Page 1

march–april 2011

MALÁ SLIČNÁ DÁMA

BRATISLAVA

PRETTY LITTLE LADY

BRATISLAVA

Váš osobní výtisk | Your personal copy

| www.czechairlines.com |


Get your keys in under 3 minutes or 30 €! One of the many benefits enjoyed by Avis Preferred members. Join now for FREE! As an Avis Preferred member you’ll get your keys in under 3 minutes – or we’ll give you 30 €! Here’s how the Avis Preferred 3-minute promise works: You get your ticket with a time stamp from the ticket machine and go to the Avis counter. You get your keys in under 3 minutes. Or 30 € if you don’t. Join Avis Preferred now – it’s free! As a member you enjoy many more exclusive benefits. Terms and conditions: Must be an Avis Preferred member with an advanced reservation (4 hours) and an up-to-date Avis Preferred profile. Mailed retail gift voucher (retailer selected by Avis) or an appropriate equivalent Avis voucher to the value advertised. Participating locations only. Exclusions: Reservations made on behalf of the customer by a third party agent; any changes to the reservation requiring a re-issue of the rental agreement.

For booking and information visit www.avis.cz or your local Avis website, call 810 777 810 (Czech residents) or your local Avis Reservation Office. As an OK Plus Member you are entitled to a special discount with Avis – and you’ll get up to 1000 extra miles for every rental!


| OBSAH | CONTENT

ČLÁNKY | ARTICLES 6

Div Česka | Czech wonder

8

Navigátor | Navigator

14

Rozhovor | Interview

20

Eliška Hašková Coolidge – Máme se pořád čemu učit | Eliška Hašková Coolidge – We still have a lot to learn 20

Destinace | Destination Bratislava – Malá sličná dáma | Bratislava – Pretty little lady

30

Téma | Topic Tak trochu jiné ubytování | Accommodation with a difference

38

Kompas | Compass Zlínský kraj | Zlín Region

44

Destinace | Destination Bělehrad – Křižovatka kultur značená válkou |Belgrade – War-town crossroads of culture

54

Osobnost na palubě | Personality on board Martin Filipec – Oko funguje jinak ve dvaceti a jinak v šedesáti | Martin Filipec – At twenty the eye functions differently than at sixty

58

Knižní tip | Book tip Miloš Urban – Arcanus | Miloš Urban – Arcanus

62

Životní styl | Life style

70

Vizitka | Profile Holidays Czech Airlines

72

Reportáž z Českých aerolinií | Reportage from Czech Airlines Ať každý váš let stojí za to! | Turn every flight into an unforgettable

44

experience! 76

Střípky | News

SERVIS | SERVICE 78

Program OK Plus | OK Plus Programme

80

Užitečné informace | Useful information

82

Na palubě | On board

84

Mapy | Maps

86

SkyTeam

88

Terminál | Terminal

90

Letadlový park | Fleet

92

Sky Shop & Duty Free

54

TĚŠÍME SE NA VAŠE NÁZORY NA REVIEW. POSÍLEJTE JE, PROSÍM, NA | YOUR OPINIONS OF THE REVIEW WOULD BE MUCH APPRECIATED. PLEASE, SEND THEM TO: review@csa.cz, České aerolinie, Jana Kašpara 1, 160 00 Praha 6, Czech Republic PRO ČESKÉ AEROLINIE VYDÁVÁ | FOR CZECH AIRLINES PUBLISHED BY: Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7 – Troja, tel.: +420 244 023 101, e-mail: info@bpublishing.cz, www.bpublishing.cz REDAKČNÍ RADA | EDITORIAL BOARD: Barbora Kubíčková, Ingrid Slívová, Hana Hejsková, Magdaléna Chvalinová, Rudolf Král INZERCE | ADVERTISING: Marek Hammerschmied, tel.: +420 244 023 223, +420 774 075 614. Vydavatel neručí za obsah inzerátů. | The publisher is not responsible for the content of advertisements. TISK | PRINT: Slovenská Grafia, a. s. Tiskové chyby vyhrazeny. REVIEW VYCHÁZÍ JAKO DVOUMĚSÍČNÍK. | THE REVIEW IS PUBLISHED BI-MONTHLY. Registrace Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 16853

4


Interiér chaty Libušín na Pustevnách The interior of Libušín Chalet at Pustevny Horskému sídlu Pustevny (1018 m n. m.) v Bes-

The mountain village of Pustevny (1018 m) in the

kydech dominují dřevěné stavbyMaměnka a Libu-

Beskydy Mountains is dominated by two wooden

šín postavené v lidovém slohu slovenským architek -

buildings, Maměnka and Libušín, built in the

tem Dušanem Jurkovičem. V roce 1898 je nechali

traditional style by the Slovak architect Dušan Jurkovič.

postavit členové turistického spolku Pohorské

They were commissioned in 1898 by members of the

jednoty Radhošť. Architekt Jurkovič navrhl dřevěné

tourist association Podhorská jednota Radhošť.

srubové stavby v secesním slohu s bohatým stylizo -

Jurkovič designed the log cabins in theArt Nouveau

vaným dekorem. Dbal při tom, aby budily dojem

style with ornate stylised décor in the style of Slavic

slovanské lidové architektury.

architecture.


Inzerat

STRANY | PAGES 38–43 ▶


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Válka pomerančů The Orange Fight O španělské rajčatové bitvě La Tomatina jste pravděpodobně již slyšeli, o italské válce pomerančů ví však málokdo. Akce vychází z historického základu, z rebelie, kterou ve středověku vyvolala jedna mlynářská dcera na protest proti nelidskému baronovi, a je v současnosti jednou z nejoblíbenějších atrakcí Ivrejského historického karnevalu. Zaházet si pomeranči můžete od 3. do 9. března i vy – stačí si zvolit jeden z devíti pěších týmů nebo se stát členem posádky tažných vozů. Více na www.storicocarnevaleivrea.it. You have probably heard of the Spanish tomato fight La Tomatina. However, not many people know the orange fight in Ivrea, Italy. The event’s historical roots are in the Middle Ages, in a rebellion sparked by a miller’s daughter in a protest against a cruel baron. It is currently one of the most popular attractions of the historical carnival in Ivrea. You too can come throw a few oranges between March 3 and 9, you just need to choose from one of the nine regiments of infantry, or gain a place in one of the carts. More at www.storicocarnevaleivrea.it.

Hory, město a filmy v Bratislavě Mountains, city and movies in Bratislava Na Mezinárodním festivalu horského filmu zažijete adrenalinové dobrodružství. Různě dlouhé filmy a spoty vám představí dech beroucí výkony horolezců, polárníků, horských cyklistů a dalších odvážných cestovatelů. Tato akce byla inspirována podobným festivalem ve Vancouveru, nesoucím stejné jméno. Pokud se nespokojíte pouze s rolí diváka a chcete si alespoň trochu toho adrenalinu sami vyzkoušet, jsou pro vás v kopcích okolo Bratislavy připraveny různé outdoorové aktivity, které jsou také součástí programu. Více na www.horyamesto.sk. Come to the International Mountain Film Festival and experience an adrenaline adventure. The festival showcases the breathtaking achievements of climbers, explorers, mountain bikers and other brave explorers in films of various lengths. This event was inspired by a similar eponymous festival in Vancouver. If you want more than the role of a spectator and want to experience at least a little bit of adrenaline, a variety of outdoor activities awaits you in the hills around Bratislava as part of the programme. More info at www.horyamesto.sk.

8


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Svátek motoristů v Avignonu Car lovers’ festival in Avignon Na konci března se v Avignonu každoročně setkávají milovníci rychlých kol – těch současných i minulých. Avignon Motor Festival potěší duše všech automobilových nadšenců bez ohledu na to, jestli přicházejí nové auto koupit nebo se na ně jen zblízka podívat. Dvanáct výstavních hal s více než 370 vystavovateli, včetně 140 klubů každoročně vítá dav více než 30 000 návštěvníků. Kromě nejrůznějších automobilů se zde představují i letadla, lodě, trucky, tahače nebo třeba motorky. Více na www.avignon-motor-festival.com. At the end of March each year, the motor festival in Avignon brings together lovers of the automobile, both old-timers and modern cars. The Avignon Motor Festival thrills the soul of all automobile enthusiasts, regardless of whether they come to buy a new car or just to take a closer look. Each year a crowd of more than 30,000 visitors comes to twelve exhibition halls with more than 370 exhibitors, including 140 car clubs. In addition to a variety of cars, the festival showcases planes, boats, trucks, tractors and even motorcycles. More on www.avignon-motor-festival.com.

Budapešťský Jarní festival Budapest Spring Festival Jedna z nejvýznamnějších kulturních akcí Maďarska se už třicet let každoročně koná v posledních dvou březnových týdnech. Festival nabízí velmi rozmanitý program. Kromě klasické hudby a jazzových koncertů jsou pro návštěvníky připravena různá divadelní představení, filmové projekce nebo open air programy. Přes dvě stovky příležitostí, jak přivítat jaro, nabízejí také umělci z celého světa, kteří se rozprchnou se svými stánky a prezentacemi po celé Budapešti. Nenechte si ujít tuto ideální příležitost poznat kulturní stránku maďarského hlavního města. Více na www.btf.hu. One of the most important cultural events in Hungary has been held for the past thirty years in the last two weeks of March. The festival has a very diverse programme. In addition to classical and jazz music concerts, visitors can choose form a wide range of theatre performances, film screenings, and open-air programmes. Over two hundred opportunities to welcome spring are offered by artists from the whole world who descend on Budapest with their stalls and presentations. Do not miss this ideal chance to explore the culture of the Hungarian capital. More on www.btf.hu.

9


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Queen’s Day Queen’s Day Přes 700 000 lidí přiláká každým rokem Amsterdam na svůj čtyřiadvacetihodinový festival plný hudby, zábavy, umění a trhů, pořádaný ku příležitosti oslav narozenin již zesnulé královny Julianny. Její dcera Beatrix tyto slavnosti udržela naživu a navíc je návštěvou různých měst (akce probíhá po celém Nizozemsku) i osobně podporuje. Queen’s Day se koná 30. dubna, což je také jediný den v roce, kdy pro pouliční prodej není potřeba žádné povolení. V amsterdamských ulicích se tak vyrojí ohromné množství rozmanitých stánků. Více na www.koninginnedagamsterdam.nl nebo www.iamsterdam.com. Over 700,000 people each year visit Amsterdam’s twenty-four-hour festival of music, entertainment, arts and markets, organised to mark the birthday of the late Queen Julianna. Her daughter Beatrix keeps this festival alive and expresses her personal support for it by paying visits to different towns (the festival takes place all over the Netherlands). Queen’s Day is held on April 30, the only day of the year when street vendors do not need special permits. The streets of Amsterdam are thus swarmed with a large variety of stalls. More information on www.koninginnedagamsterdam.nl or www.iamsterdam.com.

Legendy magické Prahy The Legends of Magical Prague Na Nové scéně Národního divadla v Praze je na 3. března naplánovaná premiéra nového projektu Laterny Magiky – představení Legendy magické Prahy. Téma vychází z Černého divadla Jiřího Srnce. Příběhy o nejznámějších obyvatelích Faustova domu, o tajemných setkáních císaře Rudolfa II. s rabínem Löwem a mnohé další stmeluje postava Kráčivce, průvodce celým dějem i aktéra událostí. Více informací na www.novascena.cz. On March 3 the New Scene of the Prague National Theatre will launch a new Laterna Magika show – The Legends of Magical Prague. The show was inspired by Jiří Srnec’s Black Theatre and tells the stories of the most famous inhabitants of Faust’s House, mysterious meetings between the Emperor Rudolph II with Rabbi Löw and many others. All the stories are linked by Ahasver, who is both the narrator and a participant in many of them. For more information go to www.novascena.cz.

10


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Nordic Open Backgammon Nordic Open Backgammon Od 21. do 25. dubna se v Kodani odehrává nelítostná bitva na herních plochách backgammonu. Přes sto třicet předních světových hráčů měří každoročně o Velikonocích síly v pohádkové dánské metropoli. Pro diváky je připraven bohatý doprovodný program, stačí se rozhodnout, kde svůj čas strávíte raději: fanděním v oficiálním turnaji? Na seminářích pro začátečníky a další herní úrovně vedených profesionálními hráči? Na dámském, bleskovém nebo týmovém turnaji? Těchto a mnoha dalších akcí se můžete zúčastnit po celou dobu konání turnaje. Více na www.nordicopen.dk. Between 21 and 25 April Copenhagen will be the stage for fierce backgammon battles. Every Easter over one hundred and thirty of the world’s top players compete in the fabulous capital of Denmark. There is also a diverse accompanying programme for the spectators. You can watch the official tournament, attend seminars for all levels of players of the game led by professionals, participate in the ladies, team or speed tournaments, or enjoy the many other events staged. For more information go to www.nordicopen.dk.

Vyprávěj mi pohádku… Tell me a fairy tale… Jen stěží si lze představit vhodnější místo pro vyprávění příběhů a pohádek než krásný zámek. Romantické příběhy, strašidelné a napínavé povídky i vtipná vyprávění si můžete vychutnat od 14. do 22. dubna na Mezinárodním vypravěčském festivalu na belgickém zámku Landcommanderij v obci Alden Biesen. Pro mládež jsou připravené příběhy v holandštině, starší návštěvníci si mohou vyprávění poslechnout ve všech čtyřech jazycích, které mají vlámské školy ve svých osnovách – v holandštině, angličtině, francouzštině a němčině. Více informací na www.alden-biesen.be/vertelfestival. What better setting for storytelling than a beautiful chateau. At the International Storytelling Festival held in the Belgian chateau of Landcommanderij in the small town of Alden Biesen between 14 and 22 April you can enjoy romantic stories, spine-chillers or comedies. Children and teenagers can listen to stories told in Dutch, older visitors can opt for stories in all four languages from the Flemish school curriculum: Dutch, English, French or German. For more information go to www.alden-biesen.be/vertelfestival.

11


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Filipojakubská noc Walpurgis Night Pálení čarodějnic, keltský Beltine nebo Valpuržina noc, to všechno jsou jen různé názvy události, která se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Oslava a vítání jara má mnohaletou tradici, zakotvenou v lidových zvycích po celé Evropě. Někde se staví májka, většinou se ale lidé scházejí u zapálených ohňů na vyvýšených místech a snaží se během této magické noci ochránit před čarodějnicemi a zlými duchy a démony. Nejinak je tomu u německé hory Blocksberg, kde se v podvečer Valpuržiny noci potkávají tisíce lidí a společně oslavují tento pohanský svátek. Witch Burning, Celtic Beltane or Walpurgis Night are all different names for the events that take place on the night of April 30 to May 1. The long tradition of celebrating and welcoming the spring has been enshrined in folk customs throughout Europe. Traditions include building maypoles and gathering around bonfires lit at elevated sites, all to try to protect people against witches, evil spirits and demons on this magical night. Thousands of people also meet at the German mountain Blocksberg to celebrate this pagan holiday on Walpurgis Night.

Boxer vás zve na projížďku Take a ride in a Boxer Na duben Subaru přichystalo pozvánku na testování vozů s novými motory unikátní technologie Boxer třetí generace, jehož kompletní modernizace je vůbec první za posledních 22 let, neboť motor Boxer druhé generace se představil v prvních modelech Legacy již v roce 1989. Zlepšení u nové generace zahrnují i nižší zátěž životního prostředí, jako je cca 10% snížení spotřeby paliva oproti předchozí verzi, v kombinaci s jízdní dynamikou zajišťující hladkou akceleraci ve všech otáčkách. Na showroomy auta dojedou společně s modelem Trezia v dubnu. Pro více informací kontaktujte dealery Subaru! For April, Subaru is offering test rides in cars equipped with the new unique third-generation Subaru Boxer engines. It is the first modernisation of the engine for 22 years, as the second-generation Boxer debuted in the first Legacy models back in 1989. The new generation is more ecological, e.g. a claimed 10% improvement in fuel efficiency compared to the previous version, combined with driving performance giving smooth acceleration at all speeds. The cars will arrive in showrooms together with a still-secret Trezia model in April. Contact Subaru dealers for more information!

12


KONÁ SE Hudba 29. března – koncertRogera Waterse, Barcelona, Španělsko 17. dubna – 1. května – Velikonoční festival duchovní hudby, Brno, Česká republika Sport 12.–20. března –Les Nauticales, výstava lodí,La Ciotat, Francie 2. dubna – Hervis Prague Half Marathon, Česká republika Od 22. května – tenisový French Open, Paříž, Francie 22. května –Spanish Grand Prix, Formule 1 na okruhu Catalunya, Barcelona, Španělsko Kultura Do 10. dubna – retrospektivní výstava obrazů Karla Škréty, Jízdárna Pražského hradu,Česká republika 22. dubna – 20. června – výstavaSight-Specific Petra Kvíčaly, Praha, Česká republika Ostatní 7. –9. března – karneval v Düsseldorfu, Německo 23.–25. dubna –Vulandra Kite Festival, pouštění draků, Ferrara, Itálie 24. března – 20. května – tulipánové zahrady Keukenhof, Lille, Nizozemsko

WHAT’S ON Music March 29 – Roger Waters, Barcelona, Spain April 17 – May 1 – Easter Festival of Spiritual Music, Brno, the Czech Republic Sport March 12–20 – Les Nauticales, boats and yachts exhibition, La Ciotat, France April 2 – Hervis Prague Half Marathon, Czech Republic From May 22 – tennis French Open, Paris, France May 22 – Spanish Grand Prix, Formula 1, at the Catalunya Circuit, Barcelona, Spain Culture Until April 10 – retrospective exhibition of work by Karel Škréta, Prague Castle Riding School, Czech Republic April 22 – June 20 – Sight-Specific exhibition by Petr Kvíčala, Prague, Czech Republic Other March 7–9 – carnival in Düsseldorf, Germany April 23–25 – Vulandra Kite Festival, Ferrara, Italy March 24 – May 20 – Keukenhof tulip gardens, Lille, the Netherlands

13

LUXURY SPA RESORT KARLOVY VARY www.savoywestend.cz


| ROZHOVOR | INTERVIEW Text Jiří Holubec Foto Archiv, ČTK

Máme se pořád čemu učit Eliška Hašková Coolidge Pracovala pro pět amerických prezidentů, učila etiketě české politiky, diplomaty a byznysmeny a snaží se ji zavést do základních škol. Jejím předsevzetím do letošního roku je žít v současnosti a uchovat si optimistický přístup k životu.

We still have a lot to learn Eliška Hašková Coolidge Has worked for five American Presidents, taught etiquette to Czech politicians, diplomats and businessmen and is now trying to introduce it in elementary schools. Her resolution for this year is to live in the present and maintain her optimistic approach to life.

14


| ROZHOVOR | INTERVIEW

ELIŠKA HAŠKOVÁ COOLIDGE Narodila se v Praze ve významné české bankovní rodině. Od roku 1950 žila v emigraci v USA. Vystudovala Georgetown University School of Foreign Service a profesní kariéru začala v Bílém domě, kde pracovala jako zvláštní asistentka pěti amerických prezidentů. Založila a řídila Kancelář prezidentských zpráv, po osmnácti letech přešla

Doba, kdy vznikala pravidla etikety, byla naprosto jiná než dnešek. Není etiketa dnes tak trochu přežitkem? Nedávno jsem narazila na citát Thomase Jeffersona, který tvrdil, že demokracie může mít sebelepší ústavu, sebelepší zákony, ale když selže slušné chování, tak nebude fungovat ani nic jiného. On to prohlásil v 19. století, ale ta doba byla svým způsobem velmi podobná dnešku. Amerika bohatla, lidé si zvykali na komfort a začali zapomínat na morální zásady. Etiketa ale není jen soubor pravidel, podle kterých bychom se měli chovat ve společnosti. Je velmi hluboce zakotvena v principech vzájemné ohleduplnosti. A to jsou věci, které nijak nezestárly. Naopak, je potřeba je připomínat a oživovat.

na ministerstvo zahraničních věcí USA, kde pracovala mimo jiné jako náměstkyně šéfa protokolu Spojených států. Prostřednictvím své agentury Coolidge Consulting Services napomáhá společenským i podnikatelským kontaktům mezi Českou republikou a USA, poskytuje poradenství v otázkách personalistiky, public relations a zabývá se otázkami obchodního protokolu, společenského chování a etiky. V současné době se intenzivně věnuje výuce těchto předmětů. (www.ehc.cz)

Jakým způsobem je můžeme oživovat? Lidský charakter se utváří do desátého roku života a obraz sebe sama si od té doby nosíme v hlavě a ovlivňuje naši budoucnost. Nejdůležitější je tedy pracovat s dětmi. Odmalička jim vštěpovat odvahu říkat pravdu. Vysvětlit jim, že za svá slova a činy nesou odpovědnost. Sama jsem nedávno seděla v hotelu Mandarin Oriental s dvaceti dětmi od čtyř do dvanácti let. Tři hodiny jsme diskutovali o tématech, jako je smysl pro spravedlnost, poctivost, ohleduplnost. Jak je důležité umět se omluvit. Říct promiň, prosím, děkuji. To jsou slova, která dnes chybí a je to možná i důvod, proč nejsme schopni se navzájem domluvit. Když jsem pracovala pro americké prezidenty, byla jsem svědkem návštěv šéfů opozice v Bílém domě. Poté, co celý den v Senátu ostře kritizoval prezidentovu politiku, přišel večer na jednání, dohodl se na kompromisu, podal si s prezidentem ruku a druhý den bylo rozhodnutí prosazeno. Dnes namísto dohod a kompromisů vidím vyhrocené konflikty a osobní averzi, jak zde, tak v Americe. Čím to je? Z naší společnosti byla během dvou totalitních režimů vymýcena důvěra a obzvláště důvěra k autoritám. Nejtěžším úkolem, který před námi stojí, je získat ji zpátky. A bude to těžší než kdy jindy, protože mám pocit, že důvěra se ze světa obecně vytrácí. Důvěra se neoživí ani strachem, ani zákony. Důvěra se oživí kladným pozitivním příkladem osobní zodpovědnosti. Začínaje u autorit vůdců společnosti, ve státních službách, komerčním sektoru, školách či rodinách. Kdo je vaší autoritou? Vaším životním vzorem? Můj dědeček František Hašek. Český bankéř a jeden z hlavních akcionářů tiskového podniku Melantrich. V roce 1939 za ním přišli nacisté, aby prodal svůj podíl v Melantrichu Dresdner Bance. On to odmítl, 16

The time when the rules of etiquette were created was very different from today. Isn’t etiquette a bit anachronistic nowadays? Just recently I came across a quote by Thomas Jefferson who wrote that our young American democracy may have the best Constitution and the best laws, but where manners fail so too does the Constitution and the laws. That was the early 19th century but it very much reminds us of today. America was growing richer, people were getting used to comfort and forgetting the moral and ethical principles that ensure that such success endures. Etiquette is not just a set of rules for behaviour in society. It is deeply rooted principles of mutual respect and trust. And these are things that have not outlived their usefulness. On the contrary, they need to be revived. In what ways can we revive them? Human character is formed by the tenth year of a child´s life. From then on we bear an image of ourselves which then shapes our destiny. It is therefore most important to work with children. To instil in them the courage to tell the truth even if it hurts. To explain to them that they bear full responsibility for their words and deeds. Recently I sat down with twenty children between the ages of four and twelve at the Mandarin Oriental Hotel. For three hours we discussed subjects like honesty, fairness, wisdom and character. We spoke about how to apologise for a mistake, to have the courage to tell the truth and to say: excuse me, please, thank you. These words which are so lacking today may be the key to better mutual understanding tomorrow. In my work for five US presidents, I witnessed many visits to the White House by leaders of the opposition. After spending all day criticising the President’s policy in the Congress, the opposition leader came for a meeting in the evening, agreed on a compromise, shook the President’s hand and the next day the decision was carried through. Now, instead of agreements and compromises, we witness personal insults and mutually destructive conflicts. Why is that? In the US as Thomas Jefferson warned we became too successful, too materialistic and trust and manners gave way to moral shortcuts and arrogance. In the Czech Republic, two totalitarian regimes wiped out trust in our society and, above all, trust in authority. The most difficult task ahead will be to get it back. And it will be more difficult than ever, because trust has eroded throughout the world and we lack authority figures who are an example of accountability for young people. Trust cannot be revived by fear or by the force of law. Trust must be built by example, beginning with positive examples of


| ROZHOVOR | INTERVIEW

protože se nechtěl zpronevěřit svým zásadám. Přišli za ním celkem pětkrát, a když pokaždé odmítl, pošesté ho zatkli a bez soudu popravili. Člověk, který žije a zemře za své morální principy, to je vzor, ze kterého si můžeme vzít ponaučení. Lze takové vzory najít i dnes? Určitě ano. Jen je škoda, že mnoho obdivuhodných lidí raději žije v anonymitě, než aby se podíleli na vedení společnosti. Vaše společnost Coolidge Consulting Services se věnuje konzultacím v oblasti protokolu a etiky. Co jste si kladla jako hlavní cíl její činnosti? Rozšířit povědomí, že na sobě musíme celý život pracovat. Pokud si bez pokory namluvíme, že jsme neomylní, nebo naopak nenapravitelní, těžko něčeho dosáhneme. Jack Stack, bývalý generální ředitel České spořitelny, je jedno z devíti dětí z chudé rodiny. Vše, co v životě dokázal, se musel naučit sám. A byl toho schopen jen proto, že si sám přiznal, že něco neumí. Můj kolega v Bílém domě za prezidenta Nixona, Jon Huntsman, se stal zakladatelem největší americké chemické společnosti Huntsman Chemical. V dětství neměl ani na boty. Jeho knížka Vítězové nepodvádějí by měla být povinným čtením pro každého podnikatele. Nejde o neznalost, ale pokoru si uvědomit, co nám chybí, a v tom se zdokonalit. Aroganci by měl nahradit charakter. Opačným příkladem by mohl být jeden český poslanec, se kterým jsem se kdysi potkala na diplomatické večeři. Když dojedl, vyndal párátko a u stolu si přede všemi začal čistit zuby. Samozřejmě jsem mu to nevytkla, ale mezi řečí jsem mu později nabídla, že bych mohla pořádat školení etikety pro členy Poslanecké sněmovny. On mi na to řekl: „To je výborný nápad, Eliško, a já přesně vím, kteří moji kolegové by takové školení potřebovali!“ A proběhlo to školení? V Poslanecké sněmovně zatím ne. Ale školila jsem naše ministry před začátkem českého předsednictví EU. Vzpomínám si, že za mnou tehdy přišel ministr zahraničí Karel Schwarzenberg a řekl mi: „Eliško, děláte to dobře, ale jednu věc děláte špatně. Vy předpokládáte, že jsme Západ. Ale my jsme Východ.“ Já mu na to odpověděla: „A kde je podle vás Vídeň, Karle?“ Jaká jsme tedy Evropa? Já si troufám říct, že nejsme ani Západ, ani Východ, jsme Evropané. A měli bychom se umět zařadit mezi ty nejlepší, nejvzornější. 17

those in power, whether they be in government, business, schools or families.

