Page 1

september–october 2009

ZEMĚ SLADKÉ SIESTY

ŠPANĚLSKO "-"/%0'48&&54*&45"

41"*/

Váš osobní výtisk | Your personal copy

| www.czechairlines.com |


0 # 4 " ) $ 0 / 5 & / 5

6 10 16 24

32

38 44 50   

56 62 6872

 

76 80 82 86 92 94

98 102 106 108 112 114 118 120 124 130

ÄŒLĂ NKY | "35*$-&4 Div ÄŒeska | $[FDIXPOEFS NavigĂĄtor | /BWJHBUPS Rozhovor | *OUFSWJFX Petr SĂ­s – Kreslil Ĺživot za ZdĂ­ | 1FUS4rTŠ)FQBJOUFEMJGFCFIJOEUIF8BMM Destinace | %FTUJOBUJPO Ĺ panÄ›lsko, zemÄ› plnĂĄ barev, vĹŻnĂ­ a rytmĹŻ | 4QBJO DPMPVST GMBWPVST BOESIZUIN MĂ­sta a lidĂŠ | 1MBDFTBOEQFPQMF Eva PilarovĂĄ – ZlatĂŠ lodi uprostĹ™ed vinohradĹŻ | &WB1JMBSPWgŠ(PMEFOTIJQT BNPOHUIFWJOFZBSET Kompas | $PNQBTT JihomoravskĂ˝ kraj | 4PVUI.PSBWJB Destinace | %FTUJOBUJPO Moskva, ruskĂĄ ikona | .PTDPX UIF3VTTJBOJDPO TĂŠma | 5PQJD Diamant – bojovnĂ­k s krizĂ­! | %JBNPOETŠBDSJTJTSFTJTUBOUJOWFTUNFOU Destinace | %FTUJOBUJPO Marsa Alam – MoĹ™e, pouĹĄĹĽ a klid | .BSTB"MBN – 4FB EFTFSUBOETUJMMOFTT Design | %FTJHO MladĂ˝ Ä?eskĂ˝ design | :PVOHD[FDIEFTJHO Hi-tech | )JUFDI Diktujte svĂŠmu poÄ?Ă­taÄ?i | %JDUBUFUPZPVSDPNQVUFS Osobnost na palubÄ› | $FMFCSJUZPOCPBSE Dominik HaĹĄek – Majitel hokejovĂ˝ch OscarĹŻ | %PNJOJL)BÂźFLŠ)PMEFSPG UIFJDFIPDLFZ0TDBST PovĂ­dka Lan Pham Thi | 4UPSZCZ-BO1IBN5IJ Intro | *OUSP ZdravĂ­ | )FBMUI JĂ­dlo a pitĂ­ | 'PPEBOEESJOLT Ĺ˝ivotnĂ­ styl | -JGFTUZMF Střípky z ÄŒeskĂ˝ch aeroliniĂ­ | $[FDI"JSMJOFTOFXT ReportĂĄĹž z ÄŒeskĂ˝ch aeroliniĂ­ | 3FQPSUTGSPN$[FDI"JSMJOFT V barvĂĄch SkyTeamu | *O4LZ5FBNMJWFSZ

24

56

SERVIS | 4&37*$& Program OK Plus | 0,1MVT1SPHSBNNF Na palubÄ› | 0OCPBSE Mapy | .BQT TerminĂĄl | 5FSNJOBM UĹžiteÄ?nĂŠ informace | 6TFGVMJOGPSNBUJPO LetadlovĂ˝ park | 'MFFU RezervaÄ?nĂ­ kancelĂĄĹ™e ÄŒeskĂ˝ch aeroliniĂ­ | $[FDI"JSMJOFTÂŽCPPLJOHPGGJDFT Sky Shop & Duty Free AdresĂĄĹ™ | "EESFTTCPPL

72

TĚŠĂ?ME SE NA VAĹ E NĂ ZORY NA REVIEW. POSĂ?LEJTE JE, PROSĂ?M, NA | YOUR OPINIONS OF THE REVIEW WOULD BE MUCH APPRECIATED. PLEASE, SEND THEM TO: review@csa.cz, ÄŒeskĂŠ aerolinie, Jana KaĹĄpara 1, 160 00 Praha 6, Czech Republic PRO ÄŒESKÉ AEROLINIE VYDĂ VĂ | FOR CZECH AIRLINES PUBLISHED BY: Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7 – Troja, tel.: +420 244 023 101, e-mail: info@bpublishing.cz, www.bpublishing.cz REDAKÄŒNĂ? RADA | EDITORIAL BOARD: Lenka DesatovĂĄ, Ingrid SlĂ­vovĂĄ, LukĂĄĹĄ Viktora, MagdalĂŠna ChvalinovĂĄ, Hana HejskovĂĄ INZERCE | ADVERTISING: Lenka DesatovĂĄ, lenka.desatova@csa.cz, tel.: +420 220 114 951, Jaroslava ChudĂĄ, tel.: +420 776 591 940 Vydavatel neruÄ?Ă­ za obsah inzerĂĄtĹŻ. | The publisher is not responsible for the content of advertisements. TISK | PRINT: SlovenskĂĄ Grafia, a. s. TiskovĂŠ chyby vyhrazeny. REVIEW VYCHĂ ZĂ? JAKO DVOUMÄšSĂ?ÄŒNĂ?K. | THE REVIEW IS PUBLISHED BI-MONTHLY. Registrace Ministerstva kultury ÄŒR: MK ÄŒR E 16853

ŠŠ


  !$0-!' +&$#!,"#&')&'/"-)1#"-)%#$. &' %!"&""'%!&'%"(%#$ *%& 


AREÁL VINNÝCH SKLEPŮ PETROV-PLŽE PATŘÍ MEZI NEJHODNOTNĚJŠÍ A NEJSTARŠÍ SOUBORY LIDOVÉ ARCHITEKTURY V ČESKÉ REPUBLICE. Vinné sklepy vytvářejí ulicovou zástavbu se dvěma návesními prostory obestavěnými do půlkruhu a tvořícími společenská centra areálu. Název sklepů podle tvaru a ústní tradice odkazuje k značnému výskytu hlemýžďů. Vinné sklepy v Plžích jsou připomínány již v 15. století, kdy v nich obyvatelé hledali úkryt v době války.


1&53071-Ã&$0.1-&90' 8*/&$&--"34 5)*4$0.1-&9*4".0/(5)&.0457"-6"#-&"/%0-%&45$0.1-&9&40''0-, "3$)*5&$563&*/5)&$;&$)3&16#-*$5IFXJOFDFMMBSTDSFBUFBTUSFFUMJLFTUSVDUVSFXJUI UXPTFNJDJSDVMBSWJMMBHFHSFFOT5IFOBNFPGUIFDPNQMFYJTBSFGFSFODFUPUIFGBDUUIBUUIFBSFB VTFEUPUFFNXJUITOBJMT8JOFDFMMBSTJO1MÄFBSFGJSTUNFOUJPOFEJOUIFUIDFOUVSZXIFOUIFMPDBM JOIBCJUBOUTVTFEUIFNBTTIFMUFSTJOUJNFTPGXBS Text: Vladimír Štědrý | Foto: Profimedia.cz

STRANY 1"(&4

32–43


2&,+%,--&+$.(@ .+, )#.&#<(,2(@ .+, )4*-&@ .+, #+0.1*=7#/(9 1";',2&!# 101.1*@."#!.6),29 .46"=.),24.4 ,.1*@& #.#! &/@& #.#! )4*-&@),*,1! 2&,+%,--&+$.(@/0.2 101.1*@/0.2 )!#@."1 &!# )4*-&@)5#< ,02=.% .(6"4+(.6!=.% #+0.1* %,",2=.% #0.,-,)#)&8:+=.% #0<+4=.%

1.,-.(>0;. ,%,)4=.% /%&,+ .#+10)#0=.% "#+=.% )4*-&@#-)&!# #+0.,@):+ 1.,-%,--&+$ #+0#.= +/(6 4/0.&! 1-.(= .0&/)2 -0&*= ,?&!# )9.&= &0. 1$.&!&,= .#+8:+

-/


 /&,+ 101*+3&+0#.

333 )5#(#1


/ " 7 * ( Âż 5 0 3 / " 7 * ( " 5 0 3

Na PraĹžskĂ˝ hrad za dĂ­ly svÄ&#x203A;tovĂ˝ch malĂ­Ĺ&#x2122;ĹŻ .BTUFSQJFDFTPGBSUBU UIF1SBHVF$BTUMF AĹž pĹŻjdete na PraĹžskĂ˝ hrad, nesmĂ­te na II. nĂĄdvoĹ&#x2122;Ă­ minout ObrazĂĄrnu. PrĂĄvÄ&#x203A; zde je k vidÄ&#x203A;nĂ­ vĂ­ce neĹž stovka unikĂĄtnĂ­ch dÄ&#x203A;l vÄ&#x203A;hlasnĂ˝ch malĂ­Ĺ&#x2122;ĹŻ. ZaĹžijete tady vzruĹĄenĂ­ z dÄ&#x203A;l Tiziana, Hanse von Aachena, Bartholomea Sprangera a dalĹĄĂ­ch. SbĂ­rky vystavenĂŠ v ObrazĂĄrnÄ&#x203A; PraĹžskĂŠho hradu majĂ­ svĂŠ koĹ&#x2122;eny uĹž v dobÄ&#x203A; vlĂĄdy cĂ­saĹ&#x2122;e Rudolfa II. Byl to prĂĄvÄ&#x203A; tento milovnĂ­k umÄ&#x203A;nĂ­, kdo zaÄ?al na PraĹžskĂŠm hradÄ&#x203A; shromaĹžÄ?ovat dĂ­la nejlepĹĄĂ­ch evropskĂ˝ch malĂ­Ĺ&#x2122;ĹŻ. VĂ­ce na www.hrad.cz *GZPVEFDJEFUPUBLFBXBMLUPUIF1SBHVF$BTUMF UIF1JDUVSF (BMMFSZJTOPUUPCFNJTTFEJOUIF4FDPOE$PVSU5IFSFBSFNPSFUIBO BIVOESFEVOJRVFQBJOUJOHTCZSFOPXOFEBSUJTUT5J[JBO )BOTWPO"BDIFO #BSUIPMPNFVT4QSBOHFSBOEPUIFSGBNPVTOBNFTBSFPOTIPXBOEPGGFS USVFBSUJTUJDUISJMM5IFDPMMFDUJPOTEJTQMBZFEJOUIF1SBHVF$BTUMF(BMMFSZ XFSFPSJHJOBMMZGPVOEFEBOEHFOFSPVTMZFOMBSHFEEVSJOHUIFSFJHOPG 3VEPMG**3VEPMG**XBTBLFFOBSUGBOBOETUBSUFEDPMMFDUJOHXPSLTCZUIF CFTU&VSPQFBOQBJOUFSTPGIJTUJNF.PSFBUXXXISBED[

Luxus v MnichovÄ&#x203A; -VYVSZJO.VOJDI ZapomeĹ&#x2C6;te na krizi, pĹ&#x2122;estaĹ&#x2C6;te poÄ?Ă­tat penĂ­ze a vyhlĂ­Ĺžet lepĹĄĂ­ zĂ­tĹ&#x2122;ky a pĹ&#x2122;ijÄ?te na chvĂ­li snĂ­t.Obdivujte pĹ&#x2122;epychovĂŠ hodinky, ĹĄperky, rĂłby, limuzĂ­ny, lodÄ&#x203A; i jedineÄ?nĂŠ kusy nĂĄbytku. VĹĄechno, co si jen pĹ&#x2122;edstavĂ­te pod pojmem luxus, bude k vidÄ&#x203A;nĂ­ na unikĂĄtnĂ­ pĹ&#x2122;ehlĂ­dce na mnichovskĂŠm vĂ˝staviĹĄti od 22. do 25. Ĺ&#x2122;Ă­jna. DluĹžno dodat, ĹžepĹ&#x2122;edev ĹĄlĂ˝ch letech se akce svelkĂ˝m ĂşspÄ&#x203A;chem pĹ&#x2122;edstavila v Amsterdamu Ä?i MoskvÄ&#x203A;, a ani NÄ&#x203A;mci se urÄ?itÄ&#x203A; nedajĂ­ zahanbit. VĂ­ce na www.millionaire-fair.de 'PSHFUUIFDSJTJTGPSBNPNFOU TUPQDPVOUJOHZPVSNPOFZBOE MPPLJOHGPSBCFUUFSGVUVSFDPNFBOEESFBNGPSBXIJMF"ENJSF MVYVSJPVTXBUDIFT KFXFMMFSZ HPXOT MJNPVTJOFT CPBUTBOEVOJRVF QJFDFTPGGVSOJUVSF&WFSZUIJOHZPVDBOJNBHJOFMVYVSZUPNFBOXJMM CFPOTIPXBUUIF.VOJDIFYIJCJUJPOHSPVOETGSPNUP0DUPCFS *OQSFWJPVTZFBSTUIFFWFOUXBTQSFTFOUFEXJUIHSFBUTVDDFTTJO "NTUFSEBNPS.PTDPX BOEUIF(FSNBOTIPXXJMMDFSUBJOMZMJWFVQUP UIBUTUBOEBSE.PSFBUXXXNJMMJPOBJSFGBJSEF

ŠŠ


/ " 7 * ( Âż 5 0 3 / " 7 * ( " 5 0 3

Za filmem do Montpellier 'PMMPXJOHGJMNUP'SBODF Jedna z nejvĂ˝znamnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch filmovĂ˝ch udĂĄlostĂ­ v celĂŠm StĹ&#x2122;edomoĹ&#x2122;Ă­ probÄ&#x203A;hne od 23. Ĺ&#x2122;Ă­jna do 1. listopadu ve francouzskĂŠm Montpellier. JiĹž 31. roÄ?nĂ­k festivalu Cinemed pĹ&#x2122;ipravil nĂĄvĹĄtÄ&#x203A;vnĂ­kĹŻm bohatĂ˝ vĂ˝bÄ&#x203A;r z 250 filmĹŻ. V sekci vÄ&#x203A;novanĂŠ retrospektivĂĄm a poctĂĄm budou napĹ&#x2122;Ă­klad uvedena dĂ­la Elia Petriho, vychutnat si budete moci takĂŠ slavnĂ˝ snĂ­mek The Man With The Movie Camera vÄ&#x203A;hlasnĂŠho reĹžisĂŠra Dziga Vertova. VĂ­ce na www.cinemed.tm.fr

0OFPGUIFNPTUJNQPSUBOUGJMNFWFOUTUISPVHIPVUUIF .FEJUFSSBOFBOXJMMUBLFQMBDFGSPN0DUPCFSUP/PWFNCFSJO .POUQFMMJFS 'SBODF5IFTUZFBSPGUIF$JOFNFEGFTUJWBMPGGFST BXJEFTFMFDUJPOPGGJMNT5IFXPSLTPGNBOZBOBSUJTU GPS FYBNQMF&MJB1FUSJ XJMMCFTIPXOJOUIFSFUSPTQFDUJWFUSJCVUFT TFDUJPOZPVXJMMBMTPIBWFUIFPQQPSUVOJUZUPFOKPZUIFGBNPVT GJMN.BO8JUIB.PWJF$BNFSB EJSFDUFECZUIFSFOPXOFE%[JHB 7FSUPW.PSFBUXXXDJOFNFEUNGS

ZacviÄ?te si s elitou .PWFZPVSCPEZXJUI UIFFMJUF Nejen slunce, ale takĂŠ cviÄ?enĂ­ pomĂĄhĂĄ k vĂ˝raznĂŠmu zlepĹĄenĂ­ nĂĄlady. NevÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;Ă­te? PojÄ?te to vyzkouĹĄet. Zarezervujte si v kalendĂĄĹ&#x2122;i termĂ­n od 31. Ĺ&#x2122;Ă­jna do 1. listopadu a zĂşÄ?astnÄ&#x203A;te se nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ akce pro ĹĄirokou veĹ&#x2122;ejnost, kterou kdy uspoĹ&#x2122;ĂĄdal Ä&#x152;eskĂ˝ svaz aerobiku! MĹŻĹžete si vybrat, zda se budete vÄ&#x203A;novat jĂłze, pilates, hip hopu nebo cviÄ?enĂ­ na balonech. KromÄ&#x203A; Ä?eskĂŠ instruktorskĂŠ ĹĄpiÄ?ky pĹ&#x2122;ijedou i zahraniÄ?nĂ­ hvÄ&#x203A;zdy â&#x20AC;&#x201C; napĹ&#x2122;Ă­klad BelgiÄ?an Tony Stone, Ĺ panÄ&#x203A;lka Jessica Exposito Ä?i Irene Lee z Malajsie. VĂ­ce na www.fisaf.cz *UÂŽTOPUKVTUUIFTVOUIBUDBOJNQSPWFZPVSNPPEŠQIZTJDBMFYFSDJTF DBOBMTPHJWFZPVBCPPTU:PVEPOÂŽUUIJOLTP $PNFBOEHJWFJUBUSZ,FFQ 0DUPCFSŠ/PWFNCFSGSFFBOEUBLFQBSUJOUIFCJHHFTUQVCMJDFWFOUUIF$[FDI "TTPDJBUJPOPG"FSPCJDTIBTFWFSPSHBOJTFE:PVDBODIPPTFGSPNZPHBDMBTTFT 1JMBUFT IJQIPQBFSPCJDTPSFYFSDJTFCBMMSPVUJOFT'PSFJHOTUBSTTVDIBTUIF #FMHJBO5POZ4UPOF +FTTJDB&YQPTJUPGSPN4QBJOPS*SFOF-FFPG.BMBZTJBXJMMCF UIFSF BMPOHXJUIUPQ$[FDIJOTUSVDUPST.PSFBUXXXGJTBGD[

ŠŠ


/ " 7 * ( Âż 5 0 3 / " 7 * ( " 5 0 3

Prosinec roztanÄ?Ă­ Moscow City Ballet .PTDPX$JUZ#BMMFUÂŽT %FDFNCFSEBODF Moscow City Ballet se v letoĹĄnĂ­m roce stal jednĂ­m z nejoblĂ­benÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch a nejoÄ?ekĂĄvanÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch baletnĂ­ch pĹ&#x2122;edstavenĂ­. Soubor, v jehoĹž Ä?ele stojĂ­ jedineÄ?nĂ˝ Viktor Smirnov-Golovanov, zakladatel a umÄ&#x203A;leckĂ˝ Ĺ&#x2122;editel, se v praĹžskĂŠm KongresovĂŠm centru pĹ&#x2122;edstavĂ­ 14. a 15. prosince. V pĹ&#x2122;edvĂĄnoÄ?nĂ­m Ä?ase chce okouzlit vlastnĂ­m zpracovĂĄnĂ­m nejkrĂĄsnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch baletnĂ­ch dÄ&#x203A;l: LabutĂ­ho jezera a LouskĂĄÄ?ka. VĂ­ce na www.ticketpro.cz

5IF.PTDPX$JUZ#BMMFUÂŽTQFSGPSNBODFTJO1SBHVFBSFPOFPGUIF NPTULFFOMZBXBJUFEDVMUVSBMPDDBTJPOTPGUIJTZFBS5IFFOTFNCMF IFBEFECZUIFFYUSBPSEJOBSZ7JDUPS4NJSOPW(PMPWBOPW JUTGPVOEFSBT XFMMBTBSUJTUJDEJSFDUPS XJMMQFSGPSNBUUIF1SBHVF$POHSFTT$FOUSFPO BOE%FDFNCFS5IFZJOUFOEUPEB[[MFUIFJSBVEJFODFTJOUIFIFDUJD SVOVQUP$ISJTUNBTXJUIUIFJSJOUFSQSFUBUJPOPGUIFNPTUCFBVUJGVM CBMMFUT4XBO-BLFBOE5IF/VUDSBDLFS.PSFBUXXXUJDLFUQSPD[

Ĺ˝eny vlĂĄdnou Manchesteru 8PNFOSVMFJO.BODIFTUFS Dne 26. zĂĄĹ&#x2122;Ă­ se otevĂ­rĂĄ vanglickĂŠm Manchesteru jedineÄ?nĂĄ vĂ˝stava snĂĄzvem AndÄ&#x203A;lĂŠ anarchie: UmÄ&#x203A;lkynÄ&#x203A; a surrealismus. VÄ&#x203A;novĂĄna je skupinÄ&#x203A; Ĺžen, kterĂŠ tento umÄ&#x203A;leckĂ˝ smÄ&#x203A;r vĂ˝raznÄ&#x203A; ovlivnil, adluĹžno dodat, Ĺže je vĹŻbec prvnĂ­ svĂŠho druhucelĂŠ v EvropÄ&#x203A;. Na jednom mĂ­stÄ&#x203A; budou k vidÄ&#x203A;nĂ­ dĂ­la Fridy Kahlo, Jane Graverol, Lee Miller, Dorothey Tanning a Francesky Woodman. JedineÄ?nĂŠ je i to, Ĺže se organizĂĄtorĹŻm podaĹ&#x2122;ilo zapĹŻjÄ?it i dĂ­la ze soukromĂ˝ch sbĂ­rek, takĹže nĂĄvĹĄtÄ&#x203A;vnĂ­ci spatĹ&#x2122;Ă­ nejen slavnĂŠ malby, sochy Ä?i fotografie, ale takĂŠ dĂ­la tĂŠmÄ&#x203A;Ĺ&#x2122; neznĂĄmĂĄ. VĂ­ce na www.manchestergalleries.org

"VOJRVFFYIJCJUJPOFOUJUMFE"OHFMTPG"OBSDIZ"SUJTUTBOE4VSSFBMJTNPQFOT JO.BODIFTUFS &OHMBOE PO4FQUFNCFS*UJTEFEJDBUFEUPXPNFOXIPIBE BTJHOJGJDBOUJOGMVFODFPOUIJTBSUJTUJDTUZMFBOEJUJTUIFGJSTUFYIJCJUJPOPGJUTLJOEJO &VSPQF5IFXPSLTPG'SJEB,BIMP +BOF(SBWFSPM -FF.JMMFS %PSPUIFB5BOOJOHBOE 'SBODFTDP8PPENBOXJMMCFEJTQMBZFEVOEFSPOFSPPG5IFPSHBOJTFSTNBOBHFEUP CPSSPXXPSLTGSPNQSJWBUFDPMMFDUJPOT XIJDIJTBMTPTQFDJBM BTWJTJUPSTXJMMOPUPOMZTFF GBNPVTQBJOUJOHT TDVMQUVSFTBOEQIPUPHSBQIT CVUBMTPXPSLTOPXBMNPTUVOLOPXO .PSFBUXXXNBODIFTUFSHBMMFSJFTPSH

ŠŠ


/ " 7 * ( Âż 5 0 3 / " 7 * ( " 5 0 3

ZavĂ­tejte do oĂĄzy klidu &OUFSBOPBTJTPGDBMN

Pokud budete nedaleko Ä?eskĂŠ metropole hledat mĂ­sto, kde

*GZPVÂŽSFMPPLJOHGPSBQMBDFOPUGBSGSPNUIF$[FDIDBQJUBM

byste mohli neruĹĄenÄ&#x203A; pĂĄr hodin Ä?i dnĂ­ relaxovat, nevĂĄhejte

XIFSF ZPV DBO SFMBY VOEJTUVSCFE GPS B GFX IPVST PS EBZT 

a zamiĹ&#x2122;te na KokoĹ&#x2122;Ă­nsko. UprostĹ&#x2122;ed pĹ&#x2122;Ă­rody v chrĂĄnÄ&#x203A;nĂŠ krajinnĂŠ

EPOÂŽUIFTJUBUFUPIFBEGPSUIF,PLPÂśrOEJTUSJDU*OUIFIFBSUPG

oblasti najdete pĹŻvabnou Rezidenci LibÄ&#x203A;chov.

UIJT QSPUFDUFE DPVOUSZTJEF BSFB ZPV XJMM GJOE UIF -JC~DIPW

JednĂĄ se o citlivÄ&#x203A; zrekonstruovanou vilu z tĹ&#x2122;icĂĄtĂ˝ch let minulĂŠho

3FTJEFODF

stoletĂ­ ve stylu Art Deco. O jejĂ­m vĂ˝sostnĂŠm postavenĂ­ svÄ&#x203A;dÄ?Ă­ i to,

5IJTJTBT"SU%FDPWJMMBUIBUIBTCFFOTFOTJUJWFMZSFOPWBUFE

Ĺže byla ocenÄ&#x203A;na Best of Reality 2007 a zĂ­skala prvnĂ­ mĂ­sto

*UXBTBXBSEFE#FTUPG3FBMJUZBOEDBNFGJSTUJOUIFÂŤ4QB

v kategorii â&#x20AC;&#x17E;LĂĄzeĹ&#x2C6;stvĂ­ a wellness turistika 2009â&#x20AC;&#x153; na portĂĄlu www.

BOE8FMMOFTT5PVSJTNÂŹDBUFHPSZPOUIFXXXLVEZ[OVEZD[

kudyznudy.cz. LuxusnĂ­ a stylovĂŠ ubytovĂĄnĂ­ zpĹ&#x2122;Ă­jemnĂ­ panoramatic-

UPVSJTNXFCTJUF5IFMVYVSJPVTBOETUZMJTIBDDPNNPEBUJPOPGGFST

kĂŠ vĂ˝hledy na Ä&#x152;eskĂŠ stĹ&#x2122;edohoĹ&#x2122;Ă­ nebo do pĹ&#x2122;ilehlĂŠho lesoparku.

QBOPSBNJDWJFXTPGUIF$[FDI$FOUSBM)JHIMBOETPSUIFBEKPJOJOH

NÄ&#x203A;kterĂŠ pokoje majĂ­ navĂ­c pĹ&#x2122;Ă­mĂŠ vstupy do kaskĂĄdovitĂŠ zahrady.

GPSFTUT4PNFSPPNTIBWFEJSFDUBDDFTTUPUIFDBTDBEJOHHBSEFOT

HostĂŠ mohou vyuŞít speciĂĄlnĂ­ch relaxaÄ?nĂ­ch a wellness programĹŻ.

(VFTUTDBONBLFVTFPGTQFDJBMSFMBYBUJPOBOEXFMMOFTTQSPHSBNNFT 

K dispozici je napĹ&#x2122;Ă­klad finskĂĄ nebo parnĂ­ sauna, masĂĄĹžnĂ­ sprcha,

JODMVEJOHB'JOOJTITBVOB TUFBNCBUI NBTTBHFTIPXFST XIJSMQPPM 

whirpool, aromaterapie, Ä?okolĂĄdovĂŠ a medovĂŠ masĂĄĹže a napros-

BSPNBUIFSBQZ BOEDIPDPMBUFBOEIPOFZNBTTBHFT0OFCSBOEOFX

tou novinkou je zĂĄbal z vinnĂŠ rĂŠvy.

USFBUNFOUJTUIFXJOFCPEZXSBQ

Podle pĹ&#x2122;ĂĄnĂ­ lze zajistit jĂ­zdy na koni, golf, rybaĹ&#x2122;enĂ­, vystoupenĂ­

)PSTFSJEJOHUPVST HPMG GJTIJOH QFSGPSNBODFTCZCFMMZEBODFST 

bĹ&#x2122;iĹĄnĂ­ch taneÄ?nic, barmanskou show Ä?i zahradnĂ­ slavnost

BCBSNFOTIPXBOEHBSEFOQBSUJFTXJUIUPSDIFTBOEGJSFXPSLT

s pochodnÄ&#x203A;mi a ohĹ&#x2C6;ostrojem. VĂĄĹĄ zĂĄĹžitek umocnĂ­ lahĹŻdky

DBOBMMCFBSSBOHFE:PVSFYQFSJFODFXJMMCFFOIBODFECZUIF

z gastronomickĂŠho kalendĂĄĹ&#x2122;e, kterĂ˝ s ohledem na roÄ?nĂ­ obdobĂ­

TFBTPOBMHBTUSPOPNJDEFMJHIUTTFSWFEVQCZDIFG1FUS4USOBE

pĹ&#x2122;ipravuje ĹĄĂŠfkuchaĹ&#x2122; Petr Strnad. Pokud tedy hledĂĄte romantiku,

4PJGZPVÂŽSFMPPLJOHGPSBSPNBOUJDTFUUJOH QFBDFBOERVJFU BOE

klid a výbornou kuchyni nedaleko Prahy, jiŞ víte, kam zavítat.

PVUTUBOEJOHDVJTJOFOPUGBSGSPN1SBHVF ZPVLOPXXIFSFUPHP

VĂ­ce na www.rezidence-libechov.cz

.PSFBUXXXSF[JEFODFMJCFDIPWD[ ŠŠ


/ " 7 * ( Âż 5 0 3 / " 7 * ( " 5 0 3

Ä&#x152;eskĂ˝ revoluÄ?nĂ­ plakĂĄt 1989 $[FDI3FWPMVUJPO1PTUFST OjedinÄ&#x203A;lou vĂ˝stavu plakĂĄtĹŻ ze soukromĂŠ sbĂ­rky grafickĂŠho designĂŠra Filipa BlaĹžka, kterĂĄ pĹ&#x2122;ipomĂ­nĂĄ pĹ&#x2122;elomovou dobu pĹ&#x2122;ed dvaceti lety, budou moci shlĂŠdnout nĂĄvĹĄtÄ&#x203A;vnĂ­ci v nÄ&#x203A;kolika zemĂ­ch Evropy. DĂ­la dnes znĂĄmĂ˝ch a renomovanĂ˝ch grafikĹŻ (napĹ&#x2122;Ă­klad AleĹĄe Najbrta Ä?i Michala CihlĂĄĹ&#x2122;e) budou k vidÄ&#x203A;nĂ­ od 20. Ĺ&#x2122;Ă­jna do 10. listopadu v Ä&#x152;eskĂŠm centru v KoĹĄicĂ­ch. O sedm dnĂ­ pozdÄ&#x203A;ji bude otevĹ&#x2122;ena expozice v Ä&#x152;eskĂŠm centru v PaĹ&#x2122;Ă­Ĺži a revoluÄ?nĂ­ plakĂĄt bude aĹž do konce roku viset i v budovÄ&#x203A; ZemskĂŠho snÄ&#x203A;mu v nÄ&#x203A;meckĂŠm Wiesbadenu. VĂ­ce na www.czechcentres.cz

5IFQVCMJDJOTFWFSBM&VSPQFBODPVOUSJFTXJMMTPPOHFUUIF PQQPSUVOJUZUPTFFSFNBSLBCMFQJFDFTGSPN'JMJQ#MBĂ&#x201E;FLÂŽTQSJWBUF DPMMFDUJPO#MBĂ&#x201E;FLJTBHSBQIJDEFTJHOFSBOEUIJTFYIJCJUJPOSFNJOET VTPGUIFUVSNPJMPGUXFOUZZFBSTBHP UIFEBZTPGSFWPMVUJPO8PSLT CZXFMMLOPXOBOESFTQFDUFEBSUJTUT "MFÂź/BKCSUBOE.JDIBM$JIMgÂś UPOBNFCVUUXP XJMMCFPOEJTQMBZJOUIF$[FDI$FOUSFJO,PÂźJDF GSPN0DUPCFSVOUJM/PWFNCFS"TIPXJOUIF$[FDI$FOUSFJO 1BSJTXJMMPQFOTFWFOEBZTMBUFS BOEUIFSFWPMVUJPOBSZQPTUFSTXJMM BMTPIBOHPOUIFXBMMTPGUIF$POHSFTT)BMMPG8JFTCBEFO.PSFBU XXXD[FDIDFOUSFTD[

Riga plnĂĄ designu %FTJHOJO3JHB V Mekku designu se na mÄ&#x203A;sĂ­c promÄ&#x203A;nĂ­ litevskĂĄ Riga. Ve dnech 15. Ĺ&#x2122;Ă­jna aĹž 15. listopadu se tu konĂĄ hned nÄ&#x203A;kolik akcĂ­ s nĂ­m spojenĂ˝ch. Jsou to Project Design, Future 2009, 2. roÄ?nĂ­k mezinĂĄrodnĂ­ho bienĂĄle mladĂ˝ch designĂŠrĹŻ a takĂŠ ECOdesign. ZkrĂĄtka tahle nabĂ­dka je jasnou zĂĄrukou toho, Ĺže nudit se tu nebudete. VĂ­ce na www.dic.lv

-JUIVBOJBODBQJUBM3JHBXJMMCFDPNFBNFDDBPGEFTJHO GPSBNPOUI4FWFSBMEFTJHOSFMBUFEFWFOUTXJMMUBLFQMBDF GSPN0DUPCFSUP/PWFNCFS JODMVEJOH1SPKFDU%FTJHO 'VUVSF UIFOEZFBSPGUIF*OUFSOBUJPOBM#JFOOJBM PG :PVOH %FTJHOFST BOE &$0EFTJHO *O TIPSU UIFSFÂŽT OP DIBODF BOZPOF JOUFSFTUFE JO EFTJHO XJMM HFU CPSFE .PSFBUXXXEJDMW

ŠŠ


/ " 7 * ( Âż 5 0 3 / " 7 * ( " 5 0 3

KONĂ SE 10.â&#x20AC;&#x201C;17. zĂĄĹ&#x2122;Ă­ â&#x20AC;&#x201C; Mercedes Benz Fashion week, New York, USA 11. Ĺ&#x2122;Ă­jna â&#x20AC;&#x201C; VelkĂĄ pardubickĂĄ, pĹ&#x2122;ekĂĄĹžkovĂ˝ dostih, Pardubice, Ä&#x152;R 12.â&#x20AC;&#x201C;17. Ĺ&#x2122;Ă­jna â&#x20AC;&#x201C; MotocyklovĂĄ Ĺ estidennĂ­, endurovĂŠ zĂĄvody, Figueira da Foz, Portugalsko 13.â&#x20AC;&#x201C;18. Ĺ&#x2122;Ă­jna â&#x20AC;&#x201C; MS ve sportovnĂ­ gymnastice, LondĂ˝n, VelkĂĄ BritĂĄnie 21. Ĺ&#x2122;Ă­jna â&#x20AC;&#x201C; maraton v Amsterdamu, Nizozemsko 28. srpna 2009 â&#x20AC;&#x201C; 28. ledna 2010 â&#x20AC;&#x201C; vĂ˝stava James Cook a TichomoĹ&#x2122;Ă­, Sofie, Bulharsko 19. listopadu â&#x20AC;&#x201C; Pink â&#x20AC;&#x201C; koncert, Praha, Ä&#x152;R 17. listopadu 2009 â&#x20AC;&#x201C; 10. dubna 2010 â&#x20AC;&#x201C; svÄ&#x203A;tovĂŠ turnĂŠ Erose Ramazzottiho (17. listopadu Praha) 8. listopadu â&#x20AC;&#x201C; 20. prosince â&#x20AC;&#x201C; turnĂŠ skupiny Rammstein

&7&/54 ©4FQUFNCFS©.FSDFEFT#FO['BTIJPO8FFL /FX :PSL 64" 0DUPCFS©5IF(SBOE1BSEVCJDF4UFFQMFDIBTF 1BSEVCJDF $[FDI3FQVCMJD ©0DUPCFS©4JY%BZT&OEVSP NPUPSDZDMF FOEVSBODFSBDF 'JHVFJSBEB'P[ 1PSUVHBM ©0DUPCFS©(ZNOBTUJDT8PSME$IBNQJPOTIJQT -POEPO 6OJUFE,JOHEPN 0DUPCFS©"NTUFSEBN.BSBUIPO 5IF/FUIFSMBOET "VHVTU©+BOVBSZ©FYIJCJUJPOPG +BNFT$PPLBOEUIF1BDJGJD 4PGJB #VMHBSJB /PWFNCFS©1JOLDPODFSU 1SBHVF $[FDI3FQVCMJD 0DUPCFS©"QSJM©&SPT3BNB[[PUUJ XPSMEUPVS /PWFNCFS 1SBHVF

       

/PWFNCFSŠ%FDFNCFSŠ3BNNTUFJOUPVS ,.%10&$.'+%,.* 0',+-)$ /$",+0 "0,1..$/$.2 0',+#$- .0*$+0 -&,+$  % 4   $* ').$/$.2 0',+/ 2,53$/0$+#"6 $0. $)'(7&,  .),25 .56$"&$-1!)'"

ŠŠ

333/ 2,53$/0$+#"6


Petr SĂ­s PETR SĂ?S JE JEDNĂ?M Z Ä&#x152;ECHĹŽ, kteĹ&#x2122;Ă­ se prosadili nejen doma, ale snad jeĹĄtÄ&#x203A; vĂ­ce v zahraniÄ?Ă­. Od roku 1982 Ĺžije v USA. 1&5&34Ă&#x201A;4*4"$;&$)"35*45XIPJTOPUPOMZTVDDFTTGVMBUIPNFCVUJTQFSIBQT FWFONPSFGBNPVTBCSPBE)FIBTCFFOMJWJOHJOUIF64"TJODF

ŠŠ


3 0 ; ) 0 7 0 3 * / 5 & 3 7 * & 8

Kreslil Ĺživot za ZdĂ­ Text: FrantiĹĄek Vonderka | Foto: Joachim DvoĹ&#x2122;ĂĄk, Labyrint

)FQBJOUFEMJGF CFIJOEUIF8BMM Odjel tam natĂĄÄ?et film k olympiĂĄdÄ&#x203A;

 )FMFGUGPSUIF64"UPNBLFBGJMN

v Los Angeles, kterou nakonec Moskva

BCPVUUIF0MZNQJD(BNFTJO-PT"OHFMFT

a její satelity z politických důvodů bojkoto -

UIBUXFSFJOUIFFOECPZDPUUFECZ.PTDPX

valy. Z filmovĂŠho projektu tĂ­m pĂĄdem takĂŠ

BOEJUTTBUFMMJUFTGPSQPMJUJDBMSFBTPOT5IF

seťlo. A Petr Sís v USA zůstal. Bývalý re-

èMNQSPKFDUXBTUIVTDBODFMMFEBOE1FUFS

Ĺžim ho za to zbavil obÄ?anstvĂ­ a aĹž do jeho

4rTTUBZFEJOUIF64""TBSFTVMUPGUIJT 

pĂĄdu nesmÄ&#x203A;l do vlasti. NynĂ­ nadĂĄle Ĺžije

UIFDPNNVOJTUSFHJNFJO$[FDIPTMPWBLJB

v New Yorku, ale do Ä&#x152;eska se Ä?asto vracĂ­.

UPPLBXBZIJTDJUJ[FOTIJQBOEIFXBTOÂŽU BMMPXFEUPSFUVSOUPIJTIPNFMBOE)FTUJMM

Kdy se ve vås probudil vztah k výtvar-

MJWFTJO/FX:PSL CVUUIFTFEBZTIFSFUVSOT

nĂŠmu umÄ&#x203A;nĂ­?

GSFRVFOUMZUPUIF$[FDI3FQVCMJD

KdyĹž jsem byl dĂ­tÄ&#x203A;, nebyla televize ani po Ä?Ă­taÄ?e. Ä&#x152;asto jsem tehdy bĂ˝val u dÄ&#x203A;deÄ?ka

8IFOEJEZPVèSTUEJTDPWFSZPVSUBMFOU

a babiÄ?ky a ti vyĹžadovali ticho. A tak jsem

GPSUIFWJTVBMBSUT

si bÄ&#x203A;hem Ä?ekĂĄnĂ­ na tatĂ­nka kreslil. MoĹžnĂĄ

8IFO * XBT B DIJME UIFSF XBT OP 57

jsem uĹž mÄ&#x203A;l i talent, ale tady to kreslenĂ­

PS DPNQVUFST * PGUFO TUBZFE XJUI NZ

byla hlavnÄ&#x203A; nezbytnost. Maloval jsem,

HSBOEQBSFOUTBOEUIFZEFNBOEFETJMFODF

na co se dalo, na kousky papĂ­ru a tĹ&#x2122;eba

JOUIFJSIPVTF4P XIJMFXBJUJOHGPSNZ

i na okraj novin.

EBE *LFQUNZTFMGCVTZCZESBXJOH.BZCF *IBETPNFUBMFOUFWFOUIFO CVUESBXJOH

KreslenĂ­ vĂĄs prĂ˝ bavilo natolik, Ĺže jste se mu vÄ&#x203A;noval i pĹ&#x2122;i vyuÄ?ovĂĄnĂ­ ve ĹĄkole

XBTBCPWFBMMBOFDFTTJUZGPSNF*ESFXPO

a doståval za to napomenutí do ŞåkovskÊ kníŞky.

XIBUFWFSTVSGBDF*DPVME POTDSBQTPGQBQFS 

Bylo dojemnĂŠ, kdyĹž na mou vĂ˝stavu nynĂ­ pĹ&#x2122;iĹĄla panĂ­ uÄ?itelka, kterĂĄ mamince v

prvnĂ­

FWFOJOUIFNBSHJOTPGOFXTQBQFST

nebo druhĂŠ tĹ&#x2122;Ă­dÄ&#x203A; poslala mou kresbu a napsala â&#x20AC;&#x201C; toto si kreslil v hodinÄ&#x203A; mluvnice. JĂĄ jsem si prostÄ&#x203A; kreslil poĹ&#x2122;ĂĄd.

"QQBSFOUMZZPVFOKPZFEESBXJOHTP NVDI UIBU ZPV XFSF PGUFO DBVHIU

Ĺ&#x2DC;Ă­kĂĄ se, Ĺže obrĂĄzek Ĺ&#x2122;ekne vĂ­ce neĹž tisĂ­c slov, vy jste naopak kresby zaÄ?al nĂĄ-

ESBXJOH FWFO JO DMBTT SFTVMUJOH JO

slednÄ&#x203A; opatĹ&#x2122;ovat texty. ProÄ??

BENPOJUJPOTJOZPVSSFQPSUCPPL

To byla takĂŠ nezbytnost. Kdybych neodeĹĄel z Prahy do exilu, tak bych se asi stal vĂ˝-

*U XBT B NPWJOH NPNFOU XIFO NZ PME

tvarnĂ­kem, kterĂ˝ kreslĂ­ a ilustruje knĂ­Ĺžky, a navĂ­c taky sĂĄm pĂ­ĹĄe rĹŻznĂŠ pĹ&#x2122;Ă­bÄ&#x203A;hy. TĂ­m, Ĺže

UFBDIFSGSPNHSBNNBSTDIPPM 

jsem se dostal do cizĂ­ zemÄ&#x203A;, jejĂ­Ĺž jazyk mi nikdy nebude vlastnĂ­, nejsem schopen se

XIPPODF XIFO*XBTJOèSTU

vyjĂĄdĹ&#x2122;it stejnÄ&#x203A; dobĹ&#x2122;e jako mĂ­stnĂ­ autoĹ&#x2122;i. Proto jsem v kresbÄ&#x203A; hledal formu, jak se vyjĂĄd-

PS TFDPOE HSBEF TFOU NZ

ŠŠ


3 0 ; ) 0 7 0 3 * / 5 & 3 7 * & 8

Ĺ&#x2122;it bez psanĂ­. ZaÄ?al jsem kresbou vyjadĹ&#x2122;ovat rĹŻznĂŠ pocity. Pro anglosaskĂ˝ svÄ&#x203A;t je nÄ&#x203A;co podobnĂŠho ale pĹ&#x2122;Ă­liĹĄ abstraktnĂ­. KdyĹž jsem proto pĹ&#x2122;iĹĄel s projekty, kde jsem vĹŻbec nechtÄ&#x203A;l pouŞívat slova, tak mi vydavatelĂŠ Ĺ&#x2122;Ă­kali, Ĺže to Ä?i ono musĂ­m nÄ&#x203A;jak vysvÄ&#x203A;tlit.

Proto

jsem zaÄ?al i hodnÄ&#x203A; detailnĂ­ kresbu komentovat jednou nebo dvÄ&#x203A;ma vÄ&#x203A;tami, aĹž z toho vznikla moje forma psanĂ­. Knihu tedy vĹždy nejdĹ&#x2122;Ă­ve vidĂ­m, jak bude vypadat obrazovÄ&#x203A;, a pak dodĂĄvĂĄm nejnutnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ text.

UĹž je to tak dĂĄvno: vzpomĂ­nky na 60. lĂŠta, kterĂĄ pĹ&#x2122;inesla uvolnÄ&#x203A;nĂ­ a nadÄ&#x203A;ji *U­TCFFOTPMPOH3FDPMMFDUJPOTPGUIFT XIJDICSPVHIUFBTJOHPGUFOTJPOBOEIPQF Mozaika â&#x20AC;&#x17E;Ĺ ĹĽastnĂŠ mÄ&#x203A;stoâ&#x20AC;&#x153; ve stanici newyorskĂŠho metra na 86. ulici ÂŞ)BQQZ$JUZÂŤ NPTBJDBUUIFUI4USFFU TUBUJPO.5" /FX:PSL

TeÄ? jste mnÄ&#x203A; trochu pĹ&#x2122;ekvapil. Chcete Ĺ&#x2122;Ă­ct, Ĺže v Ä&#x152;esku by bylo slov mĂ­Ĺ&#x2C6;, pro-

NPUIFSPOFPGNZESBXJOHTBOEXSPUFPOJU

toĹže k pochopenĂ­ abstraktnĂ­ho mĂĄme u nĂĄs blĂ­Ĺž neĹž tĹ&#x2122;eba v Americe?

ÂŤIFEJEUIJTJO$[FDIHSBNNBSDMBTTÂŹ DBNF

My jsme k tomu byli i vychovĂĄvĂĄni pomÄ&#x203A;ry. Ĺ˝ili jsme v politickĂŠm systĂŠmu, kde se rĹŻz-

UPNZFYIJCJUJPO*KVTUESFXBMMUIFUJNF

nĂŠ vÄ&#x203A;ci skrĂ˝valy a kdy se za vĹĄĂ­m hledaly jinĂŠ vĂ˝znamy a jinotaje. V pĹ&#x2122;Ă­mĂŠm, otevĹ&#x2122;enĂŠm svÄ&#x203A;tÄ&#x203A;, kde nÄ&#x203A;co podobnĂŠho neexistovalo, smysl pro podobnou symboliku chybĂ­.

*UÂŽT TBJE UIBU B QJDUVSF JT XPSUI BUIPVTBOEXPSET#VUZPVIBWFTUBSUFE

O svĂŠ knize o Darwinovi jste Ĺ&#x2122;ekl, Ĺže je hlavnÄ&#x203A; vĂ˝zvou, aby lidi neztratili indivi-

DPNCJOJOHZPVSQBJOUJOHTXJUIUFYU

dualitu. Jak to chĂĄpat?

ŠXIZ 

Nejen Darwin, ale i Galileo, Kolumbus, Eskymo Welzl i hrdina mĂŠ poslednĂ­ knihy ZeÄ?

5IBU UPP XBTBOFDFTTJUZ*G*IBEOÂŽUMFGU

se vyznaÄ?ovali pĹ&#x2122;edevĹĄĂ­m tĂ­m, Ĺže ĹĄli za svĂ˝m a vyÄ?nĂ­vali z davu. To je v ĹživotÄ&#x203A; velice

1SBHVFBOEHPOFJOUPFYJMF *XPVMEQSPCBCMZ

tÄ&#x203A;ĹžkĂŠ. Je pĹ&#x2122;etÄ&#x203A;ĹžkĂŠ bĂ˝t Ä?lovÄ&#x203A;kem, kterĂ˝ zaÄ?ne Ĺ&#x2122;Ă­kat nÄ&#x203A;co jinĂŠho, neĹž za Ä?Ă­m jde dav. To

IBWFCFDPNFBWJTVBMBSUJTUXIPQSPEVDFT

byla moje inspirace, kdyĹž jsem tvoĹ&#x2122;il Galilea. Bylo to pro mĂŠho syna, kterĂŠmu jsem tĂ­m

ESBXJOHTBOEJMMVTUSBUJPOTBOEBMTPXSJUFT

chtÄ&#x203A;l Ĺ&#x2122;Ă­ct, Ĺže ne vĹždy je lehkĂŠ Ĺ&#x2122;Ă­kat pravdu a

TUPSJFT#FJOHJOFYJMF JOBDPVOUSZXIPTF

Ĺže ne vĹždy to bĂ˝vĂĄ oceĹ&#x2C6;ovĂĄno. Galileo je

toho skvÄ&#x203A;lĂ˝m pĹ&#x2122;Ă­kladem. Darwin byl dalĹĄĂ­m pokraÄ?ovĂĄnĂ­m. A

mohl bych vybrat spous-

ŠŠ

MBOHVBHFXPVMEOFWFSCFDPNFNZPXO 


3 0 ; ) 0 7 0 3 * / 5 & 3 7 * & 8

tu dalĹĄĂ­ch osobnostĂ­, kteĹ&#x2122;Ă­ se odliĹĄovali od spoleÄ?nosti, a museli proto snĂĄĹĄet

*TJNQMZBNOPUDBQBCMFPGFYQSFTTJOHNZTFMG

mnohĂĄ pĹ&#x2122;Ă­koĹ&#x2122;Ă­.

BTXFMMBTPUIFSBVUIPST4PJOESBXJOH * USJFE UP GJOE B XBZ UP FYQSFTT NZTFMG

VaĹĄe nejnovÄ&#x203A;jĹĄĂ­ kniha ZeÄ? je o dobÄ&#x203A;, kterĂĄ prĂĄvÄ&#x203A; individualitu potlaÄ?ovala.

XJUIPVU XSJUJOH * TUBSUFE UP FYQSFTT

ProÄ? jste se rozhodl ji napsat?

FNPUJPOTUISPVHIESBXJOH5IJTDPODFQU 

Nosil jsem ji v sobÄ&#x203A; dlouho. ZaĹžil jsem pĹ&#x2122;ece tu dobu a mÄ&#x203A;l jsem potĹ&#x2122;ebu se k nĂ­ vyjĂĄdĹ&#x2122;it

IPXFWFS JT UPP BCTUSBDU GPS UIF "OHMP

i tĂ­mto zpĹŻsobem. VĹĄe se umocnilo tĂ­m, Ĺže mĂŠ dvÄ&#x203A; dÄ&#x203A;ti dorĹŻstajĂ­, a puberta je kompli-

4BYPOXPSME8IFO*QSFTFOUFEQSPKFDUT

kovanĂ˝ vÄ&#x203A;k na nÄ&#x203A;jakĂŠ pouÄ?ovĂĄnĂ­â&#x20AC;Ś VyrĹŻstaly v USA a jĂĄ jsem se jim snaĹžil ukĂĄzat, jakĂŠ

XIFSF*EJEOÂŽUQMBOUPVTFXPSETBUBMM 

mlĂĄdĂ­ jsem proĹžil jĂĄ v komunistickĂŠm Ä&#x152;eskoslovensku. Ve stĂĄtÄ&#x203A; plnĂŠm zĂĄkazĹŻ a absur-

UIF QVCMJTIFST UPME NF UP FYQMBJO XIBU

dit, kterĂŠ asi nemĹŻĹže pochopit nikdo, kdo to nepoznal. O to hĹŻĹ&#x2122; se to takĂŠ vysvÄ&#x203A;tluje.

*NFBOU5IBUÂŽTXIZ*TUBSUFEBOOPUBUJOHFWFO

MĂŠ dÄ&#x203A;ti byly ĹĄokovanĂŠ, Ĺže nÄ&#x203A;jakĂ˝ reĹžim lidem mĹŻĹže Ĺ&#x2122;Ă­ct â&#x20AC;&#x201C; tady je hranice, za ni nesmĂ­-

SFBMMZEFUBJMFEESBXJOHTXJUIBTFOUFODF

te, to je proti zĂĄkonĹŻmâ&#x20AC;Ś ZaÄ?aly postupnÄ&#x203A; vznikat maliÄ?kĂŠ kresby z tÄ&#x203A;ch dob. Byly vÄ&#x203A;t -

PSUXP BOETP HSBEVBMMZ NZXSJUJOHTUZMF

ĹĄinou humornĂŠ, protoĹže jsem se tĹ&#x2122;eba snaĹžil nakreslit, Ĺže jsme nemÄ&#x203A;li dŞíny. Ale pak

EFWFMPQFE*TUJMMGJSTUJNBHJOFUIFCPPL

jsem zjistil, Ĺže nedokĂĄĹžu nikdy nakreslit, co to byla vĂ˝jezdnĂ­ doloĹžka a Ĺ&#x2122;adu dalĹĄĂ­ch poj -

WJTVBMMZ BOEPOMZUIFOBEEUIFNJOJNVN

mĹŻâ&#x20AC;Ś Byla skuteÄ?nÄ&#x203A; spousta absurdnĂ­ch a tÄ&#x203A;Ĺžko pochopitelnĂ˝ch vÄ&#x203A;cĂ­, ve kterĂ˝ch jsme

OFDFTTBSZUFYU

Ĺžili. KnĂ­Ĺžku jsem hodnÄ&#x203A; pĹ&#x2122;edÄ&#x203A;lĂĄval a zjednoduĹĄoval, aby ji bÄ&#x203A;ĹžnĂ˝ Ä?tenĂĄĹ&#x2122; pochopil.

 :PVTBJEUIBUZPVSCPPLBCPVU%BSXJO

Je dĹŻleĹžitĂŠ, aby lidĂŠ vÄ&#x203A;dÄ&#x203A;li, jak vypadal Ĺživot za zdĂ­?

JTNBJOMZNFBOUUPDIBMMFOHFQFPQMFOPU

SamozĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A;! ProtoĹže se na to zapomĂ­nĂĄ. Ĺ˝e o ĹživotÄ&#x203A; za zdĂ­ nevÄ&#x203A;dĂ­ malĂ­ AmeriÄ?anĂŠ, to

UPMPTFUIFJSJOEJWJEVBMJUZ)PXBSFXF

mÄ&#x203A; nepĹ&#x2122;ekvapuje. Jsem ale ĹĄokovanĂ˝ z toho, Ĺže to Ä?asto nevÄ&#x203A;dĂ­ ani lidĂŠ tady. Hod -

UPVOEFSTUBOEUIJT 

nÄ&#x203A; se zapomĂ­nĂĄ i zlehÄ?uje, protoĹže pĹ&#x2122;ece jen uĹž uplynulo hodnÄ&#x203A; Ä?asu. Proto je dĹŻleĹži-

/PUPOMZ%BSXJO CVUBMTP(BMJMFP $PMVNCVT 

tĂŠ o tom mluvit. VĹĄude ve svÄ&#x203A;tÄ&#x203A;. Setkal jsem se tĹ&#x2122;eba i s nĂĄzory, Ĺže Ĺživot za zdĂ­ vlastnÄ&#x203A;

&TLZNP8FM[MBOEUIFIFSPPGNZMBTUCPPL

nebyl aĹž tak hroznĂ˝. I v Americe se Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ, Ĺže studenĂĄ vĂĄlka byla vlastnÄ&#x203A; dobrĂĄ, protoĹže

5IF8BMMBSFBMMSFNBSLBCMFGPSHPJOHUIFJS

existovaly dvÄ&#x203A; velmoci, byl bipolĂĄrnĂ­ svÄ&#x203A;t a vlĂĄdl v nÄ&#x203A;m relativnĂ­ klid. Jako by nevadilo,

PXOXBZ CFJOHEJGGFSFOU5IBUJTFYUSFNFMZ

Ĺže my jsme to odnesli, a to jen proto, Ĺže jsme byli na tĂŠ ĹĄpatnĂŠ stranÄ&#x203A;. KdyĹž se podĂ­ -

EJGGJDVMUUPBDIJFWFJOSFBMMJGF*UJTWFSZ

vĂĄm do uÄ?ebnĂ­ch osnov svĂ˝ch dÄ&#x203A;tĂ­, co probĂ­rajĂ­ o povĂĄleÄ?nĂŠ historii komunismu v Ev-

IBSEJOEFFEUPCFBNBOXIPTUBSUTTBZJOH

ropÄ&#x203A;, tak hned v Ăşvodu se uvĂĄdĂ­, Ĺže trvala â&#x20AC;&#x17E;jenâ&#x20AC;&#x153; Ä?tyĹ&#x2122;icet let. PĹ&#x2122;itom ĹĄlo o celĂŠ generace

TPNFUIJOHUIBUHPFTBHBJOTUXIBUUIFDSPXE

lidĂ­! MyslĂ­m, Ĺže dĹŻsledky tĂŠ doby poneseme a budeme pociĹĽovat jeĹĄtÄ&#x203A; velmi dlouho!

CFMJFWFTJO5IBUXBTNZJOTQJSBUJPOXIFO * DSFBUFE (BMJMFP *U XBT GPS NZ TPO

Ptal jsem se i proto, Ĺže nebezpeÄ?Ă­ sklouznutĂ­ do podobnĂ˝ch pomÄ&#x203A;rĹŻ existuje.

Š*XBOUFEUPUFMMIJNUIBUJUŽTOPUBMXBZT

A dojĂ­t k tomu mĹŻĹže i docela nenĂĄpadnÄ&#x203A;.

FBTZUPUFMMUIFUSVUI BOEUIBUJUÂŽTOPUBMXBZT

PrĂĄvÄ&#x203A; o tom ta knĂ­Ĺžka takĂŠ je. SouvisĂ­ to s Ăştoky teroristĹŻ v USA. I z dobrĂ˝ch ĂşmyslĹŻ lze

SFXBSEFE(BMJMFPXBTBHSFBUFYBNQMFPG

omezit vychĂĄzenĂ­ po desĂĄtĂŠ veÄ?er, zavĂŠst odposlechy, Ä?i dokonce mÄ&#x203A;nit Ăşstavu.

UIBU %BSXJOBOPUIFS*DPVMEHPPOOBNJOH QFPQMFXIPTUPPEPVUGSPNTPDJFUZBUMBSHF BOEIBEUPTVGGFSNBOZXSPOHT :PVS NPTU SFDFOU CPPL 5IF 8BMM JT BCPVU B UJNF UIBU TVQQSFTTFE JOEJWJEVBMJUZ8IZEJEZPVEFDJEFUP XSJUFJU *IBECFFODBSSZJOHJUJOTJEFNFGPSRVJUF TPNFUJNF*NFBO *MJWFEUISPVHIUIPTFEBZT BOE*GFMUBOVSHFUPFYQSFTTNZUIPVHIUT POJUJOUIJTGPSN"MMUIJTXBTBDDFOUVBUFE XIFONZUXPLJETSFBDIFEUIFJSUFFOBHF ZFBST XIJDIJTBDPNQMJDBUFEQFSJPEGPS BOZTPSUPGÂŤMFDUVSJOHÂŹ5IFZHSFXVQJOUIF 64"BOE*XBOUFEUPTIPXUIFNUIFLJOEPG ZPVUI*IBEJODPNNVOJTU$[FDIPTMPWBLJB HSPXJOHVQJOBTUBUFGVMMPGCBOTBOE

©©


3 0 ; ) 0 7 0 3 * / 5 & 3 7 * & 8

UkĂĄzky z knih Tibet / TajemstvĂ­ Ä?ervenĂŠ krabiÄ?ky a TĹ&#x2122;i zlatĂŠ klĂ­Ä?e &YUSBDUGSPNUIFCPPLT5JCFU5ISPVHIUIF3FE #PYBOE5IF5ISFF(PMEFO,FZT

QSPIJCJUJPOTBOEBCTVSEJUJFTXIJDIOPPOF XIPIBTOÂŽUMJWFEJOJUDBOVOEFSTUBOE5IBU BMTPNBLFTJUEJGèDVMUUPQVUBDSPTT.ZLJET XFSFTIPDLFEUPèOEUIBUTPNFSFHJNFDBO EJDUBUFXIJDICPSEFSTZPVDBODSPTTBOE XIJDIZPVDBOOPUŠUIJTJTBMJOFZPVNVTUOÂŽU DSPTT JUÂŽTJMMFHBM*TUBSUFEUPESBXTPNF MJUUMFTLFUDIFT5IFZXFSFNPTUMZIVNPSPVT Š*USJFEUPESBXUIFGBDUUIBUXFEJEOÂŽUIBWF SFBMKFBOT GPSJOTUBODF5IFO*GPVOEPVU UIBUTPNFUIJOHTZPVTJNQMZDBOOPUESBXŠ UIFCVSFBVDSBDZBSPVOEUSBWFMQFSNJUTBOE BMMTPSUTPGPUIFSDPODFQUT.VDIBCPVUPVS MJWFTXBTBCTVSEBOEIBSEUPDPNQSFIFOE *LFQUSFWJTJOHUIFCPPLBOETJNQMJGZJOHJU TPUIBUUIFDPNNPOSFBEFSXPVMECFBCMF UPHSBTQJUBMM *TJUJNQPSUBOUUIBUQFPQMFLOPXXIBU MJGFXBTMJLFCFIJOEUIFXBMM 0GDPVSTFJUJT#FDBVTFJUÂŽTFBTZUPGPSHFU BCPVUJUBMM*UEPFTOÂŽUTVSQSJTFNFUIBUZPVOH "NFSJDBOTEPOÂŽULOPXBOZUIJOHBCPVUMJGF CFIJOEUIFXBMM#VU*ÂŽNTIPDLFEUPèOEPVU UIBUFWFOQFPQMFIFSFIBWFOPJEFBBCPVUJU "MPUJTCFJOHGPSHPUUFOBOEUBLFOUPPMJHIUMZ A lidĂŠ s tĂ­m mohou i souhlasit, protoĹže to jsou bezpeÄ?nostnĂ­ opatĹ&#x2122;enĂ­. A pak se mĹŻĹže

CFDBVTF BGUFSBMM TPNVDIUJNFIBTQBTTFE

stĂĄt, Ĺže se opatĹ&#x2122;enĂ­ stane zĂĄkonem, zakĂĄĹže se lidem chodit ven, protoĹže jsou takovĂ­ Ä?i

TJODFUIPTFEBZT5IBUÂŽTXIZJUÂŽTJNQPSUBOUUP

onacĂ­.

UBMLBCPVUJU"MMPWFSUIFXPSME*IBWFFWFO FODPVOUFSFEWJFXTUIBUMJGFXBTOÂŽUSFBMMZUIBU

Ĺ˝ijete stĹ&#x2122;Ă­davÄ&#x203A; v Ä&#x152;R a za oceĂĄnem. Jak se dĂ­vĂĄte na souÄ?asnĂŠ Ä&#x152;esko?

CBECFIJOEUIFXBMM&WFOJO"NFSJDBTPNF

Pro mne je poĹ&#x2122;ĂĄd pĹ&#x2122;itaĹžlivĂŠ. ZvlĂĄĹĄĹĽ na jaĹ&#x2122;e, kdy je vĹĄe krĂĄsnÄ&#x203A; barevnĂŠ. Mnohdy uĹž ale

QFPQMFTBZUIF$PME8BSXBTJOGBDUBHPPE

nemohu najĂ­t mĂ­sta, kde jsem vyrĹŻstal, protoĹže vĹĄe se velmi radikĂĄlnÄ&#x203A; zmÄ&#x203A;nilo. Jel jsem

UIJOH BTUIFSFXFSFPOMZUXPTVQFSQPXFST 

tĹ&#x2122;eba na ValaĹĄsko v domnÄ&#x203A;nĂ­, Ĺže tam budou lidi v krojĂ­ch, a mĂ­sto toho sedÄ&#x203A;li v restau-

UIFXPSMEXBTCJQPMBSBOEUIVTSFMBUJWFMZ

raci McDonaldâ&#x20AC;&#x2122;sâ&#x20AC;Ś Co mÄ&#x203A; ale fascinuje, je souÄ?asnĂĄ Ä?eskĂĄ politika. To, jak rychle se

QFBDFGVM"TUIPVHIJUEJEOÂŽUNBUUFSUIBU

z nÄ&#x203A;Ä?eho, co vypadalo tak progresivnÄ&#x203A; a nadÄ&#x203A;jnÄ&#x203A;, mĹŻĹže stĂĄt takovĂ˝ tupĂ˝ kolos, plnĂ˝

XFXFSFCBEMZPGGKVTUCFDBVTFXFFOEFE

rĹŻznĂ˝ch machinacĂ­, kterĂ˝ uĹž z dĂĄlky odpuzuje. Na druhĂŠ stranÄ&#x203A; â&#x20AC;&#x201C; kdyĹž slyĹĄĂ­m, jak lidĂŠ

VQPOUIFXSPOHTJEF8IFO*MPPLFEBUUIF

nadĂĄvajĂ­ na politiky, tak si Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄm: ale kdo je zvolil? To se mi tu dnes nelĂ­bĂ­.

IJTUPSZCPPLTNZDIJMESFOTUVEZBUTDIPPMUP TFFXIBUUIFZTBJEBCPVUQPTUXBSIJTUPSZPG

Nejen vĂĄm. Co doporuÄ?ujete znĂĄmĂ˝m v USA, aby si nenechali ve vaĹĄĂ­ vlas-

DPNNVOJTNJO&VSPQF *XBTTVSQSJTFEUP

ti ujĂ­t?

èOEPVUUIBUJUJTJOUSPEVDFEXJUITPNFUIJOH

ProtoĹže kdyĹž jsem v Praze, bydlĂ­m na MalĂŠ StranÄ&#x203A;, tak vĹĄem doporuÄ?uji â&#x20AC;&#x201C; i kdyĹž bych

MJLFJUPOMZMBTUFEGPSZFBSTŠPCMJWJPVTUP

asi nemÄ&#x203A;l, aby to nezmizelo â&#x20AC;&#x201C; jedno: veÄ?er, kdyĹž odejdou vĹĄichni turistĂŠ, tak je nĂĄdhe-

UIFGBDUUIBUUIJTFODPNQBTTFEHFOFSBUJPOT

ra jĂ­t Nerudovkou na PraĹžskĂ˝ hrad. Nikdo nikde nenĂ­ a vĹĄe je stĂĄle jeĹĄtÄ&#x203A; otevĹ&#x2122;enĂŠ. Taky

PGQFPQMFBOE*UIJOLUIBUUIFSBNJèDBUJPOT

doporuÄ?uji takovĂĄ mĂ­sta, jako jsou lesy na KĹ&#x2122;ivoklĂĄtsku, Karlovy Vary, Ä&#x152;eskĂ˝ Krumlov,

PGUIBUFSBXJMMIBVOUVTGPSBMPOHUJNF

TelÄ?, Slavoniceâ&#x20AC;Ś Jsou to jedineÄ?nĂĄ mĂ­sta, kterĂĄ je skuteÄ?nÄ&#x203A; moĹžnĂŠ vidÄ&#x203A;t jen u nĂĄs.

UPDPNF

ŠŠ


3 0 ; ) 0 7 0 3 * / 5 & 3 7 * & 8

EXTRA INFO

"OPUIFSSFBTPO*BTLFEJTCFDBVTFPG

TvĹŻrce Petr SĂ­s

UIFEBOHFSPGSFWFSUJOHUPUIBULJOE

Narodil se v roce 1949 v BrnÄ&#x203A;, vyrostl v Praze. NynĂ­ se svojĂ­ Ĺženou a dvÄ&#x203A;ma dÄ&#x203A;tmi Ĺžije

PGTJUVBUJPO FWFOXJUIPVUPVSSFBMMZ

v New Yorku. Absolvoval na praĹžskĂŠ VĹ UP a The Royal College of Art v LondĂ˝nÄ&#x203A;. Je auto-

OPUJDJOH

rem dvaceti dvou knih, pro dalĹĄĂ­ch vĂ­ce neĹž padesĂĄt vytvoĹ&#x2122;il ilustrace. NatoÄ?il 26 animova-

"OEUIBUÂŽTFYBDUMZXIBUUIFCPPLJTBCPVU

nĂ˝ch filmĹŻ, vÄ&#x203A;nuje se filmovĂŠmu plakĂĄtu, vĂ˝tvarnĂ˝m objektĹŻm a nĂĄstÄ&#x203A;nnĂ˝m malbĂĄm (vytvo-

*UÂŽTDPOOFDUFEUPUIFUFSSPSJTUBUUBDLTPO

Ĺ&#x2122;il napĹ&#x2122;. mozaiku pro newyorskĂŠ metro). Je uznĂĄvanĂ˝m a takĂŠ Ä?asto oceĹ&#x2C6;ovanĂ˝m autorem.

