Page 1

January–February 2013

MĚSTO V POHYBU

singapur

CITY ON THE MOVE

Singapore

Váš osobní výtisk | Your personal copy

| www.czechairlines.com |


MERCURY Jewellery Boutique. Vaclav Havel Airport Prague. Terminal 1 – Duty Free - Gate A., Tel.: + 420 224 267 561 MERCURY Jewellery Boutique. Vaclav Havel Airport Prague Terminal 1 – Duty Free - Gate B., Tel.: + 420 224 282 728 MERCURY Jewellery Boutique, Prague 1, Parizska 30, Hotel InterContinental Praha, Tel.:+420 296 631 197 Email: airport.prague@mercury-jewellery.cz


Pei Cobb Freed & Partners – SRA Architectes

SKYPRIORITY. BECAUSE YOU ARE OUR PRIORITY. SkyTeam introduces SkyPriority, an alliance-wide priority service label which is easy to spot at every SkyTeam-served airport around the world. Wherever you fly with SkyTeam member airlines, you* will automatically benefit from priority check-in, baggage handling, boarding and transfer desks. To learn more, visit skyteam.com *First Class, Business Class, and SkyTeam Elite Plus passengers.


| O bsah | C ontent

ČLÁNKY | ARTICLES

6 Div Česka | Czech wonder

26

8 Navigátor | Navigator 16 Rozhovor | Interview Kučera & Baudiš – Za naším úspěchem stojí štěstí a lenost |

Kučera & Baudiš – Laziness and luck – the recipe for success

26 Destinace | Destination Düsseldorf – Město plné kultury | Düsseldorf – A city replete    with culture

36 Téma | Topic Náš šálek kávy – Malý průvodce po stylových českých kavárnách | Fancy a cup of coffee? – A guide to stylish Czech cafés

48 Destinace | Destination

48

Singapur – Město v pohybu | Singapore – City on the move

58 Osobnost na palubě | Personality on board Chantal Poullain – Mým snem je život na palubě | Chantal Poullain – My dream is a life on board

62 Knižní tip | Book tip

Emil Hakl – Skutečná událost | Emil Hakl – A True Story

66 Rodinné stříbro | Family Silver

70 Životní styl | Life style

74 Reportáž | Reportage

76 Střípky | News

SERVIS | SERVICE

80 Program OK Plus | OK Plus Programme

81 Užitečné informace | Useful information

82 Na palubě | On board

58

84 Mapy | Maps

86 SkyTeam

87 Terminál a plán letiště a služby | Terminal, airport plan & services

90 Letadlový park | Fleet

92 Dárky | Gifts

TĚŠÍME SE NA VAŠE NÁZORY NA REVIEW. POSÍLEJTE JE, PROSÍM, NA | YOUR OPINIONS OF THE REVIEW WOULD BE MUCH APPRECIATED. PLEASE, SEND THEM TO: review@csa.cz, České aerolinie, Jana Kašpara 1, 160 08 Praha 6, Czech Republic PRO ČESKÉ AEROLINIE VYDÁVÁ | FOR CZECH AIRLINES PUBLISHED BY: Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7 – Troja, tel.: +420 244 023 101, e-mail: info@bpublishing.cz, www.bpublishing.cz REDAKČNÍ RADA | EDITORIAL BOARD: Jaroslava Nová, Jiří Marek, Hana Hejsková, Veronika Nováková, Rudolf Král INZERCE | ADVERTISING: Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz, +420 774 075 614. Vydavatel neručí za obsah inzerátů. | The publisher is not responsible for the content of advertisements. TISK | PRINT: Slovenská Grafia, a. s. DATUM VYDÁNÍ | PUBLICATION DATE 1. 1. 2013. Tiskové chyby vyhrazeny. REVIEW VYCHÁZÍ JAKO DVOUMĚSÍČNÍK. | THE REVIEW IS PUBLISHED BI-MONTHLY. Registrace Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 16853

4


Brtnické ledopády Brtnice icefalls Soustavu krásných ledopádů najdete

In winter this conjunction of beautiful icefalls

v zimě v oblasti pískovcových skal v Národním

can be found in the area of sandstone rocks in the

parku České Švýcarsko nedaleko obce Brtníky.

Czech Switzerland National Park close to the

V údolí ledopádů nacházejícím se okolo

village of Brtníky. Every year ice formations called

Vlčího potoka se každoročně vytvoří ledové

Bethlehem, Organ and Big Column appear in the

útvary Betlém, Varhany a Velký sloup.

valley of the Wolf’s Creek (Vlčí potok).


| n av i g á t o r | n av i g at o r

Golfové klání pod arabským sluncem Golf tournament under the Arabian sun   Hvězdy současného golfu i letos změří své síly na proslulém turnaji v Abú Dhabi od 17. do 20. ledna. Žhavé slunce, dokonale zelená hřiště, ti nejlepší světoví golfisté v akci a spousta diváků čekajících, jak to tentokrát dopadne. Pro návštěvníky turnaje je připraven rovněž doprovodný program v podobě atrakcí, nejrůznějších soutěží, her a živých vystoupení. Golfisté všech úrovní si v interaktivní zóně mohou vyzkoušet a zdokonalit svůj švih. Více na www.abudhabigolfchampionship.com. S Českými aeroliniemi do Abú Dhabi až 4x týdně.   From 17 to 20 January the stars of contemporary golf will face off again at the famous tournament in Abu Dhabi. Hot sun, perfect green courses, the world’s best golfers in action and lots of spectators. Visitors to the event can likewise count on an accompanying programme in the form of various attractions, competitions, games and live performances. Golfers of all levels can also try out and improve their swing in the interactive zone. More at www.abudhabigolfchampionship.com. Czech Airlines flies to Abu Dhabi up to four times a week.

Paříž v rytmu karnevalu Paris in the carnival rhythm  V neděli 10. února ožije hlavní francouzská metropole bujarým masopustním veselím. Letos bude karneval tematicky zaměřen na svět hraček. Již od jedné hodiny odpolední se můžete připojit mezi slavící na náměstí Gambetta, odkud karnevalové procesí později vyrazí za hojného doprovodu trubačů a jiných hudebníků na zábavný průvod městem. V průvodu samozřejmě nemohou chybět masky a nejrůznější převleky, vždyť také organizátoři vyzývají všechny účastníky: připravte si kostýmy ze světa hraček, králů a královen a přijďte si vychutnat Paříž z tak trochu jiného pohledu. Více na www.carnaval-paris.org. S Českými aeroliniemi do Paříže až 6x denně.  On Sunday 10 February the French capital will come alive to the sounds of carnival. This year the carnival’s theme is the world of toys. From one o’clock in the afternoon you can join the revellers in Gambetta Square, where the carnival procession will set off, accompanied by numerous trumpeters and other musicians. Naturally, the parade will feature a variety of masks and costumes. After all, the organisers’ message to all participants is to create costumes referencing the world of toys, kings and queens, and come and enjoy Paris from a slightly different perspective. More at www.carnaval-paris.org. Czech Airlines flies to Paris up to 6 times a day. 8


| n av i g á t o r | n av i g at o r

Animace v Bruselu Animation in Brussels  Od 8. do 17. února můžete poznat hlavní město Evropy také z jeho odlehčenější a zábavnější stránky. Mezinárodní festival animovaného filmu předkládá divákům každoročně více než stovku děl ucházejících se o ocenění v několika kategoriích (krátký a celovečerní film, komerční a hudební videa). Soutěžní sekce je doplněna retrospektivami významných tvůrců, poutavými výstavami, tvůrčími dílnami pro děti, lekcemi kinematografie a různými setkáními se známými osobnostmi. Více na www.animafestival. be. S Českými aeroliniemi do Bruselu až 4x denně.   From February 8 to 17 you can discover a lighter, more entertaining side to the “capital of Europe”. The international Animation Film Festival annually presents more than one hundred works, competing for awards in several categories (short and feature film, commercial and music videos). The competition section is supplemented by retrospectives of major artists, engaging exhibitions, creative workshops for children, lessons in cinematography and meetings with various celebrities. More at www.animafestival.be. Czech Airlines flies to Brussels up to 4 times a day.

© Benoît Feroumont / Folioscope inzerce

Jednou nohou doma. Kdykoli chcete Ať už cestujete kamkoli, můžete být v naprostém klidu. Váš dům máte neustále pod palcem. Doslova - protože všechno, co se v něm právě děje, jednoduše sledujete nebo ovládáte pomocí svého smartphonu nebo tabletu. Buďte jednou nohou doma, kdykoli a kdekoli chcete. Vítejte v dostupné současnosti, nikoli v drahé budoucnosti. Seznamte se s iNELS - špičkovým českým produktem, který sbírá jedno ocenění za druhým. Systémem, který je schopen řídit provoz domu od regulace vytápění a klimatizace, ovládání osvětlení, rolet nebo spotřebičů, až po zabezpečení domu a ochranu majetku. Systémem, který můžete hravě ovládat pomocí smartphonu, tabletu či počítače. Systém iNELS dokáže řídit vše od shopping centra po jachtu. V současnosti ho využívá více než 400 uživatelů v cizině a více než 600 v České republice.

www.inels.cz


| n av i g á t o r | n av i g at o r

Berlinale Berlinale  Největší berlínská kulturní událost je tady! Kdo si letos odveze sošku Zlatého medvěda? Od 7. do 17. února otevírá kosmopolitní město svoji náruč jednomu z nejdůležitějších mezinárodních filmových festivalů. Kromě hlavní soutěže je Berlinale rozděleno do dalších šesti sekcí: Panorama, Forum, Generace, Retrospektiva, Perspektiva německého filmu, Berlinale Shorts a Berlinale Special. Každoročně se na Berlinale akredituje přes 19 000 filmových profesionálů z více než 120 zemí včetně čtyř tisíc novinářů a prodá se tu více než 200 000 vstupenek. Vedle filmových projekcí se zde samozřejmě odehrává také ohromná spousta večírků a obchodních jednání. Více na www.berlinale.de. S Českými aeroliniemi do Berlína až 2x denně.   Berlin’s biggest cultural event is here! Who will take home the statuette of the Golden Bear this year? From February 7 to 17, the cosmopolitan city opens its arms to one of the most important international film festivals. In addition to the main competition, the Berlinale is further divided into six sections: Panorama, Forum, Generation, Retrospective, Perspective of German cinema, Berlinale Shorts and Berlinale Special. Every year, over 19,000 industry professionals from more than 120 countries are accredited at the Berlinale, including 4,000 journalists, and more than 200,000 tickets are sold. Naturally, as well as film screenings, lots of great parties and business meetings also take place here. More at www.berlinale.de. Czech Airlines flies to Berlin up to 2 times a day.


| n av i g á t o r | n av i g at o r

Skandinávský design nábytku a světel Scandinavian design furniture and lighting   Jestli stojíte o setkání s těmi kreativními lidmi, kteří navrhli váš IKEA nábytek, je pro vás Stockholm od 5. do 9. února to správné místo. Přes 40 000 návštěvníků každoročně přichází obdivovat fantazii a tvorbu předních nábytkářských designérů a profesionálů z oboru skandinávského nábytkářství. Mezi nejnovějšími trendy a inovacemi se letos zaměří zejména na barvy a materiály budoucnosti. Nedílnou součástí výstavy je i oddělení věnované studentské tvorbě, ze které mladá tvořivost a optimistické nadšení pro zvolený obor přímo sálají. Více na www.stockholmfurniturelightfair.se. S Českými aeroliniemi do Stockholmu až 6x týdně.  If you would be interested to meet the creative people who designed your Ikea furniture, then between 5 and 9 February Stockholm is the right place for you. Over 40,000 visitors come every year to admire the imagination and creations of the leading furniture designers and professionals active in the field of Scandinavian furniture. Among the latest trends and innovations, this year’s edition will focus on colours and materials of the future. An integral part of the exhibition is a section dedicated to student work, which showcases their young ingenuity and optimistic enthusiasm for their chosen field. More at www.stockholmfurniturelightfair.se. Czech Airlines flies to Stockholm up to 6 times a week.

Mangalica festival Mangalitsa Festival   Že netušíte, co je mangalica? Nejste jediní. Pokud však máte rádi vepřové pochoutky, možná jste se s mangalikou již setkali. Jde o typ prasete vyšlechtěného v Maďarsku, které oproti běžnému praseti domácímu rozhodně neoplývá krásou, má ale vynikající maso. Od roku 2007 proto Maďaři vždy druhý únorový víkend pořádají kulinářský festival, kde se maso těchto zvlášních vepřů rožní, nakládá, udí a všelijak jinak kuchařsky upravuje. Vepřové hody doplňují vystoupení místních hudebních skupin a nejrůznější zábavné atrakce pro děti i dospělé. Více na www.mangalicafesztival.hu. S Českými aeroliniemi do Budapešti až 5x denně.  Never heard of Mangalitsa? You’re not alone. If you like pork, though, you may have already encountered it. Mangalitsa is a type of pig bred in Hungary which, compared to the normal domestic pig, is far from beautiful but has excellent meat. Since 2007 the Hungarians have devoted the second weekend in February to a culinary festival where the meat of these strange pigs is barbecued, pickled, smoked and otherwise prepared. The pork feast is supplemented with performances by local music groups and all kinds of entertainment and attractions for both children and adults. More at www.mangalicafesztival.hu. Czech Airlines flies to Budapest up to 5 times a day.

12


Prohřejte se v historické Praze! Warm up in historic Prague!  Návštěva Prahy hned zkraje roku má své specifické kouzlo – sněhové vločky tančící na ulicích, vůně svařeného vína a nejrůznějších laskomin linoucí se z mnoha stánků, teploty pod nulou, aby ta krása hned neroztála. Jak se ale ohřát a zároveň si odpočinout, když turistických památek již bylo dost? Pro aktivní turisty jsou v samém srdci Evropy připravena hned dvě certifikovaná studia bikram jógy. Při 90minutovém moderním dynamickém cvičení ve 42 °C budete moci maximálně regenerovat, posilovat a třeba i shodit nějaké to vánoční kilo navíc. První březnový víkend se pak bude v Praze konat dokonce historicky druhý veřejný Bikram Yoga Asana šampionát 2013, za účasti světové šampionky 2012 Glorie Swen. Více na www.bikramyoga.cz.  Visiting Prague right at the beginning of the year has its own unique charm – snowflakes fluttering over the streets, the fragrance of mulled wine and various delicacies wafting from the numerous street-stalls, with temperatures staying below zero so that all that beauty does not melt away immediately. But how should you warm up and relax after you have been to enough tourist sites? For active tourists, there are two certified Bikram Yoga studios in the heart of Europe. The 90-minute dynamic exercise at 42 °C will help you regenerate, develop your strength and even help you shed some of those extra Christmas kilograms. On the first weekend in March Prague will even host the second public Bikram Yoga Asana Championship 2013, with the participation of the 2012 world champion Gloria Swen. More at www.bikramyoga.cz.

MEDICAL SPA RESORT KARLOVY VARY www.savoywestend.cz Enter your unique membership password „LUXURY-LIFE“ and take advantage of our unrepeatable offer available only on on-line reservation system www.savoywestend.cz


| n av i g á t o r | n av i g at o r

Světová plavecká klasika Classic world swimming event   Přidejte se k tisícům sportovních nadšenců všech věkových kategorií a zaujměte své místo na startu již 30. ročníku veřejného závodu v plavání Cole Classic. Svou účastí podpoříte jednu z více než šesti stovek charitativních organizací, na jejichž konta se výtěžek z největšího australského plaveckého závodu rozdělí. Stačí si vybrat délku trati a můžete se v Sydney již 3. února přidat i vy. Za svůj plavecký výkon dostanete památeční medaili, ale hlavně budete mít pocit, že jste přispěli na dobrou věc. Více na www.coleclassic.com. S Českými aeroliniemi a Etihad Airways do Sydney až 3x týdně.   Join the thousands of sports enthusiasts of all ages and take your place at the start of the 30th year of this public swimming race, the Cole Classic. Your participation will help support one of more than 600 charitable organisations, since the proceeds from Australia’s largest swimming race are divided among them. Just choose the right course length for you and be in Sydney on February 3. You will be awarded a commemorative medal for taking part, but above all you will know you have contributed to a good cause. More at www.coleclassic.com. Czech Airlines and Etihad Airways fly to Sydney up to 3 times a week.

Alta Roma Alta Moda Alta Roma Alta Moda   První ze dvou letošních římských módních svátků nadchází. Od 26. do 29. ledna ovládnou Věčné město návrháři se svými inspirací a fantazií prodchnutými modely. Ať už se chcete jen potěšit pohledem na neotřelé módní kreace, nebo byste se rádi něco od italských návrhářů přiučili, je Alta Roma přesně to pravé. Mezi množstvím přehlídek můžete obdivovat tradiční krejčovské zpracování spojené s italskou historií, kterou šikovné ruce umělců přenesly do současnosti. Více na www.altaroma.it. S Českými aeroliniemi do Říma až 2x denně.  The first of Rome’s two fashion festivals is coming up. From January 26 to 29 the Eternal City will be overrun by fashion designers displaying their inspired and imaginative designs. If you just want to enjoy having a look at the remarkable fashion creations or you want to learn something from the Italian designers, Alta Roma is ideal for you. In between a variety of shows you can admire traditional tailoring techniques dating that have been brought up-to-date by the skilled hands of artists. More at www.altaroma.it. Czech Airlines flies to Rome up to 2 times a day.

14


KONÁ SE Sport 18. ledna – šampionát vodních skútrů v Abú Dhabi, SAE 7.–17. února – Mistrovství světa v biatlonu, Nové Město na Moravě, ČR Hudba 12. ledna – koncert Glenn Miller Orchestra v Obecním domě, Praha, ČR 18. ledna – koncert zpěváka Ushera, Amsterdam, Nizozemsko Kultura 10.–21. února – Carnevale Praha, karnevalový seriál, Praha, ČR do 1. dubna – výstava keramiky vytvořené Picassem, Picasso museum, Barcelona, Španělsko Ostatní 29. ledna–3. února – Transmediale, Berlín, Německo 6.–10. února – Retromobile, výstava retro dopravních prostředků, Paříž, Francie

What’s on Sport January 18 – Water Scooter Championships, Abu Dhabi, UAE February 7–17 – Biathlon World Championships, Nové Město na Moravě, Czech Republic Music January 12 – Glenn Miller Orchestra concert in the Municipal Hall, Prague, Czech Republic January 18 – singer Usher’s concert, Amsterdam, The Netherlands Culture February 10–21 – Carnevale Prague, carnival series, Prague, Czech Republic till April 1 – exhibition of ceramics created by Picasso, Picasso Museum, Barcelona, Spain Miscellaneous January 29 – February 3 – Transmediale, Berlin, Germany January 6 – 10 – Retromobile, exhibition of retro of vehicles, Paris, France

15

Casino Atrium at the hotel Hilton Prague Open daily from 2 p.m. Pobrežní 1, Prague 8 ˇ

American Roulette, Poker, Texas Hold´em, Black Jack, Pontoon, Punto Banco, Slot machines & El. Roulette www.casinoatrium.cz


| rozhovor | interview Text Jiří Holubec Foto Michael Kratochvíl, Profimedia.cz

Za naším úspěchem stojí štěstí a lenost

Kučera & Baudiš Laziness and luck – the recipe for success


Při vyslovení jmen Eduard Kučera a Pavel

Upon hearing the names Eduard Kučera and

Baudiš většina lidí asi nebude tak úplně

Pavel Baudiš, most people will stare blankly back at

vědět, o kom je řeč. Jejich firmu Avast

you. Their company, Avast Software, or even more

Software, či ještě spíše antivirový program

so, their anti-virus program avast! is a different

avast! zná prakticky každý, kdo se pohybuje

story. Avast! is one of the most commonly used

na internetu. Avast! je dnes jedním

anti-virus programs in the world. It is a brand

z nejpoužívanějších antivirů na světě

known to pretty much anyone familiar with the

a akciová společnost Avast Software patří

internet. The Avast Software joined-stock company

mezi nejúspěšnější české firmy.

is one of the most successful Czech companies.


| rozhovor | interview

Avast! dobyl svět Eduard Kučera a Pavel Baudiš spolupracují už od roku 1988. V roce 1991 založili firmu ALWIL Software, která kromě jiného vyvinula anti-malware program avast!. Dnes je avast! dostupný ve 38 jazykových mutacích, po­užívá ho 178 milionů registrovaných uživatelů z více než 240 zemí a je tak jedním z nejrozšířenějších antivirových programů na světě.

Jak vypadala devadesátá léta v IT byznysu, když je porovnáte s dneškem? Eduard Kučera: To byla krásná doba. Pan Baudiš psal programy a vydělával peníze, pan Kučera se staral o to, jak je utratit. Měli jsme pár klientů, vydělali jsme dvacet milionů za rok, osmnáct jich utratili... Jednoduše pohoda.

Compared to today, what was the IT world like back in the 1990’s? Eduard Kučera: That was a beautiful time. Mr. Baudiš wrote programmes and made money, Mr. Kučera made sure that money is well spent. We had a handful of clients. We made 20 million in one year and spent 18 of them. That was smooth-sailing…

Předpokládám, že i virů tehdy řádilo méně. Pavel Baudiš: Na začátku našeho podnikání byl avast! jen jedním z našich produktů. Většina programů byla ovšem stavěna pro systém DOS a po nástupu Windows je nemělo smysl importovat do nového operačního systému. Zároveň s příchodem Windows 95 a začátkem masového využívání internetu se čím dál více začaly množit viry a my se rozhodli se na ně zaměřit.

Do you think computer viruses were less common back then? Pavel Baudiš: When we started in the business, avast! was just one of our products. Most of the programs however, were written for the DOS system. Once Windows took over, it was meaningless to import those programs into a new operating system. At the onset of mass internet usage and with the arrival of Windows 95, computer viruses started spreading. We decided to focus on that.

Už tehdy jste prodávali své produkty do světa? Pavel Baudiš: V  těch přelomových letech 1996 a 1997 jsme měli zákazníky jen v Česku. Šlo převážně o velké firmy, a navíc jsme se soustředili jen na vývoj a své produkty jsme ani sami neprodávali. Jenže situace se tehdy rychle měnila. Velké podniky přebíraly zahraniční firmy, které měly nastavenou vlastní IT strategii, na trhu se objevil Symantec, který přišel s agresivní cenovou politikou, aby získal co největší podíl na českém trhu. Naše pozice se horšila až do okamžiku, kdy jsme věděli, že musíme změnit přístup. Na zahraničí jsme se zaměřili kvůli tomu, že je v podstatě jedno, jestli antivirový program vyvíjíte pro Česko nebo pro celý svět. A jelikož jsme neměli v zahraničí zavedené klienty ani finance na marketingovou kampaň, rozhodli jsme se, že dáme avast! ke stažení zdarma. Není to zvláštní úvaha? Nemáme finance, tak budeme svůj produkt dávat zdarma? Pavel Baudiš: Nějak jsme se do povědomí dostat museli. Před námi se tím směrem vydalo několik firem, mezi nimi i česká firma AVG. Ty ovšem dávaly k dispozici jen anglickou verzi antiviru, a navíc licenčně omezenou na USA a Anglii. Vy jste oproti tomu svůj program od začátku jazykově lokalizovali. Pavel Baudiš: Ano. Díky tomu dnes například ve Francii používá avast! kolem šestašedesáti procent osobních počítačů. Co dnes vůbec dělají viry? Kdo je vypouští a proč? Pavel Baudiš: Doby, kdy viry psali počítačoví nadšenci, aby ukázali, co dovedou, jsou dávno pryč. V posledních dvanácti letech se z virů stal byznys a kvůli tomu se 18

Did you sell your products world-wide at the time? Pavel Baudiš: 1996 and 1997 were ground-breaking years. We only had clients in the Czech Republic, mostly large companies. We did not sell our own products. Instead we focused mainly on developing them. Things were changing rapidly back then. Large companies were being taken over by foreign investors with already established IT strategies. To top that off, Symantec emerged with its aggressive pricing policy aimed at conquering the largest market share in the Czech Republic. We were losing ground up until we realised that we must change our approach. We decided to focus internationally because it makes no difference whether an anti-virus program is being developed for the Czech Republic or for the whole world. We had no established international customer base and no funds necessary to finance a marketing campaign, so we decided to offer avast! free of charge. But isn’t that contradictory? Having no money and giving out the product for free? Baudiš: Well, we had to make a name for ourselves one way or another! A few other companies chose that route before us. The Czech company, AVG was among them. The difference was that AVG only gave away the English version of the anti-virus program with a license limited to the USA and England only. Unlike them, from the very beginning, you localised your program by language. Pavel Baudiš: Yes. And that is precisely for that reason that some 66 % of all personal computers in France, for example, use avast!. What is the main aim of computer viruses today? Who releases them and why?


| rozhovor | interview

Avast! Conquered the world. Eduard Kučera and Pavel Baudiš work together since 1988. In 1991 they set up ALWIL Software, which, among other things developed the anti-malware program avast!. Today avast! is accessible in 38 language mutations used by 178 million registered users in more than 240 countries. As such, it is one of the most wide-spread anti-virus programs in the world.

chovají co nejnenápadněji. Ovládnou počítač, ale operují v pozadí, kde například shromažďují hesla a přístupové údaje k uživatelským účtům. Nebo rozesílají spam, útočí na servery. Pokud nám zrovna neukradnou přístup k bankovnímu kontu, představují pro nás viry nějaké reálné nebezpečí? Hrozí nám něco jako kyberválka? Pavel Baudiš: Viry mají velmi širokou možnost využití. Například virus Stuxnet vyhledával průmyslová zařízení centrifug na obohacování uranu a přepisoval jim firmware. V Estonsku došlo prostřednictvím sítě napadených počítačů k útoku na webové stránky vlády. U nás k tomu vlastně došlo také. Ovšem v sobotu dopoledne, takže si toho nikdo nevšiml... Dá se spočítat, kolik virů denně vzniká? Pavel Baudiš: Výrobci antivirových programů spolupracují na vzorkování nově vznikajících virů, denně takto dostáváme kolem osmdesáti tisíc vzorků. Stará anekdota praví, že u výrobců antivirů pracují dva týmy. Jeden píše viry, druhý antiviry a občas si to prohodí, aby se nenudili... Jak to vypadá opravdu? Pavel Baudiš: Tu už jsme slyšeli tolikrát, že nám nepřipadá vůbec vtipná. Navíc to není reálné. Na psaní virů jsou potřebné úplně jiné dovednosti než na tvorbu antivirových programů. Takže u vás neplatí pravidlo, že nejlepší hajný je napravený pytlák? Pavel Baudiš: Nevím o případu, že by antivirová firma vědomě zaměstnávala bývalého tvůrce virů. Něčím takovým by si mohla velmi poškodit pověst, kterou je nesmírně těžké budovat a která je třeba pro nás naprosto zásadní součástí distribučního systému. Najít funkční internetovou distribuci se dnes snaží mnoho firem. Dal by se váš postup aplikovat například na placené šíření hudby nebo filmů? Pavel Baudiš: Ten model je těžko přenositelný. Antivirový program je trochu zvláštní tím, že jde v podstatě o službu. U hudby nebo filmů jejich výrobce nepotřebujete. V našem případě probíhá neustále nějaká interakce, která napomáhá k vytvoření užšího vztahu mezi výrobcem a uživatelem.