Mezi prezidenty se pohybuje prakticky celý život She has spent almost her entire life with presidents

Who is your authority? Who is your role model? My Grandfather, František Hašek. He was a Czech banker and one of the principal shareholders in the Melantrich Publishing Company. In 1939 the Nazis asked him to sell his shares of Melantrich to Dresdner Bank. He refused because he knew that Melantrich with its popular evening newspaper would become an arm of Nazi propaganda. He was approached five times and finally executed without trial by a firing squad. A man who lives and dies for moral principles, is a role model worthy of imitation. Is it possible to find such role models even today? Of course it is. It is only a pity that many admirable people in the Czech Republic today prefer to live in anonymity rather than to becoming true leaders of our society. Your company Coolidge Consulting Services offers consultancy services in business protocol, social skills and ethics. What have you set as the company’s principal goal? To spread awareness of the fact that throughout our lives we have to keep working on ourselves. If we delude ourselves that we are infallible and know-it-all, or that money can buy us anything, then we’ll find it hard to achieve anything. Jack Stack, the former CEO of Česká spořitelna ▶


| ROZHOVOR | INTERVIEW

is one of nine children, from a poor family. All that he achieved in his life he had to learn for himself. And he was capable of it only because of his inherent respect for others and his ability to admit to himself he did not know everything. My colleague at the White House in the Nixon years, Jon Huntsman became the founder of the largest chemical company in the US, Huntsman Chemical. In childhood, he had no shoes. His book “Winners Never Cheat” should be required reading for every businessman and woman. It is not about a lack of knowledge, but about the humility to realize that we have more to learn. Arrogance should be replaced by character. A contrast to this is one Czech politician with whom I recently sat at a small diplomatic dinner. When he finished eating he just took out a toothpick and with is elbow at the table started to clean his teeth. Of course I did not rebuke him but after dinner I hinted I could organise etiquette training for members of Parliament. His response was: “That’s a great idea, Eliška, and I know exactly which of my colleagues could use it!”

Aby si člověk z kurzu etikety něco odnesl, musí si uvědomit, že není neomylný A realisation of one’s own fallibility is the key to benefiting from an etiquette course

Ve Spojených státech jste vedla kancelář prezidentských zpráv, která zajišťuje styk s veřejností. Nechtěla jste se angažovat v práci pro prezidenta i v Česku? Nejsem člověk, který by se někam dral. A také jsem si vědoma, že ačkoli se pokládám za Češku, jsem v České republice pořád tak trochu hostem. Svou práci ale považuji za velmi důležitou a ráda se o své znalosti podělím se všemi, kteří o ně mají zájem. Mám stále dojem, že společenské chování a dovednosti hluboce podceňujeme. Vidíte za sebou výsledky své práce? Vidím desítky mladých diplomatů, kteří prošli mým školením a dnes působí doma a po celém světě, v USA, v Bruselu, a mám radost, když vidím, jak se jim daří. Nedávno jsem jednu svou bývalou žačku potkala a ta se mi svěřila, že v případě, kdy si nejsou něčím jisti, si říkají: „Co by tomu asi řekla paní Eliška?“ (Směje se) Stejnou zpětnou vazbu dostávám od manažerů a byznysmenů, kteří absolvovali mé kurzy. Máte z toho radost? Mám. Velikou. Víte, chtěla bych, abychom si uvě18

And did the training take place? No, not in the Parliament, but recently I met a woman MP who is now working to make it possible. I was, however, asked by then premier Mirek Topolánek to provide training for our ministers before the beginning of Czech presidency of the EU. I recall that Minister of Foreign Affairs Karel Schwarzenberg came to me after the session and said, “Eliška, you are doing a good job, but there is one thing you do wrong. You presume that we are the West, but we are the East.” I answered, “And where is Vienna, Karel?” So what kind of Europeans are we? In my opinion we are neither West nor East. We are Europeans. And we must try to be amongst the best. In the United States you headed the Office of Presidential Letters and Messages which handles relations with the public. Did you not want to work for the president in the Czech Republic as well? I am not a person who pushes herself somewhere without being asked. And I am also aware that while I consider myself Czech, and feel I do have something to contribute here, I am – after a fifty year absence – somewhat of a guest in the Czech Republic. I consider my work here very important, and I am very pleased to share my knowledge and experience when asked. I still have the impression that we underestimate the value of good manners in both government and business life. Do you observe the results of your work? I see dozens of young diplomats I have schooled who are now active all over the world, in the US, in Brussels, and


| ROZHOVOR | INTERVIEW

domovali, že máme na co navazovat. Že jsme malá země, ale dokázali jsme toho hrozně moc. Při své práci pro prezidentskou kancelář v USA jsem se setkala s bezpočtem příkladů, kdy Češi dokázali ve svém oboru prorazit až na vrchol. Bohužel jsme teď nechali uplynout dvacet let v euforii z toho, že jsme svobodní, ale uniklo nám, že ke svobodě se váže velká zodpovědnost. Pamatuji se na nejkratší projev Margaret Thatcherové, který pronesla ve Španělském sále Pražského hradu při oslavě desátého výročí Sametové revoluce. Řekla: „Myslíte si, že jste svobodní? Bez osobní zodpovědnosti a zákonů nebudete nikdy svobodní.“ Jaké pravidlo bychom měli mít na mysli, abychom se takových chyb vyvarovali? Měli bychom být schopni vidět sami sebe očima druhých. Uznat chybu, umět se za ni omluvit. Být upřímní a otevření. Brát plnou osobní zodpovědnost za dopad našich slov a činů. Nesmyslně neurážet, umět dodržet slovo. V této souvislosti mě napadá paralela s nedávnou kauzou WikiLeaks. Ta dovedla otevřenost do extrému. Jak jste ji vnímala? Vnímala jsem to jako nezodpovědnost. Neříkám, že by se mezinárodní vztahy měly řešit potajmu, ale musíme mít na paměti, že každá země má svou oblast zájmů, svůj styl fungování a způsob komunikace. A že některá tajemství je dobré ctít a respektovat. Jaké máte plány do roku 2011? Pokračovat v rozdělané práci. Kromě kurzů, které vedu v obchodních dovednostech a společenském chování, také pracuji s malou skupinkou na ministerstvu školství na tom, aby se etika stala povinným vyučovacím předmět na základních školách. Což znamená spoustu práce. Vypracovat osnovy, vyškolit pedagogy, zajistit výměnu zkušeností se zahraničím a tak dále. Potom samozřejmě dál sleduji vývoj kolem šumavského národního parku, kde jsem po babičce zdědila nemovitost. Je to místo, které nenajdete snad nikde jinde na světě. Je třeba ho v tomto duchu zachovat. A máte nějaké předsevzetí? Žít v současnosti, být pozitivní a radovat se z toho, co se daří. Vážit si toho, že nyní mám svobodu i domov, dokonce dva, a šířit obzvláště mezi mladými lidmi povědomí, že se máme velmi dobře a měli bychom za to být vděčni, že neúspěchy jsou jenom kroky na cestě k úspěchu a že člověk, který se zbaví trochy svobody, aby získal trochu finanční jistoty, si nezaslouží ani svobodu, ani jistotu. 19

I am happy to see how successful they are. I recently met one of my former students and she confided in me that when she is unsure about something she always thinks, “What would Mrs Coolidge say about this.” (She laughs) I get similar feedback from business managers and executives who have attended my courses.

ELIŠKA HAŠKOVÁ COOLIDGE She was born in Prague to a family of prominent Czech bankers. Since 1950 she has lived in the United States. She graduated from the Georgetown University

Does that make you happy? Very happy. I want us to be aware that we have a solid on which to build. While we are a small country, we have behind us a proud history, a rich cultural legacy and many amazing achievements. While working at the White House I encountered countless Czechs who had reached the peak in their respective fields. Unfortunately, in our euphoria at our restored freedom we have allowed twenty years to elapse, forgetting that with freedom comes accountability. I remember that Margaret Thatcher gave the shortest speech in the Spanish Hall of the Prague Castle on the tenth anniversary of the Velvet Revolution. She said, “Do you think you have freedom? Without personal accountability and the rule of law, you will never have freedom.”

School of Foreign Service and began her professional career in the White House, where she worked as a Special Assistant to five US Presidents. She founded and directed the Office of Presidential Messages, and after eighteen years she moved to the US Department of State, where among her positions was that of Assistant Chief of Protocol of the US. Through her agency, Coolidge Consulting Services she helps to forge social and business contacts between the Czech Republic and the United States,

What rules should we keep in mind to avoid making mistakes? We should be able to see ourselves through the eyes of others. We should be honest, sincere, open and polite. And, we should live up to our word.

provides consultancy services in the fields of human resources, public relations and international business and diplomatic protocol, ethics and etiquette. (www.ehc.cz)

In this context I can’t but think of a parallel with the recent WikiLeaks affair. That has taken openness to the extreme. What was your take on it? I saw it as irresponsible. I believe in “open covenants openly arrived at” but we must remember that every country has its national interests, its own style of functioning and its way of communicating. It is therefore necessary to honour and respect certain secrets. What are your plans for 2011? To push ahead with my unfinished work. Besides the courses I conduct in social skills and business and diplomatic protocol, I am also working in a small group at the Ministry of Education to make ethics a required subject in Czech elementary schools. I also follow the developments in Šumava National Park where I inherited a property from my grandparents. It is a place close to my heart for which there is no substitute anywhere in the world. And do you have any resolutions? To live in the present, to be positive and to rejoice in every success that comes along. We should realise that we are very well off and we should be grateful for what we have. Setbacks are only steps on the way to success.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N Text Pavel Loněk Foto Profimedia.cz

Bratislava Malá sličná dáma

Bratislava Pretty little lady


Kdyby se z vln Dunaje vynořil legendární

If the legendary water sprite Ferko emerged

bratislavský vodník Ferko, nestačil by se divit.

from the Danube now he would be baffled. The

Smutně oprýskané, bolavé fasády domůStarého

sad, crumbling facades of the Old Town buildings

Města oblékly nový kabát, v úzkých středověkých

have put on a new coat and the narrow medieval

uličkách pulzuje život. Slovenská metropole

streets are throbbing with life. The Slovak

získala evropský střih.

metropolis has taken on a European look.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

T

he town developed from settlements spread out below Bratislava Castle on a busy trading route alongside the river Danube. The first mention of the castle dates back to 907 AD and is connected to a battle between the Hungarians and Bavarians. Podhradie and Vydrica were the oldest settlements. The Bratislava Old Town, which gained the privileges of a royal free town in 1291, developed around these historic settlements. In the 13th century the seat was surrounded by the town walls with three gates – Michalská, Vydrická and Laurinská. Bratislava experienced turbulent development in the Middle Ages. It was granted a city coat of arms by Emperor Sigismund who was hated in Bohemia for fighting the Hussites. The coat of arms is still in use. BRATISLAVA CASTLE IN THE SHAPE OF AN UPTURNED TABLE

Built on the rocky cliff above the Danube overlooking the Old Town, the castle is an unmissable monument of Bratislava. Its four towers give it the appearance of an upturned table. Originally there was a castle set-

A WALK THROUGH THE OLD TOWN HAS THE GREAT ADVANTAGE OF ONLY TAKING A FEW HOURS. THE HISTORICAL CENTRE OF BRATISLAVA IS SMALL.

▴ Ke kostelu sv. Michala se dostanete spletí starobylých uliček Winding old streets around the St. Michael’s Church ▶ Bratislavské Staré Město je směsí snad všech architektonických období a stylů Bratislava Old Town is a mixture of all kinds of architectural styles

M

ěsto vzniklo z osad ležících pod Bratislavským hradem na velice frekventované podunajské obchodní cestě. Hrad je poprvé zmiňován už v roce 907 v souvislosti s bitvou Maďarů s Bavory. Nejstaršími osadami byly Podhradí a Vydrica. Kolem těchto původních osad vzniklo bratislavské Staré Město, které v roce 1291 získalo privilegia svobodného královského města. Sídlo ve 13. století ovinuly městské hradby s branami Michalskou, Vydrickou a Laurinskou. Ve středověku zažila Bratislava bouřlivý rozvoj. V Čechách nenáviděný císař Zikmund, který tehdy válčil s husitskými vojsky, jí udělil městský znak, jenž město užívá do současnosti.

tlement here in the 9th century during the time of Great Moravia, the first state established in the territory of the later Czechoslovakia. The foundations of the Church of the Holy Saviour (Kostel Nejsvetejšieho Spasiteľa) date back to that time. The castle gained its current appearance during the reign of Emperor Sigismund. A four-wing, two-storey castle was built near the Crown Tower (Korunná veža) between the years 1423 and 1437 under the supervision of Conrad of Erding. During the rule of the Bratislava district governor Pavol Pálffy in 1632–1649 the castle was altered to house the royal family. The third storey and the four towers were added and that turned the castle into an upside-down “four-legged table”. The most recent rebuilding of the castle took place under the reign of the Empress Maria Theresa in the second half of the 18th century when it was inhabited by the Hungarian governor Albert of Teschen, husband of the Empress’ daughter.

BRATISLAVSKÝ HRAD VE TVARU OBRÁCENÉHO STOLU

SAINT MARTIN WITH ITS GILDED TOP

Nepřehlédnutelnou dominantou Bratislavy je hrad, který na Staré Město shlíží ze skalního útesu nad Dunajem. Svými čtyřmi věžičkami připomíná obrácený

It is an easy walk down from the castle to an area that used to be home to craftsmen and traders. The centre of the city on the “blue Danube” has changed beyond

22


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

stůl. Původně zde bylo v 9. století hradiště Velkomoravské říše, prvního státního útvaru na území někdejšího Československa. Z té doby také pocházejí základy kostela Nejsvětějšího Spasitele. Současný vzhled získal Bratislavský hrad až za císaře Zikmunda. V letech 1423–1437 byl postaven pod vedením Konráda z Erinzerce

recognition in the past few years. Historical burghers’ houses and palaces have been beautifully repaired. A walk through the Old Town has the great advantage of only taking a few hours. The historical centre of Bratislava is small. It will fit into your pocket. You will not get lost in the tangle of medieval streets, even


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▴ Čumil v kanálu. Pozor na nohy a krátké sukně! The Peeping Tom sculpture. Watch out for your legs and short skirts!

dingu u Korunní věže čtyřkřídlý dvoupatrový palác. Za bratislavského župana Pavla Pálffyho byl v letech

STŘED MĚSTA SE ZMĚNIL K NEPOZNÁNÍ. HISTORICKÉ MĚŠŤANSKÉ DOMY A PALÁCE JSOU KRÁSNĚ OPRAVENÉ. 1632–1649 palác přizpůsoben pobytu královské rodiny. Přistavěno bylo třetí poschodí a tři věžičky, kterými se „čtyřnohý stůl“ definitivně obrátil. Poslední přestavba hradu spadá do let vlády Marie Terezie ve druhé polovině 18. století, kdy zde sídlil uherský místodržitel Albert Těšínský, manžel císařovniny dcery. SVATÝ MARTIN S POZLACENOU ŠPIČKOU

Z Bratislavského hradu celkem pohodlně sestoupíme dolů do „podhradí“, dříve sídla řemeslníků a obchodníků. Střed města ležícího na Straussově „krásném modrém Dunaji“ se v posledních letech změnil k nepoznání. Historické měšťanské domy a paláce jsou krásně opravené. Procházka Starým Městem má jednu velkou výhodu, potřebujete na ni jen několik málo hodin. Historický střed Bratislavy, té příjemné subtilní dámy, je malý. Vejde se vám do kapsy. V pavučině středověkých uliček se neztratíte, i když jsou tak úzké, 24

though they are so narrow that at some points, especially in Kapitulská street, you can hardly stretch out your arms. Saint Martin’s Cathedral is one of the most important religious buildings in Slovakia. Its tower rises to a height of 85 metres. The cathedral was built over a number of centuries; it grew slowly and lazily like Gaudí’s Sagrada Familia in Barcelona. Construction began in the 13th century; it was consecrated in the 15th century; but its baroque chapel in the side nave was only built in the 18th century. The tip of the cathedral spire is a gilded copy of the Hungarian crown. This was supposed to augment the importance of Bratislava back in the times when it became the alternative capital of Hungary after Budapest (then known as Buda) was occupied by the Turks. DON’T TRIP OVER ČUMIL AND WATCH OUT FOR WATER SPRITES

We pass by Saint Martin’s Cathedral and approach the start of the new suspension bridge spanning 430 metres. There is a restaurant on top of its pylon called the “flying saucer” by the Bratislava locals. The restaurant is surrounded by a lookout terrace. We resist the temptation to go up there, however, and head for the medieval streets with burghers’ houses decorated by frescoes. We walk ▶


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▶ Noční život má v bratislavských hospůdkách stejné středoevropské kouzlo jako v těch pražských či vídeňských Night life in Bratislava’s pubs is as charming as in Vienna and Prague

HOLIDAYS CZECH AIRLINES ZVE... Vydejte se do středoevropské metropole na Dunaji a užijte si kulturu a národní kuchyni našich sousedů. Pobyt přímo na míru vám připravíme v HOLIDAYS Czech Airlines. Kontaktujte nás na www.holidayscsa.cz.

HOLIDAYS CZECH AIRLINES OFFERS… Visit a Central European metropolis upon the Danube and enjoy the culture and national cuisine of our neighbours. HOLIDAYS Czech Airlines will prepare a trip for you tailored to your wishes. Contact us at www.holidayscsa.cz.

že na některých místech, hlavně v Kapitulské ulici, si při rozpažení odřete prsty. Svatomartinský chrám je jednou z nejdůležitějších církevních staveb na celém Slovensku. Věž kostela trčí do nebe do výšky 85 metrů. Chrám se dokončoval po několik století, rostl pomalu a loudavě podobně jako Gaudího Sagrada Familia v Barceloně. Stavba začala ve 13. století, vysvěcen byl v 15. století, ale například barokní kaplička v boční lodi vznikla až v 18. století. Na špičku věže kostela umístili stavitelé pozlacenou kopii uherských korunovačních klenotů. Mělo to zvýšit vážnost tehdejší Bratislavy, která se po obsazení Budapešti (tehdy Budína) Turky stala zástupním hlavním městem Uherska.

down Kapitulská street, Panská street and the very busy Michalská street. Under Michalská Gate, a remnant of the original town walls, you can find a signpost showing the distances to various European cities. Be careful in Panská street: do not trip over the bronze statue of a workman climbing out of a manhole. It was made by Viktor Hulík and has adorned the street for almost eleven years now. It is the most photographed monument in Bratislava! Locals call it Čumil (“the Gawper”).

NEZAKOPNĚTE O ČUMILA A BACHA NA VODNÍKY

Míjíme Svatomartinský chrám a dostáváme se k nájezdu na nový závěsný most dlouhý 430 metrů. Na vrcholu jeho pylonu je restaurace, které obyvatelé Bratislavy říkají „létající talíř“. Restaurace je obkroužena vyhlídkovou terasou. My ale odoláváme pokušení a míříme do středověkých uliček s měšťanskými domy zdobenými freskami. Do ulice Kapitulské, Panské a velice rušné Michalské. Pod Michalskou branou, jedinou branou, která zůstala z původního městského opevnění, jsou na ulici šipky ukazující vzdálenosti do některých evropských měst. V Panské ulici si dejte pozor. Nezakopněte o bronzovou sochu dělníka, který právě vylézá z městské kanalizace. Jejím autorem je Viktor Hulík 26


Všechny děti chtějí mít domov Pomozte nám pomáhat Víte o Domě tří přání? Pomáháme ohroženým dětem. Pomáháme hlavně: dětem, které právě nemají kam jít rodinám v nesnázích dětem v krizi

Kde? V Domě P. Pittra pro děti v Praze 6-Ruzyni, Karlovarská 18, najdou děti útočiště na dlouho i na krátko. V Ambulantně terénním centru v Praze 6, Svatovítská 7, hledáme řešení pro vytvoření stabilní a zdravé rodiny, snažíme se předcházet umístění dítěte do ústavního zařízení.

www.dumtriprani.cz Rozhodnete-li se nás podpořit – náš účet je: 170285379/0800


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▶ Umění v ulicích. Imitace Van Goghových obrazů vyhlížejí z rozpadajícího se domu v centru města Street art. Van Gogh imitations on dilapidated buildings in the city centre

a tahle postavička ozvláštňuje ulici už téměř jedenáct let. Jde o nejfotografovanější památku Bratislavy! Místní jí říkají Čumil. Projít se můžete po nábřeží Dunaje, kde žili dva populární bratislavští vodníci. V úvodu zmiňovaný Ferko byl boháč, který žil ve zlatém paláci, a když doma uklízel, vymetal ze světnic stříbrný prach. Byl to prý dobrák a hodnému člověku by neublížil. Zato jeho kolega Vasrman pobýval pod hladinou Dunaje už za napoleonských válek. A vojáci slavného Napoleona, kteří chodili na večeři do okolních hospod, protože se řídili slovy císaře, že „armáda pochoduje na plných žaludcích“, se před ním museli mít na pozoru. Vasrman měl prý zlou, záludnou povahu a pilně plnil své hrníčky dušičkami.

You can also walk on the embankments of the Danube where Bratislava’s two most popular water sprites used to live. The Ferko mentioned in the introduction to this article was rich and lived in a golden palace and when he was cleaning he would sweep silver dust out of the rooms. He was a kind person who would never harm a good man. His colleague Vasrman, by contrast, inhabited the waters of the Danube during the Napoleonic Wars. Napoleon’s soldiers visiting the nearby pubs in testimony to the words of the emperor that “an army marches on its stomach”, had to watch out for him. Vasrman was evil and treacherous and liked nothing better than to trap human souls.

KDEPAK MAJÍ HALUŠKY

WHERE DO THEY HAVE HALUŠKY?

Přijedete-li do Bratislavy, určitě si budete chtít dát některé ze slovenských národních jídel, jako jsou brynzové halušky nebo polévka kapustnica (zelňačka s klobásou). Na ty se vydejte například do Gazdovského dvora nebo do Slovenské restaurace na Hviezdoslavově náměstí. Pokud byste měli chuť na něco luxusnějšího a nebáli se trochu provětrat peněženku, vyrazte do Erdödyho paláce, kde jsou nóbl restaurace Camouflage a Flower s francouzskou a italskou kuchyní. Nakonec si tady můžete sednout na výbornou kávu v Lancia Cafe. A nemusíte s jejím dopíjením spěchat. Tady v Bratislavě se žije tak nějak pomaleji a pohodověji.

If you come to Bratislava you will surely want to try Slovak national delicacies such as brynzové halušky (sheep cheese dumplings) and kapustnica (sauerkraut soup with sausage). Visit either Gazdovský dvor or the Slovak restaurant on Hviezdoslavovo square. If you fancy something more luxurious and are not afraid to spend more, go to Erdödy Palace housing the restaurants Camouflage and Flower which offer French and Italian cuisine. You can finish off with a delicious coffee in Lancia Cafe. There is no need to rush your coffee. Here in Bratislava life is somewhat slower and more relaxed.

28


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

TIPY ČESKÝCH AEROLINIÍ

CZECH AIRLINES’ TIPS

Co ochutnat? Určitě si dejte slovenská vína z oblasti okolo Nitry, jsou vynikající.

What to taste? Definitely try Slovak wines from the Nitra region. They are excellent.

Co si přivézt? Své blízké potěšíte uzeným sýrem parenica nebo oštěpek. Můžete koupit také láhev oblíbené boro vičky, ale nezapomeňte, že ta pravá je jen spišská.

What to buy? Your friends and family will appreciate smoked cheeses called parenica or oštiepok. You can also buy a bottle of popular borovička (juniper brandy) but do not forget that the real one is the Spiš one only.

Kam vyrazit? Určitě si nenechte ujít návštěvu Děvína. Ze strážního hradu na skalním ostrohu nad soutokem Dunaje a Moravy je nádherný výhled. Jak zapadnout? Zajděte do obyčejné slovenské hospody a připijte si borovičkou s přátelskými a temperamentní mi Slováky.

inzerce

Where to go? Do not miss out on a visit to Devín. The fortress on a cliff above the confluence of the Danube and the Morava has beautiful views. How to blend in? Visit an ordinary Slovak pub and drink some borovička with the friendly and temperamental Slovaks.

S ČESKÝMI AEROLINIEMI DO BRATISLAVY Z Prahy denně kromě neděle v 8.10, kromě soboty v 17.00 a v sobotu ve 20.10. Zpět denně kromě neděle v 9.40, kromě soboty v 18.30 a v neděli v 8.45.

TO BRATISLAVA WITH CZECH AIRLINES From Prague daily at 8:10 am, except Sundays, at 5:00 pm, except Saturdays, and on Saturdays at 8:10 pm. Back daily at 9.40 am, except Sundays, at 6:30 pm, except Saturdays, and on Sundays at 8:45 am.


| TÉMA | TOPIC Text Lucie Kettnerová Foto Archiv

Tak trochu jiné ubytování Accommodation with a difference


Většina hotelů funguje jen jako místo,

Most hotels function as a place where you

kde přespíte, než vyrazíte poznávat přírodní

spend a night before setting out to explore the

krásy, architektonické památky nebo třeba

beauty of nature, architectural monuments or

umělecká díla. Jsou však i zařízení, která jsou

perhaps works of art. There are establishments,

uměleckým dílem sama o sobě. Jaké asi může

however, which are works of art in themselves.

být ubytování mezi sochami a obrazy?

A jak

What would it be like to lodge in the midst of

se může spát na stromě nebo v kleci?

Některé

statues and paintings? And how does one sleep

tipy na netradiční ubytování jsme pro vás

on a tree or in a cage? We have chosen some ideas

vybrali. Do všech lokalit se dostanete s letadly

for unorthodox accommodation for you. You can

Českých aerolinií.

reach all the destinations on Czech Airlines flights.


| TÉMA | TOPIC

WHERE THE ICE QUEEN SPENDS HER NIGHTS

The Ice Hotel is located beyond the polar circle, in the small Swedish village of Jukkäsjarvi. Work to build the hotel complex with the help of snow cannons and steel struts begins around the end of October and the hotel is ready to receive its first guests in the course of December. 30,000 tons of snow are needed for its construction every year. All the interiors and furnishings are sculpted from ice, too – windows, doors, tables, sofas, lamps, even the glasses on the bar and the bar itself. As temperatures outside plunge as low as minus forty degrees Celsius, the interiors remain a “pleasant” five above zero. The guests certainly do not suffer from the cold though. They are provided with a special sleeping bag featuring a cotton lining in which they can sleep in just their underwear and a nightcap. THE SMALLEST IN THE WORLD

Hotel Punta Grande has only four rooms and is listed in the Guinness Book of World Records as the smallest hotel in the world. It is situated on the very tip of the island of El Hierro, part of the Canary Islands, thus guaranteeing peace, privacy and a beautiful view of the volcanic shore. The hotel is a converted customs house, and the period atmosphere is still preserved in marine decor from a shipwreck such as portholes, compasses and lanterns. Despite its small capacity, there is a restaurant and a bar in the hotel. The one disadvantage of this mythical establishment is the fact that it is fully booked most of the time, so you have to plan your trip way ahead.

