Page 1

july–august 2010

PERLA JADRANU

DUBROVNÍK

THE PEARL OF THE ADRIATIC

DUBROVNÍK

Váš osobní výtisk | Your personal copy

| www.czechairlines.com |


 

,("&!'!"$!"+($-( $ ) !" ! " !" #  % !*


| OBSAH | CONTENT

6 8 16

24 32

38 44

50 

56 62

68 

 72 86

90 94 96 98 100 103 106 108 110 112 116

ČLÁNKY | ARTICLES Div Česka | Czech wonder Navigátor | Navigator Profil | Profile Sandra Moscoso – nebojácná toreadorka | Sandra Moscoso – The fearless female bullfighter Destinace | Destination Dubrovník – perla Jadranu | Dubrovník – The Pearl of the Adriatic Místa a lidé | Places and people David Radok – Vážím si vody, co teče v řece | David Radok – I appreciate water flowing in the river Kompas | Compass Vltava lemovaná kulturním bohatstvím | Vltava lined by cultural heritage Destinace | Destination Dublin ©město guinnessu, umělců iextravagance | Dublin – City of Guinness, artists and extravagance Česká stopa | Czech footprint Diamant už není králem | Diamonds are no longer king Destinace | Destination Řím – prázdniny ve Věčném městě | Rome – Holiday in the Immortal City Osobnost na palubě | Personality on board Klára Kollárová – létající sommeliérka | Klára Kollárová – The flying sommelier Knižní tip | Book tip Benjamin Tuček – Matrace | Benjamin Tuček – The Mattress Životní styl | Life style Reportáž z Českých aerolinií | Reportage from Czech Airlines Reportáž psaná z kokpitu | A report written in the cockpit

24

44

SERVIS | SERVICE Program OK Plus | OK Plus Programme Střípky | News Na palubě | On board Mapy | Maps Terminál | Terminal Užitečné informace | Useful information SkyTeam Letadlový park | Fleet Rezervační kanceláře Českých aerolinií | Czech Airlines’ booking offices Sky Shop & Duty Free

56

TĚŠÍME SE NA VAŠE NÁZORY NA REVIEW. POSÍLEJTE JE, PROSÍM, NA | YOUR OPINIONS OF THE REVIEW WOULD BE MUCH APPRECIATED. PLEASE, SEND THEM TO: review@csa.cz, České aerolinie, Jana Kašpara 1, 160 00 Praha 6, Czech Republic PRO ČESKÉ AEROLINIE VYDÁVÁ | FOR CZECH AIRLINES PUBLISHED BY: Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7 – Troja, tel.: +420 244 023 101, e-mail: info@bpublishing.cz, www.bpublishing.cz REDAKČNÍ RADA | EDITORIAL BOARD: Barbora Kubíčková, Ingrid Slívová, Hana Hejsková, Magdaléna Chvalinová, Rudolf Král INZERCE | ADVERTISING: Marek Hammerschmied, tel.: +420 244 023 223, +420 774 075 614, David Řezáč, tel.: +420 244 023 215, +420 774 123 057. Vydavatel neručí za obsah inzerátů. | The publisher is not responsible for the content of advertisements. TISK | PRINT: Slovenská Grafia, a. s. Tiskové chyby vyhrazeny. REVIEW VYCHÁZÍ JAKO DVOUMĚSÍČNÍK. | THE REVIEW IS PUBLISHED BI-MONTHLY. Registrace Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 16853

4


Zámek Orlík Chateau Orlík První zmínky o malebné stavbě posazené na

The first mentions of the picturesque edifice

skalnatém výběžku nad Vltavou pocházejí již ze

located on a rocky spur over the Vltava date as far

13. století. Tehdy to byl dřevěný hrádek fungující

back as the 13th century. At that time it was a small

jako celnice pro lodě převážející zboží po řece.

wooden fortress that served as a custom-house for

V současné době je zámek v majetku Jana

boats transporting goods on the river. At present the

Schwarzenberga, kterému správu nad rodovým

chateau is owned by Jan Schwarzenberg, who was

panstvím přenechal jeho otec, známý český politik

granted administration of family property by his father,

Karel Schwarzenberg.

a well known Czech politician Karel Schwarzenberg.


STRANY | PAGES 32–43 ▶


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Alfons Mucha a jeho Slovanská epopej Alfons Mucha and his Slav Epic Monumentální dílo věhlasného secesního malíře Alfonse Muchy zachycuje dějiny českého národa a dalších Slovanů. Cyklus dvaceti velkoformátových pláten znázorňuje např. Jana Amose Komenského nebo Mistra Jana Husa při kázání v Betlémské kapli. Muchovi trvalo osmnáct let, než tento skvost dokončil, poté jej daroval Praze. V současné době je možné vidět Slovanskou epopej na zámku v Moravském Krumlově, kam byla po druhé světové válce převezena. O umístění v Praze, jak si autor přál, se stále jedná. Více na www.epopej.cz The monumental artwork by the renowned Art Nouveau artist Alfons Mucha portrays the history of the Czech nation and other Slavs. This series of twenty large-format canvases for example depicts Jan Amos Comenius, or priest Jan Hus preaching in the Bethlehem Chapel. It took Mucha 18 years to complete this masterpiece, which he donated to the city of Prague. Nowadays it is possible to view the Slav Epic in the castle of Moravský Krumlov where it was moved after WWII. Putting it on display in Prague, as its author wished, is still the subject of tortuous negotiations. For more visit www.epopej.cz

Letní shakespearovské slavnosti Summer Shakespeare fest Všem milovníkům tvorby Williama Shakespeara, ale nejen jim, se doslova zatají dech, když uvidí některé z jeho děl inscenované pod širým nebem. Největší a zároveň nejstarší shakespearovský open-air festival se těší nebývalému zájmu české i zahraniční veřejnosti. Pražský, Brněnský, Slezskoostravský nebo Bratislavský hrad se tomuto festivalu otevřely, a daly tak představení zcela jiný rozměr. Vrátit se do časů Williama Shakespeara můžete od 24. června do 4. září. Premiérou již 16. ročníku je napínavý příběh Jindřicha IV. Více na www.shakespeare.cz All lovers of William Shakespeare’s writing, and plenty of other people besides, will be thrilled to see some of his plays staged in the open air. The largest and oldest open-air Shakespeare festival enjoys unrivalled attention from both Czech and foreign audiences. The castles in Prague, Brno, Silesian Ostrava or Bratislava have opened up their gates to the festival, giving it a totally different dimension. You can revisit the times of William Shakespeare from June 24 to September 4. Due to premiere this year, the festival’s 16th, is the dramatic story of Henry IV. More at www.shakespeare.cz

8


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

V České republice se opět rozezní jazz The Czech Republic goes jazz crazy Jubilejní 5. ročník mezinárodního jazzového festivalu Bohemia Jazz Fest se opět ponese ve znamení významných osobností. Návštěvníci se mohou těšit nejen na světoznámého jazzového kytaristu Rudyho Linku, který je zakladatelem a organizátorem festivalu, ale i na výborná uskupení jako Stanley Clark Group nebo Larry Carlton Trio. Festival bude 13. července tradičně zahájen na Staroměstském náměstí v Praze a poté bude pokračovat do dalších českých měst. Zakončení proběhne 25. července v Českých Budějovicích, kde se udílí i mezinárodní cena Bohemia Jazz Award. Více na www.bohemiajazzfest.cz The 5th year of the international jazz festival Bohemia Jazz Fest will once again deliver some leading figures of the world of jazz. Besides world-famous guitarist and the festival’s founder and organiser Rudy Linka, jazz aficionados can also look forward to such great bands as the Stanley Clark Group or the Larry Carlton Trio. True to tradition, the festival will launch in the Old Town Square in Prague, before moving to other Czech cities. The closing concert will take place on July 25 in České Budějovice, where the international Bohemia Jazz Award will be presented. More at www.bohemiajazzfest.cz

Květinový koberec bude k vidění v Bruselu A carpet of flowers in Brussels Každé dva roky zahalí náměstí Grand Place v Bruselu na tři dny květiny. Téměř sedm set tisíc begonií různých barev a tvarů vytvoří nádherný květinový koberec. Ústřední motiv je pokaždé jiný, jak bude koberec vypadat, se rozhoduje téměř rok dopředu. Letos náměstí Grand Place rozkvete 12. srpna a k vidění pro veřejnost bude 13. až 15. srpna, vždy od 9 do 23 hodin. Sledovat květinový koberec v plné kráse budou moci návštěvníci belgické metropole i z balkonu historické radnice, která bude pro tento účel mimořádně otevřena. Více na www.flowercarpet.be Every two years La Grand Place gets blanketed in flowers. Almost 700,000 begonias of various colours and shapes create a gorgeous floral carpet. The principal theme is always different and the way the carpet will look is decided almost a year in advance. This year La Grand Place square will blossom on August 12 and will be open to the public from August 13 to 15, always from 9 am to 11 pm. Visitors to the Belgian capital will also be able to view the full splendour of the flower carpet from the balcony of the historic town hall, which will be opened to the public just for this occasion. More at www.flowercarpet.be

9


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Letošní Tour de France dá závodníkům zabrat This year’s Tour de France will take its toll on the competitors Na nejslavnějším cyklistickém závodu se bude hlavně stoupat. Letos je tomu 100 let, co se závodníci proháněli v Pyrenejích poprvé, proto právě tato oblast bude tvořit dominantní část závodu. Tour de France začne 6. července v Rotterdamu a dále bude pokračovat proti směru hodinových ručiček přes Belgii do Francie, do Alp, Pyrenejí a nakonec do Paříže. Trať o délce 3596 km ujedou závodníci za 21 dní, včetně dvou volných, určených především napřesuny. Více na www.letour.fr During the course of the most famous bicycle race they will be mostly going uphill. This year marks a full 100 years since the contestants first raced through the Pyrenees, so this region will become the dominant part of the race. The Tour de France starts in Rotterdam on July 6 and continues anticlockwise through Belgium, France, the Alps, the Pyrenees and finally to Paris. The competitors will cover the course of 3,596 kilometres in 21 days, including two free days that are mainly used for transfers. Moreat www.letour.fr

Cartier na Pražském hradě Cartier at Prague Castle Výstava, která při svém putování ozdobila nejvýznamnější výstavní síně v Evropě, Americe, ale i Asii, zavítá do Čech. Více než 350 výjimečných a historických šperků, hodinek a dalších luxusních předmětů této renomované značky bude k vidění v Jízdárně Pražského hradu od 9. července do 17. října. Návštěvníci se mohou těšit na inspirující cestu, která jim představí 160 let existence této značky, to, co ovlivnilo její tvorbu, i biografické příběhy známých majitelů.Více na www.cartiervystava.cz An exhibition that, on its wandering around the world, adorned the most prominent exhibition halls in Europe, America and also Asia heads to the Czech Republic. More than 350 exceptional and historical jewels, watches and other luxurious items by this renowned brand can be seen in the Riding Hall of the Prague Castle from July 9 till October 17. Visitors may look forward to an inspiring journey that will present 160 years of existence of the brand, what influenced its production, as well as life stories of famous owners. More at www.cartiervystava.cz

10


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Vážná hudba pro širokou veřejnost, to je BBC Proms Classical music for a broad public, that’s the BBC Proms Proms neboli promenádní koncerty mají v Anglii více než stoletou tradici. První takový koncert se konal v Londýně již 10. srpna roku 1895. Hlavní myšlenkou bylo zpřístupnit koncerty vážné hudby široké veřejnosti. BBC Proms se konají v Royal Albert Hall a stále se těší nebývalému zájmu. Návštěvníci si totiž mohou, i když vstoje, poslechnout koncert klasické hudby za pouhých 5 liber. Letošní ročník věnovaný 150. výročí narození Gustava Mahlera proběhne od 16. července do 11. září. Více na www.bbc.co.uk/proms/2010 Proms, or promenade concerts, have a tradition in England that stretches back more than a hundred years. The first such concert took place in London on 10 August 1895. The main idea was to make concerts of classical music accessible to the general public. The BBC Proms staged in the Royal Albert Hall continue to enjoy enormous interest and attention. The cheapest concert tickets, costing just five pounds, can be had by those willing to stand. This year’s Proms is devoted to the 150th anniversary of birth of Gustav Mahler and will run from July 16 to September 11. More at www.bbc.co.uk/proms/2010

inzerce

A PLACE TO CALL HOME 269 RENTAL APARTMENTS IN THE HEART OF PRAGUE BRAND NEW FULLY FURNISHED APARTMENTS

WWW.ALBERTOV.EU LOCATION IS EVERYTHING

ALBERTOV RENTAL APARTMENTS – PROJECT OF CTR GROUP a.s.


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Mezinárodní soutěž ohňostrojů slaví 20. výročí International fireworks competition celebrates its 20th birthday Nadšenci z řad odborné i divácké veřejnosti se již 20 let sjíždějí do Hannoveru, aby se mohli podívat, nebo naopak předvést ohňostroj, u kterého se bude tajit dech. Každé představení trvá okolo 25 minut a je podpořeno správně zvolenou hudbou a často i divadelním představením. Letošní jubilejní ročník je nazván Nejlepší z nejlepších a v jeho rámci představí svůj um zástupci vítězných zemí z minulých ročníků. Takže se můžete těšit na ohňostroje z Německa, Austrálie, Itálie, Švédska nebo Číny. Více na www.hannover.de For twenty years, firework enthusiasts and professionals have been coming to Hannover to witness or produce firework displays that take your breath away. Each performance lasts around 25 minutes and is supported by carefully selected music and often even a theatre show. At this year’s jubilee event, entitled “The Best of the Best”, representatives of previous winners will compete again. You can therefore look forward to fireworks from Germany, Australia, Italy, Sweden or China. More at www.hannover.de

Festival v Aarhusu Aarhus festival Akce, která reflektuje události daného roku, bude k vidění od 27. srpna do 5. září v dánském městě Aarhus. Patronkou festivalu je královna Markéta II., tématem pro tento rok budou sousedé. Prostřednictvím různých forem umění, ale i sportu či zábavy pro děti bude návštěvníkům demonstrována potřeba uvědomit si, že na světě nejsme sami. V minulých ročnících se festival při příležitosti 200. výročí narození Hanse Christiana Andersena věnoval tvorbě tohoto spisovatele.Více na www.aarhusfestuge.dk An event reflecting the events of the given year can be seen from August 27 to September 5 in the Danish city of Aarhus. It is held under the patronage of the Queen Margarethe II, and this year the theme will be Neighbours. Through different forms of art – but also sports or entertainment for children – visitors will be confronted with the need to realise that we are not alone in the world. The past years of the festival, celebrating the occasion of the 200th anniversary of the birth of the author, were for example devoted to the writings of Hans Christian Andersen. More at www.aarhusfestuge.dk

12


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Na festivalu Libertas se promítá pod širým nebem Open-air film screenings at the Libertas festival Chorvatský Dubrovník nabízí mnohá povyražení. Například od 2. července se tu po čtyři dny koná již 6. ročník filmového festivalu Libertas. V letních kinech Jadran a Lapad, ale i na městské pláži Banje budete moci spatřit soudobou tvorbu evropských a především balkánských filmařů. Během uplynulých let festival navštívily i mnohé celebrity jako například herec Woody Harrelson. Více na www.libertasfilmfestival.com

KONÁ SE Umění 17. července–2. srpna: výstava Starověké řecké civilizace ... věčnou inspirací, Národní archeologické muzeum, Atény, Řecko 27.–29. srpna: festival na podporu muzeí, umění a řemesel Muzeumsurferfest, Frankfurt, Německo Divadlo 7.–27. července: divadelní Festival d’Avignon, Francie Hudba 26. června–22. července: mezinárodní hudební festival Prague Proms, Praha 2.–11. července: jazzový festival vKodani, Dánsko 26. července: Diana Krall v Madridu 6. srpna: koncertLeonarda Cohena, Oslo, Norsko 20. srpna: U2 na Olympijském stadionu v Helsinkách

The Croatian town of Dubrovnik has much to offer. From July 2, for example, the 6th Libertas Film Festival will be on. Contemporary European and above all Balkan films will be screened in the open-air Jadran and Lapad cinemas and also on the city beach of Banje. In past years the festival has been attended by many celebrities, for example the actor Woody Harrelson. More at www.libertasfilmfestival.com

Ostatní 14. července: Dobytí Bastily – statní svátek a oslavy v ulicích, Paříž, Francie 29.–30. srpna:Notting Hill karneval, Londýn, Velká Británie 18. září–3. října:Oktoberfest – 200. ročník největšího pivního festi valu na světě, Mnichov, Německo

WHAT’S ON Art July 17–August 2: Ancient Greek Civilisations ...Eternal Inspiration, National archeological muzeum, Athens, Greece August 27–29: festival for the promotion of museums, arts and crafts Muzeumsurferfest, Frankfurt, Germany Theatre July 7–27: Avignon theatre festival, France Music June 26–July 22: Prague Proms International Music Festival, Prague July 2–11: Copenhagen Jazz Festival, Denmark July 26: Diana Krall, Madrid, Spain August 6: Leonard Cohen, Oslo, Norway August 20: U2, Olympic stadium, Helsinki, Finland Other July 14: Bastille Day – state holiday and celebrations in the streets of Paris, France August 29–30: Notting Hill Carnival, London, UK September 18–October 3: Oktoberfest, 200th year of the biggest beer festival in the world, Munich, Germany

14


| PROFIL | PROFILE Text Bjoern Goettlicher/TCS Foto TCS

Nebojácná toreadorka The fearless female bullfighter

Sandra Moscoso Býčí zápasy, to je svět, ve kterém vládnou

Bullfighting is a male-dominated world where

muži a kde ženy nikdy nehrály důležitou roli,

women have never traditionally played an

přestože několik se jich o to pokusilo. Jednou

important role, although a few have dared to try.

z nich je mladá andaluská dívka s neobvyklým

One of them is a young Andalusian girl with an

snem. Sandra Moscoso z města Jeréz de la

unusual dream. Sandra Moscoso, from Jeréz de la

Frontera.

Frontera. ▶


| PROFIL | PROFILE

▴ Zápas v Maestranze, velké aréně v Seville, je jednou z met toreadorského úspěchu A performance in the Maestranza, the arena of Sevilla, is one of the landmarks of a bullfighter’s success ▶ Do tréninku je třeba vkládat stejné emoce jako do opravdového zápasu Training requires the same amount of emotions as a real fight

P

rvní, co mě zaujalo, bylo okolí Jerézu de la Frontera: rozsáhlá vlnící se krajina, celá zelená začínajícím létem. A pak to byli býci, které jsem sledoval z okna našeho pronajatého auta. Jako černé stíny se objevovali na kopcích, někdy za stromy a někdy nebezpečně blízko u cesty, kde nás od nich odděloval jen rozviklaný plot z ostnatého drátu.

T

he first thing that stood out was the landscape around Jeréz de la Frontera: a vast, undulating countryside turned green by the early summer. And then there were the bulls, which I was expecting to see through the windows of our rental car. Like black shadows they appeared on the hillsides, sometimes behind trees and sometimes dangerously close to the road, only separated from us by a flimsy barbed wire fence.

KDYŽ VÁM BÝK ZASTOUPÍ CESTU

Jel jsem tam navštívit chovnou býčí farmu, abych si promluvil s farmářem a nafilmoval divoké býky na pastvině. Jak jsme v džípu skákali přes vyježděné jámy na poli, farmář mi oznámil, že někdo bude muset vystoupit – ven z bezpečí auta – a otevřít a zase zavřít bránu. Myslel to úplně vážně a mně se v té chvíli udělalo úzko, protože vystoupit ven mezi býky, přestože se jen mírumilovně pásli, se mi za žádnou cenu nechtělo. Poté, co jsem to udělal, jsem si postupně začal uvědomovat, jaké to je, postavit se do cesty pětisetkilovému bojovnému zvířeti. A můj respekt vůči mladé toreadorce Sandře Moscoso vzrostl ještě víc. Sandru, která je, technicky vzato, pořád ještě novillera (začátečnice, která se zaučuje), jsem poprvé po18

WHEN BULLS BLOCK THE ROAD

I was there to visit a bull-breeding farm, to speak with the farmer and to film the wild bulls on the move, with their powerful hooves thundering on the pasture. As we drove over the rutted potholes of the field in our jeep, the farmer pointed out to me that someone had to get out – out of the safe confines of the vehicle – to open and close the gates. He told me quite seriously, and I became very uneasy, because getting out among the bulls, although they were grazing peacefully, was something I didn’t really want to experience under any circumstances. When I did it slowly became clear to me, what it meant to place yourself in the path of a 500 kg combat animal. And my respect for


| PROFIL | PROFILE

tkal v restauraci uprostřed pastvin. Pili jsme cortado (espreso s trochou mléka) a jedli croissanty. Útlá přitažlivá dvacátnice přišla v doprovodu señora Lossana, svého manažera a trenéra, který jí pomáhal projít naším rozhovorem a který, jak jsem se později dověděl, také kdysi býval toreadorem.

VYROSTLA JSEM NA RANČI, KDE SE CHOVALI BÝCI, V ATMOSFÉŘE PROSTOUPENÉ SVĚTEM BÝČÍCH ZÁPASŮ. Sandra se mi nejdříve zdála odměřená a plachá. Během naší spolupráce na dokumentu se ale mladá Andalusanka postupně otevřela a já svůj počáteční dojem brzy poupravil. Když jsem ji nakonec viděl před býkem, působila úplně jinak a já jsem užasl nad jejími schopnostmi v aréně. Je výjimečně silná, neobvykle troufalá a odvážná, žena beze strachu a s neuvěřitelnou vůlí a mocí vytrvat. Její střetnutí s býky byla pokaždé působivá. Býci ji docela často vyvedli z rovnováhy, někdy dokonce i rohy… Nebezpečné zvíře bylo tak blízko, ale ona se pokaždé znovu postavila a nenechala se odradit. Mohli jste vycítit její soustředění a její lásku k životu toreadora. KRÁSKY A ZVÍŘATA

„Vyrostla jsem na rodinném ranči, kde se chovali býci, v atmosféře prostoupené světem býčích zápasů,“ vysvětluje Sandra. „Když mi bylo osm, poprvé jsem se postavila tváří v tvář mladému býkovi. Už tehdy jsem byla zvědavá, ale ještě jsem si nebyl jistá, jestli se právě toto má stát mým povoláním. V den, kdy můj otec ranč prodal, jsem si uvědomila, že v mém životě něco chybí, že soužití s býky mě naplňovalo, a tak jsem se zapsala do toreadorské školy. Tehdy jsem se stala toreadorkou.“ Torero je symbolem Španělska – symbolem mužnosti a machismu, stejnou měrou milovaný i nenáviděný. I tady lidé býčí zápasy často tvrdě kritizují; v zahraničí jsou většinou odsuzovány jako krutý a krvavý folklór. Zajímalo mě, jakou roli v tomto mužském světě hrají ženy. Odjakživa existovaly toreadorky, které byly jen krok od toho, prorazit v této poslední profesi ve Španělsku, které pořád dominují muži. Jednou z prvních byla Nicolesa Escamilla přezdívaná La Pajuerela. Má své místo také v dějinách umění, jelikož malíř Francisco Goya ji zobrazil ve svých rytinách na připomínku této v 18. století výjimečné události. Rytiny jsou stále k vidění v madridském Pradu. Vzpomeneme si i na Marii Salomé Rodriguez zvanou La Reverte, protože když byly v roce 1908 ženy 19

Sandra Moscoso, the young female bullfighter, grew even greater. I first met Sandra, who’s technically still a novillera (a novice in training), at a restaurant amid the bull pastures. We drank a cortado (espresso with a little milk added), and ate croissants. The diminutive and attractive 20-year-old was accompanied by Señor Lossano, her manager and coach, who shepherded her through the interview, and who, as I later discovered, was also once a bullfighter. Sandra seemed at first to be very reserved and shy. But over the course of working with her on the documentary, the Andalusian woman gradually opened up and I soon modified my original opinion. When I finally saw her in front of a bull, she appeared in another guise altogether, and I was astonished by her skills in the arena. She is very strong, unusually daring and courageous, a woman without fear and with an incredible will and staying power. Her times with the bulls were always impressive. Pretty often the bulls would knock her off balance, sometimes even with their horns, the dangerous animal was so close to her, but she always stood up again and was never put off by such setbacks. You could sense her focus and her love for the life of the bullfighter. BEAUTIES AND THE BEASTS

“I grew up on the family ranch where we raised bulls, in an atmosphere dominated by the world of bullfighting,” Sandra explains. “When I was only eight years old, I stood face to face with a young bull for the first time. I was already curious about it, but I wasn’t sure about my vocation. The day my father sold the ranch, I realised something was missing from my life, that ▶


| PROFIL | PROFILE

the bull fulfilled me, and I enrolled at the bullfighting school. It was then I became a bullfighter.” The torero is a symbol of Spain; a symbol for manliness and machismo, loved and hated in equal measure. Even here the bullfight is heavily criticised in many

I BELIEVE BULLFIGHTING IS A PROFESSION THAT CAN BE PRACTISED BY ANYONE WHO IS CAPABLE OF FIGHTING.

▴ Láska ke zvířatům v protikladu k nelítostnému boji – život toreadora je plný paradoxů… A love for animals versus merciless fight – a bullfighter’s life is full of paradoxes… ▶ I cvičné zápasy s mladými býky mohou přinést dramatické okamžiky Training fights with young bulls can bring dramatic moments, too

vypovězeny z arény, ona odhalila, že je ve skutečnosti mužem. Jestli se objevil/a v aréně i po tomto odhalení, nebylo zaznamenáno. Zákaz skončil v roce 1934 a nová éra ohlásila příchod jisté Juanity Cruz. Její úspěch bohužel neměl dlouhého trvání, jelikož po španělské občanské válce byly ženy z arén znovu vyhnány, což znamenalo, že Chilanka Conchita Citrón, jejíž hlas je stále uchován v rozhlasových archivech, mohla ve Španělsku zápasit pouze na koni. Přesto si ale v 50. letech vydobyla velkou popularitu. ŽENÁM VSTUP ZAKÁZÁN

Při návštěvě většiny španělských toreadorských škol si všimnete, že se cvičení obvykle účastní několik žen, které bez problémů konkurují mladým mužům svými ladnými pohyby, jež dokážou přivést dav k šílenství. Eduardo Ordoñez, ředitel Escuela Municipal de Tauromaquia v Jérezu de la Frontera, je přesvědčen, že jediný důvod, proč v tomto sportu pořád dominují muži, je ten, že stát se toreadorem touží víc mužů než žen. „Jsem si jistý, že jednoho dne bude tento předsudek překonán,“ říká. „Je ale pravda, že býčí zápasy jsou obecně šovinistické, a jejich historie to jasně potvrzuje. S výjimkou pár mužů, kterým nevadí zápasit po boku žen, obecně většina nejvýznamnějších manažerů a důležitých osobností netoleruje představu ženy, která by se stala významnou figurou býčích zápasů. Lhal bych, kdybych tvrdil, že býčí zápasy plně otevřely dveře ženám. Myslím, že dveře jsou otevřené napůl, a zatím netušíme, kdo to změní.“ 20

places; outside the country it is usually dismissed as cruel and bloody folklore. What interested me was the question of what role women played in this male-dominated world. There have always been women bullfighters (the last one being Christina Sanchez, according to Señor Lossano), who nearly made the breakthrough in this, the last occupation in Spain that is still a man’s domain. One of the first women was Nicolesa Escamilla, ‘La Pajuerela’. She was also relevant in art history since the painter Francisco Goya made engravings of her to commemorate the landmark event in the 18th century. They can still be seen in the Prado in Madrid. We also remember Maria Salomé Rodriguez, ‘La Reverte’, because when women were banned for the arena in 1908, she revealed that she was actually a man. Whether ‘she/he’ made more appearances in the ring after this revelation is not recorded. The period of prohibition was repealed in 1934, and the new era heralded the arrival of a certain Juanita Cruz. However, her success was short-lived as the ban was re-imposed after the Spanish Civil War, meaning that the Chilean Conchita Citrón, of whom radio recordings still survive, was only allowed to fight in Spain on horseback. Ms. Citrón nevertheless achieved great popularity in the 1950s. NO ENTRANCE FOR WOMEN

When you visit most of the many Spanish bullfighting schools, you’ll notice that there are usually several women participating in the exercises, and competing easily with the young men with those graceful movements that can whip crowds up into a rapturous frenzy. Eduardo Ordoñez, director of the Escuela Municipal de Tauromaquia in Jérez de la Frontera, believes the only reason the sport is still male-dominated is that there are simply more men than women who want to become bullfighters. “I believe one day the prejudices can be shattered,” he says. “But it is true that bullfighting in general is chauvinistic, and its history clearly shows that. With the exception of a few men who aren’t bothered by fighting alongside women, the most


| PROFIL | PROFILE

Impresário býčích zápasů Tomás Entero dodává: „Sledoval jsem kariéry několika žen, které si pro sebe chtěly vybojovat místečko. Není to jednoduché, protože mužský šovinismus ve světě býčích zápasů pořád existuje. Když chce žena zapůsobit, musí se opravdu velice snažit a musí pracovat o hodně víc, aby ji mužští toreadoři přijali do seznamu velkých jmen. Toreadoři jsou většinou rozrušeni vítězstvím jakéhokoli kolegy, tak si představte, je-li tímto kolegou žena.“ Známí toreadoři jako Enrique Ponce nebo velice oblíbený Jesulín de Ubrique (o jehož inteligenci, či spíše jejím nedostatku Španělé vyprávějí vtipy) ženám k získání pocitu, že mezi ně patří, příliš nepomohli. Ale Salvador Vega z mladé a nové generace toreadorů rozhodně popírá, že by jakékoli předsudky vůči ženám pořád přetrvávaly. „Objeví-li se žena, která přitáhne davy lidí do arény, nemyslím si, že ostatní hvězdy býčích zápasů budou protestovat, protože z toho budou těžit i ony. Program býčích zápasů s velkými jmény plní arény a také naplňuje vzduch očekáváním,“ říká. TOREADOR NA 120 %

Mladá novillera Sandra Moscoso si plně uvědomuje, že její cesta nebude lehká. Její motivací je prostě stát se lepší. „Jestli do toho kolega dá sto procent, já jej musím překonat a dát do toho sto deset nebo sto dvacet, protože jsem žena. Vždy musím být daleko před ním,“ říká. Vnímá počáteční skepticismus davu, který se ale obvykle promění v přijetí. „Pokaždé vidím pohledy, které říkají: jak může holka zápasit s býkem? Když pak ale lidé vidí, co dělám tváří v tvář býkovi, změní názor a začnou mě respektovat.“ Je si také jistá, že toto je profese, po které touží. „Kdybych si nebyla vnitřně jistá, nikdy bych se nepokoušela stát se toreadorkou. V tomto povolání riskuji život, a kdybych o tom nebyla vnitřně přesvědčena, proč bych to vůbec zkoušela?“ Odborníci na býčí zápasy říkají, že její šance na úspěch jsou velké, neboť rovnoprávnost už ve Španělsku ušla pěkný kus cesty, a taky proto, že nová generace toreadorů je snad méně machistická. Známý andaluský novinář Enrique Romero vysvětluje: „Je samozřejmé, že ženy a muži musí mít a nyní i ve skutečnosti mají stejná práva a možnosti ve všech životních aspektech a ve všech profesích. Rovnost musí být absolutní a to je důvod, proč si myslím, že ženy, které se rozhodly být toreadorkami, prošlapávají cestu ostatním, jelikož jim ukazují, že jsou stejně schopné jako muži. Sandřina budoucnost bude ovlivněna jejími schopnostmi, ne tím, že je žena. Viděl jsem jeden z jejích zápasů a je daleko před svými kolegy.“ 21

important managers and aficionados generally won’t countenance the idea of a woman becoming a major figure in bullfighting. I’d be lying if I said bullfighting has completely opened its doors to women. I think the doors are half-open, and we don’t yet know who is going to change this.” Bullfight impresario Tomás Entero adds: “I’ve been following the careers of several women who want to carve out a niche for themselves. It isn’t easy, because male chauvinism still exists in the world of bullfighting. If a woman wants to make an impression, she has to make a real effort and work much, much harder, so the male bullfighters will accept her on the bill alongside the big names. Bullfighters usually get upset by any colleague’s victories, so imagine if that colleague was a woman.” Well-known fighters such as Enrique Ponce or the very popular Jesulín de Ubrique (about whose intel▶


| PROFIL | PROFILE

ligence – or lack thereof – the people in Spain make jokes), have not helped give women a sense of belonging. But Salvador Vega, from a young new generation of toreros, denies vehemently that such prejudice still exists today. “If there’s a woman who can draw a big crowd to the arena, I think the other great bullfighting stars won’t object, because it will benefit them. A bullfighting bill with big names fills arenas, and there’s a great buzz of expectation,” he says. A 120% BULLFIGHTER

▴ Pompa a barevnost k zápasům v aréně neodmyslitelně patří Pomp and colours are an indispensable part of fights in the arena

Sandra Moscoso si vytyčila jasné cíle. Z krátkodobého hlediska chce být oficiálně povýšena na Matador de Toros, což je velice důležitý rituál. Jestli se jí to povede, bude to jen díky jejímu nadání a tvrdé práci. Ona věří, že to dokáže. „Myslím si, že býčí zápasení je profese, kterou může provozovat kdokoli, kdo je schopný bojovat, bez ohledu na to, je-li to muž, nebo žena, protože býk nedělá rozdíly. On je šéf a to, co chce, je mít před sebou toreadora. Dokáže-li to žena a získá si při tom diváky, nakonec ji čeká úspěch.“ 22

Sandra Moscoso, the young novillera, is fully aware that it won’t be easy. Her motivation is simply to become better. “If a colleague gives one hundred percent, for instance, I must surpass him and give a hundred and ten or a hundred and twenty percent, because I am a woman. I always need to be well ahead of him,” she says. She senses the initial scepticism of the crowds, which usually however transforms into acceptance. “I always get some odd looks: how can a girl fight a bull? But when people see what I do when I’m face to face with a bull, they start respecting me and change their minds.” She’s also certain that this is what she wants as a career. “If I wasn’t sure inside I’d never try to become a bullfighter. In this profession I’m risking my life, and if I wasn’t inwardly convinced, why would I ever try?” Bullfighting experts say her chances of success are good, because equal rights in Spain have come a long way, and because the new generation of toreros is, hopefully, less macho. Well-known Andalusian journalist Enrique Romero explains: “It’s obvious that men and women must have, and actually now do have, the same rights and opportunities in every aspect of life, and in any profession. Equality must be total, and that’s why I think women who decide to become bullfighters are paving the way for others, showing them they are just as capable as the men. Sandra’s future will be determined by her abilities, not by her being a woman. I saw one of her fights, and she was well ahead of her colleagues.” Sandra Moscoso has set herself clear goals. In the short term she wants to be raised officially to the rank of Matador de Toros, an important ritual. If she achieves this it will be through her skill and hard work. And she believes she will. “I believe bullfighting is a profession that can be practised by anyone who is capable of fighting, regardless of whether they are a man or a woman, because the bull doesn’t discriminate. He’s the boss, and what he wants is a bullfighter in front of him. If a woman can rise to the occasion and win the crowd over, in the end she will succeed.”


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N Text Olga Brettová Foto Profimedia.cz

Perla Jadranu

Dubrovník The Pearl of the Adriatic


Bílé zdi s červenými klobouky střech tady

White walls capped with red roofs stand out

září proti smaragdovému moři, to vše na pozadí

against an emerald sea and a backdrop of green

zelených borových lesů. Křivolaké uličky úzké

pines. There are crooked streets so narrow you

tak, že v nich sotva rozpažíte, hradby staré přes

can barely stretch your arms and battlements

tisíc let. Dubrovník je právem považován za

more than a millennium old. Dubrovnik is rightly

jedno z nejkrásnějších měst na březích

considered one of the most beautiful cities on the

Středozemního moře.

Mediterranean coast.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▴ Kdo se napije z Velké Onofriovy kašny, do Dubrovníku se určitě vrátí Whoever drinks from the big Onofrio’s fountain will surely return to Dubrovnik

▶ Posezení u kávy v historických kulisách starého města má neopakovatelnou atmosféru Drinking coffee in the historical setting of the old town has its unique atmosphere

M

ěsto má úchvatné pláže, muzea, galerie, stylové restaurace, ale i bohatou historii. Již na konci 15. století byl Dubrovník domovským přístavem třetího největšího loďstva světa. Dnes je to hlavně místo vyhlášené krásou svých památek a přívětivou atmosférou. Nabízí jedinečnou směsici romantiky a všemožných turistických atraktivit, takže se zavděčí jak milovníkům klidu a pohody, tak těm, kteří za horkých letních nocí vyhledávají zábavu v životem pulzujících kavárnách, restauracích či barech. Není divu, že Dubrovník patří k nejnavštěvovanějším místům v jižní Dalmácii i na celém jadranském pobřeží. Nejvyšší čas si ho trochu prohlédnout.

