Page 1

March–April 2012

MĚSTO ZAHRAD

MELBOURNE THE GARDEN CITY

MELBOURNE Váš osobní výtisk | Your personal copy

| www.czechairlines.com |


8 5 1&&,35)/.#+/65,!/5l65#,*),.5,"7/43(5,'#(&5g5(5h65&895‰jhf5hhjhlmklg65‰jhf5hhjhnhmhn 5 1&&,35)/.#+/65,!/5g65,#4-%5if65).&5 (.,)(.#((.&5,"65&89‰jhf5holliggom5 7,#(5)&5-8,8)865 ,&)035,365.,5 )/%5iikIjn65&95‰jhf5ikinkhlim


OHLÍDEJTE SI LEVNĚJŠÍ PARKOVÁNÍ ONLINE REZERVACE NA WWW.PRG.AERO

KEEP AN EYE OUT FOR CHEAPER PARKING ONLINE RESERVATIONS AT WWW.PRG.AERO

od/from

750 Kč /CZK týden/week


| OBSAH | CONTENT

ČLÁNKY | ARTICLES 6

Div Česka | Czech wonder

8

Navigátor | Navigator

14

Rozhovor | Interview

24

Bohdan Pomahač – O prvenství mi nikdy nešlo | Bohdan Pomahač – Being first was never my goal 24

Destinace | Destination Melbourne – Město zahrad | Melbourne – The Garden City

36

Téma | Topic Galerie, kde to žije | Living galleries

46

Destinace | Destination Ufa – Město na hranici kontinentů | Ufa – Where continents meet

56

46

Osobnost na palubě | Personality on board Jitka Hosprová – S violou jsem šťastná |Jitka Hosprová – I’m happy with my viola

60

Knižní tip | Book tip Petra Soukupová – Marta v roce vetřelce | Petra Soukupová – Marta in the Year of the Alien

64

Životní styl | Life style

76

Střípky | News

SERVIS | SERVICE 78

Program OK Plus | OK Plus Programme

80

Užitečné informace | Useful information

82

Na palubě | On board

84

Mapy | Maps

86

SkyTeam

87

Terminál a plán letiště | Terminal and airport plan

90

Letadlový park | Fleet

92

Dárky | Gifts

56

TĚŠÍME SE NA VAŠE NÁZORY NA REVIEW. POSÍLEJTE JE, PROSÍM, NA | YOUR OPINIONS OF THE REVIEW WOULD BE MUCH APPRECIATED. PLEASE, SEND THEM TO: review@csa.cz, České aerolinie, Jana Kašpara 1, 160 00 Praha 6, Czech Republic PRO ČESKÉ AEROLINIE VYDÁVÁ | FOR CZECH AIRLINES PUBLISHED BY: Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7 – Troja, tel.: +420 244 023 101, e-mail: info@bpublishing.cz, www.bpublishing.cz REDAKČNÍ RADA | EDITORIAL BOARD: Barbora Kubíčková, Ingrid Slívová, Hana Hejsková, Magdaléna Chvalinová, Rudolf Král INZERCE | ADVERTISING: Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz, +420 774 075 614. Vydavatel neručí za obsah inzerátů. | The publisher is not responsible for the content of advertisements. TISK | PRINT: Slovenská Grafia, a. s. Tiskové chyby vyhrazeny. REVIEW VYCHÁZÍ JAKO DVOUMĚSÍČNÍK. | THE REVIEW IS PUBLISHED BI-MONTHLY. Registrace Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 16853

4


www.hodinky-tagheuer.cz


Český Šternberk Český Šternberk


Impozantní hrad, který se tyčí na skalnatém břehu nad řekou Sázavou, byl postaven už ve třináctém století. V průběhu staletí byl podobně jako většina českých hradů hned několikrát přestavován a dostavován až do současné podoby. Po pádu komunismu byl Český Šternberk vrácen rodu Šternberků, je ale po celou sezonu přístupný veřejnosti.

The impressive castle, which rises from a rocky bank above the Sázava river, was built in the thirteenth century. Throughout the centuries it was, like most Czech castles, rebuilt several times. After the fall of communism, Český Šternberk was returned to the Šternberk family but is open to the public throughout the whole season.


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Cyklistické Peklo severu Cyclists’ Hell of the North Na start jednoho z nejstarších závodů silniční cyklistiky Paris–Roubaix se letos závodníci z celého světa postaví v neděli 8. dubna. Trať dlouhá 258 km si kvůli své obtížnosti po právu již po první světové válce vysloužila přezdívku l’Enfer du Nord – Peklo severu. Tato přezdívka závodu zůstala až do současnosti, takže není divu, že je pro účastníky ctí v tomto pekelném závodě obstát. Jestli si budete chtít start závodu prohlédnout na vlastní oči, nenechte se zmást názvem závodu Paris– Roubaix. Už více než čtyřicet let závod nezačíná v Paříži, ale až v Compiègne. Více na www.letour.fr. This year, one of the oldest road cycling races Paris–Roubaix will be held on Sunday, 8 April and will host competitors from all over the world. The race is 258 kilometres long and since World War I has quite legitimately been dubbed L’Enfer du Nord – Hell of the North. As this nickname has stayed with the race to this day, it is no wonder that the victors are honoured. If you want to see the start of the race with your own eyes, do not be mistaken by the name Paris–Roubaix. For over forty years the race has started in Compiegne. More at www.letour.fr.

Tradiční elegance v novém hávu Refurbished traditional elegance Na mnoha místech České republiky vyvěrají minerální prameny, které jsou už od 15. století využívány k léčebným účelům. Především západočeské lázně se staly celosvětovým pojmem. V současné době nabízejí české a moravské lázně kromě tradičních léčebných pobytů také nové formy wellness a fitness programů. V roce 2012 dojde k další modernizaci a zkvalitnění nabídky. Zveme vás například do nového provozu nejslavnějšího českého lázeňského hotelu Thermal v Karlových Varech – své první hosty přivítá na jaře letošního roku. Více na www.czechtourism.com. Used for medical purposes since the 15th century, mineral springs can be found in many places in the Czech Republic and West Bohemian spas in particular are renowned all over the world. Nowadays, in addition to traditional cures, Bohemian and Moravian spas offer new wellness and fitness programs and new modernized and high-quality programs will be introduced in 2012. Let us invite you to the most famous Czech spa hotel, the refurbished Hotel Thermal in Karlovy Vary – the first guests will start arriving this spring. More at www.czechtourism.com.

8


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Velikonoční festival Ludwiga van Beethovena Easter Ludwig van Beethoven festival Již šestnáctý ročník největšího polského festivalu klasické hudby zve i letos k návštěvě Varšavy. Koná se v období Velikonoc, a to od 25. března do 6. dubna, a s těmito svátky je tematicky propojen. Festival láká světové virtuosy, pěvecké sbory a orchestry, kteří se představují spolu s nejvýraznějšími polskými umělci a soubory. Součástí festivalu je také výstava v Jagellonské knihovně, kde si mohou návštěvníci prohlédnout podpisy Bacha, Haydna, Mozarta, a dokonce i samotného Beethovena. Více na www.beethoven.org.pl. Why not visit the sixteenth year of the biggest Polish festival of classical music in Warsaw? The event is held during Easter, from 25 March to 6 April. The festival brings together world famous virtuosos, choirs and orchestras and the most eminent Polish musicians and ensembles. There is also an exhibition held in the Jagiellonian University library where visitors can see the signatures of Bach, Hayden, Mozart and even Beethoven himself. More at www.beethoven.org.pl. inzerce

1+KK až 5+KK

BYDLETE NA SKVĚLÉ ADRESE ŠIROKÁ NABÍDKA BYTŮ Od 1+kk po mezonetové byty

SKVĚLÉ CENY OD 55.000 Kč/m2 Cena zahrnuje parkování, sklep a terasy

SOUKROMÝ PARK Park plný zeleně pouze pro rezidenty

RECEPCE S OSTRAHOU

PRŮMĚRNÁ SLEVA

750.000 Kč

oproti cenám roku 2011

Praktické služby a bezpečí

w w w. c e n t r a l p a r k p r a h a . c o m


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Jarní tulipánové království Spring tulip kingdom Neuvěřitelných sedm milionů cibulovin zasazených každý rok v Lisse nedaleko Amsterdamu dělá z Keukenhofu tu největší zahradu na světě. Jestli jste ještě nevítali jaro v této unikátní zahradě, kam již šedesát let míří zástupy turistů, nemůžete si odškrtnout Nizozemsko ze seznamu opravdu poznaných zemí. Každé jaro otevírá Keukenhof své brány pouze na osm týdnů (letos je to od 22. března do 20. května). Tahle krása se rozkládá na 15 km turistických tras, na nichž probíhá také řada doprovodných akcí. Tolik barev a vůní nenajdete asi nikde jinde na světě. Více na www.keukenhof.nl. The incredible seven million bulbs planted every year in Lisse near Amsterdam make Keukenhof the biggest garden in the world. If you have not yet welcomed the spring in this unique garden open to tourists, you cannot tick off the Netherlands on your list of countries you truly know. For sixty years, every spring Keukenhof has opened to the public for eight weeks (this year from 22 March to 20 May). With 15 kilometres of hiking trails, this beauty hosts a number of accompanying events. You won’t find so many colours and fragrances anywhere else in the world. More at www.keukenhof.nl.

Když vás vedou smysly Let your senses be your guide Zkuste si představit svět, kde nic nevidíte a kde jste odkázáni pouze na ostatní smysly. Na Neviditelné výstavě v Praze zažijete unikátní, šedesát minut trvající putování prostředím, kde zmizelo všechno světlo a vy se pomocí zbylých smyslů snažíte najít cestu ven. Celou výstavou vás po speciálně vybavených a zatemněných místnostech provázejí nevidomí nebo částečně nevidomí lidé, za jejichž asistence si vyzkoušíte, jak se pohybovat v ruchu města, jak zaplatit za kávu nebo jak vybrat správné koření. Ve druhé části výstavy si můžete „přečíst“ denní tisk pomocí speciálních mluvicích programů nebo si zahrát některou ze společenských her přizpůsobených nevidomým. Více na www.neviditelna.cz. Try and imagine a world in which you cannot see anything and have to rely completely on your other senses. The Invisible Exhibition in Prague will take you on a unique, sixty-minute journey through total darkness as you try to find your way through using your other senses. The exhibition takes place in especially equipped darkened rooms where a visually impaired guide helps you find your way around a flat, walk along a city street or buy a drink in a café. In the second part of the exhibition you can “read” a newspaper using special talking programmes, or play a board game modified for the visually impaired. More at www.neviditelna.cz. 10


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Současné umění v Bruselu Contemporary art in Brussels Každým rokem v dubnu otevírá uznávaná výstava ArtBrussels své brány více než 30 000 milovníků umění, sběratelů a odborníků z celého světa. ArtBrussels je evropskou platformou, kde najdou prostor pro prezentaci svých děl jak zavedení autoři, tak i mladé výtvarné talenty. Světoznámé galerie tady prezentují výběr ze svých nejcennějších obrazů, soch, fotografií, videí a instalací. Během této akce se také můžete zúčastnit debat s významnými osobnostmi ze světa umění, navštívit různé programy mezinárodních výstav, nebo dokonce nahlédnout do soukromých belgických sbírek. Více na www.artbrussels.be. Every April, the acclaimed ArtBrussels exhibition opens its gates to over 30,000 art lovers, collectors and experts from all over the world. ArtBrussels is a European platform showcasing both established artists and young talents. World famous galleries present their most treasured paintings, sculptures, photographs, videos and installations. During this event you can participate in various debates with interesting people from the world of art, visit different programmes of international exhibitions or even take a peep at private Belgian collections. More at www.artbrussels.be.

inzerce

LUXURY

SPA

RESORT

KARLOVY VARY www.savoywestend.cz

If you want your spa stay to be an unrepeatable and unique experience, accept our invitation to the exclusive and fabulously charming spa resort, the Savoy Westend Hotel, which is located in the most attractive historic part of Karlovy Vary. Allow yourself to be carried away by the atmosphere of a bygone era which follows you at every step. Thanks to the careful reconstruction of the original historical buildings and the preservation of the unique architectonic elements, in combination with a sensible incorporation of the most modern equipment, this spa resort meets the requirements of even the most demanding clientele. Welcome into the world of luxury life! Enter your unique membership password „LUXURY-LIFE“ and take advantage of our unrepeatable offer – exclusively for on-line reservation system www.savoywestend.cz


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Španělská tradice v dílech mistrů Spanish tradition in the works of masters Výstava Tauromaquia: Tváří v tvář býku nabízí až do 9. dubna 2012 návštěvníkům Obecního domu v Praze unikátní podívanou. Picasso, Goya, Dalí, Filla a Čapek sdílejí skrze svá díla pohled na španělskou tradici plnou vášní, odkrývají ale také svůj postoj vůči době. Pro výstavu se podařilo získat i výjimečné Picassovo dílo, přípravný karton k tapiseriím kresby Guernica, jehož hodnota je nevyčíslitelná a jenž doposud nebyl zapůjčen mimo Francii. Kresba má stejně impozantní rozměry jako tapiserie: 7 × 3,3 m. Více na www.tauromachie.cz. Until 9 April 2012 the exhibition Tauromaquia: Face to Face with the Bull is presenting visitors to the Municipal House in Prague with a unique viewing opportunity. In their work, Picasso, Goya, Dalí, Filla and Čapek offer viewers a glimpse of Spain’s passionate spectacle, but they also reveal something about how they viewed their own era. A unique work of Picasso was obtained for the exhibition, the preparatory drawing for the Guernica tapestry, a work of priceless value never before lent outside of France. The drawing has the same impressive dimensions as the tapestry: 7 × 3.3 m. More at www.tauromachie.cz/web/en.

Relax a adrenalin slovenských hor Rela-X and X-treme in Slovakian mountains Od 13. do 14. dubna se ve Veľké Lomnici potkají obdivovatelé na první pohled protichůdných sportů. Nejen pro milovníky pořádné lyžovačky zde totiž organizátoři ze slovenských velehor připravili již třetí ročník závodů SKI and Golf Slovakia. Profesionálové i amatéři změří síly ve sportech, které mají ve Vysokých Tatrách již více než stoletou tradici. A protože ke sportovním výkonům patří i relaxace, je pro sportovce i pro ty, kdo upřednostňují oddych před aktivním pohybem, k dispozici skvělá možnost vychutnat si účinky termálních bazénů a vodních atrakcí v Aquacity Poprad. Ať už se rozhodnete pro kteroukoliv aktivitu, díky modernímu letišti Poprad-Tatry se za skvělou zábavou dostanete snadno a pohodlně. Více informací o letech na www.airport-poprad.sk, podrobnosti o závodech na www.golftatry.sk, o lyžařských střediscích na www.jasna.sk, www.vt.sk a o vodním světě na www.aquacity.sk. On 13 and 14 April Velká Lomnica will be the venue for admirers of what are, at first sight, rather different sports. The highest mountains in Slovakia will host the third year of the SKI and Golf Slovakia tournaments. Professionals and amateurs will compete in two sports with over a hundred years of tradition in the High Tatras. And because sport needs to be combined with relaxation, both the athletes and the less active can enjoy the thermal pools at Aquacity Poprad. No matter which activity you choose, your winter fun is within easy reach of the modern Poprad-Tatry Airport. For more information on flights go to www.airport-poprad.sk; more information about the tournament can be found at www.golftatry.sk; and for information about ski-resorts and the water world go to www.jasna.sk and www.aquacity.sk. 12


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

KONÁ SE Hudba 16.–26. března –Budapest Spring Festival, hudba, divadlo a filmy, Maďarsko 11. dubna – koncert houslové virtuosky Gabriely Demeterové na Žofíně, Praha, ČR 21. dubna – koncert Michaela Boltona, Sydney, Austrálie 30. května – koncertBruce Springsteena, Berlín, Německo Kultura 4.–27. března – Teatralia, herecký a taneční festival, Madrid, Španělsko 12.–28. dubna – Festival kabaretního umění, Amsterdam, Nizozemsko Sport 31. března –Hervis ½maraton Praha, ČR 3. dubna –Tour of Flanders, závod v silniční cyklistice, Brugy, Belgie Ostatní 15.–29. dubna –Skopje Film Festival, Makedonie

WHAT’S ON Music 16–26 March – Budapest Spring Festival, music, theatre and cinema, Hungary 11 April – violin virtuoso Gabriela Demeterová at Žofín Palace, Prague 21 April – Michael Bolton concert, Sydney, Australia 30 May – Bruce Springsteen concert, Berlin, Germany

Culture 4–27 March – Teatralia, theatre and dance festival, Madrid, Spain 12–28 April – Amsterdam Cabaret Festival, the Netherlands

Sport 31 March – Hervis Half Marathon, Prague 3 April – Tour of Flanders, road cycling race, Bruges, Belgium

Other 15–29 April – Skopje Film Festival, Macedonia

13

!"#$%&'()*$+,'")')-.'-&)./ 0$/)&%'1*"2+. CD.%'9"$/E'F*&,'G'D@,@ 1&H*.I%J'K5'1*"2+.'L M

(,.*$3"%'4&+/.)).5'1&6.*5 7.8"#'0&/9:.,5';/"36'<"365 1&%)&&%5'1+%)&';"%3&5 =/&)',"3-$%.#'>'?/@'4&+/.)). AAA@3"#$%&")*$+,@3B


| ROZHOVOR | INTERVIEW Text Jiří Holubec Foto archiv Brigham and Women’s Hospital

O prvenství mi nikdy nešlo

Bohdan Pomahač

Being first was never my goal

14


| ROZHOVOR | INTERVIEW

Přestože stojí v čele týmu provádějícího

Though he heads a team that performs

světově unikátní operace, zdůrazňuje

surgery that is unique in the world,

MUDr. Bohdan Pomahač, že on sám své

MUDr. Bohdan Pomahač stresses that he does

úspěchy nepovažuje za vítězství v závodě.

not think of his achievements as a victory in

Na prvním místě u něj stojí vždy pacienti, kteří

some race. For him, the patients always come

se díky úsilí českého chirurga vracejí

first. Thanks to the efforts of this Czech surgeon,

do normálního života.

his patients can return to living normal lives.

Na střední škole jste se prý rozhodoval mezi studiem na matematicko-fyzikální fakultě a medicínou. Proč nakonec padla volba na medicínu? Asi jako každý v tom věku jsem zvažoval různé varianty podle toho, co mě nejvíce zajímalo a bavilo. Největší smysl mi dávalo studium matematicko-fyzikální fakulty, architektury a medicíny. Jsem založením praktický člověk, a když jsem se zamýšlel nad životem v tom kterém povolání, připadala mi matematika příliš abstraktní. Nebylo mi jasné, co bych konkrétně dělal, ale představoval jsem si, že bych seděl nad výpočty v nějakém ústavu, což mě nelákalo. Baví mě spojovat práci hlavy a rukou a pomáhat konkrétním lidem mi přináší pocit zadostiučinění. Tyto úvahy nakonec vyústily v mé rozhodnutí věnovat se medicíně. Do podobného schématu ale docela dobře zapadá i ona architektura... To máte pravdu. Kdybych se býval nedostal na medicínu, pravděpodobně bych architekturu zkusil. Když o tom dnes uvažuji, nacházím dokonce i podobné oblasti mezi architekturou a rekonstrukční chirurgií, které se věnuji. Jak jste dospěl k rozhodnutí odjet pracovat do USA? Na medicínu jsem nastoupil v roce 1989 a měl jsem to štěstí, že jsem studoval u velmi progresivního proděkana, pana profesora Duška. Byl to vzdělaný a světaznalý člověk, který sám strávil mnoho let prací v zahraničí a snažil se založit v Olomouci systém zvaný problem based learning. Nechtěl vyučovat medicínu biflováním „telefonních seznamů“, ale studováním konkrétních případů pacientů, na základě kterých se daná studijní tematika – fyziologie, anatomie a podobně – zpětně probírá a objevuje. Díky němu jsem byl 15

In high school you apparently decided between studying at the faculty of mathematics and physics and the faculty of medicine. Why did you finally choose medicine? Probably like everyone else at that age, I was considering various options, depending on what I was then most interested in and found most entertaining. Mathematics and physics, architecture, or medicine seemed most meaningful subjects to me. I am a profoundly practical man and so when I was thinking about spending my life working in these professions, mathematics seemed too abstract to me. It was not clear to me what, specifically, I would be doing, but I imagined I would be pondering some calculations in some institute. That did not appeal to me. I enjoy using my brain and my hands and helping people. That gives me a sense of satisfaction. These considerations eventually resulted in my decision to devote myself to medicine. But architecture fits those intentions quite well too… You are right. If I hadn’t been admitted to medical school, I would probably have tried architecture. When I think about it today, I even find similarities between architecture and reconstructive surgery, the field I am working in. How did you arrive at a decision to go and work in the U.S.? I started to study medicine in 1989 and I had the great fortune of being taught by a very progressive vice-dean, Professor Dušek. He was an educated and worldly man who had himself spent many years working abroad. In Olomouc he tried to establish a system called problem-based learning. He did not want to teach medicine through rote learning, but by studying specific cases of patients, on the basis of which the given study topics – physiology, anato▶


| ROZHOVOR | INTERVIEW

▴ Na práci chirurga baví Bohdana Pomahače to spojení práce hlavy a rukou. What Bohdan Pomahač most enjoys about the profession of surgeon is combining the work of hands and brain.

schopen se podívat na Harvard Medical School v Bostonu, což jsem spojil s výměnným pracovním pobytem pro studenty v rámci programu Interexchange. První zkušenost se severoamerickými univerzitami ve mně zanechala velmi silný dojem. Už tehdy jsem se v podstatě rozhodl, že po skončení studia chci zkusit v tomto prostředí pracovat.

my, and so on – were assessed and understood. Thanks to him I was able to visit Harvard Medical School in Boston, U.S. on a summer work-study internship in the Interexchange program. My first experience with North American universities greatly impressed me. Basically, it was then that I decided that after graduating I would try to work in that environment.

Co bylo tím rozhodujícím faktorem, který vás přesvědčil odjet do USA, kde začátky pravděpodobně nebyly jednoduché? Vzhledem k tomu, že jsem hovořil pouze anglicky, jsem měl na výběr Británii, Irsko nebo USA. Dnes je to přesně naopak, ale v devadesátých letech bylo paradoxně jednodušší získat práci v USA než v Evropě. Také jsem ze zkušeností svých kolegů věděl, že ve Spojených státech je reálná šance získat místo ve výzkumu, kde jsem plánoval začít a pak pokračovat v klinické medicíně. Kdybych ale měl uvést jeden konkrétní důvod, tak to byl poněkud abstraktní systém postgraduálního vzdělávání v České republice, mnohdy závislý více na známostech než na schopnostech. Přesně strukturovaný a přehledný americký systém mi oproti tomu připadal velice férový. Je v něm jedno, jestli jste syn ředitele nemocnice nebo jste se přistěhoval z Pákistánu. Oba proděláte stejný tréninkový proces a kariérní postup závisí čistě na vašich schopnostech. Navíc prostředí lékařských akademických center v Severní

What was the deciding factor that convinced you to leave for the U.S., where the beginnings probably were not too easy? Given the fact that I only spoke English, I could only choose between Britain, Ireland, or the U.S. Nowadays the situation is exactly the opposite, but in the nineties it was, paradoxically, easier to find a job in the U.S. than in Europe. I also knew – based on the experience of my colleagues – that in the United States there was a real chance of getting a job in research. I planned to start out in research and then continue in the field of clinical medicine. However, if I were to list one particular reason, it was the fact that the postgraduate education system in the Czech Republic often depended on who you knew rather than your working abilities. The clearly structured and transparent American system seemed much fairer to me. There it made no difference whether you were the son of hospital director or arrived as a fresh immigrant from Pakistan. Both have to undergo the same training process and career advancement depends sole-

16


Model EL03001B / Specifikace / Mechanický automat ORIENT caliber 40N5A Made in Japan. Automat natahovaný pohybem ruky, ukazatel rezervy chodu, ukazatel data, celonerezové pouzdro a pásek, safírové sklo, dýnko na závit, šroubovací korunka, extra nárazuvzdorné, jednosměrně otočná luneta, vodotěsné do 200 m, průměr 46,00 mm. Certifikát podle normy ISO 6425 pro potapěčské hodinky, ISO 764 pro antimagnetické hodinky and ISO 1413 pro nárazuvzdorné hodinky.

Seznam prodejen najdete na www.tophodinky.cz Oficiální stránky: www.orient-watch.com


| ROZHOVOR | INTERVIEW

Americe a záběr toho, co se zde můžete naučit, je, alespoň co já vím, nesrovnatelný s čímkoliv jiným ve světě. Možnost v nich pracovat pak dodá člověku sílu a odhodlání pracovat s nasazením, které by jinde asi nevydržel.

▾ S manželkou Hanou, oční lékařkou, na ruzyňském letišti při jedné z návštěv České republiky. With his wife Hana, an ophthalmologist, at Prague Airport during one of their visits to the Czech Republic.

Prý jste na začátku své kariéry v USA pracoval až sto dvacet hodin týdně, ke všemu za minimální stipendijní plat. První dva roky jsem pracoval v laboratorním výzkumu. To je práce, kde se neděje nic z hodiny na hodinu, výsledky se dostavují v horizontu měsíců a je náročná spíš na organizaci a disciplínu. Tady jsem nepracoval víc než dvanáct hodin denně a víkendy jsem míval většinou volné. To maximální pracovní nasazení nastalo, když jsem nastoupil na chirurgii. Tehdy ještě neplatila regulace, která omezuje pobyt rezidentů v nemocnici na osmdesát hodin týdně, takže naše pracovní doba se opravdu pohybovala až kolem oněch sto dvaceti hodin, kdy vám kromě práce zbývá jen pár hodin spánku mimo špitál. Co si z té doby nejvíce vybavujete? Neustálý kontakt s pacienty. Často se mě lidé ptají, jestli únava z takového pracovního vytížení neohrožovala

ly on your skills and abilities. Furthermore, the environment of medical academic centres in North America and the scope of things you can learn there is, at least to my knowledge, incomparable with anything else in the world. The possibility to work there then gives one the strength and determination to work harder than I could probably manage anywhere else. At the beginning of your career in the U.S. you allegedly worked up to 120 hours a week, and what’s more for the minimum scholarship wage. For the first two years I worked in laboratory research. That’s a job where nothing happens in an hour: it takes months to achieve results and it is highly exacting in terms of organization and discipline. There I did not work more than 12 hours a day and I had most weekends off. The maximum workload arrived when I began with surgery. Then there still were no regulations restricting the time spent by the residents at the hospital to 80 hours a week, so our working hours were indeed about 120 hours a week, so you were only away from the hospital for a few hours to sleep. What is it that you recollect most vividly about those times? The constant contact with patients. People often ask me whether the fatigue from such a workload did not interfere with our attention. The fact is, however, that thanks to the constant contact we were able to take notice of every detail of their medical condition. There was no informational noise when handing over our duties, when some details can be ignored or forgotten. There was no danger of overlooking any, seemingly small changes in the patient’s condition that can nonetheless have very dire consequences. For me it was a time of intensive training when I could spend a lot of time with patients and perform a lot of operations. It definitely reflected positively on my abilities. How did you get to plastic surgery? During my studies of medicine I did not get to this field at all and was not really interested in it. At the time when I was leaving for the United States, I was mostly interested in transplant and vascular surgery. My first priority, however, was to find a job in research, which I did, in a lab dealing with plastic surgery. I therefore started to attend lectures, becoming acquainted with this field, until I finally completely fell for it. Do you think that your previous interest in architecture had anything to do with it? It is interesting that I have met several plastic surgeons who were contemplating studying architecture. Nonethe-

18


1 million business people use Regus every day The future of work Powered by Regus Every day 1 million forward thinking businesses look to Regus for smarter, more flexible ways of working. By signing up for our free Corporate Account card youâ&#x20AC;&#x2122;ll gain instant access to a world of benefits, services and resources, designed to help you work more productively wherever you are.