▴ xxx xxx

Pohádka o Sněhové královně? Nikoli – hotel! The Snow Queen? Not quite: a hotel!

KDE PŘESPÁVÁ LEDOVÁ KRÁLOVNA

A ROOM IN THE HEART OF AN ART GALLERY

Ice Hotel najdeme za polárním kruhem v malé švédské vesničce Jukkäsjarvi. Hotelový komplex se pomocí sněhových děl a ocelových podpěr začíná budovat na přelomu října a listopadu, pro hosty je připraven v průběhu prosince. Na jeho stavbu se spotřebuje přes třicet tisíc tun sněhu. Z ledu je i veškeré vnitřní vybavení – okna, dveře, stoly, křesla, lampy, a dokonce i bar včetně sklenic. A zatímco venku klesají teploty až k minus čtyřiceti stupňům Celsia, uvnitř panuje „příjemných“ pět stupňů nad nulou. Zimou ale v noci hosté určitě netrpí. K dispozici dostanou speciální spací pytel s bavlněnou vložkou, v němž mohou přespat jen ve spodním prádle a čepici.

Hotel Residenza d'Arte is located in the Siena province of Tuscany, surrounded by olive trees and cypresses. The Italian sculptor, painter and interior designer Anna Izzo decided to build a hotel that would exude the spirit of an art gallery. The 14th century building’s historical beams, arches, mantelpieces and stone walls are complemented by a collection of modern art – paintings, sculptures and other pieces. The interiors thus combine a medieval atmosphere with the poetry of modern art. The hotel is an ideal base for outings to the numerous UNESCO heritage sites found nearby.

NEJMENŠÍ NA SVĚTĚ

Hotel Punta Grande má pouze čtyři pokoje a je zapsán v Guinnessově knize rekordů jako nejmenší hotel na světě. Leží na cípu ostrova El Hierro, který spadá pod Kanárské ostrovy, a díky tomu poskytuje klid, soukromí a krásný výhled na vulkanické pobřeží. Hotel 32

COFFIN OR CAGE?

Without doubt one of the most original hotels in the world is the Propeller Island City Lodge in Berlin. There are 45 rooms, each in a different style. The entire hotel is filled with the work of young German artists. The authors did not want to create just another designer hotel, but a unique world in which nothing is mere phoney decoration – everything here is original and real. The


| TÉMA | TOPIC

vznikl z budovy staré celnice, dobovou atmosféru stále připomíná námořnická výzdoba z vraku lodi, jako jsou okénka, kompasy či svítilny. I přes malou ubytovací kapacitu se do hotelu vešly i restaurace a bar. Jedinou nevýhodou tohoto mytického zařízení je, že je pořád obsazené, takže rezervovat ubytování si musíte s velkým předstihem.

hotel is ideal for guests who are looking for freedom and inspiration and are not afraid of irony. The braver ones can find out what it is like to sleep in a coffin, in a bed suspended in the air, in a room with a lopsided floor where you feel as if everything is levitating, or in a room where everything is upside down. The most expensive room is “Two Lions”, where two beds are placed in two separate cages.

POKOJ V SRDCI GALERIE

Hotel Residenza d’Arte se nachází v provincii Siena v srdci Toskánska, obklopen olivovníky a cypřiši. Italská sochařka, malířka a návrhářka interiérů Anna Izzo se rozhodla vytvořit hotel, který by v sobě nesl ducha galerie. Proto staré trámy, oblouky, krby a kamenné zdi historického obydlí ze 14. století doplnila moderní sbírkou obrazů, soch a dalších uměleckých děl. V interiérech se tak mísí atmosféra středověku s poezií moderního umění. Hotel je ideální základnou pro výlety do okolí, za památkami zařazenými na seznam světového dědictví UNESCO. DO RAKVE, NEBO DO KLECE?

Jedním z nejoriginálnějších hotelů na světě je bezesporu berlínský Propeller Island City Lodge. Má 45 pokojů, každý v jiném stylu a celý je prošpikován uměním mladých německých výtvarníků. Autoři nechtěli vytvořit jen jeden z dalších designových hotelů, stvořili osobitý svět, v němž nic není jen falešnou dekorací, vše je originální a skutečné. Hotel je určen hostům, kteří hledají svobodu a inspiraci a také se nebojí ironie. Odvážlivci si mohou vyzkoušet, jak se spí v rakvi, v posteli zavěšené nad zemí, v pokoji s nakloněnou podlahou, kde máte pocit, že vše létá, nebo dokonce v takovém, v němž je všechno vzhůru nohama. Nejdražším pokojem jsou Dva lvi, kde jsou dvě postele umístěné v oddělených klecích.

A NIGHT IN THE SLAMMER

A truly unorthodox hotel is to be found in Boston, USA. It is an old prison which has been converted into a luxury five-star hotel bearing the symptomatic name of Liberty. Until recently, hardened criminals were serving their sentences here. To preserve the atmosphere, the architects have retained old-fashioned iron bars on some of the windows and the walkways where the guards used to stand. Even the original disposition of the prison was preserved – the four wings of the building meet in a central 30-metre tall round tower. The hotel’s location in the very centre of Boston is without doubt an advantage for tourists. RELAXATION IN A TREE

The French Hotel Orion targets guests who are looking for good vibrations and peace and quiet. Four apart-

▾ Na katafalku před malinovým oltářem pod renesanční klenbou váháte, zda jste v nebi, v pekle či v pokoji Tomáše Hanáka v hotelu Besídka At the catafalque before the raspberry altar under the Renaissance vault, you wonder whether this is heaven, hell, or Tomáš Hanák’s room

NOC V LOCHU

Opravdu neobvyklý hotel se nachází v americkém Bostonu. Jde totiž o staré vězení, které bylo zrekonstruováno na luxusní pětihvězdičkový hotel s příznačným názvem Liberty. Ještě nedávno si zde odpykávali trest ti nejtěžší zločinci. Architekti tu pro zachování atmosféry i po rekonstrukci ponechali na některých oknech starobylé mříže a lávky, na kterých postávali dozorci hlídající trestance. Zachována zůstala i původní tradiční dispozice věznice – čtyři křídla stavby se spojují v třicet metrů vysoké centrální rotundě, kterou zakončuje věž. Výhodou pro turisty je bezpochyby umístění hotelu – nachází se téměř ve středu Bostonu. RELAXACE VE VĚTVÍCH STROMŮ

Francouzský hotel Orion se zaměřil na hosty, kteří vyhledávají pozitivní vibrace a klid. Čtyři apartmány 33


| TÉMA | TOPIC

ments, each with a wooden bathtub, massage shower and internet connection, are located five metres above the ground in the canopy of the trees. Fortunately, they are accessible via comfortable wooden steps. The hotel is located on the side of a valley with a lovely view of the village of Saint-Paul de Vence. It is surrounded by 7000 m² of woodland which absorbs noise from the surroundings. The grounds are scattered with relaxation rooms and feature a natural swimming pool lined with pebbles and plants, where you can forget your everyday troubles. A HOTEL INSPIRED BY MUSIC

V pražském hotelu Aria můžete posnídat s Louisem Armstrongem. Vlastně spíš... na něm In Prague’s Aria HOTEL, you can have breakfast with Louis Armstrong. Or rather, on him Časy, kdy v hotelu Liberty shlíželi z ochozů ozbrojení bachaři, už jsou naštěstí pryč Fortunately, the times when armed guards looked down from the galleries of the Liberty hotel are long gone

s dřevěnou vanou, masážní sprchou a přístupem k internetu se nacházejí pět metrů nad zemí v korunách stromů. Přístupné jsou naštěstí po pohodlných dřevěných schodech. Hotel se rozprostírá na úbočí údolí s překrásným výhledem na vesnici Saint-Paul de Vence. Je obklopen 7000 m² lesa, který pohlcuje hluky z okolí. Na pozemku byly rozesety relaxační prostory a zákoutí včetně přírodního bazénu lemovaného kamínky a rostlinami, kde se krásně zapomíná na starosti všedního dne. HOTEL INSPIROVANÝ HUDBOU

Pražský hotel Aria je prodchnut hudbou. Už mozaiková dlažba vedoucí napříč hotelem připomíná starobylou hudební partituru. Mozaikové noty provázejí hosty od vchodu přes lobby s prosklenou střechou až do zimní zahrady, kde vrcholí ve vizuální crescendo. Každé ze čtyř pater hotelu zastupuje určitý hudební žánr (jazz, operu, klasickou hudbu a současnou hudbu), každý z 52 pokojů je zasvěcen jinému tématu nebo hudebníkovi. Pokoje jsou vybaveny plochými obrazovkami a iPody s hudbou podle vlastního výběru. Tematické zaměření hotelu se odráží také v restauraci Coda, v níž se jídlo podává na talířích vyzdobených hudebními karikaturami. V roce 2009 vyhrál Aria Hotel prestižní ocenění serveru Tripadvisor v kategorii Nejluxusnější hotely světa. 34

Prague’s Aria Hotel is infused with music. Even the mosaic floor running through the hotel is reminiscent of an old sheet of music. Mosaic notes accompany the guests from the entrance into the glass-roofed lobby and on into the conservatory, where they climax in a visual crescendo. Each of the four floors represents a different musical genre (jazz, opera, classical music, contemporary music), and each of the 52 rooms is dedicated to a different theme or musician. The rooms are fitted with flat screens and an iPod loaded with music of your own choice. The Coda hotel restaurant is also thematic – food is served on plates decorated with musical caricatures. In 2009 the Aria Hotel won the prestigious prize of the Tripadvisor server in the category of Luxury Hotels of the World. A GUARDIAN ANGEL WATCHES OVER THE GUESTS

Hotel Besídka in the southern Bohemian town of Slavonice proves that original hotels can be found even outside big cities. This establishment is the second home of the Sklep theatre ensemble and the theatre company participated in its design and construction. Individual rooms even bear their names. Architect David Vávra decorated the tiles of “his” bathroom and actor Tomáš Hanák wrote texts on the wall. The biggest curiosity of the Besídka hotel is the guardian angel that shines on the window sill of one of the rooms at night. Even though the interiors of the building represent original and modern architectural design, the exterior blends in with the Renaissance facades of the surrounding houses. The sgraffito scenes on the fronts of the buildings are copies of woodcuts from Luther’s Wartburg Bible of 1534. NATURE RIGHT IN YOUR ROOM

Some Norwegian architects decided to build a luxurious yet minimalist hotel. Their aim was to build the hotel right in the midst of nature, so that the guests would almost be able to feel water from the nearby river splashing onto their faces or sense the quivering ▶


| TÉMA | TOPIC

▴ Jestli pohled do zeleně opravdu uklidňuje, bude vám pobyt v norském hotelu Juvet závidět nejden buddhistický mnich If looking at green is relaxing, than a stay at the Juvet hotel is bound to be envied even by Buddhist monks ▶ Moderní design poznamenaný severským minimalismem Modern design influenced by Nordic minimalism

NAD HOSTY BDÍ ANDĚL STRÁŽNÝ

Důkazem, že originální hotely mohou vzniknout i mimo velké metropole, je hotel Besídka nacházející se v jihočeských Slavonicích. Toto zařízení je druhým domovem Divadla Sklep a divadelníci se podíleli i na jeho realizaci. Jednotlivé pokoje nesou dokonce jejich jména. Architekt David Vávra dekoroval kachlíky „své“ koupelny, herec Tomáš Hanák do té své zase napsal texty na zeď. Největší kuriozitou hotelu Besídka je strážný anděl, který v noci svítí na okenní římse jednoho z pokojů. Přestože vnitřní části domu zosobňují originální a moderní řešení, zvenku dům svým vzhledem splývá s okolní renesanční zástavbou. Výjevy na sgrafitech uliční fasády jsou téměř věrnými kopiemi dřevorytů z Lutherovy Wartburské bible z roku 1534. PŘÍRODA VSTOUPÍ AŽ DO POKOJE

Luxusní, přesto minimalistický hotel se rozhodli postavit norští architekti. Jejich cílem bylo postavit hotel přímo uprostřed přírody tak, aby hosté v pokoji mohli na svém obličeji téměř cítit kapky vody z nedaleké řeky nebo aby vnímali chvění větví na stromech. Juvet Landscape Hotel je umístěn na břehu řeky Valdolla a skládá se ze sedmi od sebe oddělených budov, které mají jednu nebo dvě ze stěn z čirého skla, takže poskytují nádherný výhled do krajiny a blízkých hor. Díky nápaditému rozmístění budov je pro každého hosta zajištěn dostatek soukromí. Na vybavení interiéru pracovali věhlasní designéři, kteří si pohráli s každou stylovou maličkostí. 36

of the branches on the surrounding trees. Juvet Landscape Hotel is situated on the bank of the river Valdolla and comprises seven separate buildings which all have one or two walls of transparent glass, facilitating the view of the surrounding landscape and nearby mountains. Clever arrangement of the buildings means that every guest has enough privacy. The interiors, down to the smallest detail, are the work of famous designers.


| KOMPAS | COMPASS

Praha

Zlínský kraj

Zlínský kraj Zlín Region Jako jediný ze všech krajů Moravy

The Zlín Region is the only region

leží výhradně na území této

fully located within the historical

historické země.

territory of Moravia.

Pestrý a v nížinách také úrodný kraj východní Moravy je zároveň i západním cípem horského masivu Karpat. Etnografické oblasti, jako jsou Valašsko nebo Slovácko, propůjčují tomuto kraji charakteristikou kulturní rozmanitost s důrazem na místní folklor. Ať patříte mezi vyznavače horské turistiky, krásné přírody, lázeňských radovánek, kultury nebo architektury, Zlínský kraj nabízí vše.

It is a diverse east Moravian region with fertile lowlands and forms the western tip of the Carpathian mountain range. Distinct ethnic areas, such as Walachia and Moravian Slovakia, provide this region with cultural diversity that finds expression in local folklore. Whether you fancy mountain hiking, beautiful scenery, spa treatments, culture, or architecture, you can find all of it in the Zlín Region.

38


| KOMPAS | COMPASS

Zlín Zlín Město, které je centrem Zlínského kraje, se nachází na rozhraní Hostýnských a Vizovických vrchů. V roce 1894 zde založil nyní již světově známou obuvnickou firmu Tomáš Baťa. Pod jeho vedením vzkvétal nejen rodinný podnik, ale i celé město. Známé jsou například baťovské domky, které slouží svým nájemníkům dodnes. Dnes tu funguje i Baťova univerzita, jejíž budovu navrhla místní rodačka, slavná architektka Eva Jiřičná. K zajímavostem města nepochybně patří také Muzeum obuvi nebo zlínské filmové ateliéry. Zlín, the central city of the Zlin region, is a town situated on the boundary of two hills, Hostyn and Vizovice. It was here that Tomáš Baťa founded the now world-famous shoe company Bata Shoes in 1894. Under his leadership the company and the city as a whole flourished. Baťa built the well-known Baťa houses that to this day serve their original purpose as simple but modern accommodation for local factory workers. Today, the town hosts the Bata University with buildings designed by a local architect, the famous Eva Jiřičná. Other city attractions include the Museum of Shoes and the Zlín Film Studios. Foto: Archiv statutárního města Zlín

Slivovice z Vizovic Slivovitz from Vizovice Vizovice, brána Valašska nacházející se v podhůří Vizovických vrchů, je město s hlubokými kořeny nejen tradičního pálení slivovice. Přeměnu ovocných plodů v kvalitní destiláty si prohlédněte nejlépe na vlastní oči při exkurzi ve zdejší světově proslulé palírně Rudolf Jelínek. Exkurze je samozřejmě spojena s koštováním. Vizovice jsou známé také soutěží v pojídání švestkových knedlíků, folkovým festivalem Valašský frgál nebo rockovým Masters of Rock. Procházka z historického centra na barokní zámek je příjemná v každém ročním období. Vizovice, the gateway to Walachia, is a town located in the foothills of the Vizovice Hills. One of its many traditions is home-distilling of slivovitz plum brandy. You can watch the process of converting fruit into high-quality spirits in the local world-famous Rudolf Jelínek distillery. Naturally, you will have the opportunity to sample during the tour. The town of Vizovice is also known for its plum dumplings eating contest, the Valassky frgál folk festival, and Masters of Rock festival. The walk from the historic centre to the baroque castle is pleasant all year round. Foto: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. 39


| KOMPAS | COMPASS

CHKO Bílé Karpaty White Carpathians protected landscape area Jedna ze šesti biosférických rezervací UNESCO v České republice, rozprostírající se jak na našem území, tak na území Slovenské republiky. Nachází se zde množství přírodních rezervací a památek. Tisíce hektarů jedinečných luk s roztroušenými dřevinami a rozmanitými společenstvy flóry s vysokým zastoupením kriticky ohrožených druhů rostlin. Typický charakter Bílých Karpat rozkládajících se na ploše 715 km představují stepní porosty a podhorské louky. One of the six UNESCO biosphere reserves in the Czech Republic encroaches on both the Czech and Slovak republics. A number of nature reserves and monuments can be found here, as well as thousands of hectares of unique meadows with scattered trees and diverse communities of flora, including a high proportion of critically endangered plant species. The 715-square-km White Carpathians range characterised by steppe vegetation and mountain meadows.

Foto: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.

Lázně Luhačovice Luhačovice spa town Leží nedaleko Zlína v údolí říčky Šťávice, zvané také Luhačovický potok, mezi zalesněnými kopci. Tyto největší moravské lázně se specializují zejména na choroby dýchacích cest, trávicího ústrojí a diabetu. Hlavním léčivým zdrojem je šestnáct minerálních pramenů – např. nejznámější Vincentka nebo Aloiska a pramen Dr. Šťastného. V městě samotném se nachází velké množství kaváren, cukráren, restaurací a dalších podniků podporujících relaxaci a pohodu nejen lázeňských hostů. Okolí Luhačovic přeje i sportovně orientovaným návštěvníkům – na svých procházkách můžete obdivovat také hrady, zámky a architekturu Dušana Jurkoviče. The spa town is situated near the city of Zlín, between the wooded hills of the Šťávice river valley, also called Luhačovice Creek. The largest Moravian spa town specialises in treating respiratory and digestive tract diseases and diabetes. There are sixteen healing mineral springs – the most famous are called Vincentka, Aloiska and Dr. Šťastný Spring. Many cafes, pastry shops, restaurants and other businesses provide a relaxing atmosphere for all visitors to this town. The area is also attractive for more active visitors who can explore the many castles, chateaux and the architecture of Dušan Jurkovič during their walks. Foto: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. 40


| KOMPAS | COMPASS

Kroměříž Kroměříž Okresní město přezdívané hanácké Athény bylo v roce 1997 vyhlášeno nejkrásnějším historickým městem České republiky. O rok později rozšířily listinu světového kulturního dědictví UNESCO zdejší Arcibiskupský zámek spolu s Podzámeckou a Květnou zahradou. Nejen historické centrum města stojí za vidění. Určitě navštivte i cenné kostely sv. Mořice, sv. Jana Křtitele a Nanebevzetí Panny Marie, dále pak arcibiskupské vinné sklepy nebo poblíž se nacházející přírodní park Záhlinické rybníky. Krásy Kroměříže ocenili mj. i zdejší rodáci Max Švabinský, básník, písničkář a grafik Karel Kryl nebo autor pohádkových prózMiloš Macourek. The administrative centre of the region is nicknamed the Athens of Haná and was in 1997 declared the most beautiful town in the Czech Republic. A year later, the local archbishop’s house, the Chateau Gardens and the Flower Garden were added to the UNESCO world cultural heritage list. It is not only the historical city centre that is worth seeing: be sure to visit the churches of St Maurice, St John the Baptist and the Assumption of the Virgin Mary, the Archbishop’s Wine Cellars, and the nearby park called Záhlinice Ponds. The town’s beauty has been appreciated by many, including the painter Max Švabinský, the songwriter and graphic artist Karel Kryl, and the fairytale writer Miloš Macourek, who were all born here. Foto: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.

Zoo a zámek Zlín-Lešná Zoo and Zlín-Lešná Chateau Atraktivní spojení secesního zámku z konce 19. století s moderní zoologickou zahradou řešenou jako biopark s prostornými expozicemi. Původně stával na místě zámku, postaveného podle návrhu vídeňského architekta Johanna Micka, slavný valašský hrad Lukov. Jeho majitelé na Moravě ale příliš nepobývali a raději si nechali vybudovat nové reprezentativní sídlo jinde. Každý návštěvník se tak nyní může potěšit cennými dřevořezbářskými pracemi, nevšední sbírkou japonského a čínského porcelánu nebo romantickým anglickým parkem a oborou se zoo. An attractive combination of a nineteen-century Art Nouveau chateau with a modern zoological garden designed as a biopark with spacious runs for the animals. The chateau, designed by the Viennese architect Johann Mick, was built on the site of a famous Wallachian castle Lukov. Its owners did not spend much time in Moravia, however, and built a new stately home elsewhere. Visitors can thus now enjoy an exhibition of valuable woodcarvings, a remarkable collection of Japanese and Chinese porcelain, and a romantic English park and game reserve and zoo.

41


| KOMPAS | COMPASS

Velký Lopeník Velký Lopeník Na hranicích České republiky a Slovenska se nedaleko Uherského Brodu nachází 911 metrů vysoký Velký Lopeník. K vrcholu, na němž stojí 22metrová dřevěná rozhledna s kamenným podstavcem, vede několik přístupových tras pro pěší nebo třeba pro cyklisty na horských kolech. A že výhledy z této stavby opravdu stojí za to! Pozorovat můžete Malou Fatru, Strážovské vrchy, Považský Inovec, Malé Karpaty, Pálavu, Chřiby, Hostýnské a Vizovické vrchy, Beskydy a za výjimečné dohlednosti i Jeseníky. Navštívit tuto perlu mezi rozhlednami a symbol česko-slovenského přátelství lze po celý rok. Velký Lopeník is a 911 metre high hill located on the Czech-Slovak border close to the town of Uherský Brod. Several access routes for both pedestrians and mountain bikers take you to the 22 metre wooden tower with a stone base located at summit. And the view from the tower is definitely worth the trip! You can see the mountain ranges of Malá Fatra, Strážov Hills, Považský Inovec, Little Carpathians, Pálava, Chřiby, Hostýn and Vizovice Hills, Beskydy and, if visibility is exceptionally good, even the Jeseníky mountains. Velký Lopeník tower is a gem among the many Czech watchtowers and a symbol of Czech-Slovak friendship and can be visited all year round.

Foto: Michal Girgel

Archeoskanzen Modrá Modrá open-air architectural museum Velkomoravské sídliště s palisádovým opevněním, bránou a strážními věžemi, uvnitř něhož se nacházejí repliky historických staveb, je skanzenem, který představuje život obyvatel Velké Moravy. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Moravské zemské muzeum v Brně garantují tento projekt po odborné stránce, lze se tedy bez obav ponořit až k samým kořenům moravské historie. Každý den jsou pro návštěvníky připravené různé programy, naučná představení, pokusné tavby kovů, výroba keramiky, zemědělská výroba i archeologický výzkum, který stále probíhá. The open-air museum with its stockade fortifications, gate, watchtowers and replicas of historical buildings portrays a Great Moravian settlement and gives an insight into what life was like in Great Moravia. The project’s historical accuracy is guaranteed by the Moravian Slovakia Museum in Uherské Hradiště and the Moravian Museum in Brno, so you can immerse yourself in the very roots of Moravian history. Every day, visitors can attend different programmes and educational shows and watch metal smelting, ceramics manufacture, farming or the archaeological research that is carried out at the site. Foto: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. 42


P Prsten s napětím NIESSING – apel na sm mysly Tension Ring – appeal to the senses T Již dvacet let je na českém trhu klenotnictví HALADA synonymem luxusní elegance a zárukou mimořádné kvality. Rodinná firma, kterou od počátku pohání láska k řemeslu, si důvěru zákazníků vydobyla odbornou znalostí, špičkovým servisem a především bohatou nabídkou jedinečných šperků světové kvality. Mezi ně patří i originální svěrné prsteny německé šperkařské dílny Niessing, které ani 30 let po svém uvedení nepřestávají fascinovat svou výtvarnou realizací a principem. Výtvarné zpracování „prstenu s napětím“ je zredukováno na čistý kruh obroučky a jemně vybroušený briliant upevněný v mezeře prstenu. Redukce až na samou podstatu. Jen kámen a prsten. Nic víc, nic méně. Nabízí se však tísnivá otázka. Může briliant ze svého sevření vypadnout? Mohl by, ale pouze v případě, že by byl prsten poškozen extrémní silou. Každý „prsten s napětím“ opouštějící zlatnické dílny Niessing je nejprve podroben pečlivé roční zkoušce. Kámen a obroučka musejí tvořit harmonický celek, k čemuž patří i přesně definované pnutí. To je závislé na velikosti a tvaru prstenu, na jeho materiálu – například zlato nebo platina – a na mnoha dalších aspektech. Výroba „prstenů s napětím“ Niessing čerpá ze tří desetiletí zkušeností, které se zrcadlí v dechberoucím vzhledu každého z nich. Prsteny Niessing jsou vyráběny v rozmanitých tvarech z různých slitin, s drobnými mi nebo až pětikarátovými brilianty. Malé jemné kroužky nebo o pozornost dramaticky přitahující prsteny s měkkým m zaoblením. Skutečné, rukám lichotící skvosty nebo ebo klenoty průzračné, kubistické a ryzí. „Prsten s napětím“ značky Niessing je snad tím nejkrásnějším krásnějším způsobem, jak nosit briliant.

Mezera v masivní obroučce prstenu slouží k uložení jiskřivého briliantu.