T

he city has enchanting beaches, museums, art galleries, stylish restaurants, and a wealth of history, of course. Dubrovnik was the home port of the third largest fleet in the world at the end of the 15th century. Today it is mainly famous for the beauty of its historical monuments and its pleasant atmosphere. It offers a unique blend of romance and all sorts of tourist attractions, so it will please lovers of peace and quiet as well as those who are looking for flamboyant summer night life in the lively cafes, restaurants and bars. It is no wonder that Dubrovnik is one of the most popular destinations in southern Dalmatia and the entire Adriatic coast. It is high time to take a closer look.

VÍTEJTE V RENESANCI

WELCOME TO THE RENAISSANCE

Hradby jsou symbolem Dubrovníku, obtáčejí ho jako mohutný had. Jsou tisíc let staré a skoro dva kilometry dlouhé. Místy mají výšku osmipatrového domu a nahoře jsou široké až šest metrů. Nabízejí úchvatné po-

The walls are a hallmark of Dubrovnik, circling the city like a giant snake. They are a thousand years old and nearly two kilometres long. At some places they are as high as an eight-floor building and nearly six metres

26


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

hledy na staré město. Součástí hradeb byla i pevnost sv. Jana u přístavu; někdejší majestát a sílu Dubrovníku však dokládají i další pevnosti mimo vlastní opevnění – Lovrijenac, Bokar a Ravelin. Staré město, které hradby obepínají, je chloubou Dubrovníku. Vejdete sem mohutnými branami, uvnitř jsou kamenné domy, knížecí palác, náměstí s lodžií, katedrála a klenotnice, staré kláštery. Můžete tady strávit hodiny a celou tu dobu se budete cítit, jako by renesance právě vrcholila. Staré město má skutečně atmosféru. Stejně úchvatný jako pohled zblízka je však i pohled zdálky. Ten nejlepší je z vyvýšené terasy na pobřeží asi dva kilometry jižně od města. Odtud máte celé město jako na dlani.

JIŽ NA KONCI 15. STOLETÍ BYL DUBROVNÍK DOMOVSKÝM PŘÍSTAVEM TŘETÍHO NEJVĚTŠÍHO LOĎSTVA SVĚTA. KUDY KRÁČELA HISTORIE

Chrám svatého Blažeje, barokní stavba z počátku osmnáctého století, je zasvěcen svatému Blažejovi neboli Vlahovi, jak jej nazývají Dubrovničané. Tento patron města se prý kdysi dávno ve snu zjevil jednomu ze zdejších mnichů a upozornil ho, že se na Dubrovník chystají Benátčané. Díky tomuto zjevení se Dubrovník Benátkám dokázal ubránit a Vlaho-Blažej se stal ochráncem místních lidí. Před chrámem svatého Blažeje se tyčí socha rytíře Orlanda (Rolanda). Byla postavena v roce 1418 a stala se symbolem Dubrovníku – svobodného městského státu. Pod sochou na podstavci je vyryta délka pravého Rolandova předloktí – přesně 51,5 centimetru. Každý si tak mohl snadno přeměřit, jestli mu trhovec prodal správnou míru. Další historickou památkou, kterou jsme na svých toulkách Dubrovníkem nemohli minout, je katedrála Nanebevzetí Panny Marie. Když se roku 1192 anglický král Richard Lví srdce plavil ze třetí křížové výpravy, ztroskotal u břehů Dubrovníku a zachránil se na blízkém ostrůvku Lokrum. Jako poděkování nechal vystavět kostel, který se nacházel na místě dnešní katedrály. Kostel však nevydržel obrovské zemětřesení v roce 1667 a zřítil se. Dnešní barokní podoba katedrály je až z 18. století.

thick. The view of the Old Town from up there is staggering. St John’s Fortress by the port was originally part of the walls. Dubrovnik’s former majesty and power can also be divined from several other fortresses situated outside the walls – Lovrijenac, Bokar and Ravelin. The Old Town encircled by the walls is the true pride of Dubrovnik. You enter through formidable city gates to find historic stone houses, the Prince’s Palace, a piazza with a loggia, a cathedral and treasury, and old monasteries. You can walk around for hours on end imagining that the Renaissance is still in its heyday. The Old Town has a genuinely marvellous atmosphere. And viewing it from afar is just as captivating as seeing it close-up. The best vista is to be had from an elevated terrace some two kilometres south along the coast: you can see the city in its entirety. IN THE FOOTSTEPS OF HISTORY

The Church of St Blaisius is built in the baroque style in the early 18th century. This patron saint of the city (called “Vlah” in the local language) appeared to one of the local monks in a dream to warn him of an impending Venetian attack. This vision helped Dubrovnik prevail over the Venetian Republic and Vlah became the guardian of the local people. In front of the church there is a statue of the knight Orlando (also known as Roland). It was erected in 1418 and became a symbol of Dubrovnik as a free city state. The length of Roland’s right forearm is carved in the stone pedestal – precisely 51.5 cm. Everyone could easily measure whether he was sold the right length of material in the market.

HOLIDAYS CZECH AIRLINES ZVE... Vyrazte s námi obdivovat krásu přístavního města, které bylo prá vem zařazeno do seznamu historických památek UNESCO. Pobyt přímo na míru vám při pravíme v HOLIDAYS Czech Airlines. Kontaktujte nás na www.holidayscsa.cz.

HOLIDAYS CZECH AIRLINES OFFERS… Come with us to admire the beauty of this seaside city, rightly included in the UNESCO World Heritage Site list. HOLIDAYS Czech Airlines offers tailor-made trips just for you. Contact us at www.holidayscsa.cz.

NA HLAVNÍ TŘÍDĚ TO ŽIJE

Dubrovník byl původně ostrov, od pobřeží ho odděloval bažinatý kanál, který byl v 11. století zasypán. Tím vznikl široký bulvár, hlavní tepna města – Stradun. Táhne se ve směru východ-západ od Pilské brány k Pločské, od Velké Onofriovy kašny k Malé kašně. 27


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

Another historical monument we could not overlook on our wanders around Dubrovnik is the Cathedral of the Assumption of the Virgin Mary. En route from his third crusade, the English monarch Richard the Lionheart was shipwrecked on the shores of Dubrovnik and washed up on a little island called Lokrum. As a sign of his gratitude, he had a church built on the site of the present cathedral. The original church did not survive the destructive earthquake of 1667 and collapsed. The present baroque cathedral was built in the 18th century.

DUBROVNIK WAS THE HOME PORT OF THE THIRD LARGEST FLEET IN THE WORLD AT THE END OF THE 15TH CENTURY. HUSTLE AND BUSTLE ON THE MAIN STREET

Dubrovnik was originally an island, divided from the coast by a marshy channel which was filled up in the 11th century. This gave rise to the Stradun, a broad boulevard that is the city’s main artery. It stretches from the Pile Gate in the east to the Ploce Gate in the west, from the Great Onofrio Fountain to the Small Fountain. The Stradun hosts most of the city’s social life. If you haven’t been to one of its cafes to watch the sunset, you might as well have never been to Dubrovnik. The 31-metre high bell tower erected in 1444 is the dominant feature of Stradun. Two little green men, Maro and Baro, keep the city’s chimes on time. The statues were originally wooden but were replaced by bronze copies in the second half of the 15th century. They eventually turned green, so the locals call them “Zelenci” or the “Green Ones”. Next to the bell tower, we find the Sponza Palace, a former customs and mint, and at the same time the only building in town to

CZECH AIRLINES’ TIPS

▴ V místních hospůdkách servírují lahůdky středomořské kuchyně In the local pubs, delicious meals of the Mediterranean cuisine are served

Na Stradunu se odehrává to podstatné ze společenského života Dubrovníku. Kdo alespoň jednou neposedí v kavárnách, které jej lemují, a neprožije snášející se soumrak, jako by v Dubrovníku nebyl. Dominantou Stradunu je jedenatřicet metrů vysoká zvonice z roku 1444. Dva zelení mužíci, Maro a Baro, městu pravidelně odbíjejí čas. Sošky byly původně dřevěné, ale ve druhé polovině 15. století byly nahrazeny bronzovými. Časem zezelenaly, místní je proto nazývají „Zelenci“. Vedle zvonice stojí palác Sponza, bývalá celnice a mincovna a zároveň jediná budova ve městě, kte28

What culinary treats to try? Naturally, there are excellent fish and oysters; Dubrovnik and its environs are also known for their sweet treats. Try arancin (orange peel coated in sugar) or makarula cake. Where to go? Board a boat and visit one of the nearby islands. Korcula, the birthplace of the famous explorer Marco Polo, is a good choice. What to bring back? Local ceramics adorned with marine motives is an elegant choice; a bottle of Dalmatian wine made from Plavac grapes will be a sure-fire success. How to fit in? Don’t worry, just enjoy life to the full! Just make sure you never light your cigarette from a candle in a restaurant – an old legend says a sailor will die at sea every time it is done.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▶ Dubrovník je plným právem na seznamu historických památek UNESCO Dubrovnik is deservedly on the UNESCO list

rá přežila katastrofální zemětřesení v 17. století. Dubrovnickou specialitou je pak Velká Onofriova kašna. Poslední bod dvanáct kilometrů dlouhého vodovodu z roku 1438 jasně dokazuje, jak moderním a pokrokovým městem Dubrovník byl. Mimochodem, hygienické předpisy od něj opisovala půlka tehdejší Evropy. Rozvod vody a kanalizace – to se v patnáctém století v Evropě opravdu vidělo jen zřídka. Kašnu vystavěl neapolský stavitel Onofrio della Cava a do dnešního dne slouží svému účelu – chladná a křišťálová voda nabízí osvěžení všem poutníkům bez rozdílu. A pozor, kdo se jí napije, do města se jistě vrátí. ZVEDÁME KOTVY

S ČESKÝMI AEROLINIEMI DO DUBROVNÍKU Každou neděli v 9.45, od 7. 7. do 25. 8. také každou středu v 17 hod. Z Dubrovníku do Prahy každou neděli ve 12.10 a od 7. 7. do 25. 8. také každou středu v 19.25 hod.

TO DUBROVNIK WITH CZECH AIRLINES

Osvěženi vodou z více než pětisetleté kašny míříme do malého přístavu, kde už na nás ve své rybářské bárce čeká objednaný průvodce. Vyrážíme směr Elafitské ostrovy. Jde o skupinu ostrovů, ostrůvků a útesů rozkládajících se severozápadně od Dubrovníku. Obydleny jsou pouze tři z nich – Lopud, Koločep a Šipanska Luka. Na všech najdete háje borovic a cypřišů, nádherné zátoky a pláže. My jsme zakotvili u Lopudu a vůbec jsme se nedivili, že se tyto ostrovy dlouhá léta těšily pozornosti dubrovnické šlechty, která si zde stavěla letní rezidence. Je tady opravdu božský klid, za celou dobu jsme neviděli jediné auto. Později nám průvodce vysvětlil, že auta na ostrově zakázali. A tak jsme tam seděli, koukali na blankytně modrý Jadran, vychutnávali si lahodnou dubrovnickou rožatu, což je druh francouzského karamelového krému, který v dubrovnickém provedení obsahuje růžový likér, a chroupali k tomu bruštulane mjendule (celé mandle upražené v cukru). Prostě sladký život v Dalmácii.

TIPY ČESKÝCH AEROLINIÍ

Every Sunday at 9:45 am.

Co ochutnat? Pochopitelně zde najdete výborné ryby a ústřice, oblast Dubrovníku je však také známá svými sladkostmi. Zkuste třeba arancin (pomerančová kůra v cukru) nebo makarulový dort. Kam vyrazit? Nastupte na loď a nechte se odvézt na některý z nedalekých ostrovů. Dobrou volbou může být například Korčula, rodiště slavného cestovatele Marka Pola. Co si přivézt? Vkusně působí místní keramika zdobená námořnickými motivy, chybu neuděláte, koupíte-li si láhev dalmatského vína odrůdy Plavac. Jak zapadnout? S ničím si příliš nelamte hlavu a prostě si užívejte život. V restauracích si ale

July 7 to August 25, 2010 also every Wednesday at 5 pm. From Dubrovnik to Prague every Sunday at 12:10 pm. July 7 to August 25, 2010 also every Wednesday at 7:25 pm.

nepřipalujte cigaretu od svíčky, místní pověra praví, že když to uděláte, umře někde na moři námořník.

30

survive the catastrophic earthquake in the 17th century. Dubrovnik is also known because of the Great Onofrio Fountain. The last part of the twelve-kilometre long aqueduct from 1438 clearly shows how modern and developed a city Dubrovnik was. By the way, the local hygiene regulations were the standard adopted by half of Europe in those days. The drinking water and canalisation system was a rarity in 15th century Europe. The fountain was built by the Neapolitan architect Onofrio della Cava and it’s still used today – cool, crystal-clear water is a welcome refreshment for all travellers. But take note: whoever drinks from this fountain is bound to return to the city. ANCHORS AWEIGH

Refreshed by the water from the five hundred year old fountain we continue to a small port where a guide is waiting in a fishing boat. We set off for the Elaphite Islands – a group of islands, islets and reefs northwest of Dubrovnik. Only three of them are populated – Lopud, Kolocep and Sipanska luka. All three are covered in beautiful pine and cypress woods and also have wonderful bays and beaches. We anchored off the shore of Lopud and didn’t wonder in the least that these islands used to be a magnet for the Dubrovnik aristocracy who built their summer residences here. The peace and quiet is heavenly; we did not see a single car. Our guide later explained that motor traffic had been banned on this island. And so we sat there, looking at the bright blue Adriatic, enjoying the delicious rozata, a Dubrovnik variation of the French crème caramel containing rose liqueur, and munching on brustulane mjendule (whole sugar-roasted almonds). All in all, Dalmatian dolce vita.


        

     

    

 

 


| M Í S TA A L I D É | PLACES AND PEOPLE Text Jiří Holubec Foto Michael Kratochvíl, Fotobanka.cz, Profimedia.cz

David Radok Vážím si vody, co teče v řece

Osud zavedl divadelního režiséra Davida

I appreciate water flowing in the river For many years fate took the theatre director

Radoka na dlouhá léta daleko od rodné země.

David Radok far way from his native land. When his

Ve chvíli, kdy se jeho rodina rozhodla v roce

family decided to leave Czechoslovakia in 1968,

1968 opustit Československo, nikdo z nich

none of them knew whether they would ever return

nevěděl, jestli se do vlasti ještě někdy vrátí.

to their motherland.| M Í S TA A L I D É | PLACES AND PEOPLE

▴ Barokní zámeček v Kolodějích nad Lužnicí je ztělesněním jihočeské malebnosti The Baroque chateau in Koloděje nad Lužnicí is an embodiment of the South Bohemian picturesque ▶ Jiráskův jez s vodní elektrárnou v Českých Budějovicích je nejen kulturní, ale i technickou památkou Jirasek’s weir with a water plant is both a cultural and technical monument

P

řestože David Radok prožil většinu svého mládí v Praze, tvrdí, že jeho nejkrásnější vzpomínky se budou navždy pojit ke kraji, odkud pochází jeho rodina. „Každý člověk má v sobě svou existenciální paměť,“ říká. „Do ní si ukládá vše, co ho v životě potká, co prožívá, a zasahuje do ní i historie jeho rodiny. Vesnice Koloděje nad Lužnicí a kraj kolem Vltavy pro mě během let prožitých v zahraničí představovaly spojnici s domovem. Stejně je tomu i dnes, přestože většinu času trávím v Praze.“

A

lthough David Radok spent most of his youth in Prague, he claims his most beautiful memories are connected to the region where his family comes from. “Everyone has their own existential memory,” he says. “You store all your life’s experiences in it, including your family history. For me, during the years I spent abroad, the village of Koloděje nad Lužnicí and the countryside around the river Vltava were a link between myself and my home. And it is the same today, though I spend most of my time in Prague.”

CESTA KRÁLOVSTVÍM

A WAY THROUGH THE KINGDOM

Stejně jako Vltava tvoří spojnici mezi rodným krajem rodiny Radokových a místem, kde David Radok žije a pracuje, představovala odjakživa spojnici mezi jihem a severem Českého království. Ve středověku žilo v Evropě málo lidí a jednotlivé osady od sebe oddělova-

In the same way as the Vltava acts as a link between the native region of the Radok family and the place where David Radok lives and works today, since time immemorial it has been a link between the south and the north of the Kingdom of Bohemia. In the Middle Ages, the pop-

34


| M Í S TA A L I D É | PLACES AND PEOPLE

VIZITKA Narodil se v roce 1954 v Praze jako syn divadelního režiséra Alfréda Radoka. V roce 1968 odešel s rodiči do Švédska, kde po ukončení studií pro šel řadou divadelních profesí. Byl statistou, kustodem, kulisákem a asistentem režie. V roce 1980 režijně debutoval na scéně Göteborské opery a během následujících let zrealizoval řadu úspěšných inscenací ve Švédsku i v zahraničí. V roce 1993 se vrátil zpět do Prahy, ale nadále režijně působí na švédských operních scénách. V roce 2000 mu byla za režii Šostakovičovy opery Lady Macbeth Mcenského újezdu udělena Cena Alfréda Radoka, pojmenovaná po jeho otci. Jedním z posledních významných počinů byla realizace hry Václava Havla Odcházení v pražském Divadle Archa. Volné chvíle tráví v rodinném domě ve vesnici Koloděje nad Lužnicí, kde, jak říká, nejraději relaxuje u štípání dřeva.

lo mnoho kilometrů neprostupných lesů téměř bez cest. Cestování bylo tehdy nejen namáhavé, ale hlavně nebezpečné a často byla jedinou cestou k civilizaci právě řeka. Prvním, kdo prý prohlásil Vltavu za svobodnou cestu Českými zeměmi, byl kníže Václav. Jisté je, že už ve druhém století před naším letopočtem vznikaly na jejích březích keltské osady, které se stávaly centry řemesel a obchodu. Jejich zbytky jsou dodnes patrné například v Hrazanech na břehu Slapské přehrady. Pevné spojení s centrem království dostalo území kolem středního toku Vltavy již na počátku 11. století, kdy ho pod svou správu převzalo pražské biskupství.

ulation in Europe was small and villages were separated by long tracts of forest, with almost no roads. Travelling was not only strenuous but above all dangerous and the river was often the only way to reach civilization. King Wenceslas was the first to declare the Vltava a freeway through the lands of Bohemia. What we know for certain is that as early as the 2nd century B.C. the Celtic tribes built their settlements along its banks. Their remains are still visible today, for example, in Hrazany on the bank of the Slapy reservoir. A village called Týn was built at the strategic confluence of the Vltava and the Lužnice rivers. Its advantageous position near the waterway and the ford across the Vltava made it an important economic and trading centre. Today’s Týn is no longer the busy traffic hub it once was but the town has kept its charm. “Whenever I walk beside the river from Koloděje towards Týn,” says David Radok, “I always know that I am walking the same path taken by my father and my grandfather. I like to walk through the town. There are a number of shops I always pop into; I chat to the owners and sometimes I have a cup of coffee with them. Or I stop on the bridge and watch the river.” THE RIVER AND THE PEOPLE

Does the river instil something in the local people, we ask. “The river is a journey that keeps flowing in one direction,” says David Radok pensively. “People who live near the river are no doubt influenced by it. When my father saw timber being transported on rafts it certainly had a different effect on him than if he had lived by the sea and watched the sailing boats leaving for America.”

VĚTŠINA VĚCÍ, KTERÉ PO NÁS ZBUDOU, JE POMÍJIVÝCH. PROTO SI DNES TAK VÁŽÍM VĚCÍ, KTERÉ JSOU TRVALÉ. Na strategickém soutoku Vltavy a Lužnice tehdy vyrostla osada Týn, která se díky své výhodné poloze při vodní cestě a vltavském brodu záhy stala významným ekonomickým a obchodním střediskem. Dnešní Týn nad Vltavou už není rušným dopravním uzlem, ale svůj půvab si město zachovalo dodnes. „Když jdu kolem řeky z Kolodějů směrem k Týnu,“ vypráví David Radok, „vím, že jdu stejnou cestou, kterou chodil můj otec a můj dědeček. Rád se Týnem jen tak procházím, mám několik obchodů, ve kterých se pravidelně zastavím, prohodím pár slov, občas si s majiteli vypiji kávu. Anebo se zastavím na mostě a dívám se na vodu.“ 35


| M Í S TA A L I D É | PLACES AND PEOPLE

The rafts have disappeared from the river and the time when the river cut its way through a deep rocky riverbed was brought to an end by the construction of dams. The statue of St John of Nepomuk, the patron saint of rafters, no longer guards the dangerous rapids at St John’s Currents: it now stands on the embankment of the Štěchovice reservoir. Orlík Castle, which was once – according to legend – built on the site of an eagle’s nest high above a bend in the river, is now reflected in the waters of the Orlík dam, as is Zvíkov, one of the most beautiful Czech castles, which once stood on inaccessible rock promontory. Despite all the changes, the landscape is still among the most beautiful in the Czech Republic. “Unlike cities, the countryside can preserve its soul,” says David Radok. It’s no accident, therefore, that it was here where the first tourists went, that it was here where the first hikers’ camps were built and where the first footpaths were marked out, later to develop into globally unique network. One of the footpaths follows the banks of the Slapy reservoir and will lead you to the very centre of the Kingdom of Bohemia. Long ago this mysterious place was marked with four wooden crosses, which were replaced by stone crosses in 1878. These you will find here today. They are serene and silent, just like the river. Around the river Vltava you can find countless similar places that hide a secret or a piece of history or simply offer great views. Each of them is worth discovering, each of them is worth coming back to. “Most of the things that we leave behind will pass too,” says David Radok. “That is why today I am full of appreciation for things that endure. Forests, land and the water that flows in the river.”

PROFILE

▴ Řeka je cesta plynoucí jedním směrem a ovlivňuje lidi, kteří žijí kolem ní The river flows in one direction, influencing the people who live on its banks ▶ David Radok je držitelem prestižní Ceny Alfréda Radoka, pojmenované po jeho otci David Radok has been awarded the prestigious Alfréd Radok prize, named after his father

ŘEKA A LIDÉ

Zanechává řeka něco ve zdejších lidech? ptáme se. „Řeka je cesta, která plyne stále jedním směrem,“ odpovídá David Radok zamyšleně. „Lidi, kteří kolem ní žijí, určitě svým způsobem ovlivňuje. Když můj otec viděl na řece voraře, jak splavují dřevo, tak to na něj působilo jinak, než kdyby žil na břehu moře a díval se na plachetnice odplouvající do Ameriky.“ Vory už dnes po Vltavě neplují a doba, kdy se řeka prodírala hlubokým skalnatým korytem, skončila výstavbou soustavy vltavských vodních děl. Socha Jana Nepomuckého, patrona vorařů, už nestráží nebezpečné peřeje Svatojánských proudů, ale hráz Štěchovické nádrže. Zámek Orlík, který byl podle pověsti vystavěn 36

He was born in 1954 in Prague as the son of the theatre director Alfréd Radok. In 1968 he left with his parents for Sweden where, after graduating, he worked in many professions in the theatre. He has been an extra, a custodian, a stagehand and an assistant director. In 1980 he directed his first opera in Göteborg and in the subsequent years he has had many successful productions both in Sweden and elsewhere. In 1993 he returned to Prague. In 2000 he received the Alfréd Radok Award, named after his father, for his production of Shostakovich’s Lady Macbeth of the Mtsensk District. His recent achievements include a production of Václav Havel’s Leaving at Archa Theatre in Prague. He likes to spend his free time in the family house in Koloděje nad Lužnicí where – as he says – he relaxes by chopping wood.


na místě orlího hnízda vysoko nad ohbím Vltavy, se dnes zhlíží v hladině Orlické přehrady. Stejně tak se v ní zrcadlí Zvíkov, jeden z nejkrásnějších českých hradů, který se kdysi tyčil na nepřístupném skalním ostrohu. Přes všechny změny však zdejší krajina patří k nejkrásnějším, které v České republice můžeme najít. „Příroda si na rozdíl od měst dokáže zachovat svého ducha,“ vystihuje to David Radok. Není tedy náhodou, že právě sem směřovaly výpravy turistů z celé České republiky, byly zde zakládány první trampské osady a vznikla první značená trasa, která dala postupem let vzniknout světově unikátní síti turistických stezek. Jedna z nich, která kopíruje břehy Slapské přehrady, vás může zavést až do samotného středu Českého království. Toto tajemné místo kdysi dávno někdo označil čtyřmi dřevěnými kříži, které byly v roce 1878 nahrazeny kamennými. Ty tu stojí dodnes. Tiché a klidné, stejně jako hladina řeky. Podobných míst skrývajících tajemství, kus historie nebo jen krásnou vyhlídku najdete v okolí Vltavy nespočet. Každé z nich stojí za to objevit a ke každému stojí za to se vracet. „Většina věcí, které po nás zbudou, je pomíjivých,“ uzavírá naše povídání David Radok. „Proto si dnes tak vážím věcí, které jsou trvalé. Lesa, země a vody, co teče v řece.“

!"#$%&'()*$+,'")')-.'-&)./ 0$/)&%'1*"2+. CD.%'9"$/E'F*&,'G'D@,@ 1&H*.I%J'K5'1*"2+.'L M

(,.*$3"%'4&+/.)).5'1&6.*5 7.8"#'0&/9:.,5';/"36'<"365 1&%)&&%5'1+%)&';"%3&5 =/&)',"3-$%.#'>'?/@'4&+/.)). AAA@3"#$%&")*$+,@3B

37


| KOMPAS | COMPASS

Vltava lemovaná kulturním bohatstvím Vltava lined by cultural heritage Nejdelší řeka České republiky,

The longest river in the Czech

která je inspirací umělců, vodáků

Republic inspires artists, water

a milovníků přírody vůbec.

sportsmen and lovers of nature alike.

Právem je oslavována nejen ve světoznámém díle předního českého skladatele Bedřicha Smetany Má vlast. Od pramenů na Šumavě přes horní tok, který bývá v létě plný nadšenců vodní turistiky, míří přes louky, kolem hradů, zámků a zřícenin tyčících se na jejích březích, odpočívá v přehradách, protéká propustmi. V hlavním městě propluje pod Karlovým mostem a u Mělníka se zasnoubí s Labem, jednou z největších řek a vodních cest Evropy.

It is justly celebrated in the world-famous work of the leading Czech composer Bedřich Smetana My Country. From the springs in the Šumava range to the upper river, full of tourists in the summer months, the river weaves its way across the fields, past the castles and ruins on its banks, it rests in dams, flows through sluice gates. In the capital, it flows under the Charles Bridge and near Mělník it marries the Elbe, one of the biggest waterways in Europe.

38


| KOMPAS | COMPASS

Státní zámek Hluboká nad Vltavou The Hluboká nad Vltavou Castle Toto šlechtické sídlo ze 13. století, kdy ho založili čeští králové jako strážný hrad, patří se svým souborem staveb mezi nejvýznamnější zámecké areály období romantismu ve střední Evropě. Rozlehlé zahrady, budovy s interiéry bohatě zdobenými dřevořezbami stejně jako Alšova jihočeská galerie, nacházející se v bývalé zámecké jízdárně, patří mezi turisticky nejatraktivnější památky České republiky. Krásné výhledy nejen do zámeckého okolí zajišťuje jeho poloha na návrší nad Vltavou, nedaleko Českých Budějovic. The castle was founded in the 13th century when it was established as a watch castle. It belongs among the most prominent castles of the Romantic period in the Central Europe. Vast gardens, buildings with interiors richly decorated by wooden sculptures, and Aleš’s South Bohemian Gallery, located in the former riding hall, belong among the most attractive heritage sites in the Czech Republic. The location on a hill above the Vltava river, near České Budějovice, provides visitors with beautiful vistas. Foto: archiv NPÚ

Mělník – více než vinařské město Mělník – more than a wine town Ve výšce 155 m n. m. ústí na území Mělnické kotliny Vltava zleva do Labe. Jejich soutok je možné pozorovat z krásného města Mělník. Při troše štěstí dohlédnete ze zdejší vyhlídky také na památnou horu Říp nebo až na České středohoří. Oblast kolem Mělníka je protkaná vinicemi, které dávají každoročně své plody k dispozici všem zájemcům. Chloubou Mělníka je i jeho zámek, kde můžete kromě klasické prohlídky absolvovat i degustaci vína spojenou s prohlídkou zámeckých sklepů. At 155 m above sea level the Vltava meets the Elbe. The confluence of the two rivers can be observed from the beautiful town of Mělník. If you are lucky with the weather, you will see the famous Říp hill or the Czech Central Mountains. The surrounding of Mělník is full of vineyards that yield its produce to consumers every year. Mělník has a beautiful castle where you can have a tour or a wine-tasting session, together with a visit to the cellars. Foto: Archiv města Mělník 39


| KOMPAS | COMPASS

Slapská přehrada The Slapy dam U středočeské obce Slapy, jižně od Prahy, se rozkládá vodní nádrž Slapy. Se svými více než 1100 hektary a hloubkou 58 metrů je pátou největší přehradou v České republice a zároveň jednou z nejoblíbenějších vodních ploch k rekreaci. Zejména v letním období je tato součást Vltavské kaskády se svými plážemi, pobřežními letovisky a rozlehlou plochou přímo rájem pro všechny milovníky vody, potápění, jachtingu a přírodních krás. Kromě radovánek poskytuje Slapská přehrada také ochranu před velkými vodami. The Slapy dam is located near the village of Slapy, south of Prague. It covers the area of over 1,100 hectares and the maximum depth is 58 metres which makes it the fifth largest dam in the Czech Republic and one of the most favourite seaside resorts. Namely in summer this part of the Vltava Cascade with its beaches, hotels and wide water area is a paradise for all who love water, diving, yachting and nature. Besides its recreational purposes, however, the dam also serves as prevention against floods.

Kapitáne, kam s tou lodí? Row, Row, Row Your Boat Po Vltavě se to různými loděmi jen hemží. Na horním toku potkáte především kajaky, pramice či rafty, na dolním se větší oblibě těší výletní lodě. Na jejich palubách se můžete vydat z obou vltavských břehů téměř kamkoli. Stačí si vybrat ze široké nabídky lodních společností, které nabízejí vyhlídkové a okružní plavby, výlety parníkem třeba z Prahy do ZOO a na Slapy, okružní plavby kolem pražských památek nebo večerní výlety s programem a hudbou. Pokud dáte přednost procvičení vlastního těla, bývají k zapůjčení i různá šlapadla. The Vltava is full of ships of all kinds. On the upper river, you will meet mostly kayaks, rafts or rowboats, while on the lower river, you can find trip boats. Travelling on them, you can choose any of the river’s banks: a wide offer is available to tourists who can opt for sightseeing voyages, trips to the ZOO and the Slapy dam or night trips with music and entertainment. If you feel like doing some exercise you can rent a paddle boat. 40


| KOMPAS | COMPASS

KamennĂ˝ most v PĂ­sku The stone bridge in PĂ­sek Hrad a mÄ&#x203A;sto PĂ­sek zaloĹžili ve 13. stoletĂ­ Ä?eĹĄtĂ­ krĂĄlovĂŠ na bĹ&#x2122;ehu Otavy, dalĹĄĂ­ho z pĹ&#x2122;Ă­tokĹŻ Vltavy. KrĂĄtce potĂŠ byl vystavÄ&#x203A;n kamennĂ˝ most dlouhĂ˝ 111 metrĹŻ s obrannĂ˝mi vÄ&#x203A;Ĺžemi na obou bĹ&#x2122;ezĂ­ch, kterĂ˝ je v souÄ?asnosti nejstarĹĄĂ­m dochovanĂ˝m mostem v Ä&#x152;echĂĄch. Tuto nĂĄrodnĂ­ kulturnĂ­ pamĂĄtku, ze kterĂŠ shlĂ­ĹžejĂ­ baroknĂ­ plastiky sv. Jana NepomuckĂŠho, sv. Anny, sv. AntonĂ­na PaduĂĄnskĂŠho a KalvĂĄrie, poniÄ?ily v roce 2002 povodnÄ&#x203A;. Po urychlenĂ˝ch opravĂĄch znovu poutĂĄ zraky turistĹŻ, kteĹ&#x2122;Ă­ do PĂ­sku jezdĂ­ i za mnoha dalĹĄĂ­mi zajĂ­mavostmi. The city and the castle of PĂ­sek were founded by the Czech kings in the 13th century on the banks of the Otava river, another of the Vltavaâ&#x20AC;&#x2122;s tributaries. Shortly after that a 111 m long stone bridge was constructed with bastions on both banks. It is the oldest surviving bridge in the Czech Republic. The national heritage sites, decorated by the sculptures of St Johan of Nepomuk, St Anna, St Antoine of Padua and the Calvary, was damaged by the floods in 2002. After a speedy reconstruction it again captivates the attention of tourists who arrive in PĂ­sek to admire many more interesting things. Foto: Archiv mÄ&#x203A;sta PĂ­sku inzerce

 !     !  # "

    !     & $% $ !$% $ &  !   $  ! "  #    " % $   %$ $!    %$ % 

   


| KOMPAS | COMPASS

Zámek Veltrusy The Veltrusy castle Ať už dorazíte do Veltrus automobilem, pěšky nebo třeba po mezinárodní cyklotrase Praha–Drážďany, barokní zámek Veltrusy vás přivítá s otevřenou náručí. Denně kromě pondělí nabízí návštěvníkům ve svém rozlehlém parku lákavá místa k odpočinku a procházkám, při kterých se můžete toulat malebnými zákoutími. Na svých toulkách jistě potkáte i volně žijící bažanty, srny a další zvěř. Prohlédnout si můžete i různé výstavy, jako je např. Historie lovectví a myslivosti – romantika a realita. When you reach the Veltrusy castle by car, by foot or by bike on the international Prague–Dresden route, the baroque castle will welcome you with open arms. Daily except Mondays it offers a great place for walks and relaxation in the large garden. On your walks, you will surely encounter pheasants, does and other game. You can also visit a number of exhibitions, such as the History of Gamekeeping – romantic images and reality.

Zvíkovský rarášek The devil of Zvíkov Na skalním ostrohu drží Zvíkov, král českých hradů, stráž nad soutokem Otavy s Vltavou. Od svých hlubokých kořenů až z doby bronzové urazil přes staletí a četné změny majitelů zvučných jmen dlouhou cestu vstříc slávě a oblíbenosti. Mnoha pověstmi ověnčený hrad se stal inspirací pro různá divadelní a šermířská vystoupení, výstavy a koncerty, které se zde pořádají především v letních měsících. Když při návštěvě nejstarší věže Markomanky nepotkáte ducha Zvíkovského raráška, můžete se pak aspoň osvěžit místním pivem stejného jména. Built on a promontory, Zvíkov, the king among Czech castles, guards the confluence of the Otava and the Vltava rivers. The site, with its roots stretching back to the Bronze Age, has made a long way across the centuries and various owners towards glory and popularity. There are many legends related to this castle and it serves as an inspiration for theatre and fencing performances, as well as concerts that take place here in summer months. If you fail to meet the Devil of Zvíkov when visiting the oldest tower on the premises, you can at least refresh yourself by a beer of the same name. Foto: archiv NPÚ 42


Foto: Alexandr Komaško

Krása Českého krasu The beauty of the Český Kras V širším prostoru mezi Vltavou a jejím přítokem Berounkou nedaleko hradu Karlštejn vás ohromí nádherná krajina plná malebných zákoutí, hlubokých kaňonů a rozeklaných skal. V tomto srdci České krasu se pod nohami návštěvníků nachází nejdelší jeskyní komplex v Čechách – Koněpruské jeskyně. Bohatá krápníková výzdoba provázející různými prostorami během prohlídky nadchne jistě malé i velké, nemluvě o unikátní možnosti prohlídek pro opravdové fajnšmekry – při vypnutém osvětlení jen při světle baterek. Specialitou těchto jeskyní jsou také Koněpruské růžice, celá řada cenných archeologických nálezů a tajná penězokazecká dílna. In the delta between the Vltava and the Berounka rivers you will be spellbound by a beautiful landscape full of calm corners, deep canyons and torn rivers. In the very heart of the Český Kras area you will find Koněpruské Caves, the longest cave complex in the Czech Republic. Rich stalactite decoration will astonish both adults and children, let alone the possibility to walk through the caves with lights switched off and with torches. The caves are unique by a number of archaeological findings and a secret workshop of money counterfeiters. 43


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N Text Petra Šmídová Foto Profimedia.cz, Tourism Ireland

Dublin

Město guinnessu, umělců i extravagance City of Guinness, artists and extravagance


Ať už do Dublinu přiletíte v jakýkoli den

Travel to Dublin at any time of the year and you

v roce, okolí města vás přivítá zelenou barvou,

will be greeted by an incredibly green landscape

která se táhne od divokého pobřeží Irského

that stretches from the wild coast to the rugged

moře až k rozeklaným horám. Mezi budovami

mountains inland. You can seek refuge from the

se pak schováte před větrem, který rozpaluje

face-reddening wind among the city buildings and

líce, a pokud zrovna neprší, oči vám oslepí ostré

if the rain stops, the bright rays of the sun

slunce, které se odráží v lesklých kalužích.

reflecting off puddles will have you squinting. ▶


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▴ Vikingský král Dublinu

GUINNESS, TO JE SÍLA!

začal stavět katedrálu Christchurch už v roce 1038 pro prvního biskupa Building of Christchurch Cathedral was begun in 1038 by the Viking King of Dublin for the first Bishop

THE MIGHTY GUINNESS!