Whether a Business Lounge in London, a Meeting Room in New York or a ready-to-go Office in Prague, your Corporate Account card will open doors in over 1200 locations across the globe.

From today, choose the smarter way to do business.

!"#$%&#"'(#)"*+#,-"'(#"'*#."/,(0"%1#0%#Prague#,%&#Brno "*#"%+#"2#"'*#"(3+*#445#/0(0+1666# to sign up to our FREE Call +420 222 191 100 or visit us at www.regus.czScan Corporate Account card

1200 locations | 550 cities | 95 countries


| ROZHOVOR | INTERVIEW

BOHDAN POMAHAČ * 1971 Narodil se v Ostravě. Po studiu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci odešel v roce 1996 pracovat do USA. V nemocnici Brigham and Women’s Hospital začínal na neplacené pozici asistenta v laboratoři, ze které se vypracoval na vedoucího týmu chirurgů provádějícího unikátní zákroky, jako jsou transplantace obličeje nebo horních končetin. Je ženatý s oční lékařkou Hanou Augustinovou a spolu s ní a dvěma dětmi žije nedaleko Bostonu.

naši pozornost. Ve skutečnosti jsme ale díky neustálému kontaktu jasně vnímali každý detail jejich zdravotního stavu. Neexistoval informační šum při předávání služeb, kdy se některé detaily mohou opomenout. Nehrozilo přehlédnutí zdánlivě malých změn pacientova stavu, které ale mohou mít velmi vážné následky. Byla to pro mě doba intenzivního učení, kdy jsem mohl trávit hodně času s pacienty a hodně operovat. Určitě se to na mých schopnostech odrazilo pozitivně. Jak jste se dostal k plastické chirurgii? Během studia medicíny jsem se k tomuto oboru vůbec nedostal a vlastně jsem se o něj tím pádem ani nezajímal. V době, kdy jsem odcházel do Spojených států, mě zajímala zejména transplantační a cévní chirurgie. Mou prioritou ale bylo najít místo ve výzkumu a to mi nabídla laboratoř, která je spjatá s plastickou chirurgií. Začal jsem proto chodit na přednášky a s oborem se seznamovat, až jsem mu nakonec propadl. Myslíte, že s tím měl něco společného i váš dřívější zájem o architekturu? Je zajímavé, že jsem se setkal hned s několika plastickými chirurgy, kteří o studiu architektury uvažovali. Sám ale nevím, jestli je to čirá náhoda, nebo to má nějakou souvislost. Dá se těžko říct, zda vás určité povolání přitahuje, protože k němu máte vrozené predispozice, nebo jestli ve vás to povolání ony vlastnosti vypěstuje. Váš tým se proslavil unikátní transplantací obličeje. Předpokládám, že jenom samotné prosazení takové operace musí být obrovsky náročné. Usilovalo o to více týmů? Proč se to podařilo právě vám? Mockrát jsem o této otázce přemýšlel, protože i dnes, několik let po první operaci, máme stále velký náskok před dalšími centry, která o provádění podobných zá-

I NĚKOLIK LET PO PRVNÍ OPERACI MÁME STÁLE VELKÝ NÁSKOK PŘED OSTATNÍMI CENTRY. kroků usilují. Prvním předpokladem byla samozřejmě jistota, že máme pohromadě výborný tým a pro podobné zákroky je u nás takříkajíc „vhodné mikroklima“. Domnívám se, že rozhodující byl pro nás způsob, jakým jsem do procesu zapojoval jednotlivé důležité organizační složky, jako jsou komise pro schvalování klinických studií, nemocnice, orgánová banka a další. Kdybych to měl velmi zestručnit, klíčové bylo aktivně je zapojit a udělat z nich nezbytné součásti procesu. Osobně jsem jednal s prezidentem orgánové banky a vedoucím komise, seznamoval je s naší sna20

less, I myself do not know whether it is by pure coincidence or there is some link. It is difficult to tell whether a particular occupation attracts you because you have an innate predisposition for it, or whether that occupation develops these properties in you. Your team became famous for its unique face transplants. I imagine it must have been hugely difficult even to gain approval for these operations. Did other teams try? Why was it your team that succeeded? I have thought about this question many times because even now, several years after our first operation, we are still far ahead of other centres that attempt to perform similar operations. The first precondition was of course the certainty that we had assembled an excellent team and there was, so to speak, a “suitable microclimate” for such operations. I reckon that what was decisive for us was the way I incorporated the individual important organizational elements into the whole process – like the commission for approval of clinical studies, the hospital, organ bank, etc. To cut a long story short, the key thing was to actively involve them and make them an essential part of the whole process. I personally negotiated with the president of the organ bank and with the head of the commission, I acquainted them with our efforts, showed them pictures of disfigured patients and explained to them that except for a transplant there was nothing we could do for them. Because I was able to convince them, these influential people began to help us instead of placing obstacles in our way, as happened to other teams.


| ROZHOVOR | INTERVIEW

hou, ukazoval jim fotky znetvořených pacientů a vysvětloval, že kromě transplantace pro ně nemůžeme nic udělat. Díky tomu, že jsem je byl schopen přesvědčit, nám tito vlivní lidé začali aktivně pomáhat, namísto aby nám, jak se říká, „házeli klacky pod nohy“, což se stávalo jiným týmům. Přesto – proč si myslíte, že jste v těch jednáních byl úspěšný právě vy? Je asi důležité nelpět na vlastním egu. Snažit se vždycky stavět na první místo zájem pacienta. Žádný člověk ze mě nesměl mít pocit, že mi jde o to vyhrát nějaký závod, být první na světě. Vzhledem k okolnostem, jako je získávání financí, je samozřejmě lepší být první než desátý, ale po pravdě řečeno mi o prvenství nikdy nešlo. Chtěl jsem operovat. Pomoct pacientům. Jak vlastně probíhá proces darování obličeje? V USA se při získání řidičského průkazu volí, zda jeho držitel souhlasí s darování svých orgánů. Pokud má v průkazu zaškrtnut souhlas, může se stát dárcem orgánů v případě mozkové smrti, kdy neexistuje jakákoli šance na obnovení jeho funkce. Na to existují už několik desítek let přesné testy. Po mozkové smrti je možné uměle udržovat životní funkce těla, jako jsou plicní ventilace nebo krevní oběh, a pokud souhlasí rodina, mohou se odebrat orgány, popřípadě i další tkáně. Kůže, rohovka, klouby a podobně. Dárcovství neobvyklých tkání, jako jsou právě obličej nebo končetiny, je ovšem zvláštní proces, který se s rodinou probírá separátně. 21

Even so – why do you think that it was you who were successful in these negotiations? It is probably important not to dwell on your own ego. To always put the interests of the patients first. I made sure not to give the impression that I was trying to win some kind of race, that I wanted to be the first in the world. Given the circumstances, such as obtaining financing, it is of course better to be first rather than tenth, but being first was honestly never my goal. I wanted to carry out the operations. To help patients.

▴ Bez výborného týmu by doktor Pomahač tak unikátní operaci, jakou byla první transplantace obličeje na světě, nemohl zvládnout. Doctor Pomahač could not carry out such a unique operation as the first face transplant in the world without having an excellent team.

What is the process of donating a face like? In the U.S., when you get your driving licence you can choose whether to be registered as an organ donor. If your driving licence stipulates you are a donor, you can donate your organs in the case of definitive brain death. Exact tests for that have been in place for decades. After brain death, it is possible to artificially maintain the vital functions of the body, like pulmonary ventilation and blood circulation. If the family agrees, organs and possibly other tissues can be removed: skin, cornea, joints, and so on. Donating unusual tissue like the face or limbs is a special process that is discussed with the family separately. Is it difficult to find a suitable donor? One of your patients, Dallas Wiens, received a face from a significantly older donor. The main problem lies in the fact that the bodies of patients with burns produce large amounts of antibodies. For example Dallas’ body, due to the use of skin grafts during the primary treatment of his burns, created an ▶


▴ V bostonské Brigham and Women’s Hospital se rodák z Ostravy vypracoval až na vedoucího týmu chirurgů. In the Boston Brigham and Women’s Hospital, the Ostrava native worked his way up to become the leader of a team of surgeons.

Je těžké vhodného dárce najít? Jeden z vašich pacientů – Dallas Wiens – dostal obličej dárce výrazně staršího. Hlavní problém spočívá v tom, že u pacientů s popáleninami produkuje jejich tělo velké množství protilátek. Například právě Dallas jich měl kvůli používání kožních štěpů při primární péči o popáleniny vytvořeno ohromné množství a šance, že najde vhodného dárce, byla velmi zúžená. Když se našel dárce, volal jsem mu s tím, že z hlediska tkáňové shody jde doslova o výhru v loterii, ale že ten člověk je o pětadvacet let starší. Dallas se ale okamžitě rozhodl operaci podstoupit. Nakolik se daří vrátit pacientům například smysly? Cílem transplantace obličeje je zapojit co nejvíce nervových spojení a obnovit jeho funkce tak, aby pacient byl schopen cítit jeho pokožku, hýbat svaly, mít cit v ústech, chránit oči víčky. Co se týče smyslů, jako jsou čich nebo chuť, pacientům v mnoha případech chybí horní čelist a mají celou střední část obličeje vyplněnou tkání, aby se oddělila nosní a ústní dutina. Po transplantaci se jim otevřou nosní dýchací cesty, takže se jim obnoví čich, v případě transplantace jazyka, kterou jsme my neprováděli, i schopnost vnímat chuť. Dozvídáte se díky těmto unikátním zákrokům něco zásadního o fungování lidského těla? Mozku? Myšlení? Zjišťujeme mnoho zajímavých věcí, kterým ještě plně nerozumíme a jež jsou předmětem dalšího studia. Když například ztratíte ruku, tak neurony v moz22

enormous amount of these antibodies and the chance that a suitable donor would be found was therefore very limited. When a donor was found I called him to say that from the perspective of finding a tissue match this was like winning the lottery, but that the donor was twenty five years older. Dallas however decided to undergo the surgery immediately. To what extent it is possible for the patients to regain the use of their senses, for example? The aim of a face transplant is to reconnect as many nerve connections as possible and restore the function of the face in such a way that the patient would be able to feel the skin, move the muscles, have feeling in the mouth, protect the eyes with eyelids. As far as senses like smell or taste are concerned, in many cases patients lack the upper jaw and the whole central part of their faces are filled in with tissue to separate the nasal and oral cavities. After the transplant their nasal passages are opened, so they recover the sense of smell and in the case of a tongue transplant, which we did not carry out, also the ability to perceive taste. Do you learn, through these unique surgeries, something fundamental about the functioning of the human body? The brain? Thinking? We are discovering many interesting things, many of which we still do not understand fully and require further study. For example, when you lose a hand the neu-


| ROZHOVOR | INTERVIEW

ku, které ji ovládaly, takřka vymizí a jsou nahrazeny jinými. Zjistili jsme ale, že po transplantaci ruky se toto centrum zase obnoví. Potenciálně nám tato funkce mozkové plasticity dává naději, že budeme moct přenášet funkce z míst postižených například mrtvicí do jiných, zdravých částí. Zatím jsme schopni o takových možnostech jen uvažovat a popisovat je, ale právě to je první krok k tomu, abychom se je v budoucnosti naučili i realizovat. Dalším zajímavým poznatkem

PO TRANSPLANTACI RUKY SE CENTRUM V MOZKU, KTERÉ JI OVLÁDÁ, ZASE OBNOVÍ. je, že náš první pacient v současnosti potřebuje pouze minimální množství léků potlačujících obranné funkce organismu. Což nikdo nečekal. Máme hypotézy, že široký kontakt tkání v obličeji může vyvolávat imunitní reakce, které ještě nebyly zaznamenány. Naše chápání imunologie, funkcí mozku, regenerace nervů a transplantací se díky takovýmto novým informacím může posouvat výrazně kupředu. V českém tisku se s vaším jménem pojí novinové titulky jako: geniální plastický chirurg, hvězda světové medicíny... Řekl jste, že nejste člověk s velkým egem. Přesto – těší vás taková sláva? Ten věhlas v Česku je asi větší než v USA, kde pracuji, nebo ve světě, kde mě znají pravděpodobně jenom moji kolegové. Je samozřejmě obrovská čest být středem zájmu, ale nevnímám to jako něco důležitého. Je ovšem pravda, že díky tomu jsem schopen ovlivňovat procesy na vyšší úrovni než dříve. Vím, že zájem brzy pomine, a jelikož mi nijak neubírá na soukromí, tak se snažím si ho spíš užívat než s ním bojovat.

rons in the brain that controlled it almost disappear and are replaced with other ones. But we have found out that after a hand transplant these neurons are again restored. Potentially, this function of brain plasticity gives us hope that we will eventually be able to transfer functions from areas affected by a stroke, for example, to other, healthy parts. So far we are only able to consider these possibilities and describe them, but that is the first step on the way to learning how to implement them in the future. Another interesting finding is that our first patient currently requires only a minimal amount of medication to suppress the organism’s defence mechanisms. Nobody expected that. We have hypotheses that the wide contact of tissues in the face can cause immune reactions that have not yet been recorded. Our understanding of immunology, functions of the brain, regeneration of nerves and transplants can thus, thanks to this new information, advance significantly. Headlines in the Czech press describe you as “the brilliant plastic surgeon”, “the star of world medicine”… You said you don’t have a big ego. But do you enjoy this fame? My reputation in the Czech Republic is probably greater than in the U.S., where I work, or in the rest of the world, where it is probably only my colleagues who know who I am. It is of course a great honour to find oneself at the centre of attention, but I don’t consider it important. It is of course true that this makes me able to influence various processes on a scale larger than before. I know that this interest will soon wane, though, and since it does not infringe on my privacy in any way I try to enjoy it rather than fight it.

Nepřemýšlíte o návratu do Česka nebo do Evropy? Momentálně jsem v takovém tom příslovečném vlaku, který jede rychle kupředu a já v něm mám ideální místo. Mám před sebou spoustu práce, rodina je tu šťastná, a nemá tedy smysl, abych něco měnil. Nepřiměla by mě k tomu asi ani nabídka šéfovat ústavu prestižních univerzit v USA nebo Evropě. Nevylučuji ovšem, že nějaká unikátní, dobře načasovaná příležitost v budoucnu nemůže přijít.

Do you think about returning to the Czech Republic or Europe? At the moment I find myself in a proverbial speeding train and have an ideal place in it. I have a lot of work ahead of me and my family is happy, so it does not make sense for me to change anything. Even an offer to head some prestigious institute or a university in the U.S. or Europe would probably not persuade me to change things. But I don’t rule out the possibility that some unique, well-timed opportunity might arise in the future.

Jaké jsou vaše plány do roku 2012? Co se týče pracovních plánů, těch je tolik, že by vydaly na telefonní seznam, takže v hlavě nosím plán osobní, a to je trávit více času s rodinou! Jsem si vědom, že prožívám velmi šťastné období svého života, a chtěl bych, aby to ve stejném duchu pokračovalo co nejdéle.

What are your plans for the year 2012? As far as my work plans go, there are so many that they could make a book as thick as a phone directory. In my head I also have a private plan – to spend more time with my family! I am aware that I am experiencing a very lucky period of my life and I would like this situation to continue in the same spirit for as long as possible.

23

BOHDAN POMAHAČ * 1971 He was born in Ostrava. After graduating from the Medical Faculty of Palacký University in Olomouc he left to work in the U.S. in 1996. At the Brigham and Women’s Hospital he began in the unpaid position of laboratory assistant. Since then he has worked his way up to become the leader of a team of surgeons carrying out unique surgical operations like transplants of the face or upper extremities. He is married to the eye physician Hana Augustinová and lives with her and their two children near Boston.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N Text Lenka Ciznerovรก Foto Profimedia

Mฤ›sto zahrad

Melbourne The Garden City

24


V tomhle nádherném australském městě

This beautiful Australian city situated on the

ležícím na břehu řeky Yarra vám předhodí dost

banks of the Yarra River offers up so many

lákavých nabídek na to, abyste jeho kouzlu

temptations that you will be under its spell

úplně a nadobro propadli. Ať už se chcete dobře

forever after. Whether you want to have a good

pobavit, najíst, obléct, vyřádit se na pláži,

time, eat well, engage in retail therapy on the

zasportovat si nebo vyrazit do divadla, vždycky

high street, have fun on the beach, do some

budete mít pocit, že jste na tom správném

sports or go to the theatre, you will always feel

místě.

that you have come to the right place. 25


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▴ Půvabné nádraží Flinders patří mezi historické pamětihodnosti města. The lovely Flinders railway station belongs among the city’s historic sights.

S

e svými třemi sty slunečných dnů v roce patří Melbourne k městům s nejhezčím počasím v Austrálii. Klima je tady mírné, ani příliš horké, ani příliš studené. Je to moderní průmyslové město, přesto tady budete mít kolem sebe dostatek subtropických stromů a rostlin, díky nimž najdete v Melbourne spoustu míst, která vás budou přímo vybízet k odpočinku. Vždyť právě díky rozsáhlým parkům a zahradám s exotickými rostlinami, které utvářejí charakteristický ráz města, se Melbourne v Austrálii říká The City of Gardens, město zahrad. První zelené plochy projektovali slavní architekti z Anglie, kteří sem připluli na pozvání nejbohatších melbournských měšťanů už na konci 19. století. Za jedny z nejkrásnějších zahrad jsou jednoznačně považovány Royal Botanic Garden (Královská botanická zahrada) a Queen Victoria Gardens, kde narazíte mimochodem třeba na květinové hodiny darované městu švýcarskými hodináři. 26

W

ith its three hundred sunny days a year, Melbourne is one of the cities with the fairest weather in Australia. The climate is moderate, neither too hot nor too cold. It’s a modern industrial city; nevertheless, you will find yourself surrounded by subtropical trees and plants, as there are plenty of places in Melbourne where you can simply relax. With its extensive parks and gardens full of exotic flowers, Melbourne is dubbed The Garden City. The first green areas were designed by renowned architects from England at the end of the nineteenth century, invited there by the eminent citizens of Melbourne. The Royal Botanic Garden and Queen Victoria Gardens are considered the most beautiful – amongst other things, you will find a flower clock there, donated by Swiss clockmakers. A CITY FOR A FEW HOUSEHOLD ITEMS

The city of Melbourne was founded in 1835. It was then that John Batman, rancher and adventurer, ▶


| LIFESTYLE

MERCURY jewellery boutique Choose among a selection of beautiful jewellery at your jeweller right at Prague Airport in the Duty Free zone of Terminal 1.

BOVET: BORN For over thirty years Bibigi jewelry has aimed to craft emotions from gold and diamonds. The brand offers high-quality diamonds, creative design and excellent customer service. www.bibigi.com

Traditional Italian brand since 1975. Its “masculine” character derives from an unusual combination of gold and precious stones with innovative materials and open use of technical elements. www.baraka.it

BY PASSION

Mercury

Founded 1822 in Switzerland BOVET is well accepted by connaisseurs of Haute Horlogerie. The brand stands for only the best in technology such as Tourbillons, Miniature Painting or highly balanced masterpieces like the AMADEO concept. www.bovet.com

FRANCK MULLER GENÈVE master

Luxury, splendour and Spanish passion. Launched in the 1970s, Carrera y Carrera is now one of the ten largest manufacturers of jewellery in the world and is the essence of perfect jewellery. www.carreraycarrera.com

Dandy Edition Arty Watch combines discreet elegance with refined details. Two dials are asymmetrically placed on a black sapphire and guarantee that you will wear a true original on your wrist. www.chaumet.com

of compilcations

Since 2000 the brand presents every year a new Tourbillon. The smallest Lady Tourbillon was introduced to the public very recently. Other Master pieces like one of the most complicated watches in the world are also presented in tonneau form of FRANCK MULLER GENÈVE. www.franckmuller.com

In Pasquale Bruni’s collections, this famous designer’s favourite symbols are used to capture the contemporary woman with her poetry, glamour but also dark sides. www.pasqualebruni.com

Innovative design. Unique style. Glittering stars. These expressions truthfully describe the quality of one of the leading contemporary brands of luxury jewellery. www.hstern.net

Stephen Webster is one of the UK’s leading jewellery designers. His eye for detail, perfect technique and glam-rock flair guarantee dramatic creations and consistently elegant design. www.stephenwebster.com

WHERE TO FIND US Airport Prague-Ruzyně Terminal 1 / Duty Free Gate A + 420 224 267 561 / Duty Free Gate B + 420 224 282 728 / airport.prague@mercury-jewellery.cz Hotel InterContinental Prague / Pařížská 30, 110 00 Praha 1 +420 296 631 197 / www.mercury-jewellery.cz

27


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▶ Místní zahrady a parky nabízejí spoustu příležitostí k posezení a odpočinku. The local parks and gardens offer plenty of opportunities to just sit and relax. ▾ Projížďka historickou tramvají je skvělá varianta prohlídky centra pro ty, kteří neradi chodí pěšky. A ride on a historic tram is a great way to see the centre for those who do not like walking.

MĚSTO ZA PÁR KOUSKŮ DOMÁCÍCH POTŘEB

Samo město Melbourne bylo založeno roku 1835. Tehdy sem dorazil John Batman, chovatel dobytka a dobrodruh, který „koupil“ od domorodců 2400 km2 půdy. Batman tehdy využil důvěřivosti místních domorodců a výměnou za tak obrovský pozemek jim dal čtyřicet dek, třicet seker, sto nožů, padesátery nůžky, třicet zrcátek, šest sukní, dvě stě kapesníků a sto liber mouky. V roce 1840 už žilo na území, kde se dnes město rozprostírá, deset tisíc lidí. A dnes je Melbourne po Sydney druhým největším městem Austrálie a hlavním městem státu Victoria, přičemž počet jeho obyvatel se pomalu blíží k číslu čtyři miliony. STOJÍ TADY HISTORIE I MODERNA

Za centrum města je považována Swanston Street. Na ní najdete řadu honosných viktoriánských budov

‘bought’ 2400 km2 of land from the Aborigines. Batman abused their credulous nature and, for such a vast area of land, gave them 40 blankets, 30 axes, 100 knives, 50 pairs of scissors, 30 pocket mirrors, 6 skirts, 200 handkerchiefs and 100 pounds of flour. By 1840 there were already 10,000 people living in the area. Today, Melbourne is the second largest city in Australia and the capital of Victoria State, with a population of nearly 4 million. HISTORY AND MODERNITY INTERTWINED

Swanston Street is considered the centre of the city. You will find some glorious Victorian buildings dating from the second half of the nineteenth century there, or you can visit the beautiful city baths that have been open since 1903. A little further along, there is the amazing building of the Town Hall, built in 1867 and paid for by gold from the mines in the vicinity of the city. There is a third monument you should not miss on Swanston Street – perhaps the most beautiful building in the whole city, the tall neo-Gothic St. Paul’s Cathedral dating back to the 1880s. The skyscraper skyline of the Rialto Towers, soaring to an incredible 253 meters, stands in sharp contrast to the historical buildings. For those not immune to vertigo there is a sightseeing terrace on the 55th floor which you can reach comfortably by a lift. The terrace commands fantastic views of the entire city and not least the nearby China Town, founded by the first refugees from China. They began to arrive in the 1850s and have had a very important position in the population ever since. China Town is full of traditional restaurants and shops where life has not changed much at all. If you want to know more about the Chinese community, visit the Museum of Chinese Australian History where you can learn more about the Chinese immigration to Australia and their cohabitation with the Aborigines. METROPOLIS OF CULTURE AND SPORTS

Melbourne is considered the culture capital of Australia and for good reason. It offers an abundance of all the classical genres such as theatre, ballet, opera, but there are also many musicals and comedy shows to choose from. Throughout the year there are many festivals in Melbourne – The International Comedy Festival, The International Film Festival, the Summer Music Festival, the Melbourne Fringe Festival or, perhaps the most popular of all, the Moomba Festival. Alternative culture thrives here too, for instance graffiti. Graffiti artists have decorated many a wall, but the best works are to be seen in a few streets around Federation Square – these were supported by the City Council. The more conservative art lovers will appreciate the many muse28


inzerce

LUXURY SPA RESORT KARLOVY VARY www.savoywestend.cz


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

HOLIDAYS CZECH AIRLINES ZVOU… Navštivte s námi moder ní pulsující Melbourne. S kávou či australským pivem v ruce si můžete do sytosti užívat tohle zele né a čisté město. Pobyt přímo na míru vám připraví me v HOLIDAYS Czech Airlines. Kontaktujte nás na www.holidayscsa.cz. ▾ Uličky kolem Federation Square jsou jednou velkou galerií graffiti. The streets around Federation Square form one large open-air graffiti gallery.

z druhé poloviny 19. století nebo můžete navštívit překrásné městské lázně fungující od roku 1903, které stále slouží svému účelu. Kousek vedle stojí zlatem z nedalekých nalezišť zaplacená stavba úchvatné budovy městské radnice z roku 1867 – Town Hall. A ješ-

MELBOURNE JE V AUSTRÁLII PRÁVEM POVAŽOVÁNO ZA HLAVNÍ MĚSTO KULTURY. tě jednu věc si v okolí Swanston Street rozhodně nenechte ujít. Snad nejkrásnější budovu města, vysokou novogotickou katedrálu St. Paul’s z osmdesátých let 19. století. Ostrým protikladem k historickým budovám jsou určitě mrakodrapy Rialto Towers měřící neskutečných 253 metrů. Pro toho, kdo se nebojí výšek, pak v 55. patře funguje vyhlídková plošina, kam pohodlně dorazíte výtahem. Z plošiny vás čeká neskutečný pohled na celé město a taky na nedalekou Čín-

30

ums and galleries showing a wide range of artworks and styles, from classical to postmodern. It is impossible to overlook the huge number of top world sporting events regularly staged here – the Australian Open, Melbourne Cup, Formula 1 Grand Prix, Spring Racing Carnival or golf tournaments which attract spectators from far and wide. The people of Melbourne are crazy about sport, so it will not come as a surprise that the Melbourne Cricket Ground is the largest sporting venue in the southern hemisphere. A GREAT BASE FOR EXCURSIONS

Visit Federation Square dedicated to urban culture, go to the Southbank, and explore the streets of Melbourne and their many restaurants, wine and jazz bars, boutiques and cafes. Try to understand the game of cricket at the local ground. If you are fond of heights, do not miss the view from Australia’s tallest building, the 300-metre Eureka Tower. When you have had enough of


Pam Ann Celebrity Air Hostess presents the SkyTeam lounge wine bar and many other hidden gems at London Heathrow Airport.