HALADA Pařížská 7, Praha 1 www.halada.cz

For twenty years HALADA jewellery has been a synonym for luxurious elegance and guaranteed outstanding quality on the Czech market. This family business, driven from the beginning by its passion for craftsmanship, has built its reputation by offering expertise, excellent service and above all a wide supply of first-rate world-class jewellery, including the original tension rings crafted by the German company Niessing. Even 30 years after their launch, the rings continue to fascinate the world with their design and original production process. The design of the tension rings is reduced to a pure circle and a finely-cut diamond held in the ring by pressure rather than mounting. Reduction to the very essence, nothing but a stone and a ring. One question hangs in the air: can the diamond fall out of the clasp? It could, but only if the ring was damaged by extreme force. No tension ring leaves Niessing without undergoing a thorough one-year trial. The stone and ring must form a harmonious whole, part of which is a precisely defined tension determined by the ring’s size and shape, its material, e.g. gold or platinum, and many other factors. The production of Niessing tension rings draws on three decades of experience, manifested in the breathtaking design of each ring. shapes, different alloys, Niessing rings come in various shapes five-carat diamonds. From with small but also even five-car attention-grabbing delicate rings to dramatic att Genuine, beautiful gems or soft-rounded rings. Genuine unadulterated jewels. A Niesspure, Cubist, unadulterat perhaps the most ing Tension Ring is pe wear a diamond. attractive way to we

A gap in the massive ring holds the sparkling diamond.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N Text Martin Ježek, autor knihy Křižovatka zvaná Balkán Foto Profimedia.cz, archiv autora

Bělehrad Křižovatka kultur značená válkou

Belgrade War-town crossroads of culture


Můžete tu jít místy, kudy kráčela historie

You can walk in the footsteps of history, to the

– k chrámu svatého Sávy do čtvrti Vračar,

Cathedral of Saint Sava, in the Vračar district or to

do pevnosti Kalemegdan anebo se oddávat

Kalemegdan fortress, or simply relax. You can

odpočinku. Podél Dunaje se dá korzovat

promenade along the Danube and choose one of

a vybírat z plovoucích restaurací nebo si dát

the floating restaurants or have a coffee on the

kávu na pláži u ostrova Ada Ciganlija. Přesto je

beach near the island of Ada Ciganlija.

to město náročné. Ruchem v ulicích a chaosem

Nonetheless, this is a demanding city: the hustle

v dopravě vám dá jasně najevo, že tady jste

and bustle in the streets and the traffic chaos

na Balkáně.

make it clear that you are in the Balkans.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▴ Nenechte se zmást – tohle nejsou vyšehradské hradby, ale pevnost Kalemegdan Don’t be fooled, these are not the walls of Vyšehrad: it’s the fortress of Kalemegdan

B

ělehrad je pulzující, téměř dvoumilionová metropole. Neupoutá na první pohled. Je mu potřeba nejprve přijít na chuť. Samotná cesta z letiště přes betonové sídliště Nový Bělehrad totiž návštěvníka příliš nenadchne. Řidič taxíku přejíždí neustále z pruhu do pruhu, když se řítí po dálnici, která Nový Bělehrad protíná. Autobusy městské dopravy tu běžně jezdí odstavným pruhem, i když nesmějí. A nejpozději před mostem zvaným Gazela narazíte na první z mnoha dopravních zácp, které vás při návštěvě srbské metropole čekají. O tomto dálničním mostu se ještě nedávno psalo, že mu hrozí zřícení, a policie na něm omezovala provoz. Nikdo se ho však nebál přejet. Takové už je Srbsko. Prostoje na Gazele však můžete využít, abyste se pokochali prvním výhledem na řeku Sávu. Po levé straně vidíte, jak se nad tímto mohutným tokem v místě, kde se vlévá do Dunaje, tyčí pevnost Kalemegdan, což je zřejmě to nejpamátnější, co Bělehrad může nabídnout.

B

elgrade is a pulsating metropolis with almost two million inhabitants. It is not attractive at first sight and you need to develop a taste for it. The journey from the airport that leads through the concrete housing estate of New Belgrade does not really inspire the visitor. Dashing along the highway dissecting New Belgrade, the taxi driver swerves from lane to lane. Public transport buses regularly drive on the hard shoulder, even though this is strictly prohibited. And as you approach the bridge nicknamed The Gazelle – at the latest – you will encounter the first of the many traffic jams that await you during your visit to the Serbian capital. Only recently articles were published about this road bridge saying that it was about to collapse and that the police restricted traffic on it. Nobody was afraid to cross it though. That’s Serbia for you. Even so, you can make use of the time stuck in traffic on The Gazelle to enjoy the first glimpse of the River Sava. On the left, at the point where its mighty course joins the Danube, towers the fortress of Kalemegdan – probably the most memorable site Belgrade has to offer.

MĚSTO NA PROCHÁZCE

Je to válečná pevnost, která v minulosti patřila Turkům, Srbům, ale i armádě Rakouska-Uherska. Zbyly z ní především hradby, na kterých Bělehraďané rádi vysedávají a hledí na soutok Sávy a Dunaje a na většinou nepřístupný Válečný ostrov, který se nachází v jeho středu. Na Kalemegdanu je navíc k vidění ven46

STROLLING AROUND THE CITY

It is a military fortress that in the past belonged to the Turks, the Serbs, but also to the Austro-Hungarian army. What is left of it are mostly the ramparts, popular with Belgrade citizens who like to sit on them, enjoying the view of the confluence of Sava and Danube, and the usu-


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

kovní expozice vojenské techniky a na všechny tu dává pozor Vítěz – socha muže v nadživotní velikosti, která hledí k Válečnému ostrovu. Park na Kalemegdanu je oblíbený hlavně v jarních a letních měsících, kdy sem místní chodí na procházky. Někdy se zdá, že tu korzuje skoro celé město, což není dojem úplně mylný, protože tu snadno narazíte na své přátele či kolegy, kteří sem vyrazili stejně jako vy. Park je totiž na konci pěší zóny vedoucí Knez Mihailovou ulicí, která je zároveň hlavní nákupní zónou Bělehradu. Je tu k mání zboží téměř všech značek obvyklých v jiných evropských městech. Obchodníci přitom mají rafinovaný systém slev, například víkendových, kdy snižují ceny na omezenou dobu o desítky procent. Především obyvatelky města o nich mají dokonalý přehled a ve správný okamžik vyrážejí na nákupy.

ally inaccessible War Island in the middle. Moreover, at Kalemegdan one can see an open-air exhibition of military hardware, guarded by The Victor – a larger-than-life statue of a man looking towards War Island. The park at Kalemegdan is most popular in the spring and summer months when the locals come here for walks. Sometimes it seems the entire city is strolling here. This impression may not be far from the truth, as it is easy to encounter friends or colleagues who have headed here just like you. The park lies at the end of a pedestrian zone that leads along Knez Mihailo Street, the main shopping area in Belgrade. Goods of almost all brands common in other European cities are available here. The shops have a cunning system of discounts, for example of weekend discounts, when they lower prices by a large percentage for a limited period of time. The female inhabitants of the city are particularly au fait and know the best times to go shopping.

NA KÁVU S RATLÍKEM

Knez Mihailova ulice však má svůj půvab hlavně kvůli kavárnám. Sezona předzahrádek je v Bělehradě skoro tak dlouhá jako jinde na jihu Evropy. Místní bohužel dávají kávě trochu na frak. Místo toho, aby se drželi tradiční balkánské kávy, kterou tady nazývají domácí, se uchylují k něčemu, co nazývají neskáfou. Jde o kávu rozšlehanou s mlékem. Může být buď studená s ledem, anebo horká. Lepší je objednat si preso. Dělají ho většinou maličké a velmi silné. Domácí kávu servírovanou v nádobce zvané džezva, se sklenkou vody a se sladkým želé zvaným ratlík, už v každé kavárně či restauraci nedostanete. Je potřeba si najít spíše tradiční podnik. Jako například restauraci, která se nijak nejmenuje. V jejím názvu je totiž jen jeden znak. Otazník. Je to tradiční restaurace v centru města, o jejíž záchraně svého času dokonce jednala vláda. Topí se tam v kamnech, sedí se na nízkých trojnohých stoličkách a na stole jsou téměř vždy připravená vajíčka uvařená natvrdo. Nehraje tu žádná hudba a na věšáku jsou k mání noviny. To však musíte umět cyrilici. Podnik se jmenuje U Otazníku kvůli kapitulnímu chrámu, který je přes ulici. Dříve se totiž hostinec jmenoval podle své polohy U Kapitulního chrámu. Pravoslavná církev se však podle legendy vzbouřila, že není možné, aby se hospoda jmenovala podle kostela, a nařídila, že se název neprodleně musí změnit. Hospodský, aby zase něco neudělal špatně, ve své bezradnosti vyvěsil otazník. A ten tam zůstal dodnes. Objekt restaurace je tradiční srbský jednopatrový dům. Jedním ze znaků tradiční architektury je, že horní patro mírně přesahuje nad přízemím. Tento poměrně nízký dům s prohýbajícími se stropy zaujímá celkem velký pozemek, což by v podmínkách městského 47

COFFEE WITH RATLUK

Knez Mihailo Street owes most of its charm to its coffeehouses. The terrace season in Belgrade lasts almost as long as elsewhere in the south of Europe. The locals unfortunately give coffee a bit of a bad name. Instead of sticking to the traditional Balkan coffee, called “domestic coffee” here, they resort to making something they call nescafa. It is coffee whipped with milk. It can either be served cold with ice or hot. It is better to order an espresso. These are usually tiny and made extremely strong. You won’t find “domestic coffee” – served in a pot called a cezve, with a small glass of water and a sweet jelly called ratluk – in every coffeehouse or restaurant anymore: you have to find a more traditional establishment.

HOLIDAYS CZECH AIRLINES ZVE... Chcete-li vidět kulturní křižovatku, po které krá čely dějiny, vydejte se do Bělehradu. Pobyt přímo na míru vám připravíme v HOLIDAYS Czech Airlines. Kontaktujte nás na www.holidayscsa.cz.

HOLIDAYS CZECH AIRLINES OFFERS... Do you want to see a crossroads of culture where history has trod? Head for Belgrade. HOLIDAYS Czech Airlines will prepare a trip for you tailored to your wishes. Contact us at www.holidayscsa.cz.

▾ Po tradiční srbské kávě musíte trochu pátrat, ale stojí to za to Traditional Serbian coffee is not easy to find, but is definitely worth it


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▴ Restaurace, která má asi nejkratší název na světě – „?“ neboli U Otazníku The restaurant with probably the shortest name in the world – “?”, or “The Question Mark”

centra mohlo vybízet k tomu, postavit tu něco vyššího. V minulosti se tak objevily návrhy, že by se restaurace měla zestátnit nebo převést do majetku města, aby zůstala uchráněna před plány potenciálních investorů. BIGMEK PO SRBSKU

Bělehrad neviděl ten, kdo si nedal pljeskavici. Mekka tohoto pokrmu je v jihosrbském Lískovci, ale vynikající ji mají po celém Srbsku. Můžete si ji dát jako fast food na ulici. Tento balkánský hamburger se 24 hodin denně prodává ve stáncích po celém městě. Je to grilované mleté maso s nespočetným množstvím příloh. Zelený salát, kyselá okurka, drcená paprika, cibule, majonéza, hořčice... Každý kombinuje podle chuti a prodavači ukazuje, co mu má k pljeskavici dát. Mnohde pljeskavice grilují na rozžhaveném dřevěném uhlí, jak se sluší a patří.

Like the restaurant without a name, for example. Its name actually consists of a single sign: a question mark. This is a traditional restaurant in the centre of town. Its preservation was once even discussed in a government meeting. Heating is provided by a stove, seating is on low three-legged stools and there are almost always hardboiled eggs ready on the table. No music plays here and newspapers are available on the rack. You need to be able to read the Cyrillic alphabet, however. The restaurant is called the Question Mark because of the capitulary cathedral across the street. Because of its location it was formerly known as the The Capitulary Cathedral restaurant. According to legend, the Orthodox Church protested that a tavern was called after a cathedral and issued an order requiring that the name be changed at once. The tavern keeper, in fear of doing something wrong again, hung up a question mark in his helplessness. And it remains there to this day. The restaurant is housed in a traditional one-storey Serbian building. One of the features of traditional architecture is that the upper floor slightly protrudes over the bottom one. This rather low building with sagging ceilings occupies a relatively large area. In the context of a city centre there has been speculation that something taller could be built here. Thus suggestions were made in the past that the restaurant should be made the property of the state or the city to protect it from plans of potential investors. BURGERS THE SERB WAY

KOSTEL, KTERÝ ROSTE

If you haven’t had pljeskavica you haven’t experienced Belgrade. The Mecca for this dish is the southern Serbian town of Lískovec but all over Serbia it is excellent. You can get it on the street as fast food, as this Balkan hamburger is sold 24/7 at food stalls all over the city. It is made from grilled mincemeat with countless accompaniments: lettuce, gherkins, crushed paprika, onion, mayonnaise, mustard… You select a combination to suit your taste and tell the vendor what to add to your pljeskavica. In many places pljeskavica is grilled on red-hot charcoal, the way it should be.

Staré časy bohémského Bělehradu turistovi připomene Skadarská ulice, důvěrně nazývaná Skadarlija. I tady je několik slavných restaurací a na ulici postávají trhovci nabízející starožitnosti, knihy a nepotřebné tretky. Kdykoli místním řeknete, že jdete do restaurace U Tří klobouků nebo U Dvou jelenů, vždycky budou vědět, že jdete do ulice nazvané podle dnes albánského města Shkodër. Do Skadarlije chodili na pivo nebo tam bydleli mnozí velikáni literatury někdejšího království a pozdější Jugoslávie, jako Đura Jakšić, Tin Ujević, Stevan Sremac nebo nedávno zesnulý Momo Kapor.

Skadar Street, familiarly called Skadarlija, reminds tourists of the times of bohemian Belgrade. Several famous restaurants are located here as well and vendors stand in the street, offering antiques, books and trinkets. If you tell the locals that you are going to the Three Hats restaurant or the Two Deer, they will always know you are going to a street called after what is now the Albanian city of Shkodër. Many literary greats of the former kingdom and later of Yugoslavia visited Skadarlija for a

48

A CHURCH THAT KEEPS GROWING


industrial parks warehouse, production and administrative space

developed by vgp www.vgpparks.eu

c zech republic – slovakia – hung ary – romania – e s tonia – l at via

ASK FOR MORE THAN ORDINARY PREMISES


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▶ O typicky balkánské hudební cítění v Bělehradě rozhodně není nouze Belgrade is imbued with the typical Balkan feeling for music

S ČESKÝMI AEROLINIEMI DO BĚLEHRADU Z Prahy do 26. března denně v 11.40 a kromě soboty i ve 21.20, od 27. března denně kromě soboty v 11.40 a ve 21.20. Zpět do 26. března denně ve 14.15 a kromě neděle v 7.50, od 27. března denně kromě soboty ve 14.15, v pondělí, středu a pátek v 5.05 a v úterý, čtvrtek a sobotu v 7.00.

Náležitý nadhled nad téměř dvoumilionovým hlavním městem Srbska si získáte na jeho nejvyšším bodě, uprostřed čtvrti Vračar. Tyčí se tam chrám svatého Sávy, který se postupně stává údajně největší pravoslavnou katedrálou na světě. Srbové tento bělostný skvost začali stavět už před jedním stoletím, ale dokončují jej až teď. V počátcích se podařilo vybudovat podzemní svatyni a zdi vystavět pouze několik metrů nad povrch. Víc už komunistický režim nepovolil a se stavbou se mohlo pokračovat až ke konci minulého století. Sbíraly se peníze na stavbu a církev v budování vytrvala i přes válečné události 90. let. Chrám stále není kompletní. Klenba už je hotová, pravidelně se rozeznívají zvony, ale stále se ještě pracuje na jeho vnitřní výzdobě, která bude z bílého mramoru. Hotové už jsou i některé mozaiky. STOPY PO BOMBÁCH JAKO ATRAKCE

Město ani přes svou přívětivou tvář nezapře svou nedávnou válečnou minulost. Na časy bombardování silami NATO v roce 1999 si vzpomene prakticky každý, kdo v té době v Bělehradě pobýval. Někteří vzpomínají na úprky do krytu, jiní si pamatují, jak je exploze budily ze spánku. Ti, kteří bydleli blízko budov, jež byly terčem útoku, připomínají například vysklená okna, střepy a ohromné tlakové vlny. Na některých budovách je

TIPY ČESKÝCH AEROLINIÍ Co ochutnat? Balkánská kuchyně stojí a padá s grilem. Jídla z mletého masa jako pljeskavica nebo čevabčiči byste neměli vynechat. Hodí se k nim tučný sýr zvaný kajmak a neobejdete se bez vydatného salátu – například srbského nebo řeckého. Z grilovaného masa s paprikou a rajčaty se připravuje také mučkalica. Jak známo, polévka je grunt, tak byste neměli vynechat jednu z mno ha podob pravé balkánské čorby.

TO BELGRAD WITH CZECH AIRLINES From Prague till 26 March daily at 11:40 am and also at 9:20 pm, except Saturdays, from 27 March daily at 11:40 am and at 9:20 pm, except Saturdays. Back till 26 March daily at 2:15 pm and at 7:50 am, except Sundays, from 27 March daily at 2:15 pm,

Kam vyrazit? Ohromující výhled se naskýtá z televizní věže na vrcholu kopce Avala, který se tyčí na okraji města. Za vidění stojí údolí Dunaje pod horami Đerdap se Železnými vraty. Klidem a krásou architektury na vás pak dýchne jiné místo na Dunaji – Sremski Karlovci, které je obklopeno kláštery v horách Fruška Gora. Tam navíc ochutnáte skvělé víno.

beer or even lived there – like Đura Jakšić, Tin Ujević, Stevan Sremac or the recently deceased Momo Kapor. You can get a good overview of the Serbian capital at its highest point in the middle of the Vračar neighbourhood. The Cathedral of Saint Sava towers over it, as it is reputedly growing into the biggest Orthodox cathedral in the world. The Serbs began to erect this dazzling white gem of a building a century ago but only now is it being completed. First the underground sanctum was built, with walls reaching just a few meters above the ground. The communist authorities did not allow anything more and construction could only resume at the end of the last century. Collections to fund the construction kept going and the Church persevered in its building efforts despite the wars of the 1990s. The cathedral is still not finished. The dome is complete, the bells are rung regularly, but the white marble interior decoration is still a work in progress, although some mosaics are already finished. BOMB DAMAGE AS A TOURIST ATTRACTION

except Saturdays, on Mondays, Wednesdays,

Jak zapadnout? Dát si procházku po městě, pose dět v místních kavárnách a hlavně si na všechno

and Fridays at 5:05 am and on Tuesdays, Thursdays, and Saturdays at 7:00 am.

udělat skutečně hodně času. Schůzky neplánovat zbytečně dlouho dopředu, a když někdo přijde pozdě, nemít mu to hned za zlé.

50

Despite its affable face the city cannot deny its recent war past. The times of bombing by the NATO forces in 1999 are remembered by virtually everybody who dwelt in Belgrade at that time. Some recollect rushing for a bomb shelter, others remember the explosions waking them from their sleep. Those who lived near the targeted build▶


KNOWING MORE ABOUT THE ROOTS OF WESTERN CIVILIZATION MEANS UNDERSTANDING THE PRESENT BETTER. The summer school of Ancient Greek Tradition Have you ever been interested in becoming familiar with the Classics like Plato, Aristotle, and Homer? Do you want to learn about Greek mythology and history in a location that breathes with the inspiration of the ancients? Do you enjoy meeting new people, experiencing leisure activities, and exploring the most sought-after sites of antiquity in Greece like Delphi, Mycenae, Corinth, or the Ancient Theatre of Epidauros? If you do then you have arrived at the same simple yet brilliant idea that inspires the Academia Epidauros – an international summer school of Ancient Greek Tradition. The courses take place in the beautiful area of Palea Epidauros, a village on the Peloponnesian peninsula, located a stone’s throw away from all of the gorgeous and culturally significant archeological sites.   Advanced courses for students & Public/basic courses for everybody In addition to the Advanced Courses for students and secondary school teachers, the Academia runs the Public/ basic course that has been specially designed as “lessons

www.academiaepidauros.com

for beginners and aficionados” to suit people who want to spend active holidays in Greece while getting to know more about the culture around them that has influenced the entire Western world. The course lasts one week with lessons, seminars, and workshops on history, mythology, drama & literature, and philosophy with some of the most distinguished professors from around the world. Time to relax Since we are in Greece, there will be sun and fun for everyone. The attractive lessons and excursions are enhanced by the mixture of young students, inquisitive adults, informative professors and others who share the common passion for classical civilization. The programme will take full advantage of the summer season with enough relaxation time and interesting activities every evening.   When: Weekly courses from 20 August till 17 September 2011 For more details on timing and prices go to the website.

info@academiaepidauros.com


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

ings can recall broken windows, shards of glass and the tremendous blast waves. The damage is still discernible on some buildings today. The former general staff buildings, for example, stand above the Nemanjin street as silent witnesses. The television tower on the Avala hill near the city was destroyed as well. The Avala cone is also visible from the airplane shortly before landing in Belgrade. It is also apparent that the three-legged tower is standing again and is beautifully lit in the evening hours. DINNER ON THE WATER

The new Belgrade can offer one unique feature – floating restaurants called splav in the local language. Whatever you are looking for, it can be found on rafts anchored on the embankments; from fancy restaurants and music clubs to cosy coffeehouses. There are literally hundreds of these establishments on the water. They remain open even when Belgrade is wrestling with high water levels. When water rises above the connecting gangways, you are simply ferried across by a boat. The splav restaurants line the embankments all the way to the neighbourhood called Zemun. It is really a city that was historically a part of the Hungarian empire and the difference is apparent. Its streets are far calmer, and rather than the Balkans you feel the atmosphere of central Europe breathing. You can get a sense of how multi-cultural Belgrade and all of Serbia are.

CZECH AIRLINES’ TIPS ▴ Když povečeříte v některé z luxusních plovoucích restaurací, váš žaludek z toho „na vodě“ rozhodně nebude Dining in one of the luxurious floating restaurants won’t make you seasick

poškození vidět dodnes. Příkladem jsou budovy bývalého generálního štábu, které se nad Nemanjinovou ulicí tyčí jako němí svědci. Zničena byla také televizní věž na kopci Avala kousek za městem. Avalská homole je vidět i z letadla chvíli před přistáním v Bělehradě. Patrné je i to, že trojnohá věž už opět stojí a ve večerních hodinách je nádherně osvětlená.

What to taste: Balkan cuisine is synonymous with grilling. You should not miss out on mincemeat dishes like pljeskavica or čevapčiči. They go well with a fatty cheese called kajmak and you must have a robust salad – a Serbian or Greek salad, for example. Mučkalica is another grilled meat dish prepared with peppers and tomatoes. Soup is also a traditional food, and you shouldn’t skip one of the many forms of genuine Balkan chorba.

VEČEŘE NA VODĚ

Nový Bělehrad navíc může nabídnout jeden unikát. Jsou jím plovoucí restaurace v místním jazyce nazývané slovem „splav“. Na vorech přivázaných k nábřeží tu každý najde, co hledá. Od luxusních restaurací přes hudební kluby po útulné kavárny. Podniků na vodě tu jsou doslova stovky a fungují, i když se Bělehrad potýká s vysokou hladinou vody. Když voda zatopí přístupový můstek, převezou vás loďkou. „Splavy“ jsou vyskládané podél nábřeží až do čtvrti zvané Zemun. Jde vlastně o město, které bylo historicky součástí Uher – a rozdíl je vidět. Jeho ulice jsou mnohem klidnější a místo Balkánu na vás dýchne střední Evropa a vy pocítíte, jaké multikulturní Bělehrad a celé Srbsko jsou. 52

Where to go: Outstanding views are to be had from the television tower on top of the Avala hill that looms on the outskirts of the city. The Danube valley beneath the Derdap mountains with the Iron Gates is also worth seeing. Another spot on the Danube, Sremski Karlovci, surrounded by monasteries in the Fruška Gora mountains, will touch you with its serenity and the beauty of its architecture. How to fit in: Stroll around the city, sit in the local coffeehouses and, above all, take your time with everything. Don’t plan meetings needlessly in advance and don’t take offence when someone arrives late.


!"#$%&'(')*"+',$--"

,HI$B(C%(D$377J5"2$59>)*K55.%&//0005

7A.73.5500051687


| OSOBNOST NA PALUBĚ | PERSONALITY ON BOARD Text Jana Kománková Foto Michael Kratochvíl

Oko funguje jinak ve dvaceti a jinak v šedesáti

Martin Filipec At twenty the eye functions differently than at sixty Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc.,

Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc., is a top

je špičkový oftalmolog. Kromě léčení chorob

ophthalmologist. As well as treating the diseases

oka je hlavním lékařským ředitelem

of the eye he is also the chief medical director

a chirurgem úspěšné Evropské oční kliniky

and surgeon at the successful European eye clinic

LEXUM, kterou založil v roce 1993. Bojovat

LEXUM which he founded in 1993. Moreover, he

proti očním nemocem a operovat však létá

flies to fight eye diseases in places like London or

i do Londýna nebo do afrických zemí.

African countries.

54


| OSOBNOST NA PALUBĚ | PERSONALITY ON BOARD

▴ xxx xxx

P

rofesora Filipce zpočátku lákala především akademická činnost. „Práce na univerzitě mi byla blízká,“ vysvětluje. „Chtěl jsem zjistit, jaká je práce na nejlepší světové úrovni.“ Působil v Paříži na oční klinice Hôtel-Dieu a na Harvardské univerzitě v Bostonu, kde se zabýval rohovkou a refrakční chirurgií. „Rozdíl v práci tam a zde byl propastný,“ vzpomíná Filipec. „Po návratu do Prahy jsem se snažil budovat univerzitní kliniku takových kvalit, jaké jsem poznal v zahraničí. Snažil jsem se zavést systém vzdělávání, jaký jsem zažil v USA, ale neskončilo to úplným úspěchem. Rozhodl jsem se tedy jít jinou cestou a založit privátní kliniku. Nyní jsme největší ve střední Evropě – máme pět klinik v České republice a tři v Polsku.“

A

t first Professor Filipec was primarily attracted to academic work. “Working at the university was close to my heart,” he explains. “I wanted to find out what it would be like to work at the highest possible level.” He worked in Paris at the Hôtel-Dieu eye clinic and at Harvard University in Boston, where he dealt with the cornea and refractive surgery. “The difference between working here and there was huge,” Filipec remembers. “When I returned to Prague I attempted to build a university clinic of the same quality I had found abroad. I tried to introduce the educational system I had experienced in the United States but things did not work out. I therefore decided to go down a different road and start a private clinic. Now we are the biggest in Central Europe – we have five clinics in the Czech Republic and three in Poland.”

