Page 1

july–august 2011

Tisíciletá dáma s temperamentem mladice

Boloňa

a thousand years old lady with a maiden’s charm

bologna

Váš osobní výtisk | Your personal copy

| www.czechairlines.com |


É V O N LENÍ BYD

VÝBORNÁ DOSTUPNOST DO CENTRA PRAHY

GARÁŽOV É STÁNÍ KE KAŽD ÉMU BYT U

www.vilasuchdol.cz

+420 724 155 100


| Ob s a h | C o n t e n t

ČLÁNKY | ARTICLES

6 Div Česka | Czech wonder

24

8 Navigátor | Navigator 14 Rozhovor | Interview Libor Pešek – Chceme lidem přinášet autentické prožitky | Libor Pešek – We want to give people authentic musical experiences

24 Destinace | Destination Boloňa – Tisíciletá dáma s temperamentem mladice | Bologna – A thousand-year-old lady with a maiden’s charm

34 Téma | Topic Pusťte starosti k vodě | Wash away your cares

42 Kompas | Compass

Moravskoslezský kraj | Moravian-Silesian Region

48 Destinace | Destination Poprad – Brána do Vysokých Tater | Poprad – Gateway to the High

48

Tatras

54 Osobnost na palubě | Personality on board Lenka Šmídová – Potřebuji vidět pevninu | Lenka Šmídová – I need to see the shore

58 Knižní tip | Book tip Maxim Biller – Země otců a zrádců | Maxim Biller

– Land of Fathers and Traitors

62 Životní styl | Life style

72 Reportáž z Českých aerolinií | Reportage from Czech Airlines

Cesta nováčka do flotily Českých aerolinií | A newcomer joins the Czech Airlines fleet

76 Střípky | News

54

SERVIS | SERVICE

78 Program OK Plus | OK Plus Programme

80 Užitečné informace | Useful information

82 Na palubě | On board

84 Mapy | Maps

86 SkyTeam

87 Terminál a plán letiště | Terminal and airport plan

90 Letadlový park | Fleet

92 Dárky | Gifts

TĚŠÍME SE NA VAŠE NÁZORY NA REVIEW. POSÍLEJTE JE, PROSÍM, NA | YOUR OPINIONS OF THE REVIEW WOULD BE MUCH APPRECIATED. PLEASE, SEND THEM TO: review@csa.cz, České aerolinie, Jana Kašpara 1, 160 00 Praha 6, Czech Republic PRO ČESKÉ AEROLINIE VYDÁVÁ | FOR CZECH AIRLINES PUBLISHED BY: Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7 – Troja, tel.: +420 244 023 101, e-mail: info@bpublishing.cz, www.bpublishing.cz REDAKČNÍ RADA | EDITORIAL BOARD: Barbora Kubíčková, Ingrid Slívová, Hana Hejsková, Magdaléna Chvalinová, Rudolf Král INZERCE | ADVERTISING: Marek Hammerschmied, tel.: +420 244 023 223, +420 774 075 614. Vydavatel neručí za obsah inzerátů. | The publisher is not responsible for the content of advertisements. TISK | PRINT: Slovenská Grafia, a. s. Tiskové chyby vyhrazeny. REVIEW VYCHÁZÍ JAKO DVOUMĚSÍČNÍK. | THE REVIEW IS PUBLISHED BI-MONTHLY. Registrace Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 16853

4


Logo Coca-Cola, tvar láhve Coca-Cola jsou registrované ochranné známky společnosti The Coca-Cola Company.


Dřevěný kostel sv. Kateřiny, Ostrava-Hrabová Wooden Church of St Catherine, Ostrava-Hrabová


Stavba je kopií kostela, který shořel v roce

The building is a copy of a church which was

2002 a byl znovu postaven z veřejné sbírky.

completely destroyed by a fire in 2002 and was

Původní kostel vybudoval neznámý lidový

rebuilt after to a public fundraising campaign. The

stavitel zřejmě ve druhé polovině 16. století,

original church was erected by an unknown builder,

což z něj činilo jeden z nejstarších dřevěných

probably in the second half of the 16th century,

kostelů na Moravě a ve Slezsku. Městská část

making it one of the oldest wooden churches in

Ostravy Hrabová si ho také zvolila do svého

Moravia and Silesia. That’s why the city district of

znaku.

Ostrava-Hrabová chose to depict it on its emblem. strany | pages 42–45 ▶


| n av i g á t o r | n av i g at o r

Rajčatová bitva po španělsku Tomato battle the Spanish way  Náměstí Plaza del Pueblo ve španělském Buñolu bude 31. srpna svědkem bitvy, o které mnozí sní nejen ve školním věku. La Tomatina pravidelně láká desítky tisíc lidí, kteří se neváhají vrhnout do vřavy a nadšeně cílit na všechny protivníky rajčatovou municí. Jediným pravidlem boje všech proti všem je rozdrcení rajčete ještě před jeho hozením. Doporučujeme vzít si ochranné brýle a staré oblečení, které nikomu nebude líto po hodinu trvající zábavě vyhodit. Ani poté není třeba spěchat mimo město – hudba, ohňostroje a další doprovodný program skvěle doplňují tento jedinečný zážitek. Více na www.latomatina.es.  On August 31 the Plaza del Pueblo square in the Spanish town of Buñol will witness a battle many dream about, even adults. La Tomatina regularly attracts tens of thousands of people who do not hesitate to plunge into the turmoil and enthusiastically aim their tomato ammunition at all opponents. The only rule of the free-for-all battle is that tomatoes must be crushed before being thrown. We recommend wearing protective goggles and old clothing you won’t regret discarding after the hour-long entertainment. Even after the festival there is no need to rush out of the city – music, fireworks and other accompanying festivities wonderfully complement this unique experience. More at www.latomatina.es.

Noc úplňku v Aténách The night of the full moon in Athens   Každým rokem vítají Atény během srpnové noci všechny návštěvníky toužící po mystické noční procházce starobylými archeologickými památkami. Letos připadá tato noc úplňku na 13. srpna, kdy se zdarma otevírají pomyslné brány Panteonu, majestátní Akropole a dalších turisticky zajímavých atrakcí. Atmosféru těchto již tak emocemi přeplněných míst dokreslují koncerty vážné hudby. Pod rouškou noci se tlukot srdce města zklidní, a vy tak můžete slyšet své vlastní srdce okouzlené historií, bájemi a netušenými zážitky. Více na www.athensinfoguide.com.  Every year on a September night Athens welcomes everyone who yearns for a mythical nocturnal walk among ancient archaeological monuments. This year the full moon falls on September 13, when the gates to the Pantheon, the majestic Acropolis and other tourist attractions open for free. The atmosphere of these already emotive places is further enhanced by classical music concerts. Under the cloak of the night the heartbeat of the city slows, enabling you to hear your own heart spellbound by history, legends and undreamt-of experiences. More at www.athensinfoguide.com.

8


Světoví tenoři v Českém Krumlově World famous tenors in Český Krumlov

  Již dvacátý ročník jedné z nejpovedenějších letních kulturních akcí opět propojí špičkové hudební velikány s krásami zapsanými v seznamu světového dědictví UNESCO. Dny plné hudby zahájí 15. července operním recitálem Ramón Vargas za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Král verismu José Cura se představí na Otáčivém hledišti, zatímco maestro Plácido Domingo, který je tváří tohoto ročníku, celý festival zakončí na operním galakoncertu 20. srpna. Více informací o největší letní přehlídce rozmanitých hudebních žánrů od baroka přes jazz až k muzikálům naleznete na www.festivalkrumlov.cz.  One of the most successful summer cultural events will be celebrating its twentieth anniversary and will once again combine musical greats and the beauty of a town registered among the UNESCO world cultural heritage sites. The music-filled days will begin on July 15 with an opera recital by Ramón Vargas accompanied by the Czech Radio Symphony Orchestra. The king of verismo José Cura will perform on the Revolving Stage, while this year’s face of the festival, maestro Plácido Domingo, will conclude the whole event with a gala opera concert on August 20. More information about the largest summer festival of various musical genres from Baroque through jazz to musicals can be found at www.festivalkrumlov.cz.

LUXURY SPA RESORT KARLOVY VARY www.savoywestend.cz


| n av i g á t o r | n av i g at o r

Moser – zlaté skleněné dědictví Moser – golden glass heritage  Sklárna Moser patří ke světové špičce v oboru řemeslné rukodělné výroby nápojového a dekorativního skla. Sklářští mistři firmy Moser prezentují špičkovou ruční práci ve čtyřech prodejních galeriích v Praze a Karlových Varech. Exkluzivní výrobky Moser jsou prodávány ve vybrané síti specializovaných obchodů ve více než čtyřiceti zemích světa. Vyznačují se nadčasovým designem a filigránskou ruční prací. Zákazníci na značce Moser oceňují náročné zpracování křišťálu, dokonalé ruční broušení, rytí i dekorování zlatem nebo platinou. Od roku 1857 je křišťál Moser symbolem společenského postavení i vytříbeného estetického cítění. S palubní vstupenkou Českých aerolinií můžete na výrobky Moser získat slevu až 30 %. Více na www.moser-glass.com.  Moser glassworks belong among the world’s best in the craft of manual production of drinking and decorative glass. Moser’s master glassmakers present their first-class hand-made works in four showrooms in Prague and Karlovy Vary. The exclusive Moser artefacts are sold in a select network of specialized shops in more than forty countries around the world. They are noted for their timeless design and filigree work. Customers appreciate the Moser brand for the fastidious workmanship, flawless hand-cutting, engraving and gold or platinum painting. Since 1857, Moser crystal has been a symbol of belonging to a certain social rank and possession of a refined aesthetic taste. With a Czech Airlines boarding pass you can get a discount of up to 30% on Moser products. More at www.moser-glass.com.

Balatonská regata s modrou mašlí Balaton regatta with a blue ribbon   Tradiční závody Blue Ribbon Regatta se na Balatonu konají s různou frekvencí již od roku 1934. Před druhou světovou válkou soutěžily jachty na hladině známého jezera každým druhým rokem a vždy na jiné trase. Současná 200 km dlouhá trasa Balatonfüred–Balatonkenes–Siófok–Keszthely–Balatonfüred prověřuje zdatnost závodníků již od roku 1940 a jako taková propůjčuje těmto závodům prvenství – jde o nejdelší jezerní závod konaný v Evropě. Od roku 2001 je tato podívaná pořádána každý rok. Ve dnech 2. až 4. července tak můžete obdivovat jachtařské umění i vy. Více na www.hungarystarthere.com.  The Blue Ribbon Regatta is a traditional race that has been held on Balaton at various intervals since as long ago as 1934. Before WWII yachts competed on the surface of this well-known lake every second year, always taking a different route. The current 200 km long Balatonfüred-Balatonkenes-Siófok-Keszthely-Balatonfüred route has been testing the prowess of competitors since 1940 and as such lends this race one primacy – it is the longest lake race in Europe. Since 2001 the spectacle has been held annually. You can admire the art of yachting from July 2 to 4. More at www.hungarystarthere.com. 10


Hotely, do kterých se rádi vracíme… Hotels in which we would like to return… … are characterized mainly by perfect service and food, but also by cosy interiors and pleasant exteriors. These hotels are furnished with world-famous brands of furniture – let’s remember the high and comfortable beds from the Wittmann company or the Dedon design outdoor furniture which adorns the gardens of the very best resorts in Asia. Why not to equip your own apartment or house this way? Let’s be seduced – the ispiration can be found in the Stopka company that has been specializing in exclusive interiors for over twenty years. You will be presented with complex services from an original concept, through visualisation to expert installation. And not only that... When you will be returning from your travels, stop by in the Miele Center Stopka for a cup of delicious espresso.

… se vyznačují především špičkovým servisem, jídlem, ale také útulným interiérem a příjemným exteriérem. Tyto hotely jsou zařízeny nábytkem světově známých značek – vzpomeňme například na vysoké, pohodlné postele značky Wittmann nebo na venkovní designový nábytek Dedon, který najdeme v útulných zákoutích zahrad luxusních asijských resortů. Proč si takto nezařídit svůj byt nebo dům? Nechte se zlákat - inspiraci naleznete u firmy Stopka, která se již dvacet let specializuje na exklusivní interiéry. Čeká Vás komplexní servis od návrhu včetně vizualizací až po odbornou instalaci. A nejen to… Až se budete vracet z cest, zastavte se v Miele Center Stopka na šálek výborného espressa.

PRAGUE www.stopka.cz Klimentská 46 110 02 Praha 1 tel.:+420 221 851 045 e-mail: info@stopka.cz

BRATISLAVA www.stopka-sk.sk Hodžovo náměstí 1A 811 06 Bratislava tel.: +421 232 113 511 e-mail: info@stopka-sk.sk


| n av i g á t o r | n av i g at o r

Půjčte si šaty na večírek Rent a dress for party  Chystáte se na koktejl nebo party, ale nechce se vám investovat do šatů, které si na sebe vezmete jen jednou? Na www.soline.cz si můžete za poplatek půjčit šaty značek Gucci, Armani, Vivienne Westwood, Stella McCartney, Roberto Cavalli a mnoha dalších. Jednoduše si vyberete ty, které se vám líbí, zvolíte velikost a šaty vám jsou doručeny až domů. V nabídce jsou i šaty, které nosí světové celebrity, jako je třeba herečka Jessica Biel. Nyní si už šaty na večírek kupovat nemusíte – Soline je kupuje za vás!  Are you getting yourself ready for a special night out but you do not feel like spending your money on a fashion piece which you are going to wear only once in your lifetime? Visit a new online “rent-a-dress” at www.soline.cz Just pick a dress, choose size and get your dress delivered anywhere you need in the Czech Republic. Choose from design brands such as Vivienne Westwood, Stella McCartney, Roberto Cavalli and many more. You can even rent the same dress as Jessica Biel wore when she arrived on the red carpet.

Globe Media/Reuters

Mezinárodní dny folkloru International days of folklore  Cílem 45. mezinárodního festivalu folkloru v Záhřebu je prezentovat tradiční kulturní dědictví různých zemí a podpořit mezinárodní a multietnickou komunikaci v rámci Evropy i mezi kontinenty vůbec. Od 20. do 24. srpna se tak naskýtá skvělá příležitost, jak během několika málo hodin přijít do kontaktu s různými kulturami a skrze jejich taneční a hudební díla nahlédnout do jejich srdcí a mentality. Letošní program je věnovaný istrijskému folkloru a kruhovému tanci. Více na www.msf.hr.  The aim of the 45th International Folklore Festival in Zagreb is to showcase the traditional cultural heritage of various countries and to support international and multiethnic communication both within the European framework and among continents. The event from August 20 to 24 is a fantastic opportunity to come into contact with different cultures and get a glimpse of their hearts and souls through their dance and musical works. This year’s programme is devoted to Istrian folklore and round dance. More at www.msf.hr.

12


KONÁ SE Hudba 12.–24. července – Bohemia Jazz Fest, Česká republika 30. července – koncert Stinga, Řím, Itálie 12.–14. srpna – hudební festival Flow, Helsinky, Finsko Sport 29.–31. července – mistrovství světa v BMX, Kodaň, Dánsko 22.–28. srpna – ultramaraton kolem Montblanku, Itálie, Francie, Švýcarsko Kultura 1.–9. července – Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, Česká republika 4. července–14. srpna – Letné shakespearovské slávnosti, Bratislava, Slovenská republika (Summer Shakespeare Festival) 20.–24. července – Mezinárodní folklorní festival, Záhřeb, Chorvatsko Ostatní 5.–19. července – La Milanesiana, setkání se světovými mysliteli, Milán, Itálie 29. července–28. srpna – Hamburg DOM Festival, pouť, Německo 17.–19. srpna – Breda Balloon Fiesta, Nizozemsko

What’s on Music July 12-24 – Bohemia Jazz Fest, Czech Republic July 30 – Sting in concert, Rome, Italy August 12-14 – Flow Music Festival, Helsinki, Finland Sport July 29-31 – World BMX Championships, Copenhagen, Denmark August 22-28 – Ultramarathon “Ultra-trail de Mont Blanc”, Italy, France and Switzerland Culture July 1-9 – Karlovy Vary International Film Festival, Czech Republic July 4 - August 14 – Summer Shakespeare Festival, Bratislava, Slovak Republic July 20-24 – International Folklore Festival, Zagreb, Croatia Other July 5-19 – La Milanesiana, meeting with world thinkers, Milano, Italy July 29-August 28 – Hamburg DOM Festival, funfair, Germany August 17-19 – Breda Balloon Fiesta, Netherlands

13

Casino Atrium at the hotel Hilton Prague Open daily from 2 p.m. Pobrežní 1, Prague 8 ˇ

American Roulette, Poker, Texas Hold´em, Black Jack, Pontoon, Punto Banco, Slot machines & El. Roulette www.casinoatrium.cz


| r o zh o v o r | i n t e r v i e w Text Jiří Holubec Foto Michal Kratochvíl, Radek Miča, Mf Dnes, Profimedia

Libor Pešek Chceme lidem přinášet autentické prožitky Za šest let si dokázal festival Prague Proms vybudovat věhlas i tradici u příznivců vážné hudby, jazzu, středního proudu a milovníků dobré hudby obecně. U zrodu tohoto ojedinělého projektu stál dirigent Českého národního symfonického orchestru Libor Pešek.

We want to give people authentic musical experiences In six years, the Prague Proms festival has acquired fame and tradition, becoming widely appreciated by lovers of classical music, jazz, mainstream music, and fans of good music in general. Libor Pešek, the resident conductor of the Czech National Philharmonic Orchestra was the man behind this unique project.

14


| r o zh o v o r | i n t e r v i e w

Libor Pešek (* 22. 6. 1933) Vystudoval pražskou AMU u Václava Smetáčka a Václava Neumanna. Působil na pozici šéfdirigenta Slovenské filharmonie (1981–1982), dirigenta České filharmonie (1982–1990) a v letech 1994–1999 předsedal výboru mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Za práci šéfdirigenta Královského symfonického orchestru v Liverpoolu mu byl udělen rytířský Řád britského impéria. Momentálně Libor Pešek diriguje Český národní symfonický orchestr a v roce 2005 stál u zrodu letního mezinárodního hudebního festivalu Prague Proms.

V

ětšina z nás zná dirigenta pouze jako pána s taktovkou, který stojí při vystoupení před orchestrem. Málokdo si ovšem dokáže představit, v čem opravdu dirigentova práce spočívá. Lze to laikovi nějak v krátkosti přiblížit? Velká část práce dirigenta spočívá v přípravě. Již před první zkouškou musí znát dokonale partituru, což podle její náročnosti zabere několik dní nebo i měsíců práce. Neméně důležitá je samozřejmě také práce s orchestrem, za který nese dirigent uměleckou zodpovědnost. Dirigent svou prací dokáže ovlivnit mnoho aspektů, kterými se potom orchestr projevuje, například intonaci, souhru nebo vyrovnanost projevu. Co se ale občas opomíjí, je fakt, že výsledek práce dirigenta je nejvíce poznat ve specifickém zvuku souboru. Ten se buduje i mnoho let a je jeho nezaměnitelným znakem, který ho odlišuje od ostatních orchestrů. Podílí se dirigent i na sestavování programu orchestru? Ano, ale není na to sám. Lidí, kteří na skladbu programu mají vliv, je celá řada. Především jde o management orchestru, jeho ředitele a další lidi, kteří vědí, jakým směrem repertoár orientovat. Když je určen základní směr, vestavují se do něj jednotlivé segmenty konkrétních koncertních programů. A co ostatní manažerské úkoly, jako je získávání sponzorů? To nespadá do mé působnosti. Na druhé straně se ovšem rád účastním akcí, kde se orchestr prezentuje. Jednak řadu vlivných lidí osobně znám, a i když ma16

M

ost of us think of a conductor as the man with a baton standing in front of the orchestra during a performance. Few of us can actually imagine what work a conductor does. Can you somehow explain it in brief to a layman? A large part of a conductor’s work lies in preparation. Even before the very first rehearsal he has to know the score perfectly, which may mean, depending on its complexity, a few days’ or even a few months’ work. Working with the orchestra the conductor is artistically responsible for is equally important, of course. The conductor can influence many aspects of the way the orchestra functions, for instance intonation, timing and balance. The one crucial aspect sometimes forgotten is the fact that the conductor’s work is best detected in the specific sound of the orchestra that sets it apart from all other ensembles. Do conductors also help choose what music orchestras will play? They do, but not alone. There are a number of people responsible for the programme structure, above all the orchestra management, its director and other people who know what course to set for the repertoire. When the general direction is defined, the segments of the respective concert programmes are incorporated into it accordingly. And what about other management tasks, such as finding sponsorship? ▶


Model EL03001B / Specifikace / Mechanický automat ORIENT caliber 40N5A Made in Japan. Automat natahovaný pohybem ruky, ukazatel rezervy chodu, ukazatel data, celonerezové pouzdro a pásek, safírové sklo, dýnko na závit, šroubovací korunka, extra nárazuvzdorné, jednosměrně otočná luneta, vodotěsné do 200 m, průměr 46,00 mm. Certifikát podle normy ISO 6425 pro potapěčské hodinky, ISO 764 pro antimagnetické hodinky and ISO 1413 pro nárazuvzdorné hodinky.

Seznam prodejen najdete na www.tophodinky.cz Oficiální stránky: www.orient-watch.com


| r o zh o v o r | i n t e r v i e w

That is not part of my job. On the other hand, I like taking part in social functions where the orchestra is presented. That is partly because I am personally acquainted with a number of influential people, and although I have no profound understanding of management as such, my presence can help steer negotiations towards a favourable result. You must be successful then, because the Czech National Philharmonic gains funding from the gifts and contributions of private sponsors. That’s right, and we are an exception in that respect. I personally consider it a healthy approach, both economically and artistically. The cream of Prague philharmonic life work in our orchestra and we all play with great motivation because we know that this is the only way we are able to keep fulfilling our artistic potential. Is there an interest in supporting classical music in our country? I wouldn’t say it is exactly at the centre of public attention and so not overtly attractive to possible sponsors who wish to boost their presence. This support is sustained by a very fine web of relationships, because although our sponsors include some big and influential companies we can offer them only so much satisfaction and prestige. That’s the case in England, for example. In America, however, prestigious ensembles are sponsored by private persons who consider it an honour.

Velká část práce Libora Peška spočívá v pečlivé přípravě. A major part of Libor Pešek’s work lies in meticulous preparation.

nagementu sám vůbec nerozumím, tak svou přítomností můžu napomoct příznivému výsledku jednání. Zřejmě se vám to daří, protože Český národní symfonický orchestr získává prostředky ze soukromých sponzorských darů a příspěvků. To je pravda a jsme v tomto ohledu výjimkou. Já to osobně považuji za velmi zdravý přístup jak po ekonomické, tak po umělecké stránce. V našem souboru působí špičky pražského symfonického života a všichni hrajeme s velkou motivací, protože víme, že jen tak se budeme moci nadále plně umělecky realizovat. Je u nás zájem o podporu vážné hudby? Neřekl bych, že je právě v centru pozornosti nejširší veřejnosti a tím pádem zajímavá pro zviditelnění eventuálních sponzorů. Ta podpora funguje na takové velmi jemné síti vztahů, protože i když mezi naše sponzory patří velké a významné firmy, na oplátku jim můžeme poskytnout pouze určité zadostiučinění a prestiž. Stejně tak to funguje na18

we all play with great motivation because we know that this is the only way we are able to keep fulfilling our artistic potential. The Prague Proms festival is bound to have made a large contribution to the orchestra’s publicity. What was the idea behind its inception? It seemed to us that the summer music season in Prague was too focused on small concerts and ventures. So, six years ago we set ourselves the goal of establishing a kind of continuity of musical events which would have a specific form and would cover everything from the ultra-classical repertoire to popular genres such as film music or mainstream music. Does the venture have any connection to the famous BBC Proms? The BBC Proms is an incredibly rich and traditional festival organised and supported by a public media company. In contrast to us, it is a real mammoth of an event that can afford to engage the most pres▶


| r o zh o v o r | i n t e r v i e w

▴  Úspěšný dirigent si musí umět získat důvěru orchestru, který řídí. A successful conductor needs to be able to gain the trust of the orchestra he leads.

příklad i v Anglii. V Americe ovšem prestižní soubory sponzorují soukromé osoby, které si to pokládají za čest. Ke zviditelnění souboru určitě velmi výrazně přispívá festival Prague Proms. Jaká myšlenka stála u jeho zrodu? Nám připadalo, že letní hudební sezona v Praze se tak trochu soustřeďuje kolem drobných koncertů a podniků. Proto jsme si dali před šesti lety za cíl vybudovat určitý blok hudebních událostí, který by měl svůj specifický řád a zahrnoval by vše od supervážného reperto20

tigious soloists, orchestras and conductors in the world. In this regard there is absolutely no comparison. Prague Proms, which is a title we got permission from our British counterparts to use, is a much more frugal venture. Year by year, however, we have been building up a tradition and renown of our own and we cannot complain of a lack of interest. The very first season, in 2005, drew a widespread public response. What attracted the large audiences? Was it the combination of a philharmonic orchestra with an


| r o zh o v o r | i n t e r v i e w

áru až po posluchačsky atraktivní žánry, jako je filmová hudba nebo střední proud.

unorthodox repertoire? I’m thinking of symphonic arrangements of Beatles songs and similar.