SKYTEAM’S SKYTIPS MAKE TRAVEL THROUGH THE WORLD’S MAJOR HUBS MORE SEAMLESS. Five Frequent Flyers explore five of the world’s largest hubs to provide you with the most up-to-date and exclusive SkyTeam guidance and ensure your trips are made as smooth and convenient as possible. Discover all of their airport tips through our film collection at skyteam.com


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▴ Obří stadion Melbourne Cricket Ground je největším sportovním stadionem na jižní polokouli. The giant Melbourne Cricket Ground stadium is the largest sports stadium in the southern hemisphere. ▶ Na rockovou hudbu si zajděte do hotelu Esplanade, který je nejdéle fungujícím místem v Melbourne, kde se pořádají koncerty populární hudby. For rock music, head to the Hotel Esplanade. It is the longest-functioning venue in Melbourne staging concerts of popular music.

skou čtvrť, kterou založili první utečenci z Číny. Ti začali do Melbourne přijíždět už v padesátých letech 19. století a od té doby tu mají velmi osobité a důležité postavení. Jejich čtvrť je navíc plná tradičních restaurací a krámků, kde se život prakticky vůbec nezměnil. Chcete-li vědět víc, zajděte do Museum of Chinese Australian History, kde zjistíte další podrobnosti o pronikání Číňanů do Austrálie a jejich sžívání se s původními domorodci. METROPOLE KULTURY A SPORTU

Melbourne je v Austrálii právem považováno za hlavní město kultury. Nabízí všechny náročné žánry, jako jsou divadlo, balet, opera, ale taky nejrůznější muzikály a komedie. V průběhu roku se v Melbourne koná hodně festivalů – Mezinárodní festival komedie, Mezinárodní filmový festival, Letní hudební festival, divadelní Melbourne Fringe Festival či možná vůbec nejoblíbenější Moomba festival. Daří se tu i kultuře nezávislé, mezi kterou patří třeba graffiti. Sprejeři tady vyzdobili kdejakou zeď, ale nejvíce kreseb je k vidění v několika uličkách poblíž Federation Square, a vznikly dokonce za podpory města. Milovníci tradičnějších stánků umění zase ocení řadu muzeí a galerií 32


Maestro,

the elegance of a chronograph První byl především elegantní a klasický, další s ukazatelem měsíční fáze. Nyní se řada Maestro rozrostla o třetí model v nadčasovém provedení s chronografem. Stejně jako nástroje symfonického orchestru následují metronomické tempo taktovky svého mistra dirigenta – ručičky nového chronografu RAYMOND WEIL Maestro mašírují plnou rychlostí v tempu allegro vivo. Sekundu za sekundou, minutu za minutou, hodinu za hodinou... Maestro Chrono drží tempo a hraje svůj harmonický part v rytmu moderní doby. Podle klasické řecké mytologie byl Chronos členem prastaré rodiny bohů, mistrem času a osudu. Legenda praví, že tato nadpozemská bytost je hnací silou věčného běhu celého božského světa. Jeho místo v dnešním i budoucím světě náleží modelu Maestro Chrono. Jemné centrální ručičky i ukazatele na pozici 6, 9 a 12 se stanou pánem vašeho času a na vašem zápěstí budou působit stejně nadpozemsky jako Chronos na svém nebeském trůnu. Dnes je bůh Chronos symbolem moudrosti a ztělesněním ideálů lidského života. Model Maestro Chrono se svými delikátními křivkami a celkově jemnou estetikou je ideální model pro náročné klienty, kteří nemusejí bezpodmínečně patřit k elitě, ale spíše k úzkému okruhu znalců, již dokážou rozeznat a ocenit hodnotu vysoce odborné práce hodinářských mistrů. Pouzdro s diametrem 41,5 mm v růžovém zlatě je jako slunce zapadající za nekonečnou linii horizontu, stejně zářivé, stejně věčné a nadčasové. Stříbrný číselník, vzorování ve stylu ‘clou de Paris’, sekundové, minutové a hodinové ukazatele, ručičky s růžovým zlatem ladící s barvou pouzdra – nový přírůstek v rodině RAYMOND WEIL působí velice přirozeně, komplikovaně a přitom jednoduše.

First and foremost elegant and classical, then with moon phase, now the maestro introduces its third movement in a timeless chronograph version. Like the instruments of a symphony following the metronomic tempo of the conductor’s baton, the hands of RAYMOND WEIL’s new maestro march past at full speed, with allegro vivo. Second after second, minute after minute and hour after hour, the maestro Chrono strikes its pose and plays its part in today’s passage of time. In Greek mythology, Chronos, one of the primal gods, personifies time and destiny. Legend has it that this ethereal being propelling the celestial world in its eternal rotation. With its fine hands at the centre and on the three counters at 6, 9 and 12 o’clock, the maestro Chrono has now taken its place in the present and future. It will keep heads turning in a perpetual captivation. In contemporary culture, the god, Chronos, represents wisdom and the ideals of human life. The maestro Chrono, with its delicate forms and chic aesthetics, projects itself to its demanding owners as an ideal timepiece, appealing not only to the elite, but to every connoisseur, who recognizes the value of work well done, by the Master Watchmaker. Equipped with a 41.5mm case, the color of rose gold like the sun setting on the infinite line of the horizon, recalling eternity, the maestro Chrono appears timeless. With its silver dial and ‘clou de Paris’ embellishment, its seconds, minutes and hours displays, with their rose gold tinted hands, a reminder of the case, the newest arrival at RAYMOND WEIL is surprisingly natural in both its simplicity and complexity. Just one year after its launch, the maestro “del tempo” is still continuing to astonish!

WWW... hodinky-raymondweil.cz raymond-weil.com


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▶ Máte-li rádi ryby a ostatní plody moře, v Melbourne si pochutnáte. If you like fish and other seafood, you will enjoy Melbourne.

HOLIDAYS CZECH AIRLINES INVITES YOU Visit the vibrant modern metropolis of Melbourne with us – you will forget the worries of everyday life over a coffee or an Aussie beer and relax in this green, neat city which offers an infinite range of cultural and sporting activities. You will find everything you could want in Melbourne. We will tailor-make a trip for you at HOLIDAYS Czech Airlines. Contact us at na www.holidayscsa.cz.

S ČESKÝMI AEROLINIEMI DO MELBOURNE

nabízejících širokou škálu děl a stylů, od toho klasického až k postmodernímu. Je-li řeč o Melbourne, není možné opomenout ohromné množství špičkových mezinárodních sportovních akcí, které se tady pravidelně konají. Grandslamový turnaj Australian Open, Melbourne Cup, Formule 1 Grand Prix, Spring Racing Carnival nebo golfové turnaje, tohle všechno sem láká diváky z celého světa! Lidé v Melbourne jsou do sportu zbláznění, takže vlastně ani nepřekvapí, když zjistíte, že Melbourne Cricket Ground je největším sportovní stadionem na jižní polokouli. SKVĚLÁ ZÁKLADNA PRO VÝLETY

Navštivte galerii Federation Square věnovanou městské kultuře, projděte si městskou část Southbank, prozkoumejte melbournské uličky s mnoha restauracemi, vinárnami, jazzovými bary, butiky a kavárnami. Vyzkoušejte si kriket na místním hřišti. Pokud máte rádi výšky, nenechte si ujít nekonečné výhledy z nejvyšší budovy Austrálie, 300 metrů vysoké Eureka Tower. A až vás to přestane bavit, využijte toho, že Melbourne je díky své poloze ideálním výchozím bodem pro výlety do krásného okolí. Můžete odsud podnikat stále nové túry do hor, národních parků, rezervací, k proslulým vinicím i nádherným pobřežním reliéfům. A co víc, na svých cestách máte šanci narazit na volně se pohybující koaly, klokany či ptakopysky. Takže své fotoaparáty nechávejte raději v pohotovosti.

Do 21. března ve středu a v neděli v 11.15 hod., od 25. března ve středu a v neděli ve 12.15 hod. Zpět do 29. března v pondělí a ve čtvrtek ve 23.10 hod, od 2. dubna v pondělí a ve čtvrtek ve 22.10 hod.

TIPY ČESKÝCH AEROLINIÍ

CZECH AIRLINES’ TIPS

Co ochutnat? Určitě si dejte čerstvé ryby a mořské plody. Připravují je tady snad na tisíc způsobů a nejraději k nim konzumují hranolky.

What to taste? Make sure you have some fresh fish and seafood. They are prepared in thousands of different ways but the most popular side dish is chips.

Kam vyrazit? Nedaleký ostrov Phillip Island je s pevninou spojen mostem a sídlí tady kolonie nejmenších tučňáků na světě, kteří večer co večer vycházejí z moře na pláž. Měří jen 33 cm a jde o jejich největší kolonii v Austrálii.

WITH CZECH AIRLINES TO MELBOURNE

Co si přivézt? Nedaleko Melbourne jsou obrovské vinařské oblasti Yarra Halley, Mornington nebo Peninsula Yarra Glen, kde jsou stovky menších či větších sklípků prodávajících skvělé víno.

Until 21 March on Wednesdays and Sundays at 11:15 am and from 25 March on Wednesdays

the city, you should certainly explore the natural beauty that surrounds it. You can go on mountain hikes and visit national parks and reservations, famous vineyards and gorgeous coastlines. What is more, on your hikes you are likely to bump into a koala bear, kangaroo or platypus. Make sure your cameras are at the ready!

Where to go? The nearby Phillip Island is connected to the mainland by a bridge and is home to a colony of the smallest penguins in the world; they come out of the sea on the local beach every evening. They are only 33cm tall and this is their largest colony in Australia. What to bring back? In the vicinity of Melbourne there are vast vineyards – the Halley, Mornington or Peninsula Yarra Glen – where hundreds of wine cel-

and Sundays at 12:15 pm. Back until 29 March on

Jak zapadnout? Melbourne je sice město výrazně multirasové a multietnické, budete-li ale dodržovat

lars, large and small, sell delicious wines.

Mondays and Thursdays at 11.10 pm and from 2 April on Mondays and Thursdays at 10.10 pm.

pravidla slušného chování, jak je známe z Evropy, nebudete mít žádný problém, protože se tady žije po evropsku.

How to blend in? Melbourne, a city of many races and ethnicities, is nevertheless a very European city, so you won’t have problems fitting in.

34


GHC ARTRO+ cesta ke zdravým kloubům

GHC ARTRO+ path to healthy joints

Léčba poškozených šlach, svalů a kloubů krevní plazmou probíhá na Klinice GHC Praha pomocí unikátní PRP metody. Privátní Klinika GHC Praha, která je známa tím, že se snaží propagovat revoluční a unikátní metody ve zdravotnictví u nás, je jednou z prvních klinik v ČR, které začaly koncem minulého roku svým klientům aplikovat metodu PRP (Platelet-Rich Plasma = Plazma bohatá na trombocyty, přičemž plazma je tekutá část krve, trombocyty jsou krevní destičky). Této unikátní metodě, která využívá hojivé vlastnosti speciálně upravené vlastní krevní plazmy v procesu hojení postižených tkání pohybového aparátu, je v posledních letech věnována značná pozornost odborné i laické veřejnosti. Tato terapie se jeví velmi příznivě a v mnohých případech řeší dlouhodobé vleklé obtíže s vysokým procentem úspěšnosti.

At the GHC Clinic Prague, damaged tendons, muscles and joints are treated with blood plasma using a unique PRP method. The private GHC Clinic Prague is known for trying to promote revolutionary and unique treatment techniques in Czech healthcare. It is one of the first clinics in the Czech Republic to begin, as of the end of last year, to apply the PRP method (Platelet-Rich Plasma – plasma is the liquid part of blood and platelets are thrombocytes, or cell fragments). This unique method has received considerable attention in recent years from both professionals and the general public. In treating the affected tissue of the musculoskeletal system it employs the healing properties of the patient’s own specially treated plasma. This therapy is showing high rates of success and very beneficial results and in many cases resolves longterm and chronic problems.

Princip léčby: Principem nové metody je vpravit koncentrované množství těchto látek přímo do místa poškození a tím podpořit a urychlit fyziologické hojení. PRP metoda je využívána zejména ve sportovní medicíně, ortopedii, při léčbě chronických defektů nebo jako tkáňové lepidlo. Mezi nejznámější PRP metody patří GPS (firma Biomet), ACP (Arthrex) nebo Magellan (Medtronic).  

Principles of the treatment: The new method is based on the principle of injecting a concentrated amount of these substances directly into the damaged area, thus enabling and accelerating physiological healing. The PRP method is mainly used in sports medicine, orthopedics, the treatment of chronic conditions or as a tissue adhesive. Among the best-known PRP methods are GPS (Biomet company), ACP (Arthrex) and Magellan (Medtronic). Treatment options:

Možnosti léčby: ŇPočínající artróza kloubů ŇTenisový, golfový (oštěpařský) loket ŇBolesti pat Ň Bolesti Achillovy šlachy Ň Natržení svalů Ň Po rekonstrukčních operacích (po plastice předního křížového vazu, po sutuře menisku, po stabilizacích ramena)… Průběh léčby: Celý proces trvá přibližně 30 minut a za lokálního umrtvení je v podstatě bezbolestný. Doporučuje se podávat 5–6 injekcí s týdenním odstupem u artrotických kloubů a 1–3 injekce u ostatních diagnóz. Klinika GHC Praha mimo tuto unikátní metodu dále nabízí ojedinělý způsob botoxu pod názvem NANOBOTOX. Metoda Nanobotox® umožňuje díky speciálně vyvinutým nanojehlám aplikovat botulotoxin velmi šetrně a téměř bezbolestně. Nanojehly rovněž zpřesní aplikaci botulotoxinu, která je u metody Nanobotox® výjimečně přesná a cílená. Účinek nastupuje obvykle během jednoho až dvou týdnů a po první aplikaci trvá 3–6 měsíců. Postupně odeznívá a aplikaci je vhodné zopakovat. Botulotoxin je osvědčená a rychle účinkující látka, která uvolňuje svalové křeče a blokuje přenos nervového impulzu na motorické ploténce svalu. Dříve se botulotoxin v medicíně využíval u nemocí hyperaktivity svalů, třesu a křečí. Dnes nám pomáhá vyhladit hluboké vrásky na čele a v horní části obličeje. Botulotoxin účinně oslabuje svalový tonus, a povrch kůže se tak vyrovnává. Botuloxin odstraňuje mimické vrásky v obličeji, hlavně mezi obočím, v okolí očí a na čele. Bojuje také proti nadměrnému pocení zejména v podpaží. Odstraňuje i kuřácké vrásky.

Ņ Incipient joint arthritis Ņ Tennis, golf (javelin) elbow Ņ Pain in the heels Ņ Achilles tendon pain Ņ Muscle tears Ņ After reconstructive surgery (after plastic surgery on the anterior cross ligament, meniscus suture, after shoulder stabilization)...

Course of treatment: The whole process takes approximately 30 minutes and with the help of a local anesthetic it is essentially painless. It is recommended that 5–6 injections are administered at weekly intervals in the case of arthritic joints and about 1–3 injections for the other diagnoses. In addition to this unique method, GHC Clinic Prague offers a special Botox treatment under the name NANOBOTOX. Specially developed nano-needles mean that Nanobotox® method allows essential painless administration of the botulinum toxin. The nano-needles also improve the precision of applying the botulinum toxin, which makes Nanobotox® exceptionally accurate. Its impact is visible within one to two weeks and lasts for thee to six months after the first treatment. It gradually wears off, so it is advisable to repeat it after this period. Botulinum toxin is a proven and fast-working agent that relieves muscle cramps and blocks the transmission of the nerve impulses in the motor discus of the muscle. Botulinum toxin was previously used in medicine to treat diseases such as muscle hyperactivity, tremors and convulsions. Nowadays it helps eradicate deep wrinkles on the forehead and the upper part of the face. Botulinum toxin effectively weakens muscle tone, thus stretching and smoothing out the skin surface. Botulinum toxin eliminates facial mimicry lines, particularly between the eyebrows, around the eyes and on the forehead. It also combats excessive sweating, particularly in the armpits. It even removes wrinkles caused by smoking.

ADRESA Klinika GHC Krakovská 8, Praha 1 tel.: +420 222 211 206(8) e-mail: ghc@ghc.cz www.ghc.cz

ADDRESS Clinic GHC Krakovská 8, Prague 1 phone Nr.: +420 222 211 206(8) e-mail: ghc@ghc.cz www.ghc.cz


| Tร‰MA | TOPIC Text Lucie Kettnerovรก Foto Profimedia


Galerie, kde to žije Living galleries Pro milovníky umění začíná být Česká

The Czech Republic is beginning to attract

republika čím dál zajímavějším místem.Ať už

more and more art lovers. Whether you prefer

preferujete slavná jména, nebo vás zajímá

famous names or are more interested in emerging

nastupující generace či experimentální umění, vždy

artists or experimental art, you can find it all in the

tu najdete galerie, v nichž si vyberete. Přinášíme

country’s galleries. Here are some tips for

několik tipů na zajímavé výstavní prostory.

essential exhibition centres.


| TÉMA | TOPIC

▴ Budova centra současného umění DOX byla zařazena do atlasu nejvýznamnějších staveb současné světové architektury. The building of the DOX centre for contemporary art was included in the atlas of the world’s most important buildings of contemporary architecture.

DOX SE NA PRAŽSKÉ SCÉNĚ ZABYDLEL

DOX IS NOW A FIXTURE OF THE PRAGUE SCENE

Centrum současného umění DOX sídlí v dříve industriální pražské čtvrti Holešovice. Prostor vznikl z potřeby zajistit důstojné místo pro současné umění, architekturu a design, a přestože galerie funguje teprve čtvrtým -ro kem, povedlo se jí své cíle naplnit vrchovatě. Samotná stavba získala nominaci na prestižní cenu Miese van der Roheho a byla také zahrnuta do atlasu nejvýznamnějších staveb současné světové architektury vydaného londýnským nakladatelstvím Phaidon. V centru probíhá vždy několik výstav najednou, takže návštěvníci rozhodně mají z čeho vybírat. Na letošní jaro nám kurátoři naservírovali výstavu Middle East Europe, která prezentuje díla evropských umělců reagujících na blízkovýchodní konflikt v přímé konfrontaci s pracemi jejich palestinských a izraelských kolegů. Projekt Anastomosis návštěvníkům představí 67 konkrétních architektonických návrhů pro čtyři městské lokality, a to především prostřednictvím trojrozměrných modelů. Venkovní prostory zdobí tři velké plastiky českého sochařeAleše Veselého.

Situated in Holešovice, a former industrial district of Prague, the contemporary art centre DOX was established to meet the need for a dignified centre for contemporary art, architecture and design and, despite being around for only four years, the gallery has easily achieved this goal already. The building was nominated for the prestigious Mies van der Rohe award and was included in the atlas of the world’s most important buildings of contemporary architecture published in London by Phaidon. With several exhibitions running at once, the centre always has something to offer visitors. For this spring the curators prepared an exhibition called Middle East and Europe, featuring works by European artists responding to the conflict in the Middle East in a direct confrontation with the works of their Palestinian and Israeli colleagues. The Anastomosis project will present mostly 3D models of 67 architectural designs for four urban locations. Three large sculptures by Czech sculptor Aleš Veselý have been installed in the outdoor area.

Tip: V centru DOX navštivte reprezentativní designshop, který nabízí širokou škálu výrobků z dílen českých designérů. Kontakt: Poupětova 1, Praha 7, www.dox.cz

38

Tip: Do not forget to visit the DOX Centre shop selling a wide range of products by Czech designers. Contact: Poupětova 1, Prague 7, www.dox.cz


Nové BMW řady 3

www.bmw.cz

Radost z jízdy

VÁŠEŇ NIC NEZASTAVÍ. Vyražte za vítězstvím. Nové BMW řady 3 je zosobněním vášně pro radost z jízdy, nejnovější technologie a jedinečný design jako žádný jiný vůz v tomto segmentu. Výkonné a současně úsporné motory s technologií TwinPower Turbo, režim ECO PRO, plnobarevný Head-Up displej a celá řada dalších inovací jsou toho jen důkazem. Využijte nabídku paketu JOY pro nové BMW řady 3 s atraktivním cenovým zvýhodněním a financováním prostřednictvím operativního leasingu BMW Financial Services s 0% akontací a měsíční splátkou od 16 233 Kč zahrnující DPH, pojištění a servisní balíček BMW Service Inclusive.* Více informací najdete na www.bmw.cz nebo volejte Zákaznický servis BMW, tel. 844 269 835.

NOVÉ BMW ŘADY 3. VÁŠEŇ VÍTĚZÍ. 320d

4,5 l/100 km 135 kW (184 k)

Více informací o novém BMW řady 3 získáte také prostřednictvím QR kódu.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 nového BMW řady 3: 4,1–7,9 l/100 km, 109–186 g/km. Fotografie vozu je ilustrační.

*Splátka operativního leasingu je uváděna na 48 měsíců a zahrnuje povinné ručení, havarijní pojištění a základní balíček servisních služeb BMW Service Inclusive, obsahující servisní prohlídky po dobu 5 let nebo do najetí 100 000 km. Podrobné informace k nabídce Vám poskytne každý autorizovaný prodejce BMW. Nabídka platí pro soukromé osoby i podnikatele při uzavření smlouvy o financování nového BMW řady 3 do 31. 3. 2012.


| TÉMA | TOPIC

▶ Ve Středočeském

V GASKU HLEDAJÍ SOUVISLOSTI

kraji dlouho opravdu dobrá galerie chyběla, nakonec vyrostla v Kutné Hoře. The Central Bohemia region lacked a really good gallery for a long time, but one was finally established in Kutná Hora.

GASK: LOOKING FOR CONTEXTS

Chrám svaté Barbory, Vlašský dvůr a Galerie Středočeského kraje (GASK) – tři místa, která byste při návštěvě Kutné Hory neměli vynechat. GASK sídlí v rozsáhlém objektu barokní Jezuitské koleje a zaměřuje se na výtvarné umění 20. a 21. století. Od loňského května tu mohou návštěvníci sledovat na vybraných ukázkách, jak se v průběhu času utvářela sbírka Galerie Středočeského kraje v závislosti na proměnách společenského kontextu. Řazení významných děl českého moderního výtvarného umění vedle běžné dobové nebo tendenční produkce v nové instalaci ukazuje, která díla mají nadčasovou platnost a která jsou dnes už jen obrazem své doby. Mladou generaci umělců představuje projekt „Obraz, ve kterém žijeme“, v němž je shromážděna fotografická tvorba téměř sedmdesáti studentů českých a slovenských vysokých uměleckých škol.

St Barbara’s Cathedral, the Italian Court and the Gallery of Central Bohemia (GASK): these are the three must-see places in Kutná Hora. GASK is located in the large Baroque building of the Jesuit College and showcases visual art of the 20th and 21st century. Since last May, several pieces of art have taken the visitor on a journey through the history of the GASK collection against the backdrop of the changing social environment. By presenting major Czech modern pieces alongside ordinary or tendentious historical works the new installation proves the timelessness of some works versus pieces that remain mere testaments of their time. The project called The Picture We Live In presents the photographic works by nearly seventy students of Czech and Slovak universities and art schools.

Tip: Zatímco se budete věnovat umění, vaši potomci se každou sobotu a neděli zdarma zabaví při pestrém programu v dětském koutku. Kontakt: Barborská 51–53, Kutná Hora www.gask.cz

SCHIELE KRUMLOV MILOVAL, KRUMLOVŠTÍ JEHO UŽ MÉNĚ

Přestože Egon Schiele žil v Českém Krumlově jen krátce, má zde svou galerii a konečně došel i mezi místními ocenění. V roce 1911 byl umělec nucen město opustit, neboť volný životní styl a kresby aktů mladičkých dívek narážely u krumlovských občanů na značný odpor. „Nechci myslet na Krumlov, tak rád mám to město, ale lidé tam neví, co činí,“ povzdechl si tehdy mladý malíř. Egon Schiele Art Centrum vyrostlo ve starobylém komplexu budov bývalého městského pivovaru ze 16. století. Vedle dokumentace o životě a díle Egona Schieleho a celoroční výstavy jeho prací nabízí galerie výměnné výstavy klasického i současného umění 20. století. Tip: Zdejší kavárna vás okouzlí ojedinělou atmosférou, navíc bývá často otevřena už od sedmé hodiny ranní a funguje až do pozdních večerních hodin. Kontakt: Široká 71, Český Krumlov www.schieleartcentrum.cz

BRNO NABÍZÍ VŠE, OD MALBY PO ARCHITEKTURU

Moravská galerie v Brně je šíří svého záběru výjimečná. Věnuje se jak volnému umění, tedy malbě, kresbě, grafice a plastice od nejstaršího období po současnost, tak fotografii, užitému umění, grafickému designu 40

Tip: While you peruse high art, your children can enjoy free amusements in the children’s corner every Saturday and Sunday. Contact: Barborská 51–53, Kutná Hora www.gask.cz

SCHIELE’S LOVE FOR KRUMLOV WAS SADLY UNREQUITED

Despite his brief residence in Český Krumlov Schiele has a gallery in the town and is finally appreciated by the town’s inhabitants. In 1911 the painter was forced to leave the town, as his free lifestyle and drawings of naked young girls were met with considerable resistance of the Krumlov citizens. “I do not want to think of Krumlov: as much as I like the town, its people do not ▶


industrial parks warehouse, production and administrative space

developed by vgp www.vgpparks.eu

c zech republic – slovakia – hung ary – romania – e s tonia – l at via

ASK FOR MORE THAN ORDINARY PREMISES


| TÉMA | TOPIC

▶ Lounská Galerie Benedikta Rejta vznikla citlivou přestavbou městského pivovaru a nese jméno proslulého gotického architekta. The Benedikt Rejt Gallery in Louny came into being through a sensitive reconstruction of the city’s brewery and bears the name of the famous Gothic architect.

a architektuře. O otevřenosti muzea svědčí i zřízení kolekce uměleckých děl pro nevidomé a slabozraké. Za díly českého a světového výtvarného umění od gotiky po 19. století se vydejte do Místodržitelského paláce, moderní a současné směry volné tvorby hostí Pražákův palác a budova Uměleckoprůmyslového muzea slouží pro prezentaci užitého umění. Až do 18. března je zde k vidění také výstava Obrazy mysli / Mysl v obrazech, jež představuje lidskou mysl tak, jak ji zprostředkují různé druhy a typy uměleckých i vědeckých obrazů od středověku až po současnost.

▾ Šíře záběru Moravské galerie v Brně je opravdu výjimečná, od klasické malby až po současný grafický design. The breadth of collections of the Moravian Gallery in Brno is truly exceptional, from classical paintings to contemporary graphic design.