BEZPEČNÉ OPERACE

Evropská oční klinika LEXUM je známá především laserovými operacemi „dioptrií“ – krátkozrakosti, dalekozrakosti a astigmatismu. Ty za poslední roky prodělaly významný vývoj. „Trendem nynější doby je individuální přístup k pacientovi. Dříve se operovali pacienti se stejným počtem dioptrií obdobně, dnes už lze přizpůsobit operaci konkrétnímu životnímu stylu pacienta, tomu, zda potřebuje například výborně vidět za šera, do dálky, na čtení nebo na počítač; záleží i na věku, oko funguje jinak ve dvaceti a jinak v šedesáti letech,“ vysvětluje profesor Filipec. „Bezpečnost operací je nyní z hlediska komplikací vyšší než bezpečnost nošení kontaktních čoček.“ 56

SAFE OPERATIONS

The LEXUM European eye clinic is mainly known to the lay public for laser surgery of “dioptres” – nearsightedness, farsightedness and astigmatism. This kind of treatment has evolved significantly in the past few years. “The current trend is for an individual approach to the patient. Formerly patients with the same dioptre numbers were operated upon in a similar way, while today it is already possible to adjust the surgery to the concrete lifestyle of the patient, for example whether he or she needs to see perfectly in dim conditions, to see far, to read or work on a computer. Age is also important, as the eye works differ-


| OSOBNOST NA PALUBĚ | PERSONALITY ON BOARD

STO PĚT LET TRANSPLANTACÍ

Málo se ví, že transplantace rohovky, která pro neodborníka zní jako výstřelek moderní doby, není vlastně ničím novým. „První úspěšnou transplantaci rohovky na světě provedl rakouský lékař Eduard Zirm v Olomouci už v roce 1905,“ říká profesor Filipec. „Od té doby se technika vyvinula, začal se používat mikroskop, ale principiálně se nezměnila až do 90. let minulého století. Revoluce proběhla až v posledních letech, kdy se nenahrazuje celá rohovka. Oftalmologie prodělala za poslední roky obrovský vývoj,“ zdůrazňuje profesor Filipec. I ony operace krátkozrakosti mají nyní úplně jinou podobu než před lety: „První metodu vyvinul ve 30. letech japonský profesor Tsutomu Sato. K revoluci došlo v 90. letech, kdy se začal používat excimerový laser. Při nyní celosvětově nejpoužívanější metodě LASIK se dnes používají dva lasery a zakřivení rohovky se mění po vytvoření tenké krycí lamely. Pro pacienty je důležité, že operace nebolí a efekt je okamžitý.“ Laikovi se zdá, že lékař schopný dělat takové zákroky musí být nadprůměrně manuálně zručný, ale profesor Filipec oponuje: „Šikovných lékařů je více než nešikovných, ale důležitější než manuální zručnost je zkušenost, množství realizovaných operací – a dále je třeba mít dobré vzdělání, nikdy nestačí mít pouze dobré instrumenty.“

ently at twenty and at sixty,” explains Professor Filipec. “As far as complications are concerned, surgery is now safer than wearing contact lenses.” A HUNDRED AND FIVE YEARS OF TRANSPLANTS

It is a little known fact that cornea transplants, which must seem like a modern phenomenon to the man in the street, is actually nothing new. “The world’s first successful cornea transplant was performed in 1905 by the Austrian physician Eduard Zirm in Olomouc,” says Professor Filipec. “Since then the technology has evolved and microscopes began to be used, but no fundamental changes took place until the 1990s. The revolution in the most recent years is that it is not necessary to replace the whole cornea. Ophthalmology has undergone tremendous development in the last few years,” Professor Filipec stresses. Even surgery to cure nearsightedness is now completely different from a few years ago. “A revolution took place in the nineties when excimer lasers began to be used. The most widely used method worldwide today, LASIK, employs two lasers and the curve of the cornea changes after the formation of a thin covering lamella. The important thing for patients is that the surgery is painless and the effect is immediate.

DO LONDÝNA NA OPERACI I NA KONCERT

TO LONDON FOR AN OPERATION FOLLOWED BY A CONCERT

Martin Filipec operuje nejen v Praze ale i v Londýně. „Jednou za dva měsíce tam letím a vždy práci spojím s výstavou či koncertem. Nedávno jsem v Londýně viděl krásnou Beethovenovu Sedmou,“ zasní se špičkový oftalmolog. Zkušenosti má také s operacemi v zemích třetího světa. Rozdíl v práci v Praze či Londýně a operacemi v Etiopii či Afghánistánu je samozřejmě obrovský. „Většina pacientů k lékaři nikdy nedojde – dostupnost lékařské péče je tam hlavním problémem. Zkušenosti, hygiena a organizace práce jsou na katastrofální úrovni, a tak je třeba v Etiopii milion lidí slepých proto, že mají šedý zákal. Snažíme se pomoci, aby bylo možné alespoň elementární operaci šedého zákalu dělat pro víc lidí. V Afganistánu bylo hlavním cílem naší mise, kterou už považuji za ukončenou, naučit tamější lékaře transplantovat rohovku, což se povedlo. Už jich proběhlo na dvě stovky. Setkání s takovými věcmi mi pomáhá zorientovat se ve světě, ve kterém žijeme, jejich starosti jsou opravdu jiné než naše.“

Besides Prague, Martin Filipec also performs surgery in London. “Once every two months I fly there and I always use the visit to visit an exhibition or a concert. I recently saw a splendid performance of Beethoven’s Seventh in London,” the eminent ophthalmologist recalls. He has also performed surgery in the countries of the third world. Needless to say, the difference between working in Prague or London and surgery in Ethiopia or Afghanistan is vast. “Most patients there never get to a doctor – the accessibility of medical care is the main problem there. Standards of experience, hygiene and the organisation of work are catastrophic, so a million people in Ethiopia are blind simply because they have a cataract, for example. We are trying to help so that at least elementary cataract surgery can be extended to more people. The main goal of our mission in Afghanistan – which I already consider completed – was to teach local physicians to perform cornea transplants. That was successful. About two hundred transplants have already been carried out. “

KUFR PROFESORA FILIPCE

THE SUITCASE OF PROFESSOR FILIPEC

Bez čeho profesor Filipec necestuje? Skutečně

What does Professor Filipec never travel without?

prý potřebuje jen pas a peníze či platební kartu. Navíc si vždycky bere čelovku, nůž a šest metrů tenkého horolezeckého lana, lehoučkou tenkou hamaku a knížku.

He claims that all he really needs is a passport and money or a credit card. He also always packs a head lamp, a knife and six meters of thin mountainclimbing rope, a lightweight hammock and a book.

57


| KNIŽNÍ TIP | BOOK TIP Text Miloš Urban Ilustrace Přemysl Růt Foto Robert Zlatohlávek/MF Dnes/Profimedia.cz

S

nědl jsem kukuřičné lupínky s jogurtem, zapil je půllitrem čaje, oblékl staré pláťáky a zelené triko s reklamou na dávný filmový propadák Mists of Avalon. Do jedné kapsy jsem zastrčil plochý zavírací nůž, do druhé složený papírový pytlík z hypermarketu, zavázal nízké terénní boty a zamkl za sebou dveře pronajatého bytu v šestém patře. Knoflík P jsem ve výtahu zmáčkl klíčkem od auta. Kolo jsem nechal ve sklepě. Od začátku sezony jsem na něm nevyjel ani jednou. Nijak jsem do lesů na severu nepospíchal, nechtěl jsem vyladěným fiatem provokovat fabie ani octavie, peugeoty ani renaulty, passaty už vůbec ne. Tohle byla neděle a má noha na plynovém pedálu spočívala lehce. Ostatní letěli po dálnici jako zaúkolovaní piloti kamikaze. Nejdřív okreska přes Zdiby, pak dálnice, pak hladká silnice Kokořínským dolem, nakonec silnička samý výmol, přecházející v cestu, kde se auta jen stěží vyhnou. Kolem úzké rybníky, zelené louky a černé stráně. Vyhnul jsem se džípu, jel prostředkem a já se musel uklidit až k potoku a málem tam zahučel. Zastavil jsem na parkovišti pod hospodou. Bylo tu jenom pár aut, všecky s pražskou značkou. Všude je odtud daleko, houbaři nejradši parkují v lese. Zamkl jsem zpátečku řadicí páky a pokolikáté si pomyslel, že fiata mi v téhle zemi možná vykradou, když nechám něco na sedadle, ale nikdo mi ho neodveze za hranice ani k rozřezání v tajné garáži. Ale zamkl jsem ji. Vešel jsem do lesa jednou z dvaapadesáti zdejších dolin. Je to tu jiné než na horách. Krása krasu je dole, pod úrovní fádní, obdělávané země. Divočina pod hladinou normálu, přírodní propadliště, které, kdybych psal knihy, přirovnal bych snad k rozložitému rozeklanému hrobu. Zarostlým, dávno nepoužívaným úvozem jsem vyšel do polou kopce a tam vstoupil do obory. Plaňkoví bylo na některých místech už vyvalené, stačilo je překročit, vedly přes ně zvířecí a houbařské stezky. Zvolnil jsem krok, uklidňoval krev tlukoucí ve spáncích, zvážil růžový prášek proti migréně a pak ho nechal v kapse. Rozehnal jsem mrak mušek a rozhlédl se, kolem samé borůvčí, to není pro houby dobré, a pak jsem pod borovicí zahlédl první kousek. Holubinka révová – nejspíš. Vyloupl jsem ji ze země a uhryzl kousek klobouku, trpkost byla slabá jako v zeleném čaji, vůně upomínala na vlašské ořechy a lesní ovoce. S přesným určením jsem se nenamáhal, byla dobrá, a tak jsem ji snědl skoro celou. Bylo k polednímu. O kousek níž byla studánka. Voda chutnala tvrdě, minerálka bez bublin. Holubinka révová, Russula xerampelina, kterou jsem právě s požitkem syrovou snědl, patří k nejbezpečnějším pochoutkám. Ale žádné další jsem v lese neviděl. Půda byla málo vlhká a příliš teplá, dělalo se 59

I

ate some corn flakes with yogurt, which I washed down with a half-litre of tea. Then I put on some old canvas trousers and a green T-shirt that promoted The Mists of Avalon, a movie flop from years ago. I put a flat folding knife in one pocket, a foldedup paper bag from a hypermarket in the other, and pulled on my walking shoes. I locked the door of my rented sixth-floor flat behind me, got into the lift, and used my car key to press the button to take me to the ground floor. I left my bike where it was, in the basement. I hadn’t ridden it once all season. I was in no hurry to get to the woods to the north. I didn’t want my tuned Fiat to provoke any Fabias, Octavias, Peugeots or Renaults, to say nothing of Passats. It being a Sunday, my foot sat lightly on the gas pedal. The rest of them flew down the motorway like kamikazes on a mission. First the district road through Zdiby, then motorway, then a road with a nice smooth surface to the Kokořínský důl nature reserve, finally a little road full of potholes that narrows to such a degree that cars struggle to pass one another. Around me strips of pond, green meadows, black banks. I avoided a jeep driving in the middle of the road by moving so close to the stream that I almost fell in. I stopped in a car park below a pub, where there were only a few other cars, all with Prague plates. Everywhere is a long way from here; mushroom pickers prefer to park in the woods. I locked the car into reverse. For the umpteenth time it crossed my mind that my countrymen might steal a Fiat if you left something out on the seat, but no one would ship it over the border, not even to hack it to pieces in a secret lock-up. But I locked it anyway. I entered the woods through one of the fifty-two local dells. This is not at all like being in the mountains: the greatest beauties are down below, beneath the drab, cultivated earth. A wilderness under the surface of the normal; a natural trap door that a writer of books might compare to a spreading, jagged grave. Along an overgrown track that had long fallen into disuse I climbed the hill and entered the nature reserve. In some places the planks of the fence had fallen; it was enough for me to step over them. Over such planks led the trails of animals and mushroom pickers. I slackened my pace, calming the blood that beat against my temples, considered taking a pink anti-migraine pill but then left it in my pocket. I caused a cloud of flies to disperse and took a look around. Bilberries everywhere, which are not good for mushrooms. Then I spied my first mushroom, under a pine. A Russula xerampelina, probably. I cut it out of the ground and pared away a small part of the cap; it tasted faintly bitter like green tea, smelled of walnuts and summer fruits. I didn’t bother to identify it precisely – it was good, so I ate most of it. It was getting on for noon. Just below me there was a well. The water tasted hard, mineral water without bubbles. Russula xerampelina – the mushroom I’d just eaten with such relish – was one of the safer deli-


| KNIŽNÍ TIP | BOOK TIP

MILOŠ URBAN Narodil se r. 1967 v Sokolově. Část dětství prožil na československé ambasádě v Londýně. V letech 1982–86 studoval na gymnáziu v Karlových Varech. Poté vystudoval moderní filologii (zaměření na literaturu) na katedrách anglistiky a nordistiky na FF UK v Praze (1986–92) a rok pobyl na stáži na Oxfordské univerzitě. Od r. 1992 do r. 2000 pracoval jako redaktor v nakladatelství Mladá fronta. Od r. 2001 vykonává podobnou práci v Argu. V současnosti žije v Praze.

horko. Mrtvá hodina, kdy vzrostlé houby přecházejí do sta- cacies. But it was the only one I saw. The ground was too warm vu neviditelnosti, slunce filtrované korunami stromů do- and not damp enough, and the day was getting hot. It was that padlo na zem téměř kolmo. Bylo třeba vylézt oborou ješ- dead hour when the sun falls to earth almost vertically through tě výš a držet se hned pod hranou svahu. Tam budou. Ale the filter of the treetops; an hour when upstanding mushrooms enter a state of invisibility. I needed to climb higher up the reserve nakonec jsem tam nedošel. Mezi trojicí černých, mechem porostlých špičatých and keep to a ledge in the hillside. They’d be there. But in the end skalek nebo spíš dlouhých, prstům podobných kame- I didn’t reach the place. Between three pointed, black, moss-covered rocks that nů, rostl v napadaném jehličí hřib. Největší radost lovlooked like long fingers of stone, a boletus was growing amid ce přichází teď – když vidí kořist. Odlovit ji už je jen rutina. Přesto jsem k houbě pospíchal, jako by se tu někde the fallen needles. The mushroom hunter spies his prey; this is za stromem schovával jiný houbař, který by mi ji mohl vy- the moment of greatest joy. Gathering it in is the routine part. fouknout před nosem. Borovice a pár bříz, všechny plně Yet I hurried to the mushroom as though another hunter might vzrostlé, pár nezralých doubků, opodál buk a dva modříny, emerge from behind a tree to beat me to it. A pine and a few borůvčí a trav pomálu, a ve dvou skvrnách asi metr od hou- birches, all fully grown, a few immature oaklings; a short way off by smaragdový mech. Půda přívětivě vlhká, žádný úmorný a beech and two larches, a few bilberry bushes and some grass, praskot pod podrážkami bot. Byl jsem zvědavý, jaký druh and two patches of emerald-green moss about a metre from the hřibu na mě mezi kameny čeká, a modlil jsem se, aby ne- mushroom. The earth was invitingly damp and there were no cracking sound beneath the soles of my shoes. I wondered what byl rozežraný. Houba byla menší, než se zdálo při prvním zahlédnu- variety of boletus was awaiting me among the rocks, and prayed tí, velká asi jako dlaň, ale v jejím hnědém, jen napůl roz- it wouldn’t be half-eaten. vinutém klobouku nebyl jediný výhryzek od zvěře. Vyrýpl The mushroom was smaller than it had appeared at first sight. It was about as big as the palm of a hand. There was not jsem ji nožem a obrátil.Třeň byl duhově zbarvený, převláa single animal-tooth mark on its brown, half-open cap. I dug it dala červená, to mohlo znamenat určitý stupeň jedovatos ti. Byl taky zcela čistý, nikde žádný otravný brouček nebo out with my knife and turned it over in my hand. The stem was slimák. Možná si ten respekt vydobyl ostrou vůní upomí- iridescent; the red that predominated suggested a degree of toxnající na lanýže. icity. It was absolutely clean – not a beetle or a slug anywhere on Poodstoupil jsem od kamenů na místo, kam dopada- it. Perhaps it had earned respect by its pungent, truffle-like smell. lo slunce, a prohlížel si ten divně zbarvený třeň. Síťka poI stepped back from the rocks to where the sun hit the earth dobná punčoše byla dole nachová, pak zrzavě červená až and took a good look at the strange-coloured stem. Shaped like do oranžova, výš žlutá až bílá, přecházející do zelenkavé. a stocking, it was crimson at the bottom, became a carroty red Těsně pod přechodem do šíře hlavy se po dotyku rychle that ran to orange, and then, higher up, was yellow through white barvila do modra, stejně jako sirně žluté ústí rourek. Jako and on to green. At the margin of the cap it turned blue at my by z nitra houby prosakoval inkoust. touch, as did the sulphur-yellow pores of the tubes. It was as Plodnice ještě nebyla dospělá, i když k plnému rozvi- though ink were oozing from the mushroom’s insides. nutí už měla blízko. Uloupl jsem jak z hnědého svrchního The fruiting body had not reached full maturity, although it pláště, tak ze žlutého spóroví a ochutnal jsem. was close to it. I peeled off a strip from the brown top of the cap Chuť byla překvapivě jemná až mdlá. Lanýžové aro- and another from the yellow sporangium, and tasted them. ma se mísilo se stopou citrónové trpkosti, ale spíš v bukeI was surprised by how subtle it tasted, bland even. The truftu, v houbovém éteru, co zůstává po spolknutém soustu. fle aroma was accompanied by traces of a lemon-like tartness Zatočila se mi z toho hlava. Chuť a vůně se po chvíli ne- that was confined to the bouquet, to the mushroom ether that zvykle prolnuly, najednou jsem na patře ucítil tuhé syro- remains after swallowing. My head began to swim. After a while vé maso. Kdyby uloupnutý kousek houby nebyl tak hlad- taste and odour came together somehow, and suddenly on the ký a slizký, byl bych podlehl dojmu, že na jazyku převaluji roof of my mouth there was a suggestion of tough, raw meat. Had I not known the mushroom sample was smooth and slimy, sousto za studena uzeného hovězího jazyka. Skousl jsem a otřásl se odporem, pálilo to. Vyplivl I’d have been convinced that what I held on my tongue was jsem sousto a sáhl i na zátylek, měl jsem tam najednou a cold morsel of smoked beef tongue. horké vlhké místo a rychle je otřel dlaní. Ulpěly na ní kapI bit into it and shook with revulsion: it was hot. I spat it out ky potu. Podíval jsem se na houbu, znova k ní přitiskl nos. and put a hand to the back of my neck, rubbing at a hot, damp A zaváhal, nemám-li strčit do jícnu prst, a přestože jsem patch that was suddenly there. Beads of sweat attached themnepozřel ani kousek houbové matérie, vydávit aspoň kon- selves to my palm. I returned to the mushroom, again pressed my nose against it. I considered sticking a finger down my throat taminované šťávy. Dumal jsem, co to může být za hřib. Hádal bych na sa- to make myself bring up the contaminated juices – even though tana, nebýt té probarvené hlavy, ale Boletus satanas roste I hadn’t swallowed any of the mushroom. 60


| KNIŽNÍ TIP | BOOK TIP

o měsíc později, až od července, a nehledal bych ho rozhodně na sever od Prahy a už vůbec ne tady, v roklinách pod hradem se směšným jménem Houska. Boletus erythropus? Starý dobrý kovář, to by mohl být on, anebo calopus, kříšť, ale tady mě mátla ta zpočátku příjemná chuť následná palčivost, taky to divoké zbarvení nohy. Takže luridus řečený koloděj – ten, anebo přece jen kovář, nějaká vzácná varianta. Ty přece rostou už od května? Když se slunce střídá s deštěm a vcelku vyrovnanou denní a noční teplotou – sám jsem jich v květnu našel spousty. Rozkrojil jsem hřib vejpůl odshora dolů. Okamžitě zmodral od hlavy po kořen a palčivě žluté, pronikavě vonící rourky postupně, pomalu zelenaly do barvy zoxidované mědi. S kovářem i kolodějem musel být příbuzný, ale vzdáleně – takhle rozdováděné barvy jsem v životě u žádné houby neviděl. Taky se zdálo, že jedna polovina hřibu se začala chovat jinak než druhá. Pořádně jsem si prohlédl zavírací nožík a zjistil, že levá část čepele není zcela čistá; v drážce pro nehet bylo staré svinstvo. Jedna půlka začala na okrajích rychle schnout a uprostřed černat. Ta druhá, seřízlá čistou částí čepele, vypadala až na prudké zmodrání úplně čerstvá. Bylo třeba odvézt úlovek do Prahy a zkusit ho přesně pojmenovat. Vložil jsem mezi poloviny houby mech, aby se vzájemně nekontaminovaly, a uložil sendvič do papírového sáčku. Pro tento den jsem byl spokojen, chuť na smaženici byla zažehnána, odnášel jsem si něco lepšího a hořel zvědavostí, co že to vlastně je. Pak jsem se zastavil a čekal. Úbočím stoupal člověk. Šel mým směrem, rázně a odhodlaně, jako by měl právě se mnou nějaké lesní vyřizování. Rozhlédl jsem se, kudy by bylo nejsnazší zdrhnout; snažil jsem se rozpomenout, kde všude je plot obory provalený. Čekal bych lesníka, kdo jiný by tudy teď mohl jít? Ale není to tak, že pokud plot v lese leží, smí se za něj vstoupit? Někde jsem četl, že ohrady se dělají jen na několik let a pak samy od sebe zaniknou…

I mused about what variety of boletus this might be. Had the head not been coloured, I’d have said boletus satanas, but these grow a month later, from July; nor would I expect to find one north of Prague and certainly not here, in the hollows below the castle that rejoices in the name of Bread Roll. Boletus erythropus, perhaps? Could it be the one known as “the blacksmith”? Or calopus? But I was confused by the initially pleasant taste followed by the heat, and by the lurid colouring of the stalk. A luridus, then? Either that or a rare variety of blacksmith. They grow from May, don’t they? When there’s sunshine and rain in equal measure and the temperatures of night and day are more or less in balance. I’ve found lots of them in May myself. I sliced the mushroom in two from top to bottom. Straight away it went blue from head to toe; in slow stages the scorchingyellow, pungent tubes became ever greener until they were the colour of oxidised copper. It had to be a relative of the blacksmith and the luridus, albeit a distant one – never in my life had I seen such vivid colours on a mushroom. And I had the impression that each half of the mushroom was behaving differently. I took a good look at my pocketknife and saw that the left-hand side of the blade wasn’t altogether clean; in the little slot where you put your nail there was some old muck. One half of the mushroom began rapidly to dry at the sides and blacken in the middle. The half cut by the clean part of the blade looked quite fresh, although it was swiftly turning blue. I would have to take my prize mushroom back to Prague and try to identify it there. I laid some moss between the two halves to ensure that neither would contaminate the other and placed this sandwich in the paper bag. I was happy with the day’s work. My appetite for a mushroom fry-up was extinguished: my prize was greater than that. And I was aflame with curiosity. Then I stopped and waited. There was someone climbing the hillside, towards me, with firmness and purpose, as if wishing to attend to something in the woods that involved me. I looked about for an exit from the scene, trying to remember where the fence around the reserve was down.

BOLETUS ARCANUS

BOLETUS ARCANUS

Kniha vypráví příběh Gregora Martyho, obyčejného čtyřicátníka s vášní pro houby. Rád by napsal román, ale nikdy se k tomu neodhodlal, a tak se živí jako nakladatelský redaktor. Jednou najde v lese podivnou houbu, téměř neznámý druh hřibu, který figuruje v jednom jediném, těžko dostupném, tzv. Paquinově atlasu. Zprvu příjemné účinky, které člověku dovolí stát se krásnějším, schopnějším a mlad-

The book tells the story of Gregor Marty, an ordinary forty-year-old with a passion for mushrooms. In the woods one day he finds a strange mushroom; it is a variety of boletus that is practically unknown; it is mentioned in only one, hard-to-come-by book, which is known as Paquin’s Atlas. To begin with the effects the mushroom works are pleasant: they make their consumer younger, more beauti-

ším, následuje jeden zlověstný vedlejší účinek za druhým. Kniha je vybavena 3D ilustracemi Pav-

ful and more capable. But the positive effects are followed by one sinister side effect after another. The

la Růta a jsou k ní přiloženy brejličky. Vydává nakladatelství ARGO (www.argo.cz, plánované datum vydání 1. 4. 2011).

book is illustrated in 3D by Pavel Růt and contains a pair of 3D glasses. It will be published by ARGO (www.argo.cz, publication date 1 April 2011).

61

MILOŠ URBAN He was born in Sokolov in 1967. He spent part of his childhood at the Czechoslovak embassy in London. From 1982 to 1986 he was a grammar-school student in Karlovy Vary, from where he went on to read Modern Languages (specializing in literature) at the departments of English and Scandinavian studies of the Faculty of Arts of Charles University, Prague. After graduating in 1992 he spent a year as a student at Oxford University. From 1992 to 2000 he worked as an editor for the Mladá Fronta publishing house; since 2001 he has performed a similar job for Argo publishers. Miloš Urban lives in Prague.


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

Patnáct let krásy GHC Clinic: fifteen a zdraví na Klinice years of beauty GHC and health Klinika GHC Praha je historicky první

GHC Clinic Prague is the first and still the

a dodnes největší soukromou klinikou v ČR.

biggest private clinic in the Czech Republic. Since

Od svého vzniku se již 15 let profiluje jako

its formation fifteen years ago, the clinic has

soukromé zdravotnické zařízení.

profiled itself as a private health-care facility.

omplexní nabídka služeb Kliniky GHC zahrnuje vedle klasických medicínských oborů rovněž nové a velmi rychle rostoucí segmenty, jako jsou plastická chirurgie a estetická medicína. KMENOVÉ BUŇKY UŽ NEJSOU JEN HUDBOU BUDOUCNOSTI

▾ Používáme nejmodernější technologii získávání kmenových buněk We use the most recent technology for stem cells extraction

Klinika GHC je od svého vzniku neustále průkopníkem těch nejnovějších metod a technologií. Jednou z takových novinek je v současnosti metoda využívající v plastické chirurgii a estetické medicíně kmenových buněk. Je jedinečná v tom, že lékař poprvé může zdokonalit vaše tělo bez umělých implantátů – stačí vlastní tuková tkáň a z ní speciální technologií získané koncentrované kmenové buňky, které lékař přesadí do jiné části vašeho těla. Tato metoda je ideální volbou

62

G

HC Clinic offers comprehensive services, comprising traditional medical disciplines combined with new and rapidly evolving sectors such as plastic surgery or aesthetic medicine. STEM CELLS NO LONGER A PIPE DREAM

Since its establishment, GHC Clinic has continually pioneered the latest methods and technologies. In plastic surgery and aesthetic medicine, one such modern innovation is a method using stem cells. What makes this unique is that a doctor can for the first time ever perfect your body without having to use any artificial implants at all – it is solely the patient’s own adipose tissue that is worked with. Special technologies enable concentrated stem cells to be extracted from this tissue. These stem cells are subsequently transplanted into another part of the patient’s body. This method is ideal for everyone seeking to shape their figure or perfect their body or face in a completely NATURAL WAY. GHC Clinic is the first facility in the Czech Republic offering this options to its clients. Removing superfluous adipose tissue from certain parts of body (most commonly the belly, thighs or buttocks) and transposing it to those parts where augmentation or greater fullness is desirable offers a wide range of advantages. First of all, this is tissue the body instantly recognises as its own, which excludes the risk of complications like excessive autoimmune responses or transplant rejection. Second, the augmented areas not only have a natural look, but also a natural feel as they are firm and consistent. The overall aim of the method is to provide natural-looking and balanced proportions.

