Page 1

July–August 2012

HISTORICKÁ METROPOLE I CENTRUM SJEDNOCENÉ EVROPY

ŠTRASBURK

A HISTORIC METROPOLIS AS WELL AS THE CENTRE OF THE UNITED EUROPE

STRASBOURG

Váš osobní výtisk | Your personal copy

| www.czechairlines.com |


!"#"$%"&'(%")'$*+$,+#-./,"0'12$"&3,'112$41256'$.7")+81"./-$93+$%"&'(%")'$%"57'1:;


| OBSAH | CONTENT

ČLÁNKY | ARTICLES 6

Div Česka | Czech wonder

8

Navigátor | Navigator

14

Rozhovor | Interview

24

Helena Třeštíková – Vždycky jsem si psala deníky | Helena Třeštíková – I have always kept writing diaries 24

Destinace | Destination Štrasburk – Historická metropole i centrum sjednocené Evropy | Štrasburk – A historic metropolis as well as the centre of the united Europe

36

Téma | Topic Užijte si s dětmi prázdniny |Enjoying your holiday with the children

46

Destinace | Destination Nižnij Novgorod – Zapomenutá perla na Volze | Nizhny Novgorod

46

– The forgotten pearl on the Volga 54

Osobnost na palubě | Personality on board Pavel Jelínek – Věda je jistý druh svobody |Pavel Jelínek – Science is a kind of freedom

58

Knižní tip | Book tip Miloš Urban – Praga piccola | Miloš Urban – Praga piccola

62

Rodinné stříbro | Family Silver

66

Životní styl | Life style

74

Reportáž | Reportage

76

Střípky | News

54 SERVIS | SERVICE 80

Program OK Plus | OK Plus Programme

81

Užitečné informace | Useful information

82

Na palubě | On board

84

Mapy | Maps

86

SkyTeam

87

Terminál a plán letiště a služby | Terminal, airport plan & services

90

Letadlový park | Fleet

92

Dárky | Gifts

TĚŠÍME SE NA VAŠE NÁZORY NA REVIEW. POSÍLEJTE JE, PROSÍM, NA | YOUR OPINIONS OF THE REVIEW WOULD BE MUCH APPRECIATED. PLEASE, SEND THEM TO: review@csa.cz, České aerolinie, Jana Kašpara 1, 160 08 Praha 6, Czech Republic PRO ČESKÉ AEROLINIE VYDÁVÁ | FOR CZECH AIRLINES PUBLISHED BY: Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7 – Troja, tel.: +420 244 023 101, e-mail: info@bpublishing.cz, www.bpublishing.cz REDAKČNÍ RADA | EDITORIAL BOARD: Jaroslava Nová, Jiří Marek, Hana Hejsková, Magdaléna Chvalinová, Rudolf Král INZERCE | ADVERTISING: Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz, +420 774 075 614. Vydavatel neručí za obsah inzerátů. | The publisher is not responsible for the content of advertisements. TISK | PRINT: Slovenská Grafia, a. s. Tiskové chyby vyhrazeny. REVIEW VYCHÁZÍ JAKO DVOUMĚSÍČNÍK. | THE REVIEW IS PUBLISHED BI-MONTHLY. Registrace Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 16853

4


| LIFESTYLE

MERCURY jewellery boutique Choose among a selection of beautiful jewellery at your jeweller right at Prague Airport in the Duty Free zone of Terminal 1.

BOVET: BORN For over thirty years Bibigi jewelry has aimed to craft emotions from gold and diamonds. The brand offers high-quality diamonds, creative design and excellent customer service. www.bibigi.com

Traditional Italian brand since 1975. Its “masculine” character derives from an unusual combination of gold and precious stones with innovative materials and open use of technical elements. www.baraka.it

BY PASSION

Founded 1822 in Switzerland BOVET is well accepted by connaisseurs of Haute Horlogerie. The brand stands for only the best in technology such as Tourbillons, Miniature Painting or highly balanced masterpieces like the AMADEO concept. www.bovet.com

FRANCK MULLER GENÈVE master Luxury, splendour and Spanish passion. Launched in the 1970s, Carrera y Carrera is now one of the ten largest manufacturers of jewellery in the world and is the essence of perfect jewellery. www.carreraycarrera.com

Dandy Edition Arty Watch combines discreet elegance with refined details. Two dials are asymmetrically placed on a black sapphire and guarantee that you will wear a true original on your wrist. www.chaumet.com

of compilcations

Since 2000 the brand presents every year a new Tourbillon. The smallest Lady Tourbillon was introduced to the public very recently. Other Master pieces like one of the most complicated watches in the world are also presented in tonneau form of FRANCK MULLER GENÈVE. www.franckmuller.com

In Pasquale Bruni’s collections, this famous designer’s favourite symbols are used to capture the contemporary woman with her poetry, glamour but also dark sides. www.pasqualebruni.com

Innovative design. Unique style. Glittering stars. These expressions truthfully describe the quality of one of the leading contemporary brands of luxury jewellery. www.hstern.net

Stephen Webster is one of the UK’s leading jewellery designers. His eye for detail, perfect technique and glam-rock flair guarantee dramatic creations and consistently elegant design. www.stephenwebster.com

WHERE TO FIND US Airport Prague-Ruzyně Terminal 1 / Duty Free Gate A + 420 224 267 561 / Duty Free Gate B + 420 224 282 728 / airport.prague@mercury-jewellery.cz Hotel InterContinental Prague / Pařížská 30, 110 00 Praha 1 +420 296 631 197 / www.mercury-jewellery.cz


Panská skála Panská skála Národní přírodní památka nedaleko města

The national natural monument near the town

Kamenický Šenov, na které zaujmou hlavně

of Kamenický Šenov is attractive mostly for its

kamenné sloupce připomínající uspořádáním

stone pillars that resemble the arrangement of

píšťaly kostelních varhan. Vizuálně atraktivní

pipes in a church organ. The visually appealing

skála a pod ní se rozkládající jezírko si zahrály

rock with a small lake beneath for example

například v pohádce Pyšná princezna nebo ve

“starred” in the film version of the Proud Princess

francouzském filmu o starověkém kouzelníku

fairy tale or in the French movie about Merlin the

Merlinovi.

Magician.


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Bohemia JazzFest Bohemia JazzFest Jedna z největších kulturních akcí u nás, Bohemia JazzFest, ovládne od 10. do 22. července historická náměstí předních českých měst a představí to nejlepší ze současného světového jazzu. Loňské open air koncerty na Staroměstském náměstí v Praze, v Plzni, Domažlicích, Ostravě, Prachaticích a dalších městech zhlédlo přes 70 000 návštěvníků. Letos se návštěvníci akcí mohou těšit například na Dee Dee Bridgewater Quintet, Mike Stern/Richard Bona Quartet, Trilok Gurtu, Dave Holland Quartet , Joe Lovano/Dave Douglas Quintet a mnoho dalších. Zakladatel a ředitel Bohemia JazzFestu, světově uznávaný jazzový kytarista Rudy Linka, vystoupí 20. července v Táboře společně s Lubošem Andrštem. Všechny koncerty Bohemia JazzFestu jsou zdarma. Více na www.bohemiajazzfest.com. One of our biggest cultural events, Bohemia JazzFest, will take over historical squares of the prominent Czech cities from 10–22 July and will introduce the best of contemporary jazz world. Last year’s open air concerts were visited by more than 70,000 people. This year’s audience may look forward to Dee Dee Bridgewater Quintet, Mike Stern/Richard Bona Quartet, Trilok Gurtu, Dave Holland Quartet , Joe Lovano/Dave Douglas Quintet and many others. Founder and director of the Bohemia JazzFest, worldwide renowned jazz guitarist Rudy Linka, will perform in Tábor on 20 July together with Luboš Andršt. All Bohemia JazzFest concerts are free. More info at www.bohemiajazzfest.com.

Calatravova Výprava za pohybem Santiago Calatrava: The quest for movement Unikátní výstavou španělského architekta, inženýra a umělce zahájila ruská Ermitáž, jedno z největších muzeí světa, svůj nový projekt Hermitage 20/21. Ve snaze nadchnout pro současné umění i širokou veřejnost vsadili v Ermitáži na mága současné světové architektury věnujícího se v začátcích kariéry převážně mostům a vlakovým nádražím s nadčasovým vzhledem. Velkoformátové obrazy a plastiky vytvořené speciálně pro tuto příležitost budou k vidění až do 30. září 2012. Více na www.hermitagemuseum.org. A unique exhibition of the Spanish architect, engineer and artist has been launched in the Russian Hermitage, one of the largest museums in the world, as the first part of its new project Hermitage 20/21. In an attempt to excite the wide public about contemporary art, Hermitage put its money on the magician of the contemporary world architecture who, at the beginning of his career, focused mainly on bridges and train stations with timeless looks. Big print pictures and plastic art can be seen until 30 September 2012. More info at www.hermitagemuseum.org. 8


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Černé divadlo Praha Black Light Theatre of Prague Nechte se vtáhnout do děje příběhů oživených jedinečnými prostředky černého divadla. Black Light Theatre of Prague (známé též jako All Colours Theatre), černé divadlo s pětadvacetiletou tradicí, naleznete v historickém sálu Divadla v Rytířské přímo v centru Prahy. Působivý kontrast světla a tmy, původní scénická hudba, špičkové výkony herců a tanečníků a mistrovsky zvládnuté užití vizuálních triků, to vše jsou výrazové prostředky, které vytvářejí charakter všech představení. V těch se navíc nemluví, takže jsou vhodná i pro zahraniční návštěvníky. Více na www.blacktheatre.cz. Allow yourself to be drawn into the stories brought to life by unique tools of black light theatre. Black Light Theatre of Prague (also known as All Colours Theatre) is a theatre of 25-year old tradition and can be found in the historical theatre hall in Rytířská street in the centre of Prague. Impressive contrast of light and darkness, original scenic music, top performances by actors and dancers, as well as masterly use of visual tricks present the expressive means creating the character of all the theatre performances. There is no spoken word and so they are suitable for foreign visitors. More info at www.blacktheatre.cz.

Světová pantomima ve Varšavě International Mime Art Festival Již dvanáctý ročník Mezinárodního festivalu pantomimy si klade za cíl představit současnou podobu tohoto divadelního umění. Za léta své existence si festival ve Varšavě našel mnoho příznivců z řad profesionálů i veřejnosti, a tak není divu, že mezi vystupujícími umělci lze letos zahlédnout například také žáky legendárního mima Marcela Marceaua. Od 18. do 26. srpna můžete ve varšavském divadle Na Woli nejen zhlédnout nejrůznější představení, ale také si můžete alespoň na chvíli vyzkoušet, jaké to je nasadit si bílou masku němých herců. Pro všechny zájemce o pantomimické umění je tady připraveno hned několik workshopů. Více na www.mime.pl. Twelfth year of the International Mime Art Festival aims to present contemporary form of this theatre genre. The Warsaw festival has gained many fans from public and expert audiences during its years in existence and so it is no surprise that this year’s programme includes students of the legendary mime Marcel Marceau, for example. Warsaw theatre Na Woli will host a variety of performances and also a possibility to experience what it’s like to wear a white mask of the mute from 18–26 August. A number of workshops is also on offer for those interested. More info at www.mime.pl. 9


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Plážové dostihy Beach horse race Majestátní koně běžící tryskem po písečném pobřeží moře, kapky vody létající do všech stran, jezdci stojící ve třmenech a aplaudující publikum. To vše se spojí 15. srpna v německém městečku Cuxhaven v neuvěřitelnou podívanou. Tvrdá konkurence v dostizích Duhnen Mudflat Race a týmová práce, pro kterou je nutné naprosté souznění mezi jezdcem a jeho koněm, to jsou ty pravé ingredience, které dělají závod tak vzrušující. Běží se po odlivu, kdy se na pláži střídají úseky suchého písku s ještě mokrým bahnem. Více na www.duhner-wattrennen.de. Majestic horses galloping across the sandy beach, drops of water flying across the air, the riders standing in the stirrups and the applauding audience. All that will combine into an unbelievable spectacle in the German town of Cuxhaven on 15 August. Tough competition in the Duhnen Mudflat Race and team work that requires an absolute harmony between the rider and his horse are the right ingredients for an exciting race. More at www.duhner-wattrennen.de.

CocoRosie v Arše CocoRosie at Archa Žhavou událost letošního léta slibuje koncert sesterského dua CocoRosie, které se v rámci svého turné vrací do České republiky. Mistryně znepokojivých kontrastů a průkopnice neo-folku – sestry Sierru a Biancu Casady doprovodí v pražském Divadle Archa 27. července skupina indických hudebníků Rajasthan Roots, jejichž exotický groove s kořeny v tradiční lidové indické hudbě vytváří pestrou džungli a velkorysý prostor pro hudební rozvernosti. Chybět nebudou drum’n’bassové rytmy, svižné disko ani operní popěvky doznívající v elektronickém příboji. Více na www.archatheatre.cz. The hottest event of the summer will no doubt be the concert by sister duo CocoRosie, who return to the Czech Republic as part of their tour. Neo-folk trailblazers, sisters Sierra and Bianca Casady will be joined in Prague’s Archa Theatre on June 27 by Indian band Rajasthan Roots, whose exotic groove with its roots in traditional Indian folk music sets the tone for multifarious musical adventuring. CocoRosie have been showing off their “freakfolk” sound and stories for almost ten years. Dreamlike sounds dissolve into drum’n’bass rhythms, hints of folk alternate with peppy disco, and opera tunes combine with electronic surf. More at www.archatheatre.cz.

10


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Happening tisíce světel pro Etiopii Happening of thousand lights for Ethiopia

Na festivalu Mighty Sounds, který se již tradičně koná v červenci v Táboře, vystoupí přes padesát skupin a interpretů včetně hlavních hvězd The Locos, Alborosie, Irie Révoltés nebo Biohazard. Navíc tady proběhne také jeden zajímavý charitativní happening. Návštěvníci festivalu si mohou u stánku neziskové organizace Světlo pro svět za 20 Kč koupit svíčku, kterou pak v sobotu 14. července krátce před půlnocí zapálí, a symbolicky tak pošlou světlo zrakově postiženým do Etiopie. Vybrané peníze půjdou na operace dětských pacientů, které v Africe v rámci projektu Hudbou proti slepotě zajišťuje organizace Světlo pro svět společně s oční klinikou Lexum. Více na www.svetloprosvet.cz (pod záložkou Hudbou proti slepotě) a na www.mightysounds.cz. More than 50 bands and performers will take part in the Mighty Sounds festival that traditionally takes place in Tábor in July. The main stars include The Locos, Alborosie, Irie Révoltés and Biohazard. In addition to that, an interesting charity happening will also come about. Festival visitors will be able to buy a candle for CZK 20 at a stand of a Light for the world NGO and light it shortly before midnight on Saturday 14 July and thus send symbolic light to the visually impaired people in Ethiopia. The money collected will be used for surgeries of children patients that are provided by Light for the world organisation in cooperation with eye clinic Lexum in Africa as part of the Music against blindness project. More info at www.svetloprosvet.cz (under the Music against blindness bookmark) and at www.mightysounds.cz.

inzerce

MEDICAL SPA RESORT KARLOVY VARY SINCE 1897

WWW.SAVOYWESTEND.CZ


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Avignonský Le Off festival Avignon Le Off festival Od 7. do 28. července bude francouzské město Avignon plné představení různých uměleckých, amatérských i profesionálních seskupení, pouličních trhů, divadelních bazárků, výstav a hlavně improvizačních vystoupení. Tento čtyřtýdenní festival živého umění se koná na mnohdy neočekávaných místech. Představení nejsou předem plánovaná, a tak se jednotliví aktéři snaží upoutat pozornost v pestré směsici nabídek ostatních umělců, což vytváří ve městě úžasně pestrý mumraj barev a zvuků. Festival Le Off vás strhne svou spontánností a živelnou energií. Více na www.avignonleoff.com. From 7–28 July the French city of Avignon will be full of performances of a variety of artistic, amateur and professional groups, street markets, theatre bazaars, exhibitons but mostly improvised perform ances. This four-week festival of life art often happens at unexpected places. Perform ances are not planned in advance and so the individual performers try to get the people’s attention in the colourful mixture of other artists. All this creates a fantastically lively humdrum of colours and sounds. Festival Le Off will sweep you off your feet with its spontaneity and unrestrained energy. More at www.avignonleoff.com.

inzerce

12


KONÁ SE Sport 30. června – 22. července –Tour de France, závody v silniční cyklistice, Francie 27.–29. července – Velká cena Maďarska vozů Formule 1, Mogyoród, Maďarsko 20. srpna – závody v hodu mobilním telefonem, Savonlinna, Finsko Kultura 29. června – 7. července – Mezinárodní filmový festivalKarlovy Vary, ČR 22. července –Red Hot Chili Peppers, Moskva, Rusko 27.–29. července – hudební festival Benátská noc, Vesec, ČR 1. srpna – Virtuosi di Venezia: Vivaldi and Opera, Benátky, Itálie 29. srpna – 8. září – Filmový festival La Biennale, Benátky, Itálie Ostatní 3.–7. července – Krkonošské Dřevosochání, Františkov, ČR 4. července –Underground Catwalk, módní show v podzemí, Berlín, Německo 6.–7. srpna – Verslunnarmannahelgi – hudební a kulturní festival, Westman ostrovy, Island

WHAT’S ON Sport June 30 – July 2 2 – Tour de France, bicycle race, France July 27–29 – Formula One Hungarian Grand Prix, Mogyoród, Hungary August 20 – mobile phone throwing competition, Savonlinna, Finland Culture June 29 – July 7 – International Film Festival Karlovy Vary, ČR July 22 – Red Hot Chilli Peppers, Moscow, Russia July 27–29 – music festival Benátská noc, Vesec, ČR August 1 – Virtuosi di Venezia: Vivaldi and Opera, Venice, Italy August 29 – September 8 – Film festival La Biennale, Venice, Italy Other July 3–7 – woodsculpting in Krkonoše, Františkov, ČR July 4 – Underground Catwalk, fashion show, Berlin, Germany August 6–7 – Verslunnarmannahelgi – music and cultural festival, Westman Islands, Iceland

13

!"#$%&'()*$+,'")')-.'-&)./ 0$/)&%'1*"2+. CD.%'9"$/E'F*&,'G'D@,@ 1&H*.I%J'K5'1*"2+.'L M

(,.*$3"%'4&+/.)).5'1&6.*5 7.8"#'0&/9:.,5';/"36'<"365 1&%)&&%5'1+%)&';"%3&5 =/&)',"3-$%.#'>'?/@'4&+/.)). AAA@3"#$%&")*$+,@3B


| ROZHOVOR | INTERVIEW Text Jiří Holubec Foto Michael Kratochvíl


Vždycky jsem si psala deníky

Helena Třeštíková I have always kept writing diaries Málokterému filmaři se podaří stát se

Only a handful of filmmakers have become

synonymem celého žánru. Při pojmu

synonymous with their genre. However, hearing

časosběrný dokument se nám však jaksi

the term time-lapse documentary, we somehow

automaticky vybaví jméno Heleny Třeštíkové.

automatically think of Helena Třeštíková’s name.

Rozhovor vznikal nedaleko její střižny,

This interview took place near her cutting room

ve které právě dokončuje dokumenty

in which she is now completing documentaries

o romském houslistovi Vojtovi Lavičkovi

about the Roma violinist Vojta Lavička and about

a o herci a režisérovi Jakubu Špalkovi.

the actor and director Jakub Špalek.


| ROZHOVOR | INTERVIEW

HELENA TŘEŠTÍKOVÁ Filmová režisérka a pedagožka, autorka více než čtyřiceti dokumentárních filmů, z nichž nejznámější, například Manželské etudy, Marcela nebo René, vznikaly časosběrnou metodou. Film Marcela získal cenu za nejlepší evropský dokument na mezinárodním festivalu v Seville (2007). Za film René získala v prosinci 2008 cenu Evropské filmové akademie Prix Arte 2008 v kategorii dokument.

Vytvořit z desítek hodin materiálů ucelený příběh mi připadá neskutečně náročné. Vy teď navíc pracujete na dvou dokumentech najednou. Ono je těch rozpracovaných projektů ve skutečnosti ještě daleko víc. Podstata sběrného dokumentu nutí filmaře dělat několik filmů najednou. Kdyby filmař pracoval dvacet let na jednom filmu a pak teprve začal další, tak by toho v životě mnoho nestihl. Kolik filmů tedy nosíte v hlavě? Mám rozpracováno asi dvacet příběhů, které se různě navzájem prolínají. Nenosím ale vše jen v hlavě. Po každém natáčecím dnu si nechávám dělat DVD kopie a navíc i přepis materiálu – tedy něco jako scénář, tím vždy oživím, kde se nacházíme. Při metodě, kdy jsou jednotlivá natáčení od sebe vzdálená dejme tomu půl roku, to asi ani jinak nejde. Používá formát časosběrného dokumentu kromě vás ještě někdo? Ve světě tu a tam někdo něco podobného točí. U nás jsem asi byla první. Kromě mě tímto způsobem pracoval Pavel Koutecký (režisér filmu Občan Havel). Málokomu však tento způsob vyhovuje. Kolegové mi říkají, že mají rádi pocit „čistého stolu“ předtím, než se pustí do nového projektu. Což já nemám nikdy. Neříkáte si někdy, že byste ten „čistý stůl“ chtěla mít? Já mám pocit, že mě rozpracovaná práce udržuje v běhu. Mám pořád na co myslet, mám pořád něco před sebou. Asi jsem k tomu byla naprogramovaná. S  časosběrným dokumentem jste začala hned po FAMU, kdy jste dostala zakázku natočit čtvrthodinový film, který potom přerostl až do vašeho posledního filmu Soukromý vesmír. Ten čtvrthodinový film z toho tehdy vznikl. Byl o narození dítěte a sledoval, co se s tím malým člověkem bude dít. Myšlenka v příběhu pokračovat vznikla až později a nevěděla jsem přesně, do čeho se vlastně pouštím. Prvním vědomě natáčeným časosběrným dokumentem byly až Manželské etudy. Co vás na zachycování příběhů trvajících desítky let přitahuje? Čas a jeho proměny. Vždycky jsem si psala deníky. Fascinovalo mě si je číst a sledovat, jak se pravda, která se v okamžiku napsání zdála neměnná, po čase přetváří. Tuto proměnu nezachytíte ničím jiným. I vzpomínkové knihy nebo filmy vznikají s přesnou představou, jak jejich příběh dopadne. Deník je proti tomu naprosto autentický. Přesně toho jsme chtěli využít při Manželských etudách. 16

It seems to me that to create a complete story – from dozens of hours of footage – is incredibly difficult. And what’s more, you now work on two at the same time. In fact there are many more projects in development right now. The essence of time-lapse documentary forces the filmmaker to work on several films at once. If the filmmaker worked for twenty years on one film and only then began working on another, then he or she would not manage to achieve much in life. So how many movies do you “carry” in your head? I am working on about twenty stories that variously blend together. But I do not carry everything in my head only. After each day of shooting, I have a DVD copy made, as well as a copy of the material – i.e., it is something like a script that is created backward. So I can always, before continuing with the story, refresh my memories of where we stand. When using a method during which individual shootings can be, let’s say, half a year apart, there is no other way. Does anyone else but you use this time-lapse method? From time to time someone uses it in the world. Here I was probably the first. Except for me, Pavel Koutecký used to work this way too (he was the director of the film Citizen Havel). However, the method suits only a few. My colleagues tell me that they like the feeling of “having cleared their desk” before starting another project. That never happens to me. You never tell yourself that you would like to have that “clear desk”? I have the feeling that work in progress keeps me going. I always have something to think about, there is always something ahead of me. I probably must have been programmed that way. You started with time-lapse documentary immediately after graduating the film school FAMU, when you were commissioned to make a fifteen minute film that eventually developed into your last film, Private Universe. The fifteen-minute film was actually made then. It was about the birth of a child and followed what happened with that little human being. The thought of continuing the story occurred to me only later and I did not know exactly what I was getting into. My first consciously made time-lapse documentary was Marriage Stories. What draws you to capture stories that last dozens of years? Time and its changes. I have always kept diaries. It fascinated me to read them and follow the truth, and how, while at the time of writing it seemed constant, changed


| ROZHOVOR | INTERVIEW

Kdo vlastně tento dokument sledující osudy šesti manželských párů vymyslel? Tehdy za námi přišel psychiatr, který se zabýval rozvodovostí mladých manželství, a navrhl nám, abychom zkusili na film zachytit jeho dlouhodobé výzkumy. Protože to byl kamarád ředitele Krátkého filmu, tak se to opravdu zrealizovalo a jako režiséra si vybrali mě. Původně to mělo trvat šest let. Vy jste po revoluci založila nadaci Film a sociologie. Má to nějakou návaznost na vaše začátky? Trochu asi ano. Nadace vznikla z party kolegů v Krátkém filmu, která se občas scházela, pouštěli jsme si své filmy a diskutovali o nich. Na ta setkání občas zavítal někdo ze sociologického ústavu a postupem doby jsem si uvědomila, že oni vlastně pracují do značné míry podobně jako my. Po revoluci mě napadlo, že bychom mohli naši spolupráci nějak institucionalizovat a vznikla z toho řada velmi zajímavých filmů, které zachycují důležité fenomény té doby. Například Kam panenky Věry Chytilové o ženách, které se daly na podnikání. Nebo Evoluce 4 z revoluce, které přinášejí portréty čtyř osobností sametové revoluce Jana Rumla, Michaela Kocába, Kryštofa Rímského a Martina Mejstříka, zachycené v průběhu dvaceti let. Funguje nadace ještě dnes? Z různých, hlavně finančních důvodů jsme se nejdřív přeměnili na asociaci a omezili činnost. Já jsem se stala nezávislým producentem, spolupracuji se společností Negativ a točím filmy do kin. Tvorba nové generace českého dokumentu – Filipa Remundy, Víta Klusáka a dalších – je také hodně sociologicky zaměřená. Máte na to vy jako pedagožka na FAMU vliv? U Českého snu jsem jako pedagožka fungovala, ale myslím si, že to, co mladí dokumentaristé tvoří, je čistě jejich autonomní rozhodnutí. Na začátku jste zmínila, že máte roztočeno dvacet dokumentů. Stalo se vám, že jste někoho roky sledovala a pak jste zjistila, že jeho příběh nikam nevede? Že není pro film zajímavý? Ještě ne. Každý život někam vede. Mým úkolem je najít v něm příběh a dát mu formu. Pochopit, co by se mělo zachytit. Když jsem si četl komentáře k vašim filmům ve filmových databázích na webu, jediné negativní ohlasy se týkaly výběru vašich hrdinů. Vytýkají vám, že jsou to prvoplánově dramatické osudy lidí na okraji společnosti. 17

after some time. You cannot capture this change any other way. Even recollection books or films are created with an exact vision of how they would end. Compared to this, a diary is absolutely authentic. That’s exactly what we wanted to make use of during making Marriage Stories. Who was it that really came up with the idea of a documentary following six married couples? A psychiatrist came to visit us then. He was researching the divorce rate of young couples and he suggested to us that we try to capture his long-term research on film. Since he was a friend of the director of the Short Film company, it really happened and I was selected to be the director. Originally it was supposed to take six years. After the Revolution, you set up the Film and Sociology Foundation. Does it have anything to do with your beginnings? Maybe a little bit. The foundation was set up by a bunch of colleagues from Short Film. Sometimes we met, screened our films and then discussed them. These meetings were sometimes also visited by people from the Institute of Sociology and with time I realized that they, at least to some extent, work similarly to us. After the Revolution I had an idea to somehow institutionalize this cooperation and a number of very interesting films came out of it, which capture certain phenomenon of the times. For example the film Where maidens by Věra Chytilová about women who became entrepreneurs. ▶

▴ S hrdinkou časosběrného dokumentu Marcela a jejím synem Tomášem na křtu DVD v pražském kině Mat. With the heroine of her time-lapse documentary film Marcela and her son Tomáš at the festive release of the DVD in the Mat cinema, Prague.