Má podnik nějakou návaznost na BBC Proms? BBC Proms je nesmírně bohatý a tradiční festival pořádaný a financovaný veřejnoprávním médiem. Oproti nám to je skutečně mamutí událost, která si může dovolit angažovat a zaplatit ty nejdražší sólisty, orchestry a dirigenty světa. Prague Proms, což je značka, na jejíž používání jsme dostali od britských kolegů povolení, je podnik mnohem skromnější. Rok od roku si ale budujeme tradici a renomé a na nedostatek zájmu si nemůžeme stěžovat.

That was definitely one of the reasons, but the repertoire is not all. I believe that one of the main factors is the commitment, boldness or gusto we attempt to present the music with. The programme does of course contain many new ideas making it more varied and attractive – for instance, the use of visual media or the combination of music and dance. However, the main point is still the enthusiasm, which gives the festival its “juice”, one might say.

Libor Pešek (* 22. 6. 1933) Graduated from the Prague

Již první ročník, v roce 2005, se setkal s velkým ohlasem. Co na něj přitáhlo tolik diváků? Bylo to spojení tělesa symfonického orchestru s ne právě tradičním repertoárem? Mám na mysli zařazení filmové hudby nebo zpracování skladeb Beatles a podobně. To byl určitě jeden z důvodů, samotný repertoár ale není vše. Věřím, že jedním z hlavních faktorů je určité nasazení, dravost nebo chuť, se kterou se snažíme hudbu prezentovat. Program samozřejmě obsahuje spoustu nápadů, které ho zpestřují. Například zařazení vizuálních projekcí nebo propojení s tancem. Hlavní je ale zaujetí a něco, co bych asi nejlépe nazval určitou „šťavnatostí“, kterou ten festival přináší. Plánujete dál rozšiřovat propojení hudby s jinými formami uměleckého vyjádření? Letošní zahajovací koncert má například doprovázet recitace Jana Třísky.

Year by year, however, we have been building up a tradition and renown of our own and we cannot complain of a lack of interest.

Music Academy (AMU), where he studied under Václav Smetáček and Václav Neumann. Has been the resident conductor of the Slovak Philharmonic Orchestra (1981–1982) and conductor of the Czech Philharmonic Orchestra (1982–1990), and chaired the committee of the international music festival The Prague Spring in the years 1994–1999. Awarded the OBE for his achievements as the resident conductor of the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Libor Pešek is currently the conductor of the

Are you planning to continue to merge music and other forms of artistic expression? This year’s opening concert is to be accompanied by spoken-word recital performed by actor Jan Tříska. Could Prague Proms eventually become a multimedia venture? Not entirely, I don’t think. It’s more about working such ideas into the programme as a kind of seasoning. For instance, in the case of the piece by Hector Berlioz opening this year’s Prague Proms, the combination of spoken word and music works very well indeed. The spoken text as it were analyses and elucidates the content of this fantastic symphony. And

Czech National Philharmonic. In 2005 he was the initiator of the international summer music festival The Prague Proms.

◀ Se slavným filmovým režisérem Milošem Formanem jsou kamarádi už od dob studia na dejvickém gymnáziu. He has been friends with the famous film director Miloš Forman since their studies at a Dejvice high school.

21


| r o zh o v o r | i n t e r v i e w

▴ Dirigent ovlivňuje nejen intonaci a souhru orchestru, ale také jeho specifický zvuk. The conductor influences not only the intonation and coordination of the orchestra, but also its specific sound.

Může se v budoucnu Prague Proms stát až třeba multimediálním podnikem? To si úplně nemyslím. Spíše s takovými nápady chceme pracovat jako s ozvláštněním programu. Třeba

to, co nám chybí, je právě autentický prožitek. Emoce. v případě skladby Hectora Berlioze, který bude letos Prague Proms zahajovat, funguje zrovna propojení mluveného slova a hudby velmi hezky. Recitační část tu fantastickou symfonii svým způsobem rozebírá a vysvětluje její obsah. A dramaticky výrazný hlas Jana Třísky je pro toto dílo mimořádně vhodný. Rozhodnutí angažovat ho vlastně padlo už dávno, když jsem slyšel v Českém rozhlase jeho nahrávku. V tom okamžiku jsem si řekl: „Ano, bude to Jan Tříska a nikdo jiný.“ Významnou součástí Prague Proms je i jazzová sekce. Vy jste vlastně jako jazzový kapelník začínal. To je pravda, můj první orchestr, který jsem vedl ještě na gymnáziu, byl jazzový big band a jazz mám stále rád. Vlastně když mám chuť poslouchat hudbu, tak si pustím jazz, protože když slyším vážnou hudbu, tak mě to nutí přemýšlet a pracovat. Česká jazzová scéna má ohromnou tradici, ale mám o ni trochu obavu, protože mi připadá, že směřuje do příliš složité podoby a ztrácí tím pádem kontakt s publikem. Bojím se, aby 22

the distinctive dramatic voice of Jan Tříska suits this work perfectly. The decision to engage him was made a long time ago, when I heard a recording of his voice on Czech Radio. That very moment I thought, “Yes, it must be Jan Tříska and no one else.” The jazz section is a significant part of the Prague Proms. You began your career as the conductor of a jazz ensemble, didn’t you? That’s right: the first orchestra I conducted in my high school days was a jazz big band, and I’m still very fond of jazz. Actually, when I feel like just listening to music I opt for jazz, because when I listen to classical music it makes me analyse and work. The Czech jazz scene has a great tradition, but I am a little worried about it because I find it’s heading in too complex direction and in so doing is losing touch with its audience. I’m afraid modern jazz might follow modern classical music, which has become so elitist that I think people only go to concerts for the sake of going to a concert, and don’t go for an enjoyable experience. What does a demanding, sophisticated audience think of the combination of classical music with Beatles songs that featured on the repertoire last year, for instance? Don’t they regard it as sacrilege? I think that these kinds of categories are no longer


| r o zh o v o r | i n t e r v i e w

moderní jazz nenásledoval soudobou vážnou hudbu. Ta se stala tak elitářskou, že mi připadá, že na ni často chodí lidé pouze proto, aby na ten koncert šli, ale nějaký příjemný zážitek si z něj neodnesou. Jak se mimochodem náročné publikum dívá na kombinaci vážné hudby třeba se skladbami Beatles, které zazněly loni? Nepovažuje to za svatokrádež? Já si myslím, že takové rozlišování už dnes neplatí a že lidem jde daleko více o autenticitu. Mám dojem, že celá naše společnost tak trochu ztuhla v nějakých maskách a to, co nám chybí, je právě autentický prožitek. Emoce. Jestli ho přinese jazz, Morriconeho filmová hudba, Gustav Mahler nebo právě Beatles, není až tak důležité. Proto s takovým mixem všech možných stylů velmi souhlasím. Jak vidíte budoucnost Prague Proms v perspektivě velkého renomé, které si festival během šesti let vybudoval? Uvažujete o jeho dalším rozšiřování? Například i mimo letní sezonu? Upřímně řečeno – nevím. Možná by stálo za zkoušku nechat festival cestovat po Česku. Ovšem existuje mnoho vysoce kvalitních mimopražských festivalů, kterým bychom neradi, jak se říká, lezli do zelí. Další věc je, že náš orchestr má dost naplněný program. Čekají nás každoroční zájezdy do zahraničí a vytěžuje nás také práce na nejrůznějších zakázkách, které jsou důležité pro finanční zajištění fungování souboru. Mám na mysli natáčení nahrávek, filmové hudby a podobně. Kvůli této vytíženosti bychom další rozšíření Prague Proms asi jen těžko realizovali. Už v současném rozsahu představuje festival dost velké sousto. Pořád ho ale dokážeme ukousnout a strávit.

valid, and that people care much more about authenticity. My impression is that our entire society has become a little rigid and petrified in certain masks, and the one thing lacking is precisely an authentic experience. Emotion. Whether it’s facilitated by jazz, Morricone’s film scores, Gustav Mahler or indeed The Beatles, is not so important. That’s exactly why I agree with such a miscellany of styles.

when I feel like just listening to music I opt for jazz, because when I listen to classical music it makes me analyse and work. Given the widespread renown it has built up in the past six years, how do you see the future of Prague Proms? Are you thinking of further expansion, for instance beyond the summer season? I don’t know, to be honest. Maybe it would be worth a try to let the festival travel round the Czech Republic. But there are many highly prestigious festivals outside Prague, and we wouldn’t want to step on their toes, as it were. Another thing is that our orchestra has quite a busy programme already. We have our annual international tours and a lot of work on various commissions that are crucial for our funding. By this I mean making records, recording film scores and so on. Due to our busy schedule, I don’t think we would be able to manage an expansion of the Prague Proms. Even now, the festival is quite a mouthful. But it’s still manageable and enjoyable.

inzerce

23


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n Text Andrea Smolíková Foto Profimedia.cz

Boloňa

Tisíciletá dáma s temperamentem mladice

Bologna

A thousand-year-old lady with a maiden’s charm


Benátky mají kanály s gondolami, Řím

Venice has channels with gondolas, Rome has

Koloseum, Pisa svoji šikmou věž. V Boloni

the Colosseum, Pisa has the Leaning Tower. You

podobný symbol, který by byl na všech

won’t find any such world-famous symbols in

pohlednicích, nenajdete. Namísto toho má ale

Bologna. But it does possess a beautiful historic

nádherné historické centrum a neopakovatelnou

centre and the inimitable atmosphere of a lively

atmosféru univerzitního města, ve kterém to žije.

university town.


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n

▴ Co se uzenin týče, je Boloňa hlavním městem Evropy. As far as smoked meats are concerned, Bologna is the capital of Europe. ▶ Socha Neptuna na Piazza Nettuno je základním orientačním bodem, kde se scházejí turisté. The statue of Neptune on Piazza Nettuno is an orientation point where tourists gather.

S

tudenti a mladí lidé vůbec jsou tady všude. Posedávají v kavárnách, barech nebo jen tak na schodištích středověkých chrámů a paláců. Domlouvají se anglicky, francouzsky, španělsky, rukama, nohama, prostě jak to jde, a dodávají městu úžasně kosmopolitní šmrnc a energii. Boloňa patří studentům už více než devět set let a mladistvého ducha si naštěstí udržela až do dnešních časů.

T

he town is full of students and young people. They sit in cafés, bars, or even on the steps leading to medieval churches and palaces. They speak English, French, Spanish and wave their hands and feet, using any and every means to communicate and add to the city’s cosmopolitan pizzazz and energy. Bologna has belonged to students for over nine hundred years and has fortunately retained its young spirit to this day.

Alma mater Evropy

Alma mater of Europe

Boloňská univerzita je nejstarší na světě. Byla založena v roce 1088, více než sto padesát let před slavnou Sorbonnou, a od začátku byla koncipována jako tzv. studentská univerzita, kde studenti platí a tím pádem si vybírají, kdo a co je bude učit. Boloňa měla ve středověku jedinou univerzitu, kde nezáleželo na náboženství, původu a pohlaví a kam přicházeli Arabové,

The University of Bologna is the oldest university in the world. It was established in 1088, over a hundred and fifty years before the famous Sorbonne. Right from the start it functioned as a so-called student university: feepaying students could choose who taught them what. In the Middle Ages Bologna possessed the only university that was open to everyone regardless of religion, origin and sex, and where Arabs, Jews and later even women could study. Its prominent graduates included Dante Alighieri, Petrarch, Erasmus and Copernicus, clearly proving that this is where the upcoming intellectual elite of Europe were nurtured. Students, and the less wealthy in particular, even influenced the town’s architecture. We owe it to them that the first floors of historic houses were extended to form additional rooms over the visitors’ heads that used to be rented to the poorer university students centuries ago. For their part, modern-day students were responsible for the fact that the most common modes

Srdcem historického centra je hlavní náměstí Piazza Maggiore. židé a později i ženy. Mezi prominentní absolventy patřili například Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Erasmus Rotterdamský nebo Mikuláš Koperník, z čehož je jasně patrné, že se tady vzdělávala pozdější intelektuální elita Evropy. Studenti, hlavně ti méně movití, vlastně ovlivnili i architekturu města. Právě díky nim přesahují první 26


27


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n

▶  Ve středověku údajně bylo ve městě až sto osmdesát věží, do dnešních dnů se jich zachovaly zhruba dvě desítky. In medieval times the town allegedly boasted up to a hundred and eighty towers. About twenty survive today.

patra historických domů původní půdorys, a vytvářejí tak nad hlavami návštěvníků další místnosti, které se před staletími pronajímaly právě chudším aspirantům na titul z Boloňské univerzity. Současní studenti se zase přičinili o to, že nejčastějším dopravním prostředkem v centru města nejsou auta, ale kola a mopedy. Sejdeme se u Neptuna

HOLIDAYS CZECH AIRLINES ZVE… Navštivte s námi město, které patří studentům stejně jako gurmánům. Pobyt přímo na míru vám připravíme v HOLIDAYS Czech Airlines. Kontaktujte nás na www. holidayscsa.cz.

HOLIDAYS CZECH AIRLINES INVITES YOU Fly with us to the city of students and gourmets. HOLIDAYS Czech Airlines will tailor-make your stay for you. Contact us at www.holidayscsa.cz.

S naším průvodcem Gianlucou se potkáváme na Piazza Nettuno, nedaleko největšího boloňského náměstí Piazza Maggiore, u fontány s bronzovým sousoším boha Neptuna. Je to, podobně jako třeba socha sv. Václava na Václavském náměstí v Praze, místo, kde si nejčastěji dávají sraz turisté. Není divu, Piazza Nettuno a Piazza Maggiore jsou přirozeným centrem města, ke kterému trefí i ti největší popletové bez orientačního smyslu. Gianluca nás přivítá historkou o sochaři Giambolognovi, jenž prý původně sochu udělal s ohromným penisem, což mu ale neprošlo u zadavatele, kardinála Borromea. Tvůrce tedy sochu předělal, ale jednu ruku schválně naaranžoval do takové pozice, že díváte-li se na ni z určitého úhlu, vypadá jako penis. Místní tuhle historku o geniálním umělci, který vyzrál na církevní autority, milují a s gustem ji vyprávějí každému, kdo zavítá na Piazza Nettuno.

of transportation in the town are bikes and mopeds, and not cars. Let’s meet by Neptune

We meet our guide Gianluca at Piazza Nettuno, near the largest square in Bologna, Piazza Maggiore, next

The heart of the city beats in the main square, Piazza Maggiore. to the fountain of Neptune with a bronze sculpture of the god. Like the statue of St. Wenceslas in Wenceslas Square in Prague, this is the main meeting point for tourists in Bologna. And no wonder: Piazza Nettuno and Piazza Maggiore are the natural centres of the city, easily located even by those with no sense of direction. Gianluca welcomes us with a story about the sculptor Giambologna who, it is said, originally created the sculpture with a huge penis, much to the disapproval of his client, Cardinal Borromeo. So the sculptor remade the statue but arranged one of the hands in a way that it looks like a penis when viewed from a certain angle. The locals adore this story of a brilliant artist who outwitted the Church’s authority and love to tell it any visitors to Piazza Nettuno. Everything nicely together

V centru je všechno hezky pohromadě

Výhodou Boloni je, že centrum města tvoří uzavřený celek ohraničený, podobně jako třeba v českém 28

Bologna has one big advantage: like the Czech town of Hradec Králové, the city centre is enclosed by a ring road. As a result, tourists can find everything worth see▶


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n

S ČESKÝMI AEROLINIEMI DO BOLONI Z Prahy do Boloni v pondělí, ve středu a v pátek v 7.00, v úterý, ve čtvrtek a v neděli v 17.15 hod. Zpět v pondělí, ve středu a v pátek v 9.05, v úterý, ve čtvrtek a v neděli v 19.20 hod.

Hradci Králové, silničním okruhem. Na několika kilometrech čtverečních je tady vlastně koncentrováno všechno podstatné, co by vás jako turisty mohlo v téhle metropoli kraje Emilia Romagna zajímat. Srdcem historického centra je hlavní náměstí Piazza Maggiore, obdélníkový prostor lemovaný rozlehlými paláci s arkádami. Dominantou náměstí je chrám Basilica di San Petronio patřící k největším katolickým kostelům v Itálii. Velkoryse pojatá stavba mající na délku rekordních 123 metrů, není sice ani po více než šesti stech letech úplně dokončena, nemá dodělané průčelí, ale její impozantní interiér vám vyrazí dech. Všechny cesty vedou ke stolu

▾ Příjemné posezení u kávy pod arkádami přímo na centrálním náměstí Piazza Maggiore. Relaxing with a coffee under the arcades on the central Piazza Maggiore.

Vycházíme před baziliku sv. Petronia a přemýšlíme kudy se vydat. Nakonec volíme Piazzu Galvani, která je hned za rohem a stojí na ní Palazzo dell Archiginnasio, někdejší sídlo Boloňské univerzity. Dáváme si ristreto v kavárně v přízemí krásné arkádové galerie, po níž se kdysi procházeli velikáni, o kterých se děti učí ve škole, a posilněni výtečnou kávou i duchovním odkazem absolventů Boloňské univerzity vyrážíme ke dvěma věžím. Nejde o žádnou lacinou napodobeninu Pána prstenů, nejsme v Las Vegas. Torre Asinelli a Torre Garisenda, jak se věže jmenují, tady stály už stovky let předtím, než J. R. R. Tolkien napsal svou slavnou ságu. Asinelli je ta vyšší, Garisen-

30

ing in this centre of Emilia-Romagna region within an area of just a few square kilometres. The heart of the city beats in the main square, Piazza Maggiore. The rectangular square is surrounded by large palaces with arcades and dominated by the Basilica di San Petronio, one of the largest Catholic churches in Italy. This majestic building is 123 metres long and, although still unfinished after six hundred years, its interior will stun you. All roads lead to a table

We leave the Basilica di San Petronio and wonder where to go next. In the end we decide to go just round the corner to Piazza Galvani, the square where Palazzo dell Archiginnasio is located, the former seat of the University of Bologna. We drink a ristretto in a café on the ground floor of a beautiful arcade gallery that was once walked by the great personalities who are now taught about in schools. Then, refreshed by both the strong coffee and the spiritual legacy of the eminent graduates of the local university, we set off to the two towers. This is no cheap mockery of the Lord of the Rings, we are not in Las Vegas: the two towers, Torre Asinelli and Torre Garisenda, stood here hundreds of years before J. R. R. Tolkien wrote his famous saga. Asinelli is the taller one, Garisenda is the one with a slight lean. Both stand on a rather small triangular square Gianluca led us to through a maze of charming streets with palaces and red townhouses.


Prodejci ČR: MERCURY Jewellery boutique, Airport Praha Ruzyně Terminál 1 , DUTY FREE Zone, tel.:+420224282728, e-mail: info@tophodinky.cz Zlatnictví-Hodinařství, Na Poříčí 8 Praha 1, tel.:+420222322741 Internetový obchod: www.tophodinky.cz COMPANY VOLMAX, Marksistskaya str. 34, building 8, 109147 Moscow, Russia, tel.: +7(495) 911 3210, e-mail: volmax@sovintel.ru COMPANY POLJOT EURO, Ul.Iganska 24 / 7, 04-087 Warszawa, Poland tel.: 0048 228 799 793, e-mail: poljot@poljot.com.pl

Model 31681/6775778


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n

▶ Milovníci těstovin si tady budou připadat jako v kulinářském ráji. Lovers of pasta will feel like they are in a culinary paradise.

da je ta lehce nakloněná. Obě stojí na menším trojúhelníkovém náměstíčku, na které nás Gianluca vede spletí roztomilých uliček s paláci i červenými měšťanskými domy. Uvědomujeme si, že tady vlastně vůbec není potřeba mít předem určený nějaký konkrétní cíl. Bloumáte-li jen tak centrem Boloni, architektonické skvosty se vám totiž samy pletou do cesty. Svěřujeme se s tímhle poznatkem našemu průvodci, Gianluca ale důležitě vztyčí ukazováček a sdělí nám, že my kon-

Na několika kilometrech čtverečních je tady koncentrováno všechno podstatné, co by vás jako turisty mohlo zajímat. krétní cíl cesty máme a rozhodně se ho jen tak nevzdáme. Po asi dvaceti minutách ho konečně dosáhneme. Sedíme u bytelného stolu v Gianlucově oblíbeném podniku Ristorante Rodrigo v ulici Via Della Zecca, baštíme nejlepší lasaně v našem životě a popíjíme k tomu výtečné suché Lambrusco di Sorbara. Tohle město je opravdu moc krásné a nejspíš byste se sem rádi vrátili i kvůli skvělé atmosféře a kouzelnému historickému centru. Jakmile ale ochutnáte zdejší kuchyni, jste ztraceni a víte, že do Boloni prostě znovu zavítat musíte.

TO BOLOGNA WITH CZECH AIRLINES From Prague to Bologna on Monday, Wednesday and Friday at 7 a.m., on Thursday and Sunday at 5.15 p.m. Return on Monday, Wednesday and Friday at 9.05 a.m., on Tuesday, Thursday and on Sunday at 7.20 p.m.

32

It is now that we realise it is pointless to try to go in a specific direction here. If you just walk aimlessly around Bologna, architectonic marvels keep springing up in front of you. We share this thought with our guide Gianluca, but he raises his finger and retorts that we certainly have a specific destination and we are not going to give up on it that easily. After twenty minutes we finally reach our goal. We sit down at a sturdy table in Gianluca’s favourite Ristorante Rodrigo on Via Della Zecca and enjoy the best lasagne of our lives, washed down with an excellent dry Lambrusco di Sorbara. Bologna is beautiful and its charming atmosphere and splendid historic centre are probably enough to make you return. But once you try the local cuisine, you are lost and your return is a certainty.

Tipy Českých aerolinií

Czech Airlines’ tips

Co ochutnat? Neokusit mortadellu v Boloni, tedy ve městě, kde tenhle měkký salám vznikl, je neodpustitelné. Stejně tak vynikající tady mají i prakticky všechny druhy těstovin.

What to taste? It would be unforgivable to forget to try mortadella here in Bologna, the home of this delicious soft salami. All the various kinds of pasta are equally exceptional here.

Kam vyrazit? Udělejte si výlet do asi padesát kilometrů vzdálené Modeny. Dámy tady seženou nejlepší balsamikový ocet na světě a pánové si mohou vychutnat ladné křivky těch nejsvůdnějších bouráků v muzeu Ferrari, které projektoval český architekt Jan Kaplický.

Where to go? Take a trip to Modena, a town about fifty kilometres from Bologna. Ladies can buy the best balsamic vinegar in the world and gentlemen can admire the elegant lines of the sports cars in the Ferrari museum designed by Czech architect Jan Kaplický.

Co si přivézt? Šišku mortadelly, špalík prosciutta, cihlu sýra parmiggiano, lambrusca, kolik uvezete, a stejně tak grappy.

What to bring? Mortadella, prosciutto, Parmesan cheese, as much Lambrusco as you can carry and lots of Grappa.

Jak zapadnout? Zapomeňte na hodinky, nikam nespěchejte, nic neřešte a kašlete na formality. Víc od vás tohle město opravdu nežádá.

How to blend in? Ignore your watch, don’t rush anywhere, don’t let anything bother you and forget about formalities. That’s all the city asks of you.


| té m a | t o p i c Text Lucie Kettnerová Foto Profimedia

Pusťte starosti k vodě Wash away your cares


K létu patří koupání a další vodní

Swimming and having fun in the water are an

radovánky. Stačí jen obléct plavky a vyrazit

essential part of summer. Grab your swimsuit and

do přírody. A pokud si s námi bude hrát v létě

head out of the city. And if the sun won’t come out

sluníčko na schovávanou nebo přírodní

and play or the natural swimming pools are

koupaliště zamoří sinice, zajděte se pobavit

infected with cyanobacteria, go and have fun in

do některého akvaparku. Čekají vás tam

waterparks and enjoy their swimming pools,

bazény, vířivky, umělé vlnobití, skluzavky

whirlpools, wave machines, all kinds of slides and

a tobogany nebo třeba divoká řeka.

perhaps a wild river.


| té m a | t o p i c

▴ Na Máchově jezeře si užijí sportovci, nudisté i rodiny s dětmi. Sportspeople, nudists and families with children will all enjoy Máchovo jezero.