▶ Pan Baudiš psal programy a vydělával peníze, pan Kučera se staral o to, jak je utratit. Mr Baudiš was writing programmes and making money, Mr Kučera was in charge of spending them.

Ve vašem případě musí uživatel jednou za rok obnovit bezplatnou licenci... Pavel Baudiš: Což je pro nás příležitost nabídnout mu placenou verzi programu. Člověk, který nás rok po­ užívá a je spokojen, je daleko ochotnější si program zakoupit. 20

Pavel Baudiš: The time when computer whizz-kids wrote viruses just to show what they can do is long gone. Over the last twelve years, computer viruses became a business. This is why today they are as discreet as possible. Viruses take over a computer but operate in the background where they collect passwords and account user names for example. Or they send out spam and attack servers. While they are not actually stealing our bank account access codes, are computer viruses an actual threat? How real is the possibility of a cyber-war? Pavel Baudiš: Viruses have a wide spectre of use. The virus Stuxnet, for example, located industrial centrifuge systems for uranium enrichment and re-wrote their firmware. In Estonia, a network of infected computers was used to attack government webpages. This also happened in the Czech Republic, but it happened on a Saturday morning so no one noticed… Is it possible to estimate how many viruses emerge daily? Pavel Baudiš: The anti-virus program developers co-operate in the sampling of emerging viruses. We receive some 80 000 samples each day. An old joke has it that anti-virus program developers employ two teams. One that creates viruses while the other writes anti-virus programs to tackle them. To avoid boredom, they swap occasionally. How is it in real life? Pavel Baudiš: We heard that one so many times that it has lost its appeal. It is also wildly unrealistic. To create a virus one needs entirely different skills than those required to develop anti-virus programs. Would you say then that the saying “a poacher makes the best gamekeeper” is not applicable in your case? Pavel Baudiš: I have not heard of an anti-virus company knowingly employing anyone who used to be a virus creator. Building one’s reputation is extremely challenging and this would ruin it in a heart-beat. Good reputation is an integral part of our distribution system. Many companies today strive to find a functional internet distribution system. Do you think it would be possible to apply your experience to paid distribution of music and films for example? Pavel Baudiš: This model would be difficult to apply. An anti-virus program is unique in that it is a service. Where music and films are concerned you do not need their makers. In our case there is continuous interaction which enables closer co-operation between maker and user. Your users are required to renew their free of charge licence once per year... ▶


| rozhovor | interview

▴ Šance zopakovat úspěch avastu! je podle Eduarda Kučery pro mladé české firmy asi taková jako vyhrát první cenu ve sportce. According to Eduard Kučera the chance for young Czech companies to repeat the success of avast! is as big as the chance to win the lottery.

Existují v tomto přístupu nějaké místní či národní zvláštnosti? Eduard Kučera: Určitě. Třeba v Číně takřka nikdo nepoužívá volně dostupnou verzi programu. Všichni mají placenou verzi, ovšem pirátsky staženou. V Brazílii, kde máme mnoho uživatelů, zase velmi málo lidí vlastní mezinárodní platební kartu. Jedním z principů úspěšného prodeje přitom je udělat celý proces pro zákazníka co nejsnazší. My jsme tedy museli strávit hodně času zjišťováním, jaký způsob on-line platby je v Brazílii nejjednodušší, a zabudovat ho do systému tak, že jakmile rozpozná zákazníka z Brazílie, pošle mu takříkajíc přihrávku rovnou do pokutového území. Dobrý produkt je tedy pouze jedna z podmínek úspěchu? Eduard Kučera: Samozřejmě. Pokud máte dostatek peněz na marketing, pak nemusíte mít ani tak dobrý produkt a všechno převálcujete masivní reklamou. U nás to bylo naopak. My jsme měli dobrý produkt a málo peněz na reklamu. Museli jsme se tedy vydat cestou, které se v angličtině říká „word of mouth“ a v češtině „jedna paní povídala“. Měli jsme to štěstí, že se nám tímto způsobem podařilo prorazit. To máme další podmínku – štěstí. Eduard Kučera: Štěstí v našem případě hrálo obrovskou roli. I s dobrým produktem a dobrou pověstí jsme se pořád pohybovali v oblasti s obrovskými náklady. Dnes má skoro každý neomezené připojení na internet a málokdo ví, že pro distributory je uložení a přenos dat velmi nákladná záležitost. Nakonec i samotný elektronický obchod, operace s platebními kartami a osobními údaji jsme se rozhodli jako jedinou součást našeho podnikání outsourcovat. O elektronické distribuci toho ale víme spous22

Pavel Baudiš: Which is our window of opportunity to offer the paid version of the program. Someone who has been using our program for a whole year and who is satisfied with it is much more likely to purchase it. Have you come across any local or national curiosities in this approach? Eduard Kučera: Certainly. In China for example, no one uses the free of charge version of the program. Everyone has a paid version, but one that is illegally downloaded. One of the most basic principles of successful sales is making the whole process as easy as possible for the customer. In Brazil we have many users few of whom own an international credit card. So we spent a lot of time in Brazil determining what payment method is the easiest and then implementing it into the system. As soon as the system recognises the customer as being from Brazil it offers the relevant payment method increasing the odds that the customer will go for it. Is a good product just one of the things needed to succeed then? Eduard Kučera: Of course. If you have sufficient funds to spend on marketing, your product needn’t even be all that great. A massive advertising campaign can wipe everything else out. The exact opposite happened to us. We had a great product but no money. Our only chance was “word of mouth”. We got lucky. That brings us to the other prerequisite of success – luck. Eduard Kučera: Luck played a big part in our success story. Yes, we had a great product and a good reputation but ours is a field where costs are immense. Today, just about anyone has unlimited access to the internet and only a few are aware that storage and transfer of data is ▶


Ať už letíte kamkoli, váš dům máte pod palcem. Přímo ve vašem mobilu.

iNELS. Doma kdekoli chcete.

www.jednounohoudoma.cz


| rozhovor | interview

tu. Kdybychom chtěli, mohli bychom si z ní vytvořit další předmět činnosti. A nechce se vám? Eduard Kučera: Náš současný byznys nás plně vytěžuje. Víte, náš úspěch je založen z velké části na tom, že jsme velmi líní. Kdybychom nebyli líní, nevymýšleli bychom složité způsoby, jak práci přesunout na počítače, a náš systém by nebyl zdaleka tak efektivní. Nehodláte se ani stát investorem v nějaké mladé „start up“ firmě? Eduard Kučera: My se finančně podílíme na investičním projektu Credo Ventures, což je první investiční fond zaměřený na mladé technologické firmy. Je to pro nás nejvhodnější způsob. Máme sice k dispozici distribuční systém, kterým můžeme milionům uživatelů okamžitě nabídnout jakýkoliv produkt, ale to by pro nás byl tak trochu konflikt zájmů. Předávat start up firmám naše zkušenosti taky dost dobře nejde, protože, jak už jsem říkal, v našem případě hrálo velkou roli štěstí. Když se mě někdo ptá, jestli lze náš úspěch zopakovat, tak odpovídám – ano, asi tak jako lze zopakovat výhru ve sportce.

Pokud máte dostatek peněz na marketing, nemusíte mít ani tak dobrý produkt a všechno převálcujete masivní reklamou. U nás to bylo naopak. Kromě investic se rovněž věnujete charitativní činnosti prostřednictvím Nadace avast!. Eduard Kučera: My jsme se charitě věnovali i před jeho založením. Probíhalo to ovšem tak, že jsme si začátkem prosince vzpomněli, že do 15. prosince musejí být na dary podepsané smlouvy a peníze převedené na účty příjemců. Takže jsem pravidelně obvolával nadace s tím, že jestli mají čas a přijdou k nám do kanceláře ve tři hodiny, podepíšou smlouvu a nechají se vyfotit, tak jim věnujeme dva miliony. Nakonec jsme usoudili, že to není příliš efektivní způsob, a založili jsme vlastní fond. Ročně do něj vložíme dvě a půl procenta zisku, a protože jsme líní, svěřili jsme ho našim manželkám. Proti jiným fondům mají ušetřenou práci se získáváním financí. Eduard Kučera: Ono vedení fondu dá stejně dost práce. Jednou se nám manželky svěřily, že utratit dvacet milionů je složitá záležitost. My jsme na to mohli říct jenom: A víte, děvčata, jak je složité při naší lenosti padesátkrát tolik vydělat? 24

extremely costly for distributors. In the end, the only part of our business that we decided to outsource was e-shop, credit card transactions and personal data handling. We have considerable experience where electronic distribution is concerned though. If we wanted, we could also add this to our activities. Is that something you are not interested in? Eduard Kučera: Our current business activities are keeping us busy. You see, we owe a big chunk of our success to the fact that we are very lazy. Were we not that lazy, we would not have thought up complicated means of transferring the work load over to the computers and our system would have been lacking in efficiency. Have you not considered becoming an investor in one of the up and coming “start-up” companies? Eduard Kučera: We contribute financially to the Credo Ventures investment project. It is the first investment fund aimed at young companies specialising in technology. This suits us best. While we do have a distribution system at our disposition via which we could offer any product to millions of users instantly, this would represent a conflict of interests for us. It is also quite unrealistic to pass on our experience to start-up companies because as I have already mentioned, luck played a huge role in our case. Whenever anyone asks me whether it is possible to repeat our success, I reply: “Yes, just as it is possible to win the lottery twice.” Alongside investment, you also contribute to charity via the avast! Foundation. Eduard Kučera: We contributed to charity way before setting up the foundation. The way we went about it back then was that come beginning of December we remembered that by December 15th we need to have the donation contracts signed and the money transferred to the recipient’s accounts. So I saw myself repeatedly calling the foundations saying: “If you have the time, come by our office at 3pm, sign the contract, have your picture taken and walk out with 2 million.” In the end, we found it more reasonable to set up our own foundation. Annually, we deposit 2.5 % of our profit there and because we are lazy, we entrusted it to our wives. Unlike other foundations, they needn’t worry about acquiring funds. Eduard Kučera: Foundation management is tedious work. There was this one time when our wives confessed that spending 20 million is not that easy. There was only one thing we could have said to that. “Girls, given our level of laziness, just imagine how hard it is to make 50 times the amount…”


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n Text Martin Ježek Foto Profimedia.cz

Město plné kultury

Düsseldorf

A city replete with culture

26


Žádné katedrály nebo zámky, ale městské parky

No castles or cathedrals, but city parks and

a všudypřítomné moderní umění. Každého, kdo do

omnipresent modern art. Anyone coming to

Düsseldorfu přijede, okouzlý ta spousta parků,

Düsseldorf will be enchanted by the plentiful

zahrad a zelených teras. Město ležící

parks, gardens and green terraces. This city

v průmyslovém srdci Německa se může chlubit

located in the industrial heart of Germany can also

také bohatým kulturním životem. Místní mecenáši

boast a rich cultural life. The locals have often

často a rádi v historii města investovali do umění

been keen patrons of the arts and this is reflected

a na zdejších galeriích a muzeích je to vidět.

in the local galleries and museums.

27


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n

HOLIDAYS CZECH AIRLINES ZVou… Vypravte se s námi do města, které je na sebe právem pyšné. V HOLIDAYS Czech Airlines vám připravíme pobyt na míru, zcela podle vašich představ. Kontaktujte nás na www.holidays.cz. ▾ Při procházkách centrem města si užijete úžasně klidnou atmosféru, k posezení láká spousta útulných restaurací a kaváren. On your walks in the city centre enjoy the peaceful atmosphere or sit down in of the many cosy restaurants and cafés.

▶▶ Hlavně v letních měsících se nábřeží Rýna promění v jednu velkou promenádu. In summer months the banks of the river Rhine turn into one big promenade.

Auta zmizela do tunelu

Cars disappeared in a tunnel

Co je pro Italy piazza, to je pro zdejší obyvatele Burgplatz. Pulsující náměstí plné života, jehož atmosféru si zamilujete. Historické centrum města za pěkného počasí přímo vybízí k posezení venku a k procházkám podél Rýna. Centrum Düsseldorfu ještě nabylo na kráse poté, co se městští radní rozhodli skrýt automobilový provoz na nábřeží do tunelu. Tím se Burgplatz pro pěší ještě víc propojil s veletokem, na němž Düsseldorf leží. Podél řeky se táhne promenáda, která vede například kolem Starého přístavu, a zvlášť o víkendech je tu plno. Město se zkrátka vrátilo k řece a místní to kvitují s povděkem. Město má velice multikulturního ducha. Zatímco rodiny s dětmi míří k řece nebo do parku, praktikující muslimové se scházejí v budově bývalého nádraží Derendorf, kde se nachází místní mešita. Düsseldorf má jednu z nejvýraznějších muslimských komunit v Německu a dříve se místní muslimové, kteří většinou pocházejí z Turecka, scházeli v malých modlitebnách rozesetých takřka po celém městě. V roce 2002 se Turecké islámské kulturní sdružení rozhodlo, že zbuduje skutečnou mešitu. Minaret sice nemá, ale uvnitř je zdobená ornamenty a freskami. Že jde o svatostánek, zdůrazňují tři věžičky, které architekti umístili na střechu mešity. Oficiální prohlídky se nekonají, ale návštěvník není nikdy odmítnut.

Burgplatz is the city’s central square. You will fall in love with the atmosphere here, vibrant and full of life. In good weather the historic centre of the city is an ideal place to sit outside or take walks along the Rhine. The centre of Düsseldorf has become even more beautiful since the town councillors decided to conceal automobile traffic in a tunnel on the waterfront. That connected the Burgplatz pedestrian zone with the mighty river Düsseldorf lies on. A promenade stretches along the river and leads around the Old Port. It is always crowded, especially on weekends. The river is once again an essential part of the city and the locals are grateful for it.      The city has a real multicultural spirit. While families with children head to the river or to a park, practising Muslims gather in the building of a former railway station, Derendorf, where the local mosque is. Düsseldorf has one of the most prominent Muslim communities in Germany. Formerly the local Muslims, who mostly come from Turkey, met in small prayer houses scattered throughout almost the whole city. In 2002 the Turkish Islamic Cultural Association decided to build a proper mosque. It does not have a minaret, but the interior is decorated with orna-

28


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n

▶ Jakmile do města dorazí karneval, vytahují místní ze skříní nejroztodivnější kostýmy. Once the carnival hits the town, the locals pull the most bizarre costumes out of their closets.

HOLIDAYS CZECH AIRLINES INVITES YOU Take a trip with us to the city that is rightly proud about itself. HOLIDAYS Czech Airlines will tailor your trip to all your wishes and requirements. Contact us at www.holidays.cz.

Malá, dobře oblečená Paříž

Napoleon Bonaparte prý kdysi o Düsseldorfu řekl, že je to taková malá Paříž. Sice se už nedozvíme, jak to přesně bylo, ale dnes už to vlastně není zase až tak podstatné. Místní si vzali tuto charakteristiku za svou a rádi se jí chlubí především proto, že skutečně sedí. Obyvatelé Düsseldorfu totiž podobně jako Pařížané rádi životem

DÜSSELDORF

546 km

/1.30 ho

30

d.

Prague

ments and frescoes. The fact that this is a sanctuary is emphasised by three turrets the architects placed on the roof of the mosque. There are no official tours, but visitors are never refused entry. A small, well-dressed Paris

Napoleon Bonaparte once said of Düsseldorf that it is like a little Paris. We may never know what exactly he meant, but that is not all that important. The locals took up this description and like to boast about it, mainly because it truly fits. The residents of Düsseldorf, like the Parisians, seem to glide through life with a certain ease, have a good sense of humour and like to enjoy themselves. They are not remotely bothered that comparing this German city with Paris could be seen as a bit ambitious and over-the-top. A little fanfaronade cannot hurt. And if you live in the shadow of a giant like Cologne, you need some self-confidence. But there is no arrogance behind this – just a friendly spirit and joie de vivre. The local generosity has one more aspect to it, one that brings happiness to shop owners in particular. A lot of money is spent here, especially on fashion. It is no coincidence that you will encounter the most illustrious designer names and fashion brands here. What is more, fashion fairs are held in Düsseldorf several times a year. ▶


Flexible workplace solutions to support your business

From just one person, to an entire department, we provide a whole range of cost-effective, flexible office solutions which can be tailored to your business and to suit any budget. • Fully equipped offices and virtual office services

• Videoconferencing facilities available

• Meeting rooms and drop-in business lounges

• Over 1200 locations worldwide

Solut ions from

3 49 K

per m

č

onth!

5 locations in Prague and Brno to boost your business and more to come!

Find out more about our flexible solutions…

www.regus.cz

31

+420 222 191 100

1200 locations | 550 cities | 95 countries


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n

S Českými aeroliniemi do Düsseldorfu Z Prahy do Düsseldorfu v pondělí v 6.55, ve 12.00, v 17.00 a ve 21.15 hod., v úterý a ve středu v 6.55 a v 17.00 hod., ve čtvrtek a v pátek v 6.55, ve 12.00 a v 17.00 hod., v sobotu v 6.55 hod. a v neděli ve 12.00, v 17.00 a ve 21.15 hod. Z Düsseldorfu do Prahy v pondělí v 6.00, v 9.05, ve 14.30 a 19.15 hod., v úterý v 6.00, v 9.05 a v 19.15 hod., ve středu v 9.05 a v 19.15 hod., ve čtvrtek a v pátek v 9.05, ve 14.30 a v 19.15 hod., v sobotu v 9.05 hod. a v neděli ve 14.30 a v 19.15 hod.

proplouvají s jakousi lehkostí, mají smysl pro humor a rádi si užívají. Že je srovnání německého města s Paříží a Pařížany velmi ambiciózní a možná i přehnané, to jim vůbec nevadí. Trocha toho fanfarónského zveličování přece nemůže škodit. Ono když žijete v těsném sousedství takového obra, jakým je Kolín nad Rýnem, sebedůvěru prostě potřebujete. Za typickým düsseldorfským sebevědomím ale nehledejte nějakou nadutost. Za vším se skrývá přátelský duch a radost ze života. Místní velkorysost má pak ještě jeden projev, který dělá radost hlavně majitelům obchodů. Hodně se tady utrácí, a to především za módu. Ne náhodou tu narazíte na nejzvučnější návrhářská jména a módní značky. Několikrát do roka se v Düsseldorfu konají také módní veletrhy. Studenti se tu mají dobře

Kulturní tradice se v Düsseldorfu velice dobře prolíná s univerzitní atmosférou. Asi nejlepším příkladem téhhle symbiózy je Akademie-Galerie, která sídlí v budově Akademie umění teprve od roku 2005 a stala se tak nejnovějším centrem místní kulturní scény. Co semestr, to výstava. Taková je strategie zdejších kurátorů, která umožňuje, aby studenti i profesoři Akademie umění mohli veřejnosti pravidelně představovat svou tvorbu. V galerii tak postupně vzniká sbírka, nebo spíš archiv, který bude dokumentovat uměleckou dráhu zdejších absolventů. Z muzeí, která město má, se dá těžko vybrat to nejlepší. Je tu Muzeum filmu, Památník Heinricha Hei-

Students have it good here

Cultural traditions in Düsseldorf blend well with the university atmosphere. Perhaps the best example of this symbiosis is the Akademie-Galerie, which has been housed in the Academy of Arts since 2005 and has become the latest centre of local cultural scene. Every semester there is a new exhibition. That’s the strategy of the local curators, allowing students and professors at the Academy of Arts to regularly display their work to the public. The gallery is thus gradually assembling a collection, or rather an archive, which will document the local graduates’ artistic careers.      It is really difficult to say which is the city’s best

Cultural traditions in Düsseldorf blend well with the university atmosphere. the best example of this symbiosis is the Akademie-Galerie. museum. There is a Museum of Film, the Museum of Heinrich Heine, the Museum of German Ceramic Art, Art Collection of North Rhine – Westphalia, the Wittgenstein Palace... Anyone interested in the history of shipping on the Rhine should not miss the Museum of Inland Waterway Transport in the Old Castle tower in the centre of town. Other less common exhibitions include the Conzen Collection. It is located in

Czech Airlines’ tips What to taste? The local specialty is the Düsseldorf mustard roast, a specially prepared steak with potatoes and beans. Another favourite is sour roast Rhine. Where to go? An interesting destination is the most famous local castle, Benrath, which is located in the district of the same name. It contains many museums and exhibitions. What to bring back? Radschläger – a symbolic figure of a man doing a handstand. It is sold almost everywhere (what is more, handstand races are held here every year).

▶ Sochy v Düsseldorfu ukazují místní svérázný smysl pro humor. Vedle slavných hádajících se mužů to dokazují třeba tyhle děti dělající hvězdu. Statues in Düsseldorf show local peculiar sense of humour; the famous statue of the quarrelling men or these cartwheeling children.

How to blend in? The locals are open and friendly, and the city’s calendar is full of various events and fairs, so they are accustomed to foreigners here. Just smile and, above all, “kein Stress”.

32


33


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n

With Czech Airlines to Düsseldorf From Prague to Düsseldorf on Mondays at 6.55, at 12.00, at 17.00 and at 21.15, on Tuesdays and Wednesdays at 6.55 and 17.00, on Thursdays and Fridays at 6.55, at 12.00 at and 17.00, on Saturday at 6.55 and on Sunday at 12.00, 17.00 and 21.15. From Düsseldorf to Prague every Monday at 6.00, 9.05, 14.30 and 19.15, every Tuesday at 6.00, at 9.05 and at 19.15, every Wednesday at 9.05 and at 19.15, every Thursday and Friday at on Thursdays and Fridays at 9.05, 14.30 and at 19.15, every Saturday at 9.05 and every Sunday at 14.30 and at 19.15.

neho, Muzeum německé keramiky, Umělecká sbírka Severního Porýní-Vestfálska, palác Wittgenstein... Koho zaujaly dějiny rejdařství na Rýně, neměl by minout Muzeum říční plavby ve Staré zámecké věži v centru města. Mezi další méně obvyklé expozice patří Conzenova sbírka. Sídlí v takzvaném Starém domě na Starém Městě. Je to měšťanský palác z 18. století a svou architekturou patří k nejkrásnějším v Düsseldorfu. Skrývá se v něm soukromé muzeum, které založil obchodník s uměleckými díly a majitel tradiční rámařské dílny Friedrich G. Conzen. Sbírka rámů sahá od gotiky až po 19. století a jejím jádrem jsou italské kusy ze 16. století. Celkem sbírka obsahuje dvanáct set exponátů a návštěva muzea se vyplatí už kvůli domu samotnému. Prohlídka totiž vede honosnými místnostmi vybavenými historickým nábytkem. V ulicích je živo

Místní neradi sedí doma, naopak využívají prakticky jakoukoli příležitost vyrazit do ulic. Rádi se baví a diskutují se sousedy, což je tady vidět dokonce i na sochách. Pokud nevěříte, vydejte se na nároží Mittelstrasse a Grabenstrasse. Lze se tam dostat i metrem do stanice Heinrich-Heine-Allee. Přímo na úrovni chodníku, nikoli na piedestalu, tam stojí dva diskutéři, které vytvořil sochař Hennig Seemann. Při pohledu na dohadující se sousoší vás snadno může přepadnout nutkání se do jejich hádky okamžitě vložit. Asi největší místní akcí je tradičně karneval. Na přelomu února a března bývá po jeden prodloužený víkend město vzhůru nohama. Od karnevalového čtvrtku

Tipy Českých aerolinií Co ochutnat? Místní specialitou je düsseldorfská hořčicová pečeně, což je speciálně upravený steak s brambory a fazolemi. Oblíbená je rýnská pečeně na kyselo. Kam vyrazit? Zajímavým cílem může být nejznámější zdejší zámek Benrath stojící ve stejnojmenné čtvrti. Honosí se mnoha muzei a výstavami. Co si přivézt? Radschläger – symbolickou figurku člověka, který dělá stojku. Prodávají ji skoro všude, navíc tady každoročně ve stoji na hlavě pořádají i závody. Jak zapadnout? Místní jsou otevření a přátelští, město je navíc po celý rok plné různých akcí a veletrhů, takže jsou tady na cizince zvyklí. Stačí se usmívat a hlavně „kein Stress“.