HELENA TŘEŠTÍKOVÁ Film director and pedagogue, the author of more than forty documentary movies, of which the most famous ones, like Marriage Stories, Marcela and René, were made using the time-lapse method. The movie Marcela got an award for the best European documentary at the Sevilla Film Festival (2007). The film René was in December 2008 awarded the Prix Arte 2008 by the European Film Academy in the documentary film category.


| ROZHOVOR | INTERVIEW

Or Evolution 4 from Revolution that brings the portraits of four personalities connected to the Velvet Revolution, Jan Ruml, Michael Kocáb, Kryštof Rímský and Martin Mejstřík, captured in the course of twenty years. Is the foundation still active today? For various, mainly financial, reasons we transformed it into an association first and limited its activities. I myself became an independent producer, I cooperate with the Negativ company and make movies for cinema. The work by the new generation of Czech documentary filmmakers – Filip Remunda, Vít Klusák and others – also has a sociological angle. Did you influence them as a pedagogue at FAMU? During the making of the movie Czech dream I acted as a pedagogue but I think that what young documentary filmmakers create should be their own autonomous decision. At the beginning you mentioned that you have twenty films in progress. Has it ever happened to you that you followed someone for years and then found out that his or her story does not lead anywhere? That it is not interesting enough to make a movie? Not yet. Every life leads somewhere. It is my mission to find a story in it and give it some form. To understand what should be recorded.

▴ Za film Katka získala režisérka v březnu minulého roku v pražské Lucerně Českého lva. Last year in March, the director received the Czech Lion Award for her film Katka.

To je asi způsobeno tím, že do kin šly rychle za sebou filmy Marcela, René a Katka. Došlo k tomu shodou okolností, které mě přinutily ty filmy dokončit a uvést v kinech. To však nebyl můj záměr, není to tak, že bych se zaměřovala na lidi na sociálním dně. Naopak. Pro mě osobně je nejzajímavější normální, běžný život. Setkala jste se u těch tří filmů s reakcí lidí, kteří život na sociálním dně znají? Ti lidé filmy moc nesledují, spíš se mi ozývají lidé, kteří s nimi pracují, a jejich reakce jsou... různé. S kritikou jsem se setkávala nejvíce kvůli filmu Katka. Vyčítali mi, že zachycovat člověka v její situaci je neetické, že ta hrdinka byla dehonestována. Já ale trvám na tom, že všichni mí herci ve filmech účinkují dobrovolně. Katka film viděla a odsouhlasila. 18

When I read commentaries on your films in film databases, the only negative feedback concerns the choice of your heroes. The criticism claims these are superficially dramatic stories of people on the margins of society. That might be due to the fact that in quick succession, three of my films reached the cinemas: Marcela, René and Katka. But that happened accidentally when certain events forced me to complete those films and introduce them to cinemas. It was however not my intent to focus on people on the social rock bottom. What I find most interesting is regular, daily life. Have you learned, with these three films, the reaction of people who know what life on this social rock bottom is like? These people do not really go to movies, I am more often contacted by people who work with them. And their reactions are … various. I encountered most criticism after the movie about Katka. I was reproached that capturing people in her situation is unethical, that the heroine was abased. I nonetheless insist on the fact that all the actors in my film participate voluntarily. Katka saw the film and agreed with screening it. She told me that after it was released she met people who expressed support to her and wanted to help her. I know that her futile struggle with ▶


!"#$%&"#'()*+,"-.#' /)"01%)2/!"#!$%&&#'"! (#%'!)%$*+,$$

-'#.!/%$"!#+,!&,'$#+0!"#!1+!,+"*',!2,&1'".,+"0!3,!&'#4*2,! 1!35#6,!'1+7,!#8!9#$":,88,9"*4,0!;!,<*)6,!#8=!9,!$#6%"*#+$!35*95! 91+!),!"1*6#',2!"#!(#%'!)%$*+,$$!1+2!"#!$%*"!1+(!)%27,"> ?! -%66(!,@%*&&,2!#8=!9,$!1+2! 4*'"%16!#8=!9,!$,'4*9,$

?! B*2,#9#+8,',+9*+7 819*6*"*,$!141*61)6,

?! A,,"*+7!'##.$!1+2! 2'#&:*+!)%$*+,$$!6#%+7,$

?! C4,'!DEFF!6#91"*#+$! 3#'623*2,

Solut ions

345'6from

per m

!

onth!

5 locations in Prague and Brno to boost your business and more to come!

-*+2!#%"!.#',!1)#%"!#%'!;!,<*)6,!$#6%"*#+$G

www.regus.cz

+420 222 191 100

DEFF!6#91"*#+$!H!IIF!9*"*,$!H!JI!9#%+"'*,$


| ROZHOVOR | INTERVIEW

Vím od ní, že po jeho uvedení se setkává s lidmi, kteří jí vyjadřují podporu a chtějí jí pomoct. Vím, že její neúspěšný boj s drogovou závislostí je hrozný. Doufám ale, že film, který její osud zachycuje, snad bude mít potenciál někoho od drog odradit. Nelitujete někdy toho, že jako dokumentaristka nemůžete do příběhu zasáhnout? V Katčině případě jsem doufala v happy end. Všichni jsme doufali, že narození dítěte bude impulsem, který ji přiměje odpoutat se od drog. Bohužel se tak nestalo, a film tedy šťastný konec nemá. To je ale princip dokumentu. Podle vašich přání se prostě neřídí.

▾ S manželem Tomášem má dvě dnes již dospělé děti a harmonické manželství trvající více než tři desetiletí. She and her husband Tomáš have two adult children and a harmonious marriage spanning more than three decades.

drug addiction is terrible. I however hope that the film, which trails her fate, will have some potential to keep at least some people off drugs. Don’t you ever regret that as a documentary filmmaker, you cannot really intervene in the story? In the case of Katka, I was hoping for a happy ending. We all hoped that the birth of her child would be an impulse that would make her quit drugs. Unfortunately, this did not happen and the film therefore has no happy ending. But that is the principle of a documentary film. It simply does not follow your wishes.

Dnes je celkem běžné jít do kina na celovečerní dokument, což ještě před několika lety bylo výjimkou. Co se změnilo? Dokumenty se dostaly do kin díky odvaze producentů a distributorů. To, že se v nich uchytily, je dáno tím, že diváky láká element reality.

Nowadays it is quite common to go to the cinema to see a feature-length documentary. A few years ago that was still quite exceptional. What has changed? Documentaries reached cinemas thanks to the courage of producers and distributors. The fact that they flourish is due to the fact that audiences are captivated by the element of reality in them.

Jestli nás láká realita, nekonkurují dokumentaristům formáty reality TV? Možná je tomu naopak, na reality show se dívá určitě více lidí než na dokumenty. Ty budou vždy okra-

If we are attracted to reality, does not reality TV compete with documentaries? I think it might be the opposite, reality shows are watched by more people than documentaries. Those will always re-

20


| ROZHOVOR | INTERVIEW

▾ Pracovnu má Helena Třeštíková v nádherném půdním bytě v jednom letenském činžáku. Helena Třeštíková has her study in a gorgeous attic apartment in one of the apartment buildings in the Letná quarter of Prague.

jový žánr. Reality TV však pracuje s jiným formátem než dokument. Hledá konflikt a divácky atraktivní témata, která před kamerou uměle navozuje. To odporuje zásadám dokumentárního filmu, i když některé situace jsou dokumentaristicky velmi zajímavé.

main a marginal genre. But reality TV works with a different format than a documentary film. It seeks conflicts and themes attractive to audiences that are artificially created in front of the camera. This contradicts the principles of documentary filmmaking, though certain situations can be very interesting for documentary cinema.

Jestli je dokument okrajový žánr, nebojíte se někdy o jeho existenci? Potřebujeme dokument? Dokument dokáže zachytit dobu daleko lépe než hraný film, který vždy pracuje s nějakou stylizací. Poprvé jsem si to uvědomila už při studiích na FAMU. V rámci výuky jsme si promítali dobo-

If the documentary films remain a marginal genre, aren’t you afraid about its future existence? Do we need documentaries? A documentary is able to capture the times far better than a fiction film, which always works with some kind of stylization. I first realized this already during

22


| ROZHOVOR | INTERVIEW

vé dokumenty a při nich jsem pochopila, že filmy, které my dnes točíme, se za nějakou dobu stanou stejnými konzervami doby. A že se v budoucnu budou možná zdát stejně těžce pochopitelné. Potvrdila jsem si to hned u prvních dílů Manželských etud, které vznikaly v letech 1980 až 1987. Tehdy to byla žhavá současnost, dnes v nich vidím situace, které dnešnímu člověku musejí přijít absurdní. Například že někdo musí běhat a hledat funkční telefonní budku, aby doma oznámil, že udělal státnice. Změnil se svět takto dramaticky i pro vaše hrdiny z okraje společnosti? Je zajímavé, že pro ně moc ne. Koneckonců ani v životech hrdinů Manželských etud se žádná dramatická změna neodehrála. Změnilo se jejich okolí. Oni sami buď o něco zchudli, nebo o něco zbohatli. Přelom typu: byl jsem disident a za pár měsíců prezident u nich nenastal. U vás mohl nastat ve chvíli, kdy jste se stala na šest týdnů ministryní kultury. To angažmá mělo být na půl roku, během kterého jsem chtěla pomoci prosadit zákon o kinematografii. Pak ale došlo ke změně v poslanecké sněmovně, vláda dostala důvěru založenou na dvou přeběhlících a já jsem se ocitla uprostřed rozjetých „kšefů“, které dnes poměrně přesně zobrazuje kauza buštěhradský zámek. Nezbývalo mi než rychle odejít, abych nebyla zatažena do věcí, se kterými slušný člověk nemůže mít nic společného.

DOKUMENT DOKÁŽE ZACHYTIT DOBU DALEKO LÉPE NEŽ HRANÝ FILM.

my studies at FAMU. In the classroom we watched certain period documentaries and it was then that I understood that films that we are shooting today will in some time become the same kind of time capsules. And that in the future they might seem equally difficult to comprehend. I confirmed this notion with the first parts of the Marriage Stories, which were made between the years 1980 and 1987. Then they were strikingly contemporary, now I see situations in them that people of today must find absurd. For example that someone has to run around to find out a functioning phone booth to announce that he passed his graduation exams. Has the world changed so dramatically also for the heroes from the margins of society? That is interesting, for them it has not changed all that much. After all, even in the lives of the heroes of Marriage Stories, no dramatic change occurred. It was their environment that changed. They themselves either grew a bit poorer or richer. They did not experience a turning point like – I was a dissident and a few months later I became the President. With you it could have occurred the moment when you became a Minister of Culture for six weeks. This engagement was supposed to last six month, during which I wanted to help to push through a law about cinematography. Then, however, a change in the parliament came, the government survived a confidence vote thanks to two defectors and I found myself in the midst of running “deals” which are now quite well reflected in the case of Buštěhrad castle. I was left with no choice but to leave quickly in order not to be drawn into things with which a decent person could not have anything to do with.

Takže do politiky vás to netáhne? Myslím si, že národu prospěji spíš jako dokumentaristka.

So you are not attracted to politics? I think I can better serve the nation as a documentary filmmaker.

Jak by vypadal dokument o vašem životě? Já sama v soukromí žiji poklidný rodinný život, ale zjistila jsem, že je na mě navěšená spousta příběhů lidí, o kterých točím filmy. Před nedávnem jsem slavila narozeniny a kromě mé rodiny a kamarádů pozvali kolegové na oslavu i všechny mé filmové postavy. Pro mě bylo fascinující vidět, jak se tyto dva světy prolínají. Například jak pan doktor Černý, první porevoluční velvyslanec v Německu, zaujatě diskutuje s Reném o zahraniční politice. Došlo mi tam také, že ačkoli se snažím jakožto dokumentaristka nezasahovat do životů svých postav, tak to asi není možné. Tak jen doufám, že jsem je ovlivnila v tom dobrém slova smyslu.

What would a documentary about your life look like? I myself live a private, peaceful family life but I found out that a number of stories of people about whom I make films are now linked to me. A short time ago, I celebrated my birthday and except for my family and friends, my colleagues also invited all my film characters. It was fascinating for me to see how these two worlds merged. So, for example, doctor Černý, the first post-revolutionary ambassador to Germany, engaged in an animated discussion with René about foreign policy. Then I also grasped that while I try, as a documentary filmmaker, not to intervene in the lives of my characters, it might be impossible. And so I only hope I influenced them in the positive sense of the word.

23


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N Text Robert Neumann Foto Profimedia

Štrasburk

Historická metropole i centrum sjednocené Evropy

Strasbourg

A historic metropolis as well as the centre of the united Europe 24


Když se zmíní Štrasburk, většina z nás si

When Strasbourg is mentioned, most of us will

vybaví byrokratické ústředí EU, sídlo

recall the bureaucratic headquarters of the EU, the

Evropského parlamentu a Rady Evropy. To je

seat of the European Parliament and the Council of

samozřejmě pravda a pozoruhodné moderní

Europe. That is true and the striking modern

budovy, kde tyto instituce sídlí, rozhodně stojí

buildings, where these institutions are based, are

za návštěvu. Nicméně Štrasburk není jen

worth a visit. However, Strasbourg is not just a city

městem politiky, ale také centrem vzdělanosti

of politics, but also a centre of education and an

a starobylou křižovatkou kultur, dějin,

ancient crossroads of cultures, history, culinary arts

kulinářského umu a architektury.

and architecture.

25


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▴ Nábřeží Rýna skýtá příjemné posezení s výhledem na největší říční přístav ve Francii s velice moderní zástavbou. The Rhine riverbank offers pleasant places to sit and rest, with views of the largest river port in France and its very modern buildings.

HOLIDAYS CZECH AIRLINES ZVOU…

Leťte s námi do Štrasburku, sídla nové sjednocené Evropy, kde se spletitá historie mísí se vzděláním a optimismem budoucnosti. HOLIDAYS Czech Airlines vám připraví pobyt na míru podle vašich přání. Kontaktujte nás na www.holidayscsa.cz.

Š

S

ORLOJ STARŠÍ NEŽ V PRAZE

AN ASTRONOMICAL CLOCK OLDER THAN THE ONE

Žádný návštěvník města rozhodně nemůže minout katedrálu Notre Dame, jejíž věž je viditelná už zdálky. Tato nádherně navržená gotická stavba je postavena z červenohnědého kamene, a proto se jí často přezdívá „růžový anděl Štrasburku“. Stavba katedrály začala už v roce 1277 a dokončena byla roku 1499, i když vitráže

No visitor to the city can miss the Cathedral of Notre-Dame, as its tower is visible from afar. This beautifully designed Gothic building is built of reddish-brown stone and is therefore often nicknamed the “pink angel of Strasbourg”. The construction of the cathedral

trasburk leží přímo na hranici mezi Francií a Německem, takže se o něj obě velmoci po staletí přetahovaly. Vzniklo tak fascinující místo, které si naštěstí z obou stran Rýna vzalo to nejlepší. Například budova opery je ukázkou typické francouzské architektury, ale jen o pár kroků dál se na Place de la République budete cítit trochu jako v předválečném Berlíně, palác císaře Viléma skutečně vypadá jako miniaturní Reichstag. Po staletích válek je však dnešní Štrasburk příkladem tolerance a jeho obyvatelé se cítí skutečnými Evropany. Ať už ve městě zůstanete, jak dlouho chcete, bude se vám jen těžko odjíždět.

26

trasbourg is located right on the border between France and Germany, so it kept changing hands between these great powers for centuries. This formed a fascinating place that fortunately took the best from both sides of the Rhine. For example, the Opera building is an example of typical French architecture but just a few steps away, on Place de la République, you will feel a bit like in pre-war Berlin – the palace of Kaiser Wilhelm looks like a miniature Reichstag. Nonetheless, after centuries of war, modern Strasbourg serves as an example of tolerance and its inhabitants are true Europeans. However long you decide to stay, it will be hard to leave.

IN PRAGUE


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

byly doplněny až později stejně jako její nejnápadnější rys, velký orloj, který určuje čas, pozice planet, fáze Měsíce, zatmění Slunce a Měsíce, dobu východu a západu slunce, začátek Velikonoc a dalších pohyblivých náboženských svátků. Orloj zkonstruovalo několik desítek matematiků, hodinářů, architektů a malířů a je skutečným divem středověké vědy a techniky. Každý den se na ten spektákl přijdou podívat stovky lidí. Důmyslné mechanické dřevěné figury otáčením odměřují plynutí času, a když kostlivec symbolizující smrt odbije celou, dvanáct apoštolů defiluje před Ježíšem, aby přijali jeho požehnání, načež zlatý kohout třikrát zakokrhá na paměť zapření sv. Petra.

started in 1277 and it was completed in 1499, though the stained-glass windows were added later, as was the cathedral’s most striking feature, the astronom-

AFTER CENTURIES OF WAR MODERN STRASBOURG SERVES AS AN EXAMPLE OF TOLERANCE. ical clock that tells the time, the positions of planets, phases of the moon, solar and lunar eclipses, the times of sunrise and sunset, the date of Easter and

TAK TROCHU FRANCIE, NĚMECKO I NIZOZEMSKO

Okolí katedrály je nejstarší částí Štrasburku, i když nedaleko stojící velkolepý Palais des Rohan byl postaven jako rezidence pro místní biskupy až v 18. století. Vedle katedrály se nacházejí typické alsaské domy, které zčásti pocházejí ze 14. století a ve kterých je umístěno Musée de l’Œuvre Notre-Dame, muzeum katedrály. Když se podíváte směrem od katedrály, uvidíte lékárnu

TIPY ČESKÝCH AEROLINIÍ Co ochutnat? Alsaská kuchyně je směsí toho nejlepšího z té francouzské i německé. Rozhodně si musíte dát Sauerkraut, jedno z nejcharakterističtějších jí del, které se připravuje na různé způsoby jako garnie, royale nebo de la mer. Kam vyrazit? Štrasburk je ideálním výchozím bodem pro výle ty do měst, hradů, vinic a restaurací, kterých je oblast na západ od pohoří Vogézy a na jih od Kolmaru a Mylhúz až po Belfort doslova plná. Co si přivézt? Kromě místních vín, sýrů a lahodného husího foie gras je Štrasburk take dobrým místem k ná kupu značkového oblečení. Zkuste Centre Commercial Rivetoile, Rue des Juifs ve staré židovské čtvrti nebo Rue de la Mésange, kde najdete jak zavedené, tak nastupující módní návrháře. Jak zapadnout? Štrasburk je otevřené a tolerantní město zvyklé jak na politiky EU, tak na studenty pocházející z celé Evropy, proto příliš neuvažuje v rámci „místních“ a „cizinců“. Popíjejte v kavárnách kávu, užívejte báječných restaurací a buďte sví.

27

▾ Orloj katedrály Notre-Dame pochází ze 16. století a pracovaly na něm desítky architektů, matematiků, hodinářů a malířů. The astronomical clock of the Notre-Dame cathedral dates to the 16th century and dozens of architects, mathematicians, clockmakers and painters worked to build it.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

HOLIDAYS CZECH AIRLINES INVITES YOU… Fly with us to Strasbourg, the seat of the new united Europe, where turbulent history blends with the education and optimism of the future. HOLIDAYS Czech Airlines will tailor your stay according to your wishes. Contact us at www.holidayscsa.cz.

U Jelena z patnáctého století, vyhlášené místo schůzek Štrasburčanů. Na rohu náměstí je dům Kammerzell, nádherně vyřezávaná dřevěná rezidence. Nedaleko pak leží Place du Marché-aux-Cochons-de-Lait, kde se dříve konaly prasečí trhy a které je plné starobylých bílých domů s černými trámy. Pak pokračujte podél řeky do Malé Francie, několik minut vzdálené, perfektně zachovalé středověké vesničky uvnitř současné-

PO STALETÍCH VÁLEK JE DNEŠNÍ ŠTRASBURK PŘÍKLADEM TOLERANCE. ho města. Její název je poněkud matoucí, protože je to velmi německy vypadající čtvrť Štrasburku – tedy kromě toho, že taky trochu připomíná Amsterdam, protože ji protínají malebné kanály. Jděte se určitě podívat na kryté mosty a obranné věže, které místu dávají unikátní atmosféru. VÍTEJTE V KULINÁŘSKÉM NEBI

▾ Ať už máte hlad jako vlk, nebo si jen chcete zobnout něco menšího, ve zdejších restauracích si pochutnáte. Whether you are hungry like a wolf or you just want to nibble at something small, you will surely enjoy the local restaurants.

Podle jednoho přísloví se ve Fracii jí dobře, v Německu hodně a ve Štrasburku se jí dobře a hodně. Jídlo je tu totiž obsesí a i díky velkému množství evropských úředníků vyrážejících každý den na večeře to není jen politické, ale také gurmánské centrum Evropy. Ve Štrasburku a Alsasku je dokonce více restaurací oceněných michelinskými hvězdičkami než v jakékoli jiné části Francie. Jen si v nich nezapo-

other movable religious holidays. Built by dozens of mathematicians, watchmakers, architects and painters, it is a true marvel of medieval technology and science. Every day hundreds of people line up to watch the show. Ingenious mechanical wooden figures revolve to mark the passage of time and when the skeletal image of Death strikes the hour, the Twelve Apostles file past Jesus to receive his blessing, and then the golden cock crows three times in memory of the denial of St Peter. A BIT OF FRANCE, GERMANY AND HOLLAND TOO

The area surrounding the cathedral is Strasbourg’s oldest part, even though the magnificent Palais des Rohan nearby was built as a residence for local bishops only in the 18th century. Next to the cathedral are typical Alsatian buildings, which partly come from the 14th century and house the Musée

IN FRANCE YOU EAT WELL, IN GERMANY YOU EAT A LOT AND IN STRASBOURG YOU EAT BOTH WELL AND A LOT. de l’Oeuvre Notre-Dame, the Cathedral Museum. If you look from the cathedral, you will see the 15th century Pharmacy of the Deer, a renowned meeting point for Strasbourg inhabitants. In the corner of the square is the Kammerzell House, a beautiful-

PARÍŽ

28

ŠTRASBURK


Od nás máte 50 000 mil. Na Vás je, kam poletíte.

Paříž 30 000 mil

Řím 20 000 mil

Získejte mimořádné bonusové míle se Citi ČSA kreditní kartou. Bonusové míle První vstupní bonus Druhý vstupní bonus Mimořádný bonus Celkem

Member 10 000

Členská karta OK Plus Podmínky pro získání bonusu Silver Gold Platinum k Citi ČSA kreditní kartě 10 000

10 000

40 000

40 000

40 000

0

50 000

50 000

50 000

10 000

zaplatit poprvé kartou

zaplatit kartou min. 5 000 Kč do 40 000 měsíce od vydání karty splnit podmínku pro druhý vstupní 100 000 bonus, výše bonusu stanovena dle typu členství OK Plus

100 000 100 000 150 000

Akce platí pro Citi ČSA kreditní karty schválené v období do 15. 8. 2012. Detailní podmínky akce naleznete na www.citibank.cz v sekci Užitečné dokumenty.

Se Citi ČSA kreditní kartou získáte mnoho dalších výhod jako jsou například: !

Rodinné cestovní pojištění.

!

Asistenční služby Concierge.

!

Další míle do programu OK Plus za aktivní používání kreditní karty.

www.citibank.cz I 800 800 014


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▴ Ponts Couverts neboli zastřešené mosty ve čtvrti Staré Město o své střechy přišly už v 18. století. Ponts Couverts or covered bridges in the Old Town district lost their roofs already in the 18th century.

S ČESKÝMI AEROLINIEMI DO ŠTRASBURKU

V pondělí, čtvrtek a pátek v 7.15 hod., každý den kromě soboty v 17.00 hod. Zpět v pondělí, čtvrtek a pátek v 9.15 hod., každý den kromě soboty v 19.05 hod.

WITH CZECH AIRLINES TO STRASBOURG From Prague to Strasbourg on Monday, Thursday and Friday at 7:15 am, every day except Saturdays at 5:00 pm. From Strasbourg to Prague on Monday, Thursday and Friday at 9:15 am, every day except Saturdays at 7:05 pm.

meňte dopředu rezervovat místo. Ztělesněním alsaského jídla je choucroute neboli Sauerkraut, kysané zelí servírované se šunkou a různými druhy uzenin a salámů. Tento pokrm najdete od dělnických kaváren po drahé restaurace. K dalším standardním alsaským pokrmům patří kiše, cibulové koláče, uzené kachny a tarte flambée. Nejlépe si je vychutnáte v útulných malých vinárničkách, kterým se říká winstub. Alsasko je také známé svým foie gras a chřestem. Přestože se chřest ve Francii příliš nepěstuje, tady je velmi oblíbený a tradičně se podává se šun-

VE FRANCII SE PRÝ JÍ DOBŘE, V NĚMECKU HODNĚ A VE ŠTRASBURKU SE JÍ DOBŘE A HODNĚ. kou a třemi omáčkami. Nezapomeňte ani na zákusky. Ochutnejte skvělý Kugelhopf (bábovku), štrúdl nebo lahodné koláče se švestkami. Alsasko je také region, kde se díky kombinaci německého a francouzského vlivu můžete napít jak výtečného piva, tak úžasných vín. Je zde řada místních pivovarů (jako například Kronenbourg a Fischer) a mezi nej30

ly carved wooden residence. Not far away is La Place Marche-aux-Cochons-de-Lait, formerly a pig market, filled with white houses with black beams. Then continue along the river to Petite France, a perfectly preserved medieval village within the present-day city a couple of minutes away. Its name is a bit confusing, since this is a very German-looking part of Strasbourg, except that it also has a bit of an Amsterdam feel, as it is criss-crossed by picturesque canals. Definitely go and view the covered bridges and defence towers, which give the place a unique atmosphere. WELCOME TO A CULINARY HEAVEN

According to one saying, in France you eat well, in Germany you eat a lot and in Strasbourg you eat both well and a lot. Food is an obsession here and also thanks to the large number of EU bureaucrats going out for dinner, it is not just a political but also a dining centre of Europe. Strasbourg and Alsace actually boast more Michelin-starred restaurants than any other part of France. Just make sure to book ahead. The quintessential Alsatian meal is the choucroute, or sauerkraut, served together with ham and many different kinds of sausages. You will find it availa▶


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▾ Nádherný dřevěný dům Kammerzell v rohu náměstí Place de la Cathédrale dnes slouží jako restaurace. The beautiful Kammerzell wooden house in the corner of the Place de la Cathédrale nowadays houses a restaurant.

známější zde pěstované odrůdy vín patří Gewürtztraminer (Tramín červený), Riesling (Ryzlink) a Pinot Gris (Rulandské šedé). MLADÉ STUDENTSKÉ MĚSTO

Štrasburk nežije jen historií, současnou politikou a jídlem, ale také budoucností. Město má ve skutečnosti velmi mladou atmosféru, protože v něm

ble everywhere from working-class cafes to expensive restaurants. Other standard Alsatian dishes include quiches, onion pies, smoked duck and tarte flambée. These can be best enjoyed in cosy little wine bars known as winstub. Alsace is also known for its goose foie gras, as well as asparagus. While asparagus is not grown widely in France, here it is highly popular and traditionally eaten with ham and three sauces. Do not forget dessert: try the excellent kugelhopf, the strudel or delicious tarts made of plums. Alsace is also a region where due to the combined German and French influence, you can drink both great beers and great wines. There are a number of local breweries (like Kronenbourg and Fischer), and among the most characteristic varieties of wine grown here are Gewürtztraminer, Riesling and Pinot Gris. A YOUNG STUDENT CITY

Strasbourg is not all about history, present-day politics and food but also about the future. The city ac-

CZECH AIRLINES’ TIPS What to taste? Alsatian cuisine is a mixture of the best of French and German. You definitely must have some sauerkraut, one of the most emblematic dishes, prepared in a variety of ways, like garnie, royale or de la mer. Where to go? Strasbourg is a perfect starting point for excursions to the towns, castles, vineyards and restaurants that almost completely fill the area to the west into the Vosges Mountains and to the south beyond Colmar and Mulhouse as far as Belfort. What to bring? Besides local wines, cheeses and the delicious goose foie gras, Strasbourg is a good place to shop for designer clothing. Try Centre Commercial Rivetoile, Rue des Juifs in the old Jewish quarter, or Rue de la Mésange for both established and upcoming fashion designers. How to blend in? Strasbourg is an open and tolerant city used to EU politicians as well as students coming from all of Europe, so it does not think much in terms of “local” and “foreign”. Sip your coffee in a cafe, enjoy the splendid restaurants and just be yourselves.