UIF64"*UJTQFSGFDUMZQPTTJCMFUPJNQPTF

JeĹĄtÄ&#x203A; coby obÄ?an Ä&#x152;SSR v roce 1980 zĂ­skal za svĹŻj animovanĂ˝ film Hlavy ZlatĂŠho medvÄ&#x203A;-

SFTUSJDUJPOTXJUIHPPEJOUFOUJPOTBQN

da na MFF v BerlĂ­nÄ&#x203A;. Je autorem plakĂĄtu k slavnĂŠmu Formanovu filmu Amadeus, New York

DVSGFX QIPOFUBQQJOHPSFWFODIBOHJOHUIF

Times otiskly kolem tisĂ­covky jeho kreseb, kniĹžnĂ­ revue NYT mu ĹĄestkrĂĄt udÄ&#x203A;lila cenu za

DPOTUJUVUJPO1FPQMFNJHIUFWFOBHSFFUPJU 

nejlĂŠpe ilustrovanou knihu roku. Ke spoluprĂĄci na klipu k pĂ­sniÄ?ce Boba Dylana jej vyzva-

GPSTFDVSJUZSFBTPOT5IFOJUNJHIUHPTUJMM

la hudebnĂ­ stanice MTV a k vydĂĄnĂ­ knihy o Praze pĹ&#x2122;Ă­mo vdova po americkĂŠm prezidentovi

GVSUIFS QSPIJCJUJOHDFSUBJOUZQFTPGQFPQMFUP

Jacqueline KennedyovĂĄ OnassisovĂĄ. V roce 2003 zĂ­skal stipendium nadace Johna a Cathe-

MFBWFUIFJSIPNFTBUBMMBOENPSFSFTUSJDUJPOT

rine MacArturových.

BSFTVSFUPGPMMPX

V Ä?eĹĄtinÄ&#x203A; v poslednĂ­ dobÄ&#x203A; vyĹĄly jeho knihy Strom Ĺživota, Tibet s podtitulem TajemstvĂ­ Ä?ervenĂŠ krabiÄ?ky, Mozarte, hrej, TĹ&#x2122;i zlatĂŠ klĂ­Ä?e a nejnovÄ&#x203A;ji ZeÄ?. I tato kniha o ĹživotÄ&#x203A; za Ĺželez-

:PVMJWFQBSUMZJOUIF$[FDI3FQVCMJDBOE

nou oponou je ve svÄ&#x203A;tÄ&#x203A; mimoĹ&#x2122;ĂĄdnÄ&#x203A; ĂşspÄ&#x203A;ĹĄnĂĄ. Na kniĹžnĂ­m veletrhu v italskĂŠ Bologni za ni

QBSUMZBDSPTTUIF"UMBOUJD)PXEPZPV

SĂ­s dostal jednu z hlavnĂ­ch cen, ZeÄ? zvĂ­tÄ&#x203A;zila v kategorii populĂĄrnÄ&#x203A; nauÄ?nĂŠ literatury. Kni-

TFFUIFQSFTFOUEBZ$[FDI3FQVCMJD 

ha, kterĂĄ obsahuje i autorovy autentickĂŠ dÄ&#x203A;tskĂŠ kresbiÄ?ky z padesĂĄtĂ˝ch let, vyĹĄla nejprve

*UŽTTUJMMBHPPEQMBDFUPCFGPSNF *èOEJU

anglicky, nĂĄslednÄ&#x203A; pak i v rozĹĄĂ­Ĺ&#x2122;enĂŠ Ä?eskĂŠ verzi. BĂ˝valĂ˝ prezident VĂĄclav Havel o tĂŠto kni-

CFBVUJGVM FTQFDJBMMZJOUIFTQSJOHXIFO

ze Ĺ&#x2122;ekl, Ĺže by to mÄ&#x203A;la bĂ˝t â&#x20AC;&#x17E;povinnĂĄ Ä?etba pro vĹĄechny, kdo si myslĂ­, Ĺže svoboda je samo-

FWFSZUIJOHJTTPDPMPVSGVM)PXFWFS *PGUFO

zĹ&#x2122;ejmostĂ­â&#x20AC;&#x153;.

DBOOPUGJOEUIFQMBDFTXIFSF*HSFXVQ CFDBVTFJUÂŽTBMMDIBOHFETPSBEJDBMMZ*XFOU UP7BMBÂźTLPUIJOLJOH*ÂŽEèOEQFPQMFTUJMMJO OBUJPOBMDPTUVNFT BOEJOTUFBEUIFZXFSF TJUUJOHJOB.D%POBMEÂŽT$POUFNQPSBSZ $[FDIQPMJUJDTGBTDJOBUFTNF UIPVHIŠIPX RVJDLMZTPNFUIJOHUIBUMPPLFETPQSPNJTJOH BOEQSPHSFTTJWFDBOCFDPNFBOPCUVTFXPSME PGUXJTUFEQPMJUJDLJOH SFQVMTJWFFWFOGSPN BEJTUBODF0OUIFPUIFSIBOE XIFO*IFBS QFPQMFDVSTFQPMJUJDJBOT *LFFQUIJOLJOHŠ XIPFMFDUFEUIFNJOUIFèSTUQMBDF 5IBUÂŽT XIBU*EPOÂŽUMJLFIFSF :PVÂŽSFOPUBMPOFJOUIJOLJOHMJLFUIBU 8IBU EP ZPV SFDPNNFOE UP ZPVS 64GSJFOETOPUUPNJTTJOZPVSIPNF DPVOUSZ 8IFO*ÂŽNJO1SBHVF *TUBZJO.BMg4USBOB BOETP*BEWJTFFWFSZPOFŠUIPVHI QFSIBQT * TIPVMEOÂŽU TPUIBUJUMBTUTŠUPUBLF/FSVEPWB TUSFFUUPUIF1SBHVF$BTUMFJOUIFFWFOJOH XIFOBMMUIFUPVSJTUTBSFHPOFŠJUÂŽTXPOEFSGVM /PUBTPVMBOETUJMMPQFOUPQVCMJD*ÂŽEBMTP SFDPNNFOEQMBDFTMJLFUIFXPPETBSPVOE ,ÂśJWPLMgU ,BSMPWZ7BSZ iFTLĂ&#x2018;,SVNMPW 5FMk 4MBWPOJDF¢5IFTFBSFVOJRVFQMBDFT UIFMJLF PGXIJDIBSFPOMZUPCFGPVOEJOUIF$[FDI 3FQVCMJD

ŠŠ


60 cm multifunctional oven

90 cm cooker hood

70 cm induction hob

60 cm dishwasher

Baumatic STUDIO SOLARI One constant big issue in design functional products is to make sure that they may be pleasing to the eye. Not always possible but certainly a challenging opportunity. Furthermore, in our case, domestic appliances get fitted into modular kitchens and therefore must somehow blend or contrast with their natural environment. When I was given the task of designing a new range of unique kitchen appliances, I started to work on the principle that a concept was needed rather than individual machines. “ Ombra ” was the result. Minimalism brought to the extreme, using the simplicity of lines to define the empty central place. Nothing, or very little, to identify

the specific product. So, „first came the oven, then the dishwasher two almost identical, clean outer shapes.“ But the concept was then extended to the ceramic hob and to the overhanging extractor in glass and steel. Four products, one look – a kitchen concept.

ALBERTO SOLARI

w w w. b a u m a t i c . c o m


Ĺ panÄ&#x203A;lsko, zemÄ&#x203A; plnĂĄ barev, vĹŻnĂ­ a rytmĹŻ Text: JiĹ&#x2122;Ă­ Kolbaba | Foto: Profimedia.cz

4QBJO DPMPVST GMBWPVST BOESIZUIN â&#x20AC;&#x17E;Ĺ PANÄ&#x161;LSKOU ZEMI MĂ M TAK RĂ D, o Ĺ panÄ&#x203A;lsku si zpĂ­vĂĄm...,â&#x20AC;&#x153; jsou slova jednĂŠ dĂĄvnĂŠ pĂ­snÄ&#x203A;.

*-07&5)&41"/*4) $06/53:40.6$) *TJOH BCPVU4QBJO¢ HPUIFMZSJDT PGPOFPME$[FDITPOH


% & 4 5 * / " $ & % & 4 5 * / " 5 * 0 /

Madrid je srdcem Ĺ panÄ&#x203A;lska a oblast kolem nÄ&#x203A;j, Kastilie, kolĂŠbkou zemÄ&#x203A; .BESJEJTUIFIFBSUBOEUIFTVSSPVOEJOH SFHJPO $BTUJMF BDSBEMFPGUIFDPVOUSZ JedineÄ?nĂŠ jsou i madridskĂŠ parky, za nÄ&#x203A;Ĺž mÄ&#x203A;sto vdÄ&#x203A;Ä?Ă­ zejmĂŠna starostovi Tiernu GalvĂĄnovi .BESJE­TQBSLTBSFRVJUFVOJRVFBOEUIFDJUZ NVTUCFHSBUFGVMUPUIF.BZPS5JFSO(BMWgO GPSUIFN

8IFOJO4QBJO *QFSTPOBMMZEPOÂŽUTFFL PVUJUTGBNPVTCFBDIFT"CPWFBMM *BENJSF IFSNBOJGPMEOBUVSBMTDFOFSJFT BTXFMMBT UIFCVJMEJOHTUZMFTBOEUIFEJTUJODUJWFOFTTPG UIFJOIBCJUBOUTPGUIFNBOZDVMUVSBMSFHJPOT *CFMJFWFUIJTDPVOUSZIBTTPNFUIJOHUPPGGFS FWFSZPOF"MMQPJOUTPGUIFDPNQBTTPGGFS BDPNQMFUFMZEJGGFSFOU4QBJO*IBWFWJTJUFE UIJTNZTUJDBMLJOHEPNRVJUFSFHVMBSMZTJODF UIF#BSDFMPOB0MZNQJDTJO BOEBMXBZT XJUIHSFBUFYDJUFNFOU ."%3*%ÂŽ46/*26&53&"463&4 8IFO*MBOEJO.BESJEBOEFOUFSUIFDJUZ DFOUSF BOJOEFTDSJCBCMZGFTUJWFNPPEDPNFT PWFSNF/PXPOEFS*BNTVSSPVOEFECZ BNZSJBEPGQFSGFDUMZQSFTFSWFEPSSFTUPSFE NPOVNFOUT UIBU TFSWFE NBOZ GBNPVT BOETVDDFTTGVMSPZBMIPVTFT5IFDJUZIBT FOKPZFEUIFTUBUVTPGBNFUSPQPMJTFWFS TJODF XIFO1IJMJQ**SFMPDBUFEUIF TFBUPGIJTSFJHOUIFSF5IJTIJTUPSJDDJUZ BOEFTQFDJBMMZJUTDFOUSF IBTGPSDFOUVSJFT JNQSFTTFE WJTJUPST CZ JUT BCVOEBODF PG NFEJFWBMQBMBDFT JUTNZTUFSJPVTOPPLTBOE DSBOOJFT BOEJUTUIDFOUVSZQMB[BTCVJMU JOUIF#PVSCPOTUZMF.BESJEÂŽTHBMMFSJFTBOE UIFBSUDPMMFDUJPOTEFQPTJUFEJOUIFNBSF BMTPBHSFBUTPVSDFPGQSJEFJOUIFDBQJUBM 5IFUSFBTVSFBNBTTFEUIFSFCZOVNFSPVT NPOBSDITJTVOFRVBMMFEBOZXIFSFJOUIF JĂĄ ve Ĺ panÄ&#x203A;lsku ani zdaleka nehledĂĄm svÄ&#x203A;toznĂĄmĂŠ plĂĄĹže. Obdivuji zejmĂŠna jeho rĹŻz-

XPSMEUPEBZ

norodĂŠ pĹ&#x2122;Ă­rodnĂ­ scenĂŠrie, stejnÄ&#x203A; jako stavebnĂ­ styly a zvlĂĄĹĄtnosti obyvatel mnoha kultur-

5IFOBNFPGUIF1SBEPNVTFVNJTJDPOJD

nĂ­ch oblastĂ­. DomnĂ­vĂĄm se, Ĺže tahle zemÄ&#x203A; nemĹŻĹže nikoho zklamat. KaĹždĂĄ ze svÄ&#x203A;tovĂ˝ch

BOENJTTJOHPVUUIJTTZNCPMPGUIFXIPMF

stran totiĹž nabĂ­zĂ­ ĂşplnÄ&#x203A; jinĂŠ Ĺ panÄ&#x203A;lsko. JĂĄ do toho tajuplnĂŠho krĂĄlovstvĂ­ jezdĂ­m uĹž od bar-

PG 4QBJO XIFO WJTJUJOH .BESJE XPVME

celonskĂŠ olympiĂĄdy v roce 1992 docela pravidelnÄ&#x203A; a vĹždy s velkĂ˝m nadĹĄenĂ­m.

CF B UFSSJCMF NJTUBLF 8IP XPVME OPU GFFMPWFSXIFMNFEJOJUTIBMMTGJMMFEXJUI

MADRIDSKĂ&#x2030; UNIKĂ TY

XPSLT CZ (PZB 7FMB[RVF[ #PTDI BOE

KdyĹž pĹ&#x2122;istanu v Madridu a vjedu do centra mÄ&#x203A;sta, zmocnĂ­ se mÄ&#x203A; nepopsatelnÄ&#x203A; slavnostnĂ­

PUIFSBSUJTUJDHJBOUT .PEFSO4QBOJTIBSU 

nĂĄlada. NenĂ­ divu. Jsem obklopen plejĂĄdou dokonale zachovalĂ˝ch Ä?i zrekonstruovanĂ˝ch

JODMVEJOH1JDBTTPÂŽTGBNPVT(VFSOJDB BXBJUT

pamĂĄtek, kterĂŠ slouĹžily slavnĂ˝m a ĂşspÄ&#x203A;ĹĄnĂ˝m krĂĄlovskĂ˝m rodĹŻm. MÄ&#x203A;sto zĂ­skalo statut me-

JOUIF3FJOB4PGrBBOE5IZTTFO#PSOFNJT[B

tropole jiĹž v roce 1561, kdyĹž sem sĂ­dlo svĂŠ vlĂĄdy pĹ&#x2122;estÄ&#x203A;hoval Filip II. ZejmĂŠna centrum

HBMMFSJFT5IFTFUISFFMBSHFNVTFVNTBSF

ŠŠ


% & 4 5 * / " $ & % & 4 5 * / " 5 * 0 /

GPVOEJOUIFTPDBMMFEÂŤHPMEFOUSJBOHMFÂŹUP UIFXFTUPGUIF&M3FUJSPQBSL*OUIFWFSZ IFBSUPGUPXO UIFTQFMMCJOEJOHUSFBTVSZ PGXPSLTPGBSUJOUIF.POBTUFSJPEFMBT %FTDBM[BT3FBMFTJTBOPUIFSNVTU"OZPOF JOUFSFTUFEJOMJGFBUUIFSPZBMDPVSUTPGQBTU DFOUVSJFTIBTUPTFF&M1BMBDJP3FBM UIF GPSNFSSFTJEFODFPG4QBOJTISVMFST ."%3*-&/04 "OPUIFSSFBTPO*MJLFUPGMZUP.BESJEJT GPSJUTQBSLT5IFDJUZDBONBJOMZUIBOL JUTVOGPSHFUUBCMFNBZPS 5JFSOP(BMWgOP GPS UIFN 5IF MPDBM SFTJEFOUT BSF BMTP DIBSNJOH5IFZDBMMUIFNTFMWFT.BESJMFOPT BOEUIFJSSFMBYFETUZMFPGMJGFJTDPOUBHJPVT 5IFZTBVOUFSBSPVOEQBSLTBOEMJUUMFTIPQT BOETJUPSTUBOEBCPVUJOOVNFSPVTUBTDBT CPEFHBTPSUBCFSOBT XIFSFUIFZŠCFTJEFT ESJOLJOH Š DPOTVNF B MPU PG UBQBT JF TNBMMQPSUJPOTPGWBSJPVTEFMJDBDJFT5IF RVJOUFTTFOUJBMBUNPTQIFSFPGUIJTJOJNJUBCMF DJUZJTUPCFGPVOEJOUIFTFFTUBCMJTINFOUT 618"3%450#"3$&-0/" "DPNQMFUFMZEJGGFSFOUTFUPGFYQFSJFODFT JTBDRVJSFECZMBOEJOHBUUIF&M1SBUEF -MPCSFHBUBJSQPSUPOUIF$PTUB#SBWB8F historickĂŠho velkomÄ&#x203A;sta uĹž po staletĂ­ udivuje mnoĹžstvĂ­m stĹ&#x2122;edovÄ&#x203A;kĂ˝ch palĂĄcĹŻ, tajemnĂ˝-

BSFPOUIFPVUTLJSUTPG#BSDFMPOB BDJUZXJUI

mi zĂĄkoutĂ­mi i nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­mi z osmnĂĄctĂŠho stoletĂ­ vystavÄ&#x203A;nĂ˝mi v bourbonskĂŠm stylu. Velkou

BCPVOEMFTTDSFBUJWFTQJSJU IPNFUPUIF

chloubou hlavnĂ­ho mÄ&#x203A;sta jsou zejmĂŠna jeho galerie a v nich umĂ­stÄ&#x203A;nĂŠ umÄ&#x203A;leckĂŠ sbĂ­rky.

MBSHFTUOVNCFSPGèOEFTJħDMFCVJMEJOHTJO

MADRID ZĂ?SKAL STATUT METROPOLE JIĹ˝ V ROCE 1561, KDYĹ˝ SEM SĂ?DLO SVĂ&#x2030; VLĂ DY PĹ&#x2DC;ESTÄ&#x161;HOVAL FILIP II.

&VSPQFBOEUIFIJHIESBNBPGĂŠBNFODP 5IF 0MZNQJD (BNFT EJE NVDI UP CSPBEDBTUUIFDJUZÂŽTSFOPXO5IF(BNFT XFSFDFOUSFEPOUIFNPEFSODPNQMFYPO .POUKVJD BIJMMUIBUSJTFTUPUIFIFJHIUPG

To, co zde Ä?etnĂ­ panovnĂ­ci za staletĂ­ nastĹ&#x2122;ĂĄdali, nemĂĄ dnes ve svÄ&#x203A;tÄ&#x203A; obdoby. JmĂŠno mu-

NFUFSTBCPWFUIFDPNNFSDJBMQPSUBOE

zea Prado je pojmem a vynechat pĹ&#x2122;i nĂĄvĹĄtÄ&#x203A;vÄ&#x203A; Madridu tento symbol celĂŠho Ĺ panÄ&#x203A;lska by

JTBQPQVMBSSFDSFBUJPOBMBSFB*OUIFHBSEFO

byla nenapravitelnĂĄ ĹĄkoda. Snad kaĹždĂ˝ ustrne v sĂĄlech s Goyou, VelĂĄzquezem, Boschem

RVBSUFSXFDBOèOEBSUHBMMFSJFT NVTFVNT 

a dalĹĄĂ­mi hvÄ&#x203A;zdami svÄ&#x203A;tovĂŠho malĂ­Ĺ&#x2122;stvĂ­. ModernĂ­ ĹĄpanÄ&#x203A;lskou tvorbu, vÄ?etnÄ&#x203A; slavnĂŠ Picas-

NBOZTPVHIUBGUFSSFTUBVSBOUTBOEQPQVMBS

sovy Guerniky, objevĂ­me v galeriĂ­ch Reina SofĂ­a a Thyssen-Bornemisza. Tato tĹ&#x2122;i velkĂĄ mu-

OJHIUDMVCT%VSJOHUIF0MZNQJDT*TQFOU

zea najdeme snadno v takzvanĂŠm â&#x20AC;&#x17E;zlatĂŠm trojĂşhelnĂ­kuâ&#x20AC;&#x153; zĂĄpadnÄ&#x203A; od parku El Retiro. V sa-

NBOZTQMFOEJEEBZTBOEOJHIUTIFSF*U

mĂŠm srdci mÄ&#x203A;sta nesmĂ­me vynechat ani strhujĂ­cĂ­ pokladnici umÄ&#x203A;leckĂ˝ch dÄ&#x203A;l v Monasterio

XBTQSPCBCMZIFSFUIBUNZMPWFGPSUIJT

de las Descalzas Reales. Zåjemcům o Şivot na krålovských dvorech minulých století je ur-

NVMUJDPMPVSFE GSBHSBOUDPVOUSZXBTCPSO

Ä?ena nĂĄvĹĄtÄ&#x203A;va El Palacio Real, bĂ˝valĂŠ rezidence ĹĄpanÄ&#x203A;lskĂ˝ch vlĂĄdcĹŻ. 6/1"3"--&--&%-"43".#-"4 MADRILENOS

*G ZPV POMZ IBE B GFX IPVST UP WJTJU

JĂĄ osobnÄ&#x203A; lĂŠtĂĄm rĂĄd do Madridu i kvĹŻli jeho parkĹŻm. MÄ&#x203A;sto za nÄ&#x203A; vdÄ&#x203A;Ä?Ă­ zejmĂŠna neza-

#BSDFMPOB ZPVTIPVMETQFOEUIFNXBMLJOH

pomenutelnĂŠmu starostovi Tiernu GalvĂĄnovi. A svĂŠ kouzlo majĂ­ i mĂ­stnĂ­ obyvatelĂŠ. Ĺ&#x2DC;Ă­kajĂ­ si

BMPOH-BT3BNCMBTŠUIFNPTUGBNPVTTUSFFU

madrilenos a jejich uvolnÄ&#x203A;nĂ˝ Ĺživot je tak nakaĹžlivĂ˝. LoudajĂ­ se po parcĂ­ch, mezi ob-

JOUIFDJUZ*OUIFTIBEFPGTUBUFMZUSFFT

ŠŠ


% & 4 5 * / " $ & % & 4 5 * / " 5 * 0 /

ZPVDBOJOEVMHFZPVSTFMGJOUIFSFNBSLBCMF BUNPTQIFSFPGUIJTJODPNQBSBCMFQMBDF GVMMPGTUSFFUBSUJTUT DBGnT TUSFFUTUBMMT GPVOUBJOTBOEJOHFOJPVTDJUZGBDJMJUJFT%BZ BOEOJHIU UIFHSFFOBWFOVFMJOFEXJUIQMBOF USFFTJTBMJWFXJUIUIPVTBOETPGQFPQMF UIF MPDBMTNJOHMJOHXJUIUPVSJTUTGSPNBMMPWFS UIFXPSME5IJTCPVMFWBSEXJMMMFBEZPVGSPN 1MBĤB$BUBMVOZB UIFTRVBSFXJUIGPVOUBJOT UPUIFTFBGSPOUEPNJOBUFECZUIFTUBUVFPG $ISJTUPQIFS$PMVNCVT)FMPPLTEPXOGSPN UIFUPQPGBTJYUZNFUSFUBMMQJMMBSSJHIUJO UIFDFOUSFPG1PSU7FMM UIFPMEDJUZQPSU 4"(3"%"'".Ă&#x201A;-*""/%'-".&/$0 5IF NPTU GBNPVT TZNCPM PG #BSDFMPOB LahodnĂĄ krmÄ&#x203A; i smysl pro humor a recesi jsou pro Ĺ panÄ&#x203A;ly typickĂŠ %FMJDJPVTGPPEBOETFOTFPGIVNPVSBSFUZQJDBMGPSUIF4QBOJBSET

IPXFWFS JTUIF4BHSBEB'BNrMJBŠUIF5FNQMF PGUIF)PMZ'BNJMZ4JODF UIJTTUJMM VOGJOJTIFEXPSLCZ(BVErIBTBTUPOJTIFE

chĹŻdky, vysedĂĄvajĂ­ a postĂĄvajĂ­ v Ä?etnĂ˝ch tascas, bodegas nebo tabernas-barech, v nichĹž

HFOFSBUJPOTCZJUTNPOVNFOUBMJUZ CVU

vedle pitĂ­ konzumujĂ­ hojnÄ&#x203A; tapas â&#x20AC;&#x201C; malĂŠ porce rĹŻznĂ˝ch lahĹŻdek. Tam je ta nejúŞasnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ atmosfĂŠra, jakou snad mĹŻĹže neopakovatelnĂ˝ Madrid nabĂ­dnout.

"/*/7*5"5*0/'30. )0-*%":4$;&$)"*3-*/&4

VZHĹŽRU DO BARCELONY

$PNFXJUIVTUPBDPVOUSZNBEFGBNPVT

Docela jinĂŠ zĂĄĹžitky nabĂ­zĂ­ pĹ&#x2122;istĂĄnĂ­ na letiĹĄti El Prat de Llobregat u pobĹ&#x2122;eŞí Costa Brava.

CZ(PZB 1JDBTTP (BVErBOE.JSw

Jsme na pĹ&#x2122;edmÄ&#x203A;stĂ­ Barcelony, mÄ&#x203A;sta s nesmĂ­rnĂ˝m tvĹŻrÄ?Ă­m duchem, mÄ&#x203A;sta s nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­m

"DPVOUSZSVMFECZĂŠBNFODPBOEGPPUCBMM

poÄ?tem budov v secesnĂ­m slohu v EvropÄ&#x203A;, mÄ&#x203A;sta, kde mĹŻĹžeme shlĂŠdnout skvÄ&#x203A;lĂĄ pĹ&#x2122;ed-

"OEXIFUIFSZPVDIPPTF.BESJEPS

stavenĂ­ flamenca... JmĂŠno katalĂĄnskĂŠ metropole se stalo svÄ&#x203A;toznĂĄmĂ˝m zejmĂŠna po olym-

#BSDFMPOB XFDBOBMXBZTPGGFSŠPOUPQ

pijskĂ˝ch hrĂĄch v roce 1992, kterĂŠ se konaly v modernĂ­m areĂĄlu na kopci Montjuic. TyÄ?Ă­

PGUSBOTQPSUBOERVBMJUZBDDPNNPEBUJPO

se do výťky 213 m nad obchodnĂ­m pĹ&#x2122;Ă­stavem a je populĂĄrnĂ­ rekreaÄ?nĂ­ oblastĂ­. V zahrad-

ŠBOJOUFSFTUJOHQSPHSBNNF*O.BESJE

nĂ­ Ä?tvrti najdeme umÄ&#x203A;leckĂŠ galerie, muzea, mnoho vyhledĂĄvanĂ˝ch restauracĂ­ a oblĂ­benĂŠ

ZPVDBOUBLFBTJHIUTFFJOHUPVSPGJUT

noÄ?nĂ­ kluby. PĹ&#x2122;i olympijskĂ˝ch hrĂĄch jsem zde strĂĄvil mnoho skvÄ&#x203A;lĂ˝ch dnĂ­ a nocĂ­. PrĂĄvÄ&#x203A;

NPTUGBNPVTNPOVNFOUTBOEZPVDBO

tady se asi rodila moje lĂĄska k tĂŠto mnohobarevnĂŠ voĹ&#x2C6;avĂŠ zemi.

MJLFXJTFFYQFDUUPFOKPZBTQFDJBMEJOOFS BDDPNQBOJFECZSIZUINTGSPNBTFMFDUJPO

JEDINEÄ&#x152;NĂ LAS RAMBLAS

PG4QBOJTIEBODFTEVSJOHBOFWFOJOH

Kdybychom mÄ&#x203A;li na nĂĄvĹĄtÄ&#x203A;vu Barcelony pouze pĂĄr hodin, mÄ&#x203A;li bychom je vÄ&#x203A;novat pro-

QFSGPSNBODFCZ'MPSJEB1BSLPS5PSSFT

chĂĄzce po Las Ramblas â&#x20AC;&#x201C; nejslavnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ ulici mÄ&#x203A;sta. Ve stĂ­nu mohutnĂ˝ch stromĹŻ mĹŻĹže-

#FSNFKBT*GZPVQSFGFS#BSDFMPOB BTXFMM BTUIFTJHIUTFFJOHUPVSPGUIFDJUZZPVDBO

HOLIDAYS CZECH AIRLINES ZVE

FYQFDUBOFWFOJOHĂŠBNFODPQFSGPSNBODF

PojeÄ?te s nĂĄmi do zemÄ&#x203A;, kterou proslavili Goya, Picasso, GaudĂ­ Ä?i MirĂł. Tam, kde vlĂĄdne fla-

JO&M5BCMBP$PSEPCnT SJHIUPOUIF

menco a kde sĂ­dlĂ­ nejslavnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ fotbalovĂ˝ klub svÄ&#x203A;ta â&#x20AC;&#x201C; RealMadrid. AĹĽ uĹž si vyberete Madrid

GBNPVT-BT3BNCMBT PSBUSJQUPUIFNPTU

nebo Barcelonu, vĹždy vĂĄm kromÄ&#x203A; dopravy a kvalitnĂ­ho ubytovĂĄnĂ­ nabĂ­zĂ­me i zajĂ­mavĂ˝ program.

IPMZQMBDFJO$BUBMPOJBŠUIF#FOFEJDUJOF

V Madridu mĹŻĹžete absolvovat okruĹžnĂ­ jĂ­zdu po jeho nejznĂĄmÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch pamĂĄtkĂĄch a Ä?ekĂĄ na vĂĄs

NPOBTUFSZJOUIF.POUTFSSBUNPVOUBJOT

i netradiÄ?nĂ­ veÄ?eĹ&#x2122;e, kterou si vychutnĂĄte za doprovodu rytmĹŻ z vĂ˝bÄ&#x203A;ru ĹĄpanÄ&#x203A;lskĂ˝ch tancĹŻ bÄ&#x203A;-

"OEJGZPVKVTUXBOUUPQSPMPOHZPVS

hem veÄ?ernĂ­ho pĹ&#x2122;edstavenĂ­ Florida Park nebo Torres Bermejas. DĂĄte-li pĹ&#x2122;ednost BarcelonÄ&#x203A;,

TVNNFSCZUIFTFB XFDBOPGGFSZPV

Ä?ekĂĄ vĂĄs kromÄ&#x203A; prohlĂ­dky mÄ&#x203A;sta veÄ?ernĂ­ pĹ&#x2122;edstavenĂ­ flamenka v El Tablao CordobĂŠs, kterĂŠ se

TUBZTJOUIF4BOUB4VTBOBSFTPSU.PSFBU

konĂĄ pĹ&#x2122;Ă­mo na slavnĂŠ Las Ramblas, nebo vĂ˝let na nejposvĂĄtnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ mĂ­sto KatalĂĄnska â&#x20AC;&#x201C; do -be

XXXIPMJEBZTDTBD[

nediktinskĂŠho klĂĄĹĄtera v pohoĹ&#x2122;Ă­ Montserrat. A pokud si budete jen chtĂ­t prodlouĹžit lĂŠto u moĹ&#x2122;e, nabĂ­zĂ­me vĂĄm pobyty ve stĹ&#x2122;edisku Santa Susana. VĂ­ce na www.holidayscsa.cz

ŠŠ


% & 4 5 * / " $ & % & 4 5 * / " 5 * 0 /

BCPWFBMMCZJUTJOTQJSBUJPOJOOBUVSF'PSIJT TQFDUBDVMBSQSPKFDU UIFNPEFSOJTU"OUPOJ (BVEr VTFE XIBU XFSF UIFO VODPNNPO NBUFSJBMT5IFWBSJDPMPVSFEDFSBNJDQMBUFT HMBTT XPPE SPVHIMZDIJTFMMFETUPOFBOE XSPVHIUJSPOBSFDIBSBDUFSJTUJDPGIJTTUZMF #BSDFMPOBDBOCPBTUNBOZHFNTGSPNUIF XPSLTIPQPGUIJTBSUJTUJDHFOJVTBOEUIFZBSF TPNFPGUIFNBJOUPVSJTUBUUSBDUJPOTJOUPXO "OPUIFSBUUSBDUJPOJTUIFOVNFSPVTTIPXT JOXIJDIIPUCMPPEFENVTJDJBOTBOEEBODFST QFSGPSNPOFPGUIFHSFBUFTUUSFBTVSFTPGUIF 4QBOJTIDVMUVSBMIFSJUBHFŠUIFSIZUINT TPOHT BOEEBODFTPGĂŠBNFODP5IPVHIUIFSPPUTPG TypickĂŠ ĹĄpanÄ&#x203A;lskĂŠ tance si vychutnĂĄte nejen bÄ&#x203A;hem pĹ&#x2122;edstavenĂ­ ve zdejĹĄĂ­ch klubech, ale malĂŠ ochutnĂĄvky se vĂĄm mĹŻĹže dostat i v ulicĂ­ch :PVDBOTFFUIFUZQJDBM4QBOJTIEBODFTOPUPOMZJOMPDBMCBSTCVUBMTPJOUIFTUSFFUT

ĂŠBNFODPMJFJOTPVUIFSO"OEBMVTJB ZPVDBO TFFGJSTUSBUFTIPXTSJHIUJOUIFDBQJUBMPG $BUBMPOJB'MBNFODPTPOHTBSFGVMMPGQBJO BOEEFTQFSBUJPO5IFUZQJDBMSIZUINJDBM

te nasĂĄvat nevĹĄednĂ­ atmosfĂŠru tohoto neopakovatelnĂŠho mĂ­sta plnĂŠho pouliÄ?nĂ­ch umÄ&#x203A;lcĹŻ,

BDDPNQBOJNFOUJTTUBNQJOHPGGFFU DMBQQJOH

kavĂĄren, prodejnĂ­ch stĂĄnkĹŻ, fontĂĄn a dĹŻmyslnĂŠho mÄ&#x203A;stskĂŠho mobiliĂĄĹ&#x2122;e. Ve dne i v noci Ĺžije

PGIBOET QBMNBT BOETOBQQJOHPGèOHFST

zelenĂĄ platanovĂĄ alej tisĂ­covkami lidĂ­, mĂ­sĂ­ se tu mĂ­stnĂ­ i turistĂŠ z celĂŠho svÄ&#x203A;ta. Tenhle bulvĂĄr

QBMJ "USFOEJOSFDFOUEFDBEFTIBTCFFO

vĂĄs povede od Plaça Catalunya (nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­ s fontĂĄnami) aĹž na nĂĄbĹ&#x2122;eŞí, jemuĹž kraluje socha

GPS4QBOJTIGMBNFODPUPCFCMFOEFEXJUI

KryĹĄtofa Kolumba. ShlíŞí z vrcholku ĹĄedesĂĄtimetrovĂŠho sloupu pĹ&#x2122;Ă­mo ve stĹ&#x2122;edu Port Vell,

NFEJFWBM -BUJO"NFSJDBO "SBCJDBOEFWFO

starĂŠho pĹ&#x2122;Ă­stavu mÄ&#x203A;sta.

"GSJDBOSIZUINT

SAGRADA FAMĂ?LIA I FLAMENCO NejznĂĄmÄ&#x203A;jĹĄĂ­m symbolem Barcelony je vĹĄak Sagrada FamĂ­lia â&#x20AC;&#x201C; chrĂĄm SvatĂŠ rodiny. Dosud nedokonÄ?enĂŠ GaudĂ­ho dĂ­lo udivuje uĹž od roku 1882 celĂŠ generace svou mohutnostĂ­, ale zejmĂŠna inspiracĂ­ v pĹ&#x2122;Ă­rodÄ&#x203A;. Modernista Antoni GaudĂ­ uŞíval pĹ&#x2122;i svĂ˝ch velkolepĂ˝ch realizacĂ­ch do tĂŠ doby nevĹĄednĂ­ materiĂĄly. TypickĂŠ jsou pestrobarevnĂŠ keramickĂŠ desky, sklo, dĹ&#x2122;evo, hrubÄ&#x203A; tesanĂ˝ kĂĄmen a kovanĂŠ Ĺželezo. Barcelona se mĹŻĹže pochlubit mnoha

5)06()5)&30054 0''-".&/$0-*&*/ "/%"-64*" :06$"/ 4&&'*3453"5&4)084 3*()5*/#"3$&-0/"

skvosty z dĂ­lny tohoto geniĂĄlnĂ­ho umÄ&#x203A;lce. Jsou jednĂ­m z nejdominantnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch turistickĂ˝ch

"OEUIBUFODBQTVMBUFT4QBJOBTBXIPMF*U

lĂĄkadel mÄ&#x203A;sta.

JTGVMMPGTVSQSJTJOHSIZUINT TDFOUT DPMPVST 

DalĹĄĂ­mi by pro mnohĂŠ mohla bĂ˝t Ä?etnĂĄ pĹ&#x2122;edstavenĂ­, pĹ&#x2122;i kterĂ˝ch horkokrevnĂ­ hudebnĂ­ci a ta-

GFFMJOHTBOEVODPNNPOFYQFSJFODFT4QBJO

neÄ?nĂ­ci pĹ&#x2122;edvĂĄdÄ&#x203A;jĂ­ jeden z nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ch pokladĹŻ ĹĄpanÄ&#x203A;lskĂŠho kulturnĂ­ho dÄ&#x203A;dictvĂ­ â&#x20AC;&#x201C; rytmy, zpÄ&#x203A;-

JTBOFYUSBPSEJOBSZ NVMUJDVMUVSBM&VSPQFBO

vy a tance flamenca. I kdyĹž koĹ&#x2122;eny flamenca jsou v jiĹžnĂ­ Andalusii, velmi kvalitnĂ­ pĹ&#x2122;edstavenĂ­

DPVOUSZXJUIBOVOVTVBMMZEZOBNJDIJTUPSZ

mĹŻĹžeme shlĂŠdnout prĂĄvÄ&#x203A; v hlavnĂ­m mÄ&#x203A;stÄ&#x203A; KatalĂĄnska. FlamenkovĂŠ pĂ­snÄ&#x203A; jsou plnĂŠ boles-

BOEBQMFBTBOU GSJFOEMZQSFTFOU"EJSFDUĂŠJHIU

ti a zoufalství. Typickým rytmickým doprovodem je podupåvåní, tleskåní (palmas) a luskåní

GSPN1SBHVFUBLFTVT JOBGFXEP[FONJOVUFT 

prsty (pali). Trendem poslednĂ­ch desetiletĂ­ je obohacenĂ­ ĹĄpanÄ&#x203A;lskĂŠho flamenca o rytmy stĹ&#x2122;e-

UPBDPVOUSZUIBUJTFBTZUPGBMMJOMPWFXJUI

dovÄ&#x203A;kĂŠ, latinskoamerickĂŠ, arabskĂŠ adokonce i africkĂŠ. vĹĄednĂ­ch zĂĄĹžitkĹŻ. Ĺ panÄ&#x203A;lsko je mimoĹ&#x2122;ĂĄdnou multikulturnĂ­ evropskou zemĂ­ s neobvykle dy-

'-:$;&$)"*3-*/&4 5041"*/

namickou historiĂ­ a milou, pĹ&#x2122;ĂĄtelskou pĹ&#x2122;Ă­tomnostĂ­. PĹ&#x2122;Ă­mĂ˝m spojenĂ­m z Prahy se za nÄ&#x203A;kolik

1SBHVFŠ#BSDFMPOBEBJMZBUBOE

desĂ­tek minut ocitneme v zemi, kterou je velmi snadnĂŠ si zamilovat.

 UJMM0DUPCFS

A takovĂŠ je celĂŠ Ĺ panÄ&#x203A;lsko. Je plnĂŠ mnohĂ˝ch pĹ&#x2122;ekvapivĂ˝ch rytmĹŻ, vĹŻnĂ­, barev, pocitĹŻ a ne-

1SBHVFŠ.BESJEUJMM0DUPCFS EBJMZ

S Ä&#x152;ESKĂ?MI AEROLINIEMI DO Ĺ PANÄ&#x161;LSKA

BU EBJMZXJUIUIFFYDFQUJPO

Praha â&#x20AC;&#x201C; Barcelona aĹž do 25. 10. dennÄ&#x203A; v 10.40 a 20.55 hodin.

PG4BUVSEBZTBUBOPUIFSĂŠJHIUT

Praha â&#x20AC;&#x201C; Madrid aĹž do 25. 10. dennÄ&#x203A; v 7.30, 14.14 , dennÄ&#x203A; s vĂ˝jimkou soboty v 18.15

BXFFLBSFPGGFSFECZ$[FDI"JSMJOFTJO

hodin, dalĹĄĂ­ch 5 letĹŻ tĂ˝dnÄ&#x203A; nabĂ­zejĂ­ Ä&#x152;eskĂŠ aerolinie ve spoluprĂĄci se spoleÄ?nostĂ­ Iberia.

DPPQFSBUJPOXJUIUIFDBSSJFS*CFSJB

ŠŠ


zzzรœiuh|รฐzloohรœfrp udkdรdyย›ร‡vnย†รŒรฒdร‡ย›nrsย–รŠรŽรกhoรœฤ‚รร‹ร“ร‹รร‹รŠรร‹ร‹ร‹ร‘ฤถudwlvodydรdqvnย†รŠรรกhoรœฤ‚รร‹รŠร‹รŽรรรŠร’ร‘รร‘ VIENNA

PARIS

LONDON

MILAN

BUDAPEST

WARSAW

DUBAI

BEIJING

LOS ANGELES


©©


. Ă&#x201A; 4 5 " " - * % c 1 - " $ & 4 " / % 1 & 0 1 - &

Eva PilarovĂĄ ZlatĂŠ lodi uprostĹ&#x2122;ed vinohradĹŻ JE TO PĹŽVABNĂ? A RĹŽZNORODĂ? KRAJ, plnĂ˝ vlĂ­dnĂ˝ch a pohostinnĂ˝ch lidĂ­. MĂĄ ho rĂĄda i jedna z nejpopulĂĄrnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch Ä?eskĂ˝ch zpÄ&#x203A;vaÄ?ek Eva PilarovĂĄ, rodaÄ?ka z Brna. Ĺ˝ena se zlatem v hrdle. S obdivuhodnĂ˝m tĹ&#x2122;Ă­oktĂĄvovĂ˝m soprĂĄnem, nabĂ­zejĂ­cĂ­m mnohĂŠ neÄ?ekanĂŠ muzikĂĄlnĂ­ ekvilibristiky. I jiĹžnĂ­ Morava nabĂ­zĂ­ mnoho pĹ&#x2122;ekvapivĂ˝ch variacĂ­. Text: FrantiĹĄek Vonderka | Foto: Josef Louda, Ä&#x152;TK, Profimedia.cz

(PMEFOTIJQTBNPOH UIFWJOFZBSET *5*4"/*/5&3&45*/("/%$0/53"45'*--&%3&(*0/ QPQVMBUFEXJUI GSJFOEMZ IPTQJUBCMFQFPQMF5IJTBSFBJTBMTPNVDIMPWFECZ&WB1JMBSPWg BOBUJWFPG#SOPBOEPOFPGUIFNPTUQPQVMBS$[FDITJOHFST4IFÂŽTBXPNBOXJUI BHPMEFOWPJDFBOVOVTVBMUISFFPDUBWFTPQSBOPXJUISFNBSLBCMFNVTJDBMBHJMJUZ /PUVOMJLF4PVUIFSO.PSBWJB XIJDIBMTPPGGFSTNBOZXPOEFSGVMBOEVOJRVF WBSJBUJPOT

ŠŠ


. Ă&#x201A; 4 5 " " - * % c 1 - " $ & 4 " / % 1 & 0 1 - &

BÄ&#x203A;hem jednoho dne mĹŻĹžete obdivovat sluneÄ?nĂ­mi paprsky zalitĂŠ vinohrady v nĂ­ĹžinĂĄch, navĹĄtĂ­vit mÄ&#x203A;sta a pamÄ&#x203A;tihodnosti plnĂŠ turistĹŻ a zanedlouho nato pobĂ˝vat v tichu lesĹŻ podobnĂ˝ch tÄ&#x203A;m na horĂĄch. ZatĂ­mco zĂĄpad a severozĂĄpad kraje pokrĂ˝vajĂ­ vĂ˝bÄ&#x203A;Ĺžky Ä&#x152;eskomoravskĂŠ vysoÄ?iny, do vĂ˝chodnĂ­ Ä?ĂĄsti uĹž zasahujĂ­ ze Slovenska Karpaty. MetropolĂ­ kraje je druhĂŠ nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ mÄ&#x203A;sto Ä&#x152;eskĂŠ republiky Brno, kterĂŠ je zĂĄroveĹ&#x2C6; veletrĹžnĂ­m centrem stĹ&#x2122;ednĂ­ Evropy. MÄ&#x203A;sto rovnÄ&#x203A;Ĺž nabĂ­zĂ­ mnoĹžstvĂ­ divadel, muzeĂ­, kin a spoustu spoleÄ?en-

VĂ­ce neĹž sedm stoletĂ­ vytvĂĄĹ&#x2122;Ă­ dominantu Brna hrad Ĺ pilberk 'PSPWFSTFWFODFOUVSJFTUIF¸QJMCFSLDBTUMF IBTEPNJOBUFEUIFMBOETDBQFPG#SOP Mikulov nejsou jen vinaĹ&#x2122;skĂŠ stezky â&#x20AC;&#x201C; mĂĄ i spoustu historickĂ˝ch pamĂĄtek .JLVMPWJTOPUKVTUBCPVUXJOFQBUIT¨UIFSF BSFMPUTPGIJTUPSJDBMNPOVNFOUT UPP

skĂ˝ch a sportovnĂ­ch akcĂ­. V kabaretu VeÄ?ernĂ­ Brno zaÄ?ala i hvÄ&#x203A;zdnĂĄ kariĂŠra Evy PilarovĂŠ. *OUIFDPVSTFPGPOFEBZZPVDBOBENJSF RODNĂ&#x2030; MÄ&#x161;STO

TVOMJUWJOFZBSET WJTJUUPXOTBOEIJTUPSJDBM

O mÄ&#x203A;stÄ&#x203A; na Ĺ&#x2122;ece Svratce se kvĹŻli jeho pĹŻvabĹŻm v jednĂŠ pĂ­sni Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ, Ĺže Brno je zlatĂĄ loÄ?.

TJHIUTDSBNNFEXJUIUPVSJTUTBOEXBMLJO

Vyplula na nĂ­ i Eva PilarovĂĄ. â&#x20AC;&#x17E;Brno je moje milĂŠ rodnĂŠ mÄ&#x203A;sto, do kterĂŠho se rĂĄda vracĂ­m,

QFBDFGVMXPPET

a zĂĄroveĹ&#x2C6; pro mÄ&#x203A; bylo odrazovĂ˝m mĹŻstkem do svÄ&#x203A;ta ĹĄoubyznysu. Je to mÄ&#x203A;sto, se kte-

5IFXFTUFSOBOEOPSUIXFTUFSOSFHJPOTBSF

rĂ˝m mÄ&#x203A; pojĂ­ spousta hezkĂ˝ch vzpomĂ­nek na dÄ&#x203A;tstvĂ­, ĹĄkolu i prvnĂ­ lĂĄsky. A mĂĄm tam skvÄ&#x203A;-

CPSEFSFECZUIF#PIFNJBO.PSBWJBO6QMBOET 

lĂŠ publikum, na kterĂŠ se vĹždycky moc tÄ&#x203A;ĹĄĂ­m,â&#x20AC;&#x153; usmĂ­vĂĄ se zpÄ&#x203A;vaÄ?ka. DoplĹ&#x2C6;uje, Ĺže pokud

XIJMFUIF4MPWBL$BSQBUIJBOTFODSPBDIVQPOJUT

se vydĂĄte do jejĂ­ho kraje, musĂ­te urÄ?itÄ&#x203A; vidÄ&#x203A;t Ĺ pilberk. â&#x20AC;&#x17E;Nejen kvĹŻli kobce, ve kterĂŠ ĂşpÄ&#x203A;l

FBTUFSOFEHF5IFDBQJUBMJT#SOP UIFTFDPOE

znĂĄmĂ˝ vÄ&#x203A;zeĹ&#x2C6; BabinskĂ˝, ale takĂŠ pro krĂĄsnĂ˝ vĂ˝hled na mÄ&#x203A;sto. UrÄ?itÄ&#x203A; se bÄ&#x203A;Ĺžte podĂ­vat i na

MBSHFTUDJUZJOUIF$[FDI3FQVCMJDBOEUIF

kostel na PetrovÄ&#x203A; a na vĂ˝teÄ?nĂ˝ podnik KrĂĄlovna EliĹĄka. Pokud bych nĂĄvĹĄtÄ&#x203A;vu provĂĄzela

USBEFGBJSDFOUSFPG$FOUSBM&VSPQF*UIBTBO

jĂĄ, tak bych je nakonec zavedla ke svĂŠ mamince, kterĂĄ pĹ&#x2122;esto, Ĺže letos oslavila 94. naro-

BCVOEBODFPGUIFBUSFT NVTFVNT DJOFNBTBOE

zeniny, peÄ?e bezkonkurenÄ?nĂ­ tvarohovĂŠ buchty s rozinkami.â&#x20AC;&#x153;

NBOZTPDJBMBOETQPSUJOHFWFOUT&WB1JMBSPWg

DalĹĄĂ­m oblĂ­benĂ˝m mĂ­stemEvy PilarovĂŠ je jedineÄ?nĂĄ modernistickĂĄ vila Tugendhat, postavenĂĄ

CFHBOIFSDMJNCUPTUBSEPNIFSFJOUIF&WFOJOH

v letech 1929 aŞ 1930. Je vrcholným dílem architekta Miese van der Rohe, stavbou, kterå se

JO#SOPDBCBSFU

stala nedostiĹžnĂ˝m vzorem pro celou generaci svÄ&#x203A;tovĂ˝ch architektĹŻ. V BrnÄ&#x203A; mĹŻĹžete takĂŠ slyĹĄet nikoli Ä?istou Ä?eĹĄtinu, ale hantec â&#x20AC;&#x201C; mĂ­stnĂ­ slang, kterĂŠmu kromÄ&#x203A; rodilĂ˝ch BrĹ&#x2C6;anĹŻ nikdo jinĂ˝

)0.&508/

nerozumĂ­. â&#x20AC;&#x17E;Kdysi jsem ho docela sluĹĄnÄ&#x203A; ovlĂĄdala, protoĹže to k BrĹ&#x2C6;ĂĄkĹŻm patĹ&#x2122;ilo. Na ten dneĹĄnĂ­

5IFDIBSNPG#SOP UIJTDJUZPOUIF4WSBULB

uĹž bych si ale netroufla, protoĹže tohle brnÄ&#x203A;nskĂŠ specifikum se neuvÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;itelnÄ&#x203A; rychle vyvĂ­jĂ­. TĹ&#x2122;eba

3JWFS IBT CFFO JNNPSUBMJTFE JO B TPOH

zvolĂĄnĂ­ â&#x20AC;&#x201C; Kemo, helfni mÄ&#x203A;, zoncna bok, cĂŠtĂ­m dno, znamenĂĄ vlastnÄ&#x203A; Pomoc, topĂ­m se.â&#x20AC;&#x153;

EFTDSJCJOHJUBTBHPMEFOTIJQ&WB1JMBSPWgJT

ŠŠ


. Ă&#x201A; 4 5 " " - * % c 1 - " $ & 4 " / % 1 & 0 1 - &

STĂ LE Ĺ˝IVĂ&#x2030; TRADICE

POFPGUIPTFXIPTFUTBJMPOJUÂŤ#SOPJTNZ

Pro jiĹžnĂ­ Moravu existujĂ­ podle Ä&#x152;echĹŻ a MoravanĹŻ dvÄ&#x203A; nejÄ?astÄ&#x203A;jĹĄĂ­ synonyma. TĂ­m prvnĂ­m

CFMPWFEIPNFUPXO*BMXBZTMPWFHPJOHCBDL

je dosud ĹživĂ˝ folklor s tradicemi lidovĂ˝ch pĂ­snĂ­, krojĹŻ, tancĹŻ, zvykĹŻ a obyÄ?ejĹŻ pĹ&#x2122;Ă­znaÄ?nĂ˝ pro

BTJUXBTNZTQSJOHCPBSEJOUPUIFXPSMEPG

MoravskĂŠ SlovĂĄcko. O lanĹžhotskĂ˝ch hodech, kterĂŠ se konajĂ­ vĹždy v nedÄ&#x203A;li po svĂĄtku Po-

TIPXCVTJOFTT*IBWFNBOZGPOEDIJMEIPPE

výťenĂ­ svatĂŠho KĹ&#x2122;Ă­Ĺže (14. zĂĄĹ&#x2122;Ă­), je moĹžno dodnes spatĹ&#x2122;it na tĹ&#x2122;i desĂ­tky pĂĄrĹŻ lanĹžhotskĂ˝ch

NFNPSJFT JODMVEJOHNZGJSTUSPNBODF"OE

ĹĄohajĹŻ a dÄ&#x203A;vÄ?at v nĂĄdhernĂ˝ch lidovĂ˝ch krojĂ­ch. Ty vĹĄak mladĂ­ oblĂŠkajĂ­ i v jinĂŠ svĂĄteÄ?nĂ­ dny

OPX*BMXBZTMPPLGPSXBSEUPUIFXPOEFSGVM

spojenĂŠ s cĂ­rkevnĂ­mi svĂĄtky a obĹ&#x2122;ady nebo o bohatĂ˝ch krojovĂ˝ch zĂĄbavĂĄch mĂ­stnĂ­ i okol-

BVEJFODF*IBWFUIFSF ÂŹTNJMFTUIFTJOHFS4IF

nĂ­ chasy. â&#x20AC;&#x17E;Jako malĂĄ holka jsem jezdila do vesniÄ?ky Vrbice, odkud je moje maminka. NĂĄĹĄ

BEETUIBUXIFOZPVWJTJUIFSQBSUPGUIFDPVOUSZ 

staĹ&#x2122;eÄ?ek, jak se dÄ&#x203A;deÄ?kovi krajovÄ&#x203A; Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ, tam mÄ&#x203A;l vinohrad a samozĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A; i vinnĂ˝ sklĂ­pek

ZPVNVTUOPUNJTTTFFJOHšQJMCFSL$BTUMF/PU

a naĹĄa staĹ&#x2122;enka vĹždycky na hody napekla husy a jĂĄ mĂĄm dojem, Ĺže uĹž jsem nikdy lepĹĄĂ­

POMZCFDBVTFPGUIFEVOHFPOT XIFSFUIFXFMM

nejedla, i kdyĹž se snaŞím takĂŠ je tak dobĹ&#x2122;e upĂŠct. StaĹ&#x2122;enka i maminka mÄ&#x203A; nauÄ?ily spous-

LOPXOQSJTPOFS#BCJOTLĂ&#x2018;XBTIFME CVUBMTP

tu krĂĄsnĂ˝ch lidovĂ˝ch pĂ­sniÄ?ek, kterĂŠ dodnes rĂĄda zpĂ­vĂĄm, a co se tradic tĂ˝kĂĄ, udrĹžuji veli-

GPSUIFCFBVUJGVMWJFXTPGUIFDJUZ"OEEPWJTJU

konoÄ?nĂ­ tradice se vĹĄĂ­m vĹĄudy, vÄ?etnÄ&#x203A; malovĂĄnĂ­ kraslic,â&#x20AC;&#x153; vzpomĂ­nĂĄ zpÄ&#x203A;vaÄ?ka.

UIF1FUSPWDIVSDIBTXFMMBTUIFSFOPXOFE SFTUBVSBOU2VFFO&MJÂźLB*G*XFSFMFBEJOHBUPVS

TEKUTĂ&#x2030; SLUNCE

HSPVQ *ÂŽEUBLFUIFNUPTFFNZNPUIFSXIP 

DruhĂ˝m synonymem je vĂ­no. S trochou nadsĂĄzky se Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ, Ĺže slunce mĂĄ na jiĹžnĂ­ Mora-

EFTQJUFDFMFCSBUJOHIFSUICJSUIEBZUIJTZFBS 

vÄ&#x203A; tekutou Ä?ervenou nebo bĂ­lou podobu. DlouhĂĄ tradice a peÄ?livĂĄ prĂĄce mĂ­stnĂ­ch vina -

TUJMMCBLFTVOSJWBMMFEDVSEDIFFTFBOESBJTJO

Ĺ&#x2122;ĹŻ zpĹŻsobily, Ĺže zdejĹĄĂ­ vĂ­no dnes uchvacuje laiky i znalce. PĹ&#x2122;es 96 % vĹĄech vinic Ä&#x152;eskĂŠ

TXFFUDBLFTÂŹ

republiky leŞí prĂĄvÄ&#x203A; na jiĹžnĂ­ MoravÄ&#x203A;. Ty nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ jsou v okolĂ­ Znojma. K centrĹŻm vinaĹ&#x2122;stvĂ­

"OPUIFSGBWPVSJUFTQPUPG&WBÂŽTJTUIFVOJRVF 

patĹ&#x2122;Ă­ takĂŠ Mikulov. RomantickĂŠ mÄ&#x203A;sto pod bÄ&#x203A;lostnĂ˝mi vĂĄpencovĂ˝mi vrchy PĂĄlavy, pod

NPEFSO5VHFOEIBU7JMMB CVJMUJO©

kterou v dobĂĄch lovcĹŻ mamutĹŻ spatĹ&#x2122;ila svÄ&#x203A;tlo svÄ&#x203A;ta povÄ&#x203A;stnĂĄ VÄ&#x203A;stonickĂĄ VenuĹĄe. V Mi-

*UJTUIFNBTUFSQJFDFPGBSDIJUFDU.JFTF7BO

kulovÄ&#x203A; zaujmou takĂŠ vinaĹ&#x2122;skĂŠ stezky se zastĂĄvkami v mĂ­stnĂ­ch a rodinnĂ˝ch vinnĂ˝ch

%FS3PIFŽTXPSLBCVJMEJOHUIBUCFDBNFBO VOSJWBMMFENPEFMGPSBOFOUJSFHFOFSBUJPOPG BSDIJUFDUT *O#SOPPOFDBOBMTPIFBSOPUPOMZDMFBS$[FDI CVUIBOUFDŠBMPDBMTMBOHUIBUPOMZMPDBMTDBO VOEFSTUBOE*VTFEUPTQFBLJUSBUIFSXFMM TJODF UIBUŽTQBSUPGCFJOHB#SOPOBUJWF CVU*XPVMEOŽU EBSFBUUFNQUJUJOJUTDVSSFOUGPSN $0/5*/6*/("-*7&-:53"%*5*0/ "DDPSEJOHUP#PIFNJBOTBOE.PSBWJBOT POMZ UXPUIJOHTBSFTZOPOZNPVTXJUIUIJTSFHJPO 5IFèSTUJTUIFFOEVSJOHGPMLMPSFUIBUDPOTJTUT PGUSBEJUJPOBMTPOHT DPTUVNFT EBODFT IBCJUT BOEDVTUPNTDIBSBDUFSJTUJDPG.PSBWJBO4MBWT 0OUIFGFBTUEBZIFMEPOUIF4VOEBZBGUFSUIF &YBMUBUJPOPGUIF)PMZ$SPTT 4FQUFNCFS ZPVXJMMTUJMMTFFZPVOHCPZTBOEHJSMTESFTTFE JOGPMLDPTUVNFT5IFZXFBSUIFNGPSPUIFS FWFOUTBTXFMM TVDIBTPUIFSSFMJHJPVTIPMJEBZT DFSFNPOJFTPSDPTUVNFQBSUJFT"TBZPVOH HJSM *XPVMEUSBWFMUPUIFWJMMBHFPG7SCJDFXIFSF NZNPUIFSXBTCPSO.ZHSBOEGBUIFSIBE BWJOFZBSEUIFSFBOEPGDPVSTFBXJOFDFMMBSBT XFMM0OGFBTUEBZTXFBMXBZTIBESPBTUHPPTF *ŽWFOFWFSIBEBCFUUFSNFBM FWFOUIPVHI*USZ UPCBLFJUUIFTBNFXBZ.ZHSBOENPUIFSBOE NPUIFSUBVHIUNFNBOZCFBVUJGVMGPMLTPOHT XIJDIUPUIJTEBZ*MPWFUPTJOH"TGPS

ŠŠ


. Ă&#x201A; 4 5 " " - * % c 1 - " $ & 4 " / % 1 & 0 1 - &

sklĂ­pcĂ­ch. Do povÄ&#x203A;domĂ­ veĹ&#x2122;ejnosti se zapsalo PĂĄlavskĂŠ vinobranĂ­, kterĂŠ probĂ­hĂĄ kaĹždoroÄ?nÄ&#x203A; vĹždy druhĂ˝ zĂĄĹ&#x2122;ijovĂ˝ vĂ­kend v kaĹždiÄ?kĂŠm koutÄ&#x203A; mÄ&#x203A;sta. K tĂŠto slavnosti se vĂĄĹže i pĹ&#x2122;ipomĂ­nka vĂ˝znamnĂŠ historickĂŠ udĂĄlosti. Na podzim roku 1403 jednotka tÄ&#x203A;ĹžkoodÄ&#x203A;ncĹŻ z mikulovskĂŠho hradu vysvobodila z vĂ­deĹ&#x2C6;skĂŠho vÄ&#x203A;zenĂ­ krĂĄle VĂĄclava IV. TakĂŠ letos vyrazĂ­ z nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­ jednotka rytĂ­Ĺ&#x2122;ĹŻ v Ä?ele s Janem z LichtenĹĄtejna do VĂ­dnÄ&#x203A;, aby ĂşÄ?astnĂ­ci vinobranĂ­ nĂĄslednÄ&#x203A; na nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­ mohli uvĂ­tat osvobozenĂŠho Ä?eskĂŠho krĂĄle VĂĄclava IV. s doprovodem. â&#x20AC;&#x17E;KromÄ&#x203A; Brna se mnÄ&#x203A; na jiĹžnĂ­ MoravÄ&#x203A; vĹždycky lĂ­bil Mikulov a teÄ? se tam budu obzvlĂĄĹĄĹĽ rĂĄda vracet, protoĹže od zaÄ?ĂĄtku Ä?ervna mĂĄm pĹ&#x2122;ed rodnĂ˝m domem jazz-

Mikulov leŞí pod bÄ&#x203A;lostnĂ˝mi vĂĄpencovĂ˝mi vrchy PĂĄlavy. Od roku 1996 je ĂşzemĂ­ chrĂĄnÄ&#x203A;nĂŠ krajinnĂŠ oblasti PĂĄlava biosfĂŠrickou rezervacĂ­ .JLVMPWMJFTBUUIFGPPUPGUIFMJMZXIJUF MJNFTUPOFQFBLTPG1gMBWB*O UIF 1gMBWB1-"XBTEFDMBSFEBCJPTQIFSJD SFTFSWBUJPO Eva PilarovĂĄ je takĂŠ vyhlĂĄĹĄenĂĄ kuchaĹ&#x2122;ka a milovnice dobrĂŠho jĂ­dla &WB1JMBSPWgJTBMTPBSFOPXOFEDPPLBOEB LFFOMPWFSPGGJOFEJOJOH

mana Karla Krautgartnera (hudebnĂ­ skladatel a ĹĄĂŠf proslulĂŠho stejnojmennĂŠho jazzovĂŠho orchestru) na â&#x20AC;&#x161;ChodnĂ­ku slĂĄvyâ&#x20AC;&#x2DC; hvÄ&#x203A;zdu se svĂ˝m jmĂŠnem. Budu tam vodit svĂŠ pĹ&#x2122;ĂĄtele

USBEJUJPO *DFMFCSBUF&BTUFSJOJUTFOUJSFUZ 

a chlubit se,â&#x20AC;&#x153; uzavĂ­rĂĄ s ĂşsmÄ&#x203A;vem Eva PilarovĂĄ.

JODMVEJOHDPMPVSJOHFHHT ÂŹSFNJOJTDFEPVS TJOHFS

VIZITKA Narozena: 9. srpna 1939 v BrnÄ&#x203A;

"-*26*%46/

Stav: Je potĹ&#x2122;etĂ­ vdanĂĄ. JejĂ­m tĹ&#x2122;etĂ­m manĹželem je od roku 1984 taneÄ?nĂ­k Jan KolomaznĂ­k.

5IFTFDPOEEFèOJOHGFBUVSFJTXJOF*UŽTTBJE 

Z prvnĂ­ho manĹželstvĂ­ mĂĄ syna Milana.

XJUIKVTUBMJUUMFFYBHHFSBUJPO UIBUUIFTVO

Profese: Dnes uĹž legendĂĄrnĂ­ Ä?eskĂĄ zpÄ&#x203A;vaÄ?ka, obdaĹ&#x2122;enĂĄ vynikajĂ­cĂ­m soprĂĄnem tĹ&#x2122;Ă­oktĂĄvo-

PWFS4PVUIFSO.PSBWJBSFTFNCMFTUIFIVFT

vĂŠho rozsahu a dĂ­ky opernĂ­ prĹŻpravÄ&#x203A; (rok studovala na brnÄ&#x203A;nskĂŠ JAMU) takĂŠ dokonalou

PGSFEPSXIJUFXJOF5IFMPDBMWJOUOFSTÂŽMPOH

pÄ&#x203A;veckou technikou se schopnostĂ­ obdivuhodnĂŠ hlasovĂŠ ekvilibristiky.

USBEJUJPOPGEJMJHFOUXPSLQSPEVDFEXJOFUIBU

NejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ ĂşspÄ&#x203A;chy: V 60. letech vyhrĂĄla napĹ&#x2122;Ă­klad na festivalech v HelsinkĂĄch, BerlĂ­nÄ&#x203A;,

UPEBZJNQSFTTFTCPUIBNBUFVSTBOEFYQFSUT

Sopotech, ale i na KubÄ&#x203A;, u nĂĄs celkem Ä?tyĹ&#x2122;ikrĂĄt zvĂ­tÄ&#x203A;zila v anketÄ&#x203A; ZlatĂ˝ slavĂ­k (1964, 1965,

.PSFUIBOPGBMMUIFWJOFZBSETJOUIF

1967, 1971). V roce 1998 byla vyznamenĂĄna Masarykovou akademiĂ­ za dlouholetĂ˝ pĹ&#x2122;Ă­nos

$[FDI3FQVCMJDBSFGPVOEJOTPVUIFSO.PSBWJB

v oblasti jazzu a pop music. DvÄ&#x203A; platinovĂŠ a nÄ&#x203A;kolik zlatĂ˝ch desek.

5IFMBSHFTUPOFTBSFJO;OPKNP#VUUIPTFJO UIFSPNBOUJDDJUZPG.JLVMPWNVTUBMTPCF

ŠŠ


     NFOUJPOFE5IFDJUZMJFTCFOFBUIUIFXIJUFMJNFTUPOF1gMBWB)JMMT JOBOBSFBUIBUXBTPODFIPNFUPNBNNPUIIVOUFSTXIP  ZFBSTBHP DSBGUFEUIF7FOVTPG7~TUPOJDFTUBUVFUUF5IFXJOFUSBJMTJO .JLVMPWBSFBMTPGBTDJOBUJOHBTPOFDBOWJTJUMPDBMBOEGBNJMZPXOFE XJOFSJFT5IF1gMBWBHSBQFIBSWFTUUIBUFBDIZFBSPDDVSTEVSJOH UIFTFDPOEXFFLFOEJO4FQUFNCFSIBTCFFOFUDIFEJOUPQVCMJD DPOTDJPVTOFTT5IJTDFMFCSBUJPOJTBMTPBSFNJOEFSPGBTJHOJèDBOU IJTUPSJDBMFWFOU*OUIFBVUVNOPGBEFUBDINFOUPGTPMEJFSTGSPN .JLVMPW$BTUMFGSFFE,JOH8FODFTMBT*7GSPNB7JFOOFTFQSJTPO"OE PODFBHBJOUIJTZFBSBCBOEPGLOJHIUT MFECZ+PIOPG-JDIUFOTUFJO XJMM TJNJMBSMZNBSDIGSPNUIFTRVBSFTPUIBUUIPTFDFMFCSBUJOHUIFIBSWFTU XJMMCFBCMFUPHSFFUUIFGSFFE,JOH8FODFTMBT4FDPOEUP#SOP *IBWFBMXBZTMPWFE.JLVMPWBOEUIJTFWFOU BOEOPX*ŽMMCFFTQFDJBMMZ HMBEUPSFUVSOUP.PSBWJBCFDBVTFJOFBSMZ+VOF B­4JEFXBMLPG'BNFŽ TUBSXJUINZOBNFXBTQMBDFEJOGSPOUPGUIFOBUBMIPNFPGKB[[NBO ,BSM,SBVUHBSUOFS DPNQPTFSBOESFOPXOFEPSDIFTUSBMFBEFS *ŽMM CSJOHBMMNZGSJFOETUIFSFBOETIPXPGG TBZT&WB MBVHIJOH

130'*-& #PSO"VHVTU JO#SOP 4UBUVT.BSSJFETJODFUPUIJSEIVTCBOE+BO,PMPNB[OrL BEBODFS)BTBTPO .JMBO GSPNIFSèSTUNBSSJBHF 1SPGFTTJPO4IFIBTCFDPNFBMFHFOEBSZ$[FDITJOHFS CMFTTFEXJUIBSBSFUISFFPDUBWFTPQSBOPUIBOLTUPPQFSBUJD

Celebrate with us 35 years of experience! Book our Best Flexible Rate and receive an additional 35% off May â&#x20AC;&#x201C; December 2009. The rate is exclusive of breakfast and local VAT, subject to availability and bookable by phone +420 800 112 525 or via e-mail prague@ihg.com. Use reference code â&#x20AC;&#x17E;35 YEARSâ&#x20AC;&#x153;.