Bývalá malá vikinská osada je dnes pozoruhodnou směsí starého a nového. Město pulzuje čilým ruchem, ale nabízí i zádumčivá zákoutí, rafinované zážitky v melancholicky omšelých, nebo naopak stylově moderních barech a surové i elegantní umění. Nejvíc však voní po silném tmavém moku. Jak jste jistě uhodli, řeč tentokrát není o kávě, nýbrž o guinnessu, silném pivu, které proslavilo Dublin po celém světě. Vaří se už přes dvě stě padesát let v místním pivovaru St. James Brewery z vody z nedalekých Wicklow Mountains, irského ječmene a říká se, že i z českého chmele. Chutná lehce nasládle a může dát nepřipravenému konzumentovi pěkně zabrat. Pinta guinnessu zasytí jako malá svačinka. Nejlahodnější guinness je možné ochutnat prý jen v Gravity Baru přímo v pivovaru. Dostanete tady sklenici piva uvařeného jen před pár hodinami a můžete se při jeho popíjení kochat výhledem na celý Dublin, který tady před vámi leží jako na dlani. Vedle guinnessu určitě stojí za to v Dublinu ochutnat také pravou irskou whiskey, jejíž historie se píše již od roku 1780. Pro milovníky tohoto destilátu je návštěva dublinské Old Jameson Distillery víceméně povinností.

Dublin was founded on a Viking settlement, grew into a modern city and yet still remains a diverse mixture of old and new. A typical bustling city, yet with quiet spots, away from the modern bars and restaurants, where you may experience the melancholy atmosphere of an old pub. Surrounded by somewhat rustic artwork, the thing you will notice most is the strong, sweet aroma – you

▶ Stejně jako průvod svatého Patrika jsou i další slavnosti plné barev Same as St. Patrick’s Day Parade there are other celebrations which are equally colourful

PAMÁTKY VYUŽÍVANÉ I ODSTŘELENÉ

Romantická, i když poněkud špinavá řeka Liffey dělí Dublin na dvě části, na obou březích se však stejně 46

HISTORICAL MONUMENTS STAND SIDE-BY-SIDE WITH GLEAMING MODERN ARCHITECTURE. have probably guessed we are not talking about coffee! You are breathing Guinness, the strong black ale that has made Dublin famous throughout the world. It has been lovingly produced for 250 years at the St. James Brewery using the purest spring water from the nearby Wicklow Mountains, flavoursome Irish barley and the world’s finest hops – from the Czech Republic, it’s said, but let’s keep quiet about that to avoid offending Irish patriotism! To taste Guinness for the first time it might seem a tad too sweet and slightly on the heavy side; downing a pint may leave you feeling you have just consumed a small snack. The best place to taste Guinness is said to be the Gravity Bar in the St. James Brewery.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

staré a nové přirozeně prolíná a doplňuje. Historické monumenty jsou v těsné blízkosti zářící nové architektury a navíc slouží moderním účelům. Například starobylá královská nemocnice Royal Hospital Kilmainham ukrývá vynikající kolekce soudobého umění a Dublinský hrad, který byl téměř 700 let symbolem britské nadvlády, dnes hostí moderní úřad vlády. Všechny historické památky ale takové štěstí neměly. Třeba pomník admirála Nelsona už v Dublinu nenajdete. V roce 1966 ho vyhodila do vzduchu Irská republikánská armáda a na místě, kde stával, se nyní tyčí sto dvacet metrů vysoký ocelový Spire of Dublin. Mimochodem – na pozůstatky působení irských teroristů (nebo bojovníků za svobodu, záleží, s kým ve městě zrovna mluvíte) narazíte na každém rohu. Hned vedle Spire of Dublin zůstaly na budově General Post Office díry po kulkách ještě z roku 1916, kdy se tady během Velikonočního povstání schovávali vůdci irských rebelů.

As you take in the fabulous views of the whole city you will be served fresh Guinness brewed just a few hours before. We should not forget Ireland’s other famous tipple, though, its whiskey. The history of Irish whiskey dates back to 1780 and no aficionado would want to miss a visit to Dublin’s Old James Distillery.

S ČESKÝMI AEROLINIEMI DO DUBLINU Každý pátek v 6.05. Z Dublinu do Prahy každou neděli v 18.50 hodin.

MONUMENTS – CONVERTED OR EXPLODED

The romantic – if a little dirty – river Liffey splits Dublin in two, although the mixture of old and new building appears much the same on both banks. Historical monuments stand side-by-side with gleaming modern architecture, and some have been converted for modern purposes: the venerable Royal Kilmainham Hospital now houses a collection of modern art and Dublin Castle, for 700 years a symbol of English dominion, is today the seat of the Irish government. Some historical structures were not so lucky. Gone is the Admiral Nelson monument – it was blown up

TO DUBLIN WITH CZECH AIRLINES Every Friday at 6:05 am. From Dublin to Prague every Sunday at 6:50 pm.

MĚSTO LITERÁTŮ A UMĚLCŮ

Z výčtu slavných jmen, která jsou spojena s Dublinem, by se zdálo, že Dublin je městem spisovatelů. Slavná katedrála sv. Patrika, největší v celém Irsku, skrývá hrob Jonathana Swifta, který tu byl v 18. století třicet let děkanem. Za návštěvu rozhodně stojí také místní Writers Museum v horní části Parnell Square. Kromě již zmíněného Swifta tu nesmí chybět další slavní Dubliňané jako Oscar Wilde, George Bernard Shaw, William Butler Yeats, James Joyce či Samuel Beckett. Pokud si potřebujete po té záplavě jmen odpočinout a dostat do sebe nějakou skutečnou, a nikoli pouze duševní potravu, v podzemí se nachází Chapter One, jedna z nejlepších restaurací v celém Dublinu.

TIPY ČESKÝCH AEROLINIÍ Co ochutnat? Guinness je bez pochyb, ale můžete vyzkoušet i další speciality, třeba fish and chips z čerstvě ulovené tresky zalité octem nebo jiné mořské plody, například čerstvé ústřice. Kam vyrazit? Pokud chcete uniknout ruchu města, vydejte se příměstským vlakem k majáku do Howth, kde za bouření vln studeného moře a vřískotu racků zažijete syrovou krásu Irska. Co si přivézt? I když neplánujete tancovat irský tanec gig, podívejte se po nějakém CD s tradiční, klasickou či moderní irskou hudbou. Jak zapadnout? Nenechte si ujít atmosféru irských pubů a nelámejte si hlavu s irským přízvukem; i rodilí Angličané s ním někdy mají problémy.

47


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

CZECH AIRLINES’ TIPS What to try? Guinness is a must of course, but also other specialities like fresh oysters and traditional fish and chips, which is deep fried cod in batter, French fries and lashings of salt and vinegar. Where to go? If you want to escape the bustle of the city and experience the rough beauty of Ireland, make your way to the lighthouse at Howth, where the crashing white-crested waves and scream of circling seagulls will satiate your senses. What to buy? Even if you don’t plan to dance an Irish gig, a CD with classical, traditional or contemporary Irish music will be an unforgettable reminder of your trip. How to blend in? Enjoy the pub culture and don’t worry about the Irish accent, even the English find it confusing at times.

by the IRA in 1966 and the 120 metre tall steel Spire of Dublin now stands in its place. Almost every street corner bears witness to the actions of terrorists – or freedom fighters, depending on who you are talking to. Next to the Spire of Dublin, the General Post Office still has bullet holes from 1916, when IRA leaders took refuge from the authorities here during the Easter Rising. A CITY OF WRITERS AND ARTISTS

▴ Tzv. Long Room, který je součástí Staré knihovny, je 65 metrů dlouhý a najdete v něm neuvěřitelných 200 000 knih The Long Room of the Old Library is 65 m long and holds 200 000 books ▶ Sýry od místních farmářů jsou chutnou alternativou k průmyslově vyráběným výrobkům Farmers are producing cheeses that offer a delicious alternative to mass produced products

S Dublinem a jídlem však nejsou z uměleckého prostředí spojeni jen literáti, do podnikání v gastronomii se pustila i další irská ikona, slavná kapela U2. Starší bratr zpěváka Bona vede vegetariánský podnik Nude uprostřed Suffolk Street, konkuruje mu ale také The Tea Room v hotelu Clarence, což je zase podnik Bona a jeho dvorního kytaristy Edge. Většina průvodců vám doporučí Temple Bar, ulici obsypanou bary a hospodami. Je to však také místo, které láká především turisty, a tak je asi lepší zajít si na pravý irský guláš s jehněčím, brambory a tuřínem do nějaké méně známé hospůdky, kde se vám bude lépe pozorovat „skutečný“ život Dubliňanů. JE LIBO KLOBOUČEK NEBO HOLÍNKY?

Budete-li si chtít zpestřit šatník nějakým tím hadříkem z Dublinu, pak nejznámější návrháře najdete v luxusním obchodním domě Brown Thomas na Grafton Street. Za vidění určitě stojí modely nejslavnějšího kloboučníka světa, irského návrháře Philipa Treacyho, které můžete obdivovat na hlavách britské královské rodiny na dostizích v Ascottu. Najdete je v Powerscourt Townhouse Centru na South William Street. 48

There is a long list of famous writers linked to Dublin in some way or other. The famous St Patrick’s Cathedral, the biggest in Ireland, contains the tomb of Jonathan Swift who served as a provost here in the 19th century. The displays at the Writers Museum on Parnell Square will help you search out the history and places linked to the likes of Oscar Wilde, George Bernard Shaw, William Butler Yeats, James Joyce, Samuel Beckett and others. If you need some sustenance on your literary trail, drop into Chapter One, considered one of the best restaurants in the city. A contemporary artist of a different kind, Bono from the group U2, together with his guitarist The Edge, own the Clarence Hotel with its well known Tea Room restaurant. His elder brother manages the popular vegetarian eating place called Nude on Suffolk Street. The guidebooks will steer you to Temple Bar, a street full of bars and restaurants, but seek out a backstreet pub to experience a genuine Irish stew of lamb, potatoes and turnip and catch a glimpse of real Dubliners. A HAT OR SOME WELLINGTONS?

If you are shopping for stylish additions to your wardrobe, head for the Brown Thomas department store in Grafton Street, which sells some of the most famous


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

Mladé nadějné návrháře pro změnu hledejte v George’s Street Arcade nebo v Cherche Midi na Drury Street, kde ale nechybí ani kousky „punkové babičky“ Vivienne Westwood. Mimochodem, když už jsme u extravagance, v místním Muzeu moderního umění se můžete pokochat kolekcí outsiders art neboli kolekcí art brut, která patří k nejlepším v Evropě. Z poněkud jiného soudku pak budou nákupy v ro-

HISTORICKÉ MONUMENTY JSOU V TĚSNÉ BLÍZKOSTI ZÁŘÍCÍ NOVÉ ARCHITEKTURY A NAVÍC SLOUŽÍ MODERNÍM ÚČELŮM. dinném podniku Avoca, který existuje již od roku 1723. Domů si můžete odvézt zázvorový nebo rebarborový džem, posadit se mezi místní paničky a ochutnat některý z cukrářských výtvorů či se vybavit na deštivé dny ohřívacími láhvemi a holínkami do deště.

designer brands in the city. Worth buying, or at least looking at, are the hats made by Philip Treacy that can be found at Powerscourt Townhouse Centre on South William Street. He designs and supplies hats for the British Royal family and you can see them wearing his creations at the Royal Ascot races. The work of talented young designers can be seen at George’s Street Arcade or at Cherche Midi on Drury Street, where you will also find creations by “punk grandmother” Vivienne Westwood. Talking of extravagance, in the local Museum of Modern Art you can admire the collections of “outsiders art” or art brut, which are some of the best in Europe. An alternative shopping experience can be had by visiting the Avoca department store, which dates from 1723. You can buy ginger or rhubarb jam, join the local women tucking into cakes, or get kitted out for those cold and rainy days with a hot water bottle or some Wellingtons.

CHUTĚ A BARVY DUBLINU

COLOURFUL DUBLIN

I když už největší dublinský, resp. irský svátek, oslavu sv. Patrika, nestihnete (byla v březnu), můžete se zúčastnit další velmi barevné události, a to umělecky zaměřeného Dublin Fringe Festivalu. Koná se v září a během tří dnů přímo v centru města probíhají pouliční divadelní představení či show nejznámějších světových komiků. Nicméně i v případě, že v Dublinu zrovna na žádný rozjetý festival nenarazíte, nemusíte mít strach, že byste se tady nudili. V místních restauracích, kavárnách a pubech to totiž žije po celý rok.

If you happen to miss the biggest Irish celebration on St Patrick’s Day (it is in March) you may want to experience a very colourful alternative, the Dublin Fringe Festival. It takes place in September and for three days you can see street theatre, all kinds of shows and some famous comedians – even if it is raining! But don’t worry if your visit does not coincide with any festivals or celebrations, the city’s many restaurants, pubs and cafés offer traditional live music and plenty of entertainment all year round.

49

HOLIDAYS CZECH AIRLINES ZVE... Cestujte s námi do města, kde guinness teče proudem a v Muzeu spisovatelů podávají nejlepší jídlo široko daleko. Pobyt přímo na míru vám připravíme v HOLIDAYS Czech Airlines. Kontaktujte nás na www.holidayscsa.cz.

HOLIDAYS CZECH AIRLINES OFFERS... Travel with us to Dublin, where the Guinness flows and the Writers Museum serves up the best Irish food far and wide. HOLIDAYS Czech Airlines can organize trips to suit individual requirements. Visit us at www.holidayscsa.cz.


| ČESKÁ STOPA | CZECH FOOTPRINT Text Lucie Kettnerová Foto Michal Matyáš


Diamant už není králem Je to jako v životě – když máte hodně

Diamonds are no longer king Like in real life, when you have a lot of

partnerů, jsou vztahy prostě slabší. Takto

partners the bonds simply tend to be weaker. In

zjednodušeně lze popsat objev v pochopení

plain terms, that’s how the incidental discovery

tvrdosti materiálů, na který jen tak

by RNDr. Antonín Šimůnek, CSc., can be

mimochodem přišel RNDr. Antonín Šimůnek,

described. His findings are of fundamental

CSc. Tento poznatek má zásadní význam při

importance in the search for new super-hard

vyhledávání nových, supertvrdých materiálů.

materials.


| ČESKÁ STOPA | CZECH FOOTPRINT

B

oth scientists and industrialists have always dreamt of producing a substance harder than diamond. Cutting tools require knives that are as hard as possible and can cut objects without themselves being worn down. And extremely hard materials are required for many machinery components, such as aircraft engines etc. That some substances are hard has been known for a very long time. “That’s why the stone, iron or bronze ages occurred. Since time immemorial people needed hard materials for tools they could use to shape wood or kill animals,” explains RNDr. Antonín Šimůnek, CSc., in his office with a panoramic view of the Prague Castle at the Institute of Physics of the Academy of Sciences of the Czech Republic. WAITING FOR A DEFINITION

Hardness nonetheless remained undefined for a long time. The first comparison of which substance is harder and which softer only came about around the year 1812, in the form of Mohs scale. We can probably remember from our school days that talc is at the bottom of the scale and diamonds are at the top. “The judgement criterion is that the harder material can scratch the softer one. Nonetheless, this was not really sufficient for technical application,” Doctor Šimůnek says. New methods of measuring hardness were invented in the first half of the last century, however, mainly for metals indispensable for industry. Scientists strived to understand why there were such great differences in the hardness of metals. Till recently it was assumed that the key factor was that the number of atoms close to another atom in a given substance was as great as possible. LACK OF KNOWLEDGE CAN BE AN ADVANTAGE

▴ Dětská stavebnice? Nikoli – model, který názorně ukazuje strukturu zkoumané látky A puzzle? Not quite – a model representing the structure of a substance

V

yrobit materiál tvrdší než diamant je mnohaletým snem jak vědců, tak průmyslníků. Obráběcí stroje vyžadují co nejtvrdší nože, které dokážou řezat obráběný předmět a neubývají přitom. Požadavky na velkou tvrdost materiálů jsou kladeny na součástky strojů, například leteckých motorů apod. Že jsou některé látky tvrdé, se ví už dávno. „Proto proběhla doba kamenná, železná či bronzová. Lidé potřebovali už odpradávna tvrdé materiály na nástroje, kterými mohli opracovat dřevo nebo třeba zabít zvíře,“ vysvětluje ve své kanceláři s panoramatickým výhledem na Pražský hrad ve Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR RNDr. Antonín Šimůnek, CSc. 52

Dr. Šimůnek never occupied himself with hardness. “Scientists who devote their work to this are trained in the application sphere, while my basic research concerned something else. I was working on electron counts and the localization of electrons in solids. I was interested in how close electrons were localized to atoms, how close an atom keeps its ‘valence electrons’ and how this was related to the strength of inter-atomic bonds,” he says. The immediate inspiration for taking an interest in hardness only came from an article in which Chinese scientists presented a formula for calculating the hardness of semiconductors. Doctor Šimůnek looked at it and said to himself, “Although this formula works, it only works for the listed materials, it cannot be correct in general.” The inter-atomic bonds in the formula were described only by the ionicity of the bond but the structure of the material was completely ignored. “I therefore had the idea of describing the inter-atomic forces by the localization of valence electrons and also to factor in the struc-


| ČESKÁ STOPA | CZECH FOOTPRINT

ture of the material,” he explains how he came to study the hardness of materials in the first place. “Since I work in the department of structures, it was not difficult for me to obtain the relevant geometric data for the various structures,” he adds. A DISCOVERY THAT REWROTE TEXTBOOKS

NA POPIS SE ČEKALO

Přesto zůstávala tvrdost dlouho nepopsána. Teprve kolem roku 1812 vzniklo první porovnávání, která látka je tvrdší a která měkčí, a to formou Mohsovy stupnice tvrdosti. Ještě si asi každý pamatuje ze školy, že na jejím dolním okraji je mastek a stupnice končí diamantem. „Hodnotícím kritériem je, že tvrdší materiál škrábne materiál měkčí. To ale bylo pro technické aplikace stále trochu málo,“ konstatuje doktor Šimůnek. Ovšem už v první polovině minulého století byly vynalezeny metody, jak tvrdost měřit, a to zejména pro kovy, které jsou nezbytným materiálem pro průmysl. Snahou vědců bylo pochopit, proč jsou v tvrdosti kovů takové rozdíly. Doposud se mělo za to, že je důležité, aby počet nejbližších atomů kolem atomu v látce byl co největší.

RNDR. ANTONÍN ŠIMŮNEK, CSC. Narodil se v roce 1944 v Praze, je ženatý a má tři děti. Vystudoval teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, postgraduální studium absolvoval na University of California v Berkeley. Po studiích začal pracovat v Ústavu fyziky pevných látek (nyní Fyzikální ústav AV ČR), v němž je zaměstnán doposud. Zabývá se strukturou a elektronovými stavy pevných látek. Dlouhodobě spolupracoval s pracovišti Martin-Luther-Universität Halle, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa, Université P. et M. Curie Paris, Universität Wien a Ludwig-Maximilians-Universität München, kde byl v letech 1991–1993 hostujícím profesorem. Je dlouholetým členem Akademického sněmu, individuálním členem Evropské fyzikální společnosti a Fellow of the Institute of Physics (UK). Jeho biografický profil byl zařazen do prestižních publikací Who’s Who in the World a Who’s Who in Science and Technology.

53

◀ Krystalická struktura diamantu vypadá na pohled impozantně. Přesto jeho vláda nad královstvím tvrdých materiálů končí… The crystalline structure of diamond looks magnificent. Despite that, its rule over the hard materials comes to an end

The textbooks had till then claimed that the denser a substance is, i.e. the more atoms there are close to each other, the harder the substance is. It sounds logical, like a self-evident fact. Antonín Šimůnek proved that the opposite is true, however. The fewer close neighbours an atomic structure has, the harder it is. For example, in aluminium the atom has twelve neighbours. Furthermore, metals possess the “metallic bonds”, where electrons are dispersed in the structure among individual atoms. That’s why aluminium is so soft. However, really hard substances, for example carbon-based ones, have few neighbours and the bonding electrons are localized on the links between neighbouring atoms. Antonín Šimůnek had published these findings in science journals in 2006. Another impulse that brought him back to the question of the hardness of materials was when the Americans produced a synthetic material (rhenium diboride) that had the property of being much harder in one direction than in other directions. For millennia it has been known that hardness in a crystal is not the same from every direction. But nobody had been able to describe this feature because nobody thought of linking the directions of bonds to the structure of the material. “Only my formula for calculating hardness does not neglect the structure of the material and so I started thinking about how to generalize this formula and describe anisotropy,” Šimůnek says. An article in Science magazine provided the inspiration needed for solving the problem of the anisotropy of

DIAMOND IS AN IDEAL MATERIAL IN TERMS OF HARDNESS BUT IN TERMS OF MACHINERY IT IS FAR FROM OPTIMAL. hardness. The authors of the article, Lee, Wei, Kysar and Hone from the Columbia University in New York in the United States, measured the elastic properties of graphene to find out that it is the hardest material yet measured. A layer of graphene resembles a trampoline. If pressed down by a sharp point, it yields elastically. Trampolines are firm thanks to rubber bands that hold the canvas in a horizontal position. Likewise, the hardness of graphene is formed by inter-atomic bonds perpendicular to a pressure point. Antonín Šimůnek therefore created ▶


| ČESKÁ STOPA | CZECH FOOTPRINT

a model for calculating hardness that factors the interatomic bonds perpendicular to the direction of the pressure into the final hardness as having greater weight than bonds in other directions. This model, however, went against the currently accepted ideas. These presumed that hardness is above all dependent on the bonds in the direction of the applied force. However, the decisive criterion of validity in physics – experiment – confirmed that Šimůnek’s model of dependency of hardness on direction is correct. PUBLIC ACCLAIM SOON FOLLOWED

▴ Život vědce jsou kromě hodin v laboratoři také hodiny v knihovnách nad literaturou The life of a scientists, that’s not just experimenting in the laboratory but also hours spent in the library over books

NEZNALOST MŮŽE BÝT KU PROSPĚCHU

Antonín Šimůnek se tvrdostí nikdy nezabýval. „Vědci, kteří se jí věnují, jsou vychovaní v aplikační sféře, zatímco já jsem v základním výzkumu dělal něco jiného. Zabýval jsem se elektronovými stavy a lokalizací elektronů v pevných látkách. Zajímalo mě, jak blízko se elektrony lokalizují kolem atomů, jak blízko atom drží ‚své valenční elektrony‘ a jak to souvisí se silou meziatomové vazby,“ říká. Přímou inspirací k zájmu o tvrdost byl až článek, v němž Číňané prezentovali formulku pro výpočet tvrdosti polovodičů. Doktor Šimůnek se na ni podíval a řekl si: „Ta formulka sice funguje, ale jen pro uváděné látky, obecně nemůže být dobře.“ Ve formulce byly meziatomové síly popsány pouze ionicitou vazby, avšak zcela opominuta byla struktura látky. „Proto mě napadlo popsat meziatomové síly lokalizací valenčních elektronů a navíc vzít též do úvahy strukturu látky,“ popisuje, jak se ke studiu tvrdosti vůbec dostal. „Protože pracuji v oddělení struktur, nebylo pro mě obtížné pro různé struktury získat patřičné geometrické údaje,“ doplňuje. OBJEV PŘEPSAL UČEBNICE

Doposud bylo v literatuře uváděno, že čím je látka hustší, tedy čím více atomů je kolem sebe pohromadě, tím bude materiál tvrdší. Zní to logicky, jako samozřejmý fakt. Antonín Šimůnek však ukázal, že opak je pravdou. Čím méně nejbližších sousedů látka má, tím je tvrdší. Například u hliníku má atom v krystalu dvanáct sousedů, a navíc kovy mají tzv. kovové vazby, kdy jsou elektrony rozptýleny ve struktuře mezi jednotlivými atomy. Proto je hliník tak měkký. Avšak opravdu tvrdé látky, např. ty na bázi uhlíku, mají sousedů málo 54

The results of his research were published in 2009 in the prestigious journal Physical Review. Since he was the first one in the world to calculate and explain the anisotropy of hardness, his discovery was also noticed by the Physical Review Focus. Now that it is known what the essence of hardness is, it is also possible artificially to create optimal superhard materials that suffer from very little abrasion. A diamond is an ideal material in terms of hardness but in terms of machinery it is far from optimal as friction causes the diamond and the metal to heat up and start to fuse, creating carbides. The diamond knife is then quickly diminished. Consequently, technology designers are constantly searching for more suitable materials and new findings about the physical basis of hardness are of crucial importance to their efforts.

RNDR. ANTONÍN ŠIMŮNEK, CSC. He was born in 1944, is married and has three children. He studied theoretical physics at the Faculty of Mathematics and Physics of Charles University and holds a postgraduate degree from the University of California in Berkeley. After his studies he began to work at the Institute of Solid State Physics (now the Institute of Physics of the Academy of Sciences of the Czech Republic), where he is still employed. He is interested in the structure and electron counts of solids. He is engaged in long-term collaboration with the following institutions: Martin-Luther-Universität Halle, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa, Université P. et M. Curie Paris, Universität Wien and Ludwig-Maximilians-Universität München, where he was a visiting professor in the years 1991 to 1993. He is a long-standing member of the Academic Assembly, a member of the European Physics Society and a Fellow of the Institute of Physics in the UK. His profile was included in the prestigious publications Who’s Who in the World and Who’s Who in Science and Technology.


a vazebnĂ­ elektrony jsou lokalizovĂĄny na spojnicĂ­ch mezi sousednĂ­mi atomy. Tyto poznatky zveĹ&#x2122;ejnil AntonĂ­n Ĺ imĹŻnek v odbornĂŠ literatuĹ&#x2122;e jiĹž v roce 2006. DalĹĄĂ­m impulzem, kterĂ˝ ho pĹ&#x2122;ivedl zpÄ&#x203A;t k problematice tvrdosti materiĂĄlĹŻ, bylo, kdyĹž AmeriÄ?anĂŠ vyrobili umÄ&#x203A;lou lĂĄtku (diborid rhenia, ReB2), kterĂĄ mĂĄ tu vlastnost, Ĺže je z jednoho smÄ&#x203A;ru daleko tvrdĹĄĂ­ neĹž ze smÄ&#x203A;rĹŻ jinĂ˝ch. Po tisĂ­ciletĂ­ se vĂ­, Ĺže tvrdost nenĂ­ v krystalu z kaĹždĂŠho smÄ&#x203A;ru stejnĂĄ. Ale nikdo to nedokĂĄzal popsat, protoĹže doposud nikdo nespojil smÄ&#x203A;ry vazeb se strukturou lĂĄtky. â&#x20AC;&#x17E;JedinÄ&#x203A; mĹŻj vzorec na vĂ˝poÄ?et tvrdosti nezanedbĂĄvĂĄ strukturu lĂĄtky, a tak jsem zaÄ?al pĹ&#x2122;emýťlet, jak vzorec zobecnit a anizotropii popsat,â&#x20AC;&#x153; Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ Ĺ imĹŻnek. Inspiraci k Ĺ&#x2122;eĹĄenĂ­ problĂŠmu anizotropie tvrdosti pĹ&#x2122;inesl Ä?lĂĄnek v Ä?asopisu Science. AutoĹ&#x2122;i Ä?lĂĄnku Lee, Wei, Kysar a Hone z Columbia University NY v USA mÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;ili elastickĂŠ vlastnosti grafenu a zjistili, Ĺže grafen je nejpevnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ lĂĄtkou, kterĂĄ byla doposud zmÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;ena. GrafenovĂĄ vrstva pĹ&#x2122;ipomĂ­nĂĄ sportovnĂ­ trampolĂ­nu.

DIAMANT JE IDEĂ LNĂ? MATERIĂ L, CO SE TĂ?KĂ TVRDOSTI, ALE Z HLEDISKA OBRĂ BÄ&#x161;NĂ? OPTIMĂ LNĂ? NENĂ?. DIAMANTOVĂ? NĹŽĹ˝ RYCHLE UBĂ?VĂ . KdyĹž se na ni hrotem pĹŻsobĂ­, pruĹžnÄ&#x203A; se prohĂ˝bĂĄ. TrampolĂ­na je pevnĂĄ dĂ­ky gumĂĄm, kterĂŠ drŞí plachtu ve vodorovnĂŠm smÄ&#x203A;ru, stejnÄ&#x203A; tak pevnost grafenu vytvĂĄĹ&#x2122;ejĂ­ meziatomovĂŠ vazby kolmĂŠ na pĹŻsobĂ­cĂ­ hrot. Proto AntonĂ­n Ĺ imĹŻnek vytvoĹ&#x2122;il model pro vĂ˝poÄ?et tvrdosti, kterĂ˝ meziatomovĂŠ vazby kolmĂŠ na pĹŻsobĂ­cĂ­ sĂ­ly zapoÄ?Ă­tĂĄvĂĄ do vĂ˝slednĂŠ tvrdosti s vÄ&#x203A;tĹĄĂ­ vahou neĹž vazby s jinĂ˝mi smÄ&#x203A;ry. Tento model vĹĄak odporoval doposud v literatuĹ&#x2122;e uvĂĄdÄ&#x203A;nĂ˝m pĹ&#x2122;edstavĂĄm, kterĂŠ pĹ&#x2122;edpoklĂĄdaly, Ĺže tvrdost je pĹ&#x2122;edevĹĄĂ­m urÄ?enĂĄ vazbami ve smÄ&#x203A;ru pĹŻsobĂ­cĂ­ sĂ­ly. Experiment, rozhodujĂ­cĂ­ kritĂŠrium platnosti ve fyzice, Ĺ imĹŻnkĹŻv model o zĂĄvislosti tvrdosti na smÄ&#x203A;ru potvrdil. OHLASY NA SEBE NENECHALY Ä&#x152;EKAT

VĂ˝sledky vĂ˝zkumu zveĹ&#x2122;ejnil v roce 2009 v prestiĹžnĂ­m odbornĂŠm Ä?asopisu Physical Review. ProtoĹže byl prvnĂ­ na svÄ&#x203A;tÄ&#x203A;, kdo umÄ&#x203A;l spoÄ?Ă­tat a vysvÄ&#x203A;tlit anizotropii tvrdosti, vĹĄiml si jeho objevu i Physical Review Focus. Do nÄ&#x203A;j jsou vybĂ­rĂĄny nejvĂ˝znamnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ a nejzajĂ­mavÄ&#x203A;jĹĄĂ­ vĂ˝sledky z oboru fyziky, kterĂŠ jsou v popularizaÄ?nĂ­ formÄ&#x203A; pĹ&#x2122;edstavovĂĄny ĹĄirokĂŠ veĹ&#x2122;ejnosti. Tak se o Ä?eskĂŠm objevu dozvÄ&#x203A;dÄ&#x203A;l celĂ˝ svÄ&#x203A;t a ohlasy technologĹŻ na sebe nenechaly dlouho Ä?ekat. KdyĹž uĹž se totiĹž vĂ­, co je podstatou tvrdosti, lze umÄ&#x203A;le pĹ&#x2122;ipravit optimĂĄlnĂ­ supertvrdĂŠ materiĂĄly, kterĂŠ se jen velmi mĂĄlo opotĹ&#x2122;ebovĂĄvajĂ­. TakovĂ˝ diamant je ideĂĄlnĂ­ materiĂĄl, co se tĂ˝kĂĄ tvrdosti, ale z hlediska obrĂĄbÄ&#x203A;nĂ­ uĹž optimĂĄlnĂ­ nenĂ­. PĹ&#x2122;i pouĹžitĂ­ diamantovĂ˝ch hrotĹŻ na obrĂĄbÄ&#x203A;nĂ­ kovĹŻ se pĹ&#x2122;i tĹ&#x2122;enĂ­ diamant i kov zahĹ&#x2122;ejĂ­ a zaÄ?nou se sluÄ?ovat, Ä?Ă­mĹž vznikajĂ­ karbidy. DiamantovĂ˝ nĹŻĹž pak rychle ubĂ˝vĂĄ. Proto technologovĂŠ vhodnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ materiĂĄly stĂĄle vyhledĂĄvajĂ­ a novĂŠ poznatky o fyzikĂĄlnĂ­ podstatÄ&#x203A; tvrdosti majĂ­ v jejich ĂşsilĂ­ zĂĄsadnĂ­ vĂ˝znam. 55

 !  "      ""

/1(413)'1*.(/1-#3*/.0,'#2'%/.3#%3/411'2'15#3*/.&'0#13-'.3 0)/.'  (#7   '-#*,1'2'15#3*/.2#5/86'23'.&%9 '31#',*+:)/ #1,/58#189'%)'04$,*%

6662#5/86'23'.&%9


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N Text Petra Šmídová Foto Profimedia.cz

Řím

Prázdniny ve Věčném městě

Rome

Holiday in the Immortal City Možná není pravda, že všechny

It may not be true that all roads

cesty vedou do Říma, tohle město

lead to Rome, but this city built on

postavené na sedmi pahorcích ale

seven hills definitely does not lack

rozhodně nepostrádá své kouzlo.

charm. Walking in the footsteps of

Procházka po kamenných cestách ve

ancient Romans, wandering the maze

šlépějích starých Římanů, bloudění

of narrow streets and treading the

v křivolakých uličkách nebo stoupání

same stone pavements and worn

po širokých schodech zjizvených

steps… all this has an unrepeatable

staletími, to vše má ve Věčném městě

atmosphere in the unforgettable

neopakovatelnou atmosféru.

Immortal City.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▴ Vatikán je místem, kde starověké umělecké památky potkáváte na každém kroku Vatican is a place where you meet ancient monuments round every corner ▶ Vittorio Emanuele II., první král sjednocené Itálie, shlíží na město z monumentálního jezdeckého pomníku Vittorio Emanuele II, the king of the unified Italy, looks over the city from an equestrian statue

DUCH STAROVĚKU A ANTIKY

THE SPIRIT OF ANTIQUITY

Řím je od roku 1870 hlavním městem Italské republiky, ročně ho navštíví miliony turistů. Město samo má asi tři miliony obyvatel a leží na břehu řeky Tibery v oblasti Lazio již více než 2700 let. Pokud máte zájem o historii, čeká vás těžké rozhodování, co si z bohatého výběru památek starověku a renesance, kdy Řím nejvíce vzkvétal, prohlédnout a co s těžkým srdcem nechat na příště. Ze starověkého Říma vás jistě ohromí Koloseum, mohutná stavba, která je součástí Fora Romana. Nechal je vystavět císař Vespasianus a sloužilo jako místo konání populárních gladiátorských her. Na jedno z krutých představení mohlo osmdesáti obloukovými vchody projít až 55 tisíc diváků. Součástí Fora Romana, které bylo dříve centrem života v Římě, je dále

Rome, the capital of the Republic of Italy since 1870, is visited by millions of tourists every year. Founded on the banks of river Tiber in the Lazio region more that 2700 years ago, the city now has a population of around 3 million. If you are interested in history, you will have quite a job deciding what to visit and what to miss out from the vast array of historical monuments dating from ancient times and the Renaissance, when Rome was at its cultural peak. The Colosseum, that great monumental building which is part of Forum Romanum, will definitely take your breath away. It was built by the emperor Vespasian and served as a venue for popular gladiator games. Each of the cruel shows attracted around 55,000 spectators who entered the arena through eighty archways.