32


RING IN WHITE GOLD SET WITH EMERALDS AND WHITE DIAMONDS

PIGNA

Collection

Stará Louka 62 • Mariánskolázeňská 23 (Hotel Carlsbad Plaza) • 360 01 Karlovy Vary • Czech Republic Tel./fax: +420 353 585 085 • mob.: +420 775 269 807 • azra@azra-cz.com

DUBAI - GENEVA - GSTAAD - KUWAIT - LAS VEGAS - LONDON - MOSCOW - NEW YORK PARIS - PORTO CERVO - ROME - ST BARTHELEMY - ST MORITZ - TOKYO www.degrisogono.com


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▾ Od roku 1988 je historické centrum Štrasburku zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. The historic centre of Strasbourg has been inscribed onto the UNESCO World Heritage list since 1988.

sídlí celá řada škol, třeba Štrasburská univerzita nebo École Nationale d’Administration, která vzdělává budoucí francouzské politiky, diplomaty a úředníky. Je to také město, které je k  mladým velmi vstřícné – na kole se dostanete všude a mnoho lidí toho využívá. Najdete tady stovky kaváren a restaurací, v nichž pulzuje pestrý noční život. Také kultura je ve Štrasburku studentům výjimečně přístupná, mají zdarma vstup do muzeí a divadelní a operní představení jsou jim nabízena s velkými slevami. Až budete ze Štrasburku odjíždět, zcela určitě budete mít o městě úplně jinou představu, než se kterou jste sem přijížděli.

34

tually feels very young, since it is home to a number of schools, among them the University of Strasbourg and the École Nationale d’Administration, which trains would-be French politicians, diplomats and bureaucrats. The city is also very friendly to the young – one can cycle everywhere and many people do; the hundreds of cafes and restaurants make for wonderful meeting places; the night life is vibrant. And cultural events are exceptionally accessible to students, since museums are free and theatre and opera performances are offered at big discounts. Leaving Strasbourg, you are likely to have a completely different idea of it from the one you arrived with.


NOVÝ DRUH. PROSTĚ JINÝ. A BEZPEČNĚ NEJBEZPEČNĚJŠÍ.

Svezte se a poznáte kouzlo SYMMETRICAL AWD ... Kombinovana spotřeba paliva 5,6-6,9 l/100 km, emise CO2 146-160 g/km. Ceny od 569 000 Kč vč. DPH.

Subaru XV

1.6i - 84 kW/114k | 2.0i - 110 kW/150k | 2.0D - 108 kW/147k

Originalita a bezpečí.

S tímhle autem zaujmete - je opravdu jiné, originální. Unikátní kombinace nízko položeného motoru SUBARU BOXER a podvozku Symmetrical All-Wheel Drive s opravdu permanentním pohonem všech 4 kol, zdokonalovávaným již 40 let, vám dává jistotu a bezpečí za každých podmínek a za každého manévru. A můžete i k chatě - 22 cm světlé výšky nemá ani každé SUV. Sedíte výše, vidíte více, přesto se auto drží silnice jako běžný osobák. Nové Subaru XV také získalo plný počet pěti hvězdiček v nárazových testech EURO NCAP, mezi osobními automobily nejvyšší možné hodnocení. Navštivte autorizované partnery Subaru ČR a rezervujte si svoji předváděcí jízdu již dnes! Brno, C & K, tel.: 547 136 215 Brno, MIJA AUTOCENTRUM, tel.: 545 245 277 České Budějovice, BALKAR, tel.: 387 240 727 Dvůr Králové, AC BOOM, tel.: 499 320 249 Frýdek-Místek, AUTOSALON FRÝDEK-MÍSTEK, tel.: 558 432 872 Fryšták u Zlína, IVOS ZLÍN, tel.: 577 912 590 Hradec Králové, RADKO POLÁK - ILOS, tel.: 495 220 873 Jihlava, AUTO VYSOČINY, tel.: 567 322 536 Jíloviště, SRBA SERVIS, tel.: 255 717 011 Liberec, ILOS, tel.: 485 100 896 Olomouc, TRENDCAR, tel.: 585 700 977 Opava, DANCARS CZ, tel.: 553 719 296 Ostrava, AUTO-MOTO STYL, tel.: 596 616 940 Plzeň, AUTWEC, tel.: 377 473 935 Plzeň, M. LIŠKA, tel.: 377 452 083 Praha 5, EMIL FREY ČR, tel.: 255 720 111 Praha 9, EMIL FREY ČR, tel.: 283 061 234 Praha 10, ALM, tel.: 271 961 283 Sedlčany, AUTO VERO, tel.: 318 875 297 Sokolov, ALGON PLUS - AUTO, tel.: 352 621 211 Ústí nad Labem, AUTON, tel.: 475 201 206

Financování s 0% navýšením!

www.subaru.cz


Užijte si s dětmi prázdniny Enjoying your holiday with the children Zatímco děti nadšeně odpočítávají čas do

While kids start counting down the time left till

prázdnin už od května, rodičům naopak

their holiday in May, parents rack their brains about

přibývají na čele vrásky, jak děti po celé léto

how to keep them busy during the summer. Picking

zabavit. Sbírat borůvky, hrát si na chatě nebo

blueberries, playing at weekend cottages and visiting

polehávat na koupališti je baví jenom chvíli.

swimming pools can only be enjoyed for so much

Kam vyrazit potom? Děti chtějí poznávat,

time. And then what? Children want to learn, be

tvořit a dovádět. Naštěstí existuje spousta

creative and fool around. Luckily enough, there are

míst, která jim to umožní. Přinášíme vám

a lot of places to do just that. Here are a few

několik tipů, s nimiž doma zaručeně uspějete.

suggestions that your family will certainly appreciate.


| TÉMA | TOPIC Text Lucie Kettnerová Foto Profimedia


| TÉMA | TOPIC

▴ V Leteckém muzeu Kbely

PRAHA – MÍT NA CHVÍLI KŘÍDLA

na vás čeká více než stovka historických letadel. More than a hundred historic aircraft await you in the Kbely Aviation Museum.

V hlavním městě se s dětmi rozhodně nebudete nudit v žádném ročním období. Zkuste jednou také něco jiného než zoo nebo bludiště a vydejte se na východní konec Prahy do Kbel. Čeká tu muzeum, které patří rozsáhlostí a kvalitou sbírek k největším v Evropě. A co tu vlastně uvidíte? Ve čtyřech halách je vystaveno celkem 85 letadel, dalších 25 se nachází ve venkovních prostorech. Expozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii československého a českého letectví, řada letounů patří ke světovým unikátům. Jako jediné muzeum na světě například ve Kbelích vlastní oba typy prvních proudových stíhaček nasazených ve druhé světové válce Me-262 Schwalbe. Zvláštností letecké sbírky je i to, že obsahuje dvanáct letadel a kluzáků, které jsou letuschopné a ukazují se návštěvníkům i ve vzduchu. Celá expozice je přístupná zdarma.

While in the capital, you and your children should never be bored at any time of year. But why not try something different from the zoo or the Petřín maze for once? Head to Kbely on the eastern edge of Prague and visit a museum with one of the largest and highest-quality collections in Europe. Collections of what, exactly? In four halls, there are 85 aircraft on display, with a further 25 located outdoors. The museum tells the history of Czechoslovak and Czech aviation, and some of aircraft are globally unique. Kbely is the only museum in the world to own both types of Me--262 Schwalbe jet fighters first deployed in World War II. Another special feature of the collection is its 12 airworthy aircraft and gliders, some of which are presented to visitors in the skies. The exhibition is free of charge.

Kde: Letecké muzeum Kbely, ul. Mladoboleslavská, Praha 9 – Kbely;

– Kbely, open May to October every day except Monday from 10:00 am

otevřeno květen až říjen každý den mimo pondělí od 10.00 do 18.00.

to 6:00 pm.

ÚSTECKÝ KRAJ – ROMANTICKÁ PLAVBA MEZI SKÁLAMI

ÚSTÍ NAD LABEM REGION – ROMANTIC CRUISE BETWEEN THE CLIFFS

Gondoliér se dlouhým bidlem odráží ode dna a lodička tiše rozráží vodní hladinu. Nejsme v Benátkách,

A gondolier uses a long pole to propel the boat through the calm waters. This scene is not in Venice: we are

38

PRAGUE – MAGNIFICENT MEN IN THEIR FLYING MACHINES

Where: Kbely Museum of Aviation, Mladoboleslavská street, Prague 9


| TÉMA | TOPIC

ale na řece Kamenici, kde si můžete vychutnat plavbu mezi skalními soutěskami. Jízdu je možné absolvovat v obou směrech – z Hřenska nebo z Mezní louky. Delší Edmundova (dříve Tichá) soutěska měří 960 metrů a plavba po ní trvá asi dvacet minut, Divoká soutěska je dlouhá 450 metrů a projedete jí za patnáct minut. Během plavby uslyšíte od místních gondoliérů mnoho zábavných historek, při dostatku vody vám také spustí ze skály vodopád, který děti osvěží drobnými kapkami. Na loď vás vezmou i s kočárkem, za který se dokonce nic nepřiplácí. Kde: Hřensko 71; provozní doba v Edmundově soutěsce od 9.00 do 18.00, v Divoké soutěsce pouze do 17.00.

enjoying a cruise through a deep gorge of the river Kamenice. The cruise can be taken in both directions, from Hřensko or from Mezní Louka. The longer gorge is called Edmund’s (formerly Quiet) Gorge, is 960 metres long and the cruise here takes about 20 minutes. The other, 450-metre-long Wild Gorge can be crossed in 15 minutes. During the cruise, the local gondoliers will amuse you with many entertaining stories and, when there is enough water, they will even show you a waterfall whose spray will refresh small children. There is no extra charge for taking a pushchair onto the boat. Where: Hřensko 71; opening time in Edmund’s Gorge from 9:00 am to 6:00 pm, Wild Gorge closes at 5.00 pm.

ZLÍNSKÝ KRAJ – NÁVRAT DO STARÝCH ČASŮ

Jak se žilo dřív, kde se bydlelo a co se jedlo, děti nepochybně zajímá. Lepší než sledovat televizi nebo prohlížet si encyklopedie je spatřit život našich předků na vlastní oči. Valašské muzeum v přírodě vám umožní přenést se o desítky let zpět. Nejstarším a nejnavštěvovanějším areálem je Dřevěné městečko, které prezentuje způsob života na malém městě v období od poloviny 19. století až po první čtvrtinu století dvacátého. Během hlavní sezony zde probíhají každý víkend folklorní a řemeslné programy. Naopak nejmladší část muzea tvoří Mlýnská dolina, kde jsou shromážděny dodnes funkční technické stavby převážně na vodní pohon. Nejrozsáhlejší Valašská dědina s hospodářskými usedlostmi, salašnickými stavbami, mlýnem a kovárnou je umístěna v krajině, která svou členitostí připomíná mnohé vesnice na úbočích Beskyd. Nechybí tu ani domácí zvířata, která děti tradičně baví asi nejvíc.

ZLÍN REGION – BACK TO THE OLD DAYS

There is no doubt children are interested in how and where people lived in the past or what they ate. Better then watching it on television or looking it up in an encyclopaedia is seeing the lifestyles of our ancestors with our own eyes. The Wallachian outdoor museum helps you travel decades back in time. The oldest and most visited area is the Wooden Town, showing the life in a small town between the mid nineteenth and the first quarter of the twentieth century. During the high season, the Wooden Town hosts folk and crafts events every weekend. The newest part of the museum is called Mill Valley (Mlýnská dolina) and features a collection of still working

▾Krásu starých lokomotiv můžete přijet obdivovat do areálu Muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka. You can come to admire the beauty of old steam-engines to the Czech Railways Museum in Lužná by Rakovník.

Kde: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm; v sezoně otevřeno denně od 9.00 do 18.00.

STŘEDOČESKÝ KRAJ – MAŠINKY PRO KLUKY I TATÍNKY

K návštěvě železničního muzea nemusíte žádného tatínka dlouho přemlouvat. Každý se rád na chvíli stane zase malým klukem a s nadšením obdivuje staré parní krásky i modernější vozy. Areál muzea Českých drah je umístěn u železniční stanice Lužná u Rakovníka, v nádherné přírodě na okraji křivoklátských lesů. Zdejším hlavním lákadlem je třicet parních lokomotiv z různých období železniční historie, od malých lokálkových z přelomu devatenáctého a dvacátého století až po nejvýkonnější stroje, které zažily vrchol a postupný útlum parní trakce ve druhé polovině století dvacátého. K vidění jsou však i historické motorové lokomotivy, motorové vozy či ukázky technických zařízení na železnici. Pokud zavítáte do Lužné některou sobotu v termínu od 7. července do 39


| TÉMA | TOPIC

technical structures driven primarily by water power. The largest Wallachian Village (Valašská dědina) with farmhouses, shelters, a mill and a smithy is located in a rugged landscape that is reminiscent of many of the villages on the slopes of the Beskydy Mountains. Children usually like the local farm animals best, though. Where: Palackého Street 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm; opening hours during high season 9:00 am to 6.00 pm.

CENTRAL BOHEMIA – LOCOMOTIVES FOR LITTLE BOYS AND THEIR DADS

▴ Zmenšené modely nejznámějších českých architektonických památek najdete v parku Boheminium v Mariánských Lázních. Scale models of famous Czech architectural monuments are to be found in the Boheminium Park in Mariánské Lázně.

25. srpna, můžete zažít jízdu parní lokomotivou do Kolešovic a Kněževsi. Kde: ul. 9. května 255, 270 51 Lužná, v sezoně otevřeno každý

No dad needs to be persuaded to take his children to a railway museum. Dads are happy to turn into little boys again and enthusiastically admire both the old steam-powered beauties and modern engines. The Czech Railway Museum is located at the Lužná u Rakovníka railway station in the beautiful countryside of the Křivoklát forests. Most people come to see the thirty steam locomotives from various periods of railway history, from small local trains from the turn of the twentieth century to the most powerful locomotives which saw the peak and the gradual decline of steam power in the second half of the twentieth century. But you can also appreciate the historic diesel locomotives, motor cars and various pieces of technical equipment. On Saturdays, from 7 July to 25 August, you can come to Lužná and board a steam locomotive to Kolešovice and Kněževes. Where: 9. května Street 255, 270 51 Lužná, during high season open daily except Mondays from 9.30 am to 5.00 pm.

den kromě pondělí od 9.30 do 17.00.

KARLOVARSKÝ KRAJ – CELÉ ČESKO NA PÁR METRECH

Vypadá to jako domečky pro panenky, ve skutečnosti to jsou dokonalé makety významných stavebních a technických památek České republiky. Jen pětadvacetkrát zmenšené, takže vypadají, jako kdybyste se na ně dívali z letadla z výšky dvou stovek metrů. Exponáty, mezi nimiž nechybí pohyblivá lanovka na Ještěd, hrad Kokořín, kamenný most v Písku nebo letohrádek Hvězda, zhotovují modeláři parku Boheminium podle přesných plánů a vlastní fotografické dokumentace. Výsledná cena jednoho exponátu často překračuje sto tisíc korun. Kde: areál Krakonoš 665, 353 01Mariánské Lázně; otevřeno denně

KARLOVY VARY REGION – THE CZECH REPUBLIC ON ONLY A FEW SQUARE METERS

Though they may seem like dollhouses, they are perfect models of significant Czech building and technical monuments. The scale is one to twenty-five, so the models look as if you were watching them from an airplane two hundred metres up in the air. The monuments, including the aerial cable car to Ještěd, Kokořín Castle, the stone bridge in Písek or the Hvězda summer palace, were made by modellers from the Boheminium Park according to exact plans and their own photographic documentation. The value of some of the exhibits is more than CZK 100,000. Where: Krakonoš Site 665, 353 01 Mariánské Lázně; open daily from 10:00 am to 5:30 pm.

od 10.00 do 17.30.

SOUTH BOHEMIA – WATCH OUT, THEY SPIT! JIHOČESKÝ KRAJ – POZOR, PLIVE!

Bohouš, Vilda, Šajtan a Mohamed. To jsou jména velbloudů, na nichž se můžete svézt. Cestovat za nimi nemusíte až do Egypta, ale čekají na vás kousek od Tábora 40

There is no need for you to go to Egypt if you want to ride a camel: Bohouš, Vilda, Šajtan and Mohamed are four camels you can ride if you come to a small village called Bítov close to Tábor. Smaller children should probably ▶


OHLÍDEJTE SI LEVNĚJŠÍ PARKOVÁNÍ ONLINE REZERVACE NA WWW.PRG.AERO

KEEP AN EYE OUT FOR CHEAPER PARKING ONLINE RESERVATIONS AT WWW.PRG.AERO

od/from

750 Kč /CZK týden/week


| TÉMA | TOPIC

▴ Vezměte své děti do Šťastné země v Radvánovicích u Turnova a máte pro ně zábavu na celý den. Take your children to the Happy Land in Radvánovice near Turnov and they will have fun the entire day.

v malinké vesnici zvané Bítov. Pro malé děti je vhodnější jízda v ohradě, ti starší se mohou vypravit na vyjížďku do terénu. Majitelka slibuje, že po krátké chvilce si na houpavou chůzi velblouda dvouhrbého zvyknete a pohled z výšky si vychutnáte. Velbloudy raději nezkoušejte krmit, protože by vás mohli poplivat nebo rovnou zašlápnout. Naopak speciálními granulkami můžete potěšit lamy, kozu Rózu a prasátko Pepinu.

stay within the pen, older ones can try a ride in the open. The owner promises that in a little while you get used to the camels’ swinging walk and will adore the view. Do not try to feed the animals, as they might spit at you or even step on you. Special granules will however be welcomed by the lamas, Róza the goat and Pepina the pig. Where: Záhostice 38, 391 55 Chýnov; rides need to be booked in advance on +420 774 221 368.

Kde: Záhostice 38, 391 55 Chýnov; projížďku si raději předem objednejte na telefonu 774 221 368.

LIBERECKÝ KRAJ – ZEMĚ PRO ŠŤASTNÉ DĚTI

V areálu Šťastná země Radvánovice se děti zabaví po celý den. Pokud je omrzí dřevěný hrad, trpasličí vesnička, houpačky a prolézačky, můžou vyzkoušet pískové rýžoviště s pravými českými granátky, vzduchové trampolíny, na nichž zažijí krátký stav „beztíže“, nebo prožitkový Geopark. Pro rodiče je k dispozici dostatek laviček, aby mohli své ratolesti bezpečně sledovat, a samozřejmě stánek s občerstvením. Každé červencové pondělí jsou pro návštěvníky připravené tvůrčí dílny a malování na obličej, od 11. srpna až do konce prázdnin proběhne tradiční Slamák, během něhož v areálu opět vyrostou obrovská zvířata nebo hrad ze slámy. Kde: Radvánovice 11, 511 01 Turnov; v sezoně otevřeno denně od 9.00

LIBEREC REGION – THE LAND OF HAPPY CHILDREN

The Happy Land (Šťastná země) in Radvánovice will keep your children busy for an entire day. If they grow tired of the wooden castle, the dwarf village, the swings and climbing frames, you can move on to the sand mining site and look for genuine Czech garnets, air trampolines where they can experience a moment of weightlessness, or the Geopark experience. Parents can sit on one of the many benches to watch their kids from a safe distance or buy refreshments in one of the bistros. Every Monday in July, visitors can enjoy workshops and facepainting; from 11 August till the end of summer holidays, you can visit the traditional festival of hay called Slamák, during which animals or even a castle are built from hay. Where: Radvánovice 11, 511 01 Turnov; during high season open daily from 9:00 am to 7:00 pm, during the holidays to 8:00 pm.

do 19.00, o prázdninách až do 20.00.

VYSOČINA – KOVBOJ ČÍHÁ ZA KAŽDÝM ROHEM

THE HIGHLANDS REGION – THERE ARE COWBOYS EVERYWHERE!

Život na Divokém západě byl drsný, ale i krásný. V Šiklově mlýně jej naštěstí poznáte z té příjemněj-

Life in the Wild West was tough but also beautiful. Fortunately, Šiklův mlýn presents its rather more en-

42


Je dobré vědět...

První porci antibiotik dostávají selata během čtyřiadvaceti hodin po porodu. Preventivně proti infekcím. Další várkou léčiv přimíchaných do krmení se malí čuníci ládují po několika týdnech. Mají jim pomoci zvládnout stres, který jim působí časné odloučení od mámy. Podávání antibiotik zdravým zvířatům je mor rozšířený v továrnách na vepřové a drůbeží maso. Jde o natolik běžnou praxi, že zdejší chovatelé o ní naprosto otevřeně mluví do novin. Veterinární správa přitom ujišťuje, že antibiotiky se u nás drůbež ani prasata nekrmí. Státní inspektoři se nastěhovali do Lidlů, Kauflandů, Penny a dalších marketů, aby veřejnost zásobovali zprávami o prošlých sýrech a salámech. O zneužívání antibiotik, jakým je jejich zkrmování zdravým selatům a kuřatům, se toho spotřebitelé od dozorových institucí moc nedozvědí. Je přitom zakázané. A nebezpečné. Byznys má ale stále navrch před ochranou lidského zdraví. Farmaceutický průmysl potřebuje prodávat antibiotika a průmyslové zemědělství se bez nich neobejde. Dobrovolně je ani jeden sektor neomezí a stát je k tomu důsledně netlačí. Takzvaná antibiotická politika, která má zajistit bezpečné užívání antibiotik u lidí a zvířat, je víc politikou než realitou. V Česku se antibiotiky v chovech hospodářských zvířat zrovna nešetří. V roce 2003 se jich spotřebovalo necelých 49 tun. O sedm let později to bylo už více než sedmdesát tun. Loňský údaj dosud není k dispozici. Přes národní antibiotickou politiku stoupla spotřeba těchto léčiv v českých chovech od roku 2003 k roku 2010 o 44 procent. Stavy prasat přitom za tu dobu klesly o 43 procent a drůbeže o osm procent. Právě těmto zvířatům se antibiotika hromadně podávají k prevenci. Kuřata a selata je dostávají namíchaná v krmných směsích nebo ve vodě. „Než aby zemědělci investovali do zlepšení zdraví a pohody zvířat, investují do léčiv. V podmínkách, ve kterých je chovají, ani nemají jinou možnost, jak je udržet ,naživu‘, než nadopovat léčivy,“ říká Jiří Holý z Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL). Poměry v tuzemských chovech dobře zná, jezdí do nich na inspekci. „Velké koncentrované chovy prasat a drůbeže s sebou nesou i velké riziko propuknutí infekcí. U skotu jsou častější malá stáda na rodinných hospodářstvích, kdy se zvířata pasou venku. Tam z pohledu antibiotik nemáme co kontrolovat,“ porovnává Holý. Antibiotická berlička, kterou si ve formě hromadné medikace běžně vypomáhají tuzemské velkochovy, rozhodně není v pořádku. Buď je nelegální, protože zákon nedovoluje rutinní nasazení antibiotik ve stádech nebo hejnech, kde se přímo nevyskytuje bakteriální onemocnění, nebo je opodstatněné, pak jsou ale chovy doslova promořené chorobami. V zemědělské akciovce na Pardubicku, odkud je zkušenost s podáváním antibiotik popsaná úvodem, by museli mít trvale nemocné všechny prasnice. To určitě nebudou, je-li reportáž zveřejněna v odborném tisku o „efektivní výrobě vepřového a drůbežího masa“. Kuřecí maso prodávané v německých supermarketech obsahuje nebezpečné bakterie odolné vůči antibiotikům. S touto zprávou přišla letos v lednu tamní média. Obávanou rezistenci neodhalila veterinární kontrola, ale testy zadané ekologickou organizací BUND. Každý druhý vzorek byl kontaminován zárodky rezistentními vůči antibiotikům, představoval šéf organizace Hubert Weigner výsledky z dvaceti vzorků kuřecího nabízeného v různých městech. Na vině je podle něj rozšířené zneužívání antibiotik ve velkochovech. Česká Státní veterinární správa (SVS) zásilky drůbežího z Německa prověřila. Odebrala celkem sedm vzorků a všechny byly v pořádku. Při té příležitosti zopakovala, že antibiotika se smějí používat pouze léčebně. Podobně uklidňovala české konzumenty německého vepřového poté, co se v moči prasat v sousedním Bavorsku našla rezidua chloramfenikolu. Po prověření osmi vzorků naši veterináři ohlásili, že německá prasata byla v pořádku. Na skandální odhalení, o které se postarali němečtí ekologové, okamžitě reagovala tamní ministryně zemědělství Ilse Aignerová. Přišla s návrhem zákona zpřísňujícím podávání antibiotik na absolutně nutné minimum. Šéf českého agrárního resortu Petr Bendl nic podobného slibovat nemusí. Státní dozor u nás nadměrné používání léčiv, jejich zbytky v mase nebo odolné bakterie téměř nenachází, přestože v tuzemských velkochovech jsou antibiotika trvale zabydlená. Ministr Bendl propaguje české potraviny a pomáhá agrární a potravinářské lobby bojovat proti polskému dovozu. Před německým vepřovým ovšem jediným slovem nevaroval. Možná proto, že Německo je s přehledem největší dovozce vepřového do Česka, které je u nejvíce pojídaného druhu masa už jen zhruba z poloviny soběstačné. Vloni se sem přivezlo německého vepřového za téměř pět miliard korun. S velkým odstupem druhé Polsko k nám poslalo vepřové za 1,2 miliardy. Navíc Bendl těžko může Němcům předhazovat nálezy spojené s antibiotiky, které jsou podobně populární i mezi tuzemskými chovateli. Co by asi zjistila organizace BUND, kdyby nechala otestovat české vepřové… A na co přichází státní veterinární dozor? Ze 145 vzorků kuřecích brojlerů vyšetřovaných loni na přítomnost kampylobakterů bylo 92 pozitivních. U salmonely testované u skotu, prasat, kuřat a krůt bylo z 11 321 vzorků pozitivních 122. Ani české vepřové není úplně čisté, ukazují namátkové kontroly. Zpráva o monitoringu cizorodých látek za uplynulý rok uvádí několik případů, kdy v mase zůstaly stopy po léčivech. Veterináři prokázali u tří vzorků svaloviny prasnic rezidua inhibičních antimikrobiálních látek. Nadlimitní koncentraci těchto reziduí odhalili u sedmi vzorků ledvin prasnic, další nálezy byly u jater prasnic. „V mnoha případech se jednalo o nedodržení ochranných lhůt aplikovaných přípravků,“ vysvětluje SVS. „Zjištění reziduí léčiv v takovém počtu v orgánech prasnic je závažné, i když z celkového počtu vyšetřených prasnic představuje kolem tří procent,“ konstatuje zpráva. Rezidua chloramfenikolu, který je pro potravinová zvířata zakázaný, našli veterináři ve svalovině vykrmeného kuřete. „Přestože byla provedena důkladná kontrola na místě, použití zakázaného léčiva nebylo prokázáno,“ přiznává SVS. Na jatMEDIÁLNÍ PARTNER kách je sice stálý veterinární dozor, nikdy ale nemůže prověřit veškeré maso, jestli neobsahuje škodliviny včetně reziduí antibiotik, chemoČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO terapeutik a zakázaných farmakologicky účinných látek. „Rezidua těchto látek se TÝMU vyšetřují zhruba u pěti tisíc vzorků. Na jatkách a na farmách se vzorky na cizorodé látky odebírají také od živých zvířat. V letošním roce je pro prasata plánovaný odběr 1777 vzorků a pro drůbež 858 vzorků,“ 2009–2012 upřesňuje mluvčí SVS Josef Duben. Pro představu, jen od ledna do dubna skončilo na tuzemských porážkách přes devět set tisíc prasat. Veterinární dohled nad zvířaty, která končí na našich stolech, se přitom „odbyrokratizoval“. Pro spotřebitele to ale není dobrá zpráva. „Dříve musel mít chovatel dodávající na jatka osvědčení, ve kterém veterinární lékař stvrzoval, že zvířata jsou zdravá. Také musel popsat použití léčiv. Dnes za to ručí chovatel, veterinář není zodpovědný,“ upozorňuje prezident Komory veterinárních lékařů Ondřej Rychlík. Výsledkem je, že při odhaleném průšvihu se obvykle nikdo k ničemu nehlásí, stejně jako se to přihodilo u zmíněného nálezu chloramfenikolu v kuřeti. Veterinární inspekce nikomu nic nedokázala. Soukromý veterinář z východních Čech předepisoval antibiotika, aniž by zvířata vyšetřil. Tento případ nyní řeší brněnský ústav pro kontrolu veterinárních léčiv spolu s Komorou veterinárních lékařů. „Bude podán návrh na nejpřísnější trest. Tím je vyloučení z komory,“ říká za brněnský ústav Holý. Kontroloři se touto nedovolenou praxí, která pravděpodobně nebude ojedinělá, začali zabývat na podnět zvenčí. Různí odborníci, státní a evropské autority varují před riziky nadužívání antibiotik, český Parlament přitom chovatelům paradoxně usnadnil manipulaci s léčivy. Před pěti lety si ji při novele zákona o léčivech prosadila Agrární komora, která hájí také zájmy největšího českého výkrmce prasat, jímž je Babišův Agrofert. Zákonodárci tehdy těsnou většinou odsouhlasili novinku, že antibiotika si chovatelé na recept od veterinárního lékaře mohou kupovat přímo u distributorů. „Do té doby se nikdo jiný než veterinář nemohl k antibiotikům dostat legálně. To se rozvolnilo. Veterinární43lékař sice předepíše léči


| TÉMA | TOPIC

ší stránky. Ve westernovém městečku můžete posedět v saloonu, vyzkoušet si rýžování zlata, střelbu z luku, jízdu na koni, dopravu v dostavníku nebo přihlížet umění kovbojů při rodeo show. Abyste do zdejší atmosféry lépe zapadli, půjčí vám tu dobové kostýmy nebo tu můžete i přespat. Každou prázdninovou sobotu navíc městečko ožívá speciálním programem. Těšit se můžete na velký den koní, noční ohňovou show nebo třeba leteckou show.

joyable side. In the Western Town visitors can sit in a saloon, try gold-mining, archery, horseback riding, riding in a stagecoach or watch cowboys in a rodeoshow. In order to blend in better you can borrow costumes and even spend the night. Every Saturday during the summer holidays, the town comes alive: the special programme features a horses day, a night fire show, and even an air show.