USBJOJOHTUVEJFEPOFZFBSBUUIF#SOP+".6 "DBEFNZPG 1FSGPSNJOH"SUT 4IFIBTBMTPQFSGFDUFEBOBENJSBCMFTJOHJOH UFDIOJRVFXJUIIFSWPDBMBHJMJUZ (SFBUFTUTVDDFTTFT5PPNBOZUPOBNFUIFNBMM*OUIF TTIFDBNFèSTUBUGFTUJWBMTJO)FMTJOLJ #FSMJO BOEFWFO $VCBBOEIFSFJOUIF$[FDI3FQVCMJDTIFXBTWPUFECFTU TJOHFSCZUIFQVCMJDJO5IF(PMEFO/JHIUJOHBMFDPNQFUJUJPO  BOE *O&WBXBTIPOPVSFECZ UIF.BTBSZL"DBEFNZGPSIFSFOEVSJOHDPOUSJCVUJPOUPKB[[ BOEQPQNVTJD

In a premier setting on Parizska boulevard, the InterContinental Praha offers the ideal location in the historic city from which to explore shops, restaurants, and architectural treasures, just a few minutes walk from the world-famous Old Town Square and the Charles Bridge. 372 deluxe guest rooms and suites with Italian marble bathrooms remodeled in 2009 and with views of Old Town or the Vltava River High speed internet, TV flat LCD screens and iPod docking stations in all guest rooms Fine dining rooftop restaurant and terrace ZlatĂĄ Praha with panoramic views of Prague, award winning cuisine and live piano performance Sunday family brunch 11:00 â&#x20AC;&#x201C; 15:00 Health Club & Spa InterContinental offers full range of relaxing and energizing massages, a salt water swimming pool, and fully equipped gym with the latestTechnogym equipment. Underground surveilled parking, 13 meeting rooms for 10 up to 700 persons, Cateringâ&#x20AC;&#x2122;s Best, dry cleaning and laundry service ,+("*) ) !)  )

) ) & ) ) )

 !$ %%%#!## !$ %%% !$!" %%%'# !!"#$!#' %%%#""'

ŠŠ


, 0 . 1 " 4 $ 0 . 1 " 4 4

JihomoravskĂ˝ kraj 4PVUI.PSBWJB

Praha

Brno

²;&.ÂĽ4#0)"506)*4503*ÂĽ ,6-56306 *7Âľ+*.& /061°¼30%06 Na seznamu UNESCO je zapsĂĄna brnÄ&#x203A;nskĂĄ vila Tugendhat a Lednicko-valtickĂ˝ areĂĄl. MilovnĂ­ci pĹ&#x2122;Ă­rody se mohou kochat krĂĄsami MoravskĂŠho krasu s nĂĄdhernĂ˝mi jeskynÄ&#x203A;mi Ä?i NĂĄrodnĂ­ho parku PodyjĂ­. JiĹžnĂ­ Ä?ĂĄst kraje je vyhlĂĄĹĄena zejmĂŠna svĂ˝m vinaĹ&#x2122;stvĂ­m, zdejĹĄĂ­ vinnĂŠ stezky jsou velmi oblĂ­benou atrakcĂ­. ZnĂĄmou lokalitou je rovnÄ&#x203A;Ĺž Slavkov, kde se odehrĂĄla bitva tĹ&#x2122;Ă­ cĂ­saĹ&#x2122;ĹŻ. Centrem kraje je Brno, druhĂŠ nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ mÄ&#x203A;sto republiky a veletrĹžnĂ­ centrum stĹ&#x2122;ednĂ­ Evropy.

5)*4*4"3&(*0/8*5)"3*$))*4503: "/%$6-563&"/%06545"/%*/(/"563"- #&"65: 5IF5VHFOIBEU7JMMBJO#SOPBOEUIFDIBUFBVPG -FEOJDF7BMUJDFCPUIGFBUVSFPOUIF6/&4$0MJTU /BUVSFMPWFSTDBOBENJSFUIFNBSWFMTPG.PSBWJBO ,BSTU XJUIJUTCFBVUJGVMDBWFT PSUIF1PEZKr /BUJPOBM1BSL5IFTPVUIFSOQBSUPGUIFSFHJPOJT GBNPVTGPSXJOFNBLJOHBOEUIFMPDBMXJOFQBUIT BSFWFSZQPQVMBSBNPOHUPVSJTUT4MBWLPW XIFSF UIFGBNPVT#BUUMFPG"VTUFSMJU[UPPLQMBDF JT GBNPVTUPP#SOP UIFTFDPOEMBSHFTUDJUZJOUIF $[FDI3FQVCMJDBOEUIFUSBEFGBJSDFOUSFPGUIF $FOUSBM&VSPQF JTUIFSFHJPOÂŽTDBQJUBM

ŠŠ


, 0 . 1 " 4 $ 0 . 1 " 4 4

DobrodruĹžstvĂ­ v korunĂĄch stromĹŻ "EWFOUVSFJOUIFUPQPG UIFUSFFT Brno mĂĄ mnoho atrakcĂ­, kterĂŠ mĹŻĹže nĂĄvĹĄtÄ&#x203A;vnĂ­kĹŻm nabĂ­dnout. Pokud mĂĄte rĂĄdi trochu adrenalinu, pak zamiĹ&#x2122;te do Jungle Parku. LanovĂŠ centrum pro dÄ&#x203A;ti i dospÄ&#x203A;lĂŠ v nĂĄdhernĂŠm prostĹ&#x2122;edĂ­ lesa kolem Ĺ&#x2122;eky Svratky najdete v Ä?ĂĄsti PisĂĄrky. ZmÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;te sĂ­ly na okruhu s tĹ&#x2122;iatĹ&#x2122;iceti lanovĂ˝mi pĹ&#x2122;ekĂĄĹžkami, a pokud vĂĄm nebude chybÄ&#x203A;t odvaha, vyzkouĹĄejte i pĹ&#x2122;ejezdy pĹ&#x2122;es Ĺ&#x2122;eku Svratku. #SOPIBTNVDIUPPGGFSUPVSJTUT*GZPVMJLFBCJUPG BESFOBMJOF IFBEUP+VOHMF1BSL BSPQFTDPVSTFGPSCPUI DIJMESFOBOEBEVMUTJOCFBVUJGVMGPSFTUCZUIF4WSBULBSJWFSJO 1JTgSLZ5FTUZPVSTLJMMTPOUIFDJSDVJUXJUIUIJSUZUISFFSPQF PCTUBDMFTBOEJGZPVIBWFFOPVHIOFSWF USZUIFÂŤEFBUITMJEFÂŹ BDSPTTUIFSJWFS4WSBULB JO[FSDF

JO[FSBU YYY TUS ©©


, 0 . 1 " 4 $ 0 . 1 " 4 4

Za pivem do Ä&#x152;ernĂŠ Hory #FFSUSJQUPiFSOg)PSB NejstarĹĄĂ­m fungujĂ­cĂ­m pivovarem na jiĹžnĂ­ MoravÄ&#x203A; je ten, kterĂ˝ najdete v Ä&#x152;ernĂŠ HoĹ&#x2122;e. Pokud sem zavĂ­tĂĄte poslednĂ­ sobotu v zĂĄĹ&#x2122;Ă­, uĹžijete si jedineÄ?nou PivnĂ­ pouĹĽ. KdyĹž se netrefĂ­te, nevadĂ­. MĹŻĹžete si projet tĹ&#x2122;eba cyklostezku pivovaru nebo absolvovat exkurzi, jejĂ­Ĺž traĹĽ vede kolem historickĂ˝ch i modernÄ&#x203A; zaĹ&#x2122;Ă­zenĂ˝ch provozĹŻ. Na jejĂ­m konci vĂĄs samozĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A; Ä?ekĂĄ ochutnĂĄvka v kulturnÄ&#x203A;-spoleÄ?enskĂŠm Centru Sladovna pĹ&#x2122;Ă­mo v pivovaru. 5IFCSFXFSZJOiFSOg)PSBJTUIFPMEFTUXPSLJOHCSFXFSZJO4PVUI.PSBWJB*GZPVIBQQFO UPCFBSPVOEPOUIFMBTU4BUVSEBZJO4FQUFNCFS ZPVDBOXJUOFTTUIFVOJRVF#FFS'BJS*GZPV DBOÂŽUNBLFJU OFWFSNJOE ZPVDBOUSZPVUCSFXFSZÂŽTCJLFUSBJMPSBUPVSBSPVOEUIFCSFXFSZ UBLJOHJOCPUIJUTIJTUPSJDBMBOENPEFSOQBSUT5IFUPVSOBUVSBMMZDVMNJOBUFTJOCFFSUBTUJOHJO UIF4MBEPWOBDVMUVSBMDFOUSFMPDBUFEEJSFDUMZJOUIFCSFXFSZ

Republika KravĂ­ hora 3FQVCMJDPG$PX.PVOUBJO SklepovĂĄ vesniÄ?ka â&#x20AC;&#x201C; tak jsou nazĂ˝vĂĄny BoĹ&#x2122;etice na BĹ&#x2122;eclavsku. PrĂĄvem. Obec Ä?Ă­tajĂ­cĂ­ asi 1300 obyvatel se pyĹĄnĂ­ 260 sklĂ­pky rozloĹženĂ˝mi mimo obec pod vinaĹ&#x2122;skou tratĂ­ KravĂ­ hora. PrĂĄvÄ&#x203A; prohlĂ­dka sklepovĂŠ vesniÄ?ky zakonÄ?enĂĄ degustacĂ­ Ä?ervenĂ˝ch i bĂ­lĂ˝ch burÄ?ĂĄkĹŻ je jedineÄ?nĂ˝m zĂĄĹžitkem. Republika KravĂ­ hora BoĹ&#x2122;etice je totiĹž chloubou vinaĹ&#x2122;skĂŠ oblasti Velkopavlovicko. 5IFOJDLOBNFPG#PÂśFUJDFOB#ÂśFDMBWTLVJTÂŤUIFDFMMBSWJMMBHFÂŹ"OEGPSHPPESFBTPO5IF WJMMBHFPGBCPVU JOIBCJUBOUTIBTXJOFDFMMBSTMPDBUFEKVTUPVUTJEFUIFWJMMBHFCZUIF ,SBWrIPSB ÂŤ$PX.PVOUBJOÂŹ WJOFZBSE"UPVSPGUIFWJMMBHF FOEJOHXJUIUBTUJOHTPGCPUIXIJUF BOESFEIBMGGFSNFOUFEXJOF JTBVOJRVFFYQFSJFODF5IFÂŤ3FQVCMJDPG,SBWrIPSBÂŹJO#PÂśFUJDF JTBKFXFMJOUIFDSPXOPGUIF7FMLn1BWMPWJDFXJOFSFHJPO

Cesta do pravÄ&#x203A;ku i za Darwinem 3FEJTDPWFSJOHQSFIJTUPSZBOE%BSXJO V pavilonu Anthropos v BrnÄ&#x203A; Ä?ekĂĄ na zĂĄjemce jedna z nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ch a nejmodernÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch expozic v EvropÄ&#x203A; vÄ&#x203A;novanĂĄ vĂ˝voji Ä?lovÄ&#x203A;ka a poÄ?ĂĄtkĹŻm jeho kultury. Je tvoĹ&#x2122;ena tĹ&#x2122;emi zĂĄkladnĂ­mi celky â&#x20AC;&#x201C; Morava lovcĹŻ a sbÄ&#x203A;raÄ?ĹŻ, NejstarĹĄĂ­ umÄ&#x203A;nĂ­ Evropy a PaleolitickĂŠ technologie. V druhĂŠ Ä?ĂĄsti na nĂĄvĹĄtÄ&#x203A;vnĂ­ky Ä?ekajĂ­ aktuĂĄlnĂ­ poznatky z vĂ˝zkumu evoluce Ä?lovÄ&#x203A;ka a poÄ?ĂĄtkĹŻ jeho -kul tury. DoÄ?kĂĄte se tady i oblĂ­benĂŠ rekonstrukce mamuta. 7JTJUPSTUP#SOPÂŽT"OUISPQPT1BWJMJPOBSFUSFBUFEUPPOFPGUIFMBSHFTUBOENPTUNPEFSO FYQPTJUJPOTJO&VSPQFEFEJDBUFEUPUIFEFWFMPQNFOUPG.BOBOEUIFWFSZEBXOPGIVNBO DVMUVSF5IFFYQPTJUJPOIBTUISFFTFDUJPOT)VOUFSTBOE(BUIFSFSTJO.PSBWJB &VSPQFÂŽT0MEFTU "SUBOE1BMBFPMJUIJD5FDIOPMPHJFT*OUIFTFDPOEQBSUPGUIFFYIJCJUJPO WJTJUPSTBSFQSFTFOUFE XJUIMBUFTUGJOEJOHTPOIVNBOFWPMVUJPOBOEUIFCFHJOOJOHPGIVNBODVMUVSF

ŠŠ


, 0 . 1 " 4 $ 0 . 1 " 4 4

Skanzen StrĂĄĹžnice 4USgĂ&#x201E;OJDFPQFOBJSNVTFVN

Expozice situovanĂŠ do vybranĂ˝ch objektĹŻ sezna mujĂ­ nĂĄvĹĄtÄ&#x203A;vnĂ­ka se zpĹŻsobem Ĺživota a bydlenĂ­ lidu jak v horskĂ˝ch oblastech SlovĂĄcka, tak v ĂşrodnĂŠ Ä?ĂĄsti PomoravĂ­, kde je velkĂĄ Ä?ĂĄst hospodaĹ&#x2122;enĂ­ rolnĂ­kĹŻ zaloĹžena na pÄ&#x203A;stovĂĄnĂ­ vinnĂŠ rĂŠvy. UkĂĄzka vinohradnickĂ˝ch staveb a jejich zaĹ&#x2122;Ă­zenĂ­, kterĂĄ je doplnÄ&#x203A;na vinohradem pĹ&#x2122;edstavujĂ­cĂ­m pÄ&#x203A;stovĂĄnĂ­ vĂ­na od nejstarĹĄĂ­ch dob po souÄ?asnost, je jedinou expozicĂ­ svĂŠho druhu na ĂşzemĂ­ Ä&#x152;eskĂŠ republiky. Ĺ&#x2DC;emeslnĂĄ vĂ˝roba je zastoupena kovĂĄrnou z Lipova a tkalcovskou dĂ­lnou z NovĂŠ Lhoty na HorĹ&#x2C6;ĂĄcku. ZajĂ­mavĂĄ a starobylĂĄ je i vstupnĂ­ budova do muzea pochĂĄzejĂ­cĂ­ z roku 1612. &YQPTJUJPOTIPVTFEJOWBSJPVTUSBEJUJPOBMCVJMEJOHT TIPXWJTJUPSTIPXQFPQMFPODFMJWFEJOUIFNPVOUBJOPVT BSFBTPG4MPWgDLPBOEJOUIFGFSUJMFQBSUTPGUIF.PSBWB SJWFS XIFSF XJOFHSPXJOH XBT UIF QSFEPNJOBOU BHSJDVMUVSF5IFDPMMFDUJPOPGWJOUOFSTÂŽCVJMEJOHTBOE BQQBSBUVT BDDPNQBOJFECZBWJOFZBSETIPXDBTJOHXJOF HSPXJOHUSBEJUJPOTGSPNUIFBODJFOUUJNFTSJHIUVQUPUIF QSFTFOU JTUIFPOMZFYQPTJUJPOPGJUTLJOEJOUIF$[FDI 3FQVCMJD$SBGUTBSFSFQSFTFOUFECZBGPSHFGSPN-JQPWBOE BXFBWFSÂŽTXPSLTIPQGSPN/PWg-IPUBBU)PS¤gDLP

*O[FSDF


, 0 . 1 " 4 $ 0 . 1 " 4 4

Army park OĹ&#x2122;echov u Brna "SNZ1BSLBU0ÂśFDIPWOFBS#SOP Na ploĹĄe pÄ&#x203A;ti hektarĹŻ se nachĂĄzĂ­ nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ vojenskĂŠ muzeum Ä&#x152;R. v NechybĂ­ v nÄ&#x203A;m podzemnĂ­ hangĂĄry na raketovĂŠ nosiÄ?e NÄ&#x203A;va i nÄ&#x203A;kolik nadzemnĂ­ch objektĹŻ. VÄ&#x203A;tĹĄinu areĂĄlu zabĂ­rĂĄ expozice vojenskĂŠ historie (1945â&#x20AC;&#x201C;2003). Vystavovanou techniku v rĹŻznĂ˝ch pĹŻvodnĂ­ch modifikacĂ­ch mĂĄte moĹžnost zhlĂŠdnout nejen ve statickĂ˝ch ukĂĄzkĂĄch, ale i bÄ&#x203A;hem provozu s moĹžnostĂ­ ukĂĄzek pĹ&#x2122;Ă­mo v akci. 5IFMBSHFTUBSNZNVTFVNJOUIF$[FDI3FQVCMJDDPWFSTBOBSFBPGGJWFIFDUBSFT*UTFYIJCJUT JODMVEFIBOHBSTGPS/FWBSPDLFUMBVODIFSTBOEBOVNCFSPGPWFSHSPVOETUSVDUVSFT.PTUPG UIFDPNQMFYJTEFEJDBUFEUPNJMJUBSZIJTUPSZ Š 5IFFYIJCJUTBSFOPUKVTUQSFTFOUFE TUBUJDBMMZUIFSFBSFBMTPMJWFEFNPOTUSBUJPOTPGNJMJUBSZIBSEXBSFJOPQFSBUJPO

VinaĹ&#x2122;skĂĄ magistrĂĄla 5IFXJOFIJHIXBZ PosedÄ&#x203A;t ve sklĂ­pku, popĂ­t vĂ­no a ochutnat nÄ&#x203A;kterĂŠ z mĂ­stnĂ­ch specialit mĹŻĹžete tĹ&#x2122;eba v MikulovÄ&#x203A; nebo ve ValticĂ­ch. Pokud ale chcete poznat vĹĄechna zĂĄkoutĂ­ a k tomu si tĹ&#x2122;eba i protĂĄhnout tÄ&#x203A;lo na kole, vydejte se po MoravskĂŠ vinnĂŠ stezce. Ta je pĂĄteĹ&#x2122;nĂ­ trasou ojedinÄ&#x203A;lĂŠ sĂ­tÄ&#x203A; regionĂĄlnĂ­ch cyklistickĂ˝ch tras prochĂĄzejĂ­cĂ­ch jiĹžnĂ­ Moravou â&#x20AC;&#x201C; MoravskĂ˝ch vinaĹ&#x2122;skĂ˝ch stezek. VinaĹ&#x2122;skĂĄ magistrĂĄla spojuje starobylĂŠ Znojmo se slovĂĄckou metropolĂ­ UherskĂ˝m HradiĹĄtÄ&#x203A;m. 4JUJOBDFMMBSESJOLJOHXJOFBOEUBTUJOHTPNFPGUIFMPDBMTQFDJBMUJFTŠUIJTZPVDBOEPJO NBOZQBSUTPG.PSBWJB JO.JLVMPWPS7BMUJDF GPSJOTUBODF)PXFWFS JGZPVXBOUUPEJTDPWFSBMMUIF DPSOFSTPGUIJTSFHJPOBOEHFUTPNFFYFSDJTFBMPOHUIFXBZ UBLFUIF.PSBWJBO8JOF1BUI5IJTJT UIFCBDLCPOFPGBVOJRVFOFUXPSLPGSFHJPOBMCJLFUSBJMTDVUUJOHUISPVHI4PVUI.PSBWJB5IJTUSBJM SVOTGSPNUIFIJTUPSJDBMUPXOPG;OPKNPUPUIFDBQJUBMPGUIF4MPWgDLPSFHJPO 6IFSTLn)SBEJÂźU~

Do IvanÄ?ic za Muchou *WBOkJDF CJSUIQMBDFPG"MQIPOTF.VDIB Ĺ˝ivot a dĂ­lo svÄ&#x203A;toznĂĄmĂŠho ivanÄ?ickĂŠho rodĂĄka â&#x20AC;&#x201C; secesnĂ­ho malĂ­Ĺ&#x2122;e, grafika, dekoratĂŠra a zakladatele Ä?eskĂŠ ĹĄkoly klasickĂŠho fotografickĂŠho aktu â&#x20AC;&#x201C; najdete v IvanÄ?icĂ­ch v renesanÄ?nĂ­ budovÄ&#x203A; StarĂŠ radnice. Ne nĂĄhodou. PrĂĄvÄ&#x203A; zde se v zadnĂ­m traktu dne 24. Ä?ervence 1860 Alfons Mucha narodil. Expozice byla otevĹ&#x2122;ena 24. Ä?ervence 2003 â&#x20AC;&#x201C; v den 143. vĂ˝roÄ?Ă­ umÄ&#x203A;lcova narozenĂ­. NejvyhledĂĄvanÄ&#x203A;jĹĄĂ­ je velkĂ˝ vĂ˝stavnĂ­ sĂĄl s jeho malĂ­Ĺ&#x2122;skou a grafickou tvorbou.

5IFUPXOPG*WBOkJDFQBZTIPNBHFUPJUTNPTUGBNPVTTPOŠUIF"SU/PVWFBVQBJOUFS HSBQIJD BSUJTUBOEGPVOEFSPGUIF$[FDITDIPPMPGOVEFQIPUPHSBQIZŠJOUIF3FOBJTTBODFCVJMEJOHPGUIF PMEUPXOIBMM5IFWFOVFXBTOPUDIPTFOCZBDDJEFOU GPSJUXBTIFSFUIBU"MQIPOTF.VDIBXBT CPSOPO+VMZ5IFFYIJCJUJPOPQFOFEPO+VMZ UIFSEBOOJWFSTBSZPGUIFBSUJTUŽT CJSUI5IFCJHHFTUESBXGPSWJTJUPSTJTUIFMBSHFFYIJCJUJPOIBMMXJUI.VDIBŽTQBJOUJOHTBOEHSBQIJD XPSLT

ŠŠ


, 0 . 1 " 4 $ 0 . 1 " 4 4

Tugendhat 5VHFOEIBU7JMMB

Vila Tugendhat v brnÄ&#x203A;nskĂŠ mÄ&#x203A;stskĂŠ Ä?ĂĄsti Ä&#x152;ernĂĄ Pole je prvnĂ­ pamĂĄtkou modernĂ­ architektury v Ä&#x152;eskĂŠ republice a Ä?tvrtou na svÄ&#x203A;tÄ&#x203A;, kterĂĄ byla zapsĂĄna na Seznam svÄ&#x203A;tovĂŠho kulturnĂ­ho dÄ&#x203A;dictvĂ­ UNESCO. Je oznaÄ?ovĂĄna za stavbu, kterĂĄ urÄ?ila novĂĄ mÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;Ă­tka modernĂ­ho bydlenĂ­. PatĹ&#x2122;Ă­ k zĂĄkladnĂ­m dĂ­lĹŻm funkcionalismu, jednoho z nejdĹŻleĹžitÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch stylĹŻ svÄ&#x203A;tovĂŠ modernĂ­ architektury. Pro brnÄ&#x203A;nskĂŠ podnikatele manĹžele Tugendhatovy ji projektoval jeden z nejvĂ˝znamnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch evropskĂ˝ch architektĹŻ tĂŠ doby, NÄ&#x203A;mec Ludwig Mies van der Rohe, kterĂ˝ navrhl i vĹĄechny detaily vnitĹ&#x2122;nĂ­ho vybavenĂ­. 5IF5VHFOEIBU7JMMBJOUIFiFSOg1PMFEJTUSJDUPG #SOPJTUIFGJSTUQJFDFPGNPEFSOBSDIJUFDUVSFJOUIF $[FDI3FQVCMJDBOEUIFGPVSUIJOUIFXPSMEUPIBWF CFFOQMBDFEPOUIF6/&4$08PSME)FSJUBHF-JTU*UJT SFHBSEFEBTBCVJMEJOHUIBUTFUOFXUSFOETJONPEFSO MJWJOHBOEJUJTBNPOHUIFLFZXPSLTPG'VODUJPOBMJTN 5IFCVJMEJOHXBTDPNNJTTJPOFECZB#SOPCBTFE FOUSFQSFOFVSJBMDPVQMF UIF5VHFOEIBUT BOEXBTCVJMU CZPOFPGUIFNPTUJNQPSUBOU&VSPQFBOBSDIJUFDUTPG UIFUJNF (FSNBO-VEXJH.JFTWBOEFS3PIF

*O[FSDF

N!kdo je na sluĹžebnĂ­ch cestĂĄch vĂ­c neĹž doma.

My pom:Ĺžeme, aby ho to doma nep<iĹĄlo stejn! draho. 2. mĂ­sto v kategorii NejlepĹĄĂ­ pojiĹĄVovna v oblasti cestovnĂ­ho pojiĹĄt!nĂ­

ZnĂĄte to dilema: je ta sluĹžebnĂ­ cesta opravdu nutnĂĄ? Kdy koupit letenky? A co se zaplacenĂ˝mi lety a hotely, kdyĹž ze vĹĄeho sejde? Proto VĂĄm Allianz nabĂ­zĂ­ pojiĹĄt!nĂ­ zruĹĄenĂ­ pracovnĂ­ cesty Business Storno, kterĂŠ pokryje storno poplatky, a Vy se podĂ­lĂ­te jen 20 %. DalĹĄĂ­ cestu m:Ĺžete zaNĂ­t plĂĄnovat prĂĄv! teO. DalĹĄĂ­ vĂ˝hody a vĂ­ce informacĂ­ na lince 800 170 000 Allianz â&#x20AC;&#x201C; stojĂ­me p"i VĂĄs


Moskva, ruská ikona .PTDPX UIF3VTTJBOJDPO ©©


CO BY BYL HŘÍCH V MOSKVĚ VYNECHAT aneb Místa, která byste měli znát, i když jste tam v životě nebyli

8)"5*5806-%#& "4)".&50.*44*/ .04$08 PSXIBUZPVSTIPVME LOPXBCPVU.PTDPXFWFOJG ZPV®WFOFWFSCFFOUIFSF

Text: Vladimír Štědrý | Foto: Profimedia.cz

©©


% & 4 5 * / " $ & % & 4 5 * / " 5 * 0 /

KrĂĄÄ?el jsem parkem pod Kremlem, otĂĄÄ?el jsem hlavu stĹ&#x2122;Ă­-

"T*XBMLFEUISPVHIUIFQBSLCZUIF,SFNMJO NZBUUFOUJPOXBT

davÄ&#x203A; po vÄ&#x203A;Şích a dĂ­vkĂĄch. Moskva je vĹĄestrannÄ&#x203A; krĂĄsnĂŠ mÄ&#x203A;sto.

EJWJEFECFUXFFOJUTUPXFSTBOEUIFQSFUUZHJSMT.PTDPXJTBCFBVUJGVM

MĂĄ historii, teÄ? uĹž zase i ducha, ovlĂĄdĂĄ umÄ&#x203A;nĂ­ uŞívat si rozmaĹ&#x2122;ile

DJUZJONBOZXBZT*UIBTIJTUPSZBOEJUIBTOPXSFHBJOFEJUTTQJSJUJUJT

dne i filozofovat. Vedle sebe jsou bulvĂĄry i zastrÄ?enĂŠ uliÄ?ky, pĹ&#x2122;e-

FRVBMMZTVJUFEUPTFMGJOEVMHFOUIFEPOJTNBOEUPQIJMPTPQIJTJOH*UIBT

pych i kultura. Je velkĂĄ, ale to, co dÄ&#x203A;lĂĄ Moskvu Moskvou, najde-

XJEFCPVMFWBSETBOEOBSSPXBMMFZT MVYVSZBOEDVMUVSF*UÂŽTBCJHDJUZ 

te na malĂŠm prostoru. Tady je malĂĄ inventura.

CVUUIFRVJOUFTTFODFPG.PTDPXDBOCFGPVOEJOBTNBMMTQBDF

CAFĂ&#x2030; PUĹ KIN

BolĂ­ vĂĄs nohy, chcete se obÄ?erstvit? CafĂŠ PuĹĄkin je moskevskĂ˝ pojem. VypadĂĄ jako starĂĄ knihovna nebo anglickĂ˝ klub, ale majĂ­ tady ruskĂŠ bliny s Ä?ernĂ˝m kaviĂĄrem, carskĂŠho jesetera, borĹĄÄ? a spoustu dalĹĄĂ­ch dobrot, ruskĂ˝ch i francouzskĂ˝ch. KavĂĄrna vypadĂĄ, jako by opravdu pamatovala PuĹĄkina (Ä?Ă­ĹĄnĂ­ci majĂ­ i licousy), ale vznikla takto: kdysi Gilbert BĂŠcaud zpĂ­val, jak ĹĄel v MoskvÄ&#x203A; s dĂ­vkou jmĂŠnem Natalie na ĹĄĂĄlek Ä?okolĂĄdy do cafĂŠ PuĹĄkin, a kdyĹž v 90. letech pĹ&#x2122;ijĂ­ĹždÄ&#x203A;li turistĂŠ, tak kavĂĄrnu hledali, leÄ? nenaĹĄli, protoĹže nikdy neexistovala. Tak jim ji RusovĂŠ vytvoĹ&#x2122;ili.

$"'c164),*/ %PZPVSGFFUBDIF *OOFFEPGSFGSFTINFOU $BGn 1VTILJOJTB.PTDPXMFHFOE"UèSTUTJHIU JUMPPLTMJLF BOPMEMJCSBSZPSBO&OHMJTIDMVC CVUUIFZTFSWFIFSF 3VTTJBOCMJOZXJUICMBDLDBWJBS TUVSHFPO CPSTIDIBOE NBOZPUIFSEFMJDJPVTNFBMT CPUI3VTTJBOBOE'SFODI 5IFDBGnTFFNTUPCFTUVDLJO1VTILJO®TUJNFT UIF XBJUFSTFWFOIBWFTJEFXIJTLFST CVUJUTPSJHJOTXFSF RVJUFEJGGFSFOU(JMCFSU#nDBVEPODFTBOHBCPVUUBLJOH BHJSMOBNFE/BUBMJBUP.PTDPX®T$BGn1VTILJOGPSB DVQPGIPUDIPDPMBUF8IFOUIFèSTUGPSFJHOUPVSJTUT BSSJWFEJOUIFT UIFZMPPLFEGPSUIFDBGn CVUOP TVDIQMBDFIBEFWFSFYJTUFE4PUIF3VTTJBOTDSFBUFE JUGPSUIFN

Ä&#x152;ESKĂ? DĹŽM

â&#x20AC;&#x17E;SvĂ­Ä?kovĂĄ s knÄ&#x203A;dlĂ­ky? CharaĹĄĂł,â&#x20AC;&#x153; Ĺ&#x2122;ekne pohlednĂĄ servĂ­rka. Ä&#x152;eskĂ˝ dĹŻm je ostrĹŻvek uprostĹ&#x2122;ed ruskĂŠ metropole, kde Ä&#x152;eĹĄi nenajdou jen Ä?eskou kuchyni, ubytovĂĄnĂ­ a pivo, ale jeĹĄtÄ&#x203A; nÄ&#x203A;co dĹŻleĹžitÄ&#x203A;jĹĄĂ­ho: rady a pomoc. RĂĄdi byste pronikli na ruskĂ˝ trh a nevĂ­te jak? Tady vĂĄm pomohou najĂ­t partnery a poradĂ­, jakĂĄ je situace na trhu a jak je to s konkurencĂ­, poskytnou prostor pro prezentace, salonky a obchodnĂ­ obÄ&#x203A;dy Ä?i tiskovĂŠ konference, dodajĂ­ tlumoÄ?nĂ­ky i prĂĄvnĂ­ky, zajistĂ­ dopravu, nechajĂ­ vyrobit pozvĂĄnky a zaĹ&#x2122;Ă­dĂ­ doruÄ?enĂ­... â&#x20AC;&#x17E; Poskytujeme veĹ&#x2122;ejnou obchodnĂ­ diplomacii od A do Z,â&#x20AC;&#x153; shrnuje Ĺ&#x2122;editel Ä&#x152;eskĂŠho domu MiloĹĄ Jaro. A pokud se firma v Rusku uchytĂ­, mĹŻĹže si pronajmout kancelĂĄĹ&#x2122; pĹ&#x2122;Ă­mo v Ä&#x152;eskĂŠm domÄ&#x203A;. TakovĂ˝ch firem je uĹž vĂ­ce neĹž sto. KaĹždoroÄ?nÄ&#x203A; se zde dalĹĄĂ­ tisĂ­c ptĂĄ, jak se v Rusku uchytit. A tak nenĂ­ divu, Ĺže Ä&#x152;eskĂ˝ dĹŻm praskĂĄ ve ĹĄvech â&#x20AC;&#x201C; stejnÄ&#x203A; jako jeho nÄ&#x203A;kolik restauracĂ­.

$;&$))064& 4JSMPJOJODSFBNTBVDFXJUIEVNQMJOHT ,IBSBTIP BQSFUUZXBJUSFTTXJMMBOTXFS $[FDI)PVTFJTBOJTMBOEJOUIFNJEEMFPGUIF3VTTJBONFUSPQPMJTXIFSF$[FDIT DBOèOE$[FDIDVJTJOF BDDPNNPEBUJPO BOECFFSBOE QFSIBQTNPSFJNQPSUBOUMZ BEWJDFBOEBTTJTUBODF5SZJOHUPCSFBLPOUPUIF3VTTJBONBSLFUBOEEPOŽULOPX IPX )FSFUIFZXJMMIFMQZPVèOECVTJOFTTQBSUOFST BEWJTFZPVPOUIFTJUVBUJPO POUIFNBSLFU BOEQSPWJEFSPPNGPSQSFTFOUBUJPOT GPSNFFUJOHT CVTJOFTTMVODIFT PSQSFTTDPOGFSFODFT5IFZDBOBSSBOHFJOUFSQSFUFSTBOEMBXZFST USBOTQPSU UIFZ XJMMFWFOQSPEVDFJOWJUBUJPODBSETBOEEFMJWFSUIFN8FQSPWJEFUIFGVMMSBOHFPG CVTJOFTTEJQMPNBDZTFSWJDFT TBZT$[FDI)PVTFŽTEJSFDUPS .JMPŸ+BSP"OEJGZPVS CVTJOFTTUBLFTPGGJO3VTTJB ZPVDBOSFOUBOPGèDFEJSFDUMZJOUIF$[FDI)PVTF 5IFSFBSFBMSFBEZPWFSBIVOESFETVDIDPNQBOJFTBOEFWFSZZFBSBUIPVTBOE NPSFBTLBCPVUPQQPSUVOJUJFTJO3VTTJB*UŽTOPXPOEFS$[FDI)PVTFJTBMXBZTGVMM ŠKVTUMJLFJUTNBOZSFTUBVSBOUT

ŠŠ


% & 4 5 * / " $ & % & 4 5 * / " 5 * 0 /

KREML

NejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ mezi ruskĂ˝mi ikonami. Tady Ĺžili carovĂŠ i Stalin, ChruĹĄÄ?ov a BreĹžnÄ&#x203A;v, ale taky GorbaÄ?ov a Jelcin. ZvenÄ?Ă­ vypadĂĄ pĹ&#x2122;es výťi zubatĂ˝ch Ä?ervenĂ˝ch hradeb vyztuĹženĂ˝ch vysokĂ˝mi jehlami vÄ&#x203A;Şí rozlehlejĹĄĂ­ neĹž zevnitĹ&#x2122;. Za hradbami je snad nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ koncentrace chrĂĄmĹŻ na jednom mĂ­stÄ&#x203A;: na nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­Ä?ku, kterĂŠ nenĂ­ vÄ&#x203A;tĹĄĂ­ neĹž fotbalovĂŠ hĹ&#x2122;iĹĄtÄ&#x203A;, je jich hned sedm. UvnitĹ&#x2122; jsou neÄ?ekanÄ&#x203A; maliÄ?kĂŠ, zato plnĂŠ ikon a jejich vÄ&#x203A;Ĺže pyĹĄnÄ&#x203A; nesou obrovskĂŠ zlatĂŠ cibule, kterĂŠ se na slunci blyĹĄtĂ­. VlĂĄdnĂ­ budovy jsou nepĹ&#x2122;Ă­stupnĂŠ, kdyĹž se vĹĄak zeptĂĄte uniformy na strĂĄĹži, kde sĂ­dlĂ­ prezident, diskrĂŠtnÄ&#x203A; vĂĄm ukĂĄĹže pohybem hlavy. Je tady samozĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A; taky proslavenĂŠ gigantickĂŠ dÄ&#x203A;lo, pod nĂ­mĹž si hrajĂ­ dÄ&#x203A;ti, a obrovskĂ˝ zvon. Pak udÄ&#x203A;lĂĄte pĂĄr krokĹŻ a jste v zahradÄ&#x203A;. NĂĄdhernĂŠ zĂĄhony a stromy â&#x20AC;&#x201C; klidnÄ&#x203A; si v horku jako ostatnĂ­ sednete na trĂĄvnĂ­k a nikdo vĂĄs nevyhĂĄnĂ­.

5)&,3&.-*/ "HJBOUBNPOHUIFJDPOTPG3VTTJB IPNFUPUIFUTBST 4UBMJO ,ISVTIDIFWBOE#SF[IOFW CVUBMTP(PSCBDIPW BOE:FMUTJO%FTQJUFJUTGSPNUIFPVUTJEFIJHISFE DSFOFMMBUFEXBMMTCVUUSFTTFEXJUIUBMMQPJOUFEUPXFST JUMPPLTNPSFTQBDJPVTUIBOGSPNUIFJOTJEF8IBU ZPVXJMMèOEJOTJEFUIFXBMMTJTQFSIBQTUIFIJHIFTU EFOTJUZPGDIVSDIFTBOZXIFSFJOUIFXPSME*OTJEF UIFTFUFNQMFTBSFVOFYQFDUFEMZDSBNQFE DIPDL GVMMPGJDPOTBOEUPQQFEXJUIPOJPOMJLFEPNFTUIBU HMJTUFSJOUIFTVO5IFHPWFSONFOUCVJMEJOHTBSFOPU PQFOUPUIFQVCMJDCVUJGZPVBTLBOZPGUIFVOJGPSNFE HVBSETXIFSFUIFQSFTJEFOUŽTTFBUJT IFXJMMEJTDSFFUMZ HFTUVSFXJUIIJTIFBE0GDPVSTF ZPVXJMMèOEIFSF BMTPUIFGBNPVTNBTTJWFDBOOPOUIBUDIJMESFOQMBZ CFOFBUIBOEBIVHFDIVSDICFMM5IFOZPVUBLFB DPVQMFPGTUFQTBOEZPVèOEZPVSTFMGJOUIFHBSEFO #FBVUJGVMÊPXFSCFETBOEUSFFTŠJOUIFCMJTUFSJOHIFBU ZPVDBOKPJOUIFPUIFSTPOUIFMBXOBOEOPPOFXJMM PSEFSZPVPVU

GUM, KATEDRĂ LA LUXUSU

ZajdÄ&#x203A;te tam, i kdyĹž nechcete nakupovat. PochopĂ­te, jakĂ˝mi zmÄ&#x203A;nami Rusko proĹĄlo. ObrovskĂ˝ obchodnĂ­ dĹŻm postavenĂ˝ koncem 19. stoletĂ­ byl komunisty promÄ&#x203A;nÄ&#x203A;n v nuznou karikaturu sama sebe, vĂ˝kladnĂ­ skĹ&#x2122;Ă­Ĺ&#x2C6; nedostatku. TeÄ? je to opÄ&#x203A;t pĹ&#x2122;epychovĂ˝ palĂĄc s butiky, vodotrysky, nejluxusnÄ&#x203A;jĹĄĂ­m zboŞím svÄ&#x203A;ta, kaviĂĄrem, balonky, kavĂĄrniÄ?kami a vĹŻbec vĹĄĂ­m, co ukazuje, Ĺže Rusko mĂĄ opÄ&#x203A;t na to, aby bylo zhĂ˝Ä?kanĂŠ a marnotratnĂŠ.

(6. $"5)&%3"-0'-6963: :PVTIPVMEQBZBWJTJUUIFSFFWFOJGZPVEPOÂŽUGFFMMJLFTIPQQJOH*UJTBHSFBU NJSSPSPGUIFDIBOHFT3VTTJBIBTCFFOUISPVHI%VSJOHUIF$PNNVOJTUFSB UIJTIVHFEFQBSUNFOUTUPSF CVJMUJOUIFMBUFUIDFOUVSZ XBTSFEVDFEUPB QJUJGVMDBSJDBUVSFPGJUTFMG BTIPQXJOEPXPGTDBSDJUZ/PXPODFNPSFJUÂŽTBO PQVMFOUQBMBDFXJUICPVUJRVFT XBUFSGPVOUBJOT UIFNPTUMVYVSJPVTHPPETJO UIFXPSME DBWJBS CBMMPPOT MJUUMFDBGnTBOEFWFSZUIJOHUIBUTIPXTUIBU3VTTJB DBOCFQBNQFSFEBOEQSPĂŠJHBUFBHBJO

50.04$088*5)$;&$)"*3-*/&4

S Ä&#x152;SA DO MOSKVY

1SBHVF©.PTDPXEBJMZBUBN BN BN 

Praha â&#x20AC;&#x201C; Moskva dennÄ&#x203A; v 9.10, 10.25, 11.45, 13.00, a 20.20

QN QNBOEFWFSZEBZCBS4BUVSEBZBUQNBOEBU

a dĂĄle pak dennÄ&#x203A; s vĂ˝jimkou soboty v 17.05 a v ĂşterĂ˝, Ä?tvrtek,

5VFTEBZ 5IVSTEBZ 4BUVSEBZBOE4VOEBZBUBN

sobotu a nedÄ&#x203A;li v 7.05

ŠŠ


% & 4 5 * / " $ & % & 4 5 * / " 5 * 0 /

METRO JAKO UMÄ&#x161;NĂ?

MoskevskĂŠ metro nenĂ­ jen dopravnĂ­ prostĹ&#x2122;edek, ale takĂŠ umÄ&#x203A;leckĂĄ galerie. Zkuste se svĂŠzt po schodech hluboko do podzemĂ­ (lĂ­stek stojĂ­ pakatel), projeÄ?te si nÄ&#x203A;kolik stanic v centru, v kaĹždĂŠ vystupte a prohlĂŠdnÄ&#x203A;te si ji â&#x20AC;&#x201C; a budete pĹ&#x2122;ekvapeni. Jedna stanice mĂĄ na stropÄ&#x203A; mozaiky s obrazy velkĂ˝ch vĂ­tÄ&#x203A;zstvĂ­ ruskĂŠ historie, dalĹĄĂ­ je celĂĄ v secesnĂ­m stylu, jinĂĄ je zase klasickĂ˝ socialistickĂ˝ realismus â&#x20AC;&#x201C; pohraniÄ?nĂ­k se psem stĹ&#x2122;eŞí hranici, kolchoznice vĂĄĹžou snopy, dÄ&#x203A;vÄ?ata si Ä?tou... A vĹĄude spousta mramoru.

5)&.&530"4"35 5IF.PTDPXVOEFSHSPVOEJTOPUKVTUBNFBOTPG USBOTQPSUCVUBMTPBOBSUHBMMFSZ5BLFUIFFTDBMBUPS BOEEFTDFOEEFFQCFMPXHSPVOE UJDLFUTBSFWFSZ DIFBQ HFUPGGBUBGFXEJGGFSFOUTUBUJPOTBOEIBWF BMPPLSPVOE:PVŽSFJOGPSBTVSQSJTF0OFTUBUJPO IBTDFJMJOHNPTBJDTEFQJDUJOHHSFBUWJDUPSJFTGSPN 3VTTJBOIJTUPSZ BOPUIFSJTBMM"SU/PWFBV BOPUIFS JTBQFSGFDUFYBNQMFPGDMBTTJD4PDJBMJTU3FBMJTN Š B CPSEFS HVBSE BOE IJT EPH XBUDI PWFS UIF GSPOUJFS XPNFOJOBDPMMFDUJWFGBSNCJOEIBZJOUP TIFBWFT MJUUMF HJSMT SFBE B CPPL "OE NBSCMF NBSCMF NBSCMFXIFSFWFSZPVMPPL

TREŤJAKOVSKà GALERIE

Sem se prostÄ&#x203A; musĂ­. BohatĂ­ bratĹ&#x2122;i TreĹĽjakovĂŠ tady zĹ&#x2122;Ă­dili svatyni umÄ&#x203A;nĂ­, kterou mnozĂ­ povaĹžujĂ­ za nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ v Rusku. Je tady skvÄ&#x203A;lĂĄ sbĂ­rka ikon, vÄ?etnÄ&#x203A; Rubljova, najdete tady Rjepina i Chagalla a mnoho dalĹĄĂ­ch. VarovĂĄnĂ­: v galerii strĂĄvĂ­te hodnÄ&#x203A; Ä?asu.

53&5:",07("--&3: 5IJTJTPOFQMBDFZPVIBWFUPWJTJU5IFXFBMUIZ 5SFUZBLPWCSPUIFSTDSFBUFEUIJTUFNQMFPGBSU XIJDINBOZDPOTJEFSUIFHSFBUFTUBSUHBMMFSZ JO3VTTJB*UCPBTUTBXPOEFSGVMDPMMFDUJPOPG JDPOT JODMVEJOHPOFTCZ3VCMFW CVUBMTPNPSF NPEFSO XPSLT CZ 3FQJO $IBHBMM BOE NBOZ PUIFST8BSOJOHZPVXJMMTQFOEBMPUPGUJNFJO UIFHBMMFSZ

ARBAT JAKO MONTMARTRE

StarĂ˝ Arbat je slavnĂĄ ulice. UdÄ&#x203A;lajĂ­ vĂĄm tady portrĂŠt za deset vteĹ&#x2122;in a zahrajĂ­ Beatles, Bacha i Bulata OkudĹžavu, jehoĹž socha tu stojĂ­. Je to moskevskĂ˝ Montmartre. ZaÄ?Ă­nĂĄ u paty stalinskĂŠho mrakodrapu ministerstva zahraniÄ?Ă­ a pak uĹž nĂĄsleduje vĂ­c neĹž kilometr dlouhĂĄ pÄ&#x203A;ĹĄĂ­ zĂłna plnĂĄ pouliÄ?nĂ­ch muzikan tĹŻ, malĂ­Ĺ&#x2122;ĹŻ, ĹžonglĂŠrĹŻ, baviÄ?ĹŻ, kouzelnĂ­kĹŻ a dalĹĄĂ­ch lidiÄ?ek, kteĹ&#x2122;Ă­ tomu mĂ­stu s velkou historiĂ­ dĂĄvajĂ­ ducha a pohodu.

"3#"5 5)&3644*"/.0/5."353& 5IF0ME"SCBUJTBGBNPVTTUSFFU:PVDBOHFUZPVSQPSUSBJUEPOFJOKVTUTFDPOETBOEMJTUFOUP SFOEJUJPOTPGTPOHTCZ5IF#FBUMFT #BDIPS#VMBU0LVE[IBWB XIPTFTUBUVFTUBOETIFSF5IFTUSFFU TUBSUTBUUIFGPPUPGUIF4UBMJOJTUTLZTDSBQFSPGUIF.JOJTUSZPG'PSFJHO"GGBJSTBOESVOTGPSBCPVU BLJMPNFUSF*UJTBQFEFTUSJBO[POFGVMMPGCVTLFST QBJOUFST KVHHMFST FOUFSUBJOFST NBHJDJBOTBOEPUIFS QFPQMFXIPDSFBUFUIJTQMBDFÂŽTVOJRVFIJTUPSZ JUTTQJSJUBOESFMBYFEBUNPTQIFSF

ŠŠ


    

% & 4 5 * / " $ & % & 4 5 * / " 5 * 0 /

JO[FSBU

    

YYY

 !  

TUS

               

TRĹ˝IĹ TÄ&#x161; IZMAJLOVSKĂ

Pokud chcete koupit mamutĂ­ spodnĂ­ Ä?elist, kus meteoritu nebo ĹĄachy z mamutĂ­ho klu, tohle je to pravĂŠ mĂ­sto. Anebo zaruÄ?enÄ&#x203A; pravou ikonu, starĂŠ fotoaparĂĄty, autĂ­Ä?ka z doby svĂŠho vzdĂĄlenĂŠho dÄ&#x203A;tstvĂ­, starĂŠ meÄ?e, kulky a zbranÄ&#x203A; z druhĂŠ svÄ&#x203A;tovĂŠ vĂĄlky, vÄ?etnÄ&#x203A; nÄ&#x203A;meckĂ˝ch, kolekci Ä?eskoslovenskĂ˝ch vyznamenĂĄnĂ­ z 50. let, samovary, sochy, vĂ˝tisky novin s titulkem, Ĺže vzlĂŠtl Gagarin... Tady majĂ­ ĂşplnÄ&#x203A; vĹĄechno. Je to prĂ˝ nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ trĹžiĹĄtÄ&#x203A; v zemi. Hned vedle je dalĹĄĂ­ atrakce: StalinĹŻv bunkr, odkud mÄ&#x203A;l Ĺ&#x2122;Ă­dit bitvu v ulicĂ­ch Moskvy. Vedl tam podzemnĂ­ tunel z Kremlu a odtud mÄ&#x203A;l Stalin dalĹĄĂ­ tunel, kterĂ˝m mÄ&#x203A;l v pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; potĹ&#x2122;eby prchnout na letiĹĄtÄ&#x203A;. PĹ&#x2122;iĹĄli na to nĂĄhodou, kdyĹž koncem 70. let upra vovali kvĹŻli olympiĂĄdÄ&#x203A; stadion a najednou se jim proboĹ&#x2122;il trĂĄvnĂ­k. KGB ovĹĄem pĹ&#x2122;ekvapena nebyla.

                

*;.":-070."3,&5 %PZPVXBOUUPCVZBNBNNPUI®TMPXFSKBX BQJFDFPGBNFUFPSJUFPS DIFTTTFUNBEFPGNBNNPUIUVTLT 5IFOUIJTJTUIFSJHIUQMBDF:PV XJMMBMTPèOEHVBSBOUFFEBVUIFOUJDJDPOT PMEDBNFSBT UPZDBSTGSPN UIFUJNFTPGZPVSEJTUBOUDIJMEIPPE PMETXPSET CVMMFUTBOEXFBQPOT PG88**JODMVEJOH(FSNBOPOFT BDPMMFDUJPOPG$[FDINFEBMTGSPNUIF T TBNPWBST TUBUVFT PMEOFXTQBQFSTXJUIIFBEMJOFTDFMFCSBUJOH (BHBSJO®TTQBDFéJHIU:PVOBNFJU JU®TPOTBMFIFSF*UJTTBJEUPCF UIFCJHHFTUNBSLFUJOUIFDPVOUSZ"OEOFYUUPJUZPV®MMèOEBOPUIFS HSFBUBUUSBDUJPO 4UBMJO®TCVOLFS GSPNXIFSFIFDPNNBOEFEIJTUSPPQT CBUUMJOHJOUIFTUSFFUTPG.PTDPX5IFCVOLFSXBTDPOOFDUFEUPUIF ,SFNMJOCZBOVOEFSHSPVOEUVOOFMBOEBOPUIFSVOEFSHSPVOEUVOOFM DPOOFDUFEUIFCVOLFSUPUIFBJSQPSUJODBTF4UBMJOIBEUPéFF5IF UVOOFMXBTEJTDPWFSFECZBDDJEFOUJOUIFMBUFTXIFOBTUBEJVN XBTCFJOHSFOPWBUFEGPSUIF0MZNQJDTBOEUIFQJUDITVEEFOMZDBWFEJO 0OMZUIF,(#XFSFO®UTVSQSJTFE

     

         

 

   

    ©©  


5 c . " 5 0 1 * $

NEJVZĂ CNÄ&#x161;JĹ Ă? DIAMANTY SVÄ&#x161;TA De Beers Millenium Stars â&#x20AC;&#x201C; Podle Harryho Oppenheimera nejkrĂĄsnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ diamant, jakĂ˝ kdy spatĹ&#x2122;il, byl vytÄ&#x203A;Ĺžen v Kongu. Hmotnost 203 karĂĄtĹŻ. Diamant Hope â&#x20AC;&#x201C; ModrĂ˝ diamant o hmotnosti 45,62 karĂĄtĹŻ si â&#x20AC;&#x17E;zahrĂĄlâ&#x20AC;&#x153; v oscarovĂŠm velkofilmu Titanik. Centenary â&#x20AC;&#x201C; NejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ diamant na svÄ&#x203A;tÄ&#x203A; o hmotnosti 599,10 karĂĄtĹŻ, nalezen v roce 1988. Star of South Afrika â&#x20AC;&#x201C; KĂĄmen o hmotnos-

Diamant â&#x20AC;&#x201C; bojovnĂ­k s krizĂ­! AÄ&#x152;KOLI SE SVÄ&#x161;T ZMĂ?TĂ V EKONOMICKĂ&#x2030; RECESI, existuje nÄ&#x203A;kolik mĂĄlo jistot. Jednou z nich je nĂĄkup diamantĹŻ. Ty plnĂ­ svou roli trvalĂŠ investice a univerzĂĄlnĂ­ho platidla. A v budoucnu tomu zĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A; nebude jinak.

ti 83.5 karĂĄtĹŻ objevil v roce 1869 v JiĹžnĂ­ Africe pastevec. Culinan â&#x20AC;&#x201C; V surovĂŠm stavu vĂĄĹžil diamant ne-

Text: Petr BoĹĄnakov | Foto: Profimedia.cz

uvÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;itelnĂ˝ch 3 106 karĂĄtĹŻ a disponoval rozmÄ&#x203A;ry 10 x 6 x 5cm. Koh-i-Noor â&#x20AC;&#x201C; Diamant opĹ&#x2122;edenĂ˝ legendami a mĂ˝ty byl vÄ&#x203A;novĂĄn krĂĄlovnÄ&#x203A; Viktorii. De Beers Diamond â&#x20AC;&#x201C; Objeven vzĂĄpÄ&#x203A;tĂ­ po zaloĹženĂ­ spoleÄ?nosti v roce 1888. PoprvĂŠ byl pĹ&#x2122;edstaven veĹ&#x2122;ejnosti na SvÄ&#x203A;tovĂŠ vĂ˝stavÄ&#x203A; v PaĹ&#x2122;Ă­Ĺži 1899.

5)&803-%Ž4.045 13&$*064%*".0/%4 %F#FFST.JMMFOJVN4UBSTŠ)BSSZ 0QQFOIFJNFSDMBJNFEUIJTXBTUIFNPTU CFBVUJGVMEJBNPOEIFIBEFWFSTFFO*UXBT NJOFEJO,POHPBOECPBTUFEDBSBUT %JBNPOE)PQFŠ#MVF DBSBUEJBNPOE

%JBNPOETŠ BDSJTJTSFTJTUBOU JOWFTUNFOU 5)06()5)&8)0-&803-%*4$0/76-4*/(*/5)& .*%450'"/&$0/0.*$3&$&44*0/ UIFSFBSFBGFX TBGFCFUT0OFPGUIFNJTCVZJOHEJBNPOET5IFZOFWFSTUPQ CFJOHBTUBCMFJOWFTUNFOUBOEVOJWFSTBMMFHBMUFOEFS BOE UIJTJTVOMJLFMZUPDIBOHFJOUIFGVUVSF

«GFBUVSFE¬JOUIF0TDBSXJOOJOH5JUBOJDNPWJF $FOUFOBSZ©5IFMBSHFTUEJBNPOEJOUIF XPSME XFJHIJOHDBSBUT XBTGPVOEJO 4UBSPG4PVUI"GSJDB©"TUPOFXFJHIJOH DBSBUTXBTGPVOECZB4PVUI"GSJDBO TIFQIFSEJO $VMJOBO©*OSBXTUBUF UIJTEJBNPOEXFJHIFE VOCFMJFWBCMF DBSBUTXJUINFBTVSFT YYDN ,PIJ/PPS©5IJTNZUITVSSPVOEFE EJBNPOEXBTHJWFOUP2VFFO7JDUPSJB %F#FFST%JBNPOE©'PVOETIPSUMZBGUFS UIFDPNQBOZXBTGPVOEFEJO*UXBT èSTUJOUSPEVDFEUPQVCMJDJOBUUIF8PSME &YIJCJUJPO

ŠŠ


5 c . " 5 0 1 * $

Koh-i-Noor â&#x20AC;&#x201C; diamant opĹ&#x2122;edenĂ˝ legendami a mĂ˝ty byl vÄ&#x203A;novĂĄn krĂĄlovnÄ&#x203A; Viktorii. Od roku 1936 je souÄ?ĂĄstĂ­ krĂĄlovskĂŠ koruny ,PIJ/PPS¨"EJBNPOETVSSPVOEFECZ MFHFOETBOENZUITXBTEPOBUFEUPUIF2VFFO 7JDUPSJB4JODF JUIBTCFFOBQBSUPGUIF DSPXO James Bond mÄ&#x203A;l pravdu: diamanty jsou vÄ&#x203A;Ä?nĂŠ James Bond was right: Diamonds are forever

8JUIPVUMPTJOHBOZPGUIFJSTIFFO JO UIFQBTUDFOUVSZBMPOFEJBNPOETPVUMBTUFE UXP XPSME XBST BOE TFWFSBM FDPOPNJD DSJTFT5IFJSWBMVFXBTOPUBGGFDUFECZ FYDIBOHFSBUFVQIFBWBMT GBTIJPOUSFOET PSUIFDBQSJDJPVTOFTTPGTUPDLFYDIBOHFT "UQSFTFOU BCPVUPGGSFFMZBWBJMBCMF èOBODJBMSFTPVSDFTXPSMEXJEFBSFJOWFTUFE JOEJBNPOET "QPUFOUJBMCVZFSDBOFBTJMZBTTFTTUIF QSJDFPGEJBNPOETUISPVHIUIF3BQBQPSU %JBNPOE3FQPSU BHMPCBMMZGVODUJPOJOH TZTUFNGPSFWBMVBUJOHQSFDJPVTTUPOFT*G ZPVBSFCVZJOHBEJBNPOEXJUIUIFBJN PGNBLJOHNPOFZPOUIFUSBOTBDUJPO UIF TUPOFIBTUPQPTTFTTBSFMFWBOUDFSUJèDBUFŠ Diamanty pĹ&#x2122;eĹžily bez ztrĂĄty lesku za poslednĂ­ stovku let dvÄ&#x203A; svÄ&#x203A;tovĂŠ vĂĄlky i nÄ&#x203A;kolik

UIF(*" )3% *(*PSUIFDFSUJèDBUFPGUIF

ekonomickĂ˝ch krizĂ­. Na jejich cenÄ&#x203A; se neprojevily kurzovĂŠ turbulence, mĂłdnĂ­ trendy ani

$[FDI(FPMPHJDBM-BCPSBUPSZ5IBUSVMFTPVU

nevypoÄ?itatelnost akciovĂ˝ch trhĹŻ. V souÄ?asnĂŠ dobÄ&#x203A; je do diamantĹŻ uloĹženo aĹž 6 % celo-

KFXFMMFSTBOEBOUJRVFUSBEFST TJODFUIFZ

svÄ&#x203A;tovÄ&#x203A; volnÄ&#x203A; dostupnĂ˝ch finanÄ?nĂ­ch prostĹ&#x2122;edkĹŻ.

DBOOPUTVQQMZZPVXJUIBOZTVDIDFSUJèDBUF

Cenu diamantĹŻ si mĹŻĹže potenciĂĄlnĂ­ klient snadno ovÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;it prostĹ&#x2122;ednictvĂ­m Rapaport Di-

8IFOJOWFTUJOHJOEJBNPOET MPPLPVUGPS

amond Reportu, coĹž je globĂĄlnÄ&#x203A; fungujĂ­cĂ­ systĂŠm jejich oceĹ&#x2C6;ovĂĄnĂ­. Kupujete-li kĂĄmen

BUSBEFSXJUIUIFQSPQFSMJDFODF*OUIF

s cĂ­lem na transakci vydÄ&#x203A;lat, musĂ­ mĂ­t odpovĂ­dajĂ­cĂ­ certifikĂĄty â&#x20AC;&#x201C; GIA, HRD, IGI Ä?i certifikĂĄt

$[FDI3FQVCMJD %JBNPOET*OUFSOBUJPOBM

Ä&#x152;eskĂŠ geologickĂŠ laboratoĹ&#x2122;e. Ze hry jsou proto klenotnĂ­ci a staroĹžitnĂ­ci, kteĹ&#x2122;Ă­ vĂĄm certifi-

$PSQPSBUJPO %*$ JTUIFNPTUSFMJBCMF

kĂĄty neposkytnou. PĹ&#x2122;i investici do diamantĹŻ tedy hledejte obchodnĂ­ka s patĹ&#x2122;iÄ?nou licencĂ­.

*UTSFTQFDUBCJMJUZBOERVBMJGJDBUJPOTBSF

V Ä&#x152;esku je tĂ­m nejspolehlivÄ&#x203A;jĹĄĂ­m spoleÄ?nost Diamonds International Corporation â&#x20AC;&#x201C; D.I.C.

BUUFTUFEUPCZUIFGBDUUIBUUIFDPNQBOZ

O jejĂ­ seriĂłznosti a kompetentnosti hovoĹ&#x2122;Ă­ to, Ĺže jde o akcionĂĄĹ&#x2122;e a Ä?lena nejprestiĹžnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ di-

JTBMJTUFENFNCFSPGUIFNPTUQSFTUJHJPVT

amantovĂŠ burzy svÄ&#x203A;ta v AntverpĂĄch, kde se roÄ?nÄ&#x203A; obchodujĂ­ diamaty v pĹ&#x2122;epoÄ?tu za

EJBNPOECPVSTFJOUIFXPSME JO"OUXFSQ

700 miliard dolarĹŻ. V tomto smÄ&#x203A;ru nemĂĄ D.I.C. konkurenci v Ä&#x152;esku, na Slovensku, ale ani

"OOVBMMZ EJBNPOETXPSUIBCPVUCJMMJPO

tĹ&#x2122;eba v Srbsku Ä?i Bulharsku.

EPMMBSTBSFUSBEFEUIFSF*OUIBUSFHBSE %*$JTVOSJWBMMFEJOUIF$[FDI3FQVCMJD 4MPWBLJB BOEOPUFWFOJO4FSCJBPS#VMHBSJB 

BURZA V ANTVERPĂ CH

GPSFYBNQMF

Burza â&#x20AC;&#x201C; Beurs voor Diamanthandel â&#x20AC;&#x201C; byla zaloĹžena v roce 1904 v belgickĂŠm pĹ&#x2122;Ă­stavu Antverpy. JejĂ­mi Ä?leny se mohou stĂĄt pouze fyzickĂŠ osoby zastupujĂ­cĂ­ konkrĂŠtnĂ­ spoleÄ?nosti.

163$)"4&"/%4"-&

ZĂ­skat Ä?lenstvĂ­ nenĂ­ snadnĂŠ. Adept musĂ­ dosavadnĂ­ Ä?leny pĹ&#x2122;esvÄ&#x203A;dÄ?it o svĂ˝ch zkuĹĄenostech

4IPVME ZPV QMBO UP QVU ZPVS NPOFZ

a ĂşspÄ&#x203A;ĹĄĂ­ch na poli tohoto byznysu. PotĂŠ musĂ­ zĂ­skat na svou stranu dva ruÄ?itele â&#x20AC;&#x201C; Ä?leny

JO EJBNPOET CVZ TUPOFT LOPXO BT

antverpskĂŠ burzy. DĂĄle se za nÄ&#x203A;j musĂ­ zaruÄ?it dalĹĄĂ­ tĹ&#x2122;i obchodnĂ­ci z jinĂ˝ch burz. Teprve pak

ÂŤJOWFTUNFOUÂŹEJBNPOET5IFTFIBWFUPIBWF

se stane Ä?lenem spoleÄ?nosti obchodnĂ­kĹŻ s diamanty. Ä&#x152;len AntverpskĂŠ diamantovĂŠ burzy

BDMFBSPSJHJO5IFJSRVBMJUZJTBTTFTTFEPO

disponuje svĂ˝mi depozity, ale rovnÄ&#x203A;Ĺž depozity obchodnĂ­ch partnerĹŻ.

UIFCBTJTPGUIFÂŤ$TÂŹ DBSBUXFJHIU DVU DPMPVS DMBSJUZ "MMUIFTFQBSBNFUFSTBSF

ŠŠ


5 c . " 5 0 1 * $

KOUPÄ&#x161; A PRODEJ

MJTUFEJODFSUJèDBUFTJTTVFEBOJOEFQFOEFOU

Chcete-li do diamantĹŻ investovat, kupte kameny znĂĄmĂŠ jako investiÄ?nĂ­. Ty musĂ­ mĂ­t jasnĂ˝

MBCPSBUPSJFTBOEUIFJSWBMVFJTEFUFSNJOFE

pĹŻvod. Jejich kvalita se posuzuje na zĂĄkladÄ&#x203A; 4 C (carat, cut, colour, clarity). VeĹĄkerĂŠ para-

CZDPNCJOJOHUIFTFDSJUFSJB%JBNPOET

metry jsou popsĂĄny v certifikĂĄtu nezĂĄvislĂŠ geologickĂŠ laboratoĹ&#x2122;e, cenu urÄ?uje jejich prĹŻse-

DBOOPUSFBMMZCFTQPLFOPGBTBTQFDVMBUJWF

Ä?Ă­k. V pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; diamantĹŻ nelze mluvit o spekulativnĂ­ komoditÄ&#x203A;. Je to stĹ&#x2122;ednÄ&#x203A;, aĹž dlouhodo-

DPNNPEJUZ5IFZBSFBNFEJVNUFSN

bĂ˝ investiÄ?nĂ­ nĂĄstroj, kterĂ˝ byste mÄ&#x203A;li drĹžet alespoĹ&#x2C6; 3â&#x20AC;&#x201C;5 let. ZĂĄkladem ĂşspÄ&#x203A;ĹĄnĂŠho byznysu je nĂĄkup za dobrou cenu. Na konci loĹ&#x2C6;skĂŠho roku se cena

5)&"/58&31#0634&

kvalitnĂ­ho kamene o velikosti jednoho karĂĄtu pohybovala od 4000 eur. DlouhodobĂ˝ roÄ?nĂ­

5IFCPVSTFŠ#FVSTWPPS%JBNBOUIBOEFM

nĂĄrĹŻst Ä?inĂ­ u podobnĂŠho kusu 1â&#x20AC;&#x201C;4 %. Investici s roÄ?nĂ­m nĂĄrĹŻstem kolem 10 % pĹ&#x2122;edstavujĂ­

©XBTFTUBCMJTIFEJOJOUIF#FMHJBO

diamanty, jejichĹž hmotnost se pohybuje mezi 2â&#x20AC;&#x201C;3 karĂĄty. V pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; investic do diamantĹŻ

QPSUDJUZPG"OUXFSQ0OMZJOEJWJEVBMT

platĂ­ pĹ&#x2122;Ă­mĂĄ ĂşmÄ&#x203A;ra â&#x20AC;&#x201C; Ä?Ă­m vÄ&#x203A;tĹĄĂ­ a kvalitnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ kĂĄmen, tĂ­m vÄ&#x203A;tĹĄĂ­ zisk. RĹŻst cen kamenĹŻ katego-

SFQSFTFOUJOHQBSUJDVMBSDPNQBOJFTDBO

rie â&#x20AC;&#x17E;3 karĂĄty plusâ&#x20AC;&#x153; dosahuje aĹž 25 %.