Koupání v přírodě

Swimming in lakes and rivers

Kam chodil i Mácha pěšky

In the footsteps of the Czech poet Karel Hynek Mácha

Romantická krajina v okolí Máchova jezera lákala nejen básníky, ale i ty, kteří si chtěli odpočinout u vody. Jezero o rozloze 284 hektarů s hloubkou až dvanáct metrů poskytuje dostatek prostoru pro sportovní vyžití i relaxaci. Můžete se slunit na čtyřech rozlehlých písečných plážích nebo si s dětmi zařádit na vodních atrakcích, svůj koutek tu mají vyhrazen i nudisté. Na hlavní pláži ve Starých Splavech byl nedávno vystavěn netradiční akvapark s vodními trampolínami, lezeckou stěnou na vodě ve tvaru ledovců či vodními kolotoči, houpačkami a katapulty. Pokud nejste zastánci polehávání na pláži, chopte se rakety a rozdejte si to na tenisových kurtech nebo hupněte na jachtu či surf. Na přístupové cestě k hlavní pláži si taky můžete vyzkoušet adrenalinové lezení po lanech vysoko v korunách borovic. Jestli vás lákají staré hrady, navštivte nedalekou zříceninu Bezděz či hrady Houska a Sloup. www.doksy.com Celodenní vstupné do areálu pláží: dospělí 50 Kč, děti 20 Kč

Prvorepubliková klasika v Praze

Jen kousek od centra proti proudu Vltavy se nachází osvěžující oáza pro horké letní měsíce. Žluté láz36

It’s not only poets who are attracted by the romantic landscape around Mácha Lake; it is also a magnet for anyone wanting to sunbathe by the water, indulge in water sports and relax by the large ​​284-hectare lake, with depth of up to 12 metres. You can bask on one of the four large sandy beaches or splash about on children’s water slides. Even the nudists can find refuge here. An innovative waterpark with water trampolines, an glacier-like climbing wall on the water, water carousels, swings and catapults has recently been built at the Staré Splavy beach. If you are not a fan of lazing on the beach, grab your racket and play some tennis, hire a yacht or go windsurfing. At the access path to the main beach you can experience adrenalin rope climbing high in the treetops. And if you are interested in old castles, visit the nearby ruin of Bezděz, or the castles of Houska and Sloup. www.doksy.com Entrance fee: 1 day adults 50 CZK, 1 day children 20 CZK.

First Republic Classics in Prague

Only a stone’s throw away from the city centre, upstream on the river Vltava, you can find a refreshing oasis for hot summer months, the Yellow Baths (Žluté


| T É MA | TO P IC

ně mají tradici sahající do první republiky a pojmou až osm tisíc návštěvníků denně. V areálu je velice pestrá nabídka sportovišť – fotbalová klec s písčitým povrchem, osm hřišť na pétanque, stoly na stolní tenis, venkovní šachy, nohejbal, šlapadla či stále populárnější dračí lodě. Ke chloubě Žlutých lázní patří dětský koutek s brouzdalištěm, lagunou se šlapadly a mnoha dalšími atrakcemi. Spokojeni budou i dospělí, pro něž je nachystáno na 1500 míst na pivních terasách, v barech a Tančírně. www.zlutelazne.cz Celodenní vstupné: dospělí 80 Kč, děti 40 Kč

Léto s vůní koktejlu

Letní koupaliště v Porubě je s celkovou vodní plochu 41 200 m2 největším českým přírodním koupalištěm. Dalších 70 000 m2 zelených ploch pak poskytuje dostatek prostoru pro minigolf, tenis, streetball, pétanque nebo volejbal a hlavně spoustu příležitostí pro občerstvení. Co třeba vychutnat si svůj letní koktejl v Tropico baru? www.sareza.cz Celodenní vstupné: dospělí 90 Kč, děti 70 Kč

lázně). It dates back to the interwar First Republic and can host up to eight thousand people a day. It offers wide range of activities: beach football, eight pétanque pitches, ping-pong tables, outdoor chess, pedal boats, or the increasingly popular dragon boats. The Yellow Baths also boasts a children’s corner with a paddling pool, a lagoon with pedal boats and many other temptations. But adults, too, will enjoy their visit: beer terraces, bars and a dance club can host up to 1500 visitors. www.zlutelazne.cz 1 day entrance fee: Adults 80 CZK, children 40 CZK.

Cocktail-scented summer

The swimming pool in Poruba with its area of 41,200 square metres is the largest natural swimming pool in the Czech Republic. A further 70,000 square metres is dedicated to mini-golf, tennis, street-ball, pétanque and volleyball, and, above all, refreshment. How about sampling a summer cocktail in Tropico Bar? www.sareza.cz 1 day entrance fee: Adults 90 CZK, children 70 CZK.

Waterparks fun Walking on water

Radovánky ve vodních parcích Projít se po vodní hladině

Zábavní centrum Babylon Liberec patří k nejoblíbenějším turistickým zařízením České republiky, jen vloni ho navštívilo skoro šest set tisíc lidí, z toho do zdejšího akvaparku zavítal každý třetí návštěvník. Akvapark Centrum Babylon je nejstarším vodním parkem u nás, architekti pro něj zvolili styl antických lázní. Teplota vody v bazénech dosahuje 30 °C, takže na čtyřech toboganech, spacebowlu či na divoké řece vydržíte dlouhé hodiny. Pro fanoušky Spider-Mana je nachystáno sto metrů síťových prolézaček ve výšce deseti metrů nad vodou, kdo netrpí klaustrofobií, může zkusit akvazorbing, při němž se zavřeni do speciální nafukovací koule naplněné vzduchem budete procházet po vodní hladině. Duše spíše romantické pak jistě zajásají při návštěvě jeskyně či plavbě mezi mořskými akvárii s unikátní faunou.

The Babylon entertainment centre in Liberec is one of the most popular tourist facilities in the Czech Republic, visited by nearly 600,000 people last year, out of which one third headed to the local waterpark. Aqua-

▾  V moderních akvaparcích už vlastně o samotné koupání tolik nejde, hlavní je zařádit si na všech těch skvělých atrakcích. In modern waterparks swimming is secondary, the main thing is to mess around on all the fantastic attractions.

www.centrumbabylon.cz Celodenní vstupné: dospělí 320 Kč, děti 240 Kč

Nadechnout se a ponořit

Tušili jste, že jeden z největších akvaparků ve střední Evropě se nachází jen kousek za Prahou, v Čestlicích? Aquapalace Praha se rozkládá na ploše 9150 m² a je tvořen třemi tematickými paláci, takže se milovníci sladkého nicnedělání navzájem neruší s těmi, kdo si chtějí všechny atrakce pořádně užít. Palác pokladů se zaměřil na rodiny s dětmi – kdo by odolal pokušení vydat se po stopách pirátů a vodních příšer? Palác dobrodružství zase nabízí adrenalinové 37


| té m a | t o p i c

▴  Tropický ráj nedaleko Berlína vyrostl v bývalé tovární hale, kde se původně montovaly vzducholodě. The tropical paradise not far from Berlin sprang up in a factory where Zeppelins used to be assembled.

zážitky na šesti toboganech dlouhých až 140 metrů, třech strmých skluzavkách a spacebowlu. Až se unavíte, naložte se v Paláci relaxu do lehkých vln ve vířivce či na masážní lavici. Odpočinek vám zpříjemní sledování dvou mořských akvárií, která jsou domovem pestrobarevných rybiček, mořských hvězdic, ježků a žraloka černoploutvého. Specialitou akvaparku Čestlice je ponor v potápěčském tubusu o hloubce 8 metrů, samozřejmě za asistence zkušeného instruktora. www.aquapalace.cz Celodenní vstupné: dospělí 650 Kč, děti 430 Kč

Ať nevypustíte duši

Výhoda Akvaparku Olomouc spočívá v tom, že má na ploše dvou hektarů vedle venkovního areálu také zastřešenou část, takže si tu zábavu užijete bez ohledu na rozmary počasí. Vodním atrakcím vévodí jeden z nejdelších toboganů v České republice, který je sjízdný na nafukovacích duších. Vnitřní prostory zahrnují divokou řeku, spacebowl, vodní hřib nebo vodní děla a chrliče. Unavenému tělu vrátíte energii na masážních lavicích a v rekreačním bazénu s masážními tryskami a protiproudem. www.aqua-olomouc.cz Celodenní vstupné: dospělí 350 Kč, děti 150/250 Kč

Nonstop ráj na zemi

Německý akvapark Tropical Islands láká stále více českých návštěvníků. Neomezená zábava, luxusní služby a dostupné ceny. To jsou tři hlavní faktory, kvůli nimž Češi neváhají vyrazit do tropického ráje, který se rozprostírá v bývalé hale na vzducholodě asi 35 km od letiště Berlin-Schönefeld. Z Prahy se sem dá autem dostat asi za tři hodiny. Pokud si ráj na zemi představujete jako místo, kde je teplo, spousta zábavy a dobré jídlo, 38

park Centrum Babylon is the oldest Czech water park. It is built in the style of an antique spa. The water temperature is up to 30 °C, so you can spend long hours on the four toboggans, in the space-bowl or at the white-water river. Spider–Man fans will appreciate one hundred metres of net frame hung ten metres above the water; if you do not suffer from claustrophobia try aqua zorbing, “walking” on the water surface enclosed in a special inflated ball; and romantic souls will surely love the opportunity to visit caves and take a trip to a marine aquarium with unique fauna. www.centrumbabylon.cz 1 day entrance fee: Adults 320 CZK, children 240 CZK.

Take a deep breath and dive in

Did you know that one of the largest waterparks in Central Europe is located in the Prague suburbs, in Čestlice? Aquapalace Praha is spread across 9,150 square metres and is composed of three thematic palaces, so that those who want to have fun on all the attractions won’t disturb those who came here to relax. The Palace of Treasures is targeted at families with children. Can anyone resist following in the footsteps of pirates and water monsters? The Palace of Adventure offers an adrenalin experience with six toboggans of up to 140 metres, three steep slides and a space-bowl. And when you get tired, bask in the gentle waves, whirlpools and massage benches of the Palace of Relaxation. While you relax, you can gaze at two marine aquariums that are home to many colourful fish, starfish, urchins and a blacktip reef shark. And the local specialty? Diving in an eight-metre deep diving tube, always assisted by an experienced instructor. www.aquapalace.cz 1 day entrance fee: Adults 650 CZK, children 430 CZK.


Osekejte cenu za parkOvání online RezeRvace na www.pRg.aeRo

parkujte pohodlně a bezpečně přímo na letišti. S rezervací online jsou vám naše krytá parkoviště k dispozici za velmi výhodnou cenu.

od 750 Kč za týden


| T É MA | TO P IC

pak jste tu správně. Abyste nemuseli jezdit za exotikou až do tropů, přivezli ji majitelé komplexu za vámi. Písečné pláže, vodopády, tropická vesnice, deštný prales s 50 000 rostlinami dokážou vyvolat dokonalou iluzi dovolené na rovníku. A strávit tu můžete klidně celý týden, cena za vstupné bude stejná. Areál má otevřeno nonstop, ubytovat se můžete v apartmánu nebo stanovém městečku, přespat se ale dá i na některém ze stovek lehátek kolem bazénů. Park sám se dělí na dvě části. Krajina zážitků je určena pro sport a zábavu, relaxační část disponuje parními a bylinnými lázněmi, solnými jeskyněmi a meditačními prostory. www.tropical-islands.de Neomezený vstup do obou částí: dospělí 28,50 eura, děti 23 eur

Když se dětské sny stanou skutečností

▾ Adrenalinový sešup do černé díry zažijete v libereckém Centru Babylon. In the Liberec Babylon Centre you will experience an adrenaline slide down a black hole.

Největší vodní zábavní a relaxační areál na Slovensku Akvapark Tatralandia se zaměřuje zejména na rodiny s dětmi. Ostrov pirátů z Karibiku v sobě ukrývá dětský bazén s hradem, skluzavkami a dalšími atrakcemi, oddychovou palmovou zahradu s výhledem na Tatry a velký dětský koutek. Sousední relaxační bazény Thermal Paradise mají teplotu vody 38 °C, mimochodem ve všech bazénech areálu se nachází minerální geotermální voda s léčivými účinky, která příznivě působí na pohybové a dýchací ústrojí. Novinkou ve vybavení jsou dva tobogany s LED show a U-rampa určená pro nafukovací rafty. www.tatralandia.sk Celodenní vstupné: dospělí 17 eur, děti 8/14 eur

Fun whatever the weather

Having both covered and outdoor parts is one of the greatest advantages of the two-hectare Olomouc waterpark, allowing you to have fun regardless of the weather. The greatest attraction is without doubt one of the longest toboggans in the Czech Republic, which you descend on inflated inner tyres. The covered areas include a white-water river, a space-bowl, a water mushroom, water cannons and water-shoots. Your tired body can regenerate on massage benches and in a relaxing pool with massage jets and counter-currents. www.aqua-olomouc.cz 1 day entrance fee: Adults 350 CZK, children 150/250 CZK.

Non-stop paradise on earth

The German waterpark Tropical Islands is attracting more and more Czechs. Unlimited fun, luxurious services and affordable prices. These are the three main factors that have persuaded Czechs to visit the tropical paradise situated in a former airship hangar about 35 kilometres from Berlin-Schönefeld Airport. The drive from Prague takes about three hours. If you imagine paradise as a hot, fun park with good food, then you've come to the right place. To save you having to go to the Tropics, the owners of the complex have created them here. Sandy beaches, waterfalls, a tropical village, a rainforest with 50,000 plants, all produce the illusion of a perfect vacation on the equator. And you can easily spend the whole week here – the admission fee remains the same. The park is open around the clock; you can stay in thane apartment or in the tent city, but you can also crash in one of the hundreds of sun beds around the pool. The park is divided into two parts. The adventure area is designed for sport and fun, while the relaxation zone offers herbal and steam baths, salt caves and meditation lounges. www.tropical-islands.de Unlimited entrance fee to both areas: Adults 28.50 EUR, children 23 EUR.

Where childhood dreams come true

The largest waterpark in Slovakia, Aquapark Tatralandia, is mainly aimed at families with children. Pirates of the Caribbean Island has a children’s swimming pool with a castle, slides and other attractions, a relaxing palm garden with a view of the Tatra Mountains and a large children’s play area. The Thermal Paradise pools have a water temperature of 38 °C and healing water of geothermal origin that benefits the muscles, joints and respiratory tracts. There are two recent additions to the park: two toboggans with LED show and a U-ramp for inflatable rafts. Bořivoj Černý, MF DNES, Profimedia

40

www.tatralandia.sk 1 day entrance fee: Adults 17 EUR, children 8/14 EUR.


| Kompas | Compass

Praha Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj Moravian-Silesian Region Nejvýchodnější a v minulosti také

This easternmost region of the Czech

nejlidnatější kraj České republiky

Republic on the boundary between

na pomezí Moravy a Slezska je

Moravia and Silesia is a varied and

rozmanitý a rázovitý kout, který

unique place, attracting visitors to

přitahuje svou kulturní zajímavostí

explore its places of interest and enjoy

i výjimečnou atmosférou.

its atmosphere.

V tomto výrazném regionu se specifickým charakterem a lidovým dialektem narazíte na mnoho kulturních i technických památek. Nachází se tu také největší chráněná krajinná oblast České republiky – Beskydy. Také další pohoří, Hrubý Jeseník s Pradědem, láká k prozkoumání. Jedinečná krajina utvářená přírodními vlivy a lidmi, kteří v ní žili, učinila z Moravskoslezského kraje významnou oblast, kterou stojí za to poznat blíže.

This distinctive region has its own specific character and dialect and abounds in a range of cultural and technical monuments. Moreover, there is the largest nature reserve in the Czech Republic, Beskydy, and another range of mountains, Hrubý Jeseník is worth exploring too. Its unique landscape, shaped by both natural influences and the people who lived here, makes the Moravian-Silesian region an important place worth discovering.

42


| Kompas | Compass

Technické muzeum Tatra Tatra Technical Museum  Největší sbírka automobilů Tatra v České republice a zároveň první osobní automobil ve střední Evropě (Präsident) jsou k vidění v Technickém muzeu Tatra v Kopřivnici. Na šedesát osobních a nákladních vozů ze všech etap výroby fenomenální automobilky Tatra doplňují nejrůznější designérské návrhy, trofeje ze sportovních klání, podvozky, motory či dobové fotografie a rarity. Jedním z nepřehlédnutelných kousků je například těžký off-road vůz ze závodů Rallye Dakar.  The Tatra Technical Museum in Kopřivnice boasts the largest Tatra automobile collection in the Czech Republic, including the very first passenger car made in central Europe (Präsident). Besides approximately sixty cars and lorries representing all types of local automobile production there are also various models and designs, racing trophies, chassis, motors and period photographs and rarities. One of the most noticeable exhibits is, for example, a heavyduty off-road truck that competed in the Dakar Rally.

Lanovka na Pustevny Pustevny chairlift   Jedna z prvních sedačkových lanovek na světě byla postavena v roce 1940 právě v Moravskoslezském kraji. V současnosti již několikátá lanovka v pořadí na tomtéž místě je dvousedačková lanová dráha Ráztoka-Pustevny, která je v provozu po celý rok. V létě je využívána turisty a cyklisty, v zimě převážně lyžaři. Z Pusteven, pro které jsou typické dřevěné stavby postavené v lidovém slohu koncem 19. století podle návrhu Dušana Jurkoviče, vede jedna z turistických tras na horu Radhošť, která se stala symbolem zdejšího kraje.  The Moravian-Silesian region is also the place where, in 1940, one of the first chairlifts in the world was built. There have already been several chairlifts leading to Pustevny; the current one is a double chairlift called Ráztoka-Pustevny, which is open the whole year round. In summer it is used by tourists and cyclists; in winter by skiers. Pustevny is known for its wooden structures built in the folk architecture style at the end of the 19th century to a design by Dušan Jurkovič. One of the footpaths from Pustevny leads to Radhošť, the mountain that has become the symbol of this area. 43


| Kompas | Compass

Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře Archeopark in Chotěbuz-Podobora  Replika původního opevnění slovanského hradiště, které existovalo od poloviny 8. do 11. století, patří k nejvýznamnějším a nejlépe zdokumentovaným archeologickým lokalitám České republiky. Nedaleko Českého Těšína tak nemusíte zapojovat fantazii, abyste si představili život v raně středověkém opevněném sídle s jeho nejrůznějšími typy obydlí a dílen. Naučné programy a živá představení dodávají celému areálu na atraktivitě.  This replica of the original fortification system of a Slavic settlement that lasted from the 8th to the 11th century is one of the most important and best-documented archaeological localities in the Czech Republic. In this “archeopark” close to the town Český Těšín you do not have to strain your imagination to evoke the life in the early medieval fortified settlement, with its various types of houses and workshops. The attractiveness of the compound is enhanced by a variety of educational programmes and live performances.

Hrad Hukvaldy Hukvaldy Castle  Podle místní lidové tradice získal hrad ze 13. století, známý především jako rodiště světově proslulého hudebního skladatele Leoše Janáčka, své jméno podle zdejších lesních žínek, kterým se říkalo húkalky. Tyto víly vyluzovaly prapodivné, děsivé zvuky, a je tedy velkým štěstím, že si návštěvníci hradu mohou nyní místo nich vychutnávat uchu lahodící koncerty. Například v rámci slavného Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy, který se zde koná každoročně na přelomu června a července.  According to local lore, the 13th century castle, known above all as the birthplace of the renowned composer Leoš Janáček, was named after the local wood nymphs called “húkalky”, hooting spirits. Considering that these fairies are believed to produce the most terrible noises imaginable, visitors are incredibly lucky to be able to soothe their ears with fine music, for example concerts staged during the famous International Music Festival Janáček Hukvaldy, which takes place annually on the turn of June and July. 44


| Kompas | Compass

Svět miniatur v Ostravě World of Miniatures in Ostrava   V centru Ostravy je k vidění svět ze zcela jiné perspektivy. Více než třicet pět modelů významných budov z evropských měst a sedm starodávných divů světa vzniklo při vstupu České republiky do Evropské unie. Eiffelova věž, šikmá věž v Pise, holandský větrný mlýn či londýnský Big Ben, jezírka, jejichž vody brázdí například loď Stefan Bathory, nebo zahradní minivláčky jezdící po celém areálu. Obliba městečka MINIUNI vzrostla i díky naučným programům nejen pro děti a jejich rodiče – také návštěvníci z celé Evropy zde najdou mnoho zajímavostí a mohou procestovat téměř celý svět v jednom odpoledni.  In the centre of Ostrava there is an exhibition allowing you to see the world from a completely different perspective. On display are more than thirty-five models of renowned buildings of Europe and the Seven Wonders of the World. It was made when the Czech Republic became a member of the European Union. Among the exhibited monuments are the Eiffel Tower, the Leaning Tower of Pisa, a Dutch windmill and London’s Big Ben; there are also little lakes with TSS Stefan Bathory cruising the waters and a miniature railway that runs through the whole compound. One factor in the increasing popularity of the MINIUNI town is educational programmes targeted at kids and their parents. Visitors from all over Europe can find many interesting things here and can almost travel around the whole world in just one afternoon.

inzerce

45


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n Text Pavel Loněk Foto Profimedia.cz

Poprad Brána do Vysokých Tater

Poprad Gateway to the High Tatras

V Popradu budete nejspíš chodit se

In Poprad you will probably walk with your

zakloněnou hlavou. Na město totiž shlížejí

head tilted back, as the town is watched over by

žulové vrcholky Vysokých Tater, od Kriváně až

the granite peaks of the High Tatras, from Kriváň

po Kežmarský štít. Až vás rozbolí za krkem,

to the Kežmar Peak. Once your neck gets too

sedněte si na historické náměstí a v typické

sore, sit down at a typical pub on Poprad’s

hospůdce si dejte vynikající slovenskou

historic square and have the local specialty,

specialitu brynzové halušky.

potato dumplings with cheese.| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n

▴  Kostel sv. Juraje na Sobotském náměstí je asi nejvýznamnější popradskou památkou. The Church of St. Juraj on Sobotské náměstí is probably the most important Poprad landmark.

P

rocházku městem můžete začít třeba na náměstí Sv. Egída, v raně gotickém kostele postaveném ve 13. století a nesoucím jméno stejného světce jako náměstí. V interiéru kostela zhlédnete nástěnné malby z 15. století, jedna z nich je prý dokonce nejstarším dochovaným vyobrazením Vysokých Tater. U kostela najdete také půvabnou renesanční zvonici z roku 1658, za největší a nejstarší zvonicí v Popradu se ale budete muset vypravit o kus dál, do Spišské Soboty.

S

tart your walk at St Egidius Square, in the early Gothic church from the thirteenth century named after the same saint as the square. The church contains paintings from the fifteenth century; one of them is said to be the oldest preserved painting of the High Tatras. Next to the church there is a charming Renaissance bell tower from 1658. It is worth visiting, although the largest and oldest bell tower in the area is located a little further away, in Spišská Sobota.