Kde: Zvole nad Pernštejnem 49, 592 56 Zvole; otevřeno každý

except Monday from 10:00 am until the evening.

Where: Zvole nad Pernštejnem 49, 592 56 Zvole; open every day

den kromě pondělí od 10.00 do večerních hodin.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – DINOSAUŘI JAKO ŽIVÍ ▾ Atmosféru Divokého západu můžete zažít i na Vysočině, konkrétně ve westernovém městečku Šiklův mlýn ve Zvoli nad Pernštejnem. You can experience the Wild West atmosphere in Vysočina too, namely in the horse opera town Šiklův mlýn in Zvole nad Pernštejnem.

Vývojovou fází „miluji dinosaury“ projde snad každé dítě. V ostravském dinoparku je na ploše 35 hektarů instalováno více než třicet scén se sedmdesáti modely druhohorních zvířat v životní velikosti. Park je koncipován jako místo pro relaxaci rodin s dětmi od 5 do 15 let, protože některé ozvučené a pohyblivé modely působí opravdu hrůzostrašně. Pokud ale přijdete i s menším dítětem, zabaví se na hřišti vybaveném mnoha atrakcemi. Odvážní návštěv-

44

MORAVIAN-SILESIAN REGION – ARE THE DINOSAURS ALIVE?

Almost every child goes through the developmental stage of “I love dinosaurs”. The Ostrava DinoPark covers an area of 35 hectares and has over 30 scenes featuring 70 life-size models of Mesozoic animals. With some terrifying models imitating the sound and even movements of the animals, the park is a perfect destination for families with children aged 5 to 15. But even smaller children can have fun in a playground equipped with many attractions. Some brave visitors to the Mesozoic can board a special train


| TÉMA | TOPIC

◀ V ostravském dinoparku čeká na vaše ratolesti sedmdesát modelů druhohorních ještěrů v životní velikosti. Seventy life-size models of Mesozoic saurians are waiting for your kids at the Ostrava DinoPark.

níci druhohor mohou nastoupit do speciálního silničního vlaku DinoExpres, který je odveze do míst, která jsou pěšky nepřístupná. Jízda DinoExpresem trvá přibližně patnáct minut a je už obsažena v ceně vstupenky.

called the DinoExpres and visit places inaccessible by foot. The DinoExpres ride takes about 15 minutes and is included in the price of tickets. Where: U DinoParku Street 1, 735 33 Doubrava, during season open daily from 9:00 am to 6:00 pm.

Kde: U DinoParku 1, 735 33 Doubrava, v sezoně otevřeno denně

SOUTH MORAVIA – WHERE THE GENTRY FEASTED

od 9.00 do 18.00.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ – KDE HODOVALO PANSTVO

Lednický areál nabízí víc než jen prohlídku zámku. Třeba šedesátimetrový Minaret, který slouží jako vyhlídková věž. Na jeho horní ochoz vede 302 schodů, odkud prý za příznivého počasí uvidíte kromě Pálavy a Bílých Karpat dokonce vrcholek věže svatoštěpánského dómu ve Vídni. K Minaretu vede několik tras – pěší vás provede udržovaným parkem, lodní nabízí nevšední pohledy z vodní hladiny a ta v koňském povozu vám dá aspoň na chvíli ochutnat, jakým dopravním prostředkem cestovali naši předci. Lodí i povozem se dostanete také k umělé zřícenině Janův hrad, kde se dříve konaly lovecké hostiny. Třeba tu ještě nějakého zatoulaného rytíře potkáte. Kdyby vám náhodou počasí nepřálo, schovejte se na chvíli ve stálé expozici akvária Malawi, kde svůj příbytek našli mořští i sladkovodní živočichové z celého světa.

Lednice offers more than just a tour of the chateau: climb the 302 steps to the top of the sixty-metre minaret and admire the beautiful view. If the weather is nice, you can see Pálava, the White Carpathians, and even the top of the Cathedral of Saint Stephen in Vienna. There are several ways to get to the minaret: hike through the lovely park, take a boat cruise with some remarkable views, or ride in a horse-drawn carriage which will give at least a short glimpse of how our ancestors used to get about. Both the boat and the carriage can take you to the artificial ruins of John’s Castle where hunting feasts took place in the past. And who knows, you might still run into some stray knight. Should the weather be a little less favourable, take shelter in the permanent exhibition of the Malawi aquarium and observe its marine and freshwater inhabitants from around the world.

Kde: Státní zámek Lednice na Moravě, 691 44 Lednice; otevírací doba

Where: State Chateau in Lednice na Moravě, 691 44 Lednice,

závisí na zvoleném místu návštěvy.

opening hours depend on the tour.

45


Trochu zapomenutý div, a přitom jedno

Nizhny Novgorod is a bit of a forgotten marvel,

z nejkrásnějších měst v Rusku. Nedaleko rušné

one of the most stunningly beautiful cities in Russia.

a ucpané Moskvy má Nižnij Novgorod nebo jen

Not far from busy and congested Moscow,

Nižnij, jak se mu většinou familiárně říká,

Novgorod, or “Nizhny” as it is usually familiarly

atmosféru jiného světa. Nachází se na soutoku

called, feels like a different world.Located on the

dvou velkých řek, Volhy a Oky, a se svými

confluence of two great rivers, the Volga and the

strmými říčními koryty, kopci, zelenými parky,

Oka, with its steep river banks, hills, green parks,

četnými jezery a více než šesti sty historickými

many lakes and over six hundred historical

památkami je ideálním místem, kde můžete

monuments, it is a perfect place to visit for admirers

poznávat krásy přírody i slavnou ruskou minulost.

both of nature and of the grand Russian past.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N Text Robert Neumann Foto Profimedia

Nižnij Novgorod Zapomenutá perla na Volze

Nizhny Novgorod The forgotten pearl on the Volga


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

T

his fourth largest city in Russia still remains undiscovered by tourists. Renamed Gorky in 1932 by the Soviets (the famous writer Maxim Gorky was born here), the city was for decades basically off-limits to visitors, since much of the Soviet Union’s industry was located here – from plants producing nuclear submarines and aircraft to the crown jewel of the Russian car production, the Gorky Automobile Plant. It was so closed off that until 1970s you could not even buy a map of the city, and the physicist and Nobel prize laureate Andrei Sakharov was exiled here between 1980 and 1986 to limit his contacts with foreigners. BUSINESSMEN REPLACED BY INDUSTRY

▴ Ulice Balšaja Pokrokovskaja je se svou pěší zónou asi nejveselejším místem ve městě. The Bolshaya Pokrokovskaya street, with its pedestrian zone, is probably the merriest place in the city. ▶ Mezi dominanty Nižního Novgorodu samozřejmě patří pravoslavné chrámy s kupolemi. Orthodox churches with their round domes naturally belong among the dominant features of Nizhny Novgorod.

V

současnosti ještě stále není Nižnij Novgorod turisty tak úplně objeven. Toto čtvrté největší město Ruska, v roce 1932 přejmenované Sověty na Gorkij (slavný spisovatel Maxim Gorkij se tu narodil), totiž bylo návštěvníkům dlouhá léta v podstatě nepřístupné. Nacházelo se tu mnoho sovětských průmyslových podniků – od továren, kde se stavěly nukleární ponorky a letadla, až po korunní klenot ruského automobilového průmyslu, podnik GAZ. Město bylo natolik uzavřené, že až do sedmdesátých let jste si ani nemohli koupit jeho mapu, a fyzik a držitel Nobelovy ceny Andrej Sacharov tady byl v letech 1980 až 1986 držen ve vyhnanství, aby se nemohl stýkat s cizinci. OBCHODNÍKY STŘÍDÁ PRŮMYSL

HOLIDAYS CZECH AIRLINES INVITES YOU To travel with us to Nizhny Novgorod, the somewhat forgotten pearl on the Volga. HOLIDAYS Czech Airlines will help you organise your stay there exactly according to your wishes. Contact us at www.holidayscsa.cz.

Všechny ty přípravy na třetí světovou válku jsou dnes už jen pouhou epizodou v dlouhé historii města Nižnij, které bylo založeno roku 1221 knížetem Jurijem II. na jednom z místních kopců jako pohraniční pevnost, která využívala přírodní vodní příkopy tvořené řekami. Aby se odlišila od už existujícího Velkého Novgorodu, byla nazvána Nižnij. Jako jedna z mála ruských osad bylo město ušetřeno zničení při mongolských nájezdech ve 13. století, a tak se brzy stalo důležitým obchodním a později i politickým centrem Ruska. I když byl Novgorod vazalem Tatarů, poté, co sem kníže Konstantin Vasiljevič přemístil své sídlo, stal se hlavním městem suzdalského knížectví.Během panování Konstantinova syna Dmitrije byly postaveny nové hradby a řada velkolepých chrámů. Město ale nakonec svůj boj o moc s Moskvou prohrálo a v roce 1392 bylo začleněno do Moskevské Rusi. Nicméně ve 14. století tu byla vybudována obrovská pevnost, Kreml, a tato citadela dokázala odolat i tatarskému obléhání v letech 1520 a 1536. O století později místní obchodník Kuzma Minin a kníže Dmitrij Požarský zorganizovali milici, která vyhnala Poláky z Moskvy a pomohla nastolit carskou dynastii Roma48

Now all the preparations for the Third World War are just an episode in Nizhny’s long history. The city was founded by Grand Duke Yuri II in 1221 on a hill as a border fortress, taking advantage of a natural moat formed by the rivers. To differentiate it from the already established Veliky Novgorod (literally “Great New Town”), it was called Nizhny (“Low New Town”). One of the few Russian settlements lucky enough to be spared the destruction brought by the Mongol hordes in the 13th century, Novgorod soon grew into an important commercial and later political centre of Russia. Although subjugated to the rule of the Tatars, for a short period it became the capital of the Suzdal Principality after Duke Konstanty Vasilievich moved his residence here, and during the reign of Konstanty’s son Dmitry, new fortifications and many exquisite churches were built. The city lost its power struggle with Moscow, however, and in 1392, Nizhny Novgorod

MOSKVA

NIŽNIJ NOVGOROD


49


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

HOLIDAYS CZECH AIRLINES ZVOU… Vydejte se s námi do Nižního Novgorodu, poněkud pozapomenuté perly na Volze. HOLIDAYS Czech Airlines vám pomohou navrhnout pobyt přesně podle vašich představ. Kontaktujte nás na www.holidayscsa.cz.

▾ Strategická poloha na soutoku řek Volhy a Oky učinila z města důležité obchodní a politické centrum Ruska. Its strategic location at the confluence of the Volga and Oka rivers turned the city into an important business and commercial centre of Russia.

novců. V roce 1817 sem byly přemístěny Makarjevské klášterní trhy, které v 16. až 18. století patřily mezi nejrušnější, a město se proměnilo v nejdůležitější obchodní centrum ruského impéria. Po bolševické revoluci z roku 1917 však byly obchodní vazby zpřetrhány a Nižnij Novgorod se stal průmyslovým centrem. IMPOZANTNÍ KREML

Naštěstí pro současné návštěvníky za sebou pohnutá historie města nezanechala ruiny, ale skvěle zachovalé architektonické dědictví. Je tu dokonce tolik kulturních památek, že UNESCO Nižnij Novgorod zahrnulo do seznamu sta měst se světovou historickou hodnotou. Začněte je poznávat v majestátní, dva kilometry dlouhé kremelské pevnosti. Ta se může pochlubit třinácti věžemi. Pět z nich je čtvercového půdorysu s branami a osm je kulatých. Pohled na masivní Kreml s hradbami tyčícími se do výšky ve vás možná vyvolá závratě. Z pevnosti, zvláště když se projdete po hradební zdi, si můžete vychutnat překrásné pohledy na Volhu. Uvnitř Kremlu najdete na třicet pravoslavných kostelů, klášterů, galerií, muzeí a univerzit, protože zdmi ohraničená pevnost dodnes zůstává sídlem městských úřadů, oblastní správy, ministerstev a legislativních orgánů. Za návštěvu určitě stojí také chrám archanděla Gabriela, jedna z pěti katedrál, které se v Kremlu zachovaly. STAVBY PRAVOSLAVNÉ, MUSLIMSKÉ I ŽIDOVSKÉ

Mezi nejkrásnější sakrální stavby ve městě také patří bohatě zlatem a pravoslavnými ikonami zdobený Stroganovův chrám zrození (Rožděstvenskij), od jehož barevných kupolí se odráží slunce. Pravděpodobně nejpůsobivějším

50

was incorporated into Muscovy. Nonetheless, an enormous and strong fort, or Kremlin, was built here in the early 14th century, and the citadel was able to withstand Tatar sieges in 1520 and 1536. A century later, a local merchant Kuzma Minin and Duke Dmitry Porharsky organised a militia that drove the Poles out of Moscow, ushering in the Romanov Tsar dynasty. In 1817, the Makaryev Monastery Fair, one of the busiest in the 16th to 18th centuries, was transferred to Nizhny and turned the city into the most important commercial hub of the Russian Empire. After the Russian Bolshevik revolution of 1917, the trade links were abandoned in favour of establishing Nizhny Novgorod as an industrial centre. THE IMPRESSIVE KREMLIN

Fortunately for the present-day visitor, this tumultuous history did not leave behind ruins but a wellpreserved architectural heritage. In fact, there are so many cultural monuments that UNESCO included Nizhny Novgorod among the world’s 100 cities of greatest historical value. Start your exploration with the majestic two-kilometre-long medieval Kremlin fortress. It boasts thirteen towers, five of which are square with gates and eight of which are round. The sight of the massive Kremlin and the height of its grand towering walls might give you vertigo. From inside the fortress, you can enjoy a breath-taking view of the Volga, particularly if you take a walk along its walls. Inside you will find as many as thirty Orthodox churches, monasteries, art galleries, museums and universities, as the walled-in fort still remains the


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

náboženským komplexem ve městě je Pečerský klášter Nanebevstoupení s pěti kupolemi. Zabírá náhorní planinu nad Volhou jižně od centra města, celé této oblasti se říká Pečery. Sovětská tajná policie NKVD jej sice v roce 1924 uzavřela, ale přesně o sedmdesát let později byl klášter zrestaurován a znovu otevřen. Pokud pravoslavných klášterů, kostelů a katedrál ještě nebudete mít dost, navštivte třeba krásný chrám Alexandra Něvského. Nižnij Novgorod je však místo, kde se potkávají i jiné víry. Na náměstí Senaja najdete mešitu sloužící místní muslimské populaci a je tu také centrálně umístěná židovská synagoga. Nepoužívaná za sovětských časů, znovuotevřela své brány asi před dvaceti lety. UŽIJÍ SI MILOVNÍCI KULTURY, SPORTU I DOBRÉHO JÍDLA

▶ V Novgorodských restauracích si pochutnáte na lahůdkově upravených sladkovodních rybách. In the Novgorod restaurants you can enjoy deliciously prepared fresh-water fish. ▾ Ze Čkalova schodiště je úžasný výhled na řeku, není divu, že se tady místní rádi scházejí. The Chkalov staircase offers a stunning view of the river, and so it is no wonder that the locals like to meet here.

Další památkou, kterou by měl navštívit každý, kdo má rád architekturu, je veletržní komlex. Stavba je to tak nádherná, že si ji turisté často pletou s palácem. Mezi oblíbená místa, kde se setkávají obyvatelé Novgorodu, patří Čkalovo schodiště čítající 560 schodů, které nabízejí úžasný pohled na Volhu. Nejlepší doba na návštěvu je večer, kdy se schody blyští v zapadajícím slunci. Středoškolští studenti tady již léta udržují tradici, že si po odmaturování na schodech počkají na východ slunce. Pokud už máte maturitu dávno za sebou a hodláte zvolit pohodlnější posez, než nabízejí kamenné schody, je tu hojnost nových dobrých restaurací a v noci pak město ožívá v početných klubech a barech. Obejvíte zde také spoustu vynikajících muzeí a divadel stejně jako sportovních akcí. V hokejové sezoně si můžete zajít třeba na zápasy místního hokejového klubu Torpédo, který hraje nejvyš-

52

seat of the city authorities, the regional administration, ministries and legislative bodies. The Archangel Michael Cathedral, one of five that have survived within the Kremlin, is particularly worth a visit. ORTHODOX, ISLAMIC AS WELL AS JEWISH BUILDINGS

Among the most beautiful sacred buildings in the city is the Stroganov Nativity (Rozhdestvenskaya) Church, richly decorated in gold and Orthodox icons, with the sun reflecting off the colourful domes. Probably the most spectacular religious complex in the city is the five-domed Pechersky Voznesensky (Ascension) Monastery. It occupies the uplands above the Volga south of the city centre and the area as a whole is known as Pechery. The Soviet secret police, the NKVD, closed it in 1924, but the cathedral was restored and reopened exactly seventy years later. If you still haven’t had your fill of monasteries, churches and cathedrals, visit the beautiful Alexander Nevsky Cathedral. But Nizhny Novgorod is a place where other faiths meet as well. In Sennaya Square you will find a mosque visited by the city’s population of Muslims and there is also a centrally located Jewish synagogue. Disused during the Soviet times, it reopened its doors about 20 year ago. LOVERS OF CULTURE, SPORT AND GOOD FOOD WILL ENJOY THEMSELVES

Another place that should be visited by anyone who likes architecture, is the city’s trade fair complex. It is so spectacular that tourists often mistake it for a


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

ší ruskou ligu – KHL a jeho dres oblékala i řada českých hráčů. V roce 2018 bude Rusko hostit Světový pohár FIFA a některé zápasy se budou hrát i v Nižním Novgorodu. Pokud jste fotbalovým fanouškem, pak je to skvělá příležitost se sem znovu vrátit. Ale tentokrát, ještě než odjedete, projděte se po pěší zóně na ulici Balšaja Pokrokovskaja (Pokrovka) plné soch a krásných domů, kde se soustředí velká část moderního života města. Kromě bank a exkluzivních obchodů tu panuje veselá atmosféra, své umění stavějí na odiv pouliční hudebníci a malíři. Nižnij Novgorod prostě nemá jen slavnou minulost, ale i živoucí a optimistickou přítomnost a budoucnost.

palace. Among the favourite places where Novgorod’s inhabitants meet is the Chkalov Staircase with its 560 steps that offer stunning views of Volga. The best time to see it is in the evening, when the stairs glitter in the sun. High school students have for years kept a tradition of watching the sunrise from the staircase after their graduation. If you graduated a long time ago and prefer more comfortable seating than a stone staircase can offer, there is a profusion of new good restaurants, and at night the city comes alive in its many clubs and bars. You will also discover plenty of excellent museums and theatres, as well as sports events. In the hockey season you can go to watch the local Torpedo team, which plays in the top Russian league, the KHL. A number of Czech players have worn the club’s jerseys. The 2018 FIFA World Cup will be hosted by Russia and some of the matches will be played in Novgorod, in a yet-to-be-built stadium on an island on the Volga river. If you are a football fan, it is a good occasion to return to the city. But before you leave this time, stroll once more along Bolshaya Pokrokovskaya Street (Pokrovka), a pleasant pedestrian zone filled with statues and beautiful houses, where much of the city’s modern life is concentrated. Besides the banks and exclusive shops, it has a lively atmosphere, with street musicians and painters displaying their art. Nizhny Novgorod does not only have a glorious past but a vibrant and optimistic present and future.

TIPY ČESKÝCH AEROLINIÍ

CZECH AIRLINES’ TIPS

Co ochutnat? Vyzkoušejte některou z povolžských specialit, jako jsou kousky raků a candáta zapečené se sýrem nebo štičí hlavy plněné mletý mi rybami.

What to taste? Try some of the Volga specialties, such as pieces of crayfish and pikeperch baked with cheese, or pike head stuffed with minced fish.

Kam vyrazit? Letecká základna Sokol nabízí neopakovatelný zážitek – můžete se zde proletět nadzvukovou rychlostí v jednom ze špičkových proudových stíhacích letounů MIG.

Where to go? The Sokol Airbase offers a unique experience – taking a supersonic flight in one of the top-notch MIG jet fighters.

Co si přivézt? Krásným dárkem jsou naivní lidové umělecké malby nebo dřevěné řemeslné výrobky s ručně malovanými, zlatými, černými a rudými květinovými vzory.

What to bring back? Naïve folk art paintings make a beautiful present as well as wooden handicrafts, known for their vivid hand-painted gold, black and red floral patterns.

Jak zapadnout? Nižnij Novgorod ještě pořád není zaplaven turisty, a tak vás místní budou

How to blend in? Nizhny Novgorod is still not overrun by tourists

vítat s otevřenou náručí. Pár základních ruských slov a široký úsměv je vše, co tu potřebujete.

and so you will find the locals extremely welcoming. A few basic words of Russian and a broad smile are all you will need here.

53

S ČESKÝMI AEROLINIEMI DO DO NIŽNÍHO NOVGORODU V sobotu v 19.55 hod. a v neděli v 8.30 hod. Zpět v sobotu v 6.40 hod. a v neděli ve 14.40 hod.

WITH CZECH AIRLINES TO NIZHNY NOVGOROD From Prague to Nizhny Novgorod on Saturday at 7:55 pm, on Sunday at 8:30 am. From Nizhny Novgorod to Prague on Saturday at 6:40 am, on Sunday at 2:40 pm.


Pavel Jelínek Věda je jistý druh svobody Science is a kind of freedom


| OSOBNOST NA PALUBĚ | PERSONALITY ON BOARD Text Jana Bohutínská Foto Michael Kratochvíl

Vědec Pavel Jelínek z Fyzikálního ústavu

Scientist Pavel Jelínek from the Institute of

Akademie věd ČR byl mimo jiné členem

Physics at the Academy of Sciences of the Czech

mezinárodního týmu, který objevil metodu

Republic was also a member of an international

umožňující chemickou identifikaci

team which discovered a method enabling chemical

jednotlivých atomů na povrchu pevných látek.

identification of individual atoms on solid matter

O vědě, v níž se člověk neobejde bez štěstí

surfaces. He can talk engagingly about science,

a vytrvalosti, umí mluvit poutavě i pro laiky.

a discipline requiring luck and perseverance, even

V civilu je zcestovalý vědec tatínkem tří dětí,

to laymen. Away from his job he is a well-travelled

který si čistí hlavu při běhu.

father of three who clears his head by running.

S

úsměvem o sobě říká, že je dnes už víc organizátorem a manažerem, zatímco dříve se ve větší míře věnoval bádání. „Musím ale také určovat směr, kterým bychom mohli v týmu postupovat dál,“ připomíná Pavel Jelínek. Věda je podle něj možná jen na mezinárodní úrovni a spíš formou vzájemně výhodné spolupráce než rivality. „Ve vědě hranice padly už dávno. Bez spolupráce se světem nemá vůbec smysl vědu dělat,“ vysvětluje Jelínek.

H

e says with a smile that today he is more of an organiser and a manager, whereas before he spent much more time doing research. “I also need to determine the direction the team should follow in its research,“ Pavel Jelínek says. In his opinion, science is only possible on an international level and in the form of a mutually beneficial cooperation rather than competition. “In science, borders disappeared long time ago. There is no point at all doing science without cooperation,” Jelínek explains.