58


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

TIPY ČESKÝCH AEROLINIÍ Co ochutnat? Být v Římě a neochutnat ve zdejších kavárnách vynikající ristretto by byl věčný hřích. Kromě čerstvě pražené kávy můžete vyzkoušet také různé kávové bonbony. Kam vyrazit? Osvěžující park Villa Borghese s jezírky, voliérami a pavilony ze světových výstav – můžete vše objet na kole, které vám za půjčí v jedné z mnoha půjčoven přímo v parku. Co si přivézt? Pokud jste odborník, můžete se pídit po starožitnostech (např. v blízkosti Španělských schodů na Via del Babuino). Bezpečnou koupí jsou ale drobné předměty z alabastru, jemného minerálu mléčně bílé barvy, který se v Itálii po staletí zpracovává. Jak zapadnout? Své italské přátele líbejte na obě tváře a nevynechejte večerní procházku, tzv. passeggiatu. Spojte ji s dobrým jídlem, ale rozhodně si po něm nedávejte capuccino, to pravý Ital pije pouze k snídani!

Trajánova tržnice nebo třeba vítězné oblouky, ať už Titův, Constantinův nebo Septimia Severa. Poblíž, na kopci Palatino, se pak nacházejí rozlehlé obytné domy císařů. Další stavbou, kterou byste na svých toulkách Římem neměli minout, je Panteon, zdejší nejzachovalejší antická stavba, kterou pravděpodobně navrhl a postavil Hadrianus v roce 118 a která sloužila jako pohřebiště italských monarchů. Poněkud skromnější hrobku zde má i Rafael, místo posledního odpočinku slavného malíře působí až étericky, je osvětleno jen úzkým pruhem světla pronikajícím sem otvorem ve stropě.

Other parts of the Forum Romanum, which was the centre of old Rome, include Trajan’s Market and the Arches of Titus, Constantine and Septimius Severus. On the nearby hill called Palatino there are the remains of huge palaces built for the emperors. Another building you should not miss is the Pantheon, the best-preserved ancient building in Rome, which was probably designed and built by Hadrian in 118 and served as a burial place for emperors and dignitaries. Raphael also has his modest grave here. The famous painter’s place of the eternal rest seems ethereal, only lit by a narrow shaft of sunlight penetrating the interior. A DATE WITH THE GREATEST RENAISSANCE PAINTERS

For many visitors Rome is essentially a centre of art and the Vatican’s museums in particular are full of Etruscan, Egyptian and Roman works. You’ll find the entrance from the enormous St. Peter’s Square, crowded from early morning with long queues of people waiting to see the Tizian, da Vinci or Raphael frescoes. It is not possible to see everything, but you can choose one of the circuits of the former palaces of Renaissance popes. All the circuits end with an unforgettable visit to the 15th century Sistine Chapel, where you can admire Michelangelo’s world-famous paintings – the Last Judgement fresco on the wall or frescoes from the Creation cycle on the ceiling. A stunning view of the Vatican and St. Peter’s Square opens up from the dome of San Pietro Basilica, which also contains Michelangelo’s Pieta from 1499.

HOLIDAYS CZECH AIRLINES ZVE... Vydejte se s námi do Věčného města za da Vincim, Michelangelem, Tizianem, ale i skvělým jídlem a prvotřídní módou. Pobyt přímo na míru vám připravíme v HOLIDAYS Czech Airlines. Kontaktujte nás na www.holidayscsa.cz.

HOLIDAYS CZECH AIRLINES OFFERS… Come with us to the Eternal City to meet da Vinci, Michelangelo, Tizian but also delicious food and excellent fashion shops. Holidays Czech Airlines can organize trips to suit individual requirements. Visit us at www.holidayscsa.cz.

RANDE S NEJVĚTŠÍMI RENESANČNÍMI MALÍŘI

Pro mnoho návštěvníků je Řím neodmyslitelně spjat s uměním, tedy zejména s vatikánskými muzei, kde se nacházejí etruská, egyptská a římská díla. Vchod najdete na rozsáhlém Svatopetrském náměstí, na kterém se dopoledne začíná tvořit dlouhá fronta lidí toužících spatřit Tizianovy, da Vinciho či Rafaelovy fresky. Prohlédnout si vše je nemožné, ale můžete si zvolit některý z okruhů po dřívějších palácích renesančních papežů. Každý z nich je zakončen prohlídkou Sixtinské kaple z 15. století, kde můžete obdivovat světoznámé Michelangelovy malby – fresku Posledního soudu na zdi či fresky z cyklu Stvoření světa na stropě. Jedinečným pohledem na Vatikán i Svatopetrské náměstí se pokochejte z kopule chrámu San Pietro, která skrývá také Michelangelovu Pietu z roku 1499. 59


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

If you hope to refresh yourself at the Trevi Fountain, the biggest of Rome’s fountains, like Anita Ekberg in Fellini’s film Dolce Vita, forget it! It is surrounded by masses and masses of tourist, just like the famous Spanish Steps. It’s best to escape away from the tourist routes into the maze of streets where you will find authentic local cafes and a tranquil atmosphere for relaxing and enjoying the real Rome. FRESH FROM THE MARKETPLACE ONTO THE TABLE

Rome’s everyday hustle and bustle can wear down visitors who are not used to it. Cars moving bumper to bumper in a seemingly endless flow, ear-splitting car horns sounded by shouting drivers and scooters weaving in and out of the traffic and taking short cuts through small streets… If you like the buzz of city life then you may enjoy the traditional market on Campo dei Fiori with heaps of fruit and vegetables and vendors shouting and gesturing to customers with unforgettable Italian temperament. Anyway, after some time you’ll probably prefer to sit down in one of the many restaurants to enjoy some of

IT’S BEST TO ESCAPE AWAY FROM THE TOURIST ROUTES INTO THE MAZE OF STREETS WHERE YOU WILL FIND LOCAL CAFES.

▴ Římané kávu milují. Až ji v některé ze stylových kaváren ochutnáte, pochopíte proč The Romans love coffee. When you taste it in one of the stylish cafés, you’ll know why ▶ Módní přehlídky tady mají ti nejrenomovanější návrháři Fashion shows are hosted by the most renowned designers

Pokud doufáte, že se podobně jako Anita Ekberg ve Felliniho Sladkém životě osvěžíte u největší římské fontány di Trevi, tak na to zapomeňte. Fontána je v obležení turistů stejně jako světoznámé Španělské schody. Chcete-li si odpočinout, raději zamiřte do úzkých a křivolakých uliček mimo hlavní turistické trasy. Tady snáze objevíte originální kavárničky, kde spolu s vynikající kávou nasajete také tu správnou římskou atmosféru. Z TRHU RYCHLE KE STOLU

Ruch běžného Říma může návštěvníka, který na to není zvyklý, udolat. Nárazník za nárazníkem v nekonečné koloně aut, neutichající klaksony a překřikující se řidiči, skútry kličkující mezi auty a zkracující si 60

the specialities of the renowned Roman cuisine. For an appetiser (antipasto) you can try traditional bruschetta (toast with olive oil and tomatoes) or another tasty concoction using seasonal vegetables. The first course (primo) is pasta, soup, or risotto. For the main course (secondo) you can order grilled or baked meat or fish. A delicacy is filleti di baccala – smoked cod in pastry – or saltimbocca alla Romana – sage flavoured veal fillets. A glass or two of the local Frascati white wine will go with your meal nicely. And don’t forget a dessert (dolce) – Italy is famous not only for its ice cream, but also for crème caramel and tiramisu. FASHION DICTATORS

Italians have style in their blood – no wonder that it has produced many excellent designers such as Versace, Gucci, Prada, Armani, Stefano Gabbana and many others. There are many stylish boutiques near the Spanish Steps, but the most important fashion centre is the area around Piazza di Spagna and Via dei Condotti. Better prices can be found on Via del Corso, the famous pedestrian zone leading from Piazza Venezia as far as Piazza del Popolo. If you want to plunge into thousands of the finest fabrics, which are praised worldwide, head for Rome’s


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

cestu úzkými uličkami. Pokud jste v rušném městě ve svém živlu, bude se vám líbit i tradiční tržiště na Campo dei Fiori, kde se vrší zelenina i ovoce a prodavači s nenapodobitelným italským temperamentem pokřikují a gestikulují na zákazníky. Po nějaké době se ale nejspíš stejně raději posadíte do některé z mnoha restaurací na nějakou specialitu vyhlášené římské kuchyně. Jako předkrm (antipasto) můžete zkusit bruschettu (to je topinka s olivovým olejem a rajčetem) nebo jinou chuťovku, jejichž základem bývá sezonní zelenina. První chod (primo) obstarají těstoviny, polévka či rizoto. A jako hlavní jídlo (secondo) si pak objednejte grilované nebo pečené maso či rybu. Lahůdkou je Filletta di Baccala – uzené kousky tresky v těstíčku a Saltimbocca alla Romana, což jsou telecí závitky na šalvěji. Na zapití se hodí sklenka místního bílého vína Frascati. A nezapomeňte na zákusek (dolce) – Itálie je proslavená nejen zmrzlinou, ale můžete vyzkoušet i crème caramel nebo tiramisu. MÓDNÍ DIKTÁTOŘI

Italové se umějí oblékat, a tak není divu, že Itálie je rodnou zemí mnoha vynikajících návrhářů a značek, jako jsou Versace, Gucci, Prada, Armani či Stefano Gabbana. Jejich butiky najdete v blízkosti Španělských schodů, ale nejvýznamnějším módním centrem je okolí Piazza di Spagna a Via dei Condotti. Za poněkud lepší ceny nakoupíte na Via del Corso, známé pěší zóně vedoucí od Piazza Venezia až k Piazza del Popolo. Pokud byste se chtěli ponořit mezi tisíce prvotřídních látek, ze kterých šije celý svět, zajděte si do římského království látek Fratelli Bassetti Tessuti, sídlícího v Corso Vittorio Emanuele. Stylové kožené zboží

CHCETE-LI SI ODPOČINOUT, RADĚJI ZAMIŘTE DO ÚZKÝCH A KŘIVOLAKÝCH ULIČEK MIMO HLAVNÍ TURISTICKÉ TRASY, KDE OBJEVÍTE ORIGINÁLNÍ KAVÁRNY. od kabelek a peněženek až po další exkluzivní doplňky pak pořídíte v jedné z vlajkových prodejen Bottega Veneta, kterou najdete na Piazza San Lorenzo in Lucina. Opravdovou lahůdkou pro všechny milovníky nákupů je pak ulička Via del Governo Vecchio, která mezi svými historickými zdmi skrývá mnohé butiky s vintage zbožím. Najdete tady opravdu originální kousky, a pokud nic nekoupíte, užijete si alespoň velice příjemnou procházku. Což ostatně platí o celém Římě, kam se určitě budete chtít ještě někdy vrátit. 61

fabric kingdom Fratelli Bassetti Tessuti, which you will find at Corso Vittorio Emanuele. Stylish leather goods ranging from handbags and purses to other exclusive accessories can be found at the flagship shop of Bottega Veneta at Piazza San Lorenzo in Lucina. The street Via del Governo Vecchio with its old buildings transformed into boutiques offering vintage merchandise and original design garments is the cherry on the cake for anyone shopping for clothes – for others it is at least a very pleasant place to take a stroll! The same can be said about the whole city, which you will definitely want to come back to.

CZECH AIRLINES’ TIPS What to taste? It would be an unforgivable sin not to taste the delicious ristretto in one of local cafés. Apart from freshly roasted coffee you can also try various coffee sweets. Where to go? Try the relaxing Villa Borghese Park with its lakes and exotic pavilions from world exhibitions – you can rent a bike here to get around. What to buy? Experts can hunt for antiques in streets around the Spanish Steps on Via del Babuino. A safe bet might be souvenirs carved from alabaster, the translucent milky white stone that has been a favourite with Italian sculptors for centuries. How to fit in? Kiss your Italian friends on both cheeks and don’t miss an evening walk, called a passeggiata. You may combine it with a good meal, but never ever finish your meal with a cappuccino – the Italians only drink it in the morning!

S ČESKÝMI AEROLINIEMI DO ŘÍMA Každý den v 11.50 a ve 20.15. Z Říma do Prahy každý den v 7.45 a ve 14.25 hodin.

WITH CZECH AIRLINES TO ROME Every day at 11:50 am and at 8:15 pm. From Rome to Prague every day at 7:45 am and at 2:25 pm.


| OSOBNOST NA PALUBĚ | PERSONALITY ON BOARD Text Jiří Holubec Foto Michael Kratochvíl

Létající sommeliérka

Klára Kollárová The flying sommelier České víno je v porovnání s věhlasem

Compared to the renown of Czech beer,

českého piva takřka neznámé. Nová generace

Czech wine remains almost unknown. However,

českých vinařů a sommeliérů se ale se zažitými

the new generation of Czech winemakers and

předsudky nehodlá smířit.

sommeliers is determined not to accept this engrained bias.| OSOBNOST NA PALUBĚ | PERSONALITY ON BOARD

S

itting with a glass of fragrant wine while listening to an erudite explication of its origin, it would be easy to forget why one came to the wine bar in the first place. Our host today is the sommelier and wine taster Klára Kollárová, so it would be a pity not to stray into areas other than the production of rosé wines. Besides her encyclopaedic knowledge of wines, Klára can also boast a university diploma in culturology. We are therefore interested to find out what can Czech wine teach us about Czechs. “Above all it is clear how big a step forward we have made in recent years,” says Klára. “Just think of the range of wines on offer twenty years ago. There were ten varieties and all of them tasted the same. Nowadays I see new wineries springing up every year, run by enthusiastic young people who are not afraid to try new things and do them their way.”

CZECH WINES ARE RECOGNIZED AMONG THE PROFESSIONALS AND REGULARLY WIN MEDALS FROM COMPETITIONS ABROAD. CZECH WINES’ SUCCESS IN SPAIN

▴ Vyhledávání těch nejlepších vín má Klára přímo v popisu práce It’s Klára’s job to choose the best wines ▶ Veleúspěšná sommeliérka vlastní také vysokoškolský diplom z kulturologie The highly successful sommelier has a university degree in culture studies

K

dyž sedíte u sklenice voňavého vína a posloucháte zasvěcený výklad o jeho vzniku, je lehké zapomenout, proč jste do vinárny vlastně přišli. Dnes je ale naší hostitelkou sommeliérka a degustátorka Klára Kollárová a byla by škoda nezabrousit i do jiných témat, než je výroba růžového vína. Kromě encyklopedických znalostí o víně se Klára může pochlubit i vysokoškolským diplomem z kulturologie. Zajímá nás proto, co se o Česku můžeme dozvědět z českého vína. „Hlavně je vidět, jak velký krok kupředu jsme v posledních letech udělali,“ říká Klára. „Vzpomeňte si na nabídku vín před dvaceti lety. Bylo jich tu deset druhů a všechna chutnala stejně. Dnes vidím, jak u nás každý rok rostou nová zajímavá vinařství vedená nadšenými mladými lidmi, kteří se nebojí zkoušet nové věci a dělat je po svém.“ 64

Being a sommelier in one of the best Prague restaurants, searching for quality Czech wines is an integral part of Klára Kollárová’s job. Wine-tasting menus from the La Degustation Bohême Bourgeoise cellar regularly take up forefront positions in culinary guidebooks and fine-tuning them with exclusively domestically produced wines would have been unprecedented just a few years ago. Nowadays it seems that Czech wines are truly beginning to acquire good reputation. It is a paradox that one gets to hear this more often abroad than at home. “The quality of our wines often surprises Czechs more than the foreigners,” Klára confirms. “Czech wines are ever more recognized among the professionals and regularly win medals from competitions abroad,” she

PROFILE Klára Kollárová Born: July 2, 1977 Profession: Sommelier in La Degustation Bohême Bourgeoise restaurant, co-owner of the Vinograf wine bar Graduate of Culturology at the Faculty of Philosophy at the Charles University in Prague, studied in Australia and New Zealand. She is currently studying the relationships between wines and foods; she lectures on Czech winemaking and systematically devotes herself to educating in the field of wine culture.| OSOBNOST NA PALUBĚ | PERSONALITY ON BOARD

▴ Česká vína se dnes mohou měřit například i s těmi španělskými Today, Czech wines can compete with Spanish ones, for instance ▶ Klára Kollárová si přímo pod Karlovým mostem otevřela vinný bar Klára Kollárová opened her wine bar directly under the Charles Bridge

ČESKÁ VÍNA PŘEVÁLCOVALA ŠPANĚLY

Jako sommeliérka jedné z nejlepších pražských restaurací má Klára Kollárová vyhledávání kvalitních českých vín přímo v popisu práce. Degustační menu z kuchyně La Degustation Bohême Bourgeoise obsazují pravidelně přední pozice v kulinářských průvodcích – a doladit je víny výhradně tuzemské výroby by ještě před pár lety byla věc nevídaná. Dnes se zdá, že české víno opravdu začíná získávat dobré jméno. Paradoxně je to ovšem slyšet spíše v zahraničí. „Kvalita našich vín často překvapí spíš Čechy než cizince,“ potvrzuje Klára. „Mezi odborníky začíná být české víno čím dál známější, ze zahraničních soutěží vozíme pravidelně medaile,“ dodává a ani v nejmenším nepřehání. Například z nedávno uskutečněné celosvětové soutěže Bacchus ve Španělsku si břeclavské vinařství Valihrach přivezlo hned dvě zlaté a jednu stříbrnou 66

adds without the slightest exaggeration. For example, from the recent international Bacchus competition in Spain, the Břeclav winery Valihrach took two gold medals and one silver. “Furthermore, one of the award-winning wines was a red Cabernet Franc,” Klára points out. “To win first prize with a red wine – in Spain of all places, a country famous for it – is a tremendous success.” IT WOULD BE IMPOSSIBLE WITHOUT FLYING

It is not just Czech wines that travel the world, but Czech sommeliers too. “Flying is inseparable from our work,” Klára says. “If you want to become acquainted with a certain wine, you have to become acquainted with the people producing it and the land it grows in.” Maybe it was the thousands of miles flown aboard airplanes that inspired a group of wine lovers to create an association called The Flying Sommeliers. “The concept


| OSOBNOST NA PALUBĚ | PERSONALITY ON BOARD

medaili. „Navíc jedno z oceněných vín bylo červené Cabernet Franc,“ upozorňuje Klára. „Získat s červeným vínem prvenství zrovna ve Španělsku, které je jím proslulé, je obrovský úspěch.“ BEZ LÉTÁNÍ BY TO NEŠLO

Po světě necestuje jen české víno, ale i čeští sommeliéři. „Létání k naší práci neodmyslitelně patří,“ říká Klára. „Pokud chcete poznat víno, musíte poznat lidi, kteří ho vyrábějí, a zemi, ve které roste.“ Možná i tisíce kilometrů na palubách letadel inspirovaly skupinu vinných nadšenců k vytvoření sdružení Létajících sommeliérů. „Koncept Létajících sommeliérů je tak trochu parafráze na flying winemakers, což jsou vinařští technologové cestující mezi jižní a severní polokoulí,“ vysvětluje Klára. „My jsme tak pojali vzájemné hostování vinařů a sommeliérů, kteří hostům v podnicích svých kolegů představují své nejpozoruhodnější objevy.“

LÉTÁNÍ K NAŠÍ PRÁCI NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ. POKUD CHCETE POZNAT VÍNO, MUSÍTE POZNAT LIDI, KTEŘÍ HO VYRÁBĚJÍ. Pokud máte chuť se takové výpravy za tajemstvím českého vína zúčastnit, můžete začít v Klářině vinném baru Vinograf. Najdete ho v uličce přímo pod Karlovým mostem, hned vedle další „vinné“ instituce, hotelu Pinot. Vlašský ryzlink z vinařství Mikros, Mopr ze Žernosek, Skale 2009 Magnum nebo vína ze sklepů Autentistů vznikající čistě přírodní metodou, to jsou jen některé poklady, které zde Létající sommeliéři hostům odhalili. A co je pro ně největší odměnou? „To, že se lidé nechají přesvědčit, že česká vína stojí za to objevovat a vychutnávat,“ usmívá se Klára. „Takže až zavítáte do Čech, vyberte si dobrou vinárnu s kvalitním sommeliérem a nebojte se degustovat,“ uzavírá naše povídání.

PROFIL Klára Kollárová Narozena: 2. 7. 1977 Profese: Sommeliérka v restauraci La Degustation Bohême Bourgeoise, spolumajitelka podniku Vinograf. Absolvovala kulturologii na FF UK Praha, studovala v Austrálii a na Novém Zélandu. V současnosti studuje zákonitosti spojení vín a pokrmů, pořádá přednášky o českém vinařství a věnuje se syste maticky osvětě v oblasti kultury vína.

67

of Flying Sommeliers is a bit of a paraphrase on the flying winemakers – the winery technologists who travel between the northern and southern hemispheres,” Klára explains. “That’s how we came up with mutual visits by winemakers and sommeliers who – in the establishments of their colleagues – introduce their most interesting discoveries to the guests.” If you feel like taking part in one such expedition in search of the secrets of Czech wine, you can start in Klára’s wine bar Vinograf. You will find it in a street directly under the Charles Bridge, just next to another wine “institution”, the Pinot Hotel. Welschriesling from the Mikros winery, Mopr from Žernoseky, Skale 2009 Magnum or wines from the Autentists’ cellars that are made using purely natural methods, these are just some of the treasures the Flying Sommeliers have revealed to the guests. And what is their greatest reward? “The fact that people allow themselves to be persuaded that Czech wines are worth discovering and savouring,” Klára smiles. “And so when you visit the Czech Republic, choose a good wine bar with a good sommelier and don’t be afraid to taste,” she concludes our chat.


| KNIŽNÍ TIP | BOOK TIP Text Benjamin Tuček Foto ČTK Ilustrace Petr Nikl

Matrace povídka z knihy VKV (Velmi krátké vlny)

Benjamin Tuček The Mattress A short story taken from the book Very Short Waves

T

u matraci kdysi koupil jeden můj známý, bylo to v době, kdy neměl zrovna na růžích ustláno a špinavá matrace se hodila do jeho malého a temného bytu, provizorní díry, ve které chtěl přečkat zlé časy. Matrace ho prý sama vybízela k tomu, aby si na ni lehal s holkama, které potkával po nocích. Nějaký čas jsme se neviděli, až se na přítele usmálo štěstí, zavolal mi, že se stěhuje a matraci už nebude potřebovat, jestli by se mi nehodila, když teď nemám zrovna na růžích ustláno, jak řekl. Liboval si v takových obratech. Hned jsem se pro ni rozjel přes celé město, dárek jsme zapili a já si matraci přinesl domů. Motala se mi hlava, matraci jsem hodil do kouta a oblečený na ni upadl, hned jsem usnul. Uprostřed noci se mi zdálo, že mě cosi tahá za nohu, jako by mě kdosi svíral za kotníky a pomalu jimi otáčel. Zároveň mi táhlo na záda, otevřel jsem oči. V nohách matrace klečela cizí žena v kabátku pánského pyžama a zouvala mi boty. Když si všimla, že se na ni dívám, smutně pokrčila rameny, jako že ona si to nevymyslela, a dál se věnovala mému oblečení. Začala mně stahovat kalhoty a rozepínat mi košili. Ráno jsem ležel svlečený na matraci, oblečení bylo složené vedle postele a po ženě v pánském pyžamu ani stopa. Měl jsem žízeň a bolela mě hlava, vzpomínal jsem na včerejší večer, na přítelovu pomačkanou tvář s kruhy pod očima, došlo mi, že za ten rok, kdy jsme se neviděli, zestárl o deset let, vypadal příšerně nevyspalý, jako kdyby celý rok sloužil jakousi jedinou, nepřetržitou noční službu. Do mozku se mi drala slova, kterých jsem se nemohl zbavit, jak to v kocovině bývá, sebevětší pitomost se 69

T

he mattress had once been bought by a friend of mine. It was at the time when his life was not a bed of roses and a dirty mattress suited his small, dark flat, a makeshift hole in which he hoped to survive the bad times. He used to say that the mattress actually invited him to lie on it with the girls he met on nights out. We hadn’t seen one another for some time when he got lucky; he rang me up, saying he was moving and would no longer need the mattress, which he offered to me, saying I might have a use for it now when my life was not a bed of roses, he loved idioms like that. I crossed the entire city to collect it. We had some drinks and I brought it home. My head was spinning, I threw the mattress into the corner, fell on it and fell asleep instantly, with my clothes still on. In the middle of the night I had a dream something was pulling my leg, clutching my ankles and slowly turning them. I felt a draught on my back. I opened my eyes and saw a strange woman kneeling at the foot of the mattress, dressed in a men’s pyjama top and taking my shoes off. When she noticed I was watching her, she shrugged sadly as if to say this was not her idea, and then she reverted her attention to my clothes. She began pulling my trousers down, unbuttoning my shirt. In the morning I awoke lying undressed on the mattress, my clothes were folded beside it and there was no trace of the woman in men’s pyjamas. I was thirsty, my head was throbbing, I remembered the evening before, my friend’s wrinkled face with circles under his eyes, and I realized that he had aged ten ▶


| KNIŽNÍ TIP | BOOK TIP

PETR NIKL (* 1960 VE ZLÍNĚ) Malíř, hudebník, fotograf a divadelník. Byl členem již zaniklé umělecké skupiny Tvrdohlaví. Vydává autorské knihy pohádek. Věnuje se výtvarným a divadelním performancím. V roce 1995 obdržel Cenu Jindřicha Chalupeckého. Za knihu Záhádky získal v roce 2008 ocenění Magnesia Litera.

PETR NIKL (* 1960 IN ZLÍN) Painter, musician, photographer and theatre artist. He was a member of the artist group Tvrdohlaví. He creates story books for children. He also takes part in theatre performances. In 1995 he received the Jindřich Chalupecký Prize. For his book Záhádky (Little Wonders) he was awarded the Magnesia Litera prize in 2008.

neustále vrací, nedaří se ji vytěsnit, takže mou bolavou hlavou znělo jako kolovrátkový refrén hloupé písničky něco v tom smyslu, že co se mi bude první noc na matraci zdát, toho se už nezbavím. Nebyl jsem si jistý, jestli sen může stahovat kalhoty a zouvat boty, zkontroloval jsem dveře, ale bylo zavřeno, a dokonce zamčeno, snadnější bylo uvěřit, že jsem se v opilosti vypjal k podivnému výstřelku pořádkumilovnosti, než že tu se mnou v noci byl někdo cizí a ještě mne bez vyzvání svlékal a tvářil se přitom útrpně, jako by bylo normální být svlékán vlastním snem nebo snem té matrace. Znervóznila mě představa, že jsem s matrací vyfasoval i její sny, nebo řekněme vzpomínky, že vůbec nevím, kdo se na tom molitanu válel přede mnou, z představy dlouhé řady aktů se mi zatočila hlava a já na matraci znovu usnul. Když jsem se probudil, byl už večer, hlava nebolela, ani žízeň jsem necítil, ale raději bych trpěl jako zvíře. Zatímco jsem spal, přišli k mé posteli dva svalnatí hoši, svlékli se do plavek, plácli se do dlaní a začali mě masírovat. Když skončili, vystřídala je žena v kostýmu letušky, otevřela mi pusu a nacpala do ní ovocné pyré s ledem. Chutnalo výborně, ale neporozuměl jsem potřebě té ženy svlékat se a tančit. Svlečená letuška se chvíli promenovala po mém pokoji, cosi švitořila kolem matrace s podnosem plným ovoce, ale já jí nerozuměl ani slovo. Marně jsem telefonoval svému příteli. Snad někam narychlo odcestoval nebo se zase přestěhoval, nevím. Nebudu vyjmenovávat postavy, které za nocí z matrace vyskakovaly jedna za druhou, zmíním se už jen o jediné. Po večeři jsem doprovázel svoji dávnou známou, ale jí se k manželovi a dětem nechtělo. Víceméně se pozvala ke mně domů. Vzrušovala ji zřejmě možnost nevěry i představa, že se pak sebere a vrátí do manželství, kam, jak podotkla, spěchala, což do smrti nepochopí. Pokrčil jsem rameny. Byla krásná, roky se na ní podepsaly spíš v dobrém, vrásky kolem decentně namalovaných rtů slibovaly rozvážnost a zkušenost, což jsou vlastnosti, které jsem si oblíbil. Prošla bytem, bez řečí se svlékla. Nad mojí matrací se nepatrně zarazila, jako by tu matraci znala, překvapeně na mě pohlédla, vyčítavě, ale zároveň vesele. Zůstal jsem ve střehu, a když k ránu usnula, na moment jsem zaklimbal. Hned jsem ucítil letmý dotek, zrovna k nám přiléhali dva staříci a pět dívek, pokládali dlaně na nahé tělo mé milé a jemně ji hladili a masírovali, její obličej se uvolnil a ústa pootevřela, skupinka pokračovala v práci, dívky ji masírovaly svými chodidly, zatímco starci ji šimrali vousy. Nemohl jsem se odtrhnout od výrazu tváře, spokojené a šťast70

years in the year we hadn’t see each other. He looked exhausted, as if he had been working on some endless night shift all year. Words poured relentlessly into my mind in the way they do when you suffer from hangover. The stupidest things keep coming back, you can’t block them out, so my sore head was ringing with the chorus of some dumb song, saying something like that whatever I dreamt about the first night on the mattress I would never be free from. I was not sure whether a dream can pull down your trousers and take off your shoes so I checked the door. But it was closed, locked even, so it was easier to believe that I’d had fit of tidiness in my drunkenness rather than to think that there was somebody else with me who’d undressed me with a compassionate look on her face, as if it were normal to be undressed by one’s own dream or the mattress’s dream. The idea that along with the mattress I had inherited its dreams, or let’s say memories, that I didn’t know who had lain on its foam before me, made me nervous. A long sequence of nudes made me dizzy and I fell asleep again. When I woke up it was already evening, my head was no longer sore, I was not thirsty, but still, I would rather have been suffering like an animal. While I was sleeping, two muscular lads came up to the mattress, undressed down to their swimsuits and started to give me a massage. When they finished they were replaced by a woman in a stewardess uniform; she opened my mouth and put iced fruit purée into it. The taste was delicious, what I did not quite understand was why the woman needed to undress and dance. For some time the undressed stewardess went to and fro, walking round the mattress with a tray full of fruit, all the time saying something I couldn’t make head or tail of. I tried to phone my friend, without success. Perhaps he’d had to leave quickly, perhaps he’d moved again, who knows. I won’t list to you all the people who jumped up from the mattress in the night. I will mention just one of them. After a dinner I was walking with an old friend of mine but for some reason she did not hurry to join her husband and children. She more or less invited herself to my place. Perhaps she got excited by the prospect of infidelity and also the idea that afterwards she would go back to her marriage, one she – in her words – had entered too hastily. I just shrugged. She was beautiful, time had been very kind to her, the wrinkles around demurely painted lips promised selfpossession and experience, which are qualities I have come to like. She walked through the flat and, with-


| KNIŽNÍ TIP | BOOK TIP

né, jako mívají Madony s Jezulátky v náručí, když se na mojí matraci protahovala pod dotyky té suity vousatých leprotiků a nezletilých dívek, a zatoužil jsem vládnout také takovou mocí, v tom okamžiku jsem se poprvé v životě pomodlil, takovou zpackanou říkanku, která mi uvízla v paměti z dětství a již jsem zcela jistě popletl. Ráno mě probudila vůně kávy. Podivil jsem se, že moje milá není v práci nebo doma u manžela, ale ona se na mne jen podívala a obličejem se jí mihl zbytek toho nočního výrazu, podívala se na mě ještě jednou a já pochopil, že žádný manžel už není, že jsem jen já a moje matrace, a přestože je nevyspalá, cítí se šťastná. Píšu ti, kamaráde, proto, aby sis vážil té staré matrace, občas ji vyprášil a vyluxoval, ale opatrně, přehnaný úklid by v ní mohl natropit nepořádek, a to by byla škoda. Moje milá a já tě zdravíme a jenom doufáme, že se v noci na té matraci spolu nebudeme potkávat. Kdyby se to náhodou stalo, nebuď nervózní, ráno už tam nebudeme. Přejeme ti, abys našel někoho, kdo si tu matraci zaslouží spolu s tebou. Tvůj přítel. Dočetl dopis a pohlédl na matraci u svých nohou. Byla to obyčejná matrace, plněná molitanem, nevypadala čistě. Rozhlédl se prázdnou, holou místností s jediným oknem a kopnutím přirazil matraci do rohu. Sedl si na ni, byla dost nízká a pro sezení nepohodlná, pohladil matraci dlaní.

out saying a word, undressed. She stopped a moment above my mattress as if she was familiar with it; she looked at me, reproachfully but with a smile at the same time. I stayed on my guard, and when she fell asleep in the small hours of the morning I dozed off for a moment. Instantly, I felt a brief touch, we were joined by two old men and five girls who laid the palms of their hands on my lover’s naked body, caressed her and massaged her; her face relaxed, her mouth opened, and the team continued in their work, the girls massaging her with their feet, the old men tickling her with their beards. I could not take my eyes off her face, content and happy, similar to the customary countenance of the Madonna with the infant Jesus, as she stretched under the touches administered by the suite of leprous old men and underage girls. I had a longing to possess such power and for the first time in my life I prayed, a rhyme which had stuck in my head since childhood but which I had without doubt got wrong. In the morning I was woken by the smell of coffee. I was surprised that my lover had not gone to work or back home with her husband, but she just looked at me and there was a flash of that night-time expression in her face; she looked at me again and I understood that there was no husband any more, that there was only me and my mattress and, despite being sleepy, she was feeling happy. I am writing to you, my friend, to ask you to respect that mattress, and dust or vacuum it from time to time. But be careful, too much tidiness could mess things up and that would be a shame. My lover and I send our best regards, and only hope that we will no longer meet on that mattress at night. If it does happen, don’t be afraid, in the morning we’ll be gone. We hope you will find someone who deserves the mattress with you. Your friend. He finished the letter and looked at the mattress at his feet. It was an ordinary mattress, filled with soft foam; it did not look clean. He looked around the empty room with a single window and kicked the mattress into the corner. He sat on it. It was quite low and uncomfortable to sit on. He caressed it with his hand.

71

BENJAMIN TUČEK (* 1972 V BRNĚ) Po maturitě studoval fotografii na Fakultě sociálních věd UK a scenáristiku a dramaturgii na FAMU, kde absolvoval v roce 2000. Pracoval jako asistent režie na filmu Návrat idiota (1999), jeho režijním debutem byl celovečerní snímek Děvčátko (2002). Jako scenárista se podílel na filmech Mistři (2004) a Protektor (2009). Sbírkou povídek VKV (Velmi krátké vlny) debutoval pro změnu na literárním poli.

BENJAMIN TUČEK (* 1972 IN BRNO) After secondary school he studied photography at the Faculty of Social Sciences of Charles University Prague and scriptwriting at the Film and Television Faculty of the Academy of the Performing Arts, where he graduated in 2000. He worked as assistant director on The Idiot Returns (1999). His film debut as director was Girlie (2002). He cowrote the screenplay for Champions (2004) and Protector (2009). The collection of short stories Very Short Waves is his literary debut.


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE Text & Foto Hergetova Cihelna

V srdci Prahy The heart of Prague potkávají s moderním stylem dneška.