Anglická královna u popradského oltáře

The Queen of England at the Poprad altar

Kdyby byla vyhlášena soutěž o nejkrásnější městskou část Popradu, s přehledem by ji vyhrála Spišská Sobota s úchvatným Sobotským náměstím. Jeho dominantou je již zmiňovaná zvonice postavená roku 1592 Ulrichem Matererem z Kežmarku ve stylu tzv. spišské renesance. Zvonice stojí uprostřed náměstí, které lemují měšťanské domy ze 16. a 17. století. Postaveny jsou na středověkých parcelách, mají poschodí a širo-

If there were a contest for Poprad’s most beautiful town district, it would be easily won by Spišská Sobota with its lovely square. It is dominated by the aforementioned bell tower built in 1592 by Ulrich Materer from Kežmarok, in a style called “Spišská Renaissance”. The bell tower is located in the centre of the square lined with burghers’ houses from the sixteenth and seventeenth century. The houses are connected to each other

48


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n

ký klenutý průjezd a jsou na sebe napojené jako korálky. Pro svůj zcela neporušený středověký urbanistický charakter byla Spišská Sobota vyhlášena městskou památkovou rezervací. Nejvýznamnější památkou nejen Spišské Soboty, ale patrně i celého Popradu je farní kostel sv. Juraje

Pro svůj neporušený středověký charakter byla Spišská Sobota vyhlášena památkovou rezervací. na jihozápadním konci Sobotského náměstí. Má jeden z nejzachovalejších interiérů na Slovensku. V kostele je v původní podobě dochováno šest gotických oltářů, které tady v roce 2008 obdivovala při návštěvě Popradu i britská královna Alžběta II. Rodí se tu umělci i sportovci

V Popradu se narodilo i několik slavných osobností. Tou nejznámější je patrně Ján Brokoff, slavný sochař a řezbář, syn obuvníka ze Spišské Soboty. Brokoff byl významným představitelem baroka a námětem jeho soch byly především výjevy z řecké mytologie. Po mnoho let žil v Praze, kde mimo jiné vytvořil například sochu sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě. Rodákem ze Spišské Soboty je rovněž architekt Gedeon Majunke, který se při svých cestách do Rakouska nechal inspirovat alpskou architekturou. Jeho stavby švýcarských vil secesního hrázděného typu najdete především v podtatranských turistických centrech Starém Smokovci a Taranské Lomnici. Z Popradu pochází také slavný horolezec a účastník několika himálajských expedic Milan Kriššák. Zúčastnil se dvou československých expedic na Nanga Parbat (1969 a 1971) a Makalu (1973 a 1976, kdy dobyl vrchol hory). V celém regionu se vůbec hodně sportuje. Pod tatranskými štíty se v roce 1970 konalo mistrovství světa v severských lyžařských disciplínách, Tatry v roce 1999 dokonce podaly kandidaturu na pořádání olympijských her v roce 2006. Přednost ale nakonec dostal italský Turín. Ve městě stojí moderní zimní stadion a místní klub HK Lev Poprad by měl od podzimu letošního roku hrát jako jediný klub z bývalého Československa prestižní a hvězdně obsazenou ruskou Kontinentální hokejovou ligu.

like beads and preserved their original medieval ground plans, with upper floors and wide gateways. Due to its intact medieval urban character, Spišská Sobota has been declared urban conservation area. The most acclaimed monument in Spišská Sobota, and Poprad as a whole, is the parish church of St George at the south-western end of Sobotská Square. Its interior is one of the best-preserved in Slovakia and contains six Gothic altars maintained in their original form, which were keenly admired by Queen Elisabeth II, who visited Poprad in 2008. Birthplace of artists and sportsmen

Quite a few famous people were born in Poprad. The most famous must be Jan Brokoff, the legendary sculptor and carver, the son of a shoemaker from Spišská Sobota. Brokoff was a prominent representative of Slovak Baroque; his favourite subjects were scenes from Greek mythology. He spent many years living in Prague and is the author of, among others, the sculpture of St John of Nepomuk on Charles Bridge in Prague. The architect Gedeon Majunke is another local native. His inspiration came mostly from his travels to Austria and its Alpine architecture. His Art Nouveau Swiss-style halftimbered mansions can be found mostly in the Tatras mountain resorts of Starý Smokovec and Tatranská Lomnica.

▾ Před třemi lety zavítala do Popradu i anglická královna Alžběta II. The British Queen Elisabeth II visited Poprad three years ago.

Tatrám dali jméno zkamenělí Tataři

Poprad je přirozeným základním táborem turistů směřujících do Vysokých Tater, jejichž hlavní hřeben se táhne v délce 26 kilometrů na západě od Laliového sedla (1947 m) po Kopské sedlo (1749 m) na východě. Kdysi lidé Tatry nazývali Sněžné pohoří, tak jsou 49


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n

HOLIDAYS CZECH AIRLINES ZVE… Zaleťte si s námi do půvabného města pod Tatrami, které má neopakovatelnou atmosféru a nádhernou přírodu hned za humny. Pobyt přímo na míru vám připravíme v HOLIDAYS Czech Airlines. Kontaktujte nás na www.holidayscsa.cz.

HOLIDAYS CZECH AIRLINES INVITES YOU Come to a charming town in the foothills of the Tatras, with its unforgettable atmosphere and beautiful countryside. We can tailor-make your stay in HOLIDAYS Czech Airlines. Contact us at www.holidayscsa.cz.

označené ve starých mapách. Jméno ale měly už dávno předtím, český Kosmas je ve své kronice nazývá Tytri. Podle pověstí ale současný název souvisí s Tatary, kteří ve 13. století pronikli na Liptov, Gemer a Spiš. A protože se nechovali jako zrovna slušní hosté, tak za trest zkameněli… Po stopách historických osobností

Turistických možností v Tatrách je bezpočet. Tradiční je výstup na Kriváň na památku národní vycházky v roce 1841, které se tehdy účastnili přední slovenští národní buditelé v čele s Ľudovítem Štúrem. Po stopách vůdce proletářské revoluce V. I. Lenina se pro změnu můžete vydat na vrchol Rysů, do výšky 2499 metrů nad mořem. Tato túra, dnes již zbavená politického balastu, je jednou z nejkrásnějších v Tatrách.

Poprad je základním táborem turistů směřujících do Vysokých Tater. Ze Štrbského plesa jdete Mengusovskou dolinou k Popradskému plesu. Nedaleko plesa se nachází historický cintorín (hřbitov) horolezců, kteří se z hor nevrátili. Uvnitř hřbitova je kaplička s dřevořezbou věnovaná obětem hor. Kolem jsou vyřezávané a malované kříže lidového umělce Jozefa Fekia-

▶ Nedaleko Popradského plesa narazíte na symbolický hřbitov zasvěcený horolezcům, kteří zahynuli v horách. Not far from Popradské pleso you will come across a symbolic cemetery consecrated to climbers who perished in the mountains.

50

Poprad is also the birthplace of a famous mountaineer and participant in several expeditions to the Himalayas, Milan Kriššák. He was part of two Czechoslovak expeditions to Nanga Parbat (1969 and 1971) and Makalu (1973 and 1976 when he conquered the peak). Sport is popular in the whole region: in 1970 the Nordic world ski championship was held beneath the Tatras’ peaks and in 1999 Poprad (the Tatras) was a candidate city for the 2006 Olympic Games. Unfortunately for Poprad, the games were later awarded to Turin. Poprad has a modern winter stadium and, starting from this autumn, the local hockey club HK Lev Poprad will be the only former Czechoslovakian club to compete in the prestigious all-star Russian Continental hockey league. The Tatras is named after Tartars who turned into stone

Poprad is the natural starting point for tourists heading to the High Tatras with their 26-kilometer-long main ridge reaching from Laliové (1947 m) Valley in the west to Kopské Valley (1749 m) in the east. Old maps used to refer to the Tatras as the Snowy Mountains (Sněžné pohoří). They had been named long before that, though: the Czech chronicler Kosmas called them Tytri in his annals. Legend has it that the current name is derived from the Tartars who reached as far as the regions of Liptov, Gemer and Spiš in the


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n

Genia loci hamburského přístavu by měl poznat každý, kdo se do města dostane.

če-Šumného z Detvy. Cesta od Popradského plesa prudce stoupá k chatě pod Rysy a přes několik úseků zabezpečených řetězy se dostanete na vyhlídkový vrchol Rysů. Pokud máte dost sil, můžete cestou nazpátek odbočit k Hincovu plesu, ledovcovému jezírku, které je s 53 metry nejhlubším plesem na slovenské straně Tater. Klidná procházka i svižný výšlap

Na to, abyste se mohli vydat do Tater, nemusíte být zrovna nadupaní chodci. Sváteční turisté, kteří si nechtějí ochodit boty, mohou na druhý nejvyšší vrchol Tater, Lomnický štít (2666 m), klidně vyjet lanovkou. Kdo se naopak chce trochu potrápit, může jít ze Skal51

thirteenth century, and, having misbehaved appallingly, were turned into stone… In the steps of historic figures

There are countless tourist opportunities in the Tatras. Climbing to Kriváň, to commemorate the 1841 “national excursion” by prominent Slovak national revivalists led by Ľudovít Štúr, is the traditional route. Another option is hiking in the steps of the leader of proletarian revolution, V. I. Lenin, to the summit of Rysy (2499 m). The tour, now free of political baggage, is one of the most beautiful in the Tatra. The walk takes you through Mengusovská Valley which connects two lakes: Štrbské pleso and Pop-

▴  Fyzicky méně zdatní turisté se na Lomnický štít mohou nechat vyvézt lanovkou. Less athletic fit tourists can ascend Lomnický štít by cable car.


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n

radské pleso. The second lake is the site of a historic graveyard for climbers who never came back from the mountains. There is also a chapel with a wooden carving dedicated to them and crosses carved and painted by folk artist Jozef Fekiač-Šumný of Detva. The path from Popradské pleso rises steeply to the cabin called “Chata pod Rysy” and only after negotiating several stretches with chains to hold on to do you finally reach the viewing summit of the Rysy Mountains. If you still have enough strength, on the way back take a detour to Hincovo pleso, which, at 53 metres, is the deepest glacial lake on the Slovak side of the Tatras. Gentle walk or brisk climb

▴ Až budete mít Poprad prochozený, vyrazte třeba do nedaleké Levoče s krásným kostelem sv. Jakuba apoštola. When you have walked through all of Poprad, you can set out for the nearby Levoča with a beautiful church of St. Jacob the Apostle.

natého plesa přes vrchol Svišťovky až ke kouzelné Brnčálově chatě s překrásnými výhledy na Belanské Tatry. Na to, abyste prochodili nádhernou krajinu Tatranského národního parku, vám jedna dovolená určitě stačit nebude.

S Českými aeroliniemi do popradu Z Prahy do Popradu v úterý, ve čtvrtek a v neděli ve 22.00, v sobotu ve 12.15 hod. Zpět v pondělí, ve středu a v pátek v 5.00, v sobotu pak ve 14.25 hod.

TO Poprad WITH CZECH AIRLINES From Prague to Poprad on Tuesday, Thursday and on Sunday at 10 p.m., on Saturday at 12.15 p.m. Return on Monday, Wednesday and on Friday at 5 a.m., on Saturday at 2.25 p.m.

Tipy Českých aerolinií

Czech Airlines’ tips

Co ochutnat? Samozřejmě halušky, ale výborná je také živánka, vepřové maso s cibulí, klobásou, slaninou a bram­ borami, to vše zabaleno v aluminiové fólii a dušeno v popelu.

What to taste? You must try halušky, Slovak potato dumplings, but also živánka, pork meat with onions, sausage, bacon and potatoes, all wrapped in tinfoil and stewed in ashes.

Kam vyrazit? Třeba do nedaleké Levoče, která už ve středověku patřila k nejvýznamnějším slovenským a maďarským městům. Památkou evropského významu je kostel sv. Jakuba apoštola s nádherným vyřezávaným oltářem od mistra Pavla z Levoče.

Where to go? Try Levoča, one of the most important Slovak and Hungarian towns ever since the Middle Ages. The church of St James the Apostle, with a beautiful altar carved by Master Pavel of Levoča, is a monument of European significance.

Co si přivézt? Parenicu, ovčí sýr srolovaný do kolečka, nebo oštěpek, plnotučný uzený sýr žlutohnědé barvy. Pánové si přibalí spišskou borovičku, typickou pálenku z jalovce.

What to bring back? Parenica, twisted sheep’s cheese, or oštěpek, full-fat smoked cheese of yellow-brown colour. Another excellent souvenir is the local pine gin borovička.

Jak zapadnout? Slováci jsou pohostinný národ, na nic si nehraj­ te a zajděte do typické koliby, kde neodmítejte případný přípitek borovičkou nebo slivovicí. Tím byste hrdé Slováky urazili.

52

You do not need to be marathon runners to head into the High Tatras. Even occasional tourists who are loath to wear out their shoes can easily reach the second highest peak of the High Tatras, Lomnický štít (2666 m), by cable car. On the other hand, those keen on a brisk workout can start at Skalnaté pleso and continue over the Svišťovka peak all the way to the charming Brnčálova cabin, with its magnificent views of the Belanské Tatras. One holiday is certainly not enough to see all of the beauties of the Tatras National Park.

How to blend in? The Slovaks are hospitable people. Do not hesitate to go to a traditional koliba, a typical local pub, and never refuse a toast of borovička or slivovice, a plum liquor. That would offend the proud Slovaks.


Všechny děti chtějí mít domov Pomozte nám pomáhat Víte o Domě tří přání? Pomáháme ohroženým dětem. Pomáháme hlavně: dětem, které právě nemají kam jít rodinám v nesnázích dětem v krizi

Kde? V Domě P. Pittra pro děti v Praze 6-Ruzyni, Karlovarská 18, najdou děti útočiště na dlouho i na krátko. V Ambulantně terénním centru v Praze 6, Svatovítská 7, hledáme řešení pro vytvoření stabilní a zdravé rodiny, snažíme se předcházet umístění dítěte do ústavního zařízení.

www.dumtriprani.cz Rozhodnete-li se nás podpořit – náš účet je: 170285379/0800


| O s o b n o s t n a p a l ubě | P e r s o n a l i t y o n b o a r d Text Pavel Loněk Foto Michal Růžička, Mf Dnes, Profimedia

Lenka Šmídová Potřebuji vidět pevninu I need to see the shore

54


| O s o b n o s t n a p a l ubě | P e r s o n a l i t y o n b o a r d

Je historicky nejúspěšnější českou

She is the most successful Czech

jachtařkou. Na olympijských hrách v Aténách

yachtswoman in history. She won a silver medal

v roce 2004 získala ve třídě Evropa stříbrnou

in the Europe class at the Olympic Games in

medaili. Aktuálně se věnuje hlavně mateřským

Athens 2004. She is currently mainly focusing

povinnostem. Má dvouletou dceru Viktorii

on maternal duties: her daughter Viktorie is two,

a v červenci čeká s manželem dalšího potomka.

and Lenka and her husband are expecting

Olympijský Londýn v příštím roce ale přesto

another child in July. Even so, she has not given

nepovažuje za ztracený.

up on the Olympic Games in London.

V

Neratovicích, kde vyrůstala, má jachting tradici. Rodiče jezdili na plachetnici, a když se Lenka se sestrou Pavlou dívaly na loď, která stála v Neratovicích před domem sousedů a přátel Ptáčníkových, měla Lenka v dětské hlavičce jasno. „Maminka mi nedávno prozradila, že ten původní impulz stát se jachtařkou přišel ode mě,“ říká stříbrná olympijská medailistka. V šesti letech poprvé viděla moře – Jadran, kde se také naučila plavat. V šestnácti vyplula na širé moře v Anconě, kde si pro změnu asi poprvé uvědomila, že by mohla zkusit soutěžit se světovou špičkou. „Začala jsem porážet nejlepší české muže! A co je v jachtingu talent? Vytr55

T

he town of Neratovice where Lenka grew up has a yachting tradition. Her parents used to sail and when Lenka and her sister Pavla saw the boat standing in front of their neighbours’ house, Lenka’s mind was made up. “My mum recently told me that the initial idea to become a yachtswoman came from me,” says the Olympic silver medallist. When she was six she saw the sea for the first time – the Adriatic – and learnt to swim. Aged sixteen she sailed on the sea in Ancona and realised for the first time that she could try to compete with the world’s best. “I began to beat the best Czech yachtsmen! And what is talent in yachting? ▶


| O s o b n o s t n a p a l ubě | P e r s o n a l i t y o n b o a r d

▴ xxx xxx

▴ Lenka se snaží dát své Viktorce svobodu a volnost. Lenka tries to give her Viktorka freedom and leeway.

valost, houževnatost, jistá zručnost, odvaha. Talent je dobrá věc, ale olympijskou medaili nevyhraje,“ vysvětluje jachtařka, která přiznává, že má z moře respekt. Když je na plachetnici, potřebuje vidět pevninu. V uzavřené kabině by prý dostala mořskou nemoc.

Endurance, perseverance, a certain dexterity, courage. Talent is all very well, but it won’t win you an Olympic medal,” Lenka explains and admits that she feels respect for the sea. She needs to see the shore when sailing. Apparently she would suffer from seasickness in an enclosed cabin.

Medaili našla uklízečka

Do olympijských Atén si jela pro medaili, i když věděla, že ženské si na moři nic nedarují. Říká jim kočky. A kočky koušou víc než chlapi. „Závodí se pět až sedm dní a nejhorší jízda se škrtá. Tím se trochu eliminuje štěstí nebo smůla na podmínky,“ vysvětluje Lenka. „Mohlo nás tam vyhrát deset ženských, závod to byl pro mě osobně hodně dramatický. První den foukal silný vítr, měla jsem kolizi s jednou Holanďankou a všelicos se mi honilo hlavou. Druhý a třetí den se vítr utišil a mně se vrátilo sebevědomí, lodi rychlost a hlavně jsem zase měla čistou hlavu. Začala jsem se zlepšovat a měla zlato na dosah.“ 56

A cleaning lady found the medal

She went to Olympic Athens for a medal even though she knew that women sailors give no quarter. She calls them cats. And the cats have sharper claws than the men. “The competition lasts five to seven days and your worst ranking is not counted. That slightly eliminates good or bad luck when it comes to conditions,” Lenka explains. “There were ten women there that could have won. It was a very dramatic race for me, personally. There was a strong wind blowing on the first day and I collided with one Dutch competitor and I was mentally all over the place. The wind died down on the second and third


| O s o b n o s t n a p a l ubě | P e r s o n a l i t y o n b o a r d

Potom ale začala prskat „kočka“ Siren Sundby z Norska. Obě soupeřky jely blízko sebe. Sundby Šmídovou honila a vynutila si situaci, kdy jí česká reprezentantka musela uhýbat. Zdálo se, že dojde ke srážce. Sundby pak Lenku obvinila, že ji praštila ráhnem do hlavy… „Jenže to bych jí tu hlavu rozsekla nebo bych jí natrhla ucho. Nebylo to od ní fér. Podala protest a vyprotestovala mě z jedné jízdy. Skončila jsem druhá se ztrátou sedmi bodů.“ Při nástupu na závěrečný ceremoniál se Šmídová lekla. Sáhla si do kapsy a medaile nikde. Hledala ji na seřadišti v gymnastické hale, v taškách s jídlem, v kontejnerech... Nakonec měla štěstí. Našla ji uklízečka a odevzdala policii. Olympiádu v Londýně nevzdává

Lenka Šmídová se v roce 2010 provdala za podnikatele Marka Vydru. Svatební obřad měli v Ledeburských terasách pod Pražským hradem, s manželem nyní čeká druhé dítě. Lenka žije v Praze a je spokojená, i když jí cestování schází a miluje Karibik

Talent je dobrá věc, ale olympijskou medaili nevyhraje. s jeho zeleným mořem a bílými plážemi. „Ráda poznávám cizí země a odlišné kultury. Život ale má i jiný rozměr. Mám krásnou rodinu a sport se nedá dělat celý život. Mít malé dítě je náročné, vyžaduje to spoustu energie, ale záleží na ženě samotné, jak si zorganizuje volný čas. Nemyslím si, že bych měla být Viktorce pořád za zadečkem. Lepší je, když i to malé dítě má jistou svobodu a volnost. Dceru mi hlídají babičky i chůva.“ V létě se Lenka podruhé stane matkou a olympijský Londýn 2012 se jí tím pádem pomalu vzdaluje. Dobře ví, že ji tlačí čas, přesto to ale ještě nevzdává. „Weymonth znám jako foukavý revír se silným proudem. Určitě by bylo zapotřebí tam před olympijským závodem odtrénovat maximum dní. Účast na olympiádě je spíš v teoretické rovině, ale ještě jsem to nevzdala,“ říká odhodlaně nejlepší česká jachtařka.

day; my confidence returned and my head cleared. I started improving and gold was within my reach.” Then the Norwegian “cat” Siren Sundby started hissing though. The two contestants were sailing close to each other. Sundby was chasing Šmídová and forced a situation in which the Czech yachstwoman had to get out of her way. A collision seemed inevitable. Sundby then accused Lenka of hitting her on the head with a yard… “But if I’d done it would have cracked her head open or torn her ear. It wasn’t fair of her. She filed a complaint and that cost me one race. I came second, seven points behind.” When attending the closing ceremony Šmídová got a fright. She put her hand in her pocket but there was no medal. She searched everywhere, inside the gymnasium, in food bags, rubbish bins... She was lucky: a cleaning lady found it and handed it in to the police. She’s not giving up on the London Olympics

Šmídová married businessman Marek Vydra in 2010. Their wedding ceremony took place on the Ledeburg terraces under Prague Castle and they are expecting their second child. Lenka lives in Prague and is content, although she does mis travelling. She loves the Caribbean and its green sea and white beaches. “I like discovering foreign countries and different cultures. Buty there are other sides to life. I have a beautiful family and you can’t devote your entire life to sport. Looking after a small child is demanding and requires a lot of energy. But it is up to each woman how to organise her free time. I don’t think I should follow Viktorka around all the time. It is better when even a small child has certain freedom. Grandmothers and a nanny baby-sit for me.” Lenka will become a mother for the second time this summer, so her chances of competing at the London Olympics in 2012 are receding. She knows that time is short but she is not yet giving up. “I know that Weymouth is windy area with strong currents. It would certainly be ideal to practise there as much as possible before the Olympic race. My participation in the Olympics is still more theory than reality, but I haven’t given up hope yet,” the best Czech yachtswoman says with determination.

Kufr Lenky Šmídové

Lenka Šmídová’s suitcase

V kufru jsem si vždycky vozila příruční lékárničku s biotronovou lampou na léčení svalů, šlach a modřin. Teď jsou v kufru hlavně Viktorčiny hračky. Pro sebe si ale nikdy nezapomenu vzít něco zajímavého na čtení.

I used to carry a first aid kit with a biotronic lamp for treatment of muscles, tendons and bruises. Now my suitcase mainly contains Viktorka’s toys. But I never forget to take something interesting for me to read.