JAK SE PTÁT SAMURAJŮ

V mezinárodním týmu se musí chovat s citem pro specifika různých národů. „V Japonsku se například setkáváme s kolegy, kterým říkáme samurajové. Musíte se jich zeptat tak, aby mohli odpovědět kladně. Odpovědět záporně je pro ně totiž neslušné,“ popisuje vědec jednu z mnoha situací, kdy musí čerpat spíše z rezervoáru diplomacie než exaktní vědy. Cesty do zahraničí provázejí celou jeho vědeckou dráhu. Po doktorátu pracoval pět let ve Španělsku a rok byl v Americe, což stále zúročuje. Běžnou součástí jeho práce jsou mezinárodní konference, zrovna po našem rozhovoru zamířil na jednu do Finska. „Když jsem začínal, cestování mě moc bavilo. Je s ním spojené poznávání jiných názorů a kultur, svět se mi pak zdál mnohem barevnější. Díky životu v zahraničí se také vyvíjel můj vztah k České republice. Viděl jsem najednou věci, které jsem dříve nedocenil,“ reflektuje svou zkušenost. Zároveň přiznává, že dlouhé lety do Japonska nebo Ameriky už má postupem času stále méně v oblibě, zejména kvůli velkému 55

HOW TO ASK A SAMURAI

When working in an international team one has to bear in mind the little nuances of different nations. “In Japan, for example, we come across colleagues we call samurai. You need to ask the question in a way that enables them to give you a positive answer. It is rude for them to give a negative answer,” the scientist describes one of many situations where he needs to use his diplomatic skills rather than his scientific knowledge. Foreign travel has accompanied his whole scientific career. He worked in Spain for five years after his PhD studies and then spent one year in the United States, something he still capitalises on. International conferences are a routine part of his work and right after our interview he was off to one taking place in Finland. “In the beginning, I enjoyed travelling very much. It allowed me to get to know different opinions and cultures; the world seemed much more colourful to me then. My relationship with the Czech Republic has also undergone changes thanks to my stays abroad. I could suddenly ▶


| OSOBNOST NA PALUBĚ | PERSONALITY ON BOARD

přetížení letišť. Na pražském letišti oceňuje, že přijde a bez většího čekání hned odletí. TAKTO VYPADÁ ATOM

A co je ve fyzice doménou Pavla Jelínka? Byl členem mezinárodního týmu, který přišel se zcela novou metodou umožňující chemickou identifikaci jednotlivých atomů na povrchu pevných látek. Vidět atomy je možné pomocí speciálního mikroskopu, který kromě Jelínkova pracoviště v Česku nikdo nemá. Úspěšný vědec pracuje v týmu, který kombinuje experimentální a teoretickou fyziku. „Při experimentu získáte určitá data, ale jejich přesná interpretace může být často velmi zavádějící. Proto se naměřená experimentální data snaží teoretičtí fyzici pomocí výpočtů interpretovat. Právě kombinace experimentu a teorie umožňuje získat zcela nové poznatky o fyzikálních procesech nebo nových materiálových vlastnostech,“ vysvětluje ve své pracovně nad šálkem čaje. Takové výzkumy jsou nezbytné i proto, že je díky nim možné tvořit nové materiály důležité třeba pro počítačový průmysl. Špičkový fyzik se ale nevyznačuje jen tím, že má hluboké znalosti v daném oboru. „Musí mít také sociální cítění, štěstí a být týmový hráč. Také by měl být upřímný, zejména sám k sobě, otevřený novým myšlenkám a také vytrvalý. Je totiž hezké mít ideu, ale dovést ji do konce je náročné, je to běh na dlouhou trať,“ zamýšlí se Jelínek nad tím, co vědce dovádí k úspěchu.

JE HEZKÉ MÍT IDEU, ALE DOVÉST JI DO KONCE JE NÁROČNÉ, JE TO BĚH NA DLOUHOU TRAŤ.

see things I did not appreciate before,” he explains his experience. In the meantime, he admits that the long flights to Japan and the United States are not among his favourites mainly due to the overcrowded airports. What he likes about Prague Airport is that he does not have to wait very long. THIS IS WHAT AN ATOM LOOKS LIKE

And what is Pavel Jelínek’s specialist field in physics? He was a member of an international team which came up with a brand-new method enabling the chemical identification of individual atoms on the surfaces of solid matter. It is possible to see the atoms with the help of a special microscope that, in the Czech Republic, can only be found in Jelínek’s laboratory. The successful scientist works in a team combining experimental and theoretical physics. “You acquire certain data in experiments, but their exact interpretation can often be very misleading. That is why theoretical physicists try to interpret the measured experimental data with the help of calculations. It is the combination of the experiment and theory that allows new knowledge to be gained about physical processes or new characteristics of materials,” he explains over a cup of tea in his office. Such research is also necessary because it enables creation of new materials important for the computer industry, for example. It is not only the deep knowledge of a particular field that is typical of a top physicist. “He also needs to have social skills, luck and be a team player. In addition to that, he should be honest, mainly to himself, open to new ideas and also persistent. It is nice to have an idea, but to bring it to a successful end is difficult. It is a long-distance run,” Jelínek ponders what makes scientist successful.

STÁLE NA DLOUHÝCH TRATÍCH

STILL RUNNING LONG-DISTANCE

V dětství Pavel Jelínek spíš sportoval a to, že se bude věnovat fyzice, nijak cíleně neplánoval. Pak ho ale začalo bavit počítačové modelování a přes ně se dostal k fyzikálním výpočtům. „Věda je jistý druh svobody, je pro mě vlastně koníčkem. Někdy bych šel do práce už v neděli. Když mluvím s lidmi, kteří jsou ze své práce otrávení, říkám si, jak ohromné mám štěstí, že mě moje práce baví,“ pochvaluje si otec tří dcer. A když se ho zeptáme na nejbližší plány, odpovídá, že chce být hlavně se svou prací vnitřně spokojený. „V Česku bych uvítal také větší politicko-finanční stabilitu, která je pro plánování ve vědě hodně důležitá.“ Zkušenost s dlouhými tratěmi nemá sympatický Pavel Jelínek jen ve vědě. Sportu se nevzdal ani dnes, kdy většinu volného času tráví s rodinou. Maratony

As a child, Pavel Jelínek used to do sports and did not plan on dedicating his life to physics. Then he began to enjoy computer modelling and that led him to physics calculations. “Science is a kind of freedom, it is really a hobby to me. Sometimes I would want to go to work already on Sunday. When I talk to people who are annoyed by their work I think how very lucky I am that I like my job,” the father of three daughters says. When asked about his latest plans he says that he mainly wants inner contentment with his work. “I would also welcome greater political and financial stability in the Czech Republic, since that is very important for scientific planning.” Pavel Jelínek’s experience with long-distance running is not confined to science. Even today, when he spends most of his free time with family, he has not given up on sport. He no longer runs marathons, but running is still

56


| OSOBNOST NA PALUBĚ | PERSONALITY ON BOARD

už sice neběhá, ale hlavu si pořád nejlépe vyčistí při kondičním běhu. Jen lásku k horám a běžkování částečně odložil až na dobu, kdy budou jeho dcery Ella, Frída a Vesna o trochu větší.

his favourite way of clearing his head. However, he has given up on his love for mountains and cross-country skiing for the time being, until his daughters Ella, Frída and Vesna grow up a little.

KUFR PAVLA JELÍNKA

PAVEL JELÍNEK’S SUITCASE

Pavel Jelínek si nikdy nezapomene přibalit boty na běhání. Říká, že když sedí celý den na konferenci, je pro něj příjemné jít se potom proběhnout. Druhou důležitou věcí v jeho kufru je samozřejmě notebook.

Pavel Jelínek never forgets to pack his running shoes. He says that when he sits in a conference all day he really enjoys going for a run afterwards. The second most important thing in his suitcase is his notebook, of course.

57

▾ Podle Pavla Jelínka musí mít špičkový vědec vedle odborných znalostí také sociální cítění a štěstí a musí být týmový hráč. According to Pavel Jelínek, a top scientist has to have, in addition to professional expertise, also social empathy as well as good luck, and has to be a team player.


| KNIŽNÍ TIP | BOOK TIP Text Miloš Urban Foto Robert Zlatohlávek/MF Dnes/Profimedia.cz

Miloš Urban Praga piccola

Ukázka z románu / An extract from a novel

MILOŠ URBAN se narodil r. 1967 v Sokolově. Část dětství prožil na československé ambasádě v Londýně. V letech 1982–86 studoval na gymnáziu v Karlových Varech. Poté vystudoval moderní filologii (zaměření na literaturu) na katedrách anglistiky a nordistiky na FF UK v Praze (1986–92) a rok pobyl na stáži na Oxfordské univerzitě. Od  r. 1992 do r. 2000 pracoval jako redaktor v nakladatelství Mladá fronta. Od r. 2001 vykonává podobnou práci v Argu. V současnosti žije v Praze.

Praha byla od nás daleko. Shora z Pražačky nebo z Rokosky, z těch příměstských vrchů korunovaných malebnými usedlostmi, byly pražské věže vidět jako z rozhledny, ale z dolíků od jedné či druhé Balabenky, od Kolčavky ani od Malého mlýna nebylo vidět skoro nic. Na druhou květnovou sobotu v roce devatenáct set jedenáct kolem sedmé hodiny ráno, zrovna jsme usedli k snídani, přinesl listonoš telegram. Byl pro otce. Když ho přečetl, vstal a třikrát přešel po jídelně, v ruce nakousnutý rohlík s máslem a meruňkovou marmeládou. Já měl v sobě už dva (máti mě opět kárala, že nezdravě hltám), a když ho odložil na bílý ubrus na stole, bylo mi jasné, že už nebude pokračovat. Tak jsem ho dojedl za něj. Bratr si otřel ústa servítkem, napil se černé kávy (kterou já zatím nesměl) a poznamenal, že je rád, jak pěkně tloustnu, protože představa, že po něm za pár let zdědím jeho parádní kalhoty, se mu hnusí. Máti – jako vždy nevyzpytatelná – mu vynadala, poslala ho od stolu a mě pohladila po vlasech: „Klidně si dej, Berte, vždyť ještě porosteš. Jenom jez pomaleji.“ V tu chvíli se otec zastavil u stolu a s očima upřenýma k oknu hmatal po rohlíku (který tam nebyl), a rozčileně se po nás ohlédl. „Už jsi ho asi dojed, tati,“ řekl jsem tiše a koukl na máti, zda mi tu lež schválí. Neznatelně kývla hlavou. Otec se nepřítomně zasmál, zatřepal telegramem a řekl: „Všechno se mění. Čechy mají aviatika a Rustonka končí. Budeme rozšiřovat fabriku.“ Na tváři se mu rozhostil výraz slavnostního smutku a já se už neodvážil promluvit. Odešel do haly zatočit kličkou telefonního aparátu, jako kdyby natáčel mrňavé hranaté auto zavěšené na hřebíku na svislé zdi; volal do továrny. Slyšeli jsme žádost, ať mu do hodiny přistaví k domu automobil s plnou nádrží. Všechno jsme v jídelně dobře slyšeli. Když zavěsil sluchátko do vidlice a vrátil se k nám, máti už stála za stolem s rukama 58

Prague was a long way from us. From up on the Pražačka or the Rokoska mansion, from the suburban heights crowned with picture-postcard farmsteads, the towers of Prague were seen as though from an observatory; but from the valleys of one or the other Balabenka, from Kolčavka or Malý mlýn you could hardly see anything. It was the second Saturday of May 1911. When the postman arrived at around seven, we had just sat down to breakfast. The telegram was for Father. After he read it he stood up and took three turns around the dining room, the roll with butter and apricot jam he’d been eating still in his hand. I’d eaten two of these already (Ma had scolded me again for the unhealthy speed at which I’d devoured them). Father put the roll down on the white tablecloth and it was obvious to me he wouldn’t be wanting it any more. So I finished it for him. As he wiped his mouth on a napkin and drank his black coffee, my brother remarked how glad he was that I was getting plump: the idea that in a few years I would inherit his best trousers was abhorrent to him. Unpredictable as ever, Ma gave him a ticking off, sent him from the table and stroked my hair. “You help yourself, Bert. You’re a growing lad. Just slow down a bit.” At this point my father stopped next to the table. With his eyes fixed on the window he groped for the roll that wasn’t there and looked at us crossly. “I think you finished it, Daddy,” I said quietly, with a look at Ma to see if the lie would pass. She made a barely perceptible nod. My father smiled absently, waved the telegram, and said, “Everything’s changing. Bohemia has its own flyers and Ruston’s finishing. We’re going to extend the factory.” An expression of great solemnity settled on his face and I didn’t dare speak. He went off into the hall, to the hand-cranked telephone that was like a little square car hanging in the perpendicular from a nail on the wall. He called the factory and we heard him place a request for a car with a full tank to stop at the house within the hour. From the dining room we heard it all clearly. Having placed the handset back in its cradle he returned to find Mother standing at the table with


| KNIŽNÍ TIP | BOOK TIP

v bok. Prohlásila, že už měla pro tu sobotu program – dohlédnout na velké prádlo – a večer se jede do vinohradského divadla, hraje se opereta Rozvedená paní. Dodala, že otec přece o představení ví a slíbil jí, že pojede, vstupenky jsou dávno zamluvené. Překvapilo mě, jak otec zbledl. Chvíli mlčel a pak poznamenal, že pokud aeroplán doletí v pořádku a včas, Rozvedená paní mu asi uteče, neboť je na večer stanovena schůzka obchodní i technické správy První českomoravské. Neboť jde o Rustonovu továrnu – mohli bychom ji převzít a využít ty nedozírné prostory staré továrny na železné říční lodě na uskladňování vyrobených automobilů. „Protože máme málo místa, jak dobře víš,“ dodal a šel se převléknout do sportovního obleku. Máti založila ruce na prsou a mlčky hleděla z okna. Rudi mi poklepal na rameno a ukázal nahoru, že bychom se taky měli obléknout na výlet. Příliš jsem nechápal, co se děje, ale měl jsem radost, že nemusím do školy, a ani bratr nelitoval, že výuku na gymnáziu dnes vynechá. Auto nám jeden z mistrů servisního oddělení přistavil do deseti minut, tmavočervené a nablýskané, se stejně lakovanou staromódně spadavou přídí, bez výstavního chladiče a s loukoťovými koly – a s nádrží plnou benzinu. Olej sice úplně čerstvý není, omlouval se mistr, ale po poslední výměně, kterou dělali na podzim, tato pragovka skoro nejezdila. Vzpomínám si dobře, s jakou úctou a radostnou pýchou ho otci předával, a Rudi do mě žďuchl loktem, protože si toho taky všiml. Otec tomu člověku potřásl rukou a vyvolal mu tím na tváři výraz blaženosti, jako by mu přidal na mzdě. Dělníci se můžou pro dobrého šéfa přetrhnout, pracují pro něj rádi – to byl pro mě první důležitý objev toho památného dne. Bratr si oblékl vycházkové sako, na nohy obul boty do terénu a na hlavu nasadil měkký pánský klobouk, který nosil teprve rok. Máti mě donutila zabalit si krk do šály a nazout zimní boty. Klobouk jsem ještě nenosil, ale měl jsem tmavomodrou čepici se štítkem, z níž se daly vyklopit krytky na uši, a motorkářské brýle, takže jsem vypadal jako malá kopie svého otce, až na to, že jeho čepice byla bílá, s viditelnými mastnými fleky. Máti si oblékla světlé šaty pro dámy holdující cyklistice, k nimž si vybrala rukavičky z teletiny a teatrální klobouk, jemuž z krempy spadal lem ze síťoviny. Rudi se samozřejmě uvelebil vedle otce, já s matkou jsme se posadili dozadu. Mistr servisu nahodil motor a jelo se. „Poznáš, co to je za káru?“ obrátil se na mě Rudi a už už začal chrlit technická data, ale já ho 59

her hands on her hips. She announced that she already had plans for this particular Saturday – to supervise the laundry – and in the evening they were going to the Vinohrady theatre for a performance of a light opera called The Divorced Lady. She added that my father knew about the latter and had promised her he would go; the tickets had been booked a long time before. It surprised me how pale Father turned. He was quiet for a moment. Then he remarked that if the aeroplane arrived in good order and on time, perhaps The Divorced Lady would have to do without him, as that evening had been set for a meeting of the commercial and technical board of the First Czech-Moravian on the subject of the Ruston factory, which we might be taking over: the immense spaces of an old factory that made iron riverboats could be used for the storage of new-made automobiles. “As you well know, we are short of space,” he added. Then he left us in order to change into his sports attire. Ma stared out of the window, her arms folded. Rudi tapped me on the shoulder and pointed upstairs: we, too, should be getting changed for the excursion. I couldn’t grasp fully what was going on, but I was pleased that I didn’t have to go to school. Nor did my brother regret missing a day’s classes at the grammar school. Ten minutes later, one of the foremen from the Service Department arrived at the house – in a fully-fuelled, highly polished, wine-red Praga. It had an old-fashioned dipping front, also varnished, and felloe wheels; its radiator was not on display. The oil was not altogether fresh, the foreman explained apologetically, but since the last change, which had been carried out in the autumn, it had hardly been driven. I remember well the foreman’s reverence as he gave the car into my father’s keeping; it was his pride and joy. Rudi gave me a nudge to show that he, too, noticed this. As my father shook his hand the expression of bliss on the man’s face suggested he had just had his wages supplemented. I made an important discovery on this memorable day: the workforce will do anything for a boss for whom they are happy to work. My brother put on his good jacket, some sturdy shoes and a gentleman’s hat of soft material. Ma insisted I wear a scarf and my winter boots. I didn’t yet wear hats, but I had on a dark-blue peaked cap with optional ear flaps, and together with motorcycle goggles this made me look like a miniature version of my father (although his cap was white and you could see the grease stains on it). Ma wore a light-coloured dress for keen lady cyclists, which she accessorized with calfskin gloves and a rather theatrical hat with fishnet falling from the brim. Rudi, of course, settled himself next to my father, while my mother and I sat down in the back. The foreman cranked up the engine and off we went. Rudi turned to me and asked, “Do you know what type

MILOŠ URBAN was born in Sokolov in 1967. He spent part of his childhood at the Czechoslovak embassy in London. From 1982 to 1986 he was a grammar-school student in Karlovy Vary, from where he went on to read Modern Languages (specializing in literature) at the departments of English and Scandinavian studies of the Faculty of Arts of Charles University, Prague. After graduating in 1992, he spent a year as a student at Oxford University. From 1992 to 2000 he worked as an editor for the Mladá Fronta publishing house; since 2001 he has performed a similar job for Argo publishers. Miloš Urban lives in Prague.


| KNIŽNÍ TIP | BOOK TIP

překřičel: „Přece Charron, vyrábíme ve francouzský licenci, dvouválec o objemu tisíc kubickejch centimetrů, udělá padesát za hodinu a má dvanáct koní!“ Bratr s otcem se na sebe podívali a shodně zavrtěli hlavou. Potom mi Rudi škodolibě recitoval: „Praga Charronka, podle čumáku řečená Klouzačka, objem dvanáct set šest, ty bulíku, a koní je jenom deset, ty koni, zato rychlost jsme zvedli na pětašedesát.“ „A třeba na sedmdesát,“ poznamenal otec přes rameno, „ale nemá to smysl, je to stará mašina s podvozkem stavěným na bramborový pole.“ Kodrcali jsme po Královské třídě, zprava zleva předjížděly fiakry a tramvaje a on se snažil ještě přidat, ale nezahřátý motor chrčel a protestovala i převodovka. „Kam vlastně jedeme?“ zeptala se máti tiše a otec ji kupodivu slyšel, měl na ni vytrénované ucho. „Do Chuchle, drahá. Kdybys nad hlavou spatřila letět aeroplán, nestihli jsme to.“ Všichni jsme zaklonili hlavy, ale nic neletělo. Teprve potom nám řekl, o co jde: krátce před tím, než přišel ten telegram, odstartoval strojní inženýr jménem Kašpar z Pardubic ve svém aeroplánu se směrem na Prahu. Nebylo to poprvé, co v Praze létající stroj předváděl, bratr chodil na všechna jeho vystoupení už rok předtím. Já s ním nikdy nesměl (ani by mě nevzal) a o to žárlivěji jsem poslouchal, jaká byla ta či ona aviatická exhibice na prosecké pláni nebo mimořádná výstava leteckých motorů, nově a nečekaně připojená k výstavě automobilů. Ale tohle bylo jiné. Nikdo si nemohl být jistý, jestli Kašpar tu dálku uletí. Vítr byl dobrý a telegraf bleskurychlý, takže kdo mohl, hnal se z  Prahy do Chuchle, kde měl na novém dostihovém závodišti stroj přistát. Na výlety za Prahu jsme jezdili zkoušet nová auta, to pro mě nebylo nic nového, ale tahle cesta byla výjimečná ze tří důvodů: jeli jsme starou károu, mělo se k nám z nebe snést letadlo a byla s námi máti. Když jsme přejížděli po novém mostě císaře Františka I. a řeka se pod Vyšehradem blyštěla v ranním slunci, přemohla mě radost a nemotorně jsem matku objal. Překvapeně na mě pohlédla síťovím pod krempou klobouku, oči temné a smutné, a pak mě chlácholivě poplácala po rameni. Dojeli jsme sice včas, ale pro davy lidí jsme vůbec nemohli projet k tribuně, a tak otec zastavil v třešňové aleji u louky plné odkvetlých pampelišek; dva sekáči ji svižně kosili a byli skoro v polovině. K závodní dráze jsme se vydali pěšky, a nedošli jsme tam. Jednak se na všech přístupných místech tlačilo tolik lidí, že projít mezi nimi nebylo mož60

of car this is?” He was already reeling off the specifications when I shouted over him: “It’s a Charron, isn’t it? We make them under licence to the French. Two-cylinder engine with a capacity of a thousand cubic centimetres. Top speed fifty kilometres per hour. Twelve horsepower:” “My brother and father exchanged a look and each shook his head. Rudi then took great delight in reciting to me: “The Praga Charron – known as the Slide because of its nose. Capacity twelve hundred and six, you dimwit. Just ten horsepower, you donkey, but its speed gets up to sixty-five.” “Maybe even seventy,” my father remarked over his shoulder. “For what it’s worth. But it’s an old machine with a chassis built on a potato field.” We were bumping along Kingsway, fiacres and trams overtaking us left and right. My father was trying to pick up speed, but the cold engine was gurgling and the gearbox, too, was protesting. “Where are we actually going?” Ma asked quietly. Oddly enough Father heard her: he had a trained ear. “To Chuchle, my dear. If an aeroplane flies over your head, we haven’t made it.” We all leant back and looked up, but there was nothing in the sky. Only then did Father tell us what this was about: just before the telegram arrived, a mechanical engineer by the name of Kašpar had taken to the skies in Pardubice and he was now heading for Prague. This would not be the first time that a flying machine had shown up in Prague. Indeed, my brother had been attending all such performances for a year. I’d never been allowed to go (not that he would have taken me), which made me all the more jealous as I listened to tales of this or that exhibition of aviation on the Prosek Plain and the extraordinary exhibition of aircraft engines newly and unexpectedly appended to the automobile exhibition. But this was something else. No one could be sure that Kašpar’s plane would cover the distance. The wind was good and the telegraph lightning fast, so whoever was able, was heading out of Prague to Chuchle, where the plane was expected to land on the new racecourse. An excursion beyond Prague was nothing new for me: we would drive out of town to try out new cars. But this trip was special for three reasons: we were in an old car, we were expecting an aeroplane to land right next to us, and Ma was with us. As we crossed the new Emperor Franz I Bridge and saw the glistening water below the Vyšehrad castle, I was so overcome with joy that I gave my mother a clumsy hug. Through her net veil she looked at me with surprise, her eyes dark and sad; then she gave me a reassuring pat on the shoulder. Although we made it in time, because of the crowds we couldn’t drive right up to the grandstand. So Father stopped in an avenue of cherry trees next to a meadow full of withered dandelions that two men were briskly mowing; they were about halfway through the task. We set out on foot for the racetrack, but we didn’t reach it. For one thing,


| KNIŽNÍ TIP | BOOK TIP

né, a pak, krátce před tři čtvrtě na osm, se za námi ozvalo prskání spalovacího motoru a všichni jsme otočili hlavy. Z výšky padesáti, možná sedmdesáti metrů se snášel aeroplán, vůbec nemířil na závodiště, ale na louku, kde jsme parkovali. Muži, co ji sekali, jako by věděli, že stroj zamíří sem, ovšem bylo to nejspíš naopak: letec nechtěl riskovat přistání v místech, kde se to hemží zevlouny. Tady jsem teď viděl to, co on: parádní širokou přistávací dráhu, kde v rohu stojí jediné auto – to naše. Potom letadlo, zdánlivě lehké jako papírový drak, elegantně dosedlo a objelo půlkruh. Po straně louky kvetly šeříky, a tak jsem k nim uháněl, narval plnou náruč a s tím vonícím chuchvalcem spěchal k aeroplánu, který se právě zastavil. Pilot se v kokpitu zvedl, přehodil nohy přes bok a seskočil do posečené trávy. Podal jsem mu kytici, pak si ji vzal zpět, rozdělil ji na dvě menší a teprve potom pilota podaroval. Druhou kytici jsem předal máti a ona ji s chladnou samozřejmostí přijala, a zatímco od závodiště se k nám blížily černé nohaté čárky, což byli nejspíš vojáci a páni v černých kabátech, nechala si od inženýra Kašpara políbit ruku. „Tomu říkám výkon, mladý muži,“ potřásl mu otec rukou a po něm i Rudi. Nato letec poklekl na jedno koleno a pokřižoval se, ale tu moji kytici pořád držel v ruce a já se dmul pýchou. Bratr do mě strčil a řekl, že kdybych náhodou potřeboval prasknout, má u sebe špendlík. Letec to slyšel a srdečně se té Rudiho jedovatosti zasmál, byl jen o něco starší než my, aspoň tak vypadal, protože měl skoro stejnou čepici a i on měl začouzený obličej. Pak nám třem mužům potřásl pravicí a každému řekl: „Nazdar!“ a my to okouzleně opakovali. Rudi se zatvářil obchodně a prohlásil, že jsme z První českomoravské, divize silničních vozidel, a tak rychle, jak pan inženýr lítá vzduchem, my budeme brzy jezdit v automobilech, a kdyby se chtěl třeba vrátit do Pardubic po zemi, rádi ho odpoledne uvítáme v Libni, jistě si u nás vybere. Otec se tvářil, jako když neví, zda má Rudiho zpohlavkovat, nebo pochválit, a letec se s upřímným zájmem zeptal, zda jsme už přihlášeni na příští Grand Prix Francie a jestli to natřeme Daimlerům. Pak nám dovolil, ať si zblízka prostudujeme motor aeroplánu, a já po kapsách honem hledal inkoustovou tužku a kousek papíru, abych vyžebral autogram, jenomže to už k nám doběhli první členové uvítacího výboru a taky jeden strážník; ten udeřil na otce, aby se legitimoval. Aviatik byl obklopen nadšenými muži, někdo mu chtěl dát hobla, někdo jiný to zakázal a další slova zanikla v radostné vřavě. 61

there were so many people pressed into the open areas that it was impossible to pass through, and then – just before a quarter to eight – from behind us came the sputter of an internal combustion engine, and everyone turned to look. Now at a height of fifty, perhaps seventy metres an aeroplane was descending, not towards the racecourse but towards the meadow where we had parked. It was as though the mowers had known the machine was headed their way, although the pilot’s reasoning was probably the opposite: he did not want to risk a landing at a place swarming with sightseers. From my vantage point I saw what the pilot saw: a great wide landing ground in whose corner stood a single car – ours. Then the aeroplane, apparently as light as a paper kite, touched down elegantly and described a semi-circle. At the side of the meadow there were lilac bushes in bloom, so I rushed over to them, picked an armful and carried the fragrant bundle to the plane, which had just come to a standstill. The pilot stood up in the cockpit, swung his legs over the side and jumped down into the fresh-cut grass. I handed him the bouquet, then took it back and divided it in two; only then did I confer the gift. I gave the second bouquet to Ma, who accepted it coolly and as a matter of course. From the racecourse long-legged black squiggles – most likely soldiers and men in black coats – were approaching; Ma allowed Kašpar the engineer to kiss her hand. “That’s what I call an achievement, young man!” said my father, as first he, then Rudi shook his hand. Then the airman got down on one knee and crossed himself, still holding my bouquet, which made my head swell. My brother poked me in the ribs and said that if it needed bursting, he could supply the pin. The pilot heard this and had a good laugh at Rudi’s spitefulness. He wasn’t much older than we were, or at least he didn’t look as if he was because he had on the same kind of cap, and his face, too, was black from the smoke. Then he shook hands with us three men in turn, each time saying ‘Nazdar!’ in greeting, which we delighted in repeating. With a businesslike air Rudi declared that we were from the Highway Vehicles Division of First Czech-Moravian and would soon be matching the pilot’s speed through the air in our automobiles; if he would care to return to Pardubice by land, we would be happy to play host to him in Libeň, he’d be sure to find something to interest him there. Father looked as though he didn’t know whether to cuff Rudi around the ear or praise him. With genuine interest the airman asked if we were already signed up for the Grand Prix and prepared to clobber the Daimlers. Then he let us inspect the aeroplane’s engine up close, and I made a quick search of my pockets for a fountain pen and a piece of paper so that I could beg an autograph. By now, however, the first members of the welcoming committee were bearing down on us. With them was a policeman who asked to see Father’s papers.


| R O D I N N É S T Ř Í B R O | FA M I LY S I LV E R Text Vratislava Hoffmanová Foto Archiv Jana Čtvrtníka, Kristina Hrabětová

Světoběžník s ekologickým cítěním

Jan Čtvrtník

Globetrotter with a green conscience

Nábytek, sklo, elektrospotřebiče, bytové

Furniture, glassware, electrical appliances,

doplňky, šperky, ale také práce pro NASA

household accessories and jewellery, but also the

na návrhu štítu lunárního modulu.

design of the shield for the NASA lunar module, all

Tím vším se může prezentovat tenhle

these feature in the portfolio of Jan Čtvrtník,

absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové

a graduate of the University of Applied Arts in

v Praze a Pedagogické fakulty Jihočeské

Prague and the Faculty of Education at the

univerzity.