KPJOJU#FDPNJOHBNFNCFSJTOPUFBTZ

Tyto nĂĄrĹŻsty cen platĂ­ v pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; standardnĂ­ ekonomickĂŠ situace. Jsou ale obdobĂ­, kdy je

5IFBQQMJDBOUIBTUPDPOWJODFFYJTUJOH

koupÄ&#x203A; kamene mimoĹ&#x2122;ĂĄdnÄ&#x203A; vĂ˝hodnou investicĂ­ â&#x20AC;&#x201C; tĹ&#x2122;eba obdobĂ­ krize americkĂŠho dolaru.

NFNCFSTBCPVUIJTFYQFSJFODFBOE

NapĹ&#x2122;Ă­klad mezi Ä?ervencem 2007 a Ä?ervencem 2008 stoupla cena jednokarĂĄtovĂ˝ch dia-

TVDDFTTFTJOUIJTCVTJOFTTèFME5IFO

mantĹŻ o 16 %, kamenĹŻ o hmotnosti dvou karĂĄtĹŻ o 14 %, tĹ&#x2122;Ă­karĂĄtovĂ˝ kĂĄmen pĹ&#x2122;inesl svĂŠmu

IFIBTUPTFDVSFUXPHVBSBOUPSTXIP

majiteli zisk 53 %, Ä?tyĹ&#x2122;karĂĄtovĂ˝ 65 %, a pÄ&#x203A;tikarĂĄtovĂ˝ dokonce 73 %. â&#x20AC;&#x17E;JednĂ­m ze zĂĄklad-

BSFNFNCFSTPGUIF"OUXFSQCPVSTF

ních pravidel je pro kaŞdÊho obchodníka s diamanty sledovåní vývoje ceny dolaru a oka-

'VSUIFSNPSF UISFFPUIFSCVTJOFTTNFO

mĹžitĂĄ reakce na vzniklou situaci. Pokud nÄ&#x203A;kdo v popisovanĂŠm obdobĂ­ investoval do dia-

GSPNPUIFSCPVSTFTIBWFUPWPVDIGPS

mantĹŻ, vydÄ&#x203A;lal dvakrĂĄt. PoprvĂŠ na vĂ˝nosu kurzu dolaru proti korunÄ&#x203A;, podruhĂŠ na nĂĄrĹŻstu

IJN0OMZUIFOPOFDBOFOUFSUIFTPDJFUZ

cen diamantu jako takovĂŠho,â&#x20AC;&#x153; vysvÄ&#x203A;tluje pĹ&#x2122;edseda pĹ&#x2122;edstavenstva D.I.C. MUDr. LuboĹĄ

PGEJBNPOEUSBEFST"NFNCFSPGUIF

Ĺ&#x2DC;Ă­ha. DodĂĄvĂĄ takĂŠ, Ĺže pokud mĂĄ nÄ&#x203A;kdo opravdu vĂĄĹžnĂ˝ zĂĄjem o investice do drahĂ˝ch

"OUXFSQ%JBNPOE#PVSTFNBOBHFT

kamenĹŻ, je pro nÄ&#x203A;j nejvhodnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ vytvoĹ&#x2122;enĂ­ diamantovĂŠho portfolia. PĹ&#x2122;i jeho tvorbÄ&#x203A; je nut-

IJTPXOEFQPTJUTBOEBMTPUIPTFPGIJT

no brĂĄt v potaz pravidelnĂ˝ nĂĄrĹŻst investice a likviditu. â&#x20AC;&#x17E;Portfolio lze sestavit rĹŻznÄ&#x203A;. ZĂĄleŞí

CVTJOFTTQBSUOFST

na tom, co investor oÄ?ekĂĄvĂĄ. Za optimĂĄlnĂ­ povaĹžuji kombinaci nĂĄkupu nÄ&#x203A;kolika

ŠŠ


5 c . " 5 0 1 * $

NeŞ se diamant stane obchodovatelným artiklem na burze, musí urazit dlouhou cestu *U­TBMPOHXBZGPSBEJBNPOEUPCFDPNFBTBMFBCMFJUFNPOUIFNBSLFU

menĹĄĂ­ch kamenĹŻ zajiĹĄĹĽujĂ­cĂ­ch pruĹžnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ likviditu s nĂĄkupem vÄ&#x203A;tĹĄĂ­ch diamantĹŻ, kterĂŠ pĹ&#x2122;ed-

UPMPOHUFSNJOWFTUNFOUUIBUZPVTIPVME

stavujĂ­ garanci vyĹĄĹĄĂ­ho zisku,â&#x20AC;&#x153; uvĂĄdĂ­ doktor Ĺ&#x2DC;Ă­ha.

IPMEPOUPGPSBUMFBTUŠZFBST

V ŞådnĂŠm pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; jako investici nekupujte ĹĄperky sdiamanty! DrahĂ˝ kov, prĂĄce a dalĹĄĂ­ atri-

5IFLFZUPBOZHPPECVTJOFTTJTCVZJOHBU

buty totiĹž cenu znaÄ?nÄ&#x203A; prodraĹžujĂ­. Podle odbornĂ­kĹŻ je proto vĂ˝hodnĂĄ likvidita ĹĄperkĹŻ spĂ­ĹĄe

BHPPEQSJDF"UUIFFOEPGMBTUZFBS UIF

zĂĄleĹžitostĂ­ sci-fi neĹž reality.

QSJ[FPGBRVBMJUZTUPOFTJ[FEBUBCPVUPOF DBSBUTUPPEBUBCPWF FVSPT5IFMPOH

PĹ&#x2DC;I PROCHĂ ZCE PEKLEM NEZASTAVUJTE

UFSN BOOVBM BDDSVBM PO UIBU LJOE PG

PĹ&#x2122;esnÄ&#x203A; tento slavnĂ˝ citĂĄt Winstona Churchilla pouĹžil v souvislosti s trhem s diamanty a sou-

TUPOFJTBCPVUŠ"OJOWFTUNFOUXJUI

Ä?asnou globĂĄlnĂ­ ekonomickou krizĂ­ pĹ&#x2122;edseda spoleÄ?nosti De Beers Nicky Oppenheimer.

BOBOOVBMJODSFBTFJOWBMVFPGBCPVU

Ĺ ĂŠf nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ho svÄ&#x203A;tovĂŠho obchodnĂ­ka sdiamanty pĹ&#x2122;ipustil na zaÄ?ĂĄtku rozsĂĄhlĂŠ propuĹĄtÄ&#x203A;nĂ­

BQQMJFTUPTUPOFTXFJHIJOHJOUIFŠDBSBUT

a snĂ­ĹženĂ­ tÄ&#x203A;Ĺžby. KaĹždĂ˝ problĂŠm ale bĂ˝vĂĄ zaÄ?ĂĄtkem velkĂŠ pĹ&#x2122;Ă­leĹžitosti. A tu mohou vycĂ­tit po-

SBOHF5IFMBXPGEJSFDUQSPQPSUJPOBQQMJFT

tenciĂĄlnĂ­ zĂĄjemci. Na konci Ăşnora letoĹĄnĂ­ho roku se totiĹž ceny nÄ&#x203A;kterĂ˝ch tĹ&#x2122;Ă­d diamantĹŻ vrĂĄ-

UPJOWFTUNFOUTJOEJBNPOETŠUIFMBSHFSBOE

tily na stav z poÄ?ĂĄtku roku 2008. NachĂĄzĂ­me se tedy v dobÄ&#x203A; pĹ&#x2122;Ă­hodnĂŠ pro nĂĄkupy. StejnÄ&#x203A;

CFUUFSUIFTUPOF UIFHSFBUFSUIFQSPèU5IF

tak lze z dlouhodobĂŠho hlediska vydÄ&#x203A;lat na nĂĄkupech akciĂ­ spoleÄ?nostĂ­ jako Rockwell Dia-

HSPXUIJOWBMVFPGTUPOFTJOUIFÂŤDBSBUT ÂŹ

monds Ä?i BRC Diamonds, jejichĹž ceny jsou vesrovnĂĄnĂ­ s pĹ&#x2122;edchozĂ­mi lety velmi pĹ&#x2122;ijatelnĂŠ.

DBUFHPSZSFBDIFT 5IFTF JODSFBTFT JO WBMVF IPME USVF JO

BRUSY DIAMANTĹŽ

BTUBOEBSEFDPOPNJDTJUVBUJPO/POFUIFMFTT

VĹŻbec nejcennÄ&#x203A;jĹĄĂ­ Ăşpravou kamene je briliantovĂ˝ brus. TĂ­m prvnĂ­m byl brus Peruzzi z kon-

UIFSF BSF UJNFT XIFO UIF QVSDIBTF PG

ce roku 1770, kterĂ˝ se sklĂĄdal z 58 faset. PotĂŠ se v souvislosti s brouĹĄenĂ­m diamantĹŻ za-

B T U P O F D B O C F B O F Y D F Q U J P O B M M Z

Ä?alo hovoĹ&#x2122;it o TolkowskĂŠho brusu. V letech 1914â&#x20AC;&#x201C;1919 totiĹž vypoÄ?Ă­tal matematik Marcel

BEWBOUBHFPVTJOWFTUNFOUŠTVDIBTXIFO

Tolkowski optimĂĄlnĂ­ Ăşhly kulatĂŠho briliantu, vĂ˝sledky svĂŠ prĂĄce nĂĄslednÄ&#x203A; shrnul do stÄ&#x203A;Ĺžej-

UIF64EPMMBSJTJODSJTJT'PSFYBNQMF JO

nĂ­ho dokumentu Diamond Design. V prĹŻbÄ&#x203A;hu nĂĄsledujĂ­cĂ­ch let doĹĄlo k nÄ&#x203A;kolika vylepĹĄenĂ­m

UIFQFSJPECFUXFFO+VMZBOE+VMZ

tohoto brusu. V branĹži se hovoĹ&#x2122;Ă­ o EpplerovÄ&#x203A; brusu (standard v EvropÄ&#x203A;), pĹ&#x2122;Ă­padnÄ&#x203A; o ideĂĄl-

 UIFQSJDFPGPOFDBSBUEJBNPOETSPTF

nĂ­m brusu (Amerika). Ten ovĹĄem nenĂ­ vyuŞívĂĄn pĹ&#x2122;Ă­liĹĄ Ä?asto, ve srovnĂĄnĂ­ s bÄ&#x203A;ĹžnĂ˝m brusem

CZ"UISFFDBSBUTUPOFCSPVHIUJUT

totiĹž v tomto pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; dochĂĄzĂ­ k vÄ&#x203A;tĹĄĂ­ ztrĂĄtÄ&#x203A; hmotnosti pĹŻvodnĂ­ suroviny.

PXOFSBQSPèUPG'PVSDBSBUTUPOFT CSPVHIUBOEèWFDBSBUPOFTGVMM

ŠŠ


5 c . " 5 0 1 * $

«0OFPGUIFFMFNFOUBSZSVMFTGPSBOZUSBEFSJOEJBNPOETJT GPMMPXJOHUIFSBUFPGUIFEPMMBSBOESFBDUJOHTXJGUMZUPBOZ DIBOHF JO UIF TJUVBUJPO *G BOZPOF JOWFTUFE JO EJBNPOET XJUIJOUIFEFTDSJCFEQFSJPE UIFJSHBJOXBTUXPGPMEèSTUPO UIFFYDIBOHFSBUFEJGGFSFODFCFUXFFOUIF$[FDILPSVOBBOE UIFEPMMBS TFDPOEPOUIFSJTFJOWBMVFPGEJBNPOETBTTVDI ¬ FYQMBJOT.6%S-VCP¼³rIB DIBJSNBOPGUIFCPBSEPG%*$)F BMTPBEETUIBUGPSTPNFPOFXJUIBHFOVJOFJOUFSFTUJOJOWFTUJOH JOHFNTDSFBUJOHBEJBNPOEQPSUGPMJPJTQSPCBCMZUIFXBZUP HP*OEPJOHTP UIFSFHVMBSJODSFBTFJOUIFJOWFTUNFOUBOE MJRVJEJUZIBWFUPCFUBLFOJOUPDPOTJEFSBUJPO«5IFQPSUGPMJPDBO CFTFUVQJONBOZXBZT EFQFOEJOHPOUIFFYQFDUBUJPOTPGUIF JOWFTUPS*CFMJFWFUIBUCVZJOHTFWFSBMTNBMMFSTUPOFTFOTVSJOH NPSFéFYJCMFMJRVJEJUZ DPNCJOFEXJUIMBSHFSEJBNPOETUIBUBSF BHVBSBOUFFPGMBSHFSQSPèUT JTPQUJNBM ¬TBZT%S³rIB *OBOZDBTF EPO®UCVZKFXFMTXJUIEJBNPOETBTBOJOWFTUNFOU 5IFQSFDJPVTNFUBMT DSBGUTNBOTIJQBOEPUIFSBUUSJCVUFTHSFBUMZ QVTIVQUIFQSJDF"DDPSEJOHUPFYQFSUT UIFBEWBOUBHFPVT MJRVJEJUZPGKFXFMMFSZJTNPSFTDJèUIBOSFBMJUZ *':06®3&(0*/(5)306())&-- ,&&1(0*/( *UXBTFYBDUMZUIJTGBNPVTRVPUFCZ8JOTUPO$IVSDIJMMUIBU UIFDIBJSNBOPGUIF%F#FFSTDPNQBOZ /JDL0QQFOIFJNFS 

Hotel Paris*****!02/5$-%-"%2/&/.#/2$%/4%,37!3 "5),4). !.$(!32%4!).%$!,,/&)4330,%.$)$24/56%!5 &%!452%3.)15%(/4%,).349,%7)4(-!26%,,/53,/#!4)/.2)'(4 ).4(%#%.42%/&2!'5%(%/4%,!2)3/&&%23 %,%'!.4,9 !00/).4%$,58529'5%342//-3!.$35)4%35.)15%,9349,%$!.$ 3):%$!#(2//-)3(!.$3/-%,9$%#/2!4%$!.$&52.)3(%$7)4( 2%0,)#!3/&4(%/2)').!,&52.)452%3/./-!44%27()#(2//- 9/5#(//3%4/34!9).9/57),,(!6%4(%&%%,).'/&2%452.).'4/ 4(%0)#452%315%24/56%!5%2!/29/522%,!8!4)/.(/4%,)3 %15)00%$7)4( %,,.%330!%.42%

VTFEJODPOOFDUJPOXJUIUIFEJBNPOEUSBEFBOEUIFDVSSFOU HMPCBM FDPOPNJD DSJTJT 5IF CPTT PG UIF XPSME®T MBSHFTU EJBNPOE DPNQBOZ BU GJSTU BENJUUFE FYUFOTJWF FNQMPZFF DVUCBDLTBOEBEFDSFBTFJONJOJOH&WFSZQSPCMFNDBOBMTP CFBHSFBUPQQPSUVOJUZ IPXFWFS"OEQPUFOUJBMJOWFTUPSTDBO TFOTFUIBU"UUIFFOEPG'FCSVBSZUIJTZFBS TPNFDMBTTFTPG EJBNPOETXFOUCBDLUPUIFTJUVBUJPOBUUIFCFHJOOJOHPG 8FUIFSFGPSFèOEPVSTFMWFTBUBUJNFGBWPVSBCMFUPCVZJOH 'SPNUIFMPOHUFSNQFSTQFDUJWF CVZJOHTIBSFTJODPNQBOJFT TVDIBT3PDLXFMM%JBNPOETPS#3$%JBNPOETJTBMTPBHPPE JOWFTUNFOU5IFJSTIBSFQSJDFTBSFGBJSMZSFBTPOBCMFDPNQBSFE UPQSFWJPVTZFBST

%*".0/%$654 5IFNPTUQSFDJPVTTUPOFTIBQFJTUIFCSJMMJBOUDVU5IFPSJHJOBM POFXBTUIF1FSV[[JDVUGSPNUIFFOEPGUIFZFBS XIJDI DPOTJTUFEPGGBDFUT5IF«5PMLPXTLZDVU¬XBTUIFOFYUNBKPS JOOPWBUJPO#FUXFFOBOEUIFNBUIFNBUJDJBO.BSDFM 5PMLPXTLZDBMDVMBUFEUIFPQUJNVNBOHMFTPGBSPVOECSJMMJBOU )FUIFOTVNNBSJTFEIJTèOEJOHTJOIJTQJWPUBMCPPL%JBNPOE %FTJHO*OUIFDPVSTFPGGPMMPXJOHZFBSTUIFDVUXBTGVSUIFS JNQSPWFE5IFTUBOEBSEDVUJOUIF64"JTUIF"NFSJDBO*EFBM $VU JO&VSPQFJUJTUIF&QQMFS$VU5IFSPVOECSJMMJBOUDVUJT OPUVTFEUPPPGUFO IPXFWFS BTUIFSFJTBHSFBUFSMPTTPGXFJHIU PGUIFPSJHJOBMSBXNBUFSJBMUIBOXJUIPUIFSDVUT

©©

Dining and meeting in Hotel Paris

%34!52!.4!2!(%2.(!2$4/&&%2347/$)&&%2%.4:/.%3  7)4(7)$%#(/)#%/&4(%"%34 :%#(!.$2%.#(7).%3!.$'/52-%4$!).4)%3!.$ !44%.4)6%,9#/-").).'42!$)4)/.!,2%.#(#5)3).%!.$!$6!.#%$ :%#('!342/./-9!+%7!9!6!),!",%

!-/53-%%4).'0/).4 7)4()43 !4-/30(%2% 7)4(4/5#(/&#/.4%-0/2!29$%3)'.!.$4(%"!2 #/2$)!,,9).6)4%39/5&/2!#50/&#/&&%%7)4($%,)#)/53$%33%24/2 *534$2).+3(2%%-%%4).'2//-3!6!),!",%&/2%6%.43/&!.9+).$ IN ART NOUVEAU ST YLE

      "%#.;(/$/-5 2!'5% :%#(%05",)# (/.% 

  !8  

"//+).'(/4%,0!2)3#:777(/4%,0!2)3#:


Marsa Alam MoĹ&#x2122;e, pouĹĄĹĽ a klid NOVINKA NA MAPÄ&#x161;, kterĂĄ pĹ&#x2122;edstavuje nedotÄ?enou oĂĄzu na egyptskĂŠm bĹ&#x2122;ehu RudĂŠho moĹ&#x2122;e, celoroÄ?nĂ­ tropy, korĂĄlovĂŠ Ăştesy a hlavnÄ&#x203A; panenskou nedotÄ?enost. NavĂ­c je na dosah ruky, protoĹže tam lĂŠtajĂ­ Ä&#x152;eskĂŠ aerolinie. Text: VladimĂ­r Ĺ tÄ&#x203A;drĂ˝ | Foto: Profimedia.cz

4FB EFTFSUBOETUJMMOFTT "/&841050/5)&803-%."1ŠBQSJTUJOFPBTJTPOUIF TIPSFPGUIF&HZQUJBO3FE4FB XIFSFUIFUSPQJDBMDMJNBUF SFJHOTEBZTBZFBS XIFSFUIFSFBSFDPSBMSFFGTBOE VOUPVDIFEOBUVSF"OEBMMKVTUBGFXIPVSTBXBZŠBTZPVDBO FBTJMZHFUUIFSFXJUI$[FDI"JSMJOFT


% & 4 5 * / " $ & % & 4 5 * / " 5 * 0 /

Tam, kde pouĹĄĹĽ pĹ&#x2122;estĂĄvĂĄ bĂ˝t jen vyprahlou rovinou bez fantazie a kde se z nĂ­ najednou vztyÄ?Ă­ vrcholy hor, tam, kde pĂ­sek pĹ&#x2122;estĂĄvĂĄ bĂ˝t ĹžlutĂ˝ a nabĂ­rĂĄ zlatou, kterĂĄ vĂĄs vede aĹž k tyrkysovĂŠmu moĹ&#x2122;i, leŞí Marsa Alam â&#x20AC;&#x201C; jedno z nejkrĂĄsnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch mĂ­st na bĹ&#x2122;ehu RudĂŠho moĹ&#x2122;e. PouĹĄĹĽ, vlny a korĂĄly. Samota, velbloudi a palmy. Klid a pod vodou navĂ­c ĂşplnĂŠ ticho. BarevnĂŠ rybiÄ?ky jako z dÄ&#x203A;tskĂŠ knĂ­Ĺžky. AkvĂĄrium nekoneÄ?na. Duny, mangrovy, pohoda, Ĺželvy a delfĂ­ni. Tak to je Marsa Alam. NOVĂ TVĂ Ĺ&#x2DC; NA MAPÄ&#x161;

Velbloud vĂĄs odveze do pouĹĄtÄ&#x203A;, kterĂĄ je tady stejnĂĄ jako pĹ&#x2122;ed tisĂ­cem let "DBNFMXJMMUBLFZPVPVUUPUIFEFTFSUXIJDI MPPLTUIFTBNFBTBUIPVTBOEZFBSTBHP StarĂĄ pouĹĄtnĂ­ architektura: malĂĄ okna znamenajĂ­, Ĺže slunce zde mĂĄ sĂ­lu "ODJFOUEFTFSUBSDIJUFDUVSF4NBMMXJOEPXT BUUFTUUPUIFTUSFOHUIPGTVOSBZT

*NBHJOFBQMBDFXIFSFUIFEFTFSUJT

NedĂĄvno tady stĂĄla jen rybĂĄĹ&#x2122;skĂĄ vesnice. PĹ&#x2122;edstavte si mĂ­sto, kde svĂ­tĂ­ slunce po celĂ˝ rok,

NPSFUIBOKVTUBTDPSDIFE EFTPMBUFQMBJO 

zĂĄĹ&#x2122;Ă­cĂ­ pĂ­sek omĂ˝vajĂ­ vlny moĹ&#x2122;e, kterĂŠ se sice jmenuje RudĂŠ, ale mĂĄ barvu ryzĂ­ modĹ&#x2122;i. Palmy

BQMBDFXIFSFNPVOUBJOQFBLTMJOFUIF

jsou zelenĂŠ a vrcholky hor za nimi jsou naÄ?ervenalĂŠ. JeĹĄtÄ&#x203A; v roce 2001 tady v podstatÄ&#x203A;

IPSJ[PO XIFSFUIFTBOEDFBTFTUPCFZFMMPX

nevÄ&#x203A;dÄ&#x203A;li, jak vypadĂĄ turista. Ale i teÄ? je to zcela zvlĂĄĹĄtnĂ­ lokalita. VeĹĄkerĂ˝ luxus, jakĂ˝ si mĹŻ-

BOEHMJUUFSTXJUIBMMTIBEFTPGHPME MFBEJOH EPXOUPBUVSRVPJTFTFBŠZPVBSFUIJOLJOHPG

PÄ&#x161;T DĹŽVODĹŽ, PROÄ&#x152; JET DO MARSA ALAM

.BSTB"MBN.BSTB"MBNJTPOFPGUIFNPTU

1. Panuje tam stĂĄlĂŠ, teplĂŠ tropickĂŠ poÄ?asĂ­, celoroÄ?nÄ&#x203A; svĂ­tĂ­ slunce a moĹ&#x2122;e je teplĂŠ. 2. Na roz-

CFBVUJGVMTQPUTPOUIFTIPSFTPGUIF3FE4FB

díl od ostatních egyptských letovisek je dosud nepoznamenanÊ davy turistů. 3. Jsou tady

*UJTBXPSMEPGEFTFSU XBWFTBOEDPSBMT*U

jedny z nekrĂĄsnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch korĂĄlovĂ˝ch ĂştesĹŻ v celĂŠm RudĂŠm moĹ&#x2122;i â&#x20AC;&#x201C; ideĂĄlnĂ­ mĂ­sto pro milovnĂ­ky

BMTPTUBOETGPSTPMJUVEF DBNFMTBOEQBMNT 

ĹĄnorchlovĂĄnĂ­ a potĂĄpÄ&#x203A;nĂ­. 4. Hned za starou rybĂĄĹ&#x2122;skou vesnicĂ­, kterĂĄ dala letovisku jmĂŠno,

BOEBMTPUPUBMTJMFODFCFOFBUIUIFTVSGBDF

zaÄ?Ă­nĂĄ pouĹĄĹĽ s pamĂĄtkami a nejstarĹĄĂ­m zlatĂ˝m dolem svÄ&#x203A;ta. Do AsuĂĄnu to nenĂ­ daleko.

PGUIFTFB$PMPVSGVMèTIEBSUBSPVOEZPVJO

5. Marsa Alam je novĂŠ, a tudĂ­Ĺž velmi pohodlnĂŠ letovisko se vĹĄemi sluĹžbami. LetiĹĄtÄ&#x203A; je na

UIJTCPVOEMFTTBRVBSJVN%VOFT QFBDFBOE

dosah ruky a cesta z Evropy netrvĂĄ dlouho.

RVJFU UPSUPJTFTBOEEPMQIJOTŠ.BSTB"MBN JTBMMPGUIFTFUIJOHT

ŠŠ


% & 4 5 * / " $ & % & 4 5 * / " 5 * 0 /

Ĺžete pĹ&#x2122;ĂĄt, ale poĹ&#x2122;ĂĄd to tady dĂ˝chĂĄ jakousi panenskou atmosfĂŠrou. JezdĂ­ sem ti, kteĹ&#x2122;Ă­ hle-

"/&841050/5)&."1

dajĂ­ klidnĂŠ mĂ­sto pro dokonalĂ˝ odpoÄ?inek. Na rozdĂ­l od ruĹĄnĂŠ Hurghady leŞícĂ­ pĂĄr stovek

/PUMPOHBHPUIFSFXBTOPUIJOHNPSFUIBO

kilometrĹŻ severnÄ&#x203A;ji, Marsa Alam jeĹĄtÄ&#x203A; nenĂ­ turistickĂŠ centrum. Je to novĂĄ tvĂĄĹ&#x2122; na scĂŠnÄ&#x203A;:

BèTIJOHWJMMBHFUIFSF*UJTBQMBDFXIFSF

stĂĄle jeĹĄtÄ&#x203A; nabĂ­zĂ­ klid a neporuĹĄenost, kterou starĹĄĂ­ sousedĂŠ typu Hurghady postrĂĄdajĂ­.

UIF TVO TIJOFT BMM ZFBS SPVOE XIFSF

Marsa Alam mĂĄ sice veĹĄkerĂ˝ komfort, ale naĹĄtÄ&#x203A;stĂ­ sem za nĂ­m jeĹĄtÄ&#x203A; nedorazilo pĹ&#x2122;Ă­liĹĄ mno-

UIFTFBMBQTBUUIFHPMEFOTBOETPGUIF

ho lidĂ­. Projdete vesnicĂ­, obÄ?as vĂĄm cestu pĹ&#x2122;ekĹ&#x2122;íŞí kozy a za poslednĂ­mi domky je pĹ&#x2122;ed

CFBDIFT BOEBMUIPVHIDBMMFEUIF3FE4FB

vĂĄmi uĹž jen pouĹĄĹĽ. Pak se vrĂĄtĂ­te a pĹ&#x2122;ed vĂĄmi leŞí nejkrĂĄsnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ Ä?ĂĄst RudĂŠho moĹ&#x2122;e. KvĹŻ-

JUJTJOGBDUUIFNPTUCFBVUJGVMTIBEFPG

li nÄ&#x203A;mu sem lidĂŠ jezdĂ­.

CMVF5IFQBMNTBSFGSFTIBOEHSFFOBOE UIFNPVOUBJOUPQTTFFNSFEEJTIJOUIF

OPRAVDU TEPLĂ&#x2030; MOĹ&#x2DC;E

TVO

ZdejĹĄĂ­ moĹ&#x2122;e mĂĄ nÄ&#x203A;kolik pĹ&#x2122;ednostĂ­. Je samozĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A; Ä?istĂŠ a teplĂŠ, takĹže i v zimÄ&#x203A; pĹ&#x2122;ijedete do

6OUJMOPPOFIFSFIBETFFOBUPVSJTU 

lĂŠta. Tady zaÄ?Ă­najĂ­ tropy, a tak teplota moĹ&#x2122;e nikde neklesĂĄ pod 22 stupĹ&#x2C6;ĹŻ. V lĂŠtÄ&#x203A; je to jeĹĄ-

BOEUIPVHIUIFQMBDFIBTCFFOGVSOJTIFE

tÄ&#x203A; o sedm vĂ­c. Slunce svĂ­tĂ­ poĹ&#x2122;ĂĄd a mraky tady znajĂ­ jen z Ä?Ă­tanek. Jak by taky ne, jiĹžnÄ&#x203A;ji

XJUIBMMUIFUSBQQJOHTPGDJWJMJTBUJPOGPS

uĹž se nachĂĄzĂ­ jen SĂşdĂĄn. Ale hlavnÄ&#x203A; jsou tady korĂĄlovĂŠ Ăştesy. TakovĂŠ jako snad nikde na

ZPVS FOKPZNFOU JU TUJMM PGGFST QSJTUJOF

tomhle pobĹ&#x2122;eŞí.

OBUVSFBOEJTBOJEFBMQMBDFUPSFMBY*O

NejkrĂĄsnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ je ElphinstoneĹŻv Ăştes. KaĹždĂ˝ den tam plujĂ­ lodiÄ?ky s turisty, kteĹ&#x2122;Ă­ se chtÄ&#x203A;jĂ­ po-

.BSTB"MBNUPVSJTNIBTOPUPWFSSVOUIF

tĂĄpÄ&#x203A;t. NepĹ&#x2122;ekĂĄĹžejĂ­ si, protoĹže Ăştes je rozlehlĂ˝. KorĂĄly a houby, kolem nich se tulĂ­ hejna ry-

QMBDFMJLFJUIBTJO)VSHIBEB BUPXOBGFX

biÄ?ek a ryb. MalĂŠ pĹ&#x2122;itahujĂ­ ty vÄ&#x203A;tĹĄĂ­ a ty zase ty nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­, vÄ?etnÄ&#x203A; barakud, ĹžralokĹŻ a tuĹ&#x2C6;ĂĄkĹŻ.

IVOESFETLJMPNFUSFTUPUIFOPSUI.BSTB

Ĺ˝ralokĹŻ tady Ĺžije sedm druhĹŻ. NenĂ­ tÄ&#x203A;ĹžkĂŠ je spatĹ&#x2122;it a nenĂ­ to nebezpeÄ?nĂŠ, protoĹže prĹŻvod-

"MBNJTBCFBVUZTQPUUIBUJTVOSJWBMMFE

ci vÄ&#x203A;dĂ­, co dÄ&#x203A;lajĂ­.

JOUIJTQBSUPGUIFXPSME*UPGGFSTBMMUIF

VelkĂŠ ryby sem sice pĹ&#x2122;iplouvajĂ­ na obÄ&#x203A;d, ale taky tenhle Ăştes vyuŞívajĂ­ jako Ä?istĂ­rnu, proto-

DPNGPSUZPVDPVMEXBOU XJUIPVUDSPXETPG

Ĺže tady vĹždycky najdou spoustu ochotnĂ˝ch rybiÄ?ek, kterĂŠ je zbavĂ­ nepĹ&#x2122;Ă­jemnĂ˝ch hostĹŻ na

UPVSJTUT8BMLUISPVHIUIFWJMMBHF TUPQQJOH

tÄ&#x203A;le. Je to zde skoro jako benzinovĂĄ pumpa na moĹ&#x2122;skĂŠ dĂĄlnici. NajĂ­st se, doplnit pohon-

UPMFUHPBUTDSPTTUIFSPBE BOEXIFOZPV

nĂŠ hmoty, nechat si umĂ˝t Ä?elnĂ­ sklo a zase se jede, vlastnÄ&#x203A; pluje, dĂĄl. A tak nikdy nevĂ­te,

SFBDIUIFMBTUIPVTFJOUIFWJMMBHF UIFSF

koho tady potkĂĄte zrovna vy: Ĺžraloci vypadajĂ­, Ĺže jsou tady pĹ&#x2122;Ă­mo doma. KdyĹž mĂĄte ĹĄtÄ&#x203A;s-

JTOPUIJOHCVUEFTFSUBTGBSBTUIFFZFDBO

tĂ­, majestĂĄtnÄ&#x203A; se kolem provlnĂ­ manta nebo se pĹ&#x2122;ikradou kladivouni. DelfĂ­ny zase mĹŻĹže-

TFF"UUIFPUIFSFOEPGUIFWJMMBHFUIFSFJT

te obdivovat na mĂ­stÄ&#x203A;, kterĂŠ se jmenuje Shaab Samadai, ale uĹž pĂĄr let se mu Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ DelfĂ­nĂ­

UIFNPTUCFBVUJGVMQBSUPGUIF3FE4FB UIF

dĹŻm. NastÄ&#x203A;hovala se sem celĂĄ rodinka. DelfĂ­ni jsou milĂ­, na mnoha mĂ­stech si s nimi mĹŻ-

SFBTPONPTUQFPQMFIFBEUP.BSTB"MBN

Ĺžete i zaplavat. ZajĂ­majĂ­-li vĂĄs korĂĄly, nenechte si ujĂ­t mĂ­sto zvanĂŠ Fury Shoal. Jde o opravdovou korĂĄlo-

5)&4&"*48"3."/%$-&"/

vou zahradu pĹ&#x2122;eplnÄ&#x203A;nou podmoĹ&#x2122;skĂ˝mi ĹživoÄ?ichy â&#x20AC;&#x201C; od korĂĄlovĂ˝ch rybek aĹž po Ĺželvy. Pod

5IFTFBIFSFIBTUIFQBSUJDVMBSMZEFTJSBCMF

vodou je tady barevnĂ˝ svÄ&#x203A;t pĹ&#x2122;ipomĂ­najĂ­cĂ­ paletu ĹĄĂ­lenĂŠho malĂ­Ĺ&#x2122;e. PĂ­seÄ?nĂŠ duny zaĹ&#x2122;e-

QSPQFSUZ PG CFJOH DMFBO BOE BMTP

'*7&3&"40/4504&& ."34""-". 5IFUSPQJDBMXFBUIFSJTBMXBZTQSFTFOU UIFTVOTIJOFTBMMZFBSSPVOEBOEUIFTFB JTXBSN6OMJLFPUIFSQPQVMBS&HZQUJBO SFTPSUT JUJTOPUQBDLFEXJUIUPVSJTUT 5IF3FE4FBŽTNPTUCFBVUJGVMDPSBM SFFGTBSFIFSFŠJEFBMGPSIPMJEBZNBLFST GPOEPGTOPSLFMJOHBOEEJWJOH"UUIF FOEPGUIFWJMMBHFUIFSFJTUIFEFTFSU XJUI JUTGBNPVTTJHIUTBOEUIFPMEFTUHPMENJOF JOUIFXPSME*UJTOPUGBSUP"TXBO .BSTB"MBNJTBOFXEFTUJOBUJPO PGGFSJOHBMMUIFDPNGPSUTBOETFSWJDFTZPV XBOU5IFBJSQPSUJTOPUGBSBOEUIFÊJHIU GSPN&VSPQFEPFTOPUUBLFMPOH

©©


% & 4 5 * / " $ & % & 4 5 * / " 5 * 0 /

MilovnĂ­ci potĂĄpÄ&#x203A;nĂ­ tady najdou jeĹĄtÄ&#x203A; nedotÄ?enĂ˝ podvodnĂ­ svÄ&#x203A;t )FSF TDVCBEJWFSTXJMMGJOEBOJNNBDVMBUFVOEFSXBUFSXPSME

zĂĄvajĂ­ jako podle pravĂ­tka, ty vzdĂĄlenÄ&#x203A;jĹĄĂ­ a vÄ&#x203A;tĹĄĂ­ jsou rĹŻĹžovĂŠ, zelenĂŠ a ĹžlutĂŠ. Mezi tĂ­m pro-

QMFBTBOUMZXBSN FWFOJGZPVDPNFEVSJOH

plouvajĂ­ ryby. I ony plĂ˝tvajĂ­ barvami. ObÄ?as z toho aĹž bolĂ­ oÄ?i. To je chvĂ­le, kdy je nejlepĹĄĂ­

UIF&VSPQFBOXJOUFS5IFTFBUFNQFSBUVSF

vyrazit na opaÄ?nou stranu. Do pouĹĄtÄ&#x203A;.

OFWFS ESPQT CFMPX Â $ %VSJOH UIF TVNNFSJUSJTFTUPÂ $5IFSFJTIBSEMZ

NOC V DUNĂ CH

BDMPVEJOUIFTLZBUBOZUJNF0OFPGUIF

Do AsuĂĄnu to nenĂ­ nijak daleko. Jsou tam pamĂĄtky a taky Nil. Projet se po nÄ&#x203A;m a sledo-

NBKPSBUUSBDUJPOTJTUIFDPSBMSFFGT UIFMJLF

vat bĂ­lĂŠ plachty felĂşk, jak klouĹžou po Ĺ&#x2122;ece Ĺ&#x2122;ek, to je poĹ&#x2122;ĂĄd romantika. PĹ&#x2122;Ă­ĹĄtÄ&#x203A; uĹž nemusĂ­te

PGXIJDIDBOOPUCFGPVOEBOZXIFSFFMTF

jet tak daleko. MĹŻĹžete vyrazit jen za fata morganou a beduĂ­ny. ZajezdĂ­te si na velbloudech

POUIFDPBTUMJOF5IF&MQIJOTUPOF3FFGJT

a pokochĂĄte se zĂĄpadem slunce.

UIFNPTUCFBVUJGVM

Anebo mĹŻĹžete jet za hvÄ&#x203A;zdami. StrĂĄvit noc v pouĹĄti je zkuĹĄenost, kterou by si mÄ&#x203A;l naordi-

5IFSFJTBDPOTUBOUQSPDFTTJPOPGCPBUT

novat kaĹždĂ˝, kdo uĹž zapomnÄ&#x203A;l, jak vypadĂĄ skuteÄ?nĂĄ noÄ?nĂ­ obloha. Pojedete hodinku vy-

DBSSZJOHUPVSJTUTXBOUJOHUPEJWFPSTOPSLFM

schlĂ˝m vĂĄdĂ­m do pouĹĄtÄ&#x203A;, pak Ĺ&#x2122;idiÄ? postavĂ­ stan a pĹ&#x2122;ipravĂ­ veÄ?eĹ&#x2122;i z arabskĂŠho chleba, gri-

UIFSF CVUUIFSFFGÂŽTTJ[FNFBOTUIBUUIFSF

lovanĂŠho masa a zeleniny. MezitĂ­m se setmĂ­, lehnete si na matrace, budete usrkĂĄvat silnĂ˝

JTFOPVHISPPNGPSFWFSZPOF$PSBMTBOE

Ä?aj a sledovat padajĂ­cĂ­ hvÄ&#x203A;zdy, jak prolĂŠtajĂ­ nebem, a satelity, jak si to ĹĄnÄ&#x203A;rujĂ­ od horizontu

TFBTQPOHFTQMBZIPTUUPDPVOUMFTTUJOZ

k horizontu. Ticho bude ohluĹĄujĂ­cĂ­ a pouĹĄĹĽ bude dlouho vydechovat teplo dne.

èTI XIJDIJOUVSOBUUSBDUCJHHFSQSFEBUPST

Pak uĹž budete Ä?ekat na dalĹĄĂ­ padajĂ­cĂ­ hvÄ&#x203A;zdu, abyste si mohli pĹ&#x2122;ĂĄt jeĹĄtÄ&#x203A; jednou se sem

MJLFCBSSBDVEBT UVOBBOETIBSLT5IFSF

vrĂĄtit.

BSFTFWFOLJOETPGTIBSLJOUIJTQBSUPGUIF TFB*UJTOPUBUBMMVOVTVBMUPTFFTIBSLT 

S Ä&#x152;ESKĂ?MI AEROLINIEMI DO MARSA ALAM

CVUJUJTOPUEBOHFSPVTFJUIFS BTZPVXJMM

Do Marsa Alam vĂĄs spolu s chartery Ä&#x152;eskĂ˝ch aeroliniĂ­ zve cestovnĂ­ kancelĂĄĹ&#x2122; EXIM TOURS.

CFJOUIFIBOETPGFYQFSJFODFEHVJEFT

Kontakt: EXIM TOURS â&#x20AC;&#x201C; tel.: 841 115 115, www.eximtours.cz, e-mail: exim@eximtours.cz

5IFCJHèTIEPOPUPOMZUVSOVQBUEJOOFS UJNFŠUIFZBMTPDPNFGPSUIFJSIZHJFOF

ŠŠ


% & 4 5 * / " $ & % & 4 5 * / " 5 * 0 /

SPVUJOFT BTUIFSFBSFBMXBZTQMFOUZPGMJUUMFèTIJOUFSFTUFEJO UIFQBSBTJUFTUIFZIPTUPOUIFJSMBSHFCPEJFT*U®TBCJUMJLFB QFUSPMTUBUJPOPOUIFTFBIJHIXBZ©HFUBCJUFUPFBU èMMVQPO GVFM HFUZPVSXJOETDSFFODMFBOFEBOEZPV®SFHPPEUPHP :PVOFWFSLOPXXIBUTQFDJFTZPVXJMMIBWFUIFQMFBTVSFPG NFFUJOHCFOFBUIUIFTFBTVSGBDF*GZPVBSFMVDLZ BNBOUBSBZ XJMMHMJEFQBTU PSIBNNFSIFBET5IFSFBSFEPMQIJOTHBMPSFBU BQBSUPGUIFSFFGDBMMFE4IBBC4BNBEBJ PS%PMQIJO)PVTF 5IFEPMQIJOTBSFWFSZGSJFOEMZBOEZPVDBOFWFOTXJNXJUI UIFN *GZPVBSFLFFOPODPSBMT 'VSZ4IPBMJTBQMBDFZPVNVTUOPU NJTT*UJTBUSVFHBSEFOPGDPSBMT QBDLFEXJUIBMBSHFWBSJFUZ PGTFBBOJNBMT GSPNDPSBMèTIUPUVSUMFT5IFVOEFSXBUFS

$03"-3&&'4-*,&5)&4& $"//05#&'06/%"/:8)&3& &-4&0/5)&$0"45-*/& XPSMEJTSFTQMFOEFOUJODPMPVSTMJLFBNBEQBJOUFS®TQBMFUUF 5IFEVOFTBSFSVMFSTUSBJHIUUIPTFJOUIFEJTUBODFBSFQBTUFM QJOL HSFFOBOEZFMMPX'JTIBSFFWFSZXIFSF éBTIFTPGFWFSZ QPTTJCMFDPMPVS*GJUBMMCFDPNFTUPPPWFSXIFMNJOH JUJTUJNF UPIFBEJOUIFPQQPTJUFEJSFDUJPOBOETFFUIFEFTFSU /*()5*/5)&%6/&4 *UJTOPUGBSUP"TXBO5IFSFBSFTFWFSBMJOUFSFTUJOHTJHIUT UIFSFBOEUIF/JMFJUTFMG/PUIJOHDPVMECFNPSFSPNBOUJDUIBO GFMVDDBTHMJEJOHQBTU0SZPVOFFEO®UUSBWFMUIBUGBS©ZPVDBO TFUPGGUPTFFNJSBHFTBOE#FEPVJOT5BLFBSJEFPOBDBNFM®T CBDLBOESFWFMJOUIFHMPSJPVTTVOTFU 0SHPUPTUBSHB[F4QFOEJOHUIFOJHIUJOUIFEFTFSUTUBSJOHBU UIFOJHIUTLZJTBOVOGPSHFUUBCMFFYQFSJFODF FTQFDJBMMZGPS UIPTFPGVTXIPIBWFGPSHPUUFOXIBUUIFOJHIUTLZJTSFBMMZ MJLF:PVXJMMUSBWFMGPSBOIPVSBMPOHBXBEJJOUPUIFEFTFSU UIFOZPVSESJWFSXJMMQVUVQBUFOUBOENBLFTVQQFSDPOTJTUJOH PG"SBCJDCSFBE HSJMMFENFBUBOEWFHFUBCMFT5IFOUIFEVTL DPNFT ZPV MJF PO B NBUUSFTT TJQ TUSPOH UFB BOE XBUDI TIPPUJOHTUBSTBOETBUFMMJUFTNBLJOHUIFJSXBZGSPNIPSJ[PO UPIPSJ[PO5IFTJMFODFDBOCFEFBGFOJOHBOEUIFEFTFSUXJMM CFCSFBUIJOHUIFIFBUPGUIFEBZGPSMPOH 5IFOBMMZPVIBWFUPEPJTXBJUGPSBOPUIFSTIPPUJOHTUBSTP UIBUZPVDBOXJTIUPDPNFCBDLBHBJO

64*/($;&$)"*3-*/&4$)"35&3'-*()54 :PVDBOOPXéZUP.BSTB"MBNXJUI$;&$)"*3-*/&4GPS IPMJEBZTPSHBOJTFECZ&9*.50634

life is better when

shared

CPBUJOHEPXOUIFSJWFSPGSJWFST XBUDIJOHUIFXIJUFTBJMTPG

$POUBDU&9*.50634©1IPOF/S XXXFYJNUPVSTD[ FNBJMFYJN!FYJNUPVSTD[

©©

Zitna 8, 120 00 Prague 2 Book at sheratonprague.com or call +420 225 999 999


Roman VrtiĹĄka

MÄ&#x203A;stskĂ˝ mobiliĂĄĹ&#x2122; Projekt s nĂĄzvem MÄ&#x203A;stskĂ˝ mobiliĂĄĹ&#x2122;, kterĂ˝ si nakonec odnesl palmu vĂ­tÄ&#x203A;zstvĂ­ â&#x20AC;&#x201C; NĂĄrodnĂ­ cenu za studentskĂ˝ design za rok 2008. Jeho autorem je Roman VrtiĹĄka.

$JUZ'VSOJTIJOH 5IFQSPKFDUDBMMFE$JUZ'VSOJTIJOHUIBU DBNFBXBZXJUI5IF/BUJPOBM1SJ[FGPS 4UVEFOU%FTJHO*UXBTDSFBUFECZ 3PNBO7SUJÂźLB


MladĂ˝ Ä?eskĂ˝ design Text: Lenka DesatovĂĄ | Foto: Design Cabinet CZ

:PVOHD[FDIEFTJHO DO KONCE Ä&#x152;ERVNA MÄ&#x161;LI STUDENTI VĹ ECH DESIGNĂ&#x2030;RSKĂ?CH OBORĹŽ z celĂŠ Ä&#x152;eskĂŠ republiky Ä?as pĹ&#x2122;ihlĂĄsit svĂŠ prĂĄce do prestiĹžnĂ­ soutÄ&#x203A;Ĺže NĂĄrodnĂ­ cena za studentskĂ˝ design 2009. UĹž v listopadu by mÄ&#x203A;lo bĂ˝t jasno, kdo pĹ&#x2122;evezme pomyslnou krĂĄlovskou korunu od loĹ&#x2C6;skĂŠho vĂ­tÄ&#x203A;ze Romana VrtiĹĄky. PutovnĂ­ vĂ˝stava sloĹženĂĄ z toho nejlepĹĄĂ­ho, co se loni utkalo o prestiĹžnĂ­ ocenÄ&#x203A;nĂ­, vzbudila znaÄ?nĂ˝ ohlas nejen v Ä&#x152;esku, ale i v zahraniÄ?Ă­, kde byla dĂ­ky sĂ­ti Ä&#x152;eskĂ˝ch center takĂŠ k vidÄ&#x203A;nĂ­. OstatnÄ&#x203A;, posuÄ?te sami.

456%&/540'"--#3"/$)&40'%&4*(/5)306()0655)& $;&$)3&16#-*$DPVMEFOUFSUIFJSXPSLGPSUIFQSFTUJHJPVT/BUJPOBM 1SJ[FGPS4UVEFOU%FTJHO*UTIPVMECFDMFBSJO/PWFNCFSXIPXJMM UBLFUIFJNBHJOBSZDSPXOGSPNMBTUZFBSÂŽTXJOOFS3PNBO7SUJÂźLB5IF USBWFMMJOHFYIJCJUJPOPGUIFCFTUXPSLTDPOUFOEJOHGPSUIFQSFTUJHJPVT BXBSEUIFZFBSCFGPSFXBTFYUSFNFMZXFMMSFDFJWFEOPUPOMZJOUIF $[FDI3FQVCMJD CVUBMTPBCSPBEJODPVOUSJFTXIFSFJUXBTEJTQMBZFE JOUIFOFUXPSLPG$[FDI$FOUSFT#VUEPOÂŽUKVTUUBLFNZXPSEGPSJU DIFDLJUPVUGPSZPVSTFMG


% & 4 * ( / % & 4 * ( /

Vladimír Žåk

Libor MotyÄ?ka

Kubikula

Židle Fency

Ä&#x152;alounÄ&#x203A;nĂĄ sedacĂ­ souprava Kubikula je jed-

OriginĂĄlnĂ­ Ĺžidle z ocelovĂŠ kulatiny s nĂĄzvem

nĂ­m z produktĹŻ, kterĂŠ se vyrĂĄbÄ&#x203A;jĂ­, a je velmi

Fency vynesla Liboru MotyÄ?kovi cenu Exce-

populĂĄrnĂ­. KĹ&#x2122;eslo a sofa charakterizuje kubis-

lentnĂ­ studentskĂ˝ design 2008. VyznaÄ?uje se

tickĂŠ tvaroslovĂ­. Kubikula se pyĹĄnĂ­ nÄ&#x203A;kolika

vtipnou aplikacĂ­ tradiÄ?nĂ­ho ĹžebĂ­rkovĂŠho pleti-

cenami â&#x20AC;&#x201C; ExcelentnĂ­ studentskĂ˝ design 2008,

va do segmentu exteriĂŠrovĂŠho nĂĄbytku.

Cena Unie profesionĂĄlnĂ­ch designĂŠrĹŻ Ä&#x152;R,

'FODZDIBJS

Cena Katedry designu VĹ UP 2008.

5IFPSJHJOBMDIBJSGSPNSPVOETUFFM DBMMFE

,VCJLVMB

'FODZ XPOJUTDSFBUPS-JCPS.PUZkLBUIF

5IFVQIPMTUFSFE,VCJLVMBTVJUFJTBQSPEVDU

&YDFMMFOU4UVEFOU%FTJHOQSJ[F*UJT

UIBUJTBDUVBMMZJOQSPEVDUJPOBOEWFSZ

TUSJLJOHGPSJUTIVNPSPVTVTFPGUSBEJUJPOBM

QPQVMBS$VCJTUTIBQFTHJWFUIFDIBJSBOE

MBEEFSOFUUJOHJOUIFFYUFSJPSGVSOJUVSF

TPGBUIFJSPSJHJOBMDIBSBDUFS,VCJLVMBDBO

TFHNFOU

CPBTUTFWFSBMQSJ[FT&YDFMMFOU4UVEFOU %FTJHO 5IF6OJPOPG1SPGFTTJPOBM $[FDI%FTJHOFST1SJ[F 5IF7š61 %FQBSUNFOUPG%FTJHO1SJ[F

ŠŠ


% & 4 * ( / % & 4 * ( /

SteinerovĂĄ â&#x20AC;&#x201C; NovĂĄkovĂĄ

KlĂĄra Ĺ Ă­pkovĂĄ

Prsteny

Židle Klåra

Cenu ExcelentnĂ­ studentskĂ˝ design 2008 zĂ­s-

V renomovaných prodejnåch s designovým

kala takĂŠ kolekce â&#x20AC;&#x17E;nakupovacĂ­châ&#x20AC;&#x153; prstenĹŻ

nĂĄbytkem je k dostĂĄnĂ­ mimo jinĂŠ i tato kovo-

Shopring, na nichĹž pracovala dvojice Anna

vĂĄ Ĺžidle KlĂĄra, za nĂ­Ĺž si jejĂ­ autorka KlĂĄra Ĺ Ă­p-

SteinerovĂĄ a Martina NovĂĄkovĂĄ. Kit prstenĹŻ

kovĂĄ odnesla ocenÄ&#x203A;nĂ­ ExcelentnĂ­ studentskĂ˝

seståvající z různých elementů z nerez oce-

design 2008.

li a perspexu lze sesklĂĄdat do ĹĄirokĂŠ ĹĄkĂĄly kombinacĂ­. VariabilnĂ­ prsten je hravĂĄ, elegant-

,MgSBDIBJS

nĂ­, interaktivnĂ­ zĂĄleĹžitost â&#x20AC;&#x201C; inteligentnĂ­ design.

5IFNFUBM,MgSBDIBJS XIJDIFBSOFEJUT BVUIPS,MgSBšrQLPWgBO&YDFMMFOU4UVEFOU

3JOHT

%FTJHOBXBSE DBOCFGPVOEJO

5IFDPMMFDUJPOPGÂŤTIPQQJOHÂŹSJOHT

SFOPXOFEGVSOJUVSFTIPQT

4IPQSJOH CZUIFEVP"OOB4UFJOFSPWg BOE.BSUJOB/PWgLPWgBMTPQJDLFEVQBO &YDFMMFOU4UVEFOU%FTJHOBXBSE5IF SJOHLJUDPOTJTUTPGWBSJPVTTUBJOMFTTTUFFM FMFNFOUTBOE1FSTQFYUIBUDBOCFQVU UPHFUIFSJOBXJEFWBSJFUZPGXBZT

ŠŠ


% & 4 * ( / % & 4 * ( /

KryĹĄtof Nosal

Vana Safe DalĹĄĂ­m z produktĹŻ, kterĂŠ se jiĹž vyrĂĄbÄ&#x203A;jĂ­ a je moĹžnĂŠ je koupit v bÄ&#x203A;ĹžnĂŠ sĂ­ti za pomÄ&#x203A;rnÄ&#x203A; pĹ&#x2122;Ă­znivĂŠ ceny, je i tato vana KryĹĄtofa NosĂĄla z nĂĄzvem Safe. Jde o elegantnĂ­ spojenĂ­ dvou nĂĄroÄ?nĂ˝ch poloh designu s inovativnĂ­m Ĺ&#x2122;eĹĄenĂ­m pro handicapovanĂŠ osoby. KromÄ&#x203A; ceny ExcelentnĂ­ studentskĂ˝ design 2008 se mĹŻĹže pochlubit i nominacĂ­ na Czech Grand Design â&#x20AC;&#x201C; VĂ˝roÄ?nĂ­ ceny Akademie designu Ä&#x152;R.

4BGFCBUIUVC "OPUIFSQSPEVDUXIJDIJTJOQSPEVDUJPOBOE POUIFNBSLFUBUBGBJSMZSFBTPOBCMFQSJDF JT$ISJTUPQIFS/PTgMÂŽTCBUIUVC4BGF*UJT BTNBSUDPNCJOBUJPOPGHPPEMPPLJOHEFTJHO BOEBOJOOPWBUJWFTPMVUJPOGPSEJTBCMFEVTFST *OBEEJUJPOUPUIF&YDFMMFOU4UVEFOU%FTJHO QSJ[F UIFQSPEVDUXBTBMTPOPNJOBUFE GPSUIF$[FDI"DBEFNZPG%FTJHOÂŽT$[FDI (SBOE%FTJHOBXBSE

Barbora HrtanovĂĄ

Ĺ ĂĄrka SchmelzerovĂĄ

HravĂ˝ sklenÄ&#x203A;nĂ˝ party set Barbory HrtanovĂŠ. OriginĂĄlnĂ­ nĂĄdobky svĂ˝mi

V soutÄ&#x203A;Ĺži byla i tato kolekce Ĺ ĂĄrky SchmelzerovĂŠ.

neobvyklĂ˝mi tvary poutajĂ­ pozornost a zkrĂĄĹĄlĂ­ kaĹždĂŠ prostĹ&#x2122;edĂ­. 5IJTDPMMFDUJPOCZšgSLB4DINFM[FSPWgXBTBMTPFOUFSFEJOUIF "QMBZGVMHMBTTQBSUZTFUCZ#BSCPSB)SUBOPWg5IFPSJHJOBMDPOUBJOFST

DPNQFUJUJPO

PGVOVTVBMTIBQFTBUUSBDUBUUFOUJPOBOEFOIBODFFWFSZFOWJSPONFOU

ŠŠ


% & 4 * ( / % & 4 * ( /

Monika MalĂĄtovĂĄ

DennĂ­ a tĂ˝dennĂ­ reĹžim Jednou z pracĂ­, kterĂĄ se vymykala, byla ta, kterou pĹ&#x2122;edstavila Monika MalĂĄtovĂĄ. Navrhla design sady didaktickĂ˝ch pomĹŻcek urÄ?enĂ˝ch pro metodu zvanou â&#x20AC;&#x17E;dennĂ­ a tĂ˝dennĂ­ reĹžimâ&#x20AC;&#x153; pro dÄ&#x203A;ti postiĹženĂŠ autismem. MalĂĄtovĂĄ zĂ­skala hned nÄ&#x203A;kolik cen â&#x20AC;&#x201C; DobrĂ˝ studentskĂ˝ design, cenu Unie profesionĂĄlnĂ­ch designĂŠrĹŻ Ä&#x152;R, cenu sdruĹženĂ­ CZECHDESIGN.cz a vÄ&#x203A;cnou cenu od spoleÄ?nosti Olympus.

%BJMZBOEXFFLMZSFHJNF 0OFPGUIFXPSLTUIBUTUPPEPVUXBTDSFBUFECZ.POJLB.BMgUPWg 4IFEFTJHOFEBTFUPGEJEBDUJDUPPMTGPSUIFEBJMZBOEXFFLMZ SFHJNFNFUIPEGPSDIJMESFOXJUIBVUJTN.BMgUPWgXPOTFWFSBM QSJ[FTŠ(PPE4UVEFOU%FTJHO 5IF6OJPOPG1SPGFTTJPOBM$[FDI %FTJHOFST1SJ[F $;&$)%&4*(/D["TTPDJBUJPOQSJ[FBOEBMTP BHJGUQSJ[FQSFTFOUFECZ0MZNQVT

ŠŠ


NOVAVOICEÂŽ NABĂ?ZĂ? Ĺ&#x2DC;EĹ ENĂ? PRO PĹ&#x2DC;EVOD MLUVENĂ&#x2030; Ĺ&#x2DC;EÄ&#x152;I NA TEXT:

vĂŠm pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A;, nenĂ­ nic jinĂŠho neĹž pĹ&#x2122;epis mlu-

NPSFUIBOUIFUSBOTDSJQUJPOPGXPSETTQPLFO

venĂŠho slova do poÄ?Ă­taÄ?e. Sen mnoha uĹži-

JOUPBDPNQVUFS*UJTBESFBNPGNBOZVTFST 

â&#x20AC;&#x201D; pro zdravotnictvĂ­

vatelĹŻ, na jehoĹž realizaci se pracuje na plnĂŠ

BOEBMPUPGXPSLJTDVSSFOUMZCFJOHQVUJOUP

â&#x20AC;&#x201D; pro justici

obrĂĄtky. V Ä&#x152;esku je zatĂ­m nejdĂĄl spoleÄ?nost

NBLJOHJUBSFBMJUZ/PWB7PJDFÂ&#x2C6; NBEFCZ

â&#x20AC;&#x201D; pro krajskĂŠ ĂşĹ&#x2122;ady

Consulting Company Novasoft, a. s.

$POTVMUJOH$PNQBOZ/PWBTPGU MPDBUFEJO

â&#x20AC;&#x201D; individuĂĄlnĂ­ Ĺ&#x2122;eĹĄenĂ­

JejĂ­ produkt s nĂĄzvem NovaVoiceÂŽ, kterĂ˝

UIF$[FDI3FQVCMJD IBTCFFOUFTUFEJOMBX

â&#x20AC;&#x201D; hlasovĂ˝ dialog

byl testovĂĄn na soudech a v nemocni-

DPVSUTBOEIPTQJUBMTBOESFDFJWFEUIFIJHIFTU

â&#x20AC;&#x201D; hlasovĂĄ syntĂŠza

cĂ­ch, zĂ­skal na veletrhu INVEX 2008 hlav-

$SZTUBM %JTD BXBSE BU UIF */7&9 

nĂ­ cenu KĹ&#x2122;iĹĄĹĽĂĄlovĂ˝ disk v kategorii profesio-

'BJSJOUIFQSPGFTTJPOBMTPGUXBSFDBUFHPSZ

nĂĄlnĂ­ software. â&#x20AC;&#x17E;JĂĄ osobnÄ&#x203A; si cenĂ­m hlavnÄ&#x203A;

ÂŤ* WBMVF UIF GBDU UIBU XF TVDDFFEFE JO

toho, Şe se nåm povedlo aplikovat výsled-

QVUUJOHUIFSFTVMUTPGMPOHUFSNSFTFBSDI

ky dlouhodobĂŠho vĂ˝zkumu v praxi,â&#x20AC;&#x153; zdĹŻ-

JOUPBDUVBMQSBDUJDF ÂŹFNQIBTJ[FT7MBEJNrS

To, co je struÄ?nÄ&#x203A; popsĂĄno v modelo-

ŠŠ

5IFCSJFGEFTDSJQUJPOBCPWFJTOPUIJOH


) * 5 & $ ) ) * 5 & $ )

Diktujte svĂŠmu poÄ?Ă­taÄ?i LĂ&#x2030;KAĹ&#x2DC; SI PROHLĂ?Ĺ˝Ă? VĂ Ĺ RENTGENOVĂ? SNĂ?MEK A POSLĂ&#x2030;ZE DIKTUJE POPIS S DIAGNĂ&#x201C;ZOU. Pohledem na monitor zkontroluje text a bÄ&#x203A;hem okamĹžiku odesĂ­lĂĄ zprĂĄvu i s dalĹĄĂ­m doporuÄ?enĂ­m. Hudba budoucnosti? Nikoli. Takhle vypadĂĄ spojenĂ­ modernĂ­ch technologiĂ­ s medicĂ­nou. V souÄ?asnĂŠ dobÄ&#x203A; se tento systĂŠm NovaVoiceÂŽ v nÄ&#x203A;kterĂ˝ch Ä?eskĂ˝ch nemocnicĂ­ch pouŞívĂĄ. Text: Lenka DesatovĂĄ | Foto: Istock, Profimedia.cz, CC Novasoft

%JDUBUFUPZPVS DPNQVUFS "'5&3$"3&'6-&9".*/"5*0/0':06393":4 5)& %0$5035)&/%*$5"5&4)*4%*"(/04*4JOUPUIFDPNQVUFS )FDIFDLTUIFUFYUPOUIFTDSFFOBOEUIFOTFOETJUBTBNFTTBHF XJUISFDPNNFOEBUJPOTGPSGVSUIFSUSFBUNFOU"WJTJPOPGUIF GVUVSF 'BSGSPNJU5IJTJTIPXNFEJDJOFJTNBLJOHVTFPGNPEFSO UFDIOPMPHZUPEBZ5IJTTZTUFN DBMMFE/PWB7PJDFÂ&#x2C6; JTBMSFBEZCFJOH VTFEJOTPNF$[FDIIPTQJUBMT

razĹ&#x2C6;uje Ĺ&#x2122;editel spoleÄ?nosti CCNovasoft

.PSBWFD EJSFDUPSPG$POTVMUJOH$PNQBOZ

ing. VladimĂ­r Moravec. JednĂ­m dechem do-

/PWBTPGU BEEJOHUIBU/PWB7PJDFÂ&#x2C6;JTDBQBCMF

dĂĄvĂĄ, Ĺže NovaVoice toho umĂ­ daleko vĂ­ce.

PGNVDINPSF

ÂŞKVEJDJBSZ

VOLBA PADLA NA ZĂ PADOÄ&#x152;ESKOU

1"35/&34)*18*5)5)&6/*7&34*5:

ÂŞSFHJPOBMBVUIPSJUJFT

UNIVERZITU

0'8&45#0)&.*"

ÂŞJOEJWJEVBMTPMVUJPOT

Na ocenÄ&#x203A;nĂŠm produktu spolupracovala

*O EFWFMPQJOH UIF QSPEVDU $POTVMUJOH

ÂŞWPJDFEJBMPHVF

Consulting Company Novasoft s katedrou

$PNQBOZ /PWBTPGU XPSLFE XJUI UIF

ÂŞWPJDFTZOUIFTJT

kybernetiky fakulty aplikovanĂ˝ch vÄ&#x203A;d ZĂĄ-

$ZCFSOFUJDT %FQBSUNFOU PG 'BDVMUZ PG

padoÄ?eskĂŠ univerzity v Plzni a jejĂ­ spin-off

"QQMJFE4DJFODFTPGUIF6OJWFSTJUZPG8FTU

firmou Speechtech, s. r. o. K tomuto spo-

#PIFNJBJO1M[F¤BOEJUTTQJO

jenĂ­ doĹĄlo nĂĄhodou. â&#x20AC;&#x17E;Setkali jsme se ĂşplnÄ&#x203A;

PGGèSN4QFFDIUFDI8FNFU

neplĂĄnovanÄ&#x203A; pĹ&#x2122;i nÄ&#x203A;jakĂŠ prezentaci zhruba

UPUBMMZ CZ BDDJEFOU BCPVU

/07"70*$&Â&#x2C6;0''&34 40-65*0/4'03$0/7&35*/( 70*$&*/505&95'03

ÂŽ

ÂŞIFBMUIDBSF

©©


) * 5 & $ ) ) * 5 & $ )

pĹ&#x2122;ed tĹ&#x2122;emi lety. Ĺ&#x2DC;eÄ? se pĹ&#x2122;itom stoÄ?ila na

UISFFZFBSTBHPBUTPNFQSFTFOUBUJPO5IF

pĹ&#x2122;epis mluvenĂŠho slova. A nĂĄs ta myĹĄlenka

DPOWFSTBUJPOSFWPMWFEBSPVOEUSBOTDSJCJOH

oslovila. To byla oblast, kde byla na trhu

UIFTQPLFOXPSEBOEUIFJEFBHSBCCFEIPME

â&#x20AC;&#x17E;dĂ­raâ&#x20AC;&#x153;. V Ä&#x152;echĂĄch nikdo tento software ne-

PGVT5IFSFXBTTUJMMBHBQPOUIFNBSLFU

nabĂ­zel. Pracovalo na nÄ&#x203A;m a stĂĄle pracuje

/PCPEZPGGFSFEUIJTTPGUXBSFJOUIF$[FDI

nÄ&#x203A;kolik tĂ˝mĹŻ, ale k pouĹžitĂ­ ve vÄ&#x203A;tĹĄĂ­m mÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;Ă­t-

3FQVCMJD4FWFSBMUFBNTXFSFXPSLJOHPOJU

ku byl jeĹĄtÄ&#x203A; poĹ&#x2122;ĂĄdnĂ˝ kus cesty,â&#x20AC;&#x153; vzpomĂ­nĂĄ

ŠBOETUJMMBSFŠCVUQSBDUJDBMBQQMJDBUJPOPO

VladimĂ­r Moravec.

