскадровки к рекламам или фильмам и наконец, дошел до комиксов. Я, наверное, буду не первый, кто Вас об этом спрашивает, но все же чувствуете ли Вы себя скорее как рисовальщик или как музыкант? Об этом меня спрашивает много людей. Я всегда отвечаю, что я и то и другое. Рисование это работа в одиночестве, почти медитация, как когдато монахи писали в монастырях манускрипты. А музыка – это дело экстравертов, и ей я занимаюсь не один. Песенки для Priessnitz мы пишем вместе. Вы пишете к музыке тексты, а либретто для комиксов отдаете другим. Это, конечно, правда, но я сам наряду с текстами для песен написал несколько кратких рассказов и сценарий к комиксу Бомбер. Бомбер это название одного Вашего музыкального проекта... Как раз у него комикс соединился с музыкой. Это история о футболисте, который убегает от проблем назад в свой маленький родной городок. Со временем я обнаруживал, что история у меня выходит почти без слов, зато мне в голову приходили разные песенки, которые появляются местами в комиксе. Например, их передают по радио. Так что потом я их записал как саундтрек. Но и то и другое как-то затерялось, потому что на все начал давить Лойза Небел. Множество Ваших персонажей возвращается обратно в родной край. Не собираетесь ли подсознательно и Вы? Вот как стану знаменитым и богатым рисовальщиком, смогу сидеть в срубе и рисовать комиксы, так, может быть, и вернусь в Есеники. Но пока я присосался к Праге, так как мне необходимы местные источники.


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я Text Robert Neumann Foto Profimedia.cz

Soul Město paláců a mrakodrapů A city of palaces and skyscrapers Город дворцов и небоскребов

Seoul 28


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

Je šestým ekonomicky nejsilnějším městem světa a jednou z nejlidnatějších a technicky nejvyspělejších metropolí vůbec. Přes závratně rychlý růst se však v Soulu stále udržují prastaré tradice a mniši dále meditují v překrásně zdobených chrámech. In economic terms it is the sixth strongest city in the world and one of the most populous and technologically advanced metropolises of all. However, despite its dizzyingly rapid growth, Seoul manages to maintain ancient traditions and monks still meditate in its beautifully decorated temples. Сеул – это шестой экономически самый мощный город в мире, мегаполис с самой большой численностью населения и с самыми передовыми технологиями мира. Но, несмотря на головокружительно быстрый рост, в Сеуле все еще держатся древние традиции, а монахи и далее медитируют в прекрасно украшенных храмах. 29


| d e s t i n a c e | d e s t i n a t i o n | д е с т и н Á ц и я

▴ Královský palác Gyeongbokgung v centru Soulu je věrnou kopií stavby zničené v 16. století Japonci. — Gyeongbokgung Royal Palace in downtown Seoul is a true copy of a complex destroyed by the Japanese in the 16th century. — Королевский дворец Кёнбоккун в центре Сеула это точная копия сооружения, уничтоженного в 16 веке японцами.

Vydejte se na procházku úžasnou feudální historií Soulu, který se stal hlavním městem ve 14. století. Nejlépe ji poznáte při prohlídce pěti královských paláců Joseonské dynastie v distriktech Jongno-gu a Jung-gu, které byly od 14. století střídavě stavěny, ničeny během japonských invazí a pak znovu rekonstruovány. Pokud nestíháte navštívit všechny, zavítejte alespoň do Changdeokgungu, který je od roku 1997 na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, a do stále restaurovaného Gyeongbokgungu. Jako Fénix znovuzrozený z popela

Soul, do základů zničený během korejské války na začátku padesátých let minulého století, se nyní může pochlubit spoustou moderní architektury a špičkového designu. Bohatství města se odráží i v množství kvalitních galerií a muzeí. Korejské a západní umění, 30

design a architektura, minulost, přítomnost a budoucnost se bezchybně doplňují v Leeum Samsung Museum of Art v kopcovité vilové části Itaewonu. Tři směle navržené budovy jsou dílem slavných architektů. První, od Švýcara Maria Botty, využívá jako motiv tradiční korejský porcelán, který je tu vystaven vedle korejského buddhistického umění, kreseb a kaligrafie. Druhá budova francouzského architekta Jeana Nouvela je domovem novodobého korejského i světového umění od roku 1910. Třetí budova navržená Nizozemcem Remem Koolhaasem slouží jako kulturní centrum. Venku najdete i velkou terasu plnou skulptur. Po návštěvě muzea si zajděte na kávu nebo na oběd v jedné z mnoha mezinárodních kaváren a restaurací v čtvrti Itaewon, kde najdete téměř všechny kuchyně světa. Dalším lákadlem pro fanoušky futuristických staveb se brzy stane Dongdaemun Design Plaza, obrovský komplex od hvězdné architektky Zahy Hadid. Hlavní budova kosmického tvaru se právě dokončuje


| d e s t i n a c e | d e s t i n a t i o n | д е с т и н Á ц и я

a navštívit už můžete i malé muzeum a příjemnou zahradu s nedávno objevenými vykopávkami z časů dynastie Choson. Dongdaemun je také čtvrtí obchodů a butiků, kde lze zakoupit modely mladých korejských návrhářů. Další architektonickou lahůdkou je právě dokončená ekologická stavba nové radnice – ta stará, postavená v roce 1926, nyní slouží jako knihovna. Všichni mořští tvorové

Fascinujícím zážitkem pro všechny smysly je návštěva rybího trhu v Noryangjinu. Téměř nepředstavitelné množství různých mořských živočichů tu plave, leze, splývá nebo leží ve stovkách obrovských akvárií, kádí, lavorů a kbelíků. Langusty, čtyřkiloví krabi, chobotnice, různé druhy mořských úhořů, trnuchy, malí žraloci, ústřice a mušle všech tvarů a velikostí stejně jako stovky dalších tvorů, které nebudete umět pojmenovat, to všechno je tu na prodej. Stačí ukázat, co chcete ochutnat, a po vylovení a navážení požadovaného druhu budete odvedeni do prvního patra – každý z více než osmi set prodejců je domluven s některou z restaurací o poschodí výš, která vám oběd na počkání připraví. S lahví tradičního korejského rýžového alkoholu soju je to gastronomická pohádka. Město, které nespí

V Soulu je přehršel módních barů a exkluzivních nočních klubů, ale strávíte-li víkendový večer ve čtvrti Hongdae, budete si připadat jako na jiné planetě. V ulicích osvětlených neuvěřitelným množstvím blikajících neonů tu korzují desetitisíce mladíků s komplikovanými účesy a obrovskými mobily, využívajícími nejrychlejší internetové mobilní sítě na světě. Jejich přítelkyně v těch nejkratších minisukních a co nejvyšších podpatcích zase obdivují produkci pouličních bavičů a hudebníků. Celá scéna připomíná obrovský karneval a bary, karaoke salony i „pokojíčky“, kde lze

s přítelkyní nebo s kamarády zhlédnout film, praskají ve švech. Poznáte tady módu, pop-kulturu, hudbu, noční život a záliby mladých Jihokorejců. Další večer se vydejte na ikonickou N Seoul Tower v Namsanu, která nabízí úžasný panoramatický výhled na celé město. Počítejte s tím, že na superrychlý výtah si nějakou dobu počkáte – věž je jedním z nejoblíbenějších míst pro randění, a dokonce je tak i propagována. Zdola se na tělo věže také promítají zajímavé laserové videomapping show. Soul je natolik fascinující kombinací starého a hypermoderního, tradičního a novátorského, známého a neuchopitelného, že toto město budete určitě opouštět s předsevzetím vrátit se a poznat je zase o něco lépe.

S Českými aeroliniemi DO SOULU

Z Prahy do Soulu od 1. června v sobotu ve 12.55 a v neděli v 18.30, zpátky v úterý a v neděli ve 12.45

Tipy Českých aerolinií Co ochutnat? Nakládanou zeleninu kimči, kterou dostanete ke všem pokrmům, tradiční bibimbap (směs zeleniny, masa, vajec a rýže), marinované grilované maso bulgogi, mořské plody na rybích trzích, vlastně se snažte ochutnat všechno... Kam vyrazit? Zvláštní zkušeností je jednodenní výlet k nejstřeženější hranici světa. Přes DMZ, demilitarizovanou zónu oddělující Jižní a Severní Koreu, nahlédněte do nejizolovanější diktatury zeměkoule. Co si přivézt? Třeba kaligrafii, překrásně malované vějíře, tradiční keramiku, čaje, ženšen a koření. Jak zapadnout? V Jižní Koreji budete pravděpodobně vyčnívat i v nejhustším davu, nicméně Korejci jsou velice milí, přátelští a ochotní.

8258 km/1

1.05 hod.

Prague

SEOUL

8258 km/9

.45 hod.


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

With Czech Airlines to SEOUL From Prague to Seoul from June 1 on Saturdays at 12.55 and on Sundays at 18.30, back on Tuesdays and Sundays at 12.45.

Take a stroll through the amazing feudal history of Seoul, which became the capital of Korea in the 14th century. The best way to discover it is by taking a tour of the five royal palaces in the Joseon dynasty districts of Jongno-gu and Jung-gu which, since the 14th century, have been alternately built, destroyed during Japanese invasions, and then rebuilt again. If you do not have the time to visit all of them, go at least to Changdeokgung, a UNESCO world cultural heritage site since 1997, and to Gyeongbokgung, which is still be restored. A phoenix rising from the ashes

▾ Celkový pohled na centrum Soulu. — General view of downtown Seoul. — Общий вид на центр Сеула.

Seoul, which was razed to its foundations during the Korean War in the early 1950s, now boasts an abundance of modern architecture and outstanding design. The city’s wealth is also reflected in the number of high-quality art galleries and museums. Korean and Western art, design and architecture, past, present and future flawlessly complement each other in

32

the Leeum Samsung Museum of Art in a hilly residential area in Itaewon. Its three boldly designed buildings are the work of famous architects. The first, by the Swiss native Mario Botta, uses traditional Korean porcelain as a motif. This porcelain is also on show here, next to exhibits of Korean Buddhist art, paintings and calligraphy. The second building is by the French architect Jean Nouvel and houses modern Korean and international art created since 1910. The third building, designed by the Dutchman Rem Koolhaas, serves as a cultural centre. Outside you will also find a large terrace full of sculptures. After visiting the museum, grab a coffee or lunch at one of the many international cafés and restaurants in the Itaewon district, where you can sample almost all the cuisines of the world. Then head to Dongdaemun Design Plaza, a huge complex by the eminent architect Zaha Hadid, which is soon to become another Seoul attraction for fans of futuristic forms. The main, sci-filike building is currently being completed, but you can already visit the small museum and a pleasant garden displaying recently discovered archaeological treasures


33

czech republic – slovakia – hungary – romania – estonia – latvia

ask for more than ordinary premises

developed by vgp | www.vgpparks.eu

industrial parks, warehouse, production and administrative space | d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я


| d e s t i n a c e | d e s t i n a t i o n | д е с т и н Á ц и я

▴ Kouzelný pavilon Bu Yong Jeong se nachází v zahradě palácového komplexu Changdeokgung. — The charming Bu Yong Jeong pavilion is located in the garden of the Changdeokgung palace complex. — Волшебный павильон Bu Yong Jeong находится в саду дворцового комплекса Чхандоккун.

from the time of the Choson Dynasty. Dongdaemun is also a district filled with shops and boutiques where you can purchase works by young Korean designers. Another architectural delight is the just finished environmentally friendly building of the New City Hall – the old one, built in 1926, now serves as a library. All the creatures of the sea

A visit to the fish market in Noryangjin is a fascinating experience for all the senses. An almost unimaginable variety of marine animals swim, crawl, float or lie in hundreds of huge aquariums, tanks, tubs and buckets. Lobsters, four-kilogram crabs, squid, various species of marine eels, stingrays, small sharks, oysters and mussels of all shapes and sizes – as well as hundreds of other creatures you will not even be able to name – are all for sale here. Just point to what you would like to taste and the creature will be pulled out; then you will be led up to the first floor – each of the more than eight hundred vendors has an agreement with one of the restaurants on the floor above the market – where your lunch of choice will be prepared for you. Washed doown with a bottle of soju, the traditional Korean rice alcohol, this is a gastronomic fairy tale. A city that does not sleep

Seoul offers a multitude of trendy bars and exclusive nightclubs, but if you spend a weekend evening 34

in the Hongdae district you will feel like you’re on another planet. Strolling on the streets lit up by an incredible number of flashing neon signs there will be tens of thousands of young men with elaborate hairstyles and huge mobile phones, all utilising the fastest mobile internet network in the world. Their girlfriends in the shortest of miniskirts and highest of heels will be admiring performances by street entertainers and musicians. The whole scene is reminiscent of a huge carnival, and the bars, karaoke parlours and little “salons” where couples or friends can watch a movie, are all bursting at the seams. Here you will get a true taste of fashion, pop culture, music, nightlife and hobbies as enjoyed by young South Koreans. The following evening, set out for the iconic N Seoul Tower in Namsan, which offers stunning panoramic views of the entire city. Keep in mind that the wait for the superfast elevator may take some time – the tower is one of the most favoured places for dating and is even marketed as such. From below you can also watch interesting video-mapping laser shows projected onto the body of the tower. Seoul is such a fascinating combination of old and hyper-modern, traditional and innovative, familiar and elusive, that you are bound to leave the city with a resolution to come back and get to know it even better.

Czech Airlines’ tips What to taste? Pickled vegetables called kimchi, which accompanies all the dishes, traditional bibimbap (mixed vegetables, meat, eggs, and rice), grilled marinated bulgogi meat, seafood at the fish market – actually, just try everything... Where to go? One strange experience is a day trip to the most heavily guarded border in the world. Have a peek across DMZ, the demilitarized zone separating the South and North Koreas, into the globe’s most isolated dictatorship. What to bring back? Calligraphy, exquisitely painted fans, traditional ceramics, tea, ginseng and spices. How to blend in? In South Korea you will probably stick out even in the densest of crowds, but Koreans are very nice, open and helpful people.


| d e s t i n a c e | d e s t i n a t i o n | д е с т и н Á ц и я

Отправляйтесь на прогулку по потрясающей феодальной истории Сеула, который стал столицей в 14 веке. Лучше всего Вы познакомитесь с ним при осмотре пяти королевских дворцов династий Чосон в районах Jongno-gu и Jung-gu, которые с 14 века попеременно то строились, то разрушались во время японских вторжений, а потом снова реставрировались. Если Вы не успеваете посетить все, загляните хотя бы в Changdeokgung (Чхандоккун), который с 1997 года входит в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО, и в постоянно реставрируемый Gyeongbokgung (Кёнбоккун). Как Феникс, рожденный из пепла Сеул, уничтоженный до основания во время корейской войны в начале пятидесятых лет прошлого столетия, сегодня может гордиться большим количеством зданий с современной архитектурой и дизайном высочайшего уровня. Богатство города отражается в количестве качественных галерей и музеев. Корейское и западное искусство, дизайн и архитектура, прошлое, настоящее и будущее идеально дополняют друг друга в Leeum Samsung Museum of Art в холмистом квартале вилл Itaewon. Три смело спроектированных здания являются произведением знаменитых архитекторов. Первое, работы швейцарца Мариа Ботта, использует в качестве главного мотива традиционный корейский фарфор, который выставлен здесь вместе с традиционным корейским

буддийским искусством, рисунками и каллиграфией. Второе здание работы французского архитектора Жана Нувеля является домом современного корейского и мирового искусства с 1910 года. Третье здание, спроектированное голландцем Ремом Колхасом, служит в качестве культурного центра. Снаружи Вы найдете большую террасу, полную скульптур. После посещения музея зайдите на кофе или на обед в один из множества международных кафетериев или ресторанов в квартале Itaewon, где можно найти почти все кухни мира. Еще одной достопримечательностью для любителей футуристических сооружений скоро станет Dongdaemun Design Plaza, огромный комплекс работы знаменитого архитектора Захи Хадид. Главное здание космической формы сегодня находится в стадии завершения, а Вы можете посетить и небольшой музей, и приятный садик с недавно открытыми археологическими находками со времен династии Чосон. Dongdaemun это также район магазинов и бутиков, где можно купить модели молодых корейских дизайнеров. Еще одной архитектурной достопримечательностью является недавно достроенное по проекту экологический дом здание новой ратуши. В старой, построенной в 1926 году, ныне расположена библиотека.

С ЧЕШСКИМИ АВИАЛИНИЯМИ В СЕУЛ Из Праги в Сеул с 1 июня в субботу в 12.55 час. и воскресенье в 18.30 час., обратно во вторник и воскресенье в 12.45 час.

Все морские животные Все Ваши чувства будут приятно поражены во время посещения рыбного рынка в районе Noryangjin. Невообразимое множество разных морских существ здесь плавает, ползает, прячется или лежит в сотнях огром-

◀ Návštěva rybího trhu je zajímavý zážitek pro ty, kteří nemají příliš fajnový nos. — A visit to the fish market is an interesting experience for those whose olfactory perception is not too squeamish. — Посещение рыбного рынка это очень интересное впечатление для тех, у кого нет слишком тонкого обоняния.

35


| d e s t i n a c e | d e s t i n a t i o n | д е с т и н Á ц и я

ных аквариумов, бочек, тазов и ведер. Лангусты, четырехкилограммовые крабы, осьминоги, разные виды морских угрей, скаты, небольшие акулы, устрицы и ракушки всех форм и размеров, так же, как и сотни других животных, которых мы не знаем как и назвать, все это здесь продается. Достаточно любому из восьмисот продавцов показать, какой вид Вы бы хотели попробовать, он Вам его не только поймает, взвесит, но даже отведет Вас этажом выше в любой ресторан, с которым он сотрудничает, и где Вам быстро приготовят вкусный обед. С бутылкой традиционного корейского рисового алкоголя соджу это гастрономическая сказка.

▾ Také moderní tvář velkoměsta má svůj šmrnc. — The modern face of this metropolis also has its swank. — И у современного облика мегаполиса есть свой шик.

Город, который не спит В Сеуле множество модных баров и эксклюзивных ночных клубов, но если Вы проведете вечер выходного дня в районе Hongdae, то Вам покажется, что Вы находитесь на другой планете. На улицах, освещенных невероятным количеством мигающего неона, прогуливаются десятки тысяч молодых людей

Czech Airlines сове́т Что продегустировать? Маринованные овощи кимчхи, которые подают ко всем блюдам, традиционный пибимпап (смесь овощей, мяса, яиц и риса), маринованное жареное на гриле мясо пулькоги, плоды моря на рыбных рынках, собственно, попробуйте продегустировать все... Куда отправиться? Особенно рекомендуем однодневную экскурсию к самой охраняемой границе мира. Через ДМЗ, демилитаризованную зону, отделяющую Южную и Северную Корею, можно заглянуть в самую изолированную диктатуру на земном шаре. Что привезти на память? Например, каллиграфию, прекрасно расписанные вееры, традиционную керамику, чай, женьшень и специи. Как вписаться? В Южной Корее Вы, вероятно, будете выделяться и в самой густой толпе, но, тем не менее, корейцы очень милые, дружественные и любезные люди.

со сложными прическами и огромными мобильными телефонами, использующими самую быструю интернетную мобильную сеть в мире. Их подружки в самых коротких мини-юбках и на самых высоких каблуках наслаждаютaся продукцией уличных артистов и музыкантов. Вся сцена напоминает огромный карнавал, а бары, салоны караоке и „номера“, где можно с подружкой или с друзьями посмотреть кинофильм, трещат по швам. Здесь можно познакомиться с модой, поп-культурой, музыкой, ночной жизнью и увлечениями молодых южных корейцев. На следующий вечер отправляйтесь на знаковую башню N Seoul Tower в районе Namsan, с которой открывается потрясающий панорамный вид на весь город. Приготовьтесь к тому, что придется немного подождать суперскоростной лифт, так как башня это одно из самых излюбленных мест свиданий, она даже так и рекламируется. Снизу на эту башню проецируются интересные лазерные видео проекции. Сеул это настолько захватывающая комбинация старого и ультрасовременного, традиционного и новаторского, известного и неведомого, что этот город Вы будете покидать обязательно с обещанием вернуться и познать его еще больше. 36


Easter Egg Hunt at Mamaison … enjoy Egg-stra Special Savings! Enjoy the Easter celebrations in one of the most beautiful European cities and let us pamper you during your stay. The impressive, blooming spring cities are just perfect for a couple of relaxing days out. We will spoil you with a very attractive rate, welcome drink and an upgrade to the next room category.

www.mamaison.com

Rates from

79

Don’t forget to book now and search for the hidden surprises in your room!

www.mamaison.com

Prague

Moscow

warsaw

BudaPest

Bratislava

ostrava


| TÉMA | Topic | тема Text Jana Pavlovičová Foto Profimedia.cz

Pruty vzhůru, háčky připravit Pick up your fishing rods, get the hooks Удочки к бою, крючки наизготовку! 38


Jako malá země v srdci Evropy nemáme břehy omývané mořem, přesto je tu rybaření jedním z nejoblíbenějších sportů. Tiché blázny u nás najdete téměř u každé řeky, jezera i rybníka. As a small country in the heart of Europe we have no shores with a sea lapping at them, yet despite that fact fishing is one of the most popular sports here. Quiet fools can be found by almost every river, lake and pond here. Хотя как у небольшой страны в центре Европы у нас нет берегов, омываемых морем, несмотря на это, рыбная ловля здесь один из излюбленных видов спорта. «Тихих сумасшедших» у нас можно найти почти у каждой речки, озера или пруда.

39


| TÉMA | Topic | тема

▴ Revír Pilský najdete na pomezí Středočeského kraje a Vysočiny. — You can find the Pilský fishing grounds on the border of Central Bohemia and Vysočina regions. — Область Пилски найдете на границе Среднечешского края и Высочины.