University of South Bohemia.


| R O D I N N É S T Ř Í B R O | FA M I LY S I LV E R

Jan Čtvrtník se také může pochlubit řadou ocenění z designérských soutěží. Například v roce 2008 získal v prestižní soutěži Czech Grand Design titul designér roku, ve stejném roce dostal i hlavní cenu v soutěži Climate Competition pořádané holandskou skupinou Droog Design. List The Independent zařadil jeho práci do dvacítky nejvýznamnějších „zelených“ designérů současnosti, kteří se nějakým způsobem vyjadřují k ekologii a problematice životního prostředí. Je tedy jedním z mála českých designérů, kteří si dokázali vybudovat jméno i v zahraničí. Už při studiu vyrazil na stáže do Peru a Finska, v roce 2004 dostal stipendium Ingvara Kamprada a studoval ve Švédsku, rok poté už pracoval v designovém centru firmy IKEA. Jeho cesta světem pokračovala ve Spojených státech, kde se účastnil projektu NASA. Nyní žije v Itálii, pracuje tam jako designér společnosti Elektrolux, konkrétně pro její značku AEG. Málokterý designér je tak všestranný jako Čtvrtník. Vytváří běžné, zdánlivě obyčejné věci, jako jsou sporáky, nová verze remosky či zavírací nožík. Navrhoval obaly, například pro Sony Ericsson, ale také třeba PET 63

Jan Čtvrtník has won a variety of designer awards: in 2008, for example, he became the Designer of the Year in the prestigious Czech Grand Design competition; in the same year, he won the main prize in the Climate Competition organised by the Dutch group Droog Design. The Independent newspaper named Čtvrník as one of the twenty greatest contemporary green designers who touch on ecological and environmental issues. This makes him one of the few Czech designers who have managed to establish themselves abroad. He underwent study internships in Peru and Finland; in 2004, he won the Ingvar Kamprad scholarship in Sweden; and just a year later, he worked in the design centre in Ikea. His travels took him to the United States, where he participated in a NASA project. He currently lives in Italy working as a designer for Electrolux, specifically for the company’s AEG brand. There are not many designers as versatile as Čtvrtník. He creates everyday, seemingly ordinary things such as cookers, mini-ovens or folding knives. He has designed packaging for clients like

◀ S vázou Droog Alto zvítězil Jan Čtvrtník v projektu Droog Design Climat Competition. Jan Čtvrtník won the Droog Design Climat competition with his Droog Alto vase. ▴◀ Vázu Quinde navrhl designér pro české sklárny Moser. The Quinde vase was designed for the Czech Moser glassworks. ▴ Jan pózuje v pražském hotelu Moods s květináčem, který podle jeho návrhu vyrábí firma Plastia. Jan poses in the Prague hotel Moods with a flower pot that is produced according to his design by the Plastia company.


| R O D I N N É S T Ř Í B R O | FA M I LY S I LV E R

▴ Čtvrtníkův sporák s dvojí pečicí troubou vyrábí Electrolux pro Velkou Británii a Irsko. Čtvrtník’s stove with a double baking oven is produced by Electrolux for Great Britain and Ireland.

▴▶ V luhačovickém MMinteriéru dělají Janovo křeslo Ixy. Jan’s armchair Ixy is made in MMinterier in Luhačovice.

láhev či nádobu na technický olej. Zároveň je tvůrcem křesel a pohovek neobvyklých tvarů i luxusních výrobků ze skla, například váz a sklenic pro značku Moser. Nejlépe svou všestrannost vystihuje on sám, protože na časté otázky, co jej vlastně baví dělat nejvíc, odpovídá: „To, co jsem ještě nikdy nedělal.“

▾ V designovém centru firmy IKEA vytvořil mladý český designér čajový set Tivoli. In the IKEA company design centre, the young Czech designer created the Tivoli tea set.

64

Sony Ericsson, plastic bottles or technical oil can He has also designed chairs and sofas of the most unusual shapes, luxurious vases and glasses for Moser. His versatility is best described by his own reply to frequently asked questions about what he loves to do most: “Things I have never done before.”


S E R V I C E S

FLIGHT SIMULATOR EVENTS

Praha, London, Hamburg, Munich, Dusseldorf, Doha

iPILOT is the amazing new Idea for your next Company Event, Team Building or Private Party. Take your group to iPILOT for an unforgettable Event for up to 60 People. Gift Vouchers are also Available as an unforgettable Present for someone Special.

!!!"#$%&'&()*"+),


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

SaSaZu – Masarap! Po třech letech na vrcholku pražské

After three years at the top of Prague culinary

kulinární scény dokáže SaSaZu svým hostům

scene, SaSaZu restaurant is still serving up

přinášet stále něco nového. Špičková asijská

surprises to its guests. Top Asian fusion food

kuchyně ve spojení s příjemnou atmosférou

combined with an easygoing vibe has brought the

pomohly SaSaZu získat nejen skvělou pověst

restaurant not only a great reputation but also

mezi hosty, ale i uznání profesionálů.

recognition from the professionals.

J

ako nejlepší restauraci v České republice v roce 2011 SaSaZu zvolilo 17 gastronomických odborníků a novinářů a sborník Grand Restaurant ji umístil na první místo v kategorii asijská kuchyně. Již druhým rokem navíc drží ocenění Michelin Bib Gourmand a místo v prestižním gastronomickém průvodci Michelin Guide si SaSaZu zasloužila i letos. Pokud sem hodláte zavítat poprvé, neočekávejte předraženou restauraci, kam vás nepustí bez kra vaty. Podnik si zachovává velmi neformální a uvolněnou atmosféru, která přesně ladí s filozofií tvůrce jeho úspěchu – mladého šéfkuchaře Shahafa Shabtaye. „Chceme, aby k nám naši hosté chodili spontánně. Měli by si říct – pojďme si jen tak zajít na dobrou večeři,“ vysvětluje Shahaf. „A abychom takovou spontaneitu povzbudili, chceme je při každé návštěvě něčím překvapit.“ Poté, co po dva roky rozmazloval pražské gurmány vybranými vietnamskými a singapurskými delikatesami, rozhodl se Shahaf letos uvést relativně neznámou kuchyni filipínskou. „Filipíny jsou první asijskou zemí, nad kterou vychází slunce. Moc jsem toho o zemi nevěděl, ale ve chvíli, kdy jsem přistál v  Manile, jsem se do ní a jejího 66

S

aSaZu was voted the best restaurant of 2011 by top Czech food critics, the best Asian cuisine restaurant by Grand Restaurant guide, successfully secured the Michelin Bib Gourmand award and, for a second year, it earned place in the prestigious Michelin Gastronomic Guide. However glamorous these awards may be, one should not imagine SaSaZu as a glitzy restaurant with pricy meals and dress codes. On the contrary! The spacious, yet extremely cozy space emits a very relaxed and informal vibe, which is in perfect sync with the philosophy of the mastermind behind the restaurant’s success, the young chef Shahaf Shabtay. “I want our guests to be spontaneous. I want them to decide on the spur of the moment – let’s go get something great to eat,” he explains. “And we want to encourage their spontaneity by surprising them with something new every time they come to visit us.” After two years of spoiling Prague’s gourmets with the finest selection of Vietnamese and Singaporean cuisine, this year Shahaf has decided to go for relatively unexplored Filipino delicacies. “The Philippines is the first Asian country to see the sun rise. I didn’t know much about it, but the


jídla zamiloval,“ říká. „Proč to byla láska na první pohled? Filipínci se neustále smějí a v Asii mají pořekadlo, že čím šťastnější je kuchař, tím lepší jídlo vaří,“ směje se Shahaf. A čím je filipínská kuchyně jedinečná? „Používá hodně ovoce, je jednoduchá, založená na čerstvých ingrediencích a má velmi specifickou chuť,“ vysvětluje Shahaf. „Na rozdíl od mnoha ostatních asijských kuchyní je jídlo připravováno velmi krátce, často se upravuje pouze v páře, aby se zachovaly všechny chutě a vůně. Hlavní inspiraci jsem načerpal v Manile, odkud jsem si přivezl i tamější tajnou ingredienci – malý citrus, kterému říkají kalamansi.“ Může se zdát, že starost o vynikající jídlo a unikátní atmosféru jedné z nejznámějších pražských restaurací bude znamenat plné vytížení. Shahaf však míří výše: „Jestli existuje něco, co mě fascinuje více než filipínské jídlo, pak je to životní styl Filipínců. A přesně ten chci našim hostům zprostředkovat. Nestačí jim předložit výborné jídlo. U nás musejí dostat celý zážitek.“ A opět není k realizaci nápadů daleko. Díky tomu teď mají hosté možnost absolvovat nedělní kurzy jógy následované speciálním menu organické kuchyně. SaSaZu lázně a další plány na sebe nedají dlouho čekat. Ať už se rozhodnete vychutnat si Shahafovu kuchyni v Praze, na řeckém Rhodu, nebo v brzy otevřené restauraci v Kambodži, můžete si být jisti jedním: totiž že vaše jídlo bylo připraveno s úsměvem. Stejně jako v čerstvost ingrediencí věří mladý šéfkuchař i tomu, že dobré jídlo a dobrá nálada jsou dvě strany stejné mince. Jak sám říká: „Buďte prostě šťastní a dobré jídlo přijde samo od sebe.“

second I landed in Manila I just fell in love with the country and their food,” he explains. “What I love about the Philippines is that the people there are always smiling. And in Asia they say, that the happier the cook, the better the food,” says the young chef with a laugh. And why is Filipino cuisine so unique? “It is fruit-based, with simple, fresh ingredients and a very unique taste” explains Shahaf. “Unlike many other Asian cuisines, the food is cooked very quickly, and it’s usually steamed to preserve all the flavours. I took my inspiration mainly from Manila, from where I even brought their secret ingredient – a small citrus fruit called calamansi – to take back to Czech Republic.” You could say that the excellent food and unique atmosphere of one of the most talked-about Prague restaurants could be enough to keep anyone busy. But Shahaf is aiming higher. “If there is anything I love more than Filipino cuisine, then it is their social life. And that is exactly what we want to bring our guests. We want to give them more than great food. We want to bring them the entire experience.” The quest for the entire experience has started with Sunday yoga courses followed by a special menu of selected organic dishes. Soon the SaSaZu Spa and more should follow. Should you enjoy Shahaf’s great food in Prague, on the Greek island of Rhodes or a soon-to-be-opened restaurant in Cambodia, you can be sure about one thing – that your food was prepared not only with the greatest care, but also with a smile. Just as the young chef like to keep his ingredients fresh, he also believes that good food and happiness are two sides of the same thing. In his own words: “Just be happy and good food will come by itself.”

SASAZU ASIAN TRIP

SASAZU ASIAN TRIP

Chcete se vydat přímo ke zdroji?Potom není nic

Do you want to go straight to the source? Then you can accompany Shahaf Shabtay on an eight-day trip taking in Vietnam, Cambodia and Singapore and exploring the wonders, flavours, music and culture of South East Asia. Check out www.sasazu.com for more details and contacts.

snazšího než se vypravit v doprovoduShahafa Shabtaye na výpravu do Jihovýchodní Asie. Během osmi dnů budete poznávat jídla, hudbu a kulturu Vietnamu, Kambodže a Singapuru. Podrobnosti najdete na www.sasazu.com

67

SASAZU Bubenské nábřeží 306 170 04 Prague Czech Republic

RESTAURANT Email: restaurant@sasazu.com Reservation: +420 284 097 455 Opening hours: Sun–Thu: 12:00–24:00 Fri–Sat: 12:00–01:00 www.sasazu.com

▾ Shahaf Shabtay


Ecocity představuje bydlení budoucnosti Eco-city: housing of the future Ecocity je unikátní koncept, který nabízí

Eco-city is a unique concept that offers

ekologické, zdravé a úsporné bydlení ve městě.

ecological, healthy and economical city housing.

Ecocity Malešice je teprve pátým členem

Malešice Eco-city is only the fifth member of the

elitního klubu evropských ecocity a vůbec

elite club of European ecological cities and the first

prvním v České republice. Jeho výstavbu již

in the Czech Republic. Its construction by

brzy zahájí developerská společnost JRD

the development company JRD will soon begin in

v Praze 10, v krásné a klidné lokalitě mezi

Prague 10, in a beautiful and quiet spot between

Malešickým parkem a lesem.

the Malešice park and forest.

ECOCITY = ÚSPORA

ECO-CITY = SAVINGS

Unikátnost ecocity spočívá také v maximálně snížené spotřebě na vytápění 11 kWh/m 2 /rok, která je daleko nižší, než stanovuje limit pro pasivní výstavbu. U běžné výstavby je to 90 kWh/m 2/rok. „Představte si standardní byt jako auto se spotřebou osm litrů a proti tomu byt v Ecocity Malešice je jako auto se spotřebou pouhý litr. Takto se dá na vytápění ušetřit až dvanáct tisíc korun ročně,“ říká Ing. Martin Svoboda, výkonný ředitel společnosti JRD, s. r. o., která ecocity vybuduje.

One unique feature of the eco-city is that consumption of heating is reduced as far as possible, to 11 kWh/m2/year, which is far lower than the limit set for passive buildings. Heating consumption in ordinary buildings is 90 kWh/ m2/year. If you think of a standard apartment as a car that guzzles 8 litres of fuel, a flat in the Malešice Eco-city resembles a car with a fuel consumption of a mere litre. The savings on heating can be up to 12,000 Czech koruna a year,” says Ing. Martin Svoboda, the Executive Director of JRD, the company building this eco-city.

68


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

ECOCITY = ZDRAVÍ

ECO-CITY = HEALTH

Byt v ecocity je svým zabezpečením koncipován jako klimatická oáza, tedy jako prostředí s velmi omezeným zatížením hlukem, vlhkostí či prachem a s výhodou nízké hladiny CO2. Ve spánku si člověk lépe odpočine a v práci se lépe soustředí. Ke zdraví obyvatel také přispívají nižší koncentrace prachových částic a plísní, které větrání spolu s přebytečnou vlhkostí odvede. Pro alergiky a astmatiky znamenají výhodu pylové filtry. Zdravé vnitřní prostředí zde zajišťuje systém řízeného větrání s rekuperací. „Kdybyste chtěli docílit ideální koncentrace vzduchu v bytě, jakou nabízejí byty v Ecocity Malešice, museli byste podle výzkumů větrat každou půlhodinu, a to i v noci,“ říká ing. Jan Řežáb, ředitel skupiny JRD.

An apartment in the eco-city is designed as a climatic oasis, i.e. an environment with very low levels of noise, humidity and dust and with the advantage of low CO2 levels. Sleep is more refreshing and you can concentrate better at work. The health of the inhabitants is also benefited by lower concentrations of dust particles and mould that are extracted by ventilation, along with excess humidity. Pollen filters are very beneficial to those suffering from allergies or asthma. The healthy indoor environment is provided by a system of controlled ventilation and heat recovery. “If you wanted to achieve an ideal concentration of air in an ordinary apartment, then research shows that you would have to ventilate every half an hour, including at night,” says Jan Řežáb, the director of theRD J group.

ECOCITY = EKOLOGIE

The eco-city is designed in a way restricting emissions to a minimum. It is almost unbelievable, but an apartment in the Malešice Eco-city is eight times more environmentally friendly than a regular flat. “Thanks to the system that lets rain water seep into the land, we maintain the natural water cycle and we also try to maintain the soil balance. We put an emphasis on using quality building materials produced on the natural basis,” says Ing. Martin Svoboda, the executive director of JRD.

▴ Ecocity Malešice je příkladem budoucí výstavby, která je šetrná nejen k přírodě a ke zdrojům, ale také k lidem, jimž nabízí komfortní a zdravé prostředí jejich domova. The Malešice Eco-city is an example of future construction that is not only good for nature and resources, but also for people, offering a comfortable and healthy living environment in their homes.

ECO-CITY = ECOLOGY

Ecocity je navrženo tak, aby minimálně zatěžovalo okolní přírodu emisemi. Je téměř neuvěřitelné, že byt v Ecocity Malešice je osmkrát šetrnější k životnímu prostředí než běžný byt. „Díky systému vsakování dešťových vod na pozemku zachováváme přirozený koloběh vody a snažíme se i o udržení bilance zeminy spojené s výstavbou. Klademe důraz na kvalitní stavební materiály vyráběné na přírodní bázi,“ říká Ing. Martin Svoboda, výkonný ředitel JRD, s. r. o. ECOCITY = MĚSTO BUDOUCNOSTI

Ecocity nabízí ideální spojení výhod městského bydlení s opravdovou přírodou v okolí, s výbornou dostupností úplného centra Prahy do patnácti minut. Navíc díky svému umístění mezi parkem a lesem vybízí k procházkám či běhání. „Naším záměrem bylo vytvořit moderní ekologické bydlení, kde okolí domů má podobu parku s maximálně přírodním rázem, kde neparkují žádná auta, děti i dospělí mají mnoho příležitostí pro relaxaci a současně se mohou cítit bezpečně,“ říká Ing. arch. Podlipný, který připravil architektonický navrh. 69

ECO-CITY = THE CITY OF THE FUTURE

The Eco-city offers a perfect combination of city in the midst of real nature in the neighbourhood and excellent access to Prague’s centre, which takes no more than 15 minutes. Thanks to its location between a park and a forest, it is handy for walks or jogging. “Our intention was to create modern, environmentally friendly housing where the area surrounding the houses takes the form of a park with as natural a feel as possible, where there are no parked cars and where both children and adults have plenty of leisure opportunities in a safe environment,” says Ing. Arch. Podlipný, who prepared the architectural blueprint.

JRD Bydlení nové generace www.jrd.cz info@jrd.cz tel.: 777 88 55 99


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

▴ Prsten a náramek z kolekce Forget me Knot „Forget me Knot“ Crystal Haze Bracelet and Wrap ring

▴ Photo courtesy of Amelia Troughbridge Fotografie s laskavým svolením Amelie Toughbridge

Pokud si klenotníka představujete jako starého muže v tvídovém saku se skleněným monoklem, pak vás Stephen Webster asi překvapí. Připomíná totiž spíše frontmana nějaké kapely než klasického klenotníka, svoji lásku k jemnému řemeslu kombinuje navíc s vášní pro hudbu, módu a umění. Snad díky tomu vytváří šperky, které jsou současné, ale zároveň nadčasově elegantní a přitažlivé.

If your image of a jeweller is an old man in a tweed jacket with an eye glass, then Stephen Webster will come as something of a surprise. Looking more like a front man in a band than a traditional jeweller, Webster blends his love of fine craftsmanship with his passion for music, fashion and art to produce contemporary yet eternally chic and glamorous jewellery.

S

W

tephen Webster se výrobou šperků zabývá už déle než 35 let, od doby, kdy ve svých šestnácti letech navštěvoval kurz šperkařství na vysoké škole. Lásku k polodrahokamům, které jsou dnes pro jeho práci charakteristické, si však tento kluk z Londýna vypěstoval v Kanadě. Po letech, kdy své kolekce navrhoval v Kanadě a posléze i v Kalifornii, se Webster v roce 1991 vrátil do Londýna, aby založil vlastní značku. Jejím hlavním znakem se rychle stal odvážný, kultovní styl a používání exotických a neobvyklých drahokamů. Kromě toho, že Websterovy práce získaly mnoho cen a uznání lidí z oboru, zhlédla se v nich i řada nejzářivějších hvězd šoubyznysu. Základní DNA jeho značky tvoří kreativita, špičková řemeslná dovednost a jedinečná vize. Výsledkem brilantního designu, pečlivě vybraných materiálů a dokonalého řemeslného zpracování je kolekce Forget me Knot, která byla navržena tak, aby si uchovala kultovní duch Websterových kolekcí, ale zároveň měla svěží a zcela nový vzhled. Odvážné náušnice a velké prsteny spolu s vyzývavými manžetovými knoflíčky z osmnáctikarátového bílého a žlutého zlata jsou osazeny bílými a černými diamanty, rubíny, smaragdy, safíry, granáty a barevným křišťálem. Nádherně řemeslně vypracovaná a báječně kreativní kolekce Forget me Knot je příkladem jemnosti a vytříbenosti mísící se s náznakem nebezpečí – od drobounkých náušniček osazených diamanty po extravagantní propletence a kaskády diamantů zasazených do pásků kovu připomínajících ostnatý drát. 70

ebster has been making jewellery for over 35 years, after attending a jewellery course at college when he was 16. Although a London boy, it was in Canada where Webster developed the love of semi-precious gemstones that is such a feature in all his work today. After several years of designing collections there, and then in California, Webster returned to London in 1991 to launch his own eponymous brand. His bold, iconic style and use of exotic and unusual gems quickly became his signature, attracting some of the entertainment world’s most alluring and glamorous stars, in addition to numerous accolades and industry-wide recognition. Since then, distinctive creativity, the finest craftsmanship and a unique vision have been at the core of the brand’s DNA. This season, Stephen Webster presents “Forget me Knot”, an exquisite collection of fine jewellery pieces. The result of inspired design, carefully selected materials and impeccable craftsmanship “Forget me Knot” has been developed to have a fresh look while retaining the spirit of iconic Stephen Webster collections. Set in 18ct white and yellow gold; dramatic earrings, bold cocktail rings, statement cuffs and necklaces feature white and black diamonds, rubies, emeralds, sapphires, garnets and colourful Crystal Haze stones. Beautifully crafted and wonderfully creative, “Forget me Knot” is the perfect illustration of delicacy and refinement combined with the perception of danger; from tiny barbed diamond set studs, through to glamorous weaves and cascades of diamond razor ribbons.


8 5 1&&,35)/.#+/65,!/5l65#,*),.5,"7/43(5,'#(&5g5(5h65&895Â&#x2030;jhf5hhjhlmklg65Â&#x2030;jhf5hhjhnhmhn 5 1&&,35)/.#+/65,!/5g65,#4-%5if65).&5 (.,)(.#((.&5,"65&89Â&#x2030;jhf5holliggom5 7,#(5)&5-8,8)865 ,&)035,365.,5 )/%5iikIjn65&95Â&#x2030;jhf5ikinkhlim


Sny o novém bydlení se nyní mění v realitu Dreams about Your New Home Come True Přívětivá, oku lahodící nadčasová

Charming, timeless architecture, pleasing to the

architektura. Velké množství nádherně

eye. Beautifully landscaped greenery in abundance,

upravené zeleně, vodní fontánky a dostatek

complete with water fountains and ample space for

prostoru pro relaxaci i dětské hry. Klid

relaxation and children’s games. Peace and security.

a bezpečí. Skvělá občanská vybavenost

An astonishing range of shops and services, along

a bezproblémová dopravní dostupnost.

with extremely easy traffic access. An attractive

Atraktivní lokalita. Vysoký standard bytů.

location. Apartments completed to a high standard.

Nádherné výhledy. Prostorné garáže i sklepní

Spectacular vistas. Large garage bays and cellars,

komory v ceně bytu. Vyjádřeno pouhými třemi

included in price. Defined in only three words:

slovy: Rezidenční park Baarova.

Residential Park Baarova.

72


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

T

ento nový rezidenční areál, nabízející vše výše uvedené a ještě mnohé další, leží mezi ulicemi Baarova, Telčská a  Baarovým parkem v Praze 4 – Michli. Jeho developerem je česká společnost PASSERINVEST GROUP, která je podepsána pod přeměnou lokality ležící podél Vyskočilovy ulice v Praze 4 v rozlehlý polyfunkční areál, známý pod názvem BB Centrum. Právě v těsném sousedství BB Centra stojí Rezidenční park Baarova, jehož kolaudace proběhla koncem dubna 2012. Obytný areál tvoří tři samostatné bytové domy, mezi nimiž vznikl moderní vnitroblok s příjemnou vnitřní zahradou, která slouží pouze rezidentům. Každý z domů má samostatný vstup jak z ulice, tak z přilehlého Baarova parku. Vstupy do areálu jsou chráněny kartovým systémem – o bezpečí a klid obyvatel se stará i nepřetržitě fungující hlavní recepce a bezpečnostní kamery. V rámci Rezidenčního parku Baarova bylo vybudováno celkem 139 rozmanitých bytových jednotek ve třech standardech vybavení. Vybírat si lze z bytů 2+kk až 6+kk s balkonem, terasou či předzahrádkou, sklepem a garážovým stáním, které je již zahrnuto v ceně. Výměry bytů se pohybují od 50 do 170 m2 a kromě velmi vysokého standardu vybavení upoutají především neobvyklou výškou místností dosahující 2,75 metru. Zájemci o koupi či pronájem bytu v Rezidenčním parku Baarova si mohou kdykoliv po domluvě s prodejcem přijít vzorové byty i celý areál prohlédnout. Více informací na www.baarova.cz.

73

T

his new residential complex, offering all the aforementioned advantages and many more, is located between Baarova and Telčská streets and Baar Park in Prague 4 – Michle. It has been created by a Czech developer, PASSERINVEST GROUP, which is also behind the transformation of the area lying along Vyskočilova Street, Prague 4, into a large multipurpose complex, known as BB Centrum. It is in close proximity to the BB Centrum site where the Residential Park Baarova can be found. Approved for occupancy in late April 2012, this residential development consists of three apartment buildings and a modern inner courtyard with a charming garden, available only to the residents of the complex. Each of the buildings has separate entrances from the street and the adjacent landscaped Baar Park. Moreover, the entrances to the complex are protected by an access card system and, for reasons of security, the main reception is also available 24/7, so are CCTV cameras. The Residential Park Baarova offers a variety of 139 apartments, delivered in three finishes. You can choose from two- to six-room units with a balcony, terrace or front garden, along with a cellar and garage bay, included in price. Ranging from 50 to 170 square metres, the apartments will catch your attention because of the high standard of finish and, last but not least, an extraordinary floor-to-ceiling height of 2.75 metres. The prospective buyers and tenants of apartment units in Residential Park Baarova are invited to come and view display apartments, along with the entire complex, anytime upon prior agreement with the seller. More at www.baarova.cz.