Tip: Každý první pátek v měsíci je vstup do stálých expozic MG zdarma. Kontakt: Pražákův palác, Husova 18; Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14; Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a, Brno www.moravska-galerie.cz

VÝSTAVNÍ PROSTORY JSOU UMĚLECKÝM DÍLEM

Lounská galerie svým jménem odkazuje k významnému gotickému architektovi Benediktu Rejtovi, který zemřel v roce 1543 právě v Lounech. Za přestavbou bývalého městského pivovaru v moderní galerii stojí architekt Emil Přikryl, který dokázal ze zanedbaného objektu vykouzlit designově originální a pro výstavy komfortní prostor, za nějž získal mnoho domácích i zahraničních ocenění. Galerie Benedikta Rejta se zprvu zaměřila hlavně na geometrické a konstruktivistické umění. Tuto expozici nahradil v roce 2000 nový dramaturgický koncept autorských výstav, kdy mají návštěvníci galerie možnost vidět autorské projekty, které jsou většinou v dané podobě prezentovány vůbec poprvé. 42

know what they are doing,” the young painter used to complain. The Egon Schiele Art Centre resides in the 16th century site of the former town brewery. The gallery presents a permanent exhibition of Schiele’s works and documents about his life and work as well as various short-term exhibitions of classical and contemporary art in the 20th century. Tip: You will love the unique atmosphere of the local café, plus it is often open from 7 a.m. till late in the evening. Contact: Široká 71, Český Krumlov www.schieleartcentrum.cz

BRNO HAS EVERYTHING, FROM PAINTINGS TO ARCHITECTURE

What makes the Moravian Gallery in Brno so special is its wide focus, from fine art, i.e. both ancient and

contemporary paintings, drawings, graphics and sculptures, to photography, applied arts, graphic design, and architecture. By launching a collection of artworks for the blind and visually impaired the museum demonstrated its openness. For Czech and international art from the Gothic to the 19th century go to the Governor’s Palace (Místodržitelský palác), Pražák Palace hosts modern and contemporary trends, while the Decorative Arts Museum (Uměleckoprůmyslové muzeum) showcases decorative art. Till 18 March you can see an exhibition called Images in the Mind / Mind in Images, which shows the human mind as represented in different kinds of artistic and scientific images from the Middle Ages to the present day.


| TÉMA | TOPIC

Tip: Galerie nabízí také bohatý doprovodný program, který zahrnuje komentované prohlídky, přednášky, diskuse, koncerty a filmová představení. Kontakt: Pivovarská 34, Louny, www.gbr.cz

Tip: Every first Friday of the month the Moravian Gallery offers free entrance to its permanent exhibitions. Contacts: Pražákův Palace, Husova 18; Decorative Arts Museum, Husova 14; Governor’s Palace, Moravské náměstí 1a, Brno, www.moravska-galerie.cz

JMÉNA, KTERÁ NECHYBĚJÍ V ŽÁDNÉ UČEBNICI

Muzeum moderního umění Olomouc se nachází v secesní budově na náměstí Republiky a k vidění je tu jak expozice výtvarného, tak užitého umění. Stálá výstava Umění a řemeslo přelomu 19. a 20. století představuje oblast malířství, architektury, grafiky či krásných knih hlavně z období secese, moderny, expresionismu a kubismu. Geograficky se kurátoři soustředili na střední Evropu, v náznacích se však obracejí i do Japonska, Francie, Velké Británie nebo do USA. Návštěvníci se mohou těšit na díla Gustava Klimta, Alfonse Muchy, Jana Preislera, Josefa Váchala, Jana Zrzavého, Otto Gutfreunda a mnoha dalších. Tip: Každou středu a neděli vstup volný. Kontakt: www.olmuart.cz

KLIMTOVA JUDITA MÁ CENU DVĚ MILIARDY KORUN

Ostravská Galerie výtvarného umění ve svých sbírkách skrývá jeden klenot – obraz Judita slavného rakouského malíře Gustava Klimta. Další významná díla evropského umění v galerii zastupují plátna benátské renesance, rudolfínský Hans von Aachen či mistr italského baroka Domenico Fetti. České umění je mimořádně zastoupeno obdobím 19. století a první poloviny 20. století. Jména jako Navrátil, Brožík, Myslbek, inzerce

EVEN THE SHOWROOMS ARE WORKS OF ART

The name of the gallery in Louny refers to the important Gothic architect Benedikt Rejt, who died here in


| TÉMA | TOPIC

Louny in 1543. The reconstruction of the former town brewery where the modern gallery is located was supervised by architect Emil Přikryl, who magically turned the neglected building into an original space perfectly suited for exhibitions and won many awards both in the Czech Republic and abroad. In the beginning the Benedikt Rejt Gallery focused mainly on geometric and constructivist art. This exhibition was replaced in 2000 by a new programming concept of solo exhibitions in which visitors can see creative projects in a form often presented for the first time. Tip: The gallery also offers a rich accompanying programme, including guided tours, lectures, discussions, concerts and film screenings. Contact: Pivovarská 34, Louny, www.gbr.cz

NAMES NO TEXTBOOK CAN OMIT

Located in an Art Nouveau building in Republic Square, the Museum of Modern Art in Olomouc presents exhibitions of both fine and applied art. The permanent exhibition called Art and Craft at the Turn of the 19th and 20th Century shows paintings, architecture, graphic works and beautiful books mainly from the periods of Art Nouveau, modernism, expressionism and cubism. Geographically, the curators focused on Central Europe, yet a few pieces are from Japan, France, Great Britain or the USA. Visitors can enjoy works by Gustav Klimt, Alfons Mucha, Jan Preisler, Josef Váchal, Jan Zrzavý, Otto Gutfreund, and many others.

▴ Back country bruslení přináší skvělý zážitek, ale pozor na tenký led. Back country skiing offers amazing experience but watch out for too thin ice. ▶ Snowtubing může provozovat skoro každý, v lyžařských centrech bývají i bezpečné dráhy pro děti. Snowtubing can be enjoyed by everyone, ski centers also offer safe tracks for children.

Tip: Free admission on Wednesdays and Sundays. Contact: Denisova 47, Olomouc www.olmuart.cz

KLIMT’S JUDITH IS WORTH TWO BILLION KORUNA

▴ Klimtova Judita je nejcennějším pokladem a největším návštěvnickým tahákem ostravské Galerie výtvarného umění. Klimt’s Judith is the most valuable treasure and the greatest attraction of the Ostrava Gallery of Fine Arts.

Kupka, Filla, Toyen či Štyrský jistě není nutné milovníkům umění představovat. Až do 4. března je zde k vidění expozice Černá slunce / Odvrácená strana modernity 1927–1945, která představuje danou epochu českého výtvarného umění odlišně od zavedeného vnímání modernismu jako životního stylu. 44

The collections of the Ostrava Art Gallery feature one true gem: Judith by the Austrian painter Gustav Klimt. Important European art is further represented by Venetian Renaissance canvases, Hans von Aachen from the period of Rudolf II, or the Italian Baroque artist Domenico Fetti. Extraordinary names such as Navrátil, Brožík, Myslbek, Kupka, Filla, Toyen, or Štýrský need no introduction to art lovers and can be found in the section on Czech art in the 19th and in the first half of the 20th century. An exhibition called Black Suns / The Dark Side of Modernity 1927–1945 can be visited till 4 March and shows a perception of this period in Czech art which is quite different from the established view of modernism as a lifestyle.


| TĂ&#x2030;MA | TOPIC

Tip: Objednejte se na komentovanou prohlĂ­dku a odhalte skrytĂĄ tajemstvĂ­ jednotlivĂ˝ch umÄ&#x203A;leckĂ˝ch dÄ&#x203A;l. Kontakt: JureÄ?kova 1750/9, Ostrava, www.gvuo.cz

Tip: Arrange a guided tour and discover the hidden secrets of each work of art. Contact: JureÄ?kova 1750/9, Ostrava, www.gvuo.cz

ZA STARĂ?MI MISTRY DO KROMÄ&#x161;Ĺ&#x2DC;Ă?Ĺ˝E

VISIT ANCIENT MASTERS IN KROMÄ&#x161;Ĺ&#x2DC;Ă?Ĺ˝

Jednu z nejhodnotnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch sbĂ­rek starĂ˝ch mistrĹŻ najdete v ArcidiecĂŠznĂ­m muzeu KromÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;Ă­Ĺž, kterĂŠ sĂ­dlĂ­ ve zdejĹĄĂ­m zĂĄmku. JejĂ­ zĂĄklad tvoĹ&#x2122;Ă­ kolekce obrazĹŻ zakoupenĂĄ biskupem Karlem Liechtensteinem-Kastelkornem ve druhĂŠ polovinÄ&#x203A; 17. stoletĂ­. V prostorĂĄch galerie mĹŻĹžete obdivovat napĹ&#x2122;Ă­klad Tizianova Apollona, VeronesovĂ˝ch JedenĂĄct apoĹĄtolĹŻ, Carracciho Latonu nebo kompletnĂ­ cyklus Potopy Jacopa Bassana. JedineÄ?nĂĄ sbĂ­rka Ä?Ă­tĂĄ vĂ­ce neĹž pÄ&#x203A;t set obrazĹŻ a jejĂ­ jĂĄdro spravuje Muzeum umÄ&#x203A;nĂ­ Olomouc.

One of the most valuable collections of Old Masters can be found in the Archdiocese Museum at the chateau of KromÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;Ă­Ĺž. It is centred on the collection of paintings purchased by Bishop Karel Liechtenstein Kastelkorn in the second half of the 17th century. Come to the gallery and admire Titianâ&#x20AC;&#x2122;s Apollo, Veroneseâ&#x20AC;&#x2122;s Eleven Apostles, Carracciâ&#x20AC;&#x2122;s Latona or the full cycle of Jacopo Bassanoâ&#x20AC;&#x2122;s The Flood. The unique collection features a total of more than 500 paintings, most of which is managed by the Olomouc Museum of Art.

Tip: V zĂĄmeckĂŠm areĂĄlu urÄ?itÄ&#x203A; nevynechejte KvÄ&#x203A;tnou a PodzĂĄmeckou zahradu. Tento komplex je zapsĂĄn do Seznamu svÄ&#x203A;tovĂŠho pĹ&#x2122;Ă­rodnĂ­ho a kulturnĂ­ho dÄ&#x203A;dictvĂ­ UNESCO. Kontakt: SnÄ&#x203A;movnĂ­ nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­ 1, KromÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;Ă­Ĺž www.zamek-kromeriz.cz

Tip: Do not miss the Flower and Chateau Garden in KromÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;Ă­Ĺž. The gardens and chateau at KromÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;Ă­Ĺž are a listed UNESCO World Heritage Site. Contact: SnÄ&#x203A;movnĂ­ NĂĄmÄ&#x203A;stĂ­ 1, KromÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;Ă­Ĺž www.zamek-kromeriz.cz

inzerce

! V~#!g"g#R\

(V~

g %R\

%$V~ 'g !$R\

!%;~($V~!!g g R\ !(V~##g"R\

"$[~" ZV~$$g"$g!!R\


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N Text Robert Neumann Foto Pixmac

Ufa

Město na hranici kontinentů Where continents meet


Ufa v republice Ruské federace

The capital of the Republic of Bashkortostan

Baškortostán nepatří mezi místa, která se

in the Russian Federation tends not to appear

v turistických katalozích objevují na prvních

on the first pages of tourist agencies’

stránkách. O to větší tak bude vaše překvapení,

catalogues. So you will be all the more surprised

jak vlídné a pohostinné město to je a kolik

at how warm and hospitable Ufa is and how

toho návštěvníkovi může nabídnout.

much it has to offer visitors.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

P

repare yourself for the fact that Ufa is really big. It is located on the right bank of the Belaya river and stretches for more than fifty kilometres from its south-western edge to its north-eastern one. Altogether it occupies an area of about seven hundred square kilometres. The city has over one thousand streets, the combined length of which is more than a thousand kilometres. There are also twenty-two bridges and six ferries that will take you across the water. This should be no surprise as Ufa is the largest river port in the Urals and ships navigating the rivers Belaya, Kama and Volga transport cargo to the most remote corners of the country. Despite its size, however, the city is very pleasant and green, with lots of shade offered by trees. The new neighbourhoods were planned in the 1930s by famous architects like Moisei Ginzburg, so Ufa will also interest lovers of architecture and city planning. MINARETS AND ORTHODOX CHURCHES

▴ Mešita Lala-Tulpan je důkazem, že i tenhle druh architektury se mění. The Lala-Tulpan mosque is a testament to the fact that even this kind of architecture is changing.

P

řipravte se na to, že Ufa je skutečně rozlehlá. Nachází se na pravém břehu řeky Belaja a od jeho jihozápadního okraje po severovýchod se táhne více než padesát kilometrů. Celkem zaujímá rozlohu okolo sedmi set čtverečních kilometrů. Město má přes tisíc ulic, jejichž délka dohromady činí víc než tisíc kilometrů. Je v něm také dvaadvacet mostů a přes vodu vás dopraví šest trajektů. Není divu, Ufa je největším říčním přístavem na Uralu a lodě po řekách Belaja, Kama a Volha dopravují náklad do nejvzdálenějších koutů země. I přes svoji velikost je to ale město velice příjemné a zelené, se spoustou stinných stromořadí. Na plánování nových čtvrtí se ve třicátých letech minulého století podílel například i slavný architekt Mojsej Ginzburg, a tak Ufa zaujme i fanoušky architektury a urbanismu. 48

The city reflects its Islamic and Turkic heritage in its majestic mosques and minarets. The age-old and strong links with Russia are visible in a number of Russian Orthodox churches. Ufa was founded by the Tsar Ivan IV, nicknamed Ivan the Terrible, in 1574 as a Russian fortress to defend against nomadic tribes. Originally it was called Tura-Tau after the hill it stood on. Because of its oak palisades the Bashkirs also labelled it Imenkala – the Oak Fortress. Local inhabitants, however, called the developing settlement “Ufa”, which in Turkic means “small”, and the name stuck. It gained city status in 1586 and in the 18th century became an important administrative, commercial, and cultural centre of Russia. Today it has more than a million residents who represent a fascinating mixture of over one hundred nationalities and ethnic groups, all of whom live in complete harmony. To name at least some, there are Bashkirs, Russians, Tatars, Chuvash, Germans, Belarusians, Armenians, Vietnamese, or Jews. The dominant religions are Islam and, since the Bashkir tribes’ subjugation to Tsarist Russia in the 16th century, Orthodox Christianity. A SIGHTSEEING TOUR OF THE CITY

The tour of Bashkortostan’s metropolis is best begun in the National Museum housed in the exquisitely renovated Art Nouveau building at no. 14 Soviet Street, where you will learn everything about the region and the rich history of its inhabitants. The main commercial and cultural artery is the elegant Lenin Street, home to the grand old building of the opera and ballet with its wide staircases and gilded balustrades. The famous dancer Rudolf Nureyev took his first ballet steps ▶


SUBARU BONUSY NA ZIMU * STÁLÝ POHON VŠECH KOL AWD * 10% SLEVA - VÝPRODEJ MR2011 * POVINNÉ I HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ NA ROK

Svezte se a poznáte kouzlo SUBARU AWD ... Kombinovaná spotřeba paliva 6,3-7,5 l/100 km, emise CO2 167-174 g/km. Ceny od 589 000 Kč vč. DPH . * Plati do vyprodání zásob na skladové vozy MR2011. Pojištění v ceně platí pouze při využití akční nabídky nancování. fi

FORESTER AWD 2.0X - 110 kW/150k | 2.0D - 108 kW/147k

Přirozený. Za každých okolností.

Moderní, nízko instalovaný motor Boxer s protilehlými válci poskytuje perfektní efektivitu spalování a spoustu točivého momentu pro působivý výkon. Navíc v originální kombinaci se systémem pohonu všech kol Subaru Symmetrical All-Wheel Drive nabízí dokonale vyvážené rozložení hmotnosti v podélné ose vozu. Plynulý a stálý přenos síly na každé kolo zajišťuje agilitu, stabilitu a jistotu, kterou si lze užívat pouze v Subaru. Buďte stejně přirození. Pro opravdu inspirující jizdu s plným potěšením není jiné volby. Navštivte autorizované partnery Subaru ČR a rezervujte si svoji předváděcí jízdu již dnes! Brno, C & K, tel.: 547 136 215 Brno, MIJA AUTOCENTRUM, tel.: 545 245 277 České Budějovice, BALKAR, tel.: 387 240 727 Dvůr Králové, AC BOOM, tel.: 499 320 249 Frýdek-Místek, AUTOSALON FRÝDEK-MÍSTEK, tel.: 558 432 872 Fryšták u Zlína, IVOS ZLÍN, tel.: 577 912 590 Hradec Králové, RADKO POLÁK - ILOS, tel.: 495 220 873 Jihlava, AUTO VYSOČINY, tel.: 567 322 536 Jíloviště, SRBA SERVIS, tel.: 255 717 011 Liberec, ILOS, tel.: 485 100 896 Olomouc, TRENDCAR, tel.: 585 700 977 Opava, DANCARS CZ, tel.: 553 719 296 Ostrava, AUTO-MOTO STYL, tel.: 596 616 940 Plzeň, AUTWEC, tel.: 377 473 935 Plzeň, M. LIŠKA, tel.: 377 452 083 Praha 5, EMIL FREY ČR, tel.: 255 720 111 Praha 9, EMIL FREY ČR, tel.: 283 061 234 Praha 10, ALM, tel.: 271 961 283 Sedlčany, AUTO VERO, tel.: 318 875 297 Sokolov, ALGON PLUS - AUTO, tel.: 352 621 211 Ústí nad Labem, AUTON, tel.: 475 201 206

Financování s 0% navýšením!

www.subaru.cz


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

HOLIDAYS CZECH AIRLINES INVITES YOU

MINARETY A PRAVOSLAVNÉ CHRÁMY

Město reflektuje své islámské a turkotatarské kořeny, které se odrážejí v jeho majestátních mešitách a minaretech. Dávné a pevné spojení s Ruskem se pak zraLet us take you to the čí v řadě jeho pravoslavných chrámů. Ufa byla založelarge, peaceful, and atna carem Ivanem IV., přezdívaným Ivan Hrozný, roku tractive city of Ufa near 1574 jako ruská pevnost na obranu proti nomádům. the Ural Mountains on Původně se podle kopce, na kterém stála, nazývala Tuthe border between Eura-Tau. Kvůli dubové palisádě Baškirové pevnost zvali rope and Asia, at the confluence of the Belaya také Imenkala – Dubová tvrz. Místní obyvatelé ale rozvíjející se osadě říkali Ufa, což v turkotatarštině znaand Ufa rivers. The trip mená „malá“, a tento název se postupně ujal. Status will be tailor-made for you by HOLIDAYS Czech města získala Ufa v roce 1586 a v průběhu 18. století se stala významným administrativním, obchodním Airlines. Contact us at a kulturním centrem Ruska. Dnes má přes jeden miwww.holidayscsa.cz. lion obyvatel, kteří představují fascinující směs více než stovky národností a etnických skupin žijících v naprosté vzájemné shodě. Jmenujme alespoň Baškiry, Rusy, Tatary, Čuvaše, Němce, Bělorusy, Armény, Vietnamce nebo Židy. Dominantními náboženstvími jsou islám a od doby, kdy se baškirské kmeny v 16. století podrobily carskému Rusku, také pravoslaví. ▾ Pokud poletíte do Ufy pracovně, dost možná skončíte v téhle moderní kongresové hale. If you fly to Ufa on business, you might end up in this modern congress hall.

ZA PROHLÍDKOU MĚSTA

Prohlídku baškortostánské metropole je vhodné začít v národním muzeu sídlícím v perfektně opravené secesní budově na Sovětské ulici č. 14, kde se dozvíte vše o regionu i bohaté historii jeho obyvatelstva. Hlav-

50

here and the opera also has a small museum devoted to this great personality of world ballet. The street is also lined with a number of restaurants and a 19th century façade hides a large modern shopping centre filled with boutiques and cafés. ART AT EVERY STEP

Ufa is proud to be a city of the arts. You will see art almost everywhere – displayed in shops, in offices, even on building façades. On Gogol Street you will find the recently renovated Nesterov Gallery with a splendid assortment of works by this famous painter and Ufa native, as well as a collection of fifty paintings by the

UFA IS PROUD TO BE A CITY OF THE ARTS. YOU WILL SEE ART ALMOST EVERYWHERE – DISPLAYED IN SHOPS, IN OFFICES, EVEN ON BUILDING FAÇADES. Ukrainian Futurist David Burliuk, who left them behind in a Bashkir village when escaping from the Red Army during the Civil War. The oldest surviving house in Ufa is a one-storey building on the corner of October Revolution Street. It used to belong to the owner of mines and smelting works Mr Demidov. It dates back to the mid-18th century and for a short while it was inhabited by the famous Russian military com-


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

HOLIDAYS CZECH AIRLINES ZVE… Navštivte s námi rozlehlé, poklidné a atraktivní město Ufa nedaleko pohoří Ural na hranici Evropy a Asie, na soutoku majestátních řek Belaja a Ufa. Pobyt podle vašich přání vám na míru připravíme v HOLIDAYS Czech Airlines. Kontaktujte nás na  www.holidayscsa.cz.

▶ Granitový pomník přátelství prý symbolizuje přátelský vztah Baškortostánu a Ruska. The granite monument to friendship allegedly symbolizes the friendly ties between Bashkortostan and Russia. ▾ Vedle ohromného divadla opery a baletu mají v Ufě i divadlo zaměřené na činohru. Besides the huge Opera and Ballet Theatre, Ufa also has a theatre specializing in drama.

ní komerční i kulturní tepnou města je pak elegantní Leninova ulice, kde stojí velkolepá stará budova opery a baletu s obrovskými schodišti a pozlaceným zábradlím. Slavný tanečník Rudolf Nurejev zde učinil své první baletní kroky a v opeře je umístěno i malé muzeum věnované této veličině. Na stejné ulici je také řada restaurací a za fasádou z 19. století se skrývá velké moderní nákupní středisko plné butiků a kaváren. UMĚNÍ NA KAŽDÉM KROKU

Ufa se pyšní tím, že je městem umění. To uvidíte takřka všude – vystavené v obchodech, na úřadech, dokonce i na fasádách domů. V Gogolově ulici najdete nedávno renovovanou Nestěrovu galerii s úžasnou sbírkou tohoto slavného malíře a rodáka z Ufy, stejně jako kolekci padesáti obrazů ukrajinského futuristy Davida Burljuka, který je zanechal v baškirské vesnici při svém útěku před Rudou armádou během občanské

UMĚNÍ VE MĚSTĚ UVIDÍTE TAKŘKA VŠUDE – VYSTAVENÉ V OBCHODECH, NA ÚŘADECH, DOKONCE I NA FASÁDÁCH DOMŮ. války. Nejstarší dochovanou budovou v Ufě je jednopatrový domek na rohu ulice Říjnové revoluce, který patříval vlastníku dolů a hutí Demidovovi. Pochází z poloviny 18. století a krátce v něm přebýval i slavný

52

mander Alexander Vasilyevich Suvorov. In the centre of the city there is also a street from the 19th century where each of the houses is really a museum. The local guides will be thrilled to have the chance to explain to a foreign visitor everything about each item and the history of each object. You might also want to visit the Lenin museum about thirty kilometres southeast from the capital. Toward the end of his life in the early twenties of the last century Lenin spent time there with his family, in a manor surrounded by wooded countryside. Have a look at the replica of Lenin’s Kremlin office and especially at his Rolls Royce car. CULTURE AND SPORT

The metropolis of Bashkortostan offers a wide range of cultural activities and is not unjustly sometimes also called a city of theatres. You can visit Bashkir, Russian or Tatar theatres, watch a performance by the Bashkir puppet or youth ensembles, see the state opera or ballet, or enjoy a concert given by the National Symphonic Orchestra. Ufa is also home to the Bashkir State Folk Ensemble which will perform old Bashkir dances for you. Go to hear the kurai: this is a simple flute that is probably the most traditional Bashkir musical instrument. Like everywhere in Russia, ice hockey is among the most popular sports in Ufa. The local club Salavat Yulayev Ufa is one of the most famous clubs in the Continental Hockey League (KHL), which


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

ruský vojevůdce Alexandr Vasiljevič Suvorov. V centru je i ulice z 19. století, kde je každý dům ve skutečnosti muzeem. Místní průvodci budou bez sebe štěstím, že mohou zahraničnímu návštěvníku vysvětlit historii každého předmětu a památky. Možná budete rovněž chtít zavítat do Leninova muzea asi třicet kilometrů jihovýchodně od hlavního města. Lenin tam v zámečku v lesnaté krajině s rodinou trávil čas na sklonku svého života na začátku dvacátých let minulého století. Podívejte se na repliku Leninovy kremelské kanceláře a hlavně na jeho vůz Rolls-Royce. ZA KULTUROU A SPORTEM

Metropole Baškortostánu nabízí širokou škálu kulturního vyžití a ne neprávem je také někdy nazývána městem divadel. A tak tu můžete zajít do baškirského, ruského i tatarského divadla, zhlédnout představení baškirského loutkového nebo mládežnického divadla, navštívit státní operu či balet, ale rovněž si vychutnat koncert Národního symfonického orchestru. Ufa je také domovem Baškirského státního lidového souboru, který vám předvede staré baškirské tance. Poslechněte si hru na kuraj, jednoduchou flétnu, která je asi nejtradičnějším baškirským hudebním nástrojem. Stejně jako v celém Rusku je i v Ufě jedním z nejpopulárnějších sportů hokej. Místní klub Salavat Julajev Ufa patří mezi proslavené týmy Kontinentální hokejové ligy (KHL), kterou v minulém roce také vyhrál. Když budete mít štěstí a klub bude hrát doma, můžete se na vždy vzrušující zápas přijít podívat a fandit i dvěma Čechům hrajícím v jeho dresu, obráncům Miroslavu Blaťákovi a Jakubu Nakládalovi. Co jinde ale hned tak neuvidíte, je kereš, dávné baškirské umění zápasu, které nomádi praktikovali po staletí a které nyní zažívá obrodu. UFA ZA SOUMRAKU

Večerní Ufa nabízí kromě divadelních představení, baletu, sportovních zápasů a samozřejmě i posezení v restauracích celou řadu dalších míst, která rozhodně stojí za návštěvu. Před západem slunce zajeďte do čtvrti Černikovska, kde se nachází jedna z moderních mešit nazývaná Lala-Tulpan. Její minarety ve tvaru tulipánových květů se impozantně vzpínají k obloze v poklidné lokalitě obklopené hustým lesem. Večerní světlo je také nejvhodnější při fotografování další, sto let staré mešity v centru města. Pak se vydejte k největší jezdecké soše v celém Rusku. Toto téměř deset metrů vysoké, čtyřicet tun vážící sousoší ze železa a bronzu připomíná baškirského národního hrdinu Salavata Julajeva, básníka a válečníka, jednoho z vojevůdců Pugačevova rolnického povstání. Její autor Soslanbek Tavasjev na ní pracoval plných třicet let. 53


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▶ V dresu místního hokejového celku hraje i český obránce Miroslav Blaťák. Czech defender Miroslav Blaťák also plays in the jersey of the local hockey team.

it even won last year. If you are lucky and the club is playing at home, you can cheer on the two Czechs wearing its colours, the defenders Miroslav Blaťák and Jakub Nakládal. What you won’t see anywhere else, though, is the ancient martial art of Bashkir wrestling. It was practised by the nomadic tribes for centuries and has lately experienced a renaissance. UFA AT DUSK

Ve svitu zacházejícího slunce se od ní naskýtá nádherný výhled na okolí Ufy, města, které možná leží mimo hlavní turistické trasy, ale které vás určitě zaujme.

S ČESKÝMI AEROLINIEMI DO UFY

In addition to theatre performances, ballet, sports and of course restaurants, Ufa in the evening offers a number of other places that are definitely worth visiting. Before sunset, drive out to the Chernikovska suburb where one of the modern mosques is located. It is called Lala-Tulpan and its tulip-shaped minarets imposingly rise up into the sky in a quiet area surrounded by dense forest. The evening light is also ideal for photographing another hundred-year-old mosque in the city centre. Then set out to the largest equestrian statue in the whole of Russia. Almost ten metres high and weighing forty tonnes, the cast iron and bronze statue depicts the Bashkir national hero Salavat Yulayev, a poet and warrior and one of the leaders of the Pugachev peasant uprising. Its author Soslanbek Tavasyev spent a full thirty years working on it. In the light of the setting sun it offers splendid views of the surroundings of Ufa, a city that may not be on the main tourist trail but will leave you with lots of happy memories.

TIPY ČESKÝCH AEROLINIÍ

CZECH AIRLINES’ TIPS

Do 18. března v neděli ve 21.10 hod., od 26. března v pondělí a v pátek ve 21.15 hod. Zpět do 19. března v pondělí v 5.05 hod., od 27. března v úterý a v sobotu v 5.15 hod.

Co ochutnat? Baškirská kuchyně sestává hlavně z masa a mléčných výrobků. Ochutnejte tradiční sýr korot, bišbarmak z čerstvého skopového nebo exotická jídla, jako jsou koňský salám kazy či na slunci sušené maso kipkep.

What to taste? The cuisine of Bashkortostan consists mostly of meat and dairy products. Taste the traditional korot cheese, bishbarmak made of fresh mutton or such exotic dishes as kazy horse sausage or kipkep, a kind of sun-dried meat.

Co si přivézt? Určitě se vám budou líbit baškirské ručně tkané vlněné koberce a ženám tradiční ornamentální šperky z korálků, mušlí a starých mincí.