Rybaření je vlastně ideálním koníčkem, tedy alespoň pro ty, kteří mají rádi přírodu a nevadí jim trocha té nepoho­ dy, ryby totiž jako na potvoru nejlépe berou, když je za­ taženo nebo čerstvě po dešti. Chytat se dá však téměř za každého počasí, skoro v každém věku, jakmile a dokud udržíte prut, a nakonec vlastně ani není důležité, jest­ li vůbec něco z vody vytáhnete. Plácnout sebou v dneš­ ní uspěchané době k řece, nechat vše plynout a užívat si klid a harmonii přírody je vlastně paráda už samo o sobě.

tí určitý řád, každý revír má svá vlastní pravidla v souladu s rybářským právem. Rozdíly se týkají zejména prodeje pověření, povinné výbavy, pravidel lovu a také toho, co s chycenou rybou uděláte. Jsou místa, která fungují na principu „chyť a pusť“ a zacházení s úlovkem se přísně kontroluje, jinde vám třeba chyceného macka rovnou při­ praví v přilehlé restauraci. Téměř všude už se dnes loví na háčky bez protihrotu a používají se podložky. Na někte­ rých prodejních místech ochotně poskytnou radu, proda­ jí návnady, případně zapůjčí rybářské potřeby. Třeboňsku vládne kapr

V soukromém je to jednodušší

Nad rybolovem u nás bdí Český rybářský svaz, jím spra­ vované revíry se dělí na pstruhové a mimopstruhové. Chytat ryby v nich však nemůžete bez platné povolenky, kterou získáte teprve po absolvování poměrně zdlouhavé procedury. Pro nadšence, kteří s rybařením začínají, i pro příležitostné rybáře, kteří přijedou do České republiky jen na skok nebo si chtějí jednou za čas zachytat o dovole­ né, bude proto asi vhodnější vyrazit do placených soukro­ mých revírů. Tady si stačí jen zakoupit místní povolen­ ku a můžete chytat. Jestli umíte uvázat háček nebo znáte dobu tření mihule potoční, o to se tady nikdo starat ne­ bude. I na soukromém revíru však samozřejmě také pla­ 40

Jedním z nejmalebnějších koutů naší vlasti jsou jižní Če­ chy, pro rybáře pak zvlášť chráněná oblast Třeboňsko. Chov ryb tady má staletou tradici, území je doslova pro­ tkáno promyšlenou soustavou rybníků a umělých kaná­ lů převážně ze 16. století, kterých tu najdete více než čtyři stovky. Skvělou volbou, kam si jít zachytat, jsou tři místní mimopstruhové rybníky určené ke sportovnímu rybaře­ ní, které jsou po celý rok průběžně zarybňovány, takže se vám nestane, že byste odešli s prázdnou. Největší a nejhlubší z nich je Staňkovský rybník, kte­ rý má obvod kolem 25 km a jeho východní břeh tvoří sou­ část státní hranice s Rakouskem. Od dubna do prosince tady máte šanci chytit kapra, lína, amura, okouna, štiku,


| T É M A | T O P IC | т е м а

candáta nebo úhoře. Hráz rybníka se nachází v obci Staň­ kov nedaleko Chlumu u Třeboně, jednodenní povolenka stojí 200 Kč. Za stejnou cenu můžete vybalit pruty i u ve­ dlejšího rybníka Hejtman. Díky spoustě kempů a skvě­ lému zázemí k rekreaci se tu navíc v létě vyřádí i zbytek rodiny. Členité břehy rybníka však skrývají i klidná zákou­ tí, kde si políčíte na kapra, lína, amura, plotici, perlína, okouna, štiku, candáta či úhoře. Pokud dáváte před kem­ py přednost zastrčené romantice uprostřed lesů, zvolte rybník Nový Kanclíř ležící asi patnáct kilometrů od Tře­ boně. Kvůli ochraně přírody tu není dovoleno bivakovat, ale za krásu místní přírody to stojí. Během jednodenní­ ho rybaření za cenu od 680 Kč tu při troše štěstí chytíte kapra, štiku, sumce nebo dravého bolena. Až vás to u vody omrzí, zajděte třeba na masáž do tře­ boňských lázní, za návštěvu stojí také zámek a náměstí historického města Třeboň. Sportovce uspokojí rozsáhlá okolní síť cyklostezek a turistických tras, houbaře hluboké borové lesy. Ubytovat se můžete v Třeboni, dobrodruzi pak v okolních kempech všech kategorií. V místních restaura­ cích, třeba ve vyhlášené Šupince, si nezapomeňte dát ně­ jakou rybí dobrotu a zapít ji pivem z místního pivovaru. web: trebonsko.cz, jdemenaryby.cz, trebon.rybarstvi.cz

Na pstruhy se jezdí na Šumavu

Dalším revírem na jihu Čech, kde si výborně zachytáte, jsou rybníky v Černé v Pošumaví nacházející se v blíz­ kosti lipenské přehrady. Soustavu sedmnácti rybníků tu vybudoval hrabě Kolowrat, lovit vám dovolí v šesti z nich. Rybníky napájí starý mlýnský náhon, který dnes slouží jako muškařská dráha o délce 630 metrů. Rybařit se tu dá po celý rok, v zimě vyzkoušejte lov na dírkách. Chytíte tu pstruha, sivena, kapra, lína i amura a při tro­ še štěstí vaše návnada zachutná třeba i štice nebo jesete­ rovi. Ulovenou rybu si můžete odkoupit a v hlavní sezo­ ně vám tu pstruha či sivena připraví v místní restauraci. Cena za den rybaření je 200 Kč, hodinová sazba 100 Kč. Nudit se tady nebudete ani poté, co složíte pru­ ty a podběráky. Okolí lipenské přehrady vás totiž na­ dchne. Magická přírodní rezervace Čertova stěna a Luč, vysoko položené Plešné jezero nebo technická památ­ ka Schwarzenberský plavební kanál, tyhle přírodní krá­ sy si určitě nenechte ujít. Přímo na jezeře se můžete věnovat windsurfingu, jachtingu, kolem vody vás pak čekají desítky kilometrů cyklostezek vedoucích maleb­ nou šumavskou krajinou. V okolí přehrady je nabídka ubytování od nejluxusnějších wellness hotelů až po stan v některém z místních kempů. O zábavu je tu postará­ no i v zimě. Když pořádně mrzne, zabruslíte si na nej­ delší bruslařské dráze na světě a lyžovat můžete ve Ski­ areálu Lipno-Kramolín nebo v příhraničním rakouském Hochfichtu. web: rybnikycerna.blogspot.cz, lipno.cz

Severní Morava: pstruhová, nebo mimopstruhová povolenka?

V Olomouckém kraji nedaleko města Hranice na Moravě leží nádrž Skalička o rozloze šest hektarů. Koupit si tady můžete povolenku pstruhovou pro lov lososovitých ryb nebo mimopstruhovou na všechny ostatní. Revír je pravi­ delně zarybňován, na jaře a na podzim tady dosazují velké množství pstruhů duhových, takže si zde užijí i milovní­ ci muškaření a přívlače. Rybařit je možné také způsobem „chyť a pusť“ za výhodnější cenu. Jinak tady pořídíte povo­ lenky od 300 Kč na den a vyrazit můžete na pstruha, sive­ na, kapra, cejna, amura i candáta. Ubytování i občerstve­ ní najdete přímo na břehu nádrže, a až všechno vychytáte, vyrazte na výlet. Na kole si projeďte třeba cyklotrasu mapující historii zdejších vodních a větrných mlýnů, na obou březích řeky Bečvy se rovněž rozprostírá krasový útvar Hranický kras, nejpozoruhodnější přírodní výtvory jsou Zbrašovské ar­ gonitové jeskyně a Hranická propast. Ta je nejhlubší v re­ publice a dosud ji nikdo nedokázal změřit, odhaduje se, že společně s hloubkou jezírka by mohla dosahovat hloubky až 800 metrů. Navštívit můžete také přírodní rezervace na jižní straně města, z technických památek stojí za vidění hranické viadukty, železniční most, který je tvořen trojicí viaduktů o délce 430 metrů. Nenechte si také ujít návštěvu mohutného hradu Hel­ fštýn, a zatoužíte-li po velkém městě, nemáte to daleko do Olomouce, jednoho z nejvýznamnějších královských měst u nás. Zhuntovanému tělu nakonec dopřejte koupel v blíz­ kých lázních Teplice nad Bečvou. Další zajímavé revíry na severu Moravy jsou jezero Nebesák nedaleko Havířova nebo rybník Nový Stav spravovaný Rybářstvím Rychvald. web: skalicka-ryby.cz, rybarstvirychvald.cz, hranicko.eu

Ve středních Čechách chytnete i jesetera

Hodinku cesty autem z Prahy, v obci Bohdaneč u Zbrasla­ vic na pomezí Středočeského kraje a Vysočiny, leží revír Rybník Pilský. Je součástí společnosti Pstruhový ráj, která provozuje celkem sedm rybníků určených pro sportovní rybolov. Pokud se rozhodnete pro variantu „chyť a pusť“, bude vás to stát od 250 Kč na den, rybu k večeři si uloví­ te od 450 Kč na den. Chutná návnada může přilákat i tro­ fejního kapra, jesetera, amura či pstruha. Z dalších dru­ hů v rybníce plavou okoun, lín, tolstolobik, úhoř, plotice, perlín a karas. Cestou z ryb si malebnou krajinu, kde se rovina Pola­ bí začíná zvedat do kopců Českomoravské vrchoviny, mů­ žete prohlédnout z rozhledny Bohdanka, unikátní stavby z kulatého dřeva vyšší než 50 metrů. Z Bohdanče zajeďte navštívit sklářský skanzen a Huť Jakub v Tasicích. Pokud budete mít cestou z ryb toulavou, rozhodně se vyplatí za­ jet do Kutné Hory, jednoho z nejkrásnějších měst v ČR. web: pstruhovyraj.cz/pilsky, obecbohdanec.cz

41


| TÉMA | Topic | тема

▴ Chytání pstruhů nebo lipanů na mušku, to je parádní rybářská disciplína. — Catching trout or grayling on the fly is a great fishing discipline. — Ловля форели или хариуса на мушку - это замечательная рыболовная дисциплина.

Fishing is actually an ideal hobby, at least for those who love nature and do not mind a bit of discomfort, since fish bite best, as life has it, when it is cloudy or right after a rain shower. However, you can fish in virtually any weather, and at almost any age, as soon and as long as you can hold the rod. And ultimately it is not really important whether you actually pull anything out of the water. In these hectic times, to relax by the river, let everything flow and enjoy the peace and harmony of nature, that’s simply a bliss in itself. In private, it is easier

In the Czech Republic, fishing is overseen by the Czech Fishing Union, and the fishing grounds it manages are divided into trout and non-trout ones. You are not allowed to catch fish in them without a valid permit, which can be obtained only after completing a relatively lengthy process. Enthusiasts who are just starting with fishing or occasional anglers who drop by the Czech Republic for a short time or only want to fish once in a while on their holiday, might therefore consider going to paid private grounds. There you just need to buy a local permit and you can start fishing. No one will care whether you know how to properly tie a hook or know the exact season when lampreys spawn. Of course, even private grounds have certain rules, and each of them has its own rules in accordance with fishing laws. The differences mainly concern sales of commissions, mandatory equipment, fishing rules and also, what you are allowed to do with the fish you catch. There are places 42

that work on the principle of "catch and release" and the way you treat the catch is strictly controlled, on the other hand elsewhere you can have the biggie you just caught prepared in a nearby restaurant. Virtually everywhere, fishing is now done with barbless hooks and pads are used. At some outlets you will also be readily given advice, and can buy bait or rent fishing equipment. In the Třeboň region, carp reigns

South Bohemia is one of the most picturesque corners of our country, and for fishermen, this is particularly true in the protected area of the Třeboň region. Fish farming tradition here is centuries-old and the territory is literally criss-crossed by an elaborate system of ponds and artificial channels, of which there are over four hundred, mostly from the 16th century. The three local non-trout ponds designed for angling are an excellent choice where to go fishing. These are restocked with fish on an ongoing basis throughout the year, so it will not happen that you would be leaving empty-handed. The largest and deepest of them is the Staňkovský pond, which has a circumference of about 25 km and its eastern shore forms part of the border with Austria. From April to December, here is your chance to catch carp, tench, silver carp, perch, pike, zander or eel. The dam of the pond is located in the village of Staňkov not far from Chlum by Třeboň. A day permit costs 200 CZK. For the same price, you can also unpack your fishing rods at the adjacent Hejtman pond. Thanks to plentiful camping grounds and great facilities for recreation, in the summer the rest of the fam-


| T É M A | T O P IC | т е м а

ily will enjoy themselves here as well. However, the rugged shores of the pond also conceal quiet coves where you can lay bait for carp, tench silver carp, roach, rudd, perch, pike, zander or eel. If you prefer romantic spots tucked in the woods over camping sites, opt for the Nový Kanclíř pond located about 15 km from Třeboň. To protect the environment, bivouacking is not permitted there, but the beauty of the local nature is well worth it. At a price of 680 CZK, during a day of fishing you will, with a bit of luck, catch carp, pike, catfish or the predatory asp. When you get tired of being by the water, you can have a massage at the Třeboň spa, and the castle and the square of the historic town of Třeboň are also worth visiting. Athletes will enjoy the extensive network of cycle paths and hiking trails in the environs, and mushroom pickers the deep pine forests. You can spend the night in Třeboň, and adventurers in the surrounding camping grounds of all categories. In the local restaurants, for example in the renowned Šupinka, make sure to have some fish delicacies and flush it down with a beer from the local brewery.

Here you can catch trout, brook trout, carp, tench and silver carp, and with a bit of luck, even a pike or sturgeon will find your bait tasty. You can purchase the fish you caught and in the high season, you can have your trout or brook trout prepared at the local restaurant. The price per a day of fishing is CZK 200, CZK 100 is the hourly rate. You are not going to get bored here even when you fold all your fishing rods and landing nets, since the environs of Lipno will simply enchant you. The magical nature reserve of Devil's Wall and Luč, the high altitude Plešné lake or the technical monument of the Schwarzenberg navigation canal, all these natural wonders are surely not to be missed. Directly on the lake, you can enjoy windsurfing and sailing, and around the lake, dozens of kilometres of biking paths leading through the scenic Šumava landscape await you. As far as entertainment goes, there is plenty of it in the winter too. When it is really freezing, you can go skating on the longest ice-skating course in the world. To ski, head to the ski resort of Lipno-Kramolín or Hochficht just across the border in Austria.

web: trebonsko.cz, jdemenaryby.cz, trebon.rybarstvi.cz

web: rybnikycerna.blogspot.cz, lipno.cz

For trout, go to Šumava

North Moravia, trout or coarse allowance?

Another ground in south Bohemia ideal for fishing are the ponds in Černá v Pošumaví, near the Lipno dam. The system of seventeen ponds was built by Count Kolowrat, and you are allowed to catch fish in six of them. The water for the ponds is supplied by an old millstream that nowadays serves as a 630 metres long fly fishing path. One can fish here all year round – in the winter try ice-hole fishing.

In the Olomouc region, near the town of Hranice, lies the about 6 hectares-large Skalička reservoir. Here you can buy a trout permit for catching salmon-like fish, or a non-trout one to fish for all the other species. The grounds are regularly restocked and in the spring and autumn, large numbers of rainbow trout are released here, so fans of fly fishing and spin fishing lovers will really enjoy the place. One

◀ V Černém jezeře na Šumavě se sice nechytá, ale za výlet rozhodně stojí. — While one cannot fish in the Black Lake in Šumava, it is definitely worth the trip. — Хотя в черном озере на Шумаве рыбу не ловят, но экскурсия туда стоит того.

43


| TÉMA | Topic | тема

can also fish in the "catch and release" manner, at a better price. Otherwise, permits here go from 300 CZK per day and you can try to catch trout, brook trout, carp, bream, grass carp and perch. Accommodation and refreshments can be found right on the banks of the reservoir and once you fish the waters out, head out for a trip. On a bike, take for example the bicycle trail tracing the history of the local water and wind mills. Hranický kras karst formation that extends onto both sides of the river Bečva and Zbrašov argonite caves and Hranická propast (gorge) belong among the most notable natural creations. The gorge is the deepest in the country, though no one has yet managed to measure its exact depth. It is estimated that together with the depth of a small lake on its bottom could be up to 800 metres. You can also visit nature reserves on the southern side of the city, and from the technical memorials, Hranice viaducts are worth seeing. It is really a railway bridge consisting of three viaducts with the length of 430 metres. Also do not forget to visit the mighty castle Helfštýn and should you desire the big city feel, then Olomouc is not far away – it used to be one of the most important royal cities in the country. Finally, bath your beat up body in the nearby spa Teplice nad Bečvou. Other interesting grounds in northern Moravia are the lake Nebesák not far from Havířov, or the Nový Stav pond managed by the Rychvald Fischeries. web: Skalicka-ryby.cz, rybarstvirychvald.cz, hranicko.eu

In Central Bohemia, you can even catch a sturgeon

An hour-long drive by car from Prague, in the village of Bohdaneč by Zbraslavice, on the boundary of the Central Bohemia and Vysočina regions, lies the fishing-ground of Pilský pond. It is belongs to the Trout Paradise enterprise, which altogether operates seven ponds designed for sports fishing. If you decide to choose the option "catch and release", it will cost you from 250 CZK per day, and you can catch your fish for dinner from 450 CZK per day. Some tasty bait can attract trophy carp, sturgeon, grass carp or trout. From other species that swim in the pond, there is perch, tench, silver carp, eel, roach, common rudd and crucian carp. Coming home from the fishing trip, you can survey the picturesque landscape, where the Polabí flatlands start to rise into the hills of Českomoravská vrchovina, from the viewing tower of Bohdanka, a unique buildings of built of round timber that is over 50 metres tall. From Bohdaneč, take a detour to visit the glassmaking open-air museum and the smeltery Jakub in Tasice. And if on your way from fishing you start feeling like wandering around, then it certainly pays to drive to the silver Kutná Hora, one of the most beautiful cities in the country. web: pstruhovyraj.cz/pilsky, obecbohdanec.cz

44

Рыбная ловля это идеальное хобби хотя бы для тех, кто любит природу и кому не мешает немного неудобств, потому как рыба, назло клюет лучше всего тогда, когда пасмурно или сразу после дождя. Ловить можно практически при любой погоде, почти в любом возрасте, как только и до той поры, пока сможете держать удочку, и наконец, ведь совершенно неважно, вытащите ли Вы что-либо из воды или нет. Отправиться в сегодняшнее время всеобщей спешки к реке, и пусть все идет само по себе, а Вы наслаждаетесь покоем и гармонией природы - это прекрасно. В частном водоеме все намного проще За рыбной ловлей у нас следит Чешская Ассоциация рыболовов. Находящиеся под его опекой водоемы делятся на форельные и нефорельные. Но ловить рыбу Вы в них не можете без действующего разрешения, которое получите только после прохождения относительно долгой процедуры. Поэтому для любителей, которые только начинают заниматься рыбной ловлей, и для тех, кто ненадолго приедет в Чехию или кто хочет иногда половить в отпуске, будет, наверное, лучше отправиться к платным частным водоемам. Здесь достаточно только купить местное разрешение и можете ловить. А умеете ли Вы привязать крючок или знаете ли время нереста ручьевой миноги, этим здесь интересоваться никто не будет. Но и в частном водоеме, конечно же, действует определенный порядок, каждый водоем имеет свои собственные правила в соответствии с рыболовным правом. Разница касается, в основном, продажи разрешений, обязательной экипировки, правил ловли, а также того, что Вы сделаете с пойманной рыбой. Есть места, которые действуют по принципу „поймай и отпусти“, и обращение с уловом строго контролируется, в другом месте пойманную рыбу Вам тут же приготовят в здешнем ресторане. Практически везде сегодня ловят уже на крючки без обратного острия и используются прокладки. В некоторых местах Вам охотно дадут совет, продадут наживку, а может быть, и предоставят в аренду рыбацкие снасти. В Трежбоньской области господствует карп Одним из живописнейших уголков нашей страны является Южная Чехия, а для рыбаков особо охраняемая Тржебоньская область. Разведение рыбы здесь имеет столетнюю традицию, территория буквально нашпигована продуманной системой прудов и искусственных каналов постройки в основном 16 века, которых здесь более четырех сотен. Отличным выбором, куда отправиться ловить, являются три местных нефорельных пруда, предназначенных для спортивной ловли, в


| T É M A | T O P IC | т е м а

которые в течение всего года периодически запускается рыба, так что у Вас не случится того, что Вы ничего не поймаете. Самый крупный и глубокий из них Станьковский пруд, периметр которого составляет около 25 км, а его восточный берег является частью государственной границы с Австрией. С апреля до декабря здесь можно ловить карпа, линя, амура, окуня, щуку, судака или угря. Дамба пруда находится в поселке Станьков недалеко от Хлума у Тржебоне, однодневное разрешение стоит 200 крон. За ту же цену можно закинуть удочки и у соседнего пруда Гейтман. Благодаря множеству кемпингов и отличной организации отдыха здесь кроме того летом могут отдохнуть и остальные члены семьи. Изрезанные берега пруда скрывают и спокойные уголки, где Вы забросите снасть и на карпа, линя, амура, плотву, красноперку, окуня, щуку, судака или угря. Если Вы предпочитаете кемпингам романтику посреди леса, выберите пруд Новы Канцлирж, находящийся примерно в 15 км от Тржебони. В этой заповедной зоне нельза разбивать лагерь, но и это стоит того, чтобы посмотреть на красоту местной природы. Во время однодневной рыбной ловли по цене от 680 крон здесь, если повезет, можно поймать карпа, щуку, сома или жереха. А как только Вам надоест сидеть у воды, можно зайти на массаж в тржебоньские бани, стоит посетить также замок и площадь исторического города Трже-

бонь. Спортсменов удовлетворит и обширная окрестная сеть велосипедных дорожек и туристических трасс, грибников глубокие сосновые леса. Поселиться здесь можно в Тржебони, а любители приключений в окрестных кемпингах всех категорий. В местных ресторанах, например, в знаменитом Шупинце, не забудьте заказать какой-нибудь рыбный деликатес и запить его пивом из местной пивоварни. вебса́йт: trebonsko.cz, jdemenaryby.cz, trebon.rybarstvi.cz

За форелью ездят на Шумаву Еще одной областью на юге Чехии, где хорошо ловить рыбу, являются пруды в Черне в области Шумавы, расположенные поблизости от Липенского водохранилища. Систему семнадцати прудов построил здесь граф Коловрат. Ловить можно в шести из них. Пруды питают старый мельничный привод, который до сегодняшнего дня служит в качестве места для ловли нахлыстом длиной 630 метров. Ловить здесь можно в течение всего года, зимой попробуйте ловлю в лунках. Здесь можно поймать форель, палию, карпа, линя и амура, а если повезет, то ваша наживка понравится и щуке или осетру. Пойманную рыбу можно купить, а во время основного сезона вашу форель или палию приготовят в местном ресторане. Цена за день рыбной ловли составляет 200 крон, часовой тариф 100 крон. Скучать здесь не придется даже после того, как Вы свернете удочки и сачки. Окрестности Липенского водохранилища Вас очаруют. Магическая природная резервация Чертова Стена и Луч, высоко расположенное Плешне озеро или технический памятник Шварценбергский судоходный канал, не пропустите эти природные красоты. Прямо на озере можно заниматься виндсерфингом, парусным спортом, вокруг воды Вас ждут десятки километров велосипедных дорожек, проложенных по живописной шумавской природе. В окрестностях водохранилища предложение проживания от шикарных вельнес отелей до палаток в какомнибудь из местных кемпингов. Позаботились здесь и о зимних развлечениях. Когда очень холодно, можно покататься на коньках на самой длинной конькобежной дорожке в мире, а покататься на лыжах можно в лыжном ареале Липно-Крамолин или в приграничном австрийском Хохфихте. вебса́йт: rybnikycerna.blogspot.cz, lipno.cz

Северная Моравия, форельное или нефорель� ное разрешение? В Оломоуцком крае недалеко от города Границе на Мораве находится водохранилище Скалицка площадью 6 га. Здесь можно купить разрешение форельное для лова лососевых или нефорельное на все остальные виды. Водоем регулярно дополняется рыбой, вес45

◀ V Teplicích nad Bečvou si po rybaření můžete dopřát i léčebné procedury v místních lázních. — In Teplice nad Bečvou you can also enjoy spa treatments at the local spa, after all the fishing. — В Теплицах над Бечвой после рыбной ловли можно позволить себе и лечебные процедуры на местном курорте.


| TÉMA | Topic | тема

▴ Ve sportovním rybníku Pilský se dá chytit i trofejní vyza velká, kterou sem nasadili z Chorvatska. — In the sports pond Pilský, one can also catch a trophy beluga, which was planted here from Croatia. — В спортивном пруде Пилски можно поймать и крупную белугу, которую сюда завезли из Хорватии.