Václav Černý PASSERINVEST GROUP, a. s. Tel.: +420 724 607 209 E-mail: vaclav.cerny@passerinvest.cz


Obsluhovali jsme švédského krále Serving the King of Sweden Možná letí právě s vámi a ani o tom nevíte.

They might be flying with you right now without

Význačné osobnosti české, ale i zahraniční

you realising. Who are we talking about? Czech and

scény si nezřídka pro svou přepravu vybírají

international VIPs who often choose to travel with

českého národního dopravce. V uplynulých

the Czech national carrier. In the past few weeks, our

týdnech tak naši cestující měli možnost na

passengers on the regular route between Prague

pravidelné lince mezi Prahou a Stockholmem

and Stockholm thus had the opportunity to meet

potkat i švédského krále Carla Gustafa XVI. Jak

the Swedish king Carl Gustaf XVI himself. What

přeprava švédské hlavy státu probíhá, jaké

procedures surround the Swedish head of state’s

přípravy tomu předcházejí a proč na palubě

travel, what preparations precede it and why did

nesmělo chybět třicet ramínek navíc?

there have to be thirty extra coat-hangers on board?

74


| R E P O R TÁ Ž | R E P O R TA G E Text Irena Valentová Foto archiv Czech Airlines

D

elegace švédského krále čítala celkem třicet osob. Tomuto počtu musela být uzpůsobena kabina, což České aerolinie v takto výjimečných případech uskutečňují ve spolupráci s Czech Airlines Technics. Rekonfigurace kabiny na hodinu a půl trvajícím letu byla z pohledu servisu značně náročná. Z tohoto důvodu byl na linku povolán jeden stevard navíc, aby se králi, jeho doprovodu a také ostatním cestujícím na palubě dostalo toho nejlepšího servisu.

T

he delegation of the Swedish king, who visited Prague accompanied by the Royal Swedish Academy of Sciences, consisted of thirty people in total. The cabin therefore had to be adjusted to accommodate a large number of people – something that Czech Airlines, in cooperation with Czech Airlines Technics, makes arrangements for in such exceptional cases. From the point of view of the service, the reconfiguration of the cabin on the one-and-a-half hour flight was quite demanding. For this reason, an extra flight attendant joined the flight, in order to provide the king and his entourage – not forgetting the other passengers on board – with the very best service.

„YOUR MAJESTY…“

Před zahájením letu byl král přivítán vedoucím kabiny i kapitánem a byla mu představena celá posádka. Přeprava takto významné osoby s sebou nese nutnost dodržování přísného protokolu. Veškeré podrobnosti včetně způsobu chování i informací o králi byly předmětem brífinku palubních průvodčí, který v těchto neobvyklých situacích trvá i devadesát minut. Řešilo se i správné oslovování krále přes pobočníka nebo napřímo. „Věděli jsme, že se král chová naprosto civilně, nedává najevo své postavení, mohli jsme ho tedy oslovovat napřímo Your Majesty,“ vysvětluje Bohumil Jahn, výkonný ředitel palubních průvodčí Českých aerolinií. Král byl vždy obsloužen jako první, teprve poté následovali ostatní členové delegace. Samotný servis nebyl nijak výrazně upravován, pouze drobně navýšen, aby byl král maximálně spokojen. Lze jen dodat, že při letu ze Stockholmu se spotřebovalo nadměrné množství kávy, zatímco při cestě z Prahy král ochutnal i červené víno, které České aerolinie na svých letech podávají, a ocenil jeho kvalitu.

“YOUR MAJESTY…”

Before the flight, the king was welcomed by the head of the cabin crew and the captain and the whole crew was introduced to him. It was their task was to take care of the whole delegation’s comfort and safety. Transporting such an important personality requires a strict protocol. All the details, including the required behaviour and information about the king, were the subject of a special briefing for the flight personnel. In such unusual cases it takes up to ninety minutes. The briefing also dealt with such issues as addressing the king directly as well as through his adjutant. “We knew that the king behaves in a very civil way, does not flaunt his position, and therefore we could address him directly ‘Your Majesty’”, says Bohumil Jahn, the Executive Director of Czech Airlines’ cabin crew. The king was always served first, followed by other members of the delegation. The service itself was not significantly altered, only somewhat enhanced in order to keep the king satisfied to the fullest. It can only be said that on the flight from Stockholm, an unusual amount of coffee was consumed, while on the way from Prague the king also tasted the red wine served on Czech Airlines’ flights and was appreciative of its quality.

RAMÍNEK NENÍ NIKDY DOST

THERE ARE NEVER ENOUGH HANGERS

Vše bylo připraveno do posledního detailu, nechyběl ani dostatečný počet ramínek. Podle bontonu si totiž sako mohou sundat lidé v okolí krále tehdy, pokud si ho sundá on. V případě, že by si sako sundalo dalších třicet cestujících, by bez dostatečného počtu ramínek nastal problém. Přípravy letu proběhly velmi důkladně, snad jen jediné, co se nedalo naplánovat, bylo samozřejmě počasí a s ním spojené turbulence nad Německem. I tak byla kvalita služeb Českých aerolinií a profesionalita posádek vysoce oceněna.

Everything was ready to the very last detail, there were even enough hangers available. According to etiquette, people accompanying the king can only take their jackets off once he has taken off his own. And should another thirty passengers take their jackets off, there could be a problem if enough hangers were not available. The preparations for the flight were extremely thorough, the only thing that could not be planned beforehand was the weather and the related turbulence over Germany. Nonetheless, the quality of service provided by Czech Airlines and the professionalism of its crew were highly appreciated.

Přepravou švédského krále to zdaleka nekončí. České aerolinie každoročně na začátku července dopravují významné osobnosti filmové scény na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, ani letos tomu není jinak.

75

The transportation of VIPs does not end with the King of Sweden. At the beginning of July every year, Czech Airlines carries important personalities from the film world to the International Film Festival in Karlovy Vary. This year will be no different.

Cesta Jeho Výsosti Carla Gustava XVI. do České republiky byla organizována Královskou Švédskou akademií technických věd. Krále doprovázely špičky švédského byznysu, vládní představitelé a zástupci univerzity. Důvodem jejich návštěvy České republiky bylo oživení kontaktů, které přispějí ke vzájemné spolupráci.

His Majesty the King of Sweden’s visit to the Czech Republic was organized by the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. The delegation consisted of Swedish business leaders, representatives of Swedish authorities and university at a high level. The purpose of the visit to the Czech Republic was to stimulate contacts which could lead to the exchange of ideas and business.


| STŘÍPKY | NEWS

Navštivte výstavu FIGURAMA12 přímo na letišti Visit the FIGURAMA12 exhibition directly at the airport Spojte cestování s kulturním zážitkem. Od začátku června do konce září 2012 můžete v moderním prostoru Letiště Praha navštívit výstavu s názvem FIGURAMA12. Jde o mezinárodní projekt zaměřený na figurální tvorbu. Kresby, malby a sochy zobrazují různé přístupy ke ztvárnění lidského těla. Výstavní projekt FIGURAMA má za sebou už dvanáctiletou tradici a zapojují se do něj umělecké školy z Evropy i Ameriky. A na co se můžete těšit přímo na letišti? Kromě velkoformátových kreseb je zde k vidění historický sádrový odlitek alegorie Náboženství, ústřední sochy z Braunovy světoznámé sochařské galerie Ctností a neřestí. Výstavu dále reprezentuje socha svatého Kryštofa nesoucího Ježíška od Maria Kotrby a řada dalších děl uznávaných umělců.Expozice je volně přístupná v odletové haleTerminálu 2. Interconnect travel with a cultural experience. From June until the end of September 2012 you can visit the FIGURAMA12 exhibition in the modern space of Prague Airport. It is an international project focused on figurative works. Drawings, paintings and sculptures present various approaches to depiction of human body. The FIGURAMA exhibition project has a 12-year long tradition and artistic schools from Europe and America take part in it. And what exactly can you look forward to at the airport? Except for large-format drawings, you can also see a historical plaster cast of the Religion allegory, the main statue of Braun’s worldwide famous sculpture gallery of Virtues and Vices. The exhibition is also being represented by the statue of St. Christopher carrying baby Jesus by Marius Kotrba and a number of other works by well-known artists. The exposition is free and is located in the departure hall of Terminal 2.

Nová linka na Island New direct flight to Iceland HOLIDAYS Czech Airlines přepravily prvního pasažéra na lince z Reykjavíku do Prahy. Byl jím islandský prezident Ólafur Ragnar Grímsson se svou chotí Dorrit Moussaieff, který ve druhé polovině května přiletěl na oficiální státní návštěvu České republiky. Uvedený let tak symbolicky otevřel historicky první přímé pravidelné spojení mezi Prahou a islandskou metropolí, které je operováno od 20. června do 30. srpna 2012, tedy v období hlavní turistické sezony na Islandu. Letadla mířící z Islandu přistávají na ruzyňském letišti každou středu. Spojení mezi Prahou a Reykjavíkem zároveň rozšířilo nabídku Českých aerolinií, které na ní mají codeshare spolupráci. HOLIDAYS Czech Airlines have transported the very first passenger on the direct flight from Reykjavik to Prague. It was the Iceland President Ólafur Ragnar Grímsson with his wife Dorrit Moussaieff, who came for an official visit of the Czech Republic in the second half of May. The above-mentioned flight thus symbolically opened the historically first direct connection bewteen Prague and the Icelandic capital operated from 20 June until 30 August 2012, i.e. in the high tourist season in Iceland. The aeroplanes heading from Iceland land at Prague Airport every Wednesday. This connection between Prague and Reykjavik has also extended the Czech Airlines offer since the airlines have a codeshare cooperation. 76


| STŘÍPKY | NEWS

Nové aplikace pro chytré telefony New applications for smartphones České aerolinie připravily pro vlastníky chytrých telefonů několik příjemných novinek. Jednou z nich jsou vlastní aplikace vyvinuté speciálně pro telefony s operačními systémy Android a iOS (Apple). Aplikace umožňují pohodlně obsluhovat několik on-line služeb Českých aerolinií, jako je např. nákup letenek, kontrola rezervací a aktuální informace o příletech a odletech, přímo v mobilním telefonu bez nutnosti pokaždé vstupovat na internetové stránky společnosti. Uživatelé si je mohou stáhnout v pěti jazykových mutacích (v češtině, angličtině, němčině, francouzštině a ruštině) v AppStore nebo Android Marketu. Přímý odkaz na stažení je také na našich webových stránkách www.csa.cz/mobile. Aplikace umožňuje uživatelům zadávat také číslo kteréhokoli věrnostního programu leteckých společností aliance SkyTeam. Czech Airlines have prepared some pleasant news for the smartphone owners. They now offer their own applications developed especially for the phones with operating systems Android and iOS (Apple). These applications enable a comfortable operation of a number of Czech Airlines online services, such as purchase of tickets, reservation check and current arrival and departure information directly on your mobile phone without the need to enter the company internet website. The users may download it in five language mutations (Czech, English, German, French and Russian) from the AppStore or Android Market. Direct downloading link can also be found on our website at www.csa.cz/mobile. Applications also allow the users to enter the number of any loyalty programme of the SkyTeam alliance airlines.

České aerolinie zavádějí nové produktové třídy Czech Airlines introduce new product classes Od hlavní letní sezony České aerolinie zavádějí pět nových produktových tříd: Business, Plus, Flex, Standard a Promo, ze kterých si zákazníci budou moci vybírat již při rezervaci letenky. Každá produktová třída reprezentuje příslušnou cenovou rovinu letenky a garantuje balíček tomu odpovídajících a jasně definovaných služeb, jako jsou např. různé váhové limity zapsaných nebo kabinových zavazadel, možnosti změny rezervací, převedení do vyšších cestovních tříd nebo rozdílná výše připsaných mil do věrnostního programu OK Plus a další. V souvislosti s novými on-line produkty budou České aerolinie postupně rozšiřovat seznam služeb v jednotlivých balíčcích. Cestující s letenkami Plus, Flex, Standard a Promo jsou usazováni v cestovní třídě Economy. V souvislosti se zavedením nových produktových tříd České aerolinie zásadně přepracovaly on-line rezervační systém na internetových stránkách společnosti a zrušily výběr servisního poplatku za vystavení letenky zakoupené právě přes www.csa.cz. Nová podoba webových stránek je intuitivnější, přehlednější a rychlejší. Zákazník ihned po zadání základních informací o své cestě dostane komplexní nabídku a cenové varianty ve všech produktových třídách. Nové produktové třídy a nový design on-line rezervačního systému navazují na nedávno spuštěné aplikace pro chytré telefony. 77

Starting with the main summer season, the Czech Airlines are introducing five new product classes: Business, Plus, Flex, Standard and Promo, out of which the customers will be able to choose already when reserving the ticket. Each product class represents a corresponding price range of the ticket and guarantees an equivalent package of clearly designated services such as, for example, various weight limits of checked-in and cabin luggage, reservation change options, transfer to higher travel class or a different number of air miles added to the OK Plus loyalty programme and more. In connection with the new online products, the Czech Airlines will extend the list of services in individual packages. Passengers with Plus, Flex, Standard and Promo tickets will be seated in the Economy class. Because of the new product classes, the Czech Airlines have also reworked their online reservation system and cancelled the service fee charge for a ticket purchased through their website at www.csa.cz. New design of the website is more intuitive, clearer and faster. The customer will receive a complex offer and price options in all product classes right after entering the basic travel information. New product classes and the new design of the online reservation system follow up the recently launched smartphone applications.


| STŘÍPKY | NEWS

Saudia, nový člen aliance SkyTeam Saudia, new SkyTeam alliance member Aliance SkyTeam se rozrostla o nového člena, leteckou společnost Saudia, která je národním dopravcem Saúdské Arábie. Slavnostní přijetí proběhlo 29. května 2012 v Džiddě. Během ceremoniálu Saudia oznámila svůj plán na změnu livery dvou letadel do barev SkyTeamu. Jde o Boeing B777-200, se kterým operují lety do Dubaje, Londýna, New Yorku a Guangzhou a dále o Airbus A320, který létá do evropských destinací a na linkách do Spojených arabských emirátů. Saudia operuje 51 destinací včetně 23 destinací v Saúdské Arábii. SkyTeam alliance grew by a new member, airline company Saudia, which is the Saudi Arabian national carrier. The ceremonious welcoming of the new member took place on 29 May 2012 in Jedda. During the ceremony, Saudia announced its plan to change the livery of two of its planes to match the SkyTeam colours. One of the planes is a Boeing B777-200, with which the company operates flights to Dubai, London, New York and Guangzhou, and the second is an Airbus A320 flying to European destinations and on the flights to the United Arab Emirates. Saudia operates 51 destinations including 23 destinations insideSaudi Arabia.

Middle East Airlines rozšiřují alianci SkyTeam Middle East Airlines joins SkyTeam SkyTeam přivítal 28. června 2012 svého nejnovějšího partnera, leteckou společnosti Middle East Airlines na slavnostním ceremoniálu v Bejrútu. Síť libanonského dopravce rozšiřuje nabídku destinací na Středním východě a v západní Africe. Svoji síť operuje moderní flotilou skládající se z letounů typů Airbus A330, A321 a A320. Při cestách s touto leteckou společností je možné načítat míle na všechny věrnostní programy aliance SkyTeam. On 28 June 2012, SkyTeam welcomed its latest partner, Middle East Airlines at a ceremony in Beirut. The network of the Lebanese carrier extends the destination offer in the Middle East and in East Africa. It operates a modern fleet that includes Airbus A330, A321 and A320. It is possible to collect miles with all SkyTeam alliance loyalty programmes when flying with this company. 78


SKYTEAM TAKES YOU WHERE YOU NEED TO GO. SKYTEAM MILES TAKE YOU WHERE YOUâ&#x20AC;&#x2122;D REALLY LIKE TO GO.  )   !.# ##'  '" $( $  "' $*#' % &')$'( )% %$$) .%* )% ) ,%'")'+"" $ ((#"(( %+' $#%')$ () $) %$(,%'", $&'%+  $ (()%%+' -"*( +"%*$(!.##!( )(.)%),'+'.%*$)%%  ( )skyteam.com


V ĚR NOST NÍ PRO GR A M Y | LOYA LT Y PRO GR A MME S

THE OK PLUS FREQUENT FLYER PROGRAMME JEDINEČNÝ PROGRAM PLNÝ VÝHOD A ODMĚN

A UNIQUE PROGRAMME FULL OF ADVANTAGES AND REWARDS

Staňte se členem exkluzivního věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií a nechte se na svých cestách hýčkat.

Join the exclusive Czech Airlines OK Plus frequent flyer programme and allow yourself to be pampered whenever you travel.

ČLENSTVÍ V PROGRAMU VÁM PŘINÁŠÍ:

MEMBERSHIP OF THE PROGRAMME BRINGS YOU:

Ň Ň Ň Ň Ň

Ņ Ņ Ņ Ņ Ņ

Bonusové letenky do celého světa Lety ve třídě Business s letenkou třídy Economy Bezplatné nadváhy zavazadel Pronájmy vozů a pobyty v hotelech Zájezdy a spousty dalších výhod

Pro nejvěrnější členy jsou připraveny Stříbrná, Zlatá a Platinová karta OK Plus se spoustou nadstandardních výhod, které zpříjemní cestování. Více informací a přihlášku do programu OK Plus naleznete na www.okplus.cz nebo vám ji na vyžádání rád poskytne náš palubní personál.

NOVINKY A NABÍDKY OK PLUS ROČNÍ PLATNOST BONUSOVÝCH LETENEK

Platnost všech bonusových letenek programu OK Plus je 12 měsíců od data vystavení. Ani v souvislosti se změnou pravidel pro expiraci mil tak není nutné bonusové letenky proletět ihned. Pro využití vašich starých mil, kterých se expirace týká, stačí, pokud si vystavíte bonusové letenky do 30. 9. 2012 s datem proletu v průběhu následujících 12 měsíců. Již nyní si tedy můžete vystavit letenky dokonce až na jaro 2013.

UPGRADE LETENKY ECONOMY FLEX BEZ ODEČTU MIL

Držitelům Stříbrných, Zlatých a Platinových karet se i nadále nebudou odečítat míle za upgrade do třídy Business v případě, že si zakoupí letenku z balíčku Economy Flex (knihovací třídy Y a M).

OK PLUS CORPORATE VÝHODNÝ PROGRAM PRO FIRMY, KTERÉ VĚDÍ, JAK SNÍŽIT NÁKLADY Věrnostní program OK Plus Corporate Českých aerolinií nabízí i vaší firmě možnost úspory nákladů a spousty dalších. Létejte chytře a zřiďte si zdarma svůj Firemní účet na www.okpluscorporate.com.

80 | review

Bonus tickets to the whole world Travel in Business Class with Economy Class ticket Complimentary excess baggage Car rental and hotel stay Holiday packages and plenty of other benefits

The most loyal members are presented with Silver, Gold and Platinum OK Plus cards with lots of above-standard advantages that make travel more comfortable. Find more information and the application form at www.ok-plus.com or our on-board personnel will be happy to provide it to you upon request.

OK PLUS NEWS AND OFFERS ANNUAL VALIDITY OF BONUS TICKETS

Validity of all bonus tickets in the OK Plus Programme is 12 months from the date of issue. There is no need to fly immediately, not even because of the new rules of the mileage expiration. To use your old miles that are due to expire, you only need to issue your bonus tickets by 30 September 2012 and use them within the next 12 months. Right now, you can already issue a bonus ticket for Spring 2013.

UPGRADE OF ECONOMY FLEX TICKET WITHOUT MILES DEDUCTION

All Silver, Gold and Platinum Card holders can continue to enjoy Business Class upgrades without miles deduction, if they purchase a ticket from the Economy Flex price package (booking classes Y and M).

OK PLUS CORPORATE AN ADVANTAGEOUS PROGRAMME FOR COMPANIES THAT KNOW HOW TO CUT THEIR COSTS The Czech Airlines OK Plus Corporate loyalty programme offers your company the opportunity to reduce costs as well as plenty of other advantages. Fly smart and get your free Company account on www.okpluscorporate.com.

!"


!"# $ %&'()#'*+, - ./% ) 0 ) !1%*!2 ) #'*+, - .$ #+' U ŽI T E Č N É IN FOR M AC E | USEFUL INFORM AT ION

3)4+5+67)3%)386!/5! V POHODĚ VE VZDUCHU | FIT TO FLY *#$)*+,)*29#':

N!.76?.*-03%0J@8*@M?.;*M5-*7-M!'H*3*9"?-9!I)*.*97@?(/*9787%$1 Několik snadných cviků vás osvěží a přispěje k pocitu pohody. Q*B)E*-?496)*)c)&@?-)-*@30*8)69*$7/*B))6*B?(*30%*&)B&)-8)%1 A few simple exercises can help you feel fit and refreshed.

NOHY

RAMENA

NOPQ*Q*=QRS

KOTNÍKY

KOLENA

CHODIDLA

Ob!ma rukama Oběma rukama obeobejm!te koleno a p"ijměte koleno a přitáhn!te ho k hrudi. táhněte ho ke hrudi. #$%&'()*+,*-)./0%1* Vydržte 15 sekund. 2/.343*-(56)*.76)07* Rukama stále koleno %&'()*3*078/*97436/* držte a nohu pomalu -9/-:te dol;. Vym!<te spusťte dolů. Vynohy, opakujte měňte nohy, opakujte %)-)(.&5(1 desetkrát.

2/@)*9767'()*%630!mi Ruce položte dlaněmi dol;*03*-()8031*23G dolů na stehna. 4)0$*.&/'()*%79"edu, Rameny kružte nahoru, dozadu dopředu, nahoru, a dol;1*=78$>*4/-H* dozadu a dolů. Pohyb být plynulý. N!kolikrát musí být plynulý. 793./I()*3*%J@8)I()* Několikrát opakujte p"i tom pomalu a praa dýchejte při tom videln!. pomalu a pravidelně.

T87%?%63*9767'()* Chodidla položte na zem a zatáhn!te na zem a zatáhněte b"?@871*=7436/*-)* břicho. Pomalu se p"edklo<te a rukama předkloňte a rukama -I)Ute po nohou sjeďte po nohou a natáhn!()*I)*3'* a natáhněte je až .*9&-(;m na noze. k prstům na noze. #*(V(7*9767W)*M$%&'()* V této poloze vydržte +,*-)./0%1 15 sekund.

Pomalu a praviPomalu a pravideln!*.&/'()*0787/* delně kružte nohou M*.7(0H./1*X)I9&M)* v kotníku. Nejprve 03*I)%0/*-(&30/* na jednu stranu a pak na druhou. Na a pak na druhou. .3'%7/*-(&30/*.&/'()* Na každou stranu +,*-)./0%1 kružte 15 sekund.

Ohn!te koleno, Ohněte koleno, zdvihn!te nohu a zazdvihněte nohu a zatn!()*-()8)00H*-M36$1* tněte stehenní svaly. X78$*M$-("H%)I()1* Nohy vystřídejte. F*.3'%7/*0787/* Každou nohou 793./I()*YZ.&5(*3'* opakujte 20krát až 30krát. 30krát.

Ob! paty op"ete Obě paty opřete 7*W)4*3*9&-($*\9?]ky o zem a špičky @87%?%)6*W%M?80!te chodidel zdvihněte @7*0)IMJ\)1*=3.* co nejvýše. Pak o zem op")()*\9?]ky o zem opřete špičky a zdvihn!()*@7*0)IG a zdvihněte co nejMJ\)*93($1 výše paty.

ANKLES

KNEES

FEET

=/(*>7(8*830%-* Put both hands around one knee and around one knee and &3?-)*?(*(7*$7/&*@8)-(1* raise it to your chest. A76%*B7&*+,*-)@70%-1* Hold for 15 seconds. C))9?0D*$7/&*830%-* Keeping your hands around your knee, around your knee, -67E6$*67E)&*$7/&* slowly lower your leg. 6)D1*FE?(@8*6)D-*30%* Switch legs and repeat &)9)3(*()0*(?4)-1 ten times.

=63@)*$7/&*830%-*70* Place your hands on $7/&*(8?D8-1*K&?0D* your thighs. Bring $7/&*-87/6%)&-*B7&G your shoulders forE3&%L*(8)0*/9L*(8)0* ward, then up, then >3@.E3&%*30%*%7E0* backward and down ?0*3*@?&@/63&*47(?701* in a circular motion. 2)9)3(*-)M)&36*(?4)-L* Repeat several times, D)0(6$1*K&)3(8)* gently. Breathe -67E6$*30%*)M)06$1 slowly and evenly.

Rotate your feet Rotate your feet -67E6$*30%*)M)06$* slowly and evenly ?0*3*@?&@6)*3&7/0%* in a circle around $7/&*30.6)-L*B?&-(*?0* your ankles, first in 70)*%?&)@(?70*30%* one direction and then the other, for then the other, for +,*-)@70%-*?0*)3@8* 15 seconds in each %?&)@(?701 direction.

K)0%*70)*.0))*30%* Bend one knee and &3?-)*$7/&*6)DL*()0G raise your leg, tens-?0D*(8)*4/-@6)-*7B* ing the muscles of your thigh. Alternate your thigh. Alternate 6)D-1*2)9)3(*YZ*(7* legs. Repeat 20 to [Z*(?4)-*E?(8*)3@8* 30 times with each leg. leg.

^?(8*>7(8*8))6-*70* With both heels on (8)*B677&L*&3?-)*$7/&* the floor, raise your (7)-*3-*8?D8*3-*$7/* toes as high as you @301*_8)0*9/(*$7/&* can. Then put your (7)-*30%*(8)*>366-*7B* toes and the balls of your feet on the floor your feet on the floor 30%*&3?-)*$7/&*8))6-1 and raise your heels.

NOHY

LEGS LEGS

RAMENA

SHOULDERS SHOULDERS

ZÁDA A PAŽE

KQTC*QXP* BACK AND ARMS ARMS

Place both feet flat on =63@)*>7(8*B))(*B63(*70* the floor and hold in the ground and hold your stomach. Bend ?0*$7/&*-(743@81*K)0%* slowly forward and -67E6$*B7&E3&%*30%* move your hands down 47M)*$7/&*830%-*7M)&* your legs toward your $7/&*6)D-*(7E3&%*$7/&* toes. Rest in this posi(7)-1*2)-(*?0*(8?-*97-?G tion for 15 seconds. (?70*B7&*+,*-)@70%-.

KOTNÍKY

ANKLES

BOJÍTE SE LÉTÁNÍ?

81 | review

FEET

AFRAID OF FLYING?

STRACH Z LÉTÁNÍ LZE PŘEKONAT!

THE FEAR OF FLYING CAN BE OVERCOME! Czech Airlines continues to hold specialized courses every two months in its Crew Training facility at Prague-Ruzyně =`AaK JÍDLO A PITÍ Airport to enabledlouho you enjoy fear”. X)-)Ute ve“Flying without K!8)4*6)(/*-)*0)9"eWithin the course, we offer a graduation flight which is -()I0V*9767W)1*=7G IH%)I()1*=?I()*87%0! operated by Czech Airlines and the course participant is M7%$*3*74)W()*9?(H* undervzbuU()*.&)M0H*7>!h the supervision of experienced instructors. The (H4L*')*M-(30)()L* reduced ticket price is 3000 CZK. alkoholu, ]aje a kávy.