What to bring back? You are bound to like the Bashkir handmade woollen carpets and women will enjoy the traditional ornamental jewellery made of beads, shells, and old coins.

WITH CZECH AIRLINES TO UFA

Jak zapadnout? Obyvatelé Ufy jsou velice pohostinní. Pokud budete ohleduplní k místním tradicím a případně i ke zvyklostem islámu, najdete jejich dveře i srdce vždy otevřené.

Until 18 March on Sundays at 9.10 pm and from 26 March on Mondays

How to blend in? The inhabitants of Ufa are extremely hospitable. If you respect the local traditions and also the customs of Islam, you will find their doors and hearts always open.

and Fridays at 9.15 pm. Back until 19 March on

Kam vyrazit? Pokud máte trochu času, vydejte se do uralských hor do jeskyní Šulgan-Taš, jedi-

Where to go? If you have some time, go to the Ural

Mondays at 5:05 am and from 27 March on Tuesdays and Saturdays at 5:15 am.

ného místa ve východní Evropě, kde se dobře zachovaly prehistorické jeskynní kresby mamutů a nosorožců.

Mountains and visit the Shulgan-Tash caves, the only place in eastern Europe with well preserved prehistoric cave paintings of mammoths and rhinos.

54


COLNAGO | PREMIÉROVĚ V PRAZE COLNAGO Showroom | Sýkora Home, Českomoravská 183, Praha 9-Vysočany, přízemí (naproti Aston Martin).

www.colnago.cz


Jitka Hosprová S violou jsem šťastná I’m happy with my viola


| OSOBNOST NA PALUBĚ | PERSONALITY ON BOARD Text Jana Bohutínská Foto archiv Jitky Hosprové

Nejdřív hrála na housle, ale na konzervatoři

She played the violin first, but at the

začala studovat violu. Jitka Hosprová dnes věří,

conservatory she began to study the viola. Jitka

že právě tenhle nezvyklý nástroj jí pomohl se

Hosprová believes that this unusual instrument

ve velké hudební konkurenci prosadit. Tvrdý

helped her break into the competitive world of

život umělkyně zvládá, protože bere věci, jak

music. She manages to cope with the hard life

přicházejí, a snaží se udržet si nad tím

of a musician, taking things as they come, trying

filozofický nadhled.

to stay philosophically detached.

V

dětství hrála Jitka Hosprová na housle, pak vystudovala hru na violu. „Nebyla jsem dítě, které by rodiče přímo směřovali k hudbě. Měla jsem spoustu aktivit, jednou z nich bylo malování. V tom, že jsem umělecky zaměřená, jsem měla jasno, rozhodovala jsem se ale mezi uměleckou průmyslovkou a konzervatoří. Na konzervatoři byly přijímací zkoušky dřív, udělala jsem je a asi to byl osud,“ vypráví Jitka Hosprová v pražské kavárně nad mátovým čajem. Až u přijímaček na konzervatoř se rozhodla pro violu, která se díky svému altovému ladění rozsahem nejvíce podobá lidskému hlasu. „O viole jsem tehdy nic nevěděla. Dnes jsem s ní šťastná. I díky tomu, že mám zvláštní nástroj, se mi podařilo prorazit,“ věří Jitka Hosprová. Do výtvarného světa se nyní vrací spíše přes své přátele, sama už se k malování nedostane. I když stále prý jednou za čas obnovuje svoji zásobu barev. 57

A

s a child, Jitka Hosprová played the violin, then she studied the viola. “My parents didn’t make me focus chiefly on music. I was doing all sorts of other activities, one of which was painting. I was convinced of my artistic inclinations right from the start, but I was deciding between art school and conservatory. The conservatory entrance exams were earlier and I passed, so it was probably my destiny,” says Jitka Hosprová over a cup of mint tea in a Prague café. It wasn’t until the exams that Jitka decided for the viola, an instrument that due to its alto tuning most resembles the human voice. “I didn’t know much about the viola then. Today, I’m happy with it. It was thanks to this unusual instrument that I got my break,” continues Jitka Hosprová. Her contact with the world of visual arts comes through her friends these days, having no time to engage with it herself anymore; although she still stocks up on paints once in a while. ▶


| OSOBNOST NA PALUBĚ | PERSONALITY ON BOARD

CZECH MUSIC OF MY HEART

“The life of a musician is unrelentingly fast these days, the competition is hard and you have to be active all the time. Being a brilliant musician, looking good and having an excellent CV doesn’t mean anything at all. You have to make people feel that they need you,” Jitka reflects on her hectic life. Being her own manager, keeping a network of international contacts and arranging her own concerts, she knows what she’s talking about. Her repertoire ranges from the Baroque to contemporary composers. “I try to play a lot of Czech music. Especially when giving concerts abroad,” the young viola player explains and admits that she has a soft spot for Czech composers of the 20th century. She feels a musician should play music relevant to contemporary times. JAZZ AND THE VIOLA GO WELL TOGETHER

Currently, Jitka Hosprová is excited about her new record dedicated to impressionism. It was a collaboration with the harpist Kateřina Englichová, and she says the music is soothing and relaxing. This year, she’s preparing a project with the famous jazzmen Emil Viklický and Josef Vejvoda. “They composed pieces for me for the viola, the orchestra and a viola and a big band. The concerts are a part of the 90th anniversary of the Czech Radio due to take place in 2013. This marks a new musical style for the viola, as it has never been used in a jazz context before,” explains Jitka proudly. This year, she will also play and teach in Latin America, and she doesn’t hesitate to give concerts in support of Chinese dissidents. She is also very much into Eastern philosophy. “During my career, I learned that you have to be able to work with the energy that you emit and receive. I had to let go of all unnecessary things in my life. I’m always fully present in a given instant,” she says and adds that she’s keeping up her stamina by swimming and exercise. ▴ Na premiéře koncertu pro violu a orchestr v Rudolfinu. At the premiere of the concerto for viola and orchestra at the Supraph line Rudolfinum.

Supraph

line

Nové album Jitky Supraph line Hosprové s Kateřinou Englichovou CHANSON Supraph line DANS LA NUIT je v prodeji na Supraph line www.supraphon.cz nebo ke stažení v digitálním obchodě Supraph line www.supraphonline.cz.

Supraph

line

ČESKÁ HUDBA MÉHO SRDCE

INSTRUMENT ON BOARD

„Život umělce je dnes hodně rychlý, konkurence je tvrdá, umělec musí být stále aktivní. To, že skvěle hraje, dobře vypadá a má výborný životopis, nic neznamená. Musí v lidech podnítit pocit, že ho potřebují,“ zamýšlí se Jitka nad svým hektickým životem. Ví, o čem mluví, protože si sama dělá i manažerku, udržuje profesní vztahy v zahraničí a domlouvá si koncerty. Její repertoár sahá od baroka po současné skladatele. „Snažím se hodně hrát český repertoár. Zvlášť když koncertuji v zahraničí,“ vysvětluje mladá violistka a přiznává, že pro české skladatele 20. století má slabost. Má totiž pocit, že by hudebník měl hrát hudbu, která se týká dnešní doby.

The instrument has to grow with the musician. The most beautiful viola that Jitka Hosprová has ever played is a valuable instrument dating back to the 1850s. “Then I needed a viola with an even stronger sound. If I wanted an original instrument, it would have cost millions of euros. So my violin maker and I decided that he would build me a replica of a historic viola, following the historic instructions exactly. My new viola has a splendid sound now,” says Jitka. She travels a great deal and she admits that flying with a viola is difficult. “Recently, I was flying to the Netherlands and when I got my viola out at the hotel, it was completely out of tune and even falling apart at the seams. Checking

58


Background colour: MAGENTA – 100 % YELLOW – 100 %

| OSOBNOST NA PALUBĚ | PERSONALITY ON BOARD

JAZZ A VIOLA SPOLU LADÍ

Aktuálně má Jitka Hosprová radost z nové desky věnované hudebnímu impresionismu. Natočila ji s harfenistkou Kateřinou Englichovou a říká o ní, že je hladivá, relaxační. Letos se chystá na projekt s jazzmany Emilem Viklickým a Josefem Vejvodou. „Zkomponovali pro mě skladby pro violu a orchestr a violu a big band. Koncerty souvisejí s oslavami devadesáti let Českého rozhlasu, které proběhnou v roce 2013. Vzniká tím nový hudební styl pro violu, protože s jazzovou hudbou ji ještě nikdo nespojil,“ vypráví hrdě Jitka. Tento rok plánuje hrát a učit také v Latinské Americe a neváhá koncertovat ani na podporu čínských disidentů. Velice ji oslovuje také východní filozofie. „Během své kariéry jsem přišla na to, že je třeba umět pracovat s energií, kterou člověk vydává a přijímá. Všechno zbytečné jsem musela ze svého života eliminovat. Vždy jsem plně přítomná v konkrétním okamžiku,“ uvádí s tím, že fyzickou kondici si zase vylepšuje cvičením a plaváním.

the instrument in and letting it travel with the luggage is out of the question. I’m always on tenterhooks when I unpack, wondering whether it’s ok.” This aside, she likes flying. She says she often sleeps through the entire flight. “Once in America, for instance, I played all night at the hotel and slept on the plane, because I can’t play on board. One day, I might play at an airport,” smiles Jitka who has been flying to all corners of the world since the age of sixteen. She always looks forward to flying, as she enjoys the peace and quiet. It’s a good time to watch films, for example. “I’ve heard Vltava a thousand times, but when it’s played after landing with Czech Airlines, I always have tears in my eyes.”

Colour – BLACK

Colour: CYAN – 100 % MAGENTA – 90 %

The new album by Jitka Hosprová with Kateřina Englichová CHANSON DANS LA NUIT available on www.supraphon.cz or www.supraphonline.cz and iTunes.

POZOR, NÁSTROJ NA PALUBĚ

S umělcem musí růst i jeho nástroj. Nejhezčí viola, na kterou Jitka Hosprová hrála, je drahocenný nástroj z poloviny 19. století. „Pak jsem potřebovala violu s ještě větší silou. Kdybych si koupila originál, pohybujeme se už v cenách řádově milionů eur. Tak jsme se s houslařem Petrem Zdražilem dohodli, že mi postaví kopii historické violy. Přesně podle dobového postupu. Moje nová viola teď hraje skvěle,“ libuje si Jitka. Hodně cestuje a přiznává, že létat s violou je náročné: „Nedávno jsem letěla do Nizozemska, a když jsem v hotelu vybalila violu, byla úplně rozladěná, a dokonce rozlepená. Vůbec nepřipadá v úvahu dát nástroj do zavazadlového prostoru. Při vybalování vždycky trnu hrůzou, jestli je všechno v pořádku.“ Jinak má ale létání v oblibě. Stává se prý, že celý let prospí. „Třeba v Americe jsem celou noc v hotelu hrála a v letadle jsem spala, protože tam hrát nemůžu. Někdy možná budu hrát i na letišti,“ směje se Jitka, která už od šestnácti létá po celém světě. Do letadla se ale těší, protože tam má klid. Třeba na sledování filmů. „Vltavu jsem slyšela tisíckrát, ale když ji hrají po přistání v letadle Českých Aerolinií, mám v očích slzy.“

PŘÍRUČNÍ ZAVAZADLO JITKY HOSPROVÉ

JITKA HOSPROVÁ’S HAND LUGGAGE There has to be her concert clothes, sheet mu-

V zavazadle nesmějí chybět koncertní šaty, noty a náhradní struny. Když jí jednou nedora-

sic, and spare strings in her luggage. When her luggage got lost in Italy once, she spent two days hunt-

zil kufr, strávila v Itálii dva dny sháněním šatů a noty si musela nechat nafaxovat. Šaty, noty a struny už si tedy raději bere k sobě na palubu.

ing for a dress and had to have her music faxed in. Since then she has always had her dress, music, and strings in the cabin with her.

59

▴ Prvním nástrojem, na který Jitka hrála, byly housle. The first instrument Jitka played was the violin.


| KNIŽNÍ TIP | BOOK TIP Text Petra Soukupová Ilustrace Nikola Hoření

60


| KNIŽNÍ TIP | BOOK TIP

Marta v roce vetřelce Ukázka z knihy

Petra Soukupová Marta in the Year of the Alien An extract

NEDĚLE 1. ZÁŘÍ

SUNDAY, 1ST SEPTEMBER

R

áno po tý sangrii špatně, ale donutit se a vstát k společný snídani. Píše Linda, jestli je mi taky tak zle jako jí, řekla bych, že jo. Píše znovu, rodiče ji berou na sváteční oběd, bojí se, že bude zvracet. Sou večery, kdy Linda neni ani trochu nudná. Obvyklý nedělní program. Hádka při snídani s Karolínou, která chce jíst a poslouchat při tom empétrojku. Přijde se sluchátkama, hrozně jí to řve, oba rodiče se do ní začnou navážet. Byla bych ráda na její straně, ale chová se jako blázen, tak nic. Mě si nikdo nevšímá, sem neviditelná, tak to má bejt. Po snídani za babičkou, celorodinně, ovšem kromě Kuby, ten nemusí, protože tu prostě neni, co na tom, že bydlí při cestě, on se nemusí prudit půl dne v autě a pak tam. Že bych zůstala doma já, nemyslitelný. Babička už tu třeba dlouho nebude, tak nebuď líná, řekne máma a má pravdu, tak nejsem, a jedem, jako dítě, připoutaná vzadu, sestra s empétrojkou, já bez, chyba, poslouchat, jak rodiče poslouchají český rozhlas dvě, samý kecy, a bavěj se o tom, jak musej uklidit sklep. Když dojedem, další hádka rodičů s Karlou, sestře zřejmě sluchátka přirostly k hlavě. Vystoupíme, vedro. Než dojdeme parkem k zámečku, sem zpocená, mokrý kola v podpaží, nechápu to; i když sem hubená, proč se tolik potim, proto 61

I

n the morning feel rough after the sangria, but make myself get up for a family breakfast. Linda writes to ask if I feel as rough as she does. I reckon so. She writes again that her parents are taking her out for a posh lunch and she’s worried she’ll puke. Some evenings Linda’s not boring at all. The usual Sunday schedule. An argument at breakfast with Karolína, who wants to eat and listen to her MP3 player at the same time. She sits down with her earphones in, turned up really loud, and both parents lay into her. I’d like to take her side but she’s behaving like an idiot, so I don’t. No one pays any attention to me, it’s like I’m invisible, just as it should be. After breakfast to Grandma’s, the whole family, except Jakub, of course, who doesn’t have to go because he’s not here. Even though he lives on the way, he doesn’t have to spend half a day fretting in the car and then at the place. It’s unthinkable that I’d be allowed to stay at home. Who knows how long Grandma will still be with us, so don’t be lazy, that’s what Mum says, and she’s right, so I’m not and we set off, me strapped in the back like a kid, my sister with her MP3, me without, which is a mistake as I have to listen along with my parents to Czech Radio Two, which is a load of bollocks, and talk about how they have to tidy up the cellar. As we’re getting out of the car there’s another row ▶


| KNIŽNÍ TIP | BOOK TIP

PETRA SOUKUPOVÁ (1982) Vystudovala scenáristiku a dramaturgii na FAMU. Za svůj prozaický debut K moři získala Cenu Jiřího Ortena, byla nominována na Cenu Josefa Škvoreckého a cenu Magnesia Litera. Její druhá kniha, triptych povídek Zmizet, byla rovněž nominována na Cenu Josefa Škvoreckého a v roce 2010 získala v rámci cen Magnesia Litera hlavní ocenění — Kniha roku. Scenáristicky se podílela na sitkomu Comeback, v současnosti pracuje jako jeden z dramaturgů seriálu Ulice. Knihy Petry Soukupové se překládají do tří jazyků – italštiny, polštiny a slovinštiny. Více o autorce na www.petra-soukupova.cz.

nosim skoro jenom černou nebo bílou, ty nemáš ráda barvy? zeptala se mě máma jednou. Mám. V parku několik dalších rodinek, všichni ve stínu, stařenky s holema. My ale dovnitř, spíš jenom přání, že by babička mohla vstát. Vevnitř chládek a smrad. Sípavej dech. Boty vržou na linu. Jdeme a mlčíme, a když už se něco řekne, tak šeptem. Jako kdyby ti lidi měli uši jako rysové, přitom je to přece naopak. Na babičku hulákáme. Jako pokaždý, první pohled mě skoro zabolí. Úplně mi to sevře něco vevnitř. Je strašně malinká. Nepoznává nás. Že Karolínu, to chápu, vypadá jako nějakej kluk v obřích hadrech, ale my ostatní sme pořád stejný. I přesto, že ji nepoznává, má z K. největší radost. A ona jí dá dokonce poslechnout nějakou svoji hudbu, nacpe jí ty peckový sluchátka do uší, vlastně dojemný, a pustí jí nejspíš ten svůj hip hop, vnímá to babička, penerskej dezert, ty sráči? Spíš ne, protože se trochu usmívá. Pak si toho všimne máma, co K. dělá, a pošle ji ven. Zvednu se taky, ale máma na mě ne moc milej pohled, tak sedim dál. Táta říká babičce maminko a vyká jí. Taky dojemný. Rodiče kontrolujou, co tu má, a ukládaj, co přivezli, jako kdyby na těch nutričních pitíčkách záviselo všechno, jako kdyby babička přestala hubnout, jako kdyby ji ty drinky měly zachránit. Pak se na mě babička podívá a řekne: Julinko, od čeho máš tu jizvu? Mně vyletí ruka, nejnavyklejší, nejpřirozenější pohyb, dotknu se jí, je tam, vždycky, moje jistota, v tomhle počasí asi zčervenala. Pak mi to teprve dojde, babi, já sem Marta, mamka je Julinka. Tím babičku zmatem, dál mlčí. Z okna vidim Karolínu, sedí se sluchátkama na lavičce a malinko se kejve do rytmu. Ven nejdem. Sedíme. V okně moucha, pořád dokola naráží do skla. Na vedlejší posteli další babička, sama, celou dobu se zavřenýma očima. Myslim na Roberta, jak sme se minule viděli, šla sem na oběd s holkama, všechny z něj hotový, vim, stejně se díval jenom na mě, a ostatní holky si toho všimly a pak na mě koukaly hnusně, ale mně je to jedno, protože co mi ony můžou, když sem tam jenom na léto, už brzo odejdu. Vůbec si nedovedu představit, jak bych mohla takovouhle práci dělat natrvalo, neomezeně, každý ráno tam, se všema zadobře, ty malý šarvátky, ty křivý úsměvy, ale nemusim nic, neusmívám se na nikoho, jenom na Roberta, a teď se taky usmívám, jak na něj myslim. Vidí mě máma, nedívá se na mě hezky, v důchoďáku je to nejspíš zakázaný, přibelhá se třetí babička, má tu taky rodinu nebo někoho, dva lidi, vypadaj výrazně starší než naši, ale vida, paní se s mamkou zná, vesnice, celej okres se zná, a paní je dokonce 62

between my parents and Karolína, whose earphones have apparently grown into her head. Outside the heat hits us. We head across the park for the big house, and before we get there I’m bathed in sweat, wet rings at my armpits. Why do I sweat so much even though I’m thin? Mum once asked me if it’s true I don’t like colours (I do), because I hardly ever wear anything that’s not black or white. In the park there are a few other families, all in the shade, the old ladies with sticks. But we go inside, in the hope that Grandma will get up. Inside it’s cold and smelly. Wheezing breath and shoes creaking against lino. We walk on in silence, and what we do say, we whisper. As if the people here had ears like lynxes when the exact opposite is true. We have to bellow at Grandma. Same as always, my first sight of her is pretty painful. Something goes all tight inside me. She’s ever so small. She doesn’t recognize us. I can understand how she doesn’t know Karolína because her clothes are so outsized she looks like a boy, but the rest of us haven’t changed. Even though she doesn’t know K., K.’s the one she’s happiest to see. K. even lets her listen to some of her music, putting the stone-shaped phones into her ears, quite touching really. She’s playing her Prague hip hop. Will the words get through to Grandma? Probably not, because she’s smiling a bit. When Mum notices what K.’s doing, she sends her out. I get up to go as well, but Mum gives me a not-verynice look and I stay in my seat. Dad calls Grandma Mum, but he uses the formal ‘you’. That’s touching as well. My parents check what she’s got and unpack what they’ve brought her, as if everything depends on these nutrition drinks, as if Grandma might stop getting thinner, as if these drinks can save her. Then Grandma looks at me and says, How long have you had that scar, Julie? My hand shoots out, the most practised and natural of movements, I touch it, it’s there, always, my security, it’s probably gone red in this weather. Then I realize – Grandma, I’m Marta, it’s Mum who’s Julie. This confuses Grandma and she stays quiet. Through the window I see Karolína sitting on a bench with her earphones in, her head nodding gently to the rhythm. We don’t go outside. We just sit there. A fly at the window keeps bumping against the glass. The old lady in the next bed is all alone and her eyes are closed the whole time. I think about Robert, about when we last saw each other, about how I had lunch with the girls and they were mad for him, I could tell, but he had eyes only for me and the other girls noticed and gave me dirty looks, but I couldn’t care less because what can they do to me when I’m out of there once the summer’s over? I can’t imagine myself doing that kind of work permanently, no end in sight, going in every morning, on good terms with all of them, the little arguments, the false


| KNIŽNÍ TIP | BOOK TIP

mladší, ale bachratá, a košile osumdesátky, hned je vidět, když je někdo z města, a já mizim ven. Vyhnu se K., sednu si ke kašně, vyschlá, v ní odpadky. Vysnívám si, jak se mnou jednou jede za babičkou Robert, jeho autem, třeba mě i nechá řídit, až sjedem z dálnice, a půjdem tady tím parčíkem, štěstí, všichni na nás čuměj, sme totiž šťastný a hezký. Dál ta představa neni, stačí mi jen dotek jeho ruky a to štěstí. Mám několik variací těchhle šťastnejch chvil: jízda vlakem, hlava v otevřeným okně, vlajou mi vlasy, Robert stojí za mnou a objímá mě. Jdeme na večeři s Lindou a tím jejím Mistrem vejtahou, a Robert je zábavnej a vtipnej, a já se mám. Domů, čtu, Havlíček — Ta třetí, četla sem od něj lepší věci, ale pořád je to on, baví, a venku křičej děti na hřišti, až mě ten zvuk uspí. Probudim se v sedum, ven, že koupit kolu, dám si cígo. Je teplej večer, ve vzduchu ještě léto, stmívá se, smutná chvíle dne, ať už je zítra, ať už ho vidim, vida, i takhle se dá těšit do práce. Večeře ponurá, večer už nikdo nemá chuť mluvit, Kájina empétrojka šumí, rodiče zprávy, já Havlíčka. Už u sebe, když přijde brácha. Nevylezu, on sem taky za mnou nepřijde. Karolíno, Kuba je tu, křičí máma, vylezu, já čau, on čau, zalezu. Určitě si přišel pro nějaký jídlo. Prej že žije sám. A pak si sem nosí prádlo. Prej že má rozbitou pračku. Hra na dospělýho. Blbec.

NAKLADATELSTVÍ HOST Vydává kvalitní českou prózu a poezii, překladovou beletrii, detektivní romány, thrillery, literární teorii a naučnou literaturu. Bestsellery se staly krimi romány Stiega Larssona a Larse Keplera, ale i knihy českých autorů Jana Balabána, Petry Soukupové a Kateřiny Tučkové. Fenoménem jsou také sbírky básní J. H. Krchovského.

63

smiles. But I don’t have to do any of that, I don’t smile at anyone, just Robert, and I’m smiling now just thinking about him. Mum notices and scowls at me, it’s probably forbidden in old folks’ homes. A third old lady hobbles in, with what’s probably her family, two people, they look a lot older than my parents. But how about this? The woman knows my mum from the village, everyone knows everyone in the country, and it turns out the woman is younger, but she’s broad in the beam and wearing a blouse from the eighties. You can tell straight away if someone’s from the town. I head off outside. Avoiding K. I sit down by the fountain, which is driedup and full of rubbish. I daydream that Robert is going with me to see Grandma, we’re in his car, he might even let me drive once we’re off the motorway, we’re walking through this little park, the joy of it, everyone’s gawping at us because we’re happy and good-looking. The daydream stops there, the touch of his hand and the joy are enough. I’ve got a few versions of this joyous moment: a train ride, my head at the open window, my hair streaming in the wind, Robert behind me with his arms around me. Going out for dinner with Linda and her Mister Boastful, Robert being entertaining and funny, me all aglow. We’re back home now and I’m reading Havlíček. The Third One. I’ve read better stuff by him, but you can still tell it’s him, I’m enjoying it. Outside the kids in the playground are screaming and the sound puts me to sleep. It’s seven when I wake up. I say I’m going out to get myself a Coke and I have a ciggy. It’s a warm evening with summer still in the air, it’s getting dark, a sad time of day, let it be tomorrow so I can see him again, a good way of making myself look forward to work, eh? Evening’s a dismal time, by evening no one feels like talking, the murmur of Karolína’s MP3, my parents have the news, I have Havlíček. By the time my brother arrives I’m in my room, where I stay, because he could come to me if he wanted. Karolína! Jakub’s here! Mum yells, and then I do come out. Hi, I say, hi, he says, then back to my room. I bet he came for food. Lives on his own, apparently. But brings his washing here. His washing machine’s broken, apparently. Playing at being an adult. Idiot.

HOST Host is a publisher of high-quality Czech prose and poetry, fiction in translation, crime novels, thrillers, literary theory and educational literature. Its bestsellers include the crime novels of Stieg Larsson and Lars Kepler and works by the Czech authors Jan Balabán, Petra Soukupová and Kateřina Tučková. Host also publishes the remarkable poetry of J. H. Krchovský.

PETRA SOUKUPOVÁ (b. 1982) is a graduate in Screenwriting and Dramaturgy from the Academy of Performing Arts in Prague (FAMU). Her first novel K moři/To the Seaside was awarded the Jiří Orten Prize and nominated for the Josef Škvorecký Prize and the Magnesia Litera Prize. Zmizet – which comprises three stories – was also nominated for the Josef Škvorecký Prize; in 2010 it was named Book of the Year at the Magnesia Litera awards. She has worked as a screenwriter on the sitcom Comeback and is now a script editor on the TV series Ulice/ The Street. Books by Petra Soukupová are currently being translated into three languages – Italian, Polish and Slovenian. For more about the author, go to: www.petra-soukupova.cz.


| Ž IV O T N Í S T Y L | L I F E S T Y L E Text Lucie Kettnerová Foto archiv Centra Paraple, Profimedia

Zahrajte si golf a pomozte vozíčkářům Play golf and help the disabled Každý rok přibývá následkem úrazů

Every year 250 people are consigned to

a onemocnění asi 250 lidí upoutaných na vozík.

a wheelchair by injuries and diseases. Paraple

Centrum Paraple jim pomáhá tuto krizovou životní

Centre is here to help them overcome this crisis,

situaci zvládnout, získat znovu samostatnost

regain their self-reliance and independence and

a vrátit se k jejich koníčkům a rodině. A vy můžete

return to their families and hobbies. Now you

tomuto centru pomoci sehnat na to všechno peníze

have the chance to help this centre raise money

a ještě si přitom protáhnout tělo na greenu.

while enjoying a round of golf.