57


| k n i ž n í t i p | B o o k TI P Text Jiří Kratochvil Foto foto autora Radek Miča, Mf Dnes, Profimedia

Země otců a zrádců

Maxim Biller

Land of Fathers and Traitors

„Maxim Biller patří k těm středoevropským spisovatelům, kteří se zabývají tématem paměti, dějin a touhy, a zároveň je z rodu cynických, smyslných a intelektuálních autorů typu Milana Kundery a Josepha Rotha, s nimiž sdílí silně ambivalentní postoj k duchovním rozměrům moderního života.“ “Mr. Biller is firmly in the line of those Central European writers who are themselves concerned with memory, history, and desire — cynical, lyrical, lustful, cerebral artists such as Milan Kundera and Joseph Roth. He shares with them, as well, a strong ambivalence about the spiritual conditions of modern life.” The New York Sun


| k n i ž n í t i p | B o o k TI P

1

1

2

2

První, co z Haify uviděla, byl sluneční paprsek. Padal z Karmelu dolů až do moře, odrazil se od zelených a černých hlubin, proletěl kolem oranžových domů a tmavě se lesknoucích ulic na vrcholek hory až k velké zahradě, v jejímž středu stál mohutný chrám se zlatou kupolí. Tam se paprsek na okamžik zastavil a potom vystřelil rovnou do Asjiných očí a explodoval v nich jako velké bílé nic. V rádiu ve stejný okamžik zazněla stará píseň kibucniků a taxikář, který celou cestu z letiště až sem klímal za volantem, procitl, zesílil zvuk, a když se ozval refrén a zpěvák tenor začal socialistickoknedlíkovým tremolem předzpěvovat stovce dojatých, různě se rozbíhajících hlasů sboru, Asje přeběhl navzdory strašlivému vedru mráz po zádech. Přitiskla se tělem k opěradlu a lokty pevně přitlačila ke koženému sedadlu. Odmyslela si Lva, chudáka zmrzačeného Lva, který vedle ní právě prospal poslední akt příchodu do země otců, a potom si představila, jak ji Mark zezadu svírá, objímá ji rukama, střídavě ji hladí a štípe, a nakonec si představila i ten zbytek, a ačkoliv si nebyla jistá, jestli se jí ta představa líbí, zavrtala se ještě hlouběji do sedadla. Sotva zavřela oči, Lev se probral. „Už jsme tady?“ zeptal se. Asja ho pohladila po znetvořeném obličeji, jehož rysy byly ještě před několika měsíci tak krásné. „No jsme,“ odpověděla a vztek, který se jí zmocnil, protože se do Moskvy určitě už nikdy nevrátí, byl v tu chvíli tak palčivý jako nikdy předtím. Asja a Lev si pronajali malý laciný byt u tržiště. Nic už nebylo jako dřív. Oba měli pocit, každý svým způsobem, že úplně přestali myslet. Vyřizovali papíry pro agenturu Sochnut, celé hodiny trávili nad formuláři ministerstva pro přistěhovalce, vždycky překročili měsíční rozpočet a propočítávali, kolik peněz mohou denně utratit. Malé sumy, které měli k dispozici, přesunovali sem a tam jako prohnaní finanční žongléři a pokaždé, když vyspekulovali nějakou novou, zdánlivě lepší kalkulaci, zjistili, že chybí přesně těch osm šekelů, které potřebovali na autobus, aby si mohli aspoň jednou týdně zajet na pláž. Tak trávili většinu času doma, dívali se v televizi na zprávy v ruštině a četli ruské noviny, vylepšovali si byt a čekali na zprávu od spediční firmy, která přepravovala kontejnery s jejich nábytkem a knihami z Moskvy přes Oděsu do Haify. Samozřejmě taky chodili každý den do Ulpanu na hebrejštinu, čtyři hodiny v jednom tahu, čtyři hodiny mluvili a četli a učili se, čtyři hodiny, které Lev vychutnával jako dítě, ale Asje se brzy zhnusily natolik, že na ně chodit přestala. Místo toho si na terase vytvořila svůj kout, židli, slunečník a polštářek, který opřela o zábradlí, položila na něj hlavu, 59

The first thing she saw of Haifa was a sunbeam. It fell from Mount Carmel towards the sea, glanced off the green and black depths, raced by the orange houses and through the gleaming streets up the hill to a large garden at whose centre was an imposing golden-domed temple. There the sunbeam stopped for a moment before shooting into Asya’s eyes, where it exploded like a great white nothing. At that moment an old kibbutzniks’ song came through on the radio. Ever since they started from the airport the taxi driver had been dozing over the wheel, but now he came to and turned up the volume. When the song reached the chorus and the tenor started up a stodgy socialist tremolo that led the hundred emotionladen, variously darting voices of the choir, Asya felt icy fingers on her spine in spite of the terrible heat. She pushed herself back in the leather seat, her elbows firm against the armrests. She forgot about Lev – poor, crippled Lev, who was right there next to her and had just slept through the final act of their entry into the land of their fathers – and imagined Mark holding her from behind, embracing her, by turns stroking and pinching her. And then she imagined the rest of it, and although she wasn’t sure the thought pleased her, she pushed her body still deeper into the seat. No sooner had she closed her eyes than Lev woke up. “Are we there yet?” he whispered. Asya stroked his deformed face, whose features had been beautiful a few months earlier. “Yes, we are,” she replied, and the rage that came with knowledge of the impossibility of her ever returning to Moscow, burned in her like never before. Asya and Lev rented a cheap apartment by the marketplace. Nothing was as it had been before. Both had the feeling – each in their own way – that they had given up thinking completely. They attended to the paperwork for the Sochnut agency, spent hours poring over forms from the Ministry of Immigration Absorption, always exceeded their monthly budget and calculated how much money per day they could get by on. In the manner of financial jugglers they moved the small sums at their disposal this way and that, and every time they came up with a new, seemingly better calculation, they discovered they were short by exactly the eight shekels they needed for the indulgence of a bus to the beach once a week. So they spent most of their time at home, watching television news in Russian, reading Russian newspapers, making improvements to the apartment, waiting for a message from the removals company in charge of the conveyance of the crates containing their furniture and books from Moscow to Odessa and on to Haifa. Of course, they also went every day to the ulpan to learn Hebrew – four hours at a stretch, four hours spent speaking, reading and learning, which Lev approached with childlike relish. But Asya ▶


| k n i ž n í t i p | B o o k TI P

Maxim Biller Bezesporu jeden z nejotevřenějších a nejprovokativnějších německy píšících autorů současnosti. Narodil se v rusko-židovské rodině v roce 1960 v Praze, o deset let později emigroval s rodiči z Československa do Hamburku a dnes žije v Berlíně. Studoval literaturu na univerzitách v Hamburku a Mnichově a brzy začal publikovat v prestižních listech (Tempo, Der Spiegel, Die Zeit) kritické a ironické sloupky. Od poloviny 90. let se zařadil mezi respektované německy píšící prozaiky. Jeho román Esra (2003) byl na základě soudního rozhodnutí stažen z knihkupeckých pultů a zakázán. V nakladatelství Labyrint vyšla česky v roce 2010 Bill­erova povídková kniha Obyčejné lásky (Liebe heute), kterou bude letos na podzim následovat sbírka představená na těchto stránkách. Ukázku z úvodu titulní povídky Země otců a zrádců přeložila Jana Zoubková.

stočila se na bok, přitiskla tvář na měkkou chladivou látku a dívala se dolů na stánky, kde se od rána do večera prodávaly melouny, velké, zelenobíle pruhované melouny, jaké jsou jen v Orientě. Asjin psací stroj byl od té doby, co přijeli, nedotčený na kuchyňském stole. Jednou se na něj podívala, jen tak když šla kolem, protože dostala skvělý nápad, ale nápad hned zase zmizel a proměnil se v zasutou vzpomínku. Otočila hlavu, vyšla jako v transu na terasu, sedla si na židli, opřela hlavu o polštářek a ponořila se očima do zmatku na trhu. Jsem postava z Čechova, pomyslela si, jsem znuděná dcera bohatého kupce, která po ničem netouží a nikoho nemá ráda, a která je prostě šťastná, když má za sebou další hodinu, další den života. Všichni trhovci, které Asja pozorovala při práci ze svého místečka na balkóně, vypadali jako naleštění, měli černé lesklé vlasy a sezamově hnědou lesklou pleť. Celý den chodili jen v šortkách, poslouchali arabskou hudbu, pili horký čaj a vybavovali se se zákazníky. I v noci zůstávali u svých stánků, aby chránili zboží před zloději, spali na pestrých hromadách přikrývek a polštářů a za rozbřesku z čiré nudy rozpoutávali divoké melounové bitvy. Většinou mířili špatně, trefovali se jen do chodníku nebo nanejvýš do domovních zdí a to tiché temné rozplesknutí velkých plodů o zeď Asju vždycky probudilo, právě když se jí konečně podařilo usnout – poté, co se Lev konečně vyřádil. Brzy měla Asja dojem, že žije v nejhlučnější ulici světa. V pátek odpoledne, krátce před začátkem šabatu, hluk zesílil, obchodníci začali volat tak naříkavě, až to rvalo srdce a člověk měl dojem, že jim právě někdo hrouží hluboko do prsou dlouhý nůž. Kňučeli a sykali, bezmocně lomili rukama, a teprve když se tímhle způsobem zbavili posledních zbytků zboží, které snadno podléhalo zkáze, rozhostilo se na tržišti na jednu noc a jeden den ticho a byl slyšet jen křik obou nových nájemníků z Ruska. 60

soon developed such an aversion to these classes that she stopped attending them. Instead she created a little space of her own on the terrace, with a chair, a parasol and a cushion she propped against the railing, on which she rested her head as she sat sideways on, her face pressed against the soft, cooling fabric; she would look down on the stalls that sold melons from morning till evening. These melons were large with green-and-white stripes, the kind you only find in the Orient. Since they arrived, Asya’s typewriter had lain untouched on the kitchen table. Once, as she was passing it, she gave it a long, hard look because she’d just had a great idea; but straight away the idea retreated to the back of her memory. She turned and walked as if in a trance out on to the terrace, sat down in her chair, rested her head on her cushion, allowed her gaze to wander into the confusion of the marketplace. I’m a character from Chekhov, she thought – the bored daughter of a rich merchant who longs for nothing and likes no one, who is happy to put each hour, then each day of her life behind her. From her place on the balcony Asya watched the market vendors at work; all had shiny black hair and sesame-brown, shining skin. They went about in nothing but shorts the whole day; they listened to Arabian music, drank hot tea, chatted to their customers. At night they stayed by their stalls to protect their goods from thieves. They slept on gaily-coloured piles of blankets and pillows. At daybreak wild melon fights broke out as a counter to boredom. The aim of most vendors was poor. Melons struck the pavement or house walls at best, and a soft, dark squashing sound always woke Asya almost as soon as she managed to fall asleep – after Lev had at last calmed down. Before long Asya had the feeling she lived in the noisiest street in the world. On Friday afternoons, just before the onset of the Sabbath, the noise would intensify: so plaintive did the calls become that one might have believed long knives were being driven deep into the traders’ chests. They whined, hissed and wrung their hands; only once they had rid themselves of the last of their quick-spoiling goods did a calm settle on the marketplace – a calm that lasted one night and one day. When all that could be heard was the shouting of the new tenants from Russia.

3

The shouts started out – in Asya’s case, at least – as whispers. “My God,” she whispered into her cushion on one of the first evenings, “what have I done?” It was the morning of the next day when she first became aware of a slightly sour smell that quickly spread from the hall to all other rooms. For two hours she raced about the apartment, searching every corner, every nook. She was


| k n i ž n í t i p | B o o k TI P

3

Ten křik začal, alespoň u Asji, jako šepot. „Bože,“ šeptala v jednom z prvních večerů do polštáře, „co jsem to udělala?“ Druhý den ráno si poprvé všimla nakyslého pachu, který se náhle šířil z předsíně do všech místností. Dvě hodiny běhala po bytě a prohlížela každý kout, každou skulinu. Když už to chtěla vzdát, objevila ve výklenku za dveřmi do kuchyně úzkou, téměř neviditelnou skříň ve zdi. Odsunula bílé zasouvací dveře a nejdřív uviděla jen tmavou hromadu, která se pohybovala. Přinesla svíčku, posvítila dovnitř a rozplakala se. Něco takového v životě neviděla. Po hromadě zbytků jídla, výkalů a kondomů lezl hmyz s těly velkými jako talíře. Hmyz měl červenohnědou barvu a průhledná křídla, kterými občas zamával. Asja byla skálopevně přesvědčená, že se spolu dorozumívají, protože vždycky, když jedno z těch zvířat vyrazilo hluboký, funivý zvuk, dostalo se mu odpovědi. Odhmyzovač, kterého příští den zavolala, měl vážný unavený pohled. Když odcházel, řekl jí, že nebude delší dobu k zastižení, protože odjíždí s rodinou na dovolenou do Evropy. Asja se dívala za ním, jak pomalu sestupuje ze schodů s nebesky modrým stříkacím přístrojem zavěšeným přes rameno, pak si ho představila se dvěma velkými rudohnědými hmyzími krovkami. Se smíchem zavřela dveře na chodbu, ale když ji cestou do kuchyně uhodil do nosu starý nakyslý zápach, vyhrkly jí zase slzy a vyrazila výkřik, který zněl podivně i jejím uším. Zbytek dne strávila Asja na balkóně. Kouřila jednu cigaretu za druhou, cucala si konečky vlasů a zírala na ulici. K večeru sešla dolů, aby koupila něco k jídlu, ale vrátila se domů s nepořízenou, protože pokaždé, když na ni došla řada, ztratila odvahu promluvit na prodavače hebrejsky, protože znala sotva tři slova. Se skloněnou hlavou zas vešla do domu, udělala dva tři kroky, a když v nejzazším koutě zorného pole zaregistrovala jakýsi pohyb, zvedla oči. Vlevo u dopisních schránek stál jeden prodavač melounů, štíhlý, černý mladý muž s oválnou etiopskou tváří, a močil. I když dobře věděl, že byl přistižen, nenamáhal se ani trochu natočit stranou. Pokračoval dál, a když Asja teď už ze vzdoru upřela oči přímo na místo pod pasem, plaše se usmál. Asja prošla těsně kolem něj, už ho téměř minula, právě vítězně položila nohu na první schod, když najednou ucítila, jak jí pramínek moči, která se odrazila od zdi, stříkl na kotníky. Šla beze slova dál, a teprve když dorazila na poslední odpočívadlo, vydral se jí z hrdla zase ten zvláštní, ohlušující křik. Mé hmyzí volání, pomyslela si překvapeně. Když potom spatřila v zrcadle v koupelně cizí úsměv, který jí zkřivil bledou symetrickou tvář, vykřikla ještě jednou. Od té doby neuplynul ani den, aby alespoň jednou nevyděsila sousedy křikem. (…) 61

about to give the matter up when she discovered behind the door to the kitchen a recess that housed a practically-invisible cupboard built into the wall. She slid back the white doors at the cupboard’s front. To begin with all she saw was a dark pile, which appeared to be moving. She fetched a candle, which she lit and shone on the space within. At this point she began to cry. She’d never before seen anything like this: crawling across a pile of leftover food, faeces and condoms were insects with bodies as big as plates. The insects were reddish-brown and had see-through wings, which sometimes they flapped. Asya was firmly convinced that the creatures were communicating: whenever one of them made a deep, wheezing sound, it got an answer from the others. The pest controller she telephoned the next day had a solemn, tired look about him. As he was leaving he informed her he would not be available for some time: he and his family were leaving for a European holiday. Asya watched him slowly descend the stairs with his sky-blue spraying apparatus draped around his shoulder; then she imagined him in a large red-and-brown insect case. She closed the door on the corridor with a chuckle. But on her way to the kitchen her nose caught the familiar sour stench. The tears welled up in her eyes and she let out a scream that was strange even to her own ears. Asya spent the rest of the day on the balcony smoking one cigarette after another, sucking on the ends of her hair, staring at the street. In the evening she went down to buy something to eat, but she came back empty-handed because whenever she reached the head of the queue and had to speak to the vendor, her courage failed her – she knew barely three words of Hebrew, after all. She returned to the building with her head down, took two or three steps inside. Then at the very edge of her vision she registered a movement, and she raised her eyes. By the mailboxes to her left stood one of the melon vendors, a thin, black young man with an oval Ethiopian face. He was urinating. Although he realized he’d been caught in the act, he made no attempt to turn away and simply continued. By fastening her gaze defiantly on the area below his waist, Asya provoked in him nothing more than a shy smile. Asya passed so close to him that they almost touched. She had just placed a triumphant foot on the first step when she felt against her ankles a splash of urine; it had deflected off the wall. She walked on in silence; only when she reached the last landing did a strange, earsplitting scream escape her throat. My insect call, she thought, to her own surprise. When she saw in the bathroom mirror the smile of a stranger, a smile that twisted her pale, symmetrical face, she cried out again. From that time on, not a single day passed without her startling the neighbours at least once with her screams. (…)

Maxim Biller Is without question one of the most outspoken and provocative authors writing in German today. He was born in Prague in 1960 to Russian-Jewish parents. Ten years later he and his family emigrated from Czechoslovakia to Hamburg; today he lives in Berlin. He studied Literature at universities in Hamburg and Munich and soon began to publish columns of criticism notable for their irony in prestigious newspapers and magazines (e. g., Tempo, Der Spiegel, Die Zeit). Since the mid 1990s Maxim Biller has been one of the most highly respected writers of prose in German. The sale of his novel Esra (2003) was prohibited by a court ruling. In 2010 Biller’s collection of short stories Liebe heute (Love Today) was published in Czech as Obyčejné lásky by Labyrint; a Czech translation of Land der Väter und Verräter (Land of Fathers and Traitors), another book of short stories, will appear this autumn. This extract from Land der Väter und Verräter, the title story of the latter collection, was translated into Czech by Jana Zoubková and into English by Andrew Oakland.


| Ž i v o t n í s ty l | l i f e s t y l e

Podělit se o to nejlepší Sharing the best Na světě nenajdete mnoho šéfkuchařů, kteří

You won’t find many chefs who would

vás osobně zasvětí do všech svých tajemství.

personally show you all their secrets. For Shahaf

Shahaf Shabtay z pražské restaurace SaSaZu

Shabtay and his entire crew at SaSaZu restaurant,

a jeho tým to ale považují za samozřejmost.

sharing is everything. “There is a proverb in Asia,

„V Asii se říká, že čím více dáváte, tím déle

that says: The more you share, the longer you

žijete,“ říká mladý šéfkuchař s úsměvem. „Proto

live,” smiles the young chef. “That’s why we want

našim hostům chceme dávat co nejvíce a dělit se

to share as much as we can. And to make sure we

s nimi jen o to nejlepší.“

are sharing the best things we know of.”

J

akmile ochutnáte jídlo, které Shahaf připravoval, bude vám hned jasné, jak vážně svá slova myslí. Špičková asijská kuchyně ve spojení s příjemnou atmosférou pomohla SaSaZu získat nejen skvělou pověst mezi hosty, ale i uznání profesionálů. Za nejlepší restauraci v České republice ji v anketě Hospodářských novin zvolilo 17 gastronomických odborníků a novinářů, sborník Grand Restaurant ji umístil na první místo v kategorii asijská kuchyně a již druhým rokem drží ocenění Michelin Bib Gourmand. Shahaf ovšem vidí svou motivaci jinde než v cenách a anketách: „Samozřejmě mě uznání těší,“ říká. „Beru je ovšem hlavně jako důkaz, že se nám podařilo dosáhnout našeho cíle – vytvořit pod62

O

nce you get to taste the result of Shahaf’s work, you will have no doubt that he means his words very seriously. Top Asian fusion food combined with easygoing vibe brought the restaurant not only great reputation, but also recognition from professionals. SaSaZu was voted the best 2011 restaurant by top Czech culinary critics, the best Asian cuisine restaurant by Grand Restaurant guide, and successfully secured the Michelin Bib Gourmand award. However pleasing the awards are, Shahaf sees his motivation somewhere else: “I am much honored by the awards. But I see them mainly as recognition that we achieved our main goal, which is to create relaxed Asian atmosphere combined with the best


| Ž i v o t n í s ty l | l i f e s t y l e

nik s uvolněnou atmosféru Asie, skombinovanou s tím nejlepším jídlem. Nikdy jsme nechtěli být nablýskanou restaurací s drahým jídlem, kam vás nepustí bez kravaty. Naopak. Chceme, aby k nám naši hosté chodili spontánně. Měli by si říct – pojďme si jen tak zajít na dobrou večeři. Nebo na drink do SaSaZu Lounge a jen tak relaxovat při chillout hudbě. A abychom takovou spontaneitu povzbudili, chceme je při každé návštěvě něčím překvapit.“ Ať už to jsou nové dekorace, nový koktejl nebo zcela nové menu, v SaSaZu na vás nějaké překvapení bude čekat pokaždé. Například o letošním menu inspirovaném singapurskou kuchyní mluvila po pár dnech celá kulinářská komunita. „Singapur je unikátní země, kde spolu žijí Číňané, Malajci a Indové,“ vysvětluje zaujatě šéfkuchař. „Díky tomu tam vedle sebe fungují tři úžasné kuchařské styly, které se navzájem ovlivňují a inspirují.“ Vaše objevování chutí a atmosféry Asie ale zdaleka nemusí končit návštěvou SaSaZu. Kulinářským dobrodruhům se nabízí jedinečná možnost doprovázet šéfkuchaře na osmidenní cestě Vietnamem, Kambodžou a Singapurem. „Chceme našim hostům ukázat, odkud pochází naše inspirace. Chceme propojit zážitek z jídla v SaSaZu s reálnými zážitky z trhů, rybářských výprav a kuchařských škol,“ říká Shahab. „Chceme, aby si naši hosté objednali jídlo se vzpomínkou, že ho poprvé ochutnali v pět ráno na rybářském trhu v Singapuru.“ Ať už si Shahafovo jídlo užíváte v Praze, Asii nebo ve zbrusu nové SaSaZu na řeckém Rhodosu, můžete si být vždy jisti jednou věcí – že vaše jídlo bylo připraveno s úsměvem. „V Asii se říká, že čím veselejší kuchař je, tím lepší jídlo vaří,“ směje se mladý šéfkuchař. „Když si užíváte to, co děláte, tak je vaření snadné. Prostě buďte šťastní a dobré jídlo přijde samo od sebe.“

food. We certainly don’t want to be a glitzy restaurant with pricy meals and dress codes. We want our guests to come spontaneously. They should decide in the moment – let’s go get something great to eat. And we want to encourage their spontaneity by surprising them with something new every time they come to visit us.” Should it be new decorations, a new cocktail, or entirely new menu, SaSaZu will indeed surprise you every time. This season’s menu inspired by Singaporean cuisine has quickly become the talk of the entire culinary community. “Singapore is a unique place where the Chinese, Malaysian, and Indian people live together,” explains the chef enthusiastically. “You have these three amazing cuisines being cooked on one spot, influencing and inspiring one another.” Exploring the flavors and atmosphere of Asia doesn’t have to stop with dinner in SaSaZu. All culinary enthusiasts are welcome to join the chef for an eight-day trip to South East Asia covering Vietnam, Cambodia and Singapore. “The idea is to let our guest see where our inspiration comes from, to connect the SaSaZu experience with real memories,” says Shahaf. “I will take them to markets, fishing trips and cooking schools. We would love our guests to order the food and recollect: ‘That’s the food we were enjoying at five in the morning in Singaporean fish market!’” Should you enjoy Shahaf’s great food in Prague, Asia, or perhaps in the brand new SaSaZu restaurant located at the Greek island of Rhodes, you can be sure about one thing – that your food was prepared with a smile. “In Asia, they say that the happier the cook, the better the food is,” reveals the young chef his utmost secret with a wink. “You don’t need to worry about cooking. Just be happy and the good food will come by itself.”

SaSaZu Lounge SaSaZu je nejenom místem, kam se chodí za vynikajícím jídlem, ale také pojmem na pražské klubové scéně. I v letních měsících si můžete zarelaxovat při chillout hudbě a bezchybně namíchaném koktejlu v útulném SaSaZu Lounge. Dá si někdo Singapure Sling?

SaSaZu Lounge SaSaZu is not only a place dedicated to great food, but also a big name in Prague clubbing scene. Even during the summer season you can enjoy DJs spinning chillout music in the cozy SaSaZu Lounge while sipping cocktails expertly mixed by master bartender. Singapore Sling, anybody?

SaSaZu Prague, Bubenské nábřeží 306, Prague 4, Czech Republic, www.sasazu.com SaSaZu Rhodes, Casino Rodos 4, Georgiou Papanikolaou str., Rhodes, Greece, www.sasazu.com

63


| Ž i v o t n í s ty l | l i f e s t y l e

Subaru Forester 2011 Neúnavné SUV s novým motorem Boxer A relentless SUV with a new Boxer engine Průkopník kategorie SUV se představuje ve

A new version of this famous SUV pioneer

své nové podobě i v kombinaci s úspornými

has been launched with an original energy-

motory originální konstrukce Boxer 3. generace.

saving third-generation Boxer engine. The new

Model Forester 2.0D se může v kategorii

Forester 2.0D boasts the lowest level of CO2

kompaktních vozů SUV pochlubit vůbec nejnižší

emissions (167 g/km) of all compact SUVs in

hladinou emisí CO2 (167 g/km).

the world.

64


| Ž i v o t n í s ty l | l i f e s t y l e

Subaru Boxer Motor – srdce jako zvon

Subaru Boxer engine - a real powerhouse

Nový motor vyvinulo Subaru jako základ strategie budoucích pohonných jednotek s cílem dosáhnout příznivých ekologických parametrů u všech nových generací. Třetí generace čtyřválcového zážehového motoru s protiběžnými písty se vyznačuje nízkými emisemi a výtečnými výkonovými parametry. Nabízí hladší akceleraci v celém pásmu otáček, oproti předchozím motorům doznala výrazného zlepšení také spotřeba paliva (pokles cca o 10 %) a snížily se emise výfukových plynů. Na evropských trzích se stále silněji prosazují turbo-dieselové motory, které jsou hospodárné a lépe vyhoví zdejším jízdním podmínkám. Ani zde Subaru neobětovalo tradiční výhody plochého agregátu, které svým zákazníkům nabízí již od počátku své existence. Po několika letech vývoje vznikl kompaktní dvoulitrový šestnáctiventilový čtyřválcový Boxer. Subaru naladilo jeho výkon na slušných 108 kW (147 k) při 3600 ot./min.

The new engine was developed by Subaru as the basis for its future drive units strategy designed to achieve positive environmental parameters for all new generations. The third-generation four-cylinder gasoline engine with counter-rotating pistons features low emissions and excellent performance. Acceleration is smoother throughout the whole speed range and, compared with previous engines, the new engine delivers significant reductions in fuel consumption (by about 10%) and exhaust emissions. More economical turbo-diesel engines that adapt better to local driving conditions are becoming increasingly successful on European markets. And even here Subaru did not compromise on the traditional benefits of the flat unit offered to Subaru clients right from the start. After several years of work, the compact four-cylinder sixteenlitre Boxer engine was developed. Subaru tuned its performance to a respectable 108 kW (147 hp) at 3600 1/min.