▶ Romantická večeře v místech, kudy kráčela historie A romantic dinner on a spot pervaded with history

„N

Combining the historical wonders of Prague with the hip style of today.

a vltavském dně se kameny valí, je v Praze pohřben císař nejeden. Nic netrvá věčně, ať velký či malý. Dvanáct hodin má noc a pak přijde den.“ Když Bertolt Brecht psal tyto řádky Písně o Vltavě, terasa Hergetovy cihelny s panoramatickým výhledem ještě nestála. Ale ten pocit je tu pořád: bezčasí bytí. Tady historii nemusíte hledat, přichází k vám sama. Během oběda, k večeři, či na caffè lungo. Představte si, co všechno byste bývali mohli vidět z této terasy, kdyby vám to bylo umožněno: v roce 1342 třeba zkázu Juditina mostu, který stával hned vedle později postaveného Karlova mostu. Z toho bylo svrženo tělo Jana Nepomuka, umučeného k smrti roku 1393. Nebo nebe ozářené plameny šlehajícími ze střechy Národního divadla, když roku 1881 vyhořelo. Možná byste uviděli i rabbiho Löwa, jak na druhém břehu řeky, shrbený, rukama nabírá jíl na svého golema. Nebo Franze Kafku přecházejícího most cestou do práce. V méně vzdálené minulosti tu zase bylo možné sledovat při práci řadu filmových produkcí: Amadea, Mission Impossible, Van Helsinga a samozřejmě Švejka. To všechno by se bývalo dalo pozorovat z této rušné a stylové restaurace na břehu řeky Vltavy, která okouzluje fantastickým výhledem na Karlův most a celé panorama Starého Města. Místní i návštěvníci sem přicházejí za tvůrčími variacemi na nejoblíbenější jídla české i mezinárodní kuchyně, saláty pro labužníky a nejčerstvějšími plody moře široko daleko. Se senzačním výhledem, „hip“ atmosférou a přijatelnými cenami se tu najde pro každého něco. Vždyť tu také rády tráví čas místní i zahraniční celebrity, ať už 72

“T

here are stones at the bottom of Vltava. Three emperors are buried in Prague. The big does not stay big and small does not stay small. The night has twelve hours, then comes the day.” When Bertolt Brecht was writing these lines from “The Song of the Moldau” the panoramic terrace of the Hergetova Cihelna had not yet been built. But the feeling still applies: the timelessness of being. Here you do not have to look for history, history will come to you; for lunch, dinner or café lungo. Imagine what you could have seen from this terrace, if you had had the chance. The collapse of the Judith Bridge that stood right beside Charles Bridge in 1342. The disposal (from the bridge) of St. Johannes of Nepomuk’s body after he had been tortured to death in 1393. Or the lightened sky and the flames leaping from the roof of the National Theatre when it burned down in 1881. Maybe Rabbi Loew would have been on the other side of the river, bending down to gather some mud for his Golem, or Franz Kafka crossing Charles Bridge on his way to work. More recently, lots of film productions could be watched from here: Amadeus, Mission Impossible, Van Helsing and of course Svejk. All of this could have been observed from this lively and stylish restaurant on the banks of the river Vltava that has always wowed with a spectacular view of Charles Bridge and the whole panorama of Old Town. Locals and visitors come here for creative variations on Czech and international favourites, gourmet salads and the freshest seafood anywhere. With stunning views, a hip at-

Komerční prezentace / Commercial presentation

Místo, kde se historické okamžiky Prahy| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

mosphere, and reasonable prices, there is something for everyone. It is a favourite hangout for a lot of local and international celebrities as well. Be they actors, singers, politicians, sportsmen, journalists, or businessmen, this fashionable venue has something to offer everyone. For example Robbie Williams, Václav Havel, Mick Jagger, Václav Klaus, Hugh Jackman, Edward Norton, Martin Ručínský (the Czech ice-hockey star) and others have dined here. The restaurant is located on both floors of the historical building. Upstairs, it features a lounge which is ideal for various parties and exhibitions. There is also a section dedicated to children, with a kids’ corner with a trampoline and other fun stuff where parents can leave their children to play safely while exploring the rest of the complex. Downstairs is the main restaurant along with the breathtaking terrace and a boathouse. All of which offer a spectacular view of Charles Bridge and Old Town. CHEF DE CUISINE

▴ Šéfkuchař Petr Laštovička získal mezinárodní zkušenosti i v New Yorku, Londýně a Paříži Chef de Cuisine Petr Laštovička gained international experience in New York, London, and Paris ▶ Návštěva Hergetovy cihelny je spojením pohádkových kulis staré Prahy se špičkovou gastronomií A visit to Hergetova Cihelna is a combination of a fairy-tale setting of old Prague with topclass gastronomy

jsou to herci, zpěváci, politici, sportovci, novináři nebo obchodníci. Tento módní podnik má prostě co nabídnout každému. Tak například už tu povečeřeli Robbie Williams, Václav Havel, Mick Jagger, Václav Klaus, Hugh Jackman, Edward Norton, Martin Ručinský (hvězdný český hokejista) a stejně tak mnozí další. Restaurace se nachází v obou patrech historické budovy. V horním patře je společenská místnost ideální pro party a výstavy. Je také součástí celého komplexu věnovaného dětem, s dětským koutkem vybaveným trampolínou a dalšími zábavami, kde rodiče mohou ponechat své děti, aby si bezpečně hrály, zatímco oni prozkoumávají zbytek objektu. Dole se nachází hlavní část restaurace, dech beroucí terasa a loděnice. A to vše nabízí velkolepý pohled na Karlův most a Staré Město. CHEF DE CUISINE

Chef de Cuisine Petr Laštovička se svým týmem zodpovídá za báječnou kuchyni, která je v Hergetově cihelně podávána. Profesionální dráhu započal během svých studií v Interhotelu Tranzit v pražské Ruzyni. Od roku 2000 pracoval pro Kampa Group, firmu, která stojí za Hergetovou cihelnou. Mezinárodní zkušenosti získal v Oro and Feinschmecker v Oslu. Kromě přípravy pra74

Chef de Cuisine Petr Laštovička and his team are responsible for the amazing cuisine that is served at Hergetova Cihelna. He started his professional career during his studies at the Interhotel Tranzit in Ruzyně in Prague. Since 2000 he has been working for Kampa Group, the company responsible for Hergetova Cihelna. He gained international experience at Oro and Feinschmecker in Oslo. Apart from preparing the regular menu consisting of Czech and international cuisine, salads and seafood, Petr is also responsible for the Organic Menu that Hergetova Cihelna now offers its guests or for the Children’s Menu that is now available in the kids’ corner. Together with Kampa Group’s Executive Chef Marek Raditsch, they make sure the meals are made using the best available ingredients for reasonable prices and all the needs and tastes of their customers are satisfied. HISTORY

The two-storey building dates back to the 14th century, but the first real historical document relating to it dates back to 1780, when František Antonín Linhart Herget bought it and started his brick business here. He also built an apartment building upon its premises. The complex is characteristic with its mansard driveway and an open tower. During the years 1857–58, the buildings in this historical complex were rebuilt in the neoclassical style by the architects Alexander Hellmich and Kašpar Předák. There are still frescos to be seen on the walls and ceiling of the first floor of the apartment building that depict scenes from Pompeii and some Night and Day scenes. The local government of Prague 1 took it upon itself to preserve the building and after a fire broke out


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

videlného menu, které sestává z české a mezinárodní kuchyně, salátů a mořských plodů, Petr také připravuje Organické menu, které Hergetova Cihelna nyní nabízí hostům, nebo Dětské menu, které je nově v nabídce v dětském koutku. Společně s hlavním kuchařem Kampa Group Markem Raditschem se starají o to, aby byla jídla připravena z nejkvalitnějších ingrediencí a za přijatelné ceny tak, aby uspokojila všechny požadavky a chutě zákazníků. HISTORIE

Dvoupatrová budova se datuje do 14. století, ale první skutečný historický dokument o ní se váže k roku 1780, kdy ji František Antonín Linhart Herget koupil a založil zde svou cihelnu. Komplex je charakteristický mansardovou střechou a věžičkou. Později byla cihelna využívána jen jako skladiště a nakonec jako garáž historických kočárů. Během let 1857–58 byly budovy historického komplexu přestavěny architekty Alexandrem Hellmichem a Kašparem Předákem v neoklasicistním stylu. Na stěnách a stropě prvního patra původního obytného domu se dodnes zachovaly nástěnné a nástropní malby představující scény zPompejí a scenerie Noci a Dne. Městská část Praha 1 se rozhodla vzácnou historickou památku zachovat a po požáru, který zde v roce 1995 vypukl, zajistila jeho přeměnu na komplex galerií, výstavních prostor a restaurací. Ty znovu musely čelit náporu přírody v roce 2002, kdy stoletá voda zničila restauraci těsně před jejím slavnostním otevřením a rekonstrukce musela začít úplně nanovo. OKOLÍ

Když vstoupíte do dvora, budete překvapeni, že je daleko větší, než se zdá zvenčí. Jste také okamžitě uhranuti sochou v centru celého prostoru. Jejím autorem je David Černý a zobrazuje dvě mužské postavy z bronzu, které močí na tvar České republiky. Sochy jsou v permanentním pohybu a jejich torza a penisy se pohybují podle toho, na kterou část země právě močí. Je tu i telefonní číslo, na které je možné poslat textovou zprávu s požadavkem, kam mají postavy čurat. Hned nedaleko soch se nachází Muzeum Franze Kafky s výstavou Město K. – Franz Kafka a Praha, která úspěšně procestovala svět. Výstava je založena na dokumentech, které ilustrují spisovatelův život a tvorbu. Je tu i obchod, kde si návštěvníci mohou zakoupit Kafkovy knihy, biografické publikace nebo suvenýry jako pohlednice, plakáty, fotografie a další. A tak když už jste na návštěvě v jednom z nejkrásnějších měst světa, zastavte se v Hergetově cihelně na skvělém jídle, které neobsahuje jen ty nejlepší ingredience, ale také vzpomínky na všechny události a lidi, kteří tuto monumentální budovu během staletí míjeli. 75

in it in 1995, ensuring it was converted into a complex of galleries, exhibition grounds and a restaurant. These again came under attack from nature in 2002 when severe floods destroyed the restaurant just before its grand opening, so renovation work had to start all over again. SURROUNDINGS

Upon entering the courtyard, you are surprised that it is much more spacious than one would have thought form the outside. You are immediately struck by the statue in the middle of the space. Made by David Černý, it depicts two male bronzes urinating on the shape of the Czech Republic. The statues are in perpetual motion, rotating their torsos and their penises depending on what part of the country they are peeing on. There is even a phone number that gives you the chance to send a text message saying where you want the statues to pee. Right next to the statues, there is the Franz Kafka museum featuring the exhibition The City of K. – Franz Kafka and Prague that has toured the world successfully. The exhibition has documents as a starting point and uses them to illustrate Kafka’s life and work. There is also a shop there where visitors can buy a range of the author’s works, biographical books, souvenirs such as postcards, posters, photos, and much more. So while you are visiting one of the most beautiful cities in the world, stop by at Hergetova Cihelna for a great meal filled not only with the best ingredients but with the memories of all the people and events that have passed by this monumental building over the centuries.

KONTAKT/ CONTACT Adresa/Address: Cihelná 2b Praha 1-Malá Strana 118 00 Tel./Phone Nr.: +420 296 826 103 Fax: +420 257 535 820 E-mail: kontakt@cihelna.com Web: www.kampagroup.com


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE Text Lucie Kettnerová Foto GHC Praha

Zdraví si žádá A comprehensive komplexní přístup approach to health Klinika GHC Praha poskytuje již více než

GHC Clinic Prague has been offering a wide

15 let širokou diagnostickou a léčebně-

range of diagnostic, curative and preventative

-preventivní péči na vysoké úrovni i těm

care on a standard to satisfy even the most

nejnáročnějším klientům.

demanding of clients for more than 15 years.

K

linika GHC Praha byla založena v roce 1995 jako první soukromé zdravotnické zařízení v České republice. „Reagovali jsme na poptávku poměrně velké cílové skupiny klientů, která měla zájem o odlišnou formu lékařské péče,“ vysvětluje ředitelka kliniky Jana Sedláková, MBA, a doplňuje: „Protože naši klienti jsou samoplátci, neomezují lékaře žádné limity zdravotních pojišťoven a klientům mohou předepisovat tu nejlepší a nejvhodnější léčbu. Tato forma přirozeně rovněž klade mimořádné nároky na přístup personálu, prostředí kliniky a maximální důraz na diskrétnost, pohodlí a individuální přístup.“

G

HC Clinic Prague was founded in 1995 as the first private medical establishment in the Czech Republic. “We reacted to the demand coming from a relatively large target group of clients interested in a different form of medical care,” head of the clinic Jana Sedláková MBA explains, adding, “Because our clients pay for the service, our doctors are not restricted by health insurance companies’ limits and can therefore prescribe the best and most suitable treatment available. This form of establishment naturally also places high demands on the behaviour of its personnel, the environment of the clinic and a maximum emphasis on discretion, comfort and personal care.”

CELKOVÝ SCREENING ZA DEN

76

FULL SCREENING IN ONE DAY

“Our clinic’s key preventive programme is comprehensive screening. It is a unique examination, which serves as a gateway to effective prevention and care for the client’s health. It is based on the most recent scientific findings and studies, which are confronted with the results of client’s clinical and laboratory examinations. It makes it possible to recognise changes in the body indicative of a nascent or already developed disease mainly at the cellular level and by the level of cellular metabolism, which is a prerequisite of genuinely high-quality and effective treatment. What makes the treatment unique is mainly its specific set of examinations performed at the same time and its diagnostic scope,” senior doctor of the clinic MUDr. Lubomír Novák, CSc., explains. “Based on the results, a team of doctors draws up a comprehensive report with recommendations for an effective and individualised course of treatment. Comprehensive screening is mainly suitable for people vulnerable to civilisation diseases, i.e. managers with high stress levels, people unable to discover the causes of their troubles

Komerční prezentace / Commercial presentation

„Klíčovým programem naší kliniky v oblasti cílené prevence je Komplexní screening. Jde o ojedinělé vyšetření, které je vstupní branou k účinné prevenci a péči o vlastní zdraví. Vychází z nejmodernějších vědeckých poznatků a studií, které konfrontuje s výsledky klienta z absolvovaných klinických i laboratorních vyšetření. Umožní rozpoznat změny v organismu, tedy počínající či již probíhající onemocnění, a to zejména na úrovni buněk a buněčného metabolismu, což je nutný předpoklad k opravdu kvalitní a cílené léčbě. Unikátnost je především ve specifické sestavě vyšetření prováděných v jednom okamžiku a diagnostické výtěžnosti,“ vysvětluje postup vedoucí lékař kliniky doc. MUDr. Lubomír Novák, CSc. „Na základě výsledků vyšetření pak sestaví tým lékařů pro klienta komplexní zprávu s doporučením efektivní a individualizované následné léčby. Komplexní screening je vhodný zejména pro osoby zatížené rizikem civilizačních chorob, mezi něž patří například manažeři s vysokou pracovní zátěží a odpovědností, dále pro ty dospělé, u nichž standardní vyšetřovací metody nedokážou odhalit příčinu jejich obtíží, ale samozřejmě také pro každého, kdo chce aktivně a efektivně


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

přistoupit k péči o své zdraví,“ dodává ředitelka kliniky Jana Sedláková.

by standard procedures, and, of course, anyone who wants to approach his or her health actively and effectively,” says the head of the clinic Jana Sedláková.

GENY NAPOVÍ

Naše vrozené dispozice k řadě chorob zatím opravit neumíme, ale díky jejich včasnému odhalení můžeme zasáhnout dříve, než k rozvoji onemocnění dojde. „Optimální je tedy spojení Komplexního screeningu, který testuje momentální stav organismu, a genetického vyšetření GenScan, které umožní zjistit, k jakým civilizačním chorobám je klient náchylnější. Tak je možno cíleně nastavit preventivní program pro každého klienta,“ vysvětluje klinická genetička MUDr. Monika Koudová.

GENES ARE A GOOD SOURCE OF INFORMATION

Our innate predisposition to a number of diseases cannot be fixed yet but early identification enables intervention before the disease develops. “Combining comprehensible screening to test the current state of the body with GenScan genetic examination with identifying the civilisation diseases the client is susceptible to is therefore ideal. In this way you can devise a targeted preventative programme for every client,” says clinical geneticist MUDr. Monika Koudová.

▴ Příjemné, profesionální prostředí a usměvavý personál jsou podmínkou spokojenosti klientů Nice, professional environment and smiling staff are the prerequisites of clients’ satisfaction

ZDRAVÝ A KRÁSNÝ ZÁROVEŇ

Aby se člověk cítil dobře, musí být nejen zdravý, ale i dobře vypadat. Proto klinika nabízí kromě zdravotních programů i výkony z oborů plastické chirurgie, estetické medicíny a stomatologie. „S každým chirurgickým výkonem je spojena určitá míra rizikovosti, a samozřejmě to platí i pro plastickou chirurgii. Svým pacientům nabízíme rozsáhlá předoperační vyšetření, která rizika eliminují v maximální možné míře,“ říká ředitelka kliniky. Patří k nim například vyšetření vrozené poruchy srážlivosti krve, díky kterému se u klienta s touto dispozicí zajistí zvýšená před a pooperační péče, aby se předešlo rozvoji komplikací. Toto vyšetření je preventivně vhodné i pro osoby, které pravidelně absolvují dlouhé lety, při nichž je také zvýšené riziko vzniku trombózy. 77

HEALTH AND BEAUTY AT THE SAME TIME

To feel good, it helps to look good as well. That is why the clinic also offers treatments in the fields of plastic surgery, aesthetic medicine and dentistry as part of its comprehensive care. “All surgery carries a certain level of risk and this is also true for plastic surgery. We offer our patients a wide-ranging pre-surgery examination serving to eliminate the risk to the maximum possible level,” says the head of the clinic. The examinations include testing for blood coagulation problems, to prevent any serious complications during pre-op and postop care. This particular examination is also suitable for those who regularly take long flights in order to prevent thrombosis. ▶


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

1. Originální kabelky z kolekce značky Galex jistě najdou využití třeba na letní party. Cena za kus: 440 Kč Original handbags from the Galex collection can be a perfect accessory for a summer party. Price per piece: CZK 440

1.

Fashion Móda

3. Sázka na klasiku – aneb kostým značky Luisa

Cerano – sako

8490 Kč, kalhoty 4990 Kč Count on classic style – a Luisa

Cerano suit – jacket CZK 8,490;

trousers CZK 4,990

2. Elegantní letní boty navrhovala česká top modelka Eva Herzigová pro značku 1-2-3

Paris.

Cena: 4550 Kč Elegant summer shoes designed by Czech supermodel Eva Herzigová for

1-2-3 Paris. Price: CZK 4,550

2. 3.

78


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

1.

2.

1. Letní inspirace sportovně ležérní značky BRAX. Tričko 1790 Kč,

Fashion Móda

džíny 4690 Kč

2. Kraťasy a letní košile z kolekce

S. Oliver. Cena: kraťasy 1399 Kč, košile 999 Kč Shorts and summer shirt from the

S. Oliver collection. Price: shorts CZK 1,399, shirt CZK 999

Summer inspiration from the casual

BRAX brand. Polo shirt CZK 1,790,

3. Novinkou letošního léta jsou žabky Crocs

jeans CZK 4,690

ABF. Unikátní

je řešení jejich stélky i podrážky. Bota přesně opisuje nohu zevnitř i zvenčí, díky čemuž se při každém 3.

kroku masírují zásadní tlakové body na chodidlech. Cena páru: 670 Kč This year’s summer hit are flip-flops

Crocs ABF. They are unique by both their soles and insoles. The shoe copies the shape of your foot on the outside and on the inside, thanks to which every step massages cardinal press points on the soles of your feet. Price for pair: CZK 670

79


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

2.

2. Kolekci osmi rtěnek a dvou lesků inspirovanou tentokrát Tokiem přináší pod názvem Tokyo

Corals značka Giorgio Armani.

1.

Nabídku pak doplňují i dva laky na nehty. Ceny: rtěnka 950 Kč, lesk 800 Kč, lak na nehty 750 Kč A collection of eight lipsticks

1.

BOSS Bottled Night – pro

muže, kteří se chtějí cítit svůdně a nebojí se vyzařovat svou smyslnou vášeň i navenek. Cena: EdT 100 ml, 1790 Kč

BOSS Bottled Night – for men

Kosmetika Cosmetics

and two lip-glosses inspired by Tokyo and marketed under the name Tokyo

Corrals has been

developed by Giorgio Armani. The offer is complemented by two kinds of nail polish. Prices: lipstick CZK 950, lip gloss CZK 800, nail polish CZK 750

who want to feel alluring and are not afraid to exude sensuous passion. Price: EdT 100ml, CZK 1,790

3. Legendární vůně Opium značky Yves Saint Lauren se zahalila do nového hávu. V nové podobě má vůně působit jako brána doopojného nitra pokušení a ke všemu, co je zapovězené... Cena: EdP 90 ml, 3590 Kč The legendary Opium scent by Yves Saint Laurent has had a makeover. In the new form, the scent gives the impression of a gateway to the heart of temptation and everything that is forbidden... Price: EdP 90ml, CZK 3,590 3. 80


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

Volvo XC90 je sice na trhu už pár let, ale automobilka svůj klenot mezi SUV stále vybrušuje. Model prošel několika technickými inovacemi i změnami vzhledu. Posledním počinem je úprava ve sportovním hávu R-Design, kde najdete stříbrné doplňky karoserie, devatenáctipalcová kola, luxusní výbavu interiéru atd. Se stádem 315 koní benzinového osmiválce pod kapotou máte z luxusního SUV sportovce v nejlepší formě. Cena Při prvním pohledu na nové BMW 5 Gran Turismo si možná

začíná na 1 800 000 Kč The Volvo

XC90 has been on

položíte otázku, zda je to ještě sedan, nebo už velkoprostorový vůz. Stejný

the market for a couple of years but the SUV is still being refined by

komfort jako řidiči a spolujezdci je

its manufacturer. The model has

nabídnut i pasažérům vzadu. Proto se také GT vyrábí ve čtyřmístném

received a number of innovations in both technology and design. The latest is the sporting version R-Design which boasts chrome accessories on the body, 19-inch wheels and a luxury interior. With 315hp eight-cylinder petrol engine under the hood, you have a luxury SUV transformed into a top-class

Auta

provedení. Přívlastek aktivní nebo adaptivní se týká snad všeho. Řízení, odpružení, stabilizátory náprav,

Cars

tempomat – to vše se přizpůsobuje aktuálním jízdním podmínkám. V Česku se dá zatím vybírat ze čtyř provedení. Cena začíná na 1 500 000 Kč

athlete. Prices start at CZK 1,800,000 When you see the new BMW

5 Gran Turismo for the first time

you might wonder whether it is still a saloon car or a MPV. The car offers the same comfort to passengers on the back seats as to the driver and the front seat passenger, which is the reason why the GT is produced in four-seat version. The adjectives active or adaptive can be applied to just about anything in this car: steering, suspension, axle stabilization, cruise control – all of this adapts to the driving conditions. In the Czech Republic there are four versions to choose from. Prices start at CZK 1,500,000

81


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

1. Náhrdelník Red

Love je

kombinací onyxu a skla. Vytvořila ho

1.

Michaela Bakotová. Cena: 590 Kč

Red Love necklace by Michaela Bakotová combines onyx and glass. Price: CZK 590

2. Náhrdelník s názvem V

3.

kleci

vytvořila návrhářka Šárka Roya Jiřičná. Použila k tomu stříbro, sklo a ocel. Cena: 2100 Kč A necklace called In

a Cage

created by designer Šárka Roya Jiřičná. She used silver, glass, and steel. Price: CZK 2,100

Šperky Jewels

3. Náušnice Funny z kolekce Michaely Bakotové vám pomohou rozsvítit každý den a nebrat sebe ani svět smrtelně vážně. Cena páru: 370 Kč Earrings Funny from a collection by Michaela Bakotová will help brighten your every day and will give you a nottoo-serious perspective on yourself and the world. Price for pair: CZK 370

4. Originální náramek ze skla a kovu od Šárky

Roya Jiřičné.

Cena: 890 Kč An original bracelet made of glass and metal by Šárka

Roya Jiřičná.

Price: CZK 890

2.

4. 82


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

Nevídaná kombinace mobilního telefonu s dotykovým displejem a fotoaparátu vybaveného 12,2Mpx snímačem s trojnásobným optickým zoomem – to je Emgeton

Flexaret Mini. První fotomobil

na světě s 12Mpx CCD a 3x optickým zoomem. Chloubou přístroje jsou pokročilé funkce – stabilizátor obrazu, detekce obličeje, redukce červených očí, histogram, režim panorama, sekvenční Model Camileo

SX900

snímání, kvalitní makrorežim od 5 cm, natáčení videa ve VGA

posouvá kvalitu obrazu na novou úroveň. Nabízí devítinásobný

rozlišení či hlasová poznámka

optický zoom a světelnou citlivost

k fotografii. V pohotovostním

3 luxy, která umožňuje snímat video i v nepříznivých světelných podmínkách interiéru bez použití dodatečného osvětlení. Vše je vměstnáno do těla silného pouhých 33 mm. Cena: 7600 CZK

Hi-tech

režimu navíc telefon vydrží až tři týdny. Cena asi 9000 Kč The Emgeton

Flexaret Mini is

a unique combination of a touch display mobile phone and a 12.2 Mpx camera with 3x optical

The Camileo

SX900 elevates

picture quality to an altogether new

zoom. This is the first photomobile phone with 12 Mpx CCD

level. It offers 9x optical zoom and

and 3x optical zoom. The machine

3lx light sensitivity which allows for

boasts advanced functions such as

video capture even in poorly lighted

image stabilization, face detection,

interior conditions without requiring

red eye reduction, histogram,

additional light. All this comes

panorama mode, sequential capture,

packed into a slim 33mm body.

high quality macro mode (5cm),

Price: CZK 7,600

video VGS capture or voice captions for photographs. In stand-by mode the battery can last for up to three weeks. Price around CZK 9,000

83


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

Sportovní hodinky Tissot

Racing, to je dokonalý design

i výkon. Pohání je quartzový strojek. Hodinky mají pouzdro z ušlechtilé oceli, safírové sklíčko, nechybí šroubovací korunka. Vodotěsné jsou do 100 metrů. Cena: 17 250 Kč The Tissot

Racing sports watch

encapsulates great design and great performance. The watch has quartz movement, a case made of highVytříbené a elegantní hodinky Datejust Lady značky Rolex. Nabízejí mix drahých kamenů, 18karátového zlata a oceli, jsou poháněny mechanickým strojkem s automatickým nátahem a rezervou chodu 48 hodin. Cena: 201 000 Kč

Hodinky Watches

Elegant and stylish Datejust Lady by

Rolex. The watch offers a mix of precious stones, 18-carat gold and steel. It is driven by mechanical, selfwinding movement with 48-hour back-up operation. Price: CZK 201,000

ADRESÁŘ | ADDRESS BOOK Cestování | Travelling: Holidays Czech Airlines – GESTIN, V Celnici 5, 110 00 Praha 1 | Móda | Fashion: Brax – www.d-mody.cz, Galex, www.galex.cz, UN 1 DEUX 2 TROIS 3, www.1-2-3.fr, www.d-mody.cz, S. Oliver, www.soliver.cz | Kosmetika | Cosmetics: Hugo Boss, www.boss.com, Giorgio Armani, www.armani.com, Yves Saint Laurent, www.ysl.com | Hodinky | Watches: www.carollinum.cz, www.hibernia.cz | Šperky | Jewellery: Kingstone Jewellery&Diamond, www.kingstone.cz | Hi-tech: Toshiba, www.toshiba.com, Emgeton, www.emgeton.com | Auta | Cars: Volvo, www.volvo.cz, BMW, www.bmw.com

84

quality steel and a crown cap. The watch is water resistant to 100 metres. Price: CZK 17,250


4 & 3 7 * $ & 4 


| R E P O R TÁ Ž | R E P O R TA G E Text a foto Daniel Šabík

Reportáž psaná z kokpitu A report written in the cockpit Ve chvíli, kdy někteří cestující ještě dobalují

When some passengers are finishing their

zavazadla nebo jednají s obchodními partnery,

packing or having meetings with their business

začíná na pražském letišti hlavní fáze příprav

partners, Prague Airport is going through the key

na let. Piloti, palubní průvodčí, mechanici,

phase of flight preparations. Pilots, cabin crew,

pracovníci cateringu, odbavení a úklidu a další

service personnel, catering staff, check-in clerks,

desítky osob, o jejichž práci cestující nemají

cleaners and dozens of other people are doing

potuchy, pracují na tom, aby letadlo odletělo

their utmost to ensure the aircraft departs on

včas a v plné výbavě.

time and perfectly equipped.

P

ondělí 17. května. Přede mnou je let Českých aerolinií OK 700 v kokpitu na lince z Prahy do Madridu a zpět. Počasí v Praze je spíše aprílové, s poměrně silným větrem. Leteckou dopravu opět komplikuje oblak sopečného popela z islandské sopky Eyafjallajökull. Oblak se má podle zpráv z rádia nasouvat nad kontinent. Poletíme vůbec? Pár minut po deváté hodině vstupuji do místnosti určené na předletovou přípravu posádek Českých aerolinií. Velitel našeho letounu kapitán Jiří Herodek a druhý pilot Josef Minařík jsou pohrouženi do studia podkladů. „Máme čerstvé zprávy o pohybu oblaku sopečného prachu. Českou republiku ani naši trasu by to nemělo vůbec zasáhnout,“ ukazuje kapitán Herodek na aktuální družicové snímky.

M

onday, May 17. I am about to experience Czech Airlines flight OK 700 in the cockpit of the aircraft en route from Prague to Madrid and back. The weather in Prague is typical for April, with a strong wind blowing. The airlines are worried about the cloud of ash produced by the Icelandic volcano Eyafjallajökull. The cloud, they say on the radio news, is expected to shift over the continent. Will we fly at all? A couple of minutes after nine o’clock I enter the room designated for pre-flight preparations of Czech Airlines crews. The captain of our aircraft, Jiří Herodek, and the second pilot, Josef Minařík, are busy studying the documentation. “We have the latest news on the volcanic ash. It shouldn’t affect the Czech Republic or our route at all,” the captain says, showing us the latest satellite images and a forecast model.

NEŽ ZAZNÍ „START POVOLEN!“

Spolu s posádkou nastupujeme do letadla hodinu před odletem. Pracovníci odbavení nakládají občerstvení, další luxují podlahu, vyměňují podhlavníky. Mechanici kontrolují základní systémy, palubní průvodčí provádějí předletovou přípravu. Kapitán a druhý pilot začínají vkládat všechny údaje o letu do počítačů, každý do svého. Systém je trojnásobně jištěn, kdyby došlo k selhá87

BEFORE “PERMISSION TO TAKE OFF” IS HEARD

We board the aircraft one hour before departure. The check-in staff load refreshments, others vacuum-clean the floor or replace cushions. The service personnel check the basic systems, the cabin crew and the crew manager do a quick pre-flight preparations. The captain and the second pilot enter all the flight data into ▶


| R E P O R TÁ Ž | R E P O R TA G E

▴ Pohled z kokpitu letadla na blížící se runway, tak vzrušující pro mnoho cestujících, je pro piloty každodenní záležitostí A look from the cockpit of an aircraft approaching the runway, so exciting for the passengers, is daily routine for the pilots

ní jednoho z nich. Počítače postupně hltají váhu letadla, venkovní teplotu, rychlost větru, trasu letu a další desítky údajů. Nastal čas na předletovou technickou prohlídku letadla. S druhým pilotem obcházíme letadlo ve směru hodinových ručiček a postupně kontrolujeme stav jeho nejdůležitějších částí. Je to vlastně vizuální kontrola jejich případného poškození. Začíná se vždy pod kabinou. Kontrolují se např. tzv. Pitotovy sondy, pneumatiky, brzdový systém, lopatky rotoru… Ještě kontrolujeme uložení zavazadel a vracíme se do kokpitu. Na palubu již nastupují cestující, do startu zbývá pár minut. Kapitán nahazuje tzv. APU, malý motor schopný dodávat letadlu energii a přetlakovaný vzduch, a s druhým pilotem kontrolují správnost údajů v palubních počítačích. V kokpitu se vůbec pořád něco kontroluje aověřuje. VZHŮRU DO OBLAK

their individual computers. The system is secured and backed-up on three levels in case one of them fails. The computers are fed the weight of the aircraft, outside temperature, wind speed, flight path and dozens of other pieces of information. It’s time for the pre-flight technical check of the aircraft. With the second pilot we walk round the aircraft clockwise, checking all the important parts of the aircraft one by one. “This is in fact a visual check, including for mechanical defects. You always start under the cockpit. The items to check include the so-called Pitot tubes, tyres, braking system, rotor blades... We check the way the luggage is stored and then return to the cockpit.” The first passengers board the aircraft as it’s only a couple of minutes before take-off. The captain starts both engines, one by one, and together with the second pilot they check the data on the on-board computers. There is always something to check in the cockpit.

Konečně se dostáváme ke vzletové dráze. Kapitán dostává povolení ke vzletu od řídící věže. Motory zavyjí v plném výkonu a letadlo se rozbíhá. Airbus A319 elegantně nabírá výšku a během krátké chvilky dosahujeme letové hladiny 100 (10 000 stop, tj. cca 3 km). Počítač ukazuje okamžitou spotřebu paliva 3000 kg/h. Vzlet v kokpitu je o mnoho příjemnější, než kdybych seděl vzadu v letadle.

Finally we are on the runway. The control tower gives the captain permission to take off. The engines roar and the aircraft picks up speed. The Airbus A319 elegantly climbs skyward and reaches flight level 100 (10,000, i.e. around 3km) without any complications. We have completed the

88

UP INTO THE CLOUDS


| R E P O R TÁ Ž | R E P O R TA G E

Je to díky absolutnímu přehledu nad situací. Vůbec nevnímám strmé stoupání ani naklánění letadla. U Chebu jsme odkloněni na kratší trasu. Opouštíme vzdušný prostor České republiky a přelaďujeme na německé řízení letového provozu. V 34. minutě letu se dostáváme do letové hladiny 380 (38 000 stop, tj. cca 11,6 km). Po chvíli se letadlo mírně zatřese, jako když škodovkou proskočíte výmol na polní cestě. „Dostáváme se do oblasti mírné turbulence,“ konstatuje pan kapitán a zapíná tzv. tlačítko pro pásy. Po průletu turbulencí letíme rychlostí 840 km/h vůči zemskému povrchu. Teplota okolního vzduchu dosahuje mrazivých – 60 °C. Okamžitá spotřeba paliva je 1040 kg/hod. Letadlo je ale téměř plně obsazené. U své oktávky jsem zvyklý na úplně jiné hodnoty. Ale pan kapitán mě rychlým přepočtem vyvádí z omylu: „Při takto obsazeném letadle je spotřeba paliva 2,5 litru na 100 km na cestujícího. To je rozhodně méně než oktávkou s dvěma osobami při spotřebě kolem 8 litrů na 100 km na dálnici v Německu. Letecká doprava je rozhodně šetrnější a ekologičtější,“ argumentuje kapitán Herodek. Poté, co se cestující občerství, přichází do kokpitu palubní průvodčí a nabízí jídlo i pilotům. Platí pravidlo, že nikdy nesmějí jíst oba piloti najednou a pro všechny případy si nikdy nesmějí dát stejné jídlo.

most critical section of the flight. Take-off in the pilot’s cockpit is much nicer than in the seats back in the cabin, mainly thanks to the great view. I don’t feel the steep climb or tilt of the plane at all. Near Cheb we are redirected to a shorter flight path, saving both fuel and time. We leave Czech air space and retune to the German air traffic control. In the 34th minute of the flight we reach flight level 380 (38,000 feet up, roughly 11.6km). After a while the aircraft shudders slightly, like when you drive your car over a bumpy road. “We are entering an area of slight turbulence,” says the captain and presses the seatbelt button. Passing through the turbulence, we reach a ground speed of 840 km/h. The outside temperature is freezing – 60°C and the current fuel consumption is 1,040 kg per hour, which I consider extreme. But the aircraft is almost full. I am used to a somewhat different fuel consumption with my Skoda Octavia. But the captain proves me wrong with a quick calculation: “When an aircraft is loaded like this, fuel consumption is 2.5 litres per 100km and one passenger. This is much less than you have with your Octavia and two people driving along the motorway in Germany with a fuel consumption around 8 litres,” says captain Herodek.

ŽÁDNÁ ZPRÁVA – DOBRÁ ZPRÁVA

After the meal, the calmer part of the flight comes to an end. Both pilots start the briefing for landing. They study the approach routes to Barajas and the plans of the runways. At 11.56 UTC, i.e. four minutes before the scheduled arrival, we land in Madrid. The computer shows us that we still have 3,260kg of fuel, so we don’t have to take on that much in Madrid. The weather in Madrid is beautiful: the sky is azure blue, the temperature 26°C. The passengers get off the aircraft and the crew has 40 minutes to get ready for the return flight. So everything starts back at the beginning, only the other way round. To me it all seems a strange combination of hectic and routine. “Every flight is absolutely unique. The weather, the direction and the strength of the wind changes, and routes change too. A flight through a frontal system, for instance, is no walk in the park. Something unique happens every time,” the pilots tell me. At 15.51 UTC we land on RWY 31 of Ruzyně airport, 5 minutes earlier than scheduled. The passengers have long left the aircraft, but the pilots are checking the systems and filling in reports. Documents pile up by the computers: fuelling receipts, the exact routes of both flights, including a list of all the transit points and times. I realise that pilots also have a lot of paperwork to do. When the engines are switched off, the computer automatically checks all the systems and issues a reassuring statement: “No warning messages.” As always, no news is good news.