ной и осенью сюда выпускают большое количество радужной форели, так что здесь порадуются и любители нахлыста и блеснения. Ловить здесь можно также способом „поймай и отпусти“ за более выгодную цену. Цена разрешения здесь составляет от 300 крон на день, а ловить можно форель, палию, карпа, леща, амура и судака. Проживание и кафе найдете прямо на берегу водоема, а когда все выловите, отправляйтесь на прогулку. Езжайте на велосипеде, например, по велосипедной трассе, посвященной истории здешних водяных и ветряных мельниц, по обоим берегам реки Бечвы простирается карстовая область Границкий карст, самыми интересными являются Збрашовская арагонитовая пещера и Границкая пропасть. Она самая глубокая в республике и до сегодняшнего дня никто не смог измерить ее, предполагается, что вместе с глубиной озера она могла бы достигать глубины до 800 метров. Посетить можно также природную резервацию на южной стороне города, из технических памятников стоит осмотреть границкие виадуки, железнодорожный мост, который состоит из трех виадуков длиной 430 метров. Не забудьте посетить могучий замок Гельфштын, а если Вы заскучаете по большому городу, тут недалеко до Оломоуца, одного из важнейших королевских городов у нас. Дайте отдохнуть уставшему телу в ванне на близлежащем курорте  Теплице над Бечвой. Другие интересные водоемы бассейны на севере Мора46

вии это озеро Небесак недалеко от Гавиржова или пруд Новы Став, находящийся под опекой рыболовного хозяйства Рыхвальд. вебса́йт: skalicka-ryby.cz, rybarstvirychvald.cz, hranicko.eu

В Центральной Чехии можно поймать и осетра В часе езды на машине от Праги, в поселке Богданеч у Збраславиц на границе Среднечешского края и Высочины расположен водоем Пруд Пилски. Управляет им компания Форельный рай, которая владеет еще семью прудами, предназначенными для спортивной ловли рыб. Если Вы примете решение в пользу варианта „поймай и отпусти“, это будет стоить от 250 крон за день, рыбу к ужину поймаете за цену от 450 крон за день. Вкусная наживка может привлечь и трофейного карпа, осетра, амура или форель. Из других видов рыб в пруде водится окунь, линь, толстолобик, угорь, плотва, краснопёрка и карась. По пути с рыбалки по живописной местности, где равнина Полаби начинает подниматься к холмам Чешско-моравской возвышенности, с наблюдательной башни Богданка можно осмотреть уникальные бревенчатые сооружения высотой более 50 метров. С Богданки езжайте осмотреть стекольный сканзен и металлургический комбинат Якуб в Тасицах. Если Ваша дорога с рыбалки это позволит, обязательно стоит заехать в серебряную Кутну Гору, один из красивейших городов Чехии. вебса́йт: pstruhovyraj.cz/pilsky, obecbohdanec.cz


I vašIch 30 korun drží ParaPle nad vodou

odešlete sms ve tvaru dms ParaPle na číslo 87 777 Pro JednorázovÝ PřísPĚvek, nebo dms rok ParaPle Pro PřísPĚvek každÝ mĚsíc Po dobu Jednoho roku. cena JednÉ sms Je 30 kč, centrum ParaPle získá 27 kč.

DŮM ROKU 2012

Pomáhá vozíčkářům s Poškozením míchy www.ParaPle.cz

Děkujeme Ing. arch. Davidu Krausovi za možnost být u toho.

telefon: 773 360 000 e-mail: okna@okna.eu • www.okna.eu


| d e s t i n a c e | d e s t i n a t i o n | д е с т и н Á ц и я Text Robert Neumann Foto Profimedia.cz

Nice Perla francouzské Riviéry Pearl of the French Riviera Жемчужина Французской Ривьеры Hlavní město Côte d’Azur, pohádkově krásné francouzské Riviéry, dokáže být moderní a trendy, přitom si uchovává příjemně neformální, bezstarostnou a uvolněnou atmosféru. The capital of Cote d’Azur, the fabulously beautiful French Riviera, knows how to be modern and trendy, yet retains a pleasantly informal, laid-back and relaxed atmosphere. Столица Лазурного Берега, сказочно прекрасной Французской Ривьеры, может быть современной и тренди, но при этом сохраняет приятно неформальную, беззаботную и непринужденную атмосферу.

48


| d e s t i n a c e | d e s t i n a t i o n | д е с т и н Á ц и я

49


| d e s t i n a c e | d e s t i n a t i o n | д е с т и н Á ц и я

ale po roce 1917 už nikdy nevrátil. V hotelu je i restaurace se dvěma michelinskými hvězdami. Nejlepší pohled na celou zátoku až ke Cap d’Antibes, pobřežní promenádu a střechy domů starého města s červenými taškami se vám naskytne z vrcholku skalnatého výběžku Colline du Château, kde stávala akropole řeckého města a později savojská pevnost. Z té už sice mnoho nezbývá, ale vyhlídka je odsud opravdu úchvatná. Fyzicky zdatnější jedinci se sem mohou vydat po schodech pěšky, nahoru však vede i lanovka. Moře barev a vůní

▴ Jestli máte jachtu nebo plachetnici, můžete ji zaparkovat v přístavu. — If you have a yacht or a sailboat, you can dock it at the port. — Если у Вас есть яхта или парусное судно, его можно поставить на стоянку в порту.

Zimní útočiště šlechty i filmových hvězd

Nice je město jako stvořené pro procházky a nikde si to neuvědomíte lépe než na bulváru des Anglais, pobřežní promenádě lemované vysokými palmami, elegantními starými hotely a honosnými sídly z období belle époque na přelomu 19. a 20. století. Podnebí a krásné prostředí starobylého města si nejdříve oblíbila ruská a britská šlechta, počátkem 19. století jste tu mohli potkat anglické prince i ruské velkovévody. V té době Nice patřilo savojskému království a většina obyvatel mluvila italsky. Ve dvacátých letech 20. století, kdy už Nice patřilo Francii, zdejší krásy pro změnu objevili američtí magnáti a hollywoodské hvězdy. Pobývali tu třeba Charlie Chaplin, Coco Chanel a Josephine Bakerová. Kolem Promenade des Anglais je spousta zajímavých budov, ale stavte se třeba v jednom z historických milníků, růžovo-bílém hotelu Negresco. Jeho 145 pokojů je zařízeno nábytkem různých stylů od Ludvíka XIV. až po art deco. V hlavním salonu navrženém Gustavem Eiffelem dodnes visí lustr z 16 800 kusů křišťálového skla z Baccaratu. Vyroben byl pro ruského cara, ten se sem 50

V Nice si nelze nevšimnout všudypřítomné záplavy květin. Ať stojíte před nádražím, nebo před operou, město zdobí spousty záhonů s často vzácnými květinami, opečovávanými armádou zahradníků, kteří bez ustání něco sázejí, zalévají a přistřihují. Trh s květinami se nachází na Cours Saleya v srdci staré čtvrti, jen kousek od Quai des États-Unis, bulváru kopírujícího pobřeží Středozemního moře, a nedaleko budovy opery a Justičního paláce (Palais de Justice). Prodej květin na Cours Saleya má více než stoletou tradici, ale toto náměstí funguje jako tržiště už od časů starého Říma. Auta sem nesmějí, místo toho trhovci zboží dopravují na povrch výtahem z velkého podzemního parkoviště. Trh je otevřený každý den v týdnu kromě pondělí, ale květináři se o Cours Saleya dělí ještě s trhovci nabízejícími ovoce, zeleninu, olivy a sýry a také s prodejci starožitností. Nejživěji je tu o nedělích. Návštěva Cours Saleya je nezapomenutelným zážitkem. Kam oko dohlédne, vidí jen moře květin zářící dechberoucí paletou barev a jejich omamující vůně se mísí s přímořským vzduchem a měkkým slunečním svitem, před kterým květiny chrání stánky s pruhovanými markýzami. Labyrintem starého města

Staré město tvoří pavučina proplétajících se, pohlednicově malebných úzkých uliček, které většinou vedou k nějakému baroknímu kostelu. Fasády domů hýří barvami od pistáciově zelené a slunečnicově žluté po krémově bílou a jsou plné malých obchůdků s olivovým olejem, mýdly nebo kořením stejně jako skvělých restaurací, kde si pochutnáte na místních specialitách, například salade nicoise, místní verzi raviol nebo rybí polévce bourride. Azurové pobřeží je doslova poseté podniky oceněnými michelinskými hvězdami a pro Nice to samozřejmě platí také. Jí se tu fantasticky a nabídka uspokojí sebemlsnější jazýček. Po skvělém obědě se zastavte i na něco sladkého – například v confiserii Auer, jednom z nejstarších obchodů se zákusky a čokoládou. Dejte si třeba fruits confits, klasickou provensálskou pochoutku. Odpoledne navštivte barokní Palais Lascaris s krásnými stropy a štukovou výzdobou. Blyštící se kopule ruského chrá-


| d e s t i n a c e | d e s t i n a t i o n | д е с т и н Á ц и я

mu sv. Mikuláše zase svědčí o vlivu, který tu kdysi mívali ruští šlechtici. Nakoupit si můžete na rue Paradis, obchodní třídě plné nejznámějších francouzských módních značek. Henri Matisse to tu miloval

Až si dostatečně užijete mysteriózní atmosféru uliček starého města, vydejte se na návštěvu Musée Matisse na kopci Cimiez nad středem města, asi patnáct minut cesty autobusem. Muzeum se nachází v budově janovského stylu ze 17. století na stinném pozemku plném starých olivovníků. Henriho Matisse Nice svým měkkým světlem a podnebím zcela očarovalo a svému adoptivnímu domovu, kde v letech 1918 až 1954 žil, daroval sbírku pláten, kreseb, tisků, soch i řadu osobních věcí. Nedaleko muzea je také františkánský klášter s krásnými zahradami, hotel Regina, kde tento velký umělec bydlíval, a zajímavé římské ruiny. Večery se v Nice dají trávit různě. Po procházce ve vlahém večerním vzduchu a večeři v dobré restauraci si můžete zahrát ruletu v jednom z luxusních pobřežních kasin nebo si poslechnout koncert ve velkolepé budově Opéry de Nice. A když ještě pořád nebudete mít dost, nezapomínejte, že Nice je páté největší město Francie – nočních klubů, kde se tancuje až do rána, je tu víc

51

než dost. Nice je tak kouzelné město s příjemným podnebím, nádherným mořem a skvělým jídlem, že se mu právem říká Nice La Belle – krásná Nice.

Tipy Českých aerolinií Co ochutnat? Neopouštějte Nice, aniž ochutnáte tradiční pečenou placku socca z cizrnové mouky, soli, vody a olivového oleje. Totéž platí o salade nicoise či místní verzi gnocchi. Kam vyrazit? Cannes je dvacet minut jízdy vlakem z Nice. Zajeďte se podívat, kde se koná slavný festival, a navštivte chodník slávy, kde největší hvězdy filmového světa zanechaly své stopy. Co si přivézt? Kromě místních delikates rozhodně růže z květinového trhu. Prodavači je mají připravené pro letecký transport a jejich poupata se rozvinou až za několik dní. Jak zapadnout? Nice má pohodovou atmosféru a kosmopolitní minulost i přítomnost, takže to, odkud jste, tu nikdo neřeší.

S Českými aeroliniemi DO NICE

Z Prahy do Nice od 31. března ve čtvrtek a v sobotu v 7.00, v pondělí a v neděli v 17.40. Od 1. června v pondělí, v pátek, v sobotu a v neděli ve 12.20, v úterý, ve středu, v pátek a v neděli v 17.40. Zpátky od 31. března ve čtvrtek a v sobotu v 9.40, v pondělí a v neděli ve 20.20. Od  1. června v pondělí, v pátek, v sobotu a v neděli v 15.00 v úterý, ve středu, v pátek a v neděli ve 20.20.

▾ Na Cours Saleya funguje květinový trh už přes sto let. — The Cours Saleya Flower Market works has been in operation for over a hundred years. — На Cours Saleya цветочный базар работает уже более ста лет.


| d e s t i n a c e | d e s t i n a t i o n | д е с т и н Á ц и я

▴ Vydrápat se na kopec

52

/1

.50

ho

d.

Prague

km

A winter retreat for aristocracy and film stars alike Nice is a city made for walking and nowhere is this more obvious than on the Promenade des Anglais, a seafront boulevard lined with tall palm trees, elegant old hotels and splendid mansions from the Belle Epoque period of the turn of the 19th and 20th centuries. This ancient city’s climate and beautiful environment first attracted the Russian and British aristocracies, so in the early 19th century you could meet both English princes and Russian grand dukes here. At that time Nice was part of the Kingdom of Savoy and most of its population spoke Italian. In

89 4

Cimiez do Musée Matisse za tu námahu stojí. — To scramble up the Cimiez hill to the Musée Matisse is well worth the effort. — Вскарабкаться на вершину Cimiez в Musée Matisse стоит этих усилий.

NICE


| d e s t i n a c e | d e s t i n a t i o n | д е с т и н Á ц и я

VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE REST & FUN CENTER, TERMINAL 1 NABÍZÍ: Internet café – vstup zdarma Občerstvení Privátní minilounge Hotelové pokoje Privátní sprchu Terminál 1 | Tel.: 220 115 958 | e-mail: restandfuncenter@prg.aero | www.prg.aero

OFFERS: Internet café – free entry Refreshment Private mini-lounge Over-night lounge Private shower Terminal 1 | Tel.: +420 220 115 958 | e-mail: restandfuncenter@prg.aero | www.prg.aero

ПРЕДЛАГАЕТ: Интернет кафе Закуски Приватную комнату Комнату для ночного отдыха Индивидуальный душ Терминал 1 | Тел.: +420 220 115 958 | e-mail: restandfuncenter@prg.aero | www.prg.aero

53


| d e s t i n a c e | d e s t i n a t i o n | д е с т и н Á ц и я

With Czech Airlines to NICE From Prague to Nice, from March 31, on Thursdays and Saturdays at 7.00, on Mondays and on Sundays at 17.40. Starting from June 1, on Mondays, Fridays, Saturdays and Sundays at 12.20, on Tuesdays, Wednesdays, Fridays and Sundays at 17.40.     Back, from March 31, on Thursdays and Saturdays at 9.40, Mondays and Sundays at 20.20. Starting from June 1, on Mondays, Fridays, Saturdays and Sundays at 15.00, Tuesdays, Wednesdays, Fridays and Sundays at 20.20.

▶ Není divu, že to do Nice táhne smetánku z celé Evropy. — It is not surprising that Nice attracts the jet set from across Europe. — Неудивительно, что в Ниццу тянет богему со всей Европы.

the 1920s, when Nice already belonged to France, the lovely local scenery was discovered by American moguls and Hollywood stars. Among others, Charlie Chaplin, Coco Chanel and Josephine Baker spent time here. There are a lot of interesting buildings along the Promenade des Anglais, but be sure to stop by one of the historical milestones, the pink-and-white Hotel Negresco. Its 145 rooms are furnished with furniture of different styles, from Louis XIV to Art Deco. The main salon designed by Gustave Eiffel is still crowned by a Baccarat chandelier made of 16,800 pieces of crystal glass. It was made for the Russian Tsar, but after 1917 he was never to return here again. The hotel also boasts a restaurant with two Michelin stars. The best views of the whole bay all the way to the Cap d’Antibes, as well as the coastal promenade and the red-tile rooftops of the Old Town, are to be had from the top of a rocky outcrop called Colline du Chateau, where an ancient Greek acropolis and later a Savoy fortress once stood. There isn’t much left of that now, but the view from here is truly spectacular. Fitter individuals can walk up the stairs leading to the top, though there is also a cable car.

Czech Airlines’ tips What to taste? Do not leave Nice without sampling the traditional baked pancake socca made from chickpea flour, salt, water and olive oil. The same goes for salade nicoise or the local version of gnocchi. Where to go? Cannes is just a twenty-minute train ride from Nice. Take a trip to see where the famous festival takes place and visit the Walk of Fame, where the biggest stars of the film world have left their imprints. What to bring back? In addition to local delicacies, buy roses from the flower market. The vendors have them ready for air transport and their buds will open in a few days’ time. How to blend in? Nice has a relaxed air and a cosmopolitan past and present, so no one will question where you come from.

A sea of colours and scents

Through the labyrinth of the Old Town

In Nice, you cannot help but notice that flowers are everywhere. Whether you’re standing in front of the train station or the Opera, the city is decorated with plentiful flowerbeds adorned with often rare flowers that are tended by an army of gardeners who incessantly plant, water and trim them. A flower market is located on Cours Saleya in the heart of the Old Quarter, just off the Quai des Etats-Unis, a boulevard tracing the Mediterranean coast, and near the Opera and the courthouse (Palais de Justice). The tradition of flower stalls on Cours Saleya is more than a century old, but this square has served as a marketplace since the times of ancient Rome. Cars are not allowed here, so the merchants transport their wares to the surface by an elevator from a large underground parking lot. The market is open every day of the week except Mondays, but the florists share Cours Saleya with vendors offering fruit, vegetables, olives and cheeses, as well as antiques. Sunday is when the place comes most alive. A visit to Cours Saleya is an unforgettable experience. As far as the eye can see, there is a sea of flowers in a breathtaking palette of colours, while the intoxicating scents mix with the fresh seaside air and soft sunlight, from which the flowers are shielded by the stalls’ striped awnings.

The Old Town is composed of a cobweb of interwoven, postcard-pretty narrow streets, which usually lead to some baroque church. The houses’ facades are a riot of colour, from pistachio green and sunflower yellow to creamy white, and the lanes are full of small shops offering olive oil, soaps or spices, as well as great restaurants where you can enjoy local specialties, such as salade nicoise, a local version of ravioli, or the fish soup called bourride. Cote d’Azur is studded with establishments boasting Michelin stars, and this fact of course applies to Nice as well. The food scene here is fantastic and the menus will satisfy even the most refined palates. After a good lunch, don’t forget to have something sweet – for example, you can stop by Confiserie Auer, one of the oldest shops with cakes and chocolates. Definitely try the fruits confits, a classic Provencal delicacy. In the afternoon, visit the baroque Palais Lascaris with its beautiful ceilings and stucco embellishments. The glittering domes of the Russian Church of St Nicholas again testify to the influence Russian noblemen once had here. If you want to shop, head to rue Paradis, an avenue filled with the most famous French fashion brands.

54

Henri Matisse loved it here

When you have sufficiently enjoyed the mysterious atmosphere of the Old Town streets, head to the ▶


| d e s t i n a c e | d e s t i n a t i o n | д е с т и н Á ц и я

55


| d e s t i n a c e | d e s t i n a t i o n | д е с т и н Á ц и я

▾ Při troše štěstí narazíte ve městě i na vystoupení pouličních tanečnic. — With a bit of luck you will also come across the performances of street dancers in the city. — Если повезет, в городе можно увидеть и выступление уличных танцовщиц.