M

nožství členitých bunkerů, volně rostoucí traviny v tvrdých rafech, které kontrastují s širokými drahami bez klasických semiroughů. Linksový charakter hřiště. To jsou hlavní atributy Golf Resortu Kunětická Hora, pod nímž je podepsán špičkový 64

L

ots of bunkers, wild grasses in the thick rough sharply contrasting with the broad fairways with no standard semi-roughs: these are the main attributes of the Kunětická Hora links golf course designed by Graham Marsh. This course will host the fourth year of


| Ž IV O T N Í S T Y L | L I F E S T Y L E

architekt Graham Marsh. Právě toto hřiště hostí v pořadí už čtvrtý ročník charitativního golfového turnaje Golf pro Paraple, nad nímž záštitu převzal Marek Eben. Chcete-li si výborně zahrát, a navíc pomoci lidem, kteří to opravdu potřebují, vytáhněte své bagy a vyrazte v neděli 15. dubna do Golf Resortu Kunětická Hora. Hraje se bez úpravy handicapu systémem „texas scramble“. Těšíme se na setkání s vámi třetí dubnovou neděli. Celý výtěžek turnaje bude využit k finančnímu zajištění provozu Centra Paraple, které pomáhá lidem s poškozením míchy. V roce 2011 se povedlo i díky podpoře široké veřejnosti dostavět novou budovu a rozšířené Centrum Paraple nyní zvládne obsloužit i 29 klientů denně. V průběhu minulého roku posloužily sociálně rehabilitační, sportovní či vzdělávací programy asi 400 vozíčkářů, další využívali poradenské služby. Ročně pomůže Paraple asi 1400 vozíčkářů a jejich rodinám. Silnou oporu má Centrum Paraple ve Zdeňku Svěrákovi, který je prezidentem správní rady a stál už u samotného zrodu centra. Více informací o pomoci lidem na vozíku najdete na www.paraple.cz.

a charity golf tournament called Golf for Paraple, held under the patronage of TV personality Marek Eben. If you want to enjoy a nice round of golf while helping people in real need, prepare your golf bags and come to Golf Resort Kunětická Hora on Sunday April 15. The game format will be Texas Scramble with no handicap adjustments. We look forward to meeting you on the third Sunday in April. The money raised by the tournament will go to Paraple Centre, a centre which aims to help people with spinal cord injuries. Thanks to public donations, the Centre was enlarged with a new building in 2011 and it can now help as many as 29 clients a day. Last year approximately 400 wheelchair users were assisted by the Centre’s social rehabilitation, sport or education programmes; others took advantage of its consultation services. Paraple helps around 1,400 wheelchair users and their families every year. Ever since its beginnings the Centre has enjoyed the valuable support of actor Zdeněk Svěrák, who is the president of the board of directors. For more information on how to help wheelchair users go to www.paraple.cz.

V ROCE 2011 SE POVEDLO I DÍKY FINANČNÍM PŘÍSPĚVKŮM PARTNERŮ V CENTRU PARAPLE: ŇSURGORXĪLWVRFL£OQÝ rehabilitační pobyty ŇQRYÝNOLHQWğPSRVN\WRvat respitní péči ŇY\EXGRYDWQRYRXSRVLlovnu pro vozíčkáře ŇUR]ĕ¯čLWSURJUDP\ zaměřující se na vozíčkáře-rodiče, zdravý životní styl a volnočasové aktivity ŇY\EDYLWSRϯWDÏRYRX učebnu a nabídnout více PC kurzů s novými tématy ◀ Členové loňského vítězného týmu: zleva Darina Muchová, Marek Eben, Kryštof Mucha (výkonný ředitel MFF Karlovy Vary), Adam Kaněra. Members of last year’s winning team (from left): Darina Muchová, Marek Eben, Kryštof Mucha (executive director of the Karlovy Vary IFF), Adam Kaněra.

ZAKOUPENÍM 1 FLIGHTU V HODNOTĚ 35 000 KČ ZÍSKÁTE:

ONE FLIGHT FOR CZK 35,000 INCLUDES:

Ň 4 místa pro hráče Ň 2 místa v golfové akademii pro nehrající Ň prostor pro prezentaci na hřišti Ň certifikát podepsaný Markem Ebenem Ň možnost využít při firemní komunikaci značku

Ņ 4 player fees Ņ golf academy places for 2 non-players Ņ the chance to promote your company on the golf course Ņ a certificate signed by Marek Eben Ņ Paraple Centre Ally brand for use in your corpora-

Spojenec Centra Paraple Ň fotodokumentaci z akce, kterou můžete použít

te promotion Ņ photographs taken during the event can be used

k prezentaci společenské odpovědnosti své firmy Ň program pro nehrající doprovod – tenis či wellness, pro vaše děti bude zajištěno hlídání

to promote your CSR Ņ programme for non-players – tennis, wellness; babysitting and childcare for your children

65

THANKS TO ITS PARTNERS’ FINANCIAL GENEROSITY, IN 2011 THE CENTRE MANAGED TO: ŇH[WHQGWKHGXUDWLRQRI social-rehabilitation stays ŇODXQFKQHZUHVSLWHFDUH programmes ŇRSHQQHZJ\PIRU wheelchair users ŇH[WHQGSURJUDPPHVIRU wheelchair users who are parents, well-being and free-time activities ŇHTXLSWKH3&FODVVURRP and offer more PC courses on new topics


| Ž IV O T N Í S T Y L | L I F E S T Y L E

Vlastní časopisy se firmám vyplatí Business magazines pay off Proč společnosti jako Vodafone, ČEZ, Volvo

Why do companies like Vodafone, ČEZ, Volvo

nebo třeba Česká pojišťovna investují peníze

or the Česká pojišťovna insurance firm invest

do vydávání firemních magazínů? Přináší jim to

money in publishing corporate magazines? Does it

nějaký užitek, nebo je to jen rozmar pana

bring them any benefits, or is it just a whim of

generálního, který rád píše editorialy a chlubí se

some CEO who likes to write editorials so he can

doma manželce svou fotkou v časopise?

boast to his wife at home about having his photo

Výzkum, který proběhl ve Velké Británii, ukázal

in a magazine? Research conducted in the United

že firemní magazíny fungují. Možná dokonce

Kingdom shows that corporate magazines really

lépe, než si uměli představit i jejich vydavatelé.

do work. Maybe even better than their own publishers imagine.

66


| Ž IV O T N Í S T Y L | L I F E S T Y L E

Z

adavatelem výzkumu byla Asociace vydavatelských agentur APA (www.apa.co.uk) a Direct marekting asociace. Nezávislá agentura Millward Brown zkoumala pomocí interview vzorek tří set respondentů pro každý jednotlivý firemní titul, přičemž dvě stě respondentů dostalo firemní magazín předem a sto nikoli. Celkově agentura vyzpovídala za deset měsíců zhruba čtyři tisíce lidí a zjistila následující skutečnosti.

T

he research was commissioned by the Association of Publishing Agencies, or APA (www.apa.co.uk), and the Direct Marketing Association. Millward Brown, an independent agency, interviewed a sample of 300 respondents for each individual company title. 200 respondents received the company magazine in advance and 100 did not. Altogether, in the course of ten months the agency surveyed approximately 4,000 people and found out the following facts.

PĚTADVACET MINUT NENÍ VŮBEC MÁLO

TWENTY-FIVE MINUTES IS NOT SO LITTLE AT ALL

Výzkum APA Adventage study potvrdil, že lidé čtou firemní magazín více než 25 minut (jeden titul, jedno číslo). Srovnejme to například s délkou třicetivteřinového spotu v televizi nebo s osmi sekundami, jež průměrně věnují billboardu. Čtvrtina zákazníků se k danému číslu magazínu vrací více než třikrát a skoro tři čtvrtiny si nechávají magazín více než týden. Přes 57 % čtenářů přečte více než polovinu firemního magazínu. Více informací na www.25minutes.co.uk. SMÝŠLENÍ ZÁKAZNÍKŮ O FIRMĚ SE ZLEPŠILO

The APA Advantage study research confirmed that people spent more than 25 minutes reading the business magazine (one title, one issue). Let’s compare that, for example, with the length of a thirty-second spot on TV or the eight seconds that are on average devoted to a billboard. A quarter of customers come back to the given issue of the magazine more than three times and almost three quarters of them keep the magazine for more than a week. Over 57% of readers read more than half the business magazine. More information at www.25minutes.co.uk.

Na otázku, zda považují svého poskytovatele širokopásmového připojení, firmu Wanadoo, za lídra ve svém oboru, odpovědělo kladně o 12 % čtenářů jejího firemního magazínu více než nečtenářů. Na otázku, zda považují Londýnský dopravní podnik za moderní, odpovědělo ano o 22 % více čtenářů magazínu Tube než nečtenářů tohoto časopisu.

When asked whether they consider their broadband provider, Wanadoo, a leader in its field, the number of readers of its business magazine who answered positively was 12% higher than that of the non-readers. When asked whether they consider the London transport com-

67

CUSTOMERS’ OPINION OF THE COMPANY IMPROVED


| Ž IV O T N Í S T Y L | L I F E S T Y L E

VÝROBEK PODPOROVANÝ FIREMNÍM MAGAZÍNEM SE VÍC PRODÁVAL

Čtenáři utrácejí v průměru o 8 % více při nákupu u vydavatele magazínu za jeho zboží, a dokonce o 21 % více v případě maloobchodu. Pokud jste majitelem maloobchodního řetězce vydávajícího firemní magazín s nákladem milion kusů, pak vám může takový magazín generovat zvýšení obratu o 1,65 mi lionu liber novými zákazníky a 495 000 liber zákazníky současnými. ČTYŘI PROCENTA ČTENÁŘŮ ZAREAGUJÍ

Jestliže 100 000 vašich zákazníků dostane dnes ráno své vydání firemního magazínu, 4000 z nich si ještě ten večer koupí váš výrobek nebo službu. Díky prostoru, který firemní magazín poskytuje, můžete detailně prezentovat všechny benefity svého výrobku, což u televizního spotu nebo direct mailu nepřipadá v úvahu. V souladu se studií 44 % zákazníků reaguje na sdělení obsažené ve firemním magazínu, a 4 % z nich dokonce tentýž den. Ve srovnání s 3–10 % u direct mailu jde o velký úspěch. ▴ První firemní magazín připravil Martin Vymětal pro společnost Aral již v roce 1998. The first company magazine was put together by Martin Vymětal for Aral as early as 1998.

FIREMNÍ MAGAZÍN CÍLÍ NA VŠECHNY VĚKOVÉ I SOCIÁLNÍ SKUPINY

Zákaznické magazíny jsou jednoduše nejpopulárnější formou přímé komunikace mezi všemi ostatními médii. Zákazníci je preferují více než direct marketing a telemarketing – jen 8 % označilo firemní magazín za obtěžující, na rozdíl od direct mailu (20 %) a telemarketingu (80 %). Díky své tradiční podobě je magazín přístupný všem věkovým skupinám (srovnejte s interentem), napříč vzděláním a sociálním statusem.

68

pany modern, the number of readers of the magazine Tube who answered yes was 22% higher than of those who did not read it. PRODUCT SUPPORTED BY A COMPANY MAGAZINE SOLD BETTER

Readers spend on average 8% more when purchasing goods from the publisher of the magazine, and the increase stands at 21% in the case of the retail market. If you are the owner of a retail chain that publishes its company magazine with a print-run of a million copies, the magazine can help you generate an increase in sales of GBP 1.65 million to new customers and 495,000 to existing customers. FOUR PER CENT OF READERS RESPOND

If 100,000 of your customers receive their issue of a company magazine in the morning, 4,000 of them will purchase your product or service by the evening of the same day. Thanks to its scope, a company magazine can present all the benefits of your product in detail. According to the study, 44% of customers react to the message included in a company magazine and 4% of them even react that very same day. Compared with the 3–10% direct mailing rate, this is a great success. COMPANY MAGAZINES TARGET ALL AGES AND SOCIAL GROUPS

Customer magazines are simply the most popular form of direct communication among all the other media. Customers prefer them to direct marketing and telemarketing. Thanks to its traditional form, a magazine is accessible to all age groups (compare that to the internet), and across educational and social status lines.

ČECHY VS. BRITÁNIE

CZECH REPUBLIC VS. BRITAIN

Podle Martina Vymětala, obchodního ředitele největšího českého vydavatelství firem ních magazínů Boomerang Publishing (www.bpublishing.cz), jsou výsledky výzkumu agentury Millward Brown v zásadě přenositelné i na české čtenáře. „ Neřekl bych, že se reak ce čtenářů firemních magazínů v Č R a ve Velké Británii nějak výrazně liší. Rozdíl je spíše v pod mínkách, za jakých vydavatelství pracují. V  Británii si mohou dovolit vydávat magazín, jehož

According to Martin Vymětal, the business director of Boomerang Publishing (www.bpublishing.cz), the largest Czech publisher of company magazines, the results of the study conducted by the Millward Brown agency are in principle transferable to Czech readers. “I wouldn’t say that the reaction of readers of compa ny magazines in the Czech Republic and Great Britain differs much. The difference is rather in the con ditions under which the publishing houses work. In Britain they can afford to publish a magazine that

tým tvoří více než dvacet lidí, z převážné části editorů a grafiků. Z toho plyne, že jeden firem -

is put together by a team of more than 20 people, mostly editors and graphic designers. This means

ní titul může být tvořený až deseti agenturní mi editory. V Čechách spíš dělá jeden editor deset titulů.“

that one company title can be put together by up to ten agency editors. In the Czech Republic, it is more like one editor who works on ten titles.”


SPORTOVNÍ SÁZENÍ - KASINO - HRY - POKER

BO

NU

Z S I S AJ I ST Ě TE P O S 2 .50 RTOVNÍ 0

KČ!

RYCHLE SÁZEJTE!

me.com! o h ta te b a te si hned n Fotbal: Vsaď


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

Nestyďte se za úsměv Don’t be embarassed to smile Důkladně si zuby čistíte, používáte zubní nit,

Do you brush your teeth thoroughly, use dental

mezizubní kartáčky i ústní vodu. I tak vám ale

floss, interdental toothbrushes and mouth wash and

zubař vždy najde kaz a úsměv vám kazí zubní

yet your dentist always finds a cavity and your smile

kámen či pigmentové skvrnky od nápojů?

is ruined by tartar or pigment stains caused by

Připadá vám, že zuby nejsou rovné a dokonalé?

drinks? Do you feel your teeth are not straight

Co s tím? říkáte si. My vám přinášíme řešení,

enough and far from perfect? What can you do about

jak mít opravdu krásné zuby!

it? Here is your solution for a truly pretty smile!

„P

ro krásné zuby je nejdůležitější prevence. Doporučuji preventivní vyšetření u zubního lékaře jedenkrát za půl až tři čtvrtě roku. První, takzvané vstupní vyšetření stojí na naší klinice sedm set až tisíc korun u lékařů, kteří nemají smlouvu s pojišťovnami. Pokud si vyberete lékaře, který se zdravotními pojišťovnami spolupracuje, zaplatíte pouze poplatek třicet korun,“ popisuje základní pravidlo pro udržení zdravého chrupu MUDr. Jan Procházka, vedoucí lékař ERPET MEDICAL CENTRA. O dentální hygienistce jste už možná slyšeli, ale už jste u ní byli? Mnozí z nás se domnívají, že náplní práce zubní hygienistky je kontrola stavu pacientova chrupu a doporučení nejvhodnějšího čištění. To je sice pravda, nicméně je to právě ona, kdo se stará o odstraňování zubního kamene ultrazvukem a odstranění pigmentací způsobených barevný70

“P

revention is the key to beautiful teeth. I recommend regular visits to your dentist, at least once every six to nine months. The initial examination costs CZK 700 if performed by non-contracted dentists. Should you choose a contracted dentist, you only pay a 30 CZK fee,” Jan Procházka DMD, the chief dentist at ERPET MEDICAL CENTRE, describes the best way to keep your teeth healthy. You may have heard about dental hygiene, but have you ever had it done? Many think that dental hygienist’s main task is to check the current state of your teeth and recommend the most efficient way of brushing. That might be partially true; however, a hygienist also uses ultrasound to remove tartar and sands off or polishes off pigmentation stains caused by smoking or strong-col-


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

mi nápoji a kouřením pomocí pískování nebo lešticí pastou. Stomatologové doporučují návštěvu dentální hygienistky dvakrát ročně. Ošetření není bolestivé, trvá zhruba šedesát až devadesát minut a cena se pohybuje od 1200 do 1700 Kč. Stydíte-li se od srdce zasmát, protože se nepyšníte právě nejrovnějším chrupem, nikdy není pozdě s tím něco dělat. Většina vad chrupu se podle odborníků dá odstranit rovnátky. „První návštěvou u ortodontisty je konzultace, kde je posouzena vada, nastíněn pravděpodobný postup, vhodný věk k začátku terapie a klient je seznámen s průběhem terapie, nutnou péčí o aparát a dalšími vlivy. Tato konzultace u nás stojí čtyři sta padesát korun,“ říká MUDr. Štěpán Slezáček, ortodontista. „V případě, že se klient rozhodne pro léčbu, následuje vstupní vyšetření, kdy je důkladně vyšetřen, vyfocen, jsou zhotoveny otisky jeho chrupu a většinou dva rentgenové snímky. Po analýze modelů a rentgenu zhotoví ortodontista léčebný plán, často i několik variant, které s klientem probere a společně vyberou tu, která nejvíce vyhovuje daným požadavkům,“ vysvětluje MUDr. Štěpán Slezáček. Pokud máte problém se zabarvením zubní skloviny a nemáte krásné zuby ani po dentální hygieně, přichází na řadu bělení zubů. To je vhodné pro zdravé zuby, které nemají neléčené zubní kazy, korunky, fazety apod. „Před bělením je nutná konzultace a vyšetření u stomatologa a doporučuje se i dentální hygiena. Poté je bělení účinnější,“ seznamuje nás s touto problematikou MUDr. Miloslav Kubíček, zástupce vedoucího lékaře v ERPET MEDICAL CENTRU. Domácí bělení představuje nejjednodušší možnou metodu bělení zubů. Pacientovi se dle otisků zubů zhotoví pryžové aplikátory, které přesně kopírují zuby, do nichž si nanáší bělicí gel. Cena za sadu dvou pryžových aplikátorů je zhruba 2700 Kč. Cena za jeden aplikátor bělicího gelu (karbamid peroxid 10–15 %) je kolem 300Kč. Tento gel odbarvuje pigmenty usazené v zubu, nepůsobí mechanicky na zubní sklovinu, ale komplexně na celý zub. Používá se dvakrát denně zhruba 2–3 týdny. Ordinační bělení je rychlejší způsob, při kterém lékař nanese koncentrovaný peroxid (až 40 %) na zuby a poté může být aktivován pomocí plazma lampy nebo pomocí laseru. Je nutné setrvat zhruba hodinu a půl v ordinaci zubního lékaře a z tohoto důvodu jde o dražší způsob bělení (od 6200Kč – metoda Opalescence – až po 11 000Kč – metodaBriteSmile). Na přední zuby, které jsou probarvené, opotřebované věkem, křivé, s ulomeným růžkem či s nepěknými mezerami, můžeme nalepit keramické fasety, tedy destičky z keramiky o síle 0,5 až 1 mm. Na zub se lepí speciální pryskyřicí, výsledkem jsou nové krásné zuby, na kterých fasety pevně drží a se kterými můžete bez obav kousat. Navíc fasety s věkem nežloutnou a také zubní plak, který každý den odstraňujete při čištění zubů, na nich ulpívá méně. Cena za aplikaci jedné keramické fasety je 8000– 9000 Kč. 71

oured drinks. Dentists recommend seeing a dental hygienist twice a year. The procedure is not painful, takes approximately 60–90 minutes and costs between CZK 1200 and 1700. Are you ashamed to laugh out loud because you cannot boast the straightest of smiles? It is never too late to start doing something about it. Most teeth impairments can be removed with braces. “At the first visit your orthodontist provides consultation, assesses the impairment and suggests the most probable procedure and the appropriate age in which to start. A therapy, necessary care and other effects are outlined to the client. Such consultation at our centre costs CZK 450,” says orthodontist Štěpán Sedláček. “If the client decides to proceed with the therapy, an initial examination follows, during which the clients is examined, photographed, and dental imprints and usually two ex-rays are made. After analysing the imprints and ex-rays, the orthodontist suggests one or often more therapy plans, discusses his ideas with the patient and together they choose the most appropriate one,” explains Sedláček. If you are unhappy with discoloured tooth enamel and your teeth do not look pretty even after a visit to a dental hygienist, you can choose tooth whitening, only appropriate for healthy teeth without uncured cavities, crowns, facets, etc. “Before whitening, thorough consultations and examinations are necessary and dental hygiene is recommended as it boosts the results,” says Miloslav Kubíček DMD, the deputy head doctor in ERPET MEDICAL CENTRE. Home teeth-whitening is the easiest way to bleach your teeth. Based on his teeth imprints, the patient is provided with well-fitting rubber applicators for bleaching gel application. Two rubber applicators cost approximately CZK 2700. One tube of bleaching gel (carbamide peroxide 10–15%) costs around CZK 300. This gel bleaches the tooth pigmentation and, as opposed to only treating the enamel, treats the whole tooth. It is used twice a day for 2–3 weeks. Dentist supervised treatment is a faster procedure during which the dentist applies a highly-concentrated (40%) peroxide to the teeth and activates it using plasma lamp or laser. As it takes about 1.5 hours at the dentist’s office, the procedure is more expensive (from CZK 6,200 forOpalescence to CZK 11,000 forBriteSmile). For discoloured, stain-aged, crooked front teeth with missing tip or unpleasant gaps between them we can use porcelain laminates, i.e. ultra-thin (0,5–1mm) veneers. They are applied to the teeth with a special resin to firmly hold the layer, so that patients do not need to worry while chewing. The procedure results in beautiful teeth. Moreover, veneers do not discolour and also are less inclined to collect plaque, which you remove daily when brushing your teeth. One veneer costs CZK 8,000–9,000.

ERPET MEDICAL CENTRUM Pštrossova 10 110 00 Praha 1 Tel: +420 221 595 000 Pohotovost – tel.: +420 724 511 547 e-mail: recepce@medical.erpet.cz www.erpetmedical.cz


| Ž IV O T N Í S T Y L | L I F E S T Y L E Text Irena Valentová Foto archiv Českých aerolinií

Golf pod arabským sluncem Golf under the Arabian sun Bojíte se, že vám stejně jako loni polovina

Are you worried that you might, just as last

golfové sezony proprší? Na rozmary

year, miss half of the golf season because of rain?

středoevropského počasí vyzrajete, když se

You will outsmart the vagaries of the Central

přímou linkou Českých aerolinií vydáte za

European weather if you take a direct flight

jedinečným golfovým zážitkem do exotického

offered by Czech Airlines and set out for a unique

prostředí Abú Dhabi ve Spojených arabských

golfing experience in the exotic environment of

emirátech.

Abu Dhabi in the United Arab Emirates.

V

A

šechna zdejší hřiště patří mezi světovou špičku! Mezi šesti resorty, které se v Abú Dhabi nacházejí, nechybí taková hřiště, jako jsou Abu Dhabi Golf Club, který letos již posedmé v řadě hostil HSBC golfový turnaj evropské PGA, linksové hřiště Yas Links Abu Dhabi nebo Saadiyat Beach Golf Club.

ll the local courses belong to the world’s best! Among the six resorts located in Abu Dhabi, there are courses such as Abu Dhabi Golf Club, which this year hosted – for the seventh time in a row – the HSBC golf tournament of the European PGA, the links course Yas Links Abu Dhabi or Saadiyat Beach Golf Club.

PERSKÝ ZÁLIV – JEDINEČNÁ KULISA PRO VAŠI HRU

THE PERSIAN GULF – A UNIQUE BACKDROP FOR YOUR GAME

Pokud se do Abú Dhabi za golfem vydáte, byla by rozhodně chyba nenavštívit i klub Yas Links, první linksové hřiště na Středním východě. Toto hřiště drží ale i jiné prvenství. Je to první hřiště, které navrho-

Should you set out for Abu Dhabi and its golfing scene, it would definitely be a mistake not to visit Yas Links, the first Links golf course in the Middle East. However, this course holds a number of other firsts too. It was the first

72


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

val Kyle Philipps, přední světový architekt golfových hřišť. Výhled na Perský záliv při hře na 18jamkovém hřišti se nedá dost dobře popsat, tuhle atmosféru je potřeba zažít. A pokud si na samotné hřiště netroufnete, můžete vyzkoušet alespoň místní 9jamkovou akademii.

course designed by Kyle Phillips, the foremost world architect of golf courses. The view over the Persian Gulf while playing on an 18-hole course is really impossible to describe, you have to experience it yourself. And if you do not feel up to the course itself, you can at least try the local 9-hole academy.

PÍSEK, KAM SE PODÍVÁŠ

SAND WHEREVER YOU LOOK

Také Saadiyat Beach Golf Club skýtá nezapomentulený golfový zážitek, ale ze zcela jiného důvodu. Hřiště postavené podle návrhu samotného velkého Garyho Playera se pyšní řadou originalit a charakterizuje je netradiční design golfových jamek. Postavit se 67 bunkerům, které se zde nacházejí, je výzvou i pro zkušené hráče golfu. Originální, tedy alespoň na místní poměry, je i nápojový lístek v klubové restauraci. I přestože jsou Emiráty známé svým konzervativním přístupem k alkoholickým nápojům, bude na vás po hře čekat vychlazená plzeň!

Saadiyat Beach Club offers an unforgettable golfing experience as well, but for an entirely different reason. The golf course, built according to a design by the great Gary Player himself, boasts a number of originalities and is characterized by a non-traditional, innovative design of the golf holes. To stand up to the 67 bunkers you will find there is a great challenge even for experienced golfers. The drinks menu in the club restaurant is original too, at least by local standards. Even though the Emirates are known for a conservative approach to alcoholic beverages, after a game you will have a chilled Pilsener waiting for you!

V POHODLÍ ZA SLUNCEM A GOLFEM

GOING AFTER SUN AND GOLF, IN COMFORT

V Abú Dhabi panují od listopadu do května příjemné letní teploty. Nyní je tedy ideální čas vydat se do těchto míst třeba na prodloužený víkend. Vaši cestu za golfem vám na palubě Českých aerolinií v Business třídě zpříjemní prvotřídní menu, které sestavil přední český šéfkuchař Marek Fichtner, jehož umění ocenili i členové královské rodiny v Saúdské Arábii. Let do golfového ráje vám zkrátí rozsáhlá nabídka filmů a hudby v iPadech, které jsou v Business třídě dostupné. Na své si přijdou také cestující v Economy třídě, kde jsou v rámci palubního servisu podávány pokrmy teplé i studené kuchyně. V obou třídách nechybí neomezený výběr alkoholických a nealkoholických nápojů ani široký výběr českých a zahraničních deníků a týdeníků.

Between November and May, Abu Dhabi offers pleasant summer temperatures. Now is therefore the time to set out for this place, if just for an extended weekend. On board of a Czech Airlines flight, your quest for golf will be much enhanced by the first-class menu put together by a leading Czech chef Marek Fichtner. His culinary arts were already appreciated by members of the royal family of Saudi Arabia. To while away your flight to the golfing paradise, you can make use of the extensive offer of films and music on iPads that are available in the Business class. The Economy class travellers will also not miss out, as the on board service includes both hot and cold meals. Both classes do not lack an unlimited choice of alcoholic and non-alcoholic beverages, as well as a wide choice of Czech and international dailies and weeklies.

73

V období letního letového řádu nabízejí České aerolinie do Abú Dhabi spojení čtyřikrát týdně, vždy v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v neděli. Cestující v Business třídě si mohou odbavit dvě zavazadla, z nichž jedno může představovat sportovní vybavení, tedy i golfový bag. Navíc si mohou s sebou na palubu vzít kabinové zavazadlo o hmotnosti 12 kilogramů. V Economy třídě si mohou cestující odbavit jedno zavazadlo, což může být i sportovní vybavení, na palubu si následně mohou vzít kabinové zavazadlo o hmotnosti 8 kilogramů. During summer flight schedule season, Czech Airlines offer four connections to Abu Dhabi per week, every Monday, Wednesday, Thursday and Sunday. Business Class passengers can check in two pieces of luggage, one of which can be sports equipment, i.e. a golf bag. Furthermore, passengers can also take cabin luggage on board, of no more than 12 kilograms. In the Economy class, passengers can check in one piece of luggage, including sports equipment, and on board they can take cabin luggage weighing up to 8 kilograms.