NO NEWS, GOOD NEWS

Po občerstvení končí volnější část letu. Oba piloti začínají brífink na přistání. Studují přiblížení na letiště Barajas a schémata pojížděcích drah. V 11.56 UTC, tj. o čtyři minuty dříve proti plánovanému příletu, přistáváme v Madridu. Počítač indikuje, že nám zůstalo 3260 kg paliva, tj. při cestě nazpátek nám stačí natankovat o něco méně. V Madridu panuje nádherné počasí: azurově čistá obloha a příjemných 26 °C. Cestující vystupují a posádka má 40 minut na přípravu letu nazpátek. Takže opět všechno od začátku, jenom v obráceném sledu a s výměnou rolí pilotů. Zdá si mi to hektické a trochu zavánějící rutinou. „Každý let je naprosto jedinečný. Mění se počasí, směr a síla větru nebo trať. Např. let ve frontálním systému není žádnou procházkou růžovým sadem. Pokaždé se děje něco zajímavého a z našeho pohledu výjimečného,“ oponují piloti. V 15.51 UTC přistáváme na RWY 31 ruzyňského letiště, o 5 minut dříve proti plánovanému příletu. Cestující jsou dávno v terminálu, piloti ještě kontrolují systémy a zapisují hlášení. U počítačů se kupí papíry výkazů, dokladů o tankování, přesné trati obou letů včetně seznamu všech průletových bodů a časů průletu. Ukazuje se, že pilot je tak trochu i úředník. Po vypnutí motorů počítač automaticky zkontroluje všechny systémy a podává potěšující zprávu: „No warning messages.“ Inu, zde platí dvojnásob okřídlené rčení: Žádná zpráva – dobrá zpráva! 89


OK PLUS

THE OK PLUS FREQUENT FLYER PROGRAMME JEDINEČNÝ PROGRAM PLNÝ VÝHOD A ODMĚN A UNIQUE PROGRAMME FULL OF BENEFITS AND BONUSES

Staňte se členem exkluzivního věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií a nechte se na svých cestách hýčkat.

Become a member of Czech Airline’s exclusive OK Plus loyalty programme and allow yourself to be pampered whenever you travel.

ČLENSTVÍ V PROGRAMU VÁM PŘINÁŠÍ: Ň%RQXVRY«OHWHQN\GRFHO«KRVYÝWD Ň/HW\YHWč¯GÝ%XVLQHVVVOHWHQNRXWč¯G\(FRQRP\ Ň%H]SODWQ«QDGY£K\]DYD]DGHO Ň3URQ£MP\YR]ğ Ň3RE\W\YKRWHOHFK Ň=£MH]G\ Ň6SRXVW\GDOĕ¯FKY¿KRG

MEMBERSHIP IN THE PROGRAMME BRINGS YOU: ŇBonus tickets to the whole world ŇTravel in Business Class with Economy Class tickets ŇComplimentary excess baggage ŇCar rentals ŇHotel stays Ň Holidays packages ŇAnd many other benefits

PRO NEJVĚRNĚJŠÍ ČLENY Stříbrná, Zlatá a Platinová kartaOK Plus vám zajistí spoustu nadstandardních výhod, které vám zpříjemní cestování na linkách celé aliance SkyTeam.

FOR OUR VALUED LOYAL MEMBERS OK Plus Silver, Gold and Platinum Cards offer many above-standard advantages, making your journeys both more comfortable and more pleasant with the SkyTeam alliance.

Přihlášku do programu OK Plus naleznete na www.okplus.cz nebo vám ji na vyžádání rád poskytne náš palubní personál. Více informací o výhodách programu OK Plus, včetně detailního přehledu partnerů, naleznete v přiložené přihlášce nebo nawww.okplus.cz

90 | review

Application form for the OK Plus programme membership can be found at www.ok-plus.com or you can ask our on-board personnel. For further information about OK Plus benefits, including a detailed overview of our partners, please refer to the application form or visit www.ok-plus.com

PŘÁTELSTVÍ VÁM PŘINÁŠÍ MÍLE DO OK PLUS

FRIENDSHIP BRINGS YOU MILES IN OK PLUS

Doporučíte-li členství do programuOK Plus svému známému, získáte 1000 mil na svůj účet!

If you recommend OK Plus Programme membership to a friend you will receive 1000 miles to your account!

Vše je velmi jednoduché. Stačí, pokud vyplníte formulář na stránkách www.okplus.cz v sekci Získejte míle, kterým zašlete svému známému doporučení členství vprogramu OK Plus. Pokud se váš známý stane naším členem a na jeho účtu bude zaznamenán první pohyb, přičteme vám bonus 1000 mil.

It is all very simple. All you need to do is fill in the form that serves as a recommendation of the OK Plus Programme membership in section Earn miles at www.ok-plus.com and send it to your friend. If your friend becomes our member and we will register movement on his account we will credit a bonus of 1000 miles to your account.

Čím více přátel do programuOK Plus doporučíte, tím více odměn získáte.

The more friends you recommend the OK Plus Programme to, the more bonuses you earn.

Více informací na www.okplus.cz

More information at www.ok-plus.com


OK PLUS

NOVINKY A NABÍDKY OK PLUS NEWS AND OFFERS FROM OK PLUS NESTANDARDNÍ ZAVAZADLO ODBAVÍME BEZ POPLATKŮ

WE WILL CHECK IN YOUR EXCESS BAGGAGE WITHOUT FEES

Cestujete za sportem a rádi s sebou vezete vlastní vybavení? Obáváte se vysokých poplatků za nadrozměrné zavazadlo? S námi nemusíte, nabízíme možnost jeho odbavení zdarma.

Do you travel for sport and prefer to carry your own equipment? Are you worried about high fees for oversized baggage? With us, you don’t have to, we offer to check-in your baggage for free.

Všichni držitelé Stříbrných, Zlatých a Platinových karetOK Plus mohou nyní odbavit svá nestandardní zavazadla bez poplatku, a to na všech letech OK operovaných Českými aeroliniemi. Zdarma tak budete moci přepravit například golfový bag, lyžařskou výstroj nebo jiná nestandardní zavazadla, a to v případě, že nepřekročíte stanovený volný limit pro zavazadla a zvlášt ní nadváhu, kterou vám zaručuje vaše karta OK Plus.

All Silver, Gold and Platinum OK Plus card holders can now check-in their oversized baggage for free on all Czech Airlines operated OK flights. You can now transport your golf bag, skiing equipment or other special baggage for free as long as you do not exceed the given weight limit for baggage and special extra weight that your OK Plus card guarantees you.

Poplatek nevybíráme na letišti v Praze ani v žádné jiné destinaci, kam České aerolinie létají.

There is no fee at the Prague Airport or any other Czech Airlines destination.

PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA NAŠÍM PARTNEREM

FIRST CZECH-RUSSIAN BANK AS OUR PARTNER

V červnu jsme přivítali mezi své partnery První Česko-Ruskou Banku. Díky této nové spolupráci mohou členové programu OK Plus, kteří jsou zároveň klienty První Česko-Ruské Banky, získávat míle za své každodenní platby.

In June we welcomed the First Czech-Russian Bank among our partners. Thanks to this new cooperation the members of the OK Plus Programme who are also clients of the First Czech-Russian Bank, can earn miles for their everyday payments.

Vybrat si můžete mezi dvěma verzemi platebních karet, a to verzí Classic nebo Gold. Obě platební karty vám přináší míle nejen za běžné platby, ale také za zřízení a obnovení karty.

You can choose between two versions of the payment cards, Classic or Gold. Both payment cards will bring you not only the miles for ordinary payments but also for establishing and renewing the card.

Visa Classic: Ň9VWXSQ¯ERQXVƸƶƱPLO Ň%RQXV]DREQRYHQ¯NDUW\ƴƸƶPLO ŇƲP¯OH]DNDĪG¿FKƶƱ58%]DSODFHQ¿FKNDUWRX

Visa Classic: Ņ:HOFRPHERQXVRIƙƗƒPLOHV Ņ5HQHZDOERQXVƕƙƗPLOHV ŅƓPLOHIRUHYHU\Ɨƒ58%SDLGE\WKHFDUG

Visa Gold: Ň9VWXSQ¯ERQXVƲƶƱƱPLO Ň%RQXV]DREQRYHQ¯NDUW\ƸƶƱPLO ŇƲP¯OH]DNDĪG¿FKƴƱ58%]DSODFHQ¿FKNDUWRX

Visa Gold: Ņ:HOFRPHERQXVRIƓƗƒƒPLOHV Ņ5HQHZDOERQXVƙƗƒPLOHV ŅƓPLOHIRUHYHU\ƕƒ58%SDLGE\WKHFDUG

Více informací o kartách získáte na www.pchrb.ru, info@pchrb.ru, infolince: 223–43–43; 8 800 505–05–05 (zdarma pro volání zRuské federace).

More information about the card can be found at www.pchrb.ru, info@pchrb.ru, infoline: 223–43–43; 8 800 505–05–05 (toll-free from the Russian Federation).

review | 91


OK PLUS CORPORATE

CORPORATE

OK PLUS CORPORATE VÝHODNÝ PROGRAM PRO FIRMY, KTERÉ VĚDÍ, JAK SNÍŽIT NÁKLADY FOR COMPANIES THAT KNOW HOW TO LOWER THEIR COSTS

Věrnostní program OK Plus Corporate Českých aerolinií nabízí i vaší firmě možnost úspory nákladů až o čtvrtinu a spousty dalších výhod.

The Czech Airline’s OK Plus Corporate loyalty programme offers companies the opportunity of cutting up to a quarter of their costs and many other advantages.

Létejte chytře a zřiďte si svůj Firemní účet na www.okpluscorporate.com

Fly smart and establish your company account on www.okpluscorporate.com

VÝHODY PROGRAMU OK PLUS CORPORATE:

ADVANTAGES OF THE OK PLUS CORPORATE PROGRAMME:

ŇÚspora firemních nákladů ŇOdměny zaměstnancům a obchodním partnerům Ņ2.3OXV&RUSRUDWHD2.3OXVĻGYRM¯RKRGQRFHQ¯]DMHGHQOHW ŇSpráva účtu i rezervace letenek on-line ŇBezplatné členství

ŇLowering company costs ŇBonuses for employees and business partners ŇOK Plus Corporate and OK Plus – two valuations for one flight ŇAccount administration and flight reservations on-line ŇFree membership

V programu OK Plus Corporate získáváte za lety s Českými aeroliniemi body na svůj firemní účet, které si následně vyměníte třeba za bonusové letenky a další odměny.

By using the OK Plus Corporate programme, your company can earn points for its Corporate account for flying with Czech Airlines, which can then be redeemed for bonus tickets and other rewards.

Více informací o programu naleznete na www.okpluscorporate.com

For more information please visit: www.okpluscorporate.com

NOVINKY A NABÍDKY OK PLUS CORPORATE

NEWS AND OFFERS FROM OK PLUS CORPORATE

NOVĚ TAKÉ NA KYPRU

NOW ALSO ON CYPRUS

Program OK Plus Corporate opět rozšířil svou působnost. Nově si tak můžete zřídit svůj firemní účet také na Kypru.

Programme OK Plus Corporate has yet again expanded its sphere. You may now open a company account also in Cyprus.

Malým a středním firmám nabízí členství v programu snížení nákladů na služební cesty zaměstnanců až o čtvrtinu a další výhody.

Programme membership offers small and medium-sized companies to decrease the costs of employee business trips by 25% and other advantages.

Pro registraci do programu je zapotřebí pouze vyplnit jednoduchý formulář na www.okpluscorporate.com, který vám nezabere více než pět minut.

For programme registration, please fill in a simple form at www.okpluscorporate.com. It will not take more than five minutes.

Program OK Plus Corporate v současné době využívá již téměř 8000 spokojených firem.

92 | review

Programme OK Plus Corporate is currently being used by almost 8,000 satisfied companies.


3RPyF=ORG€M =DYROHMWH3ROLFLML +HHHHOS7KLHI &DOOWKHSROLFH

7RMHSUiFHSUR 5RERPDDD[H 7KLVLVDMREIRU 5RERPDDD[

  -,  -  !'  % ! "+ *"( % +) .- &, %  * &, (&!!$ $!     ! "$ !  ! $!%##   #  ! # 

0ÔÍHPH YÅHFKQ\SURSXVWLW :HFDQUHOHDVH HYHU\RQH

=ORG€MMHSU\m 7KHWKLHILVJRQH

7ÚEUuR1HFKiSX MDNQDWR0D[S¿LÅHO +ROO\FRZ,GRQ¶W XQGHUVWDQGKRZ 0D[ILJXUHG WKDWRXW

1pp7RMH OXSRYLoWHGDOXSLm 1RRR7KDW¶VWKH WKLHYLo,PHDQ WKLHI !"#"!"

.RQHF 7KHHQG

6SUiYQiRGSRY€u3¿L]DKiMHQtFK\E€OUHÍLVpU)LOPLo'LUHFWRU)LOPLoZDVPLVVLQJDWWKHEHJLQQLQJ

!* $"- $)# 2 '  )*( %*2. % %#$- !*) !*)%,%4#$ # %( * !)#* )!) *)%, # .0- 2 (" # *) %# - "# *# "# %( %*- $3 %(# " " *  1- !!$2$ "#$ 2*# #$1$ 0*1$ #"#!"$$ 24+##2!2-"%3 " #!, 32 "-!# " *- ( ) #!, "#*%**!()1 ","( #"#!3

 ! $"# # ## ' !( " "!# & # " # ("#!" $# /" # # # # " #$!  ( #!  (# " # ! !)# $" %($$ ####! ($ %$$!#' """#$#&#$" #! %#$!$" $!( " # !& !  # ! # # #"#!" $ %!( ! & !%#! "" !#&#(#" #" !&#(&!%#"!# #"#!"/" ("#


| STŘÍPKY | NEWS

Modernizovaný a uživatelsky příjemnější web Modernised and more user-friendly website Informace o leteckém spojení na jedno kliknutí, internetové záložky pro snadnou rezervaci anebo možnost stát se hned v průběhu rezervace letenky členem věrnostního programu. I tato vylepšení spolu s výraznou změnou grafiky přináší inovovaná internetová prezentace Českých aerolinií. Nové stránky byly výrazně upraveny také v rámci tzv. SEO optimalizace pro vyhledávače, což by mělo zlepšit umístění jejich odkazu ve výsledcích hledání na internetu. Information on flight connections with one click, internet bookmarks for easier booking or the chance to join the loyalty programme while booking a ticket. These improvements and more can be found on the innovated internet presentation of Czech Airlines with new graphic design. The new web pages have been significantly enhanced in line with SEO optimisation for browsers, which should improve their ranking in search results.

Zájmový kurz Letuškou/stewardem na zkoušku Trial Air stewardess/steward workshop Všem zájemcům nejen z řad veřejnosti nabízejí nyní České aerolinie možnost vyzkoušet si povolání palubních průvodčí. Během pětihodinového semináře budou účastníci oblečení v uniformách palubních průvodčí obeznámeni se vším, co k této práci v oblacích patří. Pod odborným vedením se dozví zajímavé a potřebné informace týkající se letadel, meteorologie nebo bezpečnosti na palubě. V trenažéru letadla Airbus 320 se pak všichni účastníci stanou členy posádky a vyzkouší si péči o klienta a průběh servisu na palubě. Kurz uzavírá certifikát o jeho absolvování. Více informací naleznete na www.czechairlines.com v sekci Speciální nabídky. Czech Airlines is offering an opportunity to try out the profession of on-board personnel. A five-hour workshop will introduce the participants, dressed in cabin crew uniforms, to all aspects of this profession. They will learn interesting and essential information about aircraft, meteorology and on-board safety from professionals. All participants will then become cabin crew members on an Airbus 320 simulator and will be able to practise looking after passengers and the on-board service system. All participants will receive a certificate. More information on www.czechairlines.com under the Special Offers section (only Czech version).

96


| STŘÍPKY | NEWS

Osmdesáté výročí naší první mezinárodní linky The 80th anniversary of our first international route Před osmdesáti lety zakoupily České aerolinie letadlo Ford 5 AT-C Trimotor, vyrobené v USA, s cílem provozovat mezinárodní letecké spojení. Díky tomu tak mohl tento stroj 1. července 1930 poprvé vzlétnout z Prahy směrem do Záhřebu, kde po několika plánovaných mezipřistáních dosedl na přistávací dráhu za přítomnosti zástupců vlády, města, vojska i letecké společnosti. Eighty years ago Czech Airlines bought a Ford 5 AT-C Trimotor, produced in the US, with the intention of providing international flight connections. The aircraft took off on July 1, 1930 for the first flight from Prague to Zagreb, where, after a number of planned stopovers, it was greeted by government, city, army and airline representatives.

Rozšíření aliance SkyTeam o nové letecké partnery New airline partners to expand the SkyTeam alliance

V červnu 2010 rozšířily řady členů aliance SkyTeam dvě nové společnosti – Vietnam Airlines (kód dopravce VN) a TAROM (kód dopravce RO). Díky jejich přistoupení se tak všem cestujícím Českých aerolinií otevírá možnost snazšího cestování v rámci jejich sítí destinací. Pro členy věrnostního programu Českých aerolinií je navíc samozřejmostí načítání mil na celé síti Vietnam Airlines i TAROM, stejně tak jako využívání bonusových letenek a dalších benefitů aliance SkyTeam. 97

In June 2010 SkyTeam alliance was joined by two new carriers – Vietnam Airlines (code VN) and TAROM (code RO). Their membership means that all Czech Airlines passengers will find it easier to travel within their respective destination networks. Czech Airlines loyalty programme members will naturally be able to collect miles within the networks of Vietnam Airlines and TAROM, as well as taking advantage of bonus tickets and other SkyTeam alliance advantages.


NA PA LUBĚ | ON BOARD JÍDLA, NÁPOJE Speciálně upravené druhy jídel, např. dietní, dětské, košer, vegetariánské, vám podáme, pokud jste si je objednali při rezervaci letenek. Druhy a množství jídla a nápojů závisí na denní době a délce letu.

ALKOHOL Palubní průvodčí nesmí podávat a prodat alkohol osobám mladším 18 let. Není dovolena konzumace alkoholických nápojů, které si cestující na palubu donesli nebo je tam koupili, s výjimkou alkoholu, který si zakoupili na palubě v rámci doplňkového prodeje občerstvení a nápojů.

PALUBNÍ PRODEJ

Dámy a pánové, vítáme vás na palubě letadla Českých aerolinií. K lepší orientaci a zpříjemnění vašeho letu bychom rádi přispěli i následujícími informacemi. BEZPEČNOST Prosíme vás, abyste dodržovali pokyny světelných transparentů „Nekuřte“ a „Připoutejte se“. Během startu a přistání se připoutejte bezpečnostními pásy. Ujistěte se, prosím, zda opěradlo vašeho sedadla a stolek jsou ve svislé poloze. Prosíme též, abyste věnovali pozornost pokynům posádky, zvláště předvedení použití záchranných prostředků. Zorientujte se, kde se v kabině nacházejí nouzové východy. Doporučujeme vám, abyste si bezpečnostní pásy nechali zapnuté během celého letu. Prosíme vás, abyste při vstupu na palubu letadla předložili útržek palubní vstupenky. Z bezpečnostních důvodů naši palubní průvodčí kontrolují datum a číslo linky, aby tak zabránili vstupu neoprávněné osoby na palubu letadla.

ELEKTRONIKA Z bezpečnostních důvodů je na palubě letadla přísně zakázáno používat některá elektronická zařízení, zejména mobilní telefony. Mobilní telefony nesmějí být zapnuty ani v pohotovostním režimu (STAND-BY). Prosíme, abyste v zájmu bezpečnosti letu použití jakéhokoli

98 | review

elektronického přístroje vždy předem konzultovali s posádkou.

KABINOVÁ ZAVAZADLA Těžší kabinová zavazadla ukládejte pod sedadlo před vámi, lehčí do schránek nad vaší hlavou tak, abyste jimi neohrozili ani neomezili ostatní cestující. Při otevírání schránek na zavazadla dbejte zvýšené opatrnosti – uložené předměty mohou vypadnout a způsobit zranění. Za zavazadla a předměty, které máte s sebou v kabině, nenese dopravce žádnou zodpovědnost.

PRO VAŠE POHODLÍ

Zboží zakoupené na palubě můžete uhradit v českých korunách, v eurech i v dalších měnách (USD, GBP, CHF, DKK, SEK a NOK) nebo platebními kartami American Express, VISA, Diners Club, JCB a Eurocard/Mastercard. Výběr zboží naleznete na stranách 116–122 tohoto časopisu, kompletní sortiment s uvedením cen v českých korunách a přibližnou cenou v eurech naleznete ve Sky Shop katalogu. Druhy a množství nabízeného zboží se mohou při jednotlivých letech lišit. Přijměte, prosím, naši omluvu, pokud se na vás nedostane zboží podle vašeho výběru.

NEMOCNÍ A HANDICAPOVANÍ CESTUJÍCÍ

Nad vaším sedadlem jsou tlačítka pro přivolání posádky, pro rozsvícení a zhasnutí světla a ovládání ventilace. Toto vybavení se liší podle typu letadla.

Nemocným a handicapovaným cestujícím jsou v některých typech letadel k dispozici speciálně upravená sedadla a toalety.

PALUBNÍ AUDIO A VIDEO

Všechny linky Českých aerolinií jsou nekuřácké.

Ve vybraných typech letadel je pro zpříjemnění vašeho letu zabudován centrální systém zábavy. Těšit se můžete na české i zahraniční filmy, dokumenty, cestopisy nebo komediální minipříběhy. Vedle filmů je na centrálních obrazovkách promítána pohyblivá mapa s aktuálními údaji o poloze letadla a průběhu letu. Na dálkových a středně dlouhých linkách nabízíme k zapůjčení osobní přehrávače iPod touch, které vám zpříjemní let možností sledování mezinárodních filmů, poslechem hudby různých žánrů, hraním her nebo prohlížením fotografií.

TISK NA PALUBĚ Při vstupu do letadla vám palubní personál v business třídě nabídne hlavní české i zahraniční deníky a časopisy. Nabídka tisku se liší podle přepravní třídy, délky letu a cílové destinace.

KOUŘENÍ

ODBAVENÍ PŘES INTERNET (INTERNET CHECK-IN) Cestujícím, kteří mají elektronickou letenku a přístup k internetu, nabízejí České aerolinie možnost odbavení přes internet. Využít ho mohou cestující při cestě do všech destinací, kam létají České aerolinie nebo jejich codesharoví partneři (lety s kódem OK), k dispozici je také při odletu z celkem 39 destinací. Jejich seznam a bližší informace najdete na www. czechairlines.com. Přes internet se odbavíte nejpozději 35 minut před odletem, nejdříve však 24 hodin před nástupem cesty. Zavazadla k odbavení pak odevzdáte na přepážce označené „drop off“. Formulář pro internetové odbavení naleznete na www.czechairlines.com


NA PA LUBĚ | ON BOARD

Ladies and Gentlemen, Czech Airlines is delighted to welcome you on board one of its aircraft. We believe that you will appreciate the following information to make your flight as enjoyable as possible. SAFETY We kindly ask you to observe the “No Smoking” and “Fasten Seat Belts” signs. During take-off and landing, please make sure that your seat belt is fastened and that your seat, table tray and leg support are in the upright position. Please pay attention when the cabin crew are demonstrating how to use the safety equipment and where the emergency exits are located. We recommend that you keep your seat belt fastened throughout the flight. We kindly request you to produce the boarding ticket slip before boarding. For security reasons our cabin crew checks the date and flight number to prevent any unauthorized persons from boarding.

ELECTRONIC DEVICES The use of certain devices, especially mobile phones, is strictly prohibited on board. Mobile telephones must not be switched on, not even in STAND-BY mode. In the interest of flight safety, please consult the cabin crew regarding the use of any electronic devices.

CABIN LUGGAGE You are kindly requested to place any heavy pieces of cabin luggage under the seat in front of you and lighter pieces in the overhead compartments. Your luggage must not in any way threaten the safety or cause discomfort to other passengers. Please be careful when opening overhead lockers – objects may fall out and cause injury. The airline does not take any responsibility for luggage and personal items brought into the cabin.

FOR YOUR CONVENIENCE There are push buttons in the panel above your head. You may use these at any time to call a member of the cabin crew, to adjust the air-conditioning and to switch your reading light on and off. This equipment may vary from aircraft to aircraft.

ON BOARD AUDIO AND VIDEO Selected types of aircraft offer an in-built central entertainment system for more comfortable flights. You can look forward to both Czech and international films, documentaries, travelogues and comic shorts. Apart from films, the central screens also broadcast an animated map with actual data concerning the location of the plane and course of the flight. On long-haul and medium-haul flights we also lend our passengers iPod Touch personal media players that so you can enjoy a variety of international films, music of different genres and games.

IN-FLIGHT DAILY PRESS At the entrance to the aircraft, our staff will offer business passengers the main Czech and foreign journals and magazines. The offer

varies depending on class, flight duration and destination.

MEALS AND BEVERAGES Specially prepared meals, including special dietary requirements, meals for children, kosher or vegetarian meals, may be ordered when booking your ticket. The types and numbers of meals and refreshments depend on the time of day and length of the flight.

ALCOHOLIC DRINKS The stewards are not allowed to serve alcoholic drinks to minors. It is not allowed to consume alcoholic drinks on board which the customers brought with them or bought there with the exception of drinks they bought as a part of supplementary sale of food and drinks.

DUTY-FREE SALES Goods purchased on board can be paid for in Czech crowns, euro and other currencies (USD, GBP, CHF, DKK, SEK and NOK) or by American Express, VISA, Diners Club, JCB and Eurocard/Mastercard. A selection of products can be found on pages 116–122 of this magazine. The full range of offered products, with prices in Czech crowns and approximate prices in euro, may be found in the Sky Shop catalogue. Product types and quantities may vary from flight to flight. Please accept our apologies if we cannot provide the product of your choice.

ILL AND DISABLED PASSENGERS Some aircraft provide specially modified seats and toilets for disabled passengers or passengers who feel unwell.

SMOKING All Czech Airlines flights are operated as non-smoking flights.

INTERNET CHECK-IN Passengers with an electronic ticket and internet connection can check in for their flights online. This service is available to passengers travelling to all destinations operated by Czech Airlines or code-share partners (OK flights). It may also be used for departures from 39 destinations, the list of which may be found at www.czechairlines.com along with further information. Internet check-in is available 24 hours before the flight, but you can you use it no later than 35 minutes before the departure. Your baggage can be handed over at the “Drop-off” counter. The internet check-in form can be found at www.czechairlines.com

review | 99


M A PY | MAPS

FINLAND

NORTH SEA

NORWAY SWEDEN

BALTIC SEA

UNITED KINGDOM 0$1&+(67(5

BELARUS

POLAND

'8%/,1

/8;(0%285*

GERMANY

UKRAINE

%$6(/

FRANCE ROMANIA

725,12 728/286(

),5(1=( 3,6$

ITALY

$1&21$

63/,7

BLACK SEA

'8%5291,.

SPAIN

TURKEY 3$/(502

5(**,2',&$/$%5,$ &$7$1,$ +(5$./,21

MEDITERRANEAN

100 | review

SEA


M A PY | MAPS

RUSSIA

,5.876.

6(28/

7$6+.(17

7$,3(,

DESTINACE NALÉTÁVANÉ ČESKÝMI AEROLINIEMI CZECH AIRLINES DESTINATIONS DESTINACE NALÉTÁVANÉ VE SPOLUPRÁCI S PARTNERY DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH PARTNERS

review | 101


M A PY | MAPS

CANADA

U.S.A. &/(9(/$1'

3,776%85*+

/26$1*(/(6

ATLANTIC OCEAN 6$5$627$

MEXICO

CUBA DESTINACE NALÉTÁVANÉ ČESKÝMI AEROLINIEMI CZECH AIRLINES DESTINATIONS DESTINACE NALÉTÁVANÉ VE SPOLUPRÁCI S PARTNERY DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH PARTNERS DESTINACE V SEVERNÍ AMERICE NABÍZEJÍ ČESKÉ AEROLINIE VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ DELTA AIRLINES. NA LINCE TOHOTO DOPRAVCE DO NEW YORKU MAJÍ ČESKÉ AEROLINIE SVŮJ CODE-SHARE. ZNAMENÁ TO TEDY, ŽE PŘÍMÉ TRANSATLANTICKÉ SPOJENÍ POKRAČUJE. CZECH AIRLINES OFFER FLIGHTS TO NORTHERN AMERICA IN CO-OPERATION WITH DELTA AIRLINES. IT MEANS THAT DIRECT TRANSATLANTIC FLIGHTS TO NEW YORK ARE STILL AVAILABLE AS CODE-SHARE FLIGHTS OPERATED BY DELTA

102 | review


T ER MINĂ L | TERMINAL

TERMINĂ L LETIĹ TÄ&#x161; PRAHA A PARKOVIĹ TÄ&#x161; PRAGUE AIRPORT TERMINAL AND PARKING +.;527 -;.<-.7 <=7*-5*+.6 <5*7 ; =.;627Â&#x203A; 5= =.;627Â&#x203A; 5

= "

 ! 

"

!

 

9 3.C-

 

?3.C-

!

 

PROVOZNĂ? AREĂ L SEVER 01 02 03 04 05 06 07 08

CARGO SKYPORT VETERINĂ RNĂ? STANICE CARGO MENZIES GASTRO HROCH PRST A PRST B PRST C PRST D

09 TAXI, BUS 10 KONTROLNĂ? VÄ&#x161;Ĺ˝ 11 TAXI, BUS 12 KRĂ TKODOBĂ? PARKING 13 KRĂ TKODOBĂ? PARKING 14 HOTEL MARRIOTT / Europort 15 DLOUHODOBĂ? PARKING C

16 17 18 19 20 21 22

VIP POLICIE Ä&#x152;R TEPLĂ RNA AIRPORT BUSINESS CENTRE PARKING A APC CZECH AIRLINES AIR CZECH CATERING

23 DLOUHODOBĂ? PARKING D â&#x20AC;&#x201C; NĂ?ZKONĂ KLADOVĂ? 24 HOTEL TRANZIT 25 TRAVEL SERVICE 26 HANGĂ R F 27 HASIÄ&#x152;SKĂ ZĂ CHRANNĂ STANICE 28 Ä&#x152;ERPACĂ? STANICE

PARKING C

PARKING C

50 KÄ? bÄ&#x203A;hem prvnĂ­ch 2 hodin, potom 40 KÄ? za dalĹĄĂ­ zapoÄ?atou hodinu. Za prvnĂ­ den maximĂĄlnÄ&#x203A; 500 KÄ?, za kaĹždĂ˝ dalĹĄĂ­ den 400 KÄ?. Za 5â&#x20AC;&#x201C;14 dnĹŻ 2000 KÄ?.

Covered parking: CZK 50/hour for the first two hours, CZK 40 for every subsequent hour up to max. CZK 500 for the first day; CZK 400 for every subsequent day; CZK 2,000 for 5â&#x20AC;&#x201C;14 days.

PĹ&#x2122;epĂĄĹžky pĹŻjÄ?oven automobilĹŻ provozujĂ­ svĂŠ sluĹžby v hale v pĹ&#x2122;Ă­zemĂ­.

Car rental counters are situated on the ground floor.

PARKOVĂ NĂ? BUS

BUS PARKING

TERMINĂ L 1 â&#x20AC;&#x201C; KRĂ TKODOBĂ&#x2030; PARKOVIĹ TÄ&#x161; â&#x20AC;&#x201C; do 20 minut stĂĄnĂ­ zdarma. DĂĄle pak 100 KÄ? za kaĹždou dalĹĄĂ­ zapoÄ?atou pĹŻlhodinu. TERMINĂ L 2 â&#x20AC;&#x201C; do 20 minut stĂĄnĂ­ zdarma, za kaĹždou dalĹĄĂ­ zapoÄ?atou pĹŻlhodinu pak 50 KÄ?.

TERMINAL 1 â&#x20AC;&#x201C; SHORT-TERM PARKING â&#x20AC;&#x201C; Up to 20 minutes parking free of charge. Each following 30 minutes 100 CZK. TERMINAL 2 â&#x20AC;&#x201C; Up to 20 minutes parking free of charge, each following 30 minutes 50 CZK.

PLATEBNĂ? AUTOMATY

PAYMENT MACHINES

PlatebnĂ­ automaty jsou umĂ­stÄ&#x203A;ny v odbavovacĂ­ hale terminĂĄlu, ve vstupnĂ­ hale Parkingu C nebo u vĂ˝jezdu z parkoviĹĄĹĽ. OpusĹĽte laskavÄ&#x203A; parkoviĹĄtÄ&#x203A; do 20 minut po zaplacenĂ­.

Payment machines are located in the departures hall, at the Parking C entrance and at car-park exits. Please leave the parking zone within 20 minutes of paying.

BliŞťí informace: nepĹ&#x2122;etrĹžitĂĄ dispeÄ?erskĂĄ sluĹžba u pĹ&#x2122;epĂĄĹžky Parkingu C nebo na telefonnĂ­ch

For further information, see 24-hour dispatch service at desk in Parking C or call 220 113 408

Ä?Ă­slech 220 113 408 a 220 114 022.

or 220 114 022.

review | 103


3/ Ă&#x2C6; 1/ ( 7 ,Ă&#x201A;7  _ AIRP ORT PL AN

TERMINAL 2 STĂ TY SCHENGENSKĂ&#x2030; DOHODY | SCHENGEN STATES

TERMINAL 1 OSTATNĂ? STĂ TY | NONSCHENGEN STATES

Belgie | Belgium, DĂĄnsko | Denmark, Finsko | Finland, Francie | France, Island | Iceland, ItĂĄlie | Italy, Lucembursko | Luxembourg, NÄ&#x203A;mecko | Germany, Nizozemsko | Netherlands, Norsko | Norway, Portugalsko | Portugal, Rakousko | Austria, Ĺ&#x2DC;ecko | Greece, Ĺ vĂŠdsko| Sweden, Ĺ panÄ&#x203A;lsko | Spain

Š LetiĹĄtÄ&#x203A; Praha 2008

, =.;627Â&#x203A; 5 =.;627*5=

98-5* 5.?.5

,98-5* 5.?.5 ,

,

,

98-5* 5.?.5,

,"

,

, ,!98-5* 5.?.5

, ,!

,

,

, ,

,

, ,

-

,

, ,

, -98-5* 5.?.5 S

A

S

-

-

*

-

+

T

-

,

-

4

*

-

. +

-

-

,

-

-

. =;*7C2=7 Â&#x203A; <= =;*7C2=*;.*

-

?. .37Â&#x203A; Â&#x203A; <= 9>+52,*;.*

?3.C.A2=;8*-

- =;*7C2=7 Â&#x203A; <= =;*7C2=*;.*

104 | review

?. .37Â&#x203A; Â&#x203A; <= 9>+52,*;.*

3


PL Á N L E T IŠT Ě | AIRP ORT PL AN

INFORMACE | INFORMATION

TOALETY | TOILETS

VYHLÍDKOVÁ TERASA | VIEWING TERRACE

SMĚNÁRNA | EXCHANGE OFFICE

VÝTAH | ELEVATOR

KANCELÁŘE LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ | AIRLINE OFFICES

SMĚNÁRENSKÉ AUTOMATY | EXCHANGE MACHINES

VÝDEJ ZAVAZADEL | BAGGAGE RECLAIM

T

TRANSFER

BANKOMAT | ATM

CELNÍ KONTROLA | CUSTOMS

S

SKYSHOP

WI-FI

PASOVÁ KONTROLA | PASSPORT CONTROL

A

AIRPORT TICKET OFFICE

BUSINESS SALONKY | BUSINESS HALLS

BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA | SECURITY CONTROL

ODLETY | DEPARTURES

=*A2

STANOVIŠTĚ TAXI | TAXI STAND

PŘÍLETY | ARRIVALS

+><

ZASTÁVKA MHD | BUS STATION ÚSCHOVNA ZAVAZADEL | BAGGAGE STORAGE

NÁSTUPNÍ MOSTY | GATES

*98-5* 5.?.5

+

=.;627› 5 =.;627*5

+ +

=

+" + +! +

+ =;*7C2=7 › <= =;*7C2=*;.*

+

LOUNGE

+

+98-5* 5.?.5

+

+ +!