LÉTÁNÍ BEZ STRACHU

FLYING WITHOUT FEAR dete ])&-(M!I\H1 3*9&7(580)()*-?*&/@)*

9&7I%)()*-)*97*.3>?0!

Po p"?-(50H*(3.*>/G

Ň Sedm hodin v péči profesionálních pilotů a stevardek Českých aerolinií Ň Individuální přístup s využitím nejmodernější výukové techniky Ň Diagnostika formou autorizovaného dotazníku Ň Technické aspekty létání Ň Návštěva pohyblivého kabinového trenažéru A320 Ň Občerstvení zdarma po celou dobu kurzu Ň Relaxační techniky Ň Na závěr let v pilotní kabině simulátorů B737 a ATR

Ņ Seven hours of training by Czech Airlines professional pilots a nohy. and cabin crew MOVING EATING AND Ņ Individual approach using latest training technology DRINKING P70b(*-?(*(77*670D*?0* Ņ Diagnosis using authorized questionnaire Ņ Technical aspects of flying Avoid eating heavily (8)*-34)*97-?(?701* Ņ A visit to the movable cabin of an A320 flightthe simulator during flight. F(?4/63()*@?&@/63(?70* Ņ Free refreshment during the whole course P&?0.*96)0($*7B*E3()&* by getting out of Ņ Relaxation techniques Ņ The $7/&*-)3(L*E36.?0D* course is completed by a flight30%*07(*(77*4/@8* in the cabin of B737 and ATR3&7/0%*(8)*@3>?0*30%* flight simulators 36@7876L*()3*7&*@7BB))1

Termíny kurzů Létání beze strachu: 21. 7., 22. 9., 24. 11. 2012

Schedule of Flying without Fear training courses: 21. 7., 22. 9., B&)-8)&*70*3&&?M361 30%*6)D-1 24. 11. 2012 Course fee: CZK 7950 incl. VAT, Applications and details at +420 220 112 571 or alena.krejcikova.@csa.cz, www.letanibezstrachu.cz

Přihlášky a bližší informace na +420 220 112 571,

"#$"%&'()*$+,,---.

KNEES

CHODIDLA

České aerolinie pořádají další specializované kurzy ve dvouměsíčních intervalech v prostorách Výcviku posádek letadel na ruzyňském letišti v Praze s názvem Létání bez strachu. V rámci kurzu Létání bez strachu nabízíme uskutečnění praktického absolventského letu na některé z linek Českých aerolinií pod dohledem zkušených lektorů za zvýhodněnou cenu 3000 Kč s odletem z Prahy.

Cena kurzu: 7950 Kč včetně DPH,

+Zd**|**&)M?)E

KOLENA

e-mail: alena.krejcikova.@csa.cz, www.letanibezstrachu.cz

-(&)(@8?0D*$7/&*3&4-*

_8?-*E?66*8)69*$7/*B))6*

/(*)*/001---(23)43))


NA PA LU BĚ | ON B OA RD

V POHODĚ V K ABINĚ | RELAXED IN THE CABINE

Dámy a pánové, vítáme vás na palubě letadla Českých aerolinií. Pro lepší orientaci a zpříjemnění vašeho letu bychom rádi přispěli i následujícími informacemi. Ladies and Gentlemen, welcome on board of a Czech Airlines aircraft. We believe that you will appreciate the following information to make your flight as enjoyable as possible.

BEZPEČNOST Ň Dodržujte prosím pokyny světelných transparentů „Nekuřte“ a „Připoutejte se“. Ň Během startu a přistání mějte zapnuté bezpečnostní pásy (doporučujeme mít je zapnuté během celého letu), ujistěte se, že opěradlo sedadla a stolek jsou ve svislé poloze. Ň Věnujte prosím pozornost pokynům posádky, zvláště předvedení použití záchranných prostředků, zorientujte se, kde se v letadle nacházejí nouzové východy.

ELEKTRONIKA Ň Konzultujte prosím v zájmu bezpečnosti letu použití jakéhokoliv elektronického přístroje s posádkou, zejména mobilní telefony nesmí být zapnuty ani v pohotovostním režimu (Stand by).

KABINOVÁ ZAVAZADLA Ň Těžší zavazadla ukládejte pod sedadlo před vámi, lehčí do schránek nad vaší hlavou. Za zavazadla, která s sebou máte na palubě, nenese dopravce žádnou zodpovědnost.

82 | review

SAFETY Ň Please obey the “No smoking” and “Fasten seat belt” illuminated signs. Ň Fasten your seat belt during take-off s and landings (though we recommend you keep your seat belt fastened for the duration of the flight). Make sure your seat back and folding tray are in their full upright position. Ň Kindly pay attention to the instructions given by the flight attendants, particularly as they demonstrate the use of safety features and devices. Take a few moments to locate the aircraft’s emergency exits.

ELECTRONIC DEVICES Ň In the interest of on-board safety, please consult any use of electronic devices with the flight attendants. Mobile phones must be turned off completely at all times and cannot even be in their stand by mode.

CABIN LUGGAGE Ň Stow your heavier carry-on luggage underneath the seat in front of you and place the lighter pieces in an overhead bin. Be aware that the carrier bears no responsibility for your carry-on luggage.


NA PA LU BĚ | ON B OA RD

PALUBNÍ AUDIO A VIDEO Ň Ve vybraných typech letadel je na centrálních obrazovkách promítána pohyblivá mapa s aktuálními údaji o poloze letadla a průběhu letu. Ň Na dálkových a středně dlouhých linkách nabízíme v business třídě k zapůjčení osobní přehrávače iPod touch s hudbou, fi lmy a hrami.

TISK NA PALUBĚ A HRAČKY PRO DĚTI Ň Při vstupu do letadla vám palubní personál v business třídě nabídne hlavní české i zahraniční deníky a časopisy, nabídka se liší podle přepravní třídy, délky letu a cílové destinace. Ň Na všech pravidelných linkách jsou pro děti připraveny drobné hračky, bez ohledu na přepravní třídu a délku trasy.

JÍDLA, NÁPOJE A ALKOHOL Ň Druhy a množství jídla a nápojů závisí na denní době a délce letu, speciální jídla (dietní, košer, vegetariánská, dětská apod.) si prosím objednejte již při rezervaci letenky. Ň Palubní průvodčí nesmí podávat alkohol osobám mladším 18 let. Na palubě prosím konzumujte jen ty alkoholické nápoje, které vám donesli palubní průvodčí nebo které jste si koupili na palubě v rámci doplňkového prodeje.

PALUBNÍ PRODEJ Ň Zboží zakoupené na palubě můžete uhradit v českých korunách, eurech i v dalších světových měnách nebo platebními kartami. Výběr zboží najdete na stránkách 92–98 tohoto časopisu, kompletní sortiment pak ve Sky Shop katalogu.

NEMOCNÍ A HANDICAPOVANÍ CESTUJÍCÍ Ň V některých typech letadel jsou nemocným a handicapovaným cestujícím k dispozici speciálně upravená sedadla a toalety.

KOUŘENÍ Ň Všechny linky Českých aerolinií jsou nekuřácké.

ON BOARD AUDIO AND VIDEO Ň On select type of aircraft, a moving map with information on the current position of the aircraft and progress of the flight is projected on the central screens. Ň On long and mid-distance flights, passengers in Business Class can borrow personal iPod players with music, movies and games.

IN-FLIGHT DAILY PRESS & TOYS Ň Upon entering the aircraft, flight attendants offer passengers in the Business class Czech and foreign dailies and journals. The offer depends on the travel class, flight duration and destination. Ň Children are awaited by small presents on all regular routes, irrespectively of the travel class or flight length.

MEALS AND BEVERAGES & ALCOHOL Ň Kinds and amounts of food and beverages offered depend on the time of day and flight length. If you have special meal requirements (diet, kosher, vegetarian, children’s food, etc.), please make sure to place your order already when booking your ticket. Ň Flight attendants are not permitted to serve alcohol to persons bellow the age of 18. When on board, kindly consume only those alcoholic beverages brought to you by flight attendants or those you purchased on board.

DUTY-FREE SALES Ň Goods purchased on board can be paid for in Czech Crowns, Euros or other major currencies, as well as by credit card. The selection of items on offer is listed on pages 92–98 of this magazine, the entire product assortment is available in the Sky Shop catalogue.

ILL AND DISABLED PASSENGERS Ň On certain types of aircraft, specially designed seats and toilets are available for ill and disabled passengers.

SMOKING Ň All Czech Airlines flights are non-smoking.

review | 83


M AP PY APPS Y | MA S FINLAND NORWAY

NORTH SEA

HELSINKI

SWEDEN

BALTIC SEA UNITED KINGDOM POLAND

BELARUS

LVIV

GERMANY

UKRAINE

FRANCE

GENEVA

ROMANIA

VENICE

ITALY

BLACK SEA

SPAIN

TURKEY

MALTA

MEDITERRANEAN SEA

DESTINACE NALÉTÁVANÉ ČESKÝMI AEROLINIEMI CZECH AIRLINES DESTINATIONS DESTINACE NALÉTÁVANÉ VE SPOLUPRÁCI S PARTNERY DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH PARTNERS 82 | review 84 | review


RUSSIA

EKATERINBOURG NIZNIJ NOVGOROD

KAZAN

UFA

DONETSK

KAZAKHSTAN

ROSTOV ON DON SEOUL

SOCHI

BAKU

BANGKOK

KUWAIT

MELBOURNE COLOMBO SYDNEY

BAHRAIN

HANOI HO-CHI-MINH

DUBAI

JOHANNESBURG ABU DHABI MALE

UAE

AL AIN MUSCAT

review | 83 review | 85


SK Y T E A M

SKYTEAM CO JE SK Y TEAM?

WHAT IS SK Y TEAM?

SkyTeam je mezinárodní aliance čtrnácti leteckých společností, která byla vytvořena, aby pečovala o zákazníky. Prostřednictvím jedné z nejrozlehlejších sítí přestupních bodů na světě nabízí SkyTeam 373 milionům cestujících, kteří využijí jeho služeb, přes 15 000 letů denně do více než 728 destinací ve 149 zemích.

SkyTeam is a global alliance of fourteen airlines established with the aim of caring for their passengers. Thanks to one of the world’s most extensive connection point networks, SkyTeam is able to offer the 373 million customers who opt for its services a total of over 15,000 daily flights to more than 728 destinations in 149 countries.

OBJEVTE DISCOVER 10 SKVĚLÝCH DŮVODŮ, 10 GREAT REASONS PROČ ZVOLIT SKYTEAM TO CHOOSE SKYTEAM Ň VÍCE MIL Elite míle získáváte a můžete využít u kterékoli členské letecké společnosti.*

ŇVÍCE SALONKŮ Máte přístup do více než 390 salonků po celém světě.**

Ň GAR ANTOVANÉ REZERVACE Členové SkyTeam Elite Plus mají garantované plné rezervace v ekonomické třídě při rezervaci 24 hodin před odletem.***

Ň VÍCE LETŮ Můžete si vybrat z více než 15 000 letů denně do více než 650 destinací po celém světě.

Ň VÍCE TARIFŮ Máte více možností do více destinací. Členové aliance SkyTeam nejen nabízejí všechny cestovní třídy, od ekonomické po první, ale také nabízejí tarif kolem světa – „SkyTeam Around the World Fare“.

Ň SNADNÁ SPOJENÍ Pohodlná spojení přes naši širokou celosvětovou síť přestupních bodů.

Ň V YLEPŠENÉ ODBAVOVACÍ POSTUPY Ušetříte čas s praktickými letištními postupy aliance SkyTeam.

Ň POUZE JEDNO ODBAVENÍ Když přestupujete na jiné lety aliance SkyTeam, odbavíte se pouze jednou.****

Ň STANDARDY K VALIT Y Všechny členské společnosti SkyTeam vám zaručují stejnou kvalitu služeb.

Ň REZERVAČNÍ SÍŤ Udělat si rezervaci a získat informace můžete v kterékoli z 2100 kanceláří aliance SkyTeam. Navíc cestující mohou požádat o pomoc kteroukoli společnost aliance.

Ň MORE MILES Earn miles toward Elite status. (Redeemable on any member airline.*)

Ň MORE LOUNGES Access to more than 390 member lounges worldwide.**

Ň GUAR ANTEED RESERVATIONS Guaranteed full Coach/Economy Class reservation for SkyTeam Elite Plus members with 24-hour advance notice.***

Ň MORE FLIGHTS Over 15,000 flights to more than 650 destinations worldwide.

Ň MORE FARES More fare options to more destinations. Not only do SkyTeam partners offer all classes of fares from Economy to First, we also offer a “SkyTeam Around the World Fare”.

Ň EASY CONNEC TION Make convenient connections with our extensive worldwide hub network.

Ň ENHANCED CHECK-IN Save time with SkyTeam’s streamlined airport procedures.

Ň SINGLE CHECK-IN Check-in only once when connecting to other SkyTeam airline flights. ****

Ň QUALIT Y STANDARDS Guaranteed quality SkyTeam service on all member airlines.

Ň RESERVATION NET WORK Make reservations and get information at any of SkyTeam’s 2,100 ticket offices. Additionally, worldwide passengers can go to any of the SkyTeam partners for assistance.

* See your specific Frequent Flyer programme website for valid SkyTeam airline flights. Accrual is subject to each airline’s programme rules. Some restrictions apply. Award ticket redeemable on all * Platné lety společností aliance SkyTeam naleznete na webové stránce svého programu Frequent

SkyTeam operated aircraft.

Flyer. Podléhají pravidlům programu každé letecké společnosti. Existují určitá omezení.

** Complimentary access to member airline lounges when you are departing on a same-day internati-

** Volný vstup do salonků členských leteckých společností, pokud letíte v první nebo business

onal flight or connecting to/from an international flight operated by a SkyTeam member. This benefit

třídě na mezinárodním letu aliance nebo pokud jste SkyTeam Elite Plus frequent flyer – v den

is available to International First / Business class customers or SkyTeam Elite Plus frequent flyers.

cesty.

*** You must be an Elite Plus frequent flyer and make your reservations 24 hours in advance.

*** Musíte být Elite Plus frequent flyer a udělat si rezervaci 24 hodin před odletem.

**** With a maximum of two SkyTeam airlines on your itinerary, and a maximum of three

**** Pokud máte v itineráři maximálně dvě společnosti aliance SkyTeam a maximálně tři přestupy.

connections.

86 | review


T ER MINÁ L | T ERMIN A L

PARKOVÁNÍ, DOPRAVA A VOLNÝ ČAS NA LETIŠTI PRAHA PARKING, PUBLIC TRANSPORT AND LEISURE TIME AT PRAGUE AIRPORT

PARKING AT PRAGUE AIRPORT

PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI PR AHA VYLOŽENÍ A NALOŽENÍ – PARKOVIŠTĚ P1 a P2 • Nacházejí se před budovami Terminálů 1 a 2. • 15 minut zdarma / platí v případě využití parkoviště maximálně 2x v průběhu dne. KRÁTKODOBÉ PARKOVÁNÍ – PARKOVIŠTĚ B a C • Určeno pro parkování delší než 15 minut. • Cenově nejvýhodnější krátkodobé parkování: 50,- Kč/hod. DLOUHODOBÉ PARKOVÁNÍ – KRYTÉ PARKOVIŠTĚ D • Ceny od 750,– Kč/týden. • Nejvýhodnější a nejlevnější řešení pro ty, kteří letí na delší cestu. • Nachází se 7 minut chůze od haly terminálu nebo jednu zastávku autobusem MHD. KOMFORTNÍ KRYTÉ PARKOVIŠTĚ C • Vhodné pro parkování v řádu několika dnů až týdnů. • Nachází se 2 minuty chůze od haly terminálů. Rezervujte on-line na www.prg.aero.

DROP-OFF AND PICK-UP – PARKING LOTS P1 and P2 • Located in front of Terminal 1 and Terminal 2. • 15 minutes free of charge / 2 entries per day only. SHORT-TERM PARKING – PARKING LOTS B and C • Designated for parking more than 15 minutes. • The best price for short-term parking: CZK 50/hour. LONG-TERM PARKING – COVERED PARKING LOT D • Prices from CZK 750/week. • The best and least expensive solution for those taking a longer trip. • 7 minute walk from the terminal halls or one stop via the public transport bus. COMFORTABLE COVERED PARKING LOT C • Suitable for parking for several days or weeks. • 2 minute walk from the terminal halls. Reserve online at www.prg.aero.

review | 87


L E T IŠT Ě PR A H A | PR AGUE A IRP OR T DOPRAVA NA LETIŠTĚ PRAHA

TRANSPORT TO PRAGUE AIRPORT

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA Airport Express – přímé spojení s centrem města a Hlavním nádražím • Zastávky přímo před Terminály 1 a 2. • Jezdí denně v intervalu 30 minut. • Průměrná jízdní doba ve směru Letiště Praha 33 minut. • Více informací na www.cd.cz. Městská hromadná doprava • Zastávky přímo před Terminály 1 a 2. • Bus č. 100 – směr ZLIČÍN (přestup na metro linka B). • Bus č. 119 – směr DEJVICKÁ (přestup na metro linka A). • Více informací na www.dpp.cz. Dálková autobusová doprava – Student Agency • Luxusní vnitrostátní a mezinárodní autobusová doprava. • Stevardka na palubě, zdarma noviny, časopisy a teplé nápoje, film a hudba, WC. • Více informací na www.studentagency.cz.

BUS TRANSPORT Airport Express – direct connection to the city centre and the main train station • Stops right in front of Terminals 1 and 2. • Runs daily in 30 minute intervals. • The average travel time in the direction of Prague Airport is 33 minutes. • More information at www.cd.cz. City public transport • Stops right in front of Terminals 1 and 2. • Bus No. 100 – direction of ZLIČÍN (transfer to metro line B). • Bus No. 119 – direction of DEJVICKÁ (transfer to metro line A). • More information at www.dpp.cz. Intercity coach transport – Student Agency • Luxurious national and international bus transport. • On board: coach attendants, complimentary newspapers, magazines, hot drinks, films and music; toilets. • More information at www.studentagency.cz.

SMLUVNÍ TAXI – TAXISLUŽBY ZA GARANTOVANÉ TARIFNÍ CENY • Přepážky taxioperátorů v příletových halách Terminálů 1 a 2. • Cena jízdy z Letiště Praha do centra města do 600,– Kč. AAA RADIOTAXI Tel.: 14014, +420 222 333 222, +420 729 331 133 www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz 1.1.1. RADIOCAB TAXI Tel.: +420 220 113 892, +420 220 117 078 www.111radiocab.cz, airport@111radiocab.cz

OFFICIAL TAXI – TAXI SERVICES FOR GUARANTEED TARIFF PRICES • Taxi operator counters are located in the arrival halls of Terminals 1 and 2. • The prices of trips from Prague Airport to the city centre are up to max CZK 600. AAA RADIOTAXI Tel.: 14014, +420 222 333 222, +420 729 331 133 www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz 1.1.1. RADIOCAB TAXI Tel.: +420 220 113 892, +420 220 117 078 www.111radiocab.cz, airport@111radiocab.cz

88 | review


L E T IŠT Ě PR A H A | PR AGUE A IRP OR T JAK STRÁVIT VOLNÝ ČAS NA LETIŠTI PRAHA? HOW TO SPEND LEISURE TIME AT PRAGUE AIRPORT?

ODPOČIŇTE SI V RELAXAČNÍ ZÓNĚ KOOPERATIVA • Neveřejná část Terminálu 2 v 1. patře mezi prsty C a D. • Otevřena 24 hodin denně. VSTUP JE ZDARMA! RELAX IN THE KOOPERATIVA RELAXATION ZONE • Transit area of Terminal 2, on the first floor between Piers C and D. • Open 24 hours a day. FREE ENTRY!

C

NAVŠTIVTE NAŠE KINO – CINEMA TIME • Promítá se denně od 10 do 22 hodin. VSTUP JE ZDARMA!

B

VISIT OUR CINEMA – CINEMA TIME • Screenings take place daily from 10 AM to 10 PM. FREE ENTRY!

TRANZITNÍ ČÁST TRANSIT AREA

D VEŘEJNÁ ČÁST PUBLIC AREA

A BAVTE SE S NÁMI PŘED ODLETEM! • Moderní způsob zábavy na herních konzolích s pohybovým ovladačem. • Veřejná část Terminálu 1 mezi příletovou a odletovou halou.

SUPERMARKET • Veřejná část spojovacího objektu Terminálu 1 a 2. SUPERMARKET • Located in the public area of the connecting building between Terminals 1 and 2.

OMLÁDNĚTE VE WELLNESS CENTRU SKY RELAX • Neveřejná část spojovacího objektu Terminálu 1 a 2. • Kadeřnické služby, manikúra, pedikúra, masáže.

HAVE FUN WITH US BEFORE YOUR DEPARTURE! • A modern means of entertainment on game consoles. • Located in the public area of Terminal 1 between the arrival and departure halls.

REJUVANATE YOUR BODY IN THE SKY RELAX WELLNESS CENTRE • Located in the transit area of the connecting building between Terminals 1 and 2. • Hairdressing services, manicure, pedicure, massages.

OBČERSTVĚTE SE ZA VÝHODNÉ CENY • Využijte slevové kupony na občerstvení. • Slevové kupony jsou volně k dispozici v letištních stojanech.

ENJOY REFRESHMENTS AT GREAT PRICES • Use the discount coupons for refreshments. • The discount coupons are widely available at stands throughout the airport.

PŘIPOJTE SE ZDARMA K WI-FI • 15 minut vysokorychlostního připojení (10 Mb/s) zdarma. • Připojit se lze přes název (SSID) prg.aero-free.

CONNECT TO Wi-Fi FOR FREE • 15 minutes of high-speed connection (10 Mb/s) for free. • Connect via the network (SSID) prg.aero-free.

UŽIJTE SI VÝHODNÉ NÁKUPY – The Best Price Guarantee • Zboží je označeno logem The Best Price Guarantee. • Zahrnuje široký výběr exkluzivního sortimentu. • Nakoupíte za nejlepší ceny v České republice.

ENJOY SHOPPING AT BARGAIN PRICES – The Best Price Guarantee • Goods are labeled with The Best Price Guarantee logo. • Includes a wide selection of exclusive products. • Best price shopping in the Czech Republic.

review || 89 89 review


TADL DLOV Ý PA PA R RK K || FL EETT LLEETA OV Ý FLEE 10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

AIRBUS A321 – 200

2 206

20 100 kg 89 000 kg

34,09 m

850 km/h

44,51 m

3 950 km

AIRBUS A320 – 200

8 156/180

16 992 kg 73 500 kg

34,09 m

850 km/h

37,57 m

4 100 km

9 34,10 m

16 200 kg 68 000/ 75 500 kg

33,84 m

850 km/h

AIRBUS A319

135 | 116

3 360 km

1 | | review 90 review


TADL DLOV Ý PA PA R RK K || FL EETT LLEETA OV Ý FLEE 10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

BOEING 737 – 500 5 108

14 146 kg 52 999 kg

28,89 m

790 km/h

29,79 m

2 600 km

ATR 42 – 500 !"#$%&

6

4906 kg

48

18 600 kg

24,57 m

540 km/h 1 594 km

LETOVÝ PARK ČESKÝCH AEROLINIÍ A HOLIDAYS CZECH AIRLINES

!"#$%&

Livery Českých aerolinií

Livery Holidays Czech Airlines

Počet letadel | Number of Aircraft Počet cestujících | Seating Capacity Rozpětí křídel | Wingspan (m) Délka letadla | Length of Aircraft (m)

Retro livery Českých aerolinií

SkyTeam livery

Užitečný náklad | Payload (kg) Vzletová hmotnost | Take-off Weight (kg) Cestovní rychlost | Cruising Speed (km/h) Dolet s maximálním počtem cestujících Range with Maximum Seating Capacity (km)

review| |912 review


DÁ R K Y | GIFTS

Výběr ze Sky Shopu Českých aerolinií A Selection from Czech Airlines Sky Shop DÁMSKÉ PARFÉMY WOMEN’S FRAGRANCES

CALVIN KLEIN CK ONE SUMMER EDT 100 ml Cena/Price

920 Kč

approx.

37.60

NEW

CHLOÉ CHLOÉ L’EAU EDT 50 ml Cena/Price

1280 Kč

92 | review

approx.

52.30


DÁ R K Y | GIFTS

Další produkty naleznete ve Sky Shop katalogu. More products in the Sky Shop Brochure. PÁNSKÉ PARFÉMY MEN’S FRAGRANCES

NEW

YVES SAINT LAURENT L’HOMME LIBRE EDT 60 ml Cena/Price

1160 Kč

approx.

47.40

ARMANI CODE

NEW

EDT 75 ml Cena/Price

1540 Kč

approx.

62.90

GUCCI GUCCI GUILTY MEN EDT 50 ml Cena/Price

1230 Kč

approx.

50.30

review | 93


DÁ R K Y | GIFTS

MINIATURY MINIATURES

NEW LANCÔME THE BEST OF LANCÔME Cena/Price

990 Kč

approx.

40.50

DIOR LES PARFUMS Cena/Price

1040 Kč

NEW HELLO KITTY POP-A-LICIOUS Cena/Price

770 Kč

94 | review

approx.

31.50

approx.

42.50


DÁ R K Y | GIFTS

KOSMETIKA COSMETICS

LANCÔME STAR BRONZER INTENSE Cena/Price

840 Kč

approx.

34.30

NEW

L’ORÉAL TRIO ROUGE CARESSE Cena/Price

540 Kč

approx.

22.10

NEW L’ORÉAL DUO SMOOTHING RESURFACING PRIMER Cena/Price

490 Kč

approx.

20.00

review | 95


DÁ R K Y | GIFTS

HODINKY WATCHES

SKAGEN MEN WATCH Cena/Price

2020 Kč

approx.

82.50

BREO VENTURE 3 IN 1 Cena/Price

460 Kč

BREO VENTURE BLACK Cena/Price

310 Kč

96 | review

approx.

12.70

approx.

18.80


DÁ R K Y | GIFTS

ŠPERKY JEWELLERY

ELLE SET DROP Cena/Price

2350 Kč

approx.

96.00

PIERRE CARDIN 6 EARRINGS COFFRET Cena/Price

840 Kč

approx.

34.30

ELLA MORISSA MAGIC BOX Cena/Price

1000 Kč

approx.

40.90

Další produkty naleznete v katalogu Sky Shop. More products in the Sky Shop brochure.

review | 97


DÁ R K Y | GIFTS Nabídka platí do vyprodání zásob. Offer valid while stocks last.

DOPLŇKY ACCESSORIES

LA TWEEZ PROFESSIONAL ILLUMINATING TWEEZER Cena/Price

510 Kč

approx.

20.90

RAY BAN AVIATOR Cena/Price

3170 Kč

approx.

129.40

NEW

LIFETRONZ ADAPTOR Cena/Price

900 Kč

98 | review

approx.

36.80

Na svůj příští let s Českými aeroliniemi si můžete objednat zboží z našeho sortimentu na www.czechairlines.com/skyhop. You can order goods for you next flight with Czech Airlines on www.czechairlines.com/skyshop.


MERCURY Jewellery Boutique. Pařížská 30. Praha 1. 110 00 (In Hotel InterContinental Prague). MERCURY Jewellery Boutique. Airport Prague - Ruzyně. Terminal 1 – Duty Free - Gate A. MERCURY Jewellery Boutique. Airport Prague - Ruzyně. Terminal 1 – Duty Free - Gate B.

 
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you