Komerční prezentace / Commercial presentation

K


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

pro všechny, kdo chtějí zformovat postavu, zdokonalit své tělo či svou tvář PŘIROZENOU CESTOU. Klinika GHC je prvním pracovištěm v ČR, které tuto možnost klientům nabízí. Odstranění nežádoucí tukové tkáně z určitých částí těla (nejčastěji z břicha, stehen a hýždí) a její přenos do partií, kde je zvětšení či větší plnost žádaná (nejčastěji poprsí), poskytuje řadu výhod. Jedná se především o tkáň tělu vlastní, takže odpadá riziko některých komplikací, imunitních reakcí a odmítnutí organismem. Naopak u zvětšovaných partií se dosáhne přirozenosti jak vzhledově, tak v konzistenci vyplněných partií. Celkově metoda směřuje k přirozeným, vyváženým proporcím. NA NĚKTERÉ PODROBNOSTI JSME SE ZEPTALI MUDR. MIROSLAVA KREJČI, PHD., PRIMÁŘE ODDĚLENÍ PLASTICKÉ CHIRURGIE KLINIKY GHC.

Jak dlouho už metoda ve světě existuje? Na separaci kmenových buněk pracují vědecké týmy po celém světě téměř 10 let. Revolucí v této oblasti je separace buněk z tukové tkáně. Zde se dá získat velké množství kmenových buněk, a to pouze se ztrátou tuku, který nepředstavuje pro tělo důležitou tkáň. Nejdokonalejší technologii k získání buněk přímo na operačním sále dodává americká firma Cytori. Klinika GHC v Praze je první pracoviště v ČR, které tento přístroj zakoupilo a používá.    Je metoda vhodná pro každého, nebo hraje roli například věk? Věk pacienta nehraje klíčovou roli v posuzování vhodnosti k transplantaci. Metoda ale není vhodná pro extrémně štíhlé ženy, podmínkou je nezbytná vrstva podkožního tuku.  

Jaký je rozdíl mezi transplantací tukové tkáně bez kmenových buněk a s kmenovými buňkami? Kmenové buňky se aplikují buď samotné, anebo ve směsi, kdy vlastně obohacují  transplantovanou tukovou tkáň. Tuková tkáň obohacená o kmenové buňky má obrovskou schopnost přežít v nové oblasti (třeba na prsou). Samozřejmě že se tuková tkáň dá transplantovat i bez kmenových buněk, přežití přenesené tkáně je zde však limitováno na 50–70 %. Tkáň, která nezískala prokrvení v nové oblasti, je navíc potenciálním zdrojem komplikací. Proto se technika transplantování tuku v minulosti příliš nepoužívala. S příchodem kmenových buněk tedy nastává zlom v úspěšnosti transplantace. Transplantace tukové tkáně obohacené o kmenové buňky má podle statistik úspěšnost více než 90 % při současně nižším procentu komplikací. 63

WE ASKED THE SENIOR CONSULTANT OF GHC CLINIC’S PLASTIC SURGERY DEPARTMENT, DR MIROSLAV KREJČA, PHD., TO SHARE WITH US SOME OF THE DETAILS OF THIS METHOD.

How long has this method been applied in the world? Scientific teams from all over the world have been working on extracting stem cells for almost ten years now. A revolutionary new method soon came to the fore: extracting stem cells from the adipose tissue. This method makes it possible to extract large quantities of stem cells solely at the cost of loss of body fat, which is not an important tissue for the body. The best technology for extracting stem cells directly on the operating table is provided by the American company Cytori. GHC Clinic Prague is the first facility in the Czech Republic that has bought this apparatus and is currently using it.   Is the method suitable for everyone, or does age, for example, have any impact on deciding who can undergo this treatment? A patient’s age is not a fundamental factor when judging suitability for transplantation. However, the method is not suitable for extremely thin women as they often lack the subcutaneous fat layer necessary for the procedure.   What is the difference between adipose tissue transplantation without stem cells and with them? The stem cells are applied either separately, or in a mixture, whereby they actually enrich the transplanted adipose tissue. Stem cell enriched adipose tissue displays a remarkable ability to survive in the new transplantation area (e.g. in the breast). It is also possible, of course, to transplant adipose tissue without stem cells, in which case, however, the tissue survival rate is reduced to only 50–70%. Tissue that has a restricted blood supply is also a potential source of complications. That is why the adipose tissue transplantation method was not used much in the past. The arrival of stem cells on the scene marks a real breakthrough in the number of successful transplants. According to worldwide statistics, the transplantation of adipose tissue enriched with stem cells has a success rate above 90%, while retaining a smaller rate of occurrence of complications – and that is a big difference.


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

Pestré květy na talíři Colourful flowers on the plate Zapomeňte na bohaté dekorativní kytice

Forget the opulent decorative bouquets and

a poodhalte tajemství květinové kuchyně.

discover the secrets of the flower cuisine.

Romantické růže, pohádkové macešky, polní

Romantic roses, fairytale pansies, wild

chryzantémy, exotické orchideje a plno dalších

chrysanthemums, exotic orchids and many other

okrasných květin nemusí totiž nutně váš stůl jen

decorative flowers need not necessarily just

zdobit. Vyzkoušejte je do polévek, salátů a jiných

adorn your dining table. Try them out in soups,

pokrmů.

salads and other dishes.

64


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

K

vetoucí pažitka nebo medvědí česnek jsou všem kulinářům běžně známé, stejně jako fakt, že květiny byly k jídlu pro chuť i ozdobu užívány odedávna. Použití všech rostlin je dáno zejména cyklem jejich růstu a stejně tak je tomu i s jedlými květinami. Není proto divu, že na přelomu jara a léta mají kytičkoví průkopníci žně. Po zimním období, kdy se lidé instinktivně stravovali výživnějšími potravinami, přichází doba odlehčení a zpestření jídelníčku, ve kterém čerstvě utržené květy naleznou své upotřebení nejen jako dekorace. Například sedmikrásky jsou bohatým zdrojem vitaminů a minerálů a pomáhají i k pročištění organismu po zimě.

A

ll gourmets are familiar with blooming chives and wild garlic, just like the fact that flowers have been used with food since time immemorial, both for their taste and as an embellishment. The season of all plants is determined chiefly by their growth cycle, and this goes for the edible flowers too. So it should come as no surprise that the turn of spring and summer is the best time for flower-eaters. After the winter – when people instinctively consume more nourishing foods – comes the time of much lighter and more diverse fare, when freshly picked blooms find their use not only as an adornment. Daisies, for example, are a rich source of vitamins and minerals and can also help cleanse the organism after the winter.

JEDLÉ KVÍTÍ NA KAŽDÝ STŮL

EDIBLE FLOWERS ON EVERY DINING TABLE

Vaření s květy je zvláštní umění, které postupně proniká nejen do luxusních restaurací. Špičkoví šéfkuchaři dnes běžně používají jedlé okvětní plátky či kandované květy, aby tak dodali svým dezertům tu správnou sladkou nostalgii. Přestože informace o jedlém kvítí nezabírají první stránky novin a časopisů, vstupují do povědomí společnosti zejména díky aktuálnímu nadšení pro zdravý životní styl, s nímž se pojí záliba v produktech tuzemského a ekologického zemědělství. Květinami vylepšený salát nebo ozdobený dort zvládne udělat každý šikovný kuchař.

Cooking with flowers is a unique art that is slowly infiltrating into many restaurants, and not only the posh ones. Top chefs nowadays regularly use edible petals or candied blooms to infuse their desserts with just the right sweetness. Even though information about edible flowers does not feature on the covers of newspapers and magazines, it enters the consciousness of the public mostly thanks to the current enthusiasm for healthy lifestyles, which is connected to the preference for products of local and ecological agriculture. A cake embellished with flowers or a salad perked up by blooms can be made by any skilful chef.

65


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

PESTRÉ BARVY LAHODÍ NEJEN OKU

Které květy je vůbec možné v kuchyni využít? Květinové dekoraci se meze opravdu nekladou, pro konzumaci květin ale platí určitá pravidla – květy nesmí být jedovaté, hořké nebo jinak nepoživatelné. Doporučit samozřejmě nelze ani ty, které byly ošetřované pesticidy. Ideálním zdrojem jedlých květin proto jsou biozahradnictví, ekologické farmy a vlastní zahrádka. Využití čerstvých jakostních květů růží, tykví, macešek, lilií, mečíků a dalších rostlin získává stále více příznivců a přináší do našich kuchyní nové chutě a vůně. Stejně tak je tomu s bylinkami – bez jejich využití by snad gastronomie ani nemohla existovat. Malé množství levandule nádherné provoní dušená masa, bazalka zas okouzlí v kombinaci s rajčaty, jemné aroma dobromysli povzbudí smysly a pod svým známějším označením oregano doladí nejeden výtečný pokrm. 66

VARIED COLOURS ARE A TREAT – AND NOT ONLY FOR THE EYE What kind of blossoms can be used in the kitchen at all? Flower decorations really know no bounds but the consummation of flowers abides by certain rules – the plants cannot be poisonous, bitter or otherwise inedible. Those treated with pesticide naturally cannot be recommended either. Therefore bio-gardens, eco-farms or private gardens are the most ideal sources of edible plants. The utilisation of fresh quality florets of roses, cucurbits, pansies, lilies, gladioli and other plants is gaining a growing number of supporters, bringing new flavours and aromas to our kitchens.

The same goes for herbs – without using them, gastronomy probably would not even exist. A small amount of French lavender will scent pot-roasts, basil will in turn charm you in combination with tomatoes, while the gentle aroma of dittany will sharpen your senses and under its common name of oregano fine-tune many a delicious meal.


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

KVĚTINOVÉ MENU

THE FLOWER MENU

Kulinářské využití jedlých květů je velmi všestranné. Okvětní lístky se uplatňují při zdobení salátů a nápojů, celé květy lze podávat zejména v čerstvém stavu jako oblohu různých pokrmů a studených mís. Z okvětních lístků nebo celých jedlých částí květů je dobré odstranit nečistoty opláchnutím vodou a poté je ponořit do ledem chlazené osolené lázně. Před podáváním nebo zpracováním se osuší a lahoda nejen na pohled je na světě. Ledová kostka se zamrazeným drobným kvítkem ozdobí prakticky jakýkoliv nápoj. Ani tepelně upravované květy se požitkářství nevyhýbají. Různými nádivkami plněné květy cukety nebo dýně jsou výborným zpestřením jídelní tabule i menu. Jedlé květy, ale i bylinky dotvářejí celkovou vůni a chuť pokrmu, navíc mu dodávají šmrnc. Jsou zdravé a navíc se při pohledu na talíř zdá svět hned veselejší. Záleží na nápaditosti a kreativitě kuchaře, kterým oku i jazyku lahodícím pokrmem své hosty překvapí.

Culinary usage of edible flowers is very versatile. Petals find their use in decorating salads and beverages and whole blooms can be served, especially in a fresh state, as a garnish with various dishes and cold plates. Petals and parts of plants suitable for eating should be washed of any dirt in running water and then submerged in an ice-cool, salted bath. They are then dried before serving or processing and are ready as a treat that’s fit not just for the eye. An ice cube with a small frozen blossom will embellish almost any drink. Nor do epicureans avoid cooked flowers. The blooms of zucchini or pumpkins filled with various stuffing are a great diversification of the menu and at the dining table. Edible flowers as well as herbs put the finishing touch on the aroma and taste of the entire dish. They are healthy and furthermore, when looking at the plate containing them, the world immediately seems more cheerful. It is only up to the imagination and creativity of the chef, with what kind of dish pleasing both to the eye and tongue will he choose to surprise his guests.

67


Kalendář Domu tří přání Dětský azylový Dům tří přání vydal kalednář, jehož autorem je Antonín Kratochvíl. Výtěžek z prodeje kalendáře jde na konto tohoto unikátního pražského zařízení, které poskytuje péči dětem v krizových situacích. V letošním roce Dům tří přání bojuje kvůli nedostatku dotací o přežití. Koupí kalendáře tak získáte nejen zcela výjimečnou kolekci portrétů známých osobností od Antonína Kratochvíla, ale zároveň pomůžete zachránit projekt, který si zaslouží obdiv a pozornost. Kalendář vychází v číslované edici dvou set kusů signovaných autorem a není běžně dostupný. Obsahuje černobílé fotografie slavných osobností, jako jsou Johnny Depp, David Bowie, George Clooney, Jean Reno a další.

Kalendář si můžete objednat on-line na adrese www.kalendardumtriprani.cz. Rozhodnete-li se finančně podpořit Dům tří přání, číslo účtu je 170285379/0800 www.dumtriprani.cz


S E R V I C E S

(FUBEJTDPVOUDBSE"""SBEJPUBYJ BUJOGPSNBUJPOEFTLJOUIFBSSJWBMIBMM :PVXJMMHFUQSFGFSFODFTFSWJDF XJUIEJTDPVOUBOEZPVXJMMSFDFJWFBEJTDPVOUDPVQPO GPSZPVSOFYUSJEFCBDLUPUIFBJSQPSUXXXBBBUBYJD[ 1SBHVFUBYJTFSWJDFXJUINPSFUIBOZFBST PGUSBOTQPSUBUJPOFYQFSJFODFJO1SBHVF  UIF$[FDI3FQVCMJD BOE&VSPQF

  /POTUPQTFSWJDF TI 8FTQFBL&OHMJ SWJDFJO1SBHVF 'SFFQJDLVQTF T 'BSFRVPUBUJPO DBSTBWBJMBCMF .PSFUIBO FE QU DF $SFEJUDBSETBD


| VIZITKA | PROFILE

Na cestách s Holidays Travelling with HOLIDAYS HOLIDAYS Czech Airlines, a. s., jsou

HOLIDAYS Czech Airlines is a subsidiary

dceřinou společností Českých aerolinií. Tento

of Czech Airlines. This independent air carrier

samostatný letecký dopravce se specializuje

specialises in providing charter transport

primárně na charterovou přepravu pro cestovní

mainly for travel agencies, but also for sports

kanceláře, ale také pro sportovní kluby, hudební

clubs, musical groups, ensembles and other

skupiny a tělesa i další subjekty.

subjects.

H

olidays Czech Airlines jsou také cestovní kanceláří se zaměřením na eurovíkendy, lázeňské pobyty a individuální turistiku. Spojení cestovní kanceláře a leteckého dopravce poskytuje klientům ucelený a komplexní produkt. Charterová společnost vznikla 1. června 2010 vyčleněním původní Samostatné obchodní jednotky Chartery Českých aerolinií a jejím spojením s cestovní kanceláří HOLIDAYS Czech Airlines. Od 8. října 2010, kdy Holidays Czech Airlines získaly osvědčení leteckého provozovatele (AOC) a další potřebná povolení a licence, se společnost stala plnohodnotným leteckým dopravcem užívajícím ICAO kód HCC. Barvy HOLIDAYS Czech Airlines jsou charakteristické oranžovým pojetím tradičního dynamického prvku mateřských Českých aerolinií a výrazným logem charterové společnosti. Společnost Holidays Czech Airlines přidá k prvním dvěma letounům typu Boeing 737-400 se sedačkovou kapacitou 162 míst, získaným od mateřské společnosti ČSA v roce 2011, další dva, a to letouny Airbus A320 se sedačkovou kapacitou 180 míst. Oba ponesou barvy Holidays Czech Airlines. První z letadel očekávají Holidays Czech Airlines v dubnu, druhé počátkem letních prázdnin. „Bezpečnost a spokojený zákazník“ je mottem společnosti. Na shledanou na palubách HOLIDAYS Czech Airlines. Tým HOLIDAYS Czech Airlines 70

H

OLIDAYS Czech Airlines is also a travel agency specialising in Euroweekends, spa vacations and individual tourism. As we are a travel agency merged with an air carrier, we can offer our clients a complete and comprehensive product. Our charter company was established on 1 June 2010 by hiving off the original Czech Airlines Charters Independent Business Unit and merging it with the travel agency HOLIDAYS Czech Airlines. As of 8 September 2010, when HOLIDAYS Czech Airlines gained an air operator’s certificate (AOC) as well as the other required permissions and licences, the company became a fully-fledged air carrier using the ICAO code HCC. HOLIDAYS Czech Airlines’ colour scheme features the orange version of the traditional symbol of the parent Czech Airlines and a bold logo of the charter company. HOLIDAYS Czech Airlines obtained its first two Boeing 737-400 aircraft with seating capacity of 162 from its parent company CSA; in 2011, two more aircraft will be added to the fleet, this time Airbus A320s with the seating capacity for 180 passengers. Both aircraft will fly under the colours of HOLIDAYS Czech Airlines. The first of the aircraft is expected in April, the other at the beginning of the summer holidays. The motto of our company has always been: “Safety and satisfied customers”. See you on board HOLIDAYS Czech Airlines. HOLIDAYS Czech Airlines team


Your vacation takes off aboard HOLIDAYS Czech Airlines aircraft.


| R E P O R TÁ Ž | R E P O R TA G E

Ať každý váš let stojí za to! Turn every flight into an unforgettable experience! 72


| R E P O R TÁ Ž | R E P O R TA G E Text Kateřina Militká Foto Michael Kratochvíl

Také se pokaždé těšíte na svůj let?

Do you always look forward to your flight?

Na chvíle, kdy vás usměvavá letuška uvítá

To the moment when the smiling air hostess

na palubě a nasměruje k vašemu místu?

welcomes you aboard and directs you to your seat?

Ještě uložit příruční zavazadlo do schránky

Now you just have to stow your hand luggage in

nad sedačkou a pak už se pohodlně usadit,

the overhead locker and then you can nestle down

zapnout bezpečnostní pásy. Tak. Za chvíli

in your seat and fasten your seat belt. That’s it.

odstartujeme. Jaké to bude tentokrát, jaké

Take off in a minute. What is it going to be like this

občerstvení se bude podávat a čím si let

time? What refreshments will we be served? How

můžeme ještě zpříjemnit?

can we make our flight even more enjoyable?

Č

as strávený vysoko nad mraky vnímá každý z nás jinak. Jsou lidé, pro které je to stejný pocit jako cestovat do práce autem nebo tramvají, a zase jiní, kteří si let opravdu užívají. Patřím mezi nadšence, kteří si vychutnávají každou minutu, a ke štěstí nepotřebuji nic jiného než sedět u okénka, sledovat proměňující se obrazy venku a užívat si ten báječný pocit. K tomu všemu ale rozhodně přispívá příjemný fakt, že pokud cestujete s ověřenou společností, na palubě o vás bude po všech stránkách dobře postaráno. Významný podíl na tom, jak se budete v průběhu cesty cítit, má celá řada drobných i důležitějších dílků skládačky.

E

verybody has a different view of the time they spend high up above clouds. For some it’s nothing special, like taking the car or tram to work. But for others flying is a real passion. I am among the latter enthusiasts who relish every minute of it. My idea of perfect happiness is simple. All I need is a seat by the window so I can watch the changing scenery outside and enjoy the terrific feeling of being airborne. On top of that, when you are travelling with a tried-and-tested airline, there is the pleasant feeling of certainty you will be treated like royalty. How you feel during your flight depends on a whole range of factors, small and large.

ABY BYL LET CO NEJPŘÍJEMNĚJŠÍ

MAKING THE MOST OF YOUR FLIGHT

Právě jsme dostoupali do potřebné výšky. Čeká nás několikahodinová doba vyrovnaného letu. Za chvíli už přichází letuška, které to v perfektně padnoucí uniformě opravdu sluší. Díky ochotě a profesionalitě palubního personálu Českých aerolinií mám vždycky pocit pohodlí a patřičné dávky pozornosti. „Mohu vám nabídnout něco k pití?“ ptá se mě stevardka a o chvilku později mi ladným pohybem ruky podává džus. Listuji palubním časopisem. Přiznám se, že rozhodně neodolám a objednám si nějakou drobnost z nabídky Sky Baru. Je libo malou sladkost, oříšky nebo přípitek na šťastný let? Proč si čas strávený na palubě ještě nezpříjemnit?! Za chvíli už přijíždí uličkou neméně vstřícný stevard. Bude se podávat občerstvení. Občerstvení na palubách Českých aerolinií se liší především podle destinací, ale i podle sezony, typu letadla, cestovní třídy a denní doby. Při výběru skladby jídla a pití jsou na prvním místě cestující, jejich zvyky a potřeby, kterým se České aerolinie snaží vycházet

We have just reached the required altitude. We have a few hours of steady flying ahead of us. Soon the air hostess arrives, looking absolutely gorgeous in her perfectly fitted uniform. The Czech Airlines cabin crew is helpful and professional at all times and thanks to them I feel comfortable and well looked after every time I fly. “Can I offer you something to drink?” the stewardess asks and a moment later she hands me a juice with a graceful gesture of her hand. I am leafing through the in-flight magazine. I confess I can’t resist the temptation to order some snack from the Sky Bar menu. Fancy something sweet? Or perhaps you would rather have some nuts to nibble. Want to raise a glass to a happy flight? Why not make your time aboard even more comfortable! In a little while, here comes another helpful steward pushing a trolley with refreshments. It is mainly the flight destination that determines what kind of refreshments will be served on board Czech Airlines, but apart from that the choice also depends on

73


| R E P O R TÁ Ž | R E P O R TA G E

MENU In business class, passengers may choose from two main courses. For example: 1) Roasted breast of chicken stuffed with dried tomatoes in basil-flavoured plum tomato sauce, potato gnocchi, slices of grilled courgette 2) Pork tenderloin, buckwheat bake, Brussels sprouts & baby carrots Both options come with fresh salad and an appetizing dessert.

MENU Ve třídě Business si cestující mohou vybrat ze dvou hlavních jídel. Například: 1) Kuřecí prsa plněná sušenými tomaty s tomatovou omáčkou a pestem, bramborové gnoccheti patata, dušená cuketa 2) Pečená vepřová panenka, šťáva z pečeně, kuba z pohanky, dušená růžičková kapusta a mrkev na másle Nechybí šťavnatý salát a lákavý dezert.

vstříc. Martin Fulier, vedoucí oddělení Tvorba produktu a In-flight Českých aerolinií, zdůrazňuje: „Sledujeme potřeby a přání cestujících i vývoj na trhu, diskutujeme s dodavatelem o trendech v gastronomii a na základě mnoha faktorů potom navrhujeme in-flight produkt.“ Všem cestujícím Českých aerolinií je k dispozici výběr bezplatných nápojů včetně piva a vína. Cestující Business třídy si mohou pochutnat na širší nabídce občerstvení a standardně mají také větší výběr alkoholických nápojů.

season, aircraft type, travel class and the time of day. The passengers, with their particular habits and needs, are always the priority when the food and drink selection is being made and Czech Airlines is always keen to comply with every requirement imaginable. Martin Fulier, the head of the Product Creation and Czech Airlines In-flight Services Unit, emphasises, “We are constantly monitoring the needs and requests of our passengers as well as the situation on the market; with our supplier we discuss modern trends in gastronomy and only then, depending on many factors, we devise an in-flight product.” All Czech Airlines passengers get free drinks, including beer and wine. Those travelling in Business Class can enjoy an even wider selection of refreshments and also a wider choice of alcoholic drinks. COMPLYING WITH YOUR TASTES AND YOUR RELIGIOUS PRINCIPLES

When booking a flight, passengers can also order special refreshments adapted to their religious beliefs or special dietary requirements. This service is available on all flights in Business Class and in Economy, too, on longhaul flights, that is, flights lasting longer than three and a half hours. Passengers can choose from a range of vegetarian, diabetic, halal or kosher meals, whereby the food is sealed and prepared in a special way typical of the rules of Jewish faith. The special refreshments order has to be placed at least 24 hours before take-off.

PODLE CHUTI I VYZNÁNÍ

EVERYTHING HAS ITS OWN RULES

Při rezervaci letenky si mohou cestující také sami bezplatně objednat speciální občerstvení dle svého náboženského přesvědčení či zdravotních nároků, a to na všech linkách v Business třídě a na dálkových linkách, tedy těch, kdy doba letu přesahuje tři a půl hodiny, také v třídě Economy. V nabídce pak mohou volit například mezi pokrmy vegetariánskými, diabetickými, halal nebo košer, kdy je jídlo zapečetěné a speciálně připravené podle pravidel židovského vyznání. Objednávku na speciální občerstvení je ale třeba zadat nejpozději 24 hodin před odletem.