BMBSHFTDBMFXBTBMPOHXBZPGG ÂŹ.PSBWFD

KromÄ&#x203A; ZĂĄpadoÄ?eskĂŠ univerzity se pro-

SFDBMMT

blematikou zabývå Technickå univerzita

#FTJEFTUIF6OJWFSTJUZPG8FTU#PIFNJB 

Liberec, Ä&#x152;VUT a VUT Brno. PĹ&#x2122;Ă­stup vĹĄech

UIFUFDIOJDBMVOJWFSTJUJFTJO-JCFSFDBOE

tÄ&#x203A;chto institucĂ­ je samozĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A; rozdĂ­lnĂ˝. Na

#SOPXFSFBMTPXPSLJOHPOUIJTQSPCMFN

otĂĄzku, proÄ? se jeho spoleÄ?nost rozhod-

&BDIPGUIFTFJOTUJUVUJPOTUPPLBEJGGFSFOU

la pro spoluprĂĄci s PlzeĹ&#x2C6;ĂĄky, odpovĂ­dĂĄ:

BQQSPBDI8IFOBTLFEXIZIJTDPNQBOZ

â&#x20AC;&#x17E;MÄ&#x203A;li za sebou praktickou realizaci svĂŠho

EFDJEFEUPUFBNVQXJUIUIF1M[F¤HSPVQ IF

vĂ˝zkumu s hmatatelnĂ˝mi vĂ˝sledky â&#x20AC;&#x201C; projekt

SFQMJFE ÂŤ5IFJSQBTUSFTFBSDIXPSLTIPXFE

Malach. To byl projekt na pĹ&#x2122;epis vĂ˝povÄ&#x203A;-

QSPWFOSFTVMUT OBNFMZUIF.BMBDI1SPKFDU 

dĂ­ lidĂ­, kteĹ&#x2122;Ă­ pĹ&#x2122;eĹžili holocaust. Univerzita

XIJDIUSBOTDSJCFEUIFXPSETPG)PMPDBVTU

tehdy vyvinula systĂŠm pĹ&#x2122;episu hlasu pro

TVSWJWPST

nÄ&#x203A;kolik slovanskĂ˝ch jazykĹŻ. Ve stejnĂŠ dobÄ&#x203A;

"UUIBUUJNFUIFVOJWFSTJUZIBEBMTPEFTJHOFE

takĂŠ zahajovali spoleÄ?nÄ&#x203A; s Ä&#x152;eskou televizĂ­

BWPJDFUSBOTDSJQUJPOTZTUFNGPSTFWFSBM

VĂ?HODY

projekt na titulkovĂĄnĂ­ poĹ&#x2122;adu pro neslyĹĄĂ­cĂ­.

4MBWJDMBOHVBHFTBOEXJUI$[FDI5FMFWJTJPO

â&#x20AC;&#x201D; snĂ­ĹženĂ­ nĂĄkladĹŻ na administrativu

TakovĂŠ vĂ˝sledky nemÄ&#x203A;l nikdo jinĂ˝. LĂ­bila se

JUIBEMBVODIFEBTVCUJUMJOHQSPKFDUGPSEFBG

â&#x20AC;&#x201D; zvýťenĂ­ rychlosti pĹ&#x2122;i poĹ&#x2122;izovĂĄnĂ­ textĹŻ

nĂĄm i jejich dalĹĄĂ­ koncepce.â&#x20AC;&#x153;

WJFXFST/PPOFFMTFIBETVDIHPPESFTVMUT

â&#x20AC;&#x201D; dokument je moĹžnĂŠ tisknout, uloĹžit

O tom, Ĺže to byla sprĂĄvnĂĄ volba, dnes nenĂ­

8FBMTPMJLFEUIFJSPUIFSJEFBTÂŹ

Ing. VladimĂ­r Moravec zĂ­skal titul VynikajĂ­cĂ­ manaĹžer malĂŠ firmy za rok 2008 7MBEJNrS.PSBWFDXBTBXBSEFEUIF#FTU4.& .BOBHFSQSJ[F

i odeslat mailem

pochyb. NovaVoice mĂĄ v souÄ?asnĂŠ dobÄ&#x203A;

5IFSFÂŽTOPEPVCUUIBUUIJTXBTUIFSJHIU

â&#x20AC;&#x201D; individuĂĄlnĂ­ zĂĄkaznickĂŠ Ĺ&#x2122;eĹĄenĂ­

v bÄ&#x203A;hu anebo v pĹ&#x2122;Ă­pravÄ&#x203A; Ĺ&#x2122;adu vĂ˝znam-

DIPJDF/PWB7PJDFÂ&#x2C6;IBTBMSFBEZQFSGPSNFE

â&#x20AC;&#x201D; lze instalovat na bÄ&#x203A;ĹžnĂ˝ poÄ?Ă­taÄ? bez

nĂ˝ch referenÄ?nĂ­ch instalacĂ­. Ve spoluprĂĄci

PSJTBCPVUUPQFSGPSNBOVNCFSPGĂŠBHTIJQ

nutnosti pĹ&#x2122;ipojenĂ­ na internet

s KrajskĂ˝m soudem v Praze a nĂĄslednÄ&#x203A;

JOTUBMMBUJPOT*O XJUIUIF3FHJPOBM

â&#x20AC;&#x201D; mĹŻĹže bĂ˝t pouŞívĂĄn vĂ­ce osobami

s ministerstvem spravedlnosti probĂ­hal

$PVSUJO1SBHVFBOEUIFOXJUIUIF.JOJTUSZPG

v roce 2008 pilotnĂ­ projekt diktĂĄtu usne-

+VTUJDF JUSBOBQJMPUQSPKFDUJOXIJDIKVEHFT

senĂ­ a odĹŻvodnÄ&#x203A;nĂ­ rozsudku pro soud-

EJDUBUFEUIFJSWFSEJDUTBOETVCTUBOUJBUJPOT

stopu, takĹže lze kdykoli porovnat pĹ&#x2122;e-

ce. Ve spoluprĂĄci s FakultnĂ­ nemocnicĂ­

"OEJOBKPJOUQSPKFDUXJUIUIF.PUPM)PTQJUBM

pis se zdrojem

Motol a VĹĄeobecnou fakultnĂ­ nemocnicĂ­

BOE5FBDIJOH)PTQJUBMTBNFEJDBMEJDUJPOBSZ

byl vyvinut lĂŠkaĹ&#x2122;skĂ˝ slovnĂ­k pro diktovĂĄnĂ­

XBTQSPEVDFEGPSUIFEJDUBUJPOPGNFEJDBM

lĂŠkaĹ&#x2122;skĂ˝ch zprĂĄv a nĂĄlezĹŻ. Na Ä&#x152;T 24 bÄ&#x203A;Şí

SFQPSUTBOEèOEJOHT"TVCUJUMJOHTZTUFNJT

"%7"/5"(&4

ve zkuĹĄebnĂ­m provozu systĂŠm titulkovĂĄnĂ­

OPXCFJOHUFTUFECZ57TUBUJPOi5EVSJOH

â&#x20AC;&#x201D;SFEVDFEBENJOJTUSBUJWFFYQFOTFT

jednĂĄnĂ­ parlamentu.

QBSMJBNFOUBSZTFTTJPOT

â&#x20AC;&#x201D;JODSFBTFETQFFEXIFOESBXJOHVQ

Co dokĂĄĹže

8)"5$"/*5%0

â&#x20AC;&#x201D;EPDVNFOUTDBOCFQSJOUFE èMFEPS

NovaVoiceÂŽ je soustava nĂĄstrojĹŻ pro zpra-

/PWB7PJDFÂ&#x2C6;JTBTZTUFNPGUPPMTGPSQSPDFTTJOH

covĂĄnĂ­ Ĺ&#x2122;eÄ?i. Co dokĂĄĹže? ZjednoduĹĄenÄ&#x203A; se

MBOHVBHF8IBUDBOJUEP 1VUTJNQMZ JU

â&#x20AC;&#x201D;JOEJWJEVBMJ[FEDVTUPNFSTPMVUJPOT

dĂĄ Ĺ&#x2122;Ă­ci, Ĺže dokĂĄĹže nahradit klĂĄvesnici pĹ&#x2122;i

DBOSFQMBDFUIFDPNQVUFSLFZCPBSE8IJMF

â&#x20AC;&#x201D;DBOCFJOTUBMMFEPODPNQVUFSTXJUIPVU

psanĂ­ na poÄ?Ă­taÄ?i. Diktujete, pĹ&#x2122;itom mĹŻĹžete

EJDUBUJOH ZPV DBO PCTFSWF UIF UFYU PO

text sledovat na obrazovce a hned jej upra-

ZPVSNPOJUPSBOEJNNFEJBUFMZNBLFBOZ

vovat. Dokument mĹŻĹžete vytisknout, uloĹžit

DPSSFDUJPOTPSDIBOHFT:PVSEPDVNFOUDBO

i poslat mailem. Lze ho vyuŞívat i v reŞimu

CFQSJOUFEPVU GJMFEBOEFNBJMFE*UDBO

â&#x20AC;&#x201D;TBWFEUFYUJTMJOLFEUPBOBVEJPUSBDL 

off-line s pouĹžitĂ­m digitĂĄlnĂ­ho zĂĄznamnĂ­ku.

BMTPCFVTFEPGGMJOFXJUIBEJHJUBMSFDPSEFS

TPUIBUJUÂŽTQPTTJCMFUPDPNQBSFJUXJUI

V dobÄ&#x203A;, kdy vedete dĹŻleĹžitĂŠ jednĂĄnĂ­ a ne-

%VSJOHBOJNQPSUBOUNFFUJOHPSXIFOZPV

UIFTPVSDFBUBOZUJNF

mĹŻĹžete bĂ˝t u poÄ?Ă­taÄ?e, zaznamenĂĄte vĹĄe

DBOOPUVTFZPVSDPNQVUFS FWFSZUIJOHDBO

ÂŽ

s rĹŻznĂ˝mi výťkami hlasu â&#x20AC;&#x201D; uklĂĄdanĂ˝ text je doplnÄ&#x203A;n i o zvukovou

BEPDVNFOU

ŠŠ

TFOUWJBFNBJM

BOJOUFSOFUDPOOFDUJPO â&#x20AC;&#x201D;NBZCFVTFECZTFWFSBMQFPQMFXJUI EJGGFSFOUWPJDFQJUDIFT


) * 5 & $ ) ) * 5 & $ )

na digitĂĄlnĂ­ zĂĄznamnĂ­k. Ten pak jednoduĹĄe

CFSFDPSEFEJOUPUIJTSFDPSEFS-BUFSPO 

pĹ&#x2122;ipojĂ­te k poÄ?Ă­taÄ?i USB kabelem a poĹža-

JUDBOCFFBTJMZBUUBDIFEUPZPVSDPNQVUFS

dovanĂ˝ text se pĹ&#x2122;epĂ­ĹĄe. NemusĂ­te si dÄ&#x203A;lat

WJB B 64# DBCMF BOE ZPVS OPUFT XJMM CF

poznĂĄmky, v rychlosti sestavovat zĂĄpisy

USBOTDSJCFE :PV OFFEOÂŽU FWFS UBLF BOZ

ani platit zapisovatelku. â&#x20AC;&#x17E;Pokud bych to

XSJUUFOOPUFT DPNQJMFSFDPSETPSFWFOQBZ

mÄ&#x203A;l struÄ?nÄ&#x203A; shrnout, pak bych Ĺ&#x2122;ekl, Ĺže vĹĄu-

GPSBNJOVUFTTFDSFUBSZÂŤ*G*XBOUFEUPTVNJU

de tam, kde je tĹ&#x2122;eba pĹ&#x2122;evĂŠst hlasovĂ˝ projev

VQ *ÂŽETBZUIBUPVSQSPEVDUXJMMDPNFJOWFSZ

do tiĹĄtÄ&#x203A;nĂŠ podoby, najde nĂĄĹĄ produkt

IBOEZXIFSFWFSUIFSFJTBOFFEUPDPOWFSU

uplatnÄ&#x203A;nĂ­,â&#x20AC;&#x153; Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ inĹženĂ˝r Moravec a pĹ&#x2122;idĂĄ-

UIFTQPLFOXPSEJOUPXSJUUFOUFYU ÂŹ.PSBWFD

vĂĄ pĹ&#x2122;Ă­klady z praxe. â&#x20AC;&#x17E;Je jasnĂŠ, Ĺže v kaĹždĂŠ

TUBUFTBOEQSPDFFETUPHJWFFYBNQMFTGSPN

profesi se pracuje s jinými pojmy a trochu

FYQFSJFODFÂŤ0CWJPVTMZ FBDIQSPGFTTJPO

jinou slovnĂ­ zĂĄsobou. Proto nabĂ­zĂ­me flexi-

VTFT JUT PXO NFUIPET BOE UFSNJOPMPHZ

bilnĂ­ systĂŠm, kterĂ˝ pĹ&#x2122;izpĹŻsobĂ­me potĹ&#x2122;ebĂĄm

5IBUJTXIZXFBSFPGGFSJOHBTZTUFNUIBUJT

zåkazníka a vybavíme ho specifickým

ĂŠFYJCMF DBOCFBEBQUFEUPUIFSFRVJSFNFOUT

slovnĂ­kem. V souÄ?asnĂŠ dobÄ&#x203A; nabĂ­zĂ­me Ĺ&#x2122;e-

PGUIFDVTUPNFSBOEDBOCFFRVJQQFEXJUI

ĹĄenĂ­ specializovanĂĄ na zdravotnictvĂ­, kterĂĄ

BTQFDJèDUFSNJOPMPHZ"UQSFTFOUXFPGGFS

vyvĂ­jĂ­me s pĹ&#x2122;ednĂ­mi klinickĂ˝mi pracoviĹĄti pro

TQFDJBMJTFEIFBMUIDBSFTPMVUJPOTUIBUXFIBWF

diagnostickou praxi v oborech patologie

EFWFMPQFEXJUIMFBEJOHDMJOJDTGPSEJBHOPTUJD

(pitevnĂ­ protokoly, biopsie, nekropsie), radi-

XPSLJOUIFèFMEPGQBUIPMPHZ BVUPQTJFT 

ologie (rentgenologie), chirurgie a pĹ&#x2122;ipravujĂ­

CJPQTJFT OFDSPQTJFT SBEJPMPHZ 9SBZT 

se i dalĹĄĂ­. Program NovaVoiceÂŽ podle pĹ&#x2122;ed-

TVSHFSZBOEPUIFST"DDPSEJOHUP%S3PkFL 

nosty doc. MUDr. RoÄ?ka z kliniky zobrazo-

UIFIFBEPG.PUPM)PTQJUBMÂŽTJNBHJOHVOJU 

vacĂ­ch metod FN Motol vĂ˝raznÄ&#x203A; ulehÄ?uje

/PWB7PJDFÂ&#x2C6;HSFBUMZSFEVDFTUIFXPSLPG

prĂĄci lĂŠkaĹ&#x2122;ĹŻ a zkvalitĹ&#x2C6;uje lĂŠkaĹ&#x2122;skĂŠ zprĂĄvy.

EPDUPSTBOEJNQSPWFTUIFRVBMJUZPGNFEJDBM

LĂŠkaĹ&#x2122; se mĹŻĹže vĂ­ce soustĹ&#x2122;edit na vĂ˝kon

SFQPSUT%PDUPSTDBODPODFOUSBUFNPSFPO

neĹž na psanĂ­ textu. V soudnictvĂ­ software

UIFJSTQFDJBMJTFEXPSLUIBOPOXSJUJOHUFYU

pĹ&#x2122;ispĂ­vĂĄ ke snĂ­ĹženĂ­ administrativnĂ­ pracnosti

'PSUIFMFHBMXPSME PVSTPGUXBSFDPOUSJCVUFT

spojenĂŠ s vyhotovovĂĄnĂ­m spisĹŻ. PodobnÄ&#x203A; je

UP SFEVDJOH UIF BENJOJTUSBUJWF XPSL PG

tomu i v pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; advokĂĄtĹŻ. PĹ&#x2122;evod z Ĺ&#x2122;eÄ?i na

ESBXJOH VQ EPDVNFOUT 0VS TPGUXBSFÂŽT

text zvlĂĄdĂĄ software v Ä?eĹĄtinÄ&#x203A; s mĂ­rou pĹ&#x2122;es-

$[FDIMBOHVBHFUSBOTDSJQUJPOBDDVSBDZSBUF

nosti aĹž 97 %, mĂĄ v podstatÄ&#x203A; potĂ­Ĺže pouze

JTJUPOMZIBTBMJUUMFEJGGJDVMUZXJUI

s pĹ&#x2122;episem cizĂ­ch jmen.â&#x20AC;&#x153;

GPSFJHOOBNFTÂŹ5IFTFBSFKVTUTPNFPGUIF

To je ale pouze jedna z moĹžnostĂ­, kterĂŠ No-

QPTTJCJMJUJFTUIBU/PWB7PJDFÂ&#x2C6;PGGFST5IF

JAK SE KROTIL ZVUK 5)&5".*/(0'406/%

1877 Thomas Alva Edison vyvinul fonograf, prvnĂ­ pĹ&#x2122;Ă­stroj nahrĂĄvajĂ­cĂ­ a reprodukujĂ­cĂ­ zvuk 5IPNBT"MWB&EJTPOEFWFMPQFEUIF QIPOPHSBQI UIFèSTUTPVOESFDPSEJOHBOE SFQSPEVDJOHEFWJDF

1895 NÄ&#x203A;mec Emile Berliner pĹ&#x2122;ichĂĄzĂ­ s gramofonem, deska postupnÄ&#x203A; vytlaÄ?ila EdisonĹŻv fonografickĂ˝ vĂĄlec (FSNBO&NJMF#FSMJOFSJOWFOUTUIF HSBNPQIPOFŠUIFEJTDHSBEVBMMZSFQMBDFT &EJTPOÂŽTQIPOPHSBQIJDDZMJOEFS

1919 VynĂĄlezce Lee De Forest pĹ&#x2122;ihlaĹĄuje patent na Phonofilm, technologii zĂĄznamu zvuku na filmovĂ˝ pĂĄs *OWFOUPS-FF%F 'PSFTUSFHJTUFST BQBUFOUGPS 1IPOPèMNŠB UFDIOPMPHZGPS SFDPSEJOHTPVOEPOèMNTUSJQ

1930 V NÄ&#x203A;mecku pĹ&#x2122;ichĂĄzejĂ­ s technologiĂ­ magnetickĂŠho zĂĄznamu, zĂĄkladem pozdÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch magnetofonovĂ˝ch pĂĄskĹŻ a kazet 5IFUFDIOPMPHZPG NBHOFUJDSFDPSEJOH XIJDINBEFGVUVSFUBQF SFDPSEFSTQPTTJCMF JT JOWFOUFEJO(FSNBOZ

vaVoice nabĂ­zĂ­. SystĂŠm dĂĄle umoĹžĹ&#x2C6;uje

TZTUFNBMTPFOBCMFTWPJDFEJBMPHVF8IBU

tĹ&#x2122;eba hlasovĂ˝ dialog. Co si pod tĂ­m pĹ&#x2122;ed-

EPFTUIBUNFBO *UDBODPNNVOJDBUFXJUI

stavit? UmĂ­ komunikovat obdobnÄ&#x203A;, jako

ZPVBTJGZPVXFSFUBMLJOHUPBOPUIFSQFSTPO

kdybyste rozmlouval s jinĂ˝m Ä?lovÄ&#x203A;kem. Do-

*U DBO NBOBHF DPNNVOJDBUJPO CFUXFFO

kĂĄĹže takĂŠ Ĺ&#x2122;Ă­dit komunikaci mezi Ä?lovÄ&#x203A;kem

BIVNBOBOEBDPNQVUFSPSJOGPSNBUJPO

a poÄ?Ă­taÄ?em Ä?i informaÄ?nĂ­m systĂŠmem.

TZTUFN7PDBMTZOUIFTJTJTBMTPWFSZNVDI

Velmi ŞådanĂĄ je i hlasovĂĄ syntĂŠza â&#x20AC;&#x201C; tedy

JOEFNBOEŠUIJTJTXIFSFUIFDPNQVUFSDBO

postup, kdy poÄ?Ă­taÄ? pĹ&#x2122;edÄ?Ă­tĂĄ napsanĂ˝ text

SFBEPVUXSJUUFOUFYUBOESFQSPEVDFJUJOB

do reproduktorů hlasem velmi blízkým hla-

WPJDFTJNJMBSUPBSFBMQFSTPOÂŽT

su ĹživĂŠho Ä?lovÄ&#x203A;ka.

5IFSFBSFUSVMZNBOZQPUFOUJBMVTFTGPSUIJT

VyuĹžitĂ­ je skuteÄ?nÄ&#x203A; ĹĄirokĂŠ. â&#x20AC;&#x17E;SystĂŠm stĂĄle

QSPHSBNNFÂŤ8FÂŽSFDPOTUBOUMZJNQSPWJOH

vylepĹĄujeme, doplĹ&#x2C6;ujeme a dotvĂĄĹ&#x2122;Ă­me pod-

BOEBEBQUJOHUIFTZTUFNBDDPSEJOHUPPVS

2008

le poĹžadavkĹŻ zĂĄkaznĂ­kĹŻ,â&#x20AC;&#x153; konÄ?Ă­ rozhovor

DVTUPNFSÂŽTSFRVFTUT ÂŹDPODMVEFT.PSBWFD 

Ĺ&#x2122;editel Moravec se slovy, Ĺže s ohledem na

BEEJOHUIBUGPSOPXUIFGPDVTJTQSJNBSJMZPO

nĂĄklady se zatĂ­m specializujĂ­ pĹ&#x2122;edevĹĄĂ­m na

UIFDPNQBOZÂŽTDVSSFOUDMJFOUT#VUUIFSFÂŽT

firemnĂ­ klientelu. Ale urÄ?itÄ&#x203A; se doÄ?kĂĄme po-

OPEPVCUXFÂŽMMMJWFUPTFFTJNJMBSBQQMJDBUJPOT

Na veletrhu Invex pĹ&#x2122;edstaven systĂŠm NovaVoiceÂŽ, umoĹžĹ&#x2C6;ujĂ­cĂ­ pĹ&#x2122;epis mluvenĂŠho slova do poÄ?Ă­taÄ?e /PWB7PJDFÂ&#x2C6; BTZTUFNGPSEJHJUBMUSBOTDSJQUJPO PGTQPLFOXPSE JTJOUSPEVDFEBU*OWFY'BJS

dobnĂŠho nĂĄstroje i pro domĂĄcĂ­ poÄ?Ă­taÄ?e.

GPSIPVTFIPMEDPNQVUFST

ÂŽ

ŠŠ

1957 V BellovĂ˝ch laboratoĹ&#x2122;Ă­ch poĹ&#x2122;izujĂ­ prvnĂ­ digitĂĄlnĂ­ zĂĄznam zvuku 5IF#FMM-BCPSBUPSJFTDBSSZPVUUIFèSTU EJHJUBMSFDPSEJOHPGTPVOE


0 4 0 # / 0 4 5 / " 1 " - 6 # } $ & - & # 3 * 5 : 0 / # 0 " 3 %

Dominik HaĹĄek Majitel hokejovĂ˝ch OscarĹŻ DVAKRĂ T ZVEDAL NAD HLAVU SLAVNĂ? STANLEY CUP s tĂ˝mem Detroit Red Wings. Ĺ estkrĂĄt vyhrĂĄl Vezinovu trofej urÄ?enou nejlepĹĄĂ­mu brankĂĄĹ&#x2122;i NHL. Z olympiĂĄdy v Naganu vezl spolu s Ä?eskĂ˝m muĹžstvem domĹŻ zlatĂŠ medaile, stal se nĂĄrodnĂ­m hrdinou a lidĂŠ provolĂĄvali: â&#x20AC;&#x17E;HaĹĄek na Hrad!â&#x20AC;&#x153; TeÄ? se legendĂĄrnĂ­ gĂłlman vracĂ­ zpĂĄtky po svĂ˝ch stopĂĄch. Po dvaceti letech chytĂĄ za Pardubice, kde se hokej nauÄ?il. Text: Pavel LonÄ&#x203A;k | Foto: Isifa

)PMEFSPGUIFJDFIPDLFZ0TDBST 58*$&)&3"*4&%5)&'".06445"/-&:$6107&3)*4)&"%XJUIUIF%FUSPJU3FE 8JOHT4JYUJNFTIFXPOUIF7F[JOB5SPQIZGPSUIFCFTUHPBMJFJOUIF/)-5PHFUIFSXJUI UIF$[FDIUFBN IFCSPVHIUIPNFBHPMENFEBMGSPNUIF0MZNQJD(BNFTJO/BHBOP)FXBT IBJMFEBOBUJPOBMIFSPBOE$[FDITDIBOUFEÂŤ)BÂźFLGPS1SFTJEFOUÂŹ5IFMFHFOEBSZHPBMJFJT OPXSFUSBDJOHIJTTUFQT"GUFSUXFOUZZFBSTIFJTSFUVSOJOHUP1BSEVCJDF UIFUPXOXIFSFIF MFBSOFEIJTHBNF

â&#x20AC;&#x17E;MĂĄm chuĹĽ zase vyhrĂĄvat,â&#x20AC;&#x153; Ĺ&#x2122;Ă­kal s nadĹĄenĂ­m v lĂŠtÄ&#x203A;, aÄ?koli z nÄ&#x203A;j lil pot. ChtÄ&#x203A;l se vrĂĄtit

 ÂŤ* GFFM MJLF XJOOJOH BHBJO ÂŹ IF TBJE

v nejlepĹĄĂ­ moĹžnĂŠ kondici, a tak trĂŠnoval s Josefem Brukem, kterĂ˝ mĂĄ hokej v hlavÄ&#x203A; srovnanĂ˝

FOUIVTJBTUJDBMMZUIJTTVNNFSXIJMFUIFTXFBU

jako kostky domina. â&#x20AC;&#x17E;Na zĂĄtÄ&#x203A;Ĺž v lĂŠtÄ&#x203A; jsem byl zvyklĂ˝, nemĹŻĹžu Ĺ&#x2122;Ă­ct, Ĺže bych se cĂ­til hĹŻĹ&#x2122; neĹž

QPVSFEPGGIJN8BOUJOHUPDPNFCBDLJOUIF

pĹ&#x2122;ed tĹ&#x2122;emi lety. Naopak mĂĄm dobrĂ˝ pocit, protoĹže jsem pro sebe nÄ&#x203A;co udÄ&#x203A;lal. TÄ&#x203A;lo musĂ­ bĂ˝t

CFTUQPTTJCMFTIBQF IFTUBSUFEUSBJOJOHXJUI

na sezonu pĹ&#x2122;ipravenĂŠ, aby nedoĹĄlo ke zranÄ&#x203A;nĂ­. Ve svĂŠm vÄ&#x203A;ku bych se do toho vĹĄeho dostĂĄval

+PTFG#SVL BNBOXJUIBEFFQVOEFSTUBOEJOH

dĂŠle.â&#x20AC;&#x153;

PGJDFIPDLFZÂŤ*BNVTFEUPBIFBWZXPSLMPBE EVSJOHUIFTVNNFS BOE*DBOÂŽUTBZ*GFFM

ZAPOMENOUT NA HAMBURGERY

XPSTFUIBOUISFFZFBSTBHP0OUIFDPOUSBSZ 

HaĹĄek je stĂĄle ĹĄtĂ­hlĂ˝, naprvnĂ­ pohled pĹŻsobĂ­ jako asketa, pĹ&#x2122;itom si vĹždycky rĂĄd dal Ä?eskĂŠ

*GFFM*ÂŽWFEPOFNZTFMGTPNFHPPE5IFCPEZ

pivo. â&#x20AC;&#x17E;NaĹĄtÄ&#x203A;stĂ­ nemĂĄm sklon ktloustnutĂ­,â&#x20AC;&#x153; usmĂ­vĂĄ se. â&#x20AC;&#x17E;Ale v poslednĂ­ch letech se pĹ&#x2122;ece jen

IBTUPCFSFBEZGPSUIFTFBTPOUPBWPJEJOKVSZ

vĂ­c hlĂ­dĂĄm. NechodĂ­m tak Ä?asto do McDonaldu na hamburgery a hranolky. DĹ&#x2122;Ă­v jsem si do-

"UNZBHFJUUBLFTMPOHFSUPHFUCBDLJOUP

pĹ&#x2122;ĂĄl pĹ&#x2122;ed spanĂ­m tĹ&#x2122;eba dvÄ&#x203A; vypeÄ?enĂŠ houstiÄ?ky. Na to musĂ­m zapomenout. NeznamenĂĄ

TIBQFÂŹ

to, Ĺže si hamburger, hranolky nebo pizzu nedĂĄm, ale nemohu je jĂ­st tĹ&#x2122;ikrĂĄt tĂ˝dnÄ&#x203A;,â&#x20AC;&#x153; vysvÄ&#x203A;tluje slavnĂ˝ gĂłlman.

'03(&5)".#63(&34

S hokejem se louÄ?il nÄ&#x203A;kolikrĂĄt. AvĹždycky Ĺ&#x2122;Ă­kal, Ĺže uĹž dobrĂĄny nevleze. â&#x20AC;&#x17E;JedinÄ&#x203A; Ĺže bych chtÄ&#x203A;l

)BÂźFLJTTUJMMTMJN"UGJSTUHMBODFIFIBTUIF

nÄ&#x203A;co ukĂĄzat dÄ&#x203A;tem,â&#x20AC;&#x153; tvrdil. JenĹže tenhle sport, s nĂ­mĹž spojil svĹŻj osud, je jako droga. Po del-

MPPLPGBTUSJDUBTDFUJD ZFU

ĹĄĂ­ pauze nÄ&#x203A;kde vzadu vmozku zablikĂĄ kontrolka a uĹž ho k sobÄ&#x203A; zase vĂĄbĂ­ jako nĂĄmoĹ&#x2122;nĂ­ky

IFIBTBMXBZTFOKPZFE$[FDI

na RĂ˝nÄ&#x203A; krĂĄsnĂĄ vĂ­la Lorelay. â&#x20AC;&#x17E;Po sezonÄ&#x203A; jsem toho mÄ&#x203A;l kolikrĂĄt dost. Byl jsem jako sprĂĄska -

CFFSÂŤ'PSUVOBUFMZ*EPOÂŽUIBWF

ŠŠ


0 4 0 # / 0 4 5 / " 1 " - 6 # } $ & - & # 3 * 5 : 0 / # 0 " 3 %

BUFOEFODZUPHFUGBU ÂŹIFTNJMFTÂŤ#VUJO SFDFOUZFBST*ÂŽWFOPOFUIFMFTTCFFOUBLJOH CFUUFSDBSFPGNZTFMG*OPMPOHFSTUPQCZ .D%POBMEÂŽTUPHFUIBNCVSHFSTBOEGSJFTTP PGUFO#FGPSF *FWFOVTFEUPUSFBUNZTFMGUP UXPUPBTUFECVOTCFGPSFHPJOHUPTMFFQ*IBWF UPGPSHFUUIBU*UEPFTOÂŽUNFBOUIBU*DBOÂŽU IBWFBIBNCVSHFS GSJFTPSQJ[[B CVU*DBOÂŽU FBUUIFNUISFFUJNFTBXFFL ÂŹUIFGBNPVT HPBMJFFYQMBJOT )FIBTUVSOFEIJTCBDLPOIPDLFZTFWFSBM UJNFT"OEFBDIUJNFIFTBJEIFXPVMEOFWFS HPCBDLJOHPBMBHBJOÂŤ0OMZJG*XBOUFEUPTIPX UIFDIJMESFOTPNFUIJOH ÂŹIFDMBJNFE#VUUIJT TQPSU XJUIXIJDIIFDBTUIJTMPU JTMJLFBESVH Kam se vĂĄm mĂĄm podepsat? Dominik HaĹĄek je poĹ&#x2122;ĂĄd znĂĄmĂĄ tvĂĄĹ&#x2122; 8IFSFXPVMEZPVMJLFNZBVUPHSBQI %PNJOJL)BÂťFLTUJMMSFNBJOTBTUBS

"GUFSBOZQSPMPOHFECSFBLGSPNUIFHBNF BTNBMMMJHIUTUBSUTCMJOLJOHTPNFXIFSFJOUIF CBDLPGIJTIFBEBOETUBSUTMVSJOHIJNCBDL

nej a Ĺ&#x2122;Ă­kal jsem si, Ĺže konÄ?Ă­m. Byl jsem otom sĂĄm definitivnÄ&#x203A; pĹ&#x2122;esvÄ&#x203A;dÄ?enĂ˝. JenĹže pak jsem

BHBJO MJLFUIFCFBVUJGVMNBJEFO-PSFMFJVTFE

si dal rok pauzu, odpoÄ?inul si a cĂ­til, Ĺže mĂĄm zase do hokeje chuĹĽ. PĹ&#x2122;iznĂĄvĂĄm â&#x20AC;&#x201C; nenĂ­ to nic ji-

UPEPUPTBJMPSTPOUIF3IJOFÂŤ.BOZUJNFT

nĂŠho neĹž chuĹĽ znovu hrĂĄt avyhrĂĄvat. NaĹĄtÄ&#x203A;stĂ­ se mi vĹždycky ozvalo muĹžstvo, kde jsem sĂĄm

*ÂŽEIBEKVTUBCPVUFOPVHIBGUFSBTFBTPO

chytat chtÄ&#x203A;l. Ten zĂĄjem byl oboustrannĂ˝, dohodli jsme se. Nikdy bych neĹĄel hrĂĄt hokej ze

*XBTCFBUVQBOEUPMENZTFMG*XBTUISPVHI

srandy. Nebavilo by mÄ&#x203A; to!â&#x20AC;&#x153;

#VUUIFO*UPPLBZFBSMPOHCSFBL IBETPNF SFTUBOEGFMUBOBQQFUJUFGPSIPDLFZBHBJO*ÂŽMM

OPĹ&#x2DC;U SE O BĹ&#x2DC;EVNOâ&#x20AC;Ś

BENJUUIBUJUJTOPUIJOHNPSFUIBOBEFTJSFUP

To platĂ­ samozĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A; pro post brankĂĄĹ&#x2122;e. Jinak hokej pro zĂĄbavu hraje za muĹžstvo osobnos-

QMBZBOEXJOBHBJO5IBOLGVMMZ*XBTBMXBZT

tĂ­ Olympu Praha. Na place se potkĂĄvĂĄ s Ä?eskĂ˝mi herci Martinem Dejdarem a JiĹ&#x2122;Ă­m Schmitze-

BQQSPBDIFECZBUFBN*BDUVBMMZXBOUFEUP

rem nebo s olympijskĂ˝m vĂ­tÄ&#x203A;zem v akrobatickĂŠm lyĹžovĂĄnĂ­ AleĹĄem Valentou. Zajde si zahrĂĄt

QMBZGPS5IFJOUFSFTUXBTNVUVBMBOEXF

i se starĂ˝mi pĂĄny Pardubic â&#x20AC;&#x201C; Martincem, BohouĹĄem Ĺ ĹĽastnĂ˝m, Ĺ ejbou. Kdysi hrĂĄval kĹ&#x2122;Ă­d -

BHSFFE*XPVMEOFWFSQMBZIPDLFZKVTUGPS

lo, teÄ? se stavĂ­ spĂ­ĹĄ doobrany. â&#x20AC;&#x17E;KdyĹž o tom pĹ&#x2122;emýťlĂ­m, musĂ­m pĹ&#x2122;iznat, Ĺže to brankĂĄĹ&#x2122;i majĂ­

GVO*XPVMEOÂŽUFOKPZJUÂŹ

snazĹĄĂ­. Z hlediska dlouhovÄ&#x203A;kosti jsou na tom nejhĹŻĹ&#x2122; ĂştoÄ?nĂ­ci. Ti musejĂ­ pĹ&#x2122;ed brĂĄnu do mlĂ˝nice, dostanou naĹ&#x2122;ezĂĄno, ale nemĹŻĹžou uhnout. JĂĄ se mĹŻĹžu i opĹ&#x2122;Ă­t o bĹ&#x2122;evno a poloĹžit si

*-&"/0/5)&$3044#"3¢

na branku tĹ&#x2122;eba koblĂ­Ĺžek na zakousnutĂ­, kdybych se nudil,â&#x20AC;&#x153; smÄ&#x203A;je se.

0GDPVSTF UIBUÂŽTPOMZUSVFGPSIJTQPTJUJPOBT

Pardubice jsou tradiÄ?nĂ­ hokejovĂŠ mÄ&#x203A;sto a HaĹĄek cĂ­tĂ­, Ĺže zase bude oco hrĂĄt. â&#x20AC;&#x17E;O titul,â&#x20AC;&#x153; zasnĂ­

BHPBMJF)FEPFTQMBZIPDLFZGPSGVOXJUI

se. V PardubicĂ­ch chodĂ­ na hokej plnĂ˝ stadion. Na to se tÄ&#x203A;ĹĄĂ­. HrĂĄt pĹ&#x2122;ed prĂĄzdnĂ˝m hlediĹĄtÄ&#x203A;m,

BUFBNPGDFMFCSJUJFTDBMMFE0MZNQ1SBIB)F

to je jako dĂ­vat se z okna, kdyĹž nikdo nejdeâ&#x20AC;Ś LidĂŠ jsou ale mnohdy pĹ&#x2122;Ă­snĂ˝mi kritiky a nĂĄvrat

VTFEUPQMBZPOUIFXJOH CVUOPXIFVTVBMMZ

Dominika HaĹĄka, to je bonbonek. â&#x20AC;&#x17E;VĂ­m, Ĺže budu pod drobnohledem, pod stĂĄlou kritikou.

QMBZTJOEFGFODFÂŤ8IFO*UIJOLBCPVUJU 

VĹĄichni si budou vĹĄĂ­mat mĂ˝ch zĂĄkrokĹŻ a jĂĄ vĂ­m, Ĺže nÄ&#x203A;jakou tu ĹĄmudlu pustĂ­ kaĹždĂ˝ gĂłlman.

*IBWFUPBENJUUIBUHPBMJFTIBWFJUFBTZ*O

VÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;Ă­m ale, Ĺže si kritici vĹĄimnou i dobrĂ˝ch zĂĄkrokĹŻ.â&#x20AC;&#x153;

UFSNTPGMPOHFWJUZ GPSXBSETIBWFJUXPSTU 5IFZIBWFUPHFUTUVDLJOUPUIFNFMFFJOGSPOU

NÄ&#x161;KDE POTĹ&#x2DC;EBUJĂ? CARA

PGUIFHPBM UIFZUBLFBMMLJOETPGLOPDLTCVU

Pro penĂ­ze hrĂĄt hokej nemusĂ­. JaromĂ­r JĂĄgr Ĺ&#x2122;Ă­kal: â&#x20AC;&#x17E;KdyĹž nebudu dÄ&#x203A;lat ĂşplnĂ˝ blbosti, tak ty vy-

NVTUOÂŽUGMJODI*DBOMFBOPOUIFDSPTTCBSBOE

dÄ&#x203A;lanĂŠ penĂ­ze nemĹŻĹžu dokonce Ĺživota utratit.â&#x20AC;&#x153; HaĹĄek je natom stejnÄ&#x203A;. â&#x20AC;&#x17E;V kasinu mÄ&#x203A; ale ni-

FWFOQVUBEPVHIOVUPOUPQPGUIFOFUGPS

kdo neuvidĂ­, nehraju. PenÄ&#x203A;z si våŞím, ale rĂĄd dÄ&#x203A;lĂĄm druhĂ˝m radost. VĹždyĹĽ radost mĂ˝ch blĂ­z -

BTOBDLJODBTF*HFUCPSFE ÂŹIFMBVHIT

kĂ˝ch je i mojĂ­ radostĂ­. RĂĄd nÄ&#x203A;co koupĂ­m dÄ&#x203A;tem, manĹželce AlenÄ&#x203A; tĹ&#x2122;eba nÄ&#x203A;jakĂ˝ ĹĄperk.â&#x20AC;&#x153;

1BSEVCJDFJTBUSBEJUJPOBMIPDLFZUPXOBOE

DÄ&#x203A;ti zabezpeÄ?il. VrĂĄtily se z Ameriky domĹŻ a hlavnÄ&#x203A; vÄ&#x203A;dĂ­, kde je doma.OsmnĂĄctiletĂ˝ Mi-

)BÂźFLGFFMTUIFSFXJMMBHBJOCFTUBLFTUP

chal studuje na MichiganskĂŠ stĂĄtnĂ­ univerzitÄ&#x203A; byznys a hraje golf. Ä&#x152;trnĂĄctiletĂĄ dcera Domini-

QMBZGPSÂŤ5IFUJUMF ÂŹIFTBZTXJUIMPOHJOH*O

ka chodĂ­ v Praze na anglickĂŠ gymnĂĄzium. DÄ&#x203A;lala dĹžudo, hraje naflĂŠtnu a jednou by rĂĄda zpĂ­-

1BSEVCJDFJDFIPDLFZTFMMTPVUUIFTUBEJVN

vala. â&#x20AC;&#x17E;Jako BeyoncĂŠ,â&#x20AC;&#x153; vysvÄ&#x203A;tluje HaĹĄek. â&#x20AC;&#x17E;NedĂĄvno jsem se s nĂ­ uÄ?il dÄ&#x203A;jepis, prvnĂ­ svÄ&#x203A;tovou

)FJTMPPLJOHGPSXBSEUPUIBU5PQMBZJO

vĂĄlku. Historii mĂĄm rĂĄd, hlavnÄ&#x203A; mÄ&#x203A; zajĂ­majĂ­ souvislosti â&#x20AC;&#x201C; proÄ? jsou na svÄ&#x203A;tÄ&#x203A; chudĂŠ a bohatĂŠ

GSPOUPGFNQUZTUBOETJTMJLFMPPLJOHPVUPG

ŠŠ


0 4 0 # / 0 4 5 / " 1 " - 6 # } $ & - & # 3 * 5 : 0 / # 0 " 3 %

zemÄ&#x203A;, proÄ? je nÄ&#x203A;kde demokracie a nÄ&#x203A;kde lidi potĹ&#x2122;ebujĂ­ cara a nad sebou biÄ?. Z historie se dĂĄ

BXJOEPXXIFOUIFSFŽTOPPOFUIFSF¢#VU

odvodit i nĂĄĹĄ souÄ?asnĂ˝ Ĺživot,â&#x20AC;&#x153; uvaĹžuje novĂĄ opora pardubickĂŠho tĂ˝mu.

QFPQMFDBOCFIBSTIDSJUJDTBOE%PNJOJL

Co bude dĂĄl, o tom zatĂ­m pĹ&#x2122;Ă­liĹĄ nepĹ&#x2122;emýťlĂ­. Jeho firma na outdoorovĂŠ obleÄ?enĂ­ sice ukonÄ?i-

)BÂźFLÂŽTDPNFCBDL UIBUÂŽTBTQFDJBMPDDBTJPO

la Ä?innost, ale Dominik si â&#x20AC;&#x17E;vyhrĂĄlâ&#x20AC;&#x153; se zaklĂĄdĂĄnĂ­m hokejovĂŠ sĂ­nÄ&#x203A; slĂĄvy. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝iju tĂ­mhle rokem, co

*LOPX*XJMMCFVOEFSDMPTFBOEDPOTUBOU

bude dĂĄl, to neĹ&#x2122;eĹĄĂ­m.â&#x20AC;&#x153; Tenhle hokejovĂ˝ rok je ale ve Vancouveru zimnĂ­ olympiĂĄda. Ĺ˝e by se

TDSVUJOZ&WFSZPOFXJMMCFXBUDIJOHNFJO

hokejovĂĄ vĂ­la Lorelay znovu ozvala...?

BDUJPOBOE*LOPXUIBUFWFSZHPBMJFTPNFUJNFT DPODFEFTDIFBQHPBMT#VU*USVTUUIFDSJUJDT

NA TURBULENCE BĂ?LĂ&#x2030; VĂ?NO

XJMMBMTPOPUJDFUIFHPPETBWFTÂŹ

â&#x20AC;&#x17E;PĹ&#x2122;i svĂ˝ch cestĂĄch rĂĄd vyuŞívĂĄm sluĹžeb Ä&#x152;eskĂ˝ch aeroliniĂ­. Z lĂŠtĂĄnĂ­ strach nemĂĄm, i kdyĹž z turbulencĂ­ zrovna nadĹĄenĂ˝ nejsem. Jednou jsme s Detroitem letÄ&#x203A;li ze zĂĄpasu v Buffalu. VĂ­tr

40.&$06/53*&4/&&%"54"3

fiÄ?el, padal snĂ­h, uĹž jsme vidÄ&#x203A;li asi tĹ&#x2122;i sta metrĹŻ nad zemĂ­ svÄ&#x203A;tla na ranveji, kdyĹž pilot radÄ&#x203A;ji le-

)FEPFTOÂŽUOFFEUPQMBZIPDLFZGPSNPOFZ

tadlo zvedl a bezpeÄ?nÄ&#x203A; pĹ&#x2122;istĂĄl v Clevelandu.

+BSPNrS+gHSVTFEUPTBZÂŤ6OMFTT*EPTPNF

S Ä&#x152;eskĂ˝mi aeroliniemi lĂŠtĂĄm business tĹ&#x2122;Ă­dou a musĂ­m Ĺ&#x2122;Ă­ct, Ĺže je o mÄ&#x203A; i mou rodinu vĹždycky

SFBMMZGPPMJTIUIJOHT *XPOÂŽUCFBCMFUPTQFOE

dobĹ&#x2122;e postarĂĄno. LetuĹĄky jsou pĹ&#x2122;Ă­jemnĂŠ, Ä?eskĂĄ strava mi vyhovuje. A rĂĄd si dĂĄm pivo nebo

BMMUIFNPOFZ*ÂŽWFNBEFJONZMJGFUJNFÂŹ*U

moravskĂŠ vĂ­nko. JakĂŠ? RadÄ&#x203A;ji bĂ­lĂŠ, protoĹže pĹ&#x2122;i turbulencĂ­ch bych se mohl pokecatâ&#x20AC;Ś,â&#x20AC;&#x153; kon-

IPMETUSVFGPS)BÂźFLBTXFMMÂŤ:PVÂŽMMOFWFSTFF

Ä?Ă­ Ĺžertem nĂĄĹĄ rozhovor.

NFJOBDBTJOPUIPVHI *EPOÂŽUHBNCMF*WBMVF NPOFZCVUBUUIFTBNFUJNF*MJLFUPNBLF

VIZITKA

QFPQMFIBQQZ*GNZMPWFEPOFTBSFIBQQZTP

DOMINIK HAĹ EK

BN**MJLFUPCVZUIJOHTGPSNZDIJMESFO PS

Narozen: 29. ledna 1965 v Pardubicích; Výťka a våha: 184 cm, 76 kg

TPNFKFXFMMFSZGPSNZXJGF"MFOBÂŹ

Profese: hokejovĂ˝ brankĂĄĹ&#x2122;; Klub: HC Pardubice; Stav: ĹženatĂ˝, manĹželka Alena.

)FIBTTFDVSFEIJTDIJMESFOÂŽTGVUVSF5IFZ

DÄ&#x203A;ti: Michal (18), Dominika (14); VzdÄ&#x203A;lĂĄnĂ­: PedagogickĂĄ fakulta Univerzity v Hradci KrĂĄlovĂŠ

SFUVSOFEIPNFGSPNUIF64CVUBMTPLOPX

KariĂŠra: 1981â&#x20AC;&#x201C;1989 Tesla Pardubice, 1989â&#x20AC;&#x201C;1990 Dukla Jihlava, 1990â&#x20AC;&#x201C;1992 Chicago

XIFSF UIFJS IPNF JT &JHIUFFOZFBSPME

Black Hawks, 1992â&#x20AC;&#x201C;2001 Buffalo Sabres, 2001â&#x20AC;&#x201C;2002 Detroit Red Wings, roÄ?nĂ­ pauza,

.JDIBMJTTUVEZJOHCVTJOFTTBU.JDIJHBOTUBUF

2003â&#x20AC;&#x201C;2004 Detroit Red Wings, roÄ?nĂ­ pauza, 2005â&#x20AC;&#x201C;2006 Ottawa Senators, 2006â&#x20AC;&#x201C;2008

VOJWFSTJUZBOEQMBZTHPMG'JGUFFOZFBSPME

Detroit Red Wings, roÄ?nĂ­ pauza, 2009 HC Pardubice.

%PNJOJLBBUUFOETBO&OHMJTIIJHITDIPPMJO

NejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ ĂşspÄ&#x203A;chy: 1998 zimnĂ­ olympijskĂŠ hry v Naganu â&#x20AC;&#x201C; zlatĂĄ medaile, 2002, 2008 vĂ­tÄ&#x203A;z

1SBHVFÂŤ*ÂŽWFSFDFOUMZCFFOTUVEZJOHIJTUPSZ

Stanley Cupu s Detroit Red Wings, 1994,1995,1997,1998,1999, 2001 vĂ­tÄ&#x203A;z Vezina Trophy

XJUIIFS UIF'JSTU8PSME8BS*MJLFIJTUPSZ 

udÄ&#x203A;lovanĂŠ nejlepĹĄĂ­mu brankĂĄĹ&#x2122;i NHL, 1997, 1998 vĂ­tÄ&#x203A;z Hart Trophy udÄ&#x203A;lovanĂŠ nejuĹžiteÄ?nÄ&#x203A;j-

*BNQBSUJDVMBSMZJOUFSFTUFEJOUIFDPOUFYUT

ĹĄĂ­mu hrĂĄÄ?i NHL, 1987, 1989 mistr republiky s Pardubicemi.

ŠXIZUIFSFBSFQPPSDPVOUSJFTBOESJDI DPVOUSJFT JO UIF XPSME XIZ EFNPDSBDZ QSFWBJMFEJOTPNFBOEFMTFXIFSFQFPQMF OFFEBUTBSBOEBOJSPOGJTU:PVDBOBMTPMFBSO BMPUBCPVUPVSQSFTFOUMJWFTGSPNIJTUPSZ  UIFOFXQJMMBSPGUIF1BSEVCJDFUFBNNVTFT 8)*5&8*/&'03563#6-&/$& 0ONZUSBWFMT*MJLFUPVTFUIFTFSWJDFTPG $[FDI"JSMJOFT#FJOHPOCPBSEBOBJSQMBOF BMTPHJWFTNFTPNFUJNFUPNZTFMG*DBO SFBE PSKVTUESPXTFBOEUIJOL*ŽNOPUBGSBJE PGGMZJOHCVU*ŽNOPUUPPGPOEPGUVSCVMFODF *GMZCVTJOFTTDMBTTXJUI$[FDI"JSMJOFTBOE *IBWFUPTBZUIBUNZGBNJMZBOE*BSFBMXBZT XFMMDBSFEGPS5IFGMJHIUBUUFOEBOUTBSF QMFBTBOUBOEUIF$[FDIDVJTJOFTVJUTNF"OE *MJLFUPIBWFBCFFSPS.PSBWJBOXJOF8IBU LJOE *QSFGFSXIJUF BT*ŽNBGSBJEPGTQJMMJOH UIFSFEBMMPWFSNFJOUVSCVMFODF¢ IFFOET PVSDPOWFSTBUJPOXJUIBKPLF

ŠŠ


©©


1 0 7 Ă&#x201A; % , " 4 5 0 3 :

INTRO Lan Pham Thi

*/530 Ă&#x161;RYVEK Z KNIHY MLADĂ&#x2030; AUTORKY LAN PHAM THI S NĂ ZVEM BĂ?LEJ KĹŽĹ&#x2021;, Ĺ˝LUTEJ DRAK. JDE O VĂ?TÄ&#x161;ZNĂ&#x2030; DĂ?LO 14. ROÄ&#x152;NĂ?KU LITERĂ RNĂ? CENY KNIĹ˝NĂ?HO KLUBU.

&9$&315'30.5)&#00,8)*5& )034& :&--08%3"(0/#::06/( "65)03-"/1)".5)*5)&#00,80/ 5)&5)&%*5*0/0'5)&,/Ă&#x201A;Ă&#x192;/Ă&#x201A;,-6# -*5&3"3:13*;&

Jsem Ä&#x152;eĹĄka.

I am Czech.

Narodila jsem se tady. A nejspĂ­ĹĄ tu i umĹ&#x2122;u.

I was born here. And chances are Iâ&#x20AC;&#x2122;m going to die here as well.

Z Ä?eĹĄtiny jsem mÄ&#x203A;la vĹždycky jedniÄ?ku.

I always got top marks in Czech.

Ĺ la mi.

I was good at it.

I Ä?eskĂĄ literatura.

Even literature.

A mÄ&#x203A;kkĂ˝ a tvrdĂ˝ i.

And grammar.

A sedm pĂĄdĹŻ.

And inflections.

Rod muĹžskĂ˝, ĹženskĂ˝ a stĹ&#x2122;ednĂ­.

And genders, masculine, feminine, neuter.

PĂĄn, hrad, Ĺžena, kost, mÄ&#x203A;sto, moĹ&#x2122;e.

I have never had any problems with Czech.

Nikdy jsem s Ä?eĹĄtinou nemÄ&#x203A;la problĂŠmy. KuĹ&#x2122;e, stavenĂ­.

Even though my parents speak a different language at home.

I kdyĹž naĹĄi mluvĂ­ doma jinak.

Even though I liked chemistry and maths more.

I kdyĹž mÄ&#x203A; vĂ­c bavila matika a chemie.

Even though I am slant-eyed and the neo-Nazis who emerged from

I kdyĹž mĂĄm ĹĄikmĂ˝ oÄ?i a ti nĂĄckovĂŠ, co se vynoĹ&#x2122;ili ze tmy

the darkness ahead of us are grinning provocatively. And even

pĂĄr metrĹŻ pĹ&#x2122;ed nĂĄma, se tak vyzĂ˝vavÄ&#x203A; ĹĄklebĂ­. I kdyĹž se mĹŻj

though my terrified cousin Táť&#x2018;t is pressed against my side, asking

bratranec Táť&#x2018;t ke mnÄ&#x203A; bojĂĄcnÄ&#x203A; tiskne: â&#x20AC;&#x17E;NĂł lĂ ai?â&#x20AC;&#x153;

â&#x20AC;&#x153;NĂł lĂ ai?â&#x20AC;&#x153;

K Ä?emu mi je dobrĂĄ znĂĄmka z Ä?eĹĄtiny a mĂ­sto narozenĂ­

What good are good marks in Czech and being born in Sokolov to

Sokolov?

me now?

Jsem Vietnamka.

I am Vietnamese.

Pro vĹĄechny.

For everybody.

NavĹždy.

Forever.

PĹ&#x2122;edseda, soudce.

ŠŠ


1 0 7 Â % , " 4 5 0 3 :

Kdesi na severu země žil Thu, syn bohyně vodních lagun Po Nagar.

Somewhere in the north of the country there lived Thu, son of the

Byl mladý a odvážný, ale nevěděl nic o svém božském původu. Ni-

goddess of water lagoons, Po Nagar. He was young and courageous,

kdo mu neřekl o matce, která ho před lety dala na vychování k chu-

but unaware of his divine origin. No one had told him about his mother

dým pastevcům. Nikdo mu neřekl ani o otci, dračím králi Šianguo-

who, years ago, brought him to poor shepherds to be raised by them. No

vi, který tenkrát nechal na lotosovém květu své sperma, co dlouho

one had told him about his father, the dragon king Shiangoor who left

putovalo hluboko pod vodní hladinou až do lůna bohyně Po Nagar.

his sperm on a lotus leaf, from where it travelled far, far under the water

O ničem z toho neměl Thu tušení. A trvalo to plných osmnáct let.

until it reached the womb of the goddess Po Nagar. Thu knew nothing of this. And this lasted for eighteen years.

Krajinská třída Bratranec Tốt vystrašeně kvikne. „Nó là ai? Ty je znáš?“ chytá mě

Provincial Avenue

za rukáv kabátu. „Người như thế nào?“ ukazuje bradou do tmy

Cousin Tốt squeals in fear, “Nó là ai? Do you know them?”

na konci ulice.

He grabs the sleeve of my coat. “Người như thế nào?” he says, pointing

Je mi ho líto. Ještě včera ráno byl v třicetistupňové Hanoji a dneska

with his chin to the dark at the end of the street.

ho už táta vyzvedával v zasněžené Ruzyni. První noc v Evropě. Chtěl

I feel sorry for him. Yesterday morning he was in the tropical heat of

si ji užít. A tak ji tedy má. Komplet.

Hanoi and today my dad picked him up in the snow at Ruzyně Airport.

Se třemi půllitry platanu v místní hospodě. S cigaretami vonícími

His first night in Europe. He wanted to enjoy it. And here he has it. The

úplně jinak než tam, odkud přiletěl. Vysněnej svět. Růžovej.

complete package.

Ale venku čekají ti náckové. Tak. Realita.

Three pints of Platan beer in the local pub. Cigarettes that smelt

„Kệ nó. Chờ mà xem. Nevšímej si jich,“ je moje jediná rada.

altogether different from those where he came from. The world he had

Zbytečná. Místo, aby se uklidnil, tiskne mi rukáv stále pevněji.

dreamed of. The rose garden.

„Đừng dính vào tao, đm,“ tvářím se rozhodně. Jdeme! „Đi!“

But outside those neo-Nazi thugs are waiting. There you have it. Reality.

Cupitá za mnou.

“Kệ nó. Chờ mà xem. Don’t take any notice of them,” is the only advice

Vítej v Evropě, Tốte! V samým srdci.

I can give.

„Đi!“

In vain. Instead of calming down, he presses my sleeve ever harder.

Holý lebky se blíží. „Chúng nó có thể làm hại chúng ta không?“ pípne

“Đừng dính vào tao, đm,” I put on a decisive face. Let’s go! “Đi!”

bratranec už neskrývaně vyděšeně.

He trots along behind me.

Co nám udělají? Vím já? Chudák Tốt.

Welcome to Europe, Tốt! To the very heart of Europe.

Půlnoční ulice je prázdná.

“Đi!”

Jen my a ti čtyři plešouni, kteří nás obestupují.

The skinheads are getting closer. “Chúng nó có thể làm hại chúng ta

Stojíme pod mrkající lampou.

không?“ squeaks my cousin, no longer trying to conceal his fear.

Kůže na hlavách nácků se v té zimě leskne jak banánová slupka.

Will they hurt us? How should I know? Poor Tốt.

Jo, víte, že existuje přes 1200 odrůd banánů? Říkal mi to jednou strýc

The midnight street is empty.

Hoàng. Ten, co pořád něco říká. Ale to jen mimochodem. Nějak jsem

It’s only us two and the four skinheads that are encircling us.

si vzpomněla. V úplně blbou chvíli, jasně.

We stand under a blinking street lamp.

Ovoce nácky nezajímá. Proč by mělo? Významně si rozcvičují pěsti

The bald skin on the neo-Nazis’ heads shines like banana peel.

údery do otevřených dlaní.

Hey, did you know there are over 1,200 kinds of bananas? I was told

Tlask, tlask.

this by Uncle Hoàng. The one who never stops talking. But that’s just

Kam na ně s banány!

by the by. It just popped into my head. At the worst possible moment,

Tlask, tlask.

naturally.

Đồ ngu.

The neo-Nazis are not interested in fruit. And why should they?

Debilové.

Menacingly they practise punching their fists into their open palms.

Na útěk je pozdě.

Thwack, thwack.

Tốt má nohy zamrzlý do země. Chúng nó có thể làm hại chúng ta

What good will bananas do you against them!

không? Smůla, no ne? První bratrancova noc tady a hned takový se-

Thwack, thwack.

tkání!

Đồ ngu.

Holohlavce neznám. Rychle si je prohlížím. Nejspíš ani nejsou z měs-

Jerks.

ta. To už bych je za tu dobu, co tady bydlíme, určitě potkala. Za těch

It’s too late to make a run for it.

pět nebo šest let, co jsme se sem přistěhovali z Potůčků. Zdejší typy

Tốt’s legs have frozen him to the spot. Chúng nó có thể làm hại chúng ta

znám už přece všechny. Ale tyhle ne. Ti nemůžou bejt odsud. A to je

không? Bad luck, isn’t it? This kind of encounter on my cousin’s very first

špatný! Od nich nevím, co čekat. Kruh kolem nás mlčí.

night in the country!

©©


1 0 7 Ă&#x201A; % , " 4 5 0 3 :

SpĂ­ĹĄ tedy Ä?tverec, Ĺže jo.

I donâ&#x20AC;&#x2122;t know the skinheads. I quickly look them over. I donâ&#x20AC;&#x2122;t think

S vrcholy A, B, C, D.

theyâ&#x20AC;&#x2122;re local, otherwise Iâ&#x20AC;&#x2122;d have come across them already. In the five

Tlask, tlaskâ&#x20AC;Ś

or six years since we moved here from PotĹŻÄ?ky Iâ&#x20AC;&#x2122;ve met all the local

Jako kdyĹž se sekajĂ­ kĹ&#x2122;Ă­dla z oĹĄkubanĂ˝ch kuĹ&#x2122;at gĂ . StojĂ­me ve stĹ&#x2122;edu

ones. But not this lot. They canâ&#x20AC;&#x2122;t be from here. And thatâ&#x20AC;&#x2122;s not good.

S a Ä?ekĂĄme, co se semele.

I donâ&#x20AC;&#x2122;t know what to expect from them. The circle around us is silent.

Tlask, tlaskâ&#x20AC;Ś

Actually, itâ&#x20AC;&#x2122;s more of a square really.

V prĹŻseÄ?Ă­ku S.

With corners A, B, C and D.

â&#x20AC;&#x17E;Hele, ĹžluĹĽĂĄsci,â&#x20AC;&#x153; zaÄ?Ă­nĂĄ koneÄ?nÄ&#x203A; nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ typ â&#x20AC;&#x201C; vrchol A. â&#x20AC;&#x17E;MĂĄte povo-

Thwack, thwackâ&#x20AC;Ś

lenĂ˝ vychĂĄzky? He?â&#x20AC;&#x153; ProhlíŞí si nĂĄs malĂ˝ma oÄ?kama a ohrnuje pĹ&#x2122;i-

Like when you chop the wings off plucked chickens gĂ . We stand in

tom hornĂ­ pysk. â&#x20AC;&#x17E;Pro barevnĂ˝ snad neplatĂ­ noÄ?nĂ­ klid?â&#x20AC;&#x153;

the centre, at point X, waiting to see whatâ&#x20AC;&#x2122;ll happen next.

TeÄ? musĂ­m bĂ˝t tvrdĂĄ. â&#x20AC;&#x17E;Starej se o sebe,â&#x20AC;&#x153; vypĂĄlĂ­m.

Thwack, thwackâ&#x20AC;Ś

Lebkoun pĹ&#x2122;ekvapenÄ&#x203A; zamĹžikĂĄ.

At point of intersection Y.

â&#x20AC;&#x17E;Vono to mluvĂ­! Ä&#x152;esky!â&#x20AC;&#x153;

â&#x20AC;&#x153;Look, gooks,â&#x20AC;? says the biggest â&#x20AC;&#x201C; corner A. â&#x20AC;&#x153;You got permission to be

Zase si vzpomenu na strýce Hoà nga.

out and about? Hey?â&#x20AC;? He inspects us with his small eyes, sneering. â&#x20AC;&#x153;Are

SchvĂĄlnÄ&#x203A;, v kterĂŠm okamĹžiku nejlĂŠpe zabijeĹĄ draka Temnot? KdyĹž

coloureds allowed to disturb the peace at night?â&#x20AC;?

zaÄ?Ă­nĂĄ plivat sĂ­ru! To je okamĹžik, kdy se samou pĂ˝chou otevĹ&#x2122;e jak

Now I have to be tough. â&#x20AC;&#x153;Mind your own business,â&#x20AC;? I say.

lotosovĂ˝ kvÄ&#x203A;t.

The skinhead blinks, surprised.

Trong lĂşc Ä&#x2018;Ăł thÄ&#x203A; Ä&#x2018;ĂĄnh! V tu chvĂ­li udeĹ&#x2122;! Ĺ&#x2122;Ă­kal mi jako malĂ˝ holce,

â&#x20AC;&#x153;It speaks! In Czech and all!â&#x20AC;?

kdyĹž mi vyprĂĄvÄ&#x203A;l legendy starĂŠho Tonkinu.

I remember my uncle HoĂ ng again.

â&#x20AC;Ś Ä&#x2018;ĂĄnh nĂł Ä&#x2018;i!

Ok then, see if you can tell me at what moment you have the best

â&#x20AC;Ś udeĹ&#x2122;!

chance of killing the dark dragon lord? When it starts spitting fire! â&#x20AC;&#x17E;Vodpal!â&#x20AC;&#x153; strkĂĄm

Thatâ&#x20AC;&#x2122;s when he opens up in pride like a lotus leaf.

prudce do nejmen-

Trong lĂşc Ä&#x2018;Ăł thÄ&#x203A; Ä&#x2018;ĂĄnh! That is the moment you have to strike! he used

ĹĄĂ­ho z frajerĹŻ. Vrcho-

to tell me when I was a little girl and he was relating the legends of

lu C.

old Tonkin.

Povedlo se!

â&#x20AC;ŚÄ&#x2018;ĂĄnh nĂł Ä&#x2018;i!

Prcek ztrĂĄcĂ­ rovnovĂĄ-

â&#x20AC;Śstrike!

hu. ZmatenÄ&#x203A; rozha-

â&#x20AC;&#x153;Get lost!â&#x20AC;&#x153; I give the smallest of the thugs a shove.

zuje ruce a zavrĂĄvo-

Corner C.

rĂĄ dva kroky dozadu.

It worked!

Opravdu to neÄ?ekal.

The half-pint is caught off-balance. Confused, he throws up his hands

Rychle pryÄ?!

and takes two steps back. He really hadnâ&#x20AC;&#x2122;t expected that. Letâ&#x20AC;&#x2122;s get out

ChytĂĄm Táť&#x2018;ta za ruku

of here!

a vyråŞíme mezerou

I grab Táť&#x2018;tâ&#x20AC;&#x2122;s hand and we make for the gap in the circle.

ven z kruhu.

Too late.

PozdÄ&#x203A;.

NakladatelstvĂ­ KniĹžnĂ­ klub

,OJĂ&#x201E;OrLMVCQVCMJTIFST

KniĹžnĂ­ klub je nejstarĹĄĂ­ znaÄ?kou spoleÄ?nostiEuromedia Group, k. s.,

0OUIFNBSLFUTJODF ,OJĂ&#x201E;OrLMVCJTUIFPMEFTUCSBOEPG

a je na trhu od roku 1992. Jeho hlavnĂ­ ideou je zabezpeÄ?it zĂĄbavu

&VSPNFEJB(SPVQ*UTQSJODJQBMJEFBJTUPQSPWJEFFOUFSUBJONFOU

a pouÄ?enĂ­ pro celou rodinu. Ĺ Ă­Ĺ&#x2122;Ă­ nabĂ­dky se KniĹžnĂ­ klub Ĺ&#x2122;adĂ­ mezi nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­

BOEFEVDBUJPOGPSUIFXIPMFGBNJMZ*UTSBOHFPGUJUMFTNBLFT,OJĂ&#x201E;Or

nakladatelskĂŠ domy v Ä&#x152;eskĂŠ republice. RoÄ?nÄ&#x203A; nabĂ­zĂ­ kolem 400 novĂ˝ch

LMVCPOFPGUIFCJHHFTUQVCMJTIFSTJOUIF$[FDI3FQVCMJD&WFSZZFBS

titulĹŻ. Pro svĂŠ Ä?leny vydĂĄvĂĄ zdarma 5x roÄ?nÄ&#x203A; obsĂĄhlĂ˝ katalog, ve kterĂŠm

JUQVCMJTIFTBSPVOEOFXCPPLT'JWFUJNFTBZFBS ,OJĂ&#x201E;OrLMVC

si mohou v rodinnÊm kruhu vybrat knihy podle svých zålib a zåjmů.