Všestranný pomocník

An all-rounder

Nový forester dostal líbivý kabát v podobě nového designu. Novinka působí majestátněji, to kvůli rozvoru delšímu o 91 mm (nyní 2616 mm) a vyšší světlé výšce, která narostla o dva centimetry na 225 mm. Poslední generace foresteru má také zbrusu nový interiér. Pět cestujících čeká dostatek místa ve všech směrech a také dostatek odkládacích prostor. Zavazadlový prostor má slušný základní objem 450 litrů, který se dá navíc jednoduše zvětšit až na 1660 litrů sklopením zadních sedadel dělených v poměru 60/40. Co se týče jízdy v terénu, rozvíjí forester tradice svých předchůdců. U modelového provedení 2011 byla použita nová konstrukce ventilů u zadních tlumičů s cílem dosáhnout co nejrychlejší reakce. Zajímavá je i možnost tažení až dvoutunového brzděného přívěsu. Subaru Forester je na českém trhu nabízeno ve čtyřech úrovních výbavy: Trend, Active, Comfort a Executive. Verze Trend začíná už na částce 589 000 Kč.

The new Forester features a brand new design: its longer wheelbase (extended by 91 mm to the current 2616 mm) and higher ground clearance (grew by two centimetres to 225 mm) give it a more majestic appearance. In addition, the latest-generation Forester has a brand new interior. All five passengers can enjoy enough space, and there is substantial storage space. The boot has a basic volume of 450 litres, which can easily be enlarged to 1660 litres by folding the 60/40 back seats. When it comes to off-road driving, the new Forester follows in the footsteps of its predecessors. The 2011 model used a valve design for the rear shock absorbers in order to achieve the fastest response times. Another interesting feature is the car’s ability to haul a two-ton trailer with a breaking system. Four equipment levels of Subaru Forester appear on the Czech market: Trend, Active, Comfort, and Executive. The price for Trend starts at CZK 589,000.

Subaru Trezia 2011: Malý velký vůz – vždy chytrou cestou

Subaru Trezia 2011: little big car

Řízení subaru se od jiných vozů liší především mírou jistoty za volantem. Vychutnáváte si jeho stabilní a sportovní odezvu při jízdě po městě i po okreskách. Díky své promyšlené konstrukci je i toto nové subaru vždy připraveno na váš příští krok. A progresivní technologie jsou zase zárukou špičkové bezpečnosti, nízkých emisí (od 113 g/km) a parametrů spotřeby paliva na vrcholu třídy – 1.3i s výkonem 73 kW, spotřeba 5,5 l/100 km, 1.4D s výkonem 66 kW, spotřeba 4,3 l. Projeďte se novým Subaru Trezia a sami uvidíte, jak dokonale a chytře zapadá do vašeho světa.

65

Driving this Subaru differs from driving other cars mainly because of the certainty you feel behind the wheel. It offers a stable and sporty response both in and out of town. Thanks to its refined construction this new Subaru is always ready for your next move. Its advanced technologies ensure high safety, low emissions (from 113 g/km) and top-class fuel economy: 1.3i with max. power output 73 kW - consumption of 5.5 l/100 km; 1.4D with max. power output 66 kW, consumption of 4.3 l/100 km. Take a ride in the new Subaru Trezia and see for yourself how perfectly the car fits into your world.


| Ž i v o t n í s ty l | l i f e s t y l e

Erpet Medical centrum ERPET MEDICAL CENTRE

Veškerá péče v jedné budově All the care in one building K zubaři asi nikdo nechodí rád. Když

Nobody likes visiting the dentist. Nonetheless,

už to ale musí být, vyplatí se zvolit kliniku

when the need comes, it pays to choose a clinic

s nejmodernějším vybavením a příjemnými

with the most modern equipment and a pleasant

interiéry, jejíž lékaři mají navíc jako prioritu

interior, where the doctors’ priorities are the

pohodlí klienta a bezbolestnost zákroku.

comfort of the client and the painlessness of the

Na naše otázky týkající se chodu ERPET

procedure. Questions about the functioning of the

MEDICAL CENTRA v Praze odpovídá

ERPET MEDICAL CENTER in Prague are answered

MUDr. Jan Procházka, vedoucí lékař a jednatel

by MUDr. Jan Procházka, the Chief Physician and

společnosti Erpet Medical, s.r.o.

also the executive head of the Erpet Medical Ltd.

66


| Ž i v o t n í s ty l | l i f e s t y l e

Jak dlouho již ERPET MEDICAL CENTRUM v Praze funguje a co vše můžete klientům nabídnout? Kompletně zrekonstruovanou kliniku jsme otevřeli v únoru roku 2006. V našich ordinacích poskytujeme komplexní zubní péči od dětské stomatologie až po ošetření určené pro bezzubé pacienty, například ve vyšším věku. Mezi hlavní nabízené služby patří preventivní stomatologie, jejíž součástí je dentální hygiena, estetická stomatologie (bílé výplně, inlay, onlay, keramické korunky, fazety, bělení zubů), která je v poslední době velmi vyhledávaná, implantologie, parodontologie, ortodoncie, digitální RTG, mikroskopická endodoncie, stomatochirurgie, ošetření v analgosedaci a celkové anestezii pro bázlivé pacienty. V neposlední řadě také akutní ošetření.

How long has the ERPET MEDICAL CENTER in Prague been operating and what can it offer to its clients? We opened the completely reconstructed clinic in February 2006. We provide comprehensive dental care, from children’s dentistry to care intended for patients without their own teeth, for example the elderly. Among our main services are preventive dentistry, of which dental hygiene is a component, aesthetic stomatology (white fillings, inlay, onlay, ceramic crowns, facings, teeth whitening) which has lately been much in demand, implantology, parodontology, orthodontics, digital RTG, microscopic endodontics, stomatological surgery, and procedures carried out in analgosedation and under full anaesthesia for phobic patients. And last but not least we also provide emergency treatment.

Co byste uvedl jako vaše největší přednosti, čím se lišíte? Na naší klinice se snažíme pacientům nabídnout maximální servis, ať už v kvalitě poskytované péče, krátkých objednacích lhůtách či možnosti čerpání některých zákroků přes standardní systém pojišťoven. Používáme nejnovější přístroje a technologie ošetření, například digitální RTG, mikroskop, piezochirurgii, HealOzone. Velkou výhodu vidím v tom, že nabízíme veškerou zubní péči v jedné budově. Pacient tedy nemusí být odesílán na specializovaná pracoviště. Snažíme se tvořit tým – v praxi to znamená, že každý lékař se specializuje na nějaké odvětví stomatologie a v tomto směru se maximálně vzdělává. Pak můžeme říci, že péče je opravdu kvalitní. Dále je skvělé, že zde perfektně funguje zastupitelnost. Předností je také pohotovost – nabízíme akutní ošetření 365 dní v roce.

What would you list as the main qualities that stand the Centre apart? At our clinic we try to give our patients a maximum degree of service, be it in the quality of provided care, short booking time limits or the possibility of obtaining some medical procedures through the standard system of insurance companies. We use only the newest instruments and technologies, for example digital RTG, microscope, piezosurgery, HealOzone. I also see a great advantage in the fact that we provide all dental care in one building, so the patient does not have to go to other specialized facilities. We try to be a team – in practice this means that each doctor specializes in one field of dentistry and undergoes all the available training for this field. Then we can say that the care is really of top quality. Furthermore, it is fantastic that everyone can be substituted when needed. Emergency treatment is also among our qualities – we offer urgent treatment 365 days a year.

Pokud by naši čtenáři měli zájem stát se vašimi pacienty, jak by měli postupovat? Jak vypadá takové standardní kolečko nového pacienta? V podstatě stačí projít vstupním vyšetřením. Na to je možné se objednat pomocí e-mailu nebo telefonicky. Součástí vstupního vyšetření jsou veškeré RTG snímky a také léčebný plán. Po vyšetření většinou lékař pacienta také odešle na ošetření u dentální hygienistky.

If our readers were interested in becoming your patients, how should they proceed – what formalities are required to join? Basically you only need to go through the initial checkup. You can make an appointment by e-mail or by phone. RTG images, as well as a treatment plant, are all part of the initial examination. After the examination the physician will also usually send the patient for treatment to a dental hygienist.

Objednejte se na vyšetření na telefonním čísle:

Set up an appointment by calling

+420 221 595 000 a uveďte kód „Léto s ČSA“. Vyšetření bude provedeno zdarma, obdržíte malý dárek a můžete využít slevu 20 % na kompletní dentální hygienu či na bělení zubů.

+420 221 595 000 and state the code “Summer with Czech Airlines“. The check-up will be free, you will receive a little present and you also get a discount of 20% on dental hygiene or teeth whitening.

67

... abyste se mohli smát! Pštrossova 10 110 00 Praha 1 Tel.: +420 221 595 000 Pohotovost – tel.: +420 724 511 547 e-mail: recepce@ medical.erpet.cz www.erpetmedical.cz

... so you can smile! Pštrossova 10 110 00 Prague 1 Tel.: +420 221 595 000 Emergency – tel.: +420 724 511 547 e-mail: recepce@medical. erpet.cz www.erpetmedical.cz


| Ž i v o t n í s ty l | l i f e s t y l e

Praha Franze Kafky Franz Kafka’s Prague

Muzeum Franze Kafky v centru Prahy

Franz Kafka Museum in the centre of Prague

nabízí návštěvníkům jedinečnou možnost

offers its visitors a unique possibility to

seznámit se s dobou, dílem a městem

acquaint themselves with the times, toil and

světoznámého autora v rámci multimediální

town of the world-famous author, through

expozice.

a multimedia exhibition. Dlouhodobá výstava „Město K. – Franz Kafka a Praha“ vznikla v roce 1999 v Barceloně v rukách týmu, který vedl Juan Insua. V letech 2002–2003 proběhla repríza v Jewish Museum v New Yorku. Od roku 2005 se můžeme s Kafkou setkat v bývalé Hergetově cihelně na břehu řeky Vltavy na Malé Straně v Praze. 68

The long-standing exhibition “The City of K. Franz Kafka and Prague” was created in Barcelona in 1999 by a team led by Juan Insua. In 2002 and 2003 it had a repeat run at the Jewish Museum in New York. Since 2005 we can meet Kafka in the former Herget brickyard on the Vltava riverbank in the Lesser Town in Prague.


| Ž i v o t n í s ty l | l i f e s t y l e

Franz Kafka se narodil na konci 19. století, v době, kdy se v Čechách, a zejména v Praze, setkávala a vzájemně ovlivňovala tři etnika: české, německé a židovské. Průnik jejich specifických kultur měl na literární dílo jednoho z nejuznávanějších moderních spisovatelů mimořádný vliv. Praha na Kafku působila jako souhrn všech kulturních a uměleckých epoch vytesaný do kamene. Procházky městem ho vyčerpávaly, ale zároveň inspirovaly jeho tvůrčího ducha. V dopise Oskaru Pollakovi píše: „Praha nepustí. Žádného z nás. Tahle matička má drápy. To se člověk musí poddat, anebo… Na dvou místech bychom ji museli zapálit, na Vyšehradě a na Hradčanech; pak bychom mohli uniknout.“ Kafkova fantazie stvořila ty nejoriginálnější metafory, jež se umělecky zmocňují lidského života a jeho příběhu. Kafka nám ukazuje svět, v němž „klec chytá svého ptáka“ neboli trest hledá vinu. V člověku tak vytváří mechanismus zvrácené příčinné souvislosti, které už nezáleží na smyslu, ale v níž vyhrává absurdita. Do světa Kafkovy literární imaginace se můžeme vydat prostřednictvím expozice, která se skládá ze dvou částí. První část – Existenční prostor – kategorizuje hlavní události života a vlivy prostředí, v němž Kafka v Praze žil. Druhá, nazvaná Imaginární topografie, ukazuje, jak se u Kafky fyzická realita Prahy a jeho života v ní složitě proměňuje v metaforický obraz. Na výstavě ožívají fotografie lidí a míst, rukopisy a knihy v důmyslně koncipovaných instalacích s využitím nejmodernější audiovizuální techniky. Zveme vás tedy do magického víru jménem Praha. Do Města K. 69

Franz Kafka was born at the end of the 19th century, a time when three ethnicities - Czech, German and Jewish - interacted and influencing each other in Bohemia and in Prague in particular. The intersection of their specific cultures had an extraordinary impact on the literary work of one of the most revered modern writers. Prague affected Kafka as an amalgam of all cultural and artistic eras chiselled in stone. Walks through the city exhausted him but at the same time inspired his creative spirit. In a letter to Oskar Pollak he wrote: “Prague doesn’t let go. Of any of us. This old crone has claws. One has to yield, or else. We would have to set fire to it on two sides, at Vyšehrad and at Hradčany; then we could escape.” Kafka’s imagination created the most original metaphors that take artistic hold of human life and its story. Kafka shows us a world in which “the cage goes in search of a bird”, where punishment looks for guilt. In a human being it creates a mechanism of inverted causal relations where meaning is no longer important and where absurdity wins. We can enter the world of Kafka’s literary imagination through an exhibition composed of two parts. The first one, “Existential Space”, categorizes the main events of his life and the influences of the environment in which Kafka lived in Prague. The second, called “Imaginary Topography”, shows how for Kafka the physical reality of Prague and its life intricately changes into a metaphorical picture. The exhibition brings to life photographs of people and places, manuscripts and books in ingeniously conceived installations, making use of state-of-the-art audiovisual technologies. You are therefore invited to a vortex called Prague. To the City of K.


s e r v i c e s

Get a discount card AAA radiotaxi at information desk in the arrival hall! You will get preference service with discount and you will receive a discount coupon for your next ride back to the airport!

www. aaataxi.cz Prague taxi service with more than 20 years of transportation experience in Prague, the Czech Republic, and Europe

14014, 222 333 222, 729 33 11 33

ce Non stop servi sh We speak Engli rvice in Prague Free pick up se s Fare quotation cars available More than 1250 ed cept Credit cards ac


| r e p o r tá ž | r e p o r ta g e

Cesta nováčka do flotily Českých aerolinií A newcomer joins the Czech Airlines fleet Každý nový přírůstek do rodiny se těší

Every new addition to a family is met with

nemalému zájmu okolí. Jinak tomu není ani

considerable interest. And it is no different when

v případě, že jde o letadlo, které se stane

an airplane is concerned. It becomes a member of

součástí flotily, a rozšíří tak rodinu airbusů

the flotilla and enlarges the Czech Airlines Airbus

Českých aerolinií. V květnu navíc pokřtila dvě

family. What is more, in May this year two new

nová letadla také dceřiná charterová

aircrafts were christened by the subsidiary charter

společnost HOLIDAYS Czech Airlines. Co

company HOLIDAYS Czech Airlines. But what

předchází tomu, než je letadlo přijato mezi

comes before an aircraft can join its siblings and

sourozence a zařazeno do provozu?

be put into operation?

72


| r e p o r tá ž | r e p o r ta g e Text Irena Valentová Foto Martin Routa, Michal Matyáš, Jan Třeštík

J

e 18. května odpoledne a na ranvej ruzyňského letiště dosedá letoun s imatrikulační značkou OK – REQ v korporátních barvách Českých aerolinií a „roluje“ na své stanoviště v hangáru F. Tady na něj čekají zástupci společnosti, aby ho slavnostně přivítali ve flotile. A není divu, vždyť výroba a dodání takového jednoho Airbusu 319 je složitý a náročný proces, který může trvat i několik let.

I

t is the afternoon of May 18 and an aircraft bearing the matriculation sign OK – REQ is touching down on the runway of Prague Airport. It is painted in the livery of Czech Airlines and taxis to its stand in Hangar F. There representatives of the company are waiting to welcome it. This is not surprising, as the production and delivery of an Airbus 319 is a complicated and challenging process that can take up to several years.

Nové letadlo zaslouží pokřtít

A new aircraft deserves to be christened

Než zbrusu nový letoun na palubě převeze první cestující, je namístě slavnostní uvítání. Při prvním příletu na domovské letiště tak nechybí vodní slavobrána, kterou zajišťují hasičské vozy a kterou letoun projíždí. Obvykle je na programu také symbolický křest lahví sektu. Pokud si ale představujete, že se lahev plná bublinek rozbije o plášť letadla, podobně jako o příď lodi, pak se mýlíte. Žádné střepy se nekonají – s novým letadlem je třeba zacházet téměř „v rukavičkách“, vždyť nový dokonalý lak s livery Českých aerolinií nesmí mít

Before the brand new aircraft can take its first passengers on board, a festive welcome is in order. Its first arrival at the domestic airport therefore greeted fire trucks making a ceremonial arch with jets of water the aircraft has to pass through. A symbolic christening with a bottle of champagne usually follows. If you imagine a bottle of bubbly being smashed on the fuselage of the airplane, though, you are mistaken. No glass shards can be tolerated – the new aircraft has to be treated “with kid gloves”, as there mustn’t be a single scratch on its

ani škrábnutí! Sekt se proto symbolicky nalije na kola letadla nebo se jím letadlo pokropí.

perfect new paintjob in the livery of Czech Airlines! The champagne is therefore symbolically poured over the wheels or sprayed at the aircraft.

◀ První přílet nového letounu na domovské letiště. First arrival of the new aircraft at its home airport.

Flotila omlazuje

Nový Airbus A319 je prvním strojem z osmi objednaných letounů, které v následujících letech rozšíří řady flotily Českých aerolinií a výrazným způsobem přispějí k jejímu omlazení. Nutno dodat, že České aerolinie se tak stanou společností disponující jednou z nejmladších flotil v Evropě. Krásný nový interiér letounu, vyšší komfort, menší hlučnost, to ocení především cestující. Plánování flotily představuje dlouhodobou záležitost. Obměny letadlového parku jsou pečlivě připravovány na několik let dopředu, a to i z důvodu, že kontrakty na nová letadla se pohybují řádově v desítkách milionů dolarů. Zajištění financování pro nové stroje je 73

The fleet is getting younger

The new Airbus A310 is the first of eight aircraft that have been ordered to enlarge the Czech Airlines fleet in the coming years, significantly contributing to its rejuvenation. It should also be mentioned that Czech Airlines will thus have one of the youngest fleets in Europe at its disposal. The aircraft’s beautiful new interior, greater comfort, reduced noise: all this will be most appreciated by the passengers. To plan a fleet is a long-term project. Changes to the fleet are meticulously prepared several years in advance, partly because the cost of new aircraft runs into the tens of millions of dollars. Securing funding for the new ma▶


| r e p o r tá ž | r e p o r ta g e

tedy zcela zásadním kritériem při sestavování budoucí podoby celé flotily. A aby byly finanční podmínky kontraktu co nejvýhodnější, v rámci jedné objednávky se obvykle pořizuje několik nových strojů.

chines is therefore an essential criterion for putting together the entire future flotilla. And to make the financial conditions of the purchase contract as favourable as possible, an order is usually placed for the acquisition of several new machines at once.

Ctíme naše barvy

Letoun A319 s imatrikulační značkou OK – REQ se kompletoval v továrně Airbus v Hamburku, kam se dodávají jednotlivé díly z ostatních továren společnosti

▴ ▶ Vodní slavobrána při křtu „nováčka“ ve flotile nesmí chybět. A ceremonial water arch is part of the “baptism” of all newcomers.

z celé Evropy. Důležitý je každý detail, každý šroubek a nýt, ale pomyslným „srdcem“ letadla jsou motory. Klíčovou fází při výrobě letounu tedy je jejich nasazování stejně jako příprava vnitřní části letadla, zejména kabiny. Lak, na jehož kvalitu jsou rovněž kladeny vysoké nároky a jehož přesnost provedení se několikrát kontroluje, mívá podobu podle požadavků společnosti, která letoun přejímá. Airbus pro České aerolinie přiletěl s „livery“ v korporátních barvách společnosti. V případě Českých aerolinií je to charakteristický červený prvek na ocase letadla a logo s názvem Czech Airlines na trupu letadla.

We honour our colours

The A319 with the matriculation sign OK-REQ was assembled in the Airbus factory in Hamburg, where com-

ponents from the company’s other plants around Europe are delivered to. Every detail is important, every little screw and rivet, but the “heart” of the aircraft is its engines. The key phase during the production of an aircraft is therefore engine mounting, as well as the preparation of the inner parts of the plane, particularly the cockpit. Strict requirements are placed on the quality of the paint and the precision of its execution is checked several times. The aircraft usually gets a paintjob as specified by the company it is heading to. The Czech Airlines Airbus arrived decked out in the company’s livery, i.e. a red emblem on the tail and the logo with the sign of Czech Airlines on the body.

Technici jsou nezastupitelní

Přejímka letadla do flotily zaměstnává vždy velké množství pracovníků napříč společností. V celém procesu jsou samozřejmě nepostradatelní technici – mechanici a avionici. Již na počátku definují, jak nové letadlo bude vypadat, aby zapadlo do stávající flotily, a zároveň dávají požadavky na úpravu jednotlivých strojů dle přesné specifikace a potřeb společnosti. Jsou členem týmu, který letí nové letadlo převzít, a po příletu do Prahy letoun přebírají do své péče. Technický stav se několikrát přezkušuje, a to zejména v rámci testovacích záletů. Předtím, než je stroj vypuštěn do ostrého provozu, je ale samozřejmě potřeba 74

Technicians are indispensable

The delivery of an aircraft always occupies a large number of workers throughout the company. Of course, crucial to the whole process are the technicians – mechanics and avionics experts. Right from the start they define what the new aircraft will look like to fit in with the current flotilla. They also define the requirements dictated by the precise specifications and needs of the airline company. They are part of the team that flies to pick up the new aircraft and then, after arriving in Prague, take the aircraft into their care. The aircraft’s technical condition is checked several times, most notably during test flights. Needless to say,


| r e p o r tá ž | r e p o r ta g e

doladit řadu dalších věcí – dokumentů, postupů, zavedení do systémů, doladění detailů vybavení i proškolení palubního personálu.

before the aircraft is allowed to operate regularly a number of other things have to be fine-tuned as well – documents, procedures, incorporation into systems, fine-tuning of the equipment details and training of the cabin crew.

I letadla mají svou „SPZ“

Na letištích po celém světě přistávají desítky tisíc letadel každý den. V tak obrovském množství letounů, které se na obloze denně pohybuje, je identifikace stroje zcela nezbytná. Z tohoto důvodu je nutné,

Tens of thousands of aircraft land at airports around the world every day. With such a vast number of aircraft criss-crossing the skies daily, being able to identify air-

aby každé nově příchozí letadlo bylo označeno jedinečným kódem, pod kterým ho budou moci všude na světě identifikovat ať již pracovníci letišť, řízení letového provozu, operační kontroly nebo samotné společnosti. Tímto kódem je imatrikulační značka, kterou můžeme přirovnat k poznávací značce auta. Tvoří ji sled písmen, číslic a grafických symbolů, které určují státní příslušnost a rejstříkovou poznávací značku letadla. Na světě se tak nevyskytují dva letouny se stejnou imatrikulací. Imatrikulační značku nevybírá počítač, jak by si mohli někteří z nás myslet. Její podobu navrhuje sám provozovatel letounu, podléhá pak schválení úřadu pro civilní letectví dané země. Platí zde jasná pravidla. Civilní letadla registrovaná v České republice začínají písmeny OK – následuje sled znaků dle přesně stanovené posloupnosti. Imatrikulační značka nesmí v žádném případě obsahovat některé v letectví používané kódy, např. Qkódy anebo kódová označení pro případy nouze, tísně, pohotovosti aj. Tuto značku nemají samozřejmě jen dopravní letadla, rozlišují se podle ní také ultralehké letouny, kluzáky, ale třeba i balony. V současné době létá v barvách Českých aerolinií celkem devět letadel Airbus rodiny A319. Třeba máte štěstí a zrovna sedíte v tom nejnovějším!

craft is absolutely essential. For this reason it is necessary for each new aircraft to be issued a unique code by which it can be recognised anywhere in the world, be it by airport staff, air traffic control, operational control or by the airline companies themselves. This code is a matriculation sign which can be compared to the licence plate of a car. It is composed of a series of numbers and graphic symbols that denote the nationality of the aircraft and its registered code. Consequently, no two aircraft have the same matriculation code. The matriculation code is not computer-selected as some of us might have thought. Its form is devised by the operator of the aircraft and is then subject to approval by the Civil Aviation Authority of the given country. Clear rules apply here. Civilian aircraft registered in the Czech Republic start with the letters OK – a series of signs follows in a precisely defined order. The matriculation code cannot under any circumstances contain some codes used in aviation, for example the so-called Q codes, or codes indicating cases of distress, emergency, alert, etc. This code is of course not unique to airliners: ultra-light aircraft, gliders and even hot-air balloons also bear the code. Nine Airbus aircraft of the A319 family currently bear the Czech Airlines colours. Maybe you are lucky enough to be sitting in the newest one at this very moment!