* +

+ +

+" ?. .37› › <= 9>+52,*;.*

*

*!

* +

+

*

+ *

T

* *

*

=;*7C2=7 › <= =;*7C2=*;.*

S

A

2

1

0

/

.98-5* 5.?.5

,

-

+ ?29=.;627*5 *

9*;4270627+.C9895*=4> 9*;4270627/;..

?. .37› › <=e9>+52,*;.*

9*;4270, 9*;4270627 +.C9895*=4> 9*;4270627 /;.. 9*;4270*

18=.56*;;28== .>;898;=

9 3.C*;;2?*5;8*-

*>=89 3 8?7B ;.7=*,*; 9*;4270-

review | 105


UŽI T INFOR M !"# $ EČNÉ %&'()#'*+, - ACE ./% ) |0 ) USEFUL !1%*!2 )INFORMATION #'*+, - .$ #+'

V POHODĚ VE VZDUCHU 3)4+5+67)3%)386!/5! FIT TO FLY *#$)*+,)*29#':

!!.76?.*-03%0J@8*@M?.;*M5-*7-M!'H*3*9"?-9!I)*.*97@?(/*9787%$1 Několik snadných cviků vás osvěží a přispěje k pocitu pohody. Q*B)E*-?496)*)c)&@?-)-*@30*8)69*$7/*B))6*B?(*30%*&)B&)-8)%1 A few simple exercises can help you feel fit and refreshed.

NOHY !"#$

RAMENA @AB=!A

ZÁDA A PAŽE NOPQ*Q*=QRS

KOTNÍKY I"J!KI$

KOLENA I"<=!A

CHODIDLA P#"GQG<A

Oběma rukama obe"%!&'()*+'&'( jměte koleno a při,%-.&!/-(+,0-1,('(2"34 táhněte ho ke hrudi. /561!/-(6,(+(6)*738( Vydržte 15 sekund. #$%&'()*+,*-)./0%1* Rukama stále koleno 2/.343*-(56)*.76)07* držte a nohu pomalu %&'()*3*078/*97436/* spusťte dolů. Vyměňte -9/-:/-(7,0;8(9:&!</-( nohy, opakujte 1,6:;(,2'+*./-( desetkrát. %)-)(.&5(1

Ruce položte dlaněmi 2/@)*9767'()*%630!&3( dolů na stehna. 7,0;*03*-()8031*23G Rameny kružte 4)0$*.&/'()*%79"-7*;( dopředu, nahoru, 1'6,)*;(7,C'7*( dozadu a dolů. Pohyb '(7,0;1*=78$>*4/-H* musí být plynulý. %D/(20:1*0D8(!!+,03+)5/( Několikrát opakujte 793./I()*3*%J@8)I()* a2"3(/,&(2,&'0*('(2)'4 dýchejte při tom pomalu E37-01!8 a pravidelně.

Chodidla položte T87%?%63*9767'()* na zem a zatáhněte 1'(C-&('(C'/561!/-( břicho. Pomalu se %"?@871*=7436/*-)* předkloňte a rukama 2"-7+0,</-('()*+'&'( sjeďte po nohou -I)U/-(2,(1,6,*( a natáhněte je až '(1'/561!()*I)*3'* k prstům na noze. .*9&-(;&(1'(1,C-8( V této poloze vydržte #*(V(7*9767W)*M$%&'()* 15 sekund. +,*-)./0%1

Pomalu a pravidelně L,&'0*('(2)'E34 kružte nohou v kot7-01!*.&/'()*0787/* níku. Nejprve na M*.7(0H./1*X)I9&M)* jednu stranu a pak 03*I)%0/*-(&30/* na druhou. Na kaž'(2'+(1'(7)*6,*8(!'( dou stranu kružte .3'%7/*-(&30/*.&/'()* 15 sekund. +,*-)./0%1

Ohněte koleno, "61!/-(+,0-1,;( zdvihněte nohu a zaC7E361!/-(1,6*('(C'4 tněte stehenní svaly. /1!()*-()8)00H*-M36$1* Nohy vystřídejte. X78$*M$-("H%)I()1* S každou nohou F*.3'%7/*0787/* opakujte 20krát až 793./I()*YZ.&5(*3'* 30krát. NO+)5/8

Obě paty opřete "%!(2'/:(,2"-/-( o zem a špičky 7*W)4*3*9&-($*\9?]+:( chodidel zdvihněte @87%?%)6*W%M?80!/-( co nejvýše. Pak @7*0)IMJ\)1*=3.* o zem opřete špičky ,(C-&(,2")()*\9?]+:( a'(C7E361!()*@7*0)IG zdvihněte co nejvýše paty. MJ\)*93($1

A!I<=? ANKLES

I!==? KNEES

R==J FEET

=/(*>7(8*830%-* Put both hands '),*17(,1-(+1--('17( around one knee and &3?-)*?(*(7*$7/&*@8)-(1* raise it to your chest. A76%*B7&*+,*-)@70%-1* Hold for 15 seconds. C))9?0D*$7/&*830%-* Keeping your hands '),*17(:,*)(+1--;( around your knee, -67E6$*67E)&*$7/&* slowly lower your 6)D1*FE?(@8*6)D-*30%* leg. Switch legs and &)9)3(*()0*(?4)-1 repeat ten times.

=63@)*$7/&*830%-*70* Place your hands on $7/&*(8?D8-1*K&?0D* your thighs. Bring $7/&*-87/6%)&-*B7&G your shoulders forE3&%L*(8)0*/9L*(8)0* ward, then up, then >3@.E3&%*30%*%7E0* backward and down ?0*3*@?&@/63&*47(?701* in a circular motion. 2)9)3(*-)M)&36*(?4)-L* Repeat several times, D)0(6$1*K&)3(8)* gently. Breathe -67E6$*30%*)M)06$1 slowly and evenly.

@,/'/-(:,*)(M--/( Rotate your feet -67E6$*30%*)M)06$* slowly and evenly ?0*3*@?&@6)*3&7/0%* in a circle around $7/&*30.6)-L*B?&-(*?0* your ankles, first in 70)*%?&)@(?70*30%* one direction and /6-1(/6-(,/6-);(M,)( then the other, for +,*-)@70%-*?0*)3@8* 15 seconds in each %?&)@(?701 direction.

K)0%*70)*.0))*30%* Bend one knee and &3?-)*$7/&*6)DL*()0G raise your leg, tens-?0D*(8)*4/-@6)-*7B* ing the muscles of :,*)(/63H68(A0/-)1'/-( your thigh. Alternate 6)D-1*2)9)3(*YZ*(7* legs. Repeat 20 to [Z*(?4)-*E?(8*)3@8* 30 times with each 0-H8 leg.

^?(8*>7(8*8))6-*70* With both heels on (8)*B677&L*&3?-)*$7/&* the floor, raise your (7)-*3-*8?D8*3-*$7/* toes as high as you @301*_8)0*9/(*$7/&* can. Then put your (7)-*30%*(8)*>366-*7B* toes and the balls of :,*)(M--/(,1(/6-(M0,,)( your feet on the floor 30%*&3?-)*$7/&*8))6-1 and raise your heels.

=`AaK POHYB

SKG<"(A(LQJK JÍDLO A PITÍ

X)-)U/-(70,*6,(E-( Neseďte dlouho ve -()I0V*9767W)1*=7G stejné poloze. PoEC%*U()*.&)M0H*7>!6( vzbuďte krevní oběh (H4L*')*M-(30)()L* tím, že vstanete, 9&7I%)()*-)*97*.3>?0!( projdete se po kabině 3*9&7(580)()*-?*&/@)* a protáhnete si ruce '(1,6:8 a nohy.

K!8)4*6)(/*-)*0)9"-4 Během letu se IH%)I()1*=?I()*87%0!( nepřejídejte. Pijte M7%$*3*74)W()*9?(H* hodně vody a omezte '0+,6,0*;(]'.-('(+5E:8( pití alkoholu, čaje L,(2"?-(50H*(3.*>/G a kávy. Po přistání 7-/-(])&-(M!I\H1 tak budete čerstvější.

LEGS <=>?

SHOULDERS ?#"F<G=@?

BACK KQTC*QXP* AND ARMS A@B?

=63@)*>7(8*B))(*B63(*70* Place both feet flat on /6-(H),*17('17(6,07( the floor and hold in ?0*$7/&*-(743@81*K)0%* your stomach. Bend -67E6$*B7&E3&%*30%* slowly forward and 47M)*$7/&*830%-*7M)&* move your hands down $7/&*6)D-*(7E3&%*$7/&* your legs toward your (7)-1*2)-(*?0*(8?-*97-?G toes. Rest in this posi(?70*B7&*+,*-)@70%-8 tion for 15 seconds.

MOVING B"9Q!>

P70b(*-?(*(77*670D*?0* Don’t sit too long in (8)*-34)*97-?(?701* the same position. F(?4/63()*@?&@/63(?70* Stimulate circula%:(H-//31H(,*/(,M( tion by getting out $7/&*-)3(L*E36.?0D* of your seat, walking 3&7/0%*(8)*@3>?0*30%* around the cabin -(&)(@8?0D*$7/&*3&4-* and stretching your 30%*6)D-1 arms and legs.

106 | review +Zd**T**&)M?)E

EATING AND =AJQ!>(A!G( DRINKING G@Q!IQ!> AE,37(-'/31H(6-'E30:( Avoid eating heavily 7*)31H(/6-(M03H6/8( during the flight. P&?0.*96)0($*7B*E3()&* Drink plenty of water 30%*07(*(77*4/@8* and not too much 36@7876L*()3*7&*@7BB))1 alcohol, tea or coffee. _8?-*E?66*8)69*$7/*B))6* This will help you feel B&)-8)&*70*3&&?M361 fresher on arrival.


USEFUL INFORMATION UŽI T EČNÉ INFOR M ACE | USEFUL INFOR M AT ION

PŘED, PŘI A PO LETU | BEFORE, DURING AND AFTER FLIGHT Před odletem se snažte dobře a dostatečně vyspat. Únavu a ospalost po cestě do jiného časového pásma lze omezit nastavením biologických hodin na cílové časové pásmo (tím, že budete chodit spát dříve nebo později). Lehká tělesná námaha, například procházka, vás osvěží a uvolní, abyste se po příletu cítili lépe. Po odbavení je také dobré projít se po terminálu. Bolesti v uchu způsobené změnou tlaku se zbavíte takto: zacpěte si prsty nos, zavřete ústa a polkněte nebo se zavřenými ústy jakoby vyfoukněte vzduch. Pomůže také žvýkačka. Malé děti je možné zklidnit kojením nebo lahví opatřenou dudlíkem. Do letadla si vezměte pohodlné, volné oblečení (nejlépe z přírodních vláken). Pokožku před vysoušením suchým vzduchem v letadle chraňte dobrým zvlhčovačem. Jezte v době, kdy se běžně jí ve vašem cílovém časovém pásmu. Snídaně bohatá na bílkoviny a oběd a večeře bohaté na sacharidy pomůžou upravit vaše biologické hodiny. Alespoň půl hodiny zůstaňte venku na slunci. Prospěje i pohyb během dne, zvláště můžete-li zařadit lehké cvičení nebo procházku.

Try to get a good night’s sleep before the day of your departure. Jet lag can be alleviated by adjusting your body clock (going to bed earlier or later) to the time zone of your destination. A little light exercise, such as going for a walk, can help you relax and feel more fit on arrival. It also helps to stroll around the terminal after check-in. To ease ear pain caused by pressure changes, pinch your nose shut, close your mouth, and swallow or blow out against your closed mouth. Chewing gum may also help. For babies, feeding or providing a bottle to suck on may ease discomfort. Wear comfortable, loose fitting clothes (natural fibres are best) while flying. A good moisturiser will also help protect your skin from dry air on the plane. Eat at times that are normal for your new time zone. A protein-rich breakfast and lunch and a dinner high in carbohydrates may help reset your body clock. Use the sun. Spend at least 30 minutes of your day outdoors, in full sunlight. Staying active during the days should also help, especially if you can get in a light workout or go for a walk.

BOJÍTE SE LÉTÁNÍ?

AFRAID OF FLYING?

STRACH Z LÉTÁNÍ LZE PŘEKONAT!

THE FEAR OF FLYING CAN BE OVERCOME!

České aerolinie pořádají další specializované kurzy ve dvouměsíčních intervalech v prostorách Výcviku posádek letadel na ruzyňském letišti v Praze s názvem

Czech Airlines continues to hold specialized courses every two months in its Crew Training facility at Prague – Ruzyně Airport to enable you enjoy

LÉTÁNÍ BEZ STRACHU

FLYING WITHOUT FEAR

Ň Sedm hodin v péči profesionálních pilotů a stevardek Českých aerolinií Ň Individuální přístup s využitím nejmodernější výukové techniky Ň Diagnostika formou autorizovaného dotazníku Ň Technické aspekty létání Ň Návštěva pohyblivého kabinového trenažéru A320 Ň Občerstvení zdarma po celou dobu kurzu Ň Relaxační techniky Ň Na závěr let v pilotní kabině simulátorů B737 a ATR

Ņ Seven hours of training by Czech Airlines professional pilots and cabin crew Ņ Individual approach using latest training technology

Termíny kurzů létání beze strachu: 17. 7., 18. 9. a 20. 11.

Schedule of Flying without Fear training courses: July 17, September

Cena kurzu: 6950 Kč, včetně DPH

18 and November 20.

Přihlášky a bližší informace na +420 220 112 571,

Course fee: CZK 6950, incl. VAT, Applications and details at

e-mail: iveta.kamenikova@csa.cz, www.letanibezstrachu.cz

+420 220 112 571 or iveta.kamenikova@csa.cz, www.letanibezstrachu.cz

Ņ Diagnosis using authorized questionnaire Ņ Technical aspects of flying Ņ A visit to the movable cabin of an A320 flight simulator Ņ Free refreshment during the whole course Ņ Relaxation techniques Ņ The course is completed by a flight in the cabin of B737 and ATR flight simulators

review | 107


SK Y T E A M

SKYTEAM CO JE SKY TEAM?

WHAT IS SKY TEAM?

SkyTeam je mezinĂĄrodnĂ­ aliance jedenĂĄcti leteckĂ˝ch spoleÄ?nostĂ­, kterĂĄ byla vytvoĹ&#x2122;ena proto, aby peÄ?ovala o zĂĄkaznĂ­ky. ProstĹ&#x2122;ednictvĂ­m jednĂŠ z nejrozlehlejĹĄĂ­ch sĂ­tĂ­ pĹ&#x2122;estupnĂ­ch bodĹŻ na svÄ&#x203A;tÄ&#x203A; nabĂ­zĂ­ SkyTeam 373 milionĹŻm cestujĂ­cĂ­ch, kteĹ&#x2122;Ă­ vyuĹžijĂ­ jeho sluĹžeb, pĹ&#x2122;es 15 000 letĹŻ dennÄ&#x203A; do vĂ­ce neĹž 728 destinacĂ­ ve 149 zemĂ­ch.

SkyTeam is a global alliance of eleven airlines established with the aim of caring for their passengers. Thanks to one of the worldâ&#x20AC;&#x2122;s most extensive connection point networks, SkyTeam is able to oďŹ&#x20AC;er the 373 million customers who opt for its services a total of over 15,000 daily flights to more than 728 destinations in 149 countries.

OBJEVTE DISCOVER 10 SKVÄ&#x161;LĂ?CH DĹŽVODĹŽ, 10 GREAT REASONS PROÄ&#x152; ZVOLIT SKYTEAM TO CHOOSE SKYTEAM Ĺ&#x2021; VĂ?CE MIL Elite mĂ­le zĂ­skĂĄvĂĄte a mĹŻĹžete vyuŞít u kterĂŠkoli Ä?lenskĂŠ leteckĂŠ spoleÄ?nosti.*

Ĺ&#x2021;VĂ?CE SALONKĹŽ MĂĄte pĹ&#x2122;Ă­stup do vĂ­ce neĹž 390 salonkĹŻ po celĂŠm svÄ&#x203A;tÄ&#x203A;.**

Ĺ&#x2021; GAR ANTOVANĂ&#x2030; REZERVACE Ä&#x152;lenovĂŠ SkyTeam Elite Plus majĂ­ garantovanĂŠ plnĂŠ rezervace v ekonomickĂŠ tĹ&#x2122;Ă­dÄ&#x203A; pĹ&#x2122;i rezervaci 24 hodin pĹ&#x2122;ed odletem.***

Ĺ&#x2021; VĂ?CE LETĹŽ MĹŻĹžete si vybrat z vĂ­ce neĹž 15 000 letĹŻ dennÄ&#x203A; do vĂ­ce neĹž 650 destinacĂ­ po celĂŠm svÄ&#x203A;tÄ&#x203A;.

Ĺ&#x2021; VĂ?CE TARIFĹŽ MĂĄte vĂ­ce moĹžnostĂ­ do vĂ­ce destinacĂ­. Ä&#x152;lenovĂŠ aliance SkyTeam nejen nabĂ­zejĂ­ vĹĄechny cestovnĂ­ tĹ&#x2122;Ă­dy, od ekonomickĂŠ po prvnĂ­, ale takĂŠ nabĂ­zejĂ­ tarif kolem svÄ&#x203A;ta â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;SkyTeam Around the World Fareâ&#x20AC;&#x153;.

Ĺ&#x2021; SNADNĂ SPOJENĂ? PohodlnĂĄ spojenĂ­ pĹ&#x2122;es naĹĄi ĹĄirokou celosvÄ&#x203A;tovou sĂ­ĹĽ pĹ&#x2122;estupnĂ­ch bodĹŻ.

Ĺ&#x2021; V YLEPĹ ENĂ&#x2030; ODBAVOVACĂ? POSTUPY UĹĄetĹ&#x2122;Ă­te Ä?as s praktickĂ˝mi letiĹĄtnĂ­mi postupy aliance SkyTeam.

Ĺ&#x2021; POUZE JEDNO ODBAVENĂ? KdyĹž pĹ&#x2122;estupujete na jinĂŠ lety aliance SkyTeam, odbavĂ­te se pouze jednou.****

Ĺ&#x2021; STANDARDY KVALIT Y VĹĄechny Ä?lenskĂŠ spoleÄ?nosti SkyTeam vĂĄm zaruÄ?ujĂ­ stejnou kvalitu sluĹžeb.

Ĺ&#x2021; REZERVAÄ&#x152;NĂ? SĂ?Ť UdÄ&#x203A;lat si rezervaci a zĂ­skat informace mĹŻĹžete v kterĂŠkoli z 2100 kancelĂĄĹ&#x2122;Ă­ aliance SkyTeam. NavĂ­c cestujĂ­cĂ­ mohou poŞådat o pomoc kteroukoli spoleÄ?nost aliance.

Ĺ&#x2021; MORE MILES Earn miles toward Elite status. (Redeemable on any member airline.*)

Ĺ&#x2021; MORE LOUNGES Access to more than 390 member lounges worldwide.**

Ĺ&#x2021; GUARANTEED RESERVATIONS Guaranteed full Coach/Economy Class reservation for SkyTeam Elite Plus members with 24-hour advance notice.***

Ĺ&#x2021; MORE FLIGHTS Over 15,000 flights to more than 650 destinations worldwide.

Ĺ&#x2021; MORE FARES More fare options to more destinations. Not only do SkyTeam partners oďŹ&#x20AC;er all classes of fares from Economy to First, we also oďŹ&#x20AC;er a â&#x20AC;&#x153;SkyTeam Around the World Fareâ&#x20AC;?.

Ĺ&#x2021; EASY CONNECTION Make convenient connections with our extensive worldwide hub network.

Ĺ&#x2021; ENHANCED CHECK-IN Save time with SkyTeamâ&#x20AC;&#x2122;s streamlined airport procedures.

Ĺ&#x2021; SINGLE CHECK-IN Check-in only once when connecting to other SkyTeam airline flights. ****

Ĺ&#x2021; QUALIT Y STANDARDS Guaranteed quality SkyTeam service on all member airlines.

Ĺ&#x2021; RESERVATION NET WORK Make reservations and get information at any of SkyTeamâ&#x20AC;&#x2122;s 2,100 ticket oďŹ&#x192;ces. Additionally, worldwide passengers can go to any of the SkyTeam partners for assistance. 6HH\RXUVSHFLILF)UHTXHQW)O\HUSURJUDPPHZHEVLWHIRUYDOLG6N\7HDPDLUOLQHIOLJKWV$FFUXDOLV VXEMHFWWRHDFKDLUOLQHÂśVSURJUDPPHUXOHV6RPHUHVWULFWLRQVDSSO\$ZDUGWLFNHWUHGHHPDEOHRQDOO

* PlatnĂŠ lety spoleÄ?nostĂ­ aliance SkyTeam naleznete na webovĂŠ strĂĄnce svĂŠho programu Frequent

6N\7HDPRSHUDWHGDLUFUDIW

Flyer. PodlĂŠhajĂ­ pravidlĹŻm programu kaĹždĂŠ leteckĂŠ spoleÄ?nosti. ExistujĂ­ urÄ?itĂĄ omezenĂ­.

&RPSOLPHQWDU\DFFHVVWRPHPEHUDLUOLQHORXQJHVZKHQ\RXDUHGHSDUWLQJRQDVDPHGD\LQWHUQDWL

** VolnĂ˝ vstup do salonkĹŻ Ä?lenskĂ˝ch leteckĂ˝ch spoleÄ?nostĂ­, pokud letĂ­te v prvnĂ­ nebo business

RQDOIOLJKWRUFRQQHFWLQJWRIURPDQLQWHUQDWLRQDOIOLJKWRSHUDWHGE\D6N\7HDPPHPEHU7KLVEHQHILW

tĹ&#x2122;Ă­dÄ&#x203A; na mezinĂĄrodnĂ­m letu aliance nebo pokud jste SkyTeam Elite Plus frequent flyer â&#x20AC;&#x201C; v den

LVDYDLODEOHWR,QWHUQDWLRQDO)LUVW%XVLQHVVFODVVFXVWRPHUVRU6N\7HDP(OLWH3OXVIUHTXHQWIO\HUV

cesty.

<RXPXVWEHDQ(OLWH3OXVIUHTXHQWIO\HUDQGPDNH\RXUUHVHUYDWLRQVKRXUVLQDGYDQFH

*** MusĂ­te bĂ˝t Elite Plus frequent flyer a udÄ&#x203A;lat si rezervaci 24 hodin pĹ&#x2122;ed odletem

KRXUVRQ&RQWLQHQWDO 

(48 hodin u Continental).

:LWKDPD[LPXPRIWZR6N\7HDPDLUOLQHVRQ\RXULWLQHUDU\DQGDPD[LPXPRIWKUHH

**** Pokud mĂĄte v itinerĂĄĹ&#x2122;i maximĂĄlnÄ&#x203A; dvÄ&#x203A; spoleÄ?nosti aliance SkyTeam a maximĂĄlnÄ&#x203A; tĹ&#x2122;i pĹ&#x2122;estupy.

FRQQHFWLRQV

108 | review


       With Vietnam Airlines joining SkyTeam, we bring you to the door of South East Asia. Serving several cities throughout Vietnam and 23 cities worldwide via 2 major hubs, Vietnam Airlines helps SkyTeam cover over 850 destinations across all continents. SkyTeam and Vietnam Airlines, bridging the gap across the world. ! 


L E TA DLOV Ý PA R K | FLEE T 10 m

20 m

30 m

2

AIRBUS A321–200

212

20 100 kg 89 000 kg

34,09 m

850 km/h

44,51 m

3950 km

40 m

8

AIRBUS A320–200

162 34,09 m 37,57 m

8

AIRBUS A319

135 34,10 m 33,84 m

50 m

16 992 kg 75 500/ 73 500 kg 850 km/h 4100 km

16 200 kg 68 000/ 70 000/ 75 500 kg 850 km/h 3360/5370 km

SAAB 340

110 | review

33

3400 kg 13 155 kg

21,44 m

467 km/h

19,73 m

1730 km


L E TA DLOV Ý PA R K | FLEE T 10 m

20 m

30 m

40 m

8

BOEING 737–400

144/162 28,89 m 36,40 m

50 m

16 121/ 17 862 kg 64 999/ 68 038 kg 790 km/h 3632 km

BOEING 737–500

ATR 72–200

ATR 42–500 ATR 42–320

10 108

14 146 kg 52 999 kg

28,89 m

790 km/h

29,79 m

2600 km

4 64

6515 kg 21 500 kg

27,05 m

516 km/h

27,17 m

2020 km

7 (500) 1 (320) 46 24,57 m

4906 kg (500) 4432 kg (320) 18 600 kg (500) 16 900 kg (320) 540 km/h (500) 498 km/h (320) 1594 km

22,67 m

Počet letadel | Number of aircraft Počet cestujících | Seating capacity Rozpětí křídel | Wingspan (m) Délka letadla | Length of aircraft (m)

Užitečný náklad | Payload (kg) Vzletová hmotnost | Take-off weight (kg) Cestovní rychlost | Cruising speed (km/h) Dolet s maximálním počtem cestujících | Range with maximum seating capacity (km)

review | 111


CZECH AIRLINES, LETIŠTĚ PRAHA-RUZYNĚ, 160 08 PRAHA 6, CZECH REPUBLIC, KONTAKTNÍ CENTRUM CZECH AIRLINES (CALL CENTER) +420 239 007 007, WWW.CZECHAIRLINES.COM

R EZERVAČNÍ K A NCEL Á Ř E | BO OKING OFFICES ALMATY, KAZAKHSTAN

CSA Almaty – GSA Air Travelsystem 144/58, Zheltoksan Str., 05 0000 Almaty +7 727 2999222, +7 727 2585565 Fax: +7 727 2585565 E-mail: gsa@czechairlines.kz

AMMAN, JORDAN

Czech Airlines Agent: Imperial Travel & Tourism Co., Shmeisani – Abdulhamid Sharaf St., P.O.Box 19182, Amman – 11196 (962/6) 562 07 51, Fax: (962/6) 562 17 49 E-mail: rafi.oghlanian@pttco.com

AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

(+3120) 620 07 19, Fax: (+3120) 620 04 66 ams@czechairlines.com Schiphol, Station Manager Czech Airlines: Skyport, Room 719, (31(0)20) 649 14 48) Fax: (31(0)20) 601 00 89, E-mail: spl@czechairlines.nl Connections to centre: TRAIN: 15 min., EUR 3.60 single, EUR 6.20 return TAXI: 20 min., ca. EUR 35, recommended 90 min., minimum 50 min. Check-in: self service kiosks of KLM Dep Hall 2

ASTANA, KAZAKHSTAN

Brunch Airtravelsystems Ltd. in Astana 11, Imanov Str., “Nursaulet’ business center, Astana, Kazakhstan, 010000 +7 7172 731998, +7 7272 901282 Fax: +7 7172 731986 E-mail: sales.tse@czechairlines. kz, gsa@czechairlines.kz

ATHENS, GREECE

Czech Airlines: 151, Kyprou Ave, Argyroupolis, 164 51 Athens 801 117 56 00 res., (30) 210 965 29 57, (30) 210 965 29 58 group res. Fax: (30) 210 965 29 92, E-mail: ath@czechairlines.com Train: a/p to centre EUR 8 Athens International Airport Eleftherios Venizelos, Czech Airlines Room H32 Czech Airlines (30) 210 353 01 15, 210 353 12 52, Fax: (30) 210 353 23 25, Bus: from airport to city EUR 3, TAXI: from airport to city EUR 25, 45 min.

ATLANTA, U.S.A.

BELGRADE, SERBIA

Townoffice: Kralja Milana 6/1 110 00 Belgrade +381 11 3614592, Fax: +381 11 3614590 E-mail: ticketing.beg@czechairlines. com, beg.admin@czechairlines.com Bus – Hotel Slavija, Main Railway Station and Fontana – bus stop CSD 190 Airport office: – Airport Nikola Tesla, 111 80 Beograd + 381 11 2097143 , E-mail: stationmanager. beg@czechairlines.com 40 min.

BERLIN, GERMANY

Please contact Czech Airlines Frankfurt: Prosíme kontaktujte Czech Airlines Frankfurt: 49/180 500 67 37 res., (49/69) 920 03 50 adm. Fax: (49/69) 920 035 20, E-mail: fra@czechairlines.com Berlin – Tegel Bus – Kurfürstendamm, No. 109, EUR 2, Schumacher Platz, No. 128, EUR 2 35 min., Cargo: 030-609 135 50

BOGOTA, COLOMBIA

Czech Airlines Agent: GSA Aviareps Colombia (legal name Strategic Aviation Planning Ltda en Colombia.) Edificio Centro Empresarial Orion Cdra 12 Nro. 79-32 Oficina 302 Bogota (+571) 231 71 927 Fax: (+571) 317 19 16 E-mail:bog@czechairlines.com

BOLOGNA, ITALY

Please contact Czech Airlines Rome/ Prosím kontaktujte Czech Airlines Rome: Tel: +39 066 595 51 25 Fax: (39) 066 595 46 74, Fax Group Service: (39) 066 595 54 19 E-mail: rom@czechairlines.com

BONN, GERMANY

Please contact Czech Airlines Frankfurt/ Prosíme kontaktujte Czech Airlines Frankfurt: 49/180 500 67 37 res., (49/69) 920 03 50 adm. Fax: (49/69) 920 035 20, E-mail: fra@czechairlines.com Köln/Bonn - Czech Airlines: Terminal 2 D Bus: Main Railway Station, No. 670, EUR 5.50 35 min., Cargo: 01803-06 40 64

Czech Airlines Agent: 1-800-223-2365 (Toll Free) E-mail:nyc@czechairlines.com Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, South Terminal Airport Info: 1-800-897-1910 or 1-404-530-7300 MARTA TRAIN or BUS To city center – avg. fare USD 1.75 TAXI: to city center – avg. fare USD 20

Czech Airlines, Prievozka 4/B,blok C, 3.pochodie 821 09 Bratislava 2 +421 2 57200710, 529 610 73, Toll Free: 0800 100 745, Fax: +421 2 57200723, E-mail: bts@czechairlines.com M.R. Štefánika Bus No. 61 from the main railway station, Information +421 2 330 33 353, 30 min.

BAKU, AZERBAIJAN

BRNO, CZECH REPUBLIC

Czech Airlines Agent: Improtex Travel, 16 Samed Vurgun St., AZ 1000, Baku (994/12) 493 04 54, Fax: (994/12) 493 75 20 E-mail: bak@czechairlines.com

BANGKOK, THAILAND

Czech Airlines Agent: Air People International Co., Ltd., 4th floor, Charn Issara Tower 2, 2922/216 New Petchburi Road, Huaykwang Bangkapi, Bangkok 10320 (66/2) 718 1839-40, Fax: (66/2) 718 2089 E-mail: bkk@czechairlines.com

BARCELONA, SPAIN

Please contact Czech Airlines Madrid Call center: +34/902 022 322 Fax:+34/91 541 79 99 E-mail: mad@czechairlines.com

BEIRUT, LEBANON

Czech Airlines Agent: Transas, Phoenicia St. 8, Arabia Insurance bldg., P.O.Box 1372, Beirut (+961/1) 368 950 (reservations/ticketing) Fax: (+961/1) 368 995, E-mail: bey@czechairlines.com, info@transasco.com

112 | review

BRATISLAVA, SLOVAKIA

Czech Airlines: Letiště Brno – Tuřany, 627 00 Brno Kontaktní centrum: 800 310 310 (420) 545 521 787, Fax (420) 542 210 723 e-mail: brq@czechairlines.com Airport: letiště Brno – Turany (420) 545 521 787, e-mail: brq@czechairlines.com 30 min.

BRUSSELS, BELGIUM

Czech Airlines: 60, Rue du Trône, 1050 Bruxelles (32) 070 707 965 res., Fax: (32/2) 219 85 47 E-mail: bru@czechairlines.com Brussels National Airport, Deparure Hall Train - South/Central or North Station, EUR 4.30 FC/OW, EUR 2.80 YC/OW Brussels Airport, Terminal “Pier B” (32/2) 753 21 85, Fax: (32/2) 721 12 64, 50 min., USA 65 min.

BUCHAREST, ROMANIA

Czech Airlines: Str Uruguay nr 27 et 1 ap 2 sector 1 Bucuresti, Romania (0040/21) 22 30 988, 22 33 205 Fax: (0040/21) 22 30 884, E-mail: buh@czechairlines.com Bus: 783 goes to the center of the city 60 min. trip (both directions), RON 7 for round trip ticket and 780

is going at the main railway station, Gara de Nord, 45 min. trip (both directions), RON 7 for round trip ticket.

BUDAPEST, HUNGARY

Czech Airlines: Vörösmarty tér 2, 1051 Budapest 5, (36/1) 418 47 08 Fax: (36/1) 317 82 23, E-mail: bud@czechairlines.com City: 120 min. Ferihegy Arr: Terminal 2A / Dep: Terminal 2A, (36/1) 294 60 88, 60 min.

BUENOS AIRES, ARGENTINA

VIAMONTE 640 PISO 3 OFICINA 10 C1053ABN BUENOS AIRES, ARGENTINA Operating Hours – 09:00 – 18:30 (accessible to the public) Monday – Friday (54 11) 5353 0814 F: (54 11) 5353 0814 E-mail: bue@czechairlines.com

CAIRO, EGYPT

Czech Airlines: 9, Tallat Harb. Str., Cairo (20/2) 2393 03 95, 2393 04 16, 2391 70 06 Fax: (20/2) 2392 04 63, E-mail: cai@czechairlines.com Cairo Airport, Terminal 1 Shuttle bus to Downtown EGP 35 Taxi to Downtown EGP from USD 10 (20/2) 265 47 66, 60 min.

CANCUN, MEXICO

Czech Airlines Agent: BETTAIR S.A. DE C.V. Yaxchilan 39 esq. Jazmines S.M. 2 77500 Cancun Quintana Roo +52 (998) 887-1862 & 884-3112 // Inside Mexico Toll Free 01 800 510-8212 Fax: 5 (998) 884154 E-mail: cachis@congress-mexico.com.mx

CARACAS, VENEZUELA

Czech Airlines Agent: Aviareps Venezuela, 1era Avenida de los Palos Grandes, Edificio Tibisay 38A, Caracas 1060 /Fax: (58) 212 286 6951, E-mail: ccs@czechairlines.com

COLOGNE, GERMANY

Please contact Czech Airlines Frankfurt/ Prosíme kontaktujte Czech Airlines Frankfurt: 49/180 500 67 37 res., (49/69) 920 03 50 adm. Fax: (49/69) 920 03 520, E-mail: fra@czechairlines.com Köln/Bonn – Czech Airlines Terminal 2 D Train: Cologne Downtown, S 13, EUR 1.70; ICE, IC, EC, RE and S trains from several German cities to airport without changing train 35 min., Cargo: 01803-064 064

COLOMBO, SRI LANKA

Czech Airlines Agent: Jetwing Air (PVT) Ltd., „Jetwing House“, 140A, Vauxhall Street, Colombo-2, Sri Lanka, (94/11) 47 32 481 (ticketing&reservations), (94/11) 47 32 430 (sales), Fax: (94/11) 47 32 454, E-mail: cmb@czechairlines.com

COPENHAGEN, DENMARK

Call center: (+45) 3832 2871 Fax: (+45) 3393 2365 E-mail: cph@czechairlines.com

CORK, REPUBLIC OF IRELAND

(353) 818 200 014 res., (353/1) 814 46 26 adm. Fax: (353/1) 814 46 21, E-mail: ork@czechairlines.com Cork: Handling Agent SERVISAIR Info (353/21) 432 96 03, Public Bus a/p to city vv.: 07:50 a.m. – 08:45 p.m., EUR 3.40 OW, EUR 5.50 RT TAXI a/p to city vv. appr. EUR 14 45 min.