Have you ever wondered how far one food tray travels before it is placed in front of you on the plane? Refreshments are served in international airspace and everything is subject not only to strict flight rules, but also to security and hygienic regulations. Stringent demands are placed on the ingredients, facilities and personnel handling the refreshments from the moment the ingredients are received till the moment the food is loaded onto the plane and served to the passengers. Everything follows specific rules; everything is meticulously controlled and tested. All the necessary steps in the process of

74


| R E P O R TÁ Ž | R E P O R TA G E

VŠE MÁ SVÁ PRAVIDLA

Napadlo vás někdy, jak dlouhá je cesta jednoho balíčku s jídlem, než si na něm za letu pochutnáte? Občerstvení je servírováno v mezinárodním prostoru, vše podléhá přísným leteckým předpisům, ale také bezpečnostním a hygienickým pravidlům. Vysoké nároky jsou kladeny na suroviny, prostředí i personál, který s občerstvením přichází do kontaktu od momentu příjmu surovin k jeho přípravě až po dopravu pokrmů na palubu a jejich servírování. Vše má svá pravidla, vše je pečlivě kontrolováno a vyzkoušeno, při přípravě, kompletaci i nakládání se počítá se všemi úkony, které je třeba při distribuci na palubě letadla provést. Čas je vzácný především na krátkých tratích, kde je na servírování i sklízení jídla i nápojů jen velmi omezená doba. Tomu se také přizpůsobuje druh podávaného občerstvení. Vždy je nutné vzít v úvahu specifické podmínky servírování občerstvení za letu, výrobní procesy například musí počítat se zákony aerodynamiky a gravitace. Záleží například na hustotě omáček, zohlednit je nutné třeba i změnu tlaku, kvůli které dochází k ovlivnění chuti, protože například sůl se za určitých podmínek snáze rozpouští. TALÍŘKY, ŠÁLKY A PODŠÁLKY

Důležité je samozřejmě také palubní vybavení, tedy všechny tácky, talířky, šálky a podšálky, na kterých je občerstvení na letech Českých aerolinií servírováno. Stejné vybavení používají všichni dodavatelé cateringu Českých aerolinií po celém světě. Výběr a design se řídí náročnými kritérii, barva a tvar respektují korporátní styl a design se snoubí s funkčností. Na palubách je důležitá především hmotnost každého vybavení, ale i jeho rozměry, aby se s ním dobře manipulovalo. In-flight vybavení Českých aerolinií v Business třídě dokonce nedávno získalo prestižní známku Observeur du Design. Ocenění udělila na konci listopadu loňského roku mezinárodní agentura APCI se sídlem v Paříži, která podporuje a hodnotí design průmyslových výrobků. Návrh vzešel od čtveřice německých a francouzských designérů z firmy LSG Sky Chefs Catering Logistics GmbH, která Českým aeroliniím dodává in-flight vybavení.

food preparation, packing, loading and subsequent distribution to the passengers on board are carefully monitored. Time is precious on short-haul flights. The cabin crew have a limited amount of time to serve the food and drinks and then clear away the rubbish. The available time is thus the decisive factor influencing what kind of refreshments will be served on the plane. Moreover, it is always necessary to bear in mind the specific conditions pertaining to serving refreshments on a flight: the pro-

THE PASSENGERS’ PARTICULAR HABITS AND NEEDS ARE ALWAYS THE PRIORITY. duction processes must follow the laws of aerodynamics and gravitation. With sauces, for example, special attention must be paid to their thickness; another thing to take into consideration is changes in pressure that can have a taste-altering effect because salt, for example, dissolves better under specific conditions. PLATES, CUPS AND SAUCERS

All the onboard equipment, including all trays, plates, cups and saucers used for serving refreshments aboard Czech Airlines flights, plays a similarly important role. The same type of equipment is used by all catering suppliers of Czech Airlines worldwide. Its choice and design are subject to strict criteria; both colour and shape respect the corporate style and design conforms to function. On board, it is usually the weight of each piece of equipment that matters most, but apart from that it must also have appropriate dimensions so that it can be handled with ease. Czech Airlines Business Class inflight equipment has recently won a prestigious “Observeur du Design” award. The prize was awarded at the end of November by the international Paris-based company APCI that promotes and evaluates industrial product design. The authors of the winning design are four German and French designers from LSG Sky Chefs Catering Logistics GmbH, a company supplying in-flight equipment to Czech Airline.

ALPHA FLIGHT

ALPHA FLIGHT

Hlavním cateringovým partnerem Českých aerolinií je ALPHA FLIGHT, a. s. Společnost je součástí britské skupiny ALPHA FLIGHT GROUP LIMITED,

ALPHA FLIGHT is the chief catering partner of Czech Airlines. The company is part of the British group ALPHA FLIGHT GROUP LIMITED that

která poskytuje komplexní služby v oblasti leteckého cateringu a in-flightu včetně palubního maloob-

offers comprehensive in-flight catering services, including on-board retail sales, to airline compa-

chodního prodeje leteckým společnostem i letištím v jedenácti zemích pěti světadílů prostřednictvím více než šedesáti poboček.

nies and airports. It operates in eleven countries on all five continents and has more than sixty affiliates.

75


| S T Ř ÍPKY

| NEWS

Novinky na www.czechairlines.com New at www.czechairlines.com Od konce minulého roku se na internetových stránkách Českých aerolinií setkáte s několika novinkami. Kromě rozšíření možností plateb o on-line rezervace a následné zaplacení na našich pobočkách do 24 hodin na většině trhů (např. Česká republika, Rumunsko, Ruská federace a další) jsou na stránkách www.czechairlines.com k dispozici letenky po Evropě za nejnižší ceny již od 1990 Kč za zpáteční let, včetně všech poplatků. O aktuálních novinkách, včetně speciální akce Happy weekend, se dozvíte mezi prvními, pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru. Since last year, you may have noticed several new features on the Czech Airlines website. Apart from including a new type of payment, i.e. paying for an online reservation at our branches on major markets (such as the Czech Republic, Romania, the Russian Federation and others) within 24 hours after making the reservation, the www.czechairlines.com website offers the cheapest flight tickets to Europe, starting at 1,990 Czech koruna for a return ticket with all taxes and fees included. Be the first to know about our new offers, including Happy Weekend special offers, and subscribe to receive our newsletter.

Aktuální zprávy o letech v aplikaci pro iPhone Up-to-date flight information available in an iPhone application Ještě pohodlněji mohou nyní klienti Českých aerolinií během cestování získávat aktuální a praktické informace. Umožňuje to aplikace pro mobilní telefony, kterou představila aliance SkyTeam, kam České aerolinie patří. Nový produkt obsahuje přehled letových řádů členských dopravců po celém světě, informace o počasí včetně sedmidenní předpovědi, informace o odletech a příletech, upozornění na aktuální změny, letištní vyhledávač a důležitá telefonní čísla. Praktickou pomůckou je také tzv. eSkyGuide, který umožňuje listovat letovými řády i v okamžiku, kdy telefon nemá dostupné internetové připojení.Aplikace je k dispozici zdarma a je možné si ji stáhnout prostřednictvím portálu iTunes. Prozatím je dostupná pro zařízení iPhone a iPad. Těšit se na ni ale mohou i majitelé dalších přístrojů, uživatelé Blackberry a systému Android budou mít k aplikaci přístup během následujících dvou měsíců. Czech Airlines customers can now receive up-to-date and practical information with even greater ease thanks to a mobile phone application launched by the SkyTeam alliance, of which Czech Airlines is a member. The new product offers a rundown of the flight schedules of SkyTeam carriers around the world, weather reports including a seven-day forecast, departures and arrivals information, announcements of changes, an airport search engine and important phone numbers. The eSkyGuide is an example of another practical tool allowing you to browse flight schedules even when your phone cannot connect to the internet. The application is freely available for downloadeding from iTunes. It is currently available for the iPhone and iPad, but owners of other devices can soon be looking forward to using it too. Blackberry and Android users will be able to access the application within the coming two months. 76


| S T Ř ÍPKY

| NEWS

České aerolinie přepravily olympijský oheň Olympic fire transported by the Czech Airlines Na své pravidelné odpolední lince z Atén do Prahy přepravily České aerolinie 21. ledna olympijský oheň určený pro zimní evropskou olympiádu mládeže 2011 v Liberci (EYOWF). Protože převoz olympijského ohně spadá pro potřeby letecké přepravy do kategorie „symbolické ohně“, smí být na palubě přepravován výhradně ve speciální lampičce. Ta může být naplněna pouze takovým množstvím kapaliny, které odpovídá předpokládané době letu, a během letu nesmí být z bezpečnostních důvodů doplněna. Navíc musí být lampička bezpečně zajištěna proti pohybu během všech fází letu a po celou dobu musí být pod neustálým dozorem doprovázející osoby. Díky spolupráci všech složek byl olympijský oheň bezproblémově dopravený na libereckou zimní olympiádu mládeže. On the regular afternoon flight from Athens to Prague that took place on January 21, the Olympic flame destined for the European Youth Olympic Winter Festival 2011 in Liberec was carried by the Czech Airlines. According to the cargo guidelines, transporting the Olympic fire falls under the category of “symbolic fires”, so the flame cannot be carried on board in any other way than in a special lamp used for this purposes. This lamp can be only filled with an amount of liquid corresponding to the expected flight time, and for security reasons it is forbidden to be refilled while in the air. The lamp must also be securely fastened to ensure its stability throughout all phases of flight and has to be constantly watched over by an accompanying person. Thanks to the successful cooperation between all parties, the Olympic fire was delivered without any problems to the Youth Olympic Winter Festival in Liberec.

Vyšší komfort v Business Class Improved Business Class comfort Od začátku února se cestující Českých aerolinií mohou na vybraných letech usadit v Business třídě do nově pořízených luxusních sedaček, které nabízející ještě vyšší komfort a velkorysý osobní prostor. Dvě letadla typu Airbus 319 s prodlouženým doletem, která jsou vybavena těmito koženými polohovatelnými sedačkami, jsou nasazována na lety do Almaty a Taškentu, stejně tak jako na vybrané lety do dalších obchodních destinací. Od konce března, kdy vstupuje v platnost letní letový řád, si let v nyní ještě větším pohodlí mohou dopřát cestující na vybraných linkách do Bukurešti, Dusseldorfu, Jekatěrinburku, Osla, Paříže, Rostova na Donu, Stockholmu a Sofie. Starting from beginning of February, Czech Airlines Business Class passengers travelling on selected flights can sink into the recently acquired luxurious seats offering even greater comfort and personal space. These reclining leather seats can be found on two long-haul Airbus 319s used on flights to Almaty and Tashkent, as well as on selected flights to other business destinations. From the end of March, when the new flight schedule comes into effect, passengers on selected flights to Bucharest, Düsseldorf, Yekaterinburg, Oslo, Paris, Rostov on Don, Stockholm and Sofia can enjoy their flight in greater comfort than ever before. 77


OK PLUS

THE OK PLUS FREQUENT FLYER PROGRAMME JEDINEČNÝ PROGRAM PLNÝ VÝHOD A ODMĚN A UNIQUE PROGRAMME FULL OF BENEFITS AND BONUSES

Staňte se členem exkluzivního věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií a nechte se na svých cestách hýčkat.

Become a member of Czech Airline’s exclusive OK Plus Frequent Flyer Programme and allow yourself to be pampered whenever you travel.

ČLENSTVÍ V PROGRAMU VÁM PŘINÁŠÍ: Ň%RQXVRY«OHWHQN\GRFHO«KRVYÝWD Ň/HW\YHWč¯GÝ%XVLQHVVVOHWHQNRXWč¯G\(FRQRP\ Ň%H]SODWQ«QDGY£K\]DYD]DGHO Ň3URQ£MP\YR]ğ Ň3RE\W\YbKRWHOHFK Ň=£MH]G\ Ň6SRXVW\GDOĕ¯FKY¿KRG

MEMBERSHIP IN THE PROGRAMME BRINGS YOU: ŇBonus tickets to the whole world ŇTravel in Business Class with Economy Class tickets ŇComplimentary excess baggage ŇCar rentals ŇHotel stays Ň Holidays packages ŇAnd many other benefits

PRO NEJVĚRNĚJŠÍ ČLENY Stříbrná, Zlatá a Platinová karta OK Plus vám zajistí spoustu nadstandard ních výhod, které vám zpříjemní cestování na linkách celé alianceSkyTeam.

FOR OUR VALUED LOYAL MEMBERS OK Plus Silver, Gold and Platinum Cards offer many above-standard advantages, making your journeys both more comfortable and more pleasant with the SkyTeam alliance.

Přihlášku do programu OK Plus naleznete nawww.okplus.cz nebo vám ji na vyžádání rád poskytne náš palubní personál. Více informací o výhodách programu OK Plus, včetně detailního přehledu partnerů, naleznete na www.okplus.cz.

NOVINKY A NABÍDKY OK PLUS

Application form for the OK Plus Programme membership can be found at www.ok-plus.com or you can ask our on-board personnel. For further information about OK Plus benefits, including a detailed overview of our partners, please visit www.ok-plus.com.

NEWS AND OFFERS FROM OK PLUS

NÁKUP A PŘEVOD MIL ON-LINE!

PURCHASE AND TRANSFER MILES ONLINE!

Využijte pohodlného nákupu a převodu mil on-line.Sami si tak během několika minut dokoupíte chybějící míle na svůj účet, nebo se naopak o své míle podělíte s přáteli. Nově získané míle tak můžete ihned využít na některou z odměn programu OK Plus, jako jsou třeba bonusové letenky do celého světa, pronájmy vozů, elektronika a další.

Take advantage of the comfortable option of purchasing and transferring miles online. In a few minutes you can simply purchase the miles you are missing in your account or share your miles with friends. You can immediately use the newly acquired miles to get one of the rewards offered by the OK Plus Programme, like bonus tickets to the whole world, car rental, electronics, etc.

Více informací naleznete ve svém profilu na www.okplus.cz v sekci On-line služby.

You can find more information on your profile at www.ok-plus.com in the Online Services section.

78 | review


OK PLUS CORPORATE

CORPORATE

OK PLUS CORPORATE VÝHODNÝ PROGRAM PRO FIRMY, KTERÉ VĚDÍ, JAK SNÍŽIT NÁKLADY FOR COMPANIES THAT KNOW HOW TO LOWER THEIR COSTS

Věrnostní program OK Plus Corporate Českých aerolinií nabízí i vaší firmě možnost úspory nákladů až o čtvrtinu a spousty dalších výhod.

The Czech Airline’s OK Plus Corporate loyalty programme offers companies the opportunity of cutting up to a quarter of their costs and many other advantages.

Létejte chytře a zřiďte si svůj Firemní účet na www.okpluscorporate.com

Fly smart and establish your company account on www.okpluscorporate.com

VÝHODY PROGRAMU OK PLUS CORPORATE:

ADVANTAGES OF THE OK PLUS CORPORATE PROGRAMME:

ŇÚspora firemních nákladů ŇOdměny zaměstnancům a obchodním partnerům Ņ2.3OXV&RUSRUDWHD2.3OXVĻGYRM¯RKRGQRFHQ¯]DMHGHQOHW ŇSpráva účtu i rezervace letenek on-line ŇBezplatné členství

ŇLowering company costs ŇBonuses for employees and business partners ŇOK Plus Corporate and OK Plus – two valuations for one flight ŇAccount administration and flight reservations on-line ŇFree membership

V programu OK Plus Corporate získáváte za lety s Českými aeroliniemi body na svůj firemní účet, které si následně vyměníte třeba za bonusové letenky a další odměny.

By using the OK Plus Corporate programme, your company can earn points for its Corporate account for flying with Czech Airlines, which can then be redeemed for bonus tickets and other rewards.

Více informací o programu naleznete na www.okpluscorporate.com.

For more information please visit: www.okpluscorporate.com.

NOVINKY A NABÍDKY OK PLUS CORPORATE

NEWS AND OFFERS FROM OK PLUS CORPORATE

ZLATÁ A STŘÍBRNÁ KARTA OK PLUS JEŠTĚ VÝHODNĚJI

GOLD AND SILVER OK PLUS CARDS AT EVEN A GREATER VALUE

Pořiďte si Zlatou nebo Stříbrnou kartu do programu OK Plus za vaše body OK Plus Corporate. V březnu a dubnu 2011 je získáte s výraznou slevou! Stříbrná karta OK Plus – 8000 bodů Zlatá karta OK Plus – 12 000 bodů

Get your Gold or Silver Card in the OK Plus Programme for your OK Plus Corporate points. In March and April 2011 they are available with a major discount! OK Plus Silver Card – 8,000 points OK Plus Gold Card – 12,000 points

Zlatá a Stříbrná karta vám umožní například létat ve třídě Business i s letenkou třídy Economy a mnohem více.

Gold and Silver Cards will, for example, allow you to fly Business class with an Economy ticket and much more.

Kartu snadno objednáte ve svém profilu na www.okpluscorporate.com.

You can order the card easily on your profile at www.okpluscorporate.com.

review | 79


!"# $ %&'()#'*+, - ./% ) 0 ) !1%*!2 ) #'*+, - .$ #+' U ŽI T E Č N É I N FOR M AC E | USEFUL INFORM AT ION

3)4+5+67)3%)386!/5! *#$)*+,)*29#': V POHODĚ VE VZDUCHU | FIT TO FLY

N!.76?.*-03%0J@8*@M?.;*M5-*7-M!'H*3*9"?-9!I)*.*97@?(/*9787%$1 Několik snadných cviků vás osvěží a přispěje k pocitu pohody. Q*B)E*-?496)*)c)&@?-)-*@30*8)69*$7/*B))6*B?(*30%*&)B&)-8)%1 A few simple exercises can help you feel fit and refreshed.

NOHY NOHY Ob!ma rukama

RAMENA RAMENA 2/@)*9767'()*%630!mi

NOPQ*Q*=QRS ZÁDA A PAŽE T87%?%63*9767'()*

KOTNÍKY KOTNÍKY Pomalu a pravi-

KQTC*QXP* BACK AND ARMS ARMS =63@)*>7(8*B))(*B63(*70*

Oběma rukama obeobejm!te koleno a p"ijměte koleno a přitáhn!te ho k hrudi. táhněte ho ke hrudi. #$%&'()*+,*-)./0%1* Vydržte 15 sekund. 2/.343*-(56)*.76)07* Rukama stále koleno %&'()*3*078/*97436/* držte a nohu pomalu -9/-:te dol;. Vym!<te spusťte dolů. Vynohy, opakujte měňte nohy, opakujte %)-)(.&5(1 desetkrát.

Ruce položte dlaněmi dol;*03*-()8031*23G dolů na stehna. 4)0$*.&/'()*%79"edu, Rameny kružte nahoru, dozadu dopředu, nahoru, a dol;1*=78$>*4/-H* dozadu a dolů. Pohyb být plynulý. N!kolikrát musí být plynulý. 793./I()*3*%J@8)I()* Několikrát opakujte p"i tom pomalu a praa dýchejte při tom videln!. pomalu a pravidelně.

Chodidla položte na zem a zatáhn!te na zem a zatáhněte b"?@871*=7436/*-)* břicho. Pomalu se p"edklo<te a rukama předkloňte a rukama -I)Ute po nohou sjeďte po nohou a natáhn!()*I)*3'* a natáhněte je až .*9&-(;m na noze. k prstům na noze. #*(V(7*9767W)*M$%&'()* V této poloze vydržte +,*-)./0%1 15 sekund.

Put both hands around one knee and around one knee and &3?-)*?(*(7*$7/&*@8)-(1* raise it to your chest. A76%*B7&*+,*-)@70%-1* Hold for 15 seconds. C))9?0D*$7/&*830%-* Keeping your hands around your knee, around your knee, -67E6$*67E)&*$7/&* slowly lower your leg. 6)D1*FE?(@8*6)D-*30%* Switch legs and repeat &)9)3(*()0*(?4)-1 ten times.

Place your hands on $7/&*(8?D8-1*K&?0D* your thighs. Bring $7/&*-87/6%)&-*B7&G your shoulders forE3&%L*(8)0*/9L*(8)0* ward, then up, then >3@.E3&%*30%*%7E0* backward and down ?0*3*@?&@/63&*47(?701* in a circular motion. 2)9)3(*-)M)&36*(?4)-L* Repeat several times, D)0(6$1*K&)3(8)* gently. Breathe -67E6$*30%*)M)06$1 slowly and evenly.

Place both feet flat on the ground and hold the floor and hold in ?0*$7/&*-(743@81*K)0%* your stomach. Bend -67E6$*B7&E3&%*30%* slowly forward and 47M)*$7/&*830%-*7M)&* move your hands down $7/&*6)D-*(7E3&%*$7/&* your legs toward your (7)-1*2)-(*?0*(8?-*97-?G toes. Rest in this posi(?70*B7&*+,*-)@70%-. tion for 15 seconds.

LEGS LEGS =/(*>7(8*830%-*

SHOULDERS SHOULDERS =63@)*$7/&*830%-*70*

Pomalu a pravidelně deln!*.&/'()*0787/* kružte nohou v kotM*.7(0H./1*X)I9&M)* níku. Nejprve na 03*I)%0/*-(&30/* jednu stranu a pak a pak na druhou. Na na druhou. Na kaž.3'%7/*-(&30/*.&/'()* dou stranu kružte +,*-)./0%1 15 sekund.

KOLENA KOLENA Ohn!te koleno,

Ohněte koleno, zdvihn!te nohu a zazdvihněte nohu a zatn!()*-()8)00H*-M36$1* tněte stehenní svaly. X78$*M$-("H%)I()1* Nohy vystřídejte. F*.3'%7/*0787/* S každou nohou 793./I()*YZ.&5(*3'* opakujte 20krát až 30krát. 30krát.

CHODIDLA CHODIDLA Ob! paty op"ete

ANKLES ANKLES Rotate your feet

KNEES KNEES K)0%*70)*.0))*30%*

FEET FEET ^?(8*>7(8*8))6-*70*

Rotate your feet -67E6$*30%*)M)06$* slowly and evenly ?0*3*@?&@6)*3&7/0%* in a circle around $7/&*30.6)-L*B?&-(*?0* your ankles, first in 70)*%?&)@(?70*30%* one direction and then the other, for then the other, for +,*-)@70%-*?0*)3@8* 15 seconds in each %?&)@(?701 direction.

BOJÍTE SE LÉTÁNÍ?

80 | review

AFRAID OF FLYING?

STRACH Z LÉTÁNÍ LZE PŘEKONAT!

THE FEAR OF FLYING CAN BE OVERCOME! Czech Airlines continues to hold specialized courses every two months in its Crew Training facility at Prague – Ruzyně Airport to enable =`AaK JÍDLO A PITÍ you enjoy X)-)Ute dlouho ve K!8)4*6)(/*-)*0)9"e-()I0V*9767W)1*=7G IH%)I()1*=?I()*87%0! FLYING WITHOUTM7%$*3*74)W()*9?(H* FEAR vzbuU()*.&)M0H*7>!h Ņ Seven hours of training by Czech Airlines profes(H4L*')*M-(30)()L* alkoholu, ]aje a kávy. sional pilots and cabin crew 9&7I%)()*-)*97*.3>?0! Po p"?-(50H*(3.*>/G Ņ Individual approach using latest training 3*9&7(580)()*-?*&/@)* dete ])&-(M!I\H1 technology a nohy.

LÉTÁNÍ BEZ STRACHU

!"#$"%&'()*$+,,---.

With both heels on (8)*B677&L*&3?-)*$7/&* the floor, raise your (7)-*3-*8?D8*3-*$7/* toes as high as you @301*_8)0*9/(*$7/&* can. Then put your (7)-*30%*(8)*>366-*7B* toes and the balls of your feet on the floor your feet on the floor 30%*&3?-)*$7/&*8))6-1 and raise your heels.

České aerolinie pořádají další specializované kurzy ve dvouměsíčních intervalech v prostorách Výcviku posádek letadel na ruzyňském letišti v Praze s názvem

Ň Sedm hodin v péči profesionálních pilotů a stevardek Českých aerolinií Ň Individuální přístup s využitím nejmodernější výukové techniky Ň Diagnostika formou autorizovaného dotazníku Ň Technické aspekty létání Ň Návštěva pohyblivého kabinového trenažéru A320 Ň Občerstvení zdarma po celou dobu kurzu Ň Relaxační techniky Ň Na závěr let v pilotní kabině simulátorů B737 a ATR

+Zd**|**&)M?)E

Bend one knee and &3?-)*$7/&*6)DL*()0G raise your leg, tens-?0D*(8)*4/-@6)-*7B* ing the muscles of your thigh. Alternate your thigh. Alternate 6)D-1*2)9)3(*YZ*(7* legs. Repeat 20 to [Z*(?4)-*E?(8*)3@8* 30 times with each leg. leg.

Obě paty opřete 7*W)4*3*9&-($*\9?]ky o zem a špičky @87%?%)6*W%M?80!te chodidel zdvihněte @7*0)IMJ\)1*=3.* co nejvýše. Pak o zem op")()*\9?]ky o zem opřete špičky a zdvihn!()*@7*0)IG a zdvihněte co nejMJ\)*93($1 výše paty.

Termíny kurzů létání beze strachu: 19. 3., 9. 4., 21. 5., 23. 7., 17. 9., 19. 11. 2011 Cena kurzu: 7950 Kč včetně DPH Přihlášky a bližší informace na +420 220 112 571, e-mail: iveta.kamenikova@csa.cz, www.letanibezstrachu.cz

Ņ Diagnosis using authorized questionnaire MOVING EATING AND Ņ Technical aspects of flying P70b(*-?(*(77*670D*?0* Ņ A visit to the movable cabinDRINKING of an A320 flight

Avoid eating heavily (8)*-34)*97-?(?701* simulator the flight. F(?4/63()*@?&@/63(?70* Ņ Free refreshment during theduring whole course P&?0.*96)0($*7B*E3()&* by getting out of Ņ Relaxation techniques Ņ The course is completed by30%*07(*(77*4/@8* a flight in the cabin of $7/&*-)3(L*E36.?0D* B737 and ATR flight simulators 36@7876L*()3*7&*@7BB))1 3&7/0%*(8)*@3>?0*30%* _8?-*E?66*8)69*$7/*B))6* -(&)(@8?0D*$7/&*3&4-* Schedule of Flying without Fear training courses: March 19, April 4, May 21, July 23, SeptemberB&)-8)&*70*3&&?M361 17, November 19, 2011. 30%*6)D-1 Course fee: CZK 7950 incl. VAT, Applications and details at +420 220 112 571 or iveta.kamenikova@csa.cz, www.letanibezstrachu.cz

/(*)*/001---(23)43))


U ŽI T E Č N É IN FOR M AC E | USEFU L I N FOR M AT ION

You don’t have to wait a moment longer for your rewards... ... just buy additional miles to your OK Plus account at www.ok-plus.com

review | 81


NA PA LU BĚ | ON B OA RD

Dámy a pánové, vítáme vás na palubě letadla Českých aerolinií. K lepší orientaci a zpříjemnění vašeho letu bychom rádi přispěli  i následujícími informacemi. BEZPEČNOST

KABINOVÁ ZAVAZADLA

TISK NA PALUBĚ

Prosíme vás, abyste dodržovali pokyny světelných transparentů „Nekuřte“ a „Připoutejte se“. Během startu a přistání se připoutejte bezpečnostními pásy. Ujistěte se, prosím, zda opěradlo vašeho sedadla a stolek jsou ve svislé poloze. Prosíme též, abyste věnovali pozornost pokynům posádky, zvláště předvedení použití záchranných prostředků. Zorientujte se, kde se v kabině nacházejí nouzové východy. Doporučujeme vám, abyste si bezpečnostní pásy nechali zapnuté během celého letu. Prosíme vás, abyste při vstupu na palubu letadla předložili útržek palubní vstupenky. Z bezpečnostních důvodů naši palubní průvodčí kontrolují datum a číslo linky, aby tak zabránili vstupu neoprávněné osoby na palubu letadla.