75

Even aircraft have their “licence plates”

▴  Kabina je připravena přivítat své první cestující. The cabin is ready to welcome its first passengers. ◀  V kabině letounu právě probíhá test funkčnosti všech nainstalovaných kabelů. The functionality of all the installed cabin wiring is undergoing thorough testing.


| Stř í p ky | N e w s

Významné ocenění flotily Českých aerolinií A major award for the Czech Airlines fleet  Na konci května získaly České aerolinie ocenění za nejlepší využití Air­busů A320 Family v Evropě v kategorii menších flotil. Tato cena se uděluje za úroveň a kvalitu dosaženého provozního využití letounů rodiny A320 jednou za dva roky na sympoziu, které pořádá společnost Airbus. Posuzují se dvě kategorie velikosti flotily leteckých dopravců, v jejichž rámci jsou pak dále hodnoceny dva parametry. První určuje pořadí za nejlepší využití flotily letecké společnosti z pohledu blokohodin. Druhý pak hodnotí počet odletů na čas a zpoždění, jež byla zapříčiněna technickými nepravidelnostmi. K ocenění tak významným způsobem přispěla kombinace nejmladší flotily a skvělé technické údržby letounů Airbus ve flotile Českých aerolinií.  At the end of May Czech Airlines won an award for the best use of Airbus A320 Family aircraft in Europe in the category of smaller fleets. This award acknowledges the standard and quality of operational use at a biyearly symposium organized by Airbus. Two size categories of air carriers are considered and within that framework two further parameters are evaluated. The first one determines the ranking for the best use of the airline company’s fleet from the point of view of block hours. The second judges the number of departures on time and delays caused by technical irregularities. The combination of the youngest fleet and the superb technical maintenance of Czech Airlines’ fleet of Airbus aircraft was a significant contributing factor.

Evropa nově nadosah také přímo z Bratislavy Europe now within reach directly from Bratislava  Od druhé poloviny června jsme pro všechny naše cestující připravili novinku v podobě přímých pravidelných letů z Bratislavy do žádaných evropských destinací. Na palubách Českých aerolinií se tak nyní pohodlně a přímým spojením dostanete letounem typu Boeing 737-500 na hlavní letiště v Amsterdamu, Barceloně, Bruselu, kyperské Larnace, ale také do Paříže a Říma. Letový řád je významně přizpůsoben zejména potřebám slovenských cestujících a nabízí z Bratislavy celkem 24 přímých letů týdně do šesti destinací.   From the second half of June, we can present all our passengers with some good news in the form of direct regular flights from Bratislava to popular European destinations. On board Boeing 737-500 aircraft you can now fly to the main airports in Amsterdam, Barcelona, Brussels, Larnaca in Cyprus, Paris and Rome in comfort and direct. The flight schedule has been considerably adjusted to the needs of Slovak passengers and now offers 24 direct flights per week from Bratislava to six different destinations.

76


| Stř í p ky | N e w s

Letiště Praha – nejvíce se rozvíjející letiště světa Prague Airport – the fastest-developing airport in the world  Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) udělila Letišti Praha, letos jako jedinému letišti na světě, cenu Eagle Award především za jeho výrazný rozvoj, spokojenost zákazníků s jeho službami, transparentní a rovnocenný přístup vůči všem leteckým dopravcům a jeho incentivní politiku, stejně tak jako za pozitivní přístup k problematice životního prostředí. V minulých letech obdrželo tuto cenu, kterou uděluje každý rok IATA na základě doporučení nezávislého panelu odborníků, letiště v Soulu, Ženevě, ve Vancouveru, v Singapuru či letiště v San Francisku.  The International Air Transport Association (IATA) has given Prague Airport the Eagle Award for its outstanding development, customer satisfaction with services, transparent and equal approach to all air carriers and its incentive policies, as well as for its positive approach to problems of environmental protection. Prague Airport was the only recipient of this award this time. Past winners of this award, which is granted annually by IATA on the basis of the recommendation of an independent panel of experts, were the airports in Seoul, Geneva, Vancouver, Singapore and San Francisco.

SkyTeam vítá China Eastern Airlines! SkyTeam welcomes China Eastern Airlines!  Aliance SkyTeam s potěšením přivítala během slavnostní ceremonie 21. června v Pekingu svého nového člena – China Eastern Airlines. Zástupci všech členských leteckých společností aliance tak mezi sebe uvítali druhého čínského a již čtvrtého asijského člena. Díky tomu, že Čína drží vedoucí pozici v dnešní globální ekonomice a také díky stále se rozrůstající síti destinací China Eastern, tak nyní SkyTeam podstatně zvyšuje výhody pro své zákazníky zejména v této rychle rostoucí a dynamické části světa. China Eastern, která sídlí v Šanghaji a je jedním z největších dopravců v Číně, se nachází v ekonomicky velmi rozvinutém kraji a nejrychleji rostoucím městě Číny.  The 13 SkyTeam airlines are delighted to welcome the alliance’s newest member: China Eastern Airlines, which joined the alliance on 21 June last, during a ceremony held in Beijing. Representatives of all member airlines welcomed the global alliance’s second Chinese and fourth Asian member. China holds a leading position in today’s global economy and with China Eastern, SkyTeam is now substantially increasing its network in this rapidly growing and dynamic part of the world, which will bring more benefits to the alliance’s members and customers. China Eastern, headquartered in Shanghai, is situated in the most economically developed region and the fastest growing city of China, and is one of China’s largest carriers. 77


OK PLUS

THE OK PLUS FREQUENT FLYER PROGRAMME Jedinečný program plný výhod a odměn

full of benefits and bonuses A unique PROGRAMME

Staňte se členem exkluzivního věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií a nechte se na svých cestách hýčkat.

Become a member of Czech Airline’s exclusive OK Plus Frequent Flyer Programme and allow yourself to be pampered whenever you travel.

Členství v programu vám přináší:

Membership in the programme brings you:

• Bonusové letenky do celého světa • Lety ve třídě Business s letenkou třídy Economy • Bezplatné nadváhy zavazadel • Pronájmy vozů • Pobyty v hotelech • Zájezdy • Spousty dalších výhod

• Bonus tickets to the whole world • Travel in Business Class with Economy Class tickets • Complimentary excess baggage • Car rentals • Hotel stays • Holidays packages • And many other benefits

Pro nejvěrnější členy

For our valued loyal members

Stříbrná, Zlatá a Platinová karta OK Plus vám zajistí spoustu nadstandardních výhod, které vám zpříjemní cestování.

OK Plus Silver, Gold and Platinum Cards offer many above-standard advantages, making your journeys both more comfortable and more pleasant.

Jak se přihlásit

How to register?

Přihlášku do programu OK Plus naleznete na www.okplus.cz nebo vám ji na vyžádání rád poskytne náš palubní personál. Více informací o programu OK Plus naleznete na www.okplus.cz.

Application form for the OK Plus Programme membership can be found at www.ok-plus.com or you can ask our on-board personnel. For further information about OK Plus Programme please visit www.ok-plus.com.

NOVINKY A NABÍDKY OK PLUS

OK PLUS NEWS AND OFFERS

Více vstupů do salonků

More forms of access to the lounges

Od jara vám nabízí program OK Plus více možností vstupů do letištních salonků:

Since spring, OK Plus has offered more forms of acces to the airport lounges:

Citigold Lounge Držitelé Platinových karet OK Plus mohou před odletem z Prahy využít na terminálu 2 zdarma služeb salonku Citigold Lounge.

Citigold Lounge Before departing from Prague, OK Plus Platinum Card holders can use services of Citigold Lounge at Terminal 2.

VIP Service Club Continental Všichni držitelé Stříbrných, Zlatých a Platinových karet OK Plus si mohou nově za míle užít pohodlí a luxusu v Clubu Continental, který nabízí například privátní odbavení, bezpečnostní kontrolu a další nadstandardní služby.

VIP Service Club Continental All OK Plus Silver, Gold and Platinum card holders can now enjoy their miles in the comfort and luxury of Club Continental, offering, among others, private check-in and private security checks.

Více informací naleznete na www.okplus.cz.

78 | review

More information can be found at www.ok-plus.com.


OK PLUS CORPORATE

corporate

ok plus corporate Výhodný program pro firmy, které vědí, jak snížit náklady

For companies that know how to lower their costs

Věrnostní program OK Plus Corporate Českých aerolinií nabízí i vaší firmě možnost úspory nákladů až o čtvrtinu a spousty dalších výhod.

The Czech Airline’s OK Plus Corporate loyalty programme offers companies the opportunity of cutting up to a quarter of their costs and many other advantages.

Výhody programu OK Plus Corporate: • Úspora firemních nákladů • Odměny zaměstnancům a obchodním partnerům • OK Plus Corporate a OK Plus – dvojí ohodnocení za jeden let • Správa účtu i rezervace letenek on-line • Bezplatné členství V programu OK Plus Corporate získáváte za lety s Českými aeroliniemi body na svůj firemní účet, které si následně vyměníte třeba za bonusové letenky a další odměny.

Advantages of the OK Plus Corporate PROGRAMME: • Lowering company costs • Bonuses for employees and business partners • OK Plus Corporate and OK Plus – two valuations for one flight • Account administration and flight reservations on-line • Free membership By using the OK Plus Corporate programme, your company can earn points for its Corporate account for flying with Czech Airlines, which can then be redeemed for bonus tickets and other rewards.

Létejte chytře a zřiďte si svůj Firemní účet na www.okpluscorporate.com. Fly smart and establish your company account on www.okpluscorporate.com.

NOVINKY A NABÍDKY OK PLUS CORPORATE

OK PLUS CORPORATE NEWS AND OFFERS

Na dovolenou za firemní body

Buy holiday for your company´s Points

Chcete ocenit své zaměstnance za skvělé pracovní výkony, ale nechcete zatížit firemní pokladnu? V programu OK Plus Corporate pro vás máme vhodné řešení. Darujte jim bonusové letenky!

Would you like to reward your employees for their precious work without burdening your company’s budget? OK Plus Corporate might be the right solution: give them your company’s bonus tickets.

Vystavení bonusových letenek je snadné a zvládnete jej během několika minut on-line přímo ve svém firemním profilu na www.okpluscorporate.com.

Issuing bonus air tickets is easy and takes only a couple of minutes. Just go to your company’s profile on www.okpluscorporate.com.

review | 79


UŽI T EČNÉ INFOR M ACE | USEFUL INFOR M AT ION uži t e č n é in for m ac e | useful inform ation

V POHODĚ VE VZDUCHU FIT FOR FLYING V pohodě ve vzduchu | Fit TO fly

Několik snadných cviků osvěží a přispěje k pocitu Několik snadných cviků vásvás osvěží a přispěje k pocitu pohody.pohody. A fewsimple simpleexercises exercises youfitfeel and refreshed. A few cancan helphelp you feel andfit refreshed.

NOHY nohy Oběma rukama

Oběma rukama obeobejměte koleno a přijměte koleno a přitáhněte ho k hrudi. táhněte ho ke hrudi. Vydržte 15 sekund. Vydržte 15 sekund. Rukama stále koleno Rukama stále koleno držte a nohu pomalu držte a nohu pomalu spusťte dolů. Vyměňte spusťte dolů. Vynohy, opakujte měňte nohy, opakujte desetkrát. desetkrát.

LEGS legs Put both hands

Put both hands around one knee and around one knee and raise it to your chest. raise it to your chest. Hold for 15 seconds. Hold for 15 seconds. Keeping your hands Keeping your hands around your knee, around your knee, slowly lower your slowly lower your leg. leg. Switch legs and Switch legs and repeat repeat ten times. ten times.

RAMENA ramena Ruce položte dlaněmi

Ruce položte dlaněmi dolů na stehna. Radolů na stehna. meny kružte dopředu, Rameny kružte nahoru, dozadu dopředu, nahoru, a dolů. Pohyb musí dozadu a dolů. Pohyb být plynulý. Několikrát musí být plynulý. opakujte a dýchejte Několikrát opakujte při tom pomalu a praa dýchejte při tom videlně. pomalu a pravidelně.

SHOULDERS shoulders Place your hands on

Place your hands on your thighs. Bring your thighs. Bring your shoulders foryour shoulders forward, then up, then ward, then up, then backward and down backward and down in a circular motion. in a circular motion. Repeat several times, Repeat several times, gently. Breathe gently. Breathe slowly and evenly. slowly and evenly.

ZÁDA A PAŽE záda a paže Chodidla položte

KOTNÍKY kotníky Pomalu a pravi-

BACK AND back and ARMS arms Place both feet flat on

Chodidla položte na zem a zatáhněte na zem a zatáhněte břicho. Pomalu se břicho. Pomalu se předkloňte a rukama předkloňte a rukama sjeďte po nohou sjeďte po nohou a natáhněte je až a natáhněte je až k prstům na noze. k prstům na noze. V této poloze vydržte V této poloze vydržte 15 sekund. 15 sekund.

Place both feet flat on the ground and hold the floor and hold in in your stomach. Bend your stomach. Bend slowly forward and slowly forward and move your hands over move your hands down your legs toward your your legs toward your toes. Rest in this positoes. Rest in this position for 15 seconds. tion for 15 seconds.

Pomalu a pravidelně kružte nohou delně kružte nohou v kotníku. Nejprve v kotníku. Nejprve na jednu stranu na jednu stranu a pak na druhou. Na a pak na druhou. každou stranu kružte Na každou stranu 15 sekund. kružte 15 sekund.

KOLENA kolena Ohněte koleno,

Ohněte koleno, zdvihněte nohu a zazdvihněte nohu a zatněte stehenní svaly. tněte stehenní svaly. Nohy vystřídejte. Nohy vystřídejte. S každou nohou S každou nohou opakujte 20krát až opakujte 20krát až 30krát. 30krát.

CHODIDLA chodidla Obě paty opřete

ANKLES

KNEES knees Bend one knee and

FEET feet With both heels on

Rotate your feet ankles slowly and evenly Rotate your feet in a circle around slowly and evenly your ankles, first in in a circle around one direction and your ankles, first in then the other, for one direction and 15 seconds in each then the other, for direction. 15 seconds in each direction.

bojíte se létání?

The fear of flying can be overcome! Czech Airlines continues to hold specialized courses every two months in its Crew Training facility at Prague – Ruzyně Airport to enable POHYB JÍDLO A PITÍ you enjoy Neseďte dlouho ve Během letu se nepřestejné poloze. Pojídejte. Pijte hodně FLYING WITHOUTvody FEAR vzbuďte krevní oběh a omezte pití • Seven hours of training by Czech Airlines profestím, že vstanete, alkoholu, čaje a kávy. sional pilots and cabin crew projdete se po kabině Po přistání tak bu• Individual approach using latest training a protáhnete si ruce dete čerstvější. technology a nohy.

Termíny kurzů Létání beze strachu: 23. 7, 17. 9., 19. 11. 2011 Cena kurzu: 7950  Kč včetně DPH Přihlášky a bližší informace na +420 220 112 571, e-mail: iveta.kamenikova@csa.cz, www.letanibezstrachu.cz

80 | review

afraid of flying?

Strach z létání lze překonat!

LÉTÁNÍ BEZ STRACHU

reviewPC14.indd 5

With both heels on the floor, raise your the floor, raise your toes as high as you toes as high as you can. Then put your can. Then put your toes and the balls of toes and the balls of your feet on the floor your feet on the floor and raise your heels. and raise your heels.

České aerolinie pořádají další specializované kurzy ve dvouměsíčních intervalech v prostorách Výcviku posádek letadel na ruzyňském letišti v Praze s názvem

• Sedm hodin v péči profesionálních pilotů a stevardek Českých aerolinií • Individuální přístup s využitím nejmodernější výukové techniky • Diagnostika formou autorizovaného dotazníku • Technické aspekty létání • Návštěva pohyblivého kabinového trenažéru A320 • Občerstvení zdarma po celou dobu kurzu • Relaxační techniky • Na závěr let v pilotní kabině simulátorů B737 a ATR

106 | review

Bend one knee and raise your leg, tenraise your leg, tenssing the muscles of ing the muscles of your thigh. Alternate your thigh. Alternate legs. Repeat 20 to legs. Repeat 20 to 30 times with each 30 times with each leg. leg.

Obě paty opřete o zem a prsty špičky o zem a špičky chodidel zdvihněte chodidel zdvihněte co nejvýše. Pak co nejvýše. Pak o zem opřete špičky o zem opřete špičky a zdvihněte co neja zdvihněte co nejvýše paty. výše paty.

• Diagnosis using authorized questionnaire MOVING EATING AND • Technical aspects of flying Don’t sit too long in • A visit to the movable cabinDRINKING of an A320 flight

Avoid eating heavily the same position. simulator the flight. Stimulate circulation • Free refreshment during theduring whole course Drink plenty of water by getting out of • Relaxation techniques • The seat, coursewalking is completed by and a flight the cabin notintoo muchof your B737 and ATR flightand simulators alcohol, tea or coffee. around the cabin This will helpJuly you stretching yourwithout armsFear training Schedule of Flying courses: 27, feel September and legs.17, November 19, 2011. fresher on arrival. Course fee: CZK 7950 incl. VAT, Applications and details at +420 220 112 571 or iveta.kamenikova@csa.cz, www.letanibezstrachu.cz

21.4.2008 17:49:44


uži t e č n é in for m ac e | usefu l in for m at ion

Leťte na dovolenou dříve. Bonusovou letenku můžete získat již po prvním měsíci od vydání karty. Citi ČSA kreditní karta MasterCard World • statusové míle do programu OK Plus za používání karty • rodinné cestovní pojištění zdarma • concierge služby zdarma • bezplatné odbavení golfového bagu

800 800 014 | www.citikarta.cz


na pa lubě | on b oa rd

V POHODĚ V K ABINĚ | Relaxed in the cabine

Dámy a pánové, vítáme vás na palubě letadla Českých aerolinií. Pro lepší orientaci a zpříjemnění vašeho letu bychom rádi přispěli i následujícími informacemi. Ladies and Gentlemen, welcome on board of a Czech Airlines aircraft. We believe that you will appreciate the following information to make your flight as enjoyable as possible.

BEZPEČNOST • D održujte prosím pokyny světelných transparentů „Nekuřte“ a „Připoutejte se“. • B ěhem startu a přistání mějte zapnuté bezpečnostní pásy (doporučujeme mít je zapnuté během celého letu), ujistěte se, že opěradlo sedadla a stolek jsou ve svislé poloze. • V ěnujte prosím pozornost pokynům posádky, zvláště předvedení použití záchranných prostředků, zorientujte se, kde se v letadle nacházejí nouzové východy.

elektronika • K onzultujte prosím v zájmu bezpečnosti letu použití jakéhokoliv elektronického přístroje s posádkou, zejména mobilní telefony nesmí být zapnuty ani v pohotovostním režimu (Stand by).

kabinová zavazadla • T ěžší zavazadla ukládejte pod sedadlo před vámi, lehčí do schránek nad vaší hlavou. Za zavazadla, která s sebou máte na palubě, nenese dopravce žádnou zodpovědnost.

82 | review

SAFETY • Please obey the “No smoking” and “Fasten seat belt” illuminated signs. • Fasten your seat belt during take-offs and landings (though we recommend you keep your seat belt fastened for the duration of the flight). Make sure your seat back and folding tray are in their full upright position. • Kindly pay attention to the instructions given by the flight attendants, particularly as they demonstrate the use of safety features and devices. Take a few moments to locate the aircraft’s emergency exits.

ELECTRONIC DEVICES • In the interest of on-board safety, please consult any use of electronic devices with the flight attendants. Mobile phones must be turned off completely at all times and cannot even be in their stand by mode.

cabin luggage • Stow your heavier carry-on luggage underneath the seat in front of you and place the lighter pieces in an overhead bin. Be aware that the carrier bears no responsibility for your carry-on luggage.


na pa lubě | on b oa rd

Palubní audio a video • V e vybraných typech letadel je na centrálních obrazovkách promítána pohyblivá mapa s aktuálními údaji o poloze letadla a průběhu letu. • Na dálkových a středně dlouhých linkách nabízíme v business třídě k zapůjčení osobní přehrávače iPod touch s hudbou, filmy a hrami.

Tisk na palubě A HRAČKY PRO DĚTI • P ři vstupu do letadla vám palubní personál v business třídě nabídne hlavní české i zahraniční deníky a časopisy, nabídka se liší podle přepravní třídy, délky letu a cílové destinace. • Na všech pravidelných linkách jsou pro děti připra­veny drobné hračky, bez ohledu na přepravní třídu a délku trasy.

JÍDLA, NÁPOJE A ALKOHOL • D ruhy a množství jídla a nápojů závisí na denní době a délce letu, speciální jídla (dietní, košer, vegetariánská, dětská apod.) si prosím objednejte již při rezervaci letenky. • P alubní průvodčí nesmí podávat alkohol osobám mladším 18 let. Na palubě prosím konzumujte jen ty alkoholické nápoje, které vám donesli palubní průvodčí nebo které jste si koupili na palubě v rámci doplňkového prodeje.

palubní prodej • Z boží zakoupené na palubě můžete uhradit v českých korunách, eurech i v dalších světových měnách nebo platebními kartami. Výběr zboží najdete na stránkách 92–98 tohoto časopisu, kompletní sortiment pak ve Sky Shop katalogu.

nemocní a hAndiCApovaní cestující • V  některých typech letadel jsou nemocným a handicapovaným cestujícím k dispozici speciálně upravená sedadla a toalety.

kouření • V šechny linky Českých aerolinií jsou nekuřácké.

ON BOARD audio aND video • On select type of aircraft, a moving map with information on the current position of the aircraft and progress of the flight is projected on the central screens. • On long and mid-distance flights, passengers in Business Class can borrow personal iPod players with music, movies and games.

In-flight daily press & toys • Upon entering the aircraft, flight attendants offer passengers in the Business class Czech and foreign dailies and journals. The offer depends on the travel class, flight duration and destination. • Children are awaited by small presents on all regular routes, irrespectively of the travel class or flight length.

Meals and beverages & alcohol • Kinds and amounts of food and beverages offered depend on the time of day and flight length. If you have special meal requirements (diet, kosher, vegetarian, children’s food, etc.), please make sure to place your order already when booking your ticket. • Flight attendants are not permitted to serve alcohol to persons bellow the age of 18. When on board, kindly consume only those alcoholic beverages brought to you by flight attendants or those you purchased on board.

DUTY-FREE SALES • Goods purchased on board can be paid for in Czech Crowns, Euros or other major currencies, as well as by credit card. The selection of items on offer is listed on pages 92-98 of this magazine, the entire product assortment is available in the Sky Shop catalogue.

ILL and disabled Passengers • On certain types of aircraft, specially designed seats and toilets are available for ill and disabled passengers.

Smoking • All Czech Airlines flights are non-smoking.

review | 83


MA ApPS m a PY py | M ma s

FINLAND NORWAY

NORTH SEA

SWEDEN

BALTIC SEA UNITED KINGDOM POLAND

DUBLIN

BELARUS

POZNAN LEIPZIG GERMANY

BRNO

LUXEMBOURG

POPRAD/TATRY

LVIV UKRAINE

FRANCE

ROMANIA

VENICE

VARNA

ITALY

SPAIN

MALTA

MEDITERRANEAN SEA

AFRICA

82 | review 84


CANADA

RUSSIA

SEATTLE

KAZAN BOSTON CHICAGO

U.S.A.

CINCINNATI

NEW YORK

CLEVELAND WASHINGTON

SAN FRANCISCO LOS ANGELES

ATLANTA

ATLANTIC OCEAN ORLANDO TAMPA

DONETSK

FORT LAUDERDALE

ROSTOV ON DON

MEXICO

MEXICO CITY

CUBA

SEOUL

BAKU TURKEY

DESTINACE NALÉTÁVANÉ ČESKÝMI AEROLINIEMI CZECH AIRLINES DESTINATIONS DESTINACE NALÉTÁVANÉ VE SPOLUPRÁCI S PARTNERY DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH PARTNERS

DESTINACE V SEVERNÍ AMERICE NABÍZEJÍ ČESKÉ AEROLINIE VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ DELTA AIRLINES. NA LINCE TOHOTO DOPRAVCE DO NEW YORKU MAJÍ ČESKÉ AEROLINIE SVŮJ CODE-SHARE. ZNAMENÁ TO TEDY, ŽE PŘÍMÉ TRANSATLANTICKÉ SPOJENÍ POKRAČUJE. HANOI HO-CHI-MINH

CZECH AIRLINES OFFER FLIGHTS TO NORTHERN AMERICA IN CO-OPERATION WITH DELTA AIRLINES. IT MEANS THAT DIRECT TRANSATLANTIC FLIGHTS TO NEW YORK ARE STILL AVAILABLE AS CODE-SHARE FLIGHTS OPERATED BY DELTA.

review | 85 83


skyt e a m

skyteam co je skyteam?

what is sky team?