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE Text Ondřej Šejnoha Foto Archiv Martina Šonky

Smoke On! Martina Šonky Smoke On! with Martin Šonka Martin Šonka, český letecký akrobat

Martin Šonka, a Czech aerobatic pilot

v královské kategorii Unlimited, armádní pilot,

competing in the premier Unlimited category and

aktuálně úřadující vicemistr světa v prestižní

a military pilot, as well as the reigning world

Freestyle Unlimited kategorii, se jako jediný

vice-champion in the prestigious Freestyle

český letec zúčastnil závodu nejlepších

Unlimited category, was the only Czech to

leteckých akrobatů světové série Red Bull Air

participate in the Red Bull Air Race series. He was

Race. Také on si tak vyslechl již legendární

one of the pilots who have heard the now

povel ředitele závodu „ Smoke On!“, po němž

legendary command of the race director:

piloti vyrážejí do akce.

“Smoke On!”

74


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

Kdy nastal okamžik, který nasměroval Martina Šonku do kokpitů akrobatických a armádních speciálů? Myslím, že za ten zlomový okamžik lze s trochou nadsázky považovat již moji první návštěvu letiště. Coby pětiletého chlapce mě tam tehdy vzal táta, který je velkým fandou létání. Poprvé jsem usedl do kokpitu o dvanáct let později, kdy jsem si za ušetřené kapesné dopřál vyhlídkový let v kluzáku, který rozhodl o mém budoucím směřování. Jak složitá byla cesta až k superlicenci a následně sedačce pilota prestižního Red Bull Air Race v roce 2010? V roce 1997 jsem absolvoval základní kurz na kluzácích, v roce 1999 jsem přesedlal na motorové letouny. Vzdělání jsem absolvoval na Vojenské akademii v Brně, kde se mi vlastně splnil další sen, a připravil jsem se na dráhu armádního stíhacího letce na L-159 Alca. Pro sportovní kariéru byl zlomový rok 2004, kdy mi šéf reprezentačního družstva Stano Bajzík nabídl místo v reprezentačním kádru kategorie Advanced. V roce 2005 jsem se umístil v této kategorii na 14. místě na ME, v roce 2006 jsem se již kvalifikoval do královské třídy Unlimited, kde se mi otevřely brány k RBAR. Nejprve jako spolukomentátorovi Jiřího Hölzela na přenosech světové série RBAR 2007 a následně, počátkem roku 2009, jsem dostal od tehdejšího managementu RBAR pozvánku do tréninkových přípravných kempů. V závěru roku 2009 jsem byl vybrán jako nováček pro sezonu 2010, kterou jsem se speciálem Edge 540 zalétal na celkovém 11. místě se ziskem dvou bodů pro ČR. Váš cíl pro nadcházející sezonu 2012? Hlavně si dobře zalétat, potkat hodně fajn lidí, podělit se o radost z létání na speciálu Extra 300 SR s ostatními, a když přijde nějaký sportovní úspěch, bude to krásné, ale hlavně ve zdraví opět všechno přežít. 75

What was the impulse that caused Martin Šonka to climb into the cockpit of special acrobatic and military aircraft for the first time? I think the turning point came, with a bit of exaggeration, during my first visit to an airport. I was taken there as a five year old boy by my Dad, who is a great flying enthusiast. The first time I sat in a cockpit was twelve years later, when I treated myself to a sightseeing flight in a glider, using pocket money I had saved up. And that decided my future direction in life. How difficult was it to get a super-licence and subsequently take part in the prestigious Red Bull Air Race in 2010? In 1997 I took a basic course in flying gliders, and in 1999 I switched to planes with an engine. I studied at the Military Academy in Brno. There I made my other dream come true, as I trained for a career of a military fighter pilot in the L-159 Alca aircraft. The key year for my sporting career was 2004, when the boss of the national team Stano Bajzík offered me a place in the Advanced category. In 2005 I came 14th in this category in the European Championships. By 2006 I had qualified for the premier Unlimited class, which opened the gates to the RBAR for me, first as a co-commentator during broadcasts of the RBAR World Series in 2007 and then, in early 2009, the former management of RBAR invited me to attend the preparatory training camps. Towards the end of 2009 I was selected as a rookie for the 2010 season. Flying my Edge 540 special, I finished in 11th place overall and earned two points for the Czech Republic. What is your goal for the upcoming 2012 season? Mainly to enjoy flying, meet a lot of great people and share with others the joy that flying the Extra 300 SR brings – and if sporting success follows that would be wonderful, but the main thing is again to come through it all in good health.

NOVINKY PRŮBĚŽNĚ NA: www.martin-sonka.cz www.redbull.cz www.letecka-akrobacie.cz REGULAR NEWS UPDATES AT: www.martin-sonka.cz www.redbull.cz www.letecka-akrobacie.cz


| STŘÍPKY | NEWS

Letuškou na zkoušku Trying out to be a flight attendant Výcvikové středisko posádek letadel pořádá pětihodinový zážitkový seminář pro zájemce o povolání palubní průvodčí. Seznámíte se s výkonem jejich funkce, zdokonalíte se ve znalostech týkajících se letadel, meteorologie, bezpečnosti na palubě letadla i zdravovědy. Pod odborným vedením si vyzkoušíte použití defibrilátoru v praxi. Pomocí nouzového evakuačního zařízení Airbus 310 si natrénujete opuštětí „paluby letadla“. Obléknete si uniformu palubních průvodčí Českých aerolinií a v trenažéru letadla Airbus 320 si spolu s instruktorkou z řad palubních průvodčí vyzkoušíte, jak vypadá všeobecná péče o klienta, dozvíte se o vizážistice a uniformové kázni, sami se stanete členy posádky a vyzkoušíte si průběh servisu na palubě. The Air Crew Training Centre organizes five-hour seminars for people interested in the profession of flight attendant. You can become acquainted with what they really do, improve your knowledge of aircraft, meteorology, safety on board, as well as health and first aid issues. Under expert guidance you will try to use the defibrillator in practice. Thanks to the Airbus 310 emergency evacuation equipment, you can train leaving the board. You will put on the uniform of the Czech Airlines cabin crew and in the Airbus 320 simulator – with an instructor drawn from the ranks of actual flight attendants – you will learn about general care for clients, as well as beauty care and the rules on uniforms. You will become a member of the crew and experience for yourself all that on-board service involves.

Další letadlo v retro stylu Another aircraft in retro livery Koncem února 2012 prošlo další letadlo z flotily Českých aerolinií plánovanou změnou laku a převléklo se do historického kabátu. Boeing 737-500 s imatrikulací OK-XGC tak následoval svého sourozence představeného v listopadu 2011 a potěšil nejednoho příznivce starých letadel. Boeing OK-XGC nyní létá s designem „červených vousů“, které byly u Českých aerolinií používány od roku 1958. Červené livery následovalo na letadlech TU-104A po modrém období (1958) a jako nové livery na IL-14 (1957) a následně na IL-18 B (1960)/TU-124V (1964). Červená livery měla také své drobné modifikace ve tvaru, síle linkování a směrování perutí červeného křídla (rozdíl meziL-14 I a ostatními letadly).

76

At the end of February 2012, another plane from the Czech Airlines fleet underwent a planned change of appearance and was dressed in a historical coat. The Boeing 737-500 with the registration number OK-XGC thus followed its sibling that was introduced to the public in November 2011, to the delight of many fans of old aircraft. The OK-XGC Boeing now flies with the “red beard” design which was employed by Czech Airlines from 1958. The red livery on the TU-104A aircraft followed the so-called blue period (1958) and was used as a new livery on IL-14 (1957) and subsequently also on IL-18 B (1960)/TU-124V (1964) planes. The red livery also had minor modifications in terms of shape, strength of lines and the direction of the feathers of the red wing (differentiating the IL-14s from the other aircraft).


| STŘÍPKY | NEWS

Aktuality letního letového řádu News in the summer flight schedule Posilování letů do východních destinací, především do Ruska a klíčových trhů v tomto regionu, povede k dotvoření smysluplného transferového mostu mezi Východem a Západem. Takový je hlavní koncept páteřní sítě Českých aerolinií, kterou společnost plánuje v letošním roce dokončit. Celkem budou České aerolinie v letní sezoně 2012 samy operovat linky do 48 destinací v 31 zemích, což v maximálním týdnu představuje 432 zpátečních letů. Díky spolupráci s partnery bude ale celková nabídka mnohem širší. V nabídce společnosti se objeví více než 98 destinací v padesáti zemích. České aerolinie plánují do letového řádu zařadit další ruské destinace, dojde také k posílení frekvencí do Moskvy, Baku, Taškentu, Almaty či Lvova. Mezi západoevropskými destinacemi přibude například Ženeva, těšit se můžete také na Benátky. Increasing the number of flights to eastern destinations, particularly to Russia and key markets in this region, will lead to the completion of a useful bridge between the East and the West. That’s the main concept of the Czech Airlines’ backbone network the company plans to complete this year. In the summer season of 2012, Czech Airlines will operate flights to 48 destinations in 31 countries altogether, which in the busiest week means 432 return flights. However, by cooperating with partners the overall offer will be much broader. The company’s offer will thus feature more than 98 destinations in 50 countries. Czech Airlines is also planning to include other Russian destinations in its flight schedule. It will increase the frequencies to Moscow, Baku, Tashkent, Almaty or Lviv. Among the destinations in western Europe, places like Geneva will be added, and you can also look forward to visiting Venice.

Nové možnosti internetových stránek Českých aerolinií New possibilities on Czech Airlines’ web pages Abychom cestujícím co nejvíce zpříjemnili a zjednodušili hledání té „nej“ nabídky přímo pro ně, připravili jsme na www.czechairlines.com za posledních několik měsíců různé novinky. Mezi ně patří například oblíbená služba Garance nejnižší ceny nebo Plusgrade – aukce možnosti převedení z ekonomické třídy do třídy Business. On-line půjčení auta přímo na našich stránkách si již také našlo své příznivce a vzhledem k zajímavým cenám se jejich počet jistě rozros te. Neméně vítanou novinkou je zprovoznění regionálních stránek v polštině. Další praktická vylepšení a nové služby budou následovat. In order to make searching for the very best offer as pleasant and simple as possible for our customers, we have prepared some innovations at www.czechairlines.com in the past couple of months. These include, for example, the popular service of a Lowest Price Guarantee or Plusgrade – auctions for upgrades from Economy Class to Business Class. On-line car rental directly via the web site has also gained popularity and, considering the favourable prices, the numbers are sure to grow. Equally welcome was the launch of a new regional site in Polish. Other practical improvements and new services will follow. 77


V ĚR NOST NÍ PRO GR A M Y | LOYA LT Y PRO GR A MME S

THE OK PLUS FREQUENT FLYER PROGRAMME JEDINEČNÝ PROGRAM PLNÝ VÝHOD A ODMĚN

A UNIQUE PROGRAMME FULL OF ADVANTAGES AND REWARDS

Staňte se členem exkluzivního věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií a nechte se na svých cestách hýčkat.

Join the exclusive Czech Airlines OK Plus frequent flyer programme and allow yourself to be pampered whenever you travel.

ČLENSTVÍ V PROGRAMU VÁM PŘINÁŠÍ:

MEMBERSHIP OF THE PROGRAMME BRINGS YOU:

Ň Ň Ň Ň Ň

Ņ Ņ Ņ Ņ Ņ

Bonusové letenky do celého světa Lety ve třídě Business s letenkou třídy Economy Bezplatné nadváhy zavazadel Pronájmy vozů a pobyty v hotelech Zájezdy a spousty dalších výhod

Pro nejvěrnější členy jsou připraveny Stříbrná, Zlatá a Platinová karta OK Plus se spoustou nadstandardních výhod, které zpříjemní cestování. Více informací a přihlášku do programu OK Plus naleznete na www.okplus.cz nebo vám ji na vyžádání rád poskytne náš palubní personál.

Bonus tickets to the whole world Travel in Business Class with Economy Class ticket Complimentary excess baggage Car rental and hotel stay Holiday packages and plenty of other benefits

The most loyal members are presented with Silver, Gold and Platinum OK Plus cards with lots of above-standard advantages that make travel more comfortable. Find more information and the application form at www.ok-plus.com or our on-board personnel will be happy to provide it to you upon request.

NOVINKY A NABÍDKY OK PLUS

OK PLUS NEWS AND OFFERS

ZMĚNY V NAČÍTÁNÍ MIL A POSKYTOVÁNÍ UPGRADU DO TŘÍDY BUSINESS

CHANGES IN MILEAGE ACCRUAL AND PROVIDING A BUSINESS CLASS UPGRADE

Prohlédněte si již nyní nová nastavení platná pro lety od 25. 3. 2012, kdy dochází k úpravě procent mil, které se načítají za jednotlivé knihovací třídy a ke drobné změně ve složení knihovacích tříd s možností upgradu do třídy Business. Více informací o těchto a dalších změnách získáte ve svém profilu na www.okplus.cz v sekci Informace pro členy / Novinky.

OK PLUS CORPORATE VÝHODNÝ PROGRAM PRO FIRMY, KTERÉ VĚDÍ, JAK SNÍŽIT NÁKLADY Věrnostní program OK Plus Corporate Českých aerolinií nabízí i vaší firmě možnost úspory nákladů a spousty dalších. Létejte chytře a zřiďte si zdarma svůj Firemní účet na www.okpluscorporate.com.

78 | review

Check out new conditions for mileage accrual and the Business Class upgrade benefit which apply for flights from 25 March 2012, when the percentage of miles credited for particular booking classes is going to be updated. There will also be a slight change in the structure of booking classes allowing a possibility of the Business Class upgrade. More information about these and other changes can be found in your personal profile at www.ok-plus.com in Information for passengers / News section.

OK PLUS CORPORATE AN ADVANTAGEOUS PROGRAMME FOR COMPANIES THAT KNOW HOW TO CUT THEIR COSTS The Czech Airlines OK Plus Corporate loyalty programme offers your company the opportunity to reduce costs as well as plenty of other advantages. Fly smart and get your free Company account on www.okpluscorporate.com.


A magic formula for pleasant idleness: perfect treatment in a Czech spa! Get pampered, rejuvenate your body and mind, taste water from local mineral springs, enjoy wellness services and regain your strength. Let all your senses relax!


!"# $ %&'()#'*+, - ./% ) 0 ) !1%*!2 ) #'*+, - .$ #+' U ŽI T E Č N É IN FOR M AC E | USEFUL INFORM AT ION

3)4+5+67)3%)386!/5! V POHODĚ VE VZDUCHU | FIT TO FLY *#$)*+,)*29#':

N!.76?.*-03%0J@8*@M?.;*M5-*7-M!'H*3*9"?-9!I)*.*97@?(/*9787%$1 Několik snadných cviků vás osvěží a přispěje k pocitu pohody. Q*B)E*-?496)*)c)&@?-)-*@30*8)69*$7/*B))6*B?(*30%*&)B&)-8)%1 A few simple exercises can help you feel fit and refreshed.

NOHY

RAMENA

NOPQ*Q*=QRS

KOTNÍKY

KOLENA

CHODIDLA

Ob!ma rukama Oběma rukama obeobejm!te koleno a p"ijměte koleno a přitáhn!te ho k hrudi. táhněte ho ke hrudi. #$%&'()*+,*-)./0%1* Vydržte 15 sekund. 2/.343*-(56)*.76)07* Rukama stále koleno %&'()*3*078/*97436/* držte a nohu pomalu -9/-:te dol;. Vym!<te spusťte dolů. Vynohy, opakujte měňte nohy, opakujte %)-)(.&5(1 desetkrát.

2/@)*9767'()*%630!mi Ruce položte dlaněmi dol;*03*-()8031*23G dolů na stehna. 4)0$*.&/'()*%79"edu, Rameny kružte nahoru, dozadu dopředu, nahoru, a dol;1*=78$>*4/-H* dozadu a dolů. Pohyb být plynulý. N!kolikrát musí být plynulý. 793./I()*3*%J@8)I()* Několikrát opakujte p"i tom pomalu a praa dýchejte při tom videln!. pomalu a pravidelně.

T87%?%63*9767'()* Chodidla položte na zem a zatáhn!te na zem a zatáhněte b"?@871*=7436/*-)* břicho. Pomalu se p"edklo<te a rukama předkloňte a rukama -I)Ute po nohou sjeďte po nohou a natáhn!()*I)*3'* a natáhněte je až .*9&-(;m na noze. k prstům na noze. #*(V(7*9767W)*M$%&'()* V této poloze vydržte +,*-)./0%1 15 sekund.

Pomalu a praviPomalu a pravideln!*.&/'()*0787/* delně kružte nohou M*.7(0H./1*X)I9&M)* v kotníku. Nejprve 03*I)%0/*-(&30/* na jednu stranu a pak na druhou. Na a pak na druhou. .3'%7/*-(&30/*.&/'()* Na každou stranu +,*-)./0%1 kružte 15 sekund.

Ohn!te koleno, Ohněte koleno, zdvihn!te nohu a zazdvihněte nohu a zatn!()*-()8)00H*-M36$1* tněte stehenní svaly. X78$*M$-("H%)I()1* Nohy vystřídejte. F*.3'%7/*0787/* Každou nohou 793./I()*YZ.&5(*3'* opakujte 20krát až 30krát. 30krát.

Ob! paty op"ete Obě paty opřete 7*W)4*3*9&-($*\9?]ky o zem a špičky @87%?%)6*W%M?80!te chodidel zdvihněte @7*0)IMJ\)1*=3.* co nejvýše. Pak o zem op")()*\9?]ky o zem opřete špičky a zdvihn!()*@7*0)IG a zdvihněte co nejMJ\)*93($1 výše paty.

ANKLES

KNEES

FEET

=/(*>7(8*830%-* Put both hands around one knee and around one knee and &3?-)*?(*(7*$7/&*@8)-(1* raise it to your chest. A76%*B7&*+,*-)@70%-1* Hold for 15 seconds. C))9?0D*$7/&*830%-* Keeping your hands around your knee, around your knee, -67E6$*67E)&*$7/&* slowly lower your leg. 6)D1*FE?(@8*6)D-*30%* Switch legs and repeat &)9)3(*()0*(?4)-1 ten times.

=63@)*$7/&*830%-*70* Place your hands on $7/&*(8?D8-1*K&?0D* your thighs. Bring $7/&*-87/6%)&-*B7&G your shoulders forE3&%L*(8)0*/9L*(8)0* ward, then up, then >3@.E3&%*30%*%7E0* backward and down ?0*3*@?&@/63&*47(?701* in a circular motion. 2)9)3(*-)M)&36*(?4)-L* Repeat several times, D)0(6$1*K&)3(8)* gently. Breathe -67E6$*30%*)M)06$1 slowly and evenly.

Rotate your feet Rotate your feet -67E6$*30%*)M)06$* slowly and evenly ?0*3*@?&@6)*3&7/0%* in a circle around $7/&*30.6)-L*B?&-(*?0* your ankles, first in 70)*%?&)@(?70*30%* one direction and then the other, for then the other, for +,*-)@70%-*?0*)3@8* 15 seconds in each %?&)@(?701 direction.

K)0%*70)*.0))*30%* Bend one knee and &3?-)*$7/&*6)DL*()0G raise your leg, tens-?0D*(8)*4/-@6)-*7B* ing the muscles of your thigh. Alternate your thigh. Alternate 6)D-1*2)9)3(*YZ*(7* legs. Repeat 20 to [Z*(?4)-*E?(8*)3@8* 30 times with each leg. leg.

^?(8*>7(8*8))6-*70* With both heels on (8)*B677&L*&3?-)*$7/&* the floor, raise your (7)-*3-*8?D8*3-*$7/* toes as high as you @301*_8)0*9/(*$7/&* can. Then put your (7)-*30%*(8)*>366-*7B* toes and the balls of your feet on the floor your feet on the floor 30%*&3?-)*$7/&*8))6-1 and raise your heels.

NOHY

LEGS LEGS

RAMENA

SHOULDERS SHOULDERS

ZÁDA A PAŽE

KQTC*QXP* BACK AND ARMS ARMS

Place both feet flat on =63@)*>7(8*B))(*B63(*70* the floor and hold in the ground and hold your stomach. Bend ?0*$7/&*-(743@81*K)0%* slowly forward and -67E6$*B7&E3&%*30%* move your hands down 47M)*$7/&*830%-*7M)&* your legs toward your $7/&*6)D-*(7E3&%*$7/&* toes. Rest in this posi(7)-1*2)-(*?0*(8?-*97-?G tion for 15 seconds. (?70*B7&*+,*-)@70%-.

KOTNÍKY

ANKLES

BOJÍTE SE LÉTÁNÍ?

80 | review

FEET

AFRAID OF FLYING?

STRACH Z LÉTÁNÍ LZE PŘEKONAT!

THE FEAR OF FLYING CAN BE OVERCOME! Czech Airlines continues to hold specialized courses every two months in its Crew Training facility at Prague-Ruzyně Airport to enable you =`AaK JÍDLO A PITÍ enjoy X)-)Ute dlouho ve K!8)4*6)(/*-)*0)9"e-()I0V*9767W)1*=7G IH%)I()1*=?I()*87%0! FLYING WITHOUT FEAR vzbuU()*.&)M0H*7>!h M7%$*3*74)W()*9?(H* Ņ Seven hours of training by Czech Airlines profes(H4L*')*M-(30)()L* alkoholu, ]aje a kávy. sional pilots and cabin crew 9&7I%)()*-)*97*.3>?0! Po p"?-(50H*(3.*>/G Ņ Individual approach using latest training 3*9&7(580)()*-?*&/@)* dete ])&-(M!I\H1 technology a nohy.

LÉTÁNÍ BEZ STRACHU

!"#$"%&'()*$+,,---.

KNEES

CHODIDLA

České aerolinie pořádají další specializované kurzy ve dvouměsíčních intervalech v prostorách Výcviku posádek letadel na ruzyňském letišti v Praze s názvem

Ň Sedm hodin v péči profesionálních pilotů a stevardek Českých aerolinií Ň Individuální přístup s využitím nejmodernější výukové techniky Ň Diagnostika formou autorizovaného dotazníku Ň Technické aspekty létání Ň Návštěva pohyblivého kabinového trenažéru A320 Ň Občerstvení zdarma po celou dobu kurzu Ň Relaxační techniky Ň Na závěr let v pilotní kabině simulátorů B737 a ATR

+Zd**|**&)M?)E

KOLENA

Termíny kurzů Létání beze strachu: 17. 3., 19. 5., 21. 7., 22. 9., 24. 11. 2012 Cena kurzu: 7950 Kč včetně DPH Přihlášky a bližší informace na +420 220 112 571, e-mail: iveta.kamenikova@csa.cz, www.letanibezstrachu.cz

Ņ Diagnosis using authorized questionnaire MOVING EATING AND Ņ Technical aspects of flying DRINKING P70b(*-?(*(77*670D*?0* Ņ A visit to the movable cabin of an A320 flight

Avoid eating heavily (8)*-34)*97-?(?701* simulator during the flight. F(?4/63()*@?&@/63(?70* Ņ Free refreshment during the whole course P&?0.*96)0($*7B*E3()&* by getting out of Ņ Relaxation techniques 30%*07(*(77*4/@8* $7/&*-)3(L*E36.?0D* Ņ The course is completed by a flight in the cabin of 3&7/0%*(8)*@3>?0*30%* 36@7876L*()3*7&*@7BB))1 B737 and ATR flight simulators _8?-*E?66*8)69*$7/*B))6* -(&)(@8?0D*$7/&*3&4-* Schedule of Flying without FearB&)-8)&*70*3&&?M361 training courses: 30%*6)D-1 17. 3., 19. 5., 21. 7., 22. 9., 24. 11. 2012 Course fee: CZK 7950 incl. VAT, Applications and details at +420 220 112 571 or iveta.kamenikova@csa.cz, www.letanibezstrachu.cz

/(*)*/001---(23)43))


U ŽI T E Č N É IN FOR M AC E | USEFU L IN FOR M AT ION

vsAďte v golfu vše nA jednu kArtu A nemůžete minout

!" #$%&"'()#*"+,"-"."/0))1"2))"1*"3,"4)'5678"*"9+,".*80*1:41;78"8<:=>;78 !" 1)?0@.'A8()?=;"/@(2@#B"C@?:=>D1;"?*5@"'@E4A'>"5*0>& !" F,"%)11;"@%(@$)1A"'C(*>1@'>"@%"C@4A>5E".G4>@#*7;8@"@H%@H; !" 1)?5@IC()J1D?=;"H*(;5"7)'>@#1;8@"C@?:=>D1; !" I@$1@'>"#'>ECE"%@"#;7)"1)$"3K,"()>:=>1;78"'*(L15M"C@"7)(BI"'#D>D !" 1)?1:$=;"0)#@(#:1/@#6"G0@5"*"I1@8@"%*(=;8@

!!!"#$%&'()*+,")-./0*1


NA PA LU BĚ | ON B OA RD

V POHODĚ V K ABINĚ | RELAXED IN THE CABINE

Dámy a pánové, vítáme vás na palubě letadla Českých aerolinií. Pro lepší orientaci a zpříjemnění vašeho letu bychom rádi přispěli i následujícími informacemi. Ladies and Gentlemen, welcome on board of a Czech Airlines aircraft. We believe that you will appreciate the following information to make your flight as enjoyable as possible.

BEZPEČNOST Ň Dodržujte prosím pokyny světelných transparentů „Nekuřte“ a „Připoutejte se“. Ň Během startu a přistání mějte zapnuté bezpečnostní pásy (doporučujeme mít je zapnuté během celého letu), ujistěte se, že opěradlo sedadla a stolek jsou ve svislé poloze. Ň Věnujte prosím pozornost pokynům posádky, zvláště předvedení použití záchranných prostředků, zorientujte se, kde se v letadle nacházejí nouzové východy.

ELEKTRONIKA Ň Konzultujte prosím v zájmu bezpečnosti letu použití jakéhokoliv elektronického přístroje s posádkou, zejména mobilní telefony nesmí být zapnuty ani v pohotovostním režimu (Stand by).

KABINOVÁ ZAVAZADLA Ň Těžší zavazadla ukládejte pod sedadlo před vámi, lehčí do schránek nad vaší hlavou. Za zavazadla, která s sebou máte na palubě, nenese dopravce žádnou zodpovědnost.

82 | review

SAFETY Ň Please obey the “No smoking” and “Fasten seat belt” illuminated signs. Ň Fasten your seat belt during take-off s and landings (though we recommend you keep your seat belt fastened for the duration of the flight). Make sure your seat back and folding tray are in their full upright position. Ň Kindly pay attention to the instructions given by the flight attendants, particularly as they demonstrate the use of safety features and devices. Take a few moments to locate the aircraft’s emergency exits.

ELECTRONIC DEVICES Ň In the interest of on-board safety, please consult any use of electronic devices with the flight attendants. Mobile phones must be turned off completely at all times and cannot even be in their stand by mode.

CABIN LUGGAGE Ň Stow your heavier carry-on luggage underneath the seat in front of you and place the lighter pieces in an overhead bin. Be aware that the carrier bears no responsibility for your carry-on luggage.