QVCMJTIFTBWBTU GSFFDBUBMPHVFGPSJUTNFNCFST GSPNXIJDIUIFZDBO DIPPTFCPPLTUPTVJUUIFJSUBTUFTBOEJOUFSFTUT

©©


; % 3 " 7 Â ) & " - 5 )

I KDYŽ VÁS BOLÍ TŘEBA JEN V KRKU, může být několik způsobů léčby. Většina ambulantních lékařů v České republice léčí stále stejným způsobem, to ale v soukromém zdravotnickém zařízení Canadian Medical Care už dávno neplatí. &7&/*':06"3&0/-: 46''&3*/('30."403& 5)30"5 UIFSFNJHIUCFTF WFSBMLJOETPGUSFBUNFOU.PTU BNCVMBUPSZQIZTJDJBOTJOUIF $[FDI3FQVCMJDTUJMMUSFBUJMM OFTTFTJOUIFTBNFPMEXBZT )PXFWFS UIBUDFSUBJOMZDBO OPUCFTBJEPGUIFQSJWBUFNF EJDBMDMJOJD$BOBEJBO.FEJDBM $BSF

«5IBOLTUPUIF%ZOB.FEJOUFSOBUJPOBM FMFDUSPOJDJOGPSNBUJPOTZTUFNXFVTFIFSF PVSQBUJFOUTBSFPGGFSFEUIFCFTUQPTTJCMF TPMVUJPOTSFHBSEJOHUIFJSUSFBUNFOU ¬TBZT #BSCBSB5BV¼PWg.% UIFEJSFDUPSPGUIF DMJOJD%ZOB.FEJTBEBUBCBTFDPOUBJOJOHUIF GJOEJOHTPGQSPGFTTJPOBMBSUJDMFTBOETUVEJFT*U TFSWFTQIZTJDJBOTBTBOFEVDBUJPOBMUPPM CVU JUBMTPIBTVTFTJOEJBHOPTUJDTBOEUSFBUNFOU "QIZTJDJBOTFBSDIJOHGPSUIFCFTUQPTTJCMF

Moderní způsob léčby v Canadian Medical Care Text: Lenka Desatová | Foto: Profimedia.cz, Archiv CMC

TPMVUJPOGPSUIFQBUJFOUFOUFSTUIFLFZXPSET EJBHOPTJT IFPSTIFJTJOUFSFTUFEJOBOEUIFO SFBETUIFDPODMVTJPOTPGTFMFDUFETUVEJFT0O UIFJSCBTJTIFPSTIFDBOUIFONPEJGZUIF QSPDFEVSFTBOEQMBOTGPSUSFBUNFOU «*OTIPSU UIFEBUBCBTFNBLFTJUFBTJFSGPS UIFQIZTJDJBOUPGJOEUIFCFTUXBZUPUSFBUB

.PEFSOUSFBUNFOU NFUIPETBU$BOBEJBO .FEJDBM$BSF ©©

QBSUJDVMBSQBUJFOU ¬FYQMBJOTUIFEJSFDUPSPG $BOBEJBO.FEJDBM$BSF #BSCBSB5BV¼PWg «/BUVSBMMZ UIFQIZTJDJBOEPFTOPUBMXBZT IBWFUPGPMMPXUIFTUVEJFT5IFGJOBMEFDJTJPO JTBMXBZTVQUPIJNPSIFS5IFSFBSFDBTFT XIFO GPSFYBNQMF QSFTDSJCJOHWJUBNJOTEPFT OPUTJHOJGJDBOUMZJOGMVFODFUIFUSFBUNFOUCVU


; % 3 " 7 Ă&#x201A; ) & " - 5 )

â&#x20AC;&#x17E;DĂ­ky mezinĂĄrodnĂ­mu elektronickĂŠmu informaÄ?nĂ­mu systĂŠmu DynaMed, kterĂ˝ vyu-

UIFQBUJFOUJTDPOWJODFEPGJUTCFOFGJDJBM

ŞívĂĄme, dostĂĄvajĂ­ pacienti nĂĄvrh nejlepĹĄĂ­ho moĹžnĂŠho Ĺ&#x2122;eĹĄenĂ­ lĂŠÄ?by,â&#x20AC;&#x153; Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ MUDr. Barba-

FGGFDUBOESFRVFTUTJU5IFQIZTJDJBODBO

ra TauĹĄovĂĄ, Ĺ&#x2122;editelka zmĂ­nÄ&#x203A;nĂŠho zaĹ&#x2122;Ă­zenĂ­. DynaMed je databĂĄze obsahujĂ­cĂ­ poznatky

QFSVTFUIFDPODMVTJPOTPGWBSJPVTTUVEJFT 

odbornĂ˝ch studiĂ­ a Ä?lĂĄnkĹŻ. SlouŞí ke vzdÄ&#x203A;lĂĄvĂĄnĂ­ a studiu lĂŠkaĹ&#x2122;ĹŻ, ale mĂĄ svĂŠ uplatnÄ&#x203A; -

MJLFPOUIFJNQBDUPGVTJOHWJUBNJO$EVSJOH

nĂ­ i v diagnostice a lĂŠÄ?bÄ&#x203A;. LĂŠkaĹ&#x2122;, kterĂ˝ hledĂĄ pro pacienta nejlepĹĄĂ­ moĹžnĂŠ Ĺ&#x2122;eĹĄenĂ­, zadĂĄ

GMV CVUBMTPUBLJOHJOUPDPOTJEFSBUJPOUIF

do poÄ?Ă­taÄ?e hesla (diagnĂłzu), kterĂĄ jej zajĂ­majĂ­, a pak si pĹ&#x2122;eÄ?te zĂĄvÄ&#x203A;ry vybranĂ˝ch studiĂ­.

QTZDIFPGUIFQBUJFOU BOEQSFTDSJCFTUIF

Na jejich zĂĄkladÄ&#x203A; mĹŻĹže upravovat svĹŻj postup a plĂĄn lĂŠÄ?by.

WJUBNJO"DDPSEJOHUPUIFTUVEZWJUBNJO$

â&#x20AC;&#x17E;StruÄ?nÄ&#x203A; Ĺ&#x2122;eÄ?eno, databĂĄze usnadnĂ­ lĂŠkaĹ&#x2122;i najĂ­t nejlepĹĄĂ­ zpĹŻsob lĂŠÄ?by konkrĂŠtnĂ­ho pa-

DBOOPUQSFWFOUUIFPDDVSSFODFPGBEJTFBTF

cienta,â&#x20AC;&#x153; vysvÄ&#x203A;tluje Ĺ&#x2122;editelka Canadian Medical Care. â&#x20AC;&#x17E;SamozĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A; Ĺže ne vĹždy se lĂŠkaĹ&#x2122;

CVUDBOTIPSUFOBDPNNPOWJSBMJMMOFTTCZPOF

musĂ­ studiemi Ĺ&#x2122;Ă­dit. KoneÄ?nĂŠ rozhodnutĂ­ je vĹždy na nÄ&#x203A;m. Jsou pĹ&#x2122;Ă­pady, kdy napĹ&#x2122;Ă­klad

EBZ ÂŹEPDUPS5BVÂźPWgEFTDSJCFTBQBSUJDVMBS

podĂĄnĂ­ vitaminu nijak vĂ˝raznÄ&#x203A; neovlivnĂ­ lĂŠÄ?bu ani prĹŻbÄ&#x203A;h choroby, ale pacient je pĹ&#x2122;e-

DBTF4IFBMTPDPOTJEFSTUIFEBUBCBTFBWFSZ

svÄ&#x203A;dÄ?en o jeho ĂşÄ?inku a ŞådĂĄ ho. LĂŠkaĹ&#x2122; si v databĂĄzi mĹŻĹže prostudovat zĂĄvÄ&#x203A;ry studie

IFMQGVMUPPMGPSQBUJFOUTXIPBSFVTJOHTFWFSBM

tĹ&#x2122;eba o ĂşÄ?incĂ­ch vitaminu C pĹ&#x2122;i chĹ&#x2122;ipce, ale vezme v Ăşvahu i psychiku pacienta a vitamin

NFEJDBNFOUTGPSWBSJPVTQSPCMFNTÂŤ*UJTFBTZ

LĂ&#x2030;KAĹ&#x2DC;, KTERĂ? HLEDĂ PRO PACIENTA NEJLEPĹ Ă? MOĹ˝NĂ&#x2030; Ĺ&#x2DC;EĹ ENĂ?, ZADĂ DO POÄ&#x152;Ă?TAÄ&#x152;E HESLA, KTERĂ JEJ ZAJĂ?MAJĂ?, A PAK SI PĹ&#x2DC;EÄ&#x152;TE ZĂ VÄ&#x161;RY

UPNBLFDFSUBJOUIBUUIFJNQBDUPGQBSUJDVMBS NFEJDJOFT JT OPU DBODFMMFE PVU XIFO BENJOJTUFSFETJNVMUBOFPVTMZ$POTFRVFOUMZ UIFQIZTJDJBODBOFWFOTVHHFTUBOBMUFSOBUJWF BOEPGUFONPSFFGGJDBDJPVTDVSFÂŹ

mu pĹ&#x2122;edepĂ­ĹĄe. Dle studie vitamin C nezabrĂĄnĂ­ vzniku nemoci, ale bÄ&#x203A;ĹžnĂŠ virovĂŠ onemoc-

.PSFUIFSBQZPQUJPOTJTPOFPGUIFSFBTPOT

nÄ&#x203A;nĂ­ mĹŻĹže zkrĂĄtit o 1 den,â&#x20AC;&#x153; popisuje doktorka TauĹĄovĂĄ konkrĂŠtnĂ­ pĹ&#x2122;Ă­pad. Za velmi dob-

UIBUUIF$BOBEJBO.FEJDBM$FOUFSPQUFEGPS

rĂŠho pomocnĂ­ka povaĹžuje databĂĄzi i v pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; pacientĹŻ, kteĹ&#x2122;Ă­ uŞívajĂ­ nÄ&#x203A;kolik lĂŠkĹŻ na rĹŻz-

UIFEBUBCBTFÂŤ0VSDMJFOUTBSFCPUI$[FDIT

nĂŠ potĂ­Ĺže. â&#x20AC;&#x17E;Lze si snadno ovÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;it, zda se

BOEGPSFJHOOBUJPOBMT"OEMJLFJOPUIFS

ĂşÄ?inky nÄ&#x203A;kterĂ˝ch medikamentĹŻ neruĹĄĂ­,

SFBMNTPGMJGF JONFEJDJOFUPPXFFODPVOUFS

kdyĹž jsou podĂĄvĂĄny zĂĄroveĹ&#x2C6;, a dĂ­ky tomu

EJGGFSFOUNFOUBMJUJFT4PNFOBUJPOTBSFOPU

mĹŻĹže lĂŠkaĹ&#x2122; navrhnout i alternativnĂ­ a Ä?asto

VTFEUPIBWJOHBOUJCJPUJDTQSFTDSJCFEBT

ĂşÄ?innÄ&#x203A;jĹĄĂ­ lĂŠÄ?bu.â&#x20AC;&#x153;

SPVUJOFMZBTJTUIFDBTFIFSF PUIFSPOFTUFOE

PrĂĄvÄ&#x203A; vĂ­ce variant terapie je jednĂ­m z dĹŻ-

UPEJTDVTTUIFEJBHOPTJTBOEUIFQSPQPTFE

vodĹŻ, proÄ? se pro databĂĄzi v Canadian

USFBUNFOU FWFOBTLJOHBCPVUEFUBJMT5IJTJT

Medical Care rozhodli. â&#x20AC;&#x17E;Mezi naĹĄe klienty

BOPUIFSSFBTPOXIZJUJTBEWBOUBHFPVTGPSUIF

patĹ&#x2122;Ă­ nejen Ä&#x152;eĹĄi, ale takĂŠ cizinci. A podob-

QIZTJDJBOUPIBWFBEBUBCBTFGVMMPGBSHVNFOUT

nÄ&#x203A; jako v jinĂ˝ch oblastech Ĺživota naråŞíme

BOEFWJEFODFPOIBOEBOEXIJDIDBOTVHHFTU

i v medicĂ­nÄ&#x203A; na odliĹĄnou mentalitu. NÄ&#x203A;-

BOPUIFS FRVBMMZFGGJDBDJPVTTPMVUJPOUIBUXJMM

kterĂŠ nĂĄrody nejsou zvyklĂŠ podĂĄvat anti-

TBUJTGZUIFQBUJFOU ÂŹTBZT#BSCBSB5BVÂźPWg

biotika tak bÄ&#x203A;ĹžnÄ&#x203A;, jako je tomu u nĂĄs, jinĂŠ tujĂ­ a ptajĂ­ se i na detaily. I proto je dobrĂŠ,

8)"5*45)&%:/".&% %"5"#"4&

kdyĹž mĂĄ lĂŠkaĹ&#x2122; k ruce databĂĄzi plnou argu-

â&#x20AC;&#x201C;FMFDUSPOJDTPVSDFPGDMJOJDBMJOGPSNBUJPO

mentĹŻ a dĹŻkazĹŻ, pĹ&#x2122;Ă­padnÄ&#x203A; umĂ­ navrhnout

GPSQIZTJDJBOTBOEPUIFSQSPGFTTJPOBMT

zase o diagnĂłze a navrĹženĂŠ lĂŠÄ?bÄ&#x203A; disku -

jinĂŠ, stejnÄ&#x203A; efektivnĂ­ Ĺ&#x2122;eĹĄenĂ­, kterĂŠ uspokojĂ­ i pacienta,â&#x20AC;&#x153; Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ Barbara TauĹĄovĂĄ.

XPSLJOHJOUIFGJFMEPGIFBMUIDBSF 

.6%S#BSCBSB5BVtPWš

â&#x20AC;&#x201C;EFTJHOFEGPSVTFJONFEJDBMQSBDUJDF â&#x20AC;&#x201C;CBTFEPOFWJEFODF

CO JE DATABĂ ZE DYNAMED

â&#x20AC;&#x201C;PGGFSTTVNNBSJFTGPSBMNPTU 

â&#x20AC;&#x201C; klinickĂ˝ elektronickĂ˝ informaÄ?nĂ­ zdroj pro lĂŠkaĹ&#x2122;e a dalĹĄĂ­ profesionĂĄly v oblasti zdravotnictvĂ­

TVCKFDUT

â&#x20AC;&#x201C; je urÄ?en k pouĹžitĂ­ pĹ&#x2122;i vĂ˝konu lĂŠkaĹ&#x2122;skĂŠ praxe

â&#x20AC;&#x201C;VQEBUFEEBJMZ

â&#x20AC;&#x201C; je zaloĹžen na dĹŻkazech

â&#x20AC;&#x201C;FOBCMFTUIFTUVEZPGJOGPSNBUJPO

â&#x20AC;&#x201C; poskytuje souhrny pro takĹ&#x2122;ka 3000 tĂŠmat

GSPNQVCMJDBUJPOTCZXPSMESFOPXOFE

â&#x20AC;&#x201C; je dennÄ&#x203A; aktualizovĂĄn

QIZTJDJBOTBOEDMJOJDJBOT

â&#x20AC;&#x201C; umoĹžĹ&#x2C6;uje studium informacĂ­ z publikacĂ­ od celosvÄ&#x203A;tovÄ&#x203A; respektovanĂ˝ch lĂŠkaĹ&#x2122;ĹŻ, klinikĹŻ

â&#x20AC;&#x201C;NPOJUPSTPWFSQSPGFTTJPOBMKPVSOBMT

â&#x20AC;&#x201C; monitoruje pĹ&#x2122;es 500 odbornĂ˝ch Ä?asopisĹŻ a databĂĄzĂ­

BOEEBUBCBTFT

ŠŠ


LahodnĂ˝ lok

*O[FSUOrUnNB

+ Ă&#x201A; % - 0 " 1 * 5 Ă&#x201A; ' 0 0 % " / % % 3 * / , 4

ODPOÄ&#x152;INOUT SI PO PERNĂ&#x2030;M DNI. NaÄ?erpat z pĹ&#x2122;Ă­jemnĂŠho prostĹ&#x2122;edĂ­ douĹĄek dobrĂŠ nĂĄlady. DĂĄt si nÄ&#x203A;co pro osvÄ&#x203A;ĹženĂ­ a povzbuzenĂ­. Tohle vĹĄechno si mĹŻĹžete splnit velmi snadno. MĂĄme pro vĂĄs nÄ&#x203A;kolik tipĹŻ na bĂĄjeÄ?nĂŠ drinky, kterĂŠ si vychutnĂĄte v pĹ&#x2122;Ă­jemnĂ˝ch podnicĂ­ch. SkvÄ&#x203A;lĂ­ barmani vĂĄm chvilky Ä?ekĂĄnĂ­ ukrĂĄtĂ­ akrobatickĂ˝mi kousky, nad nimiĹž amatĂŠr jen Ĺžasne a uznale tleskĂĄ. KlasickĂŠ hity i netradiÄ?nĂ­ drinky vĂĄm dokĂĄĹžou zpĹ&#x2122;Ă­jemnit nejeden veÄ?er. Text: Lenka DesatovĂĄ | Foto: Archiv

)FBWFOMZ DPDLUBJMT 3&-"9"'5&3"53:*/( %":*NQSPWFZPVSNPPE JOBQMFBTBOUFOWJSPONFOU )BWFTPNFUIJOHSFGSFTIJOH BOEJOWJHPSBUJOH

Bugsyâ&#x20AC;&#x2122;s rose V samotnĂŠm srdci Ä?eskĂŠ metropole nezaÄ?Ă­nĂĄme nĂĄhodou. Bugsyâ&#x20AC;&#x2122;s bar totiĹž patĹ&#x2122;Ă­ lĂŠta k tomu nejlepĹĄĂ­mu, co Praha nabĂ­zĂ­. SvÄ&#x203A;dÄ?Ă­ o tom nejen Ĺ&#x2122;ada cen, kterĂ˝mi se pyĹĄnĂ­ mĂ­stnĂ­ barmani, ale i ocenÄ&#x203A;nĂ­ samotnĂŠho baru. Ten loni vyhrĂĄl v prestiĹžnĂ­ soutÄ&#x203A;Ĺži Czech Bar Awards v kategorii KoktejlovĂŠ bary. LahodnĂ˝ koktejl Bugsyâ&#x20AC;&#x2122;s rose, na kterĂ˝ vĂĄs zveme, je podle vyjĂĄdĹ&#x2122;enĂ­ barmanĹŻ unisex drink. Co se tĂ˝Ä?e sloĹženĂ­, prozradili, Ĺže stojĂ­ na prĂŠmiovĂŠ vodce, vĂ˝taĹžku z růŞí, limetce a ledovcovĂŠ vodÄ&#x203A;. www.bugsysbar.com

#VHTZÂŽT3PTF

:PV DBO BDIJFWF BMM UIJT WFSZ FBTJMZ

*UJTOPDPJODJEFODFUIBUXFCFHJOPVSUPVSJOUIFWFSZIFBSUPGUIF$[FDIDBQJUBM'PS

8F BSF IBQQZ UP HJWF ZPV TFWFSBM

NBOZZFBST #VHTZÂŽTCBSIBTCFFOBNPOHUIFCFTU1SBHVFIBTUPPGGFS5IBUJTCPSOF

TVHHFTUJPOT GPS XPOEFSGVM ESJOLT UP

PVUOPUPOMZCZUIFOVNFSPVTQSJ[FT#VHTZÂŽTCBSUFOEFSTBOEPXOFSTDBOIBWFUPUIFJS

TBWPVS JO FOKPZBCMF FTUBCMJTINFOUT

OBNFT CVUBMTPCZBOBXBSEHJWFOUPUIFCBSJUTFMG-BTUZFBSJUXPOJOUIFQSFTUJHJPVT

&YDFMMFOUCBSUFOEFSTXJMMFOUFSUBJOZPV

$[FDI#BS"XBSETJOUIF$PDLUBJMCBSTDBUFHPSZ"DDPSEJOHUPUIFCBSUFOEFST UIF

XJUI UIFJS QIFOPNFOBM KVHHMJOH BOE

EFMJDJPVTDPDLUBJM#VHTZÂŽT3PTFXFBSFJOWJUJOHZPVUPUSZJTBVOJTFYESJOL"TGBSBT

USJDLFSZ#PUIUIFDMBTTJDDPDLUBJMTBOE

JUTJOHSFEJFOUTBSFDPODFSOFE UIFZSFWFBMFEUIBUJUJTCBTFEPOQSFNJVNWPELB SPTF

VOUSBEJUJPOBMESJOLTDBONBLFNBOZBO

FTTFODF MJNFBOEHMBDJBMXBUFS

FWFOJOHBHSFFBCMF

XXXCVHTZTCBSDPN

ŠŠ


+ Ă&#x201A; % - 0 " 1 * 5 Ă&#x201A; ' 0 0 % " / % % 3 * / , 4

Lady Scarlet

-BEZ4DBSMFU

JedineÄ?nĂŠ prostĹ&#x2122;edĂ­ okouzluje nĂĄvĹĄtÄ&#x203A;vnĂ­ky Becherâ&#x20AC;&#x2122;s baru v Kar-

5IFTJOHVMBSBUNPTQIFSFPG#FDIFSÂŽT#BSJO,BSMPWZ7BSZJT

lovĂ˝ch Varech. NenĂ­ divu. Podnik, kterĂ˝ se v soutÄ&#x203A;Ĺži Czech Bar

FODIBOUJOH/PXPOEFSUIFFTUBCMJTINFOUŠXIJDISFBDIFEUIF

Awards dostal do finĂĄle v kategorii HotelovĂ˝ bar, je totiĹž nĂĄdhernÄ&#x203A;

GJOBMTPGUIF$[FDI#BS"XBSETJOUIF)PUFM#BSDBUFHPSZŠJTB

provedenou kopií klasických staroanglických barů Londýna dva-

NBSWFMMPVTMZFYFDVUFEDPQZPGDMBTTJD&OHMJTICBSTGSPNT

cåtých let 20. století. Ze zdejťího repertoåru míchaných nåpojů vy-

-POEPO#BSUFOEFS.JDIBM)SVCFÂźDIPPTFTUIFDPDLUBJM-BEZ

bral barman Michal HrubeĹĄ koktejl Lady Scarlet. PrĂĄvÄ&#x203A; on se se

4DBSMFUGSPNUIFCBSÂŽTSFQFSUPJSFPGNJYFEESJOLT)FBOEIJT

svĂ˝mi kolegy snaŞí oĹživit v Becherâ&#x20AC;&#x2122;s Baru Ä?eskou tradici mĂ­cha-

DPMMFBHVFTBU#FDIFSÂŽT#BSBSFUSZJOHUPSFWJWFUIF$[FDIUSBEJUJPO

nĂ˝ch nĂĄpojĹŻ. Dodejme jen, Ĺže s vybranĂ˝m koktejlem zvĂ­tÄ&#x203A;zil na mi-

PGNJYFEESJOLT8FTIPVMEBEEUIBUJUXBTXJUIUIJTDPDLUBJMUIBU

strovstvĂ­ svÄ&#x203A;ta v Tokiu v roce 1996 Jaroslav KrĂĄtkĂ˝.

+BSPTMBW,SgULĂ&#x2018;XPOUIF8PSME#BSUFOEJOH$IBNQJPOTIJQJO5PLZP

www.pupp.cz

JO XXXQVQQD[

ŠŠ


+ Ă&#x201A; % - 0 " 1 * 5 Ă&#x201A; ' 0 0 % " / % % 3 * / , 4

Pisco Sour Sifon

1JTDP4PVS4JGPO

Na tento mĂ­chanĂ˝ nĂĄpoj vĂĄs zveme do úŞasnĂŠho prostĹ&#x2122;edĂ­ argen-

'PS UIJT ESJOL XF JOWJUF ZPV UP UIF TVCMJNF BUNPTQIFSF PG

tinskĂŠ restaurace La Casa Argentina. ZaruÄ?ujeme vĂĄm, Ĺže se tu

"SHFOUJOFBOSFTUBVSBOU-B$BTB8FDBOHVBSBOUFFUIBUZPVXPOÂŽU

rozhodnÄ&#x203A; nebudete nudit. Podnik je totiĹž rozdÄ&#x203A;len na nÄ&#x203A;kolik Ä?ĂĄs-

HFUCPSFEIFSF5IFQMBDFJTEJWJEFEVQJOUPTFWFSBMTFDUJPOT 

tĂ­ a je navrĹžen tak, Ĺže zĂĄjemcĹŻm pĹ&#x2122;edstavĂ­ Argentinu od A aĹž do Z.

EFTJHOFEUPQSFTFOUBMMBTQFDUTPG"SHFOUJOB5JNFGMPXTIFSFBT

A tak tu Ä?as plyne tak rychle jako vody Ĺ&#x2122;eky ParanĂĄ ve vodopĂĄ-

GBTUBTUIFXBUFSTPGUIF1BSBOgSJWFSJOUIF*RVB[|GBMMT1JTDP4PVS

dech IguazĂş. Pisco Sour Sifon je drink na bĂĄzi Pisca â&#x20AC;&#x201C; pĂĄlenky

4JGPOJTBESJOLCBTFEPO1JTDPŠBCSBOEZNBEFPGHSBQFT XIJDI

z vinnÊ rÊvy, kterå må svůj původ v Peru a stala se chilským nå-

IBTJUTPSJHJOJO1FSVBOECFDBNFUIF$IJMFBOOBUJPOBMESJOL"EE

rodnĂ­m pitĂ­m. DĂĄle se do nÄ&#x203A;j pĹ&#x2122;idĂĄvĂĄ Ä?erstvĂĄ citronovĂĄ ĹĄĹĽĂĄva, cuk-

GSFTIMFNPOKVJDF TVHBSTZSVQBOEFHHXIJUF

rovĂ˝ sirup a vajeÄ?nĂ˝ bĂ­lek.

XXXMBDBTBBSHFOUJOBD[

www.lacasaargentina.cz

ŠŠ


+ Ă&#x201A; % - 0 " 1 * 5 Ă&#x201A; ' 0 0 % " / % % 3 * / , 4

Havana Cocktail

)BWBOB$PDLUBJM

JedineÄ?nĂ˝ designovĂ˝ interiĂŠr a nabitĂ˝ nĂĄpojovĂ˝ lĂ­stek nabĂ­zĂ­ pod-

"VOJRVFJOUFSJPSEFTJHOBOEBEJWFSTFESJOLTNFOVDBOCFGPVOE

nik, kterĂ˝ nese nĂĄzev Havana Club. VyhledĂĄvanĂ˝ je i proto, Ĺže je to

JOUIFFTUBCMJTINFOUDBMMFE)BWBOB$MVC*UJTIJHIMZTPVHIUPVU

zĂĄroveĹ&#x2C6; music bar, kterĂ˝ nabĂ­zĂ­ zajĂ­mavĂŠ akce. Koktejl, kterĂ˝ je ty-

BMTPCFDBVTFJUEPVCMFTVQBTBNVTJDCBSUIBUTUBHFTBXJEFSBOHF

pickĂ˝ pro tento podnik, je vytvoĹ&#x2122;en z tÄ&#x203A;chto pĹ&#x2122;Ă­sad â&#x20AC;&#x201C; Havana Club

PGFWFOUT5IFDPDLUBJMUIBUCFBSTUIFCBSÂŽTOBNFJTDPNQPTFEPG

Anejo Blanco, kokosovĂ˝ sirup, tĹ&#x2122;eĹĄĹ&#x2C6;ovĂĄ brandy. VĂ˝sledek? Ten

UIFGPMMPXJOHJOHSFEJFOUTŠ)BWBOB$MVC"OFKP#MBODP DPDPOVU

slovy popsat nelze, to si musĂ­te prostÄ&#x203A; vypĂ­t!

TZSVQ DIFSSZCSBOEZ GSFTIMJNFBOEDIFSSZKVJDF5IFSFTVMU 5PP

www.clubhavana.cz

IFBWFOMZGPSXPSET ZPVKVTUIBWFUPUBTUFJU XXXDMVCIBWBOBD[

ŠŠ


Ă&#x192; * 7 0 5 / Ă&#x201A; 4 5 : - * ' & 4 5 : - &

ÂşLPEB:FUJ Ä&#x152;eskĂĄ znaÄ?ka Ĺ koda dobĂ˝vĂĄ segment SUV. PrvnĂ­ skuteÄ?nÄ&#x203A; terĂŠnnĂ­ model se jmenuje Yeti. Novinka se chlubĂ­ praktickĂ˝m Ĺ&#x2122;eĹĄenĂ­m posuvnĂ˝ch, sklopnĂ˝ch a vyjĂ­matelnĂ˝ch zadnĂ­ch sedadel, v zavazadlovĂŠm prostoru mĹŻĹže bĂ˝t uloĹžena campingovĂĄ sada, vÄ?etnÄ&#x203A; stolku. Cena 359 800 KÄ?.

4LPEB:FUJ 4LPEBJTBCPVUUPFOUFSUIF467

'PSFTUFSWOPWoN

TFHNFOU5IF$[FDIBVUPNPCJMF

PrĹŻkopnĂ­k kategorie SUV pĹ&#x2122;iĹĄel

NBOVGBDUVSFSÂŽTGJSTUHFOVJOFPGG

ve svĂŠ novĂŠ podobÄ&#x203A; i v kombinaci s ĂşspornĂ˝m turbodieselem

SPBENPEFMCFBSTUIFOBNF:FUJ 5IFOFXDBSCPBTUTBQSBDUJDBM EFTJHOPGNPWBCMF SFUSBDUBCMF BOESFNPWBCMFCBDLTFBUTBOEUIF MVHHBHFTQBDFDBOIPMEBDBNQJOH TFUJODMVEJOHBUBCMF

originĂĄlnĂ­ konstrukce Boxer. NabĂ­zĂ­

Auta

bezpeÄ?nĂŠ a stabilnĂ­ jĂ­zdnĂ­ vlastnosti podpoĹ&#x2122;enĂŠ systĂŠmem stĂĄlĂŠho pohonu vĹĄech kol Symmetrical AWD. Na Ä?eskĂŠm trhu je nabĂ­zen ve tĹ&#x2122;ech ĂşrovnĂ­ch vĂ˝bavy, zĂĄkladnĂ­

1SJDF$;, 

verze Active (v cenÄ&#x203A; je mj. tempomat, samoÄ?innĂĄ klimatizace Ä?i efektnĂ­ litĂĄ sedmnĂĄctipalcovĂĄ kola) zaÄ?Ă­nĂĄ na Ä?ĂĄstce 833 800 KÄ?.

$BST

4VCBSV'PSFTUFSXJUI BOFXMPPL 5IF467QJPOFFSOPXDPNFTJO BOFXEFTJHO*UBMTPIBTBGVFM FGGJDJFOUUVSCPEJFTFMFOHJOFPGUIF QSPQSJFUBSZ#PYFSDPOTUSVDUJPO 5IFDBSPGGFSTIJHIGMFYJCJMJUZ BOEDPNGPSU BTXFMMBTWFSZ TUBCMFESJWJOHQSPQFSUJFTFOBCMFE CZJUT4ZNNFUSJDBM"8%GPVS XIFFMESJWFTZTUFN5IFDBSJT TPMEJOUISFFWFSTJPOTPO UIF$[FDINBSLFU 5IFFOUSZMFWFM "DUJWF UIFQSJDF JODMVEFTBDUJWF DSVJTFDPOUSPM BVUPNBUJDBJS DPOEJUJPOJOHBOE JODIBMMPZXIFFMT TUBSUTBU$;, 

ŠŠ


Ă&#x192; * 7 0 5 / Ă&#x201A; 4 5 : - * ' & 4 5 : - &

1. AVIATOR LuxusnĂ­ pĂĄnskĂŠ leteckĂŠ hodinky s ukazatelem svÄ&#x203A;tovĂŠho Ä?asu. To jsou "WJBUPS 8PSME

5JNF1JMPU8BUDI.MajĂ­

1.

pouzdro z nerezovĂŠ oceli, Ä?Ă­selnĂ­k s chronografem a sekundovou ruÄ?iÄ?kou ve stylu vrtulky, luminiscenÄ?nĂ­ ruÄ?iÄ?ky i kalendĂĄĹ&#x2122;. VnitĹ&#x2122;nĂ­ otoÄ?nĂĄ luneta slouŞí pro zobrazovĂĄnĂ­ svÄ&#x203A;tovĂŠho Ä?asu. K dostĂĄnĂ­ ve Sky Shopu Ä&#x152;eskĂ˝ch aeroliniĂ­ za 2450 KÄ?. "7*"503 -VYVSZNFOÂŽT"WJBUPSXBUDIXJUI XPSMEUJNFŠUIJTJTUIF"WJBUPS

8PSME5JNF1JMPU8BUDI

2. LuxusnĂ­ pĂĄnskĂŠ hodinky

5IFXBUDIIBTBTUBJOMFTTTUFFM DBTF DISPOPHSBQIEJBM BOE UIFTFDPOEIBOEJTEFTJHOFE BTBQSPQFMMFS5IFIBOETBSF MVNJOPVTBOEUIFSFJTBDBMFOEBS EJTQMBZ5IFSPUBUJOHJOOFSCF[FM EJTQMBZTUIFXPSMEUJNF"WBJMBCMF GSPNUIF4LZ4IPQ$[FDI"JSMJOFT GPS$;, 

Hodinky 8BUDIFT

3PMFY0ZTUFS%BUFKVTU **3PMFTPS jsou vodotÄ&#x203A;snĂŠ, s automatickĂ˝m natahovĂĄnĂ­m. CertifikovanĂ˝ chronometr s datumovkou je vyroben z nejlepĹĄĂ­ch materiĂĄlĹŻ. Cena: 207 500 KÄ? -VYVSZNFOÂŽT3PMFY0ZTUFS

%BUFKVTU**3PMFTPSJTXBUFS SFTJTUBOUBOEBVUPNBUJD5IF DFSUJGJFEDISPOPNFUFSXJUIEBUFJT NBEFPGUIFGJOFTUNBUFSJBMT 1SJDF$;,

2.

ŠŠ


รƒ * 7 0 5 / ร‚ 4 5 : - * ' & 4 5 : - &

2.

2. Kolekce vyhlรกลกenรฉ znaฤky spodnรญho prรกdla $IBOUFMMF pro letoลกnรญ podzim a zimu je ve stylu baroka a lehkosti. Z materiรกlลฏ dominujรญ krajka a satรฉn, z barev

1.

vรฉvodรญ slonovina, ลกedรก, temnฤ› modrรก, ฤervenรก a zlatรก. Cena kompletu se pohybuje kolem

1. Luxusnรญ podzimnรญ koลพenรฝ plรกลกลฅ z kolekce nรกvrhรกล™ky /BUBMJ

-VYVSZBVUVNODMPBLGSPNUIF DPMMFDUJPOPGGBTIJPOEFTJHOFS

3000 Kฤ (podprsenka 2000 Kฤ,

Mรณda

kalhotky 1000 Kฤ). 5IFDPMMFDUJPOPGVOEFSXFBSCZUIF SFOPXOFE$IBOUFMMFCSBOEGPS

/BUBMJ3VEFO

UIJTBVUVNOBOEXJOUFSJTJOTQJSFE

1SJDF$;, 

CZB#BSPRVFUIFNFBOEMJHIUOFTT

'BTIJPO

-BDFBOETBUJOBSFUIFLFZ NBUFSJBMT XIJMFJWPSZ HSFZ CMBDL CMVF SFEBOEHPMEBSFUIFQSFWBMFOU DPMPVST5IFQSJDFPGBTFUJT BSPVOE$;, CSBTTJFSF $;, QBOUJFT$;, 

4MVOFkOrCSร‘MF[LPMFLDF[OBkLZ

(JPSHJP"SNBOJ#Fร„OgDFOB ,k DFOBWF'SFFQPSUV ,k

3.

4VOHMBTTFTGSPNUIF(JPSHJP "SNBOJDPMMFDUJPO4UBOEBSE QSJDF$;, 'SFFQPSUQSJDF $;, 

ยฉยฉ

,PNFSkOrQSF[FOUBDF/BUBMJ3VEFO 

3VEFO. Cena 43 600 Kฤ


Ă&#x192; * 7 0 5 / Ă&#x201A; 4 5 : - * ' & 4 5 : - &

1. 5FOPVlLĂ&#x2019;4BNTVOH Nebude vĂĄs omezovat hmotnostĂ­ ani rozmÄ&#x203A;ry. UltratenkĂ˝ digitĂĄlnĂ­

2.7ZDIZUBOh/PLJB

1.

MultimediĂĄlnĂ­ poÄ?Ă­taÄ? Nokia N97

foĹĽĂĄk (16,6 mm bez objektivu)

pĹ&#x2122;inĂĄĹĄĂ­ ĹĄpiÄ?kovou vĂ˝bavu

nese oznaÄ?enĂ­ ST50. Jeho tÄ&#x203A;lo je

a takĂŠ kombinaci rozmÄ&#x203A;rnĂŠho

z atraktivnĂ­ kartĂĄÄ?ovanĂŠ nerezovĂŠ

dotykovĂŠho displeje s vysouvacĂ­

oceli a je opatĹ&#x2122;eno velkĂ˝m LCD

plnohodnotnou QWERTY

displejem o ĂşhlopĹ&#x2122;Ă­Ä?ce 2,7 palce.

klĂĄvesnicĂ­. PÄ&#x203A;timegapixelovĂ˝

To umoĹžĹ&#x2C6;uje nejen dokonalou

fotoaparĂĄt umoĹžĹ&#x2C6;uje zaznamenĂĄvat

kompozici zĂĄbÄ&#x203A;rĹŻ, ale i pohodlnĂŠ prohlĂ­ĹženĂ­ snĂ­mkĹŻ a videosekvencĂ­. Cena asi 6500 KÄ?.

4MJN4BNTVOH :PVXJMMOPUCFSFTUSJDUFECZFJUIFS

i videonahrĂĄvky ve vysokĂŠm

Hi-tech

JUTXFJHIUPSJUTEJNFOTJPOT5IF

rozliĹĄenĂ­. Ale umĂ­ toho i daleko vĂ­c... Cena kolem 18 000 KÄ?.

)JHITQFD/PLJB 5IFNVMUJNFEJB/PLJB/ TNBSUQIPOFCPBTUTHSFBUTQFDT

VMUSBTMJNDBNFSB NNXJUIPVU

BOEDPNCJOFTBMBSHFUPVDI

UIFMFOT JTOBNFE45*UTCPEZ

TDSFFOEJTQMBZXJUIBTMJEF

JTNBEFPGBUUSBDUJWFCSVTIFE

PVUGVMM28&35:LFZCPBSE5IF

TUBJOMFTTTUFFMBOECPBTUTBMBSHF

NFHBQJYFMDBNFSBDBODBQUVSF

JODIEJTQMBZ5IJTBMMPXTOPU POMZHSFBUTIPUDPNQPTJUJPOCVU BMTPDPNGPSUBCMFQSFWJFXJOHPG

WJEFPJOIJHISFTPMVUJPO CVUUIFSF JTTPNVDINPSFUIBUUIJTQIPOF

2.

DBOEP1SJDFBSPVOE$;, 

QIPUPTBOEWJEFPT1SJDFBSPVOE $;, 

©©


Ă&#x192; * 7 0 5 / Ă&#x201A; 4 5 : - * ' & 4 5 : - &

1.

luxusnĂ­ch spoleÄ?enskĂ˝ch ĹĄatĹŻ do divadla Ä?i na jinou spoleÄ?enskou akci.

;BSFUB fashion salon in Prague offers foreigners the possibility to hire luxury formal clothes for the theatre or

MĂłda 'BTIJPO 3.

other social events.

3. PraĹžskĂ˝ salon ;BSFUB nabĂ­zĂ­ k prodeji i zapĹŻjÄ?enĂ­ kostĂ˝mky od renomovanĂ˝ch znaÄ?ek, vÄ?etnÄ&#x203A; doplĹ&#x2C6;kĹŻ. 5IF1SBHVFTBMPO;BSFUBTFMMT BOEIJSFTPVUUXPQJFDFTVJUT PGSFOPXOFECSBOET JODMVEJOH BDDFTTPSJFT

2. LuxusnĂ­ koĹženĂĄ kabelka z kolekce %JPSÂź-FÂŹ. DostupnĂĄ je ve tĹ&#x2122;ech velikostech â&#x20AC;&#x201C; Small Shopping, Medium Shopping a Large Shopping. Cena zaÄ?Ă­nĂĄ na 38 000 KÄ?. -VYVSZMFBUIFSCBHGSPNUIF%JPS

-FDPMMFDUJPO"WBJMBCMFJO UISFFTJ[FTŠ4NBMM4IPQQJOH .FEJVN4IPQQJOHBOE-BSHF 4IPQQJOH1SJDFTTUBSU BU$;, 2.

©©

KomerÄ?nĂ­ prezentace Zareta (1, 3) â&#x20AC;&#x201C; www.spolecenskesaty-zareta.cz A commercial presentation of Zareta (1, 3) â&#x20AC;&#x201C; www.spolecenskesaty-zareta.cz

1. MĂłdnĂ­ salon ;BSFUB v Praze nabĂ­zĂ­ cizincĹŻm moĹžnost zapĹŻjÄ?enĂ­


Ă&#x192; * 7 0 5 / Ă&#x201A; 4 5 : - * ' & 4 5 : - &

3. LegendĂĄrnĂ­ parfĂŠmy znaÄ?ky 1. )ZQOzTF4FOFT â&#x20AC;&#x201C; novinka,

$3&&% â&#x20AC;&#x201C; unisexovĂĄ vĹŻnÄ&#x203A;

v nĂ­Ĺž se snoubĂ­ koketnĂ­ francouzskĂ˝

s nĂĄzvem Virgin Island Water byla

ĹĄarm s okouzlujĂ­cĂ­ a nadÄ?asovou

inspirovåna Panenskými ostrovy.

ĹženskostĂ­. VĹŻnÄ&#x203A; s omamnĂ˝m

Cena: EdT, 75 ml, 3150 KÄ?

kouzlem, kterå probouzí vťechny -FHFOEBSZ$3&&%QFSGVNFTŠ

smysly. Cena: EdT, 50 ml, 1890 KÄ? 1.

UIFVOJTFYGSBHSBODF7JSHJO*TMBOE

)ZQOzTF4FOFTŠ"OFX

8BUFSXBTJOTQJSFECZUIF7JSHJO *TMBOET1SJDF&E5 NM 

QFSGVNFUIBUDPNCJOFTDPRVFUUJTI

$;, 

'SFODIDIBSNXJUIFODIBOUJOH BOEUJNFMFTTGFNJOJOJUZ5IJT JTBNBHJDBMGSBHSBODFUIBUXJMM BXBLFOBMMUIFTFOTFT1SJDF&E5  NM $;, 

2. )BMMPXFFO,JTTâ&#x20AC;&#x201C; Kouzlo smyslnosti, romantika snoubĂ­cĂ­ se s vitalitou. TakovĂĄ je vĹŻnÄ&#x203A; Halloween Kiss, s nĂ­Ĺž pĹ&#x2122;ichĂĄzĂ­ 3.

znaÄ?ka Jesus Del Pozo. Cena: EdT, 50 ml, 1150 KÄ?

)BMMPXFFO,JTTŠ5IF DIBSNPGTFOTVBMJUZ SPNBODF VOJUFEXJUIWJHPVS5IPTFBSF UIFBQQFBMTPGUIFGSBHSBODF )BMMPXFFO,JTTCSPVHIUUP ZPVCZUIFCSBOE+FTVT %FM1P[P1SJDF&E5  NM $;, 

Kosmetika $PTNFUJDT

2.

©©


4 5 Âł Ă&#x201A; 1 , : ; i & 4 , Ă? $ ) " & 3 0 - * / * Ă&#x201A; $ ; & $ ) " * 3 - * / & 4 / & 8 4

CestovnĂ­ pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ AIG Europe jiĹž na 14 trzĂ­ch "*(&VSPQFUSBWFMJOTVSBODFPONBSLFUT Ä&#x152;eskĂŠ aerolinie rozĹĄĂ­Ĺ&#x2122;ily moĹžnost poĹ&#x2122;Ă­dit si cestovnĂ­ pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ prostĹ&#x2122;ednictvĂ­m renomovanĂŠ pojiĹĄĹĽovny AIG Europe spolu s letenkou za zvĂ˝hodnÄ&#x203A;nĂŠ ceny. SluĹžba je urÄ?ena pro vĹĄechny cestujĂ­cĂ­ na letech Ä&#x152;eskĂ˝ch aeroliniĂ­, vÄ?etnÄ&#x203A; code-sharovĂ˝ch linek. PĹ&#x2122;i rezervaci letenky na strĂĄnkĂĄch www.czechairlines.com mĹŻĹže pasaŞÊr zĂ­skat cestovnĂ­ pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ a pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ storna k letence za velmi vĂ˝hodnĂ˝ch podmĂ­nek. PojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ je novÄ&#x203A; dostupnĂŠ pro cestujĂ­cĂ­ z NizozemĂ­, Norska, Ĺ vĂŠdska, USA a Ĺ&#x2DC;ecka. Tyto novĂŠ trhy doplnily jiĹž dĹ&#x2122;Ă­ve dostupnou nabĂ­dku v Ä&#x152;eskĂŠ republice, Francii, NÄ&#x203A;mecku, VelkĂŠ BritĂĄnii, Irsku, Ĺ panÄ&#x203A;lsku, Slovensku, Rumunsku a ItĂĄlii. CĂ­lem je do konce roku nabĂ­zet pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ na vĹĄech trzĂ­ch Ä&#x152;eskĂ˝ch aeroliniĂ­. $[FDI"JSMJOFTIBTXJEFOFEUIFPQQPSUVOJUZUPCVZUSBWFMJOTVSBODFGSPNUIF SFOPXOFEJOTVSFS"*(&VSPQFUPHFUIFSXJUIGMJHIUUJDLFUTBUBEJTDPVOUFEQSJDF5IF TFSWJDFJTBWBJMBCMFUPBMMQBTTFOHFSTUSBWFMMJOHXJUI$[FDI"JSMJOFT JODMVEJOHUIFDPEF TIBSJOHSPVUFT8IFOCPPLJOHGMJHIUUJDLFUTBUXXXD[FDIBJSMJOFTDPN QBTTFOHFST DBOHFUUSBWFMJOTVSBODFBOEGMJHIUDBODFMMBUJPOJOTVSBODFBUWFSZDPNQFUJUJWFQSJDFT 5IFJOTVSBODFJTOPXBWBJMBCMFUPQBTTFOHFSTUSBWFMMJOHGSPNUIF/FUIFSMBOET /PSXBZ 4XFEFO UIF6OJUFE4UBUFTBOE(SFFDF5IFTFOFXNBSLFUTIBWFCFFOBEEFEUPUIPTF XIFSFUIFTFSWJDFXBTBMSFBEZBWBJMBCMF JFUIF$[FDI3FQVCMJD 'SBODF (FSNBOZ (SFBU#SJUBJO *SFMBOE 4QBJO 4MPWBLJB 3PNBOJBBOE*UBMZ5IFHPBMJTUPPGGFSUIJT JOTVSBODFPOBMMNBSLFUTXIFSF$[FDI"JSMJOFTPQFSBUF

On-line nĂĄkup letenek do charterovĂ˝ch destinacĂ­ #VZUJDLFUTUPDIBSUFSEFTUJOBUJPOTPOMJOF Ä&#x152;eskĂŠ aerolinie ve spoluprĂĄci s cestovnĂ­ kancelĂĄĹ&#x2122;Ă­ HOLIDAYS Czech Airlines pĹ&#x2122;ichĂĄzejĂ­ s novinkou â&#x20AC;&#x201C; s moĹžnostĂ­ rezervovat si on-line charterovĂŠ letenky Ä&#x152;eskĂ˝ch aeroliniĂ­ do atraktivnĂ­ch pĹ&#x2122;Ă­moĹ&#x2122;skĂ˝ch destinacĂ­ zejmĂŠna na Ĺ&#x2122;eckĂ˝ch ostrovech a ve Ĺ panÄ&#x203A;lsku. DĂ­ky tĂŠto sluĹžbÄ&#x203A; zĂ­skĂĄvajĂ­ cestujĂ­cĂ­ moĹžnost pĹ&#x2122;Ă­mĂŠho spojenĂ­ z Prahy za vĂ˝hodnĂŠ ceny na palubĂĄch letadel Ä&#x152;eskĂ˝ch aeroliniĂ­. CharterovĂŠ letenky lze rezervovat pĹ&#x2122;Ă­mo na strĂĄnkĂĄch www.czechairlines.cz anebo www.holidayscsa.cz. Rezervaci mĹŻĹžete uÄ?init i prostĹ&#x2122;ednictvĂ­m e-mailu dovolena@holidayscsa.cz, telefonicky na Ä?Ă­sle +420 220 104 704 nebo pĹ&#x2122;Ă­mo v cestovnĂ­ kancelĂĄĹ&#x2122;i HOLIDAYS Czech Airlines.

$[FDI"JSMJOFT JOQBSUOFSTIJQXJUI)0-*%":4$[FDI"JSMJOFT IBTDPNFVQXJUI BOFXPGGFSŠUIFPQQPSUVOJUZUPCPPLPOMJOFDIBSUFSUJDLFUTXJUI$[FDI"JSMJOFT UPBUUSBDUJWFTFBTJEFEFTUJOBUJPOTJO(SFFDFBOEJO4QBJO5IFTFSWJDFXJMMHJWF QBTTFOHFSTUIFPQQPSUVOJUZUPUSBWFMGSPN1SBHVFEJSFDUMZUPUIFJSIPMJEBZSFTPSUTXJUI $[FDI"JSMJOFTBUBDPNQFUJUJWFQSJDF$IBSUFSGMJHIUUJDLFUTDBOCFCPPLFEEJSFDUMZBU XXXD[FDIBJSMJOFTD[PSXXXIPMJEBZTDTBD["MUFSOBUJWFMZ ZPVDBOCPPLWJBFNBJM UPEPWPMFOB!IPMJEBZTDTBD[ CZQIPOFPO PSEJSFDUMZ JOUIFPGGJDFPG)0-*%":4$[FDI"JSMJOFT

©©


 

PĹ&#x2122;edplaĹĽte si nadvĂĄhu pĹ&#x2122;es internet 1SFQBZZPVSFYDFTTJWF MVHHBHFPWFSUIF*OUFSOFU

NEW HOTEL JUST OPEN

Holiday Inn Prague Airport Czech Republic

PasaŞÊĹ&#x2122;i cestujĂ­cĂ­ s Ä&#x152;eskĂ˝mi aeroliniemi se zavazadly, kterĂĄ nesplĹ&#x2C6;ujĂ­ vĂĄhovĂŠ limity pro pĹ&#x2122;epravu zdarma, si mohou pĹ&#x2122;edplatit jejich nadvĂĄhu pĹ&#x2122;es internet. UĹĄetĹ&#x2122;Ă­ tak tĹ&#x2122;etinu ceny, kterou by uhradili na odbavovacĂ­ch pĹ&#x2122;epĂĄĹžkĂĄch na letiĹĄti. Ä&#x152;eskĂŠ aerolinie tak vychĂĄzejĂ­ vstĹ&#x2122;Ă­c poĹžadavkĹŻm cestujĂ­cĂ­ch umoĹžnit jednoduĹĄĹĄĂ­ a vĂ˝hodnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ pĹ&#x2122;edplĂĄcenĂ­ pĹ&#x2122;es internet. TĂ­mto zpĹŻsobem lze koupit aĹž 30 kg nadvĂĄhy. Online systĂŠm plateb se tĂ˝kĂĄ vĹĄech pravidelnĂ˝ch letĹŻ s oznaÄ?enĂ­m OK operovanĂ˝ch Ä&#x152;eskĂ˝mi aeroliniemi. Podle vzdĂĄlenosti cĂ­lovĂŠ destinace a pĹ&#x2122;Ă­sluĹĄnĂŠho pĂĄsma Ä?inĂ­ cena za kaĹždĂ˝ kilogram nadvĂĄhy 200, 400, resp. 600 KÄ?. Seznam destinacĂ­ a jejich rozdÄ&#x203A;lenĂ­ do pĹ&#x2122;Ă­sluĹĄnĂ˝ch cenovĂ˝ch zĂłn je k dispozici na internetovĂ˝ch strĂĄnkĂĄch Ä&#x152;eskĂ˝ch aeroliniĂ­. NadvĂĄhu lze zakoupit pouze prostĹ&#x2122;ednictvĂ­m internetovĂ˝ch strĂĄnek www.czechairlines.com

Accommodation

â&#x20AC;ş â&#x20AC;ş â&#x20AC;ş â&#x20AC;ş â&#x20AC;ş â&#x20AC;ş â&#x20AC;ş â&#x20AC;ş â&#x20AC;ş â&#x20AC;ş

75 guest rooms on 5 floors 5 executive suites Showers / baths Sound-proof windows Smoking / non smoking-rooms Controllable air-conditioning Smoke detectors Electronic door locks In-room safe box In-room high speed internet connection free of charge â&#x20AC;ş Satelite TV and PAY TV â&#x20AC;ş Minibar â&#x20AC;ş Pillow menu

1BTTFOHFSTUSBWFMMJOHXJUI$[FDI"JSMJOFTBOEDBSSZJOHMVHHBHF UIBUFYDFFETUIFXFJHIUMJNJUTGPSGSFFUSBOTQPSUDBOOPXQSFQBZ FYDFTTJWFMVHHBHFPOMJOF TBWJOHUIFNVQUPQFSDFOUPGUIF QSJDFUIFZXPVMEIBWFQBJEBUUIFBJSQPSUDIFDLJO*OUIJTXBZ $[FDI"JSMJOFTJTSFTQPOEJOHUPUIFQBTTFOHFSTÂŽEFNBOEGPS TJNQMFSBOEDIFBQFSPOMJOFQBZNFOUT6QUPLHPGFYDFTTJWF MVHHBHFDBOCFQSFQBJEJOUIJTXBZ5IFPOMJOFTZTUFNJTBWBJMBCMF GPSBMM0,GMJHIUTPQFSBUFECZ$[FDI"JSMJOFT%FQFOEJOHPOUIF EFTUJOBUJPOBOEUIF[POF UIFQSJDFQFSFBDILHPGFYDFTTJWF MVHHBHFJT$;, PS5IFMJTUPGEFTUJOBUJPOTBOE[POFT JTBWBJMBCMFPOUIF$[FDI"JSMJOFTXFCTJUF&YDFTTJWFMVHHBHFDBO CFQSFQBJEBUXXXD[FDIBJSMJOFTDPN

Dining / Entertainment

â&#x20AC;ş "Six Continents" non-smoking restaurant with capacity up to 55 person â&#x20AC;ş Specialities of international and Czech cuisine â&#x20AC;ş Exclusive garden / terasse â&#x20AC;ş Wi-Fi as well as flat high speed internet connection free of charge â&#x20AC;ş "May Day" lobby bar open non-stop â&#x20AC;ş Notebook rental â&#x20AC;ş Garden with seating up to 25 person â&#x20AC;ş 3 fully equipped PCs in cyber corner â&#x20AC;ş Room service

Services / Facilities

â&#x20AC;ş Wi-Fi as well as flat high speed internet connection free of charge in public areas and in guest rooms â&#x20AC;ş Loundry and dry cleaning services 7 days a week â&#x20AC;ş Secure car park for hotel guests free of charge â&#x20AC;ş Exchange service â&#x20AC;ş 24 hours shuttle service within Prague Airport free of charge â&#x20AC;ş Sightseeing tours â&#x20AC;ş Culture events ticket service â&#x20AC;ş Business services (copy, fax, scan)

Holiday Inn Prague Airport Czech Republic, K LetiĹĄti 1074/32 161 00 Praha 6 Tel.:+420 236161111 Fax:+420 236161115 reservation@hipragueairport.com www.hipragueairport.com

EMERO Central Reservations +31 206060222, www.holiday-inn.com

discount coupon

on accommodation at the Holiday Inn Prague Airport ©©

Please, hand over this coupon to the receptionist upon arrival. from the rack rate


Ä&#x152;eskĂŠ aerolinie provozujĂ­ letouny typu ATR od roku 1992. V souÄ?asnosti tvoĹ&#x2122;Ă­ flotilu celkem 12 turbovrtulovĂ˝ch letounĹŻ ATR, z nich Ä?tyĹ&#x2122;i jsou Ĺ&#x2122;ady 72 pro 64 cestujĂ­cĂ­ch. ZbĂ˝vajĂ­cĂ­ch osm je Ĺ&#x2122;ady 42 a nabĂ­zejĂ­ moĹžnost pĹ&#x2122;epravy pro 46 cestujĂ­cĂ­ch. $[FDI"JSMJOFTIBTPQFSBUFE"53UZQFBJSDSBGU TJODF5IFGMFFUDVSSFOUMZDPOTJTUTPG"53 UVSCPQSPQBJSDSBGU GPVSPGXIJDIBSFUIFTFSJFT NPEFMGPSQBTTFOHFST5IFSFNBJOJOHFJHIUBSF TFSJFTXJUIBDBQBDJUZPGQBTTFOHFST


V barvĂĄch SkyTeamu TOHLE LETADLO JE TROCHU JINĂ&#x2030;. Nese znak Ä&#x152;eskĂ˝ch aeroliniĂ­, ale mĂĄ nezvyklĂŠ zbarvenĂ­. Je totiĹž v barvĂĄch aliance SkyTeam. PojÄ?te si ho s nĂĄmi prohlĂŠdnout zblĂ­zka â&#x20AC;&#x201C; a pĹ&#x2122;i tom se dozvĂ­te, proÄ? ta zmÄ&#x203A;na. Text: KateĹ&#x2122;ina MilitkĂĄ | Foto: Petr HvÄ&#x203A;zda, Boleslav StavovÄ?Ă­k a Ilona VysoudilovĂĄ

*O4LZ5FBNMJWFSZ 5)*4"*3$3"'5*4"-*55-&%*''&3&/5*UCFBSTUIF$[FDI"JSMJOFT FNCMFNCVUIBTBOVOVTVBMQBJOUKPC5IBUŽTCFDBVTFJUJTEFDLFEPVUJO 4LZ5FBN"MMJBODFDPMPVST$PNFBOEUBLFBMPPLBUJUDMPTFVQŠBOEGJOE PVUUIFSFBTPOGPSUIFDIBOHF


3 & 1 0 3 5 Âż Ă&#x192; 3 & 1 0 3 5 " ( &

CestujĂ­cĂ­ mohli stĹ&#x2122;Ă­brno-modrĂ˝ letoun ATR 42 v barvĂĄch aliance poprvĂŠ vidÄ&#x203A;t 20. kvÄ&#x203A;tna na lince do Mnichova 5IFGJSTUQBTTFOHFSTPOUIFTJMWFSBOECMVF "53JO4LZ5FBNDPMPVSTGMFXUP.VOJDI PO.BZ ZĂĄvÄ&#x203A;reÄ?nĂŠ mÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;enĂ­ tlouĹĄĹĽky laku. I na tom zĂĄleŞí 'JOBMNFBTVSJOHPGUIFQBJOUUIJDLOFTT5IBU UPP JTJNQPSUBOU

#FGPSFUBLFPGG EPZPVSVOZPVSFZF PWFS UIF BJSDSBGU ZPVÂŽSF BCPVU UP CPBSE BOE TUVEZ JUT BQQFBSBODF BOE DPMPVS TDIFNF %PFTJUSFBTTVSFZPVXIFOZPVTFF BGBNJMJBSMPHP CFDBVTFJUÂŽTBTZNCPMPGBIJHI TUBOEBSEPGTFSWJDF (SFZBOESFE GPMMPXFE CZCMVFBOEXIJUFŠUIPTFBSFUIFDPMPVST PG$[FDI"JSMJOFT5IJTPOFÂŽTBCJUEJGGFSFOU UIPVHITJMWFSDPNCJOFEXJUIEBSLCMVF JO PUIFSXPSETUIF4LZ5FBN"MMJBODFDPMPVST 5IF"53BJSDSBGUJOUIF4LZ5FBNMJWFSZŠUIF POMZPOFJO$[FDI"JSMJOFTÂŽGMFFUŠIBTCFFO TQPSUJOHJUTOFXDPBUTJODF.BZ8IZ 0/&'03"--"/%"--'030/& ProhlíŞíte si pĹ&#x2122;ed odletem stroj, kterĂ˝m poletĂ­te, a hodnotĂ­te jeho vzhled a barvy?

*ÂŽN TVSF ZPVS GBNJMJBS XJUI UIF NPUUP

UklidnĂ­ vĂĄs, kdyĹž uvidĂ­te znĂĄmĂŠ logo, protoĹže je znĂĄmkou vysokĂŠ kvality sluĹžeb? Ĺ edĂĄ

PGUIFNVTLFUFFSTGSPN%VNBTÂŽGBNPVT

a Ä?ervenĂĄ nĂĄsledovanĂĄ modrou a bĂ­lou â&#x20AC;&#x201C; to jsou barvy Ä&#x152;eskĂ˝ch aeroliniĂ­. Tady je to ale

OPWFM*O4LZ5FBN UIPVHI UIFSFBSFOJOF

trochu jinak: stĹ&#x2122;Ă­brnĂĄ v kombinaci s temnÄ&#x203A; modrou, prostÄ&#x203A; barvy aliance SkyTeam. Letoun

QSPUBHPOJTUT"OEBMMUIFTFDBSSJFSTQMFEHFE

ATR v barvĂĄch SkyTeamu, kterĂ˝ je ve flotile Ä&#x152;eskĂ˝ch aeroliniĂ­ jedinĂ˝, lĂŠtĂĄ od tohoto kvÄ&#x203A;tna

UPEFDLPVUBUMFBTUPOFBJSDSBGUGSPNUIFJS

z Prahy v novĂŠm kabĂĄtÄ&#x203A;. ProÄ??

GMFFUTJOUIFBMMJBODFÂŽTMJWFSZ"UUIJTNPNFOU %FMUB"JS-JOFT "MJUBMJB "FSP.FYJDP $IJOB

JEDEN ZA VĹ ECHNY, VĹ ICHNI ZA JEDNOHO

4PVUIFSOBOE"JS'SBODFBMMIBWFBOBJSDSBGU

SpoleÄ?nĂŠ heslo muĹĄketĂ˝rĹŻ ze slavnĂŠho Dumasova romĂĄnu urÄ?itÄ&#x203A; znĂĄte. Ve SkyTeamu je

JO4LZ5FBNDPMPVST0UIFSDPNQBOJFTJOUIF

ale hlavnĂ­ch zastĂĄncĹŻ dobrĂŠ tradice hned devÄ&#x203A;t. A vĹĄichni tihle dopravci se zavĂĄzali, Ĺže

BMMJBODFBSFHPJOHUPSPMMPVUUIFJSBJSDSBGU

barvy aliance ponese alespoĹ&#x2C6; jeden letoun jejich flotily. V tuto chvĂ­li jiĹž mĂĄ letadlo v bar-

EVSJOH UIF DPNJOH NPOUIT 'PS UIFJS

vĂĄch SkyTeamu Delta Air Lines, Alitalia, AeroMexico, China Southern Ä?i Air France. DalĹĄĂ­

BMMJBODFGMBHDBSSJFS$[FDI"JSMJOFTDIPTFUIF

spoleÄ?nosti sdruĹženĂŠ v alianci pĹ&#x2122;edstavĂ­ svĂĄ letadla v prĹŻbÄ&#x203A;hu nĂĄsledujĂ­cĂ­ch mÄ&#x203A;sĂ­cĹŻ. Ä&#x152;es-

TNBMMFTUBOENPTUFGGJDJFOU"535IFSFÂŽT

kĂŠ aerolinie jako vlajkovĂŠ letadlo aliance vybraly nejmenĹĄĂ­ a zĂĄroveĹ&#x2C6; nejefektivnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ ATR

BHPPESFBTPOGPSUIBUJUSFQSFTFOUTUIF

42. MajĂ­ k tomu dobrĂ˝ dĹŻvod. Symbolizuje totiĹž budoucnost.

TIBQFPGUIJOHTUPDPNF

MALĂ EFEKTIVNĂ? LETADLA

4."--&''*$*&/5"*3$3"'5

UĹž od roku 1992 nasazujĂ­ Ä&#x152;eskĂŠ aerolinie letouny tohoto typu na krĂĄtkĂŠ vnitrostĂĄtnĂ­ tra-

$[FDI"JSMJOFTIBTEFQMPZFEBJSDSBGUPGUIJT

tÄ&#x203A; a na linky do okolnĂ­ch zemĂ­, jako je NÄ&#x203A;mecko, Polsko, Slovensko Ä?i MaÄ?arsko. ATR 42

UZQFPOTIPSUJOUFSOBMGMJHIUTBOESPVUFT

vťak lÊtå i do Francie, Itålie, Slovinska a Chorvatska. Vzhledem k výhodnÊ geopolitickÊ

UPOFBSCZDPVOUSJFTMJLF(FSNBOZ 1PMBOE 

poloze Ä&#x152;eskĂŠ republiky a rozĹĄiĹ&#x2122;ovĂĄnĂ­ EvropskĂŠ unie se pĹ&#x2122;edpoklĂĄdĂĄ takĂŠ rĹŻst podĂ­lu krĂĄt-

4MPWBLJB PS )VOHBSZ FWFS TJODF 

kĂ˝ch linek, kterĂŠ pĹ&#x2122;ivĂĄĹžejĂ­ cestujĂ­cĂ­ na letiĹĄtÄ&#x203A; v Praze k pĹ&#x2122;estupĹŻm na nĂĄvaznĂŠ lety. PĹ&#x2122;ibĂ˝-

"53TBMTPGMZUP'SBODF *UBMZ 4MPWFOJB

vajĂ­ takĂŠ takzvanĂŠ regionĂĄlnĂ­ linky.

BOE$SPBUJB*OWJFXPGUIF$[FDI3FQVCMJDÂŽT

Turbovrtulovå letadla, jakým je ATR 42, mají oproti proudovým strojům srovnatelnÊ veli-

BEWBOUBHFPVTHFPHSBQIJDBMMPDBUJPOBOE

kosti niŞťí provozní nåklady. I proto mají turbovrtulovå letadla nezastupitelnÊ místo ve flo-

UIFFOMBSHFNFOUPGUIF&VSPQFBO6OJPO

tile Ä&#x152;eskĂ˝ch aeroliniĂ­.

JUJTFYQFDUFEUIBUTIPSUSPVUFTGFSSZJOH

©©


3 & 1 0 3 5 Âż Ă&#x192; 3 & 1 0 3 5 " ( &

LETADLO, KTERĂ&#x2030; SI ZAPAMATUJETE

QBTTFOHFSTUPUIFBJSQPSUJO1SBHVFGPS

StĹ&#x2122;Ă­brnĂ˝ letoun s tmavomodrĂ˝mi ocasnĂ­mi plochami a logem aliance byl poprvĂŠ k vidÄ&#x203A;nĂ­

DPOOFDUJOHGMJHIUTXJMMCFDPNFJODSFBTJOHMZ

20. kvÄ&#x203A;tna na lince do Mnichova, kterĂ˝ je jednĂ­m ze dvou hlavnĂ­ch letiĹĄĹĽ konkurenÄ?nĂ­

JNQPSUBOU5IFOVNCFSPGÂŤSFHJPOBMÂŹSPVUFT

STAR ALLIANCE. ZahlĂŠdnete-li tohle letadlo, urÄ?itÄ&#x203A; si je zapamatujete. StejnÄ&#x203A; vĂ˝luÄ?nĂŠ po-

JTBMTPHSPXJOH

stavenĂ­ mÄ&#x203A;l v minulosti napĹ&#x2122;Ă­klad letoun Boeing 737, kterĂ˝ lĂŠtal od roku 2003 do roku

5VSCPQSPQBJSDSBGUMJLFUIF"53IBWF

2007 ve speciĂĄlnĂ­m laku s vyobrazenĂ­m historicky prvnĂ­ho letadla spoleÄ?nosti, aby tak pĹ&#x2122;i-

MPXFSSVOOJOHDPTUTUIBUKFUFOHJOFBJSDSBGU

pomnÄ&#x203A;l 80. vĂ˝roÄ?Ă­ zaloĹženĂ­ Ä&#x152;eskĂ˝ch aeroliniĂ­.