SkyTeam je mezinárodní aliance čtrnácti leteckých společností, která byla vytvořena proto, aby pečovala o zákazníky. Prostřednictvím jedné z nejrozlehlejších sítí přestupních bodů na světě nabízí SkyTeam 373 milionům cestujících, kteří využijí jeho služeb, přes 15 000 letů denně do více než 728 destinací ve 149 zemích.

SkyTeam is a global alliance of fourteen airlines established with the aim of caring for their passengers. Thanks to one of the world’s most extensive connection point networks, SkyTeam is able to offer the 373 million customers who opt for its services a total of over 15,000 daily flights to more than 728 destinations in 149 countries.

OBJEVTE DISCOVER 10 skvělých důvodů, 10 great reasons proč zvolit skyteam to CHOOSE skyteam • více mil

• MORE MILES

Elite míle získáváte a můžete využít u kterékoli členské letecké společnosti.*

Earn miles toward Elite status. (Redeemable on any member airline.*)

• více salOnků

• MORE LOUNGES

Máte přístup do více než 390 salonků po celém světě.**

Access to more than 390 member lounges worldwide.**

• gar antované rezervace

• GUARANTEED RESERVATIONS

Členové SkyTeam Elite Plus mají garantované plné rezervace v ekonomické třídě při rezervaci 24 hodin před odletem.***

Guaranteed full Coach/Economy Class reservation for SkyTeam Elite Plus members with 24-hour advance notice.***

• více letů

• MORE FLIGHTS

Můžete si vybrat z více než 15 000 letů denně do více než 650 desti- nací po celém světě.

Over 15,000 flights to more than 650 destinations worldwide.

• více tarifů

More fare options to more destinations. Not only do SkyTeam partners offer all classes of fares from Economy to First, we also offer a “SkyTeam Around the World Fare”.

Máte více možností do více destinací. Členové aliance SkyTeam nejen nabízejí všechny cestovní třídy, od ekonomické po první, ale také nabízejí tarif kolem světa – „SkyTeam Around the World Fare“.

• MORE FARES

• EASY CONNECTION

• snadná spojení

Make convenient connections with our extensive worldwide hub network.

Pohodlná spojení přes naši širokou celosvětovou síť přestupních bodů.

• ENHANCED CHECK-IN

• vylepšené odbavovací postupy

Save time with SkyTeam’s streamlined airport procedures.

Ušetříte čas s praktickými letištními postupy aliance SkyTeam.

• SINGLE CHECK-IN

• pouze jedno odbavení

Check-in only once when connecting to other SkyTeam airline flights. ****

Když přestupujete na jiné lety aliance SkyTeam, odbavíte se pouze jednou.****

• QUALIT Y STANDARDS

• standardy kvality

• RESERVATION NETWORK

Všechny členské společnosti SkyTeam vám zaručují stejnou kvalitu služeb.

Make reservations and get information at any of SkyTeam’s 2,100 ticket offices. Additionally, worldwide passengers can go to any of the SkyTeam partners for assistance.

• rezervační síť Udělat si rezervaci a získat informace můžete v kterékoli z 2100 kance- láří aliance SkyTeam. Navíc cestující mohou požádat o pomoc kteroukoli společnost aliance.

Guaranteed quality SkyTeam service on all member airlines.

* See your specific Frequent Flyer programme website for valid SkyTeam airline flights. Accrual is subject to each airline’s programme rules. Some restrictions apply. Award ticket redeemable on all * Platné lety společností aliance SkyTeam naleznete na webové stránce svého programu Frequent

SkyTeam operated aircraft.

Flyer. Podléhají pravidlům programu každé letecké společnosti. Existují určitá omezení.

** Complimentary access to member airline lounges when you are departing on a same-day internati-

** Volný vstup do salonků členských leteckých společností, pokud letíte v první nebo business

onal flight or connecting to/from an international flight operated by a SkyTeam member. This benefit

třídě na mezinárodním letu aliance nebo pokud jste SkyTeam Elite Plus frequent flyer – v den

is available to International First / Business class customers or SkyTeam Elite Plus frequent flyers.

cesty.

*** You must be an Elite Plus frequent flyer and make your reservations 24 hours in advance

*** Musíte být Elite Plus frequent flyer a udělat si rezervaci 24 hodin před odletem

**** With a maximum of two SkyTeam airlines on your itinerary, and a maximum of three

**** Pokud máte v itineráři maximálně dvě společnosti aliance SkyTeam a maximálně tři přestupy.

connections.

86 | review


t er minÁ termin al T TER ERMINÁ MINÁLl L ||| TERMINAL TERMINAL

TERMINÁL TERMINÁL LETIŠTĚ LETIŠTĚ PRAHA PRAHA A A PARKOVIŠTĚ PARKOVIŠTĚ PRAGUE PRAGUE AIRPORT AIRPORT TERMINAL TERMINAL AND AND PARKING PARKING CC Terminál Terminál22 T2 T2

Cesty Cesty na/z na/z Letiště Letiště Praha Praha

BB

Terminál Terminál11 T1 T1

AA VIP VIP Schengenská Schengenská

Cargo Cargozóna zóna

Aviatická Aviatická

Terminál Terminál33 T3 T3

Příjezd Příjezd

Chomutov Chomutov

Výjezd Výjezd KKLetišti Letišti

Lipská Lipská

R7 R7

Směr SměrCentrum CentrumPraha Praha

Ostrava Ostrava Brno Brno Olomouc Olomouc Plzeň Plzeň Liberec Liberec Hradec HradecKrálové Králové České ČeskéBudějovice Budějovice Linz Linz Karlovy KarlovyVary Vary

D1 D1 D1 D1 D1 D1 D5 D5 R10 R10 D11 D11 R4 R4 R4 R4 R6 R6

Ústí Ústínad nadLabem Labem Berlin Berlin Dresden Dresden

R8 R8 R8 R8 R8 R8

PARKING PARKING CC

PARKING PARKING CC

50 50Kč Kčběhem běhemprvních prvních22hodin, hodin,potom potom40 40Kč Kčza zadalší dalšízapočatou započatou hodinu. hodinu.Za Zaprvní prvníden denmaximálně maximálně500 500Kč, Kč,za zakaždý každýdalší dalšíden den400 400Kč. Kč. Za Za5–14 5–14dnů dnů2000 2000Kč. Kč.

Covered Coveredparking: parking:CZK CZK50/hour 50/hourfor forthe thefirst firsttwo twohours, hours,CZK CZK40 40for for every everysubsequent subsequenthour hourup upto tomax. max.CZK CZK500 500for forthe thefirst firstday; day; CZK CZK400 400for forevery everysubsequent subsequentday; day;CZK CZK2,000 2,000for for5–14 5–14days. days.

Přepážky Přepážkypůjčoven půjčovenautomobilů automobilůprovozují provozujísvé svéslužby službyvvhale halevvpřízemí. přízemí.

Car Carrental rentalcounters countersare aresituated situatedon onthe theground groundflfloor. oor.

PARKOVÁNÍ PARKOVÁNÍ BUS BUS

BUS BUS PARKING PARKING

TERMINÁL TERMINÁL11––KRÁTKODOBÉ KRÁTKODOBÉPARKOVIŠTĚ PARKOVIŠTĚ––do do20 20minut minutstání stání zdarma. zdarma.Dále Dálepak pak100 100Kč Kčza zakaždou každoudalší dalšízapočatou započatoupůlhodinu. půlhodinu. TERMINÁL TERMINÁL22––do do20 20minut minutstání stánízdarma, zdarma,za zakaždou každoudalší dalšízapočatou započatou půlhodinu půlhodinupak pak50 50Kč. Kč.

TERMINAL TERMINAL11––SHORT SHORT-TERM -TERMPARKING PARKING––Up Upto to20 20minutes minutesparking parking

PLATEBNÍ PLATEBNÍ AUTOMATY AUTOMATY

PAYMENT PAYMENT MACHINES MACHINES

Platební Platebníautomaty automatyjsou jsouumístěny umístěnyvvodbavovací odbavovacíhale haleterminálu, terminálu, vevstupní vevstupníhale haleParkingu ParkinguCCnebo nebouuvýjezdu výjezduzzparkovišť. parkovišť. Opusťte Opusťte laskavě laskavě parkoviště parkoviště do do 20 20 minut minut po po zaplacení. zaplacení.

Payment Paymentmachines machinesare arelocated locatedin inthe thedepartures departureshall, hall,at atthe theParking ParkingCC

free freeof ofcharge. charge.Each Eachfollowing following30 30minutes minutes100 100CZK. CZK. TERMINAL TERMINAL22––Up Upto to20 20minutes minutesparking parkingfree freeof ofcharge, charge,each eachfollowing following 30 30minutes minutes50 50CZK. CZK.

entrance entranceand andat atcar-park car-parkexits. exits.Please Pleaseleave leavethe theparking parkingzone zonewithin within 20 20minutes minutesof ofpaying. paying. For Forfurther furtherinformation, information,see see24-hour 24-hourdispatch dispatchservice serviceat atdesk deskininParking ParkingCC

Bližší Bližšíinformace: informace:nepřetržitá nepřetržitádispečerská dispečerskáslužba službauupřepážky přepážkyParkingu ParkinguCCnebo nebona natelefonních telefonních

ororcall call220 220113 113408 408oror220 220114 114022. 022.

číslech číslech220 220113 113408 408aa220 220114 114022. 022.

review | 87 review review || 83 83


Pl Á áN n Ll E eT t IŠT iště AIRPORT ORT PL PLAN PL Ě || AIRP AN TERMINAL 1 OSTATNÍ STÁTY | NONSCHENGEN STATES

TERMINAL 2 STÁTY SCHENGENSKÉ DOHODY | SCHENGEN STATES Belgie | Belgium, Dánsko | Denmark, Estonsko | Estonia, Finsko | Finland, Francie | France, Island | Iceland, Itálie | Italy, Litva | Lithuania, Lotyšsko | Latvia, Lucembursko | Luxembourg, Maďarsko | Hungary, Malta | Malta, Německo | Germany, Nizozemsko | Netherlands, Norsko | Norway, Polsko | Poland, Portugalsko | Portugal, Rakousko | Austria, Řecko | Greece, Slovensko | Slovakia, INFORMACE | INFORMATION TRANSFEROVÁ PŘEPÁŽKA | TRANSFER DESK Slovinsko | Slovenia, Španělsko | Spain, Švédsko| Sweden, ODLETY | DEPARTURES PŘÍLETY | ARRIVALS Švýcarsko | Switzerland

34 16 60

57

64

25 26

59

14

28

23

35

24 13

13

29

72

30

27

36 15

32

14

56 54

12 30

20 19

SMĚNÁRENSKÉ AUTOMATY | CURRENCY EXCHANGE MACHINE

22

63

58 15

KANCELÁŘE LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ | AIRLINE OFFICES SMĚNÁRNA | EXCHANGE OFFICE

33

01 31

12 71

02

73

55 21

VRACENÍ DPH | TAX REFUND BANKOMAT | ATM PASOVÁ KONTROLA | PASSPORT CONTROL KONTROLA PALUBNÍ VSTUPENKY | BOARDING PASS CONTROL BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA | SECURITY CONTROL ÚSCHOVNA ZAVAZADEL | BAGGAGE DEPOSIT NADMĚRNÁ ZAVAZADLA | OVERSIZE BAGGAGE

31

REKLAMACE ZAVAZADEL | BAGGAGE OFFICE VÝDEJ ZAVAZADEL | BAGGAGE CLAIM

18

CELNÍ KONTROLA | CUSTOMS VYHLÍDKOVÁ TERASA | VIEWING TERRACE JEDNOSMĚRNÝ VÝCHOD | ONE-WAY EXIT

74

38

VIP SALONKY LETIŠTĚ PRAHA | PRAGUE AIRPORT’S VIP LOUNGES

17 61

BUSINESS SALONKY | BUSINESS LOUNGES

37

VÝSTAVA | EXHIBITION AUTOMAT S KVĚTINAMI | FLOWER VENDING MACHINE VÝTAH | LIFT TOALETY | TOILETS SPRCHY | SHOWERS MÍSTNOST PRO MATKY S DĚTMI | BABY ROOM

34

PŘEBALOVACÍ KOUT | BABY CHANGING AREA

65

DĚTSKÝ KOUTEK | CHILDREN‘S CORNER

18

MODLITEBNA | PRAYING AREA

33

STANOVIŠTĚ TAXI | TAXI STAND

19 20

21

ZASTÁVKA AUTOBUSU | BUS STOP

03 04

VEŘEJNÁ ČÁST/TRANZITNÍ ČÁST | PUBLIC AREA/TRANSIT AREA

20

PARKOVIŠTĚ | PARKING

08 16 17

RESTAURACE | RESTAURANTS

09

OBCHODY | SHOPS SLUŽBY | SERVICES

OBCHODY / SHOPS TRAVEL VALUE / DUTY FREE 01 DUTY FREE PERFUMERY 02 DUFRY SHOP 03 DUTY FREE & TRAVEL VALUE 04 DUFRY SHOP 05 BEST OF TRAVEL VALUE 06 DUFRY SHOP 07 AELIA DUTY FREE 08 DUFRY SHOP 09 DUTY FREE PERFUMERY 10 DUTY FREE & TRAVEL VALUE 11 DUFRY SHOP 12 DUTY FREE & TRAVEL VALUE 13 DUTY FREE SELECTION

84 88 | review

DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY, SUVENÝRY, SKLO / GIFTS, SOUVENIRS, CRYSTAL 22 EGERMANN 23 BLUE PRAHA 24 EGERMANN 25 SWAROVSKI 26 BLUE PRAHA 27 EGERMANN 28 MANUFAKTURA 29 BLUE PRAHA 30 SPARKYS 31 BLUE PRAHA 32 ERPET BOHEMIA CRYSTAL 33 EGERMANN

MÓDA A MÓDNÍ DOPLŇKY / FASHION AND FASHION ACCESSORIES 41 CZECH GARNET 42 4PM 43 SERGIO TACCHINI 44 MERCURY JEWELLERY BOUTIQUE 45 ROLLING LUGGAGE / NATURALLY CASHMERE 46 TAMUZ 47 HUGO BOSS 48 MERCURY JEWELLERY BOUTIQUE 49 LACOSTE, TOMMY HILFIGER 50 EMPORIO ARMANI 51 LONGCHAMP 52 CZECH GARNET

POTRAVINY A DELIKATESY / FOOD AND DELICATESSEN 62 BOHEMIA DELI 63 NEUHAUS 64 BOHEMIA DELI 65 BILLA KNIHY A ČASOPISY / BOOKS AND MAGAZINES 66 RELAY 67 RELAY 68 RELAY 69 RELAY-VIRGIN 70 RELAY

39


Pl Á áN n Ll E eT t IŠT iště AIRPORT ORT PL PLAN PL Ě || AIRP AN INFORMACE | INFORMATION TRANSFEROVÁ PŘEPÁŽKA | TRANSFER DESK ODLETY | DEPARTURES PŘÍLETY | ARRIVALS KANCELÁŘE LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ | AIRLINE OFFICES SMĚNÁRNA | EXCHANGE OFFICE SMĚNÁRENSKÉ AUTOMATY | CURRENCY EXCHANGE MACHINE VRACENÍ DPH | TAX REFUND BANKOMAT | ATM PASOVÁ KONTROLA | PASSPORT CONTROL KONTROLA PALUBNÍ VSTUPENKY | BOARDING PASS CONTROL BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA | SECURITY CONTROL ÚSCHOVNA ZAVAZADEL | BAGGAGE DEPOSIT NADMĚRNÁ ZAVAZADLA | OVERSIZE BAGGAGE REKLAMACE ZAVAZADEL | BAGGAGE OFFICE VÝDEJ ZAVAZADEL | BAGGAGE CLAIM CELNÍ KONTROLA | CUSTOMS VYHLÍDKOVÁ TERASA | VIEWING TERRACE JEDNOSMĚRNÝ VÝCHOD | ONE-WAY EXIT VIP SALONKY LETIŠTĚ PRAHA | PRAGUE AIRPORT’S VIP LOUNGES BUSINESS SALONKY | BUSINESS LOUNGES VÝSTAVA | EXHIBITION AUTOMAT S KVĚTINAMI | FLOWER VENDING MACHINE VÝTAH | LIFT TOALETY | TOILETS SPRCHY | SHOWERS MÍSTNOST PRO MATKY S DĚTMI | BABY ROOM PŘEBALOVACÍ KOUT | BABY CHANGING AREA DĚTSKÝ KOUTEK | CHILDREN‘S CORNER MODLITEBNA | PRAYING AREA

19

STANOVIŠTĚ TAXI | TAXI STAND

21

40

ZASTÁVKA AUTOBUSU | BUS STOP

35 32

VEŘEJNÁ ČÁST/TRANZITNÍ ČÁST | PUBLIC AREA/TRANSIT AREA PARKOVIŠTĚ | PARKING RESTAURACE | RESTAURANTS OBCHODY | SHOPS SLUŽBY | SERVICES

9

01 02

03

04

03 06 42

02

01

23 05

22

06

41

05 04 07 11

07 12 05

10 08

44 67 09

10

66 13

24

62

06 25 45

14 43

16

46 26 47 15

53 10 07 17

08 69 48 49

68 11

09

28 70

50

27

RESTAURANT LETIŠTĚ PRAHA / FAST FOOD RESTAURANT LETIŠTĚ PRAHA / FAST FOOD THE GLOBE RESTAURANT KFC WINE & MORE PILSNER URQUELL ORIGINAL RESTAURANT AIR PILSNER URQUELL BAR SUBWAY MCDONALD‘S BODEGA AEROPUERTO TAPAS-BAR & SMOKER‘S CAFÉ KFC NUDE JUICE BAR BRICCO EXPRESS CULTO CAFFE CIOCCOLATO

18

29

11

51

RESTAURACE / RESTAURANTS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

52

SLUŽBY / SERVICES 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

SANDWICH SHOP EL MUNDO DEL TABACO & CAFÉ LA TAZZA PORTO CAFÉ RESTAURANT SHORTY‘S PUB BRICCO EXPRESS DECANTO ICE & FRUIT FOLLOW ME CAFÉ BLACK AND WHITE CAFÉ MATTONI GR@ND CAFÉ SWEET HOME CAFÉ PIZZERIA PILSNER URQUELL ORIGINAL RESTAURANT COKE POINT

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

KONGRESOVÝ SÁL / CONGRESS HALL MĚSTSKÁ POLICIE / MUNICIPAL POLICE KOOPERATIVA ČESKÁ POŠTA / POST OFFICE SKY RELAX HOTEL TRANZIT AMBULANCE MEDITRANS MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA / PUBLIC TRANSPORT AAA RADIOTAXI 1.1.1. RADIOCAB TAXI BALENÍ ZAVAZADEL / BAGGAGE WRAPPING AUTOMAT NA POHLEDNICE / POSTCARD VENDING MACHINE FOTOKABINA / PHOTO BOOTH BALENÍ ZAVAZADEL / BAGGAGE WRAPPING

review | 85 89


lE e TA ta DLOV dl ov Y ý PA paR rK k || FL FLEET L EE T 10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

AIRBUS A321 – 200

2 212

20 100 kg 89 000 kg

34,09 m

850 km/h

44,51 m

3950 km

AIRBUS A320 – 200

8 156/162 34,09 m 37,57 m

16 992 kg 75 500 / 73 500 kg 850 km/h 4100 km

AIRBUS A319

9 135 34,10 m 33,84 m

16 200 kg 68 000/ 70 000/ 75 500 kg 850 km/h 3360 km

90 | review


lE e TA ta DLOV dl ov Y ý PA paR rK k || FL FLEET L EE T 10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

BOEING 737 – 500

8 108

14 146 kg 52 999 kg

28,89 m

790 km/h

29,79 m

2600 km

ATR 42 – 500

7

4906 kg

46

18 600 kg

24,57 m

540 km/h 1594 km

Počet letadel | Number of Aircraft

Užitečný náklad | Payload (kg)

Počet cestujících | Seating Capacity

Vzletová hmotnost | Take-off Weight (kg)

Rozpětí křídel | Wingspan (m)

Cestovní rychlost | Cruising Speed (km/h)

Délka letadla | Length of Aircraft (m)

Dolet s maximálním počtem cestujících | Range with Maximum Seating Capacity (km)

review | 91


dá r ky | gifts

Výběr novinek ze Sky Shopu Českých aerolinií A selection of new products from Czech Airlines Sky Shop Dámské parfémy Women’S fragrances

Calvin Klein CK One Summer

neW

Edp 100 ml Cena/Price

840 Kč

approx.

33.60

Giorgio Armani Acqua di Gioia Edp 50 ml Cena/Price

1240 Kč

Paco Rabanne Lady Million Edp 50 ml Cena/Price

1310 Kč

92 | review

approx.

52.40

approx.

49.60


dá r ky | gifts

Pánské parfémy Men’S fragrances

neW Giorgio Armani ACqua Di Gio Edt 100 ml Cena/Price

1590 Kč

approx.

63.60

neW Davidoff Cool Water Edt 75 ml Cena/Price

910 Kč

approx.

36.40

Calvin Klein Coffret for men Edt 50 ml Cena/Price

930 Kč

approx.

37.20

review | 93


dá r ky | gifts

Kosmetika Cosmetics

Lancome Star Bronzer Intense Cena/Price

820 Kč

approx.

32.80

neW Dior Cannage Couture Collection Cena/Price

1640 Kč

L’Oréal Million lashes mascara Cena/Price

510 Kč

94 | review

approx.

20.40

approx.

65.60


dá r ky | gifts

Hodinky Watches

neW ELLE Dual Time watch for lady Cena/Price

2490 Kč

approx.

99.60

Aviator Aviator Ladies Interchangeable Strap Watch

neW

Cena/Price

2490 Kč

approx.

99.60

neW

Oxygen Dual Time Globe Trotter for Men Cena/Price

3150 Kč

approx.

126

review | 95


dá r ky | gifts

Doplňky Accessories

neW

Ray-Ban Aviator Cena/Price

2990 Kč

approx.

119.60

Lifetrons Capsule Speaker Cena/Price

880 Kč

96 | review

approx.

35.20


dá r ky | gifts

Šperky Jewellery

ELLE Set necklace + earring

neW

Cena/Price

2490 Kč

approx.

99.60

Ella Morissa Magic Box Cena/Price

880 Kč

approx.

35.20

Další produkty naleznete v katalogu Sky Shop. More products in the Sky Shop brochure.

review | 97


dá r ky | gifts Nabídka platí do vyprodání zásob. Offer valid while stocks last.

speciální nabídka SPECIAL OFFER

–20 % Akahsi Ultimate charger Původní cena/Price

920 Kč Nová cena/New Price

730 Kč

approx.

29.20

–20 % Calvin Klein CK one summer Původní cena/Price

890 Kč Nová cena/New Price

710 Kč

Lancome “La Collection” Miniatures Set

–20 %

Původní cena/Price

950 Kč Nová cena/New Price

760 Kč

98 | review

approx.

30,40

approx.

28.40


Ekonomika stagnujE. POLITICKÁ SITUACE NESTABILNÍ. Zdravotnictví v kriZi. VE SPORTU STŘÍDÁ VÝHRA PROHRU. KULTURA BEZ DOTACÍ. POČASÍ PROMĚNLIVÉ...

Když nechcete vědět víc,

nečtěte Euro! Nová tvář týdeníku

Je dobré vědět.


©2011 Harry Winston, Inc. Midnight Automatic 42mm, harrywinston.com

Mariánskolázeňská 23 (Hotel Carlsbad Plaza) • Lázeňská 3 • Stará Louka 62 • 360 01 Karlovy Vary • Czech Republic Tel./fax: +420 353 585 085 • mob.: +420 775 269 807 • azra@azra-cz.com

Review_4_2011_web  

webove PDF Review 4/2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you