NA PA LU BĚ | ON B OA RD

PALUBNÍ AUDIO A VIDEO Ň Ve vybraných typech letadel je na centrálních obrazovkách promítána pohyblivá mapa s aktuálními údaji o poloze letadla a průběhu letu. Ň Na dálkových a středně dlouhých linkách nabízíme v business třídě k zapůjčení osobní přehrávače iPod touch s hudbou, fi lmy a hrami.

TISK NA PALUBĚ A HRAČKY PRO DĚTI Ň Při vstupu do letadla vám palubní personál v business třídě nabídne hlavní české i zahraniční deníky a časopisy, nabídka se liší podle přepravní třídy, délky letu a cílové destinace. Ň Na všech pravidelných linkách jsou pro děti připraveny drobné hračky, bez ohledu na přepravní třídu a délku trasy.

JÍDLA, NÁPOJE A ALKOHOL Ň Druhy a množství jídla a nápojů závisí na denní době a délce letu, speciální jídla (dietní, košer, vegetariánská, dětská apod.) si prosím objednejte již při rezervaci letenky. Ň Palubní průvodčí nesmí podávat alkohol osobám mladším 18 let. Na palubě prosím konzumujte jen ty alkoholické nápoje, které vám donesli palubní průvodčí nebo které jste si koupili na palubě v rámci doplňkového prodeje.

PALUBNÍ PRODEJ Ň Zboží zakoupené na palubě můžete uhradit v českých korunách, eurech i v dalších světových měnách nebo platebními kartami. Výběr zboží najdete na stránkách 92–98 tohoto časopisu, kompletní sortiment pak ve Sky Shop katalogu.

NEMOCNÍ A HANDICAPOVANÍ CESTUJÍCÍ Ň V některých typech letadel jsou nemocným a handicapovaným cestujícím k dispozici speciálně upravená sedadla a toalety.

KOUŘENÍ Ň Všechny linky Českých aerolinií jsou nekuřácké.

ON BOARD AUDIO AND VIDEO Ň On select type of aircraft, a moving map with information on the current position of the aircraft and progress of the flight is projected on the central screens. Ň On long and mid-distance flights, passengers in Business Class can borrow personal iPod players with music, movies and games.

IN-FLIGHT DAILY PRESS & TOYS Ň Upon entering the aircraft, flight attendants offer passengers in the Business class Czech and foreign dailies and journals. The offer depends on the travel class, flight duration and destination. Ň Children are awaited by small presents on all regular routes, irrespectively of the travel class or flight length.

MEALS AND BEVERAGES & ALCOHOL Ň Kinds and amounts of food and beverages offered depend on the time of day and flight length. If you have special meal requirements (diet, kosher, vegetarian, children’s food, etc.), please make sure to place your order already when booking your ticket. Ň Flight attendants are not permitted to serve alcohol to persons bellow the age of 18. When on board, kindly consume only those alcoholic beverages brought to you by flight attendants or those you purchased on board.

DUTY-FREE SALES Ň Goods purchased on board can be paid for in Czech Crowns, Euros or other major currencies, as well as by credit card. The selection of items on offer is listed on pages 92–98 of this magazine, the entire product assortment is available in the Sky Shop catalogue.

ILL AND DISABLED PASSENGERS Ň On certain types of aircraft, specially designed seats and toilets are available for ill and disabled passengers.

SMOKING Ň All Czech Airlines flights are non-smoking.

review | 83


M AP PY APPS Y | MA S FINLAND NORWAY

NORTH SEA

SWEDEN

BALTIC SEA UNITED KINGDOM POLAND

BELARUS

POZNAN

GERMANY

POPRAD/TATRY

LVIV UKRAINE

FRANCE ROMANIA

ITALY

SPAIN

TU

AFRICA

MEDITERRANEAN SEA

DESTINACE NALÉTÁVANÉ ČESKÝMI AEROLINIEMI CZECH AIRLINES DESTINATIONS DESTINACE NALÉTÁVANÉ VE SPOLUPRÁCI S PARTNERY DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH PARTNERS 82 | review 84 | review


RUSSIA

NIZNIJ NOVGOROD KAZAN

IRKOUTSK UFA

DONETSK ROSTOV ON DON SEOUL

SOCHI

BAKU

URKEY

BANGKOK

KUWAIT

MELBOURNE COLOMBO SYDNEY

BAHRAIN

HANOI HO-CHI-MINH

DUBAI

JOHANNESBURG ABU DHABI

MUSCAT

MALE

review | 83 review | 85


SK Y T E A M

SKYTEAM CO JE SK Y TEAM?

WHAT IS SK Y TEAM?

SkyTeam je mezinárodní aliance čtrnácti leteckých společností, která byla vytvořena, aby pečovala o zákazníky. Prostřednictvím jedné z nejrozlehlejších sítí přestupních bodů na světě nabízí SkyTeam 373 milionům cestujících, kteří využijí jeho služeb, přes 15 000 letů denně do více než 728 destinací ve 149 zemích.

SkyTeam is a global alliance of fourteen airlines established with the aim of caring for their passengers. Thanks to one of the world’s most extensive connection point networks, SkyTeam is able to offer the 373 million customers who opt for its services a total of over 15,000 daily flights to more than 728 destinations in 149 countries.

OBJEV TE DISCOVER 10 SKVĚLÝCH DŮVODŮ, 10 GREAT REASONS PROČ ZVOLIT SKYTEAM TO CHOOSE SKYTEAM Ň VÍCE MIL Elite míle získáváte a můžete využít u kterékoli členské letecké společnosti.*

ŇVÍCE SALONKŮ Máte přístup do více než 390 salonků po celém světě.**

Ň GAR ANTOVANÉ REZERVACE Členové SkyTeam Elite Plus mají garantované plné rezervace v ekonomické třídě při rezervaci 24 hodin před odletem.***

Ň VÍCE LETŮ Můžete si vybrat z více než 15 000 letů denně do více než 650 destinací po celém světě.

Ň VÍCE TARIFŮ Máte více možností do více destinací. Členové aliance SkyTeam nejen nabízejí všechny cestovní třídy, od ekonomické po první, ale také nabízejí tarif kolem světa – „SkyTeam Around the World Fare“.

Ň SNADNÁ SPOJENÍ Pohodlná spojení přes naši širokou celosvětovou síť přestupních bodů.

Ň V YLEPŠENÉ ODBAVOVACÍ POSTUPY Ušetříte čas s praktickými letištními postupy aliance SkyTeam.

Ň POUZE JEDNO ODBAVENÍ Když přestupujete na jiné lety aliance SkyTeam, odbavíte se pouze jednou.****

Ň STANDARDY K VALIT Y Všechny členské společnosti SkyTeam vám zaručují stejnou kvalitu služeb.

Ň REZERVAČNÍ SÍŤ Udělat si rezervaci a získat informace můžete v kterékoli z 2100 kanceláří aliance SkyTeam. Navíc cestující mohou požádat o pomoc kteroukoli společnost aliance.

Ň MORE MILES Earn miles toward Elite status. (Redeemable on any member airline.*)

Ň MORE LOUNGES Access to more than 390 member lounges worldwide.**

Ň GUAR ANTEED RESERVATIONS Guaranteed full Coach/Economy Class reservation for SkyTeam Elite Plus members with 24-hour advance notice.***

Ň MORE FLIGHTS Over 15,000 flights to more than 650 destinations worldwide.

Ň MORE FARES More fare options to more destinations. Not only do SkyTeam partners offer all classes of fares from Economy to First, we also offer a “SkyTeam Around the World Fare”.

Ň EASY CONNEC TION Make convenient connections with our extensive worldwide hub network.

Ň ENHANCED CHECK-IN Save time with SkyTeam’s streamlined airport procedures.

Ň SINGLE CHECK-IN Check-in only once when connecting to other SkyTeam airline flights. ****

Ň QUALIT Y STANDARDS Guaranteed quality SkyTeam service on all member airlines.

Ň RESERVATION NET WORK Make reservations and get information at any of SkyTeam’s 2,100 ticket offices. Additionally, worldwide passengers can go to any of the SkyTeam partners for assistance.

* See your specific Frequent Flyer programme website for valid SkyTeam airline flights. Accrual is subject to each airline’s programme rules. Some restrictions apply. Award ticket redeemable on all * Platné lety společností aliance SkyTeam naleznete na webové stránce svého programu Frequent

SkyTeam operated aircraft.

Flyer. Podléhají pravidlům programu každé letecké společnosti. Existují určitá omezení.

** Complimentary access to member airline lounges when you are departing on a same-day internati-

** Volný vstup do salonků členských leteckých společností, pokud letíte v první nebo business

onal flight or connecting to/from an international flight operated by a SkyTeam member. This benefit

třídě na mezinárodním letu aliance nebo pokud jste SkyTeam Elite Plus frequent flyer – v den

is available to International First / Business class customers or SkyTeam Elite Plus frequent flyers.

cesty.

*** You must be an Elite Plus frequent flyer and make your reservations 24 hours in advance.

*** Musíte být Elite Plus frequent flyer a udělat si rezervaci 24 hodin před odletem.

**** With a maximum of two SkyTeam airlines on your itinerary, and a maximum of three

**** Pokud máte v itineráři maximálně dvě společnosti aliance SkyTeam a maximálně tři přestupy.

connections.

86 | review


T ER MINÁ L | T ERMIN A L

PARKOVÁNÍ, DOPRAVA A VOLNÝ ČAS NA LETIŠTI PRAHA PARKING, PUBLIC TRANSPORT AND LEISURE TIME AT PRAGUE AIRPORT

PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI PR AHA

PARKING AT PR AGUE AIRPORT

VYLOŽENÍ A NALOŽENÍ – PARKOVIŠTĚ P1 a P2 Ň1DFK£]HM¯VHSčHGEXGRYDPL7HUPLQ£OğƲDbƳ ŇƲƶPLQXW]GDUPDSODW¯YbSč¯SDGÝY\XĪLW¯SDUNRYLĕWÝPD[LP£OQÝƳ[ v průběhu dne. KRÁTKODOBÉ PARKOVÁNÍ – PARKOVIŠTĚ B a C Ň8UÏHQRSURSDUNRY£Q¯GHOĕ¯QHĪƲƶPLQXW Ň&HQRYÝQHMY¿KRGQÝMĕ¯NU£WNRGRE«SDUNRY£Q¯ƶƱ.ÏKRG DLOUHODOBÉ PARKOVÁNÍ – KRYTÉ PARKOVIŠTĚ D Ň&HQ\RGbƸƶƱĽ.ÏW¿GHQ Ň1HMY¿KRGQÝMĕ¯DbQHMOHYQÝMĕ¯čHĕHQ¯SURW\NWHč¯OHW¯QDbGHOĕ¯FHVWX Ň1DFK£]¯VHƸPLQXWFKğ]HRGbKDO\WHUPLQ£OXQHERMHGQX]DVW£YNX autobusem MHD. KOMFORTNÍ KRYTÉ PARKOVIŠTĚ C Ň9KRGQ«SURSDUNRY£Q¯Ybč£GXQÝNROLNDGQğDĪW¿GQğ Ň1DFK£]¯VHƳPLQXW\FKğ]HRGbKDO\WHUPLQ£Oğ Rezervujte on-line na www.prg.aero.

DROP-OFF AND PICK-UP – PARKING LOTS P1 and P2 Ņ/RFDWHGLQIURQWRI7HUPLQDOƓDQG7HUPLQDOƔ ŅƓƗPLQXWHVIUHHRIFKDUJHƔHQWULHVSHUGD\RQO\ SHORT-TERM PARKING – PARKING LOTS B and C Ņ'HVLJQDWHGIRUSDUNLQJPRUHWKDQƓƗPLQXWHV Ņ7KHEHVWSULFHIRUVKRUWWHUPSDUNLQJ&=.ƗƒKRXU LONG-TERM PARKING – COVERED PARKING LOT D Ņ3ULFHVIURP&=.ƙƗƒZHHN ŇThe best and least expensive solution for those taking a longer trip. Ň7 minute walk from the terminal hall or one stop via the public transport bus. COMFORTABLE COVERED PARKING LOT C Ņ6XLWDEOHIRUSDUNLQJIRUVHYHUDOGD\VRUZHHNV ŅƔPLQXWHZDONIURPWKHWHUPLQDOKDOOV Reserve online at www.prg.aero.

review | 87


L E T I┼аT ─џ PR A H A | PR AGUE A IRP OR T

DOPRAVA NA┬аLETI┼аT─џ PRAHA

TRANSPORT TO PRAGUE AIRPORT

AUTOBUSOV├Ђ DOPRAVA Airport Express РђЊ p┼Ў├Гm├Е spojen├Г s┬аcentrem m─Џsta a┬аHlavn├Гm n├Аdra┼Й├Гm ┼Є=DVW┬БYN\S─Ї┬»PRS─ЇHG7HUPLQ┬БO\к▓Dbк│ ┼Є-H]G┬»GHQQ├ЮYbLQWHUYDOXк┤к▒PLQXW ┼Є3U─ЪP├ЮUQ┬БM┬»]GQ┬»GREDYHbVP├ЮUX/HWL─ЋW├Ю3UDKDк┤к┤PLQXW ┼Є9┬»FHLQIRUPDF┬»QDbZZZFGF] M─Џstsk├А hromadn├А doprava ┼Є=DVW┬БYN\S─Ї┬»PRS─ЇHG7HUPLQ┬БO\к▓Dbк│ ┼Є%XV├Јк▓к▒к▒─йVP├ЮU=/,├ј┬Ј1 S─ЇHVWXSQDbPHWUROLQND%  ┼Є%XV├Јк▓к▓к║─йVP├ЮU'(-9,&.┬Ѓ S─ЇHVWXSQDbPHWUROLQND$  ┼Є9┬»FHLQIRUPDF┬»QDbZZZGSSF] D├Аlkov├А autobusov├А doprava РђЊ Student Agency ┼Є/X[XVQ┬»YQLWURVW┬БWQ┬»DbPH]LQ┬БURGQ┬»DXWREXVRY┬БGRSUDYD ┼Є6WHYDUGNDQDbSDOXE├Ю]GDUPDQRYLQ\├ЈDVRSLV\DbWHSO┬ФQ┬БSRMH film a┬аhudba, WC. ┼Є9┬»FHLQIRUPDF┬»QDbZZZVWXGHQWDJHQF\F]

BUS TRANSPORT Airport Express РђЊ direct connection to the city center and the main train station ┼Ё6WRSVULJKWLQIURQWRI7HUPLQDOVкЊDQGкћ ┼Ё5XQVGDLO\LQкЋкњPLQXWHLQWHUYDOV ┼Ё7KHDYHUDJHWUDYHOWLPHLQWKHGLUHFWLRQRI3UDJXH$LUSRUWLVкЋкЋPLQXWHV ┼Ё0RUHLQIRUPDWLRQDWZZZFGF] City public transport ┼Ё6WRSVULJKWLQIURQWRI7HUPLQDOVкЊDQGкћ ┼Ё%XV1RкЊкњкњ─╗GLUHFWLRQRI=/,├ј┬Ј1 WUDQVIHUWRPHWUROLQH%  ┼Ё%XV1RкЊкЊкЏ─╗GLUHFWLRQRI'(-9,&.┬Ѓ WUDQVIHUWRPHWUROLQH$  ┼Ё0RUHLQIRUPDWLRQDWZZZGSSF] Intercity bus transport РђЊ Student Agency ┼Ё/X[XULRXVQDWLRQDODQGLQWHUQDWLRQDOEXVWUDQVSRUW ┼Ё6WHZDUGHVVRQERDUGIUHHQHZVSDSHUVPDJD]LQHVDQGKRWGULQNV films and music, toilets. ┼Ё0RUHLQIRUPDWLRQDWZZZVWXGHQWDJHQF\F]

SMLUVN├Ї TAXI РђЊ TAXISLU┼йBY ZA┬аGARANTOVAN├Ѕ TARIFN├Ї CENY ┼Є3─ЇHS┬Б─фN\WD[LRSHU┬БWRU─ЪYbS─Ї┬»OHWRY┬┐FKKDO┬БFK7HUPLQ┬БO─Ък▓Dbк│ ┼Є&HQDM┬»]G\]b/HWL─ЋW├Ю3UDKDGRbFHQWUDP├ЮVWDGRbкик▒к▒─й.├Ј AAA RADIOTAXI Tel.: 14014, +420 222┬а333┬а222, +420 729┬а331┬а133 www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz 1.1.1. RADIOCAB TAXI Tel.: +420 220 113 892, +420 220 117 078 www.111radiocab.cz, airport@111radiocab.cz

OFFICIAL TAXI - TAXI SERVICES FOR GUARANTEED TARIFF PRICES ┼Ё7D[LRSHUDWRUFRXQWHUVDUHORFDWHGLQWKHDUULYDOKDOOVRI7HUPLQDOVкЊDQGкћ ┼Ё7KHSULFHVRIWULSVIURP3UDJXH$LUSRUWWRWKHFLW\FHQWHUDUHXSWRPD[ CZK 600. AAA RADIOTAXI Tel.: 14014, +420 222┬а333┬а222, +420 729┬а331┬а133 www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz 1.1.1. RADIOCAB TAXI Tel.: +420 220 113 892, +420 220 117 078 www.111radiocab.cz, airport@111radiocab.cz

88 | review


L E T IŠT Ě PR A H A | PR AGUE A IRP OR T

JAK STRÁVIT VOLNÝ ČAS NA LETIŠTI PRAHA?

HOW TO SPEND LEISURE TIME AT PR AGUE AIRPORT?

UŽIJTE SI VÝHODNÉ NÁKUPY – The Best Price Guarantee Ň=ERĪ¯MHR]QDÏHQRORJHP7KH%HVW3ULFH*XDUDQWHH Ň=DKUQXMHĕLURN¿Y¿EÝUH[NOX]LYQ¯KRVRUWLPHQWX Ň1DNRXS¯WH]DQHMOHSĕ¯FHQ\YÎHVN«UHSXEOLFH

ENJOY SHOPPING AT BARGAIN PRICES – The Best Price Guarantee Ņ*RRGVDUHODEHOHGZLWK7KH%HVW3ULFH*XDUDQWHHORJR Ņ,QFOXGHVDZLGHVHOHFWLRQRIH[FOXVLYHSURGXFWV Ņ<RXľUHVKRSSLQJDWWKHEHVWSULFHVLQWKH&]HFK5HSXEOLF

VYUŽIJTE TAKÉ JEDINEČNÉ MOŽNOSTI NÁKUPŮ PŘI CESTĚ ZPĚT Ň9HĕNHU«]ERĪ¯O]H]DNRXSLWLSčL]S£WHÏQ¯FHVWÝ

TAKE ADVANTAGE OF THE UNIQUE OPPORTUNITY OF SHOPPING ON THE WAY BACK Ņ7UDYHOOLJKWDQGHQMR\GXW\IUHHRQDUULYDO

OBČERSTVĚTE SE ZA VÝHODNÉ CENY Ň9\XĪLMWHVOHYRY«NXSRQ\QDREÏHUVWYHQ¯ Ň6OHYRY«NXSRQ\MVRXYROQÝNGLVSR]LFLYOHWLĕWQ¯FKVWRMDQHFK NAVŠTIVTE NAŠE KINO – CINEMA TIME Ň3URP¯WDF¯P¯VWQRVWĽYHčHMQ£Ï£VWRGOHWRY«KDO\7HUPLQ£OXƳ Ň3URP¯W£VHGHQQÝRGƲƱGRƳƴKRGLQ Ň96783-(='$50$ ODPOČIŇTE SI V RELAXAČNÍ ZÓNĚ KOOPERATIVA Ň1HYHčHMQ£Ï£VW7HUPLQ£OXƳYƲSDWčHPH]LSUVW\&D' Ň2WHYčHQDƳƵKRGLQGHQQÝ Ň9\EDYHQDSURGHMQ¯PWHUPLQ£OHPSURFHVWRYQ¯SRMLĕWÝQ¯ Ň96783-(='$50$ PŘIPOJTE SE ZDARMA K WI-FI ŇƲƶPLQXWY\VRNRU\FKORVWQ¯KRSčLSRMHQ¯ ƲƱ0EV ]GDUPD Ň3čLSRMLWVHO]HSčHVQ£]HY 66,' SUJDHURIUHH OMLÁDNĚTE VE WELLNESS CENTRU SKY RELAX Ň1HYHčHMQ£Ï£VWVSRMRYDF¯KRREMHNWX7HUPLQ£OXƲDƳ Ň.DGHčQLFN«VOXĪE\PDQLN¼UDSHGLN¼UD Ň5HOD[DÏQ¯ĕY«GVN«WKDMVN«ÏLVKLDWVXPDV£ĪH Ň.GLVSR]LFLSURFHVWXM¯F¯]QD7HUPLQ£OƲDWUDQ]LWQ¯PFHVWXM¯F¯P

ENJOY REFRESHMENTS AT GREAT PRICES Ņ8VHWKHGLVFRXQWFRXSRQVIRUUHIUHVKPHQWV Ņ7KHGLVFRXQWFRXSRQVDUHDYDLODEOHIUHHO\LQDLUSRUWVWDQGV VISIT OUR THEATER – CINEMA TIME Ņ6FUHHQLQJURRPĻSXEOLFDUHDRIWKH7HUPLQDOƔGHSDUWXUHKDOO Ņ6FUHHQLQJVWDNHSODFHGDLO\IURPƓƒ$0WRƓƓ30 Ņ)5(((175< RELAX IN THE KOOPERATIVA RELAXATION AREA Ņ7UDQVLWDUHDRI7HUPLQDOƔRQWKHųUVWŴRRUEHWZHHQSLHUV&DQG' Ņ2SHQƔƖKRXUVSHUGD\ Ņ(TXLSSHGZLWKDVDOHVWHUPLQDOIRUWUDYHOLQVXUDQFH Ņ)5(((175< CONNECT TO Wi-Fi FOR FREE ŅƓƗPLQXWHVRIKLJKVSHHGFRQQHFWLRQ Ɠƒ0EV IRUIUHH Ņ&RQQHFWYLDWKHQHWZRUN 66,' SUJDHURIUHH REJUVANATE YOUR BODY IN THE SKY RELAX WELLNESS CENTER Ņ7UDQVLWDUHDRIWKHFRQQHFWLQJEXLOGLQJRI7HUPLQDOVƓDQGƔ Ņ+DLUGUHVVLQJVHUYLFHVPDQLFXUHSHGLFXUH Ņ5HOD[DWLRQ6ZHGLVK7KDLRU6KLDWVXPDVVDJHV Ņ$YDLODEOHIRUSDVVHQJHUVIURPWR7HUPLQDOƓDQGWUDQVLWSDVVHQJHUV

review | 89


TADL DLOV Ý PA PA R RK K || FL EETT LLEETA OV Ý FLEE 10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

AIRBUS A321 – 200

2 206

20 100 kg 89 000 kg

34,09 m

850 km/h

44,51 m

3 950 km

AIRBUS A320 – 200

10 156/180

16 992 kg 73 500 kg

34,09 m

850 km/h

37,57 m

4 100 km

9 34,10 m

16 200 kg 68 000/ 75 500 kg

33,84 m

850 km/h

AIRBUS A319

116/135

3 360 km

1 | | review 90 review


TADL DLOV Ý PA PA R RK K || FLEE FL EETT LLEETA OV Ý 10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

BOEING 737 – 500

5 108 (120)

14 146 kg 52 999 kg

28,89 m

790 km/h

29,79 m

2 600 km

ATR 42 – 500 7

4906 kg

46

18 600 kg

24,57 m

540 km/h 1 594 km

!"#$%&

LETOVÝ PARK ČESKÝCH AEROLINIÍ A HOLIDAYS CZECH AIRLINES

Počet letadel | Number of Aircraft Počet cestujících | Seating Capacity Rozpětí křídel | Wingspan (m) Délka letadla | Length of Aircraft (m)

Užitečný náklad | Payload (kg) Vzletová hmotnost | Take-off Weight (kg) Cestovní rychlost | Cruising Speed (km/h) Dolet s maximálním počtem cestujících | Range with Maximum Seating Capacity (km)

review| |912 review


DÁ R K Y | GIFTS

Výběr produktů ze Sky Shopu Českých aerolinií A Selection from Czech Airlines Sky Shop DÁMSKÉ PARFÉMY WOMEN’S FRAGRANCES

DIOR J’ADORE EDP 50 ml Cena/Price

1590 Kč

approx.

63.70

NEW

VERSACE YELLOW DIAMOND EDT 50 ml Cena/Price

1250 Kč

92 | review

approx.

50.10


DÁ R K Y | GIFTS

PÁNSKÉ PARFÉMY MEN’S FRAGRANCES

NEW

GUCCI GUCCI GUILTY MEN Edt 50 ml Cena/Price

1140 Kč

approx.

45.70

DIOR DIOR HOMME Edt 100 ml Cena/Price

1570 Kč

approx.

62.90

TRAVALO REFILLABLE PERFUME ATOMISER Cena/Price

290 Kč

approx.

11.60

review | 93


DÁ R K Y | GIFTS

KOSMETIKA COSMETICS

GUERLAIN ROUGE G Cena/Price

780 Kč

approx.

31.30

DIOR LIP MAXIMIZER Cena/Price

620 Kč

LANCÔME PALETTE ABSOLU VOYAGE Cena/Price

1410 Kč

94 | review

approx.

56.50

approx.

24.80


DÁ R K Y | GIFTS

HODINKY WATCHES

AVIATOR LADIES’ INTERCHANGEABLE WATCH Cena/Price

2490 Kč

approx.

99.80

ELLE DUAL TIME WATCH FOR LADY Cena/Price

2490 Kč

approx.

99.80

NEW

SKAGEN MEN’S WATCH Cena/Price

1990 Kč

approx.

79.70

review | 95


DÁ R K Y | GIFTS

DOPLŇKY ACCESSORIES

LIFETRONS CAPSULE SPEAKER Cena/Price

890 Kč

approx.

35.70

NEW

LA-TWEEZ PROFESSIONAL ILLUMINATING TWEEZER Cena/Price

500 Kč

96 | review

approx.

20.00


DÁ R K Y | GIFTS

ŠPERKY JEWELLERY

ELLE SET DROP Cena/Price

2490 Kč

approx.

99.80

SWAROVSKI ILANA BRACELET Cena/Price

2980 Kč

approx.

119.40

THOMAS SABO BLACK EARRINGS Cena/Price

1840 Kč

approx.

73.70

Další produkty naleznete v katalogu Sky Shop. More products in the Sky Shop brochure.

review | 97


DÁ R K Y | GIFTS Nabídka platí do vyprodání zásob. Offer valid while stocks last.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA SPECIAL OFFER

–20 % ULTIMATE CHARGER BLACK Původní cena/Price

920 Kč Nová cena/New Price

730 Kč

approx.

29.00

–20 % SWAROVSKI ASHLING PENDANT Původní cena/Price

2730 Kč Nová cena/New Price

2180 Kč

–20 %

LOLITA LEMPICKA SI LOLITA Původní cena/Price

1280 Kč Nová cena/New Price

1020 Kč

98 | review

approx.

approx.

40.80

87.30


www.airport-poprad.sk

Lietajte Objavte termálne bazény a 350 vodných atrakcií v Aquacity Poprad Discover thermal pools and 350 water atractions in Aquacity Poprad

oddychovať do slovenských hôr Fly for relaxation to Slovak mountains

Rezervácie leteniek: www. czechairlines.sk Reservation of flight tickets: www.czechairlines.com

Zažite golf na upätí Vysokých Tatier - 27 jamkové ihrisko Black Stork (PGA)

Enjoy golf at the foothills of the High Tatras - 27 holes at PGA Golf Course Black Stork

Vyskúšajte viac ako 50 km zasnežených zjazdoviek v Tatrách z výšky 2200 m Try more than 50 km snowed up ski slopes in Tatras from 2200 m above see level


 
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you