Těžší kabinová zavazadla ukládejte pod sedadlo před vámi, lehčí do schránek nad vaší hlavou tak, abyste jimi neohrozili ani neomezili ostatní cestující. Při otevírání schránek na zavazadla dbejte zvýšené opatrnosti – uložené předměty mohou vypadnout a způsobit zranění. Za zavazadla a předměty, které máte s sebou v kabině, nenese dopravce žádnou zodpovědnost.

Při vstupu do letadla vám palubní personál v business třídě nabídne hlavní české i zahraniční deníky a časopisy. Nabídka tisku se liší podle přepravní třídy, délky letu a cílové destinace.

ELEKTRONIKA Z bezpečnostních důvodů je na palubě letadla přísně zakázáno používat některá elektronická zařízení, zejména mobilní telefony. Mobilní telefony nesmějí být zapnuty ani v pohotovostním režimu (STAND-BY). Prosíme, abyste v zájmu bezpečnosti letu použití jakéhokoli elektronického přístroje vždy předem konzultovali s posádkou.

PRO VAŠE POHODLÍ Nad vaším sedadlem jsou tlačítka pro přivolání posádky, pro rozsvícení a zhasnutí světla a ovládání ventilace. Toto vybavení se liší podle typu letadla.

PALUBNÍ AUDIO A VIDEO Ve vybraných typech letadel je na centrálních obrazovkách promítána pohyblivá mapa s aktuálními údaji o poloze letadla a průběhu letu. Na dálkových a středně dlouhých linkách nabízíme ve třídě Business k zapůjčení osobní přehrávače iPod touch, které vám zpříjemní let možností sledování mezinárodních filmů, poslechem hudby různých žánrů, hraním her nebo prohlížením fotografií.

JÍDLA, NÁPOJE Speciálně upravené druhy jídel, např. dietní, dětské, košer, vegetariánské, vám podáme, pokud jste si je objednali při rezervaci letenek. Druhy a množství jídla a nápojů závisí na denní době a délce letu.

ALKOHOL Palubní průvodčí nesmí podávat a prodat alkohol osobám mladším 18 let. Není dovolena konzumace alkoholických nápojů, které si cestující na palubu donesli nebo je tam koupili, s výjimkou alkoholu, který si zakoupili na palubě v rámci doplňkového prodeje občerstvení a nápojů.

PALUBNÍ PRODEJ Zboží zakoupené na palubě můžete uhradit v českých korunách (CZK), v eurech (EUR) i v dalších měnách (USD, GBP, CHF, DKK, SEK a NOK) nebo platebními kartami American Express, VISA, Diners Club, JCB a Eurocard/ Mastercard. Výběr zboží naleznete na stranách 92–98 tohoto časopisu, kompletní sortiment s uvedením cen v českých korunách a přibližnou cenou v eurech naleznete ve Sky Shop katalogu. Druhy a množství nabízeného zboží se mohou při jednotlivých letech lišit. Přijměte, prosím, naši omluvu, pokud se na vás nedostane zboží podle vašeho výběru.

NEMOCNÍ A HANDICAPOVANÍ CESTUJÍCÍ Nemocným a handicapovaným cestujícím jsou v některých typech letadel k dispozici speciálně upravená sedadla a toalety.

KOUŘENÍ Všechny linky Českých aerolinií jsou nekuřácké.

82 | review


NA PA LU BĚ | ON B OA RD

Ladies and Gentlemen, welcome on board of a Czech Airlines aircraft. We believe that you will appreciate the following information to make your flight as enjoyable as possible. SAFETY We kindly ask you to observe the “No Smoking” and “Fasten Seat Belts” signs. During take-off and landing, please make sure that your seat belt is fastened and that your seat, table tray and leg support are in the upright position. Please pay attention when the cabin crew are demonstrating how to use the safety equipment and where the emergency exits are located. We recommend that you keep your seat belt fastened throughout the flight. We kindly request you to produce the boarding ticket slip before boarding. For security reasons our cabin crew checks the date and flight number to prevent any unauthorized persons from boarding.

ELECTRONIC DEVICES The use of certain devices, especially mobile phones, is strictly prohibited on board. Mobile telephones must not be switched on, not even in STAND-BY mode. In the interest of flight safety, please consult the cabin crew regarding the use of any electronic devices.

CABIN LUGGAGE You are kindly requested to place any heavy

pieces of cabin luggage under the seat in front of you and lighter pieces in the overhead compartments. Your luggage must not in any way threaten the safety or cause discomfort to other passengers. Please be careful when opening overhead lockers – objects may fall out and cause injury. The airline does not take any responsibility for luggage and personal items brought into the cabin.

FOR YOUR CONVENIENCE There are push buttons in the panel above your head. You may use these at any time to call a member of the cabin crew, to adjust the air-conditioning and to switch your reading light on and off. This equipment may vary from aircraft to aircraft.

ON BOARD AUDIO AND VIDEO On selected types of aircraft central screens broadcast an animated map with actual data concerning the location of the plane and course of the flight. On long-haul and mediumhaul flights we lend our Business Class passengers iPod Touch personal media players so that you can enjoy a variety of international films, music of different genres and games.

IN-FLIGHT DAILY PRESS At the entrance to the aircraft, our staff will offer business passengers the main Czech and foreign journals and magazines. The offer varies depending on class, flight duration and destination.

MEALS AND BEVERAGES Specially prepared meals, including special dietary requirements, meals for children, kosher or vegetarian meals, may be ordered when booking your ticket. The types and numbers of meals and refreshments depend on the time of day and length of the flight.

ALCOHOLIC DRINKS The stewards are not allowed to serve alcoholic drinks to minors. It is not allowed to consume alcoholic drinks on board which the customers brought with them or bought there with the exception of drinks they bought as a part of supplementary sale of food and drinks.

DUTY-FREE SALES Goods purchased on board can be paid for in Czech crowns (CZK), euro (EUR)and other currencies (USD, GBP, CHF, DKK, SEK and NOK) or by American Express, VISA, Diners Club, JCB and Eurocard/Mastercard. A selection of products can be found on pages 92–98 of this magazine. The full range of offered products, with prices in Czech crowns and approximate prices in euro, may be found in the Sky Shop catalogue. Product types and quantities may vary from flight to flight. Please accept our apologies if we cannot provide the product of your choice.

ILL AND DISABLED PASSENGERS Some aircraft provide specially modified seats and toilets for disabled passengers or passengers who feel unwell.

SMOKING All Czech Airlines flights are operated as non-smoking flights.

review | 83


M A PY P Y | M A PPS S

FINLAND NORWAY

NORTH SEA

SWEDEN

BALTIC SEA UNITED KINGDOM BELARUS POLAND UKRAINE GERMANY LUXEMBOURG FRANCE MULHOUSE/BASEL ROMANIA TORINO FIRENZE PISA

ITALY

ANCONA

SPAIN REGGIO DI CALABRIA PALERMO CATANIA

MEDITERRANEAN SEA

AFRICA

84 82 | review

VARNA


CANADA

RUSSIA

BOSTON CHICAGO

U.S.A.

CINCINNATI

CLEVELAND

NEW YORK BALTIMORE

WASHINGTON

SAN FRANCISCO LOS ANGELES

ATLANTA

ATLANTIC OCEAN ORLANDO TAMPA FORT LAUDERDALE

ROSTOV ON DON

MEXICO

MEXICO CITY

CUBA

SEOUL

TURKEY

DESTINACE NALÉTÁVANÉ ČESKÝMI AEROLINIEMI CZECH AIRLINES DESTINATIONS DESTINACE NALÉTÁVANÉ VE SPOLUPRÁCI S PARTNERY DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH PARTNERS

DESTINACE V SEVERNÍ AMERICE NABÍZEJÍ ČESKÉ AEROLINIE VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ DELTA AIRLINES. NA LINCE TOHOTO DOPRAVCE DO NEW YORKU MAJÍ ČESKÉ AEROLINIE SVŮJ CODE-SHARE. ZNAMENÁ TO TEDY, ŽE PŘÍMÉ TRANSATLANTICKÉ SPOJENÍ POKRAČUJE. HANOI HO-CHI-MINH

CZECH AIRLINES OFFER FLIGHTS TO NORTHERN AMERICA IN CO-OPERATION WITH DELTA AIRLINES. IT MEANS THAT DIRECT TRANSATLANTIC FLIGHTS TO NEW YORK ARE STILL AVAILABLE AS CODE-SHARE FLIGHTS OPERATED BY DELTA.

review | 85 83


SK Y T E A M

SKYTEAM CO JE SK Y TEAM?

WHAT IS SK Y TEAM?

SkyTeam je mezinárodní aliance jedenácti leteckých společností, která byla vytvořena proto, aby pečovala o zákazníky. Prostřednictvím jedné z nejrozlehlejších sítí přestupních bodů na světě nabízí SkyTeam 373 milionům cestujících, kteří využijí jeho služeb, přes 15 000 letů denně do více než 728 destinací ve 149 zemích.

SkyTeam is a global alliance of eleven airlines established with the aim of caring for their passengers. Thanks to one of the world’s most extensive connection point networks, SkyTeam is able to offer the 373 million customers who opt for its services a total of over 15,000 daily flights to more than 728 destinations in 149 countries.

OBJEVTE DISCOVER 10 SKVĚLÝCH DŮVODŮ, 10 GREAT REASONS PROČ ZVOLIT SKYTEAM TO CHOOSE SKYTEAM Ň VÍCE MIL Elite míle získáváte a můžete využít u kterékoli členské letecké společnosti.*

ŇVÍCE SALONKŮ Máte přístup do více než 390 salonků po celém světě.**

Ň GAR ANTOVANÉ REZERVACE Členové SkyTeam Elite Plus mají garantované plné rezervace v ekonomické třídě při rezervaci 24 hodin před odletem.***

Ň VÍCE LETŮ Můžete si vybrat z více než 15 000 letů denně do více než 650 destinací po celém světě.

Ň VÍCE TARIFŮ Máte více možností do více destinací. Členové aliance SkyTeam nejen nabízejí všechny cestovní třídy, od ekonomické po první, ale také nabízejí tarif kolem světa – „SkyTeam Around the World Fare“.

Ň SNADNÁ SPOJENÍ Pohodlná spojení přes naši širokou celosvětovou síť přestupních bodů.

Ň V YLEPŠENÉ ODBAVOVACÍ POSTUPY Ušetříte čas s praktickými letištními postupy aliance SkyTeam.

Ň POUZE JEDNO ODBAVENÍ Když přestupujete na jiné lety aliance SkyTeam, odbavíte se pouze jednou.****

Ň STANDARDY K VALIT Y Všechny členské společnosti SkyTeam vám zaručují stejnou kvalitu služeb.

Ň REZERVAČNÍ SÍŤ Udělat si rezervaci a získat informace můžete v kterékoli z 2100 kanceláří aliance SkyTeam. Navíc cestující mohou požádat o pomoc kteroukoli společnost aliance.

Ň MORE MILES Earn miles toward Elite status. (Redeemable on any member airline.*)

Ň MORE LOUNGES Access to more than 390 member lounges worldwide.**

Ň GUAR ANTEED RESERVATIONS Guaranteed full Coach/Economy Class reservation for SkyTeam Elite Plus members with 24-hour advance notice.***

Ň MORE FLIGHTS Over 15,000 flights to more than 650 destinations worldwide.

Ň MORE FARES More fare options to more destinations. Not only do SkyTeam partners offer all classes of fares from Economy to First, we also offer a “SkyTeam Around the World Fare”.

Ň EASY CONNEC TION Make convenient connections with our extensive worldwide hub network.

Ň ENHANCED CHECK-IN Save time with SkyTeam’s streamlined airport procedures.

Ň SINGLE CHECK-IN Check-in only once when connecting to other SkyTeam airline flights. ****

Ň QUALIT Y STANDARDS Guaranteed quality SkyTeam service on all member airlines.

Ň RESERVATION NET WORK Make reservations and get information at any of SkyTeam’s 2,100 ticket offices. Additionally, worldwide passengers can go to any of the SkyTeam partners for assistance.

* See your specific Frequent Flyer programme website for valid SkyTeam airline flights. Accrual is subject to each airline’s programme rules. Some restrictions apply. Award ticket redeemable on all * Platné lety společností aliance SkyTeam naleznete na webové stránce svého programu Frequent

SkyTeam operated aircraft.

Flyer. Podléhají pravidlům programu každé letecké společnosti. Existují určitá omezení.

** Complimentary access to member airline lounges when you are departing on a same-day internati-

** Volný vstup do salonků členských leteckých společností, pokud letíte v první nebo business

onal flight or connecting to/from an international flight operated by a SkyTeam member. This benefit

třídě na mezinárodním letu aliance nebo pokud jste SkyTeam Elite Plus frequent flyer – v den

is available to International First / Business class customers or SkyTeam Elite Plus frequent flyers.

cesty.

*** You must be an Elite Plus frequent flyer and make your reservations 24 hours in advance

*** Musíte být Elite Plus frequent flyer a udělat si rezervaci 24 hodin před odletem

**** With a maximum of two SkyTeam airlines on your itinerary, and a maximum of three

**** Pokud máte v itineráři maximálně dvě společnosti aliance SkyTeam a maximálně tři přestupy.

connections.

86 | review


T ER MINÁ L | T ERMIN A L

TERMINÁL LETIŠTĚ PRAHA A PARKOVIŠTĚ PRAGUE AIRPORT TERMINAL AND PARKING BERLIN DRESDEN ÚSTÍ NAD LABEM SLANÝ R7 07

06

TERMINÁL 1

05

T1 TERMINÁL 2

T2

11

10 09

13

03

16

12

04 15

14

01

02

08 20

19

18

17 22

PŘÍJEZD

23

24

21 25

VÝJEZD

28

27 26

PROVOZNÍ AREÁL SEVER 01 02 03 04 05 06 07 08

CARGO SKYPORT VETERINÁRNÍ STANICE CARGO MENZIES GASTRO HROCH PRST A PRST B PRST C PRST D

09 TAXI, BUS 10 KONTROLNÍ VĚŽ 11 TAXI, BUS 12 KRÁTKODOBÝ PARKING 13 KRÁTKODOBÝ PARKING 14 HOTEL MARRIOTT / Europort 15 DLOUHODOBÝ PARKING C

16 17 18 19 20 21 22

VIP POLICIE ČR TEPLÁRNA AIRPORT BUSINESS CENTRE PARKING A APC CZECH AIRLINES AIR CZECH CATERING

23 DLOUHODOBÝ PARKING D – NÍZKONÁKLADOVÝ 24 HOTEL TRANZIT 25 TRAVEL SERVICE 26 HANGÁR F 27 HASIČSKÁ ZÁCHRANNÁ STANICE 28 ČERPACÍ STANICE

PARKING C

PARKING C

50 Kč během prvních 2 hodin, potom 40 Kč za další započatou hodinu. Za první den maximálně 500 Kč, za každý další den 400 Kč. Za 5–14 dnů 2000 Kč.

Covered parking: CZK 50/hour for the first two hours, CZK 40 for every subsequent hour up to max. CZK 500 for the first day; CZK 400 for every subsequent day; CZK 2,000 for 5–14 days.

Přepážky půjčoven automobilů provozují své služby v hale v přízemí.

Car rental counters are situated on the ground floor.

PARKOVÁNÍ BUS

BUS PARKING

TERMINÁL 1 – KRÁTKODOBÉ PARKOVIŠTĚ – do 20 minut stání zdarma. Dále pak 100 Kč za každou další započatou půlhodinu. TERMINÁL 2 – do 20 minut stání zdarma, za každou další započatou půlhodinu pak 50 Kč.

TERMINAL 1 – SHORT-TERM PARKING – Up to 20 minutes parking free of charge. Each following 30 minutes 100 CZK. TERMINAL 2 – Up to 20 minutes parking free of charge, each following 30 minutes 50 CZK.

PLATEBNÍ AUTOMATY

PAYMENT MACHINES

Platební automaty jsou umístěny v odbavovací hale terminálu, ve vstupní hale Parkingu C nebo u výjezdu z parkovišť. Opusťte laskavě parkoviště do 20 minut po zaplacení.

Payment machines are located in the departures hall, at the Parking C entrance and at car-park exits. Please leave the parking zone within 20 minutes of paying.

Bližší informace: nepřetržitá dispečerská služba u přepážky Parkingu C nebo na telefonních

For further information, see 24-hour dispatch service at desk in Parking C or call 220 113 408

číslech 220 113 408 a 220 114 022.

or 220 114 022.

review | 87


PL Á N L E T IŠT Ě | AIRP ORT PL AN

TERMINAL 1 OSTATNÍ STÁTY | NONSCHENGEN STATES

TERMINAL 2 STÁTY SCHENGENSKÉ DOHODY | SCHENGEN STATES Belgie | Belgium, Dánsko | Denmark, Finsko | Finland, Francie | France, Island | Iceland, Itálie | Italy, Lucembursko | Luxembourg, Německo | Germany, Nizozemsko | Netherlands, Norsko | Norway, Portugalsko | Portugal, Rakousko | Austria, Řecko | Greece, Švédsko| Sweden, Španělsko | Spain

© Letiště Praha 2008

C TERMINÁL 2 TERMINAL 2

T2

PODLAŽÍ LEVEL

PODLAŽÍ LEVEL

2

C

C

C9

C10

0

C21

C20

C11

3

PODLAŽÍ LEVEL

C22 C18

PODLAŽÍ LEVEL

C16 C8

C7

C15

C17 C6

C5

C14 C4

D1

C13

C3 C12

C2 D2

PODLAŽÍ LEVEL S

A

1

S

D1

D3

A

D

B

T

D2

C

D4

K

D A

D3

E B

D

D5

C

D4

D D6

E TRANZITNÍ ČÁST TRANZIT AREA

D5

VEŘEJNÁ ČÁST PUBLIC AREA

VÝJEZD EXIT ROAD

D6 TRANZITNÍ ČÁST TRANZIT AREA

88 | review

VEŘEJNÁ ČÁST PUBLIC AREA

J

2


PL Á N L E T IŠT Ě | AIRP ORT PL AN

INFORMACE | INFORMATION

TOALETY | TOILETS

VYHLÍDKOVÁ TERASA | VIEWING TERRACE

SMĚNÁRNA | EXCHANGE OFFICE

VÝTAH | ELEVATOR

KANCELÁŘE LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ | AIRLINE OFFICES

SMĚNÁRENSKÉ AUTOMATY | EXCHANGE MACHINES

VÝDEJ ZAVAZADEL | BAGGAGE RECLAIM

T

TRANSFER

BANKOMAT | ATM

CELNÍ KONTROLA | CUSTOMS

S

SKYSHOP

WI-FI

PASOVÁ KONTROLA | PASSPORT CONTROL

A

AIRPORT TICKET OFFICE

BUSINESS SALONKY | BUSINESS HALLS

BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA | SECURITY CONTROL

ODLETY | DEPARTURES

TAXI

PŘÍLETY | ARRIVALS

BUS

PODLAŽÍ LEVEL

0 B16

TERMINÁL 1 TERMINAL 1

B B

T1

B9 B15 B8 B7

B14 TRANZITNÍ ČÁST TRANZIT AREA

B17

ZASTÁVKA MHD | BUS STATION ÚSCHOVNA ZAVAZADEL | BAGGAGE STORAGE

NÁSTUPNÍ MOSTY | GATES

A3

LOUNGE

STANOVIŠTĚ TAXI | TAXI STAND

B13

B4

PODLAŽÍ LEVEL

B6

2

B12 B18

A7 B5

B11 B3

B19 VEŘEJNÁ ČÁST PUBLIC AREA

A

A8

A6 B2

B10

A5

B1 A2

T

A4 A1

A3

TRANZITNÍ ČÁST TRANZIT AREA

S

A

I

H

G

F

E

PODLAŽÍ LEVEL

C

D

1

B VIP TERMINAL A

PARKING 15 MIN. BEZ POPLATKU PARKING 15 MIN. FREE

VEŘEJNÁ ČÁST | PUBLIC AREA

PARKING C PARKING 15 MIN. BEZ POPLATKU PARKING 15 MIN. FREE PARKING A

HOTEL MARRIOTT / EUROPORT

PŘÍJEZD ARRIVAL ROAD

AUTOPŮJČOVNY RENT A CAR PARKING D

review | 89


L E TA DLOV Y PA R K | FL EE T 10 m

20 m

30 m

2

AIRBUS A321 – 200

212

20 100 kg 89 000 kg

34,09 m

850 km/h

44,51 m

3950 km

40 m

50 m

8

16 992 kg 75 500 / 73 500 kg 850 km/h

156/162

AIRBUS A320 – 200

34,09 m 37,57 m

8 135

AIRBUS A319

34,10 m 33,84 m

4100 km

16 200 kg 68 000/ 70 000/ 75 500 kg 850 km/h 3360 km

BOEING 737 – 400

2 144/162 28,89 m OK–ABC

36,40 m

16 121/ 17 862 kg 64 999/ 68 038kg 790 km/h 3632 km

90 | review


L E TA DLOV Y PA R K | FL EE T 10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

BOEING 737 – 500 10 108

14 146 kg 52 999 kg

28,89 m

790 km/h

29,79 m

2600 km

ATR 72 – 200 4 64

6515 kg 21 500 kg

27,05 m

516 km/h

27,17 m

2020 km

ATR 42 – 500 ATR 42 – 320 7 (500) 1 (320) 46 24,57 m 22,67 m

Počet letadel | Number of Aircraft Počet cestujících | Seating Capacity Rozpětí křídel | Wingspan (m) Délka letadla | Length of Aircraft (m)

4906 kg (500) 4432 kg (320) 18 600 kg (500) 16 900 kg (320) 540 km/h (500) 498 km/h (320) 1594 km

Užitečný náklad | Payload (kg) Vzletová hmotnost | Take-off Weight (kg) Cestovní rychlost | Cruising Speed (km/h) Dolet s maximálním počtem cestujících | Range with Maximum Seating Capacity (km)

review | 91


SK Y SHOP

DÁMSKÉ PARFÉMY WOMEN’S FRAGRANCES Výběr z nabídky Sky Shopu Českých Aerolinií A selection from Czech Airlines Sky Shop

PACO RABANNE LADY MILLION

NEW

Edp 50 ml Cena/Price

1260 Kč

approx.

48.00

DIOR J’ADORE Edp 50 ml Cena/Price

1570 Kč

approx.

60.00

NEW

CHLOÉ CHLOÉ Edp 50 ml Cena/Price

1410 Kč

92 | review

approx.

54.00


Y SHOP SKSK YSHOP

PÁNSKÉ PARFÉMY MEN’S FRAGRANCES

PACO RABANNE 1 MILLION Edt 50 ml Cena/Price

970 Kč

approx.

37.00

JEAN PAUL GAULTIER LE MALE EDT 75ml Cena/Price

990 Kč

approx.

38.00

NEW DAVIDOFF CHAMPION EDT 50 ml Cena/Price

1060 Kč

approx.

40.00

review | 93


SK Y SHOP

KOSMETIKA COSMETICS

DIOR DIOR LIP MAXIMIZER

NEW

Cena/Price

590 Kč

approx.

23.00

LANCOME MAKEUP PALLETTE ABSOLU VOYAGE Cena/Price

1390 Kč

approx.

NEW GUERLAIN ROUGE G Cena/Price

760 Kč

94 | review

approx.

28.90

53.00


Y SHOP SKSK YSHOP

HODINKY WATCHES

AVIATOR WOMEN CRYSTALS WATCH Cena/Price

2600 Kč

approx.

98.90

AVIATOR GENTS WORLD TIME PILOT WATCH Cena/Price

3020 Kč

approx.

114.90

NEW OXYGEN DUAL TIME GLOBE TROTTER FOR MEN Cena/Price

3280 Kč

approx.

125.00

review | 95


SK Y SHOP

ŠPERKY JEWELLERY

NEW SWAROVSKI HERITAGE PENDANT Cena/Price

2330 Kč

SWAROVSKI KAURI NECKLACE Cena/Price

2940 Kč

96 | review

approx.

111.90

approx.

89.00


Y SHOP SKSK YSHOP

DOPLŇKY A ELEKTRONIKA ACCESSORIES AND ELECTRONICS

NEW

LIFETRONS CAPSULE SPEAKER Cena/Price

910 Kč

approx.

34.70

NEW

TRAVALO REFILLABLE PERFUME ATOMISER SLEEK GOLD Cena/Price

310 Kč

approx.

12.00

review | 97


Skybar-inflight_Mise en page 1 15/10/10 16:31 Page1

SK Y YSHOP BA R

M&M’s Peanuts - 48 g CZK 35,€ approx. 1.30

Becherovka - 5 cl

Vodka Finlandia - 5 cl

CZK 75,€ approx. 2.80

CZK 65,€ approx. 2.50

Ballantine’s - 5 cl CZK 65,€ approx. 2.50

Kit Kat Finger - 45 g

Baileys - 5 cl

CZK 35,€ approx. 1.30

CZK 79,€ approx. 3.00

Remy Martin XO- 5 cl CZK 260,€ approx. 10.00

Salted Cashew nuts - 50 g CZK 35,€ approx. 1.30

Cocktail idea to realize at home Připravte si koktejl doma

Pringles original - 40 g CZK 50,€ approx. 1.90

Sky Bar offer is not available on charter flights. Nabídka Sky Bar není k dispozici na charterových letech.

Picture © iStock-photo - nickfree

Finlandia Caipiroska Recipe: - 1 ½ oz Finlandia Vodka - 4 lime wedges - 3 tsp. sugar - Crushed Ice Glass: Rocks Method: Muddle & Stir Garnish: Caipiroska Spoon How to mix Finlandia Caipiroska? Muddle the fresh Lime Wedges and sugar into an on-the-rocks glass. Add Finlandia Vodka and half the crushed ice. Stir lightly and top up with more crushed ice.

Přísady: - 5 cl Vodka Finlandia - 4 dílky limetky - 3 lžičky cukru - drcený led Sklenička: Whiskovka Postup: Zamíchat Ozdoba: lžička Jak připravíte koktejl Finlandia Caipiroska? Ve skleničce typu “whiskovka” smíchejte cukr s dílky čerstvé limetky. Přidejte Vodku Finlandia a polovinu drceného ledu. Jemně zamíchejte a doplňte ledem až po okraj skleničky.


vizualizace bytu interior view

pohled na dům exterior view

pohled z oken domu view from the windows

Luxusní byty

v centru Prahy

na vltavském nábřeží

Luxury flats in the centre of Prague on the Vltava riverbank Wadia a.s., Praha City Center Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1

Tel.: +420 226 201 311 Fax: +420 226 201 333

www.wadia.cz e-mail: recepce@wadia.cz


BMW

Review_2_2011_web  

webove PDF Review 2/2011

Review_2_2011_web  

webove PDF Review 2/2011

Advertisement