PGTJNJMBSTJ[F5IBOJTPOFSFBTPOXIZ

Ä&#x152;ESKĂ&#x2030; AEROLINIE JAKO VLAJKOVĂ&#x2030; LETADLO ALIANCE VYBRALY NEJEFEKTIVNÄ&#x161;JĹ Ă? ATR 42

UVSCPQSPQBJSDSBGUQMBZBOJOEJTQFOTBCMF SPMFJO$[FDI"JSMJOFTÂŽGMFFU "/"*3$3"'5:068*--3&.&.#&3

ZmÄ&#x203A;nit lak nenĂ­ nic neobvyklĂŠho. Je to bÄ&#x203A;ĹžnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ neĹž tĹ&#x2122;eba u aut. ObmÄ&#x203A;na laku se totiĹž

5IFTJMWFSBJSDSBGUXJUIBEBSLCMVFUBJM

na letadlech provĂĄdĂ­ zhruba kaĹždĂ˝ch pÄ&#x203A;t let. Barvy sledovanĂŠho stroje zmÄ&#x203A;nili v britskĂŠm

GJOBOEUIF4LZ5FBNMPHPNBEFJUTGJSTU

mÄ&#x203A;stÄ&#x203A; Norwich. Trvalo to jen nÄ&#x203A;kolik dnĹŻâ&#x20AC;Ś

BQQFBSBODF PO .BZ PO UIF SPVUF UP .VOJDI XIJDI JT POF PG UIF UXP NBJO

NEUNIKNE ANI Ĺ KRĂ BNUTĂ?

BJSQPSUTPGUIFSJWBM45"3"--*"/$&*G

ZmÄ&#x203A;nÄ&#x203A; vzhledu, kterou proĹĄlo ATR 42, se Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ generĂĄlnĂ­ oprava laku. NeĹž zaÄ?ne, za-

ZPVTQPUUIJTBJSDSBGUZPVDFSUBJOMZXPOÂŽU

mÄ&#x203A;stnanci Kontroly letadel Ä&#x152;eskĂ˝ch aeroliniĂ­ zkontrolujĂ­ ochranu citlivĂ˝ch Ä?ĂĄstĂ­, odmon-

GPSHFUJU"OFRVBMMZFYDMVTJWFTUBUVTXBT

tujĂ­ nÄ&#x203A;kterĂŠ dĂ­ly, odpojĂ­ baterie od letadlovĂ˝ch systĂŠmĹŻ a provedou jeĹĄtÄ&#x203A; spoustu dalĹĄĂ­ch

FOKPZFEJOUIFQBTUCZB#PFJOHXIJDI 

zĂĄsahĹŻ. KdyĹž letoun v novĂ˝ch barvĂĄch pĹ&#x2122;ebĂ­rajĂ­, ostĹ&#x2122;íŞím zrakem kontrolujĂ­ kvalitu nĂĄtÄ&#x203A;-

GSPNUP XPSFBTQFDJBMQBJOUKPC

ru a hodnotĂ­, zda pĹ&#x2122;esnÄ&#x203A; odpovĂ­dĂĄ nĂĄkresĹŻm. DĹŻleĹžitĂĄ je jeho tlouĹĄĹĽka a lesk. StejnÄ&#x203A; tak

EFQJDUJOHUIFDPNQBOZÂŽTGJSTUFWFSBJSDSBGUUP

provÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;ujĂ­ kvalitu pouĹžitĂ˝ch materiĂĄlĹŻ. Neunikne jim nic ze zĂĄznamĹŻ o prĹŻbÄ&#x203A;hu celĂŠho pro-

DPNNFNPSBUFUIFUIBOOJWFSTBSZPGUIF

cesu obnovy laku. To, co pĹ&#x2122;edtĂ­m odmontovali, zase vrĂĄtĂ­ zpĂĄtky a peÄ?livÄ&#x203A; promaĹžou po-

GPVOEJOHPG$[FDI"JSMJOFT

hyblivĂŠ Ä?ĂĄsti. Pak uĹž jen zbĂ˝vĂĄ dĂĄt letadlu zelenou a pĹ&#x2122;edat ho posĂĄdce.

3FQBJOUJOHJTOPUBOVOVTVBMQSPDFTT*UÂŽT

NaĹĄeho krasavce v nablĂ˝skanĂ˝ch barvĂĄch SkyTeamu pĹ&#x2122;evezl do Prahy Boleslav Stavov-

NPSFDPNNPOGPSBJSDSBGUUIBODBST TBZ

Ä?Ă­k, velitel letounu ATR, a Petr HvÄ&#x203A;zda, druhĂ˝ pilot ATR Ä&#x152;eskĂ˝ch aeroliniĂ­. LetÄ&#x203A;lo se jim

"JSDSBGUBSFSFQBJOUFESPVHIMZFWFSZGJWF

s nĂ­m vĂ˝bornÄ&#x203A;. A vĂĄs Ä?ekĂĄ totĂŠĹž.

ZFBST 5IJT"53XBTSFQBJOUFEJOUIF#SJUJTI DJUZPG/PSXJDI*UPOMZUPPLBGFXEBZT¢ /04$3"5$)*4.*44&% 5IFDIBOHFPGMPPLUIBUUIF"53XFOU UISPVHI JT DBMMFE B GVMM SFQBJOU #FGPSF JU TUBSUT FNQMPZFFT PG $[FDI "JSMJOFT BJSDSBGUJOTQFDUPSTDIFDLUIBUTFOTJUJWF QBSUT BSF QSPUFDUFE EJTNBOUMF DFSUBJO QBSUT EJTDPOOFDUUIFCBUUFSJFTGSPNUIF BJSDSBGUTZTUFNTBOEQFSGPSNMPUTPGPUIFS QSFDBVUJPOT 8IFO UIFZ UBLF CBDL UIF BJSDSBGUXJUIJUTOFXQBJOUKPC UIFZDMPTFMZ FYBNJOFUIFRVBMJUZPGUIFQBJOUBOEDIFDL UIBUJUFYBDUMZNBUDIFTUIFEFTJHO5IFQBJOU UIJDLOFTTBOETIFFOBSFBMTPJNQPSUBOU5IF TUBGGBMTPDIFDLUIFRVBMJUZPGUIFNBUFSJBMT VTFE5IFZTDSVUJOJTFFWFSZUIJOHJOUIF MPHPGUIFSFQBJOUQSPDFTT5IFOUIFZSF BTTFNCMF FWFSZUIJOH BOE MVCSJDBUF UIF NPWJOHQBSUT"MMUIBUSFNBJOTJTUPHJWFUIF BJSDSBGUUIFHSFFOMJHIUBOEIBOEJUPWFSUP UIFDSFX

©©


OK PLUS

FREQUENT FLYER PROGRAMME OK PLUS JEDINEÄ&#x152;NĂ? PROGRAM PLNĂ? VĂ?HOD A ODMÄ&#x161;N A UNIQUE PROGRAMME FULL OF BENEFITS AND REWARDS StaĹ&#x2C6;te se Ä?lenem exkluzivnĂ­ho vÄ&#x203A;rnostnĂ­ho programu OK Plus Ä&#x152;eskĂ˝ch aeroliniĂ­, mĹŻĹžete tak zĂ­skat bonusovĂŠ letenky a spoustu dalĹĄĂ­ch zajĂ­mavĂ˝ch odmÄ&#x203A;n. PĹ&#x2122;ihlĂĄĹĄka do programu OK Plus je souÄ?ĂĄstĂ­ tohoto Ä?asopisu. Registrovat se mĹŻĹžete takĂŠ on-line na www.okplus.cz

Become a member of Czech Airlines exclusive loyalty programme OK Plus and receive bonus tickets and many other interesting rewards. An application form for the OK Plus Programme is included in this magazine. You can also apply online at www.ok-plus.com

JAK ZĂ?SKĂ M MĂ?LE NA SVĹŽJ Ă&#x161;Ä&#x152;ET OK PLUS? Ĺ&#x2026;=DOHW\VĂ&#x17D;HVNÂżPLDHUROLQLHPL a to aĹž 3 mÄ&#x203A;sĂ­ce pĹ&#x2122;ed datem pĹ&#x2122;ihlĂĄĹĄenĂ­ Ĺ&#x2026;=DOHW\VDOLDQFÂŻ6N\7HDPDGDOÄ&#x201C;ÂŻPLOHWHFNÂżPLSDUWQHU\ Ĺ&#x2026;=DY\XĨLWÂŻVOXĨHERVWDWQÂŻFKSDUWQHUÄ?2.3OXV Ĺ&#x2026;9VWXSQÂŻERQXVĆ&#x201D;Ć&#x2019;Ć&#x2019;Ć&#x2019;PLOSURNDĨGÂŤKR

HOW CAN I EARN MILES TO MY OK PLUS ACCOUNT? Ĺ&#x2026;2Q&]HFK$LUOLQHVĹ´LJKWVLQFOXGLQJWULSVPDGHZLWKLQWKHSDVW 3 months prior to enrollment Ĺ&#x2026;2Q6N\7HDPDOOLDQFHĹ´LJKWVDQGRWKHUSDUWQHUDLUOLQHVĹ´LJKWV Ĺ&#x2026;8VHWKHVHUYLFHVRIRWKHU2.3OXVSDUWQHUV Ĺ&#x2026;:HOFRPHERQXVĆ&#x201D;Ć&#x2019;Ć&#x2019;Ć&#x2019;PLOHVIRUHDFKQHZPHPEHU

CO MOHU ZA MĂ?LE ZĂ?SKAT? Ĺ&#x2026;%RQXVRYÂŤOHWHQN\GRYĂ&#x203A;WÄ&#x201C;LQ\]HPÂŻVYĂ&#x203A;WD Ĺ&#x2026;3Ä&#x2039;HYHGHQÂŻGRWÄ&#x2039;ÂŻG\%XVLQHVV Ĺ&#x2026;%H]SODWQRXQDGYÂŁKX]DYD]DGHO Ĺ&#x2026;3URQÂŁMHPYR]XQHERSRE\WYKRWHOX Ĺ&#x2026;/HNFLQDOHWRYÂŤPVLPXOÂŁWRUXQHEROHWEDORQHP Ĺ&#x2026;=ÂŁMH]GDGDOÄ&#x201C;ÂŻRGPĂ&#x203A;Q\

WHAT CAN I RECEIVE FOR MY MILES? Ĺ&#x2026;%RQXVWLFNHWVWRPRVWFRXQWULHV Ĺ&#x2026;8SJUDGHWR%XVLQHVV&ODVV Ĺ&#x2026;$GGLWLRQDOEDJJDJHDOORZDQFH Ĺ&#x2026;&DUKLUHRUKRWHOVWD\ Ĺ&#x2026;/HVVRQRQRXUĹ´LJKWVLPXODWRURUEDOORRQĹ´LJKW Ĺ&#x2026;+ROLGD\VSDFNDJHDQGRWKHUEHQHĹłWV

3URQHMYĂ&#x203A;UQĂ&#x203A;MÄ&#x201C;ÂŻĂ?OHQ\PÂŁPHSÄ&#x2039;LSUDYHQRX6WÄ&#x2039;ÂŻEUQRX=ODWRXQHER3ODWLQRvou kartu OK Plus se spoustou nadstandardnĂ­ch vĂ˝hod.

For our most loyal members we have prepared an OK Plus Silver, Gold or 3ODWLQXP&DUGZLWKPDQ\DERYHVWDQGDUGEHQHĹłWV

Svou Ä?lenskou kartu OK Plus pĹ&#x2122;edklĂĄdejte vĹždy v prĹŻbÄ&#x203A;hu rezervace a odbavenĂ­ na letiĹĄti.

Always present your OK Plus Card during reservations and check-in at the airport.

VĂ­ce informacĂ­ o programu OK Plus, jeho vĂ˝hodĂĄch, odmÄ&#x203A;nĂĄch a Ä?lenskĂ˝ch kartĂĄch stejnÄ&#x203A; jako detailnĂ­ seznam partnerĹŻ zĂ­skĂĄte nawww.okplus.cz

More information about OK Plus Programme, its advantages, rewards and membership cards can be found on www.ok-plus.com

JEĹ TÄ&#x161; VĂ?CE ODMÄ&#x161;N V PROGRAMU OK PLUS DĂ­ky naĹĄim dĂĄrkĹŻm OK Plus si mĹŻĹžete nynĂ­ poĹ&#x2122;Ă­dit ielektroniku Philips. V naĹĄĂ­ aktuĂĄlnĂ­ nabĂ­dce naleznete tĹ&#x2122;eba pĹ&#x2122;enosnĂ˝ DVD pĹ&#x2122;ehrĂĄvaÄ?, dokovacĂ­ zĂĄbavnĂ­ systĂŠm nebo tyÄ?ovĂ˝ mixĂŠr a mnoho dalĹĄĂ­ch dĂĄrkĹŻ. Pro objednĂĄnĂ­ staÄ?Ă­ vyplnit jednoduchĂ˝ formulĂĄĹ&#x2122; na www.okplus.cz v sekci VyuĹžijte mĂ­le / DĂĄrky OK Plus a o vĹĄe ostatnĂ­ se postarĂĄme my. DĂĄrky vĂĄm rĂĄdi zaĹĄleme poĹĄtou naadresu v Belgii, Ä&#x152;eskĂŠ republice, Estonsku, Francii, Irsku, ItĂĄlii, LitvÄ&#x203A;, LotyĹĄsku, MaÄ?arsku, NizozemĂ­, Rumunsku, Slovensku, Ĺ panÄ&#x203A;lsku a VelkĂŠ BritĂĄnii. DalĹĄĂ­ zemÄ&#x203A; budou nĂĄsledovat.

98 | review

EVEN MORE REWARDS IN OK PLUS PROGRAMME $PRQJWKHJLIWVSURYLGHGE\2.3OXV\RXZLOOQRZDOVRĹłQG electronics by Philips. Our current product range includes a portable DVD player, docking entertainment system, handheld blender and many other gifts. 7RRUGHUDQ\RIWKHPMXVWĹłOOLQDVLPSOHTXHVWLRQQDLUHDW www.ok-plus.com, in the section Redeem Your Miles / OK Plus Gifts. We will take care of the rest. We will be happy to send gifts by post to addresses in Belgium, the Czech Republic, Estonia, France, Ireland, Italy, Latvia, Hungary, The Netherlands, Romania, Spain and the UK. More countries will be added later.


SKYTEAM TAKES YOU WHERE YOU NEED TO GO. SKYTEAM MILES TAKE YOU WHERE YOU’D REALLY LIKE TO GO. SkyTeam offers you the advantage of accumulating and redeeming your Frequent Flyer Miles on all members airlines. Now, SkyTeam Miles allow you to go where you’ve always dreamed of going. To find out more please visit skyteam.com


OK PLUS CORPORATE

OK PLUS CORPORATE CORPORATE JSTE PRÁVĚ NA SLUŽEBNÍ CESTĚ?

Pak vaše firma bude jistě členem programu OK Plus Corporate. Že není? Podívejte se o jaké výhody a odměny sebe i svou firmu připravujete a přihlaste se do programu OK Plus Corporate ještě před vaší další cestou s Českými aeroliniemi.

ARE YOU TRAVELLING ON BUSINESS?

Then, no doubt, your company is a member of the OK Plus Corporate. That it’s not? Have a look at what advantages and bonuses are you and your company missing and apply for OK Plus Corporate membership before your next trip with Czech Airlines.

Bonuses for employees and business partners Motivate your employees and reward your business partners – present them with bonus tickets. OK Plus Corporate and OK Plus – a unique combination Double value for one flight! Your company collects points in its OK Plus Corporate Account and your employees get miles credited to their OK Plus Account. Keep track of your Account and make ticket reservations online Your Company Account, including making reservations of bonus tickets, can be handled via the Internet. Additional information on www.okpluscorporate.com

VÝHODNÝ PROGRAM PRO FIRMY, KTERÉ VĚDÍ, JAK SNÍŽIT NÁKLADY

ВЫГОДНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ФИРМ, КОТОРЫЕ ЗНАЮТ, КАК СНИЗИТЬ РАСХОДЫ

Věrnostní program OK Plus Corporate Českých aerolinií nabízí vaší firmě možnost úspory nákladů. Za lety s Českými aeroliniemi získáte body na svůj Firemní účet, které si následně vyměníte třeba za bonusové letenky. Létejte chytře a zřiďte si svůj Firemní účet na www.okpluscorporate.com.

Программа верности OK Plus Corporate авиакомпании České aerolinie предлагает вашей фирме возможность снизить расходы. За полеты с авиакомпанией České aerolinie вы получаете очки на свой Фирменный счет и потом можете обменять их, например, на бонусные авиабилеты. Летайте с умом и откройте свой Фирменный счет на www.okpluscorporate.com.

VÝHODY PROGRAMU OK PLUS CORPORATE

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ OK PLUS CORPORATE

Úspora firemních nákladů Šetřete náklady za cesty svých zaměstnanců, využívejte bonusové letenky! Bezplatné členství Zaregistrovat se do programu OK Plus Corporate může jakákoli firma splňující Všeobecná pravidla programu. Odměny zaměstnancům a obchodním partnerům Motivujte zaměstnance. Odměňte své obchodní partnery. Darujte jim bonusovou letenku! OK Plus Corporate a OK Plus – jedinečná kombinace Dvojí ohodnocení za jeden let! Firma sbírá body na účet OK Plus Corporate a zaměstnanec míle na účet OK Plus. Správa účtu i rezervace letenek on-line Veškerá správa Firemního účtu, včetně rezervace bonusových letenek, probíhá přes internet.

Экономия затрат фирмы Экономьте затраты на поездки своих работников, используйте бонусные авиабилеты! Членом вы становитесь бесплатно Для участия в программе OK Plus Corporate может зарегистрироваться любая фирма в соответствии с Всеобщими правилами программы. Подарки для работников и торговых партнеров Мотивируйте работников. Сделайте подарок своим торговым партнерам. Подарите им бонусный авиабилет! OK Plus Corporate и OK Plus – это уникальное сочетание Двойная премия за один полет! Фирма собирает очки на счету OK Plus Corporate, а работник собирает мили на счету OK Plus. Обслуживать счет и бронировать авибилеты можно онлайн Любое обслуживание Фирменного счета, включая бронирование бонусных авиабилетов, проводится по Интернету.

Více informací o programu naleznete na www.okpluscorporate.com

Более подробную информацию о программе вы найдете на www.okpluscorporate.com

AN ADVANTAGEOUS PROGRAMME FOR COMPANIES WHO KNOW HOW TO CUT COSTS Czech Airlines is offering an OK Plus Corporate loyalty programme to your company as an incentive to save costs. By flying with Czech Airlines, you will receive points in your Company Account, which you can subsequently redeem for bonus tickets. Fly wisely; set up a company account online at www.okpluscorporate.com

ADVANTAGES OF THE OK PLUS CORPORATE

Cut company costs Cut costs of trips taken by your employees. Take advantage of bonus tickets! Free membership Any company that fulfills the Programme General Rules is eligible to become an OK Plus Corporate member.

100 | review

UN PROGRAMME AVANTAGEUX POUR LES ENTREPRISES QUI SAVENT RÉDUIRE LEURS COÛTS Le programme de fidélité OK Plus Corporate de la compagnie aérienne tchèque Czech Airlines offre à l’entreprise l’option de minimiser ses coûts. En contrepartie des vols sur Czech Airlines, vous obtenez des points sur votre compte d’entreprise, lesquels peuvent ensuite être échangés contre des billets primes par exemple. Volez intelligemment et ouvrez un compte d’entreprise sur www.okpluscorporate.com

LES AVANTAGES DU PROGRAMME OK PLUS CORPORATE

Minimisation des coûts de l’entreprise Réduisez les coûts des voyages de vos salariés, profitez des billets primes ! Adhésion gratuite Toute entreprise peut s’inscrire au programme OK Plus Corporate à condition de remplir les Règles générales du programme.


Primes aux salariés et aux partenaires commerciaux Motivez vos salariés. Récompensez vos partenaires commerciaux. Offrez leur un billet prime! OK Plus Corporate et OK Plus – une combinaison unique Double rétribution pour un seul vol! L’entreprise épargne des points sur son compte OK Plus Corporate et le salarié des miles sur son compte OK Plus. Gestion du compte et réservation en ligne de billets La gestion complète du compte d’entreprise y compris les réservations de billets primes s’effectuent via Internet. Vous trouverez plus d’informations sur le programme sur www.okpluscorporate.com

PROGRAMA CON MUCHOS BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS QUE SABEN CÓMO REDUCIR SUS GASTOS El programa de fidelización OK Plus Corporate de Czech Airlines les ofrece una forma de ahorrar los gastos de su empresa. Viajando con Czech Airlines se acumularán puntos en la cuenta empresarial que posteriormente podrán canjearse por vuelos bonificados. Pueden crear su cuenta de empresa en www.okpluscorporate.com y volar con ventajas.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA OK PLUS CORPORATE

Ahorro en los gastos de empresa Reduzcan los gastos relacionados con los viajes de sus empleados aprovechando vuelos bonificados! Afiliación gratuita En el programa OK Plus Corporate pueden registrarse todas las compañías que cumplan con lo establecido en las Condiciones Generales del Programa. Premios para empleados y socios comerciales Motiven a sus empleados. Premien a sus socios comerciales. ¡Regálenles pasajes bonificados! OK Plus Corporate y OK Plus: una combinación única ¡Doble valoración por un solo vuelo! La empresa acumula puntos en su cuenta OK Plus Corporate y los empleados obtienen millas en la cuenta OK Plus. Gestión de la cuenta y reservas de vuelos on-line Toda la administración de la cuenta empresarial, inclusive las reservas de pasajes bonificados, se realiza por internet. Para más informaciones sobre el programa consulten www.okpluscorporate.com

Premi per dipendenti e partner commerciali Motivate i vostri dipendenti. Ricompensate i vostri partner commerciali. Regalate loro un biglietto aereo gratuito! OK Plus Corporate e OK Plus – una combinazione unica Due ricompense per un solo volo! L‘azienda accumula punti sul conto OK Plus Corporate, mentre il dipendente ottiene miglia sul conto OK Plus. Gestione del conto e prenotazione biglietti on-line La gestione completa del Conto aziendale, compresa la prenotazione dei biglietti gratuiti ottenuti con i punti raccolti si effettua su Internet. Per ulteriori informazioni sul programma, consultate il sito www.okpluscorporate.com

LOHNENDES PROGRAMM FÜR FIRMEN, DIE WISSEN, WIE MAN KOSTEN SENKT Das Treueprogramm OK Plus Corporate der Czech Airlines bietet Ihrer Firma die Möglichkeit, Kosten zu sparen. Für Flüge mit den Czech Airlines bekommen Sie Punkte auf Ihr Firmenkonto, die von Ihnen anschließend gegen Bonus-Flugtickets eingetauscht werden können. Fliegen Sie smart und richten Sie Ihr Firmenkonto unter www.okpluscorporate.com ein.

VORTEILE DES PROGRAMMS OK PLUS CORPORATE

IL PROGRAMMA ADATTO ALLE AZIENDE CHE SANNO COME RIDURRE LE SPESE Il programma di fedeltà OK Plus Corporate di Czech Airlines offre alle aziende la possibilità di risparmiare sulle spese aziendali. Con i voli Czech Airlines otterrete punti che verranno accreditati sul vostro Conto aziendale, che potrete poi utilizzare ad esempio per ottenere biglietti aerei gratuiti. Volate in maniera intelligente, aprite un Conto aziendale visitando il sito www.okpluscorporate.com.

VANTAGGI DEL PROGRAMMA OK PLUS CORPORATE

Risparmio sulle spese aziendali Risparmiate sulle spese per i viaggi dei vostri dipendenti sfruttando la possibilità di ottenere biglietti aerei gratuiti! Iscrizione gratuita Possono iscriversi tutte le aziende che soddisfano le Regole generali del programma OK Plus Corporate.

Ersparnis der Firmenkosten Sparen Sie Kosten für die Reisen Ihrer Mitarbeiter, nutzen Sie unsere BonusFlugtickets! Kostenlose Mitgliedschaft Jede Firma, die die Allgemeinen Programmregeln erfüllt, kann sich fürs Programm OK Plus Corporate registrieren. Vergütungen für Mitarbeiter und Geschäftspartner Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter. Entlohnen Sie Ihre Geschäftspartner. Schenken Sie Ihnen ein Bonus-Flugticket! OK Plus Corporate und OK Plus – eine einmalige Kombination Zwei Bewertungen für einen Flug! Die Firma sammelt Punkte für das Konto OK Plus Corporate und der Mitarbeiter Meilen für das Konto OK Plus. Kontoverwaltung und Ticketreservierung online Die komplette Verwaltung des Firmenkontos, einschließlich der Reservierung der Bonus-Flugtickets erfolgt übers Internet. Mehrere Infos über das Programm finden Sie unter www.okpluscorporate.com

review | 101


4 & 3 7 * $ & 4 

13"(6&"*3103553"/410354&37*$&4 3&(6-"34)655-&#64 13"(6&"*31035$*5:$&/53& #VTPQFSBUFTEBJMZCFUXFFO1SBHVF 3V[ZOÃ&#x201E;"JSQPSUBOE7$FMOJDJ4USFFU BDDPSEJOHUPTDIFEVMFFWFSZNJOVUFT GSPNBNUPQN

/0/4501%*41"5$)*/(1SJDFQFSQFSTPOXJUIQJFDFT PGMVHHBHF$;, .*/*#64%00350%0034&37*$&

*O1SBHVF UIFQSJDFTBSFEJWJEFECZ[P OFTBOEUIFEFTUJOBUJPOPSTUBSUJOHQPJOU BOENBYJNVNDFJMJOH ;POB"VQUPLN #VQUPLN $PWFSLNGSPNUIF"JSQPSU

XXXDFEB[D[ ')+)&*(')++"'&."+!"&) ,"+0$"%"+* 3 $*'')%'*+'%(+"+"-)+*')+)&*(')++"'& '&'+!)"+"*"&*"1!(,$"&,)'( 3 )*

*(#& $"*! 3 -&()"*+"%+& "-&0'()+')

tel.: 14 0 14 222 333 222 3/"*++"'&*"&)'&+')%"&$-)/"+&"&)'&+')%"&$-)/"+ 3 3+*")(')+2&+) 3 !',)"$03'%(,+)'&+)'$$'()+"'& 0%&++)"&-'""& &))& 3'%($"&+* / 


4 & 3 7 * $ & 4 

   

%,)(&

welcome to Prague

  9:;</ 

 00 

 !23  233/ 

  5 / 2   .23   ? 5?1

5 @33?A@3?133?@23? A83? @A3? ?  > 483? A13?

the be st

price in the cit y

 

 !

 433=2633/

  

123422555466

 

  LUXURY HOTEL APARTMENTS IN THE CENTRE OF PRAGUE

123223556782 123223554347

+++555"$%&#- +++"%('&(*>#"()#-

GRILL RESTAURANT COME AND INDULGE YOURSELVES IN FINE EATING AND RELAXING ATMOSPHERE OF

APPIA

ELYSEE

AMOUR

HISTORICAL CHARM AND MODERN HOSPITALITY

www.europehotels.cz

Prague Airport Transfers sro offers low cost, safe a reliable door-to-door transport from and to the Prague Airport. Booking online or call our toll free phone. www.prague-airportâ&#x20AC;&#x201C;transfers.co.uk Free phone: +420 â&#x20AC;&#x201C; 800 870 888

Prague Airport Transfers s.r.o. zajiĹĄĹĽuje levnou a spolehlivou taxi a mikrobusovou pĹ&#x2122;epravu osob z a na letiĹĄtÄ&#x203A; Praha RuzynÄ&#x203A;. MoĹžnost online rezervace. www.ruzyne-letiste.cz bezplatnĂĄ linka: +420 â&#x20AC;&#x201C; 800 870 888

ROMANTICKĂ? HOTEL MLĂ?N KARLĹ TEJN 25 KM FROM PRAGUE NEXT TO THE MEDIEVAL CASTLE AND FAMOUS GOLF COURSE www.europehotels.cz

  

  MosteckĂĄ 14

(ve dvo'e / in the courtyard)

Praha 1 tel.:+420 257 530 794 info@annamarie.cz OtevBeno dennD Open daily 10.30 â&#x20AC;&#x201C; 19.00 www.annamarie.cz


NA PA LUBÄ&#x161; | ON BOA R D ALKOHOL PalubnĂ­ prĹŻvodÄ?Ă­ nesmĂ­ podĂĄvat a prodat alkohol osobĂĄm mladĹĄĂ­m 18 let. NenĂ­ dovolena konzumace alkoholickĂ˝ch nĂĄpojĹŻ, kterĂŠ si cestujĂ­cĂ­ na palubu donesli nebo je tam koupili, s vĂ˝jimkou alkoholu, kterĂ˝ si zakoupili na palubÄ&#x203A; v rĂĄmci doplĹ&#x2C6;kovĂŠho prodeje obÄ?erstvenĂ­ a nĂĄpojĹŻ.

PALUBNĂ? PRODEJ

DĂĄmy a pĂĄnovĂŠ, vĂ­tĂĄme vĂĄs na palubÄ&#x203A; letadla Ä&#x152;eskĂ˝ch aeroliniĂ­. K lepĹĄĂ­ orientaci a zpĹ&#x2122;Ă­jemnÄ&#x203A;nĂ­ vaĹĄeho letu bychom rĂĄdi pĹ&#x2122;ispÄ&#x203A;li i nĂĄsledujĂ­cĂ­mi informacemi. %(=3(Ă&#x17D;1267 ProsĂ­me vĂĄs, abyste dodrĹžovali pokyny svÄ&#x203A;telnĂ˝ch transparentĹŻ â&#x20AC;&#x17E;NekuĹ&#x2122;teâ&#x20AC;&#x153; a â&#x20AC;&#x17E;PĹ&#x2122;ipoutejte seâ&#x20AC;&#x153;. BÄ&#x203A;hem startu a pĹ&#x2122;istĂĄnĂ­ se pĹ&#x2122;ipoutejte bezpeÄ?nostnĂ­mi pĂĄsy. UjistÄ&#x203A;te se, prosĂ­m, zda opÄ&#x203A;radlo vaĹĄeho sedadla a stolek jsou ve svislĂŠ poloze. ProsĂ­me tĂŠĹž, abyste vÄ&#x203A;novali pozornost pokynĹŻm posĂĄdky, zvlĂĄĹĄtÄ&#x203A; pĹ&#x2122;edvedenĂ­ pouĹžitĂ­ ]ÂŁFKUDQQÂżFKSURVWÄ&#x2039;HGNÄ?=RULHQWXMWHVHNGHVH v kabinÄ&#x203A; nachĂĄzejĂ­ nouzovĂŠ vĂ˝chody. DoporuÄ?ujeme vĂĄm, abyste si bezpeÄ?nostnĂ­ pĂĄsy nechali zapnutĂŠ bÄ&#x203A;hem celĂŠho letu. ProsĂ­me vĂĄs, abyste pĹ&#x2122;i vstupu na palubu letadla pĹ&#x2122;edloĹžili ÂźWUĨHNSDOXEQÂŻYVWXSHQN\=EH]SHĂ?QRVWQÂŻFK dĹŻvodĹŻ naĹĄi palubnĂ­ prĹŻvodÄ?Ă­ kontrolujĂ­ datum a Ä?Ă­slo linky, aby tak zabrĂĄnili vstupu neoprĂĄvnÄ&#x203A;nĂŠ osoby na palubu letadla.

ELEKTRONIKA =EH]SHĂ?QRVWQÂŻFKGÄ?YRGÄ?MHQDSDOXEĂ&#x203A;OHWDGOD pĹ&#x2122;Ă­snÄ&#x203A; zakĂĄzĂĄno pouŞívat nÄ&#x203A;kterĂĄ elektronickĂĄ zaĹ&#x2122;Ă­zenĂ­, zejmĂŠna mobilnĂ­ telefony. MobilnĂ­ telefony nesmÄ&#x203A;jĂ­ bĂ˝t zapnuty ani v pohotovostnĂ­m reĹžimu (STAND-BY). ProsĂ­me, abyste v zĂĄjmu bezpeÄ?nosti letu pouĹžitĂ­ jakĂŠhokoli

106 | review

elektronickĂŠho pĹ&#x2122;Ă­stroje vĹždy pĹ&#x2122;edem konzultovali s posĂĄdkou.

=ERĨ¯]DNRXSHQÂŤQDSDOXEĂ&#x203A;PÄ?ĨHWHXKUDdit volnÄ&#x203A; smÄ&#x203A;nitelnĂ˝mi mÄ&#x203A;nami a Ä?eskĂ˝mi korunami nebo platebnĂ­mi kartami American Express, VISA, Diners Club, JCB a Eurocard/ MasterCard. VĂ˝bÄ&#x203A;r zboŞí s uvedenĂ­m cen v korunĂĄch a pĹ&#x2122;ibliĹžnou cenou v eurech najdete na stranĂĄch 124â&#x20AC;&#x201C;130 tohoto Ä?asopisu. Druhy a mnoĹžstvĂ­ nabĂ­zenĂŠho zboŞí se mohou pĹ&#x2122;i jednotlivĂ˝ch letech liĹĄit. PĹ&#x2122;ijmÄ&#x203A;te, prosĂ­m, naĹĄi omluvu, pokud se na vĂĄs nedostane zboŞí podle vaĹĄeho vĂ˝bÄ&#x203A;ru.

.$%,129Â&#x192;=$9$=$'/$

DOPLĹ&#x2021;KOVĂ? PALUBNĂ? PRODEJ OBÄ&#x152;ERSTVENĂ? A NĂ POJĹŽ

TÄ&#x203A;Şťí kabinovĂĄ zavazadla uklĂĄdejte pod sedadlo pĹ&#x2122;ed vĂĄmi, lehÄ?Ă­ do schrĂĄnek nad vaĹĄĂ­ hlavou tak, abyste jimi neohrozili ani neomezili ostatnĂ­ cestujĂ­cĂ­. PĹ&#x2122;i otevĂ­rĂĄnĂ­ schrĂĄnek na zavazadla dbejte zvýťenĂŠ opatrnosti â&#x20AC;&#x201C; uloĹženĂŠ pĹ&#x2122;edmÄ&#x203A;ty PRKRXY\SDGQRXWD]SÄ?VRELW]UDQĂ&#x203A;QÂŻ=D]DYDzadla a pĹ&#x2122;edmÄ&#x203A;ty, kterĂŠ mĂĄte s sebou v kabinÄ&#x203A;, nenese dopravce Şådnou zodpovÄ&#x203A;dnost.

ObÄ?erstvenĂ­ a nĂĄpoje zakoupenĂŠ na palubÄ&#x203A; v rĂĄmci doplĹ&#x2C6;kovĂŠho prodeje mĹŻĹžete uhradit Ä?eskĂ˝mi korunami a volnÄ&#x203A; smÄ&#x203A;nitelnĂ˝mi mÄ&#x203A;nami. Ä&#x152;eskĂŠ aerolinie nemohou garantovat plnou nabĂ­dku sortimentu na danĂŠm letu. JestliĹže nebude nÄ&#x203A;kterĂĄ poloĹžka na palubÄ&#x203A; k dispozici, Ä?lenovĂŠ posĂĄdky vĂĄm rĂĄdi nabĂ­dnou nejvhodnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ alternativu.

PRO VAĹ E POHODLĂ?

NEMOCNĂ? A HENDIKEPOVANĂ? CESTUJĂ?CĂ?

Nad vaĹĄĂ­m sedadlem jsou tlaÄ?Ă­tka pro pĹ&#x2122;ivolĂĄnĂ­ posĂĄdky, pro rozsvĂ­cenĂ­ a zhasnutĂ­ svÄ&#x203A;tla a ovlĂĄdĂĄnĂ­ ventilace. Toto vybavenĂ­ se liĹĄĂ­ podle typu letadla.

NemocnĂ˝m a hendikepovanĂ˝m cestujĂ­cĂ­m jsou v nÄ&#x203A;kterĂ˝ch typech letadel k dispozici speciĂĄlnÄ&#x203A; upravenĂĄ sedadla a toalety.

AUDIO/VIDEO

KOUĹ&#x2DC;ENĂ?

V letadlech Airbus A310-300 na dĂĄlkovĂ˝ch linkĂĄch vĂĄm nabĂ­zĂ­me poslech hudby a sledovĂĄnĂ­ videoprogramĹŻ. AktuĂĄlnĂ­ pĹ&#x2122;ehledy programĹŻ najdete v Ä?asopise Skyview, kterĂ˝ je na dĂĄlkovĂ˝ch linkĂĄch distribuovĂĄn.

VĹĄechny linky Ä&#x152;eskĂ˝ch aeroliniĂ­ jsou nekuĹ&#x2122;ĂĄckĂŠ.

TISK NA PALUBÄ&#x161; PĹ&#x2122;i vstupu do letadla vĂĄm palubnĂ­ personĂĄl v business tĹ&#x2122;Ă­dÄ&#x203A; nabĂ­dne hlavnĂ­ Ä?eskĂŠ i zahraniÄ?nĂ­ denĂ­ky a Ä?asopisy. NabĂ­dka tisku se liĹĄĂ­ podle pĹ&#x2122;epravnĂ­ tĹ&#x2122;Ă­dy, dĂŠlky letu a cĂ­lovĂŠ destinace.

JĂ?DLA, NĂ POJE SpeciĂĄlnÄ&#x203A; upravenĂŠ druhy jĂ­del, napĹ&#x2122;. dietnĂ­, dÄ&#x203A;tskĂŠ, koĹĄer, vegetariĂĄnskĂŠ, vĂĄm podĂĄme, pokud jste si je objednali pĹ&#x2122;i rezervaci letenek. Druhy a mnoĹžstvĂ­ jĂ­dla a nĂĄpojĹŻ zĂĄvisĂ­ na dennĂ­ dobÄ&#x203A; a dĂŠlce letu.

ODBAVENĂ? PĹ&#x2DC;ES INTERNET (INTERNET CHECK-IN) CestujĂ­cĂ­m, kteĹ&#x2122;Ă­ majĂ­ elektronickou letenku a pĹ&#x2122;Ă­stup k internetu, nabĂ­zejĂ­ Ä&#x152;eskĂŠ aerolinie moĹžnost odbavenĂ­ pĹ&#x2122;es internet. VyuŞít ho mohou cestujĂ­cĂ­ pĹ&#x2122;i cestÄ&#x203A; do vĹĄech destinacĂ­, kam lĂŠtajĂ­ Ä&#x152;eskĂŠ aerolinie nebo jejich code-sharovĂ­ partneĹ&#x2122;i (lety s kĂłdem OK), k dispozici je takĂŠ pĹ&#x2122;i odletu z celkem 39 destinacĂ­. Jejich seznam a bliŞťí informace najdete na www. czechairlines.com. PĹ&#x2122;es internet se odbavĂ­te nejpozdÄ&#x203A;ji 35 minut pĹ&#x2122;ed odletem, nejdĹ&#x2122;Ă­ve vĹĄak 24 hodin SÄ&#x2039;HGQÂŁVWXSHPFHVW\=DYD]DGODNRGEDYHQÂŻ pak odevzdĂĄte na pĹ&#x2122;epĂĄĹžce oznaÄ?enĂŠ â&#x20AC;&#x17E;drop oďŹ&#x20AC;â&#x20AC;&#x153; . FormulĂĄĹ&#x2122; pro internetovĂŠ odbavenĂ­ naleznete na www.czechairlines.com


NA PA LUBÄ&#x161; | ON BOA R D

Ladies and Gentlemen, Czech Airlines is delighted to welcome you on board one of its aircraft. We believe that you will appreciate the following information WRPDNH\RXUĹ´LJKWDV enjoyable as possible. SAFETY We kindly ask you to observe the â&#x20AC;&#x153;No Smokingâ&#x20AC;? and â&#x20AC;&#x153;Fasten Seat BeltsÂŹ signs. During take-oďŹ&#x20AC; and landing, please make sure that your seat belt is fastened and that your seat, table tray and leg support are in the upright position. Please pay attention when the cabin crew are demonstrating how to use the safety HTXLSPHQWDQGZKHUHWKHHPHUJHQF\H[LWV are located. We recommend that you keep \RXUVHDWEHOWIDVWHQHGWKURXJKRXWWKHĹ´LJKW :HNLQGO\UHTXHVW\RXWRSURGXFHWKHERDUding ticket slip before boarding. For security reasons our cabin crew checks the date and Ĺ´LJKWQXPEHUWRSUHYHQWDQ\XQDXWKRUL]HG persons from boarding.

ELECTRONIC DEVICES The use of certain devices, especially mobile phones, is strictly prohibited on board. Mobile telephones must not be switched on, not even in STAND-BY mode. In the interest RIĹ´LJKWVDIHW\SOHDVHFRQVXOWWKHFDELQFUHZ regarding the use of any electronic devices.

CABIN LUGGAGE <RXDUHNLQGO\UHTXHVWHGWRSODFHDQ\KHDY\ pieces of cabin luggage under the seat in front of you and lighter pieces in the overhead compartments. Your luggage must not in any way threaten the safety or cause discomfort to other passengers. Please be careful when opening overhead lockers â&#x20AC;&#x201C; objects may fall out and cause injury. The airline does not take any responsibility for luggage and personal items brought into the cabin.

FOR YOUR CONVENIENCE There are push buttons in the panel above your head. You may use these at any time to call a member of the cabin crew, to adjust the air-conditioning and to switch your reading OLJKWRQDQGRŲ7KLVHTXLSPHQWPD\YDU\ from aircraft to aircraft.

AUDIO/VIDEO Czech Airlines is pleased to oďŹ&#x20AC;er a selection of music and video programmes to long-haul passengers travelling on its Airbus A310-300s. Audio and video programmes are listed in Skyview. This magazine is only distributed on ORQJKDXOĹ´LJKWV

IN-FLIGHT DAILY PRESS At the entrance to the aircraft, our staďŹ&#x20AC; will oďŹ&#x20AC;er business passengers the main Czech and foreign journals and magazines. The oďŹ&#x20AC;er YDULHVGHSHQGLQJRQFODVVĹ´LJKWGXUDWLRQDQG destination.

MEALS AND BEVERAGES Specially prepared meals, including special diHWDU\UHTXLUHPHQWVPHDOVIRUFKLOGUHQNRVKHU or vegetarian meals, may be ordered when

booking your ticket. The types and numbers of meals and refreshments depend on the WLPHRIGD\DQGOHQJWKRIWKHĹ´LJKW

ALCOHOLIC DRINKS The stewards are not allowed to serve alcoholic drinks to minors. It is not allowed to consume alcoholic drinks on board which the customers brought with them or bought there with the exception of drinks they bought as a part of supplementary sale of food and drinks.

DUTY-FREE SALES Passengers can pay for duty-free goods either in convertible currencies or in Czech crowns, or with American Express, VISA, Diners Club, -%&RU(XURFDUG0DVWHU&DUG<RXZLOOĹłQG a selection of goods and their prices given LQ&=.DQGWKHDSSUR[LPDWHSULFHLQ(85RQ pages 124â&#x20AC;&#x201C;130 of this magazine. The range of goods on board may vary. Please accept our apologies if we do not have the goods of your FKRLFHRQDJLYHQĹ´LJKW

SUPPLEMENTARY IN-FLIGHT SALE OF FOOD AND DRINKS Food and drinks bought on board can be paid for in Czech crowns or other, freely exchangeable currencies. Czech Airlines cannot guarDQWHHWKHIXOODVVRUWPHQWRQWKHJLYHQĹ´LJKW Should any item be unavailable, the crew will suggest the best alternative.

ILL AND DISABLED PASSENGERS 6RPHDLUFUDIWSURYLGHVSHFLDOO\PRGLĹłHGVHDWV and toilets for disabled passengers or passengers who feel unwell.

SMOKING $OO&]HFK$LUOLQHVĹ´LJKWVDUHRSHUDWHGDV QRQVPRNLQJĹ´LJKWV

INTERNET CHECK-IN Passengers with an electronic ticket and interQHWFRQQHFWLRQFDQFKHFNLQIRUWKHLUĹ´LJKWV online. This service is available to passengers travelling to all destinations operated by Czech Airlines or code-share partners (OK Ĺ´LJKWV ,WPD\DOVREHXVHGIRUGHSDUWXUHV from 39 destinations, the list of which may be found at www.czechairlines.com along with further information. Internet check-in is DYDLODEOHĆ&#x201D;Ć&#x2013;KRXUVEHIRUHWKHĹ´LJKWEXW\RX can you use it no later than 35 minutes before the departure. Your baggage can be handed over at the â&#x20AC;&#x153;Drop-oďŹ&#x20AC;â&#x20AC;? counter. The internet check-in form can be found at www.czechairlines.com

review | 107


M A PY | M A PS

7252172

1(:<25.

FINLAND

NORTH SEA

NORWAY SWEDEN

BALTIC SEA

UNITED KINGDOM

POLAND

BELARUS

GERMANY

UKRAINE

FRANCE ROMANIA 63/,7

BLACK SEA

ITALY

SPAIN

TURKEY

+(5$./,21

MEDITERRANEAN

108 | review

SEA


M A PY | M A PS

RUSSIA

12926,%,56.

,5.876.

6(28/

7$6+.(17

7$,3(,

.8:(,7

DESTINACE NALÉTÁVANÉ ČESKÝMI AEROLINIEMI &=(&+$,5/,1(6'(67,1$7,216 DESTINACE NALÉTÁVANÉ VE SPOLUPRÁCI S PARTNERY DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH PARTNERS

review | 109


M A PY | M A PS

CANADA

7252172

U.S.A.

'(752,7 &/(9(/$1'

3,776%85*+

,1',$1$32/,6

+$57)25'

%85/,1*721 3+,/$'(/3+,$

'(19(5

5$/(,*+

2./$+20$&,7< /$69(*$6

&+$5/277(

0(03+,6 /26$1*(/(6 6$1$1721,2 '$//$6

3+2(1,;

6$1$1721,2

ATLANTIC OCEAN

$867,1 6$5$627$

MEXICO

CUBA

DESTINACE NALÉTÁVANÉ ČESKÝMI AEROLINIEMI &=(&+$,5/,1(6'(67,1$7,216 DESTINACE NALÉTÁVANÉ VE SPOLUPRÁCI S PARTNERY DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH PARTNERS 110 | review


T ER MINĂ L | T ER MINA L

TERMINĂ L LETIĹ TÄ&#x161; PRAHA A PARKOVIĹ TÄ&#x161; PRAGUE AIRPORT TERMINAL AND PARKING +.;527 -;.<-.7 <=7*-5*+.6 <5*7 ; =.;627Â&#x203A; 5= =.;627Â&#x203A; 5

= "

 ! 

"

!

 9 3.C

 

?3.C-

!

 

35292=1Â?$5(Â&#x192;/6(9(5 01 CARGO SKYPORT 02 VETERINĂ RNĂ? STANICE Ć&#x2019;Ć&#x2022;&$5*20(1=,(6 04 GASTRO HROCH 05 PRST A 06 PRST B 07 PRST C 08 PRST D

09 TAXI, BUS 10 KONTROLNĂ? VÄ&#x161;Ĺ˝ 11 TAXI, BUS 12 KRĂ TKODOBĂ? PARKING 13 KRĂ TKODOBĂ? PARKING 14 HOTEL MARRIOTT / Europort 15 DLOUHODOBĂ? PARKING C

16 VIP 17 POLICIE Ä&#x152;R 18 TEPLĂ RNA 19 AIRPORT BUSINESS CENTRE 20 PARKING A 21 APC &=(&+$,5/,1(6 Ć&#x201D;Ć&#x201D;$,5&=(&+&$7(5,1*

23 DLOUHODOBĂ? PARKING D Äť1Â?=.21Â&#x192;./$'29Â&#x; Ć&#x201D;Ć&#x2013;+27(/75$1=,7 25 TRAVEL SERVICE 26 HANGĂ R F Ć&#x201D;Ć&#x2122;+$6,Ă&#x17D;6.Â&#x192;=Â&#x192;&+5$11Â&#x192;67$1,&( 28 Ä&#x152;ERPACĂ? STANICE

PARKING C

PARKING C

50 KÄ? bÄ&#x203A;hem prvnĂ­ch 2 hodin, potom 40 KÄ? za dalĹĄĂ­ zapoÄ?atou hoGLQX=DSUYQÂŻGHQPD[LPÂŁOQĂ&#x203A;Ć&#x2014;Ć&#x2019;Ć&#x2019;.Ă?]DNDĨGÂżGDOÄ&#x201C;ÂŻGHQĆ&#x2013;Ć&#x2019;Ć&#x2019;.Ă?=D 5â&#x20AC;&#x201C;14 dnĹŻ 2000 KÄ?.

&RYHUHGSDUNLQJ&=.Ć&#x2014;Ć&#x2019;KRXUIRUWKHĹłUVWWZRKRXUV&=.Ć&#x2013;Ć&#x2019;IRU HYHU\VXEVHTXHQWKRXUXSWRPD[&=.Ć&#x2014;Ć&#x2019;Ć&#x2019;IRUWKHĹłUVWGD\ &=.Ć&#x2013;Ć&#x2019;Ć&#x2019;IRUHYHU\VXEVHTXHQWGD\&=.Ć&#x201D;Ć&#x2019;Ć&#x2019;Ć&#x2019;IRUĆ&#x2014;ÄťĆ&#x201C;Ć&#x2013;GD\V

PĹ&#x2122;epĂĄĹžky pĹŻjÄ?oven automobilĹŻ provozujĂ­ svĂŠ sluĹžby v hale v pĹ&#x2122;Ă­zemĂ­.

Car rental counters are situated on the ground floor.

PARKOVĂ NĂ? BUS

BUS PARKING

TERMINĂ L 1 â&#x20AC;&#x201C; KRĂ TKODOBĂ&#x2030; PARKOVIĹ TÄ&#x161; â&#x20AC;&#x201C; do 20 minut stĂĄnĂ­ zdarma. DĂĄle pak 100 KÄ? za kaĹždou dalĹĄĂ­ zapoÄ?atou pĹŻlhodinu. TERMINĂ L 2 â&#x20AC;&#x201C; do 20 minut stĂĄnĂ­ zdarma, za kaĹždou dalĹĄĂ­ zapoÄ?atou pĹŻlhodinu pak 50 KÄ?.

TERMINAL 1 â&#x20AC;&#x201C; SHORT-TERM PARKING â&#x20AC;&#x201C; Up to 20 minutes parking free of FKDUJH(DFKIROORZLQJĆ&#x2022;Ć&#x2019;PLQXWHVĆ&#x201C;Ć&#x2019;Ć&#x2019;&=. TERMINAL 2 â&#x20AC;&#x201C; Up to 20 minutes parking free of charge, each following Ć&#x2022;Ć&#x2019;PLQXWHVĆ&#x2014;Ć&#x2019;&=.

PLATEBNĂ? AUTOMATY

PAYMENT MACHINES

PlatebnĂ­ automaty jsou umĂ­stÄ&#x203A;ny v odbavovacĂ­ hale terminĂĄlu, ve vstupnĂ­ hale Parkingu C nebo u vĂ˝jezdu z parkoviĹĄĹĽ. OpusĹĽte laskavÄ&#x203A; parkoviĹĄtÄ&#x203A; do 20 minut po zaplacenĂ­.

Payment machines are located in the departures hall, at the Parking C entrance and at car-park exits. Please leave the parking zone within 20 minutes of paying.

BliŞťí informace: nepĹ&#x2122;etrĹžitĂĄ dispeÄ?erskĂĄ sluĹžba u pĹ&#x2122;epĂĄĹžky Parkingu C nebo na telefonnĂ­ch

For further information, see 24-hour dispatch service at desk in Parking C or call 220 113 408

Ä?Ă­slech 220 113 408 a 220 114 022.

or 220 114 022.

review | 111


3/ Ă&#x2C6; 1/ ( 7 ,Ă&#x201A;7  _ $ ,5 3257 3/ $ 1

7(50,1$/ 67Ă&#x2C6;7<6&+(1*(16.e'2+2'<_6&+(1*(167$7(6

7(50,1$/ 267$71Ă&#x2039;67Ă&#x2C6;7<_1216&+(1*(167$7(6

Belgie | Belgium, DĂĄnsko | Denmark, Finsko | Finland, Francie | France, Island | Iceland, ItĂĄlie | Italy, Lucembursko | Luxembourg, NÄ&#x203A;mecko | Germany, NizozemĂ­ | Netherlands, Norsko | Norway, Portugalsko | Portugal, Rakousko | Austria, Ĺ&#x2DC;ecko | Greece, Ĺ vĂŠdsko| Sweden, Ĺ panÄ&#x203A;lsko | Spain

Copyright LetiĹĄtÄ&#x203A; Praha 2008

, =.;627Â&#x203A; 5 =.;627*5=

98-5* 5.?.5

,98-5* 5.?.5 ,

,

,

98-5* 5.?.5,

,"

,

, ,! ,

,

,

, ,

,

, ,

-

98-5 5.?.5

,!

,

, ,

, -98-5* 5.?.5 S

A

S

-

-

*

-

+

T

-

,

-

4

3

*

-

. +

-

-

,

-

-

. =;*7C2=7 Â&#x203A; <= =;*7C2=*;.*

-

?. .37Â&#x203A; Â&#x203A; <= 9>+52,*;.*

?3.C.A2=;8*-

- =;*7C2=7 Â&#x203A; <= =;*7C2=*;.*

112 | review

?. .37Â&#x203A; Â&#x203A; <= 9>+52,*;.*

9*;42706 9*;4270


PL Á N L E T IŠT Ě | A IR PORT PL A N

,1)250$&(_,1)250$7,21

72$/(7<_72,/(76

601È51$_(;&+$1*(2)),&(

9Ù7$+_(/(9$725

601È5(16.e$8720$7<_(;&+$1*(0$&+,1(6

9Ù'(-=$9$=$'(/_%$**$*(5(&/$,0

%$1.20$7_$70

&(/1Ë.21752/$_&867206

:,),

3$629È.21752/$_3$663257&21752/

%86,1(666$/21.<_%86,1(66+$//6

%(=3(k12671Ë.21752/$_6(&85,7<&21752/

.$1&(/ȼ(/(7(&.Ù&+632/(k1267Ë_$,5/,1(2)),&(6

2'/(7<_'(3$5785(6

=*A2

67$129,Â77$;,_7$;,67$1'

T

75$16)(5

3¼Ë/(7<_$55,9$/6

+><

=$67È9.$0+'_%8667$7,21

S

6.<6+23

Ó6&+291$=$9$=$'(/_%$**$*(6725$*(

A

$,532577,&.(72)),&(

1È67831Ë0267<_*$7(6

*

9<+/Ë'.29È7(5$6$_9,(:,1*7(55$&(

/281*(98-5* 5.?.5

+

=.;627› 5 =.;627*5

+ +

=

+" + +! +

+5* 5

=;*7C2=7 › <= =;*7C2=*;.*

+

+

+98-5* 5.?.5

+

+ +!

* +

+ +

+" ?. .37› › <= 9>+52,*;.*

*

*!

* +

+

*

+ *

T

* *

*

=;*7C2=7 › <= =;*7C2=*;.*

S

A

2

1

627+.C9895*=4> 0627/;..

0

/

.98-5* 5.?.5

,

-

+ ?29=.;627*5 *

9*;4270627+.C9895*=4> 9*;4270627/;..

?. .37› › <=e9>+52,*;.*

9*;4270,

9*;4270*

18=.56*;;28== .>;898;=

9 3.C*;;2?*5;8*-

*>=89 3 8?7B ;.7=*,*; 9*;4270-

review | 113


UĹ˝I T EÄ&#x152;NĂ&#x2030; E&NĂ&#x2030; INFOR M ACE | USEFUL INFOR M AT ION

POHODÄ&#x161; VE VZDUCHU V POHOD7 FIT TO FORFLY FLYING

N!kolik cvik; vĂĄs osvÄ&#x203A;Şí osv!Şí a pĹ&#x2122;ispÄ&#x203A;je p"isp!je k pocitu pohody. NÄ&#x203A;kolik snadnĂ˝ch cvikĹŻ A few simple exercises can help you feel fit and refreshed. $IHZVLPSOHH[HUFLVHVFDQKHOS\RXIHHOĹłWDQGUHIUHVKHG

NOHY

RAMENA

=Â&#x192;'$$3$ħ( ZĂ DA A PAĹ˝E

KOTNĂ?KY

KOLENA

CHODIDLA

ObÄ&#x203A;ma rukama Ob!ma obejmÄ&#x203A;te koleno a pĹ&#x2122;iobejm!te p"itĂĄhnÄ&#x203A;te ho ke hrudi. tĂĄhn!te k hrudi. VydrĹžte 15 15 sekund. sekund. Rukama stĂĄle koleno drĹžte a nohu pomalu spusĹĽte dolĹŻ. spus:te dol;. VymÄ&#x203A;Ĺ&#x2C6;te Vym!<te nohy, opakujte desetkrĂĄt.

Ruce poloĹžte dlanÄ&#x203A;mi dlan!mi dolĹŻ dol; na stehna. Rameny kruĹžte dopĹ&#x2122;edu, dop"edu, nahoru, dozadu a dolĹŻ. dol;. Pohyb musĂ­ bĂ˝t plynulĂ˝. NÄ&#x203A;kolikrĂĄt N!kolikrĂĄt opakujte a dĂ˝chejte pĹ&#x2122;i p"i tom pomalu a pravidelnÄ&#x203A;. videln!.

Chodidla poloĹžte na zem a zatĂĄhnÄ&#x203A;te zatĂĄhn!te bĹ&#x2122;icho. b"icho. Pomalu se pĹ&#x2122;edkloĹ&#x2C6;te p"edklo<te a rukama sjeÄ?te po nohou sjeUte a natĂĄhnÄ&#x203A;te natĂĄhn!te je aĹž k prstĹŻm prst;m na noze. V tĂŠto poloze vydrĹžte 15 sekund. 15 sekund.

Pomalu a pravidelnÄ&#x203A; kruĹžte nohou deln! v kotnĂ­ku. Nejprve na jednu stranu a pak na druhou. Na kaĹždou stranu kruĹžte 15 sekund. 15 sekund.

OhnÄ&#x203A;te koleno, Ohn!te zdvihnÄ&#x203A;te nohu a zazdvihn!te tnÄ&#x203A;te stehennĂ­ svaly. tn!te vystĹ&#x2122;Ă­dejte. Nohy vyst"Ă­dejte. S kaĹždou nohou opakujte 20krĂĄt aĹž 30krĂĄt.

ObÄ&#x203A; paty opĹ&#x2122;ete Ob! op"ete ĹĄpiÄ?kyĹĄpi]ky o zem a prsty chodidel zdvihnÄ&#x203A;te zdvihn!te co nejvýťe. Pak o zem opĹ&#x2122;ete op"ete ĹĄpiÄ?ky ĹĄpi]ky a zdvihnÄ&#x203A;te zdvihn!te co nejvýťe paty.

ANKLES

KNEES

FEET

Put both hands hands around one knee knee and and raise it to your your chest. chest. Hold for 15 seconds. Keeping your your hands hands around your your knee, knee, slowly lower lower your your leg. Switch legs legs and and repeat ten times. times.

Place your hands on your thighs. Bring your shoulders forward, then up, then backward and down in a circular motion. Repeat several times, gently. Breathe slowly and evenly.

Rotate your feet feet slowly and evenly evenly in a circle around around your ankles, first in \RXUDQNOHVĹłUVWLQ one direction direction and and then the other, other, for for 15 15 seconds in each direction.

Bend one knee knee and and raise your leg, leg, tenstensing themuscles musclesofof ing the your thigh. thigh. Alternate Alternate Repeat 20 20 to to legs. Repeat times with with each each 30 times leg.

With both heels on the floor, raise your WKHĹ´RRUUDLVH\RXU toes as high as you can. Then put your toes and the balls of your feet on the floor \RXUIHHWRQWKHĹ´RRU and raise your heels.

POHYB

JĂ?DLO A PITĂ?

NeseUte NeseÄ?te dlouho ve stejnĂŠ poloze. PovzbuUte ob!h vzbuÄ?te krevnĂ­ obÄ&#x203A;h tĂ­m, Ĺže vstanete, projdete se po kabin! kabinÄ&#x203A; a protĂĄhnete si ruce a nohy.

B!hem nep"eBÄ&#x203A;hem letu se nepĹ&#x2122;ejĂ­dejte. Pijte hodnÄ&#x203A; hodn! vody a omezte pitĂ­ alkoholu, Ä?aje ]aje a kĂĄvy. Po p"istĂĄnĂ­ pĹ&#x2122;istĂĄnĂ­ tak budete Ä?erstvÄ&#x203A;jĹĄĂ­. ]erstv!jĹĄĂ­.

LEGS

SHOULDERS

BACK AND ARMS

Place both feet flat on 3ODFHERWKIHHWĹ´DWRQ the ground and hold WKHĹ´RRUDQGKROGLQ in your stomach. Bend your stomach. Bend forwardand and slowly forward handsdown over move your hands legs toward towardyour your your legs Rest in inthis thisposipositoes. Rest for 15 15seconds. seconds. tion for

MOVING

Donâ&#x20AC;&#x2122;t sit too long in the same position. Stimulate circulation by getting out of your seat, walking around the cabin and stretching your arms and legs.

114 | | review 106 review

EATING AND DRINKING Avoid eating heavily during the flight. GXULQJWKHĹ´LJKW Drink plenty of water and not too much alcohol, tea or coffee. coďŹ&#x20AC;ee. This will help you feel fresher on arrival.


UŽI T EČNÉ INFOR M ACE | USEFUL INFOR M AT ION

PŘED, PŘI A PO LETU | BEFORE, DURING AND AFTER FLIGHT Před odletem se snažte dobře a dostatečně vyspat. Únavu a ospalost po cestě do jiného časového pásma lze omezit nastavením biologických hodin na cílové časové pásmo (tím, že budete chodit spát dříve nebo později). Lehká tělesná námaha, například procházka, vás osvěží a uvolní, abyste se po příletu cítili lépe. Po odbavení je také dobré projít se po terminálu. Bolesti v uchu způsobené změnou tlaku se zbavíte takto: zacpěte si prsty nos, zavřete ústa a polkněte nebo se zavřenými ústy jakoby vyfoukněte vzduch. Pomůže také žvýkačka. Malé děti je možné zklidnit kojením nebo lahví opatřenou dudlíkem. Do letadla si vezměte pohodlné, volné oblečení (nejlépe z přírodních vláken). Pokožku před vysoušením suchým vzduchem v letadle chraňte dobrým zvlhčovačem. Jezte v době, kdy se běžně jí ve vašem cílovém časovém pásmu. Snídaně bohatá na bílkoviny a oběd a večeře bohaté na sacharidy pomůžou upravit vaše biologické hodiny. Alespoň půl hodiny zůstaňte venku na slunci. Prospěje i pohyb během dne, zvláště můžete-li zařadit lehké cvičení nebo procházku.

Try to get a good night’s sleep before the day of your departure. Jet lag can be alleviated by adjusting your body clock (going to bed earlier or later) to the time zone of your destination. A little light exercise, such as going for a walk, can help you relax and feel more ųWRQDUULYDO,WDOVRKHOSVWRVWUROODURXQGWKH terminal after check-in. To ease ear pain caused by pressure changes, pinch your nose shut, close your mouth, and swallow or blow out against your closed mouth. Chewing gum may also help. For babies, feeding or providing a bottle to suck on may ease discomfort. Wear comfortable, loose fitting clothes QDWXUDOųEUHVDUHEHVW ZKLOHŴ\LQJ$JRRG moisturiser will also help protect your skin from dry air on the plane. Eat at times that are normal for your new time zone. A protein-rich breakfast and lunch and a dinner high in carbohydrates may help reset your body clock. Use the sun. Spend at least 30 minutes of your day outdoors, in full sunlight. Staying active during the days should also help, especially if you can get in a light workout or go for a walk.

BOJÍTE SE LÉTÁNÍ?

AFRAID OF FLYING?

675$&+=/‹7ƒ1/=(3Ċ(.21$7

7+()($52))/<,1*&$1%(29(5&20(

České aerolinie pořádají další specializované kurzy ve dvouměsíčních intervalech v prostorách Výcviku posádek letadel na ruzyňském letišti v Praze s názvem

Czech Airlines continues to hold specialized courses every two months in its Crew Training facility at Prague – Ruzyně Airport to enable you enjoy

/‹7ƒ1%(=675$&+8

FLYING WITHOUT FEAR

Ņ Sedm hodin v péči profesionálních pilotů a stevardek Českých aerolinií Ņ Individuální přístup s využitím nejmodernější výukové techniky Ņ Diagnostika formou autorizovaného dotazníku Ņ Technické aspekty létání Ņ Návštěva pohyblivého kabinového trenažéru A320 Ņ Občerstvení zdarma po celou dobu kurzu Ņ Relaxační techniky Ņ Na závěr let v pilotní kabině simulátorů B737 a ATR

Ņ Seven hours of training by Czech Airlines professional pilots and cabin crew Ņ Individual approach using latest training technology

Nejbližší termíny: 5. 9., 21. 11.

Nearest date: 5 September, 21 November

Cena kurzu: 6950 Kč, včetně DPH

Course fee: CZK 6950 incl. VAT

Přihlášky a bližší informace na +420 220 112 571,

Applications and details at +420 220 112 571

e-mail: iveta.kamenikova@csa.cz, www.letanibezstrachu.cz

or iveta.kamenikova@csa.cz, www.letanibezstrachu.cz

Ņ'LDJQRVLVXVLQJDXWKRUL]HGTXHVWLRQQDLUH Ņ7HFKQLFDODVSHFWVRIŴ\LQJ Ņ$YLVLWWRWKHPRYDEOHFDELQRIDQ$ƕƔƒŴLJKW simulator Ņ Free refreshment during the whole course Ņ5HOD[DWLRQWHFKQLTXHV Ņ7KHFRXUVHLVFRPSOHWHGE\DŴLJKWLQWKHFDELQ RI%ƙƕƙDQG$75ŴLJKWVLPXODWRUV

review | 115


SK Y T E A M

SKYTEAM CO JE SKY TEAM?

WHAT IS SKY TEAM?

SkyTeam je mezinĂĄrodnĂ­ aliance jedenĂĄcti leteckĂ˝ch spoleÄ?nostĂ­, kterĂĄ byla vytvoĹ&#x2122;ena proto, aby peÄ?ovala o zĂĄkaznĂ­ky. ProstĹ&#x2122;ednictvĂ­m jednĂŠ z nejrozlehlejĹĄĂ­ch sĂ­tĂ­ pĹ&#x2122;estupnĂ­ch bodĹŻ na svÄ&#x203A;tÄ&#x203A; nabĂ­zĂ­ SkyTeam 373 milionĹŻm cestujĂ­cĂ­ch, kteĹ&#x2122;Ă­ vyuĹžijĂ­ jeho sluĹžeb, pĹ&#x2122;es 15 000 letĹŻ dennÄ&#x203A; do vĂ­ce neĹž 728 destinacĂ­ ve 149 zemĂ­ch.