▶ Je libo místní specialitu Senfrostbraten neboli pečeni v hořčicové krustě? Would you like to try the local speciality called Senfrostbraten (steak in mustard crust)?

34

a building called The Old House in the Old Town, an 18th century burgher’s house possessing some of the most beautiful architecture in Düsseldorf. It houses a private museum founded by Friedrich G. Conzen, an art dealer and owner of a framing workshop. The collection of frames ranges from the Gothic period to the 19th century, with Italian pieces from the 16th century as its centrepiece. Altogether the collection comprises 1,200 items and a visit to the museum is worthwhile for the house alone, since the tour leads you through its splendid rooms fitted with antique furniture. Lively streets

The locals do not like sitting around at home – instead, they make use of virtually any opportunity to get out into the streets. They like to have fun and chat with neighbours – and even statues here demonstrate this fact. If you find that hard to believe, head for the corner of Mittelstrasse and Grabenstrasse streets. Or you can also get there by metro, getting off at Heinrich-Heine-Allee station. Directly at pavement level, without a pedestal, there is a sculpture of two people debating, created by Hennig Seemann. Looking at this sculpture of people quarrelling, you can easily get the urge to join in their argument.      Perhaps the biggest local event is traditionally the Carnival. On a long weekend at the turn of February and March the city is turned upside down. From the carnival Thursday till the following Tuesday an in-


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n

až do následujícího úterý se vypije neuvěřitelné množství místního piva, slaví se, tančí se na ulicích i v lokálech. V civilu i v kostýmech, jak je komu libo. Vrcholem karnevalového řádění je pak pondělní průvod, který si v tomhle městě opravdu umějí užít. Jako vlastně úplně všechno. inzerce

credible amount of local beer is drunk; there is merry-making and dancing in the streets and in pubs, in everyday clothing or in costume, whichever you prefer. The carnival’s highlight is the Monday procession – in this, as in everything else, the city really knows how to enjoy itself.

▴ Zámek Benrath stojící ve stejnojmenné čtvrti má krásné okolí a hostí hned několik muzeí a galerií. The Benrath Chateau located in the eponymous quarter boasts beautiful surrounding and hosts several museums and galleries.


| T É M A | T o pic Text Jana Pavlovičová Foto Profimedia.cz

Náš šálek kávy

Malý průvodce po stylových českých kavárnách

Fancy a cup of coffee? A guide to stylish Czech cafés Narazit u nás na kavárnu s vynikající kávou je

Finding a coffee shop in the Czech Republic

pořád ještě kumšt, ale pár výjimečných podniků

that serves great-tasting coffee is not easy, but

jsme nakonec přece jen našli. Nedostanete v nich

there are a few exceptions. You won’t find any

„pravého českého turka“ ani piccolo, o kterém

Czech specifics like “Turek” or “piccolo” either,

mimo naši republiku nikdy nikdo neslyšel, zato

you will get genuine, delicious coffee. It seems

vám tam připraví opravdovou lahodnou kávu.

as though the trend of ‘First Republic’ era cafés

Zdá se, že duch prvorepublikových kaváren

and privately owned roasting companies is

a soukromých pražíren začíná po desetiletích

coming back.

hrůzy zase pomaličku ožívat.| téma | t o pic

Na Kolíbce v Pelhřimově

Na Kolíbce in Pelhřimov

Kavárník Miroslav Remeš, který otevřel svou pelhřimovskou kavárnu v měšťanském domě Na Kolíbce, používá pro výrobu kávy vlastní speciálně komponovanou směs Remi Coffee. Mixuje ji z nejlepších druhů kávy arabika, přitom každý druh je pražen zvlášť. Specialitou kavárny jsou i vařené horké čokolády, na vrchol blaženosti vás přivedou jedinečné dezerty s něhou připravované samotnou paní kavárníkovou. Interiér navozující atmosféru prvorepublikových kaváren s výbornou kávou a návykovými moučníky působí tak, že se vám najednou nechce zvednout ze židle. Pelhřimov i jeho okolí skrývají spoustu malebných míst a památek. Město se nachází v půvabné krajině Českomoravské vrchoviny a mimo jiné nabízí městskou rezervaci s kubistickými unikáty. Projděte si náměstí s historickými domy postavenými v široké škále stavebních slohů nebo navštivte místní muzejní expozice. Milovníky přírody nejspíš zláká k výšlapu blízký vrch Křemešník, v zimě jsou zde k dispozici sjezdovky a běžecké tratě.

Café owner Miroslav Remeš opened his café in a townhouse called “Na Kolíbce” in Pelhřimov. He makes his coffee using a specially composed blend called Remi Coffee. Homemade hot chocolates are a speciality here, as are the divine deserts lovingly prepared by the owner’s wife. The interior is inspired by the First Republic era which, in combination with the delectable coffees and addictive cakes, makes this venue irresistible. Pelhřimov and its vicinity abound in picturesque sites and monuments. The town itself lies in the splendid countryside of the Bohemian-Moravian highlands. Parts of the town are protected historical landmarks due to the rare Cubist elements. You can walk round the town square where there is a range of historical houses built in a variety of styles, or visit the local museum exhibitions. Nature-lovers will appreciate a hike up the nearby Křemešník hill, while in winter there are both downhill and cross-country skiing opportunities.

Kde: Kavarna.nakolibce.cz, Příkopy 25, Pelhřimov

Where: Kavarna.nakolibce.cz, Příkopy 25, Pelhřimov

Café Fara in Klentnice

Doslova jako zázrak se jeví rodinná kavárna v malebné jihomoravské vesnici Klentnice ležící na cyklostezce pod pálavskými vrchy. Vyhlášený, samozřejmě nekuřácký, citlivě zrekonstruovaný podnik s kouzelným venkovním posezením sídlí hned vedle kostela sv. Jiří v pozdně barokní budově fary z období vlády Josefa II. Součástí komplexu je i farní knihovna, obchůdek, vinný sklep s nabídkou vín místních vinařů a stylové ubytování v několika pokojích odvážné přístavby, kterou architekti vytvořili na místě bývalých chlívků. Café Fara nabízí lahodnou kávu, kterou zde připravují z vlastní kávové směsi tvořené kvalitními odrůdami kávy arabika z Brazílie, Kolumbie a Etiopie doplněnými kvalitní indickou robustou. Kromě espresa a dalších nápojů z něj odvozených nabídku doplňují i vynikající zákusky. Můžete navštívit kávovou seanci v místním specializovaném salonku Coffee Spirit, dozvědět se pár zajímavostí o kávě a ochutnat ji připravenou v padesát let starém kávovaru Gaggia. Něco k zakousnutí z čerstvých surovin a zeleniny z vlastní biozahrady vám tu připraví ve farní kuchyni. Tenhle malý zázrak se navíc nachází v nádherné pálavské přírodě, takže až dopijete a dojíte, určitě vyrazte na výlet. Ať na kole, či po vlastních, vyšlápněte si na pálavskou Stolovou horu s výhledem na Pavlovské vrchy či Novomlýnskou nádrž, navštivte nedaleké město Mikulov, dejte si túru na vrch Děvín se zříceninou Dívčího hradu a Sirotčího hrádku.

This family-owned café in the picturesque southern Moravian village of Klentnice seems almost otherworldly. Located on a cycle track below the Pálava hills and adjacent to the St. George’s Church, this carefully renovated, non-smoking establishment makes for an idyllic outdoor setting. The café itself is in what used to be a parsonage and was built in late Baroque style during the time of Joseph II’s rule. The complex is completed by a library, a shop, a wine cellar offering wines from local vineyards as well as stylish accommodation in an annex converted from what used to be the barn. Café Fara offers delicious coffee prepared from its very own blend of quality coffee beans. Arabica varieties from Brazil, Colombia and Ethiopia are seamlessly complemented with the flavours of Indian Robusta. With your cup of espresso in hand, or any other beverage derived from it, enjoy an array of superb cakes, or perhaps partake in a coffee-tasting session in the specialised “Coffee Spirit” lounge where you can learn a thing or two about coffee and sample it brewed in a 50-year old Gaggia coffee maker. If the cakes are not enough to sate your hunger, the parish kitchen uses only the freshest, organic seasonal produce to bring you a delight of savoury treats. What is more, this little gem is situated amidst the pristine nature of Pálava. So when you’re done drinking and eating make sure to have a look around. Whether you cycle or walk, take a trip up Pálava’s table mountain to enjoy some breath-taking vistas, visit the town of Mikulov or hike up mount Děvín to see the castle ruins.

Kde: Cafefara.cz, Klentnice 166

Where: Cafefara.cz, Klentnice 166

Café Fara v Klentnici

38


| TÉMA | TOPIC

Coffee Fusion v Brně

Málokdo ví, že první kavárna na našem území byla otevřena Turkem Ahmedem roku 1702 v Brně. Logicky jsme se tedy nemohli moravské metropoli na našich kavárenských toulkách vyhnout. Majitelem a zároveň hlavním baristou Coffee Fusion je Michal Kocman, mistr kávy České republiky 2008, účastník mistrovství světa baristů 2009 v Atlantě a 28. nejlepší barista světa. Zdejší káva pochází z nejlepších světových i tuzemských pražíren a každý týden tu vystřídají minimálně dvě různé výběrové kávy ze všech koutů světa, od Indonésie přes Latinskou Ameriku až po Afriku. Dostanete výborné espreso a všechny nápoje z něj odvozené i kávu připravenou alternativními metodami, pomocí Hario V60, chemexu, vacuum potu, french pressu nebo aeropressu. V letních měsících tady nabízejí specialitku: netradiční kávu připravenou studenou dvanáctihodinovou extrakcí pomocí japonského studeného vodního dripu. Až dopijete, vydejte se za drakem do prostor Staré radnice, nevynechte hlavní dominanty města: katedrálu sv. Petra a Pavla a hrad Špilberk s expozicí Muzea města Brna. Zajímavé jsou také podzemní kasematy s expozicí barokního pevnostního stavitelství a vězeňství josefínské doby. Bát se můžete v podzemí Kapucínského kostela blízko Zelného trhu, který skrývá hrobku s mumiemi mnichů i světských osobností. A nezapomeňte na věhlasnou vilu Tugendhat architekta Ludwiga Miese van der Rohe.

▾ Xxx Xxx

Kde: Jánská 25, Brno

Kavárna na Kozím plácku

Coffee Fusion in Brno

Na kávu si v Kutné Hoře zajděte do Kavárny na Kozím plácku. Nachází se ve stylově zrekonstruovaném domku na Dačickém náměstí a klasické espreso tady nečekejte. Zdejší koncept je unikátní tím, že zde kávu připravují výhradně ve vacuum potech (skleněný vakuový kávovar s filtrem) a na french pressu. Tato metoda je stará sto let a dnes se vrací zpět na výsluní. French pressy jsou servírovány na stůl, zatímco vacuum poty připravuje obsluha na siphon baru vyrobeném na zakázku. Těšit se budete z příjemné obsluhy pana kavárníka, v nabídce je výběr čerstvě pražených jednodruhových káv z pražíren Doubleshot a La Boheme Cafe, nechybějí dezerty a pečivo z místní pekárny nebo horká čokoláda vyrobená z pravé 72% čokolády a podávaná se šlehačkou, případně s ovocem, oříšky, chilli, kokosem či perníkem. Samotná Kutná Hora je jedním z nejkrásnějších měst v Čechách, je zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO, takže nudit se tu určitě nebudete. Prohlédněte si úchvatný chrám sv. Barbory, patronky havířů, projděte Vlašský dvůr, navštivte Hrádek – Čes-

Few people know that the first café in the Czech lands was opened in Brno by a Turk called Ahmed in 1702. Logically, this city was a compulsory stop in our quest for great cafés. Coffee Fusion’s owner and head barista, Michal Kocman, is the 2008 Czech Republic Coffee Champion, a participant in the 2009 World Barista Championship in Atlanta and the world’s 28th best barista. The coffee used here comes from both the best local and international roasting companies. Every week the café boasts two varieties of specially selected coffee from Indonesia, Latin America and Africa. Whether it’s a regular espresso you’re after or something a bit different, this is the place to be. At Coffee Fusion, Hario V60, Chemex, Vacuum Pot, French press or Aeropress are the daily bread. Additionally, an unusual treat is on offer in the summertime – a cold brew that takes twelve hours to make using a cold Japanese water drip. Having satisfied your caffeine urge, take a walk to the old town hall to see the dragon or visit Brno’s dominant landmarks – the Cathedral of St. Peter and Paul and the Špilberk castle with the Museum of Brno. Then

39

▴ Pod pálavskými vrchy se daří hlavně vínu, díky Café Fara v Klentnici si tady ale můžete dát i výbornou kávu. Although the sides of the Pálava hills are mainly associated with wine, thanks to Café Fara in Klentnice you can also enjoy an excellent cup of coffee.


| téma | t o pic

ké muzeum stříbra a rozhodně nevynechejte druhou část prohlídkového okruhu, podzemní štoly, v nichž se stříbro těžilo. A nezapomeňte se cestou z Kutné Hory zastavit ve světoznámé Kostnici v Sedlci u Kutné Hory. Po této návštěvě budete jistojistě potřebovat další kávu… Kde: Koziplacek.cz, Dačického náměstí, Kutná Hora

Kavárna a galerie U Zlatého korálku

▾ Dvojnásobná mistryně republiky v přípravě kávy Petra Veselá provozuje v Jílovém u Prahy kavárnu a galerii U Zlatého korálku. Twice Czech champion in coffee brewing, Petra Veselá, opened her café and gallery U Zlatého korálku (The Golden Bead) at Jílové u Prahy.

Majitelkou Zlatého korálku je dvojnásobná mistryně republiky v přípravě kávy Petra Veselá, takže o kvalitě podávané kávy není sporu. Pro její přípravu tady používají italské Caffé Vescovi (100% arabika), sedmidruhovou kávu s výrazně čokoládovými tóny, kterou si dovážejí přímo z italské Padovy. Ochutnáte dokonalé cappuccino korunované pěnou skvostně nazdobenou technikou latte art. Můžete ochutnat i kávové speciality, se kterými se majitelka zúčastnila světových soutěží, nebo se u ní zúčastnit kurzů přípravy kávy. Jílové je od hlavního města vzdálené jen pár kilometrů, přesto se tady nabízí spousta možností k příjemným procházkám. Za prohlídku stojí překrásné údolí řeky Sázavy obklopené masivní pahorkatinou i samotné město s bohatou historií a přízviskem „královské zlatohorní“. Historii dolování zlata je tady věnováno dokonce i muzeum, kde se navíc dozvíte i o dějinách českého trampingu. Interiér místního kostela si pro změnu vybral Miloš Forman k natáčení několika scén do slavného Amadea. Kde: Zlatykoralek.cz, Masarykovo nám. 1, Jílové u Prahy

Kavárna BonTre Třeboň

Do Třeboně se většinou jezdí na kapří hranolky a další rybí speciality, ale teď už tady díky nedávno otevřené kavárně BonTre dostanete i dobrou kávu. V interiéru

explore the underground passageways of the casemate and admire the exposition of Baroque fortification architecture and imprisonment practices of the 18th century. If it’s something spooky you’re after, the Capuchin crypt with mummified Capuchin friars is nearby, while the renowned functionalist Villa Tugendhat built by the architect Ludwig Miese van der Rohe is a must for admirers of modern architecture. Where: Jánská 25, Brno

Café Na Kozím plácku

While in Kutná Hora, enjoy your coffee in a café called “Na Kozím plácku”. It is located in a small, stylishly renovated house on Dačické square. Do not ask for a regular espresso here: this café is unique in that they only make their coffee in vacuum pots (a glass vacuum coffee maker with a filter) or on a “French press”. This method is over a hundred years old and is slowly enjoying a comeback. The French press is brought to your table while the vacuum pots are prepared at the custommade siphon bar. The owner is charming and there are freshly roasted single-blend coffee varieties from Doubleshot à La Boheme Café to choose from. Other specialities are fresh bakery products from the local bakery, desserts and hot chocolate made from real, 72% chocolate served with whipped cream, fruit, nuts, chilli, coconut or gingerbread. Kutná Hora itself is one of the loveliest towns in the Czech Republic and features on the UNESCO World Heritage sites list. A visit to the breath-taking Church of St. Barbara, the patron saint of miners, is a must, as is the Vlašský dvůr, also known as the Italian Court, the Czech Museum of Silver at Hrádek, and the medieval underground shafts where silver was once mined. En route from Kutná Hora, don’t forget to visit the world famous ossuary in Sedlec. We guarantee you’ll need another strong cup of coffee after seeing the ossuary. Where: Koziplacek.cz, Dačického náměstí, Kutná Hora

Café and gallery U Zlatého korálku

There can be no doubt about the quality of coffee served here: the owner of the Golden Bead is none other than Petra Veselá, the double Czech national coffee brewing champion. Here they use the Italian Caffé Vescovi (100% Arabica), which is a blend combining seven varieties of coffee with distinctive chocolate undertones imported directly from Padova in Italy. Taste a perfect cappuccino crowned with thick froth exquisitely decorated using the latte art technique. You can also try some other specialty coffees which the owner devised for international competitions, or sign up for a coffeemaking course. 40


czech republic – slovakia – hungary – romania – estonia – latvia

ask for more than ordinary premises

developed by vgp | www.vgpparks.eu

industrial parks, warehouse, production and administrative space


| téma | t o pic

▴ Prvorepublikový interiér třeboňské kavárny BonTre přímo vybízí k tomu, dát si šálek silného voňavého espresa. The 1930s interior of the BonTre café in Třeboň invites you to enjoy a cup of strong fragrant espresso.

ve stylu 30. let minulého století si vychutnáte čerstvě praženou zrnkovou kávu Vescovi Santos Cerrado Dulce (100% arabica). Není vůbec náhoda, že tady podávají stejnou kávu jako ve Zlatém korálku. Mistryně Petra Veselá totiž vyškolila také místní personál. Kromě zákusků vám tu nabídnou i víno z vinařství Waldberg Vrbovec. Jihočeské město Třeboň ležící ve středu chráněné krajinné oblasti Třeboňsko má kouzelné historické centrum. Navštivte překrásný renesanční zámek, projděte se podloubím staroměšťanských domů na třeboňském náměstí nebo si odpočiňte v místních slatinných lázních. Rovinatá krajina doslova provokuje k vyjížďkám na kole mezi rybníky, jichž je na Třeboňsku okolo pěti stovek. Ten největší, Rožmberk, je se 489 hektary vůbec největším rybníkem v České republice. Kde: Bon-tre.cz, Svobody 273, Třeboň

Café Lounge v Praze

Původně neveřejný lobby bar místního ubytovacího zařízení se přerodil v kavárnu, která se už roky drží na předních místech v soutěži Kavárna roku. Místní barista Adam Neubauer zvítězil v soutěži Barista roku a zúčastnil se i Mistrovství světa baristů. Café Lounge 42

Jílové is a stone’s throw away from Prague. Even so, there are abundant opportunities for nice walks. Exploring the valley of the river Sázava, the surrounding rolling hills, or the town itself can provide a most pleasant distraction. Jílové is a town rich in history. There is a gold-mining museum here, where you can also learn about the history of Czech “tramping”. Another claim to fame of this town is that Miloš Forman chose the interior of the local church to shoot some of the most memorable scenes for his famous movie Amadeus. Where: Zlatykoralek.cz, Masarykovo nám. 1, Jílové u Prahy

Café BonTre Třeboň

Třeboň is better known for “carp chips” and other freshwater fish specialities. Now that café BonTre has opened, the town is also known for good coffee. The interior décor is à la 1930s and the coffee is freshly roasted Vescovi Santos Cerrado Dulce (100% Arabica). Petra Veselá, the owner of the previously mentioned Golden Bead, schooled the local staff so it is no coincidence that they use the same coffee blend. Savour the aromas and indulge in a selection of cakes, or enjoy a glass of wine from the Waldberg Vrbovec vineyard. ▶


...nejsilnější ekonomické zpravodajství


| TÉMA | TOPIC

Třeboň lies in southern Bohemia, in the centre of a protected rural area. The town has a charming historical core where you can visit a lovely Renaissance chateau, stroll through the arcades of the old townhouses or relax in local peat spas. Třeboň and the surrounding flatlands are ideal for cycling, especially around the some 500 fishponds to be found here. Rožmberk, the largest of these ponds, has a surface area of 489 hectares, making it the largest fishpond in the Czech Republic. Where: Bon-tre.cz, Svobody 273, Třeboň

Café Lounge in Prague

▴ Ve smíchovském Café Lounge si vedle výtečné kávy můžete dopřát i skvělé jídlo od snídaně až po večeři. Besides great food, from breakfast to dinner, Café Lounge in Smíchov also offers delicious coffee.

si zaslouží superlativy jak za vynikající kávu, moučníky jako od babičky, příjemnou obsluhu, tak za skvělé jídlo od snídaně až po večeři i za velmi kvalitní nabídku naturálních vín ze středoevropského regionu, především moravských autentistů. Obklopí vás útulný nekuřácký interiér v secesním stylu a v létě poskytne zázemí příjemné venkovní posezení. Hlavní kávou na mlýnku jsou tu vždy espreso směs nebo jednodruhová káva z londýnské pražírny Union Hand Roasted Coffee a doplňuje ji káva z jiné evropské či české minipražírny jako týdenní speciální nabídka. Kromě klasického espresa tu připravují kávu i alternativními metodami jako filtrovanou ve vacuum potech nebo přes keramické filtry Hario V60. Pokaždé tu na vás čeká něco nového a z celého konceptu je cítit, s jakou láskou a citem majitelé kavárnu provozují. V jejím okolí je bohaté kulturní i jiné vyžití, před návštěvou kavárny si můžete vyběhnout na Petřín, vyšplhat na rozhlednu, nebo naopak zůstat při zemi, projít se po Kampě a navštívit galerii Sovovy mlýny. Kde: Cafe-lounge.cz, Plaská 8, Praha 5

Můj šálek kávy v Praze-Karlíně

Chcete-li na chvíli uniknout rušnému centru Prahy, vydejte se do romantického Karlína. Na rohu jednoho z domů objevíte kávou vonící oázu, kavárnu Můj šálek kávy. Jednoznačným lákadlem je místní káva, která prostě musí být skvělá, protože jde o jedinou domovskou kavárnu české pražírny výběrové kávy Doubleshot. Kávu sami nakupují v rámci programu Káva z rukou farmáře a prodávají ji vždy pod jménem konkrétního farmáře. Když vám ji navíc připraví zkuše44

Originally a private hotel lobby bar, Café Lounge has gradually turned into one of the most popular cafés in Prague. With Adam Neubaeur, a winner of the Barista of the Year award, at the helm it’s no surprise that Café Lounge won a Café of the Year award. Café Lounge offers a selection of gourmet coffees, homemade cakes, delicious food (breakfast, lunch, dinner) and a great selection of Central European wines. The service is excellent, the cosy, no-smoking interior is decorated in an Art Deco style, and there is even a pleasant outdoor seating area. The main coffee on offer is always an espresso blend or single-blend coffee from London’s Union Hand Roasted Coffee. The selection is complemented by weekly specials from other small European or Czech roasting companies. Besides the classic espresso, they also use alternative methods of preparing coffee such as filtered coffee made in vacuum pots or filtered through Hario V 60 ceramic filters. The whole concept of this coffee house is built on innovation and the love and care with which this café is run is obvious. There is plenty to do in the vicinity too. Before settling down with a luscious cup of coffee you can jog up Petřín hill, climb up the lookout tower or keep your feet firmly on the ground walking through Kampa or visiting the Sovovy mlýny gallery. Where: Cafe-lounge.cz, Plaská 8, Prague 5

Můj šálek kávy in Prague-Karlín

When you need to escape from the busy city centre, take a trip Prague’s romantic Karlín district. Follow the delicious aroma of coffee to discover a true “coffee heaven” in one of the local corner-houses – a café auspiciously named “My Cup of Coffee”. The main attraction, obviously, is the coffee. It happens to be the only café belonging to the Czech Roasting Company – Doubleshot. Here, they only buy Fair Trade coffee. The staff is just as unique. You will be pleased to know that your coffee will be served to you by 2010’s best Czech barista, Tereza Balá, or Daniel Weller from Australia. ▶


| TÉMA | TOPIC

ný barista, v současné době třeba nejlepší baristka ČR roku 2010 Tereza Balá nebo Daniel Weller z Austrálie, nemůže mít chybu. Nabízejí tu jak klasické espreso a kávy z něj vycházející (připravované na unikátním espreso kávovaru z dílny kultovního holanského výrobce Kees van der Westena), tak filtrovanou kávu. Její přípravu každý měsíc mění, jednou mohou zákazníci ochutnat tři různé kávy na chemexu, podruhé na vacuum potech a jindy zase používají aeropressy. Zákazník se tu může seznámit s možnostmi, jak kávu připravit doma, a všechny pomůcky na její přípravu i kávu samotnou nakoupit přímo v kavárně. Nechybí ani zajímavý výběr čajů, vína nebo domácí limonády. Atmosféra interiéru kavárny je doslova obýváková, s knihou při kávě a sklence vína tu čas plyne jako voda. Z kavárny neodcházejte, ani když vás přepadne hlad. Můžete si vybrat z denního menu, na kterém je jen pár položek, což zaručuje čerstvost a výtečnou chuť. Mlsným jazýčkům přijdou k chuti sladkosti z vlastní cukrárny, místní specialitou jsou cupcakes. Za pěkného počasí můžete posedět před kavárnou u několika stolků pod vzrostlými stromy a chvílemi budete mít pocit, že snad ani nesedíte v Karlíně, ale někde ve Francii…

The coffee choice is up to you. You name it, they have it. From classical espresso and other coffees derived from it (prepared on what is pretty much a cult coffee-machine made by Dutch firm Kees van der Westen) to filtered coffee. Here, filter coffee is made differently each month and customers may try three coffee varieties prepared alternately using Chemex, vacuum pots or Aeropress. At “My Cup of Coffee”, the keen coffee aficionado may learn the different ways of making great coffee at home and may buy everything necessary to do so. Additionally, a good selection of teas, wines and homemade lemonade is on offer. The interior has a living-room feel to it, and the time will fly by as you read a good book over a great cup of coffee. Should hunger get the better of you, don’t be tempted to leave! The daily specials board offers a small selection of mouth-watering meals where seasonal freshness is guaranteed. Craving something sweet? How about some cupcakes from their own confectionary? Weather permitting, outdoor seating beneath some old trees offers a grand way to relax and let your mind wander… This is Prague, but it could just as well be Paris…

Kde: Mujsalekkavy.cz, Křižíkova 105, Praha 8

Where: Mujsalekkavy.cz, Křižíkova 105, Praha 8

45

▾ Kavárnu s pravým francouzským šmrncem najdete v pražském Karlíně. Jmenuje se Můj šálek kávy. Můj šálek kávy (My Cup of Coffee) is a café with the true French flair located in Karlín.