Musée Matisse on the Cimiez hill above the centre of the city, about a fifteen-minute bus ride. The museum is housed in a 17th century Genoa-style building located in a shady area full of ancient olive trees. With its soft light and climate, Nice completely enchanted Henri Matisse, who made the city his adopted home between 1918 and 1954 and donated to the city a collection of paintings, drawings, prints and sculptures, as well as a number of personal items. Near the museum there is also a Franciscan monastery with its beautiful gardens, Hotel Regina where the great artist used to live, and some interesting Roman ruins. Evenings in Nice can be spent in a variety of ways. After a stroll in the balmy evening air and dinner in a superb restaurant, you can try your hand at roulette in one of the luxurious offshore casinos or attend a concert in the magnificent Opera de Nice. And if you still have not had enough, remember that Nice is the fifth largest city in France – there are more than enough nightclubs with dancing till dawn. Nice is such a charming city with a pleasant atmosphere, beautiful sea and great food that it fully deserves to be called Nice La Belle – beautiful Nice.

56

Зимнее убежище знати и кинозвезд Ницца это город, будто созданный для прогулок, и Вы нигде не ощутите это лучше, чем на бульваре des Anglais, Английской набережной, окаймленной высокими пальмами, элегантными старыми отелями и великолепными резиденциями периода Belle Epoque (Прекрасной эпохи) с рубежа 19 и 20 веков. Климат и прекрасную атмосферу древнего города сначала облюбовала российская и английская знать, в начале 19 века здесь можно было встретить английских принцев и российских герцогов. В те времена Ницца входила в Савойское герцогство, и большинство населения говорило по-итальянски. В двадцатые годы 20 века, когда Ницца уже входила в состав Франции, здешние красоты открыли американские магнаты и голливудские звезды. Здесь останавливались, например, Чарли Чаплин, Коко Шанель и Жозефина Бейкер. Вокруг Английской набережной расположено множество интересных зданий. Остановитесь, например, в одном из исторических зданий, бело-розовом отеле Negresco. Его 145 номеров обставлены мебелью различных стилей, начиная


| d e s t i n a c e | d e s t i n a t i o n | д е с т и н Á ц и я

Kombinovaná spotřeba paliva 6,4-10 l/100 km, emise CO2 167-232 g/km.

SUBARU OUTBACK A SYMMETRICAL AWD Koncert pro 4 kola

Výprodejové ceny

od 674 580 Kč

Velkolepý vnitřní prostor v harmonii s pohodou na palubě.

816 242 Kč včetně 21% DPH

Outback nabízí unikátní kombinaci reprezentativního vozu se schopnostmi a praktičností nejlepších SUV. Mnohé z nich pak překonává i světlou výškou 200 mm. Oproti výchozímu modelu Legacy disponuje praktickým oplastováním spodní části karoserie. Vhod to přijde nejen v terénu, ale i v nahuštěném městském provozu, kde o nějaký ten škrábanec není nouze. Nebylo by to Subaru, kdyby Outback postrádal propracovaný systém stálého pohonu všech kol a motory Boxer. Zde si můžete dopřát i nejvýkonnější šestiválec 3,6 litru, který ve spojení se šestistupňovou automatickou převodovkou dělá z Outbacku pravý koráb silnic s maximálkou až 230 km/h. Posádku hýčká i interiér, kde nechybějí moderní měkčené materiály a luxusní prvky výbavy včetně integrované navigace, parkovací kamery, elektricky nastavitelných sedadel apod. *VÝPRODEJ OUTBACK 2.0D MR12 Z CENTRÁLNÍCH EVROPSKÝCH SKLADŮ S BONUSEM AŽ 115 000 KČ! Přímá sleva 60 000 Kč + komplet zimních kol v hodnotě až 35 000 Kč jako další bonus, při využití Subaru Finance dalších 20 000 Kč navrch! Celkem šetříte až 115 000 Kč. Informujte se u autorizovaných prodejců na aktuální stavy zásob či si rovnou domluvte termín a přijďte si vyzkoušet dirigování za volantem Subaru již dnes!

www.subaru.cz 57


| d e s t i n a c e | d e s t i n a t i o n | д е с т и н Á ц и я

▶ Tenhle minimalistický monument najdete v parku prince Alberta I. — This minimalist monument can be seen in the Prince Albert I. park. — Этот минималистский монумент найдете в парке принца Альберта I. ▾ Místní specialitou je socca, placka z cizrnové mouky a olivového oleje. — The local specialty is socci, a pancake of chickpea flour and olive oil. — Местным деликатесом считается Socca, лепешка из нутовой муки и оливкового масла.

с Людовика XIV до арт деко. В главном салоне, спроектированном Густавом Эйфелем, до сегодняшнего дня висит люстра из 16800 хрустальных деталей из Баккары. Она была изготовлена для российского царя, но он после 1917 года уже никогда сюда не вернулся. В отеле есть и ресторан с двумя «мишленовскими» звездами. Самая лучшая панорама на весь залив до самого Cap d’Antibes, набережную и крыши зданий Старого города с красной черепицей, откроется Вам с вершины скалистого мыса Colline du Chateau, где когда-то стоял акрополь древнегреческого города, а позже савойская крепость. От нее уже почти ничего не осталось, но вид отсюда действительно захватывающий. Более крепкие физически люди могут отправиться сюда по лестнице пешком, но наверх можно попасть и на фуникулере. Море цветов и ароматов В Ницце нельзя не обратить внимания на море цветов, которые здесь повсюду. Стоите ли Вы перед вокзалом или оперой, город украшает бесчисленное количество клумб с часто редкими цветами, за

которыми ухаживает целая армия садовников, которые неустанно что-то сажают, поливают и стригут. Цветочный рынок находится на Cours Saleya в центре старого квартала, недалеко от Quai des Etats-Unis, бульвара, копирующего побережье Средиземного моря, и недалеко от здания оперы и дворца юстиции (Palais de Justice). Продажа цветов na Cours Saleya здесь исходит из более чем столетней традиции, но эта площадь работает как рынок еще со времен древнего Рима. Автомобилям въезд сюда запрещен, поэтому торговцы доставляют товары на поверхность при помощи лифта с огромной подземной автостоянки. Рынок открыт каждый день кроме понедельника, но цветочники на Cours Saleya делятся местом также с торговцами, предлагающими фрукты, овощи, оливки и сыры, а также с продавцами антиквариата. Оживленнее всего здесь в воскресенье. Посещение Cours Saleya это незабываемое впечатление. Куда бы Вы ни посмотрели, видите только море цветов, сверкающее захватывающей дух цветной палитрой, а их опьяняющий аромат смешивается с морским воздухом и мягким солнечным светом, от которого цветы защищены лотками с полосатыми маркизами.

Czech Airlines сове́т Что продегустировать? Не покидайте Ниццу, пока не попробуете традиционную запеченную лепешку socca из нутовой муки, соли, воды и оливкового масла. То же самое salade nicoise или местный вариант gnocci. Куда отправиться? Канны находятся в двадцати минутах езды на поезде от Ниццы. Отправьтесь посмотреть, где проходит знаменитый кинофестиваль и посетить тротуар славы, где самые великие кинозвезды оставили свои следы. Что привезти на память? Кроме местных деликатесов обязательно розы с цветочного рынка. Продавцы подготовят их к авиаперелету, и их бутоны распустятся только через несколько дней. Как вписаться? В Ницце непринужденная атмосфера и космополитическое прошлое и настоящее, так что тем, откуда Вы, интересоваться никто не будет.

58


| d e s t i n a c e | d e s t i n a t i o n | д е с т и н Á ц и я

Через лабиринты Старого города Старый город образован паутиной переплетающихся, живописных, как на открытках, узких улочек, которые ведут преимущественно к какому-нибудь костелу в стиле барокко. Фасады домов пестрят цветами от фисташково-зеленого и солнечно-желтого до кремово-белого, а улицы полны маленьких лавчонок с оливковыми маслом, мылом или специями, а также замечательных ресторанчиков, где можно попробовать местные деликатесы, например, salade nicoise, местный вариант равиоли или рыбный суп bourride. Лазурный берег буквально усеян заведениями, награжденными «мишленовскими» звездами, и сама Ницца, конечно, не исключение. Здесь фантастически хорошо, а предложение удовлетворит и самые гурманские язычки. После отличного обеда зайдите на что-нибудь сладкое, например, в кондитерскую Auer - один из старейших магазинов с пирожными и шоколадом. Попробуйте, скажем, fruits confits, классическое провансальское лакомство. После обеда посетите дворец в стиле барокко Palais Lascaris с прекрасными потолками и лепными украшениями. Сверкающие купола православного храма св. Николая свидетельствуют о влиянии, которое здесь когдато имела российская знать. Сделать покупки здесь можно на rue Paradis, торговом проспекте, полном известнейших французских модных брендов. 59

Анри Матисс любил бывать здесь Когда Вы достаточно насладитесь таинственной атмосферой улочек Старого города, посетите музей Матисса на холме Cimiez над центром города, примерно в пятнадцати минутах езды на автобусе. Музей находится в здании генуэзского стиля постройки 17 века на участке, затененном множеством старых оливковых деревьев. Ницца очаровала Анри Матисса своим мягким светом и климатом, и он подарил своему приемному дому, где жил с 1918 до 1954 года, коллекцию картин, рисунков, скульптур и ряд личных вещей. Недалеко от музея находится францисканский монастырь с прекрасными садами, отель Regina, где проживал этот великий художник, и интересные древнеримские развалины. Вечера в Ницце можно проводить по-разному. После прогулки на влажном вечернем воздухе и ужина в хорошем ресторане можно поиграть в рулетку в одном из шикарных прибрежных казино или посетить концерт в величественной Opéra de Nice. А если Вам будет все еще мало, не забывайте, что Ницца - пятый по величине город Франции, и ночных клубов, где танцуют до самого утра, здесь более чем достаточно. Ницца это настолько волшебный город с приятным климатом, замечательным морем и отличной гастрономией, что его по праву называют Nice La Belle – прекрасная Ницца.

С ЧЕШСКИМИ АВИАЛИНИЯМИ В НИЦЦУ Из Праги в Ниццу с 31 марта в четверг и в субботу в 7.00 час., в понедельник и воскресенье в 17.40 час. С 1 июня в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 12.20 час., во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 17.40 час. Обратно с 31 марта в четверг и в субботу в 9.40 час., в понедельник и воскресенье в 20.20 час. С 1 июня в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 15.00 час., во вторник, среду, пятницу и воскресенье в  20.20 час.


| knižní tip | Book TIP | Книжный совет Text Jakuba Katalpa Foto Profimedia.cz

Jakuba Katalpa Němci (ukázka z knihy) The Germans (excerpt from the book) Немцы (отры́вок из книги)

KŘÍDA

Po neděli se poprvé setkala s dětmi. Když se jim představovala a psala své jméno na tabuli, z prstů jí vyklouzla křída. Nedopatřením na ni šlápla. Zčervenala a ukázala na chlapce v první lavici. „Jak se jmenuješ?“ „Schöb, prosím. Nikolaus.“ Usmála se. „Dobře, Nikolausi. Kde jsou křídy?“ Chlapec neodpovídal a místo něj se přihlásila dívka s dlouhými copy. „Žádné nejsou, slečno učitelko,“ řekla, poté co ji Klára vyvolala. Kláru napadlo, že si z ní dělá legraci, ale dívka se tvářila vážně. „Tak si je budeme muset vypůjčit,“ rozhodla. Obrátila se na chlapce, který stále zaraženě mlčel. „Nikolausi, zajdeš do vedlejší třídy a poprosíš pana učitele o kousek křídy.“ Chlapec se neochotně zvedl a zakrátko se vrátil s úlomkem křídy. 60

Když Klára dokončila docházku, zalistovala v třídní knize. Prv­n í stránky vyplňovala její předchůdkyně Anna Gerlingová a na rozdíl od Fuchse nedokázala své rozmáchlé písmo vtěsnat do předepsaných řádek. Z Fuchsova úsporného zápisu Klára zjistila, kde skončil, a protože první hodinu učila počty, plynule na jeho látku navázala. Večer se v jejím pokoji objevil Fuchs. Napadlo ji, zda má v úmyslu navštěvovat ji každý den, a rozmrzele odložila rozečtenou knihu. Fuchs přešel pokoj a postavil se k oknu. „Zřejmě jsem vás zapomněl upozornit na řadu věcí,“ řekl. „Myslel jsem, že vás to napadne.“ „Prosím?“ Znervózňoval ji. Došla ke kamnům a přiložila; z vypraného prádla, které nad ně pověsila, stoupala pára. „Křída,“ pronesl záhadně. „Od začátku války se potýkáme s nedostatkem křídy.“ Nezmohla se na odpověď. Zírala na něj a uvědomovala si, že se jí začínají chvět nohy. „Každý týden můžeme spotřebovat určité množství křídy,“ pokračoval. „Vy jste svůj příděl vyčerpa-


61


| knižní tip | Book TIP | Книжный совет

la už dnes.“ „Upadla mi na zem. Šlápla jsem na ni.“ Neposlouchal ji. „A navíc jste poslala jednoho ze svých žáků pro mou křídu.“ Byla tak ohromená, že se nedokázala bránit. „Ať se to víckrát neopakuje.“ Domluvil a zahleděl se jí do tváře. „Zítra se zastavte u mě v kabinetu. Dám vám novou křídu.“ Čekala, že Fuchs se nakonec zasměje a oznámí, že to byl jen žert. Než došel ke dveřím, vysnila si kilogramy bílé křídy, kterou mohla kdykoliv beztrestně použít. Vzal za kliku. „Doufám, že příště budete opatrnější,“ poznamenal o něco vlídněji a zmizel v chodbě. Osaměla, zaražená a v rozpacích. Všimla si, že spodničku pověsila příliš blízko plotny, bavlněný lem zhnědl a zavanul spáleninou.

Nakladatelství Host Po vydání trilogie Milénium Stiega Larssona se nakladatelství Host stalo jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících nakladatelství na českém trhu. Vydává především současnou českou a překladovou beletrii, thrillery, poezii, literární teorii a jinou naučnou literaturu. www.hostbrno.cz

Chalk

On Monday she met the children for the first time. As she was introducing herself by writing her name on the blackboard, the chalk slipped from her fingers. Then she stepped on it by accident. Blushing, she pointed to a boy seated at one of the front desks. “What’s your name?” “Schöb, Miss. Nikolaus Schöb.” She smiled. “So, Nikolaus. Where’s the chalk kept?” The boy did not answer. A girl with long pigtails raised her hand, and Klara bade her speak. “There isn’t any, Miss.” It crossed Klara’s mind that she was being made fun of, although the girl’s expression was serious. “Then we shall have to borrow some,” Klara said with decision. She turned back to the boy, who was maintaining a stunned silence. “Nikolaus, go to the other class62

room and ask Mr Fuchs for a piece of chalk.” Reluctantly the boy stood up. Moments later he returned with a stubby piece of chalk. Having finished taking attendance, Klara turned the pages of the class register. Its first pages had been completed by her predecessor Anna Gerling, who, unlike Fuchs, had not succeeded in squeezing her sweeping letters into the prescribed lines. Fuchs’s economical script made it clear to Klara where he had finished, so her first lesson, in which she taught sums, followed on smoothly from his last. That evening Fuchs appeared in her room. Sullenly she laid aside the book she was reading. Did he intend to visit her every day? Fuchs crossed the room and stood at the window. “It seems there are a few things I forgot to point out to you,” he said. “I thought you’d realize what was what.” “I beg your pardon?” He was making her nervous. She fed another log into the stove. Steam was rising from the laundry she was drying over it. “Chalk,” he said cryptically. “We’ve been faced with a chalk shortage since the start of the war.” She was unable to find an answer. She stared at him and realized that her legs were shaking. “Every week we can use up only a certain amount of chalk,” he went on. “And you’ve exhausted your weekly allocation in one day.” “I dropped it. Then I stepped on it.” He wasn’t listening. “What’s more, you sent one of your pupils for my chalk.” Such was her astonishment that she was unable to defend herself. “Don’t let it happen again.” Having said what he had come to say, he was looking into her face. “Stop by my office tomorrow. I’ll give you some more chalk.” She was waiting for Fuchs to burst out laughing and explain that it was all a joke. As he made his way to the door she imagined a great tub of white chalk she could use with impunity whenever she wished. He grasped the door handle. “Next time you’ll be more careful, I hope,” he said in a kindlier tone before disappearing into the hall. She was left alone with her bewilderment and embarrassment. She noticed that her petticoat was hanging too close to the hob; the cotton hem was brown and there was a smell of burning.


| knižní tip | Book TIP | Книжный совет

Publishing house Host Since publishing Stieg Larsson’s Millennium trilogy Host has become one of the most dynamic and fastest-growing publishers on the Czech market. It mainly publishes contemporary Czech and international fiction, thrillers and books of poetry, linguistic literary studies, humanities and social sciences texts. www.hostbrno.cz

Мел

После воскресенья она впервые встретилась с детьми. В тот момент, когда она представлялась и писала свое имя на доске, мел выскользнул у нее из пальцев. Она тут же неосторожно на него наступила. Покраснев, она показала на мальчика, сидящего за первой партой. „Как тебя зовут?“ „Шёб, Николаус.“ Она улыбнулась. „Хорошо, Николаус. Где у нас мел?“ Мальчик не отвечал, но вместо него подняла руку девочка с длинными косами. „У нас нет мела, госпожа учительница“, – сказала она, как только Клара ее вызвала. Клара подумала сначала, что над ней подшучивают, но девочка была серьезна. „Значит, нам надо взять мел взаймы“, - решила она. Она снова обратилась к мальчику, который все еще смущенно молчал. „Николаус, зайди в соседний класс и попроси у господина учителя кусочек мела.“ Мальчик неохотно поднялся и скоро вернулся с обломком мела. Когда Клара закончила перекличку, она пролистала классный журнал. Первые страницы заполняла ее предшественница Анна Герлингова, которая в отличие от Фухса не смогла вместить свое размашистое имя в установленные строчки. Из скупой записи Фухса Клара выяснила, где он закончил, и так как первый урок был арифметика, она связно продолжила объяснение материала. Вечером в ее комнате появился Фухс. У нее вдруг мелькнула мысль, не собирается ли он приходить к ней каждый день, и она с досадой отло63

жила открытую книгу. Фухс прошел в комнату и подошел к окну. „Я, очевидно, забыл предупредить Вас о некоторых вещах“, - сказал он. - „Мне казалось, что Вы догадаетесь сами.“ „А о чем, простите?“ Он ее нервировал. Она подошла к печке и подбросила дров; от выстиранного белья, висевшего над печкой, поднимался пар. „Мел“, - произнес он загадочно. - „С самого начала войны у нас недостаток мела.“ Она ничего не смогла ответить. И только удивленно смотрела на него и чувствовала, что у нее начинают дрожать ноги. „Каждую неделю мы можем потратить только определенное количество мела“, - продолжал он. - „Вы свою долю израсходовали уже сегодня.“ „Мел упал на пол, и я случайно раздавила его.“ Он не слушал ее. „И, кроме того, Вы послали одного из своих учеников за моим мелом.“ Она была настолько потрясена, что даже не могла защищаться. „Так что пусть такое больше не повторяется.“ Он договорил и засмотрелся на ее лицо. „Завтра зайдите ко мне в кабинет. Я дам Вам новый мел.“ Она все еще ждала, что Фухс наконец рассмеется и скажет, что это была просто шутка. Пока он дошел к дверям, она представила себе килограммы белого мела, который могла когда угодно безнаказанно использовать. Он взялся за ручку двери. „Я надеюсь, что в следующий раз Вы будете аккуратнее“, - заметил он немного приветливей и исчез в коридоре. Оставшись одна, пораженная и в замешательстве, она заметила, что повесила комбинацию слишком близко от плиты, хлопчатобумажная кайма потемнела и уже начала пахнуть горелым.

Изда́тельство Хост (Host) После издания трилогии «Миллениум» Стига Ларссона издательство Хост стало одним из самых динамично развивающихся издательств на чешском рынке. Оно издает, прежде всего, современную чешскую и переведенную беллетристику, триллеры, поэзию, литературные теории и иную научную литературу. www.hostbrno.cz

Jakuba Katalpa * 1979 Prozaička, autorka tří knih Její debut, novela Je hlína k snědku?, byl v roce 2007 nominován na cenu Magnesia Litera v kategorii objev roku a Hořké moře získalo v roce 2009 nominaci na Cenu Jiřího Ortena. Román Němci vyšel v nakladatelství Host v říjnu 2012. Prose writer, author of three books of fiction Her first fruit, novella Je hlína k snědku? / Is Soil to Be Eaten? shortlisted for Magnesia Litera in the Newcomer of the Year category (2007), the novel Hořké moře / The Bitter Sea shortlisted for the Jiří Orten Prize (2009). The novel The Germans was published at Host in October 2012. прозаик, автор трех книг Ее дебют, новелла «Глина на завтрак», в 2007 году был номинирован на премию Магнезия Литера в категории Находка года, а «Горькое море» в 2009 году получило номинацию на Премию Иржи Ортена. Роман «Немцы» вышел в издательстве Хост (Host) в октябре 2012 года.


| LIFESTYLE

MERCURY jewellery boutique Choose among a selection of beautiful jewellery at your jeweller right at Prague Airport in the Duty Free zone of Terminal 1.

BOVET: BORN For over thirty years Bibigi jewelry has aimed to craft emotions from gold and diamonds. The brand offers high-quality diamonds, creative design and excellent customer service. www.bibigi.com

Traditional Italian brand since 1975. Its “masculine” character derives from an unusual combination of gold and precious stones with innovative materials and open use of technical elements. www.baraka.it

BY PASSION

Founded 1822 in Switzerland BOVET is well accepted by connaisseurs of Haute Horlogerie. The brand stands for only the best in technology such as Tourbillons, Miniature Painting or highly balanced masterpieces like the AMADEO concept. www.bovet.com

FRANCK MULLER GENÈVE master Luxury, splendour and Spanish passion. Launched in the 1970s, Carrera y Carrera is now one of the ten largest manufacturers of jewellery in the world and is the essence of perfect jewellery. www.carreraycarrera.com

Dandy Edition Arty Watch combines discreet elegance with refined details. Two dials are asymmetrically placed on a black sapphire and guarantee that you will wear a true original on your wrist. www.chaumet.com

of compilcations

Since 2000 the brand presents every year a new Tourbillon. The smallest Lady Tourbillon was introduced to the public very recently. Other Master pieces like one of the most complicated watches in the world are also presented in tonneau form of FRANCK MULLER GENÈVE. www.franckmuller.com

In Pasquale Bruni’s collections, this famous designer’s favourite symbols are used to capture the contemporary woman with her poetry, glamour but also dark sides. www.pasqualebruni.com

Innovative design. Unique style. Glittering stars. These expressions truthfully describe the quality of one of the leading contemporary brands of luxury jewellery. www.hstern.net

Stephen Webster is one of the UK’s leading jewellery designers. His eye for detail, perfect technique and glam-rock flair guarantee dramatic creations and consistently elegant design. www.stephenwebster.com

WHERE TO FIND US Airport Prague-Ruzyně Terminal 1 / Duty Free Gate A + 420 224 267 561 / Duty Free Gate B + 420 224 282 728 / airport.prague@mercury-jewellery.cz Hotel InterContinental Prague / Pařížská 30, 110 00 Praha 1 +420 296 631 197 / www.mercury-jewellery.cz


7 DAYS POWER RESERVE MERCURY Jewellery Boutique | Airport Prague | Terminal 1 – Duty Free - Gate B phone: + 420 224 282 728 | Email: airport.prague@mercury-jewellery.cz


| |Ž Ž I VI V oo Tn Tn Í ÍS T Sy Tl y l| |l IlfI ef es ts yt ly el e

Rozdávat Rozdávatštěstí štěstí Inspiring InspiringHappiness Happiness

„Základní „Základnípovinností povinnostíkaždé každélidské lidskébytosti bytostijeje povznést povznéstsvé svévědomí vědomínanatakovou takovouúroveň, úroveň,aby abysese dokázalo dokázalopropojit propojits esenciální s esenciálníenergií, energií,která kterájeje v každém v každémz nás." z nás." „Lidé „Lidév mém v mémživotě životěnestojí nestojív cestě v cestěmému mému duchovnímu duchovnímuposlání, poslání,oni onimým mýmduchovním duchovním posláním poslánímjsou.” jsou.”Jeho Jehosvátost svátostDalajlama Dalajlama

MUŽ V ZRCADLE Když v boji o mamon svého dosáhneš a celý svět tě bude zbožňovat teprve když do zrcadla pohlédneš naučíš se pravdu znát. Není to otec, matka, přítel nebo žena, kteří budou soudit tvé činy. Muž v zrcadle je ten, jenž bude soudit tvé viny. Někdo tě má za přímého, mají tě za lidský zázrak! Pro muže v zrcadle jsi jen póvl, a do tvých očí se nechce podívat. Jeho musíš potěšit, na ostatní neber zřetel, on s tebou bude do konce tvých zemských let. Pokud muž v zrcadle je nyní tvůj přítel, věz, že nejtěžší jsi složil test. Celý svět můžeš v životě oklamat, nechat se od druhých chválit bolest a řeky slz bude tvá odměna, když muže v zrcadle budeš chtít šálit. Dale Wimbrow

”The ”Theultimate ultimateresponsibility responsibilityofofa human a humanbeing being is istotoraise raisehis hisororher herlevel levelofofconsciousness consciousnessand and connect connectwith withthe theenergy energythat thatexists existsinside insideeach each one oneofofus." us." “The “Thepeople peopleininmy mylife lifedodonot notget getininthe theway way ofofmy myspiritual spiritualpractice, practice,they theyare aremy myspiritual spiritual practice.” practice.”His HisHoliness HolinessDalailama Dalailama

V Zátiší group upřímně věříme, že v životě nejde o to, kolikrát se nadechneme, ale o to, kolikrát zůstaneme úžasem bez dechu. A jaký je náš recept na šťastný rok 2013?

At Zatisi group we believe that life is not about the number of breaths we take but about the moments that take our breath away so here are our 7 recipes for 2013.

1. Stejně jako při tenisovém zápase, kdy je nejlepší strategií neustále sledovat míček a nikoli výsledkovou tabuli, je i v podnikání nejlepší strategií pro maximalizování dlouhodobých zisků nedělat z nich primární cíl.

1. Just as in a tennis match, the best way to win is to keep the eyes on the ball & not on the scoreboard, the best way to maximize long term profits is not to make them the primary goal of the business.

2. Každý z nás má obrovský osobní potenciál, dokáže se motivovat a chce v životě něčeho významného dosáhnout, ať už je jeho počin sebemenší. Proto musíme VĚŘIT a být schopní dát lidem volnost. Pokud lidem VĚŘÍME, vždy splní cíle, které si sami pro sebe stanovili. 3. Vedení lidí je obrovská zodpovědnost. Přestože dirigent sám nevyloudí jediný tón, má obrovskou moc, protože dokáže z ostatních dostat to nejlepší.

6668 66 68

2. Each & everyone of us has a lot of potential, is self motivated & wants to make a real difference, no matter how small that difference may be. We just need to TRUST & give autonomy. When we TRUST people, they always live up to the expectations they set for themselves. 3. Leadership is a role of immense responsibility. Although a conductor does not make a single sound himself, but is all powerful because he helps bring out the best of everyone else.


| ŽIVoTnÍ STyl | lIfe style

5. It is critical to do the things that we are PURPOSE VALUES & passionate GOALS & Inspiring about & BRAND Happiness STRATEGIES eventually 1. Top of mind PROMISE find a higher positioning 1. Let‘s wow together purpose in life & 2. Premier builder 2. Unleashing potential thru not be afraid to of sustainable learning & growth accept vulnerashared value 3. Trust, Transparency bility. There is a big 3. Excellent Systems & mutual Respect difference between to Support BL A “making a living” and E Growth H &E 4. We care W TH “making a life”. OY LY

DO

E

W

6. Šťastnější lidé jsou zodpovědnější, chovají se etičtěji, mají vyšší morální krédo a jsou i mentálně a spirituálně bohatší.

T

MASTER I NG

B INA

memories thru constant innovation

A LI RE BE

5. Je naprosto zásadní dělat věci, které jsou pro nás důležité a postupně najít vyšší smysl života, a také přiznat si zranitelnost. Je obrovský rozdíl mezi tím vydělávat si na život a žít život.

NE W

FR O

TA US TS AC

N T

4. Pokud jsme šťastní, jsme až o 50 % produktivněj4. When we are Happy, productivity goes up by over 50% & creativity by over 300%. Research ší a až o 300 % kreativnější. shows that only 10 – 15% of happiness can be Z výzkumů vyplývá, že pouze 10 – 15 % štěstí lze attributed to external factors and přičíst vnějším vlivům, a tedy pouze 85 – 90% is internal to the person 85 – 90 % je vnitřní záležitostí každéING OTHER INSPIR S (so no need to go looking for ho z nás (není tedy třeba hledat it outside ). Happiness is štěstí jinde ). Štěstí je, VISION when what you think, S když to, co si myslíte, R Delighting our IE what you say & what říkáte a děláte, je ve Guests & Partners (including employees) you do are totally in vzájemné harmonii. by creating unique Harmony.

ICA L

7. Nerodíme se z vlastní vůle, nevybíráme si své rodiče ani zemi, ve které se narodíme. Nevybíráme si, alespoň většina z nás ne, kdy ani jak zemřeme, ale v této záplavě věcí, které nedokážeme ovlivnit, dokážeme ovlivnit to, jak budeme žít. Dovolte mi popřát vám rok plný ŠTĚSTÍ, LÁSKY, NADĚJE & INSPIRACE. Sanjiv Suri | suri@zatisigroup.cz

EN

J

6. Happier people are more responsible, more ethical and more morally sound as well as mentally & spiritually more affluent. 7. We do not choose to be born, we do not choose our parents or the country of our birth. We do not most of us, choose to die nor the time of our death, but in this realm of choicelessness we do choose how we live. I choose to wish you HAPPINESS, LOVE, HOPE & INSPIRATION. Sanjiv Suri | suri@zatisigroup.cz

RECEPT nA KAŽDoDEnnÍ ŠTĚSTÍ:

reCIPe fOr everyDay HaPPIness:

Výzkum z Harvardské univerzity přináší recept na zvýšení každodenního pocitu štěstí za ne víc

research at Harvard lays out a recipe for everyday Happiness which should not take more than

než 30 minut denně:

30 min every day:

1. Buďme vděční za 3 věci ve svém životě. 2.Provozujme 10 – 15 minut fyzickou aktivitu. 3. Minimálně 5 – 10 minut meditujme.

1. Be grateful for 3 things in our life every day. 2. exercise for at least 10 – 15 minutes.

4. napišme někomu něco pozitivního (nemusí jít ani o člověka, kterého známe osobně). 5. Zapisujme si, co nejpozitivnějšího se nám za posledních 24 hodin stalo.

67 69

3. Meditate for at least 5 – 10 minutes. 4. Write a positive message to someone (we don‘t necessarily have to know this person). 5. start to journal our most positive experience over the past 24 hours.

THE MAN IN THE GLASS When you get what you want in your struggle for self And the world makes you king for a day Just go to a mirror and look at yourself And see what THAT man has to say. For it isn‘t your father or mother or wife Whose judgment upon you must pass The fellow whose verdict counts most in your life Is the one staring back from the glass. Some people may think you a straight-shootin‘chum And call you a wonderful guy. But the man in the glass says you‘re only a bum If you can‘t look him straight in the eye. He‘s the fellow to please, never mind all the rest. For he‘s with you clear up to the end. And you‘ve passed your most dangerous, difficult test If the man in the glass is your friend. You may fool the whole world down the pathway of life And get pats on your back as you pass. But your final reward will be heartaches and tears If you‘ve cheated the man in the glass. Dale Wimbrow

Sanjiv Suri zakladatel, prezident & CEO Zátiší group, která provozuje čtyři restaurace v Praze – V Zátiší, Bellevue, Mlýnec, Žofín Garden & čtyři cateringové divize – Zátiší catering s exkluzivitou v Paláci Žofín a Kongresovém centru Praha, Zátiší catering Europe se sídlem v Budapešti, Berlíně a Mnichově, caterer VIP Village Moto GP a divize Fresh & Tasty provozující jídelny v ISP, EISP a GSP. Founder, President & CEO of Zátiší Group - four restaurants in Prague – V Zátiší, Bellevue, Mlýnec, Žofín Garden & four catering divisions – Zátiší Catering with exklusivity in Zofin Palace & Prague Congress center, Zátiší catering Europe with offices in Budapest, Berlin & Munich, caterer to VIP Village Moto GP & “Fresh & Tasty“ catering to ISP, EISP and GSP.


Základem zdravých zubů je jejich správné čištění! The key to healthy teeth is proper cleaning! Návštěvy zubaře nejsou pro většinu z nás

Visiting the dentist is not one of life’s pleasant

příjemnou záležitostí hlavně v případě, kdy je

moments for most of us, especially when you need

nutné zuby vrtat a v horším případě trhat. Většině

to have your teeth drilled or, worse still, extracted.

problémů lze předejít správnou technikou

However, you can prevent most problems by using

a prostředky, použitými při čištění zubů. Proto pro

the right techniques and instruments when

vás máme následující tip – kompletní dentální

cleaning your teeth. That is why we have the

hygienu na stomatologické klinice ERPET

following tip for you – complete dental hygiene at

MEDICAL CENTRUM.

the ERPET MEDICAL CENTER dental clinic.

68


| Ž ivotn í st y l | li f e s t y le

Velmi důležitou součástí preventivní stomatologie je zubní hygiena, díky které lze předcházet celé řadě komplikací, jež zuby běžně postihují. Pravidelné ošetření u dentální hygienistky trvá od 60 do 90 minut, podle stavu chrupu pacienta a v kombinaci se správným čištěním zubů s použitím vhodných pomůcek rapidně omezuje vznik zubního kazu, zánětu dásní a vznik lidově řečeno parodontózy. Toto ošetření je plně hrazeno klientem, ale náklady vynaložené 1x až 2x ročně na toto ošetření ušetří mnoho výdajů za implantáty a protetické práce ve vyšším věku.

Dental hygiene is a very important part of preventive dentistry, as it makes it possible to prevent a number of complications that commonly affect teeth. Regular visits to a dental hygienist lasts from 60 to 90 minutes, depending on the condition of the patient’s teeth. When combined with proper teeth cleaning and the use of the right devices it dramatically reduces the formation of dental caries, gingivitis and what is known as periodontitis. The cost of the treatment is borne by the client, but this expense incurred once or twice a year saves a lot of money in the long term and on implants and prosthetic measures in later years.

Co vás tedy čeká?

Dentální hygienistka nejprve zjistí stav vašeho chrupu, následně odstraní zubní kámen a plak ze zubů i zpod dásní a z mezizubí ultrazvukem a dočistí pomocí speciálních ručních nástrojů – kyret. Zubní kámen vzniká mineralizací plaku – zubního povlaku a způsobuje mnohá onemocnění, například záněty dásní a odhalování zubních krčků. Odstranit zubní kámen je nezbytné vždy, když je na chrupu přítomen. Dalším krokem je odstranění pigmentací pomocí přístroje Air-Flow (neboli pískovače), který zaručuje šetrné vyčištění zubního povrchu od bakterií a plaku, včetně různých pigmentací (jako jsou skvrny od kávy, čaje, cigaret, barevných potravin apod). Dále neutralizuje povrchy zubů od kyselin. Pracuje na principu vysokého tlaku vody a vzduchu v kombinaci se speciálně granulovaným práškem s různými příchutěmi. Tímto procesem dochází k zesvětlení zubů a klientovi se může navrátit původní bělost zubů a ještě zvýšit pH v ústech tak, aby se pozastavily veškeré demineralizační procesy zubních tkání. Každé odstranění zubního kamene by mělo končit celkovým leštěním zubů jemnou zubní pastou, díky čemuž se zajistí dokonale hladký povrch zubů – což je další část ošetření, které vás čeká – depurace neboli leštění zubů. Před nebo po tomto ošetření je provedena instruktáž domácí péče o chrup a výběr vhodných pomůcek k domácí péči včetně správných velikostí mezizubních kartáčků. S dentální hygienou je potřeba začít již v dětském věku. Zhruba od 4 let věku dítěte je možné přijít na instruktáž a v případě potřeby již v tomto věku lze odstranit zubní kámen a plak. Dalším problematickým obdobím u dětí (ale i dospělých) může být léčba rovnátky. Pravidelné návštěvy u dentální hygienistky jsou jedním z kroků, který vám zaručí zdravé a krásné zuby po celý život. Klinice byl vydán certifikát kvality poskytovaných služeb v oboru zubní lékařství – stomatologie společností TÜV SÜD. 69

What is IN store for you?

The dental hygienist first determines the health of your teeth, then uses interdental ultrasound to remove tartar and plaque from the teeth and from under the gums, and then finishes the cleaning by using special hand tools – curettes. Tartar occurs when plaque mineralizes. It causes many diseases, such as gingivitis and receding gums. Whenever tartar appears on the teeth it should be removed. The next step is removing stains with an air-flow device (also called sandblasting), which gently cleans bacteria and plaque, including various kinds of discolouring (such as stains from coffee, tea, cigarettes, foods, etc.), on the tooth surface and neutralizes the acids present on the tooth surface. The air-flow device uses a high-pressure water jet combined with a special granular powder with different flavours. This process results in brighter teeth so the client can recover the original whiteness of his teeth, while increasing the pH in the mouth to halt all the demineralization processes of dental tissues. Every removal of tartar should be completed by polishing the teeth with fine toothpaste, thus ensuring the teeth have a perfectly smooth surface. This “depuration” is the next part of the treatment that awaits you. Before or after this treatment, you will be instructed about home dental care and choosing the right aids for home care, including the appropriate size of interdental brushes. Dental hygiene should always begin in childhood. The instruction can be given to children from around 4 years of age and, if necessary, tartar and plaque can be removed even at this young age. Another problematic period for children (and adults alike) can be when undergoing treatment involving braces. Paying regular visits to a dental hygienist is one of the steps that will ensure you have healthy and beautiful teeth for a lifetime. The clinic has been issued a dentistry and stomatology services quality certificate by the TÜV SÜD certification organization.

ERPET MEDICAL CENTRUM Pštrossova 10 110 00 Praha 1 Tel: +420 221 595 000 Pohotovost – tel.: +420 724 511 547 e-mail: recepce@medical.erpet.cz www.erpetmedical.cz


Boutique Style Avenue Karlova ul. 22 | Prague


| R e p o r tá ž | r e p o r ta g e | р е п о р т а ж Text Irena Valentová Foto Jaromír Chalaba

Letadla mají zimu déle

For aircraft, winter lasts longer У самолетов зима длиннее


| R e p o r tá ž | r e p o r ta g e | р е п о р т а ж

S příchodem jara sice odkládáme zimníky, čepice a šály, přesto se ranní mrazy tomuto období nevyhýbají. Pracovníci odmrazování letounů tak zůstávají v pozoru až do poloviny dubna, aby v případě nepřízně počasí zahalili trup a křídla letounu do speciálního postřiku proti námraze. With the arrival of spring we start to take off our winter coats, hats and scarves, nonetheless morning frosts are still common. Workers responsible for de-icing aircraft thus remain ready until the middle of April, so they could - in the event of bad weather – cover the aircraft fuselage and wings with a special anti-icing spray. Хотя с приходом весны мы и снимаем зимние пальто, шапки и шарфы, утренние заморозки в это время года все-таки не уходят. Поэтому работники по размораживанию самолетов дежурят до середины апреля, чтобы, в случае ухудшения погоды, могли покрыть корпус и крылья самолета специальным составом против обледенения.

–60 °C, námraza se zde ale nevytváří,“ doplňuje Lu­ káš Král. Než se letadlo vydá s cestujícími do vzduchu, musí letecká společnost splnit celou řadu předepsaných úkonů a udělat vše potřebné, aby let proběhl bez zá­ drhelů a cestující byl spokojen. Nejde tedy jen o na­ ložení toho správného cateringu nebo denního tisku. S mnoha činnostmi a aktivitami se cestující vůbec ne­ setká. Do této kategorie spadá i odmrazování letadel, jež je součástí přípravy na let, a to nejen v zimních měsících. Proč je to důležité? Letoun, který by nebyl proti námraze ošetřen, se vystavuje riziku, že ztratí své aerodynamické schopnosti. Bod nula

Nejčastěji vzniká námraza na letounech při teplotách v rozmezí 0 až –5 °C. „Tyto teploty bývají pro její vznik zcela zásadní a nevyskytují se jen v zimním období. Již na podzim nebo ze začátku jara se ranní teploty na Letišti Václava Havla v Praze mohou pohybovat pod nulou,“ vysvětluje Lukáš Král, ředitel odbavení le­ tadel Czech Airlines Handling, jež pro České aeroli­ nie mimo jiné zajišťuje i odmrazování nebo vyhřívání letounů před nástupem posádek a cestujících. Mož­ ná vás napadne, že v takovém případě musí letounu vadit i minusové teploty ve větších výškách. Opak je i pravdou. „Ve výšce několika kilometrů, ve kterých se letadla pohybují, sice může teplota dosahovat až 73

Není námraza jako námraza

Zatímco ze svého automobilu námrazu v klidu seškrá­ bete, pro tak velké stroje, jaká letadla představují, ne­ existuje žádná škrabka a musí se aplikovat speciální postřik. „Neodstraňuje se samozřejmě jen námraza, ale i sníh a led. Někdy je nutné použít postřik spíše z preventivních důvodů, abychom vzniku námrazy zabránili,“ říká Lukáš Král. K tomuto účelu disponu­ je společnost čtyřmi stroji, v jejichž nádržích se mísí speciální odmrazovací kapalina s horkou vodou. Vše se ohřeje na požadovanou teplotu a následně aplikuje na trup a křídla letadla. Tyto stroje jsou vybaveny pro­ porcionálním systémem vstřikování této kapaliny, jenž umožňuje postřik letounu v optimálně namixovaném poměru. Tím se zároveň odmrazovací kapalina šetří a dostává se pouze tam, kde je to nutné. Odmrazovací kapalina je z ploch odváděna do speci­ ální čističky vody umístěné přímo na letišti. Odmrazo­ vání se tak vždy provádí u dráhy určené pro vzlet, kde se nacházejí i nádrže s kapalinou. „Samotný proces probí­ há většinou v brzkých ranních hodinách, poté co je le­ toun odstaven přes noc na letišti. Průměrná doba od­ mrazení letounu se v letošní sezoně pohybuje kolem 5 minut,“ uzavírá Lukáš Král. Poté může být letoun uvol­ něn k letu a odvést cestující do jejich cílové destinace. ▶


| R e p o r tá ž | r e p o r ta g e | р е п о р т а ж

Odmrazovací sezona Oficiálně začíná odmrazovací sezona na Letišti Václava Havla Praha 15. října a končí 15. dubna. První letadlo v sezoně 2012/2013 bylo odmrazeno již 11. října 2012.

Before the aircraft with its passengers takes off into the air, the airline company must meet a number of prescribed actions and do all that is necessary for the flight to take place without a hitch and to the passengers’ satisfaction. So it not just about loading the right catering or daily press. Passengers actually never see many of the activities and actions. De-icing of aircraft also falls into that category, as it is part of the pre-flight preparations, and not only in the winter months. Why is it so important? Aircraft that has not been treated with the de-icing agents risks losing its aerodynamic capabilities.

applied to the fuselage and wings of the aircraft. These machines are equipped with a system of proportional injection of this liquid, which enables to spray the airplane in an optimally mixed in proportion. This also helps to save the de-icing fluid and use it only where it is necessary. The de-icing fluid is then channelled from the tarmac into a special water treatment plant located directly at the airport. De-icing is always performed at the track for take-off, where the tanks with the liquid are also located. "The process itself is usually carried out in the early morning hours, after the aircraft is parked overnight at the airport. This season, the average time it takes to de-ice an aircraft is about five minutes," concludes Lukáš Král. Then the airplane can be allowed to take off and carry passengers to their destination.

De-icing season At the Václav Havel Airport Prague, the de-icing season officially begins on October 15 and ends on April 15. In this 2012/2013 season, the first aircraft was de-iced already on October 11, 2012.

Point zero

Icing mostly occurs on aircraft at temperatures in the range of 0 to –5 °C. "These temperatures are crucial for its formation and do not occur during the winter season only. Morning temperatures at the Václav Havel Airport in Prague can drop below zero already in the fall or in early spring," explains Lukáš Král, the director of aircraft handling for Czech Airlines Handling. Among other things, this company also secures de-icing and heating of aircraft for Czech Airlines before boarding of crews and passengers. You might think that if this is the case, temperatures bellow zero must hinder aircraft at higher altitudes as well. But the opposite is true. "In the height of several kilometres, at which planes operate, the temperature can drop up to –60 °C, but icing does not form there," says Lukáš Král. Not all frost is the same

While you can easily scrape off the icing from your car, there are no scrapers for such large machines as aircraft, and special sprays must be applied. "Of course, not only icing is removed, but also snow and ice. Sometimes it is necessary to use the spray more as a precautionary measure, to prevent ice formation," says Lukáš Král. For this purpose, the company has four machines with tanks, in which the special de-icing fluid is mixed with hot water. Everything is heated to the desired temperature and then 74

Прежде чем самолет с пассажирами поднимется в воздух, авиакомпания должна выполнить целый ряд предписанных задач и сделать все необходимое, чтобы полет прошел без осложнений и пассажиры были довольны. Но это заключается не только в правильном кэтеринге или свежих газетах. Со многими действиями и работами пассажиры вообще не встречаются. В эту категорию входит и размораживание самолетов, являющееся частью подготовки к полету, причем не только в зимние месяцы. Почему это так важно? Самолет, который не был бы обработан против обледенения, подвергается риску потери аэродинамических свойств. Точка нуля Чаще всего обледенение возникает на самолетах при температурах в диапазоне 0 - -5°C. «Эти температуры бывают принципиальными для его возникновения и возникают не только в зимний период. Уже осенью или в начале весны утренние температуры в аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге могут опуститься ниже нуля», - объясняет Лукаш Крал, директор по оформлению самолетов компании Czech Airlines Handling, обеспечивающий для компании České aerolinie кроме прочего и размораживание


| R e p o r tá ž | r e p o r ta g e | р е п о р т а ж

или обогрев самолетов перед посадкой экипажа и пассажиров. Вам, может быть, придет в голову, что в таком случае на самолет могут воздействовать и минусовые температуры на больших высотах. Но здесь все наоборот. «На высотах в несколько километров, на которых летают самолеты, температура хоть и может достигать даже -60°C, но там обледенение не возникает», - добавляет Лукаш Крал. Обледенение это не просто обледенение Тогда как со своего автомобиля намерзший слой Вы можете спокойно соскрести, для таких больших машин, как самолеты, не существует никакого скребка, и поэтому необходимо применять опрыскивание специальным раствором. «В результате устраняется, конечно, не только обледенение, но также снег и лед. Иногда необходимо применять опрыскивание скорее для профилактики, которая предотвращает возникновение обледенения», - говорит Лукаш Крал. Для этой цели компания располагает четырьмя агрегатами, в резервуарах которых специальная размораживающая жидкость смешивается с горячей водой. Все подогревается до требуемой температуры и после этого наносится на корпус и крылья самолета. Эти машины оснащены пропорциональной системой впрыскивания этой жидкости, позво-

75

ляющей производить опрыскивание самолета в оптимально смешанном соотношении. В результате размораживающая жидкость экономится и попадает только туда, где это необходимо. Размораживающая жидкость отводится с поверхностей в специальное очистное сооружение для очистки воды, расположенной прямо на аэродроме. Размораживание всегда производится у взлетной полосы, где и находятся емкости с жидкостью. «Сам процесс проходит преимущественно в ранние утренние часы, после того, как самолет стоял всю ночь на поле аэродрома. Среднее время размораживания самолета в нынешнем сезоне составляет около 5 минут», - подытоживает Лукаш Крал. После этого самолет может быть готов для полета и перевозки пассажиров в аэропорт назначения.

Сезон размораживания Официально сезон размораживания в аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге начинается 15 октября и заканчивается 15 апреля. Первый самолет в сезоне 2012/2013 был разморожен уже 11 октября 2012 года.

▾ Odmrazování křídel letounu Českých aerolinií. — Defrosting the wings of a Czech Airlines’ aircraft. — Размораживание крыльев самолетов Чешских авиалиний.


| Střípky | News | фрагменты

Rezervujte si parkování přes webové stránky Českých aerolinií Book your parking using the Czech Airlines website Забронируйте себе парковку на веб-страницах Чешских Авиалиний   České aerolinie spustily od ledna 2013 na svých webových stránkách novou on-line službu, v jejímž rámci mají klienti společnosti možnost rezervovat si parkování v Parkingu C na Letišti Václava Havla Praha. Parking C nabízí krytá parkovací stání a je situován naproti Terminálu 1. Platba za parkování je možná platebními kartami, cestující Českých aerolinií ušetří 10 % z ceny parkovného.   On January 2013 Czech Airlines launched a new on-line service. Customers of Czech Airlines can now book a parking space in Parking Block C at Vaclav Havel Airport Prague. Parking Block C is situated directly opposite Terminal 1 and offers covered parking. You can pay for your parking on-line using your credit card. Czech Airlines customers are entitled to a 10% discount.   Чешскиe Авиалинии с января 2013 г. предлагают новую онлайн услугу – бронирование парковки на Парковочной стоянке C в пражском аэропорту Вацлава Гавла. Парковочная стоянка C предлагает закрытую парковку и находится напротив Терминала 1. Оплату за парковку можно производить кредитными картами. Пассажиры, путешествующие сэкономят 10 % цены парковки.

Kompletní obměna palubního videa Brand new inflight entertainment Полное обновление видео аппаратуры на борту   Na začátek letní sezony chystáme kompletní obnovu palubní zábavy. Těšte se na novou podobu instruktážního bezpečnostního videa, které bude v netradiční animované podobě. Na jeho výrobě se podíleli studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V novém videu jsou bezpečnostní postupy zpracovány tak, aby byly srozumitelné, živé, atraktivní a zvýšila se jejich sledovanost. V podobném duchu připravujeme i díly, které představí samotnou společnost nebo novinku ve flotile společnosti, Airbus A330.   Czech Airlines is getting ready for the summer 2013 season with new on-board entertainment. Passengers can look forward to a brand new on-board safety instructions video. This video was created in unconventional animated form in cooperation with students of the Multimedia Communications Faculty of Tomáš Baťa University. The new video presents the safety instructions in a fresh way, which should mean that passengers pay closer attention to them. A similar style was also employed in creating new promotional films introducing the company as a whole and the new addition to the Czech Airlines fleet – the Airbus A330.   В начале летнего сезона мы готовимся к полному обновлению развлечений на борту. Помимо этого, Вас приятно удивит новое видео с инструкцией по безопасности, которое сделано в нетрадиционном анимационном стиле. В производстве видео приняли участие студенты факультета мультимедийных технологий Университета им. Т. Бати в Злине. В новом видео правила безопасности разработаны более доступным способом, чтобы заинтересовать пассажиров в их просмотре. В таком же духе мы готовим для Вас ролики, представляющие нашу компанию, а также новинки о нашем Аэробусе A330. 76


| Střípky | News | фрагменты

Zábava i odpočinek na letišti v novém REST & FUN CENTER Have fun and relax at the airport’s new REST & FUN CENTER Развлечение и отдых в аэропорту в новом REST & FUN CENTER

  Na Letišti Václava Havla Praha bylo otevřeno místo pro odpočinek i zábavu s názvem REST & FUN CENTER. V prostorách bývalého hotelu nacházejícího se přímo v tranzitní zóně letiště vznikl nový koncept, který již nenabízí pouze ubytování. V centru je k dispozici vše od klasického hotelového pokoje až po salonky pro konkrétní typy cestujících. V REST & FUN CENTER si mohou cestující čekání na svůj let zkrátit v útulném prostředí s nabídkou zajímavých služeb. Využít lze např. Internet Café s počítačovým koutkem, bohatou nabídku občerstvení, privátní sprchu nebo možnost odpočinout si v jednom z pohodlných tematicky zaměřených mini-lounge salonků. Cestující, kteří potřebují na letišti přenocovat, mohou využít některý z devíti příjemných pokojů. V nabídce je např. Office Lounge, který je mimo jiné vybaven počítačem, tiskárnou, TV a denním tiskem. Pro zábavu lze využít salonky X-BOX Lounge nebo Cinema Lounge. Větší pokoje Family Lounge nebo Relax Lounge nabídnou odpočinek a soukromí pro rodiny i přátele. REST & FUN CENTER se nachází v tranzitu Terminálu 1 vedle relaxačního centra SkyRelax. Recepce je otevřena denně od 6.00 do 23.30. Vstup je zdarma, zpoplatněno je pouze využívání jednotlivých služeb.   A place to pass the time and to relax – REST & FUN CENTER – is now available at Václav Havel Airport Prague. A new facility offering more than just accommodation has been installed in place of the terminal hotel directly in the airport’s transit zone. The facility offers a broad range of services ranging from standard hotel rooms to lounges for specific types of travellers. After the launch of free Wi-Fi, this is yet another improvement aimed at making passengers more comfortable during their stay at the airport. Offering a comfortable environment and a range of convenient services, the REST & FUN CENTER is there to make travellers’ time spent in the airport more enjoyable. For example, you can make use of the Internet Café, sample a wide range of refreshments, enjoy a private shower or relax in one of the comfortable themed mini-lounges. Passengers in overnight transit can book into one of the nine pleasant rooms. There is also an Office Lounge equipped with a computer, printer, TV and daily newspapers. People after something more fun can venture into the X-BOX Lounge or the Cinema Lounge. There are also large rooms available – the Family Lounge or the Relax Lounge – which offer privacy and the chance for families and groups of friends to relax together. The REST & FUN CENTER is located in the transit area of Terminal 1 next to the SkyRelax relaxation centre. The reception is open daily from 6 am to 11 pm. Entry is free of charge but the various services carry a charge.   В пражском аэропорту Вацлава Гавла было открыто место для развлечений и отдыха под названием REST & FUN CENTER. В помещении бывшего отеля, находящегося прямо в транзитной зоне аэропорта, был реализован новый проект, предлагающий больше, чем только проживание. В Центре Вам предложат: от классического отельного номера до небольшого салона для конкретного типа пассажиров. Пассажиров также порадует новость о предоставлении услуги беспроводного Интернета, которая сделает ожидание в аэропорту более приятным. Путешествующие могут скоротать минуты ожидания в уютной обстановке, воспользовавшись услугами, которые предоставляет REST & FUN CENTER. Можно воспользоваться Интернет-кафе с компьютерным уголком, разнообразным выбором закусок, частной душевой кабиной или возможностью отдохнуть в одном из тематически обустроенных мини-салонов для отдыха. Пассажиры, которым предстоит провести ночь в аэропорту, могут воспользоваться одной из девяти удобных комнат. Предложение также включает Office Lounge (кабинет для отдыха), который помимо всего оснащен компьютером, принтером, TV и ежедневными печатными изданиями. Для развлечения в салоне можно воспользоваться X-BOX Lounge или Cinema Lounge. Семейные комнаты или комнаты для отдыха предлагают отдохнуть в кругу семьи или друзей. REST & FUN CENTER находится в транзитной зоне Терминала 1 возле центра для отдыха SkyRelax. Приемная открыта ежедневно с 6.00 до 23.30. Вход бесплатный, плата взымается только за отдельные услуги. 77


| Střípky | News | фрагменты

SkyTips SkyTips Sky Практические советы

 Podělte se o své zkušenosti při cestování se SkyTeamem a vyhrajte zajímavé ceny. SkyTeam připravil na svých webových stránkách průvodce po hlavních letištních hubech aliance. Podívejte se na zajímavé tipy od Pam Ann, jež vás provede po londýnském Heathrow, nebo Marcela Wanderse, který vám představí letiště v Amsterdamu. Nechybí ani postřehy a zajímavé informace dalších cestujících z letišť v Atlantě, Paříži a Soulu. Máte osobitý pohled na některé z aliančních letišť, jež jste na svých cestách navštívili? Napište nám svůj SkyTip na facebook aliance a zúčastněte se tak soutěže, ve které můžete vyhrát zajímavé ceny od partnerských leteckých společností.  Share your experience of travelling with SkyTeam and win great prizes. On the SkyTeam web site there is a guide to the Alliance’s main airport hubs. Check out the interesting tips from Pam Ann who will guide you through London’s Heathrow, or Marcel Wanders who will introduce you to Amsterdam’s Schiphol. You can also find interesting observations of other travellers passing through airports in Atlanta, Paris and Seoul. Do you have something to say about any of the Alliance’s airports you may have visited? Share your “SkyTip” on the Alliance’s Facebook page and maybe you will be the lucky winner of great prizes from the partner airlines.   Поделитесь своим опытом путешествия со SkyTeam и выиграйте интересные призы. SkyTeam подготовил на своих страницах путеводитель по основным узловым аэропортам альянса. Ознакомьтесь с интересными практическими советами от Эн Пам - прогулки по лондонскому аэропорту Хитроу или Марцелы Уандерс, которая познакомит Вас с аэропортом в Амстердаме. Здесь Вы также найдете ценные замечание других путешественников из аэропортов в Атланте, Париже, Сеуле. Если у Вас есть свой взгляд на некоторые из аэропортов альянса, который Вы посетили во время путешествия, напишите нам свой „SkyTip“ на Facebook альянса и примите участие в конкурсе и выигрывайте интересные призы от авиакомпаний-партнеров. 78


SKYTEAM TAKES YOU WHERE YOU NEED TO GO. SKYTEAM MILES TAKE YOU WHERE YOU’D REALLY LIKE TO GO. With 19 SkyTeam member airlines and a large number of partners to connect you to the world, travelling is seamless. Covering more than 1,000 destinations worldwide and providing access to over 520 exclusive lounges, SkyTeam makes it easy to get wherever you need to go. Visit skyteam.com


V ěr nost ní progr a m y

sk y t e a m

Loya lt y p r o g r a m m e s | Пр ог ра ммы ло я ль но с т и

ok plus Staňte se členem exkluzivního věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií a nechte se na svých cestách hýčkat.

Join the exclusive Czech Airlines OK Plus frequent flyer programme and allow yourself to be pampered whenever you.

Станьте участников программы поощрения «OK Plus» Чешских Авиалиний и наслаждайтесь полетом.

ČLENSTVÍ V PROGRAMU VÁM PŘINÁŠÍ:

Membership of the Programme brings you:

• Bonusové letenky do celého světa • Lety ve třídě Business s letenkou třídy Economy • Pronájmy vozů a pobyty v hotelech

• Bonus tickets to the whole world • Travel in Business class with Economy class ticket • Car rental and plenty of other benefits

Участие в программе предоставляет дополнительные преимущества:

Pro nejvěrnější členy jsou připraveny Stříbrná, Zlatá a Platinová karta OK Plus se spoustou nadstandardních výhod.

The most loyal members are presented with Silver, Gold and Platinum OK Plus cards with lots of above-standard advantages that make travel more comfortable.

Více informací a přihlášku do programu ok Plus naleznete na www.okplus.cz nebo vám je na vyžádání poskytne náš palubní personál.

For more information and the application form, visit www.ok-plus. com. Our cabin crew will provide you the application form upon request.

• авиабилеты со скидкой в любую точку мира • перелеты бизнес-класса с авиабилетом эконом-класса • аренда автомобиля и др. Для постоянных клиентов программы подготовлены Серебряная, Золотая и Платиновая карты «OK Plus» с целым рядом дополнительных преимуществ. Более подробную информацию, а также заявление на участие в программе «OK Plus» Вы найдете на www.okplus. cz или у бортпроводников.

ok plus corporate The Czech Airlines OK Plus Corporate loyalty programme offers your company the opportunity to reduce costs as well as plenty of other advantages. Fly smart and get your free company account at www.okpluscorporate.com.

Программа поощрения клиентов «OK Plus Corporate» Чешских Авиалиний предлагает Вашей компании возможность экономии расходов и ряд других преимуществ. Летайте с умом и создайте свой личный счет на www.okpluscorporate.com.

Novinky

NEWS

Новости

Změna kontaktních údajů programu OK Plus

Change of Contact Details of the OK Plus Programme

Koncem roku 2012 došlo ke změně kontaktních údajů programu OK Plus. Původní kontakty jsou platné pouze do konce března 2013. Proto se na nás v případě jakýchkoliv dalších dotazů, připomínek nebo žádostí, včetně žádostí o bonusové letenky a další odměny, obracejte již na nových kontaktech Servisního střediska OK Plus:

Contact details of the OK Plus Programme have been changed at the end of 2012. The original contacts remain in effect till the end of March 2013 only. Please use the new contact details of the OK Plus Service Centre stated below for all your further queries, comments and requests, including requests of bonus tickets and other rewards.

Изменение контактных данных программы «OK Plus»

Telefon: +420 239 007 500 E-mail: okplus@csa.cz Adresa: České aerolinie – OK Plus, P.O.Box 54, 160 08 Praha 6, Česká republika

Telephone: +420 239 007 500 E-mail: okplus@csa.cz Address: Czech Airlines – OK Plus, P.O.Box 54, 160 08 Prague 6, Czech Republic

Тел.: +420 239 007 500 E-mail: okplus@csa.cz Адрес: Чешскиe Авиалинии – «OK Plus», п/я 54, 160 08 Прага 6, Чехия

Věrnostní program OK Plus Corporate Českých aerolinií nabízí vaší firmě možnost úspory nákladů a spousty dalších výhod. Létejte chytře a zřiďte si zdarma svůj firemní účet na www.okpluscorporate.com.

80 | review

В конце 2012 г. поменялись контактные данные программы «OK Plus». Старый адрес действителен только до конца марта 2013 г. В случае любых возникших вопросов, включая заявление на приобретение бонусных билетов и других вопросов, обращайтесь по новому адресу Сервисного центра «OK Plus»:


U ŽI TE Č N É in for m ac e

u s ef uT l EČNÉ i n f o r m at iUŽI o n I по ни E инINFOR ф орм аT ц ии EČ NÉINFOR INFOR ACE | USEFUL INFOR M AT ION UŽI INFOR Mз ACE |UŽI USEFUL MM AT ION T ле EČ NÉ M ACE | USEFUL INFOR M AT ION

V POHODĚ VE VZDUCHU V POHODĚ VE VZDUCHU Vve vzduchu POHODĚ VE VZDUCHU V pohodě FOR FLYING FIT FOR FLYING FOR FIT FLYING Fit TO flyFIT

Několik vás osvěží a přispěje k pocitu pohod Několik snadných cvikůsnadných vás osvěží a snadných přispěje kcviků pocitu pohody. Několik cviků vás osvěží a přispěje k pocitu pohody. В ВОЗДУХЕ С КОМФОРТОМ A few simple exercises canfit help feel fit and refreshed. A few simple exercises can help you feel andyou refreshed. A few simple exercises canfit help feel andyou refreshed.

NOHY

RAMENA NOHY

NOHYA PAŽE ZÁDA RAMENA

RAMENA KOTNÍKY ZÁDA A PAŽE

záda Chodidla položte Pomalu aopřete praviOhněte koleno, Obě patykoleno, Pomalu aa paže praviOhněte Chodidla položte na zemozdvihněte azem zatáhněte břicho. na zem a zatáhněte delně nohou zdvihněte nohu a zaakružte prsty špičky delně kružte nohou nohu a zaPomalu se předkloňte, rukama sjeďte posvaly. noPomalu se v kotníku. Nejprve tněte stehenní svaly. chodidel zdvihněte vbřicho. kotníku. Nejprve tněte stehenní hou avystřídejte. natáhněte je až k prstům na noze. předkloňte a rukama nanejvýše. jednu stranu Nohy co Pak na jednu stranu Nohy vystřídejte. tétona poloze vydržte podruhou. nohou pak na druhou. Na SV každou nohou oSazem opřete špičky asjeďte pak Na 15 sekund. každou nohou a natáhněte je až každou stranu kružte opakujte 20krát až aopakujte zdvihněte co nejkaždou stranu kružte 20krát až back and arms výše k prstům na noze. 15 sekund. 30krát. paty. 15 sekund. 30krát. Place feetvydržte flat on the ground and hold in V tétoboth poloze your stomach. Bend slowly forward and move 15 sekund. your hands over your legs FEET toward your toes. Rest BACK AND ANKLES KNEES ANKLES KNEES in thisone position 15 seconds. ARMS Rotate your feeton Bend knee and With both heels Rotate your feetfor Bend one knee and

around one knee and your thighs. around one Bring knee and НОГИ raise it to your chest. your forraiseshoulders it to your chest. Двумя обнимитеward, колено притяните Hold forруками 15 seconds. then up, then Hold forи15 seconds. его к груди. в таком положеKeeping yourОставайтесь hands backward and hands down Keeping your нии 15 секунд. Держа колено руками, ногу around your knee, in a circular around yourmotion. knee, медленно вниз. Поменяйте ноги. slowly lowerопускайте your Repeat severalyour times, slowly lower Упражнение выполните 10 разSwitch для каждой leg. Switch legs and gently. Breathe leg. legs and ноги. ten times. repeat slowly repeatand ten evenly. times.

around one knee your thighs. Bring Place both feet flat and on slowly and evenly Place both feet flat on your thighs. Bring ПЛЕЧИ raise it to your chest. your shoulders forthe ground and hold in a circle around the ground and hold your shoulders forРуки ладонями на бедра. Делайте Hold for 15up, seconds. ward, then up, inward, yourположите stomach. Bend your ankles, firstthen in in your stomach. Bend then then круговые движения вперед, вверх, Keeping your hands backward andand down slowly forward and one direction slowly forward and backward and down плечами назад, вниз. Движения быть непреaround your knee, in a circular motion. move your hands over должны then the other, forover move your hands in a circular motion. рывными. Повторите несколько раз, дышите slowly lower your Repeat several times, your legs toward your 15 seconds in each your legs toward your Repeat several times, медленно равномерно. leg. Switch and gently. Breathe toes. Rest inиlegs this posidirection. toes. Rest in this posigently. Breathe repeat tenseconds. times. slowly evenly. tion for and 15 tion forand 15 seconds. slowly evenly.

Placeyour both feet flat on the slowly and evenly raise tenfloor, raise your slowly andleg, evenly raise your leg, tenСПИНА Иaround ПОЯСНИЦА thea ground and hold in a as circle around sing the muscles of toes high as youof in circle sing the muscles Ступни поставьте иyour втяните живот. in your stomach. ankles, first your thigh. Alternate Then put yourin your ankles, firstBend inна полcan. thigh. Alternate Медленно наклонитесь иlegs. руками съезжайте slowly forward and one direction and legs. Repeat 20 to toes and the balls one direction and Repeat 20 toof по ногам, вытягивая пальцам ног. move your hands then the on other, for 30 times with each feet theВeach floor then the other, forover их кyour 30 times with таком положении оставайтесь 15 секунд. your legs toward your 15 seconds each leg. and raise yourinheels. 15 seconds in each leg. toes. Rest in this posidirection. direction. tion for 15 seconds.

ZÁDA KOTNÍKY A PAŽE RAMENA

KOLENA CHODIDLA KOTNÍKY

POHYB Neseďte dlouho ve CHODIDLA

CHU E VZDUCHU HODĚ VE VZDUCHU NG OR FLYING

ůsnadných přispěje vás osvěží kcviků pocitu a přispěje pohody. k pocitu pohody. vás osvěží a přispěje k pocitu pohody. feel can fit help andyou refreshed. feel andyou refreshed. mple exercises canfit help feel fit and refreshed.

eněmi Raěte a přise ředu, di. ama nd. usí eno žlikrát malu e. te měňte adržte pra-

S

s on on gand eat old orhest. Bend hen onds. nd own nds over ion. e, mes, uryour posiand ds. y. s.

KOTNÍKY CHODIDLA KOLENA

ramena Oběma rukama Ruce položte dlaněmi Chodidla položte Pomalu a praviRuce položte dlaněmi Chodidla položte Ruce položte dlaněmi na stehna. Ra-Raobejměte koleno a při- dolů dolů na na zem astehna. zatáhněte delně kružte nohou dolů na Rana zem astehna. zatáhněte menykružte kružte dopředu, nahoru, dozadu a dolů. táhněte ho k dopředu, hrudi. meny kružte dopředu, břicho. Pomalu se vbřicho. kotníku. Nejprve meny Pomalu se Pohyb musí být plynulý. Několikrát opakujte Vydržte 15 sekund. nahoru, dozadu předkloňte a rukama na jednu stranu nahoru, dozadu předkloňte a rukama a dýchejte přimusí tom pomalu a pravidelně. stále koleno apak dolů. Pohyb musí sjeďte nohou asjeďte na druhou. Na aRukama dolů.po Pohyb po nohou držte a nohuNěkolikrát plynulý. Několikrát abýt natáhněte jepomalu až každou stranu plynulý. abýt natáhněte je kružte až shoulders spusťte Vyměňte 15 ana dýchejte kopakujte prstůmdolů. na noze. sekund. a dýchejte kopakujte prstům noze. Place your hands Bring your nohy, opakujte přitéto tompoloze pomalu a praVpři této poloze vydržte tom pomalu a on pra-your thighs. V vydržte shoulders then backward and desetkrát. videlně. 15 sekund. forward, then up, videlně. 15 sekund. down inAND a circular motion.ANKLES Repeat several LEGS SHOULDERS BACK SHOULDERS BACK ANDtimes, gently. Breathe slowly evenly.your Put both hands Place ARMS your hands feet on ARMS Place your hands on andRotate

UL ACE | USEFUL MM AT ION INFOR M AT ION NÉINFOR INFOR ACE | USEFUL INFOR M AT ION

ŽE

ZÁDA A PAŽE KOLENA KOTNÍKY

nohyrukama Oběma Ruce položte dlaněmi Oběma rukama Oběma rukama koleno přitáhněte obejměte koleno obejměte a přidolů na astehna. obejměte kolenoRaa přiho k hrudi. Rukama stále táhněte ho kVydržte hrudi. 15 sekund. meny kružte táhněte ho kdopředu, hrudi. koleno držte a nohu pomalu spusťte Vydržte 15 sekund. nahoru, dozadu Vydržte 15dolů. sekund. Vyměňtestále nohy, opakujte desetkrát. Rukama koleno aRukama dolů. Pohyb stálemusí koleno držte a nohu pomalu být plynulý. Několikrát držte a nohu pomalu legs dolů. Vyměňte opakujte spusťte a dýchejte spusťte dolů. Vyměňte Put both hands around one knee and raiseaitprato nohy, opakujte při tomopakujte pomalu nohy, your chest. Hold for 15 seconds. Keeping your desetkrát. videlně. desetkrát. hands around your knee, slowly lower your leg. LEGS SHOULDERS LEGS Switch legs and repeat tenPlace times. Put both hands yourhands hands on Put both

kotníky Chodidla Pomalu apoložte praviRuce položte dlaněmi

KOTNÍKY KOLENA ZÁDA A PAŽE

Pomalu Ohněte praviChodidlaakoleno, položte Pomalu v kotníku. na delně zem kružte aa pravidelně zatáhněte nohou delně zdvihněte kružte nohu nohou a zadolů na stehna. Ra- kružte na nohou zem a zatáhněte Nejprve na jednu na druhou. břicho. vmeny kotníku. Pomalu Nejprve se stranu a pak vtněte kotníku. stehenní Nejprve svaly. kružte dopředu, břicho. Pomalu se Na každou kružtena 15 jednu sekund. předkloňte na jednudozadu stranu astranu rukama Nohy vystřídejte. stranu nahoru, předkloňte a rukama sjeďte a pak po druhou. nohou aSsjeďte pak každou na nohou Na dolů.na Pohyb musíNa podruhou. ankles akaždou natáhněte stranu je až kružte každou opakujte stranu 20krát kružte až být plynulý. Několikrát a natáhněte je až Rotate your feet evenly circle k15 prstům sekund. noze.slowly and 15 30krát. sekund.in opakujte anadýchejte k prstům naanoze. around your ankles, one poloze direction Vpřitéto poloze vydržte tom pomalu a pra-first in V této vydržte and then the other, for 15 seconds 15 sekund. videlně. 15 sekund.in each direction. BACK ANKLES AND ANKLES KNEES SHOULDERS BACK AND

ARMS Rotate yourhands feet on Place your

Rotate Bend one yourknee feet and ARMS slowly raise and feet leg, evenly ten-on Place your both flat Делайте медленные упражнения the and hold in aground circle around in sing circle the muscles around of thea ground and hold your shoulders for- круговые ступнями ног. Сначала в одну сторону, потом in your stomach. Bend your ankles, first in your your ankles, thigh. Alternate first in in your stomach. Bend ward, then up, then вslowly другую. Повторите сторону 15 раз. forward and one direction one legs. direction Repeat and to slowly forward20 and backward andand down в каждую move yourother, hands over then the for then 30 times the other, with each forover move your hands in a circular motion. your legsseveral toward your 15 seconds in each 15 leg. seconds in each your legs toward your Repeat times, 106 | review 106 | review toes. Rest in this posidirection. direction. toes. Rest in this posigently. Breathe tion for and 15 seconds. tion for 15 seconds. slowly evenly.

ЩИКОЛОТКИ Place both flat on slowly andfeet evenly your thighs. Bring

CHODIDLA KOLENA

kolena Ohněte Obě paty koleno, Obě patykoleno, opřete Pomalu a opřete praviOhněte Ohněte nohu zatněte zdvihněte odelně zem kružte a koleno, prsty nohu špičky azdvihněte zaozdvihněte zem aaprsty špičky nohou nohu astezahenní svaly. Nohy vystřídejte. nohou tněte chodidel stehenní zdvihněte svaly. chodidel zdvihněte v kotníku. Nejprve tněteKaždou stehenní svaly. opakujte 20krát Nohy co vystřídejte. Pak až 30krát. co nejvýše. Pak na nejvýše. jednu stranu Nohy vystřídejte. Soa každou zem opřete nohou špičky oS zem opřete špičky pak na druhou. Na každou nohou knees opakujte akaždou zdvihněte 20krát co nejaž aopakujte zdvihněte co nejstranu kružte 20krát až Bend one knee and raise your leg, tensing the 30krát. výše paty. výše paty. 15 sekund. 30krát. muscles of your thigh. Alternate legs. Repeat 20 to 30 times with each leg.

KNEES FEET ANKLES

FEET KNEES

КОЛЕНА Bend With both one knee heels on With Rotate your feetand Bendboth one heels knee on and Согните ногу в tenколене, поднимите ногу иtenraise the floor, your raise leg, your the floor, slowly and evenly raise yourraise leg, your стисните бедренные Поменяйте sing toes the as high muscles as youof мышцы. toes as youof in a circle around sing as thehigh muscles ноги. Повторите упражнения 20 – 30 раз для your can. thigh. put Alternate your can. put your your Then ankles, first in yourThen thigh. Alternate каждой ноги. legs. toes and Repeat the balls 20 to of toes and the balls one direction and legs. Repeat 20 toof 30 your times feet on with theeach floor your feet on theeach floor then the other, for 30 times with leg. and raise your and 15 seconds in heels. each leg. raise your heels. 106 | review direction.

JÍDLO A PITÍ POHYB

Během letu se nepřeNeseďte dlouho ve chodidla stejné poloze. Pojídejte. Pijte hodně stejné poloze. PoObě paty opřete Obě paty opřete o zem a vody špičky chodidel vzbuďte oběh a omezte vzbuďte krevnípití oběh o zem akrevní prsty špičky zdvihněte co nejvýše. Pak o zem opřete tím, že vstanete, alkoholu, čaje a kávy. tím, že vstanete, chodidel zdvihněte špičky a se zdvihněte co nejvýše paty.setak projdete po Po přistání projdete po bukabině co nejvýše. Pakkabině aoprotáhnete ruce dete čerstvější.si ruce a protáhnete zem opřetesišpičky afeet a nohy. anohy. zdvihněte co nejWith raise yourAND toes as MOVING EATING MOVING výše both paty.heels on the floor, high assityou Then your toes balls Don’t toocan. long in put DRINKING Don’t sit and too the long in of your feet on the floor and raise your heels. Avoid eating heavily the same position. the same position. the circulation flight. Stimulate Stimulate FEET circulation during СТУПНИ Drink plenty of of water by getting of on by getting out With bothout heels Обе пяткиwalking оприте поднимите and not toowalking much your seat, your seat, the floor, raise yourо пол и носочки как можно Затемthe опритесь alcohol, tea or coffee. around cabin andвыше. around cabin and toes asthe high as you о пол носочками и поднимите пятки как This will help youarms feel stretching arms stretching your can. Then your put your можно выше. fresher on arrival. and and legs. toeslegs. and the balls of your feet on the floor and raise your heels. review | 81

KOLEN CHOD

Ohněte Obě patyk ozdvihnět zem a p tněte ste chodidel Nohy vys co nejvýš každou oS zem op aopakujte zdvihně 30krát. výše paty

KNEES FEET

Bendbot on With raise you the floor, sing as theh toes yourThen thig can. legs.and Rep toes 30 times your feet leg. raise and

POHY JÍDLO

Neseďtele Během stejné po jídejte. P vzbuďte vody a om tím, že v alkoholu projdete Po přistá a protáhn dete čers a nohy.

MOVIN EATIN Don’t sit DRINK

the same Avoid eat Stimulat during th by gettin Drink ple yournot seatt and around tt alcohol, stretchin This will and legso fresher


Na pa lubě On b o a r d | н а б ор т у

V POHODĚ V KABINĚ RELAXED IN THE CABIN С КОМФОРТОМ НА БОРТУ

BEZPEČNOST

SAFETY

БЕЗОПАСНОСТЬ

Dodržujte prosím pokyny světelných transparentů „Nekuřte“ a „Připoutejte se“. Během startu a přistání mějte zapnuté bezpečnostní pásy (doporučujeme mít je zapnuté během celého letu). Ujistěte se, že opěradlo sedadla a servisní stolek jsou ve svislé a zajištěné poloze. Věnujte prosím pozornost pokynům posádky, zvláště předvedení použití záchranných prostředků a rozmístění nouzových východů.

Please obey the “No smoking” and “Fasten seat belt” illuminated signs. Fasten your seat belt during take-offs and landings (though we recommend you keep your seat belt fastened for the duration of the flight). Make sure your seat back and folding tray are in the upright and locked position. Kindly pay attention to the instructions given by the flight attendants, particularly as they demonstrate the use of safety procedures and emergency devices. Take a few moments to locate the aircraft’s emergency exits.

Соблюдайте правила при включении световых табло «Не курить» и «Пристегнуть ремни». При взлете и посадке пристегните ремни безопасности (рекомендуем оставаться пристегнутыми в течение всего полета). Убедитесь, что ручка кресла и откидывающийся столик на впередистоящем кресле находятся в вертикальном положении и закреплены. Обратите внимание на инструкции, показанные бортпроводниками, особенно использование спасательных средств, а также размещение запасных выходов.

ELEKTRONIKA

ELECTRONIC DEVICES

ЭЛЕКТРОНИКА

V zájmu bezpečnosti letu konzultujte použití jakéhokoliv elektronického přístroje s posádkou. Zejména mobilní telefony nesmí být zapnuty ani v pohotovostním režimu.

In the interest of on-board safety, please consult any use of electronic devices with the flight attendants. Mobile phones must be turned off completely at all times and cannot even be in their stand by mode.

В интересах безопасности полета предварительно поинтересуйтесь у бортового персонал, разрешено ли использование электронного устройства. Телефоны должны быть выключены.

KABINOVÁ ZAVAZADLA

CABIN LUGGAGE

РУЧНАЯ КЛАДЬ

Těžší zavazadla ukládejte pod sedadlo před vámi, lehčí do schránek nad vaší hlavou. Za zavazadla, která s sebou máte na palubě, nenese dopravce žádnou zodpovědnost.

Stow your heavier carry-on luggage underneath the seat in front of you and place the lighter pieces in an overhead bin. Be aware that the carrier bears no responsibility for your carry-on luggage.

Более тяжелую ручную кладь рекомендуется размещать под впередистоящим креслом, более легкую ручную кладь – на полку для размещения ручной клади. За ручную кладь, размещенную на борту, перевозчик не несет никакой ответственности.

PALUBNÍ AUDIO A VIDEO

ON BOARD AUDIO AND VIDEO

Ve vybraných typech letadel je na centrálních obrazovkách promítána pohyblivá mapa s aktuálními údaji o poloze letadla a průběhu letu. Na vybraných linkách nabízíme v Business třídě k zapůjčení osobní přehrávače iPod touch s výběrem filmů, hudby a her.

On selected types of aircraft, a moving map with information on the current position of the aircraft and progress of the flight is projected on the central screens. On selected flights, Business Class passengers can borrow personal iPod players with a selection of music, movies and games.

АУДИО И ВИДЕО УСТРОЙСТВА НА БОРТУ

82 | review

На бортах отдельных самолетов на главном дисплее демонстрируется движущаяся карта с актуальными данными о положении самолета и ходе полета. Некоторые рейсы предлагают пассажирам бизнес-класса iPod touch с выбором фильмов, музыки и игр.


Na pa lubě On b o a r d I н а б ор т у

TISK NA PALUBĚ A HRAČKY PRO DĚTI

IN-FLIGHT DAILY PRESS & TOYS

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ НА БОРТУ И ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Při vstupu do letadla nabízíme české i zahraniční deníky a časopisy. Nabídka se liší podle přepravní třídy, délky letu a cílové destinace. Na všech pravidelných linkách jsou pro děti připraveny drobné hračky.

Upon entering the aircraft Czech Airlines offer complimentary Czech and foreign dailies and journals. The offer depends on the travel class, flight duration and destination. Children are awaited by small presents on all regular routes.

При посадке в самолет пассажирам мы предлагаем чешские и зарубежные печатные изделия. Ассортимент отличается классом, в котором путешествует пассажир, длительностью полета и расстоянием. На всех регулярных рейсах детям предлагаются игрушки.

JÍDLA, NÁPOJE A ALKOHOL

MEALS AND BEVERAGES & ALCOHOL

ПИТАНИЕ, НАПИТКИ И АЛКОГОЛЬ

Our food and beverages selection offer depends on the time of a day and flight length. If you have special meal requirements (diet, kosher, vegetarian, children’s food, etc.), please make sure to place your order already when booking your ticket. Flight attendants are not permitted to serve alcohol to persons bellow the age of 18. When on board, kindly consume only those alcoholic beverages brought to you by flight attendants or those you purchased on board.

Тип питания зависит от времени и продолжительности полета. Большая просьба к пассажирам заказывать особое питание (диетическое, вегетарианское, кошерное и детское) при бронировании авиабилетов. Бортпроводники не имеют право продавать алкогольные напитки лицам младше 18 лет. Большая просьба на борту распивать только алкогольные напитки, поданные Вам бортпроводниками или напитки, приобретенные Вами на палубе самолета.

PALUBNÍ PRODEJ

DUTY-FREE SALES

ПРОДАЖА ТОВАРОВ НА БОРТУ

Zboží zakoupené na palubě můžete uhradit v hotovosti v českých korunách, eurech nebo dalších světových měnách, případně platebními kartami. Výběr zboží najdete na stránkách tohoto časopisu. Kompletní sortiment naleznete ve Sky Shop katalogu.

Goods purchased on board can be paid for in Czech Crowns, Euros or other major currencies, as well as by credit cards. The selection of items is listed in this magazine. The entire product assortment is available in the Sky Shop catalogue.

Товары, приобретенные на борту, можно оплатить наличными в чешских кронах, евро или другой международной валюте, а также кредитной картой. Ассортимент предлагаемого товара Вы найдете на страницах журнала. Полный ассортимент размещен в каталоге Sky Shop.

NEMOCNÍ A HANDICAPOVANÍ CESTUJÍCÍ

ILL AND DISABLED PASSENGERS

БОЛЬНЫЕ ПАССАЖИРЫ И ИНВАЛИДЫ

V některých typech letadel jsou nemocným a handicapovaným cestujícím k dispozici speciálně upravená sedadla a toalety. Kompletní sortiment naleznete ve Sky Shop katalogu.

On certain types of aircraft, specially designed seats and toilets are available for ill and disabled passengers.

Борты некоторых самолетов оборудованы специальными креслами для инвалидов, а также туалетами для людей с ограниченными возможностями.

KOUŘENÍ

SMOKING

КУРЕНИЕ

Všechny linky Českých aerolinií jsou nekuřácké.

All Czech Airlines flights are non-smoking.

Все борты Чешских Авиалиний некурящие.

Druh občerstvení závisí na denní době a délce letu. Speciální jídla (dietní, košer, vegetariánská, dětská apod.) si prosím objednejte již při rezervaci letenky. Palubní průvodčí nesmí podávat alkohol osobám mladším 18 let. Na palubě prosím konzumujte pouze alkoholické nápoje, které vám donesli palubní průvodčí nebo které jste si koupili na palubě v rámci doplňkového prodeje.

review | 83


MAPY

M A PY | M A PS | КАРТЫ

MAPS | к а р т ы

FINLAND NORWAY

NORTH SEA

HELSINKI

SWEDEN

BALTIC SEA UNITED KINGDOM POLAND

BELARUS

GERMANY

FRANCE

UKRAINE

ZURICH GENEVA

VENICE

ROMANIA

FLORENCE ITALY

BLACK SEA

SPAIN

TURKEY

MEDITERRANEAN SEA

DESTINACE NALÉTÁVANÉ ČESKÝMI AEROLINIEMI CZECH AIRLINES DESTINATIONS МАРШРУТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ CZECH AIRLINES DESTINACE NALÉTÁVANÉ VE SPOLUPRÁCI S PARTNERY DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH PARTNERS МАРШРУТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПАРТНЕРСКИХ АВИАКОМПАНИЙ 82 || review review 84


RUSSIA

EKATERINBURG NIZNIJ NOVGOROD

KAZAN

PERM UFA

KAZAKHSTAN ROSTOV ON DON SEOUL

BAKU

SINGAPORE BANGKOK BRISBANE MELBOURNE COLOMBO SYDNEY

KUWAIT

HANOI HO-CHI-MINH

BAHRAIN NAIROBI JOHANNESBURG

DUBAI ABU DHABI

SEYCHELLES MALE

UAE

AL AIN MUSCAT

83 review | 85


sk y t e a m

skyteam

co je sk y team?

skyteam

skyteam

SkyTeam je mezinárodní aliance 19 leteckých společností. Prostřednictvím jedné z nejrozlehlejších sítí přestupních bodů na světě nabízí SkyTeam 552 milionům cestujících, kteří využijí jeho služeb, přes 15 000 letů denně do 1000 destinací ve 186 zemích.

SkyTeam is a global alliance of 19 airlines established with the aim of caring for their passengers. Thanks to one of the world’s most extensive connection point networks, skyteam is able to offer the 552 million customers who opt for its services a total of over 15.000 daily flights to more than 1000 destinations in 186 countries.

SkyTeam – международный альянс, объединяющий 19 авиакомпаний. Благодаря одной из самых широких сетей стыковочных аэропортов, альянс SkyTeam ежедневно предлагает 552 миллионам своих пассажиров более 15000 перелетов в 1000 направлениях, в 186 стран.

PROČ ZVOLIT SKYTEAM

WHY TO cHOOSE SKYTEAM

ПОЧЕМУ SKYTEAM

• více mil Elite míle získáváte a můžete využít u kterékoli členské letecké společnosti*

• gar antované rezervace Členové SkyTeam elite Plus mají garantované plné rezervace v ekonomické třídě při rezervaci 24 hodin před odletem**

• snadná spojení Pohodlná spojení přes naši širokou celosvětovou síť přestupních bodů.

• pouze jedno odbavení Když přestupujete na jiné lety aliance SkyTeam, odbavíte se pouze jednou***

• standardy k valit y Všechny členské společnosti SkyTeam vám zaručují stejnou kvalitu služeb * Platné lety společností aliance SkyTeam naleznete na webové

• MORE MILES Earn miles toward elite status redeemable on any member airline*

• GUARANTEED RESERVATIONS Guaranteed full coach / economy class reservation for SkyTeam elite Plus members with 24-hour advance notice**

• Easy connection Make convenient connections with our exten sive worldwide hub network.

• SINGLE CHECK-IN Check-in only once when connecting to other skyteam airline flights***

• QUALITY STANDARDS Guaranteed quality SkyTeam service on all member airlines.

stránce svého programu Frequent Flyer. Podléhají pravidlům

• Больше миль Начисление миль при полете самолетом любой из авиакомпаний альянса SkyTeam и их использование при дальнейших полетах самолетами любой авиакомпании альянса * • Гарантия бронирования Участникам Элитного Клуба SkyTeam Plus предоставляется гарантированное бронирование места в эконом-классе при бронировании билета за 24 часа до вылета**

• Удобные стыковки рейсов Широкая сеть маршрутов альянса предлагает своим пассажирам пересадочные узлы с удобными стыковками рейсов

• Одна регистрация на все перелеты Для рейсов с пересадкой проводится только одна регистрация***

• Стандарты качества Все участники альянса SkyTeam предоставляют своим пассажирам одинаковое качество услуг

programu každé letecké společnosti. Existují určitá omezení.

* See your specific Frequent Flyer programme website for

** Musíte být Elite Plus frequent flyer a udělat si rezervaci

valid SkyTeam airline flights. Accrual is subject to each airli-

24 hodin před odletem.

ne’s programme rules. Some restrictions apply. Award ticket

*** Pokud máte v itineráři maximálně dvě společnosti aliance

redeemable on all SkyTeam operated aircraft.

* Все действующие перелеты авиакомпаний альянса можно

SkyTeam a maximálně tři přestupy.

** You must be an Elite Plus frequent flyer and make your

найти на страницах программы часто летающего пассажира.

reservations 24 hours in advance.

Перелеты осуществляются согласно правилам каждой

*** With a maximum of two SkyTeam airlines on your itinerary,

авиакомпании. Существуют определенные ограничения.

and a maximum of three connections.

** Пассажир должен иметь статус часто летающего пассажира Elite Plus и забронировать билет за 24 часа до вылета. *** Если в Вашем маршруте максимально две авиакомпании альянса SkyTeam и максимально три пересадки.

86 | review


L EIŠTĚ T IŠTVÁC Ě VÁC L AVA L AAHA PR A H A L ET L AVA HAVH L AV A PR

AV EL HAVEL AIRPORT PRAGUE I АЭРОПОРТ ИМЕНИ VÁ CVÁCL LAV HAV AIRPORT PRAGUE I А ЭРОПОРТ ИМЕНИ ВА Ц ЛАВАВАЦЛАВА ГАВЛА ВГАВЛА ПРАГЕВ

ПРАГЕ

PARKOVÁNÍ, DOPRAVA A VOLNÝ ČAS NA LETIŠTI Terminál

PARKING, PUBLIC TRANSPORT AND LEISURE TIME AT THE AIRPORT

| Terminal | Терминал 1

Parkování na Letišti Praha Parking at Prague Airport

PARKING P2 АВТОСТОЯНКА Р2

PARKING C АВТОСТОЯНКА C

VIP

| Schengenska St. | ул. Шенгенска

ПАРКОВКА, ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ В АЭРОПОРТУ

| VIP-зона

PARKING D АВТОСТОЯНКА D

Cargo zóna

| Terminal | Терминал 3

Aviatická

| Cargo zone | Карго-зона

| Aviaticka St. | ул. Авиатицка

Příjezd

PARKING P11 АВТОСТОЯНКА Р11

Výjezd K Letišti

| Terminal | Терминал 2

PARKING P1 АВТОСТОЯНКА Р1

Schengenská

Terminál

Terminál

PARKING B АВТОСТОЯНКА B

| Entrance | Вљезд

| Exit | Выезд

| K Letisti St. | ул. К летишти

R7

R1 Lipská

Směr Praha centrum

| To Prague City Centre | Направление в центр Праги

| Lipska St. | ул. Липска

Pražský okruh | Пражская кольцевая дорога Ostrava | Острава Brno | Брно Olomouc | Оломоуц Plzeň | Плзень

R1 R1 / D1 R1 / D1 R1 / D1 R1 / D5

Liberec | Либерец Hradec Králové | Градец Кралове České Budějovice | Ческе Будейовице Linz | Линц Karlovy Vary | Карловы Вары

R1 / R10 R1 / D11 R1 / R4 R1 / R4 R1 / R6

Ústí nad Labem | Усти над Лабем Berlin | Берлин Dresden | Дрезден Chomutov | Хомутов

R7 / D8 R7 / D8 R7 / D8 R7

SHORT-TERM PARKING – PARKING LOTS B and C • Designated for parking more than 15 minutes. • The best price for short-term parking: CZK 50/hour. LONG-TERM PARKING – COVERED PARKING LOT D • Prices from CZK 750/week. • Transportation from parking D to Terminals 1 and 2 and back for free. Reserve online at www.prg.aero.

ПАРКОВКА В АЭРОПОРТУ PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI VYLOŽENÍ A NALOŽENÍ – PARKOVIŠTĚ P1 a P2 • Nacházejí se před budovami Terminálů 1 a 2. • 15 minut zdarma/platí pro jeden vjezd v intervalu 60 minut. KRÁTKODOBÉ PARKOVÁNÍ – PARKOVIŠTĚ B a C • Určeno pro parkování delší než 15 minut. • Cenově nejvýhodnější krátkodobé parkování: 50,- Kč/hod. DLOUHODOBÉ PARKOVÁNÍ – KRYTÉ PARKOVIŠTĚ D • Ceny od 750,– Kč/týden. • Přeprava z parkingu D přímo před halu Terminálu 1 a Terminálu 2 a zpět zdarma. Rezervujte on-line na www.prg.aero.

МЕСТО ВЫСАДКИ И ПОСАДКИ - АВТОСТОЯНКА «Р1» и «Р2» • Находится перед зданиями Терминалов 1 и 2. • 15 мин бесплатно / распространяется на один въезд в течение 60 минут. КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПАРКОВКА - АВТОСТОЯНКА «В» и «С» • предназначена для парковки более 15 минут. • самая выгодная по стоимости кратковременная парковка: 2,- EUR/час. ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ПАРКОВКА - ЗАКРЫТАЯ АВТОСТОЯНКА «D» • Стоимость от 30,- EUR /неделя. • Перемещение с автостоянки «D» непосредственно перед зал Терминала 1 и Терминала 2 и обратно. Бронировать можно онлайн на www.prg.aero.

PARKING AT THE AIRPORT DROP-OFF AND PICK-UP – PARKING LOTS P1 and P2 • Located in front of Terminal 1 and Terminal 2. • 15 minutes free of charge/valid for one entrance in an interval of 60 minutes.

review || 87 87 review


L E T IŠT Ě VÁC L AVA H AV L A PR A H A

L ET IŠTĚ VÁC L AVA HAV L A IPR AHA ИМЕНИ ВАЦЛАВА ГАВЛА В ПРАГЕ VÁCL AV HAVEL AIRPORT PRAGUE АЭРОПОРТ VÁ C LAV HAV EL AIRPORT PRAGUE I А ЭРОПОРТ ИМЕНИ ВА Ц ЛАВА ГАВЛА В ПРАГЕ

DOPRAVA NA LETIŠTĚ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA Airport Express – přímé spojení s centrem města a Hlavním nádražím • Zastávky přímo před Terminály 1 a 2. • Více informací na www.cd.cz. Městská hromadná doprava • Bus č. 100 – směr ZLIČÍN (přestup na metro linka B). • Bus č. 119 – směr DEJVICKÁ (přestup na metro linka A). • Více informací na www.dpp.cz. Dálková autobusová doprava – Student Agency • Luxusní vnitrostátní a mezinárodní autobusová doprava. • Více informací na www.studentagency.cz. SMLUVNÍ TAXI – TAXISLUŽBY ZA GARANTOVANÉ TARIFNÍ CENY • Přepážky taxioperátorů v příletových halách Terminálů 1 a 2. • Cena jízdy z letiště do centra města do 600,– Kč. AAA RADIOTAXI Tel.: 14014, +420 222 333 222, +420 729 331 133 www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz 1.1.1. RADIOCAB TAXI Tel.: +420 220 113 892, +420 220 117 078 www.111radiocab.cz, airport@111radiocab.cz

TRANSPORT TO THE AIRPORT BUS TRANSPORT Airport Express – direct connection to the city centre and the main train station • Stops right in front of Terminals 1 and 2. • More information at www.cd.cz. City public transport • Bus No. 100 – direction of ZLIČÍN (transfer to metro line B). • Bus No. 119 – direction of DEJVICKÁ (transfer to metro line A). • More information at www.dpp.cz. Intercity coach transport – Student Agency • Luxurious national and international bus transport. • More information at www.studentagency.cz.

88 | review

OFFICIAL TAXI – TAXI SERVICES FOR GUARANTEED TARIFF PRICES • Taxi operator counters are located in the arrival halls of Terminals 1 and 2. • The prices of trips from the airport to the city centre are up to max CZK 600. AAA RADIOTAXI Tel.: 14014, +420 222 333 222, +420 729 331 133 www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz 1.1.1. RADIOCAB TAXI Tel.: +420 220 113 892, +420 220 117 078 www.111radiocab.cz, airport@111radiocab.cz

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В АЭРОПОРТ АВТОБУСНЫЙ ТРАНСПОРТ «Airport Express» – прямая связь без пересадки с центром города и Главным вокзалом • Остановки непосредственно перед Терминалами 1 и 2. • Больше данных на www.cd.cz. Городской транспорт • Автобус № 100 в направлении «ЗЛИЧИН» /«ZLIČÍN»/ (пересадка на метро линия «В»). • Автобус № 119 в направлении «ДЭЙВИЦКА» /«DEJVICKÁ»/ (пересадка на метро линия «A»). • Больше данных на www.dpp.cz. Автобусный транспорт дальнего следования - обеспечивает фирма «Student Agency» • Внутренние и международные автобусные транспортные перевозки-люкс. • Больше данных на www.studentagency.cz. ДОГОВОРНАЯ СЛУЖБА ТАКСИ - УСЛУГИ ТАКСИ ПО ГАРАНТИРОВАННОЙ ТАРИФНОЙ СТОИМОСТИ • Стойки операторов такси в залах прилета Терминалов 1 и 2. • Стоимость дороги из азропорта в центр города - не более 24,- EUR. AAA RADIOTAXI • Тел.: 14014, +420 222 333 222, +420 729 331 133 • www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz 1.1.1. RADIOCAB TAXI • Тел.:+420 220 113 892, +420 220 117 078 • www.111radiocab.cz, airport@111radiocab.cz


L E T IŠT Ě VÁC L AVA H AV L A PR A H A VÁCL AV HAVEL PRAGUE АЭРОПОРТ ИМЕНИ ВАЦЛАВА ГАВЛА В ПРАГЕ L ET IŠTĚ VÁC LAIRPORT AVA HAV L A PRI AHA VÁ C LAV HAV EL AIRPORT PRAGUE I А ЭРОПОРТ ИМЕНИ ВА Ц ЛАВА ГАВЛА В ПРАГЕ

JAK STRÁVIT VOLNÝ ČAS NA LETIŠTI? HOW TO SPEND LEISURE TIME AT THE AIRPORT?

КАК ПРОВЕСТИ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ В АЭРОПОРТУ ?

ODPOČIŇTE SI V RELAXAČNÍ ZÓNĚ KOOPERATIVA • Neveřejná část Terminálu 2 v 1. patře mezi prsty C a D. • Otevřena 24 hodin denně. VSTUP JE ZDARMA! RELAX IN THE KOOPERATIVA RELAXATION ZONE • Transit area of Terminal 2, on the first floor between Piers C and D. • Open 24 hours a day. FREE ENTRY!

ОТДОХНИТЕ В ЗОНЕ ОТДЫХА «KOOPERATIVA» • Необщественная часть Терминала 2, 1-ый зтаж, между коридорными рукавами «C» и «D» • Работает круглосуточно. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!

NAVŠTIVTE NAŠE KINO – CINEMA TIME • Promítá se denně od 10 do 23 hodin. VSTUP JE ZDARMA!

C

B D

TRANZITNÍ ČÁST TRANSIT AREA / ТРАНЗИТНАЯ ЧАСТЬ

VISIT OUR CINEMA – CINEMA TIME • Screenings take place daily from 10 AM to 11 PM. FREE ENTRY!

ПОСЕТИТЕ НАШ КИНОЗАЛ – «CINEMA TIME» • Фильмы идут ежедневно с 10 до 23 часов. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!

VEŘEJNÁ ČÁST PUBLIC AREA / ОБЩЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

A

OMLÁDNĚTE VE WELLNESS CENTRU SKY RELAX • Neveřejná část spojovacího objektu Terminálu 1 a 2. • Kadeřnické služby, manikúra, pedikúra, masáže. REJUVANATE YOUR BODY IN THE SKY RELAX WELLNESS CENTER • Located in the transit area of the connecting building between Terminals 1 and 2. • Hairdressing services, manicure, pedicure, massages.

ОМОЛОДИТЕСЬ B ВЕЛНЕС - ЦЕНТЕР «SKY RELAX» • Необщественная часть соединяющего здания Терминалов 1 и 2. • Услуги парикмахера, маникюр, педикюр, массажи. PŘIPOJTE SE ZDARMA K WI-FI • Vysokorychlostní připojení k internetu zdarma. • Připojit se lze přes název (SSID) prg.aero-free. UŽIJTE SI VÝHODNÉ NÁKUPY – The Best Price Guarantee • Zboží je označeno logem The Best Price Guarantee. • Zahrnuje široký výběr exkluzivního sortimentu. • Nakoupíte za nejlepší ceny v České republice. CONNECT TO Wi-Fi FOR FREE • High-speed connection to internet for free. • Connect via the network (SSID) prg.aero-free.

REST & FUN CENTER • Neveřejná část spojovacího objektu Terminálu 1 a 2. • Internet café, privátní minilounge, hotelový pokoj na přespání, občerstvení, privátní sprcha. REST & FUN CENTER • Located in the transit area of the connecting building between Terminals 1 and 2. • Internet café, private mini lounge, over-night lounge, refreshment, private shower.

«REST & FUN CENTER»

• Необщественная часть соединяющего здания Терминалов 1 и 2. • Интернет кафе, приватный minilounge, гостиничный номер

для сна, закуска, приватная душевая.

ENJOY SHOPPING AT BARGAIN PRICES – The Best Price Guarantee • Goods are labeled with The Best Price Guarantee logo. • Includes a wide selection of exclusive products. • Best price shopping in the Czech Republic.

ПОДКЛЮЧИТЕСЬ БЕСПЛАТНО К ВАЙ ФАЙ РОУТЕРУ • Товар обозначен логотипом «The Best Price Guarantee». • Высокоскоростное бесплатное подключение к интернету. • Подключиться можно с помощью «SSID» prg.aero-free. ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ВЫГОДНЫХ ПОКУПОК – «The Best Price Guarantee»

• Богатый ассортимент зксклюзивных товаров. • Возможность покупать по самым лучшим ценам в Чешской Республике.

review | 89 review | 89


l e ta dlov ý pa r k

LETADLOVÝ PARK | FLEET | ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

FLEET I флот

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

AIRBUS A330 – COMING SOON

AIRBUS A320 – 200

6 156/180

16 992 kg 73 500 kg

34,09 m

850 km/h

37,57 m

4 100 km

9 34,10 m

16 200 kg 68 000/ 75 500 kg

33,84 m

850 km/h

AIRBUS A319

135 | 116

3 360 km

1 | | review 90 review


l e ta dlov ý pa r k

LETADLOVÝ PARK | FLEET | ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

FLEET I флот

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

ATR 72 – 500 OK-GFR

4

6 600 kg

64/70

22 500 kg

27,05 m

540 km/h

27,17 m

1 594 km

4

4906 kg

48

18 600 kg

24,57 m

540 km/h

22,67 m

1 594 km

ATR 42 – 500

LETOVÝ PARK ČESKÝCH AEROLINIÍ A HOLIDAYS CZECH AIRLINES

OK-GFR

Livery Českých aerolinií

Livery Holidays Czech Airlines

SkyTeam livery

Počet letadel | Number of Aircraft | Количество воздушных судов

Užitečný náklad | Payload (kg) | Полезная нагрузка

Počet cestujících | Seating Capacity | оличество пассажиров

Vzletová hmotnost | Take-off Weight (kg) | Максимальная взлетная масса

Rozpětí křídel | Wingspan (m) | Размах крыла

Cestovní rychlost | Cruising Speed (km/h) | Крейсерская скорость

Délka letadla | Length of Aircraft (m) | Длина

Dolet s maximálním počtem cestujících (km) Range with Maximum Seating Capacity (km) Максимальная дальность полета (km)

review| |912 review


Dá r k y g i f t s I Под а р к и

Výběr ze Sky Shopu Českých aerolinií A Selection from Czech Airlines Sky Shop Некоторые товары из ассортимента Sky Shop Czech Airlines Dámské parfémy Women’S fragrances Женская парфюмерия

Chloé Chloé Signature EDP 50 ml Cena/Price

1525 Kč

Valentino Valentina vdP 50 ml Cena/Price

1475 Kč

92 | review

approx.

59.00

approx.

61.00


Dá r k y g i f t s I Под а р к и

Další produkty naleznete ve Sky Shop katalogu. More products in the Sky Shop Brochure. Полный ассортимент продуктов Вы найдете в каталоге Sky Shop Pánské parfémy Men’S fragrances Мужская парфюмерия

NEW Prada Luna Rossa EDT 100 ml Cena/Price

1625 Kč

approx.

65.00

Paco Rabanne One Million EDT 50 ml Cena/Price

1075 Kč

approx.

43.00

Yves Saint Laurent L´Homme Libre vdp 60 ml Cena/Price

1175 Kč

approx.

47.00

review | 93


Dá r k y g i f t s I Под а р к и

Miniatury Miniatures Миниатюры

Dior Les Parfums Cena/Price

1025 Kč

approx.

41.00

NEW Giorgio Armani Miniatures set Armani Homme Cena/Price

1100 Kč

approx.

44.00

Hello Kitty Pop-a-licious Cena/Price

750 Kč

94 | review

approx.

30.00


Dá r k y g i f t s I Под а р к и

Kosmetika Cosmetics Косметика

L´Oreal Duo Mascara Million Lashes Cena/Price

500 Kč

approx.

20.00

Dior Addict Lip Glow Cena/Price

625 Kč

1001(90x120)DiorAddictLipGlow_2D.indd 1

approx.

25.00

19/09/11 10:44

NEW talika Hand Gloves Cena/Price

1975 Kč

approx.

79.00

review | 95


Dá r k y g i f t s I Под а р к и

Hodinky Watches Часы Lambretta Cielo Silver Mesh Cena/Price

1475 Kč

approx.

Aviator Ladies Interchangeable Strap Watch Cena/Price

2475 Kč

approx.

99.00

Elle Dual Time Watch for Lady Cena/Price

2475 Kč

96 | review

approx.

99.00

59.00


Dá r k y g i f t s I Под а р к и

Šperky Jewellery Ювелирные изделия

Swarovski Kauri Pendant Cena/Price

3100 Kč

approx.

124.00

Elle Set Drop Cena/Price

2475 Kč

approx.

99.00

Buckley Trio set Cena/Price

2725 Kč

approx.

109.00

Další produkty naleznete v katalogu Sky Shop. More products in the Sky Shop brochure. Полный ассортимент продуктов Вы найдете в каталоге Sky Shop.

review | 97


Dá r k y

dá r k y | gifts

g i f t s I Под а р к и

Nabídka platí do vyprodání zásob. Offer valid while stocks last. Предложение действует, пока товар есть в наличии.

Doplňky Accessories Аксессуары

Travalo Refillable Perfume Atomiser Cena/Price

300 Kč

approx.

12.00

Tintamar VIP Pocket Cena/Price

800 Kč

approx.

32.00

Lifetrons Business Note Writer Cena/Price

4650 Kč

98 | review

approx.

186.00

Na svůj příští let s Českými aeroliniemi si můžete objednat zboží z našeho sortimentu na www.czechairlines.com/skyshop. You can order goods for your next flight with Czech Airlines on www.czechairlines.com/skyshop. На свой следующий полет с Czech Airlines Вы можете заказать товар из нашего ассортимента на www.czechairlines.com/skyhop.


KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU

Sloužíme Vám s radostí  Nejvýhodnější cena a podmínky

 Stále k dispozici

 Nejsilnější firma na trhu hájí Vaše zájmy

 Mimořádné nasazení

 Individuální péče jedinečného týmu odborníků  Služby ve 135 zemích světa

 Komplexní služby, spolehlivá ochrana rizik  Nadstandardní řešení škod ve Váš prospěch

www.renomia.cz


STEPHEN WEBSTER MERCURY Jewellery Boutique, Parizska 30, Hotel InterContinental Praha, Tel.:+420296631197 MERCURY Jewellery Boutique, Airport Praha-Ruzyne Terminal 1, Tel.: +420224267561

Review_2_2013  

flight magazine

Review_2_2013  

flight magazine

Advertisement