SkyTeam is a global alliance of eleven airlines established with the aim of caring for their passengers. Thanks to one of the worldâ&#x20AC;&#x2122;s most extensive connection point networks, SkyTeam is able to oďŹ&#x20AC;er the 373 million customers who opt for its services a total of over Ć&#x201C;Ć&#x2014;Ć&#x2019;Ć&#x2019;Ć&#x2019;GDLO\Ĺ´LJKWVWRPRUHWKDQĆ&#x2122;Ć&#x201D;Ć&#x161;GHVWLQDWLRQVLQĆ&#x201C;Ć&#x2013;Ć&#x203A;FRXQWULHV

OBJEVTE DISCOVER 10 SKVÄ&#x161;LĂ?CH DĹŽVODĹŽ, 10 GREAT REASONS PROÄ&#x152; ZVOLIT SKYTEAM TO CHOOSE SKYTEAM Ĺ&#x2021; VĂ?CE MIL Elite mĂ­le zĂ­skĂĄvĂĄte a mĹŻĹžete vyuŞít u kterĂŠkoli Ä?lenskĂŠ leteckĂŠ spoleÄ?nosti.*

Ĺ&#x2021;VĂ?CE SALONKĹŽ MĂĄte pĹ&#x2122;Ă­stup do vĂ­ce neĹž 390 salonkĹŻ po celĂŠm svÄ&#x203A;tÄ&#x203A;.**

Ĺ&#x2021; GAR ANTOVANĂ&#x2030; REZERVACE Ä&#x152;lenovĂŠ SkyTeam Elite Plus majĂ­ garantovanĂŠ plnĂŠ rezervace v ekonomickĂŠ tĹ&#x2122;Ă­dÄ&#x203A; pĹ&#x2122;i rezervaci 24 hodin pĹ&#x2122;ed odletem.***

Ĺ&#x2021; VĂ?CE LETĹŽ MĹŻĹžete si vybrat z vĂ­ce neĹž 15 000 letĹŻ dennÄ&#x203A; do vĂ­ce neĹž 650 destinacĂ­ po celĂŠm svÄ&#x203A;tÄ&#x203A;.

Ĺ&#x2021; VĂ?CE TARIFĹŽ MĂĄte vĂ­ce moĹžnostĂ­ do vĂ­ce destinacĂ­. Ä&#x152;lenovĂŠ aliance SkyTeam nejen nabĂ­zejĂ­ vĹĄechny cestovnĂ­ tĹ&#x2122;Ă­dy, od ekonomickĂŠ po prvnĂ­, ale takĂŠ nabĂ­zejĂ­ tarif kolem svÄ&#x203A;ta â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;SkyTeam Around the World Fareâ&#x20AC;&#x153;.

Ĺ&#x2021; SNADNĂ SPOJENĂ? PohodlnĂĄ spojenĂ­ pĹ&#x2122;es naĹĄi ĹĄirokou celosvÄ&#x203A;tovou sĂ­ĹĽ pĹ&#x2122;estupnĂ­ch bodĹŻ.

Ĺ&#x2021; V YLEPĹ ENĂ&#x2030; ODBAVOVACĂ? POSTUPY UĹĄetĹ&#x2122;Ă­te Ä?as s praktickĂ˝mi letiĹĄtnĂ­mi postupy aliance SkyTeam.

Ĺ&#x2021; POUZE JEDNO ODBAVENĂ? KdyĹž pĹ&#x2122;estupujete na jinĂŠ lety aliance SkyTeam, odbavĂ­te se pouze jednou.****

Ĺ&#x2021; STANDARDY KVALIT Y VĹĄechny Ä?lenskĂŠ spoleÄ?nosti SkyTeam vĂĄm zaruÄ?ujĂ­ stejnou kvalitu sluĹžeb.

Ĺ&#x2021; REZERVAÄ&#x152;NĂ? SĂ?Ť UdÄ&#x203A;lat si rezervaci a zĂ­skat informace mĹŻĹžete v kterĂŠkoli z 2100 kancelĂĄĹ&#x2122;Ă­ aliance SkyTeam. NavĂ­c cestujĂ­cĂ­ mohou poŞådat o pomoc kteroukoli spoleÄ?nost aliance.

Ĺ&#x2021; MORE MILES Earn miles toward Elite status. (Redeemable on any member airline.*)

Ĺ&#x2021; MORE LOUNGES Access to more than 390 member lounges worldwide.**

Ĺ&#x2021; GUAR ANTEED RESERVATIONS Guaranteed full Coach/Economy Class reservation for SkyTeam Elite Plus members with 24-hour advance notice.***

Ĺ&#x2021; MORE FLIGHTS 2YHUĆ&#x201C;Ć&#x2014;Ć&#x2019;Ć&#x2019;Ć&#x2019;Ĺ´LJKWVWRPRUHWKDQĆ&#x2DC;Ć&#x2014;Ć&#x2019;GHVWLQDWLRQVZRUOGZLGH

Ĺ&#x2021; MORE FARES More fare options to more destinations. Not only do SkyTeam partners oďŹ&#x20AC;er all classes of fares from Economy to First, we also oďŹ&#x20AC;er a â&#x20AC;&#x153;SkyTeam Around the World Fareâ&#x20AC;?.

Ĺ&#x2021; EASY CONNECTION Make convenient connections with our extensive worldwide hub network.

Ĺ&#x2021; ENHANCED CHECK-IN Save time with SkyTeamâ&#x20AC;&#x2122;s streamlined airport procedures.

Ĺ&#x2021; SINGLE CHECK-IN &KHFNLQRQO\RQFHZKHQFRQQHFWLQJWRRWKHU6N\7HDPDLUOLQHĹ´LJKWV

Ĺ&#x2021; QUALIT Y STANDARDS *XDUDQWHHGTXDOLW\6N\7HDPVHUYLFHRQDOOPHPEHUDLUOLQHV

Ĺ&#x2021; RESERVATION NET WORK Make reservations and get information at any of SkyTeamâ&#x20AC;&#x2122;s 2,100 ticket oďŹ&#x192;ces. Additionally, worldwide passengers can go to any of the SkyTeam partners for assistance. 6HH\RXUVSHFLILF)UHTXHQW)O\HUSURJUDPPHZHEVLWHIRUYDOLG6N\7HDPDLUOLQHIOLJKWV$FFUXDOLV VXEMHFWWRHDFKDLUOLQHÂśVSURJUDPPHUXOHV6RPHUHVWULFWLRQVDSSO\$ZDUGWLFNHWUHGHHPDEOHRQDOO

3ODWQpOHW\VSROHmQRVWtDOLDQFH6N\7HDPQDOH]QHWHQDZHERYpVWUiQFHVYpKRSURJUDPX)UH

6N\7HDPRSHUDWHGDLUFUDIW

TXHQW)O\HU3RGOpKDMtSUDYLGOĂ&#x201D;PSURJUDPXNDĂ?GpOHWHFNpVSROHmQRVWL([LVWXMtXUmLWiRPH]HQt

&RPSOLPHQWDU\DFFHVVWRPHPEHUDLUOLQHORXQJHVZKHQ\RXDUHGHSDUWLQJRQDVDPHGD\LQWHUQDWL

9ROQĂ&#x161;YVWXSGRVDORQNĂ&#x201D;mOHQVNĂ&#x161;FKOHWHFNĂ&#x161;FKVSROHmQRVWtSRNXGOHWtWHYSUYQtQHEREXVLQHVV

RQDOIOLJKWRUFRQQHFWLQJWRIURPDQLQWHUQDWLRQDOIOLJKWRSHUDWHGE\D6N\7HDPPHPEHU7KLVEHQHILW

WÂżtGÂ&#x20AC;QDPH]LQiURGQtPOHWXDOLDQFHQHERSRNXGMVWH6N\7HDP(OLWH3OXVIUHTXHQWIO\HUÂąYGHQ

LVDYDLODEOHWR,QWHUQDWLRQDO)LUVW%XVLQHVVFODVVFXVWRPHUVRU6N\7HDP(OLWH3OXVIUHTXHQWIO\HUV

FHVW\

<RXPXVWEHDQ(OLWH3OXVIUHTXHQWIO\HUDQGPDNH\RXUUHVHUYDWLRQVKRXUVLQDGYDQFH

0XVtWHEĂ&#x161;W(OLWH3OXVIUHTXHQWIO\HUDXGÂ&#x20AC;ODWVLUH]HUYDFLKRGLQSÂżHGRGOHWHP

KRXUVRQ&RQWLQHQWDO 

KRGLQX&RQWLQHQWDO 

:LWKDPD[LPXPRIWZR6N\7HDPDLUOLQHVRQ\RXULWLQHUDU\DQGDPD[LPXPRIWKUHH

3RNXGPiWHYLWLQHUiÂżLPD[LPiOQÂ&#x20AC;GYÂ&#x20AC;VSROHmQRVWLDOLDQFH6N\7HDPDPD[LPiOQÂ&#x20AC;WÂżLSÂżHVWXS\

FRQQHFWLRQV

116 | review


L E TA DLOV Ý PA R K | FL EE T 10 m

AIRBUS A310

20 m

30 m

2

33 230 / 30 364 kg

209/206/201

157 000 / 164 000 kg

43,80 m

870 km/h

46,66 m

8200 km

2

AIRBUS A321–200

212

20 100 kg 89 000 kg

34,09 m

850 km/h

44,51 m

3950 km

40 m

8

AIRBUS A320–200

162 34,09 m 37,57 m

7

AIRBUS A319

135 34,10 m 33,84 m

50 m

16 992 kg 75 500/ 73 500 kg 850 km/h 4100 km

16 200 kg 68 000/ 70 000/ 75 500 kg 850 km/h 3360 km

118 | review


L E TA DLOV Ý PA R K | FL EE T 10 m

20 m

30 m

40 m 8

BOEING 737–400

144/162 28,89 m 36,40 m

50 m 16 121/ 17 862 kg 64 999/ 68 038 kg 790 km/h 3632 km

BOEING 737–500

ATR 72–200

ATR 42–500 ATR 42–320

SAAB 340

Počet letadel | Number of aircraft Počet cestujících | Seating capacity Rozpětí křídel | Wingspan (m) Délka letadla | Length of aircraft (m)

10 108

14 146 kg 52 999 kg

28,89 m

790 km/h

29,79 m

2600 km

4 64

6515 kg 21 500 kg

27,05 m

516 km/h

27,17 m

2020 km

22,67 m

4906 kg (500) 4432 kg (320) 18 600 kg (500) 16 900 kg (320) 540 km/h (500) 498 km/h (320) 1594 km

33

3400 kg 13 155 kg

21,44 m

467 km/h

19,73 m

1730 km

7 (500) 1 (320) 46 24,57 m

Užitečný náklad | Payload (kg) Vzletová hmotnost | Take-off weight (kg) Cestovní rychlost | Cruising speed (km/h) Dolet s maximálním počtem cestujících | Range with maximum seating capacity (km)

review | 119


&=(&+$,5/,1(6/(7,Ē7Ú35$+$Ź58=<1ÚƓƘƒƒƚ35$+$Ƙ&=(&+5(38%/,&.217$.71&(17580&=(&+$,5/,1(6ŷ&$//&(17(5ŸƖƔƒƔƕƛƒƒƙƒƒƙ:::&=(&+$,5/,1(6&20

R EZERVAČNÍ K A NCEL Á Ř E | BO OK ING OFFICES ALMATY, .$=$.+67$1 &]HFK$LUOLQHV$JHQW 7UDYHO6\VWHP =KHOWRNVDQ$OPDW\.D]DNKVWDQ )D[ HPDLOJVD#F]HFKDLUOLQHVN] 

(PDLOVWDWLRQPDQDJHUEHJ#F]HFKDLUOLQHVFRP PLQ

BERLIN, GERMANY

&]HFK$LUOLQHV$JHQW,PSHULDO7UDYHO 7RXULVP&R6KPHLVDQL±$EGXOKDPLG6KDUDI 6W32%R[$PPDQ±  )D[  (PDLOUDILRJKODQLDQ#SWWFRFRP

Please contact Czech Airlines Frankfurt: Prosíme kontaktujte Czech Airlines Frankfurt: 49/180 500 67 37 res., (49/69) 920 03 50 adm. Fax: (49/69) 920 035 20, E-mail: fra@czechairlines.com Berlin – Tegel Bus – Kurfürstendamm, No. 109, EUR 2, Schumacher Platz, No. 128, EUR 2 35 min., Cargo: 030-609 135 50

AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

BOGOTA, COLOMBIA

 )D[  DPV#F]HFKDLUOLQHVFRP 6FKLSKRO6WDWLRQ0DQDJHU &]HFK$LUOLQHV6N\SRUW5RRP   

)D[  (PDLOVSO#F]HFKDLUOLQHVQO &RQQHFWLRQVWRFHQWUH75$,1PLQ(85 VLQJOH(85UHWXUQ7$;,PLQFD(85 UHFRPPHQGHGPLQPLQLPXPPLQ &KHFNLQVHOIVHUYLFHNLRVNVRI./0'HS+DOO

&]HFK$LUOLQHV$JHQW*6$$9,$5(36&2/20%,$ OHJDOQDPH6WUDWHJLF$YLDWLRQ 3ODQQLQJ/WGDHQ&RORPELD

(GLILFLR&HQWUR(PSUHVDULDO2ULRQ&GUD 1UR2ILFLQD%RJRWD  )D[  (PDLOERJ#F]HFKDLUOLQHVFRP

ATHENS, GREECE

3OHDVHFRQWDFW&]HFK$LUOLQHV5RPH 3URVtPHNRQWDNWXMWH&]HFK$LUOLQHV5RPH  &DOO&HQWUH  )D[ )D[*URXS 6HUYLFH  (PDLOURP#F]HFKDLUOLQHVFRP

AMMAN, JORDAN

&]HFK$LUOLQHV.\SURX$YH $UJ\URXSROLV$WKHQV UHV   JURXSUHV )D[  (PDLODWK#F]HFKDLUOLQHVFRP 7UDLQDSWRFHQWUH(85 $WKHQV,QWHUQDWLRQDO$LUSRUW (OHIWKHULRV9HQL]HORV&]HFK$LUOLQHV5RRP+ &]HFK$LUOLQHV  )D[ %XVIURPDLUSRUWWRFLW\(85 7$;,IURPDLUSRUWWRFLW\(85 PLQ

ATLANTA, U.S.A. &]HFK$LUOLQHV$JHQW 7ROO)UHH

(PDLOQ\F#F]HFKDLUOLQHVFRP +DUWVILHOG-DFNVRQ$WODQWD,QWHUQDWLRQDO $LUSRUW6RXWK7HUPLQDO $LUSRUW,QIR RU 0$57$75$,1RU%86 7RFLW\FHQWHU±DYJIDUH86' 7$;,WRFLW\FHQWHU±DYJIDUH86'

BAKU, $=(5%$,-$1 &]HFK$LUOLQHV$JHQW,PSURWH[7UDYHO 6DPHG9XUJXQ6W$=%DNX  )D[  (PDLOEDN#F]HFKDLUOLQHVFRP

BANGKOK, THAILAND &]HFK$LUOLQHV$JHQW$LU3HRSOH,QWHUQDWLRQDO&R/WG WKIORRU&KDUQ,VVDUD7RZHU1HZ3HWFKEXUL 5RDG+XD\NZDQJ%DQJNDSL%DQJNRN  )D[  (PDLOENN#F]HFKDLUOLQHVFRP

BARCELONA, SPAIN &DOOFHQWUH  )$;  (PDLOEFQ#F]HFKDLUOLQHVFRP

BEIRUT, LEBANON &]HFK$LUOLQHV$JHQW7UDQVDV3KRHQLFLD6W $UDELD,QVXUDQFHEOGJ32%R[%HLUXW  UHVHUYDWLRQVWLFNHWLQJ

)D[  (PDLOEH\#F]HFKDLUOLQHVFRP LQIR#WUDQVDVFRFRP

BELGRADE, SERBIA 7RZQRIILFH.UDOMD0LODQD%HOJUDGH )D[ (PDLOWLFNHWLQJEHJ#F]HFKDLUOLQHV FRPEHJDGPLQ#F]HFKDLUOLQHVFRP %XV±+RWHO6ODYLMD0DLQ5DLOZD\6WDWLRQ DQG)RQWDQD±EXVVWRS&6' $LUSRUWRIILFH±$LUSRUW1LNROD7HVOD%HRJUDG 

120 | review

BOLOGNA, ITALY

BONN, GERMANY 3OHDVHFRQWDFW&]HFK$LUOLQHV)UDQNIXUW 3URVtPHNRQWDNWXMWH&]HFK$LUOLQHV)UDQNIXUW UHV  DGP )D[ (PDLOIUD#F]HFKDLUOLQHVFRP .|OQ%RQQ&]HFK$LUOLQHV7HUPLQDO' %XV0DLQ5DLOZD\6WDWLRQ 1R(85 PLQ&DUJR

BRATISLAVA, SLOVAKIA &]HFK$LUOLQHV3ULHYR]ND%EORN&SRFKRGLH %UDWLVODYD 7ROO)UHH )D[ (PDLOEWV#F]HFKDLUOLQHVFRP 05ÂWHIiQLND %XV1RIURPWKHPDLQUDLOZD\VWDWLRQ ,QIRUPDWLRQ PLQ

BRNO, &=(&+5(38%/,& &]HFK$LUOLQHV/HWLÅW€%UQR±7X¿DQ\%UQR .RQWDNWQtFHQWUXP  )D[  HPDLOEUT#F]HFKDLUOLQHVFRP $LUSRUWOHWLÅW€%UQR±7XUDQ\  HPDLOEUT#F]HFKDLUOLQHVFRP PLQ

BRUSSELS, BELGIUM &]HFK$LUOLQHV5XHGX7U{QH%UX[HOOHV  UHV)D[  (PDLOEUX#F]HFKDLUOLQHVFRP %UXVVHOV1DWLRQDO$LUSRUW'HSDUXUH+DOO 7UDLQ6RXWK&HQWUDORU1RUWK6WDWLRQ (85)&2:(85<&2: %UXVVHOV$LUSRUW7HUPLQDO³3LHU%´  )D[  PLQ86$PLQ

BUCHAREST, ROMANIA &]HFK$LUOLQHV6WU8UXJXD\QUHWDS VHFWRU%XFXUHVWL5RPDQLD  )D[ (PDLOEXK#F]HFKDLUOLQHVFRP %XVJRHVWRWKHFHQWHURIWKH FLW\PLQWULS ERWK GLUHFWLRQV 521IRUURXQGWULSWLFNHWDQGLVJRLQJ DWWKHPDLQUDLOZD\VWDWLRQ*DUDGH1RUGPLQ WULS ERWKGLUHFWLRQV 521IRUURXQGWULSWLFNHW

&LW\PLQ )HULKHJ\$UU7HUPLQDO$'HS7HUPLQDO$  PLQ

BUENOS AIRES, ARGENTINA &]HFK$LUOLQHV$JHQW$YLDUHSV$UJHQWLQD OHJDOQDPH /DEHUWLQL5HSUHVHQWDWLRQHVHQ7XULVPR $Y6DQWD)H 3LVR&$%3±&DSLWDO)HGHUDO±%XHQRV$LUHV )D[  (PDLOFVD#DOEHUWLQLUHSVFRP

CAIRO, EGYPT &]HFK$LUOLQHV7DOODW+DUE6WU&DLUR  )D[ (PDLOFDL#F]HFKDLUOLQHVFRP &DLUR$LUSRUW7HUPLQDO 6KXWWOHEXVWR'RZQWRZQ(*3 7D[LWR'RZQWRZQ(*3IURP86'  PLQ

CANCUN, MEXICO &]HFK$LUOLQHV$JHQW%(77$,56$'(&9 <D[FKLODQHVT-D]PLQHV60 &DQFXQ4XLQWDQD5RR  ,QVLGH 0H[LFR7ROO)UHH )D[  (PDLOFDFKLV#FRQJUHVVPH[LFRFRPP[

CARACAS, 9(1(=8(/$ &]HFK$LUOLQHV$JHQW$YLDUHSV 9HQH]XHODHUD$YHQLGDGHORV 3DORV*UDQGHV(GLILFLR7LELVD\$&DUDFDV )D[  (PDLOFFV#F]HFKDLUOLQHVFRP

COLOGNE, GERMANY 3OHDVHFRQWDFW&]HFK$LUOLQHV)UDQNIXUW 3URVtPHNRQWDNWXMWH&]HFK$LUOLQHV)UDQNIXUW UHV  DGP )D[ (PDLOIUD#F]HFKDLUOLQHVFRP .|OQ%RQQ±&]HFK$LUOLQHV7HUPLQDO' 7UDLQ&RORJQH'RZQWRZQ6(85,&( ,&(&5(DQG6WUDLQVIURPVHYHUDO*HUPDQ FLWLHVWRDLUSRUWZLWKRXWFKDQJLQJWUDLQ PLQ&DUJR

COLOMBO, SRI LANKA &]HFK$LUOLQHV$JHQW-HWZLQJ$LU 397 /WGÄ-HWZLQJ +RXVH³$9DX[KDOO6WUHHW&RORPER6UL/DQND  WLFNHWLQJ UHVHUYDWLRQV  VDOHV )D[  (PDLOFPE#F]HFKDLUOLQHVFRP

COPENHAGEN, DENMARK &]HFK$LUOLQHV9HVWHU)DULPDJVJDGH'. &RSHQKDJHQ9  )D[  (PDLOFSK#F]HFKDLUOLQHVFRP7UDLQ±$LUSRUW 7HUPLQDOWR&HQWUDO5DLOZD\6WDWLRQ'.. PLQ

CORK, REPUBLIC OF IRELAND  UHV  DGP )D[ (PDLORUN#F]HFKDLUOLQHVFRP &RUN+DQGOLQJ$JHQW6(59,6$,5 ,QIR  3XEOLF%XVDSWRFLW\YY DP±SP(852:(8557 7$;,DSWRFLW\YYDSSU(85 PLQ

DAMASCUS, SYRIA &]HFK$LUOLQHV$JHQW3OXWR7UDYHODQG7RXULVP )DUGRV6W32%R['DPDVFXV  )D[ (PDLOSOXWRFR#PDLOV\

DELHI, INDIA &]HFK$LUOLQHV$JHQW5/7UDYHOV397/WG 6FLQGLD+RXVH%1HZ'HOKL ,1  )D[  (PDLOGHO#F]HFKDLUOLQVFRP

BUDAPEST, HUNGARY

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES

&]HFK$LUOLQHV9|U|VPDUW\WpU%XGDSHVW  )D[ (PDLOEXG#F]HFKDLUOLQHVFRP

&]HFK$LUOLQHV$JHQW $OJKDLWDQG$OPRRVD7UDYHO$JHQF\ 32%2;$O0DNWRXP6WU


R EZERVAČNÍ K A NCEL Á Ř E | BO OK ING OFFICES

DUBLIN, REPUBLIC OF IRELAND &]HFK$LUOLQHV2IILFH0H]]DQLQH/HYHO 0DLQ7HUPLQDO%OGJ'XEOLQ$LUSRUW UHV DGP )D[  (PDLOGXE#F]HFKDLUOLQHVFRP %XV([SUHVVEXV³$LUOLQN´IURPWRDS1R WR%XV6WDWLRQDQG+HXVWRQ5DLOZD\ 6WDWLRQ±(853XEOLF%XV±(85 $LUFRDFK±(857$;,DSWRFLW\±(85DSSUR[ DLUSRUWPLQ

DÜSSELDORF, GERMANY 3OHDVHFRQWDFW&]HFK$LUOLQHV)UDQNIXUW 3URVtPHNRQWDNWXMWH&]HFK$LUOLQHV)UDQNIXUW UHV  DGP )D[  (PDLOIUD#F]HFKDLUOLQHVFRP 'VVHOGRUI±&]HFK$LUOLQHV 7HUPLQDO,QWHUQDWLRQDO$UHD% 7UDLQ0DLQ5DLOZD\6WDWLRQ1R6(85 PLQ&DUJR

EDINBURGH, UNITED KINGDOM 3OHDVHFRQWDFW&]HFK$LUOLQHV/RQGRQ 3URVtPHNRQWDNWXMWH&]HFK$LUOLQHV/RQGRQ  )D[  LQIRORQ#F]HFKDLUOLQHVFRP WLFNHWLQJORQ#F]HFKDLUOLQHVFRP JURXSVORQ#F]HFKDLUOLQHVFRP ZZZF]HFKDLUOLQHVFRXN (GLQEXUJK+DQGOLQJ$JHQW6(59,6$,5 %86DSWRFLW\YYHYHU\ PLQWKURXJKWKHGD\QLJKWMRXUQH\ WDNHVDSSUPLQ*%32:57 7$;,DSWRFLW\YYDSSU*%3 MRXUQH\WDNHVDSSUR[PLQ PLQ

3URVtPHNRQWDNWXMWHkHVNpDHUROLQLHYH)UDQNIXUWX UHV  DGP )D[ (PDLOIUD#F]HFKDLUOLQHVFRP /DQJHQKDJHQ±&]HFK$LUOLQHV7HUPLQDO$ 7UDLQ0DLQ5DLOZD\6WDWLRQ1R6(85 PLQ&DUJR

HELSINKI, FINLAND &]HFK$LUOLQHV0DQQHUKHLPLQWLH&+HOVLQNL  UHV  DGP )D[ (PDLOKHO#F]HFKDLUOLQHVFRP %XV)LQQDLU&LW\7HUPLQDO'HSHDFKPLQ(85 +HOVLQNL9DQWDD,QWO7HUPLQDO PLQ

HONG KONG, CHINA &]HFK$LUOLQHV$JHQW:RUOG$LU 7UDQVSRUWDWLRQ/WG5RRP)1HZ+HQU\+RXVH ,FH+RXVH6WU&HQWUDO+RQJ.RQJ  )D[  (PDLOKNJ#F]HFKDLUOLQHVFRP

HANOI, VIETNAM &]HFK$LUOLQHV$JHQW(DVW6HD7UDYHODQG$LU6HUYLFH&R /WG*LDQJ9R6W+DQRL   )D[   (PDLOKDQ#F]HFKDLUOLQHVFRP

HANOVER, GERMANY 3OHDVHFRQWDFW&]HFK$LUOLQHV)UDQNIXUW

LONDON, UNITED KINGDOM

LUXEMBOURG

&]HFK$LUOLQHV0tURYpQiP.DUORY\9DU\ .RQWDNWQtFHQWUXP  )D[ (PDLONOY#F]HFKDLUOLQHVFRP .DUORY\9DU\ &KHFNLQ.DUORY\9DU\$LUSRUW/WG  )D[  PLQ

3OHDVHFRQWDFW&]HFK$LUOLQHV%UXVVHOV 3URVtPHNRQWDNWXMWH&]HFK$LUOLQHV%UXVVHOV  UHV  DGP &DOO&HQWUH(PDLO OX[#F]HFKDLUOLQHVFRP

&]HFK$LUOLQHV$JHQW6ORYDN$LU6HUYLFHV -XÍQiWU$.RÅLFH  &DOO&HQWUH )D[ (PDLOEWV#F]HFKDLUOLQHVFRP %DUFD )$;   &]HFK$LUOLQHV$JHQW6ORYDN$LU6HUYLFHVDHURSRUW  ,QIRUPDWLRQ &DUJR

PLQ

3OHDVHFRQWDFW&]HFK$LUOLQHV)UDQNIXUW 3URVtPHNRQWDNWXMWH&]HFK$LUOLQHV)UDQNIXUW UHV  DGP )D[  (PDLOIUD#F]HFKDLUOLQHVFRP +DPEXUJ)XKOVEWWHO±&]HFK$LUOLQHV7HUPLQDO %XV0DLQ5DLOZD\6WDWLRQ$LUSRUW6KXWWOH-DVSHU(85 PLQ&DUJR

&]HFK$LUOLQHV$HURGURP%UQLN$ =J%UQLN  )D[  (PDLOOMX#F]HFKDLUOLQHVFRP &LW\EXVDSSUR[(857$;,DSSUR[ (85DSSUR[PLQ PLQ

KARLOVY VARY, &=(&+5(38%/,&

&]HFK$LUOLQHV$LUSRUW.ROWVRYR%DKFKLYDQML6WU  &DOO&HQWUH )D[  (PDLOVY[#F]HFKDLUOLQHVFRP %XVIURPWRFLW\FHQWHU1R58% HYHU\ PLQ VKXWWOHEXV58% PLQ

HAMBURG, GERMANY

LJUBLJANA, SLOVENIA

&]HFK$LUOLQHV&XPKXUL\HW&DG 0HUNH]$37(OPDGDJ,VWDQEXO  )D[  (PDLOLVW#F]HFKDLUOLQHVFRP %XV+DYDV%XV6WDWLRQ7DNVLP6TXDUH±LQIURQWRI'+/ 2IILFHGHS HYHU\PLQ <7/ $WDWUN,QWHUQDWLRQDO$LUSRUW 'HSDUWXUH/HYHO0H]]DQLQH)ORRU1U  GLUHFW H[W )D[ PLQ

ISTANBUL, TURKEY

KOŠICE, SLOVAKIA

&]HFK$LUOLQHV*HOHLWVVWUDVVH )UDQNIXUW2IILFHKRXUV 0RQ±)ULUHV  DGP)D[  (PDLOIUD#F]HFKDLUOLQHVFRP 5KHLQ0DLQ&]HFK$LUOLQHV7HUPLQDO$UHD' 7UDLQ)UDQNIXUW'RZQWRZQ6DQG6(85 ,&(,&(&5(DQG6WUDLQVIURPVHYHUDO *HUPDQFLWLHVWRDLUSRUWZLWKRXWFKDQJLQJWUDLQ PLQ&DUJR (PDLOIUDFDUJR#F]HFKDLUOLQHVGH

&]HFK$LUOLQHV$JHQW6HOHFW$YLDWLRQ 5XD&DVWLOKR'±ƒ% /LVERD )D[ (PDLOOLV#F]HFKDLUOLQHVFRP

&]HFK$LUOLQHV.LQJ6W6RYHUHLJQ+RXVH +DPPHUVPLWK/RQGRQ:1$  )D[  (PDLOLQIRORQ#F]HFKDLUOLQHVFRP JURXSVORQ#F]HFKDLUOLQHVFRP ZZZF]HFKDLUOLQHVFRXN +HDWKURZ7HUPLQDO &]HFK$LUOLQHV+DQGOLQJ$JHQW$)6/ %86DSWRFLW\YYMRXUQH\WDNHVDSSUR[ KRXUPLQ*%32:57 8QGHUJURXQG3LFFDGLOO\/LQH 2:*%3 7$;,DSWRFLW\YYDSSU*%3 MRXUQH\WDNHVDSSUR[KRXU PLQ

EKATERINBURG, RUSSIA

FRANKFURT, GERMANY

LISBOA, PORTUGAL

LYON, FRANCE 3OHDVHFRQWDFW&]HFK$LUOLQHV3DULV 3URVtPHNRQWDNWXMWHkHVNpDHUROLQLHY3D¿tÍL IRU)UDQFHRQO\

  )D[  (PDLOSDU#F]HFKDLUOLQHVFRP /\RQ6DLQW([XSpU\ PLQ

MADRID, SPAIN &DOO&HQWUH )$;  (PDLOPDG#F]HFKDLUOLQHVFRP

KRAKOW, POLAND

MANCHESTER, UNITED KINGDOM

&]HFK$LUOLQHV$LUSRUW%DOLFH XONSW0HGZLHFNLHJR.UDNRZ )D[  (PDLONUN#F]HFKDLUOLQHVFRP

3OHDVHFRQWDFW&]HFK$LUOLQHV/RQGRQ 3URVtPHNRQWDNWXMWH&]HFK$LUOLQHV/RQGRQ  )D[  (PDLOLQIRORQ#F]HFKDLUOLQHVFRP JURXSVORQ#F]HFKDLUOLQHVFRPZZZF]HFKDLUOLQHVFRXN 0DQFKHVWHU$JHQW6(59,6$,5  %86DSWRFLW\YYHYHU\PLQMRXUQH\ WDNHVDSSUR[PLQ*%32: 577$;,DSWRFLW\YYDSSUR[*%3 75$,1DSWRFLW\YYHYHU\PLQWKURXJK WKHGD\DSSUR[*%32: PLQ

KUWAIT &]HFK$LUOLQHV$JHQW$O6DZDQ&R7KXQDL\DQ$OJKDQLP %OGJ)DKHG$O6DOHP6W32%6$)$7.XZDLW  )D[  (PDLONZL#F]HFKDLUOLQHVFRP

KIEV, UKRAINE &]HFK$LUOLQHV,)UDQNR6W.LHY  )D[  (PDLOFVD#FVDFRPXD$73 )D[  (PDLOFVD#XDPDLOQHW %XV3O3HUHPRJL %RU\VSLO PLQ

LIMA, PERU &]HFK$LUOLQHV$JHQW$YLDUHSV3HUX %RORJQHVL0LUDIORUHV /LPD3HUX )D[ (PDLOOLP#F]HFKDLUOLQHVFRP

MANILA, PHILIPPINES &]HFK$LUOLQHV$JHQW7UDYHO([FHOOHQFH&RUSRUDWLRQ 5RRP3HQLQVXOD&RXUW%OGJ3DVHRGH5R[DV &RUQHU0DNDWL$YH0DNDWL&LW\3KLOLSSLQHV=,3&RGH  )D[  (PDLOPQO#F]HFKDLUOLQHVFRP

MARSEILLE, FRANCE 3OHDVHFRQWDFW&]HFK$LUOLQHV3DULV3URVtPH NRQWDNWXMWH&]HFK$LUOLQHV3DULV IRU)UDQFHRQO\  )D[  (PDLOSDU#F]HFKDLUOLQHVFRP

review | 121

ƚƒƒƕƓƒƕƓƒƁ%(=3/$71ƒ/,1.$.217$.71+2&(175$3Ċ,92/ƒ1=Î(6.‹5(38%/,.<ƚƒƒƕƓƒƕƓƒƁ&$//&(175(v6)5((/,1()25&$//6)5207+(&=(&+5(38%/,&

'HLUD'XEDL  'LU )D[  (PDLOG[E#F]HFKDLUOLQHVFRP &]HFK$LUOLQHV+4*8/)


&=(&+$,5/,1(6/(7,Ē7Ú35$+$Ź58=<1ÚƓƘƒƒƚ35$+$Ƙ&=(&+5(38%/,&.217$.71&(17580&=(&+$,5/,1(6ŷ&$//&(17(5ŸƖƔƒƔƕƛƒƒƙƒƒƙ:::&=(&+$,5/,1(6&20

R EZERVAČNÍ K A NCEL Á Ř E | BO OK ING OFFICES %XVDSWRFLW\YYHYHU\PLQMRXUQH\WDNHVDSSUR[ PLQ2:(857$;,DSWRFLW\YYDSSUR[(85 $pURSRUW0DUVHLOOH3URYHQFH+DQGOLQJ$JHQW$YLDSDUWQHU  PLQ

MEXICO D. F., MEXICO &]HFK$LUOLQHV$JHQW*6$$9,$5(360(;,&2 OHJDOQDPHÄ$9,$5(366GH57'(&9

%RVTXHVGR'XUD]QRVHU3LVR2ILFLQD% %RVTXHVGHODV/RPDV0LJXHO+LGDOJR 0H[LFR')&3 (PDLOPH[#F]HFKDLUOLQHVFRP

MIAMI, USA &]HFK$LUOLQHV$JHQW$9,$5(360$1$*(0(17,1& 1:WK6WUHHW6XLWH9LUJLQLD *DUGHQV0LDPL)ORULGD 2SHUDWLQJ+RXUV 0RQGD\±)ULGD\6DWXUGD\  )D[  (PDLODIRUV\WK#DYLDUHSVFRP

MILAN, ITALY 3OHDVHFRQWDFW&]HFK$LUOLQHV5RPH 3URVtPHNRQWDNWXMWH&]HFK$LUOLQHV5RPH &DOO&HQWUH  )D[ )D[*URXS 6HUYLFH  (PDLOURP#F]HFKDLUOLQHVFRP %XVIURPWR&HQWUDO5DLOZD\6WDWLRQ HYHU\PLQ(85 7UDLQ0DOSHQVD([SUHVVIURPWR &DGRUQD)HUURYLH1RUG6WDWLRQ HYHU\PLQ±(85 0DOSHQVD7HUPLQDO PLQ

MINSK, BELARUS &]HFK$LUOLQHV$LU6HUYLFHV$JHQF\Ä2.6HUYLFH³ 7OHQRIILFH3ODWRQRYD6WU%UGIORRU0LQVN 72:12)),&(  )D[  (PDLOPVT#F]HFKDLUOLQHVFRP .XLE\VKHYD6W0LQVN $,532572)),&(  )D[  (PDLOPVT#F]HFKDLUOLQHVFRP 1DWLRQDO$LUSRUW0LQVN0LQVN PLQV

MONTREAL, CANADA 3OHDVHFRQWDFW&]HFK$LUOLQHVRIILFH0LVVLVVDXJD $LUSRUW5G0LVVLVVDXJD2QWDULR/95&DQDGD )D[ (PDLO\WR#F]HFKDLUOLQHVFRP

MOSCOW, RUSSIA &]HFK$LUOLQHVLD7YHUVNDLD-DPVNDLD 0RVNYD 021±)5,±±  )OW,QIRUPDWLRQ &DOO&HQWUH)D[  (PDLOPRZ#F]HFKDLUOLQHVFRPZZZF]HFKDLUOLQHVUX 6KHUHPHW\HYR &]HFK$LUOLQHV  PLQV

-).WR/D*XDUGLD1<$LUSRUW6HUYLFH ([SUHVV%XVHYHU\PLQ DP±SP PLQ 86'

-).WR1HZDUN$LUSRUWHUDP± SPPLQRUFRQQHFWDW3RUW $XWKRULW\%XV7HUPLQDO 86'

7D[L <HOORZFDEV)ODWIHHWRIURP0DQKDWWDQ86' *UDWXLW\QRWLQFOXGHG±PLQXWHULGH :HVWURQJO\UHFRPPHQGQRWKLULQJQRQUHJLVWHUHG FDUVRIIHUHGRXWVLGHWKHWHUPLQDO 3XEOLFWUDQVSRUWDWLRQ 6XEZD\7DNHWKH$LU7UDLQ 86' DQGFRQQHFWWR1HZ <RUN&LW\6XEZD\WUDLQVWRZDUGV0DQKDWWDQ 6XEZD\IDUHV6LQJOHULGH86'GD\XQOLPLWHG SDVV86'GD\XQOLPLWHGSDVV86'

NICOSIA/LARNACA, CYPRUS &]HFK$LUOLQHV$JHQW/RXLV$YLDWLRQ/WG(*ULYDV 'KLJHQLV$YH32%R[1LFRVLD  )D[  (PDLOQLFRVLD#F]HFKDLUOLQHVFRP &]HFK$LUOLQHV$JHQW/RXLV7RXULVW$JHQF\/WG 2IILFHVLQ1LFRVLD/LPDVVRO/DUQDFD3DSKRV$\LD1DSD  3DQF\SULDQWHOQXPEHU

)D[  (PDLOOFD#F]HFKDLUOLQHVFRP /DUQDFD$LUSRUW&]HFK$LUOLQHVFR/RXLV$YLDWLRQ/WG  RU )D[ 

ODESSA, UKRAINE

&DOO&HQWUH.RQWDNWQtFHQWUXP  )D[  (PDLOFDOOFHQWUH#FVDF] &]HFK$LUOLQHV9&HOQLFL3UDKD,QIRUPDWLRQ UHVHUYDWLRQVVDOH  %XV&('$=IURPFLW\9&HOQLFL3UDKDWRDLUSRUW IURPDLUSRUWWRFLW\9&HOQLFL3UDKD GHSHDFKPLQV&=.2: 3UDKD±5X]\Q€ &]HFK$LUOLQHV3DVVHQJHU&KHFN&DUJR&KHFN 6\VWHP2SHUDWLRQ&RQWURO  7O[7OJU 35$*$,53257)D[&KHFNLQ  )D[9,3&]HFK$LUOLQHV  'RPPLQV(XURSHPLQV ,QW H[FHSW(XURSH PLQV

PRISTINA, UNMIK 3OHDVHFRQWDFW &]HFK$LUOLQHV %HOJUDGH RU &]HFK$LUOLQHV6NRSMH 

RIGA, LATVIA

OSLO, NORWAY

ROME, ITALY

&]HFK$LUOLQHV7URQGKHLPVYHLHQ 12VOR )D[(PDLORVO#F]HFKDLUOLQHVFRP 7UDLQHYHU\PLQVIURP12. %XVHYHU\PLQVIURP12. 2VOR*DUGHUPRHQ$LUSRUW &KHFNLQ6$6*URXQG+DQGOLQJ6HUYLFHV PLQV

&]HFK$LUOLQHV7RUUH8IILFL$HURSRUWR /HRQDUGRGD9LQFL)LXPLFLQR  &DOO&HQWUH  )D[*URXS6HUYLFH  (PDLOURP#F]HFKDLUOLQHVFRP 7UDLQHYHU\PLQVIURP7LEXUWLQD7XVFRODQD 2VWLHQVH7UDVWHYHUH6WDWLRQ (85 DQGPLQVIURP 7HUPLQL6WDWLRQ (85 7LFNHWPXVWEH SXUFKDVHGEHIRUHERDUGLQJWKHWUDLQ /HRQDUGRGD9LQFL)LXPLFLQR  )D[  DLUSRUWPLQV

OSTRAVA, &=(&+5(38%/,& &]HFK$LUOLQHV-XUHmNRYD2VWUDYD .RQWDNWQtFHQWUXP  )D[  (PDLORVU#F]HFKDLUOLQHVFRP 0RÅQRY  (PDLODSRVU#FHVNHDHUROLQLHF] &KHFNLQ$LUSRUW2VWUDYD  )D[  PLQV

PARIS, FRANCE

3OHDVHFRQWDFW&]HFK$LUOLQHV)UDQNIXUW 3URVtPHNRQWDNWXMWH&]HFK$LUOLQHV)UDQNIXUW UHV  DGP )D[  (PDLOIUD#F]HFKDLUOLQHVFRP )UDQ]-RVHI6WUDXVV±6$7HUPLQDO 7UDLQ0XQLFK'RZQWRZQ1R6DQG6(85 PLQV&DUJR

NEW YORK, U.S.A.

PODGORICA, MONTENEGRO

&]HFK$LUOLQHV$YHQXHRIWKH$PHULFDV 6XLWH1HZ<RUN1<  7ROO)UHH

(PDLOQ\F#F]HFKDLUOLQHVFRP -).,QWHUQDWLRQDO$LUSRUW7HUPLQDO 6KXWWOHEXVFRPSDQLHV -).WR0DQKDWWDQ1HZ<RUN$LUSRUW6HUYLFH RZ86' ([SUHVV6KXWWOH86$ RZ 86' 6XSHU6KXWWOH RZ86'

3OHDVHFRQWDFW&]HFK$LUOLQHV%HOJUDGH  

122 | review

PRAHA, &=(&+5(38%/,&

&]HFK$LUOLQHV$LUSRUW2IILFH2GHVVD,QWHUQDWLRQDO $LUSRUW0DLQ7HUPLQDOQGIORRU )D[  (PDLO&]HFK$LUOLQHV2'6#PDLOFVVRGXD &=(&+$,5/,1(6&,7<&(17(5 7FKDLNRYVNL\/DQH2GHVVD )$; (PDLOZHOFRPH#JOREXVWRXUVFRPXD PLQV

&]HFK$LUOLQHVDYHQXHGHO¶RSHUD3DULV 3DULV021±)5,DP±SP IRU)UDQFHRQO\   )D[ (PDLOSDU#F]HFKDLUOLQHVFRP %XV(WRLOH0DLOORW&'*(855XH6FULEH$XEHU &'*(85&'*25< WUDQVLWSD[ (85 &KDUOHVGH*DXOOH7HUPLQDO% &]HFK$LUOLQHV )D[  &]HFK$LUOLQHVWLFNHWLQJFRXQWHU  7HUPLQDO% PLQV

MUNICH, GERMANY

FVDWDWVDOH#HXURZHEVN WDWU\#DLUVHUYLFHVVN7$;,+RWHO *HUODFK5DLOZD\6WDWLRQ3RSUDG %XV2.DQG2.IURP7DWUD+RWHO 3RSUDG±7DWU\  )D[  (PDLODLUSRUW#DLUSRUW3RSUDGVN PLQV

POPRAD/TATRY, SLOVAKIA &]HFK$LUOLQHV$JHQW6ORYDN$LU6HUYLFHV .DUSDWVNi7DWUD+RWHO3RSUDG  &DOO&HQWUH )D[  (PDLOWDWU\#F]HFKDLUOLQHVFRP

&]HFK$LUOLQHV5LJD,QWHUQDWLRQDO $LUSRUWUG/HYHO/95LJD  )D[  (PDLOUL[#F]HFKDLUOLQHVFRP %XV1RWR&HQWUDO6WDWLRQ/9/PLQ ([SUHVV1R$WR%ULYLEDV6W .DWHGUDOH ± /9/PLQ7$;,/9/PLQ DLUSRUWPLQ

ROSTOV ON DON, RUSSIA &]HFK$LUOLQHV6XYRURYD 5RVWRYRQ'RQ5XVVLD  )D[  (PDLOURY#F]HFKDLUOLQHVFRP

SAMARA, RUSSIA &]HFK$LUOLQHV5HQDLVVDQFH+RWHO6DPDUD 1RYR6DGRYD\D6WU%6DPDUD  5HV  'LU&DOO&HQWUH )D[  (PDLOVDPDUD#F]HFKDLUOLQHVFRP

SANTIAGO DE CHILE, CHILE &]HFK$LUOLQHV$JHQW$YLDUHSV&KLOH OHJDOQDPH )O\&KLOH 'U0DQXHO%DUURV%RUJRQR2I 3URYLGHQFLD±6DQWLDJRGH&KLOH   )D[  (PDLOFVD#VDSFKLOHFO

SAO PAULO, %5$=,/ &]HFK$LUOLQHV$JHQW$9,$5(36%5$6,/ OHJDOQDPHÄ6$3%UDVLO$JHQFLDGH 9LDJHQHVH7XULVPR/7'$³

$Y6DR/XL]FM((GLILFLR,WDOLD &HQWUR6DR3DXOR%UDVLO&(3  )D[  (PDLOVDR#F]HFKDLUOLQHVFRP


R EZERVAČNÍ K A NCEL Á Ř E | BO OK ING OFFICES &]HFK$LUOLQHV$JHQW+\RU\RXQJ%OGJ 0RRN\RGRQJ&KXDQJNX6HRXO  )D[  (PDLOVHO#F]HFKDLUOLQHVFRP

SKOPJE, MACEDONIA (FYROM) &]HFK$LUOLQHV$JHQW *6$7UDYHO1HW 0DUVDO7LWRD6NRSMH  )D[  (PDLOVNRSMH#F]HFKDLUOLQHVFRP

SLIAČ, SLOVAKIA 3OHDVHFRQWDFW&]HFK$LUOLQHV%UDWLVODYD 3URVtPHNRQWDNWXMWH&]HFK$LUOLQHV%UDWLVODYD  &DOO&HQWUH )D[  (PDLOEWV#F]HFKDLUOLQHVFRP 6OLDm +DQGOLQJ$JHQW/HWLVNR6OLDmDV  )D[  (PDLOKDQGOLQJ#DLUSRUWVOLDFVN 7$;,%DQVNi%\VWULFD±5DLOZD\6WDWLRQ =YROHQ±5DLOZD\6WDWLRQ DLUSRUWPLQ

SOFIA, BULGARIA &]HFK$LUOLQHV6DERUQD6RILD  )D[ (PDLOVRI#F]HFKDLUOLQHVFRP %XV0XQLFLSDOEXV1R &]HFK$LUOLQHV DLUSRUW  7LFNHWLQJDQGUHVHUYDWLRQ  DLUSRUWPLQ

SPLIT, CROATIA &]HFK$LUOLQHV$JHQW3DOPDWXULVWGRR+UYRMHYD6SOLW  )D[  (PDLOSDOPDWXULVW#VWKWQHWKU %XV2EDOD/D]DUHWD%%+5. DLUSRUW,QWPLQGRPPLQ

STOCKHOLM, SWEDEN &]HFK$LUOLQHV+ROOlQGDUJDWDQ6WRFNKROP  &DOO&HQWUH&]HFK$LUOLQHV  UHV7RZQ 2IILFH)D[  (PDLOVWR#F]HFKDLUOLQHVFRP %XV&LW\7HUPLQDOHQ.ODUDEHUJVYLDGXNWHQ EXVHYHU\PLQMRXUQH\WDNHVDSSUR[PLQ 6(.2:7UDLQ±&HQWUDOHQ 0DLQ5DLOZD\ 6WDWLRQ $UODQGD([SUHVVHYHU\PLQGXULQJ WKHGD\MRXUQH\WDNHVPLQ6(.2: &]HFK$LUOLQHVWLFNHWLQJFRXQWHU$UODQGD7HUPLQDO GHSWKDOO0'$6HUYLFHFRXQWHU  2SHQ021)5, 6$7681)D[  PLQ

ST. PETERSBURG, RUSSIA

 )UHHFDOO )D[  (PDLOV\G#F]HFKDLUOLQHVFRP

TAIPEI, TAIWAN &]HFK$LUOLQHV$JHQW3DUDPRXQW,QWHUQDWLRQDO([SUHVV &RUS)1R1DQNLQJ(DVW5RDG6HF&KXQJVKDQ 'LVWULFW7DLSHL  3$;  &$5*2 )D[  (PDLOWSH#F]HFKDLUOLQHVFRP

TALLINN, ESTONIA &]HFK$LUOLQHV5lYDOD7DOOLQQ  )D[  (PDLOVDOHVWOO#F]HFKDLUOLQHVFRP%XV$LUSRUW±&LW\ &HQWHU%XV1R((.RUWD[L DLUSRUWPLQ

TASHKENT, 8=%(.,67$1 &]HFK$LUOLQHV$JHQW7UDYHO6\VWHP 1XNXVVWUHHWRIILFH0LUDERGGLVWULFW  ID[  (PDLOWDV#F]HFKDLUOLQHVFRP

TBILISI, GEORGIA &]HFK$LUOLQHV$JHQW*6$%HULND &KDYFKDYDG]H$YH7ELOLVL )D[ (PDLOFVD#F]HFKDLUOLQHVJH

TEL AVIV, ISRAEL &]HFK$LUOLQHV&LW\2IILFH%HQ<HKXGD6W 7HO$YLY0LJGDORU%XLOGLQJWKIORRU  )D[  (PDLOWOY#F]HFKDLUOLQHVFRP &]HFK$LUOLQHV$LUSRUW2IILFH%HQ*XULRQ,QWO$LUSRUW 7HUPLQDO±WKIORRU±$LUOLQH2IILFH  )D[  (PDLODLUSRUWWOY#F]HFKDLUOLQHVFRP&]HFK $LUOLQHV$LUSRUW7LFNHWLQJ&RXQWHU %HQ*XULRQ,QWO$LUSRUW7HUPLQDO UGIORRU'HSDUWXUH/HYHO :RUNLQJ+RXUV±RSHQKRXUVEHIRUHGHSDUWXUH 7UDLQ±IURPWR'RZQWRZQ&LW\6WDWLRQFRQQHFWLRQV DGD\,/62:6HQLRU&LWL]HQ,/62: PLQ

THESSALONIKI, GREECE 3OHDVHFRQWDFW&]HFK$LUOLQHVLQ$WKHQV 3URVtPHNRQWDNWXMWHkHVNpDHUROLQLHY$WpQiFK 0DNHGRQLD$LUSRUW %XVDSWRFLW\(857$;,(85 PLQ

TOKYO, JAPAN &]HFK$LUOLQHV$JHQW$,56<67(0,1& 7RUDQRPRQ7%/%OGJ) 7RUDQRPRQ0LQDWR.X7RN\R 7HO)D[ (PDLOW\R#F]HFKDLUOLQHVFRP

TORONTO, CANADA

&]HFK$LUOLQHV%ROVKDLD0RUVNDLD6W 3HWHUVEXUJ  &DOO &HQWUH )D[  (PDLOOHG#F]HFKDLUOLQHVFRP %XV6XEZD\0RVNRYVNDLD%XV1R 3XONRYR  PLQ

&]HFK$LUOLQHV&DQDGD$LUSRUW5G 0LVVLVVDXJD2QWDULR/95.DQDGD )D[(PDLO\WR#F]HFKDLUOLQHVFRP %XV$LUSRUW%XV7HUPLQDO$LUSRUW'RZQWRZQDOO PDMRUKRWHOV&$'57&$'2: 3HDUVRQ,QWHUQDWLRQDO7HUPLQDO  ,QWPLQ

STUTTGART, GERMANY

VENICE, ITALY

3OHDVHFRQWDFW&]HFK$LUOLQHV)UDQNIXUW 3URVtPHNRQWDNWXMWH&]HFK$LUOLQHV)UDQNIXUW UHV DGP )D[ (PDLOIUD#F]HFKDLUOLQHVFRP (FKWHUGLQJHQ±&]HFK$LUOLQHV7HUPLQDO 7UDLQ6WXWWJDUW'RZQWRZQ1R6DQG6(85 PLQ&DUJR

3OHDVHFRQWDFW&]HFK$LUOLQHV5RPH 3URVtPHNRQWDNWXMWH&]HFK$LUOLQHV5RPH  &DOO&HQWUH  )D[ )D[*URXS 6HUYLFH  (PDLOURP#F]HFKDLUOLQHVFRP %XVFLW\WRDSPLQ(85 6KLSPLQ(85 PLQ

SYDNEY, AUSTRALIA &]HFK$LUOLQHV$JHQW&]HVORWRXU$LU6HUYLFHV 37<6XLWH/HYHO$XVWUDOLD6TXDUH 7RZHU*HRUJH6W6\GQH\16: 3RVWDO32%R[+$XVWUDOLD6TXDUH 7RZHU6\GQH\16:7RZHU6\GQH\16:

VIENNA, AUSTRIA &]HFK$LUOLQHV2GHRQJDVVH$:LHQ &DOO&HQWUH   )D[  (PDLOYLH#F]HFKDLUOLQHVFRP

%XV$LUSRUWWR&LW\$3±6FKZHGHQSODW](85 75$,1$3±6WDWLRQ:LHQ0LWWH(85 &LW\$LUSRUW7UDLQ$3±6WDWLRQ:LHQ0LWWH(85 6FKZHFKDW7HUPLQDO PLQ

VILNIUS, LITHUANIA &]HFK$LUOLQHV09DODQmLDXV/79LOQLXV  )D[  (PDLOFVDYLOQLXV#F]HFKDLUOLQHVOW 9LOQLXV,QWHUQDWLRQDO$LUSRUW +DQGOLQJ$JHQW/LWFDUJXV $*OREH*URXQG3DUWQHU

  )D[  (PDLOWLFNHWLQJ#OLWFDUJXVOW /RVW )RXQG  %XV1RWRFLW\*HGLPLQR$YH/7/ PLQ1RWR5DLOZD\6WDWLRQ/7/ PLQPLQLEXVWRFHQWUH/7/PLQ 7$;,WRFLW\FHQWUH/7/PLQ

WARSAW, POLAND &]HFK$LUOLQHVXO1DELHODNDDSW:DUVDZ  )D[  (PDLOZDZ#F]HFKDLUOLQHVFRP %XV&LW\EXV<HOORZ³$LUSRUW&LW\´1R 2NHFLH  )D[  7OJU:$:..2. ,QWPLQGRPPLQ

YEREVAN, ARMENIA &]HFK$LUOLQHV$JHQW9LVD&RQFRUG7UDYHO %DJKUDP\DQ$YH<HUHYDQ  )D[  (PDLOUHVHUYDWLRQV#F]HFKDLUOLQHVDP 7UDQVSRUW$LUSRUW±&LW\&HQWUH%XV 1R PLQLEXV 86' $LSRUW±2SHUD+RXVH%XV1R86' $LUSRUW±%DUHDPXW\XQ0HWUR6WDWLRQ 7$;,$LUSRUW±'RZQ7RZQ86' %XV1R PLQLEXV 86'$LUSRUW2SHUD +RXVH1R86'$LUSRUW±%DUHNDPXW\XQ 0HWUR6WDWLRQ7$;,$LUSRUW±'RZQWRZQ 86'

&DUJRVDOHV  (PDLOFDUJR#F]HFKDLUOLQHVDP %DJJDJHFODLPV =YDUQRWV+DQGOLQJ$JHQW

 H[W &]HFK$LUOLQHV2IILFH  2SHQ:HG7KX6DW6XQ PLQ

ZAGREB, CROATIA &]HFK$LUOLQHV=ULQMHYDF=DJUHE  )D[  (PDLO]DJ#F]HFKDLUOLQHVFRP %XV0DLQ%XV6WDWLRQ'U]LFHYD%%+5. &]HFK$LUOLQHVDLUSRUW  DLUSRUW,QWPLQGRPPLQ

ZÜRICH, 6:,7=(5/$1' &]HFK$LUOLQHV/|ZHQVWUDVVH=ULFK &DOO&HQWUH  DGP )D[ (PDLO]UK#F]HFKDLUOLQHVFK 7UDLQ+DXSWEDKQKRI+DXSWSRUWDOHYHU\PLQ&+) .ORWHQ7HUPLQDO$5($LUOLQH5HSUHVHQWDWLYHV (XURSH=XULFK$LUSRUW32%R[ &]HFK$LUOLQHVGHVN7HUPLQDO±6ZLVVSRUW7LFNHW&HQWHU  )D[  PLQ

ŽILINA, SLOVAKIA 3OHDVHFRQWDFW&]HFK$LUOLQHV%UDWLVODYD 3URVtPHNRQWDNWXMWH&]HFK$LUOLQHV%UDWLVODYD  &DOO&HQWUH )D[  (PDLOEWV#F]HFKDLUOLQHVFRP +DQGOLQJ$JHQW/HWLVNRYiVSRORmQRVÊÌLOLQDDV  )D[  (PDLORSHUDWH#DLUSRUWVN %XVFRQQHFWLRQWRDQGIURPDSWR%XV 6WDWLRQÌLOLQDIURP%XV6WDWLRQÌLOLQDGHS MRXUQH\WDNHVPLQ PLQ

review | 123

ƚƒƒƕƓƒƕƓƒƁ%(=3/$71ƒ/,1.$.217$.71+2&(175$3Ċ,92/ƒ1=Î(6.‹5(38%/,.<ƚƒƒƕƓƒƕƓƒƁ&$//&(175(v6)5((/,1()25&$//6)5207+(&=(&+5(38%/,&

SEOUL, KOREA


DU T Y FR EE

Ä&#x152;OKOLĂ DA â&#x20AC;&#x201C; NOVINKY CHOCOLATE â&#x20AC;&#x201C; NOVELTIES VĂ˝bÄ&#x203A;r z nabĂ­dky prodejen Duty Free Ä&#x152;eskĂ˝ch AeroliniĂ­. A selection from Czech Airlines Duty Free.

STARBROOK GIANT MILK WITH HAZELNUTS MLĂ&#x2030;Ä&#x152;NĂ Ä&#x152;OKOLĂ DA S LĂ?SKOVĂ?MI OĹ&#x2DC;Ă?Ĺ KY 400 g Cena/EU price

279 KÄ?

approx.

10,50

BARBIE BEAUTY CASE HEART BONBONIĂ&#x2030;RA 28 g Cena/EU price

299 KÄ?

BARBIE COSMETIC CASE FLOWER BONBONIĂ&#x2030;RA 40 g Cena/EU price

229 KÄ?

K DOSTĂ NĂ? V PRODEJNÄ&#x161; DUTY FREE Ä&#x152;SA NA T1, T2 $9$,/$%/($7&=(&+$,5/,1(6'87<)5((217Ć&#x201C;7Ć&#x201D;

124 | review

approx.

9

approx.

11,50


T Y FR EE SKDU YSHOP

ČOKOLÁDA – NOVINKY CHOCOLATE – NOVELTIES

TOBLERONE GOLD ETHNO MLÉČNÁ ČOKOLÁDA 750 g Cena/EU price

389 Kč

15

TOBLERONE EDELWEISS BOX ČOKOLÁDA 210 g Cena/EU price

349 Kč

13,50

TOBLERONE RIBBON BOX BONBONIÉRA 210 g Cena/EU price

349 Kč

13,50

TOBLERONE GOLD KIDS CUP WITH STRAW MLÉČNÁ ČOKOLÁDA 150 g Cena/EU price

299,- Kč

11,50

review | 125


DU T Y FR EE

LUXUSNÍ ŠAMPAŇSKÉ LUXURY CHAMPAGNE

MUMM CHAMPAGNE 12% 0,75 l Cena/EU price

750 Kč

EUR 29

PIPER HEIDSIECK BRUT 0,75 l Cena/EU price

989 Kč

VEUVE CLICQUOT BRUT 12% 0,75 l

126 | review

DOM PERIGNON 12,5% 0,75 l Cena/EU price

3990 Kč

Cena/EU price

1129 Kč

38

43

152,50


T Y FR EE SKDU YSHOP

MORAVSKÁ VÍNA MORAVIAN WINES

RULANDSKÉ BÍLÉ BREGANZE 3,127%/$1&%5(*$1=( 0,5 l Cena/EU price

259 Kč

10

MEX CHARDONNAY 2006, POZDNÍ SBĚR MEX CHARDONNAY 2006, LATE HARVEST 0,75 l Cena/EU price

329 Kč

12,50

RYZLINK VLAŠSKÝ 2006, LEDOVÉ VÍNO WELSCHRIESLING 2006, ICEWINE 0,2 l Cena/EU price

659 Kč

25

VEX MERLOT 2006, VÝBĚR Z HROZNŮ VEX MERLOT 2006 SELECTION FROM GRAPES 0,75 l Cena/EU price

349 Kč

13,50

review | 127


DU T Y FR EE

PARFÉMY A KOSMETIKA PRO DÁMY FRAGRANCES AND COSMETICS FOR WOMEN

BVLGARI BLV II EDP 50 ml Cena/EU price

1399 Kč

53,50

DIOR GAUCHO EYE MAKEUP PALETTE Cena/EU price

1119 Kč

43

MOSCHINO LIGHT CLOUDS EDT 50 ml Cena/EU price

1199 Kč

ANGE OU DEMON LE SECRET EDP 50 ml Cena/EU price

1690 Kč

128 | review

64,5

46


T Y FR EE SKDU YSHOP

PARFÉMY PRO PÁNY FRAGRANCES FOR MEN

CALVIN KLEIN CK FREE EDT 50 ml Cena/EU price

1039 Kč

40

GIVENCHY PLAY INTENSE EDT 50 ml Cena/EU price

1299 Kč

49,5

GIVENCHY PLAY EDT 50 ml Cena/EU price

1199 Kč

46

review | 129


SK Y SHOP

MISAKI PENDANT SIRENE OdråŞí ĹĄtĂ­hlou postavu moĹ&#x2122;skĂŠ panny, pĹ&#x2122;Ă­vÄ&#x203A;ĹĄek je vyroben z nÄ&#x203A;kolika dlouhĂ˝ch kouskĹŻ mincovnĂ­ho stĹ&#x2122;Ă­bra potaĹženĂ˝ch rhodiem, s unikĂĄtnĂ­ bĂ­lou pÄ&#x203A;stovanou perlou. NealergennĂ­. V novĂŠ luxusnĂ­ ĹĄperkovnici. 5HĹ´HFWLQJWKHVOHQGHUĹłJXUHRIDPHUPDLGWKH pendant is made of several long elements in UKRGLXPSODWHGVWHUOLQJVLOYHUZLWKDXQLTXH white cultured pearl. Non-allergenic. Comes in our new luxurious windowed jewellery box.

MISAKI SIRENE PENDANT Cena/EU price

3990 KÄ?

approx.

148.10

ADRESĂ Ĺ&#x2DC; | ADDRESS BOOK Destinace | Destination: Holidays Czech Airlines â&#x20AC;&#x201C; GESTIN, V Celnici 5, 110 00 Praha 1 | Food and drinks: Bugsyâ&#x20AC;&#x2122;s bar â&#x20AC;&#x201C; PaĹ&#x2122;Ă­ĹžskĂĄ 10, Praha 1, tel.: 840 284 797, www.bugsysbar.com, Grandhotel Pupp â&#x20AC;&#x201C; MĂ­rovĂŠ nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­ 2, Karlovy Vary, tel.: 353 109 111, www.pupp.cz, Havana Club â&#x20AC;&#x201C; Ĺ kolskĂĄ 16, Praha 1, tel.: 221 486 788, www.clubhavana.cz, La Casa Argentina, DlouhĂĄ 35/730, Praha 1, tel.: 222 311 512, www.lacasaargentina.cz | High tech: NovaVoice â&#x20AC;&#x201C; Consulting Company Novasoft a.s., OldĹ&#x2122;ichova 49, 128 00 Praha 2, www.novavoice.cz, Nokia â&#x20AC;&#x201C; www.nokia.cz, Samsung â&#x20AC;&#x201C; www.samsung.cz | Hodinky | Watches:$YLDWRUÄť6N\6KRSĂ&#x17D;HVNÂżFKDHUROLQLÂŻVN\VKRSF]HFKDLUOLQHVFRP5ROH[Äť+RGLQÂŁÄ&#x2039;VWYÂŻ KlenotnictvĂ­ Carollinum, PaĹ&#x2122;Ă­ĹžskĂĄ 11, Praha 1, www.carollinum.cz | Kosmetika | Cosmetics: CREED â&#x20AC;&#x201C; Simple koncept store, PaĹ&#x2122;Ă­ĹžskĂĄ Ć&#x201D;Ć&#x2019;3UDKDĆ&#x201C;7HOĆ&#x201D;Ć&#x201D;Ć&#x201C;Ć&#x2122;Ć&#x2122;Ć&#x201C;Ć&#x2DC;Ć&#x2122;Ć&#x2122;ZZZFDUROOLQXPF]/DQFÇ&#x201D;PHÄť/Äž2UHDOĂ&#x17D;5NGRVWÂŁQÂŻYHY\EUDQÂżFKSDUIXPHULÂŻFK+DOORZHHQ.LVVÄťVÂŻÄ&#x2014; parfumeriĂ­ FAnn, www.fann.cz | MĂłda | Fashion:1DWDOL5XGHQÄť'ORXKÂŁĆ&#x2022;3UDKDĆ&#x201C;WHOĆ&#x2122;Ć&#x2122;Ć&#x2014;Ć&#x2014;Ć&#x2122;Ć&#x201C;Ć&#x201C;Ć&#x201D;Ć&#x2122;ZZZQDWDOLUXGHQF]%RXWLTXH'LRU â&#x20AC;&#x201C; PaĹ&#x2122;Ă­ĹžskĂĄ 4, Praha 1, www.carollinum.cz, Freeport HatÄ&#x203A; â&#x20AC;&#x201C; Chvalovice-HatÄ&#x203A; 196, www.freeport.cz, Chantelle â&#x20AC;&#x201C; DĹŻm mĂłdy, VĂĄclavskĂŠ QÂŁPĂ&#x203A;VWÂŻĆ&#x2014;Ć&#x161;3UDKDĆ&#x201C;=DUHWDÄť'UHVV/LNHD6WDU1D6YĂ&#x203A;FHQFHĆ&#x201D;Ć&#x2013;Ć&#x2013;Ć&#x2022;Ć&#x2DC;3UDKDĆ&#x203A;WHOĆ&#x201D;Ć&#x161;Ć&#x201C;Ć&#x203A;Ć&#x201D;Ć&#x161;Ć&#x2014;Ć&#x2013;Ć&#x2013;ZZZVSROHFHQVNHVDW\]DUHWDF]

130 | review


 $  "

" " 

 

 !"   "

    "   "      

#  


Information and Reservation: Czech Republic: +420 22 23 24 995 International: +49 (0)1805 23 22 22 Booking code: 9994088

fl y czech airlines â&#x20AC;&#x201C; drive sixt

Weekend specials in Europe.

(Starting from CZK 1428/weekend and earn 2000 OK Plus Miles)

Offer is valid in Austria, Belgium, Czech Republic, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands, Switzerland and United Kingdom. Prices incl. VAT, LDW, airport & service fees.

Review_5_09_FINAL_PDF  
Review_5_09_FINAL_PDF  

Ostré PDF Review 5/2009

Advertisement