Enjoy luxurious moments with Czech Airlines Book now at czechairlines.com


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n

Singapur Město v pohybu

Singapore City on the move

Množství nových mrakodrapů a jeřábů

The number of new skyscrapers and cranes

tyčících se na horizontu naznačuje, že ostrovní

towering on the horizon suggests that the island

městský stát se rozvíjí závratným tempem. Šarm

city-state is developing at a dizzying pace. The

staré koloniální zástavby se tu snoubí

charm of the old colonial buildings combines with

s ultramoderním designem, přitom si však město

ultra-modern design, whilst the town retains

uchovává kosmopolitní a otevřený charakter. Snad

a cosmopolitan and open character. Perhaps

nikde jinde se nenakupuje a také nejí lépe,

nowhere else can one shop or eat better, and in the

protože po shonu dne se tu život večer plynule

evening the hustle and bustle moves smoothly from

přesouvá z ulic do stovek restaurací a barů.

the streets to the hundreds of restaurants and bars.

Singapur je prostě v neustálém pohybu.

Singapore is simply a city constantly in motion.

48


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n Text Robert Neumann Foto Profimedia.cz

49


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n

HOLIDAYS CZECH AIRLINES ZVou… Vydejte se s námi do města, které je zároveň státem a ostrovem a které se pořád mění, ale zároveň zůstává stejné. V HOLIDAYS Czech Airlines vám pomůžeme připravit cestu zcela podle vašich přání. Kontaktujte nás na www.holidays.cz. ▾ Každá část Singapuru je jiná, například v Dunlop Street si budete připadat jako někde v Indii. Vždyť se taky téhle čtvrti říká Malá Indie. Each part of Singapore is different, e.g. Dunlop Street will make you feel like in India. No wonder people call the quarter Small India.

▶▶ Možná vůbec nejhezčí výhled na město je ze SkyParku na střeše hotelového komplexu Marina Bay Sands. SkyPark on the rooftop of the hotel complex Marina Bay Sands offers probably the nicest view of the city.

Každá čtvrť je jiná

Every quarter is different

V roce 1822 britští koloniální úředníci rozčlenili Singapur na etnické enklávy a město si toto rozdělení do jisté míry zachovalo dodnes. Každá část města tak má vlastní neopakovatelnou atmosféru i architektonický ráz. Kouzlo starých dob naštěstí zůstalo uchováno třeba v Tiong Bahru, jedné z nejstarších obytných čtvrtí s malebnými domky v úzkých uličkách, které přímo vybízejí k procházce. Původně zde bydleli úředníci britské správy a čínští boháči si tu drželi byty pro své milenky. Indická čtvrť dnes trochu připomíná filmové kulisy, ale čínská je pořád plná života, i když jásavými barvami natřené domečky už slouží hlavně jako módní kavárny. Nakupování je v Singapuru národním sportem a hlavní obchodní třída Orchard Road je toho důkazem. Pokud neholdujete obrovským nákupním střediskům, zamiřte do luxusních butiků v  Holland Village, vilové čtvrti se stinnými stromořadími. V Haji Lane blízko Arab Street ve čtvrti Kampong Glam zase v desítkách obchůdků nabízejí své výrobky mladí talentovaní návrháři. V arabské části města pořád ještě najdete indonéské batikované látky nebo modlitební koberečky, neboť tu více než sto let bydleli hlavně muslimové. I teď si v místních čajovnách můžete pochutnat na sladkostech a vodní dýmce a na Bussorah Street si budete připadat jako na Blízkém východě. Rochester Park je zase krásně zrestaurovaná část města s „černo-bílými“ domy (podle bílých zdí a černých

In 1822 the British colonial officials divided Singapore up into ethnic enclaves and the city has to some extent retained these divisions to this day. Each part of the city thus has its own unique atmosphere and architectural character. The charm of the old days has fortunately been preserved in Tiong Bahru, one of the oldest residential neighbourhoods with picturesque houses in narrow streets that are so inviting for strolling through. The area was originally inhabited by British government officials, and wealthy Chinese kept apartments for their mistresses here. The Indian district somewhat resembles a movie set nowadays, but the Chinese quarter is still full of life, even though the houses painted in exultant colours are mostly used as fashionable cafes these days. Shopping is the national sport in Singapore and you need no better proof of this than to visit the main shopping street on Orchard Road. If you are not a big fan of huge shopping malls, head to the luxury boutiques in Holland Village, a residential area with leafy alleys with dappled shade. Or in Haji Lane, near Arab Street in the Kampong Glam district, you will find dozens of stores in which talented young designers offer their products. But you can also find Indonesian batiks and prayer rugs in the Arab district, as this area was predominantly Muslim for more than a hundred years. Even now the local teahouses invite you to enjoy a water pipe and sweets, and on Bussorah Street you will feel like you are right in the Middle East. Rochester Park is a beautifully restored part of the city with “black and white” houses (because of their white walls and black wooden beams) that now contain excellent restaurants. In the evening, make sure you do not miss the chance to see the whole illuminated city from above. The best 360º view is from the SkyPark observation tower in a huge complex called the Marina Bay Sands, which includes a hotel with two and a half thousand rooms, a casino and several restaurants. From there you will have the whole metropolis at your fingertips, as well as the harbour full of luxury ocean liners. Once you get sufficiently acquainted with the city, visit the Museum of Contemporary Arts, or MOCA. It is located in former colonial barracks from the 1860s, but inside it features cutting-edge modern design and creations by the most outstanding artists of Asia. The history of Singapore and its surroundings is best learned in the Asian Civilisations Museum which, in addition to temporary shows, has a permanent exhibition of Chinese, South Indian and Islamic cultural heritage. Last year saw the opening of the ArtScience Museum, showing how closely interconnected these two worlds are. This wonderfully thought-out building, designed by the famous architect Moshe Safdie, is proof enough on its

50


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n

dřevěných trámů) a spoustou výborných restaurací. Večer si pak nenechte ujít celé rozzářené město z výšky. Nejlepší, třistašedesátistupňový pohled vám nabídne SkyPark, vyhlídková věž v obrovském komplexu zvaném Marina Bay Sands s hotelem se dvěma a půl tisícem pokojů, kasinem a řadou restaurací. Metropoli i přístav plný luxusních zaoceánských parníků budete mít jako na dlani. Až se s městem dostatečně seznámíte, navštivte muzeum současného umění zvané MOCA. Nachází se v bývalých koloniálních kasárnách z šedesátých let 19. století, ale uvnitř nabízí ultramoderní design a tvorbu nejvýraznějších umělců Asie. Historii Singapuru a jeho širokého okolí pak nejlépe poznáte v Muzeu asijských civilizací, které kromě dočasných výstav nabízí stálou expozici čínského, jihoindického a islámského kulturního dědictví. Vloni bylo také otevřeno Muzeum umění a vědy (ArtScience Museum). Názorně ukazuje, jak jsou tyto dva světy propojeny. Je to znát i na úžasně promyšlené budově, jejímž autorem je slavný architekt Moše Safdie. Například v centrálním atriu je vodopád, který svádí dešťovou vodu z ob51

PRAGUE

10

375

km

/1

7h

od

.

Abu Dhabi

singapore


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n

HOLIDAYS CZECH AIRLINES INVITES YOU Come with us to a city that is also a state and an island, and which is constantly changing while remaining the same. HOLIDAYS Czech Airlines will help you prepare your trip so it meets all your wishes. Contact us at www.holidays.cz.

▾ Až vás unaví procházení krámků se šperky a módou v proslulé Haji Lane v arabské čtvrti, zajděte si na kávu do tohoto veselého podniku. When you get tired of browsing the jewelry and fashion shops in the famous Haji Lane in the Arab Quarter, have coffee in this amusing café.

rovské střechy a plní jezírko s lekníny ve vstupní hale. Přebytečná voda z jezírka je pak odčerpávána, aby nakonec posloužila k splachování toalet.

own. For example, a waterfall in the central atrium funnels rainwater from the roofs into a water-lily pond in the entrance lobby. Surplus water from the pool is then channelled out to to flush toilets.

Zelené plíce města

Všechen ten shon rušného města může být občas trochu únavný. Naštěstí se přímo v centru můžete uchýlit do zelené oázy klidu, kde se rázem ocitnete v jiném světě. První botanickou zahradu v Singapuru otevřel už jeho zakladatel sir Stamford Raffles v roce 1822. Ta, kterou máte možnost poznat dnes, byla veřejnosti zpřístupněna v roce 1859 a stále si zachovává původní viktoriánskou podobu. Botanická zahrada sehrála v historii Singapuru také ekonomickou roli. Jeden z jejích prvních ředitelů, „Blázen“ Henry Ridley, sem totiž z Brazílie v roce 1877 propašoval rostlinky kaučukovníku a vypracoval novou metodu sběru přírodního latexu. Postupně se mu podařilo přesvědčit majitele kávových plantáží, aby přešli na pěstování tohoto stromu, a kaučuk se brzy stal jedním z nejdůležitějších vývozních artiklů této britské državy. V areálu zahrady najdete miniaturní deštný prales, jezírka s černými labutěmi, neuvěřitelnou škálu nejroztodivnějších rostlin, umělecká díla světově proslulých so-

52

Green lungs of the city

All this hustle and bustle can sometimes get a little tiring. Fortunately, right in the centre you can retreat to a green oasis of peace where you will suddenly find yourself in another world. The first botanical garden in Singapore was opened in 1822 by the city’s founder Sir Stamford Raffles. The present botanical garden opened its gates to the public in 1859 and still retains its original Victorian appearance. The botanical garden also played an economic role in the history of Singapore. One of its first directors, “Mad” Henry Ridley, smuggled rubber tree plants here from Brazil in 1877 and soon developed a new method of collecting natural latex. He gradually managed to convince the owners of coffee plantations to switch to the cultivation of this tree and rubber quickly became one of this British dominion’s most important exports. The garden contains a miniature rain forest, lakes with black swans, an incredible array of the most varied plants, artwork


Parkujte jednoduše eaSY ParkInG REZERVACE / RESERVATIONS WWW.PRG.AERO od/from

750 Kč /CZK týden/week

53


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n

▾ Xxx Xxx

▴ Esplanade, ohromná budova ve tvaru plodu durianu, v sobě skrývá kinosály, divadla, galerie, zábavní centrum i koncertní halu. Esplanade, an enormous durian-shaped building, conceals cinemas, theaters, galleries, an entertainment center and a concert hall.

chařů, a dokonce i restauraci, kde můžete poobědvat nebo si chvíli odpočinout. Místní Číňané, Indové a Malajci chodí do zahrady z nejrůznějších důvodů, a tak tu narazíte na maminky na procházce s kočárky, flirtující mladé páry, kondiční běžce i skupinky procvičující si bojová umění. Největším zážitkem je však prohlídka tisíců orchidejí (místní sbírka je největší na světě) a jejich hybridů v tříakrové Národní zahradě orchidejí. Všimněte si národní květiny Singapuru, růžové Vandy Miss Joaquin, ale i orchidejí pojmenovaných po světových osobnostech, například po královně Alžbětě II., Margaret Thatcherové nebo Nelsonu Mandelovi. Česká republika je tu také zastoupena – jeden krásný květ totiž nese jméno českého prezidenta Václava Havla.

Czech Airlines’ tips What to taste? Everything, but certainly the unique „Nyonya“ cuisine, also known as Peranakan. As the Chinese settled in the Indonesian archipelago and the surrounding areas since the 15th and 16th centuries, they gradually adopted Malay and other culinary influences and spices, with simply amazing results. What to bring back? In Singapore, you can get everything from traditional products of various ethnic groups to the most top-of-the-line electronics, but maybe take back various exotic spices.

Kulinářský ráj

Pokud by měl člověk jmenovat jediný důvod, proč navštívit Singapur, pak je to rozhodně jídlo. Nebudete se ho moci nabažit, Singapur je totiž pravou gastronomickou nirvánou, ať už se budete stravovat na ulici nebo v těch nejexkluzivnějších restauracích. Lidé tu pro jídlo prostě žijí. Ještě než se termín „fusion“ stal módním, 54

How to blend in? So many people of various origins and cultures live in Singapore that you will not stick out in any way. Nonetheless, eat a lot, as here food is actually one of the favourite topics of conversation.


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n

S Českými aeroliniemi a Etihad Airways do Singapuru Z Prahy od 14. února každé pondělí a čtvrtek ve 22.25 s přestupem v Abú Dhabi, doba čekání 2 hodiny 50 minut. Zpět každou středu a neděli v 19.45 opět s přestupem v Abú Dhabi, doba čekání 2 hodiny 15 minut.

praktikovali ho právě tady, protože se tu nejdříve mísily vlivy čínské, malajské a indické kuchyně a postupně se přidávaly i arabská, japonská, různé evropské... V Singapuru zjistíte, že pokud právě nespíte, pořád něco konzumujete, všem těm báječně vonícím lákadlům číhajícím na každém kroku se jednoduše nedá odolat. Singapur je navíc místo, kde se rozhodně nemusíte bát ochutnávat pokrmy ze stovek pouličních stánků. Na hygienu tu velice přísně dohlíží Ministerstvo životního prostředí a vodních zdrojů. Úžasně chutné zázraky, nad kterými se sliny sbíhají, vám rychle připraví prakticky kdekoliv, a navíc jsou velmi levné – krabi v chilli, ústřicové omelety, laksa, saté, kari z rybích hlav, různé druhy knedlíčků a nudlí nebo plody moře na sto způsobů.

by world-famous sculptors and even a restaurant where you can dine or relax for a while. Local Chinese, Indians and Malays visit the garden for a variety of reasons, and so you will also encounter strolling mothers with pushchairs, young couples flirting, joggers and groups practising martial arts. The highlight, however, are the thousands of orchids (the local collection is the largest in the world) and their hybrids in the threeacre National Orchid Garden. Notice the pink national flower of Singapore, Vanda Miss Joaquin, as well as orchids named after internationally renowned personalities, such as Queen Elizabeth II, Margaret Thatcher and Nelson Mandela. The Czech Republic is also represented here – one beautiful flower bears the name of former Czech president Václav Havel.

Singapur nechodí spát

With Czech Airlines and Etihad Airways to Singapore From 14 February every Monday and Thursday at 22.25 with changing in Abu Dhabi, waiting time 2 hours 50 minutes. Back every Wednesday and Sunday at 19.45 again with changing in Abu Dhabi, waiting time ­2 hours 15 minutes.

Město je čisté, upravené, bezpečné a zákonů dbalé, nedejte se ale zmást, rozhodně není nudné. Umí tančit až do rána. Boat Quay je svým nočním životem nejproslulejší, jestli však chcete uniknout evropským a americkým turistům, vydejte se třeba na Emerald Hill. V rytmu moderní hudby tam pulsuje řada módních klubů s místními dýdžeji a v barech s perfektním designem popíjí zlatá singapurská mládež jedno martini za druhým. Čtvrť Dempsey Hill, kde dříve stávala kasárna obklopená džunglí, je dnes vyhlášená svými komplikovanými a novátorskými koktejly. Celou noc je živo i v pouličních podnicích na hlavní obchodní třídě nebo v exkluzivních střešních barech v Chinatownu. Pokud

▶ Ve městě si divoké vegetace moc neužijete, leda byste za ní vyrazili do místní botanické zahrady. For wild vegetation in the city go to the local botanical garden.

56

Culinary heaven

If we were to name just a single reason for visiting Singapore, then it is definitely the cooking. You will not be able to get enough of it, as Singapore is a true culinary nirvana, whether you choose to dine on the street or at the most exclusive restaurants. People here live for their food. Before the term “fusion” became fashionable, it was practised here as first Chinese, Malaysian and Indian cuisine influences mixed, gradually adopting Arabic, Japanese and various European elements... In Singapore you will find that, provided you are not asleep, you will constantly be consuming something, since all the wonderfully fragrant temptations lurking at every step are simply


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n

◀ Noční život v Singapuru, to je neuvěřitelná směsice barev, zvuků a vůní, ze kterých se vám zatočí hlava. Nightlife in Singapore: an incredible blend of colors, sounds and scents will make you dizzy.

plánujete klidnější večer, pak se raději vydejte do čtvrti Duxton Hill – i když ta paradoxně dříve bývala útulkem hráčských doupat a veřejných domů. Dnes je však tato enkláva lemovaná klidnými a útulnými kavárnami a restauracemi nabízejícími snad všechny kuchyně světa. Když budete chtít, můžete se v Singapuru bavit od rána do rána...

Tipy Českých aerolinií Co ochutnat? Pokud si chcete vychutnat atmosféru „staré dobré Anglie“ a její koloniální minulost, zajděte na čaj o páté do Tiffin Room v Raffles na Beach Road, kam chodíval i Rudyard Kipling. Čaj vám za zvuků harfy budou předpisově servírovat číšníci v bílých rukavičkách.   Co si přivézt? V Singapuru seženete úplně všechno od tradičních výrobků různých etnik po nejmodernější elektroniku, ale přivezte si třeba i různá exotická koření. Jak zapadnout? V Singapuru žije tolik lidí různého původu a z různých kultur, že nijak vyčnívat nebudete. Nicméně hodně jezte, jídlo je tu totiž jedním z nejvděčnějších témat konverzace.

57

irresistible. Singapore is also a place where you definitely do not have to worry about sampling dishes from the hundreds of street stalls. Hygiene is very strictly supervised by the Ministry of Environment and Water Resources. Mouth-watering, amazingly tasty wonders are quickly prepared for you virtually anywhere and are also very cheap – be it crab, oyster omelettes, laksa, satay, curried fish heads, various kinds of dumplings and noodles, or seafood served in a hundred and one different ways. Singapore never sleeps

The city is clean, tidy, safe and law-abiding, but don’t be fooled, but it certainly is not boring. Singapore knows how to dance till dawn. Boat Quay’s nightlife is arguably the most famous, but should you want to escape all the European and American tourists then go to Emerald Hill. Fashionable clubs pulsate to the rhythm of hip music played by local DJs and bars with superlative design are crowded with Singapore’s golden youth downing one martini after another. The Dempsey Hill district, where there were once barracks surrounded by jungle, is nowadays best known for its elaborate and innovative cocktails. The main shopping street also stays open all night long, as do the exclusive rooftop bars in Chinatown. If you are planning on a somewhat quieter evening, then you had better set out for the Duxton Hill area – even though it paradoxically used to be a haven of gambling dens and brothels. Today, though, the streets in this enclave are lined with calm and cosy cafés and restaurants offering almost all world cuisines imaginable. If you wish, you can have fun from dawn to dawn in Singapore…


Mým snem je život na palubě

Chantal Poullain My dream is a life on board


| Os o bn o st na pa l ub ě | P ers o nalit y o n b o ar d Text Jiří Holubec Foto Michael Kratochvíl

„J

á už jsem se naučila žít s tím, že mám dva domovy,“ usmívá se Chantal. „Začalo to už v roce 1987, když jsem se stěhovala do Československa za Bolkem Polívkou. To rozhodnutí mimochodem nikdo nechápal. Všichni předpokládali, že Čech se za svou láskou bude stěhovat pryč z komunistického státu. Jenže mně i Bolkovi bylo vždycky jasné, že on z vlasti odejít nemůže. A vidíte. Dnes je našemu synovi třiadvacet let a je to Čech jako poleno. Svou vlast miluje, a i kdyby se odstěhoval, zůstane Čechem. Stejně jako já jsem našla domov v Česku, ale zůstala jsem Francouzkou. Čtu francouzské knihy, v televizi mám naladěný francouzský kanál a myslím ve francouzštině. Proto je taky moje čeština taková, jaká je,“ směje se.

“I

have become used to having two homes,” says Chantal, smiling. “It began back in 1987 when I moved to Czechoslovakia because of Bolek Polívka. Nobody understood this decision, by the way. Everyone expected the Czech guy to leave the communist country for his French love. But it had always been quite clear to Bolek and me that he could not leave his country. So there you go. Today, our son is twenty-three years old and is as Czech as it gets. He loves his country and even if he moved abroad he would always be Czech. Like me – I found a home in the Czech Republic, but I remain French. I read French books, my TV is tuned to French channels and I think in French. That is why my Czech is what it is,” she laughs.

Žena mnoha rolí

A woman of many roles

„Česká Francouzka“ je koneckonců asi nejlepší termín, jak popsat jinak těžko zaškatulkovatelnou osobnost Chantal Poullain. Kromě stálého angažmá v divadle Ungelt je rovněž filmovou herečkou, šansoniérkou, malířkou, fotografkou i ředitelkou nadace. Kterou z těchto rolí vidí sama jako nejdůležitější? „Já se vidím především jako maminka,“ odpovídá bez zaváhání Chantal. „Pro ženu je to nejkrásnější role ze všech. Dávat život. Vychovávat děti.“ I nadace Archa, kterou Chantal Poullain založila už v roce 1993, má ve středobodu svého zájmu děti. Snaží se jim co nejvíce zpříjemnit nepříliš radostné chvíle, které musejí trávit v nemocnicích. Financuje rekonstrukce, opravy, nákup vybavení a spolu s výtvarníky, architekty a designéry se snaží celko-

“A Czech Frenchwoman” is probably the best way to describe Chantal Poullain’s character, which is very hard to pigeonhole. Apart from her permanent position at the Ungelt Theatre, she is also a film actress, chansonnière, painter, photographer, and she runs a charity organisation. Which of these roles does she regard as most important to her personally? “I see myself primarily as a mother,” Chantal answers without hesitation. “It is the most beautiful role of all for a woman. To give life. To bring up children.” Even the Archa Foundation that Chantal Poullain established in 1993 is centred on children. It aims to make children’s hospital stays as pleasant as possible. The foundation finances renovation, repairs and acquisition of new equipment, and works in close cooperation with artists, architects and designers to improve the hospital environment as much as possible. A successful project involving the auction and sale of a unique calendar entitled “Changes”, where Czech celebrities are transformed into famous film characters, has been contributing to the foundation budget for four years now. “The latest calendar, for 2013, is just out now. It took a lot of work, but the result is worth well worth it,” promises Chantal, who has transformed herself into a remarkably convincing Morticia Addams this year.

vidím se především jako maminka. Pro ženu je nejkrásnější role ze všech Dávat život, Vychovávat děti. vě zlepšovat jejich prostředí. Už čtvrtým rokem přispívá do rozpočtu nadace aukce a prodej unikátního kalendáře Proměny, ve kterém se české osobnosti přeměňují do rolí filmových postav. „Nejnovější kalendář na rok 2013 právě vychází. Dal spoustu práce, ale výsledek za to stojí,“ slibuje Chantal, která se tentokrát přeměnila v až neuvěřitelně věrnou Morticii Addamsovou. Otevřít všechny dveře

Kalendář Proměny není jediným počinem Chantal Poullain, který měl na přelomu roku premiéru. Koncem listopadu vyšla také její kniha Život na laně. Psala ji čtyři roky a vložila do ní spoustu energie. Není to klasický životopis, spíš soubor zamyšlení. Nad vý59

Opening every door

The “Changes” calendar is not the only project of Chantal Poullain’s premiering at the turn of the year. Her book Life on a Rope (Život na laně) came out at the end of November. It took her four years to write and she put a great deal of energy into it. It is not a classic autobiography, more of a collection of essays. She muses on the process of bringing up children, on acting, on love and joy, but also contemplates how hard life can be. She talks about illness and ▶


| Os o bn o st na pa l ub ě | P ers o nalit y o n b o ar d

chovou dětí, hereckou profesí, láskou a radostí, ale i nad tím, jak život dokáže být těžký. Nad nemocí a lidmi, kteří vám v těžkých chvílích pomáhají. Knihou prý otevřela sama v sobě mnoho dveří, o kterých ani sama nevěděla, a několik takových, které chtěla navždy nechat zavřené. „Věřím, že je potřeba mluvit i o smutných věcech otevřeně a se stejnou otevřeností se k nim stavět,“ říká Chantal. „Prožila jsem nedáv-

Věřím, že je potřeba mluvit otevřeně i o smutných věcech a se stejnou otevřeností se k nim i stavět. no těžké období. Vyrovnala jsem se s ním jen díky tomu, že jsem svou nemoc přijala jako součást života. Byla jsem schopna říct: vím, že jsi tady se mnou, ale už toho bylo dost, je na čase, abys šla pryč. Nedovolila jsem sama sobě upadnout do letargie. Léčbu jsem s paní primářskou Skovajsovou z Mamma centra Háje plánovala tak, abych z terapií jela rovnou do divadla. Na jevišti jsem pak všechny své emoce vložila do role. Nedokážete si představit, jak moc mi to pomohlo.“ O Divadlu Ungelt, kde má stálé angažmá, mluví Chantal Poullain často jako o druhém domově. Jak moc jí na něm záleží, dokazuje i fakt, že kvůli prodloužené letní sezoně oželela i pobyt ve svém dalším domově, ve Francii. „Letos jsem tam byla jen týden. V létě jsme dohrávali divadelní sezonu a pak jsem ještě byla zvolena v Mikulově za královnu vinobraní. A něco takového jsem si opravdu nemohla nechat ujít.“ Na otázku, jestli jí rodná Francie nechybí, pokýve hlavou. „To víte že ano. Hlavně mi chybí moře. Narodila jsem se u něj a nabíjí mě energií. Mým snem je žít na palubě lodi,“ svěřuje se.

thinks about people who help in times of great need. The book opened a lot of doors in her, she says, doors she was not aware of, and some doors she wanted to leave forever closed. “I believe we should talk about even sad things candidly and approach them with the same openness,” says Chantal. “I have recently been through a difficult time. I only pulled through because I accepted the illness as part of my life. I was able to say: I know you are here with me, but this is enough, it is time you went away. I did not let myself descend into lethargy. I planned my treatment with Dr. Skovajsová from Mamma Centrum Háje so that I could go

I believe we should talk about even sad things candidly and approach them with the same openness. from therapy straight to the theatre. On stage I put all my emotions into my role. You can’t imagine how much that helped.” Chantal Poullain talks about the Ungelt Theatre where she holds a permanent position as if it were her second home. The fact that she missed her annual stay in her other home, France, because of an extended summer season only proves how much this theatre means to her. “I only spent a week in France this year. We were finishing the theatre season in the summer, and then I was elected “queen of the Mikulov wine festival”. You simply can’t ignore something like that.” To the question whether she misses her native France, she nods her head in assent. “Of course I do. Most of all, I miss the sea. I was born by the sea and it fills me with energy. My dream is to live on board a boat,” she confesses. The flying Poullain family

Létající rodina Poullainů

Kvůli četným aktivitám v Česku zůstane pro Chantal Poullain život na lodi pravděpodobně ještě nějako dobu nesplněným snem. Avšak na palubě letadla prý cestuje o to častěji. „Létání máme v rodině,“ prozrazuje. „Můj bratr je pilot, sestra se věnovala letecké akrobacii a dnes má leteckou dopravní společnost. Můj otec byl parašutista, padákem skákala i moje matka a tandemový seskok jsem věnovala synovi Vladimírovi k narozeninám. Fotila jsem ho z paluby letadla a pak jsem vyslovila přání vyfotit ho, jak přistává. Pilot si to vzal za své a provedl se mnou tak bleskurychlý sestup na zem, že na něj jen tak nezapomenu,“ směje se Chantal. „Fotku jsem stihla, ale když na to přijde, dávám přednost čtyřem kolům a pevné zemi pod nimi.“ 60

Because of her countless activities in the Czech Republic, Chantal Poullain her dream of living on a boat will probably have to wait for a few years yet. But she says she travels by plane all the more often. “Flying runs in the family,” she reveals. “My brother is a pilot, my sister used to do flying acrobatics and now runs an air freight company. My father was a parachutist, even my mother used to do skydiving, and I gave my son Vladimír a tandem jump for his birthday. I took pictures from the plane, then I said I would like to take a picture of his landing. The pilot took it to heart and made for the ground so incredibly fast that the memory of that flight will stay with me for some time,” she laughs. “I just about managed to take the picture, but in the end I prefer the good old four wheels and solid ground beneath them.”


| Os o bn o st na pa l ub ě | P ers o nalit y o n b o ar d

Zavazadlo Chantal Poullain

Chantal Poullain’s suitcase

Mým nejnovějším koníčkem je focení, kterému jsem úplně propadla. Takže jestli v mém zavazadle něco nesmí chybět, je to pravděpodobně můj fotoaparát. Pokud bych se měla balit na dlouhou dobu, nechtěla bych se odloučit od svých obrazů. Od těch, které jsem sama malovala, ani od těch, které malovala má sestra nebo které jsem dostala darem. Mám jich ale tolik, že mi na ně zavazadlo nestačí. Postavila jsem kvůli nim půdu, kde je skladuji a těším se představou, že je tam jednoho dne někdo bude společně s knihami, scénáři, dopisy a dalšími rodinnými památkami objevovat.

My latest hobby is photography. I am quite obsessed with it. So the one thing that cannot possibly be missing from my suitcase these days is probably my camera. If I had to pack for a long trip, I would not wish to part from my paintings: those I painted myself and those by my sister, or paintings I got as presents. But I have so many now that I could not fit them into one suitcase. I built an attic especially for my paintings – I like the idea that one day someone will discover them there, alongside screenplays, letters and other family souvenirs.

61

▴ Otevřenost, jižní temperament a spousta pozitivní energie, to jsou zbraně, kterými Chantal rozehřívá srdce lidí okolo sebe. Openness, southern temper and loads of positive energy: these are the weapons Chantal uses to melt the hearts of people around her.


| knižní tip | Book TIP Text Emil Hakl Foto Profimedia.cz

Skutečná událost

Emil Hakl A True Story

Ukázka z románu / An extract from a novel

Nazítří večer opatrné klepání na dveře. Za nimi Evžen, v patách za ním vysoký vlasatý čahoun, bradatý vytřeštěnec jakýsi. „Kolega – virolog,“ představuje ho Evžen, plazí jazyk, dělá dementa, což je u něj znak rozpaků. „Mohli bysme si u tebe něco poslechnout?“ ptá se virolog. „Proč ne.“ Sedají k monitoru. Žádné jak se máš, co novýho. Přímo k věci. Klik, klik. Obrazovku vyplní chorobně zmalovaná diva. Tóny, jež vydává, jsou těžko k popsání. „To je bruska, ne hlasivky,“ libuje si Evženův kolega. „Jo! A to jsem taky nevěděl – v roce devadesát sedum pojmenovali paleontologové Adrian a Edgecombe skupinu vy62

The next day a cautious knocking at the door. Beyond the door Evžen, and right behind him a hairy, beardy, wide-eyed beanpole of a bloke. “A colleague of mine. A virologist,” Evžen introduces him. His tongue is sticking out; he acts the idiot when he feels uncomfortable. “Mind if we come in and listen to something?” the virologist asks. “I suppose not.” He sits down in front of the monitor. No how’s it going, what’s new with you. Straight to the point. Click click. The screen is filled with a diva with sickeningly heavy makeup. The sounds she’s making are difficult to describe. “That’s a grinder, not vocal cords,” says Evžen’s colleague with satisfaction. “Yes! And here’s something else I didn’t know – in ninety-seven the palaeontologists Adrian and Edgecombe named some extinct species of trilobites after members of a band: Arcticalymene rotteni, A. viciousi, A. matlocki and A. cooki.” “I know nothing about that. I don’t follow that kind of thing,” Evžen shoots back. “Last night I watched Darbuyan and Panderhola. Always cracks me up. That’s the kind of braindead duck’s udder I am.” “Come off it! That’s one of his best. A real classic.” “I watched it mainly to kill time. But I picked up on one thing: Panderhola is ginger, the evil groatsman is ginger, and the stammering doctor – who only turns out for cash in hand – is gingerish as well. All the negative types are red-haired. Why’s that, do you think?” “Makes sense. Higher-ranked families often intermarried over two or three hundred years, to keep all their property together. It started in the provinces. Then the younger ones ran off to town and straight away made their homes there. That’s why things here are as they are. Almost all of us have an unhappy gene or two.” After this they sit in silence gazing at Diamanda, as the creature is known. God knows what they’re up to. They’ve known each other since school, hung out together as kids. What connects this


| knižní tip | Book TIP

hynulejch druhů trilobitů po členech kapely: Arcticalymene rotteni, A. Viciousi, A. Matlocki, A. Cooki.“ „Já nevim nic, nic nesleduju,“ kontruje Evžen. „Včera večer jsem dal, éé, klasiku, Dařbujána a Pandrholu, takový jsem vemeno kachní vylízaný.“ „Co by, to je jedna z těch lepších.“ „Mně šlo spíš vo to zabít čas. Ale všim jsem si: za á – Pandrhola je zrzavej, za bé – zlej krupař Bašta taky a za cé – koktavej doktor, co chce peníze na dlaň, jinak nepřijde, je taky nazrzlej. Všechny záporný typy jsou ryšavý, proč?“ „To vodpovídá. Líp situovaný rodiny se často dvě stě, tři sta let ženily a vdávaly mezi sebou, aby byl majetek pohromadě. Začalo to na venkově, pak mladý utekli do měst a hned v nich zdomácněli. Proto to tu tak vypadá. Skoro v každym z nás je neblahej gen.“ Dál už jen mlčky hltají Diamandu. Tak se ta bytost jmenuje. Čert se v nich vyznej. Znají se ze školy, z nějaké party. Tenhle ďábel a Evžen – co je může spojovat? Evžen pěstuje hrubou stylizaci, drtí trash, ale jinak skoro nepije, nekouří, je pro rodinu. Rád si čte na zahrádce při čaji Ajvaze. Zahrádku mu vlastně asi vzali s barákem. Diamanda produkuje skřípění, které jako by ani nevycházelo z člověka. Hašteřivý psychotický jek. Po hodině vstávám. „Hoši, jdu spát,“ povídám. „Ve skříni máte molitany, spacáky, kafe a čaj jsou tamhle, cukr na stole, lednice k dispozici. Ňákej alkohol?“ „Alkohol ne, díky. Alkohol vůbec.“ Takže něco máte, bestie, a nenabídnete. Třeba bych ani nechtěl, ale nabídnout jste mohli. „Jenom si něco uložím,“ říkám. „Ulož.“ Shodím dávící se zpěvačku na lištu, provádím zálohu. Pozorně mě sledují. Evžen se pochechtává způsobem pro sebe typickým – sám neví, kde v něm končí zábavně bystrý chlapík a začíná naprostý debil. Znám to od sebe – extrovert chce ven a neví kudy. „To je úplná modlitba, co s tim provádíš,“ komentuje divous. Po probuzení slyším odvedle čilou polemiku. „Nebyls? Nikdy? Tam jeď aspoň na tři neděle. Stačí jenom chodit a zírat, ani trochu se nenudíš. Kde jinde vidíš vedle sebe v centru města kančí farmu, pokroucenou rezavou fabriku ve stavu, jak zůstala po posledním náletu, a gotickej kostel vobsazenej důstojnejma pětašedesátiletejma hipíkama, co se snažej vo ňáký výtvarno, ale moc jim to nejde, revma a THC dělaj svý. Hned vedle barák plnej nezletilejch anarchistů, smrad, plivance, ty jejich děsně vulgární holky.“ „Špindy kunavý.“ „Jo, tam nemusíš. Vo dva domy dál najdeš úhledný bistro plný osumdesátiletejch babek v krajkovejch límcích, s těma si pokecáš vo čemkoliv, kupodivu maj pořád mozek v hlavě a zajímá je svět. Nejzajímavější jsou samozřejmě normální lidi, ne tahle zoologická, jenže k těm se tak snadno 63

devil with Evžen? Evžen works hard on his image and substance use, but he hardly ever drinks, doesn’t smoke at all and is in favour of the family. He likes sitting in his garden reading the magic realism of Michal Ajvaz over a cup of tea. But come to think of it, they probably took the garden off him along with the house. Diamanda makes a screeching sound a human would never make. A querulous, psychotic shriek. After an hour of this I stand up. “I’m turning in, lads,” I say. “You’ll find foam mats and sleeping bags in the cupboard. Tea and coffee over there, sugar on the table. Help yourselves to what’s in the fridge. If you fancy a stiff drink...” “No, thanks. No alcohol.” So you’ve got something, you brutes, but you’re not saying. I probably wouldn’t want any anyway, but you could at least offer. “Just let me save something,” I say. “Go ahead.” I put the choking singer on the toolbar and back up. They are watching me carefully. Evžen chuckles in his typical way – he himself doesn’t know where the amusing, quick-witted bloke in him ends and the total arsehole begins. I know the feeling – the extrovert wants out but doesn’t know the way. “That’s a dream, what you’re doing with that,” says the oddball. I wake up to the sound of voices, a lively debate in the next room. “You haven’t? Not ever? Well go there for three weeks at least. It’s enough to wander about and take things in – there’s never a dull moment. In which other town centre do you get to see all in the same street a wild pig farm, a battered, rusty old factory just as it was left by the last air raid, and a Gothic church occupied by respectable sixty-five-yearold hippies trying to do something arty and not having much luck thanks to rheumatism and THC. And right next door a house full of juvenile anarchists with their stench, gob and horribly vulgar girlfriends.” “Cucky munts.” “Right. But you don’t have to go there. Two buildings further down there’s a neat little café full of eighteen-year-old chicks in lace collars who’ll talk to you about anything. It’s amazing, but they’ve still got brains in their heads and are interested in what goes on. Of course, the most interesting folk are the normal ones, not the weirdos, but it’s not easy to get to them. I’m not saying it’s impossible, but you need to be patient.” “That’s one thing I’m not.” “Well go there anyway. If you’re gonna go back by train, use the S-Bahn. From a distance you get to see this enormous glass termitarium towering over the rooftops. It’s amazing.” “I ought to go for a month, but it pisses me off having to ingratiate myself all the time, cobbling together applications for some grant. As if having keen types in front of me every day wasn’t enough.” “Strange thing is, you recognize that type right away, in the


| knižní tip | Book TIP

emil hakl * 1958 vydal dva svazky poezie a šest prozaických knih (Konec světa, Intimní schránka Sabriny Black, O rodičích a dětech, O létajících objektech, Let Čarodějnice a Pravidla směšného chování), z nichž novela O rodičích a dětech byla oceněna cenou Magnesia Litera, dočkala se filmového zpracování a překladu do řady jazyků. www.emilhakl.cz   Nakladatelství Argo vzniklo v roce 1992 a za dobu své existence získalo pověst vydavatele kvalitní beletristické, historické i jiné odborné literatury, a to českého i zahraničního původu. Úroveň vydávané současné české beletrie snad ilustruje i řada oceněných titulů v rámci ceny Magnesia Litera, a péče o kvalitní grafické a knihařské zpracování knih přinesla řadu ocenění nejen v české soutěži o nejkrásnější knihu roku, ale také v soutěži o nejkrásnější knihu světa. www.argo.cz

nedostaneš. Ne že by to nešlo, jenom musíš bejt trpělivej.“ „To nejsem.“ „I tak tam jeď. Jestli se budeš vracet vlakem, jeď S-bahnem. Už z dálky vidíš čnít nad střechama neskutečný obří skleněný termitiště.“ „Měl jsem jet na měsíc, pičadrát, jenže mě nebaví věčně se někam vtírat, drásat žádosti vo grant. Stačí, že mám tyhlety snažiče denně před vočima.“ „Zvláštní je, že tyhle typy rozeznáš už v první třídě základky. Jasně vidíš, kdo bude celej život ve vatě a kdo v loji.“ „Moje třídní na základce byla nejhezčí ženská, jakou jsem viděl. Měla tělo jak ruská snajperka, živočišně huňatý podpaží, jmenovala se Rotuše Caltová. Když jsem usínal, míval jsem vize, jak mě kojí, vyslýchá a tak. Jaký termitiště?“ „Hauptbahnhof. Souprava k němu jede po visutý koleji, vjede dovnitř, ty vystoupíš. Myslíš, že seš na nádraží, hovno – seš v obchoďáku. Patra a patra eskalátorů, ochozů, vobchod vedle vobchodu. Dáš bagetu s herynkem, postupně sjíždíš níž a níž, až seš na dně. Tam je teprve nádraží. Asepticky čistý peróny, ticho.“ Otevírám dveře. Stejná situace. Diamanda předvádí trosky hlasivek. „Vrže jak cikáda,“ říkám a stavím na čaj. „Vy u toho sedíte celou noc?“ „Máme jí akorát dost,“ dosvědčuje rozvrkočený satanáš. „Sedíme na zemi a pijem kafe, snad ti ňák nekomplikujem provoz?“ Evžen houpe v pokérované pracce hrnkem, honí po dně lógr a obojetně se usmívá. Na stole patnáct prázdných šálků, vida. Mezi nimi otevřená plechová krabička zpola zaplněná hrubě lisovanými zlatohnědými pilulemi. Jakoby podomácku vyrobenými. Vane z nich rustikální kouzlo. Takhle, vy kurvy. Nenápadně jich pár stopím. „Čas jít,“ zvednou se jako na povel. „Jdeme. Díky za kafe a za azyl, kafe máš dobrý.“ „Promiň,“ povídá Evžen, „asi jsem ti nepředstavil kolegu, my byli včera trochu roztočený. Tohle je Pitvor, měj se. Napíšu ti ze zkurvený korporace. Nemáš představu, jak mě ty vobyčejný mejly, kde si dohromady nic neřeknem, držej nad vodou.“ Kolega mi podá kostnatou lopatu. „Pitvor,“ říká, „přezdívka z mateřský.“ „Jak můžete bejt kolegové, když makáte každej jinde?“ „Nás nespojuje práce, ale to, jak máme vymezenej volnej čas.“ A jsou pryč. Pomalu žvýkám tablety. Nic se neděje. Dostanu chuť na kafe, to je vše. Dopíjím patnáct hrnků. V každém půl hltu studeného přeslazeného moku. Otvírám lednici – prázdná. 64

first year of primary school. It’s obvious who’ll spend his life wrapped in cotton wool and whose number’s up already.” “My class teacher at primary school was the most beautiful woman I’d ever seen. She had the body of a Russian sniper, the bushy armpits of an animal, and her name was Rotushka Kaltová. I’d fall asleep to a vision in which she breastfed me and interrogated me. What do you mean by termitarium?” “The Hauptbahnhof. The train approaches it along a suspension track and goes right inside. When you get out you think you’re in a railway station. But you’re in a bloody shopping centre. Floor after floor of escalators, galleries, shop after shop after shop. You eat a herring sandwich. You keep going down. Not until you’re right at the bottom are you in the station. Platforms aseptically clean. And quiet.” I open the door to the same situation: the Diamanda is showing off its wrecked vocal cords. “She chirps like a cicada,” I say, putting the kettle on. “You’ve been sitting over that all night?” “We’ve had just about enough of her,” the psyched-out devil confirms. “We’re just sitting on the floor drinking coffee, so I trust we’re not making things too awkward for you.” Evžen is turning his mug in his tattooed hand, chasing the grounds around the bottom. He’s smiling ambiguously. I see that there are fifteen empty cups on the table. And placed between them an open metal box half-full of roughly processed golden-brown pills that look homemade and have a rustic charm. I’ll show you bastards. I pinch a few without them noticing. “Time we were going.” As if on cue they stand up. “See you, then. Thanks for the coffee and the shelter. Your coffee’s good stuff.” “Sorry if I forgot to introduce you to my colleague,” Evžen says. “We were a bit wound-up yesterday. This is Grimface. Be seeing you. I’ll write to you from the fucking corporation. You’ve no idea how ordinary e-mails empty of content keep me going.” The colleague places his great bony hand in mine. “Grimface,” he says. “My nickname since nursery school.” “How can you be colleagues if you work in different places?” “What we have in common is not work but the fact that we don’t have much free time.” Then they leave. I chew the tablets slowly. Nothing happens. I fancy some coffee, that’s all. I drink fifteen mugs of the stuff. A cold, sugary taste in every half-swallow. I open the fridge – it’s empty. I go to the supermarket to replenish stores. In the vegetables aisle I drop into my trolley three mangoes, four bunches of radishes, an iceberg lettuce, some nectarines and a few bags of spinach. Apple juice, grapefruit juice, carrot juice. A grilled chicken. Tyrolean prosciutto – bugger the price. Deodorant, toothpaste, tinfoil, pickled scallops, beans, lentils, coconut milk. Baked rolls, four packs of Kleenex, Provençal cress, Ital-


| knižní tip | Book TIP

Vypravím se do marketu doplnit zásoby. U zeleniny hodím do koše tři manga, čtyři svazky ředkví, ledový salát, nektarinky, pár pytlů špenátu. Jablečný džus, grepový džus, mrkvový džus. Grilované kuře. Tyrolský pršut, čert vem ceny. Deodorant, zubní pastu, alobal, mušle v nálevu, fazole, čočku, kokosové mléko. Baked rolls, čtvery kleenexy, provensálské trávy, italské trávy, mořskou sůl, hořčici, med, několik mlýnků s pepřem, rozinkové šneky. Víno. Trapiche nebo tarapacá – obojí. Malbec, syrah, carmenère. Prohlížím nákupní vozík. Možná nepotřebuju tři chleby, čtyři bagety, dvě kila brambor, deset mýdel, maxi balení extra panenského oleje, nespočet láhví, pytlíků, kelímků. Vracím se k regálům, chci je vrátit. Nejde to. Rotují ve mně psychické mlýny, které chtějí pohltit vše, nač padne oko. Jdu od pokladny s pěti igelitkami v náručí. Doma klečím před otevřenou lednicí – učiněná vitráž. Chrám plný ančoviček, oliv, jogurtů, rudých rajčat, svěží natě, pomazánek, paštiček, okurčiček, rybích past, lososů, klobás, avokád všelijakých. Volám Evženovi. „Prosimtě, co bylo v tý plechový piksle, co byla na stole?“ ptám se. „To ti řekne Pitvor.“ „Snad sis, píčo, nevzal?“ vpadne jmenovaný. „Vzal jsem dvě, když jste škrti a nenabídnete.“ „Vole, to je součást mý laboratorní práce. Extrahuju z jednoho druhu brouka, pro tvý účely řečeno, feromony, kterejma láká na neskutečnou dálku jedince opačnýho pohlaví.“ „Pitvorovi je líto pokusnejch zvířat, správně by to mělo jít přes koňskou nebo jakou krev,“ navazuje Evžen. „Tak ten extrakt pícháme sobě. Von pak z naší krve získává sérum.“ „Silně zjednodušuješ,“ přizvukuje satanáš. „Jemu to stačí.“ Podle všeho jsou přilepeni na jednom mobilu. Mluví oba najednou. Překřikují se, do toho praská vítr. „Mně to právě nestačí!“ řvu, hledě do lednice. „Bonduelle v láku – nádhera, naložený patizony – klenot! Tenoučký plátky pršutu, rozumíte! Fraktálovej povrch květáku, je mi líto ho načínat, ale za chvilku ho budu muset vochutnat! Těšim se, jak to křupne!“ „Moc se ti omlouváme,“ říkají, „jasná věc, hehe. Vem si pár dní volna, buď doma, čti si, poslouchej muziku. Vobjednej si pizzu s dovozem, důležitá věc – stačí jedna! Salát a moučník jsou zbytečný, časem to vodezní.“ Týden nemůžu projít kolem výlohy. Potřeboval bych ruční vrtačku, odkapávač na nádobí, spoustu knih, časopisů, cokoliv lesklého, barevného. Nový přehrávač, sluchátka, boty, mobil, futrál na brýle, hromadu mikin. Kudlu Lion Steel, baterku Fenix. Pět až sedm modýlků vrtulníků, co se s nimi dá létat po cimře. Dva deponuju u Káji. Budu jí s nimi přistávat na břiše. Míjím květinářství. Uvnitř žluto-fialově žíhané anakondí listy. Krása krás! Dobrý den, kolik stojí, prosimvás? 65

ian cress, sea salt, mustard, honey, several pepper mills, some Danish pastries. Wine. Trapiche or Tarapacá – I’ll take both. And Malbec, Syrah and Carmenère. I study the contents of my trolley. Perhaps I don’t really need three loaves of bread, four baguettes, two kilos of potatoes, ten bars of soap, a family-sized bottle of extra-virgin olive oil, these many bottles, bags and tubs. I go back to the shelves with the thought of putting them back. But I can’t. The mills going round in my mind demand that I devour whatever catches my eye. I leave the checkout loaded with five carrier bags. At home I kneel before the open fridge as though it were a stained-glass window. A cathedral filled with anchovies, olives, yogurts, red tomatoes, parsley tops, spreads, baby gherkins, fish pastes, fresh salmon, sausages, all kinds of avocado. I phone Evžen. “What was in that little tin box of yours on the table?” I ask. “Grimface’ll tell you.” “I hope you weren’t such a twat as to take one,” says Grimface. “Being as you were too stingy to offer me one, I took two.” “I use them in the lab, you idiot! I extract what are called pheromones from a particular species of beetle which attract a beetle of the opposite sex over incredible distances.” “Grimface takes pity on animals used in experiments. By rights it should be tried out on a  horse,” Evžen continues.”Anyway, we inject ourselves with the extract. Our blood then gives it a serum.” “That’s a massive oversimplification,” Satan pipes in. “It’s enough for him.” As far as I can tell, they’re attached to the same mobile. They both talk at once, shout each other down, and on the top of that there’s a crack of wind. “But that’s just it – it’s not enough!” I yell, looking into the fridge. “Bonduelle in brine – delicious! Pickled pattypan squash – exquisite! Wafer-thin prosciutto! Do you see? The fractalled surface of a cauliflower – I’ll be sorry to break into it, but I have to have a taste of it! How I long to hear it crunch!” “Look, we’re really sorry about this,” they say. “Sure thing. Ha ha. Take a few days off, stay at home, do some reading, listen to a bit of music. Have a pizza delivered, that’s important – and one’s enough! Don’t bother with salads and desserts. It’ll wear off in time.” For a whole week I stay away from shop windows. I need a hand-drill, a draining rack, a load of books and magazines, whatever is bright and shiny. A new CD-player, headphones, shoes, a mobile phone, a glasses case, a pile of sweatshirts. A Lion Steel knife, a Fenix torch. Five or seven model helicopters you can fly about the room. Two of them I’ll leave with Karel. I’ll use her belly as a landing strip for the others. I pass a florist’s. Inside there are yellow-and-purple-striped anaconda leaves. The most beautiful sight in the world. Good morning. How much does that cost, please?

Emil Hakl * 1958 wrote two volumes of poetry and six novels (The End of the World, Intimate Box of Sabrina Black, On Parents and Kids, On Flying Objects, Flight of the Sorceress and Rules of Ridiculous Behaviour). The novel On Parents and Kids was awarded the Magnesia Litera prize, filmed and translated into many languages. www.emilhakl.cz Publishing house Argo was established in 1992 and, during its existence, acquired an excellent reputation, thanks to published belletristic, historic and other literature of Czech and foreign origin. High standards of their published contemporary Czech novels are confirmed by many awards won in the Magnesia Litera contest and by the superior graphic and bookbinding of the books, which won awards not only in the Czech competition for the most beautiful book of the year, but for the most beautiful book of the world as well. www.argo.cz


| R o d i n n é s t ř í b r o | Fa m i ly S i lv e r Text Vratislava Hoffmanová Foto Archiv

Světlo je hra

Jaroslav Bejvl ml. Light is a game 66


| R o d i n n é s t ř í b r o | Fa m i ly S i lv e r

Velkolepé svítidlo na letišti v Singapuru.

A magnificent light at the Singapore Airport;

Skleněný svítící strop v plaveckém bazénu

a shining glass ceiling above a fourteen hundred

soukromé rezidence v poušti poblíž Dubaje,

square metre swimming pool in a private

velký více než čtrnáct set metrů čtverečních.

residence in the desert close to Dubai;

Kompozice pohybujících se kamenů v kasinu

a composition of moving stones in the Galaxy

Galaxy v Macau. To je jen část realizovaných

Casino in Macau: these are just a few of the many

návrhů šéfdesignéra firmy Preciosa – Lustry,

projects of the Preciosa – Lustry chandelier

díky kterým si svět uvědomuje, že sláva českého

company that have shown the world that the

sklářství není minulostí.

glory days of Czech glass design are not over.

P 

o Střední uměleckoprůmyslové škole v Kamenickém Šenově Jaroslav Bejvl mladší soukromě studoval sochařství a design, zároveň už ale v té době pracoval jako designér v Preciose. Má za sebou také studijní pobyt v Chihuly studiu v Seattlu. Šel tak ve stopách svého táty, rovněž uznávaného designéra, se kterým na některých projektech dodnes spolupracuje. Bejvl junior zaujal už v roce 1991, kdy dostal cenu Designcentra za svůj koncept sériově vyráběných halogenových svítidel. 67

A 

fter finishing his studies at the arts and crafts high school in Kamenický Šenov, Jaroslav Bejvl Junior took private lessons in sculpture and design while already working as a designer at Preciosa. He also spent some time studying at the Chihuly Studio in Seattle. He has been following in the foootsteps of his dad, a renowned architect he still works with on some projects. Bejvl Jr. first attracted attention in 1991 when he was awarded with the Designcentre Prize for his mass-produced halogen lights.

▴◀ Messenger, 1999–2003, cena za inovaci v architektuře, Frankfurt n. M., 2004 Messenger, 1999–2003, prize for innovation in architecture, Frankfurt am Mein, 2004 ▴ Skleněná světelná plastika IGS 2009, 2009 Glass light sculpture, IGS 2009, 2009


| R o d i n n é s t ř í b r o | Fa m i ly S i lv e r

▴ Skleněná kompozice vstupní haly hotelu Marriot v turecké Ankaře, 2011 Glass composition, entrance hall of Marriot hotel, Ankara,Turkey ▴▶ Alaris , instalace skleněného objektu, Designblok 2012 Alaris, glass object instalation, Designblok 2012

Od té doby se jeho různě velké – tedy většinou hodně velké – svítící objekty objevují v řadě míst světa. Od křišťálového lustru pro soukromou rezidenci v Kataru přes monumentální světlo v hotelu v čínském městě Ningbo až po například laserem tvořenou dvacetimetrovou plastiku v hotelu Palace v ruském Jekatěrinburgu nebo světlem modelovaný interiér hotelu Yas Island v Abú Dhabi. Jeho díla jsou žádaná, protože jsou hravá. Takto například popisuje svůj objekt v hotelu Sheraton Bangalore, kde se pokusil vytvořit stuhu vlající ve vánku. „Tento koncept si hraje s představivostí, z každého úhlu pohledu vám umožňuje vnímat objekt jinak. Z některého vidíte vnitřní tvar výrazněji, z jiného ho téměř nevidíte, ale musíte 68

Ever since then his shining objects of various sizes, usually fairly large, have appeared in many parts of the world. From a crystal chandelier for a private residence in Qatar, through a monumental light in a hotel in Chinese Ningbo, to a laser-designed twenty metre sculpture in the Palace Hotel in Yekaterinburg, Russia and the light design for the interior of the Yas Island Hotel in Abu Dhabi. His works are popular for their playfulness. This is how he described his object in Sheraton Bangalore Hotel where he tried to create a ribbon fluttering in the wind: “This concept plays with the imagination; each angle gives you a different perspective on the object. While one angle may clearly reveal the object’s inner shape, another conceals it. Still, you imagine it because in fact it is


| R o d i n n é s t ř í b r o | Fa m i ly S i lv e r

si ho představit, protože tam ve skutečnosti je. A tady začíná ta hra. Buď se spokojíte s představou, nebo začnete hledat.“ Jeho instalaci Fluentum vybrali světoví odborníci na design jako výjimečné dílo do společné expozice s názvem Lighting Visione. V roce 2011 byl nominován na designéra roku v soutěži Czech Grand Design 2011 a v téže soutěži pak získal Cenu veřejnosti. Nyní se realizují jeho další světelné monumentální objekty, například svítidla pro vstupní prostory budov v Šanghaji a pro hotel Regent Doha v Kataru. Na veletrhu Euroluce 2013 v Miláně by měla být představena jeho kolekce rezidenčních moderních svítidel pro malosériovou výrobu. Můžete si být jisti, že bude originální. 69

there. And that is where the game starts: either you are happy with what you see or you start searching.” His installation called Fluentum has been chosen by world designers as one of the extraordinary works of art for the joint Lighting Visione exposition. In 2011 Bejvl Jr. was nominated for the designer of the year prize in the Czech Grand Design competition and won the public’s vote in the same competition. Some of his monumental objects are currently being built, such as the lights for the entrance areas of buildings in Shanghai or for the Regent Hotel in Doha, in Qatar. The Euroluce 2013 fair in Milan will host the launch of his collection of modern residential lights for small-scale production. You can bet it will be original.

▴ Světelné objekty vstupní haly moskevského hotelu Swissotel, 2008 Light objects, entrance hall of Swisshotel, Moscow, 2008 ▴◀ Světelný objekt Fluentum je sestaven z broušených křišťálů zavěšených na světelných vláknech, 2011 Light object Fluentum is composed of cut crystals hung on light wires, 2011


Carrera y Carrera, radost z dávání Carrera y Carrera, the pleasure of giving Darovat šperk firmy Carrera y Carrera znamená darovat krásu, štěstí, vzpomínky a city, jež přetrvají věky. Pro toto sváteční období jsme vytvořili kolekci šperků, které jsou dokonalým dárkem pro každou ženu. Po obrovskému úspěchu kolekce Córdoba přichází Carrera y Carrera s novými miniaturními skulpturami, inspirovanými geometrickými vzory mešity v Córdobě. Prolamované tvary těchto nových jemných kousků dovolují světlu, aby jimi procházelo a navozovalo atmosféru tajemna a krásy. Návrhy vytvořené pro kolekci Gardenias jsou opravdu romantické. Tuto květinu inspirovanou španělskou Kubou padesátých let si o těchto vánocích prostě musíte pořídit. Šperky mají objem, který reflektuje savoir-faire firmy. Zlatničtí mistři v Carrera y Carrera vytvořili šperky plné detailů, které kopírují třpytivé obleky nošené zápasníky s býky. Perfektní pro zvláštní příležitosti, skutečná umělecká díla extrémní elegance.

www.carreraycarrera.com

To give a Carrera y Carrera jewel is to give beauty, happiness, memories, and emotions that will endure throughout time. We have created a selection of jewels for this holiday season that will be the perfect gift for any woman. Following the resounding success of the Córdoba collection, Carrera y Carrera has created new mini-sculptures inspired by the geometric patterns of the Mosque of Cordoba. New lightweight pieces that let light pass through their openwork, generating mystery and beauty. The pieces created for the Gardenias collection are truly romantic. This flower, inspired by Spanish Cuba of the 1950s, becomes a musthave this Christmas. Jewelry with volumes that reflect the company’s savoir-faire. Perfect on such a special occasion, the master goldsmiths at Carrera y Carrera have created jewels full of detail that replicate the suit of lights worn by bullfighters. Authentic works of art of extreme elegance.

O Carrera y Carrera

Carrera y Carrera je španělská klenotnická firma, považovaná za jednu z nejprestižnějších na světě. Firma má zastoupení ve více než čtyřiceti zemích s pobočkami ve Spojených státech, Japonsku a Rusku a butiky například v Madridu, Barceloně, Tokiu, Moskvě, Dubaji či Kuala Lumpuru. Tato ikonická značka se vyznačuje jedinečným stylem a přesným designem s kombinacemi matného a lesklého zlata a pečlivé řemeslné práce a objemu, čímž vznikají výjimečné šperky, dávající zlatu a drahým kamenům skutečný život.


| L| I LF IEFSETSYTLYE L E

MERCURY MERCURYjewellery jewelleryboutique boutique Choose Choose among among a selection a selection of beautiful of beautiful jewellery jewellery at your at your jeweller jeweller right right at Prague at Prague Airport Airport in the in the Duty Duty Free Free zone zone of Terminal of Terminal 1. 1.

BOVET: BOVET: BORN BORN For over For over thirtythirty yearsyears Bibigi Bibigi jewelry jewelry has aimed has aimed to craft to craft emotions emotions fromfrom goldgold and diamonds. and diamonds. The The brand brand offers offhigh-quality ers high-quality diamonds, diamonds, creative creative design design and excellent and excellent customer customer service. service. www.bibigi.com www.bibigi.com

Traditional Traditional Italian Italian brand brand sincesince 1975.1975. Its Its “masculine” “masculine” character character derives derives fromfrom an unusual an unusual combination combination of gold of gold and and precious precious stones stones with with innovative innovative materials materials and and openopen use of use technical of technical elements. elements. www.baraka.it www.baraka.it

BY PASSION BY PASSION

Founded Founded 18221822 in Switzerin Switzerlandland BOVET BOVET is well is well ac- accepted cepted by connaisseurs by connaisseurs of Haute of Haute Horlogerie. Horlogerie. The The brand brand stands stands for only for only the the best best in technology in technology suchsuch as Tourbillons, as Tourbillons, Miniature Miniature Painting Painting or highly or highly bal- balanced anced masterpieces masterpieces like like the AMADEO the AMADEO concept. concept. www.bovet.com www.bovet.com

FRANCK FRANCK MULLER MULLER master master GENÈVE GENÈVE of compilcations of compilcations Luxury, Luxury, splendour splendour and Spanish and Spanish passion. passion. Launched Launched in the in1970s, the 1970s, Carrera Carrera y Carrera y Carrera is is now now one of one the often the ten largest largest manufacturers manufacturers of of jewellery jewellery in the inworld the world and and is theisessence the essence of perfect of perfect jewellery. jewellery. www.carreraycarrera.com www.carreraycarrera.com

Dandy Dandy Edition Edition Arty Arty Watch Watch combines combines discreet discreet elegance elegance with with refined refined details. details. Two Two dialsdials are are asymmetrically asymmetrically placed placed on aon black a black sapphire sapphire and and guarantee guarantee that that you will you will wearwear a true a true original original on on youryour wrist.wrist. www.chaumet.com www.chaumet.com

SinceSince 20002000 the brand the brand presents presents everyevery year year a new a new Tourbillon. Tourbillon. The The smallest smallest LadyLady Tourbillon Tourbillon was inwas introduced troduced to thetopublic the public very revery recently. cently. Other Other Master Master pieces pieces like like one of one theofmost the most complicated complicated watches watches in theinworld the world are also are also presented presented in tonneau in tonneau formform of of FRANCK FRANCK MULLER MULLER GENÈVE. GENÈVE. www.franckmuller.com www.franckmuller.com

In Pasquale In Pasquale Bruni’s Bruni’s collections, collections, this this famous famous designer’s designer’s favourite favourite symbols symbols are are usedused to capture to capture the the contemporary contemporary woman woman withwith her poetry, her poetry, glamour glamour but also but also darkdark sides. sides. www.pasqualebruni.com www.pasqualebruni.com

Innovative Innovative design. design. Unique Unique style.style. Glittering Glittering stars.stars. These These expressions expressions truthfully truthfully describe describe the the quality quality of one of of one the of the leading leading contemporary contemporary brands brands of luxury of luxury jewellery. jewellery. www.hstern.net www.hstern.net

Stephen Stephen Webster Webster is is one of one the ofUK’s the UK’s leading leading jewellery jewellery designers. designers. His His eye for eyedetail, for detail, perfect perfect technique technique and glam-rock and glam-rock flair fl guarantee air guarantee dramatic dramatic creations creations and consistently and consistently elegant elegant design. design. www.stephenwebster.com www.stephenwebster.com

WHERE WHERE TOTO FIND FIND US US Airport Airport Prague-Ruzyně Prague-Ruzyně Terminal Terminal 1 / Duty 1 / Duty FreeFree GateGate A+A 420 224 267 561 + 420 224 267 561 / Duty / Duty FreeFree GateGate B+B 420 + 420 224 224 282 728 282 728 / airport.prague@mercury-jewellery.cz / airport.prague@mercury-jewellery.cz Hotel Hotel InterContinental InterContinental Prague Prague / Pařížská / Pařížská 30, 110 30, 110 00 Praha 00 Praha 1 +420 296 631 197 1 +420 296 631 197 / www.mercury-jewellery.cz / www.mercury-jewellery.cz


Letadlem na Měsíc Přímý let z Prahy do Říma trvá asi 1 hodinu a 50 minut a cestující během něj urazí nějakých 950 kilometrů. Generální ředitel společnosti LeasePlan Česká republika Jaromír Hájek touto linkou letěl nejméně dvousetkrát a stejný počet cest absolvoval opačným směrem. Celkem tak nalétal přes 380 tisíc kilometrů, zhruba tolik, kolik činí vzdálenost Země od Měsíce (pro milovníky přesných údajů: tzv. střední vzdálenost těchto vesmírných těles dělá 384 403 kilometrů).

Na rozdíl od Neila Armstronga, Michaela Collinse a Edwina Aldrina, kteří během své historické mise dorazili v červenci 1969 na palubě Apolla 11 k Měsíci za tři dny, potřeboval Jaromír Hájek na překonání stejné dávky kilometrů desetkrát delší dobu. Ve skutečnosti mu to ale trvalo více než čtyři a půl roku. Tak dlouho totiž vedl italskou pobočku LeasePlanu – 72

světové jedničky operativního leasingu automobilů. Centrála ho do Říma vyslala v roce 2007. „Bylo to obtížné rozhodování. Na jedné straně ohromná výzva, navíc v zemi, ve které jsem částečně vyrůstal díky otcovu působení na našem obchodním zastoupení v Miláně a k níž mám srdečný vztah, ale na druhé straně nezbytné odloučení od rodiny. Vzhledem


| Ž i v o t n í s t y l | life st y le

k mému předpokládanému vytížení a také proto, že jsme nechtěli, aby děti hned na počátku své školní docházky příliš často měnily školy, bylo zřejmé, že by manželka s dcerou a synem měli zůstat v Praze. Nebýt přímých letů a tedy jistoty, že kdykoli můžu být za dvě hodinky doma, kdo ví, jestli bych do Itálie odešel,“ vzpomíná Jaromír Hájek. Let Praha–Řím podnikal téměř každou neděli. Ani v italské kanceláři ale příliš neposeděl. „Pobočka měla svá pracoviště po celé zemi, takže jsem hodně času trávil v letadle i během týdne.“ V pátek znovu na letiště, tentokrát o poznání nadšeněji, a hurá za nejbližšími. Bylo to trošku paradoxní: letadlo se Jaromíru Hájkovi stalo prostředkem k tomu, aby mohl zabezpečit profesionální péči o desítky tisíc vozů svých klientů. Operativní leasing a hlavně jeho nejpokročilejší forma, tzv. full-service leasing, totiž spočívá v tom, že zákazník většinu starostí o vůz přenese na leasingovou společnost. Auto si od ní pronajme, obvykle na tři nebo čtyři roky, a po celou dobu může využívat řadu služeb. Firma za něj vůz objedná, pojistí, zaregistruje, koupí dálniční známku, uhradí rozhlasový poplatek i silniční daň, postará se o servis a vý-

73

měnu pneumatik, vyřeší pojistné události, poskytne mu přístup k on-line reportingu a zpřístupní mu i další, často velmi sofistikované služby – vyspělou elektronickou knihu jízd, nejmodernější ochranu proti odcizení a podobně. V pravidelných splátkách hradí zákazník jen rozdíl mezi pořizovací a předpokládanou zůstatkovou cenou vozu a zmiňované volitelné služby. Na konci kontraktu vůz vrátí a obvykle si pronajme nový. LeasePlan svou produktovou řadu, v níž si vyberou nadnárodní firmy se stovkami aut, jakož i živnostníci s jediným vozem, strukturuje tak, aby bez větších odlišností fungovala v různých koutech světa. Zákazník LeasePlanu může využívat stejné služby v Česku, USA, Indii, Brazílii nebo na Novém Zélandu, prostě v jakékoli z třiceti zemí, v nichž je přítomen. V globální firmě je běžné, že vrcholoví manažeři čas od času změní působiště. Jaromír Hájek byl po úspěšném vybudování české pobočky pověřen dohledem nad startem slovenského a rumunského zastoupení. Po téměř pětiletém italském angažmá se na začátku roku 2012 vrátil do Prahy. Dobře ale ví, že to nebude na věčnost. Je možné, že se za nějaký čas vydá z Měsíce ještě dál.

Více o službách LeasePlanu na: www.leaseplan.cz


Výměna „světů“ na zkoušku An experimental exchange of the worlds we live in Možná jste se už také setkali s tím, že

At some point in time you personally may

cestujícího doprovází přímo na palubě jeho vodicí

have witnessed a guide dog accompanying

pes. Věřte, že ani tato situace není ničím

a passenger on board. Czech Airlines strive to

výjimečným. České aerolinie vycházejí vstříc

accommodate the needs of passengers with

cestujícím s různým postižením, na což musí být

various disabilities. To do so, the airline personnel

náš personál důkladně proškolen. Díky spolupráci

must be thoroughly trained. As a result of the

s Neviditelnou výstavou v Praze si palubní

co-operation with the “Invisible” exhibition in

průvodčí Českých aerolinií měli možnost na

Prague, Czech Airlines crew had an opportunity to

vlastní kůži vyzkoušet, jaký je život ve tmě.

experience what it’s like to live in the dark.

N

eviditelnou výstavu, která přibližuje vidícím lidem svět zrakově postižených, navštívilo sedmdesát procent palubních průvodčích Českých aerolinií. Stevardi a stevardky si na výstavě v naprosté tmě vyzkoušeli 74

A

bout 70 % of Czech Airlines cabin crew visited the “Invisible” exhibition. The aim of this exhibition is to shed some light on the life of those with impaired vision. Here the cabin crew could experience what it’s like


| r e p o r t á ž | rep o rta g e Text Irena Valentová Foto archiv

například to, jak se pohybovat v centru města nebo v přírodě, ochucovali jídlo nebo platili účet. „Dokud si to nevyzkoušíte sami na sobě, vůbec si neuvědomíte, kolik věcí považuje zdravý člověk za samozřejmost. Tato netradiční zkušenost nám umožní lépe porozumět lidem se zdravotním postižením a díky tomu jim zajistit na palubách našich letadel vyšší komfort cestování,“ říká Bohumil Jahn, výkonný ředitel palubních průvodčí Českých aerolinií. A protože Neviditelná výstava poskytla stevardům Českých aerolinií velmi unikátní zkušenost, zrodil se v podstatě už během první návštěvy palubních průvodčích na výstavě nápad na reciproční pozvání. „Na oplátku jsme se rozhodli pozvat všechny, kteří Neviditelnou výstavu organizují a zaštiťují, k nám do Českých aerolinií, abychom jim zprostředkovali zejména opravdový pocit z cestování letadlem, podělili se s nimi o naše zkušenosti a představili jim i novinky, jež slouží k příjemnějšímu cestování našich spoluobčanů s různým druhem zdravotního postižení,“ doplňuje Bohumil Jahn.

to move around a city centre or in nature in complete darkness. They also tried to season a meal or pay a bill without seeing. “You don’t realise just how many things we take for granted until you experience a life in the dark for yourself”. This unusual experience will enable us to better understand people with various disabilities and thus ensure they attain a greater level of comfort on board, says Mr. Bohumil Jahn, the Executive Director of Czech Airlines cabin crew. The “Invisible” exhibition presented the Czech Airlines cabin crew with an absolutely unique experience. As such, an idea to reciprocate the experience came up. “To return the favour we decided to invite the entire organisation team of the ‘Invisible’ exhibition to the Czech Airlines headquarters. The aim of the invitation is to facilitate a first-hand experience of air travel, to share our experience and to introduce the innovations aimed at making air travel more comfortable for our handicapped fellow citizens,” adds Bohumil Jahn.

Pes na skluzavce

The guides as well as the organisers of the exhibition could visit facilities where Czech Airlines cabin crew are trained. Here they learned more about flying and about the responsibilities of cabin crew on board as well as outside the aircraft. Because nothing can substitute first-hand experience, the participants could fly to The Amsterdam and back on a flight simulator and partake in the evacuation procedure. An interesting detail was the fact that for the first time in history of training, a guide dog was evacuated using the slide. This was a unique experience for all, the airline crew included.

A dog on the evacuation slide

Průvodci a organizátoři výstavy se tak mohli podívat do míst, kde se školí posádky Českých aerolinií, a dozvěděli se nejen něco o samotném létání, ale také o práci posádek na palubě i mimo ni. Nic ale nenahradí vlastní zkušenost, a proto se účastníci mohli „proletět“ v simulátoru do Amsterdamu a zpátky. Mimo jiné měli možnost si vyzkoušet také evakuaci. Zajímavou perličkou celé návštěvy byla i skutečnost, že poprvé v historii výcviku se po skluzavce evakuoval i vodicí pes, což byl jedinečný zážitek i pro posádky Českých aerolinií. Cestování bez bariér

Pomoc cestujícím s omezenou pohyblivostí a nemocným považují České aerolinie za samozřejmost a poskytují ji zcela zdarma. Je ale nutné, aby pasažéři, kteří asistenci potřebují, o této skutečnosti informovali společnost již při rezervaci místa. Speciální péče je poskytována zejména cestujícím, kteří jsou nemocní nebo mají omezenou pohyblivost, dále také nevidomým a neslyšícím. V případě, že je cestující doprovázen vodicím psem, přepravují České aerolinie psa na palubě zdarma.

Barrier Free Travel

Assisting ill passengers or passengers with limited mobility is something Czech Airlines consider automatic and provide such services free of charge. Passengers in need of this service must inform the airline of their requirements while booking. Special assistance is available particularly to the ill, passengers with limited mobility as well as those with impaired vision or hearing. Czech Airlines also transport guide dogs on board free of charge.

Neviditelná výstava

The “Invisible” exhibition

Probíhá v Novoměstské radnici na Karlově náměstí v Praze 2. Je otevřena i pro veřejnost ve všedních dnech od 12.00 do 20.00 hodin, o víkendech od 10.00 do 20.00 hodin. Na prohlídku je nutné si rezervovat termín předem na webových stránkách výstavy www.neviditelna.cz.

The exhibition can be visited at the Novoměstská radnice on Karlovo náměstí in Prague 2. It is open to public on weekdays from 12:00 to 20:00 hours and at weekends from 10:00 to 20:00 hours. Reservations must be made upfront via the exhibition website www.neviditelna.cz

75

České aerolinie poskytují v rámci speciální péče celou řadu služeb, do kterých kromě cestování bez bariér patří i cestování s dětmi, se zvířaty a přeprava nedoprovázených dětí. Podrobné informace naleznete na www.czechairlines.com/ specialnipece As part of their special services package Czech Airlines offer among other things barrier free travel, travel with children, travel with animals and unaccompanied child travel. For more information visit www.czechairlines.com/ specialnipece


| Střípky | News

Gobelín Petra Síse na Letišti Václava Havla Praha Tapestry by Petr Sís at Václav Havel Airport Prague   Cestující mají nově v prostorách Letiště Václava Havla Praha možnost vidět originální velkoformátový gobelín navržený českým umělcem Petrem Sísem a utkaný mistry svého oboru ve francouzském Aubussonu. Tento artefakt byl věnován památce a odkazu bývalého prezidenta Václava Havla. Jeho vznik inicioval zakladatel organizace Art for Amnesty Bill Shipsey jménem Amnesty International a podpořilo jej pět světových umělců – Bono Vox a The Edge ze skupiny U2, Peter Gabriel, Sting a Yoko Ono. Umělci chtěli gobelínem vzdát čest Václavu Havlovi a poděkovat české vládě za nadčasové rozhodnutí přejmenovat ruzyňské letiště na Letiště Václava Havla Praha. Tapiserii úctyhodných rozměrů 5 x 4,25 metru si můžete prohlédnout v Terminálu 2 v části za bezpečnostní kontrolou v prostoru vedle relaxační zóny Kooperativa.   Passengers using Václav Havel Airport Prague now have the opportunity to see the original large tapestry designed by the famous Czech artist Petr Sís and woven by master weavers in Aubusson, France. Celebrating the memory and legacy of Václav Havel, the artwork has been initiated by Art for Amnesty founder Bill Shipsey on behalf of Amnesty International and supported by five world-famous musicians: Bono and The Edge from the band U2, Peter Gabriel, Sting and Yoko Ono. Through the tapestry the artists are honouring Václav Havel and expressing their gratitude to the Czech government for taking the decision to rename the airport Václav Havel Airport Prague. The tapestry measuring a considerable 5 x 4.25 metre is displayed in Terminal 2 behind the security check next to the Kooperativa relaxation area.

České aerolinie opět získaly ocenění Nejlepší letecká společnost v rámci TTG Travel Awards Czech Airlines again named Best Airline in TTG Travel Awards   Již po jedenácté z celkem čtrnácti soutěžních ročníků se staly České aerolinie vítězem kategorie Nejlepší letecká společnost v rámci soutěže TTG Travel Awards. O oceněních každoročně rozhodují jak odborníci v oblasti cestovního ruchu, tak i laická veřejnost. „První místo v tak prestižní soutěži je pro České aerolinie prvním vysvědčením hodnotícím téměř tříletou práci na proměně a restrukturalizaci společnosti. Rád bych upřímně poděkoval všem hlasujícím ve prospěch Českých aerolinií. Jejich hlasů si nesmírně vážíme a chápeme je nejen jako ocenění, ale také jako podporu a výzvu do budoucna,“ doplňuje Jiří Marek, člen představenstva a viceprezident Českých aerolinií pro obchod a marketing. Mezinárodní časopis TTG je jedním z nejvýznamnějších titulů pro profesionály z oblasti cestovního ruchu, který už více než padesát let přináší nejnovější informace o trendech a událostech ve světové dopravě. V České republice časopis vychází již 21 let. Prví ročník TTG Travel Awards se konal v roce 1999, České aerolinie zvítězily v kategorii Nejlepší letecká společnost celkem jedenáctkrát, v letech 2001–2010 a nyní i za rok 2012.   For the eleventh time in its fourteen-year existence the TTG Travel Awards have designated Czech Airlines as the Best Airline. The title is awarded annually based on a survey among tourism experts and the general public. “First place in the Best Airline category in the prestigious TTG Travel Awards is like a report card for Czech Airlines assessing the nearly three years of work on the airline’s transformation and restructuring. I would like to express my sincere thanks to everyone who voted for Czech Airlines. We value their votes very much, and see them not only as appreciation, but also as an expression of support, and as a challenge for the future,” adds Jiří Marek, member of the Management Board and Czech Airlines Vice President for Sales and Marketing. TTG is an international magazine and one of the most important titles for tourism professionals, which for more than 50 years has featured information about the latest trends and events in the transportation business. In the Czech Republic, the magazine has been published for 21 years. The first TTG Travel Awards were presented in 1999, and Czech Airlines has won the Best Airline category a total of eleven times, for the years 2001 through 2010, and again this year for 2012. 76


| Střípky | News

Novinky Českých aerolinií pro letní sezonu Czech Airlines in the summer season   České aerolinie přinášejí pro nadcházející sezonu několik důležitých novinek. První z nich je rozšíření letadlové flotily o Airbus A330, který bude nasazován na pravidelné linky od června 2013 a bude zajišťovat spojení mezi Prahou a Soulem. Tato linka bude operována pravidelně každou sobotu a neděli z Prahy do Soulu a zpět pak v neděli a v úterý. Doplní tak čtyři týdenní lety Korean Air. Na všech spojích budou České aerolinie a Korean Air sdílet své kódy. „Díky vzájemnému sladění odletových a příletových časů cestující z Prahy získají perfektní napojení na lety Korean Air ze Soulu do Japonska, Číny a Tichomoří. Naopak Praha se díky lepší dostupnosti přiblíží milionům cestujících ve východní Asii a může se stát nejen důležitým přestupním bodem, ale také branou do Evropy při jejich cestách dál za Prahu,“ doplňuje Jiří Marek, viceprezident Českých aerolinií pro Obchod a marketing. České aerolinie plánují nasazovat Airbus 330 také na nejžádanější spoje do stávajících destinací. Soul ovšem není ve výčtu jedinou destinací, kterou plánují České aerolinie pro letní sezonu 2013. Mezi nově otevřené pravidelné linky bude patřit ruský Perm, Nice, Mnichov, Curych a Florencie. Zároveň dojde k navýšení počtu letů do některých destinací ve srovnání s letní sezonou 2012. Jde především o Berlín, Düsseldorf, Hamburk, Kodaň, Milán, Stockholm a Varšavu. K meziročnímu nárůstu frekvencí dojde i na linkách do Nižního Novgorodu, Rostova na Donu nebo Ufy. V rámci spolupráce s Etihad Airways přidáme nově do letového řádu Brisbane, Singapur a Nairobi. Letenky do nových destinací je možné zakoupit již nyní.   Czech Airlines has prepared a number of important innovations for the coming season. First of all, from June 2013 the new Airbus A330 will be deployed on scheduled flights between Prague and Seoul. This route will be regularly operated on Saturday and Sunday from Prague to Seoul and on Sunday and Tuesday from Seoul to Prague and will complement the existing offer of four flights operated by Korean Air. Czech Airlines and Korean Air will code-share on all flights. “Thanks to the coordination of departure and arrival times, people travelling from Prague will get perfect connections with Korean Air flights from Seoul to Japan, China and the Pacific. At the same time, Prague will be easily accessible for the millions of travellers in East Asia and can thus become not only an important transfer point but also a gateway to Europe, even for those travelling on from Prague,” adds Jiří Marek, Czech Airlines Vice President for Sales and Marketing. The Airbus 330 is also planned to be deployed on flights to the most popular established destinations. However, Seoul is not the only new destination planned by Czech Airlines for summer 2013. New regular flights will include Perm in Russia, Nice, Munich, Zurich and Florence. At the same time, compared to summer 2012 the number of flights to some destinations will increase, e.g. Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Copenhagen, Milan, Stockholm and Warsaw, but also Nizhny Novgorod, Rostov-on-Don or Ufa. In cooperation with Etihad Airways new flights will be added to Brisbane, Singapore and Nairobi. Flights to new destinations can be purchased now.


| Střípky | News

Ohlédnutí za rokem 2012 Looking back at 2012   Na začátku nového roku vám přinášíme ohlédnutí za tím minulým, ve kterém jsme představili několik významných novinek a zároveň došlo k rozšíření aliance o nové členy. V průběhu roku postupně přistoupili Saudia, Middle East Airline, Aerolineas Argentinas a Xiamen Airlines. V současné době má SkyTeam již 19 členů a nabízí denně přes 15 000 letů ve 186 zemích světa. Jednou z novinek, které v minulém roce SkyTeam představil, byl produkt SkyPriority, servis pro prémiové cestující. SkyTeam se tímto produktem odlišuje od ostatních aliancí stálými výhodami, které zvyšují pohodlí při cestování. Do projektu SkyPriority je zahrnuto více než 800 letišť na celém světě. Další z projektů je plánovač cest, tzv. Round the World Planner, u kterého došlo ke zlepšení funkcionality. Nově jsou přidány např. průvodce po městech, možnost sdílení itineráře cesty s přáteli na Facebooku a další praktické výhody. V roce 2013 pro vás plánujeme další novinky, které vám zpříjemní cestování s aliancí SkyTeam.   At the start of this new year let’s take a look back at the many important changes introduced in 2012. With new members joining the SkyTeam Alliance – Saudia, Middle East Airline, Aerolineas Argentinas and Xiamen Airlines – the number of Alliance members rose to 19, enabling it to offer over 15,000 daily flights in 186 countries. Another innovation last year was Sky Priority, the service for our premium clients. SkyTeam is the only flight network to offer its customers permanent benefits to increase their travel comfort in over 800 airports around the world. We also enhanced the functionality of the Round the World Planner, which now includes city guides, itinerary sharing on Facebook and other practical options. In 2013 we plan to introduce new developments to make your travelling with SkyTeam even more comfortable.

Vyberte si z tisíce destinací, které SkyTeam nabízí Choose from the thousand destinations offered by SkyTeam   SkyTeam stále rozšiřuje svou síť a nyní dosáhl spojení mezi tisícem destinací po celém světě. Síť SkyTeamu vzrostla v posledních dvou letech o 17 %. Rozsáhlá síť aliance umožňuje využít různé kombinace cest za zajímavé ceny v rámci různých balíčků, mezi které patří letenky kolem světa, světové letenky a osm regionálních balíčků tarifů – Go Africa, Go USA and Canada, Go Asia and South West Pacific, Go Europe, Go Greater China, Go Italy, Go Russia a Go Mexico. Tyto balíčky nabízejí flexibilní a výhodné cestování. Oslavte s námi tisící destinaci na Facebook.com/SkyTeam, kde jsme pro vás připravili speciální hru.   In its effort to widen its network, SkyTeam has finally established connections between one thousand destinations all over the world. Over the past two years the SkyTeam network has grown by 17 per cent. Thanks to the alliance’s wide network of destinations, you can now combine different routes at attractive prices within various packages, including Go Round the World and eight regional tariff packages – Go Africa, Go USA and Canada, Go Asia and South West Pacific, Go Europe, Go Greater China, Go Italy, Go Russia and Go Mexico. These packages offer flexible and convenient travel options. Go to www.facebook.com/SkyTeam and celebrate the thousand destinations in a specially prepared game!

78


V ěr nost ní pro gr a m y | Loya lt y pro gr amme s

THE OK PLUS FREQUENT FLYER PROGRAMME JEDINEČNÝ PROGRAM PLNÝ VÝHOD A ODMĚN

A UNIQUE PROGRAMME FULL OF ADVANTAGES AND REWARDS

Staňte se členem exkluzivního věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií a nechte se na svých cestách hýčkat.

Join the exclusive Czech Airlines OK Plus frequent flyer programme and allow yourself to be pampered whenever you travel.

ČLENSTVÍ V PROGRAMU VÁM PŘINÁŠÍ:

MEMBERSHIP OF THE PROGRAMME BRINGS YOU:

• • • • •

• • • • •

Bonusové letenky do celého světa Lety ve třídě Business s letenkou třídy Economy Bezplatné nadváhy zavazadel Pronájmy vozů a pobyty v hotelech Zájezdy a spousty dalších výhod

Pro nejvěrnější členy jsou připraveny Stříbrná, Zlatá a Platinová karta OK Plus se spoustou nadstandardních výhod, které zpříjemní cestování. Více informací a přihlášku do programu OK Plus naleznete na www.okplus.cz nebo vám ji na vyžádání rád poskytne náš palubní personál.

Bonus tickets to the whole world Travel in Business Class with Economy Class ticket Complimentary excess baggage Car rental and hotel stay Holiday packages and plenty of other benefits

The most loyal members are presented with Silver, Gold and Platinum OK Plus cards with lots of above-standard advantages that make travel more comfortable. Find more information and the application form at www.ok-plus.com or our on-board personnel will be happy to provide it to you upon request.

NOVINKY A NABÍDKY OK PLUS

OK PLUS NEWS AND OFFERS

Etihad Airways, Aerolineas Argentinas a Xiamen Airlines partnery OK Plus

Etihad Airways, Aerolineas Argentinas and Xiamen Airlines: new OK Plus partners

Rádi bychom vám připomněli, že v druhé polovině roku 2012 jsme rozšířili síť partnerů OK Plus hned o několik nových leteckých dopravců. Díky tomu můžete získávat a využívat míle také na letech v rámci sítě společností Etihad Airways (EY), Aerolineas Argentinas (AR) a Xiamen Airlines (MF).

Let us remind you that in the second half of 2012 the network of OK Plus partners has been extended by several airlines. Thanks to that miles can now be collected and used on flights of Etihad Airways (EY), Aerolineas Argentinas (AR) and Xiamen Airlines (MF).

Detailní přehled množství mil, které získáte na letech nových partnerů, naleznete ve svém profilu na www.okplus.cz v sekci Získejte míle / Partneři.

For detailed overview of miles that can be collected on the new partners’ flights, go to your profile at www.okplus.cz, section Rewards / OK Plus Partners

ok plus corporate VÝHODNÝ PROGRAM PRO FIRMY, KTERÉ VĚDÍ, JAK SNÍŽIT NÁKLADY Věrnostní program OK Plus Corporate Českých aerolinií nabízí i vaší firmě možnost úspory nákladů a spousty dalších. Létejte chytře a zřiďte si zdarma svůj Firemní účet na www.okpluscorporate.com.

80 | review

ok plus corporate AN ADVANTAGEOUS PROGRAMME FOR COMPANIES THAT KNOW HOW TO CUT THEIR COSTS The Czech Airlines OK Plus Corporate loyalty programme offers your company the opportunity to reduce costs as well as plenty of other advantages. Fly smart and get your free Company account on www.okpluscorporate.com.


užitečné informace | useful inform at ion UŽI T EČNÉ UŽI INFOR T EČ NÉ M ACE INFOR | USEFUL M ACE UŽI| T INFOR USEFUL EČ NÉMINFOR AT INFOR ION M ACE M AT ION | USEFUL INFOR

V POHODĚ V POHODĚ VE VZDUCHU VEVVZDUCHU V pohodě ve vzduchu |POHODĚ Fit TO flyVE VZDUCHU FIT FITFLYING FOR FLYING FIT k pocitu FORpohody. FLYING NěkolikFOR snadných cviků vás osvěží a přispěje

Několik snadných Několik cviků snadných vás osvěží cviků Několik afitpřispěje osvěží snadných ka pocitu přispěje cviků pohody. k pocitu vás osvěží pohody. a přispěje k A few simple exercises can help you feelvás and refreshed. A few simple A few exercises simplecan exercises help you can A feel few help fit simple you andfeel refreshed. exercises fit and can refreshed. help you feel fit and

NOHY

NOHY RAMENA

RAMENA ZÁDA A PAŽE NOHY ZÁDA KOTNÍKY A PAŽERAMENA KOTNÍKY KOLENA ZÁDA KOLENA A PAŽE CHODIDLA KOTNÍ CH

nohyrukama OběmaRuce ramena Oběma rukama položte dlaněmi Ruce položte Chodidla dlaněmi položte OběmaChodidla rukama Pomalu položte a praviRuce položte Pomalu Ohněte dlaněmi a pravikoleno, Chodidla Ohněte položte Obě koleno, paty opřete Pomalu Ob a Oběma rukama koleno Rucena položte dolů a paže obejměte koleno aobejměte přiobejměte dolů koleno na stehna. a při- Ra- dolů nastehna. zem dlaněmi a zatáhněte Ra-obejměte na zem koleno delně a zatáhněte a přikružte záda dolů nohou nadelně stehna. zdvihněte kružte Ra- nohou nohu na zem a zazdvihněte a zatáhněte o zem nohu a prsty a zadelně špičky kru oz Chodidla položte na zembřicho. a zatáha přitáhněte ho ke hrudi. Vydržte na stehna. Rameny kružte táhněte ho k hrudi. táhněte meny ho kkružte hrudi. dopředu, meny kružte břicho. dopředu, Pomalu táhněte se břicho. ho k vhrudi. Pomalu kotníku.se Nejprve meny kružte v kotníku. tněte dopředu, Nejprve stehenní svaly. tněte Pomalu stehenní chodidel se svaly. zdvihněte v kotníku ch něte břicho. Pomalu se před15 sekund. Rukama stálenahoru, koleno dopředu, nahoru,adozadu a dolů. Vydržte 15 sekund. Vydržte 15 sekund. dozadu nahoru, předkloňte dozadu rukama Vydržtepředkloňte 15 sekund. na jednu a rukama stranu nahoru, nadozadu jednu Nohy stranu vystřídejte. předkloňte Nohyavystřídejte. co rukama nejvýše. Pak na jednu co kloňte a rukama sjeďte po nohou držte a nohu pomalu spusťte musí být plynulý. Několikrát Rukama stále koleno Rukama a dolů. stále Pohyb kolenomusí aPohyb dolů.sjeďte Pohybpo musí nohou Rukama sjeďte stáleapo koleno pak nohou na druhou. a dolů. NaaPohyb pak na Smusí každou druhou. nohou Na sjeďte Spokaždou nohou o zem nohou opřeteašpičky pak na oz jestranu až k prstům dolů.aVyměňte nohy, opakujte opakujte a dýchejte při pomalu držte nohu pomalu držte abýt nohu plynulý. pomalu Několikrát být plynulý. a natáhněte Několikrát jedržte až tom aanohu natáhněte každou pomalu je stranu až a natáhněte býtkružte plynulý. každou Několikrát opakujte kružte 20krát a natáhněte až opakujte je a zdvihněte až20krát ažco každou nej- a sz V této poloze vydržte desetkrát. a pravidelně. spusťte dolů. Vyměňte spusťteopakujte dolů. Vyměňte a dýchejte opakujte k prstům a dýchejte na noze. spusťtek dolů. prstům 15 Vyměňte sekund. na noze. na noze. opakujte 15 asekund. dýchejte 30krát. k prstům 30krát. na výše noze.paty. 15 sekun výš 15 nohy, opakujte nohy, opakujte při tom pomalu a prapři tomV pomalu této poloze a pranohy, vydržte opakujte V této poloze vydržte při sekund. tom pomalu a praV této poloze vydržte legs shoulders desetkrát. desetkrát. videlně. videlně. 15 sekund. desetkrát. 15 sekund. videlně. 15 sekund. Put both hands around one knee and Place your hands onLEGS your thighs. andKNEES arms BACKKNEES LEGS LEGS SHOULDERS SHOULDERS BACK AND BACK ANKLES AND back SHOULDERS ANKLES AND FEET ANKLE FE Place both feet flaton on floor and raiseboth it to hands your chest.Put Hold forhands Bring your shoulders forward, then ARMS ARMS ARMS Put both Place your hands onPlace hands on Put both hands Rotate your feet your Rotate hands Bend your one feetthe knee and Bend With one knee both and heels Rotate on Wi yo hold your stomach. slowly 15 seconds. your hands up, then backward and down in both a cirPlace both feet flat on Place feet flatevenly on Place on tenaround one Keeping knee and around your onethighs. knee and Bring your thighs. Bring around one knee slowly and and your in thighs. slowly raise Bring and evenly yourBend leg, ten-both raisefeet your theflat floor, leg, raise slowly yourthe an forward move yourmuscles hands down around your knee, slowly cularshoulders motion. Repeat several the ground and hold ground and hold the ground hold raise it to your chest. raise lower ityour to your shoulders chest. for- your forraise itthe totimes, your in achest. circle around your shoulders inand a circle singforaround the ofsing and the toes muscles as high of as in ayou circle toe your legs toward your toes. your leg. legsHold and repeat gently.in Breathe slowly and evenly. your stomach. Bend in your stomach. Bend inRest yourin stomach. Hold for Switch 15 seconds. for ward, 15 ten seconds. then up, thenward, then up, thenHold for 15 seconds. your ankles, first ward,in then your up, ankles, your then thigh. first in Alternate your thigh. can.Bend Then Alternate putyour yourankl can fordown 15 Repeat seconds. times. your handsKeeping slowly forward and slowly forward and this forward andand20the Keeping backward your hands and downbackward and downKeeping yourone hands direction backward andposition oneand direction legs. and slowly 20 to legs. Repeat toes to one ballsdirec oftoe

RUSEFUL NÉ M ACE INFOR | INFOR USEFUL M ACEM|AT INFOR USEFUL ION M AT INFOR ION M AT ION

ZDUCHU HODĚ VE VZDUCHU VE VZDUCHU YING OR FLYING

move your hands over move hands over move hands over around your knee, aroundinyour circular knee, motion.in a circular motion. around youryour then knee, the other, in for a circular then the motion. 30 other, times for with eachyour 30 times yourwith feeteach on the thenfloor the you snadných svěží viků vás a přispěje osvěží cviků vás ak přispěje pocitu osvěžípohody. kaa pocitu přispěje pohody. k pocitu pohody. legs times, toward youryour toward your slowly lower your slowlyRepeat lower your several times, Repeatyour several slowly lowerlegs 15 your seconds inRepeat each 15several seconds leg.times, in eachyour legs leg.toward and your raise your15heels. secon an toes. Rest in this toes. legs Rest in this positoes. Rest in this posileg. Switch legs and Switch gently. legs Breathe and gently. Breathe leg.posiSwitch direction. and gently.direction. Breathe direction mple elp sesyou can exercises feel help fit you and canfeel refreshed. help fitleg.you and feel refreshed. fit and refreshed. 15 seconds. 15 seconds.slowly and evenly. repeat ten times. repeatslowly ten times. and evenly. slowlytion andfor evenly. repeattion ten for times.

POHYB NA ÁDA A PAŽE RAMENA ZÁDA KOTNÍKY A PAŽEZÁDA KOTNÍKY A PAŽE KOLENA KOTNÍKY KOLENA CHODIDLA KOLENA CHODIDLA CHODIDLA

tion for 15 seconds.

POHYB JÍDLO A PITÍ JÍD

kotníky kolena chodidla Neseďte dlouho ve Neseďte Během dlouho letuvese nepřeBě odidla žte dlaněmi položte Ruce položte Chodidla Pomalu dlaněmi položte a praviChodidla Pomalu položte Ohněte a pravi-koleno, Pomalu Ohněte a praviObě koleno, paty opřete Ohněte Obě koleno, paty opřete Obě paty opřete Pomalu a pravidelně kružte nohou Ohněte koleno, zdvihněte nohu Obě paty opřete o zem a špičky stejné poloze. Postejné jídejte. poloze. Pijte Pohodně jíd zem ehna. a při-a Razatáhněte dolů na nastehna. zemdelně a zatáhněte Ra-kružte na nohou zemdelně a zatáhněte kružte zdvihněte nohou nohu delně a zakružte zdvihněte onohou zem nohu a prsty a zazdvihněte špičky o zem nohu a prsty a za-špičky o zem a prsty špičky v kotníku. Nejprve stranu a zatněte stehenní svaly.stehenní Nohy vy-svaly. chodidel zdvihněte zdvihněte nejvýše. Pak vody vzbuďteco krevní oběhvzbuďte krevní a omezte oběh pití vo žte cho. di. dopředu, Pomalu meny se kružte břicho.dopředu, vPomalu kotníku.seNejprve břicho.vna jednu Pomalu kotníku. tněte se Nejprve stehenní v kotníku. svaly. tněte Nejprve stehenní chodidel svaly. zdvihněte tněte chodidel zdvihnětechodidel a pak Na každou střídejte. Každou Pak nohou opakujte o zem opřete špičky a zdvihněte co žealkoholu, tím, že vstanete, tím, vstanete,čaje a kávy. alk nd. ozadu dkloňte a nahoru, rukama předkloňte dozadu na jednu a na druhou. rukama stranu předkloňte na jednu a Nohy rukama stranu vystřídejte. na jednu Nohy stranu vystřídejte. co nejvýše. Nohy vystřídejte. co nejvýše. Pak co nejvýše. Pak stranu kružte 15 sekund. 20krát až 30krát. nejvýše paty. projdete se po kabině projdete Po se přistání po kabině tak bu- Po ďte leno hybpo musí nohou a dolů.sjeďte Pohybapo musí pak nohou na druhou. sjeďteNa apopak nohou na S každou druhou.nohou Na a pak na S každou druhou. o zem nohou NaopřeteSšpičky každou o zem nohou opřete špičkyo zem opřete špičky si rucea protáhnete dete čerstvější. si ruce de malu ý. atáhněte Několikrát je být ažplynulý. a natáhněte Několikrát každou je až stranu a natáhněte kružte každou jeopakujte stranu až kružte 20krát každou až opakujte stranu a zdvihněte kružte 20krát až co opakujte nej-a zdvihněte 20krát ažco nej- a zdvihněte acoprotáhnete neja nohy. měňte rstům dýchejte na noze. opakujte k prstům a dýchejte 15 na sekund. noze. k prstům 15 sekund. na noze. 30krát. 15 sekund. 30krát.výše paty. 30krát.výše paty. výše paty. a nohy.

ankles knees feet MOVING MOVING EATING AND EA omalu éto poloze a prapři vydržte tomV pomalu této poloze a pravydržte V této poloze vydržte Rotate your feet slowly and evenly in Bend one knee and raise your leg, With both heels on sit thetoo floor, raise D Don’t long inDon’t DRINKING sit too long in sekund. videlně. 15 sekund. 15 sekund. a circle around your ankles, first in tensing the muscles of your thigh. your toes as high as you can. Then Avoid eating heavily Av the same position. the same position. ACK LDERS AND SHOULDERS BACKANKLES AND BACKANKLES AND KNEES ANKLES KNEES FEET KNEES FEET FEET one direction and then theBend other, for knee Alternate legs. Repeat 20 30knee times put your toes andon the balls of your during the flight. du Stimulate circulation Stimulate circulation RMS ARMS ARMS r hands onPlace your hands Rotate onyour feet Rotate your feet one Rotate and Bend your feet one With knee both and heels Bend onto one With bothand heels onWith both heels 15 seconds inon eachboth direction. with each feet floor, on theraise floor and raise Drinkout plenty Dr by getting outyour of heels. by getting of of water ce both flatthighs. on Place both feetand flatevenly Place feet flatevenly on leg, hs. e and Bringfeet your Bring slowly slowly raise and your slowly ten-raise and evenly your the leg. floor, leg, tenraise raise your your the floor, leg, tenraise yourthe your

and not too much an seat, walking your seat, walking ground and hold the ground and hold the ground and hold hest. lders foryour shoulders in aforcircle around in a circle sing around the muscles in a circle of singaround the toes muscles as highof sing as you the toes muscles as highof as youtoes as highyour as you alcohol, teaand or coffee. alc around the cabin and around the cabin Bend in your stomach. Bend in your stomach. onds. nour up,stomach. thenward, then up, your then ankles, first inyour ankles, yourBend thigh. first inAlternate your ankles, your thigh. first can. in Then Alternate put your yourthigh. can. Then Alternate put your can. Then put your This will help you feel Th stretching your arms stretching your arms wly and slowly forward and slowly forward and Repeat nds andforward downbackward and one down direction and one direction legs. and one 20 to direction legs. Repeat toes andand 20the to legs. balls Repeat of toes and 20the to balls oftoes and the balls of fresher on arrival. fre legs. and legs. ve your hands over move your over move over for ee, ar motion. in a circular motion. thenhands the other, for your thenhands the 30other, times with then each the 30 other, times your for with feeteach on the 30 times floor yourwith feeteach on the floor your feet on and the floor

r legstimes, toward your legs toward your legs toward ur veral Repeat several 15 times, seconds inyour each 15 seconds leg.your in each 15 seconds leg. inand each raise your leg. heels.and raise your heels.and raise your heels. 81 |your review s. Rest in this positoes. Rest in this positoes. Rest in this posieathe and gently. Breathe direction. direction. direction. 106 | review 106 | review 106 | review ns. 15 seconds. 15 seconds. tion for 15 seconds. d for evenly. slowlytion andfor evenly.


NA PA LU BĚ | ON B OA RD

V POHODĚ V K ABINĚ | RELAXED IN THE CABINE

Dámy a pánové, vítáme vás na palubě letadla Českých aerolinií. Pro lepší orientaci a zpříjemnění vašeho letu bychom rádi přispěli i následujícími informacemi. Ladies and Gentlemen, welcome on board of a Czech Airlines aircraft. We believe that you will appreciate the following information to make your flight as enjoyable as possible.

BEZPEČNOST • Dodržujte prosím pokyny světelných transparentů „Nekuřte“ a „Připoutejte se“. • Během startu a přistání mějte zapnuté bezpečnostní pásy (doporučujeme mít je zapnuté během celého letu), ujistěte se, že opěradlo sedadla a stolek jsou ve svislé poloze. • Věnujte prosím pozornost pokynům posádky, zvláště předvedení použití záchranných prostředků, zorientujte se, kde se v letadle nacházejí nouzové východy.

ELEKTRONIKA • Konzultujte prosím v zájmu bezpečnosti letu použití jakéhokoliv elektronického přístroje s posádkou, zejména mobilní telefony nesmí být zapnuty ani v pohotovostním režimu (Stand by).

KABINOVÁ ZAVAZADLA • Těžší zavazadla ukládejte pod sedadlo před vámi, lehčí do schránek nad vaší hlavou. Za zavazadla, která s sebou máte na palubě, nenese dopravce žádnou zodpovědnost.

82 | review

SAFETY • Please obey the “No smoking” and “Fasten seat belt” illuminated signs. • Fasten your seat belt during take-off s and landings (though we recommend you keep your seat belt fastened for the duration of the flight). Make sure your seat back and folding tray are in their full upright position. • Kindly pay attention to the instructions given by the flight attendants, particularly as they demonstrate the use of safety features and devices. Take a few moments to locate the aircraft’s emergency exits.

ELECTRONIC DEVICES • In the interest of on-board safety, please consult any use of electronic devices with the flight attendants. Mobile phones must be turned off completely at all times and cannot even be in their stand by mode.

CABIN LUGGAGE • Stow your heavier carry-on luggage underneath the seat in front of you and place the lighter pieces in an overhead bin. Be aware that the carrier bears no responsibility for your carry-on luggage.


NA PA LU BĚ | ON B OA RD

PALUBNÍ AUDIO A VIDEO • Ve vybraných typech letadel je na centrálních obrazovkách promítána pohyblivá mapa s aktuálními údaji o poloze letadla a průběhu letu. • Na dálkových a středně dlouhých linkách nabízíme v business třídě k zapůjčení osobní přehrávače iPod touch s hudbou, fi lmy a hrami.

TISK NA PALUBĚ A HRAČKY PRO DĚTI • Při vstupu do letadla vám palubní personál v business třídě nabídne hlavní české i zahraniční deníky a časopisy, nabídka se liší podle přepravní třídy, délky letu a cílové destinace. • Na všech pravidelných linkách jsou pro děti připraveny drobné hračky, bez ohledu na přepravní třídu a délku trasy.

JÍDLA, NÁPOJE A ALKOHOL • Druhy a množství jídla a nápojů závisí na denní době a délce letu, speciální jídla (dietní, košer, vegetariánská, dětská apod.) si prosím objednejte již při rezervaci letenky. • Palubní průvodčí nesmí podávat alkohol osobám mladším 18 let. Na palubě prosím konzumujte jen ty alkoholické nápoje, které vám donesli palubní průvodčí nebo které jste si koupili na palubě v rámci doplňkového prodeje.

PALUBNÍ PRODEJ • Zboží zakoupené na palubě můžete uhradit v českých korunách, eurech i v dalších světových měnách nebo platebními kartami. Výběr zboží najdete na stránkách 92–98 tohoto časopisu, kompletní sortiment pak ve Sky Shop katalogu.

NEMOCNÍ A HANDICAPOVANÍ CESTUJÍCÍ • V některých typech letadel jsou nemocným a handicapovaným cestujícím k dispozici speciálně upravená sedadla a toalety.

KOUŘENÍ • Všechny linky Českých aerolinií jsou nekuřácké.

ON BOARD AUDIO AND VIDEO • On select type of aircraft, a moving map with information on the current position of the aircraft and progress of the flight is projected on the central screens. • On long and mid-distance flights, passengers in Business Class can borrow personal iPod players with music, movies and games.

IN-FLIGHT DAILY PRESS & TOYS • Upon entering the aircraft, flight attendants offer passengers in the Business class Czech and foreign dailies and journals. The offer depends on the travel class, flight duration and destination. • Children are awaited by small presents on all regular routes, irrespectively of the travel class or flight length.

MEALS AND BEVERAGES & ALCOHOL • Kinds and amounts of food and beverages offered depend on the time of day and flight length. If you have special meal requirements (diet, kosher, vegetarian, children’s food, etc.), please make sure to place your order already when booking your ticket. • Flight attendants are not permitted to serve alcohol to persons bellow the age of 18. When on board, kindly consume only those alcoholic beverages brought to you by flight attendants or those you purchased on board.

DUTY-FREE SALES • Goods purchased on board can be paid for in Czech Crowns, Euros or other major currencies, as well as by credit card. The selection of items on offer is listed on pages 92–98 of this magazine, the entire product assortment is available in the Sky Shop catalogue.

ILL AND DISABLED PASSENGERS • On certain types of aircraft, specially designed seats and toilets are available for ill and disabled passengers.

SMOKING • All Czech Airlines flights are non-smoking.

review | 83


M Mapy A PY || M MAPS A PS FINLAND NORWAY

NORTH SEA

HELSINKI

SWEDEN

BALTIC SEA UNITED KINGDOM POLAND

BELARUS

GERMANY

UKRAINE

FRANCE ROMANIA

GENEVA

ITALY

SPAIN

BLACK SEA

TURKEY

MEDITERRANEAN SEA

DESTINACE NALÉTÁVANÉ ČESKÝMI AEROLINIEMI CZECH AIRLINES DESTINATIONS DESTINACE NALÉTÁVANÉ VE SPOLUPRÁCI S PARTNERY DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH PARTNERS 84 82 | | review review


RUSSIA

EKATERINBURG NIZNIJ NOVGOROD

KAZAN

PERM

DONETSK

KAZAKHSTAN

ROSTOV ON DON SEOUL

BAKU

SINGAPORE BANGKOK BRISBANE MELBOURNE COLOMBO SYDNEY

KUWAIT

HANOI HO-CHI-MINH

BAHRAIN NAIROBI JOHANNESBURG

DUBAI ABU DHABI

SEYCHELLES MALE

UAE

AL AIN MUSCAT

review review | | 85 83


skyteam

skyteam co je skyteam?

what is sk y team?

SkyTeam je mezinárodní aliance 19 leteckých společností, která byla vytvořena, by pečovala o zákazníky. Prostřednictvím jedné z nejrozlehlejších sítí přestupních bodů na světě nabízí SkyTeam 552 milionům cestujících, kteří využijí jeho služeb, přes 15 000 letů denně do 1 000 destinací ve 186 zemích.

SkyTeam is a global alliance of nineteen airlines established with the aim of caring for their passengers. Thanks to one of the world’s most extensive connection point networks, SkyTeam is able to offer the 552 million customers who opt for its services a total of over 15,000 daily flights to more than 1000 destinations in 186 countries.

Objevte 10 skvělých DISCOVER důvodů proč zvolit 10 great reasons SkyTeam to CHOOSE skyteam • více mil

• MORE MILES

Elite míle získáváte a můžete využít u kterékoli členské letecké společnosti.*

Earn miles toward Elite status. (Redeemable on any member airline.*)

• více salOnků

• MORE LOUNGES

Máte přístup do více než 500 salonků po celém světě.**

Access to more than 500 member lounges worldwide.**

• garantované rezervace

• GUARANTEED RESERVATIONS

Členové SkyTeam Elite Plus mají garantované plné rezervace v ekonomické třídě při rezervaci 24 hodin před odletem.***

Guaranteed full Coach / Economy Class reservation for SkyTeam Elite Plus members with 24-hour advance notice.***

• více letů

• MORE FLIGHTS

Můžete si vybrat z více než 15 000 letů denně do 1 000 destinací po celém světě.

Over 15,000 flights to more than 1 000 destinations worldwide.

• více tarifů

More fare options to more destinations. Not only do SkyTeam partners offer all classes of fares from Economy to First, we also offer a “SkyTeam Around the World Fare”.

Máte více možností do více destinací. Členové aliance SkyTeam nejen nabízejí všechny cestovní třídy, od ekonomické po první, ale také nabízejí tarif kolem světa – „SkyTeam Around the World Fare“.

• MORE FARES

• EASY CONNECTION

• snadná spojení

Make convenient connections with our extensive worldwide hub network.

Pohodlná spojení přes naši širokou celosvětovou síť přestupních bodů.

• ENHANCED CHECK-IN

• vylepšené odbavovací postupy

Save time with SkyTeam’s streamlined airport procedures.

Ušetříte čas s praktickými letištními postupy aliance SkyTeam.

• SINGLE CHECK-IN

• pouze jedno odbavení

Check-in only once when connecting to other SkyTeam airline flights. ****

Když přestupujete na jiné lety aliance SkyTeam, odbavíte se pouze jednou.****

• QUALIT Y STANDARDS

• standardy kvality

• RESERVATION NET WORK

Všechny členské společnosti SkyTeam vám zaručují stejnou kvalitu služeb.

Make reservations and get information at any of SkyTeam’s 2,100 ticket offices. Additionally, worldwide passengers can go to any of the SkyTeam partners for assistance.

• rezervační síť Udělat si rezervaci a získat informace můžete v kterékoli z 2100 kance- láří aliance SkyTeam. Navíc cestující mohou požádat o pomoc kteroukoli společnost aliance.

Guaranteed quality SkyTeam service on all member airlines.

* See your specific Frequent Flyer programme website for valid SkyTeam airline flights. Accrual is subject to each airline’s programme rules. Some restrictions apply. Award ticket redeemable on all * Platné lety společností aliance SkyTeam naleznete na webové stránce svého programu Frequent

SkyTeam operated aircraft.

Flyer. Podléhají pravidlům programu každé letecké společnosti. Existují určitá omezení.

** Complimentary access to member airline lounges when you are departing on a same-day internati-

** Volný vstup do salonků členských leteckých společností, pokud letíte v první nebo business

onal flight or connecting to/from an international flight operated by a SkyTeam member. This benefit

třídě na mezinárodním letu aliance nebo pokud jste SkyTeam Elite Plus frequent flyer – v den

is available to International First / Business class customers or SkyTeam Elite Plus frequent flyers.

cesty.

*** You must be an Elite Plus frequent flyer and make your reservations 24 hours in advance.

*** Musíte být Elite Plus frequent flyer a udělat si rezervaci 24 hodin před odletem.

**** With a maximum of two SkyTeam airlines on your itinerary, and a maximum of three

**** Pokud máte v itineráři maximálně dvě společnosti aliance SkyTeam a maximálně tři přestupy.

connections.

86 | review


L E T IŠT Ě VÁC L AVA H AV L A PR A H A terminÁ l | EL termin a lT PR AGUE VÁCL AV H AV A IRP OR

PARKOVÁNÍ, DOPRAVA A VOLNÝ ČAS NA LETIŠTI PARKING, PUBLIC TRANSPORT AND LEISURE TIME AT THE AIRPORT

PARKING AT THE AIRPORT

PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI VYLOŽENÍ A NALOŽENÍ – PARKOVIŠTĚ P1 a P2 • Nacházejí se před budovami Terminálů 1 a 2. • 15 minut zdarma/platí pro jeden vjezd v intervalu 60 minut. KRÁTKODOBÉ PARKOVÁNÍ – PARKOVIŠTĚ B a C • Určeno pro parkování delší než 15 minut. • Cenově nejvýhodnější krátkodobé parkování: 50,- Kč/hod. DLOUHODOBÉ PARKOVÁNÍ – KRYTÉ PARKOVIŠTĚ D • Ceny od 750,– Kč/týden. • Nejvýhodnější a nejlevnější řešení pro ty, kteří letí na delší cestu. • Využijte pohodlnou a rychlou přepravu z hlídaného a krytého Parkingu D přímo před halu Terminálu 1 a Terminálu 2 a zpět v ceně parkovného. KOMFORTNÍ KRYTÉ PARKOVIŠTĚ C • Vhodné pro parkování v řádu několika dnů až týdnů. • Nachází se 2 minuty chůze od haly terminálů. Rezervujte on-line na www.prg.aero.

DROP-OFF AND PICK-UP – PARKING LOTS P1 and P2 • Located in front of Terminal 1 and Terminal 2. • 15 minutes free of charge/valid for one entrance in an interval of 60 minutes. SHORT-TERM PARKING – PARKING LOTS B and C • Designated for parking more than 15 minutes. • The best price for short-term parking: CZK 50/hour. LONG-TERM PARKING – COVERED PARKING LOT D • Prices from CZK 750/week. • The best and least expensive solution for those taking a longer trip. • Enyoy quick and convenient transportation from the monitored indoor Parking D directly to Terminals 1 and 2 and back included in the parking fee. COMFORTABLE COVERED PARKING LOT C • Suitable for parking for several days or weeks. • 2 minute walk from the terminal halls. Reserve online at www.prg.aero.

review | 87


L E T IŠT Ě VÁC L AVA H AV L A PR A H A VÁCL AV H AV EL A IRPORT IRP OR T PRAGUE PR AGUE VÁCLAV DOPRAVA NA LETIŠTĚ

TRANSPORT TO THE AIRPORT

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA Airport Express – přímé spojení s centrem města a Hlavním nádražím • Zastávky přímo před Terminály 1 a 2. • Jezdí denně v intervalu 30 minut. • Průměrná jízdní doba ve směru letiště 33 minut. • Více informací na www.cd.cz. Městská hromadná doprava • Zastávky přímo před Terminály 1 a 2. • Bus č. 100 – směr ZLIČÍN (přestup na metro linka B). • Bus č. 119 – směr DEJVICKÁ (přestup na metro linka A). • Více informací na www.dpp.cz. Dálková autobusová doprava – Student Agency • Luxusní vnitrostátní a mezinárodní autobusová doprava. • Stevardka na palubě, zdarma noviny, časopisy a teplé nápoje, film a hudba, WC. • Více informací na www.studentagency.cz.

BUS TRANSPORT Airport Express – direct connection to the city centre and the main train station • Stops right in front of Terminals 1 and 2. • Runs daily in 30 minute intervals. • The average travel time in the direction of airport is 33 minutes. • More information at www.cd.cz. City public transport • Stops right in front of Terminals 1 and 2. • Bus No. 100 – direction of ZLIČÍN (transfer to metro line B). • Bus No. 119 – direction of DEJVICKÁ (transfer to metro line A). • More information at www.dpp.cz. Intercity coach transport – Student Agency • Luxurious national and international bus transport. • On board: coach attendants, complimentary newspapers, magazines, hot drinks, films and music; toilets. • More information at www.studentagency.cz.

SMLUVNÍ TAXI – TAXISLUŽBY ZA GARANTOVANÉ TARIFNÍ CENY • Přepážky taxioperátorů v příletových halách Terminálů 1 a 2. • Cena jízdy z letiště do centra města do 600,– Kč. AAA RADIOTAXI Tel.: 14014, +420 222 333 222, +420 729 331 133 www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz 1.1.1. RADIOCAB TAXI Tel.: +420 220 113 892, +420 220 117 078 www.111radiocab.cz, airport@111radiocab.cz

OFFICIAL TAXI – TAXI SERVICES FOR GUARANTEED TARIFF PRICES • Taxi operator counters are located in the arrival halls of Terminals 1 and 2. • The prices of trips from the airport to the city centre are up to max CZK 600. AAA RADIOTAXI Tel.: 14014, +420 222 333 222, +420 729 331 133 www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz 1.1.1. RADIOCAB TAXI Tel.: +420 220 113 892, +420 220 117 078 www.111radiocab.cz, airport@111radiocab.cz

88 | review


L E T IŠT Ě VÁC L AVA H AV L A PR A H A VÁCL AV H AV EL A IRPORT IRP OR T PRAGUE PR AGUE VÁCLAV JAK STRÁVIT VOLNÝ ČAS NA LETIŠTI? HOW TO SPEND LEISURE TIME AT THE AIRPORT?

ODPOČIŇTE SI V RELAXAČNÍ ZÓNĚ KOOPERATIVA • Neveřejná část Terminálu 2 v 1. patře mezi prsty C a D. • Otevřena 24 hodin denně. VSTUP JE ZDARMA! RELAX IN THE KOOPERATIVA RELAXATION ZONE • Transit area of Terminal 2, on the first floor between Piers C and D. • Open 24 hours a day. FREE ENTRY!

C

NAVŠTIVTE NAŠE KINO – CINEMA TIME • Promítá se denně od 10 do 23 hodin. VSTUP JE ZDARMA!

B

VISIT OUR CINEMA – CINEMA TIME • Screenings take place daily from 10 AM to 11 PM. FREE ENTRY!

TRANZITNÍ ČÁST TRANSIT AREA

D VEŘEJNÁ ČÁST PUBLIC AREA

A BAVTE SE S NÁMI PŘED ODLETEM! • Moderní způsob zábavy na herních konzolích s pohybovým ovladačem. • Veřejná část Terminálu 1 mezi příletovou a odletovou halou.

SUPERMARKET • Veřejná část spojovacího objektu Terminálu 1 a 2. SUPERMARKET • Located in the public area of the connecting building between Terminals 1 and 2.

OMLÁDNĚTE VE WELLNESS CENTRU SKY RELAX • Neveřejná část spojovacího objektu Terminálu 1 a 2. • Kadeřnické služby, manikúra, pedikúra, masáže.

HAVE FUN WITH US BEFORE YOUR DEPARTURE! • A modern means of entertainment on game consoles. • Located in the public area of Terminal 1 between the arrival and departure halls.

REJUVANATE YOUR BODY IN THE SKY RELAX WELLNESS CENTRE • Located in the transit area of the connecting building between Terminals 1 and 2. • Hairdressing services, manicure, pedicure, massages.

PŘIPOJTE SE ZDARMA K WI-FI • Vysokorychlostní připojení k internetu zdarma. • Připojit se lze přes název (SSID) prg.aero-free.

CONNECT TO Wi-Fi FOR FREE • High-speed connection to internet for free. • Connect via the network (SSID) prg.aero-free.

UŽIJTE SI VÝHODNÉ NÁKUPY – The Best Price Guarantee • Zboží je označeno logem The Best Price Guarantee. • Zahrnuje široký výběr exkluzivního sortimentu. • Nakoupíte za nejlepší ceny v České republice.

ENJOY SHOPPING AT BARGAIN PRICES – The Best Price Guarantee • Goods are labeled with The Best Price Guarantee logo. • Includes a wide selection of exclusive products. • Best price shopping in the Czech Republic.

review || 89 89 review


L E TA DLOV Ý park PA R K || FL EE T letadlový FLEET 10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

AIRBUS A321 – 200

2 206

20 100 kg 89 000 kg

34,09 m

850 km/h

44,51 m

3 950 km

8 156/180

16 992 kg 73 500 kg

34,09 m

850 km/h

37,57 m

4 100 km

9 34,10 m

16 200 kg 68 000/ 75 500 kg

33,84 m

850 km/h

AIRBUS A320 – 200

AIRBUS A319

135 | 116

3 360 km

1 | | review 90 review


L E TA DLOV Ý park PA R K || FLEET FL EE T letadlový 10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

ATR 72 – 500 OK-GFR

4

6 600 kg

64/70

22 500 kg

27,05 m

540 km/h

27,17 m

1 594 km

4

4906 kg

48

18 600 kg

24,57 m

540 km/h

22,67 m

1 594 km

ATR 42 – 500

LETOVÝ PARK ČESKÝCH AEROLINIÍ A HOLIDAYS CZECH AIRLINES

OK-GFR

Livery Českých aerolinií

Počet letadel | Number of Aircraft Počet cestujících | Seating Capacity Rozpětí křídel | Wingspan (m) Délka letadla | Length of Aircraft (m)

Livery Holidays Czech Airlines

SkyTeam livery

Užitečný náklad | Payload (kg) Vzletová hmotnost | Take-off Weight (kg) Cestovní rychlost | Cruising Speed (km/h) Dolet s maximálním počtem cestujících Range with Maximum Seating Capacity (km)

review| |912 review


dá r k y | gifts

Výběr ze Sky Shopu Českých aerolinií A Selection from Czech Airlines Sky Shop Dámské parfémy Women’S fragrances

Dior J’adore vdP 50 ml Cena/Price

1690 Kč

approx.

66.00

Roberto Cavalli Roberto Cavalli EDP 50 ml Cena/Price

1300 Kč

92 | review

approx.

52.00


dá r k y | gifts

Další produkty naleznete ve Sky Shop katalogu. More products in the Sky Shop Brochure. Pánské parfémy Men’S fragrances

Paco Rabanne One Million EDT 50 ml Cena/Price

1100 Kč

approx.

43.00

Yves Saint Laurent L’Homme Libre vdp 60 ml Cena/Price

1200 Kč

approx.

47.00

NEW Prada Luna Rossa EDT 100 ml Cena/Price

1660 Kč

approx.

65.00

review | 93


dá r k y | gifts

Miniatury Miniatures

Lancôme The best of Lancôme Cena/Price

1020 Kč

approx.

40.00

dior Les Parfums Cena/Price

1050 Kč

Giorgio Armani Miniatures set Armani Homme Cena/Price

1130 Kč

94 | review

approx.

44.00

approx.

41.00


dá r k y | gifts

Kosmetika Cosmetics

NEW

L’Oreal Set Revitalift Cena/Price

540 Kč

approx.

21.00

NEW Talika Set Perfect Eye Kit Cena/Price

1410 Kč

approx.

55.00

L’Oreal Trio Rouge Caresse Cena/Price

620 Kč

approx.

24.00

review | 95


dá r k y | gifts

Hodinky Watches

NEW Breo Classic Watch Black Classic Watch Pink Cena/Price

510 Kč

Festina Ceramic Collection Cena/Price

3290 Kč

Skagen Men watch Cena/Price

2020 Kč

96 | review

approx.

79.00

approx.

129.00

approx.

20.00


dá r k y | gifts

Šperky Jewellery

NEW Thomas Sabo Key Love Pendant Cena/Price

3040 Kč

approx.

119.00

NEW Thomas SaboPandora Earrings swan neck white Cena/Price

1130 Kč

approx.

44.00

NEW

Buckley Snow Ball Bracelet white or black Cena/Price

770 Kč

approx.

30.00

Další produkty naleznete v katalogu Sky Shop. More products in the Sky Shop brochure.

review | 97


dá r k y | gifts Nabídka platí do vyprodání zásob. Offer valid while stocks last.

Doplňky Accessories

La Tweez Professional Illuminating Tweezer Cena/Price

510 Kč

approx.

20.00

NEW

Skross Skross world adaptor Cena/Price

640 Kč

approx.

25.00

NEW Akita Handy Scan Cena/Price

3040 Kč

98 | review

approx.

119.00

Na svůj příští let s Českými aeroliniemi si můžete objednat zboží z našeho sortimentu na www.czechairlines.com/skyhop. You can order goods for you next flight with Czech Airlines on www.czechairlines.com/skyshop.


Kutná Hora – St. Barbora Church

IN THE DAYS OF CZECH KING WENCESLAS II. IT WAS THE TREASURE CHEST OF THE COUNTRY. DISCOVER ITS WEALTH OF TODAY. During the middle ages, “silver fever” broke out here. The precious metal made Kutná Hora one of the wealthiest cities of its time. Return to the times when it was the second most important city in the kingdom and view another 11 Czech delights on the UNESCO World Heritage List. Visit a silver mine and add your story to those of the miners from a bygone age.

The Czech Republic. Your story is waiting.

www.czechtourism.com


MERCURY Jewellery Boutique. Pařížská 30. Praha 1. 110 00 (In Hotel InterContinental Prague). MERCURY Jewellery Boutique. Airport Prague - Ruzyně. Terminal 1 – Duty Free - Gate A. MERCURY Jewellery Boutique. Airport Prague - Ruzyně. Terminal 1 – Duty Free - Gate B.

Review_1_2013  
Review_1_2013  

Flight magazine for CSA

Advertisement