DAMASCUS, SYRIA

Czech Airlines Agent: Pluto Travel and Tourism, Fardos St., P.O.Box 30086, Damascus, (963/11) 222 58 04, 223 88 14, 222 22 14 Fax: (963/11) 224 57 57, E-mail: pluto.co@mail.sy

DELHI, INDIA

Czech Airlines Agent: RL Travels PVT Ltd., Scindia House 10B, New Delhi (IN) 110 001, (91/11) 373 09 81, Fax: (91/11) 371 27 77 E-mail: del@czechairlins.com


R EZERVAČNÍ K A NCEL Á Ř E | BO OKING OFFICES Czech Airlines Agent: Alghait and Almoosa Travel Agency, P.O. BOX 1810, Al Maktoum Str., Deira, Dubai (971/4) 294 56 66, Dir. 295 75 02 Fax: (971/4) 295 75 55, E-mail: dxb@czechairlines.com Czech Airlines HQ/GULF

DÜSSELDORF, GERMANY

Please contact Czech Airlines Frankfurt/ Prosíme kontaktujte Czech Airlines Frankfurt: 49/180 500 67 37 res., (49/69) 920 03 50 adm. Fax: (49/69) 920 035 20, E-mail: fra@czechairlines.com Düsseldorf – Czech Airlines: Terminal International Area B Train: Main Railway Station, No. S 7, EUR 4 35 min., Cargo: 01803-064 064

EDINBURGH, UNITED KINGDOM

Please contact Czech Airlines London/ Prosíme kontaktujte Czech Airlines London: (44/870) 444 37 47, Fax: (44/870) 499 37 57 info.lon@czechairlines.com ticketing.lon@czechairlines.com groups.lon@czechairlines.com www.czechairlines.co.uk Edinburgh: Handling Agent SERVISAIR #0131 344 39 56, BUS: a/p to city vv. every 10/30 min. through the day/night, journey takes appr. 25 min., GBP 3.40/5.00 OW/RT TAXI: a/p to city vv. appr. GBP 25-30, journey takes approx. 30 min. 40 min.

EKATERINBURG, RUSSIA

Czech Airlines: Airport Koltsovo, Bahchivanji Str. 1, (7/343) 264 42 14, Call Centre: 8-10-800 224 433 66, Fax: (7/343) 264 42 13, E-mail: svx@czechairlines.com, Bus: from/to city center No 1, RUB 7(every 15 min.); shuttle bus, RUB 50, 40 min.

FRANKFURT, GERMANY

Czech Airlines: Geleitsstrasse 14, 60599 Frankfurt, Office hours: Mon–Fri 09:00-18:00, 49/180 500 67 37 res., (49/69) 920 03 50 adm., Fax: (49/69) 920 035 20, E-mail: fra@czechairlines.com Rhein Main - Czech Airlines: Terminal 2, Area D Train: Frankfurt Downtown, S 8 and S 9, EUR 3.15; ICE, IC, EC, RE and S trains from several German cities to airport without changing train 45 min., Cargo: 069-920 035 19, E-mail: fra-cargo@czechairlines.de

HAMBURG, GERMANY

Please contact Czech Airlines Frankfurt/ Prosíme kontaktujte Czech Airlines Frankfurt: 49/180 500 67 37 res., (49/69) 920 03 50 adm. Fax: (49/69) 920 035 20, E-mail: fra@czechairlines.com Hamburg Fuhlsbüttel – Czech Airlines: Terminal 1 Bus: Main Railway Station, Airport Shuttle Jasper, EUR 5 35 min., Cargo: 040-507 528 84

HANOI, VIETNAM

GSA East Sea Travel and Air Service Co. Ltd 65 Quan Su str. Hanoi Hoan Kiem Distric +84 4 3 514 1852 F: +84 4 3 514 1854 E-mail: nguyenduc@eastseatravel.com

HANNOVER, GERMANY

Please contact Czech Airlines Frankfurt/ Prosíme kontaktujte České aerolinie ve Frankfurtu: 49/180 500 67 37 res., (49/69) 920 03 50 adm. Fax: (49/69) 920 035 20, E-mail: fra@czechairlines.com Langenhagen – Czech Airlines: Terminal A Train: Main Railway Station, No. S 5, EUR 2.15 35 min., Cargo: 01803-064 064

HELSINKI, FINLAND

Call center: (+358/9) 693 795 45 Fax: (+358/9) 622 35 40 E-mail: hel@czechairlines.com

HO CHI MINH CITY, VIETNAM

East Sea Travel & Air Service Add: Room 201, Riverside Office Building, 2A-4A Ton Duc Thang St; Dist 1, Ho Chi Minh City 84.8.73055888 Fax: 84.8.73077888 Email: Saigon@eastseatravel.com

HONG KONG, CHINA

Czech Airlines Agent: World Air Transportation Ltd., Room 23, 2/F., New Henry House, 10 Ice House Str., Central Hong Kong, (852) 2845 4232, Fax: (852) 253 726 605 E-mail: hkg@czechairlines.com

JOHANNESBURG-RANDBURG, SOUTH AFRICA

Discover the World Marketing Holiday House 156 Bram Fischer Drive Randburg 2125 +27 (0)11 289 8108, F: +27 (0)11 789 3106 South Africa E-mail: jnb@dtwm.co.za

KARLOVY VARY, CZECH REPUBLIC

LJUBLJANA, SLOVENIA

Czech Airlines: Aerodrom Brnik 130A, 4210 Zg. Brnik, (386/4) 206 17 50, Fax: (386/4) 206 17 51, E-mail: lju@czechairlines.com City: bus approx. EUR 5, TAXI: approx. EUR 40, approx. 40 min. 60 min.

LONDON, UNITED KINGDOM

Czech Airlines: 361 King St., Sovereign House, Hammersmith, London W6 9NA (44) 0871 663 3747, Fax: (44) 0871 663 3747 E-mail: info.lon@czechairlines.com, groups.lon@czechairlines.com www.czechairlines.co.uk Heathrow, Terminal 4 Czech Airlines: Handling Agent AFSL, 0208 750 40 83 BUS: a/p to city vv.: 04:00-22:00, journey takes approx. 1 hour 45 min., GBP 2.50-8.00/12.00 OW/RT Underground: Piccadilly Line, 06:00-23:00, OW GBP 3.80 TAXI: a/p to city vv. appr. GBP 45-50, journey takes approx. 1 hour 45 min.

Czech Airlines: K Letišti 132, Karlovy Vary – Olšová Vrata, 360 01. Kontaktní centrum: 800 310 310, (420) 353 225 760, Fax: (420) 353 227 855, E-mail: klv@czechairlines.com Karlovy Vary Check-in: Karlovy Vary Airport Ltd., (420) 353 360 611, Fax: (420) 353 360 636, 40 min.

LUXEMBOURG

KOŠICE, SLOVAKIA

Please contact Czech Airlines Paris: Prosíme kontaktujte České aerolinie v Paříži 08 25 54 00 02 (for France only) (+420) 239 007 007 Fax: (+33) 1 4742 32 22 E-mail: par@czechairlines.com Lyon, Saint Exupéry 30 min.

Czech Airlines Agent: Slovak Air Services, Južná tr. 2/A, 040 01 Košice (421/55) 676 24 90, 676 25 90, Call Centre: 0800 100 745, Fax: (421/55)728 78 06, E-mail: bts@czechairlines.com Barca /FAX:(421/55) 622 35 68, (421/55) 683 21 07 Czech Airlines Agent: Slovak Air Services aeroport (421/55) 683 22 38, 683 21 00 (Information), 683 21 02 (Cargo) 30 min.

KRAKOW, POLAND

Czech Airlines: Airport Balice, ul. kpt. Medwieckiego 1, Krakow /Fax: (48/12) 639 34 26, E-mail: krk@czechairlines.com

KUWAIT

Czech Airlines Agent: Al Sawan Co., Thunaiyan Alghanim Bldg., Fahed Al Salem St., P.O.B. 576 SAFAT, 13006 Kuwait (965) 808 020, 243 31 41, Fax:(965) 245 31 30, 246 23 58 E-mail: kwi@czechairlines.com

KIEV, UKRAINE

Czech Airlines: 36, I. Franko St. 01030 Kiev - 030 (380/44) 288 10 64, Fax/ (380/44) 288 10 60, E-mail: csa@csa.com.ua, ATP Fax/ (380/44) 281 74 49, E-mail: csa@uamail.net Bus - Pl. Peremogi, Boryspil, 40 min.

LIMA, PERU

Czech Airlines Agent: Aviareps Peru Bolognesi 291 Miraflores, Lima, Peru +511 241 8289 Fax: +511 241 6767 E-mail: lim@czechairlines.com

LISBOA, PORTUGAL

GSA Select Aviation Portugal Campo Grande 220 B 1700 094 Lisboa +351 213 584 450 F: +351 213 584 459 E-mail: lis@selectaviation.pt

Please contact Czech Airlines Brussels/ Prosíme kontaktujte Czech Airlines Brussels: (32/2) 710 64 71 res., (32/2) 217 42 85 adm. Call Centre: 008 002 244 33 66, E-mail: lux@czechairlines.com

LYON, FRANCE

MADRID, SPAIN

Call Centre: 902 022 322 FAX (+34) 91 541-7999 E-mail mad@czechairlines.com

MANCHESTER, UNITED KINGDOM

Please contact Czech Airlines London/ Prosíme kontaktujte Czech Airlines London: (44) 0871 663 3747, Fax: (44) 0871 663 0747 E-mail: info.lon@czechairlines.com, groups.lon@czechairlines.com, www.czechairlines.co.uk Manchester: Agent SERVISAIR, 016 148 962 52, 016 148 962 50 BUS: a/p to city vv. every 20 min., journey takes approx. 25 min., GBP 3.70/5.50 OW/ RT, TAXI: a/p to city vv. approx. GBP 30 TRAIN: a/p to city vv. every 10 min. through the day, approx. GBP 3 OW 45 min.

MANILA, PHILIPPINES

Czech Airlines Agent: Travel Excellence Corporation, Room 421, Peninsula Court Bldg., 8735 Paseo de Roxas Corner, Makati Ave, Makati City, Philippines ZIP Code 1226, (63/2) 892 60 06, Fax: (63/2) 892 62 54, E-mail: mnl@czechairlines.com

MARSEILLE, FRANCE

Please contact Czech Airlines Paris/Prosíme kontaktujte Czech Airlines Paris: 08 25 54 00 02 (for France only), (420) 239 007 007 Fax: (33)1 47 42 32 22, E-mail: par@czechairlines.com Bus a/p to city vv. every 30 min., journey takes approx. 45 min./OW EUR 8.50, TAXI a/p to city vv. approx. EUR 45 Aéroport Marseille Provence, Handling Agent Aviapartner (33/4) 42 10 51 73, 42 10 51 68, 30 min.

review | 113

800 310 310 – BEZPLATNÁ LINKA KONTAKTNÍHO CENTRA PŘI VOLÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY / 800 310 310 – CALL CENTRE´S FREE LINE FOR CALLS FROM THE CZECH REPUBLIC

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES


CZECH AIRLINES, LETIŠTĚ PRAHA-RUZYNĚ, 160 08 PRAHA 6, CZECH REPUBLIC, KONTAKTNÍ CENTRUM CZECH AIRLINES (CALL CENTER) +420 239 007 007, WWW.CZECHAIRLINES.COM

R EZERVAČNÍ K A NCEL Á Ř E | BO OKING OFFICES MEXICO D. F., MEXICO

GSA Aviareps Mexico (legal name Aviareps S de RT DE C.V.) Bosques do Duraznos 61 - 1 er Piso Oficina B - Bosques de las Lomas - Miguel Hidalgo, Mexico DF - CP 11700 +5255-5596-3543 F: +5255-5596-3550 E-mail: mex@czechairlines.com hfuentes@aviareps.com

MIAMI, USA

Czech Airlines Agent: AVIAREPS MANAGEMENT INC. 6355NW 36th Street Suite 602 - Virginia Gardens, Miami Florida 33166 Operating Hours: Monday – Friday: 09:00 - 19:00, Saturday 09:00 - 13:00 (305) 4929048, Fax: (305) 4929053 E-mail: aforsyth@aviareps.com

MILAN, ITALY

Please contact Czech Airlines Rome/ Prosím kontaktujte Czech Airlines Rome: Tel: +39 066 595 51 25 Fax: (39) 066 595 46 74, Fax Group Service: (39) 066 595 54 19 E- mail: rom@czechairlines.com Bus: from/to Central Railway Station every 40 min. /EUR 5.50 Train - Malpensa Express from/to Cadorna Ferrovie Nord Station every 30 min. – EUR 9 Malpensa, Terminal 1, 45 min.

MINSK, BELARUS

Czech Airlines: Air Services Agency „OK Service“ Tlen office: Platonova Str. 1B, 3rd floor, Minsk TOWN OFFICE: (375/17) 284 9101, /Fax: (375/17) 284 9302 E-mail: msq@czechairlines.com, 29, Kuibysheva St., 220 050 Minsk AIRPORT OFFICE: (375/17) 279 24 51, 279 26 23 /Fax: (375/17) 279 16 72, E-mail: msq@czechairlines.com National Airport Minsk, 220 054 Minsk, 45 mins

MONTREAL, CANADA

Please contact Czech Airlines office Mississauga 5955 Airport Rd. #206, Mississauga, Ontario ,L4V 1R9 Canada, +1-905-673 0909 , +1-800-641-0641 , Fax: +1-905-673 0901 E-mail: yto@czechairlines.com

MOSCOW, RUSSIA

Czech Airlines: 2-ia Tverskaia-Jamskaia 31/35, 125 047 Moskva MON–FRI 10:00–13:00, 14:00–17:00, (7/499) 973 18 47 Flt. Information, Call Centre: 8-10-800 22 44 33 66, Fax: (7/499) 978 79 61 E-mail: mow@czechairlines.com, www.czechairlines.ru Sheremetyevo 2 Czech Airlines: (7/495) 737 66 37, 578 82 20, 40 mins

MUNICH, GERMANY

Please contact Czech Airlines Frankfurt/ Prosíme kontaktujte Czech Airlines Frankfurt: 49/180 500 67 37 res., (49/69) 920 03 50 adm. Fax: (49/69) 920 035 20, E-mail: fra@czechairlines.com Franz Josef Strauss – SA: Terminal 1 Train: Munich Downtown, No. S 1 and S 8, EUR 8.80 35 mins, Cargo: 089-975 920 75

NEW YORK, U.S.A.

Czech Airlines: 1350 Avenue of the Americas, Suite 601, New York, NY 10019 +1 (800) 223-2365 (Toll Free) E-mail: nyc@czechairlines.com JFK International Airport, Terminal Shuttle bus companies: JFK to Manhattan: New York Airport Service (o/w USD 13) / Express Shuttle USA (o/w USD 14) / Super Shuttle (o/w USD 21) JFK to La Guardia: NY Airport Service Express Bus every 30 min. (06:30 a.m. – 08:00 p.m.), 45 min. ( USD 11) JFK to Newark: Airporter 09:00 a.m. – 07:00 p.m., 90 min or connect at Port

114 | review

Authority Bus Terminal (USD 24) Taxi: Yellow cabs: Flat fee to/from Manhattan USD 45. Gratuity not included. 30–45 minute ride. We strongly recommend not hiring nonregistered cars offered outside the terminal. Public transportation: Subway: Take the AirTrain (USD 5) and connect to New York City Subway trains towards Manhattan. Subway fares: Single ride USD 2 / 1 day unlimited pass USD 7 / 7 day unlimited pass USD 24

Bus: CEDAZ from city/V Celnici, Praha 1 to airport: 05:30-21:30; from airport to city/ V Celnici, Praha 1: 06:00-21:00; dep each 30 mins, CZ K 90 OW 160 08 Praha 6–Ruzyně Czech Airlines: Passenger Check, Cargo Check, System Operation Control (420) 220 111 111, Tlx.: 121811, Tlgr.: PRAGAIRPORT, Fax Check-in: (420) 220 560 303, Fax VIP/Czech Airlines: (420) 220 113 322 Dom. 40 mins, Europe 40 mins, Int. (except Europe) 60 mins

NICOSIA, CYPRUS

PRISTINA, UNMIK

Louis Aviation Ltd, 2, Vasileos Pavlou Street, 1st Floor, CY-1096 Nicosia +357 22 667 767 F.: +357 22 661 476 E-mail: csa@louisgroup.com

ODESSA, UKRAINE

Czech Airlines Airport Office: Odessa International Airport, Main Terminal, 2nd floor, /Fax: (380) 487 840 591-3, E-mail: Czech AirlinesODS@mail.css.od.ua CZECH AIRLINES CITY CENTER 16/1 Tchaikovskiy Lane, Odessa + 380 48 7286287, FAX: + 380 48 7314217 E-mail: welcome@globus-tours.com.ua, 40 mins

OSLO, NORWAY

Call center: (+47) 4747 5151 Fax: (+47) 2316 2731 E-mail: osl@czechairlines.com

OSTRAVA, CZECH REPUBLIC

Czech Airlines: Jurečkova 20, 702 00 Ostrava, Kontaktní centrum: 800 310 310 (420) 596 122 166, Fax: (420) 596 124 320 E-mail: osr@czechairlines.com Mošnov (420) 597 471 180, E-mail: ap.osr@ceskeaerolinie.cz Check-in: Airport Ostrava, (420) 597 471 136, Fax: (420) 597 471 121, 20 mins

PARIS, FRANCE

Czech Airlines: 17 avenue de l’opera 750 01 Paris. Paris, MON–FRI 09.30 a.m. – 05.00 p.m., 08 25 54 00 02 (for France only), (420) 239 007 007 Fax: (33)1 47 42 32 22, E-mail: par@czechairlines.com Bus: Etoile/Maillot-CDG: EUR 12, Rue Scribe/AuberCDG: EUR 8.30, CDG-ORY (transit pax): EUR 16 Charles de Gaulle, Terminal 2B Czech Airlines (+33/1) 48 62 84 89, Fax: (+33/1) 70 03 95 72 Czech Airlines ticketing counter (33/1) 48 16 88 56, Terminal 2B, 30 mins

Please contact Czech Airlines Belgrade (381/11) 361 45 92 or Czech Airlines Skopje (389/2) 329 05 72

RIGA, LATVIA

Czech Airlines: Riga International Airport, 3rd Level, LV-1053 Riga (371) 67207 636, 67207 936, Fax: (371) 67207 337 E-mail: rix@czechairlines.com, Bus: No.22 to Central Station - LVL 0.40, 30 min Express No. 22A to Brivibas St. (Katedrale) – LVL 0.40, 20 min., TAXI: LVL 8, 15 min., airport: 30 min.

ROME, ITALY

Czech Airlines: Torre Uffici, Aeroporto Leonardo da Vinci, 00050 Fiumicino Please contact Czech Airlines Rome/ Prosím kontaktujte Czech Airlines Rome: Tel: +39 066 595 51 25, Fax Group Service: (39) 066 595 54 19 E-mail: rom@czechairlines.com Train - every 15 mins from Tiburtina/Tuscolana/ Ostiense/Trastevere Station (EUR 5) and 30 mins from Termini Station (EUR 11) Ticket must be purchased before boarding the train. Leonardo da Vinci-Fiumicino (39) 066 595 40 47, Fax: (39) 066 595 46 74, airport: 60 mins

ROSTOV ON DON, RUSSIA

Ugavia, ul. Sotsialisticheskaya 144/146 344006, Rostov-on-Don Russian federation Phone Nr. +7/863 2277160 E-mail: int1@ugavia.ru; int2@ugavia.ru www.ugavia.ru

SAMARA, RUSSIA

Czech Airlines: Renaissance Hotel Samara, Novo-Sadovaya Str. 162 B, Samara (7) 8-846-2778 391 Res., (7) 8-846-2778 393 Dir. Call Centre: 8-10-800 224 433 66, Fax: (7) 8-846-2778 392 E-mail: samara@czechairlines.com

SANTIAGO DE CHILE, CHILE

PODGORICA, MONTENEGRO Please contact Czech Airlines Belgrade (381/11) 361 45 92

Czech Airlines Agent: Aviareps Chile (legal name Fly Chile), Dr. Manuel Barros Borgono 236, Of. 1101 Providencia – Santiago de Chile, (562)-236-2748/(562)-236-2749, Fax: (562)-236 2750, E-mail: csa@sapchile.cl

POPRAD/TATRY, SLOVAKIA

SAO PAULO, BRAZIL

Czech Airlines Agent: Slovak Air Services, Karpatská 7, Tatra Hotel, 058 01 Poprad, (421/52) 772 12 09, 776 27 55 Call Centre: 0800 100 745, Fax: (421/52) 772 29 77 E-mail: tatry@czechairlines.com, csatatsale@euroweb.sk, tatry@airservices.sk, TAXI Hotel Gerlach, Railway Station Poprad Bus OK 5996 and OK 5998 from Tatra Hotel Poprad – Tatry (421/52) 776 38 75, Fax/ : (421/52) 772 50 05 E-mail: airport@airport-Poprad.sk, 30 mins

PRAHA, CZECH REPUBLIC

Call Centre / Kontaktní centrum, (420) 239 007 007, 800 310 310, Fax: (420) 224 314 273, E-mail: call.centre@csa.cz Czech Airlines: V Celnici 5, 110 00 Praha 1, Information, reservations, sale (420) 239 007 007,

Czech Airlines Agent: AVIAREPS BRASIL (legal name „SAP Brasil - Agencia de Viagenes e Turismo LTDA“) Av. Sao Luiz, 50cj / 92E Edificio Italia, Centro, Sao Paulo, Brasil, CEP 01046-926 (+55 11) 2189-2490, Fax: (+55 11) 3259-8440 E-mail:sao@czechairlines.com

SEOUL, KOREA

Czech Airlines Agent: 1105 Hyoryoung Bldg, 1 Mookyo-dong, Chuang-ku, Seoul, (82/2) 775-35 57, Fax: (82/2) 773-12 03, E-mail: sel@czechairlines.com

SKOPJE, MACEDONIA (FYROM)

Czech Airlines Agent: GSA Travel Net Marsal Tito 15a, 1000 Skopje (389/2) 32 90 572 Fax: (389/2) 323 90 25, E-mail: skopje@czechairlines.com


R EZERVAČNÍ K A NCEL Á Ř E | BO OKING OFFICES Please contact Czech Airlines Bratislava/ Prosíme kontaktujte Czech Airlines Bratislava: (421/2) 572 007 10, 572 007 20, Call Centre: 0800 100 745, Fax: (421/2) 529 610 70, E-mail: bts@czechairlines.com Sliač Handling Agent: Letisko Sliač a.s., (421/45) 544 25 92, Fax: (421/45) 544 33 23, E-mail: handling@airportsliac.sk TAXI: Banská Bystrica – Railway Station, Zvolen – Railway Station airport: 30 min.

SOFIA, BULGARIA

Czech Airlines: 22 Serdika str., 8th Floor, Sofia 1000, (359/2) 981 54 08, 988 55 68, Fax: (359/2) 981 13 86, E-mail: sof@czechairlines.com, Bus: Municipal, bus No.84, Czech Airlines airport: (359/2) 945 92 44 Ticketing and reservation: (359/2) 937 31 75, airport: 60 min.

SPLIT, CROATIA

Czech Airlines Agent: Palmaturist d.o.o., Hrvojeva 1, Split, (385/21) 346 617, 344 842, Fax: (385/21) 339 609, E-mail : palma-turist@st.htnet.hr Bus: Obala Lazareta BB, HRK 30, airport: Int. 30 min., dom. 20 min.

STOCKHOLM, SWEDEN

Call center: (+46/8) 585 367 69 Fax: (+46/8) 33 06 05 E-mail: sto@czechairlines.com

ST. PETERSBURG, RUSSIA

Czech Airlines: Bolshaia Morskaia 36, 190 000 St. Petersburg, (7/812) 315 52 59, 315 52 64, Call Centre: 8-10-800 224 433 66, Fax: (7/812) 315 52 64, E-mail: led@czechairlines.com, Bus: Subway-Moskovskaia, Bus No. 13 Pulkovo 2, (7/812) 324 32 50, 40 min.

STUTTGART, GERMANY

Please contact Czech Airlines Frankfurt/ Prosíme kontaktujte Czech Airlines Frankfurt: 49/180 500 67 37 res.,(49/69) 920 03 50 adm. Fax: (49/69) 920 03 520, E-mail: fra@czechairlines.com Echterdingen – Czech Airlines: Terminal 1 Train: Stuttgart Downtown, No. S 2 and S 3, EUR 2.70 35 min., Cargo: 0711-708 390

SYDNEY, AUSTRALIA

Czech Airlines Agent: Czeslotour Air Services PTY, Suite 1819, Level 18, Australia Square Tower, 264 George St., Sydney NSW 2000 Postal: P.O.Box H110, Australia Square Tower, Sydney NSW 1215 Tower, Sydney NSW 1215 (61/2) 824 800 00, Freecall: 180 006 32 57, Fax: (61/2) 925 252 17 E-mail: syd@czechairlines.com

TAIPEI, TAIWAN

Czech Airlines Agent: Paramount International Express Corp., 8F, No.137, Nanking East Road, Sec 2, Chungshan District, Taipei, (886/2) 250 924 71 (P AX), 250 681 67 (C ARGO), Fax: (886/2) 251 782 21, E-mail: tpe@czechairlines.com

TALLINN, ESTONIA

Czech Airlines: Kaarli pst 5-3, 10119 Tallinn, Estonia (372) 630 9 397, Fax: (372) 6309 396 E-mail: sales.tll@czechairlines.com, Bus: Airport – City Center, Bus No. 2, EEK 15 or taxi, airport: 35 min.

TASHKENT, UZBEKISTAN

GSA Air Travel System Mirobod str. 12, office 19 Tashkent, 100015, Republic of Uzbekistan + 998 71 120 8989, 2722702, 2721394 F: + 998 71 120 8989 E-mail: chief@czechairlines.uz

TBILISI, GEORGIA

Berika International LTD 2, Mtskheta str. 0179 Tbilisi, Georgia + 995 32 227941, +995 32 221341 F: + 995 32 222 941 E-mail: berika@caucasus.net, csa@czechairlines.ge, info@czechairlines.ge

TEL AVIV, ISRAEL

Czech Airlines City Office: 1, Ben Yehuda St., Tel Aviv, Migdalor Building/11th floor, (972/3) 516 51 15, Fax: (972/3) 516 51 06, E-mail: tlv@czechairlines.com Czech Airlines Airport Office: Ben Gurion Intl. Airport Terminal 3–4th floor – Airline Office (972/3) 975 43 26, Fax: (972/3) 975 43 27 E-mail: airporttlv@czechairlines.com, Czech Airlines Airport Ticketing Counter: Ben Gurion Intl. Airport, Terminal 3, 3rd floor, Departure Level Working Hours – open 3 hours before departure Train – from/to 2 Downtown City Station, 31 connections a day, ILS 12 OW, Senior Citizen ILS 6 OW, 180 min.

THESSALONIKI, GREECE

Please contact Czech Airlines in Athens Prosíme kontaktujte České aerolinie v Aténách Makedonia Airport Bus: a/p to city EUR 0.44, TAXI: EUR 8, 45 min.

TOKYO, JAPAN

Czech Airlines Agent: AIR SYSTEM INC, Toranomon TBL Bldg., 8F 1-19-9, Toranomon Minato-Ku, Tokyo 105-0001 Tel : +81-03-3593 6603, Fax : +81-03-3593 6534 E-mail: tyo@czechairlines.com

TORONTO, CANADA

Czech Airlines Canada ,5955 Airport Rd. #206, Mississauga , Ontario ,L4V 1R9 Kanada, +1-905-673 0909, +1-800-641-0641 , Fax: +1-905-673 0901 , E-mail: yto@czechairlines.com Bus: Airport Bus Terminal, Airport Downtown - all major hotels, 28.35 CAD/RT, 16.45 CAD/OW Pearson International, Terminal 3 (1/905) 694-17 25, Int. 120 min.

VENICE, ITALY

Please contact Czech Airlines Rome/ Prosím kontaktujte Czech Airlines Rome: Tel: +39 066 595 51 25 Fax: (39) 066 595 46 74, Fax Group Service: (39) 066 595 54 19 E-mail: rom@czechairlines.com, Bus: city to a/p 20 min., EUR 2.70, Ship: 30 min., EUR 9.81, 40 min.

VIENNA, AUSTRIA

Czech Airlines: Odeongasse 2A/1, 1020 Wien, Call Centre: (00800) 224 433 66, (43/1) 512 38 05 Fax: (43/1) 512 380 575, E-mail: vie@czechairlines.com Bus: Airport to City: A/P – Schwedenplatz, EUR 6 TRAIN: A/P – Station Wien-Mitte, EUR 3 City Airport Train: A/P – Station Wien-Mitte, EUR 9 Schwechat, Terminal 2, 30 min.

WARSAW, POLAND

Czech Airlines: ul. Nabielaka 6, apt. 1, 00-743 Warsaw (48/22) 659 67 99, 668 74 71, Fax: (48/22) 659 62 58 E-mail: waw@czechairlines.com Bus: City bus - Yellow, “Airport-City”, No. 175,188 Okecie, (48/22) 650 45 14, Fax: (48/22) 846 09 34 Tlgr.: WAWKKOK Int. 60 min., dom. 20 min.

YEREVAN, ARMENIA

Czech Airlines Agent: Visa Concord Travel, 2 Baghramyan Ave., Yerevan (374/10) 522 162, 563 624, Fax: (374/10) 564 099 E-mail: reservations@czechairlines.am Transport Airport – City Centre: Bus No.107 (minibus), USD 0.70 Aiport – Opera House: Bus No.208, USD 0.70 Airport – Bareamutyun Metro Station TAXI: Airport – Down Town, USD 12.00 Bus: No. 107 (minibus), USD 0.50, Airport - Opera House: No. 208, USD 0.50, Airport – Barekamutyun Metro Station TAXI: Airport – Downtown (USD 15) Cargo sales (374/91) 430 383, E-mail: cargo@czechairlines.am Baggage claims: (Zvarnots Handling Agent) (374/10) 282 036 ext 7226 Czech Airlines Office (374/10) 286 816 Open: Wed/Thu/Sat/Sun 01:00-07:30, 60 min.

ZAGREB, CROATIA

Czech Airlines: Zrinjevac 17, 10000 Zagreb, (385/1) 487 33 01, Fax: (385/1) 487 32 03, E-mail: zag@czechairlines.com Bus: Main Bus Station, Drziceva BB, HRK 30 Czech Airlines airport:(385/1) 456 24 79 airport: Int. 30 min., dom. 20 min.

ZÜRICH, SWITZERLAND

Czech Airlines: Löwenstrasse 20, 8001 Zürich Call Centre: 0848 000 216, (41/44) 218 70 10 adm. Fax: (41/44) 218 70 20, E-mail: zrh@czechairlines.ch Train - Hauptbahnhof, Hauptportal every 15 min., CHF 5.80 Kloten, Terminal 2 ARE Airline Representatives Europe, 8058 Zurich-Airport, P.O.Box 2163 Czech Airlines desk: Terminal 2 – Swissport Ticket Center (41/43) 812 51 15, Fax: (41/43) 812 98 86, 45 min.

ŽILINA, SLOVAKIA

Please contact Czech Airlines Bratislava/ Prosíme kontaktujte Czech Airlines Bratislava: (421/2) 572 007 10, 572 007 20, Call Centre: 0800 100 745 Fax: (421/2) 529 610 70, E-mail: bts@czechairlines.com Handling Agent: Letisková spoločnosť Žilina a.s. (421/41) 552 32 88, Fax: (421/41) 557 24 71 E-mail: operate@airport.sk Bus: connection to and from a/p to Bus Station Žilina; from Bus Station Žilina dep 13:50, journey takes 20 min., 30 min.

VILNIUS, LITHUANIA

Czech Airlines: M. Valančiaus 4/9, LT-2009 Vilnius (370/5) 215 15 03, 215 15 04, Fax: (370/5) 215 15 11 E-mail: csavilnius@czechairlines.lt Vilnius International Airport Handling Agent: Litcargus (A Globe Ground Partner) (370/5) 230 60 31, 232 92 92 Fax: (370/5) 210 63 53, E-mail: ticketing@litcargus.lt Lost&Found (370/5) 210 53 44 Bus: No.2 to city/Gedimino Ave.: LTL 1, 20 min., No.1 to Railway Station: LTL 0.50, 15 min., minibus to centre: LTL 2, 15 min. TAXI: to city centre LTL 15, 15 min.

review | 115

800 310 310 – BEZPLATNÁ LINKA KONTAKTNÍHO CENTRA PŘI VOLÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY / 800 310 310 – CALL CENTRE´S FREE LINE FOR CALLS FROM THE CZECH REPUBLIC

SLIAČ, SLOVAKIA


SK Y SHOP

DÁMSKÉ PARFÉMY WOMEN’S FRAGRANCES Výběr z nabídky Sky Shopu Českých Aerolinií A selection from Czech Airlines Sky Shop

CALVIN KLEIN CK ONE SUMMER Edt 100 ml Cena/EU price

890 Kč

approx.

33,90

DAVIDOFF COOL WATER ICE FRESH Edt 100 ml Cena/EU price

940 Kč

approx.

NINA RICCI NINA Edt 50 ml Cena/EU price

1050 Kč

116 | review

approx.

39,90

35,70


Y SHOP SKSK YSHOP

PÁNSKÉ PARFÉMY MEN’S FRAGRANCES

JEAN PAUL GAULTIER LE MALE

DIOR FAHRENHEIT TRAVEL KIT

Edt 75 ml Cena/EU price

Edt 50 ml + deodorant

1040 Kč

Cena/EU price

1140 Kč

approx.

approx.

39,60

43,40

GIVENCHY ∏ NEO Edt 50 ml + deodorant Cena/EU price

1040 Kč

approx.

39,60

review | 117


SK Y SHOP

KOSMETIKA COSMETICS

BOURJOIS SMOKEY EYES SET Cena/EU price

680 Kč ESTÉE LAUDER ADVANCED NIGHT REPAIR SERUM Cena/EU price

1880 Kč

approx.

71,50

YVES SAINT LAURENT FRENCH MANICURE SET Cena/EU price

930 Kč

118 | review

approx.

35,40

approx.

25,90


Y SHOP SKSK YSHOP

HODINKY WATCHES

FOLLI FOLLIE DESIDERATA BRONZE WATCH Cena/EU price

4260 Kč

approx.

162,10

AVIATOR GENTS WORLD TIME PILOT WATCH Cena/EU price

3020 Kč

approx.

114,90

BREO ROAM WATCH PINK OR BLACK Cena/EU price

320 Kč

approx.

12,20

review | 119


SK Y SHOP

DOPLŇKY ACCESSORIES

PIERRE CARDIN CRYSTAL BANGLE Cena/EU price

530 Kč

FOLLI FOLLIE GOLD FANTASY NECKLACE Cena/EU price

2130 Kč

approx.

81,00

SWAROVSKI KAURI NECKLACE Cena/EU price

2940 Kč

120 | review

approx.

111,90

approx.

20,20


Y SHOP SKSK YSHOP

ELEKTRONIKA ELECTRONICS

LIFETRONS LEATHER DRUMBASS SPEAKER Cena/EU price

760 Kč

approx.

28,90

TINTAMAR VERY INTELLIGENT POCKET Cena/EU price

760 Kč

approx.

28,90

review | 121


"#$%&'()*+(,-./0(1232)34%,235336789:859335;<9=33>%,25

SK Y YSHOP BA R

 ' - "! --- -)* ?G))*(0GAC@

- --- #--- -,* ?G))*(0GBE@

 -+* ?G))*(0GBD@

",-*G3G",($)!(,(GG'"$*

!- !- --- -)* ?G))*(0GAC@

!' --- -+* ?G))*(0GBD@

!- $-"! --- -)* ?G))*(0GAC@

!--!-%-!- &#!- -!-

-  ")

%++G ,!( *'"+!

 ---- -*( ?G))*(0GAF@

GG4G(2G "'%'"G($ GG%"&G/ + GG,+)G+- * *-+!G ($+ -%GG,"* ")"*(+$G)(('

(/G,(G&"0G "'%'"G ")"*(+$ -%G,!G*+!G"&G +G' +- *G"',(G'G(',!*($+G %++

G "'%'"G($G'G!%G,!G *-+!G"G,"*G%" !,%1G'G,()G-) /",!G&(*G*-+!G"

;6+1G

GG%G($G "'%'"G GG6%$1G%"&,$1 GG%<"8$1G-$*G*'7G% $%'"8$ !"+$(.$ (+,-)G &6!, 2(G %<"8$ $G);")*.6,G$($,#%G "'%'"G ")"*(+$ G+$%'"8G,1)-G=/!"+$(.$>G+&6!#, -$*G+G6%$1G8*+,.5G%"&,$1G;"#,G($ "'%'"GG)(%(."'-G*'5!(G%- &'9G2&6!#,GG()%:,G%&G<G)( ($*#G+$%'"8$1


DESIGN M

I

N

E

I

M A L X T R E M E

THE OV E N ACCORDING TO

AVAILABLE IN MOST

COUNTRIES - CHECK THE WEBSITE FOR DETAILS

www.baumatic.com


Review_4_2010_final  

finalni PDF Review 